Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
71001
  Луцишин З. "Moral hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1/2 (16/17). – С. 83-107. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції "moral hazard".
71002
  Kubicek Jaromir "Moravska Rovnost". 1940-1945. / Kubicek Jaromir, Franek Otakar. – Brno, 1985. – 210с.
71003
  Бартш Рудольф M-me Доретта и Природа : [Рассказ] / Рудольф Г. Бартш ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Из-во Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 69)
71004
  Makowiecki A.Z. Mlodopolski portret artysty / Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 224 s.
71005
  Majda J. Mlodopolskie Tatry literackie / J. Majda. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1999. – 246s. – ISBN 83-233-1190-0
71006
  Koeppen Wolfgang Mlodosc / Koeppen Wolfgang; Przelozyla E.Sicinska. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 149 s.
71007
  Slonimski Antoni Mlodosc gorna. Wiek kleski. Wiek meski. Poezje / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1965. – 384с.
71008
  Paukszta Eugeniusz Mlodosc i gwiazdy / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 316с.
71009
  Loth Roman Mlodosc Jana Kasprowicza / Loth Roman. – Poznan, 1962. – 190с.
71010
  Pietak Stanislaw Mlodosc Jasia Kunefala / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 453с.
71011
  Samozwaniec Magdalena Mlodosc nie radosc : Powiesc satyryczna / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 294s. – (Jannik)
71012
  Pogonowska Anna Mlodosc okupacyjna. Gaweda / Pogonowska Anna. – Lodz, 1961. – 38с.
71013
  Gebethner Jan Mlodosc wydawcy. / Gebethner Jan. – Warszawa, 1977. – 367с.
71014
  Lobodzinska Barbara Mlodosc, milosc, malzenstwo / Lobodzinska Barbara. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 260с.
71015
  Kurek Jalu Mlodosci spiewaj. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1958. – 356с.
71016
  Sicinski Andrzej Mlodzi o roku 2000. Opinie, wyobrazenia, postawy / Sicinski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 172с.
71017
   Mlodzi robotnicy. Kwalifikacje, postawy, aspiracje. – Warszawa, 1975. – 300с.
71018
  Gajek Stanislaw Mlodzi z Garnizonu Lodz. (Promienisci) / Gajek Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 208с.
71019
  Mauriac Francois Mlodzieniec z dawnych lat. Maltaverne / Mauriac Francois; Przeloz.Z.Milewska. – Warszawa : Pax, 1976. – 188s.
71020
   Mluvime cesky, slovensky, rusky, polsky, bulharsky, srbocharvatsky, madarsky, rumunsky, albansky. – Praha, 1965. – 695с.
71021
   Mluvime s cizinci. – Praha, 1977. – 120с.
71022
   Mluvnice cestiny. – Praha
1. – 1986. – 566с.
71023
   Mluvnice cestiny. – Praha
2. – 1986. – 536с.
71024
  Povejsil Jaromir Mluvnice soucasne nemciny / Povejsil Jaromir. – Praha, 1987. – 318с.
71025
  Bobrowski Johannes Mlyn Lewina / Bobrowski Johannes; Kurecka M., Wirpsza W. – Warszawa, 1967. – 296с.
71026
  Bobrowski Johannes Mlyn Lewina: 34 zdania o moim dziadku / Bobrowski Johannes. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 295s.
71027
  Eliot George Mlyn nad Flossa / Eliot George; Tlumaczyla A. Przedpelska-Trzeciakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 627s.
71028
  Galczynski K.I. Mlynek do kawy / K.I. Galczynski. – Warszawa, 1958. – 62 [2]с.
71029
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 1. – 1978. – 490с.
71030
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 2. – 1978. – 391с.
71031
  Truchanowski Kazimierz Mlyny boze / Truchanowski Kazimierz. – Warszawa
T. 3. – 1978. – 335с.
71032
   Mmento du plan septennal. – M., 1961. – 528с.
71033
   Mneiszosci norodowe i wyznaniowe w Toruniu w 19 i 20 wieku. – Torun, 1993. – 217с.
71034
   Mnichov 1938 a ceska spolecnost : sbornik z mezinarodniho sympozia k 70. vyroci mnichovske dohody / [ed.: Zdenek Hazdra, Lukas Vlcek]. – Praha : Ustav pro studium totalitnich rezimu, 2008. – 116, [4] s. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-80-87211-06-9
71035
  Kubka Frantisek Mnichov. / Kubka Frantisek. – Praha, 1956. – 312с.
71036
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1998. – 292s. – (Stosunki narodowosciowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku / Kom-t red.: Wojciechowski M., Nowak Z.H., Sudzinski R. ; T.3). – ISBN 83-231-0894-3
71037
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w silach zbrojnych drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 422s. – ISBN 83-231-1398-X
71038
   Mniejszosci narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku. – Torun, 1993. – 217с.
71039
   Mnieszosci narodowe i wyznaniowe w wojewodztwie Pomorskim w okresie miedzywojennym (1920-1939). – Torun, 1991. – 157с.
71040
   Mniszkowna...i co dalej w polskim kinie? : Wybor tekstow z czasopism filmowych dwudziestolecia miedzywojennego. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 300s. – ISBN 83-7133-14442-8
71041
  Labis Nicolae Moartea capricarci / Labis Nicolae. – Bucuresti, 1964. – 434с.
71042
  Dinescu Mircea Moartea citeste ziarul. / Dinescu Mircea. – S.L., 1990. – 95с.
71043
  Vladescu G.M. Moartea fratelui mea / G.M. Vladescu. – Bucuresti : Editura tineretuluia, 1965. – 232 p.
71044
  Tolstoi L.N. Moartea lui Ivan Ilici / L.N. Tolstoi. – Bucuresti, 1953. – 82с.
71045
  Boureanu Radu Moartea morilor de vint / Boureanu Radu. – Bucuresti, 1961. – 196с.
71046
  Diaconita Gh. Moartea Subita : Studiu morfo-fiziopatologic si medico-judiciar / Gh. Diaconita. – Bucuresti : Academiei RPR, 1957. – 273s.
71047
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2004
71048
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2004
71049
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2004
71050
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2004
71051
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2004
71052
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2004
71053
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2004
71054
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2004
71055
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2004
71056
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2004
71057
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2005
71058
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2005
71059
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2005
71060
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2005
71061
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2005
71062
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2005
71063
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2005
71064
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2005
71065
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2005
71066
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2005
71067
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2006
71068
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2006
71069
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2006
71070
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2006
71071
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2006
71072
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2006
71073
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2006
71074
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2006
71075
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2006
71076
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2006
71077
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71078
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71079
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71080
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71081
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71082
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71083
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71084
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71085
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71086
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 1/2. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71087
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 3. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71088
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 4. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71089
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 5. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71090
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 6. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71091
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 7/8. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71092
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 10. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71093
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 11. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71094
   Mobile - Radio : о мобильной связи в Украине. – Киев
№ 12. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71095
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 3. – 2011
71096
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 4. – 2011
71097
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 5. – 2011
71098
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 6. – 2011
71099
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 9/10. – 2011
71100
   Mobile + PC : международный журнал о мобильной технике. – Киев
№ 11. – 2011
71101
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
71102
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
71103
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
71104
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
71105
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
71106
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
71107
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
71108
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
71109
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
71110
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
71111
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
71112
   Mobile News Украина : Мобильные телефоны. Мобильные развлечения. Мобильные новости. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
71113
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
71114
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
71115
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
71116
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
71117
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
71118
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7. – 2005
71119
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 8. – 2005
71120
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2005
71121
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2005
71122
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2005
71123
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
71124
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
71125
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
71126
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2006
71127
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2006
71128
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7. – 2006
71129
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2006. – с № 10 см. назв. "Мобильные новости"
71130
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2006
71131
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2006
71132
   Mobile News Украина : Все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2006
71133
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 1/2. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71134
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71135
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71136
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71137
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71138
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71139
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71140
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71141
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71142
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71143
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71144
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71145
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71146
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71147
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71148
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 7/8. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71149
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 9. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71150
   Mobile News Украина : все про мобильную связь. – Харьков, 2003-
№ 10. – 2008. – цена комплекта "Mobile Radio + Mobile news Украна"
71151
  Karaiskos Antonios Mobile Telecommunication and Consumer Protection in Japan: Evaluating the Validity of Cancellation Fee Clauses // Kansai university review of law and politics. – Osaka, 2016. – N 37. – P. 1-27. – ISSN 0388-886X
71152
  Cazacu Honorina Mobilitate sociala / Cazacu Honorina. – Bucuresti, 1974. – 291с.
71153
  Heitz Caroline Mobilities, Entanglements, Transformations. Pottery Practices in Neolithic Wetland Sites of the Swiss Plateau // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40-41
71154
  Мартиросян В. Mobility : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 85-112. – ISSN 0012-6756
71155
  Zawiska I. Mobility between Programme and Partner Countries Erasmus + KA 107 // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 11. – ISSN 1896-4354


