Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
76001
  Rybicka-Nowacka Halina "Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, jezyk / Rybicka-Nowacka Halina. – Warszawa, 1974. – 160с.
76002
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
76003
  Bradter Wolfgang ...nur zur Halfte lebt der Mensch moralisch. / Bradter Wolfgang. – Leipzig-Jena-Berlin, 1979. – 297с.
76004
  Лыу Ван Бой N-арил-N! N-диалкилтиомочевины. Синтез и свойства : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; Молдав. гос. ун-т. – Кишинев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.118-135
76005
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалектиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
76006
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалкилтиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
76007
  Долгушина Ирина Юрьевна N-ациальные производные W-хлор- W-аминоацетофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Долгушина Ирина Юрьевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1976. – 14л.
76008
  Трофимов Б.А. N-винилпирролы / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева. – Новосибирск, 1984. – 262с.
76009
  Калетина Н.И. N-гликозиламины и микроэлементы / Н.И. Калетина. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 159 с.
76010
  Тетерников Л n-диалкиламинофенилмеркурацетаты как реагенты для количественного определения веществ, содежащих суфльгидрильную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Тетерников Л И.; МГУ. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
76011
  Гладкая А.Ш. N-нитрозоамидирование этилендиамина в комплексах Рt (4) : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гладкая А.Ш.; АН СССР. – Москва, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28
76012
  Иванова О.А. n-параметрические полугруппы линейных ограниченных операторов и некоторые вопросы теории аппроксимаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
76013
  Шкерина Людмила Васильевна N-треугольные функции множества и вопросы предельного перехода под знаком интеграла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шкерина Людмила Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
76014
  Бахман Ф. n-угольники / Ф. Бахман, Э. Шмидт. – М, 1973. – 245с.
76015
  Жусипов К. N-функции и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жусипов К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 19л.
76016
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
76017
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
76018
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
76019
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
76020
  Ciarkowski B. Non-Modern Modernity? Neomodern Architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 87-97. – ISSN 1641-9278
76021
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94 p. – ISBN 0912938013
76022
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
76023
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
76024
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
76025
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
76026
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – М., 1991. – 318с.
76027
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
76028
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
76029
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
76030
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
76031
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
76032
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
76033
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
76034
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
76035
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
76036
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
76037
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
76038
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
76039
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
76040
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
76041
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
76042
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
76043
  Sharapov M. Nonrecursive permutations generation methods // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 31-33
76044
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
76045
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
76046
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
76047
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
76048
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
76049
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
76050
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
76051
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
76052
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
76053
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
76054
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
76055
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
76056
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76057
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76058
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76059
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76060
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76061
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76062
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76063
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76064
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
76065
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
76066
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76067
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76068
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76069
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76070
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
76071
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
76072
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
76073
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
76074
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
76075
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
76076
  Птахів Семен Nordica: "Жуляни" на додаток до "Борисполя" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
76077
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76078
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76079
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76080
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76081
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76082
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76083
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76084
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
76085
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
76086
   Nordvjetnamaj krokizoj = Северовьетнамские наброски = Nordvietnamesische Skizzen. – Ханой : Изд-во лит. на иностранных яз, 1966. – 39, [26] с.
76087
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
76088
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
76089
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
76090
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
76091
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour. / Claretie Jules. – Paris, 1885. – 425с.
76092
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
76093
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
76094
  Calinescu M Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886 / Myron M. Calinescu. – Chernowitz : Verlag des Buc. gr. or. erzbischofl/ Consistoriums in Czernowitz
3. Bd. : Seite 1227 bis 1578 ; Adnex. : Seite 1579 bis 1604. – 1893. – 1604 S.
76095
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
76096
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
76097
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
76098
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
76099
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
76100
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
76101
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
76102
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
76103
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
76104
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
76105
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
76106
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
76107
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
76108
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
76109
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
76110
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
76111
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
76112
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
76113
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
76114
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
76115
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
76116
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
76117
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
76118
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
76119
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
76120
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
76121
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
76122
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
76123
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
76124
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
76125
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
76126
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
76127
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
76128
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
76129
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
76130
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
76131
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
76132
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
76133
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
76134
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
76135
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
76136
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
76137
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
76138
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
76139
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
76140
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
76141
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
76142
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
76143
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
76144
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
76145
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
76146
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
76147
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
76148
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
76149
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
76150
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
76151
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
76152
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – М., 1995. – 137с.
76153
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
76154
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
76155
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
76156
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
76157
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
76158
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
76159
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
76160
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
76161
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
76162
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
76163
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
76164
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
76165
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
76166
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
76167
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
76168
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
76169
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
76170
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
76171
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
76172
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
76173
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
76174
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
76175
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
76176
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
76177
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
76178
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
76179
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
76180
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
76181
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
76182
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
76183
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
76184
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
76185
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
76186
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
76187
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
76188
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
76189
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
76190
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
76191
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
76192
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
76193
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
76194
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
76195
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
76196
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
76197
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
76198
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
76199
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
76200
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
76201
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
76202
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
76203
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
76204
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
76205
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
76206
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
76207
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
76208
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
76209
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
76210
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
76211
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
76212
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
76213
  Marghiloman Alexandru Note politice / Marghiloman Alexandru; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448p.
76214
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
76215
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
76216
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
76217
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
76218
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
76219
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
76220
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
76221
  Podvoiski Lev Notes d"un ingenieur / Podvoiski Lev. – M., 1950. – 72с.
76222
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
76223
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
76224
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
76225
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
76226
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
76227
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
76228
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
76229
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
76230
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
76231
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
76232
  Podvoisky Lev Notes of an enginieer / Podvoisky Lev. – M., 1950. – 98с.
76233
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
76234
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
76235
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
76236
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
76237
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
76238
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
76239
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
76240
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
76241
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
76242
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
76243
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
76244
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
76245
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
76246
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
76247
  Boursin C. Notes sur quelques lepidopteres des alpes-maritimes et des Basses-Alpes / C. Boursin. – [s. l. : s. n.], 1923. – P. 313-323. – Societe entomolog. de France, V.92, 1923
76248
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
76249
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
76250
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
76251
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
76252
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
76253
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
76254
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
76255
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
76256
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
76257
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
76258
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
76259
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
76260
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
76261
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
76262
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
76263
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
76264
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
76265
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
76266
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
76267
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
76268
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
76269
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
76270
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
76271
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
76272
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
76273
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
76274
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
76275
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
76276
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
76277
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
76278
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
76279
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
76280
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
76281
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
76282
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
76283
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
76284
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
76285
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
76286
  Villatte C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache fur Reise, Lekture und Konversation : in drei Teilen / prof. Dr. Cesaire Villatte. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
1.Teil : Franzosisch-Deutsch : Vierundzwanzigster Tausend. – 343, 91 S.
76287
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
76288
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
76289
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
76290
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
76291
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
76292
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
76293
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
76294
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
76295
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
76296
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
76297
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
76298
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
76299
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
76300
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
76301
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
76302
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris. / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128с.
76303
  Levy V. Nous et moi. / V. Levy. – M., 1975. – 310с.
76304
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
76305
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
76306
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 173с.
76307
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 112с.
76308
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
76309
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 108с.
76310
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
76311
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
76312
  White Henry Julian Nouum Testamentum latine / White Henry Julian. – London, 1911. – 620 p.
76313
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
76314
  Rotteck K. Nouveau dictionnaire allemand-francais et francais-allemand. – Paris : Garnier Freres, 1900. – 439 s.
76315
   Nouveau dictionnaire allemand-francois et francois-allemand, a l"usage des deux nations. – Strasbourg ; Paris, 1810. – 759 s.
76316
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
76317
  Thunot Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais abrege de boyer... / Thunot, MM.E, C.E. Clifton. – Paris : Baudry, 1846. – 404 p.
76318
  Libes A. Nouveau dictionnaire de physique. – Paris : Chez giguet et michaud
T. 1. – 1806. – XVI, 430 s.
76319
   Nouveau dictionnaire de poche francais-englais et anglais-francais. – Ed. stereotype. – Leipzig : Chez charles tauchnirz. – 739 S.
76320
  Kiss M. Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast
T. 1. – 1844. – 484 S. – У вид. також : Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais / I. Karady. T. 2
76321
  Bosselli Ch. Nouveau dictionnaire de poche Francais-Italien et Italien-Fransais : Francais-Italien / Ch. Bosselli; Charles Boselli. – 50e pain. – Milan : Fratelli treves, 1905. – XXII, 386 p. – Загол. обкл. : Dizionari treves Francais-Italien
76322
  Oldecop Nouveau dictionnaire de poche francais-russe et russe-francais. – Stuttgart : S. Dufour, 1854. – 426 p.
76323
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
76324
   Nouveau Dictionnaire De Poche Francois-espagnol. – Avignon
T. 1. – 1816. – 453 s.
76325
   Nouveau dictionnaire de poche franсais-allemand et allemand-franсais / Precede d"une preface par M.A.Thibaut. – Leipsic ; Paris : C.P. Melzer ; Didot Freres, 1838. – XVI, 472, 520 p.
76326
  Karaґdy I. Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais. T. 2 // Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais / M. Kiss. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast, 1844. – T. 1. – P. 1-366
76327
  Nugent Thomas Nouveau dictionnaire de poche, francois-anglois, et anglois-francois / par Thomas Nugent. Augm. par J. Ouiseau, des nouveaux mots inseres dans le Dictionnaire de l"Academie francoise, publie par Montardier. – Paris, 1816. – 247 s.
76328
  Thibaut A. Nouveau dictionnaire de poche; francais-allemand et allemand-francais. – Leipzig : Melzer, 1842. – 512 S.
76329
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
76330
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
76331
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
76332
  Schuster M. Nouveau dictionnaire francais-allemand et allemand-francais / M. Schuster. – Paris
T. 2. – 1930. – 1079 s.
76333
  Boїelle J. B.A. Nouveau dictionnaire francais-anglais et anglais-francais : comple sur les meilleurs Ouvrages des deux Langues / comp.: par James Boїelle, B.A. , par de V. Payen-Payne. – Paris : Perche. – XIX, 616 p.
76334
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul : Samhwa, 1978. – X, 1645 p.
76335
  Noel Fr. Nouveau Dictionnaire Francais-Latin, compose Sur Le Plan Du Ictionnaire Latin-Francais Du Meme Auteur. – Paris, 1816. – 1044 s.
76336
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles : partie Italienne-francaise / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 372 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
76337
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 402 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
76338
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres, 1867. – XII, 568 с.
76339
  Suckau E. de Nouveau dictionnaire latin-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par E. de Suckau. – Paris : Garnier freres, 1865. – XVII, [1], 744, 12 p.
76340
  Sadler P. Nouveau dictionnaire portatif anglais-francais et francais-anglais. – Paris
T. 2, vol. 1. – 1864. – XIX, 1370 p.
76341
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif francais-polonais et polonais-francais / J.A.E. Schmidt. – Leipsic : Chez Charles Tauchnitz
Ed. ster. – 1884. – 720 s.
76342
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe. – Leipzig, 1869. – 734 p. – Вид. пошкоджене: без обкл.
76343
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe = Новый карманный русско-французский и французско-русский словарь : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Ed. ster. – Leipzig : Otto Oltze, 1874. – [4], 736 p.
