Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1033001
  Бондаренко Л. "Оцінка за екзамен" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 41-45
1033002
   Оцінка властивостей лісових грунтів на водно-льодовикових відкладах у різних типах лісорослинних умов / В.П. Краснов, О.В. Зборовська, С.В. Суховецька, В.П. Ландін, ЗахарчукВ.А // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1033003
   Оцінка вмісту важких металів та умов їх міграції в агроландшафтах Тернопільської області / І.В. Кураева, Л.Ю. Рога, Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 25-33 : табл., рис. – Библиогр.: с. 33. – ISSN 1561-4980
1033004
  Чабан В.І. Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у степовій зоні України / В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1033005
   Оцінка вмісту природних радіонуклідів в індустріальних залишках підприємств / Т.О. Павленко, М.В. Аксьонов, Д Н. Фризюк Шабуніна, О.Є. Тарасюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
1033006
   Оцінка вмісту фосфоліпідів та їхнього жирнокислотного складу в апікальній мембрані ентероцитів за хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / Л. Степанова, О. Кисіль, Л. Левченко, Л. Бабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-8. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст індивідуальних фосфоліпідів і жирнокислотний склад сумарних фосфоліпідів апікальної мембрани ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки за окремої та сумісної хронічної дії іонізуючої радіації та іонів кадмію. Установлено відмінності ...
1033007
  Маляревський Є.В. Оцінка внеску України в ядерне роззброєння та перспективи режиму нерозповсюдження // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 121-129
1033008
  Черкасов А.В. Оцінка внутрішнього мотиваційного середовища на переробних підприємствах АПК за складовими системами управління персоналом : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 34-37 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1033009
  Швець І.Б. Оцінка внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її вплив на ринок праці / І.Б. Швець, О.М. Следь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 272-278. – ISSN 2222-4459
1033010
  Антонов О.М. Оцінка водно-ресурсного потенціалу р. Хорол / О.М. Антонов, О.О. Винарчук, Р.Л. Кравчинський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 198-204 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1033011
  Гребінь В.В. Оцінка водності річок басейну Верхньої Прип"яті в умовах кліматичних змін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 38-48


  Розглянуто сучасні зміни складових водно-теплового балансу басейну Верхньої Прип"яті, що відбуваються внаслідок кліматичних змін. Відзначенозміни у співвідношенні окремих видів живлення річок, зміни параметрів весняного водопілля та характеристик ...
1033012
   Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обгрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф"яни та Погоріле) / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, Я.С. Яров, П.А. Терновий, К.О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 55-56. – ISSN 2306-5680
1033013
  Сєнін К.В. Оцінка водоресурсного потенціалу басейну річки Дністер // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 122-124
1033014
  Белоліпський В.О. Оцінка вологонакопичення в грунтах степових агроландшафтів / В.О. Белоліпський, М.М. Полулях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 63-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1033015
  Романчук І.Ф. Оцінка вологості грунту за допомогою супутникових знімків Sentinel-2 (на прикладі Баришівського полігону Київської області) // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 60-66. – ISSN 1025-6415
1033016
  Калиновський С.В. Оцінка впливів на навколишнє середовище на Заході і в Україні. Можливості та їх реалізації... // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 51-54. – ISSN 1726-5428
1033017
  Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об"єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : автореф. дис. ...д-ра техн. наук: спец. 21.06.01 / Ярослав Олегович Адаменко ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1033018
  Хільчевський Валентин Кирилович Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикл. басейну Дніпра) : Дис... доктор географ.наук: 11.00.07 / Хільчевський Валентин Кирилович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 331л. – Бібліогр.:л.281-310
1033019
  Хільчевський Валентин Кирилович Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра) : Автореф... доктора географічн.наук: 11.00.07 / Хільчевський Валентин Кирилович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 50л.
1033020
  Фролова Н.Б. Оцінка впливу амортизаційної політики наміжнародну податкову конкурентоспроможність країн ОЕСР та України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 42-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1033021
  Гриценко А.В. Оцінка впливу Армянсько-Перекопського промислового вузла на довкілля південної частини Херсонської області / А.В. Гриценко, Є.М. Варламов, О.Г. Васенко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 3-24 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-1388
1033022
   Оцінка впливу бактеріальних ліпополісахаридів на стійкість рослин Arabidopsis thaliana до фітопатогенних бактерій / Ю.В. Шиліна, М.І. Гуща, О.С. Моложава, О.П. Дмитрієв // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів / Нац. акад. наук України ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2015. – Т. 13, № 1. – С. 100-104. – ISSN 1810-7834


  Дослідити вплив ліпополісахаридів, одержаних із різних штамів Pseudomonas aeruginosa, на стійкість рослин Arabidopsis thaliana до бактеріального зараження. Застосовували загальноприйняті фітопатологічні методи. Ліпополісахарид (ЛПС) із сапрофітного ...
1033023
   Оцінка впливу білого світлодіодного освітлення на циркадні ритми людини / Д.О. Калустова, А.І. Баєва, О.І. Руденко, О.В. Макаренко, А.В. Рибалочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У статті розглядається питання впливу синьої складової видимого спектрального діапазону випромінення білих світлодіодів на циркадні ритми людини. Мета статті - порівняти вплив на циркадні ритми людини світлодіодного освітлення з штучними джерелами ...
1033024
   Оцінка впливу будівництва вітроенергетичних установок на гідрогеологічні та геоекологічні умови Полонини Боржава (Закарпаття) / Дяків Василь, Яремович Михайло, Ковальчук Андрій, Іванська Мар"яна // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 110-125 : рис. – Бібліогр.: с. 125. – ISSN 0869-0774
1033025
  Лисенок О.В. Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 14-19. – ISSN 2522-1620
1033026
  Сахарова С.В. Оцінка впливу варіації прогнозованих параметрів на характеристики мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сахарова С.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1033027
  Криницька О.О. Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки / О.О. Криницька, Т.І. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 2. – С. 13-19. – ISSN 2312-847X
1033028
  Маркова Т.Д. Оцінка впливу витрат і доходів на фінансові результати на прикладі ПП фірма "Гармаш" / Т.Д. Маркова, В.В. Тройніна, С.В. Чорна // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 89-95 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1033029
  Телима С.В. Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку грунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів / С.В. Телима, Є.О. Олійник, Н.Ю. Ревякіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 55-60. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
1033030
  Іллюша С.Н. Оцінка впливу вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 57-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1033031
  Різник Т.О. Оцінка впливу вугільних підприємств на зміну показників річкового стоку по території Донбасу / Т.О. Різник, Н.Г. Люта, І.В. Саніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-77. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз умов формування підземного і поверхневого стоку по Донецькому регіону в межах річкових водозборів. Оцінено вплив скидів шахтних вод і промислово -комунальних скидів на гідрологічні показники по басейнах річок Самара, Сіверський Донець, ...
1033032
  Глоба Р.М. Оцінка впливу геологічного середовища на стійкість природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем (на основі методів електрометрії) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Глоба Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 132 арк. – Бібліогр.: 119-128 арк.
1033033
  Глоба Р.М. Оцінка впливу геологічного середовища на стійкість природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем (на основі методів електрометрії) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Глоба Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1033034
  Горбачевський І.Я. Оцінка впливу геометрії та розміщення тонких включень на плоский напружено-демографічний стан матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Горбачевський І. Я.; НАН України, Фіз.-механ. ін-т. – Львів, 1998. – 17л.
1033035
  Хільчевський В.К. Оцінка впливу гіпсового карсту на стік хімічних речовин у верхній частині басейну Дністра / В.К. Хільчевський, С.Д. Аксьом // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 546-551 : Табл. – Бібліогр.: 8. – ISBN 966-521-129-3
1033036
  Василенко В.М. Оцінка впливу глобалізації на економічне зростання України / В.М. Василенко, Т.О. Даниліна // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 35-43. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1033037
  Кучеренко К. Оцінка впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-99. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Розглянута проблема впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду. Наводиться перелік ризиків, що впливають на процес формування туристичного бренда. Зазначено, що наведені ризики можуть носити як об"єктивний, ...
1033038
  Чунарьов О.В. Оцінка впливу господарської діяльності на водоресурсний потенціал басейну Південного Буга // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 114-121.
1033039
  Томашик Л.С. Оцінка впливу грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічне середовище в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 28-33


  Обгрунтовано теоретичні аспекти трудової міграції, проаналізовано динаміку грошових переказів трудових мігрантів в Україну.
1033040
   Оцінка впливу дамби між островом Тузла та Таманським півостровом на екологічний стан прилеглих акваторій / В.С. Кресін, Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов, В.О. Бараннік // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1033041
  Боярко І. Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 28-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1033042
  Бондаренко Є.П. Оцінка впливу державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 6-15
1033043
  Лисов І.В. Оцінка впливу державної політики у сфері житловою будівництва на показники якості життя в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.122-124
1033044
  Черенько Л.М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 118-127. – ISSN 2072-9480


  У статті подано оцінку впливу основних програм соціальної підтримки на нерівність та бідність. Розглянуті програми, спрямовані на різні групи населення; вони оцінюються з точки зору їх важливості для зменшення нерівності та масштабів бідності в ...
1033045
  Коляда Т.А. Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави / Т.А. Коляда, М.В. Гуз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 266-272. – ISSN 2222-4459
1033046
  Лаврик В.І. Оцінка впливу динаміки фосфору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації / В.І. Лаврик, І.А. Скуратівська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-82 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1033047
  Кикоть С.В. Оцінка впливу додаткового натягу силами тертя в системах з рухомим навантаженням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглянуто коливання гнучкого та пружного трубопроводів з потоком рідини. Врахований додатковий натяг, що зумовлений поздовжніми силами тертя взаємодії труби і рідини. За допомогою методу виділення і наближеного дослідження одночастотних ...
1033048
  Гладьо С.В. Оцінка впливу дорнування отворів на довговічність елементів крила транспортного літака : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гладьо Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1033049
  Цвєткова Н.М. Оцінка впливу дубових насаджень на чорнозем звичайний в умовах плакорного степу Присамар"я Дніпровського / Н.М. Цвєткова, М.С. Якуба // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
1033050
  Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.: 16 назв
1033051
  Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізологічну діяльність людини : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В. ; МОНУ ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.101-124
1033052
  Багмет О.Б. Оцінка впливу ендодинамічного чинника на сучасний геоморфогенез Київського плато : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 192-200 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1033053
  Олійник О.О. Оцінка впливу ефективності фінансово-кредитної системи на розвиток аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 260-267. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано існуючі підходи до оцінки ефективності фінансово-кредитної системи. За допомогою статистико-математичних методів здійснено оцінку впливу ефективності ФКС на аграрний сектор економіки. Проведено регресійний аналіз, який засвідчив ...
1033054
   Оцінка впливу загострення воєнно-політичної обстановки на виникнення кризової ситуації: методичний аспект / О.М. Загорка, С.В. Поліщук, В.В. Коваль, І.О. Загорка // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 61-65. – ISSN 2618-1614


  Для забезпечення воєнної безпеки держави передусім необхідно здійснювати прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки задля своєчасного вжиття заходів з метою запобігання переростанню її в кризову ситуацію. У статті запропоновано методику ...
1033055
  Макарчук М.Ю. Оцінка впливу запаху ефірних олій на соматовегетативну ітеграцію організму людини за показниками варіаційної пульсометрії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Проведенео експериментальне дослідження впливу запаху ефірних олій ялиці білої та лаванди на функціональний стан організму людини. Застосування комп"ютерних програм для аналізу основних показників варіаційної пульсометрії на фоні дії запахових ...
1033056
  Рахматулліна Е.Р. Оцінка впливу зарегульованості стоку річок басейну Південного Бугу на характеристики льодового режиму / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 49-56


  Досліджено вплив показників зарегульованості стоку річок басейну Південного Бугу на деякі характеристики льодового режиму. Встановлено циклічність багаторічних коливань тривалості періоду з льодовими явищами з виділенням відповідних фаз циклу. Ключові ...
1033057
  Карпов В.М. Оцінка впливу заходів проведення Євро-2012 на подальший розвиток транспортної інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 153-156
1033058
  Петровська Мирослава Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області / Петровська Мирослава, Курганевич Людмила // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 180-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1033059
  Польовий А.М. Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко, О.А. Барсукова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 34-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
1033060
  Ляшенко Г.В. Оцінка впливу змін агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор"ї / Г.В. Ляшенко, Т.С. Жигайло // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
1033061
  Козьменко С. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста : виклики часу / С. Козьменко, Є. Балацький, К. Багмет // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1033062
  Жигайло О.Л. Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови вирощування соняшнику в Україні / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1033063
  Вольвач О.В. Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови зростання цукрового буряку та продуктивність його посівів в Поліссі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 110-112. – ISSN 2306-5680
1033064
  Лобода Н.С. Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2 / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 8-17. – ISSN 2306-5680


  Оцінений вплив можливих змін клімату за сценарієм А2 на водні ресурси України за періоди 2011-2030 рр., 2031-2050 рр. на базі моделі "клімат-стік", розробленій в ОДЕКУ. Оценено влияние возможных изменений климата по сценарию А2 на водные ресурсы ...
1033065
  Вольвач О.В. Оцінка впливу змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Чернігівському Поліссі // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 121-129. – ISSN 0868-6939
1033066
  Дідовець Ю.С. Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Дідовець Юлій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 171 арк. – Додатки: арк. 146-171. – Бібліогр.: арк. 133-145
1033067
  Дідовець Ю.С. Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Дідовець Юлій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1033068
  Гвоздь В.С. Оцінка впливу зовнішніх ринків на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 14-18
1033069
  Байрак А.О. Оцінка впливу зовнішніх факторів на розвиток приватного медичного сектору в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 9-19. – ISSN 2313-4569
1033070
  Балабанова Н.В. Оцінка впливу зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами ЄС на рівень зовнішньоекономічної безпеки / Н.В. Балабанова, Д.Є. Ларіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 52-59. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1033071
  Калиновський С. Оцінка впливу і екологічна експертиза - сьогодні і завтра // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.16-24. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
1033072
   Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes на представників корінної флори природних водойм України / І.В. Маєвська, О.П. Ольхович, М.В. Алексієнко, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 62-62
1033073
  Осипов В.М. Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток України та регіонів українського Причорномор"я / В.М. Осипов, О.В. Горячук // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 285-291. – ISSN 2524-003X
1033074
  Онисько С. Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств Тернопільщини / С. Онисько, Н. Нечай // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 87-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-3627
1033075
  Сотнічук О.С. Оцінка впливу інновацій на економічне зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 77-82.
1033076
  Лозова Г.М. Оцінка впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспроможності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 392-400


  Робота присвячена дослідженню впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспроможності на основі аналізу динаміки позицій України у відповідних міжнародних економічних рейтингах. Розроблено практичні рекомендації щодо використання ...
1033077
  Кузнєцова А. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи / А. Кузнєцова, О. Другов, В. Рисін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-27
1033078
  Ігнатенко М.В. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 88-91
1033079
  Нетреба І.О. Оцінка впливу інформаційної системи управління на показники ефективності діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 12-17.
1033080
  Кравчинський Р.Л. Оцінка впливу іонного стоку річки Саксагань на якість вод Інгульця // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 175-180. – Бібліогр.: 15 назв
1033081
  Луценко А.В. Оцінка впливу кібертероризму на зовнішню політику держав: нові підходи до стратегії "м"якої сили" у геополітиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 78-82
1033082
   Оцінка впливу климату на здоров"я людини / О.В. Руденко, Ю.Г. Богута, О.П. Мялюк, М.І. Марущак // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 4-6. – ISSN 2411-1597
1033083
  Ковров О.С. Оцінка впливу кліматичних і геоморфологічних факторів на розвиток зсувів / О.С. Ковров, В.Є. Колесник, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 52-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1033084
  Бровко А. Оцінка впливу коефіцієнтів фільтрації водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах на швидкість розчинення карбонатних порід на території Рівненської АЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження є оцінка впливу величини коефіцієнтів фільтрації на розвиток карстових процесів та виявлення кореляційних зв"язків між величинами коефіцієнтів фільтрації та вмістом іонів Са2+ у підземних водах. У роботі застосовувались систематичні ...
1033085
  Кошляков О.Є. Оцінка впливу комплексу природних та штучних факторів формування потоку грунтових вод лівобережної частини м. Києва / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Викладено підхід до оцінки гідродинамічної обстановки території з значним техногенним навантаженням. При ОЦІНЦІ застосовані аналітичні методи розрахунки та метод детермінованого моделювання. Отримані результати дають можливість кількісно оцінити та ...
1033086
  Безтелесна Л.І. Оцінка впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації / Л.І. Безтелесна, О.С. Пляшко, О.П. Бурченя // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 55-61. – ISSN 2222-4459
1033087
  Шірінян Л.В. Оцінка впливу конкуренції на макроекономічні показники страхової галузі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 153-159
1033088
  Личковська М.Р. Оцінка впливу коронакризи на сутність і тенденції розвитку дистанційної зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1033089
  Злобіна О. Оцінка впливу кредитно-модульної системи на якість підготовки студентів / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – С. 9-10
1033090
  Сипко К.В. Оцінка впливу кредитування на фінансовий стан підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджено вплив кредитування на фінансовий стан підприємства.
1033091
  Дмитрук С. Оцінка впливу кризових явищ на процеси формування і збереження людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-51 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1033092
  Малко Н.В. Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу на біохімічні показники експериментальних тварин // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 53-56. – ISSN 2077-1096
1033093
  Сахно Н.В. Оцінка впливу людського фактору на надійність результатів неруйнівного контролю обладнання АЕС України / Н.В. Сахно, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 173-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто два підходи для числової оцінки впливу людського фактору на результати неруйнівного контролю обладнання АЕС. В роботі вперше оцінено вплив людського фактору на надійність результатів вихрострумового контролю (ВСК) за методами ASEP та дерева ...
1033094
  Сахно Н.В. Оцінка впливу людського фактору на прийняття рішень при проведенні неруйнівного контролю обладнання АЕС / Н.В. Сахно, І.М. Каденко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 189-191
1033095
  Фоміних М. Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
1033096
  Краснова І.В. Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні / І.В. Краснова, В.В. Кот // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 196-203. – ISSN 2222-4459
1033097
  Сушкова О. Оцінка впливу малого та середнього бізнесу на економічний розвиток та фінансову спроможність територіальних громад різних рівнів в Україні / О. Сушкова, Є. Осадчий // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 141-153. – ISSN 2411-5215
1033098
  Шевченко О.Г. Оцінка впливу метеорологічних умов на стан забруднення атмосфери великого міста (на прикладі м. Києва) / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 141-150 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
1033099
  Кондратюк І.О. Оцінка впливу метрологічних характеристик засобів артилерійської розвідки на ефективність стрільби артилерійського комплексу / І.О. Кондратюк, О.В. Буяло, А.М. Андрієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 49-53


