Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
74001
  Таран Л. "Navigare necesse est - моє кредо" : (Дмитрові Павличку - 80) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (630). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
74002
  Simova K. "Nejnebezpecnejsi pozustatek kanibalizmu". Stalinsky antisemitismus v letech 1948 az 1953 // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 33-55. – (Studia territorialia ; 13, с. 4 (за 2013)). – ISSN 1213-4449
74003
  Черненко А.О. "New atheism" як прояв сучасного вільнодумства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 59-62
74004
  Jones James "Niedzielna alergia" i inne opowiadania / Jones James; Przelozyla Z.Kierszys. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 290 s.
74005
  France A. "Nieskazitelni sedziowie" i inne opowiesci / Anatol France; Wstepem opatrzyl M. Zurowski; Tlum. J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 134s. – (Biblioteka szpilek / Pod red. A.Marianowicza ; №7)
74006
  Klodzinska Anna "Nietoperze". / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1985. – 256с.
74007
  Kubiak E. (Neo)Modernist Architecture of Madrid: Between Form and Theory // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 99-113. – ISSN 1641-9278
74008
  Mordka Cezary (Nie)aktualnosc koncepcji czlowieka Jose Ortegi y Gasseta // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 61-69. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
74009
  Wilk ...neutron standart... / Wilk. – s.l. – 18p.
74010
  Thieme-Preusser [Neues vollstandiges kritisches Worterbuch der Englischen und Deutschen Sprache] = [New and complete critical dictionary of the Englich and German language] / Thieme-Preusser. – [Neue reich vermmehrte Stereot. Aufl. bearb. von J.E. Wessely]. – [Hamburg] : [Haendcke & Lehmkuhl], 1883. – [X, 608, [4] S.]. – Книга за № 254261 дефектна, бракує обкладинки, тит. арк., стор. I-X, 595-608 та [4]. - Опис за інтернет-пошуком
74011
  Nietzsche F. [Nietzsche"s Werke] / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – [Leipzig?] : [C. G. Naumann?]
Bd. 8 : Der Tall Wagner. – 474 S. – Книга без обкл. та тит. листа
74012
  Flugge Gerhard `ne dufte Stadt ist mein Berlin / Flugge Gerhard. – Berlin, 1978. – 167с.
74013
   n-component model. / I.A. Vakarchuk, Yu.K. Rudavsky, V.A. Kolomiets, Yu.V. Golovatch. – K., 1980. – 45 с.
74014
  Grochalski Stefan Marek Nauka o polityce / Grochalski Stefan Marek. – Opole, 1987. – 57с.
74015
  Duchacek Jan Nauka o pruznosti a pevnosti / Duchacek Jan. – Praha : Statni nakl-vi technicke literatury
1 : Dil. Technicka pruznost. Schvaleno ...jako celostatni vysokoskolska ucebnice. – 1957. – 544 s. : 253 obr.
74016
  Mieses Mateusz Nauka o rasach w sluzbie polityki / Mieses Mateusz. – Lwow, 1937. – 69с.
74017
  Dawid Jan Wladyslaw Nauka o rzeczach. / Dawid Jan Wladyslaw. – Wroclaw, 1960. – 564с.
74018
  Prabhupada Sri Srimad Bhaktivedanta Swami A.C. Nauka o samospoznaji / Sri Srimad Bhaktivedanta Swami A.C. Prabhupada. – Ljubljana : Hinduisticna skupnost, 1986. – 16,223s. – ISBN 0-89213-083-0
74019
  Rychlinski Z. Nauka o srodowisku lesnym : Podrecznik dla technikow lesnych / Z. Rychlinski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1963. – 464s.
74020
  Roganovic B. Nauka u sluzbi poljoprivrede / B. Roganovic. – Beograd : Rad, 1957. – 37s.
74021
   Nauka. Religia. Dzieje : 13 Seminarium w serii seminariow z Castel Gandolfo, 25-27 wrzesnia 2005, Lublin. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2147-7
Materia i forma. Potencja i akt. Czyn. – 2006. – 154 s.
74022
  Sobanski Remigiusz Nauki podstawowe prawa kanonicznego / Sobanski Remigiusz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego. – ISBN 83-7072-173-7
Tom 1 : Teoria prawa kanonicznego. – 2001. – 155s.
74023
  Sobanski Remigiusz Nauki podstawowe prawa kanonicznego / Sobanski Remigiusz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego. – ISBN 83-7072-182-6; 83-7232-272-2
2 : Teologia prawa koscielnego. – 2001. – 165s.
74024
  Domke-Canin Nautifche Tafeln / Domke-Canin; Hergs. Canin O. – Berlin : Decker""s Verlag, 1923. – 257 S.
74025
  Lett W.R. Naval instructor training. / W.R. Lett, L V.W. Bonnett. – Armidale, 1972. – 53с.
74026
  Florescu G.G. Navigala in Marea Neagra prin strimtori si pe Dunare / G.G. Florescu. – Bucuresti, 1975. – 206с.
74027
  Grygorenko O.O. Navigating the lead-oriented chemical space using exit vector plots // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 58
74028
  Pilat Vladimir Navody k zakladnim fysikalnim merenim / Pilat Vladimir. – Praha, 1955. – 174с.
74029
  Honc Jaroslav Navrat dobrodruha / Honc Jaroslav. – Praha, 1955. – 164с.
74030
  Vejdelek Cestmir Navrat z raje / Vejdelek Cestmir. – Praha : Mlada Fronta, 1961. – 261 s.
74031
  Triska Navrhovani prumyslovych transformoven a elektraren / Triska, dr. i. – Praha
1. – 1955. – 416с.
74032
  Triska Navrovani prumyslovych transformoven a elektraren / Triska, dr. a. – Praha
3. – 1956. – 252с.
74033
  Zary Stefan Navsteva / Zary Stefan. – Bratislava? : Slovensky spisovatel, 1955. – 85 s.
74034
  Martuszewski Edward Nawet kamien / Martuszewski Edward. – Lodz, 1965. – 238с.
74035
  Vorbrodt W. Nawozenie krajowa maczka fosforytowa / W. Vorbrodt. – Krakow : Kielcach, 1937. – 17 s.
74036
  Klossowski W. Nawozenie roslin sadowniczych / W. Klossowski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 115s.
74037
   Nawozy i nawozenie. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne
T. 3 : Nawozy organiczne. – 1956. – 415s.
74038
  Zeromski Stefan Nawracanie judasza : Powiesc / Zeromski Stefan; Tekst oprac. S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 305 s. : ill.
74039
  Vosahlo Liri Naxi / Vosahlo Liri. – Praha : Svobodne slovo, 1965. – 136 s.
74040
  Blake Nicholas Nazajutrz po smierci / Blake Nicholas; Obniski Z. – Warszawa, 1971. – 262с.
74041
  Avram Andrei Nazalitatea si rotacismul in limba romana. / Avram Andrei. – Bucuresti, 1990. – 247с.
74042
   Nazi Crimes in Ukraine, 1941-1944. – M, 1987. – 374 p.
74043
  Bochenski Jacek Nazo poeta / Bochenski Jacek. – Warszawa, 1974. – 367с.
74044
  Dymek Benon Nazowieckie rodziny. Z dziejow walki w szeregach Polskiej Partii Robotniczej / Dymek Benon. – Warszawa, 1977. – 490с.
74045
  Rospond Stanislaw Nazwiska Slazakow / Rospond Stanislaw. – Opole, 1960. – 114с.
74046
  Kesikowa Urszula Nazwy geograficzne Pomorza Gdanskiego z sufiksem -OV-. / Kesikowa Urszula. – Gdansk, 1976. – 223с.
74047
   Nazwy miast Pomorza Gdanskiego. – Wyd.2. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1999. – 246S. – ISBN 83-7017-860-X
74048
  Kondratiuk Michal Nazwy miejscowe poludniowowschodniej bialostocczyzny / Kondratiuk Michal. – Wroclaw i i., 1974. – 304с.
74049
  Pawlowski Eugeniusz Nazwy miejscowe sadeczyzny / Pawlowski Eugeniusz. – Krakow
1. – 1965. – 274с.
74050
  Szymczak Mieczyslaw Nazwy stopni pokrewienstwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach jezyka polskiego / Szymczak Mieczyslaw. – Warszawa, 1966. – 232с.
74051
  Jankowski Stanislaw Nazwy zon, corek i synow w gwarach powiatu Radomskiego / Jankowski Stanislaw. – Lodz, 1975. – 7s. – Отд. оттиск из : Lodzkie Tow-wo naukowe. Sprawezdania z czynnosci i posiedzen naukowych, r. 29, 1, 1975
74052
  Karas Romuald Nazywam sie Pekosinski. / Karas Romuald. – Warszawa, 1977. – 157с.
74053
  Кизим М.О. NBIC-технології як ключовий фактор розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мікроелектроніки в країнах світу і Україні : монографія / М.О. Кизим, І.Ю. Матюшенко. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 390, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. дубл. – Бібліогр.: с. 331-351. – ISBN 976-966-392-357-4
74054
  Лук"янець В.С. NBICS-технологічна цивілізація: обрії майтутнього // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 74-80. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано майбутнє становище планетарної цивілізації, у яке її ввергає наростаючий шквал нано-біо-гено-нейро-інфо-комп"ютерно-медійних революцій. Запропоновано оцінку глобальних погроз комплексу біо-психо-соціо-духовних складових людини. ...
74055
  Morton Desmond NDP: social democracy in Canada: new and revised / Morton Desmond. – 2nd ed. – Toronto; Sarasota, 1977. – 229с.
74056
  Morton Desmond NDP: the dream of power / Morton Desmond. – Toronto : Hakkert, 1974. – 182p. – ISBN 0-88866-551-2
74057
  Goga O. Ne cheama pamintul. / O. Goga. – Bucuresti
1. – 1970. – 239с.
74058
  Abdihoxna Ali Ne malet tona / Abdihoxna Ali. – Tirana, 1952. – 179с.
74059
  Abdihoxna Ali. Ne malet tona. / Ali. Abdihoxna. – Tirane, 1952. – 179с.
74060
  Elin Pelin Neamul Gheracilor / Elin Pelin. – Bucuresti, 1951. – 136с.
74061
  Cocetov V. (Kocetov) Neamul Jurbinilor / V. (Kocetov) Cocetov. – Bucuresti, 1953. – 442с.
74062
  Sadoveanu Mihail Neamul Soimarestilor / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1962. – 242с.
74063
   Neanderталец : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 140-141 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
74064
  Grygoruk V. Near-field resonance synchronization of dipoles / V. Grygoruk, V. Sidorenko, B. Melnik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 31-34. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Знайдені відмінності між традіційними рішеннями полів диполя Герца в області r>>l o<
74065
  Wurzberger Karl Nebel Fallen nicht von Selbst / Wurzberger Karl. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1972. – 290 S.
74066
  Grosspietsch Walter und and Nebenan zu Gast. Reiseerlebnisse in Finnland, Norwegen, Schweden / Grosspietsch Walter und and. – Berl., 1963. – 148с.
74067
  Grosspietsch Walter u.a. Nebenan zu Gast. Reiseerlebnisse in Finnland, Norwegen, Schweden / Walter u.a. Grosspietsch. – Berl., 1969. – 148с.
74068
   Nebennieren-Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter : Symposium der Arbeitsgemeinschaft "Padiatrische Endokrinologie" der Gesellschaft fur Padiatrie der DDR im Marz 1978. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1979. – 218p.
74069
  Sajanov Vissarion (Saianov) Nebo a zem / Sajanov Vissarion (Saianov). – Martin
Svazok 1. – 1951. – 488с.
74070
  Sajanov Vissarion (Saianov) Nebo a zem / Sajanov Vissarion (Saianov). – Martin
Svazok 2. – 1951. – 483с.
74071
  Mania Dietrich Nebra - eine jungpalaolithische Freilandstation im Saale-Unstrut-Gebiet : Mit Beitragen von Volker Toepfer (+) und Emanuel Vlcek / Mania Dietrich. – Halle (Saale) : Landesamt fur Archaologie, 1999. – 222,[80]S. : Ill. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Archaologie, Landesmuseum fur Vorgeschichte Sachsen-Anhalt / Hrsg. von S.Frohlich ; Bd.54). – ISBN 3-910010-36-9
74072
  Sychra Vladimir Nebylo marne zit a umirat / Sychra Vladimir. – Praha, 1957. – 32с.
74073
  Trublainis N. Nebylusis laivas / N. Trublainis. – Vilnius, 1966. – 236с.
74074
  Ready William Necessary Russell / Ready William. – s.l., 1969. – 118с.
74075
   Neckermann / Thomas Cook - гарантия успеха // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 35 : фото
74076
  Dumitrescu Vladimir Necropola de incineratie din epoca bronzului de la Cirna / Dumitrescu Vladimir. – Bucuresti, 1961. – 386с.
74077
  Mitrea Bucur Necropole din secolul al IV lea E.N. in Muntenia / Mitrea Bucur, Preda Constantin. – Bucuresti, 1966. – 904с.
74078
  Deleanu Nicolae Nedeia din poiana miresei. / Deleanu Nicolae. – Edit. 2-a. – Bucuresti, 1959. – 600с.
74079
  Drenjasowa T.N. Nederlands Russisch, Russisch Nederlands woordenboek = Нидерландско-русский, русско-нидерландский словарь / T.N. Drenjasowa, S.A. Mironow, L.S. Sjetsjkowa. – Amsterdam ; Moskou : Pegasus ; Roesski Jazyk, 2002. – 637, [2] p. – Разворотный тит. л. На контртитуле ошибочно: Нидерландско русский словарь русский нидерландско. – ISBN 90-6143-244-8
74080
   Nederlandse geografische studies. – Utrecht. – ISSN 0169-4839
325 : The Netherlands and the North Sea : Dutch geography 2000-2004 / T. Dietz, P. Hoekstra, F. Thissen (eds). – 2004
74081
  Yacin Kateb Nedjma / Yacin Kateb. – La Habana : Ed. Arte y literatura, 1975. – 282 p.
74082
  Kateb Yacin Nedjma. / Kateb Yacin. – Habana, 1975. – 283с.
74083
  Beniak Valentin Nedokoncena symfonia: vecerne sonety / Beniak Valentin; Kraus C. – Martin, 1994. – 149с.
74084
  Kapoun Karel Nedomilovano. Vybor z basni. / Kapoun Karel. – Praha, 1963. – 131с.
74085
  Raalte E. van Nedrlandse vorstelijke huwelijken en hun problematiek : Historisch-staatsrechtelijk beschouwd / E. van Raalte. – Alphen aan den Rijn : Samsom, 1964. – 51 blz. – (Geschriften recht, bestuur, economie ; nr. 28)
74086
  Hugo W. Nedznicy / W. Hugo. – Warszawa
1. – 1972. – 506с.
74087
  Hugo W. Nedznicy / W. Hugo. – Warszawa
2. – 1972. – 486с.
74088
  Hugo W. Nedznicy / W. Hugo. – Warszawa
3. – 1972. – 419с.
74089
  Hugo W. Nedznicy / W. Hugo. – Warszawa
4. – 1972. – 407с.
74090
   Neen Nederland, "k vergeet u niet : Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten. – Baarn : Bosch & Keuning, 1982. – 144blz. : ill. – ISBN 90-246-4405-4
74091
  Felinskyi S.G. Negative dielectric permittivity of nonmagnetic crystals in the terahertz waveband / S.G. Felinskyi, P.A. Korotkov, G.S. Felinskyi // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2012. – Vol. 15, № 1. – P. 83-88. – ISSN 1560-8034


