Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
80001
  Бартш Рудольф M-me Доретта и Природа : [рассказ] / Рудольф Г. Бартш ; пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Из-во Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 69)
80002
  Paukszta Eugeniusz Mlodosc i gwiazdy / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 316с.
80003
  Loth Roman Mlodosc Jana Kasprowicza / Loth Roman. – Poznan, 1962. – 190с.
80004
  Pietak Stanislaw Mlodosc Jasia Kunefala / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 453с.
80005
  Samozwaniec Magdalena Mlodosc nie radosc : Powiesc satyryczna / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 294s. – (Jannik)
80006
  Pogonowska Anna Mlodosc okupacyjna. Gaweda / Pogonowska Anna. – Lodz, 1961. – 38с.
80007
  Gebethner Jan Mlodosc wydawcy. / Gebethner Jan. – Warszawa, 1977. – 367с.
80008
  Lobodzinska Barbara Mlodosc, milosc, malzenstwo / Lobodzinska Barbara. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 260 с.
80009
  Kurek Jalu Mlodosci spiewaj. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1958. – 356с.
80010
  Sicinski Andrzej Mlodzi o roku 2000. Opinie, wyobrazenia, postawy / Sicinski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 172с.
80011
   Mlodzi robotnicy. Kwalifikacje, postawy, aspiracje. – Warszawa, 1975. – 300с.
80012
  Gajek Stanislaw Mlodzi z Garnizonu Lodz. (Promienisci) / Gajek Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 208с.
80013
  Mauriac Francois Mlodzieniec z dawnych lat. Maltaverne / Mauriac Francois; Przeloz.Z.Milewska. – Warszawa : Pax, 1976. – 188s.
80014
  Dubiecki M. Mlodziez polska w Uniwersytecie Kijowskim przed rokiem 1863 : [Польська молодь в Київському університеті перед 1863 роком] / Maryan Dubiecki. – Kijow, 1909. – 88 s., 6 ark. il. : ilustracji
80015
  Wasielewski Krzystof Mlodziez wiejska na polskich uniwersytetach - dynamika zmian w latach 2006-2018 // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – T. 69/4. – S. 115-134. – ISSN 0033-2356


  Сільська молодь в польських університетах - динаміка змін у 2006-2018 роках.
80016
   Mluvime cesky, slovensky, rusky, polsky, bulharsky, srbocharvatsky, madarsky, rumunsky, albansky. – Praha, 1965. – 695с.
80017
   Mluvime s cizinci. – Praha, 1977. – 120с.
80018
   Mluvnice cestiny. – Praha
1. – 1986. – 566с.
80019
   Mluvnice cestiny. – Praha
2. – 1986. – 536с.
80020
  Povejsil Jaromir Mluvnice soucasne nemciny / Povejsil Jaromir. – Praha, 1987. – 318с.
80021
  Bobrowski Johannes Mlyn Lewina / Bobrowski Johannes; Kurecka M., Wirpsza W. – Warszawa, 1967. – 296с.
80022
  Bobrowski Johannes Mlyn Lewina: 34 zdania o moim dziadku / Bobrowski Johannes. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 295s.
80023
  Eliot George Mlyn nad Flossa / Eliot George; Tlumaczyla A. Przedpelska-Trzeciakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 627s.
80024
  Galczynski K.I. Mlynek do kawy / K.I. Galczynski. – Warszawa, 1958. – 62 [2]с.
80025
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 1. – 1978. – 490с.
80026
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 2. – 1978. – 391с.
80027
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 3. – 1978. – 335с.
80028
   Mmento du plan septennal. – M., 1961. – 528с.
80029
  Мартын-Задека MMMCDXLVIII [3448] : Рукопись Мартына-Задека ; в 3 т. / [Вельтман]. – Москва : Изд. А.С. Ширяева ; В тип. Августа Семена
Кн. 2. – 1833. – 198 с. – Авт. указан в конце предисловия
80030
  Rogach O. MNE"s theory and global value chains // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 153-162. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує розвиток теорій багатонаціональних підприємств (БНП) від перших піонерних робіт С.Гаймера і до сучасних підходів вивчення цих інституцій. Особлива увага приділяється показу однієї з дослідницьких шкіл, що вивчає фрагментацію ...
80031
   Mneiszosci norodowe i wyznaniowe w Toruniu w 19 i 20 wieku. – Torun, 1993. – 217с.
80032
   Mnichov 1938 a ceska spolecnost : sbornik z mezinarodniho sympozia k 70. vyroci mnichovske dohody / [ed.: Zdenek Hazdra, Lukas Vlcek]. – Praha : Ustav pro studium totalitnich rezimu, 2008. – 116, [4] s. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-80-87211-06-9
80033
  Kubka Frantisek Mnichov. / Kubka Frantisek. – Praha, 1956. – 312с.
80034
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1998. – 292s. – (Stosunki narodowosciowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku / Kom-t red.: Wojciechowski M., Nowak Z.H., Sudzinski R. ; T.3). – ISBN 83-231-0894-3
80035
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w silach zbrojnych drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 422s. – ISBN 83-231-1398-X
80036
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku. – Torun, 1993. – 217с.
80037
   Mnieszosci narodowe i wyznaniowe w wojewodztwie Pomorskim w okresie miedzywojennym (1920-1939). – Torun, 1991. – 157с.
80038
   Mniszkowna...i co dalej w polskim kinie? : Wybor tekstow z czasopism filmowych dwudziestolecia miedzywojennego. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 300s. – ISBN 83-7133-14442-8
80039
  Labis Nicolae Moartea capricarci / Labis Nicolae. – Bucuresti, 1964. – 434с.
80040
  Dinescu Mircea Moartea citeste ziarul. / Dinescu Mircea. – S.L., 1990. – 95с.
80041
  Vladescu G.M. Moartea fratelui mea / G.M. Vladescu. – Bucuresti : Editura tineretuluia, 1965. – 232 p.
80042
  Tolstoi L.N. Moartea lui Ivan Ilici / L.N. Tolstoi. – Bucuresti, 1953. – 82с.
80043
  Boureanu Radu Moartea morilor de vint / Boureanu Radu. – Bucuresti, 1961. – 196с.
80044
  Diaconita Gh. Moartea Subita : Studiu morfo-fiziopatologic si medico-judiciar / Gh. Diaconita. – Bucuresti : Academiei RPR, 1957. – 273s.
80045
  Kurkiewicz I. Mobbing we wspolczesnym zarzadzaniu organizacja. Aspekty pravne i sposoby przeciwdzialania // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 157-161. – ISSN 2409-4544


  W XX wieku badacze zajmuj№cy siк stosunkami miкdzyludzkimi oraz procesami zarz№dzania ludџmi w organizacji wyodrкbnili szczegуlne rodzaje zachowaс w miejscu pracy, ktуre nazwano mobbingiem. W Polsce swoje odzwierciedlenie znalazі w przepisach Kodeksu ...
80046
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2004
80047
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2004
80048
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2004
80049
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2004
80050
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2004
80051
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2004
80052
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2004
80053
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2004
80054
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2004
80055
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2004
80056
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2005
80057
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2005
80058
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2005
80059
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2005
80060
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2005
80061
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2005
80062
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2005
80063
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2005
80064
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2005
80065
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2005
80066
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2006
80067
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2006
80068
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2006
80069
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2006
80070
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2006
80071
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2006
80072
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2006
80073
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2006
80074
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2006
80075
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2006
80076
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80077
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80078
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80079
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80080
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80081
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80082
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80083
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80084
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80085
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80086
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80087
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80088
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80089
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80090
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80091
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80092
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80093
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80094
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 3. – 2011
80095
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 4. – 2011
80096
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 5. – 2011
80097
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 6. – 2011
80098
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 9/10. – 2011
80099
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 11. – 2011
80100
   Mobile application development for blind pedestrians to prevent road dangers / Andriievskyi, , , V.L. Shevchenko, V. Petrivskyi // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 63-69. – ISSN 2707-1758


  According to the last statistic researches approximately more than one billion people worldwide live with some form of visual impairment. In turn, visual impairments limit people"s ability to perform daily functions and affect their quality of life and ...
80101
   Mobile Learning Analytics Application: Using Students" Big Data to Improve Student Success / Gaftandzhieva Silvia, Doneva Rositsa, Petrov Svetoslav, Totkov George // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2018. – Y. 10, № 3. – P. 53-64. – ISSN 1313-8251


  Мобільне навчання тісно пов"язане з електронним та дистанційним навчанням, передбачає впровадження заходів, необхідних для досягнення цілей та покращення результатів навчання.
80102
   Mobile learning in developing phonetic competence of future interpreters / T. Gurova, T. Riabukha, N. Zinenko, N. Hostishcheva // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ, 2020. – Spec. is.14 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – С. 66-74. – ISSN 2409-3351


  Мобільне навчання у формуванні фонетичної компетентності майбутніх перекладачів.
80103
  Menshikov Vladimir Mobile Lifestyle of Latvian and Belorussian Youth in the Aspect of Employment / Menshikov Vladimir, Lavrinenko Olga, Vankevich Alena // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 4. – P. 236-245. – ISSN 0235-7186


  Mobile lifestyle is a comparatively little studied phenomenon, although the development of information and communication technologies significantly changes almost all manifestations of our life. Mobility, network capital, social and humanitarian ...
80104
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
80105
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
80106
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
80107
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
80108
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
80109
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
80110
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
80111
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
80112
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
80113
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
80114
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
80115
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
80116
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
80117
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
80118
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
80119
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
80120
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
80121
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2005
80122
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7. – 2005
80123
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 8. – 2005
80124
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2005
80125
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2005
80126
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2005
80127
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
80128
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
80129
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
80130
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2006
80131
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2006
80132
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7. – 2006
80133
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2006. – с № 10 см. назв. "Мобильные новости"
80134
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2006
80135
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2006
80136
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2006
80137
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1/2. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80138
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80139
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80140
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80141
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80142
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80143
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80144
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80145
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80146
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80147
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1/2. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80148
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80149
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80150
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80151
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80152
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80153
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80154
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
80155
  Gorjeladze I. Mobile technologies in foreign language teaching // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Мобільні технології широко використовуються у всіх сферах людської діяльності. За останній час вони також стали невід"ємною частиною системи освіти. Підвищений інтерес до мобільних технологій може бути викликаний тим, що в сфері освіти вони можуть з ...
80156
  Karaiskos Antonios Mobile Telecommunication and Consumer Protection in Japan: Evaluating the Validity of Cancellation Fee Clauses // Kansai university review of law and politics. – Osaka, 2016. – N 37. – P. 1-27. – ISSN 0388-886X
80157
  Cazacu Honorina Mobilitate sociala / Cazacu Honorina. – Bucuresti, 1974. – 291с.
80158
  Heitz Caroline Mobilities, Entanglements, Transformations. Pottery Practices in Neolithic Wetland Sites of the Swiss Plateau // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40-41
80159
  Мартиросян В. Mobility : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 85-112. – ISSN 0012-6756
80160
  Zawiska I. Mobility between Programme and Partner Countries Erasmus + KA 107 // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 11. – ISSN 1896-4354


  Ягелонський університет в межах програми Erasmus + KA 107.
80161
  Коллин С.-О. Mobilizing mobility in order to achieve academic training and contribute to societal development // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 164-172
80162
  Dur Arne Mobius Functions, Incidence Algebras and Power Series Representations / Dur Arne. – Berlin : Springer-Verlag, 1986. – 134 p. – ISBN 3-540-16771-4
80163
  Melville Herman Moby-Dick / Melville Herman; Ziff L. (introd.). – London, 1991. – 593с.
80164
  Melville Herman Moby-Dick / Melville Herman; With an Introd.by L.Ziff. – London : Campbell Publishers, 1991. – 593p. – (Everyman"s Library ; 40 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-040-9
80165
  Melville Herman Moby-Dick or the whale / Melville Herman; Edited and with an introduction by C.C.Walcutt. – New York : Bantam books, 1971. – 12,[2],594p. – (Bantam literature)
80166
  Melville Herman Moby Dick / Melville Herman. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 536p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062062-1
80167
  Melville Herman Moby Dick czyli bialy wieloryb / Melville Herman; Zielinski B. (tlum.). – Warszawa
1. – 1971. – 407с.
80168
  Melville Herman Moby Dick czyli bialy wieloryb / Melville Herman; Zielinski B. (tlum.). – Warszawa
2. – 1971. – 423с.
80169
  Melville Herman Moby Dick or the white whale / Melville Herman. – New York, 1961. – 543с.
80170
  Melville Herman Moby Dick, or The whale / Melville Herman; Intoduction by N.Arvin. – New York a.o. : Holt, Rinehart and Winston, 1964. – 12,566,[2]p.
80171
  Greene Graham Moc a slava / Greene Graham. – Praha, 1990. – 191с.
80172
  Swiderska Alina Mocarze. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1961. – 336с.
80173
  Kuczynska Teresa Moda w rytmie epoki. / Kuczynska Teresa. – Warszawa, 1977. – 151с.
80174
  Alechina N.A. Modal quantifiers : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / N.A. Alechina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VI, 126 p. – Bibliogr.: P.117. – (ILLC dissertation series 1995-20). – ISBN 90-74795-41-2
80175
  Shkilniak O.S. Modal transitional logics of partial quasiary predicates without monotonicity restriction // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 148-149. – ISBN 978-966-7166-39-7
80176
   Modal verbes : Збірник вправ з практичної граматики англ. мови для студ. фак-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.
80177
  Найдов Б.П. Modalitat des deutschem satzes in sprechubungen mit dem tonbandgerat / Б.П. Найдов. – Киев, 1968. – 94 с.
80178
  Durovic Lubomir Modalnost. Lexikalno-syntaktice vyjadrovanie modalnych a hodnotiacich vztahov v slovencine a rustine / Durovic Lubomir. – Bratislava, 1956. – 220с.
80179
  Buscha J. Modalverben / J. Buscha, G. Heinrich, I. Zoch; Karl-Marx-Universitat Leipzig. – Leipzig : Enzyklopadie, 1989. – 55 S. – (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts fur Auslander). – ISBN 3-324-00511-6
80180
  Maksimenko O.V. Mode conversion and ohmic losses in terahertz gyrotrons / O.V. Maksimenko, G.I. Zaginaylov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 8
80181
  Ilyin Y.A. Mode in USSR / Y.A. Ilyin. – M., 1978. – 118с.
80182
  Koknova T. Mode of linguistic-and-methodological competence development in the course of professional training of prospective foreign language teachers // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747


  Шляхи формування лінгвометодичної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх викладачів іноземної мови.
80183
  Klebanova T.S. Model basis of early warning and localization of crises in economic systems of territories / T.S. Klebanova, L.S. Guryanova, I.K. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 269-278 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
80184
  Bulavin L.A. Model for carbon nanoparticles surface area estimation / L.A. Bulavin, O.A. Hrebnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 177-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Ми описуємо модель для оцінки площі поверхні вуглецевих наночастнок, а саме одностінних вуглецевих нанотрубок, багатостінних вуглецевих нанотрубок, фулеренів, астраленів, нанопластин. Оцінка площі поверхні ґрунтується на припущенні, що наночастина ...
80185
  Gurwin Jacek Model hydrogeodynamiczny systemu wodonosnego pradoliny Odry w rejonie Glogowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2197. – 90 s. : il. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68). – ISSN 0525-4132
80186
   Model law on trademarks, trade names and unfair competition. – Paris, 1960. – 24с.
80187
  Kostkiewiczowa Teresa Model liryki sentymentalnej w tworczosci Franciszka Karpinskiego / Kostkiewiczowa Teresa. – Amsterdam, 1964. – 136 s.
80188
  Procenko Ya.M. Model of adaptive condition based technical maintenance of radio electronic technology objects // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – P. 94-98. – ISSN 2524-0056
80189
  Porokhnya V. Model of allocation of budget and borrowed funds for the armed forces of Ukraine development programs in compliance with NATO standards / V. Porokhnya, O. Ostapenko // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 455-476. – ISSN 2519-4070
80190
   Model of forming isotropic and anisotropic graphite under high temperatures and fluences neutron irradiation / M.P. Odeychuk, V.I. Tkachenko, L.A. Bulavin, B.V. Borts, S.I. Skoromnaya // East european journal of physics : збірник наукових праць / Ministry of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv national university ; ed. board: Adamenko I.N., Akulov V.P., Antonov A.N. [et al.]. – Kharkiv, 2019. – № 4. – Р. 5-17. – ISSN 2312-4334
80191
   Model of hardware spectrums of CdZnTe- detectors / V.A. Mokritsky, O.V. Maslov, O.V. Bansak, O.I. Leshchenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 53-60. – ISSN 2524-0056