76344
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Leipzig : Otto Oltze
Ed. ster. – 1893. – [4], 736 p.
76345
  Skoloff N. Nouveau dictionnaire russe-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par N.Sokoloff. – Paris, 1865. – 462 s. – вид. без обклад.
76346
   Nouveau Manuel Complet de Produits Chimiques formant un traite de Chinie / par M. G.-Eugene Lorme. – Paris : Librarie encyclopedique de Roret. – (Manuels-Roret)
T.3. – 1861. – 495 p.
76347
  Vergnaund A.D. Nouveau manuel de l"artificier, du poudrier et du salpetrier. – Paris, 1852. – 430 s. – (Librairie Encyclopeique de Roret)
76348
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
76349
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
76350
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
13. – 1960. – 1126с.
76351
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
Tome 13, 2-me fasc. – 1961. – 1127-2146с.
76352
   Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege, la Livonie, le Duche de Curlandie et dansPrusse. – Paris, 1791. – 282с.
76353
  Coxe William Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege... etc. – Paris, 1791. – (4), 276с.
76354
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 3 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1861. – XLVIII, 816 p.
76355
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1865. – XLVIII, 832 p.
76356
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1873. – XLVIII, 832 p.
76357
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1893. – XLVIII, 832 p.
76358
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1895. – XLVIII, 832 p.
76359
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 1. – 1813
76360
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 2. – 1813
76361
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 1. – 1824. – 373 p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
76362
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 2. – 1824. – 323, [6] p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
76363
  Grevisse Maurice Nouveaux exercices francais: Livre du maitre / Grevisse Maurice. – 2me ed. – Paris-Gembloux, 1977. – 407с.
76364
  Necker m-me Nouveaux melanges extraits des manuscrits de m-me Necker. – Paris
2. – 1801. – 318с.
76365
   Nouveaux menoires sur l"etat present de la Grands Russie ou Moscovie, ou l"on traite & du governement civil ecole siastique de ce pays ect. – Paris
1. – 1725. – 438с.
76366
  Kriuchkov G.G. Nouveaux objectifs de la francophonie // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 70-72
76367
   Nouveaux recits des ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 470с.
76368
   Nouveaux regards sur la guerre de Trente Ans : Actes du colloque international, Ecole militaire, 6 avril 1998. – Paris : ADDIM, 1998. – 206p. – ISBN 2-907341-89-8
76369
  D"Anville, J. B. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise, et du Thibet : contenant les Cartes generales & particulieres de ces Pays, ainsi que la Carte du Royaume de Coree / Par Mr. d"Anville. – A la Haye (Den Haag) : Chez Henri Scheurleer, 1737
76370
  Hellert J.J. Nouvel atlas physique politique et historique de l"empire Ottoman et de ses йtats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles. – Paris : Bellizard, Dufour et Cie, 1843. – [40] cart.
76371
  Gregoire Louis Nouvel atlas universel de geographie ancienne, moyen age, temps moderne et contemporaine / Gregoire Louis. – Paris, 1893. – 135с.
76372
  Mortreux X. Nouvelle arithmetique : Des ecoles primaires / X. Mortreux, O. Mortreux. – Paris : Eugene, 1934. – 186 p. : Cours elementaire nouveau
76373
  Grevisse Maurice Nouvelle grammaire francaise / Grevisse Maurice, Goosse Andre. – 2-me tir. – Paris-Gembloux, 1980. – 352с.
76374
   Nouvelle histoire bataille. – Paris : ADDIM, 1999. – 281p. : il. – (Cahiers du Centre d""etudes d""histoire de la defense ; Cahier N 9). – ISBN 2-907341-.93-6
76375
  Serman William Nouvelle histoire militaire de la France 1789-1919 / Serman William, Bertaud, Jean-Paul. – Paris : Fayard, 1998. – III,845p. : il. – ISBN 2-213-03168-1
76376
  Comiers Nouvelle instruction pour reunir les eglises pretendues reforme"es a l"eglise Romain, par les seules preuves tirees de la Ste Ecriture, & du catechisme & Confession de foy de Charenton / Par m. Comiers d"Ambrum. – A Paris : Chez Rene Guignard, 1678. – [21], 456 p.


  На тит. арк. печатка чорнилом нерозбірливого змісту; також надпис чорнилом: Ex Bibliothe.. Luceory... v.9. num. 42.
76377
   Nouvelle litterature albanaise. – Tirana, 1952. – 83с.
76378
  Dunski Nouvelle methode de calcul de divers rotors a effet pelliculaire et Etude comparative des performances des moteurs asynchrones polyphases, comptetenu des possibilites constructives de leurs elements / Dunski, Vital. – Liege, 1956. – 100с.
76379
  Thoma, P.F. Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisee & partagee en XII. Heures. – Paris, 1709. – (8), 360с.
76380
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 2. – 1728. – 376 p., [12] f. il., cart.. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
76381
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 5. – 1728. – 404 p. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
76382
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1958. – 444с.
76383
  Stendhal Nouvelles / Stendhal. – M., 1960. – 466с.
76384
  France Anatole Nouvelles / Anatole France. – Moscou, 1961. – 200 s.
76385
  Balzac Honore Nouvelles / Honore Balzac. – Moscou, 1963. – 432 s.
76386
  Philippe Charles Louis Nouvelles / Philippe Charles Louis. – M., 1964. – 207с.
76387
  Kotsioubynsky Mykhailo Nouvelles / Kotsioubynsky Mykhailo. – K., 1971. – 207с.
76388
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – 3e ed. – Moscou : Progres, 1976. – 616с.
76389
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1977. – 535с.
76390
  Tschao Chou Li Nouvelles choisies / Tschao Chou Li. – Pekin, 1957. – 269с.
76391
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – К., 1954. – 72с.
76392
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Вид. 2-ге. – К., 1959. – 76с.
76393
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Избранные рассказы на франц. яз. для 9-го класса средней школы / Merimee Prosper; Кутнева Е.П. (обраб., примеч., слов.). – 2-е изд. – М., 1952. – 80с.
76394
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – 3-me ed. – M., 1963. – 368с.
76395
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – M., 1965. – 272 с.
76396
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання для 8-10 класів середньої школи з словником / Maupassant Guy de. – Київ-Львів, 1951. – 96с.
76397
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання. Для учнів 9-10 класів середн. школи / Maupassant Guy de. – Вид. 2-ге. – Київ-Львів, 1957. – 99с.
76398
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1947
76399
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1948
76400
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
76401
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
76402
   Nouvelles docouvertes des restaurateurs sovietiques. – M., 1979. – 210с.
76403
   Nouvelles et nouvellistes Belges : essai d"encyclopedie critique. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2003. – 435 p. – ISBN 2-87209-642-6
76404
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti
1. – 1980. – 326с.
76405
   Nouvelles etudes d"histoire : Publiees a l"occasion du XVII-e congres international des sciences historiques: Madrid, 1990. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 315 p. – ISBN 9732702222
76406
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0528-0
9 : Publiees a l"occasion du XVIIIe Congres international des sciences historiques, Montreal 1995 / publie par les soins du Comite National des Historiens Roumains. – 1995. – 130 p.
76407
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0769-0
10 : Publiees a l"occasion du XIXe Congres international des sciences historiques, Oslo, 2000 / publie par les soins de Dan Berindei, Stefan Stefanescu, Constantin Buse. – 2000. – 194 p.
76408
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-1192-2
11 : Publiees a l"occasion du XXe Congres international des sciences historiques, Sydney, 2005 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2005. – 248 p.
76409
   Nouvelles etudes d"histoire / Acad. Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1841-5571
12 : Publiees a l"occasion du XXIe Congres international des sciences historiques, Amsterdam, 2010 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2010. – 182 p., [1] карта, склад. навпіл
76410
   Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1841-5571
13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – 2015. – 197 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
76411
   Nouvelles etudes d"histoire III. Publiees a l"occasion du XII-e Congres des sciences historiques, Vienne, 1965. – Bucarest
3. – 1965. – 508с.
76412
   Nouvelles etudes d"histoire presentees au X-e Congres des sciences historiques, Rome 1955. – Bucarest, 1955. – 480с.
76413
   Nouvelles etudes d"histoire. Publicees a l"occasion du XIVe Congres des sciences historiques. San Francisco, 1975. – Bucuresti, 1975. – 274с.
76414
   Nouvelles etudes d"histoire. Publiees a l"occasion du XIIIe congres des sciences historiques. – Moscou, Bucarest, 1970. – 386с.
76415
   Nouvelles etudes d"histoire: Publices a l"occasion du XVI Congres international des sciences historiques: Stuttgart, 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
76416
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVe Congres international des sciences historiques. Bucarest, 1980. – Bucuresti, 1980. – 386с.
76417
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVIe Congres international des sciences historiques, Stuttgart 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
76418
   Nouvelles formes de discrimination = New forms of discrimination : Actes du seminaire international d""experts sur la prevention des discriminations a l""egard des immigres,des refugies et des ..., org. par l""UNESCO et la FMDH a Olympe (Grece) 13 et 14 mai 1994. – Paris : Pedone, 1995. – 310p. – (Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l"homme (FMDH) ; Serie N 2). – ISBN 2-23300-281-4
76419
   Nouvelles imitees de Michel Cervantes et autres auteurs espagnols; Par le citoyen C.***. – Paris
1, 2. – 1802. – 190, 211с.
76420
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
3. – 1961. – 88с.
76421
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
4. – 1961. – 136с.
76422
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
5. – 1962. – 116с.
76423
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
6. – 1963. – 108с.
76424
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
8. – 1964. – 148с.
76425
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
9. – 1966. – 128с.
76426
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
10. – 1967. – 128с.
76427
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
11. – 1969. – 175с.
76428
   Nouvelles Militaires etrangeres. – М.
7. – 1963. – 127с.
76429
   Nouvelles Militaires Etrangeres. – М.
1. – 1958. – 128с.
76430
   Nouvelles Neerlandaises des Flandres et des Pays-Bas. – Paris, 1965. – 356с.
76431
   Nouvelles slovenes.. – Paris, 1969. – 327с.
76432
   Nouvelles Tcheques & Slovaques. – Paris, 1965. – 354с.
76433
  Hely M A.S. Nouvelles tendances dans l`education des adultes. d`Elseneur a Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1963. – 150с.
76434
  Farge Yves Nouvelles. / Farge Yves. – M., 1954. – 48с.
76435
  Kober Wolfram Nova / Kober Wolfram. – Berlin, 1983. – 229с.
76436
   Nova ceska poesie. Vybor z versu XX stoleti. – Praha, 1955. – 478с.
76437
   Nova Hedwigia. – Berlin ; Stuttgart : Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1953-. – ISSN 1438-9134
Beih.144 : Diatoms and the continuing relevance of morphology to studies on taxonomy, systematics and biogeography. – 2015
76438
   Nova Jugoslavija. – Beograd, 1955. – 640с.
76439
  Janjic Dragoslav Nova koza / Janjic Dragoslav. – Sarajevo, 1974. – 105с.
76440
  Kosticky Bohus Nova skola slovenska. Prispevok k problematike narodnostnej otazky v Uhorsku v druhej polovici 19. storocia / Kosticky Bohus. – Bratislava, 1959. – 148с.
76441
   Nova soustava planoviteho rizeni narodniho hospodarstvi . Sbornik nazornych pomucek. – Praha, 1966. – 80с.