  Ягелонський університет в межах програми Erasmus + KA 107.
71156
  Dur Arne Mobius Functions, Incidence Algebras and Power Series Representations / Dur Arne. – Berlin : Springer-Verlag, 1986. – 134 p. – ISBN 3-540-16771-4
71157
  Melville Herman Moby-Dick / Melville Herman; Ziff L. (introd.). – London, 1991. – 593с.
71158
  Melville Herman Moby-Dick / Melville Herman; With an Introd.by L.Ziff. – London : Campbell Publishers, 1991. – 593p. – (Everyman"s Library ; 40 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-040-9
71159
  Melville Herman Moby-Dick or the whale / Melville Herman; Edited and with an introduction by C.C.Walcutt. – New York : Bantam books, 1971. – 12,[2],594p. – (Bantam literature)
71160
  Melville Herman Moby Dick / Melville Herman. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 536p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062062-1
71161
  Melville Herman Moby Dick czyli bialy wieloryb / Melville Herman; Zielinski B. (tlum.). – Warszawa
1. – 1971. – 407с.
71162
  Melville Herman Moby Dick czyli bialy wieloryb / Melville Herman; Zielinski B. (tlum.). – Warszawa
2. – 1971. – 423с.
71163
  Melville Herman Moby Dick or the white whale / Melville Herman. – New York, 1961. – 543с.
71164
  Melville Herman Moby Dick, or The whale / Melville Herman; Intoduction by N.Arvin. – New York a.o. : Holt, Rinehart and Winston, 1964. – 12,566,[2]p.
71165
  Greene Graham Moc a slava / Greene Graham. – Praha, 1990. – 191с.
71166
  Swiderska Alina Mocarze. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1961. – 336с.
71167
  Kuczynska Teresa Moda w rytmie epoki. / Kuczynska Teresa. – Warszawa, 1977. – 151с.
71168
  Alechina N.A. Modal quantifiers : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / N.A. Alechina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VI, 126 p. – Bibliogr.: P.117. – (ILLC dissertation series 1995-20). – ISBN 90-74795-41-2
71169
   Modal verbes : Збірник вправ з практичної граматики англ. мови для студ. фак-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.
71170
  Найдов Б.П. Modalitat des deutschem satzes in sprechubungen mit dem tonbandgerat / Б.П. Найдов. – Киев, 1968. – 94 с.
71171
  Durovic Lubomir Modalnost. Lexikalno-syntaktice vyjadrovanie modalnych a hodnotiacich vztahov v slovencine a rustine / Durovic Lubomir. – Bratislava, 1956. – 220с.
71172
  Buscha J. Modalverben / J. Buscha, G. Heinrich, I. Zoch; Karl-Marx-Universitat Leipzig. – Leipzig : Enzyklopadie, 1989. – 55 S. – (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts fur Auslander). – ISBN 3-324-00511-6
71173
  Maksimenko O.V. Mode conversion and ohmic losses in terahertz gyrotrons / O.V. Maksimenko, G.I. Zaginaylov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 8
71174
  Ilyin Y.A. Mode in USSR / Y.A. Ilyin. – M., 1978. – 118с.
71175
  Klebanova T.S. Model basis of early warning and localization of crises in economic systems of territories / T.S. Klebanova, L.S. Guryanova, I.K. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 269-278 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
71176
  Gurwin Jacek Model hydrogeodynamiczny systemu wodonosnego pradoliny Odry w rejonie Glogowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2197. – 90 s. : il. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68). – ISSN 0525-4132
71177
   Model law on trademarks, trade names and unfair competition. – Paris, 1960. – 24с.
71178
  Kostkiewiczowa Teresa Model liryki sentymentalnej w tworczosci Franciszka Karpinskiego / Kostkiewiczowa Teresa. – Amsterdam, 1964. – 136 s.
71179
  Zhansagirova A.E. Model of organizational structure for tourist cluster in Kazakhstan / A.E. Zhansagirova, T.A. Azatbek, S.U. Niyazbekova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 332-337 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 8 назв. – ISSN 1993-6788
71180
  Petruniak V. Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin / V. Petruniak, I. Ustenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 34-37. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member G. Prodaivoda). Advanced understanding of geological structure of petroleum fields remains one of the main drivers of successful exploration an d production. Due to limitations of seismic method we can acquire ...
71181
   Model of Side-looking Airborne Radar Controller Activity / S. Pavlova, L. Blahaia, O. Kozhokhina, T. Herasymenko // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 63-66. – ISBN 978-1-5090-1052-3
71182
  Danilov V. Model of ternary quantum computer, based on four level laser / V. Danilov, V. Kurashov, O. Pilipovsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Model of ternary quantum computer based on four level laser was considered. Also, necessary base ternary functions with their tree numbered logic interpretation was considered. Запропоновано схему реалізації трійкового квантового комп"ютера, що ...
71183
  Skotnicka Anna Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku. 2307 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-225. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
71184
  Grabowiec Piotr Model spoleczenstwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 228 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
71185
   Model study of influence of internal stresses on deformation and seismic processes in convergent plate boundary zones by the example of Lake Baikal ice cover / S. Psakhie, E. Shilko, S. Astafurov, A. Dimaki, V. Ruzhich // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 134-136. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
71186
  Kapoun Karel Model sveta. / Kapoun Karel. – Praha, 1962. – 106с.
71187
  Molska Alina Model ustroju socialistycznego w polskiej mysli marksistowskiej lat 1878-1886 / Molska Alina. – Warszawa, 1965. – 292с.
71188
  Rusu Adrian Modelarea componentelor microelectronice active / Rusu Adrian. – Bucuresti, 1990. – 199с.
71189
  Hancu Simion Modelarea hidraulica in curenti de aer sub presiune / Hancu Simion. – Bucuresti : Edit. Acad. R. S. Romania, 1967. – 246 s.
71190
  Siletchi M. Modelarea matematica a proceselor sociale / M. Siletchi, L. Curta. – Bucuresti, 1972. – 265с.
71191
  Tufescu Victor Modelarea naturala a reliefului si eroziunea accelerata / Tufescu Victor. – Bucuresti, 1966. – 618с.
71192
  Ognean Teodor Modelarea proceselor de epurare biologica / Ognean Teodor, Vaicum, Lydia-Maria. – Bucuresti, 1987. – 227с.
71193
  Iordache Octavian Modelarea statistica si estimarea parametrilor proceselor chimice / Iordache Octavian, G. Maria, S. Corbu. – Bucuresti, 1991. – 237с.
71194
  Tertisco M. Modelaria si predictia seriilor de timp / M. Tertisco, P. Stoica, T. Popescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1985. – 298 p.
71195
   Modele des jeunes gens.. – St. Peterbougs, 1815. – 229с.
71196
  Pawlowski Zbigniew Modele ekonometryczne rownan opisowych / Pawlowski Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 276с.
71197
  Kolbuszewski Jacek Modele estetyczne liryki slowackiej romantycznego przelomu / Kolbuszewski Jacek. – Wroclaw i i., 1975. – 163с.
71198
  Simionescu N. Modele experimentale chirurgicale ale glandelor endocrine / N. Simionescu, M. Scherzer. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1969. – 314s.
71199
  Bodezatu Radu Modele geofisice ale alkatuirii geologice a romaniei / Bodezatu Radu. – Bucuresti, 1982. – 205 p.
71200
  Kolasinski Krzysztof Modele i funkcje ubezpieczen spolecznych / Kolasinski Krzysztof. – Torun, 1990. – 151с.
71201
  Mihoc G. Modele matematice ale asteptarii / G.Mihoc, A.Muja, G.Ciucu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 464p.
71202
  Petrila T. Modele matematice in hidrodinamica plana. : Cercetari asupra influentei peretilor nelimitati / T. Petrila. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 297 p.
71203
   Modele matematice si semiotice ale dezvoltarii sociale. – Bucuresti, 1986. – 192с.
71204
  Cundy H.M. Modele matematyczne / H.M. Cundy, A.P. Rollett. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 296 s. : 330 rys.
71205
  Dejnarowicz Czeslaw Modele programowania w dydaktyce. / Dejnarowicz Czeslaw, Karwat Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 308с.
71206
  Luchowska Anna Modele redukcyjne w semantyce / Luchowska Anna; Un-t Opolski, In-t filologii polskiej. – Opole : KWANT Zacher, 1995. – 111s.
71207
  Teodorescu D. Modele stohastice optimizate / D.Teodorescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1982. – 246 p.
71208
   Modele strategii marketingowych : Wybrane ujecia paradygmatyczne i sektorowe. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 310s. – ISBN 83-7246-116-3
71209
  Linvill John Modele tranzystorow i diod / Linvill John; Ambroziak A. – Warszawa, 1963. – 194с.
71210
  Czajkowska K. Modele zarzadzania i nadzoru nad publicznymi i panstwowymi mediami elektronicznymi w wybranych panstwach Afryki, Ameryki Poludniowej, Azji i Europy / Katarzyna Czajkowska, Karol W. Janos // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 133-145. – ISSN 1641-0920
71211
   Modeles d"etoiles et evolution stellaire = Star models and stellar evolution : Communications presentees au 9-me Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959 / Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959; S. Rosseland. – Liege : Universite de Liege, 1959. – 532 p.
71212
  Razoumikhine B. Modeles physiques et methodes de la theorie de l"equilibre en programmation et en economie / B. Razoumikhine. – M. : Mir, 1978. – 285 p.
71213
  Close C.M. Modeling and analysis of dynamic systems / C.M.Close, D.K.Frederick. – 2nd ed. – Boston a.o. : Houghton Mifflin, 1993. – 15,681p. – ISBN 0-395-55114-5
71214
  Sandrakov G.V. Modeling and homogenization of some hydrodynamics problems // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 23
71215
  Erdemir Gundogmus Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for walnut production // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 188-197 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
71216
  Chernyak O. Modeling credit interest rate of Ukrainian banks / O. Chernyak, V. Nebukin // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – P. 126-136
71217
  Skitsko V. Modeling in the processes of choice of the company delivering bottled water by the consumers on the background of reflexive management // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 42-47. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  In this work the problem of high quality drinking water provision is described and analyzed. It is shown that a person may obtain such water by various ways one of which is bottled water delivery by specialized companies. The existence of numerous ...
71218
   Modeling of deep level influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact / V. Ilchenko, O. Kondratovich, O. Tretyak, M. Shkil // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – P. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Modeling of impurity deep level (quantum dot) influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact has been carried out. Precise equations for voltage-capacitance dependence of semiconductor structure taking into consideration ...
71219
  Kravets T. Modeling of European stock indexes returns using wavelet analysis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 65-69. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований метод прогнозування доходностей фондових індексів на основі вейвлет-декомпозиції, нейронних мереж та методу ...
71220
  Новікова О.В. Modeling of gas price influence on macroeconomsc indicators of Ukraine // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – Р. 529-531. – ISBN 978-966-188-219-4
71221
  Ermakov V.N. Modeling of microwave radiation action on alive systems by nonlinear resonant tunneling / V.N. Ermakov, E.A. Ponezha // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 16-25. – ISSN 1023-2427


  It is shown that the influence of electromagnetic irradiation on resonant tunneling of electrons in the nonlinear state is similar to the action of low intensity mm-irradiation on alive systems. It is supposed that the resonant tunneling is related to ...
71222
  Ali Modeling of production strategy by Petri nets / Ali M. Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – P. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається можливість застосування розвинутого апарату мереж Петрі для моделювання ринкового виробництва.
71223
  Makaseyev A.M. Modeling of the influence of delay factors on the dynamics of non-ideal pendulum systems / A.M. Makaseyev, A.Yu. Shvets // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – Р. 71-77. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The influence of various factors of delay on the dynamics of non-ideal dynamical systems "pendulum-electric motor" is considered. The approaches that allow to reduce the mathematical model of the system to the systems of differential equations without ...
71224
   Modeling of the nonlinear resonant response in sedimentary rocks / V. Vakhnenko, O. Vakhnenko, TenCate, T. Shankland // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 195-197 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
71225
  Botygina O.O. Modeling of the physical conditions influence in solar off-limb prominences on I and V Stokes profiles 0f D3 He I emission line with code HAZEL / O.O. Botygina, V.O. Masliukh, V.G. Lozitsky // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 64
71226
   Modeling the kinetics of electron transfer in bacterial reaction centers / D.M. Ramazanov, M.A. Zabolotnyi, O.P. Barabash, M.P. Kulish, O.P. Dmitrenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 210-212
71227
  Mkrtchian A. Modeling the location of natural cold-limited treeline and alpine meadow habitats in the Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian, D. Svidzinska // Local responses to global challenges : proc. of Forum Carpaticum 2014 / ed.: Ivan Kruhlov a. Bohdan Prots. – Lviv : Ukrayinskyy Bestseler, 2014. – P. 96-102. – (Science for the Carpathians). – ISBN 978-966-2384-21-5
71228
  Korobko T. Modeling the water quality of flat eivers // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 17-19
71229
   Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part pf Dieper-Donets basin / G.D. Lisnyi, I.V. Ustenko, V.D. Petruniak, S.A. Vyzhva // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – P. 84-89. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Один із авторів статті - Вижва С.В. (КУ). Методика моделювання розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпрово-Донецької западини.
71230
  Straass G. Modell und Erkenntnis : Zur erkenntistheoretischen Bedeutung der Modellmethode in der Biologie / G. Straass. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 135S. : Mit 11 Abbildungen im Text
71231
  Gerlach K. Modellbahn-Triebfahrzeuge. Typen und Daten international. / K. Gerlach. – Berlin, 1967. – 242с.
71232
  Wolfer M. Modelle von Stadt-, Land- und Gartenhausern. Erste Lieferung / Marius Wolfer. – Weimar : Voigt, 1837. – 14, [2] S., 32, [2] Tab. – Вид. готичним ширифтом
71233
  Di Robilant Enrico Modelli nella filosofia del dirito / Di Robilant Enrico. – Bologna, 1968. – 212с.
71234
  Hondyl V.P. Modelling and Forecasting International Relations in the Informaton Society // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 11-23
71235
  Bezrukova T.L. Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition / T.L. Bezrukova, A.T. Gyiazov, A.M. Bazieva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 344-351. – ISSN 1993-6788


  The article studies the possibilities and prospects for improvement of modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition. The authors offer to use the fuzzy logic method to increase the ...
71236
   Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos / A.V. Glushkov, O.Yu. Khetselius, N.G. Serbov, Yu.Ya. Bunyakova, V.V. Buyadzhi // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 184-188 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2311-0902
71237
   Modelling and study of the mechanisms of the transfer of radioactive material from terrestrial ecosystems to and in water bodies around Chernobyl : Final report; Experimental collaboration project №3. – Brussels : ECSC-EC-EAEC, 1996. – VII,184p. – ISBN 92-827-5194-5
71238
  Savchenko O. Modelling of a lesson in the context of competence approach // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 39-45. – ISSN 2518-7635


  Моделирование урока в контексте компетентностного подхода
71239
  Jurenoks V. Modelling of Economic Systems Using of Nonparametric Method and Multidimensional Distributions / V. Jurenoks, V. Jansons, K. Didenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 119-121
71240
  Kaniuka A.A. Modelling of plasma mixture release in the ionosphere / A.A. Kaniuka, G.P. Milinevsky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 89-95. – (Астрономія ; вип. 33)


  Запропоновано механізм генерації швидких хвиль світіння, що спостерігаються в експериментах з інжекцією плазмоутворюючих сумішей в іоносфері Землі: взаємодія газоподібного і конденсованого компонентів продуктів інжекції в її початковій фазі. Досліджена ...
71241
  Lavrenyuk M. Modelling of stress-strain state of crustal systems in context of space problem during the granite formation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 81-85. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member V. Shevchuk) The problem of granites holds a special place in geology. Research of the granite formation problem leads to a number of partial problems, among those the question of depth of the granite generation ...
71242
   Modelling of survival of patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus / A.N. Grabovoy, O.O. Kolesnik, T.M. Savchyn, S.A. Antoniuk // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 2016. – Vol. 38, n. 1. – Р. 45-48. – ISSN 1812-9269


  The creation of a mathematical model of survival in patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus. Patients and Methods: The study was performed on 141 samples of biopsy materials or ...
71243
  Kostenko T.O. Modelling of the influence of different types of innovations on Ukrainian sugar mills labor productivity // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – P. 115-125. – ISBN 978-966-2339-80-2


