Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
857001
  Марченко Н. "...Один із тих геніїв і талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури..." / Наталія Марченко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 301-305
857002
  Кулиняк Д. "Од Калниша вісті..." // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 54-62. – ISSN 0203-5863


  Історична повість-дослідження про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. 200 років з дня упокоєння.
857003
  Кулиняк Д.І. "Од Калниша вісті..." : Істор.-документальна повість. Лицарі дикого поля: Вірші та поеми. Славень Петру Калнишевському. Телескопи криниць. Полянські вогнища. Тягар Чорнобильського неба. Історичні поеми / Д.І. Кулиняк; Упоряд. і ред. В.Зленка. – Київ : ВАТ "Київська правдв", 2004. – 344с. – ISBN 966-7270-41-6
857004
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9


  Вступне слово директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.,присвячене пам"яті проф. Дунаєвській Лідії Францівни
857005
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання"України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
857006
  Казанжи О. "Ода на счастье" В. Капніста як переспів "Саду божественних пісней" Г. Сковороди // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 144-150
857007
  Казанжи О. "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественных песней" Григорія Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.42-46. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті здійснюється порівняльний аналіз вірша В. Капніста "Ода на щастя" та пісень Г. Сковороди. У дослідженні доведено, що Капністова ода є вільним переспівом "Саду божественных песней" українського мислителя.
857008
  Шандра В. "Ода" Юзефовичу / Валентина Шандра // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 328-330. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті подано російською мовою віршовану оду "Юзефович", "... авторами якої були Микола Андрійович Вербицький, літ. псевдонім Миколайчик-Білокопитий (1843-1909), та Андрій Данилович Юркевич (1833-1896), учитель грецької мови Другої київської ...
857009
  Хоменко О. "Одвага, непохитність, чистота" : Три іпостасі О.Ольжича - поета, археолога, революціонера // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41
857010
  Ткаченко І. "Одвічна музика степу...": образ тиші в степовому дискурсі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 283-299. – ISBN 966-7773-70-1
857011
  Різниченко Ж. "Одержима керамікою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 13


  В Опішному увічнили пам"ять гончарного майстра Олександри Селюченко.
857012
  Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму


  Авторка статті прагне розширити стильову парадигму творчості Лесі Українки, умотивувавши наявність експресіоністичного складника на основі аналізу драматичної поеми "Одержима" і, таким чином поповнити національні інгредієнти світового літературного ...
857013
  Файзулін Я. "Одеса була здивована несподіванкою. Полковник гвардії вів свою школу під сепаратистським українським прапором" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 47 (200). – С. 54-57


  Михайло Омелянович-Павленко після поразки визвольних змагань очолював "військову опозицію" до Симона Петлюри.
857014
  Жекова С. "Одесика" у пошуках загубленої Одеси // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 46-48
857015
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
857016
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
857017
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
857018
  Музичко О. "Одеський народний університет в пам"ять революції 1917 року" в історії культури Одеси // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 87-115. – ISBN 978-966-389-291-8
857019
  Голик О. "Один із батьків новочасного українського театру"


  Іван Карпенко-Карий і розвиток театрального мистецтва в Україні
857020
  Суржик Л. "Один із головних чинників, який призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, - вік..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 11


  "...Більшість українських вчених уявляють собі реформу науки так, як Чебурашка свій день народження, — "прилетит вдруг волшебник"... і роздасть їм гроші. На запитання, де брати гроші, у них відповідь - "у тумбочці", тобто в бюджеті..." - пост у ...
857021
  Пилипчук С.В. "Один із найзаслуженіших діячів на полі українознавства": Осип Бодянський в оцінці Івана Франка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 268-282. – (Слово). – ISSN 2304-7402
857022
  Сірук М. "Один крок уперед і два - назад" / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Вісім років президентства Барака Обами: досягнення та провали у зовнішній політиці США.
857023
  Ткаченко А. "Один одного" - це коли він і він, а він і вона - одне одного // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 6-14
857024
  Лосева Н.И. "Один тамм" / Н.И. Лосева. – М : Искусство. – 119 с.
857025
  Ермишко С. "Одинокий волк" и прекрасные дамы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
857026
  Шталь И.В. "Одиссея" - героическая поэма странствий / И.В. Шталь. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Из истории мировой культуры)
857027
  Бутлицкий А.В. "Одиссея" Аристотеля Онассиса / А.В. Бутлицкий. – Москва : Политиздат, 1973. – 63с.
857028
  Мальчукова Т.Г. "Одиссея" Гомера и проблемы ее изучения: Уч. пособ. по спецкурсу. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1983. – 92с.
857029
  Черкасов П.П. "Одиссея" маркиза де Ла Шетарди в России (1739-1744 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 165-191. – ISSN 0130-3864
857030
  Зленко Г. "Одіссея" Миколи Гулака // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7.
857031
  Козлов Є.В. "Одкровення" як двоєдиний процес відкриття істини (за працею М. Бердяєва "Істина одкровення. Пролегомени до критики одкровення") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
857032
  Игнатьев О.К. "Одна бибиси сказала..." / О.К. Игнатьев. – М., 1979. – 94с.
857033
  Миколюк О. "Одна з найвдаліших реформ". Підтримка ЗНО серед українців зросла, але студенти-бакалаври проти запроваджкення такого екзамену у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
857034
  Логвіненко Н. "Одна з найсамобутніших і найутаємниченіших мислителів новітньої літературної доби" : Вивчення фантастичних творів Галини Пагутяк


  У статті подано ретроспективу творчості Г.Пагутяк, розкрито шляхи текстуального вивчення роману "Слуга з Добромиля".
857035
  Осипчук И. "Одна из причин депортации крымских татар в том, что Сталин рассматривал полуостров как плацдарм для войны с Турцией" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 4
857036
  Подденежная Е.В. "Одна или две русских литературы" - диалог двух эмиграций // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – C. 162-168. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье, на примере анализа сборника эссе З.Зиника, рассматривается понятие целостности рус. лит., определяются черты, сближающие два потока рус. лит. - в эмиграции и метрополии, которые, с одной стороны, определяют своеобразие каждого из них, и с ...
857037
  Кальвос Андреас [Оди / Андреас Кальвос ; вступ: Філіппо Марія Понтані, К. Т. Димарас; глосарій: Анна Гентіліні. – Афіни : Ікарос, 1988. – 236, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
857038
   [Оди Кальвосу : збірка критичних статей. – Іракліон : Університетське видавництво Криту, 1992. – 8, 333 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-40-5
857039
  Вітті М. [Одісей Елітіс : критичні дослідження / Маріо Вітті. – 2-е вид., переглянуте. – Афіни : Ерміс, 1991. – 344 с. : 5 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор : Mario Vitti
857040
  Ткаченко Н.Н. Огурцы Индии, Китая и Японии как исходный материал для селекции. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ткаченко Н.Н.; Москов. с.-х. академия. – М., 1967. – 55л.
857041
  Кроль А.Е. Огуст Ренуар / А.Е. Кроль. – Москва : Ахр, 1929. – 44 с.
857042
  Чиняков М.К. Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-40. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности маршала Первой империи, пэра Франции Огюста де Мармона.
857043
  Молчанов Н.Н. Огюст Бланки / Н.Н. Молчанов. – Москва
10. – 1984. – 416 с.
857044
  Кротов А.А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции историко-философского процесса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 7-20. – ISSN 0235-1188
857045
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм : [статьи Д.С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда ; с прилож. портр. О Конта]. – Москва : Маг. "Книжное дело", 1897. – 331 с. – Экз. дефектный, отсутствует: обложка, тит. стр., прилож. и портр. О Конта, с. I-XII, описан по каталогу РНБ
857046
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Сomte and positivism / Д.С. Милль ; пер. с англ. И.И. Спиридонова. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии). – ISBN 978-5-382-00133-3
857047
  Льюис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия / Излож. и исслед. Т.Г. Льюиса и Д.С. Милля ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н. Неклюдова и Н. Тиблена. – Санкт-Петербург : [Тип. Н. Тиблена и К° (Н. Неклюдова)], 1867. – XIV, IV, 370, 184 с. – В кн. также: Философия наук О. Конта / Г. Льюис. Конт и позитивизм / Джон Стюарт Милль
857048
  Никитин Н.П. Огюст Монферран / Н.П. Никитин. – Ленинград, 1939. – 346 с.
857049
   Огюст Монферран : К 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1986. – 47 с.
857050
   Огюст Монферран, 1786-1858. – Ленинград, 1986. – 58 с.
857051
  Филд А. Огюст Пиккар : фрагман воздушных просторов адмирал морских пучин / А. Филд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 80с.
857052
  Ренуар Ж. Огюст Ренуар / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1970. – 309 с.
857053
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 113-139. – ISSN 1819-6268


  П"єр-Оґюст Ренуар (1841-1919) - франц. художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.
857054
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
857055
  Вейс Д. Огюст Роден / Д. Вейс. – Москва, 1969. – 581с.
857056
  Чиликин А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970. – 30с.
857057
  Ромм А.Г. Огюст Роден. 1840-1917 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1946. – 43с.
857058
   Огюст Роден. 1840-1917. Сто лет со дня рождения.. – М.-Л., 1940. – 12с.
857059
  Добровольский В.А. Огюстен-Луи Коши // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 3-17. – ISBN 5-12-000444-X
857060
  Лизанчук В.В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди… // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 61-68


  Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке народжувалося від історичної Правди, освітлює світлом Істини ідею національного самоусвідомлення, наснажує боротьбу за волю і незалежність, утверджує українське державницьке ...
857061
  Сантарова А. Од вівторка до суботи / А. Сантарова. – Київ, 1966. – 146 с.
857062
  Симчера І.В. Од вітру сереце не холоне / І.В. Симчера. – К., 1964. – 79с.
857063
  Меанциски В. Од ден во ден / В. Меанциски. – Скопjе, 1989. – 214 с.
857064
  Видоески Б. Од историjата на словенскиот вокализам / Б. Видоески, З. Тополиньска ; уредн. Петар Хр. Илиевски ; картографска обр. М. Марковик ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2006. – 5, 91 с. + 15 карт. – ISBN 9989-101-68-Х
857065
  Романовський В. Од Київа до Канева : Історичні місцевости / В. Романовський. – Київ : Час, 1919. – 32с.
857066
  Гурчинов М. Од сегашен агол : критички размисли (2000-2010) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 347, [3] с. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-078-4
857067
  Окийченко Д. Од села до села / Д. Окийченко. – К., 1965. – 151с.
857068
   Од слова путь верстаючи й до слова... = Paving the path that runs from word to word.. : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філолог. наук, професора, заслуженого працівника освіти України / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; [редкол.: О.І. Чередниченко (гол.), О.С. Грабовецька, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 1012с. – ISBN 978-966-613-585-1
857069
  Гундорова Тамара Ода "Бу-Ба-Бу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100. – ISSN 0130-5212
857070
  Лисон Мария Ода Бессарабскому рынку // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.123-129. – ISSN 0131-8136
857071
  Соколов В.В. Ода бульдозеру. / В.В. Соколов. – М., 1975. – 103с.
857072
   Ода вольності = Ода вольности. Малая антология русской поэзии : Мала антологія російської поезії. – Київ : Основи, 2004. – 226с. – ISBN 966-500-129-9
857073
  Новопрудский В.Д. Ода глине. Стихи / В.Д. Новопрудский. – Ташкент, 1974. – 58с.
857074
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – 6с.
857075
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – М., 1974. – 159с.
857076
  Міцкевич А. Ода молодості / А. Міцкевич. – К., 1984. – 142с.
857077
  Іаташвілі Шота Ода одежі : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 94-101. – ISSN 0320 - 8370
857078
  Гудзевата Марина Ода Одесі / Гудзевата Марина, Адамчук Іванна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 126-131 : фото
857079
  Арошенко А.М. Ода одуванчикам. Музей любви. Фотоиронизмы : (версия 2) : размышления, записи из дневников, афоризмы, прогнозы, юмор / Алексей Арошенко. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 174, [2] с., [16] л. ил. – Сер. започаткована у 1995 р. – (Серия "Энциклопедия капиталов"). – ISBN 978-966-934-060-3


  У пр. № 1715721 напис: С любовью, автор. Підпис. 28.06. День Конституции
857080
  Суэтин А. Ода оригинальной предприимчивости : (о книге Т. Феррисса "4-часовая рабочая неделя: откажись от присутствия с 9 до 5, живи где хочешь и стань нуворишем") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 142-150. – ISSN 0042-8736
857081
  Синельников Сергей Ода паприке : Мир на тарелке // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 90-95 : Фото
857082
  Ивинский Д.П. Ода Пушкина "Вольность": французские контексты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 22-28. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
857083
  Каминіна Наталія Ода радості : профі-тур / Каминіна Наталія, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 64-67 : Фото
857084
  Маяковський В.В. Ода революції. Поезії / В.В. Маяковський. – К., 1968. – 240с.
857085
  Васильев С.А. Ода русской пушке / С.А. Васильев. – Молотов, 1948. – 48с.
857086
  Прокопенко М. Ода свободі Івана Марчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 24


  У "Мистецькому Арсеналі" представили ретроспекцію творів славетного художника.
857087
   Ода солнечному городу. – Фрунзе, 1978. – 126с.
857088
  Кубертен П. Ода спорту / П. Кубертен. – М, 1987. – 130с.
857089
  Неруда П. Ода типографии / П. Неруда. – Москва, 1972. – 6 с.
857090
   Ода Узбекистану. – Ташкент, 1981. – 247с.
857091
  Лазарев А. Одайба // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19
857092
  Простяков И.И. Оданнадцатая пятилетка / И.И. Простяков. – Москва, 1982. – 94с.
857093
  Чудновский В.Э. Одаренность : дар или испытание / В.Э. Чудновский. – М, 1990. – 75с.
857094
  Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследований / В. Штерн. – Х, 1926. – 403с.
857095
  Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.14-16.
857096
  Мелик-Пашаев Одаренность: исключение или норма? // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 148-160. – ISSN 2071-9788
857097
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
857098
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 40-45. – ISSN 0321-0383
857099
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 66-69
857100
  Ковалевский П.И. Одаренные безумием : Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – Київ : Україна, 1994. – 302с. – ISBN 5-319-01140-7
857101
   Одаренные дети. – М., 1991. – 380с.
857102
  Белавина О.В. Одаренные дети : проблемы диагностики и адаптации // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.41-54. – ISSN 0205-9592
857103
  Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
857104
  Петренко Е.Г. Одаренные светом творчества : письма Пантелеймона Норцова Виктору Слонимскому / Елена Петренко ; [отв. ред., сост., вступ. ст. Е. Петренко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 19, [1] с., [6] л. ил. : ил., портр. – Указ. имен.: с. 18-20. - Сер. основана в 2007 г. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 15). – ISBN 978-966-927-232-4
857105
   Одарич Володимир Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 51
857106
  Вовчок Марко Одарка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1930. – 26с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка малописьменного)
857107
  Матвіїшин Г. Одарка Киселиця. Трембіта, яка голосить за скороминущістю життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 15