  This article has developed a technique for modeling the instrumental spectrum obtained by measuring the intrinsic gamma radiation of spent nuclear fuel with different burnup depths and the degree of leakage fuel cladding. The spectrum model of the ...
80192
  Nagachevska T. Model of innovative development of a modern enterprise / T. Nagachevska, O. Prygara


  The article explores nature and types of models for enterprise innovative development and presents their comparative analysis. The approach is proposed to build up the innovative model of enterprise development by integrating internal and external ...
80193
  Prygara O.Yu. Model of innovative development of a modern enterprise / O.Yu. Prygara, T.V. Nagachevska // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 224-240. – ISBN 978-9934-8643-5-3
80194
  Hantimurova N.I. Model of learning foreign students in higher medical institutions: analysis of "KROK" examination results // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751


  Розглянуто особливості змісту освіти іноземних громадян у закладах вищої освіти України, здійснено аналіз етапності сучасної вищої медичної освіти, та організації навчального процесу в цілому.
80195
   Model of organization of the University ecosystem for the development of STEM-education / N. Kushnir, N. Valko, N. Osipova, T. Bazanova // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – P. 77-92. – ISSN 1998-6939


  "В статті зроблено аналіз ситуації на ринку освітніх послуг STEM-напрямку в Україні і за ії межами, розглянуто існуюче технічне і методичне забезпечення STEM-освіти, а також досвід створення STEM-школи на базі центру післядипломної освіти Херсонського ...
80196
  Zhansagirova A.E. Model of organizational structure for tourist cluster in Kazakhstan / A.E. Zhansagirova, T.A. Azatbek, S.U. Niyazbekova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 332-337 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 8 назв. – ISSN 1993-6788
80197
   Model of physical processes in primary and secondary converters of the detector / O.V. Banzak, A.V. Sieliykov, S.V. Dobrovolskaya, O.I. Konovalenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 5-15. – ISSN 2524-0056
80198
  Petruniak V. Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin / V. Petruniak, I. Ustenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 34-37. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member G. Prodaivoda). Advanced understanding of geological structure of petroleum fields remains one of the main drivers of successful exploration an d production. Due to limitations of seismic method we can acquire ...
80199
   Model of Side-looking Airborne Radar Controller Activity / S. Pavlova, L. Blahaia, O. Kozhokhina, T. Herasymenko // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 63-66. – ISBN 978-1-5090-1052-3
80200
   Model of socio-environmental security doctrine: environmental and legal concept : monograph / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Educational a. Sci. Inst. of Law. – Kyiv : Publishing house Ludmila. – (Center European social Law Implementatoin issues). – ISBN 978-617-555-000-7
Vol. 2 : / [Inshyn M.I., Sirokha D.I., Chernous S.M. et al.]. – 2021. – 203, [1] p. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 175-199 та в підрядк. прим.
80201
   Model of socio-environmental security doctrine: socio-legal perspective : monograph / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Educational a. Sci. Inst. of Law. – Kyiv : Publishing house Ludmila. – (Center European social Law Implementatoin issues). – ISBN 978-617-555-001-4
Vol. 3 : / [H.I. Baliuk, Yu.L. Vlasenko, M.I. Inshyn et al.]. – 2021. – 203, [1] p. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 173-199 та в підрядк. прим.
80202
  Inshyn M.I. Model of socio-environmental security doctrine: theory, philosophy, comparativistics : monograph / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Educational a. Sci. Inst. of Law. – Kyiv : Publishing house Ludmila. – (Center European social Law Implementatoin issues). – ISBN 978-617-8071-96-7
Vol. 1 / М. Inshyn, Ya. Melnyk. – 2021. – 199, [1] p. – Бібліогр.: с. 186-198 та в підрядк. прим.
80203
  Danilov V. Model of ternary quantum computer, based on four level laser / V. Danilov, V. Kurashov, O. Pilipovsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Model of ternary quantum computer based on four level laser was considered. Also, necessary base ternary functions with their tree numbered logic interpretation was considered. Запропоновано схему реалізації трійкового квантового комп"ютера, що ...
80204
  Parkhaieva N.V. Model of the Regional Transport and Logistics Complex // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – P. 140-141. – ISBN 978-9934-571-43-5
80205
  Skotnicka Anna Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku. 2307 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-225. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
80206
  Grabowiec Piotr Model spoleczenstwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 228 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
80207
   Model study of influence of internal stresses on deformation and seismic processes in convergent plate boundary zones by the example of Lake Baikal ice cover / S. Psakhie, E. Shilko, S. Astafurov, A. Dimaki, V. Ruzhich // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 134-136. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
80208
  Kapoun Karel Model sveta. / Kapoun Karel. – Praha, 1962. – 106с.
80209
  Dzhalladova I. Model the spatial-temporal evolution of two species dwelling a common territory // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 52. – ISBN 978-617-7530-07-6
80210
  Molska Alina Model ustroju socialistycznego w polskiej mysli marksistowskiej lat 1878-1886 / Molska Alina. – Warszawa, 1965. – 292с.
80211
  Rusu A. Modelarea componentelor microelectronice active / A. Rusu. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1990. – 199 s.
80212
  Hancu Simion Modelarea hidraulica in curenti de aer sub presiune / Hancu Simion. – Bucuresti : Edit. Acad. R. S. Romania, 1967. – 246 s.
80213
  Siletchi M. Modelarea matematica a proceselor sociale / M. Siletchi, L. Curta. – Bucuresti, 1972. – 265с.
80214
  Tufescu Victor Modelarea naturala a reliefului si eroziunea accelerata / Tufescu Victor. – Bucuresti, 1966. – 618с.
80215
  Ognean Teodor Modelarea proceselor de epurare biologica / Ognean Teodor, Vaicum, Lydia-Maria. – Bucuresti, 1987. – 227с.
80216
  Iordache Octavian Modelarea statistica si estimarea parametrilor proceselor chimice / Iordache Octavian, G. Maria, S. Corbu. – Bucuresti, 1991. – 237с.
80217
  Tertisco M. Modelaria si predictia seriilor de timp / M. Tertisco, P. Stoica, T. Popescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1985. – 298 p.
80218
   Modele des jeunes gens.. – St. Peterbougs, 1815. – 229с.
80219
  Pawlowski Zbigniew Modele ekonometryczne rownan opisowych / Pawlowski Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 276с.
80220
  Kolbuszewski Jacek Modele estetyczne liryki slowackiej romantycznego przelomu / Kolbuszewski Jacek. – Wroclaw i i., 1975. – 163с.
80221
  Simionescu N. Modele experimentale chirurgicale ale glandelor endocrine / N. Simionescu, M. Scherzer. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1969. – 314s.
80222
  Bodezatu Radu Modele geofisice ale alkatuirii geologice a romaniei / Bodezatu Radu. – Bucuresti, 1982. – 205 p.
80223
  Kolasinski Krzysztof Modele i funkcje ubezpieczen spolecznych / Kolasinski Krzysztof. – Torun, 1990. – 151с.
80224
  Mihoc G. Modele matematice ale asteptarii / G.Mihoc, A.Muja, G.Ciucu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 464p.
80225
  Petrila T. Modele matematice in hidrodinamica plana. : Cercetari asupra influentei peretilor nelimitati / T. Petrila. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 297 p.
80226
   Modele matematice si semiotice ale dezvoltarii sociale. – Bucuresti, 1986. – 192с.
80227
  Cundy H.M. Modele matematyczne / H.M. Cundy, A.P. Rollett. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 296 s. : 330 rys.
80228
  Dejnarowicz Czeslaw Modele programowania w dydaktyce. / Dejnarowicz Czeslaw, Karwat Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 308с.
80229
  Luchowska Anna Modele redukcyjne w semantyce / Luchowska Anna; Un-t Opolski, In-t filologii polskiej. – Opole : KWANT Zacher, 1995. – 111s.
80230
  Teodorescu D. Modele stohastice optimizate / D.Teodorescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1982. – 246 p.
80231
   Modele strategii marketingowych : Wybrane ujecia paradygmatyczne i sektorowe. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 310s. – ISBN 83-7246-116-3
80232
  Linvill J.G. Modele tranzystorow i diod / J.G. Linvill; Ambroziak A. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1963. – 194 s.
80233
  Czajkowska K. Modele zarzadzania i nadzoru nad publicznymi i panstwowymi mediami elektronicznymi w wybranych panstwach Afryki, Ameryki Poludniowej, Azji i Europy / Katarzyna Czajkowska, Karol W. Janos // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 133-145. – ISSN 1641-0920
80234
   Modeles d"etoiles et evolution stellaire = Star models and stellar evolution : Communications presentees au 9-me Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959 / Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959; S. Rosseland. – Liege : Universite de Liege, 1959. – 532 p.
80235
  Razoumikhine B. Modeles physiques et methodes de la theorie de l"equilibre en programmation et en economie / B. Razoumikhine. – M. : Mir, 1978. – 285 p.
80236
  Close C.M. Modeling and analysis of dynamic systems / C.M.Close, D.K.Frederick. – 2nd ed. – Boston a.o. : Houghton Mifflin, 1993. – 15,681p. – ISBN 0-395-55114-5
80237
  Sandrakov G.V. Modeling and homogenization of some hydrodynamics problems // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 23
80238
  Erdemir Gundogmus Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for walnut production // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 188-197 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
80239
  Borysenko I. Modeling as method of educational reality abstraction / I. Borysenko, T. Baliasnikova, T. Ihnatovych // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 5-11. – ISSN 2306-5532


  У статті представлено моделювання як метод дослідження у сучасній науці переваги та можливості методів моделювання, що стосуються розробки навчальних програм.
80240
   Modeling Communication Between the Public and the Authorities while Implementing Innovative Projects in the Context of E-Democracy and Public Administration / A.A. Shyian, A.O. Azarova, L.O. Nikiforova, L.M. Tkachuk, V.V. Azarova // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 18-27. – ISSN 2409-9066


  Моделювання комуніукації між громадськістю та владою під час впровадження інноваційних проєктів у контексті е-демократії та державного управління.
80241
  Chernyak O. Modeling credit interest rate of Ukrainian banks / O. Chernyak, V. Nebukin // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – P. 126-136
80242
  Skitsko V. Modeling in the processes of choice of the company delivering bottled water by the consumers on the background of reflexive management // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 42-47. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  In this work the problem of high quality drinking water provision is described and analyzed. It is shown that a person may obtain such water by various ways one of which is bottled water delivery by specialized companies. The existence of numerous ...
80243
  Holovko N. Modeling method for preparing future educators in higher education institutions / N. Holovko, S. Balashova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-8. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article describes the essence of the concept of model and method of modeling; its use in the educational training process of future teachers. Analysis of scientific sources gives grounds to claim that the model of formation, scientists understand ...
80244
   Modeling of deep level influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact / V. Ilchenko, O. Kondratovich, O. Tretyak, M. Shkil // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – P. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Modeling of impurity deep level (quantum dot) influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact has been carried out. Precise equations for voltage-capacitance dependence of semiconductor structure taking into consideration ...
80245
  Lubkov M. Modeling of displacement processes in heterogeneous anisotropic gas reservoirs / M. Lubkov, O. Zaharchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 94-99. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays there are important problems of increasing efficiency of development and exploitation of gas deposits. There are probl ems associated with the growth of gas production in heterogeneous anisotropic reservoirs, increasing gas recovery, ...
80246
  Kravets T. Modeling of European stock indexes returns using wavelet analysis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 65-69. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований метод прогнозування доходностей фондових індексів на основі вейвлет-декомпозиції, нейронних мереж та методу ...
80247
  Kasyanyak V.S. Modeling of fuzzy sets, fuzzy predicates and fuzzy relations based on theoretic-prossibility approach / V.S. Kasyanyak, L.V. Malutenko // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – C. 30-31. – ISBN 978-966-8725-10-4
80248
  Новікова О.В. Modeling of gas price influence on macroeconomsc indicators of Ukraine // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – Р. 529-531. – ISBN 978-966-188-219-4
80249
  Stavytskyy A. Modeling of Human Development Index in The World / A. Stavytskyy, V. Bykova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
80250
  Korniyenko B. Modeling of information security system in computer network / B. Korniyenko, L.P. Galata // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – Р. 36-42. – ISSN 2707-1758
80251
  Ermakov V.N. Modeling of microwave radiation action on alive systems by nonlinear resonant tunneling / V.N. Ermakov, E.A. Ponezha // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 16-25. – ISSN 1023-2427


  It is shown that the influence of electromagnetic irradiation on resonant tunneling of electrons in the nonlinear state is similar to the action of low intensity mm-irradiation on alive systems. It is supposed that the resonant tunneling is related to ...
80252
  Ali Modeling of production strategy by Petri nets / Ali M. Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – P. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається можливість застосування розвинутого апарату мереж Петрі для моделювання ринкового виробництва.
80253
  Dmytrov M. Modeling of program systems supporting decision-making in weakly structured situations based on modeling expert knowledge // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 49. – ISBN 978-617-7530-07-6
80254
  Makaseyev A.M. Modeling of the influence of delay factors on the dynamics of non-ideal pendulum systems / A.M. Makaseyev, A.Yu. Shvets // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – Р. 71-77. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The influence of various factors of delay on the dynamics of non-ideal dynamical systems "pendulum-electric motor" is considered. The approaches that allow to reduce the mathematical model of the system to the systems of differential equations without ...
80255
   Modeling of the nonlinear resonant response in sedimentary rocks / V. Vakhnenko, O. Vakhnenko, TenCate, T. Shankland // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 195-197 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
80256
  Botygina O.O. Modeling of the physical conditions influence in solar off-limb prominences on I and V Stokes profiles 0f D3 He I emission line with code HAZEL / O.O. Botygina, V.O. Masliukh, V.G. Lozitsky // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 64
80257
   Modeling of the process of technical service "in condition" with fixed monitoring period / G.V. Banzak, L.M. Dobrovolskaya, L.M. Vozikova, V.A. Kudryashov // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – C. 5-9. – ISSN 2524-0056
80258
  Penkin Yu. Modeling of vibrational processes in discrete matrix structures approach / Yu. Penkin, G. Khara, A. Fedoseeva // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 67-79. – ISSN 1814-4225
80259
  Chernyak O. Modeling Optimal Price Policy of Pharmaceutical Companies for Sales Maximization Based on Data Science Technologies / O. Chernyak, J. Sztrik, Y. Fareniuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-41. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  The article contains the results of the application of Data Science technologies to modeling the results of marketing activities of pharmaceutical companies depending on the key elements of the marketing mix. The influence of pricing policy on the ...
80260
  Voloshchuk S.D. Modeling the density distribution of stock pries // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 169-170. – ISBN 978-966-7166-39-7
80261
  Koeberlein-Kerler Modeling the design activity of a teacher of technical disciplines // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 13-21. – ISSN 2074-8922


