Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
853001
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
853002
  Зайцев Б. "Народные дружины" на улицах Англии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
853003
  Фабиюнке Г. "Народный капитализм" в теории и на практике / Г. Фабиюнке. – М, 1959. – 96с.
853004
  Будиш Дж.М. "Народный капитализм". / Дж.М. Будиш. – М, 1959. – 84с.
853005
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
853006
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
853007
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
853008
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
853009
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе. / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 218 с.
853010
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
853011
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
853012
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
853013
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
853014
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
853015
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
853016
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
853017
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
853018
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
853019
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
853020
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
853021
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
853022
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
853023
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
853024
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
853025
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
853026
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
853027
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
853028
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
853029
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
853030
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
853031
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
853032
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
853033
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
853034
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
853035
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1987. – 168с.
853036
   Народно-революционная партия Лаоса. III съезд. – Москва, 1983. – 120 с.
853037
  Дяків В.М. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст. / Володимир Дяків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 197, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажчик: с. 191-198. – Бібліогр.: с. 176-190 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1701-6
853038
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
853039
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
853040
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
853041
   Народно-сценический танец.. – М : Искусство, 1976. – 224 с.
853042
  Підлипський А.І. Народно-сценічна хореографічна культура Тернопільщини середини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підлипський Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
853043
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
853044
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
853045
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
853046
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
853047
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
853048
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – Москва, 1981. – 272 с.
853049
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
853050
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
853051
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
853052
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / Арсон С. – Х. : Пролетарий, 1928. – 52 с.
853053
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
853054
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
853055
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
853056
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
853057
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
853058
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
853059
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
853060
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
853061
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
853062
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
853063
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
853064
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
853065
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
853066
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
853067
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
853068
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
853069
  Баженов Н.Д. Народное средство / Н.Д. Баженов ; ил. А. Баженова. – Москва : Правда, 1956. – 56 с. – (Библиотека "Крокодил" ; 147)
853070
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 30 с. – (Материалы для лекций / М-во культуры КазССР, Республиканский метод. кабинет культпросветработы)
853071
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
853072
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
853073
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
853074
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
853075
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
853076
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
853077
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
853078
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
853079
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
853080
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
853081
   Народное хозяйство Абхазской АССР.. – Сухуми, 1957. – 118с.
853082
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1975 году.. – Баку, 1976. – 459с.
853083
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
853084
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
853085
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
853086
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР. – Баку, 1982. – 354с.
853087
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
853088
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1978. – 288с.
853089
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1981. – 291с.
853090
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
853091
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
853092
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
853093
   Народное хозяйство Архангельской области в цифрах., 1976. – 223с.
853094
   Народное хозяйство Архангельсколй области.. – Архангельск, 1957. – 148с.
853095
   Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет.. – Уфа, 1989. – 274с.
853096
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 271с.
853097
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1981. – 335с.
853098
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1982. – 256с.
853099
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 230с.
853100
   Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.. – Минск, 1988. – 296с.
853101
   Народное хозяйство Белорусской ССР за 40 лет.. – Минск, 1957. – 288с.
853102
   Народное хозяйство Белорусской ССР. : статистический сборник. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 319 с.
853103
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1975. – 334с.
853104
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 269с.
853105
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 253с.
853106
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1978. – 302с.
853107
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1980. – 295с.
853108
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 275с.
853109
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 263с.
853110
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1984. – 247с.
853111
   Народное хозяйство БССР. 1984. – Минск, 1985. – 240с.
853112
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1919. – 86с.
853113
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1920. – 85с.
853114
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1921. – 107с.
853115
   Народное хозяйство в 1920 г. и первую половину 1921 г.. – М, 1921. – 86с.
853116
   Народное хозяйство в 3-ю четверть 1921 года.. – М, 1922. – 262с.
853117
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 111с.
853118
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 81с.
853119
   Народное хозяйство Великолукской области. – Великие Луки, 1957. – 128с.
853120
   Народное хозяйство Владимирской области в девятой пятилетке.. – Ярославль, 1976. – 183с.
853121
   Народное хозяйство Волгоградской области за 50 лет.. – Волгоград, 1967. – 264с.
853122
   Народное хозяйство Вологородской области в девятой пятилетке.. – Вологда, 1976. – 215с.
853123
   Народное хозяйство ГДР.. – М, 1961. – 510с.
853124
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – Москва, 1924. – 264с.
853125
   Народное хозяйство города Ленинграда.. – М, 1957. – 163с.
853126
   Народное хозяйство Грузинской ССР в1967 году.. – Тбилиси, 1968. – 378с.
853127
   Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет.. – Тбилиси, 1980. – 304с.
853128
   Народное хозяйство Грузинской ССР.. – Тбилиси, 1957. – 304с.
853129
   Народное хозяйство дагестанской АССР в девятой пятилетке.. – Махачкала, 1977. – 119с.
853130
   Народное хозяйство Донецкой области : cтат. сборник. – Донецк : Статистика, 1966. – 196 с. : схем.
853131
   Народное хозяйство Донецкой области в первом полугодии 1936 года. – Сталино : Изд-е Донецкой областной плановой комиссии, 1936. – 135 с.
853132
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1922. – 103с.
853133
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1923. – 195с.
853134
   Народное хозяйство Закавказья в цифрах. – Тифлис, 1927. – 697с.
853135
   Народное хозяйство Запорожья. – Запорожье, 1926. – 140с.
853136
   Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск, 1936. – 424 с.
853137
  Фрумкин М.И. Народное хозяйство и внешняя торговля СССР / М.И. Фрумкин. – Москва -Ленинград, 1926. – 72с.
853138
  Пичикиан Г. Народное хозяйство и кооперация Армении / Г. Пичикиан. – Тифлис, 1927. – 216с.
853139
  Королев Ф.Ф. Народное хозяйство и народное образование в СССР / Ф.Ф. Королев. – М, 1961. – 48с.
853140
  Шелудько Л.Г. Народное хозяйство и система образования / Л.Г. Шелудько. – Киев, 1991. – 43с.
853141
   Народное хозяйство Иркутской области. – Иркутск, 1981. – 128с.
853142
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1976. – 112с.
853143
   Народное хозяйство к 40-летию автономии Северной Осетии.. – Ростов-на-Дону, 1964. – 224с.
853144
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1957. – 115с.
853145
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1964. – 212с.
853146
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
853147
  Колдобская Р.В. Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата, 1976. – 520с.
853148
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1979. – 371с.
853149
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
853150
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
853151
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
853152
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
853153
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
853154
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
853155
   Народное хозяйство Казахстана в 1977 году. – Алма-Ата, 1978. – 247с.
853156
  Антонов П.И. Народное хозяйство Казахстана в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Антонов П.И. ; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
853157
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
853158
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
853159
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
853160
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
853161
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
853162
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
853163
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
853164
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
853165
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
853166
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
853167
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
853168
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
853169
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
853170
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1961. – 245 с.
853171
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1981. – 300 с.
853172
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1982. – 263с.
853173
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
853174
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
853175
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
853176
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
853177
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
853178
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1979 году : Стат. ежегодник. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 256 с.
853179
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
853180
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
853181
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
853182
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
853183
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
853184
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
853185
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
853186
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
853187
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
853188
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
853189
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
853190
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
853191
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
853192
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
853193
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
853194
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
853195
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
853196
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
853197
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
853198
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
853199
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
853200
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
853201
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
853202
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
853203
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
853204
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
853205
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
853206
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
853207
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
853208
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 303с.
853209
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 283с.
853210
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1982. – 274с.
853211
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
853212
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
853213
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
853214
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
853215
   Народное хозяйство Московской области. – М, 1981. – 254с.
853216
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
853217
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
853218
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
853219
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
853220
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
853221
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
853222
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
853223
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
853224
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
853225
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
853226
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
853227
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
853228
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке. – Л, 1976. – 124с.
853229
  Безобразов В.П. Народное хозяйство России : Московская (Центральная) промышленная область. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1882. – 363 с.
853230
  Чунтулов В.Т. Народное хозяйство России во время первой мировой войны и февральской революции 1917 года. / В.Т. Чунтулов. – К., 1961. – 16с.
853231
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
853232
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 40с.
853233
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
853234
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
853235
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
853236
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1981. – 406с.
853237
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
853238
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
853239
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
853240
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
853241
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
853242
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
853243
   Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 691с.
853244
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
853245
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
853246
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
853247
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – Москва, 1984. – 384с.
853248
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
853249
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
853250
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
853251
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
853252
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
853253
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
853254
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
853255
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
853256
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
853257
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
853258
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
853259
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
853260
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
853261
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
853262
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
853263
   Народное хозяйство РСФСР.... – М, 1975. – 543с.
853264
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
853265
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
853266
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 107с.
