Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
70001
  Луцишин З. "Moral hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1/2 (16/17). – С. 83-107. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції "moral hazard".
70002
  Kubicek Jaromir "Moravska Rovnost". 1940-1945. / Kubicek Jaromir, Franek Otakar. – Brno, 1985. – 210с.
70003
  Леднев В.А. "MOSCOW Education Online" - дискуссионная площадка электронного обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 5-8. – ISSN 0869-3617
70004
   "Multis" Proletariat Klassenkampf.. – Berlin, 1981. – 424с.
70005
  Потницева Т.Н. "Mystery not mastery": "вторая волна" неовикторианского романа // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 106-113
70006
  Kalba M. "Nachtigal": Ukrainski Batalion 1941 r. / Myroslaw Kalba. – Detroit; Lwow : Wydawnictwo Druzyny Ukrainskich Nacjonalistow, 1995. – 133с.
70007
  Deubner Fritz ... nach Adam Ries: Leben und Wirken des grossen Rechenmeisters / Deubner Fritz; Riemer W. – Leipzig, 1992. – 106с.
70008
  Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Володимир Миколайович Бєляєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
70009
  Беляев Владимир Николаевич m-сводимость с информационными ограничениями : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.08 / Беляев В.Н.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 112 л. – Библиогр.: л.108-112
70010
  Цыбанов m-факторизуемые группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбанов м. В.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1975. – 15л.
70011
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Berlin, 1956. – 1690с.
70012
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – 3e ed. – Moscow, 1971. – 312с.
70013
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 05494680
N 439. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70014
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 440. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70015
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 441. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70016
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 442. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70017
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 443. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70018
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 463. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70019
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 479. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70020
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 480. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70021
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 481. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70022
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 482. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70023
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 483. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70024
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 484. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70025
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 485. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70026
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 486. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70027
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 488. – 2002
70028
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 489. – 2002
70029
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 490. – 2002
70030
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 491. – 2002
70031
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 492. – 2002
70032
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 493. – 2002
70033
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 494. – 2002
70034
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 495. – 2002
70035
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 496. – 2002
70036
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 497. – 2002
70037
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 498. – 2002
70038
  Hornacek. Montreal-Innsbruck. 1976 / Hornacek., i.i. – Bratislava, 1977. – 261с.
70039
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol. 1 : (1075-1623). – 1964. – 350p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70040
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету =Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum)
Vol.2 : (1624-1648). – 1965. – 358р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70041
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.3 : (1650-1670). – 1966. – 399p. – Для кабінетів шифр 2/Monu
70042
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.4 : (1671-1701). – 1967. – 380р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70043
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.5 : (1702-1728). – 1968. – 433р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70044
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol. 6 : (1729-1773). – 1968. – 389p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70045
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.7 : (1774-1807). – 1969. – 387p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70046
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи)
Vol.8 : (1808-1839).Supplementum. – 1970. – 284p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70047
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.9-10 : (1075-1632) Supplementum. – 1971. – 942р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70048
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol.13 : Канонічні процеси Укр. катол.церкви на Закарпатті. Від 1771 до 1853 p. – 1973. – 281 р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70049
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.11 : (1633-1659). Supplementum. – 1974. – 648p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70050
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.12 : (1660-1701) Supplementum. – 1975. – 652p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
70051
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. ун-т. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol. 14 : Питання Українського патріярхату в 19 столітті. – 1977. – 143p.
70052
  Davidescu M. Monumente istorice din Oltenia. / M. Davidescu. – Bucuresti, 1964. – 104с.
70053
  Radulescu A. Monumente Romano-Bizantine din sectorul de vest al cetatii Tomis / A. Radulescu. – Dobrogea. – 84с.
70054
   Monuments archeologiques de Roumanie. – 10с.
70055
  Breton Ernest Monuments de tous les peuples / Breton Ernest. – Bruxelles
2. – 1843. – 215 p.
70056
  Florescu Florea Bobu Monumentul de la Adamklissi / Florescu Florea Bobu. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti, 1961. – 748с.
70057
  Tocilescv G.G. Monvmentele epigrafice si scvlptvrali / G.G. Tocilescv. – Bvcvresci : Tipografia"Corpvlvi didactic" C.Ispasescv& G.Bratanescv
Partea 1 : Colectivnea epigrafica a mvsevlvipanain anvl 1881. – 1902. – 488 p., [4] fr. il.
70058
  Reid Lori Moon magic : How to use the Moon""s phases to inspire and influence your relationships, home life and business / Reid Lori. – s.l. : Carlton, 1999. – 128р. : ill. – ISBN 1-85868-482-X
70059
  Kikuchi Rev. Ryoju Moor the boat. / Rev. Ryoju Kikuchi. – Tokyo, 1964. – 26с.
70060
  Moore Mary Furlong Moor"s guide to junor colleges / Moore Mary Furlong. – Toronto, 1966. – 278с.
70061
  Bulow K. Moorkunde / K. Bulow. – Berlin : Grunter, 1925. – 142 S. – (Sammlung Goschen)
70062
  Lutsyshyn Z. Moral Hazard of Ukraine"s External Debt Increase Under Economy Dollarization / Z. Lutsyshyn, T. Tsvigun // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 83-106. – ISSN 1811-9832
70063
  Zsolt Baranyai Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiencs from Hungary / Zsolt Baranyai, Csaba Gyuricza, Laszlo Vasa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 301-310 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
70064
   Moral Order and the Question of Change. – New Haven, 1982. – 413с.
70065
  Fouillee A. Morale des idees-forces / Alfred Fouillee. – 2-me ed. – Paris : Felix Alcan, Editeur, 1908. – 391 p.
70066
  Chabot M.C. Morale Theorique et notions historiques / M.C. Chabot ; Cours de morale a l"usage des jeunes filles ; direct. de M.R. Thamin. – 4-e ed., rev. et compl. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1910. – VI, 323 p. – (Enseignement secondaire des jeunes filles)
70067
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 5, fasc. I. – 1957. – 142с.
70068
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 6, fasc. 2. – 1959. – 240с.
70069
   Moralistes francais du XVII-e siecle. – M., 1967. – 392с.
70070
  Titarenko A. Morality and politics / A. Titarenko. – Moscow, 1972. – 260с.
70071
  Moskin Morality in America / Moskin, Robert. – New York, 1966. – 303с.
