Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
852001
  Чугунов І.Я. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 42-52
852002
  Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 142-154
852003
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
852004
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
852005
  Сюндюков І. "Неканонічний" Скоропадський: звільняємося від міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 5
852006
  Бондаренко О.В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 170-182
852007
  Неживий О. "Некласне" видання творів Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 13
852008
  Коларов Г. "Неконвенциональный левый радикализм" : истоки и уроки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 66-74. – ISSN 044-748Х


  Ідеологія латиноамериканського лівого радикалізму є спадщиною Батльє-і-Ордоньєса (Batlle y Ordonez, Jose) (1856–1929), президента Уругвая
852009
  Непоп Л. "Неконструктивний" крок Будапешта / розмову вели Наталія Пушкарук та Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 5


  Посол України в Угорщині про те, чому Угорщина пообіцяла блокувати засідання Комісії Україна - НАТО.
852010
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0269-8
Т. 1 : Клуб : роман. – 1997. – 315 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
852011
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0324-4
Т. 2 : Аріагні : роман. – 1997. – 338 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
852012
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 28-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0270-1
Т. 3 : Кажан : роман. – 1997. – 422 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
852013
  Зигель Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с.
852014
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание / В.Н. Комаров. – Москва : Знание, 1972. – 46 с.
852015
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание. / В.Н. Комаров. – М., 1972. – 48с.
852016
  Метелкин Николай Неисчерпаемые клады Кесарии : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 2
852017
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – М., 1983. – 321с.
852018
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1991. – 399с.
852019
   Неисчерпаемый. – М., 1959. – 152с.
852020
  Каландадзе А. Неишневская клятва : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 565 с.
852021
  Мельничук Юрій Неіграшкові ляльки : Всім сувенірам-сувенір / Мельничук Юрій, Міщенко Катерина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111 : Фото
852022
   Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого / В.В. Біла, В.М. Тишкевич, Н.П. Бондаренко, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 77-80. – ISSN 2226-1230
852023
  Оганесян С.А. Нейдействительность сделок по статьям 32 и 33 гражданского кодекса : Автореф... канд. юр.наук: / Оганесян С.А.; МВО СССР,Ер.ГУ. – Ереван, 1955. – 22л.
852024
  Гончар Б.М. Нейїський мирний договір 1919 // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 311
852025
  Левінець Р.П. Нейкірх Іван Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 261. – ISBN 96966-8060-04-0
852026
   Нейкірх Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 364. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
852027
   Нейкірх Іван Якович (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 192. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
852028
  Шатров С.М. Нейлоновая шубка. / С.М. Шатров. – М., 1962. – 180с.
852029
  Блажкова Я. Нейлоновий місяць : повість / Я. Блажкова. – Пер. з слов. В. Пасічна. – Київ : Молодь, 1968. – 114 с.
852030
   Нейлоновые куртки / С Бондарчик, С, , . – М, 1975. – 255с.
852031
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – Москва, 1960. – 374 с.
852032
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – К., 1994. – 361с.
852033
  Гайна Г.А. Нейлоровська експертна система для оцінки якості складних об"єктів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 155-156
852034
  Смирнов І.Г. Неймінг в туризмі: український та світовий досвід / І.Г. Смирнов, Б Т. Гнатів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 165-173
852035
  Бех А. Неймінг як важливий елемент системи просування продукції // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 146-149
852036
  Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
852037
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
852038
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
852039
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
852040
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
852041
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
852042
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 2519-4429
852043
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 17


  Про книгу "Замість щоденника".
852044
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
852045
  Малик Г. Неймовірні історії : вибране / Галина Малик. – Ужгород : Карпати, 2011. – 465, [1] с. : фотоіл. – Справжнє ім"я автора: Курій Галина Миколаївна. – ISBN 978-966-671-308-0
852046
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
852047
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
852048
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
852049
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
852050
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
852051
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
852052
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
852053
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
852054
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
852055
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
852056
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
852057
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
852058
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – М, 1965. – 235с.
852059
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
852060
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – Москва, 1965. – 259с.
852061
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – М, 1960. – 344с.
852062
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
852063
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
852064
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
852065
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
852066
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
852067
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
852068
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
852069
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
852070
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
852071
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
852072
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
852073
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
852074
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
852075
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
852076
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
852077
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев. – М., 1991. – 199с.
852078
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
852079
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
852080
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
852081
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
852082
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
852083
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
852084
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
852085
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
852086
  Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 85-95. – Библиогр.: с. 94-95. – ISSN 2410-1249
852087
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
852088
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
852089
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
852090
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе, 1987. – 97с.
852091
  Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки : монографія / П.І. Янчук. – Київ : [б. в.], 2014. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-302. – ISBN 978-617-7185-04-7


  У пр. № 1722490 напис: Моєму дорогому другу Валентину Володимировичу на знак глибокої поваги і з вдячністю за щиру дружбу і взаєморозуміння, співпрацю та на добру згадку від автора. Підпис, м. Київ, 2018 р.
852092
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
852093
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
852094
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
852095
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
852096
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
852097
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
852098
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
852099
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
852100
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
852101
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
852102
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Л., 1964. – 212с.
852103
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
852104
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
852105
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
852106
  Федорчук С. Нейродинамічні властивості та психологічні характеристики спортсменок високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування / С. Федорчук, О. Лисенко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було порівняння нейродинамічних і індивідуально-типологічних властивостей темпераменту у спортсменок високого класу з різним стажем спортивного тренування, що спеціалізувалися у веслуванні на байдарках і каное. Для визначення ...
852107
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
852108
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
852109
  Федорчук С. Нейродинамічніі психологічні властивості спортсменів-велосипедистів з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт / С. Федорчук, О. Лисенко, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення нейродинамічних і психологічних властивостей у спортсменів високого класу у зв"язку з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт. Для визначення нейродинамічних властивостей спортсменів використовували ...
852110
  Наумік-Гладка Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності / Наумік-Гладка, К.М. Вовк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
852111
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
852112
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
852113
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
852114
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
852115
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – М., 1991. – 63с.
852116
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
852117
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
852118
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
852119
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
852120
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
852121
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
852122
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
852123
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
852124
  Засєкін С. Нейролінгвістика сьогодення: теорія і практика // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 257-259. – ISBN 978-966-553-924-7


  "Нейролінгвістика як наукова дисципліна виникла в руслі натуралістичного (біологічного) мовознавства на стику нейрофізіології та психолінгвістики. Вона вивчає систему мови у співвідношенні з мозковим субстратом мовної поведінки. Нейронаука намагається ...
852125
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
852126
  Палихата Е.Я. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 109-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
852127
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
852128
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
852129
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
852130
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
852131
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
852132
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
852133
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
852134
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
852135
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
852136
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
852137
   Нейромережеве оцінювання параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянками запису сейсмічного сигналу / М.А. Лазаренко, О.О. Герасименко, Н.М. Остапчук, Н.А. Шипко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 200-214 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISSN 0203-3100
852138
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
852139
  Нікітчук В.О. Нейромережеве розпізнавання символів з використанням ознак лінійних сенсорів / В.О. Нікітчук, О.К. Колесницький // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 200-201
852140
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
852141
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
852142
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
852143
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
852144
  Ткаченко М.В. Нейромережеві методи розпізнавання зображень // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 44-45
852145
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
852146
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
852147
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
852148
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
852149
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
852150
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
852151
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
852152
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
852153
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
852154
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
852155
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
852156
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
852157
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
852158
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
852159
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
852160
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
852161
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
852162
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
852163
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
852164
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
852165
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
852166
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
852167
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
852168
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
852169
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
852170
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1988. – 84с.
852171
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
852172
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
852173
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
852174
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
852175
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
852176
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
852177
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
852178
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
852179
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... докт техн.наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна; Ін-т кібернетики ім В.Глушкова. – К, 1994. – 33л.
852180
  Буц М. Нейронні мережі в дослідженнях академіка В.І. Скока // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISSN 2518-7732
852181
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
852182
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
852183
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
852184
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
852185
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
852186
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений : учеб. пособие для студентов каф. психофизиологии психол. фак. / Г.Г. Аракелов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 112 с. : рис. – Библиогр.: с. 110
852187
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
852188
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
852189
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
852190
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
852191
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
852192
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
852193
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва, 1978. – 258с.
852194
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
852195
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
852196
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
852197
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
852198
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
852199
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
852200
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
852201
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
852202
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
852203
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
852204
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
852205
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
852206
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
852207
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
852208
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
852209
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
852210
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
852211
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
852212
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
852213
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
852214
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
852215
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
852216
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
852217
   Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами / С. Максименко, Б. Ткач, Л. Литвинчук, Л. Онуфрієва // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 246-264. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
852218
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
852219
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – Москва, 1985. – 328с.
852220
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
852221
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
852222
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
852223
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
852224
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
852225
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
852226
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
852227
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
852228
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
852229
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
852230
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
852231
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
852232
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
852233
  Наумік-Гладка Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
852234
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
852235
  Сурков Д.М. Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Сурков Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпрпетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
852236
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Л, 1989. – 143с.
852237
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
852238
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
852239
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград, 1967. – 368с.
852240
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
852241
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
852242
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
852243
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
852244
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
852245
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
852246
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
852247
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
852248
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
852249
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
852250
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
852251
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
852252
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
852253
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. / Г.А. Бузников. – Москва, 1987. – с.
852254
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
852255
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
852256
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
852257
  Аничков С.В. Нейрофармакология : руководство / С.В. Аничков ; АМН СССР. – Ленинград : Медицина ; Ленинградское отделение, 1982. – 384 с.
852258
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград, 1981. – 160с.
852259
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
852260
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
852261
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
852262
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
852263
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
852264
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – М., 1983. – 175с.
852265
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
852266
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
852267
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – М., 1979. – 165с.
852268
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
852269
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
852270
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
852271
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
852272
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
852273
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
852274
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
852275
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
852276
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
852277
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
852278
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
852279
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
852280
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград, 1978. – 190с.
852281
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
852282
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
852283
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации / А.С. Батуев. – Л, 1984. – 214с.
852284
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
852285
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Л., 1986. – 171с.
852286
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев, 1985. – 240с.
852287
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
852288
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
852289
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
852290
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
852291
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
852292
   Нейрофізіологічні механізми реалізації асоціативної пам"яті у ветеранів АТО/ООС, які зазнали черепно-мозкової травми / С. Корж, Н. Філімонова, М. Макарчук, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-35. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Тестування стану асоціативної пам"яті методом парних асоціацій виявило значуще зниження ефективності асоціативного запам"ятовування у ветеранів Антитерористичної операції (АТО) / операції Об"єднаних сил (ООС) із черепно-мозковими травмами, про що ...
852293
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
852294
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
852295
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
852296
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
852297
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
852298
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
852299
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
852300
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
852301
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
852302
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман. – Киев, 1989. – 150с.
852303
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
852304
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
852305
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
852306
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
852307
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404с.
852308
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
852309
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
852310
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Л, 1988. – 135с.
852311
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
852312
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
852313
  Педаченко Є.Г. Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)


