Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
73001
  France A. "Nieskazitelni sedziowie" i inne opowiesci / Anatol France; Wstepem opatrzyl M. Zurowski; Tlum. J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 134s. – (Biblioteka szpilek / Pod red. A.Marianowicza ; №7)
73002
  Klodzinska Anna "Nietoperze". / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1985. – 256с.
73003
  Райхерт К. "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А.И. Уемова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2227-1503
73004
  Веретюк О. "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 371-376. – (Літературознавство ; Вип. 27)
73005
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
73006
  Rybicka-Nowacka Halina "Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, jezyk / Rybicka-Nowacka Halina. – Warszawa, 1974. – 160с.
73007
  Nietzsche F. [Nietzsche"s Werke] / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – [Leipzig?] : [C. G. Naumann?]
Bd. 8 : Der Tall Wagner. – 474 S. – Книга без обкл. та тит. листа
73008
  Михайлов И.Е. [NN и O,N]-карбонотропная таутометрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михайлов И.Е.; Сев.-Кав. науч. центр высш. школы. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
73009
  Мигунова И.И. N-n-толилмальимид, его полимеризация и привитая сополимеризация под действием у-излучения Со60. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Мигунова И.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 15л.
73010
  Chorvath Julius Niektore historicke a teoreticke aspekty rozpoctoveho prava / Chorvath Julius. – Bratislava, 1975. – 39с.
73011
  Sefranek Julius Niektore ideologicke problemy nasej literatury / Sefranek Julius. – Bratislava, 1951. – 56с.
73012
  Mamrilla J. Niektore problemy matematickej teorie pruznosti anizotropneho a nehomogenneho telesa / J.Mamrilla , A.Mamrillova, V.S.Sarkisjan. – Bratislava : Univ. Komenskeho, 1988. – 328s.
73013
  Muszynski Zbigniew Niektore spekty rewolucji naukowo-technicznej / Muszynski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 148 s.
73014
  Hajko Dalimir Niekuo inspiracii. / Hajko Dalimir. – Bratislava, 1976. – 53с.
73015
  Dzikowska Elzbieta Nielatwo byc Indianinem / Dzikowska Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 253с.
73016
  Madsen E.M. Niels Hemmingsens Etik : en idehistorisk Studie / E. M. Madsen. – Kobenhavn : Gads Forlag, 1946. – 353, [4] S.
73017
  Jacobsen Jens Peter Niels Lyhne / Jacobsen Jens Peter; Zilina Miroslav (prel.). – Praha, 1963. – 214с.
73018
  Janicki Jerzy Nieludzki doktor / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1983. – 331с.
73019
  Zechmann Heinz Niemandsland / Zechmann Heinz. – Wien : Osterreichische Verlagsanstalt, 1971. – 297 S.
73020
  Dmitrow Edmund Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach polakow: Poglady i opinie z lat 1945-1948 / Dmitrow Edmund. – Warszawa, 1987. – 399с.
73021
   Niemcy o Polsce i Polakach = Germans on Poland and Poles=Die Deutschen uber Polen und die Polen : Polska w mediach niemieckich w latach 2006-2007. – Warszawa : Fundacja Polsko-niemieckie pojednanie, 2007. – 236 s. – Текст парал. польською, англійською та німецькою мовами. – ISBN 978-83-922446-4-6
73022
  Gelberg Ludwik Niemcy po drugiej wojnie swiatowej. / Gelberg Ludwik. – Wroclaw, 1971. – 163с.
73023
  Kruczkowski Leon Niemcy. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1953. – 136с.
73024
   Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. J. Lisek. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2010. – 519, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 6). – ISBN 978-83-229-3099-1
73025
  Pieciak Wojciech Niemiecka pamiec : Wspolczesne spory w Niemczech o miejsce 3 Rzeszy w historii, polityce i tozsamosci (1989-2001) / Pieciak Wojciech. – Krakow : Wyd-wo UMCS, 2002. – 453s. – ISBN 83-233-1549-3
73026
  Gelles K. Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – S. 1-437 : il. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
73027
  Szarota Tomasz Niemiecki Michel: Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu / Szarota Tomasz. – Warszawa, 1988. – 583с.
73028
  Jarochowska Maria Niemilosierni / Jarochowska Maria. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1959. – 244s.
73029
   Niemoc. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1983. – 421s. – (Antologia opowiadan science fiction, pisarzy NRD). – ISBN 83-210-0338-9
73030
  Stawniak Henryk Niemoc plciowa jako przeszkoda do malzenstwa : Ewolucja czy zmiana koncepcji? / Stawniak Henryk. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 407s. – ISBN 83-7072-149-4
73031
  Blyth Chay Niemozliwa podroz / Blyth Chay; Moszkowska-Kozakiewicz M. – Gdansk, 1976. – 211с.
73032
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.1. – 1957. – 300 s.
73033
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.2. – 1957. – 354 s.
73034
  Sobieski W. Nienawisc wyznaniowa tlumow za rzadow Zygmunta III-go / W. Sobieski. – Warszawa, 1902. – 200с.
73035
  Gordon Barbara Nienchwytny / Gordon Barbara. – Warszawa, 1984. – 235с.
73036
   Nieobecne dyskursy. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Studia kulturowe i edukacyjne). – ISBN 83-231-0317-8
Czesc 2. – 1992. – 145s.
73037
  Vogler Henryk Nieobecni sa winni / Vogler Henryk. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1972. – 231 s.
73038
  Srokowski Stanislaw Nieobecny / Srokowski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 303с.
73039
  Smigielski Zbigniew Wojciech Nieobecny nie bedzie dziedziczyl / Smigielski Zbigniew Wojciech. – Wroclaw i i., 1977. – 50с.
73040
  Lapunow B. Nieodkryta planeta / B. Lapunow. – Warszawa, 1971. – 181с.
73041
  Waugh Evelyn Nieodzatowana / Waugh Evelyn. – Warszawa : "PAX", 1976. – 106 s. – ISBN 1-85715-156-9
73042
  Marzec Edward Niepamiec / Marzec Edward. – Warszawa, 1977. – 102с.
73043
   Niepelnosprawni w srodowisku spolecznym. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 306s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego). – ISBN 837246-027-2
73044
  Golicyn Siergiej Niepodpisany portret. / Golicyn Siergiej. – Warszawa, 1970. – 276с.
73045
  Siemiankowski Feliks Niepokoj w Dabrowce : Opowiesc / Siemiankowski Feliks. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 157s.
73046
  Olcha A. Niepokoj wiosennej zieleni / Antoni Olcha. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 233s.
73047
  Simenon Georges Niepokoje komisarza Maigreta / Simenon Georges. – Warszawa, 1970. – 160с.
73048
  Janicki Janusz Niepokoje mlodzizy zachodu / Janicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 211с.
73049
  Faulkner William Niepokonane / Faulkner William; Przeloz.E.Zycienska. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1964. – 244s.
73050
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1961. – 356с.
73051
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1974. – 355с.
73052
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Niepotrzebna lyzka / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 102 s.
73053
  Kupisiewicz Czeslaw Niepowodzenia dydaktyczne. / Kupisiewicz Czeslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1965. – 320с.
73054
  Kochowski Wespazjan Nieproznujace proznowanie / Kochowski Wespazjan. – Warszawa, 1978. – 221с.
73055
  Szymanderski Witold Nierozegrana / Szymanderski Witold. – Warszawa : Iskry, 1977. – 198s.
73056
  Elberger Bernd Nierstiener Spatlese / Elberger Bernd. – Lpz., 1954. – 274с.
73057
  Romanowski Grzegorz Niesekwencyjny rozwoj gospodarczy oparty na imporcie technologii : Analiza teoretyczna oraz empiryczna (na przykladzie Jponii w latach 1950-1970) / Romanowski Grzegorz. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 336s. – ISBN 83-7171-309-6
73058
  Braun Volker Nieskrepowany zywot Kasta / Braun Volker; Przelozyla H.Wieclawska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 157s.
73059
  Studenski R. Niesmialosc a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagajacych ekspozycji spolecznej / R. Studenski, A. Studenska // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2010. – S. 3-15. – (Folia psychologica ; N 14). – ISSN 1427-969X
73060
  Zukrowski Wojciech Niesmialy / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 165 s.
73061
  Kuttner Henry Niesmiertelni / Kuttner Henry; Przelozyl W.Adamiecki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 224s. – ISBN 83-07-01401-8
73062
  Lubicz Anna Niespelnienie / Lubicz Anna. – Warszawa, 1978. – 175с.
73063
  Bozic M. Niesplakani / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 455с.
73064
  Duninowna Helena Niespodzianki Warszawskie / Duninowna Helena. – Warszawa, 1956. – 340с.
73065
  Wroblewski Zdzislaw Niespokojne drogi / Wroblewski Zdzislaw. – Warszawa : Iskry, 1955. – 348 s.
73066
  Bratny Roman Niespokojne tropy. / Bratny Roman. – Warszawa, 1959. – 112с.
73067
  Machejek Wladyslaw Niespokojny czlowiek / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 480с.
73068
  Nietzsche F. Nietzsche-Worte : Weggenossen in grosser Zeit : ausgewahlt und eingeleitet von H. Itschner / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag, 1915. – 126 S. – (Kroners Taschenausgabe)
73069
  Lefebvre H. Nietzsche / Henri Lefebvre. – Paris : Sociales Internationales, 1939. – 310 p.
73070
  Gonzalez M.R. Nietzsche o "Dionisos crusificado": A partir de El hombre y lo divino, Maria Zambrano // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 23-37. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 40, N 1). – ISSN 0137-2025
73071
  Odon W. Nietzsche romantikus korszaka / W. Odon. – Budapest : Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1907. – V, 264 L.