  Моделювання прєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін.
80262
   Modeling the kinetics of electron transfer in bacterial reaction centers / D.M. Ramazanov, M.A. Zabolotnyi, O.P. Barabash, M.P. Kulish, O.P. Dmitrenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 210-212
80263
  Mkrtchian A. Modeling the location of natural cold-limited treeline and alpine meadow habitats in the Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian, D. Svidzinska // Local responses to global challenges : proc. of Forum Carpaticum 2014 / ed.: Ivan Kruhlov a. Bohdan Prots. – Lviv : Ukrayinskyy Bestseler, 2014. – P. 96-102. – (Science for the Carpathians). – ISBN 978-966-2384-21-5
80264
  Korobko T. Modeling the water quality of flat eivers // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 17-19
80265
   Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part pf Dieper-Donets basin / G.D. Lisnyi, I.V. Ustenko, V.D. Petruniak, S.A. Vyzhva // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – P. 84-89. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Один із авторів статті - Вижва С.В. (КУ). Методика моделювання розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпрово-Донецької западини.
80266
  Straass G. Modell und Erkenntnis : Zur erkenntistheoretischen Bedeutung der Modellmethode in der Biologie / G. Straass. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 135S. : Mit 11 Abbildungen im Text
80267
  Gerlach K. Modellbahn-Triebfahrzeuge. Typen und Daten international. / K. Gerlach. – Berlin, 1967. – 242с.
80268
  Wolfer M. Modelle von Stadt-, Land- und Gartenhausern. Erste Lieferung / Marius Wolfer. – Weimar : Voigt, 1837. – 14, [2] S., 32, [2] Tab. – Вид. готичним ширифтом
80269
  Di Robilant Enrico Modelli nella filosofia del dirito / Di Robilant Enrico. – Bologna, 1968. – 212с.
80270
  Gondiul V.P. Modelling and forecasting international relations in the information sosiety // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 166-179
80271
  Hondyl V.P. Modelling and Forecasting International Relations in the Informaton Society // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 11-23
80272
  Bezrukova T.L. Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition / T.L. Bezrukova, A.T. Gyiazov, A.M. Bazieva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 344-351. – ISSN 1993-6788


  The article studies the possibilities and prospects for improvement of modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition. The authors offer to use the fuzzy logic method to increase the ...
80273
   Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos / A.V. Glushkov, O.Yu. Khetselius, N.G. Serbov, Yu.Ya. Bunyakova, V.V. Buyadzhi // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 184-188 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2311-0902
80274
  Pankratova N.D. Modelling and mitigation of public response to catastrophes and accidents in conditions of uncertainties and multifactor risks // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 128-129. – ISBN 978-966-7166-39-7
80275
  Nakonechny O. Modelling and predictive estimations of information threats under uncertainties / O. Nakonechny, V. Donchenko, P. Zinko // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 29-33


  Моделювання та прогнозні оцінки інформаційних загроз в умовах невизначеності.
80276
   Modelling and study of the mechanisms of the transfer of radioactive material from terrestrial ecosystems to and in water bodies around Chernobyl : Final report; Experimental collaboration project №3. – Brussels : ECSC-EC-EAEC, 1996. – VII,184p. – ISBN 92-827-5194-5
80277
  Savchenko O. Modelling of a lesson in the context of competence approach // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 39-45. – ISSN 2518-7635


  Моделирование урока в контексте компетентностного подхода
80278
  Jurenoks V. Modelling of Economic Systems Using of Nonparametric Method and Multidimensional Distributions / V. Jurenoks, V. Jansons, K. Didenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 119-121
80279
  Tonkoshku A.S. Modelling of overheating in solar photovoltaic cell plates with local electric heat sources / A.S. Tonkoshku, A.V. Ivanchenko // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 77-84. – ISSN 2616-8685
80280
  Kaniuka A.A. Modelling of plasma mixture release in the ionosphere / A.A. Kaniuka, G.P. Milinevsky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 89-95. – (Астрономія ; вип. 33)


  Запропоновано механізм генерації швидких хвиль світіння, що спостерігаються в експериментах з інжекцією плазмоутворюючих сумішей в іоносфері Землі: взаємодія газоподібного і конденсованого компонентів продуктів інжекції в її початковій фазі. Досліджена ...
80281
  Lavrenyuk M. Modelling of stress-strain state of crustal systems in context of space problem during the granite formation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 81-85. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member V. Shevchuk) The problem of granites holds a special place in geology. Research of the granite formation problem leads to a number of partial problems, among those the question of depth of the granite generation ...
80282
   Modelling of survival of patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus / A.N. Grabovoy, O.O. Kolesnik, T.M. Savchyn, S.A. Antoniuk // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 2016. – Vol. 38, n. 1. – Р. 45-48. – ISSN 1812-9269


  The creation of a mathematical model of survival in patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus. Patients and Methods: The study was performed on 141 samples of biopsy materials or ...
80283
  Lyzhechko M. Modelling of technical reserves of an insurance company / M. Lyzhechko, I. Rozora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
80284
  Botsman A. Modelling of the analytical development of the Gothic future tense form / A. Botsman, O. Dmytruk, V. Bondarenko // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 43. – С. 125-147. – ISSN 2311-2697


  Моделювання аналітичного розвитку форм готського майбутнього часу. Метою цієї статті є створення моделі, яка демонструє розвиток форми майбутнього часу в готській мові. Початковою стадією моделювання розвитку майбутнього часу є опис складників ...
80285
  Kostenko T.O. Modelling of the influence of different types of innovations on Ukrainian sugar mills labor productivity // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – P. 115-125. – ISBN 978-966-2339-80-2


  Моделювання впливу різних видів інновацій на продуктивність праці на українських цукрових заводах.
80286
  Krylova A.S. Modelling of the spectral probltm on networks // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 19
80287
  Stavytskyy A. Modelling quality of life in Ukraine and european countries / A. Stavytskyy, K. Molokanova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 57. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
80288
  Pereira P. Modelling soil water repellency in an abandoned agricultural field / P. Pereira, M. Oliva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 77-81. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member O. Menshov) Soil Water Repellency (SWR) is a natural property of soils with impacts on soil erosion, water infiltration, superficial and subsurface hydrology, nutrients leaching and plant growth. Purpose: Study ...
80289
  Katranzhy L. Modelling the dynamics of the adequacy of bank"s regulatory capital / L. Katranzhy, O. Podskrebko, V. Krasko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 188-194. – ISSN 2256-0742
80290
  ZatonatskaT Modelling the Efficiency of the Cloud Computing Implementation at Enterprises / ZatonatskaT, O. Dluhopolskyi // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; голов. ред. Люльов О. ; редкол.: Тамбовцева Т., Порнпітакпан Ч., Яп К. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 2218-4511


  Моделювання ефективності впровадження хмарних обчислень на підприємствах. У статті наведено основні характеристики, види та властивості хмарних обчислень. Проаналізовано найпошириніши в Україні хмарні технології. Виявлено, що на даний момент найбільша ...
80291
  Tsegaye Kassa Gogie Modelling the solar, geomagnetic and periodic variations of the ionosphere over Ethiohia // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 28-40. – ISSN 2227-1481
80292
  Tolok I.V. Modelling the useful life exhaustion (depreciation) and restoration processes of the of military equipment groupages // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – Р. 64-72. – ISSN 2524-0056
80293
  Korbozerova N.M. Modelos estructurales del marco oracional predicativo en la lengua espanola en comparacion con la lengua Ucraniana // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 46-51. – ISSN 2521-1218
80294
   Modelowanie analogowe i hybrydowe / Palusinski, O.Ю, M. Skowronek, L. Znamirowski. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1976. – P. 246
80295
  Hanusik Krystyna Modelowanie ekonometryczne procesow spoleczno-ekonomicznych : Procedury obliczeniowe wraz z oprogramowaniem / Hanusik Krystyna, Langowska Urszula; Uniw. Opolski. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1994. – 102s. – (Wydawnictwo skryptowe). – ISBN 83-85678-29-8
80296
  Cysewska-Sobusiak Anna Modelowanie i pomiary sygnalow biooptycznych / Cysewska-Sobusiak Anna. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 252s. – ISBN 83-7143-467-7
80297
  Bokota Adam Modelowanie krzepniecia i stygniecia dwuskladnikowych stopow metali / Bokota Adam; Politechika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechiki Czestochowskiej, 2001. – 121s. – (Monografie ; 79). – ISBN 83-7193-135-2
80298
  Maszek Kazimierz Modelowanie matematyczne w optymalizacji urzadzen ciepbnych sorpcyjnych / Maszek Kazimierz. – Krakow, 1984. – 152с.
80299
  Kovalenko O.E. Models and means for service agents orchestration in situation management systems // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 462-467. – Bibliogr.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
80300
  Black M. Models and metaphors / M. Black. – New York, 1962. – 267с.
80301
  Bychkov A.S. Models and methods for pulsed continuous-discrete information systems and processes investigation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 10-15. – (Кібернетика ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the stability of a new class of continuous-discrete information systems -fuzzy linear hybrid pulsed automata. Sufficient conditions of stability are obtained. Stability and stability on the part of variables are proved. The ...
80302
  Ramsey I.T. Models and mystery / I.T. Ramsey. – London a.o. : Oxford Univ. press, 1964. – IX, 74 p.
80303
  Kalachevska L. Models for innovation development of rural territories based on infrastructure development // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 175-180. – ISSN 2256-0742
80304
  Ali Mohamed Ramadan Models for parallel computations / Ali Mohamed Ramadan; // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 248-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті даємо огляд моделей паралельних обчислень з позицій ПАРКС - (Паралельні Асинхронні Рекурсивні Керуючі Системи) технології програмування.
80305
  Tumalavicius V. Models of decision making in education: the modern notion of legal preparation of cadets // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 121-122. – ISBN 978-617-7530-07-6
80306
  Yakubava V. Models of interaction between the established and the new knowledge in popular science texts // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 133-138. – ISSN 2415-8828
80307
  Godlewska Models of Motherhood Among the Roma Living in Poland / Godlewska, -Goska // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 95-120. – ISSN 0137-4079
80308
   Models of Nanocomplexes Based on C60 Fullerene for Creation of Anticancer and Anti-Inflammatory Agents / S.P. Repetsky, A.V. Andrusyshyn, G.M. Kuznetsova, R.M. Melnyk, V.K. Rybalchenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – Р. 215-219. – ISSN 1816-5230
80309
   Models of Nanostructures Based on Titanium Dioxide TiО2 for Transport of Biologically Active Compounds / S.P. Repetsky, A.V. Andrusyshyn, G.M. Kuznetsova, R.M. Melnyk, V.K. Rybalchenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 18, вип. 4. – Р. 1077-1082. – ISSN 1816-5230
80310
  Monobaeva A. Models of postgraduate business education in foreign countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 100-105 : Tabl. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
80311
  Stefanchuk R.O. Models of public game business governance in the world / R.O. Stefanchuk, D.O. Hetmantsev, Z.M. Toporetska // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2022. – Т. 29, № 1. – С. 94-105. – ISSN 1993-0909
80312
  Tenjes Peeter Models of regular galaxies / Tenjes Peeter. – Tartu : Universitatis Tartuensis, 1993. – 129 p.
80313
  Cheberyako O. Models of the Pension System: International Experience фnd Local Practice / O. Cheberyako, V. Bykova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-57. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
80314
   Models, numbers, and cases : methods for studying intemational relations. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan press, 2004. – X, 412 p. : tab. – Index: p. 391-412. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-472-06861-X
80315
  Nekit K.H. Modem challenges of reforming legal education in Ukraine // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – P. 79-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Сучасні проблеми і перспективи реформи юридичної освіти.
80316
  Belfadli R. Moderate deviations for a stochastic Burgers equation / R. Belfadli, L. Boulanba, M. Mellouk // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 167-193. – ISSN 2351-6046


  A moderate deviations principle for the law of a stochastic Burgers equation is proved via the weak convergence approach. In addition, some useful estimates toward a central limit theorem are established.
80317
  Muneer S. Moderating effect of agency cost on the relationship between capital structure, divident policy and organization perfomance: a brief literature review / S. Muneer, N.H. Bajuri, S. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 434-442 : Fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
80318
  Chang-Bong Kim Moderating effect of external diffusion from the utilization of IT in SCM of Korea / Chang-Bong Kim, , Yongrok Choi // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 367-376 : table., fig. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
80319
  Yi-Min Li Moderating effects of emotional intelligence in the relationship between emotional labor, emotional exhaustion and organizational citizenship behavior of first-line hotel service staff // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 226-236 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
80320
  Shestopalets D. Moderation, Unity, and Tolerance: The Representation of Islam in the Discourse of "Alraid” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 162-171. – ISSN 1608-0599
80321
   Modern actuarial risk theory / R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit. – Boston a.o. : Kluwer academic publishers, 2001. – 309p. – ISBN 0-7923-7636-6
80322
  Larsen Modern advanced accounting / Larsen, John. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1994. – XXII,970p. – ISBN 0-07-036595-4
80323
  Tolstoy S.S. Modern Agriculture / S.S. Tolstoy, V.K. Morozov. – M., 1972. – 80с.
80324
  Dolciani Mary Modern algebra and trigonometry : Structure and method / Dolciani Mary, Berman Simon, Wooton William; Dolciany Mary P., Berman Simon l., Wooton William; Editorial advisser Albert E.Meder. – Boston : Houghton Mifflin Company
Book 2. – 1965. – 628p.
80325
  Pearson Helen Modern algebra. A Logical Approach / Pearson Helen, Allen Frank. – Boston : Ginn and Company
Book 1. – 1964. – 622p.
80326
  DiYanni Modern American poets : their voices and visions / Robert DiYanni. – 2nd ed. – New York [et al.] : McGraw-Hill, 1994. – XXVIII, 818 p. – ISBN 0-07-016957-8
80327
   Modern American short stories. – M., 1960. – 560с.
80328
   Modern American Speeches. – New York a.o., 1924. – 182с.
80329
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1981. – XIV,446p. – ISBN 0-395-29344-8
80330
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1984. – XIV,450p. – ISBN 0-395-34059-4
80331
  Harvey D. Modern analytical chemistry / D. Harvey. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 16,798 p. : ill. – ISBN 0-07-237547-7
80332
  Kim Youngna Modern and contemporary art in Korea : tradition, modernity, and identity / Kim Youngna; [translated by Diana Hinds Evans]. – Elizabeth; Seoul : Hollym, 2005. – [5], 110 p. : ill. – (Korean culture series ; 1). – ISBN 1-56591-215-2
80333
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-724-6
Vol. 1 : Macedonia under Ottoman rule. – 527 p. : ill.
80334
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-725-4
Vol. 2 : Macedonia between liberation and the present day. – 453 p. : ill.
80335
  Murovana T. Modern Approaches to Accounting and Taxation in Environmental Entrepreneur ship // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – P. 58-65. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  Actual issues of accounting and taxation at enterprises of green business under the terms of realization of state environmental policy of Ukraine are investigated. Ways of improving methodology of accounting in accordance with International Financial ...
80336
  Kudas I.B. Modern architecture of the international financial system // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 166-179. – ISSN 2224-9281
80337
  Bush Vannevar Modern arms and free men. / Bush Vannevar. – New York, 1949. – 293с.
80338
   Modern Biochemistry. – New York; London : Plenum Press, 1986. – 627p.
80339
   Modern black writers. – New York : Ungar, 1978. – 20, [1], 519 p. – (A Library of literary criticism / General editor L. Klein). – ISBN 0-8044-3258-9
80340
   Modern Britain : With a contribution on Ireland. – Leipzig : Enzyklopadie, 1968. – 240 p.
80341
  Pelling Henry Modern Britain 1885-1955 / Pelling Henry. – Edinburgt, 1960. – 212с.
80342
  Kaftan M. Modern business English in communication = Moderni obchodni anglistina v komunikaci / Miroslav Kaftan, Zdenka Strnadova. – Praha : Leda, 2004. – 360 s. – ISBN 809-7335-039-4
80343
  Kumova S. Modern Business Internet Technology: Trends, Perspectives and Risks / S. Kumova, O. Toropova // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 810-815. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3
80344
  Freund John Modern business statistics / Freund John, Fr.J. Williams. – Englwood Cliffs, 1958. – 540с.
80345
  Shonfield A. Modern capitalism. The changing balanee of public and private power / A. Shonfield. – London - Oxford - New-York, 1970. – 456с.
80346
  Karpachova N.I. Modern challenges to international security and protection of human rights (international and Ukrainian context) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 25-33. – ISSN 1993-0909
80347
   Modern chinese handicrafts. [Изоиздание] : (Комплект открыток). – Peking. – 12 л. : 12 цв. открыток + 1 обл.
80348
   Modern chinese readers. – Beijing : Sinolingua
Book 2. – 1977. – 431p. : ill.
80349
   Modern Chinese Readers. – Beijing
1. – 1977. – 248с.
80350
   Modern Chinese Readers. – Beijing
2. – 1977. – 431с.
80351
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0000-7
Vol. 2. – 1987. – 218с.
80352
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 250с.
80353
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
2. – 1988. – 218с.
80354
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0002-3
Vol. 3. – 1988. – 264с.
80355
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
2. – 1987. – 182с.
80356
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 184с.
80357
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing, 1989. – 281с.
80358
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
3. – 1991. – 219с.
80359
  Melnychuk V. Modern christian understanding of the concept ""war"" // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 240-241
80360
  Burns D. Modern civilization on trial / D. Burns. – London : George Allen & Unwin LTD, 1931. – 296 p.
80361
  Beckenbach Edwin Modern college algebra and trigonometry / Beckenbach Edwin, Drooyan Irving, Grady Michael. – 5th ed. – Belmont : Wadsworth, 1986. – XVIII,638p. – ISBN 0-534-05886-8
80362
   Modern communications. – London a.o. : George G. Harrap & Co. LTD, 1970. – 64 с.
80363
  Kyslenko D. Modern Comparative Analysis on Training of Future Security and Safety Specialists in Ukraine and the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 31-36. – ISSN 2308-4081


