Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
857001
  Журавльов О. "Москва-400" повернулась до Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 198). – С. 6


  Експерти: Розміщення ядерної зброї Росії на півострові становить загрозу всьому світу.
857002
  Ерофеев В.В. "Москва-Петушки" / В.В. Ерофеев. – Москва, 1990. – 127с.
857003
  Панухина Н.Б. "Москвичи" (из истории революционного подполья 70-х годов XIX века). / Н.Б. Панухина. – Москва, 1974. – 155с.
857004
  Беляков В.В. "Московит - хорошо..." // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 59-62. – ISSN 0321-5075
857005
  Бондаренко В.Г. "Московская школа", или Эпоха безвременья : [критич. ст.] / Владимир Бондаренко. – Москва : Столица, 1990. – 269, [2] с. : ил. – ISBN 5-7055-0757-7
857006
  Морозов В.Д. "Московский вестник" и его роль в развитии русской критики / В.Д. Морозов. – Новосибирск, 1990. – 268 с.
857007
  Шеховцова Т.А. "Московский литератор" харьковского происхождения (контексты жизни и творчества Николая Хлопова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 243-250. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
857008
  Абрамович С. "Московский мост" Дмитрия Бураго. Побуждение к размышлениям // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 188-198. – ISSN 0131-8136
857009
   "Московский рабочий". – М, 1972. – 119с.
857010
  Приворотский И.М. "Московский телеграф " и литературная борьба 20--30-х гг 19ст. : Дис... канд.филолог.наук: / Приворотский И.М.;. – Киев, 1947. – 219л. – Бібліогр.:л.213-219
857011
  Наєнко М. "Московська блекота" і російські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 54-63


  Йдеться про теоретичне й історико-літературне значення мотиву як рушійної сили будь-якого художнього твору. А також - про осмислення суто російських мотивів в поезії Тараса Шевченка. Автор аналізує найвідоміші твори поета, в яких російські мотиви ...
857012
   "Московський імперіалізм п"яніє від крові замучених, кінець його недалекий". У День Героїв українці згадують усіх, хто боровся за самостійність // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 17). – С. 18


  “Більшовицька гієна Сталін і його імперіалістична шайка докладають усіх зусиль, щоби повністю здушити прагнення народу до самостійного життя, але їхні плани провалюються. Лави незламних борців-революціо­нерів сміло прямують тернистим шляхом до ...
857013
  Преловська І. "Московський конкордат" 1943 р. та його наслідки для церковного життя в Україні та за кордоном // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 544-550. – ISBN 966-7379-70-1
857014
   "Московський університет повинен мати добру газету" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  Газета "Комсомольская правда" № 226, від 27 вересня 1946 року показує недоліки, критикуючи газету "Московский университет".
857015
  Наєнко М. "Московською блекотою... заглушені". Російсько-імператорські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7625-59-8
857016
  Наєнко М. "Московською блекотою...заглушені" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 9). – С. 1, 3


  Російсько-імперські мотиви в поезії Тараса Шевченка.
857017
  Дайчман И. "Моссад". История лучшей в мире разведки / Иосиф Дайчман. – Смоленск : Русич, 2001. – 459, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Тайны ХХ века). – ISBN 5-8138-0223-1
857018
   "Мосфильм". – М, 1959. – 391с.
857019
  Добробабина О.Ю. "Мотив просветления" в повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 164-169
857020
  Мячин И.К. Москва-80: Олимп. путеводитель. / И.К. Мячин. – М., 1980. – 301с.
857021
  Веллер М. Москва-Апокалипсис / М. Веллер. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 332, [4] с. – Содерж.: Мене ; Текел ; Фарес ; И россыпью. – ISBN 978-5-17-069696-3
857022
  Сементовский В.Н. Москва-Астрахань : Путеводитель / В.Н. Сементовский, И.И. Феденко. – Москва : Географгиз, 1956. – 175с.
857023
   Москва-Кавказ. – М, 1962. – 187с.
857024
  Лоскутов М. Москва-Кара-Куми-Москва : Каракумський пробіг / М. Лоскутов. – Х.-Одеса, 1934. – 193с.
857025
   Москва-Киев-Закарпатье. – Москва, 1966. – 5с.
857026
  Долгоруков Н.А. Москва-Париж / Н.А. Долгоруков. – Москва, 1971. – 24с.
857027
  Долгоруков Н.А. Москва-Париж : альбом / Н.А. Долгоруков. – 2-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – [48] с.
857028
  Коваленко Ю.И. Москва-Париж / Ю.И. Коваленко. – М, 1991. – 381с.
857029
  Туркин В. Москва-Пекин / В. Туркин. – Владивосток, 1951. – 100с.
857030
  Асеев Н. Москва-песня / Н. Асеев. – Москва : Московское товарищество писателей, 1934. – 220 с.
857031
  Ерофеев В.В. Москва-Петушки : Поэма / В.В. Ерофеев. – Москва : ВАГРИУС, 2000. – 190с. – ISBN 5-264-00372-6
857032
  Ерофеев В.В. Москва-Петушки : Поэми / В.В. Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2003. – 189с. – ISBN 5-264-00372-6
857033
   Москва-Прага. – Москва, 1985. – 335 с.
857034
  Быков В.Д. Москва-река / В.Д. Быков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1951. – 108с.
857035
   Москва-София. – М, 1968. – 103с.
857036
   Москва-Средняя Азия. – Москва, 1962. – 208с.
857037
   Москва-Чоп. – Москва, 1962. – 152с.
857038
   Москва-Ялта. – М, 1955. – 172с.
857039
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1948. – 362с.
857040
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1954. – 416 с.
857041
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1956. – 495 с.
857042
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1958. – 463 с.
857043
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1962. – 493 с.
857044
   Москва. Краткая адресно-справочная книга. – Москва, 1965. – 527 с.
857045
  Мячин И.К. Москва. Краткий путеводитель. / И.К. Мячин. – 4-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1964. – 288с. : карта
857046
   Москва. Краткий справочник для приезжающих. – Москва, 1954. – 148 с.
857047
   Москва. Краткий справочник для приезжающих. – Москва, 1956. – 269 с.
857048
   Москва. Краткий справочник для приезжающих. – Москва, 1961. – 272 с.
857049
   Москва. Краткий справочник для приезжающих. – Москва, 1964. – 164 с.
857050
   Москва. Кремль и Красная площадь : путеводитель. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 208с. : илл. – ISBN 5-17-038255-3
857051
   Москва. Октябрь. Революция. – М., 1987. – 494с.
857052
   Москва. Памятники архитектуры 1830-1910- годов. – Москва, 1977. – 128с.
857053
   Москва. Памятники архитектуры XIV - XVII веков. – Москва, 1973. – 106с.
857054
   Москва. Памятники архитектуры XVIII - первой половины XIX века. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1975. – 114 с.
857055
   Москва. Памятники архитектуры XVIII - первой половины XIX века. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1975. – 355 с.
857056
  Снегирев И.М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города / Издание А.Мартынова, Почетного вольного общника Императорской Академии Художеств. – Москва : Тип. П.Бахметева
Т. 1. – 1865. – LXXVIII, 208, [2] с. – На обложке: Издание А.Мартынова, посвященное Его Величеству Государю Императору Александру Николаевичу
857057
   Москва. Путеводитель : с 54 иллюстр., 6 планами и 4 диаграммами / Под ред.: Е.А. Звягинцева, М.Н. Коваленского, М.С. Сергеева и К.В. Сивкова. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1915. – VII, 703, V с.,
857058
  Мячин И.К. Москва. Путеводитель / И.К. Мячин. – 6-е изд., доп. – Москва, 1973. – 647 с.
857059
  Мячин И.К. Москва. Путеводитель. / И.К. Мячин. – 5-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1967. – 383с.
857060
   Москва. Развитие хозяйства и культуры города. – М., 1958. – 147с.
857061
   Москва. Сибирь. Тихий Океан. Путевые репортажи "Известий". – М., 1978. – 442с.
857062
   Москва. Спутник туриста. – Москва, 1957. – 308с.
857063
   Москва. Спутник туриста. – Москва, 1961. – 480с.
857064
  Двинский Э.Я. Москва. Спутник туриста / Э.Я. Двинский. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 655 с.
857065
  Мельник Людмила Москва. Старий Арбат. Культурний центр України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 202-205
857066
   Москва. Фотоэтюды. – Москва, 1957. – 40с.
857067
   Москва. Четвертая зональная выставка. 1975. Скульптура. – Москва, 1977. – 32с.
857068
   Москва. Экскурсии по Москве и Подмосковью. – Москва, 1971. – 192с.
857069
  Королькова Е. Москва... : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 112-143. – ISSN 0130-6405
857070
   Москва: Архитектурные мотивы. – Москва, 1990. – 272 с.
857071
   Москва: Атлас туриста. – Москва, 1989. – 208с.
857072
  Воробьев Е.З. Москва: Близко к сердцу: Страниці героич. защиті города, 1941-1942 / Е.З. Воробьев. – Москва, 1986. – 479с.
857073
  Козловская Полина Москва: будет больно / Козловская Полина, Козловский Борислав, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 112-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
857074
  Бессонова Н.П. Москва: встречи с прекрасным = Moscow: encounters with beauty : кн. для чтен. с коммет. и словарем / Н.П. Бессонова. – Москва : Русский язык, 1983. – 223 с. : ил.
857075
   Москва: годы обновления и реконструкции : Борьба Моск. гор. парт. организации за осуществление планов развития столицы и превращение ее в образцовый ком. город. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 287 с. : ил.
857076
   Москва: Избранное, 1957-1982. – М., 1983. – 431с.
857077
   Москва: Иллюстрированная история. – Москва
1. – 1984. – 472с.
857078
   Москва: Иллюстрированная история. – Москва
2. – 1986. – 477 с.
857079
  Савицкий Ю. Москва: историко-архитектурных очерк / Ю. Савицкий. – Москва, 1947. – 90 с.
857080
   Москва: Краткая адресно-справочн. книга. – М., 1977. – 759с.
857081
  Курлат Ф.Л. Москва: От центра до окраин. / Ф.Л. Курлат. – М., 1989. – 475с.
857082
  Мячин И.К. Москва: Путеводитель. / И.К. Мячин. – 7-е изд., доп. – М., 1976. – 647с.
857083
   Москва: Телефоны и адреса организаций, учреждений и предприятий 1989-1990 : справочно-информационный узел. – Москва : Министерство связи СССР, 1990. – 590 с.
857084
  Бахрушин С.В. Москве 800 лет / Бахрушин С., Костомаров Г. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 48 с. – (800 лет Москвы)
857085
  Александрова Наталья Москве не хватает бюджетных средств : бедный должен думать больше. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 18-20
857086
  Мироненко Виктор Москве нужен проукраинский президент // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 38 (1109). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670
857087
  Левашов Е.А. Москвичи и иных мест люди... / Е.А. Левашов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. – 103 с. : схем. – Библиогр.: с. 99-101
857088
  Глебов А. Москвичи на фронте / А. Глебов. – Москва, 1942. – 56с.
857089
  Куликов В.И. Москвичи на целине. / В.И. Куликов. – М., 1980. – 184с.
857090
  Беляев М.А. Москвичи с соседних улиц : повесть / М.А. Беляев. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 143 с. : ил.
857091
  Черепанов Ю.А. Москвичи улыбаются / Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 188 с.
857092
  Марысаев Е.К. Москвичка : рассказы / Е.К. Марысаев. – Москва : Детская литература, 1970. – 173с.
857093
  Кондратьев Н Е. Москвичка / Н Е. Кондратьев. – Москва, 1978. – 240 с.
857094
  Гавриленко В. Москвичка Тоня / В. Гавриленко. – Харьков, 1954. – 136с.
857095
  Ларионова К.М. Москвички / К.М. Ларионова. – М., 1965. – 148с.
857096
  Дмитриев А.А. Москвичу о погоде / А.А. Дмитриев, В.Н. Ягодинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 128 с.
857097
   Москвоведение [Електронний ресурс]. – Москва : КОРДИС & МЕДИА, 1999. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/NT.- Заглавие с этикетки диска


  Пособие для школьников и учителей. Российская столица в цифрах, фактах и лицах
857098
  Васильева Л.Н. Москворечье / Л.Н. Васильева. – Москва, 1985. – 125с.
857099
  Гальперин Г.А. Москвоские математические олимпиады / Г.А. Гальперин, А.К. Толпыго. – Москва : Просвещение, 1986. – 301с.
857100
  Барабаш К. Москвостан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Таджицькі гастарбайтери як носії історичної помсти.
857101
  Гайсенюк В. Москвофіли в період окупації Буковини російськими військами у 1914-1915 рр. // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 71-74
857102
  Пахолко С. Москвофільство у фалеристичних пам"ятках 1914-1939 рр. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 3 (35). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
857103
   Москвофільство: документи і матеріали. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 235, [1] с. – ISBN 966-613-031-9
857104
  Сніцарчук Л.В. Москвофільська преса в Галичині міжвоєнного періоду: тематико-типологічні аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 41-46


  У статті подано історико-функціональну характеристику преси, що видавалася чільниками моск-вофільського руху в Галичині у 20–30-ті рр. ХХ ст., з"ясовано її тематико-типологічні особливості. Описано специфіку інформаційно-публіцистичної політики ...
857105
  Гайсенюк В.В. Москвофільський рух в Галичині та на Буковині в період другої російської окупації краю (1916-1917 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 24-28. – ISSN 2076-1554
857106
  Перфильев П.П. Москиты // Фауна СССР : новая серия / Зоологический ин-т АН СССР ; глав. ред. С.А. Зернов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – № 10 : Насекомые двукрылые. Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – С. 1-142
857107
  Шаркирзянова М.С. Москиты / М.С. Шаркирзянова. – Алма-Ата, 1950. – 1-70с.
857108
  Перфильев П.П. Москиты // Фауна СССР : Насекомые двукрылые / АН СССР, Зоологический ин-т ; [гл. ред. Б.Е. Быховский]. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – С. 1-384 ; № 93
857109
  Андрухович J. Московиjада / Jуриj Андрухович ; превод од украински jазик: Л. Григориjан, П. Кондратjук. – Скопje : Македонска реч, 2009. – 161, [1] с. – (Современа светска проза). – ISBN 978-9989-163-86-9
857110
  Самвелян Н.Г. Московии таинственный посол. / Н.Г. Самвелян. – М, 1976. – 224с.
857111
  Самвелян Н.Г. Московии таинственный посол. / Н.Г. Самвелян. – М, 1984. – 256с.
857112
  Штокало В. Московитів лютий ворог. Соратник Євгена Коновальця Іван Андрух у Києві діяв під псевдонімом "Авраменко" і був зраджений // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 38). – С. 8


