Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
76001
  Jones James "Niedzielna alergia" i inne opowiadania / Jones James; Przelozyla Z.Kierszys. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 290 s.
76002
  France A. "Nieskazitelni sedziowie" i inne opowiesci / Anatol France; Wstepem opatrzyl M. Zurowski; Tlum. J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 134s. – (Biblioteka szpilek / Pod red. A.Marianowicza ; №7)
76003
  Klodzinska Anna "Nietoperze". / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1985. – 256с.
76004
  Райхерт К. "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А.И. Уемова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2227-1503
76005
  Веретюк О. "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 371-376. – (Літературознавство ; Вип. 27)
76006
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
76007
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
76008
  Mordka Cezary (Nie)aktualnosc koncepcji czlowieka Jose Ortegi y Gasseta // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 61-69. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
76009
  Nietzsche F. [Nietzsche"s Werke] / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – [Leipzig?] : [C. G. Naumann?]
Bd. 8 : Der Tall Wagner. – 474 S. – Книга без обкл. та тит. листа
76010
  Михайлов И.Е. [NN и O,N]-карбонотропная таутометрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михайлов И.Е.; Сев.-Кав. науч. центр высш. школы. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
76011
  Мигунова И.И. N-n-толилмальимид, его полимеризация и привитая сополимеризация под действием у-излучения Со60. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Мигунова И.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 15л.
76012
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.[26], N 6. – 2003. – Нумерація в журналі: vol. 25, N 6
76013
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 1. – 2004
76014
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 48, Autumn. – 2012
76015
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 54, Autumn. – 2014
76016
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 55, Spring. – 2015. – Three times a year
76017
  Mencken H.L. Newspaper Days 1899-1906 / H.L. Mencken. – New York, 1941. – 313с.
76018
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76019
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 15. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76020
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(99). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76021
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(98). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76022
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 20. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76023
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 19. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76024
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 18. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76025
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 11. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76026
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 10. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76027
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 23. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76028
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76029
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
Vol. 132, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76030
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
V. 133, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76031
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 20. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76032
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76033
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 6. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76034
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76035
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76036
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76037
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76038
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76039
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76040
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76041
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76042
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 15. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76043
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 24. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76044
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76045
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76046
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76047
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 17. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76048
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76049
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76050
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 16. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76051
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 10. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76052
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76053
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76054
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 23. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76055
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76056
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76057
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76058
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76059
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76060
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76061
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76062
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 6. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76063
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 4. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76064
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 7. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76065
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 12. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76066
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76067
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 11. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76068
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76069
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 5. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76070
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 8. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76071
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76072
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 17. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76073
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76074
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 26. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76075
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V. 135, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76076
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 3. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76077
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76078
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76079
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 24. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76080
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76081
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 22. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76082
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76083
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76084
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76085
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 20. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76086
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 18. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76087
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 25. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76088
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 26. – 2001
76089
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 14. – 2001
76090
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 5. – 2001
76091
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 8. – 2001
76092
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 7. – 2001
76093
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 4. – 2001
76094
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 3. – 2001
76095
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 2. – 2001
76096
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 1. – 2001
76097
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 25. – 2001
76098
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 26. – 2001
76099
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 12. – 2002
76100
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 17. – 2002
76101
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 16. – 2002
76102
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 14. – 2002
76103
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 13. – 2002
76104
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 11. – 2002
76105
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 10. – 2002
76106
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 9. – 2002
76107
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 8. – 2002
76108
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 7. – 2002
76109
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 6. – 2002
76110
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 5. – 2002
76111
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 4. – 2002
76112
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol.139, N 2. – 2002
76113
  Balzer Richard Next door, down the road, around the corner / Balzer Richard. – New York, 1973. – 192с.
76114
  Budac A. Next Generations of Consumers - Challenges and Opportunities for Brands // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 6-10. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Young people are a heterogeneous public, characterized by a lack of patience and attention, eager to learn more about things but without reaching a level of depth, always connected and always running, hungry for goods, but lacking money. The young are ...
76115
  Aoki Haruo Nez Perce dictionary. / Aoki Haruo. – Berkley, 1994. – 1280с.
76116
  Petiska E. Nez uzraji muzi / E. Petiska. – Praha, 1960. – 258с.
76117
  Stojicic D. Nezaboravnik omcadinske borbe / D. Stojicic. – 3. izd. – Beograd, 1974. – 214с.
76118
  Martinez Jose Luis Nezahualcoyotl: Vida y obra / Martinez Jose Luis. – Mexico, 1986. – 334с.
76119
  Stevcek Jan Nezbadane prozy / Stevcek Jan. – Bratislava, 1971. – 156с.
76120
  Ctvrtek Vaclav Nezbedne povesti / Ctvrtek Vaclav. – Praha, 1977. – 200с.
76121
  Rezacova Ema Neznama v rovnici / Rezacova Ema. – Praha, 1960. – 94с.
76122
  Soriano Marc Nezvestny plukovnik / Soriano Marc. – Praha, 1967. – 170с.
76123
  Shapley Harlow NGC 1866 and the Magellanic Cloud variables / Shapley Harlow, Nail V. McKibben, 1951. – 249-251с.
76124
  Cuffey J. NGC 5053 and NGC 6838 / J. Cuffey; Publications of the Kirkwood observatory of Indiana university. – [S. l.] : Indiana University
6. – 1943. – 5 p. : ill.
76125
  Tran Thong Ngu- phap tieng Nga. Tu phap. Tap. 1 / Tran Thong. – Ha-Noi
Tap. 1. – 1958. – 156с.
76126
  Mu-Xre-Pop Ga-bit Nguoi linh Ca-dac-xtan. / Mu-Xre-Pop Ga-bit. – Mat-xco-va, 1974. – 366с.
76127
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 454. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76128
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 455. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76129
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 456. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76130
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 457. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76131
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 460. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76132
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 461. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76133
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 462. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76134
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 463. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76135
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 464. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76136
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 465. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76137
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 466. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76138
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 467. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76139
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 468. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76140
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 469. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76141
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 470. – 2001
76142
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 471. – 2001
76143
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 472. – 2001
76144
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 473. – 2001
76145
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 474. – 2001
76146
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 475. – 2001
76147
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 476. – 2002
76148
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 478. – 2002
76149
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 479. – 2002
76150
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 480. – 2002
76151
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 481. – 2002
76152
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 482. – 2002
76153
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 483. – 2002
76154
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 484. – 2003
76155
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 485. – 2003
76156
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 486. – 2003
76157
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 487. – 2004
76158
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 488. – 2004
76159
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 489. – 2004
76160
   NHK. Technical Research Laboratories. Broadcasting Science Research Laboratories. – Tokyo : Kinuta-Machi , Setagaya-Ku, 1966. – 22 p. : photo
76161
   Ni-Fe каталітичні системи у реакції метанування СО2 / О.В. Іщенко, Р.С. Мешкініфар, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко, Т.М. Захарова, М.М. Філоненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 50-55. – ISSN 0041-6045
76162
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3034-6
Tom 1. – 1999. – 414p.
76163
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3035-4
Tom 2. – 1999. – 362p.
76164
  Kolankiwsky Mykola Niagara Falls Art Gallery / Kolankiwsky Mykola. – Toronto, 1983. – 86с.
76165
  Andrzejewski Jerzy Niby gaj. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 639с.
76166
  Bacciarelli Witold Nic bez nas sie nie dzialo. / Bacciarelli Witold. – Warszawa, 1978. – 338с.
76167
  Ambroziewicz Jerzy Nic darmo. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1977. – 207с.
76168
  Szymborska Wislawa Nic dwa razy:Wybor wierszy = Nothing Twice:Selected poems / Szymborska Wislawa; Wyb.i przekl.S.Baranczak i C.Cavanagh;Poslow.S.Baranczak. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1997. – 397 s. – ISBN 8308026788
76169
  Otwinowski Stefan Nic wiecej nie udalo sie ustalic, inne opowiadania / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1982. – 267с.
76170
  Sanchez Milton Nicaragua / Sanchez Milton. – La Habana, 1967. – 52с.
76171
  Lodge David Nice work / Lodge David. – Harmondsworth, 1990. – 277с.
76172
  Choniata Niceta Acominatus Nicetae Acominati Choniatae, magni logothetae secretorum, inspectoris et judicis veli, prafecti sacri cubiculi Historia / Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, & ope MSS.Reg. emendatior, cura et studio Caroli Annibalis Fabroti IC. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1647. – [39], 464, [30] p.


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regentis Architypographo. MDCXLVII."
76173
  Pop Ion Nichita Stanescu : Spatiul si mastile poeziei / Pop Ion. – Bucuresti, 1980. – 270 p.
76174
  Massie Robert Nicholas and Alexandra / Massie Robert. – New York, 1967. – 601с.
76175
   Nicholas Copernicus. Complete works. – London ; Warsaw ; Cracow : Panstwowe wyd-wo naukowe
I : The manuscript of Nicholas Copernicus" "On the revolutions". Facsimile / ed. by P. Czartoryski. – 1972. – 25, [1], XXIII pl., 213, [7] pl. facs. – Facsimile : Macmillan and Polish scientific publishers
76176
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; Edited with an introduction and notes by Michael Slater; Original Illustrations by Hablot K.Browne ("Phiz"). – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 974p. – (Oxford classical texts)
76177
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; With introd.by J.Carey. – London : Campbell Publishers, 1993. – 843 p. – (Everyman"s Library ; 159 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-159-3
76178
  Fosdick S. Nicholas Roerich : a brief biography in commemoration of the 90th anniversary of his birth : Oсtober 9, 1964 / Sina Fosdick ; contributing ed. H. Petrenko ; ed. board: K. Gilevych [et al.]. – Repr. ed. – Odessa : Astroprint, 2015. – 19, [2] с., включ. обкл. : ill. – Вих. дані ориг.:Nicholas Roerich. In commemoration of the 90th anniversary of his birth. October 9, 1964 / S. Fosdick. New York: Nicholas Roerich Museum, 1964. – (Pax cultura). – ISBN 978-966-927-065-8
76179
  Werfel Franz Nicht der Morder, der Ermordete ist schuldig. Die agre Legende vom gerissenen Galgenstrick / Werfel Franz. – Leipzig : Reclam, 1960. – 190, [2] S.
