Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
71001
  Ідрічан К. "Le franc" (відголоски наполеонівських воєн) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 257-259


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
71002
  Головко Т. "Le Guerra civil" Джорджа Орвелла // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Книга Джорджа Орвелла "Данина Каталонії" про Громадянську війну в Іспанії.
71003
  Amette "Le mal du pays" suivi de "Singe". / Amette, Jacques-Pierre. – Paris, 1992. – 105с.
71004
  Мовчан М.П. "Le Monde" та "Le Monde diplomatique" - видатні представники дипломатичної преси Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-56. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються дві французькі газети "Le Monde" (Світ) та "Le Monde diplomatique" (Дипломатичний світ), що представляють дипломатичну пресу Франції. Обидва видання висвітлюють детальну проблеми міжнародної політики та європейської безпеки такі як ...
71005
  Пеціно "Le Stanze in Flore" Рай, створений руками баронеси / Пеціно, де Джеронімо Розела // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 44-55 : фото
71006
  Кебуладзе В. "Lebenswelt" Гусерля і "Dasein" Гайдегера: проблеми перекладу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 99-108. – ISSN 0235-7941
71007
   Lauter Lust, wohin das Auge gafft: Deutsche Poeten in der Manier Anakreons. – Leipzig, 1991. – 196с.
71008
   Lauter Lust, wohin das Auge gafft: Deutschen poeten in der Manier Anakreons. – Leipzig, 1991. – 196с.
71009
  Weller Walter Lauter unglaubliche / Weller Walter. – Halle [Saale] : Mitteldeutscher, 1977. – 146 S.
71010
  Verbytska T. Lautliche Marker der plurinationalen deutschen Standardsprache / T. Verbytska, O. Vasylchenko // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 197-203. – ISSN 2311-0821
71011
  Soupault Philippe Lautreamont. : avec un choix de textes : une bibliographie des illustrations / Soupault Philippe. – Paris, 1973. – 192 p.
71012
  Helo L. Lauulu Kevaalle / L. Helo. – Gtnhjpfdjlcr, 1940. – 127 c.
71013
  Butze Herbert Lavastrome und Aschenregen. / Butze Herbert. – Lpz., 1956. – 244с.
71014
  Alexeyev Sergei Law and Legal Culture in Soviet Society / Alexeyev Sergei. – Moscow, 1991. – 214с.
71015
   Law and practice of Central European countries in the field of national minorities protection after 1989. – Warszawa : Center for international relations, 1998. – 362p. – ISBN 83-86917-46-6
71016
  Redfern A. Law and practice of international commercial arbitration / Alan Redfern, Martin Hunter with N. Blackaby, C. Partasides. – 4th ed. – London : Sweet & Maxwell, 2004. – LVIII, 659 p. : tab. – 1st ed. 1986. - Index: p. 643-659. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-421-892-900
71017
  Redfern A. Law and practice of international commercial arbitration [Electronic resourse] / by Alan Redfern, Martin Hunter. – Student ed. – London : Sweet & Maxwell, 2003. – 504 p. – ISBN 83-86917-46-6
71018
  Hegde K.S. Law and society in India. / K.S. Hegde. – Mysore, 1964. – 34с.
71019
   Law and society: the crisis in legal ideals. – Melbourne, 1978. – 137 p.
71020
  Beseler Dora von Law Dictionary: Technical dictionary of the Anglo-American legal terminology / Beseler Dora von, Wustefeld, (nee Jacobs) Barbara. – 4th ed., revis. and enlarged. – Berlin, New York, 1986. – 1896с.
71021
  Yeskov S.V. Law Enforcement Agencies and telecommunications Service Providers Collaboration in Executing Requests for Interception of Private Communications: European Union Regulation Practice as a Lesson for Ukraine // European reforms bulletin : scientific peer-reviewed journal / Centre for European reforms studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg). – Odessa, 2015. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 2418-4209
71022
  Barnes A.J. Law for business / A.C.Barnes, T.M.Dworkin, E.L.Richards. – 7th ed. – Boston : Irwin, McGraw-Hill, 2000. – 28,1167 p. – ISBN 0407-365917-7
71023
  Adams A. Law for business students / Alix Adams. – 4th ed. – Harlow [etc.] : Pearson Longman, 2006. – XXV, 433 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-4058-3262-5
71024
  Friedmann W. Law in a Changing Society / W. Friedmann. – Harmondsworth, 1964. – 475с.
71025
  Howard Charles Law its nature, functions, and limits / Howard Charles, R.S. Summers. – New Jersey, 1965. – 466с.
71026
   Law of Ukraine : scientific-practical professional journal / The National acad. of legal sciences of Ukraine ; V.M. Koretskyi institute of state and law of the National acad. of sciences of Ukraine [etc.]. – Kyiv, 1922-. – ISSN 2227-2941
N 1. – 2013. – 387 p.
71027
   Law of Ukraine : scientific-practical professional journal / The National acad. of legal sciences of Ukraine ; V.M. Koretskyi institute of state and law of the National acad. of sciences of Ukraine [etc.]. – Kyiv, 1922-. – ISSN 2227-2941
N 2. – 2013. – 263 p.
71028
  Powell Richard Law today / Powell Richard. – Harlow : Longman, 1997. – 128 p. : ill. – ISBN 0-528-05635-7
71029
   Law. Law. Law. – Revis. expand. ed. – Toronto, 1971. – 116с.
71030
  Jedrzejowska-Sciffauer Lawfulness of the EU Economic Governance According to National and Supranational Case Law // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 101. – P. 53-69. – ISSN 0081-6841
71031
  Stepanova T.E. Laws of knowledge-based economy: verifying the hypotheses / T.E. Stepanova, N.V. Manokhina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 42-50 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
71032
  Boyechko V. Lawyer’s and public activity of Kost Pankivskyi in the 1930-ies / V. Boyechko, T. Chekhovych // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 13. – С. 158-167. – ISSN 2519-058X


  The purpose of the article is to analyze the professional and public activities of the well-known Lviv lawyer Kost Pankivskyi in the 1930-ies. Research methodology – principles of science, historicism and objectivity, biographical and prosopographic ...
71033
  Abel-Smith Brian Lawyers and the courts / Abel-Smith Brian, , Stevens Robert. – London, 1967. – 504с.
71034
  Abel-Smith Brian Lawyers and the courts. A sociological study of the English legal system. 1750-1965. / Abel-Smith Brian. – London, 1967. – 504с.
71035
  Inge W.R. Lay thoughts of a dean / W.R. Inge. – New York : Garden City, 1924. – 7, 366 p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1924. – (By the dean of st. Paul"s)
71036
  Овчинникова К.Р. Layer-технология проектирования современного учебного курса // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 59-65
71037
  Branald Adolf Lazaretni vlak. / Branald Adolf. – Praha, 1959. – 264с.
71038
  Cereniewicz B. Lazarett "T". Wzpomn / B. Cereniewicz. – Krakow, 1972. – 335с.
71039
  Mendez Alberto Diaz Lazaro Cardenas: ideas politicas y acion antimperialista / Mendez Alberto Diaz. – La Habana, 1984. – 197с.
71040
  Miranda Fernandez Lucinda Lazaro Pena: Capitan de la clase obrera Cubana / Miranda Fernandez Lucinda. – La Habana, 1984. – 385с.
71041
  Skyba N.V. Lazer - induced thermal luminescence of carbon materials surface // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 162-163
71042
  Popovic Zoran Lazibajke / Popovic Zoran. – Novi Sad, 1976. – 123с.
71043
  Kwiatkowski Marek Lazienki / Kwiatkowski Marek. – Warszawa, 1978. – 43 s.
71044
  Tatarkiewicz Wladyslaw Lazienki Warszawskie / Tatarkiewicz Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 288 s.
71045
  Svecova Sona Lazy v 19. a 20 storoci: Vyvoj rolnickych chotarnych sidiel v oblasti Krupinskej planiny / Svecova Sona. – Praha, 1984. – 147с.
71046
   LCC Link оптимально бронирует lowcost - контент // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 5 (прилож.). – ISSN 1998-8044
71047
   LCC LINK: мир бюджетных авиакомпаний // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
71048
  Мястковська М.О. LCMS Moodle як засіб формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 146-149. – ISSN 1563-3713
71049
   Le "Baroque" musical. – Paris, 1963. – 276с.
71050
  Arzamastsev Alexandre Le "communisme" de caserne. / Arzamastsev Alexandre. – M., 1976. – 229с.
71051
  Gaboriau E. Le 13e Hussards, types, profiles, esquisses et croquis militaires a pied et a cheval. – 16 edition. – Paris : E. Dentu, 1867. – 318 p.
71052
   Le 3e Congres des kolkhoziens de l"U.R.S.S. Recueil des documents. Moscou, 25-27 novembre 1969. – Moscou, 1969. – 79с.
71053
  Ilima Elena Le 4-e obstacle / Ilima Elena. – Moscou. – 212 p.
71054
  Brejnev L. Le 47-e anniversaire de la Grance Revolution Socialiste d"Octobre. / L. Brejnev. – M., 1964. – 28с.
71055
   Le Alpes.. – Paris, 1959. – 64с.
71056
  Collodi C. Le avventure di Pinocchio / C. Collodi; ill. di a. mUSSINO. – Giunti : Bemporad Marzocco, 1973. – 319 p. – (Firenze)
71057
  Collodi C. Le avventure di Pinocchio / C. Collodi. – Moskau, 1974. – 239с.
71058
  Collodi C. Le avventure di Pinocchio. / C. Collodi. – Firenze, 1977. – 159с.
71059
  Collodi C. Le avventure di Pinocchio. / C. Collodi. – Firenze, 1978. – 255с.
71060
   Le axiome de paralleles de Euclides a Hilbert : Un probleme cardinal in le evolution del geometrie. – Uppsala, Stockholm : Interlingue-Fundation; Natur och Kultur, 1968. – 939,14 S.
71061
  Koch Paul de Le barbier de Paris. – Paris
T. 4. – 1829. – 257 p.
71062
  Beaumarchais Le barbier de Seville : Comedie en quatre actes en prose / Beaumarchais; Introduction, dossier et notes de P. Frantz. – Paris : Librairie generale Francaise, 1999. – 153,[1]p. – (Le livre de poche ; 6125). – ISBN 2-253-03779-6
71063
  Beaumarchais Pierre Le Barbier de Seville. Le mariage de Figaro : [комедии] / Beaumarchais. – Moscou : Progres, 1979. – 295 s.
71064
  Morellet L. et Le bartonien du bassin de Paris / L. et Morellet. – Paris, 1948. – 437с.
71065
  Franko Ivan Le boa constricteur / Franko Ivan. – M., 1965. – 304с.
71066
   Le Bon Ange dix nouvelles
71067
  Grevisse Maurice Le bon usage. Grammaire francaise ave des remarques sur la langue francaise d"aujoud"hui / Grevisse Maurice. – 9e ed. – Gembloux, 1969. – 1228с.
71068
  Grevisse Maurice Le bon usage: Grammaire francaise / Grevisse Maurice. – 12-me ed. – Paris, 1986. – 1768с.
71069
   Le Bouddhisme Japonais. – Paris, 1965. – 320с.
71070
  Moliere Le bourgeois gentilhomme / Moliere. – Moscow, 1953. – 116с.
71071
  Moliere Le bourgeois gentilhomme / Moliere. – Warszawa, 1959. – 112с.
71072
  Moliere Le bourgeois gentiljomme / Moliere. – Paris, 1963. – 102с.
71073
  Simenon Georges Le bourgmestre de Furnes / Simenon Georges. – Bruxelles, 1983. – 203с.
71074
  Kouprine Alexandre Le Bracelet de grenats / Kouprine Alexandre. – Moscou, 1990. – 356с.
71075
  Fedine Constantin Le brasier. Livre I: L`invasion. / Fedine Constantin. – Moscou, 1971. – 455с.
71076
  Kourilsky Fr. Le bread and puppet theatre / Fr. Kourilsky. – Lausanne, 1971. – 278с.
71077
   Le Budget de l`etat et la planification economique dans les pays en voie de developpement.. – N.Y., 1967. – 66с.
71078
  Straten-Ponthoz A. Le budget du Bresil; ou, recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports anon. – Bruxelles : Librairie de C. Muquardt
T. 2. – 1854. – 318 p.
71079
  Bazin H. Le bureau des mariages / H. Bazin. – Moscou, 1970. – 207с.
71080
  Parandowski Jan Le cadran solaire. (Zegar sloneczny) / Parandowski Jan. – Paris, 1961. – 240с.
71081
  Kovacic Francoise Le cafe de la gare : [Comedie policiere pour enfants] / Kovacic Francoise. – Paris : Art et comedie, 2003. – 17p. – (Collection Cote cour). – ISBN 2-84422-344-3
71082
  Volterra V. Le calcul des variations, son evolution et ses progres, son role dans la physique mathematique / V. Volterra; Publie par les facultes des sciences de l""universite Charles et de l""universite Masaryk. – Praha-Brno51 : [S. n.], 1932. – 54 s.
71083
  Worms Jeannine Le Calcul suivi de Vingt comedies-minute / Worms Jeannine. – Paris : Ed. des Quatre-Vents, 1996. – 79 p.
71084
  Stern H. Le calendrier de 354 : etude sur son texte et ses illustrations / Henri Stern. – Paris : Imprimerie nationale ; Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1953. – 430 p., LXIV pl. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Bibliotheque archeologique et historique / Institut francais d`archeologie de Beyrouth ; tome 55)
71085
  Djanelidze A. Le callovien de Tsessi / A. Djanelidze. – [S. l. : s. n.], 1929. – P. 132-146
71086
  Sehn Jan Le camp de concentration d"Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) / Sehn Jan. – Warszawa, 1957. – 172с.
71087
   Le Campe et le Monde Malais: Actes de la Conference Internationale sur le Campa et le Monde Malais. – Paris, 1991. – 1500с.
71088
   Le Canada et les Pays Africains Francophones. Rapport de la Conference regionale-tenue les 21, 22 et 23 janvier 1965. – Montreal-Ottawa, 1965. – 170с.
71089
  Renan E. Le cantique des cantiques / E. Renan. – Paris, 1860. – 211 p.
71090
  Gautier Theophile Le capitaine Fracasse / Gautier Theophile; Preface, chronol., bibliogr. et notes par A.Adara. – Paris : Gallimard, 1972. – 570р.
71091
  Gautier Theophile Le Capitaine Fracasse. / Gautier Theophile. – Paris, 1988. – 573с.
71092
  Verne J. Le capitaine Nemo / J. Verne. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1952. – 46 p.
71093
  Marx K. Le capital: Critique de l"economie politique / K. Marx. – M.
T. 1. – 1982. – 816с.
71094
  Gautier Theophile Le Capitane Fracasse. / Gautier Theophile. – Moscou, 1965. – 607с.
71095
  Baudis Dominique Le capitole de Toulouse / Baudis Dominique. – Panayrac, 1988. – 111с.
71096
  Du Roy Le carnaval des hypocrites / Albert du Roy. – Paris : Seuil, 1997. – 219, [ 3 ] p. – ISBN 2-02-031221-2
71097
   Le celebre Vostok. Premier vaisseau cosmique habite. – M., 1965. – 32с.
71098
  Freden Gustaf Le Cena del Amor / Freden Gustaf. – Madrid, 1954. – 56 p.
71099
   Le Censeur Europeen. – Paris : Bureau du Censeur Europeen
T. 2. – 1817. – 374, [2] p.
71100
   Le Censeur Europeen. – Paris : Bureau du Censeur Europeen
T. 6. – 1818. – 404, [2] p.
71101
   Le Censeur Europeen. – Paris : Bureau du Censeur Europeen
T. 7. – 1818. – 348, [2] p.
71102
   Le Censeur Europeen. – Paris : Bureau du Censeur Europeen
T. 8. – 1818. – 406 p.
71103
   Le Censeur, ou Examen des actes et des ouvrages qui tendent a detruire ou a consolider la constitution de l"Etat. – Paris : Au Bureau de l`Administration
T. 3. – 1815. – 368 p.
71104
   Le Censeur, ou Examen des actes et des ouvrages qui tendent a detruire ou a consolider la constitution de l"Etat. – Paris : Au Bureau de l`Administration
T. 6. – 1815. – 332 p.
71105
   Le Centre Interuniversitaire de Droit Compare. Centre National de recherches. – Bruxelles, 1957. – 32с.
71106
  Picouly Daniel Le champ de personne / Picouly Daniel. – Turin : Flammarion, 1997. – 451p. – ISBN 2-08-164262-X
71107
  Khaznadar Fr. Le champ. Theatre. / Fr. Khaznadar. – Paris, 1973. – 75с.
71108
  Berna Paul Le champion / Berna Paul; Степнова И.С. – М., 1964. – 168с.
71109
  Gatti Armand Le chant d`amour des alphabets d`Auschwitz. / Gatti Armand. – Lagrasse, 1992. – 173с.
71110
  Danis Daniel Le chant du Dire-Dire / Danis Daniel. – Paris : L"Arche, 2000. – 80,[16]p. – ISBN 2-85181-454-0
71111
  Rossett Alan Le chat a deux tetes : [Comedie feerique] / Rossett Alan. – Paris : Art et comedie, 2003. – 36p. – (Collection Cote cour). – ISBN 2-84422-349-4
71112
   Le Chateau d"Albert ou le squelette ambulant. Trad. de l"anglais par Cantwell. Orne de jolies gravures. – Paris
1. – 1799. – 180 p.
71113
  Verne J. Le chateau des Carpathes / J. Verne. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. – 84 p.
71114
  Heaven Constance Le chateau sous la lune / Heaven Constance; Trad. de l"anglais par A.Joba. – Paris : Flammarion, 1979. – 272p. – (J"ai Lu). – ISBN 2-277-11995-4
71115
   Le chemin d"Amalthee. Nouvelles et recits d"ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 466с.
71116
  Bonte Florimond Le chemin de l"honneur / Bonte Florimond. – Moscou, 1951. – 428 с.
71117
  Dumarest D. Le chemin des mots : pour un apprentissage methodique du vocabulaire francais / Daniele Dumarest, Marie-Helene Morsel. – Paris : Presses Universitaires de Grenoble, 2005. – 183 p. : ill. – (Francais langue etrangere, maternelle et seconde). – ISBN 2 7061 1112 7
71118
  Tolstoi Alexei Le chemin des tourments / Tolstoi Alexei. – M.
1. – 1951. – 376с.
71119
  Tolstoi Alexei Le chemin des tourments / Tolstoi Alexei. – M.
1. – 1962. – 392с.
71120
  Tolstoi A. Le chemin des tourments : трилогия / A. Tolstoi. – Moscou : Langues etrangeres
Т. 1 : Deux sceurs. – 1962. – 392 с.
71121
  Tolstoi A. Le chemin des tourments : трилогия / A. Tolstoi. – Moscou : Langues etrangeres
Т. 2 : L"an dix-huit. – 1962. – 445 с.
71122
  Tolstoi Alexei Le chemin des tourments / Tolstoi Alexei. – M.
2. – 1962. – 447с.
71123
  Tolstoi A. Le chemin des tourments : трилогия / A. Tolstoi. – Moscou : Langues etrangeres
Т. 3 : Sombre Matin. – 1962. – 547 с.
71124
  Warner Andre Le cheque vole / Warner Andre. – Paris : Rue Francois-1, 1934. – 254 p.
71125
  Roustaveli Chota Le chevalier a la peau de tigre / Roustaveli Chota. – Paris, 1964. – 274с.
71126
  Levandovski Anatole Le Chevalier de Saint-Just. / Levandovski Anatole. – Moscou, 1988. – 448с.
71127
  Simenon Georges Le chien jaune / Simenon Georges. – M., 1964. – 138с.
71128
  Simenon George Le chien jaune: Le commissaire Maigret / Simenon George. – Paris, 1966. – 250с.
71129
  Broussais F.-J.-V. Le cholera- morbus epidemique, observe et traite selon la Methode physiologique. – Paris : Madmoiselle Delaunay, 1832. – 211, 69 p.
71130
  Bonnefons Le chrestien charitable, qui va visiter les pauvres, les prisonniers les malades, les agonissans; & qui instruit les ignoranrs, & les penitens / Par le R.P. Amable Bonnefons, de la Compagnie des Iesus. – A Lyon : Chez Antoine Beaveiollin, 1666. – [2], 266, [10]p.