  Сучасний порівняльний аналіз підготовки майбутніх фахівців з безпеки та безпеки в Україні та США.
80364
  Walker G. Modern competitive strategy / Gordon Walker. – Boston a.o. : McGraw Hill; Irwin, 2004. – 17, 290 p. – ISBN 0-07-234563-2
80365
  Movchan U. Modern computer methods of political forecasting // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 178
80366
  Bock Philip. Modern cultural anthropology : An introduction / Philip. Bock; Cons.ed. Anthony F.C. Wallace. – New York : Alfred A. Knopf, 1969. – XY, 467, IXp. : il.
80367
  Lytvynenko Y. Modern demands to the form of administrative acts in European codified legislative acts // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7020-43-0
80368
  Pidorycheva I. Modern Development Trends and Prospects for Innovation in the Technology-Intensive Sectors of Ukraine’s Industry / I. Pidorycheva, V. Antoniuk // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 1 (103). – С. 3-19. – ISSN 2409-9066
80369
   Modern development trends in philology and social communication : collective monograph / [D. Drozdovskyi, Yu. Hlavatska, I. Holubovska et al]. – Lviv ; Torun : Liha-Pres, 2019. – IV, 83, [1] p. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-160-5
80370
  Sams H.W. Modern dictionary of electronics / H.W. Sams; R.F. Graf. – New York : Howard w. Sams & Co., The Bobbs-Merrill Company, 1962. – 370 p.
80371
   Modern Dictionary of Synonyms and Antonyms. – New York, 1971. – 317с.
80372
  Lysenko O. Modern discourse of the Second World War through the prism of publications in the "Ukrainian Historical Journal" during recent decade / O. Lysenko, T. Pastushenko // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 316-341. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
80373
  Riabokon G. Modern discoursive trends in the debates of British Parliament // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – P. 77-81. – ISSN 1996-9872


  The article defines the roles of foreign and domestic political processes and their manifestation in political discourse through parliamentary debates. The article also reviews the trends in the debates in the Houses of Commons of British Parliament ...
80374
  Vergun V.A. Modern Economic Diplomacy: Theoretical and Methodological Aspects // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 78-83
80375
  Meyers Albert Modern economics: elements and problems / Meyers Albert. – New York, 1946. – 734с.
80376
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol.1 : After-dinner speeches. A - D. – 1839. – P.33,1-422 : Il. – Copyright, 1900 by The University society
80377
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 3 : After-dinner speeches. P - Z. – 1839. – P.11,861-1290 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80378
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 4 : Lectures. A - E. – 1839. – P.30,1-394 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80379
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 5 : Lectures. F - M. – 1839. – P.6,395-829 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80380
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 6 : Lectures.. N - Z. – 1839. – P.6,831-1235 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80381
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 7 : Occasional addresses. A - D. – 1839. – P.36,1-396 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80382
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 8 : Occasional addresses. E - L. – 1839. – P.8, 401-814 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80383
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 9 : Occasional addresses. M - Z. – 1839. – P.8,815-1233 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
80384
   Modern eloquence / T.B. Reed. – Philadelphia
5. – 1900. – 395-829с.
80385
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
5. – 1923. – 413с.
80386
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
10. – 1923. – 424с.
80387
   Modern eloquence: supplementary vol.. – New York, 1927. – 422с.
80388
  Shishkanova M.I. Modern english and american short stories / M.I. Shishkanova, N.R. Vasilyeva. – M., 1961. – 230с.
80389
   Modern english drama = Современный английский театр. – Moscow, 1984. – 480 с.
80390
  Crowell Modern English essays / Crowell, Lee. – N.Y. - San Francisco, Toronto - Lond., 1964. – 250с.
80391
  Kitrosskaya I.I. Modern english for advanced Learners / I.I. Kitrosskaya. – M., 1978. – 450 с.
80392
   Modern English for teacher students. – 3 Aufl. – Berlin
3. – 1982. – 208с.
80393
  Malikova O.V. Modern English grammar : Textbook / O.V. Malikova; Kyiv national Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2005. – 98p. – ISBN 966-594-615-3
80394
  Rayevska N. Modern English Grammar / N. Rayevska. – Kiev : STATE UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE
1. – 1967. – 194с.
80395
  Gusak T.M. Modern English grammar in practice : (guide book and workbook) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / T. Gusak. – 2-е вид., доп. – Київ : ІНКОС. – ISBN 966-95894-9-5
Book 1. – 2009. – 318 c.
80396
  Gusak T. Modern English Grammar sn Practice. Teacher`s book / T. Gusak. – Kyiv, 2002. – 96c. – ISBN 966-95894-4-4
80397
  Belenkaya V.D. Modern English morphology / V.D. Belenkaya. – M., 1966. – 58с.
80398
   Modern English plays. – M.
1, 2, 3. – 1966. – 382с.
80399
  Sklar L.N. Modern English punctuation / L.N. Sklar. – M., 1972. – 108с.
80400
   Modern english short stories = Современная английская новелла : [сб. – Moscow, 1961. – 559 с.
80401
   Modern english short stories. – M., 1963
80402
  Malikova O.V. Modern English theoretical grammar : university course : textbook : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Olga V. Malikova ; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2010. – 703, [1] p. – Вступ укр. мовою. – Bibliogr.: p. 696-702. – ISBN 978-966-439-304-8
80403
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – London a.o., 1931. – 567с.
80404
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – Revis. and enlarged ed. – London a.o., 1934. – 622с.
80405
  Harman Harry Modern factor analysis / Harman Harry. – 2nd ed., revised. – Chicago: London : The University of Chicago press, 1970. – 20, 474 p.
80406
  Bilavych G. Modern fiction as factor of student"s reading culture development / G. Bilavych, I. Rozman // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 101-105. – ISSN 2409-3351


  Сучасна фантастика як чинник розвитку читацької культури.
80407
  Genthon Istvan Modern Francia festmenyek. / Genthon Istvan. – Budapest, 1975. – 14с.
80408
   Modern french criticism. From Proust and Valery to structuralism. – Chicago-London, 1972. – 407с.
80409
  Khoma O.V. Modern global trends in M&A market // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 95-97. – ISBN 978-617-696-385-1
80410
  Kulysh S.M. Modern historico-pedagogical literature on Kharkiv University activities in the 19-th - early 21-th century // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – P. 47-52. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505


  Куліш С.М.Сучасна історико-педагогічна література про діяльність Харківського університету у XIX - початку XX ст.
80411
  Efimov A.V. Modern history : Textbook for the Ninth Form / A.V. Efimov. – Moscow
1. – 1965. – 320с.
80412
   Modern History. – M., 1966. – 288с.
80413
  Lutski V. Modern history of the arab countries / V. Lutski. – M., 1969. – 422с.
80414
   Modern History, 1640-1870. – Moscow, 1990. – 351с.
80415
  Perepelytsia A. Modern hotel tecnology trends for hospitality industry / A. Perepelytsia, Y. Yurchenko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 197-202. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
80416
  Hodgetts Richard Modern human relations / Hodgetts Richard. – Hinsdale, 1980. – 437с.
80417
   Modern Hungarian poetry. – Budapest, 1977. – 288с.
80418
  Kozin L.H. Modern hydrogen energetics and ecology = Сучасна воднева енергетика та екологія / L.H. Kozin, S.V. Volkov, I.N. Skryptun ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Vernadsky inst. of general and inogranic chemistry]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 362, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр. в кінці частин. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-392-6
80419
  Poliak O. Modern information mobile tools of training in higher education institutions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to modern information tools of training as a way to optimize the process of training future specialists. Emphasis is placed on the importance of technological innovation and the theory of learning in the application of a variety ...
80420
  Poliak O.V. Modern Innovative Processes of Specialists" Training of the Educational Sphere in Classical Universities // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 77-89. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Сучасні інноваційні процеси підготовки фахівців освітньої сфери в класичних університетах.
80421
   Modern introductory analysis. – Boston, 1986. – 700 p.
80422
   Modern Irish Short Stories. – Harmondsworth, 1980. – 557 p.
80423
   Modern Italian Short Stories. – New York, 1954. – 429с.
80424
   Modern Korean literature: an antology 1908-65. – London-New York, 1995. – 467с.
80425
  Findlay J.J. Modern language learning : a concise sketch of principles and of a programme for the introductory stage / J.J. Findlay ; with a foreword by W.W. Vaughan. – London [ etc. ] : The Gregg Publishing Company LTD. – XIV, 130 p.
80426
   Modern languages at general secondary schools. Research in comparative education. Algeria, Argentina, Australia... Geneva. – Paris, 1965. – 190с.
80427
   Modern languages at general secondary schools. Supplement 1965. Afganistan, Congo, (Brazzaville), Costa Rica.... – Paris, 1965. – 56с.
80428
  Kravets K. Modern Legal Writing: How to Deal with Compound Prepositions // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 405-406
80429
   Modern Level of Research, Innovation, and Patent Activities in Ukraine / O.M. Fesenko, V.V. Korskanov, O.P. Budnyk, P.P. Pogoretskii // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 82-93. – ISSN 2409-9066


  Сучасний рівень наукової, інноваційної та патентної діяльності в Україні.
80430
   Modern libraries and librarianship in Poland. – Krakow : Polskie tow-wo bibliolog., Oddzial w Krakowie, 1995. – 110s. – ISBN 83-901577-4-5
80431
  Karashchuk O. Modern library in the educational process // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 141-142
80432
  Baryakhtar V. Modern magnetism = Барьяхтар В., Иванов Б. Современный магнетизм : tr. from rus. / V. Baryakhtar, B. Ivanov. – Moscow : Nauka Publishers, 1986. – 176с.
80433
  Koczogh Akos Modern magyar femmuvesseg / Koczogh Akos. – Budapest, 1964. – 34с.
80434
  Griffith Edward Modern marriage / Griffith Edward. – London, 1973. – 283с.
80435
  Sybiha O. Modern methodological approaches to the investigation of ensuring and protection of human right to access to public information / O. Sybiha, T. Hubanova, R. Melnyk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 315-320. – ISSN 2256-0742
80436
   Modern methods in elementary education. – New York, 1961. – 688с.
80437
  Оспанова Д. Modern methods of teaching English as a foreign language // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 297-299
80438
  Ponomarenko O.I. Modern Mikroeknomic Analysis : Inensive Course. Abstracts of Lectures / O.I. Ponomarenko; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2000. – 26 p.
80439
  Nagy Endre Modern muveszet-szocialis muveszet : Adalekok a marxista ezstetikai gondolkodas es kritika magyarorszagi kezdeteihez / Nagy Endre. – Budapest : Magveto konyvkiado, 1977. – 333l. – (Elvek es utak). – ISBN 963-270-364-2
80440
  Sosnovskaya V.B. Modern narrative prose in interpretation / V.B. Sosnovskaya. – Krasnodar, 1977. – 120с.
80441
  Sanders Jeremy Modern NMR spectroscopy : A guide for chemists / Sanders Jeremy, Hunter Brian. – 2nd ed. – Oxford a.o. : Oxford univ. press, 1993. – VI,314p. – ISBN 0 19 855566 0 H/B; 0 19 855567 9 P/B
80442
  McLachlan Modern operational calculus : With applications in technical mathematics / N.W. McLachlan. – London : Macmillan, 1949. – XIV, 218 p.
80443
  MacLachlan Modern operational calculus with applications in technical mathematics : With applications in technical mathematics / N.W. MacLachlan. – London : Dover, 1962. – 14, 218 p.
80444
  Ruskin J. Modern painters = a volume of selections / John Ruskin. – London ; Edinburgh ; Dublin & New York : Thomas Nelson & Sons. – [383] p.
80445
  Davydenko N. Modern paradigm of agrarian units" financial security assessment // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 90-93. – ISSN 1728-6220
80446
  Palian Z.O. Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 68-77. – ISSN 2072-9480


  This paper presents a statistical analysis of recent changes of morality and survival regime of Ukrainian population. Scenarios of short-term forecasts the survival parameters of Ukrainian population have been carried out. The results of statistical ...
80447
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 4. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80448
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 3. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80449
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80450
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80451
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 4. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80452
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 3. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80453
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80454
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80455
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80456
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 4. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80457
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 3. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80458
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 1. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80459
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 2. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80460
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 4. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80461
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 3. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80462
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 2. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80463
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 1. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80464
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 3. – 2002
80465
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 4. – 2002
80466
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 1. – 2002
80467
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 2. – 2002
80468
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 3. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80469
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 4. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80470
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 1. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80471
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 2. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80472
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 3. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80473
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 4. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80474
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 1. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80475
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 2. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80476
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 4. – 2005
80477
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 3. – 2005
80478
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 1. – 2005
80479
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 3. – 2006
80480
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.104, N 2. – 2006
80481
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Anthology. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
1. – 1985. – 186с.
80482
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Vocabulary. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
2. – 1985. – 370с.
80483
  Strong J. Modern physical laboratory practice : 2. Proceedings of the Conference on small and medium power reactors sponsored by the International Atomic Energy agency and held at Vienna, 5-9 September 1960 / J. Strong. – London, Glasgow : Blackie & Son Limited
2. – 1938. – 642 p.
80484
   Modern Political Parties: approaches to comparative politics. – Chicago; London, 1967. – 460с.
80485
  Ball Alan Modern politics and government / Ball Alan. – London
2. – 1979. – 276с.
80486
  Chaplay I. Modern potential of state education management in Ukraine // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (1). – C. 16-19. – ISSN 2617-572Х


  Освіта є однією з найголовніших сфер державного управління . Обгрунтовано, що працівники вищих навчальних закладів повинні постійно підтримувати зв"язки та активно співпрацювати з міжнародними та вітчизняними науковими-дослідними, освітніми установами, ...
80487
   Modern power transformer practice. – London : The Macmillan Press, 1979. – XYI,359p. : ill. – ISBN 0-333-24537-7
80488
   Modern Practice of Gas Chromatography. – 2nd. Ed. – New York a.o., 1985. – 897с.
80489
  Popov G. Modern problems of researching the quasi-state phenomenon // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 181-182
80490
  Lys V.V. Modern problems of the system of public governance in the field of institutional care and education of children in Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 131-145. – ISSN 2414-0562
80491
  Doroshko M. Modern problems of Ukrainian - Russian relations // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 776-784. – ISBN 966-7522-07-5
80492
  Shevtsova S.V. Modern reading. Graded reader with exercises / S.V. Shevtsova. – M., 1972. – 240с.
80493
  Gutsalenko L.V. Modern remuneration systems in foreign countries / L.V. Gutsalenko, D.O. Mokiienko // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 38-44. – ISSN 2707-3823


  Сучасні системи оплати праці в зарубіжних країнах. Розглянуто особливості формування сучасних систем оплати праці з урахуванням основних аспектів і методів організації праці в зарубіжних країнах. Окреслено вимоги обов"язкового збільшення заробітної ...
80494
  Mikadze M. Modern Requirements for Language Teachers // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – Р. 256-262. – ISSN 2522-493X


