Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1033001
  Пасюк П.Г. "Представлення" в соціальній взаємодії й поняття "соціальної ролі" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 103-104
1033002
  Сырчина М. "Прежде чем решить, стоит ли покидать родину и выезжать на учебу за границу, надо знать: Европа любит сдержаность и трудолюбие, а США - яркость, талант и... тоже трудолюбие". // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 25 октября (№ 193). – С. 22


  "... Американские и европейские дипломы не признаются в Украине официальным документом".
1033003
  Чичкина Светлана "Президент-Отель": реорганизация "под ключ" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 23 : Фото
1033004
  Тимошенко Ю. "Президент не відмовився від ідеї йти на третій термін" // Дзеркало тижня. – 2003. - 31 трав.- 6 черв.


  [Пробл. проведення політ. реформи: Бесіда з лідером БЮТ, нар. депутатом України Юлією Тимошенко]
1033005
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1033006
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1033007
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1033008
  Журавський Є. "Президентські" приватні виконавці. Якими вони будуть? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 31
1033009
  Бляхер Л. "Презумпция невиновности". Метаморфозы политических институтов в России // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.77-91. – ISSN 1560-8913
1033010
  Якименко Л.М. "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 183-186


  У статті пропонується аналіз художньо-публіцистичного нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик" на основі теорії структуралізму й інтертекстуальності. Це дає змогу виявити низку художньо-стилістичних інтертекстуальних прийомів, із допомогою котрих ...
1033011
  Синюченко А.М. "Прекаризація" як феномен громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 60-61
1033012
   "Прекрасен наш союз".. – М., 1979. – 238с.
1033013
  Эйдельман Н.Я. "Прекрасен наш союз..." / Н.Я. Эйдельман. – 2-е изд. – М,, 1982. – 239с.
1033014
  Алиферова Лилия Ивановна "Прекрасен наш союз..." : в Саратове состоялась Ассамблея библиотек носящих имя А.С.Пушкина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  Первая встреча Пушкинских библиотек прошла в Москве в 1999 г. Затем были Болдино, Киров, Нижний Новгород. Ассамблея в Саратове - пятая.
1033015
  Логинов Денис "Прекрасная шоколадница" Лиотара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71


  "Шоколадница", "Прекрасная шоколадница" - наиболее известная картина швейцарского художника XVIII века Ж. Э. Лиотара, изображающая служанку, несущую на подносе горячий шоколад. Выполнена в технике пастели на пергаменте
1033016
  Прокопчук І. "Прекрасне" у кубофутуристичному портреті: за межами свідомості (принцип відносності) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 51-63. – ISSN 0236-4832
1033017
  Салига Т. ...Прекрасна у своїй високій простоті... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 6-7


  Леся Українка в інтерпретації Євгена Маланюка. До 120-річчя від дня народження поета.
1033018
  Порєв О. Пре-інкубатори університетів як інструмент інноваційної діяльності та підготовки студентів до підприємництва. - / О. Порєв, С. Порев // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – C. 71-81. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Запропоновано використання програм і структур пре-інкубації для університетів України. При цьому зазначено, що проблема формування малих фірм і підприємницької підготовки студентів повинна мати комплексне рішення. Зокрема, її вирішення має ...
1033019
  Миллер Артур Представление : расказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 205-219. – ISSN 1130-6545
1033020
  Бабиков Г.В. Представление алгебр Клиффорда-Дирака и некоторые приложения : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабиков Г.В.; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1033021
  Гришков Александр Николаевич Представление алгебр Ли и конечномерные алгебры Мальцева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гришков Александр Николаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1033022
  Гайворонская Т.В. Представление аплитуд реакций, сводящихся к задаче трех тел, первыми диаграммами ряда итераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гайворонская Т.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 12л.
1033023
  Кузнецов В.Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур / В.Е. Кузнецов. – Москва : Наука, 1989. – 158 с.
1033024
  Тихенко С.И. Представление вещественных доказательств для судебной экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев, 1948. – [18] с. – Отд.отт. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, [133-150]}
1033025
  Ляхов Б.М. Представление главного магнитного поля Земли тремя диполями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Ляхов Б.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
1033026
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде разложения в ряд по эллипсоидальным функциям Ламе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 5л.
1033027
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде расположения в ряд по эллипсоидальным функциям : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 6л.
1033028
   Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.. – Москва, 1983. – 8 с.
1033029
  Прохватилов Е.В. Представление группы Пуанкаре в Е(2)-базисе и алгебра токов в системе бесконечного большого импульса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Прохватилов Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 8л.
1033030
   Представление знаний в информационных технологиях.. – К., 1993. – 108с.
1033031
   Представление знаний в система искусственного интеллекта.. – М., 1980. – 155с.
1033032
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – С.
Т. В. – 1984. – 236с.
1033033
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – М.
Т. Д. – 1984. – 291с.
1033034
   Представление знаний и экспертные системы.. – Л., 1989. – 196с.
1033035
  Сокулина Представление знаний на фреймах средствами языка ФРЛ. / Сокулина, В.Н. Вакуленко. – Саратов, 1989. – 68с.
1033036
  Целищев В.В. Представление знания как проблема эпистемологии теоретических конструкций / В.В. Целищев, А.В. Хлебалин // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 33-67. – ISSN 1560-7488
1033037
  Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектульных информационных системах. / В.Ш. Рубашкин. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
1033038
   Представление и использование знаний.. – Москва : Мир, 1989. – 220 с.
1033039
  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
1033040
  Самохвалов Е.А. Представление и преобразование функций при помощи мажоритарных операторов / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1965. – 30с.
1033041
  Дзагнидзе О.П. Представление измеримых функций двух переменных двойными рядами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзагнидзе О.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1033042
  Соболев В.Х. Представление интеграла уравнений статистической теории упругости через метагармонические функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соболев В.Х.; Сибирский металлургический ин-т им. С.Орджоникидзе. – Томск, 1953. – 5 с.
1033043
  Галактионов А.И. Представление информации оператору / А.И. Галактионов. – М., 1969. – 137с.
1033044
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Веровский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1033045
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Дис... канд. филос.наук: / Веровский В. И.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1033046
  Болтаев К.С. Представление многообразия решений в виде рядов и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сигнулярной линией : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтаев К. С.; Таджик.ГУ. – Душанбе, 1981. – 18л.
1033047
  Насонова Л.В. Представление некоторого класса функций посредством алгебраических полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Насонова Л.В.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
1033048
  Саттарова М.К. Представление неотрицательных кналитических функций конечной суммой квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саттарова М.К.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. математ. секц. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 10л.
1033049
  Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 159-162. – ISSN 0042-8779
1033050
  Павлов А.П. Представление о времени в истории, археологии и геологии. / А.П. Павлов. – М. – 24с.
1033051
  Антонов И.П. Представление о государствах как о субъектах международного публичного права в немецкой концепции XVII-XIX вв. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1033052
  Каширкина А.А. Представление о субъектах международного публичного права в классической доктрине XVII-XIX вв. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.48-55. – ISSN 1812-3910
1033053
  Чирвинская М.В. Представление о тектонике Днепровско-Донецкой впадины на основании результатов геофизических исследований / М.В. Чирвинская. – К., 1959. – 40с.
1033054
  Запрометова Ольга Представление об ограде Закона в его историческом развитии. Влияние культурного контекста на еврейскую экзегезу поздней античности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Тора ( досл. «вчення, закон») - Закон Мойсея, П"ятикнижжя Мойсеєве
1033055
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (Разрешение особенных точек алгебр. поверхностей) / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 134 с., 14 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1033056
  Зубков Е.А. Представление образа "вора в законе" в романе "Золотой теленок" (часть 1) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 510-516
1033057
  Оболашвили Е.И. Представление общего интеграла системы дифференциальных уравнений колебания сферической оболочки через аналитические функции комплексной переменной и некоторые его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Оболашвили Е.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 6 с.
1033058
  Ногина И. Представление окончено // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Свободное судебное представительство штатного юрисконсульта предприятий или толкового соседа с доверенностью уходит в прошлое.
1033059
   Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах : ГОСТ 7.29-80. – Москва, 1985. – 6 с.
1033060
   Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. ГОСТ 7.28-80. – Переиздание. Апрель 1982. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1033061
   Представление следователей по делам несовершеннолетних.. – М., 1988. – 68с.
1033062
  Ребане Ю.К. Представление универсальных алгебр в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ребане Ю.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. алгебры. – М., 1969. – 4л.
1033063
  Ковалёва Е.Л. Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне / Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, Б.В. Тришкин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 66-72 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
1033064
  Башкиров Н.М. Представление федоровских пространственных групп симметрии конечными фигурами, заполянющими пространство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Башкиров Н.М.; Акад. наук СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1954. – 12л.
1033065
  Лоссиевская Т.В. Представление функций Грина вблизи границы и разрешимости обобщенных краевых задач для эллиптических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Лоссиевская Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
1033066
  Савенко С.М. Представление функционалов от случайных процессов и полей с независимыми причинами и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Савенко С. М.; КГУ. – К., 1985. – 13л.
1033067
  Бяшимов М. Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.274 / Бяшимов М.; АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1972. – 20л.
1033068
  Бяшимов М Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Бяшимов М,; АН ТССР. – Ашхабад, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.13-14
1033069
  Борисова Л.В. и др. Представление чисел с плавающей запятой и арифметические действия над ними в ЭВМ / Л.В. и др. Борисова; Гурьянов В.М. – Саратов, 1981. – 71 с.
1033070
  Лаврик О.Л. Представление экологической информации на интернет-сайте ГПНТБ СО РАН / О.Л. Лаврик, Т.А. Калюжная, Л.Б. Шевченко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 202-205
1033071
  Рудаков А.Н. Представления алгебр Ли в характеристике р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рудаков А.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1971. – 6л.
1033072
  Салий В.Н. Представления алгебраических систем L-отношениями : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Салий В.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 8л.
1033073
  Жолткевич Г.Н. Представления аппроксимативно-кончномерных С -алгебр и марковские состояни на них : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жолткевич Г. Н.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1983. – 17л.
1033074
  Футорный Вячеслав Михайлович Представления Аффинных алгебр Ли : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Футорный Вячеслав Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.164-171
1033075
  Лабутина Т.В. Представления британцев о русском народе в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-25. – ISSN 0042-8779
1033076
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1033077
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1033078
  Вассоевич Н.Б. Представления В.И. Вернадского о происхождении нефти / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1984. – 19с.
1033079
  Лион Ж. Представления Вейля, Индекс Маслова и тэта-ряды / Ж. Лион, М. Вернь. – М., 1983. – 217с.
1033080
  Минц М.М. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1033081
  Петрунина О.Е. Представления греков о судьбе Османской империи в XVIII - начале XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 44-54. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1033082
  Ли Сун Ген Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 7 с.
1033083
  Ли Сун Ген. Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц. : Дис... Канд. физико-мат. наук.: 01.01.06 / Ли Сун Ген.;. – К, 1986. – 80л. – Бібліогр.:л.79-80
1033084
  Юрик И.И. Представления группы P (1, n) SO (1, n) - базисе / И.И. Юрик, А.М. Гаврилик. – Киев, 1977. – 35 с.
1033085
  Гельфанд И.М. Представления группы вращений и группы Лоренца, их применения / И.М. Гельфанд. – Москва : Физматлит, 1958. – 368 с.
1033086
  Паранук В.И. Представления группы клеточно-треугольных матриц и спецальные функции, связанные с ними. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Паранук В.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1033087
  Зайцев А.А. Представления группы струй : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.; МГУ. – М, 1973. – 11л.
1033088
  Бондаренко В.М. Представления двухкомпонентных слабо пополненных частично упорядоченных множеств с условиями невырожденности: описание ручных и диких случаев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднання] T (S і T не перетинаються), обмеження яких на S і T є (якщо користуватися матричною мовою) квадратними невиродженими матрицями. Повністю описані всі випадки, ...
1033089
   Представления и квадратичные формы.. – Киев, 1979. – 152с.
1033090
  Вострикова В.В. Представления идеологов либерализма в начале XX в. о государстве // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
1033091
  Рязанцев В.В. Представления иностранных студентов факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова о значимости русского языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 128-131. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1033092
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и q-дифференциальные уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Гроза Валентина Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 13 с.
1033093
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и дифференциальные уравнения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.06 / Гроза Валентина Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.129-135
1033094
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1033095
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 20л.
1033096
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1987. – 89л. – Бібліогр.:л.87-89
1033097
  Гудивок Петр Михайлович Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудивок Петр Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра высш. алгебры и геометрии. – Л., 1963. – 8л.
1033098
  Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич Представления конечных классических групп примитивными группами подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.139-142
1033099
  Ждан-Пушкин Представления конечных классических гурпп примитивными группами подстановок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 10л.
1033100
  Федосеев И.А. Представления конформной группы и некоторые их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Федосеев И.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1033101
  Снежкова Ирина Представления молодежи об элите и власти в России и Украине // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 49-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1033102
  Бляхер Л. Представления населения Дальнего Востока о китайских мигрантах (на рубеже XX-XXI вв.) / Л. Бляхер, Н. Пегин // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 154-172. – ISSN 1810-228Х
1033103
  Кириченко В.В. Представления наследственных, вполне разложимых и бассовых порядков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириченко В.В. ; АН СССР , Математич. ин-т. (Ленингр. отделение). – Ленинград, 1968. – 7 с.
1033104
  Багро О.В. Представления некоторых алгебр и категорий. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Багро О.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 59л. – Бібліогр.:л.90
1033105
  Журавлев А.Л. Представления о бедном и богатом человеке как феномен экономического сознания формирующейся личности / А.Л. Журавлев, Т.В. Дробышева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 46-68. – ISSN 0205-9592
1033106
  Мельникова Алла Александрова Представления о деятельности в русской ментальности : аспект языкового анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  Анализируется соответствие основных идей, заложенных в базовой грамматике русского языка, основным идеям, формирующим национальную ментальность в области деятельностной практики
1033107
  Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 2. – С.33-37. – ISSN 2073-9702
1033108
  Дейнека О.С. Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной стране // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1033109
  Плясовских М.В. Представления о красоте человека в системе этнокультурных стереотипов (на материале исландских саг) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 19-39. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1033110
  Владленова И.В. Представления о материи в постнеклассической науке // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1728-3671
1033111
  Батюшкова И.В. Представления о причинах землетрясений в работах отечественных ученых / И.В. Батюшкова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 80с.
1033112
  Полюшкевич О.А. Представления о социальной защищенности жителей России и Португалии // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 66-72. – ISSN 0132-1625
1033113
  Иванова Л.А. Представления об индивидуальности и истоки гуманизма Панетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1033114
  Гордеева О.В. Представления об околосмертных переживаниях в древнеиндийской эпической литературе (на материале "Махабхараты"): сопоставление с современным западным опытом / О.В. Гордеева, Е.В. Прибытков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 100-111. – ISSN 0042-8744
1033115
  Отрашевская В.В. Представления однопараметрических частично упорядоченных множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Отрашевская В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 13л.
1033116
  Гельфанд С.И. Представления полной линейной группы над конечным полем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Гельфанд С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1033117
  Симония В.Т. Представления полупростых алгебр Ли с двумерными максимальными разрешимыми подалгебрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симония В.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 21л.
1033118
  Ковалев О.В. Представления пространственных групп и некоторые их приложения в физике твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалев О.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1961. – 10л.
1033119
  Ольшанский Г.Й. Представления редуктивных групп над локальными неархимедовыми полями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ольшанский Г.Й. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
1033120
  Фирдман Алекандр Исаевич Представления решений дифференциальных уравнений с частными производными в окрестности особого многообразия и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фирдман Алекандр Исаевич; Воронеж гос. ун-т им. Ленинского комспомола. – Воронеж, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1033121
  Бондаренко В.М. Представления с условиями невырожденности слабо пополненных частично упорядоченных множеств: категории Rk(S*T) конечного типа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднане з] Т, обмеження яких на S і Т є (якщо користуватися матричною мовою) квадратичними невиродженними матрицями. Описано всі випадки, коли задача про опис таких ...
1033122
  Тимошин А.С. Представления сетевых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошин А.С.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 9 с.
1033123
  Тимошин Анатолий Сергеевич Представления сетевых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тимошин Анатолий Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
1033124
  Айзенберг Н.Н. Представления сплетения конечных групп и их реализация на электронной цифровой машине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айзенберг Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1033125
  Вечерин А.В. Представления старшеклассников о рынке труда = В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 65-67. – ISSN 0016-7207
1033126
  Деев А.Д. Представления статистик дискриминантного анализа и асимптотические разложения при размерностях пространства, сравнимых с объемом выборок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Деев А.Д.; МГУ. – М., 1971. – 8л.
1033127
  Горбанюк А.Г. Представления унитарных подгрупп магнитных пространственных групп с антиповоротом, учет временной симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбанюк А. Г.; АН УССР, Ин-т физ. – К, 1975. – 22л.
1033128
  Савенко Сергей Михайлович Представления функционалов от случайных процессов и полей с независимыми приращениями и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Савенко Сергей Михайлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – К., 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1033129
  Багиян Рубен Арамаисович Представления характиристических функций типа Миттаг-Леффлера и их приложения к некоторым вопросам анализа : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.01 / Багиян Рубен Арамаисович; АН Арм ССР Ин-т математики. – Ереван, 1978. – 14л.
1033130
  Дроботенко В.С. Представления циклической группы над кольцом классов вычетов и теоретико-групповые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дроботенко В.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 9л.
1033131
  Четыркин К.Г. Представления Челлена-Лемана и Йоста-Лемана-Дайсона и их применения к изучению глубоконеупругих лептон-адронных реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Четыркин К.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1033132
  Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 3 (62). – С. 34-47
1033133
  Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша"