  Physical conditions for occurrence of the spectral bands with the negative dielectric permittivity in nonmagnetic crystalline media in the terahertz waveband have been studied in this work. It has been shown that damping the polar vibrations has a ...
74092
  Massey W H.S. Negative ions / H.S.W. Massey. – Cambridge : University Press, 1938. – XII, 104 p.
74093
  Munnich Horst Negerland an der Pfefferkuste. Der Weg Liberias. / Munnich Horst. – Lpz., 1956. – 248с.
74094
   Negotiating spaces on the common ground : Selected Papers of the 3 and 4 International Tartu Conferences on North-American Studies. – Tartu, 2000. – 272c. – ISBN 9985-4-0149-2
74095
   Negotiation / R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders, J.W. Minton; Roy J. Lewicki, Bruce Barry., David M. Saunders, John W. Minton. – 4th ed. – Boston [ etc. ] : McGraw-Hill/Irwin, 2003. – 20, 552 p. : ill. – ISBN 0-07-243255-1
74096
  Negruzzi C. Negru pe alb / C. Negruzzi. – Bucuresti, 1967. – 223 p.
74097
  Camilar Eusebiu Negura / Camilar Eusebiu. – Editie revazuta. – Bucuresti, 1959. – 468с.
74098
  Dane Tibor Negy tender hajosa. / Dane Tibor. – Budapest, 1973. – 159с.
74099
  Moldova Gyorgy Negyven predikator / Moldova Gyorgy. – Budapest, 1975. – 260с.
74100
  Olescha J. Neid / J. Olescha. – Berlin, 1973. – 175с.
74101
  Castan Bruno Neige ecarlate / Castan Bruno. – Paris, 1994. – 117с.
74102
  Saunders James Neighbours and other plays by James Saunders / Saunders James. – London, 1968. – 184с.
74103
  Jacobsen Jens Peter Neils Lyhne. / Jacobsen Jens Peter; Dabrowska M. (przeloz.). – Poznan, 1974. – 203с.
74104
  Picard W. Nein gegen Nein : die Wortcollage und die Irrealitat / Werner Picard. – Norderstedt : Werner, 2008. – 75 S. – ISBN 978-3-8334-8902-0
74105
  Klatt Edith Neitah - ein Madchen im hohen Norden. / Klatt Edith. – Berl., 1955. – 232с.
74106
  Seton-Watson Hugh Neither war nor peace: the struggle for power in the postwar world / Seton-Watson Hugh. – Revis. ed. – New York; Washington, 1962. – 510с.
74107
  Mitrinovic D.S. Nejednakosti / Mitrinovic D.S. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1965. – 240s.
74108
  Hirsch Antonin Nejkrasnejsi holubicka / Hirsch Antonin. – Praha, 1952. – 51с.
74109
  Kozik Frantisek Nejvetsi z pierotu / Kozik Frantisek. – Praha, 1961. – 344с.
74110
  Smetanova Jindriska Nekdo prijde a nenecha me zemrit / Smetanova Jindriska. – Praha, 1965. – 308с.
74111
   Neki nereseni problemi u matematici. Posveceno Josiph Plemelju povodom dovedesetogodisnjice njegova rodenja. – Beograd : Zavod za izdavanje udzebenila, 1963. – 196 s.
74112
  Moravec Jiri Nekolik knih o kolektivisaci sovetske vesnice / Moravec Jiri. – Praha, 1958. – 44с.
74113
  Skarnitzl E. Nekolik poznamek ke sberu lecivych a aromatickych rostlin / E. Skarnitzl. – Vyd. 4. – Praha : Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1951. – 95s.
74114
  Jerabek Cestmir Nekomu zivot, nekomu smrt / Jerabek Cestmir. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 171 s.
74115
  Trifonov Jurij Nekonecne hry / Trifonov Jurij. – Bratislava, 1978. – 252с.
74116
  Zapletal Zdenek Nekonecny striptyz / Zapletal Zdenek. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1990. – 350 s.
74117
  Poljakov K.A. Nekovove chemicky odolne materialy / K.A. Poljakov. – Praha
1, 2. – 1956. – 420с.
74118
  Schneider Rolf Nekrolog. Unernste Geschichten / Schneider Rolf. – Rostock, 1976. – 206с.
74119
  Markandaya Kamala Nektar v situ / Markandaya Kamala. – Praha, 1959. – 207с.
74120
  Sronek Ivan Nektere problemy mezinarodni smeny vysledku vedy a techniky / Sronek Ivan. – Praha, 1974. – 88с.
74121
  Stajgr F. Nektere teoreticke otazky civilniho prava procesniho / F. Stajgr. – Praha, 1969. – 81с.
74122
  Hamala Milan Nelinearne programovanie / Hamala Milan. – Bratislava : Vyd. Technickej a Ekonomickej Literatury, 1972. – 221 s.
74123
  Hamala Milan Nelinearne programovanie / Hamala Milan. – 2. vyd. – Bratislava : ALFA, 1976. – 241 s.
74124
  Wacker N. Nelken fur dich / N. Wacker. – Alma-Ata : Kasachstan, 1982. – 96 S.
74125
  Veski E. Nelkide ja Rooside Hudrokultuuris Kasvatamise Tulemusi = Некоторые данные опытов выращивания роз и гвоздик методом гидрокультуры / E. Veski. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaed, 1965. – 70s. – Естонською, німецькою та російською мовами
74126
  Drda Jan Nema barikada / Drda Jan. – Praha, 1948. – 132с.
74127
  Drda Jan Nema barikada / Drda Jan. – Praha, 1950. – 135с.
74128
  Drda Jan Nema barikada / Drda Jan. – Praha, 1955. – 124с.
74129
  Drda Jan Nema barikada, a jine povidky / Drda Jan. – Praha, 1965. – 310с.
74130
  Smaus A. Nemacki u 100 lekcija / A. Smaus. – 12. izd. – Beograd, 1967. – 286с.
74131
  Moravec R Nemecko-cesko slovnik / R Moravec. – Wien ; Leipzig, 1913. – 180 c
74132
  Minihofer Oldrich Nemecko-cesky slovnik vypocetni techniky / Minihofer Oldrich. – Praha, 1989. – 590с.
74133
  Gajan Koloman Nemecky imperialismus a ceskoslovensko-nemecke vztahy v letech 1918-1921 / Gajan Koloman. – Praha, 1962. – 284с.
74134
  Froude James Anthony Nemesis of faith / Froude James Anthony. – Chicago : Belfords, Clarke, 1879. – 247p.
74135
  Halasz Elod Nemet-magyar keziszotar. / Halasz Elod. – 10. kiadas. – Budapest, 1972. – 775с.
74136
  Weiser J. Nemoci hmyzu / J. Weiser. – Praha : Academia, 1966. – 554s.
74137
  Weiser J. Nemoci Hmyzu / J. Weiser. – Praha : Akademie Ved, 1966. – 554s.
74138
  Subrt J. Nemzetek zaszloi / J. Subrt. – Bratislava, 1966. – 160с.
74139
   Nemzeti kepzomuveszeti Galeria-Szofia : A reprodukciok jegyzeke. – Szofia : Balgarszki Hudozsnik Kiado, 1964. – [4] , 60 c. : 60 old. герг.
74140
  Bajko Matyas Nemzeti nevelesugyunk a reformkorban. / Bajko Matyas. – Debresen, 1969. – 75с.
74141
   Nemzetkozi Kutya-enciklopedia : (Az FCI hivatalos standardjeivel). – Budapest : Terra, 1976. – 742 s.
74142
  Gardos Miklos Nemzetvesztok. / Gardos Miklos. – Budapest, 1971. – 253с.
74143
  Гамельнский Константин NEN"y - НЕТ : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 164-167 : Іл.
74144
  Lajciak Milan Nenavidim a milujem / Lajciak Milan. – Bratislava, 1950. – 75с.
74145
  Pankov K. Nenets painter / K. Pankov. – Leningrad, 1973. – 102с.
74146
  Havlicek-Borovsky Karel Neni cirkev jako cirkev.. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1961. – 270с.
74147
  Honour Hugh Neo-classicism / Honour Hugh. – Harmondsworth : Penguin Books, 1977. – 221 с.
74148
  Honour Hugh Neo-classicism / Honour Hugh. – Harmondsworth, 1988. – 221с.
74149
  Dobrenkov V.I. Neo-freudians in search of "truth" / V.I. Dobrenkov. – M., 1976. – 162с.
74150
  Phillips J.E. Neo-latin poetry of the sixteenth and seventeenth centuries / J.E. Phillips, D.C. Allen. – Los Angeles, 1965. – 53с.
74151
  Szyjkowska-Piotrowska Neo/Modernism - Philosophical Awareness in Art // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 23-36. – ISSN 1641-9278
74152
  Anuchkin-Timofeyev Neocolonialismo disfrazado de ayuda / Anuchkin-Timofeyev. – Москва, 1975. – 70с.
74153
  Kapoun Karel Neodchazej. / Kapoun Karel. – Praha, 1958. – 56с.
74154
   Neodidagmata. – Poznan. – ISSN 0077653X
N 23 (1996/1997). – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74155
  Surdu A. Neointuitionismul / Alexandru Surdu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1977. – 239 p.
74156
  Comsa Eugen Neoliticul pe teritoriul Romaniei. / Comsa Eugen. – Bucuresti, 1987. – 198с.
74157
  Adamo G. Neologismi quotidiani : un dizionario a cavallo del millennio 1998-2003 / Giovanni Adamo, Valeria Della Valle. – Firenze : Leo S. Olschki Editore, 2003. – XXXI, 1089, [4] p. – Bibliogr.: р. XXVII-XXXI. – (Lessico Intellettuale Europeo / Instituto del CNR ; 95). – ISBN 88-222-5288-8
74158
  Konopelkina O.O. Neologisms in the context of political discourse // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 43-48. – ISSN 2313-500Х
74159
  Prysiazhniuk I. Neologisms of "science and engineering", "communication technologies" thematic groups: word formation methods and ways of translation // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – P. 27-30. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591


  Неологізми тематичних груп "науки і техніки", "комунікаційних технологій": методи формування слів та способи перекладу.
74160
  Dimitriu C. Neomalthusianismul in slujba politicii razboinice a imperialismului. / C. Dimitriu. – Bucuresti, 1954. – 112с.
74161
  Ковалевский А.О. Neomenia Gorgonophila / А.О. Ковалевский. – Москва, 1881. – 6с.
74162
  Ковалевский О.А. NeomeniaCorallophila и Coeleplana Metschnikowii : съ двумя таблицами / О.А. Ковалевский. – Москва, 1881. – 6с.
74163
  Lukaszewicz Alcaraz Neomodernist Digital Painting // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 177-197. – ISSN 1641-9278
74164
   Neophilologica : Etudes de linguistique. – Katowice. – ISSN 02085550
Vol. 13. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74165
   Neophilologica : Etudes de linguistique. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 14. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74166
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol.15 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2002. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 2113)
74167
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol.16 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2004. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2302)


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74168
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol.17 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2005. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2367)
74169
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol.18 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2006. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2373)
74170
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol.19 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2007. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2584)
74171
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 20 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes / sous la red. de W. Banys. – 2008. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2676)
74172
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 21 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes / sous la red. de W. Banys. – 2009. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2740)
74173
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 22 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes Hommage a Stanislaw Karolak / sous la red. de W. Banys. – 2010. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; N 2828)
74174
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 23 : Le figement linguistique et les trois fonсtions primaires (predicats, arguments, actualisateurs) et autres etudes / texte reunis par A. Hajok et S. Mejri ; sous la red. de W. Banys. – 2011. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; N 2902)
74175
   Neophilologica. – Katowice. – ISSN 0208-5550
Vol. 24 : Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. – 2012. – (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; N 2929)
74176
  Paulus J.-O. Neopolis les potences / J.-O. Paulus. – Paris, 1973. – 62с.
74177
   Neopozitivismul : studii critice. – Bucuresti : Stiintifica, 1962. – 319 p.
74178
   Neorealism and its critics. – New York : Columbia university press, 1986. – 378 p. – ISBN 0-231-06348-2.-0-231-06349-0(pbk.)
74179
  Krzyzanowski Julian Neoromantizm Polski 1890 - 1918. / Krzyzanowski Julian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1971. – 475с.
74180
  Krzyzanowski Julian Neoromantyzm polski. 1890 - 1918. / Krzyzanowski Julian. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 444с.
74181
  Filo Matus Nepokojna krv. / Filo Matus. – Martin, 1971. – 272с.
74182
  Dietl Jaroslav Nepokojne hody svate Kateriny. / Dietl Jaroslav. – Praha, 1959. – 82с.
74183
  Gorbatov Boris Nepokoreni / Gorbatov Boris. – Praha, 1957. – 151с.
74184
  Vintila Petru Nepotii lui Horia / Vintila Petru. – Bucuresti : Editura tineretuluia C.C. al U.T.M., 1951. – 256 p.
74185
  Popovic Pava Neprekidna nit zivota / Popovic Pava, Popovic Vojin; Radnicki Univerzitet. – Beograd : Izdavacko preduzece "RAD", 1957. – 30S. – (Biologija)
74186
  Blazek Jan Neprime metody experimentalni statiky / Blazek Jan, Horacek Evzen. – Praha, 1959. – 160с.
74187
  Lem Stanislaw Nepromarneny cas / Lem Stanislaw. – Praha, 1959. – 644с.
74188
  Skala H. Nepticula groschkei spec. nov / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1943. – 1 S. – Wiener Entomologischen Gesellschaft, 28, Jg., 1943, S. 86
74189
  Bogucki Mieczyslaw Nereida / Bogucki Mieczyslaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1951. – 47s. – Pod red. Doc. Dra St. Feliksiaka, Prof. Dra T. Jaczewskiego i Prof. Dra W. Stefanskiego. – (Popularne Monografie Zoologiczne, ISSN I)
74190
  Kosztolanyi Dezso Nero, a veres kolto / Kosztolanyi Dezso. – Budapest, 1968. – 286с.
74191
  Krawczuk Aleksander Neron / Krawczuk Aleksander. – Warszawa, 1974. – 415 s.
74192
  Rassov Gabor Neron / Rassov Gabor. – Paris : Le Chapeau Rouge, 1996. – 125 p. – ISBN 2950822525
74193
  Mellah Fawzi Neron ou Les oiseaux de passage suivi de Pourquoi jouer Neron? / Mellah Fawzi. – :Paris, 1973. – 59с.
74194
  Haman Ales Neruda prozaik. / Haman Ales. – Praha, 1968. – 212с.
74195
  Prazak Albert Neruda v dopisech / Prazak Albert. – Praha, 1950. – 701с.
74196
  Francis Dick Nerve / Francis Dick. – Geneva, 1982. – 257с.
74197
   Nervous System Toxiciligy. – New York : Raven Press, 1982. – 382p.
74198
   Nesin Vakfi edebiyat yilligi 1976. – Istanbul : Yaylacik basimevi, 1976. – 909c.
74199
   Nesin Vakfi edebiyat yilligi 1985. – Istanbul : Kardesler basimevi, 1985. – 938s.
74200
  Zacek Jan Nesklopim oci svych / Zacek Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1990. – 304 s.
74201
  Venedikov I. [et. al.] Nessebre = Несебър / I. Venedikov, V. Velkov [et. al.]; Academie bulgare des Sciences, Institut d"archeologie ; red. de la vers. francaise L. Ognenova-Marinova, vers. francaise de N. Poulieff. – Sofia : l"Academie bulgare des Sciences
Premier vol,. – 1969. – 236 p. : ill.
74202
  Hansen Th. Nestastne putovani do stastne Arabie. / Th. Hansen. – Praha, 1970. – 336с.
74203
  Loehr James Net results: training the tennis parent for competition / Loehr James, Kahn, 3. – Lexington, 1987. – 154с.
74204
  Балашова О. Net.art і парадокси сучасного мистецтва // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.79-90. – ISSN 0235-7941
74205
  Semprrun Jorge Netchaiev Ha Vuelto / Semprrun Jorge. – Madrid : Tusquets Editores, 1988. – 334 p.
74206
  Semprun Jorge Netchaїev est de retour... : Roman / Semprun Jorge. – s.l. : JCLattes, 1987. – 330p.
74207
   Netekus vieno iskiliausiu Lietuvos sociologu profesoriaus Algimanto Valantiejaus // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 2. – P. 193-194. – ISSN 0235-7186