76442
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1/2. – 2000
76443
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 2. – 2000
76444
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3/4. – 2000
76445
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 2001
76446
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1. – 2002
76447
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 2. – 2002
76448
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 3. – 2002
76449
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5. – 2002
76450
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 6. – 2002
76451
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1-2. – 2003
76452
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3. – 2003
76453
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 4. – 2003
76454
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 5-6. – 2003
76455
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 7-8. – 2003
76456
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 11/12. – 2003
76457
   Novae - miasto rzymskie nad Dunajem: Sezon wykopaliskowy 1977 r.. – Warszawa, 1979. – 4с.
76458
  Stevanovic Novcani i kreditni sistem / Stevanovic, Rad.M. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1954. – 200с.
76459
  Hrdlicka Zdenek Nove cinske malirstvi jako protredek masove vychovy / Hrdlicka Zdenek, Hrdlickova Vena. – Praha, 1952. – 38с.
76460
  Lorenc Vilem Nove Mesto prazske / Lorenc Vilem. – Praha, 1973. – 204с.
76461
  Bacon Francis Nove Organon. / Bacon Francis. – Praha, 1990. – 225с.
76462
  Cech Svatopluk Nove pisne. Prvni uplne vydani / Cech Svatopluk. – Praha, 1946. – 139с.
76463
  Kolosov Alexej Nove pole / Kolosov Alexej. – Praha, 1954. – 316с.
76464
  Kirschnerova Milena Nove prace o dejinach srbskeho a chrvatskeho dramatu a divadla. 1945-1968. / Kirschnerova Milena. – Praha, 1970. – 123с.
76465
  Trella Rudolf Nove statopravne usporiadanie CSSR / Trella Rudolf, Chovanec Jaroslav. – Bratislava, 1971. – 166с.
76466
  Melkov G.A. Novel Class of Mikrowave HTS Resonators / G.A. Melkov, S.K. Korsak, Y.V. Yegorov // X Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature Superconductivity., 1997
76467
  Bondarenko O. Novel cobalt Schiff base complex with disulfide moiety for potential DNA cleavage / O. Bondarenko, J. Rusanova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 197
76468
   Novel functionality of josephson junctions with resonance-percolating charge transport / V. Shaternik, O. Prokopenko, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-79. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  The new type of Josephson junctions with a resonance-percolation charge transport have been fabricated and investigated. Measured I-V curves of these junctions demonstrate that the well-known characteristic parameter of these junctions (named the ICRN ...
76469
   Novel probes for pH sensing of biological objects / M.O. Borysova, V.O. Kyriakulov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 241
76470
   Novel pyridine and pyrazine-based pseudopeptides bearing turn-inducing scaffold / O. Oldiichuk, O. Hordiyenko, Averlant-Petit, A. Arrault // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 160
76471
   Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine / V. Shamraichuk, T. Shevchenko, A. Bysov, AlDalayn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 66-68. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the novel tobamovirus, Pepper mild mottle virus (PMMoV), endangering vegetable crops of Sоlаnасеае family which has been isolated in Ukraine for the first time. Virus particles" size and morphology are studied. It has been established ...
76472
   Novel viral pathogens of vegetable crops in Ukraine and Belarus / V. Tsvygun, V. Shamraichuk, A. Bysov, T Rudnieva, T. Shevchenko, V. Polischuk, V. Vabishchevich, Zh. Blotskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 54-56. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Методами иммуноферментного анализа и электронной микроскопии были идентифицированы 8 видов вирусов среди овощных культур в Украине. Три вируса: Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) и Impatiens necrotic spot ...
76473
  Merino J.M. Novela de Andres Choz / J.M. Merino. – Madrid : Alfaguara, 1993. – ISBN 84-204-2712-8
76474
  Meza Ramon Novelas Breves. El duelo de mi vecino Don Aniceto el Tendero. - Ultimas paginas / Meza Ramon. – Habana, 1975. – 312с.
76475
  Quiroga Horacio Novelas cortas / Quiroga Horacio. – La Habana, 1973. – 297с.
76476
  Cela Camilo Jose Novelas cortas y cuentos / Cela Camilo Jose. – Moscu, 1975. – 302с.
76477
  Cervantes Saavedra Miguel de Novelas ejemplares : escogidas / Cervantes Saavedra Miguel de. – Moscu : Progreso, 1976. – 311с.
76478
  Tolstoi Alexei Novelas y cuentos / Tolstoi Alexei. – M. – 374с.
76479
  Aitmatov Tschinguiz Novelas. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1987. – 235с.
76480
  Simic Novak Novele i pripovijetke, braca i kumiri / Simic Novak. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 471s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; Kn.123)
76481
  Mihalic St. Novele teleci odresci / St. Mihalic. – Zagreb, 1967. – 373с.
76482
  Krleza Miroslav Novele. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1966. – 435с.
76483
  Donadini U. Novele. Romani. Drame. Kritike i eseji / U. Donadini. – Zagreb, 1968. – 341с.
76484
   Noveletas criollistas latinoamericanos. Rojas, Amado, Roa Bastos. – La Habana, 1975. – 235с.
76485
   Noveletas cubanas. – La Habana
1. – 1974. – 514с.
76486
   Noveletas italianas. – La Habana, 1982. – 286с.
76487
  Underdahl Brian Novell DOS 7 : Memory management, multi-tasking, networking,and data protection / Underdahl Brian. – New York : John Willey and Sons, 1993. – X,326p. – (Wiley). – ISBN 0-471-01629-2
76488
  Франкен Г. Novell DOS 7 для пользователя / Г. Франкен, К. Корольков. – Киев Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 400 с.
76489
  Веттиг Д. Novell NetWare / Д. Веттиг; Пер.с нем. – Київ : BHV, 1993. – 528с. – ISBN 3-89360-019-1; 5-85959-033-4
76490
  Ценк А. Novell NetWare 4.x. / А. Ценк. – Киев, 1995. – 784с.
76491
   Novella italiana del secolo XIX. – M., 1965. – 308с.
76492
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 167с.
76493
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Newton, 1993. – 1459с.
76494
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 3)
1. Bd. – 1953. – 455, [2] с.
76495
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 9)
2. Bd. – 1953. – 417, [2] S.
76496
  Storm Theodor Novellen / Storm Theodor. – M., 1958. – 100с.
76497
  Heyse P. Novellen / P. Heyse. – Moskau, 1958. – 188 s.
76498
  Zweig S. Novellen / S. Zweig. – Moscau : Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1959. – 519 с.
76499
  Keller Gottfried Novellen / Keller Gottfried. – Moskau : Fremdsprachige literatur, 1961. – 184с.
76500
  Mann Th. Novellen / Th. Mann. – М.-Л., 1964. – 204с.
76501
  Mann Heinrich Novellen / Mann Heinrich. – Leipzig, 1971. – 477с.
76502
  Kozjubynsky M. Novellen / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1971. – с.
76503
  Janowsky Juri Novellen / Janowsky Juri; Kusmin S., Kusmin A. – K., 1980. – 146 с.
76504
  Storm Theodor Novellen der Liebe / Storm Theodor. – Berl., 1958. – 510с.
76505
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 239 S.
76506
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 133 S.
76507
  Rleist Heinrich von Novellen. / Rleist Heinrich von. – Lpz., 1958. – 464с.
76508
  Goethe J.W. Novellen. / J.W. Goethe. – Berlin, 1973. – 426с.
76509
  Aitmatow Tschingis Novellen. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1975. – 560с.
76510
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
1. – 1976. – 491с.
76511
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
2. – 1976. – 600с.
76512
  Goethe Johann Wolfgang Novellen. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 347с.
76513
  Keller Gottfried Novellen. Nachwort von Gunter Jackel. / Keller Gottfried. – Lpz., 1958. – 362с.
76514
  Solomarska O. Novels of Taras Shevchenko and European literature // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 10-28


  The article is dedicated to the stylistic and lingua-poetic analysis of the prose works of Taras Shevchenko, the poet who became the symbol of Ukraine. The author dwells upon and tries to clarify the issue why Shevchenko as a prose writer is so little ...
76515
  Schneider R. November : Roman / R. Schneider. – Rostock : HINSTORFF, 1990. – 247 S. – ISBN 3-356-00353-4
76516
   November 1918. Eine Sammlung literarischer und graphischer Beitrage. Zum 40 Jahrestag der Deutschen Novemberrevolution 1918. – Berl., 1958. – 62с.
76517
   Novemberrevolution 1918. in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1958. – 17с.
76518
   Novemberrevolution und Weimarer Republik. – Berl., 1956. – 156с.
76519
  Miguel L. de Noventa y seis horas y media en ninguna parte : (un cuento chino) / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 5-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 40 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-016-3
76520
  Doby G. Novenyi Biokemia / G. Doby. – Budapest : Akademiai Kiado, 1959. – 655s.
76521
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 1 : Altalanos Novenykortan, Elettani, Virusos es Bakteriumos Megbetegedesek. – 1965. – 579s.
76522
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 2 : Gombas Megbetegedesek, Viragos Eloskodok Karositasai. – 1965. – 942s.
76523
  Antal J. Novenytermesztok zsebkonyve / J. Antal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1983. – 422s.
76524
  Bulkin Valentin Novgorod / Bulkin Valentin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
76525
   Novgorod icons 12th-17th century. – L., 1980. – 346с.
76526
  Boulkine Valenyin Novgorod. Archtecture. Monuments. Musee / Boulkine Valenyin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
76527
   Novgoroder Ikonen. Des 12 bis 17. Jahrhundert. – L., 1983. – 353с.
76528
  Havlicek F. Novi "pratele lidu". Ideologicke aspekty oportunismu v CSSR a jeho boj proti leninismu. / F. Havlicek. – Praha, 1970. – 88с.
76529
   Novi commentarii .... – Petropoli : Typis Academii scientiarum, 1772
76530
   Novi commentarii.... – Petropoli : Typis Akademia scientiarum ?, 1766
76531
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76532
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76533
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 03520900
Vol.28, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76534
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.28, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76535
  Dolanska Nora Novinar Frantisek Xaver Salda / Dolanska Nora. – Brno, 1987. – 311с.
76536
   Noviny a casopisy v ceskych krajich 1971-1973. – Praha, 1973. – 279с.
76537
  Dolejsi Vojtech Noviny a novinari. Z poznamek a wspominek / Dolejsi Vojtech. – Praha, 1963. – 554с.
76538
  Goytisolo J.A. Novissima oda a Barcelona / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1993. – ISBN 84-264-2778-2
76539
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
1. Band : Bis zum jahre 1920. – 1926. – XX,238S.
76540
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
2. Band : Vom Jahre 1921 bis 1926. – 1927. – XXIII,301S.
76541
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
Band III : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
76542
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
3. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
76543
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
4. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1928. – 1929. – XVI,80S.
76544
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
5. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930. – 1930. – XVI,160S.
76545
   Novitates Macrolepidopterologicae. Katalog palaearktischen Macrolepidopteren : der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen. – Dresden ; Blasewitz : Staudinger und A. Bang=Haas
1. Bd. : Bis zum Jahre 1920. – 1926. – XX,238 S.
76546
  Pinto S. Novo diccionnairo francez-portuguez e portuguez-francez. – Paris : Garnier irmaos, 1885. – 540, 474 p. – У вид. також : Novo diccionnairo portuguez-francez et francez-portuguez / S. Pinto. Paris, 1885
76547
  Honorius Philippus Novo in Plonia Rege Eligendo alia dissertatio, anno 1587 perscripta // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 432-463
76548
  Hiob Eberhard Novou zemi pro divoka zvirata / Hiob Eberhard. – Praha, 1974. – 211с.
