Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1033001
   Програма школи основ марксизму-ленінізму. – К, 1970. – 80с.
1033002
   Програма ювілейної конференії молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – 32с.
1033003
   Програма ювілейної наукової конференції викладачів, присвченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Херсон, 1967. – с.
1033004
   Програма ювіленої наукової сесії Одеского ордена Трудового Червоного Прапора державного університету. – Одеса, 1968. – 8с.
1033005
  Царук Н.Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 112-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1033006
   Програма, методичні вказівки і контрольні питання спецкурсу "Регулярні механізми неспецифічної резистонтності". – К, 1997. – 14с.
1033007
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з історії СРСР. – К, 1967. – 75с.
1033008
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з німецької мови. – К, 1968. – 84с.
1033009
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. – Київ, 1967. – 29с.
1033010
   Програма, методичні вказівки, розмовні теми та контрольні завдання з англійської мови. – К, 1968. – 103с.
1033011
   Програма, Практичні завдання та методичні розробки з навчального курсу "Політологія". – Київ, 1997. – 62 с.
1033012
   Програма, статут і резолюції, ухвалені на конференції 4-5 квітня 1917 р. у Київі, Української соціаль-демократичної робітничої партії / Українська соц.-демократична робітниаї партія. – Українське с.-демократичне видавництво. – Катеринослав : Каменяр, 1917. – 22с.
1033013
   Програми вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 30с.
1033014
   Програми викладання курсу сучасної української літературної мови в умовах діаспори та іноземної. – Тернопіль, 1996. – 55с.
1033015
  Мицюк О.К. Програми викладів. Програм викладів по політичній економії О.К. Мицюка на 1917-18 академічний рік в Українськім Народнім Університеті // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 12-15
1033016
  Керзюк О. Програми відцифрування Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 8-12. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1029-7200


  Автор статті знайомить читача з проектами відцифрування, які реалізовані Британською бібліотекою, від найпершого "Перегортаючи сторінки" ("Turning the Pages") до останнього "Катарський проект" ("Qatar Project"), розпочатого у 2012 р. Подається опис ...
1033017
   Програми восьмерічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1033018
   Програми восьмирічної і середньї школи з виробничим навчанням : Біологія в 5-9 класах: Практичні заняття на шкільній навчально-дослідній ділянці в 5-7 класах на 1960/61 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1969. – 83с.
1033019
   Програми восьмирічної і середньої школи на 1960/61 навчальний рік : Географія. – Київ : Радянська школа, 1960. – 64с.
1033020
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 64с.
1033021
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 68с.
1033022
   Програми восьмирічної школи. – Київ, 1965. – 36 с.
1033023
   Програми восьмирічної школи. – К, 1967. – 19с.
1033024
   Програми восьмирічної школи на 1960-61 навчальний рік. – К, 1960. – 368с.
1033025
   Програми восьмирічної школи на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 44с.
1033026
   Програми восьмирічної школи на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 27с.
1033027
   Програми восьмирічної школи на 1967/68 навчальний рік. – К, 1967. – 24с.
1033028
   Програми восьмирічної школи робітничої і сільської молоді на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1033029
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний ун-т. – Ужгород, 1970. – 80с.
1033030
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1968. – 80с.
1033031
   Програми вступних іспитів до аспірантури : зі спеціальностей 11.00.01,11.00.02,11.00.04, 11.00.07, 11.00.09, 11.00.11, 11.00.12. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с. – Програми затверджено ВР КНУТШ 11.06.2001, протокол №11
1033032
   Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей 04.00.01- заг. та регіон. геологія; 04.00.06 - гідрогеологія; 04.00.07 - інженер.геологія; 04.00.08 - петрологія; 04.00.11- геолог.метал.і неметал.корисн.копалин; 04.00.22 - геофізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 41с.
1033033
  Комаренко О. Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф. Д. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст. / О. Комаренко, М. Клюкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні віхи становлення та еволюції програм громадських робіт в США в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізована роль громадських робіт у розвитку американського супільства за президентства Ф. Д. Рузвельта. В статье рассмотрены основные этапы ...
1033034
   Програми гуртків юних натуралістів. – К, 1946. – 96с.
1033035
  Дорошенко І.В. Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 8-10
1033036
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 109-119. – ISSN 1998-6939


  Наведено результати педагогічних досліджень щодо бажання і психологічної готовності використовувати програми динамічної математики працюючими та майбутніми вчителями математики. Експеримент проводився протягом 2010-2014 р.р. на базі Сумського ...
1033037
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики як засоби комп"ютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 383-389. – ISSN 2312-5993
1033038
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1033039
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 12с.
1033040
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1033041
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 7с.
1033042
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1033043
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1033044
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1033045
   Програми для біологічних факультетів державних університетів : Загальна ембріологія. – К, 1940. – 8с.
1033046
   Програми для біологічних факультетів державних університетів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1940. – 8с.
1033047
   Програми для географічних факультетів пед. інститутів : Картографія (з елементами топографії і картографічного креслення). – Київ, 1940. – 11 с.
1033048
   Програми для географічних факультетів педагогічних інститутів : Зоогеографія з основами зоології. – Київ, 1938. – 14с.
1033049
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 16с.
1033050
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 10с.
1033051
   Програми для загальноосвітних шкіл, профільних шкільних закладів, ліцеїв, гімназій. – К, 1998. – 93с.
1033052
   Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури (8-9 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 6-15.
1033053
  Курило О. Б. Програми для збірання [збирання] етнографічних матеріялів / Олена Курило ; Всеукpаїнська Академія Hаук, Етногpафічна Комісія. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923. – 34 с. – Конволют. Переплетено з: Професіональні народні спіці й музиканти на Україні / Климент Квітка. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН ; № 13, вип. 1 ; Праці етнографічної комісії)
1033054
  Курило Олена Програми для збірання етнографічних матеріялів. : 1. Початки мови: а) жести, б)міміка, в) природні та перекличні (ономатопоетичні) вигуки, г) дитяча мова. 2. Таємні мови. 3. Ономастика. 4. Початки письма. – Київ : Всеукраїнська АН, 1923. – 34с.
1033055
   Програми для історичних факуьлтетів університетів і педагогічних інститутів. – К, 1940. – 22с.
1033056
   Програми для педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 20 с.
1033057
   Програми для педагогічних шкіл. – К, 1940. – 7с.
1033058
   Програми для природичо-географічних факультетів учительських інститутів. – К, 1940. – 24с.
1033059
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1938. – 16с.
1033060
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 20с.
1033061
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 8с.
1033062
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 19с.
1033063
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 15с.
1033064
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів : Анатомія і морфологія рослин. Практичні заняття з анатомії і морфології рослин. – К, 1940. – 12с.
1033065
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів "Анатомія людини". – Київ : Радянська школа, 1939. – 11с.
1033066
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Фізична географія. – Київ, 1939. – 39с.
1033067
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Картографія з основами топографії. – Київ : Радшкола, 1939. – 7 с.
1033068
   Програми для середньої загальноосвітньої школи : Географія. 5-10 кл. – 2-ге вид., стеретипн. – Київ : Перун, 1998. – 203с.
1033069
   Програми для середньої загальносвітньої школи. – Київ : Перун, 1998. – 30 с.
1033070
   Програми для середньої загальносвітньої школи з українською і російською мовами навчання. – К, 1998. – 271с.
1033071
   Програми для філологічних факультетів університетів і факультетів мови й літератури педагогічних інститутів. – К, 1940. – 10с.
1033072
   Програми для хімічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1033073
  Корнійчук Л. Програми Європейського Союзу щодо підтримки транскордоного співробітництва з Україною // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 4-8
1033074
   Програми з валеології для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 128с.
1033075
   Програми з фізичної культури для учнів санаторних загально-освітніх шкіл-інтрнатів 1-9 класи. – К, 1997. – 79с.
1033076
  Гірей Ф.Х. Програми забезпечення якості харчових продуктів у Європейському Союзі: підходи та значення / Ф.Х. Гірей, С.Г. Гей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1033077
   Програми загальних курсів кафедри напівпровідникової електроніки. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 31 с.
1033078
   Програми загальноосвітніх шкіл робітничої та сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 39с.
1033079
  Єгоров Є.С. Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 77-83
1033080
   Програми кандидатських іспитів з біологічних наук : Прогр. канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педаг. і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 117с.
1033081
   Програми кандидатських іспитів з географічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., прот. №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
1033082
   Програми кандидатських іспитів з геологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 59с.
1033083
   Програми кандидатських іспитів з економічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 176с.
1033084
   Програми кандидатських іспитів з історичних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 98с.
1033085
   Програми кандидатських іспитів з педагогічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 75с.
1033086
   Програми кандидатських іспитів з політичних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 43с.
1033087
   Програми кандидатських іспитів з психологічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 133с.
1033088
   Програми кандидатських іспитів з філософських наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 177с.
1033089
   Програми кандидатських іспитів з хімічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.
1033090
   Програми кандидатських іспитів з юридичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2002. – 482с.
1033091
   Програми кандидатських іспитів із соціологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, за якими ун-тет ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 79с.
1033092
  Могильницький Р.А. Програми кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері підтримки малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 49-54.
1033093
   Програми курсів " Анатомія і еволюція нервної системи", " Фізіологія нервної системи", " Психофізіологія", " Зоопсихологія та порівняльна психологія" : для студентів ф-ту соціології і психології. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
1033094
   Програми курсів з філософських дисциплін. – К, 1998. – 88с.
1033095
  Сікорська Світлана Програми курсів за вибором для 10-11 класів : програми і підручники / Сікорська Світлана, Козікова Ніна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1033096
   Програми курсів кафедри вищих рослин для студентів біологічного факультету. – К, 1984. – 53с.
1033097
   Програми курсів кафедри зоології хребетних. – Київ : КДУ, 1978. – 62с.
1033098
   Програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників. – Київ, 1996. – 150с.
1033099
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства". – Київ : Київський університет, 2006. – 165с.
1033100
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Магістрів" спеціальності "Економіка підприємства" : (напрям підготовки фахівців з вищою освітою 0501 - Економіка і підприємництво). – Київ : Київський університет, 2003. – 88 с. – ек карточки есть
1033101
   Програми курсів та плани семінарських занять з права Європейського Союзу : розроблені в рамках проекту Tempus-Tacis CD_JEP 21174-2000 "Вивчання європейського права в університетах України" / В.І. Муравйов, М.М. Микієвич, О.І. Головко, О. Олексів. – Львів. Київ : ПІРАМІДА, 2004. – 264с. – ISBN 966-8522-16-8
1033102
   Програми курсів та спецкурсів кафедри кріогенної та мікроелектроніки для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 2000. – 58с.
1033103
   Програми курсів, спецкурсів та спецпрактикумів : Для студ.фак.соціологі та психологі. – Київ : Київський університет, 1997. – 49с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1033104
   Програми математичних дисциплін для студентів 1 курсу. – Київ, 1972. – 39с.
1033105
  Мукан Н. Програми міжнародних освітніх організацій: професійний розвиток американських, британських та канадських учителів загальноосвітніх шкіл. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-186. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
1033106
   Програми навчальних дисциплін. – К, 1998. – 232с.
1033107
   Програми навчальних дисциплін. – К, 1998. – 244с.
1033108
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181146
т.1. – 1998. – 232с.
1033109
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181170
т.2. – 1998. – 244с.
1033110
   Програми навчальних дисциплін: історія світової літератури (індійська, арабська, турецька). – К, 1998. – 15с.
1033111
   Програми нормативних і спеціальних курсів для студентів гуманітарних факультетів : Рекомендовано Вченою радою історичного факультету. – Київ : Політична думка, 1998. – 64с.
1033112
   Програми нормативних курсів кафедри "Слов"янські мови та літератури" : Для студ.філологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 29с.
1033113
   Програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін : підготовки на біологічному факультеті бакалаврів, спецівлістів і магістрів за модульно-ркйтинговою системою навчання. – К, 1997. – 142с.
1033114
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології. – Київ : Київський університет, 1997. – 40 с.
1033115
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.38-40
1033116
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології та краєзнавства. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
1033117
   Програми нормативних та спеціальних профісійно-орієнтованих дисциплін підготовки на кафедрі фізіології та екології рослин бакалаврів, спеціалістів і магістрів за модульно-рейтинговою системою навчання : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 57с.
1033118
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172 - 195
1033119
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1033120
   Програми педагогічних училищ. – Київ, 1952. – 31с.
1033121
  Кравченко С.О. Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 89-98
1033122
  Кривчук-Новак Програми підтримка молоді як спосіб запобігання нелегальній міграції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 81-83.