  Одарка Олексіївна Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).
857108
  Дочанашвили Г Одарю тебя трижды : роман / Г Дочанашвили; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
857109
  Дочанашвили Гурам Одарю тебя трижды : роман / Дочанашвили Гурам; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Известия, 1987. – 542 с.
857110
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
1. – 1980. – 372с.
857111
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
4. – 1980. – 369с.
857112
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
5. – 1980. – 462с.
857113
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
2. – 1981. – 477с.
857114
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
3. – 1981. – 658с.
857115
   Одбрани статии : За работничкото и социjалистичкото движенье во Македонjа (1895-1914). – Скопjе, 1962. – 287 с.
857116
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1951. – 202, [5] с.
857117
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Просветно дело, 1953. – 398 [1] с.
857118
   Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич / В. Погребенник, А. Паламаренко, Н. Осьмак, І. Савченко, Т. Бикова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 3


  Лист від науково-педагогічних працівників кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
857119
  Губарець В.В. Одвертість / В.В. Губарець. – К, 1970. – 38с.
857120
  Голованівський С.О. Одверто : перша збірка поезій / С.О. Голованівський. – Харків : Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, 1929. – 59 с.
857121
  Яровий М. Одверто кажучи / М. Яровий. – К., 1955. – 96с.
857122
  Кисельов Й.М. Одвічна дружба. / Й.М. Кисельов. – К., 1954. – 186с.
857123
  Прилюк Д.М. Одвічне : балади в прозі / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 271 с.
857124
  Міщенко Г. Одвічне й непроминальне у творчості Дмитра Сироватки // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
857125
  Тараненко О.А. Одвічне свято урожаю : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 48 с.
857126
  Гірник М.А. Одвічне, сьогоденне : вибрані поезії / М.А. Гірник. – Київ : Дніпро, 1973. – 215 с.
857127
  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1984. – 256с.
857128
  Хоменко О. Одвічний діалог з Кобзарем // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 30-40


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Тарас Шевченко у долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", яка проходила 25 вересня в м. Канів.
857129
  Ворона В.І. Одвічний Дух Десни : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
857130
  Рахно К. Одвічні мандрівники морів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Маючи великий талант державників і вправних воїнів, вікінги ще в давнину проклали культурні мости між населенням наших земель та північними народами Європи.
857131
  Жадько Віктор Одвічні святині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 39-46. – ISSN 0869-3595
857132
  Сергійчук В. Одвічно в серці та помислах (до теми соборності України) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 244-262. – ISBN 966-95452-3-8
857133
  Українка Леся Одеpжима : Дpаматична поема / Леся Українка. – Чигирин : З дpук. Г.-М. Гейбеpа, 1917. – 32 с.
857134
  Домненкова Людмила Владимировна Одежда белорусско-русского пограничья конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Домненкова Людмила Владимировна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1987. – 21л.
857135
  Петрова С.И. Одежда в традиционных свадебных ритуалах якутов (XIX-XX века) / библиография // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 106-110. – ISSN 1563-0102
857136
  Ярская-Смирнова Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований / Ярская-Смирнова; РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам; СГТУ. – Москва, 2001. – 254с. – ISBN 5-248-00114-5
857137
  Корсик М.И. Одежда для полніх женщин / М.И. Корсик. – М., 1979. – 96с.
857138
  Коренев Д.М. Одежда и чинопочитание в источниках русского церковного права второй половины XVI в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805


  Статья представляет собой анализ норм русского церковного права второй половины XVI в., регулировавших внешний вид православного христианина. Исследуются основные источники указанной отрасли права в период позднего Средневековья: "Кормчая книга" и ...
857139
   Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. – Л., 1990. – 108с.
857140
  Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв / Е.Н. Студенецкая. – М, 1989. – 286с.
857141
   Одежда народов Сибири. – Л., 1970. – 224с.
857142
  Калашникова Н.М. Одежда народов СССР: из коллекций гос. музея этнографии нар. СССР (Ленинград) / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – Москва, 1990. – 224с.
857143
   Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 79 с.
857144
  Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в) / Т.А. Абдуллаев, С.А. Хасанова ; АН УзССР, Музей истории народов Узбекистана им. М.Т. Айбек. – Ташкент : Фан, 1978. – 115 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 20
857145
   Одежда: Из собрания Центрального музея революции СССР. – М., 1988. – 360с.
857146
  Шенгелия Вера Одеколон / Шенгелия Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 48 : рис., ил.
857147
   оделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов / А.В. Титов, Л.В. Шмелева, Е.А. Кириенко, О.В. Герасимова // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2015. – № 2 (41). – С. 81-86. – ISSN 2076-2151
857148
  Строкина В. Оден и Нибур: "возвращение" в христианство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 303-318. – ISSN 0042-8795
857149
  Гогюль Р. Одер -- Нейссе граница мира. / Р. Гогюль, Гейнц. Поль. – М, 1960. – 200с.
857150
   Одержали Гран-прі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Відбулася 22 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта й кар"єра-2012" та 11 Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном", на відкритті яких проректорові з наук.-педаг. роботи КНУТШ В. Бугрову вручили Гран-Прі в номінації ...
857151
   Одержали дипломи // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  "Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт (фізичні науки) нагородила за кращу студентську наукову роботу студентів радіофіз. ф-ту та фізичного ф-ту.
857152
  Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
857153
  Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
857154
  Баб"як Людмила Володимирівна Одержання ароматичних вуглеродів та високоактивних компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Баб"як Людмила Володимирівна; Мін-во освіти України Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 17с.
857155
  Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
857156
  Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
857157
  Калюжний П.Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу у контейнері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
857158
  Ціркаль В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.127-131. – ISSN 0132-1331
857159
  Смотраєв Р.В. Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – [16] с. – Бібліогр.: 8 назв
857160
  Іванов А.Ф. Одержання експоненційних оцінок збіжності розв"яків рівнянь з запізненям / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 217-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціальних рівнянь з післядією з запізненням. Використовується другий метод Ляпунова. За допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду одержано достатні умови асимптотичної стійкості. Обчислено ...
857161
  Лавриненко Ю.О. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України / Ю.О. Лавриненко, Г.С. Балашова, І.П. Бугаєва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
857162
  Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
857163
  Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
857164
  Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
857165
  Волошин Олег Михайлович Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : Автореф... наук: 02.00.16 / Волошин Олег Михайлович; Ін-т хімії високомолек. сполук. – К., 1993. – 16л.
857166
  Мачула С.Л. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / С.Л. Мачула; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
857167
  Прохненко П.О. Одержання композиційного матеріалу кремнезем/мефенамінова кислота медичного призначення / П.О. Прохненко, С.О. Алексєєв, В.В. Паєнтко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 28
857168
  Кропивницька Л.М. Одержання лангбейнітового концентрату галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Л.М. Кропивницька Лілія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
857169
  Коваленко А.Л. Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом / А.Л. Коваленко, Т.О. Кізимішина, К.П. Шумило // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 179-182. – ISSN 2519-2884
857170
  Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
857171
   Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам"яновугільної смоли / Ю.Я. Демчук, В.М. Гунька, С.В. Пиш"єв, М.М. Братичак // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 23-28. – ISSN 1681-309X
857172
   Одержання надпровідних матеріалів в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O / С.А. Неділько, Г.В. Панченко, О.Г. Зенькович, О.В. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 32)


  Методом рентгенографії та ІЧ-спектроскопії вивчена можливість заміщення в підгратках міді на іони свинцю в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O при значеннях 0 [< або =] х [< або =] 1,0. Встановлено, що в межах заміщення тверді розчини в системі не утворюються. ...
857173
   Одержання надпровідної кераміки методом спільного осадження : хімія / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, Н.П. Шпаківська, В.В. Дякін, М.А. Танатар, В.С. Єфанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
857174
  Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
857175
  Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
857176
   Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів / В. Куліченко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич, В. Чорновол, Т. Вітовецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальні умови одержання нікелатів лантану, які відносяться до фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) Lan-1La2NinO3n+1 з n=1 (La2NiO4,17) та n=2 (La3Ni2O7,02), методом сумісного осадження компонентів з наступним прожарюванням шихти. La2NiO4,17 ...
857177
  Олійник О.С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Олійник О.С. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
857178
  Давіденко Наталія Петрівна Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Давіденко Наталія Петрівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
857179
  Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
857180
  Матросов Олександр Сергійович Одержання органо-мінеральних добрив на основі агримуса, які модифіковані інгібітором нітрифікації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Матросов Олександр Сергійович; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20л.
857181
  Кожаметов А.Т. Одержання оцінок збіжності розв"язків диференціальних систем методом функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано оцінювати збіжність розв"язків систем звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова, що не мають нескінченно малу вищу границю.
857182
  Коваленко В.С. Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О.І. Бродського / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 71-77. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
857183
   Одержання плівок ВТНП модифікованим методом піролізу аерозолів : хімія / С.А. Неділько, А.Р. Кауль, О.В. Перм"яков, А.Л. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
857184
  Братичак Михайло Михайлович Одержання плівок і вулканізатів на основі епокси-полімерних композицій в присутності смоли ЕД-20П : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.06 / Братичак Михайло Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 19л.
857185
  Балінін К.О. Одержання полімерних композитів на основі БІС-азобарвників / К.О. Балінін, І.О. Савченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 181
857186
  Баранович Д.С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 - технол. неорг. речовин / Баранович Д.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
857187
  Ларук М.М. Одержання поліфункціональних акрилових монометрів для фотополімерних композицій : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Ларук М. М.; МОУ, ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
857188
  Сітнікова М.Д. Одержання та властивості (-)-(1S,5S)-1-бромометил-3,3-дибромо-8,8- диметил-7- оксабіцікло[3.2.1]октан-2,6-діону / М.Д. Сітнікова, М.В. Горічко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 110
857189
  Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 23-29. – ISSN 2311-6676
857190
  Шапа Микола Миколайович Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Шапа М.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
857191
  Ашусов А.А. Одержання флуорвмісної B12212 кераміки / А.А. Ашусов, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 5
857192
  Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
857193
  Михайлова Є.О. Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Євгенія Олександрівна Михайлова; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
857194
  Стасюк Р. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.66-70. – ISBN 966-667-078-Х
857195
   Одержання, структура та магнітні властивості порошків нанокристалічного нікелю та нанокомпозиційних матеріалів нікель - декстран / Л.С. Семко, О.І. Кручек, П.П. Горбик, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, О.І. Оранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 369-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано порошки аморфного і нанокристалічного нікелю, а також: шаруваті нанокомпозити Ni / декстран. Досліджено структуру та магнітні властивості одержаних матеріалів, визначена їх, точка Кюрі. Установлено взаємозв"язок між особливостями структури та ...
857196
   Одержання, фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості гетероструктур шаруватих ніобатів з наночастинками CDSE@CDS та CDS / Л.О. Білоус, А.В. Козицький, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 131
857197
   Одержати високий урожай цукрових буряків у 1949 році на всій площі посіву!. – К., 1948. – 31с.
857198
  Олійник М.Я. Одержима : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1963. – 185 с.
857199
  Олейник М. Одержимая / М. Олейник. – Москва, 1966. – 243с.
857200
  Горинь Б. Одержимий красою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 13


  Володимир Йосипович Патик — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Член Спілки Художників України з 1958 року, Заслужений художник України (1996), лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1999), Народний художник України (2006). ...
857201
  Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і його сонячно-червоний роман
857202
  Голубченко В. Одержимий науковою і совістю // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 141-146. – ISSN 2075-1222


  Штрихи до портрета П.П. Охріменка
857203
  Братунь Р.А. Одержимість : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1974. – 78 с.
857204
  Наєнко М.К. Одержимість / М.К. Наєнко. – К., 1990. – 180с.
857205
  Лупейко В. Одержимість. Ескізи до образу українця нової генерації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17-24 травня (№ 23). – С. 6
857206
  Милютенко В.Б. Одержимость -- крылья борца. / В.Б. Милютенко. – М, 1966. – 48с.
857207
  Адамов А.И. Одержимость / А.И. Адамов. – Магадан, 1968. – 71с.
857208
  Геращенко А.И. Одержимость / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 104с.
857209
  Емчук И.Ф. Одержимость / И.Ф. Емчук, Г.Е. Аронов. – М., 1975. – 191с.
857210
  Воронин П.И. Одержимость / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1976. – 480с.
857211
  Братунь Р.А. Одержимость : поэзия / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111с.
857212
  Львов М.Д. Одержимость / М.Д. Львов. – М., 1977. – 158с.
857213
  Дубровкина Ю.В. Одержимые / Ю.В. Дубровкина. – Москва : Политиздат, 1967. – 88 с.
857214
  Пашков В.Н. Одержимые / В.Н. Пашков. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
857215
  Абдуллин Х. Одержимые : повесть и рассказы : пер. с уйгур. / Х. Абдуллин. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 136 с.