73072
  Lang A. Nietzsche und die deutsche Kultur / Albert Lang. – Zweite, vermehrte Aufl. – Koln : J.P. Bachem, 1903. – 59 S.
73073
  Bertram E. Nietzsche Versuch einer Methologie / E. Bertram. – Berlin : Georg Bondi, 1921. – VIII, 368 S. – (Funete Unveranderte Auflage Elftes bis Dreizehntes Tausend)
73074
  Nietzsche F. Nietzsche"s werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausgabe. – Leipzig : C.G. Naumann Berlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlasz 1882/85. – 1906. – XXIX, 502 S. – Розгорнутий тит. арк.
73075
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 11 : Aus dem Nachlass 1883 / 88. Der Tall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Ecce homo. – XLV, 433 S.
73076
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Erste Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 8 : Der Fall Wagner. Gotzen-Dammerung. Nietzsche contra Wagner. Der Wille zur Macht ( I. Buch : Ger Antichrist ). Dichtungen. – 1899. – 469, [8] S.
73077
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 3 ( zweiter Bd. ) : Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. – 1900. – 375, XXV, [8] S. ; pag. var.
73078
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke : Nachgelassene Werke / F. Nietzsche. – 2te Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 15 ( 7 Bd. der zweiten Abtheil. ) : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe ( Studien und Fragmente ). – 1901. – XXII, 541, [10] S. ; pag. var.
73079
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 1 : die Geburt der Tragodie. Unzeitgemasse Betrachtungen. Erstes bis viertes Stuck. – 1905. – XIII, 615, [8] S. ; pag. var.
73080
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 1 : Die Geburt der Tragodie. Aus dem Nachlass 1869 - 1873. – 1906. – XXXIX, 530 S.
73081
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 2 : Unzeitgemasse Betrachtungenr. – 1906. – L, 502 S.
73082
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 3 : Menschliches, Allzumenschliches 1. Aus dem Nachlass 1874 - 1877. – 1906. – XLI, 445 S.
73083
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – 1906. – XVI, 474 S.
73084
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 10 : Der Wille zur Macht. 1884 / 1888 (Fortsetzung). Gotzen -Dammerung 1888. Der Antichrist 1888. Dionysos-Dithyramben 1888. – 1906. – XXXVIII, 498 S.
73085
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke Gesammelte Briefe / Friedrich Nietzsche ; hrsg. von E. Forster-Nietzsche, C. Wachsmuth. – Berlin ; Leipzig : Schuster & Loeffler
Bd. 3, 1 Halfte : Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, G. Brandes. – 1904. – 330 S. : Portr.
73086
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – XVI, 474 S.
73087
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 6 : Die frohliche Wissenschaft. Aus dem Nachlass 1871 -1888. – XXX, 440 S.
73088
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 9 : Der Wille zur Macht : Versuch einer Umwertung aller Werte. Aus dem Nachlass 1884 -1888. – XXVIII, 538 S.
73089
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 5 : Morgenrothe. Aus dem Nachlass 1880 -1881. – 1920. – XLI, 402 S.
73090
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlass 1882 -1885. – 1927. – XXIX, 502 S. : Portr.
73091
  Czerwinski Julian Nieugisci zeglarze / Czerwinski Julian. – Gdynia, 1965. – 64с.
73092
  Huxley Aldous Niewidomy w Ghazie / Huxley Aldous; Przelozyla M. Godlewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 560s.
73093
  Bronislawski Jerzy Niewidzzialni w tlumie. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 297с.
73094
  Stompor Jozef Niewierna / Stompor Jozef. – Warszawa, 1977. – 503с.
73095
  Broch Herman Niewinni : Powiesc w jedenastu opowiadaniach / Broch Herman; Przelozyla W.Jedlicka. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 464,[2]s.
73096
  Szmaglewska Seweryna Niewinni w Norymberdze / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1976. – 462с.
73097
  Aragon Niewola i wielkosc francuzow / Aragon; Tlum. J. Kott. – 2ie wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1950. – 128s.
73098
  Hadyna Stanislaw Niezatarte slady. / Hadyna Stanislaw. – Katowice, 1960. – 182с.
73099
  Goralski Wojciech Niezdolnosc konsensualna do zawarcia malzenstwa kanonicznego : kan.1095,nn. 1-3 KPK / Goralski Wojciech, Dzierzon Ginter. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 468s. – ISBN 83-7232-208-3
73100
  Bartnikowski Bogdan Nieziemskie przygody / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1975. – 163с.
73101
  Damian Dominik Nieznajomy z baru Calypso. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 296с.
73102
  Nossack Hans Erich Nieznanemu zwyciezcy / Nossack Hans Erich; Przelozyl a H.Leonowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 140s.
73103
  Petersen Jan Nieznani przyjaciele : Opowiadania z niemieckiego Ruchu Oporu 1933-1935 / Petersen Jan; Przeklad autoryzowany K.Radziwilla. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1950. – 174s.
73104
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Warszawa, 1960. – 240с.
73105
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Wyd. 5. – Warszawa, 1973. – 180с.
73106
  Masson Rene Nieznany zolnierz / Masson Rene; tlum.T. Evert. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 455 s.
73107
  Dobraczynski J. Niezwyciezona armada / Jan Dobraczynski. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1971. – 319 s.
73108
  Romains Jules Niezwykla kobieta / Romains Jules; Przelozyla A.Gostynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 242 s.
73109
  Murzanski Stanislaw Niezwykla podroz doktora Friede. / Murzanski Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 307с.
73110
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w dziejach: Szkice biograficzne czesc pierwsza od starozytnosci do konca 19 w. / Donimirski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 167с.
73111
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w legendzie i historii : Szkice biograficzne / Donimirski Andrzej. – Krakow : Barbara. – ISBN 83-86291-17-6
Cz.2. – 1995. – 198s.
73112
  Seghers Anna Niezwykle spotkania / Anna Seghers; Przel. M.Wolczacka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 142s.
73113
  Assolant Alfred Niezwykle, choe prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assolant Alfred. – Warszawa, 1969. – 250с.
73114
  Assollant Alfred Niezwykle, choo prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assollant Alfred. – Warszawa, 1975. – 218с.
73115
   Niezwykli na co dzien : Bohaterowie czasu pokoju. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 183s.
73116
  Kurus-Brzezinski Wladyslaw Niezwykly marsz. / Kurus-Brzezinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 262с.
73117
  Minkowski Aleksander Nigdy na swiecie / Minkowski Aleksander. – Lodz, 1959. – 166с.
73118
  Miller S. Nigeria : Zwischen Wuste und Lagune / S. Miller. – Berlin : Verlag der Nation, 1966. – 245S.
73119
  Михайлова Т.А. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 54-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
73120
  Serling Rod Night gallery 2 / Serling Rod. – New York : Bantam books, 1972. – 152s. – (A Bantam book ; Bantam pathfinder editions)
73121
  Theroux Phyllis Night lights: bedtime stories foe parents in the dark / Theroux Phyllis. – Harmondsworth, 1988. – 179с.
73122
  Francis Clare Night sky / Francis Clare. – New York, 1984. – 631с.
73123
  Furst Alan Night soldiers / Furst Alan. – London : Mandarin, 1989. – 437p. – ISBN 0-7493-0112-0
73124
  Shaw Irwin Nightwork / Shaw Irwin. – London, Sydney, 1976. – 335с.
73125
  Cabaj Romuald Nihil novi / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1959. – 228с.
73126
  Анна Иваненко Niht flash по-киевски: Код Балабуха : Игры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 40-47 : Іл.
73127
  Darbois Dominigue. Niki in Afrika. / Dominigue. Darbois. – Prague, 1959. – 44с.
73128
  Dery Tibor Niki. / Dery Tibor. – Budapest, 1977. – 435с.
73129
  Tolstoi Aleksei Nikita"s childhood : комментарий на английском языке, словарь русско-английский / Tolstoi Aleksei. – Moscow. – 96 с.
73130
  Tolstoi Aleksei Nikitan lapsuas / Tolstoi Aleksei. – M., 1963. – 88с.
73131
   Niko Pirosmani. 1862-1918. – L., 1983. – 327с.
73132
  Konecny Dusan Niko Pirosmanisvili / Konecny Dusan. – Praha, 1965. – 61 s.
73133
  Lustig Arnost Nikoho neponizis / Lustig Arnost. – Praha, 1963. – 167с.
73134
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj Loupeznik / Olbracht Ivan. – Praha, 1955. – 224 с.
73135
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj loupeznik. Golet v udoli. Hory a staleti / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 628с.
73136
  Putilov B.N. Nikolai Miklouho-Maclay : Traveller, Scientist and Humanist / B.N. Putilov. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 239p.
73137
  Shoshin V. Nikolai Tikhonov / V. Shoshin. – Moscow, 1988. – 213 p.
73138
  Taufer Jiri Nikolaj Vasiljevic Gogol / Taufer Jiri. – Praha, 1952. – 36с.
73139
  Kauffeldt Alfons Nikolaus Kopernikus. / Kauffeldt Alfons. – Leipzig/Jena, 1958. – 148с.
73140
  Orlov Vladimir Nikolsky pripad / Orlov Vladimir. – Praha, 1984. – 348с.
73141
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / Konstanty Simonow; Przelozyla J.Laskowska. – Warszawa : Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej. – (Biblioteka powczechna)
Tom 3. – 1966. – 341 s.
73142
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / K. Simonow. – Warszawa, 1970. – 812с.
73143
  Wahlstedt V. Nikt nie wierzy Aslakowi / V. Wahlstedt. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 150 s.
73144
  Kohler Erich Nils Harland. Erzahlungen / Kohler Erich. – Rostock : Hinstorff, 1975. – 228s.
73145
  Bolek Zdzislaw Nim bedzie yylko milczenie / Bolek Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 149с.
