Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
859001
  Шарговська О. "Одруження з кимось іншим, як не з освіченим українцем, для мене гидке" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 46 (199). – С. 54-57


  Ольга Кобилянська мала нещасливий роман з Осипом Маковеєм.
859002
  Матвиенко О.В. "Оды греческой вазе" Дж. Китса: трудности перевода и силовое поле национальной культурной традиции // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 171-182. – ISSN 978-966-551-401-5


  Проводится сопоставительный анализ существующих русских переводов "Оды греческой вазе" Дж. Китса.
859003
  Жежера В. "Оженюся з кацапкою - і прощай, Малоросія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 4 (107). – С. 53-57 : Фото: акварельний портрет Євгена Гребінки у виконанні Тараса Шевченка.


  Євген Гребінка більшість життя провів у Санкт-Петербурзі. У столиці Російської імперії в першій половині XIX століття існувалв "колония образованных малороссиян".
859004
  Когут О. "Оживить отпечатки жизни": к вопросу о жанровом своеобразии творчества Н.Я. Эйдельмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 41-45
859005
  Коцарев О. "Оживлення" української радянської літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 45-46. – ISSN 0130-5263


  Невідомим, цікавим, інтригуючим біографічним матеріалам вітчизняного письменства середини - другої половини XX ст. присвячена книжкаСтаніслава Цалика й Пилипа Селігея "Таємниці письменницьких шухляд". В цій книжці чимало різних цікавинок про Максима ...
859006
  Стрельцов А. "Озареннейший" на пути к совершенному миру : жизнь замечательных людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х


  Раймунд Луллий (1235-1315) - поэт, философ и миссионер, один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания с положительной его стороны.
859007
  Гладуняк О. "Озеленення" Інституту // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Суботник, під час якого було посаджено близько 280 дерев хвойних порід. До численних мешканців гуртожитку приєдналася адміністрація Інституту, зокрема В.В. Копійка, директор Інституту, Г.С. Волкова, заступник директора з адміністративно-господврських ...
859008
  Кошова І. "Ой Марусе, камінная душе!" : ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 119-126. – (Філологічні науки)
859009
   "Ой одверни, боже, хмару" [Електронний ресурс] : Традиційна музика Полісся. – Київ : Культурологічна експедиція МНС України
Ч.3. – 1999. – 1 CD. – На титулі вкладки: Петровець Н.Я., Ломако Я.С., Чекун Д.Н., Чобко В.С. (с. Старі Коні)


  1.Ой одведи, Боже, хмару. 2.Ох да ой сєгодня да неділенька. 3.Скакав горобейко, єк було типленько. 4.Ой село-село, чому невесело? 5.Поминальні голосіння на кладовищі в день "водіння Куста"., та ін. всего 31 пісня.
859010
  Бекірова Г. "Ой татарин братічок, татарин, продав сестрицю задаром..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Які цінності прищеплює юним громадянам Українська держава через шкільні підручники.
859011
  Пахаренко В. "Ой три шляхи широкії..." (про Шевченкове бачення боротьби зі злом) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 44-66. – ISBN 978-966-493-266-7
859012
  Сікора Микола "Ой у гаю, при Дунаю..." Міркування щодо перспектив туристичного розвитку Нижньго Придунав"я // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
859013
  Минко В.П. "Ой у полі жито..." /За Головком/ / В.П. Минко. – 3-є вид. – Одеса, 1929. – 20 с.
859014
  Онищенко О. "Ой чий то кінь стоїть"? = Як влада проводить оптимізацію шкіл // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 18 - 24 травня (№ 17). – С. 13


  Про оптимізацію сільських шкіл сказано так багато, що нічого нового вже не додаси. Приголомшлива статистика, численні повідомлення ЗМІ про боротьбу сільських громад з місцевою владою, гучні заяви політиків, чиновників, громадських діячів - такий шлейф ...
859015
   "Ой, зуби мої, зуби!.." : усмішки, анекдоти, жарти, бувальщини, іронізми, афоризми про зубних лікарів і пацієнтів / упорядник Микола Савчук ; [обкл. Ігоря Бежука]. – Коломия : Місто НВ, 2014. – 55, [1] с. : іл. – У кн. використано низку карикатур з журн. "Перець" (Київ). – ("Наш сміх" ; [вип.] 2). – ISBN 978-966-428-363-9


  У пр. № 1696094 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора-упорядника. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
859016
  Кирилюк О.С. "Ой, кум до куми залицявся..." : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурологічна розвідка / О.С. Кирилюк ; НАН України, Південний наук. центр ; Центр гуманітарної освіти, Одеська філія ; Т-во "Знання" України, Одеська обл. організація. – Одеса : ІНВАЦ, 2011. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 966-96048-7-7-01
859017
  Ільницький М. "Ой, перевізничку, перевези мене..." (два записи бойківської фольклорної балади) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 34-38


  У статті на матеріалі народних пісень у записах І.Франка та записів автора здійснена порівняльна характеристика видозміни сюжетів, що є навчальною призмою проникнення у широкий світ побутування народної творчості, незважаючи на зміни історичних ...
859018
  Ігнатович О. "Ой, різні, синку, долі у зірок..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 119-123. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Миколи Матоли заговорили відкритіше вже по смерті, коли стало зрозуміло, яка доля була вготована для його зірки, скільки створив і чого не встиг. До того часу, останні 20 років, відчувалася настороженість до поезії митця, відповідно до ...
859019
  Бураго Д.С. "Окаянные дни" Ивана Бунина: образ рушащегося дома как символ трагедии отечественной культуры // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 59-69
859020
  Голобородько Я. "Океан дійсності" Івана Григурка : про літературну зірку 70-х років XX століття
859021
  Серебряков И.Д. "Океан сказаний" Сомадевы как памятник индийской средневековой культуры. / И.Д. Серебряков. – М, 1989. – 239с.
859022
   "Океан". Маневры Военно-морского флота СССР, проведенные в апреле - мае 1970 года. – М., 1970. – 208с.
859023
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 406 с.
859024
  Литвищенко Г.С. Одноядерные эмотивные предложения в современном английском языке. / Г.С. Литвищенко. – Л., 1972. – 35с.
859025
  Годунов Н.П. Одну только правду. / Н.П. Годунов. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 96с.
859026
  Матош А.Г. Одобрана дела / А.Г. Матош. – Београд, 1979. – 238с.
859027
   Одобрен к печати перевод смыслов Корана на украинском языке // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 7


  23-летний преподаватель Национального ун-та "Острожская академия" Михаил Якубович осуществил первый полный украиноязычный перевод Корана.
859028
   Одобренные списки названий бактерий. – Ереван, 1982. – 421с.
859029
  Рудин Н.П. Одобренный Государственным советом и Государственной думою и высочайше утвержденный Закон 15 июня 1912 г. о преобразовании местного суда. : Временные правила о волостном суде .... [прод. в анот.] / Н. Рудин. – Санкт-Петербург : Юрид. книгоиздат "Сотрудник", 1912. – VIII, 116, 224 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Законодательные мотивы и постатейные объяснения на основании Записки Министра Юстиции, докладов Комиссий Государственной Думы и Государственного Совета и Согласительной Комиссии и прений в законодательных учреждениях
859030
  Тютрюмов И.М. Одобренный Государственным Советом и Думою Закон 14 июня 1910 года об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего Сената (по 1 сентября 1910 года) / Сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурор 2 Деп. Правительствующего сената. – Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – [6], 181 с. – Экз. в разных тип. переплетах
859031
  Бигунова Н.А. Одобрительные речевые акты: объекты и стратеги реализации (на материале англоязычного художественного дискуса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 30-37. – ISBN 978-966-2668-24-7
859032
  Цицишвили Г.Ш. Одолей алчность свою : роман / Г.Ш. Цицишвили. – Москва : Советский писатель, 1988. – 636 с.
859033
  Калечиц О.М. Одолей свои недуги / О.М. Калечиц, С.А. Соболь. – Минск, 1991. – 125с.
859034
   Одоление : ст., очерки, воспоминания. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 286, [2] с. : фотоил.
859035
  Гвердцители Г.Е. Одоленная высота / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1978. – 347с.
859036
  Баженов В.Н. Одолень-корень / В.Н. Баженов. – К., 1986. – 148с.
859037
  Любимова В.А. Одолень-трава / В.А. Любимова. – М., 1964. – 86с.
859038
  Вега М.Н. Одолень-трава / М.Н. Вега. – Москва, 1970. – 128с.
859039
  Полуянов И.Д. Одолень-трава / И.Д. Полуянов. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. – 232 с.
859040
  Першин Ю.П. Одолень-трава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1977. – 63 с.
859041
  Полуянов И.Д. Одолень-трава : Повесть / Иван Полуянов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 271 с. – (Историко-революционная библиотека)
859042
  Лащилин Б.С. Одолень-трава / Б.С. Лащилин. – Волгоград, 1980. – 47с.
859043
  Шуртаков С.И. Одолень-трава / С.И. Шуртаков. – М, 1987. – 414с.
859044
  Ромашов А.П. Одолень-трава / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1991. – 316с.
859045
  Стюарт Е.К. Одолень-трава. / Е.К. Стюарт. – М., 1958. – 113с.
859046
  Шуртаков С.И. Одолень-трава. / С.И. Шуртаков. – М, 1989. – 410с.
859047
  Зубарев И.И. Одолеть волну / И.И. Зубарев. – Калининград, 1974. – 96с.
859048
  Супруненко Юрий Одолжите жену...по брачным традициям древних племен и народов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 88-107. – ISSN 1812-867Х
859049
  Гюнтер В.Г. Одолжите мне день... / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1964. – 66с.
859050
  Мушник С.М. Одолінь трава / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1981. – 63 с.
859051
  Васильєва Н.В. Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона "Маленькі Дикуни") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 121-130


  Йдеться про одомашнення українських художніх перекладів періоду 1920-30-х років. Береться до уваги тогочасна політична та ідеологічна ситуація в країні мови перекладу. Робиться спроба пояснити спільні особливості вітчизняної та перекладної літератури ...
859052
  Салганский А.А. Одомашнивание копытных в СССР : Автореф... д-ра биол.наук: / Салганский А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
859053
  Зубов А.А. Одонтология в современной антропологии / А.А. Зубов, Н.И. Халдеева. – М, 1989. – 229с.
859054
  Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований / А.А. Зубов. – М, 1968. – 200с.
859055
  Бабій І.М. Одоративна номінація як ознака письменницького ідіостилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 30-35
859056
  Кириченко О.А. Одорологія : Лекція №10 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 85с.
859057
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 4-33. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн ( 1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 г. "Римские каникулы".
859058
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн - британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" в 1954 году за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1955, 1960, 1962 и 1968 годах.
859059
   Одрин. – София, 1983. – 207с.
859060
  Сорока П. Одробини // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 50-71. – ISSN 0130-1608
859061
  Кулик Н. Одружений із наукою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про українських фізиків Бернацького Віктора Костянтиновича, Гольдмана Олександра Генріховича (студенти фізико-математичного факультету Університету Св. Володимира).
859062
  Тіточка О. Одружені зі світом / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 лютого (№ 26). – С. 7


  Про архітектуру міждинастичних шлюбів київських князів розповідає екскурсовод О.Тіточка.
859063
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – Х, 1938. – 99с.
859064
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 119с.
859065
  Сангі В.М. Одруження кевонгів / В.М. Сангі. – К., 1979. – 158с.
859066
  Сангі В.М. Одруження Кевонгів : роман, повісті / В.М. Сангі. – Київ : Молодь, 1979. – 208 с.
859067
  Петрушенко М. Одружіть знання з капіталом закликали учасники міжнародної конференції, яка відбулая в Київському національному університеті технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 6


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
859068
  Груцинова А.М. Одуванчик на завтрак: Деликатесы из трав и плодов / А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 208с.
859069
  Генатулин А. Одуванчики (Апофеоз войны) : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 91-100. – ISSN 0012-6756
859070
  Степаненко Г. Одухотвореність і майстерність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.103-114. – ISSN 1728-6875
859071
  Овчаров Д. Одухотворенная глина // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 3(38 вып.). – ISSN 1311-929X
859072
  Білик Г. Одухотворенність істиною / Г. Білик, М. Білик // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 111-115. – ISBN 966-7653-03-5


  Про творчість художника Василя Братанюка
859073
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1963. – 238с.
859074
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1986. – 430с.
859075
  Козлов А. Одухотворення дитинства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 103-107
859076
  Вірченко Т. Одухотворення характерів драматургії малих форм Лесі Українки 1895-1898 років // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 35-39
859077
   Одухотворнные люди. – М., 1987. – 510с.
859078
  Федосова Л.А. Одушевление : стихи / Л.А. Федосова. – М., 1985. – 109с.
859079
  Яців Р. Одушевлені заповіти Павла Ковжуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Павло Максимович Ковжун — український графік, маляр і мистецтвознавець, спершу представник футуризму, у 1920-х — конструктивізму з використанням елементів українського бароко. Минуло 120 років від дня народження видатного мистця.
859080
  Гессен М. Одушевленная математика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 138-144


