Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1018001
  Шаронова Н. "Павлинье око" Степана Полубеса : прогулки по Москве // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 24-28. – ISSN 0869-8171


  "Павлинье око" (изразцы на церквях) 350 лет тому назад придумал Степан Иванов Полубес. Вторая пол. XVII в. - золотой век русского изразца
1018002
  Чайка І. "Павло Скоропадський - постать великого європейського масштабу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 23


  Режисер Ігор Чайка - про задум і відкриття на шляху створення фільму "Останній Гетьман. Незавершена подорож..."
1018003
  Пубаев Р.Е. "Пагсам-Чжонсан" - памятник тибетской историографии XVIII в. / Р.Е. Пубаев. – Новосибирск, 1981. – 307с.
1018004
  Павленко М. "Падаю і знов іду" : крутосхили Тичининого шляху до Шевченка
1018005
  Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 207-236. – ISBN 978-966-493-489-0
1018006
  Павленко Марина "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка"


  У статті розглянуто зв"язки й перегуки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка. Проаналізовано як точки найвищого духовного наближення "сонячнокларетного " поета до Кобзаря, так і мистецькі і ідеологічні розходження Тичини з ...
1018007
  Васильев А.Г. "Падение Польши" в национальной историографии периода разделов : "пессимистический" сценарий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-34. – ISSN 2073-9702


  Статья является продолжением анализа польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918) в перспективе "мемориальной парадигмы" социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы. В центре внимания находится осмысление историками "падения ...
1018008
  Харченко О. "Пазл" із понад 1000 уламків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 8-9


  У Києві представили оновлений образ Десятинної церкви.
1018009
  Александрова О.В. "Пайдея" Шартрської школи: Іоанн Солсберійський про мистецтво логіки як шлях удосконалення душі // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 13-15. – ISBN 966-8365-12-7
1018010
  Газін В. "Пакс американа" vs "пакс советика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  У вирі холодної війни, суттю якої було протистояння і протиборство між США і СРСР, особлива роль відводилася доктринальним цільовим установкам - "паксамерікана" (Pax Americana) - світ по-американськи і "пакс советіка" (Pax Sovіetica) - світ ...
1018011
  Колоскова Елена "Пакт Молотова - Риббентропа" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 0235-7089
1018012
  Шаповал Ю. "Пакт Ріббентропа - Молотова" та інкорпорація Західної України: нові документи і факти // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 139-144 : Фото. – ISSN 1607-6451
1018013
  Кресін О.В. "Пакти і конституції законів і вольностей війська запорозького..." 1710 року: польтичний та правовий аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С. 97-112. – ISSN 0869-2491
1018014
   "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України ; Ін-т історії України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Держ. архівна служба України ; Центр. держ. іст. архів, м. Київ ; [редкол. : В.А. Смолій, Г. Боряк, П. Гриценко та ін. ; упоряд. : М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб]. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. + Додатки: с. 340-403. – факсиміле. – Бібліогр.: с. 404-424. – ISBN 978-966-603-692-9
1018015
   "Пакуль поживемо тут" : збірник статей і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. адмін. Нац. Спілки краєзн. Укр. ; [відп. ред. О.Б. Коваленко та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 700 с. – ISBN 978-966-340-402-8
1018016
  Горбатюк В. "Пакуль рука пяро тримає..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 16-17


  Білоруській письменниці з Меджибожа - 125 літ. Зоська Верас — білоруська громадська діячка, редакторка та письменниця. Одна з чільних представниць руху білоруського національного відродження
1018017
  Жежеленко М Павел Кадочников / М Жежеленко. – М-Л, 1964. – 77с.
1018018
  Павлова М.И. Павел Кадочников / М.И. Павлова. – М., 1991. – 187с.
1018019
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг (1865-1920) / П.Г. Куликовский; МГУ; Нучная б-ка им.Горького; Биографический очерк доцента П.Г.Куликовского. – Москва : Изд-во Московскго ун-та, 1951. – 55с. – (Замечательные ученые Московского ун-та)
1018020
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг, 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – М., 1951. – 50с.
1018021
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
1018022
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 123 с.
1018023
   Павел Кирпичев: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
1018024
  Михайлов А.И. Павел Корин / А.И. Михайлов. – Москва, 1965. – 231с.
1018025
   Павел Корин = Pavel Korin : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1972. – 20 с., [25] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Pavel Korin. – (Мастера мировой живописи)
1018026
  Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва, 1982. – 103 с.
1018027
  Мочалов Л.В. Павел Кузнецов / Л.В. Мочалов. – Л, 1979. – 48с.
1018028
  Русакова А.А. Павел Кузнецов. / А.А. Русакова. – Л., 1977. – 283с.
1018029
   Павел Кузьмичев : живопись, грфика. Каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1979. – [32] с.
1018030
  Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок : биографический очерк : (из "Русского биографического словаря") / Вадим Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 70 с.
1018031
  Модзалевский В.Л. Павел Леонтьевич Полуботок / [Модзалевський В.]. – [Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – л. 429-446. – Отд. оттиск из: Русский биографический словарь : в 25 т., вып. 14 : Плавильщиков - Примо, 1905. - 802 с.
1018032
  Бондаренко Б. Павел Лунгин: старый русский // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 88-92.
1018033
   Павел Луспекаев: Воспоминание об актере.. – Л. : Искусство, 1977. – 159 с.
1018034
  Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг 1786-1837 / А.В. Яроцкий. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 184 с.
1018035
   Павел Массальский: Документы.. – Москва, 1985. – 344 с.
1018036
  Езерская Н.А. Павел Миронович Зарон. / Н.А. Езерская. – Л, 1962. – 60с.
1018037
  Яроцкий А.В. Павел Михайлович Голубицкий 1845-1911 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
1018038
  Крамаренко Л.Г. Павел Михайлович Кожин / Л.Г. Крамаренко. – М., 1958. – 86с.
1018039
   Павел Михайлович Орлов. – М., 1954. – 22с.
1018040
   Павел Михайлович Орлов. – Москва, 1960. – 36 с. – (Ученые Тимирязевской академии)
1018041
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина; отв. ред.: В.С. Кеменов. – Москва : Государственная Третьяковская галлерея, 1951. – 311 с.
1018042
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1960. – 255 с.
1018043
  Боткина А.П. Павел Михайлович Треьяков / А.П. Боткина. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 286 с.
1018044
  Соболев Ю.В. Павел Мочалов / Ю.В. Соболев. – Москва, 1937. – 180 с.
1018045
  Беньяш Р.М. Павел Мочалов / Р.М. Беньяш. – Л : Искусство, 1976. – 306 с.
1018046
   Павел Наумович Берков (1896-1969). – Москва : Наука, 1982. – 153с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 14)
1018047
   Павел Наумович Берков (К шестидесятилетию со дня рождения). – Л, 1956. – 48с.
1018048
  Пшеничный П.Д. Павел Николаевич Кулешов и его труды по отечественному животноводству. / П.Д. Пшеничный. – М., 1949. – 5-15с.
1018049
  Митяева О.И. Павел Николаевич Милюков: историк и историограф // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 105-116
1018050
  Боровской Е.М. Павел Николаевич Овчинников / Е.М. Боровской. – Душанбе, 1963. – 84с.
1018051
   Павел Николаевич Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Душанбе, 1973. – 58с.
1018052
  Варяник О.В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империии завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О.В. Варяник ; [ред. д-р техн. наук, проф. В.А. Богуслаев]. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 123, [1] с. : ил. – 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящ. – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-2906-65-3
1018053
  Заманский Л.А. Павел Николаевич Шубин (1914-1951) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 40с.
1018054
  Флоринская О.Н. Павел Николаевич Яблочков / О.Н. Флоринская. – Ленинград : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии исполкомаа Ленгорсовета, 1949. – 172 с.
1018055
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков / Л.Д. Белькинд. – Москва, 1962. – 269 с.
1018056
   Павел Николаевич Яблочков.. – М., 1954. – 464с.
1018057
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков. Жизнь и труды / Л.Д. Белькинд. – Москва Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 380 с.
1018058
  Дехтярь А.А. Павел Никонов. / А.А. Дехтярь. – Л., 1981. – 69с.
1018059
  Пияшев Н.Ф. Павел Нилин / Н.Ф. Пияшев. – М, 1962. – 120 с.
1018060
  Кардин В. Павел Нилин / В. Кардин. – М, 1987. – 171с.
1018061
  Колобаева Л.А. Павел Нилин. Очерк творчества / Л.А. Колобаева. – М. : Просвещение, 1969. – 79 с.
1018062
   Павел Орсаг Гвездослав. – Москва, 1974. – 61с.
1018063
  Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов, 1852-1919 / Л.Д. Леднева. – М., 1989. – 138с.
1018064
  Павлов В. Павел Павлинов / В. Павлов; под ред.: О.М. Бескина. – Москва : Огиз Изогиз, 1933. – 35 с.
1018065
  Беляев А.И. Павел Павлович Федотьев / А.И. Беляев, О.И. Павлова. – Москва : Металлургия, 1965. – 95 с.
1018066
  Краевский А. Павел Пестель: человек, опасный для России // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 70-85. – ISSN 1819-6268
1018067
  Розина В. Павел Петорвич Кадочников / В. Розина. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 32 с.
1018068
  Грязев В.Н. Павел Петрович / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1978. – 391с.
1018069
  Сергеева О.П. Павел Петрович Аносов (1797-1851) / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 17с.
1018070
  Пешкин И.С. Павел Петрович Аносов. 1799-1851 / И.С. Пешкин. – М., 1954. – 360с.
1018071
   Павел Петрович Бажов : сбоник статей и воспоминаний. – Молотов : Книжное издательство, 1955. – 268 с.
1018072
  Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов / А.С. Саранцев. – Челябинск, 1957. – 372 с.
1018073
  Тюфяков И.Н. Павел Петрович Бажов / И.Н. Тюфяков. – Свердловск, 1980. – 191 с.
1018074
   Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. – Свердловск : Свердловское книжное издание, 1953. – 248с.
1018075
  Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. / Л.И. Скорино. – М : Советский писатель, 1947. – 273 с.
1018076
  Батин М. Павел Петрович Бажов. 1879-1950 / М. Батин. – Свердловск : Кн. изд-во, 1959. – 314 с.
1018077
   Павел Петрович Белинский. – Новосибирск, 1988. – 16с.
1018078
  Волковинский В.Н. Павел Петрович Постышев / В.Н. Волковинский. – Київ, 1987. – 192с.
1018079
  Ястребов И.И. Павел Петрович Соколов-Скаля / И.И. Ястребов. – Москва, 1959. – 88с.
1018080
   Павел Петрович Соколов-Скаля 1899-1961 : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1975. – 79 с.
1018081
   Павел Петрович Трубецкой. 1866-1938. Каталог выставки.. – Л.-М., 1966. – 15с.
1018082
   Павел Петрович Трубецкой: скульптура, графика: выст. произвед. Каталог. – М., 1991. – 106с.
1018083
  Лебединский И.В. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 4-8
1018084
  Георгиевский В.Г. Павел Полиевктович Шорыгин / В.Г. Георгиевский. – М.-Л, 1950. – 18с.
1018085
  Костомаров Н.И. Павел Полуботок / Николай Костомаров // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 310-336. – ISBN 5-7760-0493-4
1018086
   Павел Постышев : Воспоминания, выступления, письма. – Москва : Политиздат, 1987. – 399, [1] с. : ил.
1018087
  Якобсон В.П. Павел Самойлов: сценич. биография его героев. / В.П. Якобсон. – Л. : Искусство, 1987. – 203 с.
1018088
  Альтшуллер А.Я. Павел Свободин / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1976. – 174 с.
1018089
  Федорченко С.З. Павел Семигоров / С.З. Федорченко. – М
3. – 1963. – 432с.
1018090
  Никитина Фаина Георгиевна Павел Сергеевич Попов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-143. – Бібліогр.: с. 137-143. – ISSN 0042-8744
1018091
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Павел Сергеевич Попов как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 150-153. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISSN 0042-8744
1018092
  Дмитриев Ю.А. Павел Степанович Мочалов. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1949. – 55 с.
1018093
  Тарле Е.В. Павел Степанович Нахимов / Е.В. Тарле. – Москва, 1944. – 136с.
1018094
  Поликарпов В.Д. Павел Степанович Нахимов / В.Д. Поликарпов. – М, 1960. – 312с.
1018095
  Судаков П.Ф. Павел Судаков : Живопись, графика. / П.Ф. Судаков. – М., 1980. – 199с.
1018096
  Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
1018097
  Белков Ю.С. Павел Тимофеевич Горбунцов. / Ю.С. Белков. – Йошкар-Ола, 1968. – 44с.
1018098
  Волкова Е. Павел Третьяков: "Берегите галерею" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 31-38.
1018099
   Павел Федорович Тюляев.. – Симферополь, 1946. – 27с.
1018100
  Кузнецов Э.Д. Павел Федотов / Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Искусство, 1990. – 307с. – ISBN 5-210-00314-0
1018101
   Павел Федотов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Великий русский художник, Павел Федотов не получил законченного художественного образования и может считаться самоучкой. После десяти лет офицерской службі он вішел в отставку и целиком посвятил себя художественной деятельности. Федотов признан ...
1018102
   Павел Филиппович Глоба (1918-1983). Живопись. Графика. – Москва, 1986. – 23 с.
1018103
  Гут Т. Павел Флоренський и Рудольф Штейнер (обнаружение ноумена в феноменах или идеи в действительности) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.212-223. – ISSN 0042-8744
1018104
  Мыльников А.С. Павел Шафарик выдающийся ученый - славист. 1795 - 1861 / А.С. Мыльников. – Москва. Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 112с.
1018105
  Загородний Г.Н. Павел Шидловский / Г.Н. Загородний. – Москва : Советский композитор, 1962. – 28 с.
1018106
  Коган А.Г. Павел Шубин / А.Г. Коган. – Москва, 1974. – 125 с.
1018107
  Бендерин Д.П. Павильон-музей "Траурный поезд В.И. Ленина" / Д.П. Бендерин. – М., 1970. – 46с.
1018108
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1018109
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1018110
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1018111
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 83с.
1018112
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1018113
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1018114
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1018115
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1018116
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1018117
  Всесоюзная Павильон "Ветеринария и зоотехника". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 60с.
1018118
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1018119
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Морозова Г.С. – Москва, 1955. – 48с.
1018120
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство и сельские гидроэлектростанции". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1018121
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1018122
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Восточная Сибирь". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1018123
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1018124
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 16с.
1018125
  Всесоюзная Павильон "Главмясо". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 38с.
1018126
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63 с.
1018127
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018128
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1018129
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1018130
  Всесоюзная Павильон "Животноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1018131
  Всесоюзная Павильон "Земледелие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 101с.
1018132
  Всесоюзная Павильон "Зерно", / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1018133
  Всесоюзная Павильон "Зерно". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1018134
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1018135
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1018136
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018137
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1018138
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1018139
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 61с.
1018140
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 26с.
1018141
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1018142
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1018143
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 20с.
1018144
  Всесоюзная Павильон "Корма и их использование". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1018145
  Всесоюзная Павильон "Корма". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1954. – 64с.
1018146
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1018147
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1018148
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1018149
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1018150
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018151
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 71с.
1018152
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018153
  Всесоюзная Павильон "Лен, конопля и другие лубяные культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 54с.
1018154
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1018155
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1018156
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Ленинград, 1954. – 72с.
1018157
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 40с.
1018158
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 39с.
1018159
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и северо-западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1018160
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 61с.
1018161
  Всесоюзная Павильон "Лесное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018162
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1018163
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018164
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1018165
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018166
  Всесоюзная Павильон "Механизация". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1018167
  Всесоюзная Павильон "Молдавская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1018168
  Всесоюзная Павильон "Молочный завод". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1018169
  Всесоюзная Павильон "Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1018170
  Всесоюзная Павильон "Московскяа, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 171с.
1018171
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1018172
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018173
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1018174
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 28с.
1018175
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Поволжье" / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2 с.
1018176
  Всесоюзная Павильон "Поволжье". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1018177
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 108с.
1018178
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1018179
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1018180
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018181
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1018182
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1018183
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1018184
  Всесоюзная Павильон "Рыбное и прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1018185
  Всесоюзная Павильон "Садоводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1018186
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 109с.
1018187
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018188
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1018189
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018190
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1018191
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1018192
  Всесоюзная Павильон "Северо-восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018193
  Всесоюзная Павильон "Северо-Восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1018194
  Всесоюзная Павильон "Сибирь" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 96с.
1018195
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63с.
1018196
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1018197
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1018198
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1018199
  Всесоюзная Павильон "Совхозы". / Всесоюзная, выставка. сельскохозяйственная. – Москва, 1955. – 48с.
1018200
  Всесоюзная Павильон "Строительные материалы". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Семенов П.Е. – Москва, 1955. – 40с.
1018201
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 78с.
1018202
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 25с.
1018203
  Всесоюзная Павильон "Татарская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 46с.
1018204
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 40с.
1018205
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1018206
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 24 с.
1018207
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1018208
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1018209
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1018210
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1018211
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1018212
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018213
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1018214
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 127с.
1018215
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1018216
  Всесоюзная Павильон "Урал" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 80с.
1018217
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1018218
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1018219
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1018220
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1018221
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1018222
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1018223
  Всесоюзная Павильон "Хлопок". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 53с.
1018224
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1018225
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018226
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1018227
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1018228
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1018229
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1018230
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 32с.
1018231
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1018232
  Всесоюзная Павильон "Шелководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1018233
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 70с.
1018234
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1018235
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1018236
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1018237
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Праксин С.С. – Москва, 1955. – 48с.
1018238
  Краснов В.А. Павильон Академия наук / В.А. Краснов. – М., 1962. – 48с.
1018239
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон Армянской ССР. / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1018240
  Всесоюзная Павильон Белорусская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 47с.
1018241
  Всесоюзная Павильон Воронежвская, Курская и Тамбовская области. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1018242
  Всесоюзная Павильон Ленинград и Северо-Восток. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 93с.
1018243
  Марина В.И. Павильон Раймонды : юмористическая повесть / В.И. Марина. – Иркутск, 1969. – 207 с.
1018244
  Марина В.И. Павильон Раймонды: Сб. / В.И. Марина. – Иркутск, 1990. – 378с.
1018245
  Всесоюзная Павильон Северный Кавказ. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка; Якушкин И.В. – Москва, 1954. – 110с.
1018246
   Павильон СССР на Международной выставке в Париже. Архитектура и скульптура. – Москва, 1938. – 56 с.
1018247
  Всесоюзная Павильон Узбекская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 80с.
1018248
   Павильон. Печать. Путеводитель.. – М., 1940. – 78с.
1018249
  Всесоюзная Павильоны "Птицеводство" и "Прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1018250
  Всесоюзная Павильоны "Школьные и детские учреждения". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1018251
  Кручковський Л. Павині пера : повість / Л. Кручковський. – Київ : Художня література, 1955. – 228 с.
1018252
  Всесоюзная Павільйон Української РСР. / Всесоюзная, сільськогосподарська виставка. – Москва, 1939. – 63с.
1018253
   Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
1018254
  Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 26-34. – ISSN 1029-7200
1018255
   Павленко в воспоминания современников.. – М. : Советский писатель, 1963. – 413 с.
1018256
   Павленко Вадим Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233. – ISBN 978-966-439-757-2
1018257
   Павленко Валерій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1018258
   Павленко Іван Якимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1018259
   Павленко Олена Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 234. – ISBN 978-966-439-757-2
1018260
  Кислов К.А. Павлик Латыше на границе / К.А. Кислов. – Ташкент, 1964. – 250с.
1018261
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1947. – 127с.
1018262
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1950. – 64с.
1018263
  Щипачов С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачов. – Киев, 1952. – 60 с.
1018264
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1952. – 46 с.
1018265
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1953. – 95с.
1018266
  Нагибин Ю.М. Павлик. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 199с.
1018267
  Мелик-Бахшян Павликианское движение в Армении / Мелик-Бахшян. – Ереван, 1955. – 292 с.
1018268
  Возняк Михайло Павлин Свєнціцкий [Свєнціцький] (Павло Свій) / Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
1018269
  Козак С. Павлин Свєнціцький - популяризатор творів Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-966-02-6612-4
1018270
   Павлин Свєнціцький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  "…твори Тараса Шевченка всебічно цікавили П. Свєнціцького. Цей невтомний поборник українсько-польського літературного єднання популяризував твори великого поета серед українського та польського суспільства, чимало з них переклав польською мовою і ...
1018271
  Радзикевич В.П. Павлин Свєнціцький : Публіцистична, наукова та літературна його діяльність / Володимир Радзикевич. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 118 с. – На звороті тит. арк.: Памяти мойого Батька Петра присвячую. - Окр. відбиток з: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1911, т. 101-103


