Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
840001
  Найденова Н.С. "Мировая литература" на французском языке как феномен трансграничной художественной словесности в XXI веке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 52-57. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются предпосылки появления и основные положения Манифестов в защиту мировой лит. на фр. языке (litterature-monde en francais) и мировой идентичности. На основе трудов зар. литературоведов, публицистов и критиков выявляются различные ...
840002
  Васильєв Д. Мирова угода в господарському процесі: деякі практичні аспекти // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 61-65.
840003
  Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкротства // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 139-145. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
840004
  Барбашова Н. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко - правових факторів / Н. Барбашова, Е. Сгара // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.42-48. – ISSN 0132-1331
840005
  Соболівський А. Мирова угода в цивільному процесі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Правовий аналіз трудового законодавства ".
840006
  Квасниця С. Мирова угода в цивільному процесі: історія і сучасність // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-15
840007
  Ткаченко М.О. Мирова угода і примирні процедури в цивілістичному процесі : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ткаченко Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 251 арк. – Додатки: арк. 234-251. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 210-233
840008
  Прокопенко В.І. Мирова угода при розгляді трудових спорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
840009
  Горбань Н.С. Мирова угода та медіація у виконавчому процесі // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 132-136. – ISBN 978-617-7361-58-8
840010
  Радзивілюк В.В. Мирова угода у провадженні у справі про банкрутство: проблеми правового регулювання / В. Радзивілюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються деякі питання розірвання та визнання недійсною мирової угоди у провадженні у справі про банкрутство. Some problems of dissolution and declaring amicable agreement invalid in bankruptcy proceeding are shown in this article.
840011
  Ніколаєва І.В. Мирова угода у процедурах банкрутства та виконавчого провадження // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 126-132
840012
  Гутьєва В.В. Мирова угода у процедурі банкрутства за законодавством України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68.
840013
  Карпечкін П.Ф. Мирова угода у справах про банкрутство: окремі аспекти теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 85-96.
840014
  Вечірко І.О. Мирова угода у справі про банкрутство: основні стадії та процесуальні особливості // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-26.
840015
  Вангородська Н.А. Мирова угода як результат вирішення спорів третейськими судами в Україні в Х–ХVІІІ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 98-104
840016
  Дідовець О. Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності боржника (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 173-175
840017
  Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 176-182. – ISSN 0132-1331
840018
  Фединяк Л. Мирова угода як спосіб регулювання цивільно - правових спорів: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
840019
  Прилуцький С.В. Мирова юстиція як альтернативна форма реалізації права на справедливий судовий захист // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – C. 6-16. – ISSN 2413-1342
840020
  Кривов Г.А. Мировая авиация на рубеже ХХ - ХХІ столетий : Промышленность, рынки / Г.А. Кривов, В.А. Матвиенко, Л.Ф. Афанасьева. – Киев, 2003. – 296с. – ISBN 966-7122-47-6
840021
  Павлович М. Мировая борьба за нефть / Мих. Павлович. – Москва : Молодая гвардия, 1922. – 27 с.
840022
  Атлас З.В. Мировая валютная проблема : стенограмма публичной лекции проф. З.В. Атласа, прочит. в Окрябрьском зале Дома Союзов в Москве / Атлас З.В. ; Лекционное бюро при комитете по делам Высшей Школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1944. – 23 с.
840023
  Кузнецов В.С. Мировая валютная система капитализма: под знаком "долгового" кризиса / В.С. Кузнецов. – Москва, 1990. – 144 с.
840024
  Джанатаев Т. Мировая валютная система: возвращение золотого стандарта? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 49-62. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
840025
  Шенгелия Вера Мировая вещь. Белый халат врача // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 30 : рис.
840026
  Низамов Егор Мировая вещь. Брекеты / Низамов Егор, Закиров Эльар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 44 : рис.
840027
  Иваницкая Алиса Мировая вещь. Кольцо на консервной банке / Иваницкая Алиса, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 20 : рис.
840028
  Низамов Егор Мировая вещь. Мыльные пузири / Низамов Егор, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 30 : рис.
840029
  Шенгелия Вера Мировая вещь. Очки вейферер // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 22 : рис.
840030
  Гликман Кирилл Мировая вещь. Пакетик сахара / Гликман Кирилл, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 32 : рис.
840031
  Новинская Елена Мировая вещь. Спичка. Шведская спичка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 40 : рис.
840032
  Рыклина Вера Мировая вещь: Резиновая уточка. Уточка для купания / Рыклина Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 28 : фото
840033
  Колбасюк Виталий Мировая вещь: швейцарский нож : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 26 : Фото
840034
  Ленин В.И. Мировая война / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №13. – 1924. – 64с.
840035
  Новицкий В. Мировая война / В. Новицкий. – Москва, 1938. – 338с.
840036
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 1. – 1938. – 382с.
840037
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 2. – 1938. – 288с.
840038
  Бородин Ф.М. Мировая война 1914-1918 гг. / Ф.М. Бородин. – М., 1939. – 72с.
840039
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 3. – 1939. – 64 с.
840040
  Павлович М.П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие войны / М.П. Павлович. – Х., 1923. – 341с.
840041
  Павлович М.П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие войны / М.П. Павлович. – Х., 1923. – 283с.
840042
   Мировая война 1939-1945 гг. : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 538 с.
840043
   Мировая война в цифрах. – М-Л, 1934. – 128с.
840044
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Мировая война и борьба за раздел черного континента / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – М., 1918. – 112с.
840045
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Мировая война и борьба за раздел черного континента / М.П. (М. Вельтман) Павлович. – М., 1918. – 112с.
840046
  Мюллер Р. Мировая война и германская революция / Р. Мюллер. – М.
2. – 1925. – 420с.
840047
  Любимов Н.Н. Мировая война и её влияние на государственное хозяйство Запада / Н.Н. Любимов. – М., 1921. – 132с.
840048
  Гинзбург-Гальперина Е.А. Мировая война и судьбы международного права / Е. Гинзбург-Гальперина. – Петроград : [Тип. т-ва А.С. Суворина - "Новое время"], 1916. – 64 с.
840049
  Кассель Г. Мировая денежная проблема / Г. Кассель. – Москва, 1922. – 92 с.
840050
  Люкевич И.Н. Мировая денежная система как совокупность валютных регионов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 67-81. – ISSN 2074-6040
840051
  Люкевич И. Мировая денежная система как совокупность валютных регионов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 56-70. – ISSN 2074-6040
840052
  Люкевич И. Мировая денежная система: проблемы и новый финансовый порядок // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 48-57. – ISSN 2074-6040
840053
  Форрестер Д.В. Мировая динамика / Д.В. Форрестер. – М., 1978. – 167с.
840054
  Чизхолм Джейн Мировая история в датах / Чизхолм Джейн; Пер.с англ.М.Ц.Шабат,Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 127с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00382-1
840055
  Вундт В. Мировая катастрофа и немецкая философия / В. Вундт. – Петербург : Полярная звезда, 1922. – 22с.
840056
  Афанасьев М. Мировая конкуренция и класьеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 75-86. – Библиогр.: на 18 пунктів. – ISSN 0042-8736
840057
  Нагорный Б. Мировая конкуренция на рынке образовантельных услуг и проблема академической мобильности // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 3-6. – ISSN 1562-529Х
840058
  Нагорный Б.Г. Мировая конкуренция на рынке образовательных услуг и проблема академической мобильности // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 229-234
840059
  Кириллов А.А. Мировая консервная промышленность и внешняя торговля консервами / А.А. Кириллов. – М., 1930. – 214с.
840060
  Кириллов А.А. Мировая консервная промышленность и внешняя торговля консервами. / А.А. Кириллов. – Л.М., 1931. – 246с.
840061
   Мировая культура. – М., 1991. – 339с.
840062
   Мировая культура: традиции и перспективы. – Киев-Москва-Херсон
Т. 1. – 1995. – 158 с.
840063
  Меринг Ф. Мировая литература и пролетариат : (сборник статей) / Фрфнц Меринг пер.с не. Е,А. Гурвич ; под ред. А.С. Мартынова ; предисл. Э. Цобеля. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 360 с.
840064
  Менде Г. Мировая литература и философия / Г. Менде. – М., 1969. – 174с.
840065
   Мировая математика за 10 лет (1953-1963). – М.
2. – 1970. – 792с.
840066
   Мировая математика за 10 лет (1953-1963). – М.
3. – 1971. – 811с.
840067
  Кедров Б.М. Мировая наука и Менделеев / Б.М. Кедров. – М, 1983. – 253с.
840068
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 1 : Астрономия, геодезия, математика, механика. – 1968. – 300 с.
840069
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 2 : Биология. – 1970. – 356 с.
840070
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 3 : Сельское, лесное и рыбное хозяйство. – 1971. – 468 с.
840071
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 4 : Медицина. – 1973. – 518 с.
840072
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 6 : Науки о Земле. География, геология, геофизика. – 1976. – 323 с.
840073
  Байков Н. Мировая нефтяная промышленность: прогнозы развития до 2035 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 0131-2227
840074
   Мировая охрана природы : Отчет академика И.П. Бородина о командировке в Берн на Конференцию по международной охране природы. Речи и доклады, читанные на Конференции... – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – 105 с.
840075
  Борисенков А.А. Мировая политика - вид политического влияния // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 49-56. – ISSN 1812-8696
840076
  Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ в. / К.Б. Виноградов. – Ленинград, 1991. – 166с.
840077
  Лурье С.В. Мировая политика и ее прогностические индикаторы / С.В. Лурье, Л.Г. Казарян // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 85-97. – ISSN 0321-2017
840078
  Блищенко И.П. Мировая политика и международное право / И.П. Блищенко, М.М. Солнцева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 160 с. – ISBN 5-7133-0237-7
840079
  Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения как об"ект теоретического анализа и изучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 12-23. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
840080
  Барышев А. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945-2009 / Александр Барышев. – Москва : Общ-во дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2009. – 1340 с. – ISBN 978-5-903073-50-4
840081
  Шитов В.Н. Мировая политика и технологическая зависимость / В.Н. Шитов. – Москва, 1989. – 40 с.
840082
  Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : в 2 кн. / П. Кальвокоресси. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0998-3 (Кн.1)
Кн. 1. – 2000. – 592 с.
840083
  Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : в 2 кн. / П. Кальвокоресси. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0999-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2000. – 464 с.
840084
  Иванов Л. Мировая политика после Версаля / Л. Иванов. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 112 с.
840085
  Наркевич С. Мировая политика управления валютными резервами // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 40-51 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0131-2227
840086
  Лебедева М.М. Мировая политика: тенденции развития // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 72-83. – ISSN 0321-2017
840087
  Карлов В.В. Мировая практика корпоративной стратегии в ретроспективе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 106-113. – ISSN 1684-2626
840088
  Шаркань П. Мировая продовольственная проблема / П. Шаркань. – Москва, 1982. – 215с.
840089
  Осколкова О.Б. Мировая продовольственная проблема и население : Научно-аналитический обзор / О.Б. Осколкова. – Москва, 1982. – 77с.
840090
  Гапонцев Игорь Мировая революция или эволюция миросистемы ? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.109-120. – ISSN 0869-44435
840091
  Голосов В.В. Мировая сеть финансовой эксплуатации / В.В. Голосов. – Москва, 1984. – 184 с.
840092
  Еремина В.М. Мировая система социализма - ведущая революционная сила современности / В.М. Еремина. – М., 1980. – 38с.
840093
  Фигурной П.К. Мировая система социализма / П.К. Фигурной. – М., 1957. – 88с.
840094
  Микульский К.И. Мировая система социализма / К.И. Микульский. – Москва, 1964. – 79с.
840095
  Санакоев Ш.П. Мировая система социализма / Ш.П. Санакоев. – М, 1968. – 271с.
840096
   Мировая система социализма в учебных программах и планах по политической экономии, научному коммунизму и экономике зарубежных стран. – М., 1972. – 32с.
840097
  Левычкин К.Д. Мировая система социализма и ее роль в международной жизни / К.Д. Левычкин. – М, 1957. – 24с.
840098
  Климов А.Г. Мировая система социализма и закономерности ее развития / А.Г. Климов. – М., 1959. – 48с.
840099
  Печенев В.А. Мировая система социализма и международные отношения / В.А. Печенев. – Москва : Знание, 1974. – 63, [1] с.
840100
  Новопашин Ю.С. Мировая система социализма и мифы буржуазных идеологов. / Ю.С. Новопашин. – Москва, 1979. – 64с.
840101
  Дворжак Л. Мировая система социализма и развивающиеся страны / Л. Дворжак. – М., 1965. – 143с.
840102
  Санакоев Ш.П. Мировая система социализма. Осноыне проблемы и этапы развития / Ш.П. Санакоев. – Москва, 1968. – 271с.
840103
  Горбачев Б.В. Мировая система социализма. Успехи, проблемы и тенденции соврем. этапа / Б.В. Горбачев. – Москва, 1966. – 112с.
840104
  Зуев В.И. Мировая система социализма: экономические и политические аспекты единства / В.И. Зуев. – Москва, 1975. – 302с.
840105
  Козик А.К. Мировая система социалистического хозяйства / А.К. Козик. – М., 1975. – 272с.
840106
  Денчев К. Мировая система энергетической безопасности : история и перспективы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 39-58. – ISSN 0130-3864
840107
  Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века : ее основные этич. и социал. мотивы и их отражение в худож. творчестве / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – XXIV, 408, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
840108
  Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце прошлого и в начале нашего века : ее основные этич. и социал. мотивы и их отражение в худож. творчестве / Н Котляревский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [6], XXX, [2], 360, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
840109
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм в западно-европейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира И.И.Завадского, 1895. – 37с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
840110
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм в западноевропейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 358-373. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
840111
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм, в западно-европейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской : Речь, произнес. на торжеств. акте Ун-та св. Владимира 17 янв. // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 38-73 с.
840112
   Мировая социалистическая система - главная революционная сила современности. – Москва, 1982. – 256с.
840113
  Бутенко А.П. Мировая социалистическая система - решающий фактор общественного развития / А.П. Бутенко. – М., 1965. – 34с.
840114
  Жамин В.А. Мировая социалистическая система / В.А. Жамин. – Москва, 1962. – 68с.
840115
   Мировая социалистическая система. – М., 1971. – 251с.
840116
  Бромлей Н.Я. Мировая социалистическая система / Н.Я. Бромлей. – М, 1973. – 326с.
840117
   Мировая социалистическая система и антикоммунизм. – Москва, 1968. – 311 с.
840118
  Козик А.К. Мировая социалистическая система и коммунизм / А.К. Козик. – М., 1963. – 36с.
840119
  Новодран В.А. Мировая социалистическая система и коммунизм / В.А. Новодран. – Днепропетровск, 1965. – 19с.
840120
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М., 1958. – 559с.
840121
  Спиридонов М.Ф. Мировая социалистическая система хозяйства / М.Ф. Спиридонов. – М., 1959. – 72с.
840122
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
1. – 1966. – 511с.
840123
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
2. – 1967. – 478с.
840124
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
3. – 1967. – 471с.
840125
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
4. – 1967. – 432с.
840126
  Титов Б.В. Мировая социалистическая система хозяйства: законы и закономерности развития : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Титов Б. В.; МВССО РСФСР, МИНХ. – М., 1980. – 36л.
840127
  Санакоев Ш.П. Мировая социалистическая система. Основные этапы и проблемы развития : Автореф... докт. ист.наук: / Санакоев Ш.П.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1966. – 33л.
840128
  Беньковский В.Г. Мировая социалистическая система: даты, факты, комментарии / В.В. Беньковский, Л.В. Лойко. – Минск : Университетское, 1986. – 267, [2] с. – Библиогр.: с. 247-260
840129
   Мировая техническая периодика : Аннотированный указатель советских и иностранных технических журналов. – Москва, 1939. – 251 с.
840130
  Дитрих Э.В. Мировая торговля / Э.В. Дитрих. – Москва, 1947. – 320с.
840131
  Дитяткин В. Мировая торговля в эпоху великого экономического кризиса 1917-1921 гг. / В. Дитяткин. – Казань, 1921. – 104с.
840132
  Майзель Б. Мировая торговля и наше участие в ней / Б. Майзель. – М.-Л, 1928. – 156с.
840133
  Хвойник П.И. Мировая торговля и экономический прогресс развивающихся стран / П.И. Хвойник. – М, 1974. – 199с.
840134
  Унанянц Т.П. Мировая туковая промышленность. / Т.П. Унанянц. – М.-Л., 1940. – 184с.
840135
   Мировая урбанизация: географические проблемы. – М., 1989. – 116с.
840136
  Архипова В. Мировая финансовая система: глобализация или деглобализация? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 40-49. – ISSN 0131-2227
840137
  Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура : Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 320с. – ISBN 985-6317-28-2
840138
  Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : Учеб. пособие / Л.Г. Емохонова. – 3- изд., испр. – Москва : Академия, 1999. – 448с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0457-9
840139
   Мировая художественная культура : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Высшая школа, 2001. – 767с. – ISBN 5-06-003754-1
840140
  Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая : Учебное пособие / М.Е. Кравцова. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 960с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0564-2
840141
  Позельская А. Мировая цифровая / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-39
840142
  Мюрдаль Г. Мировая экономика / Г. Мюрдаль. – М., 1958. – 555с.
840143
   Мировая экономика. – М., 1964. – 232с.
840144
   Мировая экономика. – М., 1965. – 307с.
840145
   Мировая экономика. – Москва, 1966. – 550с.
840146
   Мировая экономика. – 3-е изд, пересмотр. и доп. – М., 1967. – 320с.
840147
   Мировая экономика. – 2-е изд,. испр. и доп. – Москва, 1969. – 528с.
840148
   Мировая экономика. – Москва : ИМО, 1978. – 384с.
840149
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник / В.К. Ломакин. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
840150
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 1999. – 734с. – ISBN 5-7975-0214-3
840151
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник / В.К. Ломакин. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
840152
  Сергеев П.В. Мировая экономика : Учебное пособие по курсам "Мировая єкономика" "Мировое хозяйство и международные экономические отношения на совеременном этапе" / П.В. Сергеев. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 160с. – ISBN 5-8401-0010-2
840153
  Спиридонов И.А. Мировая экономика : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.завед. / И.А. Спиридонов. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 256с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-629-6
840154
  Кудров В.М. Мировая экономика : Учебник / В.М. Кудров; Российский ин-т социальн. связей. – Москва : БЕК, 1999. – 464с. – ISBN 5-85639-270-1
840155
  Халевинская Е.Д. Мировая экономика : Учебник / Е.Д. Халевинская, И. Крозе; Под ред. Е.Д. Халевинской. – Москва : Юристъ, 1999. – 304с. – (Homo faber). – ISBN 5-7975-0139-2
840156
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 2000. – 734с. – (Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
840157
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по экон.спец.и направ. / В.К. Ломакин. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
840158
   Мировая экономика : Учеб. пособие для вузов обуч. по эконом.специальностям. – 2-е изд. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 575с. – ISBN 5-238-00203-3
840159
  Халевинская Е.Д. Мировая экономика : Учебник / Е.Д. Халевинская, И. Крозе; Под ред. Е.Д. Халевинской. – Москва : Юристъ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7975-0139-2
840160
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 2001. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
840161
  Спиридонов И.А. Мировая экономика : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по эконом.спец. и направл. / И.А. Спиридонов; Мин-во общего и профес.образов. РФ. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 256с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000454-8
840162
  Ломакин В.К. Мировая экономика = World economy : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по эконом. спец. и направл. / В.К. Ломакин. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2002. – 735с. – ISBN 5-238-00317-7
840163
  Воронин В.П. Мировая экономика / Под ред. Воронина В.П. – 2-е изд., дополн. – Москва : Юрайт-Издат, 2003. – 204с. – ISBN 5-94879-065-7


  Курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и предназначен в качестве учебного пособия для студентов и преподавателей вузов, специалистов в области мировой экономики и бизнеса, широкого круга чита
840164
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Экономистъ, 2003. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
840165
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Экономистъ, 2003. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-98118-049-8
840166
  Абрамов В.Л. Мировая экономика : учеб. пособие для студентов и слушателей экон. специальностей / В.Л. Абрамов. – Москва : Дашков и К, 2004. – 318 с. – ISBN 5-94798-369-9
840167
  Малкова И.В. Мировая экономика : В вопросах и ответах: Учебное пособие / И.В. Малкова. – Москва : Проспект, 2004. – 272с. – ISBN 5-98032-596-4
840168
   Мировая экономика : Учебное пособие. – Москва : Международные отношения, 2004. – 424с. – ISBN 5-7133-1199-6
840169
  Сергеев Е.Ю. Мировая экономика : учеб. пособие / Е.Ю. Сергеев, Т.В. Андросова ; Ин-т всеобщей истории РАН, Гос. ун-т гуманитарных наук. – Москва : Институт всеобщей истории РАН [и т.д.], 2009. – 207, [1] c. : табл. – Библиогр.: с. 200. – ISBN 978-5-94067-260-9
840170
  Дынкин А. Мировая экономика в 2020 году. Попытка снизить неопределенности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 0130-9625
840171
  Апокин А. Мировая экономика в долгосрочной перспективе: цели и задачи субъектов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 89-109. – ISSN 0042-8736
840172
  Черковец О. Мировая экономика в ожидании нового лидера: им будет Китай // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 277-291. – ISSN 0207-3676
840173
  Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-2227
840174
  Паульман В. Мировая экономика во власти стихии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 4 (46). – С. 88-95
840175
  Корреа Р. Мировая экономика и гражданская революция в Эквадоре // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 044-748Х
840176
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1972
840177
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1973
840178
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1974
840179
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1975
840180
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1976
840181
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1977
840182
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1978
840183
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1979
840184
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1980
840185
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1982
840186
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1983
840187
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1984
840188
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1985
840189
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1986
840190
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1987
840191
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1988
840192
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1989
840193
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1990
840194
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1995
840195
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1995
840196
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1995
840197
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1995
840198
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1995
840199
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1995
840200
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1995
840201
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1995
840202
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1995
840203
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1995
840204
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1995
840205
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1995
840206
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1996
840207
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1996
840208
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1996
840209
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1996
840210
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1996
840211
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1996
840212
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1996
840213
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1996
840214
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1996
840215
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1996
840216
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1996
840217
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1996
840218
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1997
840219
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1997
840220
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1997
840221
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1997
840222
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1997
840223
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1997
840224
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1997
840225
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1997
840226
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1997
840227
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1997
840228
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1997
840229
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1997
840230
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1998
840231
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1998
840232
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1998
840233
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1998
840234
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1998
840235
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1998
840236
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1998
840237
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1998
840238
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1998
840239
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1998
840240
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1998
840241
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1998
840242
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1999
840243
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1999
840244
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1999
840245
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1999
840246
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1999
840247
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1999
840248
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1999
840249
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1999
840250
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1999
840251
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1999
840252
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1999
840253
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1999
840254
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2000
840255
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2000
840256
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2000
840257
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2000
840258
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2000
840259
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2000
840260
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2000
840261
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2000
840262
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2000
840263
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2000
840264
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2000
840265
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2000
840266
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2001
840267
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2001
840268
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2001
840269
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2001
840270
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2001
840271
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2001
840272
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2001
840273
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2001
840274
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2001
840275
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2001
840276
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2001
840277
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2001
840278
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2002
840279
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2002
840280
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2002
840281
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2002
840282
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2002
840283
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2002
840284
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2002
840285
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2002
840286
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2002
840287
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2002
840288
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2002
840289
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2003
840290
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2003
840291
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2003
840292
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2003
840293
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2003
840294
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2003
840295
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2003
840296
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2003
840297
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2003
840298
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2003
840299
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2003
840300
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2003
840301
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2004
840302
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2004
840303
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2004
840304
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2004
840305
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2004
840306
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2004
840307
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2004
840308
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2004
840309
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2004
840310
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2004
840311
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2004
840312
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2004
840313
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2005
840314
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2005
840315
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2005
840316
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2005
840317
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2005
840318
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2005
840319
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2005
840320
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2005
840321
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2005
840322
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2005
840323
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2005
840324
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2005
840325
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2006
840326
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2006
840327
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2006
840328
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2006
840329
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2006
840330
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2006
840331
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2006
840332
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2006
840333
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2006
840334
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2006
840335
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2006
840336
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2006
840337
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2007
840338
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2007
840339
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2007
840340
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2007
840341
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2007
840342
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2007
840343
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2007
840344
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2007
840345
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2007
840346
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2007
840347
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2007
840348
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2007
840349
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2008
840350
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2008
840351
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2008
840352
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2008
840353
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2008
840354
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2008
840355
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2008
840356
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2008
840357
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2008
840358
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2008
840359
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№11. – 2008
840360
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2008
840361
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2009
840362
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2009
840363
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2009
840364
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2009
840365
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2009
840366
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2009
840367
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2009
840368
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2009
840369
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2009
840370
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2009
840371
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№11. – 2009
840372
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2009
840373
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2010
840374
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2010
840375
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2010
840376
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2010
840377
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2010
840378
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2010
840379
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2010
840380
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2010
840381
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2010
840382
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2010
840383
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2010
840384
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2010
840385
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2011
840386
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2011
840387
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2011
840388
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2011
840389
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2011
840390
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2011
840391
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2011
840392
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2011
840393
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2011
840394
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2011
840395
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2011
840396
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2011
840397
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2012
840398
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2012
840399
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2012
840400
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2012
840401
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2012
840402
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2012
840403
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2012
840404
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2012
840405
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2012. – резюме на рус. и англ. яз.
840406
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2012
840407
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2012
840408
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2012
840409
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2013
840410
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2013
840411
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2013
840412
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2013
840413
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2013
840414
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2013
840415
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2013
840416
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2013
840417
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2013
840418
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2013
840419
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2013
840420
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2013
840421
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2014
840422
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2014
840423
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2014
840424
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
840425
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
840426
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
840427
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
840428
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2014
840429
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2014
840430
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2014
840431
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2014
840432
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
840433
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840434
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840435
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840436
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840437
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840438
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840439
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840440
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840441
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840442
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840443
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2015. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840444
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 59, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
840445
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 3. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840446
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 4. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840447
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 1. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840448
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 2. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840449
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 6. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840450
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 7. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840451
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 5. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840452
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 9. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840453
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 10. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840454
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 11. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840455
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 12. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
840456
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : Учеб.пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.завед. / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 416с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01162--3
840457
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : Учеб.пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.завед. / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2001. – 416с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01162--3
840458
  Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: экзаменационные ответы / Е.П. Пузакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 384с. – (Сдаем экзамен). – ISBN 5-222-02661-2
840459
  Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации : учебное пособие / В.В.Гордеев. – Москва : Высшая школа, 2008. – 407с. – ISBN 978-5-06-005793-5
840460
  Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227
840461
  Владимирский Е.А. Мировая экономика на рубеже веков: противоречия, тенденции развития // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 37-41. – ISSN 1990-9780
840462
  Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века = The world economy at the turn of the century : Учеб.пособ. / Я.С. Друзик. – Минск : Экономпресс, 1997. – 415с. – ISBN 985-6082-15-3
840463
  Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : Под ред. В.А. Щегорцова / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. – Москва : Юнити, 2005. – 528с. – ISBN 5-238-00868-6
840464
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 2. – 1998
840465
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 3. – 1998
840466
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 4. – 1998
840467
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 5. – 1998
840468
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 6. – 1998
840469
   Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник. – Москва : Флинта Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с. – ISBN 5-89349-161-0, 5-89502-097-6
840470
   Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : учеб. : [для экон. спец. вузов / Е.Ф. Авдокушин, А.В. Бойченко, В.Ф. Железова, В.А. Зубенко, Е.А. и др. Касаткина; [Авдокушин Е.Ф., д.э.н., проф., Бойченко А.В., к.э.н., доц., Железова В.Ф., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. проф. В.П. Колесова и проф. М.Н. Осьмовой ; Акад. пед. и социал. наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2001. – 478, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89349-161-0
840471
   Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность : Учебное пособие для вузов. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-94010-0002-3
840472
  Паульман В. Мировая экономика: впереди - зыбкая стагнация // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 9-15
840473
  Хесин Е. Мировая экономика: вступая в третье тысячелетие // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 4-19. – Библиогр.: на 12 пунктів
840474
  Бураковский И.В. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / Игорь Бураковский, Алексей Плотников. – Харьков : Фолио, 2010. – 414, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-5210-0
840475
  Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, изучающих дисциплину "Мировая экономика" / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000663-Х