  Статтю присвячено проблемі функціонування моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша". Проаналізовано вживання моделей зі складнопідрядною та складносурядною структурними основами. Статья посвящена проблеме функционирования ...
1033134
  Медведєв В.А. Представленість созофітів різного рівня охорони у трав"янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України / В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2017. – Т. 19. – С. 46-55. – ISSN 1682-2374
1033135
  Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 329-344. – ISSN 2224-9516


  "...М. Назаровець (КУ) розглядає використання бібліотеками ВНЗ можливостей соціальної мережі Facebook як нового засобу комунікацій з користувачами."
1033136
  Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 7-12
1033137
  Мамедова В.Г. Представлення загального розв"язку лінійних нестаціонарних систем з чистим запізненням / В.Г. Мамедова, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті приведено загальний розв"язок системи лінійних нестаціонарних рівнянь зі сталим запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, яка отримала назву запізнювального матричного експоненціала.
1033138
  Гаврилик Олександр Михайлович Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Гаврилик О.М.; НАНУ. Ін-тут теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1033139
  Іоргов М.З. Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Іоргов М.З.; НАН України. Ін-тут теоретич. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1999. – 17л.
1033140
  Хемчян І. Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа / І. Хемчян, Н. Соколовська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 77-94. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні можливості використання інтернет-медіа порталів, відомих як соціальні мережі, з метою популяризації діяльності книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук ...
1033141
  Селіванова О.О. Представлення концептосфери мовної діяльності у фразеосистемі української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 3-12. – (Серія "Філологічні науки")
1033142
  Сурмач О.Я. Представлення концепту "БАГАТСТВО" у текстах американської художньої літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 234; 15 назв
1033143
  Чирков О.А. Представлення наукового доробку Володимира Барана у Вікіпедії та інших веб-ресурсах українською мовою // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 59-87
1033144
  Донченко В.С. Представлення нейронних мереж динамічними системами / В.С. Донченко, Д.П. Сербаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано представлення нейронних мереж у вигляді динамічних систем та процедура навчання нейромереж за допомогою методів теорії оптимального керування. Ключові слова: нейронні мережі, динамічні системи, навчання. The article is devoted ...
1033145
  Хусаінов Д.Я. Представлення роз"язку одновимірного рівняння коливання із запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням. Використовуються спеціальні функції: запізнюючий косинус та запізнюючий синусом. Ключові слова: одновимірне хвильове рівняння, запізнення, початкові умови, крайові умови, ряд ...
1033146
  Недавня Б. Представлення феномена релігії, діяльності Церков та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду перебудови // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 465-474
1033147
  Уліщенко Віолетта Представлення чи ілюстрування? : презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури
1033148
  Уліщенко В. Представлення чи ілюстрування?
1033149
   Представляем лауреатов : "За вклад в развитие круизного туризма". Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-40 : Фото
1033150
   Представляем лауреатов : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-52 : Фото
1033151
   Представляем мобильную версию платформы Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 6 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1033152
  Чугров Сергей Владиславович Представляю номер // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 0321-2017
1033153
  Ландо В.М. Представляюсь по случаю / В.М. Ландо. – Рига, 1972. – 120с.
1033154
  Гнідо В. Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-15-6
1033155
  Баталкіна В.І. Представник київської наукової школи фазових перетворень Олена Трохимівна Шиманська (до 90-річчя від дня народження) / В.І. Баталкіна, К.О. Андрєєва, С.О. Андрєєв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 40-46. – ISSN 2077-9496


  Традиції першої в Україні фізичної школи були відроджені в 1952 р., коли ректором Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка Голиком О.З. була створена кафедра молекулярної фізики.
1033156
  Колюх В. Представник Президента чи уряду? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 9-13
1033157
  Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розмежування понять представника та органу юридичної особи, проаналізовано правозастосовчу практику з цього питання та викладено власну позицію на цю проблематику. The basic theories concerning the deference ...
1033158
  Селіванов А. Представник та представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1033159
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. – Бібліогр. : л.214-221
1033160
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв
1033161
  Білокінь С.І. Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Публікація присвячена 100-річчю від дня народження Л.Д. Зафійовської.
1033162
  Кочарян С.Г. Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-79
1033163
   Представники духовенства - видатні дипломати планети // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 128-149. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9


  Італійський дипломат та мислитель Нікколо Макіавеллі, кардинал Рішельє - дипломат, засновник Французької академії, кардинал Мазаріні, геній французької дипломатії Шарль Моріс Талейран.
1033164
   Представники Київського університету права НАН України взяли участь у VI Міжнародній школі молодих учених-юристів «Держава в трансформаційному світі» (м. Москва, Російська Федерація) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 342
1033165
  Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 275-288. – ISSN 0320-4421


  Згадуються В.Д. Базилевич, М.Х. Бунге, М.М. Цитович, Г. К. Воблий, Д.І. Піхно та ін.
1033166
  Гордзієвська Л.П. Представники класу саговикових в оранжерейній культурі / Л.П. Гордзієвська, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про видовий склад саговикових у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Описано найстаріші екземпляри колекції. Розглянуто деякі шляхи поповнення колекції.
1033167
   Представники міжнародних організаціій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 556-563. – ISBN 966-7522-07-5
1033168
  Льовін С. Представники НАТО у ВІКНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Військовий інститут у рамках Днів НАТО відвідала делегація Північноатлантичного Альянсу на чолі з заст. Верховного головнокомандувача генералом М. Бієнеком для проведення брифінгів, семінарів з питань структури НАТО, завдань та викликів, які існують у ...
1033169
  Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції" рослин родини Araceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Наведено відомості про цвітіння та плодоношення рослин родини Агасеа, інтродукованих у захищений ґрунт Ботанічного ...
1033170
  Баглай К. Представники родини Cactaceae Juss. як модельні об"єкти для демонстрації явища фасціації та утворення рослин-подушок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано для використання в навчальному процесі як модельні об"єкти 12 видів рослин, які утворюють рослини-подушки та 20 видів, на яких можна продемонструвати явище фасціації. 12 species of plants, which form plants pillows and 20 species, on ...
1033171
  Вашека О. Представники родини Osmundaceae Bercht. & J. Presl колекції папоротей у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. А.В.Фомина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей родини Osmundaceae, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 5 видів та З культивари. Наведені дані щодо походження окремих зразків, природних ареалів ...
1033172
  Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1033173
  Комарова О.О. Представники родини Доманицьких на сторінках газети "Свобода" (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 15-16
1033174
  Шульга О. Представники родини Огієвських і КПІ / О. Шульга, В. Соколов, С. Куций // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 65-72. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена унікальному роду Огієвських, представники декількох поколінь якого досягли значних успіхів в науці. В статті дається короткий біографічний огляд родинних зв"язків Огієвських, більш детально досліджуються біографії тих представників ...
1033175
  Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл, : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
1033176
  Сидоренко О.В. Представники роду Rauwolfia L. в колекції тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію, використання в навчальному процесі семи видів Rauwolfia L.
1033177
  Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
1033178
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 552-555. – ISBN 966-7522-07-5
1033179
  Пелешко А. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність / А. Пелешко, Є. Чернухін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-54. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817
1033180
   Представники ЦЕРНу побували в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках підготовки матеріалів для ухвали рішення ЦЕРНу щодо набуття Україною статусу Асоційованого члена ЦЕРНу, днями з візитом до України приїздила спеціальна робоча група Ради Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Під час наради ...
1033181
  Старовойт С. Представники Чернігівщини в українській науці // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 170-176. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X


  Розглянуто документи особового походження видатних учених, що входять до складу Архівного фонду НАН України, як джерела до вивчення історії Чернігівщини.
1033182
   Представництва авіакомпанії UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26 : Іл.
1033183
   Представництва авіакомпанії UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26
1033184
  Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні : (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Григорій Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування представництва; Ред. П.О. Кривонос. – Київ : Планета, 2004. – 350с. – ISBN 966-7522-13-Х
1033185
  Аліменко О. Представництво адвокатом у спадкових справах: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 332-336
1033186
  Спасибо-Фатєєв Інна Представництво акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-63
1033187
  Пасічник А.В. Представництво в адміністративному процесі: від усунення протиріч до нових інститутів адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 133-142. – ISSN 2227-796X
1033188
  Гончаренко А. Представництво в акціонерних правовідносинах: зайве чи такещо потребує вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-78.
1033189
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 212-239
1033190
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1033191
  Чуєва О. Представництво в нотаріальній практиці. Актуальні питання посвідчення довіреності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – C. 111-119
1033192
  Сотнікова К. Представництво в нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 54-58
1033193
  Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 29-44. – ISSN 2224-9516
1033194
  Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 31-36.
1033195
  Гришко І.Л. Представництво в цивільному процесі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 325-327. – ISBN 966-660-151-6
1033196
  Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Павлуник І.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1033197
  Павлуник Ігор Анатолійович Представництво в цивільному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252л. – Додаток: л.252-252. – Бібліогр.: л.230-252
1033198
  Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
1033199
  Гнатюк М.М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1033200
  Черняхівська В.В. Представництво жінок у сфері державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 165-167
1033201
  Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді - конституційна функція прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.59-65
1033202
  Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді. Надання практичної допомоги прокуратурам районної ланки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 34-39
1033203
  Гаврилюк М. Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 5 (33) : Спеціальний випуск : Проблеми представницької діяльності органів прокуратури. – С. 5-8
1033204
  Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-99. – ISSN 0132-1331
1033205
  Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.136-142. – ISSN 0132-1331
1033206
  Рєзнікова В.В. Представництво органом юридичної особи її інтересів у господарському процесі / В.В. Рєзнікова, О.В. Россильна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 153-161


  У статті досліджуються сутність, правова природа органу юридичної особи, а також особливості представництва ним інтересів юридичної особи в господарському процесі.
1033207
  Миронова Г. Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 117-128. – ISSN 1993-0909
1033208
  Біла Л. Представництво провідних освітянських бібліотек України у мережі Інтернет
1033209
  Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-163. – ISBN 966-7784-65-7
1033210
  Белоусова К.О. Представництво прокуратурою інтересів держави в нових умовах / К.О. Белоусова, В.О. Бєлоусов // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 277-279. – ISBN 978-617-616-077-9
1033211
  Ільків Н.В. Представництво прокуратурою інтересів держави у справах про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  На основі аналізу законодавства про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності та статус органів прокуратури досліджено питання процесуальної дієздатності прокурора на представництво державних інтересів у суді у справах ...
1033212
  Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
1033213
  Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-118.
1033214
  Ореховський Л.А. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Юридична ; Вип. 1)
1033215
  Лошицький М.В. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1033216
  Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян в суді. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.30-33
1033217
  Руденко М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-78.
1033218
  Радченко І.П. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 87-93. – ISSN 0201-7245
1033219
  Стефанчук М.М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-142-6
1033220
   Представництво прокурором інтересів держави в суді : підручник / [С.О. Белікова, Д.Т. Григор"єв, О.А. Козак та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.М. Козьякова, канд. юрид. наук, доц. Л.С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 290, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 289-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7500-64-2
1033221
  Севрук О Представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства: сучасний стан та перспективи / О Севрук, Д. Атаєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 93-97
1033222
  Ясиновська О.С. Представництво прокурором інтересів державних господарських об"єднань // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 98-106. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1033223
  Матвієць А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць, О. Снідевич // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 119-123


  "... Особливості реалізації".
1033224
  Прасов О.О. Представництво прокурором у суді у справах цивільної та адміністративної юрисдикції інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 161-165. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1033225
  Чабан С. Представництво сторін у виконавчому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.343-345. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1033226
  Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – С.26-28
1033227
  Цюра В.В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 42-47


  У статті розглядаються питання співвідношення двох правових категорій: посередництва та представництва. Обґрунтовуються критерії їх розмежування і визначаються шляхи вирішення проблемних питань правозастосовчої практики щодо розмежування вказаних ...
1033228
  Зейкан Я.П. Представництво у цивільному процесі / Я.П. Зейкан, В.В. Ігнатенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 92-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1033229
  Захарова О.С. Представництво у цивільному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 32-36
1033230
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 38-45
1033231
  Стрєльникова І.Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР У 1923 – на початку 1930 років // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1033232
  Якимчук О. Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 167-172. – ISSN 2524-0129
1033233
  Винокур І. Представництво як виклик для сучасної банківської системи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 11
1033234
  Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-79
1033235
  Вербицька О.О. Представницька (законодавча) влада за доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 170-173. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1033236
  Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 159-163. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1033237
  Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристиква) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1033238
  Чурін С. Представницька діяльність прокуратури Житомирщини ефективний спосіб захисту інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50
1033239
  Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 17-21
1033240
  Василевський А. Представницька діяльність щодо захисту житлових прав громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34.
1033241
  Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1033242
  Малахов С.О. Представницька функція прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-616-077-9
1033243
  Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 17-20
1033244
  Чепель О.Д. Представницький мандат парламентарів: основні тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1033245
  Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 119-123
1033246
  Чернецька В О. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 98-101
1033247
  Шандра І. Представницькі організації буржуазії України пореформеного періоду: історіографія проблеми // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 109-116
1033248
  Возовикова Т. Предстартовый подсчет. На конкурентоспособность российских вузов уйдут десятки миллиардов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 3


  Лидеры российского высшего профессионального образования достигнут глобального признания еще не скоро. Возможно, лет через десять, как предположил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по повышению конкурентоспособности ...
1033249
  Ли Сун Ген Предстваления групп и алгебр ли ступенчатых матриц : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 7л.
1033250
  Ханано А.-Л. Предстваления циклических р-груп над кольцом классов вычетов по модулю р и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Ханано А.-Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 21л.
1033251
  Димитрій Предстоятель Української Церкви : (біографічний есей) / Архієпископ Димитрій (Рудюк). – Київ : Архангельський глас, 2009. – 95, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. також зазнач.: Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - 80
1033252
   Предстоящие изменения климатале : Совместный советско-американский отчет о климате и его изменениях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 271с.
1033253
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва
1. – 1959. – 576 с.
1033254
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
2. – 1959. – 752 с.
1033255
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
3. – 1959. – 472 с.
1033256
  Шевчук В.А. Предтеча : роман про Григорія Сковороду / В.А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 254 с.
1033257
  Шевчук В.А. Предтеча : роман / Василь Шевчук ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 358 с.
1033258
  Шевчук В.А. Предтеча : романи / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.
1033259
  Лощилов И.Н. Предтеча / И.Н. Лощилов. – М., 1987. – 253с.
1033260
  Петров А. Предтеча // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0321-0383


  Моисеев Никита Николаевич (23 авг.-1917 г.- 29 февр. 2000 г.) К 90-летию со дня рождения. Московский физико-технический ин-т (МФТИ). Работал в Харьковском высшем авиац. тех. училище
1033261
  Медведев И. Предтеча Бонапарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 1812-867Х