  Проведено дослідження впливу метрологічних характеристик вимірювальних приладів засобів артилерійської розвідки, які характеризують точність на показник ефективності стрільби артилерійського комплексу. За результатами досліджень визначені пріоритетні ...
1033100
  Рябушка Л.Б. Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток регіонів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 29-38. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1033101
  Чибіскова Галина Сергіївна Оцінка впливу міжнародного ринку біопалива на ринок зерна та олії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 83-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зв"язок між ринками продовольства (крім ринків продукції тваринництва) та виробництвом сировини для виготовлення біопалива з використанням регресійного та кореляційного аналізу. Дослідження показало, що необроблений ріпак мас ...
1033102
  Григор"єва О.О. Оцінка впливу мікрохвильового опромінення на насіння сої для отримання високоякісної продукції / О.О. Григор"єва, О.В. Ситар // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-59.
1033103
  Капелюш А.А. Оцінка впливу монетарної політики на основні економічні макропоказники України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 239-247. – ISSN 2306-4994
1033104
  Коваленко В.В. Оцінка впливу монетарної та регуляторної політики Центрального банку на розвиток банківського капіталу / В.В. Коваленко, В.П. Прадун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-27. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1033105
  Науменко О. Оцінка впливу на довкілля vs Екологічна експертиза: що змінилося? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 36-37
1033106
  Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти / Е. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено правові питання здійснення громадської екологічної експертизи, як ефективної організаційно-правової форми участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень, під час процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні. ...
1033107
  Єндрошка Є. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості : [аналіт. порівняльний огляд європ. та укр. законодавства та рекомендації щодо впровадження європ. стандартів в Україні] / [Єжи Єндрошка, Єлизавета Алексєєва, Дмитро Скрильніков ; [наук. ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва ; переклад: Є.Алексєєва, Г. Хомечко ; МБО "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : ЕПЛ, 2013. – 95, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1033108
  Борняк У.І. Оцінка впливу на ландшафти Житомирського Полісся видобутку та збагачення титанових руд Іршанської групи родовищ / У.І. Борняк, В.О. Дяків // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1033109
  Романова О.П. Оцінка впливу на людину низькопотужного іонізуючого випромінювання в малих дозах за тестом частоти мікроядер у лімфоцитах периферичної крові : 03.00.01: Дис. ... канд.біолог. наук / Романова О. П.; НАН України. Наук. центр "Ін-т ядерних досліджень". – Київ, 1999. – 131л. – Бібліогр.: С.106-131
1033110
  Романова О.П. Оцінка впливу на людину низькопотужного іонізуючого випромінювання в малих дозах за тестом частоті мікроядер у лімфоцитах периферичної крові : Автореф... канд. біол.наук: 13.00.01 / Романова О.П.; КУ. – К., 2000. – 20л.
1033111
  Ковшун Н.Е. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні осушувальних меліорацій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 55-57 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1033112
  Палагута О.А. Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище за екологічними індикаторними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палагута Оксана Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1033113
  Васько Г. Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище: правові проблеми регулювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 91-93
1033114
  Захарчук Т.В. Оцінка впливу на навколишнє середовище об"єктів мобільного зв"язку в умовах щільної міської забудови / Т.В. Захарчук, Є.О. Терещенко // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 149-151. – ISBN 978-966-641-732-2
1033115
  Коваленко Н. Оцінка впливу негравітаційних ефектів на еволюцію орбіт кентаврів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В роботі розглянуто орбітальну еволюцію деяких активних Кентаврів на одну тисячу років з врахуванням та без врахування негравітаційних прискорень. Отримано оцінку впливу врахування негравітаційних ефектів на еволюцію орбіт Кентаврів. Показано, що зсув ...
1033116
  Венглінський Є.Р. Оцінка впливу неоднорідності температури на водневий континуум // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 56-60. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Для оптично тонкої плазми запропоновано метод визначення питомого внеску в міру емісії об"ємів з різною температурою. Задача розв"язується на основі аналізу спектра водневого континууму.
1033117
  Беззубченко О.А. Оцінка впливу нетарифних заходів на ефективність регулювання зовнішньої торгівлі України та ЄС / О.А. Беззубченко, П.В. Бондаренко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 44-51. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1033118
  Ховрак І.В. Оцінка впливу нової економічної політики на економіку України / І.В. Ховрак, А.А. Таран // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-8
1033119
  Чеберячко Ю.І. Оцінка впливу опору клапанів видихання респіраторів на працездатність людини // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 176-181 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1033120
  Заюков І.В. Оцінка впливу освіти на формування ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 225-233.
1033121
  Почаєвець О.О. Оцінка впливу основних гідрографічних характеристик водозборів річок бассейну Тиси (в межах України) на формування мінімального стоку води / О.О. Почаєвець, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 76-86. – ISSN 2306-5680


  В статі проводиться оцінка впливу основних гідрографічних характеристик водозбору, таких як площа та висота водозбору, глибина ерозійного врізу та похил русла річки, на формування мінімального стоку води річок басейну Тиси (в межах України). За ...
1033122
  Матвіїшина Ж.М. Оцінка впливу палеогеографічних умов на формування мінеральної сировини для виготовлення керамічних виробів (на прикладі Опішнянського родовища глини) / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 15-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1033123
  Меркулова Т.В. Оцінка впливу парпиетрів податкового контролю на раціональну поведінку платників податків / Т.В. Меркулова, А.В. Капітанчук // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 127-140 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1033124
  Курило С.М. Оцінка впливу підземного стоку на гідрохімічний режим річкових вод України / С.М. Курило, О.Г. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 77-82. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано багаторічні зміни гідрохімічного режиму річок України. Встановлено основні тенденції трансформації хімічного складу річкових вод, а також їх зв"язок з гідрогеологічним режимом. Проанализированы многолетние изменения гидрохимического ...
1033125
  Максімчук О.С. Оцінка впливу підприємств сфери транспортних послуг на розвиток економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 144-148. – ISSN 2222-4459
1033126
  Березницька Ю.О. Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Березницька Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1033127
   Оцінка впливу поверхневого стоку на продукційно-деструкційні процеси у водотоках для цілей екологічної експертизи гідротехнічних об"ектів / Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов, Н.М. Чураєвська, С.Ф. Нуждіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 598-606 : Табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
1033128
  Кривохатько І.С. Оцінка впливу повітряного гвинта на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми "тандем" / І.С. Кривохатько, В.В. Сухов // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 2 (129), март - апрель. – С. 28-34. – ISSN 1727-7337
1033129
  Кривошеїн О.О. Оцінка впливу погодних умов та організаційно-технологічних заходів на урожайність озимої пшениці за її кліматичним потенціалом / О.О. Кривошеїн, Л.П. Однолєток, Л.П. Дзюба // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 151-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1033130
  Білоусова О.С. Оцінка впливу податкових реформ на довгострокову стійкість державних фінансів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 25-37 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-1853
1033131
  Скоробогатова Н.Є. Оцінка впливу податкового навантаження на економіку країни залежно від рівня її економічного розвитку / Н.Є. Скоробогатова, В.В. Ткач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
1033132
  Мельник Ю.М. Оцінка впливу позабалансових нематеріальних активів на ринкову вартість підприємства / Ю.М. Мельник, О.П. Володина, О.Ю. Ланцман // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1033133
  Божок Ю.В. Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка / Ю.В. Божок, Н.С. Лобода // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 119-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1033134
  Нікешина Н.В. Оцінка впливу поточної фінансової й економічної кризи на глобальні потоки ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 4 назв.


  This article is devoted to the analysis of influenceof crisis on streams FDI in the world. The long negative effect on dynamics FDI now takes place. However there are motive powers of this process. There are many reasons, on which ...
1033135
  Корольов В.М. Оцінка впливу похибок встановлення місцезнаходження спеціального наземного рухомого об"єкта на похибку визначення напрямку на рухомий орієнтир // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 17-19. – Бібліогр.: 3 назв.
1033136
  Савчук С.І. Оцінка впливу похибок ефемерид CNSS супутників при RTK вимірюваннях у мережі референцних станцій / С.І. Савчук, І.В. Калинич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-182 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1033137
  Ковтун К.М. Оцінка впливу природних чинників на формування виробничої структури вугільної промисловості. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Ковтун К.М.; Мін-во освіти Укр. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
1033138
  Сюсюка В.Г. Оцінка впливу програми медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних на перинатальні наслідки їх розродження // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (67). – С. 43-48. – ISSN 1992-5891
1033139
  Балабанова Н.В. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни / Н.В. Балабанова, О.Г. Бондаренко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 58-67. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1033140
   Оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних факторів навколишнього середовища на здоров`я дітей, які проживають на територіях, що постраждали від аварії на ЧАЕС : (методичні рекомендації). – Київ, 2000. – 34с.
1033141
  Онисимчук Т.М. Оцінка впливу режимів роботи АЕС при нештатних ситуаціях на рівень екологічної безпеки прилеглих територій / Т.М. Онисимчук, О.Я. Тверда // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 74-79. – (Серія "Гірництво" ; вип. 32). – ISSN 2079-5688
1033142
  Самойленко В.М. Оцінка впливу реконструкції Кременчуцького водосховища на його гідрохімічний режим : географія / В.М. Самойленко, О.О. Мухачова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 65-68. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1033143
  Малецька О.О. Оцінка впливу ризиків на фінансову стійкість пенсійного фонду України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 262-267 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1033144
  Пономаренко В.С. Оцінка впливу ринку праці на підвищення привабливості спеціальностей ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 214-226. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Подано розраховану питому вагу кількості вакансій і дефіцит (надлишок) вакантних місць за професіями "Економіст" та "Програміст".
1033145
  Скок С.В. Оцінка впливу розвиту автомобілізації на стан атмосферного повітря Херсонської урбоекосистеми // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 56-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
1033146
  Шірінян А. Оцінка впливу розміру металевої наносистеми на енергію міжатомної взаємодії / А. Шірінян, Ю. Білогородський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-37. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Автори пропонують теоретичну оцінку залежності потенційної енергії взаємодії атомів від розміру на підставі наявних експериментальних даних про параметри решітки кристалічних нанофаз. Результати дозволяють запропонувати новий спосіб термодинамічного ...
1033147
  Левківський І. Оцінка впливу світової фінансової кризи на економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 172-174
1033148
  Кіркова Н.П. Оцінка впливу сезонного фактора на рівень трудової зайнятості населення // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 51-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1033149
  Секун М.П. Оцінка впливу сечовини на деякі фізико-хімічні властивості робочих розчинів пісектицидів / М.П. Секун, Березовська-Бригас // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 188-193 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1033150
  Федоронько Н. Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 53-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1033151
   Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря / А.М. Фесенко, О.В. Панкова, А Р. Цехмейструк Гутянський, В.В. Безпалько // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 131-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1033152
  Герасименко Г.В. Оцінка впливу соціальних програм на динаміку народжуваності в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 55-62. – ISSN 2072-9480
1033153
  Махсма М.Б. Оцінка впливу соціально-культурної інфраструктури на зайнятість сільського населення України / М.Б. Махсма, О.В. Чуб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 241-248. – ISSN 2222-4459
1033154
  Кірова М.О. Оцінка впливу стану екологічної безпеки населення міста Києва на рівень захворюваності // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 2306-1677
1033155
  Колесник П.О. Оцінка впливу статинотерапії на ліпідний спектр крові у пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням / П.О. Колесник, А.В. Кедик // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 42-48. – ISSN 1997-9894
1033156
  Чобан А.Ф. Оцінка впливу стічних вод ТЕС на природні водні об"єкти / А.Ф. Чобан, С.Я. Чобан // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1033157
  Швець С.М. Оцінка впливу сукупних бюджетних витрат на темпи економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1033158
  Аксьом Сергій Дмитрович Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Західно-Української лісостепової провінції) : Дис.... канд. географ. наук: 11.00.07 / Аксьом Сергій Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 183 л. – Бібліогр.: л.171-183
1033159
  Аксьом Сергій Дмитрович Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Західно-Української лісостепової провінції) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Аксьом С.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
1033160
  Тарасюк О.О. Оцінка впливу сумішей міді, кадмію із сполуками сірки на біоти екосистеми / О.О. Тарасюк, А.С. Івасівка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-51. – (Біологія ; Вип. 33)


  Продемонстровано зовсім нові дані комбінованого впливу двокомпонентних сумішей: міді із сполуками сірки, кадмію із сполуками сірки та трикомпонентних сумішей міді, кадмію із сполуками сірки на мікроорганізми на прикладі грибів грунтів та їх ...
1033161
  Короткова А.Я. Оцінка впливу температури повітря і опадів на продуктивність сільськогосподарських культур Черкаської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1033162
  Прибилова В.М. Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 198-205. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1033163
  Пашинська Н.М. Оцінка впливу транспортної системи на довкілля України: регіональний аспект // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 6-8 : фото, табл.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1033164
  Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об"єднань підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
1033165
  Сарана О.Ю. Оцінка впливу факторів глобалізації на динаміку розвитку національних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-7
1033166
  Котіна Г.М. Оцінка впливу факторів ризику в прогнозуванні податкових надходжень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-88
1033167
  Баліцька А.Р. Оцінка впливу фіскальної децентралізації на формування місцевих бюджетів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 66-76. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1033168
   Оцінка впливу фітостоку р.Козинка на фітопланктон і фітомікробентос верхньої частини канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / В.І. Щербак, Майстрова, НИ, Н.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 143-150. – Бібліогр.: 7 назв
1033169
  Тимощук К.А. Оцінка впливу хімічних елементів на якість питної води та здоров"я людини / К.А. Тимощук, М.А. Шепель // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 47-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1033170
  Махнуша С.М. Оцінка впливу чинників ризику на конкурентні позиції торгової марки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 134-139
1033171
  Назукова Н.М. Оцінка впливу якості освіти на економічне зростання у країнах ОЕСР та ЦСЄ // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4(95). – С. 87-94 : Рис., табл. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 2519-1853
1033172
   Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна / [О.Г. Шевченко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 60, [1] с. : іл., табл. – Кн. без тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISBN 978-617-7136-02-5
1033173
  Букша І.Ф. Оцінка вразливості лісів Східної України до зміни клімату: дослідження на основі застосування ГІС-технологій / І.Ф. Букша, Т.С. Пивовар, М.І. Букша // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1991-606X
1033174
  Богушенко А.О. Оцінка вразливості міст України до теплового стресу / А.О. Богушенко, І.А. Хоменко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 107-109. – ISSN 2306-5680
1033175
  Михайлишин Б.І. Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 56-60. – ISSN 2221-755X
1033176
  Сябрук О.П. Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 140-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
1033177
  Дрінь Н.Я. Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.13 / Дрінь Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1033178
  Писклярова А.В. Оцінка втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах в умовах невизначеності з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Писклярова А.В.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1033179
  Заюков І. Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 19-23
1033180
   Оцінка втрат у зовнішній торгівлі України від можливої зміни тарифних режимів торгівлі у ЗВТ СНД / Т.О. Осташко, В.В. Венгер, Ю.А. Олександренко, Г.В. Лєнівова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 93-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1033181
   Оцінка втрат України від воєнного вторгнення РФ: макроекономічний вимір // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 8-51. – ISSN 1605-7988
1033182
  Виговська Н.Г. Оцінка втрат фінансового потенціалу України від воєнного конфлікту / Н.Г. Виговська, А.Ю. Полчанов // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 70-77. – ISSN 2307-9878
1033183
  Лєнков С.В. Оцінка втрат якості виявлення при застосуванні квазіоптимального просторового фільтра кутової селекції в порівнянні з оптимальним / С.В. Лєнков, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 43-46


