Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
840001
  Павличко Ярослава "... Оком соняшника з Кирилівки" : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 14-20. – ISSN 0868-4790
840002
  Кошова І. "Ой Марусе, камінная душе!" : ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 119-126. – (Філологічні науки)
840003
   "Ой одверни, боже, хмару" [Електронний ресурс] : Традиційна музика Полісся. – Київ : Культурологічна експедиція МНС України
Ч.3. – 1999. – 1 CD. – На титулі вкладки: Петровець Н.Я., Ломако Я.С., Чекун Д.Н., Чобко В.С. (с. Старі Коні)


  1.Ой одведи, Боже, хмару. 2.Ох да ой сєгодня да неділенька. 3.Скакав горобейко, єк було типленько. 4.Ой село-село, чому невесело? 5.Поминальні голосіння на кладовищі в день "водіння Куста"., та ін. всего 31 пісня.
840004
  Бекірова Г. "Ой татарин братічок, татарин, продав сестрицю задаром..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Які цінності прищеплює юним громадянам Українська держава через шкільні підручники.
840005
  Пахаренко В. "Ой три шляхи широкії..." (про Шевченкове бачення боротьби зі злом) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 44-66. – ISBN 978-966-493-266-7
840006
  Сікора Микола "Ой у гаю, при Дунаю..." Міркування щодо перспектив туристичного розвитку Нижньго Придунав"я // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
840007
  Минко В.П. "Ой у полі жито..." /За Головком/ / В.П. Минко. – 3-є вид. – Одеса, 1929. – 20 с.
840008
  Онищенко О. "Ой чий то кінь стоїть"? = Як влада проводить оптимізацію шкіл // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 18 - 24 травня (№ 17). – С. 13


  Про оптимізацію сільських шкіл сказано так багато, що нічого нового вже не додаси. Приголомшлива статистика, численні повідомлення ЗМІ про боротьбу сільських громад з місцевою владою, гучні заяви політиків, чиновників, громадських діячів - такий шлейф ...
840009
   "Ой, зуби мої, зуби!.." : усмішки, анекдоти, жарти, бувальщини, іронізми, афоризми про зубних лікарів і пацієнтів / упорядник Микола Савчук ; [обкл. Ігоря Бежука]. – Коломия : Місто НВ, 2014. – 55, [1] с. : іл. – У кн. використано низку карикатур з журн. "Перець" (Київ). – ("Наш сміх" ; [вип.] 2). – ISBN 978-966-428-363-9


  У пр. № 1696094 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора-упорядника. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
840010
  Кирилюк О.С. "Ой, кум до куми залицявся..." : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурологічна розвідка / О.С. Кирилюк ; НАН України, Південний наук. центр ; Центр гуманітарної освіти, Одеська філія ; Т-во "Знання" України, Одеська обл. організація. – Одеса : ІНВАЦ, 2011. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 966-96048-7-7-01
840011
  Ільницький М. "Ой, перевізничку, перевези мене..." (два записи бойківської фольклорної балади) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 34-38


  У статті на матеріалі народних пісень у записах І.Франка та записів автора здійснена порівняльна характеристика видозміни сюжетів, що є навчальною призмою проникнення у широкий світ побутування народної творчості, незважаючи на зміни історичних ...
840012
  Ігнатович О. "Ой, різні, синку, долі у зірок..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 119-123. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Миколи Матоли заговорили відкритіше вже по смерті, коли стало зрозуміло, яка доля була вготована для його зірки, скільки створив і чого не встиг. До того часу, останні 20 років, відчувалася настороженість до поезії митця, відповідно до ...
840013
  Голобородько Я. "Океан дійсності" Івана Григурка : про літературну зірку 70-х років XX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2-11. – Бібліогр.в кінці ст.
840014
  Серебряков И.Д. "Океан сказаний" Сомадевы как памятник индийской средневековой культуры. / И.Д. Серебряков. – М, 1989. – 239с.
840015
   "Океан". Маневры Военно-морского флота СССР, проведенные в апреле - мае 1970 года. – М., 1970. – 208с.
840016
  Грозовский Михаил "Окно было настежь" : Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 11 (646). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
840017
   "Око всей великой России". – М, 1989. – 238с.
840018
  Самозванцев А.М. "Око государево" (соглядатаи) в Древней Индии (по данным "Артхашастры Каутильи") // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-32. – ISSN 0869-1908
840019
  Соколова Е.К. "Око рабочих" / Е.К. Соколова. – М., 1988. – 127с.
840020
  Бауліна К. "Око царя" в Ахеменідській Персії та афінські episkopoi: подібність чи паралельність? // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 201-202. – ISBN 978-966-171-783-0
840021
  Вощинская Н. "Около двадцати олигархов поделили Россию..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 64-68. – ISSN 0235-7089


  Французы о коррупции в империи "Семирамиды Севера".
840022
  Гразкин Д.И. "Окопная правда" / Д.И. Гразкин. – М, 1958. – 197с.
840023
  Матвеев В.Ф. Озорная перемена : юморески, басни, пародии : [для детей] / Владимир Матвеев ; [худож. Б. Тржемецкий]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1985. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание
840024
  Юшков Г.А. Озорни : комедия / Г.А. Юшков. – Сыктывкар. : Коми книжное издательство, 1963. – 76 с.
840025
  Гулям Г. Озорник : повесть / Г. Гулям; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Еш гвардия, 1970. – 182 с.
840026
  Гулям Гафур Озорник : повесть / Гулям Гафур; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 143 с.
840027
   Озорник. – М., 1984. – 463с.
840028
  Полетаев С. Озорники / С. Полетаев. – М, 1979. – 239с.
840029
  Платонов Е.В. Озорница / Е.В. Платонов. – Саратов, 1963. – 49с.
840030
  Вежинов П. Озорной мальчик / П. Вежинов. – София, 1983. – 97с.
840031
  Пасько С.Д. Озорной олень. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1962. – 195с.
840032
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Харьков, 1988. – 124с.
840033
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Х, 1988. – 122с.
840034
  Ванетик С.Е. Озорные линзы / С.Е. Ванетик. – Ставрополь, 1980. – 80с.
840035
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Москва, 1956. – 127с.
840036
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Иваново, 1957. – 192с.
840037
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак ; [сост. В. Бабенко ; худож. С.К. Голощапов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 288 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
840038
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де; Пер. с французского. – Москва : Художественная литература, 1991. – 171с.
840039
  Бальзак Оноре де Озорные сказки / Бальзак Оноре де. – Киев, 1994. – 223с.
840040
  Ряхни Э.Э. Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандиверской возвышенности (ЭССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ряхни Э. Э.; АН ЭССР, Совет. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 32л.
840041
  Бискэ Г.С. Озы Карелии / Г.С. Бискэ. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1955. – 31с.
840042
  Горбунова Т. Озюменко Петро Сергійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 50 : Петро Озюменко. – С. 3-22
840043
   Озябший меридиан. – Магадан, 1966. – 96с.
840044
   Озябший меридиан. – Магадан
2. – 1977. – 70с.
840045
  Сэпунару З. Оитературно-критические статьи. / З. Сэпунару. – Кишинев, 1962. – 223с.
840046
  Довгань-Левицький Ой : проза:пікантне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 90-93. – ISSN 0130-321Х
840047
   Ой були ми на весіллі : весільні пісні Західного Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. Кузьми Смаля. – Львів : Кобзар, 2012. – 179, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-559-183-5
840048
   Ой вербо, вербо. – Київ, 1981. – 120с.
840049
   Ой вербо, вербо. – К., 1984. – 118с.
840050
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1970. – 191с.
840051
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1977. – 152с.
840052
  Саєнко О.І. Ой видно село / О.І. Саєнко. – Київ, 1957. – 56 с.
840053
  Герасименко Ю.Г. Ой видно село : документальна повість / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1981. – 176 с.
840054
  Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую / Ніна Матвієнко; Відповід. ред. І. Пошивайло; Передм. Р. Дидули. – Київ : УЦНК Музей Івана Гончара, 2003. – 576с. – ISBN 966-96228-0-8
840055
  Угляренко П.В. Ой грайте, гуслярики : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1960. – 176 с.
840056
  Кулаковський В.М. Ой гук, мати, гук : повість / В.М. Кулаковський, П.П. Сиченко. – Київ : Веселка, 1972. – 288 с.
840057
  Листопадов А.М. Ой да, сторона ты моя : донские казачьи песни : военно-бытовые, любовные, семейные, свадебные, гулебно-плясовые / А.М. Листопадов ; [послеслов. Г.А. Червяченко, худож. В.М. Бакланов]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1979. – 222 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
840058
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре мій, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1976. – 253 с.
840059
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре, Дніпре / С.А. Чорнобривець. – К., 1969. – 270с.
840060
  Носань С.Л. Ой Дніпро, Дніпро!.. / С.Л. Носань. – К, 1991. – 47с.
840061
  Немирович І.О. Ой жаль, жаль!.. Гумористичне і навіть сатиричне / І.О. Немирович. – Київ, 1963. – 99 с.
840062
   Ой зібралась звірина : Українські народні пісні-казки для дітей. – Київ, 1991. – 192 с.
840063
  Стасюк М.М. Ой летіли лелеченьки / М.М. Стасюк. – К, 1970. – 111с.
840064
  Смоленчук М. Ой літав орел / М. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1969. – 284 с.
840065
  Васильченко Є.Д. Ой лопнув обруч / Є.Д. Васильченко. – Київ, 1976. – 55с.
840066
  Карманський П.С. Ой люлі, смутку : ліpичні поезиї / Петро Карманський ; [Попереднє слово Михайло Яцьків]. – Львів : Hакладом H. Величковського і С-ки, 1906. – 80, [1] с. : портр.
840067
  Кравченко Є.С. Ой на селі племінники... : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 176 с.
840068
   Ой не течи, Ганго, вночі.... – К., 1985. – 421с.
840069
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Львів, 1927. – 56с.
840070
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 148 с.
840071
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці : [драма на 5 дій] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 108 с. : іл.
840072
  Сенченко І.Ю. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці : п"єса на 5 дій / За М. Стаpицьким пеpеpобив І. Сенченко. – [ Київ ] : ДВУ, 1923. – 84 с. – (Hаpодня театpальна бібліотека)
840073
   Ой під вишнею. – К., 1973. – 120с.
840074
   Ой під вишнею.... – К., 1971. – 248с.
840075
  Лисенко М.В. Ой по горі ромен цвіте / М.В. Лисенко. – К., 1957. – 8с.
840076
   Ой радуйся, земле!: Колядки та щедрівки. – К., 1990. – 16с.
840077
  Бондарина З.І. Ой рано на Йвана... / З.І. Бондарина. – К, 1982. – 176с.
840078
  Пойда М П. Ой співаймо співаночки. / М П. Пойда, . – Ужгород, 1973. – 46с.
840079
  Олійник С. Ой ти, Галю... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 106 с.
840080
  Данилевська Н. Ой ти, Калито, ой, медовая / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – 70, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 70. – ISBN 966-628-094-9
840081
   Ой ти, просо-волото : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. Н. Данилевська]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 232 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-270-3
840082
  Чорний М.Ф. Ой у полі жито / Михайло Чорний. – Київ : Молодь, 1969. – 294 с.
840083
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – Харків, 1941. – 99с.
840084
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – К., 1951. – 76с.
840085
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... / Л. Дмитерко. – К., 1985. – 32с.
840086
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... Розповідь очевидця / Л. Дмитерко. – Київ, 1960. – 33с.
840087
   Ой упало сонце : из украинской поэзии 20-30 х годов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 508 с. – ISBN 5-280-01137-1
840088
  Лисенко М.В. Ой чого ти почорніло / М.В. Лисенко. – К., 1958. – 8с.
840089
  Чернобривец С.А. Ой, Днепр мой, Днепр : роман / Степан Чернобривец ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 287 с.
840090
  Чорнобривець С.А. Ой, Дніпре, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чернобривец. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 271 с.
840091
  Носань С. Ой, Дніпро, Дніпро : повість-реквієм // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-109. – ISSN 0130-321Х
840092
  Забашта Л.В. Ой, катране, катраночку : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1968. – 600 с.
840093
  Бондарина З. Ой, рано на Івана... / З. Бондарина. – К, 1960. – 88с.
840094
  Лисенко М. Ой, у лузі та ще й при березі / М. Лисенко. – К., 1936. – 4с.
840095
  Галата Я. Ой, чий флот стоїть?.. // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.14-15


  Проблема розділу Чорноморського флоту
840096
  Алимджан Х. Ойгуль и Бахтиер : поэма / Х. Алимджан; пер. с узб. С.Липкин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 32 с.
840097
  Григорьева Лариса Николаевна Ойконимия Белорусского Подвинья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Григорьева Лариса Николаевна ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1978. – 23 с.
840098
  Бириллов Э.К. Ойконимия Гомельской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бириллов Э.К.; АН БССР. – Минск, 1974. – 24л.
840099
  Кварчия В.Е. Ойконимы Абхазии в письменных источниках. / В.Е. Кварчия. – Сухуми, 1985. – 78с.
840100
  Котович В. Ойконіми Дрогобиччини з погляду ономастики та народної етимології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 74-84. – ISBN 978-966-2946-40-1
840101
  Волянюк І.О. Ойконіми Північної Тернопільщини 15 ст. // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 215-224. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
840102
  Вербич С.О. Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-02-4236-4
840103
  Габорак М.М. Ойконіми Прикарпаття, мотивовані відкомпозитними особовими іменами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 58-71. – ISBN 978-966-02-4236-4
840104
  Литвинчук Наталія Ойконіми Сумщини як джерело історико-етнографічного вивчення краю // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
840105
  Армашевська Т.В. Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
840106
  Бурковецька І. Ойконіми Уманщини як пам"ятки мови доби Козаччини / І. Бурковецька, І. Кривошея // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 189-191. – ISBN 966-95758-1-8
840107
  Торчинська Н.М. Ойконімійні еквіваленти як засіб номінації поселень (на матеріалі ойконімікону Хмельницької області) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 293-299. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
840108
  Шульгач В.П. Ойконімія Волині : Етимологічний словник-довідник / В.П. Шульгач; НАНУ. Ін-т української мови. – Київ : Кий, 2001. – 189с. – ISBN 966-02-2123-1
840109
  Котович В.В. Ойконімія Дрогобиччини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 67-75. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
840110
  Котович В.В. Ойконімія Жидачівщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 142-149. – ISBN 978-966-02-4236-4
840111
  Карпенко О. Ойконімія Житомирщини як джерело вивчення слов"янської антропонімії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 176-185
840112
  Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. словник / В.О. Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2015. – 387, [3] с. – Бібліогр.: с. 353-388 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1487-9
840113
  Гуцул Л. Ойконімія Полісся в акцентуаційному висвітленні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 375-381. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
840114
  Купчинська З. Ойконімія України XVIII–XX ст. з родовим належності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-272. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
840115
  Єфименко Ірина Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-21. – Бібліогр.: Літ.: С.10-11; 44 назв. – ISSN 1682-3540
840116
  Вербич С.О. Ойконімія Хмельниччини (структурно-семантичний аналіз) твірних основ. II. // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 14-21. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
840117
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Дис. ...канд. філол наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Ірина Семенівна Гонца; Уманський держ. ун-т ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – 242л. – Додаток: Т. 2. - 242 л. – Бібліогр.: л.217-242
840118
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
840119
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-035-9
Вып. 2. – 2004
840120
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-075-8
Вып. 3. – 2005
840121
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-362-5
Вып. 4 : Осень-зима. – 2006
840122
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков. – ISBN 978-966-400-084-7
Вып. 5. – 2007
840123
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-159-2
Вып. 6. – 2009
840124
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-201-8
Вып. 7. – 2010
840125
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков. – ISBN 978-966-400-275-9
Вып. 8. – 2011. – 256 с.
840126
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регионал. филиал Нац. ин-та стратегич. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков
Вып. 9. – 2012. – 256 с.
840127
  Летина Н.Н. Ойкумена русской провинциальной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2073-9702
840128
  Панков А.С. Оймяконский меридиан. / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1979. – 176с.
840129
   Ойротия : труды Сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1937. – 479 с.
840130
  Баскаков Н.А. Ойротско-русский словарь / Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. – М., 1947. – 312с.
840131
  Волков И.Б. Ока-хрусталинка / И.Б. Волков. – Тула, 1976. – 63с.
840132
  Флоров Г.Ф. Ока - Сибирячка / Г.Ф. Флоров. – М, 1959. – 84с.
840133
  Городовиков Ока Городовиков / Городовиков. – Элиста, 1974. – 304с.
840134
   Ока Городовиков. – Элиста, 1976. – 340с.
840135
  Серебрянская Е.А. Окаазиональная субстантивация с помощью Lo в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Серебрянская Е.А.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
840136
  Ганиев М.С. Оказалась ли Чили лучше других подголтовлена к кризису? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 044-748Х
840137
  Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рожинский, Г.Б. Катковский. – М, 1980. – 48с.
840138
  Седлецкий Ю.Н. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам: некоторые проблемы и перспективы совершенствования в законодательстве Республики Молдовы / Ю.Н. Седлецкий, Т.Т. Кердивара // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1812-3910
840139
  Гритченко Н.В. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от оружия массового поражения / Н.В. Гритченко. – Москва, 1964. – 64с.
840140
  Гутиков В.С. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ядерного оружия. Знать и уметь каждому! / В.С. Гутиков, Ю.А. Сипайлов. – М., 1964. – 48с.
840141
  Мельничук Ю.С. Оказії з попами / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 56 с.
840142
  Кононенко Т.П. Оказіоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 364-365. – ISBN 966-316-069-1
840143
  Ширяєва О. Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 103-109. – ISSN 2078-340X
840144
  Заболотна Т. Оказіоналізми в англомовній рекламі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 191-194
840145
  Дядечко Л.А. Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах: когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 76-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-83; 9 назв
840146
  Дєнєжна Е.В. Оказіоналізми в творах Дж. Р.Р. Толкіна як перекладацька проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 161-168. – ISBN 978-966-171-092-3
840147
  Мацько О. Оказіоналізми в українському перекладі "Гаррі Поттера" Дж.К. Ролінг // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.115-118.
840148
  Ємельянова В.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / В.М. Ємельянова, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 123-126. – ISBN 978-966-285-302-5
840149
  Нечай О.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / О.М. Нечай, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 255-259. – ISBN 978-966-285-302-5
840150
  Мельничук С.В. Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 347-353. – ISBN 966-581-388-9
840151
  Косович О. Оказіоналізми: форма мовної творчості дітей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 68-72. – Бібліогр.: Літ.:с. 72; 12 назв
840152
  Бабій І. Оказіональна ад"єктивна номінація в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського / Ірина Бабій // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 10-15. – ISSN 0320-3077
840153
  Сем"янова І.В. Оказіональна лексика у сучасних теоретичних дослідженнях німецької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 214-218
840154
  Лощинова І.С. Оказіональна номінація осіб у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 150-163
840155
  Ладницька О. Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 38-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
840156
  Голікова Н.С. Оказіональна фразеологія в сучасній прозі П. Загребельного // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 18-20
840157
  Дорофєєва Олена Миколаївна Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Дорофєєва О.М.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
840158
  Гончарова Т.Є. Оказіональне слово і контекст / Т.Є. Гончарова, А.В. Білан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 199-206


