Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
853001
  Антонюк І. "Монетки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 135-146. – ISSN 08-68-4790-1
853002
  Забокрицька М.Р. "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) - перша в Україні монографія про джерела // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 113-120. – ISSN 2306-5680
853003
  Забокрицька М.Р. "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) - перша в Україні монографія про джерела // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 113-120. – ISSN 2306-5680
853004
  Дерев"янко Т. "Монокль" Данила Демуцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30. – ISSN 0868-9644


  Великий український кінооператор, співтворець кінофільмів Олександра Довженка, був ще й талановитим фотографом
853005
  Чорна О. "Монолог коханки" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 78
853006
  Ганулич В. "Монолог футбольного м"яча" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 201-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
853007
  Шапошніков О. "Монолог" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 113-116
853008
  Елітіс О. [Монограма / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 25 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-60-3
853009
   [Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз] = Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables : кн. для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / метод. обробка тексту, комплекс вправ, текстів і завдань, довідк. матеріали і філол. комент. В.В. Євченко і С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 439, [1] с. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці назва: Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables. На обкл. також: Use classic literature to learn English. – ISBN 978-966-382-048-4
853010
  Яценко Сергій Монети Чехії 1939-1945; 1993-2006 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
853011
  Загреба М. Монети Чехословаччини 1918-1993 рр. / М. Загреба, С. Яценко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 1811-542X


  Закінчення. Початок у № 1, 2007
853012
  Магомедов Б. Монети як джерело вивчення історії племен Черняхівської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
853013
  Вожжов А.П. Монетизация экономики Украины как фактор экономического развития / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 222-230


  У статті розглянуті рівні монетизації економік України і ряду країн, показано взаємозв"язок між розвитком країни і рівнем монетизації її економики з можливістю безінфляційного насичення грошовою масою національної економіки.
853014
  Некрасова А. Монетизація прав людини: як ЄСПЛ визначає суму компенсації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 15
853015
  Мушмов Н.А. Монетитъ и печатитъ на българскитъ царе / Н.А. Мушмов. – София, 1924. – 199с.
853016
  Заєць. О. Монеті, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 39-40
853017
  Зубко А. Монетна вага в Арабському халіфаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія монетної справи в Арабському халіфаті, походження норм ваги арабських монет, співвідношення одиниць монетної і торгової ваги в арабській грошово-ваговій системі. Дана характеристика скарбів арабських монет як цінного ...
853018
  Поздняков Алексей Викторович Монетная система и денежное обращение в западных провинциях Римской империи при Августе и Тиберии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.77.73 / Поздняков Алексей Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. факультет. – М., 1980. – 23л.
853019
  Папуша А. Монетний двір НБУ: 10 років розвитку : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-22
853020
  Бєлашов В.І. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.) / В.І. Бєлашов, А.М. Клюєв // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 127-132. – ISSN 2218-4805
853021
  Войтюк Т.С. Монетні та змішані скарби періоду середньовіччя чи XV - XVII ст. Південно-Східної Волині в колекціях Острозького державного історико-культурного заповідника, Кременецького історичного та Волинського обласного краєзнавчого музеїв // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 164-168
853022
  Руденко А.Д. Монетно-речовий клад з с. Пекарі : (колекції Київського університету та Державного історичного музею УРСР) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-79. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
853023
  Анохин В.А. Монетное дело Боспора / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1986. – 178, [4] с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 175-179 (170 назв.)
853024
  Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. э / Д.Б. Шелов ; Акад. наук СССР. Ин-т истории и Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 222 с, 5 л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Причерноморье в античную эпоху / Под ред. проф. В.Н. Дьякова ; Вып. 9)
853025
  Раджабли А.М. Монетное дело в сефевидском государстве. : Автореф... канд.ист.наук: / Раджабли А.М.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
853026
  Фролова Н.А. Монетное дело и денежное обращение Боспора в 68/69 - 210 гг. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Фролова Н.А.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1967. – 15л.
853027
  Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербайджане XII-XV вв. : [В 2 кн.] / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм
Кн. 2. – 1981. – 244 с. : ил.
853028
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н. э. - IV в. до н.э.) : Автореф... докт.наук: / Карышковский П.О.; ЛГУ. – Л., 1969. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
853029
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Coinage and monetary circulation in Olbia (6th century B.C.- 4th century A.D.) / П.О. Карышковский. – Одесса : А.С.Фридман, 2003. – 684с. – ISBN 966-96181-0-Х
853030
  Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса : (IV в. до н. э.- XII в. н. э.) / В.А. Анохин ; [АН УССР, Ин-т археологии]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 170-173
853031
  Котляр Н.Ф. Монетное обращение и денежный счет на территории Украины эпохи феодализма (VIII-XVIII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 579 / Котляр Н.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1972. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
853032
  Дундуа Г.Ф. Монетное обращение и торгово-экономические связи Грузии 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дундуа Г.Ф. ; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1965. – 16 с.
853033
  Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (У в. до н.э. - ХІІІ в. н.э.). / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1987. – 131с.
853034
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 4. – 1949. – 116 с.
853035
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 7. – 1957. – 124 с.
853036
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 9. – 1966. – 124 с.
853037
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1980. – 142, LVI с. : ил.
853038
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 2. – 1982. – 134 с., 9 л. ил.
853039
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 148 с.
853040
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 148 с.


  На тит. л. автограф: В. Шугаевский. Ноябрь 1932
853041
  Беляшевский Н.Ф. Монетные клады Киевской губернии / Н.Ф. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 184 с.
853042
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира. I : I-II / [В. Данилевич] // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 20 с.


  На обл. дарств. надпись от автора
853043
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – 1892-1893. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св. Владимира В.И. Завадского
I. – 1892. – 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1892 г.


  На обл. дарств. надпись от автора
853044
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св.Владимира В.Завадского
II. – 1893. – С. 19-44. – Отд. отт. из : Университетские известия за 1893 г.
853045
  Массон М.Е. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 18 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 5)
853046
  Юрукова Й. Монетосеченето на Градовете в Долна Мизия и Тракия II-III в. Хадрианопол = Чеканка монет в городах Нижней Мезии и Фракии II-III вв.=Lemonnayage des villes en Mesie Inferieure et en Thrace pendant le II-e - III-e s. Hadrianopolis / Й. Юрукова. – София : Българската академия на науките, 1987. – 268 с. : ил.
853047
  Федоров-Давыдов Монеты - свидетели прошлого / Федоров-Давыдов. – М., 1985. – 176с.
853048
  Чураков Д. Монеты "русской короны" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089


  Сторительство Российского имперского пространства языком нумизматики.
853049
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 1. – 1959. – 79 с. : табл.
853050
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 2. – 1963. – 81-159 с.
853051
  Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 125, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 122-126
853052
  Лерх П.И. Монеты Бухар-худатов / П.И. Лерх. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1909. – [2], 161 с. – Отт. из "Тр. Имп. Рус. археол. о-ва". Ч. 18
853053
  Вельяминов -Зернов В. Монеты бухарские и хивинские / Соч. В. Вельяминова-Зернова. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1859. – [2], 329-457 с. – Из ч. 4 "Тр. Вост. отд-ния Имп. Археол. о-ва"
853054
  Мец Н.Д. Монеты великого княжества Московского середины 15 века : Автореф... Канд.ист.наук: / Мец Н.Д.; Акад.наук СССР.Ин-т истории материальной культуры. – М, 1955. – 16л.
853055
  Шорин П.А. Монеты великого княжества Рязанского (2-я половина IXV - 1-я половина XV в.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Шорин П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1971. – 17л.
853056
  Ильин А.А. Монеты великого княжества Черниговского конца XIV века. -- Монетный двор в Ярославле. / А.А. Ильин. – 16с.
853057
   Монеты городов Античного Причерноморья : (Набор открыток). – Ленинград : "Аврора"
853058
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1 : (Дополнительный период). – 1910. – [4], 129, [2] с. : 10 л. ил. – Отт. из 4 вып. 1 т. "Зап. Нумизмат. отд. Имп. Рус. археол. о-ва"
853059
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Тбилиси, 1970. – 354с.
853060
  Савельев П.С. Монеты джучидские, джагатайские , джелаиридские и другие , обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша / [П.С. Савельева]. – [Санкт-Петербург] : [тип. Экспедиции загот. гос. бумаг], 1858. – 326 с. : ил. – (Записки археологического общества ; Т. 12. Вып. 1)
853061
  Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма / Б.И. Вайнберг. – Москва, 1977. – 194с.
853062
  Гошкевич В.И. Монеты и медали / Сост. В.И. Гошкевич. – Херсон : Херсон. гор. упр., 1910. – [2], XXX, [2], 128 с. – Библиогр. в тексте. – (Херсонский городской музей ; Вып. 1)
853063
  Соколова И.В. Монеты и печати Византийского Херсона. / И.В. Соколова. – Л., 1983. – 177с.
853064
  Соколова Ирина Васильевна Монеты и печати Византийского Херсона. (Датировка и атрибуция) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Соколова Ирина Васильевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
853065
  Сейфаддини М.А. Монеты ильханов 14 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сейфаддини М.А.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
853066
  Сейфеддини М.А. Монеты ильханов XIV века / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во АН АзССР
2. – 1968. – 220 с. : ил.
853067
  Болсуновский К. Монеты киевских князей XIV ст. : Опыт ист.-нумизмат. исслед. / К. Болсуновский. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1909. – 16 с., 1 л. ил.
853068
  Быков А.А. Монеты Китая / А.А. Быков. – Л., 1969. – 77с.
853069
   Монеты мира, коллекция = Монетка к монетке // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 94-97 : Іл.
853070
  Федоров-Давыдов Монеты Московской Руси / Федоров-Давыдов. – Москва, 1981. – 222с.
853071
  Федоров-Давыдов Монеты Нижегородского княжества / Федоров-Давыдов. – М., 1989. – 253с.
853072
  Карышковский П.О. Монеты Ольвии: очерк денеж. обращения Сев.-Зап. Причерноморья в антич. эпоху / П.О. Карышковский. – К., 1988. – 166с.
853073
  Федоров Д.Я. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий / Д.Я. Федоров. – Таллин, 1966. – 423с.
853074
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1963. – 136с.
853075
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1981. – 112с.
853076
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1990. – 112с. – (Б-чка Детской энциклопедии "Ученные - школьнику")
853077
  Уздеников В.В. Монеты России 1700-1917 / В.В. Уздеников; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 500 с.
853078
  Дьячков А.Н. Монеты России и СССР / А.Н. Дьячков, В.В. Уздеников. – М, 1978. – 650с.
853079
  Северин Г.М. Монеты Российской империи. Платиновые, золотые, серебряные. 1682-1917 / Г. Северин. – Москва : Профиздат, 2006. – 352с., [ 68л. илл. ]. – ISBN 5-255-01489-3
853080
  Ильчук Александр Монеты Саарланда - свидетели истории // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 20-22. – ISSN 1811-542X
853081
  Шорин П.А. Монеты СССР / П.А. Шорин. – М, 1971. – 91с.
853082
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – М, 1986. – 188с.
853083
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – Москва, 1989. – 238с.
853084
  Мошнягин Д.И. Монеты стран зарубежной Азии и Африки XIX-XX века / Д.И. Мошнягин, А.Б. Жук. – М, 1967. – 256с.
853085
  Зограф А.Н. Монеты Тиры / А.Н. Зограф ; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 130 с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
853086
  Быков А.А. Монеты Турции XIV-XVII вв. / А.А. Быков. – Л., 1939. – 31с.
853087
  Френ Х.М. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой орды, с монетами разных иных Мухаммеданских династий в прибавлении; из прежнего собрания г-на профессора, статского советника и кавалера К. Фухса в Казани, принадлежащего ныне тамошнему Университету : С крат. объясн. и указ. Х.М. Френа, д. с. с. и кавалера орд. св. Владимира III и св. Анны II-го кл. с алмазами... и т. д / Пер. с нем. Михаил Волков, адъюнкт-проф. араб. яз. при С.-Петерб. ун-те. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1832. – XVI, 80 с., 17 л. ил.
853088
  Циолковский К.Э. Монизм вселенной : Конспект. Март 1925 г. – Калуга : Б. и., 1925. – 32 с.
853089
  Кожаров А. Монизм и плюрализм в идеологии и политике / А. Кожаров. – М., 1976. – 304 с.
853090
   Монизм материалистического понимания истории общества. – Красноярск, 1983. – 179с.
853091
   Моника Зивекинг (Западный Берлин). – Москва, 1988. – 39с.
853092
  Санти Анастасия Моника Маккиегова: мы хотим вернуть утеряные позиции // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-37
853093
  Купер Д.Ф. Моникины : роман / Д.Ф. Купер. – Москва, 1953. – 412 с.
853094
  Гудинайте О.И. Монилиальный ожог вишни в Литовской ССР и меры борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Гудинайте О.И.; АН Литовской ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1952. – 14 с.
853095
  Козицкий Ю.Н. Монилиальный ожог яблони на Черноморском побережье Краснодарского края и мероприятия по борьбе с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козицкий Ю.Н.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1966. – 19л.
853096
   Монистическая концепция многомерного развития личности : Аннотированный библиографический указатель с 1984 по 1988 год. – Полтава, 1989. – 56с.
853097
  Дюпрель К. Монистическое учение о душе : Пособие к решению загадки о человеке / К. Дюпрель. – Москва : Кушнарев И.Н., 1908. – 251с.
853098
  Корсак К.В. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-78
853099
  Селютин В.Д. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования / В.Д. Селютин, В.Н. Юшин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 78-83


  В статье обосновывается целесообразность введения в курсы физики и теории вероятностей представлений о случайных броуновских фракталах и важнейших характеристиках описания стохастических процессов.
853100
   Мониторинг аэрозольной обстановки в некоторых подреакторных помещениях объекта"Укрытие" : препринт 08-1 / В.П. Бадовский [и др.] ; НАНУ, Институт проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2008
853101
  Редькина Н.С. Мониторинг в библиотечной науке и практике // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 151-158
853102
  Усанов В. Мониторинг в системе психологических исследований (инфометрический анализ докторских диссертаций по психологии 2006-2010 гг.) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-86. – ISSN 2071-9788
853103
   Мониторинг влагозапасов в снеге почвах, ледниках по естественным проникающим излучениям. – Л., 1990. – 262с.
853104
  Кучмаева О.В. Мониторинг воспитательного потенциала семьи / О.В. Кучмаева, Е.А. Марыганова, О.Л. Петрякова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
853105
  Яртых И.С. Мониторинг вузов как "момент истины" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
853106
  Нохрина В.А. Мониторинг входного потока документов в фонд библиотеки как метод оптимизации комплектования // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 1815-3186


  На примере мониторинга входного документального потока ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии рассмотрены возможности использования статистических показателей для формирования оптимальной структуры библиотечного фонда, представления о нем в концептуальном, ...
853107
  Чепижко А.В. Мониторинг геологического объекта как инструмент решения экологических проблем украинского побережья Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
853108
  Королев В.А. Мониторинг геологической среды : Учебник / В.А. Королев; Под ред. В.Т.Трофимова. – Москва : Московский университет, 1995. – 272 с. – ISBN 5-211-03344-2
853109
  Яковлев Е.А. Мониторинг геологической среды в период снятия шахт с эксплуатации / Е.А. Яковлев, Н.А. Юркова, В.А. Сляднев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 62-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
853110
  Билык М.С. Мониторинг геологической среды территорий Тернопольской области в связи с активизацией экзогенных процессов / М.С. Билык, В.М. Степчук // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 42-45 : Фото, рис.
853111
  Кочергин В.П. Мониторинг гидрофизических полей океана / В.П. Кочергин, И.Е. Тимченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 280 с.
853112
  Лозовицкий П.С. Мониторинг гумусового состояния почв Ингулецкой оросительной системы / П.С. Лозовицкий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 336-349 : схема, табл. – Библиогр.: с. 348-349. – ISSN 0032-180Х
853113
   Мониторинг деформаций земной поверхности на территории Карагандинского угольного бассейна / Д.В. Мозер, Е.Л. Левин, Н.И. Гей, А.Д. Каранеева, А.А. Нагибин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
853114
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 6. – С. 37-46. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается мониторинг деятельности образовательных учреждений как инструмент оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных образовательных учреждений.. Приводятся изменения в системе высшего образования России, анализируются ...
853115
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 55-61. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются показатели российской системы оценки эффективности деятельности организаций высшего образования.
853116
  Резник С.Д. Мониторинг деятельности студентов, ориентированных на поступление в аспирантуру / С.Д. Резник, Д.В. Устинова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 99-102. – ISSN 1026-955X


  Представлены основные результаты исследования по повышению эффективности отбора и продвижения талантливой студенческой молодежи для обучения в аспирантуре высших учебных заведений.
853117
  Семакин И.Г. Мониторинг динамики развития личностных качеств учащихся / И.Г. Семакин, И.Н. Бежина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 6 (245). – С. 71-76. – ISSN 0234-0453
853118
  Горелик Д.О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов / Д.О. Горелик, Л.А. Конопелько. – М, 1992. – 432с.
853119
  Василенко В.Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова / В.Н. Василенко, И.М. Назаров, Ш.Д. Фридман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 181с.
853120
  Черныш А.Ф. Мониторинг земель : Учебное пособие для студентов географического факультета специальностей G 31 02 01 "География",G 31 02 01-02 "Геогр. и геоинформационные системы", Н 33 01 03 "Геоэкология" / А.Ф. Черныш. – Минск : БГУ, 2003. – 98с. – ISBN 985-445-976-4
853121
  Воруев Андрей Валерьевич Мониторинг и адаптация вычислительного процесса в узлах локальной вычислительной сети с использованием моделей рабочей нагрузки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13., 05.13.18 / Воруев А.В.;Гомельск. госуд. ун-тет им.Ф.Скорины. – Гомель, 2001. – 21 с.
853122
   Мониторинг и анализ научно-исследовательской деятельности университета: организация и практика / О.В. Быхтин, В.А. Сапрыка, Л.Н. Шмигирилова, И.С. Шаповалова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 30-35. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
853123
  Бунас А.А. Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-92 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
853124
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение легких полициклических ароматических углеводородов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 5-13. – ISSN 1729-7192
853125
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение полихлорированных бифенилов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань, М.М. Скринник // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 81-87. – ISSN 1991-0290
853126
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение хлор-органических пестицидов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 25-30. – ISSN 1991-0290


