Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1011001
  Канцедал Л. "Поспішаю написати вам кілька слів": із епістолярію родини Драгоманових


  У статті акцентується увага на епістолярії родини Драгоманових як цінному джерелі до наукової біографії Михайла Драгоманова та Олени Пчілки. Здійснено порівняльний аналіз філологічного матеріалу в "Автобіографії" та "Спогадах" Олени Пчілки й ...
1011002
  Яременко М.В. "Посполиті" в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 14-18. – ISSN 1996-5931
1011003
  Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 104-117. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1011004
  Пышкина Т.В. Пособие по акционированию предприятия: Организация, учет, анализ / Т.В. Пышкина. – Кишинев, 1993. – 183с.
1011005
  Вартаньянц А.Д. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов / А.Д. Вартаньянц, М.Д. Якубовская. – Москва : Русский язык, 1986. – 211с.
1011006
  Вартаньянц А.Д. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов / А.Д. Вартаньянц, М.Д. Якубовская. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1989. – 236с.
1011007
  Лисенко Н.Ф. Пособие по аналитической химии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1977. – 33с.
1011008
  Ушакова Н.Н. Пособие по аналитической химии / Н.Н. Ушакова. – М, 1978. – 223с.
1011009
  Ушакова Н.Н. Пособие по аналитической химии / Н.Н. Ушакова. – Москва, 1981. – 149 с.
1011010
  Симкина Е.Г. Пособие по аналитическому чтению (для студентов IV-V курсов) / Е.Г. Симкина. – Донецк, 1974. – 74с.
1011011
  Григорьева Л.А. Пособие по аналитическому чтению (на немецком языке) : Учебное пособ. / Л.А. Григорьева, И.Я. Харитонова. – Киев : Вища школа.Головное изд-во, 1980. – 160 с.
1011012
  Андреева О.Д. Пособие по аналитическому чтению для институтов и факультетов иностранных языков(французская проза ХХ века) : (французская проза XX века) : учеб. пособие / О.Д. Андреева, Э.А. Халифман. – Москва : Высшая школа, 1967. – 214с.
1011013
  Барышева И.В. Пособие по аналитическому чтению для студентов-философов / И.В. Барышева. – М., 1988. – 102с.
1011014
  Пинкевич А.А. Пособие по аналитическому чтению на испанском языке / А.А. Пинкевич. – Москва, 1972. – 144 с.
1011015
  Альтман И.И. Пособие по аналитическому чтению на испанском языке / И.И. Альтман. – Москва, 1975. – 180с.
1011016
  Радугина Т.Н. Пособие по аналитическому чтению на французском языке / Т.Н. Радугина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 207 с.
1011017
  Мошенская Л.О. Пособие по аналитическому чтению на французском языке : Учебное пособие / Л.О. Мошенская, О.С. Арутюнян. – Москва : Высшая школа, 1982. – 175с.
1011018
   Пособие по аналитическому чтению на французском языке для 5-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1971. – 220 с.
1011019
   Пособие по аналитическому чтению на французском языке для 5-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1977. – 176 с.
1011020
  Улиссова Н.И. Пособие по аналитическому чтению на французском языке. / Н.И. Улиссова. – М.-Л., 1966. – 277с.
1011021
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Ленинград, 1974. – 231 с.
1011022
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Москва, 1985. – 224с.
1011023
  Труевцева Т.И. Пособие по английскому разговорному языку / Т.И. Труевцева. – Москва : Высшая школа, 1965. – 347 с.
1011024
  Труевцева Т.И. Пособие по английскому разговорному языку / Т.И. Труевцева. – Москва : Высшая школа, 1969. – 328 с.
1011025
  Луговая А.Л. Пособие по английскому языку / А.Л. Луговая. – М., 1969. – 80с.
1011026
  Зильберг Л.И. Пособие по английскому языку / Л.И. Зильберг. – М, 1971. – 288с.
1011027
  Меклер В.С. и др. Пособие по английскому языку / В.С. и др. Меклер. – М., 1973. – 170с.
1011028
  Гречина О.В. Пособие по английскому языку / О.В. Гречина, Е.П. Миронова. – М., 1974. – 111с.
1011029
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку / И.В. Салтыкова, Н.Д. Колосанова. – М, 1974. – 160с.
1011030
  Васильева М.А. Пособие по английскому языку / М.А. Васильева. – Москва, 1976. – 143с.
1011031
  Майорова Н.С. Пособие по английскому языку / Н.С. Майорова, Л.Н. Калиничева. – К, 1978. – 96с.
1011032
  Быстрова М.К. Пособие по английскому языку / М.К. Быстрова. – Москва : МГУ, 1979. – 104с.
1011033
  Лотовская Р.Н. Пособие по английскому языку / Р.Н. Лотовская, С.М. Сенив. – Киев, 1980. – 199с.
1011034
  Никошкова Е.В. Пособие по английскому языку / Е.В. Никошкова. – Ярославль, 1980. – 80 с.
1011035
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку / И.В. Салтыкова, Н.Д. Колосанова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1981. – 144с.
1011036
  Синявская Е.В. Пособие по английскому языку / Е.В. Синявская, Э.С. Улановская. – Москва, 1981. – 144с.
1011037
  Коваленко В.Е. Пособие по английскому языку для 1 курса вузов гражданской авиации / Коваленко В.Е., Угляренко Н.В. – Москва : Высш. школа, 1972. – 255 с. : ил.
1011038
  Мифтахова Н.Х. Пособие по английскому языку для 3-4 курсов химико-технологических вузов / Н.Х. Мифтахова. – Москва, 1981. – 135 с.
1011039
  Мазокина Г.П. Пособие по английскому языку для 3-4 кусров авиационных вузов / Г.П. Мазокина. – М, 1977. – 128с.
1011040
  Воробьева В.П. Пособие по английскому языку для аспирантов. / В.П. Воробьева, М.В. Чижевская. – Пермь, 1974. – 68с.
1011041
  Цесарский Л.Д. Пособие по английскому языку для внеаудиторных занятий / Л.Д. Цесарский. – Москва, 1975. – 247с.
1011042
   Пособие по английскому языку для внеаудиторных занятий для средних специальных учебных заведений. – Москва : Высшая школа, 1979. – 214 с.
1011043
  Пушнова П.М. Пособие по английскому языку для вузов пищевой промышленности / П.М. Пушнова. – М, 1970. – 110с.
1011044
  Пушнова П.М. Пособие по английскому языку для вузов пищевой промышленности / П.М. Пушнова. – М, 1982. – 143с.
1011045
  Науменков П.В. Пособие по английскому языку для горно-геологических вузов / П.В. Науменков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 132 с.
1011046
  Ходурская В.А. Пособие по английскому языку для математических факультетов университетов / В.А. Ходурская. – Москва, 1975. – 175с.
1011047
  Маслова А.М. Пособие по английскому языку для мед.вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – М., 1970. – 240с.
1011048
  Маслова А.М. Пособие по английскому языку для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 256с.
1011049
  Пенина И.П. Пособие по английскому языку для мореходных училищ / И.П. Пенина, И.С. Емельянова. – М, 1985. – 238с.
1011050
  Степанова О.А. Пособие по английскому языку для начинающих / О.А. Степанова. – М., 1968. – 96с.
1011051
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 256с.
1011052
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 239с.
1011053
  Клименко М.В. Пособие по английскому языку для нефтяных вузов и факультетов : [для неяз. вузов] / М.В. Клименко. – Москва : Высш. школа, 1977. – 111 с.
1011054
  Ишин А.И. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / А.И. Ишин, А.Г. Алтунин. – М., 1963. – 158с.
1011055
  Кованов Т.Ф. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / Т.Ф. Кованов. – Минск, 1971. – 254 с.
1011056
  Кованов Т.Ф. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / Т.Ф. Кованов. – Минск, 1975. – 271с.
1011057
  Новицкая Т.М. Пособие по английскому языку для радиотехнических и физико-технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва : Высшая школа, 1971. – 94 с.
1011058
   Пособие по английскому языку для радиоэлектронных и инженерно-физических вузов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 139 с.
1011059
  Щеглова Л.М. Пособие по английскому языку для сельскохозяйственных вузов / Л.М. Щеглова, И.С. Дубнякова. – Москва, 1972. – 152с.
1011060
   Пособие по английскому языку для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 149 с.
1011061
  Трущенко И.А. Пособие по английскому языку для специалистов в области космических исследований. / И.А. Трущенко. – М., 1981. – 197с.
1011062
  Некрасова М.А. Пособие по английскому языку для средних специальных учебных заведений / М.А. Некрасова. – Москва, 1977. – 96 с.
1011063
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – Москва, 1967. – 198с.
1011064
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – 2-е доп. – М, 1972. – 159с.
1011065
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – 3-е доп. – М, 1980. – 191с.
1011066
  Мальцев В.С. Пособие по английскому языку для студенстов биологического факультета / В.С. Мальцев. – Караганда, 1977. – 51с.
1011067
  Швец К.Я. Пособие по английскому языку для студентов-медиков. / К.Я. Швец. – Киев, 1978. – 231с.
1011068
  Бурдин Л.С. Пособие по английскому языку для студентов-этнографов / Л.С. Бурдин. – М., 1985. – 115с.
1011069
  Чеснокова В.И. Пособие по английскому языку для студентов - заочников экономического факультета МГУ / В.И. Чеснокова. – М, 1966. – 59с.
1011070
   Пособие по английскому языку для студентов 2 - 3 курсов строительных вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 159 с.
1011071
  Чистик М.Я. Пособие по английскому языку для студентов горных вузов / М.Я. Чистик. – М., 1968. – 160с.
1011072
  Никошкова Е.В. Пособие по английскому языку для студентов психологических факультетов университетов / Е.В. Никошкова. – Ярославль, 1975. – 130 с.
1011073
  Корх Е.И. Пособие по английскому языку для студентов специальности "Светотехника и источники ствета". / Е.И. Корх. – Саранск, 1977. – 137с.
1011074
  Телень Э.Ф. Пособие по английскому языку для студентов факультета журналистики / Э.Ф. Телень. – Москва, 1972. – 131 с.
1011075
  Свинарева Т.М. Пособие по английскому языку для студентов химического факультета / Т.М. Свинарева. – Саратов, 1975. – 47с.
1011076
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку для студентов юридических вузов / И.В. Салтыкова. – М, 1971. – 294с.
1011077
  Заплавная Е.И. Пособие по английскому языку для студентов юридического факультета / Е.И. Заплавная. – Воронеж, 1972. – 115с.
1011078
  Луговая А.Л. Пособие по английскому языку для учащихся энергетических специальностей / А.Л. Луговая. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1972. – 134с.
1011079
  Гритчук М.А. Пособие по английскому языку для фак. русск. языка и литературы пед.вузов. = Gritchuk M.A. English for students of literature / М.А. Гритчук. – М., 1983. – 224с.
1011080
  Самойленко О.И. Пособие по английскому языку для физ. фак-тов пед.вузов / О.И. Самойленко. – М, 1975. – 164с.
1011081
  Малая С.Ш. Пособие по английскому языку для химико-технических вузов и факультетов / С.Ш. Малая. – М., 1975. – 142с.
1011082
  Беляцкая В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов / В.П. Беляцкая. – М., 1974. – 118с.
1011083
  Бахчисарайцева М.Э. Пособие по английскому языку для энергетических вузов / М.Э. Бахчисарайцева, В.А. Каширина. – Изд. 2-е доп. – М, 1972. – 142 с.
1011084
  Инфатьева Р.Н. Пособие по английскому языку как второму для студентов 5 курса пед.фак-тов. / Р.Н. Инфатьева, Г.М. Никитина. – М.
2. – 1974. – 67с.
1011085
  Инфантьева О.Н. Пособие по английскому языку как второму для студентов 5 курса педагогических факультетов. / О.Н. Инфантьева, Г.М. Никитина. – Москва, 1974. – 95 с.
1011086
  Тылкина С.А. Пособие по английскому языку медицинских и фармацевтических училищ / С.А. Тылкина, Н.А. Темчина. – М., 1985. – 160с.
1011087
  Пронина Р.Ф. Пособие по английскому языку. / Р.Ф. Пронина. – Москва : Высшая школа, 1980. – 277с.
1011088
  Карусоо А.К. Пособие по английскому языку. Для с.-х. вузов / А.К. Карусоо. – М., 1971. – 255с.
1011089
  Ушакова В.Т. Пособие по английскому языку. Для экон. спец. вузов. / В.Т. Ушакова, А.К. Погорелова. – Киев, 1980. – 231с.
1011090
  Никонов И.Е. Пособие по археологии / И.Е. Никонов. – Москва, 1976. – 79 с.
1011091
  Никонов И.Е. Пособие по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1973. – 152с.
1011092
  Никонов И.Е. Пособие по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1974. – 206с.
1011093
  Никонов И.Е. Пособие по археологической практике. / И.Е. Никонов. – М, 1967. – 52с.
1011094
  Филасов Н.В. Пособие по архитектурному черчению / Н.В. Филасов. – М - Л, 1937. – 65 с.
1011095
  Мерзлякова В.А. Пособие по аудированию : Материалы для работы на уроках фонетики в 1 семестре / Ун-т Дружы Народов им. Патриса Лумумбы ; Кафедра русского языка ; В.А. Мерзлякова. – Москва : Ун-т Дружы Народов им. Патриса Лумумбы, 1969. – 112 с.
1011096
  Чередниченко В.А. Пособие по аудированию для студентов-юристов подготовительного факультета. / В.А. Чередниченко. – Иркутск, 1981. – 57с.
1011097
  Миронова Е.И. Пособие по аудированию на английском языке / Е.И. Миронова. – Иркутск, 1988. – 88с.
1011098
  Парнес Г.Л. Пособие по библиографии для биологов / Г.Л. Парнес. – М., 1973. – 154с.
1011099
  Бекиш Пособие по биологии для абитуриентов медицинских институтов / Бекиш, О.-Я.Л, Н.С. Гурина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 383 с. : ил.
1011100
  Журова К.В. и др. Пособие по ботанике / К.В. и др. Журова. – М., 1972. – 116с.
1011101
  Журин А.Б. Пособие по виноградарству / А.Б. Журин, С.М. Рубин. – Москва, 1959. – 272 с.
1011102
  Алликметс К. Пособие по внеаудиторному чтению / К. Алликметс, А. Родима ; Тарт. гос. ун-т, Каф. рус. языка. – Тарту, 1974. – 249 с.
1011103
  Веселухина К.В. Пособие по внеклассной работе / К.В. Веселухина, Л.И. Ковалева. – Ленинград, 1978. – 167с.
1011104
  Уберская П.Р. Пособие по внеклассной работе на немецком языке для учащихся ІХ-Х классов ср школы / П.Р. Уберская. – Москва, 1960. – 120с.
1011105
  Бондарь Н.З. Пособие по выбору и расчету вспомогательного оборудования флотационных фабрик / Н.З. Бондарь. – Орджоникидзе, 1977. – 45с.
1011106
  Заплавный Я А. Пособие по выполнению дипломных работ студентами экономического факультета / Я А. Заплавный. – Воронеж, 1969. – 120с.
1011107
  Царик И.Т. Пособие по высшей математике для экономистов / И.Т. Царик; Гребенников Е.А. – Москва
1. – 1962. – 278 с.
1011108
  Фалеева В.А. Пособие по вышивке / В.А. Фалеева. – Москва, 1954. – 120 с.
1011109
   Пособие по географии для поступающих в вузы. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 304с. : Ил.
1011110
  Галай И.П. Пособие по географии для поступающих в вузы / И.П. Галай, Є.Н. Мешечко, С.И. Сидор. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 448с.
1011111
  Федоров Н.В. Пособие по геодезии / Н.В. Федоров. – Ленинград
Вып. 1 : Комеральные работы и инструменты. – 1931. – 272с.
1011112
   Пособие по геодезии : для студ.-заочников агрономич. ф-та Кишиневского с.-х. ин-та. – Кишинев : КСХИ, 1963. – 121 с.
1011113
  Лурье М.В. Пособие по геометрии / М.В. Лурье, Б.И. Александров. – Москва, 1984. – 256с.
1011114
  Мифтахова Н.Х. Пособие по грамматике английского языка : для неяз. вузов / Н.Х. Мифтахова. – Москва, 1974. – 150 с.
1011115
  Владиславова А.В. Пособие по грамматике английского языка для аспирантов / А.В. Владиславова. – Москва, 1985. – 103 с.
1011116
  Шишова О.А. Пособие по грамматике английского языка для обучения чтению текстов / О.А. Шишова. – Душанбе, 1989. – 93 с.
1011117
  Молчанова И.Д. Пособие по грамматике немецкого языка / И.Д. Молчанова. – Москва, 1977
1011118
  Рубинова Э.Я. Пособие по грамматике немецкого языка для самостоятельной работы студентов. / Э.Я. Рубинова. – Ташкент, 1972. – 237с.
1011119
  Лобанова Н.А. Пособие по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов / Н.А. Лобанова. – Москва, 1984. – 141с.
1011120
  Валова М.В. Пособие по грамматике французского языка. / М.В. Валова. – Ленинград, 1965. – 39с.
1011121
  Городецкий В.Д. Пособие по дендрологии для Средней Азии / В.Д. Городецкий. – Москва; Ташкент, 1934. – 323 с.