76180
  Lips Eva Nicht nur in der Prarie... Von der Vielfalt der Indianer Nordamerikas / Lips Eva. – Leipzig, 1976. – 220с.
76181
  Lange Alfred Nichteisenmetalle. Ihr Wesen, ihre Gewinnung und Bedeutung in der Wirtschaft / Lange Alfred. – Lpz.-Jena, 1955. – 118с.
76182
  Paul H. Nichtlineare Optik / H. Paul. – Berlin
1. – 1973. – 151с.
76183
  Goldner K. Nichtlineare Systeme der Regelungstechnik / K. Goldner, S. Kubik. – Berlin, 1983. – 271 p.
76184
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen- Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 502S. : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/1). – ISBN 3-910010-84-9
76185
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – [5S.], S.503-826 : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/2). – ISBN 3-910010-84-9
76186
  Kohler Erich Nichts gegen Homer: Betrachtungen und Polemiken / Kohler Erich. – Rostock, 1986. – 168с.
76187
  Morris Nichols Nick"s conversation topics / Morris Nichols. – K., 1998. – 64с.
76188
  Otetea Andrei Nicolae Balcescu / Otetea Andrei. – Bucuresti, 1967. – 62с.
76189
  Stan Valeriu Nicolae Balcescu. 1819-1852 / Stan Valeriu. – Bucharest, 1977. – 97с.
76190
   Nicolae Biletchi la ora reconsiderarilor : omagiu - 75 / Acad. de Sti. a Moldovei, Inst. de Filologie ; [colegiul de red.: Mihai Cimpoi et al.]. – Chisinau : Acad. de Sti. a Moldovei ; Profesional service, 2012. – 303, [1] p. – Bibliogr.: p. 266-284. – (Personalitati marcante)
76191
  Grecescu Ion Nicolae Ciculescu: Gindire si actiune / Grecescu Ion. – Bucuresti, 1980. – 263с.
76192
  Jernovei Gheorghe Nicolae Cotos doctor in teologie, profesor universitar. Rector al Universitatii din Cernauti (1927) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 47-49. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
76193
  Cosma Viorel Nicolae Filimon. / Cosma Viorel. – Bucuresti, 1966. – 224с.
76194
   Nicolae Grigorescu
3. – 12с.
76195
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
1. – 8с.
76196
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
2. – 8с.
76197
  Rapeanu Valeriu Nicolae Iorda / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1994. – 141с.
76198
  Alexandrescu M.M. Nicolae Iorga-a romanian historian of the Ottoman empire. / M.M. Alexandrescu. – Bucharest, 1972. – 190с.
76199
   Nicolae Iorga - istoric al Bizantului. Culegere de studii. – Bucuresti, 1971. – 251с.
76200
  Georgescu Titu Nicolae Iorga impotriva hitlerismului. / Georgescu Titu. – Bucuresti, 1966. – 150с.
76201
  Giurescu Constantin Nicolae Milescu Spatarul. / Giurescu Constantin. – Bucuresti, 1927. – 54с.
76202
  Oprea I.M. Nicolae Titulescu"s diplomatic activity / I.M. Oprea. – Bucarest, 1968. – 190с.
76203
  Pavel Amelia Nicolae Vermont / Pavel Amelia, Ionescu Radu. – Bucuresti, 1958. – 134с.
76204
  Duchesne Nicolai Forest Nicolai Forest Duchesne abbatisses Escereienesis Florilegium et scientiarum, philologicum matematicum, philosophicum ac thrologicum Auctario Physico matematico illustratum. – Parisiorum
1-2. – 1650. – (10), 576, 46с.
76205
  Halameisar Alexander Nicolai Iwanowitsch Lobatschewski / Halameisar Alexander, Seibt Helmut. – Leipzig : Teubner, 1978. – 92 S. – (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler Techniker und Mediziner ; 34)
76206
   Nicolas Berdiaeff, ou la revolte contre l"objectivation. – Paris, 1967. – 192с.
76207
  Adamczewski J. Nicolas Copernico y su epoca / J. Adamczewski. – Varsovia : Ediciones Interpress, 1972. – 151 p.
76208
  Kasprzyk Krystyna Nicolas de Troyes et le genre narratif en France zu XVI-e siecle. / Kasprzyk Krystyna. – Warszawa, 1963. – 380с.
76209
  Бахарева А М. Nicolas et Nina = Николай и Нина : Книга для классного чтения на франц. яз. в 5-м классе / А М. Бахарева. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 40с.
76210
  Бахарева А М. Nicolas et Nina / А М. Бахарева. – М, 1966. – 48с.
76211
  Augier Angel Nicolas Guillen. / Augier Angel. – La Habana
2. – 1964. – 300с.
76212
   Nicolas Iorga. L"homme et l"euvre. – Bucarest, 1972. – 414с.
76213
  Petrova Eva Nicolas Poussin / Petrova Eva. – Praha, 1987. – 86 s.
76214
   Nicolas Poussin dans les musees de l"Union Sovietique: Peintures; Dessins. – Leningrad, 1990. – 215с.
76215
   Nicolas Poussin: Paintings and Drawings in Soviet Museums. – Leningrad, 1990. – 215с.
76216
   Nicolaus Copernicus 1473-1973.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 213с.
76217
   Nicolaus Copernicus.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 103 с.
76218
  Poulsen Jacob Nicolaus Steno. 1638-1686 : A Re-consideration by Danish scientists / Poulsen Jacob, Snorrason Egill. – Gentofte : Nordisk Insulinlaboratorium, 1986. – 224S. – ISBN 87-7468-190-7
76219
  Bratescu-Voinesti Niculaita Minciuna. / Bratescu-Voinesti. – Bucuresti, 1967. – 232с.
76220
  Turgeniev I.S. Nido de hidalgos / I.S. Turgeniev. – M. – 214с.
76221
  Turguenev Ivan Nido de nidalgos. En visperas / Turguenev Ivan. – M., 1976. – 352с.
76222
   Nidos sasiuviniai = Niddener Hefte / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius : Thomo Manno kulturos centras ; Inter Se. – ISSN 1822-2587
10. – 2015. – Нім. та лит. мовами
76223
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia, 1895
76224
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia. / Krasinski Zygmunt. – Wyd. 5. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 154с.
76225
  Waclawek J. Nie-religia w Yogyakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – S. 259-270. – ISSN 0137-2432


  Метою цієї статті є вивчення сприйняття та розуміння терміну кеавена не тільки в академічних публікаціях (від Гертца до Малдера), але, насамперед, в плані змін індонезійського права та суспільства. Кежавень, традиційні яванські вірування та традиції, ...
76226
  Bratkowski Stefan Nie bedzie balu dla weteranow. / Bratkowski Stefan, Roszko Janusz. – Warszawa, 1964. – 176с.
76227
  Olujic Grozdana Nie budz spiacych psow / Olujic Grozdana; Przelozyla M. Krukowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 208s.
76228
  Bayer Stanislaw Nie bylem Kolumbem / Bayer Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1977. – 250s. : Ill.
76229
  Perzynski Wlodzimierz Nie bylo nas, byl las / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1978. – 271с.
76230
  Kessler Ada Nie chce nocy. Wspomnienia 1939-1945. / Kessler Ada. – Poznan, 1962. – 192с.
76231
  Wilt Karol Nie chcialem jej zabic / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 279 s.
76232
  Stepowski Tadeusz Nie latwo jest kochac. Strzepy zalosnej sagi / Stepowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 368с.
76233
  Garncarek P. Nie licz na liczebnik : materialy do nauczania jezyka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 191 s. : il. – ISBN 978-83-89663-84-4
76234
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 416 s.
76235
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1966. – 428с.
76236
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1969. – 416с.
76237
  Ochocki Miroslaw Nie ma Jerzego / Ochocki Miroslaw. – Lodz, 1957. – 32с.
76238
  Przypkowski Andrzej Nie ma jutra w Saint-Nazaire / Przypkowski Andrzej. – Warszawa, 1971. – 296с.
76239
  Harasimiuk Stanislaw Nie ma tego zlego / Harasimiuk Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1982. – 249s. – ISBN 83-207-0413-8
76240
  Schabowski Czeslaw Nie ma ulicy zielonej / Schabowski Czeslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 287s.
76241
  Grzelecki Stanislaw Nie ma wysp samotnych / Grzelecki Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 186с.
76242
  Malec Jan Nie musza byc przestepcami / Malec Jan. – Warszawa, 1975. – 196с.
76243
  Mankowski Jerzy Nie nauczylem sie od ziemi / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1979. – 254с.
76244
  Kopalinski Wladyslaw Nie nazwane lata / Kopalinski Wladyslaw. – Krakow, 1972. – 275с.
76245
  Luka Wieslaw Nie oswiadczam sie / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1981. – 183с.
76246
  Cyprian Tadeusz Nie oszczedzac Polski / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1960. – 464с.
76247
  Sztaba Zygmunt Nie pij dzinu, bosmanie / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn, 1975. – 190с.
76248
  Zych G. Nie przysylaj mi kviatow / G. Zych. – Warszawa : Ksiazka i wiega, 1975. – 256 s.
76249
  Siekierski Albin Nie sie nie stalo / Siekierski Albin. – Warszawa, 1975. – 156с.
