Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
852001
  Кіраль С. "... Народилися з ним у собі": Тарас Шевченко на сторінках спогадів І. Жиленко та М. Коцюбинської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 29 травня - 4 червня (№ 21). – С. 12-13
852002
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНи України, присвячена 70-літтю Василя Стуса
852003
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." Ювілейна Вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса
852004
  Білоус Д. "Народ - зодчий мови, мова - зодчий народу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 166. – ISSN 0208-0710
852005
  Махиянова Е.Б. "Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём". К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 565-569. – ISSN 0869-5873
852006
  Емельянова Н. "Народ джихада стрелял из пушек..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089


  Кабарда и Осетия в планах имама Шамиля.
852007
  Жила С. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність...". Діалог історії й сучасності : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ
852008
  Топчій А. "Народ мій є народ мій, завжди буде" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 8


  Пам"яті Василя Симоненка.
852009
  Савчук Н. "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі
852010
  Борисенко Валентина "Народ мій завжди буде!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-235
852011
  Ерусалимский К. "Народ московский" : Московиты-эмигранты в Речи Посполитой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089
852012
   "Народ" 1890-1895. Систематичний показчик змісту.. – Львів, 1970. – 135с.
852013
  Терлецький В. "Народ, який за вірою і місцем проживання належав Європі" : З нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 130-140. – ISSN 0131-2561
852014
  Михайлова Ирина "Народ... восклицал : осанна!" = Православные праздники в Московской Руси XVI - XVII веков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
852015
  Кадоб"янська Н. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (Василь Стус)


  Роздуми до прем"єри вистави "Іду за край..." про життя і долю Василя Стуса на сцені "Під дахом" у театрі імені Лесі Українки
852016
  Розумний Я. "Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу".
852017
  Трубенко А.І. "Народження трагедії з духу музики" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 620-621. – ISBN 966-316-069-1
852018
  Лютий Т.В. "Народження трагедії"" Ніцше: контексти, ідеї, впливи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 51-60. – ISSN 1996-5931
852019
  Кононенко П. "Народжуйте себе, допоки світу..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 30-35


  Вийшли у світ три томи творчих надбань, а аткож присвчений його життєтворчості бібліографічний покажчик "Література. Кінематограф. Політика" (К., 2011) - яскравий літопис високоврожайного поля многотрудної дороги Івана Драча
852020
  Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну!" : Шевченкіана Олеся Гончара
852021
  Степаненко Микола "Народився, щоб осяяти Україну" : Шевченкіана Олеся Гончара
852022
  Окара А.Н. "Народна війна" проти імперського сталінсько-брежнєвсько-путінського міфу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 14-15


  Що таке 9 травня для сучасної України?
852023
  Станкович Є. "Народна музика стала частиною мене..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 21


  Євген Станкович - про те, чи важко сьогодні бути композитором та чому оперу "Страшнп помста" він пише вже друге десятиліття.
852024
  Ігнатенко І. "Народна релігія" та теорія "двовір"я" у світлі сучасних етнографічних досліджень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 39-44
852025
  Колодюк І. "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-151. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Приділено увагу малодослідженому в Україні питанню, пов"язаному із вивченням "народної релігії". Розглянуто наукові підходи та особливості сучасного етапу досліджень у вітчизняній та зарубіжній етнології. Досліджено критику "народного двовір"я". The ...
852026
  Ломачук Д. "Народна Шевченківська премія - моя найголовніша відзнака!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 15 - 21 жовтня (№ 42)


  Розмова з українським режисером, сценаристом, лауреатом Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка, доктором культурології Дмитром Ломачуком.
852027
  Прибылева-Корба "Народная воля" / Прибылева-Корба. – М, 1926. – 232с.
852028
   "Народная воля" в документах и воспоминаниях.. – М. – 288с.
852029
  Сенчакова Л.Т. "Народная воля" в первой половине 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: / Сенчакова Л.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л.
852030
   "Народная воля" и "Черный предел"" : Воспоминания участников рев. движения в Петербурге в 1879-1882 гг.. – Л., 1989. – 413с.
852031
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом (1880-1894). / Н.А. Троицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1983. – 424с.
852032
   "Народная воля" перед царским судом.. – Москва, 1930. – 165с.
852033
   "Народная воля" перед царским судом.. – Москва, 1931. – 172с.
852034
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом. 1880-1891 гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1971. – 239с.
852035
  Букчин С. ... Народ, издревле нам родной / С. Букчин. – Минск, 1984. – 335с.
852036
   [Народна пісня : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
852037
   [Народна пісня : клефтські пісні. – Афіни : Ерміс, 1981. – 159 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
852038
   [Народна пісня про чужину. – Афіни : Ерміс, 1990. – 304, [12] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 48])
852039
  Безкоровайна Олена «Народна пісня – дзеркало народної душі» (М. Драгоманов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 259-264
852040
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с. – Конволют. - Перепл.: Деловая Англия / / С. Рапопорт
852041
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С.И. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с.
852042
  Каргалов В.В. Народ-Богатырь / В.В. Каргалов. – Москва, 1971. – 199с.
852043
   Народ-богатырь. IX-XIII вв., 1948. – 100с.
852044
   Народ-герой русской литературы. Сборник статей.. – Казань, 1966. – 156 с.
852045
  Мануильский Народ-герой, народ-воин. / Мануильский, Д..З. – Москва, 1944. – 14с.
852046
  Королев Ю.А. Народ-избирает своих депутатов / Ю.А. Королев. – М, 1984. – 64с.
852047
  Литвин С.Х. Народ - головна рушійна сила суспільного розвитку української історичної думки // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 7-12
852048
  Бражников В.Є. Народ - господар своєї країни / В.Є. Бражников. – Київ, 1976. – 47с.
852049
  Горовський Ф.Я. Народ - інтернаціоналіст / Ф.Я. Горовський, Г.Л. Колько. – К, 1979. – 111 с.
852050
  Клочко В.Ф. Народ - себе. Культура новой Чехословакии. / В.Ф. Клочко. – М., 1963. – 127с.
852051
  Каммари М.Д. Народ - творец истории / М.Д. Каммари. – М., 1954. – 56с.
852052
  Гудок В.С. Народ - творец истории в романе-эпопее А.М.Горького "жизнь Клима Самгина (Сорок лет)" : Автореф... канд. филол.наук: / Гудок В.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 26л.
852053
   Народ - творец истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1954. – 44с.
852054
  Шакир-Заде Народ - творец культуры коммунизма / Шакир-Заде. – Баку, 1965. – 303 с.
852055
  Шаров А.Д. Народ - творец социалистической культуры / А.Д. Шаров. – Киров, 1958. – 128с.
852056
  Рукавицын М.М. Народ - творец художественных ценностей / М.М. Рукавицын. – М, 1983. – 112с.
852057
  Мінькович І.Г. Народ - творець комунізму / І.Г. Мінькович. – Київ, 1963. – 54с.
852058
  Данилевский В В. Народ - технік / В В. Данилевский. – К, 1948. – 36с.
852059
  Рощин И.И. Народ - фронту / И.И. Рощин. – Москва, 1975. – 126с.
852060
  Рахно К. Народ "золотої людини" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Розселені на великих просторах євразійських степів, сакські племена протягом усієї своєї історії були нерозривно пов"язані з населенням Північного Причорномор"я.
852061
  Ткаченко Д. Народ us народний депутат України: хто має відповідати за результати роботи парламенту? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-61
852062
  Шляхов О.Б. Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 11-20. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено причини та прояви розколу в українському соціумі, що стало результатом незавершеності й половинчатості реформ у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
852063
  Ющук І. Народ без власної мови - не народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 1, 7
852064
  Лободовський Юзеф Народ безсмертний : Юзеф Лободовський про українців і поляків / Лободовський Юзеф; Матеріали, спомини й інтерв"ю Барбари Трухан; Передмова та примітки С.Стемпєня; Переклад І.Сварника; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. – Перемишль; Львів, 1999. – 120с. : портр. – ISBN 8390922908
852065
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 128с.
852066
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1943. – 192с.
852067
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – К., 1945. – 153с.
852068
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1945. – 175с.
852069
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Сочи, 1945. – 136с.
852070
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Ставрополь, 1946. – 130с.
852071
  Доронченков А.И. Народ Болгарии в борьбе за социализм / А.И. Доронченков. – М., 1965. – 40с.
852072
  Гошал К Народ в колониях / Кумар Гошал ; Пер. с англ. Л. Зактрегер и И. Тихомировой ; Вступит. статья И. Потехина. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 343 с. – На обороте тит. л. : Kumar Goshal. People in colonies. New Jork, 1948
852073
  Мамаев А.А. Народ в поэзии Н.А.Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Мамаев А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 л.
852074
  Грицаєнко З.М. Народ в творчості Тараса Григоровича Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 30-35
852075
  Сандюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / Ігор Сандюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
852076
   Народ выбирает. Лит.-худож. сборник.. – Челябинск, 1946. – 1-32с.
852077
  Зеленцов В.А. Народ Вьетнама победит / В.А. Зеленцов. – Москва, 1966. – 63с.
852078
   Народ Гватемалы и "Юнайтед фрут компани".. – М., 1954. – 52с.
852079
  Гордин Г.Л. Народ доверил, закон дал право / Г.Л. Гордин. – М, 1981. – 175с.
852080
  Сюндюков І. Народ Дракона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Як і чому відростають нові "голови" у тиранії: погляд Євгена Шварца.
852081
  Білак С.М. Народ за ними не пішов. / С.М. Білак. – Ужгород, 1981. – 216с.
852082
  Любар І.Г. Народ завбачує погоду / І.Г. Любар. – Київ : Знання, 1990. – 31с.
852083
  Масуд Афаг Народ захотів дихати вільно / бесіду вела Марина Гончарук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 9


  Розмова з азербайджанською письменницею Афаг Масуд.
852084
  Русначенко А.М. Народ збурений : нац.-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Пульсари, 2002. – 518, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 508-518. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7671-41-0
852085
  Ксенофонтова Н.А. Народ Зимбабве / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1974. – 200с.
852086
   Народ и армия - единая семья. (Сборник статей).. – М., 1961. – 160с.
852087
  Малинин В.И. Народ и армия - едины / В.И. Малинин. – М., 1974. – 64с.
852088
   Народ и армия - едины!. – Москва, 1979. – 143с.
852089
  Коваль А.В. Народ и армия / А.В. Коваль. – К, 1987. – 47с.
852090
  Крейнин В.А. Народ и армия едины / В.А. Крейнин. – Л., 1983. – 71с.
852091
   Народ и армия едины. (Сборник).. – М., 1959. – 608с.
852092
  Бурлацкий Ф.М. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – Москва, 1986. – 254с.
852093
  Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве : опыт историко-догматического исследования / В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург, 1897. – 413 с.
852094
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / И.А. Малиновский. – Киев : Изд. газ. "Киев. отклики" ; 1-ая Киев. артель печ. дела, 1905. – 68 с.