  Биография математика Григория Перельмана - єто еще и своеобразная "биография" математической науки в СССР. В статье рассказівается об истории создания математических спецшкол
859081
  Гоосен Д.П. Одушевленные предметы / Д.П. Гоосен. – Барнаул, 1966. – 27с.
859082
  Станюкович К.М. Одчайдушний / К.М. Станюкович. – К., 1953. – 88с.
859083
  Маринкович Н. Одчайдушні вершники / Н. Маринкович. – Київ, 1977. – 254с.
859084
  Гораций Флакк Квинт Оды / Гораций Флакк Квинт, 1935. – 198с.
859085
  Державин Г.Р. Оды / Г.Р. Державин. – Ленинград, 1985. – 334с.
859086
  Пиндар В. Оды ; Фрагменты / В. Пиндар. – Москва, 1980. – 503 с.
859087
  Махмуд-Анак Оды мирным вещам / Махмуд-Анак; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 109 с.
859088
  Пиндар Вакхилид Оды. Фрагменты / Пиндар Вакхилид. – Москва : Наука, 1980. – 503с.
859089
  Гораций Квинт Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Гораций Квинт Флакк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 479с.
859090
  Михайлець В.М. Одяг для відпочинку. / В.М. Михайлець. – К., 1973. – 136с.
859091
  Славутич Є. Одяг українських козаків переддержавного періоду (до середини XVII ст. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 68-86
859092
  Безпалько В. Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 63-74. – ISSN 2413-7065
859093
  Нестер Л. Одяг як маркер соціально-історичного часу в романі Томаса Манна "Буденброки" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 3-10. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему функціонування одягу на прикладі роману Томаса Манна “Будденброки” (“Buddenbrooks”, 1901). Підкреслено виняткову значущість детального опису зовнішності головних героїв, їхніх жестів, поз та одягу в зображенні соціально-історичного ...
859094
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / С.М. Приходько. – К., 1960. – 64с.
859095
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / С.М. Приходько. – Київ : Держ. вид-во дитяч. літ-ри УРСР, 1962. – 64 с.
859096
  Форш О.Д. Одягнені в камінь / О.Д. Форш. – Х., 1936. – 293с.
859097
  Поротов Г.Г. Ое / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1967. – 70с.
859098
   Оединстве идеологической и организаторской работы. – Мю., 1962. – 263с.
859099
  Немошкаленко В.В. Оентгеновская эмиссионная спектроскопия и электронная структура переходных металлов и их сплавов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 046 / Немошкаленко В.В.; АН УССР. Объединен. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников. – К., 1970. – 44л.
859100
   Оже-спектроскопия. Автоматизация эксперимента / А.П. Шпак, В.Л. Карбовский, В.В. Стонис, Р.В. Диденко, Н.А. Зуева, В.Х. Касияненко; А.П. Шпак [и др.] ; НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, 2007. – 86, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 84-86
859101
  Добрянський В.І. Ожеледиця! Подбайте про свою безпеку і застерігайте інших / В.І. Добрянський, А.І. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото, рис.
859102
  Колісник П.І. Ожеледь і наземний транспорт / П.І. Колісник, М.В. Жеребчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 15)
859103
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье : повести / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 640 с. : ил.
859104
  Говоров А.А. Ожерелье / А.А. Говоров. – Москва, 1981. – 96 с.
859105
  Гайдуков М. Ожерелье Великого Новгорода // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Феномен городских укреплений средневекового мегаполиса.
859106
  Ибн Хазм Абу Мухаммед Али Ожерелье голубки / Ибн Хазм Абу Мухаммед Али. – М., 1957. – 235с.
859107
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье для моей Серминаз : повесть / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Н. Асанова ; ил.: А. Гурьев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с. : ил.
859108
  Суханова Наталья Ожерелье дорожных сюрпризов: по Малому Золотому кольцу России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 74-75
859109
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы / А. (отец) Дюма. – Л., 1991. – 586,2с.
859110
  Дюма А. Ожерелье королевы / А. Дюма; Пер. с франц. Е.Баевской, И.Русецкого и Л.Цывьяна. – Санкт-Петербург : Лик, 1991. – 592с. – ISBN 5-87188-002-9
859111
  Дюма А. Ожерелье королевы : роман / А. Дюма. – Тула : Тулбытсервис, 1992. – 688, [4] с. – ISBN 5-87758-009-4
859112
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Воронеж, 1990. – 702,1с.
859113
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Минск, 1991. – 703,1с.
859114
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Бишкек, 1991. – 734с.
859115
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Воронеж, 1991. – 702,1с.
859116
  Яковлева М. Ожерелье Корфаккана : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 65-86. – ISSN 0132-2036
859117
   Ожерелье стихов: из двух американских антологий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 190-194. – ISSN 1130-6545
859118
  Клейн А. Ожерелье Сюдбея / А. Клейн. – Сыктывкар, 1973. – 39с.
859119
  Гигон Катрин Ожерелье Тосканы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 140-150 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
859120
  Домогацких М.Г. Ожерелье экватора / М.Г. Домогацких. – Москва : Мысль, 1980. – 384 с.
859121
  Денисов Е.С. Оживают голоса истории / Евгений Денисов. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 263, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-197-356-4


  У пр. 1717262 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
859122
  Аксельрод А.Ю. Оживление без сенсаций / Аксельрод А.Ю. – Москва : Знание, 1988. – 208 с.
859123
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР и совершенстование работы их аппарата в 1925-1927 гг. : Дис... канд. юридич.наук: / Гречко В.В.; М-во высш. и средн. спец. образования УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х. – 426л. – Бібліогр.:л.1-13
859124
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР, и совершенствование работы и аппарата в 1925-1927 гг. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гречко В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 18 с.
859125
  Лещук П.С. Оживлені ремесла / П.С. Лещук. – К., 1990. – 48с.
859126
  Дибко-Филипчак Оживлення і вшанування пам"яти Івана Филипчака // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 6-8


  Подано доповідь української письменниці І. Дибко-Филипчак, прочитану на Міжнародній конференції "Література галицького Підгір"я кінця ХІХ - початку ХХ століття і процес національного відродженн"я". Цю конференцію з нагоди 140-х роковин народження І. ...
859127
  Шевченко Т.Г. Оживут озера, степи!.. / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1964. – 64с.
859128
  Костенко А.И. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспием. / А.И. Костенко, Е. Умирбаев. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
859129
  Костенко А.І. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспіем. / А.І. Костенко, Е. Умірбаєв. – К., 1977. – 263с.
859130
  Нагнибіда М.Л. Оживуть степи : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 47с.
859131
  Осокин В.Н. Ожившая статуя / В.Н. Осокин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 190 с.
859132
  Мусий В.Б. Ожившая статуя как волшебный помощник в рассказе С. Кржижановского "Кунц и Шиллер" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 36-44. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
859133
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Ожившие боги : Печему мы такие разные: Индия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
859134
  Деревянко А.П. Ожившие древности / А.П. Деревянко. – Москва, 1986. – 2388с.
859135
  Киличичаков М.Е. Ожившие камни / М.Е. Киличичаков. – М., 1983. – 222с.
859136
  Шатлен Кароль Ожившие предки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
859137
  Федотов А.Я. Ожившие силуэты / А.Я. Федотов. – М., 1961. – 94с.
859138
   Ожившие сказки. – Таллин, 1977. – 128 с.
859139
  Чирков Ю.Г. Ожившие химеры / Ю.Г. Чирков. – М., 1991. – 238с.
859140
  Кваша Е.А. Ожидаемая продолжительность жизни взрослого населения в регионах России в последнее десятилетие / Е.А. Кваша, Т.Л. Харькова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-40. – ISSN 0320-8168
859141
  Балута А.М. Ожидаемые горногеологические условия и формы проявления горного давления на глубоких горизонтах шахт Криворожского бассейсна / А.М. Балута, И.Д. Ривкин, Г.В. Тохтуев. – Киев : Наукова думка, 1972. – 46с.
859142
   Ожидаемые изменения биологических ресурсов при переброске части стока р.Печоры на юг. – Сыктывкар, 1982. – 61 с.
859143
   Ожидаемые изменения гидрологического режима в Северной Евразии в результате исчезновения многолетнего морского льда в Арктике / В.П. Мелешко, В.М. Катцов, А.В. Байдин, Т.В. Павлова, В.А. Говоркова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-21 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
859144
  Теодорович Сергей Ожидается взрывообразное повышение гарантий : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 44-45 : Фото
859145
  Прокопов П.И. Ожидается перемена погоды. / П.И. Прокопов. – Краснодар, 1979. – 269с.
859146
  Зубавин Б.М. Ожидание / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 88с.
859147
  Тхоржевский С.С. Ожидание / С.С. Тхоржевский. – Л., 1958. – 139с.
859148
  Шишкан Б К. Ожидание : стихи / Б К. Шишкан, . – Москва, 1959. – 456 с.
859149
  Воронов Н.П. Ожидание / Н.П. Воронов. – Москва, 1959. – 256с.
859150
  Филиппов Н.С. Ожидание / Н.С. Филиппов. – Ленинград, 1962. – 236 с.
859151
   Ожидание. – М., 1962. – 32с.
859152
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1963. – 96с.
859153
  Нам Као Ожидание / Нам Као. – Москва, 1963. – 183с.
859154
  Элиозишвили М.А. Ожидание / М.А. Элиозишвили. – Тбилиси, 1964. – 164с.
859155
  Холендро Д.М. Ожидание / Д.М. Холендро. – М., 1967. – 392с.
859156
  Жале Ожидание / Жале. – М., 1967. – 101с.
859157
  Яшин Д.А. Ожидание : стихи / Д.А. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 75 с.
859158
  Гончаров В.М. Ожидание / В.М. Гончаров. – М., 1969. – 127с.
859159
  Елин И.М. Ожидание / И.М. Елин. – Челябинск, 1970. – 92с.
859160
  Мавлянов Ж. Ожидание : повести и рассказы / Ж. Мавлянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 254 с.
859161
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1971. – 127с.
859162
  Золотухин И.И. Ожидание : рассказы / И.И. Золотухин. – Харьков : Прапор, 1973. – 163с.
859163
  Бузюткин Н.Н. Ожидание / Н.Н. Бузюткин. – Куйбышев, 1975. – 23с.
859164
  Ливанов А.К. Ожидание / А.К. Ливанов. – М., 1975. – 103с.
859165
   Ожидание. – София, 1976. – 144с.
859166
  Бондарев Ю.В. Ожидание / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 62с.
859167
  Зурабов А.А. Ожидание / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1978. – 311с.
859168
  Кононов Э.Ф. Ожидание / Э.Ф. Кононов. – Петрозаводск, 1978. – 470с.
859169
  Гевелинг А.Ф. Ожидание / А.Ф. Гевелинг. – М, 1979. – 95с.
859170
  Снегин Д.Ф. Ожидание / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1980. – 447с.
859171
  Саковец В.И. Ожидание / В.И. Саковец. – М., 1981. – 239с.
859172
  Березовский Н.В. Ожидание / Н.В. Березовский. – М, 1983. – 174с.
859173
  Ероховец А.С. Ожидание / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1985. – 336с.
859174
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1985. – 384с.
859175
  Амлинский В.И. Ожидание / В.И. Амлинский. – Москва, 1985. – 511с.
859176
   Ожидание. – Пермь, 1986. – 351с.
859177
  Усманов У. Ожидание : роман, рассказы / У. Усманов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 464 с.
859178
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1988. – с.
859179
  Балков К.Н. Ожидание / К.Н. Балков. – М, 1989. – 345с.
859180
  Чугунов В. Ожидание : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 76-81. – ISSN 0027-8238
859181
  Акопян К.З. Ожидание (как) воспоминание (в компании с Морисом Бланшо и др.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-88. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
859182
  Каинчин Д. Ожидание весны : повести, рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1986. – 251 с.
859183
  Голованивский С.О. Ожидание встречи / С.О. Голованивский. – Москва, 1935. – 85 с.
859184
  Романов А.А. Ожидание встречи / А.А. Романов. – Новосибирск, 1962. – 40с.
859185
  Комиссарова М.И. Ожидание встречи / М.И. Комиссарова. – Л., 1973. – 111с.
859186
  Болдырева Е.М. Ожидание героя. / Е.М. Болдырева. – М, 1990. – 64с.
859187
  Бутенко В.П. Ожидание друга / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1987. – 302с.
859188
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга / Л.Е. Нечаев. – М., 1989. – 255с.
859189
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга, или Признания подростка / Л.Е. Нечаев. – М., 1987. – 173с.
859190
  Поделков С.А. Ожидание журавлей / С.А. Поделков. – М, 1984. – 31с.
859191
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Вторая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1968. – 232с.
859192
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Первая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1981. – 286с.
859193
  Коптев Е.А. Ожидание листвы. / Е.А. Коптев. – Донецк, 1967. – 79с.
859194
  Стещенко Н.Е. Ожидание любви / Н.Е. Стещенко. – М., 1988. – 235с.
859195
  Потанин В.Ф. Ожидание моря / В.Ф. Потанин. – М., 1973. – 222с.
859196
  Каченовский Б.П. Ожидание настоящего / Б.П. Каченовский. – Тула, 1990. – 238с.
859197
  Тарасевич И.П. Ожидание полета. / И.П. Тарасевич. – М., 1982. – 46с.
859198
  Унгарсынова Ф. Ожидание солнца : стихотворения / Ф. Унгарсынова. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 127 с.
859199
  Гриднев П.Я. Ожидание урожая. / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1971. – 96с.
859200
  Филатов Л.И. Ожидание футбола. / Л.И. Филатов. – М., 1977. – 144с.
859201
  Гатов А.Б. Ожидание чуда / А.Б. Гатов. – Москва, 1971. – 239с.
859202
  Кузнецов В.П. Ожидание чуда : Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1974. – 118с.
859203
  Турунтаев В.Ф. Ожидание чуда / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1978. – 264с.
859204
  Балкарова Ф. Ожидание чуда : поэмы / Ф. Балкарова; пер. с кабард. И.Озеровой. – Москва : Современник, 1980. – 128 с.
859205
  Авдеенко Ю.Н. Ожидание шторма : повести / Юрий Авдеенко ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1982. – 464 с. : ил.
859206
  Кулемин В.Л. Ожидание. / В.Л. Кулемин. – М., 1959. – 100с.
859207
  Щипахина Л.В. Ожидание. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1962. – 112с.
859208
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1969. – 320с.
859209
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1971. – 319с.
859210
  Яковенко В.П. Ожидание. Лирика. / В.П. Яковенко. – Донецк, 1964. – 76с.
859211
  Малышев Г.Т. Ожидание. Рассказы. / Г.Т. Малышев. – Куйбышев, 1970. – 78с.
859212
  Коркина А.А. Ожидание.Стихи. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1974. – 135с.
859213
  Хлуденев А.П. Ожидания и перемены / А.П. Хлуденев. – М, 1985. – 189с.
859214
  Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-24. – ISSN 0869-0499
859215
  Завражин И.С. Ожиданье / И.С. Завражин. – Липецк, 1962. – 21с.
859216
  Гришин В.С. Ожиданье рассвета / В.С. Гришин. – Саратов, 1970. – 102с.
859217
  Ермагамбетов Б.Т. Ожижение угля связанным водородом / Б.Т. Ермагамбетов, А.Л. Лапидус. – Алма-Ата, 1990. – 85с.
859218
  Кириченко Оксана Ожиле дерево Майстра : Краєвиди душі / Кириченко Оксана, Іващенко Микола, Сачек Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119 : Фото
859219
  Кириченко О. Ожиле дерево Майстра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119.
859220
  Килимник О.В. Ожили степи і села / О.В. Килимник. – К, 1968. – 47с.
859221
  Онкович Дмитро Ожилі фрески : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 2-9. – ISSN 0208-0710
859222
  Вороб"йов М.П. Ожина обрію. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1988. – 155,4с.
859223
  Чубач Г.Т. Ожинові береги : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1977. – 87 с.
859224
   Ожити через сто літ : матеріали до наук.-практ. конф. по вшануванню пам"яті Менчиця В.А. : [Ружин-Вчорайше] / Від. культури та туризму Ружин. РДА, Методкаб. від. освіти Ружин. РДА, Ружин. селищ. осередок ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В. Митюк ; редкол.: Сергійчук В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Типографія від А до Я, 2016. – 102 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7238-29-3
859225
  Кендюхов О.В. ожливості та напрями розвитку експортної діяльності підприємств в умовах інтеграції України в європейський економічний простір / О.В. Кендюхов, В.П. Залізнюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 91-96. – ISSN 2226-8820
859226
  Аксенов В.П. Ожог / Василий Аксенов. – Москва : Огонек, 1990. – 400 с.
859227
  Аксенов В. Ожог : Роман в трех книгах / Аксенов В. – Москва : Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496с. – ISBN 5-87113-080-1
859228
  Королев А. Ожог линзы / А. Королев. – М, 1988. – 368с.
859229
   Ожог родного очага. – М., 1990. – 324с.
859230
  Кузнецов В.И. Ожог: стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1990. – 270с.
859231
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1978. – 96с.
859232
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1988. – 586с.
859233
  Падерин И.Г. Ожоги сердца. (Два путешествия в молодость) / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 380с.
859234
  Аралбаев Т.А. Ожоговая болезнь в горах и при горной адаптации / Т.А. Аралбаев, П.Н. Гольдберг, Г.А. Якунин; АН Кыргызстана; Ин-т физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 192 с. – ISBN 5-8355-0315-6
859235
  Стуруа М.Г. Озабоченная Америка / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1984. – 109 с. – (По ту сторону)
859236
  Решер Н. Озадачивающие явления // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.103-111. – ISSN 0042-8744