73146
   Nim bedzie zapomniana : Szkice o kulturze PRL-u. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. – 251s. – ISBN 83-229-1619-1
73147
  Trzaska Wladyslaw Nim zapadnie wyrok / Trzaska Wladyslaw, Grzeg. Feodorowski. – Warszawa, 1966. – 200с.
73148
  Menchen Georg Nimendaju: Bruer der Indianer / Menchen Georg. – Leipzig, 1979. – 247с.
73149
  Dupont Andre Nimes. Le Pont du Gard / Dupont Andre. – Paris, 1962. – 64 p.
73150
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 25 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R155)
73151
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to Desember 31st 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 24 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R162)
73152
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 28 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R175)
73153
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, April 1st to June 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 20 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R 172)
73154
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, January 1st to March 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 26 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R167)
73155
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to December 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – [2], 22 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R178)
73156
   Nina Ricci Love in Paris Woman. Париж : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 101 : Фото
73157
  Busch Paula Nina vom Zirkus. / Busch Paula. – Berl., 1957. – 284с.
73158
   Nine-language dictionary of polymers and composites / edited by Andrei Grafov, Eloisa B. Mano. – Hoboken : Wiley, 2008. – 23, 1086 p. – ISBN 978-0-470-28248-9
73159
  Beichman Arnold Nine lies about America / Beichman Arnold. – Revis. and expand. ed. – Richmond Hill, 1973. – 320с.
73160
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
73161
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
73162
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1968. – 198с.
73163
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1979. – 198с.
73164
  Salinger J.D. Nine stories: Franny and Zooey / J.D. Salinger. – M., 1982. – 427с.
73165
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – London; Toronto, 1949. – 314с.
73166
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1968. – 252с.
73167
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1979. – 251с.
73168
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – London, 1992. – 325с.
73169
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George; With an introd.by J.Simons. – London : Campbell Publishers, 1992. – 325p. – (Everyman"s Library ; 134 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-134-8
73170
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 3. – 2005
73171
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 4. – 2006
73172
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 1. – 2006
73173
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 2. – 2006
73174
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 3. – 2006
73175
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 4. – 2006
73176
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 1. – 2007
73177
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 2. – 2007
73178
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 3. – 2007
73179
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 4. – 2008
73180
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 1. – 2008
73181
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 2. – 2008
73182
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 3. – 2008
73183
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 4. – 2009
73184
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 1. – 2009
73185
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 2. – 2009
73186
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 3. – 2009
73187
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 4. – 2010
73188
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 1. – 2010
73189
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 2. – 2010
73190
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 3. – 2010
73191
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 4. – 2011
73192
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 1. – 2011
73193
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 2. – 2011
73194
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 3. – 2011
73195
   Nineteenth Century American Short Stories. – Moscow, 1970. – 536 с.
73196
   Nineteenth Century American Short Stories = Американская новелла 19 века. – Moscow : Progress, 1978. – 448 p.
73197
  Pogany Gabor Nineteenth century Hungarian painting / Pogany Gabor. – Budapest, 1958. – 12с.
73198
  Ante Laurian Ninge peste Farcasa / Ante Laurian. – Iasi, 1989. – 221с.
73199
  Pita Rodriguez Felix Ninos de Viet Nam / Pita Rodriguez Felix. – La Habana, 1974. – 107с.
73200
   Ninth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Zvolen : Geologica. – Praha : Univerzita Karlova, 1984. – 240p.
73201
  Galczynski Konstanty Ildefons Niobe / Galczynski Konstanty Ildefons. – Krakow, 1958. – 44с.
73202
  Gordon Barbara Niobe / Gordon Barbara. – Warszawa, 1966. – 276с.
73203
  Орлов Денис NISSAN 350Z: теперь и родстер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 78 : Іл.
73204
   Nissan X-TOUR в гостях у королевы Тянь-Шаня // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 49-53 : фото
73205
  Sararu Dinu Niste tarani / Sararu Dinu. – Bucuresti, 1978. – 315с.
73206
  Baudier Andre Nitche : Pieca in tres actos / Baudier Andre. – Paris : Somogy; Archimbaud, 2001. – (Theatre). – ISBN 2--85056-449-4
73207
  Beranek Radan Nitrobunecna elektromyografie u cloveka / Beranek Radan. – Praha, 1965. – 118с.
73208
  Vovk K.B. Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 39-42. – ISSN 2227-1481


  We examined all of the galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Data Release 7 (DR7) to select those with a detected OIII [lambda]4363 emission line, which allows to derive electron temperatures in HII regions and element abundances by the ...
73209
  Hall R.P. Nitrogen requirements of Euglena anabaena var. minor / R.P. Hall. – Jena : Gustav Fischer, 1938. – S.465-473. – Abdruck aus Archiv fur Protistenkunde, Band 91, Heft 3
73210
  Pascadi Ion Nivele estetice / Pascadi Ion. – Bucuresti, 1972. – 254с.
73211
  Simonsen O. Nivellements-Nul paa Slaelland, mon og Lolland-Falster med Saerligt Henblik paa Kobenhavn og Frederiksberg 1845 - 1945 / O. Simonsen. – Kobenhavn, 1949. – 183S.
73212
  Evans R. Nixon in the White House: the frustration of power / Rowland Evans, Robert D. Novak. – New York : Random house, 1971. – 433 р. – ISBN 0-394-46273-4
73213
  Bayramova Jeyran Nizami"s TRUE LOVE never fails // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – Jule/August. – С. 62-65. – ISBN 978-9952-806-82-3
73214
  Kozlowski Maciej Maria Nizej czlowieka / Kozlowski Maciej Maria. – Poznan, 1960. – 52с.
73215
  Orzeszkowa Eliza Niziny / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1974. – 384с.
73216
  Karlicek M. Nizke Tatry v zime. / M. Karlicek, A. Lutonsky. – Praha, 1955. – 84с.
73217
  Kukacka M. Nizke Tatry. / M. Kukacka. – Martin, 1972. – 29с.
73218
  Kukacka Miroslav Nizke Tatry. / Kukacka Miroslav. – Martin, 1983. – 203с.
73219
  Budinsky Jaroslav Nizkofrekvencni transistorove zesilovace. / Budinsky Jaroslav. – Praha, 1959. – 276с.
73220
  Cermak Frantisek Nizozemsko cesky slovnik / Cermak Frantisek, Hrncirova Zdenka. – Praha, 1989. – 772с.
73221
  Sekulic Isidora Njegosu / Sekulic Isidora. – Sarajevo, 1968. – 393с.
73222
  Стецюк П.І. NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів у прямокутний контейнер / П.І. Стецюк, Т.Є. Романова, І.О. Субота // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 2014. – С. 139-146
73223
  Veselkov A.N. NMR Investigation of Sequence-Specificity of Daunomycin Binding with Deoxyhexanucleotides / A.N. Veselkov, V.I. Pahomov, L.N. Djimant, R.J. Eaton, D.B. Davies // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 58-69. – ISSN 1023-2427


  500 MHz NMR spectroscopy has been used to investigate the complexation of the anthracycline antibiotic daunomycin (DAU) with self-complementary deoxyhexanucleotides, 5`-d(CGTACG) and 5`-d(CGCGCG), of different base sequence in aqueous salt solution. 2D ...
73224
  Hatada K. NMR spectroscopy of polymers : with 110 figures and 43 tables / Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama. – Berlin [etc.] : Springer, 2004. – XII, 222 p. : ill., tab. – Subject index: p. 209-222. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-40220-9
73225
  Emsley J.M. NMR Spectroscopy using liquid crystal solvents / J.M. Emsley, J.C. Lindon. – Oxford, 1975. – 282с.
73226
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
73227
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
73228
  Picard W. No against No : word collages and irreality. – Norderstedt : Picard, 2008. – 84 p. – ISBN 978-3-8334-7731-7
73229
  Valente J.A. No amanece el cantor / J.A. Valente. – Barcelona : Tusquets Editores, 1993. – 121 p.
73230
  Moix T. No digas que fue un sueno (Marco Antonio y Cleopatra) / T. Moix. – Barcelona : Planeta, 1995
73231
  Smith Sally No easy answers : The learning disabled child / Smith Sally. – New York : Bantam Books, 1980. – ISBN 0-533-14138-4
73232
  Godfrey Denis No Englishman need apply. / Godfrey Denis. – Toronto, 1965. – 272с.
73233
  Sanchez C. No es distinta la noche / C. Sanchez. – Madrid : Editorial Debate, 1990
73234
  Perez Valero Rodolfo No es tiempo de ceremonias / Perez Valero Rodolfo. – La Habana, 1974. – 174с.
73235
   No fusilen el arco iris: Les ninos acusan al imperialismo. – M., 1985. – 76с.
73236
  Andreev Alexandr No habra indiferentes. Novela. / Andreev Alexandr. – Moscu, 1972. – 357с.
73237
  Knebel F. No high ground / Fletcher Knebel, Charles W. Bailey 2. – New York a.o. : Harper & Row, 1960. – 272p., 2 f. ill.
73238
   No limiar do misterio: O homen, a terra, o cosmos, a aceleracao. – Moscovo, 1990. – 271с.
73239
  Graham Don No name on the bullet / Graham Don. – Harmondsworth, 1990. – 396с.
73240
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Київ-Львів, 1951. – 152с.
73241
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
1. – 1967. – 400с.
73242
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
2. – 1967. – 535с.
73243
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1927. – 68 с.
73244
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 208 с.
73245
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 158 с.
73246
  Keizer Garret No place but here: a teacher`s vocation in a rural community. / Keizer Garret. – Harmondsworth, 1989. – 164с.
