Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>
60001
   "Inter-Longitude Astronomy" project: long period variable stars / I.L. Andronov, V.I. Marsakova, L.S. Kudashkina, L.L. Chinarova // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 3-8. – ISSN 2227-1481


  This article contains the highlights of complex studies of long-period variable stars such as Miras: semiregular, symbiotic (particularly, pulsating symbiotic), as well as RV Tauri-type stars. In the course of these studies, important characteristics ...
60002
  Ковальчук О. "Intermezzo" (Імпресіонізм + експресіонізм + сюрреалізм? ) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 51-55. – ISSN 0130-5263
60003
  Чумаченко В.А. In-situ синтез наночастинок срібла в розгалужених полімерних матрицях / В.А. Чумаченко, М.Ю. Безуглий, Н.В. Куцевол // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 274
60004
  Heijmans A H.J. Inf-semilatice approarch to self-dual morphology / A H.J. Heijmans, R. Keshet // Centrum voor wiskunde en informatica. Report rapport. – Amsterdam, 2001. – 33 p. : il. – (Probability, networks and algorithms (PNA) ; N 0101). – ISSN 1386-3711
60005
  Makarenko Ye.A. Information-Analitical Providing of Foreign-Policy Activity in the Sphere of Internatinal Relations // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 28-35
60006
   Information-analytical learning management system universities / Yu. Tryus, I. Stetsenko, I. Herasymenko, V. Hrytsenko // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковчький О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 4 (29). – С. 15-31. – ISSN 1998-6939


  Розглянуто концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом університету, в якій використовуються методи прийняття рішень та імітаційного моделювання, web-технології. Основними критеріями вибору засобів ...
60007
  Chiyachantana C.N. Information-based trading and day-of-the-week effect // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 533-542 : tabl., fig. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
60008
  Winde B. Information - Schlussel zum Wissen : Methoden und Probleme der wissenschaftlich - technischen Information / B. Winde. – Leipzig ; Jena ; Berlin : Urania - Verlag, 1972. – 272 S.
60009
   Information about authors (meta-data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 95-96. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817
60010
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 82-83. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817
60011
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 90-91. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817
60012
   Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 137-139. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
60013
   Information About Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 74-75. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817
60014
  Zakhozhai V.B. Information and analytical support for marketing in the framework of applied statistics // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 39-49. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
60015
  Dmutrenko A. Information and Analytical Support of Financial Controlling of Joint Activities of Business Entities / A. Dmutrenko, L. Marchenko // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 86-91. – ISSN 2218-1199
60016
  Kunderevich O. Information and communication mechanisms of the influence on social connection: axiological aspect // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 2409-9805


  Зроблено аналіз інформаційно-комунікаційних механізмів впливу на суспільну свідомість, розгляд ролі численних табу, що можуть розумітися як прояв соціально-комунікативної патології, своєрідної "інформаційної хвороби" суспільства
60017
  Didmanidze I. Information and communication technologies and foreign language teaching / I. Didmanidze, J. Gorjeladze // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 45-46. – ISBN 978-966-7166-39-7
60018
   Information and democratic processes. – Urbana, Chicago, 1990. – 421с.
60019
  Lefymenko T. Information and fiscal space to strengthen the resilience of the economy in conditions of sustainable development // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С. 7-21 : Табл. – Бібліотгр.: 36 назв. – ISSN 2305-7645
60020
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 5, N 2 (9). – 2014. – 47 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
60021
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 5, N 1 (8). – 2014. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
60022
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 6, N 1 (10). – 2015. – 48 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences"
60023
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 6, N 2 (11). – 2015. – 58 с. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences". Резюме укр., рос., англ. мовами
60024
   Information and telecommunication sciences : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2312-4121
Vol. 7, N 1 (12). – 2016. – 60 p. – До 2014р. див. на назву "Telecommunication sciences". Резюме укр., рос., англ. мовами
60025
  Jaroslav Kreuz Information Aspects of assessing environmental policy implementation effectiveness: case of the Czech Republic / Jaroslav Kreuz, Pert Sauer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 479-486 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
60026
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.57, N 5. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
60027
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.58, N 12. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
60028
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60029
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 12. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60030
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 11. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60031
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 10. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60032
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 8/9. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60033
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 7. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60034
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 6. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60035
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 5. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60036
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60037
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
60038
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 11. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60039
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 12. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60040
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 10. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60041
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 9. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60042
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 7/8. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60043
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 6. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60044
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 5. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60045
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 4. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60046
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 3. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60047
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.60, N 1. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
60048
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 1. – 2002
60049
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 11. – 2002
60050
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 10. – 2002
60051
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 12. – 2002
60052
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 9. – 2002
60053
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 7/8. – 2002
60054
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 6. – 2002
60055
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 5. – 2002
60056
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 3/4. – 2002
60057
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.61, N 2. – 2002
60058
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 12. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
60059
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 1. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60060
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 2/3. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60061
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 4. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60062
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 7. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60063
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 5/6. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60064
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 8. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60065
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 9. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60066
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 10. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60067
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 63, N 11. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
60068
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 3. – 2005
60069
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 4. – 2005
60070
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 5. – 2005
60071
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 6/7/8. – 2005
60072
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 9. – 2005
60073
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 10. – 2005
60074
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 64, N 11/12. – 2005
60075
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 1. – 2006
60076
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 2. – 2006
60077
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 3. – 2006
60078
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 4. – 2006
60079
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 5. – 2006
60080
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 6. – 2006
60081
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 7/8. – 2006
60082
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 9. – 2006
60083
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 11. – 2006
60084
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 10. – 2006
60085
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 65, N 12. – 2006
60086
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 1/2. – 2007
60087
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 3. – 2007
60088
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 4. – 2007
60089
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 5. – 2007
60090
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 6. – 2007
60091
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 7/8. – 2007
60092
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 9. – 2007
60093
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 10. – 2007
60094
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 11. – 2007
60095
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 66, N 12. – 2007
60096
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 1/2. – 2008
60097
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 3. – 2008
60098
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 5. – 2008
60099
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 6. – 2008
60100
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 9. – 2008
60101
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 10. – 2008
60102
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 11. – 2008
60103
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 67, N 12. – 2008
60104
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 1/2. – 2009
60105
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 3. – 2009
60106
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 5. – 2009
60107
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 4. – 2009
60108
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 6. – 2009
60109
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 7/8. – 2009
60110
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 8/9. – 2009
60111
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 11. – 2009
60112
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 12. – 2009
60113
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 1/2. – 2010
60114
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 4. – 2010
60115
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 5. – 2010
60116
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 6. – 2010
60117
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 3. – 2010
60118
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 7. – 2010
60119
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 9. – 2010
60120
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 10. – 2010
60121
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 11. – 2010
60122
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 12. – 2010
60123
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 1/2. – 2011
60124
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 3. – 2011
60125
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 4. – 2011
60126
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 5. – 2011
60127
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 9/10 : September-October. – 2011
60128
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 7/8 : July-August. – 2011
60129
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 11/12 : November-December. – 2011
60130
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 70, N 6 : June. – 2011
60131
   Information control systems and technologies (ICST-ODESSA-2018) = Информационные управляющие системы и технологии (ИУСТ-ОДЕССА-2018) : materials of the VII Intern. sci.-practical conf., 17th-18th September, 2018, Odessa / Odessa Nat. Polytechnic Univ. ; Kharkov Nat. Univ. of Radio Electronics ; Lodz Univ. of Technology ; [resp. for the publ. V.V. Vychuzhanin]. – Odessa : Astroprint, 2018. – 270, [2] p. : ил., табл. – Парал. тит. л. рус. - Ст. англ., укр., рус. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-927-418-2
60132
  Ivanova V.V. Information Factor for Formation of Human Capital / V.V. Ivanova, O.M. Ivanova // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – P. 11-12. – ISBN 978-9934-571-43-5
60133
  Литвин О.Є. Information in emotive and emotional English discourse // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 114-120


  Інформація в емоційному англійському дискурсі.
60134
  Shchehelska Y. Information management and maintenance of the city of Kyiv promotional policy in the international arena (2008-2013) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 692-693. – ISBN 966-7522-07-5
60135
  Melnyk V.V. Information management as a factor of innovative society development // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 39-45. – ISSN 2072-1692
60136
  Sandul O. Information management as a way to solve identity crisis in Moldova // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 201-204
60137
   Information on Acta Zoologica International Journal for Zoology and Index to vol. 1-40/ 1940-1959. – Stockholm, 1958. – 14с.
60138
  Bielska T.V. Information policy and information security of the state as psychical and social phenomenon: problems and prospects / T.V. Bielska, M.H. Lashkina, Yurii Nesteriak // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 116-. – ISSN 2414-0562
60139
  Talyshinsky E.B. Information Policy in the Field of Public Administration // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 186-193. – ISSN 2078-9165
60140
  Vedmid P. Information policy of state authorities in the system of regulation of social and political relations // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 216
60141
  Holovanova N.V. Information policy of Ukraine as an european state in conditions of current threats (architecture approach). // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 143-157. – ISSN 2414-0562
60142
   Information Processing Machinen. – Prague, 1965. – P. 249
60143
   Information processing machines 15. – Prague : Academia, 1971. – 279 p.
60144
   Information provision of diagnostic systems for energy facilities = iнформ. забезпечення систем діагностування об"єктів енергеники / [V.P. Babak, S.V. Babak, M.V. Myslovych et al.] ; ed. by V.P. Babak ; [Nat. akad. of sciences of Ukraine, Inst. of Electrodynamics, Inst. of Engineering Thermophysics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 131, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 128-132. – (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-353-7
60145
  Davis J. Information revolution : using the information evolution model to grow your business / Jim Davis, Gloria J. Miller, Allan Russell; [foreword by T. May]. – Hoboken : Wiley, 2006. – 27,195 p. – ISBN 0-471-77072-5
60146
  Aytakin Nazim Ibrahimova Information Security and Influencіng Factors // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 234-244. – ISSN 1026-9932
60147
  Keijsper Cornelia Eva Information Structure. / Keijsper Cornelia Eva. – Amsterdam, 1985. – 385с.
60148
  Karpchuk N. Information Support of Poland"s European Integration // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – P. 57-62. – ISSN 2306-028X
60149
   Information system security guidelines for the United Nations organizations. – New York, 1992. – 76с.
60150
  Shkarlet S. Information systems and technology in organization : edukational manual / Serhiy Shkarlet, Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska ; Min. of education a. science of Ukraine, Chernihiv nat. univ of technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2018. – 267, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-617-7571-14-7
60151
  Maslak V. Information systems in the library by universities in the case of the program "library" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто принципи програмування інформаційного забезпечення системи електронної бібліотеки закладу вищої освіти, проаналізовано вхідну і вихідну інформацію в систему електронної бібліотеки, охарактеризовано інструментальні засоби, які були ...
60152
  Goncharenko T.L. Information Technologies as the Tool of Efficiency Improving of Future Physics Teachers Training to Laboratory Session in Optics // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – Р. 157-166. – ISSN 1998-6939


  Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики до лабораторного практикуму з оптики.
60153
   Information technologies in education: International workshop. – Riga, 1996. – 43с.
60154
  Grishnova O.A. Information technologies within the system of novel factors of labour productiviti growth: trends and paradoxes / O.A. Grishnova, T.O. Kostenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – P. 462-469. – ISSN 1993-6788


  Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання продуктивності праці: тенденції і парадокси. Показано внесок інформаційних технологій у середньорічне зростання продуктивності праці для окремих країн.
60155
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 1 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60156
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 2 (2). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60157
   Information technology and security = Информационные технологии и безопасность=Інформаційні технології і безпека / Ін-т спец. связи и защиты информации ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012-
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60158
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 3, issue 1 (4). – 2015. – 75 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60159
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 3, issue 2 (5). – 2015. – 160 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60160
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 4, issue 2 (7). – 2016. – С. 133-288. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60161
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 4, issue 1 (6). – 2016. – 132 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60162
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 5, issue 1 (8). – 2017. – 124 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60163
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Ihor Subach. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 5, issue 2 (9). – 2017. – 171, [1] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60164
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 6, iss. 1 (10). – 2018. – 117, [3] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60165
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 6, iss. 2 (11). – 2018. – 144, [4] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60166
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Dmytro Lande. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 7, iss. 2 (13). – 2019. – С. 111-229, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
60167
   Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2012-. – ISSN 2411-1031
Vol. 7, iss. 1 (12). – 2019. – 109, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
60168
  Krak Iu. Information technology for automated translation from inflected languages to sign language / Iu. Krak, V. Kasianiuk, I. Volchyna // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 76-77. – ISBN 978-617-7530-07-6
60169
  Xu Huilin Information technology of scientific partners selection // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 68-69


  Інформаційні технології відбору наукових партнерів.
60170
  Heldman R.K. Information telecommunications : networks, products, & services / Robert K. Heldman. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1994. – XIV, 386 p. : ill., tab. – Index: p. 372-386. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-07-028040-1
60171
  Eckschlager K. Information theory in analytical chemistry / K. Eckschlager, K. Danzer. – New York : John Wiley & Sons, 1994. – XY, [1], 275 p. : il. – (Chemical analysis ; Vol.128). – ISBN 0-471-59507-1
60172
  Klix Friedhart Information und Verhalten. / Klix Friedhart. – Berlin, 1973. – 808с.
60173
   Information week
N 671. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60174
   Information week
N 676. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60175
   Information week
N 679. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60176
   Information week
N 680. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60177
   Information week
N 681. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60178
   Information week
N 689. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60179
   Information week
N 697. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60180
   Information week
N 698. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60181
   Information week
N 699. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60182
   Information week
N 703. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60183
   Information week
N 706. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60184
  Iermoshenko M.M. Information within the system of economic reality // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 24-32. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто місце інформації в структурі економічної дійсності, охарактеризовано сутність поняття "інформація" в контексті філософських категорій, обгрунтовано економічні функції інформації в інформаційній економіці.
60185
  Sosnin O.V. Informational and computer communications of scientific and educational activities in Ukraine integration conditions in European educational space / O.V. Sosnin, M.A. Azhazha // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 159-172. – ISSN 2072-1692


  Інформаційно-комп"ютерні комунікації науково-освітньої діяльності в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.
60186
  Яровий Д. Informational aspect of the Twitter-revolution 2010 in Kyrgyzstan // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 104-106. – бібліогр. в кінці ст.
60187
  Polishchuk I.O. Informational influence on the political knowledge of children in the context of the hybrid war of Russia against Ukraine / I.O. Polishchuk, T.M. Maksimishyna // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 139-152. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
60188
   Informational Technologies in economic research = Інформаційні технології в економічних дослідженнях : scientific journal / Rherson state university. – Kherson
Vol. 1. – 2015. – 153 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
60189
  Hopfer R. Informationsverarbeitung mit PASCAL / R. Hopfer. – Berlin, 1990. – 331 p.
60190
  Hopfer R. Informationsverarbeitung mit PASCAL / R. Hopfer. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 331 p.
60191
  Pysarenko R . Informative interpretation of problems and spatial generalization factor of attribute information // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядається вплив просторової генералізації атрибутивних даних при картографуванні на образ локальної епідемічної ситуації. Просторова генералізація постає фактором формування цього образу. В статье рассматривается влияние пространственной ...
60192
  Sieriebriak K.I. Informative Providing of a Region"s Enterprises Collaboration and Interregional Collaboration // European reforms bulletin : scientific peer-reviewed journal / Centre for European reforms studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg). – Odessa, 2015. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 2418-4209
60193
  Chernov A.P. Informativeness of ground penetrating radar method for investigations of the glaciers on Galindez, Winter and Skua Islands (the Argentine Islands, results for the period April to November 2017) // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 29-36. – ISSN 1727-7485
60194
  Chernov A. Informativeness of the GPR method on the example of results from experimental site / A. Chernov, M. Reva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 38-44. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  In this article the results of Ground penetrating radar (GPR) surveys on experimental site near Institute of Geology of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) are represented. GPR method has been developed since 1970, but the ...
60195
  Horova S. Informatization and society:possible difficulties and future prospects // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 41-57. – ISSN 2224-9516
60196
  Flaga-Gieruszyhska Informatization in civil proceedings in Poland // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 48-51
60197
  Voronenko M. Informatization of decision making processes in emergency epidemic situation // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 99-102
60198
  Kazakova N. Informatization of global economic development and place of Ukraine in the information environment / N. Kazakova, I. Davydenko, A. Shtykolenko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 18-26. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
60199
   Informator krotkofalowca : Praca zborowa. 1975. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1975. – 295 s.
60200
   Informator o metodach badan naukowych stosowanych w placowkach naukowych Bialostockiej Akademii Medicznej. – Bialystok, 1971. – 82s.
60201
   Informator o organizacji i trybie studiow w uniwersytecie Lodzkim. – Lodz, 1970. – 47с.
60202
   Informator o studiach prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w roku akademickim 2001/2002. – Rzeszow : Uniw. Rzeszowski, 2002. – 16, [1] s. : il.
60203
   Informator o studiach. Wydzial chemii. Studia Wieczorowe. – Warszawa, 1969. – 22с.
60204
   Informator o studiach. Wydzial filologii obcych. Instytut orientelistyczny. – Warszawa, 1969. – 08с.
60205
   Informator o studiach. Wydzial nauk spolecznych. Instytut nauk politycznych. – Warszawa, 1969. – 32с.
60206
   Informator o studiach. Wydzial prawa i administracji. – Warszawa, 1969. – 28с.
60207
   Informator prawniczy 1973. – Warszawa, 1972. – 303с.
60208
   Informator samochodowo-motocyklowy 1966. – Warszawa, 1965. – 320с.
60209
   Informator Zoologiczny Directory of Polish Zoologists. – Warszawa, 1962. – 193S.
60210
   Informator. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. X Jubileuszowy sezon oswiatowy 1978-1979. – Poznan, 1978. – 97с.
60211
   Informator: studia na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie : Rok akademicki 2002/2003. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002. – 104s. – ISBN 83-227-1861-6
60212
   Informatyka teoretyczna i stosowana = Computer science. – Czestochowa. – ISSN 1643-2355
R.1, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
60213
  Moszkowicz Mieczyslaw Informatyka w praktyce: Ekonomiczne problemy komputeryzacji / Moszkowicz Mieczyslaw. – Warszawa, 1988. – 187с.
60214
  Jakubowicz Andrzej Informayka w praktyce. Rachunek kosztow w hierarchicznym systemie infomacji / Jakubowicz Andrzej. – Warszawa, 1979. – 148с.
60215
   Informe anual / Fondo monetario internacional. – Washington : Fondo monetario internacional. – ISSN 0250-751X
2004. – 2004
60216
   Informe sobre la reforma de la administracion publica nacional. – Caracas
1. – 1972. – 680с.
60217
   Informe sobre la reforma de la administracion publica nacional. – Caracas
2. – 1972. – 621с.
60218
  Saburov M. Informe sobre las directivas del XIX Congreso del partido para el quinto plan quinquenal de desarrollo de la URSS (1951-1955) 8 de octubre de 1952 / M. Saburov. – M., 1953. – 63с.
60219
   Informix-4GL : Version 6; Reference. – Menlo Park : Informix
Vol.1. – 1994. – XIY,477p.
60220
   Informix : Энциклопедия пользователя / Мак-Налли, Г. Миллер, Д. Прайеш, Фортуни, И, др., ; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 800с. + CD-ROM. – ISBN 966-7393-12-7
60221
   Infractiuni contra avului obstesc. – Bucuresti, 1963. – 482с.
60222
  Dobrinescu Ion Infractiuni contra vietii persoanei / Dobrinescu Ion. – Bucuresti, 1987. – 184с.
60223
  Nakanishi Koji Infrared absorption spectroscopy. / Nakanishi Koji, Solomon Philippa. – 2nd ed. – San Francisco, 1977. – 287с.
60224
   Infrared and ultraviolet photography. – Rochester
1-2. – 1972. – 33с.
60225
  Fedosenko P. Infrared behavior of QCD propagators // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 115-117
60226
   Infrared Microspectroscopy: Theory and Applications. – New York, Basel : Marcel Dekker, Inc., 1988. – 282 с.
60227
  Rogalski Antoni Infrared photon detectors [Електронний ресурс] / Antoni Rogalski ; with M. Kimata, V. Kocherov, J. Piotrowski, F. Sizov, I. Taubkin, N. Tubouchi, N. Zaletaev. – Washington : Spie optical eng. Press, 1995. – 633 p.
60228
  Nakamoto Kazuo Infrared spectra of inorganic and coordination compounds. / Nakamoto Kazuo. – New York, London, 1963. – 328с.
60229
  Kuiper Gerard Infrared spectra of planets : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis, Texas; N. 140 / Kuiper Gerard. – Texas : University Texas, 1947. – p. 251-254. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal, V. 106, N.2, 1947
60230
  Biednov M. Infrared spectroscopic ellipsometry of ion-implanted metal surfaces / M. Biednov, Prof., L.V. Poperenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 87
60231
   Infrared spectroscopy. – New York : Reinhold Publishing Corporation, 1944. – 236 p.
60232
   Infrared Thermography as an Effective Tool for Research and Industrial Application / Y. Venher, V. Dunaevskyi, V. Kotovskyi, S. Bolgarska // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y. Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 5 (101). – С. 20-33. – ISSN 2409-9066


