Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
72001
  Chernivenko G. "Les errantes: chroniques ukrainiennes" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 135-142. – ISSN 2617-8923
72002
  Tkac Stefan ... len kamen a drevo (Slovenske l"udove nahrobniky) / Tkac Stefan, Kallay Karol. – Bratislava, 1977. – 155 s.
72003
  Tkac S. ...len kamen a drevo = ...лишь камень да дерево = ...just Stone and Wood = ... rien que pierre et bois = ...nur Stein und Holtz : Slovenske l"udove nahrobniky / Stefan Tkac, Karol Kallay. – Bratislava : Pallas, 1977. – 156 s. : il.
72004
  Voiture Vincent [Les Lettres de Mr de Voiture ?] / [publee par] E. Martin de Pinchesne. – [Paris] : [Au Palais, par la Societe ?]
[T. 1]. – [26], 406, [6] p. : 2 grav. – Книга дефектна, тит. арк. відсутній. - У відомостях про привілей вказана дата 26.10.1657. - На корінці: Lettres de Mr. Voiture. 1657


  Портрет-гравюра на фронтисписі роботи Оро ( N. Auroux) Видання здійснено племінником Венсана Вуатюра Е. Мартеном Піншене На зворотньому боці палітурки екслібрис: Biblioteka Zahiniecka На стор. [6] та 406 надпис чорним чорнилом: Ex libris ...
72005
  D"Estrees [Les Memoires d"Estat ; contenans les shoses plus remarquables arriuees sous la Regence de la Reyne Marie de Medecis, du Regne de Louys XIII] : [publiees par le pere Le Moyne]. – [A Paris (Paris)] : [Chez Claude Barbin], 1666. – [22], 350, [2]. – Книга дефектна, без тит. арк., опис. за Інтернет-пошуком


  Edition originale de ces memoires sur la regence de Marie de Medicis qui eut lieu de 1610 a 1616, publiees par le pere Le Moyne. Francois-Annibal, marquis de Coeuvres, duc d"Estrees (1573-1670), fut diplomate et marechal de France.
72006
   Le-nin va su thong nhat phong trao cong san quoc.. – Mat-xco-va, 1971. – 110с.
72007
   Legal aspects of combating crime = Правові проблеми боротьби зі злочинністю : (A collection of papers of the Project. A researchers, joint US-Ukrainian research program between UALS and NU). – Харків. – ISBN 966-7922-26-Х
Кн.1. – 2002. – 192с.
72008
   Legal aspects of combating crime. = Правові проблеми боротьби зі злочинністю : (A collection of papers of the Projiect. A researchers, Joint US-Ukrainian Research Program between UALS and NU). – Харків. – ISBN 966-7922-27-8
Кн.2. – 2002. – 600с. – Текст. англ. та укр. мовами
72009
  Дейнеко Д. Legal aspects of constitutional transition from dualist system to the supremacy of international law // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 161-165
72010
  Progoniuk L.Yu. Legal Aspects of Regulating the Legal Liability of Public Servants: Problematic Issues // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 2. – P. 9-15. – ISSN 2617-4162
72011
  Lorenzo Laura Legal Barriers to Regional Financial Integration in Latin America / Lorenzo Laura, Bossu Wouter // Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 105-117. – ISBN 978-1-51352-024-7
72012
  Mouraviev V.I. Legal basis of implementation of the European Union law provisions within the legal order of Ukraine // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 256-262
72013
  Muraviyov V.I. Legal Basis of Implementation of the European Union Law Provisions within the Legal Order of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 116-122
72014
  Nagornyak I.A. Legal consciousness of the Ukrainian nation in the context of the creation of the civil society // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 38-39
72015
  Kovalenko T. Legal defects of Ukrainian land legislation // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 252-254
72016
  Bondar K. Legal Definition of Genocide: Examining the 1923-1933 Holodomor in Ukraine under the Genocide Convention // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – P. 95-119. – ISBN 978-966-518-655-7
72017
  Mozondz S. Legal dimension of the state scientific policy of Ukraine / S. Mozondz, T. Hubanova // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 179-183. – ISSN 2256-0742


  Правовий аспект державної наукової політики України.
72018
  Utchenko K.Y. Legal effect of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights decisions (2015 year review) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  Проаналізовано рішення Великої палати Європейського суду з прав людини за 2015 рік. Досліджено основні статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, на порушення яких звертає увагу Велика палата. Деталізовано аналіз шляхів вирішення ...
72019
  Шабуніна В.В. Legal english as a product of its history // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 426-432


  У статті розглядаються важливі етапи у розвитку юридичної англійської мови з давніх часів і до сьогодення, а також численні лексичні та синтаксичні зміни, які відбулися. Рассматриваются важные этапы в развитии юридического английского языка с древних ...
72020
   Legal forms and guide [Електронний ресурс]. – Plymouth : Simply media, 1999. – 1CD. – For Windows 95/98/NT4.0. - On the label: 45 minutes of helpful audio clips! - The title is taked from the label


  System requirements: Windows 95/98/NT4.0; 15MB available hard drive; 16Mb of RAM CD ROM drive; 800x600 monitor, thousands of colors; mouse.
72021
  Miruc A. Legal Forms of Actions by Public Administration in the Area of Social Welfare - the Example of Poland // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 227-236. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правові форми дій державного управління в галузі соціального забезпечення в Польщі як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Автор розглядає три основні форми діяльності з соціального забезпечення органів управління, ...
72022
  Ahiyevets S.V. Legal framework of accessible medical care in the conditions of sustainable development goals achieving // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 9-16. – ISSN 2072-084X
72023
  Blagoycheva Hristina Legal Framework of Occupational Health Services in the EU and in Bulgaria / Blagoycheva Hristina, Andreeva Andriyana, Yolova Galina // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2018. – Vol. 62, № 3/4. – P. 250-264. – ISSN 2367-6361
72024
   Legal grounds for restricting access to information: а philosophical aspect / O.M. Omelchuk, M.P. Muzyka, M.O. Stefanchuk, I.P. Storozhuk, I.A. Valevska // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 3. – С. 64-73. – ISSN 1993-0909
72025
  Kolpakov V. Legal identificatino of administrtive procedure / V. Kolpakov, T. Kolomoiets // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – P. 14-26. – ISSN 1026-9932
72026
  Makarenkov O.L. Legal interrelation of public interests satisfaction and norms of integrity for public authorities // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 5-24. – ISBN 978-9934-588-04-4
72027
  Perkumiene D. Legal issues and problems of spouses non-property rights and duties regulation / D. Perkumiene, A. Silva, O. Beriozovas // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 122-137. – ISSN 2708-0390
72028
  Washington Fonseca Legal issues of migration for health treatment in South America // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 7
72029
  Muraviov V. Legal Issues of the Implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 in Ukraine / V. Muraviov, N. Mushak // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief I. Izarova ; ed. board: E. Silvestri, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2021. – Iss. 1 (9), march. – С. 8-22. – ISSN 2663-0575
72030
  Savchenko V.O. Legal justification of free will as an absolute right // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 153. – С. 50-54. – ISSN 2308-6912


  The article provides a legal justification for the absoluteness of free will. The understanding of free will has changed from imagining it as " fatum" in determinism to defining its limitations through international and national legal norms. Suppose ...
72031
   Legal leaks toolkit. Довідник для журналістів: як отримати доступ до урядової інформації / Access Info Europe, The Network for reporting on Eastern Europe n-ost ; розроб.: Хелен Дарбішир і Крістіан Мір ; текст підгот. Хелен Дарбішир. – [Б. м.] : MEGA, 2011. – 95 с. : таб. – ISBN 978-606-543-619-0
72032
  Vygovskyy O.I. Legal mechanisms of minimization of project risks arising within international project finance // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 47-57. – ISSN 2308-6912


  This article examines, classifies and categorizes various types of project risks inherent to international project finance and discusses legal techniques employed by the key participants of project finance to mitigate each of these risks based on ...
72033
  Ostapenko L. Legal methods of combating the illegal labor market // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 151-159. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
72034
  Kolpakov V. Legal nature of the administrative tort law of Ukrain // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – P. 74-82. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the legal nature of the administrative tort law of Ukraine. To that end, studied the signs of the administrative tort. The author distinguishes between a posteriori and a priori signs of administrative tort. Posteriori signs are ...
72035
  Kolpakov V. Legal Nature of the Administrative Tort Law of Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – P. 22-30. – ISSN 2227-796X
72036
  Kolontai K.. Legal Peculiarities of Implementation of the European Union Acts in Ukraine // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 351-352
72037
   Legal personality and political pluralism. – Melbourne, 1958. – 200с.
72038
  Козьяков С.Ю. Legal Practitioner In Contemporary International Law: New Opportunities / С.Ю. Козьяков, А.Л. Гладштейн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 189-193


  This article deals with the role of the lawyer in international law, in particular the analysis of the practical functions and opportunities is performed for application by the lawyer of international trade law in trade investigations conducted by ...
72039
  Yatsyshyn N. Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine / N. Yatsyshyn, O. Ivaniv // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – P. 70-74. – ISSN 2409-4544


  Янцишин Н., Іванів О. Правові засади функціонування системи вищої освіти в Україні.
72040
  Yurynets Yu.L. Legal Protection of Copyright and Related Rights in Ukraine in the Context of International Law / Yu.L. Yurynets, M.L. Belkin, L.M. Belkin // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 59-71. – ISSN 2409-9066
72041
  Komziuk V. Legal protection of journalistic sources // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 254-256
72042
  Mushak N. Legal Protection of Third-country Nationals in the European Union // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – Р. 95-103. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the legal analysis of the EU common policy in order to provide protection to third country nationals. To control the issues caused by a significant increase of the number of asylum seekers and refugees into the territory of ...
72043
  Muravyov V. Legal Reform in Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 29-31
72044
  Vygovskyy O. Legal regime of property of state joint-stock companies in ukraine: problem of determination and implementation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
72045
  Dimitrova D. Legal Regime of the Bulgarian High Schools From the Liberation Untill Present Days // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 217-229. – ISSN 2367-6361


  Законний режим освіти в Болгарії.
72046
  Andreeva Andriyana Legal Regime of the Rector as a Governance Body of the Higher Education Institution / Andreeva Andriyana, Yolova Galina, Dimitrova Darina // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 4. – P. 414-428. – ISSN 2367-6361


  Правовий режим ректора як органу управління вищим навчальним закладом Болгарії.
72047
  Rossikhin V. Legal regulation issues of cryptocurrency circulation in Ukraine / V. Rossikhin, M. Burdin, O. Mykhalskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 254-258. – ISSN 2256-0742
72048
  Hubanov O. Legal regulation of adaptation of the national legislation of Ukraine to the EU legislation (acquis communautaire) in the field of public service / O. Hubanov, T. Hubanova, O. Yara // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 93-98. – ISSN 2256-0742
72049
  Kravchuk N. Legal regulation of information activity in the internet / N. Kravchuk, Ya. Zhukorska, A. Lutsyshyn // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – P. 67-71. – ISSN 2524-0129
72050
  Matyukhina N.P. Legal regulation of political impartiality of the civil service in Ukraine / N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 25-45. – ISBN 978-9934-588-04-4
72051
  Chornyi Ye. Legal regulation of public-private partnership"s principles implementation // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 201-208. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
72052
  Lagutina I. Legal regulation of the labour of domestic workers // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – P. 73-77
72053
   Legal regulation of the medicines reimbursement in Ukraine: implementation of international experience / N.V. Maika, Y. Trufanova, , R.S. Lukashov // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 140-145. – ISSN 2524-0129
72054
  Korynevych A. Legal regulation of universal jurisdiction in national legislation: a comparative aspect / A. Korynevych, O. Chubinidze // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The article reveals the peculiarities of application of universal jurisdiction in national law. In particular, attention was paid to the mechanisms for consolidating universal jurisdiction in the legislation of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal ...
72055
   Legal seminars constitutional and human rights law. – Київ, 1994. – с.
72056
   Legal seminars introduction to constitutional law and international human right. – Київ, 1994. – 122с.
72057
  Kononchuk I. Legal Status of European Union Citizens // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – P. 116-120. – ISSN 2409-4544
72058
  Mahas-Demydas Legal status of the trade unions in the Russian empire in 1905 – 1917 / Mahas-Demydas, O. Rudnytska // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 12. – C. 64-73. – ISSN 2519-058X
72059
  Shulga M.V. Legal support for the activities of agricultural transnational corporations in Ukraine / M.V. Shulga, G.S. Korniyenko, I.V. Yakoviyk // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 234-242. – ISSN 1993-0909
72060
  Nesterova M. Legal support of religious organizations in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 131
72061
   Legal systems for themanagement of protected areas in Italy and Ukraine : the experiences of the Lazio and Kyiv Regions / ed. Gianfranco Tamburelli. – Milano : Giuffre editore, 2008. – XIII, 257 p. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Instituto di studi giuridici internazionali ; 11). – ISBN 88-14-14368-4
72062
  Кислий Т.Ф. Legal Tech проти кіберсквотингу: міжнародний досвід та українські реалії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 106-119. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
72063
   Legal text for the protection of children and their fundamental rights. – [Paris] : UNESCO, 2001. – 318p. – (Normative texts)
72064
  Sopilko I. Legal еducation at the National Aviation University // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 143-150. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (45)). – ISSN 2307-9061


  Мета: показати роль вищого юридичного навчального закладу у підготовці компетентного, конкурентоспроможного юриста-практика та юриста-вченого, спроможного відповідати вимогам та потребам суспільства в умовах ринкової економіки та на престижних світових ...
72065
  Radutniy O.E. Legalization of prostitution and decriminalization of related activities in Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 152-165. – ISSN 2224-9281
72066
   Legatorum studia Universitatis Leopoliensi a saeculum XIX donec de medio XX saeculo / [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; Наук. б-ка ; авт. проекту В.Ф. Кметь ; упоряд.: Л.Я. Купин та ін.]. – Львів : [б. в.], 2020. – [40] с. : портр.
72067
   Lege privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale; Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale = Loi sur l"organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle...=Law on the organization and operation of the Constitutional Court... – Bucuresti : [S. n.], 1992. – 135 р. – ISBN 973-567-021-6
72068
   Legea administratiei publice locale; Legea privind alegerile locale = Law of local public administration; Law on local elections. – Bucharest, 1992. – 127 p. – ISBN 973-567-008-9
72069
   Legea Avocatilor. – Bucuresti, 1936. – 130s.
72070
  Livanov Vassily Legend and fact / Livanov Vassily; Rosenberger C. (transl.). – Moscow, 1989. – 359с.
72071
  Epstein Edward Jay Legend: the secret world of Lee Harvey Oswald / Epstein Edward Jay. – New York : Arrow Books, 1978. – 382с. – ISBN 0-09-918650-0
72072
  Secomska Krystyna Legenda Aleksandra Wielkiego w "Pantheonie" Sandomierskim. Miniatury w kodeksie z 1335 roku / Secomska Krystyna. – Wroclaw i i., 1977. – 305с.
72073
  Dowlasz Grzegorz Legenda domu przy ulicy Macznej / Dowlasz Grzegorz. – Warszawa, 1965. – 264с.
72074
  Starzynska Maria Legenda lat czterdziestych / Starzynska Maria. – Warszawa, 1974. – 360с.
72075
  Kubatova Marie Legenda o bile pani. / Kubatova Marie. – Praha, 1978. – 228с.
72076
  Stepowski Janusz Legenda o masztowej sosnie / Stepowski Janusz. – Gdansk, 1978. – 64с.
72077
  Mezel A. Legenda o sprawiedliwosci / Andras Mezel; Przel. I.Dabi. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 155 s. – ISBN 83-08-00138-6
72078
  Starzynska Maria Legenda ostatniej barykady / Starzynska Maria. – Warszawa, 1974. – 319с.
72079
  Szerb Antal Legenda Pendragonow / Szerb Antal. – Warszawa, 1971. – 310с.
72080
  Szerb A. Legenda Pendragonow / Antal Szerb; Przelozyla E.M.Sperlingowa. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 286s. – ISBN 83-07-01423-9
72081
  Galkowski Jan Legenda polowych map / Galkowski Jan. – Warszawa, 1977. – 99с.
72082
  Tetmajer K. Legenda Tatr. Maryna z Hrubego. Janosik nedza Litmanowski / K. Tetmajer. – Krakow, 1972. – 475с.
72083
  Kiersnowski Ryszard Legenda Winety. Studium historyczne. / Kiersnowski Ryszard. – Krakow, 1950. – 170с.
72084
  Marx Jan Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przekletych / Marx Jan. – Warczawa : ALFA, 1998. – 559с. – ISBN 83-7179-083-X
72085
  Janow Jan Legendarno-apokryficzne opowiesci ruskie o mece Chrystusa (Z uwzgledniem zabytkow staropolskich. przyczyne do zrodel ewangeljarza popa Andrzeja z Jaroslawia. (Przeklad ruski pasji z Postylli M. Reja / Janow Jan. – Odbitka z "Prac filologicznych". T. 15, cz. 2. – Warszawa, 1931. – 164с.
72086
  Dangulov A. Legendarny John Reed. / A. Dangulov, S. Dangulov. – Bratislava, 1982. – 262с.
72087
  Krleza Miroslav Legende / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 271с.
72088
   Legende de la carte geologique de la Belgique : a l"echelle du 40.000 : dressee par ordre du Gouvernement / Min. de l"ibdustrie et du travail ; Direction gen. des mines ; Commission geol. de Belgique // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 22 p.
72089
  Ispirescu Petre Legende sau basmele romanilor / Ispirescu Petre. – Bucuresti, 1968. – 470с.
72090
  Laudon Hasso Legende vom See / Laudon Hasso. – Berlin, 1984. – 120с.
72091
   Legenden von Rubezahl. – Leningrad, 1958. – 56с.
72092
   Legenden von Rubezahl. – К., 1963. – 54с.
72093
  Musaus Johann Karl August Legenden von Rubezahl. / Musaus Johann Karl August. – Berlin, 1983. – 121с.
72094
  Hoesick Ferdynand Legendowe postacie zakopianskie / Hoesick Ferdynand. – Warszawa, 1959. – 724с.
72095
   Legends from Indian history. – New Delhi : Children`s book trust, 1968. – 69p. : ill.
72096
  Norwid Cyprian Legendy / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1964. – 126с.
72097
  Morcinek Gustaw Legendy i basnie / Morcinek Gustaw. – Katowice, 1984. – 309с.
72098
  Lega Wladyslaw Legendy Pomorza / Lega Wladyslaw. – Gdynia, 1958. – 200с.
72099
  Szelburg-Zarembina Ewa Legendy Warszawy / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1958. – 88с.
72100
  Dzserdzsejevszkij B.L. Legi ocean / B.L. Dzserdzsejevszkij. – s.l. : "Orosz konyv", 1950. – 44p.
72101
  Dzerdzsejewszkij B.L. Legi ocean. Forditotta: Kenyeres Marton / B.L. Dzerdzsejewszkij, 1950. – 44с.
72102
  Glezerman G. Legile dezvoltarii sociale. / G. Glezerman. – Bucuresti, 1961. – 244с.
72103
  Purica Ionel Legile gingirii modale in stiintele experimentale / Purica Ionel. – Bucuresti, 1990. – 295с.
72104
   LEGIO Historica без меж // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Фестиваль LEGIO Historica - уп"яте пройшов на історичному ф-ті Університету. У рамках фестивалю організовано десятки подій за участі провідних публічних інтелектуалів у сфері історії України - лекції, воркшопи, майстер-класи; виступи реконструкторів; ...
72105
   LEGIO Historica без меж // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  У рамках фестивалю, що пройшов на історичному ф-ті Університету, організовано десятки подій за участі провідних публічних інтелектуалів у сфері історії України - лекції, воркшопи, майстер-класи, виступи реконструкторів, презентації найгучніших ...
72106
  Batowski H. Legion Mickiewicza / H. Batowski, Szklarska-Lohmannowa. – Wroclaw, 1958. – 260с.
72107
  Kieniewicz Stefan Legion Mickiewicza. 1848-1849. / Kieniewicz Stefan. – Warszawa, 1955. – 180с.
72108
  Pachonski Jan Legiony polskie: Prawda i legenda. 1794-1807 / Pachonski Jan. – Warszawa
4. – 1979. – 765с.
72109
   Legislatia agrara a tarii romanesti (1775-1782). – Bucuresti, 1970. – 236с.
72110
   Legislatia si perfectionarea relatiilor sociale. – Bucuresti, 1976. – 303с.
72111
   Legislatia urbana a tarii romanesti. (1765-1782). – Bucuresti, 1975. – 316с.
72112
   Legislatia uzuala contabila-financiara. – Bucuresti, 1962. – 924с.
72113
  Munteanu A. Legislatia uzuala motariala. / A. Munteanu, O. Capatina. – Bucuresti, 1962. – 396с.
72114
  Edwards A.H. Legislation in force in the territory of Papua and New Guinea - 1968 / A.H. Edwards; Brown B. – Canberra, 1966. – 220с.
72115
   Legislation in the USSR. – M., 1977. – 238с.
72116
  Gardner F.M. Legislation relative aux bibliotheques publiques. / F.M. Gardner. – Paris, 1972. – 321с.
72117
  Pylypchuk O. Legislative activities of the Kyiv Law society in the field of railway transport // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 9, вип. 2 (15). – C. 225-232. – ISSN 2415-7422