1033123
  Горішна Н.М. Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії / Н.М. Горішна, Г.І. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1033124
  Шульга Н.В. Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.189-191. – ISBN 978-966-698-191-5
1033125
   Програми практикуму із загальної психології (розділи "Увага" та "Пам"ять"). – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
1033126
  Рогач О.І. Програми приватизації та залучення прямих іноземних інвестицій до країн Африки / О.І. Рогач, Ф.М. Жуніор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Африканські країни зацікавлені в залученні прямих іноземних інвестицій. Вони роблять усе можливе - особливо шляхом лібералізації політики відносно до ПІІ - з метою залучення ТНК до всіх секторів своєї економіки. Детально розглядається роль програм ...
1033127
   Програми професійно орієнтованих курсів : для студ. історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2000. – 111с.
1033128
  Гіжинська Т. Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 182-188. – ISSN 2308-4081


  На основі теоретичного аналізу університетських довідників були виявлені спільні характеристики для програм магістерського рівня академічної освіти за спеціальністю «Освіта дорослих/Продовжена освіта» в університетах Німеччини; визначено основні ...
1033129
  Бойченко М.А. Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канада та Великобританії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 10-17. – ISSN 2312-5993
1033130
  Павличенко П. Програми розвитку ООН - важливий аспект забезпечення стабільності та безпеки у світі // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50.
1033131
  Кудріна О.Ю. Програми розвитку промисловості Луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1033132
  Лисенко Б.В. Програми розвитку соціального житла в малих містах України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Забезпечення громадян житлом, підвищення благоустрою житлового фонду населення залишаються одними з важливих соціально-економічних проблем малих міст України. Тому зазначені проблеми мають стати пріоритетами державної політики у сфері розробки й ...
1033133
   Програми середніх загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 59с.
1033134
   Програми середньої загальноосвітної школи. – К, 1967. – 43с.
1033135
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 32с.
1033136
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 24с.
1033137
   Програми середньої масової, вечірньої і заочної школи. – К, 1967. – 23с.
1033138
   Програми середньої школи. – Київ, 1940. – 76 с.
1033139
   Програми середньої школи. – К, 1940. – 20с.
1033140
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 84с.
1033141
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 72с.
1033142
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 72с.
1033143
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 24с.
1033144
   Програми середньої школи. – К, 1956. – 64с.
1033145
   Програми середньої школи. – К, 1957. – 64с.
1033146
   Програми середньої школи. – Київ, 1957. – 20 с.
1033147
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 16с.
1033148
   Програми середньої школи. – Київ, 1958. – 20 с.
1033149
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 72с.
1033150
   Програми середньої школи на 1956/57. – К, 1956. – 8с.
1033151
   Програми середньої школи на 1957/58. – К, 1957. – 71с.
1033152
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1958. – 52 с.
1033153
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К, 1958. – 19с.
1033154
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – К, 1959. – 103с.
1033155
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – Київ, 1961. – 27 с.
1033156
   Програми середньої школи на 1961/62 навчальний рік. – Київ, 1961. – 23 с.
1033157
   Програми середньої школи на 5-10 класи. – Х, 1935. – 39с.
1033158
  Макарова О.В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 47-56. – ISSN 2072-9480
1033159
   Програми спецкурсів : для студ. кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики зі спеціальностей "прикладна математика" та "соціальна інформатика". – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
1033160
   Програми спецкурсів : для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Твердотільна електроніка"). – Київ : Київський університет, 2004. – 45с.
1033161
   Програми спецкурсів для студенстів філософського факультету зі спеціальності "Соціальна філософія". – К, 1997. – 44с.
1033162
   Програми спецкурсів для студентів кафедри фізіології людини та тварин. – К, 1978. – 88с. – На обкладитнці рік видання 1980
1033163
   Програми спецкурсів для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Автоматизація наукових досліджень"). – Київ : Київський університет, 2004. – 39с.
1033164
   Програми спецкурсів з "Релігієзнавства" : для студентів філос. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с.
1033165
   Програми спецкурсів з біофізики. – К, 1980. – 52с.
1033166
   Програми спецкурсів і наукових семінарів для студентів філолодгічного фаультету. – К, 1999. – 77с.
1033167
   Програми спецкурсів і спецсемінарів : Для студентів філологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с.
1033168
   Програми спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
1033169
   Програми спецкурсів кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація "Твердотільна електроніка") : Для студ.радіофізич.фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 60с.
1033170
   Програми спецкурсів кафедри фізіології людини і тварин : Для студ.біол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 39с.
1033171
   Програми спецкурсів по кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії. – К, 1997. – 44с.
1033172
   Програми спецкурсів по кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин для студентів біологічного факультету. – К, 1982. – 43с.
1033173
   Програми спецкурсів спеціалізації "Напівпровідникова електроніка " : спеціальність 0704. – Київ : Київський університет, 1982. – 40 с.
1033174
   Програми спецкурсів та спецсемінарів : для студентів філол. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 75с.
1033175
   Програми спецкурсів та спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна" : для студ. 3-5 курсів спеціальності " Українська мова та література". – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1033176
   Програми спецкурсів факультету журналістики. – Київ, 1969. – 108 с.
1033177
   Програми спецкурсу "В.І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у революційному русі. – К, 1982. – 12с.
1033178
   Програми спостережень на МАК у 2001-2015 рр. та їх результати / В. Карбовський, П. Лазоренко, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами - об"єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною ...
1033179
   Програми та методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів та нотаріусів Української РСР. – Київ, 1970. – 144с.
1033180
   Програми та навчальний план спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Одеса : Астропринт
Вип.1. – 2002. – 192с.


  Викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла. Поряд з класичним и питаннямии оптики роз-глянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори та підсилювачі світла, фізичні основи голографії, не-ленійна оптика .
1033181
  Шереметьєва Л. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-119
1033182
  Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-78.
1033183
  Ковтонюк О.В. Програми фінансування зовнішньої торгівлі ЄБРР // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 186-190


  У статті аналізуються програми фінансування зовнішньої торгівлі Європейським банком реконструкції та розвитку.
1033184
  Гладышев Владимир Программа - плод труда специалистов или "апчественности"? : К. Федоров "Общественный мониторинг. Литературный канон и школьная программа" ("Всесвітня література". - 2007. - № 11-12). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-22
1033185
   Программа / "Ломоносов-2001".Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам; Евразийская студенческая ассоциация; Российский Союз студентов; Центр студентов МГУ. – Москва : Московский университет, 2001. – 28с. – ISBN 5-9217-0011-8
1033186
  Лищинская О.С. Программа "Десятилетие женщины ООН" в странах Ближнего Востока и Магриба (1975 - 1985 гг.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассматривается проблема тендерного равенства в арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также анализ мероприятий, направленных на ее решение со стороны ООН, Необходимо учитывать приверженность данных государств религиозным ...
1033187
  Фуркало В.В. Программа "звездные войны" - угроза миру / В.В. Фуркало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 152с. – Библиогр.
1033188
   Программа "Поле-75". – Л, 1979. – 100с.
1033189
  Марков П.И. Программа "Продовольствие ради мира" -- орудие внешнеэкономической экспанси американского империализма : Автореф... канд. экон.наук: / Марков П.И.; Моск. экон-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1966. – 16л.
1033190
   Программа "Родопсин". – М, 1982. – 64с.
1033191
  Деркач М.А. Программа "северное измерение" и интересы России // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.170-175. – ISSN 0321-2017
1033192
   Программа "Тайный гость" : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 26-27 : фото
1033193
  Пестрецова Л.А. Программа "Украинская книга. 2016" как информационный ресурс для читателей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского / Л.А. Пестрецова, И.А. Шульга // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 188-190. – ISBN 978-985-7125-33-3
1033194
  Глазунова Е.Н. Программа "четвертого пункта Г. Трумэна и начало ""холодной войны" на периферии биполярной системы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-55. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1033195
   Программа 10-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1952. – 42с.
1033196
   Программа 11-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1953. – 51с.
1033197
   Программа 12 студенческой научной конференции , 8-11 апреля 1958 г.. – Киев, 1958. – 8с.
1033198
   Программа 13 Всесоюзной конференции по физиологии пищеварения и всасывания "Фундаментальные прблемы гастроэнтерологии" : 23-25 сентября 1981 . – Киев, 1981. – 24с.
1033199
   Программа 15 конференции по изучению внутренних водоемов Прибалтики. – Минск, 1969. – 16с.
1033200
   Программа 17 студенческой научно-исследовательской конференции. – Иркутск, 1957. – 36с.
1033201
   Программа 18-й годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1963. – 20с.
1033202
   Программа 19-й научной студенческой сессии. – Кишинев, 1966. – 46с.
1033203
   Программа 22 научно-технической конференции 25-30 октября 1965 г.. – Львов, 1965. – 39с.
1033204
   Программа 7-й научной сессии профессорско-преподавательского состава Ужгородского государственного университета 6-11 апреля 1953 г.. – Ужгород, 1953. – 18с.
1033205
   Программа 7-й студенческой научно-технической конференции, 24-28 февраля 1970 г. : Посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ивано-Франковск, 1970. – 36с.
1033206
   Программа 9-й научной чтуденческой конференции Среднеазиатского гос. университета. – Ташкент, 1951. – 48с.
1033207
  Лейкина Б.М. Программа анализа фразеологических комплексов / Б.М. Лейкина. – М., 1961. – 12с.
1033208
  Бувайлик Г.Е. Программа борьбы за мир и свободу народов. / Г.Е. Бувайлик. – Киев, 1980. – 304с.
1033209
  Айнберг В.Д. Программа ввода, вывода и обмена для "Урала-3" и "Урала-4" / В.Д. Айнберг. – Москва
1. – 1965. – 84 с.
1033210
  Чекалин В.И. Программа воспитания нового человека. / В.И. Чекалин. – Калинин, 1962. – 31с.
1033211
   Программа всесоюзног совещания-семинара по краевым задачам теории фильтрации : 12-17 ноября 1976 г. – Ужгород, 1976. – 19с.
1033212
   Программа второго международного конгресса почвоведов = Парал. назва на англ.,німецьк.,іспанськ. мовах. – Москва : Интернациональная, 1930. – 130с.
1033213
  Бочек И.А. Программа вычислений собственных значений и собственных векторов симметрической матрицы. / И.А. Бочек. – М., 1964. – 24с.
1033214
   Программа дисциплины "История русской литературы". Программы курсов: "Текстология русской литературы". "Русская классика в контексте мировой литературы" : Для студ. филолог. факультетов гос. ун-тов. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 104с.
1033215
  Маторин Н. Программа для изучения бытового православия / Н. Маторин, А. Невский. – Л., 1930. – 20с.
1033216
  Кистяковский Б.А. Программа для самообразования : наука о государстве. – [Б. м.] : [Б. и.]
Ч. 1 : Общая теория государства / составл. Б.А. Кистяковским. – 1912. – 45 с. – Экз. № 118444 дефектный, без обдожки и тит.стр.
1033217
  Кистяковский А.Ф. Программа для собирания и изучения юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву : с предисловием л методе собирания материалов по обычному праву / сост. А.Ф. Кистяковским. – Киев : В университетской тип., 1878. – 51 с. – Отд. оттиск: Ук=ниверситетские известияИзвестия. Неофициальная часть. 1878, февраль, с. 1-51
1033218
  Дурново Н.Н. Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка / Н.Н. Дурново. – изд.2-е. – Б.М.И
Ч.2 : Северновеликорусские и средневеликорусские говоры. – 22 с.
1033219
   Программа законов в гимназиях (1849 г.) // План устройства преподавания законов в гимназиях. – Б. м. : б. и., 1849. – 30 с.
1033220
   Программа занятий съезда. – Ленинград : Изд-е оргнизационного бюро, 1929. – 27с.
1033221
  Навруз-Зода Программа и методические указания по курсу "Маркетинг". / Навруз-Зода. – Душанбе, 1991. – 48с.
1033222
  Тюльпанов С.И. Программа и методические указания по курсу "Политическая экономия развивающихся стран". / С.И. Тюльпанов, В.Л. Шейнис. – Л, 1968. – 44с.
1033223
  Якута К.И. Программа и методические указания по курсу "Экономика, организация и планирование производства". / К.И. Якута. – Л., 1960. – 116с.
1033224
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организация и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1033225
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по общей геологии для студентов 1 кура геологического отделения геолого-географического факультета (спец.0101, 0107). – Харьков, 1977. – 100 с.
1033226
   Программа и примерный список литературы к кандидатскому экзамену по диалектическому и историческому материализму : для аспирантов и соискателей нефилософских специальностей. – Москва : Высшая школа, 1980. – 30 с.
1033227
   Программа и тезисы докладов XXIV Совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1974. – 504 с.
1033228
   Программа и тезисы докладов на 5 Всеукраинском совещании геофизиков и астрономов 5-9 апреля 1962 г.. – К, 1963. – 132с.
1033229
   Программа и тезисы семинара по курсу "Общее языкознание" : для преподавателей педагогических институтов. – Ленинград, 1965. – 49 с.
1033230
   Программа и Устав демократической партии Иранского Курдистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 187-207
1033231
   Программа и Устав КПСС - основа жизненной позиции коммуниста. – Москва, 1989. – 318с.