  Інфрачервона термографія - ефективний інструмент сучасного науково-технічного застосування. Інфрачервона термографія в останні роки набула суттєвого значення у проведенні досліджень у фізиці, медицині, промисловості тощо. Застосування високоточних та ...
60233
  Borchert R. Infrarotechnik / R. Borchert, W. Jubitz. – 3. neubearb. Aufl. – Berlin : Verlag Technik, 1958. – 232 s.
60234
   Infrarotmesstechnik. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1981. – 252 s.
60235
  Armas Blanco Enrique Infrastructure and Public Investment // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 37-50. – ISBN 978-1-47556-510-2
60236
   Infrastruktura slovenscine in slovenistike / Univerza v Ljubljani, Filoz. fak., Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ urednik: M. Stabej ]. – Ljubljana, 2009. – 474 s. – На обкл.: Simpozij Obdobla 28, парал. назва англ.: The infrastructure of the Slovene language and Slovene studies. – (Obdobja ; 28). – ISBN 978-961-237-333-7
60237
  Pasternak A. Infuence of electricity power generating units on the environment in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 261-269 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
60238
  Kholodna A. Infuence of Miscanthus gigateus cultivation on the oribatid and colembol quantities in urbanozem of Kharkiv region // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – P. 123-126 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 2077-4893
60239
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Зайков С.В. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 1 (19), січень - травень. – 2019. – 56 c. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60240
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Зайков С.В. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 2, червень - вересень. – 2019. – 62 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60241
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Зайков С.В. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 3, жовтень - листопад. – 2019. – 50 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60242
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 4, грудень. – 2019. – 54 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60243
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 1, січень - березень. – 2020. – 90 c. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60244
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 66 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60245
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 58 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60246
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 38 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60247
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 1, січень - березень. – 2021. – 66 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60248
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 58 p. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60249
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 3, липень - вересень. – 2021. – 54 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60250
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 4, жовтень - грудень. – 2021. – 58 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60251
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 1, січень - березень. – 2022. – 62 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60252
   Infusion & Chemotherapy = Інфузія & хіміотерапія : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ : Національний інститут фтизіатрів і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. – ISSN 2663-0338
№ 2, квітень - червень. – 2022. – 62 с. – DOI: 10.32902/2663-0338 - Резюме укр., рос., англ. мовами
60253
  Орембовская М.Н. ing-форма в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орембовская М.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 20л.
60254
  Полукарова Татьяна Алексеевна ing-формы в системе модальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полукарова Татьяна Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
60255
  Gotz Curt Ingeborg / Gotz Curt. – Rostock, 1956. – 126с.
60256
  Redlich K.A. Ingenieurgeologie / K.A. Redlich, K. Terzaghi, R. Kampe. – Wien ; Berlin : Springer, 1929. – IX, 708 S.
60257
  Zaruba Q. Ingenieurgeologie / Q. Zaruba, V. Mencl. – Prag : Akademie, 1961. – 606S. : Mit 384 Abbildungen und 14 Tabellen
60258
  Graham L.A. Ingenious mathematical problems and methods / L.A. Graham. – New York : Dover publ., 1959. – 238 p. : 170 fig.
60259
  Traat Mats Inger / Traat Mats. – Tallinn, 1989. – 232с.
60260
  Ghilia Alecu Ivan Ingeri biciuiti / Ghilia Alecu Ivan. – Bucuresti, 1967. – 382с.
60261
  Ingersoll R.G. Ingersoll"s lectures & essays : a selection / R.G. Ingersoll. – London : Watts & CO
3rd series : "Which way?" "Some reasons why," "Myth and miracle," etc. – 1911. – 160 p.
60262
  Ingersoll R.G. Ingersoll"s lectures & essays : a selection / R.G. Ingersoll. – 5th impres. – London : Watts & CO
1st series : "What must we do to be saved?" and other Famous Orations. – 1912. – 160 p.
60263
  Ingersoll R.G. Ingersoll"s lectures & essays : a selection / R.G. Ingersoll. – 3rd impres. – London : Watts & CO
2nd series : "Some mistakes of Moses," "Shakespeare," etc. – 1912. – 160 p.
60264
  Mast S.O. Ingestion of fluid by Amoeba / S.O. Mast, W.L. Doyle. – Leipzig : Gebruder Borntraeger, 1934. – P. 555-560. – Reprinted from "Protoplasma", Vol. 20, No. 4, 1934
60265
  Atalay Hamit Ingilizce - Turkce sozluk / Yardim edenler F.H.Atalay, N.H.Atalay,I.A.Atalay; Inceleyen H.Zulfikar; Ataturk kultur,dil ve tarih yuksek kurumu. – Ankara : Turk dil kurumu. – (Turk dil kurumu yayinlari ; 714). – ISBN 975-16-1084-2
1.cilt : A - I. – 1999. – 1889s.
60266
  Atalay Hamit Ingilizce - Turkce sozluk / Yardim edenler F.H.Atalay, N.H.Atalay, I.A.Atalay; Ataturk kultur, dil ve tarih yuksek kurumu. – Ankara : Turk dil kurumu. – (Turk dil kurumu yayinlari ; 714). – ISBN 975-16-1084-2
2.cilt : J - Z. – 1999. – s.1891-3734
60267
   Ingineria industriala. – Bucuresti, 1990. – 266с.
60268
  Vaduva I. Ingineria programarii / I. Vaduva, V. Baltac, V. s.a. Florescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR
Vol. 1. – 1985. – 316 p. : ill.
60269
  Vaduva I. Ingineria programarii / I. Vaduva, V. Baltac, V. s.a. Florescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR
Vol. 2. – 1986. – 278 p. : ill.
60270
  Gheorghe Adrian Ingineria sistemelor. / Gheorghe Adrian. – Bucuresti, 1979. – 205с.
60271
  Fleisser Marieluise Ingolstadter stucke / Fleisser Marieluise. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977. – 146S. – ISBN 3-518-36903-2
60272
  Marica V.G. Ingres / V.G. Marica. – Bucuresti : Gondrom Verlag Bayreuth, 1979. – 32s.
60273
  Bergman Ingrid Ingrid Bergman: my story / Bergman Ingrid, Burgess Alan. – New York, 1980. – 602с.
60274
  Hertel Gertrud Inhaltsvergleichsregister der Marx-Engels-Gesamtausgaben / Hertel Gertrud. – Berl., 1957. – 296с.
60275
  North Gary Inherit the Earth: Biblical Blueprints for Economics / North Gary. – Ft. Worth, 1987. – 195с.
60276
  Owen F.V. Inheritance of cross- and self-sterility and self-fertility in beta vulgaris male-sterility in sugar beets / F.V. Owen. – Washington : Government, 1942. – p. 679-698. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 64, N. 12, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
60277
  Domingo W.E. Inheritance of number of seeds per pod and leaflet shape in the soybean / W.E. Domingo. – Washington : Government, 1945. – p. 251-268. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 70, N. 8, 1945. – (Joint committee on policy and manuscripts)
60278
  Demerec M. Inheritance of pale green seedlings in Maize / M. Demerec, 1925. – P. 318-333. – Reprinted from Genetics:10, 1925
60279
  Dice Lee Inheritance of waltzing and of epilepsy in mice of the genus peromyscus / Dice Lee. – p.p.25-35. – Journ. of mammalogy, V. 16, 1935
60280
   Inhibition of immobilized acetylcholinesterase by aflatoxin B1 in a potentiometric biosensor / K.V. Stepurska, M.I. Korobko, V.M. Arkhypova, O.O. Soldatkin, F. Lagarde, A.P. Soldatkin, S.V. Dzyadevych // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2016. – Vol. 32, N 4. – Р. 271-278. – ISSN 0233-7657
60281
   Inhibition of Na(+),K(+)-ATPase and activation of myosin ATPase by calix[4]arene C-107 cause stimulation of isolated smooth muscle contractile activity / T.O. Veklich, R.D. Labyntseva, O.A. Shkrabak, O.V. Tsymbalyuk, R.V. Rodik, V.I. Kalchenko, S.O. Kosterin // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 92, N 1, january - february. – Р. 21-30. – ISSN 2409-4943
60282
  Bonner James Inhibition of photoperiodic induction in Xanthium by applied auxin / Bonner James, Thurlow John, 1949. – 10 p. – Reprinted from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 4, 1949
60283
  Sliusar V.M. Inhomogeneity growth in three dimensional pressureless matter with one dimensional initial data: direct sntegration of hydrodynamical equations in the Fourier space / V.M. Sliusar, V.I. Zhdanov // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 28
60284
  Geru I.I. Inhomogeneous EPR-Line Broadening of Carbon Nanotubes / I.I. Geru, Yu. Pryluyskyy, V. Koroli // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 7. – C. 871-876. – ISSN 1024-1809
60285
  Morales Iniciadores y Primeros Martires de la Revolucion Cubana / Morales, Morales Vidal y. – Habana
1. – 1963. – 334с.
60286
  Morales Iniciadores y Primeros Martires de la Revolucion Cubana / Morales, Morales Vidal y. – Habana
3. – 1963. – 530с.
60287
  Morales Iniciadores y Primeros Martires de la Revoluciou Cubana / Morales, Morales Vidal y. – Habana
2. – 1963. – 394с.
60288
  Kosarevsch B.P. Initial stage of the beam-plasma discharge in Helium: PIC simulation / B.P. Kosarevsch, I.O. Anisimov, M.J. Soloviova // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – P. 82-83
60289
  Dadyka D.I. Initial stage of the beam-plasma discharge: 2D simulation via PIC method / D.I. Dadyka, .Anisimov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 186-187
60290
  Faguet T. Initiation litteraire // Initiation philosophique / E. Faguet. – [ S. l. ] : Hachette & Cie, 1913. – 1, 176 p. – (Collection des initiations)
60291
   Initiation of the Explosive Crystallization Process in Amorphous Alloys of the Fe-Zr System by Pulse Laser Treatment / T.L. Tsaregradskaya, Yu.A. Kunitskyi, O.O. Kalenyk, I.V. Plyushchay, O.V. Turkov // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02005-1-02005-4. – ISSN 2077-6772


  In the work, a series of theoretical calculations were carried out to analyze the possibility of the process of explosive crystallization during laser treatment of binary amorphous alloys of the Fe-Zr system. The calculations were carried out within ...
60292
  Faguet E. Initiation philosophique / Emile Faguet. – [ S. l. ] : Hachette & Cie, 1913. – [ 4 ], 176 p. – Перепл. з кн.: Faguet G. - Initiation litteraire. – (Collection des initiations)
60293
  Dascalu D. Injectia unipolara in dispozitive electronice semiconductoare / D. Dascalu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1972. – 421 s.
60294
  Klose-Greger Hanna Inka Sohn der Sonne. / Klose-Greger Hanna. – Leipzig, 1959. – 276с.
60295
  Leonard Inkarnacja. / Leonard. – Warszawa, 1986. – 432с.
60296
  Morton Jozef Inkluzowe wiano / Morton Jozef. – Warszawa, 1960. – 452с.
60297
  Palarik Jan Inkognito / Palarik Jan. – Praha, 1956. – 80с.
60298
  Metraux Alfred Inkowie / Metraux Alfred. – Warszawa, 1968. – 206с.
60299
   Inkunaablid Tartu riikliku Ulikooli: Teaduslikus raamatogus kataloog. – Tallin, 1982. – 95с.
60300
   Inkunabuly Biblioteki Jagiellonskiej. – Krakow, 1962. – 270с.
60301
   Inkusi der Bambuti. – Berl., 1960. – 444с.
60302
   Inlocuirea raspunderii penale pentru unele infractiuni cu raspundere administrativa sau disciplinara. – Bucuresti, 1957. – 216 p.
60303
   Inlocuirea raspunderii penale pentru unele infractiuni cu raspundere administrativa sau disciplinara. – Bucuresti, 1957. – 216с.
60304
  Weiskopf F.C. Inmitten des Stroms. Welt in Wehen / F.C. Weiskopf. – Berlin & Weimar : Aufbau-Verlag, 1976. – 687 S.
60305
  Graetz Peter Inmitten meines Schattens / Graetz Peter. – BVerlin, 1975. – 148с.
60306
  Bystrzycka Zofia Inna mlolosc. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1955. – 350с.
60307
  Burchard Przemyslaw Inne kraje inne ludy / Burchard Przemyslaw. – Warszawa, 1974. – 297с.
60308
  Siedmiograj Maria Inne niebo / Siedmiograj Maria. – Warszawa, 1977. – 163с.
60309
  Stepula N. Inne niebo / Nadija Stepula ; przekl.: Tadeusz Karabowicz, Jan Leonczuk, Waldemar Michalski. Wojciech Piotrowicz. – Radom : MIGG, 1999. – 46 s. – (Promocyjna Seria Wydawnicza "MIGG" / pod red. Jadwigi Gozdz ; nr 24). – ISBN 83-87013-31-5


  У пр. № 4496BR напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу Наєнку - моя "перелицьована" поетична сутність. Від душі. Автор оригіналів. Київ. / Підпис / 1999.
60310
  Deely J. Innenwelt and umwelt // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 3-16. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999


  Зміст цього есе розгорається у відповідності до таких пунктів: 1. Важливість термінології. 2. Семіотичне походження й імпортування термінів. 3. Умвельт у відмінності до довкілля. 4. Активна формація Умвельту. 5. Умвельт як «значеннєвий світ» або ...
60311
  Rabkin Richard Inner and outer space: introduction to a theory of social psychiatry / Rabkin Richard. – New York, 1970. – 40с.
60312
  Roomy David Inner work in the wounded and creative: the dream in the body / Roomy David. – New York, 1990. – 144с.
60313
  Kucher V. Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – P. 15-23. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  Внутрішній світ образів в романах-антиутопіях першої половини ХХ століття.
60314
  Kotsiubynsky M. Inno alla vita : (tradotto da S. Del Gaudio) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 371-378
60315
   Inno dell"Unione Sovietica. – Mosca : Ed. in lingue estere, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
60316
  Hampshire Stuart Innocence and Experience. / Hampshire Stuart. – Cambridge, 1989. – 195с.
60317
  Rice Cr. Innocent bystender. An inner sanctum mystery / Cr. Rice. – New York, 1949. – 246с.
60318
  Deutsch Valerie Wolf Innocents Abroad. / Deutsch Valerie Wolf, Sutherland Laura. – Harmondsworth, 1991. – 500с.
60319
  Gazda Janusz Innokientij Smoktunowski. / Gazda Janusz. – Warszawa, 1975. – 91с.
60320
   Innovating to learn, learning to innovate / Centre for educational research and innovation. – Paris : OECD, 2008. – 256 p. : tab. – ISBN 978-92-64-04797-6
60321
   Innovation- and Technology-Driven Development of Economy: Strategic Imperatives for Realizing Regional Development Capacity / Kunytska-Iliash, O. Hrymak, M. Dubyna, Я. Berezivskyi, A Zbarska // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 4 (106). – С. 41-54. – ISSN 2409-9066
60322
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 14318059
N 2. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
60323
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 14318059
N 3. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
60324
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 14318059
N 4. – 1998
60325
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N 5. – 1998
60326
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 14318059
N 6. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
60327
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 14318059
N 7. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
60328
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N 7. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
60329
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N9. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
60330
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
60331
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N 10. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
60332
   Innovation : The magazine from Carl Zeiss. – Jena. – ISSN 1431-8059
N 12. – 2002
60333
  Ilchenko S.V. Innovation agenda of cohesion policy: contradictions in implementation and the ways to resolve them / S.V. Ilchenko, V.O. Diakov // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 66-77. – ISSN 2524-003X
60334
  Bilous O. Innovation agenda of cohesion policy: contradictions in implementation and the ways to resolve them // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 29-41. – ISSN 2524-003X
60335
  Marchenko O. Innovation as a factor of the socio-economic efficiency of tax consulting / O. Marchenko, N. Maryniv, O. Yarmak // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 238-243. – ISSN 2256-0742
60336
  Stepanov D. Innovation component of polystructural process of formation and diagnostics of economic security of enterprise // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – P. 89-98 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 10 name. – ISSN 2306-6792
60337
  Zhylinska O. Innovation constituent of sustainable development / O. Zhylinska, I. Orobets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 32-36. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  The paper substantiates an innovation constituent of sustainable development along with environmental, social and economic pillars of the concept. Determining of implementation details of innovation activity by J. Schumpeter is a theoretical ...
60338
  Rowe J.B. Innovation in a dry climate : an inaugural public lecture delivered at the Town Hall, Armidale, New South Wales, on 16 July 1998 / J. B. Rowe ; University of New England. – Armidale : UNE, 1998. – 19 p. – (The 1998 lecture series). – ISBN 1 86389 534 5
60339
  Subbotina N. Innovation in Cultural Sector - Definition and Typology // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2015. – 16, 4. – P. 379-388. – ISSN 1896-8201
60340
  Davydov D.S. Innovation in the Sphere of Augmented and Virtual Reality Technologies in EU Member States and Other Countries of the World / D.S. Davydov, D.A. Riabovol // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – P. 5-11. – ISSN 2222-0712


