Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
857001
  Бугров В. "Наука в Університеті була, є і буде!" - ректор Володимир Бугров // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 1
857002
  Залізняк Л. "Наука втратила прямий контакт зі студентством" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 33 (457), 19-25.08.2016 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  "...В інтерв"ю Тижню український археолог Леонід Залізняк розповів про потребу повернення науки до університетів, специфіку освітнього процесу, заточеного на підготовку молодих науковців, та будні вітчизняної археології".
857003
  Год Б. "Наука доброчесності" гуманіста Еразма Роттердамського = "Тeaching virtue" by the humanist Erasmus of Rotterdam : монографія / Борис Год, Наталія Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-197. – ISBN 978-966-192-047-6
857004
  Кузнєцова Н. "Наука є потужним інструментом суспільного розвитку" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 2312-1831
857005
  Кудрявая Н.В. "Наука жизни" Л.Н. Толстого // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 0869-561Х
857006
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 2, ч. 2. – 1974. – 551с.
857007
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 3. – 1974. – 470с.
857008
   Наука в Советской Грузии за 25 лет. – Тбилиси
3. – 1946. – 111 с.
857009
  Лейви Далила Семеновна Наука в Советском Таджикистане : Библиогр. указ., 1961-1975 / АН Тадж.ССР; Центр. науч. б-ка; Сост.: Д. С. Лейви и др. – Душанбе : Дониш, 1976. – 478с.
857010
   Наука в тунике. – М, 1938. – 88с.
857011
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 1 : Естественные науки. – 1974. – 424с.
857012
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 2 : Общественные науки. – 1974. – 342с.
857013
   Наука в Украинской ССР. – Киев, 1983. – 52 с.
857014
  Дубина І М. Наука в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 112-116
857015
  Рудий Г. Наука в Україні 1917-1918 рр. (за матеріалами газетної періодики) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 227-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
857016
  Полушкіна Т.В. Наука в Україні в 90-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Історія ; вип. 55)


  Аналізується сучасний стан розвитку науки України, висвітлюється матеріально-технічне та фінансове її забезпечення, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, зв"язок науки із суспільною практикою.
857017
  Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ - ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 77-86. – ISBN 966-8653-41-6
857018
  Стріха М. Наука в Україні: зруйнувати - легко, відновити неможливо // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 43/44). – С. 3-4
857019
  Локтєв В.М. Наука в Україні: небезпечне забуття // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-41. – ISSN 0372-6436


  Аналізується проєкт Закону про наукову і науково-технічну діяльність, що готувався ВР України до першого читання.
857020
  Черніга Р. Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи глибокий занепад? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  Нинішня система фінансування наукових досліджень в Україні - геть неефективна. Щороку мільярди гривень викидають не на розвиток сучасної науки, а на соціальний захист науковців, перетворюючи їх на привілейовану касту після досягнення пенсійного віку. ...
857021
  Величко П. Наука в Україні: сьогодення і здобутки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 8-10
857022
  Кожин В. Наука в университете инновационного типа / В. Кожин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 43-48. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
857023
  Лесовик В.С. Наука в университете:направления и перспективы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С.103-108. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены достижения в научной и инновационной деятельности научных школ Белгородского гос. технологического университета им. В.Г. Шухова.
857024
   Наука в університетах // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 13/14 (779/780). – С. 18-20


  Про насущні проблеми університетської науки йдеться в інтерв"ю для DT.UA проректора з наукової роботи Національного технічного університета України "КПІ", академіка НАН України М. Ільченка.
857025
  Ільченко М. Наука в університетах / вів інтерв"ю В. Янковий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  У системі вищої освіти зосереджено вагомий науковий потенціал України - 68,9% докторів і 72,6% канд. наук. Підготовка 81% докторантів і 85% аспірантів здійснюється саме у вищих навчальних закладах, тому від раціональної організації та адекватного ...
857026
  Остролуцька Л. Наука в університетах має зробити країну сильнішою та успішною // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2


  Про це йшлося під час обговорення діяльності Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН. Головою Ради обрано Віктора Мартинюка, проректора з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка.
857027
  Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
857028
  Ільченко М.Ю. Наука в університетах. Неухильно виконувати прийняті закони // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 29-33. – ISBN 978-966-622-690-0


  Виступ академіка НАН України М.Ю. Ільченка на Парламентських слуханнях на тему "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави", 2 липня 2014 р.
857029
  Січкаренко Г. Наука в університетах: фактори кризового стану // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 126-131. – ISSN 1998-4634
857030
  Стріха М. Наука в університетах: що далі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 2-3
857031
   Наука в экономической структуре народного хозяйства. – М, 1990. – 190с.
857032
  Волков А.В. Наука в эпоху биокапитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-68. – ISSN 0042-8744
857033
   Наука великих можливостей - біологія сьогодні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Відділення загальної біології НАН України очолює академік НАНУ Д. М. Гродзинський.
857034
  Вебер И. Наука вещественной природы / сочинение Иосифа Вебера, б. профессора физики в Делингене ; перевод с немецкаго [В.П. Чеховича]. – Киев : В Университетской типографии, 1838. – [4], 390, [2] с. : 2 л. черт.


  Перводчик: Чехович Венедикт Павлович (1804-1862), прижизненное изд.
857035
  Болдижар М.М. Наука вимагає правди. / М.М. Болдижар. – Ужгород, 1999. – 55с.
857036
  Лонкевич І. Наука від майстра // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 197-198. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
857037
  Клейменова Ольга Наука від Мюнхгаузена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 64-65


  38-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" протягом осінньої декади переконував у своїй солідності.
857038
  Якубський Б.В. Наука віршування / Б. Якубський. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. – ISBN 966-594-939-Х
857039
  Квит С. Наука военного времени / Ирина Гамалий // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 32 (394). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Сергей Квит рассказал о новом законе о высшем образовании, люстрации в министерстве и вступительной кампании на востоке страны.
857040
  Стріха М. Наука воєнного часу: особливі запити й особливі вимоги // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 56-61. – ISBN 978-966-622-690-0
857041
  Созинов М.Д. Наука вспоминать / М.Д. Созинов. – Свердловск, 1974. – 95с.
857042
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : предсказывание человеческого поведения / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [17],714 с. : ил. + 1 табл. – ISBN 978-1-4031-4760-8
857043
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель, 21 мая 1951 - 26 июня 1951 / Л.Р. Хаббард. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1- 4. – 2007. – [11], 251 с. + 4 электрон. опт. диска (CD-ROM)
857044
   Наука гармонії SHA // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
857045
  Нагибин Ю.М. Наука дальних странствий / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1982. – 655 с.
857046
  Судзуки Д.Т. Наука Дзен-Ум Дзен / Д.Т. Судзуки. – Київ : Преса України, 1992. – 176 с. – ISBN 5-7707-3698-4
857047
  Бабкин В. Наука для жизни или жизнь науки? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 97-114. – ISSN 0869-44435


  В конце концов наука - это и научение, и наукознание, и накоприменение, которое распадается на две составляющие : создание нового знания и использование науки для решения конкретных задач необязательно естественнонаучных. Автор не в первый раз ...
857048
   Наука для життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про міжнародну інтердисциплінарну конфероенцію "Математика та науки про життя: можливості, взаємозв"язки та кордони", організовану Фондом Гумбольдта, Інститутом математики НАНУ, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, НТУУ ...
857049
  Галата С. Наука для життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій. У рамках Фестивалю відбувся конкурс проектів у сфері ІТ, освіти, охорони здоров"я, агросектора, енергоефективності, екології. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок. Неабияке враження на журі і гостей ...
857050
   Наука для медицини / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 4