  (псевдонім: Вуйко,. Влодко)
1018272
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. Н. Скарятина, 1876. – [6], 415 с. – (Библиотека современных писателей ; Сер. 2; Т. 5)


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (кн. маг. и печать экслибрис)
1018273
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. В.В. Комарова, 1892. – 204 с.


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (печать экслибрис)
1018274
  Софронов А.В. Павлина / А.В. Софронов. – Москва, 1966. – 95с.
1018275
  Купала Я. Павлинка : п"єса / Я. Купала. – Київ : Мистецтво, 1952. – 67 с.
1018276
  Лутков Г.Я. Павлинье перо / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1971. – 40с.
1018277
  Кручковский Л. Павлиньи перья / Л. Кручковский. – Москва, 1936. – 268 с.
1018278
  Ткаченко А.Ф. Павличенко Людмила Михайловна // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 128. – ISBN 966-8458-30-3
1018279
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 1. – 1990. – 325 с.
1018280
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 2. – 1990. – с. 327-545.
1018281
  Земляк В. Павличко сьогодні // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 139-148. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1018282
   Павлишин Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354-355. – ISBN 978-966-439-754-1
1018283
  Коленська Любов Павлів тріюмф / Коленська Любов. – Hью Йорк, 1971. – 204с.
1018284
  Болтівець С. Павлівська сесія триває : роковини семи десятиліть для психології в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 132-149 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-2131
1018285
  Крушинська Олена Павло-за-мурами : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 114 : Фото
1018286
  Баженов Л.В. Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1018287
  Мокроусова О. Павло Альошин та Зінаїда Серебрякова: листи з Харкова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685


  До 130-річчя від дня народження художниці.
1018288
   Павло Аполлонович Тутковський - засновник і перший директор Інституту геологічних наук України, фундатор мікропалеонтологічної школи / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
1018289
   Павло Аполлонович Тутковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1018290
  Логінова А.О. Павло Аполлонович Тутковський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 77-78. – ISSN 0868-6939
1018291
   Павло Аполлонович Тутковський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 159. – ISSN 0374-3896
1018292
  Коваленко К.О. Павло Аполлонович Тутковський 1858-1930 : бібліографічний покажчик / укл. і відред. К.О. Коваленко ; вст. стаття О.К. Каптаренко-Черноусової, д-ра геолого-мінерал. наук. – Київ : Наукова думка, 1965. – 70 с.
1018293
   Павло Ардашев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 177 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1018294
  Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 162-164. – ISSN 2076-1554


  У центрі уваги початковий етап науково-дослідної діяльності видатного історика. Висвітлюються чинники, що впливали на його становлення як науковця. Підкреслюється велике наукове значення досліджень "старого порядку" у Франції.
1018295
  Гуменюк М.П. Павло Арсенович Грабовський / М.П. Гуменюк. – Львов, 1952. – 20с.
1018296
  Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : [альбом] / Михайло Сирохман. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 147, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84. – ISBN 978-617-531-187-5
1018297
  Кравець В. Павло Блонський - засновник сексуальної педагогіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 24-32. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Вказано історичні передумови формування нового напрямку в педагогіці. Показано місце П. Блонського (КУ) в історії сексуальної педагогіки."
1018298
  Замлинський В. Павло Бут // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 280-289. – ISBN 5-319-01062-1
1018299
  Мукан А. Павло Вежинов крізь бар"єр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 26 листопада - 3 грудня (№ 49). – С. 10 : фото


  21 листопада в Актовій залі Інституту філології відбулося святкування 100-річчя з дня народження видатного болгарського письменника, драматурга, сценариста, Павла Вежинова (1914-1983).
1018300
   Павло Вірський // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 3. – ISSN 1811-542Х


  Національний банк України ввів у обіг 21 лютого 2005 р. ювілейну монету (2 гр), присвячену українському балетмейстеру
1018301
  Драбчук І. Павло Волосянко - громадський діяч з Тисмениці // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 43-45
1018302
  Вловичко Ф. Павло Габелко і Андрій Менцінський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 37
1018303
  Глазовий П. Павло Глазовий: листи до друга в США : приватне листування Павла Глазового з д-ром Евгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / Павло Глазовий ; [упоряд. Галешко Р.]. – Київ : Фенікс ; Всесміх, 2007. – 257, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-651-492-2
1018304
  Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда; [відп. ред. В.М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 205, [3] с.
1018305
  П"ятаченко С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 93-89. – ISSN 0130-6936
1018306
  Кашуба-Вольвач Павло Голуб"ятников. 1925-1930 рр.: викладання у Київському художньому інституті / Закінчення. Початок у № 4. 2010-1, 2011 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 32-35. – ISSN 0130-1799