73247
  Исакина Юлия No problem? Sri Lanka // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 86-92 : фото
73248
  Tellier Frederic No rest : La legende d"un jardin dit l"Argiliere / Tellier Frederic. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2003. – 49p. – ISBN 2-907649-62-0
73249
   No return for U-2. Truth about the provocative penetration of soviet air space by an american plane. – Moscow : Foreign Lang. publ. house, 1960. – 176 p.
73250
  Ardamatsky Vasily No rosy haze. / Ardamatsky Vasily. – M., 1965. – 120с.
73251
  Dickens Charles No thoroughfare. / Dickens Charles, Collins Wilkie. – M., 1954. – 128с.
73252
   No time for sergeants and other war stories. – М., 1962. – 92с.
73253
  Lessing Doris No witchcraft for sale. / Lessing Doris. – M., 1956. – 316с.
73254
  Gauguin Paul Noa Noa. / Gauguin Paul. – Berl., 1956. – 144с.
73255
  Mihaescu Gib Noaptea focurilor / Mihaescu Gib. – Bucuresti
2. – 1967. – 360с.
73256
  Arghezi Tudor Noaptea. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1967. – 76с.
73257
  Ezepchuk Yu.V. Nobel laureate Ilya I. Metchnikoff (1845-1916). Life story and scientific heritage / Yu.V. Ezepchuk, D.V. Kolybo // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – Р. 98-109. – ISSN 2409-4943
73258
  Gorbachev Mikhail Nobel Lecture, Oslo, June 5, 1991 / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1991. – 30с.
73259
   Nobel lectures in molecular biology. 1933-1975. – New York; Amsterdam : Elsevier, 1977. – 534p.
73260
   Nobel prize reader. – New York, 1965. – 576с.
73261
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – Москва : Просвещение, 1964. – 71с.
73262
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – K., 1967. – 72с.
73263
  Lustig Arnost Noc a nadeje / Lustig Arnost. – Praha, 1959. – 164с.
73264
  Frank Christopher Noc amerykanska / Frank Christopher; Przel. J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 402s.
73265
  Rudnicki A. Noc bedzie chlodna, niebo w purpurze / Adolf Rudnicki. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 196 s.
73266
  Braun Andrzej Noc dlugich nozy. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1961. – 216с.
73267
  Borski Lech Noc gitarzystow / Borski Lech. – Warszawa : Iskry, 1973. – 328s.
73268
  Ryszka Franciszek Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim / Ryszka Franciszek. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 420с.
73269
  Bratny Roman Noc ksiezycowa. / Bratny Roman. – Warszawa, 1971. – 183с.
73270
  Wolfkind Peter Daniel Noc ksiezycowa. : Opowiadania / Wolfkind Peter Daniel; Wybor, autoryzowany przeklad i poslowie H.Voglera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 144s.
73271
  Kraszewski Jozef Ignacy Noc majowa. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 146с.
73272
  Lassota Ryszard Noc milosci i nieco pozniej / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1962. – 258с.
73273
  Turwid Marian Noc nad dolina / Turwid Marian. – Poznan, 1961. – 148с.
73274
  Eysymontt Barbara Noc pod zegarem. / Eysymontt Barbara. – Lodz, 1961. – 136с.
73275
  Honcik Eduard Noc pred volnym padem / Honcik Eduard. – Praha, 1985. – 265с.
73276
  Baumgardten Aleksander Noc w Blanomoutier / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1963. – 326с.
73277
  Milota Karel Noc zrcadel / Milota Karel. – Praha, 1981. – 299с.
73278
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
73279
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
73280
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 244с.
73281
  Tomaszewska Marta Noca po dniu milosci / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1977. – 304с.
73282
   Noce bez snu : Powiesc, opowiadania / S. Banulescu, E. Camilar, M. Dragomir, A.I. Ghilia, A. Mihale, F. Munteanu, J. Petran, P. Simion, P. Popescu, M. Preda, A. Soto, P. Vintila, H. Zinca; Przelozyly: D.Bienkowska, I.Harasimowicz, J.Wrzoskowa, O.Wybranowska. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 466,[2]s.
73283
  Kotowicz Waldemar Noce bez snu / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw i i., 1977. – 319с.
73284
  Pierzchala Jan Noce bez swiatla / Pierzchala Jan. – Warszawa, 1956. – 244с.
73285
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1955. – 544с.
73286
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1955. – 464с.
73287
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1959. – 286с.
73288
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1959. – 276с.
73289
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
3. – 1959. – 360с.
73290
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1959. – 320с.
73291
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
5. – 1959. – 456с.
73292
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1963. – 294с.
73293
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1963. – 332с.
73294
  Miller Henry Noce milosci i smiechu / Henry Miller; przel. J. Kydrynski. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1988. – 168 s. – ISBN 83-08-01816-5
73295
  Machowiak Stanislaw Leon Noce ze sloncem / Machowiak Stanislaw Leon. – Warszawa, 1982. – 77с.
73296
  Stoll Heinrich Alexander Noch lebt der Hecht. (Schildburger) Geschichten / Stoll Heinrich Alexander. – Rostock, 1962. – 200с.
73297
  Hannemann Franz Noch sind im Kornboden Mause. / Hannemann Franz. – Berl., 1959. – 100с.
73298
  Dostoievski Fiodor Noches blancas / Dostoievski Fiodor. – La Habana, 1974. – 95с.
73299
  Pedrero P. Noches de amor efimero / P. Pedrero. – Murcia : Ediciones de la Universidad de Murcia, 1991. – 81 p. – ISBN 84-7684-232-5
73300
  Hormuzaki C. Nochmals abies duplex / C. Hormuzaki. – Cernauti : [S. n.], 1929. – 7 p.
73301
  Becher Johann Joachim Nochnaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung // Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – S.175,[15]. – (Historia Scientiarum ;Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
73302
  Saint-Exupery Antoine Nochy lot. Ziemie, planeta ludzi. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1974. – 355с.
73303
  Uminski Z. Nochy ptak guacharo / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1979. – 105 s.
73304
  Tesnohlidek Rudolf Noci a dnom / Tesnohlidek Rudolf. – Praha, 1982. – 218с.
73305
  Kraemer Jacques Noclle de Joie, suivi de Les ciseaux d`Anastasie. / Kraemer Jacques. – Paris, 1975. – 124с.
73306
  Szukszyn Wasiliy Nocne dumania i inne utwory / Szukszyn Wasiliy. – M., 1980. – 989с.
73307
  Pagaczewski Stanislaw Nocne marki / Pagaczewski Stanislaw. – Lodz, 1962. – 152с.
73308
  Dyczek Ernest Nocne pasjanse / Dyczek Ernest. – Wroclaw i i., 1977. – 77с.
73309
  Chlebowski C. Nocne szlaki / C. Chlebowski. – Warszawa, 1964. – 220с.
73310
  Sjowallova Maj Nocni autobus / Sjowallova Maj, Wahloo Per. – Praha, 1988. – 203с.
73311
  Brzeczkowski Jerzy Nocny gosc. / Brzeczkowski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 224с.
73312
  Warren Robert Penn Nocny jezdziec / Warren Robert Penn; Przelozyl K.Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 440 s.
73313
   Nocny kogut : Opowiadania... 1968. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 266s.
73314
  Saint-Exupery Antoine Nocny lot. Poszta na poludnie. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1975. – 273с.
73315
  Ryum Ulla Nocny ptak. O dniu wczorajszym / Ulla Ryum; Z dunskiego przel. M.Krzysztofiak. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1974. – 140s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
73316
  Wiernik Bronislaw Nocny rajd / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 166 s.
73317
  Guzy Piotr Nocny zrzut / Guzy Piotr. – Warszawa, 1955. – 208с.
73318
  Карсавин Л. Noctes Petropolitanae / Л. Карсавин. – Птгр., 1922. – 203с.
73319
  Culot J. Noctuelles et geometres d""Europe : Iconographie complete de toutes les especes europeennes / J. Culot. – Geneve : Grand-Pre
2 : Geometres. – 1919. – 167, [32 Pl.], p.
73320
  Rudenko-Desnyak Nodar Dumbadze / Rudenko-Desnyak. – Moscow, 1988. – 237 с.
73321
  Thierry Noel, le Mystere = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
73322
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0662-7
23. – 1998
73323
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0714-3
24. – 1999
73324
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0811-5. – ISSN 1094-0359
25. – 2000
73325
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0905-7
26. – 2002
73326
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0980-4. – ISSN 1223-4249
27. – 2003
73327
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1092-6. – ISSN 1223-4249
28. – 2004
73328
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
29. – 2005
73329
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2006
73330
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2007
73331
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
33. – 2008
73332
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
34. – 2009
73333
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
35. – 2010
73334
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
36. – 2011
73335
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
37. – 2012
73336
   Noesis. Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
3. – 1975. – 362с.
73337
   Noesis. Travaux du Comite Roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
2. – 1974. – 299с.
73338
  Pol Wincenty Nohort / Pol Wincenty. – Wyd. 2. – Krakow, 1925. – 146с.
73339
  Rosescu T. Noi aproximatii in teoria transportului neutronilor / T. Rosescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1968. – 324 p.
73340
  Ceausescu Elena Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1981. – 532с.
73341
  Pop A.Z. Noi contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / A.Z. Pop. – Bucuresti, 1969. – 335с.
73342
  Protopopescu Lucia Noi contributii la biografia lui Ion Budai-Deleanu / Protopopescu Lucia. – Bucuresti, 1967. – 306с.
73343
   Noi realizari in Arta Plastica din Republica Populara Romina. – Bucuresti. – 58с.
73344
  Дальняя Витя Noir-blanc : [рассказы] / Витя Дальняя. – Киев : Типо-лит. "Прогресс" ; З.М. Сахнина, 1915. – 52 с. – На обороте тит. л.: 1914
73345
  Dyriv M.Y. Noise properties at ordinary signal propagation in distributed raman amplifier / M.Y. Dyriv, G.S. Felinskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 27-28
73346
  Cooper Carolyn Noises in the blood: orality, gender, and the @Vulgar@ body of Jamaican popular culture / Cooper Carolyn. – Durham, 1995. – 214с.