  Дослідження наукової спадщини Київського юридичного товариства (КЮТ), яке працювало в Київському університеті св. Володимира у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Зазначено, що основною метою діяльності Комісії було зібрання необхідних матеріалів з ...
72118
  Malyarchuk N.V. Legislative activity in Ukraine about possible changes to the CPC // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 179-182. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The paper investigates the problem of legal regulation, proposed by the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine (on improvement of the mechanisms to ensure the tasks of criminal proceedings)". Based on the analysis, it ...
72119
   Legislative acts of the CIS and the Baltic states on citizenship, migration, and related matters. – Moscow, Helsinki, 1996. – 432c. – ISBN 952-90-7632-0
72120
   Legislative acts of the lis and the baltic states on citizenship, migration, and related matters. – Moscow, Helsinki, 1996. – 432 p.
72121
   Legislative acts of the USSR. – M., 1977. – с.
72122
   Legislative acts of the USSR. – M.
3. – 1983. – 358с.
72123
   Legislative acts of the USSR. – Вып.4. – M., 1984. – 349с.
72124
   Legislative acts of the USSR 1977-1979. – M.
1. – 1981. – 382с.
72125
   Legislative aspects of environment. – Banska Bystrica : Matej Bel university, 2001. – 123p. – ISBN 80-88784-28-X
72126
  Savchuk O.O. Legislative Framework for the Deveopment of Innovative Infrastructure of Efficient Use and Protection of Land under Forest Shelter Belt Plantations / O.O. Savchuk, A.M. Liubchych // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 3. – С. 5-13. – ISSN 2409-9066
72127
  Orlov M.M. Legislative providing of introduction of single organ of management by regional forces of public law enforcement in Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 91-97. – ISSN 2224-9281
72128
  Makarets Iuliya Legislative regulation of linguistic relationships in Ukraine // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 127-144. – ISSN 2311-2697


  The article focuses on the issue of legislative regulation of linguistic relationships in Ukraine. The ability of a national language to function as a means of consolidation and national identification depends to a large extent on state linguistic ...
72129
  Olshanska O. Legislative support for export-import activities of enterprises under martial law / O. Olshanska, S. Okhrimenko // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Законодавче забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах воєнного стану.
72130
  Pricope R.C. Legislativul in spatiul Uniunii Europene / Radu Constantin Pricope, Florin Alexandru Hrebencius. – Suceava : Editura Musatinii, 2009. – 224 p. – ISBN 978-973-1974-26-2


  1998, V.33 N 1
72131
  Kahn Paul Legitimacy and history : Self-government in American constitutional theory / Kahn Paul. – New Hawen; London : Yale uniwersity press, 1993. – 260s. – ISBN 0-300-05499-8
72132
  Фулей Т. Legitimate expectations: труднощі перекладу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 190-202. – ISSN 2663-5313
72133
  Sokol Wojciech Legitymizacja systemow politycznych / Sokol Wojciech. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 217s. – ISBN 83-227-1080-1
72134
  Kossak Zofia Legnickie pole / Kossak Zofia, 1961. – 208с.
72135
  Kossak Zofia Legnickie pole / Kossak Zofia. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1961. – 222s.
72136
   Legrbuch der Botanik fur Hochschulen. – Auf. 27. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1958. – 694S. : Mit 952 zum Teil farbigen Abbildungen im Text und 1 farbigen Karte
72137
   Legrbuch der Botanik fur Hochschulen. – Auf. 30. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1971. – 842S. : Mit 759 Abbildungen im Text und einer farbigen Karte
72138
  Andersen Legszebb mesci. / Andersen. – Budapest, 1978. – 304с.
72139
  Celac V. Leguminoase pentru boabe vechi si noi = Старые и новые зернобобовые =The old and the new leguminous crops / Valentin Celac, Mihail Machidon ; Acad. de Stiinte a Rep. Moldova, Inst. de Genetica si Fiziologie a Plantelor, Min. agriculturii si industriei alimentare. – Chisinau : [S. n.], 2012. – 63, [1] c.. [4] л. фотоил. – Текст парал. рум., рус., англ. – ISBN 978-9975-53-149-8
72140
   Lehahayer : czasopismo poswiecone dziejom Ormian polskich / Fundacja Lancoronskich. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka [etc.]. – ISSN 2082-6184
6 : / pod red. Andrzeja A. Zieby. – 2019. – Назва парал. вірм.
72141
   Lehahayer : czasopismo poswiecone dziejom Ormian polskich / Fundacja Lancoronskich. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka [etc.]. – ISSN 2082-6184
7. – 2020. – Назва парал. вірм.
72142
  Balazs Bela Lehetetlen emberek. Regeny / Balazs Bela. – Budapest, 1965. – 478с.
72143
  Dreyer H. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : Neubearbeitung / Dreyer - Schmitt. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. – 359 S., [1] арк., склад. вчетверо : Taf. – На обкл.: Die neue Gelbe. – ISBN 3-19-007255-8
72144
  Dreyer Hilke Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik = Грамматика немецкого языка с упражнениями / Dreyer Hilke, Schmitt Richard. – Neubearbeitung. – Ismaning : Hueber, 2001. – 364S.,1Tab. – ISBN 3-19-067255-5
72145
  Rudiger Hermine Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen Sprache / Rudiger Hermine. – Halle, 1956. – 384с.
72146
   Lehr-und Ubungsbuch der Mathematik fur Ingenieur- und Fachschulen. – Leipzig : Fachbuchverl.
Band.1 : Arithmetik, Algebra und elementare Funktionenlehre. – 1958. – 436 S. : 97 Bild.
72147
   Lehr-und Ubungsbuch der Mathematik fur Ingenieur- und Fachschulen. – 2. Aufl. – Leipzig
3. – 1962. – 640 S.
72148
   Lehrbegelf fur den Deutschunterricht in Metallurgen-Hochschulen. – 2 изд. – М., 1961. – 192с.
72149
   Lehrbehelf fur den Deutschunterricht in Metallurgenhochschulen. – М., 1959. – 192с.
72150
  Kayser E. Lehrbuch der Allgemeinen Geologie / E. Kayser. – Stuttgart : Enke
B. 2 : Physiographische geologie und Aussere Dynamik. – 1923. – 736 S.
72151
  Carl J. Lehrbuch der analytischen Geometrie der Ebene : fur die Fachschulen des Maschinenbaus / J. Carl, H. Georgi. – 2. verb. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverl., 1959. – 138 S. : 74 Bild.
72152
  Jander Gerhard Lehrbuch der analytischen und praparativen anorganischen Chemie / Jander Gerhard, Blasius Ewald. – Lpz., 1962. – 424с.
72153
  Gegenbaur C. Lehrbuch der Anatomie des Menschen / C. Gegenbaur. – 7. verb. Aufl. – Leipzig : Wilhelm Engelmann
1. Bd. : Mit 346 zum Theil farbigen Holzschnitten. – 1903. – XVIII, 478 S.
72154
  Gegenbaur C. Lehrbuch der Anatomie des Menschen / C. Gegenbaur. – 7. verb. Aufl. – Leipzig : Wilhelm Engelmann
2. Bd. : Mit 388 zum Theil farbigen Holzschnitten. – 1903. – X, 658 S.
72155
  Nusshag W. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Haustiere : Fur Studierende der Landwirtschaft, praktische Landwirte und Tierzuchter / W. Nusshag. – Auf. 5. – Leipzig : S.Hirzel, 1958. – 357S. : Mit 412 zum Teil farbigen Abbildungen
72156
  Remy Heinrich Lehrbuch der anorganischen Chemie / Remy Heinrich. – 7. unverand. Aufl. – Leipzig
Bd. 2. – 1954. – 850 с.
72157
  Remy Heinrich Lehrbuch der Anorganischen Chemie / Remy Heinrich. – 9. vollig neubearb. Aufl. – Leipzig
Bd. 2. – 1959. – 1018с.
72158
  Remy H. Lehrbuch der Anorganischen Chemie / H. Remy. – 11.Aufl. – Leipzig : Geest & Portig K.-G.
Bd. 1. – 1960. – 1076с. : 127 Abb.
72159
  Remy Heinrich Lehrbuch der Anorganischen Chemie / Remy Heinrich. – 11. neubearb. Auflage. – Leipzig
Bd. 2. – 1961. – 1024с.
72160
  Popowa N.S. Lehrbuch der arithmetik : Fur die Elementarschule / N.S. Popowa. – Kiew ; Charkow : Minderheiten
3 T. – 1935. – 72 p.
72161
  Popowa N.S. Lehrbuch der Arithmetik : Fur die Anfangsschulen / N.S. Popowa; Staatsverlag der nationalen Minderheiten der USSR. – Charkow ; Kiew : Staatsverlag der nationalen Minderheiten der USSR
3 T. : 3. und 4. Schuljahr. – 1933. – 68 S.
72162
   Lehrbuch der Automatisierungstechnik. – Berl., 1964. – 552с.
72163
   Lehrbuch der Biologie : Fur die Fachschulen fur Landwirtschaft. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 632S.
72164
  Fiedler Hans Joachim. Lehrbuch der Bodenkunde / Hans Joachim. Fiedler, Reissig, HHerbert. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1964. – 544S. : Mit 106 Abbildungen, 130 Tabellen und 15 Uberschihten im Text
72165
  Sachs J. Lehrbuch der Botanik, 1874
72166
  Berzelius J.J. Lehrbuch der chemie / J.J. Berzelius. – 5 auflage. – Dresden, Leipzig : Arnoldischen Buchhandlung
B.3. – 1845. – VIII S., 1266 S.
72167
  Huckel Walter Lehrbuch der Chemie / Huckel Walter. – 6. neubearb. Auflage. – Lpz.
1. – 1955. – 726с.
72168
   Lehrbuch der Chemie : [verbindliches Fachschullehrbuch] : mit 233 Bildern, 92 Tabellen, 4 Anlagen und 1 Beilage / E. Ammedick, H. Kadner, J. Kunisch, K. Krause, G. [et al.] Neumann; [Erich Ammedick et al. ; Inst. fur Fachschulwesen der Deutschen Demokratischen Republik]. – Leipzig : Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1971. – 549 S. : Ill.
72169
  Luthke Lehrbuch der Chemie fur die Fachschulen fur Landwirtschaft / Luthke. – Berl.
1. – 1956. – 304с.
72170
  Belaschowa N.S. Lehrbuch der deutschen Sprache / N.S. Belaschowa, V.S. Badenko. – Львів, 1962. – 140с.
72171
   Lehrbuch der englischen Sprache. Unter besonderer Berucksichtigung von Wirtschaft und Handel. – Halle (Saale), 1960. – 399с.
72172
  Weber H Lehrbuch der Entomologie / H. Weber. – Jena : Gustav Fischer, 1933. – XII, 727 S.
72173
  Bonnet Robert Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte / Bonnet Robert. – 4. neuebearb. Aufl. – Berlin : Parey, 1920. – VIII, 478 S. : Mit 388 Texttab.
72174
  Pitsch H. Lehrbuch der Funkempfangstechnik. Insbesondere der Rundfunkempfangstechnik / H. Pitsch. – 3. bearb. und erw. Aufl. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest&Portig K.-G.
B. 2. – 1960. – S. 633-1250
72175
  Gunther E. Lehrbuch der Genetik / E. Gunther. – Auf. 6. – Jena : Gustav Fischer, 1991. – 503S. : Mit 343 Abbildungen, 14 Fotos und 55 Tabellen
72176
  Kayser E. Lehrbuch der Geologischen Formationskunde / E. Kayser. – Stuttgart : Enke, 1924. – 657 S.
72177
  Gutenberg B. Lehrbuch der geophysik / B. Gutenberg. – Berlin : Gebruder, 1929. – 1017 S.
72178
  Windelband W. von Lehrbuch der Geschichte der Philosophie / W. Windelband von ; besorgt von E. Rothacker. – neunte und zehnte, durchgesehene Aufl. – Tubingen : Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1921. – XI, 594 S.
72179
  Stohr Philipp Lehrbuch der histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen / Stohr Philipp. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1959. – XVI,560S.
72180
   Lehrbuch der klinischen Akupunktur. – Berlin : Springer, 1981. – 167p.
72181
  Edelmann K. Lehrbuch der Kolloidchemie / K. Edelmann. – Berl.
1. – 1962. – 394с.
72182
  Edelmann K. Lehrbuch der Kolloidchemie / K. Edelmann. – Berl.
2. – 1964. – 522с.
72183
   Lehrbuch der Landtechnik fur die Fachschulen fur Landwirtschaft. – Berlin : Deutscher Bauernverlag
B. 1. – 1956. – 366S.
72184
  Holzweissig Franz Lehrbuch der Maschinendynamik / Holzweissig Franz, Dresig Hans. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 413 S.
72185
  Rosler H.J. Lehrbuch der Mineralogie / H.J. Rosler. – 5. Auflag. – Leipzig : Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1991. – 848 S. : Ill. – ISBN 3-342-00288-3
72186
  Rohde G. Lehrbuch der naturlichen Kompostierung / G. Rohde. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 136 S.
72187
  Drude Lehrbuch der optik / Armstrong T.O., Gimbel M.A., Blake R.P. and oth. – Leipzig : Druck von Angust Pries
1. – 1900. – 498 p.
72188
  Langenbeck Wolfgang Lehrbuch der organischen Chemie / Langenbeck Wolfgang. – 16. verb. und erg. Auflage. – Dresden, Lpz., 1956. – 557с.
72189
  Langenbeck Wolfgang Lehrbuch der organischen Chemie / Langenbeck Wolfgang. – 17 neubearb. Aufl. – Dresden, Lpz., 1958. – 564с.
72190
  Beyer Hans Lehrbuch der organischen Chemie / Beyer Hans. – Lpz., 1958. – 690с.
72191
  Langenbeck Wolfgang Lehrbuch der organischen Chemie / Langenbeck Wolfgang. – 19 neubearb. Aufl. – Dresden, Lpz., 1962. – 562с.
72192
  Hauptmann Siegfried Lehrbuch der organischen Chemie. / Hauptmann Siegfried, J. Graefe, H. Remane. – Leipzig, 1976. – 797с.
72193
  Gothan W. Lehrbuch der Palaobotanik / W. Gothan, H. Weyland. – 2. Auf. – Berlin : Academie, 1964. – 594S. : Mit 339 Abbildungen oim Text, 29 Tafeln und 4 Tabellen
72194
  Muller A.H. Lehrbuch der Palaozoologie / A.H. Muller. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 1 : Allgemeine Grundlagen. – 1957. – 322S. : Mit 177 Abbildungen im Text
72195
  Muller A.H. Lehrbuch der Palaozoologie / A.H. Muller. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Teil 1 : Ivertebraten, Protozoa-Mollusca 1. – 1958. – 566S. : Mit 652 Abbildungen im Text
72196
  Muller A.H. Lehrbuch der Palaozoologie / A.H. Muller. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Teil 2 : Ivertebraten, Mollusca 2-Arthropoda 1. – 1960. – 448S. : Mit 652 Abbildungen im Text
72197
  Muller Arno Hermann Lehrbuch der Palaozoologie. 2. Bd. Teil 1. / Muller Arno Hermann. – Jena
2. – 1958. – 566с.
72198
  Alavi B. Lehrbuch der persischen Sprache. / B. Alavi. – Leipzig, 1973. – 271с.
72199
  Alavi Bozorg Lehrbuch der persischen Sprache. / Alavi Bozorg. – Leipzig, 1974. – 271с.
72200
  Gutberlet Constantin Lehrbuch der Philosophie. Naturphilosophie. – Munster, 1885. – 176с.
72201
  Eisenlohr W. Lehrbuch der physik. – Stuttgart : Verlag von J. Engelhorn, 1870. – 808 s.
72202
  Richter Lehrbuch der physik : fur hohere handelslehranstalten. – Wien : Alfred Holder, 1895. – 226 S.
72203
  Korner F. Lehrbuch der physik : fur den gebrauch. – 2 Aufl. – Wien, Leipzig : Franz Deuticke, 1900. – 450 S.
72204
  Wallentin I. Lehrbuch der physik. – Wien : Verlag von A. Pichlers Witwe & Solm
Том 2 : Астрофизика и атмосферная оптика (1910-1945). – 1902. – 298 s.
72205
  Riecke E. Lehrbuch der physik. – Leipzig : Verlag von Veit & Comp., 1908. – 579 s.
72206
  Riecke E. Lehrbuch der physik. – Leipzig : Verlag von Veit & Comp., 1908. – 742 s.
72207
  Grimsehl Lehrbuch der Physik / Grimsehl; Hrsg. von W. Schallreuter. – 13. Aufl. – Leipzig : Teubner
Bd. 3 : Optik. – 1955. – 8, 344 S.
72208
  Grimsehl Lehrbuch der Physik / Grimsehl. – 12. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 4 : Struktur der Materie. – 1959. – 700 S.
72209
  Lindner Helmut Lehrbuch der Physik fur Techniker und Ingenieure / Lindner Helmut. – 4. Aufl. – Leipzig
Bd. 3. – 1955. – 216 S.
72210
  Lindner Helmut Lehrbuch der Physik fur Techniker und Ingenieure / Lindner Helmut. – 4. verb. und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
Bd. 1. – 1956. – 161 S.
72211
  Lindner Helmut Lehrbuch der Physik fur Techniker und Ingenieure / Lindner Helmut. – 4. verb. und erw. Aufl. – Leipzig
Bd. 2. – 1957. – 190 S.
72212
  Lindner Helmut Lehrbuch der Physik fur Techniker und Ingenieure / Lindner Helmut. – 3. Aufl. – Leipzig
Bd. 3. – 1957. – 216 S.
72213
  Muller-Pouillet`s Lehrbuch der Physik und Meteorologie / Fr. Seitz, D. Turnbull. – 9 auf. – Braunschweig : Friedrich Vieweg und sohn
B. 3. – 1890. – 1062 S.
72214
   Lehrbuch der Physiologie der Haustiere. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1962. – 942S. : Mit 317 Abbildungen im Text
72215
  Rau Karl Heinrich Lehrbuch der politischen Oekonomie / Rau Karl Heinrich; Min einer Einleitung hrsg. von B.Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10336-2
Bd.1 : Die Volkswirthschaftslehre. – 1997. – [4],53,14,368S. – Nachdruck der Ausgabe: Heidelberg, 1826
72216
  Rau Karl Heinrich Lehrbuch der politischen Oekonomie / Rau Karl Heinrich; Hrsg. von B.Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10337-0
Bd. 2 : Grundsatze der Volkswirtschaftspflege. – 1997. – [2],12,436S. – Nachdruck der Ausgabe: Heidelberg, 1828
72217
  Rau Karl Heinrich Lehrbuch der politischen Oekonomie / Rau Karl Heinrich; Hrsg. von B.Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10339-7
Bd. 3.2 : Grundsatze der Finanzwissenschaft. Zweite Abtheilung. – 1997. – [8],4,513S. – Nachdruck der Ausgabe: Heidelberg, 1837
72218
  Rau Karl Heinrich Lehrbuch der politischen Oekonomie / Rau Karl Heinrich; Hrsg. von Bertram Schefold. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-10338-9
Bd.3.1 : Grundsatze der Finanzwissenschaft. Erste Abtheilung. – 1997. – [5],269S. – Nachdruck der Ausgabe: Heidelberg, 1832
72219
  Kohlrausch F. Lehrbuch der praktischen physik / F. Kohlrausch. – Leipzig, Berlin : B.G.Teubner
2. – 1914. – 741 S.
72220
  Keilhack K. Lehrbuch der Praktishen Geologie : Arbeits- und untersuchungsmethoden auf dem gebiete der Geologie, Mineralogie und Palaeontologie / K. Keilhack. – Stuttgart : Enke
B. 1. – 1921. – 548 S.
72221
  Keilhack K. Lehrbuch der Praktishen Geologie : Arbeits- und untersuchungsmethoden auf dem gebiete der Geologie, Mineralogie und Palaeontologie / K. Keilhack. – Stuttgart : Enke
B. 2. – 1922. – 599 S.
72222
  Koblenz Al. Lehrbuch der Schachstrategie / Al. Koblenz. – Berlin
1. – 1972. – 262с.
72223
  Werner A. Lehrbuch der stereochemie : mit 116 abbildungen im text / Dr. A. Werner. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1904. – XVI, 474 s.
72224
  Joos G. Lehrbuch der theoretischen physik / G. Joos. – Leipzig : Gesellschaft, 1932. – 644 S.
72225
  Joos G. Lehrbuch der theoretischen Physik / G. Joos. – Leipzig : Gesellschaft, 1956. – 20, 795 S.
72226
  Landau L.D. Lehrbuch der theoretischen Physik : Ubers. aus dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – Berlin : Akademie-Verlag
B.2 : Feldtheorie. – 1963. – 392 с.
72227
  Landau L.D. Lehrbuch der theoretischen Physik : Ubers. aus dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – Berlin : Akademie-Verlag
B. 4b : Relativistische Quantentheorie. – 1975. – 261 s.
72228
  Landau L.D. Lehrbuch der theoretischen Physik / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – 3. Aufl. – Berlin : Akademie-Verlag
B.4a : Relativistische quantentheorie. – 1975. – 472 S.
72229
  Landau L.D. Lehrbuch der theoretischen Physik : Ubers. auf dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – Berlin : Akademie-Verlag
B.5 : Statistische Physik. – 1975. – 527 S.
72230
  Landau L.D. Lehrbuch der Theoretischen Physik : Ubers.aus dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – 8 Auf. – Berlin : Akademie-Verlag
B. 1 : Mechanik. – 1973. – 204 s.
72231
  Landau L.D. Lehrbuch der Theoretischen Physik : Ubers.aus dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – 6 Auf. – Berlin : Akademie-Verlag
B. 2 : Klassische Feldtheorie. – 1973. – 444 s.
72232
  Landau L.D. Lehrbuch der Theoretischen Physik / L.D. Landau, E.M. Lifshitz. – 9. Aufl. – Berlin : Akademie-Verlag
B.1 : Mechanik. – 1976. – 231 S.
72233
  Sackur O. Lehrbuch der thermochemie und thermodynamik / O. Sackur. – Berlin : Verlag von Julius Springer, 1912. – 340 S.
72234
  Nehring K. Lehrbuch der Tierernahrung und Futtermittelkunde / K. Nehring. – Auf. 6. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1955. – 460S.
72235
  Penzlin Heinz Lehrbuch der Tierphysiologie / Penzlin Heinz. – 5., durchgesehene Auflage. – Jena : Gustav Fischer Verlag, 1991. – 657с. – (Semper Bonis Artibus)
72236
  Banhidi Zoltan es mas Lehrbuch der ungarischen Sprache / Banhidi Zoltan es mas. – Budapest, 1958. – 492с.
72237
  Dobberstein J. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere / J. Dobberstein, G. Hoffmann. – Auf. 2. – Leipzig : S.Hirzel Verlag
B. 1 : Bewegungsapparat. – 1961. – 191 S. : Mit 249 Abbildungen im Text und auf einer farbigen Tafel
72238
  Gnedenko B.W. Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung / B.W. Gnedenko. – 7. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1978. – 395 S. : fig.
72239
  Claus C. Lehrbuch der Zoologie / C. Claus. – Berlin ; Wien : Springer, 1932. – XI, 1088 S.
72240
  Boas V J.E. Lehrbuch der Zoologie fur studierende / J.E.V. Boas. – Jena : Fisher, 1922. – VI, 735 S.
72241
  Meyer Hugo Dr Lehrbuch des Deutschen Strafrechts / Meyer Hugo Dr. – 4.,umgearb. – Erlangen : Andreas Deichert, 1888. – 1043 S.
72242
  Spackeler G. Lehrbuch des Kali- und Steinsalzbergbaues / G. Spackeler. – 2. neubearb. und erw. Auflag. – Halle : Veb Wilhelm Knapp Verlag, 1957. – 598 с.
72243
  Bogel Th. Lehrbuch des klassischen Lateins / Th. Bogel. – Halle
1. – 1955. – 192с.
72244
  Gampp Fr. Lehrbuch des osterreichischen Strafprozesses. / Fr. Gampp. – 7-te umgearb. Aufl. – Wien-Leipzig, 1935. – 105с.
72245
  Stein Ekkehart Lehrbuch des Staatsrechts / Stein Ekkehart. – 2., neubearb. Auflage. – Tubingen, 1971. – 305с.
72246
  Berber Friedrich Lehrbuch des Volkerrechts. Streiterledigung. Kriegsverhutung. Integration / Berber Friedrich. – 2. Aufl. – Minchen
3. – 1977. – 358с.
72247
   Lehrbuch fur den Optik-Konstrukteur. – 2. verb. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik
B.1 : Strahlengang in optischen Systemen. – 1962. – 380 S.
72248
  Ansom Robert Lehrbuch fur den Unterricht in der deutschen Sprache. / Ansom Robert. – Krakau, 1943. – 160с.
72249
  Schilling F.A. Lehrbuch fur Jnfcitutionen und Gefcbichte des Romifcizen Privatrechts. – Leipzig, 1834
72250
  Vetters W Lehrbuch fur Vermessungsfacharbeiter / W Vetters. – Berlin : Verlag Fur Bauwesen
Heft 9 : Topographie. – 1962. – 57S.
72251
   Lehre-Forschung-Praxis. Die Karl-Marx-Universitat Leipzig zum zehnten Jahrestag ihrer Namensgebung am 5. Mai 1963. – Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1963. – 509 s.
72252
   Lehre und Forschung an der Ernst-Moritz Arndt-Universitat Greifswald. – Greifswald, 1959. – 210с.
72253
  Wullner A. Lehre von der warme / A. Wullner. – Leipzig : B.G.Teubner, 1875
72254
  Apelt W. Lehren und Lernen fremder Sprachen : Grundorientierungen und Methoden in historischer Sicht / W. Apelt. – Berlin : Volk und Wissen, 1991. – 298 S. – ISBN 3-06-592203-7
72255
   Lehrervortrag Klassenfeiern Lesefertigkeit in der Unterstufe. – Berl., 1958. – 272с.
72256
   Lehrgang der Elementarmarhematik zur Vorbereitung uaf die Fachschulreife / H. Kreul, K. Kulke, H. Pester, R. Schroedter; H. Kreul, K. Kulke, H. Pester, R. Schroedter. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1977. – 583 S. – (Lehrbucher der Mathematik)
72257
  Smirnov Lehrgang der hoheren Mathematik / Smirnov. – Berlin : Wissen. – (Hochsohulbucher fur Mathem. / Hrsg. von H. Gell u. a. ; B.3)
T. 3. – 1973. – 321 S. – Mit 3 Abb.
72258
  Haenisch E. Lehrgang der klassischen chinesische Schriftsprache. Erganzungsband. / E. Haenisch. – Leipzig
2. – 1972. – 242с.
72259
  Haenisch E. Lehrgang der Klassischen chinesische Schriftsprache. Textband. / E. Haenisch. – Leipzig
1. – 1972. – 162с.
72260
  Haenisch E. Lehrgang der klassischen Chinesischen Schriftsprache. Textband. / E. Haenisch. – 4. unveranderte Aufl. – Lpz.
1. – 1956. – 152с.
72261
  Haenisch E. Lehrgang der klassischen Chinesischen Schriftsprache. Textband. / E. Haenisch. – 6. unveranderte Aufl. – Lpz.
1. – 1966. – 164с.
72262
  Haenisch E. Lehrgang der klassischen сhinesischen Schriftsprache. / E. Haenisch. – Leipzig
3-4. – 1986. – 260-292с.
72263
  Gille J.C. Lehrgang der Regelungstechnik. / J.C. Gille, M. Pelegrin, P. Decaulne. – Berlin-Verl, Munchen, Oldenbourg
2. – 1962. – 383с.
72264
  Gille J.C. Lehrgang der Regelungstechnik. / J.C. Gille, M. Pelegrin, P. Decaulne. – Berlin, Verl., Munchen, Oldenbourg
3. – 1963. – 218с.
72265
  Lambertz Max Lehrgang des Albanischen / Lambertz Max. – Halle
3. – 1959. – 268с.
72266
  Buchmayer Hans Lehrjahre eines Bescheidenen. / Buchmayer Hans. – Halle, 1956. – 368с.
72267
   Lehrplan fur die Achtklassenschule. Deutsche Sprache und Literatur in den Schulen mit Erweitertem Lehrplan fur Deutschunterricht. – M., 1962. – 60с.
72268
  Leibnitz Leibnitz"s Deutschen Schriften / Leibnitz ; Hrsg. von G.E. Guhrauer. – Berlin : Verlag von Veit und Comp.
Bd. 2. – 1840. – XII, 512, 91 S.
72269
  Jenkins R.P. Leicestershire people / R.P. Jenkins. – Stroud : Sutton, 1996. – 126 p. : fot. – (Britain in old photographs). – ISBN 0750912758
72270
   Leichtathletik - Krone Olympias. Jahrbuch 1956. der Sektion Leicht athletik der DDR. – Potsdam, 1956. – 156с.
72271
  Kupsch Joachim Leiden oder triumphieren. / Kupsch Joachim. – Halle (Saale), 1964. – 734с.
72272
  Mayer Hans Leiden und Grosse Thomas Manns / Mayer Hans. – Berl., 1956. – 52с.
72273
  Skou-Hansen Tage Leidenschaften / Skou-Hansen Tage. – Berlin, 1969. – 94с.
72274
  Присяжнюк В.А. Leiostyla Love, 1852 – Mollusca, Pulmonata – новые ископаемые для неогена Сербии и Украины // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
72275
  Hennig Reinhold Leipzig - Schaufenster der Welt. / Hennig Reinhold. – Berl., 1959. – 136с.
72276
  Fussler Heinz Leipzig / Fussler Heinz. – Lpz., 1964. – 140с.
72277
  Fussler H. Leipzig / H. Fussler. – Leipzig : Seemann, 1964. – 139S.
72278
   Leipzig : Von einem Kollektiv Leipziger Fotografen Einfuhrung von Hans Pfeiffer. – Leipzig : Brockhaus Verlag, 1969. – 168 S. : Bl. Ill. + Брошюра : Подписи к иллюстрациям
72279
   Leipzig. – Leipzig, 1970. – 167с.
72280
  Hocquel Wolfgang Leipzig : Baumeister und Bauten von der Romanik bis zur Gegenwart / Hocquel Wolfgang. – Leipzig; Berlin : Tourist, 1990. – 283S. : Il. – ISBN 3-350-00333-8
72281
   Leipzig. – Munchen; Berlin, 1991. – 64с.
72282
  Besnier M. Leipzig : Portrait einer Liebe / M. Besnier. – Leipzig u.a. : Sollner, 1992. – 100 S. : Il.
72283
  Fries Fritz Rudolf Leipzig am Herzen und die Welt dazu: Geschichten vom Reisen / Fries Fritz Rudolf. – Berlin - Weimar, 1983. – 45с.
72284
  Maurer August Leipzig im Taumel : nach Originalbriefen eines reisenden Edelmanns / August Maurer ; [hrsg. mit dem Nachw. von Eberhard Wesemann]. – Leipzig ; Weimar : Gustav Kiepenheuer, 1982. – 333 S. : 11x7 см. – Миниатюрное издание в футляре
72285
  Bernhof Reinhard Leipzig, Hauptbahnhof / Bernhof Reinhard. – Berlin, Weimar, 1986. – 151с.
72286
  Goebel C.R. Leipzig. / C.R. Goebel. – Lpz., 1963. – 240с.
72287
  Fellmann Walter Leipzig. / Fellmann Walter, Czok Karl. – Leipzig, 1971. – 196с.
72288
   Leipzig: Aus Vergangenheit und Gegenwart. – Leipzig, 1983. – 263с.
72289
   Leipzig: Geschichte der Stadt in Wort und Bild. – Berlin, 1978. – 159с.
72290
   Leipziger Beitrage zur Slawischen Sprachwissenschaft : Sonderdruck aus "Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig". – Leipzig : [S. n.], 1965. – 49-101 S.
72291
   Leipziger Buhnen. Tradition und neues Werden. – Berl., 1956. – 192с.
72292
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 09481257
Bd. 6. – 1998