  Моделювання впливу різних видів інновацій на продуктивність праці на українських цукрових заводах.
71244
  Krylova A.S. Modelling of the spectral probltm on networks // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 19
71245
  Pereira P. Modelling soil water repellency in an abandoned agricultural field / P. Pereira, M. Oliva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 77-81. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member O. Menshov) Soil Water Repellency (SWR) is a natural property of soils with impacts on soil erosion, water infiltration, superficial and subsurface hydrology, nutrients leaching and plant growth. Purpose: Study ...
71246
  Hanusik Krystyna Modelowanie ekonometryczne procesow spoleczno-ekonomicznych : Procedury obliczeniowe wraz z oprogramowaniem / Hanusik Krystyna, Langowska Urszula; Uniw. Opolski. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1994. – 102s. – (Wydawnictwo skryptowe). – ISBN 83-85678-29-8
71247
  Cysewska-Sobusiak Anna Modelowanie i pomiary sygnalow biooptycznych / Cysewska-Sobusiak Anna. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 252s. – ISBN 83-7143-467-7
71248
  Bokota Adam Modelowanie krzepniecia i stygniecia dwuskladnikowych stopow metali / Bokota Adam; Politechika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechiki Czestochowskiej, 2001. – 121s. – (Monografie ; 79). – ISBN 83-7193-135-2
71249
  Maszek Kazimierz Modelowanie matematyczne w optymalizacji urzadzen ciepbnych sorpcyjnych / Maszek Kazimierz. – Krakow, 1984. – 152с.
71250
  Kovalenko O.E. Models and means for service agents orchestration in situation management systems // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 462-467. – Bibliogr.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
71251
  Black M. Models and metaphors / M. Black. – New York, 1962. – 267с.
71252
  Ramsey I.T. Models and mystery / I.T. Ramsey. – London a.o. : Oxford Univ. press, 1964. – IX, 74 p.
71253
  Ali Mohamed Ramadan Models for parallel computations / Ali Mohamed Ramadan; // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 248-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті даємо огляд моделей паралельних обчислень з позицій ПАРКС - (Паралельні Асинхронні Рекурсивні Керуючі Системи) технології програмування.
71254
  Godlewska Models of Motherhood Among the Roma Living in Poland / Godlewska, -Goska // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 95-120. – ISSN 0137-4079
71255
  Monobaeva A. Models of postgraduate business education in foreign countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 100-105 : Tabl. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
71256
  Tenjes Peeter Models of regular galaxies / Tenjes Peeter. – Tartu : Universitatis Tartuensis, 1993. – 129 p.
71257
   Models, numbers, and cases : methods for studying intemational relations. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan press, 2004. – X, 412 p. : tab. – Index: p. 391-412. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-472-06861-X
71258
  Nekit K.H. Modem challenges of reforming legal education in Ukraine // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – P. 79-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Сучасні проблеми і перспективи реформи юридичної освіти.
71259
  Muneer S. Moderating effect of agency cost on the relationship between capital structure, divident policy and organization perfomance: a brief literature review / S. Muneer, N.H. Bajuri, S. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 434-442 : Fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
71260
  Chang-Bong Kim Moderating effect of external diffusion from the utilization of IT in SCM of Korea / Chang-Bong Kim, , Yongrok Choi // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 367-376 : table., fig. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
71261
  Yi-Min Li Moderating effects of emotional intelligence in the relationship between emotional labor, emotional exhaustion and organizational citizenship behavior of first-line hotel service staff // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 226-236 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
71262
  Shestopalets D. Moderation, Unity, and Tolerance: The Representation of Islam in the Discourse of "Alraid” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 162-171. – ISSN 1608-0599
71263
   Modern actuarial risk theory / R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit. – Boston a.o. : Kluwer academic publishers, 2001. – 309p. – ISBN 0-7923-7636-6
71264
  Larsen Modern advanced accounting / Larsen, John. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1994. – XXII,970p. – ISBN 0-07-036595-4
71265
  Tolstoy S.S. Modern Agriculture / S.S. Tolstoy, V.K. Morozov. – M., 1972. – 80с.
71266
  Dolciani Mary Modern algebra and trigonometry : Structure and method / Dolciani Mary, Berman Simon, Wooton William; Dolciany Mary P., Berman Simon l., Wooton William; Editorial advisser Albert E.Meder. – Boston : Houghton Mifflin Company
Book 2. – 1965. – 628p.
71267
  Pearson Helen Modern algebra. A Logical Approach / Pearson Helen, Allen Frank. – Boston : Ginn and Company
Book 1. – 1964. – 622p.
71268
  DiYanni Modern American poets : their voices and visions / Robert DiYanni. – 2nd ed. – New York [et al.] : McGraw-Hill, 1994. – XXVIII, 818 p. – ISBN 0-07-016957-8
71269
   Modern American short stories. – M., 1960. – 560с.
71270
   Modern American Speeches. – New York a.o., 1924. – 182с.
71271
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1981. – XIV,446p. – ISBN 0-395-29344-8
71272
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1984. – XIV,450p. – ISBN 0-395-34059-4
71273
  Harvey D. Modern analytical chemistry / D. Harvey. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 16,798 p. : ill. – ISBN 0-07-237547-7
71274
  Kim Youngna Modern and contemporary art in Korea : tradition, modernity, and identity / Kim Youngna; [translated by Diana Hinds Evans]. – Elizabeth; Seoul : Hollym, 2005. – [5], 110 p. : ill. – (Korean culture series ; 1). – ISBN 1-56591-215-2
71275
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-724-6
Vol. 1 : Macedonia under Ottoman rule. – 527 p. : ill.
71276
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-725-4
Vol. 2 : Macedonia between liberation and the present day. – 453 p. : ill.
71277
  Murovana T. Modern Approaches to Accounting and Taxation in Environmental Entrepreneur ship // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – P. 58-65. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  Actual issues of accounting and taxation at enterprises of green business under the terms of realization of state environmental policy of Ukraine are investigated. Ways of improving methodology of accounting in accordance with International Financial ...
71278
  Bush Vannevar Modern arms and free men. / Bush Vannevar. – New York, 1949. – 293с.
71279
   Modern Biochemistry. – New York; London : Plenum Press, 1986. – 627p.
71280
   Modern black writers. – New York : Ungar, 1978. – 20, [1], 519 p. – (A Library of literary criticism / General editor L. Klein). – ISBN 0-8044-3258-9
71281
   Modern Britain : With a contribution on Ireland. – Leipzig : Enzyklopadie, 1968. – 240 p.
71282
  Pelling Henry Modern Britain 1885-1955 / Pelling Henry. – Edinburgt, 1960. – 212с.
71283
  Kaftan M. Modern business English in communication = Moderni obchodni anglistina v komunikaci / Miroslav Kaftan, Zdenka Strnadova. – Praha : Leda, 2004. – 360 s. – ISBN 809-7335-039-4
71284
  Kumova S. Modern Business Internet Technology: Trends, Perspectives and Risks / S. Kumova, O. Toropova // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 810-815. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3
71285
  Freund John Modern business statistics / Freund John, Fr.J. Williams. – Englwood Cliffs, 1958. – 540с.
71286
  Shonfield A. Modern capitalism. The changing balanee of public and private power / A. Shonfield. – London - Oxford - New-York, 1970. – 456с.
71287
   Modern chinese handicrafts. – Peking. – 12с.
71288
   Modern chinese readers. – Beijing : Sinolingua
Book 2. – 1977. – 431p. : ill.
71289
   Modern Chinese Readers. – Beijing
1. – 1977. – 248с.
71290
   Modern Chinese Readers. – Beijing
2. – 1977. – 431с.
71291
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0000-7
Vol. 2. – 1987. – 218с.
71292
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 250с.
71293
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
2. – 1988. – 218с.
71294
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0002-3
Vol. 3. – 1988. – 264с.
71295
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
2. – 1987. – 182с.
71296
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 184с.
71297
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing, 1989. – 281с.
71298
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
3. – 1991. – 219с.
71299
  Burns D. Modern civilization on trial / D. Burns. – London : George Allen & Unwin LTD, 1931. – 296 p.
71300
  Beckenbach Edwin Modern college algebra and trigonometry / Beckenbach Edwin, Drooyan Irving, Grady Michael. – 5th ed. – Belmont : Wadsworth, 1986. – XVIII,638p. – ISBN 0-534-05886-8
71301
   Modern communications. – London a.o. : George G. Harrap & Co. LTD, 1970. – 64 с.
71302
  Walker G. Modern competitive strategy / Gordon Walker. – Boston a.o. : McGraw Hill; Irwin, 2004. – 17, 290 p. – ISBN 0-07-234563-2
71303
  Bock Philip. Modern cultural anthropology : An introduction / Philip. Bock; Cons.ed. Anthony F.C. Wallace. – New York : Alfred A. Knopf, 1969. – XY, 467, IXp. : il.
71304
  Sams Howard Modern dictionary of electronics / Sams Howard. – New York, 1962. – 370с.
71305
   Modern Dictionary of Synonyms and Antonyms. – New York, 1971. – 317с.
71306
  Riabokon G. Modern discoursive trends in the debates of British Parliament // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – P. 77-81. – ISSN 1996-9872


  The article defines the roles of foreign and domestic political processes and their manifestation in political discourse through parliamentary debates. The article also reviews the trends in the debates in the Houses of Commons of British Parliament ...
71307
  Vergun V.A. Modern Economic Diplomacy: Theoretical and Methodological Aspects // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 78-83
71308
  Meyers Albert Modern economics: elements and problems / Meyers Albert. – New York, 1946. – 734с.
71309
   Modern eloquence. – Philadelphia : Morris
Vol.1 : After-dinner speeches A-D. – P.33,1-422 : Ill. – Copyright, 1900 by The University society
71310
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.3 : After-dinner speeches P-Z. – P.11,861-1290 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71311
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.4 : Lectures A-E. – P.30,1-394 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71312
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.5 : Lectures F-M. – P.6,395-829 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71313
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.6 : Lectures N-Z. – P.6,831-1235 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71314
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.7 : Occasional addresses A-D. – P.36,1-396 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71315
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.8 : Occasional addresses E-L. – P.8,401-814 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71316
   Modern eloquence. – Chicago : Shuman
Vol.9 : Occasional addresses M-Z. – P.8,815-1233 : Ill. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
71317
   Modern eloquence. – Philadelphia
5. – 1900. – 395-829с.
71318
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
5. – 1923. – 413с.
71319
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
10. – 1923. – 424с.
71320
   Modern eloquence: supplementary vol.. – New York, 1927. – 422с.
71321
   Modern English. – Berlin
1. – 1977. – 367с.
71322
  Shishkanova M.I. Modern english and american short stories / M.I. Shishkanova, N.R. Vasilyeva. – M., 1961. – 230с.
71323
   Modern english drama. – M., 1984. – 480с.
71324
  Crowell Modern English essays / Crowell, Lee. – N.Y. - San Francisco, Toronto - Lond., 1964. – 250с.
71325
  Kitrosskaya I.I. Modern english for advanced Learners. / I.I. Kitrosskaya. – M., 1978. – 450с.
71326
   Modern English for teacher students. – 3 Aufl. – Berlin
3. – 1982. – 208с.
71327
  Malikova O.V. Modern English grammar : Textbook / O.V. Malikova; Kyiv national Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2005. – 98p. – ISBN 966-594-615-3
71328
  Rayevska N. Modern English Grammar / N. Rayevska. – Kiev : STATE UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE
1. – 1967. – 194с.
71329
  Gusak T.M. Modern English grammar in practice : (guide book and workbook) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / T. Gusak. – 2-е вид., доп. – Київ : ІНКОС. – ISBN 966-95894-9-5
Book 1. – 2009. – 318 c.
71330
  Gusak T. Modern English Grammar sn Practice. Teacher`s book / T. Gusak. – Kyiv, 2002. – 96c. – ISBN 966-95894-4-4
71331
   Modern English plays. – M.
1, 2, 3. – 1966. – 382с.
71332
  Sklar L.N. Modern English punctuation / L.N. Sklar. – M., 1972. – 108с.
71333
   Modern english short stories = Современная английская новелла : [сб. – Moscow, 1961. – 559 с.
71334
  Malikova O.V. Modern English theoretical grammar : university course : textbook : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Olga V. Malikova ; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2010. – 703, [1] p. – Вступ укр. мовою. – Bibliogr.: p. 696-702. – ISBN 978-966-439-304-8
71335
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – London a.o., 1931. – 567с.
71336
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – Revis. and enlarged ed. – London a.o., 1934. – 622с.
71337
  Harman Harry Modern factor analysis / Harman Harry. – 2nd ed., revised. – Chicago: London : The University of Chicago press, 1970. – 20, 474 p.
71338
  Bilavych G. Modern fiction as factor of student"s reading culture development / G. Bilavych, I. Rozman // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 101-105. – ISSN 2409-3351


  Сучасна фантастика як чинник розвитку читацької культури.
71339
  Genthon Istvan Modern Francia festmenyek. / Genthon Istvan. – Budapest, 1975. – 14с.
71340
   Modern french criticism. From Proust and Valery to structuralism. – Chicago-London, 1972. – 407с.
71341
  Kulysh S.M. Modern historico-pedagogical literature on Kharkiv University activities in the 19-th - early 21-th century // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – P. 47-52. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505