853267
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
853268
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
853269
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
853270
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
853271
  Козловская Л.И. Народное хозяйство Советского Закарпатья в годы послевоенной Сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козловская Л.И.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 21 с.
853272
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
853273
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1981. – 142с.
853274
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1982. – 165с.
853275
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
853276
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
853277
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
853278
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
853279
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
853280
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
853281
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
853282
   Народное хозяйство социалистических стран в 1978 году. – М, 1979. – 144 с.
853283
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
853284
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
853285
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
853286
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
853287
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
853288
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
853289
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
853290
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
853291
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
853292
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1980. – 182с.
853293
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
853294
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
853295
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
853296
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
853297
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
853298
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1, кн. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
853299
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
853300
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
853301
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
853302
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
853303
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 1 : Промышленность и строительство. – 1983. – 350с.
853304
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
853305
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы в 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 6, вып. 1 : Сельское хозяйство. – 1985. – 284 с.
853306
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва
Ч. 6, вып. 1. – 1986. – 284 с.
853307
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
853308
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
853309
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
853310
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
853311
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
853312
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
853313
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
853314
   Народное хозяйство СССР в 1961 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 861 с.
853315
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
853316
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
853317
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
853318
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
853319
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
853320
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
853321
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
853322
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
853323
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
853324
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
853325
   Народное хозяйство СССР в 1974 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1975. – 862с.
853326
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
853327
   Народное хозяйство СССР в 1978 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 631с.
853328
   Народное хозяйство СССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1980. – 615с
853329
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
853330
   Народное хозяйство СССР в 1983 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 607с.
853331
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
853332
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
853333
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
853334
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
853335
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
853336
   Народное хозяйство СССР в 1990 году. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 752с.
853337
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – Москва, 1973. – 63с.
853338
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – Москва, 1941. – 460с.
853339
  Добрынин А.И. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1987. – 31 с.
853340
  Емельянов А.С. Народное хозяйство СССР в десятой пятилетке: задачи, проблемы, перспективы. / А.С. Емельянов. – К., 1976. – 40с.
853341
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
853342
  Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны / Г.И. Шигалин. – Москва, 1960. – 278с.
853343
  Мотылев В.Е. Народное хозяйство СССР в период осущетсвления четвертого и пятого пятилетних планов / В.Е. Мотылев. – М, 1959. – 48с.
853344
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
853345
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
853346
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
853347
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
853348
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
853349
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
853350
   Народное хозяйство СССР за 70 лет. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 766с.
853351
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
853352
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
853353
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
853354
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
853355
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
853356
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
853357
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
853358
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
853359
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
853360
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
853361
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
853362
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
853363
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
853364
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
853365
   Народное хозяйство СССР. 1922-1982. – М, 1982. – 623с.
853366
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
853367
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
853368
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
853369
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
853370
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
853371
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
853372
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
853373
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
853374
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
853375
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
853376
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
853377
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
853378
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1978. – 360с.
853379
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
853380
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1981. – 348с.
853381
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
853382
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
853383
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
853384
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
853385
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
853386
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
853387
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
853388
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1976. – 455с.
853389
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1980. – 286с.
853390
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
853391
   Народное хозяйство Украинской СС в 1985 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1986. – 399с.
853392
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1975. – 539с.
853393
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Киев, 1977. – 464 с.
853394
   Народное хозяйство Украинской ССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1978. – 456 с.
853395
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Київ : Техніка, 1982. – 382с.
853396
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1988. – 462с.
853397
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1973 году, Стат. ежегодник.. – Киев, 1974. – 584 c.
853398
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600с.
853399
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1980. – 386с.
853400
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1980 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1981. – 384с.
853401
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году. – Киев : Техніка, 1983. – 384с.
853402
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1984. – 384с.
853403
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1985. – 408с.
853404
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
853405
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
853406
   Народное хозяйство Украинской ССР к 60-летию образования СССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1982. – 384с.
853407
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – К, 1979. – 367с.
853408
   Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1987. – с.
853409
   Народное хозяйство Украины в 1921-22 году. – Харьков, 1923. – 144с.
853410
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 273 с.
853411
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск, 1961. – 272 с.
853412
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
853413
   Народное хозяйство Федеративной Народной Республики Югославии.. – М, 1957. – 228с.
853414
   Народное хозяйство Хабаровского края.. – Хабаровск, 1957. – 128с.
853415
   Народное хозяйство Херсонской области.. – Одесса, 1969. – 201с.
853416
   Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска : статистический сборник. – Челябинск : Госстатиздат, 1957. – 167 с.
853417
   Народное хозяйство Читинской области.. – Иркутск, 1976. – 111с.
853418
   Народное хозяйство Чкаловской области : статистический сборник. – Чкалов : Чкаловское книжное из-во, 1957. – 139 с.
853419
   Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. – Чебоксары, 1976. – 171с.
853420
   Народное хозяйство Юго-Осетинской автономной области.. – Сталинир, 1959. – 36с.
853421
   Народное хозяйство Ярославской области.. – Ярославль, 1976. – 136с.
853422
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
853423
  Ширяев С.Д. Народное хозяйство. / С.Д. Ширяев. – Грозный, 1952. – 64с.
853424
   Народное хозяйство.. – М, 1972. – 42с.
853425
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 40с.
853426
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 56с.
853427
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
853428
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
853429
  Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество / Т.В. Кузнецова. – М, 1985. – 63с.
853430
  Хакимова Р.Н. Народное художественное творчество как средство эстетического воспитания старшеклассников в процессе внекалссной работы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Хакимова Р.Н.; АН пед.СССР.Научно-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1980. – 22л.
853431
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
853432
  Федун І.Й. Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного Полісся як вияв традиційного професіоналізму (XX – перші десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Федун Ірина Йосипівна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
853433
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
853434
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
853435
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
853436
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
853437
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
853438
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
853439
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
853440
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
853441
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 95с.
853442
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
853443
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
853444
  Олексюк О. Народному художникові України Володимиру Чуприні - 80 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 9. – ISSN 2519-4429
853445
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
853446
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
853447
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
853448
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
853449
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
853450
  Задорожний В. Народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
853451
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
853452
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
853453
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
853454
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
853455
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
853456
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
853457
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
853458
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
853459
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
853460
  Данилюк Н.О. Народнопісенні засоби "дитячих" поезій Лесі Українки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 104-111
853461
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
853462
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
853463
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
853464
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
853465
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
853466
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
853467
  Рудакова Н. Народнопоетична основа поеми "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 188-193
853468
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
853469
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
853470
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
853471
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
853472
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
853473
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
853474
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
853475
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
853476
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
853477
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
853478
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
853479
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
853480
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
853481
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
853482
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
853483
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка
853484
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
853485
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
853486
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
853487
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
853488
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
853489
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
853490
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
853491
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
853492
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
853493
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
853494
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
853495
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – М., 1964. – 134с.
853496
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
853497
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
853498
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. : (Достоевский, Л. Толстой, Блок, Есенин) / Л.В. Бакус ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТГУ, 1991. – 99, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 95-100
853499
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
853500
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
853501
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
853502
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
853503
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
853504
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли / Ю.С. Бегма. – М., 1982. – 58с.
853505
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Экономика" ; № 5)
853506
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
853507
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
853508
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – М, 1966. – 287с.
853509
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – М., 1990. – 319с.
853510
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
853511
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
853512
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
853513
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
853514
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
853515
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
853516
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
853517
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
853518
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
853519
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
853520
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
853521
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
853522
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
853523
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
853524
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
853525
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
853526
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
853527
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
853528
  Багриновский К.А. Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование / авт. К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1989. – 239 с.
853529
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
853530
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
853531
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
853532
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
853533
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
853534
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
853535
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства.. – М, 1978. – 159с.
853536
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
853537
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
853538
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
853539
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
853540
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
853541
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
853542
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
853543
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
853544
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
853545
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
853546
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
853547
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
853548
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
853549
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
853550
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
853551
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
853552
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
853553
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
853554
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
853555
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
853556
  Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна / В.Ф. Погребенник. – Київ, 1990. – 45 с.
853557
  Кашафутдинов Р.Г. Народные (общественные и семейные) праздники казанских татар : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Кашафутдинов Р.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 23л.
853558
   Народные артист РСФСР Григорий Рошаль.. – М, 1964. – 50с.
853559
   Народные артистки.. – Ростов н/Д, 1938. – 16с.
853560
  Пименов В.Ф. Народные артисты / В.Ф. Пименов. – М, 1986. – 170с.
853561
   Народные артисты.. – Казань, 1980. – 592с.
853562
  Линтур П.В. Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи / П.В. Линтур. – К., 1963. – 60с.
853563
   Народные баллады.. – М-Л, 1963. – 447с.