  До 25-річчя Національної Академії медичних наук України.
852314
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев, 1983. – 174с.
852315
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
852316
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159с. – ISBN 5-02-129575-2
852317
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
852318
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
852319
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
852320
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
852321
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
852322
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
852323
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
852324
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
852325
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
852326
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
852327
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
852328
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
852329
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
852330
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
852331
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
852332
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
852333
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
852334
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
852335
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
852336
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
852337
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
852338
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
852339
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
852340
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
852341
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
852342
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
852343
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
852344
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
852345
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
852346
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
852347
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
852348
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
852349
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
852350
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
852351
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
852352
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
852353
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
852354
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
852355
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
852356
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
852357
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1974. – 239с.
852358
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
852359
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
852360
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
852361
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
852362
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
852363
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
852364
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – Москва, 1979. – 543с.
852365
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
852366
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
852367
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
852368
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
852369
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – М, 1975. – 64с.
852370
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
852371
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
852372
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
852373
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
852374
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
852375
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
852376
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
852377
  Аллен Д.С. Нейтрино : Пер.с англ. / Джеймс Аллен ; пер. с англ. В.Н. Андреева и А.В. Давыдова ; под ред. и с доп. В.В. Владимирского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Проблемы физики)
852378
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
852379
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
852380
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
852381
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
852382
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
852383
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
852384
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
852385
  Афанасьев Г.Н. Нейтрон-протонные корреляции и коллективные движения в ядрах. 4-5115 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Афанасьев Г.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
852386
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
852387
  Бак М. Нейтрон / М. Бак. – М, 1960. – 82с.
852388
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
852389
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
852390
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
852391
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
852392
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : монографія / Л.А. Булавін, О.А. Кизима, А.В. Носовський ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, 2019. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8922-2
852393
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
852394
   Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання / М.Л. Карпець, Т.В. Тропін, Л.А. Булавін, Ю.В. Шмельцер // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 4. – С. 376-382. – ISSN 1818-331Х
852395
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
852396
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
852397
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
852398
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
852399
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
852400
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
852401
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
852402
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
852403
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц; Пер. с англ. И.Л.Чихладзе; Под ред. Л.А. Микаэляна. – Москва, 1968. – 456с. – ISBN 5-03-001121-8
852404
   Нейтронная физика : Материалы 3 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 9-13 июня 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 284с.
852405
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
852406
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
852407
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
852408
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
852409
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
852410
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
852411
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
852412
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
852413
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
852414
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
852415
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
852416
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
852417
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
852418
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
852419
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
852420
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
852421
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
852422
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
852423
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
852424
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
852425
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
852426
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
852427
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
852428
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
852429
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
852430
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
852431
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
852432
  Ваганов П.А. Нейтронно-активационное исследование геохимических ассоциаций редких элементов / П.А. Ваганов. – Москва, 1981. – 112с.
852433
  Рыбнов В.В. Нейтронно-активационное определение некоторых микропримесей в осмии, палладии и платине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбнов В.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 19л.
852434
  Мирзаев М.Р. Нейтронно-активационные методы исследования природных алмазов и каменных метеоритов : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Мирзаев М.Р.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по физике Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
852435
  Рамазанов Р.Ш. Нейтронно-активационные методы определения сопутствующих элементов дв рудах золотоносного месторождения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Рамазанов Р.Ш.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
852436
   Нейтронно-активационный анализ. – Ташкент, 1971. – 192с.
852437
  Зайцев Е.И. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы / Е.И. Зайцев. – М., 1978. – 102с.
852438
   Нейтронно-активационный анализ и его применение в народном хозяйстве. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 2. – 1987. – 105, [2] с.
852439
  Миранский И.А. Нейтронно-активационный метод определения золота в рудах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Миранский И.А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
852440
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику досліджень речових доказів за допомогою нейтронно-активаційного аналізу. Проведено дві серії вимірів гама-спектрів на спектрометрі. The article deals with research methods of material evidence using neutron activation analysis. We ...
852441
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: можливості застосування в наукових криміналістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – Бібліогр.: С. 51, Літ.:8 назв. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються фізичні основи нейтронно-активаційного аналізу, можливості його застосування для визначення слідів елементів при дослідженні речових доказів, для вирішення завдань ідентифікації, охорони навколишнього середовища, у судовій токсикології, ...
852442
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: фізичні основи та можливості застосування при дослідженні окремих видів речових доказів // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 202-207. – (Юридичні науки ; № 1)
852443
  Козачок И.А. Нейтронно-замедляющие характеристики пород-коллекторов на больших глубинах / И.А. Козачок. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
852444
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
852445
   Нейтронно-радиационный анализ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 65 с.
852446
  Зайнабидинов С.З. Нейтронно-трансмутационное легирование кремния / С.З. Зайнабидинов, Э.Э. Рубинова. – Ташкент, 1983. – 93 с.
852447
  Майоров Л.В. Нейтронно-физические константы в расчетах реакторов на тепловых нейтронах / Л.В. Майоров, М.С. Юдкевич. – М, 1988. – 136с.
852448
   Нейтронно-энергетические проблемы термоядерных установок. – М., 1989. – 245с.
852449
  Гильберт Э.Н. Нейтронноактивационное определение микропримесей в метилтрихлорсилне и арсениде галлия с экстрационным разделением элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильберт Э.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 23л.
852450
  Пинаев В.С. Нейтронное излучение энергии при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинаев В.С.;, 1964. – 10л.
852451
  Максимов М.Т. Нейтронное оружие и защита от него / М.Т. Максимов. – Москва : ДОССАФ, 1989. – 55с. : ил.
852452
  Мухина Ю.К. Нейтронное строение и синапсоарзитектоника ядер миндалевидного комплекса хищных. : Автореф... Канд.биол.наук: 011 / Мухина Ю.К.; АН СССР.Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М, 1973. – 24л.
852453
   Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. – Москва, 1982. – 264 с.
852454
  Попов А.Б. Нейтронноспектрометрические исследования изотопов редкоземельных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.Б.; ОИЯИ. Лаборатория нейтронной физики.. – Дубна, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
852455
  Саламатин И.М. Нейтронноспектроскопические исследования ядер в области массовых чисел 70-:90. 3-4964 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Саламатин И.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
852456
  Шакура Н.И. Нейтронные звезды и "черные дыры" в двойных звездных системах / Н.И. Шакура. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
852457
  Дайсон Ф. Нейтронные звезды и пульсары : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Хаар Д. тер. – Москва : Мир, 1973. – 192 с.
852458
  Ярицына И.А. и др. Нейтронные измерения / И.А. и др. Ярицына. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 200с.
852459
  Дмитриев А.Б. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники / А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 94 с.
852460
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкостей / Л.А. Булавин. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 27 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852461
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования концентрации СН в бинарном растворе СО-СН / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Материалы Всесоюзной конференции "Термодинамика необратимых процессов и их применение", 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852462
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования критических явлений в жидкостях. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852463
  Юз Д. Нейтронные исследования на ядерных котлах : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 480 с.
852464
   Нейтронные исследования пропускания этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, А.Н. Майстренко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Укр. физ. журн., 1978. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852465
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.16 / Булавин Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 360л. – Бібліогр.:л.280-360
852466
  Слисенко В.И. Нейтронные исследования редкоземельных интерметаллических соединений гразеодима и лантана с алюминием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Слисенко В.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1988. – 12л.
852467
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физической химии, 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852468
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов. / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физ. хим., 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852469
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования теплофизических свойств жидкостей. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
852470
   Нейтронные исследования феррожидкостей / М.В. Авдеев, В.И. Петренко, А.В. Феоктистов, И.В. Гапон, В.Л. Аксенов, Л. Векаш, П. Копчанский
852471
  Щепкин Ю.Г. Нейтронные исследования ядер в области минимума о -- силовой функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Щепкин Ю.Г.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 20л.
852472
  Бак М.А. Нейтронные источники / М.А. Бак, Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1969. – 168 с.
852473
  Жумаев Н. Нейтронные методы исследования распределения бора в полупроводниковых материалах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.16 / Жумаев Н.; АН Уз.ССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 17л.
852474
   Нейтронные методы каротажа на ртутных месторождениях. – Л., 1983. – 95с.
852475
  Карташев Е.Р. Нейтронные методы непрерывного анализа состава вещества / Е.Р. Карташев, А.С. Штань. – Москва : Атомиздат, 1978. – 158 с.
852476
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
852477
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1973. – 56 с. : табл. – . – Библиогр. в конце каждого раздела
852478
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
852479
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 40 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
852480
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1974. – 68 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
852481
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1974. – 40 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
852482
  Столярова Е.Л. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах / Е.Л. Столярова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
852483
   Нейтронные стандарты. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 60 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр. в конце каждого раздела
852484
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.2. – 1973. – 76 с.
852485
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.3. – 1974. – 47 с.
852486
   Нейтронные стандарты : [информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1974. – 36 с.
852487
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
852488
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 220с.
852489
  Юз Д. Нейтронные эффективные сечения : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 260с.
852490
  Гольдсмит Г. Нейтронные эффективные сечения элементов / Г. Гольдсмит. – Москва, 1948. – 127 с.
852491
   Нейтронные эффективные сечения элементов. – Москва, 1951. – 176 с.
852492
  Мосулишвили Л.М. Нейтронный активационный анализ следовых количеств металлов и его применение в биологии и медицине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мосулишвили Л.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
852493
  Зверев Б.П. Нейтронный метод определения микроколичеств бора в чисом кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев Б.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л.
852494
  Мамдух Адиб Нейтронный прерыватель с двумя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в магнитном поле. Измерение спектра тяжеловодного реактора ИТЭФ и полного нейтр. сечения радия-226 в области энергий до 3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мамдух Адиб; МГУ. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 26л.
852495
  Пекарский Г.Ш. Нейтронный радиометрический контроль материалов и изделий / Г.Ш. Пекарский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119 с.
852496
  Калинин А.И. Нейтроноактивационное определение микропримесей в кремнии и его соединениях с применением ионообменной хроматографии : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинин А.И.; АН СССР. Ин-т химии силикатов им. И.В.Гребенщикова. – Л., 1965. – 13л.
852497
  Киселев С.В. Нейтронографическое исследование атомного и магнитного упорядочения в соединениях со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Киселев С.В.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л.
852498
  Колонцов В.Ю. Нейтронографическое исследование атомноструктурного механизма старения сплавов железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Колонцов В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
852499
  Файзуллаев Ф. Нейтронографическое исследование карбидов, карбонитридов и карбогидридов ванадия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Файзуллаев Ф.; АН УзССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 16л.
852500
  Архипов В.Е. Нейтронографическое исследование магнитной структуры железо-никелевых сплавов. : Автореф... наук: 04.07 / Архипов В.Е.; Уральск. гос. унив. им.А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.13-14
852501
  Кучин В.М. Нейтронографическое исследование магнитной структуры некоторых переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кучин В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 20л.
852502
  Эм В.Т. Нейтронографическое исследование некоторых карбидов, карбонитридов и карбогидридов титана и циркония. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эм В.Т.; АН Узбек.ССР.Объед.учен.совет.по физ.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 20л.
852503
  Петрунин В.Ф. Нейтронографическое исследование распада и упорядочения в системах Nb-D и TA-D : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 43 / Петрунин В.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
852504
  Нечай Е.Ф. Нейтронографическое исследование распределения катионов в магний -- цинковых ферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечай Е. Ф.; АН БССР, Уч. сов по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 17л.
852505
  Нозик Ю.З. Нейтронографическое исследование системы марганцевых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозик Ю.З.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1962. – 14л.
852506
  Говор Г.А. Нейтронографическое исследование фазовых превращений в соединениях MnAs, MnSb, MnBi и MnTe : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Говор Г.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 17л.
852507
  Кузьминов Ю.С. Нейтронографическое исследование ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьминов Ю.С. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
852508
  Изюмов Ю.А. Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1981. – Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – С. 1-311
852509
   Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС,, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
852510
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 427 с.
852511
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва, 1971
852512
  Ямпольский П.А. Нейтроны атомного взрыва / П.А. Ямпольский. – Москва, 1961. – 132 с.
852513
  Исаев Б.М. Нейтроны в радиобиологическом эксперименте / Б.М. Исаев, Ю.И. Брегадзе. – Москва, 1967. – 292с.
852514
  Драпчинский Л.В. Нейтроны и y-кванты тройного деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Драпчинский Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
852515
  Ваганов П.А. Нейтроны и криминалистика / П.А. Ваганов. – Ленинград, 1981. – 192с.
852516
  Нозик Ю.З. Нейтроны и кристаллы / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
852517
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – 1979. – 344с.
852518
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – 1981. – 311с. – Библиогр.: с. 297-304 (224 назв.)
852519
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – 1983. – 328с. – Библиогр.: с. 315-325 (370 назв.)
852520
  Граевский А.П. Нейтроны тройного деления 252 ef : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Граевский А. П.; АН СССР, Лен. ин-т ядерн. физики. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
852521
  Бережная Н.М. Нейтрофилы и иммунологический гомеостаз / Н.М. Бережная. – К, 1988. – 187с.
852522
  Іванов М. Некалендарний поет Василь Симоненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 5, 12
852523
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
852524
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-28. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
852525
  Вишневська І. Неканонічна стратегія : Частина 3. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – (Історичні науки)
852526
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития / Т.А. Якимова. – М, 1964. – 32с.
852527
  Волянский В.Ф. Некапиталистический путь развития / В.Ф. Волянский. – Москва, 1983. – 129с.
852528
  Караханов М.К. Некапиталистический путь развития / М.К. Караханов. – Ташкент, 1983. – 238с.
852529
  Проничев И.К. Некапиталистический путь развития и его место в историческом процессе. : Автореф... канд. экон.наук: 605 / Проничев И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
852530
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Дис... канд. экон.наук: / Иванкив М.Г.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 192, XXIIл. – Бібліогр.:л.I-XXII
852531
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Иванкив М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 19 с.
852532
   Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной Республики. – М., 1971. – 304с.
852533
  Караханова М. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения (Соц.-экон. анализ опыта республик Средней Азии в решении проблем народонаселения) : Автореф... докт. экон.наук: / Караханова М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1979. – 58л.
852534
  Давранов А.И. Некапиталистический путь развития и Узбекское советское социалистическое государство / А.И. Давранов. – Ташкент, 1965. – 80с.
852535
  Мамедов Д. Некапиталистический путь развития как формационный процесс / Д. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 114с.
852536
  Бе Вьет Данг Некапиталистический путь развития малых народов Северного Вьетнама : Автореф... канд. ист.наук: / Бе Вьет Данг; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра этнографии. – М., 1964. – 15л.
852537
  Крянева О.А. Некапиталистический путь развития молодых национальных государств / О.А. Крянева. – Л., 1974. – 26с.
852538
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран / Т.А. Якимова. – М, 1968. – 100с.
852539
   Некапиталистический путь развития стран Африки. – Москва, 1967. – 39с.
852540
  Попкова В.П. Некапиталистический путь развития. / В.П. Попкова, Г.В. Устинова. – Одесса, 1969. – 12с.
852541
  Андреев И.Л. Некапиталистический путь развития. (Опыт филос.-социол. анализа) / Андреев И.Л. ; под ред. Р.А. Ульяновского. – Москва : Политиздат, 1974. – 192 с. – (Актуальные проблемы ист. материализма)
852542
  Иванов А.А. Некапиталистический путь развития. Методические указания к материалам спецкурса. / А.А. Иванов, Ю.В. Ирхин. – М., 1977. – 46с.
852543
   Некапиталистический путь развития: теория, практика, критика немарксистских концепций. – М., 1987. – 314с.
852544
  Ирхин Ю.В. Некапиталистическое развитие / Ю.В. Ирхин, В.Е. Сауляк. – Москва, 1988. – 109с.
852545
  Вейнгольд Ю.Ю. Некапиталистическое развитие и социальная воля / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1970
852546
  Вайндорф М.С. Некапиталистическое развитие к социализму -- путь ускоренного общественного прогресса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Вайндорф М.С.; Ан СССР. – М, 1964. – 18л.
852547
  Климко Г.Н. Некапіталістичний шлях розвитку країн, які визволяються від колоніального гніту / Г.Н. Климко. – Київ, 1970. – 204с.
852548
  Соляников В.М. Некаталитическое и катализированное ионами окисление изопропиленового спирта кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Соляников В.М.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 24л.
852549
  Цікоцкі М.Я. Некаторыя выпадкі стылістычнага выкарыстання сінтаксічных сродкау беларускай мовы. / М.Я. Цікоцкі. – Мінськ, 1958. – 79с.
852550
  Кириллова Е.Н. Неквалифицированный труд в мануфактурную эпоху // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе введенных К. Марксом понятий "частичного" и "совокупного" рабочего и в сопоставлении со средневековым ремеслом рассмотрено изменение роли и значения неквалифицированного труда в мануфактурную эпоху.
852551
  Тонг Д. Неквантовый квант // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 38-42. – ISSN 0208-0621


