Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1008001
  Канцедал Л. "Поспішаю написати вам кілька слів": із епістолярію родини Драгоманових


  У статті акцентується увага на епістолярії родини Драгоманових як цінному джерелі до наукової біографії Михайла Драгоманова та Олени Пчілки. Здійснено порівняльний аналіз філологічного матеріалу в "Автобіографії" та "Спогадах" Олени Пчілки й ...
1008002
  Яременко М.В. "Посполиті" в Києво-Могилянській академії у XVIII ст.: селяни чи міщани? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 14-18. – ISSN 1996-5931
1008003
  Иноземцев Владислав Леонидович "Постамериканский мир": мечта дилетантов и непростая реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0131-2227
1008004
   "Постать гетьмана Івана Виговського та події Конотопської битви 1659 року в історії та історіографії" : Всеукраїнський науково-практичний семінар // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (92). – С. 31.


  Співорганізаторами семінару виступили Інститут історії України НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У роботі семінару взяли участь науковці Київського національного университету імені Тараса Шевченка.
1008005
  Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 104-117. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
1008006
  Орджоникидзе С. По-сталински бороться за процветание нашей Родины / С. Орджоникидзе. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 48 с.
1008007
  Вартаньянц А.Д. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов / А.Д. Вартаньянц, М.Д. Якубовская. – Москва : Русский язык, 1986. – 211с.
1008008
  Вартаньянц А.Д. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов / А.Д. Вартаньянц, М.Д. Якубовская. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1989. – 236с.
1008009
  Ушакова Н.Н. Пособие по аналитической химии / Н.Н. Ушакова. – М, 1978. – 223с.
1008010
  Ушакова Н.Н. Пособие по аналитической химии / Н.Н. Ушакова. – Москва, 1981. – 149 с.
1008011
  Григорьева Л.А. Пособие по аналитическому чтению (на немецком языке) : Учебное пособ. / Л.А. Григорьева, И.Я. Харитонова. – Киев : Вища школа.Головное изд-во, 1980. – 160 с.
1008012
  Андреева О.Д. Пособие по аналитическому чтению для институтов и факультетов иностранных языков(французская проза ХХ века) : (французская проза XX века) : учеб. пособие / О.Д. Андреева, Э.А. Халифман. – Москва : Высшая школа, 1967. – 214с.
1008013
  Барышева И.В. Пособие по аналитическому чтению для студентов-философов / И.В. Барышева. – М., 1988. – 102с.
1008014
  Альтман И.И. Пособие по аналитическому чтению на испанском языке / И.И. Альтман. – Москва, 1975. – 180с.
1008015
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Ленинград, 1974. – 231 с.
1008016
  Антипова Е.Я. Пособие по английской интонации / Е.Я. Антипова. – Москва, 1985. – 224с.
1008017
  Труевцева Т.И. Пособие по английскому разговорному языку / Т.И. Труевцева. – Москва : Высшая школа, 1965. – 347 с.
1008018
  Труевцева Т.И. Пособие по английскому разговорному языку / Т.И. Труевцева. – Москва : Высшая школа, 1969. – 328 с.
1008019
  Луговая А.Л. Пособие по английскому языку / А.Л. Луговая. – М., 1969. – 80с.
1008020
  Зильберг Л.И. Пособие по английскому языку / Л.И. Зильберг. – М, 1971. – 288с.
1008021
  Меклер В.С. и др. Пособие по английскому языку / В.С. и др. Меклер. – М., 1973. – 170с.
1008022
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку / И.В. Салтыкова, Н.Д. Колосанова. – М, 1974. – 160с.
1008023
  Васильева М.А. Пособие по английскому языку / М.А. Васильева. – Москва, 1976. – 143с.
1008024
  Майорова Н.С. Пособие по английскому языку / Н.С. Майорова, Л.Н. Калиничева. – К, 1978. – 96с.
1008025
  Быстрова М.К. Пособие по английскому языку / М.К. Быстрова. – Москва : МГУ, 1979. – 104с.
1008026
  Лотовская Р.Н. Пособие по английскому языку / Р.Н. Лотовская, С.М. Сенив. – Киев, 1980. – 199с.
1008027
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку / И.В. Салтыкова, Н.Д. Колосанова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1981. – 144с.
1008028
  Мазокина Г.П. Пособие по английскому языку для 3-4 кусров авиационных вузов / Г.П. Мазокина. – М, 1977. – 128с.
1008029
  Цесарский Л.Д. Пособие по английскому языку для внеаудиторных занятий / Л.Д. Цесарский. – Москва, 1975. – 247с.
1008030
  Пушнова П.М. Пособие по английскому языку для вузов пищевой промышленности / П.М. Пушнова. – М, 1970. – 110с.
1008031
  Пушнова П.М. Пособие по английскому языку для вузов пищевой промышленности / П.М. Пушнова. – М, 1982. – 143с.
1008032
  Ходурская В.А. Пособие по английскому языку для математических факультетов университетов / В.А. Ходурская. – Москва, 1975. – 175с.
1008033
  Маслова А.М. Пособие по английскому языку для мед.вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – М., 1970. – 240с.
1008034
  Маслова А.М. Пособие по английскому языку для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 256с.
1008035
  Степанова О.А. Пособие по английскому языку для начинающих / О.А. Степанова. – М., 1968. – 96с.
1008036
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 256с.
1008037
  Бурова З.И. Пособие по английскому языку для начинающих в неязыковом вузе / З.И. Бурова. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 239с.
1008038
  Клименко М.В. Пособие по английскому языку для нефтяных вузов и факультетов : [для неяз. вузов] / М.В. Клименко. – Москва : Высш. школа, 1977. – 111 с.
1008039
  Поталуева А.А. Пособие по английскому языку для обучения чтению общественно-политических текстов / А.А. Поталуева, Т.Г. Сеидова. – Москва : МГУ, 1983. – 118с.
1008040
  Ишин А.И. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / А.И. Ишин, А.Г. Алтунин. – М., 1963. – 158с.
1008041
  Кованов Т.Ф. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / Т.Ф. Кованов. – Минск, 1971. – 254 с.
1008042
  Кованов Т.Ф. Пособие по английскому языку для поступающих в вузы / Т.Ф. Кованов. – Минск, 1975. – 271с.
1008043
  Новицкая Т.М. Пособие по английскому языку для радиотехнических и физико-технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва : Высшая школа, 1971. – 94 с.
1008044
  Трущенко И.А. Пособие по английскому языку для специалистов в области космических исследований. / И.А. Трущенко. – М., 1981. – 197с.
1008045
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – Москва, 1967. – 198с.
1008046
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – 2-е доп. – М, 1972. – 159с.
1008047
  Каганова А.Ф. и др. Пособие по английскому языку для старших курсов заочн. отделений ин-тов иностр. яз. / А.Ф. и др. Каганова. – 3-е доп. – М, 1980. – 191с.
1008048
   Пособие по английскому языку для студентов- демографов. – Москва, 1981. – 200 с.
1008049
  Бурдин Л.С. Пособие по английскому языку для студентов-этнографов / Л.С. Бурдин. – М., 1985. – 115с.
1008050
  Чеснокова В.И. Пособие по английскому языку для студентов - заочников экономического факультета МГУ / В.И. Чеснокова. – М, 1966. – 59с.
1008051
  Чистик М.Я. Пособие по английскому языку для студентов горных вузов / М.Я. Чистик. – М., 1968. – 160с.
1008052
  Корх Е.И. Пособие по английскому языку для студентов специальности "Светотехника и источники ствета". / Е.И. Корх. – Саранск, 1977. – 137с.
1008053
  Телень Э.Ф. Пособие по английскому языку для студентов факультета журналистики / Э.Ф. Телень. – Москва, 1972. – 131с.
1008054
  Салтыкова И.В. Пособие по английскому языку для студентов юридических вузов / И.В. Салтыкова. – М, 1971. – 294с.
1008055
  Луговая А.Л. Пособие по английскому языку для учащихся энергетических специальностей / А.Л. Луговая. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1972. – 134с.
1008056
   Пособие по английскому языку для химико-технологических вузов. – М., 1971. – 96с.
1008057
   Пособие по английскому языку для химико-технологических вузов. – М., 1978. – 288с.
1008058
  Беляцкая В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов / В.П. Беляцкая. – М., 1974. – 118с.
1008059
   Пособие по английскому языку для экономических вузов. – М., 1976. – 120с.
1008060
   Пособие по английскому языку для электротехнических и радиотехнических вузов. – М., 1977. – 152с.
1008061
  Пронина Р.Ф. Пособие по английскому языку. / Р.Ф. Пронина. – Москва : Высшая школа, 1980. – 277с.
1008062
  Ушакова В.Т. Пособие по английскому языку. Для экон. спец. вузов. / В.Т. Ушакова, А.К. Погорелова. – Киев, 1980. – 231с.
1008063
  Никонов И.Е. Пособие по археологии / И.Е. Никонов. – Москва, 1976. – 79 с.
1008064
  Никонов И.Е. Пособие по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1973. – 152с.
1008065
  Никонов И.Е. Пособие по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1974. – 206с.
1008066
  Никонов И.Е. Пособие по археологической практике. / И.Е. Никонов. – М, 1967. – 52с.
1008067
  Филасов Н.В. Пособие по архитектурному черчению / Н.В. Филасов. – М - Л, 1937. – 65 с.
1008068
  Мерзлякова В.А. Пособие по аудированию : Материалы для работы на уроках фонетики в 1 семестре / Ун-т Дружы Народов им. Патриса Лумумбы ; Кафедра русского языка ; В.А. Мерзлякова. – Москва : Ун-т Дружы Народов им. Патриса Лумумбы, 1969. – 112 с.
1008069
  Чередниченко В.А. Пособие по аудированию для студентов-юристов подготовительного факультета. / В.А. Чередниченко. – Иркутск, 1981. – 57с.
1008070
  Парнес Г.Л. Пособие по библиографии для биологов / Г.Л. Парнес. – М., 1973. – 154с.
1008071
   Пособие по биологии. – Минск, 1974. – 446с.
1008072
   Пособие по биологии. – Минск, 1978. – 414с.
1008073
   Пособие по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. – Москва, 1955. – 688 с.
1008074
  Веселухина К.В. Пособие по внеклассной работе / К.В. Веселухина, Л.И. Ковалева. – Ленинград, 1978. – 167с.
1008075
  Бондарь Н.З. Пособие по выбору и расчету вспомогательного оборудования флотационных фабрик / Н.З. Бондарь. – Орджоникидзе, 1977. – 45с.
1008076
  Царик И.Т. Пособие по высшей математике для экономистов / И.Т. Царик; Гребенников Е.А. – Москва
1. – 1962. – 278 с.
1008077
   Пособие по географии для поступающих в вузы. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 304с. : Ил.
1008078
  Лурье М.В. Пособие по геометрии / М.В. Лурье, Б.И. Александров. – Москва, 1984. – 256с.
1008079
  Шишова О.А. Пособие по грамматике английского языка для обучения чтению текстов / О.А. Шишова. – Душанбе, 1989. – 93 с.
1008080
  Рубинова Э.Я. Пособие по грамматике немецкого языка для самостоятельной работы студентов. / Э.Я. Рубинова. – Ташкент, 1972. – 237с.
1008081
  Лобанова Н.А. Пособие по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов / Н.А. Лобанова. – Москва, 1984. – 141с.
1008082
  Валова М.В. Пособие по грамматике французского языка. / М.В. Валова. – Ленинград, 1965. – 39с.
1008083
  Городецкий В.Д. Пособие по дендрологии для Средней Азии / В.Д. Городецкий. – Москва; Ташкент, 1934. – 323 с.
1008084
   Пособие по долгосрочным прогнозам стока горных рек в весенне-летний период. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 74с. – Библиогр.: с.: 73-74
1008085
  Аширова Ю.А. Пособие по домашнему чтению для студентов английского отделения / Ю.А. Аширова, др. и. – Ашхабад, 1976. – 116с.
1008086
   Пособие по домашнему чтению на английском языке. – Москва : Высшая школа, 1979. – 115с.
1008087
  Кувшинова Е.С. Пособие по домашнему чтению на французском языке : Учеб. пос. / Е.С. Кувшинова. – Москва, 1981. – 144с.
1008088
  Марьясина В.И. Пособие по домашнему чтению на французском языке для студентов институтов и факультетов иностаранных языков / В.И. Марьясина, С Л. Сержан, . – Москва, 1976. – 231 с.
1008089
  Агронская Ж.А. Пособие по домашнему чтению по английскому языку для студентов 1 курса заочного отделения / Ж.А. Агронская; Агрономская Ж.А. ; МВ и ССО СССР ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – Москва
Ч. 1. – 1975. – 151 с.
1008090
  Белкина Г.А. Пособие по дополнительному чтению на английском языке для III курса. / Г.А. Белкина, Э.Л. Левина. – 2-е изд., дораб. – М., 1983. – 143с.
1008091
  Питаде А.А. Пособие по дробовому бурению / А.А. Питаде. – М, 1968. – 172с.
1008092
  Волчанецкий И.Б. Пособие по зоологии позвоночных. / И.Б. Волчанецкий, Н.И. Ларина. – Саратов, 1973. – 230с.
1008093
  Сергунин Е.Г. Пособие по изданию карт / Е.Г. Сергунин, З.П. Гамазина, Ю.А. Окнин. – Москва : Недра, 1982. – 254 с.
1008094
   Пособие по изучению лексики немецкой общественно-политической литературы. – Свердловск
Ч. 1. – 1970. – 51 с.
1008095
  Невзоров А.С. Пособие по изучению торгового права / А.С. Невзоров. – Юрьев : изд. М.С. Михалевский ; Тип. Эд. Бергмани, 1912. – XIII, [3], 430, [2] с. – Экз. деф., отст. с. I-XIII, [3]
1008096
  Диканский М.Г. Пособие по изучению фирм / М.Г. Диканский. – 2-е изд. – М., 1946. – 107с.
1008097
  Мазин И.Д. Пособие по инженерно-геодезической съемке на действующих промышленных предприятиях / И.Д. Мазин, В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1983. – 129 с.
1008098
   Пособие по испанскому языку. – М., 1962. – 58с.
1008099
   Пособие по испанскому языку. – М., 1962. – 54с.
1008100
   Пособие по испанскому языку. – М., 1962. – 74с.
1008101
   Пособие по испанскому языку. – М., 1963. – 52с.
1008102
   Пособие по испанскому языку. – М., 1963. – 54с.
1008103
   Пособие по испанскому языку. – М., 1963. – 87с.
1008104
  Кумарьян Т.И. Пособие по испанскому языку / Т.И. Кумарьян. – М., 1974. – 218с.
1008105
  Львовская З.Д. Пособие по испанскому языку для аспирантов и научных работников / З.Д. Львовская. – М., 1991. – 191с.
1008106
  Залесская Л.Д. Пособие по истории английского языка / Л.Д. Залесская, Д.А. Матвеева. – М, 1984. – 111с.
1008107
  Новоселова И.А. Пособие по истории Древнего мира (на нем. яз.) / И.А. Новоселова. – М., 1982. – 78с.
1008108
  Довнар-Запольский М.В. Пособие по истории московского периода. – Киев : Изд. студентов Ун-та св. Владимира и слушательниц Высш. жен. курсов ; Типо-лит. "Прогресс", 1911. – [314] с. разд. паг. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.


  Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926. Л., 1978. Вып. 2. С. 105; Обозрение преподавания в Ун-те св. Владимира на 1912-1913 учеб. год. По историко-филол. фак. Киев, 1912. С. 15
1008109
   Пособие по истории средних веков. – М, 1956. – 359с.
1008110
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – М., 1965. – 436с.
1008111
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – М., 1974. – 462 с.
1008112
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – 2-е изд-ние. – Москва
2. – 1979. – 376 с.
1008113
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – М.
Ч. 1. – 1984. – 351с.
1008114
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – 2-е изд. – М.
Ч. 2. – 1984. – 287с.
1008115
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – М., 1987. – 734 с.
1008116
   Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов. – М., 1988. – 735 с.
1008117
  МальковВ.В Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / МальковВ.В. – Москва : Высшая школа, 1969. – 256с.
1008118
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая шко, 1974. – 335 с.
1008119
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 335 с.
1008120
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 400с.
1008121
  Мальков В.В. Пособие по истории СССР для поступающих в вузы / В.В. Мальков; под ред И.И. Минца. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 528с.
1008122
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1966. – 53с.
1008123
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1966. – 48с.
1008124
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1966. – 53с.
1008125
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1970. – 153с.
1008126
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1970. – 217с.
1008127
   Пособие по итальянскому языку. – М., 1973. – 216с.
1008128
  Ерашов В.А. Пособие по казачьему боевому искусству / Ерашов В.А., Задунайский В.В. – Ростов -на-Дону : Гефесть, 2003. – 140с. – ISBN 5-8742-290
1008129
  Шурыгин Д.Я. Пособие по клинической эндокринологии. / Д.Я. Шурыгин, С.Е. Попов. – Л, 1968. – 240с.
1008130
  Крутиков Ю.А. Пособие по комментированию текста на английском языке / Ю.А. Крутиков. – Москва, 1972. – 76 с.
1008131
  Крутиков Ю.А. Пособие по комментированию текста на английском языке : Для слушателей ФПК / Ю.А. Крутиков. – Москва, 1978. – 76 с.
1008132
  Ануфриева Н.Ф. Пособие по конспектированию / Н.Ф. Ануфриева. – Москва, 1971. – 245с.
1008133
  Басс Э.М. Пособие по корреспонденции / Э.М. Басс. – М., 1965. – 154с.
1008134
   Пособие по курсовому проектированию антенн / А.З. Фрадин, Т.П. Литвинова, А.А. Каплянский, Э.Л. Кузьмин; Под ред. А.З. Фрадина. – Ленинград
Часть 5. – 1973. – 56с.
1008135
  Ляхович Ф.А. Пособие по латинскому языку / Ф.А. Ляхович. – М, 1949. – 92с.
1008136
  Филиппович З.Я. Пособие по латинскому языку / З.Я. Филиппович. – М, 1964. – 165с.
1008137
  Логинова Л.В. Пособие по латинскому языку / Л.В. Логинова. – Горький, 1967. – 131с.
1008138
  Васильева Л.И. Пособие по латинскому языку для студентов-стоматологов / Л.И. Васильева, Л.М. Скатова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1985. – 224с.
1008139
  Каар Э.И. Пособие по лексике для 3 курса / Э.И. Каар, Г.М. Уайзер. – Москва, 1955. – 112 с.
1008140
  Гончарова Н.А. Пособие по лексике латинского языка / Н.А. Гончарова. – Минск, 1977. – 80с.
1008141
  Минина Н.М. Пособие по лексике немецкого языка. / Н.М. Минина. – М., 1973. – 142с.
1008142
   Пособие по лексике русского языка для иностранных студентов-филологов. – Москва : Русский язык, 1987. – 205 с.
1008143
   Пособие по лексике русского языка для иностранных студентов-филологов. – Москва, 1987. – 137 с.
1008144
  Гитлиц А.М. Пособие по лексикологии современного испанского языка / А.М. Гитлиц. – М., 1974. – 102с.
1008145
  Пабауская Т.И. Пособие по лексической синонимии. / Т.И. Пабауская. – М., 1975. – 137с.
1008146
  Анисимова Т.И. Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка / Т.И. Анисимова. – Минск, 1975. – 303с.
1008147
  Крылова О.А. Пособие по лингвистической стилистике / О.А. Крылова. – М, 1975. – 89с.
1008148
  Герасимов Н.И. Пособие по литературе. Для поступающих на гуманит. фак. МГУ / Н.И. Герасимов. – М., 1972. – 231с.
1008149
  Шубняков Б.П. Пособие по марксистско-ленинской философии / Б.П. Шубняков. – Ярославль, 1975. – 376с.
1008150
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – Москва, 1966. – 178 с.
1008151
  Зарин В.В. Пособие по математике / В.В. Зарин. – 2-е изд. – М., 1968. – 263с.
1008152
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – 2-е изд. – М., 1969. – 263с.
1008153
   Пособие по математике. – М., 1972. – 608с.
1008154
  Моденов В.П. Пособие по математике / В.П. Моденов. – Москва : Изд. Моск. ун-та
Ч. 2. – 1972. – 402с.
1008155
  Зорин В.В. Пособие по математике / В.В. Зорин. – Изд. 3-е. – М., 1973. – 272с.
1008156
  Горейко М.Н. Пособие по математике / М.Н. Горейко. – Минск, 1974. – 160с.
1008157
   Пособие по математике. – М., 1974. – 152с.
1008158
   Пособие по математике. – Москва : Наука, 1981. – 607с.
1008159
   Пособие по математике. – М., 1982. – 608с.
1008160
   Пособие по математике. – М., 1985. – 480с.
1008161
   Пособие по математике. – М., 1988. – 718с.
1008162
  Моденов П.С. Пособие по математике для поступающих в вузы / П.С. Моденов, С.И. Новоселов. – Москва, 1961. – 407 с.
1008163
  Моденов П.С. Пособие по математике для поступающих в вузы / П.С. Моденов, С.И. Новоселов. – Москва, 1966. – 431 с.
1008164
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – М., 1968. – 608с.
1008165
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 640с.
1008166
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1972. – 527с.
1008167
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1973. – 527с.
1008168
  Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев. – 5-е изд., перераб. – М., 1976. – 638с.
1008169
  Зорин В.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / В.В. Зорин, Т.Т. Фискович. – Москва : Высшая школа, 1980. – 287с.
1008170
   Пособие по математике для поступающих в техникумы. – Москва : Высшая школа, 1977. – 334с.
1008171
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 2-е изд., стереот. – Минск, 1967. – 472с.
1008172
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 3-е изд., стереот. – Минск, 1968. – 472с.
1008173
  Метельский Н.В. Пособие по математике для поступающих в техникумы и училища. / Н.В. Метельский. – 5-е изд., перераб. – Минск, 1971. – 542с.
1008174
  Моденов В.П. Пособие по математике, физике и химии для поступающих в вузы. / В.П. Моденов. – М, 1969. – 342с.
1008175
  Моденов В.П. Пособие по математике. / В.П. Моденов. – М, 1969. – 342с.
1008176
  Лихтенштейн Е.И. Пособие по медицинской деонтологии / Е.И. Лихтенштейн. – Київ : Вища школа, 1974. – 140 с.
1008177
   Пособие по медицинской микробиологии / В.А. Черныш, А.И. Воробьев, В.М. Куркин, Д.Д. Солошенко; Под ред.: В.В. Тарасова. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 108с.
1008178
  Тупчий Н.А. Пособие по медицынской латыни / Н.А. Тупчий. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 159 с.
1008179
  Лыкошин Б.А. Пособие по местной ПВО. / Б.А. Лыкошин. – М., 1954. – 144с.
1008180
   Пособие по морфологии английского языка. – М., 1974. – 232с.
1008181
  Михайлов Д.Д. Пособие по наглядному изучению русского правописания : материалы для списывания / сост. Д.Д. Михайлов. – Пятое изд. – С.-Петербург : Спб. Губерн. Тип., 1914. – 133, [V] с.
1008182
   Пособие по научному стилю. – М., 1980. – 102с.
1008183
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи : Основной курс. Технический профиль. Для студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов СССР / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Ссафьянова. – Москва : Русский язык, 1980. – 255 с.
1008184
  Аросева Т.Е. и др. Пособие по научному стилю речи : Осн. курс : Техн. профиль / Аросева Т.Е., Рогова Л.Г., Сафьянов Н.Ф. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский я, 1986. – 255 с.
1008185
  Богатырева Г.Д. Пособие по научному стилю речи / Богатырева Г.Д. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1986. – 195 с.
1008186
  Бирюкова А.В. Пособие по научному стилю речи / А.В. Бирюкова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 196с.
1008187
  Аросева Т.Е. Пособие по научному стилю речи : основной курс : технический профиль : учеб. пособ. для студ.-иностр. подготовительных факультетов вузов СССР / Т.Е. Аросева, Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1987. – 293 с.
1008188
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи : Для говорящих на испанском языке / Н.С. Власова. – Москва : Русский язык, 1991
1008189
  Леонова Э.Н. Пособие по научному стилю речи (физика, химия, математика) : учеб. пособ. для студентов-иностранцев / Э.Н. Леонова, Н.С. Михеева. – Москва : Русский язык, 1981. – 200 с.
1008190
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : краткосрочные формы обучения : (для говорящих на арабском языке) / Н.С. Власова, И.И. Рафаева, Е.М. Погосова. – Москва : Русский язык, 1990. – 74 с. – ISBN 5-200-00900-6
1008191
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : Для говорящих на английском языке / Н.С. Власова. – Москва : Русский язык, 1990. – 70с.
1008192
  Власова Н.С. Пособие по научному стилю речи для подготовительных факультетов (естественнонаучный профиль) : Для говорящих на французском языке / Н.С. Власова, И.И. Рафаева, Н.Г. Груздева. – Москва : Русский язык, 1991. – 66с.
1008193
  Жарова Е.Н. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев / Е.Н. Жарова, Т.М. Смирнова. – М., 1988. – 80с.
1008194
  Колосницына Г.В. Пособие по научному стилю речи для студентов-психологов подготовительных факультетов / Г.В. Колосницына. – М., 1985. – 86с.
1008195
  Колосницына Г.В. Пособие по научному стилю речи для студентов-философов / Г.В. Колосницына, Н.Н. Шишкин. – М., 1988. – 120с.
1008196
  Ицигсон Л.М. Пособие по немецкой разговорной речи для мед. вузов. / Л.М. Ицигсон. – М., 1968. – 136с.
1008197
  Любимова З.М. Пособие по немецкому языку / З.М. Любимова, М.П. Пиронкова. – Москва, 1968. – 262с.
1008198
  Смирнова Н.А. Пособие по немецкому языку / Н.А. Смирнова. – Москва : Высшая школа, 1971. – 120с.
1008199
  Бондарь С.Н. Пособие по немецкому языку / С.Н. Бондарь. – М, 1977. – 126с.
1008200
  Герасимова Р.М. Пособие по немецкому языку / Р.М. Герасимова. – К, 1982. – 184с.
1008201
  Смирнова Н.А. Пособие по немецкому языку / Н.А. Смирнова. – М., 1984. – 137с.
1008202
  Кваша А.М. Пособие по немецкому языку / А.М. Кваша. – М., 1987. – 102с.
1008203
  Борковский Б.П. Пособие по немецкому языку для 1 курса / Б.П. Борковский. – Минск, 1968. – 45с.
1008204
  Витлин Ж.Л. и др. Пособие по немецкому языку для X и XI классов вечерних (сменных школ) / Ж.Л. и др. Витлин. – Изд. 4-е. – Ленинград, 1970. – 303с.
1008205
  Якушина Л.З. Пособие по немецкому языку для внеаудиторных занятий. / Л.З. Якушина. – М., 1977. – 228с.
1008206
  Фильшина Т.Д. Пособие по немецкому языку для географических факультетов / Т.Д. Фильшина. – Воронеж, 1973. – 79с.
1008207
  Черникова И.А. и др. Пособие по немецкому языку для музыкальных вузов / И.А. и др. Черникова. – М., 1984. – 72с.
1008208
  Рохман Э.Я. Пособие по немецкому языку для сельскохозяйственных вузов / Э.Я. Рохман. – Москва : Высшая школа, 1970. – 171 с.
1008209
  Андрющенко Я Т. Пособие по немецкому языку для старших курсов психологического факультета университета / Я Т. Андрющенко. – Москва, 1988. – 92с.
1008210
  Никаев Е.А. Пособие по немецкому языку для студентов-биологов / Е.А. Никаев, Н.И. Шатт. – Л., 1975. – 64с.
1008211
  Василевская Н.В. Пособие по немецкому языку для студентов-геологов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград, 1966. – 71с.
1008212
  Василевская Н.В. Пособие по немецкому языку для студентов-геологов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 64с.
1008213
  Кемежук Н.К. Пособие по немецкому языку для студентов 2-4 курсов специальдности "Обогащение полезных ископаемых" / Н.К. Кемежук. – Иркутск, 1983. – 384с.
1008214
  Былинович В.Н. Пособие по немецкому языку для студентов стоительдных специальдностей вузов / В.Н. Былинович, С М. Венскович, . – Минск, 1990. – 179 с.
1008215
  Вывиорковская З.М. Пособие по немецкому языку для технич. вузов / З.М. Вывиорковская. – Москва, 1976. – 152 с.
1008216
  Гельман Ф.В. Пособие по немецкому языку для химико-технологических техникумов / Ф.В. Гельман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 80 с.
1008217
  Бормотова А.А. Пособие по немецкому языку для юридических вузов / А.А. Бормотова. – М, 1973
1008218
  Витлин Ж.Л. и др. Пособие по немецкому языку. Для X и XI классов вечерних (сменных) школ / Ж.Л. и др. Витлин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1968. – 303 с.
1008219
  Петруничева Н.С. Пособие по немецкому языку: для фак. физ. воспитания пед. вузов / Н.С. Петруничева, О.Е. Шилова. – М., 1976. – 168с.
1008220
  Иванова Е.А. Пособие по немцкому языку для экономических факультетов университетов / Е.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 141с.
1008221
  Акишина Т.Е. Пособие по обучению аудированию и записи лекций : для иностранцев, изучающих рус. яз. / Т.Е. Акишина, Н.Н. Алексеева. – Москва : Русский язык, 1989. – 87 с. – ISBN 5-200-00801-8
1008222
  Есютина А.М. Пособие по обучению быстрому чтению на немецком языке / А.М. Есютина. – М, 1974. – 87с.
1008223
  Олесинова М.М. и др. Пособие по обучению письму для подготовительных факультетов вузов СССР: Материалы для работы со слуха : Книга для студентов. Приложение к "Старту 1-2" / М.М. и др. Олесинова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Русский язык, 1988. – 63с.
1008224
  Кулиш Л.Ю. Пособие по обучению устной речи / Л.Ю. Кулиш. – К., 1978. – 176с.
1008225
  Андреев Р.А. Пособие по обучению чтению для горно-геологических специальностей вузов / Р.А. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1988
1008226
  Соколова Х.Р. Пособие по обучению чтению на немецком языке / Х.Р. Соколова. – М., 1986. – 159с.
1008227
  Соколова Х.Р. Пособие по обучению чтению на немецком языке для 1-2 курсов неязыковых факульеттов университетов / Х.Р. Соколова. – Москва, 1983. – 176с.
1008228
  Даванкова Е.Г. Пособие по обучению чтению на немецком языке для студентов-историков / Е.Г. Даванкова, Т.Н. Любарская. – М., 1990. – 96с.
1008229
  Якушина Л.З. Пособие по обучению чтению на немецком языке. / Л.З. Якушина. – М., 1988. – 175с.
1008230
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению. Изучающее чтение: (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 287с.
1008231
  Данилина К.В. Пособие по обучению чтению. Ознакомительное чтение : Учебное пособие для студентов-иностранцев / К.В. Данилина. – Москва : Русский язык, 1978. – 255с.
1008232
  Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению: Изучающее чтение. (Для студентов-иностранцев) / И.К. Гапочка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 287с.
1008233
  Крупнов В.Н. Пособие по общественно-политической и официальноделовой лексике / В.Н. Крупнов. – М, 1984. – 224с.
1008234
  Королькова А В. Пособие по общественно-политической лексике / А В. Королькова, . – Москва, 1967. – 112с.
1008235
  Дубова Д.А. Пособие по общественно-политической лексике испанского языка / Д.А. Дубова, Е.Б. Передерий. – Москва : Просвещение, 1987. – 144с.
1008236
  Панкова О.Т. Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка. / О.Т. Панкова, А.И. Медников. – Москва : Высшая школа, 1978. – 171с.
1008237
  Баринова Е.Э. Пособие по общественно-политической лексике современного английского языка / Е.Э. Баринова. – М., 1978. – 95с.
1008238
  Гижицкий А.М. Пособие по определению астрономических пунктов / А.М. Гижицкий. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1955. – 167 с.
1008239
  Осадчий Ю.И. Пособие по организации учета в торговле / Ю.И. Осадчий. – К, 1986. – 272с.
1008240
  Яо Э.А. Пособие по орфографии английского языка / Э.А. Яо. – М., 1981. – 120с.
1008241
  Тахо-Годи Пособие по основам научной фотографии в судебной медицине / Тахо-Годи. – М., 1965. – 192с.
1008242
  Путин А.А. Пособие по отдельным вопросам грамматики, стилистики и лексикологии. / А.А. Путин. – Пермь, 1971. – 424с.
1008243
  Безуглый А.М. Пособие по пpактическим pаботам куpса общей геологии / А.М. Безуглый; МВО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 179с.
1008244
  Сушко Е.П. Пособие по педиатрии для руководителей интернов / Е.П. Сушко. – Минск, 1984. – 222с.
1008245
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу / А.Г. Чернышев, А.Н. Львов. – Москва, 1974. – 127с.
1008246
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу / Булгакова Л.Н. – Москва : Русский язык, 1988. – 332 с.
1008247
  Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – М., 1965. – 216с.
1008248
  Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – 2-е изд. – М., 1973. – 200с.
1008249
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу для слушателей 1-2 курсов ВФС / А.Г. Чернышев. – Москва, 1973. – 176с.
1008250
  Чернышев А.Г. Пособие по переводу для слушателей 1-2 курсов ВФС / А.Г. Чернышев. – Москва, 1973. – 179-303с.
1008251
  Петрова Е.И. Пособие по переводу для студентов 5 курса / Е.И. Петрова. – М., 1975. – 44с.
1008252
  Турук И.Ф. Пособие по переводу научно-технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 176с.
1008253
  Герман Б.Г. Пособие по переводу научных текстов на немецком языке : Геология / Б.Г. Герман, Е.С. Троянская; Отв. ред. Троянская Е.С. – Москва : Наука, 1967. – 223с.
1008254
  Добровольская В.С. Пособие по переводу научных текстов на немецком языке. Экономика / В.С. Добровольская. – Москва, 1968. – 140 с.
1008255
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М, 1971. – 52с.
1008256
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – Москва
Вып. 1. – 1973. – 136с.
1008257
  Левицкая Т.Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М, 1974. – 63с.
1008258
  Булгакова Л.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский / Л.Н. Булгакова, С.В. Дятлова. – М., 1990. – 78с.
1008259
  Стахеева Н.П. Пособие по переводу с английского языка научной литературы по специальности "Биохимия и физиология растений" / Н.П. Стахеева. – М, 1978. – 75с.
1008260
  Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык. / З.Е. Роганова. – М., 1961. – 303с.
1008261
  Стрелковский Г.М. Пособие по переводу с немецкого языка на русский и с русского на немецкий / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1973. – 184с.
1008262
  Дворкина Е.Л. Пособие по переводу с немецкого языка на русский по радиотехнике и проводной связи / Е.Л. Дворкина. – Л., 1962. – 44с.
1008263
  Сергеева А.В. Пособие по переводу с польского языка для учащихся студентов-иностранцев, изучающих русский язык / А.В. Сергеева. – М., 1985. – 200с.
1008264
  Соколова Г.Г. Пособие по переводу с русского языка на французский / Г.Г. Соколова. – Москва, 1982. – 160с.
1008265
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – М., 1961. – 167с.
1008266
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 2-е изд. – М., 1963. – 159с.
1008267
  Турук И.Ф. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / И.Ф. Турук, В.Н. Стойкова. – 3-е изд. – М., 1966. – 159с.
1008268
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – М., 1972. – 168с.
1008269
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – 2-е изд. – М., 1979. – 160с.
1008270
  Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / А.В. Парахина. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 191с.
1008271
  Костогрыз Н.М. Пособие по переводу. Английский язык / Н.М. Костогрыз. – Свердловск, 1963. – 51с.
1008272
  Костогрыз Н.М. Пособие по переводу. Английский язык / Н.М. Костогрыз. – Свердловск, 1968. – 56с.
1008273
  Горелов В.И. Пособие по переходу с китайского языка на русский / В.И. Горелов. – М, 1966. – 84с.
1008274
  Бурлакова В В. Пособие по письменной практике. (Англ. яз.) / В В. Бурлакова. – Ленинград, 1962. – 216с.
1008275
  Родионова М.А. Пособие по португальскому языку / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1008276
  Нагула Г.Е. Пособие по правилам движения на улицах и дорогах / Г.Е. Нагула, А.И. Манзон. – К., 1953. – 128с.
1008277
  Манзон А.И. Пособие по правилам движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР / А.И. Манзон, Г.Е. Нагула. – Изд. 5-е, стереот. – Киев, 1968. – 144 с.
1008278
  Наумов Б.А. Пособие по правилам дорожного движения / Б.А. Наумов. – Л, 1981. – 246с.
1008279
  Петрова Л.А. Пособие по практической грамматике испанского языка / Л.А. Петрова, Н.М. Хоменко. – Киев : Вища школа, 1981. – 143 с.
1008280
  Лимонченко В.А. Пособие по практической грамматике немецкого языка / В.А. Лимонченко, С.А. Стеценко. – К., 1980. – 206с.
1008281
  Демиденко Г.Ф. Пособие по практической грамматике французского языка / Г.Ф. Демиденко. – К, 1983. – 177с.
1008282
  Пиганович Пособие по практической фонетике немецкого языка / Пиганович, Р.М. Уроева. – М., 1982. – 176с.
1008283
  Кац З.И. Пособие по практической фонетике немецкого языка для самостоятельной работы студентов 1 курса заочных и вечерних отделений филологических факультетов. / З.И. Кац. – Ташкент, 1972. – 237 с.
1008284
  Судакова Н.Я. Пособие по практическому курсу русского языка. / Н.Я. Судакова. – Махачкала
1. – 1959. – 100с.
1008285
  Марченко Е. Пособие по практическому курсу русского языка. / Е. Марченко. – Вильнюс, 1966. – 40с.
1008286
  Митрофанов В.М. Пособие по проверке хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1961. – 40с.
1008287
  Крючков Г.Г. Пособие по продвинутому курсу обучения французкому языку / Г.Г. Крючков. – К., 1979. – 76с.
1008288
  Елизаров Н.Ф. Пособие по работе на мультиплексе / Н.Ф. Елизаров; ред. К.Н. Герценова. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 172 с.
1008289
  Елизаров Н.Ф. Пособие по работе на стереопланиграфе : ред. Г.Д. Крашенинников / Н.Ф. Елизаров. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 176 с.
1008290
  Бланк Л.Д. Пособие по работе над газетными текстами / Л.Д. Бланк. – М., 1973. – 215с.
1008291
  Селезнев В.Х. Пособие по развитию навыков английской интонации. / В.Х. Селезнев. – М, 1983. – 312с.
1008292
  Коваленко Н.П. Пособие по развитию навыков английской устной и письменной речи / Н.П. Коваленко. – Минск, 1983. – 231с.
1008293
  Ермоленко И.Н. Пособие по развитию навыков научной речи : сборник упражнений / И.Н. Ермоленко. – Москва, 1990. – 129с.
1008294
  Мотовилова О.Г. Пособие по развитию навыков разговорной речи для иностранцев / О.Г. Мотовилова. – М, 1986. – 141с.
1008295
  Лебедева А.П. Пособие по развитию навыков разговорной речи на английском языке / А.П. Лебедева, Л.М. Сизова. – Москва, 1984. – 128 с.
1008296
  Злобина Е.А. Пособие по развитию навыков русской разговорной речи / Е.А. Злобина, И.Т. Темчина. – М., 1975. – 160с.
1008297
  Темчина И.Т. Пособие по развитию навыков усной речи на начальном этапе обучения аспирантов-иностранцев / И.Т. Темчина. – М., 1986. – 157с.
1008298
  Озерова Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи / Н.В. Озерова. – М., 1960. – 170с.
1008299
  Петлеванный Г.П. Пособие по развитию навыков устной речи / Г.П. Петлеванный, Д.И. Левятов, В.В. Балло. – Харьков, 1964. – 34с.
1008300
  Добротворская З.Д. Пособие по развитию навыков устной речи / З.Д. Добротворская. – Москва, 1965. – 158 с.
1008301
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
1. – 1966. – 32с.
1008302
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
2. – 1966. – 36с.
1008303
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
3. – 1966. – 24с.
1008304
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
4. – 1966. – 28с.
1008305
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
5. – 1966. – 40с.
1008306