  На тит арк. печатка з текстом: Sigillum. Bibliothecae seminar...[нерозбірливо], а також нерозбірливий надпис чорним чорнилом
71131
  Popovic Radomir Le Christianisme sur le sol de l"Illyricum oriental jusqu"a l"arrivee des slaves / Popovic Radomir. – Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1996. – 282 p. : ill. – ISBN 9607387104
71132
  Burckhardt J. Le cicerone, guide de l"art antique et de l"art moderne en Italie / Par J. Burckhardt ; trad. par A. Gerard. – 5 ed., revue et completee W. Bode. – Paris : Librairie de Firmin-Didot et C-ie
Partie 2 : Art moderne. – 1892. – CXLVIII, 830 p. + 3 cartes
71133
  Corneille Le Cid : Tragi-comedie (1637) et tragedie (1648) / Corneille; Preface, commentaires et notes par C.Biet. – Paris : Librairie generale Francaise, 2001. – (Le Livre de poche ; 6140). – ISBN 2-253-03801-6
71134
  Tchoukovski Nicolas Le ciel de la Baltique / Tchoukovski Nicolas. – Paris. – 624с.
71135
   Le cinema en Ukraine. – Kiev, 1966. – 10с.
71136
  MacBride Nicole Le cinema francais aujourd"hui / MacBride Nicole. – Paris, 1974. – 64с.
71137
   Le Citateur politique, moral et litferaire; ou le passe, miroir du present.. – Paris : A la librairie historique
T. 1. – 1820. – 335 p.
71138
  Vercey Claude Le clou de la vie suivi de Top fragile / Vercey Claude. – Paris : Oswald, 1973. – 74 p.
71139
  Planchon Roger Le Cochon noir. - La Remise / Planchon Roger. – Paris, 1973. – 171с.
71140
  Chvartz A. Le code de la vie / A. Chvartz. – Moscou : Mir, 1966. – 290p.
71141
  Sutton Victor Le coeur a son present / Sutton Victor. – Paris, 1974. – 55с.
71142
  Merrel Concordia Le collier brise / Merrel Concordia; Adap. de l"anglais par M.Bertault. – Paris : Flammarion, 1969. – 309p. – (J"ai Lu)
71143
  Pogodine Nikolai Le collier d"ambre / Pogodine Nikolai. – M., 1968. – 440с.
71144
  Vailland R. Le Colonel Foster plaidera coupable / R. Vailland. – Paris : Bernard grasset, 1973. – 153 p.
71145
  Lagueuniere Pierre Le combat vehement : des campagnes du Theatre Universitaire Clermontois et accessoirement du Theatre des Chiens jaunes, de 1966 a 1980, avec un supplement pour les annees suivantes / Lagueuniere Pierre. – Paris : Service Universites culture, 2002. – 96p. : ill. – ISBN 2-913323-32-4
71146
   Le Comite d"Organisation du Comite International de la Detergence a l"honneur de vous inviter a participer au 4-me Congres Internat.. – Bruxelles, 1964. – 48с.
71147
  Dikovski S. Le Commandant de L"ile aux oiseaux / S. Dikovski. – Moscou, 1947. – 342 p.
71148
  Lanoux Armand Le commandant Watrin = Майор Ватрен : roman / Armand Lanoux. – Moscou, 1962. – 384 s.
71149
  Touchard H. Le commerce maritime Breton a la fin du moyen age / Henry Touchard. – Paris : Les Belles lettres, 1967. – XXXIX, 455, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Annales litteraires de l"Universite de Nantes ; fasc. 1)
71150
   Le commerce mondial de l"acier et la demande d"acier dans les pays en voie de developpement.. – New York, 1968. – 209с.
71151
  Dulaurens Le Compere Mathieu, ou les Bigarrrures de l"esprit humain. – Nouvelle ed. ornee de belles figures. – A Malthe : aux depens du grand maitre
Tome 4. – 1793. – 175, [2] p. : 3 fig.
71152
  Duhamel Alain Le complexe d"Asteris / Duhamel Alain. – Paris, 1985. – 248с.
71153
  Visdei Anca Le complexe d"Orphee ou La poesie eternelle du male : [Comedie dramatique] / Visdei Anca. – Paris : Art et comedie, 2003. – 72p. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-319-2
71154
  Bougrov E. Le complexe militaroindustriel des etats-unis d"Amerique / E. Bougrov. – M., 1984. – 64с.
71155
  Parker R. Le complot contre la paix : notes d"un journaliste anglais (traduit de l"anglais) / R. Parker. – [Moscou] : [S. n.], 1949. – 72 p.
71156
  Dumas Alexandre Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre. – Paris
4. – 306 p.
71157
  Dumas Alexandre (pere) Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre (pere). – Москва, 1956. – 812с.
71158
  Dumas Alexandre Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre. – Москва
Т. 2. – 1957. – 812с.
71159
  Dumas Alexandre (pere) Le comte de Monte-Cristo / Alexandre Dumas. – 2-me edit. – Moscou
Vol. 1. – 1959. – 748 s.
71160
  Dumas Alexandre (pere) Le comte de Monte-Cristo / Alexandre Dumas. – 2-me edit. – Moscou
Vol. 2. – 1959. – 692 s.
71161
  Dumas Alexandre (pere) Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre (pere). – 3-me edit. – M.
1. – 1963. – 686с.
71162
  Dumas Alexandre Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre. – Paris
1. – 1973. – 572с.
71163
  Dumas Alexandre Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre. – Paris
2. – 1973. – 566с.
71164
  Dumas Alexandre Le comte de Monte-Cristo / Dumas Alexandre. – Paris
3. – 1973. – 598с.
71165
  Dumas Alexandre (pere) Le comte de Monte Cristo / Dumas Alexandre (pere). – 3-me edit. – M.
2. – 1963. – 638с.
71166
   Le concept de population stable : application, a l"etude des populations, des pays ne disposant pas, de bonnes statistiques demographiques. – New York : Nations Unies, 1966. – X, 235 p. – (Etudes demographiques : Publication des nations unies № de vente : 65. XIII. 3 ; ST / SOA / SER.A / 39)
71167
  Rosengarten Y. Le concept sumerien de consommation dans la vie economique et religieuse : etude linguistique et sociale d"apres les textes presargoniques de Lagas : [these pour le Doctorat es lettres] / Yvonne Rosengarten ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1960. – 455, [2] p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71168
  Nievo Ippolito Le confessioni d"un Italiano / Nievo Ippolito. – Milano : Arnoldo Mondadori editore, 1990. – 1158 с.
71169
   Le Congres des Pruples pour la Paix.. – Vienne, 1952. – 40с.
71170
   Le Conseil de l"Europe : un vent de liberte. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1996. – 15 p. : ill.
71171
   Le Conseil de l"Europe et la protection de l"environnement : S"organiser dans une action pour l"avenir. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – 32 p. : ill.
71172
   Le Conseil de l"Europe: activites et realisations. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1996. – 69 p.
71173
   Le conseiller d" Estat, ou Recueil general de la politique moderne, servant au maniement des Affaires publiques : Divise en trois parties. – Paris (A Paris) : Par la Compagnie des Libraires du Palais, 1665. – 507 p.
71174
  Anderson C.A. Le contexte social de la planification de l"education. / C.A. Anderson. – Paris, 1968. – 44с.
71175
  Rouach Michel Le controle de gestion bancaire et financier / Rouach Michel, Naulleau Gerard; Preface de J.Fettu. – 3me ed. – Paris : Banque editeur, 1998. – 435p. – ISBN 2-86325-243-7
71176
  Daria Sophie Le Corbusier / Daria Sophie. – Paris, 1964. – 192 р.
71177
  Bondar L.O. Le corde del cuore. 1926-1958 : poesie / Leonid Oleksandrovych Bondar ; trad. di Alina Gregul. – [s. l.] : Creative Artworks Group, 2013. – 110, [1] p.
71178
  Albana M. Le Correge sa vie et son oeuvre / Marguerite Albana ; precede d"un essai biographique sur Marguerite Albana par Edouard Schure. – Nouvelle ed. – Paris : Perrin et C-ie, 1900. – XC, 358 p., portr.
71179
  Petrescu Paul Le costume populaire roumain / Petrescu Paul, Secosan Elena. – Bucarest, 1985. – 186с.
71180
  Vitrac Roger Le Coup de Trafalgar / Vitrac Roger. – Paris : Gallimard, 1935. – 126 p.
71181
  Eskenazy Sarita Le courage du Bonheur / Eskenazy Sarita. – Paris : La table Ronde, 1984. – 232,[1]p. – ISBN 2-7103-0215-2
71182
  Rebaudengo Etienne Le couronnement: Ouvrage pour la scene en un prologue et cinq parties / Rebaudengo Etienne. – Paris, 1996. – 199с.
71183
  Gaboriau Emile Le crime d"Orcival / Gaboriau Emile. – Moscow, 1961. – 136с.
71184
  France A. Le crime de Sylvestre Bonnard. (Membre de l"institut) / A. France. – M., 1954. – 226с.
71185
  Alliot M. Le culte d"Horus a Edfou au temps des Ptolemees : these pour le Doctorat es-lettres presentee a la Fac. des lettres de l"Univ. de Paris / Maurice Alliot ; Inst. Francais d"archeol. orientale. – Le Caire : Impr. de l"Inst. Francais d"archeol. orientale, 1954. – P. 443-882, [4] р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Bibliotheque d"etude ; T. 20, 2 fasc.)
71186
  Le Bonniec Le culte de Ceres a Rome : des origines a la fin de la Republique : these pour le Doctorat es lettres presentee a la Fac. des lettres de l"Univ. de Paris / Henri Le Bonniec. – Paris : Librairie C. Klincksieck, 1958. – 507, [2] p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71187
  Joung, Arthur Le cultivateur anglois, ou oeuvres choisies d"agriculture, et d"economie rurale et politique d"Arthur Young. – Paris
5. – 1800. – 500с.
71188
  Young, Arthur Le cultivateur anglois, ou oeuvres choisies d"agriculture, et d"economie rurale et politique. Traduit de l"anglois par les CC. Lamarre, Benoist et Billecocq, avec des notes par le citoyen Delalauze,. – P.
7. – 1801. – 618с.
71189
  Young, Artur Le cultivateur anglois, ou oeuvres choisies d"agriculture, et politique. Trad. de l"anglois par les CC. Lamarre (etc.). – Paris
6. – 1800. – (4), 486с.
71190
  Young A. Le cultivateur anlois, ou Oeuvres choisies d"agriculture et d"economie rurale et politique / D"Arthur Young ; traduit de l"anglois par les CC. Lamarre, Benoist et Billecocq. – A Paris (Paris) : Chez Maradan
T. 17. – 1801
71191
  Birot P. Le cycle d"erosion sous les differents climats : Curso de altos estudos geograficos / P. Birot. – Rio De Janeiro, Brasil : Conselho Nacional de Pesquisas
I. – 1960. – 137p.
71192
  Menchikov S. Le cycle economique / S. Menchikov. – M., 1976. – 527с.
71193
  Gontchar Oles Le cyclone / Gontchar Oles. – K., 1977. – 332с.
71194
  Klopfenstein Freddy Le decor de l`envers. / Klopfenstein Freddy. – Geneve, 1981. – 58с.
71195
  Lermontov M. Le demon. / M. Lermontov. – Moscou, 1972. – 176с.
71196
  Dragomir Ion Le depot de l"age du bronze tardi: de Baleni / Dragomir Ion. – Bucarest, 1967. – с.
71197
  Fadeev Alexandre Le dernier dees Oudegues. / Fadeev Alexandre. – M., 1966. – 702с.
71198
  Rytkheou Le dernier mot est a Memyl. Recits / Rytkheou. – M., 1955. – 194с.
71199
  Dumas A. Le Dernier Roi. – Paris : Hippolyte
T. 3. – 1852. – 307 p.
71200
  Dumas A. Le Dernier Roi. – Paris : Hippolyte
T. 4. – 1852. – 304 p.
71201
  Its Rudolf Le dernier traineau. Essai etnographique / Its Rudolf. – M., 1968. – 152с.
71202
  Ivanov C. Le desarmement et l"avenir de l"humanite / C. Ivanov, B. Batsanov. – M., 1968. – 302с.
71203
   Le desarmement les initiatives Sovietiques.. – M., 1977. – 151с.
71204
  Degas Le dessins de Degas. / Degas; J. Leymarie. – Paris. – 6с.
71205
   Le destin d`un homme.. – M., 1967. – 286с.
71206
  La Roche Mazo de Le destin de Wakefield / Traduit de l"anglais par S.Sallard. – Paris : Plon, 1964. – 442p.
71207
  Simenon Georges Le destin des Malou / Simenon Georges. – Moscou, 1972. – 164с.
71208
  Simenon Georges Le destin des Malou / Georges Simenon ; [Пред. и ком. Э.Л. Шрайбер]. – deuxieme edition. – Moscou, 1976. – 167 с. – (Библиотека для чтения студентами яз. вузов)
71209
   Le Deuteronome traduit en francois, avec l"explication du sens litteral & du sens spirituel, tiree des Saints Peres & des auteurs ecclesiastiques / [par le Sr. Le Maistre de Sacy... ]. – A Mons : Chez Gaspard Miheot, 1685. – Vol. isole de la trad. de la Bible dite "de Port-Royal", avec le texte paral. latin et fran.


  На тит. аркуші надпис чорнилом : N59 Ex Bibliothecae R.C. Camenecensis Seminarii та чорна печатка з текстом: Sigillum Bibliothecae seminarii Rom:Cathol. Camenecensis
71210
  Thomas Robert Le Deuxieme Coup de Feu / Thomas Robert. – Paris, 1976. – 79с.
71211
  Kouibychev V. Le deuxieme plan quinquennal : discours prononce au XVII-e congres du P.C. l"U.R.S.S. (Janvier -Fevrier 1934) / V. Kouibychev. – Paris : Bureau d"Editions, 1934. – 96 p.
71212
   Le developpement de l`enseignement dans la Republique Socialiste de Roumanie pendant l`aanee scolaire 1965/1966.. – Bucarest, 1966. – 84с.
71213
   Le developpement de l`enseignement en Republique Populaire Roumaine pendant l`annee scolaire 1964/1965.. – Bucarest, 1965. – 60с.
71214
   Le developpement de l`enseignement en Republique Populaire Roumaine. Pendant l`annee scolaire 1963/1964.. – Bucurest, 1964. – 74с.
71215
   Le developpement technologique au Japon.. – Paris, 1971. – 166с.
71216
  Simon Jules Le devoir. – Paris : Librairie de L. Hachette et C., 1856. – XV, 452 p.
71217
  Rokossovski K. Le devoir du soldat / K. Rokossovski. – Moscou, 1988. – 368с.
71218
  Deforges Regine Le Diable en rit encore : La bicyclette bleue / Deforges Regine. – Paris : Ramsay, 1985. – 399p. – ISBN 2-85956-401-3
71219
  Galisson Robert Le dialogue dans l"apprentissage d"une langue etrangere / Galisson Robert. – Paris, 1970. – 13с.
71220
  Feydeau Georges Le Dindon : Comedie en trois actes, 1896 / Feydeau Georges; Preface, commentaires et notes D"H. Gidel. – Paris, 1999. – 191p. – (Theatre de poche ; 1440 ; Livre de poche)
71221
  Anouilh J. Le directeur de L"Operea / J. Anouilh : La Table Ronde, 1978. – 253 с.
71222
  Cherednychenko O. Le discours identitaire en Ukraine apres Maїdan // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – S. 66-79


  Sont examinees les origines et les particularits culturelles de l"identite ukrainienne, l"accent est mis sur l"evolution recente apres Maїdan qui fait preuve de solidarite et de mobilisation de la nation politique emergente, luttant pour sa liberte et ...
71223
   Le discours psychanalytique: Revue de l"Association Freudienne. – "s.l.", 1990. – 215с.
71224
  Burbelo V. Le discours romanesque eclate et son parcours interpretatif dans l"oeuvre de Jean Potocki // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 90-105


  Стаття присвячена розгляду інтерпретаційної моделі, що дозволяє досліджувати специфіку романного дискурсу Яна Потоцького, а саме конструювання множинних світів в його основному літературному творі "Рукопис, знайдений в Сарагосі". Статья посвящена ...
71225
   Le disque vert. Revue mensuelle de litterature. Le disque vert. Ecrits du Nord. – Bruxelles
2. – 1971. – 948с.
71226
  Vladimirov V.S. Le distributioni nella fisica mathematica / V.S. Vladimirov. – M. : Mir, 1981. – 321 p.
71227
  Knittel John Le docteur Ibrahim : (El Hakim): Roman / Knittel John; Trad. de l"anglais par M.Gay. – Paris : Albin Michel, 1947. – 600p.
71228
  Cholokhov Le Don paisible / Cholokhov, (Scholokhov) Mikhail. – Paris
T. 1. – 1975. – 854с.
71229
  Cholokhov Le Don paisible / Cholokhov, (Scholokhov) Mikhail. – Paris
T. 2. – 1975. – 995с.
71230
  Franchimont P. Le dosage des hormones hypophysaires somatotrope et gonadotropes et son application en clinique / P. Franchimont. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1966. – 366p.
71231
  Bezouglov Anatoli e.o. Le dossier est clos / Anatoli e.o. Bezouglov; Polozov G., Slovine L., Parra Marc-Antoine. – Moskov, 1990. – 402с.
71232
  Castro A. Le drame de l"honneur dans la vie et dans la litterature espagnoles du XVIe siecle / A. Castro. – Paris, 1965. – 160с.
71233
  Francois Lovis Le droit a l"education. Du principe aux realisations 1948-1968 / Francois Lovis. – Paris, 1968. – 100с.
71234
  Boulier Jean Le Droit au-dessus de la Regle de Droit / Boulier Jean. – Bruxelles, 1958. – 52с.
71235
   Le droit au service de la paix. Deux conceptions. – Bruxelles, 1963. – 60с.
71236
   Le droit civil Tchecoslovaque. – Bratislava, 1969. – 327с.
71237
   Le droit d"etre un homme. – Paris, 1968. – 588с.
71238
  Assier-Andrieu Louis Le droit dans les societes humanies / Assier-Andrieu Louis. – Paris : Nathan, 1996. – 316p. – (Collection Essais & Recherches.Serie "Sciences sociales"). – ISBN 2-09-190433-3
71239
  Stetsovski You Le droit de defense dans le proces penal en U.R.S.S. / Stetsovski You. – M., 1983. – 301с.
71240
  Mazov Vassili Le droit des peuples a vivre en paix / Mazov Vassili. – Moscou, 1974. – 87с.
71241
  Pinto Roger Le droit des relations internationales / Pinto Roger. – Paris, 1972. – 372с.
71242
  Bakandeja Le droit du commerce international : les peurs justifiees de l"Afrique face a la mondialisation des marches / Gregoire Bakandeja wa Mpungu ; preface de Bernard Remiche. – Paris [etc.] : Afrique Editions ; De Boeck Universite, 2001. – 174 p. – Bibliogr.: p. 163-165. – (Droit/Economie). – ISBN 2-84517-022-X
71243
  Meyer-Heine Le droit europeen des emissions de television / Meyer-Heine, Anne; Preface de Louis Dubouis. – Paris : Economica, 1996. – 363p. – (Cooperation et developpement). – ISBN 2-7178-3144-4
71244
   Le droit international de l"espace. – Moscou, 1976. – 370с.
71245
  Fontinoy C. Le duel dans les langues semitiques / C. Fontinoy. – Paris, 1969. – 255с.
71246
  Hammel Cl. Le Faiseur oder Warten auf Godeau. / Cl. Hammel. – Berlin, 1972. – 112с.
71247
   Le fantastique et l`imaginaire dans la peinture russe.. – Leningrad, 1989. – 80с.
71248
  Marabini A. Le fascisme italien aux colonies / Andre Marabini. – Paris : Bureau d"editions, 1939. – 111, [1] p.
71249
  Tournier Michel Le fetichiste : Un acte pour un homme seul / Tournier Michel. – Paris : Gallimard, 1997. – 68p. – (Le manteau d"arlequin. Theatre francais et de monde entier). – ISBN 2-07-4888-X
71250
  Barbusse Henri Le feu : Journal d"une escouade / Henri Barbusse. – Moscou, 1953. – 432с.
71251
  Lepetiuk I.G. Le fonctionnement des genres du discours dans les textes des romans du XX s // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 184-202. – ISSN 2411-1562