  Физики занимающиеся квантовой теорией, часто рассматривают мир на атомном и субатомном уровне как состоящий из точечных объектов. Однако более пристальный взгляд на законы природы дает основание пологать, что на самом деле физический мир - в большей ...
852552
  Личковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі XX - поч. XXI століть : монографія / Володимир Личковах ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-452-067-3
852553
  Титаренко В.А. Некласична історико-філософська теорія: сучасний стан та дослідницькі перспективи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 188-189
852554
  Шенгерій Л.М. Некласична логіка в контексті некласичної раціональності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 136-145. – ISSN 2075-1443
852555
  Безп"ятчук Ж. Некласична людина : п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-51. – ISSN 0130-321Х
852556
  Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми некласичної раціональності. Автор підкреслює необхідність побудови нового ідеалу раціональності для сучасної науки.
852557
  Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Автор статті стверджує, що в процесі деконструкції класичної філософської парадигми формувались різні дискурси некласичних методологій навколо ядра з антропологічним топосом. Доведено, що попри різні і навіть суперечливі підходи в процесі ...
852558
  Мельник А.І. Некласичне бачення історії: альтернативи філософсько-історичного пізнання / А.І. Мельник, О.Є. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 17-29
852559
  Костєв В.М. Некласичне євразійство на порозі нового тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
852560
  Мелков Ю.О. Некласичне розуміння факту в науці та філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розглядаються проблеми філософського вивчення феномена фактичного знання у ХХ ст. Досліджується взаємодія та взаємовплив наукового факту і наукової теорії. Особлива увага приділяється вивченню аксіологічного виміру факту.
852561
  Партико З.В. Некласичні види композиції повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
852562
  Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів / М.Г. Тур. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 395, [1] c. – Бібліогр.: с. 375-394 та в прим. – ISBN 966-8210-45-X


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою і вдячністю. Підпис. 26.02.07 р.
852563
  Тур М. Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 138-155
852564
   Неклассическая логика. – М., 1970. – 384с.
852565
  Демуцкий В.П. Неклассическая магнитная гидродинамика / В.П. Демуцкий, Р.В. Половин. – Х., 1992. – 76 с.
852566
  Евлампиев И.И. Неклассическая метафизика или конец метафизики? Европейская философия на распутье // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С159-171. – ISSN 0042-8744
852567
  Гуляев В.И. Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач / В.И. Гуляев. – Львов, 1978. – 190 с.
852568
  Джунь И.В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И.В. Джунь. – Ровно : Эстеро, 2014. – 167, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-7359-76-8
852569
   Неклассическая философия права: вопросы и ответы : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")


  Содержание: Концепция правовой реальности / С.И. Максимов. Основания права / Ю.Е. Пермяков. Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков. Темпоральная онтология права / А. В. Стовба. Диалогическая концепция права / ...
852570
   Неклассические дифференциальные уравнения в частных производных. – Новосибирск, 1988. – 194с.
852571
  Атаманов Э.Р. Неклассические задачи для псевдопараболитических уравнений / Э.Р. Атаманов, М.Ш. Мамаюсупов. – Фрунзе, 1990. – 100 с.
852572
   Неклассические задачи математической физики. – Ташкент, 1985. – 234с.
852573
  Пухначев В.В. Неклассические задачи теории пограничного слова : Учеб. пособ. / В.В. Пухначев. – Новосибирск, 1979. – 74 с.
852574
   Неклассические задачи уравнений математической физики. – Новосибирск, 1982. – 188 с.
852575
  Бархаш В.А. Неклассические карбокатионы / В.А. Бархаш. – Новосибирск, 1984. – 296с.
852576
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
852577
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ. – К., 1988. – 15л.
852578
   Неклассические логики. – М., 1985. – 127с.
852579
   Неклассические методы в геофизике. – Новосибирск, 1977. – 164с.
852580
  Рвачев В.Л. Неклассические методы теории приближений в краевых задачах / В.Л. Рвачев, В.А. Рвачев. – Киев, 1979. – 196с.
852581
  Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-21. – ISSN 0042-8744
852582
   Неклассические проблемы механики композиционных материалов и конструкций из них. – К., 1984. – 90с.
852583
  Каминский А.А. Неклассические проблемы механики разрушения / А.А. Каминский. – Киев : Наукова думка
1. – 1990. – 309 с.
852584
  Ворович И.И. Неклассические смешанные задачи теории упругости. / И.И. Ворович. – Москва, 1974. – 455с.
852585
  Минкин В.И. Неклассические структуры органических соединений. / В.И. Минкин, Р.М. Миняев; Клецкий М.Е. – Ростов-на-Дону, 1985. – 164с.
852586
   Неклассические уравнения и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1990. – 260 с.
852587
   Неклассические уравнения математической физики. – Новосибирск, 1986. – 223 с.
852588
   Неклассические уравнения математической физики и задачи теории ветвления. – Ташкент, 1988. – 192 с.
852589
  Кузьмин А.Г. Неклассические уравнения смешанного типа и их приложения к газодинамике / А.Г. Кузьмин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 208 с.
852590
   Неклассические уравненияя и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1983. – 156 с.
852591
  Якубович М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2012. – № 6, январь 2012 г. (1433/1434). – С. 34-36
852592
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – Кишинев, 1985. – 198с.
852593
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – 2-е изд. с изменен. – Кишинев, 1988. – 216с.
852594
  Короткий В.А. Неклюдов Микола Андріанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 223. – ISBN 966-06-0393-2
852595
   Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу : Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" (Оптичні методи аналізу) для студ. 4 курсу хім. фак-ту спеціалізацій - Аналітична хімія і Хімічний контроль навколишнього серед. – Київ, 2003. – 60с.
852596
  Мурза Леонид Петрович Некогерентное различие шумоподобных векторных сигналов и оценка их поляризационных параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мурза Леонид Петрович; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
852597
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Москва : Мир, 1965. – 208с.
852598
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Апатиты, 1980. – 167 с.
852599
   Некогерентное рассеяние радиоволн в высокоширотной ионосфере. – Апатиты, 1989. – 182 с.
852600
  Чухим Наталия Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Чухим Наталия Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.122-143
852601
  Чухим Наталья Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Чухим Наталья Дмитриевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
852602
  Насонова Т.І. Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 8-18
852603
  Березовский Ц. Некоготые проблемы территориального верховенства / Ц. Березовский. – М, 1961. – 203с.
852604
  Арсений Некоего митрополита Ефесского XIII века, неизданное доселе произведение / Архимандрит Арсений. – Москва : тип. А.И. Снегиревой, 1893. – [2], 90 с. – Из книг "Чтения в Общ. люб. духов. просвещения". 1892 г.. - Текст парал. на рус. и греч. яз.
852605
   Некои аспекти од развоjот на македонската економиjа во услови на транзициjа. – Скопjе : Економски институт, 1999. – 427 с. : іл. – ISBN 9989-9707-1-8
852606
  Леволкина Л.П. Некоколониализм монополистического капитала ФРГ в странах Юго-Восточной Африки (1960-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леволкина Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
852607
  Мерецков К.А. Неколебимо, как Россия. / К.А. Мерецков. – Москва, 1965. – 128с.
852608
  Облак В. Неколко бележки върху старословенските паметници / от д-ра В. Облак // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 18 с.
852609
  Волокитин Н.И. Неколко раскази на един учень чифчия / провел и доп. Георги Р. Желизков. – Киев : Изд. киевский клон "Приятелската дружина" ; Печ. на К.Н. Милевский, 1885. – II, 68 с. – От. русска книжка "Между делом" / И.И. Волокитин
852610
  Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 2-7
852611
  Циганов С.А. Некомерційне страхування: сучасний етап розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 135-145. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
852612
  Свиридова М М. Некомерційні організації: світовий досвід і рекомендації правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 165-168.
852613
  Макальская М.Л. Некомерческие организации в России : Создание, права, налоги, учет, отчетность / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 768с. – ISBN 5-86509-034-8
852614
  Дубровин Николай Иванович Некоммукативные кольца нормирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дубровин Николай Иванович; Механико-математический факультет. – М., 1979. – 11л.
852615
  Бурков В.Д. Некоммутативные дифференциальные кольца : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Бурков В.Д.; МГУ. – М., 1981. – 15л.
852616
  Херстейн И. Некоммутативные кольца. / И. Херстейн. – М., 1972. – 191с.
852617
  Целуйко В.Й. Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок / В.Й. Целуйко, І.В. Кузнецов, І.В. Стеблянко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 172-178. – ISSN 2224-0586
852618
   Некомпенсированные прогибы Восточно-Европейской платформы. – Минск, 1990. – 100с.
852619
   Некомпенсированные прогибы платформ и их нефтегазоносность. – Казань, 1976. – 167с.
852620
  Радченко Ю. Некомпетентная публицистика и дискуссии о причастности к Холокосту в Литве // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2018. – 4. – С. 281-320. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
852621
  Смирнова Ю.О. Некомпетентність як підстава для відводу у господарському судочинстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 129-131. – ISBN 978-966-927-199-0
852622
  Дзюблюк О. Неконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 357-381. – ISSN 1684-906Х
852623
  Ткаченко Л.Г. Неконкурентоспроможні верстви населення на ринку праці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 79-86


  Аналізуються групи населення, для яких існують найвищі ризики соціального виключення внаслідок низької конкурентоспроможністі на ринку праці України.
852624
  Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости / В.В. Болотин. – Москва, 1961. – 339 с.
852625
  Матусевич Володимир Неконсистентний і маргінальний - два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.104-112. – ISSN 1563-3713
852626
  Покутний А. Неконституционный закон должен быть отменен // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 12