  У статті досліджується семантична структура суфіксальних та префіксальних авторських неологимів, простежується формування лексичного значення цих новоутворень, аналаується залежність семантики авторських неологЬмів від виду лінгвістичного контексту. В ...
840159
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, інтернет-видань і художніх творів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В.; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 194л. + Додатки л. 1 - 173. – Додатки окремим томом. – Бібліогр.: л. 165 - 194
840160
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
840161
  Никитченко К.П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 157-162
840162
  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг "Гарі Поттер та філософський камінь") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 151-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
840163
  Лощинова І.С. Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 151-158. – ISSN 2313-4437
840164
  Лощинова І.С. Оказіональні іменники в поезії Лесі Степовички, Віктора Коржа, Сергія Бурлакова // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 89-97
840165
  Ткаченко Т. Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 296-303. – ISSN 2304-9383
840166
  Богдан С. Оказіональні найменування номінативного поля ДИТИНА в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 6-36. – ISSN 2413-0923
840167
  Колоїз Жанна Оказіональні складні номеми як різновид компресивної номінації // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 67-72.
840168
  Федурко М. Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 273-284. – ISSN 2411-4758
840169
  Шаряк О.М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 164-169. – ISSN 1729-360Х
840170
  Наумюк Г.О. Оказіональні субстантивовані дієприкметники у трагедії Софокла "Антігона" (функціонально-семантичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 107-111


  Статтю присвячено дослідженню семантичних та функціональних особливостей оказіональних субстантивованих дієприкметників у трагедії Софокла "Антігона". Статья посвящена исследованию семантических и функциональных особенностей окказиональных ...
840171
  Пономаренко В.Д. Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект) / В.Д. Пономаренко, К.В. Дюкар // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 103-116
840172
  Трищенко І. Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англійські оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу на матеріалі ро-манів Х. Філдінг "Щоденник Брiджет Джонс" та "Брiджет Джонс: На межі розумного". Розглянуто оказіональні утво-рення різних типів та особливості ...
840173
  Шинкарук С. Оказіональное слово в епігамній творчрсті Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 264-266. – ISBN 966-8188-08-X
840174
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – Челябинск, 1985. – 318с.
840175
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – М, 1986. – 64с.
840176
  Тихомиров В.И. Окалинообразование на железе и железных сплавах при высоких температурах : Автореф... докт. хим.наук: / Тихомиров В. И.; ЛГУ. – Л., 1959. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
840177
  Сибирская В.В. Окалинообразование на сплавах железа с хромом при высоких температурах в атмосфере водяного пара. : Автореф... канд. хим.наук: / Сибирская В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 12л.
840178
  Бордон В.Е. Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья / В.Е. Бордон, Л.И. Матрунчик. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 109с.
840179
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 128 с. – (Библиотека журнала "Литературное обозрение")
840180
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Репринт. изд. – Москва : Советский писатель, 1990. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. ориг. - Переизд. ориг.: Собрание сочинений И.А. Бунина ; т.10 : Окаянные дни. Берлин : Петрополис, 1935. – (Библиотечка журнала "Слово"). – ISBN 5-265-02209-0
840181
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 335 с. – ISBN 5-235-01771-4
840182
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1991. – 255 с. – ISBN 5-270-01438-6
840183
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Алексеевич Бунин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1992. – 318 с. – (Отчий край). – ISBN 5-7639-0449-4
840184
  Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 414 с.
840185
  Юлитало Х. Окаянный финн : Роман / Х. Юлитало. – Москва : Прогресс, 1975. – 176с.
840186
  Захарченко В.Д. Океан-океанище. Путешествие на торговом пароходе "Ногин" из г.Одессы через десять морей и два океана на о.Сахалин. / В.Д. Захарченко. – М., 1958. – 208с.
840187
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1959. – 351с.
840188
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1961. – 383с.
840189
  Кальянов В.П. Океан - море синее / В.П. Кальянов. – Москва : Знание, 1967. – 160с.
840190
  Штейн О.П. Океан / О.П. Штейн. – К., 1962. – 114с.
840191
  Оммани Ф.Д. Океан / Ф.Д. Оммани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 198с.
840192
  Кузнецов С Океан / С Кузнецов. – Л., 1969. – 40с.
840193
   Океан. – Москва : Мир, 1971. – 191с.
840194
   Океан. – М., 1972. – 431с.
840195
   Океан. – М., 1974. – 399с.
840196
   Океан. – М., 1976. – 304с.
840197
  Куиличи Ф. Океан / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1976. – 254с.
840198
  Виноградов О.К. Океан / О.К. Виноградов. – Київ, 1976. – 192с.
840199
   Океан. – М., 1978. – 336с.
840200
   Океан. – М., 1979. – 335с.
840201
  Барка Василь Океан : Лірика / Барка Василь. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Слово, 1979. – 348+284с.
840202
  Сердюк Ю. Океан / Ю. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 87 с.
840203
   Океан. – М., 1980. – 302с.
840204
  Сердюк Ю.А. Океан / Ю.А. Сердюк. – М., 1980. – 110с.
840205
   Океан. – М., 1981. – 336с.
840206
  Вьюнник Л.И. Океан / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1984. – 191с.
840207
  Низовой П. Океан / П. Низовой. – Калининград, 1985. – 379с.
840208
  Алтаев Вадим Океан "под ногами" или энергия вулкана в первозданной воде // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 38-39 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
840209
  Шулейкин В.В. Океан 1 / В.В. Шулейкин. – М, 1931. – 64с.
840210
  Правдин Л.Н. Океан бурь: роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1979. – 415с.
840211
  Толмазин Д.М. Океан в движении / Д.М. Толмазин. – Л., 1976. – 176с.
840212
  Келер В.Р. Океан в нас самих / В.Р. Келер. – Москва, 1970. – 160с.
840213
  Гарин С.С. Океан добра / С.С. Гарин. – М, 1968. – 240с.
840214
  Назина Надежда Океан добра : медаль "России честь приумножая" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 16-17 : фото
840215
  Рух А. Океан ждет : Электронные книги/бумажные книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 136-143. – ISSN 0130-7673
840216
   Океан жемчужин. – Ташкент, 1989. – 351с.
840217
  Кан С.И. Океан и атмосфера / С.И. Кан. – Москва : Наука, 1982. – 145с. – ("Человек и окружающая среда")
840218
  Степанов В.Н. Океан и будущее Земли / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1967. – 78 с.
840219
  Лазарев М.И. Океан и будущее. / М.И. Лазарев. – М., 1976. – 86с.
840220
  Квятковский И.А. Океан и корабль / И.А. Квятковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
840221
  Максимов И.В. Океан и космос / Максимов И.В., Саруханян Э.И., Смирнов Н.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 210-215
840222
  Михайлов С.В. Океан и цивилизация / С.В. Михайлов. – М., 1971. – 43с.
840223
   Океан и человек : Научно-популярный сборник. – Владивосток : Дальневосточное книж. изд-во, 1991. – 294с. – ISBN 5-7440-0238-3
840224
  Бреховских Л.М. Океан и человек. Настоящее и будущее / Л.М. Бреховских. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
840225
  Емельянов Е.М. Океан известный и загадочный / Е.М. Емельянов. – Калининград, 1987. – 239с.
840226
  Лебедев В.Л. Океан как динамическая система / В.Л. Лебедев, Т.А. Айзатуллин, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 205с.
840227
  Улицкий Ю.А. Океан надежд / Ю.А. Улицкий. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1983. – 191с.
840228
   Океан наступает? Парниковый эффект и поднятие уровня моря : Сборник статей. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1989. – 368с.
840229
  Медущенко А.А. Океан начинается с верфи. / А.А. Медущенко. – М, 1974. – 310с.
840230
  Устьянцев В.А. Океан не спит. / В.А. Устьянцев. – М., 1966. – 360с.
840231
   Океан покоряется людям. – Владивосток, 1961. – 227с.
840232
  Бахмани Клаус Океан с кислинкой / Бахмани Клаус, Коббинг Ник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
840233
   Океан сам по себе и для нас. – Москва : Прогресс, 1982. – 472с.
840234
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1982. – 526с.
840235
  Сомадева Океан сказаний : Избранные повести и рассказы / Сомадева. – Москва : Наука, 1982. – 526с.
840236
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1989. – 335с.
840237
  Кудрявцев П.П. Океан состоит из капель. / П.П. Кудрявцев. – М, 1964. – 191с.
840238
   Океан тайн Айседоры Дункан // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 20-30.
840239
  Шишкан Б К. Океан тревоги : стихи / Б К. Шишкан, . – Москва, 1963. – 79 с.
840240
  Кремінь Д. Океан у сльозині роси // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-3
840241
  Залогин Б.С. Океан человеку / Б.С. Залогин. – Москва : Мысль, 1983. – 206 с.
840242
  Айзатуллин Т.А. Океан, Активные поверхности и жизнь / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 192с.
840243
   Океан, техника, право. – М., 1972. – 230с.
840244
  Меррей Дж. Океан. / Дж. Меррей. – Одесса, 1923. – 151с.
840245
  Айзатуллин Т.А. Океан. Фронты, дисперсии, жизни / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 192с.
840246
  Остроумов Г.Н. Океан: надежды и заботы / Г.Н. Остроумов. – М.
2. – 1983. – 112с.
840247
  Слевич С.Б. Океан: ресурсы и хозяйство / С.Б. Слевич. – Л., 1988. – 189с.
840248
   Океан: Экономические проблемы освоения. – М., 1975. – 198с.
840249
  Штейн А.П. Океан; Флаг адмирала; Пролог; Между ливнями; Персональное дело; Вдовец; Аплодисменты; Ночью без звезд; Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – М., 1976. – 592с.
840250
  Мозговой А.Ф. Океанам - зоны мира / А.Ф. Мозговой. – М., 1984. – 64с.
840251
  Бабинець А.Є. Океанами навколо планети / А.Є. Бабинець, Г.О. Білявський, Б.Ф. Єневич. – Київ : Наукова думка, 1972. – 190с. – (У вільний час)
840252
  Несис К.Н. Океанические головоногие моллюски / К.Н. Несис. – М., 1985. – 286с.
840253
  Марчук Г.И. и Каган Б.А. Океанические приливы. Математические модели и численные эксперименты / Г.И. и Каган Б.А. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 296с.
840254
  Кочина Вера Океанические течения: погода на конвейере : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 102-107 : Фото
840255
  Таубер Г.М. Океанические центры действия атмосферы в южном полушарии / Г.М. Таубер. – М., 1964. – 40с.
840256
   Океанический магматизм. Эволюция, геологическая корреляция. – М., 1986. – 268с.
840257
  Лымарев В.И. Океаническое природопользование : геогр. аспект. / В.И. Лымарев. – Калининград, 1991. – 85с.
840258
  Александров Б Океания / Б Александров; Под общ.ред.А.А.Губера. – Москва : Воениздат, 1947. – 35с.
840259
  Александров Б.А. Океания / Б.А. Александров; Под. ред. А.А. Губера. – Москва, 1951. – 44с. – (У карты мира)
840260
  Мелнишки Л. Океания / Л. Мелнишки; Библиотека при българското географско дружество. – София : Наука и изкуство, 1962. – 255с. : Ил. – Библиогр.: с. 252-253
840261
   Океания. – М., 1971. – 300 с.
840262
  Говоров К.А. Океания : Физико-географическая характеристика / К.А. Говоров. – Москва : Мысль, 1971. – 198 с.
840263
  Софронов А.В. Океания / А.В. Софронов. – М., 1980. – 222с.
840264
   Океания : Справочник. – Москва : Наука, 1982. – 381с.
840265
  Рубцов Б.Б. Океания / Б.Б. Рубцов. – М., 1991. – 175 с.
840266
  Невский В.В. Океания ( : физико-географическая характеристика). / В.В. Невский, О.А. Нильсон. – Ленинград, 1965. – 88с.
840267
  Плахова М.Л. Океания далекая и близкая : Путевой дневник художников / М.Л. Плахова, Б.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1981. – 256с.
840268
  Тимошенко В.Н. Океания на современном этапе: забытые проблемы "ненужного" региона // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 83-94. – ISSN 0869-1908
840269
   Океанічний збірник. – Одеса. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.7)
Кн.1. – 1946. – 31с. – На правах рукопису
840270
   Океанічний збірник. – Женева. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.12)
Кн.2. – 1946. – 42с. – На правах рукопису
840271
  Бєлозоров С.Т. Океанія : лекція для студ.-заочників географ.ф-тів / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32с.
840272
  Гончар Б.М. Океанія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 511
840273
  Назаров В.С. Океаногарфия / В.С. Назаров, А.М. Муромцев. – М., 1954. – 168с.
840274
   Океанографическая энциклопедия. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 631с.
840275
   Океанографические аспекты самоочищения моря от загрязнения. – Севастополь, 1970. – 268с.
840276
   Океанографические исследования в Тнисском проливе. – К., 1971. – 172 с.
840277
   Океанографические исследования в центрально-американских морях. – Севастополь, 1984. – 167 с.
840278
   Океанографические исследования Карибского моря и прилегающих районов. – Севастополь, 1980. – 123 с.
840279
  Маклаков А.Ф. Океанографические приборы / А.Ф. Маклаков, В.А. Снежинский, Б.С. Чернов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 384с.
840280
  Блинов Н.И. Океанографические работы в полярных районах Мирового океана / Н.И. Блинов, В.В. Дремлюг, В.А. Романцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 239с.
840281
  Шокальский Ю.М. Океанографические работы на морях СССР. / Ю.М. Шокальский. – М., 1934. – 5с.
840282
  Макаров С.О. Океанографические работы об обмене вод Черного и Средиземного морей / С.О. Макаров. – Москва : Географгиз, 1950. – 278с.
840283
   Океанографические таблицы. – 4-е., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 477с.
840284
  Мамаев О.И. Океанографический анализ в системе a-S-T-p / О.И. Мамаев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 228с.
840285
  Лаппо С.Д. Океанографический справочник Арктических морей СССР : (Общая лоция) / С.Д. Лаппо. – Ленинград-Москва, 1940. – 182с.
840286
  Шокальский Ю.М. Океанография / Ю.М. Шокальский. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 537с.
840287
   Океанография. – М., 1965. – 484с.
840288
  Ниу Жак Океанография / Ниу Жак, Чен, Чен-Тун // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 160-184. – ISBN 5-89317-203-5
840289
  Симоненко С.В. Океанография : [практ. пособие для курсантов и слушателей учеб. мор. заведений по специальностям океанография, гидрометеорология, гидрография, мор. судовождение] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2016. – 270, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-617-7073-05-4
840290
  Жуковский Г.Р. Океанография для судоводителей / Г.Р. Жуковский. – Л.-М., 1953. – 390с.
840291
  Шокальский Ю.М. Океанография Черного моря. / Ю.М. Шокальский. – М., 1934. – 13с.
840292
  Хабаков В.А. Океанография. / В.А. Хабаков. – М, 1931. – 144с.
840293
  Истошин Ю.В. Океанография. : Уч. для гидрометеорол. техникумов. / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 304с.
840294
  Истошин Ю.В. Океанография. Уч. пособие / Ю.В. Истошин. – Л., 1953. – 456с.
840295
   Океанографічний літопис аноксичних океанічних подій Карпато-Східноєвропейського сегменту Тетісу / Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець, П.В. Мороз // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 95-105 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
840296
   Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антарктики (1997-2004) / Ю.В. Артамонов, М.П. Булгаков, В.М. Ващенко, П.Д. Ломакін; [Ю.В. Артамонов та ін.] ; МОНУ ; Український антарктичний центр. – Київ : Наукова думка, 2006. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-163. – ISBN 966-00-0266-1
840297
  Шокальскій Ю.М. Океанографія / Ю.М. Шокальскій. – Петроградъ, 1917. – 615с.
840298
  Ву Чунг Танг Океанологическая, гидробиологичесская и ихтиологическая характеристика Бурнасского района Дунайско-Днестровского междуречья северно-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Ву Чунг Танг; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 26л.
840299
  Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи Океанологические аспекты биологии размножения рыб Черного моря преимущественно в его северо-западной части : Автореф... канд. биол.наук: / Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 32л.
840300
  Степанюк И.А. Океанологические измерительные преобразования / И.А. Степанюк. – Л., 1986. – 269с.
840301
   Океанологические исследования. – М.
2. – 1960. – 128с.
840302
   Океанологические исследования. – М.
3. – 1961. – 179с.
840303
   Океанологические исследования. – М.
4. – 1961. – 112с.
840304
   Океанологические исследования. – М.
5. – 1962. – 156с.
840305
   Океанологические исследования. – Москва : Из-во Академии Наук СССР
7. – 1962. – 115с.
840306
   Океанологические исследования. – М.
8. – 1963. – 164с.
840307
   Океанологические исследования. – М.
13. – 1965. – 260с.
840308
   Океанологические исследования. – М.
15. – 1966. – 140с.
840309
   Океанологические исследования. – М.
18. – 1968. – 316с.
840310
   Океанологические исследования. – М.
19. – 1968. – 239с.
840311
   Океанологические исследования. – М.
20. – 1970. – 148с.
840312
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
840313
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
840314
  Гершанович Д.Е. Океанологические основы биологической продуктивности Мирового океана / Д.Е. Гершанович, А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 320 с.
840315
  Широков Л.В. Океанологические факторы формирования продуктивности Северного моря : Автореф... канд. геогр.наук: / Широков Л.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. – Л., 1967. – 15л.
840316
  Истошин Ю.В. Океанология : Уч. для гидрометеорол. техникумов / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 469с.
840317
  Смирнов Г.Н. Океанология : (в инженерном изложении) / Г.Н. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 342с.
840318
  Шамраев Ю.И. Океанология / Ю.И. Шамраев, Л.А. Шишкина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 382с.
840319
  Бакуто Р.И. Океанология : Сборник текстов на английском языке / Сост. Бакуто Р.И. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
840320
  Смирнов Г.Н. Океанология / Г.Н. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 406с.
840321
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840322
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840323
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840324
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840325
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840326
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
840327
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 414с.
840328
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 413с.
840329
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840330
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840331
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840332
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840333
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840334
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
840335
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840336
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840337
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840338
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840339
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840340
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
840341
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
840342
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
840343
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
840344
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
840345
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
840346
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1995
840347
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
840348
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
840349
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
840350
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
840351
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
840352
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 2. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
840353
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 3. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
840354
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 4. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
840355
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0080-1574
Т. 36, № 5. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
840356
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 6. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
840357
   Океанология. – Москва
Т. 36, № 1. – 1996
840358
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1997
840359
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
840360
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
840361
  Сагалевич А.М. Океанология и подводные обитаемые аппараты: методы исследования / А.М. Сагалевич. – М., 1987. – 255с.
840362
  Отавин Кирилл Океанология. Смерть под парусом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 90-94 : фото
840363
   Океанология. Термины и определения. – М., 1973. – 63с.
840364
  Щипцов Олександр Анатолійович Океанологічні основи забезпечення функціонування морегосподарського комплексу України : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.08 / Щипцов О.А.; Нац. акад. Наук України. Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 29 назв
840365
  Степанов В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. – Москва : Мысль, 1983. – 270с.
840366
  Лясота Ю.Л. Океанская / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1978. – 136с.
840367
  Фокс Дуглас Океанская динамо-машина : тонкий вопрос // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 60-61 : карты, рис.
840368
  Дубровин Б.С. Океанская земля / Б.С. Дубровин. – М, 1966. – 191с.
840369
  Радыгин А.В. Океанская соль / А.В. Радыгин. – М.-Л., 1962. – 103с.
840370
  Монин А.С. Океанская турбулентность. / А.С. Монин, Р.В. Озмидов. – Л., 1981. – 320с.
840371
  Мисюк С Ю. Океанске вахты / С Ю. Мисюк. – Владивосток, 1976. – 149с.
840372
  Дуэль И.И. Океанские будни / И.И. Дуэль. – М, 1978. – 287с.
840373
  Усенко Н.В. Океанские вахты / Н.В. Усенко. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 208с.
840374
  Морозов Е.Г. Океанские внутренние волны / Е.Г. Морозов. – М., 1985. – 151с.
840375
   Океанские горизонты. – М., 1981. – 240с.
840376
   Океанские просторы. Камчатка. Курилы. Сахалин. Приморье. – Владивосток, 1965. – 104с.
840377
  Нейман Г. Океанские течения / Г. Нейман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 257с.
840378
  Корешов Г.М. Океанский ветер. / Г.М. Корешов. – Владивосток, 1946. – 63с.
840379
  Корешков Г.М. Океанский ветер. / Г.М. Корешков. – Владивосток, 1961. – 68с.
840380
  Усенко Н.В. Океанский максимум / Н.В. Усенко. – М., 1980. – 269с.
840381
  Бабич В.В. Океанский меридиан : Очерки / В.В. Бабич. – Москва, 1978. – 96с.
840382
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – М, 1954. – 844с.
840383
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – М, 1957. – 790с.
840384
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – Л
1. – 1961. – 523с.
840385
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – Л
2. – 1961. – 508с.
840386
  Милявский А.И. Океанский пляж / А.И. Милявский. – Симферополь, 1974. – 230с.
840387
  Азаров В.Б. Океанский проспект / В.Б. Азаров. – Москва, 1970. – 190с.
840388
  Халилецкий Г.Г. Океанский проспект / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1985. – 360с.
840389
  Чеботаев М.А. Океанский фарватер. / М.А. Чеботаев. – М., 1981. – 127с.
840390
  Городницкий А.М. Океанское дно и подводные вулканы / А.М. Городницкий, Е.Д. Корякин. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 11,1981 : "Физика")
840391
  Марчук А. Океанское путешествие черепах : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 5 : Іл.
840392
  Залогин Б.С. Океаны : Книга для учащихся / Б.С. Залогин. – Москва : Просвещение, 1996. – 191с. – ISBN 5-09-007885-8
840393
  Плахотник А.Ф. Океаны и моря : Пособие для учителей / А.Ф. Плахотник. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 183с
840394
  Богданов Д.В. Океаны и моря накануне ХХI века / Д.В. Богданов; Отв.ред. А.Д.Добровольский. – Москва : Наука, 1991. – 128с. – (Человек и окружающая среда)
840395
  Голдин А. Океаны энергии / А. Голдин. – М., 1983. – 144с.
840396
  Кругляков Г.В. Окжетпес / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1976. – 98с.
840397
  Меклер Г.К. Окинака / Г.К. Меклер. – М., 1969. – 118с.
840398
  Казанский К.А. Окинский край / К.А. Казанский. – Верхнеудинск, 1928. – 13с.
840399
  Кикнадзе А.В. Окинь противника взглядом / А.В. Кикнадзе. – М, 1968. – 208с.
840400
  Маккарти М. Окинь холодным взглядом / М. Маккарти. – М, 1970. – 239с.
840401
  Хрипач Владимир Александрович Окиси нитрилов в синтезе стероидов, глутаримидных антибиотиков и родственных им поли- и гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Хрипач Владимир Александрович ; АН БССР , Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
840402
  Малиновский М.С. Окиси олефинов и их производные / М.С. Малиновский. – М., 1961. – 553с.
840403
  Поддубная С.С. Окисление -пинена и использование продуктов окисления для синтеза алифатических терпеноидов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Поддубная С.С.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
840404
  Самойленко Е.А. Окисление алкилциклопентановых углеводородов в жидкой фазе в присутствии борной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Самойленко Е.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
840405
  Успенская Ж.В. Окисление аминокислот в растениях : Автореф... канд. биол.наук: / Успенская Ж.В.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1952. – 16л.
840406
  Лебедев О.Л. Окисление аммиака и алифатических аинов перволь-фраматом : Автореф... канд. хим.наук: / Лебедев О. Л.; МВССО РСФСР, Гор. ГУ. – Горький, 1961. – 10л.
840407
   Окисление аскорбиновой кислоты молекулярным кислородом в присутствии гетеробиметаллических комплексов меди / В.К. Яцимирский, В.Г. Герасева, Т.Н. Безуглая, В.Е. Диюк // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 0041-6045