  1997. Hf. 85
72293
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 09481257
Bd. 7. – 1998


  1997. Hf. 85
72294
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 8. – 1998


  1997. Hf. 85
72295
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 11. – 1999


  1997. Hf. 85
72296
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 12. – 2000
72297
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 13. – 2001


  1997. Hf. 85
72298
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 15/16. – 2006
72299
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 17 : Die spatweichselglaziale und holozane Klima- und Umweltgeschichte des Mansfelder Landes/Sachsen-Anhalt, abgeleitet aus Seesedimenten des ehemaligen Salzigen See /V.Wennrich. – 2006
72300
   Leipziger Geowissenschaften. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 18 : "Geo-Oko" - Lehrkonzept. – 2007
72301
   Leipziger Geowissenschaften / Universitat Leipzig, Institut fur Geophysik und Geologie. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Sonderband : Geologisch-Palaontologische Sammlung : Festschrift zum Universitatsjubilaum 2009 mit Beitragen von F. Bach, M. Henniger, R. M. Leder u. a. – 2008
72302
   Leipziger Geowissenschaften / Universitat Leipzig. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 19 : Lake sediments - archives of Late Quaternary climatic and environmental changes. – 2008
72303
   Leipziger Geowissenschaften.. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 9/10. – 1999


  1997. Hf. 85
72304
   Leipziger Geowissenschaften.. – Leipzig. – ISSN 0948-1257
Bd. 14. – 2002
72305
   Leipziger Land. Zwischen Pleisse und Mulde. – Leipzig, 1979. – 112с.
72306
  Fellmann Walter Leipziger Pitavel. / Fellmann Walter. – Berlin, 1980. – 239с.
72307
   Leipziger Theater. 1965. Hrsg. aus Anlass des 800 jahrigen Bestehens der Stadt Leipzig. – Lpz., 1965. – 136с.
72308
   Leipziger Universitatsreden : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 86. – 1999


  1997. Hf. 85
72309
   Leipziger Universitatsreden : neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig
Hf. 109 : Ehrenpromotion Gerhard Schulz, 30. Juni 2009. – 2009
72310
   Leipziger Universitatsreden : neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig
Hf. 110 : Festschrift der Juristenfakultat zum 600jahrigen Bestehen der Universitat Leipzig. – 2010
72311
   Leipziger Universitatsreden : neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig. – ISBN 978-3-941152-15-1
Hf. 111 : Vortage der Tagung zum Thema "Staat und Kirche" vom 26. bis 29. Oktober 2009, aus Anlass zum 600jahrigen Bestehen der Universitat Leipzig. – 2011
72312
   Leipziger Universitatsreden : neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig. – ISBN 978-3-941152-16-8
Hf. 112 : Reden zum Rektoratswechsel 2010/2011 Dies academicus, am 2. Dezember 2010, Investitur, am 31. Mai 2011. – 2012
72313
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipziger
Hf. 85. – 1997


  1997. Hf. 85
72314
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 87. – 2000


  1997. Hf. 85
72315
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 88. – 2001


  1997. Hf. 85
72316
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 89. – 2001


  1997. Hf. 85
72317
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 90. – 2001


  1997. Hf. 85
72318
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 91 : Amtseinfuhrung des neu gewahlten Rektors und der Prorektoren. – 2003


  1997. Hf. 85
72319
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 93 : Vortrage aus dem Studium universale 2001-2003. – 2003


  1997. Hf. 85
72320
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 94. – 2003


  1997. Hf. 85
72321
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 95 : Die Historizitat der Welt: Akademisches Gedenken an Kurt Nowak, 2002. – 2003


  1997. Hf. 85
72322
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 96. – 2004


  1997. Hf. 85
72323
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 97. – 2004


  1997. Hf. 85
72324
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 98 : Vortrage aus dem Studium universale 2003/2004. – 2004


  1997. Hf. 85
72325
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 99 : Reden zur Ehrenpromotion Ricardo Lagos. – 2005
72326
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 100 : Vortrage an der Universitat Leipzig 2004/2005. – 2005
72327
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 101 : Ansagen zur Zeit 1999/2006. – 2006
72328
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 102 : Reden zur Ehrenpromotion Eckart Hien 18. Oktober 2006. – 2006
72329
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 103 : Willkommen an der Universitat Leipzig: Reden zur feierlichen Immatrikulation. – 2007
72330
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge. – Leipzig
Hf. 104 : Ehrenpromotion: Gottfried Geiler, 13. Dezember 2007. – 2007
72331
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig
Hf. 105 : Reden zur Ehrenpromotion Angela Merkel, 3. Juni 2008. – 2008
72332
   Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig
Hf. 107 : Reden zur Ehrenpromotion Kai Friedrich Schade, 30. Januar 2008. – 2008
72333
  Duclaud J. Leipziger Zunfte / J.Duclaud, R.Duclaud; Fotos: W.Schonborn; Illustrationen: H.-U. Herold; Gestalrung: H.Sporri. – Berlin : Verlag der Nation, 1990. – 233 S. : Ill. – ISBN 3373003709
72334
  Ludwig H. Leipzigs langes Leben / H. Ludwig, B. Weinkauf. – 3. Aufl. – Leipzig : Brockhaus, 1989. – 256 S. : Ill. – ISBN 3-352-00268-4
72335
  Berger Uwe Leise Worte / Berger Uwe. – Berlin, 1978. – 117с.
72336
   Leistungsermittlung und Leistungsbewertung in der sozialistischen Schule. – Jena, 1977. – 197с.
72337
  Bittrich H.-J. Leitfaden der chemischen thermodynamik / H.-J. Bittrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1976. – 242с.
72338
  Steinfatt Walter Leitfaden der Nautik / Steinfatt Walter. – Berl.
Bd. 3. Oberstuff. T. – 1962. – 314с.
72339
  Pfeiffer Gerhard Leitfaden der Physik fur die Fachschulen fur Landwirtschaft / Pfeiffer Gerhard. – 2. Aufl. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 232 S.
72340
   Leitfaden der Physik: Fur Fachschulen und Erwachsenenbildung. – 9. Aufl. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1988. – 336 S.
72341
  Kohlrausch F. Leitfaden der praktischen physik. – Leipzig : B.G.Teubner, 1870. – 125 S.
72342
  Kohlrausch F. Leitfaden der praktischen physik / F. Kohlrausch. – 2 auf. – Leipzig : B.G.Teubner, 1872. – 219 S.
72343
   Leitfaden der russischen Grammatik. – Aufl. 9. – Leipzig, 1973. – 203с.
72344
  Goldner H. Leitfaden der Technischen Mechanik. Statik. Festifkeitslehre. Kinematik. Kinetik. / H. Goldner. – Auf. 4. – Leipzig, 1973. – 485с.
72345
  Jante Alfred Leitfaden der technischen Thermodynamik / Jante Alfred. – 3 Aufl. – Lpz., 1959. – 146с.
72346
  Schlegel Roger Leitfaden des Arbeitsrecht / Schlegel Roger. – Berl., 1959. – 570с.
72347
   Leitfaden des Strafprozessrechts der Deutschem Demokratischen Republik. – Berl., 1959. – 472с.
72348
  Stempell W. Leitfaden fur das mikroskopisch-zoologische Praktikum / W. Stempell. – Jena : Gustav Fischer, 1925. – VI, 120 S.
72349
  Kukenthal Willy Leitfaden fur das zoologische praktikum / Kukenthal Willy, Matthes Ernst. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1959. – XII, 498S. – 14. Auflage
72350
  Kukenthal Willy Leitfaden fur das Zoologische Praktikum / Kukenthal Willy. – Jena : Gustav Fischer, 1928. – VIII, 360 S.
72351
   Leitfaden fur den Unterricht in der Kunstgeschichte, ber Baukunst, Bisdnerei, Maserei und Musik, fur hohere Lehranstalten und zum Selbstunterricht bearbeitet nach den besten Hilfsmitteln. – 5 Aufleg. – Stuttgart : Ebner s Seubert, 1879. – XVI S., 224 S.
72352
  Vogel Otto Leitfaden fur den Unterricht in der Zoologie / O. Vogel, K. Mullenhoff, P. Roseler. – Berlin : Winckelmann & Sohne
Heft III : Lehre vom Bau und von den Verrichtungen des menschlichen Korpers. – 1919. – 124 S. – Elfte Auflage
72353
  Bilfinger Rю Leitfaden fur Galvaniseure : Das praktische Lehrbuch fur Fachschule, Berufsschule, Werkstatt und Betrieb / Bilfinger Rю. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1957. – 427 s.
72354
  Krutzsch Walter Leitfaden zur Richtlinie uber die Bildung und Zatigkeit von Schiedskommissionen. / Krutzsch Walter, K. Gorner, R. Winkler. – Berl., 1964. – 176с.
72355
  Justi E. Leitfahigkeit und Leitungsmechanismus fefter stoffe / E. Justi. – Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1948. – 348 S.
72356
  Supan A. Leitliniien der allgemeinen politischen Geographie / A. Supan. – Berlin ; Leipzig : Grueter, 1922. – VII, 199 S.
72357
   Leitung der Wissenschaft. Wissenschaft. – Berlin, 1974. – 269с.
72358
   Leitung und Organisation in Kombinats-betrieben; Rechtsfragen. – Berlin, 1982. – 203с.
72359
  Hercikova Iva Lekar dusi a zvirat. / Hercikova Iva. – Praha, 1985. – 167с.
72360
  Schober B. Lekarska Fysika / B. Schober. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1962. – 764s.
72361
   Lekarske knizky Mistra Kristana z Prachatic : Z mnohych vybrane. – Praha : Avicenum, 1975. – 210с.
72362
   Lekarski poradnik domowy. – 5-e. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1973. – 861s.
72363
  Przezdziecki Jerzy Lekcja gimnastyk / Przezdziecki Jerzy. – Przesczow, 1984. – 200с.
72364
  Kusniewicz Andrzej Lekcja martwego jezyka. / Kusniewicz Andrzej. – Krakow, 1977. – 185с.
72365
  Terlecki Olgierd Lekcja milosci / Terlecki Olgierd. – Krakow, 1965. – 132с.
72366
  Terlecki Olgierd Lekcja milosci / Terlecki Olgierd. – Katowice, 1975. – 301с.
72367
   Lekcje czytania : Eksplikacje literackie. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1851-8
Czesc 2. – 1999. – 434s.
72368
  Hrabal Bohumil Lekcje tanca dla starszych i zaawansowanych / Hrabal Bohumil; Przelozyl A.Czcibor-Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1991. – 596s. – (Wspolczesna proza swiatowna). – ISBN 83-06-01937-7
72369
  Illakowiczowna Kazimiera Lekkomyslne serce / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1959. – 180с.
72370
  Berzina M. Leksiski komunikativie vingrinajumi vacu valoda / M. Berzina, R. Jurkele, A. Osipova. – Riga, 1976. – 67с.
72371
  Szulc Arleta Leksykalne i slowotworcze zroznicowanie cerkiewnoslowianskich psalterzy redakcji ruskiej z 11-19 wieku / Szulc Arleta. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – ISBN 83-231-1292-4
Czesc 2 : Zroznicowanie slowotworcze. – 2001. – 176S.
72372
  Bednarek Adam Leksykalne wykladniki parametryzacji swiata / Bednarek Adam; In-t M. Kopernika. Rosprawy. – Torun, 1994. – 205 с.
72373
   Leksykon dla dzieci i mlodziezy. Wyrazy trudne, wazne i ciekawe. – Warszawa, 1977. – 411с.
72374
   Leksykon kompozytorow XX wieku. – Krakow, 1965. – 526с.
72375
   Leksykon kompozytorow XX wieku. – Krakow
2. – 1965. – 362с.
72376
   Leksykon kultury polskiej poza klajem od roku 1939. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – (Prace wydzialu historyczno-filologicznego Towarzystwa naukowego Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 74). – ISBN 83-87703-18-4
Tom1. – 2000. – XXX,567s.,4kart.il. : il.
72377
  Wilczynski W. Leksykon kultury ukrainskiej / Wlodzimierz Wilczynski ; Wyzsza szkola pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbinskiego. – Zielona Gora : WSP, 2000. – 232 s. – Index: s. 203-229. – Bibliogr.: p. 230-231. – ISBN 83-7268-023-X
72378
  Wilczynski W. Leksykon kultury ukrainskiej / Wlodzimerz Wilczynski. – Krakow : Universitas, 2004. – 303, [3] s. – Indeks: s. 271-303. – Bibliogr.: s. 269-270. – ISBN 83-242-0202-1
72379
  Helinska-Raczkowska Lidia Leksykon nauki o drewnie / Helinska-Raczkowska Lidia. – Poznan : Wydawnictwo akademii rolniczej, 1999. – 162 s. – ISBN 83-7160-151-4
72380
   Leksykon naukowo-techniczny. – Warszawa, 1972. – 691с.
72381
   Leksykon pisarzy swiata XX wiek: supplement. – Warszawa, 1993. – 218с.
72382
   Leksykon Polactwa w Niemczech. – Warszawa-Wroclaw, 1973. – 635с.
72383
  Kuncewicz Piotr Leksykon polskich pisarzy wspolczesnych / Kuncewicz Piotr. – Warszawa : Graf-Punkt. – ISBN 8386091304
T.2 : N-Z. – 1995. – 511 s.
72384
   Leksykon rozrodu zwierzat. – Poznan : Wyd-wo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1996. – 348s. – ISBN 83-716--052-6
72385
  Bremond Janine Leksykon wybitnych ekonomistow / Bremond Janine, Salort, Marie-Martine; Tlumachenie Malaga Krysztof. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1997. – 200s. – ISBN 83-01-1213-3
72386
  Podhajecka Miroslawa Lektorzy jezyka angielskiego w Wilnie i Krakowie w okresie miedzywojennym. Proba biograficzna // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 2. – S. 271-301. – ISSN 0083-4351