  Втрата одного з найбільш відомого литовського соціолога професора Альгімантаса Валантеюса (Algimanto Valantiejaus).
74208
  Dostojevskij Fjodor Michajlovic Netocka Nezvanovova / Dostojevskij Fjodor Michajlovic. – Praha : Academia, 1978. – 175s. – ISBN 80-200-0846-2
74209
   NetOp School – мощный инструмент для обучения в компьютерном классе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 62. – ISSN 1726-6726


  Образовательные технологии можно условно разделить на две группы: 1) подготовка образовательного материала и 2) представление этого материала в подходящей и удобной для восприятия форме. В данной статье рассматриваются технологии второй группы, ...
74210
  Браун Марк Netscape 3 в подлиннике = Using Netscape 3 / Марк Р.Браун; Пер. с англ. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1997. – 864с. – ISBN 5-7791-0045-4
74211
   Netscape Navigator ваш путь в Internet / К. Максимов, А. Танаев, А. Чубарков, А. Танаев, А. Чубарков. – Санкт-Петербург : BHV, 1996. – 432с. – ISBN 5-7791-0027-6
74212
  Крэйнек Дж. Netscape Navigator с Windows 95 / Дж. Крэйнек. – Москва : Компьютер, 1996. – 312с. – (Компьютерный мир ХХI века). – ISBN 5-88201-041-1
74213
  Гнущак-Єфіменко NETWORK - модель об"єднання підприємств як ефективний напрям розвитку інтеграційних процесів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 114-119 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
74214
   Network. – Research Triangle Park. – ISSN 0270-3687
Vol. 23, N 4 : Nonconsensual sex. – 2005 : Экзамен - экстерном / Экзамен - экстерном
74215
   Network. – Research Triangle Park. – ISSN 0270-3687
Vol. 24, N 1 : Hormonal contraception and HIV. – 2007 : Экзамен - экстерном / Экзамен - экстерном
74216
  Caglar Yurtseven Network model of mobile communication pricing // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 522-537 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
74217
  Kostka Miroslav Netypicke pribehy / Kostka Miroslav. – Havlickuv Brod, 1963. – 156с.
74218
   Neu political thinking in the nuclear age. – Moscow : Nauka, 1990. – 303 p.
74219
   Neubeginn und Tradition. – Leipzig : Deutche Bucherei, 1975. – 47 S., 11 Bl. ILL
74220
  Luckow Albert Neubrandenburg und seine Umgebung / Luckow Albert. – Schwerin, 1956. – 92с.
74221
  Eberhard J.A. Neue Apologie des Sokrates, oder Untersuchung der Lehre von der Seligkeit der Heiden / Johann August Eberhard; Hrsg. von W.Sparn. – Hildesheim a.o. : Olms. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Philosophie). – ISBN 3-487-11355-4
2. – 2001. – 16,528S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin und Stettin, 1778
74222
  Breshnew L.I. Neue Aufgaben des kommunistischen Aufbaus schopferisch Losen. / L.I. Breshnew. – Moskau, 1970. – 39с.
74223
   Neue Beitrage zur Biostratigraphie der Tethys-Trias : New Contributions to the Biostratigraphy of the Tethyan Triassic. – Wien; New York : Springer-Verlag
B. 5. – 1983. – 194S. : Mit 21 Tafeln, 33 Abbildungen und Tabellen
74224
  Alexinschi A. Neue Beitrage zur Lepidopterenfauna Grossrumaniens / A. Alexinschi. – Bucarest : Imprimeria Nationala, 1933. – 5, [2] S. – Bulletin de la section scientifique 16, No. 1-3. – (Academie Roumaine)
74225
  Bergner Dieter Neue Bemerkungen zu J.G.Fichte. Fichtes Stellungnahme zur nationalen Frage / Bergner Dieter. – Berl., 1957. – 144с.
74226
  Svoboda Bedrich Neue Denkmaler antiker Toreutik / Svoboda Bedrich, Concev Dimiter. – Praha, 1956. – 174с.
74227
   Neue Deutsche Literatur, Berlin, 1953-1962 ( Jahrgang 1-10) : Bibliographie einer Zeitschrift. – Berlin : Weimar, 1989. – С. 485-792
74228
  Gladkow F. Neue erde / F. Gladkow. – Moscou, 1932
74229
   Neue Ergebnisse Naturwissenschaftlicher Forschung : Sonderdruck aus "Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig". – Leipzig : [S. n.], 1965. – 475-586 S. S.
74230
  Olenschlager J.D. Neue Erlauterung der Guldenen Bulle Kaysers Carls des 4 / Johann Daniel Olenschlager ; mit einer Einleitung hrsg. von Arno Buschmann. – [ Facsimileausgabe ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 978-3-487-13825-1
Band 1. – 2008. – 28, [70], 416 S. : Ill. – Nachdruck der Ausgabe: Frankfurt; Leipzig, 1766
74231
  Olenschlager J.D. Neue Erlauterung der Guldenen Bulle Kaysers Carls des 4 / Johann Daniel Olenschlager ; Mit einer Einleitung hrsg. von Arno Buschmann. – [ Facsimileausgabe ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 978-3-487-13826-8
Band 2. – 2008. – [ 5 ], 260 S. – Nachdruck der Ausgabe: Frankfurt; Leipzig, 1766
74232
  Heine Heinrich Neue Gedichte. / Heine Heinrich. – Lpz., 1958. – 128с.
74233
  Muller J. Neue Goethe-Studien. / J. Muller. – Halle, 1969. – 304с.
74234
  Sokolow I. Neue Hydracarinen aus Russisch-Karelien = Новые гидракарины из Карелии / Iwan Sokolow, 1926. – [5] S. – Отд. оттиск из: Русск. энтом. обозрен., 20, 1926, с. 165-169
74235
  Stauder H. Neue Lepidopterenformen aus Sizilien / H. Stauder, 1928. – S.104-116. – Sonderabdruck aus der "Lepidopterologischen Rundschau", Jahrgang II, Nr. 10, 1928
74236
   Neue Nordische Beytrage zur rhysikalischen und geosraphischen Erd- und Volksbeschreibung, naturgeschichte und Oekonomie. – St. Petersburg, 1793. – 254с.
74237
  Eppelsheim Neue ostindische Staphylinen / Eppelsheim. – Berlin, 1936. – S.53-70
74238
  Amsel H.G. Neue palastinensische Lepidopteren / H.G. Amsel. – Berlin : [S. n.], 1935. – 319, [36] S. – Mitteilungen aus dem Zool., B. 20, H. 2, 1935
74239
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der russischen, franzosischen, deutschen und englischen Sprache. – Carlsruhe : J. Velten, 1861. – LXXX, 816 S.
74240
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der russischen, franzosischen, deutschen und englischen Sprache. – Carlsruhe : J. Velten, 1866. – LXXX, 816 S.
74241
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der russischen, franzosischen, deutschen und englischen Sprache. – Carlsruhe : J. Velten, 1887. – LXXX, 816 S.
74242
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der Russischen, Franzosischen, Deutschen und Englischen Sprache. – Carlsruhe : J. Velten, 1875. – LXXX, 816 S.
74243
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der Russischen, Franzosischen, Deutschen und Englischen Sprache. – Carlsruhe : J. Velten, 1895. – LXXX, 816 S.
74244
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der Russischen, Franzosischen, Deutschen und Englischen Sprache..... – Carlsruhe : J. Velten, 1873. – LXXX, 814 S. – книга без обкладинки
74245
  Reiff Ch. Ph. Neue Parallel-Worterbucher der Russischen, Franzosischen, Deutschen und Englischen Sprache: in Vier Theilen, Nach den Worterbuchern der Russischen ... und Andern. – Leipzig ; Paris, 1868. – 816 S.
74246
  Penecke K.A. Neue Russelkafer / K.A. Penecke. – Czernowitz ; Rumanien : [S. n.], 1922. – S. 172-188. – Wiener Entomologische Zeitung, Band 39, Heft 5-10, (25 Oktober 1922)
74247
  Polten Heiko Neue Schritte im RGW / Polten Heiko. – Berlin, 1985. – 64с.
74248
  Komarov V.N. Neue unterhaltsame Astronomie / V.N. Komarov. – Moscau; Leipzig : Mir; B.G.Teubner, 1977. – 319 с.
74249
  Komarow W.N. Neue unterhaltsame Astronomie / W.N. Komarow. – 5., uberar. Auflage. – Moscau; Leipzig : Mir; B.G.Teubner, 1990. – 217 S.
74250
  Baciu V.A. Neue Untersuchungen uber die Ablosung der Achaenen von Centaurea Linne / V.A. Baciu. – Cernauti : [S. n.], 1932. – S. 138-141. – Buletinul facultatii de Stiinte din Cernauti, B.6
74251
  Gunther Klaus Neue Wege der Wortschatzarbeit im Russischunterricht. Die Semantisch kombinierten Ganzheiten im Dienste der Erziehung und der Fertigkeitsentwicklung / Gunther Klaus. – Berl., 1959. – 174с.
74252
  Kahnert K. Neue Wege zur Ertragssteigerung in der Landwirtschaft / K. Kahnert. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1955. – 115S.
74253
  Bolsche W. Neue Welten : Die Eroberung der Erde in Dastellungen grosser Naturforscher / W. Bolsche. – Berlin : Deutscher Bibliothek, 1917. – 644S.
74254
   Neue Winterweizensorten : Erkenntnisse. Fortschritte. Erfahrungen. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschafsverlag, 1976. – 175S.
74255
  Suchowiak Bogdan Neuengamme. Z dziejow obozu / Suchowiak Bogdan. – Warszawa, 1973. – 312с.
74256
  Bach Roland Neuer Aufbruch? / Bach Roland. – Berlin, 1989. – 175с.
74257
  Foerster K. Neuer Glanz des Gartenjahres / K. Foerster. – Auf. 4. – Berlin : Neumann Verlag, 1956. – 176S. : Mit 56 Seiten Schwarzweissbildern und 24 Seiten Farbaufnahmen
74258
  Glassbrenner Adolf Neuer Reineke Fuchs. / Glassbrenner Adolf. – Lpz., 1961. – 256с.
74259
  Putter Johann Stephan Neuer Versuch einer juristischen Encyclopadie und Methodologie / Putter Johann Stephan; Mit einer Einleitung hrsg. von B.M.Scherl. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms, 1998. – 47,[15],254S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1767. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Rechtswissenschaften). – ISBN 3-487-10651-5
74260
  Kolosvary G.V. Neuere Angaben zur Spinnenfauna Siebenburgens / G.V. Kolosvary. – Riga : Herausgebers, 1940. – S. 111-114. – Folia Zoologica et Hydrobiologica, V.10, No.1
74261
  Lichtenstein L. Neuere Entwicklung der Theorie Partieller Differentialgleichungen Zweiter Ordnung vom Elliptischen Typus / L. Lichtenstein. – Leipzig ; Berlinsia : Teubner, 1924. – S. 1277-1334
74262
  Becker K. Neuere Methoden der Personen-Neutronendosimetrie / K. Becker. – Minchen, 1965. – 6с.
74263
  Jacobs Konrad Neuere Methoden und Ergebnisse der Ergodentheorie / Jacobs Konrad. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : Springer, 1960. – 6, 214 S. – (Ergebnisse der Mathemathik und ihrer Grenzgebiete : Neue Folge ; Hf. 29)
74264
  Pfanhauser W. Neuerungen und anderungen!. – Teschen : K. und Hofbuchdruckerei Karl Prochaska, 1896. – 341 s.
74265
   Neues aus der Bienenwissenschaft. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1956. – 84S.
74266
  Kraft F.K. Neues deutsch-lateinisches lexikon / [Friedrich Karl Kraft]. – dritte auflage. – [Stuttgart] : [s. n.], 1829. – VI, 1376, [8] S.
74267
  Leiss C. Neues mikrockopmodell Ia fur mineralogische und petrographische studien / C. Leiss. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1908. – 6 s.
74268
   Neues Taschen - Worterbuch der danischen und deutschen Sprache. – Leipzig, 1894. – 784 c.
74269
   Neues Taschenworterbuch der deutschen, polnischen und franzosischen Sprache = Nowy slownik kieszonkowy niemiecko-polsko-francuzki. – Wroclaw
T. 2 : L-Z. – 1828. – 705 s.
74270
   Neues Testament des Cudov-Klosters : eine Arbeit des Bischofs Aleksij, des Metropoliten von Moskau und ganz Russland. – Phototyp. Ausg. von Leontij, Metropolit von Moskau. – Koln; Wien : Bohlau, 1989. – 41,8,[350] S. – Unverand. Nachdr. d. 1892 in Moskau erschienenen Ausg. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 28). – ISBN 341206887X
74271
  Skala H. Neues uber Miner / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1941. – 16 S. – Wiener Entomologen-Vereines, 26, Jahrg, 1941
74272
  Monch G. Neues und Bewahrtes aus der Hochvakuumtechnik / G. Monch. – 2. berichtigter Nachdruck. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1961. – 1000 с.
74273
  Ballagi M. Neues vollstandiges Deutsches und Ungarisches Worterbuch. Ungarisch-deutscher Theil = Uj Teljes Magyar es Nemet Szotar / von Morits Ballagi. – 6te Auflage. – Budapest : Published by Franklin-Tarsulat, 1890. – X, 1089 s. – Парал. назв. на нем. и венг. яз.
74274
  Booch-Artossy F. Neues vollstandiges polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Worterbuch : mit Rucksicht auf den jetzigen Stand der Wissenschaften, Kunste [...] nach den neusten und besten Quellen / F. Booch-Artossy. – 4 aufl. – Leipzig : H. Haessel
2 : Deutsch und Polnisch. – 729, IV, 74 s.
74275
  Kaltschmidt J.H. Neues vollstandiges Worterbuch der Englischen und der Deutschen Sprache = A new and complete dictionary of the english and german languages : nebst einem kurzen abrisse der Englischen und der Deutschen Sprachlehre / Von J.H. Kaltschmidt, dr. philos. – 2., durchges. und verb. Stereotypausgebe. Neuer Abruck. – Leipzig : Karl Tauchnitz
Erster theil : Englisch-Deutsch. – 1860. – XXIX, 781, XVIII, 516. – В кн. переплетено дві частини. - Назва Ч.2: Zweiter Theil. Deutsch-Englisch
74276
  Schonberger F. X. Neuestes lateinisch- deutsches und deutsch-lateinisches .... – Wien
Bd. 3 : A - Z. – 1842. – 852 S.
74277
   Neuestes lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Hand - Lexikon...... / Franz Xaver Schonberger. – Wien
Bd. 1 : A - L. – 1842. – 754 s.
74278
   Neuestes taschen-worterbuch franzosisch und deutsch, enthaltend alle zur taglichen unterhaltung, zu hause, in geschaften .... – Leipzig, 1904. – 462 s.
74279
  Webster Neuestes vollstandiges Worterbuch der Englischen und Deutschen Sprache / Webster, "s. – 18 Absgabe. – Leipzig
2 Teile. – 1906
74280
  Kunz A. Neufeldovy slovnik ceskonemecky a nemeckocesky = Neufelds Worterbuch Bohmisch-deutsches und deutsch-bohmisches / A. Kunz. – Praha, 1916
74281
  Heisenberg R. Neugriechenland / R. Heisenberg. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1919. – 16 S. – (Aus Nature)
74282
  Schmidt J.A.E. Neugriechischer Dolmetscher, nebst turkischem und albanesischem. – Leipzig, 1822. – 76 s.
74283
  Scholochow Michail Neuland unterm Pflug / Scholochow Michail. – Leipzig
1 Buch. – 1975. – 417с.
74284
  Lang Jaromir Neumannuv cerven / Lang Jaromir. – Praha, 1957. – 264с.
74285
   Neumark-Nord - Ein interglaziales Okosystem des mittelpalaolithischen Menschen / D. Mania , M. Altermann, G. Bohme [et al.]. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt ; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2010. – 527 S. : Ill. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd. 62). – ISBN 978-3-939414-37-7
74286
  Casanova Giacomo Neunundneunzig Abenteuer / Casanova Giacomo. – Rudolstadt, 1958. – 752с.
74287
  Harris G.W. Neural control of the pituitary gland / G.W. Harris. – London : Edward Arnold (publishers) LTD, 1955. – 298S. – Editors: Bayliss L.E., Feldberg W., Hodgkin A.L. – (Monographs of the physiological society ; 3)
74288
  Yatsiuk R.M. Neural dynamics in cortical column for ascending information flow / R.M. Yatsiuk, M.V. Kononov // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 213-216
74289
  Lazarenko M. Neural network for seismic shaking intensity modeling / M. Lazarenko, V. Korolev // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 84-86 : Табл., рис. – ISSN 0203-3100
74290
   Neural networks for control and systems. – London : Peter Peregrinus, 1992. – 260 p. – (IEE Control Engineering Series/ Ser.ed. P.J.Antsaklis, D.P.Atherton, K.Warwik ; 46). – ISBN 0-86341-279-3
74291
   Neuro-otological examination : With Special Reference to Equilibrium Function Tests. – Tokyo : Igaku Shoin, 1977. – X,178S.
74292
   Neuroleptics: Neurochemical, Behavioral, and Clinical Perspectives Central Nervous System Pharmacology. – New York : Raven Press, 1983. – 331p.
74293
  Kreindler A. Neurologia / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR
Vol. 1. – 1971. – 412s.
74294
  Herrick C.J. Neurological foundations of animal behavior / C.J. Herrick. – New York : Henry Holt and Company, 1924. – IV, 334 p.
74295
   Neurologie. – Bucuresti : Editura "Cartea Rusa"", 1950. – 79s.
74296
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 10, № 6. – 1993
74297
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 10, № 5. – 1993
74298
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 10, № 4. – 1993
74299
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 10, № 1. – 1993
74300
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 4. – 1993
74301
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 3. – 1993
74302
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 2. – 1993
74303
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 1. – 1993
74304
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 6. – 1993
74305
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 5. – 1993
74306
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 6. – 1994
74307
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 5. – 1994
74308
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 4. – 1994
74309
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 3. – 1994
74310
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 1. – 1994
74311
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 6. – 1994
74312
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 5. – 1994
74313
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 4. – 1994
74314
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 3. – 1994
74315
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 2. – 1994
74316
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 1. – 1994
74317
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 5 : Vertebrate Semaphorins as Axonal Guidance Cues. – 1995
74318
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 4. – 1995
74319
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 3. – 1995
74320
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 4 : Contour Integration in Primary Visual Cortex. – 1995
74321
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 3. – 1995
74322
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 2. – 1995
74323
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 1. – 1995
74324
   Neuron. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
V.15 N 5. – 1995
74325
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74326
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 3. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74327
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 4. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74328
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 5. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74329
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 6. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74330
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74331
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74332
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 3. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74333
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 6. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74334
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74335
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74336
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74337
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74338
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74339
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press. – ISSN 0896-6273
Vol. 21, № 4 : Binocular Rivalry and Perceptual Awareness. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74340
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press. – ISSN 0896-6273
Vol. 21, № 3 : Capsaicin Receptor Goes Hot and Sour. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74341
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press. – ISSN 0896-6273
Vol. 21, № 2 : Syllabic Representation Revealed by Song-Induced Gene Expression. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74342
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press. – ISSN 0896-6273
Vol. 21, № 1 : SoxD Signaling Essential for Anterior Neural Induction; NSF SNAPs up GluR2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74343
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74344
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74345
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74346
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74347
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74348
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74349
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74350
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74351
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 24, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74352
   Neuronal-glial Cell Interrelationships. – Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1982. – X,375S. – Dahlem Konferenzen. – (Life Sciences Research Report ; 20)
74353
  Gabrielescu E. Neuroproteazele / E. Gabrielescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1978. – 157s.
74354
  Lackschewitz P. Neuropteren und Trichopteren des Ostbaltischen Gebietes : [Mecoptera Comst., Megaloptera Latr., Planipennia Latr., Trichoptera Kirby.] / P. Lackschewitz. – Dorpat : Mattiesen, 1929. – S. 40. – Eesti loodusteaduse arhiiv. Archiv fur Naturkunde Estlands. II. ser.: Biologica. Vol. XIV, Pt. 4
74355
   Neuroreceptors. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1982. – 367S. – Proceedings of the Symposium Berlin (West), September 28-29, 1981
74356
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 18. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74357
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 3. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74358
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 2. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74359
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 18. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74360
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 17. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74361
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 16. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74362
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 15. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74363
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 14. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74364
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 13. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74365
   Neuroreport : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 9, № 13. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74366
   Neuroreport : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 9, № 11. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74367
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 9, № 9. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74368
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 9, № 6. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
74369
   Neuroreport. – London : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 10, № 4. – 1999. – For Rapid Communication of Neuroscience Research
74370
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 13. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74371
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 11. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74372
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 9. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74373
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74374
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 09594965
Vol. 10, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74375
  Hentschel Erwin Neurosekretion und Neurohamalorgan bei Chirocephalus grubei Dybowsci und Artemia salina Leach (Anostraca, Crustacea) / Hentschel Erwin. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1965. – 79S. – (Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie ; Bd. 171, Heft 1/2, 1965)
74376
   Neurosurgery : for medical students / V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. Yavors"ka; V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. Yavors"ka. – Lviv : Danylo Halytsky National Medical University in Lviv, 2007. – 252 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 250
74377
   Neurotransmitter Interaction and Compartmentation. – New York, London : Plenum Press, 1982. – XII,839S.
74378
  Etinger Y. Neutralisme et actualite. / Y. Etinger, O. Melikian. – M., 1966. – 200с.
74379
  Honcharenko O. Neutrality and non-alliance in the new European security architecture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 147-155
74380
  Neut Neutron - produced radioactivity in relation to the detection of high-energy neutrons:maximum sensitivity of a counter / Neut. – s.l. – 6p.
74381
  Hughes Donald Neutron cross sections. July 1, 1958 / Hughes Donald, R.B. Schwartz. – 2-d edit. – Upton - New York. – 374с.
74382
   Neutron dosimetry / Symposium on neutron detection, dosimetry and standardization held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
V. 2. – 1963. – Англ., рос., фр. мовами
74383
  Bulavin L.A. Neutron Investigation of critical phenomen in solutions // Thesis of the International Conf. Physics in Ukraine, 1993
74384
  Bulavin L.A. Neutron Investigation of Phase Transition in Liquids and Polimers // In matter of Int. Symp. "Condensed Matter: Sci. & Industry"
74385
   Neutron scattering study of liquid and critical phenomena / L.A. Bulavin, A.D. Alekhin, V.P. Kopylchuk, V.M. Garamus // Special problems in physics of liquids: Intern. conf. dedicated to the memory of Prof.I.Z. Fisher. Odessa, Ukraine, may 31-june 4, 1999
74386
   Neutron semiconductor detector by using BGaN / Hisaya Nakagawa, Mutsuhito Sugiura, Katsuhiro Atsumi, Masaki Nakamura Tarayuki Nakano, Toru Aoki // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 29-30
74387
  Clough A.S. [et al.] Neutron spectra from the D(p,n)2p reaction at 30 and 50 Mev : RPP / P 18 / A.S. Cloughr; Queen Mary College, London ; C.J. Batty, B.E. Bonner, C. Tschalar, L.E. Williams, Rutherford High Ehergy Laboratory, Chilton, Didcot, Berkshire, England ; Sciece Research Council. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory. – 9, [7] p.. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
74388
  Bulavin L.A. Neutron spectroscpy of binary liquid mixture near critical point of stratification / L.A. Bulavin, A.D. Alekhin, V.P. Kopylchuk // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
74389
   Neutron thermaligation and reactor spectra : Proceedings of the symposiumon neutron thermalisation and reactor spectra held by the IAEA, at Ann Arbor? Michigan 1967; In 2 vol. – In 2 vol. – Vienna : IAEA. – (Proceedings series)
V.2. – 1968. – 530 p. : Fig.
74390
   Neutron thermalisation and reactor spectra : Proceedings of the symposium on neutron thermalisation and reactor spectra held by The IAEA at Ann Arbor Michigan 1967; In 2 vol. – In 2 vol. – Vienna : IAEA. – (Proceedings series)
V.1. – 1968. – 656 p.
74391
  Bulavin L.A. Neutrons investigatyions of ions influence on critical phenomena / L.A. Bulavin, V.P. Kopylchuk // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
74392
  Hughes D.J. Neutrony reaktorowe / D.J. Hughes. – Warszawa, 1958. – 472 с.
74393
  Vanicek K.-H. Neuzeitliche Kronengestaltung / K.-H. Vanicek. – Auf. 2. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 176S. : Mit 99 Abbildungen
74394
  Badescu Horia Nevazutele urse / Horia Badescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1975. – 67 p.
74395
  Catton Bruce Never call retreat / Catton Bruce. – N.Y., 1965. – 555с.
74396
  Gilge Jeanette Never miss a sunset. / Gilge Jeanette. – Elgin, Weston, 1975. – 239с.
74397
  Svantner Frantisek Nevesta hol / Svantner Frantisek. – Bratislava, 1973. – 292с.
74398
  Moulis Miloslav Neviditelna fronta / Moulis Miloslav. – Praha, 1970. – 212с.
74399
  Havlicek Jaroslav Neviditelny. / Havlicek Jaroslav. – Praha, 1963. – 441с.
74400
  Petran J. Nevolnicke povstani 1775. Prolegomena edice promenu / J. Petran. – Praha, 1973. – 278с.
74401
  Kaspar Jaroslav Nevolnicke povstani v cechach roku 1680. / Kaspar Jaroslav. – Praha, 1965. – 218с.
74402
  Nica-Udangiu Nevrozele la virsta inaintata / Nica-Udangiu, Nica-Udangiu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1983. – 183s.
74403
  Konrad Karel Nevzpominky / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 274с.
74404
   New approaches to EU foreign policy / ed.: Maciej Wilga a. Ireneusz Pawel Karolewski. – London ; New York : Routledge, 2014. – XXII, 282 p. : tab. – Index: p. 274-282. – Бібліогр. в кінці частин. – (Routledge advances in European politics). – ISBN 978-0-415-81366-2
74405
  Stevenson R.L. New arabian nights / R.L. Stevenson. – M., 1962. – 128с.
74406
  Smallwood W.M. New biology / W.M. Smallwood, I.L. Reveley, G.A. Balley. – Boston a. o. : Allyn and Bacon, 1924. – XXI, 741 p.
74407
   New business mentor [Електронний ресурс]. – Kansas City : McGrraw-Hill; Irwin, 2001. – 1 CD + for the user"s guide to accompany this CD-ROM, please see http://www.fasttrac.org. – Системні вимоги : Windows 95,98, NT4.0 or higher 486 DX/^^ MHz processor (Pentium/200 MHz recommended), Netscape Navigator/Microsoft Internet Explorer 4.0 or higher with Shockwave plug-in 32 MB RAM min. (64MB recom.) SVGgr-Заголовок з етикетки диску. – (An Entrepreneur"s Interactive Business Planning Advisor). – ISBN 0-07-243901-7