76549
  Forejt J. Novy kapesni slovnik cesko-rusky f rusko-cesky / J. Forejt, 1915. – 432 с.
76550
   Novykov Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 188
76551
  Massow Rosalind Now it"s your turn to travel / Massow Rosalind. – New York, London, 1976. – 339с.
76552
  Angelou M. Now Sheba sings the song : with art by Tom Feelings / M. Angelou. – New York : Dutton ; Dial Books, 1987. – 55 p. : ill. – ISBN 0-525-48374-8
76553
  Kirwan Michael Now to succed in politics. / Kirwan Michael. – New York, 1964. – 175с.
76554
   Now we are in charge = Разом до успіху : [інновац. навч.-метод. матеріали з дисипліни "Англ. мова" для студ. вищ. навч. закл.] / ed.: O. Kulchytska a. Ya. Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 171, [5] p. : фотогр., табл. – Текст англ. - На обкл. також: A teacher needs to use approaches that enable young people to take respronsibility for their learning. B. Wilson, Australian educator. – Bibliogr.: p. 172-175. – ISBN 978-966-382-311-9
76555
  Parnicki Teodor Nowa basn / Parnicki Teodor. – Warszawa
1. – 1962. – 280с.
76556
   Nowa frazeologia w nowej Europie. Slowo. Tekst. Czas 6 = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrz. 2001 r. / Nowa frazeologia w nowej Europie; Pod red. H.Waltera; Komis. frazeol.slowans. Miedzynar. kom-tu slawistow., Uniw.Szczec., In-t filol.slow.,Univ.Greifswald. – Greifswald, 2001. – 162s. – ISBN 3-86006-167-4
76557
  Rousseau Jan Jakub Nowa Heloiza / Rousseau Jan Jakub. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 440с.
76558
   Nowa Huta. – Nowa Huta, 1959. – 43с.
76559
   Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
76560
   Nowa ksiega przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. – Warszawa
3. – 1972. – 996с.
76561
   Nowa poezja polska : tworcy - tematy - motywy / [ Katedra literatury polskiej 20 i 21 w. Uniwersytetu Lodzkiego ; Ksiegarnia Akademicka ] ; pod red. Tomasza Cieslaka, Krystyny Pietrych. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2009. – 640 s. – ISBN 978-83-7188-182-4
76562
  Fiedler Arkady Nowa przygoda: Gwinea. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1962. – 248с.
76563
  Kurowski Edward Nowa twarz Serezy. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1965. – 208с.
76564
   Nowa Warszawa w ilustracjach. – Warszawa, 1955. – 160с.
76565
  Chmielowski Benedykt Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej sciencyi pelna, na rozne tytuly iak na classes podzielona, Madrym dla memoryalu, idiotam dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrymki erygowana a / Chmielowski Benedykt. – Krakow. – 568с.
76566
  Koperek Jerzy Nowe demokracje i spor o nature spoleczenstwa obywatelskiego / Koperek Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 413s. – ISBN 83--7232-265-1
76567
   Nowe drogi w nauczaniu historii : Wspolczesna dydaktyka niemiecka. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. – 416s. – ISBN 83-7262-056-3
76568
  Golonka-Czajkowska Nowe miasto nowych ludzi : mitologie nowohuckie / Monika Golonka-Czajkowska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 399, [1] s. – Bibliogr.: s. 375-389. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3509-2
76569
  Nowacki E. Nowe oblicze biologii / E. Nowacki, A. Andrzej. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 271s.
76570
  Lozinski Wladyslaw Nowe opowiadania imc pana Wita Narwoja rotmistrza konnej gwardii koronnej. A-D. 1764-1773 / Lozinski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 120с.
76571
  Sztaudynger Jan Nowe piorka / Sztaudynger Jan, 1956. – 236с.
76572
   Nowe slownictwo polskie: Materialy z prasy lat 1972-1981. – Wroclaw i i.
1. – 1988. – 199с.
76573
  Jakubowski Jan Zygmunt Nowe spotkanie z Zeromskim / Jakubowski Jan Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 255с.
76574
  Roszkowski W. Nowe stanowisko Polycelis cornuta (Jons.) / W. Roszkowski. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1932. – S. 419-424. – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, T. 1, N. 16, 1932
76575
   Nowe studia o Norwidzie. – Warszawa, 1961. – 292с.
76576
  Lewin Leopold Nowe wiersze. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1961. – 100с.
76577
  Malamud Bernard Nowe zycie / Malamud Bernard; Tlum.T.Polanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 552 s.
76578
   Nowela. Opowiadanie. Gaweda : interpretacje malych form narracyjnych. – wyd. 2-e, pozserzone. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. – 494 s.
76579
  Perzynski Wlodzimierz Nowele / Perzynski Wlodzimierz. – 308с.
76580
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 448с.
76581
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
2. – 456с.
76582
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 219 s.
76583
  Sienkiewicz Henryk Nowele : Stary sluga. Hania / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 195 s.
76584
  Le Iwan Nowele / Le Iwan. – Kijow-Lwow, 1941. – 363 c.
76585
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 444с.
76586
  Rittner Tadeusz Nowele / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 316с.
76587
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1962. – 488с.
76588
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1962. – 572с.
76589
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1964. – 532с.
76590
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1964. – 480с.
76591
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1968. – 488с.
76592
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1968. – 572с.
76593
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1972. – 263с.
76594
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1979. – 263с.
76595
  Sienkiewicz Henryk Nowele amerykanskie / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 292с.
76596
  Kafka Franz Nowele i miniatury / Kafka Franz; Przelozyli R.Kast, A.Kowalkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 390 s.
76597
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 242 s.
76598
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Opowiadania utwory powiesciowe / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 354 s.
76599
  Swietochowski Aleksander Nowele i opowiadania. Wybor / Swietochowski Aleksander. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. – 298с.
76600
  Dygasinski Adolf Nowele i powiesci / Dygasinski Adolf, 1956. – 672с.
76601
  Cervantes Nowele przykladne / Cervantes; Przeklad Z.Milnera. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 185 s.
76602
  Morcinek Gustaw Nowele wybrane / Morcinek Gustaw. – Krakow, 1956. – 468с.
76603
  Sienkiewicz H. Nowele wybrane / H. Sienkiewicz. – Warszawa, 1971. – 336с.
76604
  Sienkiewicz Henryk Nowele. Na marne : na marne / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 175 s.
76605
   Nowgorod: Architekturdenkmaler kuksthistorisches Museum. – Leningrad, 1984. – 86 S.
76606
  Zierke Nowgorodfahrer : Historischer Roman / Zierke, Heinz-Jurgen. – [ Rostok ] : Historff, 1975. – 392s.
76607
  Ракуза Ильма Nowhere // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0321-1878
76608
  Solak Elizbieta Nowobulgarska Biblia i jej jezyk / Solak Elizbieta. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1997. – 132s. – (Prace Instytutu filol.slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 16). – ISBN 83-233-1048-3
76609
  Leja Leon Nowoczesna dydaktyka w dzialalnosci uniwersyteckiej / Leja Leon. – Poznan, 1973. – 30с.
76610
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 1. Biala malpa / J. Galsworthy. – Warszawa
1. – 1972. – 293с.
76611
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 2. Milczace zaloty / J. Galsworthy. – Warszawa
2. – 1972. – 311с.
76612
  Galsworthy J. Nowoczesna, komedia. 3. Mijajacy sie w mroku / J. Galsworthy. – Warszawa
3. – 1972. – 352с.
76613
   Nowoczesne lampy elektronowe malej mocy. – Warszawa, 1970. – 316с.
76614
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
1. – 1957. – 460с.
76615
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 452с.
76616
  Podkowka W. Nowoczesne Metody Kiszenia Pasz / W. Podkowka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 378s.
76617
   Nowoczesne rozwiazania urzadzen oswietleniowych. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 147s.
76618
   Nowoczesne zarzadzanie przedsiebiorstwem : 5 konferencja naukowa. – Zielona Gora, 2000. – 431s.
76619
  Baranowski P. Nowokejnesowske hybrydowa krzywa Philipsa-Szacunki dla Polski w oparciu o dane miesieczne / P. Baranowski, A. Leszczynska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 209-218. – ISSN 0081-6841
76620
  Lebiediew Nikolaj Nowy etap stosunkow miedzynarodowych / Lebiediew Nikolaj. – Warszawa, 1978. – 363с.
76621
  Pitera Zbigniew Nowy film radziecki / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1967. – 108с.
76622
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Tauchnic, 1845. – [8], 772 s.
76623
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Kniegarni Ottona Holtze, 1871. – 772 s.
76624
  Kedros Andre Nowy kwiat. / Kedros Andre. – Warszawa, 1956. – 248с.
76625
  Szlifersztejnowa Salomea Nowy material na lekcjach gramatyki jezyka polskiego. (W klasach V-VII) / Szlifersztejnowa Salomea. – Warszawa, 1955. – 40с.
76626
   Nowy model wladzy lokalnej w PRL. – Wroclaw, 1984. – 158с.
76627
   Nowy slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2002. – 1311,[2]s. – ISBN 83-01-13674-Х
76628
   Nowy slownik kieszonkowy francusko-polsko-niemiecki : A-Z. – Breslau : G. Th. Korn, 1820. – 356 s.
76629
  Dahlmann, Piotr Nowy slownik podreczny francuzko-polski. – Berlin. – 1079 p.
76630
  Koncewic L. Nowy slownik podreczny lacinsko-polski i polsko-lacinski : opracowany podlug najlepszych zrodel / Lukasz Koncewicz. – Warszawa : Ksiecarnia literacka, 1939. – 950 s.
76631
  Kalina P. Nowy slownik podreczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymowa fonetyczna = Neues Handworterbuch der deutschen und polnischen Sprache mit Angabe der Aussprache / Pawel Kalina. – 2 wyd. – Warszawa : [s. l. – IV, 680 s.
76632
   Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 1786,[3]s. – ISBN 83-01-13111-Х
76633
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
76634
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
76635
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
76636
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
76637
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
76638
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
76639
  Spears R.A. NTC"s American idioms dictionary / Richard A. Spears ; assoc. ed. L. Schinke-Llano ; transl. P. Matin. – [Тегеран : Новатори, 1998. – 615 p. – Бібліогр. опис зробл. частково за допомогою Інтернету. – ([Новатори ; 227]). – ISBN 964-5993-66-0
76640
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76641
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76642
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76643
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76644
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76645
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76646
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76647
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76648
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
76649
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
76650
   Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells an indicator of their functional state / O.O. Kalmukova, L.V. Garmanchuk, N.V. Senchylo, O.I. Dzhus, I.A. Stupak, G.V. Ostrowska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 31-32
76651
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
76652
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
76653
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
76654
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
76655
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
76656
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
76657
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
76658
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
76659
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
76660
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
76661
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
76662
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
76663
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
76664
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
76665
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
76666
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
76667
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
76668
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
76669
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
76670
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
76671
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
76672
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
76673
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
76674
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
76675
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
76676
  Brown Neville Nuclear war: the impending strategic deadlocl / Neville Brown. – London;Dunmow : Mall press, 1964. – 238 p.
