Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
857001
  Сільвестрова О.Ю. "Об"єктом історії є весь світ" (спроба історіософського аналізу) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 284-288. – ISSN 1729-360Х
857002
  Слабошпицький М. "Обама наказав - Коломойський збив..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 6


  Росія як інформаційний продукт
857003
  Перепелиця Г. "Обама повинен пообіцяти, що Україні має бути надана більш суттєва допомога..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 червня (№ 99). – С. 3


  Експерти "Дня" - про очікування від першої зустрічі нового українського президента з главою Білого дому.
857004
  Дембіцький Сергій "Обгрунтована теорія" : стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.64-83. – ISSN 1563-3713
857005
  Приходько Н.В. "Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Приходько Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
857006
  Дядченко Л. "обд-ж-ілене літо вмістилось у ночі купала..."; "бачу сни і себе рибкою у воді - двічі..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 152-155
857007
  Эзеринь Я.А. "Обед под музыку" и другие новеллы. / Я.А. Эзеринь. – Рига, 1957. – 343с.
857008
  Полетика Н.П. "Обезьяний" процесс в Америке / Н.П. Полетика. – М.-Л, 1926. – 102с.
857009
  Гальчинський Анатолій "Обережно!" - Росія // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 171-174
857010
  Навроцький О. "Обережно, персональні дані !" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 109-111
857011
  Панченко В. "Обережно: белетризм!" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 435-438. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
857012
  Кожем"яка О. "Обери своє майбутнє!" : (Позакласний захід для учнів та їх батьків з виборчого права // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.1-10
857013
  Зиедонис И. ...обе двери открыты : стихи и поэмы / И. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 254 с.
857014
  Крижанівський В.П. Об"єкт і предмет країнознавства: кут зору міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 23-28
857015
  Козьяков І. Об"єкт і предмет нагляду за законністю у сфері надрокористування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-107
857016
  Гловюк І. Об"єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-130.
857017
  Сливка С.С. Об"єкт і предмет філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 42-48. – ISSN 1818-992Х
857018
  Харитонов С.О. Об"єкт і система військових злочинів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 243-253. – ISSN 1993-0909
857019
  Василенко В.І. Об"єкт і система злочинів проти порядку управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 69-76. – (Серія права ; № 10)


  Автор освещает имеющиеся в юридической литературе точки зрения на систематизацию преступлений против порядка управления и характеризует их объект, определяет критерий разграничения указанных преступлений от должностных, иных государственных ...
857020
  Осадчий В. Об"єкт і система злочинів. передбачених розділом XV КК України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
857021
  Мережко О.О. Об"єкт і форма міжнародного договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.83-87
857022
  Лобовик Б.О. Об"єкт і форма релігійного відображення / Б.О. Лобовик. – Київ, 1966. – 56с.
857023
  Стасюк С.В. Об"єкт інформаційних правових відносин: науково-правові підходи до розуміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 8-15.
857024
  Ходико Ю.Є. Об"єкт іпотечного правовідношення : монографія / Ю.Є. Ходико ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 193-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-387-6
857025
  Калакура Я.С. Об"єкт історичної науки / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 270-271. – ISBN 966-642-073-2
857026
  Чорний Р. Об"єкт контрабанди // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-128
857027
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правової охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 5-11


  У статті розглядається питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів) та їх співвідношення.
857028
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правовой охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 3-10


  У статті розглядаються питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів).
857029
  Галочка Г.В. Об"єкт митних правовідносин та його характеристика / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються поняття та ознаки об"єктів митних правовідносин, що закріплені в національних та іноземних (ЄС та РФ) нормативно-правових актах. В порівняльному аспекті досліджено іноземні та національні нормативно-правові акти щодо об"єктів, предметів ...
857030
  Левицька Л. Об"єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.121-125
857031
  Шимон С. Об"єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-46
857032
  Куц В. Об"єкт незаконного використання електричної та теплової енергії / В. Куц, Ю. Кириченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54.
857033
  Гринчак С.В. Об"єкт незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 135-143. – ISSN 0201-7245
857034
  Задоя К.П. Об"єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 537-542. – ISSN 1563-3349
857035
  Петриченко О. Об"єкт під охроною. Але чиєю? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.36-39. – ISSN 1726-3077


  Законодавча регламентація недержавної охоронної діяльності
857036
  Скриганюк М.І. Об"єкт плебсології у філософсько-правовому контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-52
857037
  Рєзнікова В.В. Об"єкт посередницьких правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 416-421. – (0). – ISSN 2078-9165
857038
  Бандурка І.О. Об"єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 170-179. – ISSN 2306-9082
857039
  Корнякова Т. Об"єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 121-133. – ISSN 0132-1331
857040
  Слуцька Т.І. Об"єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 28-36


  У статті розглянуто питання об"єкта посягання перевищення влади або службових повноважень. Проведено дослідження загального, родового та безпосереднього об"єктів посягання зазначеного злочину, визначено їх зміст.
857041
  Курінний Є. Об"єкт права: доктринальні питання визначення категоріїї // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
857042
  Якібчук Н.П. Об"єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 45-48
857043
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
857044
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
857045
  Гуржій А.В. Об"єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства / А.В. Гуржій, Ю.О. Мельник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2222-5374
857046
  Сийплокі М.В. Об"єкт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 259-262. – ISBN 966-660-151-6
857047
  Стефанчук М. Об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва: питання визначеності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 186-194. – ISSN 1026-9932
857048
  Шамара О. Об"єкт складу злочину "терористичного акту" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 98-102
857049
  Звоненко О.О. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 2222-5374
857050
  Чабанюк В.Д. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України / В.Д. Чабанюк, О.І. Габро // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 200-208
857051
  Хряпінський П.В. Об"єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 435-441. – ISSN 1563-3349
857052
  Чапічадзе Я. Об"єкт страхових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-12
857053
  Радутний О.Е. Об"єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
857054
  Шевченко О. Об"єкт та об"єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 141-144.
857055
  Бабошин А.М. Об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 354-358. – ISSN 2078-3566


  На підставі аналізу наукових джерел та положень кримінального процесуального законодавства визначено об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування. На основании анализа научных источников и ...
857056
  Борщевський І.В. Об"єкт та предмет систематизації законодавства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 5-12.
857057
  Денькович О. Об"єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 309-318. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
857058
  Кельман М.С. Об"єкт та предмет юридичної науки: (проблема методологічного змісту) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
857059
  Боднар І.М. Об"єкт та суб"єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 119-125


  Концепти, які позначають основних учасників дидактичного процесу, того, хто навчається, і того, хто навчає, характеризуються різними семантико-когнітивними зв"язками. Виражені мовними засобами складні соціокультурні відносини між учасниками ...
857060
  Ней Н.С. Об"єкт теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 32 пункти. – (Правознавство ; Вип .212)
857061
  Віхров О. Об"єкт у структурі господарських правовідносин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 141-148. – ISSN 1993-0909
857062
  Єрмоленко В. Об"єкт у структурі правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.11-16
857063
  Сакун А.В. Об"єкт умисного знищення або пошкодження майна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
857064
  Тупчієнко Л.С. Об"єкт управління - соціалістичний спосіб життя / Л.С. Тупчієнко. – Київ, 1983. – 48 с.
857065
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
857066
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 15-19
857067
  Завальна Ж. Об"єкт цивільних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-39
857068
  Паскар Ауріка Об"єкт цивільних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 79-85
857069
  Дудар С.К. Об"єкт юридичної науки: проблема визначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-33. – ISSN 2219-5521
857070
   Об"єкт, предмет і специфічні риси освітології академіка В. Огнев"юка. Предметне поле й завдання освітології. Міждисциплінарний харакер освітологічних досліджень. Напрями освітологічних досліджень / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2748-97-0
857071
  Мороз О.Д. Об"єкт, предмет та принципи регіональної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 75-84. – ISSN 0321-0499
857072
  Кривцун І.С. Об"єкт, предмет та суб"єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-176.
857073
  Коваль К.П. Об"єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 31-33
857074
  Клочков В. Об"єкт, предмет, межі прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 44-51
857075
  Одінцова О.О. Об"єкти авторського права в сфері функціонування мережі Інтернет / О.О. Одінцова, Г.М. Черняк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 91-95. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
857076
  Ващишин М. Об"єкти аграрних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 257-265. – (Серія юридична ; Вип. 41)
857077
  Литвин І. Об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 114-118


  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та чинного законодавства України досліджено об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що за ключовою спрямованістю об"єкт адміністративних правовідносин у ...
857078
  Гречан А.П. Об"єкти аналізу інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
857079
  Кочин В.В. Об"єкти відносин участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
857080
  Романенко О.Ю. Об"єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - найпривабливіші туристичні ресурси світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 255-257. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
857081
  Нестеровський В.А. Об"єкти гемології та завдання гемологічної науки в Україні : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються основні проблеми створення та завдання і розвитку нової для України науки - гемології.
857082
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини Кіровоградщини як основа розвитку геотуризму в регіоні // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 10-16 : фото. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 2219-7516
857083
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини у природно-заповідному фонді України // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 87-90. – ISSN 2310-0974
857084
  Дутчак В.Ф. Об"єкти господарсько-правового регулювання екологічно безпечного господарювання на території Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 41-43. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
857085
  Задорожний М.П. Об"єкти екстремального туризму: шукаємо нових пригод // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 38-43 : фото
857086
  Батиргареєва В.С. Об"єкти запобіжного впливу на рецидивну злочинність: поняття, зміст, класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 129-139. – ISSN 0201-7245
857087
  Василюк В. Об"єкти захисту інформації. Методи та засоби захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 88-95
857088
  Бодюк А. Об"єкти і предмет економічної геології (погляд економіста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 52-54. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується поняття розвідувального виробництва у природно-ресурсному середовищі як об"єкта досліджень економічної геології. Предметом дослідження економічної геології визначено відображення стану родовищ корисних копалин, їх якості та кількості, ...
857089
  Тютюнник Ю.Г. Об"єкти індустріальної культури в ландшафті // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 53-69. – Бібліогр.: 23 назви
857090
  Погорілко В. Об"єкти конституційного права України: поняття. ознаки і види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.9-16. – ISSN 0132-1331
857091
  Пацьора С.А. Об"єкти культурної спадщини майя в організації туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 222-223. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
857092
  Бєсов Л.М. Об"єкти національного надбання Харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 46-51. – ISSN 2077-9496
857093
  Коваленко С. Об"єкти незавершеного будівництва: поняття та деякі особливості визначення вартості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 282-289. – ISSN 0132-1331
857094
  Кучеренко Т. Об"єкти обліку етапів інноваційного процесу суб"єкта господарювання / Т. Кучеренко, О. Ратушна, О. Підлубна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
857095
  Зеліско А.В. Об"єкти права власності членів споживчих товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 144-150.
857096
  Настіна О.І. Об"єкти права державної власності на землю в розрізі поділу земель на категорії за Земельним кодексом України / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
857097
  Литвин О. Об"єкти права інтелектуальної власності в архітектурі і особливості їх охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-15.
857098
  Сизоненко О. Об"єкти права інтелектуальної власності в бухгалтерскому обліку // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-120. – ISBN 966-79-75-57-7
857099
  Борко Ю.Л. Об"єкти права інтелектуальної власності в державноу секторі економіки (бюджетних установах) / [Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-617-696-533-6
857100
  Чередник Н. Об"єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 574-575. – ISBN 978-617-7069-28-6
857101
  Пілат Є. Об"єкти правовідносин в інформаційній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 132-141. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
857102
  Бондарчук М. Об"єкти правовідносин загальнообов"язкового державного страхування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
857103
  Кронда О.Ю. Об"єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронения радіоактивних відходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 449-454. – ISSN 1563-3349
857104
  Сташків Б.І. Об"єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-68
857105
  Кулинич П.Ф. Об"єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-61.
857106
  Лейченко А.Л. Об"єкти природно-заповідного фонду Швеції, як ресурс для розвитку екологічного туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 203-206
857107
  Койнова І.Б. Об"єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 132-137. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
857108
  Уліганець С.І. Об"єкти релігійної спадщини як елемент сільського туризму (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією) / С.І. Уліганець, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 27-37. – ISSN 2308-135X
857109
  Кісанов Д. Об"єкти речового права в Німецькому Цивільному уложенні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 44-48
857110
  Голомша М. Об"єкти складу злочину "втеча з місця позбавлення волі або з - під варти" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.468-475. – (Серія юридична ; Вип. 38)
857111
  Фурса С.Я. Об"єкти судового захисту у цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-51
857112
  Ступак С. Об"єкти суміжних прав та їх визначення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
857113
  Мезенцев К.В. Об"єкти суспільно-географічного прогнозування // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 26-37
857114
  Ківалова Т.С. Об"єкти та зміст правовідносин відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1561-4999
857115
  Патраманська Л.Ю. Об"єкти та суб"єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 77-81. – ISSN 2306-6792
857116
  Пісьмаченко Л.М. Об"єкти та суб"єкти державного управління у сфері зовнішньої торгівлі в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С.105-107. – (Право. Економіка. Управління)
857117
  Веприцький Р.С. Об"єкти та суб"єкти протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 91-97. – ISSN 1727-1584
857118
  Касьяненко Л.М. Об"єкти та суб"єкти фінансово-процесуальних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 4-7
857119
  Свєчнікова К.В. Об"єкти терористичних злочинів проти національної безпеки // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 217-219. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
857120
  Ксендзук В.В. Об"єкти хеджування: проблеми регулювання бухгалтерського обліку та напрями їх вирішення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
857121
  Дуденко Т. Об"єкти цивільних прав, які вилучені з цивільного обороту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-46.
857122
  Супрун Д. Об"єктиавторського і суміжного прав, що розміщені в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
857123
  Семашко Т. Об"єктивації сегменту візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  На текстових матеріалах "Словника української мови: в 11-ти томах (1970-1980)" розглянуто об"єктивації одного із сегментів візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації. Визначено ступінь інформативної достатності відповідного ...
857124
  Гончарук Т. Об"єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 209-220. – ISBN 966-7773-70-1
857125
  Коцюба З. Об"єктивація взаємозв язку "я-вони" у пареміях (на матеріалі слов"янських, германських і романських мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 168-176. – ISBN 978-966-2763-81-2
857126
  Кравець Т.В. Об"єктивація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-257