  Исследована кинетика окисления аскорбиновой кислоты в присутствии гетеробиметаллических комплексных соединений [Cu(L /L2 )][МСІ4] (М = Zn, Mn; L1 - 4,6,6-триметил-1,9-диамино-3,7-диазанона-3-ен; L2 ...
840408
  Мильман Ф.А. Окисление бутиленов на медных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Мильман Ф.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 18л.
840409
  Алентьева Е.С. Окисление в жидкой фазе алкилбензолов в присутствии этерифицирующих веществ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алентьева Е.С. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. Ломоносова. – Москва, 1965. – 12 с.
840410
  Богачева А.Н. Окисление в жидкой фазе дифенилметана и дифенилэтана в присутствии этирифицирующих веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Богачева А. Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова. – М., 1969. – 21л.
840411
  Чеботарева Н.П. Окисление водорода и аммиака на карбидах переходных металлов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чеботарева Н.П.;. – К., 1976. – 20л.
840412
  Пих Зорян Григорьевич Окисление высших а-алкилакрелеинов кислородом и перекисными соедиениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пих Зорян Григорьевич; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1978. – 24л.
840413
  Агеев Н.Г. Окисление гексахлорбутадиена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 078 / Агеев Н.Г. ; Научно.-исслед. фи.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1969. – 23 с.
840414
  Вайстуб Т.Г. Окисление дегидрирование иозоамиленов на фосфорнокилотных катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Вайстуб Т.Г.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 26л.
840415
  Лепинских Б.М. Окисление жидких металлов и сплавов / Б.М. Лепинских. – Москва : Наука, 1979. – 115 с.
840416
  Тетере А.П. Окисление золей -- суспензий алюминия и цинка водой в присутствии различных веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Тетере А. П.; Латв.ГУ, Хим.фак. – Рига, 1955. – 16л.
840417
  Борзов Дмитрий Борисович Окисление и восстановление пиридиннуклеотидов митохондрий янтарной кислотой при торможении дыхательной цепи. (К "маятниковому" эффекту в митохондриях) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Борзов Дмитрий Борисович; АН СССР. Ин-т биологическ. физики. – Пущино, 1979. – 25л.
840418
  Залевская Наталья Михайловна Окисление и дестркуция полистирола в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Залевская Наталья Михайловна; АН УССР. Ин-т физико-орг. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 24л.
840419
  Денисов Е.Т. Окисление и деструкция карбоцепных полимеров / Е.Т. Денисов. – Л., 1990. – 288с.
840420
  Папиров И.И. Окисление и защита бериллия / И.И. Папиров. – М., 1968. – 121с.
840421
   Окисление и обезуглероживание стали. – М., 1972. – 336с.
840422
  Могилевич М.М. Окисление и окислительная полимеризация / М.М. Могилевич, Е.М. Плисс. – М, 1990. – 238с.
840423
  Гвоздовский Г.Н. Окисление изо-пентана, Н-пентана и головной фракции прямогонного бензина в жидкой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Гвоздовский Г.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
840424
  Гильманова Д.А. Окисление иод-иона в буровых водах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.01 / Гильманова Д.А.; Гос.ин-т.прикл.химии. – Л, 1973. – 31л.
840425
  Фомина М.П. Окисление ионов иода хлором в солевых растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Фомина М.П. ; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Ленинград, 1954. – 14 с.
840426
  Глушакова В.Н. Окисление кислородом биметаллоорганических соединений со связью непереходный металл II группы - непереходный металл IV группы периодической системы элементов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Глушакова В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 18л.
840427
  Борганцоев А.М. Окисление кобальта в серусодержащих атмосферах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Борганцоев А.М.; Свердл. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
840428
  Шмитс А.П. Окисление коллоидных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмитс А.П.; Латв. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Рига, 1957. – 18л.
840429
   Окисление металлов. – Москва : Металлургия
Т. 1. – 1968. – 499 с.
840430
   Окисление металлов. – М.
2. – 1969. – 448 с.
840431
  Кубашевский О. Окисление металлов и сплавов / О. Кубашевский, Б. Гопкинс. – М, 1955. – 312с.
840432
  Кубашевский О. Окисление металлов и сплавов / О. Кубашевский, Б. Гопкинс. – 2-е изд. – М, 1965. – 428с.
840433
  Торчян Г.Г. Окисление метана в условиях адибатического сжатия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Торчян Г.Г. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
840434
  Кузнецов А.И. Окисление метиловых эфиров алифатических монокарбоновых кислот кислородом воздуха. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Кузнецов А.И.; Моск.ин-т.тонкой хим.технологии. – М, 1968. – 21л.
840435
  Иовель И.Г. Окисление метилпиразина и 4-метилпиримидина на ванадиймолибденовых катализаторах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иовель И.Г.; АН ЛатвССР. Ин-тут орган. синтеза. – Рига, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
840436
  Шайхутдинов Е.М. Окисление монометилзамещенных парафиновых углеводородов в жидкой фазе в присутствии борной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Шайхутдинов Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1963. – 10л.
840437
  Кистанова А.И. Окисление нафтеновых углеводородов в жидкой фазе в присутствии борной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кистанова А.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 14л.
840438
  Карпов В.В. Окисление некоторых алекилфенолов кислородом в присутствии медь-аминных комплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Карпов В.В.; АН СССР Ин-т хим. физ. – М., 1968. – 24л.
840439
  Белоусова В.Н. Окисление некоторых алифатических спиртов на ванадиевых катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Белоусова В.Н.; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1971. – 16л.
840440
  Лебедева К.В. Окисление непредельных полициклических соединений перекисью водорода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лебедева К.В. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1965. – 10 с.
840441
  Багиев В.Л. Окисление низкомолекулярных олефинов и спиртов на Sn-Mo оксидных катализаторах : Автореф. дисс.... д-ра хим. наук: Спец. 02.00.15 / Багиев В.Л.; АН Азерб. Республики; Ин-т теор. проблем хим. технол. им.М.Ф.Нагиева. – Баку, 2001. – 39 с. – Bibliogr.: Бибилогр.: 45 названий
840442
  Рахимов Д.Р. Окисление одно-, двух- и трехзамещенных алкилароматических углеводородов растворами перманганата калия в щелочной среде : Автореф... канд. хим.наук: / Рахимов Д.Р.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1967. – 17л.
840443
  Кириллова В Н. Окисление окиси углерода на карбидах и нитридах переходных элементов IV-VI групп : Дис... канд хим. наук: 02.00.04 / Кириллова Н.В; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 147с. – Бібліогр.:л.124-147
840444
  Кириллова Н.В. Окисление окиси углерода на карбидах и нитридах переходных элементов VI групп : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кириллова Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
840445
  Брегадзе Татьяна Александровна Окисление окиси углерода на цеолитах, содержащих ионы переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брегадзе Татьяна Александровна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1974. – 16л.
840446
   Окисление органических соединений в жидкой фазе. – Л., 1978. – 63с.
840447
  Александров Ю.А. Окисление органических соединений непереходных металлов кислородом : Автореф... докт. хим.наук: / Александров Ю. А.; ГГУ им. Н. Лобаческого. – Горький, 1969. – 27л.
840448
  Берлин А.А. Окисление органических соединений персульфатом / А.А. Берлин, В.Н. Кисленко. – Львов, 1991. – 140с.
840449
  Сараева В.В. Окисление органических соединений под действием ионизирующих излучений / В.В. Сараева. – М., 1991. – 263с.
840450
  Воеводкин Ю.П. Окисление отбензиненного попутного газа до формальдегида : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Воеводкин Ю.П.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 16л.
840451
  Триандафилиди И.Г. Окисление парафина в пенной фазе. : Автореф... канд. техн.наук: / Триандафилиди И.Г.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1958. – 44л.
840452
  Зейналов Б.К. Окисление парафинистого дистиллята и пути практического использования продуктов окисления : Автореф... д-ра хим.наук: / Зейналов Б.К.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.И.Кирова. – Баку, 1961. – 28л.
840453
  Сухов В.А. Окисление полиоксиметиленов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Сухов В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1969. – 15л.
840454
  Бадриан А.С. Окисление пропана и н-бутана под давлением : Автореф... канд.хим.наук: / Бадриан А.С.; АН СССР Ин-т хим. физики. – М, 1958. – 14л.
840455
   Окисление руды Удокана. – Новосибирск, 1987. – 99с.
840456
  Чижикова Г.И. Окисление СО на модифицированных образцах окиси цинка. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Чижикова Г.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 21л.
840457
  Мамедова С.Г. Окисление солярового дистиллята и применение продуктов окисления : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова С.Г.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1965. – 18л.
840458
  Ходунов П.А. Окисление тиосульфата иодом в спиртоводных растворах : Автореф... кандид. химич.наук: / Ходунов П.А.; Военно-морская медицинская академия. Серия II. Выпуск 76. Кафедра неорганической химии. – Л., 1950. – 8л.
840459
  Седляров В.А. Окисление толуола и дурола с металл-бромидным катализатором в растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.343 / Седляров В.А.; Моск.хим.-технолд.ин-т. – М, 1970. – 25л.
840460
  Граевский А.И. Окисление триэтилалюминия и исследование полимеризующей способности продуктов окислени : Автореф... канд. хим.наук: / Граевский А. И.; АН СССР, Ин-т высокомол. соенд. – Л., 1963. – 10л.
840461
  Войтович Р.Ф. Окисление тугоплавких соединений / Р.Ф. Войтович, Э.А. Пугач. – Київ, 1968. – 84 с.
840462
  Типпер С.Ф. Окисление углеводородов / С.Ф. Типпер. – М : ГОСИНТИ, 1960. – 22с.
840463
  Комарова Татьяна Игоревна Окисление углеводородов бактериями рода PSEVDOMONAS в чистой и смешанной культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Комарова Татьяна Игоревна; МГУ им. Ломоносова. – М., 1983. – 22л.
840464
  Зодбоев Д.Д. Окисление углеводородов в ультразвуковом поле : Автореф... канд. техн.наук: 343 / Зодбоев Д.Д.; Московск. ин-т хим. технологии. – Москва, 1968. – 9л.
840465
  Долгалев Анатолий Алексеевич Окисление фенантренхинона и других а-дикетонов молекулярным кислородом и перекисями в щелочной среде : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Долгалев Анатолий Алексеевич; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 18л.
840466
  Ракитская Т.Л. Окисление фосфина кислородом в присутствии комплексов железа и иодид-иона. : Автореф... Канд.хим.наук: 085,073 / Ракитская Т.Л.; АН КазССР.Ин-т химич.наук. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
840467
  Царев Б.А. Окисление цветного проявителя кислородом воздуха и бромистым серебром : Автореф... канд. хим.наук: / Царев Б. А.; Лен. ин-т киноинж. – Ленинград, 1953. – 8л.
840468
  Кофтюхова Н.П. Окисление циклогексена и хлористого аллила молекулярным кислородом на слоистых соединениях графита с хлоридами переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кофтюхова Н.П.; АН УССР Ин-т физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1984. – 16л.
840469
  Войтович Р.Ф. Окисление циркония и его сплавов / Р.Ф. Войтович. – Київ, 1989. – 287с.
840470
  Эмануэль Н.М. Окисление этилбензола / Н.М. Эмануэль, Д. Гал. – М, 1984. – 376с.
840471
  Гаврилова Н.Н. Окисление этилового спирта вина дрожжами Saccharmyces oviformys : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гаврилова Н.Н.; АН КазССР. Объедин. учеб. совет ин-тов почвоведения, ботаники, мкробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1968. – 17л.
840472
  Кухаренко Т.А. Окисленные в пластах бурые и каменные угли. / Т.А. Кухаренко. – М., 1972. – 215с.
840473
  Тарковская И.А. Окисленный уголь. / И.А. Тарковская. – Киев, 1981. – 197с.
840474
   Окислители и технологии водообработки. – Киев, 1979. – 176с.
840475
  Мамедов Э.А. Окислительная дегидродимеризация углеводородов / Э.А. Мамедов, В.Д. Соколовский. – Новосибирск, 1992. – 185с.
840476
  Могилевич М.М. Окислительная полимеризация в процессах пленкообразования / М.М. Могилевич. – Л, 1977. – 174с.
840477
  Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии / В.А. Барабой, Сутковой Демьян Аврамович; Под ред. Ю.А.Зозули; Ин-т нейрохирургии им. А.П.Ромоданова АМHУ. – Киев : Чорнобильінтерінформ. – ISBN 5120042856
Ч.1. – 1997. – 204с.
840478
  Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии / В.А. Барабой, Д.А. Сутковой. – Киев
Ч.2. – 1997. – 222с.
840479
  Андриенко В.И. Окислительно-восстановительная активность клубеньковых бактерий гороха и клевера : Автореф... канд. биол.наук: / Андриенко В.И.; АН УССР. Отд-ние биофизики, биохимии и физиологии. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1968. – 16л.
840480
  Крунчак В.Г. Окислительно-восстановительные взаимодействия в растворах гипохлорита и хлорноватистой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Крунчак В.Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
840481
  Фотиев А.А. и др. Окислительно-восстановительные взаимодействия оксидов ванадия III, IV и железа II с карбонатами натрия и кальция / А.А. и др. Фотиев. – Свердловск, 1990. – 87с.
840482
  Лилич Л.С. Окислительно-восстановительные и другие донорно-акцепторные реакции в растворах / Л.С. Лилич, М.К. Хрипун. – Л., 1978. – 88с.
840483
  Мухитдинова Б.А. Окислительно-восстановительные иониты на основе галогенметилированных полистиролов и их сополимеров с дивинилбензолом. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мухитдинова Б.А.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
840484
  Кругликова Н.М. Окислительно-восстановительные полимеры на основе гидразина. : Автореф... канд. техн.наук: / Кругликова Н.М.; Уральский филиал АН СССР. Ин-тут химии. – Свердловск, 1968. – 21л.
840485
  Кассиди Г.Д. Окислительно-восстановительные полимеры. (Редоксполимеры). / Г.Д. Кассиди, К.А. Кун. – Л., 1967. – 270с.
840486
  Михаэлис Л. Окислительно-восстановительные потенциалы и их физиологическое значение / Л. Михаэлис. – Москва-Ленинград, 1932. – 158с.
840487
  Михаэлис Л. Окислительно-восстановительные потенциалы и их физиологическое значение . / Л. Михаэлис. – М., 1936. – 284с.
840488
  Фридия Я.Д. Окислительно-восстановительные превращения комплексных соедиения : Автореф... д-ра хим.наук: / Фридия Я.Д.; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии, 1956. – 23л.
840489
  Стругацкий М.К. Окислительно-восстановительные процессы / М.К. Стругацкий, Н.М. Смирнов. – М, 1955. – 56с.
840490
  Родопуло А.К. Окислительно-восстановительные процессы в винограде, сусле и вине : Автореф... докт. биол.наук: / Родопуло А. К.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1959. – 47л. – Бібліогр.:с.45-47
840491
  Вертинская М.К. Окислительно-восстановительные процессы в тканях Ascaridia galli и Macracfnthorhynchus hirudinaceus и возможности их блокировки антигельминтными препаратами : Автореф... канд. ьиол.наук: 107 / Вертинская М.К.; Всесоюз.акад. с.-х. наук. – М., 1972. – 19л.
840492
  Федоров А.С. Окислительно-восстановительные процессы в тканях печени и мышцы растущих домашних уток и влияние на них витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоров А.С.; Оренбург. с.-х. ин-т. – Оренбург, 1966. – 22л.
840493
  Николаев Л.А. Окислительно-восстановительные процессы и их роль в промышленности / Л.А. Николаев. – М., 1953. – 64с.
840494
  Серова З.Я. Окислительно-восстановительные процессы инфицированного растения / З.Я. Серова. – Минск, 1982. – 232с.
840495
   Окислительно-восстановительные процессы при повышенных температурах в системах, содержащих кислородные соединения марганца : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Нидамарти М. Р,; Нидамарти М. Р. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1983. – 13 с.
840496
  Шатько П.П. Окислительно-восстановительные процессы с участием двухвалентного хрома : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Шатько П.П. ; АН СССР , Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1965. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
840497
  Кудрявцев А.А. Окислительно-восстановительные реакции / А.А. Кудрявцев. – Москва, 1971. – 47с.
840498
  Подобаев Н.И. Окислительно-восстановительные реакции и гальванические элементы / Н.И. Подобаев. – М, 1966. – 116с.
840499
  Турьян Я.И. Окислительно-восстановительные реакции и потенциалы в аналитической химии / Я.И. Турьян. – Москва : Химия, 1989. – 242, [1] с. – Библиогр.: с. 234-243
840500
  Меджидов А.А. Окислительно-восстановительные реакции с участием стабильных радикалов и ион-радикалов : Автореф... канд. хим.наук: / Меджидов А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 18л.
840501
   Окислительно-восстановительные реакции свободных радикалов. – К., 1976. – 78с.
840502
  Шиндлер Юрий Маркович Окислительно-восстановительные реакции соединений ванадия (V-II) в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шиндлер Юрий Маркович; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.18-19
840503
  Астахов А.И. Окислительно-восстановительные реакции. / А.И. Астахов. – Київ, 1975. – 79с.
840504
  Хомченко Г.П. Окислительно-восстановительные реакции. / Г.П. Хомченко, севастьянова. – 3-е изд., перераб. – М., 1989. – 141с.
840505
  Хомченко Г.П. Окислительно-восстановительные реакции: пособие / Г.П. Хомченко. – М., 1975. – 143с.
840506
  Хомченко Г.П. Окислительно-восстановительные реакции: пособие / Г.П. Хомченко, К.И. Севастьянова. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 144с.
840507
  Подафа Б.П. Окислительно-восстановительные свойства галогенидов титана в расплавленных солях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Подафа Б.П.; Подара Б.П. ; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1967. – 21с.
840508
  Подафа Б.П. Окислительно-восстановительные свойства галогенидов титана в расплавленных солях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Подафа Б.П. ; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1967. – 20 с.
840509
  Механик Ф.Я. Окислительно-восстановительные свойства растений при процессах роста и развития с условиями внешней среды : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Механик Ф.Я. ; АН БССР , Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Горки, 1965. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
840510
  Евстигнеев В.Б. Окислительно-восстановительные свойства хлорофилла в связи с его ролью при фотосинтезе : Автореф... Доктора биол.наук: / Евстигнеев В.Б.; Ин-т.биохимии. – М, 1956. – 29л.
840511
  Долгоплоск Б.А. Окислительно-восстановительные системы как источники свободных радикалов / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – М., 1972. – 240с.
840512
  Красинский Н.П. Окислительно-восстановительные условия растений в связи с их газоустойчивостью. : Дис... наук: / Красинский Н.П.;. – 79л. – Бібліогр.:л.1-4
840513
  Дорфман В.А. Окислительно-восстановительный и рН-градиент в неоплодотворенном яйце лягушки и техника определения этих величин in situ / В.А. Дорфман, Д.Э. Гродзенский. – 277с.
840514