  Философия и наука
859237
  Унгарсынова Ф. Озарение : стихи / Ф. Унгарсынова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
859238
  Боженкова М.И. Озарение / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1. – 1991. – 267 с.
859239
  Боженкова М.И. Озарение / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 2. – 1991. – 220 с.
859240
  Браун С. Озарение : Роман / С. Браун; Пер.с англ.Т.В.Трефиловой. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – ISBN 5-237-04638-Х
859241
  Хабичева-Боташева Озарение души / Хабичева-Боташева. – Черкесск, 1985. – 296с.
859242
  Куранов Ю.Н. Озарение радугой: Лирич. повесть на темы искусства по мотивам жизни костром.худ. А.Козлова. / Ю.Н. Куранов. – Л., 1984. – 127с.
859243
  Абдрахманова Т. Озарения : стихотворения : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [вступ. ст. Ф. Алиевой]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 190 с. : ил.
859244
  Эрендженов К. Озаренная земля : стихи / К. Эрендженов; пер. А.Аквилева. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
859245
  Голосов П.П. Озаренная солнцем / П.П. Голосов. – Ярославль, 1963. – 95с.
859246
  Ойфа П.Н. Озаренность / П.Н. Ойфа. – Л., 1977. – 112с.
859247
  Нури З. Озаренность : стихотворения / З. Нури; пер с татар. – Москва : Художественная литература, 1981. – 207 с.
859248
  Попов И.Ф. Озаренные / И.Ф. Попов. – Москва, 1946. – 175с.
859249
  Бальбуров А.А. Озаренные / А.А. Бальбуров. – Москва, 1977. – 80с.
859250
  Жариков Л.М. Озаренные / Л.М. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 352 с.
859251
  Романов А.Н. Озаренные годы / А.Н. Романов. – Кишинев, 1980. – 296с.
859252
  Камбулов Н.И. Озаренные солдаты : Повести / Н.И. Камбулов. – Москва : Современник, 1975. – 384 с.
859253
  Латьева Л.В. Озаренные солнцем - жаждут / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1980. – 60с.
859254
  Попов И.Ф. Озаренные. / И.Ф. Попов. – М, 1945. – 317с.
859255
  Кузькин М.Г. Озаренье / М.Г. Кузькин. – Тула, 1977. – 223с.
859256
  Карась П.П. Озаріння / П.П. Карась. – К., 1965. – 62с.
859257
  Карпенко М.І. Озброєна муза : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1970. – 86 с.
859258
  Сухоруких В.С. Озброєне око / В.С. Сухоруких. – Київ, 1952. – 88 с.
859259
  Рибицький І.В. Озброєне серце : поезії / І.В. Рибицький. – Київ : Молодь, 1963. – 56 с.
859260
  Калінін І. Озброєння вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 83–88. – ISSN 2309-9356
859261
  Горбач Т. Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-15. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті автором, на основі писемних, археологічних, та іконографічних джерел розглядаються та аналізуються комплекси захисного та наступального озброєння рицарів Тевтонського Ордену в Грюнвальдській битві 1410 р. In the article on the ...
859262
  Фіалко О.Є. Озброєння скіфських амазонок // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 39-45
859263
  Клочко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.) / Клочко В.І. ; М-во культури і туризму України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : АртЕк, 2006. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 966-505-059-1
859264
  Жуков Борис Озверевшее пространство : после Чернобыля. Биосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 50-56 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
859265
   Озвученные программы второго семестра интенсивного укрса (французский язык). – К., 1979. – 73с.
859266
  Алферова Е.М. Озвученные программы к интенсивному курсу английского языка : Методическая разработка / Е.М. Алферова, Е.А. Друянова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. 10-месячные курсы иностранных я зыков. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1971. – 164 с.


  Сборник состоит из 3-х частей, включающих озвученные программы по учебнику Хорнби, 20 программ на бытовую тематику и 35 программ на общественно-политическую тематику
859267
  Лысенко М.М. Озвученные программы к интенсивному курсу французского языка / М.М. Лысенко. – М., 1971. – 129с.
859268
  Зарецкий Ф.И. Озвученный след / Ф.И. Зарецкий. – Фрунзе, 1980. – 55 с.
859269
  Данилевський О.С. Озвучення текстової інформації українською мовою // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 10-11


  В роботі розглянуто математичну модель та алгоритм створення системи конкатенативного сегментивного синтезу української мови, а також проведені експерименти з голосового озвучення заданої текстової інформації.
859270
  Розумеєнко Н.В. Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-349. – ISBN 978-966-581-958-5
859271
  Гальченко О.М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 156-178. – ISSN 2222-4203
859272
  Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
859273
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
859274
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
859275
  Ракитина Р.И. Оздоровительная физкультура для женщин среднего и пожилого возраста. / Р.И. Ракитина, Е.И. Подопригора. – Киев : Здоров"я, 1991. – 132с.
859276
  Гайс И.А. Оздоровительная ходьба / И.А. Гайс. – М., 1990. – 47с.
859277
  Муравов И.В. Оздоровительные эффеты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К., 1989. – 267с.
859278
  Верещагин Л.И. Оздоровительный бег: с чего начать? / Л.И. Верещагин. – Ленинград, 1990. – 58с. – (Стадион для всех)
859279
  Литовченко Елена Оздоровительный туризм нуждается в общественной поддержке : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9 : Фото
859280
  Савояров Никита Оздоровительный туризм становится все более доступным : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45 : Фото
859281
   Оздоровление воздушного и водного бассейнов городов : (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник, 1968. – 72с. ; 2
859282
  Белоусов В.Н. Оздоровление городской среды - важнейшая градостроительная задача / В.Н. Белоусов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
859283
   Оздоровление окрудающей среды городов. – Москва, 1973. – 145 с.
859284
  Макушин В.Г. Оздоровление условий труда как фактор повышения его производительности : Автореф... канд. экон.наук: / Макушин В.Г.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра экономики труда. – Москва, 1956. – 16л.
859285
   Оздоровление экологической обстановки и очистка побережья Кольского полуострова от брошенных и затопленных судов - одно из направлений деятельности экологического фонда "Гармоническое развитие" : повідомлення / В.И. Бахарев, Е.А. Сергеев, А.Л. Кудренко, Н.И. Черемисин, Д.С. Доля, А.Ю. Митропольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 110-112. – ISSN 1726-5428
859286
  Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
859287
  Гладких Д.М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 248-253. – ISSN 2222-0712
859288
  Зайчик В.І. Оздоровлення праці при дуговому електрозварюванні / В.І. Зайчик. – Київ, 1933. – 70с.
859289
  Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
859290
  Чвертко Л.А. Оздоровлення ситуації на регіональних ринках праці як передумова інтеграції України до сітової економічної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-319. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
859291
  Петренко О.М. Оздоровлення сортів картоплі з використанням синтетичних речовин, похідних імідазотриазолу / О.М. Петренко, І.В. Демчук, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дві нові синтетичні органічні речовини, похідні імідазотріазолу, які виявили антивірусну дію під час первинного тестування в умовах модельных дослідів Розроблено методику їх застосування, що дало змогу підвищити ефективність стабільність ...
859292
  Скиценко В.Д. Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні - шлях до стабільного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 61-68
859293
   Оздоровча робота в допоміжній школі. – К., 1950. – 32с.
859294
  Чижик В. Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях : Навч. посібник / В. Чижик. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-20-Х
859295
  Будько Євген Оздоровчий сеанс для туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 132-133 : фото
859296
  Старовойтенко О.А. Оздоровчий туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 152-156
859297
  Павлова Ю.О. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-328. – ISBN 978-617-7336-04-3
859298
   Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 40 років у Криму / О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О. Третяк; О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О.Третяк. – Київ : Київський університет, 2003. – 92с.
859299
  Александрова С М. Озеленение балконов : Справочное пособие / С М. Александрова, А.Д. Крестникова. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 214с.
859300
  Колесников А.И. Озеленение водоемов. / А.И. Колесников. – М., 1954. – 188с.
859301
  Машинский Л.О. Озеленение городов / Л.О. Машинский. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
859302
   Озеленение городов. – Киев, 1966. – 344 с.
859303
  Николаев Д.А. и Грохольская В.С. Озеленение городов большими деревьями / Д.А. и Грохольская В.С. Николаев. – М., 1953. – 200с.
859304
   Озеленение городов на Юге СССР. – К., 1959. – 190с.
859305
   Озеленение городов Приморского края. – Владивосток, 1987. – 516с.
859306
  Любченко Г.Х. Озеленение домов / Г.Х. Любченко. – Ленинград, 1988. – 91 с.
859307
  Базилевская Н.А. Озеленение зданий вьющимися растениями / Н.А. Базилевская. – М., 1950. – с.
859308
   Озеленение зданий вьющимися растениями. Вертикальное озеленение. – М., 1950. – 172с.
859309
  Хромов Ю.Б. Озеленение и благоустройство в городах и групповых системах расселения на Севере / Ю.Б. Хромов. – Москва, 1975. – 66 с.
859310
  Шмидт Н.Э. Озеленение колхозных сел / Н.Э. Шмидт ; под общ. ред. М.С. Осмоловского. – Москва : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – 130 с., [2] л. ил. – (Сельская архитектура и строительство / Акад. архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т архитектуры сельских зданий и сооружений)
859311
   Озеленение по-чикагски : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 20 : Іл.
859312
  Палентреер С.Н. Озеленение пришкольных участков / С.Н. Палентреер, Н.П. Ракицкий. – М, 1950. – 87с.
859313
  Красинский Н.П. Озеленение промплощадок дымоустойчивым ассортиментом / Н.П. Красинский. – М., 1937. – 215с.
859314
  Вергунов А.П. Озеленение центров крупных городов / А.П. Вергунов. – Москва, 1976. – 44 с.
859315
  Лыпа А.Л. Озеленение шахтных поселков Донбасса, строющихся поточно-скоростными методами / А.Л. Лыпа. – Киев, 1950. – 125 с.
859316
  Заваров О.І. Озеленення Києва / О.І. Заваров. – Киев : Будівельник, 1968. – 55 с.
859317
  Липа О.Л. Озеленення населений місць в зоні Пвіденно-Українського каналу / О.Л. Липа, А.К. Салатич. – К., 1952. – 84с.
859318
  Кучерявий В.П. Озелення населених місць : Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство". / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 450с. – ISBN 966-603-278-3