  У статті обгрунтовується доцільність використання сучасного українського мас-медійного дискурсу як комунікативного контексту у процесі вивчення динаміки гендерних стереотипів в українській суспільній свідомості. В статье обосновывается ...
857127
  Юревич М.В. Об"єктивація концепту "кінь" в українській та польській фразеолології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 391-399


  Дослідження присвячене особливостям порівняльної польсько-української фразеології (на прикладі фразеологізмів з концептом "кінь"). Спостереження ведуться у сфері дивергентних і конвергентних процесів двох споріднених слов"янських мов. Порівняльна ...
857128
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 315 арк. – Додатки: арк. 240-315. – Бібліогр.: арк. 187-239
857129
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
857130
  Заболотська О. Об"єктивація концепту життя у романі Рея Бредбері "Кульбабове вино" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 116-121. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
857131
  Дудка К.О. Об"єктивація концепту кохання у романі Л. Олівер "Деліріум" / К.О. Дудка, О.В. Заболотська // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 145-148
857132
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
857133
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 218 арк. – Додатки: арк. 216-218. – Бібліогр.: арк. 179-215
857134
  Коцюба З.Г. Об"єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов"янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 161-166. – ISBN 978-966-2668-24-7
857135
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Дис... Канд. філософ. наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
857136
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
857137
  Тиховська О. Об"єктивація та трансформація архетипу "Анімус" у чарівних казках Закарпаття // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 290-299
857138
  Єсипенко Н. Об"єктивація художніх концептів у пригодницькому романі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 162-173. – (Германська філологія ; Вип. 430)
857139
  Тюхтенко Н. Об"єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Н. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рівень достовірності інформації щодо фактичного обсягу доходів працівників тіньового сектору. Досліджено динаміку продажів нових легкових автомобілів в Україні. Запропоновано методику розрахунку коригуючого коефіцієнту з метою ...
857140
  Червонецька С.С. Об"єктивізація понятійної категорії "вік людини" в англійських фразеологізмах // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 106-116. – ISSN BIB-ID 83558
857141
  Гуляк Об"єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття) / Гуляк, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-266. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
857142
  Чайка В.О. Об"єктивістська філософія управління у класичний період античної філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 370-386
857143
  Васильченко З. Об"єктивна зумовленість інтеграції банківського і прамислового капіталу в світовій практиці : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
857144
  Косянчук О.С. Об"єктивна зумовленість чи релігійний фаталізм. / О.С. Косянчук. – К., 1979. – с.
857145
  Донська Л.Д. Об"єктивна і суб"єктивна складові у причинному зв"язку в сфері цивільного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 375-382. – ISSN 1563-3349
857146
  Балабух В.О. Об"єктивна ідентифікація синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечну і стихійну кількість опадів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методику та алгоритми здійснення об"єктивної ідентифікації синоптичних процесів. Are shown the methodic and algorithms of objective identification of synoptic processes.
857147
  Гетманцев Д. Об"єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 195-209. – ISSN 1026-9932
857148
  Десятнюк О. Об"єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.84-87. – ISBN 966-303-007-1
857149
   Об"єктивна необхідність вивчення землі та її оцінка / Б.М. Ахмедов, Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, С.Д. Уєвич // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7069-75-8
857150
  Рижков М.М. Об"єктивна необхідність вступу України до СОТ / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 3-6.
857151
  Поволоцька О.Л. Об"єктивна необхідність диверсифікації виробництва на промислових підприємствах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 201-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
857152
  Базилевич К. Об"єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянута необхідність регулювання страхової діяльності державою, визначені причини через які державне регулювання є необхідним. The necessity of government regulation of insurance activities is considered. Reasons for government regulation ...
857153
  Солов"яненко Н. Об"єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 44-46
857154
  Руденко Ю. Об"єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку / Ю. Руденко, Д. Салмінський // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 27-31. – Бібліогр.: 10 назв
857155
  Слободчикова О.А. Об"єктивна необхідність та економічна сутність реструктуризації підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 312-319


  Дано розгорнуту класифікацію видів реструктуризації. Досліджено вплив реструктуризації на менеджмент підприємства.
857156
  Овсянюк-Берданіна Об"єктивна необхідність та напрями вдосконалення функціональної підсистеми механізму державних закупівель послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34
857157
  Микитюк О.П. Об"єктивна необхідність та форми підтримки суб"єктів малого підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується роль сектору малих підприємств, обґрунтовуються механізми та форми його підтримки.
857158
  Волосович С.В. Об"єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 133-137. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні підходи до визначення економічної сутності кредиту та кредитних відносин. Метою статті є обґрунтування функціонування кредитних відносин як системи. Завдання дослідження. На основі вказаної мети у статті здійснюється ...
857159
  Сокуренко В.М. Об"єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.07 / В.М.Сокуренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
857160
  Білоусов Сергій Анатолійович Об"єктивна основа і суб"єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується (на матеріалах Південно-Східного регіону України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.02 / Білоусов С.А.; Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
857161
  Кириченко В.А. Об"єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків / В.А. Кириченко, Є.В. Баркарь, А.І. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
857162
  Поліщук Лариса Об"єктивна реальність Світлани Пиркало : [рецензія] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 125-126. – ISSN 0130-5212
857163
  Заярний О.А. Об"єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
857164
  Волкова Т.І. Об"єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 22-47. – ISSN 2222-5374
857165
  Орлов Ю.В. Об"єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 134-157. – ISSN 2222-5374
857166
  Матвійчук В.В. Об"єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 40-66. – ISSN 2222-5374
857167
  Савенкова Т.Г. Об"єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 144-157. – ISSN 2222-5374
857168
  Шнирко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 83-98. – ISSN 2222-5374
857169
  Тюнін В.О. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст.256 Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 299-302
857170
  Шнипко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 118-143. – ISSN 2222-5374
857171
  Гмирін А.А. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 35-64. – ISSN 2222-5374
857172
  Омельчук О. Об"єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.482- 487. – Бібліогр.: 12н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
857173
  Берзін П. Об"єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 87-91
857174
  Потапова С. Об"єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 82-84.
857175
  Міловідов Р.М. Об"єктивна сторона складу злочину "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
857176
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов"язків медичним працівником" // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 43-34. – ISSN 2072-084X
857177
  Іскров К. Об"єктивна сторона складу злочину "торгівля людьми" або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 116-121
857178
  Отчак Н.Я. Об"єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 153-160. – ISSN 2078-9165
857179
  Буцко О.В. Об"єктивна сторона складу злочину передбаченого ст. 239-2 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2222-5374
857180
  Габро О.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 2222-5374
857181
  Парасюк Н.М. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 277-288. – (Юридична ; Вип. 1)
857182
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 32-41. – ISSN 2072-084X
857183
  Ляпунова Н. Об"єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90.
857184
  Івахненко О. Об"єктивна сторона хуліганських діянь // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 151-160. – ISSN 1993-0909
857185
  Серебряник О.О. Об"єктивна форма інформації про фізичну особу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 162-167. – (Серія "Право" ; вип. 1)
857186
  Черних Є.М. Об"єктивне в праві: повернення до дискусії // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-190. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
857187
  Кірносова Н. Об"єктивне і суб"єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі


  У статті пропонується новий погляд на класифікацію китайської ієрогліфіки за принципами творення люшу, з когнітивної точки зору розглядаються чотири з шести категорій ієрогліфів. Виявлено особливості представлення в графічній формі конкретних і ...
857188
  Мороз Л.В. Об"єктивне і суб"єктивне у жанрі літературної біографії : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Мороз Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 15 с.
857189
  Чайковський Ян Об"єктивний дискурс відчуження людини в концепціях англійського лібералізму XVII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 120-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
857190
  Найдеш О. Об"єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-28. – (Германська філологія ; Вип. 431)
857191
  Погребенник В. Об"єктивний тип епічного мислення В. Леонтовича (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum")
857192
  Стефанюк І.Б. Об"єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 88-96. – Бібліогр.: 17 назв
857193
  Гош О.П. Об"єктивні засади формування економічного інтелектуального потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
857194
  Семененко М.Г. Об"єктивні знання та суб"єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР / М.Г. Семененко, І.Ю. Стадник // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 182-192. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
857195
  Волос О.В. Об"єктивні і суб"єктивні аспекти виникнення перекладного художнього тексту (на матеріалі чернеток І. Стешенко) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 36-39. – ISBN 966-581-295-5
857196
  Смущинська І.В. Об"єктивні і суб"єктивні фактори художнього пізнання у свтлі проблеми авторської модальності


  Проаналізовано єдність і взаємозв"язок об"єктивних і суб"єктивних факторів, що включені до процесу художнього пізнання, а також спосіб їх представлення в художньому тексті через категорію авторської модальності.
857197
  Стельмах М.Ю. Об"єктивні і суб"єктивні характеристики категорії можливості у перській мові


  Розглядаються взаємовідносини категорії суб"єктивної й об"єктивної модальності з категорією можливості. The objective and subjective aspects of the modality and its part - possibility have been considered.
857198
  Бабак І.М. Об"єктивні й суб"єктивні фактори подолання бідності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 20--25.
857199
  Каліущенко В.Д. Об"єктивні конструкції та їх семантичні типи в англійській мові / В.Д. Каліущенко, Г.С. Щагіна // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 27-33
857200
  Сенько М. Об"єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 125-139. – ISSN 2082-4939
857201
  Строкова І. Об"єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 69-75. – ISSN 2311-6676
857202
  Гродецький Ю.В. Об"єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 143-154. – ISSN 0201-7245
857203
  Колос М.І. Об"єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 415-420. – ISSN 1563-3349
857204
  Шніпко О.С. Об"єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 105-124. – ISSN 2222-5374
857205
  Мостепанюк Л.О. Об"єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 152-159
857206
  Щокін Ю.В. Об"єктивні ознаки міжнародних міжурядових організацій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 74-84. – ISSN 2224-9281
857207
  Удалих К.І. Об"єктивні ознаки складу розбою, що вчиняється з метою оволодіння особистою власністю громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
857208
  Павлов В.Т. Об"єктивні основи форм і законів логічного мислення / В.Т. Павлов. – Київ, 1957. – 45с.
857209
  Войтович О. Об"єктивні параметри та їх суб"єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 213-226. – ISSN 2310-0583


  У статті йдеться про способи та методи оцінки якісних характеристик акустики концертних залів та встановлення взаємозв’язків між об’єктивними параметрами геометричних та фізичних характеристик концертних залів та суб’єктивною оцінкою якості звучання ...
857210
  Краснова Ю. Об"єктивні передумови розвитку норм та відносин права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню об"єктивних передумов розвитку норм і відносин права екологічної безпеки. Встановлено, що такими передумовами служили як соціальні, економічні так і політичні чинники, що формувалися під впливом стрімкої деградації навколишнього ...
857211
  Натрошвілі С.Г. Об"єктивні передумови співробітництва України із світовими фінансово-кредитними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 181-184
857212
  Саблук П.Т. Об"єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 12-25. – ISSN 2221-1055
857213
  Василик А. Об"єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51. – Бібліогр.: 10 назв
857214
  Коваленко Т. Об"єктивні передумови формування аграрного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2409-4544
857215
  Опанасюк В.В. Об"єктивні причини створення венчурних підприємств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-115. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Для якісно-революційного скорочення розриву між країнами постіндустріального рівня розвитку та Україною необхідно використовувати як традиційні, так інноваційні важелі управління економічним зростанням. Світовий досвід стверджує, що одним з таких ...
857216
  Калакура О.Я. Об"єктивні та су"єктивні чинники конфліктності сучасних етнокультурних процесів в Україні // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 465-474. – ISBN 978-966-611-701-7
857217
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
857218
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 243 л. – Додатки: л. 228-243. – Бібліогр.: л. 193-227
857219
  Ткаченко Л.В. Об"єктивні та суб"єктивні детермінанти електоральної поведінки громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 308-317
857220
  Вереша Р. Об"єктивні та суб"єктивні фактори механізму кримінальної поведінки // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 199-200
857221
  Штанько А.О. Об"єктивні та суб"єктивні чинники правопорушень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
857222
  Булавіна С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники соціальної та етнорелігійної структури населення Волинського воєводства у 20-30 роках ХХ століття // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 22-26. – ISSN 2409-4544
857223
  Оленич С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники становлення молоді в системі суспільних відносин сучасної України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 113-117. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
857224
  Прохорова В.В. Об"єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 449-458. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
857225
  Тітаренко Т.В. Об"єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.83-89


  У статті досліджуються тенденції подальшої міжнародної інтеграції, стратегії формування нового світового порядку і проблеми створення позитивного іміджу держави у міжнародному просторі, розглядаються концептуальні підходи до понятійного апарату ...
857226
  Андрейцев В.І. Об"єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 25-39. – (0). – ISSN 2078-9165
857227
  Гаманков Д.В. Об"єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 14-17
857228
  Шерозія В.М. Об"єктивні чинники уніфікації механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах сучасного процесу глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 28-30
857229
  Стрельников М.О. Об"єктивні, нормативні та юридичні реалії впровадження парамедицини в екстреній медичній допомозі України // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 72-78. – ISSN 2312-7104
857230
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 383 л. – Бібліогр.: л. 353-383
857231
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 74 назви
857232
  Корінько М.Д. Об"єктивність і суб"єктивізм інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-37
857233
  Васюк Т.І. Об"єктивність моральної оцінки вчинку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 15-20. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
857234
  Могилова М.М. Об"єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
857235
  Євграфова Є.П. Об"єктивність права : проблеми теорії і реальність : монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-951-6
857236
  Євграфова Є. Об"єктивність права: гіпотеза та сприйняття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 385-395. – ISSN 1026-9932
857237
  Євграфова П Є. Об"єктивність права: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Євграфова Єлизавета Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
857238
  Сазонець О.М. Об"єктивність процесу інформатизації світогосподарського розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
857239
  Яценко Тамара Об"єктивність та об"єктність у глибинно-психологічному пізнанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 88-92. – ISSN 1810-2131
857240
  Сенюк А. Об"єктивність та політична упередженість медіа у висвітленні виборчих подій 2004 р. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-22