  "Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определены три основные категории граждан, которые имеют закрепленные данным законом привилегии и льготы. Это участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и ...
852627
  Вереша Р.В. Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 123-127
852628
  Човган В. Неконституційність законодавчої прогалини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 114-127. – ISSN 1026-9932
852629
  Влад С. Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С.130-135. – ISSN 2663-5313
852630
   Неконтактные методы и средства измерений океанографических параметров : Сборник докладов 5-го Всесоюзного семинара. Москва,20-23 сентября 1983г. – Москва : Гидрометеоиздат, 1986. – 236с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст. ; 421
852631
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1977. – 170с.
852632
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1981. – 123с.
852633
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1983. – 218с.
852634
  Пак Н. Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано причини неконтрольованих міграційних потоків, які спостерігаються сьогодні в Євросоюзі. Розглянуто основні міграційні тенденції в європейських країнах та їх наслідки для європейського суспільства. Дано оцінку діям європейських ...
852635
  Ивашина М.В. Неконференция блогеров как новая образовательная среда и модель общественно-профессионального управления библиотекой / Марина Вячеславовна Ивашина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-12
852636
  Вавілова М. Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7069-28-6
852637
  Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 120-126
852638
  Оленченко В.А. Неконфрантационный американизм Уорена Баффета // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 71-82. – ISSN 2074-6040
852639
  Султанов М.С. Некооторые вопросы петрографии Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1962. – 68с.
852640
  Забашта Ю.Ф. Некоректність задачі на власні функції та самоорганізація збуджень у твердому тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Показано, що задача на власні функції в теорії твердого тіла є некоректною. Із використанням теорії некоректних задач встановлено, що наближені власні значення вироджені. Внаслідок цього виникає трансляційна симетрія для наближених власних функцій, що ...
852641
  Думанський В. Некоронована зірка європейського міжвоєнного кіно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 15


  "...Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. Так писали про Хелену (Гелену) Маковську з польської родини Войневичів. Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. В метриці народження акторки записано: 2 ...
852642
  Лаврентій Некоронований король Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 04 (340), лютий. – С. 1, 8


  Пам"ять благовірного Костянтина Острозького.
852643
  Бондарчук Я. Некоронований король Русі - князь Василь-Костянтин Острозький // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 4-9. – ISSN 1819-7329
852644
  Пилипенко Г. Некоронований Принц Данський // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.622-623


  Ратманський Олексій - танцівник, танцює провідні партії в Національному театрі опери та балету.
852645
  Бабич В.Я. Некороновані королі. (Про володарів монополій і концернів) / В.Я. Бабич, Я. Гельман, Г. Коротаєвський. – К., 1966. – 144с.
852646
  Норден А. Некоронованные властители / А. Норден. – Москва, 1978. – 227 с.
852647
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – М., 1962. – 176с.
852648
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1967. – 344с.
852649
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 3-е, доп. – М., 1968. – 368с.
852650
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – 3-е, доп. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с.
852651
  Нейштадт Я.И. Некоронованные чемпионы / Я.И. Нейштадт. – М., 1975. – 302с.
852652
  Попов В. Некорректности зкономических теорий / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С.5-12. – ISSN 0207-3676
852653
  Алдашев С.А. Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико-параболических уравнений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 7-18. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Correctness of boundary problems in the plane for elliptic equations is well analyzed by analitic function theory of complex variable. There appear principal difficulties in similar problems when the number of independent variables is more than two. An ...
852654
  Имомназаров Б. Некорректные в смысле адамара операторные уравнения первого и второго рода. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01., 01.01.02 / Имомназаров Б.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1991. – 26л.
852655
  Пташник Б.И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными / Б.И. Пташник. – К., 1984. – 264 с.
852656
  Бакушинский А.Б. Некорректные задачи : Численные методы и приложения / А.Б. Бакушинский. – Москва : Московский университет, 1989. – 197с. – ISBN 5-211-00332-2
852657
  Гончарский А.В. Некорректные задачи астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Черепащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1985. – 350 с.
852658
  Васин В.В. Некорректные задачи в В-пространствах и их приближеннное решение вариационными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Васин В.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 14л.
852659
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 145 с.
852660
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 143 с.
852661
  Прозоровская О.И. Некорректные задачи для эволюционных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прозоровская О.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1962. – 21л.
852662
   Некорректные задачи естествознания. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 303 с.
852663
  Лаврентьев М.М. и др. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. и др. Лаврентьев. – М., 1980. – 286с.
852664
   Некорректные задачи математической физики и анализа. – Новосибирск : Наука, 1984. – 263 с.
852665
   Некорректные задачи математической физики и проблемы интерпретации геофизических наблюдений : (Математические проблемы геофизики): Сборник научных трудов / АН СССР. СО. ВЦ; Под ред. М.М.Лаврентьева и а.С.Алесеева. – Новосибирск, 1976. – 163с.
852666
  Гапоненко Ю.Л. Некорректные задачи на слабых компактах / Ю.Л. Гапоненко. – Москва, 1989. – 124 с.
852667
  Федотов А.М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных / А.М. Федотов. – Новосибирск, 1990. – 279 с.
852668
   Некорректные задачи теории возмущений (асимптотические методы механики). – Новосибирск : Наука, 1984. – 247 с.
852669
   Некорректные математические задачи и проблемы геофизики. – Новосибирск, 1976. – 153с.
852670
  Мацевитый Ю.М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Ю.М. Мацевитый, А.П. Слесаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2014. – 292, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-290. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1425-1
852671
  Бек Д.В. Некорректные обратные задачи теплопроводности : пер. с англ. / Д.В. Бек. – Москва : Мир, 1989. – 310 с.
852672
  Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
852673
  Жанатаев К.Т. Некоторвые двумерны упруго-пластические задачи для пластически неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Жанатаев К.Т.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 15л.
852674
  Бодашкова И.Ф. Некоторе особенности обмена елементов на ионитах в разбавленных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Бодашкова И. Ф.; Горьк.ГУ, Хим. фак. – Горький, 1971. – 18л.
852675
  Бадахов Х.И. Некотореы исследования в области поверхностных явлений : Автореф... канд. физ-матнаук: 054 / Бадахов Х.И.; Кабардино-балк. гос. ун-т. – Нальчик, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
852676
   Некотороые вопросы идейно-воспитательной работы партийной органищзации школы. – Саратов, 1966. – 64с.
852677
   Некотороые вопросы теории и методики преподавания иностранных языков в высшей школе. – Чита, 1967. – 80с.
852678
  Пирожков П.Л. Некотороые данные по биологии муксуна / П.Л. Пирожков, 1953. – С. 339-348
852679
  Шермухамедов С.Ш. Некоторрые вопросы теории и практики развтия социалистической культуры / С.Ш. Шермухамедов. – Ташкент, 1980. – 272с.
852680
  Зеленов Евгений Игоревич Некоторы вопросы квантовой механики и теории поля над полями р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Зеленов Евгений Игоревич; Росс. АН Математ. ин-т. – М., 1992. – 14л.
852681
  Гайдидей Ю.Б. Некоторы вопросы теории триплетных экситонов в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гайдидей Ю.Б.; Ученый совет ин-та физики АН УССР. – К., 1971. – 17л.
852682
  Ким В.Ю. Некоторы задачи управления движением контура нефтеносности с учетом влияния сбросов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ким В.Ю. ; АН СССР , Ин-т механики. – Москва, 1955. – 12 с.
852683
  Портнов И.Г. Некоторы нестационарные задачи с фазовыми превращениями в движущейся жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнов И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
852684
  Липский В.И. Некоторы особенности в растительности Новороссийска (Черноморского округа) : [статья 1] / [соч.] В.И. Липского. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н.А. Лебедева], 1891. – 6 с. – Отд. оттиск: Вестник Естествознания. 1891, № 1


  На с. 1 подпись: Совинский
852685
  Патрикеева Н.А. Некоторые азопроизводные оксихинолинового ряда как фотометрические реагенты на кобальт (2) и индий (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.071 / Патрикеева Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 26л.
852686
  Галоян Д.Р. Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Активизация экономических отношений Армении с Ираном особенно актуальны в свете последних геоэкономических трансформаций в регионе. В данной роботе сделан анализ упомянутых отношений и доказано, что торговые отношения Ирана и Армении не являются ...
852687
  Кулинич Н.А. Некоторые аспекты военно-политической стратегии США в зоне Индийского океана (70-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
852688
  Ильина Е.Л. Некоторые аспекты гуманистической концепции развития Эриха Фромма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 92-94. – ISSN 1684-2618
852689
  Мельник В.М. Некоторые аспекты дифференции античной и современной западной демократии // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 107-112
852690
  Оспанов А.С. Некоторые аспекты доступа общественности к информации о деятельности государственных органов Республики Казахстан // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 8 (340). – С. 94-99. – ISSN 0132-1625
852691
  Мызников С.А. Некоторые аспекты изучения русских говоров позднего заселения // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 271-282. – ISBN 978-966-1673-36-5
852692
  Токарь П.В. Некоторые аспекты имиджа Украины глазами столичных жителей Казахстана // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 201-213. – ISBN 978-601-80179-5-7
852693
  Жигалина О. Некоторые аспекты курдского движения Исламской Республике Иран (ИРИ) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 20-33
852694
  Малыхин А.В. Некоторые аспекты нарушения гомеостаза при критических состояниях и их коррекция с помощью КВЧ-терапии и ксеноимплантации эмбриональных мозгоспецифических тканей // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 109-115. – ISSN 1023-2427


  The problems of correlation of a carbohydrate, protein and fatty exchange and heavy condition of the patients are investigated. We have shown that the heavy condition is stipulated by violations of oxygen utilization in a system. EHF-therapy and ...
852695
  Даценко В.В. Некоторые аспекты оценки екологической безопасности промышленных отходов / В.В. Даценко, Н.Л. Хименко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 18-23 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
852696
  Белый В.М. Некоторые аспекты повышения качества образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 68-72. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы применения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента. Показаны недостатки существующего подхода. Предложен вариант организации эффективного учебного процесса. Problems of using grade and rating system for ...
852697
  Воробьев В. Некоторые аспекты подготовки стратегии Шанхайской организации сотрудничества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 0130-9625
852698
  Загребельный М.П. Некоторые аспекты позиции США по вопросу нового международного экономического порядка // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 102-105. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
852699
  Мартовицкая М. Некоторые аспекты понятия свободи в представлении Э. Фромма / М. Мартовицкая, М. Тарнавская // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 81-82
852700
  Ващенко В. Некоторые аспекты правоустановления в институте денонсации // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 140-141
852701
  Климчук Ю. Некоторые аспекты преодоления коррупции в высших учебных заведениях Украины / Ю. Климчук, К. Лагоша // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 4 (74). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х
852702
  Чудодеев Ю. Некоторые аспекты развития исторической науки в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 66-88


  Первая половина 80-х годов.
852703
  Дубай С.С. Некоторые аспекты развития электронных книг // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 178-183. – ISBN 985-6798-15-9
852704
  Лысенко С.С. Некоторые аспекты реконструкции древнего костюма и убранства / С.С. Лысенко, С.Д. Лысенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 107-119. – ISSN 2227-4952
852705
  Маховенко Е. Некоторые аспекты реформирования судебной системы в Литве в 1994-1996 годах / Е. Маховенко, Л. Гришкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-22. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты работы авторов по изучению судебной реформы в Литве в середине последнего десятилетия минувшего столетия. Опираясь прежде всего на первоисточники (протоколы заседаний парламента, нормативные акты и т. д.), проясняются ...
852706
  Аль Самак Абд-Аль-Карим Некоторые аспекты саудовско-американского сотрудничества в период правления короля Фейсала (середина 1960-х - начало 1970-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 98-102. – ISSN 0869-1908
852707
  Джунусбекова Г. Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 276-283. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
852708
  Климчук Ю.В. Некоторые аспекты современного определения "вооруженный конфликт" в международном праве // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 219-222. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
852709
  Головатый С.П. Некоторые аспекты соотношения правовых режимов экономической зоны и континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 98-101. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
852710
  Салауат Муксимов Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 370-379 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
852711
  Тимофеев А.В. Некоторые аспекты сотериологии раннего христианства в контексте историко-философского осмысления // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 20-25