70072
   Moralne Podstawy zycia narodowego : Ksiazka zbiorowa.ygloszonych w sali muzeum przemyslu i rolnictwa w Warszawie w Poscie 1915 r. Przez ksiezy: Lutoslawskiego, Szmigielskiego, Tomczaka i Nowakowskiego. – Warszawa ; Lwow : E. Wende i Spolka, 1915. – XII, 80 s. – (Serya odczytow)
70073
   Moralnosc i wychowanie. – wyd. 2 popraw. – Warszawa : "Ksiazka i Wiedza", 1960. – 372 s.
70074
  Zapolska Gabriela Moralnosc pani Dulskiej / Zapolska Gabriela. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 245 s.
70075
  Nadvornikova Marie Moravika 19 stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Systematicky rejstrik. / Nadvornikova Marie, Nadvornik Miroslav. – Olomouc; Brno
2. – 1986. – 191с.
70076
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
3. – 1983. – 282с.
70077
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Olomouc a Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
1. – 1982. – 276с.
70078
   Moravika 19. stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Jmenny seznam / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
6. – 1985. – 230с.
70079
  Jerabek V.K. Moravske povidky / V.K. Jerabek. – Brno : Krajske nakladatelstvi, 1960. – 384 s.
70080
   Moravsky kras. – Praha, 1979. – 191с.
70081
  Bourbelo B.I. Morce choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev : Universite D"etat T.G.Chevtchenko, 1973. – 101с.
70082
  Balzac Honore de Morceaux choisis : Для внеклас. чтения учащихся 10-х кл. сред. шк. / Balzac Honore de. – M. : Учпедгиз, 1948. – 108с.
70083
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Київ-Львів, 1950. – 100с.
70084
  Zola Emile Morceaux choisis : Избранные отрывки. Книга для чтения на фр.яз. для уч. 9-10-х кл. средн.школы / Zola Emile. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 97 p.
70085
  France Anatole Morceaux choisis / France Anatole. – Изд. 3-е. – M., 1953. – 48с.
70086
  Balzac Honore de Morceaux choisis : для внеклассного чтения уч-ся 10 кл. сред. шк. на фр. яз / Balzac Honore de; сост. и обработала А.К. Баранова. – Изд. 2-е. – Москва : Учебно-педагогическое издательство, 1954. – 104с.
70087
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Изд. 3-е, перераб. – M., 1957. – 100с.
70088
  Bourbelo B.I. Morceaux choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev, 1973. – 101с.
70089
   Morceaux choisis des auteurs francais. – М., 1953. – 88с.
70090
   Morceaux choisis des auteurs francais. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 91с.
70091
  Daudet A. Morceaux choisis. / A. Daudet; А.К. Баранова. – Издю 2-е исправленное. – M., 1951. – 104с.
70092
  Beetz Dietmar Mord am Hirschlachufer / Beetz Dietmar. – Rudolstadt, 1982. – 252с.
70093
  Rinecker W. Mord an einem Madchen / W. Rinecker. – Rudolstadt, 1972. – 162с.
70094
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1974. – 162с.
70095
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1976. – 162с.
70096
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1962. – 76с.
70097
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1963. – 76с.
70098
   Mord auf dem Golfplatz. – Berlin u. a. : Langenscheidt, 1991. – 40 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen: Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.2). – ISBN 3-468-49690-7
70099
  Sayers Mord braucht Reklame / Sayers, Dorothy. – Berlin-Weimar, 1972. – 294с.
70100
  Mager Hasso Mord im Hotel / Mager Hasso. – Halle-Leipzig, 1978. – 216с.
70101
  Addams Peter Mord im Schloss. Kriminalgroteske. / Addams Peter. – Berlin, 1977. – 208с.
70102
  Mittmann Wolfgang Mord in der Heide / Mittmann Wolfgang. – Berlin, 1984. – 173с.
70103
  Weber Karl Heinz Mord mit kleine Hindernissen / Weber Karl Heinz. – Berlin : Das Neue Berlin, 1964. – 176 S.
70104
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Halle, 1956. – 218с.
70105
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Berl., 1959. – 110с.
70106
  Bocksberger Heinz Morder im Stadion / Bocksberger Heinz. – Berl., 1959. – 144с.
70107
  Segal Kalman Morderca musi umrzec / Segal Kalman. – Katowice, 1963. – 82с.
70108
  Lemar Stefan Morderca przychodzi przed polnoca / Lemar Stefan. – Warszawa, 1960. – 256с.
70109
  Harych Theo Morderstwo bez kary : Sprawa Jakubowskiego / Harych Theo; Przelozyla z niemieckiego I. T. Slawinska. – Katowice : Slask, 1965. – 342s.
70110
  Christie Agatha Morderstwo odbedzie sie... / Christie Agatha. – Warszawa, 1974. – 307с.
70111
  Tey Josephine Morderstwo przed teatrem / Tey Josephine. – Warszawa, 1967. – 320с.
70112
  Truman M. Morderstwo w Sadzie Najwyzszym / Margaret Truman; Przeklad: R. Czarny. – Warszawa : Graf, 1991. – 232s. – (Morderstwo w sadzie najwyzszym). – ISBN 83-85130-43-8
70113
  Moyes Patricia Morderstwo w swiacie mody / Moyes Patricia. – Warszawa, 1975. – 286с.
70114
  Pfeiffer Hans Mordfalle aus dem neuen Pitoval / Pfeiffer Hans. – Rudolstadt, 1962. – 556с.
70115
  May Ferdinand Mordsache Bar / May Ferdinand. – Berl., 1963. – 302с.
70116
  Hart Friedel Mordsache F. Eine Erzahlung aus der Dienst der Transportpolizei. / Hart Friedel. – Berl., 1959. – 48с.
70117
  Bellow S. More die of heartbreak : [ a novel ] / Saul Bellow. – New York : A dell book, 1987. – [ 6 ], 442 p. – (The brilliant national best seller). – ISBN 0-440-20110-1
70118
  Goldstein Robin More everyday parenting: the sixto-nine-year-old. / Goldstein Robin, Gallant Janet. – Harmondsworth, 1991. – 224с.
70119
  Mannes Marya More in anger / Mannes Marya. – Philadelphia; New York : Lippincott, 1967. – [3],189p. – На обкл.: Some opinions, uncensored and unteleprompted, of Marya Mannes
70120
  Krutch Joseph Wood More lives than one. / Krutch Joseph Wood. – New York, 1962. – 378с.
70121
   More names and naming : An annotated bibliography. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 19,298p. – (Bibliographies and indexes in anthropology ; 9). – ISBN 0-31328582--9
70122
   More nas osud: Recka povidka 20. stoleti. – Praha, 1989. – 500с.