  Проведен мониторинг хлорорганических пестицидов (ХОП), а также изучено их дисперсно-фазовое распределение, в природной воде р. Днепр в районе г. Киева за период 2011-2013 г. Общая концентрация ХОП (а-ГХЦГ, beta-ГХЦГ, gamma-ГХЦГ, ГХБ, гептахлор, ...
853127
  Шаталина М.В. Мониторинг и моделирование грозовых событий в Нижегородском регионе: интенсивная гроза 1-2 июня 2015 г. / М.В. Шаталина, С.О. Дементьева, Е.А. Мареев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-87 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
853128
  Лысенко А.А. Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области) / А.А. Лысенко, С.И. Богданова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-12 : рис., фото. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721Х
853129
   Мониторинг и оценка : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 128 с.
853130
   Мониторинг и оценка состояния Байкала и Прибайкалья.. – Л., 1991. – 237с.
853131
  Ткачев Д.С. Мониторинг инвестиционной привлекательности как путь повышения эффективности привлечения иностранных инвестиций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 127-129
853132
  Горенков Е.М. Мониторинг инновационного потенциала участников модернизации школы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 1726-667Х
853133
  Титович С.М. Мониторинг использования научных электронных ресурсов в информационном обслуживании пользователей / С.М. Титович, Т.В. Гринкевич, С.В. Кочурова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 33 - 37. – ISSN 0130-9765
853134
  Трапицын С.Ю. Мониторинг качества высшего образования // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 17-23. – ISSN 1728-0869
853135
  Кравченя Є.М. Мониторинг качества высшего образования через призму модульно-рейтинговой системы обучения // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 230-234
853136
  Крылова О.В. Мониторинг качества знаний по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 48-55 : Табл., мал. – ISSN 0016-7207
853137
   Мониторинг качества минеральных природных столовых вод как важная гигиеническая проблема / К.Д. Бабов, Е.М. Никипелова, А.В. Мокиенко, Л.Б. Солодова, Е.М. Коева, Г.К. Бицилли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1726-5428
853138
  Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе : Учебн. пособ. / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – Москва : Рос. пед. агенство, 1998. – 354с. – ISBN 5-86825-064-8
853139
  Худин А.Н. Мониторинг качества образовательного процесса в вузе / А.Н. Худин, С.Н. Белова // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 6 (68). – С. 3-11. – ISSN 1998-1740
853140
  Граничина О.А. Мониторинг качества образовательного процесса в контексте управления вузом // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 32-38. – ISSN 1728-0869
853141
  Никитина Н.Ш. Мониторинг качества подготовки специалистов в вузе / Н.Ш. Никитина, Н.В. Николаева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 18-23. – ISSN 1998-1740


  Методику рекомендуется использовать в системе менеджмента качества вуза, в частности, для самооценки и аудита различных аспектов деятельности преподавателей и управленческих кадров образовательных учреждений.
853142
   Мониторинг климата Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 215с.
853143
  Шкерина Л.В. Мониторинг компетенций студентов: диагностические карты, портфолио / Л.В. Шкерина, Е.Н. Юшипицына // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 1726-667Х


  В статье предлагается концепция педагогического мониторинга компетенций студентов как системного метода оценки результата образовательного процесса и его соответствия образовательным стандартам высшего профессионального образования по направлению ...
853144
  Лящук А.И. Мониторинг концентрации радона как предвестник землетрясений в районе гор Вранча / А.И. Лящук, В.Н. Павлович, В.Д. Русов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 63-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
853145
   Мониторинг малых ледников как индикаторов изменений климата в районе Антарктического полуострова / В.М. Глотов, С.Б. Коваленок, Г.П. Милиневский, Е.Ф. Накалов, Ю.В. Фулитка // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2003. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1727-7485
853146
   Мониторинг мнений родителей студентов как элемент внутривузовской системы менеджмента качества образования / В.М. Брюханов, В.И. Киселев, Н.С. Тимченко, В.М. Вдовин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-42. – ISSN 0869-3617
853147
  Бурмистрова Н.А. Мониторинг образовательных результатов при обучении математике в условиях компетентностного подхода // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены возможности реализации целенаправленного мониторинга, позволяющего накапливать и систематизировать данные по динамике формирования профессиональной компетентности в процессе обучения математике. Определены критерии оценки уровня ...
853148
  Крайнюков А.Н. Мониторинг окружающей природной среды = Environmental monitoring : учеб. пособие для студ. экол. спец. высш. учеб. заведений / А.Н. Крайнюков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 174, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 150-152. – Библиогр.: с. 153-156. – (Учебно-научная серия "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-842-2
853149
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1986. – 119с.
853150
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1989. – 127с.
853151
  Мазная Ю.И. Мониторинг питьевых вод на содержание бромид-, йодид-, бромат- и йодат-ионов / Ю.И. Мазная, О.В. Зуй, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук. – Киев, 2018. – Т. 40, № 6 (266), ноябрь - декабрь. – С. 698-709. – ISSN 0204-3556
853152
  Нечаева Н.Т. Мониторинг природной и улучшенной растительности Центральных Каракумов / Н.Т. Нечаева, Г.М. Мухаммедов. – Ашхабад, 1991. – 164с.
853153
   Мониторинг природной среды в бассейне Аральского моря. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 215с.
853154
   Мониторинг природной среды Кольского полуострова.. – Апатиты, 1984. – 100с.
853155
  Вакуловский С.М. Мониторинг радиационной обстановки на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ранняя стадия) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 96-99. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
853156
  Караваева Л.В. Мониторинг результатов единого государственного экзамена как информационная основа системы управления качеством образования / Л.В. Караваева // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
853157
   Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений) / С.В. Курсов, А.В. Белецкий, К.И. Лизогуб, Н.В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 32-38. – ISSN 2224-0586
853158
   Мониторинг состояния водной среды и донных отложений взморья Дуная в процессе эксплуатации глубоководного / Н.А. Берлинский, Ю.И. Богатова, В.И. Борулько, Ю.М. Деньга, Ю.И. Попов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 16. – С. 7-20. – (Географічні та геологічні науки)
853159
  Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах : результаты эксперим. исследований / Э.Ю. Безуглая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 199 с. – Библиогр.: с. 184-195
853160
   Мониторинг состояния озера Байкал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 260с.
853161
   Мониторинг состояния окружающей природной среды.. – Л., 1977. – 260с.
853162
  Володько И. Мониторинг состояния расщепленнокорончатых нарциссов коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси / И. Володько, Л. Завадская, С. Кузьменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено описание методики мониторинга состояния коллекций цветочно-декоративных растений. Приведены результаты ее апробации на примере коллекции нарциссов ЦБС НАН Беларуси. Для оценки состояния сортов выделено 12 интегральных признаков. ...
853163
  Козырь В.И. Мониторинг стратегических ориентаций руководителей образовательных учреждений / В.И. Козырь, Е.Ф. Аврутина // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 24-28. – ISSN 1998-1740
853164
   Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ.. – Л., 1987. – 302с.
853165
  Сырцев А.Н. Мониторинг удовлетворенности студентов и выпускников качеством образовательных услуг как элемент внутренней системы качества вуза // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 215-218
853166
  Болгар Т.Р. Мониторинг уровня финансовой безопасности банков – необходимое условие зкономической безопасности страны // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 68-72.
853167
  Ефремова Н.Ф. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации / Н.Ф. Ефремова, Т.Г. Михалева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 12-19. – ISSN 1998-1740
853168
  Щапов А.Н. Мониторинг учебных достижений на основе надежных оценок // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 15-17. – ISSN 1998-1740


  Публикация посвящена объективным и надежным оценкам учебных достижений как средству мониторинга и управления процессом формирования знаний. Такие оценки могут быть получены в условиях модульно-рейтинговой технологии с активным использованием научно ...
853169
  Богдан Н.Н. Мониторинг финансово-экономической безопасности предприятий гостиничного комплекса как детерминант развития туристского сектора региона / Н.Н. Богдан, А.А. Рябев, Ю.В. Краснокутская // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 229-235
853170
  Сикорский И.А. Мониторинг финансового состояния как элемент управления коммерческим банком // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.287-291. – ISBN 966-7695-79-4
853171
  Рысьмятов А. Мониторинг финансовой устойчивости предприятия ао время экономического кризиса / А. Рысьмятов, Е. Кошелева // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 2-6
853172
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред. – Л., 1982. – 226с.
853173
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред.. – Л., 1986. – 246с.
853174
  Шалова С.Ю. Мониторинг формирования исследовательской компетентности у студентов педвуза // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 3-7. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена проблеме разработки инновационных технологий контроля формирования исследовательской компетентности у студентов. Мониторинг позволяет отслеживать не только результаты исследовательской деятельности студентов, но и уровень ...
853175
  Тытюк П.В. Мониторинг функционирования транспорта на международных перевозках / П.В. Тытюк, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 44-50. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
853176
   Мониторинг чрезвычайных водных факторов и исследование антропогенной нагрузки промышленных объектов на качество воды в бассейне р. Зеравшан / П.И. Норматов, Р. Армстронг, И.Ш. Норматов, Н. Нарзуллоев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-97 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
853177
  Масалкова Н. Мониторинг чтения в публичной библиотеке / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 4-9
853178
   Мониторинг экзогенных геологических процессов.. – М., 1986. – 224с.
853179
  Дауренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния и образования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дауренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із провідних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта.
853180
  Мельничук П.А. Мониторинг экологического состояния как условие охраны и возрождения водных ресурсов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-56. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
853181
  Дуренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния образ0ования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дуренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із пріоритетних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта. В статье представлены данные мониторинга ...
853182
  Еникова В.Ф. Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 289-294. – Библиогр.: 2 назв.
853183
  Живко З.Б. Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 41-44 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
853184
  Шатунова Т.А. Мониторинг экономической устойчивости промышленного предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 231-237
853185
  Помазкина Л.В. Мониторинг эмиссии СО2 и содержания микробной биомассы в агроэкосистемах на серой лесной почве Предбайкалья в условиях загрязнения фторидами // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 1003-1016 : рис., табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
853186
   Мониторинг эффективности внедрения ФГОС: задачи и критерии / И.Б. Котлобовский, Е.В. Караваева, В.В. Зырянов, Е.Н. Ковтун, А.В. Синяков, И.Г. Телешова, С.В. Коршунов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Предлагаемая статья открывает цикл публикаций, представляющих результаты мониторинга эффективности внедрения федеральных государственных образовательных стандартов учреждениями ВПО, проведённого Ассоциацией классических университетов России (АКУР), ...
853187
  Колокольцев В.М. Мониторинг эффективности вуза через призму университетского менеджмента / В.М. Колокольцев, А.Ю. Глухова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема объективности и обоснованности показателей эффективности высшего учебного заведения в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации. Освещается многолетний опыт собственной системы мониторинга ...
853188
  Егоршин А.П. Мониторинг эффективности вузов: мифы и реальность / А.П. Егоршин, И.А. Гладышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 1726-667Х
853189
  Попов Л.В. Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-32. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена новому инструменту оценки вузов - мониторингу эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Рассматриваются концептуальные и практические моменты мониторинга и работы Межведомственной комиссии по его ...
853190
   Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять. – Минск : Белсэнс, 2003. – 269 с. – ISBN 985-6474-38-8
853191
  Суворова В. Мониторинг: теоретический и практический аспекты / Валерия Суворова, Наталья Самохина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-8


  Рассматривается система мониторинга в библиотечной сфере.
853192
  Байденко В.И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее. Болонский процесс 2020 (Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617
853193
  Кондрашихин А.Б. Мониторинговые исследования в концепции высшего образования города: пример Севастополя // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – C. 25-31. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)


  У статті представлені результати моніторингових досліджень системи вищої освіти міста Севастополя з ретроспективою до 40 років. Відображено роль моніторингових методик в концепціях розвитку і форматування міського вищої освіти. Дано рекомендації щодо ...
853194
   Мониторинговые исследования лесных экосистем степной зоны, их охрана и рациональное использование : Межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1988. – 168с.
853195
  Пастух Александр Мониторы - возможность, удобства и ..., давайте разбираться // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 40-41 : фото
853196
  Оніщенко Н.М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 4-9. – ISSN 1563-3349
853197
  Діденко В.Ф. Моністичне та плюралстичне буття філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-219. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
853198
   Монітор конкурентоспроможності : технологія економічного прориву / Громадська організація "Рада конкурентоспроможності України". – Київ
№ 1/2. – 2008
853199
   Моніторинг-2017: традиції не порушені / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Відбулося розширене засідання колегії, науково-експертної та громадської рад ДІНЗ.
853200
  Корсак Костянтин Моніторинг - чергове термінологічне захоплення у сфері освіти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 2-4
853201
  Горанчук В.В. Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Горанчук Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
853202
  Гриньов Б.В. Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень) / Б.В. Гриньов, Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 75-81. – ISSN 1027-3239
853203
  Мовенко В.І. Моніторинг берегоукріплення р. Дніпро біля смт Любеч // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
853204
  Слободян Л. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС / Л. Слободян, Н. Руда // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 166-175. – ISSN 1562-0905
853205
  Сопель М.Ф. Моніторинг в електроенергетиці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сопель Михайло Федорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
853206
  Телелим В.М. Моніторинг в системі військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  В статті розглядається актуальна проблема системи військової освіти – створення та функціонування в ній моніторингу – збирання, опрацювання, аналізу, розповсюдження інформації про діяльність військово-освітньої системи, підготовки пропозицій для ...
853207
  Жулканич В.О. Моніторинг в системі охорони і відтворення навколишнього природного середовища // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 229-233. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
853208
  Шендеровський К. Моніторинг в соціальній роботі / Костянтин Шендеровський. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Бібліотечка соціального працівника). – ISBN 966-8774-25-6
853209
  Углицьких Є. Моніторинг вертикальних зміщень земної поверхні території Закарпаття за даними радарної інтерферометрії / Є. Углицьких, С. Вижва, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 94-99. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
853210
   Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України / О.А. Грицев, О.Л. Зозуля, Н.Г. Воробйова, Л.М. Сківка // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (42). – С. 81-89. – ISSN 2076-0558
853211
  Шумило Ю.О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16
853212
  Покусова О. Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 22-26. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано результати моніторингу ефективності використання періодичних видань з питань педагогіки, психології та освіти з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського
853213
  Франчук М.О. Моніторинг виробництва сільськогосподарських культур Вінницької області в умовах зміни клімату // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 139-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
853214
  Пастушенко Р. Моніторинг виховного простору регіональної системи загальної освіти // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 3. – С. 46-59


  Моніторинг виховання на Львівщині передбачає системні дослідження на рівнях класу, навчального закладу, освітнього округу, району/міста та області, які проводять, відповідно, навчальні заклади, методичні кабінети (центри) відділів/управлінь освіти та ...
853215
  Мазур Ю.В. Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв
853216
  Андрейко М.Ф. Моніторинг ВІЛ-інфекції у великому психіатричному стаціонарі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 24-27. – ISSN 1681-2786
853217
   Моніторинг вірусів рослин з Антарктиди / М.О. Ведернікова, С.В. Долгорукова, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 112
853218
  Решотько Л.М. Моніторинг вірусних інфекцій картоплі в агроценозах України / Л.М. Решотько, О.О. Дмитрук, І.В. Волкова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 16-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
853219
   Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України : Монографія / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, С.М. Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; В.П. Поліщук, І.Г Будзанівська., С.М.Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; За ред. В.П. Поліщука. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 220с. : іл. – ISBN 966-7938-63-8
853220
  Постоєнко О.М. Моніторинг вірусних хвороб цукрових буряків / О.М. Постоєнко, Н.А. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан промислових посівів цукрового буряку Центральної та Західної України, протягом кількох років з урахуванням умов зовнішнього середовища, сівозмін та інших чинників. Результати обстежень показали присутність комплексу фітопатогенних ...
853221
   Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської та Полтавської областей / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 4 (24). – С. 55-62. – ISSN 2076-0558
853222
   Моніторинг вмісту важких металів у грунтах урбоекосистем засобами ГІС / О.В. Мацібора, І.В. Кураєва, В.Й. Манічев, Ю.Ю. Войтюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 101-105. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто можливості моніторингу вмісту важких металів у ґрунтах міста Дніпродзержинська засобами геоінформаційних технологій. Представлено результати створення просторової бази даних геохімічних досліджень та геостатистичного моделювання розподілу ...
853223
  Хільчевський В.К. Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв"язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 6-19. – ISSN 2306-5680