  На обл. № 118644/45 - Печать биб-ки Василенко; № 47683 - инициалы и 1905 г.
852095
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
852096
  Бабкин В.Д. Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, Селиванов Владимир Николаевич. – Киев : Манускрипт, 1996. – 447с. – В надзаг.:Акад.правовых наук Украины;Инст.частного пра-ва и предпринимательства. – ISBN 5-12-003536-1
852097
  Ворона В. Народ и власть: конфликт интересов / В. Ворона, И. Буров, К. Грищенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.117-124. – ISSN 0207-3676
852098
  Тычина М. Народ и война / М. Тычина. – Минск, 1985. – 328с.
852099
  Керимов А Д. Народ и государство / А Д. Керимов. – Л., 1963. – 56с.
852100
  Прокшин В.Г. Народ и его герои в изображении русских демократов 60-х годов 19 в. / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1967. – 280 с.
852101
  Сонин А.В. Народ и его герои в советской драматургии / А.В. Сонин. – Л., 1956. – 48с.
852102
  Блок А. Народ и интеллигенция // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 8 (101). – С. 14-15
852103
  Бацетич Ф. Народ и княжеская власть в Сербии : из записок / Ф. Бацетич. – Москва : Типография Е.И. Погодиной, 1882. – 274 с.
852104
  Чхиквишвили Д.И. Народ и культура / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси, 1974. – 209с.
852105
   Народ и личность в истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1956. – 32с.
852106
  Яковлев Н.Н. Народ и партия в первой русской революции / Н.Н. Яковлев. – М, 1965. – 392с.
852107
  Перфильев М.Н. Народ и партия едины / М.Н. Перфильев. – Москва, 1971. – 48с.
852108
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 64с.
852109
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 496с.
852110
  Шаблиовский Е.С. Народ и поэзия Шевченко / Е.С. Шаблиовский. – Москва, 1964. – 511с.
852111
   Народ и революция в литературе и устном творчестве.. – Уфа, 1967. – 282с.
852112
  Славина Л.Л. Народ и Советское государство. / Л.Л. Славина. – Алма-Ата, 1980. – 35с.
852113
  Шамир М. Народ Израиля и страна Израиля / М. Шамир. – Тель-Авив, 1993. – 127 с.
852114
  Лонго Л. Народ Италии в борьбе / Л. Лонго. – Москва, 1951. – 396 с.
852115
   Народ і влада в Україні : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
№ 2 (05). – 2008
852116
  Рильський М.Т. Народ і краса : збірник / М.Т. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1985. – 382 с.
852117
  Чорнобель Олексій Народ і мова - вічні і єдині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3. – ISSN 0130-5263
852118
  Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 1729-360Х
852119
  Черненко К.У. Народ і партія єдині / К.У. Черненко. – К., 1984. – 29с.
852120
  Шабліовський Є.С. Народ і слово Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 535с.
852121
   Народ і Шевченко : легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря. – Київ, 1963. – 366 с.
852122
  Галушко К. Народ із найдовшою назвою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася.
852123
  Бак Т. Народ Канады против монополий : за новую экономическую политику Канады / Т. Бак. – Москва : Прогресс, 1966. – 95 с.
852124
  Петренко С. Народ Киргизстану - колишньому президенту: йдучи, йди! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 5


  "31 березня 2018 року відбувся багатостраждальний з’їзд соціал-демократичної партії в Киргизстані. Незважаючи на те, що дата часто переносилася - це сталося! Порядок денний - визначення політичної долі президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва".
852125
  Бердичевский Я. Народ книги : (к истории еврейского библиофильства в России) / Яков Бердичевский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 489, [7] с. : ил. – Указатели: с. 448-477. – Библиогр.: с. 480-486 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-132-7
852126
  Рус А. Народ майя. / А. Рус. – М., 1986. – 254с.
852127
  Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин; Упоряд. С.А.Бакута. – Київ : Кобза, 2003. – 464с. – Книгу видано за сприяння Міжнар. Фонду "Україна-3000" (Фонд В.Ющенка). – ISBN 966-8024-34-6
852128
  Симоненко В.А. Народ мій завжди буде : Вірші та казки: Для середн. шк. віку / В.А. Симоненко. – Київ : Веселка, 1990. – 156с.
852129
  Зінченко Н. Народ може перемогти владу: З виступу нар. депутата України. // Сільські вісті, 2004


  [На сесії Верховної Ради України щодо фальсифікації результатів 1-го туру президент. виборів 31 жовт. 2004 р.]
852130
  Ксюнин А.И. Народ на войне : (Из запи со военного корреспондента) / Алексей Ксюнин. – Петроград : Биб-ка "Вечернего времени", Изд. Б.А. Суворина, 1916. – VIII, 242 с. – (Библиотека "Вечернего времени")
852131
  Федорченко С.З. Народ на войне : фронтовые записи / С. Федорченко. – Киев : Изд. издательского подотдела Комитета Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза, 1917. – 140 с.
852132
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва-Л., 1925. – 127с.
852133
  Жуков Ю.А. Народ на войне / Ю.А. Жуков, В.В. Шарапов. – Москва, 1972. – 359с.
852134
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва, 1990. – 399с.
852135
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Москва, 1946. – 175с.
852136
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Ижевск, 1947. – 170с.
852137
  Преображенский А.А. Народ не безмолствовал / А.А. Преображенский. – М., 1990. – 43с.
852138
   Народ не забуде, не простить. Вірші, оповідання, памфлети.. – К., 1976. – 223с.
852139
  Магочій П.Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / Павло Роберт Магочій; пер. з англ. С. Біленький та Н. Кушко; сюжетні комент. до ілюстрацій В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120с. : іл. – ISBN 966-7838-97-8
852140
   Народ о религии.. – М., 1961. – 312с.
852141
   Народ обирає : літературно-естрадний збірник. – Харків, 1939. – 71 с.
852142
  Корвалан Луис Народ одержит победу / Корвалан Луис. – М., 1987. – 295с.
852143
   Народ победить нельзя! : (Фотоальбом).. – М., 1983. – 48с.
852144
   Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1965. – 303 с.
852145
   Народ про Кармалюка : збірник фольклорних творів. – Київ, 1961. – 276 с.
852146
   Народ про Кобилицю : збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179 с.
852147
   Народ про релігію : укр. нар. антиреліг. творчість. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1984. – 254с.
852148
   Народ про релігію : Збірник фольклорних творів.. – К., 1958. – 392с.
852149
   Народ про релігію : Укр. нар. антиреліг. творчість.. – К., 1980. – 207с.
852150
  Тищенко В.І. Народ про свого героя : Образ Олекси Довбуша в народній творчості / В.І. Тищенко. – Ужгород : Закрпатск. обл. вид-во, 1959. – 52 с.
852151
   Народ про Шевченка.. – К., 1961. – 88с.
852152
  Скидан В.И. Народ против пьянства. / В.И. Скидан. – Минск, 1988. – 77с.
852153
   Народ против фашизма, 1939-1945.. – М., 1986. – 368с.
852154
  Домогацких М.Г. Народ раздвигает горы / М.Г. Домогацких. – Москва, 1959. – 236 с.
852155
  Пацера М. Народ скаже - як зав"яже // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 129). – С. 13


  В унікальному словнику говірку рідного села Шендерівка журналіст Дмитро Крохмалюк не лише рятує від забуття колоритні подільські діалекти, а й зберігає для земляків історичну пам"ять.
852156
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1973. – 229с.
852157
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1985. – 173с.
852158
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки.. – К., 1971. – 229с.
852159
   Народ скаже - як зав"яже.. – Братислава, 1964. – 298с.
852160
  Гайдар Т. Народ скаже, як зав"яже. Потенціал українського фольклору в процесі викладання української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 44-46
852161
   Народ славить Жовтень. Збірка фольклорних творів.. – К., 1957. – 244с.
852162
   Народ славить Ілліча : збірник творів укр. нар. творчості : до 100-річчя від дня народження Леніна / [упор. текстів В.Г. Хоменко ; підбір іл. В.Г. Нагая]. – Київ : Мистецтво, 1969. – 143 с. : іл. – Мініатюрне видання
852163
   Народ славить Леніна і партію.. – К., 1968. – 384с.
852164
  Ткаченко Ф. Народ сміється / Ф. Ткаченко. – К, 1964. – 576809с.
852165
   Народ сміється : гуморески, анекдоти, прислів"я, приказки / Упор. Ф.Ткаченко. – Київ : Веселка, 1964. – 112 с.
852166
  Бача Ю. Народ собі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 23-26


  Роздуми про народну культуру українського населення Чехо-Словаччини.
852167
  Наджафов Д.Г. Народ США - против войны и фашизма / Д.Г. Наджафов. – Москва, 1969. – 472 с.
852168
  Михайленко С. Народ у вітчизяній історіографії другої половини 19 - початку 20 століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 27-39. – ISSN 0869-3595


  Розглядається наукова спадщина М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського.
852169
  Равлюк М. Народ у творчості Олеся Гончара / М. Равлюк. – Київ, 1960. – 40с.
852170
  Сорокин В.Д. Народ управляет государством / В.Д. Сорокин. – Л., 1972. – 96с.
852171
  Колосков И.А. Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из истории освободительного движения во Франции в 1939-1944 гг.) / И.А. Колосков, Н.Г. Цырульников. – М., 1960. – 406с.
852172
  Бэрчетт У. Народ Южного Вьетнама победит / У. Бэрчетт. – М, 1969. – 232с.
852173
  Кресіна І.О. Народ як суб"єкт міжнародного права / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 182-195. – ISSN 0869-2491
852174
  Скирдо М.П. Народ, армия, полководец. / М.П. Скирдо. – М, 1970. – 207с.
852175
  Найдаков В.Ц. Народ, время, писатель / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1964. – 128с.
852176
   Народ, государство, регионы: стабильность развития. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 560 с. – ISBN 5-235-02502-4
852177
   Народ, да! : Из амер. фольклора.. – М., 1983. – 479с.
852178
  Семенюк Г.Ф. Народ, зігрітий серцем поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-4.
852179
  Капась В. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка "Панські жарти" : компонентний аналіз лексем // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 321-327. – ISBN 966-7053-09-1
852180
  Борзенко С.А. Народ, отстоявший свободу / С.А. Борзенко. – М., 1954. – 344с.
852181
  Письменний Г.Г. Народ, партия, армия / Г.Г. Письменний. – Киев, 1969. – 253с.
852182
  Ходченко О.Є. Народ, який шукав свій шлях // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 72-86. – ISBN 978-966-551-322-3


  Історичний шлях менонітів.
852183
  Мишле Ж. Народ. / Ж. Мишле. – М., 1965. – 207с.
852184
  Кантор П.М. Народа верные сыны. / П.М. Кантор. – Л., 1968. – 20с.
852185
  Канашкин В.А. Народа душа родниковая. / В.А. Канашкин. – Краснодар, 1976. – 144 с.
852186
  Ахмад Мирза Тахир Народам СССР - с любовью : Послание главы Ахмадийского движения в Исламе Мирзы Тахира Ахмада / Ахмад Мирза Тахир. – Islamabad : Islam intern. publ., 1992. – 50 с., [1] л. портр.
852187
  Франко І.Я. Народе мій : Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150с. – ISBN 5-7745-0164-7
852188
  Кир"ян Н. Народе мій! До тебе я ще верну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 8


  У музеї шістдесятництва відбулося відкриття виставки "я з вами", присвяченої 30-м роковинам від дня загибелі у тюремному карцері видатного поета, правозахисника, політв"язня Василя Стуса.
852189
  Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80...
852190
  Петлюра Л. Народе мій, улюблений... / Леся Петлюра ; [підготув. до вид., переднє сл., упорядкував, життєпис та комент. Т. Ківшар] ; ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-02-5223-3
852191
  Петлюра С.В. Народе Український : вибрані статті, листи, документи / Симон Петлюра. – Харків : Лівий берег, 1992. – 152с. : іл. – (Першоджерела історії). – ISBN 5-7707-244-7
852192
  Каралийчев А. Народен закрилник / А. Каралийчев. – София, 1954. – 224с.
852193
  Чашуле Коле Народен хероJ Страшо Пинцур. / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1951. – 98с.
852194
  Палій О. Народжена бути єдиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 4


  94 - річниця возз"єднання українських земель. День Соборності України.
852195
  Голота Л.В. Народжена в степах : поезії / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 55 с.
852196
  Фурса С.Я. Народжена в Україні дитина та її проблеми, пов"язані з землею // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
852197
   Народжена війною. Як змінилася армія України за роки російської агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4
852198
  Деркачук В.А. Народжена під крилами небес : вірші 2014-2017 / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. – ISBN 978-966-927-341-3
852199
  Давидовська Н.В. Народжена у грудні / Н.В. Давидовська. – К., 1990. – 76с.
852200
  Стрілько В. Народжена Українською революцією // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 10


  Виникнення та становлення Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського, безперечно, слід розглядати лише в контексті історії Української революції 1917—1921 років.
852201
   Народжене новим часом : (Збірник). – Ужгород, 1974. – 136с.
852202
  Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 3


  Відзначення 140-річчя від дня народження видатного українського письменника Марка Черемшини на Івано-Франківщині.
852203
  Базилевський В. Народжений для бою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 11


  Іван Багряний - український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
852204
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 31


  Український письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський.
852205
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни. 10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному і громадському діячеві Роману Лубківському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 13
852206
  Марухняк Й. Народжений на гастролях... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 12


  Мистецький музей Леся Курбаса у місті Самбір на Львівщині зберігає пам"ять про великого театрала.
852207
  Юхимович В. Народжений на другий день різдва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
852208
  Голиш Г. Народжений переможцем // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 7
852209
  Зайцева Ю. Народжений українцем-манкуртом не стане / Ю. Зайцева, В. Школьняк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 11