1033232
  РКСМ Программа и Устав Российского Коммунистического Союза Молодежи : принятые 5-м Всероссийским съездом РКСМ. – [Иваново-Вознесенск : Изд. Ив.-Вознесенского горрайкома РКСМ, 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1033233
  Рыбальский О.В. Программа идентификации цифровой фото- и видеоаппаратуры и проверки оригинальности цифровых изображений / О.В. Рыбальский, В.И. Соловье, Е.В. Белозеров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 77-80


  В статье рассмотрены особенности метологии, использованной при создании методики, метода и средства идентификационных исследований цифровой аппаратуры фото и видеозаписей изображений. Показано, что созданные средства обеспечивают надежность проведения ...
1033234
  Валиуллина С.А. Программа интегрированного курса "География глазами физиков и лириков, или физические явления в природе и их отражение в литературе и искусстве" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
1033235
  Финаров Д.П. Программа интегрированного курса "Краеведение" для учащихся средней школы (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области) : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 54-57 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1033236
   Программа испытаний линий сахарной свеклы. – Харьков : Изд-е отд. селекции, 1927. – 9с.
1033237
   Программа испытания по предмету: физиология животных. – Киев. – 5с.
1033238
  Владимирский-Буданов М.Ф. Программа истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – [Киев] : [Тип. Высоч. утвержд. Т-ва Кушнерев и К*]. – 12 с. – Авт. указан в конце текста
1033239
   Программа Коммунистический партии Советского Союза. – М, 1989. – 173с.
1033240
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – М, 1974. – 144с.
1033241
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – К, 1976. – 144с.
1033242
  КПСС. Прграмма Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1986. – 242 с. : ил. – Миниатюрное издание
1033243
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – М, 1986. – 79с.
1033244
  КПСС. Программа Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1986. – 190 с. – Миниатюрное издание
1033245
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – М, 1988. – 80с.
1033246
   Программа Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1989. – 80с.
1033247
  Чануквадзе В.Н. Программа Коммунистической партии Советского Союза о перерастании социалистического труда в коммунистический. : Автореф... канд. истор.наук: / Чануквадзе В.Н.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 36л.
1033248
   Программа конференции, посвященной итогам научной работы за 1948 год. – Харьков, 1949. – 12с.
1033249
  Королев Б.И. Программа КПСС и кризис идеологии антикоммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Королев Б. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 16л.
1033250
  Лукашук И.И. Программа КПСС и современное международное право (Уч. пособие) / И.И. Лукашук. – Саратов, 1962. – 56с.
1033251
  Щудро О.К. Программа КПСС о воспитании нового человека и буржуазные критики : Автореф... Канд.ист.наук: / Щудро О.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
1033252
  Смирнов П.С. Программа КПСС о защите социализма / П.С. Смирнов. – М., 1987. – 124с.
1033253
  Авдулов Н.С. Программа КПСС о руководящей роли рабочего класса в строительстве коммунизма / Авдулов Н.С. – Москва : Политиздат, 1964. – 40 с. – На обл. : Консультации по истории КПСС. – Библиогр. в конце кн.
1033254
  Коронен М.М. Программа КПСС о современном международном рабочем движении / М.М. Коронен. – Л, 1963. – 64с.
1033255
  Картавых В.Д. Программа КПСС о создании и развитии материально-технической базы коммунизма / В.Д. Картавых. – Донецк, 1962. – 33с.
1033256
  Фарберов Н.П. Программа КПСС о социалистическом государстве. / Н.П. Фарберов. – М, 1962. – 62с.
1033257
   Программа кружков внежкольных детских учереждений. – М, 1952. – 14с.
1033258
   Программа кружков внешкольных детских учереждений. – М, 1952. – 38с.
1033259
   Программа кружков внешкольных учереждений. – М, 1955. – 80с.
1033260
   Программа круса "Детская и педагогическая психология". – М, 1948. – 7с.
1033261
   Программа Курдской демократической партии в Сирии (Аль-Парти) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 160-165
1033262
  Семенова Е.А. Программа курса " Социально-географическое краеведение" : туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-70. – ISSN 0016-7207
1033263
   Программа курса "Административное право " : для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1971. – 24 с.
1033264
   Программа курса "Актуальные вопросы методолгии и методика атеистического воспитания студенческой молодежи". – К, 1984. – 20с.
1033265
   Программа курса "Анализ хозяйственной дятельности предприятий и объединений". – К, 1984. – 18с.
1033266
   Программа курса "Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных". – М, 1959. – 12с.
1033267
   Программа курса "Анатомия человека". – М, 1952. – 19с.
1033268
   Программа курса "Археография". – М, 1954. – 24с.
1033269
   Программа курса "Астрономия" : для географ. ф-тов. – Москва : МВО СССР, 1952. – 6 с.
1033270
   Программа курса "Библиография технической литературы". – М, 1954. – 12с.
1033271
   Программа курса "Ботаника". – М, 1948. – 16с.
1033272
   Программа курса "Ботаника". – М, 1956. – 16с.
1033273
   Программа курса "Ботаника". – М, 1958. – 16с.
1033274
   Программа курса "Ботаника". – М, 1959. – 16с.
1033275
   Программа курса "Бухгалтерский учет и анализ баланса". – М, 1960. – 8с.
1033276
   Программа курса "Бухгалтерский учет". – К, 1986. – 11с.
1033277
   Программа курса "Введение в языкознание ". – Москва, 1951. – 107 с.
1033278
   Программа курса "Введение в языкознание". – М, 1945. – 3с.
1033279
   Программа курса "Введение в языкознание". – М, 1952. – 11с.
1033280
   Программа курса "Введение в языкознание". – К, 1954. – 15с.
1033281
   Программа курса "Внешнеполитическая деятельсноть КПСС". – К, 1986. – 14с.
1033282
   Программа курса "Вопросы международного коммунистического и рабочего движения". – М, 1960. – 40с.
1033283
   Программа курса "Вопросы парийной и советской работы". – М, 1957. – 35с.
1033284
   Программа курса "Вопросы партийной и советской работы". – М, 1959. – 38с.
1033285
   Программа курса "Вопросы экономики сельского хозяйтсва". – М, 1949. – 18с.
1033286
   Программа курса "Всеобщая история". – Москва, 1955. – 68с.
1033287
   Программа курса "Всеобщая история". – М, 1955. – 68с.
1033288
   Программа курса "Всеобщая история". – М, 1956. – 64с.
1033289
  Валишин Ю.И. Программа курса "География и психология" : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1033290
  Холина В.Н. Программа курса "География. Профильный уровень" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1033291
  Розанов Л.П. Программа курса "Геоэкология" XI класс (для профильного уровня общего образования по географии) : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0016-7207
1033292
   Программа курса "Гидравлика и гидравлические машины". – Москва, 1958. – 8 с.
1033293
   Программа курса "Государственное право СССР и зарубежных стран" : для студ. ф-та межд.отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1985. – 60 с.
1033294
   Программа курса "Денежное обращение и кредит капиталистических стран". – М, 1970. – 20с.
1033295
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1947. – 56с.
1033296
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1955. – 38с.
1033297
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 28с.
1033298
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 36с.
1033299
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1033300
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 30с.
1033301
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1033302
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1960. – 32с.
1033303
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1949. – 55с.
1033304
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1953. – 36с.
1033305
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1955. – 44с.
1033306
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1955. – 36с.
1033307
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1956. – 36с.
1033308
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1957. – 39с.
1033309
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1957. – 31с.
1033310
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1958. – 28с.
1033311
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1959. – 36с.
1033312
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1960. – 36с.
1033313
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1960. – 23с.
1033314
   Программа курса "История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции".. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1033315
  Пащук В.В. Программа курса "История международных отношений и внешней политики СССР" / В.В. Пащук, В.Н. Ткаченко. – Киев, 1980. – 24с.
1033316
   Программа курса "История СССР". Для 3-х год.. – М., 1956. – 52с.
1033317
   Программа курса "История СССР". Для 4-х год. парт шк.. – М., 1956. – 48с.
1033318
   Программа курса "История СССР". Для ист. ф-тов.. – М., 1950. – 84с.
1033319
   Программа курса "История СССР". Для ист. ф-тов.. – М., 1976. – 72с.
1033320
   Программа курса "История СССР". Для Сов-парт. шк.. – М., 1957. – 36с.
1033321
   Программа курса "История СССР". Для Сов-парт. шк.. – М., 1959. – 34с.
1033322
   Программа курса "История СССР". Для сред. спец. уч. завед.. – М., 1950. – 40с.
1033323
   Программа курса "История СССР". Для сред. спец. уч. завед.. – М., 1953. – 51с.
1033324
   Программа курса "История стран Азии, Африки и Латинской Америки" для студ. ф-та междунар. отн.. – К., 1986. – 44с.
1033325
   Программа курса "История стран Азии, Африки". – М., 1975. – 73с.
1033326
   Программа курса "История техники".. – М., 1956. – 16с.
1033327
   Программа курса "История философии" для вузов. (70 ч). – М., 1982. – 40с.
1033328
   Программа курса "История французского языка" для студ.. – К., 1984. – 16с.
1033329
   Программа курса "История чешской литературы". – Москва, 1979. – 43 с.
1033330
   Программа курса "История экономических учений" для эконом. вузов и ф-тов.. – М., 1960. – 49с.
1033331
   Программа курса "История экономических учений" для эконом. вузов и ф-тов.. – М., 1965. – 32с.
1033332
   Программа курса "История южных и западных славян". – Москва, 1975. – 38 с.
1033333
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1949. – 36 с.
1033334
   Программа курса "История южных и западных славян".. – М., 1951. – 32с.
1033335
   Программа курса "История южных и западных славян".. – М., 1952. – 40с.
1033336
   Программа курса "История, теория, стратегия и тактика международного рабочего и коммунистического движения" для студ. науч. комм.. – К., 1984. – 16с.
1033337
   Программа курса "Источниковедение истории СССР".. – М., 1954. – 40с.
1033338
  Старостин И.И. Программа курса "Картоведение с основами топографии" : для географ. ф-тов пед. ин-тов / Министерство высшего образования СССР ; Отдел педагогических высших учебных заведений ; И.И. Старостин. – Москва, 1952. – 21 с.
1033339
   Программа курса "Картография с основами картографического черчения" для студ. 2 курса геогр. ф-та. – Киев, 1987. – 6 с.
1033340
   Программа курса "Квантовая химия".. – М., 1976. – 7с.
1033341
   Программа курса "Клубное дело" для культ.-просет. школ. РСФСР.. – М., 1952. – 72с.
1033342
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – М., 1978. – 32с.
1033343
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – М., 1978. – 32с.
1033344
   Программа курса "Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1983. – 20 с.
1033345
   Программа курса "Конъюнктура мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1987. – 24 с.
1033346
   Программа курса "Критика современных буржуазных концепций международного права".. – К., 1986. – 19с.
1033347
   Программа курса "Критика теории и практики буржуазной журналистики".. – М., 1979. – 14с.
1033348
   Программа курса "Культурно-просветительная работа".. – Л., 1963. – 75с.
1033349
   Программа курса "Линейная алгебра и математическое программирование" : Для студентов экономического факультета. – Киев, 1981. – 2 с.
1033350
   Программа курса "Литература и искусство" для ВПШ с 4-х год. обуч.. – Москва, 1968. – 32 с.
1033351
   Программа курса "Литература и искусство" для ВПШ с 4-х год. обуч.. – М., 1969. – 48с.
1033352
   Программа курса "Литература". – Москва, 1968. – 22 с.
1033353
   Программа курса "литература" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1958. – 23 с.
1033354
   Программа курса "Литература".. – М., 1969. – 22с.
1033355
   Программа курса "литературное редактирование" для гос. у-тов.. – Москва, 1969. – 16 с.
1033356
   Программа курса "литературное редактирование" для гос. у-тов.. – М., 1976. – 15с.
1033357
   Программа курса "логика" для студ. отд. науч. комм. филос. ф-та.. – Киев, 1986. – 15 с.
1033358
   Программа курса "лужицкий язык". – Москва, 1978. – 11с.
1033359
   Программа курса "лужицкий язык".. – М., 1978. – 11с.
1033360
   Программа курса "Макрсистско-ленинская философия" для ВПШ.. – М., 1969. – 47с.
1033361
   Программа курса "Марксистко-ленинская философия" для ВПШ. – Москва, 1971. – 46 с.
1033362
   Программа курса "Марксистско-ленинская философия" для ВПШ. – Москва, 1979. – 57 с.
1033363
   Программа курса "Марксистско-ленинская философия" для ВПШ. – Москва, 1985. – 32 с.
1033364
   Программа курса "Марксистско-ленинская философия" для вузов.. – Москва, 1983. – 32 с.
1033365
   Программа курса "Массово-политическая работа" для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1969. – 22с.
1033366
   Программа курса "Математика" для советско-партийных школ. – Москва, 1959. – 12 с.
1033367
   Программа курса "Математические методы анализа экономики" для студ. эконом. ф-та. – Киев, 1981. – 12 с.