70123
  Shepherd Chuck a.o. More news of the weird / Chuck a.o. Shepherd. – New York, 1990. – 210с.
70124
   More on Nehru"s philosophy in the light of the Sino-Indian Boundary question. – 42с.
70125
  Carothers Merlin More power to you / Carothers Merlin. – Burlington, 1982. – 143с.
70126
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.1 : Welcome to Britain. Society. – 2001. – 1-128c.
70127
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.2 : Teenagers world. Education. – 2001. – c. 129-244
70128
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.3 : Science. Pop quiz. – 2001. – c. 246-328
70129
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
70130
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
70131
  Hollander Phyllis More sports bloopers: more weird, wacky and unexpected moments in sports / Hollander Phyllis, Hollander Zander. – New York a.o., 1991. – 64с.
70132
   More stories to remember. – New York, 1958. – 438с.
70133
  Lamb Charles More tales from Shakespeare : Retold by G.Horsley / Lamb Charles, Lamb Mary. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,87p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41934-4
70134
   More than enough?: An optimistic assessment of world energy. – Paris : The Unesco Press, 1982. – 183 с.
70135
  Alligham Margery More work for the undertaker. / Alligham Margery. – New York, 1962. – 208с.
70136
  Hopkins Andy More work in progress : Course book / Hopkins Andy, Potter Jocelyn with M. du Vivier. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 144p. – ISBN 0582 278325
70137
  Vivier Madeleine du More work in progress : Teacher"s resource book / M. du Vivier with A. Hopkins , J. Potter. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 96p. – ISBN 0 582 27834 1
70138
  Vivier Madeleine du More work in progress : Workbook / Vivier Madeleine du. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 52p. – ISBN 0582 278333
70139
  Kobojek Elzbieta Morfogeneza doliny Rawki // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2000. – N 77. – S.1-157 : il. – ISSN 0065-1249
70140
  Mirza V.D. Morfogeneza vitelusului / V.D. Mirza, M.E. Teodorescu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1958. – 90s. – Має додаток
70141
  Kagan M.S. Morfologia artei / M.S. Kagan, trad. de A.I. Ionescu, prefata de D. Matei. – Bucuresti : Meridiane, 1979. – 596 p.
70142
  Grzebieniowski Tadeusz Morfologia i skladnia jezyka angielskiego / Grzebieniowski Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
70143
  Coteanu I. Morfologia numelui in protoromana. / I. Coteanu. – Bucuresti, 1969. – 160с.
70144
  Pelc Stanislaw Morfologia Okrytozalazkowych Angiospermae : Wstep do oznaczania / Pelc Stanislaw, Stuchlikowa Barbara. – Krakow : Wyd-wo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Krakowie, 1972. – 112s.
70145
  Eliade M. Morfologia religiilor : Prolegomene / Morris Eliade; text com.si pref. M. Handoca; Cuvint inain. de A. Morretta. – [S. l.] : Jurnalul Literar, 1993. – 246 p. – (Sinteze ; 1). – ISBN 973-95530-4-4
70146
  Barnetova Vilma Morfologie slovesneko vidu v rustine / Barnetova Vilma. – Praha, 1975. – 249с.
70147
  Romalo Valeria Gutu Morfologie structurala a limbii Romane. (Substantiv, adjectiv. verb.) / Romalo Valeria Gutu. – Bucuresti, 1968. – 364с.
70148
  Tasca Constantin Morfopatologia sistemelor de reglare endocrina / Tasca Constantin, Stefaneanu Lucia. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 128S.
70149
   Morgen sind wir junger : Geschichten. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1975. – 354с.
70150
  Decker Hubert Morgendammerung. / Decker Hubert. – Berlin, 1961. – 160с.
70151
  Holderlin Friedrich Morgendammerzeichen / Holderlin Friedrich. – Berlin, 1970. – 486с.
70152
   Morgenrot uber der Spree. – Berl., 1963. – 446с.
70153
   Moric Benovsky 1746-1786-1996 : Cestovatel", vojak, kral". – Martin : Matica slovenska, 1997. – 123 s. : ill. – ISBN 80-7090-434-8
70154
  Mayoral M. Morir en sus brazos y otros cuentos / M. Mayoral. – Barcelona : Editorial Aguaclara, 1989
70155
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 32-35 : фото, рис.
70156
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting Отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 62-64 : фото
70157
   Moritz von Schwind. 1804-1871. – Lpz. – 16с.
70158
  Boire Gary Morley Callaghan : literary anarchist / Boire Gary. – Don Mills : ECW press, 1994. – 131p. : ill. – На обкл.: A biography by Gary Boire. – (Canadian biography series). – ISBN 1-55022-185-X
70159
  Greene Bette Morning is a long time coming / Greene Bette. – New York, 1979. – 214с.
70160
  Перепечай Анна Morning Jogging : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 50-53
70161
  Preda Marin Morometii / Preda Marin. – Edit. a 6-a. – Bucuresti, 1962. – 516с.
70162
  Zuban O. Morphemic and Derivational Analysis in the Corpus of the Ukrainian Language / Oksana Zuban // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45 (1). – P. 3-10. – ISSN 0320-3077


  The morphemic and derivational analysis of the corpus of the Ukrainian language - is a convenient linguistic tool, which in an online mode helps the user to carry out the research on the study of morphemes and derivation on the basis of a great number ...
70163
   Morphogenese der Tiere : Annelida (einschliesslich Echiurida und Sipunculida). – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1982. – 599S. – Lieferung 5: H-I Annelida
70164
  Bekmukhamedova V.A. Morphological changes in the liver and kidneys of rats during preclinical studies acute toxicity "kokarnit" / V.A. Bekmukhamedova, E.K. Voronina, T.N. Falolyeyeva // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 17-18
70165
  Friedman V.A. Morphological Innovation and Semantic Shift in Macedonian // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 27-35. – ISBN 978-608-203-150-7
70166
  Morgun O.I. Morphological markers and criteria of neurotoxic action of CDS nanoparticles and CdC12 salt / O.I. Morgun, T.V. Kozytska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 48
70167
  Kononenko D.S. Morphological polymorphism of the cenopopulations PLANTAGO MAJOR L. S.L. (PLANTAGINACEAE) in National nature park "Pyryatynsky" // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 34-35
70168
  Thomov Thomas Morphologie du francais moderne / Thomov Thomas. – Sofia, 1960. – 216с.