  В статье представлен опыт историко-философского осмысления сотериологии ранней неразделенной Церкви. В творениях Игнатия Антиохийского и Иустина Философа подчеркивается синергийный принцип понимания нераздельности человеческой жизни с жизнью ...
852712
  Мануилова Е. Некоторые аспекты урегулирования института дипломатической защиты в международном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-28-6
852713
  Поспелова Л.А. Некоторые ацидокомплексные соединения церия-IV. : Автореф... канд. хим.наук: / Поспелова Л.А.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 11л.
852714
  Аникин В.П. Некоторые биологические наблюдения над ракообразными из рода Artemia / [соч.] В.П. Аникина, консерватора Зоолог. музея Имп. Томского ун-та. – Томск : Паровая типо-литогр. П.И. Макушина, 1898. – 103 с., [3] л. табл. – Bibliogr.: табл.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко от автора. В. Аникин
852715
  Парамонов Ф.Ф. Некоторые биохимические особенности сортов, гибридов и линий мировой коллекции сахарной кукурузы : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Парамонов Ф.Ф. ; Всесоюз. акад. с-х. наук. – Ленинград, 1965. – 26 с.
852716
  Подузова Е. Некоторые виды организационного договора в гражданском праве // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 35-43. – ISSN 0132-0831
852717
  Конаровский М.А. Некоторые военно-политические аспекты операции США и НАТО в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – 15-47. – ISSN 0235-5620
852718
  Нейман Е.Я. Некоторые возможности использования комплексообразования в инверсионной вольтамперометрии металлов : Автореф... канд. хим.наук: 05.071 / Нейман Е.Я.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 28л.
852719
  Булгакова И.В. Некоторые вопросы адаптации страхового законодательства Украины с законодательством Европейского Союза // Актуальные проблемы гражданского права : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправ. исслед. – Минск, 2017. – № 1 (9). – С. 18-25. – ISSN 2306-255Х
852720
  Половников В.А. Некоторые вопросы алгоритмизации процессов планирования отрасли. (На примере М-ва мор. флота) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Половников В.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 26л.
852721
  Назиев Э.Х. Некоторые вопросы аналитической динамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Назиев Э.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
852722
  Полищук Вадим Кузьмич Некоторые вопросы аналитической теории обыкновенных линейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Полищук Вадим Кузьмич ; МВ и ССО СССР, Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1973. – 11с.
852723
  Сердега Б.К. Некоторые вопросы анизотропной электропроводности полупроводников. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сердега Б.К.; Ин-т полупроводников АН УССР. – К., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
852724
  Роква Ж.П. Некоторые вопросы аппроксимации решений плоских задач теории упругости : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Роква Ж.П.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 6с.
852725
   Некоторые вопросы аэрогазового контроля в условиях угольных шахт / А.Н. Смирнов, С.П. Минеев, А.С. Янжула, Д.Ю. Самохвалов, И.А. Ященко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 183-192. – ISSN 1607-4556
852726
  Шевченко А.И. Некоторые вопросы биостратиграфических исследований антропогена / А.И. Шевченко. – Киев, 1965. – С. 99-112. – Отд. оттиск
852727
  Полухин А.Т. Некоторые вопросы влияния пространственного заряда на устойчивость поперечного движения частиц в ускорителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Полухин А.Т.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 7л.
852728
  Пачевская Г.И. Некоторые вопросы внутреннего трения в теории наследственной упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пачевская Г.И.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1967. – 11л.
852729
  Афанасьев Н. Некоторые вопросы второй мировой войны в освещении чехословацких военных историков // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 40-48
852730
  Пасманик Г.А. Некоторые вопросы вынужденного рассеяния света : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Пасманик Г.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 16л.
852731
  Попель А.С. Некоторые вопросы гидродинамики суспензий, в частности, крови.. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 024 / Попель А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т механики. – М., 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
852732
  Подольский Олег Григорьевич Некоторые вопросы двигательного поведения морской звезды : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Подольский Олег Григорьевич;. – Москва, 1977. – 20л.
852733
  Павленко В.П. Некоторые вопросы динамики и кинетики распадно взаимодействующих волн : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павленко В.П. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.14-15
852734
  Панкова Н.В. Некоторые вопросы динамики свободных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Панкова Н.В.; МГУ. – М., 1977. – 19л.
852735
  Постников Л.В. Некоторые вопросы динамики транзисторных схем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Постников Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 7л.
852736
  Поморцев Валерий Викторович Некоторые вопросы динамики электронно-ядерных спиновых систем в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Поморцев Валерий Викторович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
852737
  Костюк О.С. Некоторые вопросы защиты персональных данных в Австрии и Германии // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 148-157. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
852738
   Некоторые вопросы идейно-воспитательной работы со студентами в медицинских вузах. – Москва, 1977. – 24 с.
852739
  Мунджишвили З.И. Некоторые вопросы информационного обеспечения интегрированных систем обработки плановых данных союзной республики : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Мунджишвили З.И.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
852740
  Мунджишвили З.И. Некоторые вопросы информационного обеспечения интегрированных систем обработки плановых данных союзной республшики : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Мунджишвили З.И.; МГУ. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
852741
  Керженцев П. Некоторые вопросы искусства // Пушкинские дни - смотр советских культурных сил. – М, 1937. – С. 9-17
852742
  Полищук Е.С. Некоторые вопросы использования самонастраивающихся моделей для решения задачи идентификации динамических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Полищук Е.С. ; Моск. гос. ун-т , Физ. ин-т. – Москва, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
852743
  Рагозин В.А. Некоторые вопросы использования товарно-денежных отношений в развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Рагозин В.А.; Ростов.ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
852744
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы исследования магнитных полей Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 44-50. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведен анализ магнитных полей Солнца. Найдена связь между ММП и солнечной активностью для 1967-11975 гг.: с увеличением активности увеличивается ММП. Показано, что ОМП коррелирует с величиной магнитного потока пятен за 1973 и 1974 гг. С учетом того, ...
852745
  Пацера А.Д. Некоторые вопросы исследования территориальной организации производства с помощью математических методов и ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 691 / Пацера А.Д. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1968. – 15 с.
852746
  Ондар Х. . Некоторые вопросы истории теории вероятности в дореволюционной России : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ондар Х. . О.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 14л.
852747
   Некоторые вопросы исторического материализма. – Ростов-на-Дону, 1962. – 150, [2] с.
852748
  Петров Э.Г. Некоторые вопросы кинетических явлений в ферромагнетиках и антиферромагнетиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Петров Э.Г. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
852749
  Онищенко И.Н. Некоторые вопросы кинетической теории возбуждения продольных волн в органической плазме и распространения электромагнитных волн в слоисто-плазменных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Онищенко И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
852750
  Недорезов П.Ф. Некоторые вопросы кручения криволинейно-анизотропных стержней поверхностной нагрузкой : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Недорезов П.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 5л.
852751
  Рамишвили Г.В. Некоторые вопросы лингвистичпеской теории В.Гумбольдта. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рамишвили Г.В.; Акад.наук Груз.ССР.Ин-т.языкознания. – Тбилиси, 1960. – 17л.
852752
  Мчедлишвили Л.И. Некоторые вопросы логического анализа философского рассуждения. : Автореф... канд.филос.наук: 626 / Мчедлишвили Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 27л.
852753
  Рубан А.И. Некоторые вопросы математического описания динамических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубан А.И.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
852754
  Али-Думбуя Некоторые вопросы международной правосубъектности Организации Африканского Единства / Альфа Али-Думбуя // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 57-60. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
852755
  Погонец Г.К. Некоторые вопросы методики изучения ядерной физики в средней школе : Автореф... канд. пед. (по физике)наук: / Погонец Г.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 7л.
852756
  Пунин Е.И. Некоторые вопросы методологии определения внешнеторговых цен на машины и оборудование (на прим. судов). : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Пунин Е.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1971. – 18л.
852757
  Новоселов В.С. Некоторые вопросы механики переменных масс. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новоселов В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 12л.
852758
  Дементьев А.Д. Некоторые вопросы механики разрушения твердых тел ударом : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Дементьев Александр Дмитриевич ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1977. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
852759
  Ногин В.Д. Некоторые вопросы многоцелевой оптимизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ногин В.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.13
852760
  Прохоров В.А. Некоторые вопросы модернизации инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы практического внедрения уровневого инженерного образования, предложения по его фундаментализации, вопросы подготовки специалистов на уровне повышения квалификации с участием производства, вопросы формирования новой ...
852761
  Попов В.Ф. Некоторые вопросы молекулярной теории вязкоупругих свойств эластомеров в переходной зоне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Попов В.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 30л.
852762
  Тютюгин В.И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового уголовного процессуального кодекса Украины // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 81-86. – ISBN 978-966-458-403-3
852763
  Тупикин В.и др. Некоторые вопросы наследия Н.Г.Чернышевского(к 70-летию со дня смерти писателя) / В.и др. Тупикин. – Шахты, 1959. – 61 с.
852764
  Новоселов В.С. Некоторые вопросы неголономной механики. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Новоселов В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 7л.
852765
  Мухин В.В. Некоторые вопросы нелинейного взаимодействия волн в плазме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мухин В.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
852766
  Прокопов А.В. Некоторые вопросы нелинейного взаимодействия ионизирующих электромагнитных волн с плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Прокопов А.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
852767
  Пошюнайте Н.П. Некоторые вопросы о теоретическом исследовании физических и химических свойств многоэлектронных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Пошюнайте Н.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
852768
  Фарида Шахлар гызы Шукюрова Некоторые вопросы обучения творческой речевой деятельности на иностранном языке студентов языкового вуза // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 147-156. – ISSN 2073-4379
852769
  Расулов Исаметдин Магоммед оглы Некоторые вопросы оплаты по труду и повышения уровня жизни трудящихся при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Расулов Исаметдин Магоммед оглы; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
852770
  Родионов В.К. Некоторые вопросы планирования в связи с осуществлением экономической реформы : Автореф... канд. экон.наук: / Родионов В. К.; МВССО РВФСР, Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1972. – 23л.
852771
  Пронин А.А. Некоторые вопросы планирования сельского хозяйства. (на прим. колхозов Липецкой обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Пронин А.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии. – Москва, 1962. – 18л.
852772
  Онищик В.А. Некоторые вопросы поглощения света в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищик В. А.; Уч. со. ин-та физ. АН УССР. – К., 1969. – 22л.
852773
  Левин В.И. Некоторые вопросы подготовки научно-педагогических кадров // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 60-63. – ISSN 1026-955X
852774
  Токтаров Н.Г. Некоторые вопросы подготовки студентов к семейной жизни / Н.Г. Токтаров. – Фрунзе, 1981. – 42 с.
852775
  Парновский С.Л. Некоторые вопросы позиционных фотографических наблюдений планет и их спутников с использованием диафрагмы перед объективом / С.Л. Парновский, Тельнюк-Апамчик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Расмотрен вопрос об учете фазы при наблюдениях планет с использованием многоугольной диафрагмы перед объективом.
852776
  Рожанская Н.Н. Некоторые вопросы полноты и базиса в аналитическом пространстве : Автореф... канд. физ. матнаук: / Рожанская Н. Н.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 7 с.
852777
  Рохас Хунес Филиберто Бенисио Некоторые вопросы построения базы данных для решения задач АСУ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Рохас Хунес Филиберто Бенисио; АН Гр.ССР. Вычислдительный центр. – Тбилиси, 1981. – 10л.
852778
  Половина А.И. Некоторые вопросы приближения алгебраическими многочленами функций, заданных на отрезке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половина А.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1967. – 8л.
852779
  Поспелов А.С. Некоторые вопросы приближения непрерывных функций алгебраическими конструкциями над полем с нормированием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Поспелов А.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
852780
  Нгуен Ту Тхань Некоторые вопросы приближения функций полиномами на замкнутых множествах с конечносвязным дополнением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Нгуен Ту Тхань; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
852781
  Сандровский К.К. Некоторые вопросы прогрессивного развития и повышения эффективности международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 77-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
852782
  Парасюк И.Н. Некоторые вопросы разработки и исследования одного класса систем обработки данных на ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.10 / Парасюк И.Н. ; АН УССР, ин-т кибернетики. – Киев, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
852783
  Ромалис Н.Б. Некоторые вопросы распространения трещин в хрупких полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромалис Н. Б.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1972. – 6л.
852784
  Патаридзе А.М. Некоторые вопросы рационального использования трудовых ресурсов в Советской Грузии. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Патаридзе А.М.; АН ГССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 58л. – Бібліогр.:с.58
852785
  Радин А.М. Некоторые вопросы самосогласованной теории дифракционного излучения : Автореф... канд.физ-мат.наук: 042 / Радин А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1969. – 15л.
852786
  Побережец П.И. Некоторые вопросы совершенствования кооперационного ценообразования на международном социалистическом рынке стран-членов СЭВ / П.И. Побережец, А.И. Шнырков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 21-28. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
852787
  Пахомов Ю.Н. Некоторые вопросы совершенствования совходного производства на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пахомов Ю.Н.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1963. – 28л.
852788
  Пашкевич И.А. Некоторые вопросы совершенствования хозяйственного расчета в специализированных научно-производственных объединениях. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Пашкевич И.А.; Ленингр.финанс.-экон.ин-т. – Л, 1972. – 32л.
852789
  Оглоблина О.А. Некоторые вопросы совершенстования образования фондов поощрения на предприятиях легкой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Оглоблина О. А.; Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 23л.
852790
  Скадовский С.Н. Некоторые вопросы современной гидрофизиологии. – С. 4-14. – Отдельный оттиск
852791
  Рофе-Бекетов Некоторые вопросы спектрального анализа бесконечных систем дифференациальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рофе-Бекетов Ф.С.; Акад. наук УССР. Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1961. – 11л.
852792
  Пролесковский Ю.А. Некоторые вопросы спектрального анализа минеральных систем различного фазового состава. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пролесковский Ю.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
852793
  Радзиевский Г.В. Некоторые вопросы спектральной теории оператор-функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Радзиевский Г.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 19л.
852794
  Музычук Олег Владимирович Некоторые вопросы статистического анализа линейных систем с сильными флуктуациями параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Музычук Олег Владимирович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 19л.
852795
  Присс Л.С. Некоторые вопросы статистической теории высокоэластичности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Присс Л.С.; НИИ шинной пром. Ин-т высокомолекулярных соед. АН СССР. – М.-Л., 1959. – 14л.
852796
  Пятов Н.И. Некоторые вопросы структуры деформированных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 2139 / Пятов Н.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.9
852797
  Пономаренко Ю.А. Некоторые вопросы суммирования кратных рядов Фурье.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономаренко Ю.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 11. – Бібліогр.:с.10-11
852798
  Очиров М.Н. Некоторые вопросы суммирования ортогональных рядов и приближения функций : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.01.01 / Очиров М.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 8л.
852799
  Овчинникова М.Я. Некоторые вопросы теории атомных столкновений : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Овчинникова М. Я.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1965. – 10л.
852800
  Параска В.И. Некоторые вопросы теории возмущений замкнутых операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Параска В.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1966. – 8л.
852801
  Рао В. Некоторые вопросы теории гармонических функций в пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Рао В.; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1968. – 5л.
852802
  Ройцина О.В. Некоторые вопросы теории динамических эффектров тепловых приемников излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ройцина О. В. ; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1968. – 12 с.
852803
  Есаян А.А. Некоторые вопросы теории и истории международного права / А.А. Есаян; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во ЕГУ, 1977. – 292с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
852804
  Призва Г.И. Некоторые вопросы теории и приложения марковских восстановительных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Призва Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
852805
  Парилис И.И. Некоторые вопросы теории комбинационных колебаний в нелинейных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Парилис И.И.; АН Кирг.ССР.Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1969. – 25л.
852806
  Никонов А.А. Некоторые вопросы теории линейных операторов в пространстве и индефинитной метрикой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Никонов А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
852807
  Попов Н.П. Некоторые вопросы теории мю-захвата и бета-распада.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Н.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 8л.
852808
  Прохоров Л.В. Некоторые вопросы теории нелокальных квантованных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прохоров Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 7л.
852809
  Романов Ю.А. Некоторые вопросы теории органической плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Ю. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 9л.
852810
  Ройцин А.Б. Некоторые вопросы теории парамагнитного резонанса локальных электронных центов в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ройцин А.Б.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1960. – 5л.
852811
  Очирбат Г. Некоторые вопросы теории перехода жидкость-кристалл при Т-О : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Очирбат Г.; МГУ. – Москва, 1967. – 14л.
852812
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы теории планетных приливов на Солнце и солнечная активность // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 78-82. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Показано, что теория солнечной цикличности автора, в основу которой положены приливные действия планет на Солнце, согласуется с теориями В.Б. Ржонсницкого и А.А. Хауфа.
852813
  Пуроби С. Некоторые вопросы теории распространения и вынужденного рассеяния электромагнитных волн в неоднородной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пуроби С.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 15л.
852814
  Рида М.Э. Некоторые вопросы теории рассеяния сложных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Рида М. Э. Х.; МГУ. – Москва, 1977. – 14л.
852815
  Неймарк Елена Израилевна Некоторые вопросы теории релаксации и электронной структуры кристаллов с парамагнитными и параэлектрическими примесями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Неймарк Елена Израилевна ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1979. – 20 с.
852816
  Овчинников Ю.Н. Некоторые вопросы теории сверхповодимости : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Овчинников Ю. Н.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.8
852817
  Онипко А.И. Некоторые вопросы теории синглеттриплетных состояний молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Онипко А. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 17 с.
852818
  Ермилов В.В. Некоторые вопросы теории советской драматургии : о гоголевской традиции / В.В. Ермилов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 83 с.
852819
  Попов В.А. Некоторые вопросы теории спиновых волн в антиферомагнетиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Попов В.А. ; МВ и ССО РСФСР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 9 с.
852820
  Пономаренко Ю.Б. Некоторые вопросы теории стационарных страт малой амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономаренко Ю.Б.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
852821
  Понятковский В.В. Некоторые вопросы теории трансверсально изотропных пластин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Понятковский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
852822
  Нгуен Хоа Шон Некоторые вопросы теории управляемости динамических систем при наличии ограничений на управление : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Нгуен Хоа Шон; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 13л.
852823
  Ройхваргер З.Б. Некоторые вопросы теории урадных волон в магнитной гидродинамике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Ройхваргер З. Б.; АН СССР, Ин-т земного магнетиз. ионосферы и распростран. радиоволн. – М., 1974. – 10л.
852824
  Риздвянецкий Д.Р. Некоторые вопросы теории ферро- и ферромагнитных упорядочивающих сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Риздвянецкий Д. Р.; Уч. сов. ин-та металлофиз. АН УССР. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.17
852825
  Ройтенберг Е.Я. Некоторые вопросы управляемости и наблюдаемости обыкновенных динамичеких систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ройтенберг Е. Я.; АН СССР, ин-т пробл. механ. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
852826
  Мухаметзянов И.А. Некоторые вопросы устойчивости движения при постоянно действующих и параметрических возмущениях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Мухаметзянов И.А. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1963. – 14 с.
852827
  Неделчева Недялка Петкова Некоторые вопросы физики майорановских частиц в единых теориях со смешиванием : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 01.04.02 / Неделчева Недялка Петкова; Объединенный институт ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 10л.
852828
  Прокин А.Н. Некоторые вопросы физико-химии синтетического и природного дисульфида железа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Прокин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1978. – 25л.
852829
  Прокин А.Н. Некоторые вопросы физико-химии синтетического и природного дисульфида железа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Прокин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1980. – л.
852830
  Портнягин Ю.И. Некоторые вопросы физической теории метеоров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнягин Ю.И.; Ин-т прикладной геофизики. – Обнинск, 1967. – 15л.
852831
  Ромм Е.С. Некоторые вопросы фильтрации жидкости и газа в отрещиноватых горных породах : Автореф... канд. техн.наук: / Ромм Е. С.; Всес. нефтегазовый НИИ, , Всес. нефт. науч. иссл. геол. разва. ин-т. – М.-Л., 1959. – 20л.
852832
  Шукюров Турал Исфендияр оглы Некоторые вопросы формы возмещения ущерба, причиненного физическим лицам в ходе вооруженного конфликта // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 475-482. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
852833
  Родников В.В. Некоторые вопросы электронной перстройки и расчета полосовых фильтов СВЧ : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Родников В. В.; Новосиб. элетротехн. ин-т. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
852834
  Пронкин А.А. Некоторые вопросы электропроводности сложных кислородных стекол : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пронкин А.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
852835
  Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / А.С. Макаренко. – Москва, 1950. – 99 с.
852836
  Давыдов Д.В. Некоторые выписки из бемаг Дениса Васильевича Давыдова непропущенные цензурой в России : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Berlin : Изд. Э.Л. Каспаровича в Лейпциге
Т. 3 : Проза. - Письма. – 1906. – 242 с. – С. 239-252: Указатель личных имен. - На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за март 1893 г.
852837
  Бутов В.Н. Некоторые глаголы общения английского языка и их этимология // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 11-15. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
852838
  Нгуен Чыонг Куэ Некоторые граничные задачи теории аналитических функций и их приложения в плоской теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Нгуен Чыонг Куэ; АН Груз.ССР. Тбилисский математ. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 11л.
852839
  Плуме З.Я. Некоторые граничные задачи теории дифференциальных кравнений эллиптического типа в случае разомкнутого контура : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Плуме З.Я. – Рига, 1952. – 8 с.
852840
  Истомин К.К. Некоторые данные о протографе Еллинского летописца / К. Истомин. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1904. – 16 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1904
852841
  Крокос В.И. Некоторые данные по геологическому строению террас южнорусских рек / В.И. Крокос, 1918. – 6 с. – Отд. оттиск
852842
  Ониашвили О.Д. Некоторые динамические задания теории оболочек : Автореф... докт. техн.наук: / Ониашвили О. Д.; Ин-т механ. АН СССР, 1953. – 20л.
852843
  Ройтенберг Л.Я. Некоторые задачи анализа и синтеза гироскопических систем, находящихся под воздействием случайных сил : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ройтенберг Л. Я.; АН СССР, Ин-т пробл. механ. – Москва, 1965. – 6л.
852844
  Овчинников О.Н. Некоторые задачи гидродинамики вихревых потоков : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников О. Н.; МВССО РСФСР, Лен. политехн. ин-т. – Л., 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
852845
  Сарайкин В.А. Некоторые задачи динамики анизотропного тела : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сарайкин В. А.; АН СССР, Сиб. отд. Сов. секц. по прочн. матер. и технол маш. строен. , Объед. уч. сов. по физ. мат. и те. – Новосибирск, 1974. – 17л.
852846
  Рубановский В.Н. Некоторые задачи интегрирования уравнения движения твердого тела в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубановский В.Н.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т механики. – Москва, 1967. – 7 л.
852847
  Рабинович Л.М. Некоторые задачи капиллярной гидродинамики и массообмена в условиях поверхностной конвекции : Автореф. дс. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Рабинович Л.М. ; АН СССР, Ин-т проблем механики. – Москва, 1979. – 21 с.
852848
  Павлик Г.Н. Некоторые задачи контактного взаимодействия тонкостенных упругих элементов с линейнодеформируемым основанием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Павлик Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
852849
  Пояркова К.Д. Некоторые задачи ламинарной фильтрации жидкости в искривленных слоях постоянной толщины с прерывно меняющейся проницаемостью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пояркова К.Д.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
852850
  Попов Ю.Д. Некоторые задачи линейной экстраполяции случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Попов Ю.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
852851
  Новофастовский А.Л. Некоторые задачи необратимого деформирования объемно-сжимаемых сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Новофастовский А.Л.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
852852
  Подокова Н.С. Некоторые задачи об устойчивости установившихся движений гидростатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Подокова Н.С. ; МГУ. – Москва, 1968. – 4 с.
852853
  Мукосеев Б.И. Некоторые задачи обтекания и движения колеблющейся гибкой поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Мукосеев Б.И.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
852854
  Нгуен Тхань Банг Некоторые задачи программного управления движением динамических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нгуен Тхань Банг ; Моск. гос. ун-т , Механ.-матем. фак. – Москва, 1965. – 10 с.
852855
  Панкратов Н.Д. Некоторые задачи прочности и устойчивости нагретых пластин и пологих оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панкратов Н.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 7л.
852856
  Носенко Виталий Иванович Некоторые задачи расчета цилиндрических оболочек, применяемых в мостостроении : Автореф... канд. техн.наук: / Носенко Виталий Иванович; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 12л.
852857
  Никольский М.С. Некоторые задачи с малым параметром для параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никольский М.С. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Москва, 1966. – 7 с.
852858
  Мурзов Н.В. Некоторые задачи теории дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзов Н.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 8л.
852859
  Раметов Узакбай Некоторые задачи теории стационарных процессов : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.01.05 / Раметов У. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 11 с.
852860
  Назарчук М.М. Некоторые задачи теории теплообмена и сопротивления при течении газа в каналах. : Автореф... Доктора техн.наук: / Назарчук М.М.; Объедин.учен.совет.Отдел.физ-техн.наук АН БССР. – Минск, 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
852861
  Подильчук Ю.Н. Некоторые задачи теории упругости для эллипсоидальных областей : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Подильчук Ю.Н.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 6л.
852862
  Рубажанский Василий Иванович Некоторые задачи течений и устойчивости потоков аномальных жидкостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рубажанский Василий Иванович; КГУ. – Киев, 1976. – 10л.
852863
  Пащенко Н.Т. Некоторые задачи течения разреженных газов и плазмы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пащенко Н.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 5л.
852864
  Мосякин Ю.А. Некоторые закономерности в распространении гранулярных коллекторов нижнего отдела меловой системы Терско-Кумской равнины (на основании анализа геотектонических и палеогидродинамических условий седим : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мосякин Ю.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 16л.
852865
  Незнанская И.И. Некоторые закономерности интерференции в культуре ткани между полиомиелитными и неполиомиелитными энтеровирусами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Незнанская И.И. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 15 с.
852866
  Петрова Лилия Давидовна Некоторые закономерности строения текста передовой газетной статьи (на материале англ. газет) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лилия Давидовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 20л.
852867
  Поспелова М.А. Некоторые закономерности фотолиза простых молекул в твердых стеклообразующих инвертных матрицах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Поспелова М.А.;. – М., 1975. – 17л.
852868
  Баталина А.В. Некоторые исследования в области синтеза и химических превращений замещенных a-оксибензилфосфоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Баталина Алла Васильевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1978. – 18 с. – Библиогр.: 2 назв.
852869
  Сердечный В.А. Некоторые исследования о разрешимости нагруженных интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Сердечный В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
852870
  Прокопенко Л.Н. Некоторые исследования по абстрактной задаче Коши и их применения к параболическим уравнениям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокопенко Л.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
852871
  Новрузов А.А. Некоторые качественные теоремы теории линейных эллиптических уравнений второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новрузов А.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 4л.
852872
  Пронин П.И. Некоторые квантовые эффекты теории гравитации с кручением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пронин П.И.; МГУ. – Москва, 1981. – 18л.
852873
  Прилипко Т.И. Некоторые классы бесконечно дифференцируемых функций в комплексной области : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Прилипко Т.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
852874
  Мулин Иосиф Григорьевич Некоторые классы римановых пространств со специальной структурой тензора кривизны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мулин Иосиф Григорьевич; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 17л.
852875
  Мхитарян С.М. Некоторые классы эффективно решаемых линейных интегральных уравнений первого рода и связанные с ними дифференциальные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Мхитарян С.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
852876
  Панкратов С.Г. Некоторые когерентные электромагнитные процессы в периодических структурах : Автореф. дис ... канд. физ.-мат.наук : 01.04.02 / Панкратов С.Г. ; ВНИИ оптико-физич. измерений. – Москва, 1974. – 21с.
852877
  Паскаленко А.А. Некоторые контактные задачи теории упругости, разрешимые методом факторизации. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.02.04 / Паскаленко А.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 18л.
852878
  Буркова А.Ю. Некоторые концепции иностранного договорного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (78). – С. 28-32. – ISSN 1812-3910
852879
  Некрашас Некоторые краевые задачи, нелинейно зависящие от параметра, в пространстве вектор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Некрашас Ионас-Вигантас Леоно; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
852880
  Аветисян Е.М. Некоторые критические крестоцветные (Cruciferae) из Южного Закавказья / Е.М. Аветисян, 1963. – С. 97-101. – Отдельный оттиск
852881
  Попков В.А. Некоторые логические операции в педагогическом исследовании / В.А. Попков, А.В. Коржуев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0869-561Х
852882
  Рабинович В.Л. Некоторые методические проблемы преподавания элементарной геометрии в педагогическом институте и в школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рабинович В.Л. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
852883
  Овчинников И.С. Некоторые метрические свойства пространственных отражений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников И. С.; Объед. сов. по присужд. уч. степ. по физ. мат. наукам при Том.ГУ. – Томск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
852884
  Иванов Л.Л. Некоторые минералы и породы окрестностей г. Житомира / [соч.] Л.Л.Иванова. – Житомир : Электр. типография насл. М. Дененмана, 1910. – 11, 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды О-ва исследователей Волыни. 1910. т. 2