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
6. – 1966. – 28с.
1008307
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
7. – 1966. – 32с.
1008308
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
8. – 1966. – 32с.
1008309
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
10. – 1967. – 28с.
1008310
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
11. – 1967. – 24с.
1008311
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
12. – 1967. – 24с.
1008312
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
13. – 1967. – 24с.
1008313
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
14. – 1967. – 20с.
1008314
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
15, 1. – 1967. – 32с.
1008315
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
16. – 1967. – 28с.
1008316
  Аладьева Н.Б. Пособие по развитию навыков устной речи / Н.Б. Аладьева, М.Ф. Дроздова, Г.В. Лозинова. – Москва
1, 2. – 1968. – 136с.
1008317
  Назариан Р.Э. Пособие по развитию навыков устной речи / Р.Э. Назариан, Г.Г. Чупрун. – Л.
18. – 1968. – 40с.
1008318
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
20. – 1968. – 44с.
1008319
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
1. – 1969. – 40с.
1008320
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
2. – 1969. – 48с.
1008321
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
3. – 1969. – 56с.
1008322
   Пособие по развитию навыков устной речи / Назариан Р.Э. – Л.
4. – 1969. – 40с.
1008323
   Пособие по развитию навыков устной речи / Авт.-сост. Р.Э. Назариан ; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во ЛГУ. – (Русский язык для иностранцев)
Вып. 4 : Театр. – 1969. – 40с.
1008324
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
5. – 1969. – 28с.
1008325
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
6. – 1969. – 40с.
1008326
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
7. – 1969. – 39с.
1008327
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
1. – 1970. – 23с.
1008328
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
2. – 1970. – 33с.
1008329
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
3. – 1970. – 32с.
1008330
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Л.
17. – 1970. – 40с.
1008331
   Пособие по развитию навыков устной речи. – Днепропетровск, 1973. – 90с.
1008332
  Бэдэрэу Дионисий Пособие по развитию навыков устной речи / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1975. – 48с.
1008333
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Б.Г. Анпилогова, Э.Ю. Сосенко, Н.К. Федяевская. – Москва : Русский язык, 1975. – 136 с.
1008334
  Кондратьева С Пособие по развитию навыков устной речи / С Кондратьева. – М, 1984. – 25с.
1008335
  Антрушина Г.Б. Пособие по развитию навыков устной речи : учебное пособие / Г.Б. Антрушина. – Москва : Просвещение, 1987. – 125 с.
1008336
  Клазер Е.А. Пособие по развитию навыков устной речи для заочников неязыковых вузов / Е.А. Клазер. – Москва, 1968. – 64с.
1008337
   Пособие по развитию навыков устной речи для иностранцев. – М., 1964. – 144с.
1008338
   Пособие по развитию навыков устной речи для иностранцев. – Изд. 2-е, испр. – М., 1967. – 140с.
1008339
   Пособие по развитию навыков устной речи для иностранцев, изучающих русский язык. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1972. – 344с.
1008340
  Царапкина Е.С. Пособие по развитию навыков устной речи для учителей немецкого языка в VI классе / Е.С. Царапкина, В.Ф. Федосова, В.В. Вековищев. – М., 1969. – 87с.
1008341
  Гаврилов В.Г. Пособие по развитию навыков устной речи и чтения на английском языке для студентов специальности "История" / В.Г. Гаврилов. – Петрозаводск, 1977. – 102с.
1008342
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва : Высшая школа, 1966. – 127 с.
1008343
  Александрова М.А. Пособие по развитию навыков устной речи испанского языка для неязыковых вузов / М.А. Александрова, Л.И. Галкина. – Москва : Высшая школа, 1979. – 127 с.
1008344
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию навыков устной речи к учебнику русского языка для подготовит. фак-тов / Б.Г. Анпилогова. – Москва
1. – 1965. – 154с.
1008345
  Бурлак А.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / А.И. Бурлак, Д.Г. Бурлак. – Москва, 1966. – 152с.
1008346
  Головчинская Л.С. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Л.С. Головчинская. – Москва, 1971. – 416с.
1008347
   Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке. – М., 1972. – 143с.
1008348
  Арбекова Т.И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Т.И. Арбекова. – Москва, 1984. – 207с.
1008349
  Бутюгина С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке с применением технических средств / С.А. Бутюгина. – М., 1976. – 255с.
1008350
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке. – М., 1967. – 179с.
1008351
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке (для неязыковых вузов). – Москва : Высшая школа, 1978. – 120 с.
1008352
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке (для неязыковых вузов). – 2-е изд., испр. – М., 1984. – 111с.
1008353
   Пособие по развитию навыков устной речи на немецком языке (переводы текстов). – М., 1968. – 124с.
1008354
  Харизоменова С.А. Пособие по развитию навыков устной речи на французском языке / С.А. Харизоменова. – Москва, 1976. – 147 с.
1008355
  Бочарова К.А. и др. Пособие по развитию навыков устной речи по английскому языку для студентов гуманитарного профиля / К.А. и др. Бочарова. – Караганда, 1980. – 88с.
1008356
   Пособие по развитию навыков устной речи по теме"Научная конференция". – Москва : Высшая школа, 1976. – 65 с.
1008357
  Вениери Т.Ю. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка / Т.Ю. Вениери, А.Г. Симонова. – Москва, 1968. – 152с.
1008358
  Батура С.М. Пособие по развитию навыков устной речи французского языка для неязыковых вузов / С.М. Батура, Н.М. Полозов. – Москва, 1966. – 174с.
1008359
  Бун И.Л. Пособие по развитию навыков устной речи. Немецкий язык / И.Л. Бун. – М., 1961. – 131с.
1008360
  Озерова Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи. Французский разговорный язык / Н.В. Озерова. – 3-е изд. – М., 1965. – 164с.
1008361
  Гяч Н.В. Пособие по развитию навыков устной речи: по теме "междунар. науч. связи" ( нем. яз.) / Н.В. Гяч. – Л., 1980. – 103с.
1008362
   Пособие по развитию письменной речи. – Москва, 1986. – 151с.
1008363
  Шавердьян Э.Г. Пособие по развитию письменной речи для студентов-медиков / Э.Г. Шавердьян. – М, 1986. – 221с.
1008364
  Дмитриева В.Т. Пособие по развитию разговорной речи : учебное пособие / В.Т. Дмитриева. – Москва : Просвещение, 1984. – 126 с.
1008365
  Василевская Н.В. Пособие по развитию разговорных навыков для студентов географического и геологического факультетов / Н.В. Василевская, А.В. Детинина. – Ленинград, 1974. – 68с.
1008366
  Анфимова Г.А. Пособие по развитию речевой деятельности студентов - иностранцев / Г.А. Анфимова. – Душанбе, 1990. – 116с.
1008367
  Анпилогова Б.Г. Пособие по развитию речи : к "Учебнику русского языка" для подготовительных факультетов / Б.Г. Анпилогова, И.А. Протопопова, Э.Ю. Сосенко. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1968. – 224 с.
1008368
  Погореленко Г.М. Пособие по развитию речи / Г.М. Погореленко, Ж.С. Ссеменченко. – Воронеэж, 1973. – 40с.
1008369
  Еськова Л.М. Пособие по развитию речи (на общелитературном материале) / Л.М. Еськова. – Москва : Русский язык, 1985. – 207с.
1008370
   Пособие по развитию речи для иностранных студентов-филологов. – Москва, 1986. – 143с.
1008371
  Корчикова С.Л. Пособие по развитию речи для иностранных студентов нефилологических вузов / С.Л. Корчикова. – Москва, 1987. – 111с.
1008372
   Пособие по развитию речи для работы с магнитофоном. – М., 1967. – 184с.
1008373
   Пособие по развитию речи для студентов-иностранцев нефилологических вузов СССР. – М., 1989. – 236с.
1008374
  Милехина В.И. Пособие по развитию устной речи (на материале художественного текста). / В.И. Милехина. – М., 1984. – 34с.
1008375
   Пособие по разговорной практике на английском языке для студентов I-II курсов всех специальностей. – Пермь, 1963. – 48с.
1008376
   Пособие по разговорной практике на английском языке для студентов I, II, III и IV курсов заочного отделения. – Пермь, 1963. – 12с.
1008377
  Шлихта М.И. Пособие по разговорной практике французского языка / М.И. Шлихта. – М-Л, 1965. – 174с.
1008378
  Власова Н.С. Пособие по разговорной речи / Н.С. Власова, И.И. Рафаева. – Москва, 1984. – 150с.
1008379
  Власова Н.С. Пособие по разговорной речи (для краткосрочных курсов и семинаров) : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Н.С. Власова, И.И. Рафаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 136 с. – ISBN 5-200-00368-7
1008380
   Пособие по разговорной речи немецкого языка для заочных неязыковых вызов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 64 с.
1008381
  Нехендзи Б.Д. и др. Пособие по разговорной речи французского языка для заочных неязыковых вузов / Б.Д. и др. Нехендзи. – М., 1967. – 48с.
1008382
  Арбекова Т.И. Пособие по разговорному английскому языку : Учеб. пособие / Т.И. Арбекова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978
1008383
  Стржалковская И.М. Пособие по разговорному английскому языку / И.М. Стржалковская, А.Д. Шерешевская. – М., 1981. – 215с.
1008384
  Якобсон А.П. Пособие по разговорному английскому языку на школьно-бытовые темы. / А.П. Якобсон. – М., 1960. – 254с.
1008385
   Пособие по расчету антенн сверхвысоких частот. – Таганрог : Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д.Калмыкова
Ч. 1. – 1974. – 144 с.
1008386
  Горькова В.И. Пособие по реферированию и редактированию научно-технической литературы / В.И. Горькова, Т.В. Муранивский. – М, 1964. – 268с.
1008387
  Корнеева М.С. Пособие по реформированию научных текстов / М.С. Корнеева. – М., 1983. – 158с.
1008388
   Пособие по речевой практике для 5-ти месячных курсов повышения квалификации зарубежных преподавателей русского языка. – М., 1987. – 91с.
1008389
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской орфографии для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1967. – 19с.
1008390
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской орфографии и фонетике для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев, 1967. – 47с.
1008391
   Пособие по русской философии XVIII - начала XX века. – Рига, 1991. – 50с.
1008392
  Афанасьев Е.Г. Пособие по русской фонетике для поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1967. – 27с.
1008393
  Листопад Н.Г. Пособие по русскому языку : учеб. пособ. для студ.-иностр., обучающихся в технических вузах / Н.Г. Листопад, А.Б. Межлумова, В.С. Усенко. – Москва : Высшая школа
изучение в лингафонном кабинете лексики по общенаучным и общетехническим дисциплинам. – 1971. – 224 с.
1008394
  Демидова А.К. Пособие по русскому языку / А.К. Демидова. – М, 1991. – 201с.
1008395
   Пособие по русскому языку (для школ и самообразования). – Птгр.
2. – 314с.
1008396
   Пособие по русскому языку (для школы и самообразования). – Птгр.
1. – 235с.
1008397
  Чагина О.В. Пособие по русскому языку для иностранных студентов-историков 1 курса / О.В. Чагина. – М., 1991. – 112с.
1008398
   Пособие по русскому языку для иностранных студентов-филологов. – М., 1984. – 197с.
1008399
   Пособие по русскому языку для иностранных туристов. – Л.
2. – 1972. – 87с.
1008400
   Пособие по русскому языку для иностранных туристов. – Л.
3. – 1973. – 144с.
1008401
   Пособие по русскому языку для стажеров-преподавателей русского языка из Польши. – М., 1973. – 184с.
1008402
  Бурмистренко О.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев : 1 курса международного отделения, юридического факультета / М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУТШ ; сост. : О.И. Бурмистренко, И.А. Бутская, Н.Ф. Сазонова ; отв. ред. О.И. Бурмистренко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев
Вып. 2. – 1970. – 111 с.
1008403
  Мальцева Е.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологического профиля, изучающих философию. / Е.И. Мальцева, В.А. Маслов. – Москва : Русский язык, 1989. – 140с.
1008404
   Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, изучающих "Капитал" К.Маркса. – Ростов-на-Дону, 1985. – 59с.
1008405
  Максимов В.И. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, изучающих историю КПСС. / В.И. Максимов, К.А. Ермаков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 1985с.
1008406
  Даниленко Л.П. Пособие по русскому языку для студентов-физиков / Л.П. Даниленко, Г.Г. Чурун. – Л, 1972. – 28с.
1008407
  Леонова Э.Н. Пособие по русскому языку для студентов / Э.Н. Леонова. – М, 1972. – 104с.
1008408
   Пособие по русскому языку для студентов 2-го года обучения подготовительного факультета. – М., 1966. – 444с.
1008409
  Чижова Л.А. Пособие по русскому языку для учащихся подготовительных курсов / Л.А. Чижова. – М., 1991. – 96с.
1008410
   Пособие по русскому языку для школ и самообразования. – Спб.
3. – 312с.
1008411
   Пособие по русскому языку и литературе для заочных курсов по подготовке в институт. – М., 1963. – 84с.
1008412
  Сергеева К.С. Пособие по сборке и юстировке узлов стереографа СД-3 / К.С. Сергеева. – М., 1968. – 136с.
1008413
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – Ленинград, 1963. – 282с.
1008414
  Арсеньева М.Г. Пособие по синонимии современного немецкого языка / М.Г. Арсеньева. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1967. – 283с.
1008415
  Князькова Е.Н. Пособие по синонимии современного французского языка / Е.Н. Князькова, Е.И. Максимова. – Ленинград, 1962. – 175с.
1008416
  Афанасьев Е.Г. Пособие по синтаксису / Е.Г. Афанасьев. – Москва, 1977. – 55с.
1008417
  Мартьянова Е.П. Пособие по синтаксису современного французского языка. / Е.П. Мартьянова. – Х, 1962. – 152с.
1008418
  Афанасьев Е.Г. Пособие по синтаксисудля поступающих на гуманитарные факультеты вузов / Е.Г. Афанасьев. – Москва
1. – 1968. – 28с.
1008419
  Ширяев А.Ф. Пособие по синхронному переводу / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1982. – 193с.
1008420
  Горохова И.М. Пособие по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков / И.М. Горохова, Н.А. Филиппова. – М., 1985. – 191с.
1008421
  Халифман Э.А. Пособие по сопоставительному изучению грамматики французского и русского языков. / Э.А. Халифман. – Москва, 1981. – 295с.
1008422
  Метер А.С. Пособие по составлению рабочих чертежей машиностроительных деталей / А.С. Метер. – Москва, 1965. – 28с.
1008423
  Михельсон Т.Н. Пособие по составлению рефератов на английском языке / Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенская. – Л., 1980. – 167с.
1008424
  Дегтярева И.В. Пособие по специальной лексике студентов-иностранцев / И.В. Дегтярева. – Ростов -на-Дону, 1983. – 159с.
1008425
  Школина К.В. Пособие по стилистике / К.В. Школина. – М-Л, 1965. – 123с.
1008426
  Сильман Т.И. Пособие по стилистическому анализу немецкой художественной литературы / Т.И. Сильман. – Л., 1969. – 328с.
1008427
  Булохов А.Г. Пособие по судебно-бухгалтерской экспертизе / А.Г. Булохов. – Москва, 1941. – 75с.
1008428
  Зиндер Л.Р. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1962. – 148с.
1008429
  Пиввуева Ю.В. Пособие по теории перевода (на английском материале) / Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. – Москва : Филоматис, 2004. – 304 с. – (Филология). – ISBN 5-98111-030-9
1008430
  Триста И.А. Пособие по техническому переводу с испанского языка / И.А. Триста. – М., 1971. – 279с.
1008431
  Лившиц Я Л. Пособие по установке радиоизотопных релейных приборов в промышленности / Я Л. Лившиц, . – К., 1965. – 97с.
1008432
  Миньяр-Белоручев Пособие по устному переводу : (записи в последовательном переводе) для институтов и факультетов иностранных языков / Р.К. Миньяр-Белоручев. – Москва : Высшая школа, 1969. – 189 с.
1008433
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подгот. отд-ний вузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 328 с.
1008434
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подгот. отд-ний втузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 391с.
1008435
  Мясников С.П. Пособие по физике : учеб. пособие для подг. отд-ний вузов. / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 5-е изд., испр. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1988. – 398 с.
1008436
  Гомонова А.И. Пособие по физике : учебник / А.И. Гомонова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 331 с.
1008437
  Кембровский Г.С. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С. Кембровский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1969. – 302 с.
1008438
  Овчинников В.А. Пособие по физике для поступающих в вузы / В.А. Овчинников. – Свердловск : УПИ, 1970. – 126 с.
1008439
  Мясников С.П. Пособие по физике для поступающих в вузы : учеб. пособие для подтоговит. отд-ний вузов / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 287 с.
1008440
  Кембровский Г.С. и др. Пособие по физике для поступающих в вузы / Г.С. и др. Кембровский. – 3-е изд. – Минск : Издательство БГУ, 1972. – 288с.
1008441
  Мясников С.П. Пособие по физике для поступающих во втузы / С.П. Мясников, Т.Н. Осанова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 176 с.
1008442
  Катанская А.Р. Пособие по фонетике / А.Р. Катанская, Ф.С. Надлер. – М., 1973. – 111с.
1008443
  Кулаков К.Н. Пособие по фонетике английского языка. / К.Н. Кулаков. – М., 1960. – 124с.
1008444
  Литвиненко Н.Г. Пособие по фонетике и интонации русской звучащей речи / Н.Г. Литвиненко, И.В. Однцова. – М., 1988. – 60с.
1008445
  Братусь Б.В. Пособие по фонотеке для иностранных студентов-филологов. / Б.В. Братусь, Л.А. Вербицкая. – Москва, 1983. – 117 с.
1008446
   Пособие по фотограмметрии : Автоматизация стереосоставления карт, радарграмметрия, элементы космической фотограмметрии. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
1008447
  Герценова К.Н. Пособие по фотограмметрическим работам : справочное пособие / К.Н. Герценова, А.К. Очеретько; ред. Б.К. Тренин. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 327 с.
1008448
  Барышева И.В. Пособие по франзузскому языку для студентов-философов старших курсов / И.В. Барышева. – М, 1984. – 180с.
1008449
  Прокимнова С.И. Пособие по французкому языку для радиотехнических и физико-технических вузов / С.И. Прокимнова, А. Аверкина. – Москва : Высшая школа, 1970. – 120 с. : ил., черт. – На обл. авт. не указ.
1008450
  Штейнсапир Ю.Е. Пособие по французской лексике / Ю.Е. Штейнсапир. – М, 1974. – 152с.
1008451
  Халифман Э.А. Пособие по французской лексикографии / Э.А. Халифман. – Москва, 1978. – 168с.
1008452
  Татиева Т.Н. Пособие по французской орфографии / Т.Н. Татиева. – Л., 1969. – 95с.
1008453
  Маргулис И.Н. Пособие по французскомк языку для студентов II-IV курсов мех.-мат. фак. / И.Н. Маргулис. – Казань, 1978. – 84с.
1008454
  Корепанова В.Я. Пособие по французскому языку / В.Я. Корепанова. – Москва, 1977. – 128 с.
1008455
  Кувшинова Е.С. Пособие по французскому языку для 2 курса институтов и факультетов иностранных языков : учеб. пособие / Е.С. Кувшинова. – Москва : Высшая школа, 1983. – 136 с.
1008456
  Смыковский П.В. Пособие по французскому языку для горных вузов / П.В. Смыковский, В.С. Гнатенко. – Москва : Высшая школа, 1978. – 116с.
1008457
  Семашко А.П. Пособие по французскому языку для машиностроительных вузов / А.П. Семашко. – Москва, 1967. – 184с.
1008458
  Семашко А.П. Пособие по французскому языку для машиностроительных вузов / А.П. Семашко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 160с.
1008459
  Матвиишин В.Г. Пособие по французскому языку для медицинских вузов / В.Г. Матвиишин. – Москва, 1969. – 256с.
1008460
  Шлихта Пособие по французскому языку для медицинских вузов / Шлихта, М.А. Цирельсон. – М., 1971. – 119с.
1008461
  Халифман Э.А. Пособие по французскому языку для старших курсов языковых вузов / Э.А. Халифман. – Москва, 1977. – 238с.
1008462
  Иванова Г.С. Пособие по французскому языку для финансово-экономических вузов / Г.С. Иванова. – М, 1978. – 288с.
1008463
  Ананьина Г.А. Пособие по французскому языку для химико-технологических вузов / Г.А. Ананьина. – Москва, 1967. – 112 с.
1008464
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 312с.
1008465
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 4-е изд. – М., 1968. – 312с.
1008466
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 478с.
1008467
  Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 399с.
1008468
  Пузаков С.А. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. Программы. Вопросы, упражнения, задачи.Образцы экзаменационных билетов : Учеб. пособие / С.А. Пузаков, В.А. Попков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003614-6
1008469
  Демахин А.Г. и др. Пособие по химии для поступающих в СГУ / А.Г. и др. Демахин. – Саратов, 1983. – 156с.
1008470
  Хомченко Г.П. Пособие по химии. Для поступающих в вузы. / Г.П. Хомченко. – М., 1963. – 280с.
1008471
  Кулиш Л.Ю. Пособие по чтению / Л.Ю. Кулиш. – К., 1979. – 88с.
1008472
  Редько И.С. Пособие по чтению и реферированию литературы по специальности для студентов старших курсов факультета ВМиК / И.С. Редько. – М., 1989. – 126с.
1008473
  Марьясина В.И. Пособие по чтению на французском языке / В.И. Марьясина. – М, 1984. – 119с.
1008474
  Алпацкий П.К. Пособие по экономической истории Киргизской ССР / П.К. Алпацкий. – Фрунзе, 1965. – 56 с.
1008475
  Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу / Н.В. Мелихова. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-016-0
Ч.1. – 1999. – 152с.
1008476
  Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу / Н.Д. Артемюк. – Москва : НВИ-Тезариус. – ISBN 5-89191-017-9
ч.2. – 1999. – 168с.
1008477
  Поляк Д.И. Пособие по электробезопасности / Д.И. Поляк. – Новосибирск : Наука, 1974. – 79 с.
1008478
  Шевченко Б.М. Пособие по электрофотографии / Б.М. Шевченко. – Киев, 1976. – 199с.
1008479
  Сокольский В.В. Пособие при изучении внешней истории римского права / Сост. В. Сокольский, орд. проф. Демид. – Ярославль : Изд. книгопр. Н. Кокуева, 1877. – 167 с. – Отд. отт.: Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея", 1876, с. 11
1008480
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 4-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова ; [Тип. М.Г. Волчанонова]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1889. – [4], 442 с.
1008481
  Тимофеев Константин Пособие при изучении истории русской словесности. – Санкт-Петербург, 1890. – 304 с.
1008482
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 2 : Новый период. Отд. 1. (От Ломоносова до Карамзина). – 1896. – [4], 291, [1] с.
1008483
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 5-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Н. Скороходова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1896. – [4], 246, [2] с.
1008484
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 8-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. И.Я. Полякова]
Ч. 1 : Древний и средний период. – 1897. – [4], 372, [4] с.
1008485
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Типо-лит. О.И. Лашкевич и К*]
Ч. 3 : Новый период. Отд. 2. (От Карамзина до Пушкина). – 1897. – [2], 455, [1] с.
1008486
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 6-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Тип. И.Я. Полякова]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1897. – [4], 246, [6] с.
1008487
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : курс старших классов мужских и женских гимназий / сост. П. Смирновский. – 7-е изд. – Москва : Изд. кн. торг. спец. для иногородных А.Я. Панафидина ; [Т-во скоропеч. А.И. Левенсон (1905)]
Ч. 4 (вып. 5) : Новый период. Отд. 3. (От Пушкина до новейшего времени). – 1899. – [4], 246, [5] с.