  Куліш С.М.Сучасна історико-педагогічна література про діяльність Харківського університету у XIX - початку XX ст.
71342
  Efimov A.V. Modern history / A.V. Efimov. – M.
1. – 1965. – 320с.
71343
   Modern History. – M., 1966. – 288с.
71344
  Lutski V. Modern history of the arab countries / V. Lutski. – M., 1969. – 422с.
71345
   Modern History, 1640-1870. – Moscow, 1990. – 351с.
71346
  Hodgetts Richard Modern human relations / Hodgetts Richard. – Hinsdale, 1980. – 437с.
71347
   Modern Hungarian poetry. – Budapest, 1977. – 288с.
71348
   Modern introductory analysis. – Boston, 1986. – 700с.
71349
   Modern Irish Short Stories. – Harmondsworth, 1980. – 557с.
71350
   Modern Italian Short Stories. – New York, 1954. – 429с.
71351
   Modern Korean literature: an antology 1908-65. – London-New York, 1995. – 467с.
71352
  Findlay J.J. Modern language learning : a concise sketch of principles and of a programme for the introductory stage / J.J. Findlay ; with a foreword by W.W. Vaughan. – London [ etc. ] : The Gregg Publishing Company LTD. – XIV, 130 p.
71353
   Modern languages at general secondary schools. Research in comparative education. Algeria, Argentina, Australia... Geneva. – Paris, 1965. – 190с.
71354
   Modern languages at general secondary schools. Supplement 1965. Afganistan, Congo, (Brazzaville), Costa Rica.... – Paris, 1965. – 56с.
71355
   Modern libraries and librarianship in Poland. – Krakow : Polskie tow-wo bibliolog., Oddzial w Krakowie, 1995. – 110s. – ISBN 83-901577-4-5
71356
  Baryakhtar V. Modern magnetism = Барьяхтар В., Иванов Б. Современный магнетизм : tr. from rus. / V. Baryakhtar, B. Ivanov. – Moscow : Nauka Publishers, 1986. – 176с.
71357
  Koczogh Akos Modern magyar femmuvesseg / Koczogh Akos. – Budapest, 1964. – 34с.
71358
  Griffith Edward Modern marriage / Griffith Edward. – London, 1973. – 283с.
71359
   Modern methods in elementary education. – New York, 1961. – 688с.
71360
  Ponomarenko O.I. Modern Mikroeknomic Analysis : Inensive Course. Abstracts of Lectures / O.I. Ponomarenko; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2000. – 26 p.
71361
  Nagy Endre Modern muveszet-szocialis muveszet : Adalekok a marxista ezstetikai gondolkodas es kritika magyarorszagi kezdeteihez / Nagy Endre. – Budapest : Magveto konyvkiado, 1977. – 333l. – (Elvek es utak). – ISBN 963-270-364-2
71362
  Sosnovskaya V.B. Modern narrative prose in interpretation / V.B. Sosnovskaya. – Krasnodar, 1977. – 120с.
71363
  Sanders Jeremy Modern NMR spectroscopy : A guide for chemists / Sanders Jeremy, Hunter Brian. – 2nd ed. – Oxford a.o. : Oxford univ. press, 1993. – VI,314p. – ISBN 0 19 855566 0 H/B; 0 19 855567 9 P/B
71364
  McLachlan Modern operational calculus : With applications in technical mathematics / N.W. McLachlan. – London : Macmillan, 1949. – XIV, 218 p.
71365
  MacLachlan Modern operational calculus with applications in technical mathematics : With applications in technical mathematics / N.W. MacLachlan. – London : Dover, 1962. – 14, 218 p.
71366
  Ruskin J. Modern painters = a volume of selections / John Ruskin. – London ; Edinburgh ; Dublin & New York : Thomas Nelson & Sons. – [383] p.
71367
  Davydenko N. Modern paradigm of agrarian units" financial security assessment // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 90-93. – ISSN 1728-6220
71368
  Palian Z.O. Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 68-77. – ISSN 2072-9480


  This paper presents a statistical analysis of recent changes of morality and survival regime of Ukrainian population. Scenarios of short-term forecasts the survival parameters of Ukrainian population have been carried out. The results of statistical ...
71369
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 4. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71370
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 3. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71371
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71372
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71373
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 4. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71374
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 3. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71375
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71376
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71377
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71378
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 4. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71379
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 3. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71380
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 1. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71381
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 2. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71382
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 4. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71383
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 3. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71384
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 2. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71385
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 1. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71386
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 3. – 2002
71387
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 4. – 2002
71388
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 1. – 2002
71389
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 2. – 2002
71390
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 4. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71391
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 3. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71392
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 1. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71393
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 2. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71394
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 3. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71395
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 4. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71396
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 1. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71397
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 2. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71398
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 4. – 2005
71399
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 3. – 2005
71400
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 1. – 2005
71401
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 3. – 2006
71402
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.104, N 2. – 2006
71403
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Anthology. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
1. – 1985. – 186с.
71404
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Vocabulary. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
2. – 1985. – 370с.
71405
  Strong J. Modern physical laboratory practice : 2. Proceedings of the Conference on small and medium power reactors sponsored by the International Atomic Energy agency and held at Vienna, 5-9 September 1960 / J. Strong. – London, Glasgow : Blackie & Son Limited
2. – 1938. – 642 p.
71406
   Modern Political Parties: approaches to comparative politics. – Chicago; London, 1967. – 460с.
71407
  Ball Alan Modern politics and government / Ball Alan. – London
2. – 1979. – 276с.
71408
   Modern power transformer practice. – London : The Macmillan Press, 1979. – XYI,359p. : ill. – ISBN 0-333-24537-7
71409
   Modern Practice of Gas Chromatography. – 2nd. Ed. – New York a.o., 1985. – 897с.
71410
  Doroshko M. Modern problems of Ukrainian - Russian relations // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 776-784. – ISBN 966-7522-07-5
71411
  Shevtsova S.V. Modern reading. Graded reader with exercises / S.V. Shevtsova. – M., 1972. – 240с.
71412
  Brooks Cleanth Modern rhetoric. / Brooks Cleanth, Warren Robert Penn. – 2nd ed. – Harcourt, 1958. – 869с.
71413
  Kornilov A. Modern Russian history : From the age of Catherine the Great to the end of the nineteenth century / A. Kornilov; Transl. from the Russian by A. S. Kaun; With a bibl. by J. S. Curtiss. – New York : Alfred, Knopf, 1952. – [22], 595, X p.
71414
  Hlywa E. Modern Russian Terrorism // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 1.4-12.5.2014 (ч. 13/15). – P. 28-29
71415
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 1. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
71416
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 2. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
71417
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 3. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
71418
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 4. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
71419
  Wells Webster Modern second cours in algebra / Wells Webster, Hart Walter. – Toronto : Clark, 1931. – III, 273 p.
71420
  Rysdyk Evelyn Modern shamanic living : New explorations of an ancient path / Rysdyk Evelyn. – York Beach : Weiser, 1999. – XIII,109,[1]p. – ISBN 1-57863-125-4
71421
   Modern short plays. – London, 1936. – 158с.
71422
  Sosnoski James Modern skeletons in postmodern closets : a cultural studies alternative / Sosnoski James. – Charlottesville; London : Univ. press of Virginia, 1995. – 245p. – ISBN 0-8139-1621-6
71423
  Bierstedt Robert Modern social science / Bierstedt Robert, E.J. Meegan, P.A. Samuelson. – New York, 1964. – 725с.
71424
   Modern Socialism. – New York a.o., 1968. – 399с.
71425
   Modern Soviet Stories. – Moscow, 1989. – 397с.
71426
  Melnychuk A. Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv / A. Melnychuk, S. Kovalchuk // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – Р. 65-75. – ISSN 2413-7154


  The article examines trends and consequences of the urban space transformations in Holosiivskyi district of Kyiv caused by social transformations in the post-Soviet period. The authors focused attention on mapping the key changes that taken place at ...
71427
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 2. – 2014. – 217 p.
71428
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 1. – 2014. – 108 p.
71429
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 2. – 2015. – 198 p.
71430
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 1. – 2015. – 93 p.
71431
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 3. – 2015. – P. 199-308
71432
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 4. – 2015. – P. 309-450
71433
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 1. – 2016. – P. 1-104
71434
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 2. – 2016. – P. 105-208
71435
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 3. – 2016. – P. 209-268
71436
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 4. – 2016. – P. 269-372
71437
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 2. – 2017. – P. 91-188
71438
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 1. – 2017. – P. 1-90
71439
  Bulkot O. Modern System of International Financial Management in Multinational Companies // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – Р. 8-11. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сучасні особливості міжнародного фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій (ТНК). На основі авторських узагальнень визначено шість основних елементів фінансового менеджменту ТНК: операційний фінансовий менеджмент, стратегічне ...
71440
  Gileta Yu. Modern technologies in import substitution policy on pharmaceutical market / Yu. Gileta, Ye. Krykavskyy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 43-52. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 1). – ISSN 0459-9586
71441
  Kolisnichenko N.M. Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – P. 117-123. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
71442
  Frumkin A. Modern theories of international economic relations / A. Frumkin. – Moscow, 1969. – 488с.
71443
   Modern Ukrainian short stories. – Englewood : Ukrainian academic press, 1995. – 230p. – Ukrainian-English parallel text. – ISBN 1-56308-391-4
71444
  Kashyntseva O. Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 14-18. – ISSN 2308-0361