  Современный курс, в котором в доступной форме излагается теория мировой экономики. Для студентов вузов, специалистов предприятий и организаций
840476
  Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, изучающих дисциплину "Мировая экономика" / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000663-Х


  Современный курс, в котором в доступной форме излагается теория мировой экономики. Для студентов вузов, специалистов предприятий и организаций
840477
  Ершов М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстановления // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-83. – ISSN 0042-8736
840478
  Краснояров В.Н. Мировая экономика: перспективы посткризисного развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 72-85. – ISSN 0201-7083
840479
  Клинов В. Мировая экономика: прогноз до 2050 г. // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-79. – Бібліогр.: с. 63-73, 75-76. – ISSN 0042-8736
840480
  Гурин А.Ю. Мировая экономика: шанс для России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 17-28. – ISSN 0201-7083
840481
  Вериго С.А. Мировая экономическая конъюнктура в условиях выхода из глобального кризиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 2074-6040
840482
  Вериго С. Мировая экономическая конъюнктура: будет ли вторая волна кризиса? // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-13. – ISSN 2074-6040


  Лето и начало осени 2011 г. ознаменовались наступлением нового витка экономической неопределенности, что не самым благоприятным образом сказывается на темпах роста крупнейших экономик и подрывает престиж США и Европы как экономических лидеров ...
840483
  Вериго С.А. Мировая экономическая конъюнктура: начало подъема? // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 2074-6040