853564
  Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая / Г.Г. Стратанович. – М, 1978. – 256с.
853565
  Волнин А. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. – Киев : Униврситетская тип., 1904. – 24 с. – Отд.отт.
853566
  Сташевский Е.Д. Народные волнения в Московском государстве.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 50с.
853567
  Тхоржевский С.И. Народные волнения при первых Романовых / С.И. Тхоржевский. – Птгр., 1924. – 223с.
853568
  Мавродин В.В. Народные восстания в Древней Руси 12 - 13 вв. / В.В. Мавродин. – М., 1961. – 118с.
853569
  Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648) / Б.Ф. Поршнев. – М.-Л., 1948. – 724с.
853570
  Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 13-начале 14 века / В.Л. Керов. – М., 1986. – 134с.
853571
  Мейер М.С. Народные выступления в городах Османской империи в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Мейер М.С.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1964. – 15л.
853572
  Малафеев П.А. Народные галереи / П.А. Малафеев. – Л., 1982. – 112с.
853573
   Народные герои. – М, 1983. – 303с.
853574
  Кириллова Т.В. Народные говоры Калининской области. / Т.В. Кириллова, А.А. Белова. – Калинин
1. – 1971. – 156с.
853575
   Народные гулянья в Орловской области : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
853576
  Кузнецов Е.В. Народные движения в Англии в середине 15 века / Е.В. Кузнецов. – М., 1982. – 72с.
853577
  Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке / Ю.М. Сапрыкин. – Москва, 1963. – 98 с.
853578
  Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV - начало XV века / Рутенбург В.И. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1958. – 384 с., 10 л. ил. – На корешке загл.: Народные движения в Италии. – Библиогр.: с. 358-367
853579
  Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв. / И.М. Рейснер. – Москва, 1961. – 308с.
853580
  Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии / А.Х. Хасанов. – М, 1977. – 87с.
853581
  Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / А.С. Костяева. – М., 1970. – 152с.
853582
  Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.) / Бабабеков Х.Н. ; отв. ерд. Б.А. Ахмедов ; Ташкент. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1990. – 116, [2] с.
853583
  Сиротенко В.Т. Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1988. – 78 с.
853584
  Чистякова Е.В. Народные движения в России в середине XVII в. (1635-1649). : Автореф... доктор истор.наук: / Чистякова Е.В.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1966. – 24л.
853585
  Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1990. – 80с.
853586
  Чеканцева З.А. Народные движения во Франции в 18 веке / З.А. Чеканцева. – Новосибирск, 1990. – 72с.
853587
  Сторчак А.И. Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историографии второй половины 19 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Сторчак А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
853588
  Мавродин В.В. Народные движения против иноземных захватчиков / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1945. – 52 с.
853589
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 656с.
853590
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 367с.
853591
   Народные депутаты СССР.. – Саранск, 1991. – 232с.
853592
   Народные депутаты СССР: экономика сегодня и завтра.. – М, 1990. – 254с.
853593
  Титов Виктор Степанович Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917-1941 гг.) : этногр. очерки бондарного промысла и изготовления трансп.средств / Титов Виктор Степанович. – Минск : Наука и техника, 1976. – 135 с. : ил.
853594
  Барков А. Народные добровольцы / А. Барков. – Брянск : "Брянский рабочий", 1961. – 28 с.
853595
   Народные дома : С прил. образцовых установ, планов и смет разных типов нар. домов. – 2-е изд. – Москва : Моск. союза потреб. о-в, 1917. – 100 с. : ил., черт. – Библиограф.: с. 100
853596
   Народные дома : С прил. образцовых установ, планов и смет разных типов нар. домов. – 3-е изд. – Москва : Всерос. центр.союза потреб. о-в, 1918. – 96 с. : ил., черт. – Библиограф.: с. 2
853597
  Колесников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни Турецкой республики. / А.А. Колесников. – М., 1984. – 151с.
853598
   Народные дружины в борьбе за безопасность движения автомототранспорта.. – М, 1976. – 72с.
853599
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1976. – 79с.
853600
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1977. – 79с.
853601
  Ткачевский Ю.М. Народные дружины в борьбе с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 62 с.
853602
  Яблоков Н.П. Народные дружины на страже общественного порядка. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1963. – 22с.
853603
   Народные дружины.. – К, 1976. – 319с.
853604
   Народные загадки.. – Кострома, 1959. – 32с.
853605
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – Москва, 1965. – 62 с.
853606
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – 2-е изд. – М, 1967. – 72с.
853607
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде : (в вопросах и ответах) / Анашкин Г.З. – Москва : Госюриздат, 1957. – 62 с.
853608
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Изд.3-е, испр. – Москва, 1960. – 84с.
853609
  Сабалиев Б. Народные заседатели в советском суде / Б. Сабалиев. – Алма-Ата, 1970. – 48с.
853610
   Народные заседатели.. – М, 1966. – 160с.
853611
   Народные знания. Фольклор. Народное искусство.. – М, 1991. – 166с.
853612
   Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.. – М, 1985. – 638с.
853613
  Хакназар Н. Народные и просветительно-антифеодальные движения в Афганистане : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Хакназар Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
853614
  Назаров Х.Н. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане / Х.Н. Назаров. – Душанбе, 1976. – 262с.
853615
  Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX - начале XX века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – с. 12-18. – ISSN 2076-1554
853616
   Народные изречения и пословцы Дагестана.. – Махачкала, 1966. – 139с.
853617
  Гетьман-Павлова Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
853618
  Хайбуллаев С.М. Народные истоки аварской поэзии / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1966. – 60с.
853619
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко А.И.;. – Черновцы, 1962. – 478л. – Бібліогр.:л.444-447
853620
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического иторизма, стиля и языка эпопеии Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко А. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 26л.
853621
  Мирошниченко Поликарп Яковлевич Народные истоки революционно-демократического социализма в России: (От крестьянской правды к гуманизму А.И.Герцена, Н.П.Огарева, В.Г.Белинского) : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Мирошниченко Поликарп Яковлевич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 32л.
853622
  Карпенко А.И. Народные истоки эпического стиля исторических повестей Н.В.Гоголя / А.И. Карпенко. – Черновцы, 1961. – 80с.
853623
   Народные исторические песни. – М-Л, 1962. – 405 с.
853624
  Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. / Н.А. Криничная. – Л., 1974. – 183с.
853625
  Модестова Н.А. Народные источники творчества Раблэ : Дис... кандидата филологич.наук: / Модестова Н.А.; Киевский Гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1947. – 380л. – Бібліогр.:л.1-7
853626
  Джимгиров М.Э. Народные калмыцкие сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Джимгиров М. Э.; Ин-т народов Азии АН СССР, Калмыц. НИИ языка, лит. и ист. при СМ Калм.АССР. – М.-Элиста, 1963. – 24л.
853627
  Булгаковский Д.Г. Народные карикатуры-картинки, вышедшие в Отечественную войну. С их общей характеристикой / Д.Г. Булгаковский. – С.-Петербург : Типо-Литография СПБ. Одиночной Тюрьмы, 1912. – 25 с.
853628
  Евсеев И.Ф. Народные комитеты Закарпатской Украины - органы государственной власти / И.Ф. Евсеев. – М., 1954. – 148с.
853629
  Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины : Автореф... Канд.юрид.наук: / Евсеев И.Ф.; Ан УССР. – Киев, 1951. – 20 с.
853630
   Народные контролеры в поиске резервов.. – М, 1985. – 176с.
853631
  Кравцов В. Народные контролеры за работой / В. Кравцов, П. Богатый. – Кишинев, 1963. – 56с.
853632
   Народные лауреаты.. – М, 1964. – 71с.
853633
   Народные лирические песни.. – Л, 1961. – 610с.
853634
  Щаницин В.А. Народные личные имена / В.А. Щаницин. – Москва, 1989. – 64 с.
853635
  Коган Л.Н. Народные массы-решающая сила общественного развития / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1955. – 28с.
853636
  Славина Л.Л. Народные массы -- решающая сила в создании и укреплении политической организации социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славина Л.Л. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
853637
  Ребрин В.А. Народные массы - решающая сила общественного развития. / В.А. Ребрин. – Новосибирск, 1954. – 39с.
853638
  Гришуков С.М. Народные массы - решающая сила общественного развития. Роль личности в истории / С.М. Гришуков. – Л., 1960. – 42с.
853639
  Жигалов И.И. Народные массы и внешняя политика империализма / И.И. Жигалов. – Москва, 1969. – 48с.
853640
  Беляева Г.Ф. Народные массы и личность как объективная сила и субъекты исторического процесса / Г.Ф. Беляева, Л.В. Николаева. – Москва, 1985. – 92с.