76250
  Nagy Katalin Nie sprzedaje ci kota w worku. / Nagy Katalin. – Warszawa, 1972. – 167с.
76251
  Nurowska Maria Nie strzelac do organisty / Nurowska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 186s.
76252
  Weyrauch Wolfgang Nie trifft die Finsternis / Weyrauch Wolfgang. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 37 S.
76253
  Rolicki Janusz Nie tylko bralem / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1976. – 235с.
76254
  Kokesz Stanislaw Nie tylko Chaplin / Kokesz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 112с.
76255
  Pisulinski J. Nie tylko Petlura : Kwestia ukrainska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923 / Jan Pisulinski; Fundacja na rzecz nauki polskiej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004. – 445s. – (Monografie Fundacji na rzecz nauki polskiej / Rada wydawn.: Henryk Samsonowicz, Janusz Slawinski, Lech Szczucki, Marek Ziolkowski). – ISBN 83-229-2460-7
76256
  Michalowski Kazimierz Nie tylko piramidy... / Michalowski Kazimierz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1974. – 335с.
76257
  Szelburg-Zarembina Ewa Nie tylko slowa.. 1925-1975 / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1977. – 620с.
76258
  Cabaj Romuald Nie umiem zapomniec / Cabaj Romuald. – Katowice, 1968. – 186с.
76259
  Gluth-Nowowiejski Waclaw Nie umieraj do jutra. / Gluth-Nowowiejski Waclaw. – Warszawa, 1975. – 140с.
76260
  Czerniawski Czeslaw Nie wszystkie drogi... / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1963. – 216с.
76261
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 205с.
76262
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa : KAW, 1978. – 206s.
76263
  Sierecki Slawomir Nie zabijajcie Bialego Jednorozca / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1977. – 140с.
76264
  Stawinski Jerzy Stefan Nie zawijajac do portow / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1973. – 229с.
76265
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Iskry, 1960. – 494с.
76266
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Warszawa, 1960. – 494с.
76267
  Laclos Choderlos de Niebezpieczne zwiazki / Laclos Choderlos de. – Warszawa, 1975. – 406с.
76268
  Zoszczenko Michal Niebieska ksiega / Zoszczenko Michal; Tlum.J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 563s.
76269
  Colette Niebieska latarnia / Colette; Przelozyla , wstepem i pzypisami opatrzyla K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 272s. – ISBN 83-08-00986-X
76270
  Okolo-Kulak Stefania Niebieska ponczocha / Okolo-Kulak Stefania. – Warszawa, 1960. – 176с.
76271
  Sekulska Wanda Niebieski bucik / Sekulska Wanda. – Warszawa, 1961. – 124с.
76272
  Strittmatter Erwin Niebieski slownik / Strittmatter Erwin. – Poznan, 1975. – 99с.
76273
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Warszawa, 1957. – 344с.
76274
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Krakow, 1975. – 381с.
76275
  Rudnicki Adolf Niebieskie kartki. Przeswity / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1957. – 296с.
76276
  Kraszewski Jozef Ignacy Niebieskie migdaly, Powiesc. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1. – 1961. – 208с.
76277
  Mowszowicz Jakub Niebieskie zrodla / Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald. – Lodz, 1965. – 80с.
76278
  Brzosko-Medryk Danuta Niebo bez ptakow / Brzosko-Medryk Danuta. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 422 s. : il.
76279
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
1. – 1961. – 268с.
76280
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
2. – 1961. – 276с.
76281
  Turkowski Leonard Niebo nad sadem / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1964. – 208с.
76282
  Biatous Ewa Niebo pieklo / Biatous Ewa. – Warszawa, 1976. – 77с.
76283
  Claude Catherine Niebo rozzarzone do bialosci / Claude Catherine; Przel.z francusk.E.Fiszer. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1975. – 198s.
76284
  Arct Bohdan Niebo w ogniu. / Arct Bohdan. – Warszawa, 1960. – 386с.
76285
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1955. – 324с.
76286
  Parandowski J. Niebo w plomieniach / J. Parandowski. – Warszawa, 1970. – 340с.
76287
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 402с.
76288
  Kuriata Czeslaw Niebo zrownane z ziemia. / Kuriata Czeslaw. – Torun, 1961. – 84с.
76289
  Fuks L. Nieboszczycy na balu : Mala humoreska / L. Fuks; Przelozyla C.Dmochowska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 173s.
76290
  Vonnegut Kurt Niech pana Bog blogoslawi, panie Rosewater / Vonnegut Kurt. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1976. – 208 s.
76291
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1958. – 270с.
76292
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1978. – 252с.
76293
  Gerhard Jan Niecierpliwosc / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1967. – 466s.
76294
  Trifonow Jurij Niecierpliwosc / Trifonow Jurij. – Krakow, 1981. – 455с.
76295
  Goldnikowa A. Niedaleko stad. / A. Goldnikowa. – Warszawa, 1973. – 267с.
76296
  Gernentz Hans Joachim Niederdeutsch-gestern und heute / Gernentz Hans Joachim. – Berl., 1964. – 202с.
76297
  Muns Heike Niederdeutsches Liederbuch. / Muns Heike. – Rostock, 1981. – 319с.
76298
  Sporer B. Niedere Analysis / B. Sporer. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1919. – 179 S. – (Goschen ; 53)
76299
  Hochmuth Zdenko Niedere Tatra / Hochmuth Zdenko. – Bratislava, 1975. – 209с.
76300
  Streng K.K. Niederfrequenzverstarker / K.K. Streng. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1962. – 102 s.
76301
  Hoffmann Heinz Niederlagengenerale ohne Perspektive / Hoffmann Heinz, Verner Wlademar. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 40с.
76302
  Peterwald Jurgen Niederlande / Peterwald Jurgen. – Berl., 1959. – 64с.
76303
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1975. – 261с.
76304
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1979. – 215с.
76305
  Kulicki Krzysztof Niedobre ulice. / Kulicki Krzysztof. – Warszawa, 1978. – 331с.
76306
  Labro Philippe Niedogasle ognie / Labro Philippe; Przel. I. Deroitz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 320 s.
76307
   Niedokonczona dyskusja... : dziewietnastowieczna polemika katolicko-prawoslawna miedzy Iwanem Gagarinem sj i Aleksym S. Chomiakowem / pod red. L. Augustyna i M. Kwasnickiej ; tlum. M. Kwasnicka , J. Dobieszewski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 198 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 16). – ISBN 978-83-233-2581-9
76308
  Kaczynski Pawel Niedokonczona podroz : Proza Tomasza Kajetana Wegierskiego:Studia i przekroje // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2295 : Niedokonczona podroz / P. Kaczynski. – S.1-228. – ISSN 0239-6661
76309
  Zacharuk K. Niedokonczona rewolucja. Co (nie) wydarzylo sie na Ukrainie w latach 2004-2012? // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 240-247


  Незавершена революція. Що (не) трапилося в Україні в 2004-2012 рр.?
76310
  Sade Niedole cnoty / Sade, Donatien-Alphonse-Francois de; Przelozyl i wstepem opatrzyl J.Trznadel. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 180 s. – (Symposion / Pod red. Leopolda Staffa)
76311
  Klat-Wertelecka Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – S. 1-384, [ 1 ]. – ISSN 0239-6661
76312
  Cudnowski Henryk Niedyskrecje teatralne / Cudnowski Henryk. – Wroclaw, 1960. – 432с.
76313
  Plazewski L. Niedziela Barabasza / Leszek Plazewski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 175s.
76314
  Michaux Henri Niejaki piorko / Michaux Henri; Przel.i slow.wstep.poprz.J.Lisowski. – Warszawa : PIW, 1966. – 60s. : ill.
76315
  Crispin Edmund Niejeden pogrzeb / Crispin Edmund; Tlumaczyl K.Klinger. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 232 s.
76316
  Rudnicki Adolf Niekochana / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1961. – 96с.
76317
  Bidwell George Niekoronowany krol Irlandii / Bidwell George. – Wroclaw i i., 1975. – 352с.
76318
  Chorvath Julius Niektore historicke a teoreticke aspekty rozpoctoveho prava / Chorvath Julius. – Bratislava, 1975. – 39с.
76319
  Sefranek Julius Niektore ideologicke problemy nasej literatury / Sefranek Julius. – Bratislava, 1951. – 56с.
76320
  Mamrilla J. Niektore problemy matematickej teorie pruznosti anizotropneho a nehomogenneho telesa / J.Mamrilla , A.Mamrillova, V.S.Sarkisjan. – Bratislava : Univ. Komenskeho, 1988. – 328s.
76321
  Muszynski Zbigniew Niektore spekty rewolucji naukowo-technicznej / Muszynski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 148 s.
76322
  Hajko Dalimir Niekuo inspiracii. / Hajko Dalimir. – Bratislava, 1976. – 53с.
76323
  Dzikowska Elzbieta Nielatwo byc Indianinem / Dzikowska Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 253с.
76324
  Madsen E.M. Niels Hemmingsens Etik : en idehistorisk Studie / E. M. Madsen. – Kobenhavn : Gads Forlag, 1946. – 353, [4] S.
76325
  Jacobsen Jens Peter Niels Lyhne / Jacobsen Jens Peter; Zilina Miroslav (prel.). – Praha, 1963. – 214с.
76326
  Janicki Jerzy Nieludzki doktor / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1983. – 331с.
76327
  Zechmann Heinz Niemandsland / Zechmann Heinz. – Wien : Osterreichische Verlagsanstalt, 1971. – 297 S.
76328
  Dmitrow Edmund Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach polakow: Poglady i opinie z lat 1945-1948 / Dmitrow Edmund. – Warszawa, 1987. – 399с.