  Стаття присвячена міждисциплінарним аспектам сучасних цінностей гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації. Необхідність пошуку балансу прав людини та прав інтелектуальної власності виникла для України ...
71445
  Konody P.G. Modern war paintings by C.R.W. Nevinson / with an essay by P.G. Konody. – London : Grant Richards, 1917. – 31 p, 24 l. tab.
71446
  Francon M. Moderne Anwendungen der physikalischen . Optik / M. Francon. – Berlin : Akademie Verlag, 1971. – 243 с.
71447
  Olsanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie / I.G. Olsanski. – M., 1979. – 135с.
71448
  Klemperer Victor Moderne franzosische Lyrik. / Klemperer Victor. – Berl., 1957. – 316с.
71449
  Hettes Karel Moderne Keramik / Hettes Karel, Rada Pravoslav. – Praha, 1965. – 30с.
71450
   Moderne Kriegstechnik : Современная Военная Техника. – Berlin : Ministeriums fur Nationale Verteidigung, 1958. – 273S.
71451
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1970. – 452с.
71452
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1964. – 452с.
71453
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1972. – 502с.
71454
  Paech K. Moderne Methoden der Pflanzenanalyse / K. Paech, M.V. Tracey. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : 1955
B. 4. – 766S. : Mit 82 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
71455
  Bottcher Horst Moderne photographische Systeme / Bottcher Horst, Epperlein Joachim. – Leipzig, 1983. – 326с.
71456
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
1. – 1958. – 244с.
71457
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
2. – 1958. – 264с.
71458
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
3. – 1958. – 268с.
71459
  Pachman Ludek Moderne Schachtaktik / Pachman Ludek. – Berl.
2. – 1960. – 428с.
71460
  Kritsch Erna Modernes Deutsch. / Kritsch Erna. – N.Y., 1961. – 216с.
71461
  Holubova M. Modernes Glas / M. Holubova. – Praha, 1961. – 22с.
71462
  Macchi Vladimiro Modernes Italienisch / Macchi Vladimiro. – 4. Aufl. – Halle, 1959. – 300с.
71463
  Dostal O. a dr. Moderni architektura v Ceskoslovensku / O. a dr. Dostal. – Praha, 1967. – 248 s.
71464
  Svitak Ivan Moderni Eros / Svitak Ivan. – Praha, 1990. – 122с.
71465
  Shaki Mansour Moderni perska frazeologie a konvernace / Shaki Mansour. – Praha, 1963. – 992с.
71466
  Pavelka Karel Moderni sekretariat vedouciho / Pavelka Karel, Svatuska Ladislav. – Praha, 1970. – 455с.
71467
  Arbes Jakub Moderni upiri. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 312с.
71468
  Molzer V. Moderni Zahrada / V. Molzer. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelsnvi, 1976. – 447s. : Fotografie Humpal Zdenek
71469
  Schwabe Kurt Moderni zpusoby mereni pH / Schwabe Kurt. – Praha, 1959. – 252с.
71470
  Maestre A. Modernidad, historia y politica : la imagen artistica del angel en el mundo contemporaneo / A. Maestre. – Estella : Editorial Verbo Divino, 1992. – 254 p. – ISBN 84-7151-817-1
71471
   Modernisation in Europe : a global competition review special report. – London : Law business research. – ISSN 1742-9870
2008. – 2007. – (Getting the deal through)
71472
  Szikora V. Modernisierung und Reformen in deutschen und оsterreichischen Gesellschaftsrecht // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – S. 374-377. – ISSN 2219-5521
71473
  Elvin B. Modernitatea clasicului I.L. Caragiale / B. Elvin. – Bucuresti, 1967. – 214с.
71474
  Szymanski Miroslaw Modernizacja systemu szkolnego na wsi / Szymanski Miroslaw. – Warszawa, 1978. – 313с.
71475
  Wehler Modernizacja, nacjonalizm,spoleczenstwo : Eseje i artykuly / Wehler, Hans-Ulrich; Wybor i poslowie R.Traba; Przeklad B.Vollendorf, K.Krzemieniowa. – Warszawa : Wiedza powszechna, 2001. – 459s. – (Klio w Niemczech / Niemiecki instytut historyczny ; №8). – ISBN 83-214-1261-0
71476
  Saizu Ioan Modernizarea Romaniei contemporane: perioada interbelica; pas si impas / Saizu Ioan. – Bucuresti, 1991. – 287с.
71477
   Modernization and mechanization of salt idustries based on seawater in developing countries. Proceedings of expert group meeting. Rome, 25-29 September 1968. – Vienna, 1968. – 161с.
71478
  Musabekov K. Modernization of the energy sector in the conext of sustainable development of national economy / K. Musabekov, G. Azretbergenova, R. Saygaparova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 105-112 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
71479
  Yekelchyk S. Modernization, nationalism, and socialism in Ukraine under the Russian Empire 1860-1900 : Lectures in Modern Ukrainian History / Serhy Yekelchyk ; Monash university, Slavic section. – Melbourne : Monash university, 1993. – 43 p.
71480
  Hanna G. Modernize your English. / G. Hanna. – M., 1968. – 208с.
71481
   Modernizing and computer devices and automated system "kern-dp" of anisotropy processing / D.M. Yakimchuk, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 112-113
71482
   Modernizing China : investing in soft infrastructure / ed.: W. Raphael Lam, Markus Rodlauer, Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVI, 372 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51353-994-2
71483
  Sternberg K. Modernr Gedanken uber Staat und Erziehung bei Plato / Kurt Sternberg. – Berlin ; Grunewald : Walter Rothschild, 1924. – 128 S.
71484
  Herrmann Gustav Moderny basketbal / Herrmann Gustav, Krnac Ladislav. – Bratislava, 1957. – 312с.
71485
  Gisges Jan Maria Moderzewie. / Gisges Jan Maria. – Warszawa, 1959. – 96с.
71486
   Modes d"organisation et d"administration de la protection sociale en Afrique. – N.Y., 1964. – 88с.
71487
  Burian Karel Vladimir Modest Petrovic Musorgskij. / Burian Karel Vladimir. – 1. vyd. – Praha, 1950. – 53с.
71488
  Balzac Honore de Modesta Mignonova / Balzac Honore de. – Praha, 1976. – 302с.
71489
   Modeste Moussorgski et le drame musical russe. – Moscou, 1987. – 387с.
71490
  Ceausescu N. Modificari in statutul Partidului Muncitoresc Romin. Raport prezentat la Congresul al II-a al P.M.R. 27 decembre 1955 / N. Ceausescu. – Bucuresti, 1955. – 32с.
71491
   Modificarile aduse codului penal si codului de procedura penala prin actele normative din anii 1956-1960. – Bucuresti, 1962. – 599с.
71492
  Clark Leonard Modification of circus movements in insects / Clark Leonard, 1933. – 311-333s. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology Vol.66, №2, October,1933
71493
   Modification of drug"s conium structure and properties using fullerene C60 / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, A.I. Momot, G.I. Dovbeshko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 213
71494
  Yampolskiy A.L. Modification of optical and electrical properties of S1 by high-energy implantation of AG ions / A.L. Yampolskiy, V.S. Staschuk, O.O. Popenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 138-139
71495
  Isaienko O. Modification of the dynamic light scattering for nanoparticles size measurement / O. Isaienko, A. Ivanisik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікацію методу динамічного розсіяння світла. Запропоновано вимірювати час когерентності розсіяного зразком світла для визначення розмірів наночастинок, що знижує апаратні вимоги до установки, оскільки дозволяє не використовувати в ній ...
71496
  Allee W.C. Modification of the social order in flocks of hens by the injection of testosterone propionate / W.C. Allee, N.E. Collias, C. Lutherman. – [S. l. : s. n.], 1939. – p. 411-440. – Physiol. zool., V. 12, No.4, 1939- Nest or Alle?
71497
   Modification of therapeutic properties oxyresveratrol in aqueous solution, using carbon nanostructures and radiation / M.O. Kuzmenko, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanik, G.I. Dovbeshko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulysh, N.I. Sokolov // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 120-121
71498
  Korin S. Modification to back-propagation algorithm for training artificial neural networks / S. Korin, D. Gryaznov, O. Tretiak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Термін навчання штучних нейронних мереж суттєво залежить від багатьох факторів, а саме таких як кількість нейронів та шарів, алгоритм навчання та його параметри. Оскільки алгоритм навчання і кількість шарів залежать від специфікації задачі, вони не ...
71499
  Errington P.L. Modifications in predation theory suggested by ecological studies of the bobwhite quail / P.I. Errington, H.L. Stoddard. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 736-740. – Reprinted from Transactions of the third North american wildlife conference, 1938
71500
  Harmuth Henning Modified Maxwell equations in quantum electrodynamics / Harmuth Henning, Barrett Terence, Meffert Beate. – Singapore : World scientific, 2001. – XII,299p. : ill. – (World scientific series in contemporary chemical physics ; Vol. 19). – ISBN 981-02-4770-2
71501
  Herzlikova Vlasta Modifikujici prisady ve vyrobe stavehnich materilu: Bibliografie / Herzlikova Vlasta, Matousek Milan. – Brno, 1985. – 96с.
71502
  Salmon Andre Modigliani / Salmon Andre. – Praha, 1968. – 346 s.
71503
  Cech Svatopluk Modlitby k Neznamemu / Cech Svatopluk. – 2. vydani. – Praha, 1946. – 120с.
71504
  Didion Joan Modlitewnik / Didion Joan; Przel. M.Michalowska. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 239s. – ISBN 83-07-01452-2
71505
   Modlitwa poetow : Antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego. – Bialystok : LUK, 1998. – 222с. : ill. – ISBN 83-87213-19-5
71506
  Rajzman Eliasz Modlitwa wilka: Wiersze wybrane / Rajzman Eliasz. – Poznan, 1979. – 95с.
71507
  Biebl Ronstantin Modre stiny pod zlatymi stromy. / Biebl Ronstantin; Pelc J., Janecek O. – Praha, 1988. – 323с.
71508
  Chesterton Gilbert Keith Modry kriz / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1989. – 287с.
71509
  Kosmanowa Bogumila Modrzewski i jego przeciwnicy / Kosmanowa Bogumila. – Warszawa, 1977. – 313с.
71510
  Cartianu Gh. Modulatia de frecventa / Gh. Cartianu. – Bucuresti, 1958. – 452с.
71511
  Cartianu Gh. Modulatia de frecventa / Gh. Cartianu. – Bucuresti, 1966. – 694с.
71512
   Modulation of cisplatin-induced reactive oxygen species production by fullerene C60 in normal and transformed lymphoid cells / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – P. 44-50. – ISSN 2409-4943


  The early response of normal (Wistar rat thymocytes) and transformed (mice lymphoid leukemia L1210) cells to treatment with anticancer drug cisplatin or to combined treatment with cisplatin and carbon nanostructure fullerene C60 was studied. ...
71513
  Gordienko D.V. Modulation of the Membrane Cunductance by Calcium Release Events in Vascular Myocytes // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 44-57. – ISSN 1023-2427


  In the smooth muscle, Ca2+-dependent ion channels are one of the effector molecules involved in physiologically important regulatory processes emploing Ca2+as a second messenger. These channels couple changes of [Ca2+]i in the vicinity of the cell ...
71514
  Geiger Karl Modulation. Vorgang und Theorie. / Geiger Karl. – Berl., 1963. – 114с.
71515
  Jan Ursyn z Krakowa Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis (O sposobie pisana listow wraz z wzorami listow i mowami) / Ursyn z Krakowa Jan; Winniczuk L. (przel., wstep). – Wroclaw, 1957. – 222с.
71516
  Папуша І. Modus orientalis : Індійська література в рецепції Івана Франка : монографія / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 201 с. – ISBN 966-582-103-8
71517
  Безклубий І. Modus vivendi universitatis // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 19-28. – ISBN 978-966-349-240-7
71518
  Бодрук О. Modus Vivendi нової парадигми національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
71519
  Popa Radu Mogosoaia. Palatul si muzeul de arta Brincoveneasca / Popa Radu. – Bucuresti, 1962. – 90с.
71520
  Popa Radu Mogosoaia. The Palace and museum of Brancovan art / Popa Radu. – 2-d edit. – Bucharest, 1967. – 48 p.
71521
  Grabski W.J. Mogunska noc / W.J. Grabski. – Warszawa, 1970. – 313с.
71522
  Gardet Louis Mohammedanism / Gardet Louis; Translated from the French by W.Burridge. – New York : Hawthorn books, 1961. – 176p. – (The twentieth century encyclopedia of catholicism / Edit. by H.Daniel-Rops)
71523
  Fischel Werner Mohou Zvirata Myslet? / Fischel Werner. – Praha : Horizont, 1975. – 155S. – (Mala moderni encyklopedie ; Svazek № 80)
71524
  Korn V. Mohr mit die Raben von London / V. Korn, Il. Korn. – Berlin, 1972. – 455с.
71525
  Korn Vilmos Mohr und die Raben von London / Korn Vilmos, Korn Ilse. – Berlin, 1981. – 462с.
71526
  Przybyszewski Stanislaw Moi wspolczesni / Przybyszewski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 448с.
71527
  Francois Thierry Moi, Мartin - toi, ma femme / Francois Thierry. – Paris : Editions theatrales Art et Comedie, 2000. – 78p. – ISBN 2-84422-157-2
71528
  Franko Ivan Moises / Franko Ivan. – Rio de Artes Graficas, 1981. – 74с.
71529
  Krol Waclaw Moj "Spitfire WX-L". / Krol Waclaw. – Warszawa, 1975. – 336с.
71530
  Kosinski Zbigniew Moj Aniol Lewy / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1961. – 48с.
71531
  Dostojewska Anna Moj biedny Fiedia : Dziennik / Dostojewska Anna; Przelozyl oraz wstepem i koment. opat. R.Przybylski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 419 s. : il.
71532
  Kuzminska Tatiana Moj dom i Jasna Polana : Wspomnienia / Kuzminska Tatiana; Tlumaczyli Z.Glowiakowa, S.Glowiakow. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 458s.
71533
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1961. – 340с.
71534
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1973. – 326с.
71535
  Lopalewski Tadeusz Moj iluzjon / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 324с.
71536
  Azembski Miroslaw Moj kapitan. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1964. – 88с.
71537
  Hartwig E. Moj Kazimierz / ze wstepem J. Hartwig ; [przekl. na jez. angiel.: A. Kedra-Kardela]. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 141, [1] s. : fot. – Текст парал. пол. та англ. мовами
71538
  Orlon Marian Moj kochany pan pies / Orlon Marian. – Warszawa, 1975. – 39с.
71539
  Golawkin Wiktor Moj kochany tato. / Golawkin Wiktor. – Warszawa, 1973. – 130с.
71540
   Moj ojciec. – Warszawa, 1980. – 195с.
71541
  Chroscielewski Tadeusz Moj ozenek w krainie Feakow / Chroscielewski Tadeusz. – Warszawa, 1979. – 233с.
71542
  Solarzowa Zofia Moj pamietnik / Solarzowa Zofia. – Warszawa, 1973. – 467с.
71543
  Baranowicz Jan Moj przyjaciel Lompi / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1955. – 143 с.
71544
  Gawronski Andrzej Moj punkt widzenia : Felietony australijskie / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 1999. – 109s. – ISBN 83-231-1113-8
71545
  Cather Willa Moj smiertelny wrog / Cather Willa; Przel. A.Demkowska-Bohdziewicz; Il. E.Stankiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 92s. : Il.
71546
  Kasprowicz Jan Moj swiat. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 188с.
71547
  Grodziski S. Moj Uniwersytet / rozmawial prof. Jan Skoczynski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – S. 26-31. – ISSN 1427-1176