853641
  Ашин Г.К. Народные массы и мировая политика / Ашин Г.К., Додельцев Р.Ф. – Москва : Международне отношения, 1982. – 97 с. – (Внешнеполитическая программа XXVI съезда КПСС в действии)
853642
  Кузин В.А. Народные массы и революция / В.А. Кузин. – Казань, 1966. – 224с.
853643
  Биисов А.В. Народные массы как категория исторического материализма. : Автореф... Канд.философ.наук: 620 / Биисов А.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 21л.
853644
  Круссер Р.Г. Народные массы Сибири в исследованиях политических ссыльных 70-х -- начала 90-х годов XIX века / Р.Г. Круссер. – Кемерово, 1989. – 80с.
853645
  Рогов А.П. Народные мастера : биографические очерки / А.П. Рогов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 268, [4] с.
853646
   Народные мастера Приамурья.. – М, 1981. – 71с.
853647
   Народные мастера Приднепровья / В.Я. Белич, С.А. Гребенюк, Г.Н. Заболотная, С.В. Латанский; [В.Я. Белич, С.А. Гребенюк, Г.Н. Заболотная, С.В. Латанский]. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 107, [5] с., [15] л. ил. – Авт. указ. на обороте тит. л.
853648
   Народные мастера.. – М, 1981. – 24с.
853649
   Народные мастера.Традиции, школы.. – М, 1985. – 295с.
853650
  Осипов К. Народные мстители / К. Осипов. – М, 1942. – 15с.
853651
  Кайсенов К. Народные мстители / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1978. – 363с.
853652
  Рашкевиц А.К. Народные мстители Латвии / А.К. Рашкевиц. – Москва, 1973. – 164с.
853653
  Павленко П. Народные мстители. / П. Павленко, Б. Изаков. – Москва, 1942. – 64с.
853654
   Народные мстители.. – М, 1961. – 280с.
853655
   Народные мстители.. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 207с.
853656
  Кожухарь М.А. Народные мстители. Воспоминания партизана. / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1974. – 212с.
853657
  Хашба И.М. Народные музыкальные инструменты абхазов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хашба И.М.; АН Груз.ССР.Ин-т истории археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
853658
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1987. – 260с.
853659
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1988. – 326с.
853660
  Гринко Г.В. Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. (Атлас нар. названий растений в молдав. говорах Котовского р-на МССР. Опыт структуральн-стат. анализа диалектальной лексики) : Автореф... канд. филол.наук: / Гринко Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1962. – 17л.
853661
  Барг М.А. Народные низы в Английской революции XVII в. : движение и идеология истинных левеллеров / М.А. Барг ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Наука, 1967. – 351 с.
853662
  Рюде Дж. Народные низы в истории 1730-1848 гг / Дж. Рюде. – Москва, 1984. – 320 с.
853663
  Бронштэн В.А. Народные обсерватории : метод. пособие / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
853664
  Зотов А.И. Народные основы русского искусства / А.И. Зотов. – Москва
1. 2. – 1961. – 239, 270с.
853665
  Фетисов М.И. Народные певцы Советской Эстонии / М.И. Фетисов. – Саранск, 1956. – 224с.
853666
   Народные песни Вологодской области. – Ленинград, 1938. – 138 с.
853667
   Народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1974. – 143с.
853668
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 1 : Думи и думки. – 1878. – [1], 557-747, 24, 388, II с., : 5 аpк. мал. + 1 аpк каpт. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Hа отд. лист.: Госудаpю Импеpатоpу Александpу Hиколаевичу Самодеpжцу Всея России Цаpю Освободителю посвящает веpноподданный Яков Головацкий. - В кн. також pозвідка Я.Ф. Головацького "Каpпатская Русь" (pус.) та "Этногpафическая каpта pусскаго ...
853669
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1878. – 841, II, LVII-LXXX : 6 аpк. іл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
853670
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 2. Обpядныя песни. – 1878. – 556, 16, LXIV, с. : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
853671
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : Изданіе Имп. О-ва Истоpіи и Дpевностей Рос. пpи Моск. Ун-те. Унив. тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 1. Думы и думки /. – 1878. – 523, III с., : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
853672
   Народные песни Ингерманландии. – Ленинград, 1974. – 516 с.
853673
  Мохирев И.И. Народные песни Кировской области / И.И. Мохирев. – Москва, 1966. – 352с.
853674
  Зданович И.К. Народные песни местечка Селец / И.К. Зданович. – Москва, 1931. – 40с.
853675
  Яцковская К.Н. Народные песни монголов / К.Н. Яцковская. – Москва, 1988. – 254с.
853676
  Горелов А.А. Народные песни о Ермаке : Автореф... канд. фифлол.наук: / Горелов А. А.; ЛГУ, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 18л.
853677
  Сумцов Н.Ф. Народные песни об отравлении змеиным ядом / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
853678
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
1. – 1966. – 275с.
853679
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
2. – 1968. – 414с.
853680
   Народные песни Прииртышья.. – Новосибирск, 1969. – 168с.
853681
  Щепотьев В. Народные песни, записанные в Полтавской губернии (с нотами ) : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / В.Щепотьев ; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Полтава : Изд. Полтавской губ. арх. комиссии ; Т-во Печатного дела (тип. быв. Дохмана), 1915. – 32 с., 59 с. нот. – Тексты песен на укр. яз.
853682
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / Сост. Соболев. – М, 1956. – 156с.
853683
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / А.И. Соболев; ред. Велецкая. – М, 1961. – 327с.
853684
  Ни Н.И. Народные поэты Республики Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 67-71. – ISSN 0321-5075
853685
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М.М. Розеноер, 1899. – [2], 153 с.
853686
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси / Н.П. Степанов. – Москва : Возрождение, 1990. – 93, [3] с.
853687
  Левицький Пилип Народные предания в Подолии. Граф Мотыка : [Поема] / сочинние Гр. Биберштейна [псевд.]. – Каменец-Подольск (Кам"янець-Подільський) : Русская типография, 1881. – 59 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.- Пеpедм. та пpиміт. pос. - Hа окp. аpк. пpисвята О.П. Левицькому
853688
  Мегрелидзе И.В. Народные предания о Шоте Руставели / И.В. Мегрелидзе. – М.-Л, 1938. – 39 с.
853689
  Кононов И.С. Народные предприятия / И.С. Кононов. – Москва, 1991. – 96 с.
853690
  Шершеневич Г.Ф. Народные представители / сост. Г.Ф. Шершеневич. – 2-е изд., без перемен. – Казань : Изд. Казанского юрид. о-ва ; Типо-литогр. Имп. ун-та, 1905. – 21 с. – Без обл.
853691
   Народные приметы / [сост. Э.Г. Левицкий]. – Минск : Ураджай, 1984. – 127 с. – Миниатюрное издание
853692
  Хренов Л.С. Народные приметы и календарь / Л.С. Хренов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 63с.
853693
  Жарков Н С. Народные приметы и предсказание погоды : В помощь учителю / Н С. Жарков. – Москва, 1954. – 168с.
853694
  Срезневский Б.И. Народные приметы о погоде / Б.И. Срезневский. – 27с.
853695
  Богданова Светлана Народные промыслы на грани выживания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 32-33 : Фото
853696
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 134с.
853697
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 142с.
853698
  Канцедикас А.С. Народные промыслы. / А.С. Канцедикас. – М., 1968. – 47с.
853699
  Кузьмин Г.М. Народные промышленные предприятия - материально-техническая база построения социализма в Чехословакии : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кузьмин Г.М.; МВТ СССР. – Москва, 1954. – 21с.
853700
  Вовчок Марко Народные рассказы / Вовчок Марко. – Москва : Книга, 1985. – 368с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
853701
  Вовчок Марко Народные рассказы и сказки / Вовчок Марко. – Москва : Детгиз, 1954. – 272с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
853702
  Иванов П.В. Народные рассказы о Доле : (Матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) П. Иванова. – Харьков : Тип. К Счасни, 1892. – 36 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1892, т. 4. - Кн. на pус. яз. стар. орф. - В кн. также укp. наp. оповідання, пеpекази изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
853703
  Иванов П.В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках : (матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) / П. Иванова. – Харьков : Тип. Губернского правл., 1893. – 52 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1893. Т. 5, вып. 1


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
853704
  Кызласов Л.Р. Народные рисунки хакасов. / Л.Р. Кызласов, Н.В. Леонтьев. – М., 1980. – 176с.
853705
  Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья / В.А. Барадулин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 198, [1] с. : ил.
853706
   Народные русские легенды А.Н.Афанасьева.. – Новосибирск, 1990. – 270с.
853707
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – 3-е изд., доп. – Москва : Изд-во К. Солдатенкова
Вып. 1, 2. – 1863. – XVIII, 412 с.