  This paper concerns lecturers in English at two Polish universities between the wars: the Stefan Batory University in Vilnius and the Jagiellonian University in Cracow. The former employed four teachers of English, while the latter was represented by ...
72387
  Andre Lekture by Professor Andre den Exter EU Global health law / Andre, den Exter // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 179-198. – ISSN 2072-084X


  Лекція професора Андре ден Екстера Глобальне медичне право Європейського Союзу.
72388
   Lekture of Professor Andre den Exter. Right to Health Care // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – P. 139-155. – ISSN 2072-084X


  Лекція професора Андре ден Екстера. Право на охорону здоров"я.
72389
  Hahnengress Lekturehilfen Bert Brecht, "Der kaukasische Kreidekreis" : Eine Einfuhrung in das epische Theater / Hahnengress, Karl-Heinz. – Stuttgart : Klett, 1997. – 104S. – ISBN 3-12-922323-1
72390
  Brech Ursula Lekturehilfen Bertolt Brecht, "Der gute Mensch von Sezuan" / Brech Ursula. – Stuttgart : Klett, 1997. – 98S. – ISBN 3-12-922304-5
72391
  Bajor Andor Lelkek es pasasok. / Bajor Andor. – Budapest, 1975. – 419с.
72392
  Булкіна І. Lemberg, Lwow, Львів: міський текст Львова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 33-38
72393
  Graeser Erdmann Lemkes sel / Graeser Erdmann. – Berlin, 1958. – 336с.
72394
   Lemkowie i lemkoznawstwo w Polsce. 5 / Pod red. Zieby A.A. // Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1997. – T. 4. – S.1-336. – ISSN 1425-7475
72395
  Trzeszczynska P. Lemkowszczyzna zapamietana : opowiesci o przeszlosci i przestrzeni / Patrycja Trzeszczynska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 444, [2] s. – Bibliogr.: s. 413-437. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3487-3
72396
  Antonov Sergej Lena / Antonov Sergej. – Praha, 1955. – 424 с.
72397
  Meyer Helmut Lena in Berlin / Meyer Helmut. – Berl., 1962. – 288с.
72398
  Turoczi-Trostler Jozsef Lenau / Turoczi-Trostler Jozsef; L. Bataille. – Berl., 1961. – 316с.
72399
  Roza Hazli Zakakaria Lending sustainability in Asian economies / Roza Hazli Zakakaria, Ivy Ow Yeang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 477-486 : table. – Bibliogr.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
72400
  Корбозерова Н.М. Lengua espanola ejercicios de gramatica basica : Навчальний посібник з практичної граматики іспанської мови / Н.М. Корбозерова, О.П. Обручнікова, Ерраес Веласко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 166с. – ISBN 966-594-434-7
72401
  Almebdros Alvero Lengua espanola. / Almebdros Alvero, 1960. – 112с.
72402
  Guillen Jorge Lenguaje y poesia / Guillen Jorge, 1992
72403
   Lenguas iberorromanicas y eslavas: Estudios contrastivos // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2087. – 169 s. – (Estudios hispanicos ; N 7)
72404
  Szokefalvi-Nagy Zoltan Lengyel Bela / Szokefalvi-Nagy Zoltan. – Budapest, 1983. – 179с.
72405
  Bacs Gyulla Lengyelorszag / Bacs Gyulla. – Budapest, 1974. – 634с.
72406
  Усова А. Leniency, settlement, антимонопольний комплаєнс… Як запрацюють ці європейські інструменти в українських реаліях? / А. Усова, О. Онопа // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 26-27
72407
   Lenin-Gedenkstatten in Sibirien. – Moskau, 1988. – 174с.
72408
  Kunetskaya L. Lenin - great and human. / L. Kunetskaya, K. Mashtakova, Z. Subbotina. – Moscow, 1970. – 162с.
72409
  Ossendowski F.A. Lenin / F.A.Ossendowski. – Chicago, Toronto, Warszawa : Andy graFik. – ISBN 83-205-3067-9
Tom 1. – 1990. – 276s., 6 k. il.
72410
   Lenin a soucasna pripodoveda.. – Praha, 1972. – 408с.
72411
   Lenin and build-up of the soviet armed forces.. – M., 1969. – 70с.
72412
  Mushtukov V. Lenin and the revolution. / V. Mushtukov, Kruchina-Bogdanov. – Moscow, 1970. – 292с.
72413
  Zoshchenko M. Lenin and the stove mender / M. Zoshchenko. – Moscow : Raduga, 1984. – 40 p.
72414
  Drobizhev V. Lenin as head of government / V. Drobizhev. – Moscow, 1970. – 182с.
72415
  Maiacovscki V. Lenin e cu noi / V. Maiacovscki. – 51 c.
72416
   Lenin en la literatura sovietica. Novelas. – Moscu
1. – 1985. – 424с.
72417
   Lenin en la literatura sovietica.Poesia. – Moscu
2. – 1985. – 254с.
72418
   Lenin en nuestra vida.. – M., 1967. – 336с.
72419
  Reisberg Arnold Lenin im Jahre 1917 / Reisberg Arnold. – Berl., 1967. – 276с.
72420
   Lenin in soviet poetry.. – M., 1980. – 318с.
72421
  O"Brien Gregory Lenin lives! / O"Brien Gregory. – New York, 1984. – 164с.
72422
   Lenin medzi nami.. – Bratislava, 1970. – 319с.
72423
   Lenin Prize winners-Soviet stars. Soviet fine arts.. – M., 1970. – 259с.
72424
  Meilah B. Lenin si problemele literaturii Rise / B. Meilah; Sanielevici S., 1950. – 367с.
72425
   Lenin suomalaisten muistelmissa.. – Helsinki, 1969. – 151с.
72426
  Dangulov Savva Lenin talks to America. / Dangulov Savva. – M., 1978. – 295с.
72427
   Lenin u ceskych basniku.. – Praha, 1949. – 64с.
72428
   Lenin und der Aufbau der sowjetischen Streitkrafte.. – Moskau, 1969. – 85с.
72429
   Lenin und die Aussenpolitik. – Leipzig, 1970. – S.181-303
72430
   Lenin und die Aussenpolitik.. – Leipzig, 1970. – 301с.
72431
  Lunjakow P. Lenin und die Bauernschaft / P. Lunjakow, A. Gontscharow. – Moskau, 1970. – 128с.
72432
  Ivanov Miroslav Lenin v Praze / Ivanov Miroslav. – Praha, 1973. – 191с.
72433
   Lenin V.I. Biografie.. – Bucuresti, 1961. – 584с.
72434
   Lenin w malarstwie polskim.. – Krakow, 1978. – 26с.
72435
   Lenin we wspomnieniach wspolczesnych.. – Warszawa
2. – 1960. – 587с.
72436
  Surovtseva N. Lenin y el internacionalismo proletario / N. Surovtseva. – M., 1969. – 48с.
72437
  Krupskaya Nadiezhda Lenin y el partido. / Krupskaya Nadiezhda. – M., 1966. – 270с.
72438
  Gromyko Andrei Lenin y la politica exterior de paz de la Union Sovietica: Articulos y discursos. (1944-1980) / Gromyko Andrei. – M., 1981. – 538с.
72439
  Sternin A.O. Lenin"s "Materialism and Empirio-Criticism" / A.O. Sternin. – Moscow, 1988. – 164с.
72440
  Brezhnev L.I. Lenin"s cause lives on and triumphs. / L.I. Brezhnev. – Moscow, 1970. – 64с.
72441
  Lewin Moshe Lenin"s last struggle / Lewin Moshe; Transl. from the French by A.M.Sheridan Smith. – New York : Vintage books, 1970. – XIX,193p.
72442
  Mikulsky K. Lenin"s teaching on the world economy and its relevance to our times / K. Mikulsky. – M., 1975. – 332с.
72443
   Lenin.. – K., 1970. – 84с.
72444
  Krupskaja Nadezjda Lenin. / Krupskaja Nadezjda. – M., 1976. – 543с.
72445
   Lenin. Erzahlt von vielen.. – M., Verl., 1966. – 286с.
72446
  Shub David Lenin: a biography / Shub David. – Harmondsworth, 1966. – 496с.
72447
  Kulikov Ye. Lenin`s "What the `Friends of the People` Are and How They Fight the Social-Democrats". / Ye. Kulikov. – Moscow, 1988. – 131с.
72448
  Kudryavtsev A. Lenin`s Geneva addresses / A. Kudryavtsev, L. Muravyova, Sivolap-Kaftanova. – M., 1969. – 144с.
72449
   Lenin`s ideas and cause are immortal.. – Moscow, 1971. – 63с.
72450
  Lenin V.I. Lenin`s last letters and articles. / V.I. Lenin. – M., 1966. – 62с.
72451
   Lenine et les forces Armees Sovietiques.. – M., 1969. – 88с.
72452
  Spirkine A. Lenine sur l"etat et la democratie / A. Spirkine. – Moscou, 1970. – 62с.
72453
  Manevitch E. Lenine sur le travail sous le socialisme et le communisme / E. Manevitch. – Moscou, 1969. – 96с.
72454
   Lenine tel qu`il fut. Souvenirs de contemporains.. – M.
2. – 1959. – 958с.
72455
  Voroncov N. Leningrad-City of Courage / N. Voroncov. – Moscow, 1989. – 73 p.
72456
   Leningrad = Fuhrer. – Ленинград : Leningrader Gebiets-Exekutivkomite. – 240S.
72457
  Tikhonov N. Leningrad / N. Tikhonov. – Moscou, 1943. – 76 с.
72458
  Tichonow M. Leningrad / M. Tichonow. – Moscou, 1943. – 92 с.
72459
  Bergschicker Heinz Leningrad / Bergschicker Heinz. – Berl., 1966. – 284с.
72460
  Stehlikova Blanka Leningrad / Stehlikova Blanka. – Praha, 1977. – 238 s.
72461
  Kann P. Leningrad : A guide / P. Kann. – Moskow : Raduga, 1988. – 383 p. – ISBN 5-05-000451-9
72462
  Kislitsyn Nikolai Leningrad does not surrender. / Kislitsyn Nikolai, Zubakov Vassily. – Moscow, 1989. – 280с.
72463
   Leningrad es kornyeke. – Budapest, 1975. – 100 o.
72464
  Luknicki Pawel Leningrad walczy / Luknicki Pawel. – Warszawa
1. – 1976. – 596с.
72465
  Luknicki P. Leningrad walczy / P. Luknicki. – Warszawa, 1977. – 515s.
72466
  Glazarova Jarmila Leningrad. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1952. – 352с.
72467
   Leningrad.. – Leningrad, 1987. – 194с.
72468
   Leningrad.. – Leningrad, 1987. – 196с.
72469
   Leningrad. Art & Architecture.. – Leningrad, 1985. – 299с.
72470
  Schwarz V. Leningrad. Art and architecture / V. Schwarz. – Москва, 1972. – 337 p.
72471
   Leningrad. Art et architecture.. – Leningrad, 1990. – 300с.
72472
   Leningrad. House of Peter I. Summer gardens. Palace of Peter I. – Leningrad, 1975. – 34 p.
72473
  Barteniev L. Leningrad: Architecture. Monuments. Museees / L. Barteniev, V. Bataykova. – Leningrad, 1985. – 296 p.
72474
  Bartenev Igor Leningrad: Rakennushistoriallisia / Bartenev Igor, Batazkova Valentina. – Leningrad, 1985. – 295 s.
72475
  Merian Maria Sibylla Leningrader Aquarelle / Merian Maria Sibylla. – Facsimile. – Leipzig
1. – 1974. – 8 с.
72476
  Merian Maria Sibylla Leningrader Aquarelle / Merian Maria Sibylla. – Leipzig
2. – 1974. – 319с.
72477
  Frangopulo Marietta Leningrader Ballett / Frangopulo Marietta. – Berlin, 1969. – 156с.
72478
   Leningrado. – Ленинград, 1974. – 36 p.
72479
   Leningrado: Monumentos y conjuntos arquitectonicos.. – L., 1979. – 331с.
72480
  Ardamatski Wasilij Leningradzka zima / Ardamatski Wasilij; Przelozyla z ros. Z.Lapicka. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 257s.
72481
  Le Duan Leninism-beacon of contemporary revolutionary epoch / Le Duan. – Moscow, 1970. – 39с.
72482
  Demichev P.N. Leninism - the scientific basis of the party"s policy / P.N. Demichev, 1965. – 47 p.
72483
   Leninismus a filosoficke problemy soucasnosti.. – Praha, 1972. – 672с.
72484
  Kudritsky A. Leninist principles of foreign policy in action. / A. Kudritsky. – Kiev, 1977. – 78с.
72485
   Leninist solution to the national question in the USSR.. – Moscow, 1970. – 56с.
72486
   Leninist theory of socialist revolution and contemporary world.. – M., 1975. – 447с.
72487
   Leninlik etapp eesti ajalooteaduses.. – Tallinn, 1970. – 447с.
72488
  Sobczak Kazimierz Lenino-Warszawa-Berlin. Wojenne dzieje I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kosciuszki / Sobczak Kazimierz. – Warszawa, 1978. – 471с.
72489
  Hubert Henryk Lenino / Hubert Henryk. – Warszawa, 1959. – 328с.
72490
  Sroga Aloizy Lenino. 1943 / Sroga Aloizy. – Warszawa, 1975. – 179с.
72491
  Czerwinski Zdislaw Lenino. Pazdziernik 1943 / Czerwinski Zdislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
72492
   Leninovo dilo pretrva veky. Projev L.I. Brezneva na slavnostnim zasedani ke 100 vyroci narozeni V.I. Lenina v Moskve a projev G. Husaka na slavnostnim shromazdeni ke 100 vyroci narozeni V.I. Lenina. – Praha, 1970. – 75с.
72493
  Ilinski Igor Leninowski komsomol / Ilinski Igor; Szafarz S. (przekl.). – Warszawa, 1976. – 268с.
72494
   Lenins Ideen und Werk sind Unsterblich. Thesen des Zentralkomitees der KPdSU zum 100 Geburstag W.I. Lenin.. – Moskau, 1970. – 62с.
72495
  Reisberg Arnold Lenins Jugend / Reisberg Arnold. – Berlin, 1973. – 256с.
72496
  Wielenga B. Lenins weg zur Revolution : eine Konfron tation mit Sergei Bulgakov und Peter Struve im Interesse einer Theologischen Besinnung / B. Wielenga. – Augsburg : Kaiser, 1971. – 535 S.
72497
   Lenins Werk in deutscher Sprache.. – Berl., Dietz, 1967. – 880с.
72498
   Leninska vychova v SSSR k peci o zivotni prostredi. – Praha : Ucelova neperiodicka publikace, 1978. – 131s.
72499
  Penck A. Lensch und Eiszeit / Dr. Albrecht Penck in Munchen. – Braunschweig : Druck und Friedrich Vieweg und Sohn, 1884


  Зміст конволюту: 1. Munier-Chalmas M. Observations sur l"appareil apicial de quelques Echinides cretaces et tertiaires / Par M. Munier-Chalmas // Lensch und Eiszeit. - Braunschweig : Druck und Friedrich Vieweg und Sohn, 1884. - 4 p. 2. ...
72500
  Penck A. Lensch und Eiszeit / Dr. Albrecht Penck in Munchen // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 18 c., [2] арк. табл., склад. втроє
72501
  Munteanu Francisc Lenta. Nuvele si povestiri. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1961. – 314с.
72502
   Lenz - Jahrbuch : Sturm-und-Drang-Studien. – Rohrig : Rohrig Universitatsverlag. – ISBN 3-86110-154-8
Bd.7. – 1997. – 233S.
72503
  Stott Mike Lenz / Stott Mike. – Caen, 1977. – 114с.
72504
  Buchner Georg Lenz. / Buchner Georg. – Berlin, 1983. – 75с.
72505
  Lopez-Ganivet Leo en espanol. Я читаю по-испански / Lopez-Ganivet, M. Velikopolskaya. – Изд. 3-е. – Мю, 1954. – 72с.
72506
  Птахів Семен LEO EXPRESS: поїхав до Кракова. Чекаємо в Мукачеві // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
72507
   Leo Kokle. Izstades katalogs. 1964. – Riga, 1964. – 22с.
72508
   Leo N. Tolstoi. 1828-1910. – Berl., 1960. – 120с.
72509
  Kuhne Hans Leo schlagt sich durch. / Kuhne Hans. – Berlin, 1958. – 46с.
72510
  Птахів Семен Leo Txpress зібрався до Україри? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
72511
   Leon Bakst.. – Leningrad, 1986. – 246с.
72512
  Koberdowa Irena Leon Gambetta / Koberdowa Irena. – Warszawa, 1959. – 394с.
72513
   Leon Kruczkowski (1900-1962).. – Opole, 1983. – 76с.
72514
   Leon Kruczkowski.. – Warszawa, 1962. – 306с.
72515
   Leon Maciej : zycie i tworczosc. – Czestochowa : Wydaw. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie, 1998. – 60 s., [21] l. il. : il. – На тит. л. та обкл. також: Matschay. – ISBN 83-7098-302-2
72516
  Merezkowski D. Leon Tolstoj i Dostojewski. – Lwow, 1904. – 247 с.
72517
  Segal Ronald Leon Trotsky: a biography / Segal Ronald. – New York, 1979. – 446с.
72518
  Twarowska M. Leon Wyczolkowski / M. Twarowska. – Warszawa : "AURIGA" oficyna wydawnicza w Warszawie, 1962. – 48 s., 129 pl. ill., XIV pl. color. ill. : ill.
72519
  Balan Theodor Leonard "Printul operetei" / Balan Theodor. – Bucuresti, 1961. – 170с.
72520
  Ewen David Leonard Berstein: a biography for young people. / Ewen David. – Philadelphia, New York, Chilton, 1960. – 174с.
72521
   Leonard de Vinci ingenieur et architecte.. – Montreal, 1987. – 357с.
72522
  Vallentin Leonard de Vinci. [Ізовидання] = Леонардо да Винчи : Malarstwo i rysunek / oprac. Antonina Vallentin ; [tl. z fr. Helena Keszycka]. – Warszawa : Arkady, 1959. – [16] s., 15 k. il. kolor. – (Mala Encyklopedia Sztuki 60)