  Про українського філософа, правознавця і політолога, доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Академії правових наук України, академіка Міжнародної академії інформатики.
852210
  Шендеровський В. Народжений Чернігівщиною (до 85-річчя від дня народження академіка Олексія Ситенка) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 56-60. – ISSN 1819-7329


  Видатний фізик-теоретик О.С. Ситенко розпочав свою педагогічну діяльність в Харкові, продовжував у Київському ун-ті ім. Т. Шевченка і в Києві створів наукові школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
852211
  Смольницька Ольга Народженим в храмі = Молода муза : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
852212
  Шматько О.О. Народжені "відлигою". Презентація літературної спадщини шістдесятників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 10-16
852213
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 279с.
852214
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1940. – 176с.
852215
  Федорук О.К. Народжені в Елладі : оповідання ; для сер. та ст. шк. віку / Олександр Федорук. – Київ : Веселка, 1984. – 200 с.
852216
  Ійєш Д. Народжені в пустах / Д. Ійєш. – Ужгород, 1958. – 252с.
852217
  Сигалов А. Народжені в україні. Наша земля дала світові блискучу плеяду нобелівських лауреатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 5). – С. 8-9
852218
  Костенко М.П. Народжені для щастя. (Про трудівників Зах. України та соц. Болгарії. Нариси). / М.П. Костенко. – Львів, 1966. – 190с.
852219
  Вартанов Г.І. Народжені життям. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1965. – 102с.
852220
   Народжені життям. (Комсомольський щорічник).. – Київ, 1964. – 64с.
852221
   Народжені життям. (Про досвід роботи комсомольських організацій України).. – Київ, 1962. – 331с.
852222
  Агеєва Н.Є. Народжені літаки. Птахи в живописі національного музею "Київська картинна галерея" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 43-46. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
852223
  Свентах А. Народжені революцією... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – C. 20


  Espreso. tv, "112 Україн" та Hromadske. tv - як онлайн-транслятори Євромайдану.
852224
  Данилець О. Народжені рідною землею. Полтавщина відзначає 90-річчя народного художника, одного з творців феноменального решетилівського рослинного килима Леоніда Товстухи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 7 листопада (№ 217)


  Навіть якби Леонід Товстуха (17.10.1930-7. 03. 2010) за своє творче життя долучився до створення тільки одного килима «Народжені рідною землею», оригінал якого прикрашає інтер’єр Ради Європи у Страсбурзі (Франція), його ім’я було б золотими літерами ...
852225
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
Т. 1 : А-К. – 2002. – 894 с.
852226
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-25-0
Т. 2 : Л-Я. – 2002. – 896 с.
852227
  Циганенко В.О. Народжені українською землею // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 54-56


  Нобелівські лауреати з України.
852228
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Одеса, 1929. – 179 с.
852229
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 247 с.
852230
  Сікорський Я. Народження / Я. Сікорський. – Одеса, 1957. – 131с.
852231
  Ваш І.М. Народження / І.М. Ваш. – Ужгород, 1965. – 93с.
852232
  Мухтар А. Народження / Аскад Мухтар ;. – Київ : Дніпро, 1965. – 251 с.
852233
   Народження "Європейського Словника філософій" і відкриття Барбари Касен / К. Сігов, А. Кхелуфі, Д.-А. Коломієць, О. Сімороз, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 153-171. – ISSN 2075-6461
852234
  Лихолат І.П. Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
852235
  Барабаш О.В. Народження S-бозона в реакції кулонівського розсіяння ядра на протоні або електроні / О.В. Барабаш, В.С. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 86-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
852236
  Ясь О.В. Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було... // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 5-17. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено передумови та обставини заснування Української Академії наук. Розглянуто основні хронологічні віхи конституювання Академії протягом 1918 р. Проаналізовано створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та головні ...
852237
  Потер М. Народження аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 47-68. – ISSN 0235-7941
852238
  Речмедін В.О. Народження Афродіти : повість / В.О. Речмедін. – Київ, 1974. – 176 с.
852239
  Плоткін Г.Д. Народження весни : лірика / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1936. – 86 с.
852240
  Бушанськии В.В. Народження влади Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 653-659. – ISSN 1563-3349
852241
  Бугианський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
852242
  Ландо А.І. Народження газетного рядка / А.І. Ландо. – К., 1983. – 88с.
852243
  Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. Сухомлинський. – К, 1970. – 288с.
852244
  Марцишина І. Народження друкованого слова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
852245
  Віднянський С.В. Народження Європейського Союзу. Жак Делор / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 213-228. – ISBN 978-966-02-5494-7
852246
  Прокопенко П. Народження єдиної Європи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18


  На шляху до Європи: історія створення ЄС
852247
  Авакян А.Х. Народження зірки : поезії : пер. з вірм. / Аревшат Авакян. – Київ : Радянский письменник, 1991. – 108 с. : іл., портр. – (Бібліотека "Братерство"). – ISBN 5-333-00773-Х
852248
  Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В.Д. Ужченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 278, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
852249
  Кульчицький С. Народження і крах "Республіки Крим" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як Росія намагалася, але не змогла анексувати півострів у 1990-х.
852250
  Тома Л.В. Народження істини. / Л.В. Тома. – Х., 1988. – 68с.
852251
  Гай-Нижник Народження карбованця // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-80. – ISSN 0869-3595
852252
  Ніселевич Л. Народження кінофільму. / Л. Ніселевич, І. Вязовський. – Харків-Одеса, 1932. – 56с.
852253
  Мануйлов В. Народження колективу / В. Мануйлов. – К., 1958. – 111с.
852254
  Савич І.С. Народження колоска : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
852255
   Народження конституцій: роль держави та громадянського суспільства / К. Гульман, М. Козюбра, М. Оніщук, А. Селіванов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 92-100.


  Міжнародна конференція "Конституційний лад і консолідація демократії"
852256
   Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-348 та в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
852257
  Воронько П.М. Народження легенди : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 47с.
852258
  Іларіон Народження людини : Філософська містерія: В п"яти діях / Іларіон; Митрополитальний собор у Вінніпегу. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с.
852259
  Серпілін Л.С. Народження людини : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1963. – 177 с.
852260
  Павленко Ю. Народження Мнемозини зі сну // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: с. 115; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
852261
  Лабащук О. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 502-507. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
852262
  Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 8-22. – ISSN 0130-5247
852263
  Лук"яненко Л.Г. Народження нової ери : [зб. статей] / Левко Лук"яненко. – Київ : Універсальна газета, 1997. – 168, [2] с. – ISBN 5-7707-0293-1
852264
  Лук"яненко Л. Народження нової ери : збірник статей / Левко Лук"яненко ; Ін-т суспільних досліджень. – Вид 3-тє, випр. та доп. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-348-155-5
852265
  Худобець О. Народження нової церкви. Мартін Лютер // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
852266
  Шахлін Б.А. Народження перемог / Б.А. Шахлін. – К, 1962. – 124с.
852267
   Народження пісні. (Збірка віршів).. – К., 1964. – 123с.
852268
  Дрозденко В.І. Народження подвигу / В.І. Дрозденко. – Київ, 1970. – 290с.
852269
  Дрозденко В.І. Народження подвигу. / В.І. Дрозденко. – К., 1959. – 260с.
852270
  Баранов В.Ф. Народження полум"я : поезії / В.Ф. Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 63 с. : портр.
852271
  Ігнат В.І. Народження полум"я / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1983. – 63с.
852272
  Нейметі М.І. Народження проліска / М.І. Нейметі. – Ужгород, 1984. – 46с.
852273
  Кульчицький С.В. Народження радянського комуносоціалізму в Російській революції 1917 р. (десять коротких тез) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 73-83. – ISSN 0130-5247
852274
  Сватко Ю.І. Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15


  У статті в трьох аспектах («життя», «знання», «знак») досліджено феномен народження риторики з духу філософії за доби старших софістів. Розглянуто передумови застосування риторичних навичок і вмінь, викладені у так званій «аксіоматиці Арістотеля», і ...
852275
  Малишко А. Народження синів : поезії / А. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 199 с.
852276
  Іванисенко В.П. Народження стилю / В.П. Іванисенко. – Київ, 1964. – 299с.
852277
  Рачада І.Д. Народження таланту : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ : Дніпро, 1964. – 79 с.
852278
  Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 172-181. – ISSN 0320 - 8370