70169
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 2. Lieferung (Blatt 17-32). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1961. – має 15 відбитків
70170
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 4. Lieferung (Blatt 49-64). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
70171
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 6. Lieferung (Blatt 81-96). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
70172
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 9. Lieferung (Blatt 129-144). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1965. – має 15 відбитків
70173
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 161-176). – 1966. – має 15 відбитків
70174
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 145-160). – 1966. – має 15 відбитків
70175
  Matsuda Ryuichi Morphology and Evolution of the Insect Abdomen / Matsuda Ryuichi. – Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt : Pergamon Press, 1976. – 534S. – With special reference to developmental patterns and their bearings upon systematics. – (International series in pure and applied biology ; Volume 56 ; Zoology division)
70176
  Kozachenko V.V. Morphology and optical constants of nanographite films created by thermal vacuum deposition / V.V. Kozachenko, O.S. Kondratenko, Le Normand // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 1. – Р. 106-109. – ISSN 1560-8034


  The method for nanographite films preparation using thermal sublimation in vacuum of graphite nanoparticles under ultrasound treatment was proposed. Studied in the system nanographite film - substrate were composition and morphology of a multi-layer ...
70177
   Morphology of the surface of nanostructured silicon / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 223
70178
  Malikova O.V. Morphology. A university course of modern English theoretical grammar = Морфологія: університетський курс теоретичної граматики сучасної англійської мови : textbook [for English language students and researchers] / Olga V. Malikova ; Kyiv Taras Shevchenko nat. univ. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с. 417-423 та наприкінці розд.


  Уважаемой Елене Николаевне с наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. Декабрь. 2009.
70179
  Frey Carl Morphometrische Untersuchung der Vogesen : Basler Beitrage zur Geographie und Ethnologie / Frey Carl. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 6 : Geographische Reihe. – 1965. – 150S.
70180
  Braudel Fernand Morse Srodziemne i swiat srodziemnomorski w epoce Pilipa II. / Braudel Fernand. – Gdansk
1. – 1976. – 684с.
70181
  Mlodziewski J. Morskie Oko / J. Mlodziewski. – Wydanie 3 zmienione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. – 76s.
70182
  Daszkowski Eugeniusz Morskie progi. / Daszkowski Eugeniusz. – Gdansk, 1978. – 131с.
70183
  Varoujean Mort d"un oiseeeeau de proie / Varoujean, Jean-Jacques. – [Paris] : Gallimard, 1976. – 96 p.
70184
  Varoujean Mort d"un piseau de proie / Varoujean, Jean-Jacques. – [ Paris ] : Gallimard, 1976. – 97p. – (Le manteau d"Arlequin)
70185
  Trygub O.V. Mortgage lending = Іпотечне кредитування : teaching guide / O.V. Trygub ; T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, Faculty og economics. – Kiev : Comprint, 2014. – 103, [1] p. : ill., tab. – Додатковий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 84-86. – ISBN 978-617-7144-87-7
70186
  Seghers Anna Mortii raman tineri / Seghers Anna. – Bucuresti, 1952. – 510с.
70187
   Morwa. Almanach najmlodszej poezji Wielkopolski. – Poznan, 1964. – 136с.
70188
  Demel K. Morza i oceany / K. Demel. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 347s.
70189
  Demel K. Morze : Srodowisko, zycie, zasoby / K. Demel. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 197s.
70190
  Biskupski Stanislaw Morze szumi inaczej / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 188с.
70191
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
1. – 1975. – 358с.
70192
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
2. – 1975. – 388с.
70193
  Murdoch Iris Morze, morze / Murdoch Iris; Przel. W.Schaitterowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1986. – 598s. : Wspolczesna proza swiatowa
70194
  Popescu Spiridon Mos Gheorghe la expozitie / Popescu Spiridon. – Bucuresti, 1961. – 200с.
70195
  Bacalbasa Anton Mos teaca. / Bacalbasa Anton. – Bucuresti, 1961. – 272с.
70196
  Markovic Dragan Mosa Pijade. Kratka biografija / Markovic Dragan, Bosiljcic Slobodan. – Beograd. – 190с.
70197
  Lindemann Werner Mosaiksteine. Gedichte / Lindemann Werner. – Halle, 1957. – 64с.
70198
  Delau Reinhard Moscheen und Mandelbluten. / Delau Reinhard. – Halle-Leipzig, 1984. – 185с.
70199
   Moscou. – M. – 20с.
70200
   Moscou. – Moscou, 1987. – 186с.
70201
   Moscou. – Moscou, 1988. – 190с.
70202
  Popov Serguei Moscou accueille les Jeux Olympiques 1980 / Popov Serguei, Srebnitski Alexei. – M., 1978. – 86с.
70203
  Tchernov V. Moscou. Guide abrege / V. Tchernov. – M., 1979. – 204с.
70204
  Rodimtseva I. a.o. Moscou. Le Kremlin et la Place Rouge. Guide / I. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
70205
  Kovalev A. Moscou. Petit guide / A. Kovalev. – M., 1957. – 152с.
70206
   Moscova de azi si de maine. – Bucuresti, 1953. – 60 р.
70207
  Lappo G. a.o. Moscow - capital of the Soviet Union / G. a.o. Lappo. – M., 1976. – 189с.
70208
  Dubinskaya Lydia Moscow - Leningrad - Kiev : A guide / Dubinskaya Lydia. – Moscow, 1988. – 224 p.
70209
  Davidow Mike Moscow diary. / Davidow Mike. – M., 1980. – 200с.
70210
   Moscow doesn"t believe in tears [Електронний ресурс] = Москва слезам не верит : жанр мелодрама ; продолжительность 68+72 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 2DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русск.., англ., франц.- Звук. версии DOLBY DIGITAL 5.1.русск.., англ., франц.- Субтитр. версии : русск., англ.и др..- Загл. с этик. видеодиска.- Свед. об изд. с конт. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Владимир Меньшов)


  Антонина, Людмила и Екатерина приехали в Москву в поисках своей мечты. Главная премия на МКФ в Португалии, 1980. Премия"Оскар" за лучший иностранный фильм, 1981. Приз "Сен-Мишель" за лучшее исполнение женской роли на МКФ в Брюсселе, 1981.
70211
  Smirnova Engelina Moscow icons XIVth-XVIIth centuries / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 323 p.
70212
  Carew Jan Moscow is not my Mecca / Carew Jan. – London, 1964. – 198с.
70213
  Rodimtseva I.A. a.o. Moscow Kremlin and Red Square. A guide / I.A. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
70214
   Moscow Metro. – Moscow, 1989. – 223с.