  Дослідження базується на теорії мовленнєвих жанрів Бахтіна М.М., згідно з якою будь яка комунікація, включаючи художню комунікацію, реалізується через мовленнєві жанри. Художня комунікація розглядається як вторинний мовленнєвий жанр, який з"являється в ...
71252
   Le francais. – M., 1963. – 504с.
71253
   Le francais. – 2-е изд. – M., 1964. – 504с.
71254
  Баранова В.И. Le Francais : classe de VI : [учеб. франц. яз. 6-й класс] / В.И. Баранова, А.С. Шкляева; В.И. Баранов, А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1965. – 207 с. : ил.
71255
  Баранова В.И. Le Francais : classe de VI, le livre du maitre / В.И. Баранова, А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1965. – 84 с.
71256
  Витрешко Н.Л. Le Francais / Н.Л. Витрешко, И.С. Самохотская. – Москва, 1967. – 236с.
71257
  Mauger G. Le francais accelere / G. Mauger, M. Brueziere; Gougenhim G., Ioannou A. – Paris. – 192с.
71258
  Mauger G. Le francais accelere / G. Mauger, M. Brueziere; Gougenhaim G., Ioannou A. – Paris. – 186с.
71259
  Mauger G. Le francais accelere : Methode intensive de francais parle pour adultes / G. Mauger, M. Brueziere. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1968. – 192 с.
71260
  Mauger G. Le francais accelere / G. Mauger, M. Brueziere. – Paris, 1983. – 185с.
71261
  Grevisse Maurice Le francais correct: : guide pratique / Grevisse Maurice. – 3-e ed. – Paris ; Gembloux : Duculot, 1982. – 440 p.
71262
  Danilo Michel Le francais de l"entreprise / Danilo Michel, Tauzin Beatrice. – Paris : CLE international, 2001. – 107p. : ill. – Для кабінетів шифр: 44/ Dani. – (Le francais de... / Collection dirigee par M.Danilo). – ISBN 2-19-033580-9
71263
  Beniamino Michel Le francais de la reunion : Inventaire des particularites lexicales / Beniamino Michel; Universites francophones. – Paris : Edicef, 1996. – 304p. – (Actualites linguistiques francophones). – ISBN 2-84-129240-1
71264
  Tchiguireva M.A. Le Francais des Affaires : Preparation aux examens de la CCIP; Exercices, textes, correspondance, documents / M.A.Tchiguireva. – Saint-Petersburg, 2000. – 172 p. – На обкл. "М. А. Чигирева . Деловой французский". – ISBN 5-8465-0009-9
71265
  Tcherednychenko O.I. Le francais des affaires et des finances. Manuel : Manuel / O.I. Tcherednychenko, I.P. Guerassymenko; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 260p. – ISBN 966-594-157-7
71266
  Penfornis J.-L. Le francais du droit / J.-L. Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2005. – 128p. : ill. – На обкл.: Affaires - Europe - administration - justice - travail - contrats. – (Le francais du ... / Collection dirigee par M.Danilo). – ISBN 209.033589.0
71267
  Penfornis J.-L. Le francais du droit / J.-L. Penfornis. – Paris : CLE international, 2006. – 128 p. : ill. – На обкл.: Affaires - Europe - administration - justice - travail - contrats. – (Le francais du ... / Collection dirigee par M. Danilo). – ISBN 209.033589.0
71268
  Андреевская-Левенстерн Le francais en 10-e = Учебник французского языка для X класса средней школы : Учебник франц. яз. для 10-го кл. ср. школы / Андреевская-Левенстерн Л.С., Елухина Н.В., Лобанова Л.Г. – Изд. 3-е. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 208 с. : ил.
71269
  Андреевская-Левенстерн Le francais en 10-e = Учебник французского языка для Х класса средней школы : Учебник франц. яз. для Х кл. ср. школы / Андреевская-Левенстерн Л.С., Елухина Н.В., Лобанова Л.Г. – Изд. 4-е. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 208 с. : ил.
71270
  Андрієвська-Левенстерн Le francais en 10-e = Підручник французької мови : для десятого класу / Л.С. Андрієвська-Левенстерн, Н.В. Єлухіна, Л.Г. Лобанова. – Вид. 4-е. – Київ : Радянська школа, 1964. – 202 с. : іл.
71271
  Soignet M. Le francais juridique : droit - administration - affaires / Michel Soignet. – Paris : Hachette, 2003. – 128 p. – ISBN 201155200-1
71272
  Galichet Georges Le francais moderne structures et fonctionnement / Galichet Georges. – 6e ed. – Paris, 1975. – 123с.
71273
  Godziszewski Jerzy Le francais mon amour. / Godziszewski Jerzy, Jomini-Balinska, L.L. Szkutnika. – Warszawa, 1970. – 444с.
71274
  Zouieva N.A. Le francais par la conversation : пособие по развитию навыков устной речи французского языка для институтов и факультетов иностранных языков / N.A. Zouieva, E.A. Medvedenko. – Москва : Высшая школа, 1966. – 212 с.
71275
  Faure G. Le francais par le dialogue. / G. Faure, di Cristo. – Moscou, 1978. – 95 с.
71276
  Gorelik Z. Le francais parle : Dossier pedagogique / Z. Gorelik, V. Khilopouk; Universite d"etat T.G.Chevtchenko de Kiev. Cours de mois des langues etranceres. – Kiev
1 partie. – 105с.
71277
  Yourieva E.Y. Le francais parle = Французский разговорный язык : 3 ed 4 annees / E.Y. Yourieva, I.L. Filimonova. – M. : Высшая школа, 1964. – 258 с.
71278
  Yourieva E.Y. Le francais parle = Французский разговорный язык / E.Y. Yourieva, I.L. Filimonova. – 2 ed annees. – M. : Высшая школа, 1967. – 256 с.
71279
  Lissenko M. Le francais parle / M. Lissenko; Petrov S. (red.). – IIe partie. – Kiev, 1970. – 99с.
71280
  Gorelik Z. Le francais parle / Z. Gorelik. – Kiev
1. – 1970. – 104с.
71281
  Батура С.М. Le francais parle a l`ecole : пособие по развитию устной речи учащихся, V-X классы / С.М. Батура, Н.М. Полозов. – Минск : Народная асвета, 1967. – 164 с. : рис.
71282
  Чурсіна Л.В. Le francais pour les juristes : навч. посібник з фр. мови для студентів-юристів / Л.В. Чурсіна, О.Ю. Осмоловська ; за ред. доц., канд. філол. наук І.П. Липко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 565, [3] с. : табл. – Назва кн. французькою. – ISBN 978-966-458-408-8
71283
  Martinet Andre Le francais sans fard / Martinet Andre. – Paris, 1974. – 221с.
71284
  Masselin J. Le francais scientifique et technique / J. Masselin, A. Delsol, R. Duchaigne. – Paris
2. – 1970. – 191с.
71285
  Masselin J. Le francais scientifique et technique / J. Masselin, A. Delsol, R. Duchaigne. – Paris, 1971. – 159с.
71286
  Masselin J. Le francais scientifique et technique / J. Masselin, A. Delsol, R. Duchaigne. – Paris
1. – 1971. – 159с.
71287
   Le francais scientifique et technique (technologie, petrole, electricite). – Київ : Київський університет, 2001. – 45с.
71288
   Le francais scientifique et technique (technologie, petrole, electricite). – Kyiv : Universite de Kyiv, 2001. – 46с.
71289
  Fedtchenko O. Le francais: langue emprunteuse et vehiculaire / O. Fedtchenko, T. Geyko // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 118-119
71290
  Zabotkina O. Le France / O. Zabotkina, E. Referovskaia, E. Schraiber, 1961. – 396 c.
71291
   Le front de la patrie du Viet-Nam. Resolutions, Manifeste, programme et statuts du Front National Uni. – Hanoi, 1955. – 36с.
71292
  Gascar Pierre Le fugitif. / Gascar Pierre. – Paris, 1961. – 320 p.
71293
   Le Galatee : traicte... en la langue latine... / premierement compose en italien par I. de la Case, & depuis mis en francois, latin, allemand, & espagnol ;. – A Monbelliard : Par Jaques Feuillet, 1615. – [12], 619 p.


  Повна назва видання: Le Galatee / premierement compose en italien par I. de la Case, & depuis mis en francois, latin, allemand, & espagnol ; traicte tres utile et tres necessaire pour bien dresser une ieunesse en toutes manieres et facons de faire ...
71294
  Rapoport J. Le garcon qui n"arretait pas de se laver / Judith Rapoport ; traduit de l"american par C. Rouslin. – [Paris] : Ed. Odile Jacob, 1991. – 290, [26] p. – (Points)
71295
  Lauran Annie Le Gateau du samedi / Lauran Annie. – Paris, 1964. – 186с.
71296
   Le genocide!. – Moscou, 1986. – 270с.
71297
  Randjandiche M. Le Genre Picyrosporum. Saboraud, 1904 : Dissertation Presentee Devant un Jury de la Faculte de Medicine Veterinaire de L"Universite de Liege en Vue de L"Obtention du Grande Docteur Special en Medicine Veterinaire / M. Randjandiche : De l"Institut de Medicine Tropicale "Prince Leopold ". – 214p.
71298
  Corneille T. Le Geolier de soy-mesme. Comedie, 1653. – 652 p.
71299
  Troyat Henri Le geste d"Eve / Troyat Henri. – Paris, 1979. – 128с.
71300
  Rod Edouard Le glaive et le Bandeau / Rod Edouard. – Paris, 1910. – 372с.
71301
  Mace Jacques Le gout d"Helene ou Les croqueurs de vie / Mace Jacques. – Paris : L"Harmattan, 1999. – 79p. – (Theatre des 5 continents). – ISBN 2-7384-8758-0
71302
  Saint Pulgent Maryvonne de Le gouvernement de la culture / Saint Pulgent Maryvonne de. – Paris : Gallimard, 1999. – 378p. – (Le debat). – ISBN 2-07-075190-2
71303
  Харенко К. Le grand concert a I"Institut des relations internationales // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Концерт в Інституті міжнародних відносин, присвячений Міжнародному жіночому дню і 35-річчю кафедри іноземних мов. В якості ведучих вперше вийшли викладачі Інституту - Н.В. Фаренюк та М. С. Дорошко. Зі словами вітання до залу звернулися директор ІМВ, ...
71304
  Morery Louys Le grand dictionaire historique, ou le melange curieux de l"histoire sacree et profane, qui contient abrege les vies et les actions remarquables des patriarches, des juges etc.. – Amsterdam
2. – 1698. – 572с.
71305
  Morery Louys Le grand dictionnaire historique, ou le melange curieux de l"histoire sacree et profane, qui contient en abrege les vies et les actions remarquables des patriarches, des juges, des rois des Juids.... – Amsterdam
1. – 1698. – (32), 523с.
71306
  Lippincott J.W. Le grand lynx des marais / J.W. Lippincott; Trad. de l"anglais par E.Vincent: Illustrat. de P.Bransom. – Paris : Editions de l`amitie, 1955. – 208p.
71307
  Cayrol Roland Le grand malentendu : Les Francais et la politique / Cayrol Roland. – Paris : Seuil, 1994. – 185,[3]p. – (Essai politique / Coll. dirigee par O.Duhamel). – ISBN 2-02-021064-9
71308
  Rey-Herme Yves Le Grand Meaulnes d"Alain-Fournier / Rey-Herme Yves. – Paris, 1972. – 78 p.
71309
  Alain-Fournier Le Grand Meaulnes. / Alain-Fournier. – М., 1963. – 96с.
71310
  Alain-Fournier Le Grand Meaulnes. / Alain-Fournier. – Harmondsworth, 1966. – 206с.
71311
  Alain-Fournier Le Grand Meaulnes. / Alain-Fournier. – Paris, 1969. – 248с.
71312
  Alain-Fournier Le Grand Meaulnes. / Alain-Fournier. – Moscow, 1971. – 279с.
71313
  Godet Michel Le grand mensonge : L"emploi est mort. Vive l"activite! / M.Godet en collaboration avec R.Monti. – Paris : Fixot, 1994. – 305p. – ISBN 2-221-07842-X
71314
  Sullerot E. Le grand remue-menage : la crise de la famille / Evelyne Sullerot. – [Paris] : Fayard, 1997. – 286 p. – ISBN 2213598185
71315
  Scant Renata Le grand tintouin. Theatre / Scant Renata, Garnier Fernan. – Paris, 1973. – 105с.
71316
  Rey Pierre Le grec : Roman / Rey Pierre. – Paris : Robert Laffont, 1973. – 639p. – (Best-seller)
71317
  La Torre Mechel de Le guide Bordas France de A z Z / La Torre Mechel de. – Paris, 1987. – 575с.
71318
  Raveneau Alain Le guide des petits animaux familiers / Raveneau Alain. – Paris, Bruxelles, Lausanne, Montreal : Dargaud, 1981. – 223p. : ill. – (Rustica sens pratique). – ISBN 2-205-01989-9
71319
  Sadoveanu Mihail Le hachereau. (Baltagul) / Sadoveanu Mihail. – Paris, 1965. – 244с.
71320
  Caragiale I.L. Le hanul lui minjoala / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1973. – 309с.
71321
  Fraissinet E Le Japon : histoire et description, rapports avec les Europeens, expedition amtricaine. – Paris : Arthus Bertrand
T. 1. – 1853. – 409 p.
71322
  Fraissinet E Le Japon : histoire et description, rapports avec les Europeens, expedition amtricaine. – Paris : Arthus Bertrand
T. 2. – 1853. – 523 p.
71323
  Kotov A. Le jeu d"echecs en Union Sovietique / A. Kotov, M. Youdovitch. – M., 1979. – 198с.
71324
  Audureau Jean Le jeune homme. / Audureau Jean. – Paris, 1985. – 169с.
71325
  Marcel J. Le joual de troie / Jean Marcel ; [pref. de Pierre Vadeboncoeur]. – Ed. legerement rev., partiellement corr. et entierement augm. – Verdun : E.I.P., 1982. – 357 p. – ISBN 2-89239-005-2
71326
  Escudie Rene Le jour de la Dominante. / Escudie Rene. – Paris, 1973. – 118с.
71327
  Weill G. Le journal origines, evolution et role de la presse periodique : avec 8 planches hors-texte / G. Weill. – Paris : Renaissance du livre, 1934. – XIX, 450 p. – (L"evolution de l"humanite / Dir. par Henri Berr ; Synthese collective)
71328
  Young Edward Le jugement dernier : poeme traduit de l"Anglais ... tome 4 des Nuits d"Young // Les nuits D"Young / Young Edward. – Nouvelle ed. – A Lyon : chez Blache et Boget, 1812. – T. 3. – 125 p. : 1 grav.
71329
  Mareschal Andre Le jugement eguitable de Charles le Hardy, dernier Duc de Bourgogne / Mareschal Andre. – Paris : Societe des textes Francais Modernes, 1995. – LXX,102,[12]p. – ISBN 286503240X
71330
   Le kaleidoscope ukrainien = Український калейдоскоп : перший часопис про Україну французською мовою виданий у Києві. – Київ
№ 2. – 2000
71331
  Moleva Nina Le Kremlin de Moscou. Architecture, arts, histoire / Moleva Nina. – Москва, 1975. – 196 р.
71332
  Montesquieu Le l"esprit des lois / Montesquieu, Charles-Louis. – Paris, 1977. – 333с.
71333
   Le laboratoire de langues. I.V.A.C.. – Bruxelles. – 19с.
71334
  Zhang Tony Le langage C / Zhang Tony. – Paris : Campus press France, 1999. – XVI,455p. – (Le tout en poche). – ISBN 2-7440-0737-4
71335
  Hetman Francois Le langage de la prevision / Hetman Francois. – Paris, 1969. – 540с.
71336
   Le Larousse de poche 2001 : dictionnaire de la langue francaise et de la culture essentielle : [les mots de la langue & les noms propres]. – Edition mise a jour. – Paris : Larousse, 2000. – XI, 977, [1] p. : ill. – 1re ed. 1998. – ISBN 2-03-532021-6
71337
  Chertdnychenko O. Le lexique evaluatif designant les personnes en langues vivantes et sa traduction. Le compte-rendu sur: Kaznietsova Anastasisa. Les ruphemismes et dysphemismes en ukrainien pour decrire les hommes et les femmes - // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – C. 268-273. – ISSN 2617-8923


  aspects linguistiques et ethnoculture/ - Paris : INALCO, 2019. - 534 p.
71338
  Rosetti A. Le linguistique Balkanique suivie par le nouveau en linguistique dans l"oeurve de A. Rosetti / A. Rosetti. – Bucuresti, 1985. – 484с.
71339
  Kessel Joseph Le Lion / Kessel Joseph; Illustrattions de Jean-Benoit. – Paris : Gallimard, 1978. – 231p.
71340
  Popesco Dem Le littoral Roumain / Popesco Dem. – Bucuresti, 1966. – 64с.
71341
   Le littoral sovietique de la Mer Noire. – Moscou : Editions en langues etrangeres, 1957. – 211p.
71342
  Biner Pierre Le living theatre / Biner Pierre. – Lausanne, 1972. – 279с.
71343
  Bouchot H. Le livre : l"illustration - la reliure / H. Bouchot. – Nouvelle ed. – Paris : Maison Quantin, 1886. – 120 p.
71344
  Charpentreau Simonne Le livre d"or de la chanson francaise / Charpentreau Simonne. – Paris
1. – 1971. – 191с.
71345
  Charpentreau Simonne Le livre d"or de la chanson francaise / Charpentreau Simonne. – Paris
2. – 1972. – 191с.
71346
   Le livre de la Bible : L"Ancien testament. – Paris : Gallimard, 1988. – 261p. : ill. – На обкл.: Jufs, chretiens, musulmans partagent. – (Decouverte cadet). – ISBN 2-07 39497-2
71347
   Le livre de la Bible : Le Nouveau testament. – Paris : Gallimard, 1988. – 261p. : ill. – Catholiques, orthodoxes, protestants partagent. – (Decouverte cadet). – ISBN 2-07-039533-2
71348
  France A. Le Livre de Mon Ami / Anatole France. – Moscou : Издательство литературы на иностранных языках, 1948. – 178 p. – (Библиотека иностранной литературы)
71349
  Kardes A. Le Livre des Esprits. – Paris : Didier et C., 1865. – XLIII, 474 p.
71350
  Eluard Paul Le livre ouvert (1938-1944) / Eluard Paul. – Paris, 1974. – 191с.
71351
   Le Livre. Revue mensuelle. Bibliographie moderne. : Premiere anne. – Paris : A. Quantin, Imperimeur-ed.
Tome 2. – 1880. – 408 p.
71352
  Audouin-Le Marec M. Le maine-et-Loire dans la guerre 1939-1945 / Michelle Audouin-Le Marec. – Le Coteau : Editions Horvath, 1987. – 173, [3] p. : ill., tab., portr. – Bibliogr.: p. 173. – ISBN 2-71171-0481-X
71353
  Cooper L. Le maitre : roman / Louise Cooper ; trad. de l"anglais par Ange. – Paris : Bragelonne. – ISBN 2-914370-17-2
Liv. 3 : Le Maitre du temps. – 2003. – 279, [1] p.
71354
  Gamarra Pierre Le maitre d`ecole suivi de La femme de Simon. / Gamarra Pierre. – Paris, 1983. – 411с.
71355
  Gamarra P. Le maitre d`ecole. / P. Gamarra. – Moscow, 1961. – 104с.
71356
  Eric Le maitre des brumes : [comics] / Eric, , Dufaux. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-981-4
1. : La route vers Glimrock. – 1988. – 48p. : il.
71357
  Guillot Rene Le maitres des elephants / Guillot Rene. – M., 1966. – 71с.
71358
   Le Mal et ses masques : Theatre, imaginaire, sosiete. – Fontenay/Saint-Cloud : ENS Ed., 1997. – 456 p. – (Coll."Signe"). – ISBN 2902126352
71359
  Pchavela Vaja Le mangeur de serpent et autres poemes / Pchavela Vaja. – Moscou : Radouga, 1989. – 189 с. – traduit par Gaston Bouatchidze. – (D"Etranges Pays). – ISBN 5-05-002370-X
71360
  Origo Iris Le marchand de Prato. Francesco di Marco Datini / Origo Iris. – Paris, 1959. – 367с.
71361
  Beaumarchais Le mariage de Figaro : Comedie; [Theatre classique] / Beaumarchais. – Paris : Flammarion, 2001. – 123p. – (Librio ; 464 ; Texte integral). – ISBN 2-290-31310-6
71362
  Chinkarouk O. Le marqueur discursif d"ailleurs // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 168-185