  Сычев А.Я. Окислительно-восстановительный катализ комплексами металлов. / А.Я. Сычев. – Кишинев, 1976. – 191с.
840515
  Миначев Х.М. Окислительно-восстановительный катализ на цеолитах / Х.М. Миначев, В.В. Харламов. – М., 1990. – 148с.
840516
  Нгуен Тхи Ньюнг Окислительно-восстановительный катализ соединениями железа (II-III) : Дис... докт. хим.наук: 02.00.04 / Нгуен Тхи Ньюнг; МВ и ССО Молд.ССР. Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.131-147
840517
  Успенская В.И. Окислительно-восстановительный режим высших растений в связи с развитием "глазков" и регенерацией / В.И. Успенская, 1934. – С. 619-629. – Отд. оттиск
840518
  Ларшин В.Г. Окислительно-восстановительный режим и милиоративная характеристика почв солонцового комплекса рпи возделывании риса в Сарпинской низмености : Автореф... канд. с. х.наук: / Ларшин В. Г.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 28л.
840519
  Окон Е.Б. Окислительно-восстановтиельные реакции сопряженной дихательной цепи при обратном переносе электронов и блокирования ротенончувствительной области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Окон Е. Б.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1977. – 26л.
840520
  Ахабельдашвили Лали Георгиевна Окислительное дегидрирование метанола на модифицированных цеолитах типа X, V, I морденита и клинолитилотита : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ахабельдашвили Лали Георгиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
840521
  Алхазов Т.Г. Окислительное дегидрирование углеводородов / Т.Г. Алхазов, А.Е. Лисовский. – Москва, 1980. – 238 с.
840522
  Исмаилов Ю.А. Окислительное дегидрирование этилбензола на активированных углях / Исмаилов Ю. А. – Баку, 1975. – 21л.
840523
  Колотило М.В. Окислительное иминирование соединений трехвалентного фосфора N-хлорамидинами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Колотило М.В. ; АН УССР , Ин-т органич. химии. – Киев, 1965. – 16 с.
840524
  Сумаруков Г.В. Окислительное равновесие и радиочувствтельность организмов. : Автореф... канд. биол.наук: / Сумаруков Г.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1964. – 16л.
840525
  Симонян А.А. Окислительное фосфорилирование в митохондриях мозга и печени куриного эмбриона в течение эмбриогенеза и постэмбриональном периоде. : Автореф... канд. биол.наук: / Симонян А.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1966. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
840526
  Щегольков В.Н. Окислительное фосфорилирование в митохондриях печени на узловых этапах второй половины эмбриогенеза домашней утки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.13 / Щегольков В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 25л.
840527
  Праздникова З.Ф. Окислительное хлорирование ацетилена хлоридами меди в присутствии фосфина. : Автореф... канд. хим.наук: 058 / Праздникова З.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 28л.
840528
  Бернгауэр К. Окислительные брожения / К. Бернгауэр. – Ленинград, 1935. – 288 с.
840529
   Окислительные первращения целлюлозы и ее производных. – Фрунзе, 1984. – 192с.
840530
  Ашубаева Дж З. Окислительные превращения и производные пектиновых веществ : Автореф... канд.хим.наук: / Ашубаева З.Дж; Кирг. гос. ун-т . Хим. ф-т. – Фрунзе, 1967. – 18л.
840531
  Бадовская Л.А. Окислительные превращения фурановых альдегидов под действием перекиси водорода : Автореф... канд.хим.наук: / Бадовская Л.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 20л.
840532
  Заки Окислительные превращения циклогексана в присутствии катализаторов на основе окислов олова и железа : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Заки А.-М.М.Х.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1980. – л.
840533
  Лаврушенко Л.Ф. Окислительные процессы в митохондриях под влиянием ксенобиотиков и их алиментраная коррекция : Дис... докт. биол.наук: 03.00.04 / Лаврушенко Л. Ф.; ОАО "Украинск. НИИ питания". – К., 1998. – 220л. – Бібліогр.:л.181-220
840534
  Попов В.Р. Окислительные процессы в производстве чая. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов В.Р.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М,, 1952. – 24л.
840535
   Окислительные процессы при гамма-нейтронном облучении организма. – Киев, 1986. – 214с.
840536
  Суворов Окислительные реакции в органическом синтезе. / Суворов, Н.Р. Букейханов. – М., 1978. – 197с.
840537
  Арциховская Е.В. Окислительные системы и дыхание органов запаса у растений. : Автореф... наук: / Арциховская Е.В.; Академ. наук СССР. Инст. биохими им.А.Н.Баха. – М., 1956. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
840538
  Коржов Виталий Иванович Окислительные системы эндоплазматического ретикулума и митохондрий печени, их нарушения и коррекция в условиях экспериментальных интоксикаций : Автореф... доктора мед.наук: 03.00.04 / Коржов Виталий Иванович; Минздрав УССР, Киевск. мед. ин-т им. акад. А.А.Богомольца. – К., 1986. – 40л.
840539
  Латимер В.М. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных растворах / В.М. Латимер. – М, 1954. – 400с.
840540
  Умарова Р.У. Окислительный аммонолиз аценафтена и его некоторых производных на ванадиевооловянном катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Умарова Р.У.; Ан КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
840541
  Осипова З.Г. Окислительный аммонолиз пропана на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Осипова З.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т катализа. – Новосибирск, 1978. – 15л.
840542
  Воробьев Павел Борисович Окислительный аммонолиз толуола и некоторых его производных с простыми эфирными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Воробьев Павел Борисович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.17
840543
  Алиев С.М. оглы Окислительный аммонолиз этапа на окисных катализаторах : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.15 / Алиев С. М. оглы; АН СССР, Сиб. отдел., Ин-т катализа. – Новосибирск, 1979. – 16л.
840544
   Окислительный катализ в химической технологии и промышленной экологии. – Свердловск, 1990. – 119с.
840545
  Фаталиева С.М. Окислительный метаболизм корней гороха и кукурузы в связи с обменом железа и Fe-порфинов. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаталиева С.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. Каф. физиологии растений. – М., 1966. – 20л.
840546
  Левченко А.И. Окислительный метод крашения тканей : Автореф... канд. техн.наук: / Левченко А. И.; МВО СССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1954. – 16л.
840547
  Северин В.А. Окислительный облмен и участие в ном некотрых аминокислот у В coli B. Staphylocjccus aureus, Penicilium Chrysogenum Q-176 : Автореф... докт. биол.наук: / Северин В. А.; АН СССР, Ин-т бихим. – М., 1956. – 28л.
840548
  Шамкулашвили Г.Г. Окислительный обмен аспарагиновой кислоты в головном мозгу. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шамкулашвили Г.Г.; АН Груз.ССР.Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1967. – 20л.
840549
  Шульц М.М. и др. Окислительный потенциал / М.М. и др. Шульц. – Л., 1984. – 160с.
840550
   Окислы железа в производстве глинозема. – Алма-Ата, 1971. – 136с.
840551
  Юрк Ю.Ю. Окислы железа украинского кристаллического щита / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков. – К, 1961. – 109с.
840552
  Сосновский Б.А. Окислы марганца в марганцевых рудах никопольского месторождения. : Автореф... канд. хим.наук: / Сосновский Б.А.; Мин. металлург. пром. НИИ горно-рудный. – Днепропетровск, 1949. – 10л.
840553
  Толкачев С.С. Окислы свинца и их структуры с точки зрения теории плотной упаковки. : Автореф... канд. хим.наук: / Толкачев С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 8л.
840554
  Лапіна Т.В. Окислювально-відновний режим в тканинах рослин при вирощуванні їх в закритому грунті протягом року. / Т.В. Лапіна, 1957. – С. 113-119
840555
  Пелешенко В.І. Окислювально-відновний стан атмосферних опадів та деякі умови формування грунтових вод і поверхневого стоку / В.І. Пелешенко, А.Й. Сергієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 34-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 18)
840556
  Лапіна Т.В. Окислювально відновний режим в тканинах рослин / Т.В. Лапіна, 1957. – 6с.
840557
  Рожков И Окисляемовть мторных топлив и влияние тераэтилсвинца на окисление углеводов в жидкой фазе : Автореф... докт. техн.наук: / Рожков И, В.; Моск. нефт. ин-т. – М., 1957. – 17л. – Бібліогр.:с.17
840558
   Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів / К. Дворщенко, О. Берник, Є. Тіхова, А. Вовк, О. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 76-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено продукти вільнорадикально окиснення білків у сироватці крові щурів за умов локального гострого запалення задньої кінцівки, та при застосуванні хондропротектора. Встановлено зниження вмісту тіолових груп білків та накопичення альдегід і ...
840559
  Дворщенко К. Окисне фосфорилювання в мітохондріях гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунка / К. Дворщенко, У. Савко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов стресової та етанолової експериментальних моделях виразки шлунка в мітохондріях печінки щурів відбувається роз"єднання процесів окиснення та фосфорилювання та зниження їх енергопродуктивності. It is shown, that at stress and ...
840560
  Шикіда С.В. Окиснення [оксид вуглецю] в присутності [хімічна формула] оксидних каталізаторах / С.В. Шикіда, В.Л. Веселовський, Т.М. Захаренко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 133
840561
  Кіндер Т.Д. Окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Тетяна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
840562
  Гут Іванна Миколаївна Окиснення малих молекул на поверхні оксидів вольфраму та молібдену з нанесеними платиновим металом та цезієм : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гут І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
840563
  Гут Іванна Миколаївна Окиснення малих молекул на поверхні оксидів вольфраму та молібдену з нанесеними платиновим металом та цезієм : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гут І. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 130 л. – Бібліогр.: л.112-130
840564
  Карташова Т.В. Окиснення моноксиду карбону та вуглецю на багатокомпонентних каталізаторах на основі купруму, кобальту та феруму : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Карташова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137 - 153
840565
   Окиснення монооксиду вуглецю на паладій-цеолітному каталізаторі / В.К. Яцимирський, Н.О. Болдирєва, Г.Г. Цапюк, Н.Я. Нещименко, В.А. Стукало, Т.С. Зубков, Б.А. Ейчис // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 101-105. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено активність нанесеного на природний цеоліт Pd каталізатора у реакції окиснення монооксиду вуглецю. Показано, що для кінетичних закономірностей характерні нестаціонарні явища: множинність стаціонарних станів, критичні та гістерезисні ефекти. ...
840566
  Воловненко Т.А. Окиснення органічних сполук : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / Т. А. Воловненко, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 39с.
840567
  Долошицька Галина Павлівна Окиснення та окиснювальне алкоксилювання ненасичених альдегідів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.04 / Долошицька Г.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
840568
  Лаврушенко Л.Ф. Окисні процеси в мітохондріях під впливом ксенобіотиків та їх аліментарна корекція : Автореф... д-ра біол.наук: 03.00.04 / Лаврушенко Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
840569
  Голота Ю. Окисно-антиоксидантна рівновага в слизовій оболонці товстої кишки щурів у різні терміни після введення цефтриаксону / Ю. Голота, А. Базан, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 11-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що введення цефтриаксону впродовж 14 діб (300 мг/кг, в.м.) призводить до підвищення рівня ТБК-активних сполук та зниження активності ферментів антиоксидантного захисту супероксидисмутази і каталази в слизовій оболонці товстої кишки щурів ...
840570
   Окисно-антиоксидантний баланс у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Берник, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тривалого гіпоацидного стану у клітинах слизової оболонки шлунка та сироватці крові відбувається зсув окисно-антиоксидантної рівноваги у бік інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення ліпідів. The results of the study ...
840571
  Герасьова В.Г. Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL] [MnCl4] та [CuL] [ZnCl4] : дис. канд. хім. наук :02.00.04 / Герасьова В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 145 л. – Бібліогр.:126-145
840572
  Герасьова В.Г. Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL] [MnCl4] та [CuL] [ZnCl4] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Герасьова В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
840573
  Бурбан А.Ф. Окисно-відновні реакції : навчально-методичний посібник / Анатолій Бурбан, Михайло Брик, Луція Забава. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-966-634-582-3
840574
   Окисно-відновні реакції : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії ; [уклад.] Теребіленко К.В. – Київ : Компринт, 2016. – 80, [1] с. : іл., табл. – На обкл., тит. арк. укладач зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 80
840575
  Павленко В.О. Окисно-відновні реакції в хімії неорганічних сполук : навч. посібник / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125
840576
  Дійчук В.В. Окисно-відновні реакції на межі поділу напівпровідник - електроліт: термодинамічний і фізико-хімічний аналізи : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дійчук В.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
840577
  Антонюк Н.Г. Окисно-відновні реакції: мисливці та видобуток // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 19-21
840578
  Антонюк Н.Г. Окисно-відновні реакції: мисливці та видобуток // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 34-35
840579
  Наджафова О.Ю. Окисно-відновні та каталітичні властивості гемоглобіну, капсульованого в оксид силіцію за золь-гель технологією / О.Ю. Наджафова, М.В. Дроздова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Установлено оптимальні умови модифікації оксиду силіцію гемоглобіном за золь-гель технологією. Досліджено та порівняно оптичні та електрохімічні характеристики гемопротеїну в розчині та у фазі сорбенту. На прикладі розкладу пероксиду водню показано, що ...
840580
  Кудинова Л.А. Окисные железо-титановые минералы габбро-анортозитовой формации Коростенского плутона. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Кудинова Л.А.; АН УССР. – К, 1976. – 31л.
840581
  Цибух Р.Д. Окиснювальне дегідрування етилбензолу до стиролу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук : cпец. 05.17.04 / Р.Д.Цибух^; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
840582
  Ворожбіян Михайло Іванович Окиснювальні та абсорбційні процеси технології азотної кислоти : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.17.01 / Ворожбіян М.І.; "Харк. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 32 с.
840583
   Окись бериллия. – М., 1968. – 504с.
840584
  Беляев Р.А. Окись бериллия. Свойства и применение / Р.А. Беляев. – М., 1962. – 240с.
840585
  Кузьмина И.П. Окись цинка / И.П. Кузьмина, никитенко. – М, 1984. – 166с.
840586
  Зимаков П.В. Окись этилена / П.В. Зимаков. – М.Л., 1946. – 240с.
840587
  Каменюк М.Ф. Окільцьовані птахи : поезії / М.Ф. Каменюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 86 с.
840588
  Рибалко С.Б. Окімоно як предмет наукового аналізу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 347-356. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено науковий доробок у галузі окімоно, виявлено поширені стереотипи в сприйнятті цієї мистецької діяльності, визначено стан дослідженості окімоно у світовій мистецтвознавчій японістиці, висвітлено принципи формування джерельної бази дослідження. ...
840589
  Чернишевська Л.В. Окінавознавство: до питання про історіографію // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 145-161. – ISSN 1682-671Х
840590
   Окінавська Хартія Глобального Інформаційного Суспільства // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 1. – С. 69-77
840591
  Грушевой Геннадий Владимирович Окказионализм Н.Мальбранша : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / грушевой Геннадий Владимирович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1976. – 20л.
840592
  Андреева Елена Анатольевна Окказионализмы русских поэтов ХХ века в немецких переводах : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.02.20 / Андреева Елена Анатольевна;. – Казань, 1998. – 18л.
840593
  Кузнецова Е.Н. Окказиональная субстантивация причастий в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова Е.Н.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1975. – 15л.
840594
  Хардина М.В. Окказиональное использование фразеологических единиц с целью создания комического эффекта. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Хардина М.В.; Моск.гос.пед.ин-т., 1978. – 15л.
840595
  Дорофеева Елена Николаевна Окказиональное слово в современной русскоязычной газетно-журнальной коммуникации (коммуникативно-прагматический и социокогнитивный аспекты) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Дорофеева Елена Николаевна; КУ им.Т.Шевченко. Ин-тут филологии. – Киев, 2003. – 214л. + Приложение: л. 196 - 214. – Библиогр.: л.176 - 196
840596
  Ханпира Э.И. Окказиональное словообразование В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханпира Э.И.; АН СССР.Ин-т рус.яз. – М, 1966. – 16л.
840597
  Новоселова А.Г. Окказиональные и потенциальные слова в советской публицистике (на матер. произвед. 1965-1985 годов). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Новоселова А.Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
840598
  Новоселова Алла Григорьевна Окказиональные и потенциальные слова в советской публицистике (на материале произведений 1965-1985 годов) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Новоселова Алла Григорьевна; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1986. – 332л. – Бібліогр.:л.199-230
840599
  Петрова Светлана Иннокентьевна Окказиональные фразеологизмы в немецкой художественной речи (структурно-семантическая и функциональная характеристика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Светлана Иннокентьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 26л.
840600
  Нурисламова Фидалия Нуриевна Окказионнальные префиксально-глагольные дериваты в современном немецком языке : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Нурисламова Фидалия Нуриевна; МВ и ССО СССР. Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 22л.
840601
  Король Т.В. Окказионные сложные существительные в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Король Т. В.; Латв. ГУ. – Рига, 1967. – 29л.
840602
  Алєксандрова О.В. Оккам Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 270-272. – ISBN 966-316-069-1
840603
   Оккультная анатомия человека. – М., 1991. – 79с.
840604
  Нагорная Н.А. Оккультное и онейрическое в символистском романе В. Брюсова "Огненный ангел" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 171-181. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
840605
  Аверченко А.Т. Оккультные науки : рассказы / А.Т. Аверченко. – Москва : Политиздат, 1964. – 48 с. : ил. – (Художественная атеистическая библиотека)
840606
  Савцов В.Я. Оккупанты: о преступ. полит. Израиля на оккупир. араб. территориях. / В.Я. Савцов. – К., 1986. – 172с.
840607
  Моисеев С. Оккупации не будет, конкуренция останется // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 69-72