  Луї Лазар Гош був блискучим полководцем в роки Великої французької революції
1033262
  Войцехівська І. Предтеча великих відкриттів
1033263
  Данилюк А. Предтеча космонавтики // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 222-224
1033264
  Шудря М. Предтеча марксизму на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 193-195
1033265
  Меліхов В. Предтеча перебудови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "12 лютого 1965 року популярний американський журнал "Тайм", що зазвичай друкував на обкладинці фото якогось політика або відомого у світі діяча культури, дуже здивував своїх постійних читачів. З обкладинки, підперши голову рукою, на них задумливо ...
1033266
  Алексеев В. Предтеча Переяславской рады = К 510-летнему юбилею вхождения Харьковщины в состав Русского государства // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 4


  В январе 2013 г. исполняется 359 лет Переяславской раде - знаковому событию, которому в советское время присвоили официальное название "воссоединение Украины с Россией", а до того именовали "воссоединение Руси". Нынче же этому событию пытаются дать еще ...
1033267
  Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-58. – ISSN 1609-5499
1033268
  Письмак Ю.А. Предтеча создания ЮНЕСКО (к 80-летию принятия Пакта Рериха) // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 72-78. – ISBN 978-966-190-989-1
1033269
  Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890-1910-х років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-65


  Висвітлено сприйняття спадщини Пантелеймона Куліша в добу українського раннього модерну. Творчість великого попередника привабила літературну молодь такими своїми рисами, як кордоцентризм, естетизм, індивідуалізм. Встановлено, що П. Куліш відіграв роль ...
1033270
  Сюндюков І. Предтеча української державности. Лев Ребет: політик, вчений, публіцист // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 12
1033271
  Барвінський Б.О. Предтеча університету ім. Франца I у Львові : (Критичні замітки до питання про генезу Львівського університету). – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1917. – 41 с. – Окр. відбиток з: Зап. наук. т-ва ім. Шевченка, т. 125, 1918
1033272
  Корж М.О. Предтеча, першоджерела та підгрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи : (до 110-річчя Інституту ім. проф. М.І. Ситенка) / М.О. Корж, О.А. Диннік // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 5-17. – ISSN 0030-5987


  Згадується проф. КУ Скворцов І.П.
1033273
  Маканин В.С. Предтеча. / В.С. Маканин. – М, 1983. – 224с.
1033274
  Гайдай О. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. – 112 с. – (Корінь і крона / Державний архів Тернопільської області ; Вип. 24). – ISBN 966-562-682-5
1033275
  Аничков Е.В. Предтечи и современники / Евг. Аничков. – Санкт-Петербург : Освобождение ; [Тип. "Север"]
Кн. 1 : [На Западе]. – 1910. – 444 с. – Введением к кн. является: Реализм и новые веяния / Евг. Аничков. - Прижизненное издание. - Кн. описана по РГБ, отсутствует обл.
1033276
  Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 90-98. – ISSN 0042-8744
1033277
  Мелентьев Ю.С. Предтечи свободы / Ю.С. Мелентьев. – М, 1976. – 64с.
1033278
  Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской литературе / М.Г. Альтшуллер. – 401с.
1033279
  Хейфец В.Л. Предтечи. Размышления о предыстории Коммунистической партии Венесуэлы / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 044-748Х
1033280
  Жукова К. Предтечі довженкової "Землі" в українській драматургії початку ХХ століття (тема села у п"єсах Любові Яновської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – 113-117
1033281
  Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 3-22


  Розглянуто об"єктивні й суб"єктивні чинники, що зумовлюють зародження та перебіг фінансових криз, їх фази. Виявлено вплив фінансової глобалізації на виникнення криз у фінансово-кредитній сфері. Проаналізовано закономірності й особливості фінансових ...
1033282
  Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 50-51. – ISSN 0130-5263
1033283
  Ениколопов С.Н. Предубежденность в контексте свойств личности / С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С.35-46. – ISSN 0205-9592
1033284
  Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и её эффективность / М.Ч. Когамов. – Караганда, 1986. – 68с.
1033285
  Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу / А.М. Жуков. – Саратов, 1990. – 103с.
1033286
  Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона / Э.А. Саркисова. – Минск, 1979. – 144с.
1033287
  Безруких Р.К. Предупредить преступление / Р.К. Безруких. – М, 1978. – 95с.
1033288
  Фалюшина Л.И. Предупреждающее кризис государственное управление. Возможно ли оно? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 8-11. – ISSN 1993-3541
1033289
  Владимирова Наталья Германовна Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1033290
  Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитческие аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1033291
  Рудык Б.И. Предупреждение аллергических заболеваний / Б.И. Рудык, В.А. Адо. – К., 1986. – 40с.
1033292
  Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
1033293
  Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по делам несовершеннолетних. / В.В. Устинова. – М., 1973. – 40с.
1033294
  Ястребов В.Б. Предупреждение бесхозяйственности / В.Б. Ястребов. – М., 1983. – 64с.
1033295
   Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем.. – К., 1971. – 109с.
1033296
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – 2-е изд. – М., 1984. – 159с.
1033297
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – Минск, 1987. – 173с.
1033298
   Предупреждение вредных привычек у школьников.. – М., 1990. – 99с.
1033299
  Соловьев А.С. Предупреждение гражданских правонарушений программное требование КПСС. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соловьев А.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Иваново, 1970. – 20л.
1033300
  Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных присшествий / В.И. Жулев. – М., 1989. – 221с.
1033301
  Бакшеев Н.С. Предупреждение женских болезней / Н.С. Бакшеев. – М, 1972. – 78с.
1033302
  Астапов С.В. Предупреждение и борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель / С.В. Астапов, В.В. Спенглер. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 160с.
1033303
  Васильев В.А. Предупреждение и исправление ошибок в произношении английских фонем / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 81с.
1033304
  Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических обшибок в школе / М.Т. Воронин. – Москва, 1963. – 79с.
1033305
   Предупреждение и коррекция ассоциального поведения учащихся профтехучилищ. – Л., 1991. – 59с.
1033306
   Предупреждение и лечение болезней на основе учения И.П.Павлова.. – Л., 1953. – 8с.
1033307
  Чоговадзе А.В. Предупреждение и лечение плоскостопия. / А.В. Чоговадзе. – М., 1965. – 51с.
1033308
  Астахов С.Н. Предупреждение и лечение расстройств мозгового кровообращения / С.Н. Астахов. – Ленинград, 1961. – 100с.
1033309
  Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощений при геологоразведочном бурении / П.М. Тян. – М, 1980. – 166с.
1033310
  Коломоец А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М., 1985. – 220с.
1033311
  Самотой А.К. Предупреждение и ликвидация прихватов труб при бурении скважин / А.К. Самотой. – Москва : Недра. – 182с.
1033312
  Чепиков Виктор Тимофеевич Предупреждение и преодоление групповой замкнутости в процессе развития воспитательного коллектива : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Чепиков Виктор Тимофеевич; МВ и ССО БССР. Гомельский гос. ун-т. – Гомель, 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.178-195
1033313
  Чепиков В.Т. Предупреждение и преодоление групповой замкнутости учащихся в процессе развития воспитательного коллектива (на матер. восп. работы классных руковод. с подростками) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чепиков В.Т.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1033314
  Гладких П.А. Предупреждение и устранение колебаний нагнетательных установок / П.А. Гладких, С.А. Хачатурян. – М., 1964. – 276с.
1033315
  Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом / Н.П. Елизаров ; отв. ред. Шубин В.В. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 72 с. – (Серия "Библиотечка народного судьи")
1033316
  Ханютин Ю.М. Предупреждение из прошлого. / Ю.М. Ханютин. – М., 1968. – 285с.
1033317
  Дракина Наталья Ивановна Предупреждение коммуникативно значимых ошибок как средство интенсификации обучения устной речи : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Дракина Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1033318
  Вайнман А.Б. Предупреждение коррозии барабанных котлов / А.Б. Вайнман. – Москва, 1985. – 232 с.
1033319
  Голіна В.В. Предупреждение коррупции с использованием регионального опыта ее исследования / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
1033320
  Лихолоб В.Г. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. / В.Г. Лихолоб, А.И. Рощин. – К, 1988. – 47с.
1033321
  Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины / Н.Н. Хуторян; АН Украины, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1992. – 108с. – Библиогр.: с.103-109. – ISBN 5-12-002588-9
1033322
  Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.44-48
1033323
  Шаповалова Н.Л. Предупреждение неуспеваемости в 5 классе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шаповалова Н.Л.; М-вод просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1033324
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школах.. – Псков, 1952. – 92с.
1033325
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школе.. – М., 1950. – 91с.
1033326
  Суслов В.Г. Предупреждение неуспеваемости по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1033327
  Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. – Москва : Знание, 1989. – 77 с.
1033328
  Гребенюк Т.Б. Предупреждение неуспеваемости учащихся средних профтехучилищ / Т.Б. Гребенюк. – М., 1986. – 22с.
1033329
  Преображенскаая Е.П. Предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок в VI-VII классах. / Е.П. Преображенскаая, М.Е. Андрианова. – М., 1959. – 70с.
1033330
   Предупреждение орфографических ошибок учащихся V-VIII классов. : пособие для вчителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1965. – 280 с.
1033331
   Предупреждение отклонений в нравственном поведении молодежи : Библиогр. указ. психолого-пед. и правовой лит. за 1941-1987 гг. – Москва, 1989. – 326с.
1033332
  Косоножкин И.И. Предупреждение отсева учащихся из школы, как педагогическая проблема всеобщего среднего оброазования : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Косоножкин И. И.; НИИ общ. педагаг. АПН СССР. – М., 1974. – 21л.
1033333
  Компаниец Нонна Ивановна Предупреждение ошибок в грамматическом оформлении речевого высказывания : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Компаниец Нонна Ивановна; Ленинград. гос. университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1984. – 22л.
1033334
  Татиева Т.Н. Предупреждение ошибок в области французской неграмматической орфографии в письме студентов факультетов иностранных языков : Автореф... кандидата пед.наук: / Татиева Т.Н.; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра франц. яз. – Л., 1966. – 19л.
1033335
   Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и предложений / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 120 с.
1033336
  Андреевская Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка / Андреевская, -Левенстерн, С Т. Пурвина. – Москва, 1972. – 79с.
1033337
  Андреевская Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка / Андреевская, -Левенстерн, Т.С. Пурвина. – 2-еизд. перераб. и доп. – Москва, 1978. – 96с.
1033338
  Кутепова Т.И. Предупреждение ошибок на уроках рисования / Т.И. Кутепова. – Л., 1962. – 96с.
1033339
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Л., 1957. – 108с.
1033340
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1966. – 111с.
1033341
   Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников.. – М., 1980. – 170с.
1033342
  Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / В.Ф. Бондаренко. – Минск, 1986. – 79с.
1033343
  Кобец Н.г. Предупреждение правонарушений в производственном коллективе / Н.г. Кобец. – М., 1982. – 208с.
1033344
  Галинайтите Ю.В. Предупреждение правонарушений в среде рабочей молодежи / Ю.В. Галинайтите. – Вильнюс, 1984. – 207с.
1033345
  Давыденко Л.М. Предупреждение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности / Л.М. Давыденко. – Киев, 1983. – 48с.
1033346
   Предупреждение правонарушений в трудовом коллективе.. – Л., 1986. – 90с.
1033347
   Предупреждение правонарушений и охрана прав несовершеннолетних.. – М., 1977. – 568с.
1033348
  Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе / А.В. Заварзин. – Воронеж, 1983. – 112с.
1033349
  Касымова М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / М. Касымова, Р.Г. Аренберг. – Ташкент, 1972. – 163с.
1033350
  Васильев В.Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 36с.
1033351
  Литвинов В.В. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.В. Литвинов. – Киев, 1980. – 48с.
1033352
   Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.. – Минск, 1978. – 191с.
1033353
  Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1970. – 76с.
1033354
  Кожевникова А.П. Предупреждение правонарушений среди молодежи / А.П. Кожевникова, Г.М. Миньковский. – Москва, 1971. – 80с.
1033355
   Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. – Минск, 1969. – 148с.
1033356
  Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С.А. Емельянов. – М., 1980. – 119с.
1033357
  Михайленко П.П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – Москва, 1964. – 203с.
1033358
  Васильев А.Н. Предупреждение преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 30с.
1033359
   Предупреждение преступлений и иных правонарушений. – М., 1986. – 302с.
1033360
   Предупреждение преступлений и судебная экспертиза.. – М., 1968. – 191с.
1033361
  Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. / В.С. Зеленецкий. – Х, 1975. – 172с.
1033362
  Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. – М., 1990. – 112с.
1033363
  Гринько С.Д. Предупреждение преступности в избирательном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 121-122. – ISSN 1684-2618
1033364
  Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Ю.М. Антонян. – Москва, 1982. – 40с.
1033365
  Волков Ю.Н. Предупреждение производственного травматизма / Ю.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1964. – 95с.
1033366
  Никеров А.И. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся / А.И. Никеров. – Москва, 1985. – 144с.
1033367
  Костин А.Ю. Предупреждение путешествующим в тумане / А.Ю. Костин. – М., 1989. – 188с.
1033368
  Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой / К.С. Торосян. – Ереван, 1977. – 126с.
1033369
   Предупреждение рецидива преступлений.. – Томск, 1990. – 127с.
1033370
  Токарева М.Е. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолнтних / Токарева М.Е. – Москва, 1971. – 21 c.
1033371
  Торосян К.С. Предупреждение рецидивной преступности средствами прокурорского надзора / Торосян К.С. – Москва, 1973. – 25 c.
1033372
   Предупреждение семейно-бытовых правонарушений.. – М., 1989. – 234с.
1033373
  Ващенко В.Ф. Предупреждение смешания сходных написаний в 4-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Ващенко В.Ф.;. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1033374
  Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка / Н.А. Пленкин. – М-Л, 1964. – 151с.
1033375
  Кашепов В.П. Предупреждение судом преступлений несовершеннолетних / В.П. Кашепов, Ф.П. Фурсова. – М., 1979. – 96с.
1033376
  Спешнев Ф.Ф. Предупреждение травм при занятиях гимнастикой / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1951. – 108с.
1033377
  Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения / А.А. Шишко. – К, 1990. – 228с.
1033378
  Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. / В.И. Попов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 152 с.
1033379
  Аманов Х. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и здоровья в Туркменской ССР : учеб. пособие / Х. Аманов ; под ред. А.И. Харченко ; М-во высш. и сред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Респ. методкабинет Минвуза ТССР, 1986. – 119 с. – Библиогр.: с. 110-118
1033380
   Предупреждение хищений государственного и общественного имущества.. – Харьков, 1988. – 178с.
1033381
  Щербо А.Д. Предупреждение хищений государственного общественного имущества, совершаемых путем присвоения, растраты и злоупотребеления служебным положением. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щербо А.Д.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1033382
  Смеян Л.С. Предупреждение хищений зерна в сельском хозяйстве (по материалам Украинской ССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смеян Л.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 216 л. + Приложения: л. 212-216. – Библиогр.: л. 193-211
1033383
  Шаршеналиев А. Предупреждение хищений колхозного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 718 / Шаршеналиев А.; Всес.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М, 1971. – 16л.
1033384
   Предупреждение хищений социалистического имущества. – Москва, 1969. – 200с.
1033385
  Ястребов В.Б. Предупреждение хищений социалистического имущества на предприятиях / В.Б. Ястребов. – Москва, 1976. – 64 с.
1033386
  Кузнецова Н.Ф. Предупреждение хулиганства / Н.Ф. Кузнецова, И.П. Портнов. – М., 1983. – 64с.
1033387
  Самвелян В.М. Предупреждение экспериментальных гиперкинезов холинолитическими соединениями из группы диэтиламинопропиловых эфиров дифенилалкокси уксусной кислоты / В.М. Самвелян, Д.А. Герасимян, 1963. – С. 11-18. – ОТд. оттиск
1033388
  Шалагинов В.К. Предупрежденная трагедия / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1980. – 558 с.
1033389
  Винникова Т.Н. Предупрежление правонарушений и перевоспитание подростков средствами школ и общественности. : Автореф... канд. пед.наук: 13/730 / Винникова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1033390
   Предуслови за нормално функциониранье на пазарот во Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, Т.Б. Петковска, Петковска-Мирчевска, Митревска-Лазаревска; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін.] ; [ превод на англ. jазик Н. Боцевски ] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски институт. – Скопjе : Економски институт, 2000. – 167 с. – ISBN 9989-9707-3-3
1033391
  Возовикова Т. Предусмотрен присмотр. Олимпиады школьников решено транслировать в Интернете. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Перечень интеллектуальных состязаний, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), и сроки проведения очных и заочных туров будут опубликованы в ноябре. Результаты экспертной оценки заявок организаторов, предшествовавшей ...
1033392
   Предусмотрительные убийцы.. – М.
9. – 1992. – 255с.
1033393
  Менюк Ж. Предутренним часом : стихи / Ж. Менюк; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 127 с.
1033394
  Петрова Е. Предучилищна педагогика / Е. Петрова. – София, 1977. – 350 с.
1033395
  Аврамова С. Предучилищното възпитание с оглед на сьветските методи / София Аврамова. – София : Кн-во на Сьюза на бьгаро-сьветск. дружества. – 80 с.
1033396
  Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.153-163. – ISSN 0042-8744
1033397
   Предфронтальные краевые ледниковые образования. – Вильнюс, 1974. – 261с.
1033398
  Кахидзе М. Предчувствие : стихи / М.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
1033399
  Брагинский А.М. Предчувствие / А.М. Брагинский. – Х., 1966. – 22с.
1033400
  Пиница П.И. Предчувствие / П.И. Пиница. – Иркутск, 1968. – 19с.
1033401
  Соколов Г.Ф. Предчувствие / Г.Ф. Соколов. – Саратов, 1974. – 115с.
1033402
  Поснов Н.И. Предчувствие / Н.И. Поснов. – Тула, 1980. – 71с.
1033403
  Пыталев П.И. Предчувствие / П.И. Пыталев. – Симферополь, 1983. – 39с.
1033404
  Аршакуни О.К. Предчувствие / О.К. Аршакуни. – Ленинград, 1987. – 206 с.
1033405
  Богатко И.А. Предчувствие : Литературно-критические статьи и очерки / И.А. Богатко. – Москва : Современник, 1990. – 301 с.
1033406
  Баевский И.И. Предчувствие весны / И.И. Баевский. – Калининград, 1968. – 36с.
1033407
  Губарев В.Ф. Предчувствие весны / В.Ф. Губарев. – Челябинск, 1968. – 89с.
1033408
  Сосновский Валерий Предчувствие весны : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 13-14. – ISSN 0321-1878
1033409
  Щербаков Ю.Н. Предчувствие дороги. / Ю.Н. Щербаков. – Волгоград, 1989. – 62с.
1033410
  Песоцкий К.Ф. Предчувствие лета / К.Ф. Песоцкий. – М, 1990. – 335с.
1033411
  Шогенцуков Н. Предчувствие любви : стихи / Н. Шогенцуков. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. – 72 с.
1033412
  Гаврилов А.С. Предчувствие любви / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1968. – 47с.
1033413
  Кравцов А.А. Предчувствие любви / А.А. Кравцов. – М., 1980. – 110с.
1033414
  Каширин С.И. Предчувствие любви / С.И. Каширин. – Л., 1984. – 272с.
1033415
  Сапанжа Ольга Сергеевна Предчувствие музея : культурология музейности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются вопросы развития музейного организма во второй половине XX столетия. Автор представляет культурологический анализ категории "музейность"
1033416
  Кудинов В.Г. Предчувствие перемен. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1972. – 128с.
1033417
  Волобуев А.Т. Предчувствие полета / А.Т. Волобуев. – Москва, 1978. – 112с.
1033418
   Предчувствие портрета.. – Екатеринбург, 1992. – 157с.
1033419
  Гуцало Е. Предчувствие радости : повести и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 384 с. : ил.
1033420
  Блинов А. Предчувствие разворота // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Криза американської адміністрації
1033421
  Хохлов С. Предчувствие. / С. Хохлов. – Краснодар, 1991. – 111с.
1033422
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1984. – 367 с.
1033423
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга третья : Единство. – 1987. – 382 с.
1033424
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1989. – 303 с.
1033425
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1978. – 381с.
1033426
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1978. – 350с.
1033427
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1989. – 301с.
1033428
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1950. – 391с.
1033429
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1957. – 687с.
1033430
  Чекасина Т.М. Предшественник / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1989. – 348с.
1033431
   Предшественник Стоунхенджа : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1033432
  Роллан Р. Предшественники / Р. Роллан. – Ленинград, 1924. – 211 с.
1033433
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1951. – 199с.
1033434
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Л, 1956. – 204с.
1033435
  Плеханов Г.В. Предшественники К.Маркса и Ф.Энгельса / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 206с.
1033436
   Предшественники Колумба / Пер. с нем. А. Гиллессем // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – С. 225-250
1033437
  Теряев Г.В. Предшественники научного коммунизма / Г.В. Теряев. – М, 1965. – 88с.
1033438
  Соколов В.В. Предшественники научного коммунизма. / В.В. Соколов. – М., 1965. – 48с.
1033439
  Малинин В.А. Предшественники научного социализма в России / В.А. Малинин, М.И. Сидоров. – М., 1963. – 256с.
1033440
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 4-е изд. – М.-Птгр.
1. – 1919. – 439с.
1033441
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 2-е изд., перераб. – М.
1. – 1920. – 368с.
1033442
  Иконников В.С. Предшественники петровской реформы / [соч.] В. Иконникова. – Санкт-Петербург
[Ч.] 1 : Ближник боярин [Афанасий Лаврентьевич] Ордин-Нащокин. – 1883. – [85] с.
1033443
  Родзевич С.И. Предшественники Печорина во французской литературе : ["Рене" Шатобриана, "Адольф" Бенжамена Костана, "Исповедь сына века" А. де-Мюссе, "Оберман" Сенанкура] / С.И. Родзевич. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 48 с.