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
852885
  Репников Н.И. Некоторые могильники области крымских готов / Н.И. Репников : Типография В. Киршбаума. – 80 с. – с 12 табл.
852886
  Няшин Г.Д. Некоторые моменты истории Барнаула / Г.Д. Няшин. – Барнаул, 1929. – 24 с.
852887
  Шабанова Н.П. Некоторые морфологические и химические свойства почв восточного берега озера Булухта (Северный Прикаспий) / Н.П. Шабанова, А.В. Колесников, А.В. Быков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 899-909 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
852888
  Иванчук В.И. Некоторые морфологические свойства хромосферных спикул / В.И. Иванчук, Н.И. Пшикало // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 3-17. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены основные морфологические особенности хромосферных спикул (структура, диаметр, высоты, ориентация и группирование). Спикулы, видимые в эмиссионных линиях Н I, Не I, Са II, представляют собой одни и те же образования, но им присуща ...
852889
  Ананьева Н. Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 7-20. – ISSN 0076-0390
852890
  Махиева Л.Х. Некоторые национально-культурные особенности оптативов-пожеланий (на материале карачаево-балкарского языка) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена опису оптатива-побажання в мовному етикеті сучасного Карачаєво-балкарського мови. На багатому фактичному матеріалі аналізуються позитивні та негативні, обумовлені афективними станами оптатива-побажання, і їх використання на рівні ...
852891
  Сердобольская О.Ю. Некоторые нелинейные акустические эффекты в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 045 / Сердобольская О.Ю.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
852892
  Погосян Георгий Аршакович Некоторые нелинейные задачи равновесия упргугих анизотропных призматических тел : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Погосян Георгий Аршакович ; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 36 с. – Бібліогр.:с.32-36
852893
  Потиха Л.З. Некоторые нелинейные задачи электроупругости, возникающие в теории оболочек и при учете нелинейности определяющих уравнений пьезокерамических материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Потиха Л.З.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1984. – 22л.
852894
  Узунов Ф.В. Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 45-51. – Библиогр.: 8 назв
852895
  Мукук К.В. Некоторые нестационарные задачи гидродинамики смесей : Автореф... канд. техн.наук: 01.024 / Мукук К.В.; АН УзССР. Объдин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 11л.
852896
  Усманов И.Х. Некоторые новые направления научно-технической политики американских транснациональных корпораций // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 30-35. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
852897
  Новосельцев В.С. Некоторые новые особенности поведения полупроводников в сильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новосельцев В.С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 10л.
852898
  Петров Ю.Г. Некоторые обобщения пространств Широкова-Рашевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Петров Ю.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л.
852899
  Прилепко А.И. Некоторые обратные задачи теории потенциала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прилепко А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Матем. секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
852900
  Поддубняк Алексей Поликарпович Некоторые осесимметричные задачи кручения упругих кусочно-однородных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Поддубняк Алексей Поликарпович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 30л.
852901
  Прохоренко Л.Г. Некоторые особенности азотистого обмена в мозгу при комбинированном воздействии рудничных газов. : Автореф... канд. биол.наук: / Прохоренко Л.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
852902
  Цуркану В.І. Некоторые особенности бухгалтерского учета субсидий в контексте МСФО и НСБУ республики Молдова / В.І. Цуркану, І.М. Голочалова // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 40-51. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
852903
  Шулугина Г.А. Некоторые особенности бытия науки в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 14-21. – ISSN 1811-0916