  Мировая экономика в конце 2010 - начале 2011 г. стала демонстрировать определенные признаки роста, и широкие круги международного экспертного сообщества задаются вопросом - означает ли этот рост выход из глобальной рецессии? Автор предпринимает ...
840484
  Чичканов В. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0042-8736
840485
   Мировая энергетика - новые уравнения геополитики? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 10 октябрь. – С. 100-117. – ISSN 0130-9625
840486
  Ершов Ю.А. Мировая энергетика в 2030-м // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 4-8. – ISSN 0321-5075
840487
  Ершов Ю.А. Мировая энергетика в 2030-м и роль, которую будут играть в ней страны Азии и Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
840488
  Григорьев Л. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? / Л. Григорьев, В. Крюков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 22-37. – ISSN 0042-8736
840489
  Патрушева Н.А. Мировая энергетика: использование новых возобновляемых источников энергии : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-7, 22. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 0016-7207
840490
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 3-10. – ISSN 0016-7207
840491
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке (Окончание. Начало см. в № 6, 7) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 8-14. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
840492
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке (Продолжение. Начало см. в № 6) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 17-21, 51. – ISSN 0016-7207
840493
   Мировая энергетика: Прогноз развития до 2020 г.. – М., 1980. – 255с.
840494
  Лонская С.В. Мировая юстиция: гипотиза генезиса // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 178-188. – (Правоведение ; № 1 (300)). – ISSN 0131-8039
840495
  Лапаев С.И. Мировая юстиция: эффективность деятельности, проблемы становления // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 89-100. – ISSN 0132-0831
840496
  Шильдркут В.А. Мироваяя спичечная промышленность и шведский спичечный трест. / В.А. Шильдркут. – МоскваЛ., 1932. – 207с.
840497
  Панов А.Н. Мироведение / А.Н. Панов. – Харьков : Рабочий Донбасса, 1924. – 192 с.
840498
  Крокос В.И. Мироведение : руководство / В.И. Крокос. – Одесса : Госиздат Украины
Ч. 1 : Небо. – 1925. – 195 с.
840499
  Крижанівський В.В. Мировий суд в Україні та Англії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-20. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду становлення інституту мирових судів. Його запровадження стане прогресивним явищем у сфері правосуддя та сприятиме її демократизації. Мирові суди в інших державах вирішують морально-правові конфлікти та ...
840500
  Крижанівський В.В. Мировий суд в Україні та Англії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 316-327. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
840501
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Барнаул, 1985. – 721с.
840502
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М, 1985. – 447с.
840503
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Алма-Ата, 1985. – 620с.
840504
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М, 1986. – 445с.
840505
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Иркутск, 1987. – 622с.
840506
  Данилевский Г.П. Мирович : [роман] / Г. Данилевский. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 366, [2] с. – (Россия державная). – ISBN 978-5-486-03398-8
840507
  Данилевский Г.П. Мирович. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Москва : Правда, 1981. – 671с.
840508
  Данилевский Г.П. Мирович; Княжна Тараканова : Роман / Г.П. Данилевский. – Москва : Художня література, 1990. – 495с. – (Класики и современники. Рус. классич. лит-ра)
840509
  Самохвалов В. Мирові судді, як інститут судової системи України / В. Самохвалов, В. Очківський // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 245-264.


  Автори статті пропонують вирішення сучасних проблем судочинства в Україні шляхом запровадження інституту мирових суддів. The authors of the article offer introduction of the magistrature institution as the solution to the current problems of the ...
840510
  Штефан О. Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 55-64. – ISSN 2308-0361
840511
  Токунова А. Мирові угоди в господарському праві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Практичні аспекти визнання недійсності мирових угод".
840512
  Ларіонов М. Мирові угоди при розслідуванні картельних змов: перспективи України в контексті світової практики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 247-250
840513
  Дерій О.О. Мирові угоди щодо аліментних зобов"язань: актуальні питання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
840514
   Мировое господство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 90-91 : фото
840515
  Кузьмин Э.Л. Мировое государство / Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 200с.
840516
   Мировое демографическое положение в 1970 г.. – Нью-Йорк, 1972. – 196с.
840517
  Елисова М.О. Мировое древо и ризома в стихотворении И. Бродского "Новая Англия" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 160-165


  Статтю присвячено дослідженню образів "світового дерева" і "ризоми" у вірші Й. Бродського "Нова Англія". Названі образи розглядаються як взаємодоповнюючі і співіснуючі. Аналіз полягає у розгляді образу "світового дерева" у позиціях суб"єкта осмислення, ...
840518
  Благой Д.Д. Мировое значение Пушкина / Д.Д. Благой ; Академия Педагогических наук РСФСР, Педагогическая библиотека учителя. – Москва : АПН РСФСР, 1949. – 66 с.
840519
  Берков П.Н. Мировое значение русской классической и советской литературы : стенограмма лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г. / П.Н. Берков ; Всесоюзное общ-во по распространению политических и научных знаний, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1950. – 40 с.
840520
  Благой Д.Д. Мировое значение русской классической литературы : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Д.Д. Благой ; Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1948. – 32 с.
840521
  Оссовский А.В. Мировое значение русской классической музыки / А.В. Оссовский. – Ленинград, 1948. – 28с.
840522
  Мартынов И.И. Мировое значение русской классической оперы / И.И. Мартынов. – Москва, 1952. – 32с.
840523
  Котовчихина Н.Д. Мировое значение русской литературы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 113-116. – ISSN 2073-8536
840524
  Пруцков Н.И. Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство / Н.И. Пруцков. – Грозный, 1945. – 52 с.
840525
  Муратов К. Мировое значение русской литературы и русского искусства / К. Муратов, Е. Привалова. – Л., 1945. – 183с.
840526
   Мировое значение русской литературы Х1Х в.. – М. : Наука, 1987. – 438 с.
840527
  Гомберг Э.П. Мировое значение советского изобразительного искусства / Э.П. Гомберг. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1959. – 51 с.
840528
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – Москва, 1974. – 264с.
840529
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1988. – 363с.
840530
  Канунова Ф.З. Мировое значение творчества А.С.Пушкина. / Ф.З. Канунова. – Томск, 1949. – 18с.
840531
   Мировое значение творчества Леонида Леонова. – М. : Современник, 1981. – 367 с.
840532
   Мировое значение творчества Михаила Шолохова. – М., 1976. – 368с.
840533
   Мировое искусство : русская живопись. – Санкт-Петербург. Москва : СЗКЭО Кристалл ; ОНИКС, 2007. – 192с. – ISBN 5-9603-0064-8
840534
  Мотылев В.В. Мировое капиталистическое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1973. – 166с.
840535
  Шишков Ю.В. Мировое капиталистическое хозяйство / Ю.В. Шишков. – Москва, 1983. – 64 с.
840536
   Мировое капиталистическое хозяйство в 80-е годы: обострение противоречий. – М., 1985. – 220с.
840537
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев, 1968. – 432с.
840538
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев : Киевский университет, 1968. – 430с.


  Книга состоит из двух частей. 1)Условия возникновения мирового капиталистического рынка, становления мирового капиталистического хозяйства и его превращения в единое всемирное хозяйство. 2)Влияние общего кризиса капитализма на структурные сдвиги в ...
840539
  Голанский М.М. Мировое капиталистическое хозяйство и освободившиеся страны. / М.М. Голанский. – Москва, 1986. – 199с.
840540
  Былиняк С.А. Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны / С.А. Былиняк. – М, 1979. – 21с.
840541
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны Востока / Былиняк С.А. – Москва, 1986. – 316с.
840542
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны: закономерности и противоречия воспроизводственного механизма. – Л., 1988. – 206с.
840543
   Мировое капиталистическое хозяйство: противоречия и последстия структурных сдвигов. – К., 1987. – 275с.
840544
   Мировое коммунистическое движение - авангард антиимпериалистической борьбы. – М., 1972. – 128с.
840545
   Мировое коммунистическое движение. – Москва, 1982. – 496с.
840546
   Мировое коммунистическое движение. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 432 с.
840547
   Мировое коммунистическое движение на современном этапе. – Минск, 1988. – 188с.
840548
  Пухова Е.Д. Мировое коммунистическое движение. Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий на современном этапе. / Е.Д. Пухова. – К., 1965. – 28с.
840549
  Калинин М.И. Мировое крестьянство / М.И. Калинин. – Москва, 1924. – 27с.
840550
  Бурмистров М.М. Мировое морское судоходство / М.М. Бурмистров. – Москва : Транспорт, 1979. – 280с.
840551
  Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее / А.В. Акимов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. – 199 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 154-161
840552
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
840553
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 2. – 2004
840554
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2004
840555
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 4. – 2004
840556
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
840557
   Мировое наследие : Специальный выпуск. – Москва, 2002-
№ 2 : Китай. – 2005
840558
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
840559
   Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиографический указатель // Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
840560
  Земцова Юлия Мировое правительство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 110-120 : фото. – ISSN 1029-5828
840561
   Мировое производство химических волокон в 1964-1965 гг.. – М., 1966. – 53с.
840562
  Лозовский А. Мировое профессиональное движение до и после войны / А. Лозовский. – Москва : Изд. "Вопросі труда" ; [Тип. "гудок"], 1924. – 203 с.
840563
  Земляной С. Мировое равновесие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 66-69


  Російсько-американські відносини, баланс сил
840564
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей (род Ixodes) / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1981. – 116 с. : табл.
840565
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей. Роды Hyalomma, Aponomma, Amblyomma / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1983. – 119с.
840566
   Мировое сельское хозяйство. – М., 1922. – 226с.
840567
   Мировое сельское хозяйство. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 592с.
840568
  Кувшинов И.С. Мировое сельское хозяйство. / И.С. Кувшинов. – Москва, 1964. – 420с.
840569
  Зак А.И. Мировое снабжение углем 1903-1919 гг. / А.И. Зак. – Екатеринбург, 1921. – 80с.
840570
  Черемисин П.Г. Мировое соглашение в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 190-202
840571
  Беликов О. Мировое соглашение в процедуре банкротства // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 8. – С. 21-24.
840572
  Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-16
840573
  Мансуров Т.Т. Мировое сообщество в борьбе с преступлениями международного характера // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.66-71. – ISSN 1811-9018
840574
  Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность? / Г.И. Морозов. – М., 1987. – 38с.
840575
  Ширяев Ю.С. Мировое социалистическое содружество. / Ю.С. Ширяев. – М., 1963. – 160с.
840576
   Мировое социалистическое хозяйство. – Москва, 1982. – 560с.
840577
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1986. – 192с.
840578
   Мировое социалистическое хозяйство. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 637с.
840579
   Мировое хозяйство. – М., 1928. – 745с.
840580
   Мировое хозяйство. – М., 1939. – 576с.
840581
  Филиппов В.И. Мировое хозяйство / В.И. Филиппов. – К, 1983. – 255с.
840582
  Варга Е.С. Мировое хозяйство 1937 года / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 104с.
840583
   Мировое хозяйство в 1936 г. / Варга Е. – М., 1937. – 323с.
840584
  Баренгольц М. Мировое хозяйство в цифрах и диаграммах / М. Баренгольц ; под ред. Милютина. – Москва : Изд-во Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, 1928. – 79 с. : ил., 21 табл. – (3-я серия - Мировая промышленность. Общие примечания)
840585
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
1. – 1924. – 167с.
840586
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
2. – 1926. – 226с.
840587
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – Москва
3. – 1929. – 304с.
840588
  Спектатор М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Спектатор. – Москва
3, ч.1. – 1929. – 303с.
840589
   Мировое хозяйство и внешняя торговля СССР. – М.-Л., 1931. – 240с.
840590
  Леви Г. Мировое хозяйство и Европа (до войны и теперь) / Г. Леви. – М., 1926. – 140с.
840591
   Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Учебное пособие. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 432с. – ISBN 966-8111-07-9
840592
  Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика / А.Д. Мурадов. – Київ : "Полиграф- СКВ", 1997. – 170с. – ISBN 966-95168-1-1
840593
  Плетнев Э.П. Мировое хозяйство и рабочий класс / Э.П. Плетнев. – Москва, 1967. – 144с.
840594
  Соколов И.А. Мировое хозяйство и революционный процесс. / И.А. Соколов. – М., 1971. – 240с.
840595
   Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. – М., 1990. – 413с.
840596
   Мировое хозяйство на рубеже 1929 г.. – М., 1929. – 280с.
840597
  Никитина М.Г. Мировое хозяйство: глобальные и региональные структуры : Учебное пособие / М.Г. Никитина, В.М. Шумский; Мин-во образов. и науки Украины; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2000. – 251с. – ISBN 966-7608-11-5
840598
  Ширяев Ю.С. Мировое хозяйство: новые технологические и социально-экономические факторы развития / Ю.С. Ширяев. – М., 1984. – 232с.
840599
  Голиков А.П. Мировое хозяйство: отраслевая структура, география, современные тенденции : Учебное пособие / А.П. Голиков, Н.А. Казакова; Мин-во образования и науки Украины; Харьк. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НХУ, 2002. – 112с.
840600
   Мировое экономическое положение
1. – 1961. – с.
840601
  Хильчевский Ю.М. Мировое экономическое развитие: резервы сотрудничества. / Ю.М. Хильчевский, А.К. Субботин. – Москва, 1984. – 245с.
840602
  Ашин Г.К. Мировое элитное образование / Г.К. Ашин ; Московский Государственный ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва : АНКИЛ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-5-86476-272-1
840603
  Бааде Ф. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия - сейчас или в будующем? / Ф. Бааде ; пер. с нем. Н.А. Бацановой и Б.С. Фомина ; под ред. и с предисл. С.М. Вишнева. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 248 с.
840604
  Антоненко В.Г. Мировоззрение - идейная основа художественого творчества / В.Г. Антоненко. – Киев : Вища школа, 1979. – 207с.