  На тит. л.фамилия: Турчинович
1008488
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 11-е изд., (стереотип.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1907. – [6], IV, 535 с.
1008489
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 12-е изд. (без перемен с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1909. – VIII, 464 с.
1008490
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 14-е изд. (без пер. с 10-го изд.). – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1915. – [6], VIII, 464, [3] с.
1008491
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 15-е изд. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1915. – [6], IV, 535 с.
1008492
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела]
Ч. 2 : Время от Ломоносова до Карамзина. – 1917. – VIII, 456 с.
1008493
  Смирновский П.В. Пособие при изучении истории русской словесности : (для средних учебных заведений) / сост. П. Смирновский. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 3 : Время от Карамзина до Пушкина. – 1917. – [2], IV, 576 ? с. – Экз. без окончания


  На тит. л.фамилия: Турчинович
1008494
  Каблуков Н.А. Пособие при местных статистических обследованиях. / Н.А. Каблуков. – 2-е изд., доп. – М., 1920. – 151с.
1008495
  Грунский Н.К. Пособие при практических занятиях по истории русского языка / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
[Вып. 1]. – 1911. – 52 с. – Отд. оттиски из "Ученых записок Императорского Юрьевского университета", 1911 г.
1008496
  Ушаков Д.Н. Пособие при слушании курса морфологии русского языка. / Д.Н. Ушаков. – М., 1922. – 11с.
1008497
  Прудникова И.Р. Пособие про французкому языку / И.Р. Прудникова, Л.Ф. Баранова. – М., 1982. – 127с.
1008498
  Врублевский В.И. Пособие проходчику горизонтальных и наклонных горных выработок. / В.И. Врублевский. – Київ, 1959. – 440с.
1008499
  Фоменков А.П. Пособие радиомеханику по ремонту телевизоров / А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 304 с.
1008500
   Пособие разведчику-наблюдателю артиллерии. – 2-е испр. изд. – М., 1945. – 88с.
1008501
  Щербина В.А. Пособие физкультурному руководителю. / В.А. Щербина. – Киев, 1990. – 124с.
1008502
   Пособие: как возместить убытки. – М., 1991. – 72с.
1008503
  Азарова Е.Г. Пособия многодетным и одниноким матерям и на детей малообеспеченным семьям : [учеб. пособие для сред. учеб. заведений и курсов повышения квалификации рук. работников системы соц. обеспечения] / Е.Г. Азарова, В.С. Сазонов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 127 с.
1008504
  Проценко К.В. Пособия на детей малообеспеченным семьям / К.В. Проценко. – М., 1976. – 56с.
1008505
  Фролова Е.П. Пособия на детей: порядок назначения и выплаты / Е.П. Фролова, О.Ю, Бирюлева. – Москва, 1981. – 62 с.
1008506
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1944. – 44 с.
1008507
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1950. – 64 с.
1008508
  Караваев В.В. Пособия по временной нетрудоспособности / В.В. Караваев. – Москва, 1956. – 147 с.
1008509
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию : Коммент. к действующему законодательству / К.С. Батыгин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1962. – 320 с.
1008510
  Батыгин С К. Пособия по государственному социальному страхованию / С К. Батыгин, Г.С. Симоненко. – М, 1978. – 319с.
1008511
  Батыгин К.С. Пособия по государственному социальному страхованию / К.С. Батыгин, Г.С. Симоненко. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1987. – 318с.
1008512
  Батыгин К. Пособия по государственному социальному страхованию. Коммент. к действующ. законодательству / К. Батыгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
1008513
  Иванова Р.И. Пособия по социальному обеспечению / Р.И. Иванова. – М, 1977. – 80с.
1008514
  Фролова Е.П. Пособия по социальному страхованию и социальному обеспечению / Е.П. Фролова, Л.А. Егорова. – Москва, 1986. – 173 с.
1008515
   Пособия Эрнст Янг по составлению бизнес-плана. – 2-е изд. – М., 1995. – 222с.
1008516
  Оболонский Н.А. Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и при исследовании Вещественных доказательств / [соч.] Н.А. Оболонского, , проф. судеб. медицины в Ун-те Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1894. – [2], XVI, 568, [20] с., 11 л. ил. ил. – Библиогр.: "Руководства" (с. 566-568)
1008517
  Перминов П.В. Посол III класса / П.В. Перминов. – М., 1992. – 296с.
1008518
   Посол Аргентини в університеті / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Ліла Ролдан Васкес Де Муан відвідала університет.Гостей приймав ректор академік Леонід Губерський. У ході зустрічі обговорювалися питання двостороннього гуманітарного співробітництва, у розмові взяв участь ...
1008519
   Посол Бельгії - гість КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1