76329
   Niemcy o Polsce i Polakach = Germans on Poland and Poles=Die Deutschen uber Polen und die Polen : Polska w mediach niemieckich w latach 2006-2007. – Warszawa : Fundacja Polsko-niemieckie pojednanie, 2007. – 236 s. – Текст парал. польською, англійською та німецькою мовами. – ISBN 978-83-922446-4-6
76330
  Gelberg Ludwik Niemcy po drugiej wojnie swiatowej. / Gelberg Ludwik. – Wroclaw, 1971. – 163с.
76331
  Kruczkowski Leon Niemcy. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1953. – 136с.
76332
   Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. J. Lisek. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2010. – 519, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 6). – ISBN 978-83-229-3099-1
76333
  Pieciak Wojciech Niemiecka pamiec : Wspolczesne spory w Niemczech o miejsce 3 Rzeszy w historii, polityce i tozsamosci (1989-2001) / Pieciak Wojciech. – Krakow : Wyd-wo UMCS, 2002. – 453s. – ISBN 83-233-1549-3
76334
  Gelles K. Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – S. 1-437 : il. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
76335
  Szarota Tomasz Niemiecki Michel: Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu / Szarota Tomasz. – Warszawa, 1988. – 583с.
76336
  Jarochowska Maria Niemilosierni / Jarochowska Maria. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1959. – 244s.
76337
   Niemoc. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1983. – 421s. – (Antologia opowiadan science fiction, pisarzy NRD). – ISBN 83-210-0338-9
76338
  Stawniak Henryk Niemoc plciowa jako przeszkoda do malzenstwa : Ewolucja czy zmiana koncepcji? / Stawniak Henryk. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 407s. – ISBN 83-7072-149-4
76339
  Blyth Chay Niemozliwa podroz / Blyth Chay; Moszkowska-Kozakiewicz M. – Gdansk, 1976. – 211с.
76340
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.1. – 1957. – 300 s.
76341
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.2. – 1957. – 354 s.
76342
  Sobieski W. Nienawisc wyznaniowa tlumow za rzadow Zygmunta III-go / W. Sobieski. – Warszawa, 1902. – 200с.
76343
  Gordon Barbara Nienchwytny / Gordon Barbara. – Warszawa, 1984. – 235с.
76344
   Nieobecne dyskursy. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Studia kulturowe i edukacyjne). – ISBN 83-231-0317-8
Czesc 2. – 1992. – 145s.
76345
  Vogler Henryk Nieobecni sa winni / Vogler Henryk. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1972. – 231 s.
76346
  Srokowski Stanislaw Nieobecny / Srokowski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 303с.
76347
  Smigielski Zbigniew Wojciech Nieobecny nie bedzie dziedziczyl / Smigielski Zbigniew Wojciech. – Wroclaw i i., 1977. – 50с.
76348
  Lapunow B. Nieodkryta planeta / B. Lapunow. – Warszawa, 1971. – 181с.
76349
  Waugh Evelyn Nieodzatowana / Waugh Evelyn. – Warszawa : "PAX", 1976. – 106 s. – ISBN 1-85715-156-9
76350
  Marzec Edward Niepamiec / Marzec Edward. – Warszawa, 1977. – 102с.
76351
   Niepelnosprawni w srodowisku spolecznym. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 306s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego). – ISBN 837246-027-2
76352
  Golicyn Siergiej Niepodpisany portret. / Golicyn Siergiej. – Warszawa, 1970. – 276с.
76353
  Siemiankowski Feliks Niepokoj w Dabrowce : Opowiesc / Siemiankowski Feliks. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 157s.
76354
  Olcha A. Niepokoj wiosennej zieleni / Antoni Olcha. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 233s.
76355
  Simenon Georges Niepokoje komisarza Maigreta / Simenon Georges. – Warszawa, 1970. – 160с.
76356
  Janicki Janusz Niepokoje mlodzizy zachodu / Janicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 211с.
76357
  Faulkner William Niepokonane / Faulkner William; Przeloz.E.Zycienska. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1964. – 244s.
76358
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1961. – 356с.
76359
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1974. – 355с.
76360
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Niepotrzebna lyzka / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 102 s.
76361
  Kupisiewicz Czeslaw Niepowodzenia dydaktyczne. / Kupisiewicz Czeslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1965. – 320с.
76362
  Kochowski Wespazjan Nieproznujace proznowanie / Kochowski Wespazjan. – Warszawa, 1978. – 221с.
76363
  Szymanderski Witold Nierozegrana / Szymanderski Witold. – Warszawa : Iskry, 1977. – 198s.
76364
  Elberger Bernd Nierstiener Spatlese / Elberger Bernd. – Lpz., 1954. – 274с.
76365
  Romanowski Grzegorz Niesekwencyjny rozwoj gospodarczy oparty na imporcie technologii : Analiza teoretyczna oraz empiryczna (na przykladzie Jponii w latach 1950-1970) / Romanowski Grzegorz. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 336s. – ISBN 83-7171-309-6
76366
  Braun Volker Nieskrepowany zywot Kasta / Braun Volker; Przelozyla H.Wieclawska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 157s.
76367
  Studenski R. Niesmialosc a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagajacych ekspozycji spolecznej / R. Studenski, A. Studenska // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2010. – S. 3-15. – (Folia psychologica ; N 14). – ISSN 1427-969X
76368
  Zukrowski Wojciech Niesmialy / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 165 s.
76369
  Kuttner Henry Niesmiertelni / Kuttner Henry; Przelozyl W.Adamiecki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 224s. – ISBN 83-07-01401-8
76370
  Lubicz Anna Niespelnienie / Lubicz Anna. – Warszawa, 1978. – 175с.
76371
  Bozic M. Niesplakani / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 455с.
76372
  Duninowna Helena Niespodzianki Warszawskie / Duninowna Helena. – Warszawa, 1956. – 340с.
76373
  Wroblewski Zdzislaw Niespokojne drogi / Wroblewski Zdzislaw. – Warszawa : Iskry, 1955. – 348 s.
76374
  Bratny Roman Niespokojne tropy. / Bratny Roman. – Warszawa, 1959. – 112с.
76375
  Machejek Wladyslaw Niespokojny czlowiek / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 480с.
76376
  Nietzsche F. Nietzsche-Worte : Weggenossen in grosser Zeit : ausgewahlt und eingeleitet von H. Itschner / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag, 1915. – 126 S. – (Kroners Taschenausgabe)
76377
  Lefebvre H. Nietzsche / Henri Lefebvre. – Paris : Sociales Internationales, 1939. – 310 p.
76378
  Gonzalez M.R. Nietzsche o "Dionisos crusificado": A partir de El hombre y lo divino, Maria Zambrano // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 23-37. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 40, N 1). – ISSN 0137-2025
76379
  Odon W. Nietzsche romantikus korszaka / W. Odon. – Budapest : Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1907. – V, 264 L.
76380
  Lang A. Nietzsche und die deutsche Kultur / Albert Lang. – Zweite, vermehrte Aufl. – Koln : J.P. Bachem, 1903. – 59 S.
76381
  Bertram E. Nietzsche Versuch einer Methologie / E. Bertram. – Berlin : Georg Bondi, 1921. – VIII, 368 S. – (Funete Unveranderte Auflage Elftes bis Dreizehntes Tausend)
76382
  Nietzsche F. Nietzsche"s werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausgabe. – Leipzig : C.G. Naumann Berlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlasz 1882/85. – 1906. – XXIX, 502 S. – Розгорнутий тит. арк.
76383
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 11 : Aus dem Nachlass 1883 / 88. Der Tall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Ecce homo. – XLV, 433 S.
76384
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Erste Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 8 : Der Fall Wagner. Gotzen-Dammerung. Nietzsche contra Wagner. Der Wille zur Macht ( I. Buch : Ger Antichrist ). Dichtungen. – 1899. – 469, [8] S.
76385
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 3 ( zweiter Bd. ) : Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. – 1900. – 375, XXV, [8] S. ; pag. var.
76386
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke : Nachgelassene Werke / F. Nietzsche. – 2te Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 15 ( 7 Bd. der zweiten Abtheil. ) : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe ( Studien und Fragmente ). – 1901. – XXII, 541, [10] S. ; pag. var.
76387
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 1 : die Geburt der Tragodie. Unzeitgemasse Betrachtungen. Erstes bis viertes Stuck. – 1905. – XIII, 615, [8] S. ; pag. var.
76388
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 1 : Die Geburt der Tragodie. Aus dem Nachlass 1869 - 1873. – 1906. – XXXIX, 530 S.
76389
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 2 : Unzeitgemasse Betrachtungenr. – 1906. – L, 502 S.
76390
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 3 : Menschliches, Allzumenschliches 1. Aus dem Nachlass 1874 - 1877. – 1906. – XLI, 445 S.
76391
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – 1906. – XVI, 474 S.
76392
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 10 : Der Wille zur Macht. 1884 / 1888 (Fortsetzung). Gotzen -Dammerung 1888. Der Antichrist 1888. Dionysos-Dithyramben 1888. – 1906. – XXXVIII, 498 S.
76393
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke Gesammelte Briefe / Friedrich Nietzsche ; hrsg. von E. Forster-Nietzsche, C. Wachsmuth. – Berlin ; Leipzig : Schuster & Loeffler
Bd. 3, 1 Halfte : Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, G. Brandes. – 1904. – 330 S. : Portr.
76394
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – XVI, 474 S.
76395
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 6 : Die frohliche Wissenschaft. Aus dem Nachlass 1871 -1888. – XXX, 440 S.
76396
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 9 : Der Wille zur Macht : Versuch einer Umwertung aller Werte. Aus dem Nachlass 1884 -1888. – XXVIII, 538 S.