  В монографии исследуются особенности процесса художественного творчества, обосновывается органическая взаимосвязь мировоззрения и художественного метода.
840605
  Арцишевский Р.А. Мировоззрение : сущность, специфика, развитие / Р.А. Арцишевский. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1986. – 196, [1] с. – Библиогр. в прим. в конце глав
840606
  Пеунова М.Н. Мировоззрение А.А. Антоновича / М.Н. Пеунова. – М., 1960. – 192с.
840607
  Колодная А.И. Мировоззрение А.А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Колодная А.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с.
840608
  Бейсембиев К. Мировоззрение Абая Кунанбаева / К. Бейсембиев. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз.ССР, 1956. – 172 с. : ил., портр.
840609
  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева / В.А. Плугин. – Москва, 1974. – 161с.
840610
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Афанасия Гассиева / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1977. – 60с.
840611
  Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. / С.Д. Рзакулизаде. – Баку, 1978. – 95с.
840612
  Темкин Э.Н. Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата "Кавьяланкара". / Э.Н. Темкин. – М, 1975. – 140с.
840613
  Богомолова Г.В. Мировоззрение в научном творчестве В. Гейзенберга : лекция / Г.В. Богомолова ; Курганск. гос. пед. ин-т. – Курган : [б. и], 1971. – 28 с. – Библиогр.: с. 26-27
840614
  Агаронян А.С. Мировоззрение в системе общественного сознания и пути формирвония научного мировозрения трудящихся Узбекистана / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1968. – 156 с.
840615
  Дьяков И.Я. Мировоззрение В.Г.Белинского / И.Я. Дьяков. – Благовещенск, 1962. – 384с.
840616
  Кувакин В.А. Мировоззрение В.И. Ленина / В.А. Кувакин. – М., 1990. – 205с.
840617
  Хевеши М.А. Мировоззрение венгерских революционных демократов. / М.А. Хевеши. – М., 1962. – 205с.
840618
  Дубровский Игорь Мировоззрение Витгенштейна : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-178 : Іл.
840619
  Клевченя А.С. Мировоззрение Владислава Спасовского. / А.С. Клевченя. – Минск, 1969. – 232 с.
840620
  Билыч Т.А. Мировоззрение Г. С. Сковороды, украинского философа XVIII в. : Дис... канд. философ.наук: / Билыч Т. А.; Киевский Гос. Университете им. Т. Г. Шевченко. – К., 1947. – 266л. – Бібліогр.:л.247-266
840621
  Геюшев З.Б. Мировоззрение Г.Б.Зардаби. / З.Б. Геюшев. – Баку, 1962. – 404с.
840622
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение Г.Меликова Зардаби / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1960. – 51с.
840623
  Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С.Сковороды / П.С. Шкуринов. – М., 1962. – 84с.
840624
  Пипер Л. Мировоззрение Герцена : Историко-философский очерк / Л. Пипер. – Москва; Ленинград, 1935. – 280с.
840625
  Чесноков Д.И. Мировоззрение Герцена / Д.И. Чесноков. – М., 1948. – 368с.
840626
  Красносельский А.И. Мировоззрение гуманиста нашего времени : Основы учения Н.К. Михайловского / Б. Коварский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Б.М. Вольфа, 1900. – [2], 96 с.
840627
  Забродский Г.А. Мировоззрение Д.И. Менделеева. / Г.А. Забродский. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 200 с.
840628
  Цыбенко В.А. Мировоззрение Д.И.Писарева. / В.А. Цыбенко. – М., 1969. – 352с.
840629
  Геккель Эрнст Мировоззрение Дарвина и Ламара : Речь, произнесенная 12 февраля 1909 г. на торжественном собрании в Иенском народном доме по поводу Столетнего Юбилея Чарльза Дарвина ; с портретом Ч. Дарвина / Эрнст Геккель, проф. ; Пер. с нем. Л. Р. – Санкт-Петербург : [Изд. кн. склада "Новая жизнь" (В. Соловьевой и В. Никольской)] ; Тип. Акц. О-ва типогр. Дела, 1909. – 45 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.
840630
   Мировоззрение Джавахарлала Неру. – М., 1973. – 212с.
840631
  Кутелия М.В. Мировоззрение Джебрана Халиля Джебрана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Кутелия М.В.; АН Азерб. ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 23л.
840632
  Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. Попович. – Киев : Наукова думка, 1985. – 167с.
840633
  Мартынычев И.В. Мировоззрение естествоиспытателя / И.В. Мартынычев. – Москва : Мысль, 1980. – 221 с.