  Автор досліджує діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії 2004 р. Йдеться про засоби й методи, професій ність подавання в цей час повинних програм радіо й телеканалів. The autor researches the activity of mass-media during the elections 2004 y. It is ...
857241
  Кругляк М.І. Об"єктивність у природничих та соціальних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості реалізації ідеалу об"єктивності в природничих і соціальних науках через призму виявлення й аналізу головних аргументів, за якими соціальні науки є менш об"єктивними, ніж природничі. На підставі праць сучасних ...
857242
  Поляруш О. Об"єктивно-драматичний дискурс новели Григорія Косинки "Політика" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 178-189. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
857243
  Гудзенко О.З. Об"єктивно-суб"єктивний ракурс дослідження концепту "життєвий успіх" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 32-35. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
857244
  Ребенко М.Ю. Об"єктивно-суб"єктивний характер перекладацьких деформацій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 112-119. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто теоретичні питання щодо проблеми об’єктивних і суб’єктивних аспектів у тексті художнього перекладу та актуалізовано вивчення феномена перекладацьких деформацій. Зроблено висновок у тому, що для успішного вирішення проблемних питань ...
857245
  Кирилюк Ф.М. Об"єктивно-суб"єктивно-діяльнісний вимір політики / Ф.М. Кирилюк, Ф.Г. Семенченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 179-193
857246
  Смущинська І.В. Об"єктивований оповідач і особливості його модальності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 224-229. – ISBN 966-581-623-3
857247
  Каптар Г. Об"єктна зумволеність класифікації пенсійного страхування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 77-78
857248
  Ор"єва К.В. Об"єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6792
857249
  Масицька Т. Об"єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 118-126. – ISSN 2413-0923
857250
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Різник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
857251
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 187л. – Бібліогр.: л. 161-187
857252
  Гуляк А. Об"єктна сфера інтимної лірики М. Вороного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 59-67
857253
  Лебедь Ю. Об"єктне значення кількаслівної номінації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 84-88. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
857254
  Вівчаренко О. Об"єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 87-91
857255
  Цимбалюк О.В. Об"єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 74-82
857256
  Грозян Н.Ф. Об"єктні та суб"єктні інфінітиви в ролі додатка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 57-64. – (Серія "Філологічні науки")
857257
  Терлецький Д.О. Об"єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Терлецький Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
857258
  Єремєєв В.С. Об"єктно-орієнтоване програмування : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Єремєєв, О.Г. Тюрін, Т.В. Тюріна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с. – ISBN 966-306-119-2
857259
  Казимир В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Казимир; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-8407-78-9
857260
  Бублик В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навч. за напрямами "Комп"ютерні науки", "Комп"ютерна інженерія", "Програмна інженерія", "Системна інженерія", "Інформатика", "Прикладна математика" / В.В. Бублик. – Киев : ІТ-книга, 2015. – 637, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 632-637. – Бібліогр.: с. 630-631. – ISBN 978-966-97182-1-1


  У пр. № 1716807 напис: Бажаю успіхів! Підпис. 30.03.2015.
857261
  Обвінцев О.В. Об"єктно-орієнтоване програмування. Курс на основі Python : матеріали лекцій : навч. посібник / Обвінцев О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 324, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324. – ISBN 978-966-699-894-4
857262
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188, [2] л. – Додатки: л. 154-188, [2]. – Бібліогр.: л. 142-153
857263
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
857264
  Шищенко П.Г. Об"єктно-предметна сутність ландшафтогенезу і ландшафтного аналізу як засобу його пізнання / П.Г. Шищенко, О.О. Набатова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкривається об"єктно-предметна сутність ландшафтногенезу як природного феномена. Ландшафтний аналіз трактується як один з найголовніших видів діяльності географа і полягає в науковому пізнанні функціональних, історичних, структурних і організаційних ...
857265
  Рач В. Об"єктно - предметний підхід до класифікації наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-34. – ISSN 1608-6422
857266
   Об"єктом і душею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 92-99 : фото
857267
  Шилов Н.А. Об"ємна анализа / Н.А. Шилов. – Харків-Київ, 1932. – 156с.
857268
  Альохін О.Д. Об"ємна в"язкість деяких рідинних систем поблизу температури фазового переходу / О.Д. Альохін, О.І. Білоус, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 418-423. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені експериментальні результати досліджень акустичних (швидкість розповсюдження с та поглинання a f2 звуку) та реологічних (кінематична в"язкість Vs) властивостей розчину нітрометан-н-аміловий спирт, з критичною концентрацією Хkd = 0,384 ...
857269
  Герцрікен С.Д. Об"ємні зміни при низькотемпературному фазовому перетворенні в ніхромі / С.Д. Герцрікен, Л.Н. Лариков, М.М. Новиков. – Київ, 1963. – С. 494-496
857270
  Грицюк Л.С. Об"ємно-планувальні та стильові вирішення дерев"яних церков Євгена Нагірного // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 13-26.
857271
  Книш В.І. Об"ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об"єктів нерухомості / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 289-305 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
857272
  Крачковська М.В. Об"ємно-просторова організація територій головних навчальних корпусів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 37-44. – ISSN 2078-9912
857273
  Міндер В.В. Об"ємно-просторова структура території Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. ильського в умовах складного рельєфу Києва / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 97-105. – ISBN 978-966-929-446-3
857274
  Рутковська О. Об"ємно-просторове вирішення храму Пр. Богородиці Десятинної: За історичними джерелами та дослідженнями / О. Рутковська, Н. Шепітько // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 66-80


  Нові дослідження щодо об"ємно-просторового вирішення пам"ятки архітектури, містобудування й археології України - Десятинної церкви в м. Києві.
857275
  Жидков С. Об"їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями / С. Жидков, А. Ховтура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164. – ISSN 2077-7280
857276
  Деккер Ж. Об"явлення-80 : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 38-71. – ISSN 0320-8370


  "На противагу словесній і відлюдницькій магії постає міф про Повернення Блудного Батька у комедії Жака Де Деккера «Об’явлення-80» після п’ятнадцяти літ поневірянь у світах: цей зразок ненав’язливої притчі розкриває нову естетизацію традиційних ...
857277
  Михальчук В.Г. Об. алгебраической теории квазиконформных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михальчук В.Г.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 9л.
857278
  Третяк О.В. Об`єктивна оцінка рівня навчального процесу і якості навчання як вагомий фактор у радіофізиці вищої освіти // Міжвузівська наук-практ конф."Впровадження рейтингової системи оцінювання занять студентів вузу"
857279
  Савойська С. Об’єднавчий потенціал української мови в комунікативному контексті мовної політики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 49-58. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
857280
  Костюк В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: грані співпраці [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського району Рівненської області] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 6-8
857281
  Нерода-Березка Об’єктивна основа інтернаціоналізації створення знань транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує сучасні тенденції інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності транснаціональних корпорацій, розвиток закордонної мережі їх дослідницьких підрозділів. Розкриває об’єктивні причини та фактори, що викликали інтернаціоналізацію ...
857282
  Ляшенко Т. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 314-329. – ISSN 2524-0137
857283
  Підлісна О.В. Об’єктивні та суб’єктивні засоби формування комфортного виробничого середовища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 103-112
857284
  Цуканова Г.О. Об’єм як один з основних елементів виражальних засобів ембіент-медіареклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 102-106


  У статті зроблено спробу класифікувати елементи виражальних засобів ембіент-медіа - новітнього різ новиду реклами. Автор наводить низку аргументів на користь власної гіпотези щодо провідної ролі об"єму як одного з основних засобів ембіент-медіа та у ...
857285
   Обjавльениjа Библиотеке Матице српске 1791-1866 / [гл. уред. М. Вуксановичь ; ред. J. Карталовичь]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2008. – XI, 92, [3] с., [24] с. с таблама. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 6). – ISBN 978-86-80061-07-8
857286
  Баранецкий О.В. Обpазование постоянных тканей в вегетационных веpхушках однодольных pастений. – Киев : Типо-лит.Высоч.утв.Т-ва И.В.Кушнеpевъ и К в Москве. Киевское отд., 1897. – 52с. + 3 таблицы. – Отд.оттиск их XV т. "Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп."
857287
  Вольвач П. Оба береги : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 173-179.
857288
  Чечель Н. Обабіч атлантики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 94-95
857289
  Гаско М. Обабіч кордону. / М. Гаско. – Х., 1930. – 56с.
857290
  Лапський Остап Обабіч: істини?! / Лапський Остап; Український архів. – Warszawa : UKAR, 2003. – 224s. – ISBN 83-86112-18-2
857291
  Зорин Э.П. Обагренная Русь / Э.П. Зорин. – М., 1994. – 446с.
857292
  Задорожный Олег Обалбаниться за день : Албания. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 102-108 : Фото
857293
  Седова Я. Обама-2 // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 14 (227). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Президент Обама баллотируется на второй срок. Но повторить успех 2008 года первому темнокожему президенту Америки будет непросто
857294
  Мечетная Н. Обама-мама // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 44. – С. 54-56


  Перша леді США Мішель Обама
857295
  Ахундова Э. Обама и Алиев дали старт "перезагрузке" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
857296
  Сербин А. Обама использует Кубу для сдерживания растущего влияния России, Ирана и Китая в Латинской Америке / А. Сербин, Понт А. Сербин // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0044-748Х
857297
  Мачавариани М. Обаяние земли : стихи / М. Мачавариани; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 80 с.
857298
  Догадина Т.М. Обаяние минувшего.Город, которого нет на карте // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  ...удивительный город, не похожий ни на один из известных вам городов мира. Это город книжных редкостей, где живут старинные книги: словари и справочники, книги по истории нашего отечества, альбомы, журналы. Возраст у них солидный — сто, двести, а то и ...
857299
  Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 30-32. – ISSN 0234-1670


  Життя в 105-мілліонній Мексіці
857300
  Халидов Д. Обаятельные могильщики // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52


  Обама і Рогатін йдуть "ховати" демократію в США
857301
  Хруцкий Э.А. ОББ-1 / Э.А. Хруцкий. – С.-Пб.
1. – 1995. – 512с.
857302
  Джавахишвили М.С. Обвал : роман / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 310 с.
857303
  Стиль А. Обвал / А. Стиль. – М., 1961. – 184с.
857304
  Стіль А. Обвал / А. Стіль. – К., 1962. – 187с.
857305
  Домовитов Н.Ф. Обвал / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1963. – 224с.
857306
  Мревлишвілі М.М. Обвал / М.М. Мревлишвілі. – Київ, 1968. – 100 с.
857307
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повісті та оповідання / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 381с.
857308
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повести и рассказы / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. Н. Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 560с.
857309
  Белаш Б. Обвал : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 65-68. – ISSN 0131-8136
857310
  Камбулов Н.И. Обвал: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1986. – 349 с.
857311
  Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
857312
  Шрив А. Обвенчанные судьбой = A wedding in December / Анита Шрив ; [ пер. Е. Никитиной ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 368 с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0147-0
857313
  Давыдов Платон Михайлович Обвинение в советском уголовном процессе : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Давыдов Платон Михайлович; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 48л.
857314
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 166с.
857315
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1963. – 172с.
857316
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1965. – 532с.
857317
   Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Журавлев В. Г,; Журавлев В. Г,; Военно-юр. акад. СА. – Москва, 1950. – 20 с.
857318
  Фомичес Н.П. Обвинение остается в силе / Н.П. Фомичес. – М., 1966. – 115с.
857319
  Жогин Н.В. Обвинение предъявлено / Н.В. Жогин, А.А. Суконцев. – М, 1971. – 256с.
857320
   Обвинение. Альбом : Картины, фрагменты, эскизы, рисунки, карикатуры. Кукрыниксы. – Москва, 1969. – 48с.
857321
  Гасанова С. Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 71-76
857322
  Кудрявцева Т. Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-IV вв. до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются несколько процессов в Афинах в конце V-IV вв., в которых можно выделить "магическую составляющую"; особенно процесс "колдуньи" Теориды с Лемноса. Some legal cases with "the magical component" are discussed, especially the ...
857323
  Белов А.В. Обвиненные в ереси / А.В. Белов. – М., 1973. – 192с.
857324
  Правчанов С. Обвинители и обвиняеми. / С. Правчанов. – София, 1983. – 258с.
857325
  Строгович М.С. Обвинительное заключение / М.С. Строгович. – М., 1943. – 32с.
857326
  Мариупольский Л.А. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. Учеб. пособие. / Л.А. Мариупольский. – М., 1969. – 56с.
857327
   Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – Л., 1938. – 30 с.
857328
   Обвинительное заключение по делу бывш. военнослужащих японской армии.. – М., 1950. – 14с.
857329
   Обвинительное заключение по делу Киевской Губернской и городской милиции и розыска. – Киев : [1-я фото-лито-тип.], 1926. – 214 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
857330
   Обвинительные материалы по делу подпольной контрреволюционной группы зиновьевцев.. – М., 1935. – 48с.
857331
   Обвинительный акт венгерской государственной прокуратуры по делу Райка и его сообщников, 1949. – 12 с.
857332
   Обвинительный акт Главной прокуратуры Народной Республики Болгарии по делу Трайчо Костава и его сообщников.. – М., 1949. – 22с.
857333
  Гвоздецкий А. Обвинительный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Несмотря на то что границы допустимой критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении рядового гражданина, в спорах о защите чести, достоинства или деловой репутации такого лица суды должны соблюдать презумпцию невиновности.
857334
  Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 89-97
857335
  Лапкін А.В. Обвинувальна промова прокурора в суді: структура і зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С. 113-120. – ISSN 1999-5717
857336
  Шевченко Т.О. Обвинувальний вирок суду як підстава достроко­вого припинення повноважень народного депутата України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 147-159
857337
  Сопільник Р. Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 210-214. – ISSN 1561-4999
857338
  Лобач В. Обвинувачений (підсудний) і цивільний відповідач: порівняльний аналіз правового статусу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 45-48
857339
  Рівлін А.Л. Обвинувачення в історії радянського кримінального процесу та діючій його системі // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
857340
  Нікольський Володимир Миколайович Обвинувачення репресованих в Україні періоду "Великої чистки" 1937-1938 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі документів Державного галузевого архіву Служби безпеки України узагальнено та проаналізовано дані щодо обвинувачень репресованих в Україні у 1937-1938 рр.
857341
  Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : Монографія / І.В. Рогатюк. – Київ : Атіка, 2006. – 160с. – ISBN 966-326-151-X
857342
  Михайленко О. Обвинувачення: його види і значення в кримінальному судочинстві України / О. Михайленко, В. Юрчишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-52
857343
  Матієк С. Обвинуваченя як кримінальний позов. Деякі питання теорії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
857344
  Падерин Г.Н. Обвиняемый - страх / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1968. – 231с.
857345
  Ефимов Игорь Обвиняемый : роман / Окончание. Нач. в № 7, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 5-83. – ISSN 0321-1878
857346
  Пономарев И.Б. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Пономарев И.Б.; Высш. школа МВД СССР. – М., 1971. – 16л.
857347
  Никонов Б.П. Обвиняемый до суда / Б.П. Никонов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печатн. и изд. делда "Труд", 1903. – 138 с.
857348
  Чельцов-Бебутов Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1947. – 34с.
857349
  Рощин В.Н. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Рощин В.Н.; Коминет гос. безопасности при Совете Министров Союза СССР. Высшая школа. – М., 1955. – 16л.
857350
  Исмайлов Р.А. Обвиняемый на предварительном следствии и его процессуальные права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмайлов Р.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 37л.
857351
  Гродзинский М.М. Обвиняемый, его обязанности и права в процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1926. – 124с.
857352
  Янинин А.Н. Обвиняется ...сенсация : Политический детектив / А.Н. Янинин. – Москва : Мысль, 1990. – 123с.
857353
   Обвиняется в бесчеловечности. – М., 1984
857354
   Обвиняется в бесчеловечности. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 222с.
857355
   Обвиняется в измене?.. : воен.-приключен. повести. – Москва : Патриот, 1990. – 562с.
857356
  Картрайт Г. Обвиняется в убийстве / Г. Картрайт. – М., 1982. – 380с.
857357
  Царев В.И. Обвиняется пьянство / В.И. Царев. – Москва, 1986. – 125с.
857358
  Гершкович Б.Я. Обвиняются в бесчеловечности / Б.Я. Гершкович. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 254с.
857359
  Тацкий Ф.И. Обвиняются в доброте / Ф.И. Тацкий. – Киев : Молодь, 1989. – 256с.
857360
  Тацкий Ф. Обвиняются в доброте : Рассказы и повести / Феликс Тацкий. – Киев : Горобец, 2006. – 528с. – ISBN 966-8508-08-04
857361
  Пашенков Я.М. и др. Обводнение и водоснабжение в животноводстве / Я.М. и др. Пашенков. – М., 1955. – 176с.
857362
  Чогдон Журтманы Обводнение пастбищ. / Чогдон Журтманы. – Москва, 1980. – 256 с.
857363
   Обводнение постбищ.. – М., 1958. – 160с.
857364
  Пришивалко А.П. Обводнение частиц и элементы матрицы рассеяния света атмосферным аэрозолем / А.П. Пришивалко. – М., 1976. – 60с.
857365
  Тельвак В. Обговорення "Історії України" Михайла Грушевського на сторінках "The American Historical Review" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 118-123. – ISSN 0869-3595
857366
  Шутак І. Обговорення актуальних проблем юридичної техніки і технології (за матеріалами науково-практичної конференції у Львові) / І. Шутак, І. Онищук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 163-155. – ISSN 1026-9932


  Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію: "Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування", яка відбулася 24-25 жовтня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У конференції взяли участь науковці ...
857367
   Обговорення доповіді // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  30 вересня і 1 жовтня цього року провадила свою роботу V університетська комсомольська конференція. Після звітнної доповіді тов.Бандури, яку з великою увагою прослухали делегати конференції, розпочалися жваві дебати.
857368
   Обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Розширеному засіданні громадського об"єднання "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" було обговорення законопроекту № 8385 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти". В ...
857369
   Обговорення законопроекту ["Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про законопроект "Про освіту" говорили під час зборів профспілкового активу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
857370
  Фріс П. Обговорення концепції кримінального проступку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 76-79.
857371
  Артикуца Н. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 541-546. – ISSN 1026-9932


  Про Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Мовно-термінологічніі проблеми сучасного українського законодавства", що відбувся у рамках "Днів науки НаУКМА" 30 листопада 2011 р. Серед учасників заходу - представники КНУ імені Тараса Шевченка"
857372
  Шарапа В. Обговорення моделей адміністративного судочинства з точки зору вирішення проблеми розмежування компетенції між різними юрисдикціями // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 158-167. – ISBN 978-966-8909-91-7
857373
  Коломоєць О.Ю. Обговорення національного питання на XII з"їзді РКП (б) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 162-169. – ISBN 978-966-383-522-8
857374
   Обговорення проблем розвитку законодавства щодо державного регулювання економічних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 0132-1331
857375
  Крижанівський А. Обговорення проблеми правосвідомості в Одеській національній юридичній академії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 157-160. – ISSN 0132-1331
857376
   Обговорення програми для 12-річної школи на "круглому столі" у МОНУ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24
857377
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
1. – 1993. – 102с.
857378
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
2. – 1993. – 167с.
857379
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
3. – 1993. – 170с.
857380
   Обговорення проекту концепції розвитку педагогічної освіти / Прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2
857381
  Губань Р. Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 17


  3 лютого у приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл на тему: "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України", організований Асоціацією адвокатів України спільно з Громадською радою при ...
857382
  Лисенко О. Обговорення проекту про Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 66-68. – ISSN 1608-6422
857383
  Полешко А. Обговорення реформи законодавства про банкрутство (нотатки з семінару) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 455-456. – ISSN 1026-9932


  Про семінар, який був проведений Центром комерційного права спільно з Національною школою суддів України ( м. Київ, 17 вересня 2012 р.) . Обговорюваною темою була реформа законодавства про банкрутство. Доповідачі з КНУ імені Тараса Шевченка: зав. ...
857384
  Колош Є. Обговорення Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня 1962 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 102-103. – (Серія права ; № 7)


  На юридичному факультеті у грудні місяці 1964 року відбулося спільне засідання кафедр процесуального і цивільного права за участю практичних працівників, на якому обговорювалась практика застосування Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня ...
857385
  Горська С. Обговорено найважливіші напрями розвитку освіти - 2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 1-2


  У центрі уваги Колегії опинилися питання стану підготовки до проведення ЗНО та вступної кампанії 2013 р., діяльності подальшого розвитку Міжнародної української школи, а також удосконалення управління професійно-технічною освітою на прикладі ...
857386
   Обговорили питання співпраці / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У рамках угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-виробничим об"єднанням "Телеоптик" на фізичному факультеті для наукових співробітників радіофізичного та фізичного факультетів відбулася лекція ...
857387
   Обговорили програму "Мевляна" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4


  "...У нашому університеті побувала делегація ректорату Чукуровського університету (м.Чукурова, Турецька Республіка) у складі першого проректора Сейхан Тюкель, координатора програми "Мевляна" Хусейна Ертена та його заступника Ольги Євенко-Кунт. ...
857388
   Обговорили роботу, висунуту на здобуття Державної премії України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Університет - НАН України: зв"язки міцніють. На пропозицію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки на розширеному засіданні вченої ради радіофізичного фак-ту ун-ту відбулося громадське обговорення циклу наукових праць " Теорія ...
857389
  Целуйко О. Обговорили соціальні медіа // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Соціальні виклики для соціально значущої медіадіяльності". Студенти та викладачі мали змогу ознайомитися з практикою Асоціації журналістів "Новомедіа", ...
857390
   Обговорили цікаві проекти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні паном Й.В.Фабріціо Романо. Ішлося про співпрацю між університетом та Посольством Італії, розширення обміну студентами й ...
857391
   Обговорювали міграційні процеси в Україні та світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція "Міграція в контексті цивілізаційної трансформації України і світу", яку проводить Центр українознавства філософського ф-ту ун-ту.
857392
  Лиса Н. Обговорюємо Концепцію розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 25.
857393
  Конончук Т. Обговорюємо перший том нової "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 5


  На черговому засіданні секції критиків у Будинку літераторів у Києві з вступним словом виступив проф. каф-и теорії літ. і компаративіст. КНУ імені Т. Шевченка, д-р філол. наук Наєнко М.К.
857394
  Литвин Т. Обговорюємо питання розвитку емоційного інтелекту учнів / Т. Литвин, Т. Вірченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 19
857395
  Гончаренко В.Г. Обговорюємо проект КПК України / В.Г. Гончаренко, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.9-11
857396
  Шинальський О. Обговорюємо проект нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-29.
857397
   Обговорюємо проекти Закону України "Про вищу освіту". Л. Губерcький, Є. Суліма, Л. Гриневич, В. Луговий, В. Андрущенко, Р. Рижков, та ін. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 11-12. – ISSN 2078-1016
857398
  Капелюшний В. Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної Премії України в галузі освіти 2017 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 109). – С. 4


  "Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України" - таку назву має цикл наукових праць, висунутих Переяслав-Хмельницьким держ. пед. ун-том ім. Г. Сковороди на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року. Він містить 10 ...
857399
  Олександрів С. Обговорять проблеми міграції // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 213). – С. 3


  Про відкриття міжнародної конференції "V Київська міжнародна модель ООН. Міграційна політика: практика та проблеми реалізації, перспективи врегулювання. Захід організували Представництво ООН в України, народний депутат В. Швець, ВГО"Всеукраїнська ...
857400
  Шаломаев М.И. Обгон на перекрестке / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1969. – 280с.
857401
  Варфоломеев П.Н. Обгоняющие время / П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1987. – 86с.
857402
   Обгоняющие время: Сб. очерков.. – Саратов, 1976. – 175с.
857403
  Кудиевский К. Обгоняющий ветер / К. Кудиевский. – К, 1957. – 136с.
857404
  Ткаченко А.П. Обгоняя бегущих / А.П. Ткаченко. – Симферополь, 1980. – 144с.
857405
  Шайкин В.Г. Обгоняя время / В.Г. Шайкин. – М., 1977. – 80с.
857406
   Обгоняя время: Рассказы писателей о друзьях -- станкостроителях Москвы. Сб.. – М., 1979. – 288с.
857407
  Чорна Н.Ю. Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об"єднань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 81-82 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
857408
  Біла М.А. Обгрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 6-9


  У даній статті досліджується принцип обґрунтованості нотаріальних актів. Висвітлюється сутність обгрунтованості та її значення. Аналізуються пропозиції вчених щодо шляхів закріплення цієї вимоги у законі. В данной статье исследуется принцип ...
857409
  Галаган І.С. Обгрунтованість обвинувачення необхідна умова діяльності обвинувача в радянському суді // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
857410
  Чуйко М.М. Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 129-134. – ISSN 2226-1230
857411
  Колотілова І. Обгрунтованість як вимога, якій повинні відповідати рішення суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вимога обґрунтованості рішень суду в цивільному процесі України. Аналізуються її складові та співвідношення з підставами скасування чи зміни рішень як необґрунтованих. В статье исследуется требование обоснованности решений суда ...
857412
  Кияк Б.Р. Обгрунтовання критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень / Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С.67-72. – ISSN 0374-3896
857413
  Череповський П.В. Обгрунтовування параметрів розробки вугільних родовищ крутого падіння з урахуванням області раціонального проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Череповський Павло Васильович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
857414
  Кушнір Н.Б. Обгрунтуваання місця та ролі природо ресурсного менеджменту в забезпеченні сталого економічного зростання / Н.Б. Кушнір, А.Й. Жемба // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-104
857415
  Щербина М. Обгрунтував подружжя, - як вічний феномен // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  75 років з дня народження українського вченого і педагога, професора, заслуженого працівника освіти України Віктора Григоровича Постового.
857416
  Абдулоєва О. Обгрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України / О. Абдулоєва, Н. Карпенко, О. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-110. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз адвентивної фракції флори України. Наведено список чужинних видів з високою інвазійною спроможністю і загрозливих для збереження біорізноманіття України ("чорний список"). An analyze of alien part of Ukrainian flora was made. The list ...
857417
  Глоба Г.В. Обгрунтування авторської фітнес-програми тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ / Г.В. Глоба, О.М. Зінов"єв, В.А. Афанасієва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 52-60. – ISSN 2220-6310


  У статті обгрунтована авторська фітнес-програма тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ. Автори обирали елементи програми за критеріями новизни (для підвищення мотивації студентів до ...
857418
  Бичко А.В. Обгрунтування активної ролі ліпідного матриксу в структурі та функціях мембран клітини / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У межах фазово-мозаїчної моделі структурної організації клітинних мембран обговорюється активна роль ліпідного матриксу у їх функціонуванні. Запропонований механізм передачі ліпідами інформації про взаємні конформаційні перебудови білкових мембранних ...
857419
  Котєнєва Ю.М. Обгрунтування актуальності формування професійної кар"єри особистості у ВНЗ // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 85-92. – ISSN 2227-2844
857420
  Стефанишин Д.В. Обгрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних спостережень / Д.В. Стефанишин, Д.В. Дем"янюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
857421
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
857422
  Фам Ван Лан Обгрунтування безпечних параметрів камуфлетного висаджування при відкритому способі руйнування гірничих порід та будівельних конструкцій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Фам Ван Лан; Донецьк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
857423
  Храпко Олег Іванович Обгрунтування безпечних параметрів та ефективної технології відробки підкар"єрних ціликів у зоні впливу підземних гірничих виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.15.02 / Храпко Олег Іванович; Мін-во освіти України. Криворізький гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 15л.
857424
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
857425
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-25
857426
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.22-24
857427
  Морщенок Т.С. Обґрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.216-221. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
857428
  Бодюк А.В. Обгрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 114-122. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
857429
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
857430
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
857431
  Сергієнко О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
857432
  Ткачук Р.Ф. Обгрунтування верховенства римської кафедри у творі Іллі Мороховського "Рaregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney cerkwie swiеtey wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 199-207


  У статті викладено міркування Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького щодо автентичності едикту "Donatio Constantini", розкрито зміст суперечки українських авторів у питанні верховенства Риму в християнстві. Досліджено історичні джерела, застосовані ...
857433
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
857434
  Гаврилюк О.В. Обгрунтування вибору інтеграційного вектора України в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 22-30
857435
  Безнощенко М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 13-15.
857436
  Грищенко Е.Ф. Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – С. 21-35. – ISSN 2218-4511


  У статті подано узагальнений підхід до управління процесом розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень на промислових підприємствах. Узагальнено послідовність та здійснено характеристику етапів процесу розроблення, прийняття ...
857437
  Сальнікова О.Ф. Обгрунтування вибору методів прогнозування для ефективної організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 179-184


  У статті досліджуються основні способи прогнозування: анкетування, екстраполяція, моделювання з метою визначення пайоптимальнішого методу для ефективної організації технопарку оборонно-промислового спрямування. В статье исследуются основные способы ...
857438
  Песеря Павло Іванович Обгрунтування вибору методу заміни плит покриття при реконструкції одноповерхових промбудівель : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.23.08 / Песеря Павло Іванович; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 22л.
857439
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
857440
  Герасимов Б.М. Обґрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 36-40