76397
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 5 : Morgenrothe. Aus dem Nachlass 1880 -1881. – 1920. – XLI, 402 S.
76398
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlass 1882 -1885. – 1927. – XXIX, 502 S. : Portr.
76399
  Czerwinski Julian Nieugisci zeglarze / Czerwinski Julian. – Gdynia, 1965. – 64с.
76400
  Huxley Aldous Niewidomy w Ghazie / Huxley Aldous; Przelozyla M. Godlewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 560s.
76401
  Bronislawski Jerzy Niewidzzialni w tlumie. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 297с.
76402
  Stompor Jozef Niewierna / Stompor Jozef. – Warszawa, 1977. – 503с.
76403
  Broch Herman Niewinni : Powiesc w jedenastu opowiadaniach / Broch Herman; Przelozyla W.Jedlicka. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 464,[2]s.
76404
  Szmaglewska Seweryna Niewinni w Norymberdze / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1976. – 462с.
76405
  Aragon Niewola i wielkosc francuzow / Aragon; Tlum. J. Kott. – 2ie wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1950. – 128s.
76406
  Hadyna Stanislaw Niezatarte slady. / Hadyna Stanislaw. – Katowice, 1960. – 182с.
76407
  Goralski Wojciech Niezdolnosc konsensualna do zawarcia malzenstwa kanonicznego : kan.1095,nn. 1-3 KPK / Goralski Wojciech, Dzierzon Ginter. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 468s. – ISBN 83-7232-208-3
76408
  Bartnikowski Bogdan Nieziemskie przygody / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1975. – 163с.
76409
  Damian Dominik Nieznajomy z baru Calypso. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 296с.
76410
  Quirini-Popawska Danuta Nieznana Matriculazione Universita Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591-1598 // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 13-26. – ISSN 2451-4993
76411
  Nossack Hans Erich Nieznanemu zwyciezcy / Nossack Hans Erich; Przelozyl a H.Leonowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 140s.
76412
  Petersen Jan Nieznani przyjaciele : Opowiadania z niemieckiego Ruchu Oporu 1933-1935 / Petersen Jan; Przeklad autoryzowany K.Radziwilla. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1950. – 174s.
76413
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Warszawa, 1960. – 240с.
76414
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Wyd. 5. – Warszawa, 1973. – 180с.
76415
  Masson Rene Nieznany zolnierz / Masson Rene; tlum.T. Evert. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 455 s.
76416
  Dobraczynski J. Niezwyciezona armada / Jan Dobraczynski. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1971. – 319 s.
76417
  Romains Jules Niezwykla kobieta / Romains Jules; Przelozyla A.Gostynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 242 s.
76418
  Murzanski Stanislaw Niezwykla podroz doktora Friede. / Murzanski Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 307с.
76419
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w dziejach: Szkice biograficzne czesc pierwsza od starozytnosci do konca 19 w. / Donimirski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 167с.
76420
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w legendzie i historii : Szkice biograficzne / Donimirski Andrzej. – Krakow : Barbara. – ISBN 83-86291-17-6
Cz.2. – 1995. – 198s.
76421
  Seghers Anna Niezwykle spotkania / Anna Seghers; Przel. M.Wolczacka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 142s.
76422
  Assolant Alfred Niezwykle, choe prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assolant Alfred. – Warszawa, 1969. – 250с.
76423
  Assollant Alfred Niezwykle, choo prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assollant Alfred. – Warszawa, 1975. – 218с.
76424
   Niezwykli na co dzien : Bohaterowie czasu pokoju. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 183s.
76425
  Kurus-Brzezinski Wladyslaw Niezwykly marsz. / Kurus-Brzezinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 262с.
76426
  Minkowski Aleksander Nigdy na swiecie / Minkowski Aleksander. – Lodz, 1959. – 166с.
76427
  Miller S. Nigeria : Zwischen Wuste und Lagune / S. Miller. – Berlin : Verlag der Nation, 1966. – 245S.
76428
  Михайлова Т.А. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 54-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
76429
  Serling Rod Night gallery 2 / Serling Rod. – New York : Bantam books, 1972. – 152s. – (A Bantam book ; Bantam pathfinder editions)
76430
  Theroux Phyllis Night lights: bedtime stories foe parents in the dark / Theroux Phyllis. – Harmondsworth, 1988. – 179с.
76431
  Francis Clare Night sky / Francis Clare. – New York, 1984. – 631с.
76432
  Furst Alan Night soldiers / Furst Alan. – London : Mandarin, 1989. – 437p. – ISBN 0-7493-0112-0
76433
  Shaw Irwin Nightwork / Shaw Irwin. – London, Sydney, 1976. – 335с.
76434
  Гужва А.А. NIHIL DESPERARI: Практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки / А.А. Гужва, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 275-284. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Розглянуто досвід Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна у поєднанні новітніх елементів івент-маркетингу та традиційних заходів культурно-просвітницької діяльності університетської бібліотеки. Встановлено, що традиційні методи роботи з ...
76435
  Cabaj Romuald Nihil novi / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1959. – 228с.
76436
  Анна Иваненко Niht flash по-киевски: Код Балабуха : Игры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 40-47 : Іл.
76437
  Darbois Dominigue. Niki in Afrika. / Dominigue. Darbois. – Prague, 1959. – 44с.
76438
  Dery Tibor Niki. / Dery Tibor. – Budapest, 1977. – 435с.
76439
  Tolstoi Aleksei Nikita"s childhood : комментарий на английском языке, словарь русско-английский / Tolstoi Aleksei. – Moscow. – 96 с.
76440
  Tolstoi Aleksei Nikitan lapsuas / Tolstoi Aleksei. – M., 1963. – 88с.
76441
   Niko Pirosmani. 1862-1918. – L., 1983. – 327с.
76442
  Konecny Dusan Niko Pirosmanisvili / Konecny Dusan. – Praha, 1965. – 61 s.
76443
  Lustig Arnost Nikoho neponizis / Lustig Arnost. – Praha, 1963. – 167с.
76444
  Dymarski M. Nikola Pasic (1845-1926) - serbski radykalny konserwatysta // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – S. 45-57. – ISSN 2451-4993
76445
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj Loupeznik / Olbracht Ivan. – Praha, 1955. – 224 с.
76446
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj loupeznik. Golet v udoli. Hory a staleti / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 628с.
76447
  Putilov B.N. Nikolai Miklouho-Maclay : Traveller, Scientist and Humanist / B.N. Putilov. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 239p.
76448
  Shoshin V. Nikolai Tikhonov / V. Shoshin. – Moscow, 1988. – 213 p.
76449
  Taufer Jiri Nikolaj Vasiljevic Gogol / Taufer Jiri. – Praha, 1952. – 36с.
76450
  Kauffeldt Alfons Nikolaus Kopernikus. / Kauffeldt Alfons. – Leipzig/Jena, 1958. – 148с.
76451
  Orlov Vladimir Nikolsky pripad / Orlov Vladimir. – Praha, 1984. – 348с.
76452
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / Konstanty Simonow; Przelozyla J.Laskowska. – Warszawa : Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej. – (Biblioteka powczechna)
Tom 3. – 1966. – 341 s.
76453
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / K. Simonow. – Warszawa, 1970. – 812с.
76454
  Wahlstedt V. Nikt nie wierzy Aslakowi / V. Wahlstedt. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 150 s.
76455
  Kohler E. Nils Harland. Erzahlungen / E. Kohler. – Rostock : Hinstorff, 1975. – 228 S.
76456
  Bolek Zdzislaw Nim bedzie yylko milczenie / Bolek Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 149с.
76457
   Nim bedzie zapomniana : Szkice o kulturze PRL-u. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. – 251s. – ISBN 83-229-1619-1
76458
  Trzaska Wladyslaw Nim zapadnie wyrok / Trzaska Wladyslaw, Grzeg. Feodorowski. – Warszawa, 1966. – 200с.
76459
  Menchen Georg Nimendaju: Bruer der Indianer / Menchen Georg. – Leipzig, 1979. – 247с.
76460
  Dupont Andre Nimes. Le Pont du Gard / Dupont Andre. – Paris, 1962. – 64 p.
76461
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 25 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R155)
76462
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to Desember 31st 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 24 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R162)
76463
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 28 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R175)
76464
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, January 1st to March 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 26 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R167)
76465
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, April 1st to June 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 20 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R 172)
76466
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to December 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – [2], 22 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R178)
76467
   Nina Ricci Love in Paris Woman. Париж : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 101 : Фото
76468
  Busch Paula Nina vom Zirkus. / Busch Paula. – Berl., 1957. – 284с.
76469
   Nine-language dictionary of polymers and composites / edited by Andrei Grafov, Eloisa B. Mano. – Hoboken : Wiley, 2008. – 23, 1086 p. – ISBN 978-0-470-28248-9
76470
  Beichman Arnold Nine lies about America / Beichman Arnold. – Revis. and expand. ed. – Richmond Hill, 1973. – 320с.
76471
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
76472
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
76473
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1968. – 198с.
76474
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1979. – 198с.
76475
  Salinger J.D. Nine stories: Franny and Zooey / J.D. Salinger. – M., 1982. – 427с.
76476
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – London; Toronto, 1949. – 314с.
76477
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1968. – 252с.
76478
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1979. – 251с.