  До університету завітав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс разом із першим секретарем посольства паном Жаном де Ланнуа. Ректор КНУ академік Леонід Губерський і проректор з науково-педагогічної роботи ...
1008520
  Лебідь Н. Посол Великої Британії в Україні Лі Тернер: "В українців є відчуття свободи, і це мені дуже подобається" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 22 (175). – С. 10-13
1008521
  Бессмертных А. Посол великой державы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625


  К 90-летию А.Ф. Добрынина.
1008522
  Дідок В. Посол виступив перед студентами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Інформація про зустріч Повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в України докт. Александра Арно та публічна лекція для студентів ун-ту на тему: "Східна Європа: досвід двадцяти років".
1008523
  Шуйський І. Посол грузинської культури Георгій Наморадзе. Як сталінська система ламала "бійців літературного фронту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Культурним зближенням український і грузинський народи значною мірою зобов"язані подвижникам, які, всупереч логіці подій, багато чого досягли, залишаючись при цьому в тіні. Автор студентських нотаток — "листів з Києва", адресованих читачам Тифліса, ...
1008524
  Горобець Олександр Посол Європи : Профі-тур / Горобець Олександр, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 14-15 : Іл.
1008525
  Касьянова О. Посол Єгипту нагородив студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  4 грудня в Єгипетському центрі Інституту філології відбулося нагородження переможців конкурсу есе на тему "Яким я бачу Єгипет", проведеного Посольством Арабської Республіки Єгипет за участі Надзвичайного та Повноваженого Посла Єгипту в Україні Усама ...
1008526
  Сидоренко Посол ЄС і Санта-Клаус : VIP-клуб / Сидоренко, ВІктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1008527
  Ли Посол из будущего / Ли, Янг-Гу; беседу вела Анна Павленко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 41 (170), 10 ноября 2017. – С. 46-48


  "Новейшая история Республики Корея - наглядное пособие для Украины. Пример, который демонстрирует, что в мире нет таких ям, из которых невозможно выбратьтся в течение одного поколения."
1008528
  Пиган М. Посол Ирана: "Мы успешны благодаря санкциям" : актуально // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  В этом году исполняется 20 лет украинско-иранским дипломатическим отношениям.
1008529
   Посол Індії - гість університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Раджив К. Чандер, який зустрівся з ректором Л. Губерським, проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П. Бехом, директором Інституту міжнародних ...
1008530
   Посол Ісламської республіки Іран в Україні відвідав університет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Наш університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар Гасемі-Аліабаді. Високого гостя прийняв ректор університету академік Леонід Губерський. У дружній розмові було обговорено перспективи співпраці в ...
1008531
   Посол Канади спілкувався з журналістами // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук зустрівся зі студентами. Він прочитав лекцію на тему: "Комунікація в сучасних дипломатичних відносинах", у ході якої пояснив особливості взаємовідносин дипломатів із ...
1008532
   Посол Китаю в університеті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  ВІдбулася зустріч ректора ун-ту акад. Л. Губерського з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжаном Сіюнем.
1008533
  Мельничук А. Посол мертвых : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 86-130. – ISSN 0012-6756
1008534
  Абернон"д Посол мира. Страницы из дневника лорда д"Абернона. (Берлин, 1920—1926 гг.) : Берлин 1920-1926 гг. / Абернон"д; д"Абернон ; [пер. Н.М.Сегаль]. – [Москва] : Гос. со.- экономич. изд-во
Т.1 : От Спа (1920 г.) до Рапалло (1922 г.). – 1931. – 216 с.
1008535
  Мінгареллі Юг Посол Мінгареллі : " В інтересах ЄС мати стабільну, захищену і успішну Україну" / розмову вела Олена Ремовська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 5


  Європейський Союз продовжить надавати підтримку Україні, незважаючи на політичні зміни усередині країн-членів ЄС. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Юг Мінгареллі .
1008536
  Жуковский Н.П. Посол нового мира / Н.П. Жуковский. – М., 1978. – 318с.
1008537
  Омельченко Т. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський: "Серед поляків мене цікавить особистість Лєха Валєнси" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 14-17
1008538
  Пєкло Я. Посол Польщі Ян Пєкло: "Ми розуміємо, що безпека України - це і наша безпека, як безпека Польщі - це й безпека України" / розмову вели Микола Сірук, Ігор Сюндюков, Вадим Лубчак, Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 6-7
1008539
   Посол республіки Польща - наш гість / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Надзвичайний і Поважний Посол Респрубліки Польща Яцек Ключковський відвіда Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У ході розмови посла з ректором університету академіком НАН України Леонідом Губерським порушувалися питання дальшого ...
1008540
  Хохлов Геннадий Посол страны вечного лета : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 16-22. – Библиогр.: Фото
1008541
   Посол Туреччини відвідав університет / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Надзвичйний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлен Меріч відвідав КНУТШ. Пана Посла приймав ректор КНУ академік Леонід Губерський. У зустрічі брали участь проректор КНУ з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та ...
1008542
  Косів Г. Посол української культури. Віра Річ: "Я вивчила українську, щоб перекладати Ш*евченка..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
1008543
  Наєнко М. Посол української поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 35). – С. 11


  Поетичний шлях Людмили Скирди.
1008544
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Москва, 1973. – 463 с.
1008545
  Малик В.К. Посол Урус-шайтана : роман / В.К. Малик. – Київ : Дніпро, 1979. – 520 с.
1008546
  Малик В.К. Посол Урус-Шайтана / В.К. Малик. – Київ : Молодь, 1968. – 240 с.
1008547
  Шутова Наталья Посол Шри-Ланки Виратунга Удаянга: "Спасобо, что вы меня воспитали" : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 74-75 : Фото
1008548
  Кулиев К.М. Посол эмира : роман / Клыч Кулиев;; пер. с туркм. авт. и В.Острогорской. – Москва : Советский писатель
кн.2, 3. – 1980. – 318 с.
1008549
  Кулиев К.М. Посол эмира: Запаздалое раскаяние : трилогия; роман / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1989. – 831 с.
1008550
  Кузан Маріанна Посол Японії в Україні Муцуо Мабучі: Борщ - не російська, а українська страва // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 14 (63). – С. 4-7
1008551
  Плебейский О.Л. Посолонь / О.Л. Плебейский. – Челябинск, 1969. – 88с.
1008552
   Посольская книга по связям России с Англией 1613-1614 гг.. – М., 1979. – 244с.
1008553
   Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями), 1588-1594 гг.. – М., 1988. – 194с.
1008554
   Посольская книга по связям России с Ногайской ордой, 1489-1508 гг.. – М., 1984. – 100с.
1008555
  Нефедьев В.Е. Посольская сторона / В.Е. Нефедьев. – Иркутск, 1987. – 208с.
1008556
  Семенов Игорь Посольский обычай Кремля // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
1008557
  Сабанин А.В. Посольское и консульское право / А.В. Сабанин. – М.-Л., 1930. – 342с.
1008558
  Федорук Я.О. Посольства кримського хана Мегмеда Гірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 37-50. – ISSN 0130-5247
1008559
  Денисенко В. Посольства та міжнародні угоди як засіб "варварської дипломатії" (за матеріалами античних писемних джерел) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 95-98.
1008560
  Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. / П.П. Бушев. – М., 1978. – 288с.
1008561
  Любовцова Н.М. Посольство в Каракорум: Ист. повесть (об А.Невском). / Н.М. Любовцова. – Волгоград, 1981. – 159с.
1008562
  Черкасов П.П. Посольство герцога де Монтебелло в России (1858-1864 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 157-178. – ISSN 0130-3864
1008563
  Туранли Ф.Г. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена"ї


  Розглядаються українсько-османські міждержавні зносини, козацьке посольство до Багчесараю, угода між Кримським ханством та Україною, документальне підтвердження ставлення гетьмана до ісламської релігії, а також національно-визвольна боротьба ...
1008564
  Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навч. посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2014. – 317, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 307-317 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0209-8
1008565
  Лобко С.И. Посольство князя Н.В. Репнина в Турцию (1775-1776) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 55-68. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1008566
  Богданова Светлана Посольство Латвии способствует развитию туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 58
1008567
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 60с.
1008568
   Посольство Польской Народной Республики в СССР. – 54с.
1008569
  Гончарова Т.Н. Посольство Франции и светская жизнь Санкт-Петербурга в первой половине ХIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 141-147. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1008570
  Гублиа Г. Посох : лирика / Георгий Гублиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1966. – 94 с.
1008571
  Поскребышев О.А. Посох / О.А. Поскребышев. – М., 1985. – 175с.
1008572
  Гази А. Посох : стихотворения / А. Гази; пер. с дарг. – Москва : Современник, 1986. – 125 с.
1008573
  Астафьев В.П. Посох памяти / В.П. Астафьев. – Москва, 1980. – 367с.
1008574
  Чернецов Алексей Посох просветителя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 56-57 : фото
1008575
  Суздалев Г.М. Посох. / Г.М. Суздалев. – Челябинск, 1980. – 142с.
1008576
  Сухов Ф.Г. Поспевают ягоды. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1956. – 111с.
1008577
  Нефедотв Н.Н. Поспехин приехал в город. -- (Посылка с того света. -- Сны снятся долго). / Н.Н. Нефедотв. – М., 1967. – 46с.
1008578
  Степаненко В.И. Поспеши за мечтой / В.И. Степаненко. – Ростов-на-Дону, 1966. – 176с.
1008579
  Герцензон Б.М. Поспеши, Юлиус! / Б.М. Герцензон, Э. Малев. – М., 1965. – 127с.
1008580
  Горяинов А.Н. Поспишил Алексей Осипович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 281
1008581
  Прилепа О. Поспівки українсько-білоруського богослужбового монодійного співу в контексті теорії мелодичних формул // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 48-60. – ISSN 2413-4767
1008582
  Бедзик Ю.Д. Поспішай у юність : Повісті, оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 30с.
1008583
  Морозова В. Поспішаймо творити добро / В. Морозова, О. Шамрай // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 2


  До 80-ї річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного українського педагога-новатора, народного вчителя, академіка Національної академії педагогічних наук України.
1008584
  Абросимова Н.С. Поспішайте творити добро / Н.С. Абросимова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 141с. – (Перебудова: ні кроку назад!)
1008585
  Руккас А. Посполите придушення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 66-69. – ISSN 1996-1561