  Целью данной статьи является анализ особенностей функционирования науки в условиях сциентификации общества. Автор рассматривает позиции науки в современном обществе, выявляет новые тенденции в развитии социального института науки, прослеживает ...
852904
  Быков Г.Н. Некоторые особенности вывоза капитала в развивающиеся страны / Г.Н. Быков, А.К. Еременко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 85-96. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
852905
  Попов В.Н. Некоторые особенности дальнего распространения коротких радиоволн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Попов В.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
852906
  Нуждина М.Л. Некоторые особенности изменения индексов атмосферной циркуляции в 11-летнем цикле солнечной активности / М.Л. Нуждина, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 61-69. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Методом спектрального анализа и наложенных эпох установлена связь месячных значений циркуляционных индексов атмосферы (по Кацу) Iз, Iм, I"с 11-летним циклом солнечной активности на интервале 40 лет. Показано, что в целом зональная и меридиональная ...
852907
  Тарасова Е.В. Некоторые особенности кадровой политики в высшей школе США // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 268-274
852908
  Праведников А.Н. Некоторые особенности кинетики глубокой полимеризации виниловых соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Праведников А.Н.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1953. – 11л.
852909
  Санин А. Некоторые особенности оползневых и обвальных процессов на южном берегу Крыма // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-24
852910
  Рамбиди Н.Г. Некоторые особенности определения строения молекул высокотемпературного пара методом газовой электроно-графии. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Рамбиди Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.28
852911
  Каверина В. Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII-XIX веках: употребление буквы Ъ // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 227-242. – ISSN 0076-0390
852912
  Седнев В.В. Некоторые особенности политики Китая в Юго-Восточной Азии на современном этапе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 64-75. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
852913
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 110-126. – ISSN 0130-9765
852914
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 112-125. – ISSN 0130-9765
852915
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 0130-9765
852916
  Еременко А.К. Некоторые особенности современных международных экономических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 3-14. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
852917
  Муромцев Г.И. Некоторые особенности становления национального права в странах Африки, развивающихся па некапиталистическому типу : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Муромцев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1968. – 22л.
852918
  Храпко П.Ю. Некоторые особенности структуры знака и коммуникативного акта в семиотике Жана Бодрийяра // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 183-184
852919
  Калачевская Н.В. Некоторые особенности структуры и стилистического использования назывных предложений в современном английском языке // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 54-58
852920
  Нуждина М.А. Некоторые особенности циклонической деятельности в связи с 11-летним циклом солнечной активности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 72-83. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Исследованы некоторые особенности циклогенеза в северном полушарии на фоне развивающегося 11-летнего цикла солнечной активности (1963- 1970 гг.). Показано, что при переходе от эпохи минимума солнечного цикла к эпохе максимума интенсивность циклогенеза ...
852921
  Верлань Д.А. Некоторые особенности численной реализации нелинейных интенральных моделей динамических объектов / Д.А. Верлань, С.Ю. Протасов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 36-44. – (Технічні науки ; вип. 10). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены различные виды нелинейных интегральных динамических моделей, и также подходи к построению численных алгоритмов их компьютерной реализации.
852922
  Пятыгина Л.Ю. Некоторые особенности языка и стиля русской художественной публицистики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Пятыгина Л.Ю.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1993. – 23л.
852923
  Никонова В.В. Некоторые особеннсоит кристаллизации бинарных сплавов эвтектического типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никонова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 11л.
852924
  Новиков Л.А. Некоторые плоские задачи для упругой среды с трещинами и их применение в механике горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Л.А.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 10л.
852925
  Дружков М.П. Некоторые правовые вопросы процесса заключения многосторонних договоров в рамках и под эгидой ООН // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 88-93. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
852926
   Некоторые прблемы гидробиологии : Сборник статей. – Москва : Наука, 1968. – 188с.
852927
  Хусанбаев Я.М. Некоторые предельные теоремы для регулируемых ветвящихся процессов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 46-52. – ISSN 0868-6904
852928
  Недлер Всеволод Васильевич Некоторые приемы повышения чувствительности эмиссионного спектрального анализа : Автореф... доктора хим.наук: / Недлер Всеволод Васильевич; АН СССР. Гос. ин-т геохимии и аналитич. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1966. – 44л.
852929
  Сергейчук В.В. Некоторые приложения теории матричных задач к теории групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Сергейчук В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
852930
  Пустомельников И.П. Некоторые применения ветвящихся цепных дробей в теории дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Пустомельников И.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
852931
  Ожигова Е.П. Некоторые применения элементарных методов аналитической теории чисел : автореф. дис. ... канд .физ. мат.наук / Ожигова Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 5 л.
852932
  Джавадов Х.А. Некоторые проблемные вопросы разграничения судебных юрисдикций в современных условиях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 2219-5521
852933
  Смирнов М.Ю. Некоторые проблемы "академического поля" постсоветской социологии религии // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 17-20