1011122
  Крашенинников Е.М. Пособие по дипломному проектированию и преддипломной практике для студентов лесомеханических факультетов / Е.М. Крашенинников. – Петрозаводск, 1976. – 64с.
1011123
   Пособие по долгосрочным прогнозам стока горных рек в весенне-летний период. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 74с. – Библиогр.: с.: 73-74
1011124
   Пособие по домашенму чтению по романам Дж. Голсуори "В петле" и "Сдается в наем". – Иваново, 1972. – 59 с.
1011125
   Пособие по домашенму чтению по роману А. Кронина "Цитадель". – Иваново, 1973. – 45 с.
1011126
  Аширова Ю.А. Пособие по домашнему чтению для студентов английского отделения / Ю.А. Аширова, др. и. – Ашхабад, 1976. – 116с.
1011127
   Пособие по домашнему чтению на английском языке. – Москва : Высшая школа, 1979. – 115с.
1011128
  Байбуртян Р.С. Пособие по домашнему чтению на английском языке для студентов V курса / Р.С. Байбуртян. – М., 1974. – 44с.
1011129
  Кувшинова Е.С. Пособие по домашнему чтению на французском языке : Учеб. пос. / Е.С. Кувшинова. – Москва, 1981. – 144с.
1011130
  Марьясина В.И. Пособие по домашнему чтению на французском языке для студентов институтов и факультетов иностаранных языков / В.И. Марьясина, С Л. Сержан, . – Москва, 1976. – 231 с.
1011131
  Агронская Ж.А. Пособие по домашнему чтению по английскому языку для студентов 1 курса заочного отделения / Ж.А. Агронская; Агрономская Ж.А. ; МВ и ССО СССР ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – Москва
Ч. 1. – 1975. – 151 с.
1011132
  Грейзбард Л.И. Пособие по дополнительному чтению / Л.И. Грейзбард. – М., 1966. – 94с.
1011133
  Белкина Г.А. Пособие по дополнительному чтению на английском языке для III курса. / Г.А. Белкина, Э.Л. Левина. – 2-е изд., дораб. – М., 1983. – 143с.
1011134
  Розенбаум Ф.Е. Пособие по дополнительному чтению на немецком языке / Ф.Е. Розенбаум. – Москва, 1980. – 78 с.
1011135
  Питаде А.А. Пособие по дробовому бурению / А.А. Питаде. – М, 1968. – 172с.
1011136
  Волчанецкий И.Б. Пособие по зоологии позвоночных. / И.Б. Волчанецкий, Н.И. Ларина. – Саратов, 1973. – 230с.
1011137
  Сергунин Е.Г. Пособие по изданию карт / Е.Г. Сергунин, З.П. Гамазина, Ю.А. Окнин. – Москва : Недра, 1982. – 254 с.
1011138
   Пособие по изучению лексики немецкой общественно-политической литературы. – Свердловск
Ч. 1. – 1970. – 51 с.
1011139
  Мешалова В.С. Пособие по изучению лексики немецкой общественнополитической литературы / В.С. Мешалова. – Свердловск
2. – 1972. – с.
1011140
  Прядохин М.Г. Пособие по изучению нового китайского фонетического алфавита / М.Г. Прядохин ; АН СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во восточной лите6ратуры, 1960. – 22 с.
1011141
  Невзоров А.С. Пособие по изучению торгового права / А.С. Невзоров. – Юрьев : изд. М.С. Михалевский ; Тип. Эд. Бергмани, 1912. – XIII, [3], 430, [2] с. – Экз. деф., отст. с. I-XIII, [3]
1011142
  Диканский М.Г. Пособие по изучению фирм / М.Г. Диканский. – 2-е изд. – М., 1946. – 107с.
1011143
  Пялль Э.Н. Пособие по изучению эстонского языка / Э.Н. Пялль. – Таллин, 1947. – 196с.
1011144
  Мазин И.Д. Пособие по инженерно-геодезической съемке на действующих промышленных предприятиях / И.Д. Мазин, В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1983. – 129 с.
1011145
  Муханов И.Л. Пособие по интонации / И.Л. Муханов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 400с.
1011146
  Давыдов М.В. Пособие по интонации английского языка / М.В. Давыдов. – Москва, 1975. – 104 с.
1011147
  Кумарьян Т.И. Пособие по испанскому языку / Т.И. Кумарьян. – М., 1974. – 218с.
1011148
  Львовская З.Д. Пособие по испанскому языку для аспирантов и научных работников / З.Д. Львовская. – М., 1991. – 191с.
1011149
  Гонсалес М.Л. Пособие по испанскому языку для второго курса / М.Л. Гонсалес. – М.
3. – 1968. – 108с.
1011150
  Залесская Л.Д. Пособие по истории английского языка / Л.Д. Залесская, Д.А. Матвеева. – М, 1984. – 111с.
1011151
  Новоселова И.А. Пособие по истории Древнего мира (на нем. яз.) / И.А. Новоселова. – М., 1982. – 78с.
1011152
  Довнар-Запольский М.В. Пособие по истории московского периода. – Киев : Изд. студентов Ун-та св. Владимира и слушательниц Высш. жен. курсов ; Типо-лит. "Прогресс", 1911. – [314] с. разд. паг. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.


  Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926. Л., 1978. Вып. 2. С. 105; Обозрение преподавания в Ун-те св. Владимира на 1912-1913 учеб. год. По историко-филол. фак. Киев, 1912. С. 15
1011153
  Орлов А.С. Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов / А.С. Орлов, В.А. Георгиев. – Москва
1. – 1979. – 424с.
1011154
  МальковВ.В Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / МальковВ.В. – Москва : Высшая школа, 1969. – 256с.
1011155
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая шко, 1974. – 335 с.
1011156
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 335 с.
1011157
   Пособие по истории СССР для поступающих в вузы. – Москва
Ч. 1. – 1975. – 192 с.
1011158
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 400с.
1011159
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков; под ред И.И. Минца. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 528с.
1011160
  Грейзбард Л.И. Пособие по итальянскому языку / Л.И. Грейзбард. – 2-ой урок. – М.
1. – 1965. – 102с.
1011161
  Грейзбард Л.И. Пособие по итальянскому языку для первого курса / Л.И. Грейзбард. – Уроки 9-16. – М., 1969. – 192с.
1011162
  Грейзбард Л.И. Пособие по итальянскому языку для первого курса / Л.И. Грейзбард. – М.
1. – 1969. – 202с.
1011163
  Грейзбард Л.И. Пособие по итальянскому языку для первого курса / Л.И. Грейзбард. – М.
2. – 1970. – 227с.
1011164
  Ерашов В.А. Пособие по казачьему боевому искусству / Ерашов В.А., Задунайский В.В. – Ростов-на-Дону : Гефесть, 2003. – 140 с. – ISBN 5-8742-290
1011165
  Шурыгин Д.Я. Пособие по клинической эндокринологии. / Д.Я. Шурыгин, С.Е. Попов. – Л, 1968. – 240с.
1011166
  Володченко К.Г. Пособие по колонковому бурению / К.Г. Володченко. – Москва, 1949. – 326с.
1011167
  Крутиков Ю.А. Пособие по комментированию текста на английском языке / Ю.А. Крутиков. – Москва, 1972. – 76 с.
1011168
  Крутиков Ю.А. Пособие по комментированию текста на английском языке : Для слушателей ФПК / Ю.А. Крутиков. – Москва, 1978. – 76 с.
1011169
  Ануфриева Н.Ф. Пособие по конспектированию / Н.Ф. Ануфриева. – Москва, 1971. – 245с.
1011170
  Миловидова Г.П. и др. Пособие по конспектированию / Г.П. и др. Миловидова. – М.
ч. 1. – 1971. – 171с.
1011171
  Миловидова Г.П. и др. Пособие по конспектированию / Г.П. и др. Миловидова. – М.
ч. 2. – 1971. – 121с.
1011172
  Басс Э.М. Пособие по корреспонденции / Э.М. Басс. – М., 1965. – 154с.
1011173
  Бодко Н.В. Пособие по корреспонденции / Н.В. Бодко, Л.Я. Косикова. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1990. – 108с.
1011174
  Вознесенский И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке для участников и организаторов научных конференций / И.Б. Вознесенский. – Ленинград : Наука, 1981. – 305 с.
1011175
  Лярский П.А. Пособие по краеведению. / П.А. Лярский. – Минск, 1966. – 239с.
1011176
   Пособие по курсовому проектированию антенн / А.З. Фрадин, Т.П. Литвинова, А.А. Каплянский, Э.Л. Кузьмин; Под ред. А.З. Фрадина. – Ленинград
Часть 5. – 1973. – 56с.
1011177
  Сабанчиев Х.Х. Пособие по курсовому проектированию теории механизмов и машин / Х.Х. Сабанчиев. – Нальчик, 1975. – 64с.
1011178
  Алмазов И.В. Пособие по курсу "Аэрофотосъемка" : раздел: "Гиростабилизирующие аэрофотоустановки" : учеб. пособие для студ. 4 курса аэрофотогеодезической спец. / И.В. Алмазов ; Моск. ин-т инженеров геодезии и аэрофотосъемки и картографии. – Москва
Гиростабилизирующие аэрофотоустановки. – 1975. – 47 с.
1011179
  Севрюков Н.Н. Пособие по курсу аналитической химии для студентов специальности "Химия" / Н.Н. Севрюков. – Москва, 1969. – 70с.
1011180
  Матросов В.Л. Пособие по курсу информатики и вычислительной техники / В.Л. Матросов, С.Н. Полещук. – М., 1989. – 84с.
1011181
  Грибов Л.А. Пособие по курсу физики. Термодинамика / Л.А. Грибов. – Москва, 1968. – 42 с.
1011182
  Грибов Л.А. Пособие по курсу физики. Электричество / Л.А. Грибов. – Москва
1. – 1968. – 44 с.
1011183
  Липманова Р.Н. Пособие по латинской терминологии для студентов биологических факультетов университетов. / Р.Н. Липманова. – Ярославль, 1977. – 64с.
1011184
  Ляхович Ф.А. Пособие по латинскому языку / Ф.А. Ляхович. – М, 1949. – 92с.
1011185
  Филиппович З.Я. Пособие по латинскому языку / З.Я. Филиппович. – М, 1964. – 165с.
1011186
  Филиппович З.Я. Пособие по латинскому языку / З.Я. Филиппович, 1965
1011187
  Логинова Л.В. Пособие по латинскому языку / Л.В. Логинова. – Горький, 1967. – 131с.
1011188
   Пособие по латинскому языку. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 142 с.
1011189
  Казаченок Т.Г. Пособие по латинскому языку для закрепления анатомической терминологии / Т.Г. Казаченок. – Минск, 1970. – 183с.
1011190
  Васильева Л.И. Пособие по латинскому языку для студентов-стоматологов / Л.И. Васильева, Л.М. Скатова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1985. – 224с.
1011191
  Каар Э.И. Пособие по лексике для 3 курса / Э.И. Каар, Г.М. Уайзер. – Москва, 1955. – 112 с.
1011192
   Пособие по лексике для зарубежных русистов. – Москва : Русский язык, 1989. – 192 с.
1011193
  Гончарова Н.А. Пособие по лексике латинского языка / Н.А. Гончарова. – Минск, 1977. – 80с.
1011194
  Минина Н.М. Пособие по лексике немецкого языка. / Н.М. Минина. – М., 1973. – 142с.
1011195
  Воронина М.М. Пособие по лексикологии испанского языка / М.М. Воронина. – Київ, 1977. – 183с.
1011196
  Гитлиц А.М. Пособие по лексикологии современного испанского языка / А.М. Гитлиц. – М., 1974. – 102с.
1011197
  Пабауская Т.И. Пособие по лексической синонимии. / Т.И. Пабауская. – М., 1975. – 137с.
1011198
  Анисимова Т.И. Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка / Т.И. Анисимова. – Минск, 1975. – 303с.
1011199
  Крылова О.А. Пособие по лингвистической стилистике / О.А. Крылова. – М, 1975. – 89с.
1011200
  Меншутина О.И. Пособие по лингвистическому комментарию художественного текста / О.И. Меншутина. – М., 1973. – 82с.
1011201
  Меншутина О.И. Пособие по лингвистическому комментарию художественного текста / О.И. Меншутина, А.С. Феоктистова. – М., 1975. – 59с.
1011202
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений / Е.И. Богомолова. – М, 1982. – 367с.
1011203
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений / Е.И. Богомолова. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1985. – 431с.
1011204
  Богомолова Е.И. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений / Е.И. Богомолова. – М, 1989. – 447с.
1011205
  Герасимов Н.И. Пособие по литературе. Для поступающих на гуманит. фак. МГУ / Н.И. Герасимов. – М., 1972. – 231с.
1011206
  Павлова К.Г. Пособие по логике / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1974. – 138с.
1011207
  Шубняков Б.П. Пособие по марксистско-ленинской философии / Б.П. Шубняков. – Ярославль, 1975. – 376с.
1011208
  Воронец А.М. Пособие по математике / А.М. Воронец. – Москва-Ленинград, 1926. – 144с.
1011209
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – Москва, 1966. – 178 с.
1011210
  Зарин В.В. Пособие по математике / В.В. Зарин. – 2-е изд. – М., 1968. – 263с.
1011211
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – 2-е изд. – М., 1969. – 263с.
1011212
  Моденов В.П. Пособие по математике / В.П. Моденов. – Москва : Изд. Моск. ун-та
Ч. 2. – 1972. – 402с.
1011213
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – Изд. 3-е. – М., 1973. – 272с.
1011214
  Горейко М.Н. Пособие по математике / М.Н. Горейко. – Минск, 1974. – 160с.
1011215
  Моденов П.С. Пособие по математике для поступающих в вузы / П.С. Моденов, С.И. Новоселов. – Москва, 1961. – 407 с.
1011216
  Моденов П.С. Пособие по математике для поступающих в вузы / П.С. Моденов, С.И. Новоселов. – Москва, 1966. – 431 с.
1011217
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – М., 1968. – 608с.
1011218
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 640с.
1011219
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1972. – 527с.
1011220
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1973. – 527с.
1011221
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – 5-е изд., перераб. – М., 1976. – 638с.
1011222
  Зорин В.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / В.В. Зорин, Т.Т. Фискович. – Москва : Высшая школа, 1980. – 287с.
1011223
  Зорин В.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. : Автореф... канд. пед.наук: / Зорин В.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 8л.
1011224
  Давыденко И.С. Пособие по математике для поступающих в высш. учеб. заведения / И.С. Давыденко. – Изд. 3-е. – Томск, 1976. – 192с.
1011225
  Шахно К.У. Пособие по математике для поступающих в высшие учебные заведения / К.У. Шахно. – изд. 6-е. – Минск, 1962. – 246 с.
1011226
  Шахно К.У. Пособие по математике для поступающих в высшие учебные заведения / К.У. Шахно. – изд. 8-е. – Минск, 1964. – 246 с.
1011227
  Александров Б.И. Пособие по математике для поступающих в МГУ : методическое руководство / Б.И. Александров, М.В. Лурье ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 304 с.
1011228
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 2-е изд., стереот. – Минск, 1967. – 472с.
1011229
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 3-е изд., стереот. – Минск, 1968. – 472с.
1011230
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 5-е изд., перераб. – Минск, 1971. – 542с.
1011231
  Копеин Т.А. Пособие по математике для поступающих в техникумы. / Т.А. Копеин, М.П. Малинов. – М., 1975. – 288с.
1011232
  Сивашинский И.Х. Пособие по математике для техникумов : / И.Х. Сивашинский. – М., 1970. – 448с.
1011233
  Александров Б.И. Пособие по математике для учащихся заочных подготовительных курсов естественных факультетов МГУ / Б.И. Александров, М.В. Лурье ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Подготовит. курсы естествен. ф-тов. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 192 с.
1011234
  Моденов В.П. Пособие по математике, физике и химии для поступающих в вузы. / В.П. Моденов. – М, 1969. – 342с.
1011235
  Моденов В.П. Пособие по математике. / В.П. Моденов. – М, 1969. – 342с.
1011236
  Лихтенштейн Е.И. Пособие по медицинской деонтологии / Е.И. Лихтенштейн. – Київ : Вища школа, 1974. – 140 с.
1011237
   Пособие по медицинской микробиологии / В.А. Черныш, А.И. Воробьев, В.М. Куркин, Д.Д. Солошенко; Под ред.: В.В. Тарасова. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 108с.
1011238
  Тупчий Н.А. Пособие по медицынской латыни / Н.А. Тупчий. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 159 с.
1011239
  Лыкошин Б.А. Пособие по местной ПВО. / Б.А. Лыкошин. – М., 1954. – 144с.
1011240
  Розанов А.Н. Пособие по металлографии / А.Н. Розанов. – М, 1966. – 20с.
1011241
  Низовцев В.В. Пособие по микросъемке с основами оптики микроскопа / В.В. Низовцев. – М., 1986. – 90с.
1011242
  Артюшенко В.И. Пособие по монтажу радиоаппаратуры / В.И. Артюшенко. – Київ, 1967. – 336с.
1011243
   Пособие по морфологии английского языка. – М., 1974. – 232с.
1011244
  Михайлов Д.Д. Пособие по наглядному изучению русского правописания : материалы для списывания / сост. Д.Д. Михайлов. – Пятое изд. – С.-Петербург : Спб. Губерн. Тип., 1914. – 133, [V] с.