73347
  Яновська Л.О. Noli me Tangere : драма на 5 дій / Л. Яновська. – У Київі (Київ) : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 117 с. – На тит. арк. присвята С.О. Єфремову
73348
   Nolinear amplifikation and compression of envelope solitons by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, Tiberkevich, A.N. Slavin // Journal of Applied Physics, 2001
73349
   Nomades et nomadisme au Sahara. – Paris, 1963. – 196с.
73350
  Bergmann, Benjamin Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803. – Riga, 1804. – 352с.
73351
  Kondratov A. Nombre et pensee / A. Kondratov. – M., 1967. – 182с.
73352
  Onicescu Octav Nombres et systemes alcatoires / Onicescu Octav. – Bucarest-Paris, 1964. – 280с.
73353
   Nomenclatura biochimiei. : Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Biochimie si Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 295s.
73354
   Nomenclatura chimiei anorganice. Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1977. – 153с.
73355
   Nomenclatura chimiei organice: Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1986. – 453с.
73356
  Dulewiczowa Irena Nomina actionis we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Dulewiczowa Irena. – Wroclaw i i., 1976. – 148с.
73357
   Nomina anatomica : Starptautiska anatomiska nomenklatura. – Riga : Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba, 1961. – 355S.
73358
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. = Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. – Київ : Держвидав України, 1925. – 81+50с.
73359
  Сіроштан Т.В. Nomina loci в лексичній системі української мови // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 39-45. – ISBN 978-966-188-008-4
73360
  Sabrsula Jan Nominalne verbalni konstrukce a povaha deje ve francouzstine / Sabrsula Jan. – Praha, 1962. – 206с.
73361
  Barz Irmhild Nomination durch Wortbildung / Barz Irmhild. – Leipzig, 1988. – 233с.
73362
  Oliinyk I. Nomination en geographie: aspect socio-culturel / I. Oliinyk, Yu. Gryschenko // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 142-147


  The paper focuses on the main semiotic and cultural concepts that the street names of Strasbourg reflect. A complex analysis of sociolinguistic factors’ influence on the process of street nomination is done and important statistical data are ...
73363
  Lochmann G. Nomografie / G.Lochmann. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 652S.
73364
  Tomasek Karl Nomogramme in der Transistortechnik / Tomasek Karl. – Heidelberg-Prag, 1974. – 234с.
73365
  Schwarz Eleonore Nomogramme und andere Rechenhilfs mittel fur den Ingenieur / Schwarz Eleonore. – Berl., 1960. – 6 s, 40 Nomogс.
73366
  Stammberger A. Nomogramme und andere Rechenhilfsmittel fur den Ingenieur / A. Stammberger. – 2. Lief. – Berl., 1966. – 176с.
73367
  Nystrom E.J. Nomogramme zur Konstruktion von Kettenlinien / E.J. Nystrom, 1937. – 7 S. – (Sopcietas Scientiarum Fennica ; 9/16 ; Commentationes Physico-Mathematicae)
73368
  Reichenbach Hans Nomological statements and admissible operations / Reichenbach Hans. – Amsterdam, 1954. – 140с.
73369
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
73370
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
73371
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
73372
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
73373
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
73374
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
73375
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
73376
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
73377
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
73378
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
73379
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
73380
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
73381
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
73382
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
73383
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
73384
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
73385
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
73386
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
73387
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94p. – ISBN 0912938013
73388
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
73389
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
73390
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
73391
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
73392
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – М., 1991. – 318с.
73393
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
73394
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
73395
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 1992-9277
73396
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
73397
  Галич О. Non fiction Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 52-56
73398
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
73399
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
73400
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
73401
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
73402
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
73403
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
73404
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
73405
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
73406
  Park Chul Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / Park Chul. – New York a.o., 1990. – 358с.
73407
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
73408
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
73409
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
73410
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
73411
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
73412
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
73413
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
73414
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
73415
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
73416
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
73417
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
73418
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D. Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341p.
73419
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
73420
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
73421
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
73422
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
73423
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
73424
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
73425
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
73426
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
73427
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
73428
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
73429
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
73430
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
73431
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
73432
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
73433
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
73434
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
73435
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
73436
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
73437
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
73438
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
73439
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
73440
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
73441
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
73442
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
73443
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73444
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73445
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73446
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73447
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73448
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73449
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73450
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73451
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
73452
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
73453
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73454
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73455
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73456
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73457
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
73458
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
73459
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
73460
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
73461
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
73462
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
73463
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73464
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73465
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73466
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73467
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73468
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73469
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73470
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
73471
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
73472
   Nordvjetnamaj krokizoj. – Hanoi, 1966. – 63с.
73473
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
73474
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
73475
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
73476
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
73477
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour. / Claretie Jules. – Paris, 1885. – 425с.
73478
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
73479
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
73480
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
73481
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
73482
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
73483
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
73484
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
73485
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
73486
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
73487
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
73488
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
73489
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
73490
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
73491
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
73492
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
73493
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W.Wieslaw. – Wroclaw : Univ.of Wroclaw, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
73494
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
73495
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
73496
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
73497
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
73498
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
73499
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
73500
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
73501
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
73502
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
73503
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
73504
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
73505
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
73506
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
73507
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
73508
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
73509
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
73510
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
73511
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
73512
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
73513
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
73514
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
73515
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
73516
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
73517
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
73518
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
73519
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
73520
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
73521
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
73522
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
73523
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
73524
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
73525
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
73526
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
73527
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
73528
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
73529
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
73530
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
73531
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
73532
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
73533
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
73534
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
73535
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
73536
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
73537
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – М., 1995. – 137с.
73538
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
73539
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
73540
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
73541
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
73542
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
73543
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
73544
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
73545
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
73546
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
73547
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
73548
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
73549
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / Octave Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
73550
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
73551
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
73552
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
73553
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
73554
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
73555
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
73556
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
73557
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
73558
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
73559
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
73560
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
73561
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
73562
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
73563
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
73564
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
73565
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
73566
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
73567
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
73568
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
73569
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
73570
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
73571
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
73572
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
73573
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
73574
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
73575
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – p.p. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
73576
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
73577
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
73578
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – p. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
73579
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – p. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
73580
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – p. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
73581
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
73582
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
73583
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
73584
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
73585
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
73586
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
73587
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
73588
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
73589
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
73590
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
73591
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
73592
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
73593
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
73594
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
73595
  Marghiloman Alexandru Note politice / Marghiloman Alexandru; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448p.
73596
  Marghiloman A. Note politice / Alexandru Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
73597
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
73598
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
73599
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
73600
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
73601
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
73602
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
73603
  Podvoiski Lev Notes d"un ingenieur / Podvoiski Lev. – M., 1950. – 72с.
73604
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
73605
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
73606
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
73607
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
73608
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
73609
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
73610
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
73611
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
73612
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
73613
  Podvoisky Lev Notes of an enginieer / Podvoisky Lev. – M., 1950. – 98с.
73614
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
73615
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
73616
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
73617
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
73618
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
73619
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
73620
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – p. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
73621
  Verity Roger Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / Verity Roger. – London : Adlard & Son, 1935. – p.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
73622
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
73623
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
73624
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
73625
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
73626
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa, 1936. – p. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
73627
  Boursin C. Notes sur quelques lepidopteres des alpes-maritimes et des Basses-Alpes / C. Boursin. – [s. l. : s. n.], 1923. – p. 313-323. – Societe entomolog. de France, V.92, 1923
73628
  Verity Roger Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / Verity Roger. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – 172-176p. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
73629
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
73630
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
73631
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
73632
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
73633
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
73634
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
73635
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
73636
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
73637
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
73638
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
73639
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
73640
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – p. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
73641
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
73642
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
73643
  Hugo Victor Notre-Dame de Paris, 1482 / Hugo Victor. – Paris, 1985. – 512с.
73644
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
73645
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
73646
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320-8370
73647
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
73648
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
73649
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
73650
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
73651
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
73652
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
73653
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
73654
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
73655
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
73656
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
73657
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
73658
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
73659
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
73660
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
73661
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
73662
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
73663
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
73664
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
73665
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
73666
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
73667
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
73668
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
73669
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
73670
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
73671
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
73672
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
73673
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
73674
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
73675
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
73676
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
73677
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
73678
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
73679
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
73680
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris. / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128с.
73681
  Levy V. Nous et moi. / V. Levy. – M., 1975. – 310с.
73682
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
73683
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
73684
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 173с.
73685
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 112с.
73686
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
73687
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 108с.
73688
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
73689
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
73690
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
73691
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
73692
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
73693
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
73694
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
73695
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
73696
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul, 1978. – 1645с.
73697
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
73698
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
73699
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
13. – 1960. – 1126с.
73700
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
Tome 13, 2-me fasc. – 1961. – 1127-2146с.
73701
   Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege, la Livonie, le Duche de Curlandie et dansPrusse. – Paris, 1791. – 282с.
73702
  Coxe William Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege... etc. – Paris, 1791. – (4), 276с.
73703
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 1. – 1824. – 373 p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
73704
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 2. – 1824. – 323, [6] p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
73705
  Grevisse Maurice Nouveaux exercices francais: Livre du maitre / Grevisse Maurice. – 2me ed. – Paris-Gembloux, 1977. – 407с.
73706
  Necker m-me Nouveaux melanges extraits des manuscrits de m-me Necker. – Paris
2. – 1801. – 318с.
73707
   Nouveaux menoires sur l"etat present de la Grands Russie ou Moscovie, ou l"on traite & du governement civil ecole siastique de ce pays ect. – Paris
1. – 1725. – 438с.