  Мета дослідження полягає у висвітленні підходів до нормативного оцінювання якості води для різних цілей (екологічних, гігієнічних та рибогосподарських) з урахуванням змін нормативної бази, що відбулися протягом 2014-2021 рр. і зумовлені підписанням ...
853224
   Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : методи та результати : матеріали наук.-практ. семінару "Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні" (4-6 берез. 2014 р., Нижньодністровський нац. природний парк, м. Одеса, Україна) / М-во екології та природих ресурсів України, Проект техн. допомоги Європейського Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки" [та ін. ; під заг. ред. О.З. Петрович]. – Київ : [б. в.], 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7015-18-4
853225
  Заблоцький Ф. Моніторинг водяної пари за даними радіозондування та GNSS-вимірювань на станціях Київ і GLSV / Ф. Заблоцький, Ю. Гресько, Б. Паляниця // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 13-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – ISSN 2414-9993
853226
  Рубаха М. Моніторинг впливу рейдерства на фінансування розвитку бізнес-структур в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 172-176. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто суть рейдерства, систематизовано його види і розкрито сутність схем рейдерських атак, які використовують в Україні. Проаналізовано обсяги рейдерського бізнесу, зокрема діяльність найбільших рейдерських груп та найбільш привабливі для ...
853227
  Тревого І.С. Моніторинг геодезичних пунктів : монографія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 214, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-694-317-3
853228
  Шуканов П. Моніторинг геоекономічної трансформації світового ринку туристичних послуг / П. Шуканов, О. Горячов, В. Карпенко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 38-44. – ISSN 2076-1333
853229
  Люта Н.Г. Моніторинг геохімічного стану грунтів у межах Київської промислово-міської агломерації із застосуванням ГІС ARCVIEW / Н.Г. Люта, В.В. Поліновський, О.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-62 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність антропогенних літохімічних аномалій щодо повітряного промислового забруднення у великих містах. Проаналізовано екологічні умови використання міських територій, зайнятих під аграрну культуру. Описано використання сучасних ...
853230
  Андрієнко Галина Георгіївна Моніторинг гетероциклічних пестицидів в сільськогосподарських культурах : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Андрієнко Галина Георгіївна ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1999. – 16 c.
853231
  Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 334 л. – Бібліогр.: л. 301-334
853232
  Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
853233
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2000
853234
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2000
853235
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2000
853236
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 4. – 2000
853237
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 5. – 2000
853238
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 6. – 2000
853239
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 7. – 2000
853240
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2000
853241
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2000
853242
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2000
853243
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11. – 2000
853244
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2001
853245
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
853246
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2001
853247
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11/12. – 2001
853248
  Балакірєва О.М. Моніторинг громадської думки населення України: осінь 2014 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 160-176. – ISSN 1681-116Х
853249
   Моніторинг грунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження грунтового різноманіття / І.П. Яцук, В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 57-66. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2077-4893
853250
  Казаченко Л.М. Моніторинг деградації грунтового покриву // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 63-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
853251
  Халатур С.М. Моніторинг державних програм розвитку сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 3-7. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
853252
  Кулинич Р.О. Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 208-217. – ISSN 2078-9165
853253
  Василенко С. Моніторинг деяких соціально-політичних процесів в Румунській Республіці // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – 183-197
853254
   Моніторинг джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів при впровадженні екологічного менеджменту на Житомирскьому ремонтно-механічному заводі / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 266-274


  У статті розглядається аналіз впливу на навколишнє середовище державним підприємством "Житомирський ремонтно-механічний завод" та напрямки створення такої системи природоохоронної діяльності, яка б у майбутньому попередила негативні наслідки від ...
853255
  Брудний В. Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для розвитку громадських організацій та органів самоорганізації населення : аналіт. звіт за підсумками виконання проекту "Вплив місцевої влади на розвиток третього сектору" / Брудний В.І., Крупник А.С., Орловський О.С. ; Всеукр. гром. орг. "Асоц. сприяння самоорганізації населення". – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 152 с.
853256
  Клименко М.О. Моніторинг довкілля : Підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. – Київ : Академія, 2006. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-205-4
853257
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-91-3
Т. 1. – 2012. – 407, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 398-400. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 364-367
853258
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-92-0
Т. 2. – 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 351-352. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 310-313
853259
   Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Боголюбова, Т.А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 529, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 513-520. – ISBN 978-966-2660-04-3
853260
  Петренко О.В. Моніторинг довкілля : навч. посібник / О.В. Петренко, В.О. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-814-2
853261
  Попов І.В. Моніторинг довкілля з використанням випромінювань існуючих радіосистем наземного та космічного базування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Попов Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
853262
  Корнєєва Ю.В. Моніторинг досягнення цілей сталого розвитку інвестиційний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 76-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
853263
  Дмітрієвцева Н.В. Моніторинг дренажних вод сільськогосподарського використання / Н.В. Дмітрієвцева, В.І. Музика, О.С. Веремчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
853264
   Моніторинг екзогенних геологічних процесів в міжгірському районі Закарпатської області з використанням геофізичних методів / М.І. Майко, Г.П. Мартинчук, В.О. Регнацький, К.О. Леуськов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 61-68 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
853265
   Моніторинг екзогенних геологічних процесів, як складова моніторингу довкілля в Україні / А.В. Лущик, О.С. Романюк, М.І. Швирло, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
853266
   Моніторинг еколого-геологічних систем рекреаційних зон Чорноморського регіону України : Науково-технічний журнал / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, Л.М. Шатохіна, Н.М. Баранова; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 10-14 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
853267
  Ткаченко Г.А. Моніторинг економічного стану аграрних підприємств у контексті здійснення реінжинірингу виробничих та логістичних бізнес-процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
853268
  Краївська І.А. Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Краївська Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 15 назв
853269
  Губарєва І.О. Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України / І.О. Губарєва, Т.І. Салашенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 11-20. – ISSN 2222-0712
853270
  Соболяк О.В. Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Соболяк Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
853271
  Синило К.В. Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Синило Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
853272
   Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДУ. Оцінка ефективності протидії : Соціальний аспект. – Київ : Фоліант, 2004. – 416с. – ISBN 966-8474-27-9


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
853273
  Трускавецький С.Р. Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знвмання / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткин, О.І. Шерстюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
853274
  Мілевський О.П. Моніторинг ефективності нормативно-правового урегулювання підготовчого судового провадження в кримінальному процесі / О.П. Мілевський, М.В. Барабаш // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 322-331. – ISBN 978-617-7530-15-1
853275
  Коломієць Н. Моніторинг ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання / Н. Коломієць, І. Резніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 86-98. – ISSN 2307-4914
853276
  Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – С. 241-255. – ISSN 1684-906Х
853277
   Моніторинг європейського Темпус-проекту PICASA // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 6


  Про реалізацію Темпус-проекту PICASA "Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення". До консорціуму університетів країн Європейського Союзу та Східного партнерства ...
853278
  Корчевська В. Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини Orhidaceae у фітоценозах околиць с. Семиполки / В. Корчевська, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку чисельності, життєвості та вікової структури особин ценопопуляцій чотирьох рідкісних видів рослин родини Оrсhidaceae - Аnacamptis palustris (Jacg.) R.M. Bateman, Dactylorhiza maculate (L.) Soо, Dactуlorhiza traunsteineri (Saut. ...
853279
  Гудзенко В.В. Моніторинг забруднення денної поверхні стронцієм-90 / В.В. Гудзенко, Н.І. Лозицька, С.Є. Добровольсьхий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-68. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості використання мушель наземних равликів та шкаралупи курячих яєць для мониторингу забруд-нення денної поверхні 90Sr. Обчислено коефіцієнт переходу від питомої активності мушель до щільності забруднення те-риторії. На кількох ...
853280
  Рудь Н.В. Моніторинг забруднення приземних шарів атмосферного повітря території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 231-239. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
853281
  Кубявка М.Б. Моніторинг загроз і ризики в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 81-89. – ISSN 2524-0056
853282
  Люта Л.П. Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 79-88. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
853283
   Моніторинг задоволеності студентів рівнем якості підготовки у вищому медичному закладі / О.М. Комар, С.Є. Головчанська, Н.М. Кізлова, І.С. Пірвердієва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
853284
  Градова Ю. Моніторинг законодавства у зарубіжних країнах на сучасному етапі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 62-68


  У статті досліджується досвід зарубіжних країн щодо проведення моніторингу законодавства. Розглядаються питання організації централізованого правового моніторингу і наділення органів державної влади повноваженнями зі здійснення оцінки ефективності ...
853285
  Гнера В. Моніторинг законсервованих фундаментів Десятинної церкви за допомогою аерофотозйомки // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-155. – ISSN 2312-9697
853286
   Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес : практ. посібник / Програма сприяння Парламенту України II ; [упоряд. О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2012. – 119 с. : табл. – ISBN 978-966-2214-12-2
853287
  Ненастіна Т.О. Моніторинг залишкових шкільних знань студентів / Т.О. Ненастіна, Т.В. Школьнікова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 239-243. – ISSN 2413-1571


  Розглянуто основні положення організації навчання хімії у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті для формування у студентів професійної компетентності. Показано, ще перевірка залишкових шкільних знань студентів, є необхідною ...
853288
  Однолько І. Моніторинг запобігання корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 99-104. – ISSN 2311-6676
853289
  Зражевський С. Моніторинг засвідчив високий рівень екологічної освіти в Переяслав-Хмельницькому педуніверистеті // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 6
853290
   Моніторинг збудників вірусних інфекцій з метою розробки наукових основ екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. : 99 мал., 48 таб. – Додаток А: Перелік засобів вимірювальної техніки, що використана в дослідженнях (с.232). – Бібліогр.: 272 дж.


  Об"єкти дослідження: фітовіруси сільськогосподарських рослин, фаги фітопатогенних бактерій. Мета роботи: моніторинг фітовірусологічного стану посівів пшениці, цукрового буряку, соняшника в Україні; розробка наукових основ екологічно чистих технологій ...
853291
  Баланчук І.С. Моніторинг звернень користувачів на сторінку "Трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 14-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
853292
  Смирнова С.М. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.О. Фромольс // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
853293
  Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
853294
   Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпроперовськ) / Л.Д. Богаченко, Л.І. Осадча, Т.Д. Прокопенко, Т.В. Сібуль // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
853295
  Петлюк Ю.С. Моніторинг земель як структурний елемент системи моніторингу довкілля / Ю.С. Петлюк, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. С. 137-141. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
853296
  Щепак В.В. Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 116-120. – ISSN 2222-4459
853297
  Бутенко Є.В. Моніторинг земельних відносин в Україні: стан і перспективи розвитку / Є.В. Бутенко, А.В. Кононюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 118-127. – ISSN 2306-1677
853298
  Каракаш І. Моніторинг земельного законодавства України як об"єктивна передумова його вдосконалення / І. Каракаш, В. Сидор // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 39-42
853299
  Попова А.О. Моніторинг землі як правова форма охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні / А.О. Попова, В.Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-419-269-6
853300
  Перович І.Л. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.24.04 / Ігор Львович Перович; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
853301
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 585 л. – Додатки: л. 422-585. – Бібліогр.: л. 362-421
853302
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
853303
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ та медіакритика в контексті термінології та методології системи сучасних соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 93-97


  У статті наведено результати аналізу нових наукових, методичних, довідкових, публіцистичних та рекламних матеріалів, які визначають суть, функції й тенденції розвитку медіакритики та медіамоніторингу. Дослідження проведено з метою виявлення ...
853304
  Чекмишев О. Моніторинг ЗМІ та формування методології й прикладних методів досліджень соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 539-545. – ISBN 978-966-493-306-0
853305
  Князська О.М. Моніторинг ЗМІ: теорія, методологія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 133-136
853306
  Надьон Г.О. Моніторинг змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 152-157


  Розглянуто принциповий підхід до організації моніторингу змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві. Представлені групи параметрів, зміна яких є свідченням кризової ситуації та її розвитку. Подані принципи організації моніторингу, ...
853307
   Моніторинг зовнішної та безпекової політики України. – Київ
№ 1 : січень-лютий-березень. – 2001. – з липня 2001 р.- назва "Український монітор"
853308
  Голуб В.П. Моніторинг зсувних процесів урбанізованих територій на прикладі м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості створення моніторингових систем на забудованих територіях, які розглядаються як специфічні природно-техногенні системи. Представлено сучасний комплекс робіт з вивчення динамічного стану зсувних схилів на прикладі м. Києва, навелено ...
853309
  Вижва С. Моніторинг зсувонебезпечних територій із застосуванням даних ДЗЗ та геофізичних досліджень (на прикладі правобережжя м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати робіт по створенню системи геофізичного моніторингу зсувонебезпечних процесів із використанням геоінформаційних систем та матеріалів дистанційного зондування Землі. The results of activity on development of the system for ...
853310
  Лозинський В. Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів (червень 2017 р. - березень 2017 р.) / В. Лозинський, О. Ломпас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 92-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1819-1339
853311
  Поляк О.В. Моніторинг і нові технології - ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 241-245. – ISBN 978-966-171-498-3


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу до суспільства нових технологій, доведено необхідність нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки.
853312
  Аніщенко В.О. Моніторинг і охорона земель : навч. посіб. для студ. спец. "Землевпорядкування і кадастр" вищих навч. закладів / В.О. Аніщенко, В.О. Боровий ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2006. – 208 с. – ISBN 966-533-316-X
853313
  Варбанець Роман Анатолійович Моніторинг і розрахунок робочого процесу суднових дизелів в експлуатації : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.15 / Варбанець Роман Анатолійович; Одеський держ. морський ун-тет. – Одеса, 1997. – 20л.
853314
  Вакулич М.М. Моніторинг інвестиційного клімату економіки України // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 176-186. – ISSN 2312-7600
853315
  Маричева О.В. Моніторинг інвестиційного проекту підприємства в умовах ВЕЗ : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
853316
  Білоног Т.В. Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61


  Досліджено теоретико-методологічні основи моніторингу як основного елементу системи управління інвестиційною діяльністю підприємств. Проаналізовано сутність поняття "моніторинг" та запропоноване визначення моніторингу інвестиційнитх проектів.
853317
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1998
853318
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 2. – 1998
853319
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 3. – 1998
853320
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 4. – 1998
853321
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1999
853322
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 2. – 1999
853323
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 3. – 1999
853324
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 4. – 1999
853325
  Ягодзінська А.С. Моніторинг індикаторів ЦСР2: створення стійких систем виробництва продуктів харчування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
853326
  Макаренко І.П. Моніторинг інноваційної діяльності в азійських країнах: уроки для України / І.П. Макаренко, О.Г. Рогожин, В.П. Соловйов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
853327
   Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторингове дослідж. : аналіт. звіт / [Т.В. Фініков та ін. ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О. І. Шарова] ; Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. Фонд дослідж. освіт. політики". – Київ : Таксон, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Видання здійснено за фінансової та експертної підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – Бібліогр.: Бiблiогр.: с. 130-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7128-88-3
853328
  Федорчук А. Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 453-464. – ISSN 2224-9516
853329
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 2 : грудень. – 2001
853330
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 3 : червень. – 2002
853331
  Кіндюк Б.В. Моніторинг кількісних показників КК УРСР 1960 р. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 97-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
853332
   Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики / В.М. Бондаренко, О.А. Курей, Е.Т. Дерді, О.Д. Бутусов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 33-43. – ISSN 1562-0905
853333
  Котикова О.І. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону — необхідна складова євроінтеграційних процесів / О.І. Котикова, К.Г. Дідур, Р.В. Душук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 8-14. – ISSN 2306-6792
853334
  Бутенко Є.В. Моніторинг контурно-меліоративних заходів: сучасний стан та ефективність / Є.В. Бутенко, Н.В. Якимовська // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
853335
   Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / [Л.О. Гаряга та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 326, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнч. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-306. – ISBN 978-966-484-143-3
853336
  Мацієвич Т. Моніторинг кредитування і страхування природоохоронних заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 115-125. – ISSN 1818-5754
853337
  Кузик З. Моніторинг лісів з використанням картографічних матеріалів та ГІС-технологій / З. Кузик, Ю. Казнох // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 117-126 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
853338
   Моніторинг лісів Розточчя як системна складова поліфункційного сталого лісового господарства / О.Т. Данчук, М.М. Король, О.Г. Часковський, А.М. Цуняк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 64-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1991-606X
853339
  Варналій З.С. Моніторинг малого підприємництва України ( економічні і правові аспекти ) / З.С. Варналій, А.М. Лукашенко; Інст. приват. права і підприємн. АПНУ. – Київ, 1998. – 64с. – ISBN 966-95169-8-6
853340
  Мелешко М.А. Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчального середовища і особи, що навчається / М.А. Мелешко, О.А. Жирун, С.М. Денисенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
853341
  Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації в контексті державного регулювання демографічних процесів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 157-168
853342
  Мульская О.П. Моніторинг міграційної мобільності - інформаційно-аналітичне забезпечення емпірики впливу на людський потенціал // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 38-43. – ISSN 2222-4459
853343
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 73-101
853344
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води річки Остер // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 222-245


  Приведено результати 75-річних досліджень змін мінералізації та хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Вода річки використовується для водопостачання й зрошення прилеглих земель, то ж виконано її оцінювання на придатність ...
853345
   Моніторинг місць несвободи в Україні : стан реалізації нац. превентивного механізму : доповідь за 2015 р. / Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини. – Київ : Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2016. – 177 с. : іл., табл.
853346
  Костишина Т. Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-31
853347
  Савусін М. Моніторинг на базі якісних оцінок як засіб діагностики розвитку педагогічного процесу в закладах освіти і науки України / М. Савусін, І. Столбова, С. Пеняєв // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С. 52-63
853348
   Моніторинг навчальних досліджень у США: дослідження NAEP // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 10-13
853349
  Зварич Г.В. Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як показника якості освітніх послуг // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 73-86. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
853350
  Бугайчук А. Моніторинг наукової розробленості сучасної джерельної бази кримінального процесуального права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 49-57. – ISSN 2220-1394
853351
  Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави / В. Дергачова, М. Савельєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 19-28. – ISSN 0131-775Х
853352
  Устименко О.В. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 50-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
853353
  Кирилюк В.В. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 18-19
853354
   Моніторинг незалежності суддів в Україні. – Київ, 2007. – 96 с. : іл.
853355
   Моніторинг незалежності суддів в Україні / Центр суддівських студій; Рада суддів України ; Асоц. суддів України ; [ за заг. ред. А. Алєексєєва ]. – Київ : Поліграф-Експрес, 2009. – 120 с.
853356
  Якобчук Х.Р. Моніторинг нейром"язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині / Х.Р. Якобчук, О.В. Тхоревський // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 111-118. – ISSN 2224-0586
853357
   Моніторинг нової української школи / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
853358
  Яшний Д. Моніторинг об"єктів археологічної спадщини на окупованій території АР Крим та м. Севастополя (2014-2020 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 14. – С. 6-7
853359
  Яшний Д. Моніторинг об"єктів археологічної спадщини на окупованій територрії АР Крим та м. Севастополя (2014-2020 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 13. – С. 6-7
853360
  Касьян О. Моніторинг обов"язків і зобов"язань України, взятих нею під час вступу до Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 96-98
853361
  Сніцаренко П.М. Моніторинг обстановки як невід"ємний елемент забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки держави / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев, В.А. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
853362
  Поліщук А. Моніторинг операцій з використанням платіжних карток у системі внутрішнього контролю банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 7 назв.
853363
   Моніторинг освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 281-284. – ISBN 978-966-2748-97-0
853364
  Бузинний М.Г. Моніторинг основніх в-випромінюючих радіонуклідів в об"єктах навколишнього середовища : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Бузинний М. Г.; КПІ. – К., 1994. – 24л.
853365
  Мошинський В.С. Моніторинг осушуваних земель: біологічно-індикаційний підхід : монографія / Мошинський В.С., Солодка Т.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 220, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-220. – ISBN 978-966-327-390-7
853366
  Шульц Р.В. Моніторинг пам"яток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування / Р.В. Шульц, М.В. Білоус, О.М. Гончерюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 202-207 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
853367
   Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об"єктів / Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, Є.М. Танкевич, Г.М. Варський, І.В. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 57-62. – ISSN 1997-9266
853368
  Комарницька Н.М. Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління інноваційною діяльністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 111-112. – ISSN 2306-6806
853369
  Іванов В.Ф. Моніторинг передвиборної компанії в новинах та рекламах 10 провідних телеканалів. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 189-192.
853370
  Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
853371
  Штельмах Г. Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 143-145. – ISSN 1994-4845
853372
  Ортеменка Є. Моніторинг підготовленості студентів-медиків шостого курсу до складання тестового ліцензійного іспиту: крок-2 // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 173-176