  В роботі описано методику багатокритеріального вибору моделі надання знань в процесі проектування систем підтримки прийняття рішень на основі логіко-лінгвістичного підходу. Акцент зроблено на виборі часткових показників, що враховують специфіку ...
857441
  Волошин М.І. Обгрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень / М.І. Волошин, О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
857442
  Немашкало К.Р. Обгрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 137-142. – ISSN 2218-1199
857443
  Стадницький Ю.І. Обгрунтування вибору оптимального варіанта технології: нове бачення проблеми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 40-46
857444
  Люта Н.Г. Обгрунтування вибору полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів України / Н.Г. Люта, В.В. Поліновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано загальні вимоги вибору територій для спорудження полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів. На основі аналізу природних і техногенних умов та чинників запропоновано просторове розміщення таких полігонів. Наведено ...
857445
  Отченаш Н.Д. Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 120-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
857446
  Сосса Р.І. Обгрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України / Р.І. Сосса, П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 7-13 : табл., мал. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-9780
857447
  Писарева І.В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 135-139. – ISSN 2222-4459
857448
   Обгрунтування вибору технологій та принципів набудови програмного забеспечення при реалізації проекту "система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замарусєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвський // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 259-269. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті розглядаються педагогічні умови організації методичної работи в сучасному коледжі як складової удосконалення навчально-виховного процесу, досліджуються підходи до розуміння даної проблеми в роботах провідних науковців, зазначаються напрямки ...
857449
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машинного перекладу" / І.В. Замаруєва, А.В. Джирма, П.В. Скляр, Е.М. Насіров, Г.А. Кошулько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 105-113


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані переваги обраних для ...
857450
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
857451
  Олійник О.П. Обгрунтування видатної універсальної цінності вул. Хрещатик для включення в список Світової спадщини ЮНЕСКО // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 205-206
857452
  Примак В. Обгрунтування виключення вини зі складу умов цивільно-правової відповідальності суб"єктів публічного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-72.
857453
  Фокін Андрій Володимирович Обгрунтування використання атрактивних та механічних пасток в системі етномологічного моніторингу на посівах цукрових буряків : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Фокін Андрій Володимирович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 24л.
857454
  Чеботарський В.А. Обгрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 15-21. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті етимологічні аспекти поняття "осередок" та обґрунтовано термін "ландшафтний осередок". Запропонована модель організації розвитку осередків та осередкових процесів. На прикладі території Середнього Побужжя охарактеризовано ...
857455
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
857456
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
857457
  Ковтуненко О.П. Обгрунтування вимог до ефективності забезпечення угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об"єктів озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 25-27
857458
  Бахарєв В.С. Обгрунтування вимог до організації та проведення режимних, оперативних та епізодичних спостережень за якістю атмосферного повітря із застосуванням пересувних екологічних лабораторій / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
857459
  Старовойтенко О.А. Обгрунтування включення туристської галузі до класифікатору видів економічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано основні проблемні питання, які мають першочергове значення для розв"язання проблеми включення туризму у структуру КВЕД.
857460
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
857461
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування генези хиби у філософії К.А. Гельвеція // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 151-165. – (Філософські науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
857462
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
857463
  Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
857464
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
857465
  Ангеловський О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Ангеловський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
857466
  Шинкар О.І. Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 42-52
857467
  Кульчицький С. Обгрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р.Конквеста й Р.Лемкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 98-127. – ISSN 0130-5247
857468
   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
857469
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
857470
   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Донець Л.І. [та ін.] ; за заг. ред. Донець Л.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. : табл. – Додатки: с. 454-462. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-611-01-0303-9
857471
  Гомілко Валерій Семенович Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового подрібнення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Гомілко Валерій Семенович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 19л.
857472
  Булатов М.О. Обгрунтування диференціального числення в "науці логіки" Гегеля // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
857473
  Шпак В. Обгрунтування допуску фахівця у галузі права до фактичної участі у судовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-88.
857474
  Коваленко В.В. Обґрунтування достатнього рівня золотовалютних резервів держави / В.В. Коваленко, М.С. Сілантьєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 163-172.
857475
  Нестерчук І.К. Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 169-180
857476
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування доцільності використання реальних опціонів при управління інвестиційними проектами / Л.Л. Гриценко, А.А. Губар // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-13
857477
  Меліхова Т.О. Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 161-170. – ISSN 2222-4459
857478
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
857479
  Машков А. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
857480
  Геєць І.О. Обгрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
857481
  Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
857482
  Ревенко А. Обгрунтування доцільності повної ратифікації Україною 160-ї Конвенції Міжнародної організації праці 1985 року "Про статистику праці" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-38
857483
  Остапенко Павло Обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника "Географічний центр Полтавщини" // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 172-180 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
857484
  Деділова Т.В. Обгрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку / Т.В. Деділова, О.М. Шершенюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 9-16. – ISSN 2226-8820
857485
  Сербінова Л.А. Обгрунтування доцільності утилізації та переробки медичних відходів спалюванням на базі лікувально - профілактичних закладів / Л.А. Сербінова, Х.І. Фесан, О.С. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 136-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
857486
  Скопенко Н. Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об"єднань в АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обгрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Рассмотрено предпосылки развития интеграционных процессов в агропромышленном ...
857487
  Марцафей А.С. Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 66-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано ефективний обчислювальний ДС-алгоритм для початково крайової задачi для системи рiвнянь Нав"є-Стокса. Встановлено його консервативнiсь. За допомогою методу першого диференцiального наближення дослiджено дисперсiйнiсть та дисипативнiсть ...
857488
  Мірошніченко О.В. Обгрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 78-80


  У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою ...
857489
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
857490
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
857491
  Федоренко Н.В. Обгрунтування екологічно безпечного застосування пестицидів при вирощуванні рису в Україні. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Федоренко Н.В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1999. – 16л.
857492
  Калько А. Обгрунтування економіко-географічних параметрів регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовані економічні, географічні та гірничі параметри регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються. In the articles grounded economic, geographical and mountain parameters of ...
857493
  Ізмайлова К. Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії : на допомогу викладачам ВНЗ // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 79-87 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
857494
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
857495
  Захарій Н. Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі регіону Західного Донбасу. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної експлуатації родовищ корисних копалин. Визначено, що досліджуваний регіон знаходиться ...
857496
  Казола А.Д. Обгрунтування ефективних технологічних параметрів розробки глибоких горизонтів кар"єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних родовищ республіки Ангола (на прикладі кімберлітової трубки "Катока") : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Казола Аугушто Домінгуш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
857497
  Макаренко М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 181-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
857498
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
857499
  Шморгун Н.П. Обгрунтування ефективності використання методів вибору проектів при бюджетуванні капітальних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 185-189


  Стаття присвячена питанням аналізу вибору проектів капітальних інвестицій. Розглянуто сучасні кількісні методи, що використовуються при виборі проектів, їх основні особливості та правильність їх використання.
857500
  Князєва Т.В. Обгрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
857501
  Григор"ян М.Б. Обгрунтування ефективності застосування стандартизованих методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Григор"ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
857502
  Железняк О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами : економіко-математичне моделювання / О.О. Железняк, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 188-198 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
857503
  Кузьмінов Є.В. Обгрунтування задачі галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 130-133.
857504
  Любарець С.Ф. Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 63-65. – ISSN 2077-4214
857505
  Метлушко О. Обгрунтування засад європейської інтеграції банківської системи України / О. Метлушко, Ю. Василькова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 136-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
857506
  Ковальков П.А. Обгрунтування засобів вдосконалення діяльності газодимозахисників. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Ковальков П.А.; М-во освіти Укра. – Харків, 1997. – 23л.
857507
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання круглої мембрани коли початкові умови є сумісно строго субгауссові випадкові поля. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди, які зображують розв"язок.
857508
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
857509
  Шкаруба Сергій Миколайович Обгрунтування захисту ячменю від шкідників в умовах Центрального Лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Шкаруба Сергій Миколайович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 17л.
857510
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2077-4893
857511
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
857512
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
857513
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
857514
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-52 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
857515
  Троян О.В. Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-69
857516
  Слюта А. Обгрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів-екологів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
857517
  Топузов О.М. Обгрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної школи / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 38-43. – Бібліогр.: 14 назв.
857518
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
857519
  Жарінова А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 91-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
857520
  Товста Т.Л. Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-63. – Бібліогр.: 2 назви
857521
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
857522
  Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
857523
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
857524
  Мельничук В. Обгрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь) / В. Мельничук, В. Приходько // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220
857525
  Швиданенко Г.О. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності : Навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заїкіна; МОУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 172с. – ISBN 966-574-150-0
857526
   Обгрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б.А. Маліцький, Попович, , , Соловйов, , , Артемова, , , Єгоров, ; НАН України.Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2005. – 64с.
857527
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
857528
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 27-33


  Розкрито роль інструментарію у забезпеченні якісної діагностики діяльності підприємств. Уточнено сутність та структурні елементи діагностики машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи.
857529
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
857530
  Вернудіна І.В. Обгрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю змісту поняття "творча індивідуальність" з точки зору естетики та психології. Шляхом структурованої системи аргументації доводяться переваги вживання у науковому дискурсі даної термінологічної дефініції. Статья посвящена ...
857531
  Додонов О. Обгрунтування категорії "сфера праці" : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
857532
  Валігура О.Р. Обгрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 23-28. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
857533
  Підгородецька Л.В. Обгрунтування комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прикладі озера Світязь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Підгородецька Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук НАН України". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
857534
  Колісник Б.І. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
857535
   Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посібник / [Г.П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 47-50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління у сфері національної безпеки)
857536
  Ортіна Г.В. Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 29-32. – Бібліогр.: 6 назв
857537
  Захарченков С.П. Обгрунтування концепції дослідження сутності фінансів : теорія фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 108-114. – Бібліогр.: 14 назв
857538
  Опаленко А.М. Обгрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприиємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 186-192. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
857539
  Стичінська О.О. Обгрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 211-217. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
857540
  Іксарова Н.О. Обгрунтування критеріїв взаємозв"язку розвитку сфери послуг та економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 351-361
857541
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
857542
  Олексієнко Б.М. Обгрунтування критерію та виду показників ефективності математичних моделей підтримки прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби / Б.М. Олексієнко, О.В. Боровик, О.І. Березенський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 178-185
857543
  Осипов В.В. Обгрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 112-121. – ISSN 2306-5680
857544
  Венгрин В.В. Обгрунтування медико-біологічних характеристик спортивних ігор / В.В. Венгрин, В.М. Шиманський // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
857545
  Шевченко О. Обґрунтування меж та часу експлуатації локальних родовищ мінеральних вод за рівноважними генетичними коефіцієнтами / О. Шевченко, Т. Заверталюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Запропоновано і теоретично обґрунтовано науково-методичний підхід щодо визначення меж та часу вичерпання запасів мінеральних вод локальних родовищ із дуже ...
857546
  Омельченко Л.М. Обгрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 315-320. – ISSN 2074-8922
857547
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 155-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
857548
  Хоменко П.В. Обгрунтування методики формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики / П.В. Хоменко, А.Л. Гавриш // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 55-59. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтована методика формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики на основі полівекторної інтеграції навчального матеріалу.
857549
  Бугай В.З. Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності / В.З. Бугай, О.В. Мацюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
857550
  Холоденко В.С. Обгрунтування методичного підходу до визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 34-42. – Бібліогр.: 26 назв
857551
  Звягінцева Г.В. Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
857552
  Дмитренко А.В. Обгрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 91-96. – ISSN 2218-1199
857553
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
857554
  Садєков А.А. Обгрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної нестабільності / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 43-47


  Обгрунтовано підходи до вибору методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в залежності від стратегічного потенціалу підприємств та способу впровадження змін.
857555
  Казієв С.Г. Обгрунтування методології лікування пацієнтів з венозною формою еректильної дисфункції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Казієв Саід Ганійович ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
857556
  Лігоненко Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 146-156. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
857557
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
857558
  Парасюк І.О. Обгрунтування методу Гальоркіна для індефінітно монотонних квазіперіодичних систем / І.О. Парасюк, І.А. Романченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджено ступінь гладкості тороїдальної поверхні, породженої квазіперіодичним розв"язком індефінітно монотонної квазіперіодичної системи. Для такого розв"язку одержано оцінку швидкості збіжності його гальоркінських наближень.
857559
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
857560
  Приходько С.Ю. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з з урахуванням впливу космогонічних факторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Приходько С.Ю.; МО і НУ, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
857561
  Риженко А.І. Обгрунтування методу сіток для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / А.І. Риженко, В.С. Саженюк, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку в паралелепіпеді з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в норміW1,0(2)(Qt) Ключові слова: варіаційна ...
857562
  Невмержинська О.В. Обгрунтування механізмів фінансування процесів злиття та поглинання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-284. – ISSN 0321-0499
857563
  Чечель А.О. Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 124-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
857564
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування моделей оптимізації цчасті держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 34-40. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
857565
  Ляшенко Г.А. Обгрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини / Г.А. Ляшенко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
857566
  Чебанов О.Ю. Обгрунтування моделі поверхневого стоку водозбору р. Сан-Францискіто // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-84 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
857567
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
857568
  Ткач М. Обгрунтування моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 144-150. – ISSN 2308-4634


  "У статті аналізується поняття моделі та моделювання, розкривається алгоритм створення моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства".
857569
  Юдіна О.І. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 43-47
857570
  Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
857571
  Заруцька О.П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 304-309. – ISSN 2222-0712
857572
  Селівон М. Обгрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 170-177. – ISSN 1026-9932
857573
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
857574
  Капустян О.А. Обґрунтування наближеного синтезу в розподiленiй задачi оптимального керування з цільовим функціоналом типу Немицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Результати містять нову постановку задачі у загальній проблематиці пошуку ефективних методів керування складними нескінченновимірними системами. У роботі обґрунтовано наближене оптимальне керування у формі оберненого зв"язку (синтезу) для задачі ...
857575
  Грузєва Т.С. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров"я з позиції євроінтеграційних вимог та національного контексту / Т.С. Грузєва, Н.В. Гречишкіна, І.М. Пельо // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 316-317. – ISSN 2077-6594
857576
  Коротунова О.В. Обгрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
857577
  Сухоруков А.І. Обгрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 61-72. – ISSN 2306-5664
857578
  Сердюк С О. Обгрунтування напрямів модернізації об"єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 30-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
857579
  Рзаєва Т.Г. Обгрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 107-113. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
857580
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
857581
  Запорожан Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 100-103
857582
   Обгрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач / О.Д. Калюжний, К.Г. Сировицький, С.М. Васюк, А.Р. Коваль // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 113-117. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
857583
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
857584
  Романчук Марина Євгенівна Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок причорноморської низовини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Романчук М.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
857585
  Гаврилюк Р. Обгрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 209-219. – ISSN 1026-9932
857586
  Легкий С.В. Обґрунтування необхідності використання зовнішнього державного кредиту у сучасних концепціях державних фінансів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 161-164
857587
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
857588
  Матвєєва Н.М. Обгрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-80. – Бібліогр.: 3 назв
857589
  Новіцький С.А. Обгрунтування необхідності переходу на експлуатацію за технічним станом озброєння та військової техніки ЗРВ ПС ЗСУ / С.А. Новіцький, ЛановенкоМ.Є, В.В. Шевченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 84
857590
  Яцишина І.В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
857591
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
857592
  Пампуха І.В. Обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз та обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність. In ...
857593
  Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
857594
  Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
857595
  Рожко О.Д. Обгрунтування необхідності та основні напрями проведення бюджетної реформи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 210-222
857596
  Уколов О. Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про " фінансові результати : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
857597
  Кужель О.В. Обгрунтування необходімості формування в Україні сталої методології державного регулювання в умовах ринкових відносин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 59-63. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1729-7206
857598
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
857599
  Кабанець Н. Обгрунтування нормативної природи поняття суспільного договору методом трансцендентальної критики // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 74-85.