  Відсутність підтримки українцями польського Листопадового повстання 1830-1831 років пришвидшила поразку поляків у війні проти Російської імперії. У 1831-1832 роках закрито Віленський університет та Кременецький ліцей. Натомість 1834-го в Києві ...
1008586
  Шумский С.Б. Посреди белой ночи / С.Б. Шумский. – М., 1986. – 163с.
1008587
  Калинин Г.М. Посреди зеленого поля / Г.М. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 279 с.
1008588
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
1008589
   Посреди земли. – М, 1980. – 244с.
1008590
  Лебедев В.А. Посреди России / В.А. Лебедев. – М., 1982. – 397с.
1008591
  Панов Б.К. Посреди степей : роман / Б.К. Панов. – Воронеж
1. – 1983. – 352с.
1008592
  Панов Б.К. Посреди степей: Роман. / Б.К. Панов. – Воронеж
2. – 1980. – 271с.
1008593
  Сорокин В.В. Посреди холма / В.В. Сорокин. – М., 1983. – 424с.
1008594
  Кропоткин Л.И. Посредине жизни / Л.И. Кропоткин. – М, 1978. – 96с.
1008595
  Леви А. Посредине пути / А. Леви. – М., 1990. – 237с.
1008596
  Демьянов А.И. Посредине России / А.И. Демьянов. – М., 1988. – 140с.
1008597
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1986. – 493с.
1008598
  Хартли Л. Посредник / Л. Хартли. – М, 1989. – 333с.
1008599
   Посредник. – Київ, 2000
1008600
   Посредник. – Київ, 2001
1008601
  Каменков В.С. Посредник в хозяйственном процессе, его полномочия и порядок назначения // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 166-171
1008602
  Касальс П. Посредник: роман / П. Касальс. – М., 1988. – 302с.
1008603
  Богуславская З.Б. Посредники / З.Б. Богуславская. – М., 1981. – 304с.
1008604
  Езерская Г.П. Посредники / Г.П. Езерская. – Тула, 1984. – 101с.
1008605
  Полищук Л. Посредники между частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции? / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-123. – Бібліогр.: с. 106-110, 113, 115, 118-119. – ISSN 0042-8736
1008606
  Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94.
1008607
  Подколзин Н. Посреднические усилия Организации исламской конференции по прекращению ирано-иракской войны // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 206-220
1008608
  Удинцев В.А. Поссессионное право / Вс. Удинцев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [2], VIII, 224, [2] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1896
1008609
  Барр С. Поссыпи головоломок / С. Барр. – Москва : Наука, 1987. – 413 с.
1008610
  Лильо Б. Пост №12 / Б. Лильо. – М., 1962. – 160с.
1008611
  Матусевич И.К. Пост №26: (Воспоминания б. кремлев. курсанта). / И.К. Матусевич. – Киев, 1989. – 117с.
1008612
  Виноградов Иван Пост №9 : Рассказы / Виноградов Иван; Илл. Ю Ребров. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – (Библиотечка журн."Советский воин" ; № 1(236))
1008613
  Сушков Борис Александрович Пост Владивосток / Сушков Борис Александрович. – Владивосток, 1958. – 27с.
1008614
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1967. – 246с.
1008615
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1971. – 246с.
1008616
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів : Каменяр
Кн.3. – 1973. – 192с.
1008617
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1975. – 246с.
1008618
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1977. – 246с.
1008619
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1979. – 246с.
1008620
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1980. – 246с.
1008621
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1981. – 246с.
1008622
   Пост імені Ярослава Галана. – 9. – Львів, 1982. – 246с.
1008623
   Пост імені Ярослава Галана. – Львів, 1982. – 174с.
1008624
  Фесуненко И.С. Пост Леонардо / И.С. Фесуненко. – М., 1974. – 223с.
1008625
  Канторович Л. Пост номер девять / Л. Канторович. – Ленинград, 1936. – 171 с.
1008626
  Андреев Павел Пост номер один : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 42-47 : Фото
1008627
  Клевалина Наталия Поставившая мир на голову : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 166-173 : Фото
1008628
  Орджоникидзе С. Поставим строительство на новые, стахановские рельсы / С. Орджоникидзе. – М., 1935. – 24с.
1008629
  Орджонікідзе С. Поставимо будівництво на нові, стахановські рейки / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 24с.
1008630
  Щур Едуард Поставимося до ВАКу без жаху й переляку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 6-7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1008631
  Джонсон Пол Поставити Путіна на місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 3
1008632
  Сергейчук В. Поставить на землю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, в том числе иностранцев, и как следствие, ставки на развитие рынка земли - это всего лишь вопрос времени.
1008633
  Глибицкая Нина Константиновна Поставка и иные договорные формы сбыта рыбного товара : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Глибицкая Нина Константиновна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 24л.
1008634
  Багиров А.Я. Поставка товаров / А.Я. Багиров. – М., 1980. – 111с.
1008635
   Поставка товаров в торговле. – Москва, 1965. – 220 с.
1008636
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1973. – 272 с.
1008637
  Болдырев Н Ю. Поставка товаров народного потребления / Н Ю. Болдырев, . – М, 1984. – 143с.
1008638
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1986. – 272 с.
1008639
   Поставка товаров народного потребления. – Москва, 1987. – 272 с.
1008640
  Хоменко Н.А. Поставки американских вооружений в Центральную Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 84-88
1008641
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг) : Дис... канд. ист.наук: 17.00.05 / Ладывир А. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 251л. – Бібліогр.:л.232-251
1008642
  Ладывир А.И. Поставки вооружений в развивающиеся страны как инструмент внешней политики США (1981-1988 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ладывир А.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 26л.
1008643
  Холтом Пол Поставки озброєнь до Вірменії та Азербайджану у 2007-2011 рр. // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 267-274. – ISBN 978-966-2050-00-4
1008644
  Власенкова Л.И. Поставки по договорам / Л.И. Власенкова, В.И. Попова. – Москва, 1986. – 63 с.
1008645
  Грачева Ирина Поставленный во славу солнца...Накануне 1000- летия Ярославля // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
1008646
  Жилєнко І.В. Поставлення митрополита Київського та всієї Русі Григорія Цамвлака. Погляд із Києва // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 136-140
1008647
  Журавчак В. Поставлення на престол Симеона Бекбулатовича (Задуми Івана Грозного) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 460-462. – ISBN 978-966-171-893-6
1008648
  Гончарова О.Е. Поставтомобиль для постчеловека // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 12-14
1008649
  Бестужева-Лада Поставщики Высочайшего двора. Фаберже // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 9. – С. 14-29


  Вряд ли найдется мало-мальски образованный человек, которому не была бы знакома фамилия Фаберже. Изделия этой фирмы отличались не столько ценой (иногда позволить себе купить безделушку "от Фаберже" мог и среднеоплачиваемый служащий), сколько ...
1008650
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених B-дикетонатів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Врещ В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196л. + Додатки: л.183-196. – Бібліогр.: л.156-182
1008651
  Врещ В.Д. Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених В-дикетонатів : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.:02.00.01 - неорг. хімія / Врещ В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1008652
   Постали із забуття. Репресовані залізничники (1919-1953). – Київ : Транспорт України, 2001. – 176 с. – ISBN 966-7098-19-2
1008653
  Гайовий Г. Постамент для пам"ятника з окрушин навколородинної та колежанської хроніки / Гриць Гайовий; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-95592-7-2
1008654
  Фішман Ігор Постання методософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 45-51. – ISSN 1810-2131
1008655
  Ємець Т. Постання модерної нації у XIX ст. у контексті цивілізаційного вибору українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У епоху національного відродження у XIX столітті українство здійснило цивілізаційний вибір на користь націєтворення у рамках загальноєвропейського націєтворчого процесу, всупереч великодержавній асимеляторській політиці у Російькій імперії. ...
1008656
  Фриланд Х. Постання нової еліти // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 4-9
1008657
  Амельченко О.Є. Постання проблеми набуття звички у філософії Блеза Паскаля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 6-8
1008658
  Киридон А. Постання Української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917-1920 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 118-131. – ISSN 0869-3595
1008659
  Щербак В.О. Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 9-15. – ISSN 1996-5931
1008660
   Постанова 4 Пленуму ЦК ВЛКСМ на доповідь тов. Косарева Про роботу ворогів народу всередині комсомолу.. – К., 1937. – 16с.
1008661
   Постанова III (звітно-виборчої) конференцію Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України : від 27 лютого 2013 р. // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 64-65


  У звіті КМО НСКУ було наголошено, що значна увага приділялась організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка на базі тих установ, з якими співпрацює Спілка.
1008662
  Чайковський А.Ф. Постанова вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС -- бойова програма крутого піднесення тваринництва / А.Ф. Чайковський. – Киев, 1954. – 96с.
1008663
   Постанова Верховної Ради України Про Регламент Верховної Ради України (від 16 березня 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України : Нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Київ, 2006. – № 23. – С. 838-876. – ISSN 0320-7978
1008664
  Гуцалюк О.М. Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 142-149. – ISSN 2222-4459
1008665
   Постанова Кабінету Міністрів України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3
1008666
   Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 3. – ISSN 2311-9780
1008667
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру"
1008668
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3-8. – ISSN 2311-9780
1008669
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру"
1008670
   Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 3. – ISSN 2311-9780
1008671
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 "Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 3-4
1008672
   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011р. № 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році" (витяг) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3 : Табл.
1008673
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 "Питання Державної служби геодезії, картографії та кадас"тру : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3
1008674
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 800 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
1008675
   Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 979 "Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3
1008676
  Азаров М. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 192 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
1008677
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного ... // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 3-4. – ISSN 2311-9780
1008678
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3
1008679
   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-5
1008680
   Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 693 "Про призначення Сосси Р.І. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2
1008681
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Поряку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 12-16
1008682
   Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 "Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перенайменування гкографічних об"єктів" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-5
1008683
   Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 3-11
1008684
   Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об"єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5
1008685
   Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 3-5
1008686
  Жебров Б.М. Постанова колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України / Б.М. Жебров, Г.Ф. Труханов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 2-3
1008687
   Постанова колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 4-8
1008688
   Постанова об"єднаного пленуму Одеської міської й міськпарткому про план капітальних робіт по комунальному господарству та ремонт житлового фонуд на 1935 рік.. – Одеса, 1935. – 27с.
1008689
   Постанова пленуму вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 року № 8 // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 182-202. – ISSN 2227-796X
1008690
  Смокович М. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" від 30 вересня 2013 року № 11 / М. Смокович, Н. Богданюк // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 281-303. – ISSN 2227-796X
1008691
  Темкіжев Х. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов"язаних з виборчим процесом" / Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 211-238. – ISSN 2227-796X
1008692
   Постанова Пленуму Центрального Комітету КП(б) України 15-16 грудня 1949 року.. – К., 1949. – 24с.
1008693
   Постанова Пленуму ЦК КПРС про антипартійну групу Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.. – К., 1957. – 15с.
1008694
   Постанова Ради Міністрів СРСР про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання завдань по вирощуванню молодняка, збереженню дорослої худоби і підвищенню продуктивності тваринництва в колгосп. – К., 1950. – 12с.
1008695
   Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про доставку поліграфічними підриємствами обов"язкових примірників видань друку до книжкової палати УРСР.. – Харків, 1940. – 6с.
1008696
   Постанова РНК УСРР про організацію в Україні державних університетів (10 березня 1933 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 526-527. – ISBN 978-966-189-081-6
1008697
  Котюжинська Т. Постанова судам не указ. Так само, як і рішення Європейського суду // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 66-72
1008698
   Постанова ЦК КПРС про підготовку до святкування 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції.. – К., 1957. – 15с.
1008699
  Лосев А.В. Постановеление февральского пленума ЦК КПСС - дальнейшее творческое развитие марксистско-ленинской теории социалистического переустройства сельского хозяйства / А.В. Лосев. – Воронеж, 1958. – 24с.
1008700
   Постанови 13 Всеукраїнського з"їзду Рад. – Київ, 1935. – 22 с.
1008701
   Постанови 2-го пленуму Запорізької МРПС (12 листопада 1932 року). – Запоріжжя, 1932. – 13с.
1008702
   Постанови 2-ї Сесії Центрального Виконавчого Комітету 4-го склику 27, 28, 29 липня 1929 року.. – Тираспіль : Видання Оргінстру ЦВК та РНК, 1929. – 31с.
1008703
   Постанови 3-го пленуму Херсонського Міськпаркому (23-25 січня 1931 р.). – Херсон, 1931. – 48с.
1008704
   Постанови 3-го поширеного пленуму Вінницького обласного комітету ЛКСМУ.. – Вінниця, 1933. – 30с.
1008705
   Постанови 3 з"їзду КПЗУ: повне видання.. – Х., 1929. – 197с.
1008706
   Постанови 4 Пленуму Всеукраїнського комітету с.р.хіміків 10-13 травня 1930 р.. – Х., 1930. – 47с.
1008707
   Постанови 5 Пленуму Київського Обкому КП(б)У 27-28 лютого 1935 р.. – К., 1935. – 32с.
1008708
   Постанови VI Пленуму Молотовського райкому КП(б)У м. Києва від 27 березня 1946 року. – Київ, 1946. – 11 с.
1008709
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2004
1008710
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2004
1008711
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2004
1008712
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2004
1008713
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2004
1008714
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2004
1008715
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2004
1008716
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2004
1008717
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2004
1008718
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2004
1008719
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2004
1008720
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2004
1008721
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2005
1008722
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2005
1008723
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2005
1008724
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2005
1008725
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2005
1008726
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2005
1008727
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2005
1008728
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8/9. – 2005
1008729
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10/11. – 2005
1008730
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2005
1008731
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 1. – 2006
1008732
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 2. – 2006
1008733
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2006
1008734
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 4. – 2006
1008735
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 5. – 2006
1008736
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 6. – 2006
1008737
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 7. – 2006
1008738
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 8. – 2006
1008739
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 9. – 2006
1008740
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 10. – 2006
1008741
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 11. – 2006
1008742
   Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах / Верховний Суд України. Вищий господарський суд України. – Київ, 2003-
Вип. 12. – 2006
1008743
   Постанови грудневого Пленуму ЦК КПРС 1956 року.. – К., 1956. – 16с.
1008744
   Постанови другої сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР VII скликання. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(у)б, 1936. – 40 с.
1008745
   Постанови з"їздів та конференцій ВКП(б) про кооперацію., 1926. – 35-78с.
1008746
   Постанови липневого Пленуму ЦК КПРС 1955 року.. – К., 1955. – 32с.
1008747
   Постанови об"єднаного Пленуму Дніпропетровського обласного Комітету КП(б)У та обласного Виконавчого Комітету.. – Дніпропетровськ, 1934. – 31с.
1008748
   Постанови партії та Радянської влади про колгоспне будівництво.. – Миколаїв, 1930. – 24с.
1008749
   Постанови партії та уряду до весняної засівної кампанії 1933 року.. – Х., 1933. – 124с.
1008750
   Постанови партії та уряду до весняної засівної кампанії 1934 року.. – Х., 1934. – 216с.
1008751
   Постанови партії та уряду про політосвіту (основні директиви партії та уряду з питань роботи на селі).. – К., 1940. – 64с.
1008752
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд. С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 624 с. – ISBN 978-966-437-320-0
1008753
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2014. – 676 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
1008754
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 736 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-320-0
1008755
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 858, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-320-0
1008756
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 869, [3] с. – ISBN 978-966-437-320-0
1008757
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2018. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-320-0
1008758
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 513, [3] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-432-0
1008759
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 609, [3] с. – ISBN 978-966-437-432-0
1008760
   Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні справи, сімейні та житлові відносини, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 576 с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-437-212-8
1008761
   Постанови пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. – К., 1946. – 54с.
1008762
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-260-3
Т.1 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності. Роз"яснення Плен. – 2000. – 328с.
1008763
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000) : Офіційне вид-ня. – Київ : А.С.К. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-539-263-8; 966-539-271-9
Т.2 : Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Постанови Пленуму Верховного С. – 2000. – 328с.
1008764
   Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998) : Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-40-7
1008765
   Постанови пленуму Верховного Суду України 1972 - 2002 : Офіційне видання. – Київ : А.С.К., 2003. – 560с. – (Бібліотека судді). – ISBN 966-8291-20-4
1008766
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-667-261-5
1008767
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. : В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с. – ISBN 978-966-437-161-9
1008768
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : станом на 3 вересня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 449, [1] с. – ISBN 978-611-01-0395-4
1008769
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : (офіційний текст) / [упоряд.: Рожнова В.В., Сизоненко А.С., Удалова Л.Д.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452, [4] с. – ISBN 978-966-437-273-9
1008770
   Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних, господарських та адміністративних справах : станом на 21 трав. 2013 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 465, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0397-8
1008771
   Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 352 с. – ISBN 966-667-180-8