1033368
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение". – Москва, 1974. – 32 с.
1033369
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – М., 1969. – 40с.
1033370
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – М., 1971. – 40с.
1033371
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – М., 1979. – 20с.
1033372
   Программа курса "Международное право". – Киев, 1987. – 47с.
1033373
   Программа курса "Международное право".. – К., 1975. – 60с.
1033374
   Программа курса "Международное публичное право". – Киев, 1986. – 40 с.
1033375
   Программа курса "Международное экономическое право" : для студ. ф-та межд.лтн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1988. – 22 с.
1033376
   Программа курса "Международные организации".. – К., 1984. – 16с.
1033377
   Программа курса "Международные отношения и внешняя политика Советского Союза" для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1975. – 32с.
1033378
   Программа курса "Международные экономические организации" для студ. 5 курса ф-та междунар. отнош.. – К., 1981. – 12с.
1033379
   Программа курса "Международные экономические отношения в мировой социалистической системе". – К., 1987. – 16с.
1033380
   Программа курса "Международные экономические отношения". – Киев, 1979. – 50 с.
1033381
   Программа курса "Международные экономические отношения". – К., 1988. – 23с.
1033382
   Программа курса "Международные экономические отношения". Для студ.. – К., 1986. – 19с.
1033383
   Программа курса "Международные экономические отношения". Для студ. 3-го курса.. – К., 1984. – 20с.
1033384
   Программа курса "Методика гидрогеологических исследований" для вузов.. – М., 1962. – 11с.
1033385
   Программа курса "Методика преподавания естествознания" для ф-тов естествознан.. – М., 1952. – 28с.
1033386
   Программа курса "Методика преподавания политической экономии". – Киев : КГУ, 1985. – 20 с.
1033387
   Программа курса "Методика преподавания психологии".. – М., 1948. – 4с.
1033388
   Программа курса "Методика преподавания русского языка как иностранного". – Москва, 1989. – 24 с.
1033389
   Программа курса "Методология, методика и техника социологических исследований". – Киев, 1984. – 20 с.
1033390
   Программа курса "Методы прогнозов поисков полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – М., 1973. – 10с.
1033391
   Программа курса "Механизация учета и вычислительных работ".. – М., 1966. – 12с.
1033392
   Программа курса "Механизмы полимеразционных процессов". – Киев, 1982. – 4 с.
1033393
   Программа курса "Минералогия" для студ. 2 курса специальностей "Реологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" и "Гидрогеология и инженерная геология". – Харьков, 1976. – 6с.
1033394
   Программа курса "Мировая художественная культура": для студ.. – К., 1991. – 26с.
1033395
   Программа курса "Научные основы пропаганды и методы идеологической работы". – К., 1988. – 16с.
1033396
   Программа курса "Научный коммунизм".. – М., 1974. – 31с.
1033397
   Программа курса "Научный коммунизм".. – М., 1979. – 47с.
1033398
   Программа курса "Неорганическая химия".. – М., 1976. – 30с.
1033399
  Каплун И.Г. Программа курса "Обслуживание читателей / И.Г. Каплун. – М., 1940. – 24с.
1033400
   Программа курса "Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях". – Киев : КИНХ, 1984. – 20 с.
1033401
  Фрумин И.М. Программа курса "Организация работы технической библиотеки и руководство ею". / И.М. Фрумин. – М., 1940. – 24с.
1033402
  Шамурин Е.И. Программа курса "Организация систематического и предметного каталогов" / Е.И. Шамурин. – М., 1940. – 30с.
1033403
   Программа курса "Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1033404
  Кочуров Б.И. Программа курса "Основы геоэкологии" (для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, 64 часа) : Методика и опыт. Авторская программа / Б.И. Кочуров, Н.Ф. Винокурова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 52-59 : Схеми, табл. – Бібліогр.: 36 назв
1033405
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" : для студ. веч. и заочн. отд. фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1967. – 18 с.
1033406
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1033407
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 11 с.
1033408
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1033409
   Программа курса "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хояйства" для республиканских, краевых и областных партийных школ. – М., 1950. – 24с.
1033410
   Программа курса "Основы социальной психологии". – Киев : КГУ, 1974. – 20 с.
1033411
   Программа курса "Основы теории и практики коммунистического воспитания". – Киев, 1984. – 55 с.
1033412
   Программа курса "Основы технического оформления газеты, фотодела, машинописи". – М., 1959. – 6с.
1033413
   Программа курса "Основы эстетики" для средних спец. учебн. заведений. – М., 1991. – 13с.
1033414
   Программа курса "Основы этнографии". – М., 1952. – 15с.
1033415
   Программа курса "Палеонтология с основами зоологии" для геолого-разведочных и геологических фак-тов вузов. – М., 1944. – 12с.
1033416
   Программа курса "Партийное строительство". – Москва, 1956. – 36 с.
1033417
   Программа курса "Партийное строительство" для годичных курсов. – М., 1960. – 23с.
1033418
   Программа курса "Патопсихология". – М., 1948. – 6с.
1033419
   Программа курса "Педагогика".. – Москва : Русский язык, 1989. – 8 с.
1033420
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – М., 1970. – 23с.
1033421
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – М., 1971. – 16с.
1033422
   Программа курса "Планирование социального развития СССР". – Киев : КГУ, 1985. – 15 с.
1033423
   Программа курса "Политическая экономия". – М., 1956. – 42с.
1033424
   Программа курса "Политическая экономия". – М., 1959. – 54с.
1033425
   Программа курса "Политическая экономия" для для советско-партийных школ. – М., 1960. – 24с.
1033426
   Программа курса "Политическая экономия" для курсов ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1956. – 31с.
1033427
   Программа курса "Политическая экономия" для трехгодичных партийных школ. – М., 1956. – 40с.
1033428
   Программа курса "Политическая экономия" для четырехгодичных партийных школ. – М., 1956. – 48с.
1033429
   Программа курса "Политическая экономия" для четырехгодичных партийных школ. – М., 1957. – 52с.
1033430
   Программа курса "Политические системы стран Африки (сравнителный анализ)". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1033431
   Программа курса "Право внешних сношений". – К., 1971. – 30с.
1033432
   Программа курса "Право внешних сношений" для студ. фак-тов международн. отношений и международн. права. – Киев : КГУ, 1982. – 16с.
1033433
   Программа курса "Право международных организаций". – К., 1984. – 16с.
1033434
   Программа курса "Правовые системы современного мира (сравнительное право)". – К., 1984. – 27с.
1033435
   Программа курса "Практическая стилистика современного русского языка". – М., 1952. – 16с.
1033436
   Программа курса "Приборы для автоматического контроля в машиностроении". – М., 1952. – 12с.
1033437
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для ВПШ. – М., 1958. – 16с.
1033438
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для ВПШ. – М., 1959. – 16с.
1033439
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для высш. парт. школ. – М., 1960. – 16с.
1033440
   Программа курса "Промышленное и гражданское строительство" для четырехгодичных партийных школ. – М., 1956. – 20с.
1033441
   Программа курса "Процессы и аппараты химической технологии" для химико-технологич. и технологич. спец. высш. учебн. заведений. – М., 1960. – 15с.
1033442
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Региональная экология" (УІ-ІХ классы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 38-41. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0016-7207
1033443
   Программа курса "Русская хронология". – М., 1956. – 7с.
1033444
   Программа курса "Советская литература" для отделения газетн. работников с трехгодичным сроком обучения. – М., 1956. – 24с.
1033445
   Программа курса "Советское право" для инженерно-технич. специальностей вузов. – М., 1991. – 21с.
1033446
   Программа курса "Современная экономика зарубежных стран". – М., 1960. – 71с.
1033447
   Программа курса "Современные международные отношения и внешняя политика Советского Союза ". – М., 1960. – 22с.
1033448
   Программа курса "Современные международные отношения и внешняя политика СССР" для трехгодичного срока. – М., 1960. – 20с.
1033449
   Программа курса "Современный чешский язык". – Москва : МГУ, 1978. – 11с.
1033450
   Программа курса "Составление и редактирование тематических карт общества". – Киев : КГУ, 1974. – 3 с.
1033451
  Синельникова Р.Д. Программа курса "Сравнительное государственное право срциалистических стран" / Р.Д. Синельникова. – К., 1980. – 16с.
1033452
   Программа курса "Сравнительное гражданское право" : для студ. фак. междунар. отношений и междунар. права. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1033453
   Программа курса "Статистика" : для студ. филос. фак. – Канів : КГУ, 1986. – 11с.
1033454
   Программа курса "Статистика" для четырехгодичных партийных школ. – М., 1956. – 8с.
1033455
   Программа курса "Стилистика и литературная правка" для отделен. газетн. рабтников четырехгодичных партийных школ. – М., 1956. – 8с.
1033456
   Программа курса "Стилистика и литературное редактирование". – М., 1959. – 8с.
1033457
   Программа курса "Стилистика" для отделен. газетн. работников высш. парт. школ. – М., 1958. – 8с.
1033458
   Программа курса "Судебная психология" для студ. юрид. фак.. – К., 1985. – 12с.
1033459
   Программа курса "Таможенное право". – К., 1971. – 16с.
1033460
   Программа курса "Теоретическая грамматика современного французского языка" для студ. фак. романо-герм. филологии. – К., 1984. – 10с.
1033461
   Программа курса "Теоретические основы электротехники" для инж.-тех. специальностей высш. учебн. заведений. – М., 1960. – 22с.
1033462
   Программа курса "Теоретической фонетики английского языка" для студ. 3-4 курсов фак. романо-герм. филологии. – К., 1985. – 28с.
1033463
   Программа курса "Теория бухгалтерского учета" для студ. международных отношений и международного права. – К., 1986. – 8с.
1033464
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – М., 1953. – 24с.
1033465
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – М., 1957. – 30с.
1033466
   Программа курса "Теория и практика коммунистического воспитания" для студ. гуманитарных фак-тов. – Киев, 1983. – 28с.
1033467
   Программа курса "Теория международных отношений" для студ. фак. международных отношений и международн. права. – К., 1983. – 36с.
1033468
   Программа курса "Теплопередачи и теплообменные аппараты". Для вузов. спец. 0621. – М., 1967. – 8с.
1033469
   Программа курса "Техника производства и оформление газет и журналов". – Москва, 1972. – 8 с.
1033470
   Программа курса "Техника сверхвысоких частот" спец. 0611. – М., 1970. – 7с.
1033471
   Программа курса "Техническая термодинамика для вузов.. – М., 1965. – 11с.
1033472
   Программа курса "Техническая термодинамика" для теплотех. спец.. – М., 1961. – 8с.
1033473
   Программа курса "Технические и кино-фото-фоно-документы и архивы в СССР". – М., 1954. – 23с.
1033474
   Программа курса "Техническое нормирование" для сельхоз. вузов. спец. 1715, 1739. – М., 1965. – 8с.
1033475
   Программа курса "технология и автоматизация производства электронных приборов" для вузов., спец. 0611. – М., 1966. – 15с.
1033476
   Программа курса "Технология конструкционных материалов" для инж.-техн. спец.. – М., 1976. – 19с.
1033477
   Программа курса "Технология конструкционных материалов" для машиностроит. спец.. – М., 1978. – 22с.
1033478
   Программа курса "Технология неорганических веществ" для спец. 0803. – М., 1961. – 19с.
1033479
   Программа курса "Технология приборостроения" для вузов. по авиа. спец.. – М., 1961. – 16с.
1033480
   Программа курса "технология производства и монтаж паровых и газовых турбин." спец. 0521. – М., 1968. – 7с.
1033481
   Программа курса "Технология производства радиоаппаратуры" для спец. Радиотехника.. – М., 1957. – 8с.
1033482
   Программа курса "технология электровакуумных приборов" для вузов. спец. 0611. – М,, 1965. – 16с.
1033483
   Программа курса "Топливо и смазочные материалы" для вузов, спец. 0523. – М., 1961. – 6с.
1033484
   Программа курса "Топография и топографическое черчение". – Л., 1959. – 6с.
1033485
   Программа курса "Топография и топографическое черчение" для геологич. ф-тов.. – М., 1973. – 6с.
1033486
   Программа курса "топография с основами геодезии" для вузов. спец. 2030. – М., 1977. – 7с.
1033487
   Программа курса "Трудовое право" для студ. ф-та междунар. отношений и междунар. права.. – К., 1982. – 24с.
1033488
   Программа курса "Уголовно-процессуальное право" для студ. ф-та междунар. отношений и междунар. права.. – Киев : КГУ, 1984. – 22 с.
1033489
   Программа курса "Уравнения математической физики". для вузов.. – М., 1971. – 4с.
1033490
   Программа курса "Усилительные устройства" для спец. "Радиотехника", 1957. – 7с.
1033491
   Программа курса "Устное народное творчество" для ф-тов и отд. русс. яз. и л-ры пед. ин-тов.. – Кишинев, 1955. – 15с.