  П.Голубятников в 1920-е гг. играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художест. объединений. Встреча с К.Петровым-Водкиным определила судьбу художника, явила полное совпадение их мировоззрений ...
1018307
  Заславський І.Я. Павло Грабовський - перекладач "Онєгіна" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 44-54
1018308
  Кисельов О.І. Павло Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1948. – 220с.
1018309
  Кисельов О.Г. Павло Грабовський : Життя і творчість / О.Г. Кисельов. – Київ : Державне видавництво художньої литератури, 1959. – 283 с.
1018310
  Поважна В. Павло Грабовський : Літературний портрет / В. Поважна. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 108с.
1018311
   Павло Грабовський : бібліографічний покажчик. – Київ, 1964. – 80 с.
1018312
   Павло Грабовський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 80 с.
1018313
  Поважна В.М. Павло Грабовський / В.М. Поважна. – Київ, 1966. – 160 с.
1018314
  Дисак Ф. Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
1018315
   Павло Грабовський у документах,спогадах і дослідженнях : [зб. – Київ : Дніпро, 1965. – 415 с.
1018316
  Овдійчук Л. Павло Грабовський як особистість: вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (134). – С. 45-52


  "У статті йдеться про особливості вивчення біографії Павла Грабовського у школі (загальноосвітній та вищій) на уроках української літератури та на лекціях і практичних заняттях з історії української літератури у ВНЗ за мемуарною та епістолярною ...
1018317
  Кісєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кісєльов. – К., 1940. – 135с.
1018318
  Кисєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисєльов. – К., 1949. – 44с.
1018319
  Кисельов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисельов. – К., 1951. – 192с.
1018320
  Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с. – ISBN 5-7763-1665-0


  У посібнику даються поради щодо вивчення життя і творчості українського письменника революціонера-демократа П.А.Грабовського, який самовіддано служив свєму народові, закликав його до боротьби за знищення експлуататорського ладу.
1018321
   Павло Григорович Кравчук : (до 70-річчя від дня народження) // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (103). – С. 6. – ISSN 1562-1146


  11 жовтня 2014 р. відсвяткував свій ювілей заслужений професор ХНМУ, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Павло Григорович Кравчук.
1018322
  Грицай С. Павло Григорович Ріттер - фундатор української національної індології : бібліогр. покаж. творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 236-247. – ISSN 2075-1222
1018323
  Берзін П.С. Павло Дмитрович Колосовський та його спроби поєднати історичні і філософські методи у кримінальному праві // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 275-284. – ISBN 978-617-7020-05-8
1018324
  Казакевич О. Павло Житецький і "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 64-72. – ISSN 0869-3595
1018325
  Глущенко В. Павло Житецький і типологія слов"янских мов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 45-52. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1018326
  Грінішина І.В. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / І.В. Грінішина, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1018327
  Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
1018328
  Казакевич О. Павло Житецький: (до 170-річчя з дня народження) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-47. : Фото. – Бібліографія: с. 91-92 (45 назв)
1018329
  Ковальчук Є.І. Павло Жолтовський - дослідник сакрального мистецтва Волині // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 48-58. – ISBN 978-966-651-576-9
1018330
  Тельнюк С.В. Павло з Мукунги / С.В. Тельнюк. – Київ : Веселка, 1981. – 184 с.
1018331
  Фащенко В.В. Павло Загребельний / В.В. Фащенко. – К., 1984. – 207с.
1018332
  Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
1018333
  Галич О.А. Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1018334
  Шевченко О. Павло Загребельний: "Мої молитви - це мої книжки" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Павло Загребельний - письменник, якого читають".
1018335
  Загребельный М.П. Павло Загребельный / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
1018336
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISSN 1992-5557
1018337
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його Шевченківська археографічна діяльність // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 185-212. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "В українській діяспорній гуманітаристиці ХХ ст. однією з ключових постатей по праву вважається Павло Зайцев (1886–1965)1. Як наголосив Ю. Бойко, в галузі шевченкознавства “на еміграції він є найвидатнішим знавцем. Проф. Зайцев був одним із ...
1018338
  Вишенський О.А. Павло Зелінський / О.А. Вишенський. – Одеса, 1970. – 64с.
1018339
  Ніколайчук Д. Павло Іванович Гессе – київський цивільний губернатор: етапи життєвого шляху та службової діяльності. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 137-151. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1018340
  Вовк О.І. Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор Харківського університету : до 165-річчя з дня народження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 135-139. – ISSN 2312-5675
1018341
  Литвинов М О. Павло Іванович Новгородцев: житєвий шлях ( спроба біографічної реконструкції) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.15-24
1018342
  Медведска Л.О. Павло Іванович Пестель / Л.О. Медведска. – К, 1964. – 157с.
1018343
  Бабко В.Я. Павло Ілліч Новиков / В.Я. Бабко. – Харьков : Прапор, 1971. – 92 с. : іл. – (Ленінської гвардії бійці)
1018344
  Реп"ях С.П. Павло Кирилович Сич / Реп"ях С.П. – Київ, 1975. – 62 с.
1018345
  Акімочкіна Олександра Павло Кішко, заступник директора "Прем"єр Експо". Туристичний ринок щороку зростає на 20 відсотків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108
1018346
  Клімкін П. Павло Клімкін: З Байденом "пропетляти" у Зеленського не вийде / Espreso TV // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1018347
  Садівничий В. Павло Ковалевський - редактор і видавець медичної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 114-123


  У контексті розвитку медичної періодики та науково-галузевої соціальної комунікації досліджено діяльність доктора медицини, одного із засновників психіатрії в Україні, професора П. Ковалевського. В контексте развития медицинской периодики и ...
1018348
  Середа О. Павло Ковжун - редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 150-160. – ISSN 2524-0315
1018349
  П Ю.І. Павло Ковжун // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 212
1018350
  Табачковський В.Г. Павло Копнін очима молодшої генерації філософів-шістдесятників // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 51-60
1018351
  Йолон Петро Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.53-70. – ISSN 0235-7941
1018352
  Грабовська І. Павло Копнін: засновник сучасної київської філософської школи // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1018353
   Павло Коробчук - лауреат премії ім. Б. Нечерди / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 15


  Павло Коробчук навчався на відділенні сходознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює в сфері журналістики. Працював у Gazeta.ua, vvnews.info, UAINFO.ORG.
1018354
  Студинський К.Й. Павло Леонтович / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 1. – 1923. – 83 с. – Окр. відб. Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів: Hакл. Т-ва. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1921, т. 131-132. - Заголовок та зміст паpал. нім.
1018355
   Павло Лехновський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-62
1018356
  Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
1018357
  Лотоцька М. Павло Лотоцький: справа всього життя // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 201-202
1018358
   Павло Максимович Федченко
1018359
  Розсоха Л. Павло Маляр / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
1018360
   Павло Матвійович Горобець. – Х, 1965. – 22 с.
1018361
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 60-62. – ISSN 2308-9636
1018362
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський Павло Семенович (1919-2001) - український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, викладач КДУ, декан юоидичного факультету (1974-1983).
1018363
  Панченко К.Н. Павло Миколайович Першин. / К.Н. Панченко, Н.Г. Іванова. – К., 1971. – 68с.
1018364
  Рева Л. Павло Миколайович Попов - визначний літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 180-183
1018365
  Білецький О.І. Павло Миколайович Попов / О.І. Білецький , акад. та інш. ; АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 32 с. – (Вчені Української РСР)
1018366
  Хінкулов Л. Павло Миколайович Попов (1890-1971) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 176-177
1018367
  Чистяк Д. Павло Мовчан - лавреат Міжнародної премії імені Наджі Наамана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13
1018368
  Каревин А. Павло Мовчан: "Це брехня абсолютна!" : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Общество "Просвіта" устроило мероприятие, посв. памяти Ивана Огиенко, укр. политического деятеля, которого ныне превозносят как "великого украинца", "выдающегося ученого", "борца за духовное возрождение Украины" и т. п. В мероприятии принял участие ...
1018369
  Мосенкіс Ю. Павло Мовчан: Космос і Слово, "і зоряна - в душі - речовина..." / Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 1, 3
1018370
  Строкаль О.М. Павло Мовчан: творець слів і смислів / Олександр Строкаль ; [передм. Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 202, [6] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-605-013-1
1018371
  Дмитрієва О. Павло Мокрос - укладач друкованого каталогу української книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру укладача "Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки" (1912).
1018372
  Шокало О. Павло Муравський - митець і педагог // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 12-13


  До 100-літнього ювілею видатного хорового диригента й педагога сучасності.
1018373
  Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя / Ольга Бенч. – Київ : Дніпро, 2002. – 664с. – ISBN 966-578-108-1
1018374
   Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
1018375
   Павло Олексійович Загороднюк (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
1018376
  Станішевський Ю.О. Павло Павлович Вірський / Ю.О. Станішевський. – К., 1962. – 46с.
1018377
  Обручар А. Павло Павлович Чучка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 117-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1018378
  Чухліб Т. Павло Павлюк (1596-1638) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 43-47


  Павлюк (Бут) Павло Михнович — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
1018379
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – К., 1964. – 126с.
1018380
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 214с.
1018381
  Журавльов Д.В. Павло Петрович Скоропадський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 314-320. – ISBN 978-966-14-1182-0
1018382
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Коломієць Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214Л. + Додатки: л.201-214. – Бібліогр.: л.177-200
1018383
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Автореф дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Коломієць Н.А; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.: 7 назв
1018384
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882-1947 рр.) / Н.А. Коломієць; Під ред. Г.Д.Казьмирчука. – Київ : Основа, 2005. – 78с. – ISBN 966-699-095-4


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
1018385
  Сторчай О. Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 271-283. – ISSN 1992-5557
1018386
   Павло Полуботок - український гетьман. – Київ : Либідь, 1990. – 48с. – ISBN 5-11-001773=5
1018387
  Василенко Н.П. Павло Полуботок : з приводу двісталітньої річниці його смерти (29.XII.1724) // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 513-542. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
1018388
  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [ Видавець Наталія Брехуненко ], 2009. – 64 с. – На обкл.: Про Україну з гонором і гумором. – (Гетьмани). – ISBN 978-966-02-5157-1
1018389
  Шкурка М. Павло Полуботок : Притсвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – 16-19. – ISSN 1814-5078
1018390
  Журавльов Д.В. Павло Полуботок // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 241-244. – ISBN 978-966-14-1182-0
1018391
   Павло Полуботок // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8137-97-6
1018392
  Ромащенко Л. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? : (Роздуми над романом Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С, 79-86. – (Філологічні науки)
1018393
   Павло Полянський держсекретар МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1018394
  Малко Р. Павло Полянський: "Хочемо, щоб Міністерство освіти більше не мало стосунку до грошових потоків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561
1018395
  Міщук С.М. Павло Попов - дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920-1930-і роки) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7


  В статье отражен научный вклад известного ученого Павла Николаевича Попова в сохранении и научном исследовании древностей, професор каф. історії української літератури Київського держ. ун-ту (1934). Э про діяльність В.М. Перетца, С.І. Маслова, М.І. ...
1018396
  Вавилова І. Павло Попович. Перший українець у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 16-23. – ISSN 1819-7329
1018397
  Коваленко С.Д. Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 186-197. – ISSN 2415-7422
1018398
  Чернов А. Павло Потоцький: колекціонер і мусагет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
1018399
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 108-113. – ISBN 966-594-644-7
1018400
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1018401
  Шишкалова Н.Г. Павло Романович Попович (1930-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1018402
  Салата С.А. Павло Романчук – уродженець Сіверщини і директор Київської астрономічної обсерваторії / С.А. Салата, В.О. Константинов // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 357-360. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
1018403
  Наулко В.І. Павло Рябков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 57-59. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
1018404
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104
1018405
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон: "Математика - найінтелектуальніша з наук" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1018406
   Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 403, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-750-4
1018407
  Осташко Тетяна Сергіївна Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється роль П. Скоропадського в організації та поширенні гетьманського руху в середовищі української еміграції, розглядається процес персоніфікації роду Скоропадських у ході реалізації концепції дідичної української монархії.
1018408
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4516-4
1018409
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4058-9
1018410
  Михайлова О. Павло Скоропадський - політик та державотворець / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 18


  Саме про це - нова книжка Ольги Михайлової, історика, політолога, автора "Дня".
1018411
  Реєнт О. Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-82-5
1018412
  Рум"янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909


  До 140- річчя з дня народження.
1018413
  Гай-Нижник Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність / Павло Гай-Нижник. – Київ : Крок, 2019. – 626, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-517-0
1018414
  Солдатенко В. Павло Скоропадський і доля гетьманату // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 44-52. – ISSN 1819-7329
1018415
  Савченко Г.П. Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 164-174
1018416
  Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / О. Білодід, В. Панченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 88с. – Бібліогр.: с. 86. – (Бібліотека українця)
1018417
  Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постановки проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 118-123
1018418
  Сидорчук Т. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 525-538. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1018419
  Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
1018420
  Скринченко В. Павло Скоропадський, останній лицар Гетьманщини // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 175-184. – ISSN 0320-8370
1018421
  Павличко Д. Павло Скоропадський. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 4-5
1018422
  Ляпіна Т. Павло Скоропадський. Формування особистості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1018423
  Рябий М. Павло Скоропадський: зрадник чи герой? / спілкувався Вадим Вітковський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 4-5