76479
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George; With an introd.by J.Simons. – London : Campbell Publishers, 1992. – 325 p. – (Everyman"s Library ; 134 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-134-8
76480
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 3. – 2005
76481
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 4. – 2006
76482
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 1. – 2006
76483
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 2. – 2006
76484
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 3. – 2006
76485
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 4. – 2006
76486
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 1. – 2007
76487
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 2. – 2007
76488
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 3. – 2007
76489
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 4. – 2008
76490
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 1. – 2008
76491
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 2. – 2008
76492
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 3. – 2008
76493
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 4. – 2009
76494
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 1. – 2009
76495
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 2. – 2009
76496
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 3. – 2009
76497
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 4. – 2010
76498
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 1. – 2010
76499
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 2. – 2010
76500
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 3. – 2010
76501
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 4. – 2011
76502
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 1. – 2011
76503
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 2. – 2011
76504
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 3. – 2011
76505
   Nineteenth Century American Short Stories. – Moscow, 1970. – 536 с.
76506
   Nineteenth Century American Short Stories = Американская новелла 19 века. – Moscow : Progress, 1978. – 448 p.
76507
  Pogany Gabor Nineteenth century Hungarian painting / Pogany Gabor. – Budapest, 1958. – 12с.
76508
  Ante Laurian Ninge peste Farcasa / Ante Laurian. – Iasi, 1989. – 221с.
76509
  Pita Rodriguez Felix Ninos de Viet Nam / Pita Rodriguez Felix. – La Habana, 1974. – 107с.
76510
   Ninth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Zvolen : Geologica. – Praha : Univerzita Karlova, 1984. – 240p.
76511
  Galczynski Konstanty Ildefons Niobe / Galczynski Konstanty Ildefons. – Krakow, 1958. – 44с.
76512
  Gordon Barbara Niobe / Gordon Barbara. – Warszawa, 1966. – 276с.
76513
  Орлов Денис NISSAN 350Z: теперь и родстер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 78 : Іл.
76514
   Nissan X-TOUR в гостях у королевы Тянь-Шаня // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 49-53 : фото
76515
  Sararu Dinu Niste tarani / Sararu Dinu. – Bucuresti, 1978. – 315с.
76516
  Baudier Andre Nitche : Pieca in tres actos / Baudier Andre. – Paris : Somogy; Archimbaud, 2001. – (Theatre). – ISBN 2--85056-449-4
76517
  Beranek Radan Nitrobunecna elektromyografie u cloveka / Beranek Radan. – Praha, 1965. – 118с.
76518
  Vovk K.B. Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 39-42. – ISSN 2227-1481


  We examined all of the galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Data Release 7 (DR7) to select those with a detected OIII [lambda]4363 emission line, which allows to derive electron temperatures in HII regions and element abundances by the ...
76519
  Hall R.P. Nitrogen requirements of Euglena anabaena var. minor / R.P. Hall. – Jena : Fischer, 1938. – S. 465-473. – Abdruck aus Archiv fur Protistenkunde, Band 91, Heft 3
76520
  Pascadi Ion Nivele estetice / Pascadi Ion. – Bucuresti, 1972. – 254с.
76521
  Simonsen O. Nivellements-Nul paa Slaelland, mon og Lolland-Falster med Saerligt Henblik paa Kobenhavn og Frederiksberg 1845 - 1945 / O. Simonsen. – Kobenhavn : [S. n.], 1949. – 183 S.
76522
  Evans R. Nixon in the White House: the frustration of power / R. Evans, R.D. Novak. – New York : Random house, 1971. – 433 р. – ISBN 0-394-46273-4
76523
  Bayramova Jeyran Nizami"s TRUE LOVE never fails // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – Jule/August. – С. 62-65. – ISBN 978-9952-806-82-3
76524
  Kozlowski Maciej Maria Nizej czlowieka / Kozlowski Maciej Maria. – Poznan, 1960. – 52с.
76525
  Orzeszkowa Eliza Niziny / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1974. – 384с.
76526
  Karlicek M. Nizke Tatry v zime. / M. Karlicek, A. Lutonsky. – Praha, 1955. – 84с.
76527
  Kukacka M. Nizke Tatry. / M. Kukacka. – Martin, 1972. – 29с.
76528
  Kukacka Miroslav Nizke Tatry. / Kukacka Miroslav. – Martin, 1983. – 203с.
76529
  Budinsky Jaroslav Nizkofrekvencni transistorove zesilovace. / Budinsky Jaroslav. – Praha, 1959. – 276с.
76530
  Cermak Frantisek Nizozemsko cesky slovnik / Cermak Frantisek, Hrncirova Zdenka. – Praha, 1989. – 772с.
76531
  Sekulic Isidora Njegosu / Sekulic Isidora. – Sarajevo, 1968. – 393с.
76532
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 56, Autumn. – 2015. – Three times a year
76533
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 57, Spring. – 2016. – Three times a year
76534
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 58, Summer. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
76535
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 59, Autumn. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
76536
  Стецюк П.І. NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів у прямокутний контейнер / П.І. Стецюк, Т.Є. Романова, І.О. Субота // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 2014. – С. 139-146
76537
  Veselkov A.N. NMR Investigation of Sequence-Specificity of Daunomycin Binding with Deoxyhexanucleotides / A.N. Veselkov, V.I. Pahomov, L.N. Djimant, R.J. Eaton, D.B. Davies // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 58-69. – ISSN 1023-2427


  500 MHz NMR spectroscopy has been used to investigate the complexation of the anthracycline antibiotic daunomycin (DAU) with self-complementary deoxyhexanucleotides, 5`-d(CGTACG) and 5`-d(CGCGCG), of different base sequence in aqueous salt solution. 2D ...
76538
  Hatada K. NMR spectroscopy of polymers : with 110 figures and 43 tables / Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama. – Berlin [etc.] : Springer, 2004. – XII, 222 p. : ill., tab. – Subject index: p. 209-222. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-40220-9
76539
  Emsley J.M. NMR Spectroscopy using liquid crystal solvents / J.M. Emsley, J.C. Lindon. – Oxford, 1975. – 282с.
76540
   NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions / O.O. Ilchenko, Y.V. Pilgun, A.S. Reynt, A.M. Kutsyk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
76541
  Picard W. No against No : word collages and irreality. – Norderstedt : Picard, 2008. – 84 p. – ISBN 978-3-8334-7731-7
76542
  Valente J.A. No amanece el cantor / J.A. Valente. – Barcelona : Tusquets Editores, 1993. – 121 p.
76543
  Lacour S. No clean bill of health for our data protection // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2016. – Iss. 03, January. – P. 14-15


  "Під пильним оком Стефані Лакур, дослідником в CNRS, еволюція закону виявляється далеким від посилення захисту даних про здоров"я. Ви коли-небудь читали клятву Гіппократа? Це часто розглядається як текст, написаний пацієнтом інтерес і опис ексклюзивних ...
76544
  Moix T. No digas que fue un sueno (Marco Antonio y Cleopatra) / T. Moix. – Barcelona : Planeta, 1995
76545
  Smith Sally No easy answers : The learning disabled child / Smith Sally. – New York : Bantam Books, 1980. – ISBN 0-533-14138-4
76546
  Godfrey Denis No Englishman need apply. / Godfrey Denis. – Toronto, 1965. – 272с.
76547
  Sanchez C. No es distinta la noche / C. Sanchez. – Madrid : Editorial Debate, 1990
76548
  Perez Valero Rodolfo No es tiempo de ceremonias / Perez Valero Rodolfo. – La Habana, 1974. – 174с.
76549
   No fusilen el arco iris: Les ninos acusan al imperialismo. – M., 1985. – 76с.
76550
  Andreev Alexandr No habra indiferentes. Novela. / Andreev Alexandr. – Moscu, 1972. – 357с.
76551
  Knebel F. No high ground / Fletcher Knebel, Charles W. Bailey 2. – New York a.o. : Harper & Row, 1960. – 272p., 2 f. ill.
76552
   No limiar do misterio: O homen, a terra, o cosmos, a aceleracao. – Moscovo, 1990. – 271с.
76553
  Graham Don No name on the bullet / Graham Don. – Harmondsworth, 1990. – 396с.
76554
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Київ-Львів, 1951. – 152с.
76555
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
1. – 1967. – 400с.
76556
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
2. – 1967. – 535с.
76557
  Эренбург И. No pasaram! Испания / И. Эренбург. – Ленинград : ОГИЗ-ИЗОГИЗ
Т. 2 : Гражданская война. Июль-декабрь 1936 года. – 1937. – 152 с.
76558
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1927. – 68 с.
76559
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 208 с.
76560
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 158 с.
76561
  Keizer Garret No place but here: a teacher`s vocation in a rural community. / Keizer Garret. – Harmondsworth, 1989. – 164с.
76562
  Исакина Юлия No problem? Sri Lanka // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 86-92 : фото
76563
  Tellier Frederic No rest : La legende d"un jardin dit l"Argiliere / Tellier Frederic. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2003. – 49p. – ISBN 2-907649-62-0
76564
   No return for U-2. Truth about the provocative penetration of soviet air space by an american plane. – Moscow : Foreign Lang. publ. house, 1960. – 176 p.
76565
  Ardamatsky Vasily No rosy haze. / Ardamatsky Vasily. – M., 1965. – 120с.
76566
  Dickens Charles No thoroughfare. / Dickens Charles, Collins Wilkie. – M., 1954. – 128с.
76567
   No time for sergeants and other war stories. – М., 1962. – 92с.
76568
  Lessing Doris No witchcraft for sale. / Lessing Doris. – M., 1956. – 316с.
76569
  Gauguin Paul Noa Noa. / Gauguin Paul. – Berl., 1956. – 144с.
76570
  Mihaescu Gib Noaptea focurilor / Mihaescu Gib. – Bucuresti
2. – 1967. – 360с.
76571
  Arghezi Tudor Noaptea. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1967. – 76с.
76572
  Ezepchuk Yu.V. Nobel laureate Ilya I. Metchnikoff (1845-1916). Life story and scientific heritage / Yu.V. Ezepchuk, D.V. Kolybo // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – Р. 98-109. – ISSN 2409-4943
76573
  Gorbachev Mikhail Nobel Lecture, Oslo, June 5, 1991 / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1991. – 30с.