  Rozmowa z profesorem nauk prawnych Uniwersytetem Jagiellonskim Stanislawem Grodziskim.
71548
  Truszowski Stanislaw Moj wrzesien. Wspomienie z kampanii 1939 r. / Truszowski Stanislaw. – Wyd. 4. – Warszawa, 1971. – 279с.
71549
  Tillier Claude Moj wujaszek Beniamin / Tillier Claude; Przelozyla K.Byczewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 237s.
71550
  Hulka-Laskowski Pawel Moj Zyrardow. Z dziejow polskiego miasta i z zycia pisarza / Hulka-Laskowski Pawel. – Warszawa, 1958. – 336с.
71551
  Rozniatowski Tadeusz Moj zywot lekarza wojskowego. 1934-1973 / Rozniatowski Tadeusz. – Warszawa, 1978. – 433с.
71552
  Grzeszczyk A.D. Moja Atlantyda / A.D.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 259 s. : il.
71553
  Chaplin Charles Moja autobiografia / Chaplin Charles; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 562 s.
71554
  Titow Herman Moja blekitna planeta / Titow Herman; Z ros. tlum.M.Laprus. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1975. – 276s. – (Pamietnik radziecki - 20 w.)
71555
  Zubek Ludo Moja Bratislava / Zubek Ludo. – Bratislava : Mlade leta, 1975. – 157 s. : il.
71556
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom I. – 1975. – 248s.
71557
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom II. – 1975. – 258s.
71558
  Hornberger A.R. Moja lodzka mlodosc : wspomnienia / Armin Richard Hornberger ; [przekl. z niem. M. Polrola ; red. M. Gumola]. – Lodz : WIST [druk i opr.] ; Akad. osrodek inicjatyw artystycznych w Lodzi [promotor], 2011. – 172, [1] s. : il. – ISBN 978-83-62867-12-7
71559
  Turek Roman Moja mama ja i reszta / Turek Roman. – Warszawa, 1961. – 420с.
71560
   Moja pierwsza praca. – Warszawa, 1964. – 240с.
71561
  Kruk Ervin Moja polnoc. / Kruk Ervin. – Olsztyn, 1977. – 70с.
71562
  Oppman Artur (Or-Ot) Moja Warszawa / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1975. – 99с.
71563
  Samozwaniec Magdalena Moja wojna trzydziestoletnia / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa, 1959. – 416с.
71564
  Oseka Janusz Moje bardzo dziwne przygody / Oseka Janusz. – Warszawa, 1960. – 112с.
71565
  Humbert M.-T. Moje drugie ja / Marie-Therese Humbert; Przel. E.Fiszer. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 327s. – ISBN 83-07-01002-0
71566
   Moje dzieci moi rodzice. – Warszawa, 1977. – 195с.
71567
  Pekkanen Toivo Moje dziecinstwo / Pekkanen Toivo; Przelozyla z finskiego B.Iwicka; Poslowie W.Nawrockiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 252s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
71568
  Lukasiewicz Jacek Moje i twoje / Lukasiewicz Jacek. – Warszawa, 1959. – 48с.
71569
  Piechal Marian Moje imperium / Piechal Marian. – Lodz, 1975. – 221с.
71570
   Moje malzenstwo i rodzina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 546s.
71571
   Moje miejsce wsrod ludzi. – Warszawa, 1976. – 379с.
71572
  Smrek Jan Moje najmilsie / Smrek Jan. – Bratislava, 1976. – 375с.
71573
  Singer Bernard (Regnis) Moje Nalewki / Singer Bernard (Regnis). – Warszawa, 1959. – 174с.
71574
  Mann Katia Moje nie napisane wspomnienia / Mann Katia. – Warszawa, 1976. – 152с.
71575
   Moje niedzwiedzie i inne opowiadania bialoruskie : Wybral, przelozyl i wstepem opatrzyl Jan Huszcza. – Lodz : Wyd-wo lodzkie, 1974. – 446s.
71576
  Halama Loda Moje nogi i ja / Halama Loda; Opracowala T.Krzemien. – Warszawa : Wyd-wa artystyczne i filmowe, 1984. – 145s. – ISBN 83-221-0249-6
71577
  Czubasiewicz Bogdan Moje oceany / Czubasiewicz Bogdan. – Gdansk, 1978. – 169с.
71578
  Sroga Alojzy Moje pokolenie. Szkice, refleksje, wspomnienia / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1971. – 296с.
71579
  Klima Ivan Moje prvni lasky. / Klima Ivan. – Praha, 1990. – 194 s.
71580
  Ejsmond Julian Moje przygody lowieckie / Ejsmond Julian. – Warszawa, 1961. – 312с.
71581
  Stankiewicz L. Moje spotkania z natura czlowieka : Proba syntezy / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 72s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-09-8
71582
  Gorki M. Moje uniwersytety / Maksym Gorki; przeklad S. Strumph-Wojtkiewicza. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 152 s.
71583
  Gorkij M. Moje Uniwersytety / M. Gorkij. – Charkow-Kijow : WUKR, 1932. – 119 s.
71584
  Kawalko Marian Janusz Moje wesole miasteczko. / Kawalko Marian Janusz. – Warszawa, 1977. – 76с.
71585
  Jelowicki X.A. Moje wspomnienia / X.A. Jelowicki. – Warszawa, 1904. – 209 s.
71586
  Prendowska Jadwiga Moje wspomnienia / Prendowska Jadwiga. – Krakow, 1962. – 412с.
71587
  Infeld Leopold Moje wspomnienia o Einsteine / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 150 s.
71588
  Lubienska Anna Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii / Lubienska Anna. – Wyd. 2. – Olsztyn, 1977. – 115с.
71589
  Pawlowski E. Moje za grobem zwyciestwo... : Rapsod o Juliuszu Slowackim / E. Pawlowski. – Warszawa, 1959. – 96 s.
71590
  Meissner J. Moje zlego poczatki / J. Meissner. – Krakow, 1973. – 335с.
71591
  Armstrong Louis Moje zycie w Nowym Orleanie / Armstrong Louis; Przelozyl S. Zondek. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1974. – 203s.
71592
  Renoir Jean Moje zycie, moje filmy / Renoir Jean. – Warszawa : Wyd-wa Artystyczne i filmowe, 1978. – 2767 s. : il.
71593
   Mojego domu radosci i troski. – Warszawa, 1978. – 331с.
71594
  Vigdorovova F. Moji ziaci / F. Vigdorovova. – Bratislava : Smena, 1952. – 267 s.
71595
  Franko I. Mojzesz : poemat / I. Franko; tlomaczyl z ukrainskiego przy wspolud. autora W. Kobryn. – Lwow : Nakladem tlomacza, 1913. – XXIII, 97 s.
71596
  Timrava Mojzik a ine rozpravky / Timrava. – Bratislava, 1956. – 138с.
71597
   Mokyklinis rusu-lietuviu kalbu zodynelis : 10000 antrastiniu zodziu. – Vilnius : Presvika, 2009. – 294, [1] p. – ISBN 9955-22-062-7
71598
  Shukhat M. Moldavia : A guide / Shukhat M. – Moscow, 1986. – 151 с.
71599
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 1. – 2002
71600
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 2. – 2002
71601
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 3. – 2002
71602
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 4. – 2002
71603
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 1. – 2003
71604
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 2. – 2003
71605
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.2, N 3/4. – 2003
71606
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 1. – 2004
71607
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 2. – 2004
71608
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 3/4. – 2004
71609
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 1. – 2005
71610
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 2. – 2005
71611
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 3. – 2005
71612
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 4. – 2005
71613
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 1. – 2006
71614
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 2. – 2006
71615
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 3/4. – 2006
71616
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 3/4. – 2007
71617
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 2. – 2007
71618
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 1. – 2008
71619
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 2. – 2008
71620
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 3. – 2008
71621
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 4. – 2008
71622
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 2. – 2009
71623
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 1. – 2009
71624
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 8, N 3/4. – 2009
71625
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 1. – 2010
71626
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 2. – 2010
71627
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 3/4. – 2010
71628
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 1. – 2011
71629
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 2. – 2011
71630
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 3/4. – 2011
71631
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 1/2. – 2012
71632
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, Nо. 3. – 2012
71633
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 4. – 2012
71634
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 1/2. – 2013
71635
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 3/4. – 2013
71636
   Moldavie. Republique Socialiste Sovietique de Moldavie. – M., 1974. – 109с.
71637
  Bouska Jan Moldavites vltaviny / Bouska Jan, Konta Jiri. – Praha, 1990. – 126с.
71638
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (64). – 2014
71639
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (65). – 2014
71640
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 3 (66). – 2014
71641
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 4 (67). – 2014
71642
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (68). – 2015
71643
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (69). – 2015
71644
   Moldova : poverty assessment. – Washington : The World bank, 1999. – 25, 57, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – Bibliogr.: p. 57. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4477-3
71645
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 9. – 1994
71646
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 8. – 1994
71647
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 7. – 1994
71648
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 6. – 1994
71649
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 5. – 1994
71650
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 4. – 1994
71651
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 3. – 1994
71652
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 2. – 1994
71653
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 1. – 1994
71654
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 12. – 1994
71655
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 11. – 1994
71656
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 10. – 1994
71657
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 6. – 1995
71658
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 5. – 1995
71659
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 4. – 1995
71660
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 3. – 1995
71661
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 2. – 1995
71662
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 1. – 1995
71663
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 12. – 1995
71664
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 11. – 1995
71665
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 10. – 1995
71666
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 9. – 1995
71667
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 8. – 1995
71668
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 7. – 1995
71669
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 6. – 1996
71670
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 5. – 1996
71671
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 4. – 1996
71672
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 3. – 1996
71673
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 7. – 1996
71674
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 8. – 1996
71675
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 11. – 1996
71676
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 12. – 1996
71677
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 2. – 1996
71678
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 1. – 1996
71679
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 9. – 1996
71680
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 10. – 1996
71681
  Smutko O. Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season / O. Smutko, L. Radchenko, A. Mironenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 44-48. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the present study was identifying of molecular and genetic changes in hemaglutinin (HA), neuraminidase (NA) and non-structure protein (NS1) genes of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 strains, that circulated in Ukraine during 2015-2016 ...
71682
  Weaver R.F. Molecular biology / Robert F. Weaver. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 17, 894 p. : ill. – ISBN 0-07-284611-9
71683
   Molecular biology in physiology. – New York : Raven Press, 1989. – XII, [II], 167 p. : ill., tab. – Index: p. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-88167-483-4
71684
  Ivanyuta O. Molecular building blocks for nanosystems / O. Ivanyuta, S. Kratko // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 155-156
71685
  Darnell James Molecular cell biology. / Darnell James, H. Lodish, D. Baltimore. – New York, 1986. – 1187с.
71686
  Rud Yu. Molecular characterization of an iridovirus isolated from mosquito Aedes flavescens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 16-18. – (Біологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати вивчення молекулярних властивостей іридовіруса комара Aedes flavescens методами електронної мікроскопії, електрофорезу білків, рестрикційного аналізу вірусної ДНК та ПЛР. Молекулярна вага головного капсидного білку ...
71687
  Sambrook Joseph Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Joseph, Russell, David.W. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.1. – 2001. – XXYIIp.,p.1.1-7,94,I : il.
71688
  Sambrook Josef Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Josef, Russell David. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.2. – 2001. – XXIII,p.8.1-14.53,I. : il.
71689
   Molecular cloning of human brain-type creatine kinase gene into bacteria expression vectors pET-17b, pET-14b and FLAG TAGGED mammalian expression vector PCMV. / A. Rakhmetov, Sang Pil Lee, L. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Due to a vast distribution of creatine kinase in the human tissue this enzyme plays a paramount role in the synthesis of high energy source – ATP (adenosine triphosphate) molecule. Creatine kinase enzyme has three major forms, CKMM – muscle-type ...
71690
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.409 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 1 of 5. – 2004
71691
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.410 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 2 of 5. – 2004
71692
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.411 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 3 of 5. – 2004
71693
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.412 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 4 of 5. – 2004
71694
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.413 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 5 of 5. – 2004
71695
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
71696
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
71697
  Kuryliuk V.V. Molecular dynamics simulations for the thermal conductivity of heterostructures with quantyum dots / V.V. Kuryliuk, M.S. Sedov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 51
71698
  Tomylko I. Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 56-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The peculiarities in the absorbance spectra – the absorption bands with maxima near 266, 340 and 522 nm – for C60(OH)n(O)m aggregates in water, which are controlled by the addition of biomolecules ( biotin with 1mM content) were revealed. With aim to ...
71699
   Molecular gas lasers: Physics and application. – M., 1981. – 266с.
71700
   Molecular genetics of ocular disease. – New York a. o. : Wiley, 1995. – XII,240p. : ill. – ISBN 0-471-10601-1
71701
   Molecular investigations of prevalence of human papillomavirus in Lithuania / D. Ambrasiene, A. Paulauskas, N. Girdauskaite, Z. Gudleviciene // Biologija / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2015. – Vol. 61, No. 3/4. – P. 153-161. – ISSN 1392-0146
71702
  Schulman Stephen Molecular Luminescence Spectroscopy: Methods and Applications / Schulman Stephen. – New York a.o.
Part 1. – 1985. – 826с.
71703
   Molecular Mechanisms and Control of Cell Proliferation : 6th Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation. – Moscow : Abstracts, 1973. – 67p.
71704
  Slyvka A.V. Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7 / A.V. Slyvka, O.V. Okunev // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 349-357. – ISSN 0233-7657