  Про специфіку сучасної новозеландської поезії
852279
  Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-111
852280
  Черняков Б.І. Народження фотожурналістики / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 72с.
852281
  Копинець К. Народження хліба / К. Копинець. – Ужгород, 1984. – 80 с.
852282
  Владленова І.В. Народження Четвертої хвилі : нанотехнологічне суспільство // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.14-18
852283
  Костенко Олег Народжуваність в Україні майже на рівні Європи : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 13
852284
  Курило І.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І.О. Курило, Н.О. Рингач // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
852285
  Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 292-298. – (Серія географічна ; Вип. 35)
852286
  Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 65-79. – ISSN 2072-9480
852287
  Чернявський М.А. Народжується день : лірика, драматична поема / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1972. – 127 с.
852288
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ ; Харків, 1932. – 198 с.
852289
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 204 с.
852290
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
852291
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ, 1956. – 204 с.
852292
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
852293
  Селігей П.О. Народжується текст... // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0027-2833
852294
  Низовий І.Д. Народжуються квіти / І.Д. Низовий. – Ужгород, 1964. – 46с.
852295
   Народи-брати. Літ.-репертуарний збірник.. – К., 1954. – 220с.
852296
  Кізченко А.Ф. Народи-друзі, народи-соратники / А.Ф. Кізченко. – К., 1981. – 64с.
852297
  Головко М.К. Народи - брати / М.К. Головко. – Київ, 1968. – 184с.
852298
  Соколов В.В. Народи мені сина. / В.В. Соколов. – Київ, 1962. – 126с.
852299
  Снєгірьов Г.І. Народи мені три сини / Г.І. Снєгірьов. – Київ : Дніпро, 1973. – 255с.
852300
  Проніна Н.М. Народи Росії в антифеодальних рухах XVII століття. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
852301
  Проніна Наталія Михайлівна Народи Росії в антифіодальних рухах ХУІІ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Наталія Михайлівна; КУ. – Київ, 1995. – 229л. – Бібліогр.:л.218-229
852302
  Кульова В. Народився козаком // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 8. – С. 23-24
852303
  Звірик П А. Народився красивим : повість та оповідання / П А. Звірик, . – Одеса, 1968. – 167с.
852304
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
852305
  Сидор-Гібелинда Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 28-31. – ISBN 966-8917-08-1
852306
  Супруненко В.П. Народини / В.П. Супруненко. – Запоріжжя, 1993. – 136с.
852307
  Мандебура-Нога Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 46-51
852308
  Родіна М.С. Народі пісні про радянську жінку. / М.С. Родіна, С.А. Біловод. – К., 1938. – 175с.
852309
   Народів збратана сім"я. Поетичне слово про возз"еднання України з Росією та дружбу радянських народів. – Київ, 1979. – 232 с.
852310
  Кыдырбаева Р.З. Народна-поэтические традиции в эпосе "Жаныл Мырза" / Р.З. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1960. – 48с.
852311
  Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст / С.П. Павлюк. – К, 1986. – 171с.
852312
   Народна армія. – Київ, 2000
852313
   Народна армія. – Київ
16 листопада. – 2000
852314
   Народна армія. – Київ
17 лютого. – 2000
852315
   Народна армія. – Київ
18 липня. – 2000
852316
   Народна армія. – Київ
19 липня. – 2000
852317
   Народна армія. – Київ
23 серпня. – 2000
852318
   Народна армія. – Київ
26 липня. – 2000
852319
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 61). – 2013. – 8 с.
852320
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 63). – 2013. – 8 с.
852321
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 червня (№ 99). – 2013. – 8 с.
852322
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 23). – 2013. – 8 с.
852323
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 квітня (№ 64/65). – 2013. – 8 с.
852324
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 44/45). – 2013. – 16 с.
852325
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 25). – 2013. – 8 с.
852326
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11-16 листопада (№ 135). – 2013. – 24 с.
852327
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 28). – 2013. – 8 с.
852328
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 29). – 2013. – 8 с.
852329
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 червня (№ 106). – 2013. – 8 с.
852330
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 березня (№ 48). – 2013. – 8 с.
852331
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 березня (№ 49/50). – 2013. – 8 с.
852332
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 71). – 2013. – 8 с.
852333
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 35). – 2013. – 8 с.
852334
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 травня (№ 90). – 2013. – 8 с.
852335
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 травня (№ 91). – 2013. – 8 с.
852336
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 39). – 2013. – 8 с.
852337
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 січня (№ 18). – 2013. – 8 с.
852338
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 квітня (№ 81). – 2013. – 8 с.
852339
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 січня (№ 20). – 2013. – 8 с.
852340
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6-11 січня (№ 1). – 2014. – 24 с.
852341
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 101). – 2014. – 8 с.
852342
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 листопада (№ 43). – 2016. – 24 с.
852343
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 39). – 2016. – 24 с.
852344
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 35). – 2016. – 24 с.
852345
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
10 листопада (№ 44). – 2016. – 24 с.
852346
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 вересня (№ 36). – 2016. – 24 с.
852347
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 грудня (№ 49). – 2016. – 24 с.
852348
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 41). – 2016. – 24 с.
852349
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 вересня (№ 37). – 2016. – 24 с.
852350
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 грудня (№ 50). – 2016. – 24 с.
852351
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 листопада (№ 46). – 2016. – 24 с.
852352
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 жовтня (№ 42). – 2016. – 24 с.
852353
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 вересня (№ 38). – 2016. – 24 с.
852354
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 грудня (№ 51). – 2016. – 24 с.
852355
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 лютого (№ 5). – 2018. – 24 с.
852356
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 березня (№ 9). – 2018. – 24 с.
852357
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 44). – 2018. – 24 с.
852358
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 29). – 2018. – 24 с.
852359
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 серпня (№ 31). – 2018. – 24 с.
852360
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 травня (№ 18). – 2018. – 24 с.
852361
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 жовтня (№ 40). – 2018. – 24 с.
852362
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 квітня (№ 14). – 2018. – 24 с.
852363
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 вересня (№ 36). – 2018. – 24 с.
852364
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 грудня (№ 49). – 2018. – 24 с.
852365
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 10). – 2018. – 24 с.
852366
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 червня (№ 23). – 2018. – 24 с.
852367
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 лютого (№ 6). – 2018. – 24 с.
852368
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
08 листопада (№ 45). – 2018. – 24 с.
852369
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 серпня (№ 32). – 2018. – 24 с.
852370
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 липня (№ 27). – 2018. – 24 с.
852371
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 травня (№ 19). – 2018. – 24 с.
852372
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11 жовтня (№ 41). – 2018. – 24 с.
852373
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 15). – 2018. – 24 с.
852374
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 вересня (№ 37). – 2018. – 24 с.
852375
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 50). – 2018. – 24 с.
852376
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 червня (№ 24). – 2018. – 24 с.
852377
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 березня (№ 11). – 2018. – 24 с.
852378
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 7). – 2018. – 24 с.
852379
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 46). – 2018. – 24 с.
852380
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 33). – 2018. – 24 с.
852381
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
17 травня (№ 20). – 2018. – 24 с.
852382
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 січня (№ 3). – 2018. – 24 с.
852383
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 жовтня (№ 42). – 2018. – 24 с.
852384
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 16). – 2018. – 24 с.
852385
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 вересня (№ 38). – 2018. – 24 с.
852386
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 грудня (№ 51). – 2018. – 24 с.
852387
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 червня (№ 25). – 2018. – 24 с.
852388
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 лютого (№ 8). – 2018. – 24 с.
852389
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 березня (№ 12). – 2018. – 24 с.
852390
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 47). – 2018. – 24 с.
852391
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 34). – 2018. – 24 с.
852392
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 травня (№ 21). – 2018. – 24 с.
852393
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 січня (№ 4). – 2018. – 24 с.
852394
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 жовтня (№ 43). – 2018. – 24 с.
852395
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
26 квітня (№ 17). – 2018. – 24 с.
852396
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 39). – 2018. – 24 с.
852397
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 52). – 2018. – 24 с.
852398
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 липня (№ 29). – 2018. – 24 с.
852399
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 червня (№ 26). – 2018. – 24 с.
852400
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 березня (№ 13). – 2018. – 24 с.
852401
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 48). – 2018. – 24 с.
852402
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 35). – 2018. – 24 с.
852403
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 липня (№ 30). – 2018. – 24 с.
852404
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 травня (№ 22). – 2018. – 24 с.
852405
  Суходольський В.О. Народна артистка / В.О. Суходольський. – Київ, 1961. – 280с.
852406
   Народна артистка СРСР Лідія Чернишова : Збірник досліджень і спогадів.. – К., 1978. – 24с.
852407
  Мельничук-Лучко ЛТ Народна артистка УРСР В.А. Любарт / Мельничук-Лучко ЛТ. – Львів, 1964. – 55 с.
852408
   Народна архитектура українських Карпат. XV-XX ст.. – Київ, 1987. – 271 с.
852409
  Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини / Мирослав Сополига ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури у Свиднику. – Свидник : [б. в.], 2016. – 351, [1] с. : іл., фот. – Рез.: англ. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-80-89755-18-9


  У пр. № 1694765 напис: Київ, 30.5.2017 р. Вельмишановному професорові Володимиру Сергійчуку з вдячністю за величезний труд на ниві історії України та з побажанням нових звершень на вершинах науки. Мирослав
852410
  Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невд"ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 100-111. – ISBN 966-02-2984-4


  У центрі уваги в статті знаходиться одне з найбільш відомих ліро-епічних творів сербського народу, яке сходить за хронологічним ознакою до послекосовскому циклу (цикл епічних і ліро-епічних творів, які фіксують події після битви на Косовому полі). У ...
852411
  Клоков В. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. Клоков. – К., 1957. – 220с.
852412
  Стефанюк С.К. Народна валеологія козацької держави / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-75-1
Ч.2. – 1999. – 94с.
852413
  Волянюк Н.М. Народна вишивка Тернопільщини XX століття (історіографія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Волянюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
852414
  Тихолаз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 27-31
852415
  Круцик Р.М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Роман Круцик. – Київ : [ТОВ "Дорадо-Друк"], 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-410-023-3
852416
  Шутой В.Ю. Народна війна Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. / В.Ю. Шутой. – К, 1951. – 238с.
852417
   Народна газета. – Київ, 2000
852418
  Маківка С.А. Народна гвардія імені Івана Франка : із спогадів підпільника / Степан Маківка. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. – 126 с.
852419
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Львів, 1967. – 295с.
852420
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Вид. 2-е, випр., доп. – Львів, 1979. – 231с.
852421
   Народна гвардія імені Івана Франка : До 40-річчя Перемоги рад. народу у Велик. Вітчизн. війні. Кат. вист.. – Львів, 1985. – 47с.
852422
  Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
852423
  Кривенко А. Народна демонологія Волині: календарно-обрядовий контекст = Folk demonology of Volhynia: calendar and ritual context / Анастасія Кривенко ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Покажчики: 255-279. – Бібліогр.: с. 214-252. – ISBN 978-966-02-9409-7
852424
  Король В.В. Народна демонологія гуцулів Закарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Король Василь Васильович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
852425
  Зінченко Н. Народна демонологія у творчості Олекси Стороженка // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 116- 123. – (Бібліотека інституту філології)
852426
  Стельмахович М.Г. Народна дидактика . / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 49с.
852427
  Степовик Д. Народна дипломатія Патріарха Філарета
852428
  Червінський В. Народна доброчинність в історії Київського університету / В. Червінський, С. Червінський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-966-439-357-4
852429
  Грищенко М.М. Народна допомога школі / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1948. – 76 с. – (Бібліотека учителя)
852430
  Шокодько Г. Народна драма. Весілля
852431
  Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов"ян / М.М. Гайдай. – К., 1972. – 199с.
852432
  Єрьоміна О.Ю. Народна етимологія в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 14 п.


  У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові. Народна етимологія реалізується в синхроніїї, але може бути джерелом діахронічних змін.
852433
  Пальчевська О.С. Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
852434
  Мойсієнко А. Народна загадка в системі авторських художніх текстів


  Стаття присвячена питанням інтертекстуальності фольклорного елемента в авторському художньому тексті, зокрема особливостям функціонування народної загадки в поетичному і прозовому творі
852435
  Майсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі


  Йдеться про особливості народної загадки як текстово-дискурсивної структури.
852436
  Щербанюк О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-14-9
852437
  Горленко В.Ф. та ін. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. та ін. Горленко. – К, 1971. – 164с.
852438
  Лучик В.В. Народна і наукова етимологія топонімів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 50-58
852439
  Сорочук Л. Народна іграшка в етнічній картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-147-1
852440
  Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 615-617. – ISSN 1028-5091
852441
  Сорочук Л. Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 645-650. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиції народного виховання в українській родині. Досліджено народну іграшку як феномен народної культури, завдяки якій відбувається виховання та розвиток дитини. Відомо, що граючись дитина піз- нає навколишній світ, ...
852442
  Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
852443
  Средницька І. Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 45-49. – ISSN 1561-4999
852444
  Козловський В. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка : (на матеріалах "Студій над українськими народними піснями") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-128. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
852445
  Биконя А.Г. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 83-93. – ISBN 966-02-2984-4
852446
  Карпенко С. Народна казка як об"єкт вивчення українського казкознавства // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 18-26. – ISSN 2225-5095


  У статті поставлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки
852447
  Міщенко Григорій Народна картина - сучасність і майбутнє // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 68-70
852448
  Міщенко Г. Народна картина - традиція і сучасність // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.34-40
852449
  Сулима О.С. Народна картина "Козак Мамай": втрачена музейна цінність // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 412-416. – ISSN 2218-4805


  У статті представлена історія формування колекції народних картин типу «Козак Мамай» у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та дослідження її долі у роки Другої світової війни.
852450
  Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. / Л.С. Данченко. – К., 1969. – 142с.
852451
  Клименко О.О. Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Клименко О.О.; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
852452
  Данченко Л.С. Народна кераміка Середнього Придніпров"я. / Л.С. Данченко. – К., 1974. – 191с.
852453
  Сакович Г.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. / Г.В. Сакович. – К., 1970. – 83с.
852454
  Власова І. Народна культура в працях Відділу етнології російського народу Інституту етнології та антопології РАН 1960-2000-х років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
852455
  Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-12.
852456
   Народна культура зраненої землі : Каталог виставки. – Київ : Довіра, 1997. – 92с. – ISBN 966-507-068-1
852457
   Народна культура України і проблеми сучасної фольклористики : матеріали III наук.-освітян. конф., присвяч. 190-річчю М.О. Максимовича, (2-3 груд. 1993 р.). – Київ : ТВІМ-Інтер, 1994. – 53, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Прим. №1235206 - ксерокопія
852458
  Босик З.О. Народна культура україни як носій грецько-візантійської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-59


  У статті розкривається зміст часово-просторового походження християнства з порівнянням світогляду давніх слов’ян в контексті народної культури України як носія грецько-візантійської культури.
852459
   Народна культура України: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, Киів, 8-10 жовтня 2009 року / НАН України ; Відділення літератури, мови і мистецтвознавства ; Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. П.М. Федака ; редкол. : Наулко В.І., Павлюк С.П., Скрипник Г.А. та ін.]. – Київ : ПВП "Задруга", 2010. – 551, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-406-067-4
852460
  Магушинець І.І. Народна латинська мова: джерела іметоди дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 244-257
852461
  Аркушин Г.Л. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-235. – ISBN 978-966-600-663-2


  В монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща)
852462
  Плісецький М.М. Народна лірика / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 278 с.
852463
   Народна лірика. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 390 с. – (Бібліотека поета)
852464
   Народна лірика : українські пісні : репертуарний збірник / [упор. та вступ. слово М.П. Стельмаха]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
852465
  Лисюк Н.А. Народна літургія ("Дні та місяці українського селянина" Михайла Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 254--260. – ISBN 966-8188-10-1
852466
  Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об"єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу потенціалу слов"янської вузлової ляльки в сучасному психотерапевтичному середовищі (лялькотерапія, метод арт-терапії). Розглядається феномен етнічної ляльки як психотерапевтичного об"єкта. Показана універсальність слов"янської ...
852467
  Щербина К.М. Народна математика і школа / К.М. Щербина, 1929. – 19с.
852468
  Пузич Я. Народна медицина Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 1/84 (95). – С. 86-100
852469
  Філліпс С. Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 107-116
852470
  Радиш Я.Ф. Народна медицина Київської Русі: видатні представники / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6
852471
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Колодюк І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 362л. + Додатки.:л.167-362. – Бібліогр.:л.150-167
852472
  Колодюк Ірина Василівна Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Колодюк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
852473
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX - початок XXI ст.) / І.В. Колодюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-594-825-3
852474
  Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 229 с. – Бібліогр.: с.185-230
852475
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
852476
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
852477
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 85-90. – ISSN 2309-9356