  У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї можна ознайомитися з документальною виставкою "Повернення із замовчування... " на пошану 125-річчя від народження сотника січового стрілецтва військ Української Народної Республіки Івана Андруха. ...
857113
  Перхавко В. Московиты на берегах Босфора // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
857114
  Мильтон Джон Московия Джона Мильтона, с статьею и примечаниями Юрия Вас. Толстого : [статья: Заметка по поводу статьи господина Полуденского: "Русская история Мильтона"}. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В Унив. тип. (Катков и К*), 1875. – [6], 24, [2], 83 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1874 г., кн. 3
857115
  Петрук В. Московіада Сергія Мартинюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 14-15
857116
  Шатілов Є. Московія XV-XVI ст. очима іноземних мандрівників // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 590-592. – ISBN 978-966-171-90295
857117
  Кралюк П. Московія, яку розбудовували волиняни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 грудня (№ 246/247). – С. 20-21


  Як творився російський етнос.
857118
  Левченко Г. Московка : (оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 32 с
857119
  Блок Г.П. Московляне / Г.П. Блок. – МоскваЛ., 1951. – 352с.
857120
  Блок П Г. Московляне / П Г. Блок, . – 2-е изд. – М, 1965. – 319с.
857121
  Блок П Г. Московляне / П Г. Блок, . – 3-е изд. – М, 1975. – 319с.
857122
  Фролов М.И. Московская битва. Нетрадиционный взгляд // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 46-49. – ISSN 0321-0626
857123
  Коган Г.Г. Московская большевисткая организация в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коган Г.Г.; М-во торговли СССР. – М, 1954. – 16л.
857124
  Шумаков А.В. Московская большевистская печать в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шумаков А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики, Каф. истории парт.-сов. печати. – М., 1968. – 28л.
857125
   Московская встреча = Moscow summit. – Москва, 1988. – 120с.
857126
   Московская городская и Московская областная организация КПСС в цифрах. – М, 1972. – 208с.
857127
   Московская городская научно-педагогическая конференция работников учебных заведений профессионально-технического образования. – М, 1967. – 240с.
857128
  Полозов Г.П. Московская городская организация КПСС в борьбе за развертывание движения коллективов и ударников коммунистического труда (1959-1961 годы) : Автореф... кандидата ист.наук: / Полозов Г.П.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 20л.
857129
  Виноградова О.И. Московская городская партийная организация в борьбе за марксистко-ленинское воспитание кадров в годы третьей Сталинской пятилетки /1938-июнь 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова О.И.; Виногралова О.И.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1951. – 16 с.
857130
  Григорьев В.П. Московская городская партийная организация в борьбе за технический процесс в тяжелой промышленности (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 22л.
857131
  Буков К.И. Московская городская партийная организация в годи ВОВ 1941-1945 гг. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Буков К. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 28л.
857132
  Григорьев Л. Московская государственная филармония. / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва, 1978. – 232с.
857133
   Московская губерния по местному обследованию. 1898-1900г.г. / Стат. отд-ние Моск. губ. зем. управы. – Москва : Печатня С.П. Яковлева
Т. I, вып. II : Поселенные таблицы. – 1903. – [5], 321 с.
857134
   Московская декларация ЮНЕСКО о сохранении электронной информации // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 208-2012. – ISSN 1560-7976


  Итоговый документ международной конференции "Сохранение электронной информации в информационном обществе: проблемы и перспективы"(3-5 октября 2011 г., Млсква
857135
   Московская деловая и бытовая письменность XVII века. – Изд. подг. С.И. Котков [и др.]. – Москва : Наука, 1968. – 340 с. – Вспом. указ.: с. 291-327
857136
  Жидков Г.В. Московская живопись средины XIV века / Г.В. Жидков. – М., 1928. – 144с.
857137
   Московская журналистика организация 1966-1969. – М, 1969. – 70с.
857138
  Огадзе Л.В. Московская журналистика сторой половины двадцатых -- тридцатых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Огадзе Л.В.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. рус. журн. и лит. – Москва, 1978. – 20л.
857139
  Юшко А.А. Московская земля IX-XVI веков. / А.А. Юшко. – М., 1991. – 197с.
857140
  Вендина О.И. Московская идентичность и идентичность москвичей // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 27-39 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
857141
   Московская изобразительная Пушкиниана. – М, 1975. – 270с.
857142
   Московская изобразительная Пушкиниана. – Москва, 1986. – 367с.
857143
   Московская изобразительная Пушкиниана. – Москва, 1991. – 366с.
857144
   Московская изобразительная Пушкиниана [Изоиздание] : Государственный музей А.С. Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1982. – 16 л. : 16 открыток + 1 обл.
857145
  Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков / Э.С. Смирнова. – 2-е изд. – Ленинград : Аврора, 1988. – 320 с.
857146
  Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1991. – 320с.
857147
  Пресняков А.Е. Московская историческая энциклопедия XVI века / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
I-VII. – 1900. – 53 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русскаго языка и словесности Императорской академии наук, т. 5 (1900), кн. 3, с. 824-876
857148
  Каплинская Е.С. Московская история / Е.С. Каплинская. – Москва, 1983. – 448с.
857149
  Каплинская Е.С. Московская история / Е.С. Каплинская. – Москва, 1988. – 444с.
857150
   Московская керамика. – Москва, 1984. – 71с.
857151
  Нагибин Ю.М. Московская книга. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1985. – 368с.
857152
  Розанова Н.Н. Московская книжная ксилография 1920/30-х годов / Н.Н. Розанова. – Москва : Книга, 1982. – 287 с.
857153
   Московская консерватория : материалы и документы из фондов МГК имени П.И.Чайковского и ГЦММК имени М.И. Глинки: в 2-х томах. – Москва : Прогресс-Традиция. – ISBN 5-89826-234-2
Т.1. – 2006. – 128с.
857154
   Московская консерватория : материалы и документы из фондов МГК имени П.И.Чайковского и ГЦММК им. М.И. Глинки: в 2-х томах / Т.А. Алиханов, А.З. Бондурянский, И.В. Воронцова, Н.Н. Гилярова, Е.Л. и др. Гуревич; МГК им. П.И. Чайковского; Музей им. Н.Г. Рубинштейна; ГЦММК им. М.И. Глинки; [ Т.А. Алиханов, А.З. Бондурянский, И.В. Воронцова, Н.Н. Гилярова, Е.Л. Гуревич и др. ; редкол.: Е.Г. Сорокина и др. ]. – Москва : Прогресс-Традиция. – ISBN 5-89826-234-2
Т.2. – 2006. – 392с.
857155
   Московская консерватория. 1866-1966. – Москва : Музыка, 1966. – 727с.
857156
  Логунова Т.А. Московская Красная гвардия в борьбе за власть Советов в 1917 году / Т.А. Логунова. – М., 1960. – 124с.
857157
  Иванова Л.П. Московская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 109-119. – ISBN 978-966-188-123-4
857158
  Молева Н.М. Московская мозаика / Н.М. Молева. – М., 1971. – 192с.
857159
  Евгеньев Б.С. Московская мозаика / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1978. – 294с.
857160
   Московская обл. выставка произведений художников - ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. – Москва, 1985. – 207с.
857161
  Вавилин Н.М. Московская областная партийная организация в борьбе за мобилизацию рабочего класса на патриотические подвиги в период Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. дист.наук / Вавилин Н.М. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
857162
   Московская область в цифрах, 1987. – М, 1987. – 111с.
857163
   Московская оборонная. – М, 1977. – 112с.
857164
  Майкапар А. Московская община караимов: история и современность // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2007. – № 2. – С. 55-60
857165
  Савельев Ю.С. Московская окружная партийная организация большевиков -- руководитель рабочего класса и трудового крестьянства Подмосковья в годы трех революций (1905-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савельев Ю. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 19л.
857166
   Московская олимпиада в цифрах и фактах. – М, 1982. – 159с.
857167
  Боровский В.Е. Московская опера С.И. Зимина / В.Е. Боровский. – Москва : Советский композитор, 1977. – 175 с.
857168
  Котеленец А.И. Московская организация большевиков в борьбе за крестьянство в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Котеленец А.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф-ра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
857169
  Двойнишников М.А. Московская организация большевиков в борьбе за мобилизацию масс на рызгром Деникина : Автореф... канд. ист.наук: / Двойнишников М.А.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
857170
   Московская организация большевиков в период ипериалистической войны (1914 август - 1917 февраль) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саградьян И. Н,; Саградьян И. Н. ; ИПКП маркс.-лен-ма при МГУ. – Москва, 1952. – 13 с.
857171
  Третьякова Е.П. Московская организация большевиков в период февральской буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд. ист.наук: / Третьякова Е.П.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 20л.
857172
  Москвин В.В. Московская организация большевиков во втоной период революции 1905-1907 годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Москвин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 24л.
857173
  Виноградов С.Ф. Московская организация ВКП/б/ во главе социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны /1941-1945/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов С.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
857174
  Бутузова А.М. Московская организация КПСС -- вдохновитель и организатор социалистического соревнования в тяжелов промышленности Москвы в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутузова А.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 19л.
857175
  Федосеев С.И. Московская организация КПСС в период борьбы партии за проведение развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федосеев С.И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
857176
  Кузьмич А.А. Московская организация на 2 съезде РСДРП / А.А. Кузьмич. – М, 1963. – 104с.
857177
   Московская организация Союза журналистов СССР университет рабкоров Москвы Центральный дом журналиста 1971-1973. – Москва, 1973. – 30 с.
857178
   Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева : Справочник. – Москва, 1940. – 76с.
857179
   Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва, 1965. – 52с.
857180
   Московская панорама. – Москва, 1979. – 134с.
857181
   Московская панорама. – Москва, 1986. – 150с.
857182
   Московская панорама. – Москва, 1988. – 150с.
857183
  Бутузова А.М. Московская партийная организация - вдохновитель и организатор социалистического соревнования в тяжелой промышленности в годы первой сталинской пятилетки : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Бутузова А.М. – Москва, 1953. – 16 с.
857184
  Стеркин Я.И. Московская партийная организация в борьба за повышение культурно-технического уровня рабочих столицы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеркин Я.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1965. – 26л.
857185
  Сундуков В.Д. Московская партийная организация в борьбе за новый подъем социалистического соревнования в сельском хозяйстве в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сундуков В.Д.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
857186
  Макаров П.И. Московская партийная организация в борьбе за осуществление генерального плана реконструкции стодицы в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров П. И.; Моск. гос. ист. арихт. ин-т, М-во культ. СССР. – М., 1953. – 17л.
857187
  Клишин С.Ф. Московская партийная организация в борьбе за подготовку инженерно-технических кадров для народного хозяйства страны (1928-1937 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин С.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 26л.
857188
  Прутский А.А. Московская партийная организация в борьбе за улучшение организационной и идеологической работы / А.А. Прутский. – М., 1970. – 62с.
857189
  Хрысков М.В. Московская партийная организация в борьбе против троцкистско-зиновьевской оппозиции (1925-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хрысков М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 25л.
857190
   Московская партийная организация во главе совершенствования народного образования, проведения школьной реформы. – М, 1989. – 124с.
857191
  Натали В.Ф. Московская педагогическая биологическая станция : Биосад / В.Ф. Натали. – Москва : Новая Москва, 1925. – 52с. – (Библиотека "Вестника просвещения")
857192
  Сергеев-Ценский Московская повесть / Сергеев-Ценский. – Москва, 1961. – 624с.
857193
  Миндлин Э.Л. Московская повесть / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1968. – 272с.
857194
   Московская политическая литература XVI века : изборник под редакцией и со вступительной статьей Михаила Коваленского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 134 с. – Экз. № 74776 деф., отсутств. с. 129-134. – Библиогр.: с. 133-134. – (Культурно-историческая библиотека / под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 8)


  На обоих экз. на тит. л. надпись.
857195
   Московская Пролетарская. – М, 1978. – 208с.
857196
  Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка / С.И. Котков. – Москва, 1974. – 359с.
857197
  Каргалов В.В. Московская Русь в советской художественной литературе / В.В. Каргалов. – Москва, 1971. – 184с.
857198
   Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева : К 100-летию основания. 1865-1965. – Москва : Колос, 1969. – 536с.
857199
  Каграманян Н.А. Московская синеклиза в структуре Запада Русской платформы и проблема ее нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каграманян Н.А.; АН БССР. Ин-т геологии. Смол. гос. пед. ин-т им. К.Маркса. – Смоленск, 1967. – 24л.
857200
  Коваленский М.Н. Московская смута XVII века, ее смысл и значение : исторический очерк / М.Н. Коваленский. – Москва : КНигоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. Рус. т-ва], 1913. – 106, [1] с. – (Универсальная библиотека ; № 674)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
857201
   Московская старина. – М, 1989. – 541с.
857202
  Панина Наталья Московская страховая компания : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 45 : Фото
857203
  Стуканов Александр Московская страховая компания : Тонкая настройка. Как сделать страхование комфортным? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 42 : Фото
857204
  Гурьев В.И. Московская сыскная полиция // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 87-97. – ISSN 0869-5687


  На основе архивных документов рассмотрена деятельность московской сыскной полиции конца XIX-начала XX века.
857205
   Московская трагедия или рассказ о жизни и смерти Димитрия [или о жизни и смерти Димитрия, который недавно у русских был государем : Рассказ, извлеченный из достойных доверия сочинений и писем] : с снимком с загл. страницы латин. подлинника 1608 г. / пер. с латин. А. Браудо и И. Росциуса ; [dведение: А. Браудо]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. В.С. Балашев и К*, 1901. – [2], XV, [3], , 72 с. – Текст "Рассказа" парал. на рус. и латин. яз. - Предполагаемые авт.: Каспер Энс и Герард Гревенбрух