  Інновації у сфері технологій віртуальної і доповненої реальності в Європейському Союзі й інших країнах світу.
60341
  Kniazevych A. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement / A. Kniazevych, V. Kyrylenko, L. Golovkova // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 208-218. – ISSN 2256-0742
60342
  Granieri M. Innovation law and policy in the European Union : towards horizon 2020 / Massimiliano Granieri, Andrea Renda. – Milan [etc.] : Springer, 2012. – XI, 198, [1] p. : ill., tab. – На корінці зазнач.: 5. – Бібліогр. в кінці розд. – (Sxi - Springer for innovation = Sxi - Springer per I"innovazione). – ISBN 978-88-470-1916-4
60343
  Lomachynska I. Innovation potential: impact on the national economy"s competitiveness of the EU developed countries / I. Lomachynska, I. Podgorna // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 262-270. – ISSN 2256-0742
60344
  Kaczmarska B. Innovation risk in agricultural production // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – P. 87-93 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name.
60345
  Safonova Vira Innovation studies and innovative capacity of education system:economic and theoretical implications // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – P. 53-57. – ISSN 1993-6788


  Сафонова В.Є. Інноватика та інноваційна здатність системи освіти: економіко-теоретичний аспект.
60346
  Lavrich Ю. Innovation Technologies for Advanced Information Systems / Ю. Lavrich, C. Plaksin, Л. Pogorila // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 4 (106). – С. 106-119. – ISSN 2409-9066
60347
  Yankovsky D.S. Innovation Technologies for Human Microbiome Improvement / D.S. Yankovsky, V.P. Shirobokov, G.S. Dyment // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2018. – Vol. 14, № 6. – С. 11-21. – ISSN 2409-9066
60348
   Innovation, educational, research components of the evaluation of information economy development (as exemplified by Eastern Partnership countries) / S. Shkarlet, N. Kholiavko, M. Dubyna, O. Zhuk // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; голов. ред. Люльов О. ; редкол.: Тамбовцева Т., Порнпітакпан Ч., Яп К. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1. – C. 70-83. – ISSN 2218-4511


  Інноваційна, освітня, дослідницька компоненти оцінки розвитку інформаційної економіки (на прикладі країн Східного Партнерства). Проведене дослідження дозволило дійти висновків про необхідність розвитку стратегічної співпраці суб"єктів моделі Quadruple ...
60349
  Bagratyn H. Innovations and global economic crisis / H. Bagratyn, I. Kravchenko // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 373-381. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
60350
  Semionovaite E. Innovations driven sharing economy in the context of tourism business / E. Semionovaite, E. Baranskaite, D. Labanauskaite // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 48-52. – ISSN 2306-546X


  Інновації, зумовлені спільною економікою в контексті туристичного бізнесу.
60351
  Lavrynenko S.O. Innovations in formation of competitiveness of agrarian companies: state aspect // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 53-56. – ISBN 978-9934-571-33-6
60352
   Innovations in management organization. – Vienna, 1972. – 11с.
60353
  Putilina O. Innovations in Present-day Ukrainian and English Languages (morphology, syntax, sociolinguistics) / Oksana Putilina ; Min. of education a. science, youth a. sport of Ukraine, Donetsk nat. univ., Educationaly suppli for students of higher educational inst. – Donetsk : Knowledge, Donetsk branch. – (Applied Linguistics Library). – ISBN 978-617-579-530-9
Book 2. – 2012. – 305, [1] p. – На обкл. також: Прикладна лінгвістика ДОННУ 2004. – Bibliogr.: p. 304-305
60354
  Zvinkliene A. Innovations in the gender equality politics in the Baltic states: from woman to gender mainstreaming // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 353-363. – ISSN 0235-7186
60355
   Innovativ modszerek a pedagogiai-pszichologiai gyakorlatban Ukrajna europai integraciojanak tukreben = Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України : nemzetkozi tudomanyos ped.-pszichol. konf., Beregszasz, 2016. apr. 14-15 / II. Rakoczi Ferenc Karpataljai Magyar Foiskola ; [szerkesztobizottsag: Berghauer-Olasz E. et al.]. – Beregszasz : II. Rakoczi Ferenc Karpataljai Magyar Foiskola, 2016. – 469, [3] p. : ill., tab. – Парал. назва англ. також: Innovative methods in pedagogical-psychological practice in the mirror of Ukraine"s European integration ambitions. International pedagogical-psychological conf. Berehove, April 14-15, 2016. - Текст укр., угор., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7404-02-5
60356
  Romanovskyi O. Innovative academic entrepreneurship as a driver of transformational change in higher education and science / O. Romanovskyi, Y. Romanovskyi // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Інноваційне академічне підприємництво як рушій трансформаційних змін у вищій освіті та науці.
60357
   Innovative Approach to Estimating Costs of Vehicle Parking Services / N.M. Vnukova, T.O. Tokhtamysh, O.A. Yagolnitskiy, K.B. Hranko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 94-103. – ISSN 2409-9066


  Інноваційний підхід до розрахунку вартості послуг з паркування транспортних засобів.
60358
  Popkova E.G. Innovative approach to providing economic security / E.G. Popkova, G.A. Khemeleva, V.I. Ostrovskiy // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 99-105 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
60359
  Kryvovyazyuk I.V. Innovative approach to strategy selection for enterprise crisis management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 77-84 : Fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
60360
  Boichenko M.A. Innovative approaches to ensuring quality of educational services for gifted schoolchildren in the USA, Canada and the UK // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – P. 35-70. – ISBN 978-966-698-251-8


  Висвітлено особливості забезпечення якості освітніх послуг для обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії. Схарактеризовано базові поняття дослідження - "якість" та "забезпечення якості". Окреслено такі складові забезпечення якості, як ...
60361
   Innovative Approaches to Judicial Modeling in the Context of E-Democracy: Prospects for Ukraine / T. Barabash, I. Humeniuk, L. Levytska, Muza, // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 4 (106). – С. 120-130. – ISSN 2409-9066
60362
  Ghritchenko I. Innovative approaches to teaching English language to artists / I. Ghritchenko, I. Nesterenko // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 106-110. – ISSN 2409-3351


  Інноваційні підходи до викладання англійської мови художникам.
60363
  Marusina O.S. Innovative aspects of management of modern higher education - an important basis for its successful reformation in the era of transition to informational societies // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (17), march. – P. 198-205. – ISSN 2414-0562


  Аналізуються основні інноваційні аспекти управління сучасною вищою освітою, що зумовлені переходом суспільств від постіндустріального до інформаційного стану. Обгрунтовуються положення, що стосуються: а) характеру і специфіки радикальної модернізації ...
60364
  Ushakov D.S. Innovative climate development as a factor for national economy progress (the case of Thailand) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 94-104. – ISSN 1993-6788


  This study includes the analysis of social, cultural and economic features of innovative-investment climate improvement in Thailand; recommendations concerning the principles of innovation progress strategy in the Kingdom, as well as the discussion of ...
60365
  Kozlov D. Innovative culture of future education institution manager in the foreign scientific discourse // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 293-303. – ISSN 2312-5993


  Професійна інноваційна культура майбутнього менеджера освіти в зарубіжному науковому дискурсі.
60366
  Yemelianenko L.M. Innovative design of social transfer programs in Ukraine through the light of world experience / L.M. Yemelianenko, V.I. Moskvina // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 52-62. – ISSN 2524-003X


  Інноваційний дизайн програм соціальних трансфертів в Україні через призму світового досвіду. Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати позицію авторів, яка полягає в тому, що перманентний характер соціально-економічної кризи в Україні примушує ...
60367
  Klimuk V. Innovative development of countries: methodology / V. Klimuk, V. Kochurko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – P. 33-39. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
60368
  Skripko T.O. Innovative development of small and medium-sized busines in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 241-246 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
60369
  Dovgal E. Innovative development of the EU: strategic priorities of technological leader // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – P. 26-32. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
60370
  Khmelovska M.M. Innovative Directions of the Higher Education // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – P. 27-28


  Інноваційні напрями вищої освіти.
60371
   Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – VI,182 p. : shemas, tabulas. – Ст., укр., англ., рос. – Bibliografija rakstu beigas. – ISBN 978-9934-571-49-7
60372
  Peterkova Jindra Innovative entrepreneurship by startups and spin-offs in the Czech repablic / Peterkova Jindra, Wozniakova Zuzana, Stefanovova Zuzana // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 247-257 : Fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
60373
  Ignatovych N. Innovative Entrepreneurship in Ukraine: Axiological Aspect / N. Ignatovych, V. Gura // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – P. 35-37. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The value descriptions of innovative entrepreneurship are considered. Nowadays it is a motive force of not only economy development but also the whole society. The important role of innovations in everyone"s life is shown. It is proved that innovations ...
60374
  Sknar A. Innovative ERP Applications in the Public Sector: a Comparative Analysis of New Zealand Experience // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 76-82. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Annotation. Contemporary economic science is looking for ways of research actualisation to resolve the challenges under the world financial crisis. Besides existing challenges in private de-regulated sector, one of the efficient innovations can be ...
60375
  Voloshyn V. Innovative Factors of Strengthening the Competitiveness of the National Economy in Terms of Combating the Hybrid War / V. Voloshyn, A. Shekhlovych // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – P. 139-144. – ISSN 2616-9460


  Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності національної економіки в умовах гібридної війни.
60376
  Nikolaychuk T.O. Innovative Forms of Experience Services in Business Activities // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 48-59. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Інноваційні форми послуг вражень у сфері господарської діяльності. Останнім часом внаслідок всесвітньої пандемії короновірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, люди не мали можливості задовольнити свої потреби в отриманні позитивних вражень, емоцій, ...
60377
  Mykytyuk O. Innovative infrastructure of entrepreneurship development / O. Mykytyuk, O. Honcharova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 72-76. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the actual issues of such forms of innovative infrastructure development as venture capital and clustered formation. Particularities of their functioning in the market conditions and problems of their existent are analyzed in the ...
60378
  Yeh Sh.-P. Innovative management in tourism industry: data envelopment analysis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 381-387. – ISSN 1993-6788


  У статті показано, що туристичний бізнес, крім безпосередньо мандрівки, пропонує також такі послуги, як візова підтримка, бронювання житла тощо. Після відміни контролю виїзду за кордон у 1988 р. туристичний бізнес на Тайвані став стрімко розвиватися. ...
60379
   Innovative Method of Fixing Diamond Grains for Improving the Production of Diamond-Abrasive Tools / E.P. Pashchenko, S.V. Riabchenko, V.M. Bychyhin, S.A. Kukharenko, D.O. Savchenko, O.M. Kaidash, V.V. Smokvyna // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 1 (103). – С. 56-65. – ISSN 2409-9066
60380
  Lachashvili T. Innovative methods in binary digit system of counting // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 104-105. – ISBN 978-966-7166-39-7
60381
  Rzhevska D. Innovative mimetic verbs in Japanese and construction approach to them // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  The article will determine several lexical semantic links between mimetic verbs and construction approach to the innovative mimetics in Japanese, and exhibit that meaning for mimetic verbs demands a treatment precise from that of lexical verbs. There ...
60382
  Gula Olena Innovative model of public administration personnel security system // Public administration and law review (PALR). – Tallinn, 2021. – Iss. 1 (5). – P. 67-72. – (Scientific Center of Innovative Researches). – ISSN 2733-211X
60383
  Pryiatelchuk O. Innovative nature of the world and domestic market of agricultural products / O. Pryiatelchuk, O. Stupnytskyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
60384
  Uzhelovskyi A. Innovative pedagogical methods and computer telecommunications in distance education / A. Uzhelovskyi, K. Brovchenko, A. Muzyka // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – Р. 23-29. – ISSN 2413-1571


  Інноваційні педагогічні методики та комп"ютерні телекомунікації при дистанційній освіті.
60385
  Chen Jing Innovative Pedagogical Teaching Technologies: Content and Characteristics // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – P. 252-267. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729


  Інноваційні педагогічні технології навчання: зміст та характеристики.
60386
   Innovative Potential of Gas Detonation / Yu.A. Kharlamov, L.G. Polonsky, N.O. Balytska, S.A. Klymenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 104-110. – ISSN 2409-9066


  Інноваційні можливості газової детонації.
60387
  Kovalchuk A.Y. Innovative potential of scientific institutions of Ukraine: philosophical and legal aspects // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 75 : Філософія. – C. 205-215. – ISSN 2072-1692


  Інноваційний потенціал наукових установ України: філософсько-правовий аспект.
60388
  Liguzova V.O. Innovative processes at an enterprise: peculiarities of budgeting // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 180-183 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
60389
   Innovative Solutions for Manufacturing High-Quality Rails in Ukraine / L.B. Medovar, G.P. Stovpchenko, G.O. Polishko, A.V. Sybir, D.V. Kolomiets, Yu.V. Kostetsky // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 35-45. – ISSN 2409-9066


  Інноваційні рішення проблеми організації виробництва рейок найвищого гатунку в Україні.
60390
  Corina Serban Innovative strategies in online environment: plannang social activities for nonprofit organizations / Corina Serban, Octav-Ionut Macovei // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 440-448. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
60391
   Innovative System of Computer Modelling of Multiphysics Processes for Controlled Electrocurrent Treatment of Melts / Y. Zaporozhets, A. Ivanov, Y. Kondratenko, V. Tsurkin, N. Batechko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 4 (106). – С. 85-105. – ISSN 2409-9066
60392
  Vasylyk M.S. Innovative technologies and foreign languages teaching methods at non-linguistic faculties // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 214-220. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  Розглянути іноваційні методи викладання ангілйської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ.
60393
  Vakhovych I.M. Innovative technologies in ensuring the competitiveness of the regional market of medical tourism / I.M. Vakhovych, M.S. Zabedyuk, V.V. Malimon // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (88). – P. 24-31 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 5 name. – ISSN 1562-0905
60394
  Zablotska L.M. Innovative technologies in the educational process / L.M. Zablotska, L.V. Chernii, V.O. Meleshchenko // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 85-87


  Інноваційні технології в навчальному процесі.
60395
   Innovative trends in world trade development : the monograph / [A.P. Rumyantsev et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Nat. Aviation Univ., The Educational a. Research Inst. of Intern. Relations. – Kyiv : NAU, 2018. – 414, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в кінці книги: с. 411-415. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-932-082-7
60396
   Innovative workplaces : making better use of skills within organisations / [Centre for educational research and innovation]. – Paris : OECD, 2010. – 147, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр: c. 147 та в кінці частин. – (OECD innovation strategy). – ISBN 978-92-64-09567-0
60397
  Grynia A. Innowacyjnosc i konkurencyjnosc miedzynarodowa Litwy // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2015. – T. 97. – S. 239-258. – ISSN 0081-6841
60398
  Коза І. Innowacyjnosc jako warunek przedsiebiorczosci polskich wspylnot samorzadowych. Studium Przypadku: zatrudnienie w makroregionie poludniowym i poludniowo-zachodnim // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – S. 174-190. – ISSN 2227-796X


  Метою стані є аналіз аспектів ефективності та інноваційності польських міст і міських районів на основі результатів які досягнути польські макро- регіони і країни Європейського Союзу. В статті зосередимось на прикладі північного і північно-західного ...
60399
  Koza I. Innowacyjnosc prowadzaca do efektywnosci polskich wspylnot samorzadowych. studium przypadku: makroregion pylnocny oraz pylnocno-zachodni // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – S. 181-201. – ISSN 2227-796X
60400
  Raszka Helena Inny kraj / Raszka Helena. – Warszawa, 1962. – 64с.
60401
  Szumanska Ewa Inny rytm / Ewa Szumanska. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1974. – 161с.
60402
  Herling-Grudzinski Gustaw Inny swiat : zapiski sowieckie / Herling-Grudzinski Gustaw; red.M.Mirecka. – Warszawa : Czytelnik, 1998. – 370с. – (Ser.:"Biblioteka "Czytelnika"). – ISBN 83-07-02607-5
60403
  Mickiewicz Adam Inny wybor wierszy / Mickiewicz Adam. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1996. – 433 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370235379
60404
   Inoculation with a soil fungus accelerates decomposition of avocado cv. Hass leaf litter in three plantations in Colombia / Tamayo-Velez Alvaro, , Correa-Londono Guillermo, , Walter Osorio Nelson // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2019. – P. 24-36. – (Geographica ; vol. 54, N 1). – ISSN 0300-5402
60405
   Inorganic and Nuclear Chemistry. Herbert H. Hyman memorial volume. – Oxford, New York, 1976. – 244с.
60406
  Shriver D.F. Inorganic chemistry / D.F. Shriver, P. Atkins, C.H. Langford. – 2nd ed. – New York : Freeman, 1998. – XV111,846p. – ISBN 0-7167-2398-0
60407
  Miessler G.L. Inorganic chemistry / G.L. Miessler, D.A. Tarr. – 2nd edit. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. – X1V,642p. – ISBN 0-13-841891-8
60408
  Shriver D.F. Inorganic chemistry / D.F. Shriver, P.W. Atkins. – 3rd edit. – New York : Freeman, 1999. – XV11,764p. + 1 CD ROM. – ISBN 716728737
60409
   Inorganic Chemistry. – Los Angeles. – ISSN 00201669
Vol. 37, N 10. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
60410
  Derkach T.M. Inorganic Chemistry for Technologists : KNUTD textbook series for international training programmes / [T.M. Derkach ; Min. of Education and Science of Ukraine, Kyiv Nat. Univ. of Technologies and Design]. – Kyiv : KNUTD, 2019. – 335, [1] p. : il., tab. – Index: p. 330-333. – Bibliogr.: p. 334-335. – ISBN 978-617-7506-42-2
60411
   Inorganic chemistry in focus 2. – Weinheim : Wiley-VCH, 2005. – 18,398p. : ill. – (Further titles of interest). – ISBN 3-527-30811-3
60412
  Khodakov Yu.V. Inorganic Chemistry. / Yu.V. Khodakov, D.A. Epshtein, Gloriozov. – Moscow
1. – 1984. – 229с.
60413
  Khodakov Yu.V. Inorganic Chemistry: Textbook for Schools. / Yu.V. Khodakov, D.A. Epshtein, P.A. Glotiozov. – Moscow
2. – 1984. – 181с.
60414
  Naray-Szabo Inorganic crystal chemistry. / Naray-Szabo. – Budapest, 1969. – 480с.
60415
  Kepert David Inorganic stereochemistry. / Kepert David. – Berlin, 1982. – 227с.
60416
   Inorganic syntheses. – New York
5. – 1957. – 266с.
60417
   Inouye"s japanese-english dictionary. – Tokyo. – 1872с.
60418
  Ivanova N.V. Inovative development of logistics systems in Ukraine // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – P. 40-43. – ISBN 978-9934-571-49-7
60419
  Слизень В.А. Inoventica представляет умные решения для библиотек : [интервью с В.А. Слизнем] / В.А. Слизень ; беседу вела Елена Бунь // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726