  Из книг. В. Мияковского. Шатобриан, Франсуа Рене де (1768-1848); Констан де Ребек, Бенджамен Анри (1767-1830); Мюссе, Альфред де (1810-1857)
1033444
  Труитт У.Г. Предшественники постмодернизма и его связь с классическим американским прагматизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.154-168. – ISSN 0042-8744
1033445
  Седов М.Г. Предшественники русской социал-демократии / М.Г. Седов. – М, 1964. – 46с.
1033446
  Фромметт Б. Предшественники Фурье и Оуэна. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 32с.
1033447
  Серебрякова Г.И. Предшествие : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 392с.
1033448
  Серебрякова Г.И. Предшествие / Г.И. Серебрякова. – Москва, 1966. – 112с.
1033449
  Серебрякова Г.И. Предшествие : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 356с.
1033450
  Серебрякова Г. Предшествие. / Г. Серебрякова. – София, 1968. – 362с.
1033451
   Предъявите улыбку!. – М., 1973. – 191с.
1033452
  Корухов Ю.Г. Предъявление для опрознания на предварительном следоствии и в суде. / Ю.Г. Корухов. – М., 1968. – 30с.
1033453
  Орлова Л.М. Предъявление иска в арбитраж / Л.М. Орлова. – Минск, 1983. – 80с.
1033454
  Дульнева Л.А. Предъявление иска в суде / Л.А. Дульнева. – М., 1966. – 49с.
1033455
  Фалькович М.С. Предъявление иска госарбитража / М.С. Фалькович. – М, 1971. – 54с.
1033456
  Цветков П.П. Предъявления для опознания в советском уголовногом процессе / П.П. Цветков. – Л., 1962. – 115с.
1033457
  Щелков В.С. Предынвестиционные исследования и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта / В.С. Щелков, Л.М. Белоусова, В.М. Блинков. – Москва : Финанстатинформ, 1999. – 248с. – (Инвестиционное проектирование). – ISBN 5-7866-0038-6
1033458
  Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа : история армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне / И.М. Дьяконов. – Ереван : Издательство Армянской АН СССР, 1968. – 263, [2] с.
1033459
  Платошкин Н.Н. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 13-18. – ISSN 0321-0626
1033460
  Никифоров Ю.А. Предыстория Второй мировой войны: некоторые проблемы историографии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 140-146. – ISSN 2070-9773
1033461
  Широкорад Л.Д. Предыстория и начальный период становления экономического факультета СПбГУ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-11. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1033462
  Эфендиев А. Предыстория и становление социалистического реализма в азербайджанской литературе / А. Эфендиев. – Баку, 1971. – 152с.
1033463
  Костенко А.А. Предыстория Института радиофизики и электроники НАН Украины / О О. Костенко, О.Й. Носич, Ю.М. Ранюк // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 102-135. – ISSN 0374-3896


  Освещена история организации в 1955 г. Ин-та радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины,создание Лаборатории № 1
1033464
  Иванова М.А. Предыстория колокольного звона: возникновение церковного звона-призыва в восточнохристианских обителях // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 22-35.
1033465
  Тих Н.А. Предыстория общества : Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 311с.
1033466
  Елсуков А.Н. Предыстория социологии / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 209 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-692-1
1033467
   Предьявите улыбку : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с. – (Компас)
1033468
  Мыльцев П. Преемник Савимби убит? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.13. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Анголе.]
1033469
  Джалагония В. Преемник Туркменбаши начал демонтаж "башизма" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1033470
  Смирнов Г.В. Преемники Архимеда / Г.В. Смирнов. – М., 1973. – 128с.
1033471
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [Украинская Академия Русистики]. – Киев : Радуга, 2006. – 72с. – Печатается по изд.: Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 2, - С.-Петербург,1895. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-55-9


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1033472
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [сост. и подготовил к печати А.А. Олейников]. – Киев : Радуга, 2007. – 208с. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 978-966-8325-78-6


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1033473
  Тростянский М. Преемники лучшей поры русской литературы.. – Киев, 1908. – 29 с.
1033474
  Исаевич Я.Д. Преемники первопечатника / Я.Д. Исаевич. – М, 1981. – 191с.
1033475
  Валишевский К. Преемники Петра. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 359с.
1033476
  Сенченко М. Преемптивна війна : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-46
1033477
  Сенченко М. Преемптивна війна : [початок] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-6
1033478
  Наконечная Т.В. Преемсвенность в развитии советского права / Т.В. Наконечная. – К., 1987. – 102с.
1033479
  Ладыгина А.Б. Преемственность -- закономерность развития художественной культуры (соотношение народности, партийности, современности) : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.04 / Ладыгина А.Б.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. Каф. ист. философ. и логики. – Минск, 1974. – 43л.
1033480
  Гайворонская О.В. Преемственность - закономерность идеологического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гайворонская О.В.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Баку, 1968. – 23л.
1033481
  Леонов Б.А. Преемственность / Б.А. Леонов. – М : Военное издательство, 1975. – 294 с.
1033482
  Ковский В.Е. Преемственность / В.Е. Ковский. – М., 1981. – 64с.
1033483
  Мертвищев О.Д. Преемственность буржуазных и реформистских теорий империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мертвищев О.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1033484
  Мухина А.Ф. Преемственность в изучении элементов синтаксиса во втором-четвертом классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухина А.Ф.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 22л.
1033485
  Депенчук Л.П. Преемственность в истории естествознания и научные ценности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1033486
  Исмаилов Фазылжан Юсупович Преемственность в историческом процессе. / Исмаилов Фазылжан Юсупович. – Ташкент, 1989. – 173с.
1033487
   Преемственность в музыкально-эстетическом воспитании учащейся молодежи: содержание, формы, методы. – Свердловск, 1985. – 103с.
1033488
  Мирошников О.А. Преемственность в Новое время: традиция и модернизация // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 265-268. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье идет речь о соотношении старого и нового в процессе модернизации.
1033489
   Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в V-VII классах.. – М., 1961. – 280с.
1033490
  Лапушкина Л.И. Преемственность в обучении финансовой математике школьников и студентов экономических специальностей / Л.И. Лапушкина, К.Н. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 83-87
1033491
  Щербик Д.В. Преемственность в общегосударственном, феодальном и манориальном праве Великого княжества Литовского // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1033492
  Попова И.А. Преемственность в первоначальном обучении математике в подготовительных группах детских садов и первых классах школ. : Автореф... канд. пед.наук: / Попова И.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1033493
  Швеков Г.В. Преемственность в праве / Г.В. Швеков. – Москва, 1983. – 87 с.
1033494
  Неновски Н. Преемственность в праве. / Н. Неновски. – М., 1977. – 168с.
1033495
  Депенчук Л.П. Преемственность в развитии естествознания / Л.П. Депенчук. – К., 1988. – 125с.
1033496
   Преемственность в развитии жаров русской литературы.. – М., 1979. – 83 с.
1033497
  Манеев А.К. Преемственность в развитии категорий пространства, времени и движения / А.К. Манеев. – Минск, 1971. – 156с.
1033498
  Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры / Э.А. Баллер. – Москва, 1969. – 295с.
1033499
  Каирян В.М. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. / В.М. Каирян. – М., 1971. – 212с.
1033500
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – Л, 1975. – 159с.
1033501
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1978. – 223с.
1033502
  Ситкина Елена Аркадьевна Преемственность в развитии современного музыкального искусства (На материале нововенской школы) : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Ситкина Елена Аркадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.133-147
1033503
  Ситкина Е.А. Преемственность в развитии современного музыкального искусства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Ситкина Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
1033504
  Лашин А.Г. Преемственность в развитии социалистической демократии / А.Г. Лашин. – Москва, 1968. – 96с.
1033505
  Деликатный К.Г. Преемственность в системе "школа - вуз" / К.Г. Деликатный; О-во "Знание" Украинской ССР. – Киев, 1986. – 48с. – (Педагогическая / О-во "Знание" Украинской ССР ; Сер. 7 : № 9)
1033506
  Кустов Ю.А. Преемственность в системе подготовки технических специалистов / Ю.А. Кустов. – Саратов, 1982. – 273с.
1033507
  Лебедева М.Н. Преемственность в содержании и метода обучения в 4 и 5 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедева М. Н.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 14л.
1033508
  Чукут Светлана Анатольевна Преемственность в сфере духовной культуры : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Чукут Светлана Анатольевна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
1033509
  Мукашев З.А. Преемственность в философии / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1033510
  Савина С.Н. Преемственность в эстетическом воспитании между среденей школой и педагогическим институтом : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Савина С. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – л.
1033511
  Галай Е. Преемственность видов практики в процессе подготовки студентов по специальности "Геоэкология" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 21-25. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1033512
  Яранцева Н.А. Преемственность и взаимодействие культур в художественной жизни общества / Н.А. Яранцева. – Киев, 1990. – 157с.
1033513
  Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке / А.Н. Антонов. – Москва, 1985. – 171с.
1033514
  Олейник А.Н. Преемственность и изменчивость превалирующей модели власти: "эффект колеи" в российской истории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-66. – ISSN 0869-0499
1033515
   Преемственность и инновации в развитии древних культур.. – Л., 1981. – 116с.
1033516
   Преемственность и новизна в государственно-правовом развитии России. – Москва, 1996. – 42 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-012329-Х
1033517
  Султанов К.К. Преемственность и обновление / К.К. Султанов. – М., 1985. – 64с.
1033518
   Преемственность и перспективность в обучении русскому языку.. – М., 1982. – 128с.
1033519
   Преемственность и перспективность в развитии речи школьников.. – Л., 1983. – 133с.
1033520
  Умрилова Н.М. Преемственность и перспективность при изучении грамматики украинского языка в средних классах общеобразовательной школы. (На материале морфологии). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Умрилова Н.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев, 1968. – 22л.
1033521
  Трутнев И.А. Преемственность и различие архитектуры Киевского государства (XI - начала XII вв.) в культовых постройках Киевского княжества (середины XII - начала XIII вв.) // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2017. – Вып. 17. – С. 6-15
1033522
  Сенашенко В.С. Преемственность и сопряжение основных образовательных программ в структуре непрерывного образования / В.С. Сенашенко, Н.А. Вострикова, В.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
1033523
  Мукашев З.А. Преемственность как момент развития / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
1033524
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность математического образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1033525
   Преемственность между детским садом и школой в формировании личности детей дошкольного и младшего возраста.. – Рига, 1986. – 114с.
1033526
  Костев В.М. Преемственность методологических принципов научно-технического прогресса: история и современность // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1033527
  Семенов И.С. Преемственность научного знания в ее социокультурном аспекте // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1033528
  Чеснова Л.В. Преемственность научных школ в энтомологии / Л.В. Чеснова. – Москва, 1980. – 174с.
1033529
  Исаев Э.А. Преемственность некоторых типов синепотических процессов / Э.А. Исаев. – Л, 1958. – 196с.
1033530
  Сенашенко В.С. Преемственность образовательных программ как основа непрерывности образования / В.С. Сенашенко, В.А. Кузнецова, Н.А. Вострикова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 6-15. – ISSN 0321-0383
1033531
  Андрейченко Н.М. Преемственность по ленински / Н.М. Андрейченко. – Київ, 1988. – 140с.
1033532
  Воловик В.И. Преемственность поколений / В.И. Воловик. – Москва, 1973. – 64с.
1033533
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шевырногова Л.А.; МИНХ. – М., 1981. – 20л.
1033534
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества / Л.А. Шевырногова. – Красноярск, 1983. – 110с.
1033535
  Воловик В.И. Преемственность поколений и прогресс социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Воловик В.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
1033536
  Савенков А.И. Преемственность поколений и трудовые династии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савенков А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 18л.
1033537
   Преемственность поколений как социологическая проблема.. – М., 1973. – 295с.
1033538
  Петров Н.И. Преемственность поколений рабочего класса в сфере труда / Н.И. Петров. – Саратов, 1981. – 59с.
1033539
  Клепов В.Н. Преемственность поколений рабочего класса в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клепов В.Н.; Высшая космосольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 19л.
1033540
  Федирко П.С. Преемственность поколений. / П.С. Федирко. – М, 1980. – 239с.
1033541
  Акопов М.А. Преемственность политики КПСС : Стенограмма лекции / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1984. – 24 с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1033542
   Преемственность при обучении иностранцев русскому языку.. – М., 1981. – 168с.
1033543
  Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / Ю.А. Кустов. – Свердловск, 1990. – 117с.
1033544
  Андреев А.Л. Преемственность развития образования в дореволюционной и советской России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1033545
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Интегрированные многоуровневые системы непрерывного профессионального образования, разработанные во многих вузах России, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными. Реализация, например, содержания математического образования в ...
1033546
  Зайниев Р.М. Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х
1033547
  Лихач В.М. Преемственность содержания трудового обучения и профессиональной подготовки учащихся. / В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. – М., 1990. – 109с.
1033548
  Смоляк И.Н. Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Дис... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк И.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.198
1033549
  Смоляк Игорь Николаевич Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Автореф... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк Игорь Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1033550
   Преемственность стахановских традиций.. – М., 1985. – 224с.
1033551
  Капичников А.И. Преемственность формирования учебной мотивации в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / А.И. Капичников, О.В. Романова, О.Б. Капичникова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 36-38. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования учебных мотивов студентов в условиях трехступенчатого высшего образования. Акцент сделан на проблеме преемственности в процессе формирования мотивов учебной деятельности, актуализированной в связи с новой концепцией ...
1033552
  Александрова Н.Б. Преемственность элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 46-54. – ISSN 0869-561Х