  У статті приводиться обґрунтування нормативного понятті суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов"язання щодс створення держави за особистим суб"єктивним правом на основ методу трансцендентальної критики. Дається визначенні ...
857600
  Кабанець Н.І. Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовується нормативне поняття суспільного договору в якості публічно-правового зобов"язання про створення публічного права та введення гарантій особистих прав; пропонується визначення поняття і формулюються деякі фундаментальні виновки щодо ...
857601
  Кононенко Володимир Вікторович Обгрунтування оптимальних темпів проведення робіт поглибленню стволів при реконструкції шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.21 / Кононенко Володимир Вікторович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1996. – 18л.
857602
  Виноградова О.В. Обгрунтування оптимального сценарію проведення реінжинірингу підприємств торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 37-45.
857603
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
857604
  Британ Ю.А. Обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 224-232. – ISSN 2074-8922


  "...У статті теоретично обгрунтовано організаціно-педагогічні умови, що сприяють забезпеченню ефективності процесу формування здоров"язбережувальної компетентності студентів, що приїхали з країн Середньої Азії здобувати вищу інженерно-педагогчну освіту ...
857605
  Труш Ю.Л. Обгрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 91-94
857606
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; УНУ. – Київ, 2003. – 170с. + Додатки: л. 151 - 170. – Бібліогр.: л. 137 - 151
857607
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Біблоігр.: 8 назв
857608
  Коровяка Євгеній Анатолійович Обгрунтування параматрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.15.02 / Коровяка Є.А.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
857609
  Шиман Леонід Миколайович Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Шиман Леонід Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
857610
  Щурська К.О. Обгрунтування параметрів біотехнологічного процесу отримання водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.02 / Щурська Катерина Олександрівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
857611
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
857612
  Корж Павло Петрович Обгрунтування параметрів бурошнекового виймання підроблених зближених дуже тонких і тонких пологих вугільних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Корж Павло Петрович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академ. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
857613
  Кірічок О.Г. Обгрунтування параметрів в способах захисту осушувальніх каналів від деформацій в легких грунтах : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Кірічок О.Г.; Українська держ. акад. водного господарства. – Рівне, 1997. – 22л.
857614
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
857615
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
857616
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
857617
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
857618
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
857619
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
857620
  Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 18с. – Бібл.:6 назв
857621
  Смірнов О.П. Обгрунтування параметрів електророзрядного способу декольматації свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Смірнов О.П. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
857622
  Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
857623
  Хвощан О.В. Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв / О.В. Хвощан, А.В. Тиндюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
857624
  Паращієнко І.М. Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 194-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
857625
  Толкунов І.О. Обгрунтування параметрів засобів іонізації повітря для нормалізації умов праці в приміщеннях спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Толкунов Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
857626
  Воловик В.П. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Воловик В.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
857627
  Гончаров Анатолій Дмитрович Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Гончаров Анатолій Дмитрович; Мін-во освіти України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 16л.
857628
  Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
857629
  Косарев Василь Васильович Обгрунтування параметрів і розробка вбудованого у прохідницькі комбайни обладнання для високопродуктивного буріння шпурів під анкерне кріплення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06 / Косарев В.В.; НАНУ. Ін-т геотехн. механіки ім.М.С.Полякова. – Дніпропетровськ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
857630
  Шевченко В.Г. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів / В.Г. Шевченко, А.І. Слащов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
857631
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
857632
  Тимченко С.Є. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.15.09 / С.Є.Тимченко; МОНУ; Нац. гірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
857633
  Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
857634
  Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
857635
  Саітгареєв Л.Н. Обгрунтування параметрів класифікації тонкодисперсних магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепаратора : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Саітгареєв Л.Н. ; М-во освіти і науки України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с. – Бібліог.: 5 назв.
857636
  Шепель Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Шепель Тарас Вілійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
857637
  Косолапов А.Ф. Обгрунтування параметрів комбінованого кріплення камер великого перерізу (на прикладі шахти "Сксагань" Кривбасу) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Косолапов А. Ф.; НАНУ, Ін-т геолог. механ. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
857638
  Полька Т.О. Обгрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів / Т.О. Полька, Х.О. Мазурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 159-164 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
857639
  Сокуренко В.А. Обгрунтування параметрів конструкційних елементів розосереджених зарядів для підвищення якості підготовки гірської маси в кар"єрах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сокуренко В.А. ; МОНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
857640
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
857641
  Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
857642
  Негрій Сергій Григорович Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МН і ОУ, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
857643
  Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
857644
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
857645
  Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
857646
  Дунаєв Г А. Обгрунтування параметрів повторно застосованих штреків при бурошниковому вийманні вугільних пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.02 / Дунаєв А.Г.; МО і НУ нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
857647
  Матійчик Михайло Петрович Обгрунтування параметрів пристроїв і технології механізованого розселення трихограми : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Матійчик Михайло Петрович; Ін-т механізації і електрифікації сільського господарства УААН. – Глеваха, 1994. – 18л.
857648
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
857649
  Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн Обгрунтування параметрів процесу вібросепарації гороху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
857650
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
857651
  Головач Микола Аскольдович Обгрунтування параметрів процесу збезводнювання ільменітових концентратів у технологіях передзбагачення руди на кар"єрах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.11 / Головач Микола Аскольдович; НАН України. Ін-тут геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
857652
  Томілін В.Б. Обгрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифоним розвантаженням зливу : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Томілін В.Б.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
857653
  Семенцов В.В. Обгрунтування параметрів процесу та розробка конструкції дозатора преміксів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Семенцов Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
857654
  Шестопалов І.М. Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шестопалов Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
857655
  Зенін В.О. Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Зенін В.О.; НАН України. Ін-ту геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
857656
  Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
857657
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
857658
  Салехірадж Саєд Шаебан Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Салехірадж Саєд Шаебан ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
857659
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
857660
  Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
857661
  Іщенко О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Іщенко Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
857662
  Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
857663
  Топчій С.Є. Обгрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Топчій С.Є.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
857664
  Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
857665
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
857666
  Василець Олександр Олександрович Обгрунтування параметрів способу прогнозу викидонебезпечності крутих вугільних пластів, які розкриваються, за зміною з часом швидкості газовиділення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.26.01 / Василець О. О.; Мін-во палива та енергетики України; Держ. макіївськ. наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірни. пром. – Макіївка, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
857667
  Власенко В.В. Обгрунтування параметрів способу розкриття крутих викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
857668
  Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
857669
  Фендьо О.М. Обгрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Фендьо Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
857670
  Пех Петро Антонович Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.07 / Пех Петро Антонович ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 17 с.
857671
  Круковський О.П. Обгрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах : Автореф. дис. ... кандидата технічних наук: 05.15.09 / Круковський О.П.; НАНУ; Ін-т геотехніческої механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
857672
  Барабан Ольга Андріївна Обгрунтування параметрів термохімічного закріплення водонасиченних порід, що взаємодіють з кріпленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Барабан Ольга Андріївна; Нац. гірн. Академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
857673
  Касьян С.І. Обгрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. - 05.15.02. - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Касьян С.І. ; МОНУ, Донбаський державний технічний університет. – Алчевськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
857674
  Судакова Д.А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Судакова Діана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
857675
  Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Козлов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
857676
  Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
857677
  Пятаченко Анатолій Архипович Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Пятаченко А.А.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
857678
  Мамайкін О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптації до інновацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мамайкін Олександр Рюрікович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
857679
  Галєєва А.П. Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно / А.П. Галєєва, В.А. Грубань // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
857680
  Гродзинський Петро Якович Обгрунтування параметрів технолонії управління покрівлею протяжними пнвмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Гродзинський Петро Якович; Донецьк. фізико-техн. ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1999. – 19л.
857681
  Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
857682
  Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
857683
  Бугайов І.В. Обгрунтування параметрів удосконаленої технології тампонажу закріпного простору гірничих виробок : Автореф... канд. техннаук: 05.15.11 / Бугайов І. В.; Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
857684
  Феофанов Андрій Миколайович Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.01 / Феофанов А.М.; МОіНУ. Донецький нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
857685
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
857686
  Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
857687
  Бойко В.М. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 239-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
857688
  Тодорова О.І. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму / О.І. Тодорова, В.А. Овчарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 25-30. – ISSN 2306-5680


  На основі комбінованого підходу з використанням двох схематизацій русла уточнена регіональна формула для визначення швидкості руслового добігання на річках Гірського Криму підчас проходження паводків. На основе комбинированного подхода с ...
857689
  Радюк М.В. Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Радюк Максим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
857690
  Печенюк Д.О. Обгрунтування партисипаторної демократії Б. Барбером // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 180-182
857691
  Скворцов І.Б. Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 15-23. – ISSN 1993-6788
857692
  Окрушко С.Є. Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: с. 149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
857693
  Кохан С.С. Обгрунтування періодів космічних знімань у дослідженнях агроресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 282-288
857694
  Опара В.М. Обгрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 152-157. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
857695
  Ульянов І.В. Обгрунтування підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом при зміні тривалості імпульсного навантаження : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Ульянов І.В.; Мін-во освіти України, Національна гірнича Академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
857696
  Набок Р. Обгрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України : фінансовий ринок / Р. Набок, К. Черкашина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
857697
   Обгрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК / П.В. Опенько, П.А. Дранник, В.В. Кобзєв, Г.М. Зубрицький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 82-86. – ISSN 2311-7249
857698
  Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
857699
  Журавльов Ю.Д. Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології") // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 32-39. – ISSN 1562-529Х
857700
  Сидорчук О.В. Обгрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів / О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба, О.І. Башинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
857701
  Захарченко В.І. Обгрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 86-90. – ISSN 2309-1533
857702
  Осташко Тамара Обгрунтування позицій України щодо сільського господарства у переговорах Дохійського раунду СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано поточний стан переговорів Дохійського раунду СОТ і позиції ключових гравців у багатосторонніх переговорах. У першій частині статті наведено базову інформацію щодо проекту модальностей у сільському господарстві, розробленому в ...
857703
  Стрельбіцький М.А. Обґрунтування показника ефективності функціонування системи захисту інформації на стадії модернізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 166-177. – ISSN 2524-0056
857704
  Нагаєа Г.О. Обгрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 283-290. – (Економічні науки)
857705
  Савчук Р. Обгрунтування показників ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами та фотодокументами про місцевість // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 140-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
857706
  Малашевський М.А. Обгрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну / М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 100-111. – ISSN 0130-1039
857707
  Дробаха Г.А. Обгрунтування показників та критеріїв ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій / Г.А. Дробаха, О.М. Гурін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 78-83. – ISSN 2078-7480


  Розкрито питання отримання інтегрального показника для оцінювання ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій. Показниками ефективності варіанта структури системи визначено своєчасність, ...
857708
  Шворов С.А. Обгрунтування показників та критерію ефективності перспективних тренажерних систем операторів АСУ Повітряних Сил // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 86-91


  Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію \ ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної] підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин\ ...
857709
  Вітковський О.С. Обґрунтування поліваріантного підходу до оцінки вартості диверсифікованих підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 284-288
857710
  Шахаєва О.В. Обгрунтування положення Київського регіону по відношенню до одиниць фізико-географічного районування України / О.В. Шахаєва, І.В. Стрєлко // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 26-28
857711
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
857712
  Шевчук М. Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 115-122. – ISSN 2075-1478
857713
  Тертична Ю.В. Обгрунтування поняття сакрального поля великого міста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 235-236
857714
  Бодюк А.В. Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 48-54
857715
  Бодюк А.В. Обгрунтування понять морської економічної геології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 146-155. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
857716
  Когон Е.Ш. Обгрунтування потенційних показників збагачення полімінеральних руд Азовського родовища : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Когон Е.Ш. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
857717
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування походження права як фундаментальна проблема правової теорії Є. Трубецького (між юридичним історизмом та натуралізмом) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-37.
857718
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
857719
  Корінєв В.Л. Обгрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 97-103 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
857720
  Гораль С.В. Обгрунтування прийомів оптимізації малотонажної технології виробництва грибних і бактеріальних засобів захисту рослин : Автореф... канд. с.х.наук: 03.00.16 / Гораль С. В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 17л.
857721
  Кравченко І. Обгрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. хх ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано принципи дидактики вищої школи, обґрунтовані українськими вченими І. Кобиляцьким, І. Рейнгардом, Ф. Науменком у 70-х рр. ХХ ст., саме в той період, коли відбувається оформлення педагогіки вищої школи як науки. З"ясовано, що ...
857722
  Черниш І.В. Обгрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 173-179 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
857723
  Матвієнко В.М. Обгрунтування принципів науково-дослідної роботи вченого в дослідженнях К.Г. Воблого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 46-52. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-521-126-9
857724
  Найденко О.Є. Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни / О.Є. Найденко, Єніна-Березовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 291-303. – ISSN 2222-4459
857725
  Станкевич В.В. Обгрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у грунтах різного призначення / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
857726
  Сливка С.С. Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.23-28
857727
  Залуцький І.Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 67-75. – ISSN 1562-0905
857728
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
857729
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
857730
  Теслюк І. Обгрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 105-113. – ISSN 1810-2131
857731
  Кирилюк О.В. Обгрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 19 назв
857732
  Снігур В.Г. Обгрунтування прогнозу та розрахунок параметрів здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Снігур Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
857733
  Панасюк Н. Обгрунтування прогностичних напрямів та визначення критеріїв ефективності управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 107-118. – ISSN 2077-1827
857734
  Балан В. Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості та специфіку прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства. Запропоновано стохастичну модель інноваційного циклу проекту з урахуванням багатокритеріальності ситуацій вибору, факторів ризику та ...
857735
  Стефанчук М. Обгрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 19-28
857736
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
857737
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216л. – Бібліогр.: 191 - 216
857738
  Колосов О.Є. Обгрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Колосов О.Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
857739
  Яроцький Володимир Андрійович Обгрунтування процессу роботи параметрів багатодискового подрібнювального апарату підбирачів-завантажувачів пров"ялених трав : Автореф... канд. техніч.наук: 05.20.01 / Яроцький Володимир Андрійович; ІМЕСГ УААН. – Глеваха, 1993. – 18л.
857740
  Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
857741
  Онищенко В.Б. Обгрунтування процесу роботи і параметрів пневмовідцентровіх розсіюванних робочих оргнів машин для внесення твердих мінеральних добрив : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Онищенко В. Б.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 19л.
857742
  Радзівіл К.П. Обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 173-182. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...У статті представлено обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів."
857743
  Соболевський Р.В. Обгрунтування районного напряму розвитку гірничих робіт на основі врахування тензорів інтенсивності тріщинуватості / Р.В. Соболевський, А.В. Камських, А.О. Криворучко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
857744
  Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин : Автореф...канд.техн.наук:05.05.06 / Бондаренко А.О.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
857745
  Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
857746
  Лубенец М.О. Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах західного Донбасу. : Автореф... канд.техн.наук: 05.15.02 / Лубенец М.О.; М-во освіти Укр.Нац.гірн.Акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 20л.
857747
  Білокопитов О.В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчатих робочиох органів для суцільного обробітку грунту в умовах Півдня України : Автореф... Канд.техн.наук: 05.20.01 / Білокопитов О.В.; Таврійська держ.агротехн.академія. – Мелітополь, 1998. – 21 л.
857748
  Крівда В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар"єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Крівда Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
857749
  Зубко С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Зубко Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
857750
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
857751
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
857752
  Родіонов М.О. Обгрунтування раціонального способу врівноваження механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.08 / Родіонов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
857753
  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
857754
  Кириченко Владислава Віталіївна Обгрунтування режимів керування та енергетичних параметрів комплексу низькочастотний млин-синхронний електропривід : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кириченко В.В.; МОіНУ. – Днепропетровск, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
857755
  Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
857756
  Гнатенко О.А. Обґрунтування рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції підприємств - виробників молочних консервів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 63-66.
857757
  Раджапакса Й.К. Обгрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) військово-морських сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.01.01 / Раджапакса Йошитха Канишка ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
857758
  Серьогіна Д.О. Обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 135-141. – ISSN 2309-1533
857759
  Баюра О.Д. Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 28-34
857760
  Савчук В.І. Обгрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 340-347. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
857761
  Циган Р.М. Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості / Р.М. Циган, А.О. Синято // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
857762
  Максютенко І.Є. Обгрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв"язку на авіаційному транспорті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
857763
   Обгрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М"ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 77-80 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
857764
  Косяк Д.С. Обгрунтування розробки паспорту водних об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 260-267. – Бібліогр.: 24 назв.
857765
  Галабурда М.К. Обгрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.65-70
857766
  Вісьтак Олександра Обгрунтування С. Рудницьким основ національної і регіональної політичної географії та геополітики / Вісьтак Олександра, Шаблій Олег // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
857767
  Жукова Н.І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар""єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назв.
857768
  Чорноморець Є.М. Обгрунтування символізму храмового мистецтва в східнохристиянському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
857769
  Іванилова О.А. Обгрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 118-128. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
857770
  Маліцький Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень / Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2008. – 86с.
857771
  Гришин С. Обгрунтування системи періодичного проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа в процесі роботи з персоналом у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / С. Гришин, М. Кузьменко, С. Халіманенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817
857772
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
857773
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009. – 221л. + Додатки: л. 161-221. – Бібліогр.: л. 144-160
857774
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
857775
  Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 275-284. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено систему управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти, що являє собою єдність взаємопов’язаних та взаємозумовлених блоків: концептуального (завдання, методологічні засади, зміст, принципи та ...
857776
  Ульченко Ю.В. Обгрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 3 (114). – С. 126-130. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу.
857777
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
857778
  Пожуєва Т.О. Обгрунтування соціально-економічного потенціалу суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті наголошено, що соціально-економічний потенціал формує основу для виробництва певного обсягу й асортименту продукції, а також сприяє побудові моделей мінімізації збитків і максимізації прибутків та інших економічних механізмів. Здатність ...
857779
  Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П. Бурд"є // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
857780
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
857781
  Вишневецький Віктор Вікторович Обгрунтування способу прогнозування гірничого тиску при відробці свити похилих вугільних пластів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.02 / Вишневецький Віктор Вікторович; Донецький держ. технічний університет. – Донецьк, 1999. – 16л.
857782
  Лазніков О.М. Обгрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 232-238 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
857783
  Широкова Олена Обгрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті виявлено проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню залізничного транспорту. Обгрунтовано необхідність створення ефективної організаційної структури галузі за рахунок ліквідації надлишкових структур, зокрема дирекції залізничних ...
857784
  Мадяр Р.О. Обгрунтування стратегії економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 49-55. – ISSN 2306-6814
857785
  Осадчук А.І. Обгрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 101-106


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в науковому обґрунтуванні процесу стратегічного планування забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у сфері експортної діяльності підприємства. Мета дослідження - узагальнення теоретико-методичних ...
857786
  Коваленко В.В. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В.В. Коваленко, Ж.І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 106-110
857787
  Бондарук Т.Г. Обгрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
857788
  Макарова М.В. Обгрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій / М.В. Макарова, Т.М. Білоусько, Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 4 (8), Ч. 1. – С. 29-38. – ISSN 2410-9576
857789
  Петрова І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
857790
  Назимко В.В. Обгрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація / В.В. Назимко, А.В. Мерзлікін, Л.М. Захарова // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 187-193. – ISSN 1999-981Х
857791
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
857792
  Чабанюк В. Обгрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії / В. Чабанюк, О. Дишлик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 102-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1819-1339
857793
  Масич В.В. Обґрунтування суті поняття "продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 136-142. – ISSN 2074-8922
857794
  Бутко М.П. Обгрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму / М.П. Бутко, Р.В. Тульчинський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 9-12. – ISSN 2306-6806
857795
  Новицька С. Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 160-164 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
857796
  Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
857797
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
857798
  Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв.
857799
  Колишко Р.А. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні / Р.А. Колишко, М.О. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 69-77. – (Європейські дослідження)
857800
  Стаканов Р.Д. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 114-118. – (Європейські дослідження)
857801
  Котикова О.І. Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
857802
  Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
857803
  Александров С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Александров Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
857804
  Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об"єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
857805
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
857806
  Самойленко В.М. Обгрунтування тематичних блоків електронної бази даних екологічного стану басейну Дніпра як компонента ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 77-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
857807
  Поліщук О.Т. Обгрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці / О.Т. Поліщук, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 19-25. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
857808
  Андрусь О.І. Обгрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 69-72
857809
  Костючик О.В. Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 460-465
857810
  Педченко Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
857811
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
857812
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
857813
  Лісовенко Денис Валентинович Обгрунтування технічної реалізації світосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випромінювачів : Дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Лісовенко Д.В.; Мін-во оборони України; Одеський ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2006. – 150л. – Бібліогр.: л.141-150
857814
  Варавін Д.В. Обгрунтування технології ведення моніторингу при реконстркції житлових будівель // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 61-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
857815
  Перегудов Ю.В. Обгрунтування технології відкритої розробки крутоспадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
857816
  Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
857817
  Степанюк А.А. Обгрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Степанюк Антон Адамович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
857818
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
857819
  Антонюк Сергій Ігорович Обгрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної переробки у камерних печах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.01 / Антонюк С.І.; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
857820
  Луньов А.О. Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / Луньов А.О. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
857821
  Самсоні-Тодорова Обгрунтування технології одержання біологічно стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
857822
  Владико Олександр Борисович Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15.09 / Владико О.Б.; МО і НУ нац. гірн. акад.Укр. – Дніпропетровськ, 2000. – 16с.
857823
  Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Автореф. з дефектом: відсутня с.16. – Бібліогр.: 16 назв
857824
  Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
857825
  Тимошенко Є.В. Обгрунтування технологічних параметрів виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.15.02 / Тимошенко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
857826
  Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
857827
  Чмільов В.І. Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - " Збагачення корисних копалин" / Чмільов В.І. ; Мін-во освіти і науки України; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
857828
  Лобода О.І. Обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лобода Олександр Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
857829
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
857830
  Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
857831
  Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
857832
  Ігнатюк Р.М. Обгрунтування технологічних параметрів розробки мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.02 / Ігнатюк Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
857833
  Устивицький Олег Олександрович Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводневих грунтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.09 / Устивицький О.О.; МОіНУ. Нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
857834
  Заєв В.В. Обгрунтування технологічних параметрів тепловідвідних свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Заєв Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
857835
  Темченко О.А. Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 55-60. – ISSN 2309-1533
857836
  Грубий Валерій Павлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів для обробітку захисних зон рядків цукрових буряків : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Грубий Валерій Павлович; Мелітопольський ін-т механізациї сільського господарства. – Мелітополь, 1993. – 24л.
857837
  Анеляк Михайло Михайлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів пристрою для витирання насіння багаторічних бобових трав : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Анеляк Михайло Михайлович; Ін-т механізац. та електрифікац. сільгосподарства Укр. академії аграрних наук. – Глеваха, 1994. – 23л.
857838
  Болоташвілі З.У. Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук: Спец. 05.20.01 / З.У. Болоташвілі; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
857839
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
857840
  Сорокопуд Михайло Прокопович Обгрунтування тимчасових параметрів безпечної, захисної надробки викидонебезпечних крутих шарів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Сорокопуд М.П.; ДДТУ. – Донецьк, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
857841
  Кухта М. Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 113-128. – ISSN 2078-6948
857842
  Дуцяк І.З. Обгрунтування типології онтологічних концепцій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.196-208. – ISSN 2075-1443
857843
  Нікіфоров М.М. Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 71-81. – ISSN 2524-0056
857844
   Обгрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронних тахеометром / М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 40-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
857845
  Демус Роман Тарасович Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Демус Р.Т.; МО і НУ, НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
857846
  Бачишин Богдан Дмитрович Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельніх оболонок : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Бачишин Богдан Дмитрович; КНУ будівництва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
857847
  Кравченко С.І. Обгрунтування умов фінансування інноваційних рішень // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 124-130
857848
  Лєзіна В А. Обґрунтування управлінських інновацій у процесах створення цінності проектів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 393-399. – ISSN 2222-4459
857849
  Кравченко О. Обґрунтування управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства шляхом укладення угод злиття або поглинання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-59. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Визначені основні критерії оцінки ступеню проблемності діючої бізнес-моделі підприємства. Запропонований методичний підхід до визначення характеру прояву мотивів злиття або поглинання. Розроблено карту пріоритетів прийняття управлінських рішень щодо ...
857850
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 171-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
857851
  Гладченко А.Ю. Обгрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 43-52. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
857852
  Єпіфанов А.О. Обгрунтування фінансового механізму підприємства : фінанси підприємств / А.О. Єпіфанов, В.П. Москаленко, О.В. Шипунова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
857853
  Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 96-99 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
857854
  Ломачинська І.М. Обгрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 41-52
857855
  Найденко О.Є. Обгрунтування цілей податкової політики держави // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 13-23. – ISSN 1683-1942


  "Податкова політика в будь-якій країні має важливе значення для соціально-економічного розвитку. Головним орієнтиром податкової політики зарубіжних країн є побудова таких відносин із платниками податків, завдяки яким останні будуть своєчасно та в ...
857856
  Лабурцева О.І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 21-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
857857
  Захаренко О.В. Обгрунтування часу дії локального вибухово-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Захаренко О.В.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
857858
  Гильман А.М. Обд автоматизации проектирования технологических карт механической обработки при помощи электронных вычислительных машин. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гильман А.М.; Акад.наук СССР. – М, 1959. – 10л.
857859
  Ковшун И.Н. Обд интегральном и монохроматическом излучении метеоров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковшун И.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1967. – 11л.
857860
  Гуц А.К. Обд отображениях, сохраняющих семейства множеств в Гильбертовом и гиперболическом пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуц А.К.; МВ и ССО РСФСР. – Новосибирск, 1973. – 15л.
857861
  Селочник Л.И. Обд условиях возниконовения и приспособительном значении некоторых рефлекторных влияний на двигательную деятельность желудка и тонкого кишечника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селочник Л.И.; Акад.наук БССР.Ин-т биологии. – Минск, 1961. – 22л.
857862
  Півнева Л. Обдарована і талановита молодь в системі вищої освіти як чинник суспільного прогресу // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 94-101. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядається значення обдарованої й талановитої молоді в системі вищої освіти для розвитку суспільства. Вона відображає різні точки зору на проблему наявності таланту в молодої людини. Виділено деякі напрями підготовки обдарованої й талановитої молоді ...
857863
  Дарсанія Р. Обдарована молодь обирає навчання у провідних вишах України! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 13. – ISSN 2219-5793
857864
   Обдарована молодь України : оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Мін-во України у справах сім"ї, молоді та спорту; Всеукр. молодіжна громад. організація "Союз обдарованої молоді"; за ред. Терепищого С.О. – Київ, 2008. – 156с. : іл. – ISBN 978-966-7865-89-4
857865
  Мороз В.М. Обдарований народом України безсмертям : (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного) / В.М. Мороз, Г.К. Палій, В.П. Ковальчук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 105-111. – ISSN 1027-3239
857866
  Лавріненко Ю. Обдарований щедро силою і талантом // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 9-15. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Іван Багряний і еміграція.
857867
  Настенко Н.В. Обдаровані діти і школа / Н.В. Настенко. – Полтава, 1998. – 120 с.
857868
  Кульчицька О.І. Обдарованість та її виявлення у дитячому віці // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.102-109
857869
  Ренжин П.П. Обдарованість як психологічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
857870
  Грошев Виктор Александрович Обдественное разделение труда в регионе (Вопросы теории и методологии прогнозирования) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грошев Виктор Александрович; Ленингр. фин.-эк. ин-. – Л., 1980. – 21л.
857871
   Обдорской управы книга для записи приговоров по тяжбам, спорам и проступкам инородцев (18811901 гг.) Из истории обычного права и суда обдорских ненцев и хантов конца XIX -- начала XX.. – Томск, 1970. – 161с.
857872
  Кузнецов Ф.Ф. Обдумывающему житьё / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1964. – 128с.
857873
  Гутман И.И. Обдщековариантный метод последовательных приближений в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутман И.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1962. – 14л.
857874
  Воробьева Мария Обед в облаках : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
857875
  Тайлер Э. Обед в ресторане / Э. Тайлер. – М., 1986. – 303с.
857876
  Мери В. Обед за один доллар / В. Мери. – М., 1984. – 127с.
857877
  Орлова Ж.И. Обед за полчаса / Ж.И. Орлова. – М., 1989. – 223с.
857878
  Клявиня А.М. Обед на каждый день / А.М. Клявиня. – 2-е изд. – Кемерово, 1989. – 303с.
857879
  Кожемяко В. Обед с Всеволодом Кожемяко / беседовала О. Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 12 (189), 29 марта 2018. – С. 54-57