  Le prйsent article est consacrй, d"une part, а la prйsentation des diffйrentes descriptions du fonctionnement du marqueur discursif d"ailleurs dans la linguistique franзaise et, d"autre part, а une йtude des possibilitйs de sa traduction en ...
71363
   Le massacre de Rhu Loi au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1959. – 154с.
71364
  Borchtchagowski Alexandre Le match de la mort / Borchtchagowski Alexandre. – M. – 264с.
71365
   Le material de lecture pour nouveaux alphabetes. – Paris, 1959. – 322с.
71366
  Kelle V. Le materialisme historique. / V. Kelle, M. Kovalzon. – M., 1972. – 421с.
71367
  Bazin Herve Le Matrimoine / Bazin Herve. – Paris, 1984. – 446с.
71368
  Boileau P. Le mauvais oeil; suivi de Au bois dormant / Boileau-Narcejac. – [Paris] : Denoel, 1985. – 221 p. – (Folio ; 781). – ISBN 2-07036781-9
71369
  Belehradek J. Le mecanisme physico-chimique de l"Adaptation thermique / J. Belehradek. – [S. l. : s.n.], 1931. – P. 405-432. – Protoplasma, T.12, No.3, 1931
71370
  Germanetto Giovanni Le memorie di un barbiere = Записки цирульника / Germanetto Giovanni. – Mosca : Edizioni in lingue estere, 1943. – 188с.
71371
  Legouve G. Le Merite des femmes, et autres poesies. – Paris, 1809. – 247 p.
71372
   Le messager du cos mos. – M. – 175с.
71373
  Exbrayat Le Messieurs de Delft. / Exbrayat. – Paris, 1964. – 222с.
71374
   Le metier politique en representations. – Paris;Montreal : L`Harmattan, 1999. – 419,[6]p. – (Logiques politiques / Dir.par Pierre Muller). – ISBN 2-7384-8029-2
71375
  Babiak A. Le Metropolite Andre Cheptytskyi et les synodes de 1940 a 1944 = Митрополит Андрей Шептицький і синоди 1940-1944 років : couronnement d"une oeuvre pastorale au service de Dieu et du peuple ukrainien / Augustyn Babiak ; preface Henri Bourgeois Theologien ; Univ. Catholique de Lyon, Fac. de theologie. – Lyon : Missioner, 1999. – 790, [5] p. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр.: с.767-781 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7086-65-8
71376
  Sand George Le Meunier d"Angibault / Sand George. – Paris, 1985. – 445с.
71377
  Pellico S. Le mie prigioni. – [Б.м.] : [Б.в.], 1850. – 404 s.
71378
  Pellat C. Le milieu Basrien et la formation de Gahiz : these principale pour le Doctorat es lettres presentee a la Fac. des lettresde l"Univ. de Paris / Charles Pellat. – Paris : Libr. d"Amerique et d"Orient Adrien-Maisonneuve, 1953. – XXXVI, 309 p. – Index: p. 293-308. – Bibliogr.: p. XVII-XVIII, XXIII-XXXIV
71379
   Le miracle de l"Asie Centrale. – Moscou, 1970. – 402 с.
71380
  Lupan Petre Le monastere d"Agapia / Lupan Petre. – Bucarest, 1967. – 56 p.
71381
  Jabla C. Le monastere de Caldarusani / C. Jabla. – Bucuresti, 1965. – 48 p.
71382
  Balan Constantin Le monastere de Caluiu / Balan Constantin. – Bucuresti, 1967. – 56 p.
71383
  Popa Radu Le monastere de Golia / Popa Radu. – Bucarest, 1966. – 40 p.
71384
  Buse Constantin Le monastere de Sinaia / Buse Constantin. – Bucarest, 1967. – 60 p.
71385
  Simanschi L. Le monastere de Zamca / L. Simanschi. – Bucuresti, 1967. – 56 p.
71386
  Creteanu Radu Le monastere Dintr-un Lemn. / Creteanu Radu. – Bucuresti, 1966. – 58 p.
71387
  Tomiline A. Le monde des baleines et des dauphins = В мире китов и дельфинов / A. Tomiline; Томилин А. – Moscou : MIR, 1977. – 286с.
71388
  Berliere Le monde des polices en France 19e-20e siecles / Berliere, Jean-Marc. – Bruxelles : Editions Complexe, 1996. – 275р. – (Le monde de... / Coll. dirigee par S.Berstein, P.Milza ; 2). – ISBN 2-87027-641-9
71389
  Waddeville Le monde et ses usages / M-me de Waddeville. – Paris : Librairie du magasin de demoiselles, 1876. – 286 p. – Connaissances de le couverture
71390
  Mousnitskaja E. Le monde merveilleux de la nature et de la science / E. Mousnitskaja. – M., 1975. – 112с.
71391
  Chapot V. Le monde romain : aves 2 pl. hors texte 11 cartes dans le texte et 1 hors texte / [Victor Chapot]. – Paris : La renaissance du livre, 1927. – 503, [1] p., [1] f. c. : ill., carte. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (L"evolution de l"humanite) (Bibliotheque de synthese historique ; [Vol. 22])
71392
  Bazin Herve Le mort du petit cheval / Bazin Herve. – Paris, 1985. – 317с.
71393
  Malory Thomas Le Morte D"Arthur / Malory Thomas. – Harmondsworth
2. – 1977. – 533с.
71394
  Malory Thomas Le Morte D"Arthur / Malory Thomas. – Harmondsworth
1. – 1978. – 469с.
71395
  Malory Thomas Le Morte D"Arthur / Malory Thomas. – Harmondsworth
2. – 1981. – 532с.
71396
  Troyat H. Le Moscovite / Henri Troyat. – Paris : J"ai Lu. – (J"ai Lu ; 764)
3 : Les feux du matin. – 1975. – 220, [3] p.
71397
  Troyat Henri Le Moscovite / Troyat Henri. – Paris
1. – 1977. – 244с.
71398
  Troyat Henri Le Moscovite. 2. Les desordres secrets / Troyat Henri. – Paris
2. – 1977. – 254с.
71399
  Troyat Henri Le Moscovite. 3. Les feux du matin / Troyat Henri. – Paris
3. – 1977. – 221с.
71400
  Fournier J. Le mot et l"idee francais / J. Fournier. – Paris, 1971. – 123с.
71401
   Le mouvement communiste international. – M., 1978. – 722с.
71402
   Le mouvement communiste. Problemes de theorie et de methodologie. – M., 1975. – 445с.
71403
  Curticapeanu V. Le mouvement culturel pour le parachevement de l""etat national Roumain. (1918) / V. Curticapeanu. – Bucarest, 1973. – 264с.
71404
   Le mouvement de la Rosistance en Europe dans les annees de la Seconde Guerre mondiale. – M., 1985. – 175с.
71405
   Le mouvement educatif dans la Republique Socialiste de Roumanie pendant l"annee scolaire 1967-1968. – Bucarest, 1968. – 172с.
71406
   Le mouvement revolutionnaire contemporain et le nationalisme. – M., 1975. – 390с.
71407
  Lesle Francois Le multimedia / Lesle Francois, Macarez Nicolas. – 2e ed., corr. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 127p. – (Que sais-je? ; 3390). – ISBN 2 13 049343 2
71408
   Le mur invisible. – M., 1966. – 304с.
71409
   Le Musee - site classe de Zagorsk: Guide illustre.. – M., 1988. – 160с.
71410
  Tcherviakov A.L. Le musee d"Ostankino / A.L. Tcherviakov. – M., 1985. – 145с.
71411
   Le Musee de L`art ocadental et oriental Odessa. – L., 1985. – 179с.
71412
   Le Musee de l`Ermitage Leningrad. La Galerie de Peinture.. – Leningrad, 1989. – 159с.
71413
   Le Musee des Beaux-Arts de Georgie: Tbilisi.. – Leningrad, 1985. – 175с.
71414
   Le musee des beaux-arts Pouchkine de Moscou. Peinture.. – L., 1979. – 126с.
71415
  Hourticq L. Le musee du Louvre : peinture, sculpture, objets d"art : histoire guide de l"ar / Louis Hourticq. – Paris : Hachette, 1928. – 246 p.
71416
  Goubarev A. Le musee Russe / A. Goubarev. – M., 1981. – 175с.
71417
   Le musee Russe, Leningrad. Peinture.. – L., 1984. – 215с.
71418
  Gamarra Pierre Le mystere de la Berlurette. / Gamarra Pierre. – Moscow, 1961. – 104с.
71419
  Peguy Charles Le mystere de la charite de Jeanne d"Arc / Peguy Charles. – Paris. – 136с.
71420
  Duchateau Rene Le mystere du serpent a plumes / Duchateau Rene. – Moscow, 1961. – 111с.
71421
  Duchateau Rene Le mystere du serpent a plumes / Duchateau Rene. – Изд. 3-е. – M., 1967. – 111с.
71422
  Duchateau Rene Le mystere du Serpent a plumes / Duchateau Rene. – 2-me edit. – M., 1964. – 112с.
71423
  Gourevitch P. Le Mysticisme aujourd"hui / P. Gourevitch. – Moscou, 1988. – 304с.
71424
  Camus Albert Le mythe de Sisyphe / Camus Albert. – Paris, 1975. – 187с.
71425
  Camus Albert Le mythe de Sisyphe / Camus Albert. – Paris, 1990. – 185с.
71426
  Camus Albert Le mythe de Sisyphe. Essai sur l"absurde / Camus Albert : Gallimard. – 187s. – ксерокопія
71427
  Guth Paul Le naif locataire / Guth Paul. – Paris, 1956. – 256с.
71428
  Germont de Le Napolitain, ou Le Defenseur de sa maitresse. – A Paris : Chez Gabriel Quinet, 1683. – [7], 191 p. – У виданні авт. не вказ. - На корінці: Napolit


  На форзаці надпис рукою: Ex libris Henrici Seluois
71429
   Le nationalisme. Facteur belligene. – Bruxelles : Bruylant
colloque des 4,5,6 mai 1971 : Etudes de sociologie de la guerre. – 1972. – 387 p.
71430
  Martino Pierre Le naturalisme francais (1870-1895) / Martino Pierre. – Paris, 1969. – 207с.
71431
  Entine L. Le neo-colonialisme et l`independance sont incompatibles. / L. Entine. – M., 1964. – 28с.
71432
  Diderot Denis Le neveu de Rameau. / Diderot Denis; A. Adam. – Paris, 1967. – 188с.
71433
   Le Niger en marche. – [S. l. : s. n.]. – 116 p.
71434
  Masson Loys Le notaire des noirs / Masson Loys. – Paris, 1961. – 254с.
71435
  Bescherelle Le nouveau Bescherelle / Bescherelle. – Edit. renouvelle et mise a jour (35-e). – Paris, 1959. – 160с.
71436
   Le nouveau bulletin Francais. – Londres
№ 1-11. – 1852. – 202 p.
71437
  Paulhan F. Le nouveau mysticisme / F. Paulhan. – Paris : Felix Alcan, 1891. – 204 p. – +Petite bibliotheque, 32 p. : Economique Francaise et etrangere/ F. Alcan
71438
   Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise / nouvelle edition du Petit Robert de Paul Robert; texte remanie et amplifie sous la direction de Josette Rey-Debove, Alain Rey. – Nouvelle edit. millesime 2008. – Paris : Le Robert, 2008. – 42,2837 р. – На обкл.: Le nouveau Petit Robert de la langue francaise 2008. - Copyright 2007. – ISBN 978-2-84902-321-1
71439
  Girardet J. Le nouveau sans frontieres 3 : methode de francais : cahier d"exercices / Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Philippe Dominique. – Paris : CLE international, 2000. – 175 p. : ill. – Copyright 1990
71440
   Le nouveau theatre anglois. – Paris
1. – 1769. – 408с.
71441
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1733. – 1998


  1997. Hf. 85
71442
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1751. – 1998


  1997. Hf. 85
71443
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1765. – 1998


  1997. Hf. 85
71444
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1770. – 1998


  1997. Hf. 85
71445
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1773. – 1998


  1997. Hf. 85
71446
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1774. – 1998


  1997. Hf. 85
71447
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1777. – 1998


  1997. Hf. 85
71448
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 00294713
N 1783. – 1999


  1997. Hf. 85
71449
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1786. – 1999


  1997. Hf. 85
71450
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1787. – 1999


  1997. Hf. 85
71451
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1788. – 1999


  1997. Hf. 85
71452
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1789. – 1999


  1997. Hf. 85
71453
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1790. – 1999


  1997. Hf. 85
71454
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1791. – 1999


  1997. Hf. 85
71455
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1799. – 1999


  1997. Hf. 85
71456
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1800. – 1999


  1997. Hf. 85
71457
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1803. – 1999


  1997. Hf. 85
71458
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1807. – 1999


  1997. Hf. 85
71459
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1810. – 1999


  1997. Hf. 85
71460
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1814. – 1999


  1997. Hf. 85
71461
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1815. – 1999


  1997. Hf. 85
71462
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1816. – 1999


  1997. Hf. 85
71463
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1819. – 1999


  1997. Hf. 85
71464
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1820. – 1999


  1997. Hf. 85
71465
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1821. – 1999


  1997. Hf. 85
71466
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1823. – 1999


  1997. Hf. 85
71467
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1824. – 1999


  1997. Hf. 85
71468
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1828. – 1999


  1997. Hf. 85
71469
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1829. – 1999


  1997. Hf. 85
71470
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1832. – 1999


  1997. Hf. 85
71471
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1836. – 2000


  1997. Hf. 85
71472
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1839. – 2000


  1997. Hf. 85
71473
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1840. – 2000


  1997. Hf. 85
71474
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1841. – 2000


  1997. Hf. 85
71475
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1850. – 2000


  1997. Hf. 85
71476
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1857. – 2000


  1997. Hf. 85
71477
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1858. – 2000


  1997. Hf. 85
71478
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1862. – 2000


  1997. Hf. 85
71479
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1864. – 2000


  1997. Hf. 85
71480
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1870. – 2000


  1997. Hf. 85
71481
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1872. – 2000


  1997. Hf. 85
71482
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1879. – 2000


  1997. Hf. 85
71483
   Le nouvel observateur. – Paris. – ISSN 0029-4713
N 1939. – 2002
71484
   Le nouvel ordre economique international. – M., 1985. – 208с.
71485
  Kolossov You. Le nouvel ordre international d"information et le probleme de la sauvegarle de la paix / You. Kolossov, B. Tsepov. – M., 1984. – 71с.
71486
   Le nouvelliste francais ou Recueil choisi. – Pesth : Conrade Adolphe Hartleben
T. 2-6, № 8-24. – 1815. – P. 241-316, 241-316, 241-316. – Розд. паг.
71487
  Rua M. Le nove chiavi dell"antiquario : [romanzo] / Martin Rua. – Roma : Newton Compton, 2013. – 381 p. – (Nuova narrativa Newton ; 477). – ISBN 978-88-541-5506-0
71488
  Monod Martine Le nuage / Monod Martine. – Moscow, 1961. – 64с.
71489
  Carfagna E. Le nuove tendenze nella preparazione professionale nel settore turistico in Italia // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 20-26


  L"evoluzione e la diversificazione della domanda turistica rendono oggi necessario personalizzare l"offerta a seconda delle esigenze del consumatore, costituendo dei modelli flessibili. Di conseguenza emerge la necessit? di formare figure altamente ...
71490
  Vaginov K. Le opere e i giorni di Svistonov / K. Vaginov; A cura di S. Pavan. – Firenze : Shakespeare, 1994. – 215 p.
71491
  Caterina Le orazioni / Caterina, Siena S. da. – Roma, 1978. – 307с.
71492
   Le pain dur, ou co-naitre Paul Claudel. – Amien, 1978. – 123с.
71493
  Rezvani Le palais d"hiver / Rezvani. – Paris, 1975. – 96с.
71494
  Gontcharenko V. Le Palais des Armures. Guide. / V. Gontcharenko, V. Narojnaia. – M., 1976. – 181с.
71495
  Larteguy Jean Le paravent Japonais / Larteguy Jean. – Paris : Raoul Solar, 1964. – 215,[3]p. : ill.
71496
  Bertoni S. Le parole italiane : esercizi e giochi per imparare il lessico / Silvia Bertoni, Susanna Nocchi ; a cura di Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2008. – 125 p. : ill. – Copyright: 2003. – ISBN 978-88-8644-092-9
71497
  Levi Carlo Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia. / Levi Carlo. – Torino, 1956. – 190с.
71498
  Paolo Zolli Le parole straniere : Francesismi. Anglicismi. Iberismi. Germanismi. Slavismi. Orientalismi. Esotismi / Paolo Zolli. – Bologna : Zanichelli, 1991. – 246 с.
71499
   Le parti et la perestroika. – Moscou, 1990. – 176с.
71500
  Mabileau Albert Le parti liberal dans le systeme constitutionnel Britannique / Mabileau Albert. – Paris, 1953. – 354с.
71501
  Gavin Antoine Le passe-par-tout de l"Eglise Romaine, ou Histoire des tromperies des pretres et des moines en Espagne : Trad. de l"Anglois / Par Antoine Gavin. – A Londres [London] : Chez J. Stephens
T. 3. – 1727. – XV, 511,[2]. – На корінці: Le pass par tout. Tom. III.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
71502
  Mutafcieva V. Le passe de la Bulgarie. / V. Mutafcieva, N. Todorov. – Sofia, 1969. – 167с.
71503
  Микитинец А.Ю. Le passe simple, или как создать хронотопный каркас текста // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 141-153. – ISSN 2077-8309
71504
  Madey Jean Le Patriarcat Ukrainien vers la perfection de l`etat juridique actuel / Madey Jean. – Romae, 1971. – 265s. – (Opera Theologicae societatis scientificae Ucrainorum =Праці Укр. богослов. наук. товариства ; Vol.19)
71505
  Moroz N. Le Patrimoine des Orgues en Ukraine : Indicateur Culturel de L"inegalite Spatiale ou atout Pour le Tourisme de Niche? / N. Moroz, F. Lamantia // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (78). – P. 30-39. – ISSN 1683-1942