  Не так давно ГК Inoventicа заявила о своей готовности совместно с некоммерческим фондом "Электронный век культуры" инвестировать средства в создание инновационной облачной инфраструктуры для библиотечного сообщества. Член Совета директоров ГК ...
60420
   Input-output tables for Japan 1995 : Summary in English. – Tokyo : Management and coordination agency, 2000. – 357p. : Tabl.
60421
   Input-output tables for Japan: Summary in English. – Tokyo, 1995. – 745с.
60422
   Input parameters for the probabilistic seismic hazard assessment in the Eastern of Romania and Black Sea area / I.A. Moldovan, M. Diaconescu, E. Popescu, M. Radulian, Toma-Danila, A.P. Constantin, A.O. Placinta // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 7/8. – P. 1412-1425. – ISSN 1221-146X
60423
  Marti Harold Inquiry & expression: a college reader / Marti Harold, Ohmann Richard. – New York, 1958. – 751с.
60424
  Kovalenko N. Inquiry based learning as a project-forming definition in the educational-research pedagogical project // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 5-8. – ISBN 978-966-698-271-4


  Навчально-дослідне навчання як визначення проекту у навчально-дослідному педагогічному проекті.
60425
  Mader Sylvia Inquiry into life / Mader Sylvia. – 5th ed. – Dubugue : Brown Publishers, 1988. – 802p. – ISBN 0-697-05115-3
60426
  Mader S.S. Inquiry into life / Sylvia S. Mader. – 10th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 16,758 p.,[58 с.розд.паг.] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-239965-1
60427
  Ochotnikow W. Ins innere der Erde / W. Ochotnikow. – Berl., 1950. – 64с.
60428
  Beier-Red Alfred Ins Schwaze getroffen / Beier-Red Alfred. – Berlin, 1970. – 92 S.
60429
  Reed Douglas Insanity fair / Reed Douglas. – London : Cape, 1938. – 431 p.
60430
  Kostaszuk-Romanowska Inscenizacje dramatow Juliusza Slowackiego w latach 2005-2009 oczami krytyki. Refleksje przed kolejnym rokiem jubileuszowym // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – S. 223-258. – ISSN 1640-7806
60431
   Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dzieciecej. – Warszawa, 1972. – 251с.
60432
  Perucho J. Inscripcions, lapides, esteles / J. Perucho. – Barcelona, 1993. – 59, [3] с.
60433
  Balan Constantin Inscriptii medievale si din epoca moderna a Romaniei: Judetul istoric Arges (sec. 14-1848) = Inscriptions medievales et modernes de Roumanie = Румынские средневековые и новые надписи : Cu o introducere, indicatii bibliogr., repertoriu cronol., note explicative, anexe si indici / Balan Constantin; Academia Romana, Institutul de istorie "N. Iorga". – Bucuresti : Edit. Acad. Romane, 1994. – 644p. – ISBN 973-27-0309-1
60434
  Tautu Nicolae Inscriptii. Poezii / Tautu Nicolae, 1955. – 144с.
60435
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
1. – 1975. – 285с.
60436
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
2. – 1977. – 279с.
60437
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
3. – 1977. – 287с.
60438
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
3. – 1980. – 484с.
60439
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
3. – 1984. – 469с.
60440
   Inscriptiile Daciei romane. – Bucuresti
3. – 1988. – 302с.
60441
   Inscriptiile din scythia minor. – Bucuresti
5. – 1980. – 317с.
60442
   Inscriptiile din Scythia minor Grecesti si Latine. – Bucuresti
1. – 1983. – 544с.
60443
   Inscriptiile din Scythia minor Grecesti si Latine. – Bucuresti
2. – 1987. – 436с.
60444
   Inscriptiile din Scythia minor Grecesti si Latine din secolele IV-XIII descoperite in Romania. – Bucuresti, 1976. – 440с.
60445
   Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. – Ed. 2. – Serdicae
1. – 1970. – 487с.
60446
  Mihailov Georgius Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae / Mihailov Georgius. – Serdicae
3. – 1961. – 306с.
60447
  Merlin A. Inscriptions latines de la Tunisie / Alfred Merlin. – Paris : Univ. de France, 1944. – XII, 340 p. : ill. – Quvrage publie sous les auspices de l"Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (Foundation Dourlans)
60448
  Stanutz Katherine Inscrutable Grief: Memorializing Japanese American Internment in Mine Okubo"s Citizen 13660 // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2018. – Vol. 56, Nr 3/4. – P. 47-68. – ISSN 0026-3079
60449
  Raabe Marie Insect Neurohormones / Raabe Marie. – New York, London : Plenum Press, 1982. – 352S. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
60450
  Semenov-Tian-Shanskij Insecta a Cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta / Andrea Semenow // Компакт - 228076 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv-Тіаn- Shаnskіj]. – Ч. 2 : D - U. – С. 389-427
60451
  Semenov-Tian-Shanskij Insecta a Cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. I. Tribus Carabidae / Andrea Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – 38 с.
60452
  Tschitscherine T.S. Insecta, a Cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. Insectes rapportes par Mr. Potanin de son voyage fait en 1884-85-86. : VI. Genre Pterostichus / par T. Tschitscherine // Компакт - 228113 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 185-198
60453
  Tschitscherine T.S. Insecta, a Cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. Insectes rapportes par Mr. Potanin de son voyage fait en 1884-85-86. : VI. Genre Pterostichus / par T. Tschitscherine // Компакт - 229166 / T.C. [Tschitscherine S T. Чичepин. – С. 185-198
60454
   Insecta. Arthropoda II : Antiquariats-Katalog. – Leipzig : Weg Buchhanlung und Antiquariat. – (Bibliothek J.V. Carus. IV)
No. 98. – 1905. – 82 S.
60455
  Semenov-Tian-Shanskij Insectorum quorundam novorum faunae Transcaspicae diagnoses / A. Semenov // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 378-386
60456
  Oldroyd Insects and their world / Oldroyd, harold. – London : Trustees of the British Museum (Natural History), 1973. – VIII,146S. – Third edition
60457
  Haupt Hermann Insekten mit ratselhaften verzierungen / Haupt Hermann. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1953. – 57S. – (Die neue brehm - bucherei)
60458
  Novak Vladimir Insektenhormone / Novak Vladimir; Tschechoslowakischen Akademiei der Wissenschaften. – Prag, 1960. – 366с.
60459
  Jahn E. Insektenviren / E. Jahn. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1958. – 200S. : Mit 27 Abbildungen, Davon 2 Farbbildern
60460
  Zbirovsky Miroslav Insekticidy fungicidy rodenticidy / Zbirovsky Miroslav, Myska Jaromir. – Praha : Ceskoslovenske Akademie Ved, 1957. – 563S.
60461
  Waldner U. Insel im Krieg / U. Waldner. – Berlin : Deutscher Militarverlag, 1966. – 266 S.
60462
  Kraft Ruth Insel ohne Leuchtfeuer. / Kraft Ruth. – Berlin, 1959. – 620с.
60463
  Kraft R. Insel ohne Leuchtfeuer. / R. Kraft. – Berlin, 1969. – 615с.
60464
  Kraft Ruth Insel ohne Leuchtfeuer. / Kraft Ruth. – Berlin, 1975. – 576с.
60465
  Treffz W H.A. Insel zwischen Meer und Wuste / W H.A. Treffz. – Lpz., 1960. – 288с.
60466
  Richter Lore Inseln der Sahara. Durch die Oasen Libyens / Richter Lore. – Lpz., 1957. – 130с.
60467
  Hemingway Ernest Inseln im Strom. / Hemingway Ernest. – Berlin-Weimar, 1973. – 530с.
60468
  Golescu Dinicu Insemnare a calatoriei mele. / Golescu Dinicu. – Bucuresti, 1952. – 192с.
60469
  Prisnea Constantin Insemnari din Tara Noua / Prisnea Constantin. – Bucuresti, 1959. – 114с.
60470
  George S. Insemnari filosofice si literare / Stefan George. – Bucuresti : Ion C. Vacarescu, 1926. – 164 p.


  I. Literatura si viata, documente filosofice, conceptia umana a lui Christ, teoria ideelor la Platon, etc. II.Petrovici, G.G. Antonescu, Ionel Teodoreanu, M. Ralea, I. Botez, Cezar Petrescu, Lucian Blaga, G. Topirceanu, Alex. Lascarov-Moldovanu, A. ...
60471
  Bianu I. Insemnari istorice si literare adunate din biblioteci si archive Galitiene in vara anului 1885 : relatiune presentata Academiei Romane / prof. I. Bianu. – Bucuresci : Tipografia Academiei Romane, 1886. – 32 s. – Extrasu din Analele Academiei Romane, Seria II, tom VIII, Sect. I
60472
  Sadoveanu Mihail Insemnari pe marginea articolului 80 / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1952. – 30с.
60473
  Maiorescu T. Insemnari zilnice / T. Maiorescu; Publicate cu o introducere, note, fac-simile si portrete de I. Radulescu-Pogoneanu. – Bucuresti : Socec & Co., S.A.
[Vol.] 1 : (1855-1880). – XXXVI, 357 p.
60474
  Stancu Zaharia Insemnarile si amintirile unui ziarist. Sarea e dulce / Stancu Zaharia. – Bucuresti, 1955. – 500с.
60475
  Botez Ioachim Insemnarile unui belfer / Botez Ioachim; Poanta P. – Cluj, 1974. – 231с.
60476
  Rubasevschi A.A. Insemnatatea filosofica a mostenirii teoretice a lui I.V. Miciurin / A.A. Rubasevschi. – Bucuresti, 1952. – 270с.
60477
  Gheorghiu-Dej Insemnatatea istorica mondiala a congresului al XIX-les al PCUS. / Gheorghiu-Dej, 1952. – 61с.
60478
  Cipollone M. Insetti della mente / Mario Cipollone ; prefazione di Umberto Russo. – Pescara : Edizioni Tracce, 2006. – 83, [4] p. : ill. – (Collana Fondazione Pescarabruzzo "Giovani scrittori"). – ISBN 88-7433-320-X
60479
   INSHE : междунорадное независимое публицистическое издание, выходит и распространяется в Украине, России, США / Международный благотворительный фонд "INSHE ZHITTIA". – Киев. – ISBN 977-207-262-900-7. – ISSN 2072-6245
№ 1 : Антология шпионажа. – 2009. – (Библиотека добра)
60480
  Gunther John Inside Europe / Gunther John. – London, 1936. – 499с.
60481
  Gunther John Inside Europe / Gunther John. – Again completely revised. – New York; London, 1938. – 532с.
60482
  Gunther John Inside Europe / Gunther John. – Again compl. revis; 1940 war ed. – New York; London, 1940. – 606с.
60483
  Gunther J. Inside Europe today / J. Gunther. – New York : Harper and brothers, 1961. – 376 p.
60484
  Gunter John Inside Europe today / Gunter John. – Revis. ed. – New York, 1962. – 390с.
60485
  Gunther John Inside Europe today / Gunther John. – Montreal, 1962. – 402с.
60486
  Soukup Ron Inside Microsoft SQL Server 6.5 / Soukup Ron. – Washington : Microsoft Press, 1997. – XV,819,[10]p. + 1 CD-ROM. – ISBN 1-57231-331-5
60487
  Jones C. Inside out : Student"s book; Advanced / Ceri Jones, Tania Bastow with Jon Hird. – Oxford : Macmillan, 2001. – 160 p. : іл. – ISBN 0-333-91740-5
60488
  Jones C. Inside out : Workbook; Advanced / Ceri Jones with Russell Stannard. – Oxford : Macmillan, 2001. – 96 p. : іл. – ISBN 0-333-92341-3
60489
  Gomm Helena Inside out : Teacher"s book: [ Advanced] / Gomm Helena, Hird Jon. – Oxford : Macmillan, 2001. – 144p. – ISBN 0-333-92344-8
60490
  Gomm H. Inside out : Teacher"s book: Upper intermediate / H. Gomm. – Oxford : Macmillan, 2001. – 128p. – Для кабінетів шифр: 42 Gomm. – ISBN 0-333-75764-5
60491
  Kay S. Inside out : Student"s book: Upper intermediate / S.Kay,V. Jones with J. Hird , P. Kerr. – Oxford : Macmillan, 2001. – 160p. : іл. – ISBN 0-333-75760-2
60492
  Kerr Ph. Inside out : [upper intermediate] : workbook / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2005. – 96 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2001 .- Екземпляр з дефектом: пописаний. – ISBN 1-333-75761-0
60493
  Kerr Ph. Inside out : [upper intermediate] : workbook / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2008. – 96 p. : ill. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4050-2914-8
60494
  Harrower T. Inside reporting : a practical guide to the craft of journalism / Tim Harrower. – 3rd ed. – New York : McGraw-Hill, 2013. – 345 p. : ill., tab. – Index: p. 338-345. - На тит. арк. також: Connect Learn Succeed. – ISBN 978-0-07-352617-1
60495
  Gunther John Inside Russia today / Gunther John. – New York, 1958. – 550с.
60496
  Gunther J. Inside Russia today / J. Gunther. – London : Reprint Society, 1960. – V, 591 p.
60497
  Gunther John Inside South America / Gunther John. – New York;Evanston; London : Harper & Row, 1967. – 610p.
60498
  Gunther John Inside South America / Gunther John. – New York, 1968. – 715с.
60499
  Jacoby Susan Inside Soviet schools / Jacoby Susan. – New York, 1974. – 248с.
60500
  Field Michael Inside the Arab world / Field Michael. – Cambridge : Harvard university press, 1995. – 440p. – ISBN 0-674-45520-7
60501
  Wyler R. Inside the earth / R. Wyler, G. Ames. – New York : Golden, 1968. – 80 p.
60502
  Norton Peter Inside the IBM PC: Revised and Enlarged / Norton Peter. – New York, 1986. – 387с.
60503
  Grove Gene Inside the John Birch society / Grove Gene. – Greenwich, 1961. – 160с.
60504
  Goldfarb Sally Inside the Law Schools. / Goldfarb Sally. – 4th Ed., Newl. Updated. – New York, 1986. – 359с.
60505
  Goldfarb Sally Inside the Law Schools. / Goldfarb Sally, Adams Edward. – 5th Ed., rev. and updated. – New York, 1991. – 379с.
60506
  Custer Helen Inside Windows NT / Custer Helen; Foreword by D.N.Cutler. – Washington : Microsoft press, 1993. – 24,386p. : Ill. – ISBN 1-55615-481-X
60507
   Inside Windows NT server 4 : Certified administrator"s resource edition: [Covers exam 70-67: Implementing and supporting Windows NT server 4,0] / D. Heywood, D Camp, M. Hayes, H. Hilliker, K. Ivens, McGehee, B Sosinsky. – Indianapolis : New Riders, 1997. – 28,[6],1310p. : Ill. + CD-ROM. – (Microsoft certified professional : Approved study guide)
60508
  Matsuk Z. Insider information in the stock market: speculative effect // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 90-93. – ISSN 1728-6220


  Today, under the present conditions of integration of the stock market into the international financial space, the use of insider information in the market attracts special interest since it causes a biased market pricing and unfair competition ...
60509
  Favaro G. Insieme : corso di italiano per stranieri / Graziella Favaro, Giberto Bettinelli, Ernestina Piccardi. – Firenze : La Nuova Italia, 1995. – IX, 293 p. : ill. – ISBN 88-221-1422-1
60510
   Insight : журнал новин Міжнародного Чорнобильського центру. – Київ
№ 2. – 1999
60511
   Insight : журнал новин Міжнародного Чорнобильського центру. – Київ
№ 1. – 2000
60512
   Insight : журнал новин Міжнародного Чорнобильського центру. – Київ
№ 2. – 2000
60513
   Insight : журнал новин Міжнародного Чорнобильського центру. – Київ
№ 1. – 2001
60514
  Jakeman Vanessa Insight into IELTS : The Cambridge IELTS course / Jakeman Vanessa, McDowell Clare. – Updated edition. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2001. – 192p. : ill. – Speaking section uptadet to reflect new exam specifications. 1st publ.: 1999. – (Cambridge examinations publishing). – ISBN 0-521-01148-5
60515
   Insight into Korea. – Seoul : Herald media, 2007. – 320 p. : ill. – (Understanding challenges of the 21st century)
60516
   Insights into IFRS : KPMG"s practical guide to intern. financial reporting standards / The KPMG Intern. Standards Group. – 6th ed. 2009/10. – [S. l.] : Sweet & Maxwell ; Thomson Reuters. – ISBN 978-0-414-04114-1
2009/10. – 2009. – XXIII,1448 p. : ill., tab.
60517
  Csikosova A. Insolvency proceedings of industrial companies in Czech Republic and Slovakia / A. Csikosova, K. Culkova, M. Antosova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 210-218. – ISSN 1993-6788