  У статті подано історіографічний аналіз польських етнографічних досліджень народної медицини українців XIX століття. В статье представлен историографический анализ польских этнографических исследований народной медицины украинцев в XIX веке. The ...
852478
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 442-444. – ISBN 978-966-171-783-0
852479
  Євтушенко В.В. Народна медицина як складова традиційної української культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 91-97. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
852480
  Чибирак С. Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ - початок ХХІ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – C. 56-66. – ISSN 2664-4282
852481
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в дослідженнях української фольклористики першої половини ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 202-223


  У статті розглянуто основні моменти історії записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини ХІХ століття
852482
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в естетиці українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
852483
  Давидюк В. Народна міфологія українців: походження головних персонажів в світлі палеонтології // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 94-113. – ISSN 1028-5091
852484
  Гунчик І. Народна молитва як форма одночленного замовляння у фольклористичній концепції О. Потебні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 36-45
852485
  Скопненко О.І. Народна мораль та засоби її зображення в українській міфологічній прозі // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Зроблено спробу проаналізувати взаємодію української міфологічної прози із мораллю українського народу. Досліджується структура міфологічних творів з моралізаторською тематикою. Стаття побудована на фольклорних записах кінця ХІХ - початку ХХ ...
852486
  Могілей І.В. Народна музика як засіб формування національної свідомості учнів середніх класів на уроках музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 158-165. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
852487
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статика та динаміка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноевроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 256 арк. – Бібліогр.: арк. 228-256
852488
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статистика та динаміка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
852489
  Семенюк Л.С. Народна обрядова творчість Шацького поозер"я : монографія / Лариса Семенюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-115. – ISBN 978-966-600-598-7
852490
  Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 240-251. – ISBN 966-02-2984-4
852491
  Кащенюк Володимир Віталійович Народна опозиційна пісенність і літературний процес на Волині (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09, 10.01.02 / Кащенюк Володимир Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
852492
  Кащенко Володимир Віталійовичй Народна опозиційна пісенність і літературний рух на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.00, 10.01.01 / Кащенко Володимир Віталійовичй; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
852493
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР : [1939-1959. 20 рокыв возз"єднання українських земель] / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 144 с., 1 л. портр. : іл.
852494
  Харсеєва Л. Народна освіта в Путивльському повіті в ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.37-40
852495
  Кравченко А. Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст. / А. Кравченко, І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 131-148. – ISSN 2312-5993
852496
  Ігнатенко М.Г. Народна освіта і культура : населення і культура / М.Г. Ігнатенко, В.А. Бутковський, Т.Т. Морар // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 51-55. – Бібліогр.: 14 назв
852497
   Народна освіта і педагогична наука в Української РСР. 1917-1967.. – К., 1967. – 483с.
852498
   Народна освіта і педагогічна наука в Української РСР у десятій п"ятирічці. – Київ : Радянська школа, 1981. – 335 с.
852499
  Петко Л.П. Народна освіта на України напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 35-43. – (Історія ; вип. 19)
852500
   Народна освіта на Україні. – Київ, 1924. – 206с.
852501
   Народна освіта на Україні.. – К., 1924. – 206с.
852502
  Гомоннай В.В. Народна освіта Радянского Закарпаття / В.В. Гомоннай. – К.-Ужгород, 1988. – 164с.
852503
   Народна освіта Радянської України в фотоілюстраціях.. – Київ, 1960. – 398с.
852504
  Крупська Н.К. Народна освіта та демократія / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 88с.
852505
  Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240с. – ISBN 966-7526-02-X
852506
   Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Стат. збірник.. – К., 1973. – 316с.
852507
  Церковняк-Городецька Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С.175-181


  Розвідка присвячена письменнику-новатору, найяскравішій постаті національного відродження 20-х рр. Остапа Вишні. Акцентується увага на народній основі творів письменника
852508
  Ванькович Н.Т. Народна основа творів Григора Тютюнника / Н.Т. Ванькович, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 57-61. – (Філологічні науки ; вип. 8)
852509
  Денисюк В. Народна основа фразеології українських інтермедій XVII-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-179. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
852510
  Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0131-6788
852511
  Мичак Н.Г. Народна педагогіка як основа наукової педагогіки // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 6, (т. 8). – С. 131-140. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Визначну роль у справі вивчення та популяризації народної педагогіки належить видатним діячам української культури М. Драгоманову, М. Сумцову, Б. Грінченку, О. Потебні та ін.
852512
  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. / М.Г. Стельмахович. – Київ, 1985. – 312с.
852513
   Народна педагогіка: світовий досвід. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-94-9
852514
  Стоин Е Народна песнопойка / Е Стоин. – София, 1982. – 158с.
852515
  Пірус Т.П. Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 139-143. – ISBN 978-966-452-035-2
852516
  Ракітіна М.І. Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 220-226


  Статтю присвячено пісенній традиції Китаю, зокрема народним пісням юефу на різних етапах їхнього існування. Дослідницьку увагу зосереджено на їхній важливій ролі культурного надбання китайського етносу, а також на естетичній та комунікативній функціях ...
852517
  Коломієць В. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 30-37


  У статті визначається роль і місце народної пісні в житті та творчості Тараса Шевченка, починаючи з дитячих та юнацьких років поета і завершуючи останнім роком життя
852518
  Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.30-36.
852519
  Костенко В. Народна пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Х., 1928. – 50с.
852520
  Шершова Т.В. Народна пісня як зразок культурної пам"яті в контексті формування національної ідентичності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 82-86. – ISSN 2312-4679
852521
  Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка / Т.Б. Каблова, В.М. Тетеря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 149-154. – ISSN 2225-7586
852522
  Хоменко В.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянської війни. / В.Г. Хоменко. – К., 1971. – 144с.
852523
  Карацуба М.Ю. Народна поезія південних слов"ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 173-182. – ISSN 2075-437X


  Народна поезія південних слов"ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у роботі не лише в плані вивчення її жанрової природи і неповторної художньої специфіки, зокрема, у світлі наукових зацікавлень видатних науковців колишньої Югославії й України, а, ...
852524
  Пестонюк І.П. Народна поезія про захист Радянскьої Вітчизни / І.П. Пестонюк. – К, 1963. – 40с.
852525
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – 265л.
852526
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.2 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – л. – Бібліогр.:л.366-665
852527
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.153-172
852528
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
852529
  Нікіфоров В.Н. та ін. Народна революція в Китаї / В.Н. та ін. Нікіфоров. – К., 1955. – 136с.
852530
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1959. – 40с.
852531
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький, А.І. Черній. – Київ, 1969. – 81с.
852532
  Крилевець М. Народна символіка й міфологічні метаморфози в баладі Т.Г. Шевчнка "Тополя"
852533
  Сумцов М. Народна словесність / М. Сумцов. – Х., 1919. – 87с.
852534
  Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-6
852535
  Лабінський Микола Народна співачка Раїса Кириченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 195. – ISSN 0869-3595
852536
  Фіш Г.С. Народна справа / Г.С. Фіш. – К, 1949. – 170с.
852537
  Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В.П. Самойлович. – Київ, 1961. – 342 с.
852538
  Козар Л. Народна творчість в колі зацікавлень українських громадських діячів кінця ХІХ - початку ХX ст. (В. Степаненко, І. Зозуля, А. Заблоцький) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 167-176
852539
   Народна творчість про Сталінську Конституцію.. – К., 1938. – 142с.
852540
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1990. – 96 с.
852541
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1990. – 96 с.
852542
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1990. – 96 с.
852543
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1990. – 96 с.
852544
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1990. – 96 с.
852545
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1990. – 96 с.
852546
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1991. – 69 с.
852547
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1991. – 69 с.
852548
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1991. – 69 с.
852549
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1991. – 69 с.
852550
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1991. – 69 с.
852551
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1991. – 69 с.
852552
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 1. – 1992. – 69 с.
852553
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 2. – 1992. – 69 с.
852554
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 3. – 1992. – 69 с.
852555
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 4. – 1992. – 69 с.
852556
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 5/6. – 1992. – 69 с.
852557
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1993. – 69 с.
852558
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1993. – 69 с.
852559
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1993. – 69 с.
852560
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1993. – 69 с.
852561
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 1993. – 69 с.
852562
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1995
852563
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1995
852564
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4/6. – 1995
852565
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1996
852566
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1996
852567
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1996
852568
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1996
852569
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1997
852570
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1997
852571
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1997
852572
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1997
852573
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1998
852574
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2. – 1998
852575
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 3. – 1998
852576
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1998
852577
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5. – 1998
852578
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 6. – 1998
852579
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1999. – 144 с.
852580
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1999. – 144 с.
852581
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1999. – 144 с.
852582
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1999. – 148 с.
852583
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1. – 2000. – 148 с.
852584
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 2/3. – 2000. – 144 с.
852585
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 4. – 2000. – 144 с.
852586
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2000. – 140 с.
852587
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2001. – 118 с.
852588
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001. – 126 с.
852589
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2001. – 128 с.
852590
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2001. – 128 с.
852591
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2002. – 124 с.
852592
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2002. – 126 с.
852593
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2002. – 126 с.
852594
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2002. – 128 с.
852595
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2003. – 126 с.
852596
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2003. – 126 с.
852597
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2003. – 126 с.
852598
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2003. – 126 с.
852599
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2004. – 126 с.
852600
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2004. – 126 с.
852601
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2004. – 126 с.
852602
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2004. – 126 с.
852603
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2004. – 126 с.
852604
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2005. – 126 с.
852605
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2005. – 126 с.
852606
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2005. – 126 с.
852607
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2005. – 126 с.
852608
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2005. – 126 с.
852609
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2005. – 126 с.
852610
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2006. – 126 с.
852611
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2006. – 126 с.
852612
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2006. – 126 с.
852613
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Magyar neprajz- Угорська етнографія. – 2006. – 128 с.
852614
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2006. – 126 с.
852615
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Французька етнологія. – 2006. – 114 с.
852616
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – 2007. – 132 с.
852617
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2007. – 128 с.
852618
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3/4. – 2007. – 118 с.
852619
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2007. – 102 с.
852620
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2007. – 128 с.
852621
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (310). – 2008. – 138 с.
852622
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – 2008. – 108 с.
852623
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (312). – 2008. – 116 с.
852624
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Ізраїльська етнологія. – 2008. – 116 с. – резюме англ. та івріт
852625
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (314). – 2008. – 101 с.
852626
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (316). – 2008. – 136 с.
852627
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Японська етнологія. – 2009. – 94 с. – мова резюме англ. та японська
852628
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2009. – 130 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
852629
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 : Македонська фольклористика. – 2009. – 98 с. – мова резюме англ. та македонська
852630
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4/5. – 2009. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
852631
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – 2009. – 106 с. – мова резюме англ., білоруська
852632
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (323). – 2010. – 136 с. – мова резюме англ., укр., рос.
852633
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – 2010. – 100 с. – мова резюме англ., укр., рос.
852634
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
852635
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (326). – 2010. – 126 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
852636
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Турецька фольклористика. – 2010. – 104 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
852637
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (328). – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос. З 2011 р. назва "Народна творчість та етнологія"
852638
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – 2011. – 104 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852639
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – 2011. – 108 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія" Мова резюме англ., литовська
852640
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (332). – 2011. – 134 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852641
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (333) : Хорватська етнологія. – 2011. – 118 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852642
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (334). – 2011. – 130 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852643
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1(335) січень - лютий. – 2012. – 130 с. – мова резюме укр., рос.,англ. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852644
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – 2012. – 106 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852645
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (337) травень - червень. – 2012. – 126 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852646
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (338) липень - серпень. – 2012. – 148 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852647
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Етнологія США та Канади. – 2012. – 130 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852648
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (340) листопад - грудень. – 2012. – 124 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852649
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (341), січень - лютий. – 2013. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852650
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (342), березень - квітень. – 2013. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852651
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (343), травень - червень. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852652
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (344), липень - серпень. – 2013. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852653
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (345), вересень - жовтень. – 2013. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852654
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (346), листопад - грудень. – 2013. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852655
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (347), січень - лютий. – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852656
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (348), берень - квітень. – 2014. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852657
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (350), липень - серпень. – 2014. – 140, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852658
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (351), вересень - жовтень. – 2014. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852659
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (352), листопад - грудень. – 2014. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852660
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 ( 353), січень - лютий. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852661
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (354), березень - квітень. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852662
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (355), травень - червень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852663
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (356), липень - серпень. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852664
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (357), вересень - жовтень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852665
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (358), листопад - грудень. – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852666
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (359), січень - лютий. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852667
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (360), березень - квітень. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852668
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (361), травень - червень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852669
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (362), липень - серпень. – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852670
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (363), вересень - жовтень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852671
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (364), листопад - грудень. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852672
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (365), січень - лютий. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852673
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (366), березень - квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852674
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (367), травень - червень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852675
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (368), липень - серпень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852676
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (369), вересень - жовтень. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852677
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (370), листопад - грудень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852678
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (371), січень - лютий. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852679
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (372), березень - квітень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852680
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (373), травень - червень. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852681
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (374), липень - серпень. – 2018. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852682
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (375), вересень - жовтень. – 2018. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852683
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (376), листопад - грудень. – 2018. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852684
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (377), січень - лютий. – 2019. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852685
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (378), березень - квітень. – 2019. – 117, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852686
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (379), травень - червень. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852687
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (380), липень - серпень. – 2019. – 118, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852688
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 5 (381), вересень - жовтень. – 2019. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852689
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 6 (382), листопад - грудень. – 2019. – 119, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2019.06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852690
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 1 (383), січень - лютий. – 2020. – 121, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.01 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852691
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 2 (384), березень - квітень. – 2020. – 120, [2] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.02 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852692
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (385), травень - червень. – 2020. – 120, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.03 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852693
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (386), липень - вересень. – 2020. – 129, [1] с. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.04 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852694
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – 2020. – 127, [1] с. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.05-06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852695
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 1 (389), січень - березень. – 2021. – 141, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2021.01-06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
852696
   Народна творчість України : Декоративно-прикладне мистецтво: Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 90с.
852697
  Орличенко О.В. Народна творчість як засіб національної ідентичності (на матеріалі португальських казок) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 202-207