  "Проєкт Університетської клініки "Застосування вітчизняних лазерних та електрозварювальних технологій у лікуванні ран та трофічних порушень м"яких тканин, спричинених бойовими травмами та захворюваннями магістральних судин" переміг у конкурсі ...
857051
  Шулікін Д. Наука для миру і безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Співпраця між Україною і НАТО в науковій сфері. Ключовим механізмом забезпечення координації взаємодії між Україною та НАТО у сфері науки є Спільна робоча група "Україна - НАТО" зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була створена у 2000 ...
857052
  Кроу М. Наука для молодежи // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 0208-0621


  Все меньше и меньше студентов выбирает естественнонаучные дисциплины. Поэтому не удивительно, что знание математики снизилось на всех уровнях нашего общества. А уровень подготовки тысяч и тысяч преподавателей оставляет желать лучшего: они не могут ...
857053
  Сорока Г. Наука доброти, чуйності, турботи : За повістю Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263
857054
  Соколов В.В. Наука доброти. / В.В. Соколов. – К., 1990. – 199с.
857055
  Калита В.Т. Наука допомагає / В.Т. Калита. – К, 1984. – 128с.
857056
  Писаржевский О.Н. Наука древняя и молодая. / О.Н. Писаржевский. – Москва, 1962. – 207с.
857057
  Іванова Ірина Наука життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 30-34 : фото
857058
  Адлер А. Наука жить : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Київ : Port-Royal, 1997. – 288с. – ISBN 966-7068-01-3
857059
  Короденко М. Наука з гідністю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Підсумки року для наукової галузі України підбили під час засідання Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та директорів наукових установ МОН.
857060
  Дончик В. Наука з пристрастю
857061
  Стріха М. Наука за "гамбурзьким рахунком" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра освіти і науки, відомим науковцем, викладачем, перекладачем і письменником, доктором фізико-математичних наук Максимом Стріхою щодо імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", підтримки ...
857062
  Кузьменко В. Наука за біологічним принципом, або дещо про академічну мафію / В. Кузьменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 160 с. – (Біб-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-489-9
857063
  Суржик Л. Наука за гратами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 1, 12


  Парламентські слухання, присв. проблемам вітчизняної науки, які відбулися 2 лип., можна вважати знаковими. (Попри скепсис щодо подібного роду "говорилень", ККД яких часто обмежується "випусканням пари"). По-перше, колишня, зметена Майданом, влада ...
857064
  Онопрієнко В.І. Наука за часів незалежності України / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 113-118. – ISBN 978-617-571-105-7
857065
  Короденко М. Наука залежить від кожного. Як і фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка пройшов міжнародний семінар для проректорів з наукової роботи "Еволюція якості наукової діяльності". Зі вступним словом виступив ректор університету, президент Спілки ректорів закладів вищої освіти Л. Губерський.
857066
   Наука заради миру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо програми "Наука заради миру та безпеки".
857067
   Наука заради миру та безпеки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 2


  Щодо інформаційного дня Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", що відбувся 21 листопада 2019 року, в приміщенні МОН.
857068
   Наука західного регіону України (1990-2010) : до 40-річчя Захід. наук. центру / [О.В. Ангельський та ін. ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Західний наук. центр. – Львів : ПАІС, 2011. – 671, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на с. 614-622. - На тит. арк також: Західний науковий центр, 1971. – Бібліогр.: с. 623-668 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-64-4


  Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його ...
857069
  Корній В.В. Наука західного регіону України: статистика та інформаційне середовище / В.В. Корній, О.Д. Зинюк, Р.Р. Романюк // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 98-106. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Проблемні питання щодо розвитку науково-інформаційних ресурсів.
857070
  Назарчук З.Т. Наука Західного регіону України: тенденції, проблеми та пропозиції / З.Т. Назарчук, І.М. Мриглод, Р.Р. Романюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-70. – ISSN 0372-6436
857071
  Терентьева Л.Н. Наука и "антинаука" в системно-параметрическом измерении // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 7-18
857072
   Наука и будущее. – М, 1990. – 236с.
857073
  Козлов Б.И. Наука и война : вклад АН СССР в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-29. – ISSN 0205-9606
857074
  Ковалева С.К. Наука и Вселенная // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-33. – ISSN 1813-100X


  «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» Козьма Прутков. Начиная с середины ХХ века, сложилось мнение о завершенности развития физики. Основной упрек к физике: почему нет общих непротиворечивых оснований, которые позволили бы объединить квантовую ...
857075
  Цейтлин З.А. Наука и гипотеза : Историко-критическое исследование математических начал натуральной философии в связи с учением о методе естеств. и обществ. наук / З.А. Цейтлин. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 216с.
857076
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Москва : Госиздат, 1920. – 478 с.
857077
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Л. : Прибой, 1926. – 432 с.
857078
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – М. : Соцэкгиз, 1963. – 498 с.
857079
   Наука и ее место в культуре. – Новосибирск, 1990. – 272с.
857080
  Габриэлян Г.Г. Наука и ее роль в обществе / Г.Г. Габриэлян. – Ереван, 1956. – 339с.
857081
  Трошин Д.М. Наука и ее роль в современном обществе. / Д.М. Трошин. – М., 1960. – 46с.
857082
  Несветайлов Г.А. Наука и ее эффективность. / Г.А. Несветайлов. – Минск, 1979. – 111с.
857083
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
3. – 1921. – 224с.
857084
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – 2-е изд. – Петроград
1. – 1922. – 112с.
857085
   Наука и жизнь. – М, 1949. – 462с.
857086
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857087
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857088
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857089
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857090
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857091
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857092
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857093
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857094
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1995
857095
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1995
857096
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1995
857097
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1995
857098
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1995
857099
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1995
857100
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1995
857101
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1995
857102
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1995
857103
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1995
857104
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1995
857105
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1995
857106
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1996
857107
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1996
857108
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1996
857109
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1996
857110
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1996
857111
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1996
857112
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1996
857113
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1996
857114
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1996
857115
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1996
857116
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1996
857117
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1996
857118
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1997
857119
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1997
857120
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1997
857121
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1997
857122
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1997
857123
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1997
857124
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857125
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857126
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857127
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857128
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857129
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857130
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857131
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857132
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857133
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857134
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857135
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857136
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1890-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857137
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857138
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857139
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857140
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857141
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857142
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857143
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857144
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857145
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857146
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857147
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
857148
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857149
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857150
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857151
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд. возобновлено в окт. 1934 года
857152
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857153
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857154
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857155
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857156
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857157
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857158
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857159
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857160
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857161
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857162
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857163
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857164
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857165
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857166
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857167
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857168
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857169
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857170
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857171
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857172
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857173
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857174
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857175
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857176
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857177
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857178
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857179
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857180
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857181
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857182
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
857183
   Наука и жизнь (Владимир Литвин) // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 13 (450). – С. 41.


  Зав. каф.новейшей истории КНУТШ.
857184
   Наука и жизнь в начале 20 века : Сто лет назад // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
857185
  Вальден П.И. Наука и жизнь. / П.И. Вальден. – Петроград
2. – 1919. – 148с.
857186
   Наука и журанлист. – Москва, 1970. – 287с.
857187
   Наука и журналист, 1976. – 192с.
857188
   Наука и закономерности ее развития. – Томск, 1977. – 171с.
857189
  Тимирязев К.А. Наука и земледелец : Простейшие опыты по физиологии и земледелию / К.А. Тимирязев. – Москва : ГИЗ, 1925. – 72 с.
857190
  Ионин Л.Г. Наука и идеология в "левом" критическом рационализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 236-265. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
857191
  Булатов В.П. Наука и инженерная деятельность / В.П. Булатов, Е.А. Шаповалов. – Ленинград, 1987. – 111с.
857192
   Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. – ISSN 1818-9857
№ 10 (104). – 2011
857193
   Наука и инновации в БГУ. – 2-е изд., исправл. и доп. – Минск : БГУ, 2006. – 90с. : илл. – ISBN 985-485-632-1
857194
  Иванова Н.И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 698-711. – ISSN 0869-5873