76677
   Nuclear warfare and society. Proceedings of Conference Lismore, Aptil, 1961. – Armidale, 1961. – 30с.
76678
  Kehler Nuclear Weapons & Nuclear Use / Kehler, Robert // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 4. – P. 50-61. – ISSN 0011-5266
76679
  Feldman S. Nuclear weapons and arms control in the middle east / Shai Feldman ; CSIA Studies in Intern. Security with coop. from the Jaffe Center for Strategic Studies Tel Aviv Univ. – Cambridge ; London : The MIT Press, 1997. – XVII, 337 p. – (CSIA Studies in International Security). – ISBN 0-262-56108-5
76680
  Tride David Nucleoethics: ethics in modern society / Tride David. – London, 1972. – 352с.
76681
  Gavroutto Porfiri Nuees sur la ville. / Gavroutto Porfiri. – M., 1966. – 388с.
76682
  Castro Pozo Hildebrando Nuestra comunidad indigena / Castro Pozo Hildebrando. – Lima, 1979. – 345с.
76683
  Brezhnev L.I. Nuestro rumbo. / L.I. Brezhnev. – M., 1977. – 319с.
76684
  Felipe L. Nueva antologia rota / L. Felipe. – Madrid : Akal, 1990
76685
   Nueva narrativa Rusa: Relatos. – Moscu, 1989. – 271с.
76686
  Chabas Juan Nueva y manual historia de la literatura espanola / Chabas Juan. – La Habana, 1962. – 452с.
76687
  Garcia Hortelano Nuevas amistades / Garcia Hortelano. – Madrid : Clasicos Taurus, 1991. – 366 p. – ISBN 84-306-0142-2
76688
  Ortiz Fernando Nuevo Catauro de cubanismos / Ortiz Fernando. – La Habana, 1974. – 526с.
76689
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances. – Paris : Garnier hermanos,, 1896. – 558, 411 s.
76690
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances espanol espanol-frances. – Paris : Libreria de garnier hermanos, 1870. – 650 s.
76691
   Nuevo orden economico internacional. – M., 1984. – 207с.
76692
  Castro G. Nuevo prisma. Сurso de espanol para extranjeros : libro de ejercicios : nivel C 1 / Genis Castro, Jose Vicente Ianni. – Madrid : Edinumen, 2011. – 127 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – ISBN 978-84-9848-255-3
76693
  Castro F. Nuevo ven : libro de ejercicios : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 5-a impres. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-852-7
76694
  Castro F. Nuevo ven : libro del alumno : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 6-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : B1/B1+ Marco comun de referencia. - Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-842-8
76695
   Nuevo ven : libro de ejercicios : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-841-1
76696
   Nuevo ven : libro del alumno : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. - Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
76697
   Nuevo ven : libro del alumno 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 9a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – 1a ed. 2003. - На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
76698
   Nuevos cuentos Cubanos. – La Habana, 1964. – 326с.
76699
  Alvar Manuel Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporбnea / Alvar Manuel. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas, 1991. – 352 p.
76700
   Nuevos narradores 1974. – La Habana, 1975. – 128с.
76701
   Nuevos poetas. 1974. – La Habana, 1975. – 153с.
76702
  Lazerte M.E. Number highways : Highway-5 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1932. – 106 p.
76703
  Lord G.S. Number highways : Highway-6 / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1933. – 146 p.
76704
  Lazerte M.E. Number highways : Grade 3 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1938. – 123 p.
76705
  Lord G.S. Number highways / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin and company
5. – 1939. – 243 p.
76706
  Lang Serge (Ed.) Number Theory III: Diophantine Geometry / S. Lang. – Berlin : Springer-Verlag, 1991. – 296 p. – ISBN 3-540-53004-5
76707
  Муратов Олександр Number two, або Розважливий погляд на нерозважні події // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.69-159. – ISSN 0130-1608
76708
  Муратов О. Number two, або Розумні думки про нерозумне життя : (роман-есей) / Олександр Муратов : ЄОМ-прес, 2007. – 222с.
76709
   Numbers. – New York a.o., 1991. – 123с.
76710
  Iordan Iorgu Nume de locuri romanesti in Republica Populara Romana / Iordan Iorgu. – Bucuresti
1. – 1952. – 304с.
76711
  Grodzinski Juliusz Numer sluzbowy 1895 / Grodzinski Juliusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 216s.
76712
  Sacuiu I. Numere aleattoare : Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale / I. Sacuiu, D. Zorilescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1978. – 251p.
76713
  Onicescu O. Numere si sisteme aleatcare / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1962. – 260 p. – (Colectia "Teoria probabilitatilor"3)
76714
  Perestyuk M. Numerical-analytic method for the equation of nonlinear oscillator / M. Perestyuk, A. Ronto; Reviewer: Zoltбn Szabу // Publ. Univ. Miskolc. Ser. D. – No.2
76715
  Burden Richard Numerical analysis / Burden Richard, Faires, Douglas. – Fourth edition. – Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1989. – 730p. – ISBN 0-53491-585-X
76716
  Pantelyat Michael Numerical analysis of electromagnetic fields in 2D and 3D (industrial application: large synchronous turbogenerator rotors) / Pantelyat Michael, Shulzhenko Mykola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику скінченноелементного аналізу нестаціонарних електромагнітних полів струмів зворотної послідовності в роторах синхронних генераторів. Методика використана для розрахунку стану синхронного турбогенератора 300 МВт при короткому ...
76717
  Oman Richard Numerical calculations of gas-surface interactions. Distribution of this report is provided in the interest of information exchange.. / Oman Richard. – Springfield. – 48с.
76718
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from Ti, Cr, Ni, and Zn at 10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
76719
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from TI, Cr, Ni, and Zn at 8,10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
76720
   Numerical differential cross sections of elastic and Inelastic scatterings of protons. II. By magnesium at the energy range from 7 MeV to 16 MeV. – Tokyo
2. – 1960. – 14с.
76721
  Dyyak I. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition / I. Dyyak, Y. Savula, A. Styahar // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 23-33. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається модель, яка описує напружено деформований стан двовимiрного гетерогенного тiла з тонким покриттям. Спочатку доведено збiжнiсть iтеративного алгоритму, побудованого на основi поєднання методу скiнченних елементiв (МСЕ) та методу граничних ...
76722
   Numerical methods and approximation theory : Novi Sad, September 4-6,1985. – Novi Sad
Vol.2. – 1985. – 206p.
76723
  Chapra S.C. Numerical methods for engineers : With programming and software applications / Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; WCB, 1998. – 19,924p. + 1 дискета. – ISBN 0-07-010938-9
76724
  Pshenichny B. Numerical methods in extremal problems / B. Pshenichny, Yu. Danilin. – M., 1982. – 276с.
76725
   Numerical methods in fluid dynamics. – Moscow : Mir, 1984. – 335p.
76726
  Volkov E.A. Numerical metods / E.A. Volkov; Transl. from russian by L. Levant. – Moscu : Mir, 1990. – 238 p.
76727
  Belyi T. Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy / T. Belyi, A. Pirnach // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
76728
  Babuska I. Numerical processes in differential equations / I. Babuska, M. Prager, E. Vitasek. – Prague; London : SNTL; Wiley, 1966. – 351 p.
76729
  Kravchenko O.Yu. Numerical simulation of nanoparticles coagulation in rf-discharge / O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 272-275. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the simulation results of nanoscale dust particles coagulation in capacitive radio-frequency discharge of low pressure in argon. Simulations carried out under the self-consistent kinetic model that takes into account the stochastic ...
76730
  Dovgiy B. Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts / B. Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  A problem of a stationary liquid filtration using fan-shaped drainage in a circular domain is considered. A mathematical model is formulated as a boundary value problem for the Poisson equation in domains of a circular shape with a given number of ...
76731
  Stelmashchuk V.V. Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem / V.V. Stelmashchuk, H.A. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the Lord-Shulman (LS) model of thermo piezoelectricity. Variational formulation is constructed for the initial boundary value problem of LS-thermo piezoelectricity. Then forced vibrations of pyroelectric specimen are considered and the ...
76732
   Numerical solution of partial differential equations on parallel computers : With 201 figures and 42 tables. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – 12,482 p. : ill. – (Lecture notes in computational science and engineering / Edit.board: T.J.Barth, M.Griebel, D.E.Keyes a.o. ; 51). – ISBN 3-540-29076-1
76733
   Numerical solutions of nonlinear differrential equations. Proceedings an Advanced Symposium.... – New York, 1966. – 347с.
76734
  Levy H. Numerical studies in diferential equations / H. Levy, E.A. Baggott. – London : Watts & Co
V. 1. – 1934. – 238 p.
76735
   Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion / A. Dimaki, E. Shilko, A. Dmitriev, S. Zavsek, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
76736
  Sulymenko O. Numerical study of the phase synchronization of two spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies and initial phases / O. Sulymenko, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Numerical analysis of the mutual synchronization of two spin-torque nano-oscillators (STNOs) with random eigen parameters (frequencies and initial phases of oscillations) has been carried out. A numerical procedure for the determination of the system"s ...
76737
   Numerical treatment of differential equations : Selection of papers presented at the fourth International seminar "NUMDIFF-4" held at the Martin-Luther-univ. Halle-Wittenberg, May 25-29,1987. – Leipzig : BSB Teubner, 1988. – 316p.
76738
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
1 : /O.Hadzic. – 1989. – 320s.
76739
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /D.Herceg. – 1989. – 247s..
76740
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /K.Surla. – 1989. – 258s..
76741
  Poloschi G.N. Numerische Losung von Randwertproblemen der mathematischen Physik und funktionen diskreten Arguments / G.N. Poloschi. – Lpz., 1966. – 270с.
76742
  Vaillant Joannem Numismata imperatorum romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos
1. – 1694. – (22), 397, (4с.
76743
   Numismaticky sbornik. – Praha
3. – 1956. – 270с.
76744
   Numismaticky sbornik. – Praha
4. – 1960. – 428с.
76745
   Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il., tab., portr. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63760-93-9
76746
  Steineckert Gisela Nun leb mit mir. Weibergedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1976. – 102с.
76747
  Demetrius Lucia Nunta Ilonei. / Demetrius Lucia. – Bucuresti, 1960. – 180с.
76748
  Cosbuc George Nunta Zamfirei si alte poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1961. – 238с.
76749
  Bellenger W.A., Fabbrucci F. Nuova guida di conversazioni moderne francese ed italiano / Bellenger & prof. F. Fabbrucci. – Berlin : B. Behr. – V, 246 p. – German, French, Italian
76750
  Weber F.A. Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / comp. da F.A. Weber. – Ed. stereot. – Lipsia : Presso Carlo Tauchnitz
Pt. 1 : Iitaliano-tedesco. – 1856. – X, 722 p.
76751
  Oberosler G. Nuovo dizionario tascabile tedesco-italiano e italiano-tedesco / comp. da Giuseppe Oberosler. – Milano : Fratelli Treves
Pt. 2 : Iitaliano-tedesco. – XX, 382 p.