  Микола Рябий розповідає про УНР, Скоропадського та історичні шляхи України.
1018424
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1018425
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня ( № 43 ). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1018426
  Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін; Державний комітет архівів України. Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – Київ, 2003. – 282с. – ISBN 966-8225-10-4
1018427
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 30-37. – ISSN 0868-9644
1018428
  Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 328-338. – ISBN 978-617-7062-24-9
1018429
  Папакін Георгій Володимирович Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про практично недосліджений у сучасній історіографії період життя й діяльності Павла Скоропадського. Опинившись у січні 1919 р. у Німеччині, гетьман упродовж наступних двох років зазнав ідеологічної трансформації, остаточно ...
1018430
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
1018431
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
1018432
  Папакін Г. Павло Скоропадський: постать на тлі епохи // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 6-10
1018433
  Єрмольєв Ю.М. Павло Соломонович Кнопов : (до 75-річчя від дня народження) / Ю.М. Єрмольєв, В О. Іванов, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 6-8. – ISSN 0868-6904
1018434
  Гордієнко Д. Павло Степанович Сохань: шлях у віки / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 649-656. – ISSN 2310-3310
1018435
  Коваль Р. Павло Степанович Щириця (17.01.1938 - 18.09.2020) // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 4
1018436
  Журавльов Д.В. Павло Тетеря // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 173-176. – ISBN 978-966-14-1182-0
1018437
  Печеранський І.П. Павло Тихомиров : життєвий шлях та філософська спадщина / І.П. Печеранський ; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 180 с.
1018438
  Печеранський І. Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.83-85
1018439
  Подранецька Н. Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини ..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1018440
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 7


  Однією з найяскравіших сторінок біографії П. Тичини є його диригентська діяльність.
1018441
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 6-7
1018442
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 6
1018443
  Донець Г. Павло Тичина - лицар рідної мови


  Маловідомі сторінки подвижника українського духу
1018444
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 207 с.
1018445
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ, 1975. – 196с.
1018446
  Косінова О. Павло Тичина - маестро поетичного слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
1018447
  Опанасюк І. Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу
1018448
  Снігур Т.В. Павло Тичина - перекладач чеських пісень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 527-531


  На прикладі збірника "Чеські, моравські та словацькі народні пісні" досліджується схожість української та чеської народної творчості. З"ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин ...
1018449
  Плитник О.М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 7


  До 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
1018450
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1941. – 58с.
1018451
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1949. – 43с.
1018452
  Бойко І.З. Павло Тичина / І.З. Бойко. – К., 1951. – 140с.
1018453
  Іщук А.О. Павло Тичина / А.О. Іщук. – К., 1954. – 164с.
1018454
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1958. – 111с.
1018455
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1981. – 258с.
1018456
  Губар О.І. Павло Тичина / О.І. Губар, Л.М. Чернець. – Київ, 1984. – 262 с.
1018457
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто біографію і творчість П. Тичини на тлі історичної доби, простежено, коли поет перейшов від символізму до естетики соцреалізму. Авторка аналізує джерела творчості митця й особливості його поетики.
1018458
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 24-30. – ISSN 0130-5263
1018459
  Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1018460
  Верба А. Павло Тичина в Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 220-221
1018461
  Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 212-225. – ISSN 2308-1902
1018462
  Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема "Сковорода"на тлі епохи : Спогади і спостереження / Ю. Лавріненко. – Київ : Сучасність, 1980. – 64с.
1018463
  Кот С. Павло Тичина і культурна спадщина України // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 84-93. – ISSN 0131-2685
1018464
  Дацюк Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 2
1018465
  Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи
1018466
  Охріменко О.Г. Павло Тичина і світова література / О.Г. Охріменко, П.П. Охріменко. – Суми, 1996. – 32с.
1018467
  Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара : Стаття шоста: Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини
1018468
  Шаховський С.М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина. / С.М. Шаховський. – Київ, 1968. – 219с.
1018469
  Параскевич П. Павло Тичина: прижиттєві й посмертні оцінки, дискусії, роздуми про поета // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 129-141. – ISBN 978-966-2133-57-3
1018470
  Прокопчук В.С. Павло Троїцький - священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 454-474. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1018471
  Немченко І. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника "Степ" (1886) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 52-65. – ISBN 978-966-493-297-1
1018472
  Костриця Микола Павло Тутковський - учений - енциклопедист (до 150-річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1018473
  Дикань К.В. Павло Тутковський – зірка української науки : (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя заснування НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 85-92. – ISSN 1025-6814
1018474
  Тельнюк С.В. Павло Тычина / С.В. Тельнюк. – М., 1974. – 276с.
1018475
  Дузь І.М. Павло Усенко / І.М. Дузь. – К., 1958. – 136с.
1018476
  Горлач Л.Н. Павло Усенко / Л.Н. Горлач. – Київ, 1976. – 46с.
1018477
  Берзін П.С. Павло Федорович Старк-викладач Київського Костянтинівського військового училища // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 980-995. – ISBN 978-617-7020-05-8
1018478
  Ротман М.Є. Павло Федорович Терек / Ротман М. Є. – Ужгород, 1973. – 103 с.
1018479
  Берестень Ю.В. Павло Федорович Тушкан - фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров"я початку XX століття / Ю.В. Берестень, В.І. Мороз // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 106-130. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено біографічні віхи та обставини науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності П.Ф. Тушкана - директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.
1018480
   Павло Филипович // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – К., 1997. – С. 83-94
1018481
  Жулинський М.Г. Павло Филипович // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 302-310. – ISBN 966-539-441-Х
1018482
  Заславський І.Я. Павло Филипович // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 149-153
1018483
  Александрова Г. Павло Филипович "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 22-35. – ISSN 0236-1477


  Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність традицій в українському порівняльному літературознавстві. У центрі уваги постають дослідники літературознавчої науки: В. Перетц, М. Зеров, М.Максимович, М. Драгоманов, О. Білецький, Л. ...
1018484
  Жулинський М. Павло Филипович (1891-1937) : оригінальний поет, учений, перекладач // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 386-391. – ISBN 978-966-06-0598-5
1018485
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття


  У статті аналізується рецепція постаті Євгена Гребінки, стильових рис його творчості, взаємин із Тарасом Шевченком у студіях Павла Филиповича 1920-х років
1018486
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 155-165. – ISBN 978-966-493-554-5
1018487
  Поліщук В.Т. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 103-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1018488
  Поліщук В. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 77-84. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті аналізуються погляди П.Филиповича на український, російський і західноєвропейський романтизм, а також оцінка вченим особливостей розвитку української літератури перших десятиліть ХІХ століття. В статье анализируются взгляды П.Филиповича на ...
1018489
  Поліщук В. Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 137-148. – ISBN 978-966-493-285-8
1018490
   Павло Хобзей - заступник міністра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра освіти та науки львів"янина, проректора Українського католицького університету із науково-педагогічної роботи Павла Хобзея. У 1982 році Павло Кузьмович закінчив механіко-математичний ...
1018491
  Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 228-236
1018492
  Герасичева В.В. Павло Христюк: втілення ідей соціалізації землі в Законі УНР "Про землю" від 30 січня 2018 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-617-7777-14-3
1018493
  Федорченко А. Павло Чубинський - "бориспільський Шевченко" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 9-12
1018494
  Мишанич С. Павло Чубинський - автор українського гімну / Степан Мишанич. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 87 с. – (Бібліотека українця)
1018495
  Чернега П. Павло Чубинський - велетень української етнографії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
1018496
  Церковняк О. Павло Чубинський - вчений, великий патріот України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-125
1018497
  Оверчук О. Павло Чубинський - зачинатель контекстуального напрямку у вітчизняній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 95-101
1018498
  Білоус В. Павло Чубинський - організатор етнографічного вивчення фіно-угорських і самодійських народів. Особисті дослідження // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 185-210. – ISBN 978-966-02-8837-9
1018499
  Дудко В. Павло Чубинський - учасник літературного вечора в Петербурзі (січень 1861) // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 147-150. – ISBN 978-966-2449-92-1
1018500
  Наулко В. Павло Чубинський - Федір Вовк: естафета поколінь // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 5-11
1018501
   Павло Чубинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 198-199
1018502
  Чередниченко Д.С. Павло Чубинський / Д.С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-001-6
1018503
  Литвин В.М. Павло Чубинський : бібліогр. покажчик : до 170-річчя від дня народж. / Володимир Литвин. – Бориспіль : Кузьмичова Р.Ю., 2009. – 42 с. – (Серія "Літературна Бориспільщина. Бібліографія" ; вип. 1)
1018504
   Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1814-5078


  Про Павла Чубинського (1839-1884). Є текст гімну України
1018505
   Павло Чубинський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8137-97-6
1018506
   Павло Чубинський // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 52-55. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
1018507
  Наумовська О. Павло Чубинський та фольклористика другої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 45-50
1018508
  Березовська О.В. Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 69-79. – ISSN 0320-9466
1018509
  Мицик В. Павло Чубинський у Млієві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 14
1018510
  Зиль А. Павло Чубинський: енергія душі та розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 8


  Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" і ...
1018511
  Югов А.К. Павлов / А.К. Югов. – Москва, 1954. – 271с.
1018512
  Розенталь И.С. Павлов / И.С. Розенталь. – Москва : Медгиз, 1963. – 147 с.
1018513
   Павлов Борис Александрович. Выставка произведений. Каталог. – М., 1981. – 10с.
1018514
  Самойлов В.О. Павлов в Петербурге / В.О. Самойлов, А.С. Мозжухин. – Л, 1989. – 332с.
1018515
   Павлов Василь Терентійович (1915-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1018516
   Павлов Володимир Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 179. – ISBN 978-617-573-038-6
1018517
  Уэллс Г.К. Павлов и Фрейд / Г.К. Уэллс. – М, 1959. – 608с.
1018518
  Марцинковская Т.Д. Павлов Иван Петрович (1849-1936) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 82-85. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1018519
  Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 268. – ISBN 96966-8060-04-0
1018520
   Павлов Платон Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 205. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1018521
   Павлов Платон Васильович (1823-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1018522
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 98
1018523
   Павлов Сергій Валентинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 186-187 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018524
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 196. – ISBN 978-966-439-961-3
1018525
   Павлов Сергій Валентинович (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106-107. – ISBN 966-95774-3-5
1018526
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99
1018527
   Павлова Віра Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187-188 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018528
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197. – ISBN 978-966-439-961-3
1018529
   Павлова Віра Петрівна (1928) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 107. – ISBN 966-95774-3-5
1018530
   Павлова Олена Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1018531
  Хоменко О. Павлова пошта. Поезія Павла Вольвача в координатах межичасся // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 3
1018532
  Котов К.Є. Павлова халепа : (Оповідання) / К.Є. Котов. – Катеринослав : Тип. К.А. Андрущенка, 1913. – 20 с.
1018533
  Цырлин И.И. Павлович / И.И. Цырлин. – М., 1958. – 48с.
1018534
  Шудря Є. Павлович Юрій Юрійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 34-36. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1018535
  Бурім Д. Павлові Степановичу Соханю - 80 / Д. Бурім, О. Маврін // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 7-13. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1018536
   Павлові Тичині : Збірник присвячений сімдесятиріччю з дня народження і п"ятдесятиріччю літературної діяльності поета. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 390, [2] с.
1018537
   Павлово: город над синей Окой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 78-81 : Фото
1018538
   Павловск-Слуцк. – Л. – 29с.
1018539
  Земцов С.М. Павловск / С.М. Земцов. – Москва, 1947. – 47 с.
1018540
   Павловск. – М, 1952. – 116с.
1018541
   Павловск. – Москва, 1956. – 40 с.
1018542
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1970. – 103 с.
1018543
   Павловск. – Ленинград, 1971. – 159 с.
1018544
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1972. – 104 с.
1018545
   Павловск. – Ленинград, 1976. – 446 с.
1018546
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – Ленинград, 1980. – 135 с.
1018547
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – 4-е изд, испр. и доп. – Ленинград, 1980. – 155 с.
1018548
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 135 с.
1018549
  Беланина В.А. Павловск / В.А. Беланина. – Ленинград : [б. и.], 1988. – 32 с.
1018550
  Беланина В.А. Павловск : дворцово-парковый ансамбль : альбом / авт. текста и сост. В.А. Беланина. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 383 с. : ил. ; в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-289-00469-6
1018551
  Кучумов А.М. Павловск, Путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. – Л., 1975. – 112с.
1018552
  Курбатов В. Павловск. Худ.-ист. очерк и путевод. / В. Курбатов. – 2-е изд. – 244с.
1018553
  Бирюков Д.А. Павловская физиология-ценный вклад в естественно-научные основы диадектического материализма / Д.А. Бирюков. – Л., 1951. – 36с.
1018554
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
1. – 1954. – 644с.
1018555
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
2. – 1955. – 508с.
1018556
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
Т. 3. – 1957. – 492с.
1018557
  Соколов-Митрич Дмитрий Павловские охоты : Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-155 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1018558
   Павловские среды. – МоскваЛ.
1. – 1949. – 360с.
1018559
   Павловские среды. – МоскваЛ.
2. – 1949. – 627с.
1018560
   Павловские среды. – МоскваЛ.
3. – 1949. – 516с.
1018561
  Матвеев А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – Москва; Ленинград, 1931. – 72 с.
1018562
   Павловский дворец-музей и парк в г.Слуцке. – Л, 1940. – 72с.
1018563
  Марголин М.Б. Павловский дворец-музей художественного убранства : проспект / М.Б. Марголин, А.М. Кучумов. – Ленинград, 1962. – 20 с.
1018564
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район Горьковской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Суворова Г.Т.; МВО РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1018565
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район. Экономический очерк / Г.Т. Суворова. – Горький, 1955. – 116с.
1018566
  Талепоровский В.Н. Павловский парк / В.Н. Талепоровский. – Пб., 1923. – 139с.
1018567
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – Л., 1954. – 128с.
1018568
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1955. – 128 с.
1018569
  Иванова О.А. Павловский парк / О.А. Иванова. – Ленинград, 1956. – 124 с.
1018570
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 4-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 99с.
1018571
  Марголин М.Б. Павловский парк : проспект / М.Б. Марголин, В. Бетаки. – Ленинград, 1962. – 24 с.
1018572
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1964. – 152с.
1018573
   Павловский парк. – Ленинград, 1968. – 83 с.
1018574
  Саркисов С.А. и др. Павловское учение и некоторые теоретические проблемы современной неврологии и психиатрии / С.А. и др. Саркисов. – М., 1963. – 100с.
1018575
  Квасницький О.В. Павловське вчення - в практику тваринництва / О.В. Квасницький. – К., 1954. – 23с.
1018576
   Павловський Олександр Дмитрович (1857-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355-356. – ISBN 978-966-439-754-1
1018577
  Марценюк Р. Павловський П.Ф.: штрихи до портрету репресованого бібліотекаря (за матеріалами архівно-слідчої справи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1018578
  Єфіменко М.Г. Павлоград / М.Г. Єфіменко, М. Теселько. – Дніпропетровськ, 1967. – 62с.
1018579
   Павлоград. – К, 1976. – 44с.
1018580
  Теселько М.П. Павлоград / М.П. Теселько, М.Г. Ефименко. – Днепропетровск, 1983. – 96с.
1018581
   Павлоград. – Київ : Мистецтво, 1985. – 95с.
1018582
   Павлоградский народный историко-революционный музей имени XXII съезда КПСС. – Москва : Советская Россия, 1962. – 24с.
1018583
  Марочко В. Павлоградське повстання // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 318-319. – ISBN 978-617-642-388-1