  В статье дана характеристика модели условий преемственности элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах, составленной на основании компетентностного подхода. Анализируются организационно-педагогические условия, задающиеся стратегической ...
1033553
  Григорьев В.М. Преемственность этнокультурного воспитания в семье и учреждениях образования / В.М. Григорьев, Д.В. Мучкаева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 49-57. – ISSN 0869-561Х
1033554
  Степанов В.Т. Преемственность. / В.Т. Степанов. – М, 1972. – 158с.
1033555
  Катков М.М. Преемство в праве наследования // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 287-302. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1033556
  Катков М.М. Преемство в праве наследования по римскому и современному праву / Исследование М. Каткова. – [Москва] : Т-во типо-литография Владимир Чечерин в Москве, 1904. – X, 262 с. – Библиогр.: с. VII-X
1033557
  Кассо Л.А. Преемство наследника в обязательствах наследодателя / иссл. Л. Кассо. – Юрьев : Тип. К. Матисена, 1895. – [8], 209 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Аннотация: Настоящее исследование является в сущности комментарием к п. 1 ст. 1259 нашего Свода Гражданских Законов. В издании опубликованы главные моменты преемства наследника в пассиве наследодателя. В 1895 году Кассо защитил при юридическом ...
1033558
  Володин Б.Г. Прежде всего - не повреди! / Б.Г. Володин. – Москва : Знание, 1970. – 61 с.
1033559
  Иванов М.А. Прежде всего мы - родители / М.А. Иванов. – Москва, 1986. – 224 с.
1033560
  Суменов Н.М. Прежде всего я артист / Н.М. Суменов. – М., 1991. – 52с.
1033561
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: "Поехали!" / А.Б. Дихтярь. – М., 1987. – 240с.
1033562
  Пугина Алла Прежде чем скомандовать "Мотор!" : Библиотека старейшей кинофабрики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1727-4893


  Что нужно, чтобы снять кино? Режиссер, хороший сценарий, талантливые актёры и... библиотека.
1033563
  Вурцбергер Карл Прежде чем увянут листья / Вурцбергер Карл. – Москва : Военное издательство, 1985. – 287 с.
1033564
  Татарчук Т.Ф. Преждевременная недостаточность яичников синдром или диагноз / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Н. Тутченко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 16-22. – ISSN 2309-4117
1033565
  Жотев Д. Преживени разкази / Д. Жотев. – 2-е изд. – София, 1976. – 138с.
1033566
  Дмитриев О.М. Прежний счет. / О.М. Дмитриев. – М., 1978. – 136с.
1033567
  Петков Любен През голямата зима : Кучешки разкази / Петков Любен. – София : Вулкан-4, 1999. – 142с. – ISBN 954-488-022-4
1033568
  Росен П. През гори зелени / П. Росен. – София, 1982. – 534с.
1033569
  Томалевски Г. През зеницата на есето. / Г. Томалевски. – Варна, 1983. – 233с.
1033570
  Грубешлиева М. През иглено ухо / М. Грубешлиева. – София, 1948. – 414с.
1033571
  Баранов В.Ф. Презент / В.Ф. Баранов. – К., 1989. – 350с.
1033572
  Есликова Презентация как вид рекламной деятельности / Есликова, В. Захарчук // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.128-132
1033573
  Шевякова Э.Н. Презентация книги "Западное литературоведение 20 века: Энциклопедия" (Москва, 12 октября 2004 г.) // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 106-109. – ISSN 1562-1391
1033574
   Презентация неизвестной Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 6. – ISSN 1998-8044
1033575
   Презентация нового решения - Amadeus Content LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1033576
  Суханова Н.А. Презентация полнотекстовых электронных указателей - новая форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном университете / Наталья Афанасьевна Суханова, Татьяна Валерьевна Поликарпова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 33-35. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлена современная форма библиографической работы - презентация полнотекстовых электронных указателей. Описываются алгоритм создания полнотекстового указателя, его структура и место в электронной библиотеке, преимущества перед печатными ...
1033577
   Презентация рубрики "Детский отдых": разговор с экспертом "Солвекс-трэвэл" Галиной Скворцой : все лучшее - детям. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 56-58
1033578
  Турко Анна Презентация туристских возможностей: "Вьетнам - скрытое очарование" = Восходящая звезда мировой туриндустрии : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 10 : Фото
1033579
  Тіллі Р. Презентації = Presentations / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-768-9
1033580
  Дацюк Г. Презентації "Запізнілого вороття" в Києві та Варшаві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 3


  Проф. М. Тимошик упродовж кількох останніх років здійснює в Україні та за кордоном унікальний тур-презентацію канадсько-українського видавничого проекту "Запізніле вороття". В її основі - досі не друкована творча і наукова спадщина І. Огієнка ...
1033581
  Домановська М. Презентації візантиністичних студій на XII Археологічному з"їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 381-390. – ISSN 2310-3310
1033582
   Презентація-огляд ринку консалтингових послуг в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 46-53. – ISSN 1606-3732
1033583
  Кассен Б. Презентація // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 284-290


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europeen des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей — українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1033584
  Куций С. Презентація // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131. : Михайло Максимович. – ISSN 0130-1799


  Скульптурна композиція: Михайло Максимович, 2004, бронза.
1033585
  Кремень В. Презентація "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1-2
1033586
  Овсянникова-Мелентьєва Презентація "Художньої літератури України" // Національний культурний центр України - Шевченків дім у Москві / В. Мельниченко, Овсянникова-Мелентьєва, О. Марченко, Ю. Безкровний. – Москва : Домашня бібліотека, 2014. – С. 251-253. – ISBN 978-5-42700-101-4


  У Національному культурному центрі України в Москві відбулася презентація книги Михайла Наєнка "Художня література України. Від міфів до модерну і реальності".
1033587
  Фабіан М.П. Презентація 33-томного видання наукових праць професора Петра Лизанця // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 347-356. – ISBN 978-617-7132-32-4
1033588
  Михальчик В. Презентація в Торонто // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 1, 9


  Творчий портрет Ліди Палій.
1033589
  Озоліна О. Презентація виставки "Слово, обірване у Биківні" у Книжковій палаті України ім. І. Федорова // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 5


  17 березня в Книжковій палаті України ім. І. Федорова відбулася презентація фотодокументальної виставки "Слово, обірване у Биківні". Для створення фотодокументальних банерів використано матеріали з різних архівних фондів, в тому числі з фондів Наукової ...
1033590
  Стовбун-Кременецький Презентація генія: Митрополит Іларіон Київський і його національна ідея / М. Стовбун-Кременецький. – Київ : [б. в.], 2009. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93


  У пр. № 1718228 напис: Хрещення Ольги, Володимира, Русі в цілому див. https://independent.academia.edu/Микола Богданов?s=welcome
1033591
   Презентація документального фільму // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті відбувся перегляд документального фільму режисера Тараса Химича "Хроніка української повстанської армії 1942-1954 рр". Консультантами стрічки виступили професор Іван Патриляк і кандидат історичних наук Олександр Пагіря. У ...
1033592
  Поліщук Ярослав Презентація журналу "Січеслав" у Кракові
1033593
  Кузьменко Ю. Презентація збірки П.Куліша "Записки о Южной Руси" відбулась за участі вчених Інституту філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 9


  14 лютого на честь відзначення 120-річчя з дня смерті Пантелеймона Куліша в Національному музеї літератури України презентували нове видання його "Записок о Южной Руси". Упорядники – В. Івашків, завідувач кафедри фольклористики Львівського ...
1033594
  Хоменська І. Презентація книги "Лідер двох епох" // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1109-1112. – ISBN 966-7522-07-5


  Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва.
1033595
  Іваненко Л.І. Презентація книги Д.Г. Білоуса "За Україну молюся" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 75-78
1033596
  Личковах В.А. Презентація колективної монографії "історія української естетичної думки" (за ред. проф. В. Личковаха. - К., 2013) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 86-88
1033597
   Презентація Львівської української гуманітарної гімназії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-203
1033598
   Презентація науково-популярного фільму "Торські степи: життя, смерть... воскресіння?" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 2-3 : фото
1033599
  Бонь О.І. Презентація нового корпусу Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл.
1033600
  Савчук К.О. Презентація першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 667-668. – ISSN 0869-2491


  14 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася презентація першого тому тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". Видання було підготовлено за участю колективу авторів на чолі з доктором ...
1033601
   Презентація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  На базі Інституту модернізації змісту освіти відбулась нарада завідувачів кабінетами (методистів) природничих дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань впровадження навчальних програм інтегрованого курсу "Природничі ...
1033602
  Ткаченко А. Презентація репрезентації, або ж репрезентація презентацій (філологічний есей) // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 297-309


  "Йдеться про невпинне засмічення нашої мови, зокрема й наукової".
1033603
  Лавренюк В.В. Презентація роману В.І. Горбатюка "Слово і меч" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-354. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1033604
  Панькова Н. Презентація роману Василя Шкляра "Чорний ворон" / Н. Панькова, О. Савченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
1033605
  Сморжевська О. Презентація сучасної української літератури в Польщі: Юрій Андрухович та його візії "Європи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817
1033606
  Доцин Іван Презентація трикнижжя ( Як народжувалася історія Броварського району ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 142-148
1033607
  Дорошенко К. Презентація у Брюсселі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14


  Презентація нової книжки Ганни Герман , яка містить відомий роман "Піраміди невиджимі" та повість "Дівчинка і косміти", яку переклав французькою поет і перекладач Атанас Ванчев де Трасі відбулася у Європейському прес-клубі у Брюсселі.
1033608
  Наєнко М. Презентація фільму і книги про... казахського Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Хвилюючими, інформаційно насиченими були виступи на презентації і самого Надзвичайного посла, і ректора університету, Героя України Леоніда Губерського, і Президента Академії педагогічних наук України Василя Кременя, а також кількох письменників та ...
1033609
  Онищенко М. Презентація як засіб відтворення ідеї // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 43-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1033610
  Мукан А. Презентовано книгу "Календарі та обряди японців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  В Інституті філології відбулася презентація етнографічного дослідження, автором якого є Умебаясі Масакі, випусник аспірантури історичного ф-ту нашого університету, нині - аташе при Посольстві Японії в Україні. В обговоренні взяли участь проф. П. ...
1033611
   Презентовано спеціальне бельгійське число журналу "Всесвіт" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 17


  У Будинку письменників за сприяння Міністерства культури Бельгії в Україні та Міністерства культури України відбулася презентація спеціального бельгійського числа журналу "Всесвіт". Модерував захід головний редактор журналу Дмитро Дроздовський, ...
1033612
   Презентували книгу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На фізичному факультеті відбулася зустріч з близькими Адольфа Павленка- студента фізичного факультету КДУ імені Тараса Шевченка (1940-1941), який воював і загинув 20 жовтня 1943 року під час боїв на Калінінградському фронті. Була презентована книжка, ...
1033613
  Скубеник Анастасія Презентували найсучасніші українські видання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 50
1033614
  Иванов Р.Ф. Президенство в США / Р.Ф. Иванов. – М, 1991. – 62с.
1033615
  Алахвердов Г.Г. Президенстская власть США на службе монополистического капитала : Автореф... канд. юридич.наук: / Алахвердов Г.Г.; Моск. гос. ин-т международных отошений МИД СССР. – Москва, 1953. – 25 л.
1033616
   Президент-визволитель // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 48-58. – ISSN 0130-2043


  До 210-річчя від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865).
1033617
  Притула В.В. Президент-робітник: зовнішня і внутрішня аполітика Лули да Сілви (перший термін: 2003-2006 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 408-417
1033618
   Президент - Правительство - исполнительная власть.. – М., 1997. – 68с.
1033619
  Сахиб Д. Президент : роман / Сахиб Джамал. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1972. – 275 с.
1033620
  Чемерис В.Л. Президент : роман-есе / Валентин Чемерис. – Київ : Свенас, 1994. – 421, [4] с., [19] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 5-85722-076-9
1033621
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1033622
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 1. – 2000
1033623
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 2/3. – 2000
1033624
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 4. – 2000
1033625
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 5. – 2000
1033626
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 6. – 2001
1033627
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2002
1033628
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002
1033629
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2002
1033630
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (15). – 2003
1033631
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (16). – 2003
1033632
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 13-14. – 2003
1033633
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (17). – 2004
1033634
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (18). – 2004
1033635
  Яковлев М.С. Президент "Аристократической республики" в Перу Г.Э. Биллингхурст (1912-1914 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 201-214. – ISSN 0130-3864
1033636
  Савельев Владимир Президент "Натали Турс" о планах на летний сезон : Владимир Воробьев: "Предлагая Анталью, главное - найти середину между количеством и качеством". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47 : Фото
1033637
  Зархий С.Н. Президент "Рузаевской респудлики" / С.Н. Зархий. – Москва, 1968. – 159с.
1033638
  Громницкая А. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: "Азербайджан - аренадля сотрудничества" // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 42 (160). – С. 14-20