1033492
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – Л., 1959. – 15с.
1033493
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – Л., 1962. – 16с.
1033494
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – М., 1972. – 16с.
1033495
   Программа курса "Учение о полезных ископаемых" для геолог. ф-тов.. – М., 1973. – 16с.
1033496
   Программа курса "Учение о стоке и его регулировании" для географ. ф-тов.. – М., 1954. – с.
1033497
   Программа курса "Учение о фациях и палеогеография" для спец. 0101. – М., 1979. – 9с.
1033498
   Программа курса "Учение о фациях и формациях" для геолог. ф-тов.. – Л., 1966. – 12с.
1033499
   Программа курса "Учение о фациях и формациях" для геолог. ф-тов.. – М., 1972. – 12с.
1033500
   Программа курса "Учение о фациях и формациях" для геолог. ф-тов.. – М., 1973. – 12с.
1033501
   Программа курса "Учение о фациях" для географ. ф-тов., 1951. – 8с.
1033502
   Программа курса "Учет и анализ хозяйственной деятельности внешнеторговых объединений СССР" для студ. междунар. отношений и междунар. права. – Киев, 1981. – 11с.
1033503
   Программа курса "Физика Земли". Для спец. 0105. – М., 1977. – 6с.
1033504
   Программа курса "Физика полупроводников" для вузов. спец. 0629. – М., 1971. – 8с.
1033505
   Программа курса "Физика" для геолог. ф-тов.. – М., 1972. – 10с.
1033506
   Программа курса "Физика" для геолог. ф-тов.. – М., 1973. – 10с.
1033507
   Программа курса "Физика" для геолог., географ., биолого-почвенного ф-тов.. – М., 1971. – 6с.
1033508
   Программа курса "Физиология и биохимия растений" для спец. 1501. – М., 1976. – 12с.
1033509
   Программа курса "Физическая география азиатской части СССР и Кавказа".. – Ташкент, 1940. – 14с.
1033510
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов.. – М., 1952. – 19с.
1033511
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов. спец. - география. – М., 1970. – 21с.
1033512
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов. спец. 2030. – М., 1977. – 15с.
1033513
   Программа курса "Физическая география частей света" для спец. - география.. – М., 1970. – 32с.
1033514
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов.. – М., 1972. – 19с.
1033515
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. 0106. – М., 1978. – 13с.
1033516
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. 2033, 2034. – М., 1979. – 16с.
1033517
   Программа курса "Физическая и коллоидная химия" для вузов. спец. геологич.. – М., 1973. – 8с.
1033518
   Программа курса "Физическая химия и кристаллохимия полупроводников и диэлектриков.. – М., 1968. – 14с.
1033519
   Программа курса "Физическая химия". – М., 1977. – 10с.
1033520
   Программа курса "Физическая химия" для вузов. спец. 2033, 2034, 2040. – К., 1987. – 7с.
1033521
   Программа курса "Физическая химия" для вузов. технологич. спец.. – М., 1961. – 7с.
1033522
   Программа курса "Физическая химия" для химико-технологич. и технологич. спец.. – М., 1961. – 14с.
1033523
   Программа курса "Физические основы микроэлектроники" для студ. вузов, спец. 0705. – М., 1968. – 6с.
1033524
   Программа курса "Физические основы электровакуумной техники" для спец. 0612. – М., 1967. – 11с.
1033525
   Программа курса "Финансирование и кредитование сельскохозяйственных предприятий". спец. 1740. – М., 1966. – 8с.
1033526
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – М., 1961. – 16с.
1033527
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" : для студ. эконом. ф-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
1033528
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" для студ. эконом. ф-тов.. – К., 1986. – 16с.
1033529
   Программа курса "Финансы капиталистических государств" для фин-эконом. вузов. и ф-тов.. – М., 1970. – 16с.
1033530
   Программа курса "Финансы промышленности".. – М., 1970. – 14с.
1033531
   Программа курса "Финансы промышленности". Для эконом. вузов. и ф-тов.. – М., 1971. – 16с.
1033532
   Программа курса "Финансы" для спец. финансы и кредит.. – М., 1970. – 19с.
1033533
   Программа курса "Функциональный анализ". для спец. приклад. мат.. – Москва, 1971. – 4с.
1033534
   Программа курса "Химическая термодинамика" для вузов. спец. 0803. – М., 1961. – 7с.
1033535
   Программа курса "Химическая технология". – М., 1948. – 14с.
1033536
   Программа курса "Химическая технология". – М., 1975. – 19с.
1033537
   Программа курса "Химия высокомолекулярных соединений" для хим. ф-тов.. – М., 1966. – 10с.
1033538
   Программа курса "Химия" для нехим. спец.. – М., 1954. – 19с.
1033539
   Программа курса "Экономика и организация сельскохозяйственного производства" : для студ. эконом. ф-та специальности "полит.экономия". – Киев : КГУ, 1982. – 21 с.
1033540
   Программа курса истории экономичиских учений для эконом. вузов и ф-тов.. – М,, 1980. – 48с.
1033541
   Программа курса коллоидной химии, для хим.-техн. и технологич спец. вузов. – Москва, 1960. – 13 с.
1033542
   Программа курса коллоидной химии, для хим.-техн. и технологич спец. вузов.. – М., 1961. – 13с.
1033543
   Программа курса латинского языка для студ. биол. ф-тов.. – К., 1984. – 8с.
1033544
   Программа курса латинского языка для студ. биол. ф-тов.. – К., 1984. – 8с.
1033545
   Программа курса логики. – М., 1953. – 8с.
1033546
   Программа курса логики. – М., 1955. – 8с.
1033547
   Программа курса логики для вузов. (54 ч.). – М., 1972. – 8с.
1033548
   Программа курса логики для вузов. (54 ч.). – Москва, 1973. – 8 с.
1033549
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов. – Москва, 1973. – 47с.
1033550
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов. – Москва, 1974. – 48 с.
1033551
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов.. – М., 1971. – 36с.
1033552
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов.. – Москва, 1972. – 46 с.
1033553
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для вузов.. – М., 1978. – 40с.
1033554
   Программа курса макрсистско-ленинской философии. Для у-та маркс.-лен.. – М., 1969. – 47с.
1033555
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов. – Москва, 1980. – 36 с.
1033556
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов. – Москва, 1985. – 32 с.
1033557
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов. – Москва, 1987. – 32 с.
1033558
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – М., 1983. – 32с.
1033559
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – М., 1984. – 32с.
1033560
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – М., 1985. – 32с.
1033561
   Программа курса марксистско-ленинской эстетики для вузов.. – М., 1989. – 21с.
1033562
   Программа курса марксистско-ленинской этики (36 ч.) и марксистско-ленинской эстетики (36 ч.) для гум. вузов.. – М., 1987. – 36с.
1033563
   Программа курса марксистско-ленинской этики для студ. философ. ф-та. – Москва, 1978. – 35 с.
1033564
   Программа курса научного коммунизма для вузов. – Москва, 1974. – 48 с.
1033565
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1968. – 48с.
1033566
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1969. – 46с.
1033567
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1970. – 48с.
1033568
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1971. – 40с.
1033569
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1972. – 48с.
1033570
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1973. – 47с.
1033571
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1978. – 48с.
1033572
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1984. – 40с.
1033573
   Программа курса научного коммунизма для вузов.. – М., 1987. – 32с.
1033574
   Программа курса научного коммунизма для вузов. (70 ч.). – Москва, 1965. – 32 с.
1033575
   Программа курса научного коммунизма. Для ун-тов макрс.-ленинизма. – М., 1968. – 32с.
1033576
   Программа курса научного коммунизма. Для ун-тов макрс.-ленинизма. – М., 1969. – 40с.
1033577
   Программа курса политической экономии. – М., 1957. – 40с.
1033578
   Программа курса политической экономии. – М., 1958. – 48с.
1033579
   Программа курса политической экономии. – М., 1958. – 32с.
1033580
   Программа курса политической экономии. – М., 1960. – 20с.
1033581
   Программа курса политической экономии. – М., 1960. – 58с.
1033582
   Программа курса политической экономии. – М., 1965. – 30с.
1033583
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1959. – 62с.
1033584
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1959. – 16с.
1033585
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1963. – 32с.
1033586
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1970. – 48с.
1033587
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1972. – 48с.
1033588
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1974. – 48с.
1033589
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – М., 1983. – 40с.
1033590
   Программа курса политической экономии для высших учебных заведений. – М., 1957. – 56с.
1033591
   Программа курса политической экономии для высших учебных заведений. – М., 1957. – 32с.
1033592
   Программа курса политической экономии для эконом. техникумов и эконом. отд. сред. спец. учеб. заведений. – М., 1958. – 40с.
1033593
   Программа курса политической экономии для эконом. техникумов и эконом. отд. сред. спец. учеб. заведений. – М., 1959. – 40с.
1033594
   Программа курса теории и практики партийной и советской печати. – М., 1956. – 47с.
1033595
   Программа курса теории и практики партийной и советской печати. – М., 1960. – 55с.
1033596
   Программа курса теории и практики перевода (германские зыки) для студ. переводческого отд. фак. романо-герм. филологии. – Киев, 1984. – 28с.
1033597
   Программа курса теории научного коммунизма. – М., 1978. – 147с.
1033598
   Программа курса теплоснабжение. спец. 1208. – М., 1971. – 8с.
1033599
   Программа курса Теплоэнергетические установки и теплоиспользование для вузов. спец. 0303. – М., 1966. – 8с.
1033600
   Программа курса Термодинамика и теплопередача.. – М., 1961. – 8с.
1033601
   Программа курса Техническая гидромеханика для вузов. спец. 0528. – М., 1967. – 8с.
1033602
   Программа курса Технические средства информации в преподавании истории КПСС в вузах.. – М., 1972. – 24с.
1033603
   Программа курса Технология материалов для вузов., спец. 2231. – М., 1967. – 11с.
1033604
   Программа курса Технология микросхем. Для вузов, спец. 0705. – Москва, 1968. – 7 с.
1033605
   Программа курса Технология полупроводниковых материалов" спец. 0629. – М., 1971. – 7с.
1033606
   Программа курса Технология производства и монтаж парогенераторов для вузов, спец. 0520. – М., 1966. – 14с.
1033607
   Программа курса Физика полупроводников и металлов. спец. 0643. – М., 1970. – 8с.
1033608
   Программа курса физики для вузов. – Москва, 1961. – 52 с.
1033609
  Вотчал Е. Программа курса физиологии растений. / Е. Вотчал, 1895. – 12 с.
1033610
   Программа курса Физические основы расчета ионных приборов. Спец. 0612. – М., 1969. – 11с.
1033611
   Программа курса физические основы электронной техники для спец. 0611. – М., 1967. – 10с.
1033612
   Программа курса физической и коллоидной химии для студ. 2 курса геологич. ф-та.. – К., 1982. – 7с.
1033613
   Программа курса физической химии с элементами квантовой химии для студ. 2 курса биологич. ф-та.. – К., 1982. – 5с.
1033614
   Программа курса финансы СССР по спец. "Финансы и кредит". – М., 1961. – 14с.
1033615
   Программа курса Химия и технология редких элементов для вузов. спец. 0804. – М., 1967. – 11с.
1033616
   Программа курса: "Устройства промышленной электроники" для спец. 0612. – М., 1969. – 8с.
1033617
   Программа лекций в Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского в 1915-1916 акад. году : Группа естественно-исторических наук. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев. – 16с.
1033618
   Программа лекций Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского в 1915-1916 акад. году : Математика. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев. – 20с.
1033619
  Свешников М.И. Программа лекций по государственному праву, читанных экстра-ординарным профессором М.и. Свешниковым в военно-юридической академии в 1896-1897 г. // Русское государственное право : пособие к лекциям : в 2 вып. / М.И. Свешников. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг ; [Гос. тип.], 1897. – Вып. 2. – 37 с.
1033620
  Карташева Н.В. Программа лекционного курса "Культурология" // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 64-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1033621
  Молчанов Л.А. Программа маршрутных метеорологических наблюдений в Средней Азии / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1926. – 24с.
1033622
   Программа методические рекомендации для шахматного всеобуча в школах Молдовы / Мин-во просвещения и молодежи Республики Молдова, Федерация шахмат Республики Молдова. – Кишинев, 2009. – 112 с. – ISBN 978-9975-9740-8-0
1033623
  Вощенков К.П. Программа мира в действии / К.П. Вощенков. – Москва, 1975. – 160с.
1033624
  Мокшин С.И. Программа мира в действии / С.И. Мокшин. – Москва, 1977. – 64с.
1033625
  Бузулуков Ю.М. Программа Мира в действии. / Ю.М. Бузулуков. – Москва, 1976. – 127с.
1033626
  Терен Е.М. Программа мира и мировой революционный процесс / Е.М. Терен. – Москва : Книга, 1982. – 27 с.
1033627
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. Ноябрь-декабрь. – Кишинев, 1956. – 24с.