  In the presented contribution we evaluated the insolvency proceedings in chosen industrial companies in Czech Republic and Slovakia, and we can state that the number of bankruptcy in both countries is gradually increasing year after year. We also ...
60518
  Frelek R. Inspektor Piggy-Wiggy wkracza na scene zbrodni / Ryszard Frelek. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1987. – 256 s. – ISBN 83-03-01971-6
60519
  Turkiewicz Halina Inspiracje Mickiewiczowskie w najnowszej polskojezycznej poezji Litwy // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 2 (43). – S. 161-176. – ISSN 1640-7806
60520
  Bartoszewski J. Inspiration philosophy of Mordecai Roshwalda // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – P. 30-35. – Bibliogr.: Referen.: p. 34-35. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
60521
   Inspiring individuals : ten people making a better world : the 13th Rolex Awards for enterprise / Secretariat of the Rolex Awards for enterprise ; [ editors E. Doogue, J. Martin-Achard ; photo editor: L. Bucciarelli ]. – Geneva : Rolex SA, 2008. – 144 р. : ill. – На обкл. "Thames & Hudson". – ISBN 978-2-9700547-8-4
60522
   Instabilite des marches d"exportacion des pays insuffisamment developpe. – N.Y., 1950. – 104с.
60523
   Instabilite gravitationelle et formation des etoiles, des galaxies et de leurs structures caracteristiques. – Liege : Universite de Liege, 1967. – 370 p.
60524
  Потьомкіна Н.З. INSTAGRAM - віртуальний засіб соціалізації юнацтва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 51-52. – ISBN 978-966-8308-26-0
60525
  Савицкий К. Instagram как пространство (ре) презентации религиозных протестантских практик // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 126-130. – ISBN 978-966-968-239-4
60526
   Instagram. 7 самых популярных локаций // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 40-41 : фото
60527
   Instagram. Семь локаций для медового месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 64-65 : фото
60528
   Instagram. Семь самых популярных городов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 30-31 : фото
60529
   Instalacion del Consejo ejecutivo. Secion publica, 1965. – 24с.
60530
   Instant lessons 1 : Elementary / Howard-Williams, M. Tomalin, Watcyn-Jones, E. Woods. – Harlow : Pearson education, 2001. – 128p. – (Penguin English photocopiables / Edit. P.Watcyn-Jones). – ISBN 0-582-42783-5
60531
  Adrien P. Instant par instant : en classe d"interpretation / Philippe Adrien ; app. comment jouer Les Bonnes ; Conservatoire national superieur d"art dramatique. – [ Paris ] : Actes sud, 1998. – 280, [ 2 ] p. : ill. – (Actes sud - papiers / fondateur: C. Dupeyron ; editorial: C. David ; 6/7 : Apprendre). – ISBN 2-7427-1489-8
60532
  Meyer V. Instantial logic. An investigation into reasoning with instances = Instantiele logica: een onderzoek naar redeneren met voorbeelden : Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht... / V. Meyer, P.M. Wilfried; Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VIII, 21 S., 8 blz. – (ILLC dissertation series 1995-11). – ISBN 90-5434-041-X
60533
   Institute for geological and geophysical research Beograd, Yougoslavia. – Beograd, 1959. – 88с.
60534
  Severtzov A.N. Institute of evolutionary animal morphology and ecology : Directory / A.N. Severtzov. – Moscow : Nauka, 1974. – 56S. – (USSR Academy of Sciences)
60535
   Institute of General Genetics : Information Book. – Moscow : Nauka, 1979. – 63p.
60536
   Institute of geological science. Charles University. Report on research in 1969. – Prague, 1970. – 17с.
60537
   Institute of Journalism : Directory. – Kyiv, 2000. – 31с.
60538
   Institute of mathematics, Bucharest, Romania. – Bucharest : Inst. of Math. of the Acad., 1972. – 38 p. – (Acad. of the SRR)
60539
  Zaiets O. Institute of military risks insurance: implementation of norms of international legislation // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 43-50. – ISSN 2524-003X
60540
   Institutii de drept comercial international. – Bucuresti, 1973. – 306с.
60541
   Institutii de drept comercial international. – Bucuresti, 1982. – 213с.
60542
  Grigoras N. Institutii feudale din Moldova / N. Grigoras. – Bucuresti
1. – 1971. – 475с.
60543
   Institutii feudale din tarile romane: Dictionar. – Bucuresti, 1988. – 581с.
60544
  Cront G. Institutii Medievale Romanesti. Infratirea de mosie. Juratorii / G. Cront. – Bucuresti, 1969. – 244с.
60545
   Institutii si reglamentari in dreptul socialist Roman. – Bucuresti, 1969. – 296с.
60546
  Rojewski M. Institution of legitime as a legal instrument for securing family life in the Polish legal system // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – P. 443-446. – ISBN 978-966-419-299-3
60547
  Prorochuk Mykola Institutional analysis of the practice of application of public-private partnership in the field of infrastructure of Ukraine // Public administration and law review (PALR). – Tallinn, 2021. – Iss. 1 (5). – P. 21-35. – (Scientific Center of Innovative Researches). – ISSN 2733-211X
60548
  Nikishyna O.V. Institutional and economic mechanism of selective regulation of the development of markets for bread and bakery products of Ukraine / O.V. Nikishyna, O O. Zerkina // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 130-142. – ISSN 2524-003X
60549
  Kropelnytska S. Institutional and financial support for regional innovation development based on cluster approach / S. Kropelnytska, M. Vusyatytska // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – Р. 37-40. – ISSN 1728-6220
60550
   Institutional and procedural aspects of mass claims settlement systems : papers emanating from the PCA international law seminar on December 9, 1999 : inaugural seminar. – The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 2000. – X, 192 p. – (The Permanent court of arbitration/Peace palace papers ; [vol. 1]). – ISBN 90-411-1406-8
60551
  Valevskyi O.L. Institutional and valuable basics of reforms in Ukraine: European context // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (14), june. – P. 51-61. – ISSN 2414-05-62
60552
   Institutional arbitration : article-by-article commentary / ed. by Rolf A. Schutze with contributions by Ch. Aschauer [et al.]. – Munchen ; Oxford ; Baden-Baden : C.H.Beck ; Hart ; Nomos, 2013. – XII, 1499 p. – ISBN 978-3-406-63311-9
60553
   Institutional aspects of cross-border cooperation development of the ukrainian danube region in the context of cohesion policy / O.I. Laiko, A. Kwilinski, Ya. Pushak, K.O. Shatnenko // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 118-138. – ISSN 2524-003X
60554
  Gryshova I. Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production / I. Gryshova, O. Nikoliuk, L. Marchuk // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – P. 23-32 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 15 name. – ISSN 2312-847X
60555
  Koziuk V. Institutional barriers to the anti-inflation efficiency of independent central banks: a political-economic analysis // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 203-223. – ISSN 2519-4070
60556
  Platje J.C. Institutional change and Poland"s economic performance since the 1970s : incentives and transaction costs / Johannes Casparus Platje ; Rijksuniversiteit Groningen. – Wroclaw : Nasz dom i ogrod, 2004. – 218 s. – Резюме голландською мовою.- На обкл. авт.: Joost Platje. – ISBN 83-915211-7-6


  Platje J.C. geboren op 11 juli 1968 te Oosthuizen. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, in het openbaar te verdedigen op donderdag 30 ...
60557
  Martynenko M. Institutional changes in vocational education in conditions of European integration of Ukraine // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 113-116. – ISSN 1728-6220
60558
  Kurpayanidi K.I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 67-76. – ISSN 2524-003X
60559
  Slobodyanyuk O. Institutional development of voluntary health insurance market in Ukraine // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 130-133. – ISSN 1728-6220


  Introduction. Many reforms are taking place in Ukraine within the framework of the European integration. Modernisation of the health care system is one of them. In Europe, medical insurance possesses are one of the most significant elements of the ...
60560
  Radovic D. Institutional economic theory as a role model of economy of conventions // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 33-39. – ISSN 1683-1942


  Досліджено деякі важливі елементи теорії консенсусу та теорії економіки конвенцій, які, враховуючи їх безперечну оригінальність, відіграють важливу роль у моделях неоінституціональної економічної теорії. Зроблено висновок про те, що неоінституціональну ...
60561
  Grgurevic N. Institutional factors of economic development with in SEE6 / N. Grgurevic, M. Draskovic, M. Delibasic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – P. 74-81. – ISSN 1993-6788
60562
  Blikhar V.S. Institutional Foundations of de-Shadowing the Economy of Ukraine in the Financial Security System / V.S. Blikhar, M.V. Vinichuk, A.A. Ryzhkova // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 2. – P. 68-76. – ISSN 2617-4162
60563
  Kazantseva A. Institutional framework for public utility regulation: case study of the district heating sector in Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (24). – С. 15-21. – ISSN 2227-796X
60564
  Yemelianenko L.M. Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of European integration / L.M. Yemelianenko, V.L. Osetskyi, D.V. Osetska // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – P. 72-78. – ISSN 2410-9576
60565
  Naydenova K. Institutional Influence On The Liquidity Of The Bulgarian Stock Market // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2015. – 4. – P. 78-89. – ISSN 2367-6361
60566
  Polishchuk V.G. Institutional infrastructure of land mortgage as a component of management development of agricultural land use: foreing experience // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 32-36. – Bibliogr.: 2 nam. – ISSN 2306-1677
60567
  Ilchenko S.V. Institutional instruments for eco-focused water transport development / S.V. Ilchenko, A.V. Kens // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 74-89. – ISSN 2524-003X
60568
  Pylypiv V. Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety / V. Pylypiv, A. Obykhod, I. Illiashenko // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 98-102. – ISSN 1728-6220


  The article reveals the main ecological and natural-technogenic prerequisites for the formation of modern adverse environmental conditions in Ukraine. In particular, the paper deals with specific features of renewal of fixed assets in the territory of ...
60569
  Berezianko T.V. Institutional problems of making business in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 50-53. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
60570
  Gerasymenko G.V. Institutional Response to Domestic Violence in Ukraine: Novelties in the Legislation and Access to Services // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 11-22. – ISSN 2072-9480
60571
  Stychynska Anna Institutional support of child protection policy // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Ukraine"s independence in 1991 made the democratic transformations began, aimed to form the civil society, the development of a rule of law, within, according to the Constitution, a person, his life and health, honor, dignity, integrity and other ...
60572
  Kraus N.M. Institutional vector of infrastructure development for innovative economy // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 96-100 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
60573
  Bodea G. Institutionalism and Crisis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 26-31. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Contemporary scientific reunions and debates are focusing, for several years, on economic crisis. As a result, there are an unnumbered ways to analyse and to interpret the crisis. Our intention, in the present paper, is to analyze the economic crisis ...
60574
  Kovalchuk V. Institutionalization of parliamentary opposition rights in Central and Eastern European countries / V. Kovalchuk, I. Sofinska // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 225-232. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
60575
  Charchula J. Institutionalization of science and the social functions of the university - difficulties and opportunities // The Modern Higher Education review : international journal / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine ; ed. in chief: Tetiana Liakh [at al.]. – Kiev, 2020. – N. 5. – С. 50-61. – ISSN 2518-7635


  Інституціоналізація науки. Соціальні функції університету: труднощі та можливості.
60576
  Cassius B. Institutiones linguae Illyricae / B. Cassius; nunc iterum edidit R. Olesch. – [Facsimileausgabe]. – Koln; Wien : Bohlau, 1977. – 14,191 S. – На обкл. вих. дані ориг.: Romae 1604. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 21). – ISBN 341203777X
60577
  Dieterich Conrad Institutiones oratoriae sive de conscribendis orationibus : E veterum et recentiorum oratorum praeceptis methodica introductio, in usum illustris paedagogii Giesseni conscripta, variisq exemplis illustrata, a Cunrado Dieterico // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpretibus studiose conscriptae : in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae / Dieterich Conrad. – Ed. 3., corr. cum Indice. – Erphordiae (Erfurt) : Ex. Johannes Roehbock, 1619. – [6], 192, [6] p.


  Остання сторінка містить рукописний текст латиною.
60578
  Dieterich Conrad Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpretibus studiose conscriptae : in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae / a Cunrado Dieterico, SS. Theolog. D. Ecclesiae Ulmensis Pastore & Superintendente. – Ed. 3., corr. cum Indice. – Erphordiae (Erfurt) : Ex. Johannes Roehbock, 1619. – [8], 235, [10] p. – Видав. конволют.


  Зміст конволюта: Institutiones oratoriae sive de conscribendis orationibus : E veterum et recentiorum oratorum praeceptis methodica introductio, in usum illustris paedagogii Giesseni conscripta, variisq exemplis illustrata, a Cunrado Dieterico / C. ...
60579
  Jesus Institutions and political regime in Putin"s Russia: analysis / Jesus, de Andres Sanz, Ruben Ruiz Ramas // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 31, Spring : Multiculturalism and political action. – P. 33-60. – ISSN 1586-4197
60580
  Vlastimir Lekovic Institutions as a factor of economic growth and development: the case of Serbia // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 110-119 : table. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
60581
  Duverger Maurice Institutions politiques et Droit constitutionnel / Duverger Maurice. – Paris, 1970. – 872с.
60582
   Instituto Cervantes. – Madrid : Libreros, 1992. – 47p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1992
60583
   Instituto de investigaciones estaticas: ensayos 1993-1994. – Santafe de Bogota, 1995. – 237с.
60584
   Instituto Ibero-Americano 1954-1959. – Goteborg, 1960. – 38с.
60585
   Institutul de matematica al Academiei Republicii Socialiste Romania. – Bucuresti : Acad. RSR, 1970. – 357 p.
60586
   Institutul de medicina si farmacie Bucuresti. – Bucuresti : Editura Medicala, 1968. – 583s.
60587
  Lohner Tobia Instructio practica quarta... // Instructio practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus animarum pie & fructose instituenda : Complectens varios & solidos modos juvandi & consolandi diversorum statuum personas afflectas, praecipue aegras & captivas : Ad tironum sacerdotum potissimum utilitatem atque instructionem ex varijis authoribus collecta, & piblicae luci data / Lohner Tobias. – Ed. 3-a. – Dilingae (Dillingen) : Tupis & sumptibus Joann. Caspari Bencard...per Fridericum Severinum Groch, 1680. – [10], 282 p.
60588
  Lohner Tobia Instructio practica quinta... // Instructio practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus animarum pie & fructose instituenda : Complectens varios & solidos modos juvandi & consolandi diversorum statuum personas afflectas, praecipue aegras & captivas : Ad tironum sacerdotum potissimum utilitatem atque instructionem ex varijis authoribus collecta, & piblicae luci data / Lohner Tobias. – Ed. 3-a. – Dilingae (Dillingen) : Tupis & sumptibus Joann. Caspari Bencard...per Fridericum Severinum Groch, 1680. – [11], 211, [7] p.
60589
  Lohner Tobias Instructio practica tertia de conversatione apostolica a curatoribus animarum pie & fructose instituenda : Complectens varios & solidos modos juvandi & consolandi diversorum statuum personas afflectas, praecipue aegras & captivas : Ad tironum sacerdotum potissimum utilitatem atque instructionem ex varijis authoribus collecta, & piblicae luci data / a R.P. Tobia Lohner, Soc. Jesu sacerdote. – Ed. 3-a. – Dilingae (Dillingen) : Tupis & sumptibus Joann. Caspari Bencard...per Fridericum Severinum Groch, 1680. – [8], 352, [10] p. – Конволют. Переплетені [ч.] 3 - 5, вид. 2-е та 3-є, 1678-1680 рр.


  На титульних аркушах кожної частини надпис чорним чорнилом: Monastery Weichen-Stephanensius
60590
  Gay-Lussac M. Instruction pour l"usage de l"alcoometre centesimal : et des tables qui l"accompagnent by Joseph Louis Gay-Lussac. – Paris, 1824
60591
   Instructiones ad provinciales et superiores Societatis : Auctoritate Congregationis VII. ut Directiones tantum, seorsim impressae // Constitutiones Societatis Iesu et Examen cum Declarationibus. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 112, [8] p.
60592
  Burdon William Instructions abregees sur des soins a donner aux chevaux, aux betes a cornes et aux moutons... et Traite complet et abrege sur leurs maladies // La marechal de poche qui apprend comme il faut traiter un cheval en voyage et quels sont les accidens ordinaires que peuvent lui arriver en route / Burdon, , William. – Nouvelle ed.,consid. augmentee, enrichi de plusieurs planches. – A Paris : Chez Courcier, 1796. – P. 1. – 228 p.
60593
  Rude G.T. Instructions for tide observations / G.T. Rude. – Washington : Government, 1928. – VII, 77 p. – (Department of commerce : U. S. coast and geodetic survey ; Special publication No. 1)
60594
   Instructiune"a publica : [підшивка за 1859-1860 р.] / [red. A.Т. Laurianu]. – Bucuresci : Tipografia Collegiului National, 1859. – [224] c. : Іл., табл. – Luna lui :Novembre 1859 - Maiu 1860. – Бібліогр. в підрядк. прим.
60595
  Otetelisanu E. Instructiuni meteorologice : Instructiuni pentru statiuniile pluviometrice / E. Otetelisanu; Institutul meteorologic central al Romaniei. – Bucuresti : Excelsior
2. – 1936. – 61p.
60596
  Duncan Donald Instructor""s manual for Calculus and analytic geometry fourth edition by Thomas George B. / Duncan Donald, Gillet Philip. – 4th ed. – Reading : Addison-Wesley publishing, 1968. – V,209p. – ISBN 0-201-07528-8
60597
  Johnsonbaugh Richard Instructor"s manual : Discrete mathematics / Johnsonbaugh Richard. – 4th ed. – Upper Sad Rivedle River : Prentice-Hall, 1997. – 214p. – ISBN 0-13-590274-6
60598
  Nickla Harry Instructor"s resource manual with test bank : [to accompany]: Concepts of genetics [by] William S. Klug, Michael R. Cummings, 6th ed. / Nickla Harry. – Upper Saddle River : Prentice hall, 2000. – [5],209p. – ISBN 0-13-084434-9
60599
   Instrukcje przedmiotowe dla studiow dziennych i zaocznych. Filologia polska. – Opole, 1988. – 234с.
60600
   Instrumental HPTLC. – Heidelberg, 1980. – 350с.
60601
  Reminska Yu.Yu. Instrumental value of the international rule of law doctrine (theoretically-legal remarks) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 283-286. – ISBN 978-966-7166-36-6
60602
  Jones Barry Instrumentation, measurement and feedback / Jones Barry. – London : McGraw-Hill, Inc., 1977. – 284p. – ISBN 0-07-084069-5
60603
  Serbanescu N. Instrumente de masurat si verificat in metalurgia prelucratoare / N. Serbanescu, 1950. – 88с.
60604
  Bech K.A. Instrumente des glokalen marketing der korpeschaft Netle AG // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – P. 4-6. – ISBN 978-9934-571-33-6
60605
   Instruments of monetary management : Issues and country experiences. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – X,296p. – ISBN 1-55775-598-1
60606
  Tomasz Wolowiec Instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (case of Podkarpackie province communes) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 311-321 : table. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
60607
  Adamczyk Danuta Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-1948 / Adamczyk Danuta. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 447s. : 28 il. – ISBN 83-7133-070-7
60608
   Instytut orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1932-1982. – Warszawa, 1986. – 113с.
60609
  Bychkovska M. Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – P. 41-49. – ISSN 2524-101X
60610
  Popescu I. Insuficienta respiratorie cronica de origine extrapulmonara / I. Popescu, C. Racoveanu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1965. – 217s.
60611
  Calinescu R.I. Insula Serpilor / R.I. Calinescu. – Cernauti : Glausul Bucovinei, 1931. – 63, [12] S.
60612
  Чорнолуцька Тетяна Insula Serpilor // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-42. – ISSN 0130-5212
60613
  Seara Isabel Roboredo Insult and the Construction of Other"s Identity: Remarks on Portuguese Political Discourse / Seara Isabel Roboredo, Manole Veronica // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, № 3 (за 2016), Juillet-Septembre. – P. 301-318. – ISSN 0035-3957
60614
  Kirov S. Insurance Decisions For Safe Tourism // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2015. – 4. – P. 30-43. – ISSN 2367-6361
60615
  Zilinskas T. Insurance supervision scheme in Lithuania: administrative legal viewon the institutional accountability aspect / T. Zilinskas, I. Deviatnikovaite // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  Цю статтю спрямовано на визначення концепції та основних аспектів відповідальності наглядових інституцій фінансового ринку за свою діяльність. Предметом статті обрано ключові аспекти відповідальності за нагляд за діяльністю на страховому ринку в ...
60616
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 1 (69). – 2020. – 66 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60617
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 2 (70). – 2020. – 40 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60618
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 3 (71). – 2020. – 52 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60619
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 4 (72). – 2020. – 40 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60620
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 5 (73). – 2020. – 44 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60621
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 6 (74). – 2020. – 40 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60622
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 7 (75). – 2020. – 49 c. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60623
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; ред.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 8 (76). – 2020. – 40 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60624
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; ред.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 1 (77). – 2021. – 60 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60625
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; ред.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 2 (78). – 2021. – 38 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60626
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; ред.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 3 (79). – 2021. – 41 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60627
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 4 (80). – 2021. – 36 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60628
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 5 (81). – 2021. – 53 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60629
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 6 (82). – 2021. – 37 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60630
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 7 (83). – 2021. – 43 c. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60631
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 8 (84). – 2021. – 40 c. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60632
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 1 (85). – 2022. – 55 c. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60633
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, Н. Кучер [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 3 (87). – 2022. – 45 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60634
   Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, Н. Кучер [та ін.]. – Київ : Український науково-дослідний інститут "Права і економічних досліджень", 2003-
№ 5 (89). – 2022. – 53 с. – До 2020 р. інша назв. журн. "Страхова справа"
60635
   Insurance ТОР назвав Лідерів страхового ринку України за 2017 рік // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 16-21. – ISSN 1810-7923
60636
  Heitzer Heinz Insurrectionen zwischen Weser und Elbe. / Heitzer Heinz. – Berl., 1959. – 342с.
60637
  Ivanov Vsevolod Intalniri cu M. Gorchi / Ivanov Vsevolod; Murgu Vlad (trad.). – Traducere din limba rusa, 1951. – 87с.
60638
   INTAS - Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics = ІНТАС - Україна: робоча нарада з фізики конденсованої речовини (Львів, 21-24 травня 1998 р.) : (May 21-24.1998, Lviv, Ukraine). – Lviv : Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
May 21-24. – 1998. – 156 p.
60639
  Popova Y.G. Intedependence of social model facors and corruption // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 354-358 : Tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
60640
   Integrability in dynamical systems. – New York : The New York academy of sciences, 1988. – VIII, 139 p. – (Annals of the New York academy of sciences ; Vol. 536). – ISBN 0-89766-468-X
60641
   Integracao Europeia e processos de transformacao interna: prospectivas ucranianas e a experiencia portuguesa / [Estanque Elisio, Fonseca Ana Monica, Hudenko Andriy et al. ; edit. : V. Dubovyk, Luis Nuno Rodriques] // Європейська інтеграція та процеси внутрішньої трансформації: українські перспективи та португальський досвід : монографія / О.К. Вишняков, С.В. Глебов, Е. Ештанке, Д.В. Кузьмін, І.Б. [та ін.] Насадюк. – Одеса : Астропринт, 2011. – P. 1-179, [4]. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-512-1
60642
   Integrace zemedelsstvi Evropskeho hospodarskeho spolecenstvi. Ekonomicky rust. Statni intervence. Spolecny trh. – Praha, 1970. – 333с.
60643
  Petrovic M. Integracija diferencijainih jednacina pomocu redova / M. Petrovic; red. M. Bertolina, P. M. Vasica. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 180 s.
60644
   Integracion economica socialista. – M., 1981. – 295с.
60645
  Bozyk Pawel Integracja a wspolpraca gospodarcza w Europie / Bozyk Pawel, W. Grabska, M. Lytko. – Warszawa, 1972. – 330с.
60646
   Integracja europejska : Obszary regulacji. Perspektywy malych i srednich przedsiebiorstw. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 348s. – Projekty SMECA i Excellance. – ISBN 83-7143-499-5
60647
  Czarnomski Michal Integracja europejska : Ewolucja zjawiska / Czarnomski Michal. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2001. – 186s. – ISBN 83-7193-149-2
60648
  Sujak-Lesz Krystyna Integracja ksztalcenia przyszlych nauczycieli fizyki w zakresie psycholigii, pedagogiki i dydaktyki fizyki / Sujak-Lesz Krystyna, , Krajna Andrzej. – Wroclaw, 1990. – 141с.
60649
  Opozda Danuta Integracja rodziny a wiedza o malzenstwie u mlodziezy / Opozda Danuta; Katol. uniw. Lubelski, Wydzial nauk spolecznych. – Lublin : Wyd-wo Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 206s. – ISBN 83-228-0900-X
60650
  Bil M. Integracja rynka pracy Ukrainy z terytorialnym system migracji: aspect europejski // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 9-17. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 4). – ISSN 0459-9586
60651
  Stopa Dominika Integracyjny Kurs Jezyka Polskiego i kursy jezyka ukrainskiego w Jagiellonskim Centrum Jezykowym // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 233. – S. 14-16. – ISSN 1427-1176
60652
  Sybil Yu.M. Integral equation method for boundary value problems in multiply connected for the two-dimensional Laplace equation // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (137). – С. 131-140. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 2706-9680
60653
  Patron V.Z. Integral equations in elasticity / V.Z. Patron, P.I. Perlin. – M., 1982. – 303 p.
60654
  Shalaiko T. Integral representation with respect to fractional Brownian motion under a log-Holder assumption / T. Shalaiko, G. Shevchenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 219-232. – ISSN 2351-6046