  Tytul Malarstwo i rysunek / Leonardo Da Vinci ; oprac. Antonina Vallentin ; [tl. z fr. Helena Keszycka]. Tworca Leonardo da Vinci (1452-1519) Keszycka, Helena Tl. Vallentin, Antonina (1893-1957) Oprac. Wydawnictwo Arkady Inny tytul Tyt. ...
72523
  Seailles G. Leonard De Vinci: l"artiste & le savant 1452-1519 : Essai de biographie psychologique / G. Seailles. – Nouv. ed., revue et augmentee. – Paris : Perrin et Cie, Libraires-Editeurs, 1912. – XXIV, 556 p.
72524
  Maltin Leonard Leonard Maltin"s TV Movies and Video Guide 1989 / Maltin Leonard. – United States : Plume, 1988. – 1226 p. – ISBN 0-452-26147-3
72525
  Maltin Leonard Leonard Maltin"s TV Movies and Video Guide 1991 / Maltin Leonard. – United States : Plume, 1990. – 1334 p. – ISBN 0-452-26522-3
72526
   Leonard Maltin"s TV Movies and Video Guide. 1991 Edit / L. Maltin. – New York, 1990. – 1330с.
72527
  Palenque Amado Leonardo da Vinci / Palenque Amado. – La Habana, 1984. – 252 p.
72528
  Marani P.C. Leonardo da Vinci : the complete paintings / Pietro C. Marani ; appendices ed. by Pietro C. Marani a. Edoardo Villata. – Milan : Harry N. Abrams, 2003. – 384 p. : phot. – На обкл. авт. не зазнач. - Index: p. 379-384. – Bibliogr.: p. 368-378. – ISBN 0-8109-9159-4
72529
  McMurrich Leonardo da Vinci, the anatomist (1452-1519) / by J. Playfair McMurrich. – Baltimore : Carnegie institution of Washington ; The Williams & Wilkins company, 1930. – XX, 265 p., [40] phot.
72530
  Clark Kenneth Leonardo da Vinci. / Clark Kenneth. – Warszawa, 1964. – 256с.
72531
   Leonardo da Vinci. 7 farbige Gemaldeproduktionen. 8 einfarbige Tafeln.. – Berl., 1963. – 46с.
72532
  Pilkevych A. Leonardo of Pisa: the reception of scientific heritage // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 77
72533
  Nalivaiko A. Leonid Berkut: A short essay on the intellectual biography of the historian // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 39
72534
   Leonid Ilich Breshnev. – M., 1976. – 31с.
72535
   Leonid Ilitch Brejnev. – M., 1976. – 31с.
72536
   Leonid Iljitsch Breshnew. – Berlin, 1977. – 196с.
72537
   Leonid Iljitsch Breshnew, Generalsekretar des Zentralkometees der Kommunistische Partei der Sowjetunion. – M., 1976. – 31с.
72538
   Leonid Ilyich Brezhnev, General Secretary Central Commitee of the Communist Party of the Soviet Union.. – M., 1976. – 31с.
72539
  Soroka Yu. Leonid Kadeniuk - the First Cosmonaut in Independent Ukraine // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 178-179. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
72540
   Leonide Ilitch Brejnew. – M., 1976. – 31с.
72541
  Allatius Leo Leonis Allatii De aetate, et interstitiis in collatione ordinum etiam apud graecos seruandis ad eminentissimun Principem Franciscus Mariam Brancatium. – Romae : Excudebat Mascardus, 1638. – [14], 224 p.
72542
  Allatius Leon Leonis Allatii de Utriusque Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua in dogmate de Purgatorio consensione. – Romae : Typ. Sacre Congreg. de Propag. Fide, 1655. – [14], 318 p.
72543
  Allatius Leo Leonis Allatii Symmikta sive Opusculorum graecorum et latinorum vetustiorum ac recentiorum, libri duo / Edente, nonnullis additis, Bartoldo Nihusio. – Coloniae Agrippinae (Koln) : Apud Iodocum Kalcovium, 1653. – 302, [2], 458, [6] p. – Текст парал. лат. та грецькою мовами. - На корінці: Allatii Symmikta


  Примірник дефектний: верхні куточки сторінок з друкованою нумерацією втрачені до стор. 62 першої книги. У видання включені: Dedicatoria. - P. [3-22] Praefatiuncula. - P. [23-28] [Зміст] : P. [29-30] Leonis Allatii Symmicton liber prior. - P. ...
72544
  Liepa E. Leons Paegle / E. Liepa, V. Plesuma. – Riga, 1970. – 36с.
72545
  Mumin Hassan Sheikh Leopard among the Women: Shabeelnaagood: A Somali Play by Hassan Sheikh Mumin. / Mumin Hassan Sheikh. – London, 1974. – 230с.
72546
   Leopardi e l"eta romantica. – Milano, 1991. – 137 с.
72547
  Maciejewska Irena Leopold Staff. Lwowski okres tworczosci / Maciejewska Irena. – Warszawa, 1965. – 349с.
72548
  Ocampo Silvina Leopoldina"s dream / Ocampo Silvina. – Harmondsworth, 1988. – 204с.
72549
   Leopolita: Faksimile der Ausgabe Krakau 1561.. – Paderborn, 1988. – 614с.
72550
   Lepidoptera : Bombyx mori; Lepidoptera noxia; Alii Insectorum Ordines ; [katalog] No. 46. – Berlin : Junk, 1913. – [3], 142 S. : 7 Portr.


  Видавництва : Verlag und Antiquariat fur Naturwissenschaften.Scientific Publisher and Antiquarian Bookseller. Editeur et Librairie ancienne des Sciences Naturelles Berlin W. 15
72551
  Кузнецов Н.Я. Lepidoptera ... / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – С. 48-49
72552
  Кузнецов Н.Я. Lepidoptera ... / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – С. 48-49
72553
  Грум-Гржимайло Г.Е. [Grum-Grshіmаіlо, G.] Lepidoptera nova vel paru cognita regionis palaearcticae : I-II / G. Grum-Grshimailo. – Sr.-Petrsbourg : Imprimerie de L"academie Imperiale des sciences
I. – 1900. – 18 p. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императоской Академии наук.1899, Т. V, p. 455-472


  Авт.: Грумм-Гржимайло, Михаил Ефимович (1861-) Zool Mus. Imp. Акад. Наук , Анн. Mus. Zool. Акад. Imp. Sc. Том 4 (1899) Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. - Санктпетербург : тип. Имп. Акад. наук, 1896 - 1931 1899, т. 4 / ...
72554
  Грум-Гржимайло Г.Е. [Grum-Grshіmаіlо, G.] Lepidoptera nova vel paru cognita regionis palaearcticae : I-II / G. Grum-Grshimailo. – Sr.-Petrsbourg : Imprimerie de L"academie Imperiale des sciences
II. – 1902. – 14 p. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императоской Академии наук.1902, Т. VII, p. 191-209


  Авт.: Грумм-Гржимайло, Михаил Ефимович (1861-) Zool Mus. Imp. Акад. Наук , Анн. Mus. Zool. Акад. Imp. Sc. Том 4 (1899) Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. - Санктпетербург : тип. Имп. Акад. наук, 1896 - 1931 1899, т. 4 / ...
72555
  Сушкин П.П., Четвериков С.С. Lepidoptera Минусинского уезда, западного Саяна и западной части Урянхайской степи / [соч.] П.П. Сушкина и С.С. Четверикова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
I. – 1907. – 29 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Horae Societatis Entomologicae Rossicae= Труды Русского Энтомологического общества, 1908, XXXVIII, с. 3-31
72556
  Сушкин П.П., Четвериков С.С. Lepidoptera Минусинского уезда, западного Саяна и западной части Урянхайской степи / [соч.] П.П. Сушкина и С.С. Четверикова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М. Стасюлевича]
I. – 1908. – 3-16 с.
72557
  Petersen W. Lepidopteren-Fauna von Estland (Eesti) / W. Petersen. – Tallin : Reval
T. 2. – 1924. – S. 319-589
72558
  Petersen W. Lepidopteren - fauna von Estland (Eesti) / W. Petersen. – Tallin : Reval
T. 1. – 1924. – 316 S.
72559
  Berce M.E. Lepidopteres : Faune entomologique Francaise / M.E. Berce. – Paris, 1870. – 256s.
72560
  Schwingenschuss L. Lepidopterologische Ergebnisse einer Herbstreise nach Andalusien / L. Schwingenschuss. – Wien : [S. n.], 1930. – 31 S. – Separat-Abdruck aus den "Verhandlungen" der Zoologisch-Botanischen, Band 80, Heft 1-2, Jahrg. 1930
72561
  Sheljuzhko L. Lepidopterologische Ergebnisse meiner Reise nach dem Teberda-Gebiete (Nordwest-Kaukasus) / L.Sheljuzhko. – Riga : Latvija, 1936. – S. 322-354. – Separatum ex: Festschrift/Prof. Embrik. Strand, Vol. 2
72562
  Hering M. Lepidopterologisches Worterbuch / M. Hering. – Stutgard : Kernen, 1940. – 123 S.
72563
  Verity R. Lepidotteri gripoceri e ropaloceri / R. Verity; Spedizione nello beccari nella guiana Britannica. – Genova : Commercio, 1934. – P. 77-86. – Estratto dalle Memorie della Societa entomologica Italiana,V.13, 1934
72564
  Kalmar Zoltan Lepkek / Kalmar Zoltan, Csepe Magdolna, 1977. – 63S.
72565
  Zweig Stefan Leporella : Novellen / Zweig Stefan. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 355 S.
72566
  Городецкий С. Lermontiana (по поводу стихотворения "Сон"). Публикация, вступительная заметка А. Закаряна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 318-324. – ISSN 0042-8795
72567
  Paustovskij Konstantin Lermontov / Paustovskij Konstantin. – Praha, 1956. – 56 s.
72568
  Keworkowa I.B. Lerne dolmetschen! / I.B. Keworkowa. – M., 1965. – 104с.
72569
  Trogsh Friedrich Lernen leichter gemacht. Eine Anleitung zu palnvoller Arbeit im Horsal und am Sehreibtisch / Trogsh Friedrich. – Lpz., 1961. – 118с.
72570
   Lernen und spielen.. – M., 1959. – 104с.
72571
   Lernen und Spielen.. – Изд. 2-е. – M., 1965. – 104с.
72572
  Бим И.Л. Lernt Deutsch sprechen! : [учитесь говорить по-немецки : пособие для учащихся 5-6 классов] / И.Л. Бим. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 67 с. : ил.
72573
  Weymar H. Lernt Pflanzen Kennet : Die verbreitetsten wildwachsenden und kultivierten Pflanzen Mitteleuropas und ihre Standorte / H. Weymar. – Radebeul : Neumann Verlag, 1971. – 546S. : Mit 880 Abbildungen von Schluter Elisabeth und Schulze Kurt
72574
  Silberstein Helga Lernwortschatz Japanisch / Silberstein Helga. – Leipzig, 1986. – 329с.
72575
   Lerplane fur den Deutschunterricht an Berufsschulen. – Berl., 1956. – 54с.
72576
   Les 3 Jeanne : Vous allez recommencer a dire les memes conneries sur les mecs, avec tous les efforts qu""on a faits merci c""est sympa / Boeri Eliane, Boeri Martine, Pelletier Chantal, Darlan Eva, Marceau Emilie. – Paris : Jeanne production, 2003. – 122p. : ill. – ISBN 2-9520233-0-1
72577
  Thimonnier Rene Les 30 problemes de l"orthographe: Cours complet / Thimonnier Rene, Desmeuzes Jean. – Alleur, Marabout, 1984. – 221с.
72578
   Les 50 ans de l"Ukraine. – Kiev, 1968. – 84с.
72579
  Cellard Jacques Les 500 racines grecques et latines les plus importantes du vocabulaire francais. Racines latines / Cellard Jacques. – Paris
2. – 1980. – 192с.
72580
  Camariano-Cioran Ariadna Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs / Camariano-Cioran Ariadna. – Thessaloniki, 1974. – 730с.
72581
  Rivoire R. Les acquisitions nouvelles de l"endocrinologie / R. Rivoire. – Paris : Masson & Cie, 1937. – 264 p.
72582
   Les adenomes hypophysaires secretants endocrinopathies et immunologie : Rapports de la 11 reunion des endocrinologistes de Langue Francaise. – Paris : Masson et C, 1971. – 369p.
72583
   Les adenomes hypophysaires secretants Endocrinopathies et immunologie.. – Paris, 1971. – 365с.
72584
  Grelsson Sigvard Les adverbes en-ment etude psycho-mecanique et psycho-systematique / Grelsson Sigvard. – Lund, 1981. – 246с.
72585
  Preau Pierre Les Alpes / Preau Pierre, Barbier Bernard. – Paris : Librairie Larousse, 1974. – 120p. : il. – ISBN 2-03-013813-4
72586
  Riccoboni M.J. Les amours de Roger et de Gertrude / par Mme Riccoboni. – par ordre de Mgr le comte d"Artois. – Paris : impr. de Didot, 1780. – 79, [4] с.
72587
  Gamarra Pierre Les Amours du potier / Gamarra Pierre. – Moscou, 1961. – 132 p.
72588
  Lombroso C. Les anarchistes / Cesare Lombroso ; trad. de la 2e ed. ital. par les dr. M. Hamel et A. Marie. – [2e ed.]. – Paris : Ernest Flammarion, 1897. – XX, 252 p. – Кн. без обкл. та закінчується с. 252. – (Etudes de sociologie)
72589
   Les anciens Hongrois et les ethnies voisines a l"Est. – Budapest : Akademiai KIADO, 1977. – 360 p. : il. – (Studia archaeologica / red. L. Gerevich ; 6). – ISBN 963 05 1002 2
72590
   Les anecdotes de Pologne, ou Memoires secrets du regne de Jean Sobieski III. du Nom.. – Amsterdam (A Amsterdam) : Chez Henry Desbordes
T. 1-2. – 1699. – [14], 440, 412 p. – Сторінки 436-440 Тому 1 пронумеровано як 336-340, виправлено від руки чорним чорнилом. Зміст конволюту: Les anecdotes de Pologne, T. 1 (Amsterdam, 1699), T. 2 (Amsterdam, 1699).
72591
  Dionysius Halicarnasseus Les Antiquitez Romaines de Denys d"Halicarnasse / Traduites du Grec par le P. Gabriel Francois le Jay, de la Compagnie de Jesus. – A Paris (Paris) : Chez Gregoire Dupuis
T. 1. – 1722


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
72592
   Les apatrides. – Kiev, 1974. – 218 с.
72593
   Les apatrides pamphlets.. – Dnipro, 1979. – 163с.
72594
  Lepick Olivier Les armes chimiques / Lepick Olivier. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 128p. – (Que sais-je?). – ISBN 2-13-049951-1
72595
  Cesaire Aime Les armes miraculeuses / Cesaire Aime. – Paris, 1989. – 156с.
72596
  Dapporto Elena Les arts de la rue : Portrait economique d"un secteur en pleine effervescence / Dapporto Elena, Sagot-Duvauroux Dominique. – Paris : La Documentation francaise, 2000. – 412p. – ISBN 2-11-004636-8
72597
  Ta Ngoc Chau Les aspects demographiques de la planification de l"enseignement / Ta Ngoc Chau. – Paris, 1969. – 90с.
72598
   Les aspects economiques et sociaux de la planification de l"education.. – Paris, 1965. – 332с.
72599
  Hallak Jacques Les aspects financiers de l`education en Cote-d`Ivoire. / Hallak Jacques, Poignant Raymond. – Paris, 1966. – 48с.
72600
  Hallak Jacques Les aspects financiers de l`enseignement dans les pays africains d`expression francaise. / Hallak Jacques, Poignant Raymond. – Paris, 1966. – 80с.
72601
  Proektor D. Les assises de la paix en Europe : (aspects politique et militaire) / D. Proektor; Conseil d"etude des problemes de la paix et du desarmament. – Moscou : Naouka, 1984. – 95 p. – (La paix internationale et le desarmament)
72602
   Les associations professionnelles de l"information.. – Paris, 1960. – 220с.
72603
  Nikouline Lev Les aubes le Moscou / Nikouline Lev. – Moscou. – 828 c.
72604
  Fenelon Les avantures de Telemaque, fils d"Ulysse. – Paris
1. – 1800. – 226 p.
72605
  Cazin Jeanne Les aventures de Jean le Savoyard : Scenes de la montagne / Jeanne Cazin. – Paris, 1897. – 289 p.
72606
  Арнеги М. Les aventures de Patrick Laroche. / М. Арнеги. – M., 1965. – 115с.
72607
  Fenelon de Les aventures de Telemaque, fils d"Ulysse / par m. de Fenelon. – A Paris (Paris) : [s.n.]
T. 4. – 1781. – 208 p. – На корінці: Telemaque. 4. Louise
72608
  Fenelon Les aventures de Telemaque, fils d"Ulysse. – Paris
2. – 1800. – 219 p.
72609
  Varoujean Les Baracos / Varoujean, Jean-Jacques. – [Paris] : Gallimard, 1974. – 87 p.
72610
  Delville Philippe Lavigne Les bas-fonds en Afrique tropicale humide : Guide de diagnostic et d"intervention / Delville Philippe Lavigne, Boucher Luc. – Paris : Gret e.a., 1998. – 413p. – (Le point sur). – ISBN 2-86844-083-5
72611
  Beauvoir Simone de Les belles images / Beauvoir Simone de. – Paris, 1966. – 258с.
72612
   Les Bibliotheques Universitaires devant l"explosion demographique et l"accroissement de l"edition. – Liege, 1967. – 186с.
72613
  Pinard C. Les bienfaits du catholicisme dans la societe / Clovic Pinard. – Tours : Ad Mame et Cie, 1859. – 364 p. – Бібліогр. опис здійсн. за допомогою інтернету
72614
  Diderot Les Bijoux indiscrets. / Diderot; J. Proust. – Paris, 1972. – 374с.
72615
  Baedeker K. Les Bords Du Rhin, La Foret Noire, Les Vosges / K. Baedeker. – Leipzig, 1910
72616
  Ayme Marcel Les bottes de sept lieues. / Ayme Marcel. – M.- L., 1965. – 135с.
72617
  Beauvoir Simone de Les bouches inutiles / Beauvoir Simone de. – Paris, 1972. – 87с.
72618
   Les cahiers de l"Arbitrage. – Paris : Gazette du Palais, 2002. – VII, 416 p. – Edition Juillet 2002. – ISBN 2-901626-54-8
72619
   Les cahiers de l"Arbitrage. – Paris : Gazette du Palais. – ISBN 2-901626-56-4
Vol. 2. – 2004. – VII, 454 p. – Edition Juillet 2004
72620
  Clavel-Leveque Monique Les campagnes francaises. / Clavel-Leveque Monique. – Paris, 1983. – 311с.
72621
  Ledoux A. Les canaux semi-circulaires : Etude electrophysiologique. Contribution a l"effort d"uniformisation des epreuves vestibulaires. Essai d"interpretation de la semiologie vestibulaire / A. Ledoux; Universite de Liege. – Champs-Elysees : Acta Medica Belgica, 1958. – 236S.
72622
   Les caprices de l"oisiuete et de l"amour. – A Paris (Paris) : Chez N. Pepingue, 1665. – [10], 96 p.
72623
  Richer Les caprices de la fortune, ou les vies de ceux que la fortune a combles de ses faveurs, etc.. – P.
1. – 1786. – 432с.
72624
  La Bruyere Les caracteres : ou les moeurs de ce siecle (extraits) / La Bruyere. – Paris : Librairie Larousse
2 : avec une Notice biographique, une Notice historique et litteraire, des Notes explicatives, des Jugement, un Questionnaire sur les extraits et des Sujets de devoirs / par R. Ternois. – 108 p.
72625
  Paulhan F. Les Caracteres / Frederic Paulhan. – 5e ed. – Paris : [s. l.], 1922. – [XXXVI, 247] p. – Вид. дефектне: відсутня обкл.
72626
  Caubere Philippe Les carnets d"un jeune homme, 1976-1981 / Caubere Philippe. – Paris : Denoеl, 1999. – 800 р. – (Collection Folio). – ISBN 2-07-041690-9
72627
  Waliszewski K. Les carrosses du roi / K. Waliszewski. – Paris. – 280 p.
72628
   Les Cartels Internationaux. – Paris, 1957. – 180с.
72629
  Biguenet C. Les cathodes chaudes : Theorie et pratique / C. Biguenet. – Paris : Revue d"optique theorique et instrumentale, 1947. – 183 p.
72630
  Yanovsky Y. Les cavaliers / Y. Yanovsky. – Kiev, 1981. – 144 p.
72631
   Les chateaux de la Loire. – Geneva : Minerva, 1981. – ISBN 2-263-00651-6
72632
  Hugo Victor Les Chatiments / Hugo Victor. – 47-me edition. – Paris. – 328с.
72633
  Yakovlev A. Les chemins d"une vocation / A. Yakovlev. – Moscou : Editions du Progres, 1970. – 398 с.
72634
   Les chemins de l"Olympe. Recits consacres a des etoiles sportives. – M., 1978. – 196с.
72635
  Jagger Brenda Les chemins de maison haute / Jagger Brenda; Trad. de l"anglais par Ganstel Michel. – Paris : Pierre Belfond, 1981. – 439,[2]p. – (Les grands romans Belfond). – ISBN 2-7144-1379-X
72636
  Vennesson Pascal Les chevaliers de l`air : Aviation et conflits au 20e siecle / Vennesson Pascal. – Paris : Presses de sciences po, 1997. – 210p. – ISBN 2-7246-0721-X
72637
  Valentin Karl Les chevaliers pillards devant Munich et autres textes / Valentin Karl; Traduit de l"allemand par J.-L. Besson et J. Jourdheuil. – Paris : Theatrales, 2000. – 109p. – ISBN 2-84260-058-4
72638
   Les chiffres de base du plan septernal (1961-1967) du developpement de l"economie nationale de la Republique Populaire Democratique de Coree, 1961. – 44с.
72639
  Perec G. Les choses / G. Perec. – Moscou, 1969. – 179 с.
72640
  Balzac Honore de Les chouans. – Paris, 1867. – 80с.
72641
  Haguet A. Les chouettes parents : Comedie en 3 actes / A. Haguet, P. Thareau. – Paris : Art et comedie, 2001. – 94p. – (Cote jardin). – ISBN 2-84422-240-4
72642
  Courtade Pierre Les circonstances. / Courtade Pierre. – Moscow, 1966. – 230с.
72643
  Лащихіна В.П. Les civilisations medievales : навчальний посібник з французької мови для студ. третього курсу філософського факультету / В.П. Лащихіна ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 180 с. – ISBN 978-966-479-029-8
72644
  Fabre G. Les civilisations protohistoriques de l"Aquitaine : these principale pour le Doctorat es lettres... / Gabrielle Fabre ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Editions A. et J. Picard, 1952. – 209 p., VII pl., [2] мапи, склад. вдвоє : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72645
  Lavolle L.N. Les cles du desert / L.N. Lavolle. – M., 1964. – 104с.
72646
  Louvet Jean Les clients. - Le bouffon / Louvet Jean. – Paris, 1974. – 90с.
72647
  Eminescu Yolanda Les codes civils des pays socialistes / Eminescu Yolanda, Popescu Tudor. – Bucuresti, 1980. – 363с.
72648
  Turchet P. Les codes inconscients de la seduction : comprendre son interlocuteur grace a la synergologie / Philippe Turchet. – Quebec : Editions de L"Homme, 2004. – 188, [4] p. : ill. – Index: p. 186-188. – Бібліогр.: с. 177-185 та в підрядк. прим. – ISBN 2-7619-1881-9
72649
  Houlbert C. Les coleopteres d"Europe France et regions voisines : Bibliotheque de zoologie / C. Houlbert; Librairie Octave Doin. – Paris : Gaston Doin editeur. – (Encyclopedie scientifique)
T. 1. – 1921. – XII, 332S., XII p.
72650
  Houlbert C. Les coleopteres d"Europe France et regions voisines : Bibliotheque de zoologie / C. Houlbert. – Paris : Gaston Doin. – (Encyclopedie scientifique)
T. 2. – 1922. – 340, XII p.
72651
  Houlbert C. Les coleopteres d"Europe France et regions voisines : Bibliotheque de zoologie / C. Houlbert. – Paris : Gaston Doin. – (Encyclopedie scientifique)
T. 3. – 1922. – 297, XII, 23 S.
72652
   Les collections monetaires. – Paris : Direction des monnaies et medailles. – ISBN 2-11-080896-9
8 : Paleo-monnaies africaines / Josette Rivallain avec la collaboration de A. Felix Iroko. – 1987. – 91, [1] p., XXII pl. : карти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72653
  Laforgue J. Les complaintes et autres poemes : [l"imitation de Notre-Dame la Lune] / Jules Laforgue. – Paris : Bibliotheque Lattes, 1990. – 216, [1] p. – ISBN 90-03-45-1755-3
72654
   Les consequences nefastes d"une guerre nucleaire.. – M., 1984. – 67с.
72655
   Les constitutions de la France depuis 1789. – Paris, 1979. – 508с.
72656
  Mirecourt E. Les contemporains. Alfred de Musset. Gerard de Nerval. Lamartine. Pierre Dupont. – Paris : J.-P. Roret et C., 1854. – 95, 96, 95, 94 p.
72657
  Mirecourt E. Les contemporains. Mery. Victor Hugo. Emile de Girardin. George Sand. – Paris : J.-P. Roret et C., 1854. – 94, 95, 103, 96 p.
72658
  Mirecourt E. Les Contemporains. Samson. Meyerbeer. Jules Janin. Paul de Kock. – Paris : J.-P. Roret et C., 1854. – 107, 92, [4], 92, [4], 90, [4] p.
72659
  Mirecourt E. Les Contemporains. Scribe. Felicien David. Dupin. Taylor. – Paris : J.-P. Roret et C., 1854. – 96, 95, 94, 92, [4] p.
72660
  Rusnak D. les contenus specifiques de l"enseignement interculturel de futurs enseignants de fle: stereotypes de genre // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 133-142. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283