  Деякі територіальні простори мають, завдяки наявності спадщини, певне емоційне забарвлення, що сприяє розвитку культурного спеціалізованого туризму, який у європейській практиці набув терміна "нішевий туризм". Lослідження, подане в цій статті, пропонує ...
71506
  Mishina Yukio Le Pavillon d"Or. (Kinkakuji) / Mishina Yukio. – Paris, 1961. – 266с.
71507
  Soljenitsyne A. Le pavillon des cancereux / Alexandre Soljenitsyne. – Paris : Julliard, 2008. – 725, [1] p. – Copyright 1968. – (Pocket). – ISBN 978-2-266-16113-8
71508
   Le pays du socialisme aujourd"hui et demain: rappoerts et discours au XVIIIe congres du parti communiste (Bolchevik) de L"U.R.S.S. 10-21 mars 1939. – Moscou, 1939. – 502с.
71509
  Marivaux Le paysan parvenu / Marivaux. – Paris, 1984. – 379с.
71510
  Chevtchenko Tarass Le Peintre / Chevtchenko Tarass. – Paris, 1964. – 198с.
71511
  Chevtchenko Tarass Le Peintre / Chevtchenko Tarass. – Paris, 1964. – 198с.
71512
  Leskov N. Le pelerin enchante. Oeuvres choisies. / N. Leskov. – M. – 240с.
71513
  Diderot Denis Le pere de famille / Diderot Denis; Presentation de Gerthardt Stenger. – 2-e edit. – Montpellie : Espaces 34, 1997. – 151p. – Suivi d"extraits du Discours sur la poesie dramatique. – ISBN 2-907293-13-3
71514
  Balzac Honore de Le pere Goriot / Balzac Honore de. – Paris, 1984. – 409с.
71515
  Balzac H. de Le pere Goriot : [version originale, texte integral] / Honore de Balzac. – [Киев] : Кобза, 1995. – 262, [1] с. – (Classiques Francais). – ISBN 5-87534-025-8
71516
  Balzac Le Pere Goriot : sctnes de la vie privee / H. de Balzac. – Moscou, 1949. – 251 с. – (Бібліотека іностранної літератури)
71517
  Balzac Le Pere Goriot : sctnes de la vie privee ; 3e edition / H. de Balzac. – Moscou, 1959. – 291 с. : іл.
71518
  Balzac Honore de Le Pere Goriot / Balzac Honore de. – M., 1977. – 395с.
71519
  Balzac Honore de Le Pere Goriot / Honore de Balzac ; подготовка текста, примеч. и словарь Е.С. Васильева. – Санкт-Петербург : Антология ; КАРО, 2005. – 318, [2] с. – (Lecture originale Francais). – ISBN 5-89815-656-9
71520
  Noel-Noel Le pere tranquille / Noel-Noel. – M., 1972. – 135с.
71521
   Le Periglaciaire Prewurmien : Colloque international tenu a l""Universite de Liege du 9 au 12 juin 1959. – Liege : Universite
V. 17. – 1960. – 197p.
71522
   Le periglaciaire prewurmien. Colloque International tenu a l"Uni-te de Liege du 9 au 12 juin 1959 : Les Congres et Colloques de 1 Universite de Liega. – Liege : Un-te
Vol. 17. – 1960. – 192 p. : fig.
71523
  Renouvier Ch. Le personnalisme / Charles Renouvier. – Paris : Felix Alcan, 1903. – 537 p.
71524
   Le personnel enseignent a l"etranger. Recherche d"education comparee. Afghanistan, Albanie, Rep. federale d"Allemagne, .... – Paris, 1966. – 122с.
71525
  Sully J. Le pessimisme : histoire et critique / J. Sully. – Paris : Librairie Germer Bailliere et C, 1882. – 452, 32 p.
71526
  Stil Andre Le Petit Boxeur / Stil Andre. – Paris, 1984. – 116с.
71527
  Erchov P. Le petit cheval-bossu. / P. Erchov. – M., 1971. – с.
71528
  Daudet Alphonse Le petit chose. / Daudet Alphonse. – 3-e изд. доп. – M., 1952. – 72с.
71529
   Le Petit Larousse illustre : en couleurs: 87 000 articles, 5 000 illustrations, 321 cartes: chronologie uneverselle. – Paris : Larousse, 2007. – 35,1812 p., 2 p. ill. : ill. – На обкл.: 2008 dictionnaire; 150 000 definitions, 28 000 noms propres. – ISBN 978-2-03-582502-5
71530
  Orlov Serge Le petit monde de Stepantchikovo : [Comedie en 3 actes et 4 tableaux] d""apres le roman ""Stepantchikovo selo"" de F. M. Dostoievski / Orlov Serge. – Paris : Art et comedie, 1999. – 104p. – ISBN 2-84422-093-2
71531
   Le petit philosophe de Poche, 1962. – 432с.
71532
  France A. Le petit Pierre / A. France. – M., 1954. – 64с.
71533
  Saint-Exupery Antoine Le petit prince / Saint-Exupery Antoine. – M., 1963. – 72с.
71534
  Saint-Exupery Antoine Le petit prince / Saint-Exupery Antoine, de. – Изд. 4-е. – M., 1965. – 69с.
71535
   Le petit Telessik. Conte populaire ukrainien. – Kiev, 1969. – 12с.
71536
  Dorin Francoise Le petour en Touraine / Dorin Francoise. – Paris, 1993. – 182с.
71537
  Pankevyc I. Le phonographe au service de la linguistique, 1929. – 3 с. – Окр.відбиток
71538
  Verne J. Le pilote du Danube / J. Verne
71539
   Le Plan d"etat pour 1956. – Hanoi, 1956. – 32с.
71540
   Le point. – Paris
N 1320, 1349, 1355, 1356, 1361-1363, 1364, 1368, 1369, 1370/1371;. – 1998


  1997. Hf. 85
71541
   Le point. – Paris
N 1376. – 1999


  1997. Hf. 85
71542
   Le point. – Paris
N 1377. – 1999


  1997. Hf. 85
71543
   Le point. – Paris
N 1380. – 1999


  1997. Hf. 85
71544
   Le point. – Paris
N 1385. – 1999


  1997. Hf. 85
71545
   Le point. – Paris
N 1387. – 1999


  1997. Hf. 85
71546
   Le point. – Paris
N 1388. – 1999


  1997. Hf. 85
71547
   Le point. – Paris
N 1391. – 1999


  1997. Hf. 85
71548
   Le point. – Paris
N 1393. – 1999


  1997. Hf. 85
71549
   Le point. – Paris
N 1394. – 1999


  1997. Hf. 85
71550
   Le point. – Paris
N 1396. – 1999


  1997. Hf. 85
71551
   Le point. – Paris
N 1397. – 1999


  1997. Hf. 85
71552
   Le point. – Paris
N 1398. – 1999


  1997. Hf. 85
71553
   Le point. – Paris
N 1402. – 1999


  1997. Hf. 85
71554
   Le point. – Paris
N 1404. – 1999


  1997. Hf. 85
71555
   Le point. – Paris
N 1408. – 1999


  1997. Hf. 85
71556
   Le point. – Paris
N 1410. – 1999


  1997. Hf. 85
71557
   Le point. – Paris
N 1414. – 1999


  1997. Hf. 85
71558
   Le point. – Paris
N 1415. – 1999


  1997. Hf. 85
71559
   Le point. – Paris
N 1416. – 1999


  1997. Hf. 85
71560
   Le point. – Paris
N 1417. – 1999


  1997. Hf. 85
71561
   Le point. – Paris
N 1418. – 1999


  1997. Hf. 85
71562
   Le point. – Paris
N 1419. – 1999


  1997. Hf. 85
71563
   Le point. – Paris
N 1420. – 1999


  1997. Hf. 85
71564
   Le point. – Paris
N 1424. – 1999


  1997. Hf. 85
71565
   Le point. – Paris
№ 1425. – 2000


  1997. Hf. 85
71566
   Le point. – Paris
N 1426. – 2000


  1997. Hf. 85
71567
   Le point. – Paris
N 1428. – 2000


  1997. Hf. 85
71568
   Le point. – Paris
N 1430. – 2000


  1997. Hf. 85
71569
   Le point. – Paris
N 1434. – 2000


  1997. Hf. 85
71570
   Le point. – Paris
N 1441. – 2000


  1997. Hf. 85
71571
   Le point. – Paris
N 1452. – 2000


  1997. Hf. 85
71572
   Le point. – Paris
N 1458. – 2000


  1997. Hf. 85
71573
   Le point. – Paris
N 1459. – 2000


  1997. Hf. 85
71574
   Le point. – Paris
N 1468. – 2000


  1997. Hf. 85
71575
   Le point. – Paris
№1529. – 2002
71576
   Le portofolio ou collection de documens politiques relatifs a l""Histoire Contemporaine. – Paris : Truchy
T. 1, № 2. – 1836. – VIII, 67 p.
71577
   Le portofolio ou collection de documens politiques relatifs a l""Histoire Contemporaine. – Paris : Truchy
T. 1, № 7. – 1836. – 35 p.
71578
   Le portofolio ou collection de documens politiques relatifs a l""Histoire Contemporaine. – Paris : Truchy
T. 1, № 1. – 1836. – 23 p.
71579
   Le portofolio ou collection de documens politiques relatifs a l""Histoire Contemporaine. – Paris : Truchy
T. 1, № 5. – 1836. – 40 p.
71580
   Le portofolio ou collection de documens politiques relatifs a l""Histoire Contemporaine. – Paris : Truchy
T. 3, № 26. – 1836. – P. 423-575
71581
  Nowicka Maria Le portrait dans la peinture antique / Nowicka Maria; Institut d"archeologie et d"ethnologie Academie Polonaise des sciences. – Varsovie, 1993. – 206p. : 24 f. ill. – (Bibliotheca antiqua / Edit. J.Wielowiejski; Academia scietiarum Polona, ISSN 0208-5631 ; Vol.22 / Edit. A.Wasowicz). – ISBN 83-85463-10-0
71582
   Le portrait romain. Album et catalogue illustre de toute la collection. – Leningrad, 1974. – 213с.
71583
  Girardin E. Le pour et le contre. – Paris : Michel Levy Freres, 1849. – 386 p.
71584
  Stil Andre Le premier choc / Stil Andre. – Moscou, 1953. – 484с.
71585
  Stil A. Le premier choc / A. Stil. – Moscow, 1955. – 88с.
71586
  De Giuli Le preposizioni italiane : [grammatica - esercizi - giochi : A1/C1] / Alessandro De Giuli. – Firenze : Alma Edizioni, 2010. – 112 p. : ill. – Copyright: 2001. – ISBN 978-88-8644-027-1
71587
  Machiavel Nicolas Le prince / De Nicolas Machiavel, secretaire & citoien de Florence ; Trad. &commente par A.N. Amelot, s. de la Houssaie. – A Amsterdam : Chez Henry Wetstein, 1683. – [28], 229 p.


  На тит. арк. гравюра з надписом : Consultoribus istis, а також чорна печатка з нерозбірливим текстом
71588
  Machiavel N. Le Prince : (de principatibus) / Machiavel ; trad. de Jacques Gonory, prieur de Marcilly ; presente par Raymond Aron. – Paris : Librairie Generale Fransaise, 1962. – 187 p. – (Le livre de poche ; 879 : Classique)
71589
  Granier Le principe et la nonne : Comedie Dramatique en 2 Actes / Luc-Francois Granier. – Paris : Art et Comedie, 1999. – 44 p. – ISBN 2844220711
71590
  Fontaine Andre Le Printemps de la Sociale / Fontaine Andre. – Paris, 1974. – 213с.
71591
  Keineg P. Le printemps des bonnets rouges. / P. Keineg. – Paris, 1972. – 96с.
71592
  Tendriakov Vladimir Le Prix des jours / Tendriakov Vladimir. – Paris, 1975. – 629с.
71593
  Stan Apostol Le probleme agraire pendant la revolution de 1848 en Valachie / Stan Apostol. – Bucurest, 1971. – 154с.
71594
   Le Probleme de l"enseignement dans le Ruanda-Urundi. – Liege, 1958. – 125с.
71595
  Halleux Robert Le probleme des metaux dans la science antique. / Halleux Robert. – Paris, 1974. – 236с.
71596
   Le probleme palestinien: agression, resistance, voies vers une solution. – M., 1984. – 289с.
71597
  Poltorak A. Le proces de Nuremberg. Les hommes et les faits / A. Poltorak. – Moscou, 1969. – 398с.
71598
  Lewis Le processus du developpment. / Lewis, Arthur. – New York, 1971. – 37с.
71599
   Le programme de lutte et d"unite en action. – Moscou, 1970. – 25с.
71600
  Scott James Brown Le Progres du droit des gens / Scott James Brown. – Paris, 1934. – 410
71601
   Le progres rural par l"action cooperative. – N.Y., 1954. – 138с.
71602
  Burbelo V. Le projet pedagogique d"etude et de recherche dans l"enseignement du francais // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 133-134
71603
  Etienne R. Le quartier nord-est de Volubilis : texte : ouvrage publie avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, des Universites marocaines et de la Mission universitaire et culturelle francaise au Maroc / Robert Etienne. – Paris : Editions E. de Boccard, 1960. – [4], 190 p. : pl. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71604
  Ganzl Serge Le Quichotte. Chevalier d`Errance. / Ganzl Serge. – Paris, 1973. – 177с.
71605
  Rabelais Francois Le Rabelais moderne, ou Les Ouvres de maitre Francois Rabelais, docteur en medecine. – Amsterdam
6. – 1752. – 444с.
71606
   Le racisme et les discriminations au travail. – Paris : Iseres, 1997. – 221p. – (Actes du colloque Europeen ; N 158/a ; Collogue IMA). – ISBN 2-902323-78-6
71607
  Simenon Georges Le rapport du gendarme / Simenon Georges. – Paris, 1984. – 184с.
71608
  Milhaud G. Le rationnel : etudes complementaires a l"essai sur la certitude logique / Gaston Milhaud. – Paris : Felix Alcan, 1898. – 180 p.
71609
  Fondem Joseph Akem Le realite sovietique vue par un Africain / Fondem Joseph Akem. – M., 1978. – 77с.
71610
   Le regime juridique de commerce exterieur, de devises et de douanes. – Beograd, 1968. – 151с.
71611
  Francois Bastien Le regime politique de la 5e Republique / Francois Bastien. – Paris : La Decouverte, 1999. – 127p. – (Reperes ; 253). – ISBN 2-7071-2919-4
71612
  Rodzianko M.V. Le regne de Raspoutine : memoires de M.V. Rodzianko, dernier president de la Douna d"Empire 1909-1917 : avec un portrait inedit de Raspoutine / M.V. Rodzianko. – Paris : Payot, 1928. – 303, [1] p. – (Collection de memoires, etudes et documents. ; pour servir A : L"histoire de la Guerre Mondiale)
71613
  Will E. Le relief cultuel greco-romain : contribution a l"histoire de l"art de l"Empire romain / Ernest Will. – Paris : E. de Boccard, 1955. – 492 p. : ill. – Bibliogr.: p. 7-13. – (Bibliotheque des Ecoles francaises d"Athenes et de Rome ; fasc. 183)
71614
  Rezvani Le remora / Rezvani. – Paris, 1970. – 114с.
71615
  Lanoux Armand Le rendez-vous de Bruges / Lanoux Armand. – Paris, 1963. – 510с.
71616
  Klimov Youri Le renversement du tsarisme en Russie. (1910 - fevrier 1917). / Klimov Youri. – M., 1975. – 119с.
71617
  Kozlov I. Le repos des travailleurs en U.R.S.S. / I. Kozlov. – Moscou : Novosti, 1967. – 47p.
71618
  Pommeret Xavier Le Reseau de la Veuve Noire = Professor Reanfair"s long Nobel Prize ques: La red de la viudAD Negra: Theatre / Pommeret Xavier. – Paris, 1974. – 219с.
71619
  Likhatchev Dmitri Le retour a l"homme / Likhatchev Dmitri, Samvelian Nikolai. – Moscou, 1990. – 227с.
71620
  Kraemer Jacques Le retour du Graully. - La farce de Graully. / Kraemer Jacques. – Paris, 1973. – 116с.
71621
  Cherniyenko G. Le retour du Petit Prince // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 325-338


  В статті "Повернення Маленького принца" йдеться про потребу літературного та перекладацького аналізу художнього тексту. дослідження герменевтики тексту перед його перекладом на цільову мову з метою визначення стилю тексту, вибору тематичної лексики, ...
71622
  Уманців Г. Le Reve Des Kozaks a Paris : Урок з французької мови // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.80-82.
71623
  Ionesco Eugene Le rhinoceros / Ionesco Eugene. – Paris, 1966. – 200с.
71624
   Le rigime de la probation /Plus particulierement dans le cas des adultes et autres mesures non privatives de liberte. Document de travail prepare par le secretariat. – Paris, 1965. – 34с.
71625
  Garran Gabriel Le rire du fou. / Garran Gabriel. – Paris, 1976. – 143с.
71626
   Le rite, source et ressources / Devisch Rene, Perrot Charles, Voye Liliane, Chauvet, Louis-Marie. – Bruxelles : Facultes universitaires Saint-Louis, 1995. – 164p. – (Publications des Facultes universitaires Saint-Louis ; 69 ; Theologie). – ISBN 2-8028-0107-4
71627
  Robert Le Robert dictionnaire d"auiourd"hui: langue francaise, histoire, geographie culture generale / Robert. – Paris, 1991. – 1091с.
71628
   Le Robert methodique: Dictionnaire methodique du francais actuel. – Paris, 1985. – 1617с.
71629
   Le Robert micro poche : dictionnaire d"apprentissage de la langue francaise. – Paris : Dictionnaires Le Robert, 1993. – 21,1376,62p. – ISBN 2 85036 258-1
71630
  Gorchenine C. Le rogime politique de l"URSS / C. Gorchenine. – M. – 48с.
71631
  Baschet A. Le Roi chez la Reine ou histoire secrete du mariage de Louis XIII et d""Anne d""Autriche. – Paris : Henri Plon, 1866. – 492 p.
71632
  Ionesco Eugene Le roi de meurt / Ionesco Eugene. – Paris, 1977. – 159с.
71633
  Souvestre E. Le Roi du Monde. Histoire de l""argent et de son influence. – Paris : P.-H. Krabbe
T. 2. – 1853. – 391 p.
71634
  Souvestre E. Le Roi du Monde. Histoire de l""argent et de son influence. – Paris : A la librairie des publications illustrees
T. 1. – 1854. – 384 p.
71635
  Koop A. Le role de l"enseignement superieur dans le changement de la structure sociale de la societe socialiste developpee / A. Koop. – Tartu, 1975. – 29с.
71636
   Le role de l"epargne et de la riehesse en Asie du Sud et en Occident. – Paris, 1964. – 456с.
71637
  Ben Achour Le role des civilisations dans le systeme international (droit et relations internationales) / Yadh Ben Achour. – Bruxelles : Bruylant ; Ed. de l"Universite de Bruxelles, 2003. – 324, [10] p. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Collection de droit international ; 50). – ISBN 2-8027-1708-1
71638
  Biliy M.U. Le role des universites dans la formation des cadres pour l"enseignement superieur : Rapport a la 6-me Conference Generale de l"Association Internation.des Universites / M.U. Biliy; Min.de l"Instr.Superieur et Secondaire Spesialisee de la R.S.S. de L"Ukraine L"Universite d"Etat .. – Kiev : Vichtcha chkola, 1975. – 23p.
71639
  Biliy M.U. Le role des universites dans la formation des cadres pour l"enseinement superieur / M.U. Biliy. – K., 1975. – 23с.
71640
  Solomarska O. Le role du traducteur en tant qu"acteur des projets internationaux // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 110-114
71641
  Lepetyuk I.G. Le role semiotique et intertextuel du genre du discours dans l"interpretation du texte litteraire // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 77-85
71642
  Scarron Paul Le roman comique / Scarron Paul. – Paris, 1981. – 381с.
71643
  Auvergne Emile Le roman comique au XIX siecle chronique parlementaire. – Paris : E. Dentu, 1853. – VII, 392 p.
71644
  Decca David Le Roman de Lulu / Decca David. – Paris : Les Ed. Du Laquet, 1996. – 96 p. – (Coll."Theatre en poche"). – ISBN 2910333477
71645
   Le roman de renard. – Вид. 3-є. – К., 1959. – 47с.
71646
   Le roman de Renart. Extraits. Avec notes.... – Paris, 1937. – 120с.
71647
   Le roman de Tristan en prose. – Paris : Editions Universitaires du Sud. – (Collection "Moyen-age" / Dirig. par J.-C. Faucon). – ISBN 2-7227-0048-4
Tome 3 : Du tournois du chateau des Pucelles a l"admission de Tristan a la Table ronde. – 1997. – 216p.
71648
  Bedier Joseph Le roman de Tristan et Iseut / Bedier Joseph. – Moscow, 1967. – 222с.
71649
  Lalou Rene Le roman francais depuis 1900 / Lalou Rene. – 8e ed. – Paris, 1969. – 127с.
71650
  Paribatra Marsi Le romantisme contemporain / Paribatra Marsi. – Paris, 1950. – 190с.
71651
  Tieghem Philippe Le romantisme francais / Tieghem Philippe. – 2e ed. – Paris, 1972. – 126с.
71652
  Maupassant Guy de Le rosier de madame Husson / Maupassant Guy de; Cogny P. (chronol., intr., arch.). – Paris, 1976. – 247с.
71653
  Stendhal Le rouge et le noir / Stendhal. – M., 1953. – 124с.
71654
  Stendhal Le rouge et le noir. Chronique du XIX-e siecle / Stendhal. – M., 1957. – 542 с.
71655
  Stendhal Le rouge et le noir. Chronique du XIX siecle / Stendhal. – M., 1958. – 604с.
71656
  Clavel Bernard Le royaume du Nord Harricana : Roman / Clavel Bernard. – Paris : France Loisirs, 1984. – 284p. – ISBN 2-7242-1859-0
71657
  Vickers Hugo Le Royaume secret des Windsor / Vickers Hugo; Introduction de Friedman J. – New York;Paris;Londres : Abbeville, 1996. – 240p. : il. – ISBN 2879461065
71658
  Potapova Nina Le russe = Учебник русского языка / Н. Потапова : Manuel de langue russe : на франц. яз. / Nina Potapova. – 5-me edit. – Moscou : Editions en Langues Etrangeres, 1961. – 664 с.
71659
   Le russe en route. – Moscou. – 32с.
71660
  Khavronina S. Le russe par l`exercice. / S. Khavronina, A. Chirotchenskaia. – M., 1974. – 344с.
71661
  Khavronina S. Le Russe par l`exercice. / S. Khavronina, A. Chirotchenskaia. – 2e ed. – M., 1977. – 344с.
71662
  Merkoulov I. Le Russe vivant / I. Merkoulov, Durin Jean. – M.
1. – 1983. – 281с.
71663
  Potapova Nina Le russe. Manual de langue russe / Potapova Nina. – 7 ed. – Moscou, 1971. – 672с.
71664
  Potapova Nina Le russe. Manuel de langue russe / Potapova Nina. – 4-me edition. – M., 1959. – 672с.
71665
  Potapova Nina Le russe. Manuel de langue russe / Potapova Nina. – 8e ed. – M., 1976. – 672с.
71666
  Troyat H. Le sac et la cendre / Henri Troyat. – Amsterdam : La Table Ronde. – (Collection Folio ; 180)
T. 1. – 1974. – 507, [4] p. : ill.
71667
  Chelhod J. Le sacrifice chez les Arabes : recherches sur l"evolution, la nature et la fonction des rites sacrificiels en Arabie occidentale : these pour le Doctorat es lettres... / Joseph Chelhod ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Presses Universitaires de France, 1955. – [4], 218 p.. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71668
  Gorbatch S. Le Saint-Siege dans les relations Est-Ouest // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 109-112
71669
  Hell B. Le sang noir : сhasse et mythe du Sauvage en Europe / B. Hell. – [ Paris ] : Flammarion, 1994. – 381 p. – На корінці: 375. – ISBN 2-08-081375-7
71670
  Bauby J.-D. Le scaphandre et le papillon / Jean-Dominique Bauby. – Paris : France Loisirs, 1997. – 139, [1] p. – ISBN 2-7441-1159-7
71671
  Ehrenbourg Ilja Le sceau du temps / Ehrenbourg Ilja. – Moscou, 1989. – 383с.
71672
  Pagnol Marcel Le Schpountz / Pagnol Marcel. – Paris, 1976. – 274с.
71673
  Millot Le Scribe: Plaisanterie tragique suivi de A l"ombre des termitieres: Plaisanterie dictyopteriste / Millot, Pierre-Yves. – Paris : Millot, 1998. – 104,[3]p. – (Theatre). – ISBN 2-9510121-4-4
71674
  Decreme Le secretaire de monsieur : Comedie en 2 actes / Decreme, Jean-Philippe. – Paris : Art et comedie, 1999. – 76p. – ISBN 2-84422-117-3
71675
  Kvitka-Osnovianenko Grygori Le seigneur Khaliawski : роман / Kvitka-Osnovianenko Grygori. – Kiev : Dnipro, 1990. – 243 с. – ISBN 5-308-00485-4
71676
  Solomarska O. Le sens implicite et la notion de l"isotopie dans un texte poetique // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 124-130