  1. Образцы античной диалектики. 2. Целевой эксперимент и метод мыщления 3. Уроки научных революций. 4. Новые горизонты познания
840634
   Мировоззрение и естественно-научное познание. – Киев : Наукова думка, 1983. – 326 с.
840635
  Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н.И. Соболева. – К, 1989. – 120с.
840636
  Бурмакин Э.В. Мировоззрение и искусство. / Э.В. Бурмакин. – Томск, 1978. – 235с.
840637
  Велюгина Тамара Леонтьевна Мировоззрение и искусство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Велюгина Тамара Леонтьевна; АН Беларуссии, ин-т философии и права. – Минск, 1992. – 22л.
840638
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и личность (по курсу "Исторический материализм") / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М., 1986. – 82с.
840639
  Каратаев М. Мировоззрение и мастерство / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1965. – 564с.
840640
  Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования / К.П. Шуртаков. – Казань, 1989. – 212с.
840641
  Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание / В.Ф. Черноволенко. – Киев : Киевский университет, 1970. – 175с.
840642
  Щелкунов М.Д. Мировоззрение и общенаучное знание / М.Д. Щелкунов. – Казань, 1990. – 151с.
840643
  Карабан Степан Игнатьевич Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы : Автореф... д-ра филол.наук: / Карабан Степан Игнатьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 32л.
840644
  Иванищенко А.А. Мировоззрение и особенности его проявления в развитии и преподавании естественных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
840645
  Френкель Ш.А. Мировоззрение и психолого-педагогическая система К.Д.Ушинского : Автореф... д-ра пед. наук: / Френкель Ш.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 44л.
840646
  Петрухин А.И. Мировоззрение и советский фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1983. – 173с.
840647
  Михайловский В.Н. Мировоззрение и современная научная картина мира / В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов. – Л, 1986. – 39с.
840648
  Эшанкулов А. Мировоззрение и творчество / А. Эшанкулов. – Ташкент, 1973. – 132с.
840649
  Азимова М.А. Мировоззрение и творчество : лит.-критич. взгляды К. Яшена / М.А. Азимова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1982. – 130 с.
840650
   Мировоззрение и творчество. – Смоленск, 1984. – 97с.
840651
  Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Палкин М.А.; МВ ССПР БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 18л.
840652
  Калинин А.Д. Мировоззрение и творчество Симеона Полоцкого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Калинин А.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
840653
  Эльсберг Я.Е. Мировоззрение и творчество Щедрина / Я.Е. Эльсберг. – М.-Л., 1936. – 278с.
840654
  Рябов Н.П. Мировоззрение и трудовая активность личности при социализме / Н.П. Рябов. – Казань, 1986. – 166 с.
840655
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и формирование ценностных ориентаций личности / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1983. – 40 с.
840656
  Кацахян М.Г. Мировоззрение и художественное творчество / М.Г. Кацахян. – Ереван, 1986. – 194с.
840657
  Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология / Н.Н. Киселев. – К, 1990. – 215с.
840658
  Азархин А.В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности / А.В. Азархин ; АН УССР, Ин-т философии. – Київ : Наукова думка, 1990. – 192 с.
840659
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение И.И.Мечникова. / Д.Ф. Острянин. – Х., 1948. – 5-28с.
840660
  Спиродонов С.С. Мировоззрение Ивана Яковлевича Яковлева / С.С. Спиродонов. – М., 1965. – 96с.
840661
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение Ильи Ильича Мечникова / Д.Ф. Острянин. – Харьков, 1948. – 191с.
840662
  Савельев Ю.К. Мировоззрение Иосифа Дицгена : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савельев Ю. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. философии. – Киев, 1959. – 20 с.
840663
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1951. – 288с.
840664
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1952. – 487с.
840665
  Колодяжный В.И. Мировоззрение К.А.Тимирязева : Автореф... докт. филос.наук: / Колодяжный В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1952. – 22 л.
840666
  Брюханов В.А. Мировоззрение К.Э. Циколковского и его научно-техническое творчество / В.А. Брюханов. – Москва, 1959. – 170с.
840667
  Никифорова А.Ф. Мировоззрение как фактор отношения личности к труду в социалистическом обществе : Автореф. дис. .. канд. филос. наук : 09.00.01 / Никифорова А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
840668
  Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духоной жизни общества / В.С. Овчинников. – Л., 1978. – 100с.
840669
  Кули-заде З. Мировоззрение Касими Анвара. / З. Кули-заде. – Баку, 1976. – 144с.
840670
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского материалиста XVII века Ван Чуань-шаня : Автореф... канд филос.наук: / Буров В. Г.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 18л.
840671
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуань-шаня / В.Г. Буров. – Москва, 1976. – 221с.
840672
  Спиридонов С.С. Мировоззрение классика чувашской литературы, поэта-демократа К.В.Иванова. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов С.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философии. – М., 1958. – 15л.
840673
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Коста Хетагурова / С.Ш. Габараев. – М., 1959. – 243с.
840674
  Константинов В.Н. Мировоззрение Л.И.Мечникова : Дис... канд.филоснаук: / Константинов В.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 205л. – Бібліогр.:л.191-205
840675
  Бабак Валентин Семенович Мировоззрение личности : диалектика формирования и специальные функции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабак Валентин Семенович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
840676
  Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Л.В. Никонорова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116 с.
840677
  Нахов И. Мировоззрение Лукиана Самосатского (Лукиан и киники) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахов И.; Московский ордена Ленина государственный университет им. М.В.Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 1951. – 16 с.
840678
  Светлов В.И. Мировоззрение Лукреция : Автореф... докт. филос.наук: / Светлов В. И.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 24 с.
840679
  Константинов В.Н. Мировоззрение Льва Ильича Мечникова : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Константинов В.Н.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 23л.
840680
  Никитина Ф.Г. Мировоззрение М. В. Буташевич-Петрашевского : Автореф... канд. филос.наук: / Никитина Ф. Г.; МГУ, Каф. ист. русск. филос. и филос. народов СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
840681
  Болотов Х.Д. Мировоззрение М. Н. Хангалова и его роль в развитии духовной культуры бурятского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Болотов Х. Д.; Казахск. ГУ. – Алма-Ата, 1980. – л.
840682
  Васецкий Г.С. Мировоззрение М.В.Ломоносова / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 310с.
840683
  Шарапова Л.Г. Мировоззрение М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Шарапова Л.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
840684
  Павелко И.Ф. Мировоззрение М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филос.наук: / Павелко И.Ф. – Киев, 1951. – 18 с.
840685
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф Ахундова / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1962. – 262с.
840686
  Гемуев И.Н. Мировоззрение манси / И.Н. Гемуев. – Новосибирск, 1990. – 230с.
840687
  Комаров Э.Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. – Москва, 1969. – 236с.
840688
  Юлдашев С.А. Мировоззрение Мухаммада Икбала : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Юлдашев С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
840689
  Жданов С.М. Мировоззрение Н. А. Морозова : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов С. М.; КГУ. – Киев, 1965. – 20л.
840690
  Ларионова И.С. Мировоззрение Н. Н. Миклухо-Маклая : Автореф... канд. филос.наук: / Ларионова И. С.; МГУ, Каф. ист. руск. филос. – Москва, 1953. – 12 с.
840691
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1950. – 580с.
840692
  Романенко В.И. Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / В.И. Романенко. – М., 1954. – 191с.
840693
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А., Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 600с.
840694
  Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова / А.С. Слабкий. – Х., 1960. – 195с.
840695
  Иовчук М.Т. Мировоззрение Н.Г. Чернышевского / М.Т. Иовчук. – Москва, 1954. – 32 с.
840696
  Фраймах Х.П. Мировоззрение Н.И.Лобачевского : Дис... наук: / Фраймах Х.П.; МПС-ГУУЗ. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.Кагановича. – Днепропетровск, 1949. – 312л. – Бібліогр.:л.296-310
840697
  Кикинец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Дис... канд. философ.наук: / Кикинец Г.Ю.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 299л.
840698
  Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953. – 14 с.
840699
  Яковлев М.В. Мировоззрение Н.П.Огарева / М.В. Яковлев. – М, 1957. – 300с.
840700
   Мировоззрение народов Западной Сибири по археологически м этнографическим данным. – Томск, 1985. – 173с.
840701
  Алладурдыев С. Мировоззрение Нурмухамеда-Гариба-Андалиба : Автореф... канд. филос.наук: / Алладурдыев С.; АН АзССР, Отд-ие Общ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1971. – 19л.
840702
  Мирумян Карлен Артаваздович Мировоззрение Ованеса Саркавага Имастесера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мирумян Карлен Артаваздович; АН Арм.ССР. Ин-т философии и права. – Ереван, 1979. – 25л.
840703
  Вахидов Ф.К. Мировоззрение Омара Фаика Неманзаде : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вахидов Ф.К.; Азейбардж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
840704
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П. И. Пестеля : Автореф... канд. филос.наук: / Никандров П. Ф.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
840705
  Пашкова А.А. Мировоззрение П.А. Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашкова А.А. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
840706
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П.И. Пестеля / П.Ф. Никандров. – Л., 1955. – 164с.
840707
  Гейвиш Ю.Г. Мировоззрение П.Ланжевена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Гейвиш Ю.Г. – Москва, 1949. – 15 л.
840708
  Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки : Этические взгляды / Н.И. Девятайкина. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 207с.
840709
  Лехен Тууре Мировоззрение рабочего класса / Лехен Тууре. – Москва, 1962. – 172с.
840710
  Никольский Сергей Анатольевич Мировоззрение русского земледельца в романной прозе И.С. Тургенева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 87-103. – Бібліогр.: с. 88-92, 94-103. – ISSN 0042-8744
840711
  Игнатов В.И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII века / В.И. Игнатов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 153с.
840712
  Олимов Мировоззрение Санои / Олимов, , Караматулло. – Душанбе, 1973. – 136с.
840713
  Пузиков В.М. Мировоззрение Симеона Полоцкого. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории философии и логики. – Минск, 1958. – 20л.
840714
  Гартман Э. Мировоззрение современной физики / Эдуард Гартман пер. с нем. С.В. Контовка. – Астрахань : Паровая Губернская тип., 1906. – IV, 202, IV с.
840715
   Мировоззрение строителей коммунизма. – Москва, 1987. – 236с.
840716
  Новиков М.И. Мировоззрение Т.Г.Шевченко. : Автореф... доктор филос.наук: / Новиков М.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1950. – 52 с.
840717
  Кравец И.Н. Мировоззрение Т.Ф.Осиповского и его значение в истории русской философии конца XVIII -- начала XIX вв. : Автореф... д-ра философ.наук: / Кравец И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
840718
  Раджобов М.Р. Мировоззрение Убайда Зокони / М.Р. Раджобов. – Сталинабад, 1958. – 114с.
840719
  Ершов-Мазуров Мировоззрение Ф.К.Богушевича : Автореф... канд. филос.наук: / Ершов-Мазуров Е.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 16л.
840720
  Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1967. – 356с.
840721
  Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора / Ахмаджан Мухаммедходжаев ; отв. ред. М.Р. Раджабов ; АН ТаджССР, Отд. философии. – Душанбе : Дониш, 1974. – 116 с. – Библиогр. в примеч.: с. 109-115
840722
  Касим-заде Ф.Ф. Мировоззрение Физули : Автореф... д-р филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 108л.
840723
   Мировоззрение финно-угорский народов. – Новосибирск, 1990. – 216с.
840724
  Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского / В.Г. Баскаков ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – 756 с., [1] л. портр.
840725
  Маркелов И.А. Мировоззрение чувашского просветителя И.Я.Яковлева : Автореф... канд. философ.наук: / Маркелов И.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философ. – М., 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
840726
  Великославинский А. Мировоззрение шестидесятников : курсовое сочинение студента 4 курса Киевской духовной академии Александра Великославинского. – Киев, 1909. – Библиогр. в примеч.
840727
  Нарский И.С. Мировоззрение Э.Дембовского : из истории польской философии XIX в. / И.С. Нарский. – Москва, 1954. – 291 с.
840728
  Кузнецов Б.Г. Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1964. – 40с.
840729
  Чеботарев Л.М. Мировоззрение Якуба Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеботарев Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории филос. народов СССР. – М., 1963. – 20л.
840730
  Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология / М.М. Скибицкий. – М, 1986. – 221с.
840731
  Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 14-21
840732
  Громов Е.С. Мировоззрение, мастерство, поиск в творчестве художника / Е.С. Громов. – М., 1965. – 200с.
840733
   Мировоззрение, наука, практика. – Иркутск, 1988. – 166с.
840734
  Кукушкина Е.И. Мировоззрение, познание, практика / Е.И. Кукушкина, Л.Б. Логунова. – Москва, 1989. – 299с.
840735
  Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука / П.Н. Федосеев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 7)
840736
   Мировоззрение, эволюция, идеал. – Иркутск, 1991. – 173с.
840737
  Шкуринов П.С. МировоззрениеП.Я.Чаадаева / П.С. Шкуринов. – М., 1958. – 67с.
840738
   Мировоззренчесие структуры в научном познании. – Минск, 1993. – 415с.
840739
  Исраилова Р.Н. Мировоззренческая значимость биологических дисциплин в практике вузовского преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
840740
  Лобас В.Ф. Мировоззренческая и коммуникативная обусловленность единства знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
840741
  Скнарь А.Ф. Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания дисциплин машиностроительного профиля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
840742
  Михайлюк Н.Я. Мировоззренческая интерпретация научной теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлюк Н.Я. ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 25 с.
840743
   Мировоззренческая культура личности. – К., 1986. – 292с.
840744
   Мировоззренческая направленность курса общей физики : метод. рекоменд. – Киев : Киевский университет, 1982. – 20 с.
840745
   Мировоззренческая направленность курса общей физики. – К., 1983. – 20с.
840746
  Гилязова И.Б. Мировоззренческая направленность образовательного процесса по химии в педагогическом вузе / И.Б. Гилязова, Л.А. Жарких // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 64-67. – ISSN 1726-667Х
840747
  Бердышев Г.Д. Мировоззренческая направленность преподавания генетики / Г.Д. Бердышев, Н.Т. Костюк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
840748
  Кованцов Н.И. Мировоззренческая направленность преподавания математических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
840749
   Мировоззренческая направленность преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе. – Москва, 1984. – 216с.
840750
  Павленко В.В. Мировоззренческая направленность современного естествознания (соц.-филос. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Павленко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
840751
  Павленко Валентина Васильевна Мировоззренческая направленность современного естествознания (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Павленко Валентина Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.154-176
840752
  Берестовицкая С.Э. Мировоззренческая направленность школьного образования в оценке педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х
840753
  Костюк Н.Т. Мировоззренческая несостоятельность буржуазной методологии в современном научном познании / Н.Т. Костюк, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
840754
  Поляков В.Г. Мировоззренческая несостоятельность методологии элементаризма в современных химических исследованиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
840755
  Швырев В.С. Мировоззренческая оценка науки. / В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. – М, 1973. – 64с.
840756
  Гордиенко Н.С. Мировоззренческая оценка процесса христианизации Древней Руси / Н.С. Гордиенко. – М, 1984. – 40с.
840757
   Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных связей. – Челябинск, 1987. – 97с.
840758
  Касьян А.А. Мировоззренческая позиция преподавателя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
840759
   Мировоззренческая система марксизма-ленинизма: вопросы формирования и функционирования. – Свердловск, 1987. – 174с.
840760
  Яценко М.П. Мировоззренческая сущность исторического познания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 126-140. – ISSN 1811-0916
840761
  Амельченко Наталья Анатольевна Мировоззренческая функция марксистско-ленинской диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Амельченко Наталья Анатольевна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
840762
  Романова Н.С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н.С. Романова. – Киев, 1987. – 85 с.
840763
  Гурин Э.А. Мировоззренческие аспекты категорий "движение", "развитие", "круговорот" / Э.А. Гурин, Е.В. Кривец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
840764
  Мороз С.А. Мировоззренческие аспекты преподавания геологических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
840765
  Заиченко Г.А. Мировоззренческие аспекты преподавания химических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
840766
  Бурков В.Л. Мировоззренческие аспекты проблемы адаптации человека / В.Л. Бурков, Лопес Сулема Гарсиа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
840767
   Мировоззренческие аспекты пропаганды современных достижений науки и техники. – М., 1979. – 75с.
840768
  Кучеренко Н.Е. Мировоззренческие вопросы в преподавании биологии / Н.Е. Кучеренко, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
840769
   Мировоззренческие вопросы предвидения и времени : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 168 с.
840770
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – Москва, 1979. – 111с.
840771
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 112с.
840772
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 174с.
840773
   Мировоззренческие и идеологические проблемы истории философии. – Новосибирск, 1983. – 159с.
840774
   Мировоззренческие и методологические аспекты в преподавании общенаучных и специальных дисциплин. – Новосибирск, 1987. – 156с.
840775
   Мировоззренческие и методологические вопросы в курсе геометрии. – Х., 1988. – 20с.
840776
   Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 148 с.
840777
  Маковский Н.А. Мировоззренческие и методологические проблемы интеграции науки / Н.А. Маковский. – Москва, 1985. – 52с.
840778
   Мировоззренческие и методологические проблемы науки : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГУ, 1988. – 148 с.
840779
   Мировоззренческие и методологическиепроблемы научной абстрации. – Москва, 1960. – 380с.
840780
  Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании / С.Б. Крымский, В.И. Кузненцов. – К, 1983. – 222с.
840781
  Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества / Л.Д. Кривега. – Запорожье, 1998. – 202с. – ISBN 966-599-042-Х
840782
   Мировоззренческие ориентации развития современной науки. – Алматы
2. – 1993. – 164с.
840783
   Мировоззренческие ориентиры мыслительной культуры. – К., 1993. – 165с.
840784
  Белогуб В.Д. Мировоззренческие ориентиры развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
840785
  Ландесман П.А. Мировоззренческие основания нравственного образа жизни / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1981. – 64с.
840786
  Шестаков А.А. Мировоззренческие основания познания / А.А. Шестаков. – Саратов, 1988. – 126с.
840787
  Бочко Григорий Николаевич Мировоззренческие основания социально-научного поиска (На примере политической экономии) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Бочко Григорий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1990. – 20л.
840788
  Чертков А.Б. Мировоззренческие основы современного православия / А.Б. Чертков. – Москва, 1987. – 65с.
840789
  Шишкин М.В. Мировоззренческие основы экономической науки: прошлое, настоящее и будущее // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 5-16. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
840790
  Иванов С.Г. Мировоззренческие предпосылки культуры сталинизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
840791
  Машков А. Мировоззренческие принципы синергетического подхода : монография / А. Машков. – Київ : Алерта, 2021. – 197, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-566-665-4
840792
   Мировоззренческие проблемы в истории философии. – Новосибирск, 1985. – 110с.
840793
  Ровинский Реомар Ефимович Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые XXI веком // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
840794
   Мировоззренческие проблемы формирования нового мышления. – Чебоксары, 1989. – 155с.
840795
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
840796
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
840797
  Платонов В.В. Мировоззренческий "нейтрализм" логического позитивизма / В.В. Платонов. – Ташкент, 1981. – 151с.
840798
  Сторижко Людмила Васильевна Мировоззренческий аспект интуитивного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Людмила Васильевна; Киевск. технол. ин-т пищевой пром-ти. – К., 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.172-187
840799
  Сторижко Л.В. Мировоззренческий аспект интуитивного познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Л.В.; КГУ. – К, 1984. – 24л.
840800
  Грушевская Славомира Мировоззренческий аспект морального сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Грушевская Славомира; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.140-165
840801
  Лукьянов А.И. Мировоззренческий аспект экологической проблемы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лукьянов А.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 23 с.
840802
  Рыбаков С.Ю. Мировоззренческий кризис в системе образования в России в эпоху либерализма (вторая половина XIX - начало XX в.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 39-58. – ISSN 2073-8536
840803
  Воробьев А.В. Мировоззренческий параллелизм древнеегипетской и раннехристианской культур на примере представлений о посмертном путешествии человеческой души // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702