  З метою оптимізації підготовки студентів до складання тестового ліцензійного іспиту (ТЛІ) "Крок-2" проведений етапний моніторинг знань студентів 6 курсу (спеціальність "лікувальна справа") з педіатрії.
853373
  Пляцук Л.Д. Моніторинг підземних вод в районі розміщення Сумської ТЕЦ / Л.Д. Пляцук, Г.М. М"якаєва, О.В. М"якаєв // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 29-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
853374
  Стаднічук О.М. Моніторинг поверхневих вод Львівської області / О.М. Стаднічук, Г.З. Леськів, Л.М. Кропивницька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 162-166. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
853375
  Безсонний В.Л. Моніторинг поверхневих джерел водопостачання в умовах впровадження водної рамкової директиви ЄС // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 69-76. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
853376
  Роскладка А. Моніторинг показників навчальної діяльнолсті ВНЗ на основі статистичного управління процесами // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 209-213. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
853377
  Громова А.Є. Моніторинг показників формування та використання фінансових ресурсів підприємств промисловості / А.Є. Громова, В.О. Бондар, К.В. Дубініна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 367-371. – ISSN 2222-4459
853378
  Арабаджиєв Д.Ю. Моніторинг політичної та громадянської ідентичності студентської молоді: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 101-104. – ISSN 2077-1800
853379
   Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз : інформаційний бюлетень / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. Т.М. Титаренко ; упоряд. О.Т. Баришполець. – Київ
Грудень. – 2009. – 78 с.
853380
  Красовська І.Г. Моніторинг потенційних зон самозаймання лісу за даними дистанційного зондування хмарного покриву / І.Г. Красовська, К.О. Буравченко, К.А. Цвященко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 128-132 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
853381
  Дериховська В.І. Моніторинг потреби ринку праці у спеціалістах з вищою професійною освітою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 17-21. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944


  Проблеми невідповідності між попитом та пропозицією на випускників вищів та потребами народного господарства у фахівцях з вищою професійною освітою.
853382
  Суперсон В.І. Моніторинг правових аспектів розвитку України з позиції трансформації її адміністративно- територіального устрою // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 12. – С.19-24.
853383
  Молоканова В.М. Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 85-92. – ISSN 2311-6420
853384
   Моніторинг працевлаштування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Команда Міністерства освіти і науки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Пенсійним фондом України вперше реалізувала моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відсоток ...
853385
  Замятна О. Моніторинг працевлаштування випускників у контексті діагностики їхньої професійної адаптації (міжнародний досвід) // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 42-48. – ISSN 2706-6258
853386
   Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку = Monitoring of springs of the Carpathian National Nature Park : монографія присвяч. 40-річчю Карпат. нац. природ. парку (1980-2020 рр.) / Р.Л. Кравчинський, В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, О.М. Стефурак ; за ред. В.К. Хільчевського ; М-во енергетики та захисту довкілля України, Карпат. нац. природ. парк. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 123, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-617-7496-79-2
853387
  Ткаченко Н.В. Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні / Н.В. Ткаченко, А.М. Харченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 170-175. – ISSN 2309-1533
853388
  Іванов В.Ф. Моніторинг провідних каналів українського телебачення (уроки президентських виборів 2012 р.) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 29-34


  У статті проаналізовано результати незалежного моніторингу провідних українських телеканалів, його значення для визначення заангажованості каналів ТБ під час виборчого процесу. The article analyzes the results of independent monitoring of the ...
853389
  Назаренко Н.С. Моніторинг програмного забезпечення оптимізації управлінських процесів на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 202-210 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
853390
  Докучаєва В.В. Моніторинг проектувальної діяльності майбутніх педагогів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 118-124. – ISSN 2227-2844
853391
  Дрозд І.П. Моніторинг промислової безпеки як складової частини техногенної безпеки України / І.П. Дрозд, Є.П. Буравльов // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.72-80
853392
  Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : монографія / Є.М. Блажівський ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 370, [2] с. – Бібліогр.: с. 333-370. – ISBN 978-966-1685-45-0
853393
  Черніков П.І. Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 35-41. – ISBN 966-8847-12-1
853394
  Байрамова В.А. Моніторинг професійної компетентності вчителів як управлінська проблема // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 35 (297). – С. 2-7
853395
  Долженчук В.І. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області / В.І. Долженчук, Г.Д. Крупко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 69-75 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
853396
  Нечта Д.В. Моніторинг процесів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Д.В. Нечта, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
853397
  Андрущенко В. Моніторинг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень / В. Андрущенко, В. Курганський, В. Бугрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат.-наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглянуто проблему підвищення ефективності комплексу свердловинних геофізичних досліджень шляхом впровадження методів отримання геолого-геофізичної та ...
853398
  Резнічук Л.В. Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 238-242. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
853399
  Підлісний Є. Моніторинг процесу формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 118-131. – ISSN 2307-4914
853400
  Рабаданова Л. Моніторинг публікацій з питань діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010–2015 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку ...
853401
  Колеснікова К. Моніторинг публікацій кафедр університету / К. Колеснікова, А. Негрі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 76-77. – ISSN 1682-2366


  Досвід практичного застосування "Googl Академія" для моніторингу публікацій науковців кафедр в Одеському нац. політехнічному ун-ті.
853402
  Рабаданова Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010-2015 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 10-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2010-2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку ...
853403
   Моніторинг публікацій у вітчизняних ЗМІ з проблем науки та діяльності НАН України, а також інформаційної активності вчених НАН України за період 2009-2013 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, В.П. Бодеко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 55-65. – ISSN 0374-3896
853404
   Моніторинг публікаційної активності науковців та кафедр вищих навчальних закладів / В.М. Тонконогий, К.О. Логінова, К.О. Колеснікова, А.О. Негрі // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 196-209. – ISSN 2307-4752


  Автори статті вважають, що визначення публікаційної активності кафедр доцільно визначати з використанням програми пошуку Publish or Perish. Ця програма виконує пошук і аналізує цитування публікацій, використовуючі запити Google Scholar.
853405
  Затворницька Л.О. Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 14-19


  Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила значне забруднення оточуючого середовища, найбільша катастрофа такого масштабу у світі, яка спричинює захворювання людей та погіршення стану природи. Найбільш ефективними методами оперативного контролю ...
853406
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 33-38. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто процедури здійснення моніторингу реалізації бюджетної стратегії; залежно від об"єкта і періоду проведення моніторингу виокремлено такі його види: попередній, щорічний, поточний. Визначено завдання моніторингу за різними напрямами аналізу: ...
853407
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 0131-775Х
853408
  Губарєва І.О. Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 55-61. – ISSN 2222-0712
853409
  Калініченко А.І. Моніторинг реалізації державної інноваційної політики за проектом Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 77-81. – ISBN 978-617-625-000-5
853410
  Крисоватий А. Моніторинг реалізації податкової політики України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
853411
  Писаренко Т.В. Моніторинг результативності науково-технічної та інноваційної діяльності як основа прогнозування інноваційного розвитку / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 183-190. – ISBN 978-966-479-052-6
853412
  Герасименко О.О. Моніторинг результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано показники та тенденції науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 рр.
853413
  Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 39-54. – ISSN 2305-7645
853414
  Сисоєв О.В. Моніторинг ринку факторингу в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 108-113. – (Економічні науки ; № 1 (41)). – ISSN 2412-0287
853415
  Приходько С. Моніторинг рівня економічної безпеки національного промислового виробництва : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 82-83. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
853416
  Биков В.Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій / В.Ю. Биков, Ю.М. Богачков, Ю.О. Жук ; АПН України ; Ін-т інформ. технол. і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-644-115-0
853417
  Гринишин В.Э. Моніторинг рівня продовольчої безпеки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 107-114. – ISSN 2306-6792
853418
  Гадецька З.М. Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами / З.М. Гадецька, Я.В. Костяна, М.С. Попадик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
853419
  Сенченко В.В. Моніторинг розвитку інформаційного суспільства в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 16-27. – ISSN 0374-3896
853420
  Макаренко А. Моніторинг розвитку підтоплень у Херсонській області за даними дистанційного зондування Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається обробка даних дистанційного зондування Землі при моніторингу підтоплень у Херсонській області. Зокрема шляхи синтезування зображень із окремо оброблених каналів та подальша класифікація синтезованого зображення. This ...
853421
  Покроєва Л.Д. Моніторинг розвитку професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл у процесі післядипломної освіти / Л.Д. Покроєва, Л.В. Армейська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 155-160. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
853422
  Бурштинська Х. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями / Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 124-128. – ISSN 1819-1339
853423
  Ярошенко Л.А. Моніторинг сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 116-123


  У статті подано результати моніторингу понад двох з половиною тисяч повідомлень сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання. The results of monitoring of more than two ...
853424
  Крапивіна Д.А. Моніторинг світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
853425
  Носенко Ю.М. Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 142-149 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
853426
  Ціделко В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-61
853427
  Сороколіт Н.С. Моніторинг скерування студентів І- ІІ курсів до підготовчої медичної групи з фізичного виховання / Н.С. Сороколіт, М.М. Кухар, Т.І. Яворський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
853428
  Надрага В.І. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики / В.І. Надрага, Л.А. Чвертко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 3-7
853429
  Боков О. Моніторинг соціальних стандартів та їх вплив на регіональний рівень життя населення України / О. Боков, В. Вітер // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
853430
  Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-62. – Бібліогр.: на 5 пунктів
853431
  Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 69-73
853432
  Буряк І.В. Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств в умовах формування нової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Буряк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
853433
  Приступа М. Моніторинг соціально-трудових відносин у системі регіонального ринку праці // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 259-264. – ISSN 1562-0905
853434
  Бубуйок О. Моніторинг соціальної допомоги як основа для наукового обгрунтування прогнозних обсягів її фінансування / О. Бубуйок, І. Лудан, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 41-48 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912 03
853435
   Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євроінтеграційних процесів України: регіональний аспект : (метод. рекомендації) / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього" ; [редкол.: Садова У.Я. та ін.]. – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 52 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
853436
  Ткаченко В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
853437
  Смук М.М. Моніторинг способу життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
853438
   Моніторинг стандартів освіти : Присвячено Джонові Ф.Ківзу. – Львів : Літопис, 2003. – 328с. – ISBN 966-7007-93-9
853439
   Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел / О.В. Харламова, В.М. Шмандій, Д.В. Поліщук, О.Л. Котенко, М.І. Гученко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
853440
   Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенно навантаженому комплексі / Т.Є. Ригас, О.В. Харламова, Л.А. Бездєнєжних, В.М. Шмандій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
853441
  Томченко О.В. Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 206-214


  Розглянуто використання космічної інформації дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій для моніторингу стану водних об"єктів на прикладі Київського водосховища. Описано особливості дешифрування космічних знімків для визначення характеру ...
853442
   Моніторинг стану екосистем заповідника та дослідження південної та центральної частини регіону / В. Грищенко, В. Шевчик, Яблоновська-Грищенко, Н. Ружіленко, Л. Чорна, М. Чорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Продовжено моніторингові дослідження території Канівського природного заповідника: стану погоди, поверхневого стоку Дніпра, окремих груп флори та фауни, популяцій рідкісних та фонових видів. Досліджено окремі елементи екосистем та територіальні ...
853443
  Москвяк Н.В. Моніторинг стану здоров"я школярів молодших класів м.Львова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 2077-7477
853444
  Богданець В.А. Моніторинг стану земельних ресурсів дельтоподібних утворень каскаду водосховищ річки Дніпро засобами геоінформаційних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
853445
  Вакулич М.М. Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 44-52. – ISSN 2074-5354
853446
  Бассова О.О. Моніторинг стану капіталу торгівельних підприємств України / О.О. Бассова, К.В. Коган // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 111-115 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
853447
  Шевченко Роман Моніторинг стану навколишнього середовища Обухівського району Київської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 11-13 : фото
853448
  Тревого І. Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 35-37. – ISSN 1819-1339
853449
  Сивак О. Моніторинг стану розвитку туризму та рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 105-110. – ISSN 2413-7154


  В роботі представлено основні тенденції розвитку галузі туризму та рекреації в Україні у 2014 році. Здійснено моніторинг ситуації у галузі рекреації і туризму з 2000 року по 2014 рік. Представлено позиції закладені в містобудівній документації, а саме ...
853450
  Медвідь З.В. Моніторинг стану соціального захисту малозабезпечених сімей // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 158-164. – Бібліогр.: на 13 пунктів
853451
  Безпрозванних Г.В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Безпрозванних Г.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
853452
  Місевич М.А. Моніторинг стимулів до ефективної праці в галузі охорони здоров"я. Моделі мотивації / М.А. Місевич, Х.В. Соболєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
853453
  Юшкевич О.Г. Моніторинг судових процесів: узагальнення практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 110-117. – ISSN 2227-796X


  The article reviews practical issues of providing monitoring of judicial processes aiming to improve citizens control over activities of judicial bodies, using experience of the non - governmental organization "Anti-Corruption Council" project "Fair ...
853454
  Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективності правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 56-60
853455
  Лимонова Е.М. Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 306-313. – ISSN 2312-7600
853456
  Хомутенко В. Моніторинг сучасного стану податкових надходжень до Зведеного бюджету України / В. Хомутенко, І. Луценко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 292-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
853457
  Сокол П.М. Моніторинг сучасного стану ринку туристичних послуг України / П.М. Сокол, А.О. Корчевна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-228-7
853458
  Бондаренко В.М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 47-50 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
853459
   Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки / І.В. Гущук, О.І. Брезецька, В.І. Гущук, Р.Р. Драб // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
853460
  Вернигора О.М. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 82-83


  Монографія укладена за результатами роботи науковців Інституту журналістики над розділом "Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ" комплексної наукової теми "Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір" (2001–2005 рр.). ...
853461
  Різун В.В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / [ В.В. Різун, В.Ф. Іванов, Н.П. Шумарова та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Різуна ; упоряд. Т.В. Скотникова ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-594-958-6
853462
  Атаманчук В.А. Моніторинг та картографування територій нелегального видобутку бурштину за даними ДЗЗ (на прикладі Житомирського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 12-17. – ISSN 0868-6939
853463
  Коваленко Я.М. Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 336-343
853464
   Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків та молоді південного регіону України". – Київ, 2002. – 78с. – ISBN 966-7902-28-5
853465
   Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін"єкційним шляхом". – Київ, 2002. – 71с. – ISBN 966-7902-29-3
853466
  Шульга С.В. Моніторинг та оцінка навчально-методичного комплексу з квантової фізики для розвитку пізнавальної діяльності студентів / С.В. Шульга, С.П. Величко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 183-187. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
853467
  Лобозинська С.М. Моніторинг та оцінка якості банківських послуг в Україні / С.М. Лобозинська, О.Я. Крвавич // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 2076-4561
853468
  Медвідь Л. Моніторинг та оцінювання логістичних витрат для прийняття управлінських рішень / Л. Медвідь, А. Левкович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 25-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
853469
  Левченко О.В. Моніторинг та оцінювання реалізації партисипативних бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814


  "У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних бюджетів на місцевому рівні. Зазначено, що партисипативні бюджети сприяють інклюзивному управлінню та впливу на процес прийняття управлінських рішень, життєво важливих для інтересів ...
853470
  Волинець В.І. Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання електротехнічних комплексів вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Волинець Владислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
853471
  Іванченко Н.О. Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21
853472
  Желавський Сергій Григорович Моніторинг та управління наводнюванням металів у електрохімічних процесах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.17.03 / Желавський С.Г.; Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут". – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
853473
  Петлюк Ю.С. Моніторинг тваринного світу: проблеми правового забезпечення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 178-180. – ISBN 978-966-419-269-6
853474
  Дешко В.І. Моніторинг температурного стану навчального корпусу / В.І. Дешко, І.Ю. Білоус // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 22-29. – ISSN 1813-5420


  Проаналізовано просторово-часові розподіли температур приміщень будівлі навчального корпусу з центральним регулюванням опалення під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Обгрунтовано необхідність групування приміщень за призначенням. Визначено ...
853475
   Моніторинг теріофауни. Праці Теріологічної школи / Нац. акад. наук. України ; Нац. н.-природничий музей НАН України ; Укр. теріологічне т-во НАН України. – Луганськ. – ISBN 966-02-0692-5 (серія), 978-966-02-4639-3 (вип. 10)
  вип. 10. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
853476
  Строгий В.І. Моніторинг тероризму як системоутворююча складова національної безпеки / В.І. Строгий, І.М. Рижов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 186-194. – ISSN 2078-3566
853477
  Вовк В.Т. Моніторинг техногенних процесів і соціальних наслідків на території та у зонах впливу вугільних шахт, що ліквідуються // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 24-30. – ISSN 0041-5804
853478
  Савчук С.Г. Моніторинг тропосферної водяної пари у західній транскордонній зоні України / С.Г. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 21-33 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-32. – ISSN 0130-1039
853479
  Дубровка О. Моніторинг у державному управілінні вищою освітою України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.386-391
853480
  Ярошенко Л. Моніторинг у системі методів журналістикознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-38. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти моніторингу як методу в системі журналістикознавчих досліджень. Рассмотрены теоретические и практические аспекты мониторинга как метода в системе журналистиковедческих исследований. The autor examines the ...
853481
  Різун В.В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади. / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 20-29.