  Статтю присвячено аналізу методів розкриття імпліцитного значення у поетичних творах. Систематизовано лінгвістичні засоби, що є найбільш характерними ознаками існування підтексту у художніх творах різних жанрів. Детально аналізується поняття ізотопії ...
71677
   Le sentiment de la montagne / L. Bergatto, I. Ewig, L. Gialuy, M. Humery, B Jobert. – Grenoble : Glenat; Musee de Grenoble, 1998. – 287p. : ill. – ISBN 2-7118-3573-1
71678
  Нікітіна Г. Le sicle galland? "Тисяча і одна ніч" у французькій літературній казці галантної доби " // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 11-18. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто особливості художньої рецепції “Тисяча й однієї ночі” у творах французьких казкарів 18 ст. Досліджено створений перекладами Антуана Галлана літературний образ казкового Сходу та привнесене казками Шехерезади розуміння процесу казкоскладання ...
71679
  Tcheng Le signe de patience. et autres pieces du theatre des Yuan / Tcheng, T"Ing Yu. – Paris, 1963. – 376с.
71680
  Bykov Vassil Le signe du malheur / Bykov Vassil. – Paris, Moscou, 1989. – 305с.
71681
  Berenstein L.Y. Le sionisme, une des formes du rasisme / L.Y. Berenstein. – K., 1979. – 93с.
71682
  Abalkine L. Le sisteme economique du socialasme / L. Abalkine. – M., 1985. – 237с.
71683
  Oganov Grigori Le socialisme et la liberte de creation / Oganov Grigori. – M., 1975. – 80с.
71684
  Alexeiev S. Le socialisme et le droit. / S. Alexeiev. – Moscou, 1988. – 275с.
71685
  Copoiu N. Le socialisme europeen et le mouvement ouvrier et socialiste en Roumanie 1835-1921. / N. Copoiu. – Bucuresti, 1973. – 207с.
71686
  Copoiu N. Le socialisme europeen et le mouvement ouvrier et socialiste en Roumanie 1835-1921. / N. Copoiu. – Bucuresti, 1973. – 207с.
71687
  Minaev L. Le socialisme scientifique. Genese et principes / L. Minaev. – Moscou. – 96с.
71688
  Lichtenberger A. Le socialisme utopique : etudes sur quelques precurseurs inconnus du socialisme / Andre Lichtenberger. – Paris : Felix Alcan,editeur, 1898. – 277, IV p.
71689
   Le Sol Comme Electrolyte Imparfait : Colloque Organise a L"Universite de Liege. – Liege : Unicersite de Liege, 1965. – 113p.
71690
  Pirro Ugo Le soldatesse / Pirro Ugo. – Milano, 1956. – 135с.
71691
  Jayne Mitchell Le solitaire de la riviere-aux-loups / Jayne Mitchell. – Paris : Editions G.P., 1972. – 252p.
71692
   Le spectateur francais au XIXe siecle, ou Varietes morales politiques et litteraires. – Paris : A la Librairie de la Societe Typographique
An. 5. – 1808. – 429 p.
71693
  Wilde O. Le spectre des Canterville et autres contes / O. Wilde; Traduction de Jules Castier;ill. de Claud Roederer. – Paris : Le livre club du libraire, 1964. – 281,[4]p.
71694
  Dessenne A. Le sphinx : etude iconographique : these pour le Doctorat es lettres presentee a la Fac. des lettres de l"Univ. de Paris / A. Dessenne ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : E. de Boccard
1 : Des origines a la fin du second millenaire. – 1957. – 216 p., [24] pl. : ill. – Bibliogr.: p. 5-7
71695
  Baudelaire Charles Le spleen de Paris / Baudelaire Charles. – Paris, 1972. – 279с.
71696
  Dmitrouk Vsevolode Le sport et la Paix / Dmitrouk Vsevolode. – K., 1980. – 111с.
71697
  Piaget Jean Le structuralisme / Piaget Jean. – 7e ed. – Paris, 1974. – 125с.
71698
  Piaget Jean Le structuralisme / Piaget Jean. – 7e ed. – Paris, 1974. – 125с.
71699
  Graffi G. Le strutture del linguaggio. Sintassi / G. Graffi. – Bologna : Mulino, 1994. – 392 p. – ISBN 88-15-04328-4
71700
  Tchaikivska G. Le style individuel de Denis Diderot conteur: entre conte philosophique et conte moral // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 140-152


  У статті проаналізовано характеристики авторського стилю казок Дені Дідро, зокрема особливості синтаксичної структури, здійснено порівняльний аналіз із філософською та моралізаторською казками. В статье проанализированы характеристики авторского стиля ...
71701
  Gellard Jacques Le subjonctif: comment l`ecrire? quand l`employer? / Gellard Jacques. – 3-me edit., revue. – Paris-Gembloux, 1983. – 89с.
71702
   Le Sud au temps de Scarlett. – Paris, 1966. – 269с.
71703
   Le Sud Vietnam sur le chemin de la Victoire. – Sud Vietnam, 1965. – 170с.
71704
  Brechon R. Le surrealisme / R. Brechon. – 2-e ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1971. – 224 p. – (Collection U-2)
71705
  Duplessis Yvonne Le surrealisme / Duplessis Yvonne. – 2e ed. – Paris, 1974. – 128с.
71706
  Kostiuk M. Le symbole artistique comme element de base dans la poesie des symbolistes francais // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 131-140


  Стаття присвячена дослідженнню художніх символів у поезії французьких символістів кінця XIX - початку XX століття в межах лінгвопоетичного підходу. У статті пропонується поділ художніх символів на традиційні та індивідуально-авторські. Досліджено також ...
71707
   Le systeme des villes europeennes. – 2 ed. – Paris : Economica, 1999. – 185p. : il. – (coll.Villes). – ISBN 2-7178-3898-8
71708
  Iagodovski Leonide Le systeme socialiste mondial, grande force internationale / Iagodovski Leonide. – M., 1975. – 67с.
71709
  Leclerc Guy Le T.N.P. de Jean Vilar / Leclerc Guy. – Paris, 1971. – 246с.
71710
  Moliere Le Tartuffe / Moliere. – Paris : Flammarion, 2001. – 123,[4]p. – (Librio ; 476 ; Texte integral). – ISBN 2-290-31434-X
71711
  Alexander Ariel Le temps du bruit / Alexander Ariel. – Paris : Flammarion, 1973. – 231с.
71712
  Franko I. Le temps memorable est venu! = Пора це велика єсть! : poemes, mis en musique / Ivan Franko ; trad. francaise et ed. sci. par Dr. D. Tchystiak ; l"ed. est realisee avec le soutien acad. S. Dovgії ; Jeune acad. des sciences d"Ukraine, Acad. europeenne des sciences, des arts et des lettres, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Paris : Sigillaire, 2016. – 57, [1] p. : іл., ноти. – Текст парал. укр., фр. – (Etudes ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. no 9). – ISBN 978-2-37356-040-4
71713
  Bournon Malarme, Charlotte Le temps passe, ou les malheurs de M-lle de Mo...Emigree. – P.
2. – 1801. – 246с.
71714
  Le Roy Ladurie Emmanuel Le territoire de l`historien. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris
2. – 1978. – 449с.
71715
  Roblin M. Le terroir de Paris. Aux epoques gallo-romaine et franque : peuplement et defrichement dans la civitas des Parisii (Seine, Seine-et-Oise) : these pour le Doctorat es lettres... / Michel Roblin ; pref. de M. A. Grenier ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Editions A. et J. Picard, 1951. – 381, [4] p., VIII pl. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
71716
  Plimak E. Le testament politique de Lenine / E. Plimak. – Moscou, 1989. – 143с.
71717
  Duvignaud Jean Le theatre contemporain. Culture et contre-culture / Duvignaud Jean, Lagoutte Jean. – Paris, 1974. – 222с.
71718
  Pillement G. Le theatre d"aujourd"hui de Jean Paul Sartre a Arrabal / G. Pillement. – Paris, 1970. – 525с.
71719
  Baecque Andre de. Le theatre d"aujourd"hui. / Andre de. Baecque. – Paris, 1964. – 190с.
71720
  Dusigne Le theatre d`art : Aventure europeenne du 20-e siecle / Dusigne, Jean-Francois; Ouvrage publie avec le concours du Centre national du livre. – Paris : Theatrales, 1997. – 333p. – ISBN 2-907810-99-5
71721
   Le theatre de l"impossible : Voir et lire Federico Garcia Lorca. – Dijon, 1999. – 186p. – (Hispanistica 20. Collection "Critiques et documents")
71722
  Marivaux Pierre de Le theatre de monsieur de Marivaux, de l"Academie Francoise. – Nouvelle ed. – A Amsterdam et a Leipzig : Chez Arkstee & Merkus
Tome 3. – 1754. – 428 p. – На корінці: Theatr de Marive. Tom III


  На контртитулі дереворит Ж. Пунта (Jan Punt 1711-1779) з надписом: J. Punt delin. et fecit.1749/
71723
   Le theatre de Richard Foreman. Manifeste, le theatre ontologique-hysterique. – Paris, 1973. – 96с.
71724
  Hugo Victor Le theatre en liberte / Hugo Victor; Edition presentee, etablie et annotee par A. Laster. – Paris : Gallimard, 2002. – XXXVII,966,[1]p. – (Folio classique ; 3672). – ISBN 2-07-041881-2
71725
   Le Theatre en Roumanie, 1961. – 47s
71726
  Gherardi Le theatre Italien de Gherardi, ou le recueil general de toutes les comedies & scenes francoises jouees par les comediens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu"ils ont ete au service : Enrichi d"estampes en Taille-douce a la tete de chaque comedie, a la fin de laquelle tous les Airs qu"on y a chantez se trouvent gravez notez, avec leur basse-continue chiffree. – A Paris : Jean-Bapt. Cusson et Pierre Witte
T. 2. – 1700. – 595 p. – На корінці: Theatre Italien. Tom. II.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
71727
  Gherardi Le theatre Italien de Gherardi, ou le recueil general de toutes les comedies & scenes francoises jouees par les comediens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu"ils ont ete au service : Enrichi d"estampes en Taille-douce a la tete de chaque comedie, a la fin de laquelle tous les Airs qu"on y a chantez se trouvent gravez notez, avec leur basse-continue chiffree. – A Paris : Jean-Bapt. Cusson et Pierre Witte
T. 4. – 1700. – 592 p. – На корінці: Theatre Italien. Tom. IV.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
71728
  Corvin Michel Le theatre nouveau a l"etranger. / Corvin Michel. – Paris, 1969. – 126с.
71729
  Corvin Michel Le theatre nouveau en France. / Corvin Michel. – Paris, 1974. – 126с.
71730
  Maka-De Schepper M. Le theme de la "Pythie" chez Paul Valery / Schepper M. Maka-De. – Paris, 1969. – 266с.
71731
  Corrozet Gilles Le Thresor des histoires de France. Reduit par Tiltres, partie en forme d"annotetions, partie par lieux communs. – Paris, 1634. – (12) 120с.
71732
  Sabattier de Castres Antoine Le Tocsin des politiques / Par l"abbe Sabattier de Castres. – Nouvelle ed. – [S.l. : s.n.], 1791. – 104 p. – На корінці: Le tocs des olit


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
71733
  Verne J. Le tour du monde en quatre-vingts jours
71734
  Verne J. Le tour du monde en quatre-vingts jours : Путешествие вокруг света в 80 дней. – Санкт-Петербург, 1906. – 191 p.
71735
   Le Tour du monde, nouveau journal des voyages : de M.Edouard Charton. – Paris
T. 1 semestre. – 1862. – 426 p.
71736
   Le Tour du monde, nouveau journal des voyages : de M.Edouard Charton. – Paris
T. 58. – 1889. – 426 p.
71737
  Verne J. Le tour du mondo / J. Verne. – Paris. – 316 p.
71738
  Costabile D.M. Le Traitement de la Meningite a Bacilles de Pfeiffer / D.M. Costabile. – Geneve : Imprimerie de Saint-Gervais S.A., 1951. – 36p.
71739
   Le Travail d"Andrei Serban. ""Medea", "Elektra". – Paris, 1973. – 80с.
71740
  Orlovski Y. Le travail des jeuness en URSS / Y. Orlovski. – M., 1977. – 255с.
71741
  Pourrat Henri Le treson des contes = Скарбниця казок : книга для читання фран. мовою для уч. 8-го класу / Pourrat Henri; упор. В.А. Скридло... – Київ : Радянська школа, 1963. – 80 с.
71742
  Pourrat Henri Le tresor des contes / Pourrat Henri. – Moscow, 1960. – 84с.
71743
  Pourrat H. Le tresor des contes / H. Pourrat. – Kiev, 1963. – 83с.
71744
  Pourrat H. Le tresor des contes / H. Pourrat. – Изд. 2-е. – M., 1969. – 72с.
71745
   Le troisieme Congres syndical mondial. Vienne 10-21 octobre 1953. Textes, 1953. – 47с.
71746
  Dorin Francoise Le tube / Dorin Francoise. – Paris, 1975. – 187с.
71747
  Bjorkman Sven Le type avoir besoin / Bjorkman Sven. – Stockholm, 1978. – 252с.
71748
  Tagore Rabindranath Le vagabond et autres histoires / Tagore Rabindranath. – Paris, 1962. – 260с.
71749
   Le Vaisseeau volant. – Kiev : Dnipro, 1979. – 317 p.
71750
  Verity R. Le varie modalita di schiusura ed il numero di generazioni annue dei Grypocera e dei Rhopalocera Europei illustrati dalle specie Toscane di pianura e di collina / R. Verity. – Roma : Pavia Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, 1919. – 28 p. – Estratto dagli Atti della Societa Italiana di Sciense Naturali Vol. LVIII
71751
  Montclos Christine de Le Vatican et l`eclatement de la Yougoslavie / Montclos Christine de. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 263p. : il. – ISBN 2 1350052 8
71752
  Duhamel Alain Le Ve President / Duhamel Alain. – Paris, 1987. – 224с.
71753
  Turpin de Sansay Le Veilleur des morts. – Paris : E. et F. Pache et Marc Deffaux, 1868. – 243 p.
71754
  Richard Le veritable conducteur aux cimetiereur aux cimetieres du Pere la Chaise, Montmartre, Mont-Parnasse et Vaugirard. – Paris : Roy Terry Editeur, 1836. – VIII, 360 p.
71755
  Dorlot J.M. Le vicillissement apres ecrouissage d"alliages Fer-Carbone / J.M. Dorlot. – Liege, 1967. – 118с.
71756
  Bordonove Georges Le vieil homme et le loup : Сhien de feu: Roman / Bordonove Georges. – Paris : Pygmalion; Gerard Watelet, 1985. – 258р. – ISBN 2-85704-200-0
71757
  Calot Gerard Le vieillissement demographique dans l`union europeenne a l`horizon 2050 : Une etude d"impact / Calot G.et Chesnais J.-C. en coll. avec Confesson A., Parant A. et Sardon J.-P. – Paris : Futuribles international e.a., 1997. – [13], 229 p. – (Travaux et recherches de prospective ; 6). – ISBN 2-902940-13-0
71758
  Pham-Van-Dong Le Viet-Nam. Lutte pour l"application des accords de Geneve et pour son unite nationale / Pham-Van-Dong. – Hanoi, 1955. – 40с.
71759
  Renard J. Le vigneron dans sa vigne. – Paris. – 248 p.
71760
  Dhotel A. Le village pathetique / Andre Dhotel. – [Paris] : Gallimard, 1943. – 303, [15] p. – На корінці: 582. – (Collection Folio)
71761
  Pastoret P.-P. Le virus de la rhinotracheite infectieuse bovine (Bovid herpesvirus I : Aspects biologiques et moleculaires / P.-P. Pastoret. – Liege : Faculte de Medecine Veterinaire, 1979. – 208p.
71762
  Schmitt Le visiteur / Schmitt, Eric-Emmanuel. – Paris, 1994. – 63с.
71763
  Stanev Emilian Le voleur de peches suivi de Par un soir calme / Stanev Emilian. – Paris, 1962. – 202с.
71764
  Schehade Georges Le voyage / Schehade Georges. – Paris, 1990. – 253с.
71765
  Borgeaud Georges Le voyage a l"etranger / Borgeaud Georges. – Paris, 1974. – 451с.
71766
  Laclavetine Le voyage au Luxembourg / Laclavetine, Jean-Marie. – Paris : Gallimard, 1999. – 62p. – (Le manteau d"arlequin : Theatre francais et du monde entier). – ISBN 2-07-075752-8
71767
   Le voyage de France : dresse pour l"introduction & commodite tant des francois, que des estrangers / A monseigneur le comte De Schlesuuic & Holstein etc. – A Paris (Paris) : Chez Olivier de Varennes, 1639. – 272, [36] p.
71768
  Clavel Bernard Le voyage du pere. / Clavel Bernard. – Paris, 1978. – 185с.
71769
  Clavel B. Le voyage du рere / B.Clavel. – Paris : Laffont, 1965. – 184 p. – (J"ai Lu ; 300). – ISBN 227711300X
71770
  Vitrac Roger Le Voyage oublie / Vitrac Roger. – Paris : Rougerie, 1974. – 93 p.
71771
  Sirjacq Le voyageur / Sirjacq, Louis-Charles. – Paris, 1981. – 101с.
71772
  Balzac H. de Le рere Goriot / H. de Balzac; oprac. W.Anisimow-Benkowska. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydaw. szkolnych, 1959. – 135 р.
71773
  Dovgyї O. Le сalice de roses = Rozenkelken / Olexiї Dovgyї ; traduit de l"ukrainien en francais par I. Riabtchiї et D. Tchystiak. – [Bruxelles] : Esprit des Aigles, 2013. – 87, [1] p. : ill. – Текст фр. та голланд. – ISBN 978-2-87485-018-3
71774
  Sokal Le сhien debout : [comics] / Sokal. – Torunai : Casterman, 1981. – 46p. : il. – ISBN 2-203-33503-3
71775
  Фортинский Ф.Я. Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 21 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1887. - Конволют объединяет 8 изданий