  Интервью с Президентом Алиевым о секрете стремительного экономического роста Азербайджана, перезагрузке отношений с Украиной, больной теме Нагорного Карабаха и просто о настоящем лице Азербайджана, в чертах которого все больше появляется ...
1033639
  Асатини Р. Президент Али Хаменеи и общество "Ходжатие" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 3 (242). – С. 177-183
1033640
   Президент Асоціації азербайджанських випускників КНУ побував у alma mater // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1


  "...До нашого університету завітав президент Асоціації випускників КНУ в Азербайджані Руфат Атакіши огли Кулієв. Ректор КНУ Л.В. Губерський привітав азербайджанського гостя. Пан Кулієв розповів, з яким теплом колишні азербайджанські випускники ...
1033641
  Весел Р. Президент без выборов. Чем займется Халима Якоб у символического руля Сингапура // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 15


  "14 сентября новым президентом Сингапура впервые в истории этой страны стала женщина — спикер парламента Халима Якоб. Она заняла этот пост без процедуры выборов благодаря особенностям политического устройства Сингапура".
1033642
  Белянинов Кирилл Президент Боливии Эво Моралес: " Этот индеец пришел надолго" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 48. – С. 8-9. – ISSN 0131-0097
1033643
  Дабагян Э.С. Президент Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва : политический портрет // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 139-151. – ISSN 0130-3864
1033644
  Лютов А.А. Президент Буш и американские профсоюзы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.73-81. – ISSN 0321-2068
1033645
  Горбузов В.Н. Президент Буш и парадоксы сострадательного консерватизма / В.Н. Горбузов, Д.И. Богданов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.3-28. – ISSN 0321-2068
1033646
  Хайновский В. Президент в изгнании / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1970. – 128с.
1033647
   Президент в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Президент України Віктор Ющенко на зустрічі з судентами КНУТШ наголосив, що найголовнішим в оновленій Конституції України, проект якої він вніс на розгляд Верховної Ради, є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
1033648
   Президент вручив дипломи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Президент України В. Ющенко взяв участь у розширеному засіданні Вченої ради Інституту міжнародних відносин з нагоди випуску магістрів 2009 року і вручив дипломи з відзнакою.
1033649
  Орешкин Д. Президент всерьез // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 14-17. – ISSN 0131-0097


  В марте 2008-го Дмитрий Медведев был избран президентом. За два года, половину своего президентского срока, ему почти удалось отклеить от себя лейб преемника. В прривычку вошло всерьез считать его президентом. "Огонек об этом и некоторых других итогах ...
1033650
  Фурман Д.Е. Президент Дж. Картер и религия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 102-119
1033651
  Скоблик В.П. Президент Дж. Кеннеді і революція громадянських прав // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-105. – (Історія ; Вип. 19)
1033652
  Антон Зуйков Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть 1. Рождение института (1990–1991) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 22-38. – ISSN 1812-7126
1033653
  Зуйков Антон Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть II. Формирование института (1991–1993) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 34-44. – ISSN 1812-7126
1033654
  Савельев Владимир Президент ЕОТ: наша цель - стать мировой туристской державой : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 48 : Фото
1033655
   Президент Євротуркомісії опікується австро-українськими проектами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
1033656
  Гольман М.И. Президент Єлбэгдорж развеял мифы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  24 мая 2009 года президентом Монголии был избран кандидат оппозиционной Демократической партии (ДП) Цахиагийн Элбэгдорж. О новом президенте и его политических взглядах
1033657
  Степаненко Г. Президент затвердив Програму профілактики злочинності // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23
1033658
   Президент зустрівся з освітянами // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 1


  В стінах НПУ імені М.П. Драгоманова Петро Порошенко вручив освітянам державні нагороди і звернувся до працівників галузі з промовою.
1033659
  Савельев В.А. Президент и конгресс в год выборов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-22
1033660
  Палладин А.А. Президент и нищие / А.А. Палладин. – Москва, 1987. – 46с.
1033661
  Юрлова Е. Президент Индии - Пратибха Патил // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 47-50. – ISSN 0321-5075


  19 липня 2007 р. вперше в Індіїї на пост президента країни вибрали жінку - Пратибха Девисингх Патил
1033662
  Скиба О. Президент Ирана в "клетке льва" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президент Ірану Махмуд Ахмадинежад прибув в Нью-Йорк для виступу на сесії ООН
1033663
  Головатенко В.І. Президент і виконавча влада: аналіз конституційного досвіду постсоціалістичних держав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-18. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Аналізується обсяг повноважень глав постсоціалістичних держав щодо їх впливу на органи виконавчої влади, розглядається питання співвідношення функцій глави держави і глави виконавчої влади. Розкривається специфіка конституційного закріплення виконавчих ...
1033664
  Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної Республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-39.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1033665
  Козлов В. Президент Каменного острова : Повесть / Послесл. Н. Павловой // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 467-693. – (Б-ка пионера)
1033666
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова: Повести. / В.Ф. Козлов. – М., 1989. – 427с.
1033667
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова; Президент не уходит в отставку: Повести: (Для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Л., 1990. – 495с.
1033668
   Президент моєї країни. – Тбілісі, 2005. – 34 с.
1033669
   Президент Молдавии Владимир Воронин: Нам нужна победа - чистая и честная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
1033670
   Президент Національної академії наук України - Борис Євгенович Патон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
1033671
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку : повести : (для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 544с.
1033672
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1985. – 350с.
1033673
  Воронова О.П. Президент Новой Земли / О.П. Воронова. – Москва, 1977. – 160с.
1033674
  Брагин М. Президент Обама : один год в Белом доме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
1033675
   Президент підписав Закон України "Про освіту" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2017. – 30 septembrie (№ 39). – С. 1
1033676
  Иванов А. Президент повернул на Запад // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670


  В выступлении президента Дмитрия Медведева на расширенном совещании в МИД России речь шла об экономической модернизации и развитие демократии
1033677
  Герлига М. Президент польської Фундації ректорів у КНУ: новий вимір співпраці // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  "...Наш університет відвідав президент польської Фундації ректорів (PRF), представник Конференції ректорів наукових шкіл Польщі (KRASP) пан Єжи Возницький. Президент Спілки ректорів ВНЗ України Леонід Губерський тепло привітав польського колегу, ...
1033678
   Президент про освітні проекти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  На підсумковій прес-конференції В. Янукович відзначив, що прийнято рішення про створення електронної бібліотеки - національний проект "Відкритий світ".
1033679
  Ляхоцький В. Президент розчленованої нації: Штрихи до портрета Миколи Плав"юка // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.34-33. – ISSN 0869-3595
1033680
  Статичнюк И.П. Президент Российской Федерации // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 5. – С. 51-58
1033681
  Марино И. Президент Российской Федерации : конституционно-правовые отношения : от Конституционного Совещания до современной практики / Марино Иван. – Москва : АЛМИ, 2007. – 187 с. – ISBN 978-5-93526-019-4
1033682
  Кукіна З. Президент Словенії в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Інститут міжнародних відносин відвідав Президент республіки Словенії Данило Тюрк і прочитав студентам лекцію на тему "Європейська безпека й співпраця сьогодні"
1033683
  Познанский В.С. Президент советской Сибири / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1987. – 190с.
1033684
  Сухонос Президент СРСР як виборний інститут одноосібного глави держави, що передував Президенту України: зародження, розвиток і закінчення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-41.
1033685
  Лазарев Б.М. Президент СССР. / Б.М. Лазарев. – М., 1991. – 63с.
1033686
  Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
1033687
  Мілова М. Президент у парламентській системі правління. Досвід Болгаоії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.66-70
1033688
  Кириченко В. Президент у структурі влади. Із досвіду країн Латинської Америки і Карибського басейну // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.70- 74
1033689
  Сеппянен Э. Президент У.К.Кекконен и премьер А.Н.Косыгин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 185-196. – ISSN 0130-9625
1033690
  Ющенко В. Президент Украины Виктор Ющенко: "Нужно навести порядок дома!" // Свобода, 2004
1033691
  Тодыка Ю.Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Учебник : Монография / Ю.Н. Тодыка, В.Д. Яворский; Нац.юрид.академия Украины им.Ярослава Мудрого.Акад.правовых наук. – Харків : Факт, 1999. – 256с. – ISBN 966-7099-75-Х
1033692
  Бурчак Ф.Г. Президент України / Ф.Г. Бурчак. – К., 1997. – 24с.
1033693
   Президент України : Бібліографічний покажчик (1991-1999). – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-611-044-Х
1033694
   Президент України випускник нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1 : фото


  25 травня 2014 року на позачергових виборах Президента України переконливу перемогу здобув народний депутат України Петро Олексійович Порошенко, випускник (з червоним дипломом) Інституту міжнародних відносин 1989 року.
1033695
   Президент України відвідав наш університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  Зустріч Президента України Петра Порошенко зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка. Ректор Леонід Губерський подякував Президентові за зустріч та спілкування з університетською громадою.
1033696
   Президент України Віктор Янукович визначив завдання у земельній сфері / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 4-6
1033697
   Президент України завітав до студентів // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До КНУ імені Тараса Шевченка на зустріч зі студентами та викладачами завітав Президент України Петро Порошенко. Зміни до Конституції України в частині правосуддя – тема, якій присвятив свій виступ Глава держави.
1033698
  Шаповал Т. Президент України і виконавча влада (конституційний аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 44-49
1033699
  Потапенко В.І. Президент України і судова влада: деякі аспекти взаємодії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 263-272. – ISSN 0201-7245
1033700
  Сухонос В.В. Президент України і формування постіндустріального суспільства шляхом трансформації українського історичного типу держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 177-185. – ISSN 1563-3349
1033701
   Президент України Петро Порошенко зустрівся з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським та студентами-істориками [фоторепортаж] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 3
1033702
  Кравчук Л. Президент України про Президента УНР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 6


  Микола Плав"юк - останній Президент УНР.
1033703
   Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. – Київ : Логос, 2003. – 236с. – ISBN 966-581-366-8
1033704
  Олійник А.Ю. Президент україни у механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-8.
1033705
  Стасюк О.Л. Президент України як гарант адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 78-80. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1033706
  Білак Президент України як гарант Конституції України / Білак, (Тесленко) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1033707
  Альонкін О.А. Президент України як гарант права людини на свободу світогляду й віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 112-118
1033708
  Іванов О.В. Президент України як суб"єкт адміністративно-правового регулювання митної справи // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 3 (75). – С. 6-12
1033709
  Чорнолуцький Р.В. Президент України як суб"єкт нормопроектної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1033710
  Крусян А. Президент України: особливості конституційно-правового статусу та тенденції його удосконалення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 49-57. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1033711
  Сушинський О.І. Президент України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 68с. – ISBN 966-8687-02-7
1033712
  Берлин И. Президент Франклин Делано Рузвельт // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 4. – С.353-358. – ISSN 0869-5873
1033713
  Павленко В. Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США / В. Павленко, В. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Президента Ф. Д. Рузвельта у сфері зовнішньої політики та його вплив на становлення і розвиток інформаційно-розвідувальної структури США. In the article examines the activity of the President F. D. Roosevelt in ...
1033714
  Крутоголов М.А. Президент Французской республики / М.А. Крутоголов. – М., 1980. – 336с.
1033715
   Президент Хо Ши Мин.. – М., 1963. – 80с.
1033716
  Дэвид-Уилп Президент Штайнмайер: СДПГ усилит позиции за счет Меркель? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Конец января ознаменован уходом с политической сцены Франка-Вальтера Штайнмайера, занимавшего пост министра иностранных дел ФРГ: он вернется в политику уже в марте — на этот раз в качестве президента, избранного 12 февраля Федеральным собранием ...
1033717
  Хохлов А.Н. Президент Юань Шикай и его попытка реставрации монархии в Китае в 1915 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 123-138. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского военного лидера и политического деятеля первых лет Китайской Республики.
1033718
  Голуб А. Президент як мем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  За що вихваляють і чим докоряють Петрові Порошенку українські користувачі соцмереж.
1033719
  Грабовський С. Президент, який зламав "хребет" Йосифу Сталіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 9


  Президент США Гаррі Трумен. Уроки для сьогодення.
1033720
   Президента Вірменії Сержа Саркісяна переобрано на другий термін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 3
1033721
   Президенти Академії наук України за 100 років її існування : наук.-орг. внесок в прогрес фундаментальної науки / [В.М. Гамалія та ін.] ; НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 213, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-151-4
1033722
   Президенти в Національному педагогічному / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  НПУ ім. М. Драгоманова вітав у своїх стінах президентів і державних діячів Балтійсько-Черноморського регіону.
1033723
  Рудич Ф. Президенти сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 5-24. – ISSN 2524-0137
1033724
   Президенти Української Академії наук // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Фото президентів Української академії наук - В.І. Вернадського, О.І. Левицького, В.І. Липського, М.П. Василенка, Д.К. Заболотного, О.О. Богомольця, О.В. Палладіна, Б.Є. Патона.
1033725
  Мішина Н. Президенти як суспільні лідери // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 64-68. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1033726
  Мирский Георгий Президентов судят не по словам, а по делам // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 22 (1093). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670


  Президент США Барак Обама.
1033727
  Собчук О. Президентом затверджено концепцію дальшого реформування праці в Україні // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – C.20-21
1033728
   Президентом Франции следующие пять лет будет... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Два главных кандидата на победу в президентской гонке - Жак Ширак и Лионель Жоспен. ]
1033729
  Лютов А.А. Президентская администрация и сфера занятости в США: старые проблемы и новые решения // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 57-65. – ISSN 0321-2068
1033730
  Жабко Е.Д. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина на пространстве СНГ: первые результаты и планы развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 59-61
1033731
  Сизоненко А. Президентская дипломатия // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 43-48. – ISSN 044-748Х


  Російсько-латиноамериканські відносини
1033732
  Травкина Н.М. Президентская кампания 2016 г.: финансовая составляющая // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  В статье анализируются факторы стремительного роста финансовых затрат на проведение президентских кампаний в США как следствие решения Верховного суда США 2010 г., позволившего формировать комитеты политических действий с правом получения и ...
1033733
  Джексон В. Президентская компания в Америке. / В. Джексон. – М, 1932. – 72с.
1033734
  Попко Л.Р. Президентские выборы 1968-1972 годов и кризис демократической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Попко Л.Р.; АН СССР. Ин-т США,. – М., 1973. – 23л.
1033735
   Президентские выборы 1968 г. и актуальные проблемы американской политики // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 5-8
1033736
  Тарасишина Е.В. Президентские выборы 2002 г. в Бразилии : поиск альтернатив неолиберализму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 15-32. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1033737
  Мари Мендрас Президентские выборы 2007 года: поворотный момент в политической жизни Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 37-38. – ISSN 1812-7126
1033738
  Окунева Л.С. Президентские выборы 2014 г. в Бразилии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-19. – ISSN 0044-748Х
1033739
  Колобов О.А. Президентские выборы в Кот-д"Ивуаре / О.А. Колобов, М.А. Осминина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 24-25. – ISSN 0321-5075
1033740
   Президентские выборы в Румынии // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.39
1033741
  Стрельцова Я. Президентские выборы во Франции и России: проблемы иммиграции и идентичности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-89. – ISSN 0131-2227
1033742
   Президентские выборы и двухпартийная система США.. – М., 1988. – 208с.
1033743
  Моро Г.И. Президентские выборы на Украине : реалии и перспективы развития российско-украинских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 69-79. – ISSN 2079-3359
1033744
  Дабагян Э.С. Президентские и парламентские выборы 2016 г. в Перу // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 67-73. – ISSN 0044-748Х
1033745
  Верин В.П. Президентские республики в Африке / В.П. Верин. – Москва, 1963. – 280с.
1033746
  Орлов А.Г. Президентские республики в Латинской Америке : Учеб. пособ. / А.Г. Орлов; МГИМО(университет);Ибероамериканский центр МГИМО. – Москва : МГИМО, 1995. – 85 с.
1033747
  Рубинский Ю. Президентский дебют Франсуа Олланда // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 20-33. – ISSN 0201-7083
1033748
   Президентский марафон: год тревог и надежд // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
1033749
  Миселюк А. Президентский размах // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2011. – № 6 (292). – С. 20-21