  Наведені результати аналітичної оцінки ефективності квазіоптимального просторового фільтра кутової режекції перешкоди, побудованому за алгоритмом, що забезпечує значне скорочення обчислювальних витрат у порівнянні з оптиамальним ...
1033184
  Багрій І.Д. Оцінка газоносності кам"яновугільних покладів та прогнозування проявів небезпечних явищ на шахтах Донбасу (на прикладі шахти ім. О.Ф. Засядька) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 144-155 : Карти, табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISSN 0203-3100
1033185
  Багрій І.Д. Оцінка газоносності карбонових відкладів та прогнозування проявів небезпечних явищ на шахтах Донбасу (на прикладі шахти ім. О.Ф. Засядька) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 85-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1033186
  Катеринич Олег Олександрович Оцінка генетичноі гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекціі за кількісними ознаками : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.02.01 / Катеринич Олег Олександрович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-т тваринництва. – Харків., 1998. – 16л.
1033187
   Оцінка генетичної подібності безнасіневих сортів винограду ампелографічної колекції Навчально-наукового Центру "Інститут Виноградарства і Виноробства імені В.Є. Таїрова" та їх ймовірних батьківських форм / О. Карастан, Н. Мулюкіна, Г. Плачинда, О. Папіна, І. Ковалева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 60-64. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Мікросателітні локуси (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG79 та ZAG62) безнасіннєвих сортів винограду та їх ймовірних батьків використані для порівняльного аналізу генотипів та визначення генетичних дистанцій. Для восьми досліджуваних ...
1033188
  Луговий С.І. Оцінка генетичної структури різних родин свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК / С.І. Луговий, С.В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 130-136 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1033189
   Оцінка генофонду пшениці твердої ярої за цінними господарськими ознаками / В.А. Музафарова, О.В. Падалка, В.К. Рябчун, Р.Л. Богуславський // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-966-924-274-7
1033190
  Зубкович І. Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій / І. Зубкович, В. Мартинюк, С. Андрійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 27-36. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1033191
  Мартинюк Віталій Оцінка геоекологічного стану природно-антропогенної озерно-басейнової системи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 137-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1033192
  Федоровський О.Д. Оцінка геоекологічної ситуації в регіоні на основі ландшафтно-системного підходу / О.Д. Федоровський, Л.П. Ліщенко, В.Г. Якимчук // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 37-40. – Бібліогр.: 9 назв
1033193
   Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер"я / Кравчук Ярослав, Зінько Юрій, Гнатюк Роман, Москалюк Катерина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 275-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв.
1033194
  Галаган О.О. Оцінка геотуристичного потенціалу Ворожеського кару (Свидовецький масив Українських Карпат) / О.О. Галаган, О.В. Ковтонюк, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 186-187. – ISSN 2306-5680
1033195
  Набок Р.М. Оцінка гібридного капіталу банку рейтинговими агентствами // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 60-68
1033196
  Набок Р. Оцінка гібридного капіталу банку: теорія і практика : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 14-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
1033197
  Лободзінський О.В. Оцінка гідравлічних характеристик потоку та транспорту наносів річки Горинь / О.В. Лободзінський, О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 38-52. – ISSN 2306-5680
1033198
  Хільчевський В.К. Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 29-41. – ISSN 2306-5680


  Виконано гідрографічний аналіз за водозбірною площею річок та озер басейну Західного Бугу, річок - басейну Сану згідно типології Водної рамкової директиви Європейського Союзу. Показано наявність у басейні Західного Бугу: річок - 1 - дуже велика, 4 - ...
1033199
  Катинська І.В. Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013-2017 роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 65-75. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками у пункті спостереження водозабір р. Латориця - м. Чоп, кордон із Словаччиною, на основі даних Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Державного агентства водних ресурсів України. ...
1033200
  Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 249 л. – Додатки: л. 201-249. – Бібліогр.: л. 185-200
1033201
  Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1033202
  Ромась Ігор Миколайович Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Ромась І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л.170-185. – Бібліогр.: л.158-169
1033203
  Ромась Ігор Миколайович Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Ромась І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1033204
  Хільчевський В.К. Оцінка гідролого-гідрохімічного стану водних об"єктів м. Києва / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-62 : Табл. – (Географія ; Вип. 45)


  Дано оцінку гідрохімічного та гідроекологічного стану водоймищ у міській зоні Києва.
1033205
  Жовнір В.В. Оцінка гідролого-гідрохімічної вивченості басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0868-6939
1033206
  Ободовський О.Г. Оцінка гідроморфологічного стану нижнього б"єфу Канівського гідровузла / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 101-110.
1033207
  Данько К.Ю. Оцінка гідроморфологічного стану річки Стир // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 68-70
1033208
  Ободовский А.Г. Оцінка гідроморфологічного стану річок бесейну Ужа за даними моніторингових досліджень та комплексу руслових розрахунків / А.Г. Ободовский, В.В. Онищук, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 77-86. – Бібліогр.:15 назв
1033209
  Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 169-182
1033210
  Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1033211
  Ільїна К. Оцінка головних передумов інноваційного розвитку у відкритій економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 238-244. – ISSN 2078-5860
1033212
  Шуляренко І.П. Оцінка горизонтальних руслових деформацій та стійкості русел малих і середніх річок басейну Дніпра (в межах України). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1033213
  Шуляренко Ірина Петрівна Оцінка горизонтальних руслових деформацій та стійкості русел малих та середніх річок басейну Дніпра (в межах України) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-178
1033214
  Чунарьов О.В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чунарьов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 292л. + Додатки: л.228-292. – Бібліогр.: л.217-227
1033215
  Чунарьов О.В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чунарьов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1033216
   Оцінка гострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах / Б.П. Кузьмінов, С.І. Матисяк, Т.С. Зазуляк, Т.І. Микитчак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 43-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1033217
  Райт Д. Оцінка готовності до змін напередодні реалізації комплексної програми реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 9-10. – ISSN 2305-7645
1033218
  Журавльов О.С. Оцінка готовності національних кредитно-фінансових установ до оперування на міжнародних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 111-115
1033219
  Олійник Я.В. Оцінка готовності України до міжнародного автоматичного обміну інформацією в податкових цілях / Я.В. Олійник, М.В. Кучерява // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 21 назв.
1033220
  Александрова М. Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 105-112. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянутий відтворювальний аспект зв"язку між фіскальним тягарем та схильністю до розвитку економіки при певних припущеннях щодо зв"язку цих перемінних. Аналіз базувався на динамічної моделі, в якій частка доходу, що спрямовується на розвиток ...
1033221
   Оцінка громадянами рівня активності політичних партій та їх передвиборної реклами // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1033222
  Педан Г.С. Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території Одеської області / Г.С. Педан, О.Г. Ліходідова, О.А. Дячук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 147-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1033223
   Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей / О.Г. Дубровін, О.С. Годік, В.П. Соручан, Л.Є. Янович // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 34-38. – ISSN 2226-1230
1033224
  Ванзар О. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta в умовах Ботанічного саду ЧНУ. Визначено рівень успішності інтродукції та адаптації до грунтово-кліматичних умов Північної Буковини. Виділено фенологічні групи та календар ...
1033225
  Гладун О.М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року / О.М. Гладун, О.П. Рудницький, Н.В. Кулик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – C. 11-28. – ISSN 2072-9480
1033226
  Матвіїшин Є.Г. Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. / Є.Г. Матвіїшин, В.Є. Матвіїшин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 33-40
1033227
  Кафлевська С.Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 102-108. – ISSN 2221-1055
1033228
  Лібанова Е. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжних і поперечних показників народжуваності / Е. Лібанова, П. Шевчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
1033229
  Логвиненко О. Оцінка демократичних процесів в Україні політичними лідерами як суб"єктами регіональної еліти // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 31-35. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1033230
  Комарова І.В. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 65-75
1033231
  Гіреш Й.Й. Оцінка деформації лівих відділів серця у хворих із гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінгехокардіографії // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 73-74. – ISSN 2224-1485
1033232
  Штаюра С.Т. Оцінка деформаційних параметрів статичної тріщиностійкості середньо- та низькоміцних сталей. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Штаюра С.Т.; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2000. – 20л.
1033233
  Варивода Юрій Юрійович Оцінка деформаційних характеристик тріщиностійкості матеріалів при змішаних макромеханізмах руйнування : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Варивода Юрій Юрійович; АН Украіни, фіз.-мат. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 16л.
1033234
  Данилевська-Жугунісова Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 105-108
1033235
  Маслак О.І. Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 138-143
1033236
  Іллюша С.Н. Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників / С.Н. Іллюша, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1033237
  Кіркова Н.П. Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1033238
  Голованенко. Оцінка динаміки конкурентного середовища в обробній промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 288-294.
1033239
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Дис. ... біологічних наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; МОіНУ; Миколаївськ. держ. гуманіт. ун-тет ім. П.Могили. – Миколаїв, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л.169-195
1033240
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
1033241
  Лисак Микола Васильович Оцінка динаміки розтріскування конструкційних матеріалів акустико-емісійним методом : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.07 / Лисак Микола Васильович; НАН України. Фізико-математ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 32л.
1033242
  Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р.Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 389-398. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1033243
  Карабанов Олександр Геннадійович Оцінка динамічних параметрів тропо-стратосфери радіотехнічними системами вертикального зондування : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Карабанов Олександр Геннадійович; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1998. – 15л.
1033244
  Абакуменко О. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С.175-184. – ISSN 1818-5754
1033245
  Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-42
1033246
  Чепурко В.В. Оцінка диференціації сільськогосподарських підприємств за ступенем ризику для іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглянуто особливості оцінки сільськогосподарських підприємств.
1033247
  Вільчинський С.Й. Оцінка діапазону потужностей квазарів та ядер галактик в рамках квантово-польової моделі їх струйної активності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 354-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі квантово-польової моделі струйної активності квазарів та ядер галактик дано чисельну оцінку діапазону потужностей цих об"єктів.
1033248
   Оцінка дії антиоксиданту (проантоціанідину) на злоякісний ріст при променевій терапії / Я.Б. Раєцька, Ю.М. Білокінь, К.В. Прокопова, К.В. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив проантоціанідинів на рівень тіобарбітуроактивних продуктів пероксидного окиснення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази в тканинах головного мозку та селезінці з трансплантованою карциномою Герена, в умовах пухлинного ...
1033249
  Шацман Д.О. Оцінка дії гербіцидів на забур"яненість, ріст і розвиток рослин кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1033250
  Семенов А.Г. Оцінка ділової активності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1033251
  Козонак Н.О. Оцінка діючих бізнес-моделей у молочній галузі України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 63-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1033252
  Кочетков В.М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / В.М. Кочетков, І.М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 115-122
1033253
  Журовська І. Оцінка діючих схем мінімізації (оптимізації) та ухилення від оподаткування / І. Журовська, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 186-194. – ISSN 0201-758Х
1033254
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 150-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1033255
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 132-134. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
1033256
  Маргасова В.Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1033257
  Мателешко Ю. Оцінка діяльності Баренцевої Євро-Арктичної ради в російському інформаційному просторі // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 199-209. – ISBN 978-80-970850-8-7
1033258
  Єрмоленко Г.Г. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового кредитування / Г.Г. Єрмоленко, І.С. Журба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 94-101. – ISBN 966-8958-03-9
1033259
  Варцаба В.І. Оцінка діяльності інтегрованих фінансових посередників в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
1033260
  Вінниченко О.В. Оцінка діяльності кредитних спілок на фінансовому ринку в Україні / О.В. Вінниченко, С.С. Матвієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 369-375. – ISSN 2222-4459
1033261
   Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторингу дисертаційних робіт та індексів цитування / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новицька // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 14-19


  Розглянуто результати науково-дослідної роботи щодо оцінки діяльності наукових установ НАН України, НААН України, НАМН України з використанням таких інструментів як моніторинг дисертаційних робіт, захищених дисертацій в 2000–2012 рр. за галузями науки ...
1033262
  Стефанюк І.Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 100-111 : табл. – Бібліогр..: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1033263
  Костенко С.С. Оцінка діяльності першої та другої сигнальних систем людини / С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 32)


  Запропоновано ком"ютерну програму дослідження психофізіологічних властивостей людини, зокрема, дослідження діяльності першої та другої сигнальних систем. Отримані результати узгоджуються з положенням про те, що перша та друга сигнальні системи ...
1033264
  Сілко К.В. Оцінка діяльності та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 308-310. – ISBN 978-966-188-219-4
1033265
  Тесленко В. Оцінка діяльності Центральної Ради в листуванні та спогадах Євгена Чикаленка // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 364-371. – ISBN 966-02-0276-8
1033266
  Чупринін О.О. Оцінка довговічності залізобетонних тонкостінних конструкцій з урахуванням дисипативних деформацій / О.О. Чупринін, Н.В. Середа, А.О. Гарбуз // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 102-105 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1033267
   Оцінка довговічності засобів транспорту в АПК з урахуванням впливу агресивних середовищ : монографія / П.В. Попович, П.О. Марущак, В.О. Дзюра, О.С. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-279. – ISBN 978-966-305-092-8
1033268
  Труфіна Ж.С. Оцінка довгострокових біологічних активів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 208-216. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті розглянуто методичні засади обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств України. Зокрема, основна увага приділена проблемам оцінки біологічних активів: систематизовано ключові аспекти проведення оцінки біологічних активів з ...
1033269
  Цюпак О.П. Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 179-186. – ISSN 1999-5717
1033270
  Зеленяк Е.С. Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 46-48
1033271
  Середа Ю. Оцінка доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 67-71


  Проблемні аспекти.
1033272
  Ляш А.О. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 11-14
1033273
  Штефан А. Оцінка доказів у цивільному процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 118-129
1033274
  Смуригін О. Оцінка доказів як елемент процесу доказування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-49.
1033275
  Гиляка І.С. Оцінка доказів: правове регулювання в Україні та міжнародний досвід // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 138-140. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1033276
  Жилінський А. Оцінка достатності капіталу комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 41)


  Основною проблемою, яка розглянута у статті, виступає методика визначення достатності капіталу комерційного банку. Основною метою статті є визначення і обгрунтування найбільш прийнятого з погляду автора методики визначення достатності капіталу ...
1033277
  Москаленко С.О. Оцінка достовірності визначення параметрів водоутворення математичної моделі дощових паводків для малих водозборів Правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 23-29


  Проведено узагальнення оптимальних параметрів водоутворення математичної моделі процесів формування дощових паводків для малих басейнів Правобережжя Прип"яті та оцінка достовірності їх визначення в залежності від гідрографічних та морфометричних ...
1033278
  Гахович С.В. Оцінка достовірності контролю при структурному діагностуванні цифрових типових елементів заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 16--21


  У статті розглядається питання оцінки достовірності отримання діагностичної інформації про технічний стан цифрових елементів на платі типового елемента заміни (ТЕЗ). Розглянуті характерні випадки побудови тестових впливів на об"єкт діагностування з ...
1033279
  Курганський В. Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 34-38. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Наведено загальні відомості про місце проведення робіт та матеріали, за якими зроблено прогноз. Описано методику обгрунтування та побудови моделей типу "керн-ГДС" на прикладі пористості. На основі даних буріння нових свердловин проаналізовано прогнозні ...
1033280
  Костриця Оцінка достовірності прогнозу еволюції кадрового потенціалу української науки, здійсненого ендогенним методом прогнозування / Костриця, ОП // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 33-43. – ISSN 1560-4926


  Актуальність дослідження щодо встановлення достовірності опублікованого у 2017 р. прогнозу чисельності дослідників України, виконаного ендогенним методом прогнозування для різних варіантів державної політики, обумовлена тим, що його результати ...
1033281
  Ловинюков В.І. Оцінка достовірності розвіданих запасів корисних копалин за даними розробки родовищ / В.І. Ловинюков, О.А. Лисенко, С.Ф. Литвинюк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 76-84. – Бібліогр.; 12 назв. – ISSN 1682-3591
1033282
  Сокольчук К.І. Оцінка достовірності та незміщеності параметрів розподілу середнього річного стоку води річок Правобережжя Прип"яті // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 47-50. – ISBN 978-966-136-643-4
1033283
  Дутко В.О. Оцінка достовірності та тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 57-65


  Проведено оцінку тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України). Зроблена перевірка статистичних гіпотез незалежності та однорідності середньорічного стоку з використанням параметричних та непараметричних ...
1033284
  Левицька С.О. Оцінка доходів державних закладів вищої освіти за принципами реформованого бюджетного обліку / С.О. Левицька, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1033285
  Гладинець Н.Ю. Оцінка доходів і видатків зведеного бюджету України / Н.Ю. Гладинець, А.В. Корчинська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1033286
  Конарівська О.Б. Оцінка доходів страхових компаній на ринку страхових послуг України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 92-110. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1033287
  Щукін Б.М. Оцінка доходності капіталу в державній власності / Б.М. Щукін, В.В. Пророк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (223). – С. 25-32. – ISSN 2522-1620
1033288
  Костюченко В. Оцінка доходу за національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – C.26-30
1033289
  Потокій Н.Й. Оцінка доцільності впровадження в Закарпатській області ранньої діагностики Віл-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями / Н.Й. Потокій, І.С. Миронюк // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 49-56. – ISSN 2415-8763
1033290
  Вдовиченко В.О. Оцінка доцільності впровадження швидкісного пасажирського сполучення другого рівня у місті Харків / В.О. Вдовиченко, В.В. Воліков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1033291
  Чучман Ю. Оцінка доцільності державних та приватних інвестіційних проектів / Ю. Чучман; Українська Акад.державного управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1998. – 102с. – ISBN 966-7353-12-5
1033292
   Оцінка доцільності організації комбінованого режиму на міських маршрутах з урахуванням впровадження виділеної смуги руху / К.С. Вакуленко, Н.А. Соколова, Н.В. Шиллє, О.І. Лежнева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 253-260 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1033293
  Дайновський Ю.А. та інш. Оцінка еволюційної доцільності інвестування інновацій // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.287-293. – ISBN 5-7763-2435-1
1033294
  Побережна Л.Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Побережна Любов Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1033295
  Підкова О.М. Оцінка екологічних функцій грунтів міста Києва // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 57-61. – ISSN 2304-5809
1033296
  Ободовський О.Г. Оцінка екологічно необхідного стоку (на прикладі річок басейну Дніпра) / О.Г. Ободовський, О.В. Сукач, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено розробки науково-методичних аспектів поняття екологічно необхідного стоку води (ЕДС). ЕДС визначається через екологічно допустимі витрати (ЕДВ) - витрати, що не порушують саморегулюючої системи "потік - русло". Наведений приклад розрахунку ЕДС ...
1033297
  Караїм О.А. Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення / О.А. Караїм, І.М. Панасюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
1033298
   Оцінка екологічного стану безстічних озер м. Києва / П.Д. Клоченко, В.О. Медведь, З.Н. Горбунова, І.Ю. Іванова, Г.Г. Ліліцька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 168-174 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1033299
  Ляшенко В.А. Оцінка екологічного стану водойому Дунайського біосферного заповідника біологічними методами // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
1033300
  Почтаренко В.І. Оцінка екологічного стану геологічного середовища / В.І. Почтаренко ; [відп. ред. В.М. Шестопалов ; гол. ред. М. Бойченко] ; НАН України ; Наук.-інж. центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень. – Київ : Промінь, 2010. – 63, [1] с. : табл. – Додатки: с. 56-63. – Бібліогр.: с. 49-55. – ISBN 978-966-8512-33-9
1033301
  Бажура В.П. Оцінка екологічного стану Київської області // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 194-196. – ISBN 978-966-285-300-1
1033302
  Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (пелеопедологічний аспект) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1033303
  Гузієнко І.А. Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками / І.А. Гузієнко, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 129-136