70215
   Moscow"s people protest against the American atrocities in Korea. Citywide protest meeting, May 29, 1952. – 8с.
70216
  Kovalyov A. Moscow. A short guide / A. Kovalyov. – M., 1957. – 170с.
70217
  Myachin Ivan Moscow. Tourist guide. / Myachin Ivan, Chernov Vladimir. – M., 1968. – 416с.
70218
  Dubinskaja L. Moscu - Leningrado - Kiev : Guida / L. Dubinskaja. – Moscu, 1985. – 215 p.
70219
  Saushkin Y. Moscu / Y. Saushkin. – M., 1968. – 224с.
70220
  Franko Iwan Moses / Franko Iwan. – Lwiw, 1996. – 26с.
70221
  Munz J. Moses ben Maimon (Maimonides) : sein Leben und seine Werke / J. Munz. – Frankfurt am Main : Verlag von J. Kauffmann, 1912. – 335 p.
70222
  Lau-Lavie Naphtali Moshe Dayan: a biography / Lau-Lavie Naphtali. – Hardford, 1969. – 223с.
70223
   Moskau. – Leipzig, 1977. – 175с.
70224
   Moskau. – M., 1981. – 192с.
70225
   Moskau. – M., 1989. – 189с.
70226
  Danilewski G.P. Moskau in Flammen. / G.P. Danilewski. – Leipzig, 1972. – 338с.
70227
  Smirnova Engelina Moskauer Ikonen des XIV. bis XVII Jahrhunderts / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 326 S.
70228
  Wolf Christa Moskauer novelle / Wolf Christa. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1961. – 104 S.
70229
  Trifonow Juri Moskauer Novellen / Trifonow Juri. – Leipzig, 1976. – 379с.
70230
   Moskevsky Kreml. Pokladnice architektury a umeni. – Praha, 1975. – 161с.
70231
  Hecko Frantisek Moskva-Leningrad-Jasna Poljana. / Hecko Frantisek. – Praha, 1954. – 156с.
70232
   Moskva-Leningrad. – Brno, 1956. – 47с.
70233
  Iljin Michal Moskwa / Iljin Michal; Dulewiczowa I. (przeloz.). – Warszawa, 1976. – 411 s.
70234
  Rittner Tadeusz Most / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 200с.
70235
  Dowgielewicz Irena Most / Dowgielewicz Irena. – Warszawa, 1968. – 240с.
70236
  Antonyc B.I. Most iznad vremena. – Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. – 148, [6] s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 7). – ISBN 978-953-55390-2-5
70237
  Boulle Pierre Most na rzece Kwai / Boulle Pierre; Kydrynski J. – Warszawa, 1975. – 160с.
70238
  Fleszarowa-Muskat Most nad rwaca rzeka / Stanislawa Fleszarowa-Muskat. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1984. – 286s. – ISBN 83-215-8265-6
70239
  Eliescu Mihail Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul Republicii Socialiste Romania / Eliescu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 382с.
70240
  Gonick Jean Mostly true confessions: looking for love in the eighties. / Gonick Jean. – Harmondsworth, 1987. – 201с.
70241
   Mosty pro zitrek. – Praha, 1987. – 237с.
70242
   Mosty pro zitrek. – Praha, Berlin, 1987. – 237с.
70243
  Brodszkij Borisz Moszkva kincsei. / Brodszkij Borisz. – Budapest, 1990. – 371с.
70244
  Dobozy Imre Moszkvai utazas / Dobozy Imre. – Budapest, 1955. – 144с.
70245
  Bilinski P. Moszynscy : studium z dziejow loniowskiej linii rodu w 19 wieku / Piotr Bilinski. – Krakow : Uniw. Jagiellonski - Bibl. Jagiellonska, 2006. – 342, [ 2 ] s., [ 4 ] aрк. портр., [ 2 ] арк. табл. – ISBN 83-921946-4-0
70246
  Chu-Van-Tan Mot dien doi cach mang to lon o mien nui. (Tong ket cuoc van dong hop tac hoa nong nghiep phat trien san xuat ket hop hoan thanh cai cach dan chu o mien nui thuoc mien Bac niroc ta tu 1959 den 1961) / Chu-Van-Tan. – Ha-Noi, 1962. – 76с.
70247
  Yerkes R.M. Mother-infant relations in Chimpanzee / R.M. Yerkes, M.I.Tomilin; Laboratories of Comparative Psychology, Yale Univercity. – [S. l. : s. n.], 1935. – p. 321-359. – Reprinted from The Journal of Comparative Psychology, Vol. 20, No. 3, December, 1935
70248
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
70249
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
70250
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1966. – 336с.
70251
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – M., 1981. – 478с.
70252
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – Moscow, 1988. – 405 с.
70253
   Mother Goose Rhymes. – Moscow, 1988. – 684с.
70254
  Mayo K. Mother India / K. Mayo. – New York : Harcourt, Brace & company, 1928. – XIV, 440 p.
70255
   Mother"s Encyclopedia. – New York : Parents" Magazine Enterprises, Inc., 1969. – 640с.
70256
  Bassoff Evelyn Mothers and daughters: loving and letting go / Bassoff Evelyn. – New York, 1989. – 289 p.
70257
  Childers J.W. Motif-Index of the Cuentos of Juan Timoneda / J. Wesley Childers. – Bloomington : Indiana University, 1946. – XVI, 58 p. – (Folklore series / Indiana University Publications ; No 5)
70258
  Rotunda D.P. Motif - Index of the Italian novella in prose / D.P. Rotunda ; Indiana University Publications. – Bloomington : Indiana University, 1942. – XXXII, 218 p. – (Folklore Series ; NO 2)
70259
  Rodo J.E. Motifs de protee / J.E. Rodo. – Paris, 1966. – 304с.
70260
   Motility of Vertebrate Cells in Culture and in the Organism : Molecular Mechanisms and Morphologic Manifestations. – Basel; Munchen : S.Karger, 1985. – 266p. : With 144 figures, 2 cpl. and 5 tables. – (Experimental Biology and Medicine = Monographs on Interdisciplinary Topics ; V. 10)
70261
  Infeld Leopold Motion and relativity / Infeld Leopold, Plebanski Jerzy. – Oxford a.o. : Rergamon Press, 1960. – 230 с.