76574
   Nobel lectures in molecular biology. 1933-1975. – New York; Amsterdam : Elsevier, 1977. – 534p.
76575
   Nobel prize reader. – New York, 1965. – 576с.
76576
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – Москва : Просвещение, 1964. – 71с.
76577
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – K., 1967. – 72с.
76578
  Lustig Arnost Noc a nadeje / Lustig Arnost. – Praha, 1959. – 164с.
76579
  Frank Christopher Noc amerykanska / Frank Christopher; Przel. J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 402s.
76580
  Rudnicki A. Noc bedzie chlodna, niebo w purpurze / Adolf Rudnicki. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 196 s.
76581
  Braun Andrzej Noc dlugich nozy. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1961. – 216с.
76582
  Borski Lech Noc gitarzystow / Borski Lech. – Warszawa : Iskry, 1973. – 328s.
76583
  Ryszka Franciszek Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim / Ryszka Franciszek. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 420с.
76584
  Bratny Roman Noc ksiezycowa. / Bratny Roman. – Warszawa, 1971. – 183с.
76585
  Wolfkind Peter Daniel Noc ksiezycowa. : Opowiadania / Wolfkind Peter Daniel; Wybor, autoryzowany przeklad i poslowie H.Voglera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 144s.
76586
  Kraszewski Jozef Ignacy Noc majowa. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 146с.
76587
  Lassota Ryszard Noc milosci i nieco pozniej / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1962. – 258с.
76588
  Turwid Marian Noc nad dolina / Turwid Marian. – Poznan, 1961. – 148с.
76589
  Eysymontt Barbara Noc pod zegarem. / Eysymontt Barbara. – Lodz, 1961. – 136с.
76590
  Honcik Eduard Noc pred volnym padem / Honcik Eduard. – Praha, 1985. – 265с.
76591
  Baumgardten Aleksander Noc w Blanomoutier / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1963. – 326с.
76592
  Milota Karel Noc zrcadel / Milota Karel. – Praha, 1981. – 299с.
76593
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
76594
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
76595
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 244с.
76596
  Tomaszewska Marta Noca po dniu milosci / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1977. – 304с.
76597
   Noce bez snu : Powiesc, opowiadania / S. Banulescu, E. Camilar, M. Dragomir, A.I. Ghilia, A. Mihale, F. Munteanu, J. Petran, P. Simion, P. Popescu, M. Preda, A. Soto, P. Vintila, H. Zinca; Przelozyly: D.Bienkowska, I.Harasimowicz, J.Wrzoskowa, O.Wybranowska. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 466,[2]s.
76598
  Kotowicz Waldemar Noce bez snu / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw i i., 1977. – 319с.
76599
  Pierzchala Jan Noce bez swiatla / Pierzchala Jan. – Warszawa, 1956. – 244с.
76600
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1955. – 544с.
76601
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1955. – 464с.
76602
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1959. – 286с.
76603
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1959. – 276с.
76604
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
3. – 1959. – 360с.
76605
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1959. – 320с.
76606
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
5. – 1959. – 456с.
76607
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1963. – 294с.
76608
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1963. – 332с.
76609
  Miller Henry Noce milosci i smiechu / Henry Miller; przel. J. Kydrynski. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1988. – 168 s. – ISBN 83-08-01816-5
76610
  Machowiak Stanislaw Leon Noce ze sloncem / Machowiak Stanislaw Leon. – Warszawa, 1982. – 77с.
76611
  Stoll Heinrich Alexander Noch lebt der Hecht. (Schildburger) Geschichten / Stoll Heinrich Alexander. – Rostock, 1962. – 200с.
76612
  Hannemann Franz Noch sind im Kornboden Mause. / Hannemann Franz. – Berl., 1959. – 100с.
76613
  Dostoievski Fiodor Noches blancas / Dostoievski Fiodor. – La Habana, 1974. – 95с.
76614
  Pedrero P. Noches de amor efimero / P. Pedrero. – Murcia : Ediciones de la Universidad de Murcia, 1991. – 81 p. – ISBN 84-7684-232-5
76615
  Hormuzaki C. Nochmals abies duplex / C. Hormuzaki. – Cernauti : [S. n.], 1929. – 7 p.
76616
  Becher Johann Joachim Nochnaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung // Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – S.175,[15]. – (Historia Scientiarum ;Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
76617
  Saint-Exupery Antoine Nochy lot. Ziemie, planeta ludzi. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1974. – 355с.
76618
  Uminski Z. Nochy ptak guacharo / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1979. – 105 s.
76619
  Tesnohlidek Rudolf Noci a dnom / Tesnohlidek Rudolf. – Praha, 1982. – 218с.
76620
  Kraemer Jacques Noclle de Joie, suivi de Les ciseaux d`Anastasie. / Kraemer Jacques. – Paris, 1975. – 124с.
76621
  Szukszyn Wasiliy Nocne dumania i inne utwory / Szukszyn Wasiliy. – M., 1980. – 989с.
76622
  Pagaczewski Stanislaw Nocne marki / Pagaczewski Stanislaw. – Lodz, 1962. – 152с.
76623
  Dyczek Ernest Nocne pasjanse / Dyczek Ernest. – Wroclaw i i., 1977. – 77с.
76624
  Chlebowski C. Nocne szlaki / C. Chlebowski. – Warszawa, 1964. – 220с.
76625
  Sjowallova Maj Nocni autobus / Sjowallova Maj, Wahloo Per. – Praha, 1988. – 203с.
76626
  Brzeczkowski Jerzy Nocny gosc. / Brzeczkowski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 224с.
76627
  Warren Robert Penn Nocny jezdziec / Warren Robert Penn; Przelozyl K.Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 440 s.
76628
   Nocny kogut : Opowiadania... 1968. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 266s.
76629
  Saint-Exupery Antoine Nocny lot. Poszta na poludnie. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1975. – 273с.
76630
  Ryum Ulla Nocny ptak. O dniu wczorajszym / Ulla Ryum; Z dunskiego przel. M.Krzysztofiak. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1974. – 140s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
76631
  Wiernik Bronislaw Nocny rajd / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 166 s.
76632
  Guzy Piotr Nocny zrzut / Guzy Piotr. – Warszawa, 1955. – 208с.
76633
  Карсавин Л. Noctes Petropolitanae / Л. Карсавин. – Птгр., 1922. – 203с.
76634
  Culot J. Noctuelles et geometres d""Europe : Iconographie complete de toutes les especes europeennes / J. Culot. – Geneve : Grand-Pre
2 : Geometres. – 1919. – 167, [32 Pl.], p.
76635
  Rudenko-Desnyak Nodar Dumbadze / Rudenko-Desnyak. – Moscow, 1988. – 237 с.
76636
  Thierry Noel, le Mystere = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
76637
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0662-7
23. – 1998
76638
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0714-3
24. – 1999
76639
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0811-5. – ISSN 1094-0359
25. – 2000
76640
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0905-7
26. – 2002
76641
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0980-4. – ISSN 1223-4249
27. – 2003
76642
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1092-6. – ISSN 1223-4249
28. – 2004
76643
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
29. – 2005
76644
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2006
76645
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2007
76646
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
33. – 2008
76647
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
34. – 2009
76648
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
35. – 2010
76649
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
36. – 2011
76650
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
37. – 2012
76651
   Noesis. Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
3. – 1975. – 362с.
76652
   Noesis. Travaux du Comite Roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
2. – 1974. – 299с.
76653
  Pol Wincenty Nohort / Pol Wincenty. – Wyd. 2. – Krakow, 1925. – 146с.
76654
  Rosescu T. Noi aproximatii in teoria transportului neutronilor / T. Rosescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1968. – 324 p.
76655
  Ceausescu Elena Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1981. – 532с.
76656
  Pop A.Z. Noi contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / A.Z. Pop. – Bucuresti, 1969. – 335с.
76657
  Protopopescu Lucia Noi contributii la biografia lui Ion Budai-Deleanu / Protopopescu Lucia. – Bucuresti, 1967. – 306с.
76658
   Noi realizari in Arta Plastica din Republica Populara Romina. – Bucuresti. – 58с.
76659
  Дальняя Витя Noir-blanc : [рассказы] / Витя Дальняя. – Киев : Типо-лит. "Прогресс" ; З.М. Сахнина, 1915. – 52 с. – На обороте тит. л.: 1914
76660
  Dyriv M.Y. Noise properties at ordinary signal propagation in distributed raman amplifier / M.Y. Dyriv, G.S. Felinskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 27-28
76661
  Cooper Carolyn Noises in the blood: orality, gender, and the @Vulgar@ body of Jamaican popular culture / Cooper Carolyn. – Durham, 1995. – 214с.
76662
  Яновська Л.О. Noli me Tangere : драма на 5 дій / Л. Яновська. – У Київі (Київ) : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 117 с. – На тит. арк. присвята С.О. Єфремову
76663
   Nolinear amplifikation and compression of envelope solitons by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, Tiberkevich, A.N. Slavin // Journal of Applied Physics, 2001
76664
   Nomades et nomadisme au Sahara. – Paris, 1963. – 196с.
76665
  Bergmann, Benjamin Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803. – Riga, 1804. – 352с.
76666
  Kondratov A. Nombre et pensee / A. Kondratov. – M., 1967. – 182с.
76667
  Onicescu Octav Nombres et systemes alcatoires / Onicescu Octav. – Bucarest-Paris, 1964. – 280с.
76668
   Nomenclatura biochimiei. : Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Biochimie si Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 295s.
76669
   Nomenclatura chimiei anorganice. Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1977. – 153с.
76670
   Nomenclatura chimiei organice: Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1986. – 453с.