  На сучасному етапі розвитку України в контексті євроінтеграційного вектору державної політики перебуває на дихотомічному роздоріжжі: з одного боку, зростає прагнення до збільшення економічного благополуччя шляхом підвищенн рівня промислового ...
1033304
  Герасименко Т.В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів екстремальних природних явищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Герасименко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1033305
  Нестер А.А. Оцінка екологічної безпеки територій підприємств виробництва плат та гальваніки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
1033306
  Жук В П. Оцінка екологічної безпеки як складової якості життя у транскордонних субрегіонах // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 9 назв
1033307
  Яців М.Ю. Оцінка екологічної ситуації Чернівецької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1033308
   Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС : моніторинг зобов"язань в рамках Порядку денного асоц. Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного партнерства за 2012 р. / [РАЦ "Суспільство і довкілля" ; під ред. Н. Андрусевич ; координатори проекту : Н. Андрусевич, З. Міщук]. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Cуспільство і довкілля", 2013. – 201 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1033309
  Юхновський В.Ю. Оцінка екологічної стабільності малого міста Буча Київської області / В.Ю. Юхновський, О.В. Зібцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 49-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1033310
   Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів буряків цукрових / Т.Д. Сонець, О.І. Присяжнюк, С.М. Гринів, І.І. Коровко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 148-159 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1033311
  Боярин М.В. Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1033312
  Бережняк Є.М. Оцінка екологічної стійкості сірих лісових грунтів за різного використання / Є.М. Бережняк, М.Ф. Бережняк, Д.А. Іванія // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 52-61. – ISSN 2706-7688
1033313
  Сотник В.О. Оцінка еколого-економічного збитку від впливу електромагнітного випромінювання засобів інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 83-88. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1033314
  Александров І.О. Оцінка еколого-економічного збитку водним об"єктам Донецької області / І.О. Александров, О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 229-240


  Досліджено техногенну ситуацію у галузі поводження з поверхневими природними водними ресурсами у Донецької області та підходи до визначення еколого-економічного збитку, заподіяного скиданням забруднених стічних вод. Запропоновано економіко-математичну ...
1033315
  Черчик А.О. Оцінка еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 368-378. – ISSN 2524-003X
1033316
  Шевченко А.М. Оцінка еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.02 / Шевченко А. М.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1998. – 18л.
1033317
  Крайнюков О.М. Оцінка еколого-токсикологічного стану річки Лопань у межах м.Харків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1033318
  Нестеренко Р.В. Оцінка економіко-організаційного забезпечення діяльності підприємств машинобудування як об’єктивна основа впровадження логістично-орієнтованих систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 371-376
1033319
  Мойсей В.І. Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграція на прикладі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 74-77. – ISSN 2306-6814
1033320
  Василів В.Б. Оцінка економічного впливу університету на розвиток регіону / В.Б. Василів, Л.І. Безтелесна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 80-85. – ISSN 2222-4459
1033321
  Куракіна Ю.О. Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1033322
  Таранюк Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – C. 96-105. – ISSN 1726-8699


  У статті проведена оцінка економічного потенціалу промислового підприємства у період проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Також сформована система індикаторів, які відображають стадії формування, адаптації та розвитку екон. потенціалу при ...
1033323
  Пузирьова П.В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підпримств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 131-134.
1033324
  Волошин А.В. Оцінка економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 217-223
1033325
  Афанасьєв С.О. Оцінка економічного стану річок басейну Тиси з застосуванням методології рамкової водної директиви // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 45-53. – Бібліогр.: 6 назв
1033326
  Манцуров І.Ґ. Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права / І.Ґ. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 75-82


  Розроблені методичні основи оцінки економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права, що йому належать. Наведено основні фактори ризику поглинання підприємства. Встановлено, що втрати підприємства, пов"язані із захистом від рейдерського ...
1033327
  Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту : проблеми транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 56-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
1033328
  Азарова Т. Оцінка економічної безпеки підприємства на базі концепції VBM // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 62-69. – ISSN 2410-0706
1033329
  Степаненко А. та інш. Оцінка економічної безпеки України та регіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.39-54. – ISSN 1562-0905
1033330
  Левицька С.О. Оцінка економічної вигоди активів соціально відповідального бізнесу / С.О. Левицька, О.О. Осадча // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 57-71 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1033331
  Чернявська І. Оцінка економічної діяльності партнерських альянсів // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 53-58. – ISSN 2709-2879
1033332
  Борщ Л.М. Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 113-121. – ISSN 2222-4459
1033333
  Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.12-19 : Табл.,. – Бібліогр.: 9 назв
1033334
  Цопа Н.В. Оцінка економічної ефективності в"їзного міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто основні показники економічної ефективності в"їздного міжнародного туризму.
1033335
   Оцінка економічної ефективності виготовлення паливних брикетів підвищеної якості / О.С. Полянський, О.В. Дьяконов, О.С. Скрипник, В.І. Д"яконов, І.М. Бузіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1033336
  Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко. – К., 1991. – 173с.
1033337
  Герасименко Т.В. Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1033338
  Мазуренко В.П. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання оцінки та аналізу зовнішньоекономічних зв"язків, загальнометодологічні положення зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Увагу приділено показникам ефективності зовнішньоекономічних зв"язків. This article ...
1033339
  Слатвінський М.А. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів: управлінський аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 76-82.
1033340
  Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах : монографія. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-164. – ISBN 978-966-676-583-6
1033341
  Пухаєва З.Д. Оцінка економічної ефективності лізингових операцій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.225-228
1033342
  Лисенок О.В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ "Ощадбанк" / О.В. Лисенок, Л.В. Шірінян, Е.А. Шірінян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 48-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1033343
  Фролова Г.І. Оцінка економічної ефективності організаційного реінжинірингу бізнес­процесів / Г.І. Фролова, С.В. Кулініч // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 59-65. – ISSN 1997-4167
1033344
  Курило М.М. Оцінка економічної ефективності освоєння Бахтинського родовища флюориту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано основні геолого-економічні характеристики Бахтинського родовища плавикового шпату. Проаналізовано розміри та структуру основних показників економічної ефективності освоєння даного родовища. The main economical and geological characteristics of ...
1033345
  Таранюк Л.М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 168-177. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1033346
  Кучеров О.П. Оцінка економічної ефективності розробки автоматизованої інформаційної системи "Норма" : інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1033347
  Полив"янчук А.П. Оцінка економічної ефективності способу прискореного виміру викидів твердих частинок з відпрацьованими газами тепловозів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1033348
  Лебедь І.Г. Оцінка економічної ефективності участі країни у зоні вільної торгівлі: підходи до проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 66-68
1033349
  Хаустова К.М. Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств сфери гостинності у регіоні / К.М. Хаустова, В.В. Гоблик, Т.В. Черничко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 169-174. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1033350
  Васенко О.Г. Оцінка екосистемних послуг водних об"єктів / О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 71-84. – ISSN 2522-1388
1033351
  Ахтирська Н.М. Оцінка експертних висновків "наукових суддів" у практиці Європейського суду з прав людини // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0130-2655
1033352
  Жеребко І О. Оцінка експертом результатів експертного дослідження як передумова прийняття експертного рішення та формулювання висновку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1033353
  Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 54-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1033354
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 57-58


  На основі теорії антагоністичних ігор розроблено економіко-математичну модель для оцінки експортно-імпортної діяльності в Україні, що дає змогу визначити найпривабливіші галузі для інвестування.
1033355
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64.
1033356
  Серебренніков Б.С. Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1810-0546
1033357
  Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1033358
  Степанчук І.П. Оцінка експортного потенціалу машинобудівної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття та методику оцінки експортного потенціалу галузі, проаналізовано стан та динаміку експорту однієї з пріоритетних галузей народного господарства України - машинобудування. The author considers the idea and methods of industry export ...
1033359
  Зелена Р. Оцінка електронних доказів: іноземний досвід // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 26-27
1033360
  Кошова Б.Р. Оцінка елементів туристичної інфраструктури України у порівнянні з деякими країнами ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 52-56. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1033361
  Ковальська Є. Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 110-123. – ISSN 1563-3713
1033362
  Корхова М.М. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м"якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння / М.М. Корхова, О.А. Коваленко, А.В. Шепель // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1033363
  Окаряченко Г.П. Оцінка енергетичної ефективності економіки України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 143-147. – ISSN 1681-6277
1033364
   Оцінка енергії світіння атмосфери над грозовими розрядами / Л.В. Козак, В.М. Івченко, А. Одзимек, І.С. Клоков, П.М. Козак, В.П. Лапчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 33-42. – ISSN 1561-8889
1033365
  Бережна Д.С. Оцінка епізоотичної ситуації вірусу хвороби Марека на території України / Д.С. Бережна, О.А. Іващенко, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 1 (29). – С. 14-20. – ISSN 2076-0558
1033366
  Фролова Л.В. Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 288-296
1033367
  Павленко Т.М. Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 95-99 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1033368
  Іванок Д.В. Оцінка етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна в контексті моделювання її гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 83-93


  Вдосконалено теорико-методологічний базис моделювання гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості. Визначено ступінь етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна. Проаналізовано загрози зміни природного ...
1033369
  Пономаренко Геннадій Володимирович Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії : Автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук: 16.00.03 / Пономаренко Г.В.; Українська академія аграрних наук. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1033370
  Лубунь О. Оцінка ефективності банківської діяльності у промисловому секторі економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 87-90. – ISSN 1605-2005
1033371
  Александрова В.О. Оцінка ефективності бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур / В.О. Александрова, О.В. Манойленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 249-255 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1033372
  Денисюк О.В. Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
1033373
  Українська Л.О. Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах / Л.О. Українська, Я.К. Голубцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено основні статті видатків Державного бюджету України. Проаналізовано кількість видатків на освіту, пенсії, соціальний захист і Збройні сили. C. 104.
1033374
  Троцик Т.І. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 182-186. – ISSN 2306-546X
1033375
  Бабушкіна Р. Оцінка ефективності використання земель об"єднаних територіальних громад із врахуванням встановлених зон обмежень / Р. Бабушкіна, Т. Мацієвич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 25-34. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1033376
  Декальчук М.А. Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1033377
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто три групи показників (коефіцієнти) фінансового аналізу в інвестиційному моделюванні системного (програмованого) менеджменту (на матеріалах підприємств пивоварної галузі): виробничі, інвестиційні та фінансові.
1033378
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156.
1033379
  Баран Р.Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 170-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1033380
  Пізняк Т.І. Оцінка ефективності використання оборотних активів як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т.І. Пізняк, І.В. Неценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1033381
  Грязева В.В. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 108-114
1033382
  Бержанір І.А. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства / І.А. Бержанір, Т.А. Ящук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 6-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1033383
  Замятін А. Оцінка ефективності використання санкцій як зовнішньополітичного інструменту (на прикладі відносин між Російською Федерацією та Грузією) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-52. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі відносин між Російською Федерацією та Грузією аналізується практика взаємного застосування санкцій - насамперед на предмет оцінки їхньої ефективності. Визначено, що в цьому випадку очевидна різниця політико- економічних потенціалів не ...
1033384
  Сумець О.М. Оцінка ефективності використання складів торговельно-посередницьких фірм // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 24-32 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 2 назв.
1033385
  Крикавський Є.В. Оцінка ефективності використання стратегічних моделей управління аутсорсинговою мережею поставок із застосуванням ІТ-рішень / Є.В. Крикавський, І.В. Петрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 416-425. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1033386
  Николюк О.М. Оцінка ефективності використання технологій аерофотозйомки малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами / О.М. Николюк, В.В. Гуреля, П.П. Топольницький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1033387
  Нідзельська В.А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1033388
  Кустріч Л.О. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1033389
  Скрипник А.В. Оцінка ефективності вищої освіти / А.В. Скрипник, І.С. Оборська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 53-61. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є побудова моделі для оцінки ефективності отримання вищої освіти залежно від діючих характеристик освітнього процесу та діючих макроекономічних показників. Розглянуто причини незадовільного стану сучасної української вищої освіти.
1033390
  Ліпич Л. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-4014
1033391
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 129-142
1033392
  Костенко А. Оцінка ефективності впровадження євроінтеграційних реформ в Україні // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 124-132. – ISSN 2309-7760
1033393
  Черваньов Д.М. Оцінка ефективності впровадження інформаційних систем управління на підприємстві / Д.М. Черваньов, І.О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розкрито необхідність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах України. Визначено особли-вості проектів автоматизації управління і підходи до оцінки їх ефективності. Розроблено модель комплексної оцінки ефе-ктивності впровадження ...
1033394
  Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік : інформаційні технології // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв
1033395
  Цеслів А.С. Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1033396
  Радіонов Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 76-87. – ISSN 0131-775Х
1033397
  Кушнір І.М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 28-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1033398
  Скорик М. Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 68-74. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1033399
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління системою освіти та науки в регіонах України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-62
1033400
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1033401
  Рожкова І.В. Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1033402
  Галайко А.М. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 79-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1033403
   Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ) / А. Баран, В. Дроздецький, Ю. Гейко, С. Кривдик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-49. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Протягом останніх десятиліть у північній та північно-східній частинах Новоград-Волинського блоку ІІ порядку виконано поаркушні наземні магнітометричні зйомки масштабу 1:25 000, аеромагнітні зйомки масштабу 1:10 000 та наземні магнітометричні зйомки ...
1033404
  Бойко В.О. Оцінка ефективності деяких нестандартних способів виконання вогневих завдань / В.О. Бойко, В.І. Пеньковський, М.Ю. Мокроцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 162-170
1033405
  Шрамко С.С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 344-348. – ISSN 2219-5521
1033406
  Рунчева Н.В. Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 163-169
1033407
  Попова В.В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-25


  У статті висвітлено питання оцінки ефективності діяльності державної податкової служби України. Здійснено аналіз наукових підходів, запропоновано авторський погляд на побудову системи оцінки та сформульовано основні вимоги до неї. In the article the ...
1033408
  Федорчук С. Оцінка ефективності діяльності за показниками психофізіологічних функцій у операторів систем стеження / С. Федорчук, Ю. Горго, Ю. Садовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт і функціональну рухливість нервових процесів у зв"язку з ефективністю операторської діяльності в операторів теплових електростанцій. Виявлено, що ефективність операторської діяльності пов"язана з точністю реакції на ...
1033409
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1033410
  Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 139-144. – ISSN 2307-8049
1033411
  Абрамович І.О. Оцінка ефективності діяльності персоналу в контексті впровадження нових технологій на підприємствах енергетичного сектору України / І.О. Абрамович, С.Я. Шурпа // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 77-82
1033412
  Андрійчук Р.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрійчук Р.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1033413
  Романчук А.Л. Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 95-105. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1033414
  Рогов В.Г. Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 205-211. – ISSN 2222-4459
1033415
  Фіголь Н.М. Оцінка ефективності електронних навчальних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 86-92. – ISSN 2077-7264
1033416
  Коровко І.І. Оцінка ефективності елементів технології вирощування цукрових буряків // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1033417
   Оцінка ефективності ендоскопічної бронхіальної санації у хворих, оперованих з приводу новоутворень легень / В.В. Бойко, А.Г. Краснояружський, В.Г. Грома, В.В. Кріцак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 117-122. – ISSN 2224-0586
1033418
  Січко Т.В. Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства / Т.В. Січко, Н.П. Попадинець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 52-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1033419
  Гордієнко В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко-математичних методів / В. Гордієнко, О. Григораш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Здійснено оцінку ефективності Програми розвитку малого підприємництва шляхом застосуванням ...
1033420
  Маслик Р.О. Оцінка ефективності зарубіжних фінансових моделей соціального захисту та можливості їх використання в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 13-19. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1033421
  Новожилова М.В. Оцінка ефективності засобів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру методами нечіткої логіки / М.В. Новожилова, Р.В. Гудак, О.І. Чуб // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 126-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1033422
  Волошина Л.О. Оцінка ефективності застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності та кардіоваскулярного ризику // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 1605-7295
1033423
   Оцінка ефективності застосування існуючих алгоритмів стиснення відеоінформації / В.В. Зубарєв, А.Г. Зінчик, О.С. Лєнков, В.О. Савран, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 177-186