  The article provides a marine English teacher with knowledge and qualifi cations appropriate to the modern world. Our goal is also to develop a new curriculum for the training of marine English specialists, in order to ensure that they pass on their ...
80495
  Brooks Cleanth Modern rhetoric. / Brooks Cleanth, Warren Robert Penn. – 2nd ed. – Harcourt, 1958. – 869с.
80496
  Kornilov A. Modern Russian history : From the age of Catherine the Great to the end of the nineteenth century / A. Kornilov; Transl. from the Russian by A. S. Kaun; With a bibl. by J. S. Curtiss. – New York : Alfred, Knopf, 1952. – [22], 595, X p.
80497
  Hlywa E. Modern Russian Terrorism // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 1.4-12.5.2014 (ч. 13/15). – P. 28-29
80498
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 1. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
80499
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 2. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
80500
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 3. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
80501
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 4. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
80502
  Wells Webster Modern second cours in algebra / Wells Webster, Hart Walter. – Toronto : Clark, 1931. – III, 273 p.
80503
  Rysdyk Evelyn Modern shamanic living : New explorations of an ancient path / Rysdyk Evelyn. – York Beach : Weiser, 1999. – XIII,109,[1]p. – ISBN 1-57863-125-4
80504
   Modern short plays. – London, 1936. – 158с.
80505
  Sosnoski James Modern skeletons in postmodern closets : a cultural studies alternative / Sosnoski James. – Charlottesville; London : Univ. press of Virginia, 1995. – 245p. – ISBN 0-8139-1621-6
80506
  Bierstedt Robert Modern social science / Bierstedt Robert, E.J. Meegan, P.A. Samuelson. – New York, 1964. – 725с.
80507
  Radevich E. Modern social technologies as a result of ICT development // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 114
80508
   Modern Socialism. – New York a.o., 1968. – 399с.
80509
  Ruga E. Modern socio-economic language and communication (brexit topic) / E. Ruga, N. Hioar // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 154-164


  Neologisms are new words, which appear as a result of major social events as well as the outcome of scientific-technical discoveries (for example "lichombez" - the elimination of computer illiteracy) etc. The word "Brexit" can be considered a neologism ...
80510
   Modern Soviet Stories. – Moscow, 1989. – 397с.
80511
  Melnychuk A. Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv / A. Melnychuk, S. Kovalchuk // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – Р. 65-75. – ISSN 2413-7154


  The article examines trends and consequences of the urban space transformations in Holosiivskyi district of Kyiv caused by social transformations in the post-Soviet period. The authors focused attention on mapping the key changes that taken place at ...
80512
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 1. – 2014. – 108 p.
80513
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 2. – 2014. – 217 p.
80514
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 2. – 2015. – 198 p.
80515
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 1. – 2015. – 93 p.
80516
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 3. – 2015. – P. 199-308
80517
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 4. – 2015. – P. 309-450
80518
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 1. – 2016. – P. 1-104
80519
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 2. – 2016. – P. 105-208
80520
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 3. – 2016. – P. 209-268
80521
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 4. – 2016. – P. 269-372
80522
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 1. – 2017. – P. 1-90
80523
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 2. – 2017. – P. 91-188
80524
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 4. – 2017. – P. 285-434
80525
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 3. – 2017. – P. 189-283
80526
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko national University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 3. – 2018. – 410 p.
80527
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko National University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 4. – 2018. – 559 p.
80528
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 2. – 2018. – P. 129-245
80529
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 1. – 2018. – P. 1-127
80530
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 1. – 2019. – 144 p.
80531
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 2. – 2019. – P. 144-268
80532
  Bulkot O. Modern System of International Financial Management in Multinational Companies // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – Р. 8-11. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сучасні особливості міжнародного фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій (ТНК). На основі авторських узагальнень визначено шість основних елементів фінансового менеджменту ТНК: операційний фінансовий менеджмент, стратегічне ...
80533
  Tulin K. Modern system of pedagogical education of Romania // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article is a study of the main directions of the current system of pedagogical education in Romania. It is established that the current reform of Romania"s education began in 2002 and aims at the gradual integration into the educational space of ...
80534
  Geladze D. Modern technologies in educations / D. Geladze, M. Didmanidze // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 68-69. – ISBN 978-966-7166-39-7
80535
  Gileta Yu. Modern technologies in import substitution policy on pharmaceutical market / Yu. Gileta, Ye. Krykavskyy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 43-52. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 1). – ISSN 0459-9586
80536
  Kozlov D. Modern technologies in the development of innovative culture of the future manager of the education institution in the master"s training process // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 214-224. – ISSN 2312-5993


  Сучасні технології розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти в процесі магістерської підготовки.
80537
  Sharova T. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions / T. Sharova, V. Zotova, A. Zemlianska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 323-334. – ISSN 2312-5993
80538
  Popadynets N.M. Modern tendencies of internal consumer market development in Ukraine // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (88). – P. 75-79 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 1562-0905
80539
  Kolisnichenko N.M. Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – P. 117-123. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
80540
  Tkachenko A. Modern theories of formation of the state from violence and the possibility of researching with help of them the states nowadays // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 191-192
80541
  Frumkin A. Modern theories of international economic relations / A. Frumkin. – Moscow, 1969. – 488с.
80542
  Ponomarenko L.V. Modern trends and contradictions in the processes of nation-building in Ukraine and the European Union in the mirror of archetypes // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (14), june. – P. 244-254. – ISSN 2414-05-62
80543
  Dyakiv O. Modern trends corporate social rensponsibility / O. Dyakiv, N. Demchuk // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – P. 67-70 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 7 nam.
80544
  Sadovets O. Modern trends in continuous professional development of foreign language teachers (on the basis of the British council research) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 89-97. – ISSN 2308-4081


  Cучасні тенденції постійне підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов (на основі Британської Дослідницької Ради)
80545
  Serdiuk N. Modern trends in methods of foreign language training at the institutions of higher educatuion in Ukraine // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – P. 101-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  Стаття присвячена сучаним тенденціям в методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. The article was dedicated to modern trends in methods of teaching foreign languages at Ukrainian higher educational institutions.
80546
  Androshchuk I. Modern Trends in Teacher Education in Canada / I. Androshchuk, I. Androshchuk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 7-11. – ISSN 2308-4081


  Сучасні тенденції педагогічної освіти в Канаді.
80547
  Vivchar O.I. Modern trends of cybercrime in the context of economic security, social and humanitarian aspects / O.I. Vivchar, O.I. Oliynychuk, O.B. Pohaydak // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – P. 3-17. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
80548
  Haraha A. Modern trends of tourism professionals’ preparing in eu countries // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 75-87. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Сучасні тенденції підготовки фахівців сфери туризму у країнах ЄС.
80549
  Orlova T. Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 94-100


  The article describes the conclusions of modern American scholars on the general tendencies in the development of the world and its specific parts in their meaning for Ukraine. For the first time in Ukrainian historiography, Ukrainian reality and ...
80550
   Modern Ukrainian short stories. – Englewood : Ukrainian academic press, 1995. – 230p. – Ukrainian-English parallel text. – ISBN 1-56308-391-4
80551
  Chrninkov Y.O. Modern understanding of foreign language teacher tranung system // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 184-187. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Сучасна система навчання вчителів іноземних мов.
80552
  Kashyntseva O. Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 14-18. – ISSN 2308-0361


  Стаття присвячена міждисциплінарним аспектам сучасних цінностей гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації. Необхідність пошуку балансу прав людини та прав інтелектуальної власності виникла для України ...
80553
  Danylenko O. Modern vision of national tragedy / O. Danylenko, S. Danylenko // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 241-244. – ISSN 2519-058X
80554
  Konody P.G. Modern war paintings by C.R.W. Nevinson / with an essay by P.G. Konody. – London : Grant Richards, 1917. – 31 p, 24 l. tab.
80555
  Kalijarvi Thorsten Modern world politics / Kalijarvi Thorsten. – New York : Crowell co., 1942. – XVIII,982 p.
80556
  Francon M. Moderne Anwendungen der physikalischen . Optik / M. Francon. – Berlin : Akademie Verlag, 1971. – 243 с.
80557
  Olsanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie / I.G. Olsanski. – M., 1979. – 135с.
80558
  Klemperer Victor Moderne franzosische Lyrik. / Klemperer Victor. – Berl., 1957. – 316с.
80559
  Hettes Karel Moderne Keramik / Hettes Karel, Rada Pravoslav. – Praha, 1965. – 30с.
80560
   Moderne Kriegstechnik : Современная Военная Техника. – Berlin : Ministeriums fur Nationale Verteidigung, 1958. – 273S.
80561
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1970. – 452с.
80562
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1964. – 452с.
80563
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1972. – 502с.
80564
  Paech K. Moderne Methoden der Pflanzenanalyse / K. Paech, M.V. Tracey. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : 1955
B. 4. – 766S. : Mit 82 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
80565
  Bottcher Horst Moderne photographische Systeme / Bottcher Horst, Epperlein Joachim. – Leipzig, 1983. – 326с.
80566
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
1. – 1958. – 244с.
80567
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
2. – 1958. – 264с.
80568
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
3. – 1958. – 268с.
80569
  Pachman Ludek Moderne Schachtaktik / Pachman Ludek. – Berl.
2. – 1960. – 428с.
80570
  Kritsch Erna Modernes Deutsch. / Kritsch Erna. – N.Y., 1961. – 216с.
80571
  Holubova M. Modernes Glas / M. Holubova. – Praha, 1961. – 22с.
80572
  Macchi Vladimiro Modernes Italienisch / Macchi Vladimiro. – 4. Aufl. – Halle, 1959. – 300с.
80573
  Dostal O. a dr. Moderni architektura v Ceskoslovensku / O. a dr. Dostal. – Praha, 1967. – 248 s.
80574
  Svitak Ivan Moderni Eros / Svitak Ivan. – Praha, 1990. – 122с.
80575
  Shaki Mansour Moderni perska frazeologie a konvernace / Shaki Mansour. – Praha, 1963. – 992с.
80576
  Pavelka Karel Moderni sekretariat vedouciho / Pavelka Karel, Svatuska Ladislav. – Praha, 1970. – 455с.
80577
  Arbes Jakub Moderni upiri. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 312с.
80578
  Molzer V. Moderni Zahrada / V. Molzer. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelsnvi, 1976. – 447s. : Fotografie Humpal Zdenek
80579
  Schwabe Kurt Moderni zpusoby mereni pH / Schwabe Kurt. – Praha, 1959. – 252с.
80580
  Maestre A. Modernidad, historia y politica : la imagen artistica del angel en el mundo contemporaneo / A. Maestre. – Estella : Editorial Verbo Divino, 1992. – 254 p. – ISBN 84-7151-817-1
80581
   Modernisation in Europe : a global competition review special report. – London : Law business research. – ISSN 1742-9870
2008. – 2007. – (Getting the deal through)
80582
  Szikora V. Modernisierung und Reformen in deutschen und оsterreichischen Gesellschaftsrecht // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – S. 374-377. – ISSN 2219-5521
80583
  Elvin B. Modernitatea clasicului I.L. Caragiale / B. Elvin. – Bucuresti, 1967. – 214с.
80584
  Szymanski Miroslaw Modernizacja systemu szkolnego na wsi / Szymanski Miroslaw. – Warszawa, 1978. – 313с.
80585
  Wehler Modernizacja, nacjonalizm,spoleczenstwo : Eseje i artykuly / Wehler, Hans-Ulrich; Wybor i poslowie R.Traba; Przeklad B.Vollendorf, K.Krzemieniowa. – Warszawa : Wiedza powszechna, 2001. – 459s. – (Klio w Niemczech / Niemiecki instytut historyczny ; №8). – ISBN 83-214-1261-0
80586
  Saizu Ioan Modernizarea Romaniei contemporane: perioada interbelica; pas si impas / Saizu Ioan. – Bucuresti, 1991. – 287с.
80587
   Modernization and mechanization of salt idustries based on seawater in developing countries. Proceedings of expert group meeting. Rome, 25-29 September 1968. – Vienna, 1968. – 161с.
80588
  Trotsko H. Modernization of educational practices in pedagogical universities // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 58-64. – ISSN 2518-7635


  In the article are considered transformations of educational practices holding in pedagogical universities taking into account modern mobile sociocultural process. It is proved that moral senses of university idea realize society transformation ...
80589
  Kubrish N.R. Modernization of Higher Architectural and Art Education: Problems and Prospects for Training Specialists / N.R. Kubrish, O.M. Samoylova, L.I. Oleshko // Проблеми теорії та історії архітектури України : збірник наукових прац / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; голов. ред. Г.П. Петришин ; редкол.: О.М. Дячок, О.О. Коробко, Н.В. Лушнікова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 21. – С. 176-185. – ISSN 2519-4208
80590
  Bhinder N. Modernization of Professional Training of Future Border Guard Officers in Ukraine on the Basis of Experience of Indian Border Agencies // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 83-89. – ISSN 2308-4081


  Модернізація професійного навчання майбутніх співробітників прикордонної служби України на основі досвіду індійських прикордонних відомств.
80591
  Musabekov K. Modernization of the energy sector in the conext of sustainable development of national economy / K. Musabekov, G. Azretbergenova, R. Saygaparova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 105-112 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
80592
  Ivanyuta O. Modernization systems of passive disguise / O. Ivanyuta, S. Kratko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 23-27. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Methods of masking was considered distortion as visible silhouette objects by causing the special distorting colouring, mixing to conduct their authentication or direction motion and their modernization. A method and structural decision of ...
80593
  Yekelchyk S. Modernization, nationalism, and socialism in Ukraine under the Russian Empire 1860-1900 : Lectures in Modern Ukrainian History / Serhy Yekelchyk ; Monash university, Slavic section. – Melbourne : Monash university, 1993. – 43 p.
80594
  Hanna G. Modernize your English. / G. Hanna. – M., 1968. – 208с.
80595
   Modernizing and computer devices and automated system "kern-dp" of anisotropy processing / D.M. Yakimchuk, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 112-113
80596
   Modernizing China : investing in soft infrastructure / ed.: W. Raphael Lam, Markus Rodlauer, Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVI, 372 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51353-994-2
80597
  Sternberg K. Modernr Gedanken uber Staat und Erziehung bei Plato / Kurt Sternberg. – Berlin ; Grunewald : Walter Rothschild, 1924. – 128 S.
80598
  Herrmann Gustav Moderny basketbal / Herrmann Gustav, Krnac Ladislav. – Bratislava, 1957. – 312с.
80599
  Gisges Jan Maria Moderzewie. / Gisges Jan Maria. – Warszawa, 1959. – 96с.
80600
   Modes d"organisation et d"administration de la protection sociale en Afrique. – N.Y., 1964. – 88 p.
80601
  Mykhailenko B.R. Modes of transillumination of the dense plasma layer via electromagnetic beam / B.R. Mykhailenko, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: М.Ф. Шульга, Оніщенко, І.Є. Гаркуша [та ін.]. – Харьков, 2021. – № 4 (134). – C. 3-5. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 12). – ISSN 1562-6016
80602
  Burian Karel Vladimir Modest Petrovic Musorgskij. / Burian Karel Vladimir. – 1. vyd. – Praha, 1950. – 53с.
80603
  Balzac Honore de Modesta Mignonova / Balzac Honore de. – Praha, 1976. – 302с.
80604
   Modeste Moussorgski et le drame musical russe. – Moscou, 1987. – 387с.
80605
  Ceausescu N. Modificari in statutul Partidului Muncitoresc Romin. Raport prezentat la Congresul al II-a al P.M.R. 27 decembre 1955 / N. Ceausescu. – Bucuresti, 1955. – 32с.
80606
   Modificarile aduse codului penal si codului de procedura penala prin actele normative din anii 1956-1960. – Bucuresti, 1962. – 599с.
80607
  Clark Leonard Modification of circus movements in insects / Clark Leonard, 1933. – 311-333s. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology Vol.66, №2, October,1933
80608
   Modification of drug"s conium structure and properties using fullerene C60 / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, A.I. Momot, G.I. Dovbeshko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 213
80609
  Yampolskiy A.L. Modification of optical and electrical properties of S1 by high-energy implantation of AG ions / A.L. Yampolskiy, V.S. Staschuk, O.O. Popenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 138-139
80610
  Poperenko L.V. Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment / L.V. Poperenko, V.V. Stukalenko, I.V. Yurgelevych // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03032-1-03032-5. – ISSN 2077-6772
80611
   Modification of sintered iron properties by Y2O3 nanoparticles / M.I. Cherednyk, O.Yu. Popov, S.V. Chornobuk, I.M. Totsky, M.P. Semenko, O.I. Boshko, V.Ja. Tkachuk, Y.V. Slobodianyk, S.M. Naumenko, V.A. Makara // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2016. – Vol. 23, No. 2. – Р. 249-254. – ISSN 1027-5495
80612
  Isaienko O. Modification of the dynamic light scattering for nanoparticles size measurement / O. Isaienko, A. Ivanisik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікацію методу динамічного розсіяння світла. Запропоновано вимірювати час когерентності розсіяного зразком світла для визначення розмірів наночастинок, що знижує апаратні вимоги до установки, оскільки дозволяє не використовувати в ній ...
80613
  Zagirniak D. Modification of the forms of services provided by higher education establishments // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .2. – P. 54-61. – ISSN 1995-0519