1011245
   Пособие по надзору за политическим финансированием : тренинг по выявлению нарушений и правоприменению (TIDE) / под ред. Магнуса Омана. – [Б. м.] : International Foundation for Electoral Systems, 2013. – 264 c. : ил., табл. – Название обл. : Тренинг по выявлению нарушений и правоприменению (TIDE). Справочное пособие по надзору за политическим финансированием. - Название на корешке : Справочное пособие по надзору за политическим финансированием. – Библиогр.: с. 252-263 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2760-18-7
1011246
  Светлищева Г.К. Пособие по наиболее употребительной литературоведческой лексике немецкого языка / Г.К. Светлищева. – К., 1988. – 120с.
1011247
  Жидкова Г.Ф. Пособие по научной речи для студентов-иностранцев филологических факультетов : [В 2-х частях] / Г.Ф. Жидкова, С.А. Хавронина. – Москва
Ч. 1 : [Фонетика, лексикология]. – 1976. – 96 с.
1011248
   Пособие по научному стилю. – М., 1980. – 102с.
1011249
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи : Основной курс. Технический профиль. Для студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов СССР / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Ссафьянова. – Москва : Русский язык, 1980. – 255 с.
1011250
  Дяченко И.А. Пособие по научному стилю речи / И.А. Дяченко. – М., 1984. – 173с.
1011251
  Аросева Т.Е. и др. Пособие по научному стилю речи : Осн. курс : Техн. профиль / Аросева Т.Е., Рогова Л.Г., Сафьянов Н.Ф. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский я, 1986. – 255 с.
1011252
  Богатырева Г.Д. Пособие по научному стилю речи / Богатырева Г.Д. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1986. – 195 с.
1011253
  Бирюкова А.В. Пособие по научному стилю речи / А.В. Бирюкова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 196с.
1011254
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи : основной курс : технический профиль : учеб. пособ. для студ.-иностр. подготовительных факультетов вузов СССР / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1987. – 293 с.
1011255
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи : Для говорящих на испанском языке / Н.С. Власова. – Москва : Русский язык, 1991
1011256
  Леонова Э.Н. Пособие по научному стилю речи (физика, химия, математика) : учеб. пособ. для студентов-иностранцев / Э.Н. Леонова, Н.С. Михеева. – Москва : Русский язык, 1981. – 200 с.
1011257
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : краткосрочные формы обучения : (для говорящих на арабском языке) / Н.С. Власова, И.И. Рафаева, Е.М. Погосова. – Москва : Русский язык, 1990. – 74 с. – ISBN 5-200-00900-6
1011258
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : Для говорящих на английском языке / Н.С. Власова. – Москва : Русский язык, 1990. – 70с.
1011259
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : Для говорящих на французском языке / Н.С. Власова, И.И. Рафаева, Н.Г. Груздева. – Москва : Русский язык, 1991. – 66с.
1011260
  Гудкова И.А. и др. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев / И.А. и др. Гудкова. – М, 1987. – 64с.
1011261
  Жарова Е.Н. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев / Е.Н. Жарова, Т.М. Смирнова. – М., 1988. – 80с.
1011262
  Голованова Л.З. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев гуманитарных специальностей подготовительного факультета / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1983. – 44с.
1011263
  Колосницына Г.В. Пособие по научному стилю речи для студентов-психологов подготовительных факультетов / Г.В. Колосницына. – М., 1985. – 86с.
1011264
  Колосницына Г.В. Пособие по научному стилю речи для студентов-философов / Г.В. Колосницына, Н.Н. Шишкин. – М., 1988. – 120с.
1011265
   Пособие по научному стилю речи: информатика, вычислительная техника. – Москва, 1989. – 100с.
1011266
  Грушинская Н.К. Пособие по начертательной геометрии / Н.К. Грушинская; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1963. – 64 с.
1011267
  Златогорская Р.Л. Пособие по нем. яз. / Р.Л. Златогорская. – М., 1971. – 239с.
1011268
  Ицигсон Л.М. Пособие по немецкой разговорной речи для мед. вузов. / Л.М. Ицигсон. – М., 1968. – 136с.
1011269
  Любимова З.М. Пособие по немецкому языку / З.М. Любимова, М.П. Пиронкова. – Москва, 1968. – 262с.
1011270
  Гофман Е.А. Пособие по немецкому языку / Е.А. Гофман. – М, 1971. – 128с.
1011271
  Гофман Е.А. Пособие по немецкому языку / Е.А. Гофман. – М, 1971. – 128с.
1011272
  Архангельская К.В. Пособие по немецкому языку / К.В. Архангельская. – Москва, 1971. – 230с.
1011273
  Смирнова Н.А. Пособие по немецкому языку / Н.А. Смирнова. – Москва : Высшая школа, 1971. – 120с.
1011274
   Пособие по немецкому языку. – Москва, 1973. – 238 с.
1011275
  Мочалова М.А. Пособие по немецкому языку / М.А. Мочалова. – М, 1974. – 239с.
1011276
  Васильева Г.А. Пособие по немецкому языку / Г.А. Васильева. – Москва : Высшая школа, 1976. – 120 с.
1011277
  Бондарь С.Н. Пособие по немецкому языку / С.Н. Бондарь. – М, 1977. – 126с.
1011278
  Аншакова М.С. Пособие по немецкому языку / М.С. Аншакова, Л.П. Половникова. – Саратов, 1977. – 87с.
1011279
  Архангельская К.В. Пособие по немецкому языку : учебное пособие / К.В. Архангельская. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 264 с.
1011280
  Герасимова Р.М. Пособие по немецкому языку / Р.М. Герасимова. – К, 1982. – 184с.
1011281
   Пособие по немецкому языку. – 2-е изд., испр. – М., 1982. – 192с.
1011282
  Смирнова Н.А. Пособие по немецкому языку / Н.А. Смирнова. – М., 1984. – 137с.
1011283
  Токова М.В. Пособие по немецкому языку / М.В. Токова. – Киев : Вища школа, 1985. – 129 с.
1011284
  Кваша А.М. Пособие по немецкому языку / А.М. Кваша. – М., 1987. – 102с.
1011285
  Омельяненко Ю.К. Пособие по немецкому языку / Ю.К. Омельяненко. – Москва, 1988. – 186с.
1011286
  Борковский Б.П. Пособие по немецкому языку для 1 курса / Б.П. Борковский. – Минск, 1968. – 45с.
1011287
  Витлин Ж.Л. и др. Пособие по немецкому языку для X и XI классов вечерних (сменных школ) / Ж.Л. и др. Витлин. – Изд. 4-е. – Ленинград, 1970. – 303с.
1011288
  Якушина Л.З. Пособие по немецкому языку для внеаудиторных занятий. / Л.З. Якушина. – М., 1977. – 228с.
1011289
  Фильшина Т.Д. Пособие по немецкому языку для географических факультетов / Т.Д. Фильшина. – Воронеж, 1973. – 79с.
1011290
  Канищева Е.Н. Пособие по немецкому языку для геологов и горняков / Е.Н. Канищева, Л.С. Журина, М.Ф. Баринова. – Москва : Недра, 1971. – 121 с.
1011291
  Левина З.И. Пособие по немецкому языку для машиностроительных вузов / З.И. Левина. – М, 1966. – 175с.
1011292
  Каштанова Е.С. Пособие по немецкому языку для металлургических вузов / Е.С. Каштанова, Л.Г. Освенская, И.А. Садовников. – М., 1967. – с.
1011293
  Черникова И.А. и др. Пособие по немецкому языку для музыкальных вузов / И.А. и др. Черникова. – М., 1984. – 72с.
1011294
   Пособие по немецкому языку для самостоятельной работы. – Саратов, 1991. – 102с.
1011295
  Рохман Э.Я. Пособие по немецкому языку для сельскохозяйственных вузов / Э.Я. Рохман. – Москва : Высшая школа, 1970. – 171 с.
1011296
   Пособие по немецкому языку для сельскохозяйственных вузов. – М., 1979. – 167с.
1011297
  Андрющенко Я Т. Пособие по немецкому языку для старших курсов психологического факультета университета / Я Т. Андрющенко. – Москва, 1988. – 92с.
1011298
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для старших курсов юридических вузов / А.А. Бормотова. – М, 1977. – 191с.
1011299
   Пособие по немецкому языку для студ. II курса I, III, IV фак-тов КХТИ. – Казань, 1968. – 170с.
1011300
  Никаев Е.А. Пособие по немецкому языку для студентов-биологов / Е.А. Никаев, Н.И. Шатт. – Л., 1975. – 64с.
1011301
  Василевская Н.В. Пособие по немецкому языку для студентов-геологов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград, 1966. – 71с.
1011302
  Василевская Н.В. Пособие по немецкому языку для студентов-геологов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 64с.
1011303
  Кемежук Н.К. Пособие по немецкому языку для студентов 2-4 курсов специальдности "Обогащение полезных ископаемых" / Н.К. Кемежук. – Иркутск, 1983. – 384с.
1011304
  Косова В.А. Пособие по немецкому языку для студентов 3 курса исторического факультета / В.А. Косова. – М., 1983. – 92с.
1011305
   Пособие по немецкому языку для студентов II курса факультета механизации сельского хозяйства. – Пермь, 1965. – 40с.
1011306
  Титова Валентина Алексеевна Пособие по немецкому языку для студентов геологического факультета / Титова Валентина Алексеевна. – Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1979. – 91с.
1011307
  Архипова И.А. Пособие по немецкому языку для студентов и аспирантов философских факультетов / И.А. Архипова. – Москва, 1987. – 192с.
1011308
  Былинович В.Н. Пособие по немецкому языку для студентов стоительдных специальдностей вузов / В.Н. Былинович, С М. Венскович, . – Минск, 1990. – 179 с.
1011309
  Вывиорковская З.М. Пособие по немецкому языку для технич. вузов / З.М. Вывиорковская. – Москва, 1976. – 152 с.
1011310
  Болдинова М.П. Пособие по немецкому языку для технических вузов / М.П. Болдинова, И.А. Бузникова, Н.Б. Иогансон. – Москва, 1970. – 164с.
1011311
  Мочалова М.А. Пособие по немецкому языку для технических вузов / М.А. Мочалова. – Москва, 1980. – 240с.
1011312
  Чернышева М.Г. Пособие по немецкому языку для технических вузов. : микроэлектроника, микропроцессоры, информатика / М.Г. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1990. – 157 с.
1011313
  Наговская Е.А. Пособие по немецкому языку для торгово-кооперативных техникумов / Е.А. Наговская. – М., 1976. – 93с.
1011314
  Задирако А.А. Пособие по немецкому языку для физиков и радиофизиков / Задирако А.А. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 160 с.
1011315
   Пособие по немецкому языку для филологических факультетов вузов. – Минск : Высшая школа, 1990. – 204с.
1011316
  Гельман Ф.В. Пособие по немецкому языку для химико-технологических техникумов / Ф.В. Гельман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 80 с.
1011317
   Пособие по немецкому языку для экономических вузов. – М., 1980. – 128с.
1011318
  Прокофьева Н.К. Пособие по немецкому языку для электротехнических вузов / Н.К. Прокофьева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 118 с.
1011319
  Ротгольц А.В. Пособие по немецкому языку для энергетических вузов / А.В. Ротгольц, Н.А. Шелингер. – Москва, 1967. – 160 с.
1011320
   Пособие по немецкому языку для энергетических вузов. – Москва, 1969. – 192 с.
1011321
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для юридических вузов / А.А. Бормотова. – М, 1973
1011322
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для юридических вузов и факультетов / А.А. Бормотова. – Москва, 1983. – 79 с.
1011323
  Косилова М.Ф. Пособие по немецкому языку дя студ. естественных факультетов. / М.Ф. Косилова. – М., 1987. – 107с.
1011324
  Рыкова М.С. Пособие по немецкому языку по специальности инженерная геодезия и маркшейдерское дело / М.С. Рыкова. – Иркутск, 1987. – 132с.
1011325
  Витлин Ж.Л. и др. Пособие по немецкому языку. Для X и XI классов вечерних (сменных) школ / Ж.Л. и др. Витлин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1968. – 303 с.
1011326
  Миньковская Г.П. Пособие по немецкому языку: Для фак. журнал. ун-тов. / Г.П. Миньковская, Э.Т. Брандт. – Москва, 1981. – 96с.
1011327
  Петруничева Н.С. Пособие по немецкому языку: для фак. физ. воспитания пед. вузов / Н.С. Петруничева, О.Е. Шилова. – М., 1976. – 168с.
1011328
  Иванова Е.А. Пособие по немцкому языку для экономических факультетов университетов / Е.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 141с.
1011329
  Потапов В.М. Пособие по номенклатуре органических соединений / В.М. Потапов. – М., 1969. – 51с.
1011330
   Пособие по обработке и использованию материалов аэрофотосъемки при изысканиях полевых аэродромов. – Ленинград : ЛВИКА им. А.Ф. Можайского, 1963. – 290 с.
1011331
  Акишина Т.Е. Пособие по обучению аудированию и записи лекций : для иностранцев, изучающих рус. яз. / Т.Е. Акишина, Н.Н. Алексеева. – Москва : Русский язык, 1989. – 87 с. – ISBN 5-200-00801-8
1011332
  Есютина А.М. Пособие по обучению быстрому чтению на немецком языке / А.М. Есютина. – М, 1974. – 87с.
1011333
  Кузнецова Л.М. Пособие по обучению конспектированию : учебное пособие / Л.М. Кузнецова. – Москва : Русский язык, 1980. – 190 с.
1011334
   Пособие по обучению молодого солдата. – М.
3. – 1966. – 180с.
1011335
   Пособие по обучению молодого солдата. – М.
4. – 1966. – 168с.
1011336
  Блошенко М.Г. Пособие по обучению молодых солдат / М.Г. Блошенко, Ф.К. Гавриков, И.Д. Кирин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 504с.
1011337
   Пособие по обучению молодых солдат. – М., 1973. – 328с.
1011338
  Величко А.В. Пособие по обучению монологической речи студентов-филологов / А.В. Величко. – Москва, 1981. – 115с.
1011339
  Парфеньев В.Н. Пособие по обучению обществено-политической лексике французского языка / В.Н. Парфеньев. – Минск, 1982. – 160с.
1011340
  Финкельштейн Я.Б. Пособие по обучению переводу научно-технической литературы / Я.Б. Финкельштейн. – М, 1973. – 124с.
1011341
  Олесинова М.М. и др. Пособие по обучению письму для подготовительных факультетов вузов СССР: Материалы для работы со слуха : Книга для студентов. Приложение к "Старту 1-2" / М.М. и др. Олесинова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Русский язык, 1988. – 63с.
1011342
   Пособие по обучению профессиональной научной речи. – Москва : МГУ, 1991. – 176с.
1011343
  Клобукова Л.П. Пособие по обучению речевой деятельности на материале текстов по специальности / Л.П. Клобукова, О.И. Судиловская. – М., 1991. – 135с.
1011344
   Пособие по обучению технике безопасности рабочих, занятых ремонтом машин и механизмов в леспромхозах и лесхозах. – М., 1979. – 79с.
1011345
  Кулиш Л.Ю. Пособие по обучению устной речи / Л.Ю. Кулиш. – К., 1978. – 176с.
1011346
   Пособие по обучению чтению. – М., 1982. – 240с.
1011347
   Пособие по обучению чтению = Приложение к "Старту 1-2" и "Старту-3" : Для подготовительных фак-тов вузов СССР. – Москва : Русский язык, 1988. – 232с.
1011348
  Андреев Р.А. Пособие по обучению чтению для горно-геологических специальностей вузов / Р.А. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1988
1011349
  Коцарь Э.Б. Пособие по обучению чтению и развитию навыков профессиональной научной речи / Э.Б. Коцарь, В.Е. Марусанова. – Москва, 1986. – 120 с.
1011350
   Пособие по обучению чтению к "Практическому курсу английского языка как второго иностранного". – М., 1991. – 141с.
1011351
  Соколова Х.Р. Пособие по обучению чтению на немецком языке / Х.Р. Соколова. – М., 1986. – 159с.
1011352
  Соколова Х.Р. Пособие по обучению чтению на немецком языке для 1-2 курсов неязыковых факульеттов университетов / Х.Р. Соколова. – Москва, 1983. – 176с.
1011353
  Даванкова Е.Г. Пособие по обучению чтению на немецком языке для студентов-историков / Е.Г. Даванкова, Т.Н. Любарская. – М., 1990. – 96с.
1011354
  Якушина Л.З. Пособие по обучению чтению на немецком языке. / Л.З. Якушина. – М., 1988. – 175с.
1011355
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению. Изучающее чтение: (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 287с.
1011356
  Данилина К.В. Пособие по обучению чтению. Ознакомительное чтение : Учебное пособие для студентов-иностранцев / К.В. Данилина. – Москва : Русский язык, 1978. – 255с.
1011357
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению: Изучающее чтение. (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 287с.
1011358
  Архипов Г.Б. Пособие по обучению чтения на немецком языке для технич. вузов химико-техноолгич. профиля / Г.Б. Архипов, Л.В. Егорева. – Москва, 1983. – 88с.
1011359
   Пособие по общей цитологии. – Ростов-на-Дону, 1968. – 92с.
1011360
  Крупнов В.Н. Пособие по общественно-политической и официальноделовой лексике / В.Н. Крупнов. – М, 1984. – 224с.