  The New Business mentor and its contents are based on FastTrac"s 10+ years of experience training entrepreneurs and business owners in growing their businesses
74408
  Niebrzydowski Leon New challenges for education psychology / Niebrzydowski Leon; Polish national council for self-esteem. – Lodz, 1997. – 201s. – ISBN 83-87202-05-3
74409
  Playfair Guy Lyon New clothes for old souls : worldwide evidence for reincarnation / Guy Lyon Playfair ; with an appendix by Erlendur Haraldsson. – London : Druze Heritage Foundation, 2006. – XII, 171 p. : ill. – Бібліогр.: c. 159-163 та в кінці ч. – ISBN 1-904850-09-X
74410
  Osinska M. New collaboration with Hong Kong // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 30. – ISSN 1896-4354


  Співпраця Ягелонського університету з Гонконгом.
74411
  Иваненко Анна New collection. Почем сокровища Европы? : Марш-бросок. Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 36-44 : Фото
74412
  Stone I. New Concepts for Telephone Interpreting // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 382-390. – ISBN 966-581-231-9
74413
  Cunningham Sarah New cutting edge : Intermediate: student"s book: With mini-dictionary / S.Cunningham, P.Moor. – Harlow : Longman, 2005. – 175p. : ill. + Mini-dictionary. - 62 p. – Для кабінетів шифр: 42 Cunn. – ISBN 0-582-82517-2
74414
  Cunningham S. New cutting edge : upper intermediate : students" book : [with mini-dictionary] / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 5th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2007. – 175, [1] p. : ill., tab. + 1 дод.: Mini-dictionary (47 p.). – На обкл.: with mini-dictionary. – ISBN 978-0-582-82525-3
74415
  Carr J.C. New cutting edge : upper intermediate : workbook : [with key] / Jane Comyns Carr, Frances Eales. – 4th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2007. – 111, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-0-582-82528-4
74416
  Cunningham S. New cutting edge : pre-intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor with Jane Comyns Carr. – 7th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2008. – 174, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82509-3
74417
  Cunningham Sarah New cutting edge : intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 7th impr. – Harlow : Longman, 2009. – 175, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82517-8
74418
  Carr J.C. New cutting edge : intermediate : workbook / Jane Comyns Carr, Frances Eales. – 10th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2011. – 111, [1] p. : ill. – На обкл.: with key. – ISBN 978-0-582-82520-8
74419
  Cunningham S. New cutting edge : intermediate: students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 13th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2012. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-ROM + mini-dictionary. – На обкл.: with mini-dictionary. – ISBN 978-0-582-82517-8
74420
  Turner M.J. a.o. New dance. Approaches to nonliteral choreography / M.J. a.o. Turner. – Pittsburgh, 1971. – 128с.
74421
   New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Zupkov, Slovak Republic / O. Ponomarenko, L. Skakun, S. Jelen, T. Mikus, I. Kvasnytsya, Balintova-Stevkova, S. Bondarenko, O. Grinchenko // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – Р. 3-11. – ISSN 0204-3548
74422
  Pociecha J. New directions of business statistics in finance and auditing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 17-20. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  The classical approach in applications of business statistics offers a various statistical techniques for solving economic and managerial problems. A typical handbook in business statistics contains regular presentation of statistical techniques, ...
74423
   New discourses on a peace regime in Northeast Asia and Korea : contending views and new alternatives : international forum proceedings, November 22-23, 1996, Intercontinental hotel, Seoul, Korea. – Seoul : The Research institute for international affairs, 1996. – 196 p.
74424
  Keith Arthur New discoveries relating to the antiquity of man / Keith Arthur. – New York : Norton, 1929. – 512p. : ill.
74425
  Grytsenko V. New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – P. 23-34 : рис. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
74426
  Barton Samuel New double stars / Barton Samuel. – Lancaster : University of Pennsylvania, 1951. – P. 218-228
74427
   New electron-rich redox-active self-assembled cages / S. Krykun, V. Croue, M. Allain, Z. Vointenko, S. Goeb, M. Salle // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 85
74428
  Iakubovskyi D.A. New emission line at [тільда]3.5 keV - observational status, connection with radiatively decaying dark matter and directions for future studies // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 9-14. – ISSN 2227-1481