  Павлоградське повстання - повстання селян, що почалося 4 квітня 1930 року. Центрами повстання стали села Богданівка і Тернівка поблизу міста Павлограда.
1018584
  Семенов П.Е. Павлодар-Экибастузский ТПК / П.Е. Семенов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору.- Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР" / составитель библиотечки Виктор Сергеевич Варламов)
1018585
  Потічний П.Й. Павлокома. 1441-1945 : Історія села / Петро Й. Потічний. – Торонто; Львів : Фундація Павлокома, 2001. – 604с., карта : фотоіл.
1018586
   Павлу Івановичу Орлову - 60 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
1018587
  Маврін О. Павлу Степановичу Соханю - 80 // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 129-130.
1018588
   Павлу Юрійовичу Бурбану - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1018589
  Инчин А.И. Павлуха-партизан / А.И. Инчин. – Саранск, 1984. – 104с.
1018590
   Павлуха-партизан. – К, 1988. – 571с.
1018591
  Дмитрієв В.С. Павлуцький Григорій Григорович / В.С. Дмитрієв, О.В. Ляпіна, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 269. – ISBN 96966-8060-04-0
1018592
  Денисенко О. Павлуцький Григорій Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-129. – ISBN 966-02-3530-5
1018593
  Шудря Є. Павлуцький Григорій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 16-21. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1018594
   Павлуцький Григорій Григорович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1018595
   Павлуцький Григорій Григорович (1861 - 1924) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 459. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1018596
  Григорьев К. Павлыш - продолжение легенды / К. Григорьев. – Москва, 1976. – 96с.
1018597
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1979. – 399с.
1018598
  Журавльов Д.В. Павлюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 124-127. – ISBN 978-966-14-1182-0
1018599
   Павлюк Іван Адамович (1915-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1018600
   Павлюк Сергій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
1018601
   Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 87, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 37. – Бібліогр.: с. 34-36. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
1018602
  Винниченко І. Павльсон Отто (Антон Михайлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 348. – ISBN 978-966-7863-77-7
1018603
  Махно В. Павнд & Лорка: поет у пейзажі // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-32
1018604
  Привалова Е.Л. Павниси - Pavnissi / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1977. – 165с.
1018605
  Московкина Э.Г. Паводки на реке Даугава за историческое время / Э.Г. Московкина. – Рига, 1960. – 156с.
1018606
  Почаєвець О.О. Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел / О.О. Почаєвець, З.В. Розлач // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2014. – Вип. 101. – С. 259-272. – ISSN 0507-2166


  У статті розглянуто руслові процеси на річках басейну Стрия. Встановлені багаторічні цикли коливань стоку річок, виділені та класифіковані паводки. Визначено вплив паводків на морфологічні перетворення річкових русел.
1018607
  Петенков А.В. Паводки рек средне-сибирского плоскогорья, анализ их формирования и методика расчета : Автореф... канд. географ.наук: 11-696 / Петенков А.В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л.
1018608
  Приходько М.М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1018609
  Баужа Т.О. Паводковий стік в холодний період року на території басейну р. Ріка та його розрахункові характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 73-80


  Дана оцінка результатам багаторічних спостережень за максимальним стоком холодного періоду в басейні р. Ріка. Виконано оцінку однорідності та стаціонарності рядів спостережень паводкового стоку за сумарною інтегральною кривою, за статистичними ...
1018610
  Олиферов А.Н. Паводкорегулирующие мелиорации в горных районах // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 55-59. – Бібліогр.: 3 назви
1018611
  Смольников А.С. Паводок / А.С. Смольников. – М., 1957. – 96с.
1018612
  Зорин И.А. Паводок / И.А. Зорин. – Ижевск, 1970. – 48с.
1018613
  Алексеев В.А. Паводок : стихи / Алексеев В.А. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 44 с.
1018614
  Лиханов А.А. Паводок: Повести и рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1977. – 394с.
1018615
   Павсания. Описание Еллады или Путешествие по Греции во II-м веке по Р.Х. : с приложением статей: Историко-литературное значение Павсании, Краткий очерк истории греческого искуства, Родословные таблицы еллинских династий и пр. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – 8, CXXXXVII, с. 149-839
1018616
  Зінченко А. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків / А. Зінченко, Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше для паркових зелених зон м. Києва проведені еколого-фауністичні дослідження видових комплексів павуків-герпетобіонтів. Виявлено 29 видів які належать до 22 родів та 11 родин. Наведено розподіл видів павуків-герпетобіонтів по дослідженим парковим ...
1018617
  Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та екологічні особливості павуків-дендробіонтів урочища Зміїні острови. Виявлено 26 видів павуків з 14 родів та 7 родин. Встановлено приуроченість окремих видів павуків до певних видів рослинності. Подано список видів павуків ...
1018618
  Гриник Є. Павуки (ARACHNIDA, ARANEI) ландшафтного заказника "Яхнівський" (Київська область) / Є. Гриник, Є. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 33-37. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1018619
  Мелещук Л.І. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України / Л.І. Мелещук, М.М. Федоряк // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 151-164. – ISSN 1727-0200
1018620
  Сінгаєвський Є. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна / Є. Сінгаєвський, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та фенологію павуків підстилки штучних ялиново-дубових лісів у долині ріки Стугна. Відмічено 66 видів з 46 родів і 16 родин. Виділено домінуючі види і наведено дані щодо їх фенології і змін динамічної щільності. Наведено дані ...
1018621
  Сінгаєвський Є. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість / Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад двох груп павукоподібних, мезостигматичних кліщів та павуків в зелених зонах міста Києва та передмісті. Показано, що видове різноманіття мезостигмат у міських парках менше ніж зелених зонах передмістя. Виявлено: 63 види ...
1018622
  Трубай В. Павутина // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 8-18
1018623
  Акутагава Р. Павутинка : вибрані новели / Акутагава Рюноске ; пер. з яп. І. Дзюб. – Львів : Піраміда, 2006. – 232 с. – (Майстри українського перекладу). – ISBN 966-8522-71
1018624
  Чумак П.Я. Павутинні кліщі (Tetranychidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено видовий склад і кормові рослини павутинних кліщів, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України та біологічні заходи боротьби з ними.
1018625
  Питель М. Павутиння / М. Питель. – Пряшів, 1955. – 84с.
1018626
  Іваніченко Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики : документально-публіцистичне дослідження / Юрій Іваніченко, Михайло Львовській. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-435-163-5
1018627
  Букович Д.М. Павутиння омани. / Д.М. Букович. – Ужгород, 1974. – 128с.
1018628
  Исмайлов Хамид Павшие жизнью храбрых : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 80-96. – ISSN 0130-7673
1018629
  Каринцев Н.А. Паганини : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 64 с.
1018630
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303 с.
1018631
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – М. : Правда, 1986. – 381 с.
1018632
  Каринцев М.О. Паганіні / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 55 с.
1018633
   Паганское царство, или Долина тысячи храмов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 52-58 : Фото
1018634
  Зубар В.В. Пагіння / В.В. Зубар. – К, 1959. – 85с.
1018635
  Дунаев В.А. Пагматика Ч.Морриса. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дунаев В.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 22л.
1018636
  Гнатюк І.Ф. Паговіння : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 31 с.
1018637
  Чандар К. Пагони бурі / К. Чандар. – Київ : Молодь, 1972. – 199 с.
1018638
   Пагони на новому грунті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 року.
1018639
  Сандул В.О. Пагорб Слави у Черкасах / В.О. Сандул. – Дніпропетровськ, 1983. – 47с.
1018640
   Пагсан-Джосан : история и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. – 264с.
1018641
  Карнович Е.П. Пагуба: Ист. роман. / Е.П. Карнович. – Москва, 1990. – 203с.
1018642
  Кастело Бранко Камило Пагубная любовь : роман. Новеллы : пер. с порт. / Камило Кастело Бранко. – Москва : Художественная литература, 1990. – 461с.
1018643
  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек. – М., 1992. – 304с.
1018644
  Замирская Ю.Е. Пагубность историцистских теорий для общественного и личностного сознания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 146-148
1018645
  Глинка-Янчевский С.К. Пагубные заблуждения : По поводу сочинения К.Ф. Хартулари: "Право суда и помилования, как прерогативы российской державности" ; (Критический обзор юридических новшеств) / С. Глинка-Янчевский. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, 1899. – [4], II, 189 с.