  У статті розглядається можливість застосування існуючих алгоритмів стиснення іідеоінформації для реалізації технічного забезпечення дистанційного надання даних в режимі реального часу (розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного ...
1033424
  Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за Кримінальним Кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-79. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1033425
  Дзюба Оксана Миколаївна Оцінка ефективності заходів зі зниження професійних ризиків на підприємствах / Дзюба Оксана Миколаївна, Корнєва Юлія Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто джерела виникнення професійних ризиків у дорожньому будівництві. Запропоновано обгрунтовувати конкретні проекти попереджувальних заходів зі зниження даних ризиків методом динамічного програмування.
1033426
  Захарова Т. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі в умовах євроінтеграції // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 129-142. – ISSN 2786-4537
1033427
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-56.
1033428
  Горошко В.Р. Оцінка ефективності знеболювання під час та після реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок / В.Р. Горошко, Г.П. Хитрий // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 83-88. – ISSN 2224-0586
1033429
  Загородій Ю.В. Оцінка ефективності ієрархічної системи, що розвивається / Ю.В. Загородій, Т.В. Коробко // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 67-68
1033430
  Дурман М.О. Оцінка ефективності інвестицій від освітніх програм міжнародної технічної допомоги та їх вплив на соціально-економічний розвиток України / М.О. Дурман, О.Л. Дурман, Л.Б. Грицак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 120-126. – ISSN 2306-6814
1033431
  Азарова А.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А.О. Азарова, Д.М. Бершов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 52-57
1033432
  Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 93-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1033433
  Черната Т.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 109-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1033434
  Супрун С.Д. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1033435
  Васильченко З.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності : міжнародна конференція / З.М. Васильченко, І.П. Васильченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 35-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1033436
  Ключка Ю.С. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства за допомогою кластерного аналізу / Ю.С. Ключка, В.Г. Лопата // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-617-696-385-1
1033437
  Олександренко І.В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 197-204. – ISSN 2222-4459
1033438
  Сергєєва О. Оцінка ефективності інвестування в банківський персонал в сучасних умовах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 82-89. – ISSN 2409-9260
1033439
  Сьомченков О.А. Оцінка ефективності інвестування в основні фонди // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-66
1033440
  Твердохліб І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 59-71. – ISSN 1562-0905
1033441
  Аптекар С. Оцінка ефективності інвстиційних проектів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49 : Табл. – Бібл.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1033442
  Яшкіна О. Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 53-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1033443
  Ісаєнко В.А. Оцінка ефективності інноваційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1033444
  Колесов С.В. Оцінка ефективності інноваційних проектів з позиції їх впливу на інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 88-94
1033445
  Турило А.М. Оцінка ефективності інноваційного лізингу : інвестиції / А.М. Турило, Т.А. Черемисова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 9 назв
1033446
  Зельцер Є.Р. Оцінка ефективності інноваційного проекту // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 40-47
1033447
  Гладченко А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814
1033448
  Кульнєва Г.М. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері / Г.М. Кульнєва, М.К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015
1033449
  Швець І.Б. Оцінка ефективності інформаційних систем в управлінні інформаційними ресурсами / І.Б. Швець, В.В. Буряк // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 11-20. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1033450
  Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 132с. – ISBN 978-966-331-127-2
1033451
  Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 91-96. – ISSN 2409-7292


  У роботі розглянуто підходи до управління ресурсами підприємства, котрі виділені на захист. Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації з урахуванням економічних показників на основі математичного моделювання. Математичні моделі ...
1033452
  Пойда-Носик Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 100-112
1033453
  Пастушенко О.В. Оцінка ефективності й складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 125-128


  У статті аналізується проблема визначення оцінки ефективності та параметри складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю в порівнянні з рекламними кампаніями. The article deals with the problem of determination of efficiency"s estimation and ...
1033454
  Благун І.С. Оцінка ефективності комерційних банків за допомогою методу DEA // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 192-197. – ISSN 2222-4459
1033455
  Кальна-Дубінюк Оцінка ефективності консалтингових послуг // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 134-138. – ISSN 2221-1055
1033456
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
1033457
  Карась П. Оцінка ефективності концепції розвитку кар"єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної пивоварної компанії) / П. Карась, К. Терентьєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 19-23 : рис.
1033458
  Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 149-154
1033459
  Камінський А.Б. Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 3, вип. 1 : Економічні науки. – С. 50-55. – (Економічні науки ; т. 3, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1033460
  Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1033461
  Трощій Д.О. Оцінка ефективності лізингових проектів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 62-65
1033462
  Кубіній В.В. Оцінка ефективності людського капіталу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
1033463
  Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 47-52 : Рис.,табл. – Бібліогр.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1033464
  Коретнюк Ю. Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 115-116
1033465
  Стремядін В.М. Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 97-100. – ISSN 2309-1533
1033466
  Прозоров В. Оцінка ефективності менеджменту технопарків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
1033467
  Кіщенко Г. Оцінка ефективності мережі продажу банківської установи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1033468
  Комарова Л.О. Оцінка ефективності методів вирішення задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів війського призначення та оцінка адекватності аналітичних моделей щодо точності методів / Л.О. Комарова, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 127-132


  У статті перевірені на коректність теоретичні результати задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів військового призначення, а також доведена адекватність аналітичних моделей залежностей "ефект-витрати", які використовуються у ...
1033469
  Боднарчук С.В. Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві / С.В. Боднарчук, Д.О. Іваненко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 9-22. – ISSN 0868-6904
1033470
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 63-65
1033471
  Макогон І.І. Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1033472
  Цімошинська О.В. Оцінка ефективності механізму фінансування ремонту та розбудови доріг загального користування місцевого значення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 99-106. – ISSN 2308-1988
1033473
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34.
1033474
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується ефективність сучасної митної політики в умовах вступу України до СОТ. Розглядається вплив лібералізації тарифів на національного виробника та оцінюються ймовірні витрати національної економіки від такої лібералізації.
1033475
  Смерека С.Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-15 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1033476
  Жуков М. Оцінка Ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневих водах (на прикладі Полтавської області) / М. Жуков, А. Клипа, І. Стахів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльну оцінку ефективності чотирьох моделей розподілу (нормальної, логнормальної, композиційно-нормальної та композиційно-логнормальної) вмісту важких металів у поверхневих водах на штучно скорочених вибірках. Виконано оцінки площ ...
1033477
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності монетарного трансмісійного механізму в Україні в контексті інтеграційних процесів // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [66-67]
1033478
  Юрій С.І. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування : податки / С.І. Юрій, І.М. Таранов // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1033479
  Рожко О.Д. Оцінка ефективності надання державних кредитів під гарантію уряду України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1033480
  Корнієнко Т.М. Оцінка ефективності напрямів підвищення якості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 6 назв
1033481
   Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 72 с. – На обкл. кн. : International council on Huan rights. Policy на обкл. кн. – ISBN 978-966-8919-64-0
1033482
  Ільєнко А.В. Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Генрі з умови забезпечення конфіденційності інформації // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 41-45. – ISSN 2075-0781


  "Вперше визначено особливості функціонування оптимізованої криптосистеми Гентрі. Проведено аналіз існуючих гомоморфних систем шифрування інформації та на основі проведеного аналізу виділено переваги і недоліки сучасних алгоритмів. В результаті ...
1033483
  Пальчик І.М. Оцінка ефективності організації переробки у сільському господарстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 135-138. – Бібліогр.: 7 назв
1033484
  Давиденко Оксана Анатоліївна Оцінка ефективності організаційно-технічної підготовки добудови і диверсифікації об`єктів незавершеного будівництва : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Давиденко Оксана Анатоліївна; Харк. держ. техн. ун-тет будівн. і архіт. – Х., 1999. – 15л.
1033485
  Шевчук О.А. Оцінка ефективності податкового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв
1033486
  Кириченко А.В. Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладі Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області) / А.В. Кириченко, О.В. Лаштаба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1033487
  Лір В.Е. Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1033488
  Юрченко К.О. Оцінка ефективності приватизаційних процесів в країнах Центральної та Східної Європи та в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 4 пункти
1033489
  Коваленко В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С.202-211. – ISSN 1818-5754
1033490
  Коваленко В.В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи / В.В. Коваленко, Л.М. Єріс // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 170-176
1033491
  Попов А. Оцінка ефективності проведення консолідації земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 22-27
1033492
  Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 75-79.
1033493
   Оцінка ефективності програми "Здоров"я та розвиток молоді" 1997-2001. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-96119-0-3
1033494
  Шевченко Н.Ф. Оцінка ефективності програми розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 162-165. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
1033495
   Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації дітей із наслідками дисплазії кульшових суглобів / Г.М. Руденко, Ю.О. Лянной, О.М. Звіряка, Є.В. Василенко // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 112-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2709-2070
1033496
  Тесленок І.М. Оцінка ефективності проектів організаційних перетворень / І.М. Тесленок, М.М. Гуканова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1033497
  Суворкін В.А. Оцінка ефективності протидії контрабанді як необхідний шлях до її попередження // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 18-24.
1033498
  Бродович Ю.Р. Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обгрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва / Ю.Р. Бродович, Р.І. Бродович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
1033499
  Пробоїв О. Оцінка ефективності процесів злиття і поглинання акціонерних товариств // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 148-160. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1033500
   Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів / О. Щербак, Т. Кошлякова, В. Долін, І. Руденко, Я. Куцка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто сучасний стан системи радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського приповерхневого сховища радіоактивних відходів зі застосуванням гідрогеологічних, статистичних та геоінформаційних методів дослідження. За даними ...
1033501
  Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
1033502
  Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процентів як інструмента антикризового управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6792
1033503
  Кочкіна Н.Ю. Оцінка ефективності реклами: методи визначення рівня поінформованості споживачів / Н.Ю. Кочкіна, А.В. Ставицький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 42-48. – ISBN 966-614-021-7
1033504
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розробці алгоритму визначення ефективності реклами, спрямованої на формування споживчої переваги. Розглянуто критерії ефективності реклами, методологію збору та аналізу інформації щодо рекламного ефекту. Визначено основні особливості ...
1033505
  Рибак А.І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 86-91


  Охарактеризовано зміст та напрями медіаметричної, комунікативної та економічної оцінки ефективності реклами. Підкреслено їх важливе значення у процесі маркетингового планування та менеджменту реклами. Основну увагу зосереджено на економетричних методах ...
1033506
   Оцінка ефективності ремонту керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, О.В. Гурба, Є.С. Крижанівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 36-44. – ISSN 2524-0056


  У статті наведено загальні вимоги до рівня надійності керованих авіаційних засобів ураження (КАЗУ), які можуть бути пред"явлені на основі вимог до показників ефективності функціонування в процесі експлуатації, що в свою чергу залежать від сукупності ...
1033507
  Ткаченко Ю.В. Оцінка ефективності реформи децентралізації: проміжні результати / Ю.В. Ткаченко, Я.О. Ковальчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420
1033508
  Волківська А. Оцінка ефективності роботи ДЦЗ та прогнозу основних планових показників діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
1033509
  Крапивін Є.О. Оцінка ефективності роботи поліції в України: від "палиць" до нової системи (на прикладі органів досудового розслідування) : наук.-практ. видання / [Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2016. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в копірайті та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-52-8
1033510
  Думенко М.П. Оцінка ефективності роботи служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) / М.П. Думенко, У.М. Гуляк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 158-167. – ISSN 2524-0056


  У статті описано взаємозалежність ефективного виконання завдань за призначенням службами (підрозділами) персоналу від їх структури та чисельності. Зосереджено увагу на особливостях виконання задач службами (підрозділами) персоналу в умовах особливого ...
1033511
  Коваленко М.А. Оцінка ефективності санації підприємств : фінанси підприємств / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр.: 6 назв
1033512
   Оцінка ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах / С. Толюпа, С. Лівенцев, В. Браун, Б. Жиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено оцінці ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Запропоновано використовувати системний підхід, тому розглядаються основні вимоги до показників і критеріїв оцінки систем захисту інформації. The ...
1033513
  Подольчак Н.Ю. Оцінка ефективності системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-118. – ISSN 0321-0499
1033514
  Величко С.П. Оцінка ефективності системи розвитку пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп"ютерно орієнтованими засобами навчання / С.П. Величко, С.В. Шульга // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 32-38. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1033515
  Дубас А.О. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 42-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1033516
  Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-62. – ISSN 0131-775Х
1033517
  Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129. – ISSN 1815-3232
1033518
  Рижий І.М. Оцінка ефективності справляння ПДВ за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-56.
1033519
  Оленєв В.М. Оцінка ефективності становлення і розвитку інноваційних структур / В.М. Оленєв, М.А. Саєнсус, В.В. Маміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – Бібліогр.: С. 57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті визначили джерела привабливості різних нових інноваційних систем, проблеми, можливості та перспективи їх розвитку, особливості, тенденції та передумови створення і розвитку територіально-науково-технічних комплексів в Одеському регіоні. In ...
1033520
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України / Н. Кочкіна, І. Медведєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретико-практичні засади застосування інноваційної стратегії блакитного океану. Запропоновано стратегію блакитного океану для українських підприємств на ринку виноградних вин. Наведено алгоритм оцінки ефективності стратегії за ...
1033521
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Автореф. дис. канд. ... техн. наук: 08.02.03 / Наумова В. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1033522
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Дис...канд.економ.наук:08.02.03 / Наумова Валерія Сергіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 180л. + Додатки:л.176-180. – Бібліогр.:л.166-175
1033523
  Антонюк О.В. Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1033524
  Сніщенко Р.Г. Оцінка ефективності стратегічного менеджменту // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
1033525
  Юсуфова А.А. Оцінка ефективності стратегічного ситуаційного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 150-155.
1033526
  Мискін Ю.І. Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 185-194. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1033527
  Чебанов О.О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007-2010 рр. / О.О. Чебанов, Л.О. Збаразська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1033528
  Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 85-94. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1033529
  Баюра Д. Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств / Д. Баюра, Б. Сахарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-14. – (Економіка ; вип. 5 (206)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему оцінки ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств, що складається із трьох рівнів. За даною системою оцінки проведено аналіз ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних ...
1033530
  Регуш Л.В. Оцінка ефективності сучасного стану та прогноз правозастосовчої діяльності і співпраці податкових органів України щодо міжнародних договорів у сфері оподаткування та їх вплив на зовнішню торгівлю Укра // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виокремлено напрямки гармонізації систем оподаткування, визначено ефективність та значення правового регулювання міждержавної фіскальної співпраці в У країні.
1033531
   Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.П. Крочак, Т.В. Парахіна // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 55-60. – ISSN 0030-5987
1033532
  Фещенко Олена Леонідівна Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Фещенко О.Л.; Науково-дослід. економ. ін-тут мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1033533
  Рудь Н. Оцінка ефективності технологічних інновацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 48-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1033534
  Стельмащук А.М. Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 42-50. – ISSN 2308-1988
1033535
  Новікова І.Е. Оцінка ефективності трансферу технологій у дослідницькому університеті // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 399-408. – ISBN 978-617-620-309-4
1033536
  Кононенко О.Ю. Оцінка ефективності управління відходами в Україні: регіональний вимір / О.Ю. Кононенко, В.П. Молодик // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-966-285-599-9
1033537
  Налукова Н. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства / Н. Налукова, Г. Кулина // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 49-58. – ISSN 2410-0706
1033538
  Грубляк О. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України / О. Грубляк, Н. Холявко, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 130-141. – ISSN 2411-5215
1033539
  Качмарик М.М. Оцінка ефективності управління і використання тру­дового потенціалу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 262-266. – ISBN 5-7763-2435-1
1033540
  Кульчицький М.І. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні / М.І. Кульчицький, В.М. Коваленко, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
1033541
  Мельников О.В. Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств / О.В. Мельников, М.В. Сірик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 118-131. – ISSN 2414-3499