73708
  Kriuchkov G.G. Nouveaux objectifs de la francophonie // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 70-72
73709
   Nouveaux recits des ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 470с.
73710
   Nouveaux regards sur la guerre de Trente Ans : Actes du colloque international, Ecole militaire, 6 avril 1998. – Paris : ADDIM, 1998. – 206p. – ISBN 2-907341-89-8
73711
  D"Anville, J. B. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise, et du Thibet : contenant les Cartes generales & particulieres de ces Pays, ainsi que la Carte du Royaume de Coree / Par Mr. d"Anville. – A la Haye (Den Haag) : Chez Henri Scheurleer, 1737
73712
  Gregoire Louis Nouvel atlas universel de geographie ancienne, moyen age, temps moderne et contemporaine / Gregoire Louis. – Paris, 1893. – 135с.
73713
  Mortreux X. Nouvelle arithmetique : Des ecoles primaires / X. Mortreux, O. Mortreux. – Paris : Eugene, 1934. – 186 p. : Cours elementaire nouveau
73714
  Grevisse Maurice Nouvelle grammaire francaise / Grevisse Maurice, Goosse Andre. – 2-me tir. – Paris-Gembloux, 1980. – 352с.
73715
   Nouvelle histoire bataille. – Paris : ADDIM, 1999. – 281p. : il. – (Cahiers du Centre d""etudes d""histoire de la defense ; Cahier N 9). – ISBN 2-907341-.93-6
73716
  Serman William Nouvelle histoire militaire de la France 1789-1919 / Serman William, Bertaud, Jean-Paul. – Paris : Fayard, 1998. – III,845p. : il. – ISBN 2-213-03168-1
73717
  Comiers Nouvelle instruction pour reunir les eglises pretendues reforme"es a l"eglise Romain, par les seules preuves tirees de la Ste Ecriture, & du catechisme & Confession de foy de Charenton / Par m. Comiers d"Ambrum. – A Paris : Chez Rene Guignard, 1678. – [21], 456 p.


  На тит. арк. печатка чорнилом нерозбірливого змісту; також надпис чорнилом: Ex Bibliothe.. Luceory... v.9. num. 42.
73718
   Nouvelle litterature albanaise. – Tirana, 1952. – 83с.
73719
  Dunski Nouvelle methode de calcul de divers rotors a effet pelliculaire et Etude comparative des performances des moteurs asynchrones polyphases, comptetenu des possibilites constructives de leurs elements / Dunski, Vital. – Liege, 1956. – 100с.
73720
  Thoma, P.F. Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisee & partagee en XII. Heures. – Paris, 1709. – (8), 360с.
73721
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 2. – 1728. – 376 p., [12] f. il., cart.. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
73722
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 5. – 1728. – 404 p. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
73723
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1958. – 444с.
73724
  Stendhal Nouvelles / Stendhal. – M., 1960. – 466с.
73725
  France Anatole Nouvelles / France Anatole. – M., 1961. – 200с.
73726
  Balzac Honore Nouvelles / Balzac Honore. – M., 1963. – 432с.
73727
  Philippe Charles Louis Nouvelles / Philippe Charles Louis. – M., 1964. – 207с.
73728
  Kotsioubynsky Mykhailo Nouvelles / Kotsioubynsky Mykhailo. – K., 1971. – 207с.
73729
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – 3e ed. – Moscou : Progres, 1976. – 616с.
73730
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1977. – 535с.
73731
  Tschao Chou Li Nouvelles choisies / Tschao Chou Li. – Pekin, 1957. – 269с.
73732
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – К., 1954. – 72с.
73733
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Вид. 2-ге. – К., 1959. – 76с.
73734
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Избранные рассказы на франц. яз. для 9-го класса средней школы / Merimee Prosper; Кутнева Е.П. (обраб., примеч., слов.). – 2-е изд. – М., 1952. – 80с.
73735
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – 3-me ed. – M., 1963. – 368с.
73736
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – M., 1965. – 272 с.
73737
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання для 8-10 класів середньої школи з словником / Maupassant Guy de. – Київ-Львів, 1951. – 96с.
73738
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання. Для учнів 9-10 класів середн. школи / Maupassant Guy de. – Вид. 2-ге. – Київ-Львів, 1957. – 99с.
73739
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1947
73740
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1948
73741
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
73742
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
73743
   Nouvelles docouvertes des restaurateurs sovietiques. – M., 1979. – 210с.
73744
   Nouvelles et nouvellistes Belges : essai d"encyclopedie critique. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2003. – 435 p. – ISBN 2-87209-642-6
73745
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti
1. – 1980. – 326с.
73746
   Nouvelles etudes d"histoire : Publiees a l"occasion du XVII-e congres international des sciences historiques: Madrid, 1990. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 315 p. – ISBN 9732702222
73747
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0528-0
9 : Publiees a l"occasion du XVIIIe Congres international des sciences historiques, Montreal 1995 / publie par les soins du Comite National des Historiens Roumains. – 1995. – 130 p.
73748
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0769-0
10 : Publiees a l"occasion du XIXe Congres international des sciences historiques, Oslo, 2000 / publie par les soins de Dan Berindei, Stefan Stefanescu, Constantin Buse. – 2000. – 194 p.
73749
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-1192-2
11 : Publiees a l"occasion du XXe Congres international des sciences historiques, Sydney, 2005 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2005. – 248 p.
73750
   Nouvelles etudes d"histoire / Acad. Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1841-5571
12 : Publiees a l"occasion du XXIe Congres international des sciences historiques, Amsterdam, 2010 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2010. – 182 p., [1] карта, склад. навпіл
73751
   Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1841-5571
13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – 2015. – 197 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
73752
   Nouvelles etudes d"histoire III. Publiees a l"occasion du XII-e Congres des sciences historiques, Vienne, 1965. – Bucarest
3. – 1965. – 508с.
73753
   Nouvelles etudes d"histoire presentees au X-e Congres des sciences historiques, Rome 1955. – Bucarest, 1955. – 480с.
73754
   Nouvelles etudes d"histoire. Publicees a l"occasion du XIVe Congres des sciences historiques. San Francisco, 1975. – Bucuresti, 1975. – 274с.
73755
   Nouvelles etudes d"histoire. Publiees a l"occasion du XIIIe congres des sciences historiques. – Moscou, Bucarest, 1970. – 386с.
73756
   Nouvelles etudes d"histoire: Publices a l"occasion du XVI Congres international des sciences historiques: Stuttgart, 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
73757
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVe Congres international des sciences historiques. Bucarest, 1980. – Bucuresti, 1980. – 386с.
73758
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVIe Congres international des sciences historiques, Stuttgart 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
73759
   Nouvelles formes de discrimination = New forms of discrimination : Actes du seminaire international d""experts sur la prevention des discriminations a l""egard des immigres,des refugies et des ..., org. par l""UNESCO et la FMDH a Olympe (Grece) 13 et 14 mai 1994. – Paris : Pedone, 1995. – 310p. – (Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l"homme (FMDH) ; Serie N 2). – ISBN 2-23300-281-4
73760
   Nouvelles imitees de Michel Cervantes et autres auteurs espagnols; Par le citoyen C.***. – Paris
1, 2. – 1802. – 190, 211с.
73761
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
3. – 1961. – 88с.
73762
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
4. – 1961. – 136с.
73763
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
5. – 1962. – 116с.
73764
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
6. – 1963. – 108с.
73765
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
8. – 1964. – 148с.
73766
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
9. – 1966. – 128с.
73767
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
10. – 1967. – 128с.
73768
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
11. – 1969. – 175с.
73769
   Nouvelles Militaires etrangeres. – М.
7. – 1963. – 127с.
73770
   Nouvelles Militaires Etrangeres. – М.
1. – 1958. – 128с.
73771
   Nouvelles Neerlandaises des Flandres et des Pays-Bas. – Paris, 1965. – 356с.
73772
   Nouvelles slovenes.. – Paris, 1969. – 327с.
73773
   Nouvelles Tcheques & Slovaques. – Paris, 1965. – 354с.
73774
  Hely M A.S. Nouvelles tendances dans l`education des adultes. d`Elseneur a Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1963. – 150с.
73775
  Farge Yves Nouvelles. / Farge Yves. – M., 1954. – 48с.
73776
  Kober Wolfram Nova / Kober Wolfram. – Berlin, 1983. – 229с.
73777
   Nova ceska poesie. Vybor z versu XX stoleti. – Praha, 1955. – 478с.
73778
   Nova Hedwigia. – Berlin ; Stuttgart : Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1953-. – ISSN 1438-9134
Beih.144 : Diatoms and the continuing relevance of morphology to studies on taxonomy, systematics and biogeography. – 2015
73779
   Nova Jugoslavija. – Beograd, 1955. – 640с.
73780
  Janjic Dragoslav Nova koza / Janjic Dragoslav. – Sarajevo, 1974. – 105с.
73781
  Kosticky Bohus Nova skola slovenska. Prispevok k problematike narodnostnej otazky v Uhorsku v druhej polovici 19. storocia / Kosticky Bohus. – Bratislava, 1959. – 148с.
73782
   Nova soustava planoviteho rizeni narodniho hospodarstvi . Sbornik nazornych pomucek. – Praha, 1966. – 80с.
73783
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1/2. – 2000
73784
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 2. – 2000
73785
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3/4. – 2000
73786
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 2001
73787
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1. – 2002
73788
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 2. – 2002
73789
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 3. – 2002
73790
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5. – 2002
73791
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 6. – 2002
73792
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1-2. – 2003
73793
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3. – 2003
73794
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 4. – 2003
73795
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 5-6. – 2003
73796
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 7-8. – 2003
73797
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 11/12. – 2003
73798
   Novae - miasto rzymskie nad Dunajem: Sezon wykopaliskowy 1977 r.. – Warszawa, 1979. – 4с.