  В статье рассматривается спектр проблем социологического изучения религии в постсоветское время. Автор отмечает трансформацию содержания понятий религии и религиозности в современном мире. Эти изменения требуют от исследователей религии ...
852934
  Холин Ю.В. Некоторые проблемы академической мобильности студентов внутри Украины // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 17-19
852935
  Митюгов В.С. Некоторые проблемы взаимоотношений ГДР и ФРГ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 69-75. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
852936
  Хайрединова Э.А. Некоторые проблемы изучения раннесредневекового женского костюма варваров Юго-Западного Крыма // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 223-236. – ISSN 1682-671Х
852937
  Портянникова В.Н. Некоторые проблемы лексической характеристики жаргонизмов. (На матер. "молодеж. жаргона" соврем. нем. яз. в ФРГ) : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Портянникова В.Н.; Москов. гос.п ед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 21л.
852938
  Попов Ю.Д. Некоторые проблемы международного права в области защиты окружающей среды от загрязнения. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Попов Ю.Д.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. междунар. права. – М., 1974. – 31л.
852939
  Шевчук В.В. Некоторые проблемы методологии структурного анализа разломных зон украинского щита // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 256-264. – ISBN 978-966-02-5026-0
852940
  Скипочка С.И. Некоторые проблемы нефте- и газодобычи в Украине в контексте геотехнической и горной механики / С.И. Скипочка, С.П. Мусиенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 193-201. – ISSN 1607-4556
852941
  Попов В.Г. Некоторые проблемы общественно-экономической формации в гипотезе К.Маркса и Ф.Энгельса об азиатском способе производства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Попов В.Г.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1971. – 13л.
852942
  Портнов В.М. Некоторые проблемы построения систем обработки данных в здравоохранении. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Портнов В.М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по техн. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 20л.
852943
  Бондаренко Н.Л. Некоторые проблемы современной белорусской цивилистики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 4 (26). – С. 94-101. – (Юридические науки ; вып. 4 (26)). – ISSN 1995-4190
852944
  Пурга А.П. Некоторые проблемы теории испускания света квантовыми системами в нестационарных состояниях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пурга А.П.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.10
852945
  Рашидова Д.Д. Некоторые проблемы ценообразования образовательной услуги в вузах // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены особенности превращения образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг, а также коммерциализация сферы образования. Предложена методика совершенствования калькуляции затрат на образовательные услуги, позволяющая учитывать ...
852946
  Гущина И.А. Некоторые проблемы экстрадиции в международном уголовном праве // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 241-244. – ISBN 978-966-190-861-0
852947
  Поручиков В.Б. Некоторые пространственные задачи нестационарного движения сжимаемых сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поручиков В.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики. – М., 1966. – 5л.
852948
  Подильчук Ю.Н. Некоторые пространственные задачи теории упругости : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 023 / Подильчук Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.20-23
852949
  Никонорова Н.А. Некоторые психологические особенности воспроизведения художественных текстов на родном и на иностанном чзыке : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Никонорова Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
852950
  Мурлина Г.А. Некоторые равновесия пластин и оболочек вращения с учетом упрочнения и некоторых других факторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мурлина Г.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
852951
  Пацегон Н.Ф. Некоторые разрывные течения намагничивающихся сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Пацегон Н.Ф.; МВ и ССО УССР,ХГУ. – Х, 1979. – 16л.
852952
  Панкратова В.Н. Некоторые реакции кадмийорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкратова В.Н.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 15л.
852953
  Пурванецкас Г.-Е. Некоторые реакции электрофильного замещения 50алкокси- и 5-ацилокси-бензодиоксанов-1,4. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пурванецкас Г.-Е.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
852954
  Пашинкин А.П. Некоторые реакции эфиров и англидридных производных фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.077 / Пашинкин А.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 19л.
852955
  Погорелов Дмитрий Юрьевич Некоторые резонансные проблемы динамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Погорелов Дмитрий Юрьевич; МГУ. – Москва, 1979. – 11л.
852956
  Остапенко В.А. Некоторые результаты исследования солнечных вспышек / В.А. Остапенко, П.Н. Полупан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 21-24. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Приводятся основные результаты спектральных исследований солнечных вспышек, проведенных авторами в Астрономической обсерватории Киевского университета. Обнаружены и исследовались проявления вспышек в линиях, эффективный уровень образования которых ...
852957
  Мухиддинова Н.М. Некоторые результаты по теории резервирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.005 / Мухиддинова Н.М.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
852958
  Сидоренко А.И. Некоторые результаты применения модели геоида EGM2008 в сопоставлении с другими моделями // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-15 : табл., рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
852959
  Богушевич А.Я. Некоторые результаты работы территориально-распределенной измерительной метеорологической системы сети постов ультразвуков АМС / А.Я. Богушевич, В.А. Корольков, А.А. Тихомиров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 85-95 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
852960
  Портенко Н.И. Некоторые результаты теории аддитивных функционалов от марковских процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Портенко Н.И. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с.
852961
  Кручиненко В.Г. Некоторые результаты фотографических наблюдений эксперимента "Сполох-2" / В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 65-72. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Изложена методика и результаты фотометрической обработки фотографий эксперимента "Сполох-2". Получено распределение концентрации излучающих ионов Ball в наблюдаемом облаке для нескольких снимков.
852962
  Назиров М.Т. Некоторые свойства адронных процессов с большой передачей импульса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Назиров М.Т.; Моск.инж.физ.ин-т. – М, 1980. – 13л.
852963
  Елишевич М.А. Некоторые свойства жордановых наборов векторов матрицы относительно оператора, содержащего дифференцирование // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 119-134. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Определены понятия конечной жордановой, циклической жордановой и вспомогательной цепочек векторов прямоугольной матрицы относительно оператора, содержащего дифференцирование. Исследованы условия существования и свойства наборов векторов, состоящих из ...
852964
  Пулатов А.И. Некоторые свойства ортогональных тригонометрических многочленов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пулатов А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. матем. анализа. – Л., 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
852965
  Громека И.С. Некоторые случаи равновесия совершенного газа : [Сообщ., чит. 22 нояб. 1886 г. в 61 заседании Секции физ.-мат. наук О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те] / [соч.] И.С. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1886. – 19 с. – Отд. оттиск: Собрание протоколов заседания Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Казань, 1887. Т. 5
852966
  Прокофьев Б.М. Некоторые смешанные задачи плоской теории упругости для неоднородного клина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Прокофьев Б.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
852967
  Прокофьев Б.М. Некоторые смешанные задачи плоской теории упругости для неоднородного клина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Прокофьев Б.М.; КГУ. – К., 1981. – 6л.
852968
  Кулько А. Некоторые соображения об исследованиях А.В. Задорожного, посвященных применению международного права в украинско-российских межгосударственных отношениях на современном этапе (1991-2014 гг.) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 87-92. – ISSN 1814-3385
852969
  Попов В.Д. Некоторые социально-педагогические проблемы второгодничества и отсева учащихся из городской общеобразовательной школы. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Попов В.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 20л.
852970
  Есипов В.В. Некоторые спорные вопросы уголовного права / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 69 с.
852971
  Шервашидзе Л.А. Некоторые средневековые стенные росписи на территории Абхазии / Л.А. Шервашидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1971. – 186, [2] с.
852972
  Подгорецкий М.И. Некоторые статистические вопросы, связанные с работой ионизационной камеры и пропорционального счетчика : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Подгорецкий М.И. ; Академия наук СССР, Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва, 1951. – 19 с.
852973
  Пономаренко Л.Л. Некоторые статистические задачи для систем управляемых стохастическими уравнениями с многопараметрическими броуновским движением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко Л.Л.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1974. – 14л.
852974
  Панов А.Н. Некоторые стороны фосфорного обмена при обратимом парабиотическом блоке седалищного нерва лягушки. : Автореф... канд. биол.наук: / Панов А.Н.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. АН СССР. – Л., 1962. – 16л.
852975
  Шакури Б. Некоторые страницы истории изученности процесса эрозии в Азербайджанской республики за 60 лет / Бехруз Шакури. – Baki : МВМ, 2009. – 159, [1] с. : фотогр., табл. – Тит л. на рус. и азерб. языках, обл. только на азерб. – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 978-9952-29-041-6
852976
  Пашковска Некоторые структурно-композиционные особенности сонетов Шекспира. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Пашковска -Хоппэ К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 17л.
852977
  Мельчаков Ю.Л. Некоторые тенденции развития концепции сбалансированности биогеохимических циклов химических элементов / Ю.Л. Мельчаков, А.Е. Козаренко, В.Т. Суриков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 475-484 : табл. – Библиогр.: с. 483-484. – ISSN 0016-7525
852978
  Афанасьева Е.А. Некоторые тенденции эволюции нотариата в России и мире во второй половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1812-3805
852979
  Синевич А. Некоторые теоретические аспекты лингвистического анализа терминов в структуре трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита "О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 105-112. – ISSN 2075-437X


  Стаття посвящена рассматрению лингвистического аспекта в общей теории терминологии. Основное внимание уделяется семантическим процессам (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия) и исследованию источников формирования терминов как отдельной ...
852980
  Малюк А. Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования глобального кризиса // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – C. 38-49. – ISSN 2078-6948
852981
  Помякшев Н.Ф. Некоторые теоретические проблемы и практические пути повышения качества продукции : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Помякшев Н.Ф.; Куйбышевский план. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 19л.
852982
  Постников Е.С. Некоторые теоретические проблемы методологии измерения производительности труда в промышленности. : Автореф... экон.наук: / Постников Е.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 16л.
852983
  Ревелис Валерий Григорьевич Некоторые теплофизические свойства галлия, индия, олова и сплавов на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ревелис Валерий Григорьевич; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
852984
  Муромцев Н.А. Некоторые термодинамические свойства влаги в почвах Доно-Арчединского песчаного массива и использование их при характеристике влагообеспеченности растений : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Муромцев Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 28л.
852985
  Пуро А.Э. Некоторые точные частные решения уравнений статики неоднородной упругой среды : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пуро А.Э. ; АН ЭССР , Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
852986
  Дубаневич О.С. Некоторые уловки в процессе аргументации // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.113-115
852987
  Паталах И.И. Некоторые физико-химические особенности электропроводности полимеров с системой сопряжения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Паталах И.И.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1964. – 19л.
852988
  Пранайтис П.И. Некоторые физиолого-экологические свойства местных штаммов клубеньковых бактерий гороха и их эффективность в условиях Литовской ССР. : Автореф... канд .биол.наук: / Пранайтис П.И.; Лит. сельскохоз. Академия. – Каунас, 1967. – 23л.
852989
  Полушкин И.Н. Некоторые физические свойства разрядной плазмы в инертных газах с примесью паров щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 277 / Полушкин И.Н. ; АН УССР , Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 11 с.
852990
  Потков Л.Л. Некоторые философские вопросы исследования превращений объектов неорганической природы в объекте органической. : Автореф... канд. филос..наук: 09.00.08 / Потков Л.Л.; АН СССР. Ин-т философии. Отдел философских вопросов естествознания. – М., 1972. – 40л.
852991
  Нгуен Тхань Луонг Некоторые характеристики климата Крыма и их значение для прикладных целей : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Нгуен Тхань Луонг; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1976. – л.
852992
  Москаленко В. Некоторые характерные черты и особенности военного режима М. Зия Уль-Хака // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 1 (252). – С. 3-20
852993
  Пахомов С.И. Некоторые черты гидрогеохимии сульфатов. : Автореф... канд.хим.наук: / Пахомов С.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Ставрополь, 1961. – 15л.
852994
  Нейталь Мартин Мартович Некоторые черты развития эстонского социально-бытового романа 1920 годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нейталь Мартин Мартович; АН Эстонской ССР. Отделение общественных наук. – Таллин, 1975. – 24л.
852995
  Никулин А.В. Некоторые экономико-демографические проблемы в странах Магриба : Автореф... канд. экон.наук: / Никулин А. В.;. – Москва, 1972. – 27л.
852996
  Мурзаев А.А. Некоторые экономические вопросы износа и ремонта техники (вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Мурзаев А.А.; АН Каз.ССР. Учен. Совет по экон. наукам при Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л.
852997
  Нгуен Тхи Хонг Некоторые экспериментальные следствия аналитичности амплитуд рассеяния и форм-фактора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Тхи Хонг; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория теоретической физики. Гос. комитет по науке и техник. – Дубна, 1974. – 16л.
852998
  Багдасарян О.В. Некоторые электродинамические модели самовоздействия сильных электромагнитных волн в ионизирующихся средах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Багдасарян Овик Варданович ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 18 назв.
852999
  Половняк В.К. Некоторые электрохимические процессы в плазме высокочастотного тлеющего разряда : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Половняк В.К.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 20л.
853000
  Моисеев П.А. Некоторые японские данные о ловле лососей дрифтерными сетями в северной части Курильской гряды // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 188-190
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,