  Инновационная составляющая экономики, использование постоянно обновляемого ресурса знаний и технологий становятся основным фактором устойчивого развития. О том, как эта истина учитывается в политике государств мира, о месте России в этом процессе ...
857195
   Наука и инновации в условиях кризиса: статистический анализ / И.А. Кузнецова, Н.В. Городникова, Т.В. Ратай, С.Ю. др. Гостева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
857196
  Власов В.А. Наука и инновации томских политехников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  В публикации нашли отражение основные достижения вуза на российском и мировом уровнях, представлена инновационная инфраструктура университета, изложены ключевые направления сотрудничества в сфере научной деятельности, приведены результаты научных ...
857197
  Сухотин А.К. Наука и информация / А.К. Сухотин. – Москва, 1971. – 127с.
857198
  Пацюков Виталий Наука и искусство : мифология перекрестков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 46-53
857199
   Наука и искусство географии. – Москва : Прогресс, 1989. – 199с.
857200
  Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений / О.И. Ларичев. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
857201
  Беспалов В.А. Наука и искусство принятия управленческих решений. / В.А. Беспалов. – Киев, 1985. – 135с.
857202
  Хилл П. Наука и искусство проектирования / П. Хилл. – Москва, 1973. – 262с.
857203
   Наука и искуство географии : спектр взглядов ученых СССР и США. – Москва : Прогресс, 1980. – 200с.
857204
  Благов Ю.Е. Наука и космос / Ю.Е. Благов, В.А. Демин. – Л., 1991. – 144с.
857205
  Лукьянова Л.П. Наука и культура / Л.П. Лукьянова. – Київ, 1967. – 38с.
857206
  Мартыненко Т.К. Наука и культура / Т.К. Мартыненко. – Киев, 1969. – 32с.
857207
  Вдовиченко Г.Г. Наука и культура : Материалы к лекции Відом. про відпов.: Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1974. – 26 с.
857208
   Наука и культура. – М, 1984. – 336с.
857209
   Наука и культура. – Х, 1991. – 163с.
857210
  Рахматов М. Наука и культура на службе народа / М. Рахматов. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1954. – 36 с. – (XXV лет Таджикской ССР)
857211
  Чиков П.С. Наука и лекарственные растения / П.С. Чиков. – М., 1977. – 128с.
857212
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : 2 т. ; исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 1 : Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. – 1862. – VI, 578 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
857213
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 2 : Описаниеи славяно-русских книг и типографий. 1698-1725 годов. – 1862. – II, 694, XXIII с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
857214
  Гусев С.С. Наука и метафора / С.С. Гусев. – Л, 1984. – 152с.
857215
  Шейнин Ю.М. Наука и милитаризм в США / Ю.М. Шейнин. – М, 1963. – 592с.
857216
  Юдин Э.Г. Наука и мир человека. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 64с.
857217
   Наука и мировоззрение. – Свердловск, 1977. – 153с.
857218
  Котс А.Ф. Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени : [Наука и война в их внешнем и духовно-внутреннем конфликте] / А.Ф. Котс. – Москва : [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 58 с.


  На тит. л. № 300678 дарственная надпись от автора
857219
  Алексеев П.В. Наука и мировозрение / П.В. Алексеев. – Москва, 1983. – 367с.
857220
  Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в 10 веке / В.С. Поликарпов. – М, 1990. – 219с.
857221
  Комаров В.Н. Наука и миф / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
857222
  Ставицкий А.В. Наука и миф: проблема соотношения // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 167-176. – ISSN 2073-6118
857223
   Наука и молодежь. – Москва, 1958. – 425с.
857224
  Тундыков Ю.Н. Наука и мораль / Ю.Н. Тундыков. – Свердловск, 1988. – 169 с.
857225
  Тундыков Юрий Никифорович Наука и мораль (Опыт исследования соотношения и взаимосвязи) : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.01 / Тундыков Юрий Никифорович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1989. – 33л.
857226
  Корнеев М.Я. Наука и надстройка. / М.Я. Корнеев. – Ленинград, 1958. – 83с.
857227
   Наука и науно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы: В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 1 : Развитие науки. История, состояние и задачи отдельных отраслей. – 1975. – 323с.
857228
   Наука и науно-исследовательская работа в БССР : Указ. лит. за 1989 г. – Минск, 1990. – 172с.
857229
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы. В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 5 : Вспомогательные указатели. – 1975. – 294с.
857230
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы в 5-ти т. – Минск
Т. 2 : Научные учреждения и общества Белоруссии. – 1976. – 375с.
857231
  Василевская А.Д. и Виталева Н.Е. Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918-1973 гг.) : Библиографический указатель литературы. В 5-ти томах / А.Д. и Виталева Н.Е. Василевская; АН БССР; Фундаментальная б-ка им. Я. Коласа. – Минск
Т. 4 : Персоналии. – 1977. – 264с.
857232
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР. – Минск, 1973. – 200с.
857233
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1975 год. – Минск, 1976. – 238с.
857234
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1977 г. – Минск : ФБАН БССР, 1978. – 193с. – (Библиогр. информ. / АН БССР; Фундам. б-ка им. Я. Коласа)
857235
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1984 год. – Минск, 1985. – 204с.
857236
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1990 г. – Минск, 1991. – 215с.
857237
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва, 1954. – 163с.
857238
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1981. – 283с.
857239
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1981. – 280с.
857240
   Наука и научно-исследовательская работа в Узбекистане : Библиографический указатель (1966-1975). – Ташкент, 1984. – 492с.
857241
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1970. – 156с.
857242
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
857243
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1985. – 112с.
857244
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1989. – 100с.
857245
   Наука и научные работники СССР. – Ленинград, 1926. – 407с.
857246
   Наука и научные работники СССР : Справочник,составляемый Комиссией "Научные учреждения и научные работники СССР" под наблюдением и непосредственным руководством Непременного Секретаря Академии Наук академика С.Ф. Ольденбурга и предмседателя Комиссии академика Е.Ф. Карского. – Ленинград
Часть VI : Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. – 1928. – 810 с.
857247
  Митрани Л. Наука и ненаука / Л. Митрани. – София : Наука и изкуство, 1989. – 232 с.
857248
  Пашаев Наука и нравственное воспитание / Пашаев, , Сулейман Шукюр оглы. – Москва, 1984. – 152с.
857249
   Наука и нравственность. – Москва : Политиздат, 1971. – 440 с.
857250
   Наука и нравственность. – Москва, 1976. – 435с.
857251
  Ганжин Виктор Тимофеевич Наука и нравственность. Анализ некоторых решений проблемы в истории европейской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ганжин Виктор Тимофеевич; МГУ. Филос. фак-т. – Москва, 1972. – 16л.
857252
   Наука и нрвственность. – Москва, 1971. – 440с.
857253
   Наука и образование = Science and education : VIII intern. conf. : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 114, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VIII International conference on science and education, June 27- July 6, 2015, Bergen (Norway). - Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-229-4
857254
   Наука и образование = Science and education : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VII International conference on science and education, Febr. 27- March 06, 2015, Dubai, UAE. - Текст укр., рус., англ. – Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-966-330-222-5
857255
  Евтух А.Т. Наука и образование в зпоху перемен // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-23. – ISSN 1993-6788
857256
  Петров В.В. Наука и образование в обществе знаний : вектор модернизации / В.В. Петров, Е.В. Покасова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 36-42. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируется специфика модернизационных процессов в России. Показано, что в условиях формирования экономики знаний, базирующейся на наукоемких отраслях промышленности, возрастает значение интеграции науки и образования. Обосновано, что тесное ...
857257
  Мамут Л.С. Наука и образование в современной юриспруденции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-129. – ISSN 0869-0499
857258
  Герасимов И.В. Наука и образование в современном Судане (об экспедиционной поездке востоковедов СПбГУ. Январь-февраль 2014 года) / И.В. Герасимов, Н.Н. Дьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 148-151. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  О национальном университете Хартума.
857259
  Еремин С.Н. Наука и образование в структуре НТР / С.Н. Еремин, Е.В. Сменов. – Новосибирск, 1986. – 165с.
857260
  Супян В.Б. Наука и образование в США : главные приоритеты развития в "экономике знаний" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
857261
   Наука и образование в условиях развитого социализма. – Томск, 1983. – 212 с.
857262
  Эпштейн В.М. Наука и образование как развивающаяся система / В.М. Эпштейн. – Харьков, 1992. – 28с.
857263
   Наука и образование на пороге 3 тысячелетия = Science and education on the threshold of the 3rd millennium : Материалы Международ. конгресса, состояв. 3 - 6 окт. 2000 г. в г. Минске в рамках реализации решений Всемирной конф. по науке, организов. совместно ЮНЕСКО и МСНС (Будапешт,1999), Всемирнообраз. форума. – Минск, 2001. – 825 с.
857264
  Рачков П.А. Наука и общественный прогресс / П.А. Рачков. – Москва, 1963. – 331с.
857265
  Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс : [учеб. пособие для вузов] / Андреев И.Д. – Москва : Высшая школа, 1972. – 343 с.
857266
  Бернал Д.Д. Наука и общество / Д.Д. Бернал. – Москва, 1953. – 300с.
857267
  Волков Н Г. Наука и общество / Н Г. Волков. – Москва, 1967. – 64с.
857268
  Семенов Н.Н. Наука и общество / Н.Н. Семенов. – Москва, 1973. – 479с.
857269
   Наука и общество. – Москва, 1977. – 192с.
857270
  Семенов Н.Н. Наука и общество. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 487с.
857271
   Наука и общество. Диалетика общественного сознания и развитие социальных наук : Сб. науч. тр. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1985. – 157 с.
857272
   Наука и общество. Наука как непосредственная производительная сила : Сб. науч. тр. – Иркутск, 1985. – 151 с.
857273
   Наука и общество: Время собирать камни. Беседы о физике и математике с академиками В.А. Марченко и Л.А. Пастуром // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 6-14
857274
   Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы) : труды междунар. симпозиума ИСАП-96. – Москва : ИздАТ. – ISBN 5-86656-073-9
Т. 1. – 1997. – 610 с.
857275
  Колотуши Ольга Михайловна Наука и обыденное сознание (определение роли и функции символа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Колотуши Ольга Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 22л.
857276
  Пирсон К. Наука и обязанности гражданина / К. Пирсон ; Пер. К.А. Тимирязев. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 55 с.
857277
  Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики : (К сорокалетию советских исследований) / Я.Я. Гаккель. – Ленинград : Морской транспорт, 1957. – 133с.
857278
  Рубан Ю.Д. Наука и педагогика в развитии общества / Ю.Д.Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2005. – 236с. – ISBN 966-540-002-9
857279
  Кашин В.Н. Наука и перспективное планирование / В.Н. Кашин. – Москва, 1963. – 48с.
857280
  Панников В.Д. Наука и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. / В.Д. Панников, А.С. Негруводэ. – М., 1975. – 64с.
857281
  Будилович А.С. Наука и политика : три статьи по злободневным вопросам / А.С. Будилович. – Санкт-Петербург : Пушкинская скоропечатня, 1905. – 109, [1] с.
857282
  Рузавин Г.И. Наука и политика : мировозренческая подготовка научных кадров // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 2 (50). – С. 71-77.