  У статті розглянуто основні поняття моніторингу як одного з методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of monitoring as the method scientific re-search
853482
  Ступак В. Моніторинг української преси // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.4-8
853483
  Льода Л. Моніторинг умов зберігання приватних зібрань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як вагомий аспект їх збереження / Л. Льода, І. Пігель, Л. Дзендзелюк // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 283-300. – ISSN 2524-0315
853484
   Моніторинг фактів перебування серверів електронної пошти підприємства у чорних списках / С.П. Загороднюк, Мар"яновський, , А.Ю. Олейніков, А.В. Циба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
853485
  Палеха О.Ю. Моніторинг факторів впливу на якість туристичного продукту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 74-78
853486
  Самокиш І.І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 74-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
853487
  Ходарківська В. Моніторинг фінансових можливостей та інвестиційних вподобань населення регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.99-109
853488
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43. – Бібліогр.: с. 36-37, 40, 43


  Наведено результати дослідження фінансового стану рекреаційних підприємств АР Крим, проаналізовано динамічні зміни. Подано пропозиції щодо подальшого розвитку моніторингу фінансових показників для інвестування рекреаційної сфери.
853489
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43.
853490
  Тріпак М.М. Моніторинг фінансового стану інклюзивного вузу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 212-218. – ISSN 2309-1533


  Метою даної статті є визначення необхідності функціонування та моніторинг фінансового стану спеціалізованих навчально-реабілітаційних вищих навчальних закладів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів в Україні.
853491
  Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 93-99. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0372-8498
853492
  Облап Р.В. Моніторинг харчових продуктів, кормів та сільськогосподарської сировини в Україні на вміст генетично модифікованих інгредієнтів / Р.В. Облап, Н.Б. Новак, Т.М. Димань // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 49-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-9912
853493
  Білокопитов В.І. Моніторинг як важлива складова процесу забезпечення якості вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.80-82. – ISBN 978-966-698-191-5
853494
  Ілійчук Л. Моніторинг як важлива складова системи забезпечення якості вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 73-77. – ISSN 2308-4634
853495
  Проценко І.І. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти / І.І. Проценко, К.М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 247-255. – ISSN 2312-5993


  На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність моніторингу якості освіти, розглянуто функції моніторингу якості освіти, висвітлені принципи функціонування моніторингових структур, з"ясована відмінність між моніторингом та контролем.
853496
  Максимова Т.С. Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 114-121. – ISSN 2218-4511
853497
  Данькевич С.М. Моніторинг як інструмент фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
853498
  Ігнатьєва І.А. Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
853499
  Лукіна Т.О. Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якістю освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 16-20.
853500
  Маруженко О.П. Моніторинг як основа законотворчої діяльності // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 108-112. – ISBN 978-966-7166-33-5
853501
  Отравенко О.В. Моніторинг як педагогічна категорія оцінювання якості знань майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 164-173. – ISSN 2227-2844
853502
  Базиляк Н Моніторинг як педагогічна технологія покращення освіти у вищій школі / Н Базиляк, // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 2 (121), лютий. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634


  В статье рассмотрены теоретикометодологические аспектыпонятия “мониторинг” как педагогической технологии, сравнено тенденции развития зарубежных и украинских образовательных систем, определено значение мониторинга в улучшении образовательных услуг в ...
853503
  Цимбалюк Н. Моніторинг як практична система дослідження ефективності культурно-дозвіллєвої діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 38-43.
853504
  Рижов І.М. Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 53-58
853505
  Федченко О.П. Моніторинг якісного стану грунтів з використанням геоінформаційного аналізу / О.П. Федченко, А.Е. Кухарук, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 89-95. – ISSN 2524-0056
853506
  Аннєнкова І.П. Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посібник / І.П. Аннєнкова, Є.Л. Стрельцов, М.В. Ткаченко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 178, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – ISBN 978-966-438-488-6
853507
  Прохоров О. Моніторинг якості вищої освіти. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 268-277. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
853508
  Троянський О.І. Моніторинг якості води / О.І. Троянський; Мін-во аграрної політики; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 192 с. – (Бібліотека еколога). – ISBN 966-690-070-Х
853509
  Лобойченко В.М. Моніторинг якості води з.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки / В.М. Лобойченко, С.О. Райденко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
853510
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Катлабуг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 78-110


  Приведено результати хімічного складу води озера Катлабуг за період 1978-2012 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Катлабух за период 1978-2012 гг. и ...
853511
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Кугурлуй // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 104-139


  Приведено результати хімічного складу води озера Кугурлуй за період 1950-2013 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Кугурлуй за период 1978-2012 гг. и ...
853512
  Сніжко С.І. Моніторинг якості води річок Житомирської області / С.І. Сніжко, С.П. Сіренький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 966-521-109-9
853513
  Войтович І. Моніторинг якості електронних освітніх ресурсів / І. Войтович, В. Сергієнко, С. Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 115-119. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 3). – ISSN 2519-254X
853514
  Крюков С. Моніторинг якості медичних послуг як форма контролю в державному управлінні охороною здоров"я // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.118-123. – ISBN 966-7800-15-6
853515
  Булах І.Є. Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний досвід / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Ю.П. Антоненко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 5-12. – ISSN 1681-2751
853516
  Пермякова О.Г. Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – C. 224-229. – (Педагогіка ; № 2)
853517
  Степанець І.О. Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 377-391. – ISSN 2074-8167
853518
  Шевченко В.О. Моніторинг якості освіти - шлях прискорення освітньої реформи // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-81


  Визначено основні компоненти моніторингу якості освіти, визначено його завдання та шляхи реалізації.
853519
  Безносюк О.О. Моніторинг якості освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 165-172. – ISSN 2524-0056
853520
  Пасічник Н. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти OECP 2014 року) / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
853521
  Вакуленко Т.С. Моніторинг якості освіти у Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 21-23
853522
  Зельницький А.М. Моніторинг якості освіти у вищих військових навчальних закладах: "викладач очима курсанта" // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 84-92


  В статті аналізується сутність понять "якість вищої освіти", "якість освітньої діяльності, "моніторинг якості освітньої діяльності", "професійна компетентність науково-педагогічних працівників". Розглядаються певні проблеми, що пов"язані ...
853523
  Патрило Л.М. Моніторинг якості освіти у ВНЗ як механізм управління // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 5/6. – С. 23-25
853524
  Андрюшина О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 70-80. – ISSN 1682-2366
853525
  Захарченко Р.Н. Моніторинг якості освіти як інструмент для підвищення ефективності управління освітньою галуззю / Р.Н. Захарченко, Т.Г. Кирюшатова, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 110-115. – ISSN 1998-7005
853526
  Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 134-144. – ISBN 978-966-644-059-7
853527
  Бойчук І.Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 45. – С. 81-87. – ISSN 2074-8922
853528
  Гриценко Л. Моніторинг якості освіти: компетентнісно-діагностична наукова позиція / Л. Гриценко, Л. Лисенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 26-36. – ISSN 1682-2366
853529
  Безносюк О.О. Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проаналізовано міжнародний досвід моніторингових досліджень, історія становлення моніторингу, яка умовно поділена на чотири етапи. Розглядаючи технологію тестування в Україні , фахівцями враховано кращий вітчизняний і світовий досвід. В ...
853530
  Скубашевська О. Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 37-42.
853531
  Скубашевська Ольга Станіславівна Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається зміст та структура моніторингу якості освіти, аналізуються потреби та особливості його проведення в сучасній освітній галузі.
853532
   Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. – Київ : К.І.С., 2004. – 128с. – ISBN 966-8039-55-6
853533
   Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : Рекомендації з освітньої політики). – Київ : К.І.С., 2004. – 160с. – ISBN 966-8039-54-8
853534
  Борзенко-Мірошніченко Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:05.13.22 / Борзенко-Мірошніченко А.Ю.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
853535
  Зельницький А.М. Моніторинг якості підготовки військових фахівців з вищою освітою / А.М. Зельницький, Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 202-208. – ISSN 2524-0056
853536
  Цвєткова Г. Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії та показники / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 53-61. – ISSN 2078-1016
853537
  Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 46-52
853538
  Троянський О.І. Моніторинг якості повітря / О.І. Троянський, О.А. Дашковський; МОіНУ. Держ. агроекол. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 160 с. – ISBN 966-690-089-0
853539
  Яцишин В.В. Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 70-74. – (Технічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5732


  У статті розглянуто метод та процедури моніторингу якості програмних систем на тадіях життєвого циклу, застосовано формалізовані моделі якості стандарту ISO 25010 для представлення вимог до програмних систем.
853540
  Довжук В.В. Моніторинг якості професійної підготовки та диференційована оцінка формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації у ЗВО / В.В. Довжук, Л.В. Коновалова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 139-144. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
853541
  Лапшина О.О. Моніторинг якості професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії / О.О. Лапшина, О.М. Дорофєєва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 85-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Пошуки можливих шляхів підвищення ефективності професійної підготовки лінгвістів в Україні спонукають до вивчення інноваційного світового досвіду, зокрема Великої Британії. Разом з іншими країнами ЄС Україна перебуває на шляху вироблення єдиних ...
853542
  Цехмістрова Г. Моніторинг якості професійної туристської освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 1682-2366
853543
  Макаренко І. Моніторинг якості процесу навчання як засіб поліпшення підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 28-32. – ISSN 0131-6788
853544
   Моніторинг якості системи вступу до ВНЗ як необхідна умова її вдосконалення // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 2-4.
853545
  Жданов В.І. Моніторинг яскравості позагалактичних гравітаційних лінз без розділення зображень / В.І. Жданов, О.М. Александров, О.В. Федорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється можливість визначення параметрів гравітаційно-лінзових систем (ГЛС) при відсутності неперервного ряду таких даних, але при постійних спостереженнях сумарного потоку від усіх зображень ГЛС, які можна проводити незалежно без розділення ...
853546
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Додатки: л. 148-158. – Бібліогр.: л. 128-147
853547
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
853548
   Моніторинг, збереження і відновлення ботанічних пам"яток природи для технології комплексного озеленення Львова / Мокрий Володимир, Гречанин Руслан, Мороз Олександр, Петрушка Ігор, Шемелинець Інеса // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 20-22 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
853549
   Моніторинги соціально-трудової сфери - майбутнє соціально-орієнтованої держави / А.М. Волківська, Г.В. Осовська, О.А. Осовський, Т.С. Муляр, М.С. Руденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 96-102. – ISSN 2306-6814
853550
   Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, О. Трофимчук, К. Злобіна, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-60. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
853551
  Антонович М.М. Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов"язань: з досвіду України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 8-15.
853552
   Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі ЗНО абітурієнтів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 14-37.
853553
   Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі результатів ЗНО абітурієнтів.Звіт за проектом 42948 // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 5-22
853554
  Удовиченко В.В. Моніторинговий аналіз впливу агропромислового природокористування на екологічний стан природи Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості сільськогосподарського виробництва на території Сумської області, його динаміку, просто-рову диференціацію та вплив на екологічний стан природного середовища в регіоні. Are shown specialities of agriculture in Sumy region, its ...
853555
  Нєвалов А.Г. Моніторинговий аналіз економічної тематики в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 67-78
853556
   Моніторинговий інструментарій системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч. матеріали для самост. підгот. / [Т.П. Крушельницька та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
853557
  Головаха Є. Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України: методологія, методи, організація опитувань / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – C. 5-12. – ISSN 2409-1103
853558
  Шаравара В.В. Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет / В.В. Шаравара, Я.І. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
853559
  Гринюк С.П. Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри / С.П. Гринюк, А.А. Заслужена // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 38-58. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
853560
  Приходько В.М. Моніторингові дослідження якості освіти - нова навчальна і наукова дисципліна у післядипломній освіті // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 5. – С. 19-27.
853561
  Ряховська Н. Моніторингові системи економічних суб"єктів: види та функціональне призначення // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 93-101. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
853562
   Моніторінг висвітлення засобами масової інформації парламентських виборів в Україні в березні 1998 року. Заключний звіт. : Заключний звіт. Липень 1998 року. – Dusselddorf : Європейський Інститут засобів масової інформації, 1998. – 74с. : 12 граф.
853563
  Бровко А.С. Моніторінг підземних вод на території Рівненської АЕС із застосуванням факторного аналізу // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 69-71
853564
   Моніторінг права на справедливий судовий розгляд [Електронний ресурс] = Monitoring the right to a fair trial: training materials for Ukrainian NGOs : Матеріали для українських неурядових організацій. – [Б.м.] : [б.в.], 2003. – 1CD-ROM. – Назва з етикетки
853565
  Любовець Г. Моніторінгові технології як відображення контентного інформаційно-інерційного публічного еха / Г. Любовець, В. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми новітніх підходів до питань комунікаційно-контентної безпеки, складовою якої є технології бачення конкретних геопозиційних театрів бойових дій, які будуть реальними для кожної конкретної ситуації в конкретному ...
853566
  Костюк Т.О. Моніторна демократія як новий історично зумовлений політичний феномен // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
853567
  Бекаревич А.Д. Монкада - набат революции : сборник докладов / А.Д. Бекаревич ; отв. ред. А.Д. Бекаревич ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1974. – 146 с.
853568
  Торнелло М. Монмартр: холм, где цветут таланты // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 82-99. – ISSN 1812-867Х
853569
   Монмолодь спорту продовжує системну роботу щодо співробітництва з ЄС // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося чергове засідання Української частини Підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, ...
853570
   Монмолодьспорту - лідер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Відбулося засідання робочої групи з виконання Національного плану дій Президента України на 2012 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 -2014 роки за напрямом "Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" Участь взяли ректор КНУТШ, ...
853571
  Зущик Ю. МОНмолодьспорту піднімає планку. Збільшення прохідного бала при вступі до ВНЗ поліпшить якість вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)
853572
  Метерлінк М. Монна Ванна : П"єса на три дії / Моріс Метерлінк ; З французької мови переклала М. Загірня [М.М. Грінченко]. – [Киів] : [З друк. Т-ва "Просвещеніе"], 1907. – 63 с. – ([Драми й комедії] / [Пер. під ред. Б. Грінченка] ; [Ч. 5])
853573
  Метерлинк М. Монна Ванна / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Анаст. Чеботаревской // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 72 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
853574
  Метерлинк М. Монна Джиованна : драма в 3-х действиях, Мориса Метерлинка, пер. с фр. Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Т-во скоропеч. А.А. Левансон], 1903. – 153, [7] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
853575
  Красовицкий Б.М. Моно- и бифлуорофоры / Б.М. Красовицкий, Л.М. Афанасиади ; под общ. ред. Б.М. Красовицкого; НАНУ, Ин-т монокристаллов. – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 448 с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – ISBN 966-02-2644-6
853576
  Тылтина Л.И. Моно- и полиазидопроизводные ароматических углеводородов и их гетероциклические аналоги для записи информации : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Тылтина Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 181 л. – Библиогр.: л. 164-181
853577
  Касьянова К.В. Моно- та гетерометалічні комплекси перехідних металів з 2-метокси-6-((метиліміно) метил)фенолом: синтез, будова та пошук шляхів застосування / К.В. Касьянова, О.Ю. Васильєва // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 52
853578
  Паславська А. Моно- та полінегація в мові: типологічний аналіз // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 38-44. – ISSN 2078-340X
853579
  Лепетюха А.В. Моно- та поліпредикативні висловлення з лексико-синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози XX - початку XXI століть) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 93-98. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
853580
  Лепетюха А.В. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною синонімією : (на матеріалі французької художньої прози ХХ - початку ХХІ століть) : монографія / А.В. Лепетюха ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 343, [1] с. : іл. – Глосарій термінів: с. 338-340. – Бібліогр.: с. 299-377. – ISBN 978-617-7879-01-4
853581
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Мороз О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 173 л. + Додатки : л. 165-173. – Бібліогр.: л. 143-164
853582
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
853583
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 211-273. – Бібліогр.: л. 169-210
853584
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
853585
  Стопский В.С. Моноалкилгидразоны, их свойства и изомерные превращения. : Автореф... канд.хим.наук: / Стопский В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 12л.
853586
  Харази Л.И. Моноамины гипоталамуса пристресе в старости. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.07.17 / Харази Л.И.; Акад.мед.наук СССР.Ин-т геронтологии. – К, 1991. – 26л.
853587
  Буданцев А.Ю. Моноаминэргические системы мозга / А.Ю. Буданцев. – Москва, 1976. – 193с.
853588
  Тулянцев А.А. Моновистави за творами Кобзаря // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 201-


  У статті розглядаються найбільш характерні риси виявлення категорії моновистави в сценічному освоєнні шевченківських образів
853589
  Семенкович С.А. Моногалогениды алюминия. : Автореф... Доктора етхн.наук: / Семенкович С.А.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1959. – 23л.
853590
  Лебедев Б.И. Моногенеи подотряда Jasrocotylinea / Б.И. Лебедев. – Л., 1986. – 200с.
853591
  Пашкевичуте А.С. Моногенетические сосальщики рыб низовьев основных рек Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 106 / Пашкевичуте А.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
853592
  Быховский Б.Е. Моногенетические сосальщики, их система и филогения / Б.Е. Быховский. – Москва-Л., 1957. – 509с.
853593
  Борщевський С.В. Моногенетичний і субстратний вектори в дослідженні праслов"янської лексики невідомого походження (на прикладі псл. *mogyla "могила") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 5-10. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
853594
  Григор"єва В.Б. Моногенні кільця з модальною структурою підкілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються моногенні нільпотентні кільця, решітка підкілець яких задовольняє модальному закону. Ключові слова: модальний закон, решітка підкілець, моногенне нільпотентне кільце. The monogenic nilpotent rings are studied whose subrings lattice ...
853595
  Дядченко Г.Г. Моногенные инферсные полупгруппы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дядченко Г.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 8л.
853596
  Горохова Г.С. Моногольская летопись "Алтан тобчи" : Автореф... канд. ист.наук: / Горохова Г. С.; ЛГУ, Вост. фак. – Л., 1968. – 19л.
853597
  Баврин Е.П. Моногольская Народная Республика / Е.П. Баврин, А.И. Таксубаев. – Москва : Политиздат, 1987. – 111с.
853598
  Схиртладзе Н.И. Монографии №8 / Н.И. Схиртладзе. – Тбилиси, 1958. – 334с.
853599
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. з: История Великого князивства Литовского... В. Антоновича и Д. Иловайского, В Тернополи, 1887. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
853600
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. -. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
853601
  Штерн К. Монографии о душевном развитии ребенка / К. Штерн, В. Штерн. – Санкт-Петербург, 1911. – 173с.
853602
  Антонович В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Т. 1. – 1885. – 351 с.
853603
  Пчелинцев В.Ф. Монографии по палеонтологии СССР : Брюхоногие и пластинчатожаберные юрских отложений СССР / В.Ф. Пчелинцев. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Т. XLVIII, Вып. I : Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса и нижнего доггера Тетиса в пределах СССР (Крыма и Кавказа). – 1937. – 86с.
853604
   Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – 1937. – 159с.
853605
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Рябинина А.Н. – Ленинград; Москва : Госгеолиздат
Т. LXXI, Вып.II : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений; Пермские трилобиты. – 1944. – 32с.
853606
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Пчелинцева В.Ф. – Москва; Ленинград : Госгеолиздат
Т. LXIX, Вып. I : Трилобиты силурийских отложений СССР. – 1948. – 114с. – с приложениями
853607
  Душский И.Е. Монографии по сахарной промышленности / И.Е. Душский, Э Б. Красильщиков, . – К, 1929. – 72с.
853608
  Алексеев П. Монография азосоединений П. Алексеева : представлена в физико-математический факультет С.-Петербургского университета для получения степени доктора химии // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – II, 70 c.
853609
  Порчинский И.А. Монография видов рода Mesembrina, встречающихся в Российской Империи / [соч.] И.А. Порчинского // Двухкрылые - 10842BRO [компакт]. – С. 55-60, 1 л. цв. ил. : ил.