  Вперше в Україні наведено історію озеленення, окреслено соціально-екологічну роль озеленення, розкрито ландшафтно-типологіні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтво, технологію створення зелених насаджень.
859319
  Лисавенко М.А. Озеленяйте наши города и села! / М.А. Лисавенко. – 6 с.
859320
  Андрієнко Т.Л. Озер вода жива / Т.Л. Андрієнко, С.Ю. Попович, О.Ф. Головач. – Київ : Урожай, 1990. – 176 с. : ил.
859321
  Ругоев Я.В. Озера : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1976. – 214 с.
859322
  Дмитревский Ю.Д. Озера Африки. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184с.
859323
   Озера Баргузинской долины. – Новосибирск : Наука, 1986. – 165с.
859324
  Томилов А.А. Озера бассейна р.Витима, их фауна и народно-хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилов А.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 22 с.
859325
   Озера Белоруссии. – Минск : Ураджай, 1988. – 214с.
859326
  Ільїн Л. Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
859327
  Апхазава С И. Озера Грузии / С И. Апхазава, . – Тбилиси : Мецнииреба, 1975. – 181с.
859328
  Ермолов А.А. Озера за облаками / А.А. Ермолов, Я.С. Срависский. – Фрунзе, 1979. – 45 с.
859329
  Лопотко М.З. Озера и сапропель / М.З. Лопотко. – Минск, 1978. – 88с.
859330
   Озера Казахстана и Киргизии и их история. – Ленинград, 1975. – 279с.
859331
  Корженевский Н.Л. Озера Кара-Куль. / Н.Л. Корженевский. – Л., 1936. – 113с.
859332
  Филонец П.П. Озера Карагандинской области / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров; АН КазССР. Сектор физической географии. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 129с.
859333
   Озера Карелии. – Ленинград, 1930. – 167с.
859334
  Герд С.В. Озера Карело-Финской ССР и их рыбные богатства / С.В. Герд. – Петрозаводск, 1951. – 152с.
859335
   Озера Карельского перешейка. Лимнологические циклы. Озера Красного. – Ленинград : Наука, 1971. – 532с.
859336
  Арчаков А.А. Озера Костромской области. : Автореф... наук: / Арчаков А.А.; Моск. обл. пед .инст. – Москва, 1953. – 15 с.
859337
   Озера криолитозоны Сибири. – Новосибирск, 1974. – 158с.
859338
   Озера Лача и Воже. Материалы комплексных исследований. – Ленинград, 1975. – 36с.
859339
  Кириллова В.А. Озера Ленинградской области. / В.А. Кириллова, И.М. Распопов. – Ленинград, 1971. – 152с.
859340
  Головко В.К. Озера нашего края / В.К. Головко. – Свердловск, 1963. – 135с.
859341
   Озера Прибайкальского участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1981. – 224с.
859342
  Лесненко В.К. Озера Псковской области / В.К. Лесненко, В.Н. Абросов. – Псков, 1973. – 154с.
859343
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть1 : Гидрология озер и характеристика их водосборов. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
859344
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть 2 : Гидрохимия и гидробиология. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
859345
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
1. – 1968. – 212с.
859346
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1969. – 303с.
859347
  Первова Наталья Озера с крутыми берегами, или Горы без вершин / Первова Наталья, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 152-153 : фото
859348
  Филонец П.П. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана : (справочник) / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров ; Гл. управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Казахский научно-исследоват. гидрометеорологическ. ин-т ; Сектор географии АН КазССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 136 с., [3] с. – Библиогр.: с. 100-120
859349
   Озера северо-запада Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Труды Лимнологического института / АН СССР, Сиб. отд-ние ; № 33 (53))
859350
   Озера семиаридной зоны СССР. Внутривековая изменчивость состояния озер Казахстана. – Ленинград, 1970. – 304с.
859351
   Озера Срединного региона. – Ленинград : Наука, 1976. – 359с.
859352
   Озера Среднего Поволжья. – Ленинград : Наука, 1976. – 236с.
859353
  Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
859354
   Озера Тянь-Шаня и их история. – Ленинград : Наука, 1980. – 232с.
859355
  Филонец П.П. Озера Центрального и Южного Казахстана / П.П. Филонец. – Москва, 1973. – 198 с.
859356
  Лезин В.А. Озера Центрального Казахстана (комплексная типологическая характеристика режима и ресурсов) / В.А. Лезин. – Алма-Ата, 1982. – 182с.
859357
  Поползин А.Г. Озера юга Обь-Иртышского бассейна : зональная комплексная характеристика / А.Г. Поползин. – Новосибирск, 1967. – 351с.
859358
  Андреева М.В. Озера Южного и Среднего Урала (гидрологический режим и влияние на него атмосферной циркуляции0 / М.В. Андреева. – Челябинск, 1973. – 270с.
859359
   Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. – М., 1964. – 268с.
859360
  Сорокин В.В. Озерная сторона / В.В. Сорокин. – М., 1976. – 255с.
859361
  Лазарчук В.А. Озерний дзвін / В.А. Лазарчук. – К., 1982. – 82с.
859362
  Ковальов Д.В. Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 304-319. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено основні події становлення фінляндської державності впродовж листопада 1917 р. – грудня 1918 р. і фінляндської громадянської війни за участі представників місцевої ліворадикальної соціал-демократії, яка прагнула встановити у Гельсінкі ...
859363
  Ільїна О.В. Озерний сапропель Волинської області: ресурси та перспективи використання у рекреакційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник, Н.В. Пасічник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 115-124. – ISSN 2308-135X
859364
  Братан М.І. Озерниця : лірика / М.І. Братан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 77 с.
859365
  Ільїна О. Озерні родовища сапропелю Волинської області: вивченість, ресурси, оцінка можливостей господарського використання / О. Ільїна, М. Пасічник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
859366
  Рубанов И.В. Озерно-почвенное соленакопление в Узбекистане / И.В. Рубанов. – Ташкент, 1977. – 158с.
859367
  Мовчан В.А. Озерно-річкове і ставкове рибне господарство західних областей України / В.А. Мовчан. – Київ, 1954. – С. 271-281
859368
  Тэсиджер Уилфрид Озерные арабы / Тэсиджер Уилфрид. – Москва : Наука, 1982. – 221с. – (Рассказы о странах Востока)
859369
  Королева Н.В. Озерные вокзалы / Н.В. Королева. – Л, 1968. – 79с.
859370
   Озерные карбонаты Нечерноземной зоны СССР. – Пермь, 1985. – 150с.
859371
  Гроховская Л.М. Озерные месторождения солей, их изучение и промышленная оценка / Л.М. Гроховская. – Москва : Недра, 1972. – 165с.
859372
  Пидопличко А.П. Озерные отложения Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1975. – 119с.
859373
  Костин И.А. Озерные песни / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1981. – 136с.
859374
  Смирнов А.В. Озерные спропели, их добыча и использование в сельском хозяйстве / А.В. Смирнов. – М., 1965. – 160с.
859375
  Савояров Никита Озерный край, или Новое открытие Финляндии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-67
859376
  Зыбин А.С. Озерный рачок-бокоплав (Gammarus Rivulogammarus. lacustris G.O.Sars) и перспективы его хозяйственного использования на основе данных опыта. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зыбин А.С.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Омск, 1958. – 25л.
859377
  Михеева Т.М. Озерный фитопланктон и его продукционные возможности в водоемах разного типа. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Михеева Т.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
859378
  Рукавишников Б.И. Озеро-Иссык-Куль и хребет Терскей-Алтау / Б.И. Рукавишников. – Москва, 1970. – 120с.
859379
  Торопыгин В.В. Озеро / В.В. Торопыгин. – Л, 1976. – 127с.
859380
  Гужва В.Ф. Озеро : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1986. – 263 с.
859381
  Рузанкина Н. Озеро // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 120-128. – ISSN 1728-8568
859382
   Озеро Байкал. – Москва, 1967. – 11с.
859383
   Озеро Байкал. – Москва, 1968. – 56с.
859384
  Буянтуев Б.Р. Озеро Байкал / Б.Р. Буянтуев. – Москва : Знание, 1978. – 56с. – (Наука о Земле ; №5/1978)
859385
   Озеро Байкал. – Москва, 1979. – 80с.
859386
  Галазий Г.И. Озеро Байкал / Г.И. Галазий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике; Наука о земле ; № 5)
859387
  Кибертъ Озеро Байкалъ / Кибертъ, 1903. – 47с.
859388
   Озеро Балатон. – Будапешт, 1959. – 188с.
859389
  Абросов В.Н. Озеро Балхаш / В.Н. Абросов ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1973. – 180 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 165-178
859390
  Ткаченко А.С. Озеро беглой воды : повесть // Вечер воспоминаний : повесть / Г.С. Березко. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 54-112. – (Роман-газета ; № 1(815))
859391
  Куняев С. Озеро Безымянное / С. Куняев. – М, 1983. – 303с.
859392
  Зарівна Т. Озеро в тумані : Сентиментальна історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.42-104. – ISSN 0130-1608
859393
   Озеро Виштынецкое. – Калининград, 1976. – 47с.
859394
  Доктороу Е.Л. Озеро Гагари / Е.Л. Доктороу. – К., 1984. – 230с.
859395
  Смирнов І.Г. Озеро Гарда - туристична перлина Північної Італії / І.Г. Смирнов, Л.В. Ковалевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 72-75


  Розкрито рекреаційно-пізнавальний потенціал найбільшого озера півночі Італії - Гарда, яке нині є одним з найбільших і найвідоміших курортних центрів Південної Європи, що залишається, на жаль, недостатньо відомим та популярним серед українських ...
859396
  Щербаков А.П. Озеро Глубокое / А.П. Щербаков. – Москва, 1967. – 380с.
859397
  Драбкова В.Г. Озеро и его водосбор - единая природная система / В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. – Ленинград : Наука, 1979. – 196 с.
859398
  Центилович Ф.Ф. Озеро и жизнь в нем. / Ф.Ф. Центилович. – М, 1936. – 48с.
859399
  Жекулин В.С. Озеро Ильмень / В.С. Жекулин, В.П. Нехайчик. – Ленинград, 1979. – 56с.
859400
  Вехов Н.В. Озеро Имандра - природное чудо Русского Севера : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-38 : Портрет. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
859401
   Озеро Иссык-Куль и тенденции его природного развития. – Ленинград : Наука, 1986. – 256с.
859402
  Романовский В.В. Озеро Иссык-Куль как природный комплекс / В.В. Романовский. – Фрунзе, 1991. – 167с.
859403
  Пятков Ф.Ф. Озеро Иссык-Куль как район зимовки водоплавающих птиц : автореф. дис. ... канд .биол. наук: / Пятков Ф.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1953. – 10 с.
859404
  Берггрин А.П. Озеро Иссык / А.П. Берггрин, Н.Н. Дублицкий. – Алма-Ата, 1959. – 16с.
859405
   Озеро Кагул: Биологическая продуктивность. – Кишинев, 1979. – 115с.
859406
  Муравейский С.Д. Озеро Камышлы-Баш / С.Д. Муравейский. – Вологда, 1927. – 36с.
859407
  Цхомария Б.Д. Озеро Кардывач. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1962. – 64с.
859408
  Марковський Ю. Озеро Конча та його зоопланктон / Ю. Марковський, 1934. – С.113-157. – Окремий відбиток
859409
  Мясников В.Н. Озеро Краб: Повесть. Для сред. шк. возраста. / В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1977. – 175с.
859410
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Гидрология. – 1977. – 306с.
859411
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч. 2 : Гидрохимия. Донные отложения. растительные сообщества. – 1977. – 220с.
859412
   Озеро Кубенское. – Ленинград
3. – 1977. – 168с.
859413
  Лаффіт Ж. Озеро мрій : роман / Ж. Лаффіт; [Перекл. з франц. Павло Воробйовов, Людмила Воробйова]. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206 с.
859414
  Дроздик В.М. Озеро Нобель - перлина Поліського краю / В.М. Дроздик, Л.І. Медведчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 46-47 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
859415
  Мацевич А.Ф. Озеро Око : повісті, опорвідання / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 286 с.
859416
   Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллекторно-дренажных вод. – Москва, 1991. – 149с.
859417
  Івченко Андрій Озеро Світязь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3
859418
  Шагинян С.В. Озеро Севан / С.В. Шагинян. – Л., 1970. – 16с.
859419
  Федорова Н.П. Озеро Селигер : Путеводитель / Н.П. Федорова. – Калинин, 1954. – 95с.
859420
  Шевченко П.К. Озеро Селигер / П.К. Шевченко. – Москва : Профиздат, 1955. – 67с.
859421
   Озеро Селигер. – Калинин, 1963. – 25с.
859422
  Исаков В.З. Озеро Селигер / В.З. Исаков. – Москва : Ппофиздат, 1985. – 224с.
859423
  Голубкина И. Озеро Селигер. / И. Голубкина, Н. Федорова. – М., 1951. – 64с.
859424
  Волошин І.І. Озеро серед діброви : оповідання та нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1959. – 170 с.
859425
  Дараган С.В. Озеро Синє - еколого-гідрологічні характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 145-150
859426
  Черепанов С.И. Озеро синих гагар / Сергей Черепанов ; худож. А. Туманов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1980. – 106 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
859427
  Ливеровский А.А. Озеро тихое / А.А. Ливеровский. – Л., 1980. – 446с.
859428
  Брагин А.И. Озеро тысячи родников / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1978. – 204с.
859429
  Гулям Х. Озеро Тюльпан : стихи и поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
859430
  Бородулин Р. Озеро у горизонта : стихи 1957-1976 гг. / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1979. – 214 с.
859431
  Шкадов И.Н. Озеро Хасан / И.Н. Шкадов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 95 с.
859432
   Озеро Хевиз теплый уголок Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 64-65 : фото
859433
  Гаврилова Г.Б. Озеро Цириша / Г.Б. Гаврилова. – Рига, 1984. – 122с.
859434
  Вершинин А.С. Озеро Черного Дракона : повесть / А.С. Вершинин. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1958. – 259 с.
859435
   Озеро шумит. – М., 1973. – 240с.
859436
  Сидоров В.С. Озеро, которого не было / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1972. – 110с.
859437
  Тюрин Ю.П. Озеро. / Ю.П. Тюрин. – М, 1982. – 382с.
859438
  Боньковський О. Озеро. Проза // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2001. – № 7. – С.84-86. – ISSN 0868-4790
859439
  Богословский Б.Б. Озероведение : Учебное пособие для ВУЗов / Б.Б. Богословский. – Москва : МГУ, 1960. – 336с.
859440
  Якушко О.Ф. Озероведение : География озер Белоруссии (Учеб. пособие для спец. геогр. вузов) / О.Ф. Якушко. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 223с.
859441
  Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський словник : Поняття і терміни / Л.В. Ільїн. – Луцьк : Вежа, 2001. – 112с. – ISBN 966-600-020-2
859442
  Щегельский П.Г. Озеряни : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 78 с.
859443
  Більський Б.І. Озима нічниця / Б.І. Більський. – Харків-Київ : НКПостач.УРСР, 1932. – 34с.
859444
  Пузирний Р. Озима нічниця та як боротися з нею / Р. Пузирний. – Х.К., 1932. – 64с.
859445
  Ломницький Я.Є. Озима пшениця / Я.Є. Ломницький. – Львів, 1968. – 108с.
859446
  Клименко В. Озима пшениця на Дніпропетровщині. / В. Клименко. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
859447
  Усенко Г.П. Озима пшениця на Харьківщині / Г.П. Усенко. – Х., 1959. – 60с.
859448
  Більський Б. Озима совка взимку 1924-25 року на Київщині / Б. Більський. – 16с.
859449
  Телешко В. Озима совка та боротьба з нею / В. Телешко. – Х., 1925. – 24с.
859450
  Більський Б. Озима совка. / Б. Більський. – 16с.
859451
  Еремеев И.М. Озимая пшеница "Украинка" 0246 Мироновской станции / И.М. Еремеев. – К., 1928. – 105с.
859452
  Мандзюк А. Озимая пшеница в Донбассе / А. Мандзюк. – Сталино, 1953. – 52с.
859453
  Калмансон С.Я. Озимая рожь на зеленый корм, силос и сено / С.Я. Калмансон. – Иваново, 1952. – 6с.
859454
  Марков Ф.И. Озимая совка -- Agrotis segetum Schiff. в орошаемых районах свеклосеяния Киргизии и Казахстана и система мер борьбы с нею : Автореф... канд. биол.наук: / Марков Ф.И.; АН Кириз. ССР. – Фрунзе, 1956. – 16л.
859455
  Чернилевский С.Б. Озимая страна : стихи / Станислав Чернилевский ; пер. с укр. Вадим Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
859456
  Кочевський В.В. Озиме світло : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 102 с.
859457
  Андрощук І.К. Озимина / І.К. Андрощук. – Київ, 1990. – 30с.
859458
  Глущак А.С. Озимина / А.С. Глущак. – К., 1991. – 189с.
859459
  Гризун А. Озимина : Вірші та поеми / Анатолій Гризун. – Суми : Мрія-1, 2005. – 112с. – ISBN 966-566-292-9
859460
  Кащук Н.О. Озимина бринить : оповідання, нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 142 с.
859461
   Озимские соглашения. – Белград, 1977. – 93с.
859462
  Шилин Н.К. Озимые всходы / Н.К. Шилин. – Донецк, 1988. – 158с.
859463
  Каминская С.В. Озимые промежуточные и повторные культуры в Прикарпатье : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Каминская С.В. ; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24 с.
859464
  Дибольд Г.Г. Озимые пшеницы Украины / Г.Г. Дибольд. – Харьков, 1925. – 45 с. – (сортоописание ; 2)
859465
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – М., 1929. – 16с.
859466
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 8с.
859467
  Сахаров Н.Л. Озимый червь и борьба с ним. / Н.Л. Сахаров. – Москва-Саратов, 1925. – 37с.
859468
  Садовской Борис Озимь. – Петроград, 1915. – 47 с.
859469
  Ковалев Д.М. Озимь / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 150с.
859470
  Гаркуша А.Т. Озимь / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1975. – 124с.
859471
  Рябинин Н. Озимь / Н. Рябинин. – Саратов, 1982. – 119с.
859472
  Самсонов С.А. Озимь зеленеет : рассказы / Семен Самсонов; пер. с удм. С.Панкратова. – Москва : Современник, 1976. – 159 с.
859473
  Петрова О.М. Озираючись на 1960-ті роки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 46-49. – ISSN 1996-5931
859474
  Підлужна А.А. Озирнутися в радості... / Алла Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 135, [1] с., [16] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-8936-96-8
859475
  Трошкіна О.А. озміщення кладовищ в структурі населених пунктів / О.А. Трошкіна, І.О. Комар // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 150-156. – ISBN 978-617-7202-74-4
859476
   Ознайомилися з державними інституціями Німеччини // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  Студенти та науковці ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка два тижні знайомилися з функціонуванням законодавчих, виконавчих, політичних, науково-дослідних, навчальних інституцій Німеччини. Відвідали лекції та семінари унікальної магістерської програми з ...
859477
  Просяник Н.С. Ознайомлений - значить озброєний! (Прийоми зимового водіння) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
859478
  Ляшенко О.О. Ознайомленість громадян із положенням Конститутції України як складова підвищення рівня їхньої правосвідомості // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 278-287. – ISBN 978-966-7166-35-9
859479
  Артемова Л.В. та ін. Ознайомлення дітей з працею дорослих / Артемова Л.В., Кудикіна Н.В., Школьна І.О. ; За ред. Артемової Л.В. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
859480
  Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою / Н.Ф. Яришева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1980. – 165с.
859481
  Шибіко В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у розумні строки як складову права учасників процесу на захист своїх законних інтересів і як повноваження органів досудового розслідування, прокурора і суду, пов"язане із забезпеченням ...
859482
  Мазур О. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 149-151
859483
  Осмолян В.А. Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 168-173. – (0). – ISSN 2078-9165
859484
  Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-53. – ISSN 0132-1331
859485
  Ільїна О.В. Ознака "вивчення злочину організованою групою" як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-459. – ISSN 1563-3349
859486
  Ільїна Ознака "вчинення злочину організованою групою"як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування / Ільїна, ОБ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
859487
  Латишева К.Я. Ознака відсутності логарифмічних розв"язків у лінійних диференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 72 с.
859488
  Матвієнко В. Ознака епохи - "Миротворча війна" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 5