853708
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 4-х кн. / А.Н. Афанасьев. – 2-е изд., вновь пересм.; [посмертное]. – Москва : Изд-во К. Солдатенкова
Кн. 3. – 1873. – 558 с.
853709
  Афанасьева А.Н. Народные русские сказки : В 3-х тт. / А.Н. Афанасьева. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т.2. – 1957. – 510с.
853710
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев. – Москва : ГИХЛ
Т. 3. – 1957. – 572 с.
853711
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [вступ. ст. В.П. Аникина] ; худож. Т. Маврина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348 с. : цв. ил.
853712
   Народные русские сказки. – М, 1977
853713
   Народные русские сказки : Из сборника А.Н.Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348с.
853714
   Народные русские сказки. – М, 1979. – 348 с.
853715
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1981. – 162, [6] с. : ил.
853716
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1982. – 320 с.
853717
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1984. – 432 с. – (Отчий край)
853718
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев : изд. подгот.: Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; [отв. ред.: Э.В. Померанцева, К.В. Чистов]. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 1. – 1984. – 511, [1] с.
853719
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 318 с.
853720
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из. сб. А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [вступ. ст. и слов. малоупотреб. и обл. слов В.П. Аникина : худож. Т. Маврина]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 269, [1] с. : цв. ил. – (Для семейного чтения). – ISBN 5-280-02398-1
853721
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; [подготовка текста, предисл. и примеч. В.Я. Проппа]. – Москва : Гослитиздат : [Ленинградское отд-ние]
Т. 1. – 1957. – 515 с. : ил., 1 л. портр.
853722
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [подготовка текста и примеч. В.Я. Проппа]. – Москва : Гослитиздат : [Ленинградское отд-ние]
Т. 2. – 1957. – 510 с.
853723
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1978. – 175с.
853724
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [послесл. А. Нечаева] ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1978. – 175 с. : цв. ил.
853725
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : сборник / А.Н. Афанасьев ; вступ. ст. и примеч. Ал. Горелова. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 446 с.
853726
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 3. – 1983. – 111с. : цв. ил.
853727
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; изд. подгот. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; АН СССР. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 2. – 1985. – 463 с. : 12 л. ил., цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 387-459
853728
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; изд. подгот. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; АН СССР. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 3. – 1985. – 495 с. : ил., 6 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 365-438
853729
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1982. – 575с.
853730
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1989. – 319с.
853731
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1990. – 272с.
853732
  Новский Л.А. Народные самодеятельные театры / Л.А. Новский. – М., 1959. – 30с.
853733
  Смирнов Г. Народные самодеятельные театры Казахстана / Г. Смирнов. – Алма-Ата, 1961. – 78с.
853734
   Народные сатирические сказки.. – Сталинград, 1960. – 24с.
853735
  Степанян Р.М. Народные сбережения в системе социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанян Р.М.; Ереван.гос.ун-ит. – Ереван, 1973. – 32л.
853736
  Вишневская Е.Д. Народные сказки / Е.Д. Вишневская, 1938. – 67 с.
853737
  Добрушин И. Народные сказки / И. Добрушин. – М, 1939. – 64с.
853738
  Огнянова Е. Народные сказки / Е. Огнянова. – София, 1968. – 143 с.
853739
   Народные сказки вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Цечоева Л. Х,; Цечоева Л. Х,; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1971. – 23л.
853740
   Народные сказки Воронежской области.. – Воронеж, 1977. – 175с.
853741
  Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса / Астахова А.М. ; Акад. наук СССР ; Ин-т рус. лит. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 120 с. – (Пушкинский дом)
853742
   Народные сказки о боге, святых и попах. – Москва, 1963. – 230 с.
853743
   Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг.. – Уфа, 1969. – 192с.
853744
  Канцедикас Сс А. Народные скульпторы Литвы. / Сс А. Канцедикас. – М., 1967. – 31с.
853745
  Казанцев Д.А. Народные собрания в политической жизни Древней Руси и Византии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 148-152. – ISSN 1680-2721
853746
   Народные сокровища Киргизии. – Кыргызстан : Кыргызстан, 1974. – 109, [2] с.
853747
  Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции / Н.Д. Ерофеев. – М., 1979. – 192с.
853748
  Гогоберидзе Нина Сергеевна Народные способы воспитания в горных областях Восточной Грузии (Игры и игрушки) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.07 / Гогоберидзе Нина Сергеевна; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 21с.
853749
   Народные суды Туркестанского края : Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 220, 311 с.
853750
  Ларин С.В. Народные таланты / С.В. Ларин. – Владимир, 1952. – 153с.
853751
  Денисов Ф Народные танцы / Ф Денисов, . – М., 1954. – 296с.
853752
  Ткаченко Т.С. Народные танцы : болгарские, венгерские , немецкие , польские , румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие / Т.С. Ткаченко. – М, 1975. – 351с.
853753
  Панов Л. Народные танцы викингов // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 13-19


  Історію норвежських народних танців можна вивчати за наскельними малюнками
853754
  Ошурко Л.В. Народные танцы Молдавии / Л.В. Ошурко. – Кишинев, 1957. – 771с.
853755
  Жорницкая М.Я. Народные танцы Якутии / М.Я. Жорницкая. – М, 1966. – 168с.
853756
   Народные танцы.. – М, 1964. – 40с.
853757
   Народные танцы.. – М, 1981. – 223с.
853758
  Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе / А.Н. Михеева. – М., 1973. – 150с.
853759
   Народные театры республики. – Сыктывкар, 1967. – 40с.
853760
   Народные театры страны.. – М, 1968. – 239с.
853761
   Народные театры.. – М, 1964. – 78с.
853762
  Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1951. – 168 с.
853763
  Могытыч И.Р. Народные традиции в высокогорном строительстве Гуцульщины и их место в этнической истории украинских Карпат. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Могытыч И.Р.; АН БелССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1980. – 25л.
853764
   Народные традиции и современность.. – Кишинев, 1980. – 142с.
853765
  Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. / К.В. Чистов. – Л., 1986. – 303с.
853766
  Давитадзе А.О. Народные традиции обработки и использования дерева в Аджарии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Давитадзе А.О.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
853767
  Доржиева Жалма Доржиевна Народные традиции трудового воспитания у бурят (по материалам народной педагогики) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Доржиева Жалма Доржиевна; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
853768
  Алиев А.К. Народные традиции, обычаи и их роль в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. К.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1968. – 23л.
853769
  Денисюк Н.П. Народные традиции, обычаи и их роль в формиравании личности коммунистического общества (На материалах БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Денисюк Н. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
853770
  Алиев А.К. Народные традиции. обычаи и их роль в формировании нового человека / А.К. Алиев ; Дагестан. филиал АН СССР. – Махачкала, 1968. – 291 с. – Библиогр.: с. 266-269
853771
  Акимова Татьяна Михайловна Народные удалые песни в устном бытовании и в художественной литературе конца XVIII - первой половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1964. – 35 с.
853772
  Бутник-Сиверский Народные украинские рисунки / Бутник-Сиверский. – М., 1971. – 164с.
853773
   Народные умельцы. – Москва, 1983. – 48 с.
853774
   Народные умельцы.. – Донецк, 1980. – 126с.
853775
  Даринский А.В. Народные университеты -- центры самообразования. / А.В. Даринский. – М, 1977. – 38с.
853776
  Гирш М. Народные университеты : Их задачи, орг., развитие, пропаганда / Макс Гирш, ген. секр. Гумбольдт. акад. в Берлине ; Пер. с нем. Н. Сперанский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковы, 1907. – 47 с. – Библиогр.:. "Указатель литературы" (в конце текста)
853777
  Дубровина Л.В. Народные университеты / Л.В. Дубровина. – М, 1963. – 231с.
853778
  Красновидова С.С. Народные университеты и педагогика сотрудничества / С.С. Красновидова. – Л., 1989. – 30с.
853779
  Соколова Л.И. Народные университеты и развитие социального творчества масс. / Л.И. Соколова. – М., 1975. – 32с.
853780
   Народные университеты Кубани.. – Краснодар, 1968. – 64с.
853781
  Свободин А.П. Народные университеты культуры. / А.П. Свободин. – М., 1959. – 40с.
853782
   Народные университеты культуры.. – Л, 1960. – 116с.
853783
  Красновидова С.С. Народные университеты охраны природы / С.С. Красновидова. – М., 1982. – 48с.
853784
  Климочкина Н.Я. Народные университеты педагогических знаний / Н.Я. Климочкина. – Алма-Ата, 1984. – 111с.
853785
  Абдарахманов Н.Ч. Народные университеты педагогических знаний и их роль в пропаганде педагогических знаний среди родителей и населения. : Автореф... Канд. пед наук: 13.730 / Абдарахманов Н.Ч.; МВ и ССО Казахск. ССР. – Чимкент, 1972. – 21л.