1011361
  Королькова А В. Пособие по общественно-политической лексике / А В. Королькова, . – Москва, 1967. – 112с.
1011362
   Пособие по общественно-политической лексике. – М., 1989. – 80с.
1011363
   Пособие по общественно-политической лексике английского языка для студентов V курса факультетов немецкого и французского языков. – М., 1971. – 135с.
1011364
   Пособие по общественно-политической лексике для студентов-заочников 1 курса (английский язык). – М., 1975. – 44с.
1011365
  Дубова Д.А. Пособие по общественно-политической лексике испанского языка / Д.А. Дубова, Е.Б. Передерий. – Москва : Просвещение, 1987. – 144с.
1011366
   Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка. – М., 1970. – 192с.
1011367
   Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка. – 2-е изд., испр. – М., 1978. – 175с.
1011368
   Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка. – Москва, 1982. – 143с.
1011369
  Панкова О.Т. Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка. / О.Т. Панкова, А.И. Медников. – Москва : Высшая школа, 1978. – 171с.
1011370
   Пособие по общественно-политической лексике современного английского языка. – М., 1970. – 167с.
1011371
  Баринова Е.Э. Пособие по общественно-политической лексике современного английского языка / Е.Э. Баринова. – М., 1978. – 95с.
1011372
   Пособие по общественно-политической лексике французского языка для неязыковых вузов. – М., 1972. – 71с.
1011373
  Панкова О.Т. Пособие по общественно-политической лексике: нем. яз. / О.Т. Панкова, А.И. Медников. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 178с.
1011374
  Гижицкий А.М. Пособие по определению астрономических пунктов / А.М. Гижицкий. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1955. – 167 с.
1011375
   Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л., 1984. – 448с.
1011376
  Осадчий Ю.И. Пособие по организации учета в торговле / Ю.И. Осадчий. – К, 1986. – 272с.
1011377
  Орлов В.Е. Пособие по ориентированию в сожных немецких текстах / В.Е. Орлов. – Казань, 1976. – 232 с.
1011378
  Яо Э.А. Пособие по орфографии английского языка / Э.А. Яо. – М., 1981. – 120с.
1011379
   Пособие по орфографии для студентов филологического факультета. – Кишинев, 1972. – 148с.
1011380
  Власенков А.И. Пособие по орфографии для учащихся средних профтехучилищ / А.И. Власенков. – Москва, 1983. – 71с.
1011381
  Щелоков Я.М. Пособие по освоению систем релаксационного вибрационного горения. / Я.М. Щелоков. – Казань, 1971. – 80с.
1011382
  Тахо-Годи Пособие по основам научной фотографии в судебной медицине / Тахо-Годи. – М., 1965. – 192с.
1011383
  Путин А.А. Пособие по отдельным вопросам грамматики, стилистики и лексикологии. / А.А. Путин. – Пермь, 1971. – 424с.
1011384
  Ключанская В.П. Пособие по оформлению бухгалтерской документации на украинском языке для всех форм собственности / В.П. Ключанская. – Харків : Торсинг, 1997. – 96с. – ISBN 5-85882-209-6
1011385
  Безуглый А.М. Пособие по пpактическим pаботам куpса общей геологии / А.М. Безуглый; МВО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 179с.
1011386
   Пособие по педагогике. – Саратов, 1974. – 87с.
1011387
  Сушко Е.П. Пособие по педиатрии для руководителей интернов / Е.П. Сушко. – Минск, 1984. – 222с.
1011388
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу / А.Г. Чернышев, А.Н. Львов. – Москва, 1974. – 127с.
1011389
   Пособие по переводу / В.М. Нечаева, Хипп, , Хельга. – М., 1985. – 328с.
1011390
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу / Булгакова Л.Н. – Москва : Русский язык, 1988. – 332 с.
1011391
   Пособие по переводу : Русский язык-английский язык. – Москва : Русский язык, 1990. – 311с.
1011392
   Пособие по переводу (русский язык - испанский язык). – Москва : Русский язык, 1987. – 336с.
1011393
  Потапова И.А. Пособие по переводу английского литературного текста / И.А. Потапова. – М., 1975. – 128с.
1011394
  Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – М., 1965. – 216с.
1011395
  Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – 2-е изд. – М., 1973. – 200с.
1011396
  Бочкарева М.Е. Пособие по переводу английской радиотехнической литературы. / М.Е. Бочкарева, Н.А. Чернышева. – М., 1953. – 360с.
1011397
  Штульберг С.Я. Пособие по переводу английской технической литературы / С.Я. Штульберг, К.С. Брискина. – К, 1960. – 144с.
1011398
  Пядусова Г.И. Пособие по переводу для лиц, говорящих на английском языке / Г.И. Пядусова. – Москва : Русский язык, 1988. – 216с.
1011399
  Пядусова Г.И. Пособие по переводу для лиц, говорящих на французском языке / Г.И. Пядусова, Г.В. Федорова. – М., 1986. – 162с.
1011400
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу для слушателей 1-2 курсов ВФС / А.Г. Чернышев. – Москва, 1973. – 176с.
1011401
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу для слушателей 1-2 курсов ВФС / А.Г. Чернышев. – Москва, 1973. – 179-303с.
1011402
  Петрова Е.И. Пособие по переводу для студентов 5 курса / Е.И. Петрова. – М., 1975. – 44с.
1011403
  Турук И.Ф. Пособие по переводу научно-технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 176с.
1011404
  Ходзинская Э.А. Пособие по переводу научно-технической литературы на немецком языке / Э.А. Ходзинская. – М., 1971. – 112с.
1011405
  Овсянников Г.К. Пособие по переводу научно-технической литературы с английского языка на русский / Г.К. Овсянников, Ею.М. Сизова. – Красноярск, 1965. – 96с.
1011406
  Носенко И.А. Пособие по переводу научно-технчиеской литературы с английского языка на русский / И.А. Носенко, Е.В. Горбунова. – М, 1974. – 152с.
1011407
  Пумпянский А.Л. Пособие по переводу научной и технической литературы на английский язык / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1965. – 543с.
1011408
  Герман Б.Г. Пособие по переводу научных текстов на немецком языке : Геология / Б.Г. Герман, Е.С. Троянская; Отв. ред. Троянская Е.С. – Москва : Наука, 1967. – 223с.
1011409
  Добровольская В.С. Пособие по переводу научных текстов на немецком языке. Экономика / В.С. Добровольская. – Москва, 1968. – 140 с.
1011410
   Пособие по переводу немецких научно-технических и общественно-политических текстов. – Свердловск, 1970. – 76с.
1011411
  Вульферт И.И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста / И.И. Вульферт. – Москва, 1959. – 260с.
1011412
  Вульферт И.И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста / И.И. Вульферт. – Москва, 1961. – 262с.
1011413
  Дулиенко Г.И. Пособие по переводу немецкой научно-технической литературы для неязыковых вузов / Г.И. Дулиенко. – М., 1977. – 191с.
1011414
  Торейкина О.А. Пособие по переводу немецкой технической литературы / О.А. Торейкина. – Казань, 1967. – 112с.
1011415
  Пьянкова Т.М. Пособие по переводу русских полиэквивалентных терминов на английский язык / Т.М. Пьянкова. – М., 1973. – 219с.
1011416
  Морозов М.М. Пособие по переводу русской художественной прозы на английский язык. / М.М. Морозов. – М., 1956. – 146с.
1011417
  Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский / В.Н. Комиссаров. – М.
1. – 1960. – 176с.
1011418
  Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский / В.Н. Комиссаров. – М.
2. – 1965. – 287с.
1011419
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М, 1971. – 52с.
1011420
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – Москва
Вып. 1. – 1973. – 136с.
1011421
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М, 1974. – 63с.
1011422
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский / Л.Н. Булгакова, С.В. Дятлова. – М., 1990. – 78с.
1011423
  Гутнер М.Д. Пособие по переводу с английского языка на русский общественно-политических текстов / М.Д. Гутнер. – Москва : Высшая школа, 1982. – 158с.
1011424
  Стахеева Н.П. Пособие по переводу с английского языка научной литературы по специальности "Биохимия и физиология растений" / Н.П. Стахеева. – М, 1978. – 75с.
1011425
  Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык. / З.Е. Роганова. – М., 1961. – 303с.
1011426
  Нечаева В.М. Пособие по переводу с немецкого языка / В.М. Нечаева. – М., 1981. – 115с.
1011427
  Стрелковский Г.М. Пособие по переводу с немецкого языка на русский и с русского на немецкий / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1973. – 184с.
1011428
  Дворкина Е.Л. Пособие по переводу с немецкого языка на русский по радиотехнике и проводной связи / Е.Л. Дворкина. – Л., 1962. – 44с.
1011429
  Сергеева А.В. Пособие по переводу с польского языка для учащихся студентов-иностранцев, изучающих русский язык / А.В. Сергеева. – М., 1985. – 200с.
1011430
  Сазонова Е.М. Пособие по переводу с русского языка на немецкий / Е.М. Сазонова. – Москва, 1980. – 255 с.
1011431
  Соболев Л.Н. Пособие по переводу с русского языка на французский / Л.Н. Соболев. – М, 1952. – 404с.
1011432
  Трегубов Н.Д. Пособие по переводу с русского языка на французский / Н.Д. Трегубов. – Москва, 1972. – 94с.
1011433
  Соколова Г.Г. Пособие по переводу с русского языка на французский / Г.Г. Соколова. – Москва, 1982. – 160с.
1011434
  Тучкова Т.А. Пособие по переводу с французского языка на русский / Т.А. Тучкова, О.В. Критская. – М.-Л., 1964. – 240с.
1011435
  Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский / В.Е. Щетинкин. – Москва : Просвещение, 1987. – 159с.
1011436
  Минашкина А.Н. Пособие по переводу с французского языка на русский / А.Н. Минашкина, Ж.М. Глозман. – М, 1988. – 156с.
1011437
  Гривнин В.С. Пособие по переводу с японского языка на русский. Грам. вопросы перевода / В.С. Гривнин, Т.И. Корчагина. – М., 1972. – 220с.
1011438
  Гривнин В.С. Пособие по переводу с японского языка на русский. Лексические вопросы перевода / В.С. Гривнин. – М., 1965. – 211с.
1011439
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – М., 1961. – 167с.
1011440
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 2-е изд. – М., 1963. – 159с.
1011441
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 3-е изд. – М., 1966. – 159с.
1011442
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – М., 1972. – 168с.
1011443
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – 2-е изд. – М., 1979. – 160с.
1011444
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 191с.
1011445
  Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский / В.Т. Мамичева. – М., 1987. – 190с.
1011446
  Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов французского языка на русский для средних специальных учебных заведений / В.Т. Мамичева. – Москва : Высшая школа, 1976. – 160 с.
1011447
   Пособие по переводу технической литературы. – М., 1967. – 283с.
1011448
  Сикорская Н.П. Пособие по переводу физических текстов с английского языка на русский / Н.П. Сикорская. – Минск, 1970. – 101с.
1011449
  Воробьева В.П. Пособие по переводу химической литературы. / В.П. Воробьева, Э.М. Русанова. – Пермь
2. – 1968. – 188с.
1011450
  Лопатин Г.С. Пособие по переводу экономических и внешнеторговых текстов / Г.С. Лопатин, И.С. Блях. – М, 1955. – 232с.
1011451
  Хайт А.Ф. Пособие по переводу экономических текстов на немецком языке / А.Ф. Хайт. – Москва, 1959. – 248с.
1011452
  Салькова В.Е. Пособие по переводу экономических текстов с немецкого языка / В.Е. Салькова. – Москва : Филоматис, 2004. – 304с. – (Филология). – ISBN 5-98111-029-5
1011453
  Ерогова А.М. Пособие по переводу экономической литературы с английского языка на русский / А.М. Ерогова, В.К. Морозов. – М., 1973. – 151с.
1011454
  Костогрыз Н.М. Пособие по переводу. Английский язык / Н.М. Костогрыз. – Свердловск, 1963. – 51с.
1011455
  Костогрыз Н.М. Пособие по переводу. Английский язык / Н.М. Костогрыз. – Свердловск, 1968. – 56с.
1011456
  Горелов В.И. Пособие по переходу с китайского языка на русский / В.И. Горелов. – М, 1966. – 84с.
1011457
   Пособие по письменной практике (на английском языке). – Ленинград, 1976. – 224 с.
1011458
  Бурлакова В В. Пособие по письменной практике. (Англ. яз.) / В В. Бурлакова. – Ленинград, 1962. – 216с.
1011459
  Круглова В.П. Пособие по письменной речи / В.П. Круглова. – Минск, 1976. – 131с.
1011460
   Пособие по планированию учебных занятий по физической подготовке. – М., 1960. – 111с.
1011461
  Финковский В.Я. Пособие по планово-высотной привязке аэроснимков методом фототеодолитной сьемки при создании топографических карт в масштабе 1:25 000 / В.Я. Финковский, И.Т. Антипов, И.М. Павлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 152 с.
1011462
  Кондратьев П.В. Пособие по подготовке летчика вертолета / П.В. Кондратьев. – М, 1962. – 174с.
1011463
   Пособие по политической экономии. – Красноярск, 1990. – 280с.
1011464
  Родионова М.А. Пособие по португальскому языку / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1011465
  Шумилова Г.Е. Пособие по португальскому языку для студетнов географического факультета / Г.Е. Шумилова. – М, 1990. – 140с.
1011466
  Нагула Г.Е. Пособие по правилам движения на улицах и дорогах / Г.Е. Нагула, А.И. Манзон. – К., 1953. – 128с.
1011467
  Манзон А.И. Пособие по правилам движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР / А.И. Манзон, Г.Е. Нагула. – Изд. 5-е, стереот. – Киев, 1968. – 144 с.
1011468
  Кравченко П.И. Пособие по правилам дорожного движения / П.И. Кравченко, Д.Д. Юзефович. – Киев, 1981. – 112 с.
1011469
  Клинковштейн Г.И. Пособие по правилам дорожного движения / Г.И. Клинковштейн, Н.Н. Юмашев. – Москва, 1981. – 160 с.
1011470
  Наумов Б.А. Пособие по правилам дорожного движения / Б.А. Наумов. – Л, 1981. – 246с.
1011471
  Кравченко П.И. Пособие по правилам дорожного движения / П.И. Кравченко, Д.Д. Юзефович. – 3-е издд. перераб. – К., 1984. – 112с.
1011472
   Пособие по практике курсовым и дипломным работам. – М., 1979. – 280с.
1011473
   Пособие по практике разговорной речи и домашнему чтению для студентов 4-го курса факультета французского языка. – Горький, 1974. – 181с.
1011474
  Кириллова Е.П. Пособие по практике устной речи. / Е.П. Кириллова, Б.Т. Лазарева. – М., 1986. – 43с.
1011475
  Бугров А.Н. Пособие по практикуму на ЭВМ / А.Н. Бугров, А.Ф. Воеводин, М.И. Гладышев. – Новосибирск, 1980. – 80с.
1011476
  Чернухина И.Я. Пособие по практикуму устной и письменной русской речи. / И.Я. Чернухина, В.И. Хитрова. – Воронеж, 1974. – 176с.
1011477
  Чернухина И.Я. Пособие по практикуму устной и письменной русской речи. / И.Я. Чернухина, В.И. Хитрова. – Воронеж, 1974. – 148 с.
1011478
  Петрова Л.А. Пособие по практической грамматике испанского языка / Л.А. Петрова, Н.М. Хоменко. – Киев : Вища школа, 1981. – 143 с.
1011479
  Лимонченко В.А. Пособие по практической грамматике немецкого языка / В.А. Лимонченко, С.А. Стеценко. – К., 1980. – 206с.
1011480
  Кузьмичева Л.В. Пособие по практической грамматике немецкого языка / Л.В. Кузьмичева. – М, 1981. – 168с.
1011481
  Демиденко Г.Ф. Пособие по практической грамматике французского языка / Г.Ф. Демиденко. – К, 1983. – 177с.
1011482
  Пиганович Пособие по практической фонетике немецкого языка / Пиганович, Р.М. Уроева. – М., 1982. – 176с.
1011483
  Кац З.И. Пособие по практической фонетике немецкого языка для самостоятельной работы студентов 1 курса заочных и вечерних отделений филологических факультетов. / З.И. Кац. – Ташкент, 1972. – 237 с.
1011484
  Судакова Н.Я. Пособие по практическому курсу русского языка. / Н.Я. Судакова. – Махачкала
1. – 1959. – 100с.
1011485
  Марченко Е. Пособие по практическому курсу русского языка. / Е. Марченко. – Вильнюс, 1966. – 40с.
1011486
   Пособие по практическому обучению. – Москва, 1991. – 191с.
1011487
  Хегнер К. Пособие по предварительному калькулированию времени обраболтки. / К. Хегнер. – М.-Л., 1926. – 305с.
1011488
  Муравьев В.Л. Пособие по преодолению типичных ошибок студентов во французском языке / В.Л. Муравьев, Ж.Ж. Римассон. – Владимир, 1974. – 112с.
1011489
   Пособие по применению промышленных роботов. – М., 1975. – 451с.
1011490
  Митрофанов В.М. Пособие по проверке хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1961. – 40с.
1011491
  Крючков Г.Г. Пособие по продвинутому курсу обучения французкому языку / Г.Г. Крючков. – К., 1979. – 76с.