1033628
   Программа научной конференции Среднеазиатского государственного университета, посвященной 25-летию УзбССР. – Ташкент, 1949. – 15с.
1033629
   Программа научной конфренции Таджикского государственного университета, посвященной 20-му съезду КПСС. – Сталинабад, 1956. – 8с.
1033630
  Стогний Программа обеспечение управления вычислительным процессом в ВЦ и сетях ЭВМ / Стогний, Б.Н. Паньшин. – Киев, 1983. – 237с.
1033631
  Новиков М.А. Программа опытных работ Сочинской сельско-хозяйственной и садовой Опытной Станции на 1914 г. / М.А. Новиков. – Сочи : Тип. И.А.Кореневича, 1914. – 14 с.
1033632
  Киев Программа отдела "Старый Киев" / Киев; Ляскоронский. – К. – с.
1033633
  Земляной С.Н. Программа партии -- программа жизни / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 174с.
1033634
  Шершеневич Г.Ф. Программа партии Народной свободы (Конституционно-Демократической / Г.Ф. Шершеневич. – Изд. 2-е. №22. – Москва : Изд. "Народное право". Тип. Г.Лисснера и Д. Собко., 1906. – 48с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1033635
   Программа по "палеонтологии беспозвоночных, химическому и минеральному составу их скелетных образований (палеонтологии беспозвоночных с основами геохимической палеонтологии)" для кандидатского минимума по специальнлсти "палеонтология и стратиграфия". – Харьков, 1974. – 33с. – (04.00.09)
1033636
  Горшков Г.П. Программа по динамической геологии / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 16с.
1033637
   Программа по дисциплине "Гидравлика и гидравлические машины" для высших технических учебных заведений МПС. – Москва, 1955. – 8 с.
1033638
   Программа по дисциплине "Технология материалов" для высш. технич. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 19с.
1033639
   Программа по дисциплине "Электрические станции и тяговые постанции" для высш. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 16с.
1033640
   Программа по дисциплине "Электротехнические, электрические машины и электрооборудование" для высш. технич. учебн. заведений МПС. – М., 1955. – 15с.
1033641
   Программа по дифференциальным уравнениям. – Москва, 1951. – 2 с.
1033642
   Программа по дифференциаьной геометрии. – Москва, 1951. – 2 с.
1033643
   Программа по дополнительным главам курса теоретической механики для машиностроительных, механических, приборостроительных, электротехнических и строительных специальностей высш. технич. учебн. завед. – Москва, 1958. – 8 с.
1033644
   Программа по древней русской литературе (XI - XVII вв.). – М., 1946. – 12с.
1033645
   Программа по журналистике для республиканских, краевых и областных партийных школ. – М., 1950. – 48с.
1033646
   Программа по западно-европейскому искусству раннего и классического средневековья (IV - XV вв. н.э.). – Л., 1960. – 18с.
1033647
   Программа по звездной астрономии : (для физ-мат. и мех.-мат. ф-тов). – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1033648
   Программа по земельному праву (для юрид. ин-тов и ф-тов.). – М., 1948. – 8с.
1033649
   Программа по зоогеографии (для географ. ф-тов), 1960. – 8с.
1033650
   Программа по зоогеографии.. – М., 1960. – 4с.
1033651
   Программа по изучению международного положения и внешней политики СССР, опыта социалистического строительства в странах народной демократии, мирового коммунистического, рабочего, демократического и. – Москва, 1962. – 32 с.
1033652
   Программа по иностранному гражданскому и торговому праву для юридических институтов. – Москва, 1944. – 9с.
1033653
   Программа по интегральным уравнениям : для физ.-мат. и мех.-мат. ф-тов, 1951. – 1 с.
1033654
   Программа по интегральным уравнениям (для физ.-мат. и мех.-мат. ф-тов.). – Москва, 1957. – 1с.
1033655
   Программа по испанскому (основному) языку.. – К., 1982. – 16с.
1033656
   Программа по истории астрономии (для физ.-мат., мех-мат., физич. ф-тов). – Х., 1961. – 16с.
1033657
   Программа по истории Белоруссии для историч. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов.. – Минск, 1949. – 32с.
1033658
   Программа по истории болгарской литературы (для филолог. ф-тов). – М., 1949. – 22с.
1033659
   Программа по истории ВКП(б) для партийных кружков. – М., 1937. – 52с.
1033660
   Программа по истории государства и права СССР (для юрид. наук). – М., 1944. – 19с.
1033661
   Программа по истории государства и права СССР для юрид. вузов.. – М., 1949. – 29с.
1033662
   Программа по истории Греции и Рима. (для ист. ф-тов). – М., 1940. – 11с.
1033663
   Программа по истории Дальнего Востока. (Для ист. ф-тов). – Л., 1946. – 11с.
1033664
   Программа по истории древнегреческого языка (для филолог. ф-тов), 1951. – 3с.
1033665
   Программа по истории зарубежного театра.. – М., 1954. – 120с.
1033666
   Программа по истории зарубежной философии.. – М., 1968. – 64с.
1033667
   Программа по истории зарубежной философии.. – М., 1969. – 71с.
1033668
   Программа по истории зарубежной философии.. – М., 1975. – 113с.
1033669
   Программа по истории зарубежных литератур. – Москва
ч. 2. – 1960. – 20 с.
1033670
   Программа по истории зарубежных литератур. – Москва
ч. 3. – 1960. – 28 с.
1033671
   Программа по истории зарубежных литератур.. – М.
ч. 4. – 1949. – 32с.
1033672
   Программа по истории зарубежных литератур.. – М.
ч. 5. – 1959. – 15с.
1033673
   Программа по истории зарубежных литератур.. – М.
ч. 6. – 1959. – 16с.
1033674
   Программа по истории зарубежных социалистических стран для студентов исторического факультета КГУ. – Киев, 1970. – 30 с.
1033675
   Программа по истории зарубежных социалистических стран Европы для студентов историч. ф-та.. – К., 1981. – 27с.
1033676
   Программа по истории Коммунистической партии Советского Союза для средних специальных учебных заведений.. – М., 1954. – 44с.
1033677
   Программа по истории КПСС для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии (ист. ф-т). – М., 1960. – 64с.
1033678
   Программа по истории КПСС для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии, кружков и семинаров системы парт. просвещ., а также самостоят. изуч. историю КПСС. – М., 1960. – 56с.
1033679
   Программа по истории КПСС. Для вечерних университетов марксизма-ленинизма при горкомах партии, кружков и семинаров системы парт. просвещ., а также самостоят. изуч. историю КПСС. – М., 1958. – 36с.
1033680
   Программа по истории латинского языка (для филолог. ф-тов гос. ун-тов), 1951. – 3с.
1033681
   Программа по истории марксистко-ленинской философии.. – М., 1976. – 76с.
1033682
   Программа по истории марксистско-ленинской философии.. – М., 1969. – 29с.
1033683
   Программа по истории марксистско-ленинской философии.. – М., 1976. – 76с.
1033684
   Программа по истории марксистско-ленинской философии.. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1033685
   Программа по истории международных отношений и внешней политики СССР.. – М., 1947. – 47с.
1033686
   Программа по истории народного хозяйства зарубежных стран.. – М., 1959. – 54с.
1033687
   Программа по истории народного хозяйства зарубежных стран.. – М., 1961. – 45с.
1033688
   Программа по истории народного хозяйства зарубежных стран. Для эконом. ин-тов и ф-тов.. – М., 1951. – 53с.
1033689
   Программа по истории народного хозяйства СССР для эконом. ин-тов. и ф-тов.. – М., 1951. – 40с.
1033690
   Программа по истории нового времени первый и второй период (для ист. ф-тов и гос. ун-тов.). – М., 1960. – 64с.
1033691
   Программа по истории первобытного общества (для ист. ф-тов гос. ун-тов и пед. ин-тов). – М., 1940. – 4с.
1033692
   Программа по истории первобытного общества для ист. ф-тов. гос. ун-тов и пед. ин-тов.. – М., 1949. – 16с.
1033693
   Программа по истории политических учений для вузов.. – М. – 35с.
1033694
   Программа по истории польской литературы (для славян. отд. фил. ф-та). – М., 1965. – 48с.
1033695
   Программа по истории профессионального движения в СССР.. – М., 1947. – 26с.
1033696
   Программа по истории римской литературы (для филолог. ф-тов гос. ун-тов), 1951. – 16с.
1033697
   Программа по истории русского дореволюционного драматического театра : Для театровед. ф-тов. – М., 1955. – 91с.
1033698
   Программа по истории русского советского драматического театра. Для театровед. ф-тов.. – М., 1954. – 72с.
1033699
   Программа по истории русской журналистики 18-19 вв. : Для ф-тов и отд. журналистики гос. ун-тов. – Москва, 1954. – 32 с.
1033700
   Программа по истории русской журналистики XVIII-XIX вв. : для ф-тов и отд. журналистики. – Москва, 1957. – 32 с.
1033701
  Благой Д.Д. Программа по истории русской литературы / Д.Д. Благой. – М.
2. – 1949. – с.
1033702
  Благой Д.Д. Программа по истории русской литературы / Д.Д. Благой. – М.
3. – 1949. – с.
1033703
   Программа по истории русской литературы. – Москва
ч. 1. – 1955. – с.
1033704
   Программа по истории русской литературы. – Москва
ч. 1. – 1960. – 12 с.
1033705
   Программа по истории русской литературы. – Москва
ч. 2. – 1960. – 19 с.
1033706
   Программа по истории русской литературы. – Москва
Ч. 3. – 1960. – 39 с.
1033707
   Программа по истории социалистических учений.. – М., 1977. – 96с.
1033708
   Программа по истории средних веков. Для ист. ф-тов.. – М., 1942. – 19с.
1033709
   Программа по истории средних веков. Для ист. ф-тов.. – Л., 1946. – 16с.
1033710
   Программа по истории СССР для ист. ф-тов веч. у-тов. – М., 1960. – 24с.
1033711
   Программа по истории СССР.. – М., 1943. – 48с.
1033712
   Программа по истории СССР.. – М., 1945. – 48с.
1033713
   Программа по истории СССР.. – М., 1946. – 43с.
1033714
   Программа по истории СССР.. – М., 1951. – 60с.
1033715
   Программа по истории СССР.. – М., 1951. – 60с.
1033716
   Программа по истории СССР. 2-х год. парт. шк.. – М., 1947. – 44с.
1033717
   Программа по истории СССР. Для ист. ф-тов веч. ун-тов.. – М., 1958. – 16с.
1033718
   Программа по истории СССР. Для ист. ф-тов гос. ун-тов.. – М., 1942. – 71с.
1033719
   Программа по истории СССР. Для ист. ф-тов гос. ун-тов.. – М., 1946. – 62с.
1033720
   Программа по истории СССР. Для ист. ф-тов гос. ун-тов.. – М., 1959. – 67с.
1033721
   Программа по истории СССР. Для ист. ф-тов гос. ун-тов.. – М., 1970. – 76с.
1033722
   Программа по истории СССР. Для республ., краевых и обл. парт. шк.. – М., 1949. – 62с.
1033723
   Программа по истории философии (для фил. ф-та МГУ). – М., 1957. – 104с.
1033724
   Программа по истории философии народов СССР (для фил. ф-тов). – М., 1970. – 67с.
1033725
   Программа по истории философии народов СССР (для философ. ф-та.). – М., 1961. – 139с.
1033726
   Программа по истории, теории, организации и опыту работы партийной и советской печати.. – М., 1960. – 56с.
1033727
   Программа по исторической геологии (для геол. ф-тов). – Л., 1966. – 10с.
1033728
   Программа по исторической геологии для геолог. отд. ун-тов.. – Ташкент, 1940. – 14с.
1033729
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – М., 1942. – 7с.
1033730
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – М., 1945. – 8с.
1033731
   Программа по историческому материализму. Для студ. фил. ф-тов.. – М., 1977. – 32с.
1033732
   Программа по картоведению и картографическим материалам : (для географ. ф-тов гос. ун-ов). – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1033733
   Программа по картоведению. Для географ. ф-тов.. – М., 1944. – 4с.
1033734
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1951. – 4 с.
1033735
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., мех.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1961. – 4 с.
1033736
   Программа по климатологии (для географ. ф-тов), 1951. – 3с.
1033737
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – М., 1941. – 4с.
1033738
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – М., 1942. – 8с.
1033739
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов), 1951. – 8с.
1033740
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – М., 1957. – 7с.
1033741
   Программа по Конституционному праву буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Киев : КГУ, 1970. – 59 с.
1033742
   Программа по кристаллографии (для геолог. ф-тов). – М., 1951. – 7с.
1033743
   Программа по кристаллографии с основами кристаллохимии (для геол. ф-тов). – Л., 1966. – 9с.
1033744
   Программа по курсам "Теоретическая физика" и "Теоретическая механика" : для физ-мат. фак- тов пед. ин-тов. – Москва, 1953. – 18 с.
1033745
   Программа по курсу "Буровзрывные работы и техника безопасности". – Л., 1966. – 7с.