  Содерж.: Одержимые : повесть Разлив : рассказ; Джухаза : рассказ; На смерть мастера : рассказ; Схватка : рассказ; Мой Баяндай : рассказ; Старик из Айдын-булака : рассказ; Скворцы : рассказ; В эшелоне : рассказ; Мои соседи : ...
857216
  Железняк В.С. Одержимые / В.С. Железняк. – Архангельск, 1986. – 367с.
857217
  Пшипковский А. Одержимые / А. Пшипковский. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 445 с. – В изд. также : Ничейная земля / З. Сафьян. – ISBN 5-289-00950-7
857218
  Саэди Г Одержимые ветрами / Г Саэди. – Москва, 1977. – 104 с.
857219
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1974. – 407с.
857220
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – М, 1974. – 400с.
857221
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1983. – 413с.
857222
  Санин В.М. Одержимый / В.М. Санин. – М., 1982. – 399с.
857223
  Куприянов И.Т. Одержимый любовью.Очерк жизни и творчества М.Ласкова / И.Т. Куприянов. – Запорожье : Хортиця, 1997. – 19с. – ISBN 966-92-97
857224
  Белецкий П.П. Одержимый рисунком / П.П. Белецкий. – Москва, 1970. – 176с.
857225
   Одеса. – Одеса, 1947. – 220 с.
857226
   Одеса курортна. – К., 1958. – 16с.
857227
  Муравська О. Одеса музична: історія і сучасність // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 154-165. – ISSN 0869-3595
857228
  Козловський Роман Одеса на заміну Криму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
857229
  Сергацкова К. Одеса по-новому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 7


  Пілотний проект для України чи утопія мрійників.
857230
  Цвілюк С.А. Одеса революційна / С.А. Цвілюк. – Одеса, 1972. – 252с.
857231
  Бачинська О. Одеса та Одєса - "не две большие разницы" / О. Бачинська, Т. Гончарук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 26-30. – ISSN 1996-1561


  Одеса посіла провідне місце на Півдні України не завдяки, а всупереч бажанням і планам Єкатєріни II. Напевно, сама імператриця дуже здивувалася б, дізнавшись, що її нагородять титулом "благодійниці" міста.
857232
  Василенко Тетяна Одеса як жанр : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155 : Фото
857233
  Музичко О.Є. Одеса як місце війн пам"ятей та пам"ятників: історіографічний бекграунд та сучасні реалії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-8809-92-7
857234
  Гнатюк Л.В. Одеса як транспортно-розподільчий центр // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 65-75 : Табл.
857235
  Гончаренко І.І. Одеса, Севастополь : поезії / І.І. Гончаренко, 1943. – 64 с.
857236
  Стельмах Артур Одеса. Жарти, пиво та смажені "гамбрінуси" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-90
857237
  Герлігі Патріція Одеса. Історія міста, 1794-1914 = Odessa.A History 1794-1914 / Герлігі Патріція. – Київ : Критика, 1999. – 383с. – ISBN 966-7679-04-7
857238
  Некрасов Андрій Одеса. Підлідна одісея / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 8-9 : фото
857239
  Горицвіт С. Одесити вшанували пам"ять Юрія Липи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 6
857240
  Болдирєв О.В. Одесі 600 / О.В. Болдирєв. – Одесса, 1994. – 72с.
857241
  Гайворон А.А. Одесса - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1967. – 216с.
857242
  Попов В.М. Одесса - Варна: прямые связи / В.М. Попов. – Одесса, 1990. – 140с.
857243
  Борисов А.Д. Одесса - город-герой / А.Д. Борисов. – М., 1954. – 80с.
857244
   Одесса - Марсель. Дружба. – Одесса, 1960. – 68с.
857245
  Гайворон А.А. Одесса - Сочи - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1968. – 215с.
857246
   Одесса. – Одесса, 1956. – 144 с.
857247
   Одесса : Краткий справочник-путеводитель. – Одесса, 1959. – 166 с.
857248
   Одесса : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 38 с.
857249
   Одесса : Путеводитель. – 4-е изд., доп. – Одесса, 1967. – 232с.
857250
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 5-е изд. – Одесса, 1968. – 240с.
857251
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 6-е изд. – Одесса, 1969. – 1969с.
857252
  Гайворон А.А. Одесса : карманный словарь туриста / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1971. – 159с.
857253
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 7-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1972. – 152с.
857254
  Карев Г.А. Одесса / Г.А. Карев. – М, 1978. – 176с.
857255
  Усыченко Ю.И. Одесса / Ю.И. Усыченко. – Москва : Политиздат, 1978. – 176с.
857256
  Долженкова А. Одесса : Путеводитель / А. Долженкова, П. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 191с.
857257
  Андриевский Н.Ю. Одесса : путеводитель-справочник / Н.Ю. Андриевский, А. Гайворон, КолядаИ. – Одесса : Маяк, 1981. – 142с.
857258
  Тимофеенко В.И. Одесса : Архитектурно-исторический очерк / В.И. Тимофеенко. – Киев, 1983. – 160 с.
857259
   Одесса. – Киев, 1984. – 191с.
857260
  Белоус А.Г. Одесса : путеводитель-справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1989. – 238с.
857261
   Одесса. – М., 1990. – 188 с.
857262
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 100-102 : Фото. – ISSN 1998-8044
857263
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
857264
   Одесса = Odessa: Память города-героя. – Киев, 1980. – 142с.
857265
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
1. – 1947. – 288с.
857266
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
2. – 1949. – 292с.
857267
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
3. – 1951. – 238с.
857268
  Ексарева Н.М. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьесе(Giovan Pietro Vieusseux) / Н.М. Ексарева, И.Н. Потапова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 87-93. – ISBN 978-966-927-169-3
857269
  Кигитов И.Б. Одесса и её побратимы / И.Б. Кигитов. – Одесса, 1970. – 168с.
857270
  Дзюбина С.В. Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне / С.В. Дзюбина, Г.А. Каширин. – Одесса, 1971. – 128 с.
857271
   Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
Вып. 3. – 1985. – 157 с. – Первые два выпуска вышли в 1948 и 1971 годах
857272
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
857273
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
857274
  Ревзин Николай Одесса непарадная : Рассказы / Ревзин Николай, Ревзина Светлана // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 98-103 : Іл.
857275
  Гайворон А.А. Одесса, мой город родной / А.А. Гайворон. – Одесса, 1963. – 196с.
857276
  Островский Г.Л. Одесса, море, кино: страницы истории далекой и близкой: путевод. / Г.Л. Островский. – Одесса, 1989. – 182 с.
857277
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1950. – 103 с.
857278
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1957. – 246 с.
857279
  Аршинник Татьяна Одесса. Город для приезжих (фотопрогулка) // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-54 : Іл.
857280
  Кумыш Сергей Одесса. Мама : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0321-1878
857281
   Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957. – 320с.
857282
   Одесса. Справочник (по состоянию на 1.III.1963 г.). – Одесса, 1963. – 207с.
857283
  Долженкова А.Н. Одесса. Три экскурсии / А.Н. Долженкова, К.С. Саркисьян. – Одесса : Маяк, 1965. – 124 с.
857284
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – Одесса : Маяк, 1975. – 183 с.
857285
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 2-е изд. испр. и доп. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.
857286
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1977. – 165 с.
857287
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – 4-е изд. – Одесса, 1978. – 191с.
857288
   Одесса: регион перспективный и важный // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 4-6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
857289
  Симоненко В. Одесса: смерть или возрождение "города грез"? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "На моем рабочем столе рядом оказались объемная папка с материалами «Одесса-2022. Город, в котором хочется жить» (стратегия экономического и социального развития) и презентабельная книга «Одесса – величие и смерть «города грез» американского историка и ...
857290
   Одессе посвящается. – Одесса, 1971. – 287с.
857291
  Боксерман Ю.И. Одессея голубого огня. / Ю.И. Боксерман, Т.Ю. Юльева. – М., 1979. – 175с.
857292
  Демин О. Одесская городская дума в эпоху реформирования городского самоуправления (60-80-е годы XIX в.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 119-121. – (Історичні науки ; № 8)
857293
   Одесская гос. научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса, 1941. – 183с.
857294
   Одесская государственная научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса : Кн. изд-во, 1962. – Буклет 1 л. : фот.
857295
  Кананыхина Е.Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. / [Кананыхина Е.Н., Соловей А.А., Белявская Н.П. ; под ред. Егорова Б.В. ; сост.: Агеева И.Н. и др.]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 239, [1] с. : ил., фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также указ.: 110 лет. – Библиогр.: с. 229-238. – ISBN 978-966-2389-65-4
857296
   Одесская обл. науч. конф., посвященная 150-летию со дня рождения А.О.Ковалевского (1990). – Одесса, 1990. – 66с.
857297
   Одесская областная научная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения И.М.Сеченова, 22-24 мая 1989 г.. – Одесса, 1989. – 79с.
857298
  Саулин Е.С. Одесская областная организация КП(б)У в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1949-1950) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саулин Е.С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
857299
   Одесская областная партийная конференция. – Одесса, 1971. – 95с.
857300
   Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Одесса, 1970. – 388с.
857301
  Бережинский В.Г. Одесская оборонительная операция (5 августа - 16 октября 1941года) / В.Г. Бережинский; Научно - исслед. центр гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 42с.
857302
  Суркис Л.Д. Одесская организация КП Украины в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие промышленности города в послевоенный период (1944-1950 годы). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суркис Л.Д. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
857303
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Мельник С.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1950. – 269л. – Бібліогр.:л.1-7
857304
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник С.К.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
857305
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фролов И.М. ; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
857306
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фролов И.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Одесса, 1952. – 298л. – Бібліогр.:л.284-291
857307
   Одесская писательская организация в 1980 г. : Публ. произведений. Хроника творч. жизни.: Библиогр. указ. – Одесса, 1981. – 36с.
857308
   Одесская плеяда : сатирические произведения 20-30-х годов. – Киев : Дніпро, 1990. – 447с.
857309
  Недзведский А. Одесская тетрадь / А. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150с. – ISBN 966-7487-94-6
857310
  Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологии / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 319-339 : рис. – Библиогр.: 79 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
857311
  Петрова Е.В. Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 23-27. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
857312
  Батров А.М. Одесские девчонки / А.М. Батров. – Одесса, 1971. – 244с.
857313
   Одесские катакомбы. – Одесса, 1970. – 199с.
857314
   Одесские катакомбы. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 160с.
857315
   Одесские катакомбы. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса, 1974. – 160с.
857316
  Дятлов С.Е. Одесские лиманы : краеведческие очерки / С.Е. Дятлов, А.О. Лещинский. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с.
857317
  Бурксер Е.С. Одесские лиманы (гидрохимические исследования) / Е.С. Бурксер. – Вып. 2. – Киев : АН СССР, 1953. – 144с. – (Петрографии, минералоггии и геохимии)
857318
  Плесская-Зебольд Одесские немцы 1803-1920 / Плесская-Зебольд; Институт германск. и восточноевропейск. исследований Геттинген (Германия). – Одесса, 1999. – 520с. – ISBN 966-95556-6-3
857319
  Бабель И. Одесские рассказы : Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-002863-6
857320
  Зленко Г.Д. Одесские тетради / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 103с.
857321
  Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 133-138. – ISSN 2307-4558
857322
  Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-549-320-5
857323
   Одесский альманах. – Одесса, 1839
857324
   Одесский археологический музей. – Одесса, 1970. – 64с.
857325
   Одесский археологический музей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1981. – 79с.
857326
   Одесский археологический музей АН УССР. – Киев, 1983. – 195с.
857327
  Колесниченко А.Н. Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории / А.Н. Колесниченко, Л.Ю. Полищук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 228-232
857328
   Одесский астрономический календарь : 2017 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; [редкол.: В.Г. Каретников (гл. ред) и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 18. – 2016. – 263, [1] с. : ил., табл. – Изд. с 1919 г. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 242-243
857329
  Брндаренко Н.И. Одесский бестиарий. Зооморфные и мифологические символы в архитектуре и скульптуре Одессы // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 197-202. – ISBN 978-966-190-989-1
857330
  Чекунов А.В. Одесский глубинный разлом и его продолжение на Русской платформе и в Черном море / А.В. Чекунов, И.А. Гаркаленко. – Киев, 1969. – С. 25-41. – Отд. оттиск
857331
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1973. – 367с.
857332
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1979. – 247с.
857333
  Лищенко Н.Ф. Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 134-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В работе описаны основные черты Одесского городского текста: особенности ландшафта, географического положения города, курортной темпоральности; феномен одесского говора. Автором проанализированы аспекты художественных текстов об Одессе, характерные для ...
857334
   Одесский государственный литературный музей. – Одесса, 1986. – 142с.
857335
   Одесский государственный политехнический университет 1918 - 1998 : Справочное издание. – Одеса : ОГПУ; Астропринт, 1998. – 168с. – ISBN 966-549-018-4
857336
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1965. – 12с.
857337
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1970. – 12с.
857338
  Шама О. Одесский иммунитет // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 62-65