  "Визначено, що зниження обсягів випуску поліграфічної продукції в Україні протягом 2010–2015 рр., а також зменшення кількості поліграфічних підприємств та видавництв посилили конкуренцію на ринку. Ці зміни свідчать про необхідність організаційних ...
1033542
  Чухліб В.Є. Оцінка ефективності управління персоналом аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 90-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1033543
  Дупляк Т. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 29-34. – ISSN 1606-3732
1033544
  Зазерська В.В. Оцінка ефективності управління підприємствами ЖКГ в період трансформації системи управління галуззю / В.В. Зазерська, В.І. Юрчик // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 132-135. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1033545
  Костюк М.Г. Оцінка ефективності управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 124-128. – ISSN 2306-6806
1033546
  Горго І.О. Оцінка ефективності управління ризиками в системі менеджменту аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 92-98. – ISSN 2306-6792
1033547
  Ганущак Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об"єднаних у кластер / Ганущак, -Єфіменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 86-95. – ISSN 1993-6788
1033548
  Ольховая І.О. Оцінка ефективності управління стратегічним розвитком підприємства / І.О. Ольховая, А.О. Макаренко, С.В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 46-50. – ISSN 2415-8089
1033549
  Камінецька О.В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6792
1033550
  Рябушка Л.Б. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання управління ресурсами комерційного банку.
1033551
  Близнюк О.П. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 208-219 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1033552
  Калашнік І.І. Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75-78.
1033553
  Жиленко М. Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-14. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1033554
  Маргасова В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання : економіка та управління підприємствами / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1033555
  Кульчицька Н. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації / Н. Кульчицька, Л. Дерманська, Т. Яковець // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 111-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1033556
  Канова О.А. Оцінка ефективності фінансової складової реалізації цільових програм в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 134-139. – ISSN 2222-4459
1033557
  Чмутова І.М. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку / І.М. Чмутова, М.В. Максімова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 292-297 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1033558
  Бондаренко І.В. Оцінка ефективності формування технічного забезпечення систем поводження з відходами в умовах малих населених пунктів / І.В. Бондаренко, О.І. Кутняшенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 103-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1033559
  Хайлук С.О. Оцінка ефективності функціонування банківського сектору як складної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 43-46 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1033560
  Запухляк І.Б. Оцінка ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 179-184
1033561
  Конрад Ю.В. Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 126-130. – ISSN 2218-1199
1033562
  Халатур С.М. Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 165-168
1033563
  Яценко В.А. Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 207-215. – ISSN 2414-05-62
1033564
  Сенченков І.К. Оцінка ефектів термоструктурно механічної зв"язаності при імпульсному навантаженні півпростору / І.К. Сенченков, Н.Д. Оксенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається півпростір з мікроструктурними перетвореннями під дією теплового та механічного імпульсів. Для опису нелінійної поведінки матеріалу використовується модель течії, узагальнена на випадок багатофазового складу матеріалу. Задача ...
1033565
  Захарченко Н.В. Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 170-174. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1033566
  Волощук В.М. Оцінка ефекту демпфірування Світовим океаном сезонного ходу зонального приземного температурного режиму / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 222-234. – Бібліогр.: 15 назв
1033567
  Дідук О.В. Оцінка Є.В. Спекторським системи "Духу законів" Монтеск"є // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7133-95-6
1033568
  Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 146-151
1033569
  Гарасим Ю.Р. Оцінка живучості систем захисту інформації в корпоративних мережах зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гарасим Юрій Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1033570
   Оцінка життєздатності та фрагментації ДНК гепатоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню / О.О. Капралов, К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 34)


  При вивченні впливу опромінення у дозах 1, 4,5 та 10 Гр та додаванні гідроперекису у концентраціях 100 мкмоль/л та 1 ммоль/л не виявлено пропорційної залежності між кількістю загиблих після дії цих чинників клітин та інтенсивність накопичення ...
1033571
  Скорик І.Я. Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутгенезу : Автореф. дис. ... канд. сіль-госп. наук : 06.01.05 / Скорик І.Я.; Ін-т цукр.буряків.Укр.акад.аграрн.наук. – Київ, 1998. – 18 с.
1033572
  Дорош О.В. Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 351-356
1033573
  Сторчак М. Оцінка забезпеченості історико-культурною спадщиною Лубенського району Полтавської області / М. Сторчак, О. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1033574
  Перегуда Ю.А. Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 90-96. – ISSN 1992-4224
1033575
  Баранова Н.М. Оцінка забруднення важкими металами сучасних відкладів прибережно-морських екосистем м.Одеси : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1033576
  Балацану К.М. Оцінка забруднення повітря в районі промислових станцій метрополітену в Бухаресті / К.М. Балацану, Г. Іордаче // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-1892
1033577
  Воронов Г.С. Оцінка забруднення повітря та води при штучному збільшенні опадів : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1033578
  Вовкодав Г.М. Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса сірководнем та фенолом / Г.М. Вовкодав, О.В. Бешляга // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 94-101. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
1033579
  Ачасов А.Б. Оцінка забур"яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів / А.Б. Ачасов, А.О. Сєдов, А.О. Ачасова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
1033580
  Колодізєв О.М. Оцінка загальних тенденцій розвитку глобального валютного ринку / О.М. Колодізєв, В.В. Поляков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 3-14.
1033581
  Малиш І.М. Оцінка загального стану ринку праці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 41-50. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1033582
  Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-173
1033583
  Багмет О.Б. Оцінка загрози виникнення небезпечних екзогенних процесів на території Київського плато : Природничо - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл., карти. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1033584
  Бондарук М.А. Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 188-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0459-1216
1033585
  Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А. Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 178-186. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1033586
  Гончар О.М. Оцінка залежностей між гідрохімічними показниками з використанням кореляційного аналізу (на прикладі басейну Дністра) / О.М. Гончар, Л.В. Горшеніна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 152-158. – Бібліогр.: 5 назв
1033587
  Созанський Л.Й. Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 15-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1033588
  Вишнівська Б.В. Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 33-37. – ISSN 2221-1055
1033589
  Гридковець Н. Оцінка залежності природного приросту населення від величини ВВП на душу населення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 7-10
1033590
  Лизанець А.Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 102-110. – ISBN 966-8269-12-8
1033591
  Згурська М.П. Оцінка залежності якісних змінних за результатами педагогічного експерименту / М.П. Згурська, Т.В. Ніжевська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 249-255. – ISSN 2074-8922


  "...У статті представлені результати аналізу залежностей між кваліфікаційним рівнем викладача вищого навчального закладу технічної освіти і ступенем засвоєння студентами, що навчаються у ВНЗ, матеріалу електротехнічних загальноосвітніх дисциплін"
1033592
   Оцінка залишкового напружено-деформованого стану в фізично нелінійному диску при імпульсному стисканні / Н.Ф. Андрушко, І.К. Сенченков, В.М. Січко, О.В. Бойчук, Т.Ю. Копич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено залишковий деформований стан диску із непружного матеріалу при імпульсному радіальному стисканні. Встановлено, що залишкові непружні деформації в площині диску є стискаючими, і, внаслідок фокусування, їх радіальний розподіл має ...
1033593
  Ліщинська М.В. Оцінка залишкової довговічності неоднорідних матеріалів із різними характеристиками тріщностійкості. : Автореф... канд.техн.наук: 01.03.04 / Ліщинська М.В.; НАН Укр.Фіз.-мат.ін-т. – Львів, 2000. – 19л.
1033594
  Зварич О.В. Оцінка залізничного транспорту в Україні та інноваційно-інвестиційна політика в його модернізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 141-148
1033595
  Палінська І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 397-401. – ISSN 0201-758Х
1033596
  Бесараб В. Оцінка заохочення застрахованих осіб до відстрочки виходу на пенсію. Аналізуємо проект закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" / В. Бесараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.41-49
1033597
  Левицька С.О. Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 118-128 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1033598
  Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Дробноход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 966-594-980-2
1033599
  Омеляненко М.О. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня боргового навантаження та виходу економіки з боргової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 94-98. – ISSN 2306-6806
1033600
  Заїчко І.В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1033601
  Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 84-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1033602
  Огняник М.С. Оцінка захисних властивостей зони аерації- запобігання забрудненню підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, О.Ю. Митропольський, Н.К. Парамонова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1033603
  Пляцук Л.Д. Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Сумської ТЕЦ / Л.Д. Пляцук, Г.М. М"якаєва, Л.Л. Гурець // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
1033604
  Ємчук Т.В. Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 45-50


  Описані дві незалежні методики оцінки захищеності підземних вод від забруднення, які були використані для басейну річки Прут в межах Чернівецької області. За допомогою них виявлені регіональні закономірності фізико-хімічних процесів, які відбуваються у ...
1033605
  Огієвич Р.В. Оцінка захищеності трафіку технологією IPsec / Р.В. Огієвич, Я.В. Шестак // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 32-34
1033606
  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 82-89. – ISSN 2306-6814
1033607
  Патрєва Л.С. Оцінка збереженості поголів"я перепілок-несучок при експлуатації з використанням наносрібла / Л.С. Патрєва, В.І. Гроза // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1033608
  Турос О.І. Оцінка збитків здоров"ю населення від короткочасного впливу високих концентрацій озону / О.І. Турос, А.А. Петросан, Т.П. Маремуха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 19-24. – ISSN 2077-7477
1033609
  Марко І. Оцінка збитків національної економіки у період збройного конфлікту на Донбасі / І. Марко, І. Чернишова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1033610
  Приказчиков В.Г. Оцінка збурення власних значень при варіації проміжку / В.Г. Приказчиков, В.В. Семенов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається спектральна задача для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку з достатньо гладким коефіцієнтом і однорідними крайовими умовами. Встановлена оцінка збурення власних значень відносно відстані, на яку зміщуються в зовнішню ...
1033611
  Ободовський Оцінка зв"язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат / Ободовський, Почаєвець, М.А. Заварзін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 60-69. – ISSN 2306-5680


  В статті встановлені зв"язки між середньобагаторічними значеннями мінімальних та середніх витрат води, їх статистичні параметри та кореляційні залежності В статье устанавливаются связи между среднемноголетними значениями минимальных и средних расходов ...
1033612
  Дрозденко Ю.І. Оцінка зв"язку коефіцієнта екстракції кисню та індексу загального периферичного опору судин під час проведення штучного кровообігу / Ю.І. Дрозденко, В.В. Козяр // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 160-165 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1033613
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 20-24. – (Серія "Біологічні науки")
1033614
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку та показниками взаємовідносин діяльності першої та другої сигнальних систем. Рівень інтелекту є вірогідно пов"язаним з показниками асиметрії в окремих ділянках мозку. Найсильнішим такий ...
1033615
  Каркуцієв Г.М. Оцінка зволоженості екотопів рослинних угруповань : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1033616
  Марченко В.М. Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 82-86
1033617
  Тимошевський В.В. Оцінка здійснення консолідації земель / В.В. Тимошевський, Т.І. Тимошевська // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-7468
1033618
  Солов"яненко Н. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 35-39
1033619
   Оцінка земель сільськогосподарського призначення: Як подолати проблеми в умовах кризової ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-48
1033620
  Пантюхова А.В. Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 10. – С. 14-17
1033621
  Грициняк І.І. Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах Прикарпаття / І.І. Грициняк, В.В. Гурбик // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 36-42. – ISSN 2075-1508
1033622
  Штангрет Б.С. Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Штангрет Б.С.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архіт. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
1033623
  Лобода Н.С. Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2311-0902
1033624
  Лялько В.І. Оцінка змін загального соціально-економічного розвитку України за роки незалежності на основі матеріалів космічних зйомок / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 42-44. – ISSN 1027-3239
1033625
   Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції / О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, А.А. Стасенко, М.В. Костилєв, Р.В. Салютін, В.Ф. Оніщенко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 314-320. – ISSN 2413-7944
1033626
  Корнєєв В.В. Оцінка змін у структурі державного боргу України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
1033627
  Данілова Н.В. Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях Україн в зв"язку зі зміною клімату // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1033628
  Шамрай В.І. Оцінка зміни декоративних показників природного облицювального каменю при обробці хімічними та механічними способами / В.І. Шамрай, В.О. Шлапак, Б.Ю. Собко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 184-191. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1033629
  Інкін О. Оцінка зміни колекторських властивостей водоносних порід при зберіганні газоподібних вуглеводнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-86. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Сложившаяся экономическая и энергетическая ситуация в промышленных регионах Украины, наряду с потребностью решения проблем импортирования и разработки собственных месторождений природного газа, предопределяет не обходи мость установления пригодности и ...
1033630
  Окерешко Ю.В. Оцінка зміни кутової швидкості обертання Землі внаслідок дії припливного тертя з боку Місяця // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1033631
  Пилипенко І. Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті зміни рівня периферійності адміністративних одиниць Херсонської області. Проаналізовано особливості географічного положення та його впливу на транспортну мережу Херсонського регіону. Запропоновано підходи кількісної оцінки зміни ...
1033632
  Сидоренко В.Л. Оцінка зміни радіаційної ситуації у Чорнобильській зоні відчуження після лісових пожеж / В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров, Ю.П. Середа // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1033633
  Волошин О.А. Оцінка значення СНД та перспектив її розвитку в структурі зовнішньополітичних пріоритетів Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 13-14.
1033634
  Калінкова І.Ю. Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
1033635
  Кубік В.Д. Оцінка зобов"язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В.Д. Кубік, Р.М. Волчек // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 45-56. – ISSN 2313-4569
1033636
  Корінєв В.Л. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-101 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1033637
  Буцька О.Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування / О.Ю. Буцька, Д.О. Соколинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1033638
  Семеняк К. Оцінка зовнішньої політики Великої Британії у 1920 - 1930-х роках у британській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 363-366. – ISBN 978-966-171-783-0
1033639
  Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику / Федір Іванович Павлов; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1033640
  Самойлович В.В. Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам"яток архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 355-362. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1033641
  Кваско А.В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1033642
  Пильнова В.П. Оцінка і контроль кредитоспроможності суб"єктів малого бізнесу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6814
1033643
  Калитчук В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов"язань держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 183-191
1033644
   Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнев, В.І. та ін. Крижанівський; Мін-во екології та природних ресурсів України; Від.ред. О.В.Дудкін. – Київ : Хімджест, 2003. – 400с. – ISBN 966-96124-5-4
1033645
  Антонюк В.П. Оцінка і пріоритети добробуту населення України / В.П. Антонюк, Л.В. Щетініна // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (38). – С. 71-85. – ISSN 2072-9480
1033646
  Корнієнко В.О. Оцінка і прогноз водного режиму та гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип"яті (в межах України) : дис. ... д-ра філософії : 103 ; 10 / Корнієнко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 237 арк. – Додатки: арк. 206-237. – Бібліогр.: арк. 184-205
1033647
  Яцюк М.В. Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчасного прийняття рішень щодо оптимізації водогосподарської ситуації в басейні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 220-223. – ISBN 966-521-109-9
1033648
  Гавриленко О.П. Оцінка і прогнозування в геоекологічних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939
1033649
  Шерстюк Н.П. Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шерстюк Н. П.; МО Укр. КУ. – К., 1995. – 16л.
1033650
   Оцінка і прогнозування індивідуальної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини / Е.А. Дьоміна, Н.М. Рябченко, А.Г. Кудрявцева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-64. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальну радіаційну чутливість умовно здорових киян за дапомогою G2-assay. Уперше було встановлено, що індивідуальні відмінності радіочутливості формуються за рахунок обмінів хроматидного типу й виявляються незалежно від дози ...
1033651
  Петроченко О.В. Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 18-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-4049
1033652
  Харченко О.В. Оцінка і прогнозування розвитку туристичного простору регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Харченко Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1033653
  Черевко О.Л. Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні / О.Л. Черевко, А.В. Загорулько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 50-58. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1033654
  Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
1033655
  Піонтковський Ю.Ф. Оцінка і розрахунок параметрів реактора на хвилі ядерних поділів / Ю.Ф. Піонтковський, В.М. Павлович // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86
1033656
  Колодний А. Оцінка і функціональні ролі релігії і Церкви Тарасом Шевченком // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 179-194. – ISBN 978-966-02-6706-0
1033657
  Грищенко І.М. Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах / І.М. Грищенко, Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1033658
  Устенко А.О. Оцінка іміджу підприємства / А.О. Устенко, І.В. Перевозова, О.Я. Малинка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 34-40. – ISSN 2226-8820
1033659
  Мірошник О.О. Оцінка імовірності несиметрії струмів і напруг на основі графіків навантаження комунально-побутових споживачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 8-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1033660
  Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 91-105. – ISSN 1605-7988
1033661
  Дадашев Б.А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б.А. Дадашев, С.А. Кравченко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
1033662
  Болейко Ю.О. Оцінка інвестиційного клімату регіону : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 79-88 : Табл.
1033663
  Сігайов А.А. Оцінка інвестиційного потенціалу України / А.А. Сігайов, В.В. Круговий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 40-47
1033664
  Кучменко В.О. Оцінка інвестиційного проекту / В.О. Кучменко, І.Ю. Рудзей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1033665
  Булах Т.М. Оцінка інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС / Т.М. Булах, О.А. Іващенко, О.Є. Литвин // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1033666
  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 104-108. – ISSN 2306-6806
1033667
  Малютін О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1033668
  Лабенко О.М. Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 189-196. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1033669
  Нагорний В.В. Оцінка інвестиційної конкурентноспроможності регіонів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 524-526. – ISBN 978-966-188-219-4
1033670
  Шевченко В.М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1033671
  Самофал Є.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6814
1033672
  Волкодав В.В. Оцінка інвестиційної привабливості АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 234-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання формування оцінки інвестиційної привабливості АПК України, роль та значення її складових для створення у найпотужнішій сфері вітчизняної економіки привабливого інвестиційного клімату - необхідної умови економічного зростання. The ...
1033673
  Мацибора Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 50-55. – ISSN 2221-1055
1033674
  Ратушняк О.Г. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки / О.Г. Ратушняк, О.Г. Лялюк, І.В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 135-140. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1033675
  Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1033676
  Трохимченко М.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та окреслюються перспективи подальших наукових долсліджень у цій сфері. In article considers the current approaches applied for the evaluation of investment ...
1033677
  Поліщук О. Оцінка інвестиційної привабливості споживчого ринку регіональних економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1033678
  Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – ISSN 1993-6788
1033679
  Боярко Ірина Миколаївна Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методику, яка дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання, забезпечити умови для оптимального використання наявного інвестиційного потенціалу.
1033680
  Ткаченко О.М. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 15-21. – ISSN 2306-6814
1033681
  Катранжи Л.Л. Оцінка інвестиційної привабливості фінансового ринку в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 17-24. – (Серія "Економіка")
1033682
  Бурчак Л. Оцінка індивідуального здоров"я студентів в умовах навчання / Л. Бурчак, С. Тарасенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено динаміку розвитку складових індивідуального здоров’я студентів І та ІV курсів педагогічного університету в умовах навчання. Описано функціональний стан студентів за всіма складовими індивідуального здоров’я: фізична, психічна, ...
1033683
  Залізнюк В.П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
1033684
  Шершун О.М. оцінка індустріального навантаження та ступеня забрудненості атмосферного повітря Вінницької області / О.М. Шершун, А.В. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939
1033685
  Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи гехнологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 196-202.
1033686
  Охота В.І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 44-46. – ISSN 1728-6220
1033687
  Левицька С.О. Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств України / С.О. Левицька, М.Д. Полюхович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1033688
  Кужда Т. Оцінка інноваційного розвитку та особливості промислового підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 99-104. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1033689
  Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Бєлявська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
1033690
  Корнєєв М.В. Оцінка інноваційної діяльності за напрямами трансферу технологій підприємствами України / М.В. Корнєєв, А.І. Жидик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 134-142. – ISSN 2222-0712
1033691
  Семененко О.Г. Оцінка інноваційної діяльності промисловості України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 81-88. – ISSN 2306-546X
1033692
  Лещій Л.А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 70-73
1033693
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
1033694
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються значення та роль іноземних інвестицій; проаналізовано іноземну інвестиційну діяльність в Україні у 2006-2007 рр. та сучасний стан інвестиційного клімату держави.
1033695
  Сторожук А. Оцінка інституційного забезпечення сталого розвитку національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 367-371. – ISSN 2078-5860
1033696
  Гапчич А.М. Оцінка інструментів і важелів фінансового механізму формування і розвитку інноваційного потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
1033697
  Вусатюк А.Є. Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі / А.Є. Вусатюк, Г.Г. Фаренюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 133-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
1033698
  Геєць І.О. Оцінка інтеграційних процесів в авіаційному секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 24
1033699
   Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю / М. Кизим, О. Полякова, Г. Крамарев, О. Леванда // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 16-27. – ISSN 2411-5215
1033700
  Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 84-87
1033701
  Романів Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392. – ISSN 1993-0259
1033702
  Янишівський В.М. Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 78-82
1033703
  Жук В.М. Оцінка інтенсивності водокористування в Харківській області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1033704
   Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу / Т. Кошлякова, О. Кошляков, В. Долін, В. Скрипкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 66-70. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - визначення показників інтенсивності водообміну в межах гідрогеологічної системи сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Київ, зокрема, оцінка швидкості надходження поверхневих вод до досліджуваного водоносного ...
1033705
  Новіцька К.В. Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто найголовніші проблеми cтану земель та ґрунтів у Кіровоградській області: поширення та інтенсивність розвитку процесів деградації, опустелювання, водної і вітрової ерозії. Здійснено аналіз сучасного стану земель області, який сформувався ...
1033706
  Кучинська І.М. Оцінка інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 158-159
1033707
  Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1033708
  Горбачов П.Ф. Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан, Д.В. Скрипник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1033709
   Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані / В.І. Медінець, В.Г. Соловйов, Є.А. Черкез, Л.П. Фетісов, С.В. Медінець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 40-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
1033710
  Слотецький В.В. Оцінка інтенсивності руслових деформацій річки Уж за період з 1815 по 2012 роки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 126-129
1033711
  Чентуков І.Ю. Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 129-136. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1033712
  Мірошніченко О.В. Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра / О.В. Мірошніченко, С.П. Грішин, С.М. Халіманенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 77-82
1033713
  Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 94-104. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1033714
  Бабушка А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв"язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1033715
  Дзюба О.В. Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Дзюба, М.Н. Жуков, М.О. Рачова // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 66-80. – ISSN 2409-9430
1033716
  Жуков М. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв"язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-54. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для оцінки інформативності даних при розв"язанні задач діагностики стану підтоплення території. Метод базується на використанні міри відміни статистичних розподілів, яка виходить із оцінок імовірностей помилок класифікації ...
1033717
  Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології / Д. Ніколас; Ред.Сильвія П.Уебб : Асліб, 1996. – 76с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау)
1033718
  Попович Н.Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та архівної мережі України / Н.Ф. Попович, Т.Ю. Лужанська, А.В. Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 153-167. – ISSN 2311-8164
1033719
  Толюпа С.В. Оцінка інформаційної безпеки на об"єкті інформаційної діяльності / С.В. Толюпа, А.О. Григор"єва // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 318-319
1033720
  Макулуба Елвіс Дзимба Оцінка інформаційної ефективності радіолокаційних засобів управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.13 / Макулуба Елвіс Дзимба; Київск. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1998. – 16л.
1033721
  Настич Ю.Б. Оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах складної перешкодової обстановки при протидії засобами активних шумових перешкод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 36-40


  Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод прирізній складності переш кодивої обстановки. Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях воздействия активних ...
1033722
  Попова І.А. Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 66-72. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1033723
  Стайкуца С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 220-225. – ISSN 2219-9365
1033724
  Запотоцький А. Оцінка інших документів як самостійних джерел доказів і підстави визнання їх недопустимими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 153-157.
1033725
  Славік Роман Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 124-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1033726
  Царик Петро Оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1033727
   Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам"яток Острозького району Рівненської області / А.Д. Калько, О.О. Базан, Н.В. Вакарова, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 91-103. – ISSN 2308-135X
1033728
  Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 94-100 : рис. – Бібліогр. : 9 назв.
1033729
  Багдасарян К.О. Оцінка історичної ролі Мазепи в поемі Володимира Сосюри "Мазепа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 63-79


  Аналізується образ Івана Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри, який детально простежив життєвий шлях гетьмана, спробував прочитати образ героя в контексті історичної долі України. Анализируется образ Ивана Мазепы в одноимённой поэме В. Сосюры, ко- ...
1033730
  Глинська Н.В. Оцінка істотності порушень кримінального процессуального закону: проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-300-6
1033731
  Качинський А.Б. Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні / А.Б. Качинський, С.І. Пирожков, Г.А. Хміль; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 67с. – (Екологічна безпека ; Вип.4). – ISBN 966-554-022-Х
1033732
  Братик М.В. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії при інвестуванні всього капіталу в акції за умов довгострокової залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії, що інвестує весь свій капітал в акції, послідовність цін яких подається за допомогою стаціонарних l-залежних випадкових величин. The subject of this paper is the estimation for ruin ...
1033733
  Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-13.
1033734
   Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пелегаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань / В.П. Долгушин, Г.Б. Жиров, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 50-54


  Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного ...
1033735
  Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1033736
  Дем"яненко Ф.П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин / Ф.П. Дем"яненко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
1033737
  Белоліпський В.О. Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі / В.О. Белоліпський, Т.М. Лактіонова, М.М. Полулях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0587-2596
1033738
  Строєв О. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: ...
1033739
  Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-101. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з ...
1033740
  Шаперенков А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 178-183.
1033741
  Рожкова К.І. Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1033742
  Шульженко Г.М. Оцінка капіталізації банківської установи / Г.М. Шульженко, К.Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 316-323
1033743
  Пождема Н.Р. Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості / Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 81-86. – ISSN 2310-5534
1033744
  Руденко Р. Оцінка карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження / Р. Руденко, В. Хільчевський, М. Яцюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. The condition of calcium carbonate system of Samara and Vovcha Rivers in the situation intensive anthropogenic influence ...
1033745
  Лущик Андрій Оцінка карів басейну р.Прут як геотуристичних об"єктів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
1033746
   Оцінка кількісного мінералогічного складу геологічного розрізу Кіровоградської глибокої свердловини (СГ-3000) за даними АК і ВСП / Г.Т. Продайвода, І.В. Віршило, К.І. Чернявська, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Описано результати інтерпретації досліджень на Кіровоградській глибинній свердловині СГ-3000. За даними АК, ВПС та ультразвукових досліджень на зразках визначено кількісний мінералогічний склад порід розрізу. Задача вирішена шляхом інверсії даних про ...
1033747
  Казанцев А. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів / А. Казанцев, К. Францева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Побудовано залежність числа існуючих астероїдів, що наближаються до Землі (АНЗ) від абсолютної зоряної величини. Із залежності lgN(Н) випливає, що на сьогодні можна вважати відкритими всі АНЗ з Н < 16m (D > 2.5 км). Середня кількість існуючих АНЗ з D > ...
1033748
  Скобелєв В.Г. Оцінка кількості гамільтонових циклів у регулярних графах спеціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нескінченну послідовність регулярних зв"язних графів, елементи якої є майже екстремальними графами, бо відношення кількості вершин графа до кількості його ребер є константою. Встановлено, що у кожному графі побудованої послідовності графів ...
1033749
  Вакал Ю.Є. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається механічна система, яка описує коливання сферичного маятника під дією сили ваги та слабкого неоднорідного потенціального силового поля. Показано, що кількість ультрасубгармонік у такій системі оцінюється знизу функцією, що має степеневий ...
1033750
   Оцінка кінетики люмінесценції за модифікованим методом стробування / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охрименко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оцінювати характер закону згасання люмінесценції за вимірюванням залежності від часу площі під кривою згасання. Процес вимірювання такої залежності супроводжується підвищенням чутливості вимірювальної апаратури до слабких світлових ...
1033751
  Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки відходів буріння нафтогазових свердловин, які містять важкі метали / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1033752
  Ніколов М.О. Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО / М.О. Ніколов, Т.Г. Новікова, С.С. Макеєв // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 62-75. – ISSN 2708-7166
1033753
  Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 39-45. – ISSN 2306-6792
1033754
   Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень / І.М. Поясник, В.А. Гриб, Купновицька-Сабадош, В.Т. Рудник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 86-90. – ISSN 2521-1455
1033755
  Безродна І. Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено аналіз петрофізичних властивостей та параметрів, а також визначено структуру пустотного простору для порід московського ярусу свердловини № 701 Біс Західношебелинської площі (інтервал глибин 4929-5380 м) з метою оцінки їх ...
1033756
  Кринична Н.В. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, вивчених в умовах степу України, та використання їх в селекції // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-924-274-7
1033757
  Кузьменко Є.А. Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за елементами продуктивності / Є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2742-92-5
1033758
  Охріменко Б.А. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 379-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано обернену спектральну задачу з використанням частот нормальних коливань обраної молекули, а також частот нормальних коливань у відповідних агрегатних станах її ізотопної модифікації. Задача розв"язана без попередніх припущень про характер ...
1033759
  Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1033760
  Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів [omega]m та [sigma]8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( / 0.3) 8 0.87 0.05 [omega] 0.35[sigma] = ± m . Рассмотрено ограничение на ...
1033761
  Маркович Т.Г. Оцінка комерційними банками кредитоспроможності підприємств-експортерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маркович Таісія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1033762
  Обухов Є.В. Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 31-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1033763
  Машіка Г. Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-33. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та ...
1033764
  Василенко М.П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Василенко Микола Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1033765
  Губай М.М. Оцінка конкурентних переваг довгострокових депозитів фізичних осіб банків України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 412-414. – ISBN 978-966-188-219-4
1033766
  Ірхіна С.В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 126-128 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1033767
  Федосєєва Г.С. Оцінка конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 46-53. – ISSN 2308-1988
1033768
  Чорна М. Оцінка конкурентних переваг підприємств ритейлу на стадіях їх життєвого циклу / М. Чорна, Н. Смольнякова, А. Волосов // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 725-742. – ISSN 1684-906Х


  Розроблено систему оцінювання конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі з диференціацією критеріїв і показників за стадіями життєвого циклу: формування, реалізація, розвиток. Обґрунтовано використання одиничних та узагальнювальних показників ...
1033769
  Кримська Л.О. Оцінка конкурентних переваг українського пасажирського авіабудування / Л.О. Кримська, Н.Г. Третяк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1033770
  Вертелєва О.О. Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1033771
  Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та особливості конкурентного середовища в Україні. Обгрунтовано необхідність подальшого стимулювання конкуренції в національній економіці як фактору розвитку підприємництва. Ключові слова: конкуренція, монополія, ринкова ...
1033772
  Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 75-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1033773
  Гранатуров В. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України : конкурентноспроможність / В. Гранатуров, С. Воробієнко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1033774
  Лобозинська С. Оцінка конкурентноспроможності банківської системи України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1033775
  Внукова Н. Оцінка конкурентноспроможності безготівкового обслуговування (на прикладі банків Харківського регіону) : теорія і практика / Н. Внукова, С. Різниченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1033776
  Приказюк Н. Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхуванням життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-53. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
1033777
  Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
1033778
  Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1033779
  Стахів О.А. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 194-204. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1033780
  Парасій-Вергуненко Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-31
1033781
  Разінькова М.Ю. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України в контексті інтеграції в ЄС / М.Ю. Разінькова, Н.О. Небаба, Р.Г. Єгіазарян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6792
1033782
  Хаустова В.Є. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу; теорія та практика / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
1033783
  Бобровицький А.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки України та окремих ії галузей в рамках інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 149-162. – ISSN 2308-135X
1033784
  Купринюк С.М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-110 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1033785
  Омельченко О. Оцінка конкурентоспроможності космічної галузі України в системі інтеграційних пріоритетів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 47-54. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1033786
  Уніят А. Оцінка конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 74-80. – ISSN 1818-2682
1033787
  Анісімова О.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 76-78
1033788
  Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 81-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1033789
  Тригуб А.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки / А.Б. Тригуб, О.С. Білецький, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35
1033790
  Євтушенко Н.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу / Н.О. Євтушенко, Є.П. Никончук // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 15-20. – ISSN 2415-8089
1033791
  Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi а світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 34-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1033792
  Лісовська М.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 59-65
1033793
  Дмитришин Л.І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів у контексті використання людського капіталу / Л.І. Дмитришин, О.І. Зварич // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-9934-571-24-4
1033794
  Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
1033795
  Патика Н.І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1033796
  Мацука В.М. Оцінка конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 93-102. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1033797
  Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 343-347. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1033798
  Раєвнєва О.В. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини / О.В. Раєвнєва, Н.А. Дубровіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2222-0712
1033799
  Саратов О.В. Оцінка конкуренції на ринку мінеральних добрив в країнах СНД і далекого зарубіжжя // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 194-204. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1033800
  Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентноспроможності суб"єктів харчової промисловості : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-59 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1033801
  Набок Р.М. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Р.М. Набок, Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 41-49
1033802
  Партин Галина Остапівна Оцінка концепцій управління витратами суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб"єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації ...
1033803
  Лазаренко М.А. Оцінка координат джерела землетрусу за записом однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За сейсмічними записами однієї станції запропоновано визначення координат джерела землетрусу шляхом оцінки зворотного азимута та епіцентральної відстані, використовуючи матрицю кодів, одержаних у результаті моделювання на контрольованій мережі штучних ...
1033804
  Дмитрієв Ю.В. Оцінка корупційних ризиків у системі державного управління: поняття та зміст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 141-149
1033805
  Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1033806
  Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1033807
  Воробйова О.І. Оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу банківських інститутів в регіоні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 47-51
1033808
  Грищенко А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А. Грищенко, А. Пікус, А. Ігнатюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 104-113 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1033809
  Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 103-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1033810
  Коцеруба Н.В. Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника на основі показників фінансової звітності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (230/231). – С. 111-119. – ISSN 2522-1620
1033811
  Поштар Є. Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.221-228
1033812
   Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. та ін. Школьник; [Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-8958-13-7
1033813
  Мельниченко О.О. Оцінка кризового стану підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 62-68. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1033814
  Степанчук О.В. Оцінка критеріїв ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста / О.В. Степанчук, С.О. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1033815
  Голуб Г.Г. Оцінка ліквідаційного балансу банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1033816
  Пластун В. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 80-95. – ISSN 1605-2005
1033817
  Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-61
1033818
  Карташов М.В. Оцінка Лундберга ймовірності розорення для процеса ризику з періодичною інтенсивністю премій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено показник експоненційної асимптотики ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідним періодичним поступленням страхових премій та складним Пуасоновим процесом страхових виплат.
1033819
  Сергійчук В. Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932 - 1933 років за документами українських архівів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7122-39-4
1033820
   Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / [Бутнік-Сіверський О.Б. та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-157. – ISBN 978-617-696-532-9
1033821
  Лисак В.Ю. Оцінка людського капіталу: теоретичні аспекти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 65-66
1033822
  Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-34
1033823
  Харитонова А.М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1033824
  Горшколєпов В.Б. Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою / В.Б. Горшколєпов, А.Г. Зінчик, Д.Є. Гуртовий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 242-246


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з оцінкою людського фактору при прийнятті рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення даної проблеми. В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою ...
1033825
  Кисельов О.Б. Оцінка м"ясних і забійніх якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.02.04 / Кисельов О.Б.; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
1033826
  Яремчук В. Оцінка М. Грушевським парламентської діяльності у Державній Раді Австрії та Державній Думі Росії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 196-210. – ISBN 978-966-611-826-7
1033827
  Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв"язків України і Московщини // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-660-735-8
1033828
  Єрмоленко Н.С. Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011-2040 рр. / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 133-138. – ISSN 0868-6939


  Аналізувався майбутній просторово-часовий розподіл посух в Україні протягом 2011-2040 рр. за даними регіональних кліматичних моделей. Встановлено, що в усіх регіонах України очікується тенденція до збільшення кількості посух. Найбільша ймовірність ...
1033829
  Сімакова- Єфремян Оцінка майна і майнових прав при сдійсненні судово- експертної діяльності: деякі аспекти нормативно- правового регулювання і практичної реалізації / Сімакова- Єфремян, В. Лук`яненко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.180-190
1033830
  Воротіна Л.І. Оцінка майна та бізнесу підприємства в системі сучасного менеджменту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 107-114