  As a result of immunological studies of the last 25 years it turned out that interleukin-7 (IL-7) is one of the most important regulatory cytokines of the immune system. It is special in many concerns. Having a strong impact on the development, ...
71705
  Kisliuk Paul Molecular microwave spectra tables / Kisliuk Paul, Townes Charles. – Washington, 1952. – 128 p.
71706
  Rustad J. Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth"s Atmosphere // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 216-217. – ISSN 0203-3100
71707
  Graybeal Jack Molecular spectroscopy / Graybeal Jack. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. – 732 с.
71708
  Dmitriev I.S. Molecules without chemical bonds / I.S. Dmitriev. – M., 1981. – 156с.
71709
  Reinbothe H. Molekul. Mikrobe. Mensch : Die Evolution des Lebendigen und die Herkunft des Lebens im Spiegel biochemischer Forsschung / H. Reinbothe. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1973. – 142S.
71710
   Molekularbiologie. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1972. – 356S. : Mit 90 Strichzeichnungen im Text, 40 Formeln und Tabellen, 8 einfarbigen Bildtafeln
71711
   Molekulargenetik. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschft, 1975. – 188S. : Mit 42 Abbildungen und 19 Tabellen. – (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften ; B. 254)
71712
  Szafranski P. Molekularne podstawy biosyntezy bialka / P. Szafranski. – Wroclaw i i. : Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 73s.
71713
  Klein J. Molekularni zaklady dedicnosti / J. Klein. – Praha : Obris, 1964. – 440s.
71714
  Leko Aleksandar Molekuli-hemiska jedinjenja / Leko Aleksandar. – Beograd, 1957. – 24с.
71715
  Hippel Arthur von Molekulova fusika hmoty / Hippel Arthur von. – Praha, 1963. – 674 с.
71716
   Moliere et Lully. Monsieur de Pourceaugnac : Comedie faite a Chambord pour le divertissement du Roy. – Rueil-Malmaison : Edit. du Centre des arts de la scene des 17eme et 18eme siecles, 1997. – 166p. – ISBN 2-9511152-0-2
71717
   Moliere. George Dandin : Comedie-ballet. – Paris : Larousse, 1999. – 208p. – (Larousse. Petits classiques ; 37 ; Texte integral). – ISBN 2-03-871727-3
71718
  Tulasiewicz Lilian Seymour Molisc ma barwe popiolu / Tulasiewicz Lilian Seymour. – Warszawa, 1981. – 209с.
71719
  Oljaca Mladen Molitva za moju bracu / Oljaca Mladen. – Sarajevo, 1957. – 232с.
71720
  Defoe Daniel Moll Flanders / Defoe Daniel; with an introduction by John Mullan. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII,338p. – (Everyman"s Library ; Vol.32 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-032-5
71721
  Lindholm W. Mollusca : Научные результаты экспедиции бр. Кузнецовых на Полярный Урал в 1909 г. под начальством Баклунда О. О. / W. Lindholm. – Petrograd : [S. n.], 1919. – 10 s.
71722
  Kollarova-Andrusovova Vanda Molluskenfauna des Bleskovy pramen bei Drnava (Nor, Westkarpaten) / Kollarova-Andrusovova Vanda, , Kochanova Maria. – Bratislava : Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1973. – 215S. : Mit 10 Tafeln
71723
  Svejda Jiri Moloch / Svejda Jiri. – Praha, 1988. – 525с.
71724
  Meinhold Gottfried Molt oder der Untergang der Meltaker / Meinhold Gottfried. – Rostock, 1982. – 140с.
71725
   Molten salt chemistry. – N.Y.-Lond.-Sydney. – 775с.
71726
   Moment Tensor Inversion of Waveforms / D. Malytskyy, O. Muyla, O. Hrytsaj, O. Kutniv, O. Obidina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  The authors present a moment tensor inversion of waveforms, which is more robust and yields more stable and more accurate results than standard approaches. The inversion is solved in two steps. First, a point source of seismic waves is considered, with ...
71727
   Momente ale genezei si evolutiei filozofiei stiintei. – Bucuresti, 1981. – 218с.
71728
   Momente ale revolutiei culturale din Rominia. – Bucuresti, 1964. – 376с.
71729
  Cantacuzino Ion Momente din trecutul filmului romanesc / Cantacuzino Ion. – Bucuresti, 1965. – 64с.
71730
  Спарк М. Momento mori / М. Спарк. – Москва, 1984. – 507с.
71731
  Balan Stefan Moments in the history of Romanian science and technology / Balan Stefan, Condurachi Emil. – Bucuresti, 1981. – 34с.
71732
  Мелехов А.М. Mon Agent : роман ; Пьеса / Андрей М. Мелехов. – Харьков : Фолио, 2007. – 509, [3] с. – В кн. также пьеса "Черный ящик, 9/11". – ISBN 978-966-03-3776-3
71733
   Mon Ami ждет новых друзей : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото
71734
  Soprounov Fiodor Mon chemin / Soprounov Fiodor. – Moscou, 1989. – 277с.
71735
  Filatov V. Mon chemin dans la science / V. Filatov. – Moscou, 1958. – 198p.
71736
  Baudelaire Charles Mon coeur mis a nu. Fusees. Pensees eparses / Ch. Baudelaire ; ed. Didie. – Paris : Librairie Generale Francaise, 1972. – 275 p. – (Le Livre de Poche)
71737
  Мхітарян Е.Г. Mon livre de francaiss (deuxieme annee) / Е.Г. Мхітарян. – 4-е вид. – К., 1965. – 240с.
71738
   Mon livre de lecture. – К., 1961. – 96с.
71739
  Tillier Claude Mon oncle Benjamin / Tillier Claude. – M., 1962. – 260с.
71740
  Oliїnyk B. Mon soleil blanc = Сиве Сонечко : poemes mis en musique / Boris Oliїnyk ; trad. fr. et ed. scientifique par Dr. Dmytro Tchystiak ; Jeune Acad. des Sciences d"Ukraine, Acad. europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Paris : Institut culturel de Solenzara, 2015. – 78, [2] p. : іл., портр., ноти. – ISBN 978-2-37356-021-3
71741
  Kock Charles Paul de Mon voisin Raymond / Kock Charles Paul de. – Paris. – 325с.
71742
  Zbych Andrzej Monachium / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1975. – 82 s.
71743
  Krasicki Ignacy Monachomachia czyli Wojna mnichow. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1954. – 94с.
71744
  Dante Alighieri Monarchia. / Dante Alighieri. – Milano, 1985. – 163с.
71745
   Mondelinge geschiedenis : Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. – Amsterdam : Uitgeverij SUA, 1983. – 167blz. – ISBN 90 6222 103 3
71746
  Concetta Amato Mondo italiano : Testi autentici sulla realta sociale e culturale italiana / Concetta Amato. – 4a edizione. – Roma, 1993. – 169 с.
71747
  Strittmatter Eva Mondschnee liegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1977. – 166с.
71748
  Strittmatter Eva Mondschneeliegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1975. – 166с.
71749
  Preda Con. Monedele Geto-dacilor / Con. Preda. – Bucuresti, 1973. – 264с.
71750
  Pataky Denes Monet / Pataky Denes. – Budapest, 1974. – 26с.
71751
  Rapetti Rodolphe Monet / Rapetti Rodolphe. – Paris, 1990. – 98с.
71752
   Monetary and financial statistics : compilation guide / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 12, 359 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-584-0
71753
   Monetary and financial statistics manual. – Washington : International monetary fund, 2000. – IX,157p. – ISBN 1-55775-974-X
71754
  Lukianenko I.G. Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine / I.G. Lukianenko, P.A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 295-307. – ISSN 1993-6788


  In this study, the results of monetary and fiscal policies in Ukraine during 1991-2014 are analyzed. In particular, interconnections between the National Bank and the government regulation of the economy are investigated. 7 key phases in monetary and ...
71755
  Quah Ch.H. Monetary integration in EAST ASIA: a  ritical review / Ch.H. Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 388-397. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено ідеї щодо фіксації валютного курсу та монетарних союзів у Східній Азії у контексті теорії оптимальної валютної зони, яка є досить популярною при прийнятті рішень щодо валютного курсу. Проаналізовано 20 емпіричних робіт за періоду ...
71756
  Bishev G. Monetary management, credit activity of banking industry and economic growth in Western Balkan countries // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2014. – Т. 45, 1. – P. 101-118. – ISSN 0350-1698
71757
  Berlemann M. Monetary policy and central bank independence under endogenous conservatism / M. Berlemann, A. Schneider // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 125-136. – ISSN 1226-4261
71758
   Monetary Policy Landscape in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 43-45. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
71759
   Money - Commodity - Money. – Moscow, 1989. – 32с.
71760
  Kaufman H.M. Money and Banking / Herbert M. Kaufman. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1992. – ISBN 0669243507
71761
  Means H. Money and power : The history of business / Howard Means; With a foreword by David Grubin. – New York a.o. : Wiley, 2001. – 13,274 p., 4 f. ill. – ISBN 0-471-40053-X
71762
  Rasputin Valentin Money for Maria: Stories / Rasputin Valentin. – Moscow, 1989. – 269с.
71763
  Duncan Andrew Money Rush / Duncan Andrew. – London, 1980. – 413с.
71764
  Seidman Ann Money, banking and public finance in Africa / Seidman Ann. – London and New Jersey : Zed Books Ltd., 1986. – 363 p. – ISBN 0862324300
71765
  Nasilowski Wieslaw Monganga znaczy lekarz / Nasilowski Wieslaw. – Warszawa : Iskry, 1968. – 309,[8]s. : Il., fot.
71766
  Biligun Dalai Monggol usug-un tolta-aca ocuken jigabari / Biligun Dalai. – Улан-Уде, 1962. – 1-133с.
71767
  Jisl L. Mongolei : Kunst und Tradition / L. Jisl. – Praha : ARTIA, 1960. – 144, [4] S. : ill.
71768
   Mongolian people"s republic: Effectiveness of fraternal cooperation. – M., 1984. – 43с.
71769
   Mongolian People"s Republic: Effectivenoss of fraternal co-operation. – M., 1984. – 43с.
71770
   Mongolica : Памятники академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884-1931. – М., 1986. – 302с.
71771
  Kornatowska Maria Monica Vitti / Kornatowska Maria. – Warszawa, 1977. – 70с.
71772
  Morton A. Monica"s story / Andrew Morton. – London : Michael O"Mara books, 1999. – 288 p., [12] l. phot. – ISBN 1-85479-426-4
71773
  Gabrylevych A. Monitiring of anti-crisis activities of countries-members of the European Union: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.193-202. – Бібліогр. вкінці ст.
71774
   Monitoring and managing fiscal risks in the East African community / [prep.]: Paolo Mauro [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – 36 p. : ill. – (The African department). – ISBN 978-1-51355-1-265
71775
  Nizhegorodtsev V.O. Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – P. 143-148. – ISSN 1993-6788


  Моніторингове оцінювання попиту та пропозицій на фахівців економічного профілю.
71776
  Jaszczak R. Monitoring lasow / R. Jaszczak. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999. – 212s. – ISBN 83-7060-1831-6
71777
   Monitoring of custodial settings in Ukraine : status of implementation of the national preventive mechanism : report for 2013 / Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 201 p. : ill., tab. – Заголовок корінця: Monitoring of custodial settings in Ukraine: current implementation of NMP. – ISBN 966-7855-00-7
71778
   Monitoring of plant viruses in Antarctica / M. Vedernikova, S. Dolgorukova, I. Budzanivsky, V. Polischuk // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 113
71779
  Moiseenko I.P. Monitoring parameters of the level of economic security of Ukraine / I.P. Moiseenko, N.O. Ryvak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 95-102. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано стан впливу фіскальних параметрів на рівень економічного розвитку України.
71780
  Wu Monkey / Wu, Ch"eng-En; Abridged by A.Waley; From an original translation by A..Waley. – Harlow : Logman; Pearson education, 2002. – 7,67p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed. A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50186-5
71781
  Ford Elaine Monkey Bay / Ford Elaine. – Harmondsworth, 1990. – 243с.
71782
  Adler Irving Monkey business. / Adler Irving. – New York, 1957. – 128с.
71783
  Hanna Jack Monkeys on the interstate: and other tales from America`s favorite zookeeper / Hanna Jack, Stravinsky John. – New York : A Plume Book, 1990. – 293S.
71784
  Maeterlinck Maurice Monna Vanna / Maeterlinck Maurice. – Toronto, 1910. – 179с.
71785
  Modrzejewski Antoni Mono krysztaly metali / Modrzejewski Antoni. – Warszawa, 1962. – 78 c.
71786
  Vyshnevsky D. Monoalkyltriazenes as initiators of free-radical polymerization of methyl methacrylate / D. Vyshnevsky, V. Syromyatnikov, A. Kolendo // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 299
71787
  Sikora K. Monoclonal Antibodies / K. Sikora, H.M. Smedley : Blackwell Scientific Publications, 1984. – 132p.
71788
  Campbell A.M. Monoclonal Antibody Technology = The Production and Characterization of Rodent and Human Hybridomas / A.M. Campbell. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 265p.
71789
  Gainariu C.E. Monografia comunei Burdujeeeeeni : PlasaBosancea, judetul Suceava / C.E. Gainariu. – Bucuresti : [ S. n. ], 1936. – 81 p.
71790
   Monografia de Venezuela. – Merida, 1963. – 44с.
71791
   Monografia geografica a Republicii Pop. Romine. – Bucuresti
2. – 1960. – с.
71792
   Monografia geografica a Republicii Populare Romine. – Bucuresti
1. – 1960. – 742с.
71793
  Pop Emil Monografia geologica a bazinului Petrosani / Pop Emil. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 300,[4]p.,1harta. – ISBN 973-27-0300-8
71794
   Monografia polenului florei din Romania. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
V. 3. – 1990. – 98s. – Planse 1-94
71795
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
1. – 1953. – 330с.
71796
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
2. – 1953. – 337-1166с.
71797
  Domin K. Monograficka studie o myosotis silvatica (ehrb.) hoffm. a nekterych pribuznych pomnenkach se zlastnim zrenim k oblasti karpatske / K. Domin. – Praha : [S. n.], 1939. – S. 211-379. – (Carpatika 1 / K. Chotek)
71798
   Monografie. – Zielona Gora. – ISSN 0239-7390
N 61. – 1992
71799
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 70. – 1994
71800
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 71. – 1994
71801
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
71802
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
71803
   Monografie. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej. – ISSN 0239-7390
N 87. – 1998
71804
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 435. – 1998
71805
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 436. – 1998
71806
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 469. – 2000
71807
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 476. – 2001
71808
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 478. – 2001
71809
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 480. – 2001
71810
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 494. – 2001
71811
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 495. – 2002
71812
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 496. – 2002
71813
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 499. – 2002
71814
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 500. – 2002
71815
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 20. – 2000


  1997. Hf. 85
71816
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 22. – 2000


  1997. Hf. 85
71817
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 23. – 2001
71818
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 25. – 2001
71819
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 30. – 2001
71820
   Monografii. Seria Monografii de chimie / Universitatea de Vest din Timisoara. – Timisoara
  N 9. – 1995. – На обкл.: 1996 р.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
71821
   Monografii. Monografii matematice = University of Timisoara. Department of mathematics. Mathematical monographs / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoaraб Facultea de matematica. – Timisoara
  N 63. – 1997