  МОН России утвердили новую программу канд. экзаменов для аспирантов и соискателей по истории и философии науки. Впервые в программу включается изучение экологической этики.
857283
  Иваненко С.И. Наука и православие / С.И. Иваненко. – М., 1984. – 93с.
857284
  Новиков А. Наука и практика сегодня / А. Новиков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.16-22. – ISSN 0869-3617
857285
  Струмилин С.Г. Наука и производительность труда. / С.Г. Струмилин. – М.-Л., 1931. – 18с.
857286
  Ельмеев В.Я. Наука и производительные силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1959. – 112с.
857287
  Ермаков П.И. Наука и производство / П.И. Ермаков. – Москва, 1978. – 176с.
857288
   Наука и производство: новые формы : (США, страны Зап. Европы) : Cб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1990. – 167с. – Библиогр.в конце ст. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
857289
   Наука и производтсво. – М, 1980. – 238с.
857290
   Наука и производтсво в социалистических странах. – М, 1979. – 197с.
857291
  Ипатьев В.Н. Наука и промышленность на Западе и в России / В.Н. Ипатьев. – Петроград, 1923. – 44 с.
857292
  Карпов М.М. Наука и развитие общества / М.М. Карпов. – Москва, 1961. – 118 с.
857293
   Наука и развитие общественных отношений. – Свердловск, 1980. – 149с.
857294
  Мещеряков В.Т. Наука и развитие принципов морали / В.Т. Мещеряков, О.Д. Астапова. – Л, 1989. – 167с.
857295
  Васильев В.А. Наука и религиозный модернизм / В.А. Васильев. – Минск, 1981. – 63с.
857296
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Л, 1948. – 48 с.
857297
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Брянск, 1950. – 48с.
857298
  Резников М. Наука и религия / М. Резников. – Минск, 1954. – 28 с.
857299
   Наука и религия. – М, 1957. – 431с.
857300
  Угринович Д.М. Наука и религия / Д.М. Угринович. – М, 1959. – 42с.
857301
  Бутинова М.С. Наука и религия / М.С. Бутинова, Я.М. Притыкин. – Москва-Л., 1961. – 108с.
857302
   Наука и религия. – М, 1964. – 56с.
857303
  Кимелев Ю.А. Наука и религия / Ю.А. Кимелев. – М, 1988. – 173с.
857304
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 1992
857305
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1995
857306
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1995
857307
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1995
857308
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1995
857309
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1995
857310
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1995
857311
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1995
857312
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1995
857313
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1995
857314
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1995
857315
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1995
857316
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1995
857317
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1996
857318
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1996
857319
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1996
857320
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1996
857321
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1996
857322
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1996
857323
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1996
857324
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1996
857325
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1996
857326
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1996
857327
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1996
857328
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1996
857329
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1997
857330
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1997
857331
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1997
857332
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1997
857333
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1997
857334
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1997
857335
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1997
857336
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1997
857337
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1997
857338
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1997
857339
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1997
857340
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1997
857341
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1998
857342
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1998
857343
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1998
857344
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1998
857345
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1998
857346
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1998
857347
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1998
857348
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1998
857349
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1998
857350
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1998
857351
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1998
857352
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1998
857353
  Чичерин Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин. – Москва : Республика, 1999. – 495с. – (Религия. Культура.Наука). – ISBN 5-250-02697-4
857354
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1999
857355
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1999
857356
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1999
857357
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1999
857358
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1999
857359
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1999
857360
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1999
857361
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1999
857362
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1999
857363
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1999
857364
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1999
857365
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1999
857366
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2000
857367
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2000
857368
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2000
857369
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2000
857370
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2000
857371
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2000
857372
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2000
857373
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2000
857374
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2000
857375
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2000
857376
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2000
857377
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2000
857378
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2001
857379
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2001
857380
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2001
857381
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2001
857382
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2001
857383
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2001
857384
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2001
857385
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2001
857386
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2001
857387
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2001
857388
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2001
857389
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2001
857390
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2002
857391
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2002
857392
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2002
857393
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2002
857394
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2002
857395
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2002
857396
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2002
857397
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2002
857398
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2002
857399
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2002
857400
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2002
857401
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2002
857402
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2003
857403
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2003
857404
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2003
857405
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2003
857406
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2003
857407
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2003
857408
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2003
857409
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2003
857410
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2003
857411
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2003
857412
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2003
857413
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2003
857414
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2004
857415
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2004
857416
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2004
857417
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2004
857418
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2004
857419
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2004
857420
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2004
857421
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2004
857422
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2004
857423
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2004
857424
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2004
857425
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2004
857426
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2005
857427
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2005
857428
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2005
857429
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2005
857430
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2005
857431
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2005
857432
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2005
857433
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2005
857434
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2005
857435
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2005
857436
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2005
857437
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2005
857438
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2006
857439
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2006
857440
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2006
857441
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2006
857442
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2006
857443
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2006
857444
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2006
857445
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2006
857446
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2006
857447
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2006
857448
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2006
857449
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2006
857450
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2007
857451
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2007
857452
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2007
857453
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2007
857454
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2007
857455
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2007
857456
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2007
857457
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2007
857458
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2007
857459
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2007
857460
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2007
857461
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2007
857462
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2008
857463
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2008
857464
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2008
857465
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2008
857466
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2008
857467
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2008
857468
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2008
857469
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2008
857470
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2008
857471
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2008
857472
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2008
857473
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2008
857474
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2009
857475
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2009
857476
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2009
857477
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2009
857478
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2009
857479
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2009
857480
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2009
857481
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2009
857482
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2009
857483
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2009
857484
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2009
857485
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2009
857486
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2010
857487
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2010
857488
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2010
857489
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2010
857490
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2010
857491
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2010
857492
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2010
857493
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2010
857494
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2010
857495
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2010
857496
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2010
857497
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2010
857498
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2011
857499
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2011
857500
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2011
857501
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2011
857502
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2011
857503
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2011
857504
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2011
857505
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2011
857506
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2011
857507
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2011
857508
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2011
857509
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2011
857510
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2012
857511
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2012
857512
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2012
857513
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2012
857514
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2012
857515
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2012
857516
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2012
857517
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2012
857518
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2012
857519
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2012
857520
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2012
857521
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2012
857522
   Наука и религия : научно-популярный журнал / "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2013
857523
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2013
857524
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2013
857525
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2013