  Первый год правления В. Януковича. Подведение итогов.
1033750
  Хейл Генри Президентский режим, революция и демократия // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 1. – С. 6-21. – ISSN 1560-8913
1033751
  Тишкун Ю.Я. Президентство Д.Трампа в контексті X-го циклу глобальної політики (за Дж. Модельскі) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 2519-2949
1033752
  Кармазіна М.С. Президентство: український варіант / Марія Кармазіна; HАHУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 365с. – ISBN 978-966-02-4303-3
1033753
  Бурлачук В. Президентська влада та авторитарні настрої в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 183-200. – ISBN 978-966-02-7294-1
1033754
  Скакун О.Ф. Президентська гілка влади у системі розподілу влад (в контексті сучасного реформування) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.8-15
1033755
   Президентська нагорода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України ініціюватиме збільшення грошової винагороди, яку отримують молоді вчені - лауреати премії Президента України.
1033756
  Бєлєсков М. Президентська одіссея в Естонії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 5


  3 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) знову збереться для виборів нового президента. Він має замінити на цій посаді відомого своєю проукраїнською риторикою Тоомаса Хендріка Ільвеса. Однак унікальність майбутнього голосування в тому, що впродовж ...
1033757
  Яцунь О. Президентська програма "Здоров"я нації" втілюється на ділі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Лист з міської організації профспілки до ректора КНУТШ Л.В Губерського, в якому висловлюється подяка за сприяння проведенню наради голів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів столиці.
1033758
  Орзіх М. Президентська республіка - різновид республіканської форми правління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
1033759
  Боролич Ю. Президентська усмішка / Ю. Боролич. – Ужгород, 1967. – 95с.
1033760
  Юрдига Б. Президентська форма правління: принципи та ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 188-193. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1033761
   Президентський вісник. – Київ, 2000
1033762
   Президентський вісник. – Київ
№ 26. – 2000
1033763
   Президентський вісник : всеукраїнський громадсько- політичний тижневик. – Київ, 2001
1033764
   Президентський вісник. – Київ
22 вересня (№ 33). – 2004
1033765
  Сурай І. Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 54-62
1033766
  Чілачава Р. Президентський кіт і смерть людиноптаха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 46). – С. 7


  Видавництво "Український письменник" випустило книжку відомого грузинського поета і прозаїка Гурама Одішарії "Кіт президента" в українському перекладі.
1033767
  Музичук О.М. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 156-162. – ISSN 1999-5717
1033768
  Глазунов Г. Президентський контроль: новий погляд на методологічні аспекти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-29. – ISBN 966-73-53-51-Х
1033769
  Сірук М. Президентський старт Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Експерт: "Через якийсь час він може стати другим Ататюрком".
1033770
  Кушерський А. Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 68-80
1033771
  Удовик В.М. Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання, 2015. – С. 20-29


  Розкриваються питання історіографії президентських бібліотек, які функціонують у країнах з президентською та напівпрезидентською формою правління. Приділено увагу науковим роботам, що вивчають розвиток і перспективи спеціалізованих документальних ...
1033772
  Наумов А.С. Президентські вибори - 2004 в Росії : причини перемого В.Путіна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 214-221. – ISBN 966-628-132-5
1033773
  Губенко О.В. Президентські вибори - 2010 : деякі особливості у контексті соціально-психологічних тенденцій і закономірностей розвитку українського суспільства // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.65-71
1033774
  Деревінський В.Ф. Президентські вибори 1991 р.: НРУ і проблема обрання єдиного кандидата від демократичних сил // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 99-105
1033775
  Степаненко М. Президентські вибори 2004-2005 р. і мовне питання в Україні // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 25-36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1033776
  Грищенко Т. Президентські вибори 2016 р. в США і американська зовнішньополітична стратегія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817
1033777
  Карбалевич В. Президентські вибори в Білорусі: тенденції та особливості // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-69
1033778
  Байор Пьотр Президентські вибори в Польщі - несподіваний політичний перелом // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 34-37. – (Політичні науки)
1033779
  Петру А.М. Президентські вибори в Румунії: регіональні виклики // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 29-30
1033780
  Стабінгіс Р. Президентські вибори та вибори до парламенту в Литві у 2014 році // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 30-31
1033781
   Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні. – Київ : Заповіт, 2005. – 148с. – ISBN 966-7272-70-2
1033782
  Романенко О.В. Президентські вибори у республіці Польща: особливості інтернет-комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 394-404
1033783
  Длябога І. Президентські перегони у США // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45.
1033784
   Президенту Академии наук СССР академику Владимиру Леонтьевичу Комарову.. – Л., 1939. – 808с.
1033785
  Снєгірьов П. Президенту НАМН України академіку В.І. Цимбалюку - 70! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 28-29. – ISSN 1562-1146


  26 січня 2017 року президенту Національної академії медичних наук виповнилось 70!
1033786
  Крупчан О.Д. Президенту Національної Акдемії правових НАУК України, Герою України, академіку В.Я. Тацію [привітання з ювілейним днем народження] // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 86
1033787
   Президенту России В.В. Путину / М. Волик, А. Дручило, Т. Зубик, Н. Жигло, Н. Коваленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5


  Открытое письмо членов-учредителей общественной организации "Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга" (УНКА С-П) к Президенту России как гаранту конституционных прав и свобод граждан принять меры к недопущению разжигания ...
1033788
  Литвин В. Президенту Российской Федерации Путину В.В. // Голос України, 2004. – 17 березня


  Голова Верховної Ради України привітав Президента Росії В.Путіна з перемогою на минулих президентських виборах
1033789
   Президенту України В.А. Ющенку // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 8-11


  Прохання Президії АН ВШ України надати автономії всім ВНЗ України.
1033790
  Усатенко Г. Президенту України П.О. Порошенку, Голові Верховної Ради України В.Б. Гройсману, Прем"єр-міністру України А.П. Яценюку, Головам фракцій Верховної ради України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 1


  Звернення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України щодо реформування наукової сфери.
1033791
  Драч І. Президенту України Порошенку П.О. / І. Драч, Б. Олійник, Мушкетик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 3


  Щодо рейдерського захоплення Будинку письменників НСПУ та руйнування пам"ятки, що належить до національної культурної спадщини, шляхом використання судів.
1033792
  Горбунов П.М. Президенты без государств / П.М. Горбунов. – Фрунзе
1. – 1976. – 238с.
1033793
  Заварнов Н.А. Президенты в странах Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1976. – 42с.
1033794
  Фурсенко А.А. Президенты и политика США, 70-е гг / А.А. Фурсенко. – Л, 1989. – 292с.
1033795
  Майданник Е.А. Президиум в системе местных Советов народных депутатов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Предпринята попытка теоретически обосновать целесообразность учреждения центров непрерывной деятельности местных Советов в форме их президиумов, определить основы их правового статуса.
1033796
  Решетов Ю.С. Президиум Верховного Совета АССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Решетов Ю.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 21л.
1033797
  Чудновский Э.Э. Президиум Верховного Совета союзной республики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Чудновский Э.Э.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1033798
  Беспалый И.Т. Президиум Верховного Совета союзной республики. / И.Т. Беспалый. – М., 1959. – 152с.
1033799
  Калинычев Ф.И. Президиум Верховного Совета СССР / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1969. – 64с.
1033800
  Фрицкий Юрий Олегович Президиум исполнительного комитета областного совета народных депутатов (вопросы правового положения, организации и деятельности) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Фрицкий Юрий Олегович; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1985. – 18л.
1033801
  Сафронов В.М. Президиум Народного Собрания - высший орган государственной власти Народной Республики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафронов В. М. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1960. – 17 с.
1033802
   Президія Академії наук вищої школи України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 28 : січень - лютий. – С. 23-24. – ISBN 966-951-1.-6
1033803
  Лоза Д.Ф. Презирая смерть / Д.Ф. Лоза. – М., 1970. – 127с.
1033804
  Моравиа А. Презрение : Роман / А. Моравиа. – Москва : Радуга, 1990. – 319с. – (Библиотечная серия)
1033805
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Бабаев В.К. ; Сверд. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24 с.
1033806
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве / В.К. Бабаев. – Горький, 1974. – 124 с.
1033807
  Ойгензихт В.А. Презумпция в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1976. – 190с.
1033808
  Ларин А.М. Презумпция невиновности / А.М. Ларин. – М, 1982. – 152с.
1033809
  Савицкий В.М. Презумпция невиновности / В.М. Савицкий. – Москва : Норма, 1997. – 126 с. – ISBN 5-891123-201-4
1033810
  Касумов Презумпция невиновности в советском праве / Касумов, , Чингиз Сабир оглы. – Баку, 1984. – 139с.
1033811
  Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе / И.А. Либус. – Ташкент, 1981. – 232с.
1033812
  Мажинян Д.Р. Презумпция невиновности и гарантии ее осущетсвления / Д.Р. Мажинян. – Ереван, 1989. – 124с.
1033813
  Мацаков А.Г. Презумпция невиновности: Повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1991. – 268с.
1033814
  Чжао Алексей Презумпция согласия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
1033815
  Бабін І. Презумпції та фікції в податковому праві : [ навчальний посібник ] / Ігор Бабін ; МОН Украини ; Чернівецький національний ун- ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Черновицкий нац. ун-т, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-423-009-1
1033816
  Бабін І.І. Презумпції у правовій конструкції прямих податків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 67-70. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Особливості застосування презумпції при конструюванні прямих податків, проаналізуване податкове законодавство України з даного питання.
1033817
  Котуха О. Презумпції, фікції: порівняльний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 122-124.
1033818
  Яворська О. Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 99-106. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1033819
  Феннич В. Презумпція визнання факту, для встановлення якого була призначена експертиза у цивільній справі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-64.
1033820
  Дрига С.Г. Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 92-95
1033821
  Бабін І.І. Презумпція добросовісності в податковому праві: теорія та практика застосування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 77-81. – (Правознавство ; Вип. 375)
1033822
  Тарнашинська Л.Б. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознавчої концептології / Людмила Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 533, [3] с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Praesumptio доцільності. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-518-463-8
1033823
  Ляшенко Р.Д. Презумпція законності судового рішення / Р.Д. Ляшенко, М.В. Власюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; № 3)
1033824
  Бабін І.І. Презумпція конституційності законів з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-77. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В статті аналізується презумпція конституційності податкового закону. Досліджуються законодавчі та доктринальні підходи до цієї проблеми. Визначається місце презумпції конституційності податкового закону в системі правового регулювання.
1033825
  Романчук Т. Презумпція конституційності та презумпція законності актів Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 112-116.
1033826
  Кологойда О.В. Презумпція легітимності рішень органів управління в корпоративних спорах // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 230-234. – ISBN 978-617-7605-90-3
1033827
  Мельник К. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 145-148.
1033828
  Півненко В. Презумпція невинуватості / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-68.
1033829
  Крижанівський В.В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України та США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Визначено місце презумпції невинності в системі принципів кримінально-процесуального права та досліджено його тісний зв"язок з іншими принципами кримінального процесу України та Сполучених Штатів Америки. It is determined the place of presumption of ...
1033830
  Мотрич А.В. Презумпція невинуватості за законодавством України та Російської Федерації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 124-130
1033831
  Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : монографія / Коржанський М.Й. – Київ : Атіка, 2004. – 216 с. – ISBN 966-326-087-4
1033832
  Бабін І.І. Презумпція невинуватості платника податків та її реалізація в податковому законодавстві / І.І. Бабін, О.В. Дьомін // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 86-92. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Автори досліджують презумпцію невинуватості та специфіку її реалізації в податковому законодавстві. Податкове законодавство небагатьох країн характеризується наявністю зазначеної презумпції. Навіть в тих країнах, де презумпція невинуватості платників ...
1033833
  Герасименюк О. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як основоположний принцип доказової діяльності захисника в кримінальному провадженн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 117-118
1033834
  Шевченко Т. Презумпція невинуватості та право на справедливий судовий розгляд // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 26-29
1033835
  Самбор М. Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання розуміння принципу презумпції невинуватості та його нормативне закріплення у законодавстві України про адміністративні правопорушення. Проводиться порівняльно-правовий аналіз змісту принципу презумпції ...
1033836
  Іванський А. Презумпція невинуватості у публічних фінансових правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 159-167. – ISSN 0132-1331
1033837
  Сиза Н.П. Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленними обставинами в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 82-90
1033838
  Савчук С.В. Презумпція невинуватості як засіб законодавчої техніки / С.В. Савчук, Л.В. Трофімова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 12-16. – (Правознавство ; Вип. 385)
1033839
  Барчук Г.І. Презумпція невинуватості як один із принципів кримінального процесу / Г.І. Барчук, П.Ю. Чеханюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 54-62
1033840
  Нор В. Презумпція невинуватості як принцип кримінального судочинства та його інтерпретація // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 389-401. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1033841
  Коташевська Т. Презумпція недостовірності поширення негативної інформаці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 98-102.
1033842
  Зозуль І.В. Презумпція незалежності та неупередженості суддів у господарському судочинстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 155-161. – (Юридичні науки ; № 3)
1033843
  Гданський Н.М. Презумпція правоти правоохоронця та ідея правової держави // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 144-147. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1033844
  Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
1033845
  Свиридов Б. Презумпція професіоналізму. Без адвоката невинного навряд чи виправдають // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 11-17 серпня (№ 32)
1033846
  Котуха О. Презумпція у конституційному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 94-97.
1033847
  Безуглов А.А. Презумция невиновности: записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1033848
  Матяшева С.С. Преимущества виртуальных справочных служб библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-608Х