73799
  Stevanovic Novcani i kreditni sistem / Stevanovic, Rad.M. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1954. – 200с.
73800
  Hrdlicka Zdenek Nove cinske malirstvi jako protredek masove vychovy / Hrdlicka Zdenek, Hrdlickova Vena. – Praha, 1952. – 38с.
73801
  Lorenc Vilem Nove Mesto prazske / Lorenc Vilem. – Praha, 1973. – 204с.
73802
  Bacon Francis Nove Organon. / Bacon Francis. – Praha, 1990. – 225с.
73803
  Cech Svatopluk Nove pisne. Prvni uplne vydani / Cech Svatopluk. – Praha, 1946. – 139с.
73804
  Kolosov Alexej Nove pole / Kolosov Alexej. – Praha, 1954. – 316с.
73805
  Kirschnerova Milena Nove prace o dejinach srbskeho a chrvatskeho dramatu a divadla. 1945-1968. / Kirschnerova Milena. – Praha, 1970. – 123с.
73806
  Trella Rudolf Nove statopravne usporiadanie CSSR / Trella Rudolf, Chovanec Jaroslav. – Bratislava, 1971. – 166с.
73807
  Melkov G.A. Novel Class of Mikrowave HTS Resonators / G.A. Melkov, S.K. Korsak, Y.V. Yegorov // X Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature Superconductivity., 1997
73808
   Novel functionality of josephson junctions with resonance-percolating charge transport / V. Shaternik, O. Prokopenko, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-79. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  The new type of Josephson junctions with a resonance-percolation charge transport have been fabricated and investigated. Measured I-V curves of these junctions demonstrate that the well-known characteristic parameter of these junctions (named the ICRN ...
73809
   Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine / V. Shamraichuk, T. Shevchenko, A. Bysov, AlDalayn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 66-68. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the novel tobamovirus, Pepper mild mottle virus (PMMoV), endangering vegetable crops of Sоlаnасеае family which has been isolated in Ukraine for the first time. Virus particles" size and morphology are studied. It has been established ...
73810
   Novel viral pathogens of vegetable crops in Ukraine and Belarus / V. Tsvygun, V. Shamraichuk, A. Bysov, T Rudnieva, T. Shevchenko, V. Polischuk, V. Vabishchevich, Zh. Blotskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 54-56. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Методами иммуноферментного анализа и электронной микроскопии были идентифицированы 8 видов вирусов среди овощных культур в Украине. Три вируса: Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) и Impatiens necrotic spot ...
73811
  Merino J.M. Novela de Andres Choz / J.M. Merino. – Madrid : Alfaguara, 1993. – ISBN 84-204-2712-8
73812
  Meza Ramon Novelas Breves. El duelo de mi vecino Don Aniceto el Tendero. - Ultimas paginas / Meza Ramon. – Habana, 1975. – 312с.
73813
  Quiroga Horacio Novelas cortas / Quiroga Horacio. – La Habana, 1973. – 297с.
73814
  Cela Camilo Jose Novelas cortas y cuentos / Cela Camilo Jose. – Moscu, 1975. – 302с.
73815
  Cervantes Saavedra Miguel de Novelas ejemplares : escogidas / Cervantes Saavedra Miguel de. – Moscu : Progreso, 1976. – 311с.
73816
  Tolstoi Alexei Novelas y cuentos / Tolstoi Alexei. – M. – 374с.
73817
  Aitmatov Tschinguiz Novelas. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1987. – 235с.
73818
  Simic Novak Novele i pripovijetke, braca i kumiri / Simic Novak. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 471s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; Kn.123)
73819
  Mihalic St. Novele teleci odresci / St. Mihalic. – Zagreb, 1967. – 373с.
73820
  Krleza Miroslav Novele. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1966. – 435с.
73821
  Donadini U. Novele. Romani. Drame. Kritike i eseji / U. Donadini. – Zagreb, 1968. – 341с.
73822
   Noveletas criollistas latinoamericanos. Rojas, Amado, Roa Bastos. – La Habana, 1975. – 235с.
73823
   Noveletas cubanas. – La Habana
1. – 1974. – 514с.
73824
   Noveletas italianas. – La Habana, 1982. – 286с.
73825
  Underdahl Brian Novell DOS 7 : Memory management, multi-tasking, networking,and data protection / Underdahl Brian. – New York : John Willey and Sons, 1993. – X,326p. – (Wiley). – ISBN 0-471-01629-2
73826
  Франкен Г. Novell DOS 7 для пользователя / Г. Франкен, К. Корольков. – Киев Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 400 с.
73827
  Веттиг Д. Novell NetWare / Д. Веттиг; Пер.с нем. – Київ : BHV, 1993. – 528с. – ISBN 3-89360-019-1; 5-85959-033-4
73828
  Ценк А. Novell NetWare 4.x. / А. Ценк. – Киев, 1995. – 784с.
73829
   Novella italiana del secolo XIX. – M., 1965. – 308с.
73830
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 167с.
73831
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Newton, 1993. – 1459с.
73832
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 3)
1. Bd. – 1953. – 455, [2] с.
73833
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 9)
2. Bd. – 1953. – 417, [2] S.
73834
  Storm Theodor Novellen / Storm Theodor. – M., 1958. – 100с.
73835
  Heyse P. Novellen / P. Heyse. – M., 1958. – 188с.
73836
  Zweig S. Novellen / S. Zweig. – Moscau : Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1959. – 519 с.
73837
  Keller Gottfried Novellen / Keller Gottfried. – Moskau : Fremdsprachige literatur, 1961. – 184с.
73838
  Mann Th. Novellen / Th. Mann. – М.-Л., 1964. – 204с.
73839
  Mann Heinrich Novellen / Mann Heinrich. – Leipzig, 1971. – 477с.
73840
  Kozjubynsky M. Novellen / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1971. – с.
73841
  Janowsky Juri Novellen / Janowsky Juri; Kusmin S., Kusmin A. – K., 1980. – 146 с.
73842
  Storm Theodor Novellen der Liebe / Storm Theodor. – Berl., 1958. – 510с.
73843
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 239 S.
73844
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 133 S.
73845
  Rleist Heinrich von Novellen. / Rleist Heinrich von. – Lpz., 1958. – 464с.
73846
  Goethe J.W. Novellen. / J.W. Goethe. – Berlin, 1973. – 426с.
73847
  Aitmatow Tschingis Novellen. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1975. – 560с.
73848
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
1. – 1976. – 491с.
73849
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
2. – 1976. – 600с.
73850
  Goethe Johann Wolfgang Novellen. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 347с.
73851
  Keller Gottfried Novellen. Nachwort von Gunter Jackel. / Keller Gottfried. – Lpz., 1958. – 362с.
73852
  Schneider R. November : Roman / R. Schneider. – Rostock : HINSTORFF, 1990. – 247 S. – ISBN 3-356-00353-4
73853
   November 1918. Eine Sammlung literarischer und graphischer Beitrage. Zum 40 Jahrestag der Deutschen Novemberrevolution 1918. – Berl., 1958. – 62с.
73854
   Novemberrevolution 1918. in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1958. – 17с.
73855
   Novemberrevolution und Weimarer Republik. – Berl., 1956. – 156с.
73856
  Miguel L. de Noventa y seis horas y media en ninguna parte : (un cuento chino) / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 5-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 40 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-016-3
73857
  Doby G. Novenyi Biokemia / G. Doby. – Budapest : Akademiai Kiado, 1959. – 655s.
73858
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 1 : Altalanos Novenykortan, Elettani, Virusos es Bakteriumos Megbetegedesek. – 1965. – 579s.
73859
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 2 : Gombas Megbetegedesek, Viragos Eloskodok Karositasai. – 1965. – 942s.
73860
  Antal J. Novenytermesztok zsebkonyve / J. Antal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1983. – 422s.
73861
  Bulkin Valentin Novgorod / Bulkin Valentin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
73862
   Novgorod icons 12th-17th century. – L., 1980. – 346с.
73863
  Boulkine Valenyin Novgorod. Archtecture. Monuments. Musee / Boulkine Valenyin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
73864
   Novgoroder Ikonen. Des 12 bis 17. Jahrhundert. – L., 1983. – 353с.
73865
  Havlicek F. Novi "pratele lidu". Ideologicke aspekty oportunismu v CSSR a jeho boj proti leninismu. / F. Havlicek. – Praha, 1970. – 88с.
73866
   Novi commentarii .... – Petropoli : Typis Academii scientiarum, 1772
73867
   Novi commentarii.... – Petropoli : Typis Akademia scientiarum ?, 1766
73868
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73869
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73870
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 03520900
Vol.28, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73871
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.28, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73872
  Dolanska Nora Novinar Frantisek Xaver Salda / Dolanska Nora. – Brno, 1987. – 311с.
73873
   Noviny a casopisy v ceskych krajich 1971-1973. – Praha, 1973. – 279с.
73874
  Dolejsi Vojtech Noviny a novinari. Z poznamek a wspominek / Dolejsi Vojtech. – Praha, 1963. – 554с.
73875
  Goytisolo J.A. Novissima oda a Barcelona / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1993. – ISBN 84-264-2778-2
73876
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
1. Band : Bis zum jahre 1920. – 1926. – XX,238S.
73877
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
2. Band : Vom Jahre 1921 bis 1926. – 1927. – XXIII,301S.
73878
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
Band III : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
73879
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
3. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
73880
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
4. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1928. – 1929. – XVI,80S.
73881
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
5. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930. – 1930. – XVI,160S.
73882
   Novitates Macrolepidopterologicae. Katalog palaearktischen Macrolepidopteren : der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen. – Dresden ; Blasewitz : Dr. O. Staudinger und A. Bang=Haas
1. Bd. : Bis zum Jahre 1920. – 1926. – XX,238 S.
73883
  Honorius Philippus Novo in Plonia Rege Eligendo alia dissertatio, anno 1587 perscripta // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 432-463
73884
  Hiob Eberhard Novou zemi pro divoka zvirata / Hiob Eberhard. – Praha, 1974. – 211с.