  Делается попытка выявить взаимосвязь духовных культур Древнего Египта и раннего христианства на примере обнаружения структурных параллелей в представлениях о посмертном путешествии человеческой души
840804
  Шаталович И.В. Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 65-70. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
840805
   Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев : Высшая школа, 1990. – 171с. – ISBN 5-11-002061-2
840806
  Костев В.М. Мировоззренческий потенциал физической картины мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц / В.М. Костев, В.К. Тартаковский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
840807
  Вишневський М.И. Мировоззренческий синтез и проблема качества образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 69-77. – ISSN 1993-5560
840808
  Шалаев В.П. Мировоззренческий фактор безопасности и перспектив народов в глобальном мире / В.П. Шалаев, С.Л. Шалаева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.370-374. – ISSN 1606-951Х
840809
  Бычков Н.Н. Мировоззренческое значение диалектико-логической теории для развития специальных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
840810
  Капитон В.П. Мировоззренческое значение концепции детерминизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
840811
  Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 107-119. – ISSN 1818-4243


  Человечество предлагается рассматривать как иерархическую самоуправляющуюся (по критериям энергетического характера) систему. Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах не только качественно, но и ...
840812
   Мировоззренческое и методологическо значение диалектики для современной науки : (теоретико-методические аспекты). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 110 с. – ISBN 5-376-00499-6
840813
   Мировоззренческое и методологическое значение диалектики. – Кишинев, 1986. – 91с.
840814
  Ополев В.Т. Мировоззренческое и методологическое значение концепции ноосферы В.И. Вернадского // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
840815
  Дышлевый П.С. Мировоззренческое и методологическое значение работы Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" для развития естествознания / П.С. Дышлевый, Р.А. Смирнова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
840816
  Стешенко Н.И. Мировоззренческое содержание и гносеологические свойства антиномий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
840817
  Андрос Евгений Иванович Мировоззренческое содержание категории истины : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрос Евгений Иванович ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1981. – 12 с.
840818
   Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 368 с.
840819
  Зайцев А.Ф. Мировозрение А.П. Куницина (1783-1840 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев А.Ф.; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
840820
  Редько Н.П. Мировозрение Г.С. Сковороды : Дис... докт. филос.наук: / Редько Н.П.;, 1967. – 505л.
840821
  Иониди П.П. Мировозрение Д.И.Менделеева. / П.П. Иониди. – М, 1959. – 376с.
840822
  Иванов С.Г. Мировозрение и научные взгляды Н.И.Пирогова / С.Г. Иванов, Б.М. Хромов. – Ленинград
Вып. 2 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
840823
  Петрухин А.И. Мировозрение и фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 244с.
840824
  Азаренко Е.К. Мировозрение М.В. Ломоносова / Е.К. Азаренко ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та им. В.И. Ленина, 1959. – 270 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 254-269
840825
  Сегизбаев О.А. Мировозрение Чокана Валиханова. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
840826
   Мировозренческая направленность учебного процесса в педагогическом вузе. – Москва, 1987. – 152 с.
840827
  Вострова Галина Александровна Мировозренческий аспект проблемы смысла жизни : Автореф. ... канд. филолог. наук : 09.00.05 / Вострова Галина Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
840828
   Мировой агро-климатический справочник. – Л-М, 1937. – 419с.
840829
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
840830
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли = World water balance and water resources of the Earth. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 637, [3] с. + Приложения: "Атлас мирового водного баланса", 59 карт. – Библиогр.: с. 609-634
840831
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Наука, 1978. – 637с.
840832
  Афанасьев В.Г. Мировой воздушный транспорт: экономический аспект / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1985. – 272с.
840833
  Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский. – Ленинград, 1970. – 88с.
840834
  Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв и его проблемы. / А.Г. Вишневский. – Москва, 1978. – 64с.
840835
  Кленович С. Мировой денежный рынок после империалистической войны. / С. Кленович. – М, 1927. – 144с.
840836
  Вишневецкая Юлия Мировой заговор незнакомцев / Вишневецкая Юлия, Егер Мальте // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 216-227 : фото
840837
  Савина С.В. Мировой и отечественный опыт стимулирования труда // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-17. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует мировой опыт организации стимулирования труда трех моделей - американской, японской и западноевропейской - и делает вывод, что изучение опыта организации стимулирования труда за рубежом полезно и необходимо специалистам, ...
840838
  Ходоров А.Е. Мировой империализм и Китай / А.Е. Ходоров. – 1-е изд. – Шанхай, 1922. – 448с.
840839
  Клочковский Л.Л. Мировой капиталистический рынок автомобилей после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочковский Л.Л.; Ин-тут внешней торговли. – М., 1954. – 16л.
840840
   Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. – М., 1983. – 268с.
840841
  Цытичко Л.И. Мировой капиталистический рынок стальных труб (1950-1968 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Цытичко Л. И.; МИМО. – М., 1970. – 19л.
840842
  Казаков И.В. Мировой капиталистический рынок химического оборудования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 603 / Казаков И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
840843
   Мировой комсомол за два года. – М-Л, 1924. – 96с.
840844
  Фриче В.М. Мировой Красный Праздник / В.М. Фриче. – К, 1919. – 32с.
840845
  Саратовцев П.Г. Мировой кредитно-денежный и финансовый кризис / П.Г. Саратовцев. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 92с.
840846
   Мировой кризис. – М., 1930. – 298с.
840847
  Черчиль В. Мировой кризис / В. Черчиль. – М.-Л., 1932. – 328с.
840848
  Жуков В.И. Мировой кризис : экономика и социология глобальных процессов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
840849
   Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-23. – ISSN 0131-2227
840850
  Поляков В.В. Мировой кризис и конкурентоспособность российского экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040
840851
  Супян В.Б. Мировой кризис и перспективы американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
840852
  Семенов В.Л. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х
840853
  Сегал Я.Е. Мировой кризис и противоречия капитализма. / Я.Е. Сегал. – М, 1932. – 136с.
840854
  Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
840855
  Иванов Н. Мировой кризис и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0131-2227
840856
  Бухарин Николай Мировой кризис и страны Центрально-Восточной Европы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 45-54. – ISSN 0869-44435
840857
  Королев Д. Мировой кризис и юбилей Фридриха Энгельса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 26 ноября - 2 декабря (№ 41). – С. 14-15