  Лжедмитрий I царь (Григорий Отрепьев, сын галицкого боярина Богдана Отрепьева) (? -1606) Авт. предисл., пер.: Браудо Александр Исаевич (1864-1924) Энс, Каспар Гревенбрух, Герард
857206
  Кауфман Н.Н. Московская флора или Описание высших растений и ботанико-географический обхор Московской губернии / [соч.] Н. Кауфмана. – 2-е изд., испр. и доп. под ред. П. Маевского. – Москва : Тип. Елизаветы Гербек, 1889. – XXXVIII, 761 с.
857207
  Буссов К. Московская хроника / К. Буссов. – М.-Л., 1961. – 400с.
857208
   Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцей. – М, 1978. – 320с.
857209
  Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов в развитии отечественной науки о человеке / Н.Г. Залкинд; Зенкевич П.И. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
857210
  Победова О.И. Московская школа живописи при Иване IV / О.И. Победова. – М, 1972. – 197с.
857211
  Лазарев В.Н. Московская школа иконописи / В.Н. Лазарев. – Москва, 1971. – 235с.
857212
  Лазарев В.Н. Московская школа иконописи / В.Н. Лазарев. – Москва, 1980. – 236с.
857213
  Бабков В.В. Московская школа эволюционной генетики / В.В. Бабков ; отв. ред. Д.К. Беляев ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1985. – 216 с. : ил. – Библиогр: с. 193-207
857214
  Липенский Г.В. Московская энергетическая. / Г.В. Липенский. – М., 1976. – 247с.
857215
  Жаров А.А. Московская юность / А.А. Жаров. – Москва, 1947. – 151с.
857216
  Васькин А.А. Московские адреса Александра Пушкина. "На уроки танцевания к Трубецким" (ул. Покровка, 22) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 9-12. – ISSN 1684-2618
857217
  Васькин А.А. Московские адреса Александра Пушкина. В начале жизни школу помню я..." (Большой Харитоньевский переулок, дом 21) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 9-14. – ISSN 1684-2618
857218
   Московские библиотеки: концепция брендинга // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  О необходимости изменения роли и места столичных библиотек в городской среде руководители Московского городского библиотечного центра говорили уже давно. На Дне библиотек города Москвы в рамках Крымской конференции была представлена концепция брендинга ...
857219
  Тафипольская Р.И. Московские большевики в борьбе за III съезд РСДРП : Автореф... канд. ист.наук: / Тафипольская Р.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1952. – 16 с.
857220
  Фрейдзон С.А. Московские большевики в борьбе за войско в 1917 году / С.А. Фрейдзон. – Москва, 1965. – 32с.
857221
  Каганович Л.М. Московские большевики в борьбе за победу пятилетки : доклад о работе МК и МГК на III Московской областной и II городской конференциях ВКП(б) 23 января 1932 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат, 1932. – 136 с.
857222
  Жолнин С. Московские большевики в борьбе за послевоенную пятилетку / С. Жолнин, Н. Фирюбин. – Москва, 1948. – 19с.
857223
  Политкин Ф.Н. Московские большевики в борьбе за послевоенный подъем сельского хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Политкин Ф.Н.; Московский экономико-статистический институт Министерства высшего образования СССР. Кафедра марксизма-лен. – Москва, 1951. – 18 л.
857224
  Маляровская Т.В. Московские большевики в борьбе за профсоюзы в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маляровская Т.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
857225
  Морозов В.Ф. Московские большевики в борьбе за создание вооруженных сил Советской республики в 1917-1918 гг. / В.Ф. Морозов. – М., 1950. – 148с.
857226
  Сухарькова В.А. Московские большевики в борьбе за упрочение Советской власти (ноябрь 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сухарькова В.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
857227
   Московские большевики в борьбе с правым и "левым" опперунизмом. – М, 1969. – 320с.
857228
  Кукушкин С.М. Московские большевики в годы первой мировой войны и февральской революции. / С.М. Кукушкин. – Москва, 1963. – 191с.
857229
   Московские большевики в огне революционных боев. – М, 1976. – 415с.
857230
  Белоусов Я.Е. Московские большевики в период триумфального шествия Советской власти : (ноябрь 1917 г. - февраль 1918 г.) / Я.Е. Белоусов. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 72 с.
857231
  Богуцкая Л.В. Московские большевики в стачечных боях 1905 года / Л.В. Богуцкая. – Москва, 1948. – 196с.
857232
  Угаров И.Ф. Московские большевики во главе борьбы пролетарских масс города в 1905 году : Автореф... канд. ист.наук: / Угаров И.Ф.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1954. – 16л.
857233
  Клюева А.Д. Московские большевики во главе декабрьского вооруженного восстания 1905 года / А.Д. Клюева ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра истории КПСС гуманитарных фак. – Москва : Московский университет, 1960. – 58 с.
857234
  Питерский Г.И. Московские большевики во главе масс в период октябрьского восстания 1917 года в Мокве (сентябрь - октябрь) : Автореф... канд. ист.наук: / Питерский Г.И.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин-ма при МГУ. – Москва, 1952. – 14 с.
857235
   Московские большевики на заците Советской столицы в 1919 году. – М, 1947. – 199с.
857236
  Гуро И. Московские бульвары / И. Гуро. – М., 1964. – 276с.
857237
  Гуро И. Московские бульвары / И. Гуро. – М., 1966. – 248с.
857238
   Московские ведомости. – [Москва]
1 - 52. – 1826. – 2084 c. – Видання старою орфографією
857239
  Ткаченко В.А. Московские великие и удельные князья и цари / В.А. Ткаченко. – Москва : Поиск, 1992. – 104с.
857240
  Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века / В.И. Буганов. – Москва, 1969. – 440с.
857241
  Медведев М. Московские всадники // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-59. – ISSN 0130-1640


  Гербові печаті
857242
  Медведев М. Московские всадники // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 49-53. – ISSN 0130-1640
857243
  Холодковский В. Московские встречи / В. Холодковский. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 100с.
857244
  Рахилло И.С. Московские встречи / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 268 c.
857245
  Рахилло И.С. Московские встречи / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 231 с.
857246
  Февральский А.В. Московские встречи / А.В. Февральский. – М., 1982. – 143с.
857247
   Московские высотки [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Мб ОЗУ, объем видеопамяти 8 Мб, DVD-ROM, звуковая карта, мышь, или DVD - проигрыватель с поддерж. MPEG4. - Продолжительн. 52 мин.-Загл. с этикетки


  Москва - один из старейших русских городов, в нем каждая эпоха запечатлена своими памятниками . 20 столетие оставило на карте Москвы семь Московских выставок, семь сталинских небоскребов.
857248
   Московские высшее художественно-промышленное училище. – М, 1964. – 28с.
857249
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повести о св. Меркурии Смоленском : Тип. И. Иванова. – 9 с.
857250
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повесть о бесноватой жене Соломонии : Тип. И.И. Иванова. – 19 с.
857251
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Волокаламский Патерик : Тип. И. Иванова. – 24 с.
857252
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Чудеса новгородского архиепископа Ионі : Тип.И. Иванова. – 7 с.
857253
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повести о гордом царе : Тип. И. Иванова
ч. 1 : Повесть о царе Аггее. – 10 с.
857254
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Русские статьи старейшей редакции Пролога : Тип. И. Иванова
ч. 1 : Ольга. – 12 с.
857255
  Акулинин А.М. Московские гостиницы : повести / А.М. Акулинин ; худож. В.К. Лассон. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. – 174 с.
857256
   Московские графики - труженникам села : каталог выставки. – Москва : Союз художников РСФСР, 1984. – [48] с.
857257
  Киселева Е.Г. Московские друзья книги / Е.Г. Киселева. – М, 1978. – 143с.
857258
   Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц : Отчет за 1912 год(41-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1913. – 44с.
857259
   Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц : Отчет за 1913 год(42-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1914. – 61с.
857260
   Московские живописцы. – Москва, 1979. – 238с.
857261
  Новик И.Д. Московские земские соборы : [очерк] / И.Д. Новик. – Москва : Изд. и [тип. Т-ва] И.Д. Сытина, 1905. – 60, [3] с. – Библиогр. в предисл. – (Современная библиотека)
857262
  Никулин Л.В. Московские зори : Роман / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 624с.
857263
  Филиппов Б.Т. Московские зори / Б.Т. Филиппов. – М, 1971. – 88с.
857264
  Рахманов Н.Н. Московские зори / Н.Н. Рахманов. – Москва, 1972. – 179с.
857265
  Никулин Л.В. Московские зори : роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 806 с.
857266
  Никулин Л.В. Московские зори. / Л.В. Никулин. – М, 1954. – 692с.
857267
  Никулин Л.В. Московские зори. : Роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1960. – 623 с.
857268
  Никулин Л.В. Московские зори. : Роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1960. – 382 с.
857269
   Московские и ленинградские издатели и издательства двадцатых годов : Указатель. В 4-х частях. – Москва. – (История книги в СССР)
Ч. 1. – 1990. – 208с.
857270
  Наливкин Л.А. Московские и Петербургские газеты о вступлениии в НАТО стран Балтии (апрель 2004 г.) / Л.А. Наливкин, Т.В. Филатова // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 34-37. – ISSN 2070-9773
857271
  Кузнецов А.И. Московские каникулы: драмы и комедии / А.И. Кузнецов. – Москва, 1977. – 392с.
857272
  Герчиков Л.Б. Московские километры БАМа / Л.Б. Герчиков, В.П. Харченко. – Москва, 1981. – 383с.
857273
  Векслер А.Г. Московские клады / А.Г. Векслер, А.С. Мельникова. – Москва, 1973. – 263с.
857274
  Поливановский С.Е. Московские книжники / С.Е. Поливановский. – М, 1974. – 160с.
857275
  Горбова С. Московские книжники XVIII - XIX веков // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
857276
  Баженов И.Н. Московские князья и служилая знать в XIV - XV вв.: методы управления и особенности взаимоотношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 20-30. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
857277
  Аношин В.З. Московские коммунисты в борьбе за выполнение четвертого послевоенного пятилетнего плана в области машиностроения. (На примере московских заводов) : Автореф... канд. ист.наук: / Аношин В.З.; Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – М., 1953. – 17л.
857278
  Санбуров В.И. Московские металлисты накануне первой русской революции (1890-1904 гг.) (К вопросу о роли передового отряда рабочего класса в революц. движении) : Автореф... канд. ист.наук: / Санбуров В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 28л.
857279
  Рахманов Н.Н. Московские мотивы / Н.Н. Рахманов. – М, 1969. – 130с.
857280
  Фролов А.И. Московские музеи / А.И. Фролов. – Москва : Муравей ; Отечество, 1999. – 375, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 368-369. – (О Москве и москвичах). – ISBN 5-89737-041-9
857281
  Никулин Л.В. Московские ночи. / Л.В. Никулин. – М, 1937. – 64с.
857282
  Шаламов В.Т. Московские облака / В.Т. Шаламов. – М, 1972. – 127с.
857283
  Брудно А.Л. Московские олимпиады по программированию / А.Л. Брудно, Л.И. Каплан. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1991. – 208с.
857284
   Московские орнитологи. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 526с. – ISBN 5-211-04119-4
857285
  Холодковский В.В. Московские парки культуры и отдыха / В.В. Холодковский. – Москва, 1955. – 384с.
857286
   Московские печатники в 1905 году. – М, 1925. – 164с.
857287
   Московские плакатисты. – Москва, 1982. – 11с.
857288
  Разгон Л.Э. Московские повести / Л.Э. Разгон. – М, 1983. – 479с.
857289
  Росляков В.П. Московские повести / В.П. Росляков. – Москва, 1984. – 336с.
857290
  Трифонов Ю.В. Московские повести / Ю.В. Трифонов. – М, 1988. – 480с.
857291
  Муравьев В.Б. Московские предания и были / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. доп. – М., 1988. – 381с.
857292
   Московские прогулки [Електронний ресурс] : Архитектура. История. Быт москвичей. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2001. – 1 CD. – Заглавие с этикетки диска