  130 лет назад уроженец Слобожанщины Илья Мечников с учениками открыл Одесскую бактериологическую станцию - вторую в мире после Парижской, на которой прививал людей и животных от инфекционных болезней.
857339
   Одесский историко-краеведческий музей. – Изд. 4-е, доп. – Одесса, 1974. – 147с.
857340
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
857341
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
857342
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
857343
   Одесский морской торговый порт. – Одесса, 1924. – 152с.
857344
   Одесский музей западного и восточного искусства. – Одесса, 1966. – 31с.
857345
   Одесский музей Западного и Восточного искусства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1988. – 56с.
857346
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
857347
  Луцевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства: Путеводитель. / Н.Г. Луцевич. – Одесса, 1982. – 56с.
857348
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
857349
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
857350
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
857351
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
857352
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
857353
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
857354
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – К., 1987. – 101с.
857355
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
857356
   Одесский театр оперы и балета. – Киев : Мистецтво, 1975. – 47 с.
857357
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12 с.
857358
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
857359
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
857360
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
857361
   Одесский университет. – Киев; Одесса, 1977. – 32с.
857362
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
857363
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
857364
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
857365
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей / В.В. Криштопенко. – Одесса, 1989. – 62с.
857366
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
857367
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
857368
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
857369
  Бабич А.В. Одесское подполье. Рассекреченные архивы 1941-1942 / Александр Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 243, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-234-8
857370
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
857371
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
857372
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
857373
  Липа Ю. Одеська "Січ" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 13-14
857374
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
857375
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
857376
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
857377
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
857378
  Болдирєв О.В. Одеська громада. / О.В. Болдирєв. – Одеса, 1994. – 142с.
857379
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
857380
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
857381
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
857382
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
857383
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
857384
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
857385
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
857386
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
857387
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
857388
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
857389
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
857390
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
857391
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
857392
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
857393
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
857394
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
857395
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
857396
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв.
857397
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
857398
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
857399
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
857400
  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут — перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 343-367. – ISSN 2411-345X
857401
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
857402
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
857403
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
857404
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
857405
  Рудницький П.В. Одеський економічний адміністративний район / П.В. Рудницький. – Київ, 1958. – 56с.
857406
  Петрова Н.О. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 60-63
857407
  Кудлач Володимир Одеський Караваджо: загублена подорож крізь віки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Викрадення картини "Взяття Христа під варту" Караваджо з Одеського музею підняло інтерес до твору
857408
  Міхелі С.В. Одеський ландшафтознавчий центр: історія розвитку, напрями досліджень, результати // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 189-197. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
857409
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857410
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857411
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
857412
  Мостова Л. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького
857413
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1971. – 16с.
857414
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1977. – 60с.
857415
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1984. – 270с.
857416
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – Київ, 1988. – 272с.
857417
   Одеський національний академічний театр опери та балету = Одесский национальный академический театр оперы и балета = The Odessa National Academic Opeara and Ballet Theatre : [ фотоальбом ] / [фотографії, упоряд. Г.О. Гарбузов ; текст, упоряд. І.С. Волощук ]. – Одеса : Астропринт : Екологія, 2008. – 160 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. англ. мовами. – ISBN 978-966-190-006-5
857418
  Оборський Г.О. Одеський національний політехнічний університет. Родовід / Г.О. Оборський, В.І. Бондар, В.В. Лебідь // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (42). – С. 323. – ISSN 2076-2429
857419
   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
857420
  Феденко О.О. Одеський період діяльності професора Івана Фрідріховича Сперандео (1897-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 70-71. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
857421
  Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
857422
  Горбатюк М. Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 102-121. – ISSN 2306-4250
857423
  Ковальчук Г.В. Одеський період життя і наукової діяльності Н.Б. Кузякіної // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 167-180. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено одеський період (1956–1961) життя і творчості відомої українсько-російської дослідниці драматургії і театру ХХ століття Наталі Борисівни Кузякіної. Акцентовано на драматизмі наукового шляху вченого, зауважено факти методологічної еволюції. ...
857424
  Левченко В. Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 67-77. – ISSN 1998-4634
857425
  Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського (осінь 1906 - осінь 1908 рр.): формування основ одеської історичної україністики // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 263-286. – ISBN 978-966-389-291-8
857426
  Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного (28.12.1866-15.12.1929) // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2016. – № 4 (36). – С. 108-118. – ISSN 2076-0558
857427
  Кондратенко І. Одеський період життя та творчості видатного регента Михайла Литвиненка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 406-415
857428
  Пономаренко Л.П. Одеський період становлення професора Г.Г. Де-Метца як вченого та викладача (1881-1891) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 168-172


  Непересічна особистість проф. Г. Г. Де Метца привертає увагу дослідників історії фізики і фізичної освіти в Україні. Вивчення архівних матеріалів Обласного архіву м. Одеси дозволило розкрити особливості шляху становлення Г. Г. Де Метца як вченого та ...
857429
   Одеський політехнікум образотворчих мистецтв. – Одеса. – 25 с.
857430
  Хромов А.В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-169-3
857431
  Музичко О. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська в науково-педагогічному житті Центрально-Східної Європи XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 77-88. – ISBN 966-7379-92-11
857432
  Покалюк В.В. Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 204-209. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
857433
  Шумакова Одеський театр опери та балету / Шумакова, Л.А. Черленіовський. – Одеса, 1968. – 84с.
857434
   Одеський художній музей. – К., 1971. – 27с.
857435
   Одеський художній музей. – Київ, 1980. – 14с.
857436
  Луговий О.М. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський / О.М. Луговий, О.В. Файда // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 185-188. – ISBN 978-617-578-222-4
857437
  Музичко О.Є. Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 109-126. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
857438
  Зленко Григорій Одеські Білецькі. Сторінки життєпису одного родоводу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 10-11
857439
  Мельник О.В. Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 гг.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 91-103. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
857440
   Одеські історики : енциклопедичне видання / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Асоціація європейської культури ; [ відп. ред. Савченко В.А. ; редкол. : Литвин В.М. та ін. ]. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-282-5
Т. 1 : (початок 19 - середина 20 ст.). – 2009. – 480с.
857441
  Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 72-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
857442
  Томазов В.В. Одеські купці брати Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247
857443
  Зінькевич О. Одеські меніпеї // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 30-32


  Фестиваль нової музики в Одесі.
857444
  Таран Людмила Одеські реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
857445
  Музичко О. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні дні" // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 5-25. – ISSN 2310-3310
857446
  Голубович І.В. Одеські роки М.Я. Грота: проект реформи "філософської справи" // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 3-20. – ISSN 2076-7382
857447
  Сінягіна К.А. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-966-927-169-3
857448
  Юрженко О.І. Одеському університету - сто років / О.І. Юрженко. – Одеса : Маяк, 1965. – 100с.
857449
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1936. – 263с.
857450
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Л., 1938. – 215с.
857451
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – М., 1947. – 208с.
857452
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1957. – 229с.
857453
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М.-Л., 1960. – 410с.
857454
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 423с.
857455
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ярославль, 1984. – 255с.
857456
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1986. – 653с.
857457
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1988. – 575с.
857458
  Форш О.Д. Одеты камнем : Современники; Михайловський замок / О.Д. Форш. – Киев : Радянська школа, 1990. – 448с.
857459
  Форш О.Д. Одеты камнем. Михайловский замок : Романы / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 400с. – (Класики и современники. Совентская литература)
857460
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 766с.
857461
  Сергеев Б.Ф. Одетые в броню / Б.Ф. Сергеев. – М., 1989. – 63с.
857462
  Карев Г.А. Одетые в бушлаты / Г.А. Карев. – Одесса, 1964. – 334с.
857463
  Календа С. Одетые истории = Литературный проект : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-112. – ISSN 0012-6756


  Это проект, "инрающий в литературу"; авторская интерпретация романа Питера Гринуэя "Золото"
857464
  Толстой И. Одеть и срочно отправить в Россию // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 4 (5113). – С. 44-46. – ISSN 0131-0097


  Випадкова поїздка Б. Пастернака до Парижу на антифашистський конгрес
857465
   Одещина. – Київ : Мистецтво, 1977. – 188с.
857466
  Горобець Іван Одещина. Рідна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 120-125 : фото
857467
   Одещина: Землі квітучої краса. – Київ, 1985. – 144с.
857468
  Копылова Л.Ф. Одеяло из лоскутьев / Л.Ф. Копылова. – М., 1958. – 198с.
857469
  Гулов Б. Оджар бахши сердится / Б. Гулов. – М., 1986. – 315с.
857470
  Внуков Н.А. Один / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 127с.
857471
  Жуков Ю.А. Один "миг" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1979. – 384с.
857472
  Жуков Ю.А. Один "МИГ" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1963. – 288с.
857473
  Жуков М.Н. Один алгоритм лінійної багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Пропонується алгоритм лінійної статистичної фільтрації, у якому узагальнено відомий у теорії випадкових функцій лінійний фільтр на випадок, коли в одній процедурі вживаються ознаки з порядковою та номінальною шкалами. Це дає змогу залучити до виконання ...
857474
  Кикоть В.М. Один аспект мого життя : Поезії / В.М. Кикоть. – Київ : Брама, 2001. – 96с. – ISBN 966-96035-1-Х
857475
  Патрікац Л. Один банк - і ціле життя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С.18-19
857476
  Биллинг Г. Один в Антарктике / Г. Биллинг. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 156с
857477
  Сифр М. Один в глубинах Земли / М. Сифр. – Москва, 1966. – 263с.
857478
  Ключарева Н. Один в год в раю : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-86. – ISSN 0130-7673
857479
  Норвуд В. Один в джунглях : Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии / В. Норвуд. – Москва : Мысль, 1965. – 190с.
857480
  Шпильгаген Ф. Один в поле не воин : роман Шпильгагена в 2 т. / пер. с нем. Б.Е. Благосветова. – Санкт-Петербург : Н.А. Шигин
Т. 2. – 1886. – 573 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по интернету и стр.
857481
  Коцур А. Один в полі не воїн… // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 124-125
857482
  Багатирьова К. Один в творчому доробку Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 9-14


  Стаття присвячена висвітленню внеску Григорія Сковороди у розвиток жанру оди в українській літературі.
857483
  Зейда Олександр Один вдома (Пам"ятка для дітей молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 35
857484
  Савицкий В.Д. Один взгляд : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Ленинград, 1982. – 312с.
857485
  Попов В.М. Один выстрел во время войны. / В.М. Попов. – М, 1986. – 412с.
857486
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Л., 1960. – 631с.
857487
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Грозный, 1987. – 496с.
857488
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – М., 1989. – 495с.
857489
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – М., 1990. – 589с.
857490
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1973. – 255с.
857491
  Разгон Л.Э. Один год и дся жизнь / Л.Э. Разгон. – М, 1976. – 255с.
857492
  Николчин И. Один год и одна жизнь. / И. Николчин, А.А. Полещук. – М, 1982. – 238с.
857493
  Алексеев Д.Г. Один год из жизни Блюхера / Д.Г. Алексеев. – Челябинск, 1980. – 129с.
857494
  Андреев Ю С. Один год из жизни страны : результаты и перспективы / Ю С. Андреев. – Москва, 1990. – 478с.
857495
  Лешке Е.Г. Один год молодой семьи / Е.Г. Лешке. – М., 1981. – 248с.
857496
  Боровик Г.А. Один год неспокойного солнца / Г.А. Боровик. – М, 1971. – 456с.
857497
   Один день (Рабочий Донбасс на труд. вахте 19 апр. 1967 г.). – Донецк, 1967. – 138с.
857498
  Карамышев Н.Ф. Один день в пути / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1967. – 71с.
857499
  Витова Наталья Один день в Таллине. Сказка на вырост / Витова Наталья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 78-85 : фото
857500
  Волошун П. Один день великой княгини Елизаветы Федоровн в усадьбе Ильинское // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 18-30. – ISSN 1812-867Х
857501
   Один день війни. – К., 1974. – 319с.
857502
  Гуляшки А. Один день и одна ночь. / А. Гуляшки. – София, 1970. – 235с.
857503
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – М., 1963. – 144с.
857504
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Томск, 1990. – 318с.
857505
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / А.И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 350с. – ISBN 5-352-00160-1
857506
   Один день из жизни ФОРОСа: достижения 2006 г. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52
857507
  Черненко О. Один день із життя Тараса Шевченка в Києві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 72. – ISSN 0868-9644


  Революціонар, борець, пророк - які тільки ярлики не навішували на Шевченка. Яким же був реальний, живий Тарас? На це запитання дають відповідь спогади трьох друзів поета - письменника Віктора Аскоченського, письменника, етнографа Олександра ...
857508
   Один день із історії курця (Виховна година) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 9-11
857509
   Один день Києва: Паралелі (Київ 27 серпня 1907 р. і Київ 27 серпня 1937 р.). – К., 1937. – 92с.
857510
  Макдермотт А. Один день Монтсеррат Кабалье // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-191. – ISSN 1726-6084
857511
   Один день на милой, доброй земле. – М., 1981. – 448с.
857512
  Іващенко Микола Один день на Чернігівщині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 12-14 : фото
857513
  Анна Иваненко Один день с Алевтиной Фурсаевой = "Ото була весна!" : Истории в деталях / Анна Иваненко, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
857514
  Иваненко Анна Один день с Альгирдасом Кумжой = Безумный день, или приключения литовского подданного : Истории в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-32 : Іл.
857515
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
857516
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
857517
  Иваненко Анна Один день с Ахметом Чанга, атташе по культуре и туризму Турции = Атташе Страны Роз : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 32-37 : Фото
857518
  Иваненко Анна Один день с Виталием Дроздовым : История в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 12-16 : Іл.
857519
  Аршинник Татьяна Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Король из Бангкока : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 16-21 : Іл.
857520
   Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Парад королевских лодок : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 22-25 : Іл.
857521
   Один день с команданте, актрисой и режиссером : И целого мира мало. История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 82-87 : Фото
857522
  Иваненко Анна Один день с Константином Стогнием : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 24-29 : Іл.
857523
  Иваненко Анна Один день с Леней Сенкевичем = Реюньон глазами "Хита" : Истории в деталях / Иваненко Анна, Пендраковская Анна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-33 : Іл.
857524
  Попов И.Ф. Один день с Лениным. / И.Ф. Попов. – М, 1963. – 95с.
857525
  Иваненко Анна Один день с Сергеем Дудкой : Дудка - не сам / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 28-32 : Іл.
857526
  Фурсова Л. Один день серед козаків : урок за оповіданням А. Кащенка "Над Кодацьким порогом" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
857527
  Иваненко Анна Один день со Стеллой Захаровой = Дневник чемпионки : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 24-29 : Іл.
857528
  Бологов А.А. Один день солнца / А.А. Бологов. – Москва, 1988. – 384с.
857529
  Тулешков Крыстю Один день среди насекомых. / Тулешков Крыстю. – М., 1978. – 184с.
857530
  Белов Г.Г. Один для всех закон / Г.Г. Белов. – М., 1978. – 63с.
857531
  Катюшенко М. Один дождь на всех / М. Катюшенко. – Москва, 1985. – 176 с.
857532
  Бачило А. Один дома / А. Бачило, И. Ткаченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-168. – ISSN 1728-8568
857533
  Юсип Д. Один з вихованців Франкової кузні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 123-134. – ISSN 0868-4790
857534
  Міяковський В.В. Один з доносителів на Пестеля, купець Ш. Козлинський / В.В. Міяковський, 1926. – 5 с. – Окремий відб.: Декабристи на Україні./ за ред. С. Єфремова та В. Міяковського. Київ. 1926, с. (4) 206, [2]
857535
  Горький Максим Один з королів республіки / Горький М. ; Передмова Луначрського А.В. – б. м. : Український робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
857536
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ, 1953. – 68с.
857537
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ : ДЛВ, 1957. – 24 с. – Пер. з рос.
857538
  Розора Ж. Один з найбільших природничих музеїв Європи - в Україні / Ж. Розора, О. Зиков // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-60
857539
  Лащенко С. Один з п"яти соколят... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 13