  Для суддів, працівників юридичних служб, адвокатів, науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів
1008772
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіційний текст) / [упоряд., вступ. сл.: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 659, [1] с. – ISBN 978-966-437-212-8
1008773
   Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори : (офіц. текст) / [упоряд., авт. вступ. сл.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 814, [2] с. – ISBN 978-966-437-212-8
1008774
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Скіф, 2007. – 492с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-00-6
1008775
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ відп. за вип. Толстінов П.Л. ]. – 3-є вид., змінене. і доп. – Київ : СКІФ, 2008. – 504с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-58-9
1008776
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [відп. за вип. Толстінов П.Л.]. – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Скіф, 2009. – 533, [3] с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-64-0
1008777
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [ упоряд. П.С. Берзін ]. – Київ : Скіф, 2010. – 392 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-65-7
1008778
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 336с.
1008779
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 2-ге вид., стер. – Київ : Скіф, 2007. – 304 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-02-2
1008780
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – 4-те вид., змін. та доп. – Київ : Скіф, 2009. – 408 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-54-1
1008781
   Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972-2003) : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2004. – 271с.
1008782
   Постанови Пленуму Верховного Суду України: цивільні, господарські справи, трудові спори / [упоряд. С.А. Кузьмін]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 416 с. – ISBN 978-966-437-212-8
1008783
  Україна. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Пленум. Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011-2013). Правові висновки у цивільних справах : офіц. ред. : [збірник] / [упоряд.: Д.Д. Луспеник, О.С. Ткачук]. – Київ : Союз юристів України, 2013. – 766, [1] с. – ISBN 978-617-657-000-4
1008784
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б) України 20-23 лютого 1952 р.. – К., 1952. – 48с.
1008785
   Постанови пленуму Центрального Комітету КП(б)У 16-18 листопада 1950 р.. – К., 1950. – 40с.
1008786
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КП(б)Уу 28-29 червня 1949 р.. – К., 1949. – 48с.
1008787
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Вересень 1965 р.. – К., 1965. – 12с.
1008788
   Постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС. Червень 1963 р.. – К., 1963. – 32с.
1008789
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 13-14 вересня 1938 р.. – К., 1938. – 15с.
1008790
   Постанови Пленуму ЦК КП(б)У 3-5 лютого 1941 р.. – К., 1941. – 32с.
1008791
   Постанови президії Всеукр. Центрального Комітету незаможних селян.. – Х., 1931. – 8с.
1008792
  Дроб"язко В. Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 72-82. – ISSN 2308-0361
1008793
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах адміністративної юрисдикції : станом на 15 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 208, [2] с. – ISBN 978-611-01-0378-7
1008794
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції : станом на 15 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 232, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0377-0
1008795
   Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах цивільної юрисдикції : станом на 3 грудня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 465, [1] с. – ISBN 978-611-01-0376-3
1008796
  Панкратова Г.М. Постанови ЦК ВКП(б) з ідеологічних питань і завдання історичної науки : стенограма публічної лекції / Г.М. Панкратова ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ, 1950. – 46 с.
1008797
  Черепанов Д.Д. Постановка вопроса "религиозного отречения" в раннем романе Й. фон Эйхендорфа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 122-128. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1008798
  Ковров А.Э. Постановка вопроса о свободе воли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 34-47. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1008799
  Левидов И.И. Постановка голоса и функциональные расстройства голосового аппарата : опыт научных предпосылок к методике обучения пению / И.И. Левидов. – Ленинград : Тритон, 1928. – 120 с.
1008800
  Бэтс Джэймс Постановка голоса у детей = Voices culture for children : практическое руководство для воспитания и предохранения голосов мальчиков и девочек в период школьного учения : с диагр. и рисунками / Джемс Бэтс, дир. и основатель Лонд. колледжа для хоровых певцов ; пер. с англ. П.П. Мироносицкого. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Народное образование" ; Синод. тит., 1909. – 40 с., 1 л. фронт. (ил). ил. – (Учительская библиотека по вопросам школьного воспитания и обучения ; Вып. 15)


  Пер. Мироносицкий, Порфирий Петрович (1867-1927)
1008801
   Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники / С.В. Ленков, В.О. Браун, Ю.В. Березовская, В.А. Осыпа, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 42-47


  В статье разрабатываются формализованные постановки задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложного объекта радиоэлектронной техники. Производится их анализ, определяются пути и возможности их решения. Рассмотренные постановки ...
1008802
  Хижняк В.В. Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-39
1008803
  Остос О.Х. Постановка задачі про коливання і дисипативний розігрів еластомерного в"язкопружного кільця при попередньому деформуванні / О.Х. Остос, Я.О. Жук, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто задачу про циклічне навантаження еластомерного в"язкопружного кільця при наявності попереднього деформованого стану. Досліджено випадки малих та скінченних початкових деформацій. Застосовано принцип пружних потенціалів Муні-Рівліна. Отримані ...
1008804
  Хурденко М.І. Постановка задачі про параметричні коливання непружних прямокутних пластин з п"єзоелектричними сенсорами і актуаторами з врахуванням деформації зсуву / М.І. Хурденко, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розвинута постановка задачі про параметричні коливання в"язкопружних тонкостінних шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами з врахуванням зсувів та інерції обертальних рухів та з врахуванням взаємодії механічних та електричних полів. The ...
1008805
  Киричок І.Ф. Постановка задачі про резонансні коливання і вібророзігрів гнучких непружних пластин з врахуванням деформацій зсуву / І.Ф. Киричок, С.Ю. Круць, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розвивається уточнена модель зв"язаної термоелектромеханічної поведінки шаруватих елементів конструкцій, що містять п"єзоактивні шари, в якій враховуться деформації поперечного зсуву, інерція повороту і геометрична нелінійність. Сформульовано ...
1008806
  Тутова О. Постановка задачі раціоналізації транспортно-економічних зв"язків у нафтогазовому комплексі України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.115-123. – ISSN 1562-0905
1008807
  Шевченко В.Л. Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння / В.Л. Шевченко, Д.І. Рабчун // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 89-94. – ISSN 1997-9568


  У статті запропонована формалізація та постановка задачі ресурсної оптимізації комплексів програмних засобів захисту інформації, що функціонують в умовах динамічного інформаційного функціонування з використанням теорії адаптивного управління та ...
1008808
  Мосєєнков Ю.Б. Постановка задачі та структура асимптотичних розв"язків при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань в збурених системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються одномірні слабонелінійні крайові задачі неавтономного типу та слабонелінійні змішані крайові задачі автономного типу при дослідженні одно- та багаточастотних режимів коливань. При постановці вище зазначених крайових задач ...
1008809
  Доленко Г.О. Постановка задачі управління фінансовими потоками для уникнення справи про банкрутство // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 67
1008810
  Белеванцев В.И. Постановка и описание исследований сложных равновесий в растворах / Белеванцев В.И. ; Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : НГУ, 1987. – 79 с. – Библиогр.: с. 75-78
1008811
  Касымов С.М. Постановка и применение оптимизационных задач календарного планирования серийного и мелкосерийного производства в машиностроении. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Касымов C. М.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарн. наукам. – Новосибирск., 1970. – 17л.
1008812
  Горелова Н.Г. Постановка и решение на ЭВМ задачи упорядочения : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Горелова Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1978. – 28л.
1008813
  Ибрагимов К.Ш. Постановка и решение некоторых оптимальных задач разработки нефтяных месторождений с применением метода линейного программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов К.Ш.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 8л.
1008814
  Аввакумов В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операций : [учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов] / В.Г. Аввакумов. – Киев : Вища школа, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 238
1008815
   Постановка индивидуального прогноза у больных раком шейки матки.. – Л., 1980. – 14с.
1008816
  Иванов А.И., Кучерявый О.И., Николаев А.Н., Челюсткин И.А., Яговд И.Ф. Постановка классных опытов по физике : Ч. [1]-2 / А.И. Иванов, О.И. Кучевский [и др.]. – Рига : [Типо-лит. Шнакенбург]
Ч. 2. – 1914. – [2], 118 с., 2 л. ил.
1008817
  Коварж І.В. Постановка крайових задач та задач Коші для рівнянь параболічного типу з запізненням / І.В. Коварж, А.Ф. Іванов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто постановку крайової задачі для рівняння з розподіленими параметрами параболічного типу з чистим запізненням. The boundary problem setting is considered for parabolic partial equations with pure delay. It is development of idea of obtaining ...
1008818
   Постановка крайових задач. Зведення рівнянь до канонічного вигляду : навально-метод. посібник з дисципліни "Рівняння матем. фізики". – Київ : Київський університет, 2005. – 48 с.
1008819
   Постановка курсов психологии на заочных отделениях педагогических институтов: метод. рекоменд.. – М., 1978. – 49с.
1008820
  Попов Н.П. Постановка лабораторных исследований по анализу минерального сырья в Чехословацкой республике. / Н.П. Попов. – М., 1959. – 41с.
1008821
   Постановка математики в школе 1 ступени. СБ. ст.. – Москва, 1930. – 63 с.
1008822
  Груздова Т.В. Постановка на баланс об"єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 137-147 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1008823
  Грищук Р. Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак / Р. Грищук, В. Охрімчук // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 276-282. – ISSN 2225-5036


  Кібернетична безпека сьогодні є наріжним каменем безпеки комп"ютерних систем та мереж. Разом з питаннями забезпечення технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інформаційної ...
1008824
  Вейнберг Б.П. Постановка общих практических занятий по физике в Новороссийском университете. – [Одесса], 1905. – 10 с. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 6, 1905 г.
1008825
  Мурадян Норик Оханович Постановка преподавания западноевропейских языков в Московской Лазаревском иснституте восточных языков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мурадян Норик Оханович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1008826
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах Коммунистической партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бычатин В.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22
1008827
  Бычатин В.Е. Постановка проблем атеизма в трех программах КПСС : Дис... канд. ист.наук: / Бычатин В. Е.; КГУ. – К., 1965. – 331л. – Бібліогр.:л.I-XXX
1008828
  Матат А. Постановка проблеми дослідження принципів конституційного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 71-73
1008829
  Бокал Г.В. Постановка проблеми онтологічного статусу універсали в філософському спадку Боеція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1008830
  Давидченко Сергій Олександрович Постановка проблеми суб"єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.149-169
1008831
  Лобода Ю.П. Постановка проблеми та напрями дослідження правової традиції: логіко-методологічний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 108-112. – ISSN 1563-3349
1008832
  Храмова С.И. Постановка проблемы восприятия художественного текста в литературно-критическом наследии В.А. Жуковского // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 128-133. – ISBN 978-966-171-217-0
1008833
  Тарасова Ю. Постановка проблемы уголовно-правового обеспечения борьбы с терроризмом в Росийской Федерации: эффективность или ее иллюзия? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-106
1008834
   Постановка русского произношения иностранцами: метод. рекоменд.. – К., 1984. – 96с.
1008835
  Черкасов Р.С. Постановка стереометрических задач в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Черкасов Р.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 16 с.
1008836
  Тараненко І.В. Постановка стратегічних цілей організації у контексті вимог інноваційної конкуренції та стійкого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 328-334. – ISSN 0321-0499
1008837
  Терещенко В.М. Постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для тіл кусково-однорідної структури // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається постановка та розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у тілі кусково-однорідної структури. Визначаюча система рівнянь являється роздільною відносно температури та переміщень і розв"язується методом ...
1008838
  Лавренчик В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов : [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / В.Н. Лавренчик. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 272 с. : граф.
1008839
  Крылов А.И. Постановка целей обучения географии в дистанционном курсе : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
1008840
   Постановка экономических задач и их решение на ЭВМ: метод. рекоменд.. – Л., 1988. – 16с.
1008841
  Седых Л.Г. Постановки, решения и исследования математических задач, моделирующих некоторые свойства биомолекулярных систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.009 / Седых Л.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1008842
   Постановление 10 Пленума ВЦСПС.. – М., 1940. – 8с.
1008843
   Постановление 13 Всеукраин. съезда Советов. – Киев, 1935. – 24 с.
1008844
   Постановление 2 областной отчетно-выборной конференции добровольного спортивного общества "Труд" г. Пермь.. – Пермь, 1960. – 11с.
1008845
   Постановление 2 Пленума Днепропетровского Обкома профсоюза работников культуры 28 мая 1965 г.. – Днепропетровск, 1965. – 8с.
1008846
   Постановление 7 съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений " О стратегии модернизации высшего образования" // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1008847
   Постановление восьмого пленума ЦК ВЛКСМ., 1939. – 16с.
1008848
   Постановление Восьмой сессии Генерального Совета Всемирной федерации профсоюзов. – М., 1956. – 48с.
1008849
   Постановление второго Пленума ЦК ВЛКСМ 25-29 сентября 1936 г.. – М., 1936. – 27с.
1008850
   Постановление июльского пленума ЦК КПСС 1955 года.. – М., 1955. – 32с.
1008851
   Постановление Коллегии Народного Комиссариата тяжелой промышленности., 1933. – с.
1008852
   Постановление научно-технической конференции и коордуинационного совещания по вопросам комплексного использования горючих газов Украины.. – К., 1958. – 20с.
1008853
   Постановление о порядке координации издания научно-технической литературы в стране.. – М., 1963. – 24с.
1008854
   Постановление о проведении областного смотра, посвящ. 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на лучшую постановку рабботы по науч.-технич. информации и пропаганде, способству. – К., 1977. – 28с.
1008855
   Постановление О совместных научно-исследовательских работах в области вычислительной техники.. – М., 1981. – 35с.
1008856
   Постановление пленума Владивостокского городского совета РК и КД по отчетному докладу управления Владивостокского трмвая., 1935. – 14с.
1008857
   Постановление Пленума центрального Комитета КП(б) Украины 15-16 декабря 1949 г.. – К., 1949. – 24с.
1008858
   Постановление пленума Центрального Комитета КП(б)У 28-29 июня 1949 г.. – К., 1949. – 48с.
1008859
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 26 марта 1965 года.. – М., 1965. – 41-46с.
1008860
   Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970 года.. – М., 1970. – 50-62с.
1008861
   Постановление Президиума Верховного Совета СССР об утверждении инструкции о порядке представления многодетных матерей к присвоению высшей степени отличия - звания "Мать-героиня", награждению орденам. – М., 1982. – 16с.
1008862
  Столяренко В.П. Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС - боевая программа дальнейшего развития социалистического сельского хозяйства / В.П. Столяренко. – К, 1954. – 16с.
1008863
   Постановление Совета Киевского отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества, с участием г.Начальника Края и представителей: Духовного и Военного ведомств и Министерств Внутренних дел иНародного Просвещения, 1913. – 10 с. – Экз. без тит.л.
1008864
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 15с.
1008865
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 16с.
1008866
   Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.. – Л., 1947. – 12с.
1008867
   Постановление Совета Министров СССР о дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка, сохранению взрослого скота и повышению продуктивности животноводства. – К., 1950. – 12с.
1008868
   Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центр. Комитета ВКп(б) о мерах по улучшению сбора, переработки и использовании лома черных металлов.. – 17с.
1008869
   Постановление совещания по физиологии и экологии роста растений, состоявшегося в гор. Львове 2-10 июня 1958 года.. – Львов, 1958. – 8с.
1008870
   Постановление Съезда народных депутатов СССР об усилении борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – 7с.
1008871
   Постановление Центрального Комитета Венгерской Партии Трудящихся от 31 октября 1953 года. – Будапешт, 1953. – 15с.
1008872
   Постановление Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии о работе в области строительства коллективных хозяйств и сельскохозяйственных товариществ., 1951. – 64с.
1008873
   Постановление ЦК Венгерской партии трудящихся и Совета министров Венгерской Народной Республики о развитии сельскохозяйственного производства.. – Будапешт, 1954. – 63с.
1008874
   Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года "Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца" : материалы обсуждения. – Москва : Сов. композитор, 1958. – 64 с.
1008875
   Постановления 1-й Статистической Конференции при Центральном статистическом управлении, состояв. 19-24 окт. 1918.. – 18с.
1008876
   Постановления 1-й статистической конференции при Центральном статистическом управлении, состоявшейся 19-21 октября 19*15 г. / РСФСР, Центральное стат. управление. – Минск : 8-я гос. тип., 1918. – 18 с.
1008877
   Постановления 12 Пленума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М., 1944. – 32с.
1008878
   Постановления 12 Пленума ЦК ВЛКСМ.. – М., 1944. – 16с.
1008879
   Постановления 16 Всероссийского съезда Советов. 15-23 января 1935 г.. – М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 64 с.
1008880
   Постановления 4 Пленума Республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений УССР 31 марта - 1 апреля 1950 г.. – К., 1950. – 19с.
1008881
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС 28.04. - 15.05.1937 г.. – Москва, 1937. – 29 с.
1008882
   Постановления 6 Пленума ВЦСПС об улучшении работы профсоюзных организаций по руководству социалистическим соревнованием., 1951. – 16с.
1008883
   Постановления 8 съезда Российского Союза ректоров : 8-9 июня 2006г. – Москва, 2006. – 66с.
1008884
   Постановления 9 Всероссийск. съезда Советов., 1921. – 44с.
1008885
   Постановления III Пленума Комиссии Советского Контроля при СНК СССР. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 23 с.
1008886
   Постановления III сессии ЦИК СССР 5 созыва и Речь М.И.Калинина на заключительном заседании сессии.. – М.-Л. : ОГИЗ - Советское законодательство, 1931. – 48 с.
1008887
   Постановления III Съезда Советов Союзов ССР (май 1925 г.). – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 64 с.
1008888
   Постановления VII Съезда Советов Союзов ССР (28 янв.-6 февр.1935 г.) и постановления Первой сессии ЦИК Союза ССР VII созыва 7-8 февраля 1935 г.. – [Москва] : Гос. изд-во, 1935. – 56 с.
1008889
   Постановления XI Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1924. – 24 с.
1008890
   Постановления XII Всероссийского Създа Советов. – Москва : Изд.ВЦИК, 1925. – 45 с.
1008891
   Постановления XXIV-го очередного Прилукского уездного земского собрания 1888 года и доклады Земской управы с приложениями к ним. – Прилуки : Типо-Литография Я.М.Линкова, 1888. – 263 с.
1008892
   Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года.. – М., 1956. – 16с.
1008893
  Рехтина И.В. Постановления Европейского Суда по правам человека: проблемы применения и исполнения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-16. – ISSN 1812-3910
1008894
   Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 1981-88 гг.. – М., 1989. – 448с.
1008895
   Постановления КПСС и Советского Правительства об охране здоровья народа.. – М., 1958. – 339с.
1008896
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 13. – Л., 1973. – 66с.
1008897
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 17. – Л., 1977. – 88с.
1008898
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 19. – Л., 1981. – 90с.
1008899
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – вып. 24. – Л., 1989. – 74с.
1008900
   Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – Л., 1991. – 63с.
1008901
   Постановления Междведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий по юре и мелу палеогену и неогену СССР.. – М., 1968. – 57с.
1008902
   Постановления партии и правительства о школе.. – М., 1939. – 104с.
1008903
  Победкин А.В. Постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации как форма толкования и преодаления пробелов уголовно-процессуального права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
1008904
   Постановления пленума Верховного Суда РСФСР.. – М., 1967. – 168с.
1008905
   Постановления пленума ЦК Венгерской партии трудящихся 18-21 июля 1956 года. – Будапешт, 1956. – 48с.
1008906
   Постановления пленумов ВЦСПС одиннадцатого созыва. 1954-1958.. – М., 1961. – 160с.
1008907
  Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам / Д.М. Чечот. – М, 1958. – 166с.
1008908
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР и ЦИК СССР о школе.. – Новосибирск, 1936. – 95с.
1008909
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – М., 1936. – 84с.
1008910
   Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе.. – Воронеж, 1937. – 61с.
1008911
   Постановления ЦК ВКП(б) о школе.. – 114с.
1008912
   Постановления ЦК ВКП(б) от 2.04.1930 "О льготах для колхозников".. – М.-Л., 1930. – с.
1008913
   Постановления ЦК ВКП(б), СНК и ЦИК СССР о начальной, средней и высшей школе.. – Курск, 1936. – 107с.
1008914
   Постановления январского Пленума ЦК КПСС 1961 года. – Москва, 1961. – 31с.
1008915
  Тютюгін В.І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В.І. Тютюгін, О.В. Капліна, І.А. Тітко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 42-45
1008916
  Давидченко Сергій Олександрович Постановнка проблеми суб`єктивності в філософії: Ф.М.Достоєвський та М.О.Бердяєв : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Давидченко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1008917
  Толмачева Е.Б. Постановочная этнографическая фотография: источниковедческий подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-43. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1008918
  Нагачевська О. Постапокаліптичний роман США на межі ХХ-ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 298-305. – ISBN 966-7773-70-1
1008919
  Ирд Каарел Постараемся поймать чудо / Ирд Каарел. – Ленинград : Искусство, 1967. – 324 с.
1008920
  Хмелик Н.А. Постарайся попасть по кольцу / Н.А. Хмелик. – М, 1985. – 70с.
1008921
  Чвертко Л.А. Постаріння населення регіону як фактор формування трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 158-161
1008922
  Литвиненко Г. Постархетипні структури вираження складових народної свідомості у пісенному фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189