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71822
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 64. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71823
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 72. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71824
   Monografii profesionale. Destinate orientarii si selectiei personalului. – Bucuresti, 1977. – 219с.
71825
  McDonald Monograph series / McDonald : Department of Geography University of New England, 1963. – 30p. – (The Water Balance of Three Catchment Areas on the North Coast of New Wales ; 1)
71826
   Monographie / Ukrainische freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-39-5
N 57 : Mazepa: Hetman der Ukraine, Furst des Hl. Romischen Reiches in zeitgenossischen deutschen Quellen, 1639-1709 / T. Mackiw, (2-e, verbesserte Auflage). – 2000
71827
  Haider Gerhard Monographie der familie urceolariidae (Ciliata, Peritricha, Mobilia) : Mit besonderer berucksichtigung der im suddeutschen raum vorkommenden arten / Haider Gerhard. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1964. – 251S. – (Parasitologische schriftenreihe ; Heft 17)
71828
  Leclergo Jean Monographie systematique, phylogenetique et zoogeographique des Hymenopteres Crabroniens / Leclergo Jean. – Liege : Lejeunia, 1954. – 371S.
71829
  Borowicz Aldona Monolog przed polnoca / Borowicz Aldona. – Olsztyn, 1978. – 62с.
71830
   Monomers, polymers and composites from renewable resources / ed.: Mohamed Naceur Belgacem, Alessandro Gandini. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2008. – VIII, 552, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 543-552. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-08-045316-3
71831
  Wilczek Maria Eizbieta Monomery i polimery za wierajace ugrupowania imidowe : Praca doktora na stopien naukowy kandydata nauk chmicznych: 02.00.06 / Wilczek M.E.; КНУТШ. – Kijow, 2006. – 159 л. – Бібліогр.: л.120-159
71832
  Heidorn Gunter Monopole - Presse. - Krieg. / Heidorn Gunter. – Berl., 1960. – 362с.
71833
   Monosacharidy. – Praha, 1960. – 520с.
71834
  Volkova O. Monotonicity of kneading invariant for some family of unimodal maps // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 71-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для деякого спеціального класу однопараметричних сімей унімодальних відображень, які визначаються f[нижній індекс t]: [0,1][прямує до][0,1], f[нижній індекс t] = (atx)/(x+t), 0[< або =]x[< або =] ? для t [належить] [0, (1/(a-2)], a>2 було доведено, що ...
71835
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taureau Jean. – Berlin, 1974. – 346с.
71836
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taurneau Jean. – Berlin, 1976. – 346с.
71837
  Frisch Max Monsieur Bonhomme et les Incendiaires: Piece didactique sans doctrine / Frisch Max. – Paris, 1983. – 116с.
71838
  Mohrt Michel Monsieur l"Ambassadeur / Mohrt Michel. – Paris, 1992. – 90с.
71839
  Bernanos G. Monsieur Ouine / G. Bernanos. – Paris, 1967. – 254с.
71840
  Bernanos Georges Monsieur Ouine / Bernanos Georges; Autrand M. – Paris, 1969. – 192с.
71841
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Berlin, 1956. – 1690с.
71842
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – 3e ed. – Moscow, 1971. – 312с.
71843
  Pierre Bernard Montagnes de la Lune / Pierre Bernard, 1959. – 96с.
71844
  Coquelin L. Montaigne. 1533 - 1592 : la vie de Montaigne. - Les Essais. - Extraits. - Jugements / Louis Coquelin. – Paris : Bibliotheque Larousse. – 96 p. : il.
71845
  Montaigne Montaigne. Les essais : - l"homme, l"education, la societe, philosophie de la vie / Montaigne ; Biographie, bibliographie, choix de textes par C. Simond. – Paris : Louis -Michaud. – XIV, 136 p. : Portr. – Avec Portr., autographe et vue du Chateau de Montaigne.- Sun l"dos (d"un livre). – (Les prosateurs illustres Fraincais et Etrangers)
71846
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1975. – 642с.
71847
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village Occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1986. – 642с.
71848
  Fiterman J. Montaz i remont turbin wodnych. / J. Fiterman. – Warszawa, 1956. – 462с.
71849
  Brand Izrael Montaz, provoz a udrzba asynchronnich a synchronnich stroju. / Brand Izrael, Hrbek Vladimir. – Praha, 1959. – 280с.
71850
  Stark W. Montesquieu: pioneer of the sociology of knowledge / W. Stark. – Toronto, 1961. – 214с.
71851
  Haggard Rider Montezuma`s daughter. / Haggard Rider. – M., 1958. – 135с.
71852
  Haggard Henry Rider Montezuma`s daughter. / Haggard Henry Rider. – Leningrad, 1959. – 176с.
71853
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 05494680
N 439. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71854
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 440. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71855
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 441. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71856
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 442. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71857
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 443. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71858
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 444. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71859
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 445. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71860
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 446. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71861
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 447. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71862
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 448. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71863
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 449. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71864
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 450. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71865
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 451. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71866
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 452. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71867
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 453. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71868
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 454. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71869
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 455. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71870
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 456. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71871
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 457. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71872
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 458. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71873
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 459. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71874
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 460. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71875
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 461. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71876
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 462. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71877
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 463. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71878
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 464. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71879
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 465. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71880
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 466. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71881
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 467. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71882
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 468. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71883
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 469. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71884
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 470. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71885
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 471. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71886
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 472. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71887
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 473. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71888
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 474. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71889
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 475. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71890
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 476. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71891
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 477. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71892
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 478. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71893
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 479. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71894
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 480. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71895
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 481. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71896
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 482. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71897
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 483. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71898
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 484. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71899
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 485. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71900
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 486. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71901
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 487. – 2002
71902
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 488. – 2002
71903
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 489. – 2002
71904
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 490. – 2002
71905
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 491. – 2002
71906
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 492. – 2002
71907
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 493. – 2002
71908
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 494. – 2002
71909
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 495. – 2002
71910
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 496. – 2002
71911
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 497. – 2002
71912
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 498. – 2002
71913
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 499. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71914
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 500. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71915
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 501. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71916
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 502. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71917
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 503. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71918
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 504. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71919
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 505. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71920
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 506. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71921
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 507. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71922
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 508. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71923
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 509. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71924
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 510. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71925
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 511. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71926
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 512. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71927
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 513. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71928
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 514. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71929
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 515. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71930
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 516. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71931
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 517. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71932
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 518. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71933
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 519. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71934
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 520. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71935
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 521. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71936
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 522. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
71937
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 523. – 2005
71938
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 524. – 2005
71939
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 525. – 2005
71940
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 526. – 2005
71941
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 527. – 2005
71942
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 529. – 2005
71943
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 531. – 2005
71944
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 532. – 2005
71945
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 533. – 2005
71946
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 534. – 2005
71947
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 536. – 2006
71948
  Hornacek. Montreal-Innsbruck. 1976 / Hornacek., i.i. – Bratislava, 1977. – 261с.
71949
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
2. – 1930. – 7, [1] p., [13] p. ill. : ill. – Копия в красках В.Я. Предаевича. - Фот. автора. - На фр., нем., рус., яз.
71950
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
4. – 1932. – 8 p., [12] p. ill. : ill.
71951
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol. 1 : (1075-1623). – 1964. – 350p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71952
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету =Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum)
Vol.2 : (1624-1648). – 1965. – 358р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71953
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.3 : (1650-1670). – 1966. – 399p. – Для кабінетів шифр 2/Monu
71954
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.4 : (1671-1701). – 1967. – 380р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71955
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.5 : (1702-1728). – 1968. – 433р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71956
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol. 6 : (1729-1773). – 1968. – 389p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71957
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.7 : (1774-1807). – 1969. – 387p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71958
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи)
Vol.8 : (1808-1839).Supplementum. – 1970. – 284p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71959
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.9-10 : (1075-1632) Supplementum. – 1971. – 942р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71960
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol.13 : Канонічні процеси Укр. катол.церкви на Закарпатті. Від 1771 до 1853 p. – 1973. – 281 р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71961
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.11 : (1633-1659). Supplementum. – 1974. – 648p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71962
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.12 : (1660-1701) Supplementum. – 1975. – 652p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
71963
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. ун-т. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol. 14 : Питання Українського патріярхату в 19 столітті. – 1977. – 143p.
71964
  Davidescu M. Monumente istorice din Oltenia. / M. Davidescu. – Bucuresti, 1964. – 104с.
71965
  Radulescu A. Monumente Romano-Bizantine din sectorul de vest al cetatii Tomis / A. Radulescu. – Dobrogea. – 84с.
71966
   Monuments archeologiques de Roumanie. – 10с.
71967
  Breton Ernest Monuments de tous les peuples / Breton Ernest. – Bruxelles
2. – 1843. – 215 p.
71968
  Florescu Florea Bobu Monumentul de la Adamklissi / Florescu Florea Bobu. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti, 1961. – 748с.
71969
  Tocilescv G.G. Monvmentele epigrafice si scvlptvrali / G.G. Tocilescv. – Bvcvresci : Tipografia"Corpvlvi didactic" C.Ispasescv& G.Bratanescv
Partea 1 : Colectivnea epigrafica a mvsevlvipanain anvl 1881. – 1902. – 488 p., [4] fr. il.
71970
  Reid Lori Moon magic : How to use the Moon""s phases to inspire and influence your relationships, home life and business / Reid Lori. – s.l. : Carlton, 1999. – 128р. : ill. – ISBN 1-85868-482-X
71971
  Kikuchi Rev. Ryoju Moor the boat. / Rev. Ryoju Kikuchi. – Tokyo, 1964. – 26с.
71972
  Moore Mary Furlong Moor"s guide to junor colleges / Moore Mary Furlong. – Toronto, 1966. – 278с.
71973
  Bulow K. Moorkunde / K. Bulow. – Berlin : Grunter, 1925. – 142 S. – (Sammlung Goschen)
71974
  Morozov A.Y. Moral and religious motives in the works of J.R.R. Tolkien: cultural context // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – Р. 60-65


  The main moral and religious themes of J. Tolkien`s novels "The Lord of rings" and "The Silmarillion" are observed in the article. It is analyzed that Tolkien followed Christian tradition, sharing st. Augustine`s conception of evil as the absence of ...
71975
  Lutsyshyn Z. Moral Hazard of Ukraine"s External Debt Increase Under Economy Dollarization / Z. Lutsyshyn, T. Tsvigun // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 83-106. – ISSN 1811-9832
71976
  Zsolt Baranyai Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiencs from Hungary / Zsolt Baranyai, Csaba Gyuricza, Laszlo Vasa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 301-310 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
71977
   Moral Order and the Question of Change. – New Haven, 1982. – 413с.
71978
  Fouillee A. Morale des idees-forces / A. Fouillee. – 2-me ed. – Paris : Alcan, 1908. – 391 p.
71979
  Chabot M.C. Morale Theorique et notions historiques / M.C. Chabot ; Cours de morale a l"usage des jeunes filles ; direct. de M.R. Thamin. – 4-e ed., rev. et compl. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1910. – VI, 323 p. – (Enseignement secondaire des jeunes filles)
71980
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 5, fasc. I. – 1957. – 142с.
71981
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 6, fasc. 2. – 1959. – 240с.
71982
   Moralistes francais du XVII-e siecle. – M., 1967. – 392с.
71983
  Titarenko A. Morality and politics / A. Titarenko. – Moscow, 1972. – 260с.
71984
  Moskin Morality in America / Moskin, Robert. – New York, 1966. – 303с.
71985
   Moralne Podstawy zycia narodowego : Ksiazka zbiorowa.ygloszonych w sali muzeum przemyslu i rolnictwa w Warszawie w Poscie 1915 r. Przez ksiezy: Lutoslawskiego, Szmigielskiego, Tomczaka i Nowakowskiego. – Warszawa ; Lwow : E. Wende i Spolka, 1915. – XII, 80 s. – (Serya odczytow)
71986
   Moralnosc i wychowanie. – wyd. 2 popraw. – Warszawa : "Ksiazka i Wiedza", 1960. – 372 s.
71987
  Zapolska Gabriela Moralnosc pani Dulskiej / Zapolska Gabriela. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 245 s.
71988
  Nadvornikova Marie Moravika 19 stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Systematicky rejstrik. / Nadvornikova Marie, Nadvornik Miroslav. – Olomouc; Brno
2. – 1986. – 191с.
71989
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
3. – 1983. – 282с.
71990
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Olomouc a Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
1. – 1982. – 276с.
71991
   Moravika 19. stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Jmenny seznam / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
6. – 1985. – 230с.
71992
  Jerabek V.K. Moravske povidky / V.K. Jerabek. – Brno : Krajske nakladatelstvi, 1960. – 384 s.
71993
   Moravsky kras. – Praha, 1979. – 191с.
71994
  Bourbelo B.I. Morce choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev : Universite D"etat T.G.Chevtchenko, 1973. – 101с.
71995
  Balzac Honore de Morceaux choisis : Для внеклас. чтения учащихся 10-х кл. сред. шк. / Balzac Honore de. – M. : Учпедгиз, 1948. – 108с.
71996
  Zola Emile Morceaux choisis : Избранные отрывки. Книга для чтения на фр.яз. для уч. 9-10-х кл. средн.школы / Zola Emile. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 97 p.
71997
  France Anatole Morceaux choisis / France Anatole. – Изд. 3-е. – M., 1953. – 48с.
71998
   Morceaux choisis des auteurs francais. – М., 1953. – 88с.
71999
   Morceaux choisis des auteurs francais. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 91с.
72000
  Daudet A. Morceaux choisis. / A. Daudet; А.К. Баранова. – Издю 2-е исправленное. – M., 1951. – 104с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,