  Памятная дата - 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, приходящаяся на 28 ноября, - на Украине пройдет незамеченной.
840858
  Михеев В. Мировой кризис как новые возможности для китайской экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-61. – ISSN 0207-3676
840859
   Мировой кризис: последствия и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 2-6. – ISSN 0321-5075
840860
   Мировой кризис: угрозы для России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-30. – ISSN 0131-2227
840861
  Хасбулатов Р. Мировой кризис: что делать? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-22
840862
  Цысина Г. Мировой миграционньй процесс и миграционная политика стран Запада // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 100-110. – ISSN 0207-3676
840863
  Гарфиас В. Мировой нефтяной рынок, его естественные запасы и источники / В. Гарфиас. – Л., 1926. – 84с.
840864
  Муромцев А.М. Мировой океан / А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 87с.
840865
  Осокин С.Д. Мировой океан / С.Д. Осокин. – Москва : Просвещение, 1972. – 160с.
840866
  Азерская Н.Я. Мировой океан : рек. указ. литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр.политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1977. – 39 с.
840867
  Наседкина В.А. Мировой океан : Рекомендательный указатель литературы для молодежи / В.А. Наседкина, Т.А. Казютинская. – Москва : Книга, 1978. – 80с.
840868
  Аджаров К.А. Мировой океан : учеб. пособие / К.А. Аджаров ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КГУ, 1983. – 95 с. – Библиогр.: с. 84-89
840869
  Любимов Л.Л. Мировой океан / Л.Л. Любимов. – Москва, 1988. – 195с.
840870
  Сагирян А.А. Мировой океан в международной стратегии США / А.А. Сагирян. – М., 1991. – 135с.
840871
  Кузнецов В.Б. Мировой океан и его использование (экономико-географические очерки) : Пособие для учителей / В.Б. Кузнецов, А.Г. Москвин. – Москва : Просвещение, 1978. – 111с.
840872
  Захаров В.Ф. Мировой океан и ледниковые эпохи плейстоцена / В.Ф. Захаров. – Л., 1978. – 64с.
840873
   Мировой океан и международное право : Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. – Москва : Наука, 1988. – 226с.
840874
   Мировой океан и международное право, Основы современного правопорядка в Мировом океана. – М., 1986. – 296с.
840875
   Мировой океан и международное право, Правовой режим морских прибрежных пространств. – М., 1987. – 224с.
840876
   Мировой океан и международное право. Защита и сохранение морской среды. – Москва : Наука, 1990. – 245с.
840877
   Мировой океан и международное право. Правовой режим морских научных исследований и передача технологии. – Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Янков. – Москва : Наука, 1991. – 248 с. – ISBN 5-02-012957-7
840878
  Матишов Г.Г. Мировой океан и оледенение Земли / Г.Г. Матишов. – Москва, 1987. – 268с.
840879
  Михайлов С.В. Мировой океан и человечество / С.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 400с.
840880
  Филиппов Е.М. Мировой океан раскрывает свои тайны / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с.
840881
  Зайцев В.П. Мировой океан, проблемы его использования / В.П. Зайцев. – М., 1975. – 48с.
840882
  Степанов В.Н. Мировой океан. Динамика и свойства вод / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1974. – 255с.
840883
   Мировой океан. Дополнения. Понятия, Термины : География мирового океана. – Ленинград : Наука, 1987. – 229с.
840884
  Колодкин А.Л. Мировой океан. Междунар.-правовой режим. Основные проблемы / А.Л. Колодкин. – М., 1973. – 232с.
840885
  Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Ю.Г. Барсегов. – Москва : Международные отношения, 1983. – 238 с. – Библиогр. в примеч.: с. 227-236
840886
   Мировой океан: Экономика и политика. – Москва : Мысль, 1986. – 620с.
840887
  Шелюк Л.А. Мировой опыт демократизации образовательной политики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692


  В современном глобализированном мире актуальной проблемой является сочетание отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. Это, прежде всего, касается демократизации образовательной политики государства в обучении и воспитании современной ...
840888
  Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане // Современные проблемы науки и образования / ИД "Академия естествознания"; Гос. обр. учреждение высш. проф. обр. "Кубанский гос. мед. ун. Федерального агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 1817-6321
840889
   Мировой опыт и перспективы применения в Украине сейсмического метода при поисках, разведке и добыче метана угольных месторождений / А.В. Анциферов, С.В. Гошовский, Н.В. Жикаляк, Н.Я. Мармалевский, М.Г. Тиркель, Ю.К. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 3-22 : Рис. – Бібліогр.: 84 назви. – ISSN 0203-3100
840890
  Сухарев Александр Мировой опыт институционализации НПО-среды и поддержки НПО-дипломатии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 387-398. – ISSN 1607-7334
840891
  Корбут Т. Мировой опыт проведения сельскохозяйственной переписи по программе ФАО ООН раунда 2010 г. // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 0235-2443
840892
  Егоров В. Мировой опыт развития кооперации в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0235-2443
840893
  Кулиев Р. Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются современные тенденции развития сельского хозяйства и определяются факторы продовольственной безопасности страны. Modern progress of agriculture trends are examined and the factors of food safety of country are determined in ...
840894
  Кочергин Д. Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 94-101. – Библиогр.: на 22 пункта. – ISSN 0131-2227
840895
  Балацкий Е. Мировой опыт составления и использования рейтингов университетских факультетов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 155-173. – ISSN 0207-3676


  В статье обсуждается набирающий силу тренд по созданию разнообразных рей- тингов. Рассматривается феномен рейтингов как проявление закона Э. Фромма о переходе качества в количество. Предлагается классификация рейтингов уни- верситетских факультетов. ...
840896
  Жамкеева Махаббат Мировой опыт таможенно-тарифного регулировония внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 303-310. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
840897
  Тараканов Георгий Иванович Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 14-15, 19-20. – ISSN 0131-2227
840898
  Тараканов Г. Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
840899
  Хейфец Б.А. Мировой опыт успешных модернизаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040


  Рассматривается ряд успешных модернизаций, осуществленных в мире за последни 50 лет. Делаются выводы для политики модернизации в России, которые она должна извлечь из мирового опыта.
840900
  Уткин А.И. Мировой порядок 21 века / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
840901
  Белл Д. Мировой порядок в ХХI веке // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 77-94. – ISSN 0869-44435


  Круглий стіл
840902
  Ильина З.М. Мировой продовольственный кризис и угрозы в продовольственной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 154-161
840903
  Алтухов А. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 0235-2443
840904
  Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 145-154
840905
  Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
840906
  Виноградов Б. Мировой пролетариат и СССР / Б. Виноградов. – [Москва] : Изд-во Комун. акад. ; [Тип. "Красная Пресня" 3-я Мосполиграф], 1928. – 226 с. – (Деять лет капитаистического окружения СССР : Серия в 7 книгах / Под редакцией Е. Пашуканиса и М. Спектатора. Коммун. акад. Инст-т мирового хоз-ва и мировой политики ; Кн. 5)
840907
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
840908
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
840909
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
840910
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Великой Октябрьской соц. революции - 60 лет")
840911
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
840912
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс : сущность и основные тенденции / Ю.А. Красин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
840913
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
840914
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
840915
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
840916
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Литература" ; № 1, 1979 г.)
840917
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
840918
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
840919
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
840920
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1979. – с.
840921
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1981. – 84с.
840922
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва
Вып. 4. – 1982
840923
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
840924
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
840925
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
840926
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
840927
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
840928
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
840929
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
840930
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
840931
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
840932
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
840933
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – Москва, 1988. – 254с.
840934
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / Беленков С.Д., Остроумов Г.С. – Москва : Международные отношения, 1982. – 94 с. – Библиогр.: с. 92-93. – (Внешнеполит. прогр. XXVI сьезда КПСС в действии)
840935
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
840936
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
840937
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
840938
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
840939
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
840940
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
840941
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
840942
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
840943
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
840944
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
840945
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
840946
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
840947
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
840948
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
840949
  Ма Мин Мировой телекоммуникационный рынок и цифровая трансформация экономики Республики Беларусь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 15-21. – ISSN 2306-546X
840950
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
840951
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
840952
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
840953
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
840954
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
840955
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
840956
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
840957
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
840958
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
840959
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
840960
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
840961
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
840962
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
840963
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
840964
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
840965
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
840966
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
840967
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
840968
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
840969
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
840970
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
840971
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
840972
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
840973
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
840974
   Мировой экономический кризис. – Москва, 1930. – 338с.
840975
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
840976
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
840977
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
840978
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
840979
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
840980
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
840981
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
840982
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
840983
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
840984
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / Бах М.Г. ; Ком. акад., Ин-т мир. хоз. и мир. полит. – Москва : Партиздат, 1932. – 87 с. – (Популярная серия)
840985
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
840986
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
840987
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
840988
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
840989
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
840990
  Аттали Ж. Мировой экономический кризис. Что дальше? = La crise, et apres? / Ж. Аттали ; [пер. с фр.: А. Бархатова, В. Мультатули]. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. фр. – (Бестселлер). – ISBN 978-5-49807-330-9
840991
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
840992
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
840993
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
840994
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
840995
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
840996
  Лодж Оливер Мировой эфир / Сэр Оливер Лодж, ректор Ун-та в Бирмингаме ; пер. с англ. под ред. Д.Д. Хмырова, прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1911. – [4], VI, 216 с. : ил.


  Ред. Хмыров, Дмитрий Дмитриевич
840997
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
840998
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
840999
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
841000
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – Москва, 1971. – 48с.
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,