  Recent works of Bulbul et al. (2014) and Boyarsky et al. (2014), claiming the detection of the extra emission line with energy [тільда]3.5 keV in X-ray spectra of certain clusters of galaxies and nearby Andromeda galaxy, have raised a considerable ...
74429
   New England Tablelands : Walking, Caving, Climbing. – Armidale : University of New England Mountaineering Club, 1968. – 72p. ; 82
74430
   New England Tablelands : Walking, Canoeing, Caving, Climbing. – Armidale : University of New England Mountaineering Club, 1971. – 87p. ; 88
74431
  Newbrook J. New first certificate Gold : Coursebook / J.Newbrook, J.Wilson, R.Acklam. – Harlow : Longman, 2004. – 224p. – ISBN 0-582-77699-6
74432
  Wyatt R New first certificate Gold : Teacher"s book / R.Wyatt with J.Newbrook, J.Wilson. – Harlow : Longman, 2004. – 190p. – ISBN 0-582-77715-1
74433
  Justyna Stasienko New generation of analytical tools / Justyna Stasienko, Roza Werynska // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 438-448 : table., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
74434
   New genotypes and technological indicators of winter triticale / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, B.V. Morgun, V.I. Moskalets, V.V. Moscalets, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 1. – Р. 79-86. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to conduct basic screening of new lines and cultivars of winter hexaploid triticale by the technological and molecular genetics indicators. Molecular and genetic research conducted by polymerase chain reaction allelic ...
74435
  Frye A.E. New geography : Adapted for Canada by I. Gammell / A.E. Frye; adapted for Canada by I. Gammell. – Boston a. o. : Ginn, 1925. – IV, 264, XII p. – (Frye - Atwood geografical series)
74436
  Prochnow H.V. New guide for toastmasters and speakers / H.V. Prochnow. – Preston : Thomas, 1957. – VII, 450 p.
74437
  Soars L. New headway : advanced : student"s book / Liz and John Soars. – Oxford : Oxford univ. press, 2009. – 160, [1] p. : ill. – ISBN 0-19-436930-7
74438
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Workbook [with key] / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 4, 95, [1] p. : ill. – ISBN 0-19-470225-1
74439
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Student"s book / Soars Liz, Soars John. – 2nd impression. – Oxford : Oxford university press, 1997. – 160 p. : ill. – First publ. 1996. – ISBN 0-19-470223-5
74440
  Soars L. New headway English course : Upper-intermediate: Student"s book / Liz Soars, John Soarz. – Oxford : Oxford university press, 1998. – 160 p. : ill. – ISBN 0-19-435800-3
74441
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Workbook without key / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 88p. : ill. – ISBN 0-19-436673-1
74442
  Soars Liz New headway English course : Elementary ; Workbook without key / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 88 p. : ill. – ISBN 0-19-436667-7
74443
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 145p. : il. – ISBN 0-19-436670-7
74444
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Student`s book / Soars Liz, Soars John. – 22nd impression. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 159, [1] p. : ill. – First publ. 1996. – ISBN 0-19-470223-5
74445
  Soars Liz New headway English course : Upper-intermediate; Teacher"s book / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 176 p. : il. – ISBN 0-19-435803-8
74446
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2002. – 145p. : il. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-4366707
74447
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Teacher"s book / Soars Liz, Soars John, . – Oxford : Oxford university press, 2002. – 167p. – ISBN 0-19-470224-3
74448
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Teacher"s book / Soars John, Soars Liz, M. Sayer. – Oxford : Oxford university press, 2002. – 159p. : il. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-436671-5
74449
  Soars Liz New headway English course : Upper-intermediate : Student"s book / Liz Soars, John Soarz. – Oxford : Oxford university press, 2003. – 160 p. : ill. – 1st publ. 1998. – ISBN 0-19-435-800-3
74450
  Soars John New headway English course : Intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2003. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-470223-5
74451
  Soars J. New headway English course : pre-intermediate : student"s book / John Soars, Liz Soars. – 13th impr. – Oxford : Oxford University Press, 2004. – 144 p. : ill. – 1st publ. 1998. – ISBN 0-19-436670-7
74452
  Price E.W. New Helminth parasites from central American mammals / E.W. Price. – Washington : Gevernment, 1928. – 7, [2] p.
74453
   New heterocycles as potential inhibitors of SIRT1 / M.A. Vodolazhenko, N.Yu. Gorobets, R.V. Stavniichuk, A.V. Griniukova, S.M. Desenko, V.V. Lipson // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 181
74454
  Belova A.D. New horizons : Advanced English: Підручник / Alla D. Belova. – Kiev, 2003. – 180 p. – ISBN 966-95130-7-3
74455
  Barnes Harry Elmer New horizons in criminology / Barnes Harry Elmer, Teeters Negley. – 3rd edit. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1959. – 654p. – (Prentice-Hall sociology series)
74456
  Bulent A. New Horizons іn Cultural Economics: Southeastern Anatolia Region іn Upper Mesopotamia іs а Case Study // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 13-18. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  When rich cultural structure, geo-politic, geo-strategic structures of the region are considered will have an important role in the cultural economy of the region. For this reason, it is important to assemble the cultural economy effectively and to use ...
74457
  Buchholz Todd G New ideas from dead economists / Todd G Buchholz. – New York : A plume book, 1990. – 321s.
74458
  Bachev H. New Institutional Economics Framework for Assessing and Improving Agrarian Organizations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-17. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  We incorporate interdisciplinary New Institutional and Transaction Costs Economics and suggest a framework for assessing efficiency of farms and agrarian organizations. Our new approach includes: study of farm and agrarian organizations as governing ...
74459
   New kids : on the block. Photoalbum. – Lincolnwood : Publications International, Ltd, 1990. – 64 p. : photo
74460
  Catalano Grace New Kids on the Block / Catalano Grace. – New York, 1990. – 64с.
74461
   New knowledge for new development = Нови знаеньа за нов развоj : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – 216, [3] p. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-608-203-130-9


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
74462
  Fairbrother Nan New lives, New Landscapes. / Fairbrother Nan. – Harmondsworth, 1977. – 383с.
74463
  Castenow Dieter New Marketing in der Praxis / Castenow Dieter. – Dusseldorf u.a., 1993. – 357с.
74464
  Drobnych New method of determination of geographic centers of territories / Drobnych, R. Rukavchuk // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – P. 162-166. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
74465
  Kalnysh T. New method of receiving and some properties of the graphite-metal layered compositions / T. Kalnysh, M. Zakharenko, M. Semen"ko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 140
74466
  Fodor G. New Methods and recent developments of the stereochemistry of ephedrine, pyrrolozidine, granatane and tropane alkaloids / G. Fodor. – Budapest, 1965. – 320с.
74467
   New millennium children"s encyclopedia [Електронний ресурс] : The ultimate source of never-ending information. – [S.l.] : Simon & Schuster interactive, 2000. – 1CD. – The title is taked from the label
74468
  Adukov R. New model of executive governmental structure as a human capital development factor / R. Adukov, A. Adukova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 24-27. – ISSN 1728-6220


  This paper highlights that an underlying cause of the downturn in the Russian economy is inadequate acknowledgement of human factor. It provides relevant supporting evidence: the lack of sound local self-government institution, the lack of conducive ...
74469
  Schaus W. New moths of the family ceruridae (Notodontidae) in the United States national museum : № 2740.- From the Proceedings of the United States National Museum, Vol. 73, Art. 19 / W. Schaus. – Washington : Government, 1928. – 90 p.
74470
  Комісар Л.П. New narratologies: комунікативні стратегії і дискурсивні практики наративної інтенціональності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 149-151
74471
   New nuclear materials including non-metallic, 1963
74472
   New nuclear materials including non-metallic fuels : Proceedings of the Conference on new nuclear materials technology, including non-metallic fuel elements held by the I.A.E.A. at Prague. – Vienna : Int. Atomic. Energy Agency. – (Proceedings series)
2. – 1963. – 572 p.
74473
  Krout J.A. New outline-history of the United States since 1865 / J.A. Krout. – New York : Barnes & Noble, 1947. – VIII, 246 p. : ill. – (College outline series)
74474
  Kambovski V. New paradigm of education for the new millennium // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 5-7. – ISBN 978-608-203-130-9


  Сучасні парадигми освіти.
74475
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages. – St-Peterburg
P. 4. – 1872. – XL, 848 p.
74476
  Reiff Ch.Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages / Ch.Ph. Reiff. – St-Peterburg
P. 4. – 1884. – XL, 848 p.
74477
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages, in four parts, extracted from the dictionaries .... / Ch.Ph. Reiff. – Carlsruhe
P. 4 : English dictionary. – 1874. – XL, 848 p.
74478
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages, in four parts, extracted from the dictionaries .... / Ch.Ph. Reiff. – Carlsruhe
P. 4 : English dictionary. – 1882. – XL, 848 p.
74479
  Likert Rensis New patterns of management / Likert Rensis. – New York, Toronto, London, 1961. – 279с.
74480
   New Perspectives in Adipose Tissue: Structure, Function and Development. – London, Boston, Durban, Singapore, Sydney, Toronto, Wellington : Butterworths, 1985. – XV, 474S.
74481
   New perspectives on financing small business in developing countries. – San Francisco : ICS, 1995. – VIII,194p. – ISBN 1-55815-341-1
74482
  Adamski Joseph New perspectives on Microsoft Access 2000 : Comprehensive enhanced / Adamski Joseph, Hommel Charles, Finnegan Kathleen. – Boston : Course technology, a division ofThomson learning, 2001. – 22,[300]p. – На обкл.: Includes Windows 2000 CBT, additional projects, and technology tools appendix. – ISBN 0-619-04430-6
74483
  Feller F.E. New pocket dictionary english and german. – Leipzig, 1882. – 504 p., 425 p., 48 p. – У виданні також : Neuestes taschen-Worterbuch deutsch und englisch / F.E. Feller. Т. 2. Leipzig, 1882
74484
  Newbrook J. New proficiency Gold : Teacher"s book / J.Newbrook, J. Wilson. – Harlow : Longman, 2002. – 190p. – На обкл.: New edition for the revised CPE exam. – ISBN 0-582-50734-0
74485
  Newbrook J. New proficiency Gold : Coursebook / J.Newbrook, J.Wilson. – 5th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 240p. – First publ. 2001; На обкл.: New edition for the revised CPE exam. – ISBN 0-582-50727-8
74486
  Kenny Nick New proficiency passkey : Workbook / N.Kenny. – Oxford : Macmillan, 2002. – 110p. : ill. – На обкл.: New CPE; with key. – ISBN 0-333-97432-8
74487
  Kenny N. New proficiency passkey : Student"s book / N.Kenny with P.Sunderland, J.Barnes. – Oxford : Macmillan, 2002. – 4,218p. : ill. – На обкл.: New CPE. – ISBN 0-333-974-360
74488
  Scott-Barrett New proficiency: listening and speaking / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2002. – 96p. : ill. – На обкл.: For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-77120-X
74489
  Scott-Barrett New proficiency: listening and speaking : Teacher"s book / F.Scott-Barrett. – 3rt impress. – Harlow : Longman, 2004. – 56p. – 1st publ. in 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-77121-8
74490
  Stephens M. New proficiency: reading / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 175p. : ill. – 1st. publ. 2002. - For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-45100-0
74491
  Stephens M. New proficiency: reading : Teacher"s book / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 28p. – Copyright 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-45101-9
74492
  Scott-Barrett New proficiency: use of English : Teacher"s book / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 42p. – 1st publ. in 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-50478-3
74493
  Stephens M. New proficiency: writing / M.Stephens. – 4th impress. – Harlow : Longman, 2002. – 143p. : ill. – Copyright 2002. - На обкл.: For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-52997-2
74494
  Stephens M. New proficiency: writing : Teacher"s book / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 25p. – Copyright 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-52998-0
74495
  Browne Harry New profits from the monetary crisis. / Browne Harry. – New York, 1978. – 542с.
74496
  Jones Leo New progress to first certificate : Workbook with answers / Jones Leo. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2000. – 128p. + аудіокасета. – (Cambridge examination publishing). – ISBN 0-521-77425-X
74497
  Jones Leo New progress to first certificate : Teacher"s book / Jones Leo. – 6th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2002. – 158p. – 1st publ.: 1996. – (Cambridge examinations publishing). – ISBN 0-521-49986-0
74498
  Jones L. New progress to first certificate : Self-study. Student"s book / L.Jones. – 8th printing. – Cambridge : Cambridge Univ. press, 2003. – 288p. : ill. – 1st publ. 1997; На обкл.: Cambridge books for Cambridge exams... – ISBN 0-521-49988-7
74499
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1131-1133. – 2002
74500
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1134-1136. – 2003
74501
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1134. – 2003
74502
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1137. – 2003
74503
   New Publications of the U.S.G.S.. – Washington
N 1128/1130. – 2002
74504
  Granov V. New realities and the struggle of ideas / V. Granov. – M., 1980. – 165с.
74505
   New research in quantum physics. – New York : Nova science publishers, 2004. – 10,250p. – ISBN 1-59454-001-2
74506
  Maciejowska D. New Research Perspectives from Japan and Poland // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 13. – ISSN 1896-4354


  Новые перспективы исследований из Японии и Польши.
74507
  Evans V. New Round-up 6 : English grammar practice : teacher"s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 2nd impr. – Harlow : Longman ; Pearson education, 2011. – 80 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-4082-3502-7
74508
  Evans V. New Round-up 6 : English grammar practice : student"s book with CD-Rom / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 2nd impr. – Harlow : Longman ; Pearson education, 2011. – 256, [1] с. включ. обкл. : ill., tab + 1 CD-ROM. – Без тит. арк. – ISBN 978-1-4082-3501-0
74509
  Скопенко В.В. New Silica-based Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids for Biochromatography / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 5th Intern. symp. on Pharmaceut. and Biomed. Anal. Stockholm. Surd. 21.09.1994, 1994
74510
  Скопенко В.В. New Silica-based Ion Exchangers with Covalently Immobilized Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев // Intern. Symp. on Chromatography, Yokohama, Japan, Jan.22-25, 1995, 1995
74511
  Klid B. New Sourcebook of Material on Holodomor // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 14 березня (число 10). – P. 6
74512
  Sedugin P. New soviet legislation on marriage and the family / P. Sedugin. – M., 1973. – 127с.
74513
  Campbell Jonathan A New species of stream-breeding hylid frogs from the northern versant of the Highlands of Oaxaca, Mexico / Jonathan A Campbell, William E Duellman // Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas / Natural history museum, University of Kansas. – Lawrence, 2000. – N 18. – 28 p. : il. – ISSN 1094-0782
74514
  Dabrowa E. New stage in the development of Jewish Studies at the Jagiellonian University / the interview was conducted by Dr Edyta Gawron // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 14-17. – ISSN 1689-037X


  The beginning of the academic year 2012/2013 marked a new stage in the development of Jewish studies at the Jagiellonian University. On 1 October 2012 the Department of Jewish Studies became a larger JU unit - Institute of Jewish Studies - and at the ...
74515
   New strategies for government statistical services for the coming decade : Report of the statistics council. March 10, 1995. – [S. l. : s. n.], 1995. – 84 p.
74516
  Kobolev V. New system of views on the Earth structural evolution: beyond plate tectonics / V. Kobolev, Yu. Orovetsky // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 67-69. – ISSN 0203-3100
74517
  Gudzbeler Gr. New technologies in security on the example privileged vehicles driving simulator / Gr. Gudzbeler, M. Nepelski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – P. 426-430. – ISSN 2227-796X


  Privileged vehicles driving simulator it is training system build by Police Academy in Szczytno during research project founded by National Centre for Research and Development. System can significantly raise the level of training for privileged ...
74518
  Pashchenko V.G. New technologies of rehabilitation of children, teenagers and young people at violations of carriage and scoliosis by the medical and rehabilitation rowing and medical swimming : V.G. Pashchenko; Min. of educat. and scince of Ukr.; Luchansk T.Shevchenko nat. ped. univ. / V.G. Pashchenko. – Luhansk : Alma-mater, 2007. – 156p. – ISBN 978-966-617-151-4
74519
   New testament of our lord and saviour Jesus Christ. – The revised version without the marginal notes of the revisers. – London : Cambridge, 1912. – 346 p. – Printed by order of the universities of Oxford and Cambridge and issued in connexion with the centenary of the Britis and foreign bible society, 1904
74520
  Hely M A.S. New trands in adult education. From Elsinor to Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1962. – 136с.
74521
  Braude Jacob M New Treasury of Stories for Every Speaking and Writing Occasion. / Jacob M Braude. – Englewood Cliffs, 1959. – 494с.
74522
  Martincova M. New trends at labor market in the 21st century / M. Martincova, V. Piovarciova, D. Rozborilova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 290-295. – ISSN 1993-6788