857526
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2013
857527
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2013
857528
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2013
857529
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2013
857530
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2013
857531
   Наука и религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2013
857532
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2013
857533
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2013
857534
  Зобов Р.А. Наука и религия в современном мире / Р.А. Зобов, Н.В. Клинецкая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 57-68. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
857535
  Махинько В.И. Наука и религия о "таинственных" явлениях человеческой психики / В.И. Махинько. – Х., 1970. – 51с.
857536
  Тарароев Я.В. Наука и религия о будущем вселенной // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 86-89. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
857537
  Лопырин А.И. Наука и религия о возникновении и развитии жизни на Земле / А.И. Лопырин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1954. – 35 с.
857538
  Эмме А.М. Наука и религия о возниковении жизни на Земле. / А.М. Эмме. – Москва, 1951. – 116с.
857539
  Змеев Ю.Н. Наука и религия о Вселенной / Ю.Н. Змеев. – Киев, 1964. – 69с.
857540
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва, 1956. – 31с.
857541
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – М., 1958. – 38с.
857542
  Царегородцев Г.И. Наука и религия о здоровье и болезнях человека / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1965. – 68с.
857543
  Всехсвятский С.К. Наука и религия о мироздании / С. Всехсвятский. – Ленинград : "Лениздат" Газетно-журн. и книжное изд. Исполн. комитета Ленингр. город. Совета депутатов труд., 1940. – 48 с. : ил.
857544
  Плисецкий М.С. Наука и религия о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1950. – 31с.
857545
  Шариков К.Е. Наука и религия о происхождении человека / К.Е. Шариков. – Минск, 1960. – 40с.
857546
  Мансуров Н.С. Наука и религия о психической деятельности / Н.С. Мансуров. – Москва, 1960. – 112с.
857547
  Бердышев Г.Д. Наука и религия о смерти и бессмертии / Г.Д. Бердышев. – Київ, 1986. – 49 с. – (Знание УССР ; Сер. V : Научно-атеистическая : 2)
857548
  Гурьев Д.В. Наука и религия о сотворении человека / Д.В. Гурьев. – Свердловск, 1960. – 53с.
857549
  Шишаков В.А. Наука и религия о строении Вселенной / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1950. – 32 с.
857550
  Парнюк М.А. Наука и религия об общественной жизни / М.А. Парнюк. – М., 1959. – 48с.
857551
  Наседкина В.А. Наука и религия. / В.А. Наседкина. – М., 1964. – 56с.
857552
  Середа В.С. Наука и совершенствование социалистических производственных отношений / В.С. Середа. – Минск, 1980. – 175с.
857553
  Семяновский А.А. Наука и современный капитализм / А.А. Семяновский. – Москва, 1970. – 48с.
857554
  Телехов Валерий Леонидович Наука и современный украинский советский роман (60-е - начало 70-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Телехов Валерий Леонидович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
857555
  Малкей М. Наука и социология знания / М. Малкей. – М., 1983. – 253с.
857556
  Крячко И.А. Наука и спорт / И.А. Крячко. – М.Л., 1950. – 64с.
857557
   Наука и спорт. – Москва : Прогресс, 1982. – 270 с.
857558
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Москва, 1944. – 23с.
857559
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Ростов н/Д, 1945. – 48с.
857560
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Тамбов, 1946. – 24с.
857561
  Гиргинов Г. Наука и творчество / Г. Гиргинов. – Москва, 1979. – 367с.
857562
   Наука и творчество. – Ярославль, 1986. – 144с.
857563
   Наука и теология в 20 веке. – М, 1972. – 213с.
857564
  Бриллюэн Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 392 с.
857565
  Артоболевский И.И. Наука и техника-великим стройкам коммунизма : (о работах лауреатов Сталинских премий) / И.И. Артоболевский ; Всес. о-во по распростр. полит. и науч. зн. – Москва : Знание, 1952. – 24 с.
857566
   Наука и техника. – Л, 1971. – 207с.
857567
   Наука и техника. – Варшава, 1974. – 166с.
857568
   Наука и техника. – Осака, 1980. – 88с.
857569
   Наука и техника. – Вильнюс, 1988. – 245с.
857570
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1. – 2007
857571
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2. – 2007
857572
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3. – 2007
857573
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4. – 2007
857574
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5. – 2007
857575
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6. – 2007
857576
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7. – 2007
857577
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8. – 2007
857578
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9. – 2007
857579
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10. – 2007. – + Приложение: чертежи
857580
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11. – 2007
857581
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12. – 2007
857582
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1. – 2008. – + комплект чертежей "Тигра" (4 л.)
857583
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2. – 2008
857584
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3. – 2008
857585
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4. – 2008
857586
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5. – 2008
857587
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6. – 2008
857588
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7. – 2008
857589
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8. – 2008
857590
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9. – 2008
857591
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10. – 2008
857592
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11. – 2008
857593
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12. – 2008
857594
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1 (32). – 2009
857595
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (33). – 2009
857596
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (34). – 2009
857597
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (35). – 2009
857598
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (36). – 2009
857599
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (37). – 2009. – + приложение Чертежи
857600
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (38). – 2009
857601
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8 (39). – 2009
857602
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9 (40). – 2009. – + чертежи
857603
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10 (41). – 2009
857604
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (42) + чертежи. – 2009. – + чертежи
857605
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12 (43) + чертежи. – 2009. – + чертежи
857606
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1 (44). – 2010
857607
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (45). – 2010
857608
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (46). – 2010
857609
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (47). – 2010
857610
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (48). – 2010
857611
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (49). – 2010
857612
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (50). – 2010
857613
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8 (51). – 2010
857614
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9 (52). – 2010
857615
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10 (53). – 2010
857616
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (54). – 2010
857617
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12 (55). – 2010
857618
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (57). – 2011
857619
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (58). – 2011
857620
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (59). – 2011
857621
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (60). – 2011
857622
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (61). – 2011
857623
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (62). – 2011
857624
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 8 (63). – 2011
857625
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 9 (64). – 2011
857626
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 10 (65). – 2011
857627
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 11 (66). – 2011
857628
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 12 (67). – 2011
857629
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 1 (68) январь. – 2012
857630
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 2 (69 ) февраль. – 2012
857631
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 3 (70 ) март. – 2012
857632
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая" [и др.]. – Харьков
№ 4 (71 ) апрель. – 2012
857633
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 5 (72 ) май. – 2012
857634
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 6 (73) июнь. – 2012
857635
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 7 (74) июль. – 2012
857636
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 8 (75) август. – 2012
857637
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 9 (76) сентябрь. – 2012
857638
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 10 (77) октябрь. – 2012
857639
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (78) ноябрь. – 2012
857640
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 12 (79) декабрь. – 2012
857641
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 1 (80), январь. – 2013
857642
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 2 (81), февраль. – 2013
857643
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 3 (82), март. – 2013
857644
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 4 (83), апрель. – 2013
857645
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 5 (84), май. – 2013
857646
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 6 (85), июнь. – 2013
857647
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 7 (86), июль. – 2013
857648
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 8 (87), август. – 2013
857649
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория". – Харьков
№ 9 (88), сентябрь. – 2013
857650
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 10 (89), октябрь. – 2013
857651
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 11 (90), ноябрь. – 2013
857652
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 12 (91), декабрь. – 2013
857653
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 1 (164), январь 2020. – 2020. – 66 с.
857654
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 2 (165), февраль 2020. – 2020. – 66 с.
857655
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 3 (165), март 2020. – 2020. – 66 с.
857656
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 4/5 (166). – 2020. – 66 с.
857657
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 6 (167). – 2020. – 66 с.
857658
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 7 (168). – 2020. – 66 c.
857659
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 8 (170). – 2020. – 66 с.
857660
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 9 (171). – 2020. – 66 с.
857661
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 10 (172). – 2020. – 66 с.
857662
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 11 (173). – 2020. – 66 с.
857663
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 12 (174). – 2020. – 65, [1] c.
857664
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 1 (175). – 2021. – 66 с.
857665
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 2 (176). – 2021. – 66 с.
857666
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 3 (177). – 2021. – 66 с.
857667
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 4 (178). – 2021. – 65, [1] c.
857668
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 5 (179). – 2021. – 66 с.
857669
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 6 (180). – 2021. – 66 с.
857670
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 7 (181). – 2021. – 66 с.
857671
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 8 (182). – 2021. – 66 с.
857672
  Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве / И.А. Зенин. – М., 1977. – 208с.
857673
  Григорьев В.И. Наука и техника в контексте культуры. / В.И. Григорьев. – М., 1989. – 158с.
857674
  Кураков И.Г. Наука и техника в период развернутого строительства коммунизма. / И.Г. Кураков. – М., 1963. – 151с.
857675
  Чуфрин Г.И. Наука и техника в странах АСЕАН / Г.И. Чуфрин. – М, 1990. – 188с.
857676
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 4. – 1963. – 334 с.
857677
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 5. – 1963. – 254 с.
857678
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 6. – 1963. – 226 с.
857679
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 7. – 1963. – 214 с.
857680
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 8. – 1963. – 404 с.
857681
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 1. – 1964. – 296 с.
857682
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 2. – 1964. – 290 с.
857683
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 3. – 1964. – 368 с.
857684
  Негодаев И.А. Наука и техника как социальные явления. / И.А. Негодаев. – Ростов -на-Дону, 1973. – 209с.
857685
  Шаповал И.М. Наука и техника на Днепропетровщине / И.М. Шаповал, Е.П. Шевченко. – Днепропетровск, 1959. – 163с.
857686
  Плышевский Б.П. Наука и техника на службе пятилетки. / Б.П. Плышевский. – М., 1981. – 64с.
857687
  Исаченко И.И. и др. Наука и техника против человека / И.И. и др. Исаченко. – М, 1985. – 238с.
857688
   Наука и техника советского Азербайджана. – Баку, 1987. – 255 с.
857689
   Наука и техника современного капитализма. – М, 1987. – 350с.
857690
   Наука и техника СССР. – М, 1987. – 758с.
857691
  Чугаев Л.А. Наука и техника. Современные достижения химической промышленности / Л.А. Чугаев. – М, 1923. – 125с.
857692
  Лукашев К.И. Наука и технический прогресс в Белоруссии / К.И. Лукашев. – Москва, 1967. – 40с.
857693
  Лазаревич А.А. Наука и технология как факторы глобализации // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 3-18. – ISSN 1560-7488
857694
   Наука и технология: методологические и социально-экономические аспекты взаимодейчтвия. – Москва : Наука, 1990. – 156 с.
857695
  Вайскопф В. Наука и удивительное: как человек понимает природу : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Наука, 1965. – 227 с.
857696
  Кукрус А.Ю. Наука и управление / А.Ю. Кукрус. – Таллин, 1982. – 184с.
857697
  Мотрошилова Н.В. Наука и ученые в условиях современного капитализма / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1976. – 256 с.
857698
  Семенова Н.Н. Наука и ученый в системе духовного производства : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семенова Н.Н.; МВ и ССО РСФСР.Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 17л.
857699
   Наука и фантастика : научно-художественный альманах. – Москва
№ 1. – 1992
857700
  Ступин Л.П. Наука и фантастика. Сб. науч.-фантаст. рассказов / Л.П. Ступин. – Л., 1970. – 216с.
857701
  Степин В.С. Наука и философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 58-75. – ISSN 0042-8744
857702
   Наука и ценности. – Новосибирск, 1987. – 240с.
857703
  Федосова А.П. Наука и ценности // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
857704
  Зобов Р.А. Наука и человек в современном обществе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 48-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
857705
   Наука и человечество : Международный ежегодник :Доступно и точно о главном в мировой науке. – Москва : Знание, 1969. – 400с. : ил.
857706
  Жамин В.А. Наука и экономика социализма / В.А. Жамин. – М., 1971. – 253с.
857707
  Галкин В.В. Наука или утопия? / В.В. Галкин. – М., 1981. – 191с.
857708
  Шулікін Д. Наука і "оборонка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Перспективні напрямки розвитку технологій військового призначення в Україні.
857709
  Малюк В. Наука і біблія / Володимир Малюк; Ред. Я.Д. Пінчук; Слов"янська Євангельська Місія. – Київ : Четверта хвиля, 2006. – 168с. – ISBN 966-529-127-0
857710
  Попович М. Наука і гроші // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 грудня (№ 227/228). – С. 21