  Дії Путіна в Україні.
859489
  Булкат М.С. Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 106-113. – ISSN 2310-6166
859490
  Куйбіда Р.О. Ознаки адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-966-667-624-8
859491
   Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період / О.І. Мотика, І.Д. Геник, О.М. Слесарчук, О.С. Малова, Р.Б. Павлій // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 72-74. – ISSN 2312-413Х


  "Проведено аналіз показників захворюваності на правець в Україні за період 2010–2016 рр. та в інших країнах Європи за період 2010–2015 рр. Установлено, що в Україні на відміну від решти країн Європейського регіону спостерігається активізація ...
859492
  Усик Світлана Ознаки алергічної реакції та надання домедичної допомоги / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 13
859493
  Безклубий І. Ознаки банківського правочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснено аналіз правової природи банківського правочину, розглянуто його основні ознаки та запропоновано авторське визначення поняття банківського правочину.
859494
  Панасевич В.А. Ознаки безособовості речення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 159-163


  У статті здійснено аналіз безособових речень новогрецької мови на основі формально-граматичної та синтаксично-семантичної структури речення. Виявлені ознаки категорії безособовості у новогрецькій мові, вказано на чинники, що впливають на її формування ...
859495
  Олійник С.І. Ознаки весни / С.І. Олійник. – Київ : Художня література, 1950. – 248 с.
859496
  Ситник Л.С. Ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління / Л.С. Ситник, Т.М. Бервенова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-7206
859497
  Дячук Н.В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 211-220. – ISSN 2309-1797
859498
  Солодяк О.Ю. Ознаки військово-політичного стилю та жанру // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 332-339.
859499
  Шумицький С.В. Ознаки вірності / С.В. Шумицький. – Х, 1963. – 36с.
859500
  Цебинога В.Ю. Ознаки вогнепальної зброї як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 50-53. – ISBN 978-966-927-257-7
859501
  Паракуда О. Ознаки гарантії за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 65-67


  У статті аналізуються гарантії за законодавством України, презумпції, які впливають на саму гарантію та механізм її регулювання як виду забезпечення виконання зобов"язань.
859502
  Компанець К.В. Ознаки гарантій державного ладу: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-103. – ISSN 2078-3566
859503
  Кравець І. Ознаки господарських об"єднань як центрів господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища господарських об"єднань як центрів господарських систем. Визначаються елементи господарських систем, де центром виступають господарські об"єднання. Аналізуються особливості складових вищевказаних ...
859504
  Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-21.
859505
  Пашков В. Ознаки господарсько-правових відносин при здійсненні медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-58.
859506
  Таликін Є. Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 87-94
859507
  Шипілов Л. Ознаки демократичної держави (за працями проф. В.Д.Ткаченка) // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 4-9
859508
  Яворський Я. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
859509
  Коршук Р.М. Ознаки етнічної (національної) меншини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 53-56
859510
  Мулик К.А. Ознаки злочинної організації за законодавством України та зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 124-129
859511
  Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
859512
  Сердюк В. Ознаки злочину: теорія і практика / В. Сердюк, Є. Сердюк, Ю. Юрченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 102-105
859513
  Кулініч О. Ознаки зображення людини як нематеріального блага // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 190-192
859514
  Василенко А. Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Тектонофізичні дослідження розривних порушень в Українських Карпатах з використанням структурно-парагенетичного та кінематичного методів розпочались в 90-х роках ХХ ст. Було встановлено, що в природному заляганні переважають субвертикальні тріщини ...
859515
  Словотенко Н. Ознаки і докази формування кварцу з силікагелю в золотоносних жилах Берегівського рудного поля (Закарпаття) / Н. Словотенко, Л. Скакун, Р. Серкіз // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С.132-149 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2078-6220
859516
  Саїнчин О. Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.599-602. – (Серія юридична ; Вип. 38)
859517
  Іванов В.Ф. Ознаки і риси мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 45-49


  Стаття присвячена дослідженню ознак і рис мас-медіа на основі характеристик, визначених вітчизняними та зарубіжними теоретиками. The article researches characteristics and traits of mass media on the base of determinations of the Ukrainian and foreign ...
859518
  Гладій С.В. Ознаки і функції легітимності в контексті функціонування судової влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 259-266. – ISSN 2224-9281
859519
   Ознаки інноваційної освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 336-340. – ISBN 978-966-2748-97-0
859520
  Цебинога О.Ю. Ознаки інформації як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-927-257-7
859521
  Вергелес О. Ознаки кіберзлочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 208-210
859522
  Строкаченко О.І. Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
859523
  Мачульська К. Ознаки комп"ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 100-104. – ISSN 2410-0927
859524
  Фарат О.В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О.В. Фарат, І.О. Красілич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 194-201. – ISSN 1993-6788
859525
  Мелешевич А. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
859526
  Ключковський Ю. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
859527
  Івченко Н.С. Ознаки космогонізму в архаїчних міфах Китаю (міф про Паньгу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-342


  У статті доведено, що усі космогонічні міфи Китаю зображають один міфологічний сюжет- народження Всесвіту із хаосу. Содержание статьи доказывает, что все космогонические мифы Китая изображают единственный мифологический сюжет – рождение Вселенной из ...
859528
  Перепелиця Г. Ознаки кризи політики "стратегічного партнерства" між Україною та США // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.59-67
859529
  Стельмащук О.В. Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 58-63. – ISSN 2312-1831
859530
  Жуков М.Н. Ознаки локальної неоднорідності фізичних полів у геологічних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описано способи реєстрації, формули для розрахунку характеристик локальної неоднородності фізичних полів, які можуть бути використані в базах даних інформаційно-аналітичних систем. Разом із геологічними відомостями якісного характеру можуть складати ...
859531
  Карпова К.С. Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 242-247. – ISBN 978-966-8904-46-2
859532
  Гузар З. Ознаки модерного письма в повісті Івана Франка "Основи суспільності" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 268-280. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
859533
  Білоконенко Л. Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту
859534
  Кулик Л.М. Ознаки насильницької злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
859535
  Кулішенко В. Ознаки недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 14 пунктів
859536
  Примак В. Ознаки непереборної сили у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-67.
859537
  Тищенко Ю. Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 2220-1394
859538
  Кремінь Т. Ознаки новітньої української філософської лірики (на матеріалі книги В. Гужви "Вертоград") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 338-343
859539
  Бутнік-Сіверський Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 51-60. – ISSN 2308-0361
859540
  Герасименко Є.С. Ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 380. – ISBN 978-966-667-624-8
859541
  Одайник Б. Ознаки об"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 73-75
859542
  Проценко М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 466-473. – ISSN 1563-3349
859543
  Процент М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
859544
  Лизогуб Я. Ознаки основного складу злочину "захоплення заручників" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-84.
859545
  Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-41.
859546
  Юзьків Г.І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 590-594


  Стаття присвячена розкриттю оновлення традиції петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри
859547
  Покатаєва О.В. Ознаки підприємницької діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
859548
  Криницький І. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
859549
  Березовська Н. Ознаки покарання за кримінальним правом України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 142-147. – ISSN 1561-4999
859550
  Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л. Брич, В. Навроцький // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.68-72
859551
  Градовський А. Ознаки постмодерного експериментаторства у творчості Томаса Пінчона // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 79-84. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
859552
  Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
859553
  Макаренков О. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 12-18
859554
  Перощук З.І. Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 119-123
859555
  Панова Л. Ознаки правового ризику у розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 157-162
859556
  Кочубей Л.О. Ознаки правової системи України як соціальної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 401-404. – ISSN 2219-5521
859557
  Завальна Ж.В. Ознаки предмета адміністративного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-87.
859558
  Заярний О.А. Ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 359-360. – ISBN 978-966-667-624-8
859559
  Григорчук Ю. Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 148-153. – ISSN 2307-2261
859560
  Подпіснов Д.С. Ознаки реалізації норм права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 107-111. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
859561
  Харченко Г.Г. Ознаки речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 137-141
859562
  Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-37. – Бібліогр.: с. 27-30, 34-35. – ISSN 0131-775Х