  У статті аналізується архетипно-образний пласт поетичної народної пам’яті, подається еволюція наукового осмислення проблеми. У статті виявляються ознаки побуту, які відображають важливу роль у створенні образної моделі українського життя. The article ...
1008923
  Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
1008924
  Кипнис С.С. Постатейно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. / С.С. Кипнис, П.Я. Трубников. – М., 1971. – 567с.
1008925
  Абова Т.Е. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Т.Е. Абова, Л.В. Андреева, Е.Б. Аникина и др. ; под ред.: Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина и др. ; Ин-т гос-ва и права РАН. – Москва : Юрайт, 2006. – 1038 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 5-94879-574-8
1008926
  Цибулько В. Постаті : із книги "Політикон" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 131-138.
1008927
  Дашкевич Я. Постаті = Personages. Essays on persons in histiry, politics and culture : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; [упоряд.: М. Капраль, Г. Сварик, І. Скочиляс]. – 2-е вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2007. – 808с. – ISBN 978-966-441-031-8
1008928
  Підлуцький О. Постаті 20 століття / Олекса Підлуцький. – Київ : Тріада-А, 2004. – 118с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 966-8290-01-1
1008929
  Підлуцький О. Постаті 20 сторіччя / Олекса Підлуцький. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 268с. – (Бібліотека газети "Дзеркало"). – ISBN 978-966-378-049-9
1008930
   Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 116 с.
1008931
  Рева Л. Постаті Великої Волині: Максим Рильський в історії української та світової культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1008932
  Приліпко І.Л. Постаті галицьких священників кінця ХІХ - початку ХХ століття в художній інтерпретації Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 215-229. – ISSN 2520-6346
1008933
   Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується. – ISBN 978-966-439-696-4
1008934
  Багрій Т.М. Постаті державних діячів Чехословаччини (1918-1938 рр.) у новітній чеській та словацькій історіографії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
1008935
  Підлуцький О. Постаті епохи / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
1008936
  Скупейко Л.І. Постаті і тексти (з історії української літератури) : [ збірник статей ] / Лукаш Скупейко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Волинський національний ун-т ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; [ відп. ред. Г.М. Сивокінь ]. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-486-1
1008937
  Хохуляк В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 171-178. – ISSN 1026-9932
1008938
  Аксьонова Н.В. Постаті й поступи української етнології крізь погляди на сусідні народи // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 415-417. – ISBN 978-954-322-848-5


  Рецензія на наукове видання: З любов"ю до народів. Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка. З нагоди 80-річчя від дня народження / Упор. та заг. ред. В.А. Старкова. - К.: Медобори, 2013. - 356 с.
1008939
   Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні.. – К., 1995. – 150с.
1008940
  Лотоцький О. Постаті українського громадянства 90-х років. Проф. В.Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 377-380 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1008941
  Подолян Н.П. Постать // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 37-42
1008942
  Довбиш Н. Постать Адольфа Гітлера очима Сальвадора Далі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 252-255. – ISBN 978-966-171-783-0
1008943
  Шум О. Постать Анни-Галі Горбач в українсько-німецькому художньому перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 438-442. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1008944
  Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  На основі друкованих матеріалів досліджено біографічний нарис З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів письменника. Визначено місце Б. Лепкого в історії української культури.
1008945
  Сінкевич Є.Г. Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця XIX - XX століть // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 62-71. – ISBN 966-544-258-9
1008946
  Ткачук А.І. Постать Богдана Хмельницького в творчому доробку Людвіга Кубалі // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2079-682X
1008947
  Задорожна Л.М. Постать Богдана Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 21-24
1008948
  Присяжнюк Ю. Постать Богдана Хмельницького у сучасній білоруській дидактичній історії // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 19-22. – ISBN 978-966-493-651-1
1008949
  Тихомир В.П. Постать Богдана Хмельницького у творчості Т. Г. Шевченка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 125-129
1008950
  Ведмідь Л.А. Постать В"ячеслава Чорновола у світлі офіційної політики вшанування пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 243-250
1008951
  Стахієва Н.В. Постать В. Перетца у царині театрознавства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 125-130. – ISSN 2312-4679
1008952
  Шевченко Т. Постать В.В. Тарновського молодшого в світлі національного романтизму другої половини XIX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 26-48. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Особливою сторінкою діяльності В.В. Тарновського є відомості про те, що на його гроші за кордоном для друку українських книжок було влаштовано типографію. Світ побачило багато унікальних видань, зокрема, альбом В. Антоновича та В. Беца "Исторические ...
1008953
  Якименко О.В. Постать В.Винниченка та інших діячів Революційної Української партії у спогадах Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про діяльність Революційної Української партії. Акцентується увага на постаті В. Винниченка та інших членів партії, які відіграли видатну роль у політичній історії України. The article deals with the activities of the Revolutionary ...
1008954
  Вахніна Л.К. Постать В.І. Григоровича в українській славістичний фольклористиці // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 19-26. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1008955
  Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1008956
  Біляцька В.П. Постать Валер"яна Підмогильного в контексті літератури 20-30-х років ХХ століття в оцінці І. Дзюби // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 152-157. – ISBN 978-966-551-315-5
1008957
  Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії : монографія / О.І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-333-9
1008958
  Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 259-264
1008959
  Ведмідь Л.А. Постать Василя Стуса в національній пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 233-239
1008960
  Куцевол О. Постать Великого Кобзаря в бібліографічному полі літературної шевченкіани
1008961
  Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1008962
  Багратіон-Мухранська Постать вкатажків-розбійників в ітсорії, фольклорі та літературі (шотландсько-українські паралелі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISBN 966-8188-10-1
1008963
  Ємець Т.М. Постать Володимира Вернадського у роботах українських дослідників // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 243-251
1008964
  Островий В.М. Постать Володимира Герановича в українській історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554
1008965
  Стахієва Н. Постать Володимира Миколайовича Перетца на терені мистецтвознавства // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 38-45. – ISSN 0236-4832


  З культурологічної точки зору висвітлено творчий спадок видатного науковця—Володимира Миколайовича Перетца. Вперше здійснено огляд його діяльності на терені мистецтвознавства—як дослідника й знавця пам"яток мистецтва, автора мистецтвознавчих праць, ...
1008966
   Постать Володимира Роменця і тенденції розвитку психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 181-182. – ISSN 1810-2131
1008967
  Ткаченко Р. Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін" : спільне і відмінне


  Стаття є порівняльним аналізом центральних персонажів у романах В. Домонотовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін". В основу диференціації покладено концепцію людини, грунтовану на загальносвітових філософсько-естетичних уявленнях ХХ ст.
1008968
  Колесник І.О. Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 72-75. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 30). – ISBN 966-7631-15-Х


  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості вчителя зверталися такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Л.Губерський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кушерець, О. Савченко, О. Сердюк, І. Надольний, В. ...
1008969
  Діденко І. Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 44-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1008970
  Харченко Н. Постать Г.С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено ґрунтовний аналіз публікацій провідних науковців України у галузі психологічної науки, в яких висвітлене питання змістового наповнення основних робіт Г.С. Костюка як вченого. Розглянута позиція вченого стосовно проблемних питань ...
1008971
  Подоляка Н.С. Постать Г.С. Чирікова в українській національній бібліографії другої половини XIX століття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 157-162. – ISBN 966-7352-66-8


  Усебічно аналізується бібліографічний покажчик Г.С. Чиркова "Указатель книг и брошюр".
1008972
  Байло Андрій Постать генерала Мирона Тарнавського в українській мемуаристиці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 38-41
1008973
  Ковальчук Н.Д. Постать гетьмана Іван Мазепи в сяйві українського бароко / Н.Д. Ковальчук, Н.Ю. Кривда // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.89-94
1008974
  Соловйова Г.В. Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 161-167. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі інформації з листів папських нунціїв ідеться про основні віхи життя й політичної кар"єри гетьмана Івана Виговського. Описується обрання його на гетьманський уряд, українсько-московська війна 1658-1659 рр., відставка І. Виговського та ...
1008975
  Гордієнко Д. Постать гетьмана Івана Мазепи в науково-публіцистичній спадщині Володимира Січинського // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 31-42
1008976
  Король Л.П. Постать гетьмана Петра Дорошенка в історичному романі В. Чемериса "Без права повернення" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-100. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1008977
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 114-119
1008978
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11.
1008979
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці православ"я // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-123. – Бібліогр.: с.123(31п.)
1008980
  Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці раннього та західноєвропейського християнства // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 113-120
1008981
  Концур-Карабінович Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 64-66. – ISSN 2076-1554
1008982
  Козубенко Л. Постать Григорія Сковороди в поезіях І. Драча, Б. Олійника та Л. Костенко // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 21-24


  Аналіз художньо-тематичного погляду на постать Г. Сковороди як символу непокореного народу в творах поетів-шістдесятників.
1008983
  Циганик М. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 229-236. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1008984
  Мавріна О. Постать Джеляледдіна Румі в науковій спадщині А. Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 160-162
1008985
  Жулинський М. Постать для Вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 49). – С. 6


  22 березня Україна прощається з Лесем Танюком.
1008986
  Шліхта І. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 283-296. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1008987
  Гурдуз А.І. Постать Е. Хемінгуея в оповіданні Рея Бредбері "Машина до Кіліманджаро" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 29-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1008988
  Омельченко В.Ю. Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 22-27


  Є. Трубецькой був адептом школи природного права, як і М. Хлебніков, М. Ренненкампф. Відповідно продовжує традицію вітчизняної філософсько-правової школи Університету Св. Володимира, започаткованої К. Неволіним.
1008989
  Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
1008990
  Куценко Ю.Ю. Постать і спадщина М. Драгоманова в українській історіографії: стереотипи й канон // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 139-147. – ISSN 0130-5247
1008991
  Менжулін В.І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 73-78. – ISSN 1996-5931


  З початку ХХІ ст. в Україні істотно зросла кількість академічних публікацій, у яких згадано ім"я почесного члена Київської духовної академії Івана Олексійовича Сікорського (1842-1919). Предметом цієї статті є аналіз змісту й особливостей сприйняття та ...
1008992
  Корсик Ю. Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 410-437. – ISSN 1992-5514


  Генрик Семирадський (1843-1902) - польський та російський художник, представник польського академізму.
1008993
  Ольшевський І. Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999-2005 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 34-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1008994
  Шпорт В. Постать і творчість Семена Скляренка на сторінках Черкаської періодики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1008995
  Стахевич Г. Постать І. Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 264-276


  "...Висвітлюється життєвий і творчий шлях одного з найяскравіших віртуозів-піаністів ХІХ ст. І. Мошелеса. Шляхом аналізу критичного доробку Р. Шумана розкриваються особливості виконавського й композиторського стилю І. Мошелеса. Надається історична ...
1008996
  Лонська Л. Постать І.С. Нечуя-Левицького на тлі відродження української мови // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 451-457. – ISBN 978-966-793-136-3
1008997
  Кароєва Т.Р. Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 73-77. – ISBN 978-966-353-452-7
1008998
  Лавренчук Володимир Постать Івана Мазепи у світовому письменстві : художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1008999
  Єрмак О.П. Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 114-119. – ISSN 2075-1451
1009000
  Артеменко Л. Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,