  Нові тренди на ринку праці XXI століття.
74523
  Lumley Frederick New trends in 20th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Lumley Frederick. – London, 1969. – 398с.
74524
  Lumley Frederick New trends in 20th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Lumley Frederick. – London, 1969. – 398с.
74525
   New trends in biology teaching. – Paris : Unesco
V. 3. – 1971. – 376p. – Англійською та французькою мовами
74526
  Jancikova E. New trends in financing small and medium enterprises in the EU / E. Jancikova, L. Strazovska // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 87-95. – ISSN 1993-6788


  Огляд найновіших тенденцій у фінансуванні розвитку малого та середнього бізнесу в ЄС детально описано можливості фінансування в контексті "Горизонт-2020".
74527
   New trends in nuclear physics = Нові тенденції в ядерній фізиці : proceedings of the 3 Kiev`s International school on nuclear physics (Kiev, 1992); ISNP - 3`92. – Kiev : Institute for nuclear research
P. 1. – 1993. – P. 1-225
74528
   New trends in nuclear physics = Нові тенденції в ядерній фізиці : proceedings of the 3 Kiev`s International school on nuclear physics (Kiev, 1992); ISNP - 3`92. – Kiev : Institute for nuclear research
P. 2. – 1993. – P. 226-531
74529
  Matvienko V. New Trends in the Work of a 21st Century Diplomatic Agent / V. Matvienko, O. Opanasiyk // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 8-14


  The world extremely changed over the past few decades. Active processes of globalization in economic, technological and social spheres have intensified their activity. The information revolution, expanded international trade will only complicate these ...
74530
   New UNESCO source book for geography teaching. – Paris : Longman : The Unesco press, 1982. – 394p. – ISBN 92-3-101-935-X; 0-582-36122-2
74531
  Cardin U. New vocabulary : English-Italian / U. Cardin. – Paris, 1912. – 360 p., 377 p.
74532
  Wassilieff New vocabularycjntaing all the usual words with their prononciation : English-Russian, Russian-English / Wassilieff. – Paris, 1921. – 344 s.
74533
   New volume of Hrushevsky"s History of Ukraine - Rus" published // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2011. – 22 січня [№ 4]. – P. 10
74534
   New Webster"s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury, 1993. – 1248 p.
74535
  Kantor M. New working programmes with the Universities of Cologne, Lviv, Salburg and Sofia // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 57, Spring. – P. 26. – ISSN 1689-037X


  Робочі програми навчальних дисциплін Ягеллонського університету з іншими університетами, в тому числі з Львівським національним університетом імені Івана Франка на 2015/16 - 2018/2019 рр. Як приклад наводиться дослідження "Львівський період наукової ...
74536
   New York : Histori. Peopl. Sights:Навч.посібник. – Київ : Знання, 1997. – 72с. – ISBN 966-7293-03-3
74537
  Burgess Anthony New York. / Burgess Anthony. – Amsterdam, 1978. – 200с.
74538
   New Zealand geographer. – Hamilton : The New Zealand geographical society
Vol. 60, N 1. – 2004


  1997. Vol. 11, N 1-24
74539
  Харламова Татьяна New! Форт "Байярд" с волжским уклоном : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22 : Фото
74540
  Camm F.J. Newnes television manual / F.J. Camm. – 5th ed. – London : Newnes, 1949. – 224 p.
74541
   News behind the news. – New Delhi, 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74542
   News behind the news. – New Delhi
10 juli. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74543
  Van News in the Dutch Legislation / Van, der Herik // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 144-148


  В статті розглядаються питання регулювання придбання акцій іноземними інвесторами.
74544
  Shepherd Chuck a.o. News of the weird / Chuck a.o. Shepherd. – New York, 1989. – 162с.
74545
  Денисенко М.В. News Roundup : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Денисенко, Ю.А. Яременко; КНУТШ; Інститут філології; За ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2006. – 128с. – ISBN 966-96538-1-9
74546
  Солнцев Сергей News Travel несем ответственность за каждого туриста // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
74547
   News vs. News. The election campaign in the TV news programs / O.V. Zernetska, V.F. Ivanov, N.V. Kostenko, I. Kulias, S.O. Makeyev; Zernetska O.V. [et al.] ; [transl. : K. Makeyev, P. Demeshko ; ed. by N. Kostenko, V. Ivanov] ; National academy of sciences of Ukraine. Institute of sociology ; Institute of journalism of Kyiv university. – Kyiv : Centre for free press, 2005. – 204 p. : табл. – Bibliogr.: p. 199-204. – ISBN 966-7181-86-3
74548
  Itule B.D. News writing and reporting for today"s media / D.B. Itule, D.A. Anderson. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIV, 711 p. : ill. – ISBN 0-07-557263-X
74549
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 03. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74550
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 10. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74551
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 17. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74552
   News. Behind the news contents. – New Dehli
July 20. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74553
   News. Behind the news contents. – New Dehli
July 27. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74554
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.25, N 6. – 2002
74555
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 1. – 2003
74556
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 2. – 2003
74557
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 3. – 2003
74558
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 4. – 2003
74559
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 5. – 2003
74560
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.[26], N 6. – 2003. – Нумерація в журналі: vol. 25, N 6
74561
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 5. – 2004
74562
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 3. – 2004
74563
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 4. – 2004
74564
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 6. – 2004
74565
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 1. – 2004
74566
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 2. – 2004
74567
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.28, N 1. – 2004
74568
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.28, N 2. – 2005
74569
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago. – ISSN 0897-6465
N 17. – 2001
74570
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 21. – 2005
74571
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 22. – 2006
74572
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 23. – 2007
74573
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 24. – 2008
74574
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 25. – 2009
74575
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 26. – 2010
74576
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 48, Autumn. – 2012
74577
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 54, Autumn. – 2014
74578
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 55, Spring. – 2015. – Three times a year
74579
  Mencken H.L. Newspaper Days 1899-1906 / H.L. Mencken. – New York, 1941. – 313с.
74580
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 15. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74581
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74582
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 23. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74583
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74584
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(99). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74585
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(98). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74586
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 20. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74587
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 19. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74588
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 18. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74589
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 11. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74590
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 10. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74591
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
Vol. 132, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74592
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
V. 133, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74593
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 20. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74594
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74595
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 6. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74596
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74597
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74598
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74599
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74600
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74601
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74602
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74603
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74604
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 15. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74605
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 24. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74606
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74607
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74608
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74609
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 17. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74610
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74611
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74612
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 16. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74613
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 10. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74614
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74615
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74616
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 23. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74617
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74618
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74619
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74620
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74621
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74622
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74623
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74624
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 26. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74625
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 6. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74626
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 4. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74627
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 7. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74628
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 12. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74629
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74630
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 11. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74631
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74632
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 5. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74633
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 8. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74634
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74635
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 17. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74636
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74637
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V. 135, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74638
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 3. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74639
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74640
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74641
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 24. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74642
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74643
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 22. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74644
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74645
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74646
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74647
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 20. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74648
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 18. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74649
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 25. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74650
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 26. – 2001
74651
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 14. – 2001
74652
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 5. – 2001
74653
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 8. – 2001
74654
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 7. – 2001
74655
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 4. – 2001
74656
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 3. – 2001
74657
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 2. – 2001
74658
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 1. – 2001
74659
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 25. – 2001
74660
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 26. – 2001
74661
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 12. – 2002
74662
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 17. – 2002
74663
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 16. – 2002
74664
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 14. – 2002
74665
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 13. – 2002
74666
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 11. – 2002
74667
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 10. – 2002
74668
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 9. – 2002
74669
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 8. – 2002
74670
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 7. – 2002
74671
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 6. – 2002
74672
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 5. – 2002
74673
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 4. – 2002
74674
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol.139, N 2. – 2002
74675
  Balzer Richard Next door, down the road, around the corner / Balzer Richard. – New York, 1973. – 192с.
74676
  Budac A. Next Generations of Consumers - Challenges and Opportunities for Brands // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 6-10. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Young people are a heterogeneous public, characterized by a lack of patience and attention, eager to learn more about things but without reaching a level of depth, always connected and always running, hungry for goods, but lacking money. The young are ...
74677
  Aoki Haruo Nez Perce dictionary. / Aoki Haruo. – Berkley, 1994. – 1280с.
74678
  Petiska E. Nez uzraji muzi / E. Petiska. – Praha, 1960. – 258с.
74679
  Stojicic D. Nezaboravnik omcadinske borbe / D. Stojicic. – 3. izd. – Beograd, 1974. – 214с.
74680
  Martinez Jose Luis Nezahualcoyotl: Vida y obra / Martinez Jose Luis. – Mexico, 1986. – 334с.
74681
  Stevcek Jan Nezbadane prozy / Stevcek Jan. – Bratislava, 1971. – 156с.
74682
  Ctvrtek Vaclav Nezbedne povesti / Ctvrtek Vaclav. – Praha, 1977. – 200с.
74683
  Rezacova Ema Neznama v rovnici / Rezacova Ema. – Praha, 1960. – 94с.
74684
  Soriano Marc Nezvestny plukovnik / Soriano Marc. – Praha, 1967. – 170с.
74685
  Shapley Harlow NGC 1866 and the Magellanic Cloud variables / Shapley Harlow, Nail V. McKibben, 1951. – 249-251с.
74686
  Cuffey J. NGC 5053 and NGC 6838 / J. Cuffey; Publications of the Kirkwood observatory of Indiana university. – [S. l.] : Indiana University
6. – 1943. – 5 p. : ill.
74687
  Tran Thong Ngu- phap tieng Nga. Tu phap. Tap. 1 / Tran Thong. – Ha-Noi
Tap. 1. – 1958. – 156с.
74688
  Mu-Xre-Pop Ga-bit Nguoi linh Ca-dac-xtan. / Mu-Xre-Pop Ga-bit. – Mat-xco-va, 1974. – 366с.
74689
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 454. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74690
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 455. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74691
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 456. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74692
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 457. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74693
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 460. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74694
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 461. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74695
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 462. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74696
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 463. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74697
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 464. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74698
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 465. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74699
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 466. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74700
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 467. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74701
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 468. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74702
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 469. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
74703
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 470. – 2001
74704
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 471. – 2001
74705
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 472. – 2001
74706
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 473. – 2001
74707
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 474. – 2001
74708
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 475. – 2001
74709
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 476. – 2002
74710
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 478. – 2002
74711
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 479. – 2002
74712
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 480. – 2002
74713
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 481. – 2002
74714
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 482. – 2002
74715
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 483. – 2002
74716
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 484. – 2003
74717
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 485. – 2003
74718
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 486. – 2003
74719
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 487. – 2004
74720
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 488. – 2004
74721
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 489. – 2004
74722
   NHK. Technical Research Laboratories. Broadcasting Science Research Laboratories. – Tokyo : Kinuta-Machi , Setagaya-Ku, 1966. – 22 p. : photo
74723
   Ni-Fe каталітичні системи у реакції метанування СО2 / О.В. Іщенко, Р.С. Мешкініфар, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко, Т.М. Захарова, М.М. Філоненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 50-55. – ISSN 0041-6045
74724
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3034-6
Tom 1. – 1999. – 414p.
74725
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3035-4
Tom 2. – 1999. – 362p.
74726
  Kolankiwsky Mykola Niagara Falls Art Gallery / Kolankiwsky Mykola. – Toronto, 1983. – 86с.
74727
  Andrzejewski Jerzy Niby gaj. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 639с.
74728
  Bacciarelli Witold Nic bez nas sie nie dzialo. / Bacciarelli Witold. – Warszawa, 1978. – 338с.
74729
  Ambroziewicz Jerzy Nic darmo. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1977. – 207с.
74730
  Szymborska Wislawa Nic dwa razy:Wybor wierszy = Nothing Twice:Selected poems / Szymborska Wislawa; Wyb.i przekl.S.Baranczak i C.Cavanagh;Poslow.S.Baranczak. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1997. – 397 s. – ISBN 8308026788
74731
  Otwinowski Stefan Nic wiecej nie udalo sie ustalic, inne opowiadania / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1982. – 267с.
74732
  Sanchez Milton Nicaragua / Sanchez Milton. – La Habana, 1967. – 52с.
74733
  Lodge David Nice work / Lodge David. – Harmondsworth, 1990. – 277с.
74734
  Choniata Niceta Acominatus Nicetae Acominati Choniatae, magni logothetae secretorum, inspectoris et judicis veli, prafecti sacri cubiculi Historia / Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, & ope MSS.Reg. emendatior, cura et studio Caroli Annibalis Fabroti IC. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1647. – [39], 464, [30] p.