  Уроки і спадщина Олексія Курінного — український політолога, експерта з розвитку української мови, громадського діяча, поета. Вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті ...
857540
  Кравчук П.І. Один з перших / П.І. Кравчук. – Торонто, 1963. – 44с.
857541
  Загорка О.М. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України / О.М. Загорка, А.А. Корецький, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 6-13. – ISSN 2304-2699
857542
  Любіч О.О. Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-9. – Бібліогр.: на 6 пунктів
857543
  Брюховецька Л. Один з українських кінознаців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 7-10. – ISSN 1562-3238


  Доктор літературознавства, проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка Олег Кіндратович Бабишкін (1918-1991) - автор численних праць у галузі літературознавства. Він залишив значну спадщину як кінознавець – досліджував і українське і зарубіжне кіно у книгах: ...
857544
  Петров Н.И. Один за всех - все за одного: коллективизм как черта соц. образа жизни. / Н.И. Петров. – М., 1985. – 159с.
857545
  Муратов Н.Г. Один за всех / Н.Г. Муратов. – М., 1964. – 590с.
857546
  Борисов Борис Один за всех и все за одного : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 138-144 : Фото


  Рудольфо Валентино
857547
  Ботценхардт Тильман Один за всех и все за одного / Ботценхардт Тильман, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 62-71 : фото. – ISSN 1029-5828
857548
  Русакова Е.И. Один за всех, все за одного. / Е.И. Русакова. – М., 1963. – 48с.
857549
  Суименко Е.И. Один за всех... / Е.И. Суименко, А.М. Тихонов. – К., 1989. – 60с.
857550
  Фоменко В.А. Один за всіх, всі за одного / Фоменко В.А. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 31 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
857551
  Таран Л. Один зі справжньої еліти. Штрихи до портрета В"ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
857552
  Артюх С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 1682-2366


  Підвищення ефективності вищої освіти яка даст змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв"язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.
857553
  Упит А.М. Один и многие : трагикомедия / А.М. Упит. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
857554
  Маканин В.С. Один и одна / В.С. Маканин. – Москва, 1991. – 296 с.
857555
  Маканин В.С. Один и одна. / В.С. Маканин. – М, 1988. – 315с.
857556
  Королев Л.А. Один из "партии расстрелянных" / Л.А. Королев. – М, 1965. – 102с.
857557
  Кузнецов Н.Т. Один из "русской химической дружины". (К 150-летию со дня рождения академика Н.С. Курнакова) / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новотворцев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 66-74. – ISSN 0869-5873
857558
  Добриян Д. Один из "соборян" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – С. 46-61 : фото. – ISSN 2222-436X


  Про неординарного и загадочного живописца Вильгельма Котарбинского.
857559
  Гуро И. Один из вас / И. Гуро. – Чита, 1951. – 50с.
857560
  Росляков В.П. Один из вас / В.П. Росляков. – М., 1981. – 444с.
857561
  Храпова Л.Е. Один из дней, каких много / Л.Е. Храпова. – М, 1983. – 24с.
857562
  Горький Максим Один из королей республики : Интервью / Горький М. – Штудгарт, 1906. – 26 с.
857563
  Пышенкин А.Д. Один из методов повешиния жизненности и продуктивности овец. : Автореф... канд.биол.наук: / Пышенкин А.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 22л.
857564
  Павлов П.В. Один из многих : история революционера Хаима Гершовича (1886-1905) / П. Павлов. – Петроград : Изд. Былое, 1919. – 23 с. – (Былое. Историческая библиотека : История русского революционного движения в очерках и эпизодах)
857565
  Поройков Ю.Д. Один из многих / Ю.Д. Поройков. – Москва : Современник, 1990. – 479с.
857566
  Бон Вилли Один из многих: Жизнь для мира свободы / Бон Вилли. – М, 1988. – 255с.
857567
  Дорогов Р.М. Один из нас / Р.М. Дорогов. – Волгоград, 1968. – 158с.
857568
  Сергеева И.С. Один из наследников XIX века (И.Д. Сургучсв) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 88-97. – ISBN 966-581-617-9
857569
  Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-Летописца. 1895, кн. 7
857570
   Один из первых коррозионистов. К 100-летию со дня рождения академика Я.М. Колотыркина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1103-1109. – ISSN 0869-5873
857571
  Георгиев Ю. Один из первых российских японоведов // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-21
857572
  Богданов Н.В. Один из первых. Патрия свободных ребят. Пропавший лагерь. Чудесники. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1962. – 494с.
857573
  Палаш И. Один из перлов волошинской "жемчужницы" или Из "библиотеки" в "библиотек". К 100-летию одного таинственного исчезновения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 435-448. – ISSN 0042-8795
857574
  Браиловский С.Н. Один из пёстрых XVII-го столетия : [Карион Истомин] : Историко-литературное исследование в 2 частях с приложением : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд. 18 окт. 1895 г.) / С.Н. Браиловский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – [4], XXXVIII, 494 с. – С. 388-481: отд. соч. и отрывки Кариона Истомина. – (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению ; Т. 5. № 5 и последний)
857575
  Петров Н.И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украиснкой литературе XVIIІ века Афанасий Кириллович Лобысевич / [соч.] Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад Наук, 1904. – 7 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению. 1904, т. 1, с. 57-63
857576
  [Лазаревский А.М.] Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович). – [Киев], 1902. – 5 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", (К.), 1902, кн. 16, вып. 1–2, отд. 5
857577
  Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – С. 39-50
857578
  Кэпот Т. Один из путей в рай / Т. Кэпот. – М., 1967. – 63с.
857579
  Кудесов Сергей Один из рода Бенуа // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 73-85


  Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) - архитектор, живописец и график. Сын акварелиста Александра Александровича Бенуа
857580
  Волоцкая З.М. Один из способов описания словосочетаний стандартизованного русского языка / З.М. Волоцкая. – Москва, 1961. – 24с.
857581
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 8 с.
857582
  Дарибаев М. Один из тысяч : повесть / Мырзагалы Дарибаев; пер. с каракалпакК.Досанова и Е.Емельянов. – Нукус : Каракалпакстан, 1976. – 72 с.
857583
  Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кульжинский) / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко, т. 23
857584
  Соколов Н.Н. Один из шести миллионов / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1955. – 56с.
857585
  Косів М. Один і той же почерк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 120-124. – ISSN 0868-4790
857586
  Сидоренко Н. Один із "могікан українського мистецтва" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 47-52


  У центрі уваги - постать Є. Маланюка періоду "другої еміграції", перебування у таборах перміщених осіб на теритерії Німеччини другої половини 1940-х рр.Наводяться спогади У. Самчука і Ю. Шевельова, аналізується публіцистика українського літератора, ...
857587
  Друг О. Один із засновників Київської консерваторії


  Олександр Виноградський
857588
   Один із зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Під головуванням першого заступника МОНМС Євгена Суліми проведено чергове засідання української частини Підкомітету № 7 " Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров"я, інформаційне суспільство та медіа".
857589
  Набитович І. Один із каменярів на гостинці слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 2


  Професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайлові Шалаті - 80.
857590
  Хороб С.І. Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 222-228. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
857591
  Грабовська І. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи (До 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-628-104-X
857592
  Одінцова М.І. Один із перших в Україні рукописних журналів для дошкільнят: нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 82-90


  У статті йдється про рукописний журнал Бориса Грінчєнка - один з пєрших в Україні журналів для дошкільнят. Аналізується його зміст, оздоблєння й службова частина. The article tells about the first manuscript magazine for preschool children in Ukraine. ...
857593
  Шевчук В. Один із поля забутих, але воскрешених // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
857594
  Тостоухов А. Один із пророків України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – . 3-5
857595
   Один із славної когорти педагогів-науковців. Валерію Редьку - 60 ! // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.4-8.
857596
   Один із способів визначення імовірності появи дефектв при виробництві нових типів унікальних компонентів / К.Ф. Боряк, В.Ю. Коротков, Я.С. Коломієць, О.В. Сєлюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-67. – Бібліогр.: С. 67. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий один із способів визначення імовірності появи дефектів при виробництві нових типів уні-кальних компонентів. In the article one of the methods of definition of probability of appearance of defects at the production of new types of ...
857597
  Червінський В. Один із тих, хто створював нашу наукову силу і могуть
857598
  Малихіна С. Один із факторів досягнення мети кримінального переслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
857599
  Горбаль М.А. Один із шістдесяти : Спогади на тлі ювілейного року / М.А. Горбаль. – Київ : АртЕк, 2001. – 400с. – ISBN 966-505-077-Х
857600
  Кулик В. Один із шістдесятників : Спогади про поета Володимира Куликівського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 205-207. – ISBN 978-966-2133-57-3
857601
  Сидельникова Мария Один как все / Сидельникова Мария, Апнесет Оддлейв // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 90-98 : фото
857602
  Копач М.І. Один клас методів ітеративного агрегування для систем лінійних алгебраїчних рівнянь / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 (29). – С. 113-117. – (Число). – ISSN 2304-7399
857603
  Турчин О. Один клас методів ймовірносного моделювання, що розв"язують задачі комбінаторної оптимізації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 127
857604
  Старец Г.А. Один класс атомарных функций и его применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Старец Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 14л.
857605
  Петрова Т.О. Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано контрприклад, який показує, що для опуклого наближення результат роботи [2] не може бути поширеним на класи Соболева Wr[0,1]з r є (2,3)[подано формулу]. Ключові слова: дробові похідні, опукле наближення, контрприклад. In this ...
857606
  Белый А.Г. Один критерий сходимости полугрупповых произведений / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 27с.
857607
  Токарева В. Один кубик надежды : повести, рассказы / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1998. – 396 с. – (Очарованная душа)
857608
  Дрэббл М. Один летний сезон / М. Дрэббл. – Москва : Прогресс, 1972. – 188с.
857609
  Сокіл В. Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.191-197. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано літописний сюжет про спалення Іскоростеня у фольклорних варіантах та переспіві І. Франка. Розглянуто структурні та семантичні складові сюжету "Ольжина помста". Простежено генетичні витоки окремих мотивів в етнокультурних вимірах
857610
  Білоусова Н. Один Лондон, дві України / Н. Білоусова, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 9


  Якою є і якою побачили Україну мешканці європейської столиці.
857611
  Наливайко Сергій Один маловідомий рукопис Агатангела Кримського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 259-261. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена маловідомій праці з історії хозарів видатного українського науковця Агатангела Кримського.
857612
  Лосєва М.В. Один метод знаходження мінімаксичних оцінок розв"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 80-81
857613
  Золотарев А.Е. Один метод инвариантного опознавания изображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Золотарев А.Е.; Моск. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
857614
  Воротников Владимир Ильич Один Метод исследования устойчивости и стабилизации движения относительно части переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Воротников Владимир Ильич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 19л.
857615
  Івохін Є.В. Один метод кластерізації складених нечітких множин / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 54-58. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто метод кластеризації статистичних даних, представлених у вигляді сукупності складених нечітких множин. Вводиться поняття відстані з урахуванням рівня невизначеності, для порівняння нечітких відстаней пропонується використання ...
857616
  Стоян Ю.Г. Один метод определения оптимальной решетчатой укладки многоугольников. / Ю.Г. Стоян, А.Г. Фесенко. – К., 1978. – 32с.
857617
  Закусило О.К. Один метод оцінки параметрів моделі радіоактивного забруднення / О.К. Закусило, Ю.В. Турбал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті розглядається оригінальний метод побудови оцінки параметрів процесу радіоактивного забруднення, що використовує специфіку його траєкторій.
857618
  Глущенко О.А. Один метод розв"язку задачі оптимізації захисту грунтових вод від забруднення / О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто лінійну модель керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності вибрано мінімізацію вартості спорудження додаткових елементів греблі.
857619
  Андреев В.М. Один миг / В.М. Андреев. – Москва, 1964. – 104с.
857620
   Один мир для всех. – М., 1990. – 215с.
857621
  Гаман В. Один місяць сходить, а другий заходить : Роман / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2001. – 581с. – ISBN 966-581-253-X
857622
  Мартьянов В.С. Один Модерн или "множество" ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 41-53. – ISSN 0321-2017
857623
  Кекелидзе К.С. Один момент из истории политической мысли Грузии в литературе классического периода / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1942. – 49с.
857624
  Мосова С. Один мужчина, одна женщина // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
857625
  Высоцкий С. Один на всех / С. Высоцкий, Н. Бублий // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 18-20. – ISSN 2075-7093
857626
  Скирюк Дмитрий Один на всех, и все на одного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 104-107 : фото
857627
   Один на всех? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
857628
  Усик Світлана Один на вулиці: правила безпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 36 : фото
857629
  Гильен Саша Один на двоих / Саша Гильен. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 15 с. – (Зарубежная фантастика ; Книжка-минутка)
857630
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – М, 1987. – 260с.
857631
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – Рига, 1988. – 270с.
857632
  Шитов В. Один на льдине (Воровской общак 2) : Роман.Собрание сочинений / В. Шитов. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-237-04762-9
857633
  Василевський С. Один на майдані не воїн, або як рахують студентів -європрихильників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...Дмитро Табачник відвідав юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де роз"яснив студентам, що за останні три роки для асоціації зроблено більше, ніж за 10 років до цього. "Як упевнений і Президент, і парламент - іншого шляху для України, ніж ...
857634
  Терещенко А. Один на мільйон... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 10