853786
   Народные университеты.. – Саратов, 1969. – 56с.
853787
   Народные учителя как сельские хозяева.. – 69-79с.
853788
  Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. – М., 1980. – 176с.
853789
   Народные художественные промыслы Горьковской области.. – Горький, 1986. – 143с.
853790
  Тесленко В.В. Народные художественные промыслы Молдавии / В.В. Тесленко. – Кишинев, 1978. – 96с.
853791
   Народные художественные промыслы России.. – М, 1984. – 231с.
853792
   Народные художественные промыслы СССР. – Москва, 1983. – 366 с.
853793
   Народные художественные промыслы.. – М, 1984. – 191с.
853794
  Кондарев Н. Народные читальни в Болгарии / Н. Кондарев. – Киев, 1947. – 28с.
853795
   Народные шахиры Туркменистана.. – Ашхабад, 1948. – 207с.
853796
   Народные школы в Киевской губернии. – Киев : Унив. тип., 1882. – 51 с. – Без тит.л. и обл.
853797
   Народные южнорусские песни : [Метлинский А.(изд.)] / [сост., авт. пpедисл. и пpимеч.] Амвpосий Метлинский. – Киев : Изд. А. Метлинского ; Унив. тип., 1854. – XX, 472, VI с. – О некоторых песнях сообщил М.В. Гоголь. - Пpиложение: Пpавила пpи записывании наpодних дум, песен...: с. II-IV. - Список кобзаpей (бандуpистов) и лиpников: с. IV. - Текст песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
853798
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 1. – 1869. – XI, III, 216, [3] с. – Пеpедм. pос. - В кн. 83 укp. наp. казки


  В кн. 83 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, А. Петpуняка [О.І. Лоначевський], І.П. Hовицький, П.Я. Рудченко [П. Миpний], В. Панченко, С. Лоначевський, О. Шапченко, С. Войтко, Й.І. Лозинський, Давиденко, А. Ломака [О.І. Лоначевський], К. ...
853799
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1870. – II, [2], 210, II с. – Пеpедм. pос. - В кн. 54 укp. наp. казки


  В кн. 54 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, П.Я. Рудченко [П. Миpний], М. Hечипоpенкова, І. Шевченко, Мегеp, А.П. Свидницький, Б. Познанський, М.І. Костомаpов, К. Мельниченко, М. Hомис, А.И. Петpуняка [О.І. Лоначевський], Л.В. Ільницький, ...
853800
  Ефименко А. Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии / А. Ефименко. – С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1877. – 231 с.
853801
  Кобзева Р.М. Народные ямщицкие песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Кобзева Р.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 18л.
853802
  Кузнецова А.С. Народный артист / А.С. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с.
853803
  Максимов Д.К. Народный артист / Д.К. Максимов, В.И. Смоляр. – Якутск, 1965. – 48с.
853804
  Бейлин А.М. Народный артист Александр Борисов / А.М. Бейлин. – Л., 1964. – 115с.
853805
  Попов Э.А. Народный артист П.А. Мысов / Э.А. Попов. – Сыктывкар, 1981. – 120с.
853806
  Колодяжная В.С. Народный артист РСФСР Б.Ф.Андреев / В.С. Колодяжная. – М, 1951. – 36с.
853807
  Крымов А. Народный артист РСФСР К.В.Скоробогаов / А. Крымов. – М, 1952. – 32 с.
853808
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР Аскольд Анатольевич Макаров. – Ленинград, 1972. – 16с.
853809
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР профессор Аскольд Анатольевич Макаров.. – Л, 1982. – 17 с.
853810
  Цимбал С.Л. Народный артист РСФСР лауреат Сталинской премии Александр Иосифович Лариков / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1951. – 68 с.
853811
  Парфенов Л. Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков. / Л. Парфенов, Якубович-Ясный. – М., 1951. – 40с.
853812
  Ильина Л.А. Народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов / Л.А. Ильина, В. Ильина. – М., 1951. – 32с.
853813
  Ходорковская Л.С. Народный артист Советского Союза А.А.Остужев / Л.С. Ходорковская. – М., 1955. – 32с.
853814
   Народный артист Союза ССР К.П.Хохлов.. – К, 1968. – 291с.
853815
  Яковлев Н.К. Народный артист СССР / Н.К. Яковлев. – М, 1949. – 12с.
853816
  Красина Т. Народный артист СССР А.Ф. Борисов / Т. Красина, И. Сосновский. – М., 1952. – 48с.
853817
  Смирнова Е. Народный артист СССР Алексей Денисович Дикий / Е. Смирнова. – М., 1952. – 32с.
853818
  Кульганек Э. Народный артист СССР Алексей Николаевич Грибов / Э. Кульганек. – М., 1952. – 36с.
853819
  Олидор О. Народный артист СССР Борис Петрович Чирков / О. Олидор. – М., 1950. – 52с.
853820
  Калужский В.М. Народный артист СССР Валерий Егудин / В.М. Калужский. – Новосибирск, 1989. – 94с.
853821
  Жукова А. Народный артист СССР Василий Васильевич Ванин / А. Жукова. – Москва, 1952. – 60с.
853822
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1951. – 240 с.
853823
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1952. – 287 с.
853824
   Народный артист СССР Григорий Козинцев.. – Л, 1967. – 52с.
853825
  Михайлов А. Народный артист СССР Иван Пырьев. / А. Михайлов. – Москва, 1952. – 171с.
853826
  Остроухов С. Народный артист СССР лауреат Государственной премии Николай Константинович Симонов / С. Остроухов. – Л., 1951. – 80 с.
853827
   Народный артист СССР лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Георгий Александрович Товстоногов.. – Ленинград, 1983. – 24с.
853828
  Краснов П. Народный артист СССР Михаил Иванович Жаров / П. Краснов. – М., 1951. – 31с.
853829
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1950. – 183с.
853830
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 200с.
853831
  Крымов А. Народный артист СССР Н.К.Симонов / А. Крымов. – М, 1950. – 32 с.
853832
  Бейлин А.Ю. Народный артист СССР Николай Константинович Черкасов / А.Ю. Бейлин. – М, 1951. – 100с.
853833
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
853834
  Соболев Р.П. Народный артист СССР Николай Крючков / Р.П. Соболев. – М, 1984. – 62с.
853835
  Бейлин А.М. Народный артист СССР Николай Павлович Охлопков / А.М. Бейлин. – Москва, 1953. – 116 с.
853836
  Явчуновский Я.И. Народный артист. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1961. – 62 с.
853837
  Фризман Л. Народный артист. К 80-летию Владимира Высоцкого // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 167-174. – ISSN 0131-8136
853838
  Соболенко Э.Р. Народный быт белоруссов в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. ист.наук: / Соболенко Э.Р.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1967. – 22л.
853839
   Народный генерал : Воспоминания, очерки об И.В.Панфилове и панфиловцах. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367 с.
853840
  Бестужева-Лада Народный генерал // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-25
853841
  Панков В.К. Народный героизм и литература. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1977. – 263 с.
853842
  Жирмунский В.М. Народный героический эпос : Сравнительно-исторические очерки / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 435 с.
853843
  Гоголюк В.К. Народный герой Олекса Борканюк / В.К. Гоголюк. – Киев, 1968. – 128с.
853844
  Лазо О.А. Народный герой Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Иркутск, 1957. – 82с.
853845
  Плеханов Н.Н. Народный глаз / Н.Н. Плеханов. – Кишинеы, 1964. – 48с.
853846
  Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прикованом Амирани / М.Я. Чиковани. – М., 1966. – 328с.
853847
  Савченко Г.Ф. Народный депутат. / Г.Ф. Савченко. – Кишинев, 1978. – 76с.
853848
  Гранкин И.В. Народный депутат. / И.В. Гранкин. – М., 1988. – 77с.
853849
   Народный детский сад : С прил. отчета о деятельности детского сада, приюта и школы нянь за 1906 год / Киев о-во нар.дет. садов. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнирев и К*, 1907. – 96 с. : ил.
853850
  Александровский В.Ф. Народный дом Киевского общества грамотности в г. Киеве : Краткий очерк истории сооружения народного дома / [В. Александровский]. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнирев и К*, 1902. – 48 с., пл. : ил. – Автор указан в конце предисл.
853851
   Народный дом.. – Казань
в.1. – 1919. – 80 с.
853852
   Народный дом.. – Казань
в.2. – 1919. – 112 с.
853853
   Народный дом.. – Казань
в.3. – 1919. – 64 с.
853854
  Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР / А.Л. Вайнштейн. – Москва, 1969. – 168с.
853855
  Петров А.И. Народный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1949. – 32с.
853856
   Народный доход СССР, его образование и учет.. – М-Л, 1939. – 272с.