1011492
  Островская Ю.А. Пособие по проекционному черчению для студентов-иностранцев поготовит. ф-тов. / Ю.А. Островская. – Иркутск, 1981. – 54с.
1011493
  Шепель В.М. Пособие по психологии для мастеров и бригадиров / В.М. Шепель. – М, 1973. – 142с.
1011494
  Шепель В.М. Пособие по психологии для мастеров и бригалиров / В.М. Шепель. – М, 1978. – 199с.
1011495
  Елизаров Н.Ф. Пособие по работе на мультиплексе / Н.Ф. Елизаров; ред. К.Н. Герценова. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 172 с.
1011496
  Крашенинников Г.Д. Пособие по работе на стереографе СД-1 / Г.Д. Крашенинников, К.С. Сергеева; Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК Министерства геологии и охраны недр СССР. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 87 с.
1011497
  Елизаров Н.Ф. Пособие по работе на стереопланиграфе : ред. Г.Д. Крашенинников / Н.Ф. Елизаров. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 176 с.
1011498
  Финковский В.Я. Пособие по работе на топографическом стереометре СТД-2 / В.Я. Финковский. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 79 с.
1011499
  Финковский В.Я. Пособие по работе на топографическом стереометре СТД-2 / В.Я. Финковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 100 с.
1011500
  Бланк Л.Д. Пособие по работе над газетными текстами / Л.Д. Бланк. – М., 1973. – 215с.
1011501
  Гуркин В.А. Пособие по радиотехнике и телевидению / В.А. Гуркин. – Ростов -на-Дону, 1961. – 259 с.
1011502
  Калита А.А. Пособие по развитию навыков английской интонации / А.А. Калита. – Киев, 1980. – 36 с.
1011503
  Селезнев В.Х. Пособие по развитию навыков английской интонации. / В.Х. Селезнев. – М, 1983. – 312с.
1011504
  Коваленко Н.П. Пособие по развитию навыков английской устной и письменной речи / Н.П. Коваленко. – Минск, 1983. – 231с.
1011505
  Ермоленко И.Н. Пособие по развитию навыков научной речи : сборник упражнений / И.Н. Ермоленко. – Москва, 1990. – 129с.
1011506
  Хавронина С.А. Пособие по развитию навыков научной речи для иностранных студентов-филологов / С.А. Хавронина, Г.Ф. Жидкова. – М., 1985. – 93с.
1011507
  Жидкова Г.Ф. Пособие по развитию навыков научной речи для иностранных студентов-филологов / Г.Ф. Жидкова, С.А. Хавронина. – Москва, 1990. – 139,2с.
1011508
  Барыкина А.Н. Пособие по развитию навыков письменной речи / А.Н. Барыкина, В.П. Бурмистрова, В.В. Добровольская. – Москва : Русский язык, 1978. – 192с.
1011509
  Кожевникова А.Н. Пособие по развитию навыков разговорной речи / А.Н. Кожевникова, Г.Н. Циванюк. – Томск, 1965. – 260с.
1011510
  Мотовилова О.Г. Пособие по развитию навыков разговорной речи для иностранцев / О.Г. Мотовилова. – М, 1986. – 141с.
1011511
  Лебедева А.П. Пособие по развитию навыков разговорной речи на английском языке / А.П. Лебедева, Л.М. Сизова. – Москва, 1984. – 128 с.
1011512
  Злобина Е.А. Пособие по развитию навыков русской разговорной речи / Е.А. Злобина, И.Т. Темчина. – М., 1975. – 160с.
1011513
  Темчина И.Т. Пособие по развитию навыков усной речи на начальном этапе обучения аспирантов-иностранцев / И.Т. Темчина. – М., 1986. – 157с.
1011514
  Озерова Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи / Н.В. Озерова. – М., 1960. – 170с.
1011515
  Добротворская З.Д. Пособие по развитию навыков устной речи / З.Д. Добротворская. – Москва, 1965. – 158 с.
1011516
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Ленинград : Изд-во ЛГУ. – (Русский язык для иностранцев)
Вып. 4 : Театр. – 1969. – 40с.
1011517
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Б.Г. Анпилогова, Э.Ю. Сосенко, Н.К. Федяевская. – Москва : Русский язык, 1975. – 136 с.
1011518
  Бэдэрэу Дионисий Пособие по развитию навыков устной речи / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1975. – 48с.
1011519
  Кондратьева С Пособие по развитию навыков устной речи / С Кондратьева. – М, 1984. – 25с.
1011520
  Антрушина Г.Б. Пособие по развитию навыков устной речи : учебное пособие / Г.Б. Антрушина. – Москва : Просвещение, 1987. – 125 с.
1011521
  Улитина Л.А. Пособие по развитию навыков устной речи для аспирантов-физиков. / Л.А. Улитина, С.М. Кондратьева. – М., 1985. – 196с.
1011522
  Клазер Е.А. Пособие по развитию навыков устной речи для заочников неязыковых вузов / Е.А. Клазер. – Москва, 1968. – 64с.
1011523
   Пособие по развитию навыков устной речи для иностранцев. – Изд. 2-е, испр. – М., 1967. – 140с.
1011524
  Гаврилов В.Г. Пособие по развитию навыков устной речи и чтения на английском языке для студентов специальности "История" / В.Г. Гаврилов. – Петрозаводск, 1977. – 102с.
1011525
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва : Высшая школа, 1966. – 127 с.
1011526
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва : Высшая школа, 1979. – 127 с.
1011527
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи к учебнику русского языка для подготовит. фак-тов / Б.Г. Анпилогова. – Москва
1. – 1965. – 154с.
1011528
  Бурлак А.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / А.И. Бурлак, Д.Г. Бурлак. – Москва, 1966. – 152с.
1011529
  Головчинская Л.С. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Л.С. Головчинская. – Москва, 1971. – 416с.
1011530
  Арбекова Т.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Т.И. Арбекова. – Москва, 1984. – 207с.
1011531
  Бутюгина С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке с применением технических средств / С.А. Бутюгина. – М., 1976. – 255с.
1011532
  Шатунова Н.Б. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке. / Н.Б. Шатунова, М.И. Яковлева. – Омск, 1969. – 48с.
1011533
  Каштанова Е.С. Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке / Е.С. Каштанова. – М., 1974. – 142с.
1011534
  Миронова В.Ю. Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке / В.Ю. Миронова, М.М. Макарова. – М., 1982. – 135с.
1011535
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке (для неязыковых вузов). – Москва : Высшая школа, 1978. – 120 с.
1011536
  Харизоменова С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на французском языке / С.А. Харизоменова. – Москва, 1976. – 147 с.
1011537
   Пособие по развитию навыков устной речи по теме"Научная конференция". – Москва : Высшая школа, 1976. – 65 с.
1011538
  Вениери Т.Ю. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка / Т.Ю. Вениери, А.Г. Симонова. – Москва, 1968. – 152с.
1011539
  Ройтенберг Ф.Е. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка / Ф.Е. Ройтенберг. – М, 1971
1011540
  Батура С.М. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка для неязыковых вузов / С.М. Батура, Н.М. Полозов. – Москва, 1966. – 174с.
1011541
  Бун И.Л. Пособие по развитию навыков устной речи. Немецкий язык / И.Л. Бун. – М., 1961. – 131с.
1011542
  Озерова Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи. Французский разговорный язык / Н.В. Озерова. – 3-е изд. – М., 1965. – 164с.
1011543
  Гяч Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи: по теме "междунар. науч. связи" ( нем. яз.) / Н.В. Гяч. – Л., 1980. – 103с.
1011544
  Синявская Е.В. Пособие по развитию навыков устрой речи на английском языке / Е.В. Синявская. – М., 1982. – 136с.
1011545
  Ковалева Е.И. Пособие по развитию навыков чтения научной литературы на английском языке / Е.И. Ковалева. – Киев : Наукова думка, 1982. – 216с.
1011546
  Шавердьян Э.Г. Пособие по развитию письменной речи для студентов-медиков / Э.Г. Шавердьян. – М, 1986. – 221с.
1011547
  Дмитриева В.Т. Пособие по развитию разговорной речи : учебное пособие / В.Т. Дмитриева. – Москва : Просвещение, 1984. – 126 с.
1011548
  Максимова З.К. Пособие по развитию разговорных навыков / З.К. Максимова. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 35с.
1011549
  Василевская Н.В. Пособие по развитию разговорных навыков для студентов географического и геологического факультетов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград, 1974. – 68с.
1011550
  Анфимова Г.А. Пособие по развитию речевой деятельности студентов - иностранцев / Г.А. Анфимова. – Душанбе, 1990. – 116с.
1011551
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию речи : к "Учебнику русского языка" для подготовительных факультетов / Б.Г. Анпилогова, И.А. Протопопова, Э.Ю. Сосенко. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1968. – 224 с.
1011552
  Амиантова Э.И. Пособие по развитию речи / Э.И. Амиантова, И.П. Слесарева. – Москва, 1970. – 111с.
1011553
  Амиантова Э.И. Пособие по развитию речи / Э.И. Амиантова, И.П. Слесарева. – Москва, 1971. – 104с.
1011554
  Погореленко Г.М. Пособие по развитию речи / Г.М. Погореленко, Ж.С. Ссеменченко. – Воронеэж, 1973. – 40с.
1011555
  Алликметс К. Пособие по развитию речи : для студентов филол. фак. / К. Алликметс, А. Родима ; Тарт. гос. ун-т, Каф. рус. языка. – Изд. 2-е. – Тарту
Ч. 1. – 1976. – 126 с.
1011556
  Алликметс К.П. Пособие по развитию речи : для студентов филол. фак. / К. Алликметс ; Тарт. гос. ун-т, Каф. рус. языка. – Тарту
Ч. 2. – 1977. – 86 с.
1011557
  Алликметс К. Пособие по развитию речи : для студентов филол. фак. / К. Алликметс ; Тарт. гос. ун-т, Каф. рус. языка. – 2-е изд. – Тарту
Ч. 2. – 1979. – 84 с.
1011558
  Дьякова В.Н. Пособие по развитию речи / В.Н. Дьякова. – М, 1986. – 240с.
1011559
  Еськова Л.М. Пособие по развитию речи (на общелитературном материале) / Л.М. Еськова. – Москва : Русский язык, 1985. – 207с.
1011560
  Митрохина В.И. Пособие по развитию речи для аспирантов-иностранцев / В.И. Митрохина. – М., 1978. – 127с.
1011561
  Корчикова С.Л. Пособие по развитию речи для иностранных студентов нефилологических вузов / С.Л. Корчикова. – Москва, 1987. – 111с.
1011562
  Вишнякова Л.Г. Пособие по развитию речи для иностранных учащихся / Л.Г. Вишнякова, Н.И. Плотникова. – Москва, 1988. – 92с.
1011563
  Чиликина Т.Д. Пособие по развитию речи для студентов-иностранцев вузов искусства и культуры / Т.Д. Чиликина, А.Г. Дмитриева. – М., 1990. – 189с.
1011564
  Клименко А.С. Пособие по развитию речи для студентов-иностранцев. / А.С. Клименко. – М, 1968. – 64с.
1011565
  Ягодина М.С. Пособие по развитию речи на материале газетных текстов. / М.С. Ягодина. – М., 1968. – 90с.
1011566
  Вишнякова Т.А. Пособие по развитию устной и письменной речи : Учебное пособие для студ. иностранцев инженерного профиля / Т.А. Вишнякова, Л.С. Бадриева, Ю.А. Сдобнова. – Москва : Русский язык, 1982. – 160с.
1011567
  Милехина В.И. Пособие по развитию устной речи (на материале художественного текста). / В.И. Милехина. – М., 1984. – 34с.
1011568
  Жидкова Г.Ф. Пособие по развитию устной речи для студентов-иностранцев / Г.Ф. Жидкова. – Москва, 1970. – 287с.
1011569
  Рыжанская Н.А. Пособие по развитию устной речи. / Н.А. Рыжанская. – М, 1972. – 141с.
1011570
  Войнилович-Няньковская Пособие по развития навыков устной речи на английском языке для аспирантов. / Войнилович-Няньковская, Л.М. Биндеман. – Москва, 1970. – 92с.
1011571
  Чигирева М.А. Пособие по разговорной практике / М.А. Чигирева. – Москва, 1985. – 111с.
1011572
  Голубовская И.А. Пособие по разговорной практике для студентов продвинутого этапа обучения "Ваше мнение" / И.А. Голубовская, Джонг, Руей-Хсиунг; Тамканский ун-т. – Тайбэй : Kaun Tang international publications, 2000. – 119с. – ISBN 957-9139-95-4
1011573
   Пособие по разговорной практике на английском языке для студентов I, II, III и IV курсов заочного отделения. – Пермь, 1963. – 12с.
1011574
  Шлихта М.И. Пособие по разговорной практике французского языка / М.И. Шлихта. – М-Л, 1965. – 174с.
1011575
  Власова Н.С. Пособие по разговорной речи / Н.С. Власова, И.И. Рафаева. – Москва, 1984. – 150с.
1011576
  Власова Н.С. Пособие по разговорной речи (для краткосрочных курсов и семинаров) : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Н.С. Власова, И.И. Рафаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 136 с. – ISBN 5-200-00368-7
1011577
  Карпова К.И. Пособие по разговорной речи немецкого языка (для старш. курсов ин-тов и фак-тов языковых вузов) / К.И. Карпова. – Москва, 1969. – 240 с.
1011578
   Пособие по разговорной речи немецкого языка для заочных неязыковых вызов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 64 с.
1011579
  Нехендзи Б.Д. и др. Пособие по разговорной речи французского языка для заочных неязыковых вузов / Б.Д. и др. Нехендзи. – М., 1967. – 48с.
1011580
  Арбекова Т.И. Пособие по разговорному английскому языку : Учеб. пособие / Т.И. Арбекова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978
1011581
  Стржалковская И.М. Пособие по разговорному английскому языку / И.М. Стржалковская, А.Д. Шерешевская. – М., 1981. – 215с.
1011582
  Якобсон А.П. Пособие по разговорному английскому языку на школьно-бытовые темы. / А.П. Якобсон. – М., 1960. – 254с.
1011583
  Николаев О.В. и др. Пособие по разговорному испанскому языку / О.В. и др. Николаев. – Москва : Вышэйшая школа, 1968. – 156с.
1011584
  Красникова Л.Г. Пособие по разговорному испанскому языку / Л.Г. Красникова. – Москва, 1971. – 212с.
1011585
  Артемюк Н.Д. Пособие по разговорному немецкому языку / Н.Д. Артемюк, В.В. Шлыкова. – Москва, 1966. – 276с.
1011586
   Пособие по расчету антенн сверхвысоких частот. – Таганрог : Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д.Калмыкова
Ч. 1. – 1974. – 144 с.
1011587
  Ильменев Е.С. Пособие по рентгенографии минералов / Е.С. Ильменев. – М., 1969. – 56с.
1011588
  Горькова В.И. Пособие по реферированию и редактированию научно-технической литературы / В.И. Горькова, Т.В. Муранивский. – М, 1964. – 268с.
1011589
  Корнеева М.С. Пособие по реформированию научных текстов / М.С. Корнеева. – М., 1983. – 158с.
1011590
   Пособие по речевой практике для 5-ти месячных курсов повышения квалификации зарубежных преподавателей русского языка. – М., 1987. – 91с.
1011591
  Грихин В.А. Пособие по русской и советской литературе для поступающих на гуманитарные факультеты университетов. / В.А. Грихин, А.А. Смирнов. – М., 1980. – 252 с.
1011592
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской орфографии для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1967. – 19с.
1011593
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской орфографии и фонетике для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев, 1967. – 47с.
1011594
   Пособие по русской философии XVIII - начала XX века. – Рига, 1991. – 50с.
1011595
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской фонетике для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1967. – 27с.
1011596
  Розенталь Э Д. Пособие по русскому языку / Э Д. Розенталь. – М., 1959. – 243с.
1011597
  Розенталь Э Д. Пособие по русскому языку / Э Д. Розенталь. – М., 1960. – 240с.
1011598
  Розенталь Э Д. Пособие по русскому языку / Э Д. Розенталь. – М., 1965. – 240с.
1011599
  Розенталь Э Д. Пособие по русскому языку / Э Д. Розенталь. – М., 1965. – 240с.
1011600
  Листопад Н.Г. Пособие по русскому языку : учеб. пособ. для студ.-иностр., обучающихся в технических вузах / Н.Г. Листопад, А.Б. Межлумова, В.С. Усенко. – Москва : Высшая школа
изучение в лингафонном кабинете лексики по общенаучным и общетехническим дисциплинам. – 1971. – 224 с.
1011601
  Шевченко А Л. Пипченко Пособие по русскому языку / А Л. Пипченко Шевченко. – Минск, 1977. – 239с.
1011602
  Иконников С.Н. Пособие по русскому языку / С.Н. Иконников, Г.Н. Приступа. – М., 1979. – 19с.
1011603
  Шевченко А Л. Пипченко Пособие по русскому языку / А Л. Пипченко Шевченко. – Минск, 1988. – 334с.
1011604
  Демидова А.К. Пособие по русскому языку / А.К. Демидова. – М, 1991. – 201с.
1011605
  Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку / Д.Э. Розенталь. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2008. – 416 с. – (Поступающим в вузы). – ISBN 978-5-488-01491-6
1011606
   Пособие по русскому языку (для школ и самообразования). – Птгр.