  Роль науки в сучасному суспільстві. Включення України в Європейське співтовариство буде пов"язане з великими витратами.
857711
  Захарін С. Наука і держава: любов за гроші? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-30 травня (№ 18). – С. 12


  Про державне фінансування науки в Україні.
857712
   Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1951-
№ 12 (81), грудень. – 1957. – 40 с.
857713
   Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ : Радянська Україна
№ 8 (101), серпень. – 1959. – 64 с.
857714
  Гриценко І В. Наука і життя (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Скуріхіна) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 69-72. – ISSN 1027-3239
857715
   Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
857716
  Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 436-440. – ISBN 966-524-093-5
857717
  Наєнко М. Наука і кон"юктура : (українське літературознавство 1917-1992 років) / М. Наєнко. – Київ, 1993. – 143с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3849-9
857718
  Вільчинський Ю. Наука і культура // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 10-22. – ISBN 978-966-483-893-8
857719
  Яцків Я.С. Наука і культура України: долаючи кордони / Я.С. Яцків, М.Г. Железняк, І.Ю. Ізотова ; НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. – Київ : Академперіодика, 2014. – 172, [4] с., [36] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-360-277-6
857720
   Наука і культура. Україна. – Київ
за 1982. – 1983. – 575 с.
857721
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 23. – 1989
857722
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 24. – 1990. – З вип. 25 назва Україна. Наука і культура
857723
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ : Знання України. – ISSN 0206-8001
Вип. 25. – 1991. – 400с. – З вип. 25 назва Україна. Наука і культура
857724
   Наука і культура. Україна : систематичний покажчик змісту. – Київ
Вип.1-31 (1966-2002). – 2003
857725
   Наука і культура. Україна, 1966 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1966. – 1966. – 416 с.
857726
   Наука і культура. Україна, 1967 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1967. – 1967. – 376 с.
857727
   Наука і культура. Україна, 1968 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1968. – 1968. – 384 с.
857728
   Наука і культура. Україна, 1969 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1969. – 1969. – 368 с..
857729
   Наука і культура. Україна, 1970 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1970. – 1970. – 384 с.
857730
   Наука і культура. Україна, 1971 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1971. – 1971. – 384 с.
857731
   Наука і культура. Україна, 1972 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1972. – 1972. – 384 с.
857732
   Наука і культура. Україна, 1973 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1973. – 1973. – 576 с.
857733
   Наука і культура. Україна, 1974 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1974. – 1974. – 584 с.
857734
   Наука і культура. Україна, 1975 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1975. – 1975. – 584 с.
857735
   Наука і культура. Україна, 1976 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1976. – 1976. – 568 с.
857736
   Наука і культура. Україна, 1977 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1977. – 1977. – 576 с.
857737
   Наука і культура. Україна, 1978 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1978. – 1978. – 544 с.
857738
   Наука і культура. Україна, 1981 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1981. – 1982. – 528 с.
857739
   Наука і культура. Україна, 1982 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1982. – 1983. – 576 с.
857740
  Кирюшко Н. Наука і література: інтелектуальний діалог // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 100-108. – ISBN 966-8797-20-5
857741
  Кельман М.С. Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 148-154. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
857742
  Павко А. Наука і мистецтво в інтегративному просторі культури // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 3
857743
  Тупчієнко Л.С. Наука і мистецтво дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 19-25.
857744
  Братерська Наука і мистецтво про моральну відповідальність за майбутнє людства / Братерська, -Дронь // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 22-30. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
857745
   Наука і молодь в Україні XXI століття / Ю.Л. Мосенкіс [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Рада молодих учених, Укр. акад. архітектури. – Київ ; Умань : Софія, 2010. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-525-021-1
857746
  Маркевич О.П. Наука і наукові працівники в Київському державному університеті за 112 років його існування (1834-1946) // Наукові записки / Київський, державний університет. – Київ, 1946. – Т. 5, вип. 1. – С. 9-64
857747
   Наука і оборона. – Київ
№ 1. – 1998
857748
   Наука і оборона. – Київ
№ 2. – 1998
857749
   Наука і оборона. – Київ
№ 3. – 1998
857750
   Наука і оборона. – Київ
№ 4. – 1998
857751
   Наука і оборона. – Київ
№ 1. – 1999
857752
   Наука і оборона. – Київ
№ 2. – 1999
857753
   Наука і оборона. – Київ
№ 3. – 1999
857754
   Наука і оборона. – Київ
№ 4. – 1999
857755
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
857756
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
857757
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
857758
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
857759
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
857760
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
857761
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
857762
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
857763
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
857764
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
857765
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
857766
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
857767
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
857768
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
857769
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
857770
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
857771
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
857772
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
857773
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
857774
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
857775
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
857776
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
857777
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
857778
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
857779
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
857780
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
857781
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
857782
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
857783
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
857784
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
857785
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
857786
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
857787
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
857788
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
857789
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – 2008
857790
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – 2008
857791
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2009
857792
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2009
857793
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2009
857794
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2009
857795
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2010
857796
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2010
857797
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2010
857798
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
857799
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2011
857800
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
857801
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
857802
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
857803
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
857804
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
857805
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
857806
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
857807
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
857808
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
857809
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
857810
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
857811
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
857812
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
857813
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
857814
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
857815
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
857816
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
857817
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2016. – 59 с. – Резюме укр., англ. мовами
857818
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Горбулін, Ю. Гусак, О. Загорка [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 3. – 2016. – 63 с. – Резюме укр., англ. мовами
857819
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 4. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
857820
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 1. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
857821
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
857822
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2017. – 83 с. – Резюме укр., англ. мовами
857823
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 1. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
857824
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 2. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
857825
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 3. – 2018. – 65, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
857826
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 4. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
857827
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 1. – 2019. – 63 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
857828
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 2. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
857829
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 3. – 2019. – 57, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
857830
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 4. – 2019. – 55, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
857831
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 1. – 2020. – 65, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
857832
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 2. – 2020. – 63, [1] с. – Резюме укр. мовою
857833
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 3. – 2020. – 61, [2] c. – Резюме укр. мовою
857834
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 4. – 2020. – 60, [2] c. – Резюме мовою статті
857835
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 1. – 2021. – 61, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
857836
   Наука і освіта : Зб-к наукових праць. – Київ
Кн.3. – 1997. – 243с.
857837
   Наука і освіта = Science and education=Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (130). – 2015. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857838
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 6 (135). – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857839
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 7 (136). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857840
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 9 (138). – 2015. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857841
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 10 (139). – 2015. – 237 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857842
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 11/12 (140/141). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857843
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (142) : Педагоггіка. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857844
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 2/3 (143/144). – 2016. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857845
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 4 (145). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857846
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 6 (147). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857847
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 7 (148). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857848
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 8 (149). – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857849
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 10 (151). – 2016. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857850
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 11 (152). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857851
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 12 (153). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка)
857852
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (154). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857853
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 2 (155). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857854
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 3 (156). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857855
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 4 (157). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857856
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 5 (158). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857857
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 6 (159). – 2017. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857858
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 7 (160). – 2017. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857859
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 8 (161). – 2017. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857860
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 9 (162). – 2017. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Психологія)
857861
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (166). – 2018. – 176 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Психологія)
857862
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 2 (167). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857863
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 9/10 (174/175). – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Психологія)
857864
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 11/12 (176/177). – 2018. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Педагогіка)
857865
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 3 (180). – 2019. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина)
857866
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 4 (181). – 2019. – 54 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Педагогіка)
857867
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (182). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина. Педагогіка)
857868
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 2 (183). – 2020. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина. Педагогіка)
857869
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 3 (184). – 2020. – 172 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина. Педагогіка)
857870
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 4 (185). – 2020. – 84 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Психологія. Педагогіка)
857871
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 1 (186). – 2021. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина. Педагогіка)
857872
   Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 1997-. – ISSN 2311-8466
№ 2 (187). – 2021. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Психологія. Медицина. Педагогіка)
857873
  Парахіна М.Б. Наука і освіта в київському національному університеті імені Тараса Шевченка : нариси історії (кінець XX - початок XXI ст.) / М.Б. Парахіна, Т.В. Полушкіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 89-94
857874
  Поздняков В.М. Наука і освіта в ноосферній концепції В.І. Вернадського : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 - діалектика і методол. пізнання / Володимир Михайлович Поздняков; НАН України; Центр гуманітарної освіти. – Київ, 2006. – 191л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.169-191
857875
  Поздняков В.М. Наука і освіта в ноосферній концепції В.І. Вернадського : Автореф. дис. ...канд.філос. наук; Спец. 09.00.02 / Поздняков В.М.; Володимир Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
857876
  Потіщук О.О. Наука і освіта в теологічному контексті культури Середньовіччя // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 107-112. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується розвиток науки і освіти в теологічному контексті доби Середньовіччя, а також взаємовплив цих сфер суспільства. Development of science and education in the theology context of time of dark Ages is analyzed in the article, and also ...
857877
  Корягін М.В. Наука і освіта в Україні у XIX - XXI ст. / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 127-136. – ISBN 978-617-566-533-6
857878
   Наука і освіта у формуванні обдарованості: підходу на Сході / О. Буров, К. Перцева, М. Перцев, Н. Яненко // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-2249-24-8
857879
  Бакіров В.С. Наука і освіта: моделі взаємодії // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 37-39. – ISSN 0372-6436
857880
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 1 (31). – 2016. – 374 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857881
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 2 (32). – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857882
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ : ФОП Озеров Г.В., 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 3 (33). – 2016. – 373 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857883
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ : ФОП Озеров Г.В., 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 4 (34). – 2016. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857884
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : ФОП Озеров Г.В., 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 1 (35). – 2017. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857885
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 2 (36). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857886
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 3 (37). – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857887
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 4 (38). – 2017. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857888
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 1 (39). – 2018. – 394 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857889
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 2 (40). – 2018. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857890
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 3 (41). – 2018. – 262 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857891
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 4 (42). – 2018. – 308 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857892
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 1 (43). – 2019. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857893
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 2 (44). – 2019. – 242 с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.36486/np.2019.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
857894
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 3 (45). – 2019. – 198 с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.36486/np.2019.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
857895
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 4 (46). – 2019. – 430 с. – DOI : https://doi.org/10.36486/np - Резюме укр., рос., англ. мовами
857896
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 1 (47). – 2020. – 394 с. – DOI : https://doi.org/10.36486/np - DOI (Issue): https: //doi.org/10.36486/np.2020.1(47) - Резюме укр., рос., англ. мовами
857897
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 2 (48). – 2020. – 332 с. – DOI : https://doi.org/10.36486/np - DOI (Issue): https: //doi.org/10.36486/np.2020.2(48) - Резюме укр., англ. мовами
857898
   Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007-. – ISSN 2072-8670
№ 3 (49). – 2020. – 292 с. – DOI : https://doi.org/10.36486/np - DOI (Issue): https: //doi.org/10.36486/np.2020.3(49) - Резюме укр., англ. мовами
857899
  Мамалига А.І. Наука і практика в педагогічних звершеннях Л.Ю. Шевченко / А.І. Мамалига, Ю. Єлісовенко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 329--332
857900
  Прокопенко М. Наука і практика репортерства ( Роздуми з приводу виходу першого українського підручника з радіожурналістики ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 58-66
857901
  Янукович В. Наука і практика управління соціально-економічним розвитком регіону // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.4-10. – ISSN 0131-775Х
857902
  Шашкова Л.О. Наука і релігія в методологічній перспективі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 48-53