  Бхавабхути Шрикантха / М. Калинович // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Фортинский . - [Киев][в унив. тип.], 1887. - Отд..оттиск из: Унив. изв., 1917; Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии ...
71776
   Le Сonseil de I"Europe a 50 ans : 1949-1999. – [Srasbourg] : Conseil de I"Europe, 1999. – 19p. : ill. – На обкл.: Le Conseil de l"Europe presente aux jeunes, acteurs de l"Europe de demain
71777
   Leacque dolci che si versano nella laguna di Venezia. – Roma : Libreria, 1928. – 208, [34] p.
71778
  Stefanescu I. Leacta si Valea Dimbovitei / I. Stefanescu. – Oltenia, 1967. – 120с.
71779
  Sheean V. Lead, kindly light / V. Sheean. – New York : Random house, 1949. – VIII, 374 p. – Bibliogr.:p.365-369
71780
  Volobuieva O. Leader and leadership of security sector: gender aspect // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 19-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the studying of the psychological peculiarities of the leader and leadership of the security sector on the grounds of the gender aspects. The gender differences between male and female leaders within the group structure have been ...
71781
  Vacar A. Leaders and Projects - Common Issues // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  This article is a small part of a long empirical and practical research and it began from the necessity of models to be followed in organizations and the way they can generate that expected behavior from others. Nowadays, projects seem to be the modern ...
71782
   Leaders of the Communist world. – New York; London, 1971. – 632с.
71783
  Lande Carl Leaders, factions, and parties. The structure of Philippine politics / Lande Carl. – Michigan, 1965. – 154с.
71784
  Hughes R.L. Leadership : enhancing the lessons of experience / Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 1999. – 22, 674 p. : ill. – ISBN 0-256-26143-1
71785
  Hughes R.L. Leadership : Enhancing the lessons of experience / Richard L. Hughes, Robert C.Ginnett, Gordon J.Curphy. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 19,604 p. : ill. – ISBN 0-07-244529-7
71786
  Goltsov A. Leadership and hegemony in geostrategy of informal neo-empires // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – Р. 39-49. – ISSN 2308-6912
71787
  Shala A. Leadership Damong Universities in Kosovo: Challenges and Alternatives / A. Shala, B. Baliqi // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 49-56. – ISSN 2308-4081


  Лідерство в університетах Косово: проблеми та альтернативи.
71788
  Panchenko I. Leadership of erasmus mundus phd students in multicultural societies: defining and building a competence // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 2 (36), july - december. – С. 55-71. – ISSN 2306-5532


  Лідерство студентів-аспірантів erasmus mundus у полікультурних суспільствах: визначення та формування компетентності.
71789
  Heifetz R.A. Leadership without easy answers / Ronald A. Heifetz. – Cambridge ; London : Harvard University Press, 1994. – XI, 348 p. : tab. – Index: p. 343-348. – Бібліогр. в приміт.: с. 277-338. – ISBN 0-674-51858-6
71790
  Nannerl Leadership, Equality & Democracy / Nannerl, Keohane // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 8-20. – ISSN 0011-5266
71791
  Koliada S. Leadership: the seven laws of personal efficiency : [workshop] / Svitlana Koliada. – Dnipro : University of Customs and Finance, 2017. – 63, [1] p. : ill., tab. – (The cycle of "The path to success"). – ISBN 978-966-328-128-5
71792
  Bosenberg Dirk Lean Management / Bosenberg Dirk, Metzen Heinz. – 4. Aufl. – Landsberg, 1993. – 304с.
71793
  Корягін М.В. Lean облік - як облікова система майбутнього / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 71-75. – ISSN 1994-1749
71794
  Bishop J.H. Leaps and bounds / J.H. Bishop. – Armidale, 1960. – 18с.
71795
   Learn about the Ukraine. – Kiev, 1966. – 104с.
71796
  Bolitho A.R. Learn English for science / A.R. Bolitho, P.L. Sandler. – 17th impr. – Harlow : Longman, 1997. – [4], 108 p. : ill., tab. – First publ.: 1977. – ISBN 0-582-55247-8
71797
  Banhidi Zoltan e.m. Learn Hungarian / Zoltan e.m. Banhidi. – 2nd ed. – Budapest, 1965. – 530с.
71798
  ZrazhevskayaT.A Learn to read english hewspapers = Учитесь читать газету на английском языке / ZrazhevskayaT.A, I.M. Kozlovskaya. – Moscow : Международные отношения, 1966. – 264 р.
71799
  Королькова А В. Learn to read papers : Пособие по общественно-политической лексике / А В. Королькова, . – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1972. – 112 с.
71800
  Королькова А В. Learn to read papers = Learn to read papers : пособие по общественно-политической лексике / А В. Королькова, . – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1981. – 112 с.
71801
   Learn to read science : курс англ. яз. для аспирантов / Н.И. Шахова, В.Г. Рейнгольд, В.И. Салистра, Э.М. Басс, Н.Б. Дезен; [Н.И. Шахова (руководитель) и др. ; отв. ред. Е.Э. Бреховских] ; АН СССР, Каф. иностр. языков. – Москва : Наука, 1980. – 293, [3] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. листа
71802
  Dudley Goeffrey Learn to remember / Dudley Goeffrey. – Toronto, 1962. – 128 p.
71803
  Maksymenko S.D. Learning activity - prerequisite for quasi-discoveries // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – P. 7-15. – ISSN 2310-4368
71804
  Perreault W.D. Learning aid for use with "Essentials of marketing" [by] W.D. Perreault, E.J. McCarthy, 7th ed. / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 1997. – 5,408 розд.паг. – ISBN 0-256-18982-X
71805
   Learning Analytics Software Tool Supporting Decision Making in Higher Education / Doneva Rositsa, Gaftandzhieva Silvia, Bliznakov Milen, Bandeva Stanislava // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2020. – Y. 12, № 2. – P. 37-46. – ISSN 1313-8251
71806
   Learning and society. – [S. l.] : Canadian association for adult education, 1963. – XVIII, 414 p.
71807
   Learning chinese using digital applications / O. Nalyvaiko, H. Reznichenko, I. Kulakova, O. Kudaieva, A. Bondarenko // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 47. – C. 64-67. – ISSN 2074-8167


  Метою дослідження є визначення обізнаності викладачів кафедри східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у використанні додатків та платформ trainchinese, PurpleCulture та Google Classroom задля ...
71808
  Kasurinen Jussi Learning Cyber Security: Teaching Technically Challenging Topics with Games and Virtual Laboratories / Kasurinen Jussi, Kettunen Martti // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2018. – Y. 10, № 3. – P. 103-114. – ISSN 1313-8251


  Кібербезпека під час дистанційного навчання з іграми та віртуальними лабораторіями.
71809
  Birzea C. Learning democracy: education policies within the Council of Europe / Cesar Birzea; Council of Europe. – Provisional edition. – Strasbourg, 2004. – 57 p.
71810
   Learning disabilities: diagnosis and treatment. – Armidale, 1971. – 130с.
71811
  Kim L.A. Learning french by teachers of the Dnipropetrovsk Medical Academy: a challenge and prospects / L.A. Kim, O.O. Nefodov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 131-136. – ISSN 1681-2751


  Особливості викладання/вивчення французької мови для спеціальних цілей викладачами Дніпропетровської медичної академії: різноманіття людей (вік, попередній досвід вивчення іноземних мов, спеціалізація), специфічна необхідність і т. д.
71812
   Learning from repeated alliances and its efferect on performance: an empirical extension / Hyung-Deok Shin, , Joshi P. Maheshkumar, Andrew Inkpen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 485-494 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
71813
  Snider Arthur Learning how to live with nervous tension / Snider Arthur. – Chicago, 1975. – 95с.
71814
  Sysoieva S. Learning outcomes for module Jean Monnet: an experience in Ukraine. Steps to improve quality / S. Sysoieva, O. Protsenko // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 87-94. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595


  У статті представлені діагностичні та аналітичні результати дослідження результатів навчання на рівні кандидата наук (PhD) у рамках модулю "Якість вищої освіти та ії експертна підтримка: рух України до Європейського Союзу" в Київському університеті ...
71815
  Potapova Nina Learning russian / Potapova Nina. – M. – 208с.
71816
  Potapova Nina Learning Russian : для говорящих на английском языке / Potapova Nina. – 2-d edition. – Москва : Прогресс
Ч. 1. – 1966. – 208 с.
71817
  Potapova Nina Learning Russian : для говорящих на английском языке / Potapova Nina. – Москва : Прогресс
Ч. 2. – 1966. – 172 с.
71818
  Potapova Nina Learning Russian : для говорящих на английском языке / Potapova Nina. – Москва : Прогресс
Ч. 3. – 1966. – 160 с.
71819
  Potapova Nina Learning Russian : для говорящих на английском языке / Potapova Nina. – Москва : Прогресс
Ч. 4. – 1966. – 152 с.
71820
  Potapova Nina Learning Russian / Potapova Nina. – 3-ed. – M.
1. – 1972. – 208с.
71821
  Potapova Nina Learning Russian / Potapova Nina. – 3 ed. – M.
2. – 1972. – 171с.
71822
   Learning to be. The world of education today and tomorrow. – Paris-London, 1972. – 313с.
71823
  VanderStoep Learning to learn : the skill and will of college success / Scott W. VanderStoep, Paul R. Pintrich. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Pearson, Prentice Hall, 2008. – XIV, 304 p. : ill., tab. – Index: p. 299-304. – Bibliogr.: p. 289-293. – ISBN 978-0-13-158606-2
71824
  Kosovych O. Learning to read in English as a means of developing the analytical skills of future it specialists // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 218-229. – ISSN 2312-5993
71825
  Arends Richard Learning to teach / Arends Richard. – New York : Randon House, 1988. – XVIII,605p. : il. – ISBN 0-394-36465-1
71826
  Greene J. Learning to use statistical tests in psychology / Judith Greene a. Manuela D"Oliveira. – 3rd ed. – Glasgow : Open University Press, 2009. – XV, [I], 209 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 195-196. – ISBN 978-0335-21680-3
71827
  Mauffette-Leenders Learning with cases / Lоus A. Mauffette-Leenders, James A. Erskine, Michiel R. Leenders. – 2nd ed. – Ontario ; London : Ivey [etc.], 2001. – X., 135 p. : ill., tab. – Index: p. 132-135. – ISBN 0-7714-1969-4
71828
  Bloomfield Peter Least absolute deviations : theory, applications, and algorithms / Bloomfield Peter, Steiger William. – Boston a.o. : Birkhauser, 1983. – 349 p. – (Progress in probability and statistics ; Vol. 6)
71829
  Nazaraha I. Least square method in matrix multiple regression: theory and applications / I. Nazaraha, O. Tarasova // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 93. – ISBN 978-617-7530-07-6
71830
  Slabospitsky A.S. Least squares parameter estimation with minimum deviation from "attraction" points for bilinear systems under uncertainties // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – C. 22-23. – ISBN 978-966-188-227-9
71831
  Crombie D. Leave the Grave Green / Deborah Crombie. – London : Pan Books, 1996. – 340, [2] p. – ISBN 0-330-34883-3
71832
  Nevill R. Leaves from the Note-Books of Lady Dorothy Nevill / R. Nevill. – London : Macmillan and co.,, 1910. – XII, 308 p.
71833
  Whitman Walt Leaves of Grass / Whitman Walt. – New York : The modern library. – 410 p.
71834
  Whitman Walt Leaves of Grass / Whitman Walt. – Moscow : Co-operative publishing society of foreign workers in the USSR, 1936. – 558 p.
71835
  Whitman Walt Leaves of Grass by Walt Whilton / Whitman Walt. – New York : Avenel Books, 1961. – 115 p.
71836
  Whitman Walt Leaves of Grass by Walt Whilton / Whitman Walt. – New York : Bantam Books, 1983. – 470 p.
71837
  McMurtry Larry Leaving cheyenne / McMurtry Larry. – New York, 1986. – 253с.
71838
  Keillor Garrison Leaving home. / Keillor Garrison. – Harmondsworth, 1990. – 258с.
71839
  Rasputin Valentin Leb und vergiss nicht / Rasputin Valentin. – Berlin, 1978. – 160с.
71840
  Aitmatow Tschingis Leb wohl, Gulsary. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1969. – 239с.
71841
  Warkentin J. Lebe nicht fur dich allein / J. Warkentin. – Alma-Ata : Kasachstan, 1966. – 179 S.
71842
   Leben : Enzyklopadie Kleine. – Auf. 3. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1981. – 763S. : Uber 1300 mehrfarbige Textabbildungen und Tabellen
71843
  Gellert Christian Furchtegott Leben der schwedischen Grafin von Mit 22 Holzstichen von H. Paditz. / Gellert Christian Furchtegott. – Leipzig, 1976. – 171с.
71844
  Cellini Benvenuto Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Goldschmieds und Bildhauer von ihn selbst geschrieben / Cellini Benvenuto. – Berlin, 1979. – 574с.
71845
  Reichardt J. Leben des beruhmten Tonkunstlers Heinrich Wilhelm Gulden nachher genannt Guglielmo Enrico Fiorino / J. Reichardt. – Leipzig, 1967. – 162с.
71846
  Richter Iohann Paul Friedrich (Jean Paul) Leben des Quintus Fixlein aus funfzehn Zettelkasten gezogen; nebst einem Mussteil und einigen Jus de tablette / Richter Iohann Paul Friedrich (Jean Paul). – Berlin, 1976. – 380с.
71847
  Panitz Eberhard Leben fur Laben / Panitz Eberhard. – Halle; Leipzig, 1987. – 566с.
71848
  Petrow R.W. Leben in fremder Haut? = Neue Forschungebnisse uber die Abwehrkrafte des Korpers / R.W. Petrow. – Moskau : Mir, 1976. – 256c.
71849
  Noa Wolfgang Leben in Preussen / Noa Wolfgang. – Berlin-Weimar, 1983. – 206с.
71850
  Weil Jiri Leben mit dem Stern / Weil Jiri. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1973. – 277 S.
71851
  Hossler Albert Leben und Kampf eines deutschen Jungkommunisten / Hossler Albert. – Berl., 1961. – 108с.
71852
  Crepon T. Leben und Leiden des Ernst Barlach / Tom Crepon. – 2. Aufl. – Rostock : Hinstorff, 1990. – 356 S. – ISBN 3-356-00065-9
71853
  Schaginjan M. Leben und Leute in Armenien / M. Schaginjan. – Berlin : SWA, 1947. – 67 S.
71854
  Lommatzsch Erhard Leben und Lieder der provenzalischen Troubadours / Lommatzsch Erhard. – Berl., 1957. – 164с.
71855
  Laukhard Friedrich Christian Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben / Laukhard Friedrich Christian. – Lpz., 1955. – 669с.
71856
  Weerth Georg Leben und Tatem des beruhmten Ritters Schnapphahnski / Weerth Georg. – Berlin : Aufbau Verlag, 1958. – 185 S.
71857
  Crepon Tom Leben und Tode des Hans Fallada. / Crepon Tom. – Halle, 1978. – 363с.
71858
  Djoshkin W.W. Leben und Umwelt : Gesprache uber Okologie / W.W. Djoshkin. – Moskau : Mir, 1978. – 205S.
71859
  Weissenberg Richard Leben und Werk eines deutschen Biologen / Weissenberg Richard. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth. – (Lebensdarstellungen deutscher Naturforscher)
№ 7 : Oscar Hertwig 1849-1922. – 1959. – 63S.
71860
  Friedemann C. Leben wir unter kosmischen Einflussen? / C. Friedemann. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania, 1976. – 128S.
71861
  Miller Reinhold Leben, um zu arbeiten, oder arbeiten um zu leben? / Miller Reinhold. – Berlin, 1978. – 64с.
71862
  Schweitzer A. Leben, Werk und Wirrkung: Eine Bilddokumentation / A. Schweitzer. – Berlin : Union Verlag, 1977. – 123p.
71863
  Lippold Eva Leben, wo gestorben wird / Lippold Eva. – Berlin, 1976. – 317с.
71864
   Lebendige Traditionen Volkskunst aus dem Mittleren Wolgagebiet. – Leningrad, 1988. – 136с.
71865
  Strand P. Lebendiges Agypten / P. Strand, J. Aldridge. – Dresden, 1968. – 155с.
71866
  Spitzbardt Harry Lebendiges englisch. Stilistisch-syntaktische Mittel der Ausdrucksverstarkung / Spitzbardt Harry. – Halle, 1962. – 288с.
71867
  Hoffmann A E.T. Lebensansichten des Katers Murr / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1958. – 526с.
71868
  Korschelt E. Lebensdauer Altern und Tod / E. Korschelt. – Jena : Fischer, 1924. – VIII, 451 S.
71869
  Grafe Rudolf Lebensdauer und Altern / Grafe Rudolf. – Leipzig, Jena : Urania - Verlag, 1956. – 38с. – (Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse Schriftenreihe ; Heft 14 : Reihe A: Naturwissenschaften)
71870
  Suttner B. Lebenserinnerungen. Mit zeitgenossischen Abbil / B. Suttner. – Berlin, 1972. – 667с.
71871
  Ahrens F. Lebensfragen : die Vorgange des Stoffwechsels / von Felix B. Ahrens. – Leipzig : Quelle&Meyer, 1907. – V, [5], 153 s. – 1. – (Wissenschaft und Bildung ; 18 ; Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wissens)
71872
  Balogh Janos Lebensgemeinschaften der Landtiere / Balogh Janos. – Berlin : Verlag, 1958. – 560s. – Ihre erforschung unter besonderer berucksichtigung der zoozonologischen arbeitsmethoden
71873
  Maimons S. Lebensgeschichte : von ibm selbst geschrieben / S. Maimons, Hrsg. von K. Ph. Moritz. – Weimar : Kiepenheuer, 1960. – 164 S.
71874
  Braker Ulrich Lebensgeschichte und Abenteuer des armen Mannes im Tockenburg. / Braker Ulrich. – Rudolstadt
3. – 1970. – 237с.
71875
  Braker Ulrich Lebensgeschichte und Abenteuer des Armen Mannes im Tockenburg. / Braker Ulrich. – Rudolstadt, 1969. – 237с.
71876
  Huch Ricarda Lebenslauf des heiligen Wonnebald Puck / Huch Ricarda. – Leipzig, 1964. – 82с.
71877
  Rauschning Siegfried Lebensmittel-ABC. Mit einer Ubersicht uber die deutsche Lebensmittel-Gesetzgebung / Rauschning Siegfried. – 5. neubearb. und erw. Aufl. – Lpz., 1957. – 292с.
71878
  Stehmann Christoph Lebensmitteleinzelhandel in Osteuropa : Der Ubergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft / Stehmann Christoph. – Konstanz : Universitatsverlag Konstanz, 1993. – XY,250S. : Ill. – (Internationales Management ; Bd. 6). – ISBN 3-87940-446-1
71879
  Krumpel Heinz Lebensprozess und Moral. / Krumpel Heinz. – Berlin, 1977. – 104с.
71880
   Lebensweise - Kultur - Personlichkeit. Materialen vom 2. Kongress der marxistisch-leninistischen Soziologie in der DDR 15.-17. Mai 1974. – Berlin, 1975. – 140с.
71881
   Lebensweise und gesellschaftlicher Umbruch in Ostdeutschland. – Erlangen, 1992. – 506с.
71882
   Lebensweise und Moral im Sozialismus. – Berlin, 1972. – 434с.
71883
   Lebensweisheiten der Griechen und Romer. – Leipzig : Teubner, 1985. – 194
71884
  Crepon Tom Leberecht von Blucher : Leben und Kampfe. Biografie / Crepon Tom. – Berlin : Neues Leben, 1990. – 385S. – ISBN 3-355-00624-6
71885
  Schlesinger L. Lebesguesche Integrale und Fouriersche Reinen / L. Schlesinger. – Berlin ; Leipzig : Gruyter, 1926. – VI, 229 S.
71886
  Jernovei Gheorghe Leca Morariu Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1936 - 1938 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 108-110. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
71887
  Hagen John Milton (ASCAP) Lecherous, licentious, lascivious lyrics is not the title of this book. / Hagen John Milton (ASCAP). – South Brunswick, New York, 1969. – 104с.
71888
  Remy H. Lechrbuch der Anorganischen Chemie / H. Remy. – 9e,vol.neubearb.Aufl. – Leipzig : Geest & Portig
B.2. – 1959. – 1018с. : 109 Abb.
71889
  Rosenberg K. Lechrbuch der Physik / Karl Rosenberg. – Wien : Alfred Holder, 1906. – 490 S.
71890
  Rosenberg K. Lechrbuch der Physik / K. Rosenberg. – Wien : Hokder-Pichler-Tempsky, 1923. – 252 S.
71891
  Doroba Ryszard Lechtanie Hioba / Doroba Ryszard. – Lodz, 1962. – 64с.
71892
  Marks Andrzej Lecimy w kosmos / Marks Andrzej. – Warszawa, 1962. – 34с.
71893
  Domin Karel Lecive rostliny. Prehled nejdulezitejsich domacich i cizich lecivych bylin a rostlinych drog / Domin Karel. – Praha, 1923. – 110с.
71894
  Riesz F. Lecons d"analyse fonctionelle / F. Riesz. – 2-me edit. – Budapest : Academia kiado, 1953. – 8, 456 p. – (Academie des sciences de Hongrie)
71895
  Riesz F. Lecons d"analyse fonctionelle / F. Riesz. – 3-me edit. – Szeged, 1955. – 8, 488 p. – (Academie des sciences de Hongrie)
71896
  Vranceanu G. Lecons de geometrie differentielle / G. Vranceanu. – Bucuresti : l" Acad. de la R.P.R.
V.1 : Congruences, formes de Pfaff, groupes continius, invariants et equivalence, espaces a connexion projective. – 1957. – 406 p.
71897
  Vranceanu G. Lecons de geometrie differentielle / G. Vranceanu. – Bucarest ; Paris : Acad. de la RSR ; Gauthier-Villars
V.3 : Proprietes globales des groupes de Lie. Theorie des correspondances... – 1964. – 482 p.
71898
  Vranceanu G. Lecons de geometrie differentielle / G. Vranceanu. – Bucuresti : Acad. RSR
V.6 : Groups discrets. Varietes differentiables. – 1975. – 359 p.
71899
  Postnikov Mikhail Lecons de geometrie. 2 semestre. Algebre lineaire et geometrie differentielle / Postnikov Mikhail. – M., 1981. – 259с.
71900
  Postnikov M. Lecons de geometrie: Varietes differentiables / M. Postnikov. – Moscou, 1990. – 431с.
71901
  Chappuis J., Berget A. Lecons de physique generale. – 2 ed. – Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire
T. 2 : Electricite et magnetisme. – 1899. – 553 s.
71902
  Chappuis J. Lecons de physique generale / J. Chappuis, A. Berget. – 2 ed. – Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire
T. 1. – 1907. – 670 p.
71903
  Chappuis J. Lecons de physique generale / J. Chappuis, A. Berget. – 2 ed. – Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire
T. 3 : Acoustique et optique. – 1909. – 502 s.
71904
  Chappuis J. Lecons de physique generale / J. Chappuis, M. Lamotte. – Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire
T. 4 : Ondes electriques.Radioactivite. Electrooptique. – 1911. – 213 p.
71905
  Kermann Patrick Lecons de tenebres / Kermann Patrick. – s.l. : L"Inventaire, 1999. – 109р. – (Theatre). – ISBN 2-910490-18-1
71906
  Cambier A. Lecons de trigonometrie. – Ed. 6. – Paris-Bruxelles, 1900. – 248с.
71907
  Cartan E. Lecons sur invariants integraux : Cours professe a la Faculte des sciences de Paris / E. Cartan. – Paris : Librairie scientifique Hermann & fils, 1922. – 210 p.
71908
  Kotarbinski Tadeusz Lecons sur l"histoire de la logique / Kotarbinski Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 390с.
71909
  Norlund N.-E. Lecons sur les series d"interpolation / N.-E. Norlund. – Paris : Gautgier. – (Collection de monographies sur la theorie des fonction)
1. – 1926. – 4, 236 p.
71910
  Myller-Lebedev Lectii de algebra / Myller-Lebedev. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 396 p.
71911
  Stratila S. Lectii de algebre von Neumann / S. Stratila, L. Zsido. – Bucuresti : Acad. RSR, 1975. – 411 p.
71912
  Vranceanu G. Lectii de geometrie differentiala / G. Vranceanu. – Bucuresti : Acad. Republ. populare Romane
V.2. – 1951. – 398 p.
71913
  Vranceanu G. Lectii de geometrie differentiala / G. Vranceanu. – Bucuresti : Acad. Republe Populare Romane
V.1.1. : Congruente. Forme lui Praff. Grupuri continue. Invarianti si echivalenta. Spatii cu conexiune afina. Spatiile lui Riemann. Spatii cu conexiune proiectiva. – 1952. – 344 p.
71914
  Vranceanu G. Lectii de geometrie differentiala / G. Vranceanu. – Bucuresti : Acad. R. P. R.
V.3 : Proprietati globale ale grupurilor lie.Teoria corespondentelor. Spatii omogene... – 1960. – 454 p.
71915
  Vranceanu G. Lectii de geometrie differentiella / G. Vranceanu. – Bucuresti : Acad. RSR
V.4 : Grupuri discrete si conexiuni afine... – 1968. – 268 p.
71916
   Lectura de casa : тексти для домашнього читання : навч. посіб. для студ. 3-го курсу ф-тів інозем. філології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.] Л.В. Артемова. – Київ : Освіта України, 2011. – 265, [1] с. : табл. – На тит. арк. та обкл. укладач зазнач. як авт. – ISBN 978-966-188-191-3
71917
  Merzliquina O. Lectura de casa : El manual de la lectura de casa para los estudiantes del nivel superior / O. Merzliquina, J. Andriichenko ; La universidad nacional de Kyiv de nombre de Taras Shevchenko. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 p. – На обкл. кн. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Б-ка ін-ту філології. – ISBN 978-966-439-444-1
71918
  Tundidor J.H. Lectura de la noche. Antologia 1962-1990 / J.H. Tundidor. – Madrid : Ediciones Libertarias, 1993. – 155, [5] p.
71919
  Mawet L. Lectura global / L. Mawet; Ferriere A. (prefac), Almendros H. (nota ad.), Amdorra V.J. (trad.). – La Habana, 1942. – 110с.
71920
  Вацеба О.А. Lectura Latina : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.А. Вацеба, Л.Р. Олійник ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-613-586-8
71921
   Lecturas analiticas : Навчальний посібник з аналітичного читання іспанською мовою для студ. 1-2 курсів / Н.М. Корбозерова, В.М. Вишневська, О.П. Обручникова, Ерраес Веласко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 119c. – ISBN 966-594-421-5
71922
  Munoz J. Lecturas de filosofia contemporanea / J. Munoz. – Barcelona : Ariel, S.A., 1984. – 277 p. – ISBN 84-344-8705-5
71923
   Lecturas en espanol. – Изд. 2-е. – М., 1954. – 92с.
71924
   Lecturas escogidas de metodologia. – Habana, 1975. – 245с.
71925
  Escanaverino Lecturas escogidas. / Escanaverino, Diaz M.C. de, Fernandezvina Perez. – 8. edic. – La Habana. – 304с.
71926
  Корбозерова Н.М. Lecturas Espanolas : навчальний посібник іспанською мовою для студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, В.М. Вишневська, О.П. Обручникова ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-8847-74-5
71927
  Корбозерова Н.М. Lecturas Espanolas : навчальний посібник / Н.М. Корбозерова, Г.В. Сингаївська ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2010. – 329 с. – ISBN 978-966-188-108-1
71928
  Корбозерова Н.М. Lecturas faciles : Навчальний посібник для початкового етапу вивчення іспанської мови (домашнє читання); для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, В.М. Вишневська, О.П. Обручникова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 148c. – Шифр дубл.46Корб( доп. ст.). – ISBN 966-594-624-2
71929
   Lecturas faciles espanolas y latino-americanas. – М., 1954. – 124с.
71930
   Lecturas hispanoamericanas. – M., 1968. – 147с.
71931
  Entralgo Elias Lecturas y estudios. / Entralgo Elias. – La Habana, 1962. – 356с.
71932
  Radouguina T.N. and oth. Lecture analytique (4-e annee) / T.N. and oth. Radouguina. – M., 1966. – 224с.
71933
   Lecture demonstration of diffraction on 2D grating and ellipsometry of its structure / A.L. Yampolskiy, V.V. Holovin, M.S. Mishchuk, L.V. Poperenko // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 188
71934
  Alimarin I.P. Lecture experiments in analytical chemistry. / I.P. Alimarin. – M., 1976. – 306с.
71935
   Lecture notes on insurance / R.V. Pikus, N.V. Prykaziuk, A.S. Sholoiko [et al.]. – kyiv : Logos, 2018. – 156, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 154-156. – ISBN 978-617-7446-22-3
71936
  Camus Christophe Lecture sociologique de l`architecture decrite : Comment batir avec des mots? / Camus Christophe. – Paris : L`Harmattan, 1996. – 270p. – ISBN 2-7384-4434-2
71937
  Zvarych I. Lecturers’ professional work assessment at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – P. 10-15. – ISSN 2308-4634