  Казки португальського народу, в яких сконцентровано багатство його етнокультурного досвіду, розглядаються як віддзеркалення відповідної мовної картини світу. Сказки португальского народа, в которых сконцентрировано богатство его этнокультурного ...
852698
  Вражиновски Т. Народна традициjа, религиjа, култура / Танас Вражиновски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 272, [ 3 ] c. – ISBN 9989-48-009-5
852699
  Павлюк С. Народна традиційність українців у Канаді // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 290-292. – ISSN 1028-5091
852700
  Варивода А.Г. Народна традиція в українському церковному гаптуванні XVII–ХVIIІ ст.: релігійний та художній аспекти // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 122-128. – ISSN 2225-7586
852701
  Скляренко О.А. Народна українська лялька як об"єкт наукових досліджень кін. XIX - поч. XXI століть // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 79-81
852702
  Гранат К.Х. Народна улюблениця : Леся Українка і Волинь / Касян Гранат ; вступ. ст. Данила Окийченка. – Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. – 48 с.
852703
  Соколова А.В. Народна філософія кохання у романі Люко Дашвар "Молоко з кров"ю" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 425-433. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
852704
  Миронова Г.М. Народна філософія та мораль засобами східнослов"янських паремій // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Предметом вивчення статті стали морально-етичні норми, вироблені й закладені попередниками в найдавнішому жанрі усної народної творчості - приказках та прислів"ях, які являють собою джерело нагромадження досвіду, що передається з покоління в покоління.
852705
  Радзієвський В.О. Народна фітокультура в ритуальності Київської Русі : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Радзієвський В.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
852706
  Троєльнікова Л.О. Народна художня творчість (фольклор) у досвіді культурологічної рефлексії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 72-75
852707
  Кдирова І.О. Народна художня творчість тюркомовних народів в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 128-131
852708
  Філіпенко А.С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 19-28. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
852709
  Ладыгіна А.Б. Народнасць савецкога мастацтва і беларуская музыка. / А.Б. Ладыгіна. – Минск, 1961. – 193с.
852710
   Народната култура в София и Софийско. – София : Университетска печатница, 1984. – 281 с.
852711
   Народната къша. Вътрешна архитектура, уредба и покъщнина.. – София, 1980. – 295с.
852712
  Николова В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на Константин Стоилов (1894-1899) / В. Николова. – София : Наука и изкуство, 1986. – 252 с.
852713
  Фиш Г.С. Народная академия / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 80с.
852714
  Придыбайло А.И. Народная армия Вьетнама / А.И. Придыбайло. – М, 1959. – 95с.
852715
  Сергийчук В.И. Народная армия на Украине в годы освободительной войны 1648-1654 (организация, вооружение, обеспечение). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 24л.
852716
  Сергийчук Владимир Иванович Народная армия Украины в годы освободительной войны (1648-1654). (Организация, вооружение, обеспечение) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 296л.
852717
  Смирнова М.М. Народная артистка РСФСР Т.П.Лебедева / М.М. Смирнова. – Томск, 1986. – 63 с.
852718
  Калитин Н.И. Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова / Н.И. Калитин. – М, 1951. – 32с.
852719
  Якубович О.В. Народная артистка СССР Вера Марецкая / О.В. Якубович. – М, 1984. – 64 с.
852720
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1950. – 32 с.
852721
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1953. – 72 с.
852722
  Оленин А. Народная артистка СССР Верико Ивлиановна Анджапаридзе / А. Оленин. – М., 1952. – 28с.
852723
  Макушенко П.И. Народная архитектура Закарпатья / П.И. Макушенко, З.А. Петрова. – Киев, 1956. – 162 с.
852724
  Захаров А.И. Народная архитектура Молдавии / А.И. Захаров. – Москва, 1960. – 95 с.
852725
  Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда XIX-XX вв. (По материалам 1938-1941 г.) / А.К. Писарчик. – Душанбе, 1974. – 140 с.
852726
  Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1959. – 99 с.
852727
  Любимова Г.Н. Народная архитектура Южного Дагестана / Г.Н. Любимова, Хан-Магомедов. – Москва, 1956. – 104 с.
852728
  Мощанская О.Л. Народная баллада Англии. (Цикл о Робине Гуде) : Автореф... канд. филол.наук: / Мощанская О.Л.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 24л.
852729
  Калайджиева К. Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия. 1878-1978 / К. Калайджиева. – София, 1978. – 45с.
852730
   Народная библиотека имени Кирилла и Мефодия. 1878-1968.. – София, 1968. – 48с.
852731
  Любенов В.И. Народная Болгария / В.И. Любенов. – М., 1968. – 124с.
852732
  Драганов Рашко Народная Болгария: 35 лет по пути социализма / Драганов Рашко. – М, 1979. – 64с.
852733
   Народная борьба за трезвость в русской жизни.. – Л., 1989. – 47с.
852734
  Сергиенко Г.Я. Народная борьба на Правобережной Украине за освобождение из-под польско-шляхетского гнета и воссоединение с Россией в конце XVII и начале XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергиенко Г.Я. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1961. – 23 с.
852735
  Андреев В.А. Народная война : из записок партизана / Андреев В. – Кишинев : Лумина, 1970. – 392 с.
852736
  Андреев В.А. Народная война : из записок партизана / В. Андреев. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1975. – 367 с. : ил.
852737
   Народная война в тылу врага. К истории партизанского движения в Калинин. обл.. – М., 1971. – 328с.
852738
  Павлов Я.С. Народная война в тылу интервентов и белогвардейцев / Я.С. Павлов. – Минск, 1983. – 431с.
852739
  Бабко Ю.В. и др. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944 / Ю.В. Бабко и др. ; В.И. Клоков. – Киев : Наукова думка
Кн. 2 : Партизанская борьба. – 1985. – 431 с.
852740
   Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944.. – Киев : Наукова думка
Кн.1 : Борьба в подполье. – 1985. – 400с.
852741
  Князьков А.С. Народная война за линией фронта. / А.С. Князьков, А.Ф. Юденко. – М., 1990. – 63с.
852742
  Волк С.С. Народная воля ( 1879 - 1882 ) / С.С. Волк. – М.-Л. : Наука, 1966. – 492с.
852743
  Климова Н.Т. Народная вышивка Горьковской области: Рассказы о нар. искусстве / Н.Т. Климова. – Горький, 1983. – 189с.
852744
  Работнова И.П. Народная вышивка РСФСР / И.П. Работнова, Н.С. Королева. – М., 1960. – 32с.
852745
  Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли / Л.Э. Калмыкова. – Ленинград, 1981. – 203с.
852746
   Народная героиня. /Сборник материалов о Зое Космодемянской/.. – М., 1943. – 63с.
852747
   Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX вв.. – М., 1976. – 369 с.
852748
  Басин Л.А. Народная Демократическая Республика Йемен / Л.А. Басин, О.Г. Герасимов. – Москва : Мысль, 1971. – 64с. – (У карты мира)
852749
  Александров И.А. Народная Демократическая Республика Йемен : (справочник) / И.А. Александров. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
852750
   Народная Демократическая Республика Йемен : онституция и законодательные акты. – М., 1985. – 462с.
852751
  Стародубцев Л.Н. Народная Демократическая Республика Йемен и ее вооруженные силы / Л.Н. Стародубцев. – М, 1978. – 104 с.
852752
  Кузнец Ю.Л. Народная Демократическая Республика Йемен: 10 лет независимости / Ю.Л. Кузнец. – М., 1977. – 64с.
852753
  Каган Л.Л. Народная демократия - государственная форма диктатуры пролетариата : Дис... канд. философ.наук: / Каган Л.Л.; Криворожск. гос. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 285л. – Бібліогр.:л.I-XIX
852754
  Соболев А.И. Народная демократия - новая форма политической организации общества. / А.И. Соболев. – Москва, 1953. – 56с.
852755
  Дудников А.В. Народная демократия - одна из форм диктатуры пролетариата / А.В. Дудников. – Ташкент, 1957. – 40с.
852756
  Николаев Ф.В. Народная демократия в Китае -- одна из форм диктатуры пролетариата / Ф.В. Николаев. – М., 1959. – 44с.
852757
  Быстжина И. Народная демократия в Чехословакии / И. Быстжина. – М, 1961. – 267с.
852758
  Константинов Федор Трофимович Народная демократия о закономерностях ее возникновения и развития в странах Европы : Автореф... доктора философ.наук: / Константинов Федор Трофимович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
852759
  Завтур А.А. Народная демократия, как форма диктатуры рабочего класса : Автореф... канд. филос.наук: / Завтур А.А.;. – М, 1954. – 17л.
852760
  Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII - начала ХХ века) / П.И. Макушенко. – Москва, 1976. – 98 с.
852761
   Народная деревянная скульптура : Каталог выставки.. – М., 1987. – 60с.
852762
  Леонова А.К. Народная деревянная скульптура Белоруссии / А.К. Леонова. – Минск, 1977. – 102с.
852763
  Чекалов А.К. Народная деревянная скульптура русского Севера / А.К. Чекалов. – М., 1974. – 191с.
852764
  Цодикович В.К. Народная деревянная скульптура Ульяновской области 17-19 вв. / В.К. Цодикович. – Ульяновск, 1988. – 82с.
852765
  Филиппова Н.Ф. Народная драма А.С. Пушкина "Борис Годунов " / Н.Ф. Филиппова. – М : Книга, 1984. – 154 с.
852766
  Румянцев П.М. Народная дружина - как оргванизовать ее работу. / П.М. Румянцев. – Москва, 1967. – 80с.
852767
  Николаева Т.В. Народная защита крепости Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах / Т.В. Николаева. – Москва, 1954. – 23 с.
852768
  Боев Н.С. Народная игра в городки / Н.С. Боев, Ю.С. Карнаухов. – М, 1952. – 32с.
852769
  Арну Артюр Народная история Парижской коммуны / Артур Арну, чл. Париж. коммуны; Полн. пер. с фр. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Тип. Монтвида], 1906. – 325 с. – Загл. ориг.: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris
852770
  Арну А. Народная история Парижской Коммуны / А. Арну. – Петроград, 1919. – 295с.
852771
   Народная картинная галерея : Кат. и словарь-справочник художников. – М., 1990. – 205с.
852772
  Данченко А.С. Народная керамика среднего Приднепровья (Историческое развитие и локальные особенности) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Данченко А.С.; АН УССР. Ин-т искусствовед. и этнографии. – Киев, 1969. – 31л.
852773
  Поликанов А.А. Народная книга / А.А. Поликанов, П.А. Мезенцев. – М, 1961. – 44 с.
852774
  Бачинский А.Д. Народная колонизация Придунайских степей в XVIII - начале XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / бачинский А.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
852775
  Баянов Б.П. Народная Корея на пути к социализму / Б.П. Баянов. – М, 1959. – 144с.
852776
  Сизиков Владимир Народная культура Иеронима Босха // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 53-62
852777
  Даркевич В.П. Народная культура средневековья. / В.П. Даркевич. – М, 1988. – 344с.
852778
   Народная культура Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1990. – 148с.
852779
  Кочерга А.И. Народная кухня / А.И. Кочерга. – 2-е изд. – К, 1994. – 420с.
852780
  Гурычева М.С. Народная латынь / М.С. Гурычева. – Москва, 1959. – 192с.
852781
  Сцяцко П.У. Народная лексіка / П.У. Сцяцко. – Мінськ, 1970. – 176с.
852782
   Народная лирика Узбекистана.. – Ташкент, 1959. – 168с.
852783
  Новикова А.М. Народная лирическая песня / А.М. Новикова. – М., 1960. – 96с.
852784
   Народная литература. – Киев : Тито-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К
Вып. 1. – 1903. – 242, IV с.
852785
   Народная литература. – Киев : Печатное дело в Киеве
Вып. 2. – 1904. – 160 с.
852786
   Народная литература. – Киев
Вып. 3. – 1906. – XIV, 234 с.
852787
  Вронская В.А. Народная любовная песня дореволюционного Урала : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вронская В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносва. – Москва, 1960. – 16 с.
852788
  Бедукидзе Л.А. Народная мебель в горных районах Восточной Грузии. (По жтногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Бедукидзе Л.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 25л.
852789
  Минько Л.И. Народная медицина Белоруссии. / Л.И. Минько. – Минск, 1969. – 108с.
852790
   Народная мексиканская поэзия.. – М., 1962. – 191с.
852791
  Молчанова Л.А. Народная метрология / Л.А. Молчанова. – Минск, 1973. – 83с.
852792
  Шашкова М.И. Народная монархия как государственное устройство (на основе сочинений И. Л. Солоневича, Ю. Ф. Самарина, Л. А. Тихомирова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 61-63
852793
  Мартьянов К.П. Народная Монголия строит социализм. / К.П. Мартьянов. – Минск, 1976. – 96с.
852794
  Овчаренко А.П. Народная мудрость / А.П. Овчаренко. – Барнеул, 1958. – 44с.
852795
  Акулов П Народная мудрость / П. Акулов. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1961. – 128 с.
852796
  Данилова В.Д. Народная мудрость о пьянстве и пьяницах : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 67-68
852797
   Народная мудрость против религии. Сказки, пословицы, поговорки.. – Ростов-на-Дону, 1961. – 136с.
852798
  Бычко А.К. Народная мудрость Руси / А.К. Бычко. – Киев, 1988. – 197с.
852799
   Народная музыка СССР и современность : сб. статей. – Л., 1982. – 182с.
852800
   Народная музыка: история и типология.. – Л., 1989. – 185с.
852801
  Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХІХ - начала ХХ в / Г.С. Маслова. – М., 1984. – 216с.
852802
  Шмелева М.Н. Народная одежда украинцев Закарпатской области. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмелева М.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – Москва, 1949. – 20 с.
852803
  Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье : предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине 1875-1905 гг. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1911. – II, IV, 116 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 7. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты преданий и рассказы на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. прим. № 37911 дарственная надпис: Шановному Миколаю Михайловичу Ткаченко на спомин выд автора прихильником Я. Новицкий 20/ X/ 1924: На тит. стр. прим. № 37910 дарственная надпис: Его сиятельству, князю Леониду Васильевичу Дануричу ...
852804
  Новиков И.А. Народная память. Повести в стихах. / И.А. Новиков. – Ленинград, 1945. – 100с.
852805
  Измайлов А.Э. Народная педагогика / А.Э. Измайлов. – М., 1991. – 252с.
852806
  Пирлиев К. Народная педагогика и современность : метод. указания / К. Пирлиев. – Ашхабад, 1983. – 69с.
852807
  Пландовский В.В. Народная перепись / Вл. Пландовский. – Санкт-Петербург : [тип. Штаба Отд. корпуса пограничной стражи], 1898. – XVI, 378, [1] с. + приложены бланки. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Источники" (с. XII-XVI)
852808
  Никольский Т.М. Народная песенность периода ВОВ в районах украинского Полесья : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Никольский Т. М.; АН БССР, ин-т искусствовед. , этнограф. и фолькл. – Минск, 1991. – 19л.
852809
  Красильников Н.В. Народная песня в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Красильников Н.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
852810
  Нестьев И.В. Народная песня как основа музыкального искусства / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1961. – 44 с.
852811
  Аляхновіч О.М. Народная песня у мастацкай самадзейнасці / О.М. Аляхновіч. – Мінськ : [б. и.], 1991. – 111 с.
852812
   Народная поезія.. – К, 1927. – 114с.
852813
   Народная Польша и ее молодежь.. – Варшава, 1951. – 178с.
852814
  Джиблазде М.Л. Народная Польша и ее угольная промышленность в мировой социалистической системе хозяйства (На прим. Европ. стран) : Автореф... канд. экон.наук: / Джиблазде М.Л.; МГИМО. – Москва, 1958. – 19л.
852815
   Народная Польша.. – Варшава, 1949. – 134с.
852816
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, духовные стихи : с введением и объяснительным словарем / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – Москва : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д. Сытина, 1894. – XXX, 306 с. – (Приходская библиотека ; [№ 57])