  Прогноз развития российского банковского сектора в условиях кризиса.
840608
  Симонян Р.Х. Оккупационная доктрина в странах Балтии: содержательный и правовой аспекты // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 163-171. – ISSN 2070-9773
840609
  Журавлев Е.И. Оккупационная политика Германии на Юге СССР. 1941-1943 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-86. – ISSN 0042-8779
840610
  Григорьянц Ю Т. Оккупационная политика фашистской Германии в Польше. / Ю Т. Григорьянц. – М, 1979. – 222с.
840611
  Савинова Е.В. Оккупационный аппарат репрессий и геноцида - концентрационные лагеря на территории Брестской области // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 1684-2618
840612
  Луцков Н.Д. Оккупация Гаити Соединенными Штатами, 1915-1934 . / Н.Д. Луцков. – М., 1981. – 175с.
840613
  Луцков Н.Д. Оккупация Гаити США (1915-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Луцков Н.Д.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1977. – 20л.
840614
   Оккупация Манчжурии и борьба китайского народа. – М., 1937. – 148с.
840615
  Жуков Борис Оккупация на клеточном уровне : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 182-189 : Фото
840616
  Шубинский В. Оккупация параллельного мира. Современная русская литература в Сети // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.84-87
840617
  Голуб Ирина Борисовна Оккупированное детство // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 1726-667Х