  .
853610
  Пастернак Ф.А. Монография косули : Автореф... Канд.биол.наук: / Пастернак Ф.А.; Моск.гр.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
853611
  Погорецкий Н. Монография М.М. Михеенко "Доказывание в советском уголовном судопроизводстве" - фундаментальный научный труд по теории доказательств // Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : [монография] / М.М. Михеенко. – Київ : Вища школа, 2012. – С. I-III
853612
  Вреден Ф.Р. Монография о камфорной кислоте : сочинение, представленное в Физикоматематический фак-т И. СПБ. ун-та для получения степени магистра химии / [соч.] Ф. Вредена // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – [4], 69 с. – Библиогр.: с. 63-67
853613
  Грушка Я. Монография о кукурузе / Я. Грушка. – Москва : Колос, 1965. – 752 с.
853614
  Семенов-Тян-Шанский Монография рода Apatophysis Cherr (Coleoptera Cerambycidae) / Семенов-Тян-Шанский, Щеголева-Баровская
853615
  Лазаренко Е.К. Монография Эдуарда Буркарта "Моравские минералы и литература о них". / Е.К. Лазаренко, М.М. Сливко. – С. 379-381
853616
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
Ч. 16 : Студії та матеріяли до новішої української історії / В. Янів ; з передм. Н. Полонської-Василенко. – 1970
853617
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – 1971
853618
   Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо : [б. в.]
Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – 1974


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
853619
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 60 : Естетика /І. Мірчук. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
853620
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
853621
   Монографії, підручники та навчальні посібники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 316-318
853622
   Монографії, підручники, посібники // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 6-16


  Наукова робота у Харківському національному університеті повітряних сил ім. І. Кожедуба
853623
  Тельвак В.В. Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-676-4
853624
   Монографічне вивчення фабрик і заводів. – Мінськ, 1931. – 34с.
853625
  Борисенко В. Монографічне дослідження одного села (з архівної спадщини вченого Василя Пастущина (1889-1958) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 69-71. – ISSN 0130-6936
853626
  Пастернак С.І. Монографічні колекції палеонтологічних фондів Науково-Природознавчого музею АН УРСР / С.І. Пастернак, В.Т. Левицький; Отв. ред. Вялов О.С. – Київ : АН УРСР, 1963. – 37с.
853627
  Шунько В. Монографія "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-80. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817
853628
  Бубенок О.Б. Монографія А.Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку" / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-34. – ISSN 1608-0599
853629
  Безущак О.О. Монографія Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" у контексті тогочасної світової літератури з теорії груп / О.О. Безущак, О.М. Рябухо, В.І. Сущанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз монографії Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" та порівняльний аналіз з іншими тогочасними монографіями з теорії груп, зокрема з монографією У. Бернсайда "Теорія груп скінченного порядку".
853630
  Швецова-Водка Монографія з історії науки про документ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 30-31
853631
  Іванов В.Ф. Монографія І. С. Паримського "Національна преса.Сучасні проблеми теорії" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 107-108


  Рецензія на працю: Пармський І. С. Національна преса. Сучасні проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 252 с. A review is on labour: Parmskiy І. С. Nation press. Modern problems of theory: Monograph. ...
853632
  Пінчук Юрій Монографія М. Костомарова "Мазепа" як чинник формування самоусвідомлення української нації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 3-18
853633
   Монографія німецького вченого про Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  Днями в університеті відбулася презентація авторського проекту відомого німецького славіста, літературознавця й культуролога, професора, завідувача кафедри історії слов"янської літератури, керівника освітнього центру "ЄВРОПЕУМ", де здійснюється ...
853634
  Тимошик М.С. Монографія про знаковий патріарший собор у Києві // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 58-60. – ISSN 2311-4258
853635
  Грищенко Л. Монографія про О.Л. Плюща / Л. Грищенко. – Одеса, 1930. – 56с.
853636
  Новицький В. Монографія про розвиток ринкової інфраструктури // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – Бібліогр: 1 назв. – ISSN 1811-3141
853637
  Чужа Т.В. Монографія Юзефа Третяка у контексті позитивістської словацькіани // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена цікавій сторінці рецепції творчості Словацького у Польщі, викликаній монографією Юзефа Третяка. Розглянуто її жанрову специфіку, вкоріненість у позитивістському літературознавстві та основну критичну парадигму. В статье ...
853638
  Благоев Б. Монографски матеріали зараганьето и развитокот на индустриіата во Македониіа / Б. Благоев. – Скоміе, 1979. – 139с.
853639
   Монодиспергирование вещества : принципы и применение.. – М., 1991. – 330с.
853640
  Дунский В.Ф. и др. Монодисперсные аэрозоли / В.Ф. и др. Дунский. – М., 1975. – 192с.
853641
  Гнатишин О. Монодія та партесне багатоголосся в концепції історії української церковної музики М. Антоновича // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 232-242
853642
  Прокопов Д.Є. Монодологія Ляйбніца в контексті розвитку новочасної європейської філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 134-145. – ISSN 2077-8309
853643
  Шаповал М. Монодраматичність і монодраматичний суб"єкт художнього твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Окреслено концепцію монодрами відомого режисера, драматурга і теоретика театру М. Євреїнова, що побудована на принципах емпатії та ідентифікації глядача, внутрішньої централізації дії і виділення єдиного суб"єкта дії як жанротворчого чинника. На тлі ...
853644
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
853645
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
853646
  Эльперина Е.А. Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Эльперина Е.А.; АН СССР Ин-т орган.химии. – М, 1968. – 21л.
853647
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, Фомичев Константин. – Москва, 1970. – 392 с.
853648
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, К.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 312 с.
853649
  Тоічкіна О. Моноїд сильних ендотопізмів симетричного відношення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 5-14. – (Серія механіко-математична ; вип. 84). – ISSN 2078-3744
853650
   Моноклональные антитела : Гибридомы : новый уровень биол. анализа. – Москва : Медицина, 1983. – 416с.
853651
   Моноклональные антитела к антигенам нервной ткани. – Москва, 1984. – 272с.
853652
   Монокристаллические пленки. – Москва : Мир, 1966. – 400 с.
853653
  Комалов А.С. Монокристаллические пленки Fe, Ni, Co и их коэрцитивная сила : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Комалов А.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
853654
  Воскобойникова З.Я. Монокристаллические пленки полупроводников / З.Я. Воскобойникова. – Алма-Ата, 1975. – 226 с.
853655
  Корчмарь В.С. Монокристаллические ферромагнитные пленки двойных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корчмарь В. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1972. – 17л.
853656
  Поцелуйко А.А. Монокристаллические ферромагнитные пленки с микрополосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Поцелуйко А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
853657
  Комарь В.К. Монокристаллы группы А II В VI : Выращивание, свойства, применение / В.К. Комарь, В.М. Пузиков; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 244с. – ISBN 966-02-2646-6
853658
   Монокристаллы и сцинтилляторы. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1977. – 179 с.
853659
  Добровинская Е.Р. Монокристаллы корунда / Е.Р. Добровинская. – Киев : Наукова думка, 1994. – 254 с.
853660
  Нашельский А.Я. Монокристаллы полупроводников. / А.Я. Нашельский. – М., 1978. – 200с.
853661
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений.. – М., 1977. – 223с.
853662
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов.. – М., 1971. – 184с.
853663
  Яковлев Ю.М. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике / Ю.М. Яковлев, С.Ш. Генделев. – Москва : Советское радио, 1975. – 360 с.
853664
  Орличенко О.В. Монолексемні та полілексемні топоніми Латинської Америки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 339-347


  У статті увага зосереджена на монолексемних та полілексемних топонімах Латинської Америки, на особливостях їх формування та інтерпретації. В статье внимание сосредоточено на монолексемніх и полилексемніх топонимах Латинской Америки, на особенностях их ...
853665
  Сущенко В.В. Монолистический капитал Канады / В.В. Сущенко. – Москва, 1964. – 455с.
853666
  Джандильдин Н.Д. Монолитное единство. / Н.Д. Джандильдин. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
853667
  Вакалюк М.І. Моноліт / М.І. Вакалюк. – Львів, 1968. – 255с.
853668
  Іноземцева С А. Монолітне домобудування в Українській ССР / С А. Іноземцева, . – К, 1991. – 61с.
853669
  Кізєєв О.А. Монолітні широкополосні дільники частоти НВЧ діапозону з коефіцієнтом ділення 2 на арсеніді галія : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.05 / Кізєєв О.А.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
853670
  Корнєєва І. Монолог-презентація як ефективний метод іншомовного професійно орієнтованого навчання майбутніх дизайнерів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 224-238. – ISSN 2312-5993
853671
  Сєнічева О.А. Монолог-роздум і монолог-спогад як форми вираження внутрішнього мовлення в тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 120-129.


  Аналізується внутршшнє мовлення, передане у формі невласне прямого мовлення на матеріалі україномовних, російськомовних та англомовних художніх текстів. Як своєрідні підтипи зображеного внутрішнього мовлення розглядаються в роботі монолог-роздум та ...
853672
  Чурилов В.И. Монолог / В.И. Чурилов. – Кемерово, 1968. – 35с.
853673
  аль-Хамиси Абд Монолог / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 31с.
853674
  Габрилович Е.И. Монолог / Е.И. Габрилович. – Москва, 1974. – 112с.
853675
  Горбовский Г.Я. Монолог / Г.Я. Горбовский. – Л, 1977. – 253с.
853676
  Магалиф Ю.М. Монолог / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1980. – 127с.
853677
  Озеров Г.В. Монолог / Г.В. Озеров. – Вильнюс, 1983. – 181с.
853678
  Турелик Г.З. Монолог / Г.З. Турелик. – Киев, 1986. – 87 с.
853679
  Тальков И.В. Монолог / И.В. Тальков. – М, 1992. – 158с.
853680
   Монолог : Лирика. – Челябинск, 1981. – 127 с.
853681
  Франко І.Я. Монолог атеїста / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1973. – 432 с.
853682
  Франко І.Я. Монолог атеїста : Зб. атеїст. творів / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1983. – 240с.
853683
   Монолог атеїста. – К., 1985. – 335с.
853684
  Старченко Н.Н. Монолог в апреле / Н.Н. Старченко. – М, 1983. – 220с.
853685
  Савкова З.В. Монолог в искусстве массовых представлений: уч. пособие / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 83с.
853686
  Методиев Димитр Монолог в пути: Стихи. / Методиев Димитр. – М., 1975. – 111с.
853687
  Смирнов Л.В. Монолог в чистом поле / Л.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 143с.
853688
  Касаткин П.Е. Монолог весны / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1970. – 96с.
853689
  Орлов Г.Т. Монолог длиною в жизнь / Г.Т. Орлов. – Л., 1991. – 298с.
853690
  Юровский И.Ф. Монолог для брата. / И.Ф. Юровский. – Алма-Ата, 1978. – 253с.
853691
  Шеренговий О.Г. Монолог для слідчого : повість, роман / О.Г. Шеренговий. – Київ : Дніпро, 1986. – 261 с.
853692
  Мирний В.С. Монолог землі : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 72 с.
853693
  Шалагінов Б. Монолог Зігмунда з "Валькіріїх" Ріхарда Вагнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 243-252. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Простежуються основні прийоми архаїзації поетичного тексту "Кільця нібелунга". Розкриваються риси, що свідчать про модерне художнє мислення автора. Відмічаються особливості перетворення основних рис німецького естетичного пантеїзму:"штюрмерського ...
853694
  Оноприенко В. Монолог и интервью Ю.И. Оноприенко // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 154-244. – ISBN 978-617-571-042-5
853695
  Оноприенко В. Монолог И.И. Мочалова // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 76-83. – ISBN 978-617-571-042-5
853696
  Іванов Дмитро Монолог із тридцять третього : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 20-24. – ISSN 0208-0710
853697
  Тофименко Д. Монолог Кіборга // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 2


  Книга поета і солдата Миколи Вороніна "Вірші одного кіборга".
853698
  Зубков Г.И. Монолог на Городской площади / Г.И. Зубков. – М, 1983. – 64с.
853699
  Аронов Г. Монолог на два голоса. О художнике Михаиле Туровськом / Г. Аронов, Е. Школяренко // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – С. 374-376. – ISBN 966-7273-22-9
853700
  Барыкин К.К. Монолог некапризного покупателя : рассказы о простых и извест. вещах и заметки о товарах нар. потребления / К.К. Барыкин. – Москва : Правда, 1984. – 48 с. – (Библиотека "Огонек").). – ISSN 0132-2095; № 15
853701
  Оноприенко В. Монолог О.Г. Сарбея // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 98-116. – ISBN 978-617-571-042-5
853702
  Николаев Л. Монолог падающей бомбы / Л. Николаев. – М., 1990. – 252с.
853703
  Унгурян Т. Монолог перед обличчям брата : [Документальна повість] / Тарас Унгурян. – Київ : Просвіта, 2003. – 80с. – ISBN 966-7551-81-4


  Довірлива щемлива розмова поета Тараса Унгаряна із сестрою знаменитого композитора Оксаною Івасюк
853704
  Мушкудіані О. Монолог перекладача // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 7


  Книга "Свій шлях широкий" перекладача Олекси Синиченка.
853705
  Соловьев И.И. Монолог под занавес / И.И. Соловьев. – Москва : Искусство, 1979. – 224 с.
853706
  Пахомова Л.А. Монолог после аплодисментов / Пахомова Л.А. – Москва, 1988. – 139 с.
853707
  Золотусский И.П. Монолог с вариациями / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 413 с.
853708
  Батурин Сергій Монолог самотнього мужчини : закоханий детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-95. – ISSN 0130-321Х
853709
   Монолог современника.. – М., 1977. – 275с.
853710
   Монолог современника.. – 2-е изд. – М., 1978. – 287с.
853711
  Серен-оол В. Монолог Солнца / В. Серен-оол. – Кызыл, 1979. – 79с.
853712
  Барчук В.М. Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19. – (Слово). – ISSN 2304-7402
853713
  Щипахина Л.В. Монолог. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1973. – 96с.
853714
  Курашкевич К.В. Монолог: Поезії. / К.В. Курашкевич. – К., 1988. – 108с.
853715
  Смуул Ю.Ю. Монологи / Юхан Смуул ;. – Москва, 1969. – 280 с.
853716
  Челидзе О.С. Монологи : стихи / Отар Челидзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1971. – 126 с.
853717
  Афремова О.А. Монологи : стихи / О.А. Афремова; Ольга Афремовна. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. – 80 с. : портр.
853718
  Головатый С.П. Монологи Головатого: о праве и "пене" / вела беседу Л. Денисенко // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. А 1, 3-5


  "До окончания парламентской сессии еще месяца полтора, и что успеют за это время проголосовать — пока неясно. Единственное, о чем можно уже сейчас сказать с уверенностью: работы Венецианской комиссии прибавится. Хотя бы потому, что многое из того, ...
853719
  Юр"єв В.О. Монологи землі. / В.О. Юр"єв. – К., 1965. – 95с.
853720
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 1. – 1988. – 542с.
853721
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 542с.
853722
  Дрилинга А. Монологи любви : стихи / А. Дрилинга; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 111 с.
853723
  Журахович С.М. Монологи на самоті : повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 333 с.
853724
  Шпаковатий М.І. Монологи осені : повість, оповідання / Микола Шпаковатий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 363 с. – (Перша книжка прозаїка)
853725
  Вовк І. Монологи падучого листя... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 7-12. – ISSN 0868-4790
853726
  Черепаха В.М. Монологи про професійну школу через призму цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.31-33
853727
  Дементьева М.Ю. Монологи Эдварда Радзинского / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 56 с.
853728
  Кацнельсон А.І. Монологи. / А.І. Кацнельсон. – К, 1981. – 68с.
853729
  Резник И.Р. Монология певицы. / И.Р. Резник. – Баку, 1980. – 73с.
853730
  Кондратенко Н.В. Монологічна гетерогенність постмодерністського автодискурсу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 138-146. – (Серія "Філологічні науки")
853731
  Чайка В. Мономах: на кордоні Європи й Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 11