  Питання розбудови вищої освіти пов"язані з діяльністю закладів вищої освіти, які є головною ланкою освітнього процесу. Зміни у зовнішньому середовищі незмінно повинні відобразитися на внутрішньому управлінні закладом. Малочислені студентські групи та ...
80614
  Allee W.C. Modification of the social order in flocks of hens by the injection of testosterone propionate / W.C. Allee, N.E. Collias, C. Lutherman. – [S. l. : s. n.], 1939. – p. 411-440. – Physiol. zool., V. 12, No.4, 1939- Nest or Alle?
80615
   Modification of therapeutic properties oxyresveratrol in aqueous solution, using carbon nanostructures and radiation / M.O. Kuzmenko, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanik, G.I. Dovbeshko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulysh, N.I. Sokolov // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 120-121
80616
  Korin S. Modification to back-propagation algorithm for training artificial neural networks / S. Korin, D. Gryaznov, O. Tretiak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Термін навчання штучних нейронних мереж суттєво залежить від багатьох факторів, а саме таких як кількість нейронів та шарів, алгоритм навчання та його параметри. Оскільки алгоритм навчання і кількість шарів залежать від специфікації задачі, вони не ...
80617
  Errington P.L. Modifications in predation theory suggested by ecological studies of the bobwhite quail / P.I. Errington, H.L. Stoddard. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 736-740. – Reprinted from Transactions of the third North american wildlife conference, 1938
80618
  Lamonova K.V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та її застосування / K.V. Lamonova, S.M. Orel, Yu.G. Pashkevich ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Donetsk inst. for physics a. engineering named after O.O. Galkin]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 223, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 209-224. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-377-3
80619
  Harmuth Henning Modified Maxwell equations in quantum electrodynamics / Harmuth Henning, Barrett Terence, Meffert Beate. – Singapore : World scientific, 2001. – XII,299p. : ill. – (World scientific series in contemporary chemical physics ; Vol. 19). – ISBN 981-02-4770-2
80620
  Herzlikova Vlasta Modifikujici prisady ve vyrobe stavehnich materilu: Bibliografie / Herzlikova Vlasta, Matousek Milan. – Brno, 1985. – 96с.
80621
  Salmon Andre Modigliani / Salmon Andre. – Praha, 1968. – 346 s.
80622
  Cech Svatopluk Modlitby k Neznamemu / Cech Svatopluk. – 2. vydani. – Praha, 1946. – 120с.
80623
  Didion Joan Modlitewnik / Didion Joan; Przel. M.Michalowska. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 239s. – ISBN 83-07-01452-2
80624
   Modlitwa poetow : Antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego. – Bialystok : LUK, 1998. – 222с. : ill. – ISBN 83-87213-19-5
80625
  Rajzman Eliasz Modlitwa wilka: Wiersze wybrane / Rajzman Eliasz. – Poznan, 1979. – 95с.
80626
  Biebl Ronstantin Modre stiny pod zlatymi stromy. / Biebl Ronstantin; Pelc J., Janecek O. – Praha, 1988. – 323с.
80627
   Modrost za novo tisocletje. – Ljubljana : Miadinska knjiga, 2005. – [138] s. : phot. – (Zbirka v dar in spomin). – ISBN 86-11-15760-5
80628
  Chesterton Gilbert Keith Modry kriz / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1989. – 287с.
80629
  Kosmanowa Bogumila Modrzewski i jego przeciwnicy / Kosmanowa Bogumila. – Warszawa, 1977. – 313с.
80630
  Cartianu Gh. Modulatia de frecventa / Gh. Cartianu. – Bucuresti, 1958. – 452с.
80631
  Cartianu G. Modulatia de frecventa / G. Cartianu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1966. – 694 s.
80632
  Tsymbalyuk O.V. Modulating the mechanokinetics of spontaneous contractions of the myometrium of rats using calix. - C. arene C-90 – plasma membrane calcium ATPase inhibitor // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів, 2021. – Т. 15 / № 2. – С. 3-14. – ISSN 1996-4536
80633
  Geiger K. Modulation : Vorgang und Theorie; Eine einfuhrende Darstellung / K. Geiger. – Berlin : V EB Verlag Technik, 1963. – 114 s.
80634
   Modulation of cisplatin-induced reactive oxygen species production by fullerene C60 in normal and transformed lymphoid cells / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – P. 44-50. – ISSN 2409-4943


  The early response of normal (Wistar rat thymocytes) and transformed (mice lymphoid leukemia L1210) cells to treatment with anticancer drug cisplatin or to combined treatment with cisplatin and carbon nanostructure fullerene C60 was studied. ...
80635
  Gordienko D.V. Modulation of the Membrane Cunductance by Calcium Release Events in Vascular Myocytes // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 44-57. – ISSN 1023-2427


  In the smooth muscle, Ca2+-dependent ion channels are one of the effector molecules involved in physiologically important regulatory processes emploing Ca2+as a second messenger. These channels couple changes of [Ca2+]i in the vicinity of the cell ...
80636
  Jan Ursyn z Krakowa Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis (O sposobie pisana listow wraz z wzorami listow i mowami) / Ursyn z Krakowa Jan; Winniczuk L. (przel., wstep). – Wroclaw, 1957. – 222с.
80637
  Папуша І. Modus orientalis : Індійська література в рецепції Івана Франка : монографія / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 201 с. – ISBN 966-582-103-8
80638
  Безклубий І. Modus vivendi universitatis // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 19-28. – ISBN 978-966-349-240-7
80639
  Бодрук О. Modus Vivendi нової парадигми національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
80640
  Popa Radu Mogosoaia. Palatul si muzeul de arta Brincoveneasca / Popa Radu. – Bucuresti, 1962. – 90с.
80641
  Popa Radu Mogosoaia. The Palace and museum of Brancovan art / Popa Radu. – 2-d edit. – Bucharest, 1967. – 48 p.
80642
  Grabski W.J. Mogunska noc / W.J. Grabski. – Warszawa, 1970. – 313с.
80643
  Gardet Louis Mohammedanism / Gardet Louis; Translated from the French by W.Burridge. – New York : Hawthorn books, 1961. – 176p. – (The twentieth century encyclopedia of catholicism / Edit. by H.Daniel-Rops)
80644
  Fischel Werner Mohou Zvirata Myslet? / Fischel Werner. – Praha : Horizont, 1975. – 155S. – (Mala moderni encyklopedie ; Svazek № 80)
80645
  Korn V. Mohr mit die Raben von London / V. Korn, Il. Korn. – Berlin, 1972. – 455с.
80646
  Korn Vilmos Mohr und die Raben von London / Korn Vilmos, Korn Ilse. – Berlin, 1981. – 462с.
80647
  Przybyszewski Stanislaw Moi wspolczesni / Przybyszewski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 448с.
80648
  Francois Thierry Moi, Мartin - toi, ma femme / Francois Thierry. – Paris : Editions theatrales Art et Comedie, 2000. – 78p. – ISBN 2-84422-157-2
80649
  Franko Ivan Moises / Franko Ivan. – Rio de Artes Graficas, 1981. – 74с.
80650
  Krol Waclaw Moj "Spitfire WX-L". / Krol Waclaw. – Warszawa, 1975. – 336с.
80651
  Kosinski Zbigniew Moj Aniol Lewy / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1961. – 48с.
80652
  Dostojewska Anna Moj biedny Fiedia : Dziennik / Dostojewska Anna; Przelozyl oraz wstepem i koment. opat. R.Przybylski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 419 s. : il.
80653
  Kuzminska Tatiana Moj dom i Jasna Polana : Wspomnienia / Kuzminska Tatiana; Tlumaczyli Z.Glowiakowa, S.Glowiakow. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 458s.
80654
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1961. – 340с.
80655
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1973. – 326с.
80656
  Lopalewski Tadeusz Moj iluzjon / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 324с.
80657
  Azembski Miroslaw Moj kapitan. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1964. – 88с.
80658
  Hartwig E. Moj Kazimierz / ze wstepem J. Hartwig ; [przekl. na jez. angiel.: A. Kedra-Kardela]. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 141, [1] s. : fot. – Текст парал. пол. та англ. мовами
80659
  Orlon Marian Moj kochany pan pies / Orlon Marian. – Warszawa, 1975. – 39с.
80660
  Golawkin Wiktor Moj kochany tato. / Golawkin Wiktor. – Warszawa, 1973. – 130с.
80661
   Moj ojciec. – Warszawa, 1980. – 195с.
80662
  Chroscielewski Tadeusz Moj ozenek w krainie Feakow / Chroscielewski Tadeusz. – Warszawa, 1979. – 233с.
80663
  Solarzowa Zofia Moj pamietnik / Solarzowa Zofia. – Warszawa, 1973. – 467с.
80664
  Baranowicz Jan Moj przyjaciel Lompi / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1955. – 143 с.
80665
  Gawronski Andrzej Moj punkt widzenia : Felietony australijskie / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 1999. – 109s. – ISBN 83-231-1113-8
80666
  Cather Willa Moj smiertelny wrog / Cather Willa; Przel. A.Demkowska-Bohdziewicz; Il. E.Stankiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 92s. : Il.
80667
  Kasprowicz Jan Moj swiat. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 188с.
80668
  Grodziski S. Moj Uniwersytet / rozmawial prof. Jan Skoczynski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – S. 26-31. – ISSN 1427-1176