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
852817
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести : с очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и нотными образцами напевов народных песен / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1908. – 400, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 383-400, IV


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
852818
   Народная поэзия Азербайджана : (Сборник).. – Л., 1978. – 447с.
852819
  Захарова В.А. Народная поэзия в автобиографических произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Захарова В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 20л.
852820
  Мореева Народная поэзия в борьбе за мир / Мореева. – Москва, 1951. – 25 с.
852821
  Элиасов Л. Народная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Элиасов Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1952. – 22 с.
852822
  Петрухин А.И. Народная поэзия о патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 20с.
852823
   Народная поэзия рабочих Сибири.. – Улан-Удэ, 1974. – 260с.
852824
  Элиасов Л.Е. Народная поэзия семейских / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1969. – 175с.
852825
   Народная поэзия Таджикистана.. – Сталинабад, 1949. – 176с.
852826
  Киреева Л.С. Народная поэзия терсих казаков в ее связях с фольклором Дагестана и Чечено-Ингушетии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Киреева Л.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 16л.
852827
   Народная поэзия Узбекистана.. – Ташкент, 1951. – 496с.
852828
  Азимов Нурулло Народная поэзия Ферганской долины : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азимов Нурулло; Самаркандский гос.ун-т. – Душанбе, 1968. – 18л.
852829
  Чистов К.В. Народная поэтесса И.А.Федосова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистов К.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 13 с.
852830
   Народная проза : (Сборник). – Москва : Советская Россия, 1992. – 605 с. – (Библиотека русского фольклора ; Т. 12). – ISBN 5-268-00784-X
852831
  Лысых Л.Д. Народная просветительница В.Г. Шредерс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
852832
  Павлов В.А. Народная публицистика на Урале периода крестьянской войны 1773-1775 гг. / В.А. Павлов. – Свердловск, 1977. – 32 с.
852833
  Элиасов Л.Е. Народная революционная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1957. – 278с.
852834
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – Москва, 1950. – 140с.
852835
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – 2-е испр. и доп. – М., 1953. – 144с.
852836
  Ширендыб Б. Народная революция в Монголии и образование Монгольской Народной Республики / Б. Ширендыб. – М., 1956. – 158с.
852837
  Воронов В.С. Народная резьба / В.С. Воронов. – Москва, 1925. – 37с.
852838
  Соколов В.И. Народная резьба по дереву. / В.И. Соколов. – М., 1945. – 116с.
852839
  Шатилов А. Народная республика Албания / А. Шатилов. – М., 1954. – 110с.
852840
  Валев Э.Б. Народная республика Албания / Э.Б. Валев. – Москва : Госиздат географ. лит., 1954. – 80 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (У карты мира)
852841
   Народная Республика Албания. - Народная Республика Болгария. - Германская Демократическая Республика. (Тексты основных уголовно-правовых актов).. – М., 1956. – 119с.
852842
   Народная Республика Албания. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1953. – 47с.
852843
   Народная Республика Албания.. – М., 1961. – 160с.
852844
  Фитуни Л.Л. Народная республика Ангола / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 204с.
852845
  Селезнев Л.И. Народная Республика Бангладеш / Л.И. Селезнев. – Л, 1973. – 31с.
852846
   Народная Республика Бангладеш : Справочник. – М., 1974. – 199с.
852847
   Народная Республика Бангладеш : экономика, история, культура. – Москва, 1979. – 192с.
852848
   Народная Республика Бангладеш. Справочник.. – Москва, 1972. – 71с.
852849
  Люсов В.Н. Народная Республика Бенин / В.Н. Люсов. – Москва, 1988. – 63 с.
852850
   Народная Республика Бенин : Справочник.. – М., 1989. – 190с.
852851
  Валев Э.Б. Народная Республика Болгарии : Экономико-географический очерк / Э.Б. Валев. – Москва : Воениздат Военного Министерства Союза ССР, 1952. – 140 с., 2 л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Беседы у карты мира)
852852
  Добриянов В.С. Народная Республика Болгария - страна реального социализма / В.С. Добриянов. – Москва, 1981. – 63с.
852853
  Кордюкова А. Народная республика Болгария / А. Кордюкова, Б. Готцев. – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 87 с.