  Неісторичні нотатки на полях підручника історії.
853732
  Вільчек Марія Ельжбета Мономери і полімери що містять імідні групи : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Вільчек М.Е.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
853733
  Ткаченко І.М. Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та біфеніленовими фрагментами : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Ткаченко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 353 арк. – Додатки: 294-353 арк. – Бібліогр.: в кінці ст.
853734
  Ткаченко І.М. Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та біфеніленовими фрагментами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Ткаченко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
853735
   Мономеры : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература
2. – 1951. – 239 с.
853736
   Мономеры : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература
2. – 1953. – 271 с.
853737
   Мономеры для поликонденсации. – Москва : Мир
2. – 1976. – 632 с.
853738
   Мономеры и высокомолекулярные соединения. – Воронеж : ВГУ, 1973. – 168 с.
853739
   Мономеры и высокомолекулярные соединения. – Воронеж : ВГУ, 1974. – 101 с.
853740
  Шаталов Г.В. Мономеры и полимеры с азольными и азиновыми циклами / Г.В. Шаталов. – Воронеж, 1984. – 176с.
853741
   Мономеры и полупродукты нефтехимического синтеза. – Москва : Химия
вып. 72. – 1967. – 132 с.
853742
  Акопян А.Е. Мономеры на базе дивинилацетилена и их полимеризация : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Акопян А.Е. ; Ленингр. ордена Труд. Красного Знамени технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1959. – 20 с.
853743
  Сопина В.Е. Мономеры на основе моносахаров и их превращений. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Сопина В.Е.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
853744
  Хардин А.П. Мономеры на основе производных адамантана и родственных углеводов / А.П. Хардин, С.С. Радченко. – Волгоград, 1982. – 116 с.
853745
  Чубаров Игорь Андреевич Мономиальные характеры групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чубаров Игорь Андреевич; МГУ. – М., 1980. – 8л.
853746
  Робинсон П. Мономолекулярные реакции / П. Робинсон. – Москва : Мир, 1975. – 380 с.
853747
   Мономолекулярные слои. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 248 с.
853748
  Григорова Т.В. Моноп"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як зразок сучасної психологічної драми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Розглядається п"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як літературний твір. Аналізується образ головного героя твору, для чого проведено паралелі з іншими відомими літературними персонажами. Розглядаються стилістичні особливості твору, авторські методи ...
853749
   Монополи: топологические и вариационные методы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 582 с.
853750
  Кушин М.А. Монополизация аэрокосмической промышленности ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.16 / Кушин М.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 19л.
853751
  Екимов В.С. Монополии в авиационной промышленности США : Автореф... Канд.экон.наук: / Екимов В.С.; Всесоюзн.академия внешней торговли. – Москва, 1951. – 30 л.
853752
  Тарасов Г.Л. Монополии в авиационной промышленности США и их роль в развитии американского империализма : Автореф... кандид. эконом.наук: / Тарасов Г.Л.; Академия наук СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1952. – 19 л.
853753
  Онушкин В.Г. Монополии в атомной промышленности Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. экон.наук: / Онушкин В. Г.; ЛГУ. – Л., 1959. – 21л.
853754
  Золотарев В. Монополии в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Швейцарии и их международные связи. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.; Всесоюз. академия внешней торговли. – Москва, 1949. – 32 л.
853755
  Корелин Авенир Павлович Монополии в металлообрабатывающей промышленности России и их антирабочая политика в годы первой мировой войны (июнь 1914 г. - октябрь 1917 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Корелин Авенир Павлович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1964. – 19л.
853756
   Монополии в металлургической промышленности России. 1900-1917. Документы и материалы.. – М.-Л., 1963. – 654с.
853757
   Монополии в промышленности минеральных удобрений. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 250 с.
853758
  Симановская М.Л. Монополии в условиях НТР и интернационализации хозяйственной жизни капиталистических стран / М.Л. Симановская. – М, 1989. – 68с.
853759
  Павлов Ю.М. Монополии в черной металлургии Франции. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов Ю.М.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отношений АН СССР. – М., 1963. – 21л.
853760
  Лившин Я.И. Монополии в экономике России / Я.И. Лившин. – М., 1961. – 448с.
853761
  Крестов Б.Д. Монополии во внешней торговле Франции после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крестов Б.Д.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1966. – 18л.
853762
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США 80-90 гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Супоницкая И.М.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1971. – 25л.
853763
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США конца Х1Х века / И.М. Супоницкая. – М., 1991. – 140с.
853764
  Захматов М.И. Монополии и внешнеэкономическая политика США / М.И. Захматов. – Москва, 1967. – 312с.
853765
  Кофтов Е Г. Монополии и внешняя торговля. : Государственно-монополистический капитализм и его роль во внешней торговле капиталистических стран / Е Г. Кофтов, . – Москва : Международные отношения, 1966. – 120 с.
853766
  Расков Н.В. Монополии и государство в атомной промышленности ФРГ : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Расков Н.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 19 с.
853767
   Монополии и государство ФРГ.. – М., 1962. – 350с.
853768
  Озадовский А.А. Монополии и дипломатия неоколониализма / А. Озадовский. – Киев : Политиздат, 1977. – 112 с.
853769
  Козлова К.Б. Монополии и их буржуазные критики / К.Б. Козлова. – М., 1966. – 229с.
853770
  Троценко И.Д. Монополии и крестьянство в ФРГ. / И.Д. Троценко. – М., 1969. – 200с.
853771
  Корионов В.Г. Монополии и народ. / В.Г. Корионов. – Москва, 1958. – 260с.
853772
  Зорин В.С. Монополии и политика США / В.С. Зорин. – Москва, 1960. – 423с.
853773
  Коломийцев В.Ф. Монополии и рабочий класс: миф о социальном мире и действительность / В.Ф. Коломийцев. – М., 1985. – 216с.
853774
  Назаренко И.Т. Монополии и социальное страхование трудящихся США / И.Т. Назаренко. – Москва, 1981. – 296с.
853775
  Дубинский Л.С. Монополии и экономика Англии / Л.С. Дубинский. – М, 1960. – 479с.
853776
   Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX - начале XX века. – Л., 1987. – 238с.
853777
  Елизаров Г В. Монополии на капиталистическом рынке алюминия : Автореф... Канд.экон.наук: / Елизаров В.Г,; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1961. – 16л.
853778
   Монополии сегодня. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 155 с.
853779
  Беглов С.И. Монополии слова / С.И. Беглов. – Москва : Мысль, 1969. – 406 с.
853780
  Беглов С.И. Монополии слова / С. И. Беглов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1972. – 454 с.
853781
  Знаменский Б.И. Монополии США в алюминиевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Знаменский Б.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 19л.
853782
  Рожевская С.С. Монополии США в области производства электронной вычислительной техники : Автореф... канд. экон.наук: / Рожевская С. С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
853783
  Рысаков П. Монополии США и страны Северной Европы. / П. Рысаков. – М, 1956. – 296с.
853784
  Черепанов П.А. Монополии топливной промышленности в России. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
853785
  Шполянский Д.И. Монополии угольно-металлургической промышленности Юга России в начале ХХ века / Д.И. Шполянский. – М., 1953. – 148с.
853786
  Фишевский Ю.К. Монополии ФРГ - оплот империалистической реакции / Ю.К. Фишевский. – М, 1961. – 184с.
853787
   Монополии цены не снижают... : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 17-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
853788
  Прядилова А.А. Монополии, конкуренция и монопольные цены в черной металлургии России до первой мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Прядилова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
853789
  Покровский А.С. Монополистичесий капитал в странах Южной Африки / А.С. Покровский. – Москва : Наука, 1976. – 179 с.
853790
  Субботин М.А. Монополистичесий капитал в энергетике США. / М.А. Субботин. – М., 1989. – 124с.
853791
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1950. – 76 с.
853792
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1955. – 111 с.
853793
  Козьмин Ю.С. Монополистические методы "хозяйствования" в американской промышленности природного газа. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козьмин Ю.С.; М-во высшего образования СССР. – Саратов, 1950. – 23 с.
853794
  Чепраков С.В. Монополистические объединения в промышленности США / С.В. Чепраков. – Москва : Наука, 1984. – 124 с.
853795
  Котов В.Н. Монополистические формы хозяйственных отношений. / В.Н. Котов. – М, 1971. – 320с.
853796
  Усоскин В.М. Монополистический банковский капитал США / В.М. Усоскин. – М., 1964. – 232с.
853797
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтяной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахундов Б.И.; Ин-т экономики Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 56 с.
853798
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтянойпромышленности / Б.И. Ахундов. – Москва, 1951. – 56с.
853799
   Монополистический капитал в Западной Германии.. – М., 1956. – 214с.
853800
  Васильков Н.П. Монополистический капитал в итальянской промышленности после 2 мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Васильков Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отн-й АН СССР. – М, 1958. – 13л.
853801
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883-1914. Документы и материалы.. – М.-Л., 1961. – 796с.
853802
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914-1917. Документы и материалы.. – Л., 1973. – 552с.
853803
  Торпан Н.И. Монополистический капитал в промышленности Эстонии (1895-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Торпан Н.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1980. – 22л.
853804
  Крупина Т.Д. Монополистический капитал в России и царское самодержавие (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крупина Т.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1954. – 16л.
853805
  Маляров О.В. Монополистический капитал в социально-экономической структуре Индии. / О.В. Маляров. – Москва, 1990. – 419с.
853806
  Эфенди-заде Д.М. Монополистический капитал в судоходстве на Каспийском море. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Эфенди-заде Д.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 27л.
853807
  Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России (1900-1917 гг.) / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1963. – 424с.
853808
  Фишевский Ю.К. Монополистический капитал и милитаризация / Ю.К. Фишевский. – М, 1966. – 32с.
853809
  Михалевский Б.Н. Монополистический капитал и положение промышленного пролетариата Германии в начале ХХ в. : Автореф... канд. экон. наук / Михалевский Б.Н. ; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
853810
  Сесенья Х.Л. Монополистический капитал и экономика Мексики. / Х.Л. Сесенья. – М, 1966. – 287с.
853811
  Васильков Н.П. Монополистический капитал Италии / Н.П. Васильков. – Москва, 1959. – 188с.
853812
   Монополистический капитал современной Японии.. – Москва, 1961. – 323с.
853813
   Монополистический капитал США после второй мировой войны.. – Москва, 1958. – 674с.
853814
  Ланцет Монополистический капитал Швеции / Ланцет. – М, 1951. – 116с.
853815
  Тимашкова О. Монополистический капитал Швеции и положение шведских трудящихся после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Тимашкова О.; АН СССР, ин-т экон. – М., 1955. – 16л.
853816
   Монополистический капитал Японии и его роль в системе современного капитализма.. – М., 1973. – 346с.
853817
   Монополистический капитал Японии на рубеже 60-70-х годов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 270с.
853818
   Монополистический капитализм - империализм.. – М., 1958. – 168с.
853819
  Соколихин С.И. Монополистический капитализм - империализм. / С.И. Соколихин. – М., 1969. – 68с.
853820
  Драгилев Монополистический капитализм / Драгилев, Г.Ф. Руденко. – 2-е перераб и доп. – М, 1963. – 559с.
853821
  Волобуев П.В. Монополистический капитализм в России м его особенности / П.В. Волобуев. – Москва, 1956. – 48 с.
853822
  Грановский Е.Л. Монополистический капитализм в России. / Е.Л. Грановский; Ленингр. науч.-исслед. ин-т марксизма. – Ленинград : Прибой, 1929. – 168 с.
853823
   Монополистический капитализм в России.. – М., 1989. – 226с.
853824
  Хмельницкая Е.Л. Монополистический капитализм Западной Германии / Е.Л. Хмельницкая. – Москва : Издательство ИМО, 1959. – 355 с.
853825
   Монополистическое ценообразование : проблемы и закономерности. – Москва, 1980. – 382с.
853826
  Певзнер Я.А. Монополитический капитал Японии. / Я.А. Певзнер. – М-Л, 1950. – 534с.
853827
  Юданов Ю.И. Монополия-грабитель : (Концерн "Юнилевер") / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1967. – 64 с.
853828
  Белодед М.А. Монополия "Филипс" / М.А. Белодед. – Москва : Политиздат, 1972. – 64 с. – (Владыки капиталистического мира)
853829
  Парфенов И.Д. Монополия и империя: англ. привилегир. компании и колониал. экспансия 80-90-х гг. ХІХ в. / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1980. – 193с.
853830
  Пигулевская Е.А. Монополия и финансовая олигархия в современной Японии / Е.А. Пигулевская. – М., 1966. – 356с.
853831
  Багдикян Б. Монополия средств информации / Бен Багдикян ; пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст., с. 5-31, Г.И. Вайнштейна. – Москва : Прогресс, 1987. – 320 с. – Библиогр. в примеч.: с. 299-308
853832
  Чернелевська О.Л. Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 22-24. – ISSN 2306-6814
853833
  Труш І.В. Монополізація окремих секторів ринку комунальних послуг з використанням законодавчої корупції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 219-224. – ISSN 2306-9082
853834
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
853835
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 244 л. – Додатки: л. 228-244. – Бібліогр.: л.196-227
853836
  Єпур М.В. Монополізація судових функцій козацькою старшиною у XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 425-427. – ISBN 978-966-438-135-9
853837
  Малінін В.С. Монополізація та концентрація ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 130-136


  Розглядаються актуальні проблеми монополізації та концентрації ЗМІ в контексті сучасних загальносвітових тенденцій. The actual problems of mass-media monopolization and concentration in the context of modern world tendencies are shown.
853838
  Малиновська В. Монополізм та його різновиди: правові засоби обмеження монополізму в економіці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.90-93
853839
  Хітрова Т. Монополізм як ознака розвитку приватної преси Запорізького регіону (1906-1917) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 22-31


  Аналізуються особливості розвитку однієї з найбільших типологічних груп періодичної преси Запорізького краю початку XX ст. - приватної преси. В межах розвідки розглянуто передумови появи й охарактеризовано типологічні особливості цієї групи преси з ...
853840
  Шеляженко Ю.В. Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 2 (21). – С. 144-153
853841
   Монополістичний капіталізм-імперіалізм, 1964
853842
  Павленко А.В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 64-66
853843
  Забудкова О. Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці XIX - на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 88-93. – ISSN 0130-6936
853844
  Андреєва І.В. Монополія адвокатів як запорука реалізації конституційного права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 167-169. – ISBN 978-966-419-280-1
853845
  Аліменко О. Монополія адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 475-476. – ISBN 978-617-7069-28-6
853846
  Горобець А. Монополія адвокатури в Україні та міжнародні зобов"язання держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 295-296
853847
  Липівська О.А. Монополія адвокатури в Україні: сучасний стан та перспективи // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 208-2110. – ISBN 978-966-937-189-8
853848
  Сверба Ю. Монополія адвокатури для держорганів: на словах просто, а на ділі… / Ю. Сверба, С. Гавриленко, Ю. Навроцька // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 26-27
853849
  Бідюк М.О. Монополія адвокатури: крок вперед чи два назад? // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 38-41. – ISBN 978-966-927-199-0
853850
  Фелді О. Монополія адвокатури: правила гри в Україні та світі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 22-23
853851
  Шевчук О.А. Монополія знань як основний чинник економічного зростання в умовах розвитку глобалізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 81-86. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто посилення взаємозалежності елементів цивілізаційного процесу - структурних змін в економіці, що пов"язані з наявністю різних форм власності та систем зайнятості, глобалізації економіки, що впливає на міжнародний перелив людського капіталу, ...
853852
  Борисенко З. Монополія контролю. Чи зможе парламент навести лад у АМКУ? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 8


  "Парламент вирішив урешті-решт заслухати звіт голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Чи не вперше в історії. Але якщо депутати залишаться незадоволені звітом пана Терентьєва, звільнити вони його не зможуть через давню правову колізію. За ...
853853
  Купер О. Монополія на адвокатуру: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 1, 20-21
853854
  Байда В. Монополія на істину, або Чому будь-які зміни до діючого Закону "Про адвокатуру та адвоктську діяльність" викликають супротив керівництва НААУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
853855
  Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
853856
  Келічавий А.В. Монополія у системі конкурентних відносин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 93-96. – ISSN 2071-4653
853857
  Нестеренко О.П. Монополія як економічний феномен: аналіз підходів до теорії монополії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-52. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджуються підходи до визначення суті монополії. Монополія розглядається як явище, органічно поєднане з конкуренцією. Концепція олігополії представлена синтезом двох підходів: ринкового та технологічного.
853858
  Филюк Г.М. Монополія, конкуренція та проблеми інновацій // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-33.