  Установка программы : Программа установки "Setup"запускается самостоятельно Запуск программы : вставить диск в дисковод CD-ROM
857293
  Новиков В.Р. Московские рабочие в борьбе за укрепление обороноспособности Советской страны в период иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР (июль 1918 - март 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков В.Р.; Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1953. – 16л.
857294
  Касаров Г.Г. Московские рабочие в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Касаров Г.Г.; МГУ. – М, 1974. – 23л.
857295
  Касаров Г.Г. Московские рабочие в годы первой мировой войны (июль 1914 - февраль 1917 гг.) / Г.Г. Касаров. – М., 1996. – 160с.
857296
  Уткин Анатолий Иванович Московские рабочие в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Уткин Анатолий Иванович; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории СССР периода капитализма. – Москва, 1975. – 23л.
857297
  Долматовский Е.А. Московские рассветы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1941. – 95с.
857298
   Московские рассветы. – М, 1977. – 303с.
857299
  Форш О.Д. Московские рассказы / О.Д. Форш. – Л., 1926. – 100с.
857300
  Городецкий С.М. Московские рассказы / С.М. Городецкий. – Москва, 1927. – 104с.
857301
  Кабаков А.А. Московские сказки / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2005. – 304с. – ISBN 5-9697-0033-9
857302
   Московские скульпторы. – М, 1986. – 167с.
857303
  Снегирев В. Московские слободы / В. Снегирев. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 156с.
857304
  Снегирев В.Л. Московские слободы / В.Л. Снегирев. – Москва, 1956. – 240с.
857305
  Пенской В.В. Московские служилые люди в духовных грамотах конца XV - XVI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
857306
  Колодный Л.Е. Московские сокровища / Л.Е. Колодный. – М., 1970. – 239с.
857307
  Турганов Б. Московские стихи / Б. Турганов. – Москва, 1947. – 103с
857308
   Московские страницы. – М, 1971. – 318с.
857309
  Амлинский В.И. Московские страницы : повесть, роман, рассказы / Владимир Амлинский ; [худож. Б. Бомштейн]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 401 с. : ил.
857310
  Кириленкова Н.В. Московские текстильщики накануне первой русской рволюции 1895-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кириленкова Н.В.; МВ и ССР СССР. Ун-т Дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1974. – 29л.
857311
  Поляков Ю.А. Московские трудящиеся в обороне советской столицы в 1919 году. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1958. – 226с.
857312
   Московские художники-анималисты. – Москва, 1984. – 24с.
857313
   Московские художники - участники народного поплчения в годы Великой Отечественной войны. – М, 1985. – 31с.
857314
   Московские художники в дни Великой Отечественной Войны. – Москва, 1981. – 511с.
857315
   Московские художники конца 19 - начала 20 века. – М, 1990. – 44с.
857316
  Пайпс Р. Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-67. – ISSN 0042-8779
857317
  Радченко Б.Г. Московские часы / Б.Г. Радченко. – М., 1980. – 65с.
857318
  Тельтевский П.А. Московские шедевры / П.А. Тельтевский. – Москва, 1983. – 239 с.
857319
  Дмитриев М.А. Московские элегии : Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти / М.А. Дмитриев. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 317с.
857320
  Санбуров В.И. Московский "Рабочий союз" : У истоков пролетарской борьбы / В.И. Санбуров. – Москва, 1978. – 135 с.
857321
  Кутьев В.Ф. Московский "Рабочий союз". / В.Ф. Кутьев. – Москва, 1985. – 335с.
857322
   Московский академический ордена Трудового Красного Знамени театр сатиры. – М, 1986. – 220с.
857323
   Московский академический театр имени Вл. Маяковского. – М : Искусство, 1983. – 207 с.
857324
  Новожилов Г. Московский Бисэй : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-29. – ISSN 0130-7673
857325
  Соколов Московский благовещенский свящ. Сильвестр, как государственный деятель / [Соч.] Еп. Сергия (Соколова). – Москва : Унив. тип., 1893. – 75 с.
857326
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 1, № 1-4. – 1827. – 556, III c. – Видання старою орфографією
857327
   Московский вестник. – Москва : Университетская тип.
Ч. 2, № 5-8. – 1827. – 420, IV с. – Видання старою орфографією
857328
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 6, № 21-24. – 1827. – 509, [4] c. – Видання старою орфографією
857329
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 11, 17-20. – 1828. – 399, 8, 20, 2, 2 c. – Видання старою орфографією
857330
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 12, № 21-24. – 1828. – 400 с. – Видання старою орфографією
857331
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 1-2. – 1829. – 230, 2, 262, 2 c. – Видання старою орфографією
857332
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 5-6. – 1829. – 186, 159 c. – Видання старою орфографією
857333
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 2, № 5-8. – 1830. – 406 c. – Видання старою орфографією
857334
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 4, № 13-16. – 1830. – 325, [2] c. – Видання старою орфографією
857335
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 5 № 17-20. – 1830. – 227 c. – Видання старою орфографією
857336
   Московский вестник
Ч. 6. – 1831. – Видання старою орфографією
857337
   Московский вестник : Журнал московских писателей. – Москва. – ISBN 5-7055-0043-2
№ 1. – 1990
857338
   Московский вестник : Журнал московских писателей. – Москва. – ISSN 0868-5819
№ 2. – 1990
857339
   Московский Военно-Революционный Комитет. – М, 1968. – 304с.
857340
  Мамут Е.И. Московский встречный-75 / Е.И. Мамут, Н.Н. Наумов. – М., 1975. – 64с.
857341
  Чечельницкий Г.А. Московский гвардейский штурмовой / Г.А. Чечельницкий. – Москва : Военное издательство, 1960. – 216 с.
857342
   Московский гобелен. – М. – 28с.
857343
  Новиков Н.Г. Московский говорок / Н.Г. Новиков. – М., 1984. – 96с.
857344
   Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1911-1912 акад. год. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1911. – 36 с.
857345
   Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1915-1916 акад. год. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1915. – 43с.
857346
  Береговой Я. Московский городской педагогический университет // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2009. – № 3 (49). – С. 59-91
857347
   Московский государственный музыкальный детский театр. – М, 1973. – 36 с.
857348
   Московский государственный ордена Трудового Красного Знамени Художественный институт имени В.И. Сурикова. – М, 1969. – 42с.
857349
   Московский государственный театр эстрады. – М, 1990. – 155с.
857350
   Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 1755-2005 = Lomonosov Moscow state university. – Москва : ЛИН-АРТ дизайн студия, 2005. – 176с. : илл., фот.
857351
   Московский государственный университет им. М.В.Ломаносова. Справочник для иностранных граждан. – Москва, 1999. – 82с.
857352
   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 192 с.
857353
   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Фотоочерк. – Москва, 1955
857354
  Орлов А.С. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова : Альбом / А.С. Орлов, М.А. Чепелкин. – Москва : МГУ, 1993. – 64с. – ISBN 5211022580
857355
  Флоря Б.Н. Московский договор между Россией и Речью Посполитой и внешнеполитические планы А. Л. Ордина-Нащокина // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 0132-1366
857356
  Медников А.М. Московский дом / А.М. Медников. – М, 1972. – 223с.
857357
   Московский женский политехнический институт. – Москва : Тип. Сомовой. – 3с.
857358
   Московский журнал. – Москва : Университетская типография
Ч. 4. – 1791. – 360 с. – Видання старою орфографією
857359
   Московский журнал. – Москва : Университетская типография
Ч. 8. – 1792. – 338 с. – Видання старою орфографією
857360
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1995
857361
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1995
857362
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1995
857363
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1995
857364
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1996
857365
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1996
857366
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1996
857367
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1996
857368
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1997
857369
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1997
857370
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1997
857371
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1997
857372
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2006
857373
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2006
857374
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2006
857375
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2006
857376
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 5. – 2006
857377
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2007
857378
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2007
857379
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2007
857380
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2007
857381
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2008
857382
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2008
857383
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2008
857384
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2008
857385
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2009
857386
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2009
857387
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2009
857388
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2009
857389
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2010
857390
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2010
857391
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2010
857392
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2010
857393
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2011
857394
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2011
857395
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2011
857396
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2011
857397
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2012
857398
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2012
857399
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2012
857400
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2012
857401
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2013
857402
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2013
857403
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2013
857404
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2013
857405
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2014
857406
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2014
857407
   Московский зоопарк. – М, 1932. – 108с.
857408
   Московский зоопарк : Сборник статей. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 591с.
857409
   Московский зоопарк. – М, 1952. – 224с.
857410
  Сосновский И.П. Московский зоопарк / И.П. Сосновский. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1957. – 207с.
857411
   Московский зоопарк. – М, 1958. – 135с.
857412
   Московский зоопарк. – М, 1961. – 142с.
857413
   Московский зоопарк. – М, 1961. – 439с.
857414
  Московск Московский зоопарк / Московск. – М, 1965. – 62с.
857415
  Завадовский М.М. Московский зоосад / М.М. Завадовский. – Москва, 1925. – 223с.
857416
   Московский зритель. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 1, № 1-3. – 1806. – 80, 80, 76 с. – Видання старою орфографією
857417
   Московский зритель. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 2, 4-6. – 1806. – 70, 70, 83 с. – Видання старою орфографією
857418
  Каплинская Е.С. Московский иллюзион / Е.С. Каплинская. – Москва : Профиздат, 1991. – 478с.
857419
  Файндер Д. Московский клуб / Д. Файндер. – К, 1993. – 440с.
857420
   Московский клуб экслибрисистов XV международному конгрессу экслибрисистов. – Москва : Книга, 1974. – 10, [18] с.
857421
  Векшина А.В. Московский комсомол - помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны : Автореф... канд. ист.наук: / Векшина А.В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
857422
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
6-12 марта (№ 11). – 2013
857423
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
11-17 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
857424
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
14-20 августа (№ 34). – 2013. – 32 с.
857425
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
18-24 сентября (№ 39). – 2013. – 32 с.
857426
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
4-10 июня (№ 23). – 2014. – 32 с.
857427
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
18-24 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
857428
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
26 ноября - 2 декабря (№ 48). – 2014. – 24 с.
857429
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 июля - 5 августа (№ 31). – 2014. – 24 с.
857430
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
9-15 сентября (№ 37). – 2015. – 16 с.
857431
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
11-17 ноября (№ 46). – 2015. – 16 с.
857432
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
12-18 августа (№ 33). – 2015. – 16 с.
857433
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
16-22 декабря (№ 51). – 2015. – 16 с.
857434
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 сентября - 6 октября (№ 40). – 2015. – 16 с.
857435
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
13-19 января (№ 3). – 2016. – 16 с.
857436
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
27 января - 2 февраля (№ 5). – 2016. – 16 с.
857437
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – 2016. – 16 с.
857438
  Гук П.П. Московский комсомольский. / П.П. Гук. – М., 1964. – 163с.
857439
   Московский край. – Москва, 1925. – 272с.
857440
  Брунов Н.И. Московский Кремль / Н.И. Брунов. – Москва, 1944. – 63 с.
857441
  Брунов Н.И. Московский Кремль / Н.И. Брунов. – Москва, 1948. – 30 с.
857442
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1956. – 56с.
857443
  Свирин А.Н. Московский Кремль / А.Н. Свирин. – Москва, 1956. – 84 с.
857444
   Московский Кремль. – Москва, 1957. – 48 с.
857445
   Московский Кремль. – Москва, 1958. – 6с.
857446
  Власюк А.И. Московский Кремль / А.И. Власюк. – Москва, 1958. – 102 с.
857447
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1959. – 75с.
857448
  Полетаев В.Е. Московский Кремль / В.Е. Полетаев. – М, 1959. – 44с.
857449
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1962. – 95с.
857450
   Московский Кремль. – Москва, 1964. – 76 с.
857451
   Московский Кремль. – Москва, 1965. – 52 с.
857452
   Московский Кремль. – Москва, 1965. – [185 с.]
857453
   Московский Кремль. – Москва, 1966. – 21с.
857454
  Тихомиров Николай Яковлевич Московский Кремль / Тихомиров Николай Яковлевич, Иванов Владимир Николаевич. – Москва : Стройиздат, 1967. – 259с.
857455
  Иванов В.Н. Московский Кремль / В.Н. Иванов. – Москва, 1971. – 226 с.
857456
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 214 с. : ил. ; 11х8 см. – На обл. авт. не указаны. - Миниатюрное издание
857457
  Федоров Б.Н. Московский Кремль / Б.Н. Федоров. – Ленинград, 1975. – 58 с.
857458
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Переизд. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 222 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указаны. - Миниатюрное издание
857459
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 222 с. : фот. – Миниатюрное издание
857460
   Московский Кремль. – Москва, 1977. – 156 с.
857461
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 222 с. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
857462
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – 6-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 237 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
857463
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – 7-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 253 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
857464
   Московский Кремль. – Л, 1987. – 124с.
857465
  Родимцева И.А. Московский Кремль / И. Родимцева. – 9-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 284 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
857466
   Московский Кремль : Указ.лит.(1723-1987). – Москва
Ч.1 : Московский Кремль с древнейших времен до наших дней. – 1989. – 143с.
857467
   Московский Кремль : путеводитель / И.А. Родимцева, С.А. Калмыкова, И.А. Загородняя, Л.И. Донецкая, Л.И. и др. Кондрашова; [над кн. работали: И.А. Родимцева, С.А. Калмыкова, И.А. Загородняя и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 287, [2] с., [32] л. фотоил. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-239-00780-2
857468
   Московский Кремль [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : продолжительность 3 часа, длина маршр. 2, 5 км. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD + +карта "Московский кремль". – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0421-3


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. "Московский Кремль" - главная достопримечательность столицы : - Большой Москворецкий мост - ...
857469
   Московский Кремль [Изоиздание] : [комплект открыток с текст. на рус., анг., франц., нем., исп. языках]. – Москва : Правда, 1966. – 28 л. : 28 открыток + 1 обл.
857470
   Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны / ФСО Рос. Федерации ; Е.А. Муров [и др.] ; [ред. совет : Е.А. Муров, А.Н. Беляков, А.И. Лащук [и др.]. – Москва : Кучково поле, 2010. – 304 с. – ISBN 978-5-9950-0075-4