  Rozmowa z profesorem nauk prawnych Uniwersytetem Jagiellonskim Stanislawem Grodziskim.
80669
  Truszowski Stanislaw Moj wrzesien. Wspomienie z kampanii 1939 r. / Truszowski Stanislaw. – Wyd. 4. – Warszawa, 1971. – 279с.
80670
  Tillier Claude Moj wujaszek Beniamin / Tillier Claude; Przelozyla K.Byczewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 237s.
80671
  Hulka-Laskowski Pawel Moj Zyrardow. Z dziejow polskiego miasta i z zycia pisarza / Hulka-Laskowski Pawel. – Warszawa, 1958. – 336с.
80672
  Rozniatowski Tadeusz Moj zywot lekarza wojskowego. 1934-1973 / Rozniatowski Tadeusz. – Warszawa, 1978. – 433с.
80673
  Grzeszczyk A.D. Moja Atlantyda / A.D.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 259 s. : il.
80674
  Chaplin Charles Moja autobiografia / Chaplin Charles; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 562 s.
80675
  Titow Herman Moja blekitna planeta / Titow Herman; Z ros. tlum.M.Laprus. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1975. – 276s. – (Pamietnik radziecki - 20 w.)
80676
  Zubek Ludo Moja Bratislava / Zubek Ludo. – Bratislava : Mlade leta, 1975. – 157 s. : il.
80677
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom I. – 1975. – 248s.
80678
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom II. – 1975. – 258s.
80679
  Hornberger A.R. Moja lodzka mlodosc : wspomnienia / Armin Richard Hornberger ; [przekl. z niem. M. Polrola ; red. M. Gumola]. – Lodz : WIST [druk i opr.] ; Akad. osrodek inicjatyw artystycznych w Lodzi [promotor], 2011. – 172, [1] s. : il. – ISBN 978-83-62867-12-7
80680
  Turek Roman Moja mama ja i reszta / Turek Roman. – Warszawa, 1961. – 420с.
80681
   Moja pierwsza praca. – Warszawa, 1964. – 240с.
80682
  Kruk Ervin Moja polnoc. / Kruk Ervin. – Olsztyn, 1977. – 70с.
80683
  Oppman Artur (Or-Ot) Moja Warszawa / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1975. – 99с.
80684
  Samozwaniec Magdalena Moja wojna trzydziestoletnia / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa, 1959. – 416с.
80685
  Oseka Janusz Moje bardzo dziwne przygody / Oseka Janusz. – Warszawa, 1960. – 112с.
80686
  Humbert M.-T. Moje drugie ja / Marie-Therese Humbert; Przel. E.Fiszer. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 327s. – ISBN 83-07-01002-0
80687
   Moje dzieci moi rodzice. – Warszawa, 1977. – 195с.
80688
  Pekkanen Toivo Moje dziecinstwo / Pekkanen Toivo; Przelozyla z finskiego B.Iwicka; Poslowie W.Nawrockiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 252s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
80689
  Lukasiewicz Jacek Moje i twoje / Lukasiewicz Jacek. – Warszawa, 1959. – 48с.
80690
  Piechal Marian Moje imperium / Piechal Marian. – Lodz, 1975. – 221с.
80691
   Moje malzenstwo i rodzina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 546s.
80692
   Moje miejsce wsrod ludzi. – Warszawa, 1976. – 379с.
80693
  Smrek Jan Moje najmilsie / Smrek Jan. – Bratislava, 1976. – 375с.
80694
  Singer Bernard (Regnis) Moje Nalewki / Singer Bernard (Regnis). – Warszawa, 1959. – 174с.
80695
  Mann Katia Moje nie napisane wspomnienia / Mann Katia. – Warszawa, 1976. – 152с.
80696
   Moje niedzwiedzie i inne opowiadania bialoruskie : Wybral, przelozyl i wstepem opatrzyl Jan Huszcza. – Lodz : Wyd-wo lodzkie, 1974. – 446s.
80697
  Halama Loda Moje nogi i ja / Halama Loda; Opracowala T.Krzemien. – Warszawa : Wyd-wa artystyczne i filmowe, 1984. – 145s. – ISBN 83-221-0249-6
80698
  Czubasiewicz Bogdan Moje oceany / Czubasiewicz Bogdan. – Gdansk, 1978. – 169с.
80699
  Sroga Alojzy Moje pokolenie. Szkice, refleksje, wspomnienia / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1971. – 296с.
80700
  Klima Ivan Moje prvni lasky. / Klima Ivan. – Praha, 1990. – 194 s.
80701
  Ejsmond Julian Moje przygody lowieckie / Ejsmond Julian. – Warszawa, 1961. – 312с.
80702
  Stankiewicz L. Moje spotkania z natura czlowieka : Proba syntezy / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 72s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-09-8
80703
  Gorki M. Moje uniwersytety / Maksym Gorki; przeklad S. Strumph-Wojtkiewicza. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 152 s.
80704
  Gorkij M. Moje Uniwersytety / M. Gorkij. – Charkow-Kijow : WUKR, 1932. – 119 s.
80705
  Kawalko Marian Janusz Moje wesole miasteczko. / Kawalko Marian Janusz. – Warszawa, 1977. – 76с.
80706
  Jelowicki X.A. Moje wspomnienia / X.A. Jelowicki. – Warszawa, 1904. – 209 s.
80707
  Prendowska Jadwiga Moje wspomnienia / Prendowska Jadwiga. – Krakow, 1962. – 412с.
80708
  Infeld Leopold Moje wspomnienia o Einsteine / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 150 s.
80709
  Lubienska Anna Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii / Lubienska Anna. – Wyd. 2. – Olsztyn, 1977. – 115с.
80710
  Pawlowski E. Moje za grobem zwyciestwo... : Rapsod o Juliuszu Slowackim / E. Pawlowski. – Warszawa, 1959. – 96 s.
80711
  Meissner J. Moje zlego poczatki / J. Meissner. – Krakow, 1973. – 335с.
80712
  Armstrong Louis Moje zycie w Nowym Orleanie / Armstrong Louis; Przelozyl S. Zondek. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1974. – 203s.
80713
  Renoir Jean Moje zycie, moje filmy / Renoir Jean. – Warszawa : Wyd-wa Artystyczne i filmowe, 1978. – 2767 s. : il.
80714
   Mojego domu radosci i troski. – Warszawa, 1978. – 331с.
80715
  Vigdorovova F. Moji ziaci / F. Vigdorovova. – Bratislava : Smena, 1952. – 267 s.
80716
  Franko I. Mojzesz : poemat / I. Franko; tlomaczyl z ukrainskiego przy wspolud. autora W. Kobryn. – Lwow : Nakladem tlomacza, 1913. – XXIII, 97 s.
80717
  Timrava Mojzik a ine rozpravky / Timrava. – Bratislava, 1956. – 138с.
80718
   Mokyklinis rusu-lietuviu kalbu zodynelis : 10000 antrastiniu zodziu. – Vilnius : Presvika, 2009. – 294, [1] p. – ISBN 9955-22-062-7
80719
  Shukhat M. Moldavia : A guide / Shukhat M. – Moscow, 1986. – 151 с.
80720
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 1. – 2002
80721
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 2. – 2002
80722
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 3. – 2002
80723
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 4. – 2002
80724
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 1. – 2003
80725
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 2. – 2003
80726
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.2, N 3/4. – 2003
80727
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 1. – 2004
80728
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 2. – 2004
80729
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 3/4. – 2004
80730
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 1. – 2005
80731
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 2. – 2005
80732
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 3. – 2005
80733
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 4. – 2005
80734
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 1. – 2006
80735
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 2. – 2006
80736
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 3/4. – 2006
80737
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 3/4. – 2007
80738
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 2. – 2007
80739
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 1. – 2008
80740
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 2. – 2008
80741
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 3. – 2008
80742
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 4. – 2008
80743
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 2. – 2009
80744
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 1. – 2009
80745
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 8, N 3/4. – 2009
80746
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 2. – 2010
80747
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 3/4. – 2010
80748
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 1. – 2010
80749
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 1. – 2011
80750
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 2. – 2011
80751
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 3/4. – 2011
80752
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 1/2. – 2012
80753
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, Nо. 3. – 2012
80754
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 4. – 2012
80755
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 1/2. – 2013
80756
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 3/4. – 2013
80757
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 1/2. – 2014
80758
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 3/4. – 2014
80759
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 1/2. – 2015
80760
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 3/4. – 2015
80761
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 1/2. – 2017
80762
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 3/4. – 2017
80763
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 1/2. – 2018
80764
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 3/4. – 2018
80765
   Moldavie. Republique Socialiste Sovietique de Moldavie. – M., 1974. – 109с.
80766
  Bouska Jan Moldavites vltaviny / Bouska Jan, Konta Jiri. – Praha, 1990. – 126с.
80767
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (64). – 2014
80768
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (65). – 2014
80769
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 3 (66). – 2014
80770
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 4 (67). – 2014
80771
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (68). – 2015
80772
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (69). – 2015
80773
   Moldova : poverty assessment. – Washington : The World bank, 1999. – 25, 57, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – Bibliogr.: p. 57. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4477-3
80774
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 9. – 1994
80775
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 8. – 1994
80776
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 7. – 1994
80777
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 6. – 1994
80778
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 5. – 1994
80779
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 4. – 1994
80780
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 3. – 1994
80781
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 2. – 1994
80782
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 1. – 1994
80783
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 12. – 1994
80784
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 11. – 1994
80785
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 10. – 1994
80786
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 1. – 1995
80787
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 12. – 1995
80788
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 11. – 1995
80789
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 10. – 1995
80790
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 9. – 1995
80791
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 8. – 1995
80792
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 7. – 1995
80793
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 6. – 1995
80794
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 5. – 1995
80795
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 4. – 1995
80796
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 3. – 1995
80797
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 2. – 1995
80798
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 6. – 1996
80799
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 5. – 1996
80800
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 4. – 1996
80801
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 3. – 1996
80802
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 7. – 1996
80803
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 8. – 1996
80804
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 9. – 1996
80805
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 10. – 1996
80806
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 11. – 1996
80807
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 12. – 1996
80808
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 2. – 1996
80809
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 1. – 1996
80810
  Smutko O. Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season / O. Smutko, L. Radchenko, A. Mironenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 44-48. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the present study was identifying of molecular and genetic changes in hemaglutinin (HA), neuraminidase (NA) and non-structure protein (NS1) genes of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 strains, that circulated in Ukraine during 2015-2016 ...
80811
  Weaver R.F. Molecular biology / Robert F. Weaver. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 17, 894 p. : ill. – ISBN 0-07-284611-9
80812
   Molecular biology in physiology. – New York : Raven Press, 1989. – XII, [II], 167 p. : ill., tab. – Index: p. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-88167-483-4
80813
  Ivanyuta O. Molecular building blocks for nanosystems / O. Ivanyuta, S. Kratko // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 155-156
80814
  Darnell James Molecular cell biology. / Darnell James, H. Lodish, D. Baltimore. – New York, 1986. – 1187с.
80815
  Rud Yu. Molecular characterization of an iridovirus isolated from mosquito Aedes flavescens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 16-18. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати вивчення молекулярних властивостей іридовіруса комара Aedes flavescens методами електронної мікроскопії, електрофорезу білків, рестрикційного аналізу вірусної ДНК та ПЛР. Молекулярна вага головного капсидного білку ...
80816
  Sambrook Joseph Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Joseph, Russell, David.W. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.1. – 2001. – XXYIIp.,p.1.1-7,94,I : il.
80817
  Sambrook Josef Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Josef, Russell David. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.2. – 2001. – XXIII,p.8.1-14.53,I. : il.
80818
   Molecular cloning of human brain-type creatine kinase gene into bacteria expression vectors pET-17b, pET-14b and FLAG TAGGED mammalian expression vector PCMV. / A. Rakhmetov, Sang Pil Lee, L. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Due to a vast distribution of creatine kinase in the human tissue this enzyme plays a paramount role in the synthesis of high energy source – ATP (adenosine triphosphate) molecule. Creatine kinase enzyme has three major forms, CKMM – muscle-type ...
80819
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.409 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 1 of 5. – 2004
80820
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.410 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 2 of 5. – 2004
80821
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.411 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 3 of 5. – 2004
80822
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.412 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 4 of 5. – 2004
80823
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.413 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 5 of 5. – 2004
80824
   Molecular Dynamic study of model two-dimensional systems involving Janus dumbbells and spherical particles / L. Baran, K. Dabrowska, W. Rzysko, S. Sokolowski // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2021. – Vol. 24, n. 3. – С. 33401-1-33401-20. – ISSN 1607-324Х


  Молекулярно динамічнs дослідження двовимірної системи з частинками у вигляді гантелей Януса та сфер.
80825
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
80826
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
80827
  Kuryliuk A.N. Molecular Dynamics Modeling of Mechanical Properties of Nanocrystalline SiC / A.N. Kuryliuk, K.V. Maliutiak, V.V. Kuryliuk // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02001-1-02001-5. – ISSN 2077-6772


  Molecular dynamics simulations using the Tersoff bond-order potential are employed to study the effects of temperature and grain size on mechanical properties of nanocrystalline silicon carbide. In this work, the simulated nanocrystalline SiC samples ...
80828
  Kuryliuk V.V. Molecular dynamics simulations for the thermal conductivity of heterostructures with quantyum dots / V.V. Kuryliuk, M.S. Sedov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 51
80829
  Tomylko I. Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 56-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The peculiarities in the absorbance spectra – the absorption bands with maxima near 266, 340 and 522 nm – for C60(OH)n(O)m aggregates in water, which are controlled by the addition of biomolecules ( biotin with 1mM content) were revealed. With aim to ...
80830
   Molecular gas lasers : Physics and application / V.Yu. Baranov, A.S. Kovalev, I.G. Persiantsev, V.D. Pis"mennyi, A.T. Rakhimov, A.N. Starostin; Velikhov E.P. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 266 p.
80831
   Molecular genetics of ocular disease. – New York a. o. : Wiley, 1995. – XII,240p. : ill. – ISBN 0-471-10601-1
80832
   Molecular investigations of prevalence of human papillomavirus in Lithuania / D. Ambrasiene, A. Paulauskas, N. Girdauskaite, Z. Gudleviciene // Biologija / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2015. – Vol. 61, No. 3/4. – P. 153-161. – ISSN 1392-0146
80833
  Schulman Stephen Molecular Luminescence Spectroscopy: Methods and Applications / Schulman Stephen. – New York a.o.
Part 1. – 1985. – 826с.
80834
   Molecular Mechanisms and Control of Cell Proliferation : 6th Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation. – Moscow : Abstracts, 1973. – 67p.
80835
  Slyvka A.V. Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7 / A.V. Slyvka, O.V. Okunev // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 349-357. – ISSN 0233-7657


  As a result of immunological studies of the last 25 years it turned out that interleukin-7 (IL-7) is one of the most important regulatory cytokines of the immune system. It is special in many concerns. Having a strong impact on the development, ...
80836
  Kisliuk Paul Molecular microwave spectra tables / Kisliuk Paul, Townes Charles. – Washington, 1952. – 128 p.
80837
  Rustad J. Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth"s Atmosphere // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 216-217. – ISSN 0203-3100
80838
  Graybeal Jack Molecular spectroscopy / Graybeal Jack. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. – 732 с.
80839
  Dmitriev I.S. Molecules without chemical bonds / I.S. Dmitriev. – M., 1981. – 156с.
80840
  Reinbothe H. Molekul. Mikrobe. Mensch : Die Evolution des Lebendigen und die Herkunft des Lebens im Spiegel biochemischer Forsschung / H. Reinbothe. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1973. – 142S.
80841
   Molekularbiologie. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1972. – 356S. : Mit 90 Strichzeichnungen im Text, 40 Formeln und Tabellen, 8 einfarbigen Bildtafeln
80842
   Molekulargenetik. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschft, 1975. – 188S. : Mit 42 Abbildungen und 19 Tabellen. – (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften ; B. 254)
80843
  Szafranski P. Molekularne podstawy biosyntezy bialka / P. Szafranski. – Wroclaw i i. : Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 73s.
80844
  Klein J. Molekularni zaklady dedicnosti / J. Klein. – Praha : Obris, 1964. – 440s.
80845
  Leko Aleksandar Molekuli-hemiska jedinjenja / Leko Aleksandar. – Beograd, 1957. – 24с.
80846
  Hippel Arthur von Molekulova fusika hmoty / Hippel Arthur von. – Praha, 1963. – 674 с.
80847
   Moliere et Lully. Monsieur de Pourceaugnac : Comedie faite a Chambord pour le divertissement du Roy. – Rueil-Malmaison : Edit. du Centre des arts de la scene des 17eme et 18eme siecles, 1997. – 166p. – ISBN 2-9511152-0-2
80848
   Moliere. George Dandin : Comedie-ballet. – Paris : Larousse, 1999. – 208p. – (Larousse. Petits classiques ; 37 ; Texte integral). – ISBN 2-03-871727-3
80849
  Tulasiewicz Lilian Seymour Molisc ma barwe popiolu / Tulasiewicz Lilian Seymour. – Warszawa, 1981. – 209с.
80850
  Oljaca Mladen Molitva za moju bracu / Oljaca Mladen. – Sarajevo, 1957. – 232с.
80851
  Defoe Daniel Moll Flanders / Defoe Daniel; with an introduction by John Mullan. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII,338p. – (Everyman"s Library ; Vol.32 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-032-5
80852
  Lindholm W. Mollusca : Научные результаты экспедиции бр. Кузнецовых на Полярный Урал в 1909 г. под начальством Баклунда О. О. / W. Lindholm. – Petrograd : [S. n.], 1919. – 10 s.
80853
  Kollarova-Andrusovova Vanda Molluskenfauna des Bleskovy pramen bei Drnava (Nor, Westkarpaten) / Kollarova-Andrusovova Vanda, , Kochanova Maria. – Bratislava : Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1973. – 215S. : Mit 10 Tafeln
80854
  Svejda Jiri Moloch / Svejda Jiri. – Praha, 1988. – 525с.
80855
  Meinhold Gottfried Molt oder der Untergang der Meltaker / Meinhold Gottfried. – Rostock, 1982. – 140с.
80856
   Molten salt chemistry. – N.Y.-Lond.-Sydney. – 775с.
80857
   Moment Tensor Inversion of Waveforms / D. Malytskyy, O. Muyla, O. Hrytsaj, O. Kutniv, O. Obidina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  The authors present a moment tensor inversion of waveforms, which is more robust and yields more stable and more accurate results than standard approaches. The inversion is solved in two steps. First, a point source of seismic waves is considered, with ...
80858
   Momente ale genezei si evolutiei filozofiei stiintei. – Bucuresti, 1981. – 218с.
80859
   Momente ale revolutiei culturale din Rominia. – Bucuresti, 1964. – 376с.
80860
  Cantacuzino Ion Momente din trecutul filmului romanesc / Cantacuzino Ion. – Bucuresti, 1965. – 64с.
80861
  Спарк М. Momento mori / М. Спарк. – Москва, 1984. – 507с.
80862
  Balan Stefan Moments in the history of Romanian science and technology / Balan Stefan, Condurachi Emil. – Bucuresti, 1981. – 34с.
80863
  Мелехов А.М. Mon Agent : роман ; Пьеса / Андрей М. Мелехов. – Харьков : Фолио, 2007. – 509, [3] с. – В кн. также пьеса "Черный ящик, 9/11". – ISBN 978-966-03-3776-3
80864
   Mon Ami ждет новых друзей : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото
80865
  Soprounov Fiodor Mon chemin / Soprounov Fiodor. – Moscou, 1989. – 277с.
80866
  Filatov V. Mon chemin dans la science / V. Filatov. – Moscou, 1958. – 198p.
80867
  Baudelaire Charles Mon coeur mis a nu. Fusees. Pensees eparses / Ch. Baudelaire ; ed. Didie. – Paris : Librairie Generale Francaise, 1972. – 275 p. – (Le Livre de Poche)
80868
  Мхітарян Е.Г. Mon livre de francaiss (deuxieme annee) / Е.Г. Мхітарян. – 4-е вид. – К., 1965. – 240с.
80869
   Mon livre de lecture. – К., 1961. – 96с.
80870
  Tillier Claude Mon oncle Benjamin / Tillier Claude. – Moscow, 1962. – 260с.
80871
  Oliїnyk B. Mon soleil blanc = Сиве Сонечко : poemes mis en musique / Boris Oliїnyk ; trad. fr. et ed. scientifique par Dr. Dmytro Tchystiak ; Jeune Acad. des Sciences d"Ukraine, Acad. europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Paris : Institut culturel de Solenzara, 2015. – 78, [2] p. : іл., портр., ноти. – ISBN 978-2-37356-021-3
80872
  Kock Charles Paul de Mon voisin Raymond. – Paris, 1888. – 325 зю
80873
  Zbych Andrzej Monachium / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1975. – 82 s.
80874
  Krasicki Ignacy Monachomachia czyli Wojna mnichow. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1954. – 94с.
80875
  Dante Alighieri Monarchia. / Dante Alighieri. – Milano, 1985. – 163с.
80876
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 12. – 1805. – P. 305-606
80877
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 25. – 1812. – 595 p.
80878
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 26. – 1812. – 628 p.
80879
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 28. – 1813. – 602 p.
80880
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha : im Verlage der Beckerifchen Buhhandlung
T. 3. – 1801. – 626 s.
80881
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha : im Verlage der Beckerifchen Buhhandlung
Т. 14. – 1806. – 600 s.
80882
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 15. – 1807
80883
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 17. – 1808
80884
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 22. – 1810
80885
   Monatlicher Auszug aus allerhand neu-herausgegebenen nutzlichen und artigen Buchern. – Hannover
Julius - Decemder. – 1700. – S. 338-916
80886
   Mondelinge geschiedenis : Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. – Amsterdam : Uitgeverij SUA, 1983. – 167blz. – ISBN 90 6222 103 3
80887
  Concetta Amato Mondo italiano : Testi autentici sulla realta sociale e culturale italiana / Concetta Amato. – 4a edizione. – Roma, 1993. – 169 с.
80888
  Strittmatter Eva Mondschnee liegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1977. – 166с.
80889
  Strittmatter Eva Mondschneeliegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1975. – 166с.
80890
  Preda Con. Monedele Geto-dacilor / Con. Preda. – Bucuresti, 1973. – 264с.
80891
  Pataky Denes Monet / Pataky Denes. – Budapest, 1974. – 26с.
80892
  Rapetti Rodolphe Monet / Rapetti Rodolphe. – Paris, 1990. – 98с.
80893
   Monetary and financial statistics : compilation guide / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 12, 359 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-584-0
80894
   Monetary and financial statistics manual. – Washington : International monetary fund, 2000. – IX,157p. – ISBN 1-55775-974-X
80895
  Lukianenko I.G. Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine / I.G. Lukianenko, P.A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 295-307. – ISSN 1993-6788