  Для України сьогодні вкрай актуальним завданням є підвищення ефективності як інноваційної, так і конкурентної політики, оскільки метою обох є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації. The most actual task for ...
853859
   Монополь Дирака : Сб.статей/Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 332с.
853860
  Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-58. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність монопольної влади в економічній системі, визначено чинники, які впливають на ступінь монопольної влади фірм; проаналізовано форми прояву монопольної влади. The article deals with the essence of monopoly power in economic ...
853861
  Манцев В.И. Монопольная прибыль и монопольная цена. / В.И. Манцев. – М., 1963. – 96с.
853862
  Рогинский Г.С. Монопольная прибыль. / Г.С. Рогинский. – Москва, 1961. – 110с.
853863
  Правоторова Л.А. Монопольная прибыль: видимость и сущность / Л.А. Правоторова. – Москва, 1983. – 189 с.
853864
  Бодрецький М.В. Монопольне становище державних банків України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 108-110. – ISBN 978-9934-571-43-5
853865
  Дзюба С.Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об"єднання підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 109-119


  На підставі аналітичного огляду чинної нормативно-законодавчої бази з регулювання процесу об"єднання підприємств в Україні обгрунтована необхідність і розроблено напрями її подальшого вдосконалення.
853866
  Нечаева А.Г. Монопольні і конкурентні ринкові структури: об"єктивні засади формування та чинники трансформації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 71-76
853867
  Мартыновский С.В. Монопольные цены мирового рынка / С.В. Мартыновский. – М, 1985. – 247с.
853868
  Удовиченко В. Монопрофільні міста :перспективи та проблеми формування бюджетів розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.26-32
853869
  Михайленко Т. Монопрофільні поселення в контексті збалансованого регіонального розвитку (на прикладі створення Побузької об"єднаної територіальної громади) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні розглянуто соціально-економічні засади діяльності ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат" (ПФК) Голованівського району Кіровоградської області. Висвітлені основні чинники, які визначають комбінат містоутворюючим для смт Побузького. ...
853870
  Гиленко В.А. Монорельсный транспорт при проходке горизонтальных горных выработок / В.А. Гиленко. – М., 1975. – 36с.
853871
  Смочко Н.М. Монорозвиток територіальних систем у теорії сучасної суспільної географії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 50-59. – ISSN 2308-135X
853872
  Комарова О.С. Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 72-77. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу семантичної структури запозичених одиниць у словацькій та українській мовах з точки зору моносемічності та полісемічночсті одиниць. Статья посвящена анализу семантической структуры заимствованных едениц в словацком и ...
853873
  Веремійчик О. Моноспектакль за творами Олени Теліги на міжнародному театральному фестивалі жіночих монодрам "Марія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – С. 5
853874
  Чекаль Л.А. Монотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
853875
  Петік Я.О. Монотеїстична революція та виникнення масової культури: деякі паралелі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 92
853876
  Кащук О. Монотелітство у Візантії VII століття : доктрина, політика та ідеологія влади : монографія / Олександр Кащук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 342, [2] с. – Покажчики: с. 336-343. – Бібліогр.: с. 314-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0530-3
853877
  Кащук О.Я. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Кащук Олександр Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
853878
  Берковець В. Монотон як тип ритмічної структури українських народних замовлянь лікувального характеру та його сугестивний вплив // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 18. – С. 3-4
853879
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Остапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 188-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації О (k 2+r) для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що залягає в ...
853880
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Отапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 217-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації O(h2+r)[подано формулу] для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що ...
853881
  Левитов Н.Д. Монотонная работа / Н.Д. Левитов. – М, 1924. – 32с.
853882
  Искандер-Заде Монотонная устойчивость движения в случае нейтральности линейного приближения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искандер-Заде З.А.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1966. – 8л.
853883
  Волкова О. Монотонні властивості нідинг інваріанту барн-відображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кусково-лінійні відображення відіграють важливу роль в теорії одновимірних динамічних систем. В даній роботі вивчаються монотонні властивості нідинг інваріанту сім"і кусково-лінійних відображень f(a)=а x f(A) [подано формулу] (так званих ...
853884
  Попов А.М. Монотонність і консервативність неявних різницевих схем для рівнянь Нав"є-Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неявні апроксимації задачі про в"язку течію в каналі, що описується параболізованою системою рівнянь Нав"є-Стокса. Досліджуються властивості консервативності та монотонності чисельних розв"язків у випадку, коли рівняння нерозривності має ...
853885
  Дмитриева О. Монотонность и стационарность пенсионных функций и их нарушение в действующих и предлагаемых формулах расчета пенсий / О. Дмитриева, В. Чернов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 112-140. – ISSN 0042-8736


  У статті вперше запропонований математ. запис алгоритму розрахунку пенсій в умовах зміни пенсійного законодавства в РФ. Це дозволило дослідити порядок розрахунку пенсій як функцію від стажу та заробітку і проаналізувати порушення монотонності їх ...
853886
  Мельников В.Л. Монотонность параболического оператора : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мельников В.Л.; МВ и ССО УССР.Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
853887
  Трубников Юрий Валентинович Монотонные дифференциальные уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Трубников Юрий Валентинович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
853888
  Митюшин Леонид Григорьевич Монотонные переходные операторы и задачи просачивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Митюшин Леонид Григорьевич; МГУ. – М., 1975. – 12л.
853889
  Кукуш А.Г. Монотонные последовательности и функции / А.Г. Кукуш. – К, 1989. – 102с.
853890
  Колосов А.И. Монотонные решения сингулярной краевой задачи на полуоси для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Колосов А.И. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 12 с.
853891
  Топорец А.С. Монохроматоры / А.С. Топорец. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 264с.
853892
  Корюков П. Моноцентричний судоустрій України: критичний погляд // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-119
853893
  Вологдин А.Г. Моноциаты кембрия СССР / А.Г. Вологдин. – Москва : Наука, 1977. – 156с.
853894
  Суслов Г.К. Моноциклические движения Гельмгольца / Г. Суслова. – Москва : Тип. Императорского Университета Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – 10 с. – Отд. оттск: Университетские известия. 1896


  На тит. л. экз. № 115138 дарств. надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
853895
  Суслов Г.К. Моноциклы Гельмгольца / [соч.] Г.К. Суслова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – 34 с. – Отд. оттск: Труды отделения физических наук О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. М. 1895, т. VIII


  На тит. л. экз. № 115138 дарств. надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
853896
  Измайлов М. Монплезир голландский домик Петра I / М. Измайлов; отв. ред.: И. Бальцукевич. – Ленинград : Ленпромпечатьсоюз тип. Печатня, 1934. – 8 с.
853897
  Матвеева Т. Монрепо: от хаоса к гармонии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 11


  Монрепо ("мой покой", "моё отдохновение") - скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Офиц. название - Госуд. историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо"
853898
  Гончар Б.М. Монро Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С.126. – ISBN 966-316-045-4
853899
  Лозовицький О. Монро Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 43-49. – ISBN 978-617-751-922-4
853900
  Гончар Б.М. Монро доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 126-127. – ISBN 966-316-045-4
853901
  Грин Г. Монсеньор Кихот : роман / Грэм Грин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
853902
  Роблес Э. Монсерра. Пьеса / Э. Роблес. – Москва, 1961. – 87с.
853903
   Монсеррат Гудьол. Выставка живописи. – Ніжин, 1979. – 7с.
853904
  Суржик Л. Монстра не стало. Хай живе МОНстр! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 13


  "Новий Закон "Про освіту" припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Чи відбудеться "реінкарнація" НАЗЯВО? За низкою освітніх новацій в недавно ухваленому Верховною Радою Законі України "Про освіту" ...
853905
  Хеллер С. Монстры и волшебные палочки / С. Хеллер, Т.Л. Стил. – К, 1995. – 285с.
853906
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Воронеж, 1981. – 228с.
853907
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 238с.
853908
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1992. – 349с.
853909
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль. Пьер и Жан / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1984. – 431 с.
853910
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів. – 174с.
853911
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів
2. – 179с.
853912
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 233с.
853913
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 220с.
853914
  Шарабан М. Монтаж / М. Шарабан. – Х., 1935. – 103с.
853915
   Монтаж : Литература. Искусство. Театр. Кино.. – М., 1988. – 236с.
853916
   Монтаж атомных реакторов /энергетических и исследовательских/.. – М., 1970. – 192с.
853917
  Тодорова Л.Р. Монтаж в системе изобразительно-выразительных средств экранной публицистики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Тодорова Л.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. телевид. и радиовещ. – М., 1977. – 23л.
853918
  Ковшов А.И. Монтаж водо-водяных атомных реакторов / А.И. Ковшов. – М., 1979. – 96с.
853919
  Рудницкий Л.Д. Монтаж газоплотного котлоагрегата БКЗ-420/140НГМ / Л.Д. Рудницкий. – М., 1977. – 113с.
853920
  Полушкин К.П. Монтаж гидроагрегатов. / К.П. Полушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 511с.
853921
  Бахолдина М. Монтаж деклараций. Результат е-декларирования - это не только публичное уведомление о достатке, но и последующая проверка правильности и полноты заполнения и арифметический контроль // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 15 ноября (№ 46). – С. 1, 12-13. – ISSN 1563-6755
853922
  Сапожников В.М. Монтаж и испытание гидравлических и пневматических систем летательных аппаратов / В.М. Сапожников. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1979. – 256с.
853923
  Абалаков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования / Б.В. Абалаков. – Москва ; Ленинград, 1966. – 320 с.
853924
  Абалков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала / Б.В. Абалков. – 2-е изд., перераб. – Москва
2. – 1976. – 208с.
853925
  Камнев В.Н. Монтаж и обслуживание вторичных устройств / В.Н. Камнев. – изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 550 с.
853926
  Смирнов Л.П. Монтаж и эксплуатация кабельных линий / Л.П. Смирнов, П.Ф. Соловьев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 327 с.
853927
  Лебедев В.Д. Монтаж и эксплуатация кабельных линий напряжением до 10кв : Учебник для курсов техникума / В.Д. Лебедев, П.Ф. Соловьев, В.Ф. Фирсов. – Москва-Ленинград : НКТП СССР, 1937. – 247с.
853928
  Бронштейн Л Д. Монтаж и эксплуатация метеорологических приборов : Учебное пособие для техникумов / Л Д. Бронштейн, А.А. Макаренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 80с.
853929
  Гальперин М.И. Монтаж и эксплуатация поворотно-лопастных гидротурбин / М.И. Гальперин, И.И. Шриро. – М, 1979. – 200с.
853930
  Поляков Г.Е. Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования / Г.Е. Поляков, А.И. Коварский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 296 с.
853931
  Крюков В.И. Монтаж и эксплуатация электроосветительных установок / В.И. Крюков. – Москва, 1979. – 199 с.
853932
  Андрієвський С.К. Монтаж і ремонт побутового електрообладнання : посібник для позакласної роботи з електротехніки / Андрієвський С.К. – Київ : Радянська школа, 1956. – 219 с.
853933
  Волкова Л.П. Монтаж как выразительное средство художественного фильма / Л.П. Волкова. – Москва, 1976. – 70с.
853934
  Степанова А.А. Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта в романе Дж.Дос Пассоса "Манхэттен" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 53-64
853935
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М.
вып. 1. – 1962. – 40с.
853936
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М., 1966. – 162с.
853937
  Ярмолинский И.М. Монтаж каркасов котлоагрегатов / И.М. Ярмолинский. – М., 1977. – 111с.
853938
  Зевакин А.И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В / А.И. Зевакин. – Москва, 1974. – 104 с.
853939
  Вольберг Н.Е. Монтаж компрессорных установок / Н.Е. Вольберг, Н.В. Панкратьев. – Москва, 1961. – 621с.
853940
  Адабашьян А.К. Монтаж контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования / А.К. Адабашьян ; М-во строительства РСФСР, Главпроектмонтажавтоматика. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 399 с. : ил. – (Серия практических пособий по повышению мастерства строителей)
853941
  Гуськов Г.Я. Монтаж микроэлектронной аппаратуры / Г.Я. Гуськов, Г.А. Блинов, А.А. Газаров. – Москва, 1986. – 174 с.
853942
   Монтаж на поверхность: Технология. Контроль качества. – Москва, 1991. – 180 с.
853943
  Слонимский И.Б. Монтаж насосов энергетических блоков / И.Б. Слонимский. – Москва : Энергия, 1976. – 312 с.
853944
  Кожухаров В.Н. Монтаж освещения и осветительных сетей / В.Н. Кожухаров, В.Д. Никельберг. – Москва, 1977. – 232 с.
853945
  Абалаков Б.В. Монтаж паровой турбины и генератора 300 Мвт / Б.В. Абалаков, Б.И. Резников. – Москва : Энергия, 1971. – 144 с. – (Б-ка тепломонтажника)
853946
  Гончаров С.П. Монтаж парогенераторных установок тепловых электростанций / С.П. Гончаров. – М, 1978. – 320с.
853947
   Монтаж приборов и средств автоматизации : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 727 с.
853948
  Вайнштейн Д.М. Монтаж приборов контроля и автоматитческого регулирования / Д.М. Вайнштейн. – Москва, 1962. – 304с.
853949
  Чистяков С.Ф. Монтаж приборов теплотехнического контроля и средств автоматизации на электростанциях / С.Ф. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 352 с.
853950
  Кузнецов А.Г. Монтаж прочно-плотных вальцованых соединений. / А.Г. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
853951
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, И.Н. Валяев, Ю.И. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1956. – 312 с.
853952
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Л.П. Владимиров, Г.Х. Гиршман. – Москва : Энергия, 1973. – 264 с.
853953
  Барышников В.Н. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры : практ. пособ. / В.Н. Барышников, Н.С. Шоботенко. – Киев : Техніка, 1986. – 266 с. : іл. – Бібліогр.: с. 266- (20 назв.). – (Библиотека рабочего)
853954
  Артюшенко В.І. Монтаж радіоапаратури : посібник / Артюшенко В.І. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с. – Список літ.: с. 198
853955
  Опель Г.Г. Монтаж распределительных устройств промышленных предприятий / Г.Г. Опель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 208с.
853956
  Кофман К.Д. Монтаж силового электрооборудования / К.Д. Кофман. – М.Л., 1958. – 271с.
853957
   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 488с.
853958
  Баташев В.В. Монтаж стационарных киноустановок / В.В. Баташев ; под общ. ред. Г. Ирского. – Москва : Госкиноиздат, 1947. – 123 с., [1] вкл. табл. – (Б-ка киномеханика)
853959
  Устинов П.И. Монтаж стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1973. – 103 с.
853960
  Кошелев С.В. Монтаж телефонного оборудования / С.В. Кошелев. – Москва, 1984. – 264 с.
853961
  Каминский М.Л. Монтаж трубных проводок систем автоматизации / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – М., 1978. – 87с.
853962
  Стасюк В.Н. Монтаж тяговой сети электрифицированного промышленного транспорта / В.Н. Стасюк. – М - Л, 1963. – 96с.
853963
  Лаленков Н.Г. Монтаж электрических генераторов, моторов и трансформаторов / Н.Г. Лаленков. – 2-е изд. – Харьков, 1928. – 199 с.
853964
  Кабанов С.А. Монтаж электрических машин и ремонт их / С.А. Кабанов. – Ленинград, 1932. – 304 с.
853965
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н. Смирнов, Б.А. Соколов, Н.Б. Соколова. – Москва : Энергия, 1976. – 480 с.
853966
  Александров В.А. Монтаж электрических установок постоянного и переменного тока / В.А. Александров. – Изд-е третье, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ, 1928. – 366с.
853967
  Гулевич О. Монтаж як принцип просторової організації прози Амброса Бірса (на прикладі оповідання "Чікамога") // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 24-25


  Амброз Бірс - американський письменник і відомий журналіст, який жорстко критикував американську дійсність кінця XIX ст., зокрема породжений нею культ грошей. Саме тому його твори не друку- валися. Творчість Бірса довгий час залишалася "нiмою" також i ...
853968
  Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок / А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов, М.В. Антонов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 415 с.
853969
  Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
853970
  Свербілова Т. Монтажний код і елементи синтезу мистецтв у ранньорадянській драматургії і німому кіно // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 255-273. – ISBN 978-966-921-243-6
853971
  Собко В. Монтажники / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 30с.
853972
  Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 41-54. – ISSN 0236-1477
853973
  Балк П.И. Монтажные методы решения обратных задач как неотъемлемый элемент аддитивных технологий интерпретации гравитационных аномалий / П.И. Балк, А.С. Долгаль // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 40-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 55-56. – ISSN 0203-3100
853974
   Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры. – Москва, 1966. – 232 с.
853975
   Монтажные провода за рубежом. – Москва : Центральный институт научно-технической информации, приборостроения, электропромышленности и средств, 1963. – 92 с.
853976
  Балк П.И. Монтажный подход В.Н.Страхова к решению обратных задач гравиразведки: современное состояние и реальные возможности / П.И. Балк, А. Йеске // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 12-26. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
853977
   Монтана. – [Т. 1]. – София : Българската Академия на Науките, 1987. – 90 с., 36 л. ил. : ил.
853978
  Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат / А.К. Малиновский. – К., 1991. – 236с.
853979
  Молчанов Н.Н. Монтаньяры / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1989. – 557с.
853980
   Монте-Карло // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 84-93 : ил.
853981
  Секкья П. Монте-Роза спустилась в Милан. / П. Секкья, Ч. Москателли. – М, 1961. – 403с.
853982
  Симонова Екатерина Монтекатини: незабываемые SPA-каникулы в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-71
853983
  Ірина Монтенегро як Монте-Карло / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 116-118 : фото
853984
  Рассохин Олег Монтенегро: страна черных гор : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 68 : Фото
853985
  Большаков В.П. Монтень - великий гуманист эпохи Возрождения : 450 лет со дня рождения / В.П. Большаков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6 ; Литература)
853986
  Марусик Т. Монтень заговорив українською. Його "проби" взяті з першої спроби // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 16 квітня (№ 15). – С. 6


  Твори французького філософа і мораліста М. Монтеня "Проби" у перекладі Анатоля Перепаді.
853987
  Алєксандрова О.В. Монтень Мішель Ейкем де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 261-263. – ISBN 966-316-069-1
853988
  Гороховский А.В. Монтер связи по обслуживанию радиостанций : Пособие для связистов массовых профессий / А.В. Гороховский, Е.П. Хмельницкий. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Связь, 1968. – 400с.
853989
  Бажанов С.А. Монтёр силовых и аккумуляторных устройств радиостанций и радиоузлов / Бажанов С.А., Ильясевич К.А. – Москва : Государственное издательство по технике связи, 1935. – 180 с. – Библиогр.: с. 180. – (Библиотека техникума)
853990
  Коваленко О. Монтеск"є - аристократ за духом та інтелектом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Шарль-Луї де Монтеск"є (1689-1755) - французький правник, письменник і політичний мислитель. Автор статей до "Енциклопедії", або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесла".Автор книг "Персидские письма" и "О духе закона". Співрозмовник французького ...
853991
  Корецький В.М. Монтеск"є / В.М. Корецький. – Київ, 1955. – 27с.
853992
  Кононенко Т.П. Монтеск"є Шарль Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361. – ISBN 966-316-069-1
853993
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – Москва : Мысль, 1965. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
853994
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Мысль, 1975. – 165с. – (Мыслители прошлого)
853995
  Азаркин Н.М. Монтескье : [фр. мыслитель, юрист] / Н.М. Азаркин. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126 с. – Библиогр.: с. 125-127. – (Из истории политической и правовой мысли)
853996
  Петухова О. Монтескье: законодатель демократии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268


  "Одни называют свободой возможность с легкостью низлагать того, кого они наделили тиранической властью; другие - право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилия; четвертые видят ее в привилегии ...
853997
  Губарев В.Г. Монтигомо-Ястребиый коготь / В.Г. Губарев. – М, 1965. – 285с.
853998
  Арипов Э.А. Монтмориллонит - гидрослюдистые глины Узбекистана / Э.А. Арипов, М.З. Закиров, К.С. Ахмедов ; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент : Фан, 1976. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-134
853999
  Фриш М. Монток. : Человек появляется / М. Фриш. – М, 1982. – 279с.
854000
   Монтрё и Лозанна в сердце региона Женевского озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 99-101 : фото
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,