  Авт.: Готцев, Борис Тихонович
852854
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 111 с.
852855
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой, П.Г. Кынчевой и Н.В. Буссе ; ввод. статья С. Гановского. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : 1944-1947. – 1954. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
852856
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой и Н.В. Буссе и П.Г. Кынчевой и ; ввод. статья К. Лазарова. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : 1948-1952. – 1958. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
852857
  Гутнер Е.И. Народная Республика Болгария / Е.И. Гутнер, И.Н. Неманов. – Смоленск, 1960. – 27с.
852858
  Сергеев С.Д. Народная Республика Болгария / С.Д. Сергеев, А.Ф. Доброхотов. – М., 1962. – 272с.
852859
  Аперьян В.Е. Народная Республика Болгария / Аперьян В.Е. – Москва : ИМО, 1963. – 88 с.
852860
  Бернов Ю.В. Народная Республика Болгария : Справочник / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва : Политиздат, 1974. – 128с.
852861
   Народная Республика Болгария. – М., 1974. – 175с.
852862
  Чернейко Г.А. Народная Республика Болгария / Г.А. Чернейко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1979. – 120с.
852863
   Народная Республика Болгария. – М., 1983. – 332с.
852864
  Гребенников В.Н. Народная Республика Болгария : Справочник / В.Н. Гребенников, Г.А. Чернейко. – 3-е изд. доп. – Москва : Политической литературы, 1984. – 120с.
852865
   Народная Республика Болгария : Конституция и законодат. акты. (Сборник).. – Москва, 1981. – 440с.
852866
   Народная Республика Болгария : Основы гос. строя. – М., 1974. – 383с.
852867
  Сохань П.С. Народная Республика Болгария в содружестве стран социализма / П.С. Сохань. – Киев, 1984. – 288с.
852868
   Народная Республика Болгария в социалистической экономической интеграции : структурная политика.. – М., 1984. – 247с.
852869
  Инджова Ц. Народная Республика Болгария и комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов СЭВ до 2000 года / Ц. Инджова, С. Стефанов. – София, 1987. – 56с.
852870
  Левин Б.М. Народная республика Болгария на пути к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Б. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 27 с.
852871
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
852872
   Народная Республика Болгария.. – М., 1961. – 192с.
852873
  Кобелев Е.В. Народная Республика Кампучия / Е.В. Кобелев. – М., 1981. – 64с.
852874
  Люсов В.Н. Народная Республика Конга / В.Н. Люсов, Г.А. Усов. – М., 1980. – 64с.
852875
   Народная республика Конго : (Справочник). – Москва : Наука, 1977. – 295с.
852876
  Радченко Г.Ф. Народная Республика Конго = Природа. Население. Хозяйство / Г.Ф. Радченко, И.Н. Олейников. – Москва : Мысль, 1975. – 244с.
852877
  Думнов Д.И. Народная Республика Конго / Д.И. Думнов, В. Люсов. – Москва : Мысль, 1977. – 136 с.
852878
  Стекольщиков В.Я. Народная Республика Конго в борьбе за социалистическую ориентацию. / В.Я. Стекольщиков. – М., 1976. – 215с.
852879
  Сиротенко А.И. Народная республика Конго. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.03 / Сиротенко А.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
852880
   Народная республика Мозамбик : (Справочник).. – Москва : Наука, 1986. – 239с.
852881
  Цапович А.В. Народная реформация в Венгрии и ее влияние на классовую борьбу крестьянства второй половины XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Цапович А. В. ; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1984. – 22 с.
852882
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война / М.М. Смирин ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1947. – 530 с.
852883
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. / М.М. Смирин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 568с.
852884
   Народная роспись Северной Двины : (Альбом). – Москва, 1987. – 44с.
852885
   Народная Румыния сегодня. 1944-1964. Статьи. Очерки. Интервью. Стихи. Хроника.. – М., 1964. – 232с.
852886
  Селиванова С.В. Народная русская легенда: истоки и трансформации // Русский фольклор : материалы и исследования / РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург, 1999. – С. 164-175. – ISSN 0136-7447
852887
  Коринфский А. Народная Русь : сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа / Аполлон Коринфский. – Москва : Белый город, 2008. – 592с. : илл. – Текст печатается по изданию "Народная Русь" (М., 1901) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. – ISBN 978-5-7793-1450-3
852888
  Розанов И.И. Народная сказка и белорусская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанов И.И. ; АН БССР , Ин-т лит-ры. – Минск, 1965. – 19 с.
852889
  Базанов В.Г. Народная словесность Карелии / Базанов В.Г. – Петрозаводск : Госиздательство, 1947. – 279 с. – Библиогр.: с. 273-277
852890
  Добрускин М.Е. Народная социалистическая интеллигенция в советском государстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Добрускин М.Е. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Х, 1951. – 32 с.
852891
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России, 19 в. / А.И. Клибанов. – М, 1978. – 342с.
852892
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. / А.И. Клибанов. – М, 1977. – 335 с.
852893
  Васіленак С.І. Народная творчасць / С.І. Васіленак. – Мінськ, 1940. – 396с.
852894
  Насреддинов А. Народная тенденция в персидско-таджикской классической поэзии XI-XII вв. : Автореф... кандидата филол.наук: / Насреддинов А.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 27л.
852895
  Астахова Е.В. Народная украинская академия - учебно-научный комплекс непрерывного образования - результат 25-летней экспериментальной работы [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 37-61. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
852896
   Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра... : Юбилейный выпуск. – Киев, 2002. – 188с. – ISBN 966-7557-08-1
852897
   Народная устная поэзия Дона.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 434с.
852898
  Шкляр Н.Г. Народная учительница / Н.Г. Шкляр. – М., 1950. – 224с.
852899
   Народная учительница, Герой Труда В.В.Кашкадамова.. – Ульяновск, 1958. – 54с.
852900
  Скворцов Н.В. Народная учительница. / Н.В. Скворцов. – М., 1959. – 48с.
852901
  Подюков И.А. Народная фразеология / И.А. Подюков. – Пермь, 1991. – 124с.
852902
  Тарасов И.Т. Народная школа во Франции / И.Т. Тарасов. – Москва : Университетская типография, 1908. – [2], 49-58 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Имп. Лицея в память цесаревича Николая. 1907, вып. 1
852903
  Эртли Э. Народная школа и трудовое начало : Авторизованный пер. с нем. изд., издан. "Швейцарским союзом для распространения ручного труда среди детей" / Эд. Эртли. – Санкт-Петербург : Издательство газеты "Школа и жизнь", 1914. – 80, [1] с
852904
  Калачихин В.Ю. Народная электронная библиотека Library Genesis / Владимир Юрьевич Калачихин // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-44
852905
  Ерофеев Н.А. Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850гг. / Н.А. Ерофеев. – М., 1962. – 536с.
852906
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/1-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – 368с.
852907
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/2-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – С. 369-700
852908
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 1-й полутом: Животноводство. – 1910. – 356с.
852909
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 2-й полутом: Земледелие. – 1910. – 850с.
852910
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5 : Медицина. – 1910. – 404с.
852911
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. 2-й полутом : Медицина. – 1910. – С. 405-778
852912
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 1-й полутом. – 1910. – 387с.
852913
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 2-й полутом. – 1910. – С. 389-830
852914
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 10 : Народное образованиев России. – 1910. – 351с.
852915
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 7 : Языкознание и история литературы. – 1911. – 612с.
852916
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 9 : Философия и педагогика. – 1911. – 200с.
852917
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 11 : Общественно-юридический. – 1911. – 328с.
852918
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 12 : Политическая экономия. – 1911. – 407с.
852919
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 13 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 327с.
852920
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 14 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 320с.
852921
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний.. – Х.
1. – 356с.
852922
  Аджиев А.М. Народная эпическая поэзия кумыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Аджиев А.М.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 23л.
852923
  Кошіль Г. Народне будівництво Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття: польові дослідження та історіографія // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 573-577. – ISBN 978-966-171-795-3
852924
  Куцир Т.В. Народне вбрання Опілля останньої третини XIX - першої половини XX століття: класифікація та композиційні особливості декору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.06 / Куцир Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т народознавства НАН України ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
852925
  Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
852926
  Іваневич Л. Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 54-59. – ISSN 0130-6936
852927
  Пономар Л. Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 67-69. – ISSN 0130-6936
852928
  Пономар Л. Народне вбрання як феномен культури в польських дослідженнях // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 96-100. – ISSN 0130-6936
852929
  Антонів П. Народне весілля в Ославиці на Лемківщині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 98-102. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
852930
  Коцан В. Народне взуття Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 24-34. – ISSN 0130-6936
852931
  Бобровницька Н. Народне віршування: жанрова специфіка // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 51-55. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті порушено проблему специфіки народного віршування. Здійснено практичну спробу виявлення особливостей метрики, ритміки, рими та строфіки окремих жанрів народної поезії.
852932
   Народне віче Буковини 1918-1993 : Документи і матер. обл. наук.-практичн. конференції присв. 75-річчю Буковинського народ. віча. – Чернівці : Прут, 1994. – 144с. – ISBN 5-7707-6947-5
852933
  Климович А. Народне голосування свідчить: латиші не задоволені політичною елітою // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-45. – ISSN 1812--514Х
852934
  Маркін М.С. Народне господарство / М.С. Маркін. – Київ, 1967. – 31с.
852935
   Народне господарство Волинської области. Стат. збірник.. – Львів, 1965. – 236с.
852936
   Народне господарство Волинської области. Статистичний збірник.. – Львів, 1958. – 212с.
852937
   Народне господарство Житомирської области. Статистичний збірник.. – Житомир, 1957. – 150с.
852938
  Бухановский Л.Б. Народне господарство і міжнародне економічне становище України : На порозі державного будівництва;Короткі нариси / Л.Б. Бухановский. – Київ : Робітнича газета. – 46с.
852939
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1967. – 238с.
852940
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1972. – 167с.
852941
   Народне господарство Кіровоградської області. Статистичний збірник.. – Кіровоград, 1957. – 197с.
852942
  Гаврилов В. Народне господарство Лівобережжя України після звільнення від фашистських загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.134-142
852943
   Народне господарство Львівської області в 1965 році. Статистичний збірник.. – Львів, 1966. – 282с.
852944
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1960. – 162с.
852945
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1963. – 182с.
852946
   Народне господарство Полтавської області. Статистичний збірник.. – Х., 1966. – 198с.
852947
   Народне господарство Радянської України. – Київ : АН УРСР, 1945. – 220 с.
852948
   Народне господарство Ровенської області. Стат. збірник.. – Львів, 1963. – 187с.
852949
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1925. – 369с.
852950
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1926. – 308с.
852951
  Пяртлі К.П. Народне господарство України та його місце в народному господарстві СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 7-13
852952
   Народне господарство України у 1991 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1992. – 467с.
852953
   Народне господарство України у 1992 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1993. – 496с.
852954
   Народне господарство України у 1993 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1994. – 493 с.
852955
   Народне господарство Української РСР : статистичний збірник. – Київ : Держстатвидав, 1957. – 536 с.
852956
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник 1957 рік. – Київ, 1958. – 257с.
852957
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1977. – 464с.
852958
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник: До 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ : Техніка, 1982. – 384с.
852959
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1987. – 455с.
852960
   Народне господарство Української РСР в 1959 році : статистичний щорічник. – Київ : Держстатвидав, 1960. – 732 с.
852961
   Народне господарство Української РСР в 1960 році : Статистичний щорічник. – К., 1961. – 556с.
852962
   Народне господарство Української РСР в 1961 році : Статистичний щорічник. – К., 1962. – 752с.
852963
   Народне господарство Української РСР в 1962 році : Статистичний щорічник. – К., 1963. – 675с.
852964
   Народне господарство Української РСР в 1963 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1964. – 654с.
852965
   Народне господарство Української РСР в 1964 році : Стат. щорічник. – Київ, 1965. – 694с.
852966
   Народне господарство Української РСР в 1965 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1966. – 715с.
852967
   Народне господарство Української РСР в 1966 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1967. – 639с.
852968
   Народне господарство Української РСР в 1967 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1968. – 580с.
852969
   Народне господарство Української РСР в 1968 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1969. – 611с.
852970
   Народне господарство Української РСР в 1969 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1970. – 611с.
852971
   Народне господарство Української РСР в 1970 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1971. – 567с.
852972
   Народне господарство Української РСР в 1971 році : Ювілейний статистичний щорічник. – Київ, 1972. – 547с.
852973
  Валуєв В. Народне господарство Української РСР за два роки післявоєнної сталінської п"ятирічки / В. Валуєв. – Київ : Політвидав, 1948. – 27 с.
852974
   Народне господарство Української РСР у 1972 році : Стат. щорічник. – К., 1974. – 599с.
852975
   Народне господарство Української РСР у 1973 році : Статистичний щорічник. – К., 1974. – 584с.
852976
   Народне господарство Української РСР у 1974 році : Статистичний щорічник. – К., 1975. – 600с.
852977
   Народне господарство Української РСР у 1975 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1976. – 539с.
852978
   Народне господарство Української РСР у 1977 році : Статистичний щорічник. – К., 1978. – 456с.
852979
   Народне господарство Української РСР у 1978 році. Стат. щорічник.. – Київ, 1979. – 360с.
852980
   Народне господарство Української РСР у 1979 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1980. – 367с.
852981
   Народне господарство Української РСР у 1980 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1981. – 384с.
852982
   Народне господарство Української РСР у 1982 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1983. – 382с.
852983
   Народне господарство Української РСР у 1983 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1984. – 384с.
852984
   Народне господарство Української РСР у 1984 році. – Київ : Техніка, 1985. – 406с.
852985
   Народне господарство Української РСР у 1985 році. – Київ : Техніка, 1986. – 398с.
852986
   Народне господарство Української РСР у 1987 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1988. – 461с.
852987
   Народне господарство Української РСР у 1988 році. – Київ : Техніка, 1989. – 469с.
852988
   Народне господарство Української РСР у 1989 році. – Київ : Техніка, 1990. – 463с.
852989
   Народне господарство Української РСР у 1990 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1991. – 495с.
852990
   Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки (1946-1964). – К., 1965. – 192с.
852991
   Народне господарство Української РСР у семирічці : Сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1960. – 520с.
852992
   Народне господарство Української РСР... : Стат. щорічник.. – К., 1957. – 463с.
852993
   Народне господарство УРСР : : Статистичний довідник. – Київ : Политиздат, 1940. – 203 с.
852994
  Старовойтенко І.П. Народне господарство УРСР в десятій п"ятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1976. – 46с.
852995
   Народне господарство УСРР : (Статистичний довідник). – Київ : "Народне господарство та облік", 1935. – 664 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
852996
   Народне господарство Харківської області. Стат. збірник.. – Х., 1965. – 125с.
852997
   Народне господарство Черкаської області.. – Х., 1970. – 312с.
852998
   Народне господарство Чернівецької області. Стат. збірник.. – К., 1967. – 335с.
852999
  Бойчук Б.В. Народне декоративне мистецтво Покуття 19-20 століття ( Історія. Типологія. Художні особливості ) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Бойчук Б.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
853000
  Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. – К, 1979. – 144с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,