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regentis Architypographo. MDCXLVII."
74735
  Pop Ion Nichita Stanescu : Spatiul si mastile poeziei / Pop Ion. – Bucuresti, 1980. – 270 p.
74736
  Massie Robert Nicholas and Alexandra / Massie Robert. – New York, 1967. – 601с.
74737
   Nicholas Copernicus. Complete works. – London ; Warsaw ; Cracow : Panstwowe wyd-wo naukowe
I : The manuscript of Nicholas Copernicus" "On the revolutions". Facsimile / ed. by P. Czartoryski. – 1972. – 25, [1], XXIII pl., 213, [7] pl. facs. – Facsimile : Macmillan and Polish scientific publishers
74738
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; Edited with an introduction and notes by Michael Slater; Original Illustrations by Hablot K.Browne ("Phiz"). – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 974p. – (Oxford classical texts)
74739
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; With introd.by J.Carey. – London : Campbell Publishers, 1993. – 843 p. – (Everyman"s Library ; 159 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-159-3
74740
  Fosdick S. Nicholas Roerich : a brief biography in commemoration of the 90th anniversary of his birth : Oсtober 9, 1964 / Sina Fosdick ; contributing ed. H. Petrenko ; ed. board: K. Gilevych [et al.]. – Repr. ed. – Odessa : Astroprint, 2015. – 19, [2] с., включ. обкл. : ill. – Вих. дані ориг.:Nicholas Roerich. In commemoration of the 90th anniversary of his birth. October 9, 1964 / S. Fosdick. New York: Nicholas Roerich Museum, 1964. – (Pax cultura). – ISBN 978-966-927-065-8
74741
  Werfel Franz Nicht der Morder, der Ermordete ist schuldig. Die agre Legende vom gerissenen Galgenstrick / Werfel Franz. – Leipzig : Reclam, 1960. – 190, [2] S.
74742
  Lips Eva Nicht nur in der Prarie... Von der Vielfalt der Indianer Nordamerikas / Lips Eva. – Leipzig, 1976. – 220с.
74743
  Lange Alfred Nichteisenmetalle. Ihr Wesen, ihre Gewinnung und Bedeutung in der Wirtschaft / Lange Alfred. – Lpz.-Jena, 1955. – 118с.
74744
  Paul H. Nichtlineare Optik / H. Paul. – Berlin
1. – 1973. – 151с.
74745
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen- Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 502S. : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/1). – ISBN 3-910010-84-9
74746
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – [5S.], S.503-826 : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/2). – ISBN 3-910010-84-9
74747
  Kohler Erich Nichts gegen Homer: Betrachtungen und Polemiken / Kohler Erich. – Rostock, 1986. – 168с.
74748
  Morris Nichols Nick"s conversation topics / Morris Nichols. – K., 1998. – 64с.
74749
  Otetea Andrei Nicolae Balcescu / Otetea Andrei. – Bucuresti, 1967. – 62с.
74750
  Stan Valeriu Nicolae Balcescu. 1819-1852 / Stan Valeriu. – Bucharest, 1977. – 97с.
74751
   Nicolae Biletchi la ora reconsiderarilor : omagiu - 75 / Acad. de Sti. a Moldovei, Inst. de Filologie ; [colegiul de red.: Mihai Cimpoi et al.]. – Chisinau : Acad. de Sti. a Moldovei ; Profesional service, 2012. – 303, [1] p. – Bibliogr.: p. 266-284. – (Personalitati marcante)
74752
  Grecescu Ion Nicolae Ciculescu: Gindire si actiune / Grecescu Ion. – Bucuresti, 1980. – 263с.
74753
  Cosma Viorel Nicolae Filimon. / Cosma Viorel. – Bucuresti, 1966. – 224с.
74754
   Nicolae Grigorescu
3. – 12с.
74755
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
1. – 8с.
74756
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
2. – 8с.
74757
  Rapeanu Valeriu Nicolae Iorda / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1994. – 141с.
74758
  Alexandrescu M.M. Nicolae Iorga-a romanian historian of the Ottoman empire. / M.M. Alexandrescu. – Bucharest, 1972. – 190с.
74759
   Nicolae Iorga - istoric al Bizantului. Culegere de studii. – Bucuresti, 1971. – 251с.
74760
  Georgescu Titu Nicolae Iorga impotriva hitlerismului. / Georgescu Titu. – Bucuresti, 1966. – 150с.
74761
  Giurescu Constantin Nicolae Milescu Spatarul. / Giurescu Constantin. – Bucuresti, 1927. – 54с.
74762
  Oprea I.M. Nicolae Titulescu"s diplomatic activity / I.M. Oprea. – Bucarest, 1968. – 190с.
74763
  Pavel Amelia Nicolae Vermont / Pavel Amelia, Ionescu Radu. – Bucuresti, 1958. – 134с.
74764
  Duchesne Nicolai Forest Nicolai Forest Duchesne abbatisses Escereienesis Florilegium et scientiarum, philologicum matematicum, philosophicum ac thrologicum Auctario Physico matematico illustratum. – Parisiorum
1-2. – 1650. – (10), 576, 46с.
74765
  Halameisar Alexander Nicolai Iwanowitsch Lobatschewski / Halameisar Alexander, Seibt Helmut. – Leipzig : Teubner, 1978. – 92 S. – (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler Techniker und Mediziner ; 34)
74766
   Nicolas Berdiaeff, ou la revolte contre l"objectivation. – Paris, 1967. – 192с.
74767
  Adamczewski J. Nicolas Copernico y su epoca / J. Adamczewski. – Varsovia : Ediciones Interpress, 1972. – 151 p.
74768
  Kasprzyk Krystyna Nicolas de Troyes et le genre narratif en France zu XVI-e siecle. / Kasprzyk Krystyna. – Warszawa, 1963. – 380с.
74769
  Бахарева А М. Nicolas et Nina = Николай и Нина : Книга для классного чтения на франц. яз. в 5-м классе / А М. Бахарева. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 40с.
74770
  Бахарева А М. Nicolas et Nina / А М. Бахарева. – М, 1966. – 48с.
74771
  Augier Angel Nicolas Guillen. / Augier Angel. – La Habana
2. – 1964. – 300с.
74772
   Nicolas Iorga. L"homme et l"euvre. – Bucarest, 1972. – 414с.
74773
  Petrova Eva Nicolas Poussin / Petrova Eva. – Praha, 1987. – 86 s.
74774
   Nicolas Poussin dans les musees de l"Union Sovietique: Peintures; Dessins. – Leningrad, 1990. – 215с.
74775
   Nicolas Poussin: Paintings and Drawings in Soviet Museums. – Leningrad, 1990. – 215с.
74776
   Nicolaus Copernicus 1473-1973.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 213с.
74777
   Nicolaus Copernicus.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 103 с.
74778
  Poulsen Jacob Nicolaus Steno. 1638-1686 : A Re-consideration by Danish scientists / Poulsen Jacob, Snorrason Egill. – Gentofte : Nordisk Insulinlaboratorium, 1986. – 224S. – ISBN 87-7468-190-7
74779
  Bratescu-Voinesti Niculaita Minciuna. / Bratescu-Voinesti. – Bucuresti, 1967. – 232с.
74780
  Turgeniev I.S. Nido de hidalgos / I.S. Turgeniev. – M. – 214с.
74781
  Turguenev Ivan Nido de nidalgos. En visperas / Turguenev Ivan. – M., 1976. – 352с.
74782
   Nidos sasiuviniai = Niddener Hefte / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius : Thomo Manno kulturos centras ; Inter Se. – ISSN 1822-2587
10. – 2015. – Нім. та лит. мовами
74783
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia. / Krasinski Zygmunt. – Wyd. 5. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 154с.
74784
  Waclawek J. Nie-religia w Yogyakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – S. 259-270. – ISSN 0137-2432


  Метою цієї статті є вивчення сприйняття та розуміння терміну кеавена не тільки в академічних публікаціях (від Гертца до Малдера), але, насамперед, в плані змін індонезійського права та суспільства. Кежавень, традиційні яванські вірування та традиції, ...
74785
  Bratkowski Stefan Nie bedzie balu dla weteranow. / Bratkowski Stefan, Roszko Janusz. – Warszawa, 1964. – 176с.
74786
  Olujic Grozdana Nie budz spiacych psow / Olujic Grozdana; Przelozyla M. Krukowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 208s.
74787
  Bayer Stanislaw Nie bylem Kolumbem / Bayer Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1977. – 250s. : Ill.
74788
  Perzynski Wlodzimierz Nie bylo nas, byl las / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1978. – 271с.
74789
  Kessler Ada Nie chce nocy. Wspomnienia 1939-1945. / Kessler Ada. – Poznan, 1962. – 192с.
74790
  Wilt Karol Nie chcialem jej zabic / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 279 s.
74791
  Stepowski Tadeusz Nie latwo jest kochac. Strzepy zalosnej sagi / Stepowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 368с.
74792
  Garncarek P. Nie licz na liczebnik : materialy do nauczania jezyka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 191 s. : il. – ISBN 978-83-89663-84-4
74793
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 416 s.
74794
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1966. – 428с.
74795
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1969. – 416с.
74796
  Ochocki Miroslaw Nie ma Jerzego / Ochocki Miroslaw. – Lodz, 1957. – 32с.
74797
  Przypkowski Andrzej Nie ma jutra w Saint-Nazaire / Przypkowski Andrzej. – Warszawa, 1971. – 296с.
74798
  Harasimiuk Stanislaw Nie ma tego zlego / Harasimiuk Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1982. – 249s. – ISBN 83-207-0413-8
74799
  Schabowski Czeslaw Nie ma ulicy zielonej / Schabowski Czeslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 287s.
74800
  Grzelecki Stanislaw Nie ma wysp samotnych / Grzelecki Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 186с.
74801
  Malec Jan Nie musza byc przestepcami / Malec Jan. – Warszawa, 1975. – 196с.
74802
  Mankowski Jerzy Nie nauczylem sie od ziemi / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1979. – 254с.
74803
  Kopalinski Wladyslaw Nie nazwane lata / Kopalinski Wladyslaw. – Krakow, 1972. – 275с.
74804
  Luka Wieslaw Nie oswiadczam sie / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1981. – 183с.
74805
  Cyprian Tadeusz Nie oszczedzac Polski / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1960. – 464с.
74806
  Sztaba Zygmunt Nie pij dzinu, bosmanie / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn, 1975. – 190с.
74807
  Zych Gabriel Nie przysylaj mi kviatow / Zych Gabriel. – Warszawa : Ksiazka i wiega, 1975. – 256s.
74808
  Siekierski Albin Nie sie nie stalo / Siekierski Albin. – Warszawa, 1975. – 156с.
74809
  Nagy Katalin Nie sprzedaje ci kota w worku. / Nagy Katalin. – Warszawa, 1972. – 167с.
74810
  Nurowska Maria Nie strzelac do organisty / Nurowska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 186s.
74811
  Weyrauch Wolfgang Nie trifft die Finsternis / Weyrauch Wolfgang. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 37 S.
74812
  Rolicki Janusz Nie tylko bralem / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1976. – 235с.
74813
  Kokesz Stanislaw Nie tylko Chaplin / Kokesz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 112с.
74814
  Pisulinski J. Nie tylko Petlura : Kwestia ukrainska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923 / Jan Pisulinski; Fundacja na rzecz nauki polskiej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004. – 445s. – (Monografie Fundacji na rzecz nauki polskiej / Rada wydawn.: Henryk Samsonowicz, Janusz Slawinski, Lech Szczucki, Marek Ziolkowski). – ISBN 83-229-2460-7
74815
  Michalowski Kazimierz Nie tylko piramidy... / Michalowski Kazimierz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1974. – 335с.
74816
  Szelburg-Zarembina Ewa Nie tylko slowa.. 1925-1975 / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1977. – 620с.
74817
  Cabaj Romuald Nie umiem zapomniec / Cabaj Romuald. – Katowice, 1968. – 186с.
74818
  Gluth-Nowowiejski Waclaw Nie umieraj do jutra. / Gluth-Nowowiejski Waclaw. – Warszawa, 1975. – 140с.
74819
  Czerniawski Czeslaw Nie wszystkie drogi... / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1963. – 216с.
74820
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 205с.
74821
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa : KAW, 1978. – 206s.
74822
  Sierecki Slawomir Nie zabijajcie Bialego Jednorozca / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1977. – 140с.
74823
  Stawinski Jerzy Stefan Nie zawijajac do portow / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1973. – 229с.
74824
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Iskry, 1960. – 494с.
74825
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Warszawa, 1960. – 494с.
74826
  Laclos Choderlos de Niebezpieczne zwiazki / Laclos Choderlos de. – Warszawa, 1975. – 406с.
74827
  Zoszczenko Michal Niebieska ksiega / Zoszczenko Michal; Tlum.J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 563s.
74828
  Colette Niebieska latarnia / Colette; Przelozyla , wstepem i pzypisami opatrzyla K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 272s. – ISBN 83-08-00986-X
74829
  Okolo-Kulak Stefania Niebieska ponczocha / Okolo-Kulak Stefania. – Warszawa, 1960. – 176с.
74830
  Sekulska Wanda Niebieski bucik / Sekulska Wanda. – Warszawa, 1961. – 124с.
74831
  Strittmatter Erwin Niebieski slownik / Strittmatter Erwin. – Poznan, 1975. – 99с.
74832
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Warszawa, 1957. – 344с.
74833
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Krakow, 1975. – 381с.
74834
  Rudnicki Adolf Niebieskie kartki. Przeswity / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1957. – 296с.
74835
  Kraszewski Jozef Ignacy Niebieskie migdaly, Powiesc. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1. – 1961. – 208с.
74836
  Mowszowicz Jakub Niebieskie zrodla / Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald. – Lodz, 1965. – 80с.
74837
  Brzosko-Medryk Danuta Niebo bez ptakow / Brzosko-Medryk Danuta. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 422 s. : il.
74838
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
1. – 1961. – 268с.
74839
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
2. – 1961. – 276с.
74840
  Turkowski Leonard Niebo nad sadem / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1964. – 208с.
74841
  Biatous Ewa Niebo pieklo / Biatous Ewa. – Warszawa, 1976. – 77с.
74842
  Claude Catherine Niebo rozzarzone do bialosci / Claude Catherine; Przel.z francusk.E.Fiszer. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1975. – 198s.
74843
  Arct Bohdan Niebo w ogniu. / Arct Bohdan. – Warszawa, 1960. – 386с.
74844
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1955. – 324с.
74845
  Parandowski J. Niebo w plomieniach / J. Parandowski. – Warszawa, 1970. – 340с.
74846
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 402с.
74847
  Kuriata Czeslaw Niebo zrownane z ziemia. / Kuriata Czeslaw. – Torun, 1961. – 84с.
74848
  Fuks L. Nieboszczycy na balu : Mala humoreska / L. Fuks; Przelozyla C.Dmochowska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 173s.
74849
  Vonnegut Kurt Niech pana Bog blogoslawi, panie Rosewater / Vonnegut Kurt. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1976. – 208 s.
74850
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1958. – 270с.
74851
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1978. – 252с.
74852
  Gerhard Jan Niecierpliwosc / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1967. – 466s.
74853
  Trifonow Jurij Niecierpliwosc / Trifonow Jurij. – Krakow, 1981. – 455с.
74854
  Goldnikowa A. Niedaleko stad. / A. Goldnikowa. – Warszawa, 1973. – 267с.
74855
  Gernentz Hans Joachim Niederdeutsch-gestern und heute / Gernentz Hans Joachim. – Berl., 1964. – 202с.
74856
  Muns Heike Niederdeutsches Liederbuch. / Muns Heike. – Rostock, 1981. – 319с.
74857
  Sporer B. Niedere Analysis / B. Sporer. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1919. – 179 S. – (Goschen ; 53)
74858
  Hochmuth Zdenko Niedere Tatra / Hochmuth Zdenko. – Bratislava, 1975. – 209с.
74859
  Streng Klaus Niederfrequenzverstarker / Streng Klaus. – Berl., 1962. – 102с.
74860
  Hoffmann Heinz Niederlagengenerale ohne Perspektive / Hoffmann Heinz, Verner Wlademar. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 40с.
74861
  Peterwald Jurgen Niederlande / Peterwald Jurgen. – Berl., 1959. – 64с.
74862
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1975. – 261с.
74863
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1979. – 215с.
74864
  Kulicki Krzysztof Niedobre ulice. / Kulicki Krzysztof. – Warszawa, 1978. – 331с.
74865
  Labro Philippe Niedogasle ognie / Labro Philippe; Przel. I. Deroitz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 320 s.
74866
   Niedokonczona dyskusja... : dziewietnastowieczna polemika katolicko-prawoslawna miedzy Iwanem Gagarinem sj i Aleksym S. Chomiakowem / pod red. L. Augustyna i M. Kwasnickiej ; tlum. M. Kwasnicka , J. Dobieszewski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 198 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 16). – ISBN 978-83-233-2581-9
74867
  Kaczynski Pawel Niedokonczona podroz : Proza Tomasza Kajetana Wegierskiego:Studia i przekroje // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2295 : Niedokonczona podroz / P. Kaczynski. – S.1-228. – ISSN 0239-6661
74868
  Zacharuk K. Niedokonczona rewolucja. Co (nie) wydarzylo sie na Ukrainie w latach 2004-2012? // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 240-247