76752
  Lourie A. Nuovo Vocabolario Italiano-Russo : Che contiene tutti i vocaboli moderni con la pronunzia figurata / A. Lourie. – Parigi : Fratelli Garnier, Librai-Editori. – 533 s. – номер 82170 без тит. листа
76753
  Angeli A. Nuovo vocabolario Italiano - Francese / A. Angeli. – Parigi : Fratelli Garnier, 1911. – 506 s. – Рік книги визначено через Інтернет
76754
  San Giorgio Ramiro Barbaro di Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco : contenente tutte le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografia ecc. : italiano-tedesco / Ramiro Barbaro di San Giorgio. – Berlin : Hugo Steinitz, 1890. – 495 p.
76755
   Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco contenente tuttle le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografici ecc : italiano e tedesco. – Berlin : J. Singer. – 495, [1] p.
76756
   Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) - новий вид флори України / М. Дідух, А. Куземко, Т. Мазур, Т. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати моніторингу в Поліському природному заповіднику де виявлено місцезнаходження нового для України виду Nuphar pumila (Timm) DC. Розглянуто систематичне положення, поширення, екологічні та ценотичні особливості даного виду. Проведено ...
76757
  Berger Uwe Nur ein Augenblick / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1981. – 151с.
76758
  Eggerath Werner Nur ein Mensch / Eggerath Werner. – Weimar, 1959. – 230с.
76759
   Nur ein paar Stunden. – Berlin, 1975. – 394с.
76760
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1955. – 328 S.
76761
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1958. – 328 S.
76762
  Cookson C. Nur eine Frau : roman / Catherine Cookson. – Berlin : Goldmann Verlag, 1963. – 340, [3] S. – ISBN 3-442-09100-4
76763
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1981. – 326 S.
76764
  Feuchtwanger Marta Nur eine Frau. / Feuchtwanger Marta. – Berlin-Weimar, 1984. – 333с.
76765
  Philipe Anne Nur einen Seufzer lang / Philipe Anne. – Berlin, 1971. – 133с.
76766
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1975. – 133с.
76767
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1978. – 116с.
76768
  Pfistermeister Ursula Nurnberg. Zauber einer unverganglichen Stadt in farbbildern und alten Stichen / Pfistermeister Ursula. – Nurnberg, 1975. – 200с.
76769
  Berent Waclaw Nurt / Berent Waclaw. – Warszawa, 1956. – 364с.
76770
  Luzny R. Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego oswiecenia / R. Luzny, 1973. – [7] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
76771
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berl., 1954. – 108с.
76772
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1981. – 227с.
76773
  Dhopeshwarkar Nutrition and brain development / Dhopeshwarkar, Govind. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 196p.
76774
   Nutrition and Immunity / Gershwin, Eric, , R.S. Beach, L.S. Hurley. – Orlando : Academic Press, 1985. – 417с.
76775
   Nutrition cluster handbook : a practical guide for country-level action / Clobal Nutrition Cluster ; [prep.: Josephine Ippe, Diane Holland, Leah Richardson, et al.]. – Geneva : UNISEF, 2013. – 433 p. : tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Clobal nutrition cluster)
76776
  Robertson Elizabeth Chant Nutrition for Today / Robertson Elizabeth Chant. – 3rd. revis. ed. – Toronto; Montreal : McClelland and Stewart Limited, 1968. – 255с.
76777
   Nutritional biochemistry and metabolism. – New York a.o., 1984. – 436с.
76778
   Nutron Transmission and neutron Scattering in Polimer Gels / L.A. Bulavin, V. Klepko, V. Shilov, Yu. Melnichenko, V. Slisenko // Polymer Engineering and Science /USA/, 1996. – Випуск 2
76779
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0746.6(2. Cilt)
Cilt 2 : 1920 - 1927. – 2001. – S.433-893. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2562 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 665
76780
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0747.4(3. Cilt)
Cilt 3 : Vesikalar. – 2001. – S.899-1280. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2563 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 666
76781
  Hille Horst Nutzliche Wellen / Hille Horst. – Lpz., 1962. – 178с.
76782
  Ebel F. Nutzpflanzenfuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, M. Gottschall. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1977. – 191S. : Mit 8 Tafeln und 2 Carten im Anhang
76783
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
1. – 1964. – 452с.
76784
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
2. – 1964. – 496с.
76785
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
3. – 1964. – 472с.
76786
  Ciobanu N. Nuvela si povestirea contemporana / N. Ciobanu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
76787
  Orkeny Istvan Nuvele-minut expozitia de trandafiri / Orkeny Istvan. – Bucuresti, 1982. – 413с.
76788
  Gala Galaction Nuvele / Gala Galaction. – Bucuresti, 1954. – 248с.
76789
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1955. – 304с.
76790
  Kotiubinski Mihail Nuvele si povestiri / Kotiubinski Mihail. – Bucuresti, 1963. – 448с.
76791
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Edit. a 2.-a. – Bucuresti, 1965. – 280с.
76792
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Bucuresti, 1967. – 170с.
76793
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Cluj-Napoca, 1985. – 306с.
76794
  Delavrancea B. Nuvele si povestiri. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1955. – 144с.
76795
  Gane N. Nuvele. / N. Gane. – Bucuresti, 1959. – 198с.
76796
  Nagy Istvan Nuvele. / Nagy Istvan. – Bucuresti, 1959. – 276с.
76797
  Munteanu Francisc Nuvele. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1959. – 448с.
76798
  Delavrancea B. Nuvele. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1963. – 628с.
76799
  Sesic Bogdan Nuznost i sloboda / Sesic Bogdan. – Beograd, 1963. – 375с.
76800
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок, 1998. – 216с. – ISBN 966-7093-33-6
76801
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-62-Х
Книга третья и четвертая. – 2000. – 192с.
76802
   NWB-Handausgabe Deutsche Steuergesetze. – 13. verb. Aufl. – Herne/Berlin, 1993. – 1331с.
76803
   Ny svensk och tysk handordbok. – Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1892. – 332 s.
76804
  Бородина Татьяна NY в лицах : Новый Вавилон, или Лица Нью-Йорка. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 78-87 : Фото
76805
  Бородина Татьяна NY моего окна : Нью Йорк. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 58-67 : Фото
76806
   Nyelvtani tanulmanyok. – Budapest, 1961. – 214с.
76807
  Hoxha B. Nyjat ne gjuhen angleze dhe shgipe = The articles in English and Аlbanian language : (Studim krahasimtor) / B. Hoxha. – Скопjе, 1998. – 90p. – ISBN 9989-720-18-5
76808
   Nykyaikainen antikomunismi. Politiikka ja ideologia. – M., 1976. – 317с.
76809
   Nymphis Medicis : А.Палла. – Будапешт : Кошут. – 144с.
76810
   Nyngat-Europai festeszet az Ermitazsban. XIII-XVIII szazad. – L., Budapest, 1979. – 302с.
76811
  Kurti Andras Nyomjuk a sodert. / Kurti Andras, Hegedus Istvan. – Budapest, 1970. – 125с.
76812
  Grzeszczuk Stanislaw O "satyrach" Krzysztofa Opalinskiego : Proba syntezy / Grzeszczuk Stanislaw. – Wroclaw, 1961. – 344 s.
76813
  Janiszowska I. O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej / I. Janiszowska, K. Kuligowska, Z. Putkiewicz; Okon W. (wstep, red.). – Warszawa, 1960. – 196с.
76814
  Barzini Luigi O America : When you and I were young / Barzini Luigi. – New York : Harper & Row, 1977. – 329p. – ISBN 0-06-010226-8
76815
   O antologie a literaturii de anticipatie romanesti. – Craiova, 1983. – 471с.
76816
  Babinicz Waldemar O babkach, nugatach i dziwnej antifonie. / Babinicz Waldemar. – Ledz, 1965. – 292с.
76817
   O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow poczawszy od smierci Zygmunta Augusta Jagielly az do Naszych czas?w: Dzielo w teraznieyszych okolicznosciach do wiadomosci przydatne
76818
  Weiss Jan O bilem koni / Weiss Jan. – Praha : Nakladatelstvi lidova demokracie, 1959. – 148 s.
76819
  Meduski J. O Biochemii / J. Meduski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 125s.
76820
   O biologii uceni : O biologickych prvcich kognitivnich procesu v lidske mysli. – Praha : Academia, 1974. – 222S.
76821
  Moric Rudo O Blazejovi, cosa nebal / Moric Rudo. – Bratislava, 1975. – 79с.
76822
  Kasprowicz Jan O bohaterskim koniu i walacym sie domie. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 158с.
76823
   O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit. – Berlin, 1975. – 623с.
76824
  Novotny Jan O bratrske druzbe Cechu a Slovaku za narodniho obrozeni, Kapitoly z dejin vzajemnych vztahu Cechu a Slovaku v narodnim hnuti do roku 1848 / Novotny Jan. – Praha, 1959. – 276с.
76825
  Stawar Andrzej O Brzozowskim i inne szkice / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1961. – 244 s.
76826
  Gottwald Klement O budovani KSC / Gottwald Klement. – Praha, 1949. – 72с.
76827
  Gottwald Kl. O budovani socialistickej vlasti / Kl. Gottwald. – Bratialava, 1973. – 291с.
76828
  Debski Br. O budowie i mechanizmie ruchow lisci u marantowatych. / Br. Debski. – Krakow, 1896. – 110с.
76829
  Szymonowicz Wl. O budowie zebiny / Wl. Szymonowicz; Nakladem Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Academia Litterarum Cracoviensis, 1895. – 8S.
76830
  Dinekow Petyr O bulgarskiej literaturze, folklorze i zwiazkach z Polska. / Dinekow Petyr. – Warszawa, 1977. – 590с.
76831
  Burada Teodor O calatorie in Dobrogea. / Burada Teodor. – Bucuresti, 1962. – 182с.
76832
  Chewtchuk Valery O caminho / Chewtchuk Valery. – Rio de Janeiro, 1995. – 77с.
76833
   O cantaro: a nova arte Ucraniana. – Rio de Janeiro, 1973. – 90с.
76834
  Aitmatov Tschinguiz O Cao Malhado a Beira-Mar Correndo: Novela. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1988. – 127с.
76835
  Benes Josef O cezkych prijmenich. Rejstriky / Benes Josef. – Praha, 1970. – 203с.
76836
  Lenartowicz Teofil O charakterze poezji polsko-slowianskiej / Lenartowicz Teofil. – Warszawa, 1978. – 235с.
76837
  Estreicher T. O cisnieniach nasycenia tlenu. / T. Estreicher. – Krakow, 1896. – 18с.
76838
  Живкович І. O citanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 149-156. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоноване висвытлення в зіставному аспекті специфіки творчого методу знакових представників російської літератури. В статье предлагается освегцение в сопоставительном аспекте специфики творческого метода знаковыгх представителей русской ...
76839
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 1. – 1990. – 294с.
76840
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 2. – 1990. – 311с.
76841
  Arystoteles O czesciach zwierzat. / Arystoteles; P. Siwek. – Warszawa, 1977. – 244с.
76842
  Broniewska Janina O czlowieku ktory sie kulom nie klanial. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1957. – 124с.
76843
  Afanasjew J. O czlowieku, ktory wital sie noga. / J. Afanasjew. – Lodz, 1962. – 42с.
76844
   O dalszy rozwoi rolnictwa. Wybor materialow i dokumentow 1971-1976. – Warszawa, 1976. – 197с.