  Информатизация и компьютеризация меняют потребности пользователей, технологию и организацию библиотечных процессов и, главным образом, справочное обслуживание. Появление виртуальных справочных служб связано со стремлением библиотек не отставать от ...
1033849
  Лаутс Е.Б. Преимущества и недостатки введения в законодательство запрета для банков осуществлять инвестирование и иные виды предпринимательской деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 66-76. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1033850
  Ермишев В.А. Преимущества и недостатки различных типов финансовых систем в обеспечении экономического роста // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1728-8878
1033851
  Фритче В. Преимущества и область применения цифрового регулирования числа оборотов / В. Фритче. – Москва, 1963. – 36с.
1033852
   Преимущества и резервы социалистической системы хозяйства.. – М., 1968. – 255с.
1033853
  Корниенко О.Ю. Преимущества и угрозы глобального языка // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 82-87. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
1033854
  Карпенко Я.А. Преимущества коллективного хозяйства перед единоличным крестьянским хозяйством (по мат. западных областей УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Карпенко Я.А.; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 292л. – Бібліогр.:л.1-15
1033855
  Нестерова Л.Ю. Преимущества лекции-визуализации в условиях распространения среди студентов клипового мышления // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
1033856
   Преимущества продукта для бизнес-тревела Symphony.Corporate // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1033857
  Штоф В. Преимущества социалистического государства и общественного строя и их использование в деле развернутого строительства социализма в ГДР / В. Штоф. – М, 1967. – 120с.
1033858
  Петухов Ю.С. Преимущества социалистического применения промышленной техники в современных условиях коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петухов Ю.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 30л.
1033859
   Преимущества социалистического строя.. – Москва : Политиздат, 1979. – 368с.
1033860
  Терешков И.И. Преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой : Автореф... канд. экон.наук: / Терешков И. И.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1954. – 18л.
1033861
  Шевченко В.Ю. Преимущества экономики развитого социализма / В.Ю. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1983. – 151с.
1033862
  Губарева О.Е. Преимущественное развитие тяжелой индустрии и создание изобилия предметов потребления / О.Е. Губарева. – Москва, 1960. – 79с.
1033863
  Орлов А.М. Преимущественный рост производства средств приозводства -- материальная основа интенсификации сельского хозяйства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Орлов А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 20л.
1033864
  Евстигнеева Л.Л. Преимущественный рост производства средств приозводства и снижение фондоемкости. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евстигнеева Л.Л.; Ин-т.экономики Ан СССР. – М, 1965. – 19л.
1033865
  Краснокутская Е.И. Преимущественный рост производства средств производства -- основа развития социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Краснокутская Е.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1958. – 16л.
1033866
  Кошелев Филипп Петрович Преимущественный рост производства средств производства - экономический закон расширенного воспроизводства / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1958. – 32с.
1033867
  Смирнова Н.Н. Преимущественный рост производства средств производства в мировом социалистическом хозяйстве / Н.Н. Смирнова. – М., 1971. – 98с.
1033868
  Скулкин М.Р. Преимущественный рост производства средств производства в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скулкин М.Р.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 22л.
1033869
  Мелкумян Р.С. Преимущественный рост производства средство производства -важнейшее условие построения социализма в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мелкумян Р.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
1033870
  Кейко Ирина Преимущество Германии - соотношение цены и качества : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 71
1033871
  Филимонов Н.П. Преимущетсва применения машин в социалистическом обществе / Н.П. Филимонов. – М, 1957. – 39с.
1033872
  Гехт Ф.И. Преисподняя / Ф.И. Гехт, Т.С. Гехт. – Москва, 1957. – 95с.
1033873
  Шупта-В"язовська Преімпресіонізм у творчості І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 145-150. – ISBN 978-966-793-136-3
1033874
  Шупта-В"язовська Преімпресіонізм у творчості І.С. Нечуя-Левицького
1033875
  Анспак А.Ю. Прейме / А.Ю. Анспак. – Пер.с латышского. – Рига : Авотс, 1986. – 60с.
1033876
   Прейс-курант металлического отдела, женских рукоделий, папье-маше, роговых и других вещей торгово-промышленного музея Кустарных изделий Московского губернского земства : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Москва : [Типо-литогр. В. Рихтер], 1891. – 24 с. – Без тит. л.
1033877
   Прейскрант № 10 оптовых цен на электро-осветительную арматура.. – М., 1948. – 8с.
1033878
   Прейскрант отпускных цен на соединения с радиоактивными и стабильными изотопами и источники излучения.. – М., 1961. – 111с.
1033879
  Мильбэрн Дж. Прейскурант / Дж. Мильбэрн. – М., 1937. – 247с.
1033880
   Прейскурант № 12 оптовых цен на электро-измерительные приборы.. – М., 1948. – 24с.
1033881
   Прейскурант № 13 оптовых цен на приборы и лабораторное оборудование.. – М., 1951. – 80с.
1033882
   Прейскурант № 14 оптовых цен на химико-лабораторную посуду, приборы и аппараты из химического стекла, термоустойчивого стелка и фарфора.. – М., 1951. – 43с.
1033883
   Прейскурант № 3801 оптовых цен на геологоразведочное оборудование, приборы и инструменты.. – М., 1955. – 175с.
1033884
   Прейскурант №08-06 оптовых цен на светотехнические изделия.. – М., 1955. – 20с.
1033885
   Прейскурант №1 оптовых цен на промышленную продукцию. – М., 1951. – 8с.
1033886
   Прейскурант №2 оптовых цен на оптико-механические и оптические изделия.. – М., 1951. – 128с.
1033887
   Прейскурант временных оптовых цен на новые виды учебно-наглядных пособий и классно-лабораторного оборудования.. – М., 1962. – 64с.
1033888
  Николаев Г В. Прейскурант на милосердие / Г В. Николаев, . – М, 1979. – 80с.
1033889
   Прейскурант оптово-отпускных цен на нефте-продукты.. – М., 1948. – 16с.
1033890
   Прейскурант оптовых цен № 12 на химические реактивы и препараты.. – М.Л., 1952. – 45с.
1033891
   Прейскурант оптовых цен № 2 на запасные части к киномеханическому оборудованию, продукцию выпускаемую опытным производством научно-исследовательского кинофотоинститута и продукцию по кооперированным. – М., 1949. – 20с.
1033892
   Прейскурант оптовых цен №1 на продукцию кинопленочной промышленности, фильмокопии, киномеханическое оборудование и киноаппаратуру производства промышленных предприятий М-ва кинемат.. – М., 1949. – 12с.
1033893
   Прейскурант оптовых цен №11 на продукцию машиностроения и контрольно-измерительные приборы.. – М., 1952. – 208с.
1033894
   Прейскурант оптовых цен на аппаратуру проводной связи.. – М., 1948. – 70с.
1033895
   Прейскурант оптовых цен на буровое оборудование, буровой инструмент, геофизические приборы, кароттажное оборудование, полевой снаряжение, геологическую обувь и химикаты.. – М., 1948. – 43с.
1033896
   Прейскурант оптовых цен на геолого-разведочное оборудование, приборы и инструменты.. – М., 1952. – 184с.
1033897
   Прейскурант оптовых цен на гидрометеорологические приборы и изделия производства предприятий главного управления гидрометеослужбы при Совете Министров СССР.. – М., 1949. – 8с.
1033898
   Прейскурант оптовых цен на запасные части для грузовых автомобилей ЗИС-150, ЗИС-5 и ЗИС-21.. – М., 1949. – 68с.
1033899
   Прейскурант оптовых цен на запасные части к автомобилям ГАЗ-51 и ГАЗ-ММ, М-1, ГАЗ М-20, ГАЗ-67 и двигателю ГАЗ-НАТИ для комбайна и на метизы.. – М., 1949. – 208с.
1033900
   Прейскурант оптовых цен на запасные части к киномеханическому оборудованию, продукции по кооперированных поставкам между предприятиями Министерства кинематографии СССР и кино-фоторекламу.. – М., 1952. – 60с.
1033901
   Прейскурант оптовых цен на конденсаторы, сопротивления, разные радиодетали и твердые выпрямители.. – М., 1948. – 69с.
1033902
   Прейскурант оптовых цен на контрольно-измерительные приборы.. – М., 1948. – 44с.
1033903
   Прейскурант оптовых цен на основную продукцию лесозаготовок.. – М., 1948. – 31с.
1033904
   Прейскурант оптовых цен на приборы для измерения температуры и лабораторные приборы из стекла.. – М., 1948. – 34с.
1033905
   Прейскурант оптовых цен на приборы и лабораторное оборудование.. – М., 1948. – 40с.
1033906
   Прейскурант оптовых цен на продукцию деревообработки и побочных производств лесозаготовк.. – М., 1949. – 28с.
1033907
   Прейскурант оптовых цен на продукцию лесопиления.. – М., 1948. – 16с.
1033908
   Прейскурант оптовых цен на продукцию Министерства вкусовой промышленности СССр.. – М. – с.
1033909
   Прейскурант оптовых цен на продукцию преддприятий спиртовой промышленности СССР.. – М. – с.
1033910
   Прейскурант оптовых цен на продукцию продукцию производства предприятий Минист. кинематографии СССР.. – М., 1952. – 52с.
1033911
   Прейскурант оптовых цен на продукцию целлюлозно и бумажной промышленности.. – с.
1033912
   Прейскурант оптовых цен на промышленное оборудование.. – М., 1950. – 7с.
1033913
   Прейскурант оптовых цен на промышленную арматуру, фитинги и гаечные ключи.. – М., 1948. – 23с.
1033914
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
3. – 1948. – 32с.
1033915
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
5. – 1948. – 48с.
1033916
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
6. – 1948. – 16с.
1033917
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
7. – 1948. – 36с.
1033918
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
8. – 1948. – 36с.
1033919
   Прейскурант оптовых цен на трубы стальные, чугунные и баллоны.. – М., 1948. – 296с.
1033920
   Прейскурант оптовых цен на уголь и антрацит.. – М., 1948. – 7с.
1033921
   Прейскурант оптовых цен на химико-лабораторную посуду, приборы и аппараты из химического стекла, термоустойчивого стекла "пирекс" и фарфора.. – М., 1948. – 40с.
1033922
   Прейскурант оптовых цен на электрические аккумуляторы и гальванические элементы.. – М., 1948. – 19с.
1033923
   Прейскурант оптовых цен на электровакуумные изделия.. – М., 1948. – 40с.
1033924
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 61с.
1033925
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 40с.
1033926
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 15с.
1033927
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 32с.
1033928
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 80с.
1033929
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 23с.
1033930
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 32с.
1033931
   Прейскурант оптовых цено на строительные материалы.. – М.
2. – 1948. – 24с.
1033932
   Прейскурант отпускных цен на неметаллические ископаемые.. – Л.М., 1936. – 23с.
1033933
   Прейскурант отпускных цен на полиграфические работы.. – М.Л., 1940. – 180с.
1033934
  Капельгородський П. Прейскурант отця Максима / П. Капельгородський. – Х., 1930. – 32с.
1033935
  Капельгородський П.Й. Прейскурант отця Максима / П.Й. Капельгородський. – Київ : Художня література, 1961. – 15 с.
1033936
   Прейскурант предельных розничных цен (номиналов) на книжную, изобразительную, нотную продукцию и переплеты.. – М., 1952. – 16с.
1033937
  Корниенко В.Т. Прейскуранты розничных цен / В.Т. Корниенко. – Москва, 1968. – 47с.
1033938
  Древаль Ю.Д. Прекаризація як феномен сучасних соціально-трудових відносин / Ю.Д. Древаль, Л.М. Лінецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 34-43. – (Економічні науки)
1033939
  Зархіна М.О. Прекаріат як соціально-політичний феномен: у чому загрози? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1033940
  Ткаченко В.М. Прекаріат: "веймарський синдром" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-54
1033941
  Онофрейчук В.Д. Прекарій у римському праві : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Онофрейчук В. Д.; КУ. – К., 1996. – 26л.
1033942
  Онофрейчук Василь Дмитрович Прекарій у римському праві : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Онофрейчук Василь Дмитрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 146 л. – Бібліогр.:л.140-146
1033943
  Ржига Б. Преклони предо мною колена. / Б. Ржига. – М., 1975. – 284с.
1033944
   Прекрасен наш союз. – М., 1984. – 431с.
1033945
  Новикова М.А. Прекрасен наш союз / М.А. Новикова. – К., 1986. – 223с.
1033946
  Эйдельман Н.Я. Прекрасен наш союз... / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 288с. – ISBN 978-5-9697-0433-6
1033947
  Назаренко-Кривошеина Прекрасен ты, человек? / Назаренко-Кривошеина. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 172с.
1033948
  Дарницький Володимир Прекрасна і зблизька, і здалека // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 24 : Фото
1033949
  Мороз О.П. Прекрасна ли истина? / О.П. Мороз. – Москва : Знание, 1989. – 205с. – ((Жизнь замечательных идей))
1033950
  Яновський Ю. Прекрасна УТ : лірика / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 77 с.
1033951
  Солоухин В.А. Прекрасная Адыгене / В.А. Солоухин. – М, 1976. – 304с.
1033952
  Сухарев Д.А. Прекрасная волна / Д.А. Сухарев. – М., 1967. – 95с.
1033953
   Прекрасная Дама. – М., 1984. – 459с.
1033954
  Штатнов П.П. Прекрасная жисть / П.П. Штатнов. – Горький, 1966. – 232с.
1033955
  Бестужева-Лада Прекрасная литвинка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-80
1033956
   Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель. – Москва : Наука, 1986. – 311с. – (Литературные памятники)
1033957
  Хаггард Г.Р. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – К, 1991. – 208с.
1033958
  Хаггард Г.Р. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 240с.
1033959
  Бааль В.И. Прекрасная Марианна / В.И. Бааль. – Рига, 1976. – 431с.
1033960
  Стил Д. Прекрасная незнакомка / Д. Стил. – М., 1996. – 416с.
1033961
  Самохин Н.Я. Прекрасная несправедливость. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1962. – 12с.
1033962
  Доде А. Прекрасная Нивернезка / А. Доде. – Москва, 1955. – 48 с.
1033963
  Доде А. Прекрасная Нивернезка / А. Доде. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 72с.
1033964
  Додэ А. Прекрасная Нивернезка. История одного старого судна и его экипажа / А. Додэ. – М., 1918. – 80с.
1033965
  Вул С. Прекрасная птица в небе : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 0131-8136
1033966
  Ларни М. Прекрасная свинарка / М. Ларни. – М, 1961. – 214с.
1033967
  Ларни М. Прекрасная свинарка : роман, рассказы / Мартти Ларни ; Пер. с финск.. Приеч. М. Розовой, И. Бирюковой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 606 с. – Перепл.: Морена / Л. Виита. – (Библиотека финской литературы / Под ред. В.И. Десятерик и др.)
1033968
  Ларни М. Прекрасная свинарка / М. Ларни. – Минск, 1984. – 318с.
1033969
  Ларни М. Прекрасная свинарка / М. Ларни. – Минск, 1987. – 351с.
1033970
  Ларни М. Прекрасная свинарка, или Неподдельные и нелицеприятные воспомиания экономической советницы Минны-Карлссон-Кананен, ею самой написанные / М. Ларни. – Москва : Полигран, 1992. – 173 с.
1033971
  Симоненок В.Н. Прекрасная тайна / В.Н. Симоненок. – М., 1991. – 172с.
1033972
  Гранин Д.А. Прекрасная Ута / Д.А. Гранин. – М, 1974. – 304с.
1033973
  Носик Б.М. Прекрасная Франция / Б.М. Носик. – СПб. : Золотой век, 2004. – 560с. : ил. – ISBN 5-342-00096-3
1033974
  Нефф В. Прекрасная чародейка / В. Нефф. – М.
Ч.3. – 1990. – 381с.
1033975
  Трипільський А.В. Прекрасне - це комунізм / А.В. Трипільський. – К., 1964. – 48с.
1033976
  Волошин І.І. Прекрасне живе вічно / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 104с.
1033977
  Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре / Д.Б. Кабалевський. – К, 1978. – 291с.
1033978
  Козакова Л. Прекрасне: суперечка між об"єктивізмом О. Гончара і суб"єктивізмом В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 359-364. – ISBN 966-594-246-8
1033979
   Прекраснее цветка, тверже стали.. – Ташкент, 1963. – 118с.
1033980
  Самборский В. Прекраснейшая // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 1. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1033981
  Теплов И. Прекраснейший образец государя // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001


  Александр ІІ
1033982
  Венедиктов Лев Прекрасний артист і людина // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 164-165. – ISSN 0869-3595
1033983
  Войцехівська І. Прекрасним словом чарував людей


  П.Филипович - професор історії літератури, працював в Київськом ун-ті з 1920-го по 1933-й рр.
1033984
  Смолич Ю.К. Прекрасні катастрофи : Науково-фантастичні повісті / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1935. – 455с.
1033985
  Смолич Ю.К. Прекрасні катастрофи : Науково-фантастичні романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Молодь, 1956. – 442с. – (Б-ка пригод та наукової фантастики)
1033986
  Смолич Ю.К. Прекрасні катастрофи / Ю.К. Смолич. – Київ, 1957. – 442с.
1033987
  Смолич Ю.К. Прекрасні катастрофи : Науково-фантастичні романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 412с.
1033988
  Смолич Ю.К. Прекрасні катастрофи : Науково-фантастичні романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 412с.
1033989
  Степаненко М. Прекрасні миті спілкування Олеся Гончара з Павлом Тичиною
1033990
  Сележинский Г.В. Прекрасні супутники наші. / Г.В. Сележинский. – К, 1989. – 127с.
1033991
  Саади Прекрасно все в любви / Саади ; [пер. с фарси В.В.Державина]. – Москва : Эксмо, 2013. – 253, [3] с. – (Народная поэзия). – ISBN 978-5-699-67605-7
1033992
  Коротаев В.В. Прекрасно однажды в России родиться / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1982. – 112с.
1033993
  Гоян О. Прекрасно, коли люди пишуть книжки // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 347. – ISSN 2078-1911
1033994
  Васильева Н.Е. Прекрасное - трудно! / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1972. – 29с.
1033995
  Столович Л.Н. Прекрасное в жизни и в искусстве / Л.Н. Столович. – М, 1964. – 70с.
1033996
  Разумный В.А. Прекрасное во всем / В.А. Разумный. – М, 1988. – 184с.
1033997
  Павезе Ч. Прекрасное лето. Повесть / Ч. Павезе. – Москва, 1974. – 486 с.
1033998
  Павезе Ч. Прекрасное лето: повесть / Ч. Павезе. – Москва, 1982. – 485 с.
1033999
  Непоменко Ф.И. Прекрасное мгновение. / Ф.И. Непоменко. – К., 1963. – 231с.
1034000
  Кучиньская А Прекрасное: Миф и действительность / А Кучиньская. – М., 1977. – 164с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,