  У статті розглядається питання про використання гендерних стереотипів як специфічного змісту навчання французької мови в контексті міжкультурного підходу.
72661
  Diop Birago Les contes d`Amadou Koumba. / Diop Birago. – Moscow, 1961. – 159с.
72662
  Ayme Marcel Les contes du chat perche. / Ayme Marcel. – M., 1963. – 128с.
72663
   Les contes russes. – Moscou, 1988. – 175с.
72664
  Chatalov V.A. Les cosmonautes de L"U. R.S.S.: Livre de lecture pour les eleves des grandes classes = Космонавты СССР / V.A. Chatalov, M.F. Rebrov. – Москва : Просвещение, 1980. – 206 с.
72665
   Les crimes de guerre des troupes americaines en Coree et dans la Chine du Nord-Est, 1952. – 16с.
72666
  Loiseleur J. Les crimes et les peines dans l"antiquite et dans les temps modernes : etude historique. – Paris : Librairie de L. Hachette et C., 1863. – XII, 392, 4 p.
72667
  Prin Claude Les Crucifixions de saint Barthelemy / Prin Claude. – Paris, 1976. – 193с.
72668
  Laumonier A. Les cultes indigenes en Carie : these pour le Doctorat es lettres... / Alfred Laumonier ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : E. de Boccard, 1958. – 790 p., XVII pl. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72669
  Rybakov Boris Les debuts de la Russie / Rybakov Boris. – M., 1966. – 324с.
72670
  Trounov D. Les defiles aux tresors. 4-re voyages au Caucase septentrional / D. Trounov. – M., 1966. – 344с.
72671
  Zouris N.C. Les demonstrations du postulat d"Euclide / N.C. Zouris. – Grenoble, 1969. – 42 p.
72672
  Renson Jean Les denominations du visage en francais et dans les autres langues romanes. Etude semantique et onomasiologique / Renson Jean. – Paris
1. – 1962. – 424с.
72673
  Renson Jean Les denominations du visage en francais et dans les autres langues romanes. Etude semantique et onomasiologique / Renson Jean. – Paris
3. – 1962. – 424-738с.
72674
  Guillaumont P. and oth. Les depenses d"enseignement au Senegal / P. and oth. Guillaumont. – Paris, 1967. – 54с.
72675
   Les descendants d`Orphee. = Потомки Орфея. – Moscou, 1987. – 251с.
72676
  Gapon G.A. Les Dessous de la revolution russe. Les memoires du pope Gapone / G.A. Gapon; traduit de l"anglais par Colette Yver. – Paris : F. Juven, 1906. – 302 p. – Traduit de la version anglaise "The Story of my life"
72677
  Larose Les deux coups : [Comedie en 2 actes] / Larose. – Paris : Art et comedie, 1999. – 71p. – ISBN 2-84422-094-0
72678
  Blondin Denis Les deux especes humaines : Autopsie du racisme ordinaire / Blondin Denis. – Paris : L"Harmattan, 1995. – 267p. – (Espaces interculturels chez L"Harmattan). – ISBN 2-7384-3400-2
72679
  Dubillard Roland Les Dialogues et autres inventions a deux voix / Dubillard Roland. – Paris, 1976. – 326с.
72680
  France A. Les Dieux ont Soif. – Paris. – 360 с.
72681
  Humenna K.O. Les difficultes de la traduction du roman francophone historique stylis? // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 35-43. – ISSN 2617-8923
72682
  Lissitchkine Guennadi Stepanovich Les dogmes et la vie: L`origine de nos difficultes / Lissitchkine Guennadi Stepanovich. – Moscou, 1990. – 389с.
72683
   Les domaines industriels en Afrique. – N.Y., 1966. – 58с.
72684
   Les droits culturels en tant que droits de l"homme. – Paris, 1969. – 129с.
72685
  Zivs S. Les droits de l"homme = Права человека : poursuivons le debat / S. Zivs. – Moscou, 1981. – 236 p.
72686
   Les droits de l"individu dans la societe socialiste. – M., 1985. – 168с.
72687
  Logvin Edvin Les droits des citoyens sovietiques / Logvin Edvin. – Kiev, 1984. – 27с.
72688
  Logvin Edvin Les droits des citoyens sovietiques / Logvin Edvin. – Kiev, 1987. – 26с.
72689
  Biardzka E. Les echos du Monde : pratiques du discours rapporte dans un journal de la presse ecrite // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3087 : Les echos du Monde : pratiques du discours rapporte dans un journal de la presse ecrite / E. Biardzka. – S. 1-393. – ISSN 0239-6661
72690
  Smulikowski K. Les eclogites et leur genese au cours du metamorphisme regional : Conference faite au laboratoire de mineralogie du museum national d"histoire naturelle a Paris le 26 Octobre 1961 / K. Smulikowski; Academie Polionaise Des Sciences. Centre Scientifique A Paris. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 28p.
72691
   Les ecoles de Liege aux XI-e et XII-e siecles. – Liege, 1967. – 42с.
72692
   Les ecoles normales superieures en Afrique et a Madagascar et la recherche pedagogique. – Paris, 1966. – 72с.
72693
  Dommergues Pierre Les ecrivains americains d"aujour d"hui / Dommergues Pierre. – 2e ed. – Paris, 1967. – 128с.
72694
  Farmer Les ecrivains anglais d`aujour-d`hui. / Farmer, Albert-J. – 2e ed. – Paris, 1969. – 128с.
72695
  Boisdeffre Pierre de Les ecrivains francais d"aujourd"hui / Boisdeffre Pierre de. – 4e ed. – Paris, 1969. – 124с.
72696
   Les ecrivains progressistes de France. – М., 1954. – 96с.
72697
   Les enfants d`un peuple heroique. – Moscou, 1944. – 76с.
72698
  Roche R. M. Les Enfants de l"abbaye, par Mme Regina Maria Roche. Traduit de l"anglais par Andre Morellet / par Andre Morellet. – Paris
T. 2. – 1797. – 280 s.
72699
  Roche R. M. Les Enfants de l"abbaye, par Mme Regina Maria Roche. Traduit de l"anglais par Andre Morellet / par Andre Morellet. – Paris
T. 3. – 1797. – 234 s.
72700
  Verne J. Les enfants du capitaine Grant / J. Verne. – 2-е изд., переработанное. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 111 p.
72701
  Verne J. Les enfants du capitaine Grant / J. Verne. – 4-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 103 p.
72702
  Perovskaia Olga Les enfants et les betes / Perovskaia Olga. – M., 1966. – 256с.
72703
  Heriat Philippe Les enfants gates / Heriat Philippe. – M., 1978. – 150 с.
72704
   Les enigmes se dissipent. Les enigmes du cosmos. Les savants levent le voile : Informe sobre el Seminario regoinal sobre la energia nuclear y sus problemas de formacion cientifica y technica en America Latina. – Moscou
1-me partie : Les secrets de l"histoire. – 1966. – 222 p.
72705
   Les enigmes se dissipent. Les enigmes du cosmos. Les savants levent le voile. Les enigmes en attente : Informe sobre el Seminario regoinal sobre la energia nuclear y sus problemas de formacion cientifica y technica en America Latina. – Moscou
2-me partie : Les enigmes de attente. – 1966. – 256 p.
72706
  Ghali-Kahil Les enlevements et le retour d"Helene dans les textes et les documents figures. Texte : these pour le Doctorat es lettres... / Ghali-Kahil; Lilly B. Chali-Kahil ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : E. de Boccard., 1955. – 363, [1] p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72707
  Nisard Ch. Les ennemis de Voltaire : l"abbe Desfontaines, Freron, La Beaumelle. – Paris : Amyot, 1853. – VIII, 408 p.
72708
  Regnailt P Les entretiens physiques d"Ariste et d"Eudoxe, ou phydique nouvelle en dialogues, qui s"estdecouvert de plus curieux. – Paris
4. – 1745. – 442с.
72709
  Naudin Pierre Les epees de la nuit ou les soupers de Roquemaure : Roman / Naudin Pierre. – Bordeaux : Auberon, 1997. – 185p. – (Collection "Histoire a l"encre noire"). – ISBN 2 908650-57-6
72710
  Lemaire Les epitres de l"Amant Vert / Lemaire, de Belge Jean. – Geneve-Droz, 1948. – 104с.
72711
  Nonnotte Les erreurs de Voltaire / Par l"abbe Nonnotte. – 4me edition. – A Lyon (Lyon) : Chez V. Reguilliat
T. 2. – 1770. – [4], 463 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
72712
  Frechet M. Les espaces abstraits : et leur theprie considerer comme introduction a l""analyse generale / M. Frechet. – Paris : Gauthier, 1928. – XI, 296 p.
72713
  Faublee J. Les esprits de la vie a Madagascar : these complementaire pour le Doctorat es lettres... / Jacques Faublee ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Presses Universitaires de France, 1953. – 139, [5] p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72714
  Montaigne Les essais / Montaigne. – Paris : La Renaissance du livre, Jean Gillequin & Cie. – (Tous les chefs-d"oeuvre de la litterature francaise)
T. 2. – 202 p.
72715
  Montaigne Les essais / M. Montaigne; ed. Jean Gillequin & Ci. – Paris : La Renaissance du Livre. – (Tous les chefs d"oeuvre de la litterature Francaise)
T. 4. – 209 p.
72716
  Montaigne Les essais / M. Montaigne; ed. Jean Gillequin & Ci. – Paris : La Renaissance du livre. – (Tous les chefs d"oeuvre de la litterature Francaise)
T. 5. – 209 p.
72717
  Montaigne Les essais / Montaigne. – Paris : Renaissance du Livre. – (Tous les chefs d"oeuvre de la litterature Francaise)
T. 6-me et dernier. – 195 p.
72718
  Gorki M. Les estivants / M. Gorki. – Paris, 1976. – 158с.
72719
  Monteil A. Les etapes d"un volontaire de l"an II de la Republique. – Bruxelles : Meline, Cans et C.
T. 1, 2. – 1851. – 254, 245 p.
72720
  Monteil A. Les etapes d"un volontaire de l"an II de la Republique. – Bruxelles : Meline, Cans et C.
T. 3, 4. – 1852. – 249, 259 p.
72721
  Monteil A. Les etapes d"un volontaire de l"an II de la Republique. – Bruxelles : Meline, Cans et C.
T. 5, 6. – 1852. – 252, 248 p.
72722
  Monteil A. Les etapes d"un volontaire de l"an II de la Republique. – Bruxelles : Meline, Cans et C.
T. 7, 8. – 1852. – 252, 246 p.
72723
  Reed W.M. Les etapes des especes animales / W.M.l Reed, J.M. Lucas. – Paris : Payot, 1938. – 215 p. – (Bibliotheque scientifique)
72724
   Les Etats-Unis font la guerre bacteriologique en Coree., 1953. – 22с.
72725
   Les etoiles de la poesie de Flandre.. – Bruxelles, 1973. – 244с.
72726
   Les etudes africaines en U.R.S.S.. – Moscou, 1969. – 601с.
72727
   Les etudes Balkaniques et Sud-Est europeennes en Bulgarie.. – Sofia, 1966. – 189с.
72728
   Les etudes balkaniques tchecoslovaques.. – Prague
4. – 1972. – 159с.
72729
  Tanase A.-M. Les etudes de linguistique romane parues en Roumanue / A.-M. Tanase. – Timisoara. – (Seminarul de lingvistica ; № 41-42)
P. 3 : Entre 1983 et 1985. – 1987. – 48 p.
72730
   Les etudes superieures en France : Guide de l"etudiant ukrainien. Annee universitaire 2007/2008. – Київ : Київський університет, 2006. – 116p.
72731
  Trifonov Iouri Les etudiants / Trifonov Iouri. – 2-e edition. – M., 1954. – 528с.
72732
  Saint-Victor Les etudiants a l"ecoute: etude visant a cerner certaines dimensions de la situation des etudiants a la licence d"enseignement secondaire-liste externe -1967-68 / Saint-Victor. – Montreal, 1969. – 109с.
72733
  Kock Paul de Les etuvistes. – Paris, 1885. – 132 с.
72734
  Renan Ernest Les Evangiles et la seconde generation chretienne. – Paris, 1877
72735
  Дурманенко А.М. Les exercices de vocabulaire : зб. вправ із фр. мови / А.М. Дурманенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2018. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-156. – (Бібліотека інституту філології)
72736
  Requedat Francois Les exercices structuraux / Requedat Francois. – Paris, 1965. – 92с.
72737
  Requedat Francois Les exercices structuraux / Requedat Francois. – Paris, 1974. – 92с.
72738
  Stefurak O. Les explicitations obligatoires dans les traductions ukrainien-francais / O. Stefurak, N. Yakubovska // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 119-131. – ISSN 2411-1562