  У статті розглянуто моделі взаємин науки і релігії в оптиці філософії науки і богослов"я, спроби реінтерпретації принципу доповнюваності та можливості методологічної рецепції. В статье рассмотрены модели взаимоотношений науки и религии в оптике ...
857903
  Озадовська Л.В. Наука і релігія в сучасну епоху : спроби подолання конфлікту розуму і віри // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 49-57
857904
  Озадовська Л.В. Наука і релігія в сучасну епоху : спроби подолання конфлікту розуму і віри // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 48-57
857905
  Шишаков В.А. Наука і релігія про будову Всесвіту / В.А. Шишаков. – Київ, 1951. – 38с.
857906
  Арсеньев А.С. Наука і релігія про всесвіт / Арсеньев А.С. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 63 с., [2] л. рис.
857907
  Дзекунов М.Ю. Наука і релігія про обов"язок та совість / М.Ю. Дзекунов. – К., 1972. – 47с.
857908
  Фіалков Л.Б. Наука і релігія про сон і сновидіння / Л.Б. Фіалков. – К., 1990. – 47с.
857909
  Шашкова Л.О. Наука і релігія у парадигмальному вимірі : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Шашкова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 467л. – Бібліогр. : л.430-467
857910
  Шашкова Л.О. Наука і релігія у парадигмальному вимірі : Автореф. дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Шашкова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 35с. – Бібліогр.: 28 назв
857911
  Шашкова Л.О. Наука і релігія: доповнюваність перспектив // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 53-60. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто взаємини науки і релігії в оптиці філософії науки і богослов"я, спроби реінтерпритації процесу доповнюваності та можливості методологічної рецепції, проаналізовано спроби інтеграції науки і релігії у працях богословія.
857912
  Стадник М.М. Наука і релігія: концептуальні основи православної концепції пізнання істини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито концептуальні основи православної концепції пізнавання істини, що включає її елементи. Показано відношення теологів православної церкви до наукового пошуку істини.
857913
  Стадник М.М. Наука і релігія: особливості католицької теологічної доктрини творіння в сучасному космологічному розумінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Розкрита католицька доктрина творення і напрями космогенезу в світлі сучасної науки. Catholic doctrine of creation and ways of universe genesis as considered by contemporary science are enlightened in the article.
857914
  Панич О. Наука і реформа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 10