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
857471
  Жиляев В. Московский Кремль в послевоенные годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 43-49. – ISSN 0235-7089
857472
  Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь : в 2 т. / сост. С.П. Бартеневым. – 1912-1916. – Москва : Издание Министерства Императорского Двора
Книга I : [Исторический очерк кремлевских укреплений]. : [кн. содержит историческую схему в красках и 359 рис., из которых три в красках и шесть планов - на отд. листах]. – 1912. – [4], 259 c., [13] л. ил., цв. ил. : [359 рис.] : ил., портр.
857473
  Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь : в 2 т. / сост. С.П. Бартеневым. – 1912-1916. – Москва : Издание Министерства Императорского Двора
Книга II : Государев двор Дом Рюриковичей : [кн. содержит 347 цинкографий, 1 рис. раскрашенный от руки и 5 фототипий (2 в красках) : В начале и конце изложения родословные табл. на отд. листах]. – 1916. – 343 с., [8] л. ил.., цв. ил., портр. : [355 рис.] : ил., портр.
857474
   Московский Кремль ч.1. – Москва
1. – 1981. – 90с.
857475
  Луценко В.К. Московский Кремль. (Прошлое и настоящее) / В.К. Луценко. – Москва, 1963. – 232 с.
857476
  Писарская Л.В. Московский Кремль. Краткая справка. / Л.В. Писарская, И.А. Родимцева. – М., 1971. – 104с.
857477
  Писарская Л.В. Московский Кремль. Краткая справка. / Л.В. Писарская, И.А. Родимцева. – М., 1972. – 207с.
857478
  Размахнин Антон Московский Кремль. Стены древнего Кремля / Размахнин Антон, Калинчиков Алексей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 86-99 : фото
857479
   Московский ледниковый покров Восточной Европы = Moskow ice sheet of Europe. – М, 1982. – 239с.
857480
   Московский летописец. – М, 1988. – 351с.
857481
  Богданова Светлана Московский лыжный салон: курс на всесезонность : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 60-61 : Фото
857482
  Кобзев И.И. Московский май / И.И. Кобзев. – Москва, 1960. – 92с.
857483
  Бухникашвили Г. Московский Малый театр в Грузии / Г. Бухникашвили. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1949. – 176 с. – (Малый театр. 125 лет)
857484
   Московский медицинский институт, 2-й : Проспект для поступающих. – Москва, 1976. – 76с.
857485
  Баскаков В.Е. Московский международный кинофестиваль / В.Е. Баскаков. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48 (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Искусство ; 6)
857486
  Проймин К.Д. Московский меридиан. / К.Д. Проймин. – Горький, 1976. – 191с.
857487
  Катцен Е И. Московский метрополитен / Е И. Катцен, К.С. Рыжков. – Москва, 1948. – 20 с.
857488
   Московский метрополитен. – Москва, 1953. – 61с.
857489
  Пекарева Н.А. Московский метрополитен имени В.И.Ленина / Н.А. Пекарева. – Маріуполь, 1958. – 28 с.
857490
   Московский метрополитен имени Л.М. Кагановича. – М, 1935. – 52с.
857491
  Анцыферов А. Московский народный банк / Проф. А.Н. Анцыферов ; Совет Всерос. кооп. съездов. – 2-е изд. – Москва : Тип. "Рус. т-ва изд. дела" в М., 1917. – 31 с.
857492
   Московский некрополь. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича
Т. 2 : (К-П). – 1908. – 486 с.
857493
   Московский обл. краеведческий музей. – М, 1989. – 159 с.
857494
  Фенелонова М.В. Московский областной ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского и развитие советского здравоохранения 1917-1975 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Фенелонова М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
857495
  Александрова Наталья Московский опыт: кто и как помогает малому и среднему бизнесу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18-19
857496
   Московский ордена "Знак почета" государственный историко-архивный институт. – Пермь, 1984. – 339с.
857497
   Московский ордена Ленина государственный унив. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изогиз, 1953. – 8 с.
857498
   Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени художественный академический теар Союза ССР им. М.Горького. – М, 1954. – 60с.
857499
   Московский ордена Трудового Красного знамени геологоразведочный институт имени Серого Орджоникидзе. – М, 1985. – 33с.
857500
   Московский ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов : Проспект. – Москва, 1967. – 32с.
857501
  Сконечная А.Д. Московский Парнас. / А.Д. Сконечная. – М., 1983. – 176с.
857502
   Московский педагогический ин-т иностранных языков, 1-й, им. Мориса Тореза. – М, 1973. – 137с.
857503
   Московский педагогический институт иностранных языков. – Москва
Вып. 6. – 1982
857504
   Московский планетарий за 25 лет. – Москва : Московский планетарий, 1954. – 36 с.
857505
  Кончин Е.В. Московский поиск / Е.В. Кончин. – Москва, 1978. – 175 с.
857506
  Бителев Б.Е. Московский пролетариат в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бителев Б.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
857507
   Московский проспект. – Ленинград, 1958. – 18 с.
857508
  Соловьев В.Б. Московский проспект / В.Б. Соловьев. – Ленинград, 1964. – 135 с.
857509
  Галкин Л.А. Московский проспект / Л.А. Галкин. – Харьков, 1981. – 71с.
857510
   Московский пушкинист. – М
Том 1 : 1837-1927. – 1927. – 100с.
857511
   Московский пушкинист. – М, 1930. – 271с.
857512
   Московский район. – Х, 1994. – 192с.
857513
   Московский район м. Києва. – К, 1959. – 206с.
857514
   Московский ракурс. – М, 1988. – 366с.
857515
   Московский рассказ. – М, 1977. – 447с.
857516
   Московский рассказ. – М, 1980. – 320с.
857517
   Московский рассказ. – М, 1981. – 335с.
857518
  Николаев В.Д. Московский романс / В.Д. Николаев. – М, 1988. – 62с.
857519
   Московский сборник. – Москва : Издательство К.П. Побединосцева, 1896. – 304 с.
857520
  Давиденко Д.Г. Московский Симонов монастырь в годы Смуты // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 153-160. – ISSN 0042-8779
857521
  Бенешевич В.Н. Московский собор конца XVI века о церковном вине / В.Н. Бенешевич. – Петроград : Тип. Акад. наук, 1917. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук. (1917 г.), т. 22, кн. 1
857522
  Костомаров Г.Д. Московский Совет в 1905 году / Г.Д. Костомаров. – Москва, 1955. – 200с.
857523
  Кукушкин С.М. Московский Совет в 1917 году. / С.М. Кукушкин. – М., 1957. – 172с.
857524
  Алещенко Н.М. Московский Совет в 1941-1945 гг. / Н.М. Алещенко ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1980. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 314-337
857525
  Алещенко Н.М. Московский Совет в 1945-1961 гг. / Н.М. Алещенко ; отв. ред. С.Л. Сенявский, Ю.П. Шарапов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1988. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-268
857526
  Костомаров Г.Д. Московский Совет рабочих депутатов в 1905 году / Г.Д. Костомаров. – М., 1948. – 151с.
857527
  Мешман Ф.Б. Московский Совет рабочих депутатов от февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешман Ф.Б.; Моск.гос.ист.-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1950. – 15 с.
857528
   Московский столичный регион : взаимодействие структурных элементов. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 124 с.
857529
   Московский театр им. Вл. Маяковского. – М, 1974. – 173с.
857530
   Московский театр им. М.Н. Ермоловой. – М, 1968. – 46с.
857531
  Гринберг Я. Московский театр оперетты. / Я. Гринберг. – М., 1967. – 208с.
857532
   Московский театр революции. – М, 1933. – 224 с.
857533
   Московский театр сатиры. – М, 1974. – 135с.
857534
   Московский театр, репертуар и состав труппы. – М, 1966. – 96с.
857535
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 2, 5-8. – 1825. – [523] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857536
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 3, № 9-12. – 1825. – [481] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857537
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 4, 13-16. – 1825. – [524] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857538
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 5, 17-20. – 1825. – [572] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857539
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 6, № 21-24. – 1825. – [498] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857540
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 7, № 1-4. – 1826. – [524] c.розд. паг. – Видання старою орфографією
857541
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 8, № 5-8. – 1826. – [503] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857542
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 9, № 9-12. – 1826. – [564] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857543
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 10, № 13-16. – 1826. – [499] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857544
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч.11, 17-20. – 1826. – [532] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857545
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 12, № 21-24. – 1826. – [620] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857546
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 13, 1-4. – 1827. – [568] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857547
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 14, № 5-8. – 1827. – [603] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857548
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 15, № 9-12. – 1827. – [702] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857549
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 16, № 13-16. – 1827. – [564] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857550
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 17, № 17-20. – 1827. – [563] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857551
   Московский телеграф. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 18, № 21-24. – 1827. – [645] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857552
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 19, № 1-4. – 1828. – [618] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
857553
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 20, № 5-8. – 1828. – [574] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
857554
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 21, № 9-12. – 1828. – [611] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857555
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 22, № 13-16. – 1828. – [639] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857556
   Московский телеграф. – Москва : Типю Августа Семена
Ч. 23, № 17-20. – 1828. – [510] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857557
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 24, № 21-24. – 1828. – [525] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857558
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 20, № 5-8. – 1829. – [ 529] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857559
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 25, № 1-4. – 1829. – [622] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
857560
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 27, 9-12. – 1829. – [ 557] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857561
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 28, № 13-16. – 1829. – [591] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857562
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 29, № 17-20. – 1829. – [635] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857563
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 30, № 21-24. – 1829. – [581] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857564
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 31, № 13-16. – 1830. – [698] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857565
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 32, № 5-8. – 1830. – [589] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857566
   Московский телеграф. – Москва : В тип. Августа Семена
Ч. 33. – 1830. – [684] с. разд. паг.
857567
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 34, № 1-4. – 1830. – [624] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857568
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 35, № 17-20. – 1830. – [525] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
857569
   Московский телеграф. – Москва
36. – 1831. – Видання старою орфографією
857570
   Московский телеграф. – Москва
37. – 1831. – Видання старою орфографією
857571
   Московский телеграф. – Москва
38. – 1831. – Видання старою орфографією
857572
   Московский телеграф. – Москва
39. – 1831. – Видання старою орфографією
857573
   Московский телеграф. – Москва
40. – 1831. – Видання старою орфографією
857574
   Московский телеграф. – Москва
41. – 1831. – Видання старою орфографією
857575
   Московский телеграф. – Москва
42. – 1831. – Видання старою орфографією
857576
   Московский телеграф. – Москва
43. – 1832. – Видання старою орфографією
857577
   Московский телеграф. – Москва
44. – 1832. – Видання старою орфографією
857578
   Московский телеграф. – Москва
45. – 1832. – Видання старою орфографією
857579
   Московский телеграф. – Москва
46. – 1832. – Видання старою орфографією
857580
   Московский телеграф. – Москва
47. – 1832. – Видання старою орфографією
857581
   Московский телеграф. – Москва
48. – 1832. – Видання старою орфографією
857582
   Московский телеграф. – Москва
49. – 1832. – Видання старою орфографією
857583
   Московский телеграф. – Москва
49. – 1833. – Видання старою орфографією
857584
   Московский телеграф. – Москва
50. – 1833. – Видання старою орфографією
857585
   Московский телеграф. – Москва
51. – 1833. – Видання старою орфографією
857586
   Московский телеграф. – Москва
52. – 1833. – Видання старою орфографією
857587
   Московский телеграф. – Москва
53. – 1833. – Видання старою орфографією
857588
   Московский телеграф. – Москва
55. – 1834. – Видання старою орфографією
857589
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым / Н.А. Попкова. – Саратов, 1984. – 188 с.
857590
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым. / Н.А. Попкова. – Саратов
Вып.2. – 1987. – 190 с.
857591
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым. / Н.А. Попкова. – Саратов
Вып.3. – 1987. – 86с.
857592
  Богданова Светлана Московский ТИЦ- лицо российской столицы : Туризм - зто высокий сервис плюс... информатизация всей страны. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 12-15 : Фото
857593
  Полубинский В.И. Московский уголовный розыск. / В.И. Полубинский. – М., 1978. – 64с.
857594
   Московский университет - памяти Исаака Ньютона. 1643-1943. – Москва, 1946. – 108с.
857595
   Московский университет. – Москва, 1977. – 520с.
857596
   Московский университет. – Москва, 1977. – 623 с.
857597
   Московский университет : Ежегодник-97. – Москва : Книжный дом "Университет", 1998. – 570с. – ("Архив Московского ун-та"). – ISBN 5-8013-0036-8
857598
   Московский университет 1979-1980. – Москва, 1979. – 557 с.
857599
   Московский университет 1979-1980. – Москва, 1979. – 474 с.
857600
   Московский университет в Великой Отечественной войне. – Москва, 1975. – 256с.
857601
   Московский университет в Великой Отечественной войне. – Москва, 1985. – 336с.
857602
   Московский университет в воспоминаниях современников. – Москва : Московский университет, 1956. – 488с.
857603
   Московский университет в воспоминаниях современников. – Москва, 1989. – 734с.
857604
  Леонова Л.С. Московский университет в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 78-99. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
857605
  Оська Е.Д. Московский университет в годы столыпинской реакции и революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оська Е.Д.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1953. – 15л.
857606
  Садовничий В.А. Московский университет в мире и обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-20. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Слово о Московском университете, произнесенное ректором на торжественном заседании Совета Ученых советов в Татьянин день 24 января 2009 года.
857607
  Гуань Хуй-ин Московский университет в первой половине XX века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 16-17. – ISSN 1684-2618
857608
  Бессонова В.И. Московский университет в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бессонова В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
857609
  Латышева О.И. Московский университет в революционной борьбе в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Латышева О. И.; МГУ, Ист. фак. – М., 1954. – 15л.
857610
  Кошман Л.В. Московский университет в советское время / Л.В. Кошман, А.М. Сахаров. – Москва, 1967. – 151с.
857611
   Московский университет за 200 лет. Краткий исторический очерк. – Москва, 1955. – 162 с.
857612
   Московский университет за 225 лет : Указ. лит. – Москва, 1983. – 320с.
857613
   Московский университет за пятьдесят лет Советской власти. – Москва, 1967. – 760 с.
857614
  Петров Ф.А. Московский университет и Исторический музей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 14-46. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
857615
   Московский университет и развитие фиолсофской и общественно-политической мысли в России. – Москва, 1957. – 472с.
857616
   Московский университет им. М.В. Ломоносова. – М, 1973. – 128с.
857617
  Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов / Л.И. Насонкина. – Москва, 1972. – 343с.
857618
  Эйнгорн В. Московский университет, губернская гимназия и другие учебные заведения Москвы в 1812 году / В. Эйнгорн. – Москва : Т-во скоропечат. Ливенсон
Вып. 1 : Исторический отдел. – 1912. – 36с.
857619
  Эйнгорн В. Московский университет, губернская гимназия и другие учебные заведения Москвы в 1812 году / В. Эйнгорн. – Москва : Т-во скоропечат. Ливенсон
Вып. 2 : Переписка московской дирекции училищ. – 1912. – 99с.
857620
  Попов Л.В. Московский университет, качество образования и рейтинги ведущих университетов мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 91-106. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
857621
  Лейст Э. Московский ураган : Тип. Импер. Акад. Наук, 1904. – 5 с. – Отд. оттиск
857622
  Нестеренко Марина Московский филиал ЗАО "Фирма "Нева", Москва : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34 : Фото
857623
  Софронов А.В. Московский характер / А.В. Софронов. – Москва, 1948. – 76с.
857624
  Софронов А. Московский характер / А. Софронов. – Москва-Л. : Искусство, 1949. – 62 с.
857625
  Софронов А. Московский характер / А. Софронов. – Москва, 1949. – 12 с.
857626
  Софронов А.В. Московский характер / А.В. Софронов. – Москва-Л., 1949. – 143с.
857627
   Московский Художественный Агадемический театр Союза ССР им. А.М. Горького. – М, 1936. – 70с.
857628
   Московский Художественный Академический театр. – Л, 1925. – 48с.
857629
   Московский художественный академический театр Союза ССР им. М.Горького. – М, 1978. – 146с.
857630
   Московский художественный академический театр Союза ССР имени М.Горького. – М, 1958. – 68с.
857631
  Киселева Е.Г. Московский художественный кружок / Е.Г. Киселева. – Л, 1979. – 143с.
857632
   Московский художественный театр. – с.
857633
  Соболев Ю.В. Московский художественный театр / Ю.В. Соболев. – М - Л, 1938. – 108с.
857634
   Московский Художественный театр : гастрольная поездка 1934 г. Харьков - Одесса - Киев. – Москва, 1934. – 32 с.
857635
  Марков П.А. Московский Художественный театр / П.А. Марков, Н. Чушкин. – М-Л, 1950. – 119 с.
857636
   Московский Художественный театр. – Москва
1. – 1955. – 303с.
857637
   Московский художественный театр в илюстрациях и документах. – М, 1945. – 315с.
857638
   Московский Художественный театр в советскую эпоху. – М : Искусство, 1974. – 576 с.
857639
  Сагалович М. Московский художественный театр и Советская Армия / М. Сагалович. – Москва, 1950. – 120с.
857640
   Московский Художественый театр в советскую эпоху. – М : Искусство, 1962. – 519 с.
857641
   Московский художетсвенный театр им. М.Горького. – М, 1974. – 27с.
857642
  Белый А. Московский чудак / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 250 с.
857643
   Московский энергетический институт : Труды. Совр. вопросы научно-методической работы. – Москва, 1975. – 143с.
857644
   Московский энергетический институт. – Москва, 1976. – 104с.
857645
   Московский энергетический институт за 50 лет Советской власти. – Москва : Энергия, 1967. – 278с.
857646
  Евгеньев Б.С. Московския мозаика / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1983. – 398с.
857647
  Хан Н.А. Московско-литовская война на рубеже 60-х-70-х гг. XIV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0042-8779
857648
   Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХІ века // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-36. – ISSN 1607-7334


  Формування нової московсько-шанхайської моделі світопорядку ХХІ ст.
857649
  Дерман А.Б. Московского Малого театра актер Щепкин / А.Б. Дерман. – М, 1951. – 260с.
857650
  Ларионова К.М. Московское воскресенье / К.М. Ларионова. – Москва, 1966. – 410с.
857651
  Ларионова К.М. Московское воскресенье / К.М. Ларионова. – Москва, 1977. – 383с.
857652
  Буганов В.И. Московское восстание 1662 г. / В.И. Буганов. – Москва, 1964. – 36с.
857653
  Ленин В.И. Московское восстание 1905 года / библиотечка Ленинца. – Москва : Московский рабочий
Вып №4. – 1924. – 40 с.
857654
  Норицын Д. Московское восстание в декабре 1905 года / Д. Норицын. – Москва : Госвоениздат, 1924. – 34с. : 4 рис. – (Библиотека красноармейца)
857655
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1950. – 240с.
857656
  Залов Г. Московское время / Г. Залов. – Махачкала : Даггосиздат, 1950. – 67 с.
857657
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1953. – 474с.
857658
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1956. – 443с.
857659
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1956. – 472с.
857660
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1959. – 443с.
857661
  Брагин В.А. Московское время / В.А. Брагин. – Волгоград, 1962. – 32с.
857662
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 672с.
857663
  Каратеев Л.Ф. Московское время / Л.Ф. Каратеев. – М., 1974. – 63с.
857664
  Дмитриев О.М. Московское время. / О.М. Дмитриев. – М., 1979. – 192с.
857665
  Прокофьев В.И. Московское высшее техническое училище. 125 лет / В.И. Прокофьев. – Москва : Машгиз, 1955. – 475с.
857666
   Московское высшее художественно-промышленное училище. – М, 1965. – 95с.
857667
   Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). – Москва, 1964. – 26, [64] с.
857668
  Богданова Светлана Московское гостеприимство: и количеством и качеством... : Спецвыпуск. Московское гостеприимство // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-35 : Фото
857669
   Московское государство. – М, 1986. – 605с.
857670
  Бочкарев В.Н. Московское государство XV-XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / В.Н. Бочкарев. – Санкт-Петербург : Кн-во типо-лит. "Энергия",, 1914. – [4], 144 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний)


  На тит. экз. № 46371 автограф.
857671
   Московское Дворянство. : Списки служивших по выборам. 1782-1910. – Москва : Тип. Л.В.Пожидаевой, 1910. – 149, 23 с.
857672
   Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г.. – М, 1940. – 188с.
857673
   Московское ежемесячное издание. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1781. – 312 с. – Видання старою орфографією
857674
   Московское ежемесячное издание, служащее продолжением Утренняго света. В пользу заведенных в Санктпетпербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ : заключающее в себе собрание разных лучших статей, касающихся до нравоучения, политической ученой истории, до философических и словесных наук и других полезных знаний. – В Москве : В Университетской типографии, у Н. Новикова
Часть І. – 1781. – 314с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
857675
  Казакевич И.И. Московское Зарядье = Moskow Zaryadye / И.И. Казакевич. – Москва, 1977. – 207 с.
857676
  Львова Т.Н. Московское земство в 1865-1890 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Львова Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 22л.
857677
  Прокофьева Т.П. Московское земство на рубеже XIX-XX веков. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Прокофьева Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 21л.
857678
  Розенфельдт Р.Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-39 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-39 : Московское керамическое производство XII-XVIII вв. / Р.Л. Розенфельдт. – С. 1-124, табл.
857679
  Хикмет Н. Московское лето / Н. Хикмет. – Москва, 1963. – 32с.
857680
  Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV - начала XV в. / Л.Л. Муравьева. – М., 1991. – 219с.
857681
   Московское метро [Електронний ресурс] : продолжит. 4 часа (звук 3,5 часа) : аудиоэкскурсия. – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 978-5-9677-0521-2