  "Миллионер-аграрий называет главную проблему отечественного сельского хозяйства, вспоминает, как попал под обстрел российских градов в Дебальцево, и сокрушается, что за разговором его американский стейк совсем остыл. Харьковский миллионер-аграрий ...
857880
  Духнич О. Обед с Давидом Фонкиносом // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 16 (193), 26 апреля 2018. – С. 78-81


  "Популярный французский писатель рассуждает о литературе, сравнивает своих соотечественников с украинцами, отвечает на пикантные вопросы и ест борщ."
857881
  Духнич О. Обед с Лилией Гриневич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 3 (180), 25 января 2018. – С. 53-55


  Министр образования объясняет, чем школьники, которые учатся по новой реформированной программе, отличаются от тех, кто учится по-старому, обещает разобраться с плагиатом в диссертациях политиков.
857882
   Обеды вегетарианца.. – М., 1990. – 57с.
857883
  Гельб Г. Обезбаливание без лекарств / Г. Гельб. – 2-е изд. – Минск, 1990. – 142с.
857884
  Балей П. Обезвласнене суспільство : Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці / П.Балей. – 2е вид. – Київ : Смолоскип, 2003. – 730с. – ISBN 966-7332-96-9
857885
  Бекер М.Е. Обезвоживание микробной биомассы и экстрацеллюлярных метаболитов : (химико-технологические и биологические основы) / М.Е. Бекер. – Рига, 1967. – 364с.
857886
  Лагутина Обезвоживание, восстановление и дезарсенизация керченских железных руд : Автореф... канд. хим.наук: / Лагутина а.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
857887
  Мишура А.С. Обезвреживаем манипуляторов против экстерналистской защиты компатибилизма // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-82. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
857888
  Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов / А.С. Никифоров. – М, 1985. – 184с.
857889
   Обезвреживание и регенерация твердых органических отходов и растворителей: Тез. докл. зон. конф. 29-30 нояб. 1990 г.. – Пенза, 1990. – 60с.
857890
  Соболев Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах / Соболев, Л.М. Хомчик. – М, 1983. – 128с.
857891
  Чечеринда Е. Обезглавленная память, или кто убил Георгия? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 36. – С. 30.
857892
  Кошів Я. Обезголовлений. Убивство журналіста : [пер. з англ.] / Ярослав Кошів. – [Б. м.] : Artemia Press, 2004. – 292 с. : фотоіл. – Вих. дан. ориг.: JV Koshiw. Beheaded. Artemia press, 2003. - Предм.-імен. покажч.: с. 265-292
857893
  Каня Вашек Обездоленные войной : роман / Каня Вашек. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236с.
857894
  Конрой Д. Обездоленные: роман : роман ; пер. с англ / Джек Конрой ; Пред. М. Мендельсона. – Москва : Радуга, 1983. – 736 с. – Перепл. с : Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс [С. 279-735]. – (Библиотека литературы США)
857895
  Жуковский Г.Ю. Обезжелезивание песков механическими способами / Г.Ю. Жуковский. – М.-Л., 1936. – 64с.
857896
  Василюк Агнешка Обезжиренный и с учетом жира индекс массы тела жителей города Бяла-Подляска / Василюк Агнешка, Сачук Ежи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 85-91 : табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 1818-9172
857897
  Зубкин А.С. Обеззараживание объектов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1970. – 125с.
857898
  Ньюхолл А.Г. Обеззараживание почвы путем прогревания, затопления и фумигации / А.Г. Ньюхолл. – Москва, 1958. – 94 с.
857899
   Обеззараживание растительной продукции от карантинных и других опасных вредителей: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 67с.
857900
  Зубкин А.С. Обеззараживание территории, сооружений и транспорта, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – М, 1965. – 136с.
857901
  Срібняк І.В. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії ( 1921-1924 р.р.) / І.В. Срібняк; Інститут дослідження модерної історії України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 128с. – ISBN 966-7018-10-5
857902
  Каценеленбаум З.С. Обезценение рубля и перспективы денежного обращения. / З.С. Каценеленбаум. – М., 1918. – 67с.
857903
   Обезцінювання активів у структурі прибутку на Тайвані: за даними в умовах спекуляції та поза нею / Чінь Лунь Чен, Чу-Янг Чуєн, , Чен-Веі Лу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 474-483 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
857904
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1959. – 415с.
857905
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1991. – 397с.
857906
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1991. – 477с.
857907
  Бирский В.Р. Обезьяний переполох в искусстве / В.Р. Бирский. – Л., 1964. – 51с.
857908
  Костенко А. Обезьянка Айва. / А. Костенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
857909
  Нейпье П. Обезьяны / П. Нейпье, Д. Нейпье. – М., 1984. – 129с.
857910
  Бочкарев П.В. Обезьяны в Сухуме / П.В. Бочкарев. – Сухум, 1932. – 80с.
857911
  Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы / У. Ирвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 464 с. – (Жизнь замечательных людей)
857912
  Пожарицкая Н.М. Обезьяны, обезьяны, обезьяны / Н.М. Пожарицкая. – М, 1982. – 191с.
857913
  Линден Юджин Обезьяны, человек и язык / Линден Юджин; Под ред. Е.Н. Панова. – Москва : Мир, 1981. – 272 с.
857914
  Панченко Н.В. Обелисики в лесу. / Н.В. Панченко. – М., 1963. – 74с.
857915
  Мамлин Г.С. Обелиск / Г.С. Мамлин. – М., 1967. – 63с.
857916
  Львов М.Д. Обелиск / М.Д. Львов. – М., 1967. – 32с.
857917
  Полещук А.Л. Обелиск / А.Л. Полещук. – М, 1974. – 385с.
857918
  Быков В. Обелиск / В. Быков. – Москва, 1977. – 271 с.
857919
  Быков В. Обелиск = Рыбаков А. Неизвестный солдат : Повести / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 237 с.
857920
  Быков В.В. Обелиск ; Дожить до рассвета / В.В. Быков. – Минск, 1977. – 208 с.
857921
  Шикман А.П. Обелиск в Александровском саду / А.П. Шикман. – М., 1990. – 222с.
857922
  Евгеньев П.К. Обелиск в Раифе / П.К. Евгеньев. – Казань, 1969. – 144с.
857923
  Шапа Л.А. Обелиск в степи / Л.А. Шапа. – Львов, 1973. – 159с.
857924
  Понизовский В.М. Обелиск на меридиане / В.М. Понизовский. – М., 1983. – 352с.
857925
  Степанчук Т.Г. Обелиск у дороги / Т.Г. Степанчук. – М., 1969. – 208с.
857926
  Короткевич А.Т. Обелиск у дороги / А.Т. Короткевич. – Минск, 1971. – 176с.
857927
  Скородум В.Ф. Обелиск. / В.Ф. Скородум. – Л, 1979. – 112с.
857928
  Кобяков Г.Г. Обелиски / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1974. – 176с.
857929
  Гончаренко И.И. Обелиски : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1978. – 71 с.
857930
  Домовитов Н.Ф. Обелиски в степи / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1968. – 319с.
857931
   Обелиски: Стихи.. – Саратов, 1985. – 183с.
857932
  Биков В.В. Обеліск / В.В. Биков. – Київ, 1975. – 239 с.
857933
  Биков В. Обеліск / В. Биков. – К., 1978. – 343с.
857934
  Грибова Л.О. Обеліск на горі / Л.О. Грибова. – К., 1966. – 75с.
857935
  Гончаренко І.І. Обеліски : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
857936
  Шаповал П.З. Обеліски і колоски : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 72 с.
857937
  Нікітін Т.Г. Обеліски пам"яти / Т.Г. Нікітін. – Х, 1986. – 55с.
857938
  Скурихина М.М. Обемн ДНК при облучении в условиях арденаэлектомии. : Автореф... канд.биол.наук: 03.090 / Скурихина М.М.; АН СССР,Ин-т биолг.физики. – Пущино, 1971. – 20л.
857939
  Кащук Н.О. Обереги : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1979. – 184 с.
857940
  Маландій О. Обереги : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 2001. – 68с. – ISBN 5-333-01544-9
857941
  Кравченко Я. Обереги Луки Долинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 24
857942
  Дьомін Микола Обереги Миколи Обезюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-25. – ISSN 0868-9644
857943
  Цвіт Антонія Обереги мої : триптих // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 76-78. – ISSN 0130-321Х
857944
  Поклад Н.І. Обереги надії / Н.І. Поклад. – К, 1991. – 131с.
857945
  Скуратівський В. Обереги пам"яті / В. Скуратівський. – К., 1992. – 108с.
857946
  Гаєцький З. Обереги українства : (далі буде) // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 7


  Про історію та діяльність товариства "Просвіта".
857947
  Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 28-31
857948
  Красюк П.Х. Обережний півень : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 85 с.
857949
  Федор О.Т. Обережність - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 36
857950
  Трошина Світлана Обережність з вогнем - запорука безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 27 : фото
857951
  Осадчук Лілія Обережність під час літніх канікул - запорука життя та здоров"я (Пам"ятка дітям) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
857952
  Наконечна О.В. Обережно - ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-29 : рис.
857953
  Усик Світлана Обережно - дитина на дорозі / Усик Світлана, Мажар Галина, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23 : фото
857954
  Усик Світлана Обережно - змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 35-36 : фото
857955
   Обережно - мова! Матеріали парламентських слухань і ВРУ 12 березня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 136 с. – ISBN 966-611-243-1
857956
  Ільченко Н.В. Обережно - примхи весняної погоди! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 30
857957
  Гальчинський А. Обережно - Росія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55


  Міжнародні економічні відносини України з Росією
857958
  Болюк З.А. Обережно - сказ / З.А. Болюк, М.Б. Полив"яний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
857959
  Кот Н. Обережно - тонкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 30-31 : фото
857960
  Шостак А.В. Обережно – індекс Хірша! / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 235-245. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
857961
  Лі Цефень Обережно входити в історію Кітаю / Лі Цефень. – Тайбей : Лімін, 1982. – 206с. – Видання китайською мовою
857962
  Усик Світлана Обережно! Знижується температура повітря / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31 : фото
857963
  Просяник Н.С. Обережно! Слизько! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 30 : фото
857964
  Ільченко Л.В. Обережно, алергія на холод! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 7 : фото
857965
  Балагур Л.В. Обережно, безпритульні собаки розгулюють містом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
857966
  Лазаренко Юрій Обережно, ГРВІ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
857967
  Литвин Тетяна Обережно, гриби! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 39 : фото
857968
  Куса І. Обережно, двері зачиняються. Макрон починає реформу міграційної політики Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 1992-9277
857969
  Усик Світлана Обережно, зима! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
857970
  Груник Н.В. Обережно, змії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 33-34
857971
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 4 : фото
857972
  Ільченко Н.В. Обережно, кондиціонер, або як не застудитись у спеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 5 : фото
857973
  Вовдюк Людмила Обережно, крижані бурульки! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 34 : фото
857974
  Совенко Олена Обережно, крихкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 33 : фото
857975
  Ільченко Н.В. Обережно, лавинна небезпека! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
857976
  Безмен Володимир Обережно, ожеледиця ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-33 : фото
857977
  Наконечна О.В. Обережно, ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-35 : фото
857978
  Тарнашинська Л. Обережно, плагіват! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу)
857979
  Ільченко Н.В. Обережно, рання городина! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-3 : фото
857980
  Ільченко Н.В. Обережно, сильний снігопад! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 36 : фото
857981
  Богданович Лілія Обережно, чадний газ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 37
857982
  Скопенко В. Обережно: "українознавство" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Освіта України, 1999
857983
  Поповченко О. Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 46-49
857984
  Ткаченко С. Обережно: гомозаври // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 171-178. – ISSN 0130-1608
857985
  Залізняк Л. Обережно: імперія! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємницею "імперії зла" з її людиноненависницькою філософією.
857986
  Кацал І. Обережно: консалтинг. Як управляти консалтинговими ризиками // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 37-39.
857987
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М.В. Лукінюк; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США.КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с. – ISBN 966-7018-84-9


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
857988
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5


  Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор. Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
857989
  Усик Світлана Обережно: отруйні кімнатні рослини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 3-4 : фото
857990
  Малаков Д. Обережно: реставрація! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Щодо реставрації будинку архітектора В. Городецького на київській вулиці Банковій, 10.
857991
  Іванов Ю.С. Обережно: сіонізм / Ю.С. Іванов. – Київ, 1969. – 159с.
857992
  Білоус Д.Г. Обережно: слово! / Д.Г. Білоус. – Київ, 1984. – 189 с.
857993
  Проскуров В.А. Обережно: стафілокок! / В.А. Проскуров. – К., 1990. – 46с.
857994
  Залізняк Л. Обережно: федералізація! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки. За яскравою вивіскою федералізму ховається банальний сепаратизм.
857995
  Кірпічніков Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 36-37 : фото
857996
   Оберемо кращих! // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Почався відбір кандидатів до Наукового комітету Національного фонду досліджень. Конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій.
857997
   Оберемок Євген Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
857998
   Обери свідомо : Матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм кандидатів у депутати до рад різніх рівнів. – Київ, 2002. – 72с.
857999
   Обери свій шлях / розмову вели Анна Духлій, Олеся Белеля студентки радіофізичного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Інтерв"ю з відомим ученим, професором радіофізичного факультету, Академіком НАН України Миколою Григоровичем Находкіним.
858000
  Шевцов В.Ю. Оберіг : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,