853857
  Колганов М.В. Народный доход СССР. / М.В. Колганов. – М., 1940. – 111с.
853858
  Иванов В.А. Народный заседатель / В.А. Иванов. – Л., 1963. – 52с.
853859
  Радутная Н.В. Народный заседатель / Н.В. Радутная ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 118, [2] с.
853860
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибиров. – Цхинвали : Ирыстон, 1976. – 279, [3], с.
853861
  Чибыров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин / Л.А. Чибыров. – Цкинвели, 1976. – 282с.
853862
  Чибиров Л.А. Народный земледельческий календарь осетин.. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.07 / Чибиров Л.А.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1977. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
853863
  Беркутов В.М. Народный календань и метрология булгаро-татар / В.М. Беркутов. – Казань, 1987. – 93с.
853864
   Народный календарь, 1908. – 220 с. с разд. паг.
853865
  Рыбаков Б.В. Народный календарь / Б.В. Рыбаков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 110 с.
853866
  Рыбаков Б.В. Народный календарь : нар. приметы, пословицы, поговорки... / Б. Рыбаков ; худож. Г. Кетов. – [2-е изд.]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 269, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7529-0318-1
853867
  Болонев Ф.Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. / Ф.Ф. Болонев. – Новосибирск, 1978. – 159с.
853868
   Народный Китай на пути к социализму.. – Пекин, 1956. – 219с.
853869
  Тихонова Зоя Николаевна Народный комиссар здоровья : (О Н.А.Семашко) / Тихонова Зоя Николаевна. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32с.
853870
  Резник Я.Л. Народный комиссар. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1965. – 190с.
853871
  Скоркин К.В. Народный комиссариат внутренних дел Украинской ССР в 1919 году // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 383-391. – ISSN 2072-8670
853872
  Ломовцев В.Г. Народный комиссариат земледелия РСФСР в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Ломовцев В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1970. – 21л.
853873
  Цикулин В.А. Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов СССР (1932-1936 гг.) (Из ист. гос. учрежд. СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Цикулин В. А.; Мос. гос. ист. архивн. ин-т, Каф. ист. гос. учрежд. и делопроизв. СССР. – М., 1955. – 16л.
853874
  Песикина Е.И. Народный Комиссариат по делам национальностей и его деятельность в 1917-1918 гг. / Е.И. Песикина. – М., 1950. – 156с.
853875
  Степанов А.С. Народный Комиссариат по делам национальностей и подготовка к созданию СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.С.; Мин.просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
853876
  Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917-1923 гг. / Г.П. Макарова. – М., 1987. – 172с.
853877
   Народный комиссариат по просвещению.. – М, 1920. – 80 с.
853878
  Долженко Алла Никаноровна Народный комиссариат юстиции УССР в первые годы Советской Власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Долженко Алла Никаноровна; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т. – Х., 1986. – 24л.
853879
   Народный конгресс.. – Таллин, 1989. – 223с.
853880
   Народный контролер. – Свердловск, 1964. – 80с.
853881
   Народный контролер.. – М, 1970. – 288с.
853882
  Комаров А.Г. Народный контроль -- неотъемлемая часть системы управления. / А.Г. Комаров. – Уфа, 1987. – 141с.
853883
  Макаров Б.М. Народный контроль - демократия в действии / Б.М. Макаров. – М, 1981. – 110с.
853884
  Сафронов В.М. Народный контроль / В.М. Сафронов. – М., 1964. – 63с.
853885
  Туровцев В.И. Народный контроль / В.И. Туровцев. – М., 1970. – 158с.
853886
  Макаров Б.М. Народный контроль : органы и правовые формы деятельности / Б.М. Макаров. – М, 1975. – 151с.
853887
  Худайбердыев А. Народный контроль в борьбе за осуществление решений XXII съезда КПСС в промышленности Туркменистана (1963-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Худайбердыев А.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 21л.
853888
  Портнов В.П. Народный контроль в вузе / В.П. Портнов, Г.Е. Худяков. – Москва, 1984. – 136с.
853889
   Народный контроль в действии.. – Кишинев, 1964. – 135с.
853890
  Манов Г.Н. Народный контроль в действии. / Г.Н. Манов. – Душанбе, 1964. – 107с.
853891
  Куликов Б.А. Народный контроль в ДОСААФ. / Б.А. Куликов, Ю.П. Грачев. – М., 1983. – 79с.
853892
   Народный контроль в европейских социалистических странах.. – М, 1965. – 168с.
853893
  Макаров Б.М. Народный контроль в системе советской социалистической демократии / Б.М. Макаров. – М, 1982. – 46с.
853894
  Комаров А.Г. Народный контроль в системе управления производством / А.Г. Комаров. – М., 1984. – 47с.
853895
  Субботин В.Е. Народный контроль в системе управления социалистической экономикой. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Субботин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 22л.
853896
  Туровцев В.И. Народный контроль в социалистическом обществе / В.И. Туровцев. – М., 1974. – 255с.
853897
  Чанышева Г.С. Народный контроль в СССР / Г.С. Чанышева. – М, 1977. – 108с.
853898
  Цабрия Д.Д. Народный контроль в СССР / Д.Д. Цабрия. – Москва, 1981. – 78с.
853899
  Туранов В.И. Народный контроль в СССР : учеб. пособие / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 88 с.
853900
  Чанышев Г.С. Народный контроль в СССР : Указ. книг и ст. на рус. яз за 1977-1982 гг. / Г.С. Чанышев. – Москва, 1983. – 71с.
853901
  Иконников С.Н. Народный контроль в СССР, 1966-1970 гг. / С.Н. Иконников. – М., 1978. – 326с.
853902
   Народный контроль в СССР.. – М, 1985. – 71с.
853903
   Народный контроль в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения.. – М, 1980. – 199с.
853904
  Гудилин Евгений Александрович Народный контроль за выполнением директив КПСС о повышении эффективнсоти промышленного производства (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Гудилин Евгений Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 20л.
853905
  Туровцев В.И. Народный контроль и воспитание трудящихся / В. Туровцев ; [ред. Ж. Захарова]. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 70, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
853906
   Народный контроль и письма трудящихся.. – М, 1985. – 174с.
853907
  Сонин В.В. Народный контроль и рабоче-крестьянская инспекция на дальнем Востоке (1920 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сонин В.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
853908
  Константинов И.Ф. Народный контроль как функция социалистического управления. (Опыт социол. исследования) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Константинов И.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 18л.
853909
   Народный контроль на современном этапе.. – М, 1982. – 224с.
853910
   Народный Латвийский ССР Ромис Бем.. – М, 1990. – 56с.
853911
   Народный лечебник.. – Свердловск, 1991. – 95с.
853912
   Народный месяцеслов. – М, 1991. – 126с.
853913
   Народный месяцеслов : Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. – Москва : Современник, 1992. – 127с.
853914
  Бобров А. Народный музей в Даниловском / А. Бобров. – Вологда, 1963. – 17с.
853915
  Шилов В.В. Народный музей революционной истории Невской заставы. / В.В. Шилов. – Л., 1987. – 92с.
853916
  Астахишвили Я К. Народный опыт передвижения в горах и его применение в практике современногод альпинизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астахишвили К.Я,; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1967. – 27л.
853917
  Шерхунаев Р.А. Народный певец-сказитель Бурятии А.А.Тороев / Р.А. Шерхунаев, Д О. Тармаханова. – Улан-Удэ, 1969. – 53с.
853918
  Костанов Д.Г. Народный певец / Д.Г. Костанов. – Майкоп, 1950. – 60с.
853919
  Григулис А.П. Народный писатель Андрей Упит и его творчество. / А.П. Григулис. – Рига, 1954. – 52 с.
853920
   Народный писатель Вилис Лацис.. – Рига, 1964. – 85 с.
853921
  Боголюбов К.В. Народный писатель. К пятилетию со дня смерти П.П. Бажова / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1955. – 30с.
853922
  Александров В. Народный писеннык з найкpащых укpаинськых писень, яки тепеp найчастиш спиваються [Народний пісенник з найкращіх українських пісень, які тпер найчастіш співаються] : (З нотами) / Скомпонував Вл. Александpов. – Харькив (Харків) : Выдав Ф. Михайлов ; Дpук. И.В. Попова, 1887. – IV, 113 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
853923
   Народный побыт : материалы и исследования по этнографии Воронежского края. – Воронеж : Воронежский Губмузей, 1927. – 48 с.
853924
   Народный подвиг в битве за Кавказ.. – М, 1981. – 408с.
853925
  Бирюлин В.В. Народный полководец / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1986. – 144с.
853926
  Низов А. Народный почин / А. Низов. – М., 1945. – 32с.
853927
  Рыленков Н.И. Народный поэт / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 116с.