  Столичное метро - не только быстрый и удобный транспорт, но и туричстический объект. - Введение - Бронзовая галерея - Метро - дело молодых - Немного Италии - Пролетарская ...
857682
   Московское общество испытателей природы. – М, 1975. – 134с.
857683
  Липшиц С.Ю. Московское общество испытателей природы за 135 лет его существования / С.Ю. Липшиц. – Москва, 1940. – 135с.
857684
  Варсанофьева В.А. Московское общество испытателей природы и его значение в развитии отечественной науки / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1955. – 104с.
857685
  Градусов Ю. Московское общество охотников / Ю. Градусов; Всес. сельскохоз. выставка. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 7 с. – Авт. на обкл. не вказаний
857686
  Голованова Л.Г. Московское общество сельского хозяйства. (Очерки из истории русской общественно-агрономической мысли и сельского хозяйства в 1-й половине XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Голованова Л.Г.; Моск. гос. ист.-архив. ин-т М-ва культуры СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
857687
   Московское ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. – Москва, 1961. – 48с.
857688
   Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана : Справочник для поступающих. – Москва, 1965. – 44с.
857689
  Печатнов В.О. Московское посольство Аверелла Гарримана (1943-1946 гг.) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.180-204. – ISSN 0130-3864
857690
  Москвин Н.Я. Московское свидание / Н.Я. Москвин. – М, 1977. – 544с.
857691
  Никольников Г.Л. Московское совещание 1969 г.- важный этап на пути укрепления единства мирового коммунистического движения и всех антиимпериалистических сил / Г.Л. Никольников. – Киев, 1970. – 64с.
857692
  Ткаченко П.С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России сторой половины ХІХ века / П.С. Ткаченко. – М, 1958. – 336с.
857693
  Пресняков А.Е. Московское царство : [Общий очерк] / А.Е. Пресняков ; рис. обл. и загл. стр. исполнен худож. Д.И. Митрохиным. – Петроград : Огни, 1918. – [4], 140 с. – (Круг знания : История)
857694
  Шефнер В.С. Московское шоссе / В.С. Шефнер. – Л., 1951. – 144с.
857695
  Успенская К.В. Московской консерватории - 100 лет / К.В. Успенская, Ю.А. Розанова. – М., 1966. – 32с.
857696
  Клапиюк В.Т. Московскому государственному университету культуры и исскуств - 80 лет: страницы истории и перспективы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 102-107. – ISSN 0869-608Х
857697
   Московскому педагогическому государственному университету - 140 лет. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 1726-667Х
857698
   Московскому университету - 225 лет. – Москва, 1979. – 342с.
857699
  Снегирев В.Л. Московсое зодчество / В.Л. Снегирев. – Москва, 1948. – 292 с.
857700
  Штепа П. Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое развитие / Павло Штепа; Пер. с укр. Владимир Молчанов. – Киев; Ровно, 2005. – 382с. – ISBN 966-8851-00-5
857701
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа; ред.Володимир Ковтун. – Видання скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 335 с. – ISBN 5-7707-8800-3
857702
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість : його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа ; [ред. В. Ковтуна]. – 3-тє вид. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 350, [2] с. – Бібліогр. у прим.: с. 334-350. – ISBN 966-538-054-0
857703
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа; Ред. Володимир Ковтун. – 5-те вид. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 412с. – ISBN 966-538-168-7
857704
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа. – Вид. 6-те. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 412 с. – ISBN 978-966-538-189-1
857705
  Бедь В. Московська анафема Гетьману України Івану Мазепі була не чинною та не відповідала церковним канонам з моменту її ганебного проголошення (з архіву за 2009 та 2013 роки) // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 вересня (№ 20). – С. 12-13
857706
  Петлюра С. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Париж : Бібліотека ім. С. Петлюри : Націоналістичне вид-во в Європі, 1966. – 100, [ 1 ] c.
857707
  Петлюра С. Московська воша / С. Петлюра. – Киев : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3847-2
857708
  Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року = Muskovite expansion and Pereiaslav Rada 1654 / Віктор Брехуненко; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Відп. ред. Ю. Мицик. – Київ, 2005. – 368с. – ISBN 966-02-3420-1
857709
  Гнатюк В. Московська інвазія і виклики для української діаспори // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 171-176. – ISBN 978-966-428-398-1
857710
  Лосієвський І. Московська конференція за участю ЮНЕСКО // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 36 - 37


  Міжнародна конференція "Збереження електронної інформації в інформаційному суспільстві: проблеми та перспективи", жовтень 2011 р., м. Москва (Росія)
857711
  Донцов Д. Московська отрута = Muscovite poison / Д. Донцов. – Торонто; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. – 296с. – ISBN 5-699-02504-9
857712
  Гринів О. Московська пандемія україноненависництва, а не лише путінський ексгібіціонізм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 6-7


  "Ставлення російських діячів до українства не змінювалося ніколи, а вони відтворювали настрої свого населення. Українофобство перетворилося в хронічну панднмію..."
857713
  Житарюк М. Московська редисура голокосту: Слов"янська любов чи азійська ненависть? / М. Житарюк. – Львів, 1997. – 54 с.
857714
  Шульга М. Московська суть / М. Шульга. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 96, [2] с. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-611-01-1544-5
857715
  Люта Т. Московський "Часовник" Івана Федорова та Петра Мстиславця 1565 року із зібрання Музею історії міста Києва // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 929-932. – (Нова серія ; вип. 21/22)
857716
  Орлов Денис Московський Renault: старт дан! : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 67 : Іл.
857717
  Степовик Д. Московський акцент у паризьких подіях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 220-226. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333


  Рец.: Паризький процес: причини, наслідки, реалії, перспективи. Документи та матеріали (1917-2017 рр.); у 4-х ч. / Упор., за ред. Л. Рябошапко та ін. Л.: Простір-М, 2018. 2374 с.
857718
  Литвиненко О.М. Московський вплив на Києво-Печерське друкарство // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 54-60. – ISSN 2311-4258
857719
  Воротняк Т. Московський гість про логіку співпраці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На філософському факультеті в рамках угоди про співробітництво між філософськими факультетами МДУ та КНУТШ відбувся семінар "Метатеоретичні властивості логічних теорій" , який провів викладач кафедри логіки МДУ ім. М. Ломоносова Д.В. Зайцев. Він, ...
857720
  Шаповалов Л. Московський державний академічний Малий театр / Л. Шаповалов. – К., 1950. – 68с.
857721
  Бездрабко Валентина Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 - 1960-і рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается место, роль и значение Московского государственного историко-архивного института в процессе институционализации документоведения; устанавливается его особенная роль в становлении классического документоведения.
857722
  Зінченко Арсен Московський період життя й діяльності єпископа Парфенія Левицького // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
857723
  Голота Л. Московський попихач // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 1


  17 черв. 2015 р. головна рада ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка ухвалила рішення заснувати Всеукраїнську Антипремію “Московський попихач”, що присуджуватиметься тим високопосадовцям, які публічно ігнорують вимогу 10-ї статті Конституції про ...
857724
  Ребенок В. Московський похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 1618 р.: історіографія проблеми // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 80-83. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
857725
  Тереверко О. Московський похід Петра Сагайдачного. 400 років тому відбувся славний похід запорозьких козаків землями московитів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 29)
857726
  Софронов А.В. Московський характер / А.В. Софронов. – К., 1949. – 100с.
857727
   Московські вбивці Бондери перед судом. – Дорогобич, 1992. – 695с.
857728
  Нікулін Л. Московські зорі. / Л. Нікулін. – К, 1957. – 616с.
857729
  Овсій І.О. Московські переговори дипломатичної місії Директорії УНР з урядовою делегацією РСФРР в січні - лютому 1919 року / І.О. Овсій, С.В. Варгатюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
857730
  Петрунь Ф.О. Московські переробки західно-європейських мап. / Ф.О. Петрунь. – 625-635с.
857731
  Соколов Б. Московські протести: руйнування правового простору в часі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 3
857732
  Мельниченко В. Московські спалахи Шевченкового генія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 113-120. – ISSN 0236-1477
857733
  Яковлева Т. Московські статті гетьмана Івана Мазепи // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 450-457. – (Нова серія ; вип. 10/11)
857734
  Ляшев О. Московсько-радянські репресії на Чернігівщині: село Роїще / Олександр Ляшев ; Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Десна, 2019. – 75, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-612-9
857735
  Хведорів М.М. Московсько-українська термінологія елементарної математики / М.М. Хведорів. – Кам"янець-Подільський, 1919. – 37с.
857736
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеологія / В. Дубровський. – вид. 6-те. – Київ : [Друк. б[увш.] Київ. Друк. Спілки], 1917. – [2], II, 147 c. – (6 перевидань)


  На тит. стор. прим. № 396831 автограф : В. Шугаевського 13 жовтня 1929
857737
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеольогія : словник стійких сполук / В. Дубровський ; [вид. підгот.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 125, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-38-9
857738
   Московсько-український словник / передмова вид-ва. – Київ : Т-во " Час" ; [Акц. т-ва "Петра Барського"], 1918. – 235 [4] с. – В кінці кн. Словничок імен: чоловічих та жіночих с.229-235. – (Товариство "Час")
857739
  Вудка Ю. Московщина / Юрій Вудка. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 298, [1] с. – ISBN 978-611-01-1757-9
857740
   Москосвкие монументалисты. – М, 1985. – 239с.
857741
  Бабенкова Наталия Ивановна Мосовская парийная организация в борьбе за идейно-политическое воспитание студенчества в период восстановления народного хояйства (1921-1925 гг) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Бабенкова Наталия Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 22л.
857742
  Каменский З.А. Мосовский кружок любомудров / З.А. Каменский. – М., 1980. – 327с.
857743
  Островський В. Моссад // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 5/8. – С. 77-79