73885
   Novykov Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 188
73886
  Massow Rosalind Now it"s your turn to travel / Massow Rosalind. – New York, London, 1976. – 339с.
73887
  Angelou M. Now Sheba sings the song : with art by Tom Feelings / Maya Angelou. – New York : E.P. Dutton ; Dial Books, 1987. – 55 p. : ill. – ISBN 0-525-48374-8
73888
  Kirwan Michael Now to succed in politics. / Kirwan Michael. – New York, 1964. – 175с.
73889
   Now we are in charge = Разом до успіху : [інновац. навч.-метод. матеріали з дисипліни "Англ. мова" для студ. вищ. навч. закл.] / ed.: O. Kulchytska a. Ya. Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 171, [5] p. : фотогр., табл. – Текст англ. - На обкл. також: A teacher needs to use approaches that enable young people to take respronsibility for their learning. B. Wilson, Australian educator. – Bibliogr.: p. 172-175. – ISBN 978-966-382-311-9
73890
  Parnicki Teodor Nowa basn / Parnicki Teodor. – Warszawa
1. – 1962. – 280с.
73891
   Nowa frazeologia w nowej Europie. Slowo. Tekst. Czas 6 = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrz. 2001 r. / Nowa frazeologia w nowej Europie; Pod red. H.Waltera; Komis. frazeol.slowans. Miedzynar. kom-tu slawistow., Uniw.Szczec., In-t filol.slow.,Univ.Greifswald. – Greifswald, 2001. – 162s. – ISBN 3-86006-167-4
73892
  Rousseau Jan Jakub Nowa Heloiza / Rousseau Jan Jakub. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 440с.
73893
   Nowa Huta. – Nowa Huta, 1959. – 43с.
73894
   Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
73895
   Nowa ksiega przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. – Warszawa
3. – 1972. – 996с.
73896
   Nowa poezja polska : tworcy - tematy - motywy / [ Katedra literatury polskiej 20 i 21 w. Uniwersytetu Lodzkiego ; Ksiegarnia Akademicka ] ; pod red. Tomasza Cieslaka, Krystyny Pietrych. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2009. – 640 s. – ISBN 978-83-7188-182-4
73897
  Fiedler Arkady Nowa przygoda: Gwinea. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1962. – 248с.
73898
  Kurowski Edward Nowa twarz Serezy. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1965. – 208с.
73899
   Nowa Warszawa w ilustracjach. – Warszawa, 1955. – 160с.
73900
  Chmielowski Benedykt Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej sciencyi pelna, na rozne tytuly iak na classes podzielona, Madrym dla memoryalu, idiotam dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrymki erygowana a / Chmielowski Benedykt. – Krakow. – 568с.
73901
  Koperek Jerzy Nowe demokracje i spor o nature spoleczenstwa obywatelskiego / Koperek Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 413s. – ISBN 83--7232-265-1
73902
   Nowe drogi w nauczaniu historii : Wspolczesna dydaktyka niemiecka. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. – 416s. – ISBN 83-7262-056-3
73903
  Golonka-Czajkowska Nowe miasto nowych ludzi : mitologie nowohuckie / Monika Golonka-Czajkowska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 399, [1] s. – Bibliogr.: s. 375-389. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3509-2
73904
  Nowacki E. Nowe oblicze biologii / E. Nowacki, A. Andrzej. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 271s.
73905
  Lozinski Wladyslaw Nowe opowiadania imc pana Wita Narwoja rotmistrza konnej gwardii koronnej. A-D. 1764-1773 / Lozinski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 120с.
73906
  Sztaudynger Jan Nowe piorka / Sztaudynger Jan, 1956. – 236с.
73907
   Nowe slownictwo polskie: Materialy z prasy lat 1972-1981. – Wroclaw i i.
1. – 1988. – 199с.
73908
  Jakubowski Jan Zygmunt Nowe spotkanie z Zeromskim / Jakubowski Jan Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 255с.
73909
  Roszkowski W. Nowe stanowisko Polycelis cornuta (Jons.) / Waclaw Roszkowski. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1932. – s. 419-424. – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, T. 1, N. 16, 1932
73910
   Nowe studia o Norwidzie. – Warszawa, 1961. – 292с.
73911
  Lewin Leopold Nowe wiersze. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1961. – 100с.
73912
  Malamud Bernard Nowe zycie / Malamud Bernard; Tlum.T.Polanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 552 s.
73913
   Nowela. Opowiadanie. Gaweda : interpretacje malych form narracyjnych. – wyd. 2-e, pozserzone. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. – 494 s.
73914
  Perzynski Wlodzimierz Nowele / Perzynski Wlodzimierz. – 308с.
73915
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 448с.
73916
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
2. – 456с.
73917
  Le Iwan Nowele / Le Iwan. – Kijow-Lwow, 1941. – 363 c.
73918
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 444с.
73919
  Rittner Tadeusz Nowele / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 316с.
73920
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1962. – 488с.
73921
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1962. – 572с.
73922
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1964. – 532с.
73923
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1964. – 480с.
73924
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1968. – 488с.
73925
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1968. – 572с.
73926
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1972. – 263с.
73927
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1979. – 263с.
73928
  Sienkiewicz Henryk Nowele amerykanskie / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 292с.
73929
  Kafka Franz Nowele i miniatury / Kafka Franz; Przelozyli R.Kast, A.Kowalkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 390 s.
73930
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 242 s.
73931
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Opowiadania utwory powiesciowe / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 354 s.
73932
  Swietochowski Aleksander Nowele i opowiadania. Wybor / Swietochowski Aleksander. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. – 298с.
73933
  Dygasinski Adolf Nowele i powiesci / Dygasinski Adolf, 1956. – 672с.
73934
  Cervantes Nowele przykladne / Cervantes; Przeklad Z.Milnera. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 185 s.
73935
  Morcinek Gustaw Nowele wybrane / Morcinek Gustaw. – Krakow, 1956. – 468с.
73936
  Sienkiewicz H. Nowele wybrane / H. Sienkiewicz. – Warszawa, 1971. – 336с.
73937
   Nowgorod: Architekturdenkmaler kuksthistorisches Museum. – Leningrad, 1984. – 86 S.
73938
  Zierke Nowgorodfahrer : Historischer Roman / Zierke, Heinz-Jurgen. – [ Rostok ] : Historff, 1975. – 392s.
73939
  Ракуза Ильма Nowhere // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0321-1878
73940
  Solak Elizbieta Nowobulgarska Biblia i jej jezyk / Solak Elizbieta. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1997. – 132s. – (Prace Instytutu filol.slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 16). – ISBN 83-233-1048-3
73941
  Leja Leon Nowoczesna dydaktyka w dzialalnosci uniwersyteckiej / Leja Leon. – Poznan, 1973. – 30с.
73942
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 1. Biala malpa / J. Galsworthy. – Warszawa
1. – 1972. – 293с.
73943
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 2. Milczace zaloty / J. Galsworthy. – Warszawa
2. – 1972. – 311с.
73944
  Galsworthy J. Nowoczesna, komedia. 3. Mijajacy sie w mroku / J. Galsworthy. – Warszawa
3. – 1972. – 352с.
73945
   Nowoczesne lampy elektronowe malej mocy. – Warszawa, 1970. – 316с.
73946
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
1. – 1957. – 460с.
73947
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 452с.
73948
  Podkowka W. Nowoczesne Metody Kiszenia Pasz / W. Podkowka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 378s.
73949
   Nowoczesne rozwiazania urzadzen oswietleniowych. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 147s.
73950
   Nowoczesne zarzadzanie przedsiebiorstwem : 5 konferencja naukowa. – Zielona Gora, 2000. – 431s.
73951
  Baranowski P. Nowokejnesowske hybrydowa krzywa Philipsa-Szacunki dla Polski w oparciu o dane miesieczne / P. Baranowski, A. Leszczynska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 209-218. – ISSN 0081-6841
73952
  Lebiediew Nikolaj Nowy etap stosunkow miedzynarodowych / Lebiediew Nikolaj. – Warszawa, 1978. – 363с.
73953
  Pitera Zbigniew Nowy film radziecki / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1967. – 108с.
73954
  Kedros Andre Nowy kwiat. / Kedros Andre. – Warszawa, 1956. – 248с.
73955
  Szlifersztejnowa Salomea Nowy material na lekcjach gramatyki jezyka polskiego. (W klasach V-VII) / Szlifersztejnowa Salomea. – Warszawa, 1955. – 40с.
73956
   Nowy model wladzy lokalnej w PRL. – Wroclaw, 1984. – 158с.
73957
   Nowy slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2002. – 1311,[2]s. – ISBN 83-01-13674-Х
73958
   Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 1786,[3]s. – ISBN 83-01-13111-Х
73959
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
73960
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
73961
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
73962
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
73963
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
73964
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
73965
  Spears R.A. NTC"s American idioms dictionary / Richard A. Spears ; assoc. ed. L. Schinke-Llano ; transl. P. Matin. – [Тегеран : Новатори, 1998. – 615 p. – Бібліогр. опис зробл. частково за допомогою Інтернету. – ([Новатори ; 227]). – ISBN 964-5993-66-0
73966
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73967
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73968
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73969
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73970
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73971
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73972
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73973
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
73974
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
73975
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
73976
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
73977
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
73978
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
73979
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
73980
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
73981
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
73982
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
73983
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
73984
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
73985
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
73986
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
73987
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
73988
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
73989
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
73990
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
73991
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
73992
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
73993
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
73994
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
73995
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
73996
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
73997
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
73998
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
73999
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
74000
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,