853928
  Нальский Я.И. Народный поэт / Я.И. Нальский. – Сталинабад, 1955. – 194с.
853929
   Народный поэт Беларусі.. – Мінськ, 1962. – 364 с.
853930
  Назаревич А.Ф. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1953. – 54с.
853931
  Рамазанова М. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров. / М. Рамазанова, С. Регуш. – Махачкала, 1968. – 35с.
853932
   Народный поэт Карелии Ялмари Виртанен : Памятка читателю. – Петрозаводск, 1964. – 16 с.
853933
  Эфендиев И.А. оглы Народный поэт Самед Вургун / И.А. оглы Эфендиев. – Баку, 1956. – 70с.
853934
   Народный поэт Самед Вургун.. – Баку, 1957. – 144с.
853935
  Бойцова В.В. Народный правозащитник / В.В. Бойцова. – Тверь
1. – 1994. – 122с.
853936
  Кислова С. Народный примитив волынской иконы // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 24-27
853937
  Чиллаев К. Народный роман "Абу Муслим-наме" / К. Чиллаев. – Душанбе, 1985. – 191с.
853938
  Озерная М.Г. Народный роман Я. К. Гриммельсгаузена "Симплициссимус" : Автореф... канд. филол.наук: / Озерная М. Г.; Моск. гос.пед. инзт. – М., 1969. – 18л.
853939
  Григорьян С.М. Народный сектор -- основа мирной экономики Германской Демакратической Республики. / С.М. Григорьян. – М, 1957. – 215с.
853940
   Народный сказ "Витязь в тигровой шкуре". – Тбилиси, 1941. – 43 с.
853941
  Введенская В.П. Народный сказ в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Введенская В.П.;. – М, 1966. – 18л.
853942
  Кожевников В.М. Народный солдат / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 64с.
853943
  Жаназарова А.М. Народный социально-бытовой эпос-основа трагедии Г.Н.Мусрепова *Козы-Корпеш и Баян-слу*. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жаназарова А.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
853944
  Усеинов Т.Б. Народный стих Мемедемина Яшара / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 159, [1] с. – Библигр.: с. 119-123. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 2). – ISBN 978-966-354-281-2
853945
  Скуратов Ю.И. Народный суверенитет развитого социализма (конституционные вопросы) / Ю.И. Скуратов. – Красноярск, 1983. – 164с.
853946
  Добровольская Т.Н. Народный суд - основное звено судебной системы СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1956. – 119с.
853947
  Лаптев Ю.Г. Народный суд : Повести и рассказы / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1956. – 255 с.
853948
  Кашепов В.П. Народный суд на страже социалистической законности / В.П. Кашепов. – Москва, 1965. – 72с.
853949
  Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Н.В. Радутная ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 142, [2] с.
853950
  Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – 2-е изд. – М, 1967. – 655с.
853951
  Иноземцева Г.В. Народный танец / Г.В. Иноземцева. – М, 1971. – 48с.
853952
  Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г.А. Настюков. – М, 1976. – 6с.
853953
  Титкина Т. Народный театр : Учеб. пособие для студентов заоч. отд. / Т. Титкина. – Л. : б.и., 1964. – 60с.
853954
   Народный театр. – М, 1991. – 541с.
853955
  Бабкина М.П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – Москва : Наука, 1964. – 168 с. : ил.
853956
  Брыжинский В.С. Народный театр мордвы / В.С. Брыжинский. – Саранск, 1985. – 168 с.
853957
  Головачев В.Г. Народный театр на Дону / В.Г. Головачев, Б. Лащилин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 184с.
853958
   Народный театр.. – Л, 1974. – 184с.
853959
  Благоева С.Д. Народный трибун Испании Долорес Ибаррури / С.Д. Благоева. – М., 1937. – 36с.
853960
  Белов И.Д. Народный ум в пословицах и поговорках / [И. Белов] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [10] с. : 1 л. рис. (1881 г.Ї
853961
   Народный университет : Лекции, читанные проф. и лекторами О-ва народных университетов / Под ред. К.И. Арабажина // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 128 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Содерж.: Фердинанд Лассаль / Dr. phil. Гр. Полонский. Иван Карамазов / Проф. К. Жаков. Генрих Ибсен / Гр. Полонский. Гоголь, как поэт и мыслитель / М. Марковский. Вершины человечества (Виктор Гюго) / А. Хирьяков
853962
  Максяшев П.Ф. Народный университет / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1962. – 40с.
853963
  Жарков А.Д. Народный университет "Коммунизм и современник" / А.Д. Жарков, В.А. Каграманов. – М., 1979. – 64с.
853964
  Арабажин К.И. Народный университет в С.-Петербурге : Докл. пред. Комис. по устройству курсов общеобразоват. предметов при СПБ. пед. о-ве взаим. помощи в Учеб.-воспитат. ком. Пед. музея, 8 янв. 1898 г. / К.И. Арабажин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1899. – 33 с.
853965
  Константинов В.И. Народный университет культуры / В.И. Константинов. – Красноярск, 1961. – 20с.
853966
  Лягушев Н.Е. Народный университет технического прогресса. / Н.Е. Лягушев. – М., 1964. – 140с.
853967
  Козин И.Е. Народный учитель / И.Е. Козин. – Челябинск, 1964. – 23с.
853968
   Народный учитель. – М, 1981. – 157с.
853969
  Скрабе Н.И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе / Н.И. Скрабе. – Махачкала, 1955. – 72с.
853970
   Народный учитель СССР.. – М, 1985. – 220с.
853971
  Парфенов А.В. Народный учитель. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1953. – 40с.
853972
   Народный учитель.. – М, 1968. – 295с.
853973
  Туровская Л. Народный учитель. 17 ноября (1930) - 90 лет со дня рождения Галины Евдокимовны Глущенко, украинского педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37
853974
  Ягодовский Л.С. Народный фронт в европейских странах социализма. / Л.С. Ягодовский. – М., 1968. – 192с.
853975
  Гарсиа Х. Народный фронт в Испании (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гарсиа Х.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 15 с.
853976
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин Ф.А.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1969. – 26л.
853977
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили. 1936-1941 / Ф.А. Гаранин. – М., 1973. – 309с.
853978
  Торез М Народный фронт во Франции / М Торез, Ж. Коньо. – М, 1937. – 64с.
853979
  Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции / Ю.В. Егоров. – Л., 1972. – 290с.
853980
  Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции (1934-1938 гг.) / Е.А. Кравченко. – М., 1972. – 296с.
853981
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Гос.премии АзССР Марал Юсиф кызы Рахманзаде. – Москва, 1988. – 40 с.
853982
   Народный художник Армянской ССР Анатолий Папян. – Москва, 1991. – 39с.
853983
   Народный художник Армянской ССР Эдуард Амаякович Исабекян.. – М, 1988. – 20с.
853984
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премии им.Дж.Неру и премии им.Г.А..Насера Мариам Аршаковна Асламазян. – Москва, 1989. – 79с.
853985
   Народный художник Армянской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Акоп Акомян.. – Москва, 1990. – 72с.
853986
   Народный художник Башкирской АССР Федор Александрович Кащеев.. – М, 1988. – 38с.
853987
   Народный художник Болгарии Стоян Венев.. – М, 1966. – 14с.
853988
   Народный художник Грузинской ССР Вахтанг Дугладзе. – Москва, 1986. – 31с.
853989
  Урушадзе И.А. Народный художник Грузинской ССР Силован Якимович Какабадзе / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1966. – 23с. : ил.
853990
   Народный художник Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Грузии Темо Гоцадзе. – Москва, 1989. – 38с.
853991
   Народный художник Киргизской ССР Л.А. Ильина : каталог персональной выставки произведений в связи с 50 летием со дня рождения и 27 летием творческой деятельности. – Фрунзе : Госкомитет Сов. Мин. Кирг.ССР попечати, 1965. – 22, [10] с.
853992
   Народный художник ЛатССР Рудольф Карлович Хеймрат. – Москва, 1987. – 35с.
853993
  Цултэм Нямосорын. Народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР НЯмосорын Цултым. / Нямосорын. Цултэм. – М., 1976. – 7с.
853994
   Народный художник республики академик Василий Дмитриевич Поленов.. – М, 1950. – 84с.
853995
   Народный художник РСФСР Евгений Куманьков. – Москва, 1986. – 66с.
853996
   Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов.. – М, 1990. – 62с.
853997
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков.. – М, 1989. – 12с.
853998
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Дмитрий Спиридонович Бисти, 1925-1990 гг.. – Москва, 1991. – 32 с.
853999
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Владимир Александрович Игошев. – Москва, 1988
854000
   Народный хужник Армянской ССР Ара Беканян. – Москва, 1989. – 30с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,