2. – 314с.
1011607
   Пособие по русскому языку (для школы и самообразования). – Птгр.
1. – 235с.
1011608
   Пособие по русскому языку ...
Вып.2
1011609
  Воронина Д.Д. Пособие по русскому языку для иностранных аспирантов-заочников / Д.Д. Воронина ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1988. – 79 с.
1011610
  Чагина О.В. Пособие по русскому языку для иностранных студентов-историков 1 курса / О.В. Чагина. – М., 1991. – 112с.
1011611
   Пособие по русскому языку для иностранных студентов-филологов. – М., 1984. – 197с.
1011612
   Пособие по русскому языку для иностранных туристов. – Л.
2. – 1972. – 87с.
1011613
   Пособие по русскому языку для иностранных туристов. – Л.
3. – 1973. – 144с.
1011614
  Шмидт Н.Э. Пособие по русскому языку для начинающих. Для иностранцев / Н.Э. Шмидт, А.В. Фролкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 160с.
1011615
  Попова Л.А. Пособие по русскому языку для подготовительных факультетов вузов СССР : научный стиль речи : для студ. подготов. ф-ов инженерно-технического профиля : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Л.А. Попова, Н.Ф. Сафьянова. – Москва : Русский язык, 1979. – 256 с.
1011616
  Митрохина В.И. Пособие по русскому языку для работы над научными текстами / В.И. Митрохина. – М., 1976. – 126с.
1011617
  Зданкевич В.Г. Пособие по русскому языку для средних специальных учебных заведений. / В.Г. Зданкевич. – М, 1989. – 287с.
1011618
   Пособие по русскому языку для стажеров-преподавателей русского языка из Польши. – М., 1973. – 184с.
1011619
  Мелентьева Т.И. Пособие по русскому языку для стажеров - специалистов естественного профиля / Т.И. Мелентьева, А.Л. Бурак. – М, 1987. – 141с.
1011620
  Бурмистренко О.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев : 1 курса международного отделения, юридического факультета / М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУТШ ; сост. : О.И. Бурмистренко, И.А. Бутская, Н.Ф. Сазонова ; отв. ред. О.И. Бурмистренко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев
Вып. 2. – 1970. – 111 с.
1011621
  Уткина Л.В. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев /экономистов, юристов, историков/. / Л.В. Уткина. – М., 1965. – 360с.
1011622
  Мальцева Е.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологического профиля, изучающих философию. / Е.И. Мальцева, В.А. Маслов. – Москва : Русский язык, 1989. – 140с.
1011623
  Бадриева Л.С. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев технических вузов / Л.С. Бадриева, Т.А. Вишнякова, Ю.А. Сдобнова. – Москва : Высшая школа, 1972. – 376 с.
1011624
   Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, изучающих "Капитал" К.Маркса. – Ростов-на-Дону, 1985. – 59с.
1011625
  Максимов В.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, изучающих историю КПСС. / В.И. Максимов, К.А. Ермаков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 1985с.
1011626
  Даниленко Л.П. Пособие по русскому языку для студентов-физиков / Л.П. Даниленко, Г.Г. Чурун. – Л, 1972. – 28с.
1011627
  Леонова Э.Н. Пособие по русскому языку для студентов / Э.Н. Леонова. – М, 1972. – 104с.
1011628
   Пособие по русскому языку для студентов 2-го года обучения подготовительного факультета. – М., 1966. – 444с.
1011629
  Агаян Т.Л. Пособие по русскому языку для студентов и аспирантов-иностранцев по специальностям газонефтепромыслового и механического фак-тов. / Т.Л. Агаян, Г.Н. Григорьева ; Моск. ин-т нефтехимической и газовой промышлености, Каф. русского языка. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 91с.
1011630
  Чижова Л.А. Пособие по русскому языку для учащихся подготовительных курсов / Л.А. Чижова. – М., 1991. – 96с.
1011631
   Пособие по русскому языку для школ и самообразования. – Спб.
3. – 312с.
1011632
  Шевченко Л.А. Пособие по русскому языку и литературе / Л.А. Шевченко. – Минск, 1973. – 320с.
1011633
   Пособие по русскому языку и литературе для заочных курсов по подготовке в институт. – М., 1963. – 84с.
1011634
  Мафунина И.А. Пособие по русскому языку и литературе. / И.А. Мафунина, Н.И. Герасимов. – М, 1974. – 88с.
1011635
   Пособие по русскому языку на материале русской истории и литературы. – М., 1987. – 131с.
1011636
  Панков Г. Пособие по санитарно-химической защите. / Г. Панков, Б. Предтеченский. – М.Л., 1940. – 128с.
1011637
  Сергеева К.С. Пособие по сборке и юстировке узлов стереографа СД-3 / К.С. Сергеева. – М., 1968. – 136с.
1011638
  Потапова И.А. Пособие по синонимии английского языка / И.А. Потапова. – Л., 1977. – 182с.
1011639
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – Ленинград, 1963. – 282с.
1011640
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1967. – 283с.
1011641
  Князькова Е.Н. Пособие по синонимии современного французского языка / Е.Н. Князькова, Е.И. Максимова. – Ленинград, 1962. – 175с.
1011642
  Годлинник Ю.И. Пособие по синонимике английского языка. / Ю.И. Годлинник. – М-Л, 1965. – 256с.
1011643
  Афанасьев Е.Г. Пособие по синтаксису / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1977. – 55с.
1011644
   Пособие по синтаксису русского языка. – Л., 1970. – 160с.
1011645
   Пособие по синтаксису русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 264 с.
1011646
   Пособие по синтаксису русского языка для студентов-филологов. – М., 1981. – 167с.
1011647
  Мартьянова Е.П. Пособие по синтаксису современного французского языка. / Е.П. Мартьянова. – Х, 1962. – 152с.
1011648
  Афанасьев Е.Г. Пособие по синтаксисудля поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва
1. – 1968. – 28с.
1011649
  Ширяев А.Ф. Пособие по синхронному переводу / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1982. – 193с.
1011650
   Пособие по систематике цветковых растений. – М., 1974. – 212с.
1011651
  Собаршов И.Т. Пособие по словообразованию французского языка для технических ВУЗов. / И.Т. Собаршов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 191с.
1011652
   Пособие по советскому уголовному процессу. – М., 1966. – 237с.
1011653
   Пособие по современному русскому языку для слушателей подготовительных отделений университетов. – Казань, 1975. – 195с.
1011654
  Горохова И.М. Пособие по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков / И.М. Горохова, Н.А. Филиппова. – М., 1985. – 191с.
1011655
  Халифман Э.А. Пособие по сопоставительному изучению грамматики французского и русского языков. / Э.А. Халифман. – Москва, 1981. – 295с.
1011656
   Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. – М.
2. – 1986. – 161с.
1011657
  Метер А.С. Пособие по составлению рабочих чертежей машиностроительных деталей / А.С. Метер. – Москва, 1965. – 28с.
1011658
  Михельсон Т.Н. Пособие по составлению рефератов на английском языке / Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенская. – Л., 1980. – 167с.
1011659
  Романов А.А. Пособие по социальному страхованию / А.А. Романов. – М., 1988. – 126с.
1011660
  Дегтярева И.В. Пособие по специальной лексике студентов-иностранцев / И.В. Дегтярева. – Ростов -на-Дону, 1983. – 159с.
1011661
  Матяш С.А. Пособие по спецкурсу "Анализ лирического стихотворения" / С.А. Матяш, Т.Т. Савченко. – Караганда, 1982. – 74с.
1011662
  Смаилов Пособие по спецкурсу "Теория приближения и вложения классов функций многих переменных". / Смаилов, ЕС. – Караганда, 1986. – 87с.
1011663
  Швейдель А.П. Пособие по спецкурсу "Топологические векторные пространства". / А.П. Швейдель. – Караганда, 1982. – 68с.
1011664
   Пособие по статистике для районных (городских) информационно-вычислительных станций (центров) и инспектур государственной статистики. – М., 1980. – 487с.
1011665
   Пособие по статистике для районных и городских инспектур государственной статистики. – М., 1961. – 484с.
1011666
   Пособие по статистике для районных и городских инспектур государственной статистики. – М., 1970. – 528с.
1011667
  Школина К.В. Пособие по стилистике / К.В. Школина. – М-Л, 1965. – 123с.
1011668
  Черемисин П.Г. Пособие по стилистике русского языка. / П.Г. Черемисин. – М., 1971. – 152с.
1011669
  Сильман Т.И. Пособие по стилистическому анализу немецкой художественной литературы / Т.И. Сильман. – Л., 1969. – 328с.
1011670
  Александрова А.С. Пособие по страноведению : (худоож. и публ. тексты) : для сред. спец. учеб. заведений / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – Москва : Русский язык, 1991. – 319, [1] с. – ISBN 5-200-00930-8
1011671
  Булохов А.Г. Пособие по судебно-бухгалтерской экспертизе / А.Г. Булохов. – Москва, 1941. – 75с.
1011672
   Пособие по теоретической грамматике английского языка. – Ростов -на-Дону, 1976. – 94с.
1011673
  Зиндер Л.Р. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1962. – 148с.
1011674
  Урусова Г.В. Пособие по теоретической грамматике испанского языка / Г.В. Урусова. – Киев, 1977. – 144с.
1011675
  Илия Л.И. Пособие по теоретической грамматике французского языка / Л.И. Илия. – М., 1979. – 215с.
1011676
  Пиввуева Ю.В. Пособие по теории перевода (на английском материале) / Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. – Москва : Филоматис, 2004. – 304 с. – (Филология). – ISBN 5-98111-030-9
1011677
  Сушицкий Ф.П. Пособие по теории словесности : (для средней школы и самообразования) / Ф.П. Сушицкий, , прив.-доц. Ун-та св. Владимира, преп. гимназии О-ва сод. сред. образ[ования] в г. Киеве (бывшей В.П. Науменка). – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1916. – [4], 223 с. – Библиогр. в примеч.
1011678
   Пособие по теории статистики. – Караганда, 1978. – 73 с.
1011679
  Томашевская А.Л. Пособие по технике перевода немецких научных текстов, составленное по системе проф. О.М.Веселкиной, для студентов заочн. отд-ния Уральского политехнич. ин-та им.С.М.Кирова. / А.Л. Томашевская. – Свердловск, 1948. – 20с.
1011680
  Томашевская А.Л. Пособие по технике перевода немецких научных текстов, составленное по системе профессора О.М.Веселкиной / А.Л. Томашевская. – Свердловск, 1962. – 23 с.
1011681
  Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода специальных текстов на немецком языке / Ф.С. Хаит. – М., 1972. – 192с.
1011682
  Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода специальных текстов с немецкго языка на русский / Ф.С. Хаит. – М., 1981. – 128с.
1011683
  Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода специальных текстов с немецкого языка на русский / Ф.С. Хаит. – 2-е изд., испр. – М., 1978. – 166с.
1011684
  Мкртчян И.Г. Пособие по технике чтения на английском языке / И.Г. Мкртчян. – М, 1977. – 192с.
1011685
  Триста И.А. Пособие по техническому переводу с испанского языка / И.А. Триста. – М., 1971. – 279с.
1011686
  Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка / А.В. Коржавин. – Москва, 1967. – 323 с.
1011687
  Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка для неязыковых вузов. / А.В. Коржавин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 232с.
1011688
  Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка на русский: уч. пособ. для студ. высш. техн. уч. завед. / А.В. Коржавин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 191с.
1011689
  Арехов В.З. Пособие по техническому черчению / В.З. Арехов. – Минск, 1962. – 106с.
1011690
  Арехов В.З. Пособие по техническому черчению / В.З. Арехов. – Минск, 1995. – 96с.
1011691
   Пособие по трудовому законодательству: КЗоТ, законы, нормативные акты и разъяснения : По состоянию на 28 октября 1998г. – Харьков : Оригинал, 1998. – 544с. – ISBN 966-7102-50-5
1011692
  Шведова Л.Н. Пособие по употреблению видов глагола для работы с филологами-русистами / Л.Н. Шведова, Т.Г. Трофимова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1983. – 111с.
1011693
  Шведова Л.Н. Пособие по употреблению видов глагола для работы с филологами-русистами. / Л.Н. Шведова, Т.Г. Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 126с.
1011694
  Лившиц Я Л. Пособие по установке радиоизотопных релейных приборов в промышленности / Я Л. Лившиц, . – К., 1965. – 97с.
1011695
   Пособие по устной практике для старших курсов языкового вуза (английский язык). – М., 1974. – 51с.
1011696
  Миньяр-Белоручев Пособие по устному переводу : (записи в последовательном переводе) для институтов и факультетов иностранных языков / Р.К. Миньяр-Белоручев. – Москва : Высшая школа, 1969. – 189 с.
1011697
  Батрак А.В. Пособие по устному переводу (немецкий язык). / А.В. Батрак, В.П. Котелкин. – Москва, 1979. – 172с.
1011698
  Туровер Г.Я. Пособие по устному переводу с испанского языка для институтов и факультетов иностранных языков / Г.Я. Туровер. – Москва : Высшая школа, 1967. – 262 с.
1011699
  Туровер Г.Я. Пособие по устному переводу с испанского языка на русский / Г.Я. Туровер. – М., 1971. – 232с.
1011700
  Бекетт Роналд Пособие по уходу за мумией : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 78-80 : Фото
1011701
  Сироткина З.И. Пособие по учебному переводу с испанского языка на русский : учеб. пособ. для студ.-иностр. / З.И. Сироткина, М.Н. Кудряшова. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-00438-1
(перевод как аспект обучения языку). – 1989. – 366 с.
1011702
  Белобжецкий И.А. Пособие по учету и отчетности на промышленном предприятии / И.А. Белобжецкий, А.С. Бражник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1978. – 303с.
1011703
   Пособие по учету и статистике для районных и участковых инспекторов Нархозучета. – Ростов -на-Дону, 1936. – 359с.
1011704
   Пособие по учету капиталовложений. – К., 1934. – 375с.
1011705
   Пособие по факультетской терапии. – М., 1977. – 56с.
1011706
  Громогласова Н.С. Пособие по физике / Н.С. Громогласова, М.М. Нахабина. – Москва, 1972. – 92с.
1011707
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подгот. отд-ний вузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 328 с.
1011708
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подгот. отд-ний втузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 391с.
1011709
  Прудников В.Н. Пособие по физике / В.Н. Прудников, Н.А. Прудникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 204с.
1011710
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подг. отд-ний вузов. / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 5-е изд., испр. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1988. – 398 с.
1011711
  Гомонова А.И. Пособие по физике : учебник / А.И. Гомонова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 331 с.
1011712
   Пособие по физике для заочных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в институт. – Москва, 1964. – 75 с.
1011713
  Блатова С.П. Пособие по физике для подготовительного отделения / С.П. Блатова. – Горький
3,4. – 1974. – 184 с.
1011714
  Гуща А.И. Пособие по физике для подготовительных отделений : учеб. пособие / А.И. Гуща, Л.А. Путан. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 317 с.
1011715
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Минск, 1967. – 344с.
1011716
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – Изд. 4-е, стереотип. – Минск, 1968. – 343с.
1011717
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – Изд. 5-е, стереотип. – Минск, 1969. – 343с.
1011718
  Кембровский Г.С. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С. Кембровский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1969. – 302 с.
1011719
  Овчинников В.А. Пособие по физике для поступающих в вузы / В.А. Овчинников. – Свердловск : УПИ, 1970. – 126 с.
1011720
  Кембровский Г.С. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С. Кембровский, С.И. Галко, Л.И. Ткачев. – 2-е изд., испр. – Минск : Изд-во БГУ, 1970. – 288с.
1011721
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – 6-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 384с.
1011722
  Мясников С.П. Пособие по физике для поступающих в вузы : учеб. пособие для подтоговит. отд-ний вузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 287 с.
1011723
  Кембровский Г.С. и др. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С. и др. Кембровский. – 3-е изд. – Минск : Издательство БГУ, 1972. – 288с.
1011724
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 352с.
1011725
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – М., 1973. – 352с.
1011726
  Павленко Ю.Г. Пособие по физике для поступающих в вузы / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1975. – 202 с.
1011727
  Павленко Ю.Г. Пособие по физике для поступающих в вузы / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1975. – 183 с.
1011728
   Пособие по физике для поступающих в вузы. – 8-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 311с.
1011729
  Павленко Ю.Г. Пособие по физике для поступающих в вузы / Ю.Г. Павленко. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 480 с.
1011730
  Мясников С.П. Пособие по физике для поступающих во втузы / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 176 с.
1011731
  Одинцова И.В. Пособие по фионетике и интонации русской звучащей речи / И.В. Одинцова. – М., 1988. – 88с.
1011732
  Катанская А.Р. Пособие по фонетике / А.Р. Катанская, Ф.С. Надлер. – М., 1973. – 111с.
1011733
   Пособие по фонетике английского языка. – М., 1975. – 59с.
1011734
  Кулаков К.Н. Пособие по фонетике английского языка. / К.Н. Кулаков. – М., 1960. – 124с.
1011735
   Пособие по фонетике для IV курса вечернего отделения фак-та английского языка. – М., 1972. – 59с.
1011736
   Пособие по фонетике для слушателей ФПК. – М., 1978. – 111с.
1011737
   Пособие по фонетике и интонации русского языка : корректировочный курс. – Москва : Московский университет, 1985. – 136 с.