  Екс-агент розкриває акції і методи ізраїльської таємної служби
857744
  Айзенберг Д. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля = Mossad. Israel"s Secret Intelligence Service / Деннис Айзенберг, Ури Дан, Эли Ландау ; [пер. с англ. Ю.Н. Сергеева]. – Москва : Международные отношения ; Улисс, 1993. – 270, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Mossad / Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau. Paddington press, 1993. – (Секретные миссии). – ISBN 5-7133-0566-X
857745
  Млечин Л.М. Моссад. Тайная война / Леонид Млечин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 510, [2] с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 5-9524-1115-0
857746
  Росоховатский И.М. Мост / И.М. Росоховатский. – Киев, 1954. – 47с.
857747
  Скурлаев Д.Н. Мост / Д.Н. Скурлаев. – Махачкала, 1961. – 64с.
857748
  Азарова Л.Т. Мост : стихи / Л.Т. Азарова. – Рига : Латгиз, 1961. – 56 с.
857749
  Грегор М. Мост / М. Грегор. – М., 1962. – 199с.
857750
   Мост. – М, 1963. – 31с.
857751
  Гольд А. Мост / А. Гольд. – Свердловск, 1969. – 55 с.
857752
  Дракохруст А.А. Мост / А.А. Дракохруст. – Минск : Беларусь, 1972. – 143 с.
857753
  Носов Е.И. Мост / Е.И. Носов. – М, 1974. – 188с.
857754
  Чхаидзе А.В. Мост : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1974. – 49 с.
857755
  Иванов-Паймен Мост / Иванов-Паймен. – Куйбышев : Куйбышевское кн. изд-во, 1975. – 351с.
857756
  Аникеев В.В. Мост : док. повесть о строительстве самого большого моста БАМа через Амур у г. Комсомольска / В.В. Аникеев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1976. – 256 с. : ил. – (Адрес подвига-Дальний Восток)
857757
  Бородкин П.А. Мост / П.А. Бородкин. – Барнаул, 1980. – 135с.
857758
  Иванов-Паймен Мост : роман / Влас Иванов-Паймен ;. – Чебоксары, 1981. – 440 с.
857759
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 221с.
857760
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями ; Кубатура яйца: Размышление о пребывании в Америке / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368 с.
857761
  Черкасский Ю.А. Мост / Ю.А. Черкасский. – Донецк, 1982. – 48с.
857762
  Хакимов А.Х. Мост : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Советская Россия, 1983. – 283 с.
857763
  Терещенко Г.М. Мост / Г.М. Терещенко, Л.И. Евселевский. – Х., 1983. – 87с.
857764
  Мустафин Я.М. Мост : повесть / Я.М. Мустафин. – Москва : Профиздат, 1983. – 272 с.
857765
  Орагвелидзе М.Ф. Мост братства : очерки / М.Ф. Орагвелидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Собчота Сакартвело, 1972. – 310 с.
857766
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. Веры Рубер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 360 с.
857767
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
857768
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность : повесть о Федоре Афанасьеве / Г.Б. Комраков. – Москва : Политиздат, 1981. – 383с. – (Пламенные революуионеры)
857769
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность / Г.Б. Комраков. – М., 1985. – 383с.
857770
  Самулявичюс Р. Мост в далекую ночь / Р. Самулявичюс. – Москва, 1970. – 48 с.
857771
  Мартинович А.Н. Мост в конце дороги : повести / Аркадий Мартинович ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 352 с.
857772
   Мост в космос. – Москва : Известия, 1971. – 623с.
857773
   Мост в космос. – М, 1976. – 720с.
857774
  Ганжа В.Л. Мост в энергетическое Эльдорадо / В.Л. Ганжа. – Минск, 1987. – 206с.
857775
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1972. – 256с.
857776
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1976. – 272с.
857777
  Чурбанов В.Б. Мост во Вселенную / В.Б. Чурбанов. – М, 1976. – 64с.
857778
   Мост возвращения. – М, 1978. – 32с.
857779
  Казанцев А.П. Мост дружбы / А.П. Казанцев. – Москва, 1985. – 526с.
857780
  Гай Д. Мост жизни : пьеса в 3-х действиях, 7-ми картинах / Дбюла Гай ; [Пер. с венгер. и вступит. статья А. Гершковича]. – Москва : Искусство, 1954. – 108 с.
857781
  Голованивский С.Е. Мост к людям / С.Е. Голованивский. – М., 1985. – 351с.
857782
  Орозбаев О. Мост как волосок : повесть / О. Орозбаев; авториз. пер. с кирг. С.Шепелева. – Москва : Советский писатель, 1979. – 191 с.
857783
  Алимжанов А. Мост Карасункара : повесть / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 80 с. : ил.
857784
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1977. – 496с.
857785
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого : кн. для чтения / Т. Уайлдер. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
857786
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1983. – 704с.
857787
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – Кишинев, 1990. – 671с.
857788
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого ; Мартовские иды ; День восьмой / Т. Уайлдер. – М, 1982. – 704с.
857789
  Карельская Л.П. Мост между науками (на примере изучения этногенеза Л.М.Гумилевым) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 41-42
857790
  Позельская А. Мост между прошлым и будущим. Национальная библиотека Уэльса / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-35
857791
  Лойченко Елена Афанансьевна Мост между Японией и Россией : "После нас будет жить наш труд, и только в нем мы бессмертны..." // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Приближается знаменательная дата - 110-летие Дальневосточного государственного университета. В ряду этих тех людей, которые заложили основы высшего образования на Дальнем Востоке, одно из первых мест занимает Евгений Генрихович Спальвин.
857792
  Андрич И. Мост на Дрине : Вышеградская хроника / Андрич И. ; пер. с серб.-хорв. Н.Н. Соколова ; предисл. Л.С. Соболева ; ред. О.В. Волков. – Москва : Издание иностранной литературы, 1956. – 343 с.
857793
  Андрич Иво Мост на Дрине / Иво Андрич ; Перевод с сербскохорват. Т. Вирты. – Белград : Просвета, 1976. – 455, [4] с.
857794
  Андрич И. Мост на Дрине : повести и рассказы : [пер. с серб.-хорв.] / Иво Андрич ; сост., послесл., примеч. А.Д. Романенко. – Москва : Правда, 1985. – 477 с.
857795
   Мост на Миссури и другие рассказы. – М.-Л, 1925. – 71с.
857796
  Варненска М. Мост на реке Бенхай / М. Варненска. – Москва, 1967. – 215с.
857797
   Мост на шарнирах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 28 : рис. – ISSN 1029-5828
857798
  Флешарова-Мускат Мост над бурной рекой / Флешарова-Мускат. – Москва : Радуга, 1991. – 471с.
857799
  Нурме М. Мост над потоком дней : стих / Минни Нурме ; пер. с ест. С.Семененко и Э.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1977. – 174 с.
857800
   Мост над рекой времени. – М, 1989. – 474с.
857801
   Мост нового хозяина. – М, 1953. – 48с.
857802
  Трифонов Г.А. Мост разводится в полночь / Г.А. Трифонов. – М, 1962. – 18с.
857803
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – Москва, 1979. – 256с.
857804
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 302с.
857805
   Мост через века = Мост през вековете. – М, 1987. – 142с.
857806
  Чутко И.Э. Мост через время / И.Э. Чутко. – М, 1989. – 333с.
857807
  Татаренко Л.С. Мост через Дунай / Л.С. Татаренко. – Киев, 1977. – 238с.
857808
  Апутис Ю.Ю. Мост через Жальпе : новеллы и повести / Юозас Апутис ; пер. с лит. В. Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga, 1989. – 437, [2] с. – (Литовская проза)
857809
  Корпачев Э.М. Мост через овраг / Э.М. Корпачев. – М., 1989. – 125с.
857810
  Никонов В.Г. Мост через Олекму. / В.Г. Никонов. – М, 1976. – 190с.
857811
  Тарасов Н.А. Мост через Раздан. / Н.А. Тарасов. – Ереван, 1972. – 115с.
857812
  Бирюков Н.С. Мост через Рейн? / Н.С. Бирюков. – Москва, 1968. – 199 с.
857813
  Зюзюкин И.И. Мост через речку детства / И.И. Зюзюкин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 256с.
857814
  Малишевский И.Ю. Мост через три жизни / И.Ю. Малишевский. – М., 1987. – 331с.
857815
  Белинский А.И. Мост через фонтанку : повесть и рассказы / Белинский А.И. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 228 с. : ил.
857816
  Мясников В.Н. Мост. / В.Н. Мясников. – М., 1972. – 96с.
857817
  Иванов-Паймен Мост. / Иванов-Паймен. – Москва, 1976. – 432 с.
857818
  Лыкосова Р.И. Мост: Повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1978. – 205с.
857819
  Бурчак Л.А. Мостерство Бориса Горбатова (Роман "Донбасс") : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчак Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 15л.
857820
  Рильський М.Т. Мости : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 120 с.
857821
  Михайленко А.Г. Мости : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ : Молодь, 1977. – 142 с.
857822
   Мости братерства. – Донецьк, 1979. – 152с.
857823
  Синенко Мости в прийдешнє / Синенко, І. – К., 1981. – 272с.
857824
  Бажинов І.Д. Мости дружби / І.Д. Бажинов ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179с.
857825
   Мости дружби. Україна - Литва = Ukraina - Lietuva : міжнародний видавничий проект. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 82с. : іл. – ISBN 966-8189-28-0
857826
  Саган Г.В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918-1939 рр.) / Г.В. Саган; НАНУ. Ін-т української та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ, 1999. – 95с. – ISBN 966-02-1207-0
857827
  Ємельянов В. Мости єднання: (Міжнародна конференція "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності") / В. Ємельянов, Л. Шевченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 0372-6436
857828
   Мости культури об"єднують // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  В університеті пройшов культурно-просвітницький захід "Мости культури об"єднують", організаторами якого виступили посольства Азербайджану та Туркменістану в Україні та наш університет. Із вступним словом виступив проректор університету П.Бех, який від ...
857829
  Руда С. Мости між двома світами (до 110-річчя від дня народження мікробіолога Льва Рубенчика) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 232-233. – ISBN 966-7060-98-5
857830
  Лобур Н.В. Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов"янської філології Франкового університету / Н.В. Лобур, В.А. Моторний, А.Л. Татаренко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 323-331. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено огляд становлення, традиції та основних напрямків перекладацької діяльності кафедри слов"янської фіпологї Франкового університету. Продовжуючи практичні і теоретичні перекладацькі напрацювання Івана Франка, викладачі кафедри збагатили ...
857831
  Волошко Н.М. Мости над безоднею часу... : поезії / Наталя Волошко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-574-1


  Зміст: Невиплакані зорі... ; Стернею часу... ; Рубці на серці... ; Ялинки жіноча доля... ; Обережно: двері зачиняються!..
857832
  Вишневський В. Мости над Дніпром // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078
857833
  Тарновський М.М. Мости над океанами : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1967. – 151 с.
857834
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги : Фрагменти з книжки "Мости Олега Лишеги" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 18-19
857835
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
857836
  Халанчук В. Мости сполучень і розлучень. Центральна Азія у хитросплетінні власних амбіцій та зовнішніх інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Вересень засвідчив підвищену увагу ЄС до Центральної Азії у площині транспортного і газового сполучення. 19 вересня Федеріка Могеріні представила бачення сполучення Європи й Азії. Примітною стала активізація навколо будівництва Транскаспійського ...
857837
  Пильо К.П. Мости у Вересень / К.П. Пильо. – Львів : Каменяр, 1988. – 78 с.
857838
   Мостиський літопис (1648 - 1653) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7023-51-6
857839
  Зорин В.Г. Мостов перестуки / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1980. – 110с.
857840
  Sengbusch G. Мостови помеѓу природните науки и ликовната уметност // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 243-256. – ISBN 978-608-203-077-7


  Мости між наукою і образотворчим мистецтвом.
857841
   Мостовой Володимир Йосипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
857842
  Мухопад Ю.Ф. Мостовые вычислительные и управляющие устройства / Ю.Ф. Мухопад, Б.В. Сажин. – Иркутск, 1984. – 178с.
857843
  Смолов В.Б. Мостовые вычислительные устройства / В.Б. Смолов, К.Л. Кантор. – Л., 1971. – 176с.
857844
  Димитраки П.Н. Мостовые импульсные устройства с полевыми транзисторами / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1981. – 143 с.
857845
  Карандеев К.Б. Мостовые методы измерений : Теория и расчет электроизмерительных мостовых схем / К.Б. Карандеев. – Киев : Государственное издательство технической литературы Украинской ССР, 1953. – 246 с.
857846
  Обухов В.И. Мостовые схемы в системах автоматики / В.И. Обухов. – Минск, 1966. – 116с.
857847
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием / Г.И. Передельский. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
857848
  Здір О. Мостом слова : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 202-211. – ISSN 08-68-4790-1


  Міні-антологія латиноамериканської поезії в перекладах з іспанської Ольги Здір.
857849
  Чобану И.К. Мосты : роман / Ион Чобану ;. – Москва : Известия, 1971. – 303 с.
857850
  Милавин Б.В. Мосты / Б.В. Милавин. – Саратов, 1972. – 15с.
857851
  Кадрия Мосты : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
857852
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 464с.
857853
  Чобану И.К. Мосты : роман / И.К. Чобану; Ион Чокану ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 541 с.
857854
  Калинин Н.Е. Мосты / Н.Е. Калинин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1988. – 176 с.
857855
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Москва, 1988
857856
  Чобану И. Мосты / И. Чобану. – Москва, 1989. – С. 257-528
857857
  Махов А. Мосты // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 8-11
857858
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1959. – 325с.
857859
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Киев, 1969. – 464с.
857860
  Гриневич Ф.Б. Мосты для измерения абсолютного и относительного параметров комплексной проводимости с большими потерями / Ф.Б. Гриневич. – К., 1975. – 22с.
857861
   Мосты дружбы. – М, 1983. – 31 с.
857862
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан. – ISBN 966-7953-43-2
Кн.1. – 2004. – 176с. – Международный проект
857863
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан = Dostluq korpuleri. Ukrayna - Azerbaycan : международный проект. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 966-8189-07-8
Вып. 2. – 2005. – 184с. : илл.
857864
  Щусев П.В. Мосты и их архитектура / П.В. Щусев. – Москва, 1953. – 360 с.
857865
   Мосты и набережные Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 318 с.
857866
  Ткаченко И.В. Мосты и набережные. / И.В. Ткаченко. – М., 1949. – 40с.
857867
  Хренов А.Ф. Мосты к Победе / А.Ф. Хренов. – Москва, 1982. – 354 с.
857868
  Бунин М.С. Мосты Ленинграда / М.С. Бунин. – Ленинград, 1986. – 278 с.
857869
  Надежин Б.М. Мосты Москвы / Б.М. Надежин. – Москва, 1979. – 191 с.
857870
  Костиков В.В. Мосты на левый берег: повести / В.В. Костиков. – М., 1988. – 383с.
857871
  Михайлов Б.П. Мосты новой Москвы / Б.П. Михайлов. – Москва, 1939. – 136 с.
857872
  Полякова Н.М. Мосты памяти: стихи / Н.М. Полякова. – Москва, 1981. – 142с.
857873
  Нижний С.М. Мосты переменного тока / С.М. Нижний. – Москва-Ленинград, 1966. – 128 с.
857874
   Мосты повисли над водами.... – Ленинград, 1975. – 41 с.
857875
   Мосты повисли под водами.... – Ленинград, 1977. – 144 с.
857876
  Волохова В.А. Мосты постоянного и переменного тока / В.А. Волохова, И.Н. Ошер. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 168 с.
857877
  Ребров М.Ф. Мосты сквозь время: об атоме и Вселенной. / М.Ф. Ребров. – М., 1989. – 167с.
857878
   Мосты социалистической дружбы. – Львов, 1981. – 188 с.
857879
  Пин А.Л. Мосты через века / А.Л. Пин. – М, 1985. – 224с.
857880
  Бакшеева Г.З. Мосты, через которые они шли : [очерки] / Г.З. Бакшеева. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 93 с., 6 л. ил.
857881
  Хамис Файяд Мосты. / Хамис Файяд. – М., 1971. – 163с.
857882
  Дудин М.А. Мосты. Стихи из Европы / М.А. Дудин. – Л., 1958. – 63с.
857883
   Мосфильм. – М, 1961. – 340 с.
857884
   Мосфильм. – М, 1964. – 243 с.
857885
  Олійник В. Мосьє Гільйотен і його "філантропічний інструмент" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Минуло 225 років відтоді, як в Парижі на Гревській площі вперше застосували машину для обезголовлення людей. Ішла Велика французька революція. 10 жовтня 1789 року на засіданні Установчих зборів (революційний законодавчий орган) професор анатомії, ...
857886
  Ольденбург-Свинцов Мот Нэ = По повести Инги Оболдиной : сценарий / Ольденбург-Свинцов, Д. Лемешев, А. Арышева // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 145-170. – ISSN 0130-6405
857887
  Бицуев А.М. Мотив : стихотворения. баллады, поэма / А.М. Бицуев; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1984. – 95 с.
857888
  Ермаков В.Н. Мотив / В.Н. Ермаков. – М., 1988. – 270с.
857889
  Онопрієнко А.Д. Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 84-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
857890
  Гаджилова Г. Мотив "безталання" в українській драматургії перцої половини 60-х років ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 18-21
857891
  Горобець Мотив "болю душі" у відтворенні психології чоловіків у текстах "Повість без назви" В. Підмогильного та "Детектор" М. Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 96-107. – ISBN 978-966-551-315-5
857892
  Івашків Г. Мотив "винограду" в українській народній кераміці // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 126-136
857893
  Подденежная Е.В. Мотив "вхождения в зеркало" в новеллах В. Брюсова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 177-182. – ISBN 966-581-590-3
857894
  Прабово Х. Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 249-256
857895
  Прабово Химаван Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 309-316
857896
  Гноєва Н.І. Мотив "межової ситуації" в романі "Жовтий князь" Василя Барки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 148-152. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
857897
  Шестопал О.Г. Мотив "переслідування" минулим у романі "Чарівне сяйво" Фернандо Маріаса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 232-243


  Присвячено проблемі художньої реконструкції пам"яті в іспанській літературі доби постфранкізму на матеріалі роману "Чарівне сяйво" (1991) Фернандо Маріаса. Основну увагу приділено аналізу мотиву "переслідування" історичним минулим у контексті естетики ...
857898
  Люблинская Н.А. Мотив "прексрасной" книги в романе И. Бахман "Малина": интертекстуальный аспект // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 129-137. – ISBN 966-72-77-79-8
857899
  Вечірко О. Мотив "роздвоєності" у творчості М. Хвильового (на матеріалі оповідання "Я (Романтика)" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 50-54. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
857900
  Баранова Е.П. Мотив "Ройя-Антирройя" в поемном триптихе Вяч. Иванова "Сфинкс", "Врата", "Миры возможного" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 289-292. – ISSN 1606-951Х
857901
  Онопрієнко А.Д. Мотив "Туги життя" ("Ennui de VIivre") у поезії Ш. Бодлера та Ф. Сологуба // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 94-99
857902
  Онопрієнко А.Д. Мотив "туги життя" ("L"ennui de vivre") у поезії французького та російського символізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Онопрієнко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
857903
  Авдєєнко В.О. Мотив "упізнання" (Аристотель) як основний у сюжетній канві творів Тефі "Авантюрний роман" і Гео Шкурупія "Жанна-батальонерка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 473-479. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
857904
  Афинская З.Н. Мотив "французская кухня" в русской картине мира // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 47-54. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
857905
  Юсова Н. Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 148-150
857906
  Салевич П. Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігорєвім" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-214. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
857907
  Трошина С. Мотив Абсурду в творах В. Винниченка таВ. Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-246-8
857908
  Конєва Я. Мотив акції "Вісла" як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 167-174. – ISSN 2313-8505
857909
  Маряничева Т.А. Мотив алкогольного опьянения в творчестве В.С. Высоцкого // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 168-178. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
857910
  Вакулик І.І. Мотив афіліації та його вияви у студентському середовищі XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 156-159