70262
  Grzegorz Koziel Motion carture // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 365-370 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
70263
  Duric A.B. Motiv u krivicnom pravu / Alexandar B.Duric; Prav. fak. Univ. Nis. – Nis, 2006. – 11,333 s., 5 tab. – ISBN 86-909147-0-6
70264
  Savin-Zgardan Motivatia locutiunilor verbale romanesti : probleme ale aspectualitatii / Angela Savin-Zgardan. – Chisinau : Inst. de Filologie, 2008. – 124 p. – ISBN 978-9975-9582-0-2
70265
   Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher education establishments / A. Borysova, V. Arkhypova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено шляхи посилення мотивації опанування іноземної мови в немовних ВНЗ.
70266
  Simonov P. Motivation del cerebro: Actividad nerviosa superior y fundamentos cientificos de psicologia general / P. Simonov. – Moscu, 1990. – 292с.
70267
  Свистунова С.С. Motivation in language learning // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 162-163
70268
  Exton William Motivational Leverage. / Exton William. – West Nyack, 1975. – 225с.
70269
  Myagkova O.V. Motivations for mergers and acquisitions: pros and cons // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – P. 58-63. – ISSN 2222-5323
70270
  Zabolotna V. Motivations in Western culture: A psychological perspective // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 45-48. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  The most actual question for modern social structures is how to maintain constant motivation of the participants at the high level, given that biologically adaptation reinforce the desire to conserve resources (whether physical or mental). Approaches ...
70271
  Douglas-Hamilton James Motive for a mision: the story Behind Hess"s flight to Britain / Douglas-Hamilton James. – London, 1971. – 290с.
70272
   Motives : 46 Contemporary German authors discuss their life and work. – London : Oswald Wolff, 1975. – 228р.
70273
  Boboc Nicolae Motivul premioritic in lumea colindelor / Boboc Nicolae. – Timisoara, 1985. – 248с.
70274
  Pilipenko S. Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact" / S. Pilipenko, O. Kabanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 100-101. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Changes in spontaneous and carbaholine-stimulated gastric motor activity was studied in rats after 28 days administration of omeprazole (proton pump inhibitor) and after 28 days simultaneous administration of omeprazole and multiprobiotic "Apibact". It ...
70275
  Haukova Jirina Motyl a smrt (1970-1975). / Haukova Jirina. – Praha, 1990. – 79с.
70276
  Hemingway Ernest Motyl i czolg. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1975. – 101с.
70277
  Reiprich Andrej Motyle slovenska oblast slovenskeho raja / Reiprich Andrej. – Bratislava : Slovenskej Academie Vied, 1960. – 553S.
70278
  Niesiolowski W. Motyle wieksze Tatr Polskich / W. Niesiolowski. – Krakowie : Polskiej Academji Umiejetnosci, 1929. – 88 s. – (Polska akademja umiejetnosci : Prace monograficzne komisji fizjograficznej ; T.5)
70279
  Svabinsky Max Motyli cas / Svabinsky Max. – Praha, 1953. – 64с.
70280
  Grabda Eugeniusz Motylica Watrobowa / Grabda Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 61с. – (Popularne Monografie Zoologiczne ; 2)
70281
  Matusiak Agnieszka Motyw snu w prozie starszych symbolistow rosyjskich (Fiodor Sologub). 2303 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-189 : Portr. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
70282
  Luzny R. Motywy polskie w tworczosci Aleksandra Hercena / R. Luzny, 1971. – [9] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
70283
  Skwara Marta Motywy szalenstwa w tworczosci Witkacego i Conrada : Studium porownawcze / Skwara Marta. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 288s. – ISBN 83-229-1959-X
70284
  Smith W. Mount Mazama: explosion versus collapse / W. Smith, C.R. Swartzlow. – Eugene : University of Oregon, 1936. – p.1809-1830
70285
   Mountain journeys. – New York, 1989. – 252с.
70286
  Fedoseyev Grigory Mountain trails. / Fedoseyev Grigory. – M., 1965. – 496с.
70287
  Turnbull E.S. Mountains of Myths Moved by Faith In The Word of God / E.S. Turnbull. – Sunshine. – 91с.
70288
  Hasluck P. Mounting and framing pictures : With numerous engravings diagrams / P. Hasluck. – London, New York : Cassel and Company, 1912. – 160 p.
70289
  Durrell Lawrence Mountolive / Durrell Lawrence. – New York, 1986. – 320с.
70290
   Mouvement antiguerre aujourdhui. – Moscou, 1987. – 120с.
70291
  Maciu Vasile Mouvements nationaux et sociaux roumains au XIXe siecle / Maciu Vasile. – Bucarest, 1971. – 334с.
70292
  Pye D. Move up : advanced : practice book / Diana Pye, Simon Greenall. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 94, [2] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29777-5
70293
  Greenall S. Move up : advanced : student"s book / S. Greenall; Simon Greenal ; ed. consult.: Bridget Green, James Hunter. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 139, [1] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29776-7
70294
  Lelyveld Joseph Move your shadow: South Africa, black and white / Lelyveld Joseph. – Harmondsworth, 1986. – 390с.
70295
  Зорина С.И. Movement : трилогия / Светлана Зорина. – Харьков : Фолио, 2008. – 792, [4] с. – ISBN 978-966-03-4311-5


  Женщина может все, если она умна, красива и... ею движет любовь. Именно такова героиня трилогии «Movement» судья Анна Васильева, которая круто меняет жизнь, когда ее любимый попадает на скамью подсудимых. Анна не останавливается даже перед должностным ...
70296
  Brodbeck Emil Movie and videotape special effects. / Brodbeck Emil. – New York, 1968. – 192с.
70297
  Cushman George Movie making in lessons / Cushman George. – New York, 1971. – 128с.
70298
  Moshinsky M. Movimientos colectivos y las reacciones nucleares / M. Moshinsky. – Mexico, 1957. – 41 с.
70299
  Oleinikova O. Moving out of "Their Places": Migration into Australia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 54-58. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Using а combination of migration literature analysis and practical experiences of Ukrainian migrants in Australia this paper examines the character of post-independence Ukrainian migration to Australia. Through comparative analysis of Ukrainian ...
70300
  Slobodnik Wlodzimierz Mowa codzienna / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1956. – 140с.
70301
  Lindner Jadwiga Mowa ojczysta / Lindner Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 140с.
70302
  Bak Stanislaw Mowa polska na Slasku. / Bak Stanislaw. – Wroclawi, 1974. – 222с.
70303
   Mowa rozswietlona mysla: Swiadomisc normatywno-stylistyczna wspolczesnych Polakow / Pod.red. J.Miodka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 338 s.: il. – ISSN 0239-6661
70304
  Belger Herold Mowen uber der Steppe / Belger Herold. – Alma-Ata, 1976. – 180с.