  Видатний тенор Анатолій Солов"яненко.
857635
  Гербер А.Е. Один на один / А.Е. Гербер. – М, 1969. – 95с.
857636
  Нагибин Ю. Один на один : повести и рассказы / Ю. Нагибин. – Москва : Госкомиздат СССР, 1980. – 96 с.
857637
  Смирнов С.В. Один на один / С.В. Смирнов. – М., 1981. – 80с.
857638
  Данильченко А.Б. Один на один / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1983. – 320с.
857639
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 155-174.
857640
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 155-174.
857641
  Зорин Виталий Один на один с единицами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 100-107 : фото
857642
  Деменчук Г.С. Один на один с Енисеем / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1969. – 259с.
857643
  Несбит П. Один на один с природой. / П. Несбит. – М., 1965. – 182с.
857644
  Уэмура Н. Один на один с Севером / Н. Уэмура. – М, 1983. – 269 с.
857645
  Иоффе Ю.Я. Один на один с системой : [ Воспоминания и размышления бывшего вице-премьер-министра Украины ] / Юлий Иоффе. – Луганск : Лугань, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7707-7971-3
857646
  Попов Б.Ф. Один на один со зрителями / Б.Ф. Попов. – М., 1988. – 187с.
857647
  Нагибин Ю.М. Один на один: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – с.
857648
  Головко Т. Один на п"ять тисяч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 січня (№ 7). – С. 11


  Розмова з генеральним директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновником ГО "Вікімедіа України" Юрієм Пероганичем щодо десятиліття опублікування першої статті на сайті україномовної "Вікіпедії".
857649
  Задубровский С.И. Один на скале / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 28с.
857650
  Гиталов А.В. Один на сто / А.В. Гиталов. – К., 1959. – 43с.
857651
  Кордан А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / Андрій Кордан "Козак"; Об"єднання українців "Закерзоння"; упоряд. М. Дубас. – Торонто; Львів, 2006. – 244с. – (Б-ка Закерзоння. Серія "Спогади" ; Т. 4). – ISBN 966-553-552-8
857652
  Парыгина Н.Д. Один неверный шаг / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1965. – 232с.
857653
  Халберстэм Д. Один очень жаркий день. Роман / Д. Халберстэм. – М, 1970. – 191с.
857654
  Кочевих Олег Один пам"ятник, одна смерть, одна канонізація // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
857655
  Агаханянц О.Е. Один памирский год : записки геоботаника / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1987. – 189, [1] с., ил.
857656
  Галкин Л.А. Один парашют не раскрылся / Л.А. Галкин. – Харьков, 1966. – 239с.
857657
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 160 с.
857658
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Москва : Художественная литература, 1980. – 304 с.
857659
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Кишинев : Художественная литература, 1986. – 309 с.
857660
  Бусуйок А. Один перед любовью : повести, новелла / А. Бусуйок. – Кишинев : Литартистикэ, 1978. – 319 с.
857661
  Терещенко В.М. Один підхід до розв"язання задач регіонального пошуку / В.М. Терещенко, А.А. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 265-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття присвячена розробці ефективного методу розв"язання задач регіонального пошуку для круга та інших форм регіонів. Ключові слова: регіон, регіональний пошук, множина точок. This article dedicated the elaboration effective method of solution ...
857662
  Джонг Й.Д. Один погляд на словник-мінімум: чи є обовя"зковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Проаналізовано питання щодо обмеження кількісного реєстру у словнику іноземної мови для студентів-початківців. Умотивовується необхідність словника-мінімума, ідея якого запропонована Л.В. Щербою. The author analyses the restriction of headwords" ...
857663
  Слокам Д. Один под парусами вокруг света / Д. Слокам. – Москва : Географгиз, 1960. – 192с.
857664
  Будинас Е.Д. Один практический шаг / Е.Д. Будинас. – М, 1983. – 192с.
857665
  Дьяченко В.А. Один приближенный метод решения плоских струйных задач дозвуковой газовой динамики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Дьяченко В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
857666
  Пхакадзе Ш.С. Один пример интуитивно вычислимой всюду определенной функции и тезис Чёрча / Ш.С. Пхакадзе. – Тбилиси, 1984. – 69с.
857667
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни / А. Згорж. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
857668
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни Людвига ван Бетховена / А. Згорж. – Москва : Правда, 1987. – 493 с.
857669
  Згорж А. Один против судьбы. / А. Згорж. – М, 1973. – 320с.
857670
  Опарин В.Г. Один против шести / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1961. – 52с.
857671
  Шпаков Ю.П. Один процент риска / Ю.П. Шпаков. – Кемерово, 1965. – 147с.
857672
  Москвитин В.А. Один процент сомнения / В.А. Москвитин. – Иркутск, 1972. – 81с.
857673
  Джимбиев А.М. Один прошедший день : стихи / А.М. Джимбиев. – Элиста, 1966. – 28 с.
857674
  Вайндинер А.И. Один прямой метод решения краевых задач и приложение к некоторым задачам теории упругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайндинер А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
857675
   Один рабочий день пятилетки. – Симферополь, 1974. – 207с.
857676
  Кнорре Ф.ф. Один раз в месяц / Ф.ф. Кнорре. – М., 1960. – 23с.
857677
  Половка С.Г. Один раз у житті (лауреати премії імені В.І. Вернадського НАН України) : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
857678
  Коньяков В. Один раз увидеть. / В. Коньяков. – Новосибирск, 1983. – 207с.
857679
  Гурьян О.М. Один ре и два бу / О.М. Гурьян. – М., 1965. – 158с.
857680
  Маркевич О. Один рік із життя волинського губернатора першої половини XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 34-46. – ISSN 0869-3595
857681
  Заруба В. Один рік із життя Михайла Слабченка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 0372-6436


  Професор Одеського ін-ту народної освіти (УНО) - 1882-1952
857682
  Лебедев Н.К. Один серед дикунів. / Н.К. Лебедев. – Х., 1935. – 47с.
857683
  Юнг Карл Густав Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе / Юнг Карл Густав. – Москва : Наука, 1993. – 192с.
857684
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається один підхід розділення системи рівнянь зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі відносно ентропії та переміщень для застосування методу граничних елементів (МГЕ) до її розв"язання.
857685
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язування зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 76-78. – ISBN 966-518-015-0
857686
  Реняк М. Один среди чужих : повести / Мариан Реняк ; пер. с пол. В.А. Светлова, А.П. Пономарева. – Москва : Воениздат, 1983. – 430 с.
857687
  Реняк М. Один среди чужих : Повести / М. Реняк. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 430с.
857688
  Привалова С. Один суцільний інтернет або про те, що не треба носити за плечима - воно вміщується в маленькій кишені // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Викладачка Інституту журналістики розповідає про інтернет, який замінив студентам бібліотеки.
857689
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повесть / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 88 с.
857690
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повести / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 170 с.
857691
   Один час моей карьеры. – Л., 1928. – 236с.
857692
  Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку 2-го десятиліття XVII століття? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 301-322. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
857693
  Гончаров М.А. Один шаг / М.А. Гончаров. – Кишинев, 1983. – 245с.
857694
  Иоффе Г. Один шаг истории: Михаил Александрович не стал Михаилом ІІ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263


  Падение монархии в России связано с именем Николая ІІ, вернее - с его отречением от престола 2 марта 1917 года в Пскове в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Но Михаил 3 марта отрекся от престола.
857695
  Гаррисон Г. Один шаг от земли. Номер первый : Рассказы / Гарри Гаррисон; Пер. с англ. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-04-008128-6
857696
  Метельский Г.В. Один шаг. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1964. – 412с.
857697
  Сердюк А.М. Один шанс из одного / А.М. Сердюк, С.А. Кичигин. – К., 1991. – 253с.
857698
  Мельтюхов М.И. Один эпизод из истории взаимного передвижения германских и советских войск в период польского похода 1939 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0132-1366
857699
  Риверо Х.Х. Один эффективный метод построения решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в виде рядов Тейлора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Риверо Х. Х. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 12л.
857700
  Баннай Т. Один японец в Белоруссии в 1928 г. / Токуаки Баннай // Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo, 2013. – Vol. 54, N 1. – C. 19-30. – ISSN 0073-2788
857701
  Голявкин В.В. Один, два, три... / В.В. Голявкин. – Л., 1978. – 168с.
857702
  Шевченко М.В. Один, прощальний поклик журавля / М.В. Шевченко. – К, 1988. – 169с.
857703
  Гільгулін М. Одинадцята Всеросійська конференція РКП(б) / Гільгулін М. – Київ, 1951. – 64 с.
857704
   Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
857705
  Цехмейструк М. Одинадцята заповідь Світлани Антонишин // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
857706
  Дорогунов С.І. Одинадцята п"ятирічка-втілення економічної політики КПРС / С.І. Дорогунов. – К., 1982. – 124с.
857707
  Яблочкіна І.Ю. Одинадцяте засідання відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія групи експертів ООН з географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 50-52 : фото
857708
  КП(б)У Одинадцятий з"їзд КП(б)У 5-15 червня 1930 року : резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 137 с. – Мініатюрне видання
857709
  Федорченко В. Одинадцятий з"їзд КП(б)У. / В. Федорченко. – К., 1959. – 196с.
857710
  Тихомирнов Г. Одинадцятий з"їзд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – К. : Держполітвидав, 1956. – 64с.
857711
   Одинадцятий уряд України // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 6. – С.45-51
857712
   Одинадцятий філологічний семінар
857713
   Одинадцять союзних радянських соціалістичних республік. – К., 1938. – 119с.
857714
  Шехтер М. Одинадцять столиць / М. Шехтер. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1939. – 324с.
857715
  Свято Р. Одинадцять фрагментів із кінобіографії Богдана Ступки // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 1 (105). – С. 41-42. – ISSN 1562-3238
857716
  Харвуд Рональд Одинаковые тени. / Харвуд Рональд. – М., 1981. – 132с.
857717
  Акимов В.И. Одинец / В.И. Акимов. – Пермь, 1980. – 301с.
857718
  Біанкі В. Одинець. / В. Біанкі. – Х.-К., 1929. – 85с.
857719
  Андрейчук Н.І. Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 7-12. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
857720
   Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 490с. – До 60-річчя з дня народження доктора філолог. наук, професора В.Д. Каліущенка. – ISBN 978-966-374-165-9
857721
   Одиниці фізичних величин CI : Довідник. – Харків : Прапор, 2000. – 48с. – ISBN 5-7766-0778-7
857722
  Олійник М.Я. Одиниця виміру / М.Я. Олійник. – Київ, 1987. – 300 с.
857723
  Вассиян Ю. Одиниця й суспільність : (суспільно-філософічні нариси) / Юліян Вассиян. – Торонто : Золоті ворота, 1957. – 90, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
857724
  Лібанов М.О. Одиниця пенсійного внеску як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 4-9.
857725
  Журавльов В.М. Одиничнi сагайдаки матриць показникiв / В.М. Журавльов, О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi дослiджуються одиничнi сагайдаки матриць показникiв We study unit quivers of exponent matrices
857726
   Одиннадцатая. – М., 1981. – 271с.
857727
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Москва, 1951. – 68 с.
857728
  Гильгулин М. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М. – Москва, 1952. – 68 с.
857729
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Минск, 1956. – 52 с.
857730
   Одиннадцатая всесоюзная конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1972. – 76с.
857731
  Мештерхази Л. Одиннадцатая заповедь / Л. Мештерхази. – М, 1962. – 104с.
857732
  Октавиан Т. Одиннадцатая заповедь / Т. Октавиан. – Бухарест, 1983. – 48с.
857733
   Одиннадцатая и двенадцатая научно-техническая конференция. 1956-1957 гг.. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 320с.
857734
   Одиннадцатая итоговая научная конференция. – Новосибирск, 1970. – 108с.
857735
   Одиннадцатая математическая школа. – К., 1976. – 211с.
857736
   Одиннадцатая научная сессия ЛО ИВ АН (Краткие сообщения). – М., 1976. – 89с.
857737
  Смирницкий Е Одиннадцатая пятилетка. / Е Смирницкий. – М., 1982. – 271с.
857738
   Одиннадцатая пятилетка: рубежи медицинской науки. – М., 1984. – 64с.
857739
   Одиннадцатая сессия Верховного Совета СССР, 24-27 апреля 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1945. – 304 с.
857740
  Бергер Л.Г. Одиннадцатая симфония Д.Д. Шостаковича "1905 год" : пояснение / Л.Г. Бергер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 40 с.
857741
  Пилтакян А.М. Одиннадцатиламповый телевизор / А.М. Пилтакян. – Москва, 1956. – 32 с.
857742
   Одиннадцатое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Программа. – Саласпилс : [Б. в.], 1984. – 29 с.
857743
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1967. – 232с.
857744
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Тула, 1973. – 263с.
857745
  Тихомирнов Г. Одиннадцатый с"езд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1955. – 68с.
857746
  Тихомирнов В.Г. Одиннадцатый съезд РКП/б/ / В.Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1951. – 96с.
857747
  Елисеев Л.П. Одиннадцать / Л.П. Елисеев, 1951. – 64с.
857748
  Добряков В.А. Одиннадцать бестолковых / В.А. Добряков. – Воронеж, 1966. – 167с.
857749
  Коэльо П. Одиннадцать минут / Пауло Коэльо. – Москва : Аст ; Астрель, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-17-050858-7
857750
  Михайлова Л. Одиннадцать писем / Л. Михайлова. – София, 1976. – 152с.
857751
  Куляшов П.Ф. Одиннадцать своих: док. повесть о М. Д. Некрасовой / П.Ф. Куляшов. – М..., 1981. – 88с.
857752
  Аверченко А.Т. Одиннадцать слонов : рассказі / Аркадий Аверченко. – Москва : Современник, 1989. – 125, [2] с.
857753
  Кардашова А.А. Одиннадцать случаев / А.А. Кардашова. – Москва, 1968. – 144с.
857754
  Ромм М. Одиннадцать строк М.Ю.Лермонтова // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.240-245. – ISSN 0130741-Х


  Об афтографе лермонтовского стихотворения "Вечерняя молитва"
857755
  Верхолетова Л.Н. Одиннадцать уроков по обучению работе с электронной таблицей Lotus1-2-3 / Л.Н. Верхолетова, Т.Н. Самыгина. – Москва, 1991. – 69с.
857756
  Федотов Г.Н. Одиннадцать. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 142с.
857757
  Портников Віталій Одинока Евіта // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 42. – С. 19


  Крістіна Фернандес де Кіршнер - президент Аргентини
857758
  Рудяченко А. Одинокая георгина // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 13 (275), 14 июля 2015. – С. 36-41. – ISSN 1811-8984