  У статті йдеться про комунікативну поведінку студентства середньовічних університетів та маркованість психологічних емоцій. В статье рассматриваются вопросы коммуникативного поведения студенчества средневековых университетов, а также маркированость ...
857911
  Дубина О. Мотив безсмертя роду в героїчному епосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 159-165. – Бібліогр.: С. 165
857912
  Морева Т. Мотив безумия в произведениях А.С. Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 169-176
857913
  Чишинська О. Мотив бібліотеки у циклі есе “Подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 208-214. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
857914
  Біла І. Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 46-50. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку інтерпретації євангельської притчі про блудного сина в романах, повістях та оповіданнях Г. Пагутяк. Визначено концептуальність та функціональність її дефініцій у структуруванні метароманної природи творів письменниці.
857915
  Масенко Л.Т. Мотив боротьби у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Мотив боротьби в художній творчості Лесі Українки досліджено в контексті теми неволі. Розглянуто протиставлення героїв за ознакою нескореність - пристосуванство. В системі лейтмотивів виділено мотив добровільного рабства і мотив несамостійного ...
857916
  Ткаченко О.П. Мотив братовбивства в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазові" (зіставний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 391-397


  У статті доводиться думка про те, що в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" подано художню модифікацію т. зв. "близнючного" міфу, в якому брати поста.ть як пара протилежностей у взаєминах конфлікту та ворожнечі. У взаємини братнього суперництва ...
857917
  Трофименко К. Мотив весни у світовій поезії ХVІІІ-ХІХ століть (Бйорнс, Пушкін, Лєрмонтов, Тютчев, Леся Українка) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 268-273.
857918
  Сириця С. Мотив відьомства як вияв зраненої жіночності у творах Романа Федорова // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 572-582. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
857919
  Худякова О.В. Мотив возвращения в Рим (к осмыслению концепта "Рим" в русской культуре) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-88. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
857920
  Шевченко Л.И. Мотив воплощения/внедрения в чужое тело в книге В. Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 101-114. – ISBN 978-966-171-476-1
857921
  Нахлік Є. Мотив воскресіння з могили в поезії Тараса Шевченка та Івана Франка (індоєвропейський міфологічно-фольклорний і літературний контекст) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 459-465. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
857922
  Казаков И. Мотив времени и образ часов в пьесе А. Введенского "Елка у Ивановых" / И. Казаков, Л. Аверина // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 302-308. – ISSN 2411-6548
857923
  Волошко А.В. Мотив встречи с мистическими персонажами в балладах В.А. Жуковского // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 26-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
857924
  Поліщук О. Мотив втраченого кохання і трансформація теорії "децентрованого суб"єкта" в українській постмодерній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 80-85
857925
  Коваль-Фучило Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 87-97. – ISSN 2664-4282


  У спогадах про примусові переселення, спричинені різними факторами, типовим мотивом є опис місця, яке довелося покинути не з власної волі. Це місце у розповідях набуває ідеальних рис, образу втраченого раю. Ідеалізація найчастіше виявляється в описах ...
857926
  Кирильчук Л.В. Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 244-248


  Розглядаються деякі особливості топонімічної прози Миколаївщини. Пояснюються й з"ясовуються походження міст, сіл, річок та ін. Рассматриваются некоторые особенности топонимической прозы Нико- лаевщины. Объясняется происхождение названий городов, ...
857927
  Малій А.С. Мотив гри в драматургії Гарольда Пінтера 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено дві п"єси сучасного англійського драматурга Гарольда Пінтера: "Колекція" (1961) й "Коханець" (1965), центральним предметом зображення яких є гра, як форма людських стосунків.
857928
  Борецька А.В. Мотив гріхопадіння у творчості Ганса Бальдунга Гріна // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-218. – ISSN 2226-2180
857929
  Казаков И. Мотив движения в повести В.О. Пелевина "Желтая стрела" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 221-234. – ISSN 2411-6548
857930
  Левченко Г. Мотив двійництва в прозі Івана Франка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 82-89. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
857931
  Гонсалєс-Муніс Мотив двійництва у поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 94-101. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку художнього зображення мотиву двійництва у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат та Едріенн Річ, проаналізовано спільні риси та відмінності розвитку цього мотиву у їхній творчості, визначено взаємозв"язок мотиву двійництва з ін. ...
857932
   Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 45-57. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються особливості реалізації мотиву дзеркального двійника у текстах різних семіотичних систем: літературного твору та кіномистецтва. На матеріалі англійського письменника Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму німецького ...
857933
  Кузнецова О.С. Мотив дитячої самотності в творчості В.С. Близнеця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 100-113. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
857934
  Салова О. Мотив долання геокультурних бар"єрів героями романів Олеся Досвітнього "Американці" та Бориса Пильняка "Корені японського сонця" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-121. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
857935
  Покидько Г. Мотив дому в романістиці Енн Тайлер ("Якщо колись настане ранок",1964;"Бляшанкове дерево",1965) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 238-244
857936
  Борисюк І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 47-51. – ISSN 0236-1477
857937
  Наріжна Л.Г. Мотив дороги в романі "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 210-215. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
857938
  Ковальчук К. Мотив дороги у "Житії і ходінні Данила, Руської землі ігумена" Данила Паломника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 24-30


  У статті досліджуються особливості репрезентації мотиву дoрoги в середньовічному творі Данила Паломника "Житіє i ходіння Дaнилa, Руської землі ігумена", висвітлюється питання про те, як саме у жанрі подорожі автор виразив свої думки і почуття про ...
857939
  Малыгина Н.М. Мотив единства мира и человека в творчестве Мандельштама и Платонова // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 139-147. – ISBN 978-5-243-00283-7
857940
  Канчура С. Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-127. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
857941
  Шептицька Т. Мотив єдності як прояв культурно-свідомісної традиційності в українській літературі // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 155-166. – ISBN 966-7317-93-5
857942
  Бистрова О. Мотив згубності гри у романі Ф.Достоєвського "Гравець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 19-23


  Стаття присвячена аналізу особливостей поетики твору крізь призму сприйняття творчості Ф.Достоєвського представниками української культури. Особливу увагу приділено дослідженню психологізму твору, аналізу ієрархічності людського буття, мотиву гри. ...
857943
  Косолапова Т.Н. Мотив зеркала в поэзии А. Белого и Х.Л. Борхеса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
857944
  Нікольчук І. Мотив злочину як складова звичаєвого права у баладній творчості Київщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 56-60. – ISSN 2225-5095
857945
  Куліш О.А. Мотив змієборства у релігійно-міфологічній системі первісної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2226-3209
857946
  Славіца Г. Мотив зміїнареченого в сербській усній поезії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 50-54. – ISSN 0130-6936
857947
  Виноградов О.М. Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 169-174


  У статті розглядається мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека, що з"являється у низці творів письменника, зокрема у незавершеному тексті "Місця", есе "Просто простори" та романі "Життя спосіб використання". Аналізується біографічний матеріал, ...
857948
  Предибайло Є. Мотив зустрічі з людиною похилого віку як залишок обряду ініціації у чарівних казках Китаю та України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 461-466
857949
  Горостоватова Ю. Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 292-298. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглядається хронотоп зустрічі як важливий елемент художньої структури детективних романів Володимира Винниченка, простежуються його особливості, зв"язок з жанрово-стильовою манерою письменника. В статье рассматривается хронотоп встречи как ...
857950
  Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений / Б.С. Волков. – Казань, 1968. – 167с.
857951
  Исаева Т.Б. Мотив и цель в террористических преступлениях крестьянских социалистов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805
857952
  Гармаш Л.В. Мотив игры в романах Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 206-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
857953
  Ляцу А.Д. Мотив идеального города в творчестве Константиноса Кавафиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 166-170. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
857954
  Король Е.А. Мотив избранничества в романе Т.Манна "Лотта в Веймаре" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 146-156. – ISBN 966-72-77-79-8
857955
  Громова М.В. Мотив Италии в повести И.С. Тургенева "Вешние воды" / М.В. Громова, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 69-72
857956
  Ткаченко О. Мотив і спосіб Каїнового злочину в художніх обробках українських та зарубіжних письменників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-305


  Стаття присвячена компаративному аналізу біблійних образів Каїна і Авеля в українській та зарубіжній літературах. The article is dedicated to the comparison and study of Bible’s images of Cain and Abel in the Ukrainian and Foreign literature.
857957
  Малій А.С. Мотив катастрофізму в поетиці романів Айріс Мердок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-32


  У статті аналізується функція мотиву катастрофізму в творчості видатної англійської письменниці Айріс Мердок. Виділено три основних типи цього мотиву в художній літературі: локальну, глобальну та внутрішню катастрофу. Показано, що для поетики романів ...
857958
  Головко Л.Г. Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 176-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано мотив колискової пісні в романі "Дикий мед" Л. Первомайського. Художній простір роману утворюють два різнорідні простори - "всеча-совий" або "міжчасовий" простір Всесвіту (у тому числі індивід. простір) та історично маркований ...
857959
  Тиховська О. Мотив кохання й пізнання внітрішньої фемінності в поемі Максима Рильського "Царівна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
857960
  Блошко В.Ю. Мотив кохання у творі Філіпа Ларкіна "An Arundel Tomb"
857961
  Вапнярчук В.В. Мотив кримінального процесуального доказування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 81-87. – ISSN 2224-9281
857962
  Ніколова О. Мотив крос-гендерної травестії в українській літературі І половини ХІХ ст. на тлі європейської традиції // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 31-42. – ISSN 2312-6809
857963
  Рубан А. Мотив круга в структуре романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 296-302. – ISSN 2411-6548
857964
  Циганенко В.Л. Мотив культурних зв"язків Константинополя та Київської митрополії в історичній перспективі Захарії Копистенського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 159-165. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізується тема культурних зв"язків між Константинополем і Київською митрополією від часів поширення християнства на Русі й до кінця XVI ст., яка відображена в третій частині полемічного трактату Захарії Копистенського "Палінодія". Автор ...
857965
  Кучер З. Мотив лабіринту в повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 367-374. – ISBN 978-966-1516-14-3


  В пропонованій статті аналізується повість Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті", яка є художнім втіленням його філософської концепції "драматизму лабіринту". Мотив лабіринту розглядається не лише як домінуюча метафора твору, а й як один з основних ...
857966
  Рега Д. Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
857967
  Павлюк Н.Р. Мотив любовного свидания/встречи в рассказе "Ривьера" Ивана Бунина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 267-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
857968
  Шаф О.В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-98. – ISBN 978-966-551-315-5
857969
  Сирота Ю. Мотив маскараду в російськомовній прозі Є.П. Гребінки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 108-111
857970
  Довгаленко Вікторія Мотив маски в кінематографі у контексті теоретичних розвідок (20-ті роки ХХ століття) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 157-164. – ISSN 1997-4264
857971
  Гладкова М.В. Мотив маски в повісті "Ирій" В. Дрозда / М.В. Гладкова, Л.Г. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
857972
  Фрасинюк Є. Мотив могили у творах Шевченка "Розрита могила" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 344-352. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Геніями називає людство особистостей, котрі зуміли знайти геніальні від-повіді на кардинальні запитання, а це означає, що відповіді спроможні освітлити життєвий шлях не тільки окремої людини, а й цілого народу, людства взагалі. Греки назвали їх ...
857973
  Ткаченко Р. Мотив надії у творчості Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 26-32. – ISSN 0236-1477
857974
  Пак А. Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль "Наш испорченный герой" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 149-151. – ISSN 2304-5809
857975
  Гноєва Н.І. Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко" Ліни Костенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 119-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
857976
  Сеник Л. Мотив небезпеки (загрози) в екзистенційному вимірі ліричного героя та його еволюція в літературі ХХ соліття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 82-90
857977
  Гуцул О. Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 85-92. – ISBN 966-594-246-8
857978
  Кушнірова Т. Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 62-66. – ISSN 2075-1486
857979
  Тептюк П.С. Мотив обманной свадьбы в средневековых арабских макамах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 108-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
857980
  Маляр Д. Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п"єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 101-110


  У статті досліджено особливості драми абсурду у канонічному її варіанті ("Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) та китайському зокрема ("Автобусна зупинка" Ґао Сінцзяня). Висвітлюються характерні ознаки сюжетних рівнів п"єс через мотив очікування як ...
857981
  Кондратенко К.О. Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60 років XIX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 334-337
857982
  Атаманчук В.П. Мотив перевтілення у новелах Х.Л. Борхеса зі збірки "Творець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
857983
  Заверталюк Н.І. Мотив повернення на батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю. Яновського // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 30-40. – ISBN 978-966-551-315-5
857984
  Онуфрієнко О.Б. Мотив подорожі в романі О. Гончара "Твоя зоря" / О.Б. Онуфрієнко, Л.І. Яшина // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-197. – ISBN 978-966-551-315-5
857985
  Яшина Л.І. Мотив подорожі в художньому просторі О. Гончара та В. Дрозда // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 192-200
857986
  Хащина М.С. Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки "Кавказ" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 279-285. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
857987
  Горобченко І. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 46-56
857988
  Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-47. – ISSN 0130-9730


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
857989
  Яремкович М. Мотив пошуку "ідеальної жінки" в новелістиці Гната Михайличенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 34-35. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
857990
  Максимчук О. Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7009-24-4
857991
  Цимбал Н. Мотив предательства в повести Л. Андреева "Иуда искариот" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 250-255. – ISBN 978-617-689-129-1
857992
  Чубинский М.П. Мотив преступной деятельности и его значение в уголовном праве / [соч.] М.П. Чубинского, прив.-доц. Демидовского юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Э.Г. Фальк, 1900. – [2], XX, 351 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1900, кн. 79-80
857993
  Черніченко А.О. Мотив пригадування в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 147-151
857994
  Самитова Е.Т. Мотив природной стихии в романах Ж. Роденбаха (поэтика воды) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
857995
  Михеева Ю.А. Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 290-295
857996
  Нейман Б.В. Мотив раскаяния в творчетве Лермонтова / Б.В. Нейман. – 115-140с.
857997
  Дорош В. Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров"я особи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 163-173. – ISSN 0201-7245
857998
  Старова О. Мотив реінкарнації в поезії Володимира Свідзінського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 47-51. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
857999
  Букіна Н. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 80-85


  У статті досліджуються прийоми та образи ґотичної поетики, пов’язані з мотивом родинного прокляття, та специфіка їх застосування у сучасній прозі на прикладі роману Петра Кралюка "Шестиднев, або Корона дому Острозьких". В статье исследуются приемы ...
858000
  Довбня К.В. Мотив розлуки та зустрічі з "божественним" коханим у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 144-148


  Розглянуто поширений у середньовічній літературі гінді течії бгакті мотив розлуки тазустрічі з божественним коханим на прикладі творів поетеси-містика Міри Баї
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,