  Хартулари, Константин Федорович (1841-1908).
1018646
  Размеров В. Пагубные плоды вековой несвободы : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
1018647
  Деглин В.Я. Пагубные пристрастия / В.Я. Деглин. – М, 1972. – 80с.
1018648
  Садовский В.Л. Пагубный дух / В.Л. Садовский. – Пенза, 1957. – 34 с.
1018649
  Бузуев В.М. Пагуош это мир. / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1960. – 90с.
1018650
  Полещук А.Л. Падает вверх / А.Л. Полещук. – М, 1964. – 222с.
1018651
  Григорян А С. Падает снег / А С. Григорян. – Москва, 1972. – 216 с.
1018652
  Пуиг М. Падает тропическая ночь : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 3-131. – ISSN 1130-6545
1018653
   Падарунак. – Мінськ, 1958. – 208с.
1018654
  Горбатюк В. Падають жолуді // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 84-138. – ISSN 0131-2561
1018655
  Ленч Л.С. Падающая башня / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 205с.
1018656
  Сердобольский О.М. Падающее яблоко / О.М. Сердобольский. – Л., 1989. – 62с.
1018657
  Жупан И.В. Падающие звезды / И.В. Жупан. – Ужгород, 1968. – 132с.
1018658
  Зорин В.Г. Падающие огни / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1968. – 247с.
1018659
  Ашк У. Падающие стены : роман / Упендранатх Ашк ; пер. с хинди Р. и П. Баранниковых. – Москва : Издание иностранной литературы, 1961. – 188 с.
1018660
  Делилло Дон Падающий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-180. – ISSN 1130-6545
1018661
  Горчаков О.А. Падающий дождь / О.А. Горчаков. – М., 1971. – 285с.
1018662
  Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост : романы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 407 с.
1018663
  Самсонов М.Н. Падающий минарет / М.Н. Самсонов. – Ташкент, 1968. – 121 с.
1018664
  Гайдарова Ф.А. Падежи и их функции в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Гайдарова Ф.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1018665
  Джаббарзаде И.Х. Падежи имер существительных в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббарзаде И. Х.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1959. – 24л.
1018666
  Ходова К.И. Падежи с предлогами в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1971. – 192с.
1018667
  Собинникова В.И. Падежные и предложно-падежные формы в русском языке в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1977. – 112с.
1018668
  Новикова А.С. Падежные отношения в Саввиной книге. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1018669
  Гришина Наталья Михайловна Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гришина Наталья Михайловна; АНС Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1979. – 30л.
1018670
  Сесиашвили Т.М. Падежные формы немецких имен существительных и их преподавание в 5-6 классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сесиашвили Т.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 30л.
1018671
  Шакибаев С. Падение "Большого Туркестана" / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1972. – 287 с.
1018672
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе : Исторические очерки Е.В. Тарле. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф. – (Свободное знание : Собр. общедоступ. очерков, ст. и лекций рус. ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Л.И. Петражицкого, пр.-доц. В.В. Сиповского и проф. В.М. Шимкевича)
Ч. 1. – 1907. – [4], 206, [1] с.
1018673
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России / Е.В. Тарле. – 2-е дополн. изд. – Птгр., 1924. – 187с.
1018674
  Пачулиа В.П. Падение Анакопии : легенды Кавказкого Причерноморья / В.П. Пачулиа. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
1018675
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Московском политехническом музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – IV, 161 с. – (Культурно-историческая библиотека ; № 2)
1018676
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Моск. политехн. музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. – VIII, 169 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого ; № 2)


  Имеется электронная копия в РГБ
1018677
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва : [Воениздат], 1975. – 33 с. с ил. – На обл. : Молодежи о Вооруженных Силах СССР/ - Авт. указан в вып. дан.
1018678
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва, 1984. – 33с.
1018679
  Щербина В.Р. Падение Берлина. / В.Р. Щербина. – Москва, 1950. – 32с.
1018680
  Андреев А. Падение Берлина. Записки военных корреспондентов "Комсомольской правды" / А. Андреев, Л. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 84 с. : ил.
1018681
  Павленко П. Падение Берлина: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1950. – 95с.
1018682
  Солошенко В.В. Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 114-123. – ISBN 978-966-136-196-5
1018683
  Осинский В. Падение вверх / В. Осинский. – Тбилиси, 1989. – 301с.
1018684
  Коничев К.И. Падение Галактиона Перинина. / К.И. Коничев. – М., 1965. – 48с.
1018685
   Падение города : Сборник американских радиопьес. – Москва : Искусство, 1974. – 254с. – (Радиопьесы мира)
1018686
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1926. – 72с.
1018687
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – 6-е изд. – Москва, 1932. – 171 с.
1018688
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 64 с.
1018689
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1987. – 31 с.
1018690
  Милявский И.Л. Падение двуглавого орла. / И.Л. Милявский. – М, 1962. – 79с.
1018691
  Лебедев Н.И. Падение диктатуры Антонеску / Н.И. Лебедев. – М., 1966. – 480с.
1018692
  По Э.А. Падение дома Ашеров: РАссказы. / Э.А. По. – Москва, 1990. – 237с.
1018693
  Окунева Ольга Падение дома Браганса : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 78-84 : Фото, карта
1018694
  Эренбург И.Г. Падение дуче / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 15с.
1018695
  Гордон А.В. Падение жирондистов / А.В. Гордон. – Москва, 1988. – 150 с.
1018696
  Мечетная Н. Падение звезды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 54-57


  Барак Обама проиграл схватку миллиардерам и уступил республиканцам контроль над конгрессом. Громкие реформы президента США, как и он сам, - на грани провала
1018697
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.) / А.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1895. – [6], 193, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
1018698
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.). / А.Н. Ясинский. – Первое издание удостоено премии имени А.А. Котляревского. – Юрьев, 1912. – 189 с.
1018699
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1956. – 136с.
1018700
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова. Не ко двору / В.Ф. Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1956. – 136 с.
1018701
  Сергеенко М.Е. Падение Икара / М.Е. Сергеенко. – М., 1963. – 206с.
1018702
  Афлатуни Сухбат Падение Исмаила : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 14--15. – ISSN 0012-6756
1018703
  Грэй А. Падение Келвина Уокера: Небыль 60-х годов / А. Грэй. – М., 1990. – 221с.
1018704
  Величко В.А. Падение Кенигсберга / В.А. Величко. – Москва, 1945. – 39с.
1018705
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – МоскваЛ,, 1937. – 159с.
1018706
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1939. – 138с.
1018707
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М, 1973. – 383с.
1018708
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера ; Мы вернемся, Суоми! / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 400с.
1018709
  Баюканский А.Б. Падение Кито-Карафуто / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1966. – 229с.
1018710
  Пестушко Валерий Падение комет порождает... горы и ледники! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 52-53 : Іл.
1018711
  Доронин А.В. Падение Константинополя в 1453 году и турецкая угроза в ренессансной публицистике // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0130-3864


  Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османов обозначило важную веху в европейской истории. Отныне активное присутствие турок на европейском континенте стало важным конфронтационным, интеграционным или дезинтегрирующим фактором формирования ...
1018712
  Рансимен С. Падение Константинополя. / С. Рансимен. – М, 1983. – 200с.
1018713
  Сократов Т.П. Падение крепостного права : Очерк Т.П. Сократовой (Алабиной) / Ист. комис. Учеб. отд. О-ва Распростр. Техн. знаний. – Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1911. – 96 с. : ил., порт.
1018714
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
1. – 1966. – 100с.
1018715
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 112с.
1018716
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
3. – 1968. – 107с.
1018717
  Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Урала / Ф.С. Горовой. – Пермь, 1961. – 408с.
1018718
  Ницше Ф. Падение кумиров : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
1018719
  Астафьев В.П. Падение листа : роман, рассказы, очерки / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 511 с.
1018720
  Алексеев А. Падение монархии в России : заговоры и революция. Часть II. Революций не устраивают - они происходят сами // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11
1018721
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1947. – 488с.
1018722
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1959. – 495с.
1018723
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – Л, 1985. – 535с.
1018724
  Кузьмин А.Г. Падение Перуна / А.Г. Кузьмин. – М, 1988. – 238с.
1018725
  Коряков О.Ф. Падение племени йескелов / О.Ф. Коряков. – Челябинск, 1958. – 104с.
1018726
  Иванов В. Падение престижа науки обусловлено... законом // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 8-9


  Владимир ИВАНОВ, доктор экономических наук, заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН : понизили статус Высшей аттестационной комиссии. Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структурой, то в настоящее время ВАК - один из ...
1018727
  Бицилли П.М. Падение Римской империи / П. Бицилли. – Одесса : Книгоиздат. А. А. Ивасенко ; [Тип. "Техник"], 1919. – 104 с. – (Наука-Культура-Новь)
1018728
  Емцев Т М. Падение сверхновой / Т М. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1964. – 152 с.
1018729
  Крашенинников В.Л. Падение Серингапатама / В.Л. Крашенинников. – Москва : Наука, 1981. – 318с.
1018730
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1. – 1907. – IV, 389 с.
1018731
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 2. – 1907. – С. I-IV, 209-389. – В кн. предисловие к рус. изд.
1018732
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 1. – 1907. – 208 с.
1018733
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 399 с.
1018734
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1018735
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2. – 1907. – 399 с.
1018736
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1018737
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 4 (последний). – 1908. – С. 209-401
1018738
  Грачев А.М. Падение Тисима-Ретто / А.М. Грачев. – Владивосток, 1967. – 264с.
1018739
  Грачев А.М. Падение Тисима-Реттоо / А.М. Грачев. – М., 1956. – 295с.
1018740
  Ибрагимов А.А. Падение трона : повести / Абдукаххар Ибрагимов ; пер. с узб. И.Ракши. – Москва : Советский писатель, 1988. – 261 с.
1018741
  Кором М. Падение фашистского режима и создание предпосылок образования Народно-Демократической Венгрии (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кором М.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. нового врем. – М., 1957. – 14л.
1018742
  Еременко С. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1018743
  Армстронг Г. Падение Франции / Армстронг Г. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 155, [5] с.
1018744
  Щебеньков Ю. Падение Франции (события во франции в период 20 мая - 25 июня 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 74-99
1018745
  Трусов Ю. Падение Хаджибея / Ю. Трусов. – Київ, 1958. – 255 с.
1018746
  Ковалев П.Н. Падение Хведоса Струка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 175 с.
1018747
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – 1924-1927. – Ленинград : Госиздат
Т. 1 : [ Допросы: А. Н. Хвостова, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хабалова, А. Т. Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. Бурцева, А. Н. Наумова, кн. М. М. Андроникова]. – 1924. – XXX, [2], 432, [1] c.
1018748
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
6. – 1926. – 415с.
1018749
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
7. – 1927. – 477с.
1018750
  Короленко В.Г. Падение царской власти / [Владимир Короленко]. – Б. м. : б. и., 1917. – 15 с.
1018751
  Короленко В.Г. Падение царской власти / Издание Киевского Областного Комитета Партии Народной Свободы. – Киев, 1917. – 48 с.
1018752
  Короленко В.Г. Падение царской власти : (Речь простым людям о событиях в России) / Владимир Короленко. – Москва : Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 32 с. – (Свободный народ ; № 41)
1018753
  Уоллес Л. Падение Царьграда / Л. Уоллес. – Москва, 1993. – 571 с.
1018754
  Гербстман А.О. Падение черного короля / А.О. Гербстман. – Алма-Ата, 1958. – 192с.
1018755
  Кислов А. Падение Шуйских или времена бедствий России : Исторический роман XVII века. – Санкт-Петербург : В тип. Н.Греча
ч. 2. – 1836. – 190с.
1018756
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – М, 1959. – 247с.
1018757
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – Свердловск, 1961. – 261с.
1018758
  Каппи Вилл Падения великих людей / Каппи Вилл; Пер. с англ. В.Грузина. – Киев : Амадей, 2002. – 305с. – (Библиотека Кота Бегемота). – ISBN 966-9581-6-X; 966-7689-14-X
1018759
  Лосєв І. Падіння "богів". Перші "єретики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 41). – С. 5


  Цікаві відвідини у Москві "кремлівського горця" югославським комуністичним керівництвом на чолі з маршалом Йосипом Броз Тіто.
1018760
  Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру : семіотичні наслідки // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 80-88. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1018761
  Вольська О.П. Падіння Берлінського муру та його вплив на розвиток масового опозиційного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються події, пов"язані з падінням стіни 9 листопада 1989 р. та її роль у розвитку громадянського руху в НДР.
1018762
  Зайвий О.Ф. Падіння в небо : вірші та поеми / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 101 с.
1018763
  Астаф"єв О. Падіння в небо. Літературна освіта в умовах ринку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 6


  "...Одна із складових місії університету - зберігати культурну спадщину, збагачувати і примножувати її, - каже ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський. - Моральний обов"язок університету - ...
1018764
  Клаус Я. Падіння Гонконгу почалося // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1018765
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Істор.роман/ Для серед.та старш.шк.віку / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1991. – 398 с. – (Золоті ворота: історична бібліотека для дітей). – ISBN 5-333-00473-0
1018766
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Історичний роман / О.В. Лупій. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 408с. – (Укра нський історичний роман). – ISBN 5-7707-5388-9
1018767
  Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 110-114. – ISSN 2076-1554
1018768
  Береза А.В. Падіння довіри до органів державної влади у глобальному контексті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 25-33. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1018769
  Дюпюї С. Падіння друге : вибрана драматургія : [п"єси] / Сильвіан Дюпюї ; пер. з фр. Івана Рябчія та Дмитра Чистяка. – Київ : Всесвіт, 2016. – 237, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8439-36-0
1018770
  Баумейстер А. Падіння європейської меритократії, або Кінець "правління кращих" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 лютого (№ 16). – С. 3
1018771
  Олтман Р. Падіння і новий підйом Заходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-49


  Чому Америка та Європа повинні стати сильнішими після фінансової кризи.
1018772
  Бутирська Н. Падіння ікони демократії. Лідерка М"янми не пройшла випробування владою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Сподівання світової спільноти на демократичні перетворення у М"янмі, що понад півстоліття перебувала під владою військової хунти, з приходом до керівництва країни цивільної лідерки та відомого борця за демократію Аун Сан Су Чжі розбилися об "проблему ...
1018773
  Вітович І. Падіння комунізму. Початок. 50 років тому радянські війська окупували Чехословаччину // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 9