  We show that if a random variable is the final value of an adapted log-Holder continuous process, then it can be represented as a stochastic integral with respect to a fractional Brownian motion with adapted integrand. In order to establish this ...
60655
  Plaksa A.V. Integral theorems for monogenic functions in an infinite-dimensional space with a commutative multiplication / A.V. Plaksa, V.S. Shpakivskyi // Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz. – Lodz, 2018. – Vol. 68, no. 2. – P. 25-36. – (Recherches sur les deformations). – ISSN 0459-6854
60656
  Schmeidler W. Integralgleichungen mit Anwendungen in Physik und Technik / W. Schmeidler. – Leipzig : Geest & Portig. – (Mathematik und ihre Anwendungen in Physik und Technik ; Bd.22)
1 : Lineare Integralgleichungen. – 1950. – 12, 611 S. : S.S.584-606
60657
  Schmeidler W. Integralgleichungen mit Anwendungen in Physik und Technik / W. Schmeidler. – 2. wenig verand. Aufl. – Leipzig : Geest & Portig. – (Mathematik und ihre Anwendungen in Physik und Technik ; Bd.22)
1 : Lineare Integralgleichungen. – 1955. – 12, 612 S. : S.S.584-606
60658
  Jarnik Vojtech Integralni pocet : Schvaleno ... jako celostatni vysokoskolska ucebnice / Jarnik Vojtech; Ceskoslovenska Ak. ved. Sekce matematicko-fysikalni. – Praha : Nakl-vi Ceskoslovenske Akademie ved
1. – 1956. – 300 s.
60659
  Lindow M. Integralrechnung / M. Lindow. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1922. – 102 S. – (Aus Natur)
60660
  Litra Leonid Integrarea Moldovei in UE este aminata // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 20 ianuarie (№ 3). – P. 3
60661
  Dinculeanu N. Integrarea pe spatii local compacte / N. Dinculeanu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1965. – 592 p.
60662
  Dudinski I. Integrarea socialista si cooperarea economica general-europeana / I. Dudinski. – M., 1975. – 93с.
60663
  Fisher Robert Integrated algebra and trigonometry with analytic geometry / Fisher Robert, Ziebur Allen. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1972. – XII,464p. : il. – ISBN 0-13-468959-3
60664
  Bard A.J. Integrated chemical systems : A Chemical Approach to Nanotechnology / Allen J. Bard. – New York : John Wiley & Sons, 1994. – XY, [1], 324 p. – ISBN 0-471-00733-1
60665
  Mykoliv M. Integrated development of speaking and writing competences of prospective university English teachers // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 154-161. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано доцільність інтегрованого формування англомовної компетентності в говорінні та письмі, визначено особливості взаємопов"язаного формування цих компетентностей у майбутніх викладачів англійської мови.
60666
  Khizhnyak A. Integrated expertise in fingerprint scanning of fake fingerprints // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 470-472


  Комплексна експертиза сканування відбитків пальців за фальшивими відбитками пальців.
60667
  Gabdullin R. Integrated framework for the national economy management in the context of globalisation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 235-242 : tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
60668
  Bernard P. Integrated inventory management / Paul Bernard. – New York a.o. : Wiley, 1999. – 14,511 p. – (Oliver Wight manufacturing series). – ISBN 0-471-32513-9
60669
  Yakubovsky V. Integrated management systems based on international standards // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 69-75
60670
  Shimp T.A. Integrated marketing communications in advertising and promotion / Terence A. Shimp. – 7th ed. – Mason [etc.] : Thomson, South-Western, 2007. – XX, 629 p. : ill., tab. – Index: p. 609-629. – Бібліогр. в кінці частин. – (International student edition). – ISBN 0-324-40808-0
60671
  Dressler Isidore Integrated mathematics / Dressler Isidore, Keenan Edward. – New York : Amsco School Publications, INC. – ISBN 0-87720-248-6
Course 1. – 1980. – XVII,670,13p. : il.
60672
  Keenan Edward Integrated mathematics / Keenan Edward, Dressler Isidore. – New York : Amsco School Publications, INC. – ISBN 0-87720-250-8
Course 2. – 1981. – XII,755p. : il.
60673
  Keenan Edward Integrated mathematics / Keenan Edward, Gantert Ann Xavier. – New York : Amsco School Publications, INC. – ISBN 0-87720-252-4
Course 3. – 1982. – XIV,737p. : il.
60674
  Hanna M.D. Integrated operations management : adding value for customers / Mark D. Hanna, W. Rocky Newman ; Miami Univ. - Ohio. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. – XXII, 753, A1-A2, G1-G10, PC1, I1-I8 : ill., tab., portr. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-13-258526-X
60675
  Hanna M.D. Integrated operations management : a supply chain perspective / Mark D. Hanna, W. Rocky Newman. – 2nd ed. – Mason [etc.] : Thomson, South-Western, 2007. – XVIII, 873 p. : ill., tab. – Index: p. 863-873. – (Thomson Advantage Books). – ISBN 0-324-37787-8
60676
   Integrated principles of zoology / C.P. Hickman, L.S. Roberts, A. Larson, l"Anson, D.J. Eisenhour; Cleveland P. Hickman., Larry S.Roberts, Allan Larson, Helen l"Anson, David J. Eisenhour; Original Artwork by William C. Ober, Claire W. Garrison. – 13th edition. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher Education, 2006. – XIV, 882 p. – ISBN 978-0-07283056-9
60677
   Integrated process of stimulated Ramman scattering and stimulated emission of dyes / A.A. Sukhariev, V.P. Yaschuk, O.A. Prygodiuk, A.P. Smaliuk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 157
60678
  Gushchin A.A. Integrated quantile functions: properties and applications / A.A. Gushchin, D.A. Borzykh // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 4. – Р. 285-314. – ISSN 2351-6046


  In this paper we provide a systematic exposition of basic properties of integrated distribution and quantile functions. We define these transforms in such a way that they characterize any probability distribution on the real line and are Fenchel ...
60679
   Integrated river basin development. Report by a panel of experts. – N.Y., 1958. – 60с.
60680
   Integrating Europe"s financial markets. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 18,261 p. – ISBN 978-1-58906-623-6
60681
  Witkowsky A. Integrating Gender Perspectives Within the Department of Defense // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 35-44. – ISSN 2157-0663
60682
   Integrating human rights with sustainable human development : A UNDP policy document. – Washington : Communications development, 1998. – VIII,33p. – (Human rights). – ISBN 9211260876
60683
  Shuo-Chang Tsail Integrating information technology and teaching based on diffusion of innovation perspective: the failure case of Vista operating system / Shuo-Chang Tsail, , Chin-Yun Yang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 417-426 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
60684
  Maki K. Integrating macs with your PC network / Ken Maki. – New York : John Wiley & Sons, 1994. – XIX, 427 p. : il. – ISBN 0-471-30505-7
60685
  Zubenko T. Integrating mobile listening and physical activity to facilitate intentional and incidental vocabulary acquisition / T. Zubenko, A. Shwedel // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 84-92. – ISSN 2409-3351
60686
  Taubayev A. Integration and Networking Mechanisms of Promoting Scientific and Innovation Activity in the Higher Education System of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 84-87. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The article considers the theoretical and practical issues of development networking integration forms of the universities in the innovation sphere on modern stage. It is established that participation of the Karaganda Economical University of ...
60687
   Integration Building Projects of the CMEA Member Countries. – Moscow, 1986. – 29с.
60688
  Palamarchyk D.M. Integration into global production marketing networks as factor of influence on national economic development // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 51-56 : Tabl. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
60689
  Malgorzata Integration mechanism of chosen biological databases / Malgorzata, Plechawska-Wojcik, Magdalena Borys // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 422-429 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
60690
   Integration of artificial intelligence into business processes / Evangelos Siskos, Konstantia Darvidou, N.P. Lytvynenko, M.P. Khmara // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 147. – С. 65-73. – ISSN 2308-6912


  Інтеграція штучного інтелекту в бізнес-процеси. AI performs many tasks, including - creating and working in symbolic computing systems, creating and working in systems with fuzzy logic, cognitive psychology, understanding natural language, creating ...
60691
  Skorov George Integration of educational and economic planning in Tanzania / Skorov George. – Paris, 1966. – 80с.
60692
  Sadovets O. Integration of English for Specific Purposes into Applied Linguistics Curriculum: Overview of Leading Universities" Experience and a New Approach Suggestion / O. Sadovets, H. Lysak // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 20-31. – ISSN 2308-4081


  Обгрунтування доцільності впровадження курсу спеціалізованої англійської мови для студентів, які вивчають лінгвістику у закладах вищої освіти. У дослідженні вивчено досвід провідних університетів Великої Британії, США, Канади та Франції, вивчено ...
60693
  Popov R. Integration of innovational and traditional learning technologies as a way to develop students’ autonomy in educational activity in higher school // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – Р. 54-60. – ISSN 2411-1317


  Попов Р. Інтеграція інноваційних і традиційних технологій навчання як засіб розвитку автономності студентів в освітній діяльності вищої школи
60694
   Integration of language and speech: ELSNET Goes East and IMACS workshop. – Moscow, 1995. – 221с.
60695
  Kvasniy M.M. Integration of modelling methods for forecasting the quality of banks loan porfolio // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 387-393 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 1 назв. – ISSN 1993-6788
60696
  Hodun N. Integration of physical, mental, social and spiritual components in the implementation of a healthy lifestyle of modern high schoolchildren // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 147-153. – ISSN 2786-6319
60697
  Petlina D. Integration of revenue management in tourism industry / D. Petlina, O. Motuzenko // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – P. 36-39. – Bibliogr.: Referen.: 5 name.
60698
   Integration of the social sciences through policy analysis. – Philadelphia : The American academy of political and social science, 1972. – 9,229p. – (Monograph / Editor J.C.Charlesworth; The American academy of political and social science ; 14)
60699
  Bevzenko L. Integrative conception of social tension in the paradigm of complexity // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 233-234
60700
  Georgescu Integrity, Loyalty and Hiring Policies. Etnical Solutions for Human Resources Challenges / Georgescu, Stefan-Dominic // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2018. – T. 62, № 1, Janvier-Juin. – P. 5-13. – ISSN 1220-5400
60701
  Halfon Mark Integrity: A Philosophical Inquiry. / Halfon Mark. – Philadelphia, 1989. – 190с.
60702
   Intel, 1981. – 80 p.
60703
  Campus El. Intelegerea Balcanica / El. Campus. – Bucuresti, 1972. – 394с.
60704
  Gruden Demeter Intelektualni rad i umor / Gruden Demeter. – Beograd, 1965. – 44с.
60705
   Inteligencja. – Warszawa, 1967. – 272с.
60706
  Szczepanski Jan Inteligencja i spoleczenstwo / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1957. – 112с.
60707
   Inteligencja, tradycja i nowe czasy = Интеллигенция, традиция и новое время. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – 324s. – ISBN 83-233-1452-7
60708
   Inteligenta artificiala si robotica = Искусственное сознание и наука о роботах. – Bucuresti, 1983. – P. 397
60709
  Lesiak Piotr Inteligentna technika pomiarowa / Lesiak Piotr. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 375s. – ISBN 83-88001-68-X
60710
  Nick Bontis Intellectual capital and corporate performance of serbian bancs / Nick Bontis, Stevo Janosevic, Vladimir Dzenopoljiac // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 287-299 : table., fit. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
60711
  Kornilova O.V. Intellectual capital as a powerful resource for economic growth / O.V. Kornilova, O.Y. Klimenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 165-171 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
60712
  Nosenok B. Intellectual discussion communities of France as a space for culture-based studies // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 110-111
60713
  Vlasenko M. Intellectual entrepreneurship in the context of knowledge-based economy // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – P. 16-19. – ISBN 978-617-645-227-0
60714
  Krupina S.V. Intellectual potential as an important component of enterprise innovative development / S.V. Krupina, N.V. Yablonskaya, T.G. Kopaihorodska // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 110-117. – ISSN 2524-003X
60715
  Stepanchuk S.O. Intellectual potential of Ukrainian enterprises of food industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 186-193 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
60716
  Karaszkiewicz-Kobierzynska Intellectual Property and New Technologies an innovative, prestigious Master"s programme at the JU Faculty of Law and Administration // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 15. – ISSN 1896-4354


  Інтелектуальна власність та нові технології - новаторська, престижна магістерська програма на факультеті юридичного та адміністративного факультетів Ягеллонського університету.
60717
  Sarnatskyi M. Intellectual Property as an economic category // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 272-273
60718
  Kyazim Panar Intellectual property management as part of the knowledge economy // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – P. 65-70 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 18 name. – ISSN 2312-847X
60719
  Kolosha V. Intellectual Property Rights and Competition Policy / V. Kolosha, O. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 6-10. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості взаємозв"язку між політикою у сфері захисту прав інтелектуальної власності та конкурентною політикою. Виявлено, що за певних умов права інтелектуальної власності можуть виступати бар"єром входу на товарні ринки й обмежувати ...
60720
  Bazylevich V. Intellectual Rent as an Essential Factor of Innovative Development of Economy / V. Bazylevich, A. Grazhevska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 6-13. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the nature, structure, specific properties, conditions of formation and types of intellectual rent. The authors highlight the problems of estimation and distribution of intellectual rent between economic actors; analyze experience ...
60721
  Gritsenko V. Intellectualization problems of "Smart Enterprise" as a basic object of the digital economy / V. Gritsenko, L. Timashova, O. Stepanenko // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 60. – ISBN 978-617-7530-07-6
60722
  Timashova L. Intellectualization problems of virtual enterprises // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 159-160. – ISBN 978-966-7166-39-7
60723
  Blashkiv O. Intellectuals in the face of historical turmoil: "The Revenge of the Printer" by Stanislav Rosovetskyj as academic fiction // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 3-15. – (Літературознавство ; вип. 3 (93)). – ISSN 2312-1068


  Опираючись на основні характеристики жанру університетського англомовного роману, авторка пропонує аналіз роману "Помста Першодрукаря" Станіслава Росовецького (КУ) як українського інваріанту академічного роману.
60724
  Casanova Antoine u.a. Intellektuelle und Klassenkampfe / Antoine u.a. Casanova. – Berlin, 1975. – 127 с.
60725
  Брахман Г.О. Intelligence Analysis: pетроспектива та соціальна перспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 12-16