  Оцінка ринкової рівноваги в сучасній Україні базується на фундаментальних наукових положеннях і виконана за методикою порівняння складових сукупних витрат реального ВВП. Дослідження спрямовано на конкретизацію напрямку "транзиту" національної економіки ...
859563
  Лукаш Г.П. Ознаки сиситемної організації конотативних власних назв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 0027-2833
859564
  Афанасьєва О.О. Ознаки спеціальних митних зон в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17.
859565
  Суходубова І.В. Ознаки стабільності законодавства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
859566
  Гапченко О. Ознаки становлення інформаційного суспільства у ЄС // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 131-132
859567
  Нечипоренко В. Ознаки стратегії блакитного океану У.Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються сучасні аспекти стратегічного менеджменту. Автор розглядає основні етапи розвитку страхового ринку України в контексті стратегії блакитного океану. Modern aspects of strategic management are considered in article. The Author ...
859568
  Одайник Б. Ознаки суб"єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам"яток – об"єктів культурної спадщини" (ст. 298 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 90-92. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
859569
  Денисова О.В. Ознаки суб"ктивної сторони при кваліфікації діянь, передбачених ст. 127 Кримінального Кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 188-191.
859570
  Паліюк В.П. Ознаки судової влади в контексті Cтарого та Нового Завіту // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 115-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
859571
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади як соціальної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 31-37. – ISSN 1999-5717
859572
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади: проблематика дослідження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7096-97-8
859573
  Гриценко М.С. Ознаки суспільного мовлення в ефірі місцевих телекомпаній України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 149-151.
859574
  Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
859575
  Мальнєва Н.О. Ознаки та категорії психологічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 171-175. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
859576
  Кузьмін О.Є. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
859577
  Трач Ю.Ю. Ознаки та поняття групи як суб"єкта групового позову // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-21
859578
  Стефанчук М. Ознаки та поняття діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді як різновиду юридичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 34-47
859579
  Сибільов М. Ознаки та поняття договору в сфері приватного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.87-94
859580
  Булкат М. Ознаки та поняття зовнішніх функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються характерні ознаки зовнішніх функцій і визначається поняття зовнішніх функцій в сучасних умовах розвитку української держави. В статье анализируются и обобщаются характерные признаки внешних функций и ...
859581
  Клименко О.П. Ознаки та поняття саморуйнівної поведінки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 133-137
859582
  Карабанов Д.О. Ознаки та поняття тактичної операції // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 6-11
859583
  Борисенко М.О. Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 23-29. – ISSN 2310-9769
859584
  Васильчук М.М. Ознаки та символіка гуцульського тексту: карпатоцентричність і гуцульщинокордизм в українській літературі XIX - поч. XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 336-346. – (Слово). – ISSN 2304-7402
859585
  Романюк Я. Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 81–96. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
859586
  Задирака Н. Ознаки та сутність публічного майна як підгрунтя для здійснення правової охорони // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 96-100. – ISSN 2413-743X
859587
  Сенін Ю.Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 29-31
859588
  Сугоняко Ю.П. Ознаки творчого характеру в об"єктах авторського права (структура літературного твору) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 131-135.
859589
  Санченко О.І. Ознаки театральної постановки як об"єкта авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
859590
  Кропив"янська Д. Ознаки тексту як структурованого цілого // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 69-70
859591
  Радковець Ю.І. Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-42
859592
  Прийма С. Ознаки тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 239-248. – ISSN 1993-0909
859593
  Бичкова С.С. Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 48-56


  Досліджено специфічні риси третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, як суб"єктів цивільних процесуальних правовідносин. Про Н.С Кузнєцову. - С. 49-50; Про С.Я. Фурсу. - С. 49.
859594
  Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 65-69.
859595
  Притуляк Н.М. Ознаки фінансової стійкості - теоретична основа моделювання факторних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-31


  В статті здійснений науковий пошук сутності і основних ознак фінансової стійкості, досліджена природа її взаємозв"язків. На основі отриманих результатів визначені фактори та алгоритм їх впливу на рівень стійкості фінансового стану підприємства. ...
859596
  Чеботарьова Г.В. Ознаки, що визначають злочинність розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ (ст. 132 КК) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
859597
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. / С.А. Веретенникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 256с.
859598
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. : учебник для учащихся пед. училищ по спец.№ 202 Дошкольное воспитание и №210 Воспитание в дошкольных учереждениях / С.А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. : ил.
859599
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ткаченко А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
859600
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – 353, 17л. – Бібліогр.:л.1-17
859601
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. Дополнение к диссертации. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – л.
859602
  Фирсов Г.П. Ознакомление учащихся 5-6 классов с пунктуацией / Г.П. Фирсов. – М, 1959. – 68с.
859603
  Орлов А.П. Ознакомление учащихся с основами машинной промышленной техники как одна из задач политехнического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлов А.П.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1955. – 14л.
859604
  Махмудов Юсуп Ганиевич Ознакомление учащихся с физическими основами технологии производства хлопка на второй ступени обучения физике в сельской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Махмудов Юсуп Ганиевич; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1986. – 24л.
859605
  Поляков А.А. Ознакомление школьников с механизацией труда. / А.А. Поляков. – М., 1966. – 204с.
859606
  Каган В.М. Ознакомление школьников с новой техникой / В.М. Каган. – М, 1968. – 128с.
859607
  Мазур А.В. Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20.
859608
  Бурковська О. Означено-особові речення в російському мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 51-57. – ISSN 2411-6548
859609
  Кулик В. Означувальні рамки в новинах текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 326-340
859610
  Фаворский В. Озобромирование коллоидных снимков / В. Фаворский, 1913. – [2] с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, сентябрь, 1913 г.
859611
  Омельченко Н.М. Озон : Роман / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 186с. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. №5)
859612
  Омельченко Н.М. Озон / Н.М. Омельченко. – Киев, 1976. – 23 с.
859613
  Різниченко О.С. Озон / О.С. Різниченко. – Одеса, 1990. – 84с.
859614
   Озон в земной атмосфере. – Л., 1966. – 200с.
859615
  Гущин Г.П. Озон и аэросиноптические условия в атмосфере / Г.П. Гущин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 342с.
859616
  Разумовский С.Д. Озон и полимерные материалы / С.Д. Разумовский, Г.Е. Заиков. – М, 1988. – 30с.
859617
  Авраменко А. Озон по-лінчевський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 35-37. – ISSN 1562-3238


  Авторське кіно
859618
  Ровинский Ф.Я. Озон, окислы азота и серы в нижней атмосфере / Ф.Я. Ровинский, В.И. Егоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 182с.
859619
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 25-131. – ISSN 0131-8136
859620
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 23-99. – ISSN 0131-8136
859621
  Чхан М.А. Озонія / М.А. Чхан. – К, 1967. – 75с.
859622
  Чорногуз Ярослав Озонний шар духовності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.6-7. – ISSN 0868-9644


  Відомий етнограф, фолькрорист Микола Ткач та письменник Микола Шудря розмовляють про першовитоки української культури, її вплив на сьогодення, на ментальність нинішніх українців
859623
  Филиппов Ю.А. Озонный щит Земли / Ю.А. Филиппов. – Москва, 1980. – 64 с.
859624
   Озонный щит Земли и его изменения. – СПб., 1992. – 287с.
859625
  Кароль И.Л. Озонный щит Земли и человек. / И.Л. Кароль. – СПб., 1992. – 29с.
859626
  Міліневський Г. Озонова діра - "драйвер" клімату // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Міжнародні проекти вчених КНУ. Лабораторія фізики космосу фізичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка знайшли механізми, які впливають на збільшення озонової діри над Антарктикою.
859627
  Корсак К.В. Озонова діра - сигнал небезпеки / К.В. Корсак, М.Я. Коцаренко. – Київ : Тов "Знання УРСР", 1990. – 48с. – (Серія 5 "Вдумливим, допитливим, кмітливим" ; №7). – ISBN 5-7770-0135-1
859628
  Корсак К.В. Озонова діра - сигнал небезпеки / К.В. Корсак, М.Я. Коцаренко. – Київ, 1990. – 48с. – (Вдумливим,допитливим,кмітливим ; 7)
859629
  Пестушко Валерий Озоновый слой в атмосфере хранит... вечная мерзлота : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
859630
  Галеева Раиля Ибатулловна Озонолитический синтез поликарбоновых кислот и изучение их реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Галеева Раиля Ибатулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
859631
  Курильчик А.В. Озонотерапия в современной клинической практике / А.В. Курильчик, Е.В. Смирнова, В.И. Бульда // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 92-94. – ISSN 2413-5461
859632
  Царевский С.Ф. Озор представителей степных удавов, главным образом из России и сопредельных стран / С.Ф. Царевский. – 340-388с.
859633
  Турковська Е. Озоріння : [ поеми, балади, лірика ] / Емілія Турковська. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 232c. – ISBN 978-966-398-015-X
859634
  Лучутенко Л.Н. Озорная девчонка. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1971. – 150с.
859635
  Матвеев В.Ф. Озорная перемена : юморески, басни, пародии : [для детей] / Владимир Матвеев ; [худож. Б. Тржемецкий]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1985. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание
859636
  Юшков Г.А. Озорни : комедия / Г.А. Юшков. – Сыктывкар. : Коми книжное издательство, 1963. – 76 с.
859637
  Гулям Г. Озорник : повесть / Г. Гулям; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Еш гвардия, 1970. – 182 с.
859638
  Гулям Гафур Озорник : повесть / Гулям Гафур; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 143 с.
859639
   Озорник. – М., 1984. – 463с.
859640
  Полетаев С. Озорники / С. Полетаев. – М, 1979. – 239с.
859641
  Платонов Е.В. Озорница / Е.В. Платонов. – Саратов, 1963. – 49с.
859642
  Вежинов П. Озорной мальчик / П. Вежинов. – София, 1983. – 97с.
859643
  Пасько С.Д. Озорной олень. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1962. – 195с.
859644
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Харьков, 1988. – 124с.
859645
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Х, 1988. – 122с.
859646
  Ванетик С.Е. Озорные линзы / С.Е. Ванетик. – Ставрополь, 1980. – 80с.
859647
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Москва, 1956. – 127с.
859648
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Иваново, 1957. – 192с.
859649
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак ; [сост. В. Бабенко ; худож. С.К. Голощапов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 288 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
859650
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де; Пер. с французского. – Москва : Художественная литература, 1991. – 171с.
859651
  Бальзак Оноре де Озорные сказки / Бальзак Оноре де. – Киев, 1994. – 223с.
859652
  Ряхни Э.Э. Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандиверской возвышенности (ЭССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ряхни Э. Э.; АН ЭССР, Совет. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 32л.
859653
  Бискэ Г.С. Озы Карелии / Г.С. Бискэ. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1955. – 31с.
859654
  Горбунова Т. Озюменко Петро Сергійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 50 : Петро Озюменко. – С. 3-22
859655
   Озябший меридиан. – Магадан, 1966. – 96с.
859656
   Озябший меридиан. – Магадан
2. – 1977. – 70с.
859657
  Сэпунару З. Оитературно-критические статьи. / З. Сэпунару. – Кишинев, 1962. – 223с.
859658
  Довгань-Левицький Ой : проза:пікантне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 90-93. – ISSN 0130-321Х
859659
   Ой були ми на весіллі : весільні пісні Західного Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. Кузьми Смаля. – Львів : Кобзар, 2012. – 179, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-559-183-5
859660
   Ой вербо, вербо. – Київ, 1981. – 120с.
859661
   Ой вербо, вербо. – К., 1984. – 118с.
859662
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1970. – 191с.
859663
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1977. – 152с.
859664
  Саєнко О.І. Ой видно село / О.І. Саєнко. – Київ, 1957. – 56 с.
859665
  Герасименко Ю.Г. Ой видно село : документальна повість / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1981. – 176 с.
859666
  Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую / Ніна Матвієнко; Відповід. ред. І. Пошивайло; Передм. Р. Дидули. – Київ : УЦНК Музей Івана Гончара, 2003. – 576с. – ISBN 966-96228-0-8
859667
  Угляренко П.В. Ой грайте, гуслярики : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1960. – 176 с.
859668
  Кулаковський В.М. Ой гук, мати, гук : повість / В.М. Кулаковський, П.П. Сиченко. – Київ : Веселка, 1972. – 288 с.
859669
  Листопадов А.М. Ой да, сторона ты моя : донские казачьи песни : военно-бытовые, любовные, семейные, свадебные, гулебно-плясовые / А.М. Листопадов ; [послеслов. Г.А. Червяченко, худож. В.М. Бакланов]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1979. – 222 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
859670
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре мій, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1976. – 253 с.
859671
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре, Дніпре / С.А. Чорнобривець. – К., 1969. – 270с.
859672
  Носань С.Л. Ой Дніпро, Дніпро!.. / С.Л. Носань. – К, 1991. – 47с.
859673
  Немирович І.О. Ой жаль, жаль!.. Гумористичне і навіть сатиричне / І.О. Немирович. – Київ, 1963. – 99 с.
859674
   Ой зібралась звірина : Українські народні пісні-казки для дітей. – Київ, 1991. – 192 с.
859675
  Стасюк М.М. Ой летіли лелеченьки / М.М. Стасюк. – К, 1970. – 111с.
859676
  Смоленчук М. Ой літав орел / М. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1969. – 284 с.
859677
  Васильченко Є.Д. Ой лопнув обруч / Є.Д. Васильченко. – Київ, 1976. – 55с.
859678
  Карманський П.С. Ой люлі, смутку : ліpичні поезиї / Петро Карманський ; [Попереднє слово Михайло Яцьків]. – Львів : Hакладом H. Величковського і С-ки, 1906. – 80, [1] с. : портр.
859679
  Кравченко Є.С. Ой на селі племінники... : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 176 с.
859680
   Ой не течи, Ганго, вночі.... – К., 1985. – 421с.
859681
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Львів, 1927. – 56с.
859682
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 148 с.
859683
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці : [драма на 5 дій] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 108 с. : іл.
859684
  Сенченко І.Ю. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці : п"єса на 5 дій / За М. Стаpицьким пеpеpобив І. Сенченко. – [ Київ ] : ДВУ, 1923. – 84 с. – (Hаpодня театpальна бібліотека)
859685
   Ой під вишнею. – К., 1973. – 120с.
859686
   Ой під вишнею.... – К., 1971. – 248с.
859687
  Лисенко М.В. Ой по горі ромен цвіте / М.В. Лисенко. – К., 1957. – 8с.
859688
   Ой радуйся, земле!: Колядки та щедрівки. – К., 1990. – 16с.
859689
  Бондарина З.І. Ой рано на Йвана... / З.І. Бондарина. – К, 1982. – 176с.
859690
  Пойда М П. Ой співаймо співаночки. / М П. Пойда, . – Ужгород, 1973. – 46с.
859691
  Олійник С. Ой ти, Галю... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 106 с.
859692
  Данилевська Н. Ой ти, Калито, ой, медовая / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – 70, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 70. – ISBN 966-628-094-9
859693
   Ой ти, просо-волото : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. Н. Данилевська]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 232 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-270-3
859694
  Чорний М.Ф. Ой у полі жито / Михайло Чорний. – Київ : Молодь, 1969. – 294 с.
859695
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – Харків, 1941. – 99с.
859696
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – К., 1951. – 76с.
859697
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... / Л. Дмитерко. – К., 1985. – 32с.
859698
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... Розповідь очевидця / Л. Дмитерко. – Київ, 1960. – 33с.
859699
   Ой упало сонце : из украинской поэзии 20-30 х годов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 508 с. – ISBN 5-280-01137-1
859700
  Лисенко М.В. Ой чого ти почорніло / М.В. Лисенко. – К., 1958. – 8с.
859701
  Чернобривец С.А. Ой, Днепр мой, Днепр : роман / Степан Чернобривец ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 287 с.
859702
  Чорнобривець С.А. Ой, Дніпре, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чернобривец. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 271 с.
859703
  Носань С. Ой, Дніпро, Дніпро : повість-реквієм // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-109. – ISSN 0130-321Х
859704
  Забашта Л.В. Ой, катране, катраночку : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1968. – 600 с.
859705
  Бондарина З. Ой, рано на Івана... / З. Бондарина. – К, 1960. – 88с.
859706
  Лисенко М. Ой, у лузі та ще й при березі / М. Лисенко. – К., 1936. – 4с.
859707
  Галата Я. Ой, чий флот стоїть?.. // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.14-15