  Имя профессора Московского государственного университета печати Ирины Борисовны Голуб широко известно: ученый-языковед, переводчик, мемуарист и прозаик, она родилась 5 мая 1932 года в Киеве в семье известного украинского писателя Бориса ...
840618
  Бакмастер В. Оклахома и все, все, все // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 13. – С.24-26. – ISSN 0137-0723


  [Из пребывания в штате Оклахома. США.]
840619
  Бакмастер В. Оклахома и все, все, все... // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.27-29. – ISSN 0137-0723
840620
  Демченко Я. Оклеветание Шевченка некоторыми патриотами : (Из газеты "Киев") / Я. Демченко. – Киев : Тип. Акц. Общ. Петра Барского, 1910. – 16 с.
840621
  Лихоткин Г.А. Оклеветанный Коловион / Г.А. Лихоткин. – Л., 1972. – 40 с.
840622
  Михалев В.В. Оклик / В.В. Михалев. – М, 1970. – 110с.
840623
  Устинов В.А. Окликание звезд. / В.А. Устинов. – М., 1984. – 167с.
840624
  Полухин Ю.Д. Окликаю тебя: Рассказы. / Ю.Д. Полухин. – М., 1984. – 221с.
840625
  Шевелев А.А. Окликая судьбу. / А.А. Шевелев. – М, 1985. – 64с.
840626
  Пулатов Т. Окликни меня в лесу / Т. Пулатов. – Москва, 1969. – 220 с.
840627
  Ваншенкин К.Я. Окна / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1962. – 120с.
840628
  Чиботару А.И. Окна : стихи и поэма / А.И. Чиботару; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 142 с.
840629
  Василевский Б.А. Окна / Б.А. Василевский. – Москва, 1981. – 350с.
840630
   Окна. – Челябинск, 1985. – 95с.
840631
  Письменная О.А. Окна в англоязычный мир = Windows on the English-speaking world : история, география, социальные аспекты, языковая ситуация : (конспекты, словарики, вопросы) / О.А. Письменная. – Москва : Славянский дом книги ; ИП Логос, 2004. – 535, [1] с. : ил., табл. – На тит. л. название парал. рус., англ. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-076-3
840632
  Гребенщикова Л.А. Окна в луга / Л.А. Гребенщикова. – М., 1975. – 95с.
840633
  Наровчатов С.С. Окна в молодость : (Очерки). / С.С. Наровчатов. – М., 1978. – 48с.
840634
  Линк М.К. Окна в море / М.К. Линк. – Л., 1978. – 211с.
840635
  Кашук Ю.И. Окна в океан / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1965. – 48с.
840636
  Кросс Я. Окна в плитняковой стене : повести / Я. Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Известия, 1975. – 366 с.
840637
  Благинина Е.А. Окна в сад / Е.А. Благинина. – М., 1966. – 123с.
840638
  Кожевникова Н.В. Окна во двор / Н.В. Кожевникова. – М., 1976. – 94с.
840639
  Павлов В.И. Окна горят до полуночи / В.И. Павлов. – Москва, 1962. – 39с.
840640
  Лужанин М. Окна дороги : стихи и поэма / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 77 с.
840641
  Николаев С.В. Окна моего детства : стихи и поэмы / С.В. Николаев; пер. с марийск. А.Смольникова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
840642
  Шнейдер К.Н. Окна на Неву / К.Н. Шнейдер. – Л.-М., 1957. – 87с.
840643
  Вдовина Р.Д. Окна на север / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1985. – 87с.
840644
  Аветисян Жирайр Окна настеж : Повести и рассказы / Аветисян Жирайр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 244 с.
840645
  Сахни Бхишам Окна отчего дома : пер. с хинди / Бхишам Сахни. – Москва : Прогресс, 1979. – 218 с.
840646
   Окна распахнуты настежь. – М, 1965. – 32с.
840647
  Брянский Б.А. Окна распахнуты настежь / Б.А. Брянский. – М., 1980. – 95с.
840648
  Стыкалин С.И. Окна сатиры РОСТА. / С.И. Стыкалин. – М., 1976. – 127с.
840649
  Ольгин А.И. Окна старого дома / А.И. Ольгин. – М., 1967. – 61с.
840650
   Окна ТАСС. – Москва, 1970. – 51с.
840651
  Муратов И.Л. Окна, открытые настежь : повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 215 с.
840652
  Новиков В.Б. Окна. Рассказы. / В.Б. Новиков. – Магадан, 1962. – 68с.
840653
  Пархомов М.Н. Окна: повести / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 272с.
840654
  Кудиевский К.И. Окнами в звезды / К.И. Кудиевский. – К, 1989. – 350с.
840655
  Слободчиков В.А. Окнами на солнце / В.А. Слободчиков. – Барнаул, 1979. – 80с.
840656
   Окно. – Пг., 1922. – 32с.
840657
  Варламова Г И. Окно / Г И. Варламова, . – Москва, 1965. – 208с.
840658
   Окно. – Баку, 1972. – 107с.
840659
   Окно. – Таллин, 1975. – 120с.
840660
  Дудин М.А. Окно / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 678с.
840661
  Рашид М. Окно : стихи / М. Рашид; пер. с курд. – Москва : Советский писатель, 1985. – 80 с.
840662
   Окно. – Новгород, 1990. – 115с.
840663
   Окно в XXI век. – Москва, 1981. – 416 с.
840664
  Парнов Е.И. Окно в антимир / Е.И. Парнов, Е.А. Глущенко. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 80 с.
840665
  Мартынов Семен Окно в Африку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 30-31 : фото
840666
  Шалимов А.И. Окно в бесконечность / А.И. Шалимов. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 222 с.
840667
  Гоффеншефер В.Ц. Окно в большой мир / В.Ц. Гоффеншефер. – М., 1971. – 422с.
840668
  Бестужев-Лада Окно в будущее / Бестужев-Лада. – Москва, 1970. – 269с.
840669
  Запесоцкий Ю.А. Окно в Европу:новые перспективы Санкт-Петербурга // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 0201-7083


  Роль міста у якості культурної столиці Росії
840670
  Бринке Й. Окно в каменный век : (путешествие географа с чехословацкой научной экспедиции моравского музея в Австралии) / Й. Бринке. – Москва : Мысль, 1975. – 204с.
840671
  Пальцев В.П. Окно в личную жизнь : Рассказы / Валентин Пальцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – 143с. – ISBN 5-7415-0226-1
840672
  Корнилович К.В. Окно в минувшее / К.В. Корнилович. – Л, 1968. – 148с.
840673
  Юхимович В.Л. Окно в мир : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1963. – 88 с.
840674
  Дубинский И.В. Окно в мир / И.В. Дубинский. – М, 1971. – 415с.
840675
  Ергалиев Х. Окно в мир : стихотворения и поэиы / Х. Ергалиев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 182 с.
840676
  Геттуев М.И. Окно в мир : стихотворения и поэмы / М.И. Геттуев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1982. – 160 с.
840677
  Межиева М.В. Окно в мир : современная русская литература / Марина Межиева, Наталья Конрадова. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 192с. – ISBN 5-88337-093-4
840678
  Расторгуев Б.П. Окно в мир звука. / Б.П. Расторгуев. – М., 1978. – 144с.
840679
  Милькова В. Окно в мир. Компьютерные тифлотехнологии: для незрячих пользователей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 23 (137). – С. 22- 24. – ISSN 1727-4893
840680
  Кушнир Ю.М. Окно в невидимое / Ю.М. Кушнир. – Москва ; Ленинград, 1947. – 56 с.
840681
  Кушнир Ю.М. Окно в невидимое / Ю.М. Кушнир. – Москва, 1948. – 68 с.
840682
  Кушнир Ю.М. Окно в невидимое / Ю.М. Кушнир. – Молотов, 1949. – 56 с.
840683
  Кушнир Ю.М. Окно в невидимое / Ю.М. Кушнир. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 64 с.
840684
  Эберле Ута Окно в океан // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 44-56 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
840685
  Вершинский Н.В. Окно в подводный мир / Н.В. Вершинский. – Москва, 1962. – 64 с.
840686
  Юдин Н.М. Окно в природу. / Н.М. Юдин. – Ташкент, 1957. – 136с.
840687
  Рождественский В.А. Окно в сад / В.А. Рождественский. – Л., 1939. – 165с.
840688
  Гартунг Л.А. Окно в сад / Л.А. Гартунг. – Томск, 1963. – 64с.
840689
  Клименко А.В. Окно в степь. / А.В. Клименко. – Кишинев, 1973. – 128с.
840690
  Анисимов С.М. Окно в юность / С.М. Анисимов. – Алма-Ата, 1975. – 48с.
840691
  Сонкин М.Е. Окно во внешний мир / М.Е. Сонкин. – М., 1964. – 211с.
840692
   Окно во двор. – Ставрополь, 1991. – 92с.
840693
  Айриш У. Окно во двор : рассказ / У. Айриш ; пер. С. Васильевой // Убийство на улице Морг : рассказ / По Э.А. – Москва : Квант, 1991
840694
  Масалов А.А. Окно и фонарь. Почта духов / Анатолий Масалов. – Киев : Варта, 2006. – 259с. – ISBN 966-585-156-X
840695
  Даскалов С.Ц. Окно клуба. / С.Ц. Даскалов. – София, 1963. – 244с.
840696
  Николюкин И.К. Окно матери / И.К. Николюкин. – Москва, 1972. – 79с.
840697
  Иванченко Л.М. Окно на двоих / Л.М. Иванченко. – М, 1976. – 320с.
840698
  Эгурен Г. Окно на лужайку: рассказы. / Г. Эгурен. – М., 1984. – 127с.
840699
  Озолин В.Я. Окно на север / В.Я. Озолин. – Новосибирск, 1966. – 135с.
840700
  Аксельрод Е.М. Окно на север / Е.М. Аксельрод. – Москва, 1976. – 110с.
840701
  Коренев А.К. Окно океана. / А.К. Коренев. – М., 1973. – 192с.
840702
  Сабаев И. Окно открыто. Вуз предложил свою систему быстрого тестирования / И. Сабаев, А. Хамзин // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  Регулярный тестовый контроль всех студентов по всем учебным дисциплинам три раза в семестр и плюс еще итоговый контроль - это одна большая головная боль. Причем все надо провести “без купюроприемника”, то есть без возможности коррупции. Как сделать, ...
840703
  Данилова Л.И. Окно с затейливой резьбой / Л.И. Данилова. – Москва, 1986. – 205 с.
840704
  Шаховский Б.М. Окно у причала / Б.М. Шаховский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 239с.
840705
   Окно, распахнутое в мир. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
840706
  Ляпин И.И. Окно, распахнутое ветром: Стихотворения. Поэмы. / И.И. Ляпин. – М., 1986. – 173с.
840707
  Катерли Н.С. Окно. / Н.С. Катерли. – Л, 1981. – 256с.
840708
  Базунов О.В. Окно: повести / О.В. Базунов. – М., 1987. – 282с.
840709
  Кормановський С.І. Око-процесорна оброка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками : монографія / С.І. Кормановський, В.П. Кожем"яко ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-641-240-2
840710
  Куликов С. Око / С. Куликов. – М., 1972. – 103с.
840711
  Мірошниченко М.М. Око : поезії / М.М. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 138 с.
840712
  Арзуманян А.М. Око Бюракана / А.М. Арзуманян. – Москва, 1964. – 469 с.
840713
  Арзуманян А.М. Око Бюракана / А.М. Арзуманян. – Изд. 2-е доп. – Ереван, 1969. – 607 с.
840714
  Каландадзе Г.А. Око источника : стихи / Г.А. Каландадзе; пер.с груз. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 152 с.
840715
  Вавілов С.І. Око і Сонце (про світло, сонце і зір) : пер. з рос. / С.І. Вавілов. – Київ : Радянська школа, 1953. – 124 с.
840716
  Діаш Родриго Око колібрі : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-85 : Фото
840717
  Цибулько В. Око на дзвіниці = An eye in the belfry : поезії / Володимир Цибулько; пер. з укр. Ю. Тарнавського. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2005. – 268с. – Текст парал. англ. та укр. мовами. – ISBN 966-8188-66-7
840718
  Лозинский В. Око пророка, або Ганусь Бистрий та його пригоди / В. Лозинский. – Київ, 1961. – 200с.
840719
  Панин Андрей Око Сахары : вид с неба // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 144 : Фото
840720
   Око світу = The eye of the world = L""oeil du monde : Ukrainian magazine. – Montreal, 1950-
Vol.1, N 1. – 1950
840721
  Роджерс Р. Оковы страсти : роман / Розмари Роджерс ; [пер. с англ. Р. Кондаковой]. – Москва : АСТ, 1998. – 588, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Surrender to love / Rosemary Rogers, 1982. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-00253-6
840722
  Пане Армейн Оковы. / Пане Армейн. – М., 1964. – 143с.
840723
  Корнеев Н.Ю. Окоем / Н.Ю. Корнеев. – М., 1958. – 103с.
840724
  Волобаева Т. Окоем / Т. Волобаева. – Москва, 1969. – 64с.
840725
  Еремин И.А. Окоем / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1978. – 99с.
840726
  Шаров А.И. Окоем / А.И. Шаров. – М., 1990. – 448с.
840727
  Викулов С.В. Околица / С.В. Викулов. – Москва, 1966. – 192с.
840728
  Макеев В.С. Околица / В.С. Макеев. – Волгоград, 1971. – 63с.
840729
  Первомайський Л.С. Околиці : повість / Л.С. Первомайський. – Харків : Український робітник, 1929. – 159 с.
840730
  Первомайський Л.С. Околиці / Л.С. Первомайський. – Харків, 1929. – 156 с.
840731
  Вакулишин С. Околиці Києва : документально-публіцистична збірка / Сергій Вакулишин. – Київ : Географіка, 2009. – 152 с. – ISBN 978-966-8804-09-0
840732
  Гайдаш Э.А. Околицы лета / Э.А. Гайдаш. – М., 1980. – 112с.
840733
  Місарж К. Околиця / К. Місарж. – К., 1989. – 270с.
840734
  Беренштам В. Около политических : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Вл. Беренштам. – Санкт-Петербург : С.В. Бунин, 1908. – X, 289 с., [6] л. ил. ил.
840735
  Карабчевский Н.П. Около правосудия : Статьи, сообщения и судебные очерки / Н.П. Карабчевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1908. – [4], 540 с.
840736
  Бийбосунов И. Околозвуковые течения газа со скачком уплотнения, оканчивающимся внутри течения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бийбосунов И.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1959. – 12л.
840737
   Околоземное космическое пространство : справ. данные / пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 191 с.
840738
  Воробьев П.Я. Околоморье мое / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1971. – 143с.
840739
  Бреус Т.К. Околопланетная плазма и магнитное поле Венеры и Марса / Т.К. Бреус. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
840740
  Уральская В.С. Околополярные орбиты ИСЗ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уральская В.С.; Моск. гос. ун-т. Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1970. – 8л.
840741
  Хакимов М Э. Околорудно-измененные породы и ореолы рассеяния ртутных месторождений северо-западной части Кузнецкого Алатау. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 133 / Хакимов Э.М,; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 26л.
840742
  Омельяненко Б.И. Околорудные гидротермальные изменения пород / Б.И. Омельяненко. – Москва : Недра, 1978. – 215с.
840743
  Славская А.И. Околорудные изменения в некоторых месторождениях Закарпатья / А.И. Славская. – Киев : Изд-во АН УССР, 1957. – 97с.
840744
  Лурье Л.М. Околорудные изменения и некоторые генетические особенности свинцово-цинкового оруденения Замбаракского месторождения / Л.М. Лурье. – Москва : Наука, 1969. – 146с.
840745
  Алиев В.И. Околорудные изменения и структурнотекстурные особенности колчедановых руд в Чирагизор-Тоганалинском рудном поле : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Алиев В. И.; АН АзССР, Ин-т геолог. им. Губкина. – Баку, 1956. – 16л.
840746
  Баишев К.С. Околорудные изменения кислых эффузивов и их геохимические особенности на некоторых свинцовых месторождениях Центрального Казахстана. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баишев К.С.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
840747
  Федорчук В.П. Околорудные изменения ртутно-сурьмяных месторождений / В.П. Федорчук. – Москва : Недра, 1969. – 264с.
840748
  Казицын Юрий Владимирович Околорудные измененные породы Восточного Забайкалья и общие вопросы теории и практики изучения метасоматитов : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Казицын Юрий Владимирович; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1967. – 51л. – Бібліогр.:с.49-51
840749
  Казицын Ю.В. Околорудные метасоматиты Забайкалья / Ю.В. Казицын. – Л., 1972. – 279с.
840750
   Околорудные метасоматиты Закарпатья. – Киев : Наукова думка, 1988. – 200с.
840751
   Околорудные метасоматиты Западного Узбекистана. – Москва : Наука, 1990. – 187с.
840752
  Чекваидзе В.Б. Околорудные метасоматиты колчеданно-полиметаллических месторождений и их поисковое значение / В.Б. Чекваидзе. – М, 1981. – 240с.
840753
  Щербань И.П. Околорудные метасоматиты континетальных рифтогенных структур. / И.П. Щербань. – Москва, 1985. – 180с.
840754
  Дерябин Н.И. Околорудные флюидизитовые породы / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : София-А, 2007. – 228с. : ил. – ISBN 978-966-8684-37-1
840755
  Мысник А.М. Околорудный метаморфизм и зональность как критерии оценки некоторых золоторудных месторождений юго-восточной Колбы. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.133 / Мысник А.М.; Всесоюзный заочный политехн.ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
840756
  Первухина Н.В. Околоцветник покрытосеменных / Н.В. Первухина. – Л, 1979. – 11с.
840757
  Моjсов Л. Околу прашаньето на македонското национално малцинство во грциjа : Еден поглед врз опсежната документациjа / Л. Моjсов. – Скопjе, 1954. – 394 с.
840758
  Саган Ф. Окольные пути. Поводок = Les faux-fuyants. La laisse / Франсуаза Саган. – Москва : Вагриус, 1994. – 446с. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0115-1
840759
  Чешко Н. Окольным путем // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 102-114. – ISSN 1728-8568
840760
  Красовский Л.С. Окольцованная птица. Следы смоет весна / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1981. – 270с.
840761
  Поливин Н.Г. Окольцованная синева / Н.Г. Поливин. – М, 1980. – 128с.
840762
  Демкович Василь Окомірне знімання плану місцевості : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-4 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
840763
  Ангафоров А.П. Оконечные устройства приемников цветного телевидения / А.П. Ангафоров. – Москва : Связь, 1971. – 239 с.
840764
  Фиделев А.С. Оконтуривание месторожений для комплексно-механизированных карьеров / А.С. Фиделев. – 2-е иизд., переработ. и доп. – К., 1953. – 158с.
840765
  Дунаевский А.И. Окончание в шашечной партии / А.И. Дунаевский. – М., 1965. – 72с.
840766
  Кузьминков И.И. Окончание войны и переход хозяйства СССР к мирному развитию / И.И. Кузьминков. – М, 1945. – 32с.
840767
  Кузьминков И.И. Окончание войны и переход хозяйства СССР к мирному развитию / И.И. Кузьминков. – Грозный, 1946. – 26с.
840768
  Кузьминков И.И. Окончание войны ипереход хозяйства СССР к мирному развитию / И.И. Кузьминков. – Ростов н/Д, 1946. – 47с.
840769
  Миньковский Г.М. Окончание предварительного расследования и осуществления права обвиняемого на защиту. / Г.М. Миньковский. – М., 1957. – 211с.
840770
  Якубович Н.А. Окончание предварительного следствия / Н.А. Якубович. – М, 1962. – 147с.
840771
  Курдадзе М.З. Окончание предварительного следствия с прекращением уголовного дела (Уголовно- правовое и процессуальное исследование) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08. / Курдадзе М. З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилисм, 1974. – 19л.
840772
  Гатовская И. Окончание спектакля / И. Гатовская. – Харьков, 1995. – 83с.
840773
  Ковалев А.М. Окончательная победа социализма в СССР / А.М. Ковалев. – Москва, 1961. – 40с.
840774
  Стаут Р. Окончательное решение : Роман / Р. Стаут ; Пер. с англ. А. Горского, Ю. Смирнова]. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – 381,[2] с. : ил. – В изд. также: Смертоносный груз "Гильдеборг" / Павел Гейцман ; Случай с женщиной средних лет / Агата Кристи. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
840775
  Хейли А. Окончательный диагноз / А. Хейли. – Ленинград, 1978. – 171с.
840776
  Хейли А. Окончательный диагноз. / А. Хейли. – Минск, 1990. – 588с.
840777
  Хейли А. Окончательный диагноз. / А. Хейли; Художник Е. Кочеткова. – Москва : Аксон, 1993. – 160с. – ISBN 5-7275-0012-5
840778
   Окончательный каталог по гляциологии. – М, 1963. – 163с.
840779
  Левчин Р. Окончательный текст и другие идиллии / Рафаэль Левчин. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2006. – 232с. – ISBN 966-8188-33-0
840780
  Друнина Ю.В. Окопная звезда. / Ю.В. Друнина. – М, 1975. – 143с.
840781
  Белаш Ю.С. Окопная земля : Стихотворения / Ю.С. Белаш. – Москва : Советская Россия, 1985. – 140с.
840782
  Карим Ф. Окопная песня / Ф. Карим. – Ленинград, 1947. – 103с.
840783
  Фролов Ю.М. Окопник в условиях Севера / Ю.М. Фролов. – Ленинград, 1982. – 151с.
840784
  Белаш Ю.С. Окопные стихи / Ю.С. Белаш. – М., 1990. – 398с.
840785
  Подорожанский И.А. Окопы и подснежники / И.А. Подорожанский. – Иркутск, 1964. – 116с.
840786
  Гордейчев В. Окопы этих лет / В. Гордейчев. – Воронеж, 1964. – 104с.
840787
  Легенький М.І. Окпемі питання виборів ректорів вищих навчальних закладів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 560-563
840788
  Тимчук В.М. Окраєць синього неба / В.М. Тимчук. – Київ : Молодь, 1965. – 128с.
840789
  Горшков В.С. Окраина / В.С. Горшков. – Л., 1964. – 43с.
840790
  Воронецкий М.Г. Окраина / М.Г. Воронецкий. – Москва, 1967. – 90с.
840791
  Мисарж К. Окраина / К. Мисарж. – М., 1980. – 320с.
840792
  Мисарж К. Окраина : Роман / К. Мисарж. – Москва : Радуга, 1988. – 272с. – (Новый мир)
840793
  Кудинов И.П. Окраина. / И.П. Кудинов. – М, 1980. – 383с.
840794
  Кудинов И.П. Окраина. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1982. – 641с.
840795
  Клименко А.В. Окраина. / А.В. Клименко. – Кишинев, 1982. – 375с.
840796
  Кудинов И.П. Окраина. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1988. – 396с.
840797
  Гессен С.Я. Окраинные государства: Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия / С.Я. Гессен. – Л., 1926. – 150с.
840798
   Окраины континентов и островные дуги : Труды симпозиума. – Москва : Мир, 1970. – 368с. – (Науки о Земле)
840799
  Ольхон А.С. Окраины милой отчизны / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1948. – 147с.
840800
  Ольхон А.С. Окраины милой отчизны / А.С. Ольхон. – М., 1950. – 124с.
840801
   Окраины России : рассказы из истории борьбы России за обладание ими / [сост. А. Л-на]. – Москва : О-во распространения полезной книги
Вып. 1 : Печенеги. – 1865. – [12] с. – В конце заглавия: А. Л-на
840802
   Окраины России : в 2 вып. – 1868-1876. – Прага : Изд. Ю Самарина ; Тип. д-ра Ф. Скрейшовского
Сер. 1 : Русское Балтийское Поморье : Вып. 1. [Русское Балтийское поморье в настоящую минуту (как введение в первую серию)]. – 1868. – [4], X, 188 с. – Конволют. - Пер.: Окраины России, сер. 1 Русское Балтийское Поморье : Вып. 2. - Вышла только 1-я сер.