  Стаття обґрунтовує погляди автора на суть, стан, принципи т методи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств в умова реформування відносин власності та функціонування сучасног менеджменту підприємства в Україні. The article substantiates the ...
1033831
   Оцінка майна та майнових прав : Нормативна база. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 348 с. – ISBN 966-373-119-2
1033832
  Носік Ю.В. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності у виконавчому провадженні // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-966-999-094-5
1033833
  Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні / Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1033834
  Кузіна Р. Оцінка макроекономічних наслідків природних катаклізмів та наступні розкриття у фінансової звітності на прикладі пандемії коронавірусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Проведено огляд макроекономічних наслідків стихійних лих, базуючись на методології ECLAC, яка відокремлює прямий фізичний збиток від непрямих виробничих витрат і додаткових або вторинних наслідків. Розглянуто питання пом"якшення наслідків стихійних лих ...
1033835
  Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема перевищення кредитизації економіки над її монетизацією та вплив галузевих ризиків на банківський капітал. Тhe problem of overleap economy creditization to its monetization and influence of branch risks for the bank capital are ...
1033836
  Кузьмич О.І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 249-258. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1033837
  Ободовська Ю.О. Оцінка максимального стоку паводків для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 90-92
1033838
  Лісняк А.А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1033839
  Микитюк Ю. Оцінка маркетингової діяльності промислових підприємств з використанням збалансованої системи показників / Ю. Микитюк, Є. Палковський // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 103-116. – ISSN 2786-4537
1033840
  Бабич М.М. Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1033841
  Кудря Ю. Оцінка мас подвійних галактик методом "аргументу синхронізації" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-10. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування методу "аргументу синхронізації" до фізичних пар галактик, відмінних від пари М31 – Молочний Шлях. Ми обмежуємося парами в Місцевому об"ємі, накладаючи на кандидатів внесення до вибірки додаткові умови ізольованості. ...
1033842
  Безуглий П.Г. Оцінка масштабів міграційних процесів в Україні // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 85-87. – ISBN 978-966-97734-7-0
1033843
  Голомозий В.В. Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 50-59. – ISSN 0868-6904


  In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn ...
1033844
  Макаренко П.М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.М. Макаренко, І.Г. Кожушко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1033845
  Любіцева О.О. Оцінка методик економіко-географічного вивчення сфери обслуговування сільського адміністративного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 18-20
1033846
  Стефановський А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-111.
1033847
  Мискін Ю.І. Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
1033848
  Цюпа І. Оцінка методів побудови карти рівнів ґрунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. Цюпа, В. Демидов, О. Заславська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-62. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено оцінку та проаналізовано вибір оптимального методу побудови карти рівнів ґрунтових вод для ділянки мікрорайону Позняки в м. Києві. In the article an estimation is resulted and the choice of optimum method of construction of card of ...
1033849
  Жигулін О. Оцінка методів управління на відповідність конкурентній стратегії підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
1033850
  Білозір О.В. Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в умовах європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 122-125. – ISSN 2306-6814
1033851
  Шкура І.С. Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 145-152 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1033852
  Єлісєєва О.К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 76-81. – ISSN 2222-4459
1033853
   Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Є.О. Біляєв, Н.Д. Семенюк, Н.В. Власюк // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 248-253
1033854
  Пашко П.В. Оцінка митної безпеки держави : фінансовий механізм / П.В. Пашко, О.І. Скороход // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-105 : Табл., рис.
1033855
  Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце похвального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 89-98. – ISBN 966-8547-39-X
1033856
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) : Дис...канд.географ.наук: 11.00.07 / Курило Святослав Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 170с. + Додатки: с. 160-170. – Бібліогр.: с.146-159
1033857
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграціїї стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі : Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.07 / Курило С.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1033858
  Шерстюк Н.П. Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1033859
  Бахарєв В.С. Оцінка міграційного потенціалу локальної екологічної мережї / В.С. Бахарєв, А.А. Блакберн, О.М. Калініхін // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-5057
1033860
  Волкова О.В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 134-140
1033861
  Тищук Т.А. Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1033862
  Рожко О. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 126-132. – ISSN 2078-5860
1033863
  Пасенченко О.Ю. Оцінка міжнародних ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 305-308. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1033864
  Гоєр О.Д. Оцінка міжнародних ринків. Важливість інформації, що стосується виробництва, країни прямування та виду експортного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Статтю присвячено пошуку та вивченню факторів та важливим змінним експортного середовища, які відіграють значну роль у процесі прийняття рішення про вихід на міжнародний ринок з продуктом або послугою. Увагу приділено також важливості інформації за ...
1033865
  Фролова Н. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності системи оподаткування прибутку підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 145-159. – ISSN 1605-7988
1033866
  Побоченко Л.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України / Л.М. Побоченко, В.В. Артемоненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1729-7036
1033867
  Доровський О.В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 8-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1033868
  Мулярчук І.Ф. Оцінка мінеральної сировини за природною масовою рівновартістю хімічних елементів / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2003. – 265с. – ISBN 966-8006-28-3
1033869
  Ободовський О.Г. Оцінка мінімального стоку води річок суббасейну Ужа (басейн річки Тиса) / О.Г. Ободовський, К.С. Сурай, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 6-15. – ISSN 2306-5680


  У статті наведено оцінку мінімального стоку води в суббасейні річки Уж (оцінка внутрішньорічного розподілу з виокремленням характерних меженних сезонів, оцінка однорідності рядів спостережень, оцінка циклічності стоку для визначення фази, в якій наразі ...
1033870
  Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1033871
  Болюбах В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 02
1033872
  Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1033873
  Маковійчук М.В. Оцінка міцності циліндричної оболонки з поперечними коленіарними тріщинами, підсиленої гнучким покриттям / М.В. Маковійчук, І.П. Шацький, А.Б. Щербій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У рамках двовимірної теорії досліджується вплив одностороннього гнучкого покриття на напружений стан та граничну рівновагу пологої циліндричної оболонки з двома колінеарними дефектами, орієнтованими вдовж напрямної. Гнучке покриття моделюється ...
1033874
  Королік Р.П. Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі одержано оптимальні оцінки множини початкових умов в задачі практичної стійкості дискретної множинної системи. Для випадку лінійної динамічної складової обґрунтовано теореми про оптимальні оцінки при конкретних фазових обмеженнях. This paper ...
1033875
  Кривомаз Т.І. Оцінка модельних об"єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1033876
  Явкін В.Г. Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 50-58
1033877
  Вишневський В.П. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла : податкова політика / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1033878
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1033879
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1033880
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56.
1033881
  Клещенков О.В. Оцінка можливих наслідків реформування залізничного транспорту України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 178-184
1033882
  Носар С.В. Оцінка можливого штучного збільшення опадів у Північному Причорномор"ї в холодну частину року (на прикладі Херсонської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 27-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1033883
   Оцінка можливостей виконання бойових завдань комплексами озброєння різного призначення / С.М. Звиглянич, В.Б. Бзот, В.В. Романенко, А.С. Риб"як // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 20-22. – ISSN 1997-9568
1033884
  Савченко К. Оцінка можливостей використання досвіду Ірландії при реалізації фінансової політики стабілізації розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 444-450. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено систему стимулювання прямих іноземних інвестицій в Ірландії та визначено основні можливі шляхи використання цього досвіду у вітчизняній економіці.
1033885
  Попович О.С. Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України / О.С. Попович, О.П. Костриця // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 67-72. – ISSN 1027-3239
1033886
  Скрипник А.В. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1033887
  Яненкова І.Г. Оцінка можливостей експорту української продукції до США та Канади / І.Г. Яненкова, О.О. Ципліцька // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 111-119. – ISSN 1605-7988


  "Обгрунтовано нові можливості виходу на ринки США та Канади для вітчизняних виробників харчової промисловості. Проведено порівняльний аналіз основних показників динаміки експорту з України до США та Канади. Розглянуто вимоги до учасників державних ...
1033888
  Вишневський В.П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря : податки / В.П. Вишневський, Д.В. Липницький // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 93-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1033889
  Мазуренко В.П. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках - запорука економічної безпеки держави / В.П. Мазуренко, А.Л. Прохницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 307-310
1033890
  Долгушин В.П. Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності / В.П. Долгушин, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналітичне дослідження можливостей кутового розрізнення 2-х цілей, що перебувають в одному імпульсному об"ємі РЛС, у системі виявлення, що реалізує метод "високого" розрізнення за алгоритмом максимальної правдоподібності. Ключові слова: ...
1033891
   Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін"єкційних наркотиків. – Київ : Центр "Соціальний моніторинг", 2003. – 230с. – ISBN 966-8435-03-6
1033892
  Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні : фінанси та кредит.Податки / Н.М. Внукова, О.С. Бадзим, В.А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1033893
  Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 2218-4511
1033894
  Жолудєв С.В. Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1033895
  Кохан С.С. Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками : фотограмметрія і дистанційне зондування / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
1033896
  Охріменко Б.А. Оцінка можливості колапсу електронної оболонки активаторного іона талію / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Хартрі-Торранса для електронної конфігурації 5d[верхній індекс 9]6s[верхній індекс 2]5f розраховані радіальні хвильові функції активаторного іона Тl[верхній індекс +]. Вплив кристалічної решітки на радіальні хвильові функції врахований за ...
1033897
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011. – 211 л. + Додаток: л. 202-211. – Бібліогр.: л. 165-201
1033898
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1033899
  Шинкарук О.М. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 101-103
1033900
  Андрощук Т.О. Оцінка моментів вищих порядків для відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння від свого тренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Дано оцінку моменту порядку m [>або =] 1 відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом або дробовим броунівським рухом, від свого тренду за найбільш загальних умов існування та єдиності розв"язку цього ...
1033901
  Гриб О.М. Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 185-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1033902
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 115-128
1033903
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1033904
  Гайдар А.А. Оцінка мотиваційних аспектів споживачів біотехнологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 102-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1033905
  Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-81.
1033906
  Стахів О. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-48.
1033907
  Печенюк А.В. Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 317-326. – ISSN 2222-4459
1033908
  Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 74-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1033909
  Куцоконь Н.К. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва / Н.К. Куцоконь, Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено дослідження впливу водопровідної води та води з кількох водойм м. Києва й області на утворення хромосомних аберацій в меристематичних клітинах проростаючого насіння Allium fistulosum L. Показано мутагенний ефект питної води, відібраної в ...
1033910
  Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1033911
  Умєров О.С. Оцінка наближених методів вибору оптимального спостерігача в задачах гарантованого оцінювання розв"язків еліптичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі вибору оптимально спостерігача в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Приводяться наближені методи: скінчених різниць, скінчених різниць з поправкою Фока, скінчених ...
1033912
  Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
1033913
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117. – Бібліогр.: с. 109, 115, 116-117


  Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємств та прогнозування ймовірності його банкрутства.
1033914
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117.
1033915
  Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підхід до вдосконалення процесу оцінки надійності інформації бухгалтерського обліку. Сформовано напрямки оцінки та визначено фактори, що здійснюють на неї вплив.
1033916
  Булгаков В.М. Оцінка надійності сільськогосподарських машин в умовах нестаціонарних навантажень / В.М. Булгаков, О.М. Черниш, Л.С. Шимко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 142-148. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1033917
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 121-126


  У даній статті наводиться алгоритм розрахунку комплексної метрики надійності спеціального програмного забезпечення. В данной статье приводится алгоритм расчета комплексной метрики надежности специального программного обеспечения. This article ...
1033918
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1033919
  Гаркуша Л.М. Оцінка надлишкового внутрішнього тиску і швидкості звуку в бінарних розчинах молекулярних рідин при деяких температурах / Л.М. Гаркуша, П.П. Чолпан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Приведено результати розрахунку надлишкового внутрішнього тиску для розчинів систем н-гептан-бензол і н-гептан-толуол при 283, 293 і 313К. Для обох систем з допомогою теорії вільної довжини Якобсона розрахована міжмолекулярна довжина і швидкість ...
1033920
  Кундеус О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 115-120. – ISBN 966-303-007-1
1033921
  Кошляков О.Є. Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-126. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундамету відновленого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови ...
1033922
  Клименко А.Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1033923
  Дмитрієнко М.Ф. Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори / М.Ф. Дмитрієнко, О.В. Ясь // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 10-15. – ISBN 5-7702-0775-2
1033924
  Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1033925
  Хвічія-Дуве Оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 27-32. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1033926
  Маковець О. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС / О. Маковець, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Продуктивні відклади майкопу нафтогазового родовища Субботіна є типовими для величезної за простяганням і товщиною тонкошаруватої теригенної товщі українського сектору шельфу Чорного моря. За своєю структурою та геолого-геофізичними характеристиками ...
1033927
  Максимук Софія Оцінка нафтогазоперспективності Лазещинської площі зони Красно Карпат За даними комплексних геолого-геофізичних досліджень / Максимук Софія, Бодлак Петро, Йосипенко Тарас // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0869-0774
1033928
  Сайков В.І. Оцінка національного багатства в Україні // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-617-7801-10-7
1033929
  Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 24-39. – ISSN 1605-7988
1033930
  Даниленко О.А. Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 232-238
1033931
  Лозова Г.М. Оцінка національної конкурентоспроможності з позицій розвитку інституційних засад економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-113. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналізу поняття "національна конкурентоспроможність" і впливу інституційного чиннику на його формування.
1033932
  Саріогло В.Г. Оцінка наявного доходу домогосподарств на місцевому рівні / В.Г. Саріогло, У.С. Лешенок // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 32-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1033933
   Оцінка небезпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних ламп / Т.І. Дмитруха, С.М. Маджд, Н.Г. Денисенко, В.П. Петрусенко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
1033934
  Костюченко М. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна / М. Костюченко, О. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-76. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Зсувні процеси на правобережній частині території м. Київ завжди викликали серйозні наслідки. Утворенню та розвитку цих процесів сприяють існуючі природні й техногенні чинники, співвідношення між якими є змінними в часі. Значної актуальності набула ...
1033935
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1033936
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-25 : табл., рис.
1033937
  Кирпель Т.В. Оцінка невизначеності вимірювань масової частки аргентуму та купруму у пробах з високим ступенем неоднорідності / Т.В. Кирпель, М.В. Іщенко, І.С. Петрик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24
1033938
  Карманов В. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини / В. Карманов, Л. Тараборкін, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні й практичні аспекти оцінки невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. Наведено процедуру оцінки невизначеності на прикладі аналізу вмісту мангану в зразку феромангану. Theoretical and practical aspects of ...
1033939
  Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30
1033940
  Момчева А.М. Оцінка нематеріальних активів з погляду управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 179-183. – (Економічні науки)
1033941
  Іватьо О.В. Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-20


  Досліджуються економіко-правові аспекти механізму оцінки інтелектуальної власності та нематеріальних активів.
1033942
  Алілуйко А.М. Оцінка нерівності населення України за джерелами доходів / А.М. Алілуйко, В.О. Єрьоменко, Н.А. Стефурак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 98-105. – ISSN 2309-1533
1033943
  Драпіковський О. Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід / О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-42
1033944
  Євтух О.О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 86-99
1033945
  Малолєпши П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 93-98. – ISSN 0321-0499
1033946
  Драпіковський О. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-69
1033947
  Наконечний О.Г. Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук, В.К. Чикрій // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 109-121. – ISSN 1019-5262
1033948
  Верещагіна І.Д. Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х - початок XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 129-130
1033949
  Сонець Т.Д. Оцінка нових гібридів цукрових буряків / Т.Д. Сонець, О.І. Присяжнюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 69-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1033950
  Пелехатий В.М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.07 / Пелехатий В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 18л.
1033951
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
1033952
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
1033953
   Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування у розвитку неінфекційних захворювань / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська, А.В. Коблянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1033954
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх
1033955
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-1892
1033956
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
1033957
  Панталієнко Л.А. Оцінка області стійкості параметричних систем за наявності крайових умов інтегральної форми // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 257-263. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1033958
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
1033959
   Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією / В.В. Ніжник, Я.В. Балло, С.В. Поздєєв, В.С. Некора // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 278-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-815X
1033960
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1033961
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1033962
   Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, В.Г. Тюреміна, В.М. Праведний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 57-65 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1033963
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
1033964
  Овчарук В.А. Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна / В.А. Овчарук, С.В. Іващенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 71-72. – ISSN 2306-5680
1033965
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
1033966
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
1033967
  Біловол О.М. Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз / О.М. Біловол, П.П. Кравчун // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 1605-7295
1033968
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
1033969
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1033970
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1033971
  Забуга С.І. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій / С.І. Забуга, М.О. Дейнека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1033972
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
1033973
  Дідух С.М. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S.A., MHP S.A.) / С.М. Дідух, В.О. Мініна, Т.С. Федорова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1033974
   Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України / Т.А. Сафранов, А.А. Поліщук, В.О. Юрченко, Л.О. Яришкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1033975
  Калетнік Г.М. Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань / Г.М. Калетнік, А.В. Шинькович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 7-23. – ISSN 2411-4413
1033976
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
1033977
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1033978
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
1033979
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1033980
  Морозова Т. Оцінка осередків всихання ялини європейської з урахуванням едафічної та біотичної складових консорційного ядра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 11-14 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1033981
  Слуцький Є.В. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі підприємств державного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Слуцький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1033982
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
1033983
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
1033984
  Раделицький Ю.О. Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері / Ю.О. Раделицький, А.О. Пелехатий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 116-125
1033985
  Гриценко А.В. Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків будівництва вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 / А.В. Гриценко, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 115-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-1388
1033986
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
1033987
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1033988
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
1033989
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
1033990
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
1033991
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
1033992
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1033993
  Коржов В.Л. Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП "Осмолодське лісове господарство") / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, Б.Й. Тимчук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1033994
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1033995
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
1033996
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1033997
  Нетяженко Н.В. Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-30. – ISSN 1605-7295
1033998
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1033999
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
1034000
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,