  У статті проаналізовано перспективи використання методології інтелектуалізаційного аналізу (Intelligence Analysis) в організації соціального процесу перетворення інформації в знання (інтелектуалізації). Протягом багатьох років споживачами ...
60726
   Intelligence and ability. – Harmondsworth, 1967. – 368с.
60727
  Boy Guy Intelligent assistant systems / Translated by P.H.Boy. – London; San Diego; New York a.o. : Academic press, 1991. – 21,361p. – (Knowledge-based systems / Edited by J.Boose, B.Gaines ; 6). – ISBN 0-12-121245-9
60728
  Trappe T. Intelligent business : Intermediate business English: Coursebook / T.Trappe, G.Tullis; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-847966
60729
  Johnson Ch. Intelligent business : Intermediate business English: Skills book / C.Johnson; The Economist magazine. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2005. – 112 p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-582-84797-4
60730
  Pile L. Intelligent business : Intermediate business English: Teacher"s book / L.Pile, S.Lowe; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 192 p. – ISBN 0-582-847982
60731
  Pile L. Intelligent business : Intermediate business English: Workbook / L.Pile; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 96p. : ill. + CD. – ISBN 0-582-846-919
60732
  Johnson Ch. Intelligent business : Pre-intermediate business English: Coursebook / C.Johnson; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2006. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-84801-6
60733
  Trappe T. Intelligent business : Upper intermediate business English: Coursebook / T.Trappe, G.Tullis; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2006. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-84809-1
60734
  Kozlov P.V. Intelligent decision support system for production scheuling in paper industry // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 99. – ISBN 978-966-7166-39-7
60735
  Baran A. Intelligent specialization of redgions as an instrument to support innovation / A. Baran, S. Hajduk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 202-211 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
60736
  Sineglazov V. Intelligent System for Visual Navigation / V. Sineglazov, V. Ischenko // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 7-11. – ISBN 978-1-5090-1052-3
60737
  Lukashevich Nikolay Intelligentsia of Soviet Ukraine / Lukashevich Nikolay. – Книга на анг., нем. и франц. яз. – M., 1985. – 158с.
60738
  Paczynska I. Intelligenzaktion w listopadzie 1939 roku // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 179, numer specjalny. – S. 14-29. – ISSN 1427-1176


  Ягеллонський університет в роки Другої світової війни.
60739
   Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur - Zeitung. – Jena : Joh. Chrift. Gottfr. Gopferdt
№ 1-156. – 1795. – 1256 s.
60740
   Intensification of East-West relations in the process of EU enlargement : the case of Austria / Slovak Republic : joint report. – Vienna ; Bratislava : [ S. n. ], 2000. – 116, [ 1 ] p. – Без тит. арк.
60741
  Koontz D. Intensity / Dean Koontz. – London : Headline book, 1995. – 469 p. – (Headline. Feature ; Fiction/General). – ISBN 0-7472-4840-0
60742
  Berdina L. Intensity contours structure of the source image in the gravitational fields of galaxy and microlens / L. Berdina, A. Minakov, V. Vakulik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 19-22. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  In the approximation of Sobolev method and paraxial optics, analysis of the focusing effect of a complex gravitational lens formed by the gravitational fields of a macrolens - galaxy and a microlens - star was performed. The problem solving at an ...
60743
   Intensity limitations in Nimrod. – Chilton. – 15с.
60744
  Dittmann L. Intensivierung der Grundfondsreproduktion / L. Dittmann, H. Kruger. – Berlin, 1981. – 176с.
60745
   Intensivierung: 100 Begriffe zur okonomischen Strategie. – 2., unverand. Aufl. – Berlin, 1986. – 137с.
60746
  Gustmann Intensivierungs-faktor Produktions-organisation / Gustmann, y.a. Karl-Heinz. – Berlin, 1978. – 93с.
60747
  Glinkin Anatoly Nikolaich Inter-American Relations / Glinkin Anatoly Nikolaich. – Moscow, 1990. – 277 p.
60748
  Tretyak O.V. Inter-center transitions of charge carriers in party-D isolated silicon // Solid State Physics, 1989. – N 11
60749
  Neroda T.V. Inter-corporate model the media content organization for scientific and technical library of educational institution // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 120-126. – ISBN 978-617-531-209-4


  Наведено комплекс заходів з пошукової оптимізації для підняття позицій інформаційного порталу науково-технічної бібліотеки освітнього закладу. Описано шляхи актуалізації оцифрованих фондів ресурсами профільних установ для підвищення фахового рівня та ...
60750
   Inter litteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-608-7. – ISSN 1406-0701
№ 7, Vol. 1. – 2002
60751
   Inter litteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-608-7. – ISSN 1406-0701
№ 7, Vol. 2. – 2002
60752
   Interaction between phages and bacteria as a tool for the obtaining of images / P. Boltovets, R. Radutny, V. Petlyovana, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 69-71. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The obtaining of images by lytic action of bacteriophage T4 on the Escherichia coli bacterial lawn is considered. Methodical aspects of the approach are discussed, namely, use of different stencil types, total and partial staining of obtained image by ...
60753
   Interaction between viral particles and structured metal surface under surface plasmon propagation / V. Lozovski, V. Lysenko, M. Spivak, V. Sterligov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2012. – Vol. 15, № 1. – P. 80-82. – ISSN 1560-8034


  The new method for decontamination of biological liquids (blood or blood plasma, for instance) from viruses is proposed. The method is based on the efficient attraction between nanoparticles and nanostructured surface, under which the surface ...
60754
  Скопенко В.В. Interaction of Copper (II) and Nickel (II) Anionic Complexes of Pyruvylamide Oxime with Amines and Formaldehyde / В.В. Скопенко, І.О. Фрицький, Е.Б. Русанов // 3d Greek, Italian, Portuguese, Spanish Meeting in Inorganic Chemistry (3d GIPS), Senigallia-Italy, June 9-14, 1995, 1995
60755
  Lapusta N. Interaction of earthquakes and slow slip: Insights from fault models governed by lab-derived friction laws // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 217. – ISSN 0203-3100
60756
   Interaction of N,N - Bis (trimethylsylyl) amino -N`- trimethylsilyliminophosphine with Bis (trimethylsilyl) mercury a New route to Compounds containing the P-Si Linkage / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шулгін, Л.М. Марковський // J. Chem.Soc., Chem Commun., 1983
60757
  Shopina I. Interaction of national police with other subjects of ensuring state financial security / I. Shopina, V. Riadinska, A. Pavlovska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 375-379. – ISSN 2256-0742
60758
  Nikiforova Ye. Interaction of nomination types in the sphere of perfume and cosmetic naming / Ye. Nikiforova, T. Biletska, E. Galitska // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 66-89. – ISSN 2311-2697


  Взаємодія типів номінації у сфері парфумерно-косметичного неймінгу.
60759
   Interaction of physical fields with nanostructured materials / Forschungszentrum Julich GmbH ; Inst. of Complex Systems Bioelectronics (ICS-8) ; Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kyiv, Fac. of Radiophysics, Electronics a. Computer Systems ; contributors: M.V. Petrychuk, V.I. Grygoruk, S.P. Pavlyuk [et al.]. – Julich : Zentralbibliothek, 2020. – 266, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 245-250. – (Schriften des Forschungszentrum Julich ; Bd. 211 : Reihe Schlusseltechnologien / Key Technologies). – ISBN 978-3-95806-450-8


  У пр. №1731809 напис: Шановному Леоніду Васильовичу зі щирою повагою від авторів. 19.01.2021 Григорук В.І.
60760
   Interaction of polyvalent T7-like bacteriophages with naturally occurring E. coli strains / U.V. Faidiuk, A.I. Kushkina, L.M. Burova, F.I. Tovkach // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 59. – ISSN 2409-4943
60761
   Interaction of Spin-Wave Packet Propagating in a Magnetic Film with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // International Conference " Functional Materials ICFM-2001", Abstracts
60762
  Eldin Dobardzic Interactions between stock market and foreign exchange market: the case of Serbia / Eldin Dobardzic, Selvija Resovic, Velida Kijivcanin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 326-333 : table., fit. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
60763
   Interactiunea proceselor cognitive. – Bucuresti, 1973. – 322с.
60764
  Newman D. Interactive aerospace engineering and design / Dava Newman. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 19, 356 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering / Consulting editor: John D. Anderson). – ISBN 0-07-234820-8
60765
  Pylypiuk T.M. Interactive data visualization as one of the learning technologies in education // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 108-110. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Інтерактивна візуалізація даних як одна з технологій навчання в освіті.
60766
   Interactive efect of turnaroud strategy and firm-specific factor on turnaround performance / Chen, Chih-Yuan, Huang, Hui-Hui, Wey, Shyh-Chyi // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 230-237 : Tabl. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
60767
  Fomenko T. Interactive efl classes for developing students" critical thinking in agrarian university / T. Fomenko, M. Bilotserkovets // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 140-145. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
60768
   Interactive environment for massive neuroscience simulations in Grid / A. Salnikov, O. Sudakov, R. Levchenko, I. Sliusar, A. Savchenko // Комп"ютинг : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2012. – Т. 11, вип. 4, грудень. – С. 367-374. – ISSN 1727-6209
60769
  Dudova D. Interactive methods of patriotic education for future naval cadets: international dimensions // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 21-26. – ISSN 2308-4081


  Стаття розглядає наукову проблему використання інтерактивних методів у системі національного-патріотичного виховання майбутніх фахівців морської галузі у контексті поглядів зарубіжних науковців. З"ясовано, що у сучасних історичних та ...
60770
  Knox M. Interactive visualization of large-scale numerical simulations with GPU-CPU systems / M. Knox, P. Woodward // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 65. – ISSN 0203-3100
60771
  Pielievin I.Y. Interactivity of archetype types as an instrument of politicization of modern digital art // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 221-235. – ISSN 2414-0562
60772
  Bokoch M S. Interatomic Interactions in F.C.C.-Ni-Fe Alloys / M S. Bokoch, V.A. Tatarenko // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – Р. 413-460. – ISSN 1608-1021
60773
   Interband absorption and its relation to the electronic structure of Co-Cr solid solutions / V.M. Bondar, V.S. Stashchuk, O.P. Polianska, V.G. Kudin, A.O. Statsenko // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2013. – Vol. 16, № 1. – P. 76-79. – ISSN 1560-8034


  The refraction n and absorption Јq indices of paramagnetic .o-Cr alloys with 10, 20 and 35% chromium concentrations were measured within the spectral range 0.23 to 2.8 Јgm (0.44ЎK5.36 eV) at room temperature by spectral ellipsometric methods. Based on ...
60774
  Nicholson H. Interconnected manufacturing systems : the problems of advanced manufacturing / H. Nicholson. – London : Peter Peregrinus, 1991. – 160 p. – (IEE Management of Technology Series/ Ser.ed. G.A.Montgomerie, B.C.Twiss ; 13). – ISBN 0-86341-224-6
60775
  Burtseva K.Y. Interconnection between internal control and the assessment of risk of financial stability loss by educational institutions / K.Y. Burtseva, E.B. Vokina, O.V. Schneider // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – Р. 410-418. – ISSN 1993-6788


  Бурцева К.Ю., Вокіна Е.Б., Шнайдер О.В. Взаємозв"язок системи внутрішнього контролю та оцінювання ризиків втрати фінансової стійкості закладів освіти.
60776
  Kachanovsky N.A. Interconnection between wick multiplication and integration on spaces of nonregular generalized functions in the levy white noise analysis / N.A. Kachanovsky, T.O. Kachanovska // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 70-88. – ISSN 2075-9827
60777
  Serheieva O. Interconnection of higher education and adult education institutions with labour market: educational policy of the European Union / O. Serheieva, I. Myronova // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 65-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Взаємодія закладів вищої освіти та закладів освіти дорослих з ринком праці: освітня політика Європейського Союзу.
60778
  Long J. Intercountry surrogacy: an Italian and Ukrainian issue // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 98-102. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The present analysis is based on a survey of Italian jurisprudence (period 1989-2016) that identifies sixteen cases arising from surrogacy arrangements undertaken by people living in Italy and highlights that nine of them involve Ukraine as country of ...
60779
   Intercultural Communication and changing national indetities. – Tartu, 1999. – 184с.
60780
  Kecskes Istvan Intercultural Communication and the Way We Think about Language // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 1/2, Janvier/Juin. – P. 21-34. – ISSN 0035-3957
60781
  Verluyten S.P. Intercultural communication in business and organisations : an introduction / S. Paul Verluyten. – 7th repr. – Voorburg : Acco Leuven, 2008. – 255 p. : ill., tab. – Index: p. 249-255. – Bibliogr.: p. 241-248. – ISBN 978-90-334-4534-7
60782
  Nesterova M. Intercultural dialog and sicisl cohesion development vs. social tension // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 235
60783
  Zheyuan W. Intercultural education technology of students in extracurricular work by means of music // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 148-156. – ISSN 2518-7635


  Межкультурная образовательная технология студентов во внеучебной работе посредством музыки.
60784
  Juzefovic A. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian Tango // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 1. – P. 51-60. – ISSN 0235-7186
60785
  Marctsyniuk M. Interculturalizm in Portugal: public policy tools and instruments // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – P. 32-35. – (Історичні науки)
60786
  Klingspohn Martin Interdekadische Klimavariabilitat uber dem Nordatlantik - Statistische Analysen und Modellstudien // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 2000. – Bd. 21. – [2],104 S. : il.
60787
  Eldin Dobardzic Interdependence between stock matket index S&P 500 and gold during the financial crisis as the base for macroeconomic policy decisions / Eldin Dobardzic, Biljana Rakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 346-358 : table., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
60788
  Smeu Grigore Interdependenta valorilor in literatura / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1987. – 136с.
60789
  Timerbaiev R. Interdiction totale des essais nucleaires / R. Timerbaiev. – Moscou, 1987. – 103с.
60790
  Verhun V.A. Interdisciplinary approach in the formation of "Third generation" innovative and entrepreneurship universities / V.A. Verhun, O.A. Pryiatelchuk, O.I. Stupnytskyy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  The article considers the problems of introduction and use of interdisciplinary approach in the formation of innovative and entrepreneurial universities of the third generation. Interdisciplinary connections, which provide an interdisciplinary approach ...
60791
  Rembach Olha Interdisciplinary Approach Inteaching English and Criminal Law // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 53-56


  Застосування міждисциплінарного підходу у викладанні англійської мови та кримінального права.
60792
  Gvinepadze G. Interdisciplinary communication and electronic manuals / G. Gvinepadze, Z. Tielidze // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 75-77. – ISBN 978-966-7166-39-7
60793
  Sysoieva S. Interdisciplinary studies in education // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – P. 7-11. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Междисциплинарные исследования в образовании.
60794
   Interdisziplinare Hochschulforschung - Probleme, Erfahrungen und Tendenzen. – Berlin, 1986. – 142с.
60795
  Maros T. Interellatiile viscero-viscerale si neuro-viscerale ale ficatului / T. Maros. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1964. – 203s.
60796
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1956. – 568с.
60797
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1988. – 253с.
60798
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1988. – 240с.
60799
  Petermann Johannes Interessante Botanik : Aus der Welt der Pflanzen / Petermann Johannes, Tschirner Wolfgang. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1975. – 255S. : Mit 62 Farbfotos und 95 Zeichnungen
60800
  Yukhymenko N. Interest in the process of becoming an active create personality // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 41-42
60801
  Mian Sajid Interest rate determinants of banks in Pakistan / Mian Sajid, Aqsa Butt, Muhammad Musarrat Nawaz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 415-424 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
60802
  Odhiambo Nikolas Interest rate reforms, savings and economic growth: empirical evidence from South Africa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 394-404 : tabl., fig. – Bibliogr.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
60803
  Alley I. Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implication For Consumption Smoothing? // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 243-268. – ISSN 2367-6361
60804
   Interesting facts about metals. – M., 1969. – 112с.
60805
   Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets / O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, Yu.S. Perets, L.L. Vovchenko, V.V. Klepko, Ye.V. Lobko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02032-1-02032-5. – ISSN 2077-6772


  The paper is devoted to the investigation of the physical properties of graphite nanoplatelets/epoxy composite materials with a modified level of interface interaction due to pre-irradiation of the filler with ultraviolet light. The influence of ...
60806
   Interface system near-field microwave microscope with a computer via a USB interface and control experiment / Yu.O. Gayday, V.S. Sidorenko, Yu.G. Semenets, M.V. Gorovenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 223-224
60807
  Chernysh T.O. Interference of non-artistic linguistic-cultural codes in artistic discourse / T.O. Chernysh, S.S. Yermolenko // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 22-43. – ISSN 0027-2803


  Інтерференція нехудожніх лінгвокультурних кодів у художньому дискурсі. Новомова, Newspeak.
60808
  Ryzvaniuk S.O. Interferencia lexica del espanol de Argentina en el habla de los inmigrantes de Ucrania // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 93-111. – ISSN 2617-8923
60809
  Makurat Hanna Interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich zarejestrowane w systemie konsonantycznym // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 441-446. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті досліджено низку фразеологізмів української мови з компонентом найменування явища природи, з"ясовано їхні семантичні та структурні особливості, а також доведено їхній безпосередній зв"язок з фізичним, психічним та поведінковим станом людини.
60810
  Friedrich W. und end Interferenzerscheinungen bei Rontgenstrahlen. Mit 3 Abb. und 4. Taf / W. und end Friedrich. – Leipzig, 1955. – 36 S.
60811
   INTERGEO-2009 Архитектура и строительство-2009 (осень) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 54-56 : Фото
60812
  Аристов Михаил Intergeo-2010: идеи, технологии, новации : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
60813
  Sapsay A. Intergovernmental organizations as a foreign policy instrument of partially recognized states:the cases of Taiwan and Palestine / A. Sapsay, R. Petyur // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 142-148
60814
  Chenery Hollis Interindustry economics / Chenery Hollis, Clark Paul. – Brookfield : Gregg Revivals, 1993. – XV,345,[7p. – ISBN 0-7512-0156-1
60815
  Ertelt-Vieth Interkulturelle Kommunikation und kultureller Wandel : eine empirische Studie zum russisch-deutschen Schuleraustausch / Astrid Ertelt-Vieth. – Tubingen : Gunter Narr Verlag, 2005. – 391 S. – (Giessener Beitrage zur Fremdsprachendidaktik / hrsg. : von Lothar Bredella [ u.a. ], ISSN 0175-7776). – ISBN 3-8233-6134-1
60816
  Kyiak T.R. Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – S. 108-128
60817
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-443-X. – ISSN 1406-0701
№ 4. – 1999
60818
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-501-0. – ISSN 1406-0701
№ 5. – 2000
60819
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISSN 1406-0701
№ 6. – 2001
60820
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9985-56-784-6. – ISSN 1406-0701
№ 8. – 2003
60821
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9985-56-935-0. – ISSN 1406-0701
№ 9. – 2004
60822
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 10. – 2005
60823
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 11, Vol. 1. – 2006
60824
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 11, Vol. 2. – 2006
60825
  Vangi M. Intermedialitat als konzept fur den literaturunterricht am beispiel vom fotoliterarischen seminar "verschwindende spuren" // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. ВалігураО.Р., Сєрякова І.І., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2021. – J. 16. – С. 93-99. – ISSN 2408-9885