1033746
  Гухман М.М. Программа по курсу "Введение в германскую филологию" / М.М. Гухман, Н.С. Чемоданов. – Москва, 1949. – 8 с.
1033747
   Программа по курсу "Введение в историю литератур народов СССР" (для фил. ф-тов и ф-тов яз. и лит. пед. ин-тов). – М., 1953. – 78с.
1033748
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современное международное положение". – М., 1951. – 32с.
1033749
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современные международные отношения" для веч. ун-тов маркс.-лен.. – М., 1951. – 32с.
1033750
   Программа по курсу "Высшие растения". Для биол. ф-тов.. – М., 1945. – 4с.
1033751
   Программа по курсу "Геологоразведочное дело и техника безопасности" (для геол. ф-тов). – Л., 1966. – 12с.
1033752
   Программа по курсу "Государственное (Конституционное) право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости". Для ф-та межднуар. отнош. и междунар. права.. – К., 1972. – 32с.
1033753
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Л., 1945. – 38с.
1033754
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – М., 1951. – 39с.
1033755
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Брянск, 1952. – 35с.
1033756
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1950. – 39с.
1033757
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ф-тов: ист., эконом., лит.. – Л., 1947. – 43с.
1033758
   Программа по курсу "Зоология". – Москва, 1942. – 3с.
1033759
   Программа по курсу "История и теория религии и атеизма". Для вузов. – К., 1991. – 23с.
1033760
   Программа по курсу "История педагогики" для пед. ин-тов.. – М., 1951. – 24с.
1033761
   Программа по курсу "История русского литературного языка" (для ф-тов языка и лит-ры пед. и учит. ин-тов). – М., 1942. – 3с.
1033762
   Программа по курсу "История СССР".. – Л., 1945. – 40с.
1033763
   Программа по курсу "История СССР". Для веч. ун-тов маркс.-лен.. – М., 1950. – 32с.
1033764
   Программа по курсу "Качественный анализ" : Для геолого-почв. ф-тов. – Москва, 1942. – 3с.
1033765
   Программа по курсу "Количественный анализ" (для геол.-почв. ф-тов). – М., 1940. – 3с.
1033766
   Программа по курсу "Колхозное строительство" для девятимес. курсов переподг. руковод. парт. и сов. работников.. – М., 1951. – 12с.
1033767
   Программа по курсу "Международное отношение и внешняя политика СССР".. – М., 1945. – 27с.
1033768
   Программа по курсу "Методика партийной учебы".. – М., 1979. – 24с.
1033769
   Программа по курсу "Методика преподавания иностранных языков" для педвузов и факультетов иностранных языков. – Москва, 1946. – 12 с.
1033770
   Программа по курсу "Новая западная литература". – М., 1942. – 12с.
1033771
   Программа по курсу "Основные принципы и проблемы диалектической логики": для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1980. – 24с.
1033772
   Программа по курсу "Основы сельскохозяйственного производства" : для географ. ф-тов. – Москва, 1960. – 8 с.
1033773
   Программа по курсу "Основы социологии". – Киев : КГУ, 1970. – 7 с.
1033774
   Программа по курсу "Партийно-политическая работа в Советской Армии и Военно-Морском Флоте". – Москва, 1959. – 40 с.
1033775
   Программа по курсу "Педагогика" для пед. ин-тов.. – Л., 1946. – 15с.
1033776
   Программа по курсу "Политическая экономия". – Л., 1945. – 33с.
1033777
   Программа по курсу "Психология".. – Л., 1945. – 6с.
1033778
   Программа по курсу "Русская литература ХХ века".. – М.
ч. 1. – 1946. – 12с.
1033779
   Программа по курсу "Физическая химия поверхностей твердых тел" для хим. ф-тов.. – К., 1972. – 4с.
1033780
   Программа по курсу "Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного производства".. – М., 1961. – 24с.
1033781
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – М., 1940. – 2с.
1033782
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – М., 1944. – 2с.
1033783
   Программа по курсу биохимии растений (для гос. ун-тов). – М., 1942. – 3с.
1033784
   Программа по курсу введения в германскую филологию и истории немецкого языка.. – М., 1958. – 16с.
1033785
   Программа по курсу Всеобщей истории государсва и права для юрид. ф-тов. – Л., 1947. – 20с.
1033786
  Бараненков Г.С. Программа по курсу высшей математики для студентов-заочников всех факультетов и специальностей / Г.С. Бараненков. – М.-Л., 1939. – 56с.
1033787
   Программа по курсу дарвинизма.. – М., 1940. – 19с.
1033788
   Программа по курсу Диалектический и исторический материализм для вузов.. – М., 1941. – 47с.
1033789
   Программа по курсу Диалектический и исторический материализм. Для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1977. – 56с.
1033790
   Программа по курсу журналистики.. – М., 1948. – 59с.
1033791
   Программа по курсу журналистики.. – М., 1953. – 72с.
1033792
   Программа по курсу журналистики.. – М., 1957. – 75с.
1033793
   Программа по курсу журналистики. Для 3-х год. партийных школ.. – М., 1956. – 62с.
1033794
   Программа по курсу журналистики. Для 4-х год. партийных школ.. – М., 1957. – 74с.
1033795
   Программа по курсу журналистики. Для ВПШ.. – М., 1958. – 75с.
1033796
   Программа по курсу журналистики. Для курсов переподготовки руковод. газет. работ.. – М., 1952. – 48с.
1033797
   Программа по курсу истории КПСС. Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1977. – 64 с.
1033798
   Программа по курсу методы математической физики (для физ. и физ.-мат. ф-тов), 1953. – с.
1033799
   Программа по курсу научного коммунизма. Для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1977. – 32с.
1033800
  Бурде М.В. Программа по курсу начертательной геометрии для студ. всех фак-тов и специльностей ВЗИПТ. / М.В. Бурде. – М., 1940. – 20с.
1033801
   Программа по курсу основ научного атеизма: для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1980. – 39с.
1033802
   Программа по курсу Основы советского государства и права для высш. тех. уч. завед.. – Л., 1953. – 20с.
1033803
   Программа по курсу Политическая экономия. Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – М., 1955. – 32с.
1033804
   Программа по курсу Политическая экономия. Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – М., 1957. – 20с.
1033805
   Программа по курсу политической экономии. Для технич., сельскохоз, мед., педагогич., искусствовед., вузов. – М., 1955. – 48с.
1033806
   Программа по курсу политической экономии. Для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1977. – 48с.
1033807
   Программа по курсу советского административного права.. – М., 1945. – 19с.
1033808
   Программа по курсу старославянского языка (для филолог. ф-тов), 1953. – с.
1033809
   Программа по курсу теории и практики коммунистического воспитания: для ун-тов маркс.-лен.. – М., 1978. – 32с.
1033810
   Программа по математике : подготовительное отделение. – Москва, 1978. – 11 с.
1033811
  Кожевников Ф.И. Программа по международному публичному праву для юрид. высш. учебн. заведений / Ф.И. Кожевников, 1949. – 19с.
1033812
  Северцев А. Программа по основному курсу зоологии / А. Северцев, В. Совинский. – 3с.
1033813
  Адоратский В. Программа по основным вопросам марксизма / В. Адоратский. – Москва
2. – 1922. – 152с.
1033814
  Адоратский В. Программа по основным вопросам марксизма / В. Адоратский. – М.-Л., 1924. – 240с.
1033815
   Программа по палеонтологии : палеозоология и палеоботаника; Специальность - геология. – Москва : Московский университет, 1951. – 15 с. – для геологических факультетов государственных университетов
1033816
   Программа по политической экономии. – М, 1942. – 27с.
1033817
  Ренненкампф Н.К. Программа по предмету юридической энциклопедии // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 307-312. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1033818
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – М, 1944. – 8с.
1033819
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – М, 1944. – 8с.
1033820
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – Москва, 1948. – 8 с.
1033821
   Программа по рисованию для инженерно-строительных специальностей. – М, 1952. – 4с.
1033822
   Программа по русской диалектологии. – М, 1946. – 8с.
1033823
   Программа по русской литературе ХІХ века. – М, 1942. – 28с.
1033824
   Программа по русскому фольклору. – М, 1949. – 23 с.
1033825
   Программа по русскому фольклору. – Москва, 1951. – 23 с.
1033826
  Хохлова Е.В. Программа по русскому языку / Е.В. Хохлова. – Киев, 1979. – 12с.
1033827
   Программа по русскому языку для иностранных граждан : первый сертификационный уровень: общее владение / Н.П. Андрюшина, Г.А. Битехтина, Т.Е. Владимирова, Л.П. Клобукова, Л.В. и др. Красильникова; Андрюшина Н.П., Битехтина Г.А., Владимирова Т.Е., Клобукова Л.П., Красильникова Л.В. и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Российская гос. система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 176 с. – ISBN 5-86547-257-7
1033828
   Программа по русскому языку для нерусских начальных школ. – Рига, 1946. – 15с.
1033829
   Программа по русскому языку для студентов-иностранцев. – М, 1984. – 134с.
1033830
   Программа по русскому языку и литературе. – М, 1946. – 40с.
1033831
   Программа по сельскохозяйственной милиорации почв. – М, 1951. – 11с.
1033832
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1960. – 8с.
1033833
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1961. – 8с.
1033834
   Программа по систематике растений с основами географии растений. – М, 1942. – 16с.
1033835
   Программа по советскому государственному праву. – Москва, 1950. – 18 с.
1033836
   Программа по советскому государственному праву для юридич. школ. – М, 1944. – 12с.
1033837
   Программа по советскому гражданскому земельному праву. – Москва, 1951. – 16 с.
1033838
   Программа по советскому гражданскому процессу. – М, 1944. – 19с.
1033839
   Программа по советскому гражданскому процессу. – Москва, 1947. – 19 с.
1033840
   Программа по советскому гражданскому процессу. – М, 1956. – 19с.
1033841
   Программа по советскому трудовому праву. – М, 1944. – 18с.
1033842
   Программа по советскому трудовому праву. – М, 1944. – 18с.
1033843
   Программа по советскому трудовому праву. – М, 1951. – 18с.
1033844
  Дензин П.В. Программа по составлению и редактированию карт : для геогр. ф-ов гос. ун-ов / Мин-во высшего образования СССР ; П.В. Дензин ; отв. ред. К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1033845
   Программа по старословянскому языку. – Киев, 1951. – 11с.
1033846
   Программа по статистике. – Киев, 1951. – 7с.
1033847
   Программа по уголовному праву. – Киев : КГУ, 1979. – 20 с.
1033848
   Программа по физике : для всех специальностей ср. спец. учеб. заведений на базе 8 кл. – Москва : Высшая школа, 1988. – 23с.
1033849
  Топчиева К.В. Программа по физической и коллоидной химии. Специальность геология и геохимия / К.В. Топчиева. – М, 1949. – 4с.
1033850
   Программа по химическому и физико-химическому анализу почв, 1951. – 11с.
1033851
   Программа по экономике социалистических промышленных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1033852
   Программа по экономике социалистических сельскохозяйственных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1033853
   Программа по экономической географии. – Москва, 1956. – 36 с.
1033854
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – К, 1973. – 11с.
1033855
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1033856
   Программа по экономической географии зарубежных стран. – М, 1951. – 40с.
1033857
   Программа по экономической географии капиталистических и развивающихся стран. – К, 1974. – 42с.
1033858
  Лавров В.И. Программа по экономической географии СССР / В.И. Лавров, Н.П. Никитин. – Москва, 1949. – 32с.
1033859
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1950. – 40с.
1033860
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1958. – 12с.
1033861
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1959. – 16с.
1033862
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1949. – 50с.
1033863
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1949. – 54с.
1033864
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1950. – 47с.
1033865
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1950. – 64с.
1033866
   Программа по элементарной математике. – Москва, 1959. – 31 с.
1033867
   Программа по элементарной математике. – Москва, 1961. – 29 с.
1033868
  Ван Дечунь Программа по языкознанию / Ван Дечунь. – Шаньдук, 1990. – 480с.
1033869
  Саркисян Г.С. Программа повышения благосостояния народа / Г.С. Саркисян. – М., 1981. – 64с.
1033870
   Программа подготовки членов ДОСААФ. – Алма-Ата, 1958. – 20с.
1033871
  Добрынин Сергей Программа поиска мысли / Добрынин Сергей, Шевелев Павел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 116-122 : фото
1033872
   Программа показа фильмов Украины. – К, 1960. – 48с.
1033873
   Программа популярного курса "Основы политических знаний". – М, 1961. – 32с.
1033874
   Программа популярного курса основ марксистской философии для кружков системы партийного просвещения. – М, 1960. – 30с.
1033875
   Программа популярного курса по вопросам научного атеизма. – М, 1962. – 8с.
1033876
   Программа популярного курса политической экономии. – М, 1959. – 16с.
1033877
   Программа практикума по химической технологии, 1951. – 4с.
1033878
   Программа практических занятий по курсу "Основы научной фотографии". – М, 1961. – 3с.