  Українська художниця Катерина Білокур.
857759
  Роббинс Г. Одинокая леди : роман / Г. Роббинс. – Москва, 1993. – 480 с.
857760
  Аширов А. Одинокая мята : роман / Ахметжан Аширов ; перевод с уйгур. Д. Башкирова. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 207, [1] с.
857761
  Петросян В. Одинокая орешина / В. Петросян. – Москва : Известия, 1984. – 639 с.
857762
  Клушанцев П.В. Одиноки ли мы во Вселенной? / П.В. Клушанцев. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190 с.
857763
  Иванов С.И. Одинокие дети. / С.И. Иванов. – М, 1991. – 318с.
857764
  Колесников В.С. Одинокие птицы. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1978. – 246с.
857765
  Скалбе А. Одинокие слова : стихи / А. Скалбе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 127 с.
857766
  Нечаев Сергей Одинокие стражи мирового порядка : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 72-80 : Фото
857767
  Кива И.Я. Одинокие шаги : Стихотворения / Ия Кива. – Донецк : Национальний Союз писателей Украины, 2004. – 80 с. – ISBN 966-107-17-1
857768
  Силлитоу А. Одинокий бегун / А. Силлитоу. – М., 1963. – 173с.
857769
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 18, 19


  Спогади про українського письменника Олеся Ульяненка і доцента кафедри етнографії Інституту філологіі КНУТШ імені Тараса Шевченка Леоніда Терентійовича Шурка
857770
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 18, 19
857771
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 18
857772
  Поп И. Одинокий волк / И. Поп. – Бухарест, 1980. – 47с.
857773
  Исаев Сергей Одинокий волк : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 42-49 : Фото
857774
  Керашев Т.М. Одинокий всадник : роман / Т.М. Керашев. – Майкоп, 1977. – 294 с.
857775
  Караманулы К. Одинокий всадник : повесть / К. Караманулы; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1990. – 157 с.
857776
  Чон Чхоль Одинокий журавль : из корейск. поэзии XVI в. / Чон Чхоль ; Пер. А. Жовтиса ; [подгот. текста, вступ. статья (с . 5-26) и примеч. Л. Концевича ; подстр. пер. с корейс. И. Ицкович и Л. Концевича ; худож. В. Сурикова]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 182 с. : ил. ; 12,5х10 см. – Миниатюрное издание
857777
  Ульяшов П.С. Одинокий искатель: О.Э. Мандельштам / П.С. Ульяшов. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
857778
  Журавлев Одинокий кедр / Журавлев, -Печорский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
857779
  Белянинов А.С. Одинокий колодец / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1971. – 134с.
857780
  Су Одинокий лебедь. Повесть. Новеллы. / Су, Мань-Шу. – М., 1971. – 128с.
857781
  Горбатюк В. Одинокий лелека поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 112-114. – ISSN 0868-4790
857782
  Москвин Н.Я. Одинокий поиск / Н.Я. Москвин. – М, 1972. – 335с.
857783
  Гулбис Х. Одинокий пылающий клен : драма в 5-ти новеллах / Х. Гулбис. – Москва : Искусство, 1969. – 47 с.
857784
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.123-155
857785
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.144-174
857786
  Уварова Л.З. Одинокий с собакой снимет комнату / Л.З. Уварова. – Москва, 1990. – 46с.
857787
  Игумнов Д. Одинокий селезень : проза: притча // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
857788
  Чистых Борислав Одинокий скиталец : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 58-68 : Іл.
857789
  Григорьева Т.П. Одинокий странник : О японском писателе Куникида Доппо / Т.П. Григорьева. – Москва, 1967. – 254 с.
857790
  Дажина В.Д. Одинокий странник в заколдованном лесу = Священная роща в Бомарцо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 4 (26). – С. 120-137
857791
  Дозорцев В.Л. Одинокий стрелок по бегущей мишени / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1986. – 285с.
857792
  Левківський П.Т. Одинокий шукач правди / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)


  Мигель Сервет (1511-1553) - географ, лікар, фізіолог.
857793
  Ибрагимова З.М. Одиноким предоставляется общежитие / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1982. – 224с.
857794
  Романченко В.Т. Одинокое дерево / В.Т. Романченко. – М., 1985. – 75с.
857795
  Данилова С.С. Одинокое материнство в общественном мнении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
857796
  Ремизов В. Одинокое путешествие на грани зимы : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 42-78. – ISSN 0130-7673
857797
  Самарин И. Одинокое, светлое, доброе утро // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089


  Формирование современных географических названий Сахалинской области в 1946-1947 годах.
857798
  Сугак Д.Ю. Одиночества сад. / Д.Ю. Сугак. – М.-К., 1996. – 32с.
857799
  Кононова О.В. Одиночество-отчуждение: пути преодоления // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 96-98
857800
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – 4-е испр. изд. – Москва, 1937. – 260с.
857801
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1947. – 235с.
857802
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1948. – 263с.
857803
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1950. – 232с.
857804
  Ирасек А. Одиночество / А. Ирасек. – М, 1955. – 92с.
857805
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1957. – 320с.
857806
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1962. – 391с.
857807
  Сахнин А Я Одиночество / А Я Сахнин. – М., 1971. – 144с.
857808
  Таган А. Одиночество : повести и рассказы / А. Таган. – Москва : Советский писатель, 1990. – 476 с.
857809
  Леонов Б.А. Одиночество вдвоем / Б.А. Леонов. – М, 1991. – 79с.
857810
  Румер-Зараев Одиночество власти : История взлета и гибели Михаила Евдокимова // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 133-167. – ISSN 0012-6756
857811
  Кризи Д. Одиночество инспектора Узста. / Д. Кризи. – Москва : Канон, 1997. – 334с.
857812
  Криси Д. Одиночество инспектора Уэста / Д. Криси; Пер. с английского Розанова Д. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
857813
  Кризи Дж. Одиночество инспектора Уэста / Дж. Кризи; Пер.с англ.В.Розанова. – Москва : Канон, 1997. – 383с. – ISBN 5-88378-215-1
857814
  Чехонин Б.И. Одиночество которое убивает / Б.И. Чехонин. – М, 1979. – 173с.
857815
  Березкина Н.В. Одиночество людей пожилого возраста как социальная проблема // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 102-104. – ISSN 1680-2721
857816
  Кедров К. Одиночество Махатмы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 6 (1214). – С. 24-28. – ISSN 0234-1670
857817
  Зборовець И.В. Одиночество Мирона Степняка : монография / ИпполитЗборовець. – Харьков : Форт, 2015. – 120, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 88-92


  У пр. № 1700234 напис: Дарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 29.09.2015 р.
857818
  Васильев С.А. Одиночество на миру / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 104с.
857819
  Друцэ И. Одиночество пастыря : повести, рассказы / И. Друцэ. – Москва : Советский писатель, 1988. – 429 с.
857820
  Шелдон С. Одиночество перед лицом смерти / С. Шелдон. – М., 1992. – 154с.
857821
  Швалб Ю.М. Одиночество: социал.-психол. пробл. / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. – К., 1991. – 270с.
857822
  Фиалков Д. Одиночка // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 92-107. – ISSN 1819-6268


  Никколо Паганини: на пределе струны.
857823
  Черкашин Н.А. Одиночное плавание / Н.А. Черкашин. – М, 1985. – 384с.
857824
  Епанешников Владимир Дмитриевич Одиночное фотообразвоание отрицательно заряженных пионов на ядрах без вылета нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Епанешников Владимир Дмитриевич; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
857825
  Латыпов Ю.Я. Одиночные диафрагматофорные кораллы Северной Азии : монография / Ю.Я. Латыпов; Отв. ред. Ивановский А.Б., АН СССР, Дальневосточный научный центр, Институт биологии моря. – Москва : Наука, 1982. – 113с.
857826
  Туболев В.Б. Одиночный полет : повести / Владимир Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1979. – 191 с. – (Мужество : всерос. б-ка)
857827
   Одинцов Владимир Григорьевич (1902-1957 гг.).Живопись. – М., 1987. – 30с.
857828
  Фейхтвангер Л. Одиссей и свиньи / Лион Фейхтвангер. – Харьков. – 36с.
857829
  Нестеров А. Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины ХХ века // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 252-267. – ISSN 1130-6545
857830
  Сумм Л. Одиссей многообразный // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.152-162. – ISSN 0130-7673


  Поэма Гомера "Одиссея". Ее образный мир, поэтика и стиль. Одиссей как герой своего времени. Влияние творчества Гомера на современную литературу и читателя сегодня
857831
  Звягинцев В.Д. Одиссей покидает Итаку / В.Д. Звягинцев. – Ставрополь, 1990. – 490с.
857832
   Одиссей.. – Нижний Новгород, 1992. – 335с.
857833
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 1, ч. 2
857834
  Гомер Одиссея. Песнь 1, ч. 2 : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 94, ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
857835
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 2, ч. 2
857836
  Гомер Одиссея. Песнь 2, ч. 2 / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 91 с., ил. : ил. в тексте. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
857837
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 9, ч. 1 : Текст. – 1896. – 24 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 9, ч. 2
857838
  Гомер Одиссея. Песнь 9, ч. 2 : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн.
857839
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 1898. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 4, ч. 2
857840
  Гомер Одиссея. Песнь 4, ч. 2 : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. // Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова], 1898. – Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 48 с., ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
857841
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1935. – 296с.
857842
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1953. – 320с.
857843
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1958. – 423с.
857844
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1959. – 335 с.
857845
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1981. – 407с.
857846
  Гомер Одиссея / Гомер. – Киев, 1982. – 336с.
857847
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 350с.
857848
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
857849
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1984. – 319с.
857850
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Правда, 1985. – 319с.
857851
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. с древнегреческого В. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. – (Классики и современники)
857852
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1987. – 334с.
857853
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. В.А. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 349 с. – (Школьная библиотека)
857854
  Гомер Одиссея / Гомер. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. – 512с. – (Библиотека мировой литературы. : Мифы, легенды, сказки.). – ISBN 5-306-00060-6
857855
  Гомер Одиссея : Пер.с древнегреч.В.А.Жуковского / Гомер. – Санкт-Петербург : Светлячок. – ISBN 5-89735-022-1
Т.2. – 2001. – 510с.
857856
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В. Жуковского]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 314, [6] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063860-4
857857
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В.А. Жуковского ; коммент., словарь С. Ошеров]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 413, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02644-5
857858
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч.В. Жуковского ; послесл. К.С. Забарило ; примеч. Б. Тена]. – Харьков : Фолио, 2011. – 393, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5327-5
857859
  Белов Е. Одиссея барона Унгерна // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.38-43. – ISSN 0321-5075
857860
  Гомер Одиссея в сокращении : преимущ. для курсорного чтения обработал Н.А. Счастливцев / Гомер. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Ил. собр. греч. и рим. классиков ; [В тип. В. Безобразова и комп.]
Вып. 2 : Приключения Одиссея на Ифаке (Песни XIII, 187- XXIII, 1-309, с пропусками : с краткими примечаниями и указателем собственных имен и планом Одиссеева дома. – 1900. – [2], 126 с., 1 л. план. – Текст на греч. яз.
857861
  Маунд А. Одиссея Вика Симмонса / А. Маунд. – Москва, 1969. – 336 с.
857862
  Носик Б.М. Одиссея Вовки Смирнова / Б.М. Носик. – М, 1968. – 240с.
857863
  Афанасьев А.Л. Одиссея генерала Яхонтова / А.Л. Афанасьев, Ю.К. Баранов. – Москва, 1988. – 270с.
857864
  Дубровин Е.П. Одиссея Георгия Лукина / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1972. – 270с.
857865
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 1. – 1871. – 447 с.
857866
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. Флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 2. – 1871. – 431 с.
857867
  Гомер Одиссея Гомера : с примечаниями / [предисл. Е. Шмид]. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Вып. 1 : Песни I-III. – 1878. – II, 93, 2 табл. – Тексты песен на греч. яз.
857868
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1894. – 355 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
857869
  Гомер Одиссея Гомера / Гомер, перев. В.А. Жуковскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1901. – 354, [1] с.
857870
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] В.С. Суворина, 1902. – VIII, 348 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
857871
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – М, 1957. – 360с.
857872
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Ташкент, 1957. – 328с.
857873
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Свердловск, 1958. – 350с.
857874
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – М, 1980. – 352с.
857875
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Свердловск, 1984. – 543с.
857876
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада // Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1987. – С. 309-480
857877
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Калининград, 1988. – 318с.
857878
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Хабаровск, 1991. – 319с.
857879
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1992. – 553с.
857880
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Москва, 1969. – 592с.
857881
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Кишинев, 1982. – 448с.
857882
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Минск, 1990. – 588с.
857883
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1991. – 477с.
857884
  Свет Я.М. Одиссея поневоле. Необыкновенные приключения индейца Диего на островах моря-океана и в королевствах Кастильком и Арагонском / Я.М. Свет. – Москва, 1974. – 180с.
857885
  Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика / А.А. Григорьев. – М., 1988. – 494с.
857886
  Георгиев Ю. Одиссея русского японца // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.18.