1011738
  Литвиненко Н.Г. Пособие по фонетике и интонации русской звучащей речи / Н.Г. Литвиненко, И.В. Однцова. – М., 1988. – 60с.
1011739
  Лебедева Ю.Г. Пособие по фонетике русского языка / Ю.Г. Лебедева. – Москва, 1981. – 128с.
1011740
  Братусь Б.В. Пособие по фонотеке для иностранных студентов-филологов. / Б.В. Братусь, Л.А. Вербицкая. – Москва, 1983. – 117 с.
1011741
   Пособие по фотограмметрии. – Москва : Недра
Аэрофотоаппараты, фототриангуляция на универсальных приборах, аналитическая фотограмметрия. – 1970. – 216 с.
1011742
   Пособие по фотограмметрии : Автоматизация стереосоставления карт, радарграмметрия, элементы космической фотограмметрии. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
1011743
  Герценова К.Н. Пособие по фотограмметрическим работам : справочное пособие / К.Н. Герценова, А.К. Очеретько; ред. Б.К. Тренин. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 327 с.
1011744
  Воевода В.М. Пособие по фотограмметрическим работам при геологическом дешифровании. / В.М. Воевода. – Москва, 1967. – 104с.
1011745
  Барышева И.В. Пособие по франзузскому языку для студентов-философов старших курсов / И.В. Барышева. – М, 1984. – 180с.
1011746
  Солодовникова И.П. Пособие по французкому языку для музыкальных вузов / И.П. Солодовникова. – М., 1977. – 96с.
1011747
  Прокимнова С.И. Пособие по французкому языку для радиотехнических и физико-технических вузов / С.И. Прокимнова, А. Аверкина. – Москва : Высшая школа, 1970. – 120 с. : ил., черт. – На обл. авт. не указ.
1011748
  Штейнсапир Ю.Е. Пособие по французской лексике / Ю.Е. Штейнсапир. – М, 1974. – 152с.
1011749
  Халифман Э.А. Пособие по французской лексикографии / Э.А. Халифман. – Москва, 1978. – 168с.
1011750
  Щелок Е.А. Пособие по французской лексикологии / Е.А. Щелок, Д.В. Комарев. – Москва : Высшая школа, 1970. – 119с. – для инс-ов и ф-ов иностр. языков
1011751
  Кузнецова И.Н. Пособие по французской лексикологии / И.Н. Кузнецова. – М., 1991. – 168с.
1011752
  Татиева Т.Н. Пособие по французской орфографии / Т.Н. Татиева. – Л., 1969. – 95с.
1011753
  Эристави Н.Н. Пособие по французской разговорной речи / Н.Н. Эристави. – М, 1978. – 115с.
1011754
  Эристави Н.Н. Пособие по французской разговорной речи для медицинских вузов / Н.Н. Эристави. – 2-е изд. – М, 1984. – 128с.
1011755
  Маргулис И.Н. Пособие по французскомк языку для студентов II-IV курсов мех.-мат. фак. / И.Н. Маргулис. – Казань, 1978. – 84с.
1011756
  Громова О.А. Пособие по французскому разговорному языку / О.А. Громова. – Москва, 1970. – 328с.
1011757
  Громова О.А. Пособие по французскому разговорному языку / О.А. Громова. – Москва, 1978. – 320с.
1011758
  Зинченко Л.А. Пособие по французскому языку / Л.А. Зинченко. – Днепропетровск, 1973. – 42с.
1011759
  Мельникова Т.В. Пособие по французскому языку / Т.В. Мельникова. – Москва, 1976. – 264с.
1011760
  Черепнева Г.М. Пособие по французскому языку / Г.М. Черепнева. – Москва, 1976. – 144 с.
1011761
  Корепанова В.Я. Пособие по французскому языку / В.Я. Корепанова. – Москва, 1977. – 128 с.
1011762
  Никитина Г.И. Пособие по французскому языку / Г.И. Никитина. – М, 1978. – 167с.
1011763
  Степенная Т.П. Пособие по французскому языку / Т.П. Степенная, Е.Л. Туницкая. – М., 1986. – 137с.
1011764
  Васильцова А.И. и др. Пособие по французскому языку для 1 курса / А.И. и др. Васильцова. – Москва, 1966. – 100с.
1011765
  Кувшинова Е.С. Пособие по французскому языку для 2 курса институтов и факультетов иностранных языков : учеб. пособие / Е.С. Кувшинова. – Москва : Высшая школа, 1983. – 136 с.
1011766
  Гудилина Н.А. Пособие по французскому языку для 9 кл. вечерних (сменных) школ / Н.А. Гудилина, Г.И. Маркс. – М, 1965. – 167с.
1011767
  Гудилина Н.А. Пособие по французскому языку для 9 кл. вечерних (сменных) школ / Н.А. Гудилина, Г.И. Маркс. – 2-е. – М, 1966. – 168с.
1011768
  Гудилина Н.А. Пособие по французскому языку для 9 класса вечерних (сменных) школ / Н.А. Гудилина, Г.И. Маркс. – 3-е. – М, 1967. – 167с.
1011769
  Смыковский П.В. Пособие по французскому языку для горных вузов / П.В. Смыковский, В.С. Гнатенко. – Москва : Высшая школа, 1978. – 116с.
1011770
  Лукашева К.П. Пособие по французскому языку для заочных политических вузов / К.П. Лукашева, Т.А. Николаева. – М., 1979. – 143с.
1011771
  Суворова Пособие по французскому языку для инженерно-строительных и архитектурных ВУЗов. / Суворова, В.П. Корякин. – М., 1970. – 128с.
1011772
  Семашко А.П. Пособие по французскому языку для машиностроительных вузов / А.П. Семашко. – Москва, 1967. – 184с.
1011773
  Семашко А.П. Пособие по французскому языку для машиностроительных вузов / А.П. Семашко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 160с.
1011774
  Матвиишин В.Г. Пособие по французскому языку для медицинских вузов / В.Г. Матвиишин. – Москва, 1969. – 256с.
1011775
  Шлихта Пособие по французскому языку для медицинских вузов / Шлихта, М.А. Цирельсон. – М., 1971. – 119с.
1011776
  Солодовникова И.П. Пособие по французскому языку для младших курсов вузов искусств / И.П. Солодовникова. – М., 1983. – 115с.
1011777
  Шехтер И.Ю. Пособие по французскому языку для подготовительного курса / И.Ю. Шехтер. – Вып.3. – М., 1966. – 51с.
1011778
  Прокимнова С.И. Пособие по французскому языку для радиотехнических и физико-технических вузов. / С.И. Прокимнова, А.З. Аверкина. – М, 1970. – 120с.
1011779
  Невзорова А.Ф. Пособие по французскому языку для сельскохозяйственных вузов. / А.Ф. Невзорова. – М., 1971. – 119с.
1011780
  Халифман Э.А. Пособие по французскому языку для старших курсов языковых вузов / Э.А. Халифман. – Москва, 1977. – 238с.
1011781
  Минашкина А.Н. Пособие по французскому языку для студенто-психологов / А.Н. Минашкина, Ж.М. Глозман. – М, 1991. – 90с.
1011782
  Ефимовских З.А. Пособие по французскому языку для студентов-математиков / З.А. Ефимовских. – Пермь, 1970. – 88 с.
1011783
   Пособие по французскому языку для студентов биологического факультета. – Ереван : ЕГУ, 1987. – 140 с.
1011784
   Пособие по французскому языку для студентов вузов экономического профиля. – Минск, 1987. – 247с.
1011785
  Швыряева Н.З. Пособие по французскому языку для транспортных и строительных вузов / Н.З. Швыряева. – Москва, 1971. – 96с.
1011786
  Иванова Г.С. Пособие по французскому языку для финансово-экономических вузов / Г.С. Иванова. – М, 1978. – 288с.
1011787
  Ананьина Г.А. Пособие по французскому языку для химико-технологических вузов / Г.А. Ананьина. – Москва, 1967. – 112 с.
1011788
  Никитина Г.И. Пособие по французскому языку для энергетических вузов / Г.И. Никитина. – М, 1967. – 135с.
1011789
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии / Ф.Н. Капуцкий. – Минск, 1970. – 347с.
1011790
   Пособие по химии. – М., 1978. – 445с.
1011791
   Пособие по химии для поступающих в вузы. – М., 1967. – 323с.
1011792
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии для поступающих в вузы / Ф.Н. Капуцкий. – Изд. 2-е испр. и доп. – Минск, 1967. – 448с.
1011793
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии для поступающих в вузы / Ф.Н. Капуцкий. – изд. 3-е, стереотип. – Минск, 1968. – 348с.
1011794
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии для поступающих в вузы / Ф.Н. Капуцкий. – Изд. стер. – Минск, 1969. – 348с.
1011795
  Володина М.А. Пособие по химии для поступающих в вузы / М.А. Володина, О.Г. Немкова, Л.П. Решетникова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 382 с.
1011796
   Пособие по химии для поступающих в вузы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1975. – 382с.
1011797
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии для поступающих в вузы / Ф.Н. Капуцкий, В.Ф. Тикавый. – Минск, 1979. – 384с.
1011798
  Капуцкий Ф.Н. Пособие по химии для поступающих в вузы / Ф.Н. Капуцкий, В.Ф. Тикавый. – 2- изд., испр. и перераб. – Минск, 1986. – 412с.
1011799
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 312с.
1011800
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 4-е изд. – М., 1968. – 312с.
1011801
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 478с.
1011802
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 399с.
1011803
  Пузаков С.А. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. Программы. Вопросы, упражнения, задачи.Образцы экзаменационных билетов : Учеб. пособие / С.А. Пузаков, В.А. Попков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003614-6
1011804
   Пособие по химии для поступающих в институт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 119с.
1011805
  Демахин А.Г. и др. Пособие по химии для поступающих в СГУ / А.Г. и др. Демахин. – Саратов, 1983. – 156с.
1011806
  Агарева Н.В. Пособие по химии для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах / Н.В. Агарева, Н.М. Кононенко, А.А. Рыбникова. – Москва, 1966. – 216с.
1011807
  Хомченко Г.П. Пособие по химии. Для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – М., 1963. – 280с.
1011808
   Пособие по черчению. – Минск, 1963. – 134с.
1011809
  Мюке Г. Пособие по черчению / Г. Мюке, Г. Симон. – М., 1967. – 79с.
1011810
  Пекшева И.В. Пособие по черчению. / И.В. Пекшева, Н.А. Макаренко. – 2-е изд. – М, 1973. – 118с.
1011811
  Пекшева И.В. Пособие по черчению. / И.В. Пекшева. – М, 1975. – 166с.
1011812
  Кулиш Л.Ю. Пособие по чтению / Л.Ю. Кулиш. – К., 1979. – 88с.
1011813
   Пособие по чтению для нефилологов. – М., 1977. – 192с.
1011814
   Пособие по чтению для нефилологов. – Москва : МГУ, 1985. – 83с.
1011815
  Самарцева Л.Г. Пособие по чтению для студентов-иностранцев медицинских и фармацевтических вузов / Л.Г. Самарцева, Т.Г. Чернякевич. – М, 1990. – 309с.
1011816
  Свердлов Л.А. Пособие по чтению для студентов-иностранцев творческих вузов / Л.А. Свердлов. – Л., 1985. – 160 с.
1011817
   Пособие по чтению и анализу текстов на английском языке для студентов-журналистов. – М., 1988. – 128с.
1011818
  Шестакова Н.В. Пособие по чтению и переводу немецкой научно-технической литературы / Н.В. Шестакова. – М., 1961. – 126с.
1011819
  Грицкова Т.Б. Пособие по чтению и развитию речи по русскому языку на материале общественных наук / Т.Б. Грицкова. – Москва : Русский язык, 1989. – 224с.
1011820
  Редько И.С. Пособие по чтению и реферированию литературы по специальности для студентов старших курсов факультета ВМиК / И.С. Редько. – М., 1989. – 126с.
1011821
  Козачук М.А. Пособие по чтению на английском языке для студентов-математиков : Пособие / М.А. Козачук, Н.Е. Плигина. – Москва : МГУ, 1979. – 96с.
1011822
  Марьясина В.И. Пособие по чтению на французском языке / В.И. Марьясина. – М, 1984. – 119с.
1011823
   Пособие по чтению общенаучных текстов на французском языке. – Ростов-на-Дону, 1989. – 176с.
1011824
  Кадралиева К.Я. Пособие по чтению текстов на немецком языке / К.Я. Кадралиева. – Казань, 1987. – 81с.
1011825
  Васильева А.Н. Пособие по чтению художественной литературы со стидистическим комментарием / А.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 280с.
1011826
  Тарко Г.Н. Пособие по чтению. / Г.Н. Тарко, А.Н. Свободнов. – М., 1979. – 157с.
1011827
  Тарко Г.Н. Пособие по чтению. / Г.Н. Тарко, А.Н. Свободнов. – 2-е изд. – М., 1981. – 148с.
1011828
  Минц Т.М. Пособие по школьно-педагогической лексике. Народное образование в ГДР (для пед.инст.) : учебное пособие / Т.М. Минц. – Москва : Высшая школа, 1980. – 77 с.
1011829
  Алпацкий П.К. Пособие по экономической истории Киргизской ССР / П.К. Алпацкий. – Фрунзе, 1965. – 56 с.
1011830
  Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу / Н.Д. Артемюк, К.В. Логинова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 239с.
1011831
  Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу / Н.Д. Артемюк. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-017-9
ч.2. – 1999. – 168с.
1011832
  Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу / Н.В. Мелихова. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-016-0
Ч.1. – 1999. – 152с.
1011833
   Пособие по эксплуатации и испытанию оборудования, применяемого на постройке геодезических знаков. – Москва : Недра, 1969. – 56 с.
1011834
  Поляк Д.И. Пособие по электробезопасности / Д.И. Поляк. – Новосибирск : Наука, 1974. – 79 с.
1011835
  Шевченко Б.М. Пособие по электрофотографии / Б.М. Шевченко. – Киев, 1976. – 199с.
1011836
  Подымов В.Н. Пособие по элементарной физике / В.Н. Подымов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1967. – 156с.
1011837
  Подымов В.Н. Пособие по элементарной физике / В.Н. Подымов. – Казань, 1970. – 156 с.
1011838
  Голованова Л.З. Пособие по языкознанию для студентов-иностранцев / Л.З. Голованова, С.А. Янковая. – М., 1973. – 86с.
1011839
  Сокольский В.В. Пособие при изучении внешней истории римского права / Сост. В. Сокольский, орд. проф. Демид. – Ярославль : Изд. книгопр. Н. Кокуева, 1877. – 167 с. – Отд. отт.: Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея", 1876, с. 11
1011840
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 4-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова ; [Тип. М.Г. Волчанонова]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1889. – [4], 442 с.
1011841
  Тимофеев Константин Пособие при изучении истории русской словесности. – Санкт-Петербург, 1890. – 304 с.
1011842
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 2 : Новый период. Отд. 1. (От Ломоносова до Карамзина). – 1896. – [4], 291, [1] с.
1011843
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 5-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1896. – [4], 246, [2] с.
1011844
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 8-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. И.Я. Полякова]
Ч. 1 : Древний и средний период. – 1897. – [4], 372, [4] с.
1011845
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. О.И. Лашкевич и К*]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1897. – [2], 455, [1] с.
1011846
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 6-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Я. Полякова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1897. – [4], 246, [6] с.
1011847
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Т-во скоропеч. А.И. Левенсон (1905)]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1899. – [4], 246, [5] с.


  На тит. л.фамилия: Турчинович
1011848
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 11-е изд., (стереотип.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1907. – [6], IV, 535 с.
1011849
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 12-е изд. (без перемен с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1909. – VIII, 464 с.
1011850
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 14-е изд. (без пер. с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1915. – [6], VIII, 464, [3] с.
1011851
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 15-е изд. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1915. – [6], IV, 535 с.
1011852
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1917. – VIII, 456 с.
1011853
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1917. – [2], IV, 576 ? с. – Экз. без окончания


  На тит. л.фамилия: Турчинович
1011854
  Каблуков Н.А. Пособие при местных статистических обследованиях. / Н.А. Каблуков. – 2-е изд., доп. – М., 1920. – 151с.
1011855
  Грунский Н.К. Пособие при практических занятиях по истории русского языка / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
[Вып. 1]. – 1911. – 52 с. – Отд. оттиски из "Ученых записок Императорского Юрьевского университета", 1911 г.
1011856
  Ушаков Д.Н. Пособие при слушании курса морфологии русского языка. / Д.Н. Ушаков. – М., 1922. – 11с.
1011857
  Прудникова И.Р. Пособие про французкому языку / И.Р. Прудникова, Л.Ф. Баранова. – М., 1982. – 127с.
1011858
  Врублевский В.И. Пособие проходчику горизонтальных и наклонных горных выработок. / В.И. Врублевский. – Київ, 1959. – 440с.
1011859
  Фоменков А.П. Пособие радиомеханику по ремонту телевизоров / А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 304 с.
1011860
   Пособие разведчику-наблюдателю артиллерии. – 2-е испр. изд. – М., 1945. – 88с.
1011861
  Щербина В.А. Пособие физкультурному руководителю. / В.А. Щербина. – Киев, 1990. – 124с.
1011862
   Пособие: как возместить убытки. – М., 1991. – 72с.