  Обов’язкові експліцитації у французько-українських перекладах. Cet article se propose d’explorer les explicitations obligatoires dans les traductions des textes litteraires ukrainien-francais. A la lumiere des travaux anterieurs, nous avons mis en ...
72739
  Goffart Pierre Rene Les explosifs de tres haute surete a ions echanges. / Goffart Pierre Rene. – Liege, 1965. – 157с.
72740
   Les expositions temporaires et itinerantes.. – Paris, 1965. – 136с.
72741
  Troyat Henri Les Eygletiere / Troyat Henri. – Москва : Высшая школа, 1977. – с.
72742
  Troyat Henri Les Eygletiere : La faim des lionceaux / Troyat Henri. – Moscou, 1980. – 167 с.
72743
  Troyat Henri Les Eygletiere. La malandre / Troyat Henri. – M., 1981. – 184с.
72744
  Troyat Henri Les Eyglutiere / Troyat Henri. – Paris, 1979. – 371с.
72745
  Phedre Affranchi d"Auguste Les fables de Phedre affranchi d"Auguste, en latin et en francois augmentees de plusiers fables & des sentences de Publius Syrus, qui ne sont pas dans les editions precedentes.. – A Paris (Paris) : Chez le freres Barbou, Rue Saint-Jacques, 1728. – 364 p.
72746
  Pernety Antoine-Joseph Les fables egyptiennes et grecques : Devoilees & reduites au meme principe, avec une explication des hieroglyphes et de la guerre de Troye / Par Dom. Antoine-Joseph Pernety, Religieux Benedictin de la Congregation de Saint-Maur. – Paris (A Paris) : Chez Delalain l"aine
T. 2. – 1786. – 632 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
72747
  Pernety Antoine-Joseph Les fables Egyptiennes et Grecques.. – Paris
1. – 1786. – 580с.
72748
  Raoul Boch Les faux amis aux aguets : Dizionario di false analogie e ambigue affinita tra francese e italiano / Raoul Boch. – Bologna : Zanichelli, 1988. – 316 с.
72749
   Les femmes et la Revolution 1789-1794.. – Paris, 1971. – 237с.
72750
  Mossuz-Lavau Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres / Janine Mossuz-Lavau, Anne de Kervasdoue. – Paris : Odile Jacob, 1997. – 298 p. – ISBN 2-7381-0474-6
72751
  Pietra R. Les femmes philosophes de l"Antiquite greco-romaine / Regine Pietra. – Paris ; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 111 p. – Bibliogr.: p.103-104. – (Collection L"ouverture philosophique / dirigee par Gerard Da Silva, Bruno Pequignot). – ISBN 2-7384-5242-6
72752
  Doubrovina L. Les femmes sovietiques ont les memes droits que les hommes dans le domaine de l"instruction / L. Doubrovina. – M., 1956. – 28с.
72753
  Capefigue Les fermiers generaux depuis le XVIIIe siecle jusqu"a leur mort sur l"echafaud, le 15 Mai 1794. – Paris : Librairie d"Amyot, 1855. – 380 p.
72754
   Les Festivals Internationaix du film Tchecoslovaques.. – Praha, 1958. – 18с.
72755
  Berimont Luc Les ficelles / Berimont Luc. – Paris, 1974. – 320с.
72756
  Halberstam David Les fifties : La revolution americaine des annees 50 / Halberstam David; Traduit de l"americain par W.O. Desmond. – Paris : Seuil, 1995. – 591p. – ISBN 2-02-021822-4
72757
   Les films fixes.Utilisation, evaluation et production.. – Paris, 1960. – 58с.
72758
  Pavlioutchenko Eleonora Les fils de Voltaire en Russie: Les decembristes et la France / Pavlioutchenko Eleonora. – Moscou, 1988. – 380с.
72759
  Baudelaire Ch. Les fleurs du mal : ed. de 1861 / Charles Baudelaire ; texte presente, etabli et annote par Claude Pichois. – Barcelona : Gallimard, 2018. – 343, [6] p. – (Folio classique ; 3219). – ISBN 978-2-07-046665-8
72760
  Baudlaire Ch. Les Fleurs du Mal / Ch. Baudlaire. – Moscow, 1972. – 447с.
72761
  Penelea G. Les Foires de la Valachie pendant la periode 1774-1848 / G. Penelea. – Bucuresti, 1973. – 189с.
72762
  Bertrand J. Les fondateurs de l"astronomie moderne : Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilee, Newton. – Paris : Hetzel J., 1865. – XVI, 387 p.
72763
   Les fondements constitutionnels de la justice en U.R.S.S.. – M., 1984. – 247с.
72764
  Kerekjarto Bela Les fondements de la geometrie / Kerekjarto Bela. – Budapest : Akademiai Kiado
T. 1 : La construction elementaire de la geometrie euclidienne. – 1955. – 340 p.
72765
  Toutkowski Paul Les Foraminiferes de la marne a Spondylus de Kiew / par Paul Toutkowski // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – P. 9-21
72766
  Lauvergne H. Les forcats consideres sous le rapport physiologique, moral et intellectuel observes au Bagne de Toulon. – A Paris : Chez J.-B. Bailliere, 1841. – VIII, 464, 32 p.
72767
  Lichet Raymond Les Francais a table / Lichet Raymond. – Paris, 1976. – 80с.
72768
   Les Francais peints par eux-memes. Encyclopedie morale du dix-neuvieme siecle. Province. – Paris
1. – 1841. – 400с.
72769
  Dostoievski Fedor Les freres Karamazov = Братья Карамазовы : [роман в 2-х тт.] / Dostoievski Fedor; Ф.М. Достоевский. – Moscou : Radouga. – (Classiques Iusses et Sovietiques). – ISBN 5-05-002362-9, 5-05-002363-7
Т. 1. – 1989. – 511 с.
72770
  Dostoievski Fedor Les freres Karamazov = Братья Карамазовы : [роман в 2-х тт.] / Dostoievski Fedor; Ф.М. Достоевский. – Moscou : Radouga. – (Classiques Iusses et Sovietiques). – ISBN 5-05-002362-9, 5-05-002364-5
Т. 2. – 1989. – 488 с.
72771
  Bast Amedee de Les galeries du Palais de justice de Paris. – Paris
III. – 1854. – 359 p.
72772
  Bezymenski L. Les generaux allemands avec Hitler et sans lui / L. Bezymenski. – M. – 584с.
72773
  Barbier Elisabeth Les gens de Mogador : Roman / Barbier Elisabeth. – Paris : Julliard
5 : Dominique.Tome 1. – 1961. – 374,[1]p.
72774
  Barbier Elisabeth Les gens de Mogador : Roman / Barbier Elisabeth. – Paris : Julliard
6 : Dominique. Tome2. – 1961. – 447p.
72775
  Druon Maurice Les grandes familles : roman / Maurice Druon. – Kiev : Dnipro, 1976. – 384 s.
72776
  Ancel B. Les grands arrets de la jurisprudence francaise de droit international prive / Bertrand Ancel, Yves Lequette ; [preface de Henri Batiffol]. – 4e ed. – Paris : Dalloz, 2001. – XI, 820 p. – (Grands Arrets). – ISBN 2-247-04287-2
72777
  Scholem Gershom Les grands courants de la mystique juive / Scholem Gershom. – Paris : Payot & Rivages, 1994. – 432p. – (Grande bibliotheque payot)
72778
  Gubrynowicz Nina Les grands hommes tels qu`Ils etaient / Gubrynowicz Nina. – Warszawa : WSP, 1974. – 152s.
72779
  Clavel S. Les grands textes de droit international prive / Sandrine Clavel, Estelle Gallant. – 1re ed. – Paris : Dalloz, 2014. – XXX, 1516 p. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – (Grands textes). – ISBN 978-2-247-13478-6
72780
  Sykorova Libuse Les gravures sur bois de Paul Gauguin / Sykorova Libuse. – Praga, 1963. – 22, 13с.
72781
  Droysen J. G. Les guerres d"independance. – Paris : Grassart, Didier
T. 2. – 1855. – 396 p.
72782
  Filipovic Marijan Les hautes ecoles en Yougoslavie. / Filipovic Marijan. – Beograd, 1962. – 128с.
72783
  Bernard Edina Les hauts lieux de l"art moderne en France / Bernard Edina. – Paris, 1991. – 255с.
72784
  Cabanne Pierre Les hauts lieux de la peinture en France / Cabanne Pierre. – Paris, 1991. – 256с.
72785
  Laffitte Jean Les hirondelles du printemps / Laffitte Jean. – Moscow, 1962. – 160с.
72786
  Tallemant Les historiettes de Tallemant Des Reaux : memoires pour servir a l"histoire du XVIIe siecle. – Bruxelles : J.P. Meline
. T. 1. – 1834. – VI, 310 p.
72787
  Tallemant des Reaux Les historiettes de Tallemant Des Reaux : memoires pour servir а l"histoire du XVIIe siecle. – Bruxelles : J.P. Meline
T. 2. – 1834. – 300 p.
72788
  Tallemant des Reaux Les historiettes de Tallemant Des Reaux : memoires pour servir а l"histoire du XVIIe siecle. – Bruxelles : J.P. Meline
T. 4. – 1834. – 348 p.
72789
  Castille Hippolyte Les Hommes et les moeurs en France sous le regne de Louis-Philippe. – Paris : Paul Henneton et C., 1853. – XII, 383, VIII p.
72790
   Les hommes, la science, la societe. – M. – 444с.
72791
  Negru V. Les ibres fonciers dans l"unification droit civil roumain : уtude de droit compare / V. Negru. – Bordeaux : Imrimerie de l"academie et des facultes, 1931. – 129 p.
72792
  Rod E. Les idees morales du temps present / E. Rod. – Paris : Perrin et Cie Libraires, 1891. – VII, 318 S.
72793
  Pelot Pierre Les iles du vacarme / Pelot Pierre. – Paris, 1981. – 252с.
72794
   Les Illyriens et la geneze des Albanais. – Tirana, 1971. – 258с.
72795
  Kraemer Jacques Les immigres. Theatre. / Kraemer Jacques. – Paris, 1973. – 106с.
72796
  Page Thomas Les Indiens d`Amerique du Nord / Nexte de Thomas Page, traduit par Bernard Soulie. – Geneva : Minerva, France-Loisirs, 1979. – 189,[3]p. : il.
72797
  Figuier Louis Les Insectes / Figuier Louis. – Paris : Librairie de L. Hachette et Gie, 1867. – 616S.
72798
  Seguy E. Les insectes parasites de l""homme et des animaux domestiques / E. Seguy. – Paris : [S. n.], 1924. – 422 p.
72799
  Bochnak Adam Les insignes de l"Universite Jagellonne / Bochnak Adam. – Cracovie, 1962. – 110с.
72800
  Ferriere Claude de Les institutes de l " empereur Justinian. Avec des observations pour l " intelligence de ce qui est obdcur, ou de ce qui a ete abtege par le Droit des novelles. – A Lyon (Lyon) : Chez Jacques Lions
T. 2. – 1690. – [20], 508, [3] p.
72801
  Hely A.S. Les instituteurs et l`education des adultes. / A.S. Hely. – Paris, 1966. – 52с.
72802
  Doutriaux Y. Les institutions de l"Union europeenne : 4e edition 2001 / Yves Doutriaux, Christian Lequesne. – Paris : La documentation Francaise, 2002. – 179, [3] p. : ill., tab. – Copyright 2001. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Reflexe Europe, ISSN 1264-2789). – ISBN 2-11-004891-3
72803
   Les Institutions Sociales de la France. – Paris
1. – 1955. – 451 p.
72804
   Les Institutions Sociales de la France. – Paris
2. – 1955. – 444 p.
72805
   Les Institutions Sociales de la France. – Paris
3. – 1955. – 228 p.
72806
   Les Institutions Sociales de la France. – Paris, 1963. – 1022 p.
72807
  Mimdjan H. Les jalons de l"histoire: La doctrine marxiste des formations economiques et sociales / H. Mimdjan. – M., 1981. – 279с.
72808
  Lille de Les jardins, ou l"art d"embellir les paysages : poeme / Par l"abbe de Lille. – A Paris (Paris) : [s. n.], 1782. – 140 p.
72809
  Simon F. L. Les Jesuites, Anciens Et Nouveaux, Ou Tableau Historique de L"Ancienne Et de La Nouvelle Compagnie de Jesus. – Paris : Dondey-Dupre Pere et Fils, 1832. – 512 p.
72810
  Naoumenko G. Les jeunes de l`Ukraine Sovietigue. / G. Naoumenko. – K., 1984. – 24с.
72811
  Mac Orland Les jeux du demi-jour / Mac Orland. – Paris, 1926. – 48 p. : il.
72812
  Taninges Les jeux publics D"Europe. – Geneva : Librairie Rosset-Janin, 1864. – VIII, 158 p.
72813
  Blondel Michele Les journaux francais / Blondel Michele. – Paris, 1975. – 80 p.
72814
  Bataille Michel Les jours meilleurs / Bataille Michel. – Paris, 1973. – 309с.
72815
  Depping Georges Bernard Les Juifs dans le moyen-age, essai historique sur leur etat-civil, commercial et litteraire. – Paris : A l" Imprimerie Royale, 1834. – XXIV, 547, 8 p.
72816
  Marchak S. Les Koukryniks / S. Marchak. – Moscou, 1946. – 63 с.
72817
  Groszkowski J. Les lampes a plusieurs electrodes et leurs applications en radiotechnique / J. Groszkowski; G. Teyssier. – Paris : Etienne Chiron, 1927. – XVI, 348 p.
72818
   Les langues vivantes dans les ecoles secondaires d"enseignement general Recherche d"education comparee. – Geneve-Paris, 1964. – 200с.
72819
  Kral Vaclav Les lesons de l`histoire / Kral Vaclav. – M., 1978. – 120с.
72820
  Balzac Les lettres diverses de M. de Balzac. – Derniere Edition. – A Paris (Paris) : Chez Louis Billaine
Seconde partie [P. 2]. – 1664. – 408 p.
72821
   Les lettres romanes. – Louvain-la-Neuve : Universite catholique de Louvain. – ISSN 0024-1415
Tom 56, N 1-2. – 2002
72822
  Lanoux Armand Les lezards dans L"horloge / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 384с.
72823
  Shoderlos Les liaisons dagereuses / Shoderlos, de Laclos. – New York, 1962. – 384с.
72824
  Laclos Choderlos de Les liaisons dandereuses / Laclos Choderlos de. – New York, 1962. – 384с.
72825
  Laclos Choderlos de Les liaisons dangereuses / Laclos Choderlos de; Translated from the French by Richard Aldington with an Introduction by Peter Washington. – London : Campbell Publ., 1992. – 355p. – (Everyman"s libraryT ; Vol. 76 ; he Millennium Library). – ISBN 1-85715-076-7
72826
  Laclos Choderlos de Les Liaisons dangereuses / Laclos Choderlos de. – Harmondsworth, 1961. – 396с.
72827
  Laclos Pierre Choderlos de Les Liaisons dangereuses ou Lettres = Опасные связи / Pierre Choderlos de Laclos. – Moscou : Progres, 1978. – 552 s.
72828
  Lerat L. Les Locriens de l"Ouest : these complementaire pour le Doctorat es lettres / Lucien Lerat ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : E. de Boccard
2 : Histoire, institutions, prosopographie. – 1952. – 11, 244, [1] p. – Index: p. 235-240. – Бібліогр.: с. 187-233 та в підрядк. прим.
72829
  Gleserman G. Les lois de l`evolution sociale. / G. Gleserman. – M., 1966. – 266с.
72830
   Les lois economiques de l"edification du socialisme. – Moscou, 1988. – 152с.
72831
  Boileau Pierre Les louves. Les visages de l"ombre. La porte dularge / Boileau Pierre, Narcejac Thomas. – M., 1986. – 368с.
72832
  Fort Sylvain Les lumieres francaises en allemagne: le cas Schiller / Fort Sylvain. – Paris : Presses Universitaires de France, 2002. – 253,[4]p. – (Ecriture collection / dirigee par B.Didier). – ISBN 2-13-052837-6
72833
  Graaf Les macroleridopteres des Pays-Bas / Graaf, de // Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens / M. Nowicki. – Wiesbaden, 1865
72834
  Lenteric Bernard Les maitres du pain / Lenteric Bernard. – Paris : Plon, 1993. – 325p. – ISBN 2-259-00321-4
72835
  Lenteric Bernard Les maitres du pain / Lenteric Bernard. – Paris : Plon. – ISBN 2-2259-18011-6
2 : L`heritage. – 1994. – 356р.
72836
  Kassirski I. Les maladies des pays chauds: Precis clinique / I. Kassirski, N. Plotnikov. – Moscou : La Paix. – 470p.
72837
  Calaferte Louis Les Mandibules / Calaferte Louis. – Paris, 1976. – 126с.
72838
  Triolet Elsa Les Manigances. Journal d"une egoiste / Triolet Elsa. – Paris, 1962. – 160с.
72839
   Les manuels de l"enseignement primaire Elaboration-choix-utilisation. Etude comparee. Afghanistan, Albanie, Rep. federale d"Allemagne, Australie.... – Paris, 1959. – 248с.
72840
  Elnikov A. Les maoistes et la jeunesse / A. Elnikov, V. Touroussov. – M., 1975. – 64с.
72841
  Picard Edmond Les meilleures pages / Picard Edmond. – Bruxelles, 1954. – 134с.
72842
  Price W. Les merveilles de L"Amazonie : avec trois cartes / Willard Price ; trad. de Jacques David. – Paris : Payot, 1953. – 213, [1] p. : ill., tab. – (Bibliotheque geographique)
72843
  Sagan Francoise Les merveilleux nuages / Sagan Francoise. – Paris, 1961. – 185с.
72844
  Ovidius Les metamorphoses d"Ovide : Avec des explications a la fin de chaque fable. Augmentees du Jugement de Paris et de la metamorfose des abeilles. – A Amsterdam (Amsterdam) : Chez Pierre Mortier
Tome 3. – 1693. – 380, [4] p.
72845
  Smouchtchynska I. Les methodes et les analyses du sens denotatif et connotatif : (l"extrait de "Lexicologie francaise") // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 400-429
72846
  Fontviolant M.B. de Les methodes modernes de la resistance des materiaux / M.B. de Fontviolant. – Paris : Gauthier, 1920. – 103 p.
72847
  Boivin A. Les microbes / A. Boivin. – Paris : Presses universitaires, 1948. – 128 p. – (Que sais-je?)
72848
   Les mille et une nuits des familles. – Paris. – 527с.
72849
  Mamine-Sibiriak Les millions de Privalov / Mamine-Sibiriak. – M. – 556с.
72850
  Mamine-Sibiriak Les millions de Privalov / Mamine-Sibiriak. – Moscou : Langues Etrangeres, 1967. – 556 c.
72851
  Hugo Victor Les miserables / Hugo Victor. – Paris
1. – 1978. – 510с.
72852
  Hugo Victor Les miserables / Hugo Victor. – Paris
2. – 1978. – 509с.
72853
  Hugo Victor Les miserables / Hugo Victor. – Paris
3. – 1978. – 508с.
72854
  Hugo V. Les miserables : [In two volumes] / Victor Hugo. – Ware : Wordsworth. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-085-1
Vol. 1. – 1994. – [18],475 p.
72855
  Hugo V. Les miserables : [In two volumes] / Victor Hugo. – Ware : Wordsworth. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-050-9
Vol. 2. – 1994. – P.479-981
72856
  Hugo Victor Les miserables / Hugo Victor; Transl.byC.E.Wilbour;With an introd.by P.Washington. – London : Campbell Publishers, 1998. – 1432p. – (Everyman"s Library ; 239 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-239-5
72857
  Hugo Victor Les miserables / Hugo Victor; Translated by N.Denny; Retold by C.Rice. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 7,103p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50508-9
72858
  Van Les Mistpoeffers : ou detonations mysterieuses de la Mer du Nord et des contrees continentales avoisinantes : instruction a suivre pour l"observation systematique du phenomene : Bruxelles (39, plage de l"industrie), Juillet 1896 / Ernest Van den Broeck // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – [8] p. : tab.
72859
  Rifflet Jacques Les mondes du sacre : Etude comparee des voies du sacre en Occident et en Orient / Rifflet Jacques; Pref. de R. Lallemand, G. Ringlet. – Nouvelle edition. – Bierges : Mols; Factuel, 2002. – 798p. – На обкл.: Religion. Laїcite. Esoterisme. Autres regards. – (Spiritualites). – ISBN 2-87402-043-5
72860
  Gamlin Linda Les monstres vivants / Gamlin Linda; Trad.Reumaux Patric. – Paris : Fanal, 1981. – 61p. : il. – ISBN 2-7308-0024-7
72861
   Les monts Apusemi. – Bucuresti, 1966. – 76с.
72862
  Ficheux Robert Les Monts Apuseni (Bihor) : Valees et aplanissements avec une genese des Portes de Fer et un essai de parallele geomorphologique entre les Monts Apuseni et les Carpates / Ficheux Robert. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1996. – 535р. + 24 карти. – ISBN 973-27-0585Х
72863
  Giurescu Anca Les mots composes dans les langues Romanes. / Giurescu Anca. – Paris, 1975. – 172с.
72864
  Guiraud Pierre Les mots etrangers / Guiraud Pierre. – 2e ed. – Paris, 1971. – 123с.
72865
  Mitterand Henri Les mots francais / Mitterand Henri. – Paris, 1976. – 126с.
72866
  Porte Regis Les mots s""amusent : [Comedie pour enfants] / Porte Regis. – Paris : Art et comedie, 2003. – 22p. – (Collection Cote cour). – ISBN 2-84422-354-0
72867
  Guiraud Pierre Les mots savants / Guiraud Pierre. – Paris, 1968. – 115с.
72868
  Conard A. Les mouvements des fluides dans les vegetaux / A. Conard; Univ. libre de Bruxelles. – Bruxelles : Stofs, 1942. – 48 p.
72869
   Les musees de Kiev: Guide = Музеи Киева. Путеводитель. – Moscou, 1984. – 237 с.
72870
  Ivanov S. Les mysteres de la memoire / S. Ivanov. – M., 1977. – 336с.
72871
  Sue Eugene Les Mysteres de Paris / Sue Eugene. – Paris, 1851. – 584с.
72872
  Levy V. Les mysteres du cerveau. / V. Levy. – Moscou, 1972. – 312с.
72873
  Gaudemet Jean Les naissances du droit: Le temps, le pouvoir et la xcience au servise du droit / Gaudemet Jean. – 2e edition. – Paris : Montchrestien, 1999. – 384p. – (Domat droit public). – ISBN 2-7076-1131-X
72874
  Rostaing Charles Les noms de lieux / Rostaing Charles. – Paris, 1974. – 127с.
72875
  Lebel Paul Les noms de personnes en France / Lebel Paul. – 7e ed. – Paris, 1974. – 128с.
72876
  Kaplow Jeffry Les noms des rois : Les pauvres de Paris a la veille de la revolution / Kaplow Jeffry; Traduit de l"anglais par Pierre Birman. – Paris : Francois Maspero, 1974. – 285p.
72877
  Gide A. Les nourritures terrestres : suivi de Les nouvelles nourritures / Andre Gide. – Paris : Gallimard, 1967. – 254, [2] p. – (Le livre de poche)
72878
  Grandi F. Les nouveautes de la gastronomie princiere. – Paris, Audot : Librairie Gastronomigue, 1866. – 212 p.
72879
  Gourio Les nouvelles breves de comptoir : Theatre / Gourio, Jean-Marie. – Paris : Julliard, 1999. – 91p. – ISBN 2-260-01537-9
72880
  Politis Nicolas Les Nouvelles tendances du droit international / Politis Nicolas, Politis Nicolas Socrate, 1927. – 249
72881
  Young Edward Les nuits D"Young / Traduites de l"Anglais par m. Le Tourneur. – Nouvelle ed. – A Lyon : chez Blache et Boget
T. 3. – 1812. – 135, 125 p. : 3 grav. – Перед тестом на стор. 1 повна назва: Les Complaintes, ou Les Nuits d"Young. - Конволют. Перепл. з: Le jugement dernier... / Young
72882
  Khartchouk Borys Les nuits fusillees: essais / Khartchouk Borys. – K., 1983. – 70с.
72883
  Seneqa Les oeuveres de Seneque le philoaophe, trad en francois par... la Grange; avec des notes de critique, d histoire & de literature. – Paris
6. – 1778. – 611с.
72884
  Seneca Les oeuveres de Seneque le philoaophe. Trad en francois par le feu M. la Grange. Avec des notes de critique, d histoire et de literature. – Paris
5. – 1778. – (4). 528с.
72885
  Horace Les oeuvres d"Horace. – Paris
2. – 1691. – (10), 424с.
72886
  Horace Les oeuvres d"Horace. – Paris
6. – 1691. – (44), 690с.
72887
  Rabelais Frangois Les oeuvres de Francois Rabelais, docteur de medecine. – [Amsterdam] : [Elsevier ; a la Sphere?]
T. 2. – 1691. – P. [2], 489-946, [10]. – Город и издательство установлены по издательской марке "Глобус"
72888
  Saint Real, de Les oeuvres de m. l"abbe de Saint Real, Nouvelle edition, revue, corrigee, rangee dans un meilleur ordre & augmentee. – P.
8. – 1757. – 354с.
72889
   Les oeuvres de monsieur De Voiture. Tome 2 // [Les Lettres de Mr de Voiture ?] / Voiture Vincent. – [Paris] : [Au Palais, par la Societe ?]. – [T. 1]. – [2], 254, [13] p.
72890
  Pradon Les oeuvres de Mr. Pradon : Le prix 3 liv. – Paris : Pierre Ribou, 1700. – 501с.
72891
  Barbette Paul Les oeuvres de Paul Barbette, celebre medecin d"Amsterdam : Et novel. trad. en Francois / Enrichie & augmentee en dernier lieu de plusieurs remarques, observations, histoir, guerisons & explications qui concernent la pratique de chirurqie & l"anatomie, par J. Jacob Manget, D. Med. ... – A Lyon : Chez Jean Bapt. Guillimin
Т. 3, 1er partie : De la chirurgie. – 1693. – [13], 487с. – На корінці: Oeuvre de Barbette. Tom III.