  [Судьба японца Хебэ-Киселева в России. ХІХ век.]
857887
  Медведев И. Одиссея Уолтера Рели // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х


  Уолтер Релі - англійський мореплавець, організатор піратських експедицій, державний діяч.
857888
  Медведев И. Одиссея Уоптера Рэли // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 20-33. – ISSN 1812-867Х
857889
   Одиссея: Древняя поэма о странствиях Одиссея имеет много общего с реальности // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 56-100. – ISSN 1029-5828


  Місця, що пов"язані з подорожами та пригодами Одиссея у поемі Гомера.
857890
  Мольнар Г. Одичавшие годы / Г. Мольнар. – М, 1968. – 256с.
857891
  Бианки В. Одичалые куры на севере Европейской России = Poules revenues a l"etat sauvage dans le nord de la Russie d"Europe // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
857892
  Косянчук О. Одична традиція в давньоукраїнській поезії середини XVII ст. (на матеріалі творів Я. Седовського та Г. Бутовича) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-283


  У статті проаналізовано жанрові особливості оди як композиційної компоненти панегіриків Я. Седовського та Г. Бутовича. Визначено особливості ренесансної та барокової поетики, ідейно-тематичний спектр досліджуваних творів.
857893
  Хмельнюк В.Я. Одізветься справами / В.Я. Хмельнюк. – К, 1987. – 69с.
857894
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 44-50
857895
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 60-68


  Творчість норвезької письменниці Сігрід Унсет
857896
  Коломієць О.Ф. Одісея в сім днів : повість / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1974. – 78 с.
857897
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 14-15
857898
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 14-15
857899
  Василенко Микита Одіссей і лучниця : роман-феєрія / Василенко Микита, Василенко Тарас; Закінчення. Поч. у № 5-6, 2009 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 24-87. – ISSN 0131-2561
857900
  Сергієнко К.С. Одіссей, та не сей / К.С. Сергієнко. – Одеса, 1986. – 71с.
857901
  Гомер Одіссея / Гомер. – К., 1963. – 467с.
857902
  Гомер Одіссея / Гомер. – Київ : Дніпро, 1968. – 462с.
857903
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. із старогрецької, примітки, Б.Тена; Передмова К.С.Забарила. – Харків : Фоліо, 2002. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
857904
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2004. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
857905
  Гомер Одіссея / Гомер ; пер. із старогрецької Бориса Тена ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2008. – 576с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4691-8
857906
  Положій Є.В. Одіссея / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [3] с. – Зміст: Дядечко на ім"я Бог ; Потяг ; Мері та її Аеропорт ; Оповідання ; Людям та тваринам. – ISBN 978-966-03-6126-3
857907
  Тихолоз Н. Одіссея Анни Франко-Ключко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 352-380. – ISSN 2078-6077
857908
  Кириченко Б. Одіссея Бабілюка / Борис Кириченко. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-301-027-4
857909
  Григорчук М. Одіссея втікачки із Сибіру. До 70-річчя депортації українців із Західної України // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 101-116. – ISSN 0208-0710
857910
  Чорногуз О. Одіссея з аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 23-49. – ISSN 0130-1608
857911
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 11-37. – ISSN 0130-1608
857912
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або Ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 24-84. – ISSN 0130-1608
857913
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада / Р. Сабатіні. – К, 1959. – 327с.
857914
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада / Р. Сабатіні. – Х, 1992. – 481с.
857915
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада ; Хроніка капітана Блада / Р. Сабатіні. – К, 1981. – 528с.
857916
  Іванченко Н. Одіссея Михайлівських фресок // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-5.
857917
  Кримчук Г.П. Одіссея нічийного хорта. / Г.П. Кримчук. – К., 1983. – 240с.
857918
  Ройченко А.А. Одіссея Овідія : історичний роман / Анатолій Ройченко. – Одеса : Маяк, 2008. – 420 с. : іл. – ISBN 978-966-587-162-0
857919
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 1,14-15
857920
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 14-15
857921
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 14-15
857922
  Немирович І.О. Одіссея Роберта Кедюха / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1987. – 501 с.
857923
  Ковалів Ю. Одіссея української літературної еміграції міжвоєнного двадцятиліття (фрагменти з "Історії української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст." у 10-ти т.) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 171-187. – ISSN 0320-8370
857924
  Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.5-11. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
857925
  Бордюжа Н. ОДКБ - эффективный инструмент противодействия современным вызовам и угрозам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 43-49. – ISSN 0130-9625
857926
  Бордюжа Н. ОДКБ: 10 лет противодействия угрозам и вызовам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-43. – ISSN 0130-9625
857927
  Полтораков Олексій ОДКБ: євразійська безпекова альтернатива // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 48-49
857928
  Полтораков О. ОДКБ: у пошуках євразійської безпеки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-25
857929
  Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
857930
  Угляренко П.В. Одкрий мені дорогу : роман та оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1964. – 448 с.
857931
  Черкашенко І.М. Одкрий свою душу : повість / Іван Черкашенко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 295 с.
857932
  Лепех Степан Одкровення : Поезії / Степан Лепех. – Львів : Покрова, 2003. – 192с. – ISBN 966-659-029-7
857933
  Казанський Д. Одкровення "русской вєсни" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Чому Росія у 2014-му не вдалося підняти повстання на Південному Сході України.
857934
   Одкровення в кафе "Пегас" : письменники про себе, анекдоти, кулінарні рецепти : [збірник] / [передм., упоряд. М.Ф. Слабошпицький ; ред. В.Ф. Гужва ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 425, [1] с. : іл., портр. – Світлій пам"яті Володимира Кисельова. – ISBN 978-966-2151-42-8


  В змісті автори: Слабошпицький М., Андрусяк І., Базилевський В., Баран Є., Баранов В., Берсенєв В., Богуславський Л., Бондар В., Бондаренко С., Брюховецький В., Буряк Ю.; Винник Т.; Віценя Л.; Вольвач П.; Вороніна Л.; Гальченко С.; Гаран О., ...
857935
  Тарасюк Г. Одкровення еммігрантки // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 163-166. – ISSN 0130-1608


  Про першу книжку колишньої чернівецької журналістки, а нині жительки Нью-Йорка Лілі Костюк-Друкман
857936
  Неживий О. Одкровення епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 13


  Листи видатного краєзнавця, літературознавця, письменника, громадського діяча П. Ротача адресовані батькові й синові: лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка Феодосієві Роговому та письменникові, літературознавцеві Юрієві Роговому.
857937
  Шестакова О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-9.


  Народний художник України Марія Примаченко
857938
  Гриценко Віктор Одкровення предтечі, ачи Сповідь пророка? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-13. – ISSN 0130-5263


  Фантастика й реальність у поемах Володимира Сосюри "Ваал", "Каїн" та "Христос2
857939
  Передерко М. Одкровення третього тисячоліття / Марія Передерко. – 2-е вид. – Київ : Схід-Захід. – (Бібліотека Української Академії Езотеричних Наук. Езотеричний науковий трактат). – ISBN 978966-2134-00-04
Кн. 1 : Різдво Синьої і Жовтої Землі. – 2010. – 64 с.
857940
  ГабышевЛ.А Одлян или Воздух свободы / ГабышевЛ.А. – М., 1990. – 413с.
857941
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть / Л.М. Арист. – Днепропетровск, 1989. – 253с.
857942
  Алешин С.И. Одна / С.И. Алешин. – Москва, 1957. – 95с.
857943
  Зіновчук М.М. Одна в людині любов / М.М. Зіновчук. – К, 1988. – 317с.
857944
  Дворецкий Л. Одна в поле - воин / Лев Дворецкий. – Москва : Вагриус, 1998. – 464с. – (Честь и сила). – ISBN 5-7027-0503-3
857945
  Маркузе Г. Одна важлива думка. Уривок з книги "Одновимірна людина" = Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 143-158


  Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту. Інформація про Маркузе Герберта (1898-1979), німецького і америк. філософа-антиглобаліста, соціолога, психолога.
857946
  Орлов Денис Одна видимость : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 74 : Іл.
857947
  Сасина Марина Одна война : сценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-141
857948
  Виленкин Александр Одна вселенная или множество // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 26-31
857949
  Пешек Я. Одна державна мова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 35. – ISSN 1996-1561


  Коли із Кремля прозвучала фраза "хто говорить російською, той росіянин, а де живуть росіяни, там Росія", здалося, що Гітлер і Милошевич устали з мертвих.
857950
  Кириленко І. Одна доба. / І. Кириленко. – Дніпропетровськ, 1929. – 139с.
857951
  Дворкин И.Л. Одна долгая ночь / И.Л. Дворкин. – Ленинград, 1970. – 263с.
857952
  Голуб Н.А. Одна дорога на двоих / Н.А. Голуб. – Москва, 1989. – 349,1с.
857953
  Кнорре Ф.Ф. Одна жизнь / Ф.Ф. Кнорре. – М., 1974. – 748с.
857954
  Цыбин В.Д. Одна жизнь / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 368 с.
857955
  Балабаев Г.В. Одна жизнь у каждого / Г.В. Балабаев. – Саранск, 1973. – 224с.
857956
  Завада В. Одна жизнь. / В. Завада. – М, 1967. – 118с.
857957
  Е Шэн-тао Одна жинзнь / Шэн-тао Е. – М., 1960. – 223с.
857958
  Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 63-66
857959
  Слабошпицький М Одна з важливих складових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 1, 3


  Міжнародному благодійному фонду "Ліги українських меценатів" виповнюється 20 років.
857960
  Губерський Л.В. Одна з головних функцій сучасної освіти - плекання людини // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
857961
  Ребрик В. Одна з найперших українських поетес // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 132-136. – ISSN 0130-1608


  Про Катерину Федорівну Соколовську та її першу збірку "Зірка"
857962
  Брамський К. Одна з найстарших // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.50


  Українська газета "Київелектротрансу" - "Київський електотранспорт"
857963
  Костура Д. Одна з незламних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 13


  Про Марію Вітюк - зв"язкову УПА, учасницю Норильського повстання.
857964
  Гунчик І. Одна з перших польськомовних публікацій українських фольклорних молитов доби романтичної фольклористики // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С.14-19. – ISSN 2225-5095
857965
  Романюк Н. Одна з перших приватних друкарень у Єлисаветграді: тематико-типологічний та організаційний аспекти // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 247-254


  У статті досліджено історію друкарні Гольденбергів у Єлисаветграді, яка діяла з кінця ХІХ до початку ХХ століття. Вона була найпотужнішою видавничою організацією того періоду. The history of Goldenberg’s printing house is researched in this article. ...
857966
   Одна за багатьох. – Х., 1930. – 24с.
857967
  Даугавет В.А. Одна задача аппроксимации функций двух переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Даугавет В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
857968
  Ляшенко І.М. Одна задача оптимального керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського / І.М. Ляшенко, Н.М. Селіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 269-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянута модель оптимального керування, що враховує швидкість протоку, швидкість надходження контрагенту для нейтралізації метаболітів та швидкість надходження в культиватор ...
857969
  Левичев Ю.Е. Одна задача синтеза оптимальных управлений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левичев Ю. Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 11л.
857970
  Шищенко П.Г. Одна Земля - багато світів : 30-й Міжнародний географічний конгрес // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
857971
  Васильева Л.Н. Одна земля - одна любовь : Стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Современник, 1973. – 207с.
857972
  Чепуров А.Н. Одна земля / А.Н. Чепуров. – М, 1970. – 112с.
857973
  Кудряченко А. Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-25
857974
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1959. – 188с.
857975
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 464с.
857976
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – Бібліогр.: с. 140, 142-154. – ISSN 0042-8736
857977
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – ISSN 0042-8736
857978
  Хрущов Одна из воспетых А.С. Пушкиным / Хрущов, // Харьковский университетский сборник в память А.С. Пушкина (1799-1899) : [с прил. описания бумаг Каверина] / Харьковский, ун-т. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900
857979
  Хрущов И.П. Одна из воспетых Пушкиным : Общедоступное чтение : Писано к открытию памятника великому поэту в Москве / А. Филоно. – Харьков : Типо-лит. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 8 с.
857980
   Одна из домашних библиотек конца XVIII столетия. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1884. – 15 с.
857981
  Зорич А.А. Одна из многих / А.А. Зорич. – М.-Л., 1936. – 232с.
857982
  Енгибаров Ф. Одна из многих / Ф. Енгибаров. – Нальчик, 1961. – 20с.
857983
  Амлинский В.И. Одна из ночей директора / В.И. Амлинский. – Москва, 1976. – 408 с.
857984
  Белый А. Одна из обителей царства теней / А. Белый. – Л., 1924. – 75с.
857985
  Золин П.М. Одна из самых древнейших "карт" земель России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-20. – ISSN 0016-7207
857986
  Ромэн Ж. Одна из смертей / Ж. Ромэн. – Птгр, 1923. – 103с.
857987
  Шарапов И.П. Одна из тайн КГБ / И.П. Шарапов. – М., 1990. – 116с.
857988
  Максимов А.Н., Фортунатов С.Ф. Одна или две палаты? / А.Н. Максимов и С.Ф. Фортунатов. – Москва : Изд. Е.В. Кожевникова и Е.А. Коломийцева ; Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1906. – 20 с. – (Библиотека "Свободная Россия" / Под общ. ред. С.П. Мельгунова и П.М. Шестакова ; № 7)


  Фортунатов, Степан Федорович, 1850-1918; Мельгунов, Сергей Петрович, 1879-1956 Шестаков, Петр Михайлович, 1862-1914
857989
  Яковенко Н. Одна Кліо, дві історії // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – C. 12-14
857990
   Одна корона на трьох // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
857991
  Войнич А. Одна ласточка весны не делает... / А. Войнич, Э. Херцег; Предисл. Г.Г. Громовой; Послесл. А.Н. Стрижева. – Москва : Мир, 1985. – 228 с. – (В мире науки и техники)
857992
  Стрелкова И.И. Одна лошадиная сила / И.И. Стрелкова. – М., 1984. – 383с.
857993
  Стрелкова И. Одна лошадиная сила // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : [Б. и.], 1990. – С. 219-315. – (Роман-газета для юношества ; 10)
857994
  Марысаев Е.К. Одна луна пути / Е.К. Марысаев. – Новосибирск, 1965. – 135с.
857995
  Корж Р.В. Одна любов – наука. Світлої пам"яті В.А. Бортишевського // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 100-101. – ISSN 2412-4176


  В. А. Бортишевський — учений-хімік, діяльність якого спрямована на фундаментальні дослідження каталізаторів кислотно-основної природи для нафтохімічних процесів: алкілування, ізомеризації, гідратації, крекінгу та гідрокрекінгу.
857996
  Орлов С.С. Одна любовь / С.С. Орлов. – Л., 1961. – 84с.
857997
  Литвинов В.М. Одна любовь / В.М. Литвинов. – Якутск, 1967. – 144с.
857998
  Сурначев М. Одна любовь : стихи / Микола Сурначев; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 47 с.
857999
  Сбитнев Ю.Н. Одна любовь / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1983. – 284с.
858000
  Савельев И.К. Одна любовь / И.К. Савельев. – М., 1985. – 168с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,