  Проблема розділу Чорноморського флоту
859708
  Алимджан Х. Ойгуль и Бахтиер : поэма / Х. Алимджан; пер. с узб. С.Липкин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 32 с.
859709
  Григорьева Лариса Николаевна Ойконимия Белорусского Подвинья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Григорьева Лариса Николаевна ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1978. – 23 с.
859710
  Бириллов Э.К. Ойконимия Гомельской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бириллов Э.К.; АН БССР. – Минск, 1974. – 24л.
859711
  Кварчия В.Е. Ойконимы Абхазии в письменных источниках. / В.Е. Кварчия. – Сухуми, 1985. – 78с.
859712
  Котович В. Ойконіми Дрогобиччини з погляду ономастики та народної етимології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 74-84. – ISBN 978-966-2946-40-1
859713
  Волянюк І.О. Ойконіми Північної Тернопільщини 15 ст. // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 215-224. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
859714
  Вербич С.О. Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-02-4236-4
859715
  Габорак М.М. Ойконіми Прикарпаття, мотивовані відкомпозитними особовими іменами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 58-71. – ISBN 978-966-02-4236-4
859716
  Литвинчук Наталія Ойконіми Сумщини як джерело історико-етнографічного вивчення краю // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
859717
  Армашевська Т.В. Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
859718
  Бурковецька І. Ойконіми Уманщини як пам"ятки мови доби Козаччини / І. Бурковецька, І. Кривошея // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 189-191. – ISBN 966-95758-1-8
859719
  Торчинська Н.М. Ойконімійні еквіваленти як засіб номінації поселень (на матеріалі ойконімікону Хмельницької області) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 293-299. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
859720
  Вербич С.О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 31-54. – ISSN 0027-2833
859721
  Шульгач В.П. Ойконімія Волині : Етимологічний словник-довідник / В.П. Шульгач; НАНУ. Ін-т української мови. – Київ : Кий, 2001. – 189с. – ISBN 966-02-2123-1
859722
  Котович В.В. Ойконімія Дрогобиччини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 67-75. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
859723
  Котович В.В. Ойконімія Жидачівщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 142-149. – ISBN 978-966-02-4236-4
859724
  Карпенко О. Ойконімія Житомирщини як джерело вивчення слов"янської антропонімії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 176-185
859725
  Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. словник / В.О. Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2015. – 387, [3] с. – Бібліогр.: с. 353-388 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1487-9
859726
  Гуцул Л. Ойконімія Полісся в акцентуаційному висвітленні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 375-381. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
859727
  Купчинська З. Ойконімія України XVIII–XX ст. з родовим належності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-272. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
859728
  Єфименко Ірина Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги)
859729
  Вербич С.О. Ойконімія Хмельниччини (структурно-семантичний аналіз) твірних основ. II. // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 14-21. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
859730
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Дис. ...канд. філол наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Ірина Семенівна Гонца; Уманський держ. ун-т ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – 242л. – Додаток: Т. 2. - 242 л. – Бібліогр.: л.217-242
859731
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
859732
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1991
859733
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1991
859734
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1991
859735
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 4. – 1991
859736
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 5. – 1991
859737
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 6. – 1991
859738
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1992
859739
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1992
859740
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1992
859741
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 4. – 1992
859742
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 5. – 1992
859743
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1993
859744
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1993
859745
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1993
859746
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1994
859747
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1995
859748
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-035-9
Вып. 2. – 2004
859749
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-075-8
Вып. 3. – 2005
859750
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-362-5
Вып. 4 : Осень-зима. – 2006
859751
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков. – ISBN 978-966-400-084-7
Вып. 5. – 2007
859752
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-159-2
Вып. 6. – 2009
859753
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-201-8
Вып. 7. – 2010
859754
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков. – ISBN 978-966-400-275-9
Вып. 8. – 2011. – 256 с.
859755
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регионал. филиал Нац. ин-та стратегич. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков
Вып. 9. – 2012. – 256 с.
859756
  Летина Н.Н. Ойкумена русской провинциальной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2073-9702
859757
  Панков А.С. Оймяконский меридиан. / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1979. – 176с.
859758
   Ойротия : труды Сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1937. – 479 с.
859759
  Баскаков Н.А. Ойротско-русский словарь / Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. – М., 1947. – 312с.
859760
  Волков И.Б. Ока-хрусталинка / И.Б. Волков. – Тула, 1976. – 63с.
859761
  Флоров Г.Ф. Ока - Сибирячка / Г.Ф. Флоров. – М, 1959. – 84с.
859762
  Городовиков Ока Городовиков / Городовиков. – Элиста, 1974. – 304с.
859763
   Ока Городовиков. – Элиста, 1976. – 340с.
859764
  Серебрянская Е.А. Окаазиональная субстантивация с помощью Lo в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Серебрянская Е.А.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
859765
  Ганиев М.С. Оказалась ли Чили лучше других подголтовлена к кризису? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 044-748Х
859766
  Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рожинский, Г.Б. Катковский. – М, 1980. – 48с.
859767
  Седлецкий Ю.Н. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам: некоторые проблемы и перспективы совершенствования в законодательстве Республики Молдовы / Ю.Н. Седлецкий, Т.Т. Кердивара // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1812-3910
859768
  Колесников А.Н. Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 52-60. – ISSN 2224-0586
859769
  Голоденко И.А. Оказание образовательных услуг в высших учебных заведениях в свете Болонского процесса // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 68-72. – ISBN 978-966-927-199-0
859770
  Гритченко Н.В. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от оружия массового поражения / Н.В. Гритченко. – Москва, 1964. – 64с.
859771
  Гутиков В.С. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ядерного оружия. Знать и уметь каждому! / В.С. Гутиков, Ю.А. Сипайлов. – М., 1964. – 48с.
859772
  Мельничук Ю.С. Оказії з попами / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 56 с.
859773
  Кононенко Т.П. Оказіоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 364-365. – ISBN 966-316-069-1
859774
  Ширяєва О. Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 103-109. – ISSN 2078-340X
859775
  Заболотна Т. Оказіоналізми в англомовній рекламі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 191-194
859776
  Дядечко Л.А. Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах: когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 76-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-83; 9 назв
859777
  Дєнєжна Е.В. Оказіоналізми в творах Дж. Р.Р. Толкіна як перекладацька проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 161-168. – ISBN 978-966-171-092-3
859778
  Мацько О. Оказіоналізми в українському перекладі "Гаррі Поттера" Дж.К. Ролінг // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.115-118.
859779
  Ємельянова В.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / В.М. Ємельянова, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 123-126. – ISBN 978-966-285-302-5
859780
  Нечай О.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / О.М. Нечай, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 255-259. – ISBN 978-966-285-302-5
859781
  Мельничук С.В. Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 347-353. – ISBN 966-581-388-9
859782
  Косович О. Оказіоналізми: форма мовної творчості дітей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 68-72. – Бібліогр.: Літ.:с. 72; 12 назв
859783
  Бабій І. Оказіональна ад"єктивна номінація в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського / Ірина Бабій // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 10-15. – ISSN 0320-3077
859784
  Сем"янова І.В. Оказіональна лексика у сучасних теоретичних дослідженнях німецької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 214-218
859785
  Лощинова І.С. Оказіональна номінація осіб у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 150-163
859786
  Ладницька О. Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 38-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
859787
  Тодор О. Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 222-228. – ISSN 0201-419
859788
  Голікова Н.С. Оказіональна фразеологія в сучасній прозі П. Загребельного // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 18-20
859789
  Дорофєєва Олена Миколаївна Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Дорофєєва О.М.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
859790
  Гончарова Т.Є. Оказіональне слово і контекст / Т.Є. Гончарова, А.В. Білан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 199-206


  У статті досліджується семантична структура суфіксальних та префіксальних авторських неологимів, простежується формування лексичного значення цих новоутворень, аналаується залежність семантики авторських неологЬмів від виду лінгвістичного контексту. В ...
859791
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, інтернет-видань і художніх творів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В.; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 194л. + Додатки л. 1 - 173. – Додатки окремим томом. – Бібліогр.: л. 165 - 194
859792
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
859793
  Никитченко К.П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 157-162
859794
  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг "Гарі Поттер та філософський камінь") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 151-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
859795
  Лощинова І.С. Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 151-158. – ISSN 2313-4437
859796
  Лощинова І.С. Оказіональні іменники в поезії Лесі Степовички, Віктора Коржа, Сергія Бурлакова // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 89-97
859797
  Ткаченко Т. Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 296-303. – ISSN 2304-9383
859798
  Богдан С. Оказіональні найменування номінативного поля ДИТИНА в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 6-36. – ISSN 2413-0923
859799
  Колоїз Жанна Оказіональні складні номеми як різновид компресивної номінації
859800
  Федурко М. Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 273-284. – ISSN 2411-4758
859801
  Шаряк О.М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 164-169. – ISSN 1729-360Х
859802
  Наумюк Г.О. Оказіональні субстантивовані дієприкметники у трагедії Софокла "Антігона" (функціонально-семантичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 107-111


  Статтю присвячено дослідженню семантичних та функціональних особливостей оказіональних субстантивованих дієприкметників у трагедії Софокла "Антігона". Статья посвящена исследованию семантических и функциональных особенностей окказиональных ...
859803
  Пономаренко В.Д. Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект) / В.Д. Пономаренко, К.В. Дюкар // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 103-116
859804
  Трищенко І. Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу


  Досліджено англійські оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу на матеріалі ро-манів Х. Філдінг "Щоденник Брiджет Джонс" та "Брiджет Джонс: На межі розумного". Розглянуто оказіональні утво-рення різних типів та особливості ...
859805
  Бабій І. Оказіонально-предметна номінація в художньому дискурсі Василя Барки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2413-0923
859806
  Шинкарук С. Оказіональное слово в епігамній творчрсті Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 264-266. – ISBN 966-8188-08-X
859807
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – Челябинск, 1985. – 318с.
859808
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – М, 1986. – 64с.
859809
  Тихомиров В.И. Окалинообразование на железе и железных сплавах при высоких температурах : Автореф... докт. хим.наук: / Тихомиров В. И.; ЛГУ. – Л., 1959. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
859810
  Сибирская В.В. Окалинообразование на сплавах железа с хромом при высоких температурах в атмосфере водяного пара. : Автореф... канд. хим.наук: / Сибирская В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 12л.
859811
  Бордон В.Е. Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья / В.Е. Бордон, Л.И. Матрунчик. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 109с.
859812
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 128 с. – (Библиотека журнала "Литературное обозрение")
859813
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Репринт. изд. – Москва : Советский писатель, 1990. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. ориг. - Переизд. ориг.: Собрание сочинений И.А. Бунина ; т.10 : Окаянные дни. Берлин : Петрополис, 1935. – (Библиотечка журнала "Слово"). – ISBN 5-265-02209-0
859814
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 335 с. – ISBN 5-235-01771-4
859815
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1991. – 255 с. – ISBN 5-270-01438-6
859816
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Алексеевич Бунин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1992. – 318 с. – (Отчий край). – ISBN 5-7639-0449-4
859817
  Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 414 с.
859818
  Юлитало Х. Окаянный финн : Роман / Х. Юлитало. – Москва : Прогресс, 1975. – 176с.
859819
  Захарченко В.Д. Океан-океанище. Путешествие на торговом пароходе "Ногин" из г.Одессы через десять морей и два океана на о.Сахалин. / В.Д. Захарченко. – М., 1958. – 208с.
859820
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1959. – 351с.
859821
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1961. – 383с.
859822
  Кальянов В.П. Океан - море синее / В.П. Кальянов. – Москва : Знание, 1967. – 160с.
859823
  Штейн О.П. Океан / О.П. Штейн. – К., 1962. – 114с.
859824
  Оммани Ф.Д. Океан / Ф.Д. Оммани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 198с.
859825
  Кузнецов С Океан / С Кузнецов. – Л., 1969. – 40с.
859826
   Океан. – Москва : Мир, 1971. – 191с.
859827
   Океан. – М., 1972. – 431с.
859828
   Океан. – М., 1974. – 399с.
859829
   Океан. – М., 1976. – 304с.
859830
  Куиличи Ф. Океан / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1976. – 254с.
859831
  Виноградов О.К. Океан / О.К. Виноградов. – Київ, 1976. – 192с.
859832
   Океан. – М., 1978. – 336с.
859833
   Океан. – М., 1979. – 335с.
859834
  Сердюк Ю. Океан / Ю. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 87 с.
859835
  Барка Василь Океан : Лірика / Барка Василь. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Слово, 1979. – 348+284с.
859836
   Океан. – М., 1980. – 302с.
859837
  Сердюк Ю.А. Океан / Ю.А. Сердюк. – М., 1980. – 110с.
859838
   Океан. – М., 1981. – 336с.
859839
  Вьюнник Л.И. Океан / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1984. – 191с.
859840
  Низовой П. Океан / П. Низовой. – Калининград, 1985. – 379с.
859841
  Алтаев Вадим Океан "под ногами" или энергия вулкана в первозданной воде // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 38-39 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
859842
  Шулейкин В.В. Океан 1 / В.В. Шулейкин. – М, 1931. – 64с.
859843
  Правдин Л.Н. Океан бурь: роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1979. – 415с.
859844
  Толмазин Д.М. Океан в движении / Д.М. Толмазин. – Л., 1976. – 176с.
859845
  Келер В.Р. Океан в нас самих / В.Р. Келер. – Москва, 1970. – 160с.
859846
  Гарин С.С. Океан добра / С.С. Гарин. – М, 1968. – 240с.
859847
  Назина Надежда Океан добра : медаль "России честь приумножая" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 16-17 : фото
859848
  Рух А. Океан ждет : Электронные книги/бумажные книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 136-143. – ISSN 0130-7673
859849
   Океан жемчужин. – Ташкент, 1989. – 351с.
859850
  Кан С.И. Океан и атмосфера / С.И. Кан. – Москва : Наука, 1982. – 145с. – ("Человек и окружающая среда")
859851
  Степанов В.Н. Океан и будущее Земли / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1967. – 78 с.
859852
  Лазарев М.И. Океан и будущее. / М.И. Лазарев. – М., 1976. – 86с.
859853
  Квятковский И.А. Океан и корабль / И.А. Квятковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
859854
  Максимов И.В. Океан и космос / Максимов И.В., Саруханян Э.И., Смирнов Н.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 210-215
859855
  Михайлов С.В. Океан и цивилизация / С.В. Михайлов. – М., 1971. – 43с.
859856
   Океан и человек : Научно-популярный сборник. – Владивосток : Дальневосточное книж. изд-во, 1991. – 294с. – ISBN 5-7440-0238-3
859857
  Бреховских Л.М. Океан и человек. Настоящее и будущее / Л.М. Бреховских. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
859858
  Емельянов Е.М. Океан известный и загадочный / Е.М. Емельянов. – Калининград, 1987. – 239с.
859859
  Лебедев В.Л. Океан как динамическая система / В.Л. Лебедев, Т.А. Айзатуллин, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 205с.
859860
  Улицкий Ю.А. Океан надежд / Ю.А. Улицкий. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1983. – 191с.
859861
   Океан наступает? Парниковый эффект и поднятие уровня моря : Сборник статей. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1989. – 368с.
859862
  Медущенко А.А. Океан начинается с верфи. / А.А. Медущенко. – М, 1974. – 310с.
859863
  Устьянцев В.А. Океан не спит. / В.А. Устьянцев. – М., 1966. – 360с.
859864
   Океан покоряется людям. – Владивосток, 1961. – 227с.
859865
  Бахмани Клаус Океан с кислинкой / Бахмани Клаус, Коббинг Ник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
859866
   Океан сам по себе и для нас. – Москва : Прогресс, 1982. – 472с.
859867
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1982. – 526с.
859868
  Сомадева Океан сказаний : Избранные повести и рассказы / Сомадева. – Москва : Наука, 1982. – 526с.
859869
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1989. – 335с.
859870
  Кудрявцев П.П. Океан состоит из капель. / П.П. Кудрявцев. – М, 1964. – 191с.
859871
   Океан тайн Айседоры Дункан // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 20-30.
859872
  Шишкан Б К. Океан тревоги : стихи / Б К. Шишкан, . – Москва, 1963. – 79 с.
859873
  Кремінь Д. Океан у сльозині роси
859874
  Залогин Б.С. Океан человеку / Б.С. Залогин. – Москва : Мысль, 1983. – 206 с.
859875
   Океан, техника, право. – М., 1972. – 230с.
859876
  Меррей Дж. Океан. / Дж. Меррей. – Одесса, 1923. – 151с.
859877
  Айзатуллин Т.А. Океан. Активные поверхности и жизнь / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов ; под ред. В.И. Беляева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
859878
  Остроумов Г.Н. Океан: надежды и заботы / Г.Н. Остроумов. – М.
2. – 1983. – 112с.
859879
  Слевич С.Б. Океан: ресурсы и хозяйство / С.Б. Слевич. – Л., 1988. – 189с.
859880
  Айзатуллин Т.А. Океан: фронты, дисперсии, жизнь / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 185-191
859881
   Океан: Экономические проблемы освоения. – М., 1975. – 198с.
859882
  Штейн А.П. Океан; Флаг адмирала; Пролог; Между ливнями; Персональное дело; Вдовец; Аплодисменты; Ночью без звезд; Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – М., 1976. – 592с.
859883
  Мозговой А.Ф. Океанам - зоны мира / А.Ф. Мозговой. – М., 1984. – 64с.
859884
  Бабинець А.Є. Океанами навколо планети / А.Є. Бабинець, Г.О. Білявський, Б.Ф. Єневич. – Київ : Наукова думка, 1972. – 190с. – (У вільний час)
859885
  Несис К.Н. Океанические головоногие моллюски / К.Н. Несис. – М., 1985. – 286с.
859886
  Марчук Г.И. и Каган Б.А. Океанические приливы. Математические модели и численные эксперименты / Г.И. и Каган Б.А. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 296с.
859887
  Кочина Вера Океанические течения: погода на конвейере : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 102-107 : Фото
859888
  Таубер Г.М. Океанические центры действия атмосферы в южном полушарии / Г.М. Таубер. – М., 1964. – 40с.
859889
   Океанический магматизм. Эволюция, геологическая корреляция. – М., 1986. – 268с.
859890
  Лымарев В.И. Океаническое природопользование : геогр. аспект. / В.И. Лымарев. – Калининград, 1991. – 85с.
859891
  Александров Б Океания / Б Александров; Под общ.ред.А.А.Губера. – Москва : Воениздат, 1947. – 35с.
859892
  Александров Б.А. Океания / Б.А. Александров; Под. ред. А.А. Губера. – Москва, 1951. – 44с. – (У карты мира)
859893
  Мелнишки Л. Океания / Л. Мелнишки; Библиотека при българското географско дружество. – София : Наука и изкуство, 1962. – 255с. : Ил. – Библиогр.: с. 252-253
859894
   Океания. – М., 1971. – 300 с.
859895
  Говоров К.А. Океания : Физико-географическая характеристика / К.А. Говоров. – Москва : Мысль, 1971. – 198 с.
859896
  Софронов А.В. Океания / А.В. Софронов. – М., 1980. – 222с.
859897
   Океания : Справочник. – Москва : Наука, 1982. – 381с.
859898
  Рубцов Б.Б. Океания / Б.Б. Рубцов. – Москва, 1991. – 175 с.
859899
  Невский В.В. Океания ( : физико-географическая характеристика). / В.В. Невский, О.А. Нильсон. – Ленинград, 1965. – 88с.
859900
  Плахова М.Л. Океания далекая и близкая : Путевой дневник художников / М.Л. Плахова, Б.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1981. – 256с.
859901
  Тимошенко В.Н. Океания на современном этапе: забытые проблемы "ненужного" региона // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 83-94. – ISSN 0869-1908
859902
   Океанічний збірник. – Одеса. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.7)
Кн.1. – 1946. – 31с. – На правах рукопису
859903
   Океанічний збірник. – Женева. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.12)
Кн.2. – 1946. – 42с. – На правах рукопису
859904
  Бєлозоров С.Т. Океанія : лекція для студ.-заочників географ.ф-тів / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32с.
859905
  Гончар Б.М. Океанія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 511
859906
  Назаров В.С. Океаногарфия / В.С. Назаров, А.М. Муромцев. – М., 1954. – 168с.
859907
   Океанографическая энциклопедия. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 631с.
859908
   Океанографические аспекты самоочищения моря от загрязнения. – Севастополь, 1970. – 268с.
859909
   Океанографические исследования в Тнисском проливе. – К., 1971. – 172 с.
859910
   Океанографические исследования в центрально-американских морях. – Севастополь, 1984. – 167 с.
859911
   Океанографические исследования Карибского моря и прилегающих районов. – Севастополь, 1980. – 123 с.
859912
  Маклаков А.Ф. Океанографические приборы / А.Ф. Маклаков, В.А. Снежинский, Б.С. Чернов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 384с.
859913
  Блинов Н.И. Океанографические работы в полярных районах Мирового океана / Н.И. Блинов, В.В. Дремлюг, В.А. Романцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 239с.
859914
  Шокальский Ю.М. Океанографические работы на морях СССР. / Ю.М. Шокальский. – М., 1934. – 5с.
859915
  Макаров С.О. Океанографические работы об обмене вод Черного и Средиземного морей / С.О. Макаров. – Москва : Географгиз, 1950. – 278с.
859916
   Океанографические таблицы. – 4-е., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 477с.
859917
  Мамаев О.И. Океанографический анализ в системе a-S-T-p / О.И. Мамаев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 228с.
859918
  Лаппо С.Д. Океанографический справочник Арктических морей СССР : (Общая лоция) / С.Д. Лаппо. – Ленинград-Москва, 1940. – 182с.
859919
  Шокальский Ю.М. Океанография / Ю.М. Шокальский. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 537с.
859920
   Океанография. – М., 1965. – 484с.
859921
  Ниу Жак Океанография / Ниу Жак, Чен, Чен-Тун // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 160-184. – ISBN 5-89317-203-5
859922
  Симоненко С.В. Океанография : [практ. пособие для курсантов и слушателей учеб. мор. заведений по специальностям океанография, гидрометеорология, гидрография, мор. судовождение] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2016. – 270, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-617-7073-05-4
859923
  Жуковский Г.Р. Океанография для судоводителей / Г.Р. Жуковский. – Л.-М., 1953. – 390с.
859924
  Шокальский Ю.М. Океанография Черного моря. / Ю.М. Шокальский. – М., 1934. – 13с.
859925
  Хабаков В.А. Океанография. / В.А. Хабаков. – М, 1931. – 144с.
859926
  Истошин Ю.В. Океанография. : Уч. для гидрометеорол. техникумов. / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 304с.
859927
  Истошин Ю.В. Океанография. Уч. пособие / Ю.В. Истошин. – Л., 1953. – 456с.
859928
   Океанографічний літопис аноксичних океанічних подій Карпато-Східноєвропейського сегменту Тетісу / Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець, П.В. Мороз // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 95-105 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
859929
   Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антарктики (1997-2004) / Ю.В. Артамонов, М.П. Булгаков, В.М. Ващенко, П.Д. Ломакін; [Ю.В. Артамонов та ін.] ; МОНУ ; Український антарктичний центр. – Київ : Наукова думка, 2006. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-163. – ISBN 966-00-0266-1
859930
  Шокальскій Ю.М. Океанографія / Ю.М. Шокальскій. – Петроградъ, 1917. – 615с.
859931
  Ву Чунг Танг Океанологическая, гидробиологичесская и ихтиологическая характеристика Бурнасского района Дунайско-Днестровского междуречья северно-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Ву Чунг Танг; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 26л.
859932
  Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи Океанологические аспекты биологии размножения рыб Черного моря преимущественно в его северо-западной части : Автореф... канд. биол.наук: / Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 32л.
859933
  Степанюк И.А. Океанологические измерительные преобразования / И.А. Степанюк. – Л., 1986. – 269с.
859934
   Океанологические исследования. – М.
2. – 1960. – 128с.
859935
   Океанологические исследования. – М.
3. – 1961. – 179с.
859936
   Океанологические исследования. – М.
4. – 1961. – 112с.
859937
   Океанологические исследования. – М.
5. – 1962. – 156с.
859938
   Океанологические исследования. – Москва : Из-во Академии Наук СССР
7. – 1962. – 115с.
859939
   Океанологические исследования. – М.
8. – 1963. – 164с.
859940
   Океанологические исследования. – М.
13. – 1965. – 260с.
859941
   Океанологические исследования. – М.
15. – 1966. – 140с.
859942
   Океанологические исследования. – М.
18. – 1968. – 316с.
859943
   Океанологические исследования. – М.
19. – 1968. – 239с.
859944
   Океанологические исследования. – М.
20. – 1970. – 148с.
859945
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
859946
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
859947
  Гершанович Д.Е. Океанологические основы биологической продуктивности Мирового океана / Д.Е. Гершанович, А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 320 с.
859948
  Широков Л.В. Океанологические факторы формирования продуктивности Северного моря : Автореф... канд. геогр.наук: / Широков Л.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. – Л., 1967. – 15л.
859949
  Истошин Ю.В. Океанология : Уч. для гидрометеорол. техникумов / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 469с.
859950
  Смирнов Г.Н. Океанология : (в инженерном изложении) / Г.Н. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 342с.
859951
  Шамраев Ю.И. Океанология / Ю.И. Шамраев, Л.А. Шишкина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 382с.
859952
  Бакуто Р.И. Океанология : Сборник текстов на английском языке / Сост. Бакуто Р.И. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
859953
  Смирнов Г.Н. Океанология / Г.Н. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 406с.
859954
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859955
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859956
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859957
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859958
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859959
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
859960
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 414с.
859961
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 413с.
859962
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859963
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859964
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859965
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859966
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859967
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
859968
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859969
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859970
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859971
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859972
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859973
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
859974
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
859975
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
859976
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
859977
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
859978
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
859979
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1995
859980
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
859981
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
859982
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
859983
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
859984
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
859985
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 2. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
859986
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 3. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
859987
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 4. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
859988
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0080-1574
Т. 36, № 5. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
859989
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 6. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
859990
   Океанология. – Москва
Т. 36, № 1. – 1996
859991
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1997
859992
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
859993
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
859994
  Сагалевич А.М. Океанология и подводные обитаемые аппараты: методы исследования / А.М. Сагалевич. – М., 1987. – 255с.
859995
  Отавин Кирилл Океанология. Смерть под парусом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 90-94 : фото
859996
   Океанология. Термины и определения. – М., 1973. – 63с.
859997
  Щипцов Олександр Анатолійович Океанологічні основи забезпечення функціонування морегосподарського комплексу України : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.08 / Щипцов О.А.; Нац. акад. Наук України. Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 29 назв
859998
  Степанов В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. – Москва : Мысль, 1983. – 270с.
859999
  Фокс Дуглас Океанская динамо-машина : тонкий вопрос // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 60-61 : карты, рис.
860000
  Дубровин Б.С. Океанская земля / Б.С. Дубровин. – М, 1966. – 191с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,