  Інтермедіальність як концепція уроків літератури на прикладі фотолітературного семінару «Зникаючі сліди".
60826
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe. – Boston [etc.] : Irwin ; McGraw-Hill, 1998. – XXVII, 1023 p. : ill., tab. – Includes index. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-256-22677-6
60827
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence A.Tomassini. – 2nd ed. – Boston [etc.] : Irwin ; McGraw-Hill, 2001. – XXXII,1092, [12] p. – Includes index. – ISBN 0-07-229842-1
60828
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J.David Spiceland, James F.Sepe, Lawrence A.Tomassini. – updated 2nd ed. – Boston a.o. : Irwin : McGraw-Hill, 2001. – 32,1092,I-12p. : ill. + 2 CD "Intermediate accounting". – ISBN 0-07-252448-0
60829
  Dugopolski M. Intermediate algebra / Mark Dugopolski. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 18, [ 10 ], 663, 48, 7 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-232399-X
60830
  Peterson T.S. Intermediate algebra for college students / T.S. Peterson. – New York ; London : Harper, 1942. – VIII, 358 p.
60831
   Intermediate Chinese. – Beijing
1. – 1988. – 347с.
60832
   Intermediate Chinese. – Beijing
2. – 1988. – 408с.
60833
   Intermediate Chinese course. – Peking
1. – 1987. – 291с.
60834
   Intermediate Chinese course. – Peking
2. – 1987. – 358с.
60835
   Intermediate Chinese: listing and speaking. – Beijing, 1990. – 451с.
60836
   Intermediate energy neutron sources. – Berkshire, 1968. – 11с.
60837
   Intermediate mathematics. – Vancouver a. o.
4. – 1954. – 418с.
60838
  Bell Jan Intermediate matters : Work book with key / Bell Jan, Gower Roger. – 5th impres. – Harlow : Longman, 1994. – 72,[4]p. : ill. – 1st publ. 1991. – ISBN 0-582-04665-3
60839
  Bell Jan Intermediate matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – 9th impres. – Harlow : Longman, 1999. – 168,[1]p. : ill. – 1st publ. 1991. – ISBN 0-582-27357-9
60840
  Varian H.R. Intermediate microeconomics : a modern approach / Hal R. Varian. – 5th ed. – New York ; London : W.W. Norton & Co, 1999. – XXIV, 662, A1-A39 p. : ill., tab. – ISBN 0-393-97370-0
60841
  Polakiewicz Leonard Intermediate Polish : A cultural reader with exercises / Polakiewicz Leonard. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1999. – 492s. – ISBN 83-227-1538-2
60842
  Crawford J.T. Intermediate school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1926. – [3],138p.
60843
   Intermediate Spoken Chinese. – Beijing, 1988. – 152с.
60844
  Коцюбинський М.М. Intermezzo / М. Коцюбинський ; Інститут Тараса Шевченка ; перед. Я. Хоменка. – Б. м. : Держвидав України, 1928. – 36 с.
60845
  Клименко Олена Intermezzo = Антракт у боротьбі за виживання на 4 дні : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 102-122. – ISSN 0130-321Х
60846
  Kotiubynskyi M.M. Intermezzo / Myhailo Kotiubynskyi ; trad. din limbra ucraineana, postfata si note de Mihaela Herbil ; cuvant inainte de Dan Ioan Marta. – Cluj-Napoca ; Bucuresti : Casa Cartii de Stiinta : Editura RCR Editorial, 2018. – 223 p. – ISBN 978-606-745-035-4
60847
  Pollak Pavel Internacionalna pomoc ceskoslovenskeho proletariatu narodom SSSR: Dejiny ceskoslovenskeho robotnickeho druzstva "Interhelpo" v sovietskej Kirgizii / Pollak Pavel. – Bratislava, 1961. – 315с.
60848
   Internacjonalizacja zycia narodow i panstw. – Warszawa, 1991. – 108с.
60849
  Gabrevciene A. Internal audit and control in a company in the context of management activity / A. Gabrevciene, B. Petrosiene, D. Sidlauskiene // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – S. 190-198. – ISSN 2072-1692
60850
  Wajeetongratana P. Internal audit functions affecting audit quality: certified public accountants in Thailand case study // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 396-399. – ISSN 1993-6788
60851
  Dorosh N. Internal audit functions on assessment of enterprise risk management / N. Dorosh, A. Shapoval // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2014. – Вип. 16. – С. 164-167


  Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві.
60852
   Internal combustion engines. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 341 p.
60853
  Dikan L.V. Internal control under public financial control system reformation: the state of implementation and development prospects / L.V. Dikan, N.V. Synyuhina, Y.V. Deyneko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С.446-454 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
60854
   Internal Photoeffect in Films of Poly-N-Epoxypropylcarbazole with High Concentration of Anion Polymethine Dye / E.V. Mokrinskaya, S.L. Studzinsky, N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, A.A. Ishchenko, G.P. Grabchuk, L.S. Tonkopieva // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy, 2012. – Vol. 1, № 4 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – P. 04NEA06-1-04NEA06-4. – ISSN 2304-1862


  Growth of concentration of the anion polymethine dye in the films of poly-N-epoxypropylcarbazole involves increase of quenching of photoluminescence in external electric field as well as appearance of longwave band of the photoluminescence and ...
60855
   Internal public relations within Serbian intellectual diaspora / Milica, Kostic-Stankovic, Jelena Cvijovic, Nevenka, Zarkic-Joksimovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 283-294 : fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
60856
  Vavrenyuk S.A. Internal risks of the contemporary state of higher education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 64-74. – ISSN 2414-0562


  Розглянуто проблему управління внутрішніми ризиками, які впливають на українські навчальні заклади. Проаналізовано існуючі внутрішні виклики та ризики в системі вищої освіти України. Розкрито сутність кластерного підходу, який на сьогодні є доволі ...
60857
   Internally displaced people : a global survey. – London : Earthscan, 1998. – XVI, 240 p. : ill., map. – Bibliogr.: p. 215-227. – ISBN 1-85383-521-8
60858
  Hnatyuk T.O. Internally Displaced Persons: a New Challenge for Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 187-197. – ISSN 2072-9480


  Розглянуто процес внутрішнього переміщення осіб в Україні протягом перших шести місяців після його початку. Дослідження проведено на основі вторинної інформації – використані статистичні дані кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, ...
60859
  Polyvana.T International and domestic policy responses to the financial crisis in central and eastern europe: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.110-123. – Бібліогр. вкінці ст.
60860
   International antitrust cooperation handbook. – Chicago : American Bar Association, 2004. – XV, 788 p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (ABA defending liberty pursuing justice ; Section of antitrust law). – ISBN 1-59031-372-0
60861
  Born G.B. International arbitration and forum selection agreements: drafting and enforcing / Gary B. Born. – 4th ed. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer law & business, 2013. – XV, 450 p. : tab. – Bibliogr.: 411-417. – ISBN 978-90-411-4776-9
60862
  Indlekofer M. International arbitration and the Permanent Court of Arbitration / Manuel Indlekofer. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2013. – XXXIII, 445, [2] p. – (International arbitration law library / ed. Julian D.M. Lew). – ISBN 978-90-411-4766-0
60863
  Hybka M.M. International Business Company in a Tax Haven: Selecting and Prioritizing Favourable Investment Locations // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 459-468. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 50, 1). – ISSN 0459-9586
60864
  Medvedieva M. International climate change regime and national law: case-study on Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – Р. 78-84. – ISSN 2308-6912


  The article considers the inter linkages and overlaps in climate change regime at the national level. The purpose of this research is to prove that fragmentation in climate change regime at the international level can lead to fragmentation and ...
60865
  Kantor M. International Co-operation in 2013/2014 // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2014. – No. 54, Autumn. – P. 18-19. – ISSN 1689-037X


  Ягеллонський університет про міжнароднні зв"язки з університетами світу, в т.ч. з юридичним ф-том КНУ імені Тараса Шевченка.
60866
  Maciejowska D. International co-operation in 2014/15 // NJUsletter. – Krakow, 2015. – No. 56, Autumn. – P. 29-31. – ISSN 1689-037X


  Міжнародне наукове співробітництво Ягеллонський університету. Розвиток білатеральних університетських програм - один з пріоритетів співпраці. Згадуються програми білатеральної співпраці з Україною.
60867
   International conference-school on plasma physics and controlled fusion and The adjoint workshop "Nano-and micro-sized structures in plasmas" : Kharkiv, Ukraine, September 15-18, 2014 : book of abstracts / Nat. acad. of sciences of Ukraine, Nat. science center "Kharkiv inst. of physics and technology", N.N. Bogolubov inst. of theoretical physics, V.N. Karazin Kharkiv nat. university [etc.] ; [отв. за вып.: Т.В. Ситнянская, В.А. Махлай]. – Kharkiv : ННЦ "Харьковский физико-технический институт", 2014. – 200, [2] p. : fig., tab. – Загол. обкл.: ICPPCF-2014. International conference-school on plasma physics and controlled fusion. - Index of autors: p.: 197-200. – Бібліогр. в кінці ст.
60868
   International conference "Physics of liquid matter: modern problems" (PLM MP) : May 21-24, 2010, Kyiv : abstracts / Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv nat. univ., Nat. acad. of sciences of Ukraine, Ukrainian physical society ; [conference chairman: Bulavin L.A.]. – Kyiv : [s. n.], 2010. – 356 p. : ill., tab. – Autorenregister: p. 346-356. – Бібліогр. наприкінці ст.
60869
   International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), A. Chikrii, Yu. Ermoliev et al. ; nat. organizing comm: V. Hondjul (chairman), O. Zakusylo (chairman), V. Donchenko et al.]. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 139, [1] p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60870
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference; Ukrainian-Hungary inst. of cybernetics a. inform. technologies of the President univ. of the Inter-Regional acad. of personnel management ; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. programm comm.: A. Naconechny et al.]. – [S. l. : s. n.], 2006. – 207 p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60871
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 = Прийняття рішень в умовах невизначеності : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), V. Huryn, J. Zajac et al. ; nat. organizing comm: O. Zakusylo (chairman), A. Anisimov (chairman), A. Vlasyuk et al.]. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – 277, [1] p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60872
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), F.Chernousko, J.-F. Emmenegger et al. ; nat. organizing comm: A. Anisimov (chairman), Ya.Yeleiko (chairman), I. Beyko et al.]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – 200 p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60873
  Udovychenko V.V. International cooperation in the field of geography and nature protection : syllabus / V.V. Udovychenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of geogr., Geogr. of Ukraine dep. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 32 p. : tab. – Bibliogr.: p. 23-28
60874
  Krupka M. International development strategies : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.72-78. – Бібліогр. вкінці ст.
60875
   International dispute settlement: room for innovations ? / [Max-Planck-Institut fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht] ; Rudiger Wolfrum, Ina Gatzschmann (eds.). – Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2013. – XIV, 445, [2] p. – Bibliogr.: p. 446-447. – (Beitrage zum auslandischen offentlichen Recht und Volkerrecht / Begrundet Victor Bruns ; Hrsg. Armin von Bogdandy, Rudiger Wolfrum ; Bd. 239). – ISBN 978-3-642-34966-9
60876
   International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 1 (20). – 2014
60877
   International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 2 (21). – 2014
60878
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60879
   International financial statistics [Електронний ресурс] : december 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
December 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60880
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60881
   International financial statistics [Електронний ресурс] : december 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
December 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60882
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60883
   International financial statistics [Електронний ресурс] : september 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
September 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60884
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
60885
   International financial statistics [Електронний ресурс] : september 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
60886
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
60887
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
60888
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-146-5. – ISSN 0250-7463
Vol. 64. – 2011
60889
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51352-138-1. – ISSN 0250-7463
Vol. 69. – 2016
60890
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7463
Vol. 70. – 2017
60891
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 5 (May). – 2011
60892
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 6 (June). – 2011
60893
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 1 (January). – 2011
60894
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 2 (February). – 2011
60895
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 9 (September). – 2011
60896
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 10 (October). – 2011
60897
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 11 (November). – 2011
60898
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 7 (July). – 2012
60899
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 6 (June). – 2012
60900
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 5 (May). – 2012
60901
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 10 (October). – 2012
60902
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 9 (September). – 2012
60903
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 11 (November). – 2012
60904
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 12 (December). – 2012
60905
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 3 (March). – 2013
60906
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 4 (April). – 2013
60907
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 6 (June). – 2013
60908
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 10 (October). – 2013
60909
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 9 (September). – 2013
60910
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 3 (March). – 2014
60911
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 4 (April). – 2014
60912
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 5 (May). – 2014
60913
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 8 (August). – 2014
60914
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 9 (September). – 2014
60915
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 11 (November). – 2014
60916
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 12 (December). – 2014
60917
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 7 (July). – 2014
60918
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 1 (January). – 2015
60919
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 2 (February). – 2015
60920
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 9 (September). – 2015
60921
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 10 (October). – 2015
60922
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 11 (November). – 2015
60923
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 12 (December). – 2015
60924
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 1 (January). – 2016
60925
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 2 (February). – 2016
60926
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 3 (March). – 2016
60927
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 4 (April). – 2016
60928
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 5 (May). – 2016
60929
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 6 (June). – 2016
60930
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 7 (July). – 2016
60931
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 8 (August). – 2016
60932
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 9 (September). – 2016
60933
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 10 (October). – 2016
60934
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 11 (November). – 2016
60935
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 12 (December). – 2016
60936
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 1 (January). – 2017
60937
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 4 (April). – 2017
60938
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 5 (May). – 2017
60939
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 6 (June). – 2017
60940
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 7 (July). – 2017
60941
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 8 (August). – 2017
60942
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 3 (March). – 2017
60943
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51352-138-1. – ISSN 0250-7463
Vol. 69. – 2016
60944
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7463
Vol. 70. – 2017
60945
  Barabash Y. International human rights standards: the problems of their implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 12-15. – ISSN 2219-5521
60946
  Solnik B. International investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey. – 5th ed. – Boston [etc.] : Pearson, Addison Wesley, 2004. – XXII, 760 p. : ill. – На обкл. : Association for investment, management and research (AIMR). – (The Addison-Wesley series in finance). – ISBN 0-201-78568-4
60947
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 21, nr 4. – 2010
60948
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 4. – 2011
60949
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 2. – 2011
60950
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 1. – 2011
60951
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 3. – 2011
60952
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 23, nr 2. – 2012
60953
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 23, nr 3. – 2012
60954
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 3. – 2013
60955
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 1. – 2013
60956
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 4. – 2013
60957
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Special issue. – 2014
60958
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 25, nr 1. – 2014
60959
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 25, nr 2. – 2014
60960
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 1. – 2015
60961
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 3. – 2015
60962
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 4. – 2015
60963
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 2. – 2016
60964
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 3. – 2016
60965
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 4. – 2016
60966
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 1. – 2017
60967
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 2. – 2017
60968
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 1, iss. 1. – 2015. – 79 c. – Резюме англ. мовою
60969
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 2, iss. 1. – 2016. – 58 c. – Резюме англ. мовою
60970
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 1, № 4. – 2009
60971
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 1. – 2010
60972
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 2. – 2010
60973
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 3. – 2010
60974
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 4. – 2010
60975
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 1 : Special section: e-learning and knowledge society. – 2011
60976
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 2. – 2011
60977
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 3. – 2011
60978
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 4. – 2011
60979
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.149, N 3. – 2010
60980
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 151, N 3. – 2012
60981
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.151, N 1/2. – 2012
60982
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 152, N 1. – 2013
60983
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 152, N 2. – 2013
60984
  Kanishchenko O.L. International marketing : study text and cases / O.L. Kanishchenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] p. : tabl., ill. – Наприкінці кн. вих. дані укр. – Bibliogr.: p. 140-142. – ISBN 978-966-439-579-0
60985
   International migration, remittances, and the brain drain. – New York : World Bank ; Palgrave Macmillan, 2006. – XIV, 274 p. : il., tab. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-0-8213-6372-0
60986
  Skripka O. International monetary fund as the foundation of a new global institution: perspectives and challenges : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.26-31. – Бібліогр. вкінці ст.
60987
  Archer C. International organizations / Clive Archer. – 3rd ed. – London ; New York : Taylor & Francis Group, Routledge, 2010. – XI, 204 p. – 1st publ.: 2001 .- Index: p. 198-204. – Bibliogr.: p. 182-197. – ISBN 978-0415246903
60988
   International programmes and initiatives at the JU Faculty of International and Political Studies / Bujwid-Kurek, M. Porebska, M. Rzepecki, D. Stopa // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 57, Spring. – P. 7-10. – ISSN 1689-037X


  Міжнародні програми та ініціативи на факультеті міжнародних та політичних досліджень в Ягеллонському університеті. В контексті транскордонного співробітництва в Європі згадуються бакалаврська програма "Польсько-українські студії. Пограниччя і сусідство ...
60989
  Ryniejska M. International public relations juxtaposed with foreign policy. The challenges of PR-isation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 91-104


  В статті звертається увага на мету зовнішньої політики: зростання сили держави та її міжнародна позиція з урахуванням мети міжнародних public relations. Головною метою public relations є створення, зміцнення та захист престижу країни і представленняїї ...
60990
   International relations and the European Union / ed. by Christopher Hill a. Michael Smith. – 2nd ed. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – XXIV, 557, [2] p. : ill., tab. – На обкл. ред. зазнач. як авт. - Index: p. 523-557. – Bibliogr.: p. 481-522. – (The new European Union series). – ISBN 978-0-19-954480-6
60991
  Bernard Kristin Magnusson International Reserve Adequacy in Central America // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 37-60. – ISBN 978-1-48436-498-7
60992
  Маіdаnуk R. [Майданик Р.] International standarts of the regulation of fiduciary ownership in Ukraine // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 245-249. – ISBN 978-966-2578-51-5
60993
   International terrorism and the CIA. – Moscow : Progress, 1983. – 263 p.
60994
   International tеrrогіsm post-9/11 : comparative dynamics and responses / ed.: Asaf Siniver. – London ; New York : Routledge, 2010. – XV, 240 p. – Бібліогр. в кінці ст. – (Contemporary terrorism studies). – ISBN 978-0-415-55230-1
60995
   International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop; Fac. of cybernetics of T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Inst. of cybernetics of the inter-regional acad. of persannel management (Ukraine) ; Inst. of mathematics of the Silesian univ. of technology ; [intern. organizing comm.: I. Sergienko et al.]. – [S. l : s. n], 2005. – 112 p. : ill., tab. – Ст. англ. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60996
   International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), V. Anisimov, A. Chikrii et al. ; nat. organizing comm: V. Hondjul (chairman), O. Zakusylo (chairman), V. Donchenko et al.]. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – 107, [1] p. : ill., tab. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60997
   International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop; Ukrainian-Hungary inst. of cybernetics of the Inter-Regional acad. of personnel management ; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. programm comm.: A.Naconechny (chairman) et al. ; nat.organizing comm.: I.Beyko et al.]. – [S. l. : s. n.], 2006. – 192 p. – Ст. англ. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60998
   International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), I. Beyko, V. Donskoy et al. ; nat. organizing comm: O. Zakusylo (chairman), A. Anisimov (chairman), V. Donskoy et al.]. – [S. l. : s. n.], 2008. – 134 p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
60999
  Curry J.E. Internationale Verhandlungen planen und fuhren : [Geschaftliche Verhandlungen im Auslandsgeschaft] / Jeffrey E. Curry ; Mit Beitragen von Olaf Greifenhagen [et al.] ; aus dem Engl. ubers. von jurgen Ulrich Lorenz. – Koln : Deutscher Wirtschaftsdienst, 1999. – XIII, 267, [4] s. – ISBN 3-87156-228-9
61000
  Kanishchenko O. Internationalization of Industrial Clusters: Objective and Perspectives / O. Kanishchenko, N. Kuznetsova, M. Ustimenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 39-44. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays the actual issue is to explore the ways of international competitiveness strengthening in order to be able to compete effectively in the global market. Clusters are considered as one of the most effective ways for competitiveness enhancement, ...
<< На початок(–10)61626364656667686970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,