  На форзаце кн. подпись
840803
   Окраины России. Сер. 2 : в 2 вып // Окраины России : в 2 вып. – 1868-1876. – Прага : Изд. Ю Самарина ; Тип. д-ра Ф. Скрейшовского, 1868. – Сер. 1 : Русское Балтийское Поморье : Вып. 1. [Русское Балтийское поморье в настоящую минуту (как введение в первую серию)]. – VIII, 133, [5] с.
840804
   Окраины России. – 3-е изд. ; 1868-1876. – Berlin : Изд. Д. Самарина ; B. Behr"s Buchhandlung (E. Bock)
Сер. 1 : Русское Балтийское Поморье : Вып. 2. [Записки православного латыша Индрика Страумита (1840-1845)]. – 1869. – [6], VIII, 135 с. – Экз. деф., без ориг. обл.
840805
  Самарин Ю.Ф. Окраины России. – Изд. 3-е. – Berlin : Изд. Д. Самарина ; B. Behr"s Buchhandlung (E. Bock)
Сер. 1 : Русское Балтийское Поморье, вып. 1. – 1869. – [6], X, 187 с. – Конволют. - Пер.: Окраины России, сер. 1 Русское Балтийское Поморье : Вып. 2
840806
  Самарин Ю.Ф. Окраины России. Сер. 1 // Окраины России / Ю.Ф. Самарин. – Изд. 3-е. – Berlin : Изд. Д. Самарина ; B. Behr"s Buchhandlung (E. Bock), 1869. – Сер. 1 : Русское Балтийское Поморье, вып. 1. – С. [I-VIII], 1-135
840807
   Окрайны России : Рассказы из истории борьбы России за обладание ими / А. Л-па. – Москва : Изд. О-ва распростр. полезных кн. ; Тип. В. Грачева и К*
Вып. 1 : Печенеги. – 1865. – [2], 34, 12 с.
840808
  Кузьменко О. Окрайок раю : Роман / Олександр Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 304с. – ISBN 966-556-218-5
840809
  Горак Я. Окраса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 127-131. – ISSN 0868-4790
840810
  Горак Я. Окраса музичної франкіани // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 127-131. – ISSN 0868-4790


  Автографи українських музикантів у фондовій добірці літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові
840811
   Окраса праці і побуту. – Львів, 1969. – 107с.
840812
  Новицька Лариса Окраса столиці Поділля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 22
840813
  Беляев М.М. Окраска животных и естественный отбор / М.М. Беляев. – Москва, 1947. – 144с.
840814
  Пшибрам К. Окраска и люминесценция минералов. / К. Пшибрам. – М., 1959. – 458с.
840815
  Красильщикова О.А. Окраска и юминесценция природного флюорита / О.А. Красильщикова, А.Н. Таращан, А.Н. Платонов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 220с.
840816
  Суйда Г. Окраска как защита от коррозии / Г. Суйда, Г. Сальватерра. – Л., 1936. – 366с.
840817
  Оканенко А.С. Окраска листьев и количество хлорофила в них, как селекционные признаки у сахарной свеклы / А.С. Оканенко. – К., 1928. – 80с.
840818
  Голынская Е.Л. Окраска листьев как один из показателей продуктивности растений при селекционном отборе : Дис... канд. биологич.наук: / Голынская Е.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра дарвинизма и генетики. – К., 1952. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
840819
  Голынская Е.Л. Окраска листьев как один из показателей продуктивности растений при селекционном отборе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Голынская Е.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра дарвинизма и генетики. – Киев, 1953. – 17 с.
840820
  Любименко В.Н. Окраска растений : Растительные пигменты / В.Н. Любименко, В.А. Бриллиант. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 280с. – (Современные проблемы естествознания ; Книга 23)
840821
  Ивахненко П.С. Окрашиваемость и рекомбинационная люминесценция щелочно-галоидных кристаллов, активированных двухвалентным европием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ивахненко П.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 20л.
840822
  Калинская Т.В. Окрашивание полимерных материалов / Т.В. Калинская. – Л, 1985. – 183с.
840823
  Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 525-531. – ISSN 1563-3349
840824
  Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бісюк Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196, [4] л. – Додатки: с. 197-200. – Бібліогр.: л. 176-196
840825
  Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бісюк Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
840826
  Бісюк О. Окрема думка судді щодо першочергових питань, що вирішуються у вироку суду // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 499-500
840827
  Іващенко В.І. Окрема думка суддів Конституційного Суду України Іващенка В.І.та Селівона М.Ф. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України = про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) / В.І. Іващенко, М.Ф. Селівон // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-130
840828
  Футей Б. Окрема думка та соціальні перетворення: важливість судових рішень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 35-38. – ISSN 1996-5931
840829
  Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 410 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 2222-5374
840830
  Морозова С. Окрема ухвала суду: нові підходи до правового регулювання у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 65-75. – ISSN 1026-9932
840831
  Сеник С.В. Окрема ухвала як одна з форм судового акта в цивільному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 37-41
840832
  Бобко В.Г. Окрема ухвала як спосіб захисту прав учасників цивільного судочинства // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 23-26
840833
  Комаров В.В. Окреме провадження : монографія / В.В. Комаров, Г.О. Світлична, І.В. Удальцова ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 312 с. – ISBN 978-966-458-211-4
840834
   Окреме провадження в цивільному процесі України : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Ківалов С.В. та ін.] ; під ред. Р.М. Мінченко ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : КНТ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-373-654-9
840835
  Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України : Навчальний посібник / С.Я. Фурса. – Київ, 1999. – 312с.
840836
  Онишко О.Б. Окреме провадження як прерогатива вирішення питань усиновлення в цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 35-38
840837
  Фурса С.Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу : Практикум / С.Я. Фурса. – Київ : Вілбор, 1998. – 96с. – ISBN 966-7247-02-3
840838
  Зуб В. Окреми аспекти системи управління бібліотекаи України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
840839
  Шатковський Я.М. Окремі адміністративно-правові аспекти оренди державного нерухомого майна та передання з комунальної у державну власність нерухомого майна // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 31-37
840840
  Зоріна Ю. Окремі аспекти авторського права в рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі питання охорони та захисту авторського права в рекламі відповідно до законодавства США та держав-учасниць Європейського Союзу, а також перспективи їх розвитку та проблеми вдосконалення українського законодавства в цій сфері. The ...
840841
  Чурпіта Г. Окремі аспекти авторського права на твори образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 9-13.
840842
  Гулак О.В. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України / О.В. Гулак, Н.Ю. Помянська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 208-214. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
840843
  Лисицин Е.М. Окремі аспекти аналізу документа "Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року " / Е.М. Лисицин, Ю.В. Пунда // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45-50
840844
  Матвієнко В. Окремі аспекти бізнес-планування в сільськогосподарському виробництві / В. Матвієнко, Н. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-44. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості бізнес-планування в сільськогосподарському виробництві. The features business of planning in agricultural manufacture are considered.
840845
  Філовська В. Окремі аспекти вдосконалення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 594-596
840846
  Гарбовський Л. Окремі аспекти вдосконалення кримінально-процесуального забезпечення конфіскації майна органами дізнання та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 135-138
840847
  Руфанова В.М. Окремі аспекти вдосконалення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 387-390. – ISBN 978-966-458-403-3
840848
  Сергій Заїка Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання строків тримання під вартою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 137-141.
840849
  Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України із- судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0132-1331
840850
  Ольшанський А.І. Окремі аспекти взаємодії місцевого самоврядування з державою та громадськими організаціями: український досвід // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 234-242
840851
   Окремі аспекти виготовлення взуттєвих шкір з використанням природних мінералів / О.П. Козар, О.Р. Мокроусова, Б. Возняк, Б.Б. Петрус // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 35-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
840852
  Дейнега М.А. Окремі аспекти визначення природоресурсних правовідносин // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 107-108. – ISBN 978-966-419-269-6
840853
  Загородній Сергій Окремі аспекти визначення та спввідношення освітніх послуг і послуг професійної підготовки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 3-7
840854
  Юркевич Ю. Окремі аспекти визначення установчих документів юридичних осіб (їх об"єднань) недійсними // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 229-237. – ISSN 2082-4939
840855
  Турчак А. Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі / А. Турчак, Н. Токар // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 117-120. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
840856
  Бакун Ю.В. Окремі аспекти використання економічної категорії "амортизація" в сучасних умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне трактування економічної сутності категорії "амортизація" на державному рівні в Україні та по-гляди на це питання вчених-економістів. Визначено недоцільність у сучасних умовах господарювання визнання амортиза-ційних нарахувань як ...
840857
  Куцевич М.П. Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов"язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правових наслідків підписання державою міжнародно-правових актів у сфері кримінального права. Статья посвящена исследованию правовых последствий подписания государством международно-правовых актов в сфере уголовного ...
840858
  Лісова Т.В. Окремі аспекти відновлення земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 153-155. – ISBN 978-966-419-269-6
840859
   Окремі аспекти відносин Україна - НАТО: коротко про головне. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 24с. – ISBN 978-966-2015-01-0
840860
  Пададименко Н.В. Окремі аспекти відповідальності працівників правоохоронних органів як суб"єктів права соціального забезпечення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості відповідальності працівників правоохоронних органів щодо отримання різних видів соціального забезпечення. Розкриваються правообмежувальні, правовідновлювальні, штрафні санкції. Розглядається шахрайство в сфері ...
840861
  Дрішлюк К.В. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 132-134. – ISBN 978-966-419-300-6
840862
  Мельник О. Окремі аспекти впливу інститутів влади на формування засад громадянського суспільства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 198-207.
840863
  Ортинський В.Л. Окремі аспекти впливу корупції на нелегальну економіку в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 184-190. – (Юридична ; Вип. 3)
840864
  Оверченко І. Окремі аспекти впровадження інституту пробації в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 49-50
840865
  Демченко І.С. Окремі аспекти впровадження принципу субсидіарності в організацію місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 128-136
840866
  Вакула І. Окремі аспекти готування до злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 253-259. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
840867
  Бедрій М.М. Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 135-140. – ISSN 1026-9932
840868
  Гладкова Т.Л. Окремі аспекти демократизації законотворчого процесу в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 115-120. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу новел Лісабонського договору щодо участі держав-членів у законотворчому процесі в ЄС, а саме проведенню експертизи законопроектів на відповідність принципам субсидіарності та пропорційності. Наведені механізми та процедури ...
840869
  Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-23
840870
  Шармар О.М. Окремі аспекти діяльності всеукраїнської надзвичайної комісії (1918-1922 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 249-256.
840871
  Романенко А.В. Окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 251-256. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Досліджено окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови і визначено сучасну систему органів спеціальної компетенції у цій галузі.
840872
  Малюська А.Л. Окремі аспекти діяльності неурядових правозахисних організацій в сфері забезпечення та захисту прав національних меншин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 98-105
840873
  Озерський І.В. Окремі аспекти діяльності прокурора у пенітенціарній системі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 254-258.
840874
  Заросило В.О. Окремі аспекти діяльності спеціальних миротворчих підрозділів міжнародної цивільної поліції ООН в Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 227-233
840875
  Скомороха Л. Окремі аспекти добору кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-62.
840876
  Кузецова О.П. Окремі аспекти договірного права країн англо-американської та континентальної правових систем // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 446-449. – ISSN 1563-3349
840877
  Герц А. Окремі аспекти договору про надання медичних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 223-228. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
840878
  Трач Ю.Ю. Окремі аспекти доказування в груповому позові // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 400-406. – ISSN 1563-3349
840879
  Таликін Є.А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-127.
840880
  Мотлях О.І. Окремі аспекти допиту осіб у злочинах, що пов”язані з використанням комп”ютерних технологій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30.
840881
  Нашинець-Наумова Окремі аспекти забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації країн Європи та Азії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті проводиться аналіз відповідних правових засад формування основних концепцій забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації країн Європи та Азії. The article provides the analysis of the corresponding legal principles of the ...
840882
  Лужанський А. Окремі аспекти законодавчого забезпечення політичної нейтральності інституту омбудсмана: порівняльний аналіз / А. Лужанський, К. Доді // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 74-79. – ISSN 1814-3385
840883
  Корольчук О.Л. Окремі аспекти залучення громадян до управління якістю у сфері охорони здоров"я // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 133-137
840884
  Ільченко С.Ю. Окремі аспекти запобігання зміні показань під час досудоаого слідства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-28
840885
  Маріц Д.О. Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання атипової зайнятості в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 2219-5521
840886
  Пеньков С.В. Окремі аспекти зарубіжного досвіду застосування оперативної техніки правоохоронними органами // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 174-183. – ISBN 978-617-616-070-0
840887
  Корнієнко Ю. Окремі аспекти застави майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7069-28-6
840888
  Айдинян А. Окремі аспекти застосування заздалегідь погоджених збитків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-17-0
840889
  Мельничук І. Окремі аспекти застосування закону України "Про засади запобігання і протидії корупціії" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 101-108
840890
  Комарницька А. Окремі аспекти застосування інституту додаткового обвинувачення / А. Комарницька, А. Ширяєв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
840891
  Дуда С. Окремі аспекти застосування психологічних знань під час проведення допиту в судовому розгляді кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 121-124
840892
  Митрофанов І. Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 115-120. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
840893
  Аверочкіна Т. Окремі аспекти здійснення адміністративних (митних) формальностей фіскальних (митних) органів у внутрішніх водах України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 58-59. – ISBN 978-617-7069-28-6
840894
  Солошкіна І.В. Окремі аспекти здійснення безготівкових розрахунків платіжними картками // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 150-156. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу безготівкових розрахунків платіжними картками, схарактеризовано позитивні та негативні аспекти використання платіжних розрахункових карток, з"ясовано нормативно-правове забезпечення використання платіжних карток, установлено ...
840895
  Барчук І.В. Окремі аспекти здійснення контролю органами прокуратури у сфері охорони водних ресурсів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 209-212. – (Право. Економіка. Управління)
840896
  Данько Т.О. Окремі аспекти інноваційних та інтерактивних технологій навчання / Т.О. Данько, Е.В. Бахчеван, В.О. Артемов // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса, 2016. – C. 170-177. – (Технічні науки ; вип. 80)