70305
  Nowogrodzki Henryk Mowi obronca... / Nowogrodzki Henryk. – Warszawa, 1988. – 152с.
70306
  Rospond Stanislaw Mowia nazwy / Rospond Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 276с.
70307
   Mowia zolnierze Korei.... – Warszawa, 1955. – 182с.
70308
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniw.Gdanskiego. – ISBN 83-7017-910-X
[1]. – 2000. – 219
70309
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 83-7326-016-1
Tom 2. – 2001. – 240s.
70310
   Mowimy po polsku. – Warszawa, 1970. – 344с.
70311
  Kotyczka J. Mowimy po polsku. 3 / J. Kotyczka, U. Wierzbicka. – Berlin
3. – 1973. – 236с.
70312
   Mowity po polsku / Bisko Waclaw, Karolak Stanislaw, Wasilewska Danuta, Krynski Stanislaw. – Warsawa : Wiedza Powszechnа, 1988. – 328 s. – ISBN 83-214-0024-8
70313
  Pillat Dinu Mozaic istorico-literar. Secolul XX / Pillat Dinu. – Bucuresti, 1969. – 226с.
70314
  Kitzinger Ernst Mozaiques byzantines israeliennes. / Kitzinger Ernst. – Milano, 1965. – 24с.
70315
   Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – IX, 170 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 167-170. – ISBN 978-1-47556-510-2
70316
   Mozambique"s Development Corridors: Platforms for Shared Prosperity / G. Rasagam, M. Engman, T. Gurcanlar, E. Fernandes // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 87-96. – ISBN 978-1-47556-510-2
70317
  Iyabo Mashsa Mozambique"s Growth Experience, Macroeconomic Policy Mix, and Institutions / Iyabo Mashsa, Ross Doris // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 7-25. – ISBN 978-1-47556-510-2
70318
  Lledo V. Mozambique"s Quest for Inclusive Growth // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-62. – ISBN 978-1-47556-510-2
70319
  Furnberg Louis Mozart-Novelle / Furnberg Louis. – Berlin, 1955. – 69с.
70320
  Curzon Henri de Mozart / Curzon Henri de. – Paris, 1938. – 219с.
70321
  Komroff Manuel Mozart / Komroff Manuel. – New York, 1956. – 172с.
70322
  Stromenger Karol Mozart / Stromenger Karol. – Warszawa, 1962. – 330с.
70323
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Lpz., 1956. – 84с.
70324
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Berl., 1965. – 122с.
70325
  Einstein Alfred Mozart. Czlowiek i dzielo / Einstein Alfred. – Warszawa, 1975. – 547с.
70326
  Tenschert Roland Mozart. Ein Biographie / Tenschert Roland. – Leipzig. – 172с.
70327
  Jacob Heinrich Eduard Mozart. Geist-Musik-Schicksal / Jacob Heinrich Eduard. – Munchen, 1978. – 478с.
70328
  Kerner Dieter Mozarts Todeskrankheit zum 170. / Kerner Dieter. – Berlin-Mainz, 1961. – 32с.
70329
  Zeyland Andrzej Moze jutro / Zeyland Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1975. – 221 s.
70330
  Cort J.H. Mozek a telesne tekutiny / J.H. Cort. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1963. – 99s.
70331
  Sidovski Kosta Moznosti za zgolemuvanje na izvozot od NR Makedonija i nekoi negovi problemi / Sidovski Kosta. – Skopje, 1962. – 168с.
70332
  Popper Jan Mozoly a medaile. Kniha o Ludviku Dankovi / Popper Jan. – Praha, 1975. – 153с.
70333
  Naipaul V.S. Mr Stone and the Knights Companion. / V.S. Naipaul. – Harmondsworth, 1977. – 125с.
70334
  Gamow G. MR Tompkins explores the atom / G. Gamow. – Cambridge : University Press, 1946. – IX, 97 p.
70335
  Coit Margaret Mr. Baruch / Coit Margaret. – Boston : Mifflin, 1957. – 784 p.
70336
  Thomas Norman Mr. Chaiman, ladies and gentlemen... / Thomas Norman. – New York, 1955. – 128с.
70337
  Steincrohn Peter Mr. Executive: keep well - live longer : A doctor"s guide to better health and longer life under executive tensions / Steincrohn Peter. – New York : Fell, 1960. – 341p.
70338
  Marryat Frederik Mr. Midshipman easy / Marryat Frederik. – M., 1982. – 464с.
70339
  Koontz Dean Mr. Murder / Koontz Dean. – New York : Berkley books, 1994. – 480p. – ISBN 0-425-14442-9
70340
  Bellow Saul Mr. Sammler"s planet / Bellow Saul. – Harmondsworth, 1973. – 313с.
70341
  Coi Margaret Mr.Baruch. / Coi Margaret. – Boston
9. – 1957. – 784с.
70342
  Kostic Dusan Mreze / Kostic Dusan. – Beograd, 1955. – 112с.
70343
  Netreba A.V. Mri for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal / A.V. Netreba, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 160-161
70344
  Kowalska Anna Mroczne poludnie / Kowalska Anna. – Krakow, 1979. – 110с.
70345
  Peisson Edouard Mroczny kurs / Peisson Edouard. – Gdansk, 1972. – 139с.
70346
  Mikolajek T. Mrok / Tadeusz Mikolajek. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1982. – 120 s. – ISBN 83-04-01272-3
70347
  Mitzner Zbigniew Mroki dnia / Mitzner Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 248с.
70348
  Putek Jozef Mroki sredniowiecza : obyczaje, przesady, fanatysm jkrucienstwa i ucisk spoleczny w Polsce / Putek Jozef. – Krakow, 1956. – 544 s.
70349
  Stephan Halina Mrozek / Stephan Halina. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1996. – 279с. : ill. – bibliog.:ss.256-275. – ISBN 83-08-02650-8
70350
  Szamyakin Iwan Mrozna zimy / Szamyakin Iwan. – Lodz, 1977. – 432с.
70351
  Woolf Virginia Mrs Dalloway / Woolf Virginia; Wint.an introd.by N.Fusini. – London : Campbell Publishers, 1993. – 219p. – (Everyman"s Library ; 157 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-157-7
70352
  Woolf Virginia Mrs Dalloway and Essays / Woolf Virginia. – Moscow : Raduga publishers, 1984. – 399 p.
70353
  Pollard Arthur Mrs Gaskell. Novelist and biographer / Pollard Arthur. – Cambridge, 1967. – 268с.