76845
  Baranowski Bohdan O dawnej Lodzi / Baranowski Bohdan. – Lodz, 1976. – 355с.
76846
  Capek Karel O demokracii, novinach a ceskych pomerech / Capek Karel; Vybor z publicistickych praci usporadal Ivan Klima. – Praha : Academia, 2003. – 226s. – ISBN 80-200-1124-2
76847
  Tocqueville Alexis de O demokracji w Ameryce / Tocqueville Alexis de. – Warszawa, 1976. – 488с.
76848
  Majerova Marie O detske literature / Majerova Marie. – Praha, 1956. – 143с.
76849
  Niementowski S. O diazotowaniu analiny / Stefan Niementowski i Jan Roszkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 28 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 31
76850
  Azizian A.K. O diele J.V. Stalina "Marxizmus a narodnostna otazka" / A.K. Azizian. – Bratislava : Nakladatelstvo Pravda, 1952. – 61 s. – (Kniznica k studiu klasikov markxizmu-leninizmu)
76851
  Leontjev A. O dile V.I. Lenina "Imperialismus jako nejvyssi stadium kapitalismu". / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 92с.
76852
  Bochenek A. O dojrzewaniu i zaplodneniu jaja u slimaka. Aplisia depilans / A. Bochenek. – Krakow, 1899. – 23с.
76853
  Cieslak M. O domniemaniach w procesie karnym / M. Cieslak, 1958. – [6] s.
76854
  Stolc Janina O doskonaleniu pracy szkoly / Stolc Janina. – Warszawa, 1978. – 218с.
76855
  Gheorghiu Aurel O drama istorica in 1616 la Dracsani. / Gheorghiu Aurel. – Ed. 2-a. – Bucuresti, 1925. – 16с.
76856
  Jedlicka J. O druzich a formach rodu plagiothecium Bryol.Eur. s. str. na Jesenikach a Beskydach / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 7 s.
76857
  Weber Erich O du mein Osterreich / Weber Erich. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 160 S.
76858
  Pruszkowska Maria O dwoch Wikingach i jednej Wikingowej / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1961. – 108с.
76859
  Maneli Mieczyslaw O dzialalnosci panstwa socjalistycznego / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 290с.
76860
  Polzeniusz Ferd. Edw. O dzialaniu chlorku benzoilowego na kwasy i bezwodniki kwasowe / Ferd. Edw. Polzeniusz. – Krakow, 1896. – 6с.
76861
  Syniewski W. O dzialaniu formaldehydu na skrobie i o polaczeniu jodu z amylodekstryna / W. Syniewski. – Krakow, 1902. – 11с.
76862
  Ingarden Roman O dziele literackim / Ingarden Roman. – Warszawa, 1960. – 490с.
76863
  Sletsjoe Leif o elemento cenico em Gil Vicente / Sletsjoe Leif. – Lisboa, 1965. – 158 p.
76864
  Szmydtowa Zofia O Erazmie i Roju / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1972. – 291 s.
76865
  Emilewicz E. O feniliminach oksyacetofenonow / E. Emilewicz. – Krako, 1901. – 9с.
76866
  Krejci F. O filosofii Smetanove / F. Krejci. – Praha : Beauforta, 1901. – 32 s. – (Knihovnicka casu ; Cis.14)
76867
   O filozofii praktycznej : Rozmowy polsko-niemieckie. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 224s. – ISBN 83-230-0607-5
76868
  Sniadecki Jedrzej O fizycznym wychowaniu dzieci / Sniadecki Jedrzej. – Wroclaw, 1956. – 136с.
76869
  Tokarski J. O fosforytach okolicy niezwisk nad Dniestrem / J. Tokarski. – Lwow : Ossolinskich, 1923. – 5, [8] s.
76870
  Dackiewicz Jadwiga O Francji, o tesknocie, czyli kazdy kochal inaczej / Dackiewicz Jadwiga. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1974. – 207s.
76871
  Lenski Julian O front ludowy w Polsce 1934-1937. Publicystyka. / Lenski Julian. – Lodz, 1956. – 312с.
76872
  Kretkowski W. O funkcyach rownych co do wielkosci i roznych co do natury / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 3 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
76873
  Stawar Andrzej O Galczynskim / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1959. – 400 s.
76874
  Topa E. O gradina botanica scolara model : Extras din revista de pedagogie / E. Topa. – Cernauti : [S. n .], 1933. – 6 p.
76875
  Piwocki Ksawery O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej / Piwocki Ksawery. – Wroclaw, 1953. – 48с.
76876
  Herman W. O hodowli karakulow / W. Herman. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1930. – 46 s. – Odbitka "Karakuly"
76877
  Grigorian B. O Homen: A sua Situacao e Missao no Mundo Contemporaneo / B. Grigorian. – Moscovo, 1990. – 173с.
76878
  Polacek Karel O humoru v zivote a v umeni / Polacek Karel. – Praha, 1961. – 141с.
76879
  Knoesl Bohuslav O hvezdach, knihach, a sibyllach / Knoesl Bohuslav. – Praha, 1957. – 114с.
76880
   O istocie zycia. – Warszawa, 1967. – 596с.
76881
  Rotaru Ion O istorie a literaturii romane. 3. 1944-1984 / Rotaru Ion. – Bucuresti
3. – 1987. – 1048с.
76882
  Farcasan Sergiu O iubire din anul 41.042. / Farcasan Sergiu. – Bucuresti, 1960. – 222с.
76883
  Arbes J. O Janu Nerudovi. / J. Arbes. – Praha, 1952. – 213с.
76884
  Piwnikiewicz H. O jarzeniu sie pary rteci w zwiazku z jej jonizacya / H. Piwnikiewicz. – Krakow, 1914. – 13с.
76885
  Olbracht Ivan O jazyce a literature / Olbracht Ivan. – Praha, 1953. – 46с.
76886
  Kowalski P. O jednorozcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej waznych : szkice z historii kultury / Piotr Kowalski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 274 s. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-2310-5
76887
  Collins Larry O Jerusalem! / Collins Larry. – London, 1972. – 635с.
76888
  Handke Kwiryna O jezyku - dobrze i zle / Handke Kwiryna. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2004. – 428s. – ISBN 83-89191-23-7
76889
   O jezyku Adama Mickiewicza. – Wroclaw, 1959. – 524с.
76890
  Smaszcz W. O Juliuszu Slowackim w Supraslu : 4 supraskie konwersatoria literackie "Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale plyna" : spotkania z natura i sztuka UROCZYSKO / Waldemar Smaszcz, Wojciech Piotrowicz, Stanislaw Szewczenko. – Suprasl : Wspolczesna Oficyna Supraska, 1999. – 66 s. : portr. – ISBN 83-85745-13-0
76891
  Szymilewicz Irena O kierunku uplyzu ozasu / Szymilewicz Irena. – Warszawa, 1964. – 128 s.
76892
  Brodzinski K. O klasycznosci i romantycznosci tudziez duchu poezji hjlskiej / K. Brodzinski. – Krakow. – 139 p.
76893
  Dziubinski Z. O konstruowaniu meskosci i kobiecosci na podstawie przekazow prasowych w "Gazecie Wyborczej" dotyczacych Mistrzostw Swiata w Pilce Noznej w 2010 i 2014 roku / Z. Dziubinski, N. Organista, Z. Mazur // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 105-116. – ISSN 1641-0920
76894
  Sniadecki Jan O Koperniku / Sniadecki Jan. – Wroclaw, 1955. – 240с.
76895
  Kleiner Juliusz O Krasickim i o Fredrze. Dziesiec rozpraw. / Kleiner Juliusz. – Wroclaw, 1956. – 212с.
76896
  Kljusev Nikola O kriterijumima i metodama ocenjivanja ekonomske efektivnosti investicija. / Kljusev Nikola. – Skopje, 1965. – 298с.
76897
  Bogdanovic Milan O Krlezi / Bogdanovic Milan. – Beograd, 1956. – 124с.
76898
  Paluda Stefan O kulturnej politike KSC / Paluda Stefan. – Bratislava, 1979. – 291с.
76899
  Bak Franciszek O lepsze jutro / Bak Franciszek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 268 s.
76900
  Kollar Jan O literarnej vzajomnosti / Kollar Jan. – Bratislava, 1954. – 226с.
76901
  Sabina Karel O literature / Sabina Karel. – Praha, 1953. – 364с.
76902
  Havlicek-Borovsky Karel O literature. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1955. – 235с.
76903
  Dostojewski Fiodor O literaturze i sztuce / Dostojewski Fiodor. – Krakow, 1976. – 346с.
76904
  Chrzanowski Ignacy O literaturze polskiej / Chrzanowski Ignacy. – Warszawa, 1971. – 533с.
76905
  Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku dzewietnastym / M. Mochnacki. – Krakow, 1923. – 146 s. – (Biblioteka narodowa ; serija 1)
76906
  Tarnowski Stanislaw O literaturze polskiej XIX wieku / Tarnowski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 905с.
76907
  Czacki Tadeusz O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, zrodlach, zwiazku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem / Przez Tadeusza Czackiego. – W Warszawie (Warszawa) : W Drukarni J.C.G. Ragoczego
T. 2. – 1801
76908
  Chamiec Jadwiga O Ludwiku Warynskim opowiesc / Chamiec Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 208с.
76909
  Bowen John O lume in alta parte / Bowen John. – Bucuresti, 1982. – 296с.
76910
  Merhout Cyril O male strane jeji stavebni vyvojj a davny zivot / Merhout Cyril. – Praha, 1956. – 164с.
76911
  Merunowicz T. O metodzie i celach rozpraw nad kwestya zydowska / przez Teofila Merunowicza // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 61 s.
76912
  Szczerba L.W. O mierze Jordana / L.W. Szczerba. – Warszawa : szkolne i pedagog., 1977. – 116 s.
76913
  Bleszynski Kazimierz O mnie i nie o mnie / Bleszynski Kazimierz. – Lodz, 1962. – 266с.
76914
  Lewowicki T. O modelu szkolnictwa wyzszego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiazan // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – S. 13-23. – ISSN 2226-3012


  Левовицький Т. Модель вищої освіти - університетські традиції, перетворення, проблеми та пропоновані рішення.
76915
  Boldyrev N.I. O moralnim profilu sovetskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Praha, 1952. – 48с.
76916
  Boldyrev N.I. O moralnom profile sovietskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Bratislava, 1952. – 55с.
76917
  Olbracht Ivan O muorcovi Bidpajovi a jeho zvieratkach / Olbracht Ivan. – Bratislava, 1974. – 219с.
76918
   O narodni literaturu: Z uvab a polemik doby majovcu a lumirovcu. – Praha, 1990. – 300 с.
76919
  Gomulka W. O naszej partii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 705с.
76920
   O navrhu novej ustavy CSSR. – Bratislava, 1960. – 148с.
76921
  Zukov-Vereznikov O nebunecnych formach zivota a o vyvoji bunek / Zukov-Vereznikov, I. Majskij, L. Kalinicenko. – Praha : Rovnost, 1951. – 27s.
76922
  Kozevnikova Kveta O nemocnem slunci / Kozevnikova Kveta. – Praha, 1963. – 44с.