1011863
  Азарова Е.Г. Пособия многодетным и одниноким матерям и на детей малообеспеченным семьям : [учеб. пособие для сред. учеб. заведений и курсов повышения квалификации рук. работников системы соц. обеспечения] / Е.Г. Азарова, В.С. Сазонов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 127 с.
1011864
  Проценко К.В. Пособия на детей малообеспеченным семьям / К.В. Проценко. – М., 1976. – 56с.
1011865
  Фролова Е.П. Пособия на детей: порядок назначения и выплаты / Е.П. Фролова, О.Ю, Бирюлева. – Москва, 1981. – 62 с.
1011866
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1944. – 44 с.
1011867
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1950. – 64 с.
1011868
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1956. – 147 с.
1011869
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию : Коммент. к действующему законодательству / К.С. Батыгин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1962. – 320 с.
1011870
  Батыгин С К. Пособия по государственному социальному страхованию / С К. Батыгин, Г.С. Симоненко. – М, 1978. – 319с.
1011871
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию / К.С. Батыгин, Г.С. Симоненко. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1987. – 318с.
1011872
  Батыгин К. Пособия по государственному социальному страхованию. Коммент. к действующ. законодательству / К. Батыгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
1011873
  Иванова Р.И. Пособия по социальному обеспечению / Р.И. Иванова. – М, 1977. – 80с.
1011874
  Фролова Е.П. Пособия по социальному страхованию и социальному обеспечению / Е.П. Фролова, Л.А. Егорова. – Москва, 1986. – 173 с.
1011875
   Пособия Эрнст Янг по составлению бизнес-плана. – 2-е изд. – М., 1995. – 222с.
1011876
  Оболонский Н.А. Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании Вещественных доказательств / [соч.] Н.А. Оболонского, , проф. судеб. медицины в Ун-те Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1894. – [2], XVI, 568, [20] с., 11 л. ил. ил. – Библиогр.: "Руководства" (с. 566-568)
1011877
  Перминов П.В. Посол III класса / П.В. Перминов. – М., 1992. – 296с.
1011878
   Посол Аргентини в університеті / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Ліла Ролдан Васкес Де Муан відвідала університет.Гостей приймав ректор академік Леонід Губерський. У ході зустрічі обговорювалися питання двостороннього гуманітарного співробітництва, у розмові взяв участь ...
1011879
   Посол Бельгії - гість КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1


  До університету завітав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс разом із першим секретарем посольства паном Жаном де Ланнуа. Ректор КНУ академік Леонід Губерський і проректор з науково-педагогічної роботи ...
1011880
  Лебідь Н. Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер: "В українців є відчуття свободи, і це мені дуже подобається" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 22 (175). – С. 10-13
1011881
  Бессмертных А. Посол великой державы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625


  К 90-летию А.Ф. Добрынина.
1011882
  Дідок В. Посол виступив перед студентами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Інформація про зустріч Повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в України докт. Александра Арно та публічна лекція для студентів ун-ту на тему: "Східна Європа: досвід двадцяти років".
1011883
  Шуйський І. Посол грузинської культури Георгій Наморадзе. Як сталінська система ламала "бійців літературного фронту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Культурним зближенням український і грузинський народи значною мірою зобов"язані подвижникам, які, всупереч логіці подій, багато чого досягли, залишаючись при цьому в тіні. Автор студентських нотаток — "листів з Києва", адресованих читачам Тифліса, ...
1011884
  Горобець Олександр Посол Європи : Профі-тур / Горобець Олександр, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 14-15 : Іл.
1011885
  Касьянова О. Посол Єгипту нагородив студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  4 грудня в Єгипетському центрі Інституту філології відбулося нагородження переможців конкурсу есе на тему "Яким я бачу Єгипет", проведеного Посольством Арабської Республіки Єгипет за участі Надзвичайного та Повноваженого Посла Єгипту в Україні Усама ...
1011886
  Сидоренко Посол ЄС і Санта-Клаус : VIP-клуб / Сидоренко, ВІктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1011887
  Ли Посол из будущего / Ли, Янг-Гу; беседу вела Анна Павленко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 41 (170), 10 ноября 2017. – С. 46-48


  "Новейшая история Республики Корея - наглядное пособие для Украины. Пример, который демонстрирует, что в мире нет таких ям, из которых невозможно выбратьтся в течение одного поколения."
1011888
  Пиган М. Посол Ирана: "Мы успешны благодаря санкциям" : актуально // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  В этом году исполняется 20 лет украинско-иранским дипломатическим отношениям.
1011889
   Посол Індії - гість університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Раджив К. Чандер, який зустрівся з ректором Л. Губерським, проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П. Бехом, директором Інституту міжнародних ...
1011890
   Посол Ісламської республіки Іран в Україні відвідав університет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Наш університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар Гасемі-Аліабаді. Високого гостя прийняв ректор університету академік Леонід Губерський. У дружній розмові було обговорено перспективи співпраці в ...
1011891
   Посол Канади спілкувався з журналістами // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук зустрівся зі студентами. Він прочитав лекцію на тему: "Комунікація в сучасних дипломатичних відносинах", у ході якої пояснив особливості взаємовідносин дипломатів із ...
1011892
   Посол Китаю в університеті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  ВІдбулася зустріч ректора ун-ту акад. Л. Губерського з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжаном Сіюнем.
1011893
  Мельничук А. Посол мертвых : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 86-130. – ISSN 0012-6756
1011894
  Абернон"д Посол мира. Страницы из дневника лорда д"Абернона. (Берлин, 1920—1926 гг.) : Берлин 1920-1926 гг. / Абернон"д; д"Абернон ; [пер. Н.М.Сегаль]. – [Москва] : Гос. со.- экономич. изд-во
Т.1 : От Спа (1920 г.) до Рапалло (1922 г.). – 1931. – 216 с.
1011895
  Мінгареллі Юг Посол Мінгареллі : " В інтересах ЄС мати стабільну, захищену і успішну Україну" / розмову вела Олена Ремовська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 5


  Європейський Союз продовжить надавати підтримку Україні, незважаючи на політичні зміни усередині країн-членів ЄС. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Юг Мінгареллі .
1011896
  Жуковский Н.П. Посол нового мира / Н.П. Жуковский. – М., 1978. – 318с.
1011897
  Омельченко Т. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський: "Серед поляків мене цікавить особистість Лєха Валєнси" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 14-17
1011898
  Пєкло Я. Посол Польщі Ян Пєкло: "Ми розуміємо, що безпека України - це і наша безпека, як безпека Польщі - це й безпека України" / розмову вели Микола Сірук, Ігор Сюндюков, Вадим Лубчак, Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 6-7
1011899
   Посол республіки Польща - наш гість / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Надзвичайний і Поважний Посол Респрубліки Польща Яцек Ключковський відвіда Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У ході розмови посла з ректором університету академіком НАН України Леонідом Губерським порушувалися питання дальшого ...
1011900
  Хохлов Геннадий Посол страны вечного лета : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 16-22. – Библиогр.: Фото
1011901
   Посол Туреччини відвідав університет / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Надзвичйний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлен Меріч відвідав КНУТШ. Пана Посла приймав ректор КНУ академік Леонід Губерський. У зустрічі брали участь проректор КНУ з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та ...
1011902
  Косів Г. Посол української культури. Віра Річ: "Я вивчила українську, щоб перекладати Ш*евченка..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
1011903
  Наєнко М. Посол української поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 35). – С. 11


  Поетичний шлях Людмили Скирди.
1011904
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Москва, 1973. – 463 с.
1011905
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Київ : Дніпро, 1979. – 520 с.
1011906
  Малик В.К. Посол Урус-Шайтана / В.К. Малик. – Київ : Молодь, 1968. – 240 с.
1011907
  Шутова Наталья Посол Шри-Ланки Виратунга Удаянга: "Спасобо, что вы меня воспитали" : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 74-75 : Фото
1011908
  Кулиев К.М. Посол эмира : роман / Клыч Кулиев;; пер. с туркм. авт. и В.Острогорской. – Москва : Советский писатель
кн.2, 3. – 1980. – 318 с.
1011909
  Кулиев К.М. Посол эмира: Запаздалое раскаяние : трилогия; роман / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1989. – 831 с.
1011910
  Кузан Маріанна Посол Японії в Україні Муцуо Мабучі: Борщ - не російська, а українська страва // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 14 (63). – С. 4-7
1011911
  Плебейский О.Л. Посолонь / О.Л. Плебейский. – Челябинск, 1969. – 88с.
1011912
   Посольская книга по связям России с Англией 1613-1614 гг.. – М., 1979. – 244с.
1011913
   Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями), 1588-1594 гг.. – М., 1988. – 194с.
1011914
   Посольская книга по связям России с Ногайской ордой, 1489-1508 гг.. – М., 1984. – 100с.
1011915
  Нефедьев В.Е. Посольская сторона / В.Е. Нефедьев. – Иркутск, 1987. – 208с.
1011916
  Семенов Игорь Посольский обычай Кремля // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
1011917
  Сабанин А.В. Посольское и консульское право / А.В. Сабанин. – М.-Л., 1930. – 342с.
1011918
  Федорук Я.О. Посольства кримського хана Мегмеда Гірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 37-50. – ISSN 0130-5247
1011919
  Денисенко В. Посольства та міжнародні угоди як засіб "варварської дипломатії" (за матеріалами античних писемних джерел) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98.
1011920
  Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. / П.П. Бушев. – М., 1978. – 288с.
1011921
  Любовцова Н.М. Посольство в Каракорум: Ист. повесть (об А.Невском). / Н.М. Любовцова. – Волгоград, 1981. – 159с.
1011922
  Черкасов П.П. Посольство герцога де Монтебелло в России (1858-1864 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 157-178. – ISSN 0130-3864
1011923
  Туранли Ф.Г. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена"ї


  Розглядаються українсько-османські міждержавні зносини, козацьке посольство до Багчесараю, угода між Кримським ханством та Україною, документальне підтвердження ставлення гетьмана до ісламської релігії, а також національно-визвольна боротьба ...
1011924
  Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 307-317 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0209-8
1011925
  Лобко С.И. Посольство князя Н.В. Репнина в Турцию (1775-1776) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 55-68. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1011926
  Богданова Светлана Посольство Латвии способствует развитию туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 58
1011927
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 60с.
1011928
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 54с.
1011929
  Гончарова Т.Н. Посольство Франции и светская жизнь Санкт-Петербурга в первой половине ХIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 141-147. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1011930
  Гублиа Г. Посох : лирика / Георгий Гублиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1966. – 94 с.
1011931
  Поскребышев О.А. Посох / О.А. Поскребышев. – М., 1985. – 175с.
1011932
  Гази А. Посох : стихотворения / А. Гази; пер. с дарг. – Москва : Современник, 1986. – 125 с.
1011933
  Астафьев В.П. Посох памяти / В.П. Астафьев. – Москва, 1980. – 367с.
1011934
  Чернецов Алексей Посох просветителя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 56-57 : фото
1011935
  Суздалев Г.М. Посох. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1980. – 142с.
1011936
  Сухов Ф.Г. Поспевают ягоды. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1956. – 111с.
1011937
  Нефедотв Н.Н. Поспехин приехал в город. -- (Посылка с того света. -- Сны снятся долго). / Н.Н. Нефедотв. – М., 1967. – 46с.
1011938
  Степаненко В.И. Поспеши за мечтой / В.И. Степаненко. – Ростов-на-Дону, 1966. – 176с.
1011939
  Герцензон Б.М. Поспеши, Юлиус! / Б.М. Герцензон, Э. Малев. – М., 1965. – 127с.
1011940
  Горяинов А.Н. Поспишил Алексей Осипович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 281
1011941
  Прилепа О. Поспівки українсько-білоруського богослужбового монодійного співу в контексті теорії мелодичних формул // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 48-60. – ISSN 2413-4767
1011942
  Бедзик Ю.Д. Поспішай у юність : Повісті, оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 30с.
1011943
  Морозова В. Поспішаймо творити добро / В. Морозова, О. Шамрай // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 2


  До 80-ї річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного українського педагога-новатора, народного вчителя, академіка Національної академії педагогічних наук України.
1011944
  Абросимова Н.С. Поспішайте творити добро / Н.С. Абросимова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 141с. – (Перебудова: ні кроку назад!)
1011945
  Руккас А. Посполите придушення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Відсутність підтримки українцями польського Листопадового повстання 1830-1831 років пришвидшила поразку поляків у війні проти Російської імперії. У 1831-1832 роках закрито Віленський університет та Кременецький ліцей. Натомість 1834-го в Києві ...
1011946
  Шумский С.Б. Посреди белой ночи / С.Б. Шумский. – М., 1986. – 163с.
1011947
  Калинин Г.М. Посреди зеленого поля / Г.М. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 279 с.
1011948
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
1011949
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
1011950
  Лебедев В.А. Посреди России / В.А. Лебедев. – М., 1982. – 397с.
1011951
  Панов Б.К. Посреди степей : роман / Б.К. Панов. – Воронеж
1. – 1983. – 352с.
1011952
  Панов Б.К. Посреди степей: Роман. / Б.К. Панов. – Воронеж
2. – 1980. – 271с.
1011953
  Сорокин В.В. Посреди холма / В.В. Сорокин. – М., 1983. – 424с.
1011954
  Кропоткин Л.И. Посредине жизни / Л.И. Кропоткин. – М, 1978. – 96с.
1011955
  Леви А. Посредине пути / А. Леви. – М., 1990. – 237с.
1011956
  Демьянов А.И. Посредине России / А.И. Демьянов. – М., 1988. – 140с.
1011957
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1986. – 493с.
1011958
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1989. – 333с.
1011959
   Посредник. – Київ, 2000
1011960
   Посредник. – Київ, 2001
1011961
  Каменков В.С. Посредник в хозяйственном процессе, его полномочия и порядок назначения // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 166-171
1011962
  Касальс П. Посредник: роман / П. Касальс. – М., 1988. – 302с.
1011963
  Богуславская З.Б. Посредники / З.Б. Богуславская. – М., 1981. – 304с.
1011964
  Езерская Г.П. Посредники / Г.П. Езерская. – Тула, 1984. – 101с.
1011965
  Полищук Л. Посредники между частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции? / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-123. – Бібліогр.: с. 106-110, 113, 115, 118-119. – ISSN 0042-8736
1011966
  Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94.
1011967
  Подколзин Н. Посреднические усилия Организации исламской конференции по прекращению ирано-иракской войны // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 206-220
1011968
  Удинцев В.А. Поссессионное право / Вс. Удинцев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [2], VIII, 224, [2] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1896
1011969
  Барр С. Поссыпи головоломок / С. Барр. – Москва : Наука, 1987. – 413 с.
1011970
  Лильо Б. Пост №12 / Б. Лильо. – М., 1962. – 160с.
1011971
  Матусевич И.К. Пост №26: (Воспоминания б. кремлев. курсанта). / И.К. Матусевич. – Киев, 1989. – 117с.
1011972
  Виноградов Иван Пост №9 : Рассказы / Виноградов Иван; Илл. Ю Ребров. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – (Библиотечка журн."Советский воин" ; № 1(236))
1011973
  Сушков Борис Александрович Пост Владивосток / Сушков Борис Александрович. – Владивосток, 1958. – 27с.
1011974
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1967. – 246с.
1011975
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1971. – 246с.
1011976
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів : Каменяр
Кн.3. – 1973. – 192с.
1011977
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1975. – 246с.
1011978
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1977. – 246с.
1011979
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1979. – 246с.
1011980
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1980. – 246с.
1011981
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1981. – 246с.
1011982
   Пост імені Ярослава Галана. – 9. – Львів, 1982. – 246с.
1011983
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1982. – 174с.
1011984
  Фесуненко И.С. Пост Леонардо / И.С. Фесуненко. – М., 1974. – 223с.
1011985
  Канторович Л. Пост номер девять / Л. Канторович. – Ленинград, 1936. – 171 с.
1011986
  Андреев Павел Пост номер один : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 42-47 : Фото
1011987
  Клевалина Наталия Поставившая мир на голову : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 166-173 : Фото
1011988
  Орджоникидзе С. Поставим строительство на новые, стахановские рельсы / С. Орджоникидзе. – М., 1935. – 24с.
1011989
  Орджонікідзе С. Поставимо будівництво на нові, стахановські рейки / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 24с.
1011990
  Щур Едуард Поставимося до ВАКу без жаху й переляку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 6-7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1011991
  Джонсон Пол Поставити Путіна на місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 3
1011992
  Сергейчук В. Поставить на землю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранцев, и как следствие, ставки на развитие рынка земли - это всего лишь вопрос времени.
1011993
  Глибицкая Нина Константиновна Поставка и иные договорные формы сбыта рыбного товара : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Глибицкая Нина Константиновна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 24л.
1011994
  Багиров А.Я. Поставка товаров / А.Я. Багиров. – М., 1980. – 111с.
1011995
   Поставка товаров в торговле. – Москва, 1965. – 220 с.
1011996
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1973. – 272 с.
1011997
  Болдырев Н Ю. Поставка товаров народного потребления / Н Ю. Болдырев, . – М, 1984. – 143с.
1011998
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1986. – 272 с.
1011999
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1987. – 272 с.
1012000
  Хоменко Н.А. Поставки американских вооружений в Центральную Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 84-88
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,