  Оцінка професійної роботи лекторів у вищих навчальних закладах України та США
71938
  Punshon W.M. Lectures and sermons / W.M. Punshon. – 3-rd ed. – Toronto : Methodist, 1876. – VI, 378 p.
71939
  Philip Michel Lectures de Lautreamont / Philip Michel. – Paris, 1971. – 272 p.
71940
  Юдина И.А. Lectures et causeries : пособие для чтения на французском языке / И.А. Юдина. – Москва : Международные отношения, 1979. – 208 с.
71941
   Lectures faciles. – М., 1957. – 56с.
71942
   Lectures faciles. – Изд. 3-е. – М., 1959. – 56с.
71943
   Lectures faciles. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1960. – 60с.
71944
   Lectures faciles. – Изд. 5-е, доп. – М., 1965. – 62с.
71945
  Jacobson Nathan Lectures in abstract algebra / Jacobson Nathan. – Toronto; New York; London : D.Van Nostrand comp. – (The University series in higher mathematics)
Vol. 2 : Linear algebra. – 1953. – 12, 280 p.
71946
  Postnikov M. Lectures in geometry : Semestr 2. Linear algebra and differential geometry / M. Postnikov; trad. do russe por M. Dombrovsky. – M. : Mir, 1982. – 319 p.
71947
  Petrushenko V. Lectures in philosophy. Tutorial book in English / Viktor Petrushenko, Oksana Petrushenko ; Min. of education and science of Ukraine. – Lviv : Magnolia 2006, 2021. – 283, [1] p. : ill. – ISBN 978-617-574-124-5
71948
  Zubrzycki S. Lectures in probability theory and mathematical statistics / S. Zubrzycki. – New York ; Warszawa : AEPC; PWN, 1972. – 320 p.
71949
  Hadamard J. Lectures on Cauhy""s problem in linear partial differential equations / J. Hadamard. – New Haven ; London : Yale Un. Press ; Oxford Un. Press, 1923. – VIII, 316 p.
71950
  Pavlov I.P. Lectures on conditioned reflexes / I.P. Pavlov. – London : Lawrence, 1928. – 414 p.
71951
  Pavlov I.P. Lectures on conditioned reflexes. 25 years of objective study of the higher nervous activity (behaviour) of animals / I.P. Pavlov. – London : Martin Lawrence Limitei. – 414с.
71952
  Agmon Shmuel Lectures on elliptic boundary value problems. / Agmon Shmuel. – Princeton
6. – 1965. – 292с.
71953
  Berezin F.M. Lectures on linguistics / F.M. Berezin. – M., 1969. – 176с.
71954
  Lambek Joachim Lectures on rings and modules / Lambek Joachim. – New York : Blaisdell publishing, 1966. – VIII,184p. – (A blaisdell book in pure and applied mathematics)
71955
  Mazorchuk V. Lectures on sl 2(C) - modules / Volodymyr Mazorchuk, Uppsala Univ., Sweden. – London : Imperial College Press, 2010. – IX, 263 p. – Bibliogr.: p. 249-254 a. incl. by index. – ISBN 978-1-84816-517-5
71956
   Lectures on solid state physics, delivered at the 8-th Summer Meeting of Physicists, September 1963, Hercegnovi, Yugoslavia. – Ljubljana : FNECY
Vol. 2 : Radiation damage and neutron scattering. – 1963. – P. 311-570
71957
   Lectures on solid state physics, delivered at the 8-th Summer Meeting of Physicists, September 1963, Hercegnovi, Yugoslavia. – Ljubljana : FNECY
Vol. 1 : Relaxation phenomena and related topics. – 1964. – 310 с.
71958
  Kuznetsova L.A. Lectures on stylistics. / L.A. Kuznetsova, L.A. Smykalova. – Lvov, 1972. – 109с.
71959
  Bliss G.A. Lectures on the calculus of variations / G.A. Bliss. – Chicago : University of Chicago press, 1947. – IX, 291 p.
71960
   Lectures on the Harvard Classics. – New York : P.F. Collier & Son, 1914. – 490 p. : ill. – (The Harvard Classics / ed. by Ch. W Eliot)
71961
  Stratila S. Lectures on von Neumann algebras / S. Stratila, L. Zsido. – Bucuresti : Acad. RSR, 1979. – 478 p.
71962
   Lectures sur la Chine nouvelle. – М., 1952. – 68с.
71963
  Simionescu I. Lecturi geografice d. Africa / I. Simionescu. – Bucuresti : Graiul Romanesc, 1926. – 108 p.
71964
  Manolescu Nicolae Lecturi infidele / Manolescu Nicolae. – Bucuresti, 1966. – 190с.
71965
  Moore Dan Tyler Lecturing for profit / Moore Dan Tyler. – Cleveland, New York, 1967. – 194с.
71966
  Moore Dan Tyler Lecturing for profit / Moore Dan Tyler. – Cleveland; New York, 1967. – 194с.
71967
  Gorbunov Konstantin Ledy pukaji / Gorbunov Konstantin. – Praha, 1956. – 428с.
71968
  Diksen Bernd Leere Hande. / Diksen Bernd. – Berlin, 1976. – 183с.
71969
   LEETECH facility as a flexible source of low energy electrons / D. Attie, S. Barsuk, O. Bezshyyko, L. Burmistrov, A. Chaus, P. Colas, O. Fedorchuk, Golinka-Bezshyyko, I. Kadenko, V. Krylov, V. Kubytskyi, R. Lopez, H. Monard, V. Rodin, M. Titov, D. Tomassini, A. Variola // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 4. – Р. 337-342. – ISSN 1818-331Х
71970
  Michalek J. Left-censored samples from weibull distribution-statistical inference and applications / J. Michalek, M. Fusek // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 115. – ISBN 978-966-7166-39-7
71971
  Sitwell Osbert Left Hand, Right Hand! / Sitwell Osbert. – London
Vol. 1. – 1949. – 272с.
71972
  Lewis W. Left wings over Europe:or, how to make a war about nothing / W. Lewis. – London : Cape, 1936. – 333 p.
71973
  Jernovei Gheorghe Lega Moraeiu - titularul catedrei de literatura romana moderna si folclor in anii 1922 - 1940: medalion academic // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 207-210. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
71974
  Esttone S. Legacy Ukraine : [literature and art publication] / Sasha Esttone ; [engl. transl. D. Malikov]. – Kiev : Samit-Book, 2018. – [272] p. : ill. – Вип. дані укр.: Авт. тексту Саша Есттон. Спадщина України. – ISBN 978-617-7672-76-9
71975
  Esttone S. Legacy Ukraine : IT and innovation / Sasha Esttone. – Kiev : SAMIT-BOOK, 2019. – 181, [11] p. : ill. – Вип. дані укр.: Авт. тексту Саша Есттон. Спадщина України. – ISBN 978-966-986-070-5
71976
  Esttone S. Legacy Ukraine : [business and entrepreneurship] / Sasha Esttone. – Kiev : SAMIT-BOOK, 2019. – 192 p. : портр. – Вип. дані укр.: Авт. тексту Саша Есттон. Спадщина України. Бізнес та підприємництво. – ISBN 978-966-986-150-4
71977
  Dodi C. Legal accountability of "private military combatants" under international humanitarian law // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 105-111. – ISSN 1814-3385
71978
   Legal aspects of combating crime = Правові проблеми боротьби зі злочинністю : (A collection of papers of the Project. A researchers, joint US-Ukrainian research program between UALS and NU). – Харків. – ISBN 966-7922-26-Х
Кн.1. – 2002. – 192с.
71979
   Legal aspects of combating crime. = Правові проблеми боротьби зі злочинністю : (A collection of papers of the Projiect. A researchers, Joint US-Ukrainian Research Program between UALS and NU). – Харків. – ISBN 966-7922-27-8
Кн.2. – 2002. – 600с. – Текст. англ. та укр. мовами
71980
  Дейнеко Д. Legal aspects of constitutional transition from dualist system to the supremacy of international law // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 161-165
71981
  Progoniuk L.Yu. Legal Aspects of Regulating the Legal Liability of Public Servants: Problematic Issues // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 2. – P. 9-15. – ISSN 2617-4162
71982
  Asser Tobias Legal aspects of regulatory treatment of banks in distress / Asser Tobias. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – VII,186p. – ISBN 1-55775-972-3
71983
  Zaiets O.M. Legal aspects of title insurance as an element of public safety in the implementation of real estate transactions // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 36-40. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The problem of safety during the implementation of property transactions is all stronger integrated in adjusting of property relations, what their doubtfulness and mistrust cause to them. Property rights and financial risk of loss or limitation of ...
71984
  Lorenzo Laura Legal Barriers to Regional Financial Integration in Latin America / Lorenzo Laura, Bossu Wouter // Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 105-117. – ISBN 978-1-51352-024-7
71985
  Mouraviev V.I. Legal basis of implementation of the European Union law provisions within the legal order of Ukraine // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 256-262
71986
  Muraviyov V.I. Legal Basis of Implementation of the European Union Law Provisions within the Legal Order of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 116-122
71987
  Nagornyak I.A. Legal consciousness of the Ukrainian nation in the context of the creation of the civil society // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 38-39
71988
  Kovalenko T. Legal defects of Ukrainian land legislation // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 252-254
71989
  Bondar K. Legal Definition of Genocide: Examining the 1923-1933 Holodomor in Ukraine under the Genocide Convention // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – P. 95-119. – ISBN 978-966-518-655-7
71990
  Mozondz S. Legal dimension of the state scientific policy of Ukraine / S. Mozondz, T. Hubanova // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 179-183. – ISSN 2256-0742


  Правовий аспект державної наукової політики України.
71991
  Utchenko K.Y. Legal effect of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights decisions (2015 year review) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  Проаналізовано рішення Великої палати Європейського суду з прав людини за 2015 рік. Досліджено основні статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, на порушення яких звертає увагу Велика палата. Деталізовано аналіз шляхів вирішення ...
71992
  Шабуніна В.В. Legal english as a product of its history // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 426-432


  У статті розглядаються важливі етапи у розвитку юридичної англійської мови з давніх часів і до сьогодення, а також численні лексичні та синтаксичні зміни, які відбулися. Рассматриваются важные этапы в развитии юридического английского языка с древних ...
71993
   Legal forms and guide [Електронний ресурс]. – Plymouth : Simply media, 1999. – 1CD. – For Windows 95/98/NT4.0. - On the label: 45 minutes of helpful audio clips! - The title is taked from the label


  System requirements: Windows 95/98/NT4.0; 15MB available hard drive; 16Mb of RAM CD ROM drive; 800x600 monitor, thousands of colors; mouse.
71994
  Miruc A. Legal Forms of Actions by Public Administration in the Area of Social Welfare - the Example of Poland // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 227-236. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правові форми дій державного управління в галузі соціального забезпечення в Польщі як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Автор розглядає три основні форми діяльності з соціального забезпечення органів управління, ...
71995
  Ahiyevets S.V. Legal framework of accessible medical care in the conditions of sustainable development goals achieving // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 9-16. – ISSN 2072-084X
71996
  Blagoycheva Hristina Legal Framework of Occupational Health Services in the EU and in Bulgaria / Blagoycheva Hristina, Andreeva Andriyana, Yolova Galina // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2018. – Vol. 62, № 3/4. – P. 250-264. – ISSN 2367-6361
71997
   Legal grounds for restricting access to information: а philosophical aspect / O.M. Omelchuk, M.P. Muzyka, M.O. Stefanchuk, I.P. Storozhuk, I.A. Valevska // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 3. – С. 64-73. – ISSN 1993-0909
71998
  Kolpakov V. Legal identificatino of administrtive procedure / V. Kolpakov, T. Kolomoiets // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – P. 14-26. – ISSN 1026-9932
71999
  Makarenkov O.L. Legal interrelation of public interests satisfaction and norms of integrity for public authorities // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 5-24. – ISBN 978-9934-588-04-4
72000
  Washington Fonseca Legal issues of migration for health treatment in South America // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 7
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,