  "Пiвстолiття тому СРСР і його союзники вторглися до Чехословаччини, щоб придушити спробу реформування комуністичного режиму. За розробленим у Кремлі планом операції під назвою «Дунай», війська СРСР та ще чотирьох держав-членів Організації Варшавського ...
1018774
  Власюк О. Падіння під тиском санкцій // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
1018775
  Галушка-Адайкін Падіння режиму "Нового порядку" в Республіці Індонезія // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 36-47. – ISSN 1682-671Х
1018776
  Пуховець Д. Падіння Республіки та Рання імперія // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 1-7
1018777
  Мандибура В.О. Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 92-103
1018778
  Мельник Л.Г. Падіння татаро-монгольського іга в Росії та піднесення визвольного руху на Україні : (до 500-річчя падіння ординського іга) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 94-99. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе анализа документальных публикаций и литературы обосновывается вывод о том, что падение татаро-монгольского ига в России способствовало дальнейшему повышению авторитета и укреплению суверенитета Российского государства, усилению его ...
1018779
  Кинжалов Р.В. Падіння Теночтітлана. / Р.В. Кинжалов, А. Бєлов. – К., 1959. – 276с.
1018780
  Мазур О.Я. Падіння фортеці Перемишль - 22 березня 1915 року (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
1018781
  Гай-Нижник Падіння Центральної Ради і переворот П. Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 213-233. – ISBN 978-966-611-701-7
1018782
  Козланюк П.С. Падлюки без маски / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 59 с.
1018783
  Будницька Є.М. Падолист : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1987. – 116 с.
1018784
  Бондар В. Падолиста сьомий день.Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 9/10. – С.56-74. – ISSN 0130-1608
1018785
  Ябров А.С. Паду к ногам твоим / А.С. Ябров. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
1018786
  Пиранделло Л. Падуански кастет. / Л. Пиранделло. – София, 1978. – 180с.
1018787
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99-100
1018788
   Падун Микола Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 188-189 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018789
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197-199. – ISBN 978-966-439-961-3
1018790
   Падун Микола Миколайович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 108-109. – ISBN 966-95774-3-5
1018791
  Ольхон А. Падунский порог / А. Ольхон. – Иркутск, 1945. – 55с.
1018792
  Кисіль Г.Й. Падунська легенда / Г.Й. Кисіль. – Львів, 1966. – 112с.
1018793
  Друцэ И. Падурянка : рассказы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 169 с.
1018794
  Шишков В. Падучая : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-16. – ISSN 0132-2036
1018795
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1967. – 222с.
1018796
  Никитин С.И. Падучая звезда / С.И. Никитин. – М, 1984. – 60с.
1018797
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – Москва, 1987. – 302 с.
1018798
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1989. – 302с.
1018799
  Горяинов В.В. Падуя. Виченца. Верона / В.В. Горяинов. – Москва, 1978. – 182 с.
1018800
  Харвей Джон Падший ангел : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-106
1018801
  Лавринайтис В.Б. Падь золотая / В.Б. Лавринайтис. – М., 1959. – 288с.
1018802
  Божок И. Падь кедровая / И. Божок. – Владивосток, 1951. – 220с.
1018803
  Погодин Н.Ф. Падь Серебрянная / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
1018804
  Чарская Лидия Паж цесаревны. / Чарская Лидия. – Смоленск, 1993. – 208с.
1018805
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101.
1018806
   Пазинич Василь Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 190-191 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018807
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-961-3
1018808
   Пазинич Василь Григорович (1950) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 109-110. – ISBN 966-95774-3-5
1018809
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917-1920) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-107. – ISSN 1728-6875
1018810
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 87-113. – ISSN 1728-6875
1018811
  Цвіліховський В. Пазли пам"яті. 75 років тому, 19 вересня 1941 року, німці ввійшли до Києва... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 10
1018812
  Кушак Ю.Н. Пазори / Ю.Н. Кушак. – Мурманск, 1962. – 64с.
1018813
  Грязнов М.П. Пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – М-Л, 1937. – 44с.
1018814
   Пазяк (Осередько) Ольга Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 146-147. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1018815
  Мамалига А. Пазяк Ольга Михайлівна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2726-03-9
1018816
  Дмитренко М. Пазяківські читання // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.121-122


  Збірник наукових праць, присвячений пам"яті українського фольклориста, літературознавця та журналіста Михайла Пазяка (1930-1999)
1018817
  Райков Б. Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 / Б. Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. + С приложением
1018818
  Арнаудов М. Паисий Хилендарски : личност, дело, эпоха / М. Арнаудов. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1972. – 175 с. : ил.
1018819
  Велчев В. Паисий Хилендарски / В. Велчев. – София, 1981. – 215с.
1018820
  Ангелов Б. Паисий Хилендарски / Б. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 200 с.
1018821
  Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 149-159. – ISSN 0236-4832
1018822
  Аэсма Э.А. Пайде : ЭССР : пер. с эст. / Э.А. Аэсма. – 3-е изд. доп. – Таллин : Периодика, 1984. – 24 с. : ил.
1018823
  Яценко О.Д. Пайдейя як філософський метод трансцендування та рефлексії культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 186-188
1018824
  Йоонукс Х.Я. Пайдеский район = По обеим сторонам дороги / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1974. – 72с.
1018825
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.08 - естетика / Зоріна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 203л. – Бібліогр.: л. 192-203. – (Політичні та юридичні науки)
1018826
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.08 - естетика / Зоріна Олександра Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв. – (Політичні та юридичні науки)
1018827
  Зоріна О.С. Пайдея у творчості давньогрецької драматургії (Есхіл, Софокл, Єврипід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1018828
  Зоріна О.С. Пайдея як універсальна політологічна доктрина (маловідома в Україні) // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64. – (Політичні та юридичні науки)
1018829
  Гладков А.С. Пайка деталей электровакуумных приборов / А.С. Гладков, О.П. Подвигина, О.В. Чернов. – Москва, 1967. – 288 с.
1018830
  Кривошей А.В. Пайка и сварка в производстве радиоэлектронной аппаратуры / А.В. Кривошей, А.Н. Бельцев. – Москва, 1974. – 238 с.
1018831
  Ковальский Л.Н. Пайка трансформаторных катушек серебром и оловом / Л.Н. Ковальский. – Москва-Ленинград, 1932. – 30 с.
1018832
  Ренькас С. Пайова участь у будівництві: час змін настав? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 28
1018833
  Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об"єкт цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 174-178
1018834
  Клапатий Д.Й. Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клапатий Дмитро Йосифович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1018835
  Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів міжнародних інституційних інвесторів // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1018836
  Добрякова С.В. Пайові відносини у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються напрями фінансування нових господарських утворень в АПК.
1018837
   Пак Тян и его друзья. – М, 1973. – 109с.
1018838
  Прищепа О. Пак Чон ХI: прихід до влади та встановлення військово-авторитарного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 347-350. – ISBN 978-966-171-783-0
1018839
  Варсанофьев Д.В. Пакет алгоритмов распознавания и классификации в мониторной системе Дубна. / Д.В. Варсанофьев. – Москва, 1983. – 20с.
1018840
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП. – М, 1981. – 119с.
1018841
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП "Паоэм Ес". – М, 1980. – 62с.
1018842
   Пакет обучающих прогамм для микроЭВМ. – Рига, 1988. – 34с.
1018843
  Демидов В. Пакет прикладних програм GSM для статистичного моделювання в задачах моніторингу геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено метод та алгоритм статистичного моделювання випадкових процесів та полів. Розроблено пакет прикладних програм GSM на основі методів спектрального розкладу та рандомізації. Алгоритм, що використовується в ППП GSM, апробований для моделювання ...
1018844
  Кантс К.К. Пакет прикладных программ "Исход" ОС ЕС ЭВМ генерация ППП "Исход" ОС ЕС ЭВМ / К.К. Кантс. – Рига : Госуниверситет, 1986. – 120с.
1018845
  Гондюл В.П. Пакет прикладных программ "КАРАТ" автоматизации проектирования печатных плат РИА. Т.1 / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін // Радиоизмерения
1018846
   Пакет прикладных программ автоматизированного синтеза. – Киев, 1983. – 54с.
1018847
  Митрофанов Ф.И. Пакет прикладных программ АМОС для аналитического моделирования вычислительных сетей / Ф.И. Митрофанов, А.А. Тавояков. – Саратов, 1989. – 27с.
1018848
  Абрамов А.А. Пакет прикладных программ для решения линейных двухточечных краевых задач / А.А. Абрамов, Н.Г. Бураго, В.В. Диткин [и др.] ; [отв. ред. д-р физ.-мат. наук В.В. Диткин]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 56-60. – (Сообщения по программному обеспечению ЭВМ / ВЦ АН СССР)
1018849
   Пакет прикладных программ ОТЭКС. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 158 с.
1018850
   Пакет прикладных программ по аэрогидродинамике ГАММА. – М, 1985. – 177с.
1018851
   Пакет прикладных прокрамм для конструкторских расчетов валов и подшипников качения. – Минск, 1985. – 111 с.
1018852
  Ветров С.И. Пакет приложений Microsoft Office XP для операционной системы Microsoft Windows XP / С.И. Ветров. – Москва : Солон-Р, 2002. – 544с. – (Полное руководство пользователя). – ISBN 5-93455-130-2
1018853
   Пакет программ "Спектр". – Л, 1984. – 269с.
1018854
   Пакет программ для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 96с.
1018855
  Щербина В.П. Пакет программ для квантово-химических исследований молекулярных систем. / В.П. Щербина. – Томск, 1986. – 192с.
1018856
  Гурьянов А.В. Пакет программ для решений двухточечных краевых задач / А.В. Гурьянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1018857
  Грачев Н.И. Пакет программ для решения задач оптимального управления / Н.И. Грачев, Ю.Г. Евтушенко. – Москва, 1978. – 78 с.
1018858
  Горелик А.Г. Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ / А.Г. Горелик. – М., 1986. – 320 с.
1018859
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента / В.И. Денисов, А.А. Попов. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159с. – (Математическое обеспечение прикладной статистики)
1018860
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1986. – 66 с.
1018861
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1987. – 77 с.
1018862
   Пакет прогрмм для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 124с.
1018863
  Пантелеев Л. Пакет: Повесть и рассказы: Для детей. / Л. Пантелеев. – Л., 1989. – 350с.
1018864
  Бабич Ю.В. Пакетная обработка ИК-спектров алмаза для решения минералого-геохимических задач / Ю.В. Бабич, И.Ю. Бабич // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 794-800 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
1018865
  Очков В.Ф. Пакеты MS Works и Frameworks / В.Ф. Очков. – Москва, 1991. – 63с.
1018866
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1018867
   Пакеты прикладных программ. – М, 1983. – 147с.
1018868
  Бежанова М.М. Пакеты прикладных программ / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 73 с.
1018869
   Пакеты прикладных программ : Библиографический указатель литературы. – Новосибирск
Вып.2. – 1983. – 88с.
1018870
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1018871
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1985. – 137 с.
1018872
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1986. – 139 с.
1018873
   Пакеты прикладных программ : Итоги и применения. – Новосибрск : Наука, 1986. – 208 с.
1018874
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
1018875
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 108 с.
1018876
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1988. – 155 с.
1018877
   Пакеты прикладных программ : Опыт использования; Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 130 с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки : Основана в 1983 году)
1018878
   Пакеты прикладных программ : Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989. – 128с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки). – ISBN 5-02-007178-1
1018879
   Пакеты прикладных программ. – М, 1991. – 91с.
1018880
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 128с. – ISBN 5-211-02898-8
1018881
  Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ : Учеб. пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. – 2-е изд., стереот. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3422-2
1018882
   Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
1018883
   Пакеты прикладных программ для микроЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 223с.
1018884
   Пакеты прикладных программ и численные методы : Сборник научных трудов. – Киев : [Б. в.], 1988. – 140 с.
1018885
  Сильвестров Д.С. Пакеты прикладных программ статистического анализа / Д.С. Сильвестров. – Киев : Техніка, 1990. – 173с.
1018886
   Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 152с.
1018887
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 121с.
1018888
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – Москва : Наука, 1987. – 150с.
1018889
   Пакеты прикладных программ. Системное наполнение : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1984. – 136с.
1018890
   Пакеты прикладных прокрамм. – Москва : Наука, 1982. – 142 с.
1018891
   Пакеты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1984. – 208с.
1018892
  Парасюк И.Н. Пакеты программ анализа данных: технология разработки / И.Н. Парасюк, И.В. Сергиенко. – Москва : Финансы и статистика, 1988
1018893
   Пакеты программ для задач математической физики. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1018894
   Пакеты программ оптимизации проектных решений в САПР. – Минск, 1987. – 26с.
1018895
  Белокреницкий В.Я. Пакистан - "провальное государство" в Азии? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 12-17. – ISSN 0321-5075
1018896
  Паничкин Ю.Н. Пакистан - Афганистан. Беспокойная граница // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
1018897
  Белокреницкий В. Пакистан - Индия: конфронтационная стабильность? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 33-47. – ISSN 1728-2756
1018898
  Питхавалла М. Пакистан : Географический очерк / М. Питхавалла. – Пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 132 с.
1018899
  Змеев А.А. Пакистан = Экономика и внешняя торговля / А.А. Змеев. – Москва : Внешторгиздат, 1956. – 116с.
1018900
  Бонифатьева Л.И. Пакистан / Л.И. Бонифатьева. – Л., 1956. – 48с.
1018901
  Дорофеев А.М. Пакистан / А.М. Дорофеев. – М., 1958. – 48с.
1018902
   Пакистан. – М, 1959. – 219с.
1018903
   Пакистан : Справочник. – Москва : Наука, 1966. – 480с.
1018904
  Мукимджанова Р.М. Пакистан / Р.М. Мукимджанова. – Москва, 1974. – 190с.
1018905
   Пакистан : (очерки истории, экономики, культуры). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб.ССР, 1977. – 101 с.
1018906
   Пакистан. – Москва : Наука, 1977. – 485с.
1018907
   Пакистан. – М, 1978. – 256с.
1018908
   Пакистан. – М, 1980. – 256с.
1018909
  Белокреницкий В.Я. Пакистан / В.Я. Белокреницкий, В.Н. Москаленко. – Москва, 1981. – 160 с.
1018910
   Пакистан // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 3-27
1018911
   Пакистан. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1991. – 424 с.
1018912
  Артемьев С. Пакистан : выборы будут, но когда? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Після вбивства Беназір Бхутто в Пакістані відбулася серія терористичних актів
1018913
  Белокреницкий В. Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 83-91. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0131-2227
1018914
  Мукимджанова Р.М. Пакистан и империалистические державы / Р.М. Мукимджанова. – М., 1984. – 175с.
1018915
  Москаленко В. Пакистан и Индия: две страны, один конфликт // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-51. – ISSN 0321-5075
1018916
  Компанцев И.М. Пакистан и Советский союз / И.М. Компанцев. – Москва, 1970. – 200с.
1018917
  Артемов Ю. Пакистан на перепутье // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-66. – ISSN 0130-9625
1018918
  Москаленко В. Пакистан накануне выборов / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0321-5075
1018919
  Ігнатьєв П.М. Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності?Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності? // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1018920
  Пахомов Е. Пакистан после Беназир // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097
1018921
   Пакистан при гражданском правительстве Беназир Бхутто // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 3 (274). – С. 3-151
1018922
   Пакистан при режиме Зия Уль-Хака (1977 - 1986 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 1 (252). – С. 3-182
1018923
  Жмуйда И.В. Пакистан. Внутренние и внешние факторы экономического развития (70-80-е годы) / И.В. Жмуйда. – М, 1988. – 231с.
1018924
  Хайцева М.В. Пакистан. По законам родства и веры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 58-63. – ISSN 0321-5075
1018925
  Белокреницкий В.Я. Пакистан.Особенности и проблемы урбанизации / В.Я. Белокреницкий. – М, 1982. – 253с.
1018926
  Каменев С.Н. Пакистан: Гос. финансы и экон. развитие. / С.Н. Каменев. – М., 1982. – 224с.
1018927
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
1018928
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
1018929
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
1018930
  Горобець І. Пакистан: між ядерним статусом і долею дефолтної держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 16-18
1018931
  Володин А. Пакистан: Отношения с Индией на фоне внутренней нестабильности // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 119-125. – ISSN 1998-1813
1018932
  Хайцева М. Пакистан: По законам родства и веры // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 128-137. – ISSN 1998-1813
1018933
  Каменев С.Н. Пакистан: старые беды и новый кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
1018934
  Чандио Абдул Маджид Пакистано-советские отношения в 1947-1977 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Чандио Абдул Маджид; МВ и ССО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
1018935
  Абасов Чингиз Михайлович Пакистано-японские экономические отношения 1950-1970 гг. / Ч.М. Абасов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1975. – 202 с. – Библиогр.: с. 196-198
1018936
  Хохлов Н.П. Пакистанские заметки. / Н.П. Хохлов. – М., 1980. – 159с.
1018937
  Федоров Александр Пакистанские рестлеры. Грязные герои Лахора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 80-87 : фото
1018938
   Пакистанские современные рассказы. – Ташкент, 1961. – 146с.
1018939
  Морозова М. Пакистанский Белуджистан: Мина замедленного действия // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С.124-137. – ISSN 1998-1813
1018940
   Пакистанское общество. – М, 1987. – 311с.
1018941
  Хуссейн Х. Паккис : роман / Халид Хуссейн ; пер. с норв. Е. Алексеевой // Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Вольф, Клаус-Петер. – Москва : Радуга, 1990. – С. 149-240. – ISBN 5-05-002539-7
1018942
  Миршакар М. Пакмирские поэмы / М. Миршакар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 113 с.
1018943
  Лебедев А.В. Паковый лед / Лебедев А.В. – Москва, 1988. – 383 с.
1018944
  Куликова Г. Пакости в кредит / Галина Куликова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 348, [2] с. – Серия основана в 2000 г. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01495-0
1018945
  Грабовський С. Пакт - сюжети // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 серпня (№ 151). – С. 4-5