  Незавершена революція. Що (не) трапилося в Україні в 2004-2012 рр.?
74869
  Sade Niedole cnoty / Sade, Donatien-Alphonse-Francois de; Przelozyl i wstepem opatrzyl J.Trznadel. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 180 s. – (Symposion / Pod red. Leopolda Staffa)
74870
  Klat-Wertelecka Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – S. 1-384, [ 1 ]. – ISSN 0239-6661
74871
  Cudnowski Henryk Niedyskrecje teatralne / Cudnowski Henryk. – Wroclaw, 1960. – 432с.
74872
  Plazewski L. Niedziela Barabasza / Leszek Plazewski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 175s.
74873
  Michaux Henri Niejaki piorko / Michaux Henri; Przel.i slow.wstep.poprz.J.Lisowski. – Warszawa : PIW, 1966. – 60s. : ill.
74874
  Crispin Edmund Niejeden pogrzeb / Crispin Edmund; Tlumaczyl K.Klinger. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 232 s.
74875
  Rudnicki Adolf Niekochana / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1961. – 96с.
74876
  Bidwell George Niekoronowany krol Irlandii / Bidwell George. – Wroclaw i i., 1975. – 352с.
74877
  Chorvath Julius Niektore historicke a teoreticke aspekty rozpoctoveho prava / Chorvath Julius. – Bratislava, 1975. – 39с.
74878
  Sefranek Julius Niektore ideologicke problemy nasej literatury / Sefranek Julius. – Bratislava, 1951. – 56с.
74879
  Mamrilla J. Niektore problemy matematickej teorie pruznosti anizotropneho a nehomogenneho telesa / J.Mamrilla , A.Mamrillova, V.S.Sarkisjan. – Bratislava : Univ. Komenskeho, 1988. – 328s.
74880
  Muszynski Zbigniew Niektore spekty rewolucji naukowo-technicznej / Muszynski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 148 s.
74881
  Hajko Dalimir Niekuo inspiracii. / Hajko Dalimir. – Bratislava, 1976. – 53с.
74882
  Dzikowska Elzbieta Nielatwo byc Indianinem / Dzikowska Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 253с.
74883
  Madsen E.M. Niels Hemmingsens Etik : en idehistorisk Studie / E. M. Madsen. – Kobenhavn : Gads Forlag, 1946. – 353, [4] S.
74884
  Jacobsen Jens Peter Niels Lyhne / Jacobsen Jens Peter; Zilina Miroslav (prel.). – Praha, 1963. – 214с.
74885
  Janicki Jerzy Nieludzki doktor / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1983. – 331с.
74886
  Zechmann Heinz Niemandsland / Zechmann Heinz. – Wien : Osterreichische Verlagsanstalt, 1971. – 297 S.
74887
  Dmitrow Edmund Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach polakow: Poglady i opinie z lat 1945-1948 / Dmitrow Edmund. – Warszawa, 1987. – 399с.
74888
   Niemcy o Polsce i Polakach = Germans on Poland and Poles=Die Deutschen uber Polen und die Polen : Polska w mediach niemieckich w latach 2006-2007. – Warszawa : Fundacja Polsko-niemieckie pojednanie, 2007. – 236 s. – Текст парал. польською, англійською та німецькою мовами. – ISBN 978-83-922446-4-6
74889
  Gelberg Ludwik Niemcy po drugiej wojnie swiatowej. / Gelberg Ludwik. – Wroclaw, 1971. – 163с.
74890
  Kruczkowski Leon Niemcy. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1953. – 136с.
74891
   Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. J. Lisek. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2010. – 519, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 6). – ISBN 978-83-229-3099-1
74892
  Pieciak Wojciech Niemiecka pamiec : Wspolczesne spory w Niemczech o miejsce 3 Rzeszy w historii, polityce i tozsamosci (1989-2001) / Pieciak Wojciech. – Krakow : Wyd-wo UMCS, 2002. – 453s. – ISBN 83-233-1549-3
74893
  Gelles K. Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – S. 1-437 : il. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
74894
  Szarota Tomasz Niemiecki Michel: Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu / Szarota Tomasz. – Warszawa, 1988. – 583с.
74895
  Jarochowska Maria Niemilosierni / Jarochowska Maria. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1959. – 244s.
74896
   Niemoc. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1983. – 421s. – (Antologia opowiadan science fiction, pisarzy NRD). – ISBN 83-210-0338-9
74897
  Stawniak Henryk Niemoc plciowa jako przeszkoda do malzenstwa : Ewolucja czy zmiana koncepcji? / Stawniak Henryk. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 407s. – ISBN 83-7072-149-4
74898
  Blyth Chay Niemozliwa podroz / Blyth Chay; Moszkowska-Kozakiewicz M. – Gdansk, 1976. – 211с.
74899
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.1. – 1957. – 300 s.
74900
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.2. – 1957. – 354 s.
74901
  Sobieski W. Nienawisc wyznaniowa tlumow za rzadow Zygmunta III-go / W. Sobieski. – Warszawa, 1902. – 200с.
74902
  Gordon Barbara Nienchwytny / Gordon Barbara. – Warszawa, 1984. – 235с.
74903
   Nieobecne dyskursy. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Studia kulturowe i edukacyjne). – ISBN 83-231-0317-8
Czesc 2. – 1992. – 145s.
74904
  Vogler Henryk Nieobecni sa winni / Vogler Henryk. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1972. – 231 s.
74905
  Srokowski Stanislaw Nieobecny / Srokowski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 303с.
74906
  Smigielski Zbigniew Wojciech Nieobecny nie bedzie dziedziczyl / Smigielski Zbigniew Wojciech. – Wroclaw i i., 1977. – 50с.
74907
  Lapunow B. Nieodkryta planeta / B. Lapunow. – Warszawa, 1971. – 181с.
74908
  Waugh Evelyn Nieodzatowana / Waugh Evelyn. – Warszawa : "PAX", 1976. – 106 s. – ISBN 1-85715-156-9
74909
  Marzec Edward Niepamiec / Marzec Edward. – Warszawa, 1977. – 102с.
74910
   Niepelnosprawni w srodowisku spolecznym. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 306s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego). – ISBN 837246-027-2
74911
  Golicyn Siergiej Niepodpisany portret. / Golicyn Siergiej. – Warszawa, 1970. – 276с.
74912
  Siemiankowski Feliks Niepokoj w Dabrowce : Opowiesc / Siemiankowski Feliks. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 157s.
74913
  Olcha A. Niepokoj wiosennej zieleni / Antoni Olcha. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 233s.
74914
  Simenon Georges Niepokoje komisarza Maigreta / Simenon Georges. – Warszawa, 1970. – 160с.
74915
  Janicki Janusz Niepokoje mlodzizy zachodu / Janicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 211с.
74916
  Faulkner William Niepokonane / Faulkner William; Przeloz.E.Zycienska. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1964. – 244s.
74917
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1961. – 356с.
74918
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1974. – 355с.
74919
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Niepotrzebna lyzka / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 102 s.
74920
  Kupisiewicz Czeslaw Niepowodzenia dydaktyczne. / Kupisiewicz Czeslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1965. – 320с.
74921
  Kochowski Wespazjan Nieproznujace proznowanie / Kochowski Wespazjan. – Warszawa, 1978. – 221с.
74922
  Szymanderski Witold Nierozegrana / Szymanderski Witold. – Warszawa : Iskry, 1977. – 198s.
74923
  Elberger Bernd Nierstiener Spatlese / Elberger Bernd. – Lpz., 1954. – 274с.
74924
  Romanowski Grzegorz Niesekwencyjny rozwoj gospodarczy oparty na imporcie technologii : Analiza teoretyczna oraz empiryczna (na przykladzie Jponii w latach 1950-1970) / Romanowski Grzegorz. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 336s. – ISBN 83-7171-309-6
74925
  Braun Volker Nieskrepowany zywot Kasta / Braun Volker; Przelozyla H.Wieclawska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 157s.
74926
  Studenski R. Niesmialosc a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagajacych ekspozycji spolecznej / R. Studenski, A. Studenska // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2010. – S. 3-15. – (Folia psychologica ; N 14). – ISSN 1427-969X
74927
  Zukrowski Wojciech Niesmialy / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 165 s.
74928
  Kuttner Henry Niesmiertelni / Kuttner Henry; Przelozyl W.Adamiecki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 224s. – ISBN 83-07-01401-8
74929
  Lubicz Anna Niespelnienie / Lubicz Anna. – Warszawa, 1978. – 175с.
74930
  Bozic M. Niesplakani / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 455с.
74931
  Duninowna Helena Niespodzianki Warszawskie / Duninowna Helena. – Warszawa, 1956. – 340с.
74932
  Wroblewski Zdzislaw Niespokojne drogi / Wroblewski Zdzislaw. – Warszawa : Iskry, 1955. – 348 s.
74933
  Bratny Roman Niespokojne tropy. / Bratny Roman. – Warszawa, 1959. – 112с.
74934
  Machejek Wladyslaw Niespokojny czlowiek / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 480с.
74935
  Nietzsche F. Nietzsche-Worte : Weggenossen in grosser Zeit : ausgewahlt und eingeleitet von H. Itschner / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag, 1915. – 126 S. – (Kroners Taschenausgabe)
74936
  Lefebvre H. Nietzsche / Henri Lefebvre. – Paris : Sociales Internationales, 1939. – 310 p.
74937
  Gonzalez M.R. Nietzsche o "Dionisos crusificado": A partir de El hombre y lo divino, Maria Zambrano // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 23-37. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 40, N 1). – ISSN 0137-2025
74938
  Odon W. Nietzsche romantikus korszaka / W. Odon. – Budapest : Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1907. – V, 264 L.
74939
  Lang A. Nietzsche und die deutsche Kultur / Albert Lang. – Zweite, vermehrte Aufl. – Koln : J.P. Bachem, 1903. – 59 S.
74940
  Bertram E. Nietzsche Versuch einer Methologie / E. Bertram. – Berlin : Georg Bondi, 1921. – VIII, 368 S. – (Funete Unveranderte Auflage Elftes bis Dreizehntes Tausend)
74941
  Nietzsche F. Nietzsche"s werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausgabe. – Leipzig : C.G. Naumann Berlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlasz 1882/85. – 1906. – XXIX, 502 S. – Розгорнутий тит. арк.
74942
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 11 : Aus dem Nachlass 1883 / 88. Der Tall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Ecce homo. – XLV, 433 S.
74943
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Erste Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 8 : Der Fall Wagner. Gotzen-Dammerung. Nietzsche contra Wagner. Der Wille zur Macht ( I. Buch : Ger Antichrist ). Dichtungen. – 1899. – 469, [8] S.
74944
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 3 ( zweiter Bd. ) : Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. – 1900. – 375, XXV, [8] S. ; pag. var.
74945
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke : Nachgelassene Werke / F. Nietzsche. – 2te Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 15 ( 7 Bd. der zweiten Abtheil. ) : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe ( Studien und Fragmente ). – 1901. – XXII, 541, [10] S. ; pag. var.
74946
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 1 : die Geburt der Tragodie. Unzeitgemasse Betrachtungen. Erstes bis viertes Stuck. – 1905. – XIII, 615, [8] S. ; pag. var.
74947
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 1 : Die Geburt der Tragodie. Aus dem Nachlass 1869 - 1873. – 1906. – XXXIX, 530 S.
74948
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 2 : Unzeitgemasse Betrachtungenr. – 1906. – L, 502 S.
74949
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 3 : Menschliches, Allzumenschliches 1. Aus dem Nachlass 1874 - 1877. – 1906. – XLI, 445 S.
74950
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – 1906. – XVI, 474 S.
74951
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 10 : Der Wille zur Macht. 1884 / 1888 (Fortsetzung). Gotzen -Dammerung 1888. Der Antichrist 1888. Dionysos-Dithyramben 1888. – 1906. – XXXVIII, 498 S.
74952
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke Gesammelte Briefe / Friedrich Nietzsche ; hrsg. von E. Forster-Nietzsche, C. Wachsmuth. – Berlin ; Leipzig : Schuster & Loeffler
Bd. 3, 1 Halfte : Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, G. Brandes. – 1904. – 330 S. : Portr.
74953
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – XVI, 474 S.
74954
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 6 : Die frohliche Wissenschaft. Aus dem Nachlass 1871 -1888. – XXX, 440 S.
74955
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 9 : Der Wille zur Macht : Versuch einer Umwertung aller Werte. Aus dem Nachlass 1884 -1888. – XXVIII, 538 S.
74956
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 5 : Morgenrothe. Aus dem Nachlass 1880 -1881. – 1920. – XLI, 402 S.
74957
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlass 1882 -1885. – 1927. – XXIX, 502 S. : Portr.
74958
  Czerwinski Julian Nieugisci zeglarze / Czerwinski Julian. – Gdynia, 1965. – 64с.
74959
  Huxley Aldous Niewidomy w Ghazie / Huxley Aldous; Przelozyla M. Godlewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 560s.
74960
  Bronislawski Jerzy Niewidzzialni w tlumie. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 297с.
74961
  Stompor Jozef Niewierna / Stompor Jozef. – Warszawa, 1977. – 503с.
74962
  Broch Herman Niewinni : Powiesc w jedenastu opowiadaniach / Broch Herman; Przelozyla W.Jedlicka. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 464,[2]s.
74963
  Szmaglewska Seweryna Niewinni w Norymberdze / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1976. – 462с.
74964
  Aragon Niewola i wielkosc francuzow / Aragon; Tlum. J. Kott. – 2ie wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1950. – 128s.
74965
  Hadyna Stanislaw Niezatarte slady. / Hadyna Stanislaw. – Katowice, 1960. – 182с.
74966
  Goralski Wojciech Niezdolnosc konsensualna do zawarcia malzenstwa kanonicznego : kan.1095,nn. 1-3 KPK / Goralski Wojciech, Dzierzon Ginter. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 468s. – ISBN 83-7232-208-3
74967
  Bartnikowski Bogdan Nieziemskie przygody / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1975. – 163с.
74968
  Damian Dominik Nieznajomy z baru Calypso. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 296с.
74969
  Nossack Hans Erich Nieznanemu zwyciezcy / Nossack Hans Erich; Przelozyl a H.Leonowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 140s.
74970
  Petersen Jan Nieznani przyjaciele : Opowiadania z niemieckiego Ruchu Oporu 1933-1935 / Petersen Jan; Przeklad autoryzowany K.Radziwilla. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1950. – 174s.
74971
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Warszawa, 1960. – 240с.
74972
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Wyd. 5. – Warszawa, 1973. – 180с.
74973
  Masson Rene Nieznany zolnierz / Masson Rene; tlum.T. Evert. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 455 s.
74974
  Dobraczynski J. Niezwyciezona armada / Jan Dobraczynski. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1971. – 319 s.
74975
  Romains Jules Niezwykla kobieta / Romains Jules; Przelozyla A.Gostynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 242 s.
74976
  Murzanski Stanislaw Niezwykla podroz doktora Friede. / Murzanski Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 307с.
74977
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w dziejach: Szkice biograficzne czesc pierwsza od starozytnosci do konca 19 w. / Donimirski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 167с.
74978
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w legendzie i historii : Szkice biograficzne / Donimirski Andrzej. – Krakow : Barbara. – ISBN 83-86291-17-6
Cz.2. – 1995. – 198s.
74979
  Seghers Anna Niezwykle spotkania / Anna Seghers; Przel. M.Wolczacka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 142s.
74980
  Assolant Alfred Niezwykle, choe prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assolant Alfred. – Warszawa, 1969. – 250с.
74981
  Assollant Alfred Niezwykle, choo prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assollant Alfred. – Warszawa, 1975. – 218с.
74982
   Niezwykli na co dzien : Bohaterowie czasu pokoju. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 183s.
74983
  Kurus-Brzezinski Wladyslaw Niezwykly marsz. / Kurus-Brzezinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 262с.
74984
  Minkowski Aleksander Nigdy na swiecie / Minkowski Aleksander. – Lodz, 1959. – 166с.
74985
  Miller S. Nigeria : Zwischen Wuste und Lagune / S. Miller. – Berlin : Verlag der Nation, 1966. – 245S.
74986
  Михайлова Т.А. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 54-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
74987
  Serling Rod Night gallery 2 / Serling Rod. – New York : Bantam books, 1972. – 152s. – (A Bantam book ; Bantam pathfinder editions)
74988
  Theroux Phyllis Night lights: bedtime stories foe parents in the dark / Theroux Phyllis. – Harmondsworth, 1988. – 179с.
74989
  Francis Clare Night sky / Francis Clare. – New York, 1984. – 631с.
74990
  Furst Alan Night soldiers / Furst Alan. – London : Mandarin, 1989. – 437p. – ISBN 0-7493-0112-0
74991
  Shaw Irwin Nightwork / Shaw Irwin. – London, Sydney, 1976. – 335с.
74992
  Cabaj Romuald Nihil novi / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1959. – 228с.
74993
  Анна Иваненко Niht flash по-киевски: Код Балабуха : Игры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 40-47 : Іл.
74994
  Darbois Dominigue. Niki in Afrika. / Dominigue. Darbois. – Prague, 1959. – 44с.
74995
  Dery Tibor Niki. / Dery Tibor. – Budapest, 1977. – 435с.
74996
  Tolstoi Aleksei Nikita"s childhood : комментарий на английском языке, словарь русско-английский / Tolstoi Aleksei. – Moscow. – 96 с.
74997
  Tolstoi Aleksei Nikitan lapsuas / Tolstoi Aleksei. – M., 1963. – 88с.
74998
   Niko Pirosmani. 1862-1918. – L., 1983. – 327с.
74999
  Konecny Dusan Niko Pirosmanisvili / Konecny Dusan. – Praha, 1965. – 61 s.
75000
  Lustig Arnost Nikoho neponizis / Lustig Arnost. – Praha, 1963. – 167с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,