1033879
   Программа предоставления стипендий в области ядерной науки. – Вена, 1962. – 44с.
1033880
   Программа проведения 3-й Всесоюзной конференции по классической филологии. – К, 1966. – 16с.
1033881
   Программа производственно-технических курсов повышения квалификации. – Х-М, 1952. – 20с.
1033882
   Программа производственной ознакомительной практики. – Киев : КГУ, 1955. – 7 с.
1033883
   Программа производственной практики в органах прокуратуры и Министерства внутренних дел. – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1033884
   Программа производственной практики и указания к составлению отчета о производственной практике студентов агрономического факультета, 1960. – 28 с.
1033885
   Программа профессионально-прикладной физической подготовки студентов. – М, 1961. – 6с.
1033886
  Рябцева И.В. Программа профессиональной пробы "Геодезист" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1033887
  Гогоцкий С.С. Программа психологии. Вып. 2 : (из психологических лекций в университете св. Владимира) проф. ун-та С. Гогоцкого // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – [4], 107, 3 с.
1033888
   Программа пятой студенческой научной конференции, посвященной 11-у съезду ВЛКСМ. 3-7 апреля 1949 г.. – Харьков, 1949. – 25с.
1033889
   Программа работ и список членов конгресса : 15-й Международный физиологический конгресс. Ленинград-Москва, 9-17 августа 1935 г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 250с.
1033890
   Программа работ по теме, выполняемой экологами наземных позвоночных животных. – Свердловск, 1967. – 10с.
1033891
  Лассаль Ф. Программа работников / Ф. Лассаль. – Птгр, 1919. – 39с.
1033892
   Программа работы 26 студенческой научной конференции. – Х, 1969. – 91с.
1033893
   Программа работы конференции научных работников Дона и Северного Кавказа. – Ростов н/Д : [Б. и.], 1947. – 55с.
1033894
   Программа работы юбилейной научной конференции. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1033895
  Орлов Я.Л. Программа развития производства товаров для народа / Я.Л. Орлов. – М., 1987. – 46с.
1033896
   Программа разработки сверхпроводящих магнитов в США. – Москва, 1977. – 50с.
1033897
  Остроумов Ю.А. Программа расчета молекул по методу молекулярных орбит Хюккеля на электронной цифровой вычислительной машине М-20 / Ю.А. Остроумов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 28с.
1033898
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса " Родное Подмосковье" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1033899
   Программа республиканской конференции. – К, 1983. – 8с.
1033900
   Программа Республиканской научно-методической конференции. – Минск, 1962. – 30с.
1033901
   Программа решения задач линейного программирования. – М, 1980. – 84с.
1033902
   Программа решения обратной задачи ВЭЗ на ЦВМ. – М, 1974. – 39с.
1033903
   Программа решения экономических задач на ЭВМ. – Москва, 1966. – 287с.
1033904
  РЛКСМ Программа Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. – [Б.м. : б.и., 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1033905
  Чепинога В.Г. Программа роста народного благосостояния / В.Г. Чепинога. – К, 1987. – 134с.
1033906
   Программа самостоятельной работы слушателей годичных заочных курсов. – Москва, 1962. – 32 с.
1033907
   Программа сквозной педагогической практики : для студ. ф-та романо-германской фл. – Киев : КГУ, 1988. – 20 с.
1033908
   Программа собирания материалов для изучения словарного состава местных говоров. – Ярославль, 1959. – 223с.
1033909
   Программа собирания материалов для составления диалектологического атласа русского языка. – М-Л, 1947. – 219с.
1033910
   Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. – Ярославль, 1944. – 90с.
1033911
   Программа совещания по радиохимии. – Л, 1957. – 8с.
1033912
   Программа совещания по физиологии и экологии. – Львов, 1958. – 26с.
1033913
   Программа совместной научной сессии. – Иркутск, 1965. – 64с.
1033914
   Программа сооружения европейского ускорителя на 300Гэв, 1971. – 8с.
1033915
   Программа Социалистической единой партии Германии. – Берлин, 1976. – 92с.
1033916
  Лагутин Н.С. Программа социального развития и повышения уровня жизни советского народа. / Н.С. Лагутин. – М, 1976. – 54с.
1033917
  Богуславский М.В. Программа социокультурной модернизации российского образования М.В.Ломоносова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 40-49. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается суть Ломоносовского периода в истории отечественной педагогики, отношение к которому на протяжении веков было неоднозначным.
1033918
   Программа социологического исследования. – М, 1987. – 52с.
1033919
   Программа специального практикума по физике, 1951. – 12 с.
1033920
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории государства и права и критики антимарксистских государственно-правовых концепций". – Киев : КГУ, 1984. – 28 с.
1033921
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 20 с.
1033922
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории журналистской науки". – К, 1987. – 16с.
1033923
   Программа спецкурса "Внешнеэкономические отношения стран Тропической Африки". – Киев : КДУ, 1978. – 17с.
1033924
   Программа спецкурса "Внешнеэкономические отношения стран Тропической Африки". – Киев : КГУ, 1983. – 18с.
1033925
   Программа спецкурса "Внешняя политика арабских стран". – К, 1985. – 16с.
1033926
   Программа спецкурса "Внешняя политика стран-членов СЭВ". – К, 1986. – 18с.
1033927
   Программа спецкурса "Возникновение и развитие рабочего и социалистического движения". – К, 1987. – 8с.
1033928
   Программа спецкурса "Гетерогенный катализ". – К, 1972. – 4с.
1033929
   Программа спецкурса "Государственное право СССР и зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1985. – 22 с.
1033930
   Программа спецкурса "Деликты в советском гражданском праве". – К, 1986. – 12с.
1033931
   Программа спецкурса "Дополнительные главы физической химии". – К, 1972. – 2с.
1033932
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов органов внетренних дел" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 4с.
1033933
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов". – К, 1988. – 6с.
1033934
   Программа спецкурса "Идеологические аспекты внешнеполитических концепций США". – К, 1987. – 11с.
1033935
   Программа спецкурса "Избранные главы цитологии". – К, 1984. – 10с.
1033936
   Программа спецкурса "Испания 19 века". – К, 1987. – 12с.
1033937
   Программа спецкурса "Использование звукозаписи и киносъемки". – Киев, 1969. – 2с.
1033938
   Программа спецкурса "Историко-философские исследования и современность". – К, 1978. – 16с.
1033939
   Программа спецкурса "Историография новой истории". – Киев, 1981. – 31с.
1033940
   Программа спецкурса "Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса в СССР и развитие национальных отношений на современном этапе" : для студ. ист.ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1033941
   Программа спецкурса "История арабских стран". – К, 1984. – 16с.
1033942
   Программа спецкурса "История Великой Октябрьской социалистической революции". – Воронеж, 1964. – 32с.
1033943
   Программа спецкурса "История языкознания". – М, 1978. – 8с.
1033944
   Программа спецкурса "Коренные вопросы истории компартии Украины" : для студ. гуманит. фак-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 24 с.
1033945
   Программа спецкурса "Критика буржуазных и оппортунистических трактовок хозяйственного механизма развитого социализма". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1033946
   Программа спецкурса "Критика реакционной, антикоммунистической сущности идеологии и политики международного сионизма". – К, 1984. – 6с.
1033947
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских теорий". – К, 1978. – 32с.
1033948
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских экономических теорий". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1033949
   Программа спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических экономических теорий". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1033950
   Программа спецкурса "Логические основания эмпирического знания" : для студ. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1973. – 8 с.
1033951
   Программа спецкурса "Международное транспортное право" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
1033952
   Программа спецкурса "Международное финансовое право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1033953
   Программа спецкурса "Международное частное право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1033954
  Лосева Л.М. Программа спецкурса "межфразовая связь в современном русском языке" / Л.М. Лосева. – Берновцы, 1964. – 43с.
1033955
   Программа спецкурса "Научные основы управления и управленческого труда в государственном аппарате" : для студ. юр. ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1033956
   Программа спецкурса "Нотариат в СССР" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 7 с.
1033957
   Программа спецкурса "Организация работы районного (городского) народного суда". – Киев : КГУ, 1984. – 4 с.
1033958
   Программа спецкурса "Осмотр места происшествия". – Киев : КГУ, 1986. – 4 с.
1033959
   Программа спецкурса "Основные проблемы общей теории государства и права". – Киев : КГУ, 1972. – 21 с.
1033960
   Программа спецкурса "Основы демографии" : для студ. фак-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1979. – 10 с.
1033961
   Программа спецкурса "Основы правового воспитания" : для студ.юр. фак-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1033962
   Программа спецкурса "Основы эротетической логики" : для студ. ф-та журн. – Киев : КГУ, 1986. – 7 с.
1033963
   Программа спецкурса "Особенности языка дипломатических документов". – Киев : КГУ, 1982. – 7 с.
1033964
   Программа спецкурса "Правовая организация хозяйственных систем" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1033965
   Программа спецкурса "Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве". – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1033966
   Программа спецкурса "Правовые основы финансовой деятельности местных Советов народных депутатов" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1033967
   Программа спецкурса "Принципы и методы" научно-педагогических исследований : для студ.старших курсов. – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1033968
   Программа спецкурса "Проблемы планомерности и пропорциональности общественного производства на этапе развитого социализма" : для студ. эк.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1033969
   Программа спецкурса "Проблемы профилактики правонарушений" : для студ.юр. фак-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1033970
   Программа спецкурса "Продовольственная программа и пресса" : Для студ. ф-та журналистики. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1033971
   Программа спецкурса "Профессиональная этика и судебная речь" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1033972
   Программа спецкурса "Социально-психологические аспекты семьи" : для студ. отд. псих. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1984. – 8 с.
1033973
   Программа спецкурса "Функция контроля местных Советов народных депутатов за деятельностью их исполнительных и распорядительных органов" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1033974
   Программа спецкурса "Экономика арабских стран". – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1033975
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран" : Раздел : "Экономика зарубежных социалистических стран ; для студ. эк.ф-та". – Киев : КГУ, 1982. – 23 с.
1033976
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1033977
   Программа спецкурса "Экономика народонаселения" = для студ. эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 11 с.
1033978
   Программа спецкурса "Экономика стран Африки". – Киев : КГУ, 1987. – 11 с.
1033979
   Программа спецкурса "Экономика стран Тропической Африки". – Киев : КГУ, 1983. – 19 с.
1033980
   Программа спецкурса "Экономика США" = для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
1033981
   Программа спецкурса "Экономическая интеграция стран социализма ". – Киев : КГУ, 1986. – 23 с.
1033982
   Программа спецкурса "Экономические взаимоотношения социалистических стран с развивающимися и развитыми капиталистическими странами". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1033983
   Программа спецкурса "Экономическое соревнование двух мировых систем хозяйства и идеологическая борьба на современном этапе". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1033984
   Программа спецкурса "Элементарная математика". – Москва, 1952. – 23 с.
1033985
   Программа спецкурса для студентов отдела истории средних веков. – К, 1970. – 8с.
1033986
  Котов В.Н. Программа спецкурса на тему: "К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия." / В.Н. Котов. – Киев, 1978. – 5 с.
1033987
   Программа спецкурсов по специализации криогенной и микроэлектроники. – Киев, 1974. – 41с.
1033988
   Программа спецкурсу "Культура України в 19 - на початку 20 ст.". – К, 1978. – 12с.
1033989
   Программа спецсеминара "Актуальные методологические проблемы политической экономии социализма". – Киев : КГУ, 1984. – 24 с.
1033990
  Новиков А.И. Программа строительства коммунизма. / А.И. Новиков, Н.П. Скрыпнев. – Л., 1962. – 86с.
1033991
   Программа студенческой научно-теоретической интернациональной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. – Киев : КГУ, 1972. – 12 с.
1033992
   Программа студенческой научной конференции. – Новосибирск, 1973. – 72с.
1033993
  Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства: цель, задачи и условия деятельности / Н.В. Азаренок, А.А. Давлетов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 123-135. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1033994
   Программа учебной практики в органах прокуратуры. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1033995
  Салмина Н.Г. Программа формирования начальных математических понятий и опыт ее реализации в практике обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 101-112. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1033996
  Лукьянчук Лариса Александровна Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1033997
   Программа экзамена по уровню владения китайским языком (NSK). – Пекин : Современность, 1990. – 138 с.
1033998
  Серебренникова Г.А. Программа экологического кружка для У-УІІ классов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 0016-7207
1033999
   Программа ЮНЕСКО "Информация для всех". Ленская резолюция : Либерея-Бибинформ, 2012. – С. 202-205


  "Ленская резолюция" - итоговый документ международной конференции "Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве". Итоговый документ международной конференции "Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве", состоявшейся 2-4 ...
1034000
  Кузьмин Е.И. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 213-227. – ISSN 1560-7976


  Программа “Информация для всех” создана на основе слияния двух базовых программ ЮНЕСКО прошлого десятилетия: “Общей программы по информации” и “Межправительственной программы по информатике”
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,