  In this study, the results of monetary and fiscal policies in Ukraine during 1991-2014 are analyzed. In particular, interconnections between the National Bank and the government regulation of the economy are investigated. 7 key phases in monetary and ...
80896
  Quah Ch.H. Monetary integration in EAST ASIA: a  ritical review / Ch.H. Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 388-397. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено ідеї щодо фіксації валютного курсу та монетарних союзів у Східній Азії у контексті теорії оптимальної валютної зони, яка є досить популярною при прийнятті рішень щодо валютного курсу. Проаналізовано 20 емпіричних робіт за періоду ...
80897
  Bishev G. Monetary management, credit activity of banking industry and economic growth in Western Balkan countries // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2014. – Т. 45, 1. – P. 101-118. – ISSN 0350-1698
80898
  Berlemann M. Monetary policy and central bank independence under endogenous conservatism / M. Berlemann, A. Schneider // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 125-136. – ISSN 1226-4261
80899
   Monetary Policy Landscape in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 43-45. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
80900
   Money - Commodity - Money. – Moscow, 1989. – 32с.
80901
  Kaufman H.M. Money and Banking / Herbert M. Kaufman. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1992. – ISBN 0669243507
80902
  Means H. Money and power : The history of business / Howard Means; With a foreword by David Grubin. – New York a.o. : Wiley, 2001. – 13,274 p., 4 f. ill. – ISBN 0-471-40053-X
80903
  Rasputin Valentin Money for Maria: Stories / Rasputin Valentin. – Moscow, 1989. – 269с.
80904
  Duncan Andrew Money Rush / Duncan Andrew. – London, 1980. – 413с.
80905
  Seidman Ann Money, banking and public finance in Africa / Seidman Ann. – London and New Jersey : Zed Books Ltd., 1986. – 363 p. – ISBN 0862324300
80906
  Nasilowski Wieslaw Monganga znaczy lekarz / Nasilowski Wieslaw. – Warszawa : Iskry, 1968. – 309,[8]s. : Il., fot.
80907
  Biligun Dalai Monggol usug-un tolta-aca ocuken jigabari / Biligun Dalai. – Улан-Уде, 1962. – 1-133с.
80908
  Jisl L. Mongolei : Kunst und Tradition / L. Jisl. – Praha : ARTIA, 1960. – 144, [4] S. : ill.
80909
   Mongolian people"s republic: Effectiveness of fraternal cooperation. – M., 1984. – 43с.
80910
   Mongolian People"s Republic: Effectivenoss of fraternal co-operation. – M., 1984. – 43с.
80911
   Mongolica : Памятники академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884-1931. – М., 1986. – 302с.
80912
  Kornatowska Maria Monica Vitti / Kornatowska Maria. – Warszawa, 1977. – 70с.
80913
  Morton A. Monica"s story / Andrew Morton. – London : Michael O"Mara books, 1999. – 288 p., [12] l. phot. – ISBN 1-85479-426-4
80914
  Gabrylevych A. Monitiring of anti-crisis activities of countries-members of the European Union: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.193-202. – Бібліогр. вкінці ст.
80915
   Monitor Roznych Ciekawosci : na rok 1795. – Krakow : w Drukarni Jana Maya
T. 4. – 1795. – 240, [II] c.
80916
   Monitoring and managing fiscal risks in the East African community / [prep.]: Paolo Mauro [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – 36 p. : ill. – (The African department). – ISBN 978-1-51355-1-265
80917
  Vavrenyuk S.A. Monitoring as a means of achieving the quality of higher education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (16), january. – P. 35-45. – ISSN 2414-0562


  Розглянуто систему вищої освіти України: досягнення якості освіти та надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. Важливим процесом для досягнення якості є моніторинг. Проаналізовано поняття та компоненти моніторингу як одного з інструментів ...
80918
  Kravchenko H. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education / H. Kravchenko, I. Annienkova, O. Pochuieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – P. 83-95. – ISSN 2312-5993


  Мониторинг как механизм адаптивного управления развитием кафедральной системы институтов последипломного педагогического образования
80919
  Nizhegorodtsev V.O. Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – P. 143-148. – ISSN 1993-6788


  Моніторингове оцінювання попиту та пропозицій на фахівців економічного профілю.
80920
  Jaszczak R. Monitoring lasow / R. Jaszczak. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999. – 212s. – ISBN 83-7060-1831-6
80921
   Monitoring of custodial settings in Ukraine : status of implementation of the national preventive mechanism : report for 2013 / Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 201 p. : ill., tab. – Заголовок корінця: Monitoring of custodial settings in Ukraine: current implementation of NMP. – ISBN 966-7855-00-7
80922
  Leliuk S.V. Monitoring of financial security of building industry // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 107-110. – ISBN 978-9934-571-51-0
80923
   Monitoring of plant viruses in Antarctica / M. Vedernikova, S. Dolgorukova, I. Budzanivsky, V. Polischuk // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 113
80924
  Moiseenko I.P. Monitoring parameters of the level of economic security of Ukraine / I.P. Moiseenko, N.O. Ryvak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 95-102. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано стан впливу фіскальних параметрів на рівень економічного розвитку України.
80925
   Monitoring report on implementation of the law "On amending certain legislative acts of Ukraine relating to preventing and countering political corruption" of October 8, 2015 #731-VIII (on December 5, 2016) / [Council of Europe ; CRLR ; prep.: M. Kravronyuk, Yu. Kyrychenko, D. Kalmykov et al.]. – Kyiv : O. Moskalenko Private Entrepreneur Publishing, 2016. – 74 p. : ill. – На обкл.: Council Evrope, Conseil L"europe, Centre of Policy and Legal Reform 20 років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
80926
  Guizot F. Monk; Chute de La Republique Et Retablissement de La Monarchie En Angleterre, En 1660. – Paris : Didier, 1851. – XIV, 397p.
80927
  Wu Monkey / Wu, Ch"eng-En; Abridged by A.Waley; From an original translation by A..Waley. – Harlow : Logman; Pearson education, 2002. – 7,67p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed. A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50186-5
80928
  Ford Elaine Monkey Bay / Ford Elaine. – Harmondsworth, 1990. – 243с.
80929
  Rolfe J. Monkey business : swinging through the Wall Street Jungle / John Rolfe a. Peter Troob. – New York ; Boston : Business Plus, 2009. – VIII, 308, [1] p. – ISBN 978-0-446-67695-3
80930
  Adler Irving Monkey business. / Adler Irving. – New York, 1957. – 128с.
80931
  Hanna Jack Monkeys on the interstate: and other tales from America`s favorite zookeeper / Hanna Jack, Stravinsky John. – New York : A Plume Book, 1990. – 293S.
80932
  Maeterlinck Maurice Monna Vanna / Maeterlinck Maurice. – Toronto, 1910. – 179с.
80933
  Modrzejewski Antoni Mono krysztaly metali / Modrzejewski Antoni. – Warszawa, 1962. – 78 c.
80934
  Vyshnevsky D. Monoalkyltriazenes as initiators of free-radical polymerization of methyl methacrylate / D. Vyshnevsky, V. Syromyatnikov, A. Kolendo // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 299
80935
  Sikora K. Monoclonal Antibodies / K. Sikora, H.M. Smedley : Blackwell Scientific Publications, 1984. – 132p.
80936
  Campbell A.M. Monoclonal Antibody Technology = The Production and Characterization of Rodent and Human Hybridomas / A.M. Campbell. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 265p.
80937
  Gainariu C.E. Monografia comunei Burdujeeeeeni : PlasaBosancea, judetul Suceava / C.E. Gainariu. – Bucuresti : [ S. n. ], 1936. – 81 p.
80938
   Monografia de Venezuela. – Merida, 1963. – 44с.
80939
   Monografia geografica a Republicii Pop. Romine. – Bucuresti
2. – 1960. – с.
80940
   Monografia geografica a Republicii Populare Romine. – Bucuresti
1. – 1960. – 742с.
80941
  Pop Emil Monografia geologica a bazinului Petrosani / Pop Emil. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 300,[4]p.,1harta. – ISBN 973-27-0300-8
80942
   Monografia polenului florei din Romania. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
V. 3. – 1990. – 98s. – Planse 1-94
80943
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
1. – 1953. – 330с.
80944
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
2. – 1953. – 337-1166с.
80945
  Domin K. Monograficka studie o myosotis silvatica (ehrb.) hoffm. a nekterych pribuznych pomnenkach se zlastnim zrenim k oblasti karpatske / K. Domin. – Praha : [S. n.], 1939. – S. 211-379. – (Carpatika 1 / K. Chotek)
80946
   Monografie. – Zielona Gora. – ISSN 0239-7390
N 61. – 1992
80947
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 70. – 1994
80948
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 71. – 1994
80949
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
80950
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
80951
   Monografie. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej. – ISSN 0239-7390
N 87. – 1998
80952
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 435. – 1998
80953
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 436. – 1998
80954
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 469. – 2000
80955
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 476. – 2001
80956
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 478. – 2001
80957
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 480. – 2001
80958
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 494. – 2001
80959
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 495. – 2002
80960
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 496. – 2002
80961
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 499. – 2002
80962
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 500. – 2002
80963
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 20. – 2000


  1997. Hf. 85
80964
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 22. – 2000


  1997. Hf. 85
80965
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 23. – 2001
80966
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 25. – 2001
80967
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 30. – 2001
80968
   Monografii. Seria Monografii de chimie / Universitatea de Vest din Timisoara. – Timisoara
  N 9. – 1995. – На обкл.: 1996 р.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
80969
   Monografii. Monografii matematice = University of Timisoara. Department of mathematics. Mathematical monographs / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoaraб Facultea de matematica. – Timisoara
  N 63. – 1997


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80970
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 64. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80971
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 72. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
80972
   Monografii profesionale. Destinate orientarii si selectiei personalului. – Bucuresti, 1977. – 219с.
80973
  McDonald Monograph series / McDonald : Department of Geography University of New England, 1963. – 30p. – (The Water Balance of Three Catchment Areas on the North Coast of New Wales ; 1)
80974
   Monographie / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-39-5
N 57 : Mazepa: Hetman der Ukraine, Furst des Hl. Romischen Reiches in zeitgenossischen deutschen Quellen, 1639-1709 / T. Mackiw, (2-e, verbesserte Auflage). – 2000
80975
  Haider Gerhard Monographie der familie urceolariidae (Ciliata, Peritricha, Mobilia) : Mit besonderer berucksichtigung der im suddeutschen raum vorkommenden arten / Haider Gerhard. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1964. – 251S. – (Parasitologische schriftenreihe ; Heft 17)
80976
  Віrulа А. [Бируля А А. Monographie der Solifugen-Gattung Gylippus Simon : (Vorgelegt am 5 December 1912) / von A. Birula // Компакт - 229417 / А.А. [Віrulа А.] Бируля. – 84 p., 5 sh. tabl. : tables
80977
  Leclergo Jean Monographie systematique, phylogenetique et zoogeographique des Hymenopteres Crabroniens / Leclergo Jean. – Liege : Lejeunia, 1954. – 371S.
80978
   Monographien des Romisch-germanischen Zentralmuseums / Romisch-germanisches Zentralmuseum,Forschungsinst. fur Vor. u. Fruhgeschichte ; The British Museum. – Mainz ; London : RGZM. – ISBN 978-3-88467-172-6
Bd. 92 : Jewellery of princely Kiev : the Kiev hoards in the British museum and the Metropolitan museum of art and related material / Ljudmila Pekarska. – 2011. – IX, [I], 258, [3] S. : іл., табл., фотоіл. – На обкл. та корінці назва тому. - Розгорнутий тит. арк. - Текст нім., англ. – Бібліогр.: с. 249-257 та в підрядк. прим.
80979
  Borowicz Aldona Monolog przed polnoca / Borowicz Aldona. – Olsztyn, 1978. – 62с.
80980
   Monomers, polymers and composites from renewable resources / ed.: Mohamed Naceur Belgacem, Alessandro Gandini. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2008. – VIII, 552, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 543-552. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-08-045316-3
80981
  Wilczek Maria Eizbieta Monomery i polimery za wierajace ugrupowania imidowe : Praca doktora na stopien naukowy kandydata nauk chmicznych: 02.00.06 / Wilczek M.E.; КНУТШ. – Kijow, 2006. – 159 л. – Бібліогр.: л.120-159
80982
  Chaika O. Monomials in english for law / O. Chaika, Yu. Zakatei // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 114-121. – ISSN 2415-8828
80983
  Heidorn Gunter Monopole - Presse. - Krieg. / Heidorn Gunter. – Berl., 1960. – 362с.
80984
   Monosacharidy. – Praha, 1960. – 520с.
80985
   Monotonic differece scheme for unsteady convection-diffusion equation / O. Stelia, I. Sirenko, L. Potapenko, I. Stelia // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 156-157. – ISBN 978-966-7166-39-7
80986
  Volkova O. Monotonicity of kneading invariant for some family of unimodal maps // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 71-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для деякого спеціального класу однопараметричних сімей унімодальних відображень, які визначаються f[нижній індекс t]: [0,1][прямує до][0,1], f[нижній індекс t] = (atx)/(x+t), 0[< або =]x[< або =] ? для t [належить] [0, (1/(a-2)], a>2 було доведено, що ...
80987
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taureau Jean. – Berlin, 1974. – 346с.
80988
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taurneau Jean. – Berlin, 1976. – 346с.
80989
  Schehade Georges Monsieur Bob"le : trois actes / Georges Schehade. – Paris, 1992. – 139 S.
80990
  Frisch Max Monsieur Bonhomme et les Incendiaires: Piece didactique sans doctrine / Frisch Max. – Paris, 1983. – 116с.
80991
  Talleyrand Monsieur de Talleyrand. – T. 2. – Paris : J.-P. Roret, 1834. – 411 p.
80992
   Monsieur de Talleyrand. – Paris : J.-P. Rorer
T. 1. – 1834. – 423 p.
80993
  Mohrt Michel Monsieur l"Ambassadeur / Mohrt Michel. – Paris, 1992. – 90с.
80994
  Bernanos G. Monsieur Ouine / G. Bernanos. – Paris, 1967. – 254с.
80995
  Bernanos Georges Monsieur Ouine / Bernanos Georges; Autrand M. – Paris, 1969. – 192с.
80996
  Pierre Bernard Montagnes de la Lune / Pierre Bernard, 1959. – 96с.
80997
  Coquelin L. Montaigne. 1533 - 1592 : la vie de Montaigne. - Les Essais. - Extraits. - Jugements / Louis Coquelin. – Paris : Bibliotheque Larousse. – 96 p. : il.
80998
  Montaigne Montaigne. Les essais : - l"homme, l"education, la societe, philosophie de la vie / Montaigne ; Biographie, bibliographie, choix de textes par C. Simond. – Paris : Louis -Michaud. – XIV, 136 p. : Portr. – Avec Portr., autographe et vue du Chateau de Montaigne.- Sun l"dos (d"un livre). – (Les prosateurs illustres Fraincais et Etrangers)
80999
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1975. – 642с.
81000
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village Occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1986. – 642с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,