  В статті розглянуті окремі аспекти впровадження і використання інноваційних та інтерактивних технологій навчання у вищій школі як засобу підвищення якості підготовки фахівців.
840897
  Смокович Ю. Окремі аспекти інституту відмови від обвинувачення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 65-79
840898
  Гриценко І. Окремі аспекти історіографії інституту адміністративної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 133-138. – ISBN 978-966-306-020-4
840899
  Гриценко І. Окремі аспекти історіографії інституту адміністративної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 46-47
840900
  Скомороха Л. Окремі аспекти кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
840901
  Скомороха Л. Окремі аспекти кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
840902
  Тимошенко Ю.П. Окремі аспекти класифікації експертних ситуацій та особливості провадження-експертиз за сучасних умов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 136-139.
840903
  Міма І.В. Окремі аспекти класифікації релігійних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 29-35. – ISSN 1563-3349
840904
  Пейчев К. Окремі аспекти конкурентного набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 80-82.
840905
  Єпіфанов А.О. Окремі аспекти конституційної реформи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 30-32.
840906
  Вівчаренко О.А. Окремі аспекти контролю за використанням та охороною земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 447-454. – ISSN 1563-3349
840907
  Давиденко В. Окремі аспекти криміналістичного забезпечення розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцям / В. Давиденко, І. Ієрусалимов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
840908
  Товмазова Є. Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров"я дітей за законодавством України та деяких зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-147.
840909
  Грек Б.М. Окремі аспекти кримінально-правової характеристики рейдерства в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 49-58
840910
  Плужнік О.І. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 114-124. – ISSN 2524-0323
840911
  Леоненко М.І. Окремі аспекти кримінологічної характеристики злочинів у сфері віросповідання / М.І. Леоненко, А.О. Лемешко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 128-133. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
840912
  Ліпкан В. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.77-82. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 0132-1331
840913
  Яцків О.М. Окремі аспекти лінгвістичної концепції Діонісія Фракійця // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 186-191
840914
  Середюк В. Окремі аспекти методології дослідження проблем юридичної відповідальності в науці права України та Польщі // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 374-383. – ISBN 978-966-349-240-7
840915
  Каракач Р.П. Окремі аспекти міжнародно-правового захисту права на освіту (на прикладі комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав та комітету ООН з прав дитини) // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7363-09-4
840916
  Борисова І.А. Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання зміни клімату в контексті міжнародної торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 110-115. – ISSN 2220-1394


  У даній статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування «гнучких» механізмів Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в контексті розробки нового документу щодо регулювання викидів парникових газів в атмосферу, ...
840917
  Чорноус Ю.М. Окремі аспекти міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності за участю Інтерполу // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-419-268-9
840918
  Гриняк А. Окремі аспекти набуття фізичними особами права спільної власності / А. Гриняк, О. Гриняк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 14-18.
840919
  Розколупа Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічним бібліотекам // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 8-10
840920
  Хоменець Р. Окремі аспекти наукового пізнання місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
840921
  Крисоватий А. Окремі аспекти непрямого оподаткування: проблеми та можливості удосконалення // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 78-84. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
840922
  Обозна О.О. Окремі аспекти нормативного регулювання імунітету Президента України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 169-176. – ISSN 2524-0064
840923
  Трембач О. Окремі аспекти об`єктивних ознак викрадення чужої дитини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.478-481. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
840924
  Кочук С.І. Окремі аспекти оновлення теоретичної бази антимонопольного регулювання в Україні // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 5-15
840925
  Дем"янюк О. Окремі аспекти оподаткування інтелектуальної власності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 158-162. – ISSN 1818-5754
840926
  Мельничук Г. Окремі аспекти оподаткування прибутку підприємств України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 22-28. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
840927
  Трофімцов В.А. Окремі аспекти організації міжнародної протидії тероризму на різних етапах розвитку міжнародного законодавства // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 37-42. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
840928
   Окремі аспекти організації позачергових виборів народних депутатів України 2007 року // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання. Спецвипуск / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 4 : Спецвипуск присвячений 10-й річниці утворення Центральної виборчої комісії. Історія в подіях і постатях. – С. 8-15.
840929
  Верига Ю.А. Окремі аспекти організації стратегічного еккаунтингу / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 67-75. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
840930
  Ковальчук Н.М. Окремі аспекти організації та діяльності Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у контексті проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 181-186.
840931
  Ступка М Н. Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 348-355. – (Право. Економіка. Управління)
840932
  Бондаренко В.А. Окремі аспекти підвищення ефективності норм адміністративного права у період адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 134-142. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
840933
  Гуржій І.О. Окремі аспекти повсякденного життя київських купців XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 24-34. – ISSN 0130-5247
840934
  Кравчук О.В. Окремі аспекти поняття та сутності правових позицій Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 173-179. – ISSN 1563-3349
840935
  Спасибо-Фатєєва Окремі аспекти поняття юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.21-25
840936
  Ковальчук Т.Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-253. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Дається аналіз окремих аспектів права власності громадян України на земельні ділянки з позиції понятійного апарату, підстав виникнення, припинення, змісту тощо з урахуванням нових положень Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 р. The article ...
840937
  Братасюк В. Окремі аспекти правових упущень щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
840938
  Солодка Окремі аспекти правового змісту поняття "інформаційна безпека" / Солодка, ОМ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
840939
  Чешковська О.В. Окремі аспекти правового регулювання банкрутства в Канаді // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 125-130.
840940
  Іншин М. Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 187-191. – ISSN 2306-9082


  У статті проаналізовано правові підстави виникнення Конституційного права громадян України на державну службу. Окреслено окремі аспекти реалізації Конституційного права громадян України на державну службу.
840941
  Байда О. Окремі аспекти правового регулювання податкових правовідносин / О. Байда, В. Ручинська // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 317-323. – ISBN 978-966-306-020-4
840942
  Магера А. Окремі аспекти правового регулювання проведення передвиборної агітації під час парламентських виборів 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-11.
840943
  Кушнір І. Окремі аспекти правового регулювання спільної діяльності державної прикордонної служби України з населенням прикордонних регіонів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 118-119.
840944
  Лебідь В.І. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин між працівником і фізичною особою (роботодавцем) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-36.
840945
  Чекалов П. Окремі аспекти правового режиму земель залізничного транспорту України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 79-84. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблено аналіз розмежування компетенції з питань управління землями залізничного транспорту в контексті правового режиму вказаних земель.
840946
  Саблук С.А. Окремі аспекти правового статусу дитини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 143-148. – (Право. Економіка. Управління)
840947
  Хоменець Р. Окремі аспекти правового статусу іноземців у сфері місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.67-70
840948
  Слободян О. Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 61-63
840949
  Макух О.В. Окремі аспекти правового статусу органів, що здійснюють фінансовий контроль за виконанням Державного бюджету України за доходами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 139-145. – ISSN 0201-7245
840950
  Дем"янова О. Окремі аспекти правового статусу представника як суб"єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-94
840951
  Пономарьова Т. Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 44-47. – ISSN 2307-8049
840952
  Мінченко О.В. Окремі аспекти правової системи Німеччини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-107
840953
  Скригонюк М.І. Окремі аспекти предмета плебсології як філософсько-правового вчення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33.
840954
  Супрун Л. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспанії: порівняльно-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 66-68
840955
  Ятченко Є.О. Окремі аспекти приведення до виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 306-317. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
840956
  Кохан Н. Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, зазначений у п. 1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 66-71. – ISSN 2308-9636
840957
  Котляр Дм. Окремі аспекти проведення адміністративної реформи та організація центральної виконавчої влади в країнах світу // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.24-28
840958
  Сахарук І. Окремі аспекти протидії дискримінації працівників із сімейними обов"язками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7069-17-0
840959
  Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-17.
840960
  Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 5-10.
840961
  Дем"янова О.В. Окремі аспекти реалізації вимог до рішень суду в світі підстав для їх зміни або скасування вищестоящими інстанціями в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 165-169
840962
  Клим О.В. Окремі аспекти реалізації особистого немайнового права людини на охорону здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 87-89. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
840963
  Костяшкін І.О. Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 204-214. – ISSN 2078-9165
840964
  Дуюнова Т.В. Окремі аспекти реалізації права на звернення засудженими до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 305-306


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
840965
  Губарєв С.В. Окремі аспекти реалізації права приватної власності на землю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-15.
840966
  Наумова О.С. Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (с. 149 КК України) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 155-162. – ISSN 2306-9082
840967
  Коваленко А.А. Окремі аспекти регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 307-318. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
840968
  Луць В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-36.
840969
  Совгиря О.В. Окремі аспекти регулювання статусу вищих органів державної влади за конституцією України / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 24-30
840970
  Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно - територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
840971
  Іваницький С.О. Окремі аспекти реформування інституту народних засідателів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.101-119
840972
  Яновська О. Окремі аспекти реформування кримінального судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 91-96
840973
   Окремі аспекти реформування організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у Великій Британії / О.П. Бартош, Шандор, ФФ, В.О. Рюль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 31-36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
840974
  Бліхар М.П. Окремі аспекти розвитку духовності українського студентства: досвід емпіричного дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-212. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
840975
  Левіна Г.М. Окремі аспекти розвитку змісту поняття рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного світу (за законодавством незалежної України) // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 340-343. – ISBN 978-966-7957-18-6
840976
  Сисин О. Окремі аспекти розвитку культури Львівщини другої половини ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.29-33
840977
  Рябенко О.М. Окремі аспекти розвитку культурологічної освіти у класичних і педагогічних університетах України на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Висвітлено особливості розвитку культурологічної освіти у класичних і педагогічних університетах в умовах незалежної України. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку культурологічної освіти. Проаналізовано педагогічні основи викладання ...
840978
  Валінкевич О.Г. Окремі аспекти розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.34-38. – ISSN 2221-1055
840979
  Калниня Е.А. Окремі аспекти розвитку української геологічної термінології / Е.А. Калниня, І.М. Кульчицький, І.О. Ліхнякевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 352-354. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
840980
  Кушнір І.В. Окремі аспекти розвитку цивільного процесуального законодавства України у сфері перегляду судових рішень на підставі рішення Європейського Суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 110-116
840981
  Циб І. Окремі аспекти сітової політики та діяльності правоохоронних органів у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7220-78-6
840982
  Осетинський А.Й. Окремі аспекти соціального захисту судді в сучасних умовах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 61-73
840983
  Танасевич О. Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 109-113. – ISSN 2307-8049
840984
  Кравченко С.С. Окремі аспекти співвідношення понять права участі у товаристві та корпоративних прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 388-394. – ISSN 1563-3349
840985
  Мацигіна В. Окремі аспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 150-154. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
840986
  Тимків Я.І. Окремі аспекти співпраці України з Північноатлантичним альянсом та їх вплив на ставлення громадян до організації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 80-87


  У даній статті буде зроблена спроба аналізу окремих найбільш успішних напрямків співпраці України з Північноатлантичним альянсом (НАТО), і порівняння їх з поінформованістю та ставленням громадян України до цієї організації на основі соціологічних ...
840987
  Полюжин І.М. Окремі аспекти становлення і розвитку українського конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 350-352
840988
  Пустовіт В.А. Окремі аспекти стану протидії організованій злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 180-185. – ISSN 1609-0462
840989
  Зашляпін Л.О. Окремі аспекти стратегії та тактики ефективної адвокатської діяльності / Л.О. Зашляпін, О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-25.
840990
  Розвадовський В. Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 17-20
840991
  Атаманчук В.М. Окремі аспекти термінології криміналістичних експертиз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 144-148. – (0). – ISSN 2078-9165
840992
  Міхаліна І.Г. Окремі аспекти техніко-технологічного забезпечення аграрної галузі України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 90-92. – Бібліогр.: 6 назв
840993
  Косенко Н.Є. Окремі аспекти типології французької класицистичної драматургії XVII ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 230-235. – ISBN 966-8188-10-1
840994
  Солодова К. Окремі аспекти трансформації джерельної бази адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 276-278
840995
  Орльонок О. Окремі аспекти удосконалення виборчого законодавства України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-68
840996
  Губерська Н.Л. Окремі аспекти управління вищими навчальними закладами за законодавством Російської імперії // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7293-17-9


  "Інколи через систему вищої освіти досягали і політичні цілі. Типовим прикладом тут може бути утворення у м. Києві Імператорського університету Св. Володимира, головним завданням, якого було "распространение русского образования и русской народности в ...
840997
  Когутич І. Окремі аспекти феномену "злочин" в теорії та практиці професійного захисту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 375-379. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
840998
  Костенко Ю. Окремі аспекти характеристики правової природи відносин при здійсненні податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 125-131
840999
  Паращук Л. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 82-83
841000
  Базов В. Окремі аспекти юридичної відповідальності суддів Конституційного Суду України / В. Базов, М. Пономарьова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 68-72
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,