  Що саме було ухвалене в Москві 23 серпня 1939 року.
1018946
  Фляйшхауэр И. Пакт Гитлер , Сталин и инициатива германской дипломатии, 1938-1939 гг / И. Фляйшхауэр. – М, 1991. – 473с.
1018947
  Сорокин А.Н. Пакт Молотова-Риббентропа: основные направления изучения в современной историографии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 44-56. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323


  В статье рассматриваются становление и развитие современной историографической традиции ФРГ применительно к изучению пакта Молотова-Риббентропа. Проанализирован широкий спектр работ, позволяющий определить общие подходы и позиционирование проблемы в ...
1018948
  Гуменюк Т. Пакт Молотова-Ріббентропа в історичній долі західних українців: історіографія проблеми // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 123-131. – (Історія ; Вип. 16)
1018949
  Шурхало Д. Пакт Молотова-Ріббентропа: Сталін чудово розумів, що че початок війни // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 31/33 (563/565), листопад 2019 р. – С. 38-41
1018950
  Рижкова Ю.А. Пакт Молотова - Ріббентропа як роковий вирок Європейського континенту / Ю.А. Рижкова, С.Л. Гоцуляк // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (29). – С. 71-74. – ISSN 2311-4894
1018951
  Рамазанов Ш. Пакт Молотова - Ріббентропа, його роль у розв"язанні Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 18-26


  У статті автори розглядають основні причини,які призвели до Другої світової війни. Аналізуються міжнародні переговори між Францією, Англією, Німеччиною, СРСР у передвоєнний період та наслідки підписаних у 1938-1939 рр. між ними угод, зокрема ...
1018952
  Газін В. Пакт Монклоа: урок для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 серпня - 4 вересня (№ 31). – С. 15


  Розташовані в діаметрально протилежних частинах Європи Іспанія і Україна мають чимало спільного. І та й інша тривалий час не були в Європі в суспільному й цивілізаційному розумінні. В України Європу було вкрадено в героїчному 17 ст. Іспанія, після ...
1018953
  Трубайчук А.Ф. Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне. / А.Ф. Трубайчук. – К., 1990. – 116с.
1018954
  Леонідова О. Пакт Реріха як перший спеціальний міжнародний договір в сфері захисту культурних цінностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 136-138


  Розкриття юридичного змісту положень Пакту про захист художніх і наукових установ та історичних пам"яток 1935 р. (відомий також як Пакт Реріха на честь автора його ідеї, художника та мислителя М. Реріха), а також з"ясування його ролі як першого ...
1018955
  Буриан А. Пакт Риббентропа-Молотова и молдавская государственность: международно-правовая оценка // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 130-133. – ISSN 2070-9773
1018956
  Макарчук В.С. Пакт Риббентропа-Молотова и секретный протокол от 23 августа 1939 г. в освещении украинской постсоветской научной школы // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 134-139. – ISSN 2070-9773
1018957
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 6( 1155)


  В Великую Отечественную войну почти 1,5 миллиона человек бежали, чтобы не служить в Красной Армии. На огромных пространствах, захваченных немцами везде находились предатели и пособники. Как получилось, что русские люди повернули оружие против России?
1018958
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 37-39. – ISSN 0234-1670


  Сотрудничество с Гитлером в годы Второй мировой войны.
1018959
  Челак Сергиу Пакт стабильности для Кавказа : Консультативный документ специальной группы СЕПС по проблемам Кавказа; Перев.: O. Енова и Е. Прохорова / Челак Сергиу, Эмерсон Майкл, Точчи Натали; Центр европейских политических исследований. Брюссель. – Brussel : Центр европейских политических исследований, 2000. – V,48с.
1018960
   Пакт четырех. Разоружение. Манчжурский конфликт. Выход Германии и Японии из Лиги Наций. 1 января 1933 года. 1 января 1934 года : Сб. докум. по междунар. политике и по междунар. праву. – Москва : Изд-во Нар. Ком. по Иностр. Делам, 1934. – 240 с.
1018961
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 9. – С. 165-203
1018962
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 119-142
1018963
  Захарченко В. Пактика организационно - правового регулирования процедур банкротства в странах с развитой экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.107-112. – Бібліогр.: 8 н.
1018964
   Пакты прикладных программ. – М, 1985. – 143с.
1018965
   Пакты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1985. – 136с.
1018966
   Пакты прикладных прокрамм. – М, 1989. – 130с.
1018967
  Шмигевський М.В. Пал Ердеш (1913-1996) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104


  Пал Ердеш - угорсько-єврейський математик, відомий своєю ексцентричністю та надзвичайною продуктивністю. Ще за життя він став легендою серед математиків.
1018968
  Пелікан Й. Пал Ердьош (1913-1996) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 102-103. – ISSN 1029-4171
1018969
   Палагеча Роман Миколайович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235. – ISBN 978-966-439-757-2
1018970
  Давлєтов О.Р. Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / Давлєтов Олександр Рашидович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського - Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : НАН України, 2014. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 118-122 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7255-2
1018971
  Климчук В.Ю. Паладійвмісні волокнисті каталізатори окиснення водню киснем / В.Ю. Климчук, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 121
1018972
   Паламар Лариса Максимівна (1936-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356-357. – ISBN 978-966-439-754-1
1018973
   Паламарчук Віліор Олександрович (1938-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 357. – ISBN 978-966-439-754-1
1018974
   Паламарчук Людмила Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101-102.
1018975
   Паламарчук Людмила Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192-193 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018976
   Паламарчук Людмила Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 201-202. – ISBN 978-966-439-961-3
1018977
   Паламарчук Людмила Василівна (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 110-111. – ISBN 966-95774-3-5
1018978
   Паламарчук Михайло Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 193. – ISBN 978-966-439-696-4
1018979
   Паламарчук Михайло Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 202-203. – ISBN 978-966-439-961-3
1018980
   Паламарчук Михайло Миколайович (1943-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 111. – ISBN 966-95774-3-5
1018981
   Паламарчук Олександр Максимович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 102-103.
1018982
   Паламарчук Олександр Максимович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 194-195 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1018983
   Паламарчук Олександр Максимович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 203-204. – ISBN 978-966-439-961-3
1018984
   Паламарчук Олександр Максимович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 112. – ISBN 966-95774-3-5
1018985
  Шелест Б.П. Паламарчук Ольга Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 224-225. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1973) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1977-1987 рр. - викладач, з 1987 р. до цього часу - завідувач кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
1018986
   Паламарчук Ольга Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 357. – ISBN 978-966-439-754-1
1018987
  Шелест Б.П. Паламарчук Ольга Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 208-209. – ISSN 2075-437X
1018988
  Карма Ю. Паламузе и Оскар Лутс / Ю. Карма. – Таллин, 1978. – 64 с.
1018989
  Волос А. Паланг : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-34. – ISSN 0130-7673
1018990
  Кяулейкис Л. Паланга / Л. Кяулейкис. – Вильнюс, 1957. – 126с.
1018991
  Маркелите С.С. Паланга / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1979. – 95с.
1018992
   Паланга. – Москва : Планета, 1989. – 217с.
1018993
  Маркелите С.С. Паланга. / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1983. – 48с.
1018994
  Гудинас П. Палангский музей янтаря / П. Гудинас, С. Пинкус. – Вильнюс, 1964. – 64с.
1018995
  Марк К.Ю. Палантропология Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Марк К.Ю.; Ин-т антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова Ин-т ист. АН Эстонской ССР. – М.-Таллин, 1953. – 16 с.
1018996
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – Харків, 1934. – 84 с.
1018997
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – М, 1951. – 76с.
1018998
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – К, 1951. – 67с.
1018999
  Лузина Л. Палата № 7 / Лузина, Жадан ; мал. Лади Лузіної ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 316, [4] с. – Текст укр. та рос. - Зміст: І мама ховала це у волоссі / Сергій Жадан ; Одуванчики / Лада Лузіна. – ISBN 978-966-03-6387-8
1019000
  Долиновский С.Л. Палата общин парламента Великобритании и двухпартийная система в конце XIX – первой половине ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,