76923
  Kettnet R. O netopyrim guanu a guanovych korosich v jeskyni domici. / R. Kettnet. – Praha, 1948. – 24с.
76924
   O niepodleglosc i granice 1914-1921. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 263s. : Il. – ISBN 83-85195-01-7
76925
  Pomponazzi Pietro O niesmiertelnosci duszy / Pomponazzi Pietro. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 168s. – ISBN 83-01-02165-9
76926
  Borowy Waclaw O Norwidzie / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1960. – 396с.
76927
  Boldarev Tihon [Boldyrev] O noua etapa in desvoltarea mikrobiologiei / Boldarev Tihon [Boldyrev], 1950. – 44с.
76928
  Stankiewicz L. O nowa kulture zycia ludzkiego - w Ojczyznie naszej / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1996. – 58s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-13-6
76929
  Brodzka Alina O nowelach Marii Konopnickiej. / Brodzka Alina. – Warszawa, 1958. – 404с.
76930
  Glowinski Tomasz O nowy porzadek europejski. 2283 : Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polakow w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-456 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
76931
  Niementowski S. O nowych rodzajach anhydrozwiazkow / Stefan Niementowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 67 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 38
76932
  Szymborski W. O obyczajach i ceremoniach uniwersyteckich // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 194, maj. – S. 22-29. – ISSN 1427-1176


  З історії Ягеллонського університету.
76933
  Slobodnik Wlodzimierz O panju Igreku schowanym w szafie, i inne ramotki / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1962. – 48с.
76934
  Derdowski Jarosz O panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachol. / Derdowski Jarosz. – Gdynia, 1960. – 168с.
76935
  Pankratov N. O partido e as forcas armadas / N. Pankratov. – Moscovo, 1988. – 291с.
76936
  Beirut Boleslaw O partii / Beirut Boleslaw. – Wydanie drugie uzupelnione. – Warszawa, 1954. – 342с.
76937
  Kretkowski W. O pewnej tozsamosci / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 4 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
76938
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 205-248. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
76939
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 205-248. – ISSN 0239-6661
76940
  Mroczkowski Maciej O pierwszej w Polsce probie monograficznego opracowania krajowych chrzaszczy. (Coleoptera). / Mroczkowski Maciej. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 32с.
76941
  Cather Willa O pioneers! / Cather Willa. – Harmondsworth, 1989. – 307с.
76942
  Browicz T. O pochodzeniu substancyi skrobiowatej. / T. Browicz. – Krakow, 1901. – 21с.
76943
  Pribojevic V. O podrijetlu i zgodama slavena / V. Pribojevic; Novask G., Gortan V. – Zagreb, 1951. – 247с.
76944
  Borowy Waclaw O poezji Mickiewicza / Borowy Waclaw. – 2e wyd., uzupeln. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 1999. – 632s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 170). – ISBN 83-87703-15-X
76945
  Nieuwazny Florian O poezji ukrainskiej: od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko / Nieuwazny Florian. – Bialystok : Wydawnictbo "LUK", 1993. – 248s. – ISBN 83-85183-37-X
76946
  Piepes-Poratynski O polimeryzacyi p. tolunitrylu / Piepes-Poratynski. – Krakow, 1900. – 10с.
76947
  Strak Michal O polityce kulturalnej / Strak Michal. – Warszawa, 1977. – 303с.
76948
  Pugacewicz T. O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 182/183, luty/marzec. – S. 97-98. – ISSN 1427-1176


  Джон Дж. Міршаймер - американський політолог, професор Чиказького університету, спеціаліст з міжнародних відносин 8-9 грудня 2015 р. прочитав лекцію студентам Ягеллонського університету про політику США на Близькому Сході та в Україні.
76949
  Chamerska Halina O polozeniu i zbiegostwie czeladzi folwarcznej w Krolestwie Polskim. 1830-1864 / Chamerska Halina. – Warszawa, 1957. – 48с.
76950
   O pomnozeniu i ulepszeniu fabryk sukiennych w panstwie rossyyskiem. Z dodatkiem wiadomosci o fabrykach iuz exystuiacych w Rossyi, o korzysciach dawanych przez Rzad kazdey klassie mieszkancsow... Z r. – Wilna, 1810. – 61с.
76951
  Klaic N. O postanku zagrebackog sveucilista. / N. Klaic. – Zagreb, 1969. – 41с.
76952
  Korta Adam O postepowych tradycjach i antynarodowych mitach / Korta Adam. – Warszawa, 1955. – 232с.
76953
  Chraplywyj Z. O potencjale wlasnym elektronu w mechanice falowej / Z. Chraplywyj. – Bydgoszczy : Bibljoteka Polska, 1933. – S. 205-213. – (Acta physica Polonica ; Tom II, zeszyt 2, 1933)
76954
   O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy : Miedzynarodowa koferencja naukowa, Krasiczyn-Rzeszow, 19-21. 9. 2005 r. – Przemysl, 2006. – 309 s. – ISBN 83-60545-28-6
76955
  Rezac Vaclav O pravde umeni a pravde zivota / Rezac Vaclav. – Praha, 1960. – 128с.
76956
   O prawach czlowieka w podwojna rocznice paktow : Ksiega pamiatkowa w holdzie prof. Annie Michalskiej. – Torun : Dom organizatora TNOiK, 1996. – 284s.
76957
  Billig Wilhelm O prawach rozwoju ludnosci / Billig Wilhelm. – Warszawa, 1963. – 398с.
76958
  Grzegorz Pawel O prawdziwej smierci, zmartwychwsta niu i zywocie wiecznym / Grzegorz Pawel. – Wroclaw, 1954. – 182с.
76959
  Herrmann Ignat O Praze a Prazanech / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 267с.
76960
  Kaucky Jos. O prechodu diferencni rovnice hypergeometricke v diferencialni rovnice Gaussovu = Sur le passage de l"equation hypergeometrique aux differences finies a l"equation differentielle de Gauss // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 43с.
76961
  Volek J. O predmetu a metode estetiky a obecne teorie umeni / Jaroslav Volek. – Praha : Universita Karlova, 1963. – 124 p.
76962
  Gomulka W. O problemie niemieckim. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 511с.
76963
   O przyrodzie i kulturze / pod red. E .Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3123 : O przyrodzie i kulturze. – S. 1-342. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 13). – ISSN 0239-6661
76964
  Tatarowski K.W. O publicystyce Jana Nowaka-Jezioranskiego przed rokiem 1989 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 113-128. – ISSN 1641-0920
76965
  Lips Julius O puvodu veci / Lips Julius. – Praha, 1960. – 304с.
76966
  Donski Ryczard O radiofonii / Donski Ryczard. – Lodz, 1951. – 64с.
76967
  Bechyne J. O rasach druhu linographa musicalis stal = De subspeciebus linographae musicalis stal. (Col. phytoph. chrysomelidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1944. – 327-330 S. – Sbornik entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1943-44, 21-22
76968
  Skowron S. O regeneracii utraconych czesci organizmu / S. Skowron, H. Roguski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 131S. – (Nowosci nauki i techniki)
76969
  Biala A. O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie " Tanca" Frydryka Schilllera // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 5 (332). – S. 461-477. – ISSN 0035-9602
76970
  Tryfan Barbara O rowny start / Tryfan Barbara. – Warszawa, 1974. – 315 с.
76971
  Cagin B.A. O Rozvoji marxisticke filosofie po Parizske Komune. (1871-1895) / B.A. Cagin. – Praha, 1951. – 64с.
76972
   O rozwoju jezyka i myslenia dziecka. – Warszawa, 1968. – 654с.
76973
  Tarnowskiego St. hr. O ruso i rusinach // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 68 с.
76974
  Szaflik Jozef Ryszard O rzad chlopskich dusz / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1976. – 352с.
76975
   O rzemiosle artystycznym w Polsce. – Warszawa, 1976. – 321с.
76976
  Jundzill Irena O samowychowywaniu : Podrecznik dla mlodziezy / Jundzill Irena. – Warszawa : Nasha ksiegarnia, 1975. – 264s. : il.
76977
  Caragiale I.L. O scrisoare pierduta / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1952. – 92с.
76978
   O sebe a o svojom diele. – Bratislava, 1968. – 576с.
76979
  Stasek Antal O sevci Matousovi a jeho pratelich / Stasek Antal. – Praha, 1952. – 298с.
76980
  Bahdaj Adam O sicdmej w Budapeszcie. / Bahdaj Adam. – Warszawa, 1958. – 136с.
76981
  Gorski Iwan O Sienkiewiczu i Wiesielowskim / Gorski Iwan. – Wraszawa, 1986. – 592с.
76982
  Mraz Andrej O slovenskych realistickych prozaikoch. / Mraz Andrej. – Bratislava, 1956. – 441с.
76983
  Sambor Jadwiga O slownictwie statystycznie rzadkim. Na materiale derywatow we wspolczesnej publicystyce polskiej / Sambor Jadwiga. – Warszawa, 1975. – 115с.
76984
  Nowak Zdizislaw O smolarczyku Marcinku i okrutnym Madeju spod Sypniewa / Nowak Zdizislaw. – Warszawa, 1988. – 47с.
76985
  Chewtchenko T. O sonho / Taras Chewtchenko ; [traducao do Ucraniano: Wira Selanski]. – Rio de Janeiro ; Curitiba : Companhia Brasileira de artes graficas ; Sociedade dos amigos da cultura Ucraniana, 1980. – 58, [1] с. : auto-retrato. – (Serie "Vertep" ; 2)
76986
  Aidit D.N. O spolecznostwie i rewolucji w Indonezji. / D.N. Aidit. – Warszawa, 1958. – 92с.
76987
  Kosik Jan O spolkach Ks. Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891 / Kosik Jan. – Wroclaw, 1992. – 132 с.
76988
   O sport, you are life!. – M., 1984. – 171с.
76989
  Petr Frantisek O starych malbach a jejich restaurovani / Petr Frantisek. – Praha, 1954. – 262с.
76990
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1951. – 62с.
76991
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1952. – 63с.
76992
  Bares Gustav i in. O stranicke praci / Gustav i in. Bares. – Praha, 1951. – 30с.
76993
  Sierpinski W. O stu prostych, ale trudnych zagadnieach arytmetyki : Z pogranicza geometrii i arytmetyki / W. Sierpinski; przy pisy oprac. A. Makowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 80 s. – Biblioteka matematyczna, T. 6
76994
  Kocoj H. O sukcesja saska. Sprawa nastepstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego / H. Kocoj. – Warszawa, 1972. – 158с.
76995
  Jedlicka J. O systematicke hodnote "druhu" Plagiothecium silvaticum Bryol. EUR / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 10 s. – Sbornik Klubu prirodovedeckeho v Brne, 28, 1947
76996
  Banach Andrzej O szczesciu / Banach Andrzej. – Krakow, 1988. – 227с.
76997
  Bobinska Helena O szczestliwym chlopcu / Bobinska Helena. – Wydanie 8-me. – Warzsawa, 1956. – 298с.
76998
  Fijas Zygmunt O szkodliwosci kominow. / Fijas Zygmunt. – Lodz, 1964. – 264с.
76999
  Alpatow Michal O sztuce ruskiej i rosyjskiej. / Alpatow Michal. – Warszawa, 1975. – 280с.
77000
   O sztuce tlumaczenia. – Wroclaw, 1955. – 560с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,