  На стор. перед тит. арк. гравюра з надписом: La chirurgie de Paul Barbette На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech На звороті тит.арк. нерозбірливий надпис чорним чорнилом
72892
  Seneca Les oeuvres de Seneque le philosophe. Traduites en franconis par feu M. La Grange.. – P.
1. – 1778. – 390с.
72893
  Moliere Les oeuvres. Noun. edit. Revue, corrigee & augmentee. – P.
1. – 1716. – (8). 724с.
72894
  Schendel A.V. Les oiseaux gris / A.V. Schendel. – Paris, 1970. – 176с.
72895
  Fleischer Leonore Les ombres du cjeur : Une novelisation de Leonore Fleischer basee sur un scenario de William Nicholson / Fleischer Leonore; [Trad. de l"americain pur T.Arson]. – Paris : Pocket, 1994. – 187р. – ISBN 2-266-06201-8
72896
  Kaelin R. Les operation cesariennes a la clinique de gynecologie et d"obstetrique de l"universite de Geneve de 1942 a 1949 / R. Kaelin, 1950. – 55p.
72897
  Le Bon Les opinions et les croyances / Gustave Le Bon. – Paris : Ernest Flammarion, 1917. – 340 p. – видання з автогр. В. Данилевича. – (Bibliotheque de Philosophie scientifique)
72898
  Merkourov G. Les organisations sociales en URSS / G. Merkourov. – Moscou. – 52с.
72899
  Guillemin Henri Les origines de la Commune l"heroique defense de Paris. (1870-1870) / Guillemin Henri. – Paris, 1959. – 423с.
72900
  Richard Les origines de la plebe romaine: essai sur la formation du dualisme patricio-plebeien / Richard, Jean-Claude. – Paris; Roma, 1978. – 653с.
72901
  Poincare H. Les oscillations electriques : lecons. – Paris : Georges Carre, 1894. – 256 p.
72902
  Andriievska E. Les outils numeriques dans l"іntensification des activites du traducteur // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 261-282


  L"article dйcrit et analyse des instruments informatiques de support au processus de la traduction du franзais vers l"ukrainien: dictionnaires йlectroniques et logiciels de la traduction automatique en ligne Pragma 6x et Google Translate. The article ...
72903
  Baudelaire Ch. Les paradis artificiels / Ch. Baudelaire. – Paris, 1966. – 190с.
72904
  Baudelaire C. Les paradis artificiels / Charles Baudelaire ; ed. etablie sur les textes originaux, presentee et commentee par Yves Florenne. – Paris : Le Livre de Poche, 1972. – 284, [1] p. – (Texte integral ; 1326)
72905
  Cocteau Jean Les parents terribles. / Cocteau Jean. – Paris, 1938. – 180с.
72906
  Babtchenko N. Les particularites de la finale "-e" dans la terminologie (sur base des termes politico-economiques) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 14
72907
  Bibikova D. Les particularites du fonctionnement des moyens stylistiques dans les textes des ecrivains francophones de maghreb // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 15-18
72908
  Stchastnev P.N. Les parties du monde et les principaux etats. Manual destine aux classes de VI et de VII / P.N. Stchastnev, P.G. Terekhov. – M., 1964. – 328с.
72909
  Brechon Pierre Les partis politiques / Brechon Pierre. – Paris : Montchrestien, 1999. – 158p. – (Clefs/Politique). – ISBN 2-7076-1133-6
72910
  Leymarie Jean Les pastells, dessins et aquarelles de Renoir. / Leymarie Jean. – Paris, 1953. – 16с.
72911
  Olteanu St. Les pays roumains a l"epoque de Michel le Brave (L"Union de 1600) / St. Olteanu. – Bucuresti, 1975. – 159с.
72912
  Roques M. Les peintures murales du Sud-Est de la France : [XIII au XVI siecle] : these complementaire pour le Doctorat es lettres... / Marguerite Roques ; Univ. de Paris, Fac. des lettres et sciences humaines. – Paris : Editions A. et J. Picard, 1961. – 444 p., [32] f. ill., [2] cart. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
72913
  Belfond Pierre Les pendus de Victor Hugo : Scenes de la vie d"un editeur / Belfond Pierre. – [Paris] : Fayard, 1994. – 372p. – ISBN 2-213-59190/3
72914
  Diaconu P. Les petchenegues au Bas-Danube. / P. Diaconu. – Bucarest, 1970. – 158с.
72915
  Laine Pascal Les petites egarees : Roman / Laine Pascal. – [Paris] : Ramsay; Denoel, 1988. – 371p. – ISBN 2-85956-657-0
72916
  Regnier Max Les petites tetos / Regnier Max. – Paris, 1977. – 131с.
72917
  Bouvard G. Les petits-fils du premier maitre : ecole sovietique / G. Bouvard. – M. – 223 s.
72918
  Melquiot Fabrice Les petits melancoliques / Melquiot Fabrice. – Paris : L"ecole des loisirs, 1999. – 94p. – (Theatre). – ISBN 2211-054-072
72919
  Taine H. Les philosophes classiques du XIX-e siecle en France / H. Taine. – 7-e ed. – Paris : Librairie Hachette et C-ie, 1895. – X, 377 p.
72920
  Trotignon P. Les philosophes Francais d"aujord"hui / P. Trotignon. – Paris, 1967. – 127с.
72921
  Trotignon Pierre Les philosophes francais d"aujourd"hui / Trotignon Pierre. – 2 ed. – Paris, 1970. – 125с.
72922
   Les Phytohormones et L"Organogenese : Congres International Tenu a L"Universite de Lige. – Liege : Universite de Liege, 1966. – 430p. – французькою та англійською мовами
72923
  Boissieu Jean Les pierres de gloire : Roman / Boissieu Jean. – Paris : Editions Menges, 1984. – 273p. – ISBN 2-85620-199-7
72924
  Simenon Georges Les Pitard / Simenon Georges. – Paris, 1981. – 218с.
72925
  Racine Les plaideurs : Chronologie, presentation, notes, dossier, bibliographie, lexique par J.-Y. Huet / Racine. – Paris : Flammarion, 1999. – 170p. – (Edition avec dossier). – ISBN 2-08-070999-2
72926
  Solooukhine Vladimir Alekseevich Les planches noires / Solooukhine Vladimir Alekseevich. – Moscu, 1990. – 218с.
72927
  Poignant Raymond Les plans de developpement de l"education et la planification economique et sociale / Poignant Raymond. – Paris, 1967. – 62с.
72928
  Richelet P. Les plus belles lettres francoises sur toutes sortes de sujets, tirees des meilleurs auteurs, avec des notes / Par P. Richelet. Avec des observations sur l"art d"ecrire des lettres, par mr. B.L.M. – Nouv. ed. retouchee & considerablement augmentee. – A Amsterdam : Chez J. Wetstein
T. 2. – 1755. – [20], 543, [16] p. : 1 portr. – На корінці: Lettres de Richelet


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
72929
  Берг Л.С. [Веrg S L. Les poissons du fleuve Toumen-oula (Coree), collectionnes par A. I. Czerski (Cerskij) // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 554-561


  Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg Bulletin de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg. VI serie, 1914, Volume 8, Issue 13, Page 897
72930
   Les politiques gouvernementales et le cout de la construction. Prepare par le secretariat de la Commission economique pour l"Europe. – Geneve, 1959. – 184с.
72931
  Moulinier Pierre Les politiques publiques de la culture en France / Moulinier Pierre. – Paris : Presses universitaires de France, 1999. – 128p. – (Que sais-je?). – ISBN 2 13 049596 6
72932
  Belina De Les Polonais et la Commune de Paris / Par De Belina. – Paris : Librairie generale, Depot Central des editeurs, 1871. – 138 p. – (Documents sur la guerre de 1870-71 et sur la Commune)
72933
  Tudor D. Les ponts romains du Bas Danube / D. Tudor. – Bucuresti, 1974. – 175с.
72934
  Idzikowski M. Les portraits de Fryderyk Chopin / M. Idzikowski, Edw B. Sydow. – Krakow, 1953. – CXXXVIIс.
72935
  Pekelis V. Les possibilites de l"homme / V. Pekelis. – M., 1977. – 271с.
72936
   Les pourparlers sovieto-allemands a Moscou. 20-22 aout 1953. Documents. – M., 1953. – 8с.
72937
   Les pourparlers sovieto-coreens a Moscou. 11-19. Septembre 1953. – M., 1953. – 8с.
72938
  Dendani Mohamed Les pratiques de lecture du College a la Fac / Dendani Mohamed. – Paris : L`Harmattan, 1998. – 150p. – ISBN 2-7384-7000-9
72939
   Les premiers jours de notre combat. – Hanoi, 1958. – 272с.
72940
  Tarasov L.V. Les presentamos los lasers / L.V. Tarasov. – Moscu : Editorial Mir, 1990. – 222 s.
72941
  Duhamel Alain Les pretendants / Duhamel Alain. – Paris, 1983. – 274с.
72942
  Hoszowski St. Les prik a Lwow. (XVI-XVII siecles) / St. Hoszowski. – Paris, 1954. – 232с.
72943
  Afanassiev V. Les Principes de la philosophie. / V. Afanassiev. – Moscou. – 508с.
72944
  Anjour H. Les principes fondamentaux du magnetisme / H. Anjour. – Paris : Jouve & C, 1928. – 43 p.
72945
  Hosni N. Les prisons libanaises / N. Hosni. – Beyrouth, 1970. – 118с.
72946
   Les prix Nobel, 1982. – Stockholm, 1983. – 272с.
72947
   Les problemes actuels du developpement des pays socialistes. – Moscou, 1971. – 200с.
72948
  Griffiths V.L. Les problemes de l"enseignement en milieu rural / V.L. Griffiths. – Paris, 1970. – 46с.
72949
   Les problemes de la zone arode. – Paris, 1962. – 520с.
72950
   Les problemes des musees dans les pays en voie de developpement rapide. – Berne - Paris, 1964. – 92с.
72951
  Soboleva O.V. Les problemes du plurilinguisme dans les pays francophones / O.V. Soboleva, Kalina-Shamrai // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 363-370
72952
   Les problemes globaux de l"humanite et l"etat: Theme du 13 Congres mondial de l"Assotiation internationale de science politique (Paris, juillet 1985). – M., 1985. – 239с.
72953
  Pankov Y. Les problemes globaux et la responsabilite historique des forces progressistes / Y. Pankov, E. Noukhovitch. – Moscou, 1988. – 279с.
72954
  Alain Les propos d"un Normand de 1912 / Alain; Edites par J.-M. Allaire, R.Bourgne, P. Zachary avec la cooperation de G. Pascal, P. Heudier; Preface de G.Pascal. – Paris : Institut Alain, 1998. – 13,[3],659p. – Ouvrage publie avec le concours du Centre National du Livre. – ISBN 2-905753-13-7
72955
  Fedortchenko Adolphe Les proprietes des ondes de charge dans les faisceaux d`electrons / Fedortchenko Adolphe. – Paris, 1963. – 22 p,
72956
  Chamberlin T.C. Les puits artesiens. Considerations pratiques au sujet de leur etablissement : trad. de l"anglais / par T.C. Chamberlin // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 47 p.
72957
   Les Quarante-huitards. – Paris, 1975. – 253с.
72958
  Pradt M. Les quatre Concordats. – Paris, 1818. – 462 p.
72959
  Van Halen Les quatre journees de Bruxelles. – Bruxelles : Chez J.P. Meline, 1831. – 246, II p.
72960
  Copi Les quatre jumelles. / Copi. – Paris, 1973. – 44с.
72961
  Rabelais, Francois Les Rabelais moderne, ou Les oeuvres de maitre Francois Rabelais, docteur en medecine. – A Amsterdam (Amsterdam) : chez Jean Frederic Bernard
T. 5, p. 1-2. – 1752. – [4], 290 p. – каждая часть имеет собственную пагинацию
72962
  Verity R. Les races de la France du Nytha arethusa Schiff : Lep. Satyridae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 197-200. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
72963
  Pittard E. Les Races et l"histoire : (Introduction ethnologique a l"histoire) / [Eugene Pittard]. – [Paris : La renaissance du livre, 1924. – XX, 619, [1] p. : carte. – Кн. без обкл. та тит. арк. - Index: p. 609-616. – Бібліогр.: с. 593-607 та в підрядк. прим. – (L"evolution de l"humanite) (Synthese collective ; [Vol. 5])
72964
  Nestourkh M. Les races humaines / M. Nestourkh. – Moscou : Progres. – 114p.
72965
  Lullier V. Les rapports entre les juges Europeens dans le domaine de la protection des donnees a caractere personnel // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – P. 305-312. – ISSN 2219-5521
72966
  Pham-Van-Dong Les realisations de la Grande resistance nationale du peuple Viet-namien. Extrait du rapport presentee par M.Pham-van-Dong, Vice President du Conseil des Ministres de la Rep. Democr. du Viet-nam dev / Pham-Van-Dong. – Hanoi, 1955. – 42с.
72967
   Les Recherches en Sciences Humaines sur le Laos: Actes de la Conference Internationale organisee a Vientiane 7-10 Decembre 1993. – Paris, 1994. – 217с.
72968
  Doppagne Albert Les regionalismes du francais / Doppagne Albert. – Paris, 1978. – 94с.
72969
  Braguinski Vladimir Les regiones touristiques de l"URSS. / Braguinski Vladimir. – Moscou, 1982. – 254с.
72970
  Paul Emile Les regles du jeu : [Comedie en 3 actes] / Paul Emile. – Paris : Art et comedie, 2003. – 86p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-331-1
72971
  Daudet Er. Les Reins Casses.. – Paris, 1885. – 300с.
72972
   Les relations diplomatiques de la Russie et de la France d"apres les rapports des ambassadeurs d"Alexandre et de Napoleon 1808-1812. – St-Petersbourg : Manufacture des papiers de l"etat, 1905. – 409 p.
72973
  Sladkovski M. Les relations economiques et commerciales des peuples de la Russie et de la Chine jusqu"en 1917 / M. Sladkovski. – M., 1981. – 412с.
72974
   Les relations exterieures de la communaute europeenne unifiee. Actes du troisieme Colloque sur la Fusion des Communautes europeennes, organise a Liege les 25-27 octobre 1967. – Liege, 1969. – 353с.
72975
  Roosens C. Les relations internationales de 1815 a nos jours / Claude Roosens. – 2nd ed. – Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant. – (Pedasup, ISSN 0776-0884 ; 36). – ISBN 2-87209-600-0
T. 1 : Du Congres de Vienne a la seconde guerre mondiale (1815-1939). – 2001. – 284 p. – На обкл. також. зазнач.: Tome I: 1815-1939
72976
  Roosens C. Les relations internationales de 1815 a nos jours / Claude Roosens. – 2nd ed. – Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant. – (Pedasup, ISSN 0776-0884 ; 38). – ISBN 2-87209-619-1
T. 2 : La guerre froide. La detente. – 2001. – На обкл. також зазнач.: Tome II: apres 1939
72977
   Les relations litteraires franco-scandinaves au Moyen Age. Actes du Colloque de Liege (april 1972). – Paris, 1975. – 329с.
72978
  Gobineau Les religionset les philosophies dans l"Asie Centrale / Gobineau. – Paris : Didier. – 540 p. – Без титульного листа та без закінчення
72979
  Delescure Les remedes charitables de madame Fouquet, pour guerir a peu de frais : Experimentez par la meme Dame et augmentez dans cette derniere edition, de la methode que l"on pratique a l"Hotel des invalides pour guerir les soldats de la Verole. – A Lyon (Lyon) : Chez Jean Certe, 1685. – [46], 476, [2] p.
72980
  Broussouloux Claude Les remplacants. / Broussouloux Claude. – Paris, 1976. – 75с.
72981
  Угрин Т.В. Les representations interculturelles au sein du paradigme representationnel // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 468-473
72982
  Guelfond A. Les residuos y sus aplicaciones / A. Guelfond. – Moscu : Mir, 1968. – 3 p.
72983
  Daudet Alfonse Les rois en exil = Короли в изгнании : Roman Parisien / Alfonse Daudet. – Moscou : Progres, 1979. – 414 s.
72984
  Bronne Carlo Les roses de cire. / Bronne Carlo. – Paris, 1972. – 119с.
72985
  Eliade Mircea Les Roumains: precis historique. / Eliade Mircea. – Bucarest, 1992. – 62с.
72986
  Fasquelle Solange Les Routes de Rome. / Fasquelle Solange. – Paris, 1986. – 408с.
72987
   Les Russes decouvrent la France au XVIIIe et au XIX siecle. – Paris, Moscou, 1990. – 377с.
72988
  Diderot Les salon de peinture. / Diderot. – Paris : H. Gautier. – [7] p., P.433-468. – (Nouvelle bibliotheque populaire ; № 244)
72989
   Les sanctions civiles, disciplinaires et penales en droit du travail Belge, Francais et Italien. Colloque International tenu a l"Universite de Liege les 24 et 25 avril 1961. – Liege, 1962. – 320с.
72990
  Viet J. Les sciences de l"homme en France : tendances et organisation de la recherche / Jean Viet. – Paris : Mouton & CO, 1966. – 258 p. – (Publications du conseil international des sciences sociales ; 7)
72991
  Lasareff P. Les sciences en Russie durant 200 ans / P. Lasareff. – Moscou : [S. n.], 1925. – 16 p. : portr. – (L"Academie des sciences de l " U.R.S.S. 1725-1925)
72992
   Les sciences humaines et les droits de l"homme. – Bruxelles : Mardaga, 1984. – 261p. – Ouvrage publie avec le soutien de la section belge francophone d"Amnesty international. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1984. – (Psychologie et sciences humaines ; 137). – ISBN 2-87009-205-9
72993
  Eisenmann Ch. Les sciences sociales dans l"enseigenement superieur / Ch. Eisenmann. – Paris, 1972. – 201с.
72994
  Frel J. Les sculpteurs attiques anonymes 430-300 / J. Frel. – Praha, 1969. – 61 p.
72995
  Deborine Grigori Les secrets de la seconde guerre mondiale. / Deborine Grigori. – Moscou, 1972. – 295с.
72996
  Briskin Jacqueline Les sentiers de l`aube / Briskin Jacqueline; Trad. de l"americain par D. Le Bourg. – Paris : Pierre Belfond, 1981. – 414,[2]p. – (Les grands romans Belfond). – ISBN 2-7-144-1414-1
72997
  Avicenne Paul Les services bibliographiques dans le monde 1960-1964. / Avicenne Paul. – Paris, 1967. – 238с.
72998
   Les Slaves et l"Orient. – Paris, 1965. – 70с.
72999
  Grasse Pierre Les societes d"insectes : Termites, fourmis, abeilles / Grasse Pierre : Universite de Clermont-Ferrand. – p. 23-36
73000
  Forquin Les sociologues de l"education americains et britanniques : Presentation et choix de textes / Forquin, Jean-Claude; De Boeck universite; INRP. – Paris; Bruxelles : De Boek & Larcier, 1997. – 390p. – (Portefeuille ; Pedagogie). – ISBN 2-0841-2183-6
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,