  Як мотивувати інтелектуальне середовище до розвитку.
857915
  Сєрий І.М. Наука і розвиток продуктивних сил комунізму / І.М. Сєрий. – Київ, 1969. – 48с.
857916
  Лущик І.О. Наука і розвиток продуктивних сил. / І.О. Лущик. – Львів, 1966. – 152с.
857917
   Наука і соціальні проблеми суспільства : харчування, екологія, демографія : матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2006 р. – Харків. – ISBN 966-405-018-0
Ч. 2. – 2006. – 403 с.


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних комп"ютерних технологій в управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та аудиту
857918
  Лисюк В.М. Наука і суспільство - взаємна інтеграція / В.М. Лисюк, І.А. Топалова // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 238-247. – ISBN 978-617-7768-00-4
857919
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1. – 1994
857920
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 2/3. – 1994
857921
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 4/6. – 1994
857922
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 7/8. – 1994
857923
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 9/10. – 1994
857924
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 11/12. – 1994
857925
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 1995
857926
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 1996
857927
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 1997
857928
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 3/6. – 1997
857929
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 7/8. – 1997
857930
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 9/10. – 1997
857931
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 11/12. – 1997
857932
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 1998
857933
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 3/4. – 1998
857934
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 5/6. – 1998
857935
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 7/8. – 1998
857936
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 9/10. – 1998
857937
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 11/12. – 1998
857938
   Наука і суспільство. – Київ
№ 1/3. – 1999
857939
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 2000
857940
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 3/4. – 2000
857941
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 5/6. – 2000
857942
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ
№ 7/8. – 2000
857943
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-
№ 1/2. – 2001
857944
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-
№ 3/4. – 2001
857945
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-
№ 5/6. – 2001
857946
   Наука і суспільство : Щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2002
857947
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2002
857948
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2002
857949
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2003
857950
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2003
857951
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2003
857952
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2003
857953
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2003
857954
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2003
857955
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2004
857956
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2004
857957
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2004
857958
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2004
857959
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2005
857960
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2005
857961
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2006
857962
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2006
857963
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2006
857964
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2006
857965
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2006
857966
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2006
857967
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2007
857968
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2007
857969
   Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2007
857970
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2008
857971
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2008
857972
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2008
857973
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2009
857974
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2009
857975
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2009
857976
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2009
857977
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2010
857978
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2010
857979
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2010
857980
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2010
857981
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2010
857982
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 1/2. – 2011
857983
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2011
857984
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8. – 2011
857985
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2011
857986
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2012
857987
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6. – 2012
857988
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2012
857989
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4, березень - квітень. – 2013
857990
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 5/6, травень - червень. – 2013
857991
   Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 7/8, липень - серпень. – 2013
857992
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 3/4. – 2015
857993
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 9/10. – 2015
857994
   Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
№ 11/12. – 2015. – 72 с.
857995
   Наука і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-581-169-Х
В.1, ч.3. – 2000
857996
   Наука і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-581-229-7
Т.25 : Педагогіка. Філологія. – 2001
857997
   Наука і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-581-229-7
Т.26 : Педагогіка. Філологія. – 2001
857998
   Наука і сучасність : збірник наукових праць. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-290-4
Том 28 : Педагогіка. Філологія. – 2001
857999
   Наука і сучасність : збірник наукових праць. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-290-4
Том 29 : Педагогіка. Філологія. – 2001
858000
   Наука і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : Логос. – ISBN 966-584-319-6
Том 33 : Педагогіка. Філологія. – 2002
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,