76671
  Dulewiczowa Irena Nomina actionis we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Dulewiczowa Irena. – Wroclaw i i., 1976. – 148с.
76672
   Nomina anatomica : Starptautiska anatomiska nomenklatura. – Riga : Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba, 1961. – 355S.
76673
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову = Die anatomische nomenclatur. Verzeichniss der von der anatjmischen Gessellschaft auf ihrer IX Versammlunq in Basel angenommenen Namen. – [Київ] : Держвидав України, 1925. – 81 с.
76674
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. = Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. – Київ : Держвидав України, 1925. – 81+50с.
76675
  Сіроштан Т.В. Nomina loci в лексичній системі української мови // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 39-45. – ISBN 978-966-188-008-4
76676
  Sabrsula Jan Nominalne verbalni konstrukce a povaha deje ve francouzstine / Sabrsula Jan. – Praha, 1962. – 206с.
76677
  Barz Irmhild Nomination durch Wortbildung / Barz Irmhild. – Leipzig, 1988. – 233с.
76678
  Oliinyk I. Nomination en geographie: aspect socio-culturel / I. Oliinyk, Yu. Gryschenko // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 142-147


  The paper focuses on the main semiotic and cultural concepts that the street names of Strasbourg reflect. A complex analysis of sociolinguistic factors’ influence on the process of street nomination is done and important statistical data are ...
76679
  Lochmann G. Nomografie / G.Lochmann. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 652S.
76680
  Tomasek K. Nomogramme in der Transistortechnik / K. Tomasek. – Heidelberg-Prag : Dr. Alfred Huthig Verlag SNTL Verlag Technischer Literatur, 1974. – 234 s.
76681
  Schwarz Eleonore Nomogramme und andere Rechenhilfs mittel fur den Ingenieur / Schwarz Eleonore. – Berl., 1960. – 6 s, 40 Nomogс.
76682
  Stammberger A. Nomogramme und andere Rechenhilfsmittel fur den Ingenieur / A. Stammberger. – 2. Lief. – Berl., 1966. – 176с.
76683
  Nystrom E.J. Nomogramme zur Konstruktion von Kettenlinien / E.J. Nystrom, 1937. – 7 S. – (Sopcietas Scientiarum Fennica ; 9/16 ; Commentationes Physico-Mathematicae)
76684
  Reichenbach Hans Nomological statements and admissible operations / Reichenbach Hans. – Amsterdam, 1954. – 140с.
76685
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
76686
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
76687
  Borysenko O.D. Non-autonomous fourth order random oscillating systems under the action of external periodical disturbances / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  The asymptotic behavior of non-autonomous oscillating system describing by di erential equation of fourth order with small non-linear periodical external perturbations of white noise, non-centered and centered Poisson noise types is studied. Every term ...
76688
  Anh V. Non-central limit theorems and convergence rates / V. Anh, A. Olenko, V. Vaskovych // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 95. – Р. 2-13. – ISSN 0868-6904


  This paper surveys some recent developments in non-central limit theorems for long-range dependent random processes and fields. We describe an increasing domain framework for asymptotic behavior of functionals of random processes and fields. Recent ...
76689
   Non-destructive in situ examination of a 16th centuary Spanish panel painting " San Telmo" / A. Kriznar, K. Laclavetine, M.V. Munoz, M.A. Respaldiza, M. Vega // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Z. 23. – P. 113-120. – ISSN 0239-9989
76690
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
76691
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
76692
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
76693
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
76694
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
76695
  Kovalyk A. Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on ITO electrodes modified with MnO2/SiO2 / A. Kovalyk, A. Borets, O. Tananaiko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 249
76696
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
76697
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
76698
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
76699
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
76700
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
76701
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
76702
  Kozak H. Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune / H. Kozak, I. Kozak // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – Р. 11-17. – ISSN 2413-7154
76703
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
76704
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
76705
   Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide / D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva, S. Mamilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 50-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The non-invasive mobile device had been developed for determining the oxygen saturation of hemoglobin in arterial and venous blood as well as carboxyhemoglobin level in the blood. The developed device will reveal the poisoning with carbon monoxide in ...
76706
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
76707
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
76708
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
76709
  Ciarkowski B. Non-Modern Modernity? Neomodern Architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 87-97. – ISSN 1641-9278
76710
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94 p. – ISBN 0912938013
76711
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
76712
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
76713
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
76714
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
76715
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – М., 1991. – 318с.
76716
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
76717
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
76718
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 1992-9277
76719
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
76720
  Галич О. Non fiction Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 52-56
76721
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
76722
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
76723
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
76724
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
76725
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
76726
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
76727
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
76728
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
76729
  Park Chul Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / Park Chul. – New York a.o., 1990. – 358с.
76730
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
76731
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
76732
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
76733
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
76734
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
76735
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
76736
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
76737
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
76738
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
76739
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
76740
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
76741
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D.Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341 p.
76742
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
76743
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
76744
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
76745
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
76746
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
76747
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
76748
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
76749
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
76750
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
76751
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
76752
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
76753
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
76754
  Sharapov M. Nonrecursive permutations generation methods // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 31-33
76755
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
76756
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
76757
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
76758
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
76759
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
76760
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
76761
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
76762
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
76763
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
76764
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
76765
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
76766
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
76767
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76768
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76769
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76770
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76771
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76772
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76773
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76774
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76775
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
76776
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
76777
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76778
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76779
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76780
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76781
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
76782
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
76783
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
76784
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
76785
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
76786
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
76787
  Птахів Семен Nordica: "Жуляни" на додаток до "Борисполя" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
76788
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76789
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76790
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76791
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76792
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76793
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76794
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
76795
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
76796
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
76797
   Nordvjetnamaj krokizoj = Северовьетнамские наброски = Nordvietnamesische Skizzen. – Ханой : Изд-во лит. на иностранных яз, 1966. – 39, [26] с.
76798
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
76799
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
76800
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
76801
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
76802
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour. / Claretie Jules. – Paris, 1885. – 425с.
76803
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
76804
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
76805
  Calinescu M Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886 / Myron M. Calinescu. – Chernowitz : Verlag des Buc. gr. or. erzbischofl/ Consistoriums in Czernowitz
3. Bd. : Seite 1227 bis 1578 ; Adnex. : Seite 1579 bis 1604. – 1893. – 1604 S.
76806
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
76807
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
76808
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
76809
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
76810
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
76811
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
76812
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
76813
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
76814
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
76815
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
76816
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
76817
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
76818
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
76819
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
76820
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
76821
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
76822
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
76823
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
76824
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
76825
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
76826
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
76827
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
76828
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
76829
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
76830
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
76831
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
76832
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
76833
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
76834
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
76835
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
76836
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
76837
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
76838
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
76839
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
76840
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
76841
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
76842
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
76843
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
76844
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
76845
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
76846
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
76847
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
76848
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
76849
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
76850
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
76851
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
76852
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
76853
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
76854
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
76855
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
76856
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
76857
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
76858
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
76859
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
76860
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
76861
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
76862
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
76863
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – М., 1995. – 137с.
76864
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
76865
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
76866
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
76867
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
76868
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
76869
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
76870
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
76871
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
76872
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
76873
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
76874
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
76875
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
76876
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
76877
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
76878
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
76879
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
76880
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
76881
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
76882
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
76883
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
76884
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
76885
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
76886
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
76887
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
76888
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
76889
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
76890
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
76891
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
76892
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
76893
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
76894
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
76895
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
76896
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
76897
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
76898
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
76899
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
76900
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
76901
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
76902
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
76903
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
76904
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
76905
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
76906
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
76907
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
76908
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
76909
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
76910
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
76911
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
76912
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
76913
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
76914
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
76915
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
76916
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
76917
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
76918
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
76919
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
76920
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
76921
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
76922
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
76923
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
76924
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448 p.
76925
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
76926
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
76927
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
76928
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
76929
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
76930
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
76931
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
76932
  Podvoiski Lev Notes d"un ingenieur / Podvoiski Lev. – M., 1950. – 72с.
76933
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
76934
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
76935
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
76936
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
76937
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
76938
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
76939
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
76940
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
76941
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
76942
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
76943
  Podvoisky Lev Notes of an enginieer / Podvoisky Lev. – M., 1950. – 98с.
76944
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
76945
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
76946
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
76947
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
76948
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
76949
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
76950
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
76951
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
76952
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
76953
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
76954
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
76955
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
76956
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
76957
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
76958
  Boursin C. Notes sur quelques lepidopteres des alpes-maritimes et des Basses-Alpes / C. Boursin. – [s. l. : s. n.], 1923. – P. 313-323. – Societe entomolog. de France, V.92, 1923
76959
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
76960
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
76961
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
76962
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
76963
  Duvernoy G. L. Notice historique sur les ouvrages et la vie de M. le B.on Cuvier. – Paris, 1833. – 172 p.
76964
   Notice historique sur M. de Lafayette, general en chef de toutes les gardes nationales en France. – Bruxelles, 1830
76965
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
76966
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
76967
   Notice sur les collections : essai historique. – Paris, 1836. – 200 s.
76968
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
76969
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
76970
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
76971
  Kononchuk I. Notion and Legal Nature of Amparo Procedure // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 59-63. – ISSN 2409-4544


  The article evaluates the legal nature of the amparo procedure. The main principles and characteristics of amparo procedure as the specialized institute of constitutional control are examined. It was defined that amparo procedure is the effective ...
76972
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
76973
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
76974
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
76975
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
76976
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
76977
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
76978
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
76979
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
76980
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
76981
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
76982
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
76983
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
76984
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
76985
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
76986
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
76987
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
76988
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
76989
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
76990
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
76991
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
76992
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
76993
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
76994
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
76995
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
76996
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
76997
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
76998
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
76999
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
77000
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,