70354
  Maugham William Somerset Mrs Graddock / Maugham William Somerset. – London, 1978. – 253с.
70355
  Weingarten Violet Mrt. Beneker / Weingarten Violet. – New York : Simon and Schuster, 1967. – 222 p.
70356
  Dvoracek K. Mrtva reka / K. Dvoracek. – Praha, 1971. – 278с.
70357
  Gogol N.V. Mrtve duse / N.V. Gogol. – Praha, 1968. – 280 s.
70358
  Gogol N. Mrtve duse / N. Gogol. – Praha, 1975. – 337с.
70359
  Tesnohlidek R. Mrtvy u krize a jine soudnicky / R. Tesnohlidek. – Praha, 1971. – 373с.
70360
   MS-DOS-6.2. – Мjcrdf : ВА-ПРИНТ, 1994. – 362 с.
70361
  Kalfa W. MS-DOS-Patgeber: Tips & Tricks MS-DOS. / W. Kalfa, H.-J. u.a. Meier. – Leipzig, 1991. – 224с.
70362
  Финогенов К.Г. MS-DOS 5.0 / К.Г. Финогенов. – Москва : малип
2. – 1992. – 64.
70363
   MS-DOS 6 : Руководство пользователя : Microsoft Corporation, Омета, 1993. – 228c.
70364
  Франкен Г. MS-DOS 6.2 ... для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко; Пер.с англ. – Киев; Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 448с. – ISBN 5-85959-023-7
70365
  Богумирский Б. MS-DOS 6.2/6.22 : Hовые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – Санкт-Петербург : Кристал, 1997. – 464 с. – ISBN 5853660217
70366
  Шиб Й. MS-DOS 6.22 / Й. Шиб. – М., 1995. – 230с.
70367
  Финогенов К.Г. MS-DOS 6.22 / К.Г. Финогенов. – Москва : ABF, 1995. – 112с.
70368
  Франкен Г. MS-DOS 6.22 для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко. – Киев, 1995. – 448с.
70369
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.18)
70370
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ. – (Библитотека системного программиста Т.19)
Ч. 2. – 1995. – 256с.
70371
  Франкен Г. MS - DOS 5.0 ... для пользователя / Г. Франкен. – 2-е изд., перер. – Київ : BHV, 1992. – 513с. – ISBN 3-8936-079-5; 5-87282-072-0
70372
  Бемер С. MS Access...для пользователя / С. Бемер, Г. Фратер; Пер. с нем.Молявко С.М., Яблочковой Е.Б. – Киев Москва : Торгово-издательское бюро BHV, БИНОМ, 1994. – 384с. – ISBN 5-85959-048-2
70373
  Бемер С. MS ACESS 2.0 / С. Бемер. – Москва : BHV- Санкт-Петербург, 1995. – 448с.
70374
  Кох Олаф MS Excel 4.0 для пользования / Кох Олаф. – Киев, 1994. – 448 с.
70375
  Гультяев А.К. MS Project 2002 : Управление проектами. Русифицированная версия: Практическое пособие. / А.К. Гультяев. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2003. – 592с. – ISBN 5-7931-0239-6
70376
  Шутова Наталья MTTF-2008: туризм, гостиничное дело и много-много шоколада : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 12-13 : Фото
70377
  Cojepnhicop V. Muc do kien cuong. / V. Cojepnhicop. – M., 1974. – 115с.
70378
  Afanasjew Jerzy Mucha i aniol / Afanasjew Jerzy. – Warszawa, 1959. – 246с.
70379
  Safrin Horacy Mucha na cokole / Safrin Horacy. – Lodz, 1959. – 160с.
70380
  Biedni Boris Muchachas / Biedni Boris. – M., 1966. – 326с.
70381
  Gabriel Muchos anos despues / Gabriel, Galan J.A. y. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1991. – 494c.
70382
  Mackiewicz Stanislaw Muchy chodza po mozgu / Mackiewicz Stanislaw. – Krakow, 1957. – 215с.
70383
  Varma Rajendra Mucopolysaccharides -Glycosaminoglycans- of Body Fluids in Health and Disease / Varma Rajendra, Varma Randir. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1983. – 647p.
70384
  Savenkov S. Mueller matrices for linear and circular degenerate anisotropy / S. Savenkov, E. Oberemok, V. Nikonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 36-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The optical elements with linear and circular degenerate anisotropies have been examined in this article. The matrix model of these objects has been presented. The aspects of solving inverse problem on the basis of incomplete Muller matrices questions ...
70385
  Albinowski Stanislaw Muellerowie na co dzien: Miedzy Hamburgiem a Monachium. / Albinowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 367с.
70386
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 17a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Coleccion Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
70387
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 18-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
70388
  Ayala F. Muertes de perro. El fondo del vaso / F. Ayala. – Madrid : Espasa Calpe, 1991
70389
  Tokei Ferenc Mufajelmelet kinaban a III-VI szazadban, (Liu Hie elmelete a koltoi mufajokrol) / Tokei Ferenc. – Budapest, 1967. – 326с.
70390
  Rahman Lutfor Muhammad Ali Sircar: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1990. – 92с.
70391
  Rahman Lutfor Muhammad Ali SIRCAR: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1991. – 57с.
70392
  Sheed Wilfrid Muhammad Ali: a portrait in words and photographs / Sheed Wilfrid. – New York, 1976. – 351с.
70393
   Muhlhausen.. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1975. – 111S. : Mit Fotos von Heyde W.G. – Підписи до илюстрацій англійською, російською та французькою мовами
70394
  Laugaste E. Muistendid Kalevipojast / E. Laugaste, E. Normann. – Tallinn, 1959. – 670с.
70395
  Lustig Arnost Muj znamy Vili Feld / Lustig Arnost. – Praha, 1961. – 118с.
70396
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-213-3
Vol. 1. – 1989
70397
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-218-4
Vol. 2. – 1989
70398
  Paral Vladimir Muka obraznosti / Paral Vladimir. – Praha, 1986. – 382с.
70399
  Chotjewitz Peter Mulavita: Mafia zwischen gestern und morgen / Chotjewitz Peter. – Berlin, 1979. – 302с.
70400
  Koch Jerzy Multatuli (1820-1887) w Polsce : Proba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przelomie X1X i XX wieku // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2163. – 281 s. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11). – ISSN 0860-0716


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
70401
  Maltseva A.A. Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of snnovative development territories // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 229-238 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
70402
   Multi-photon microscopy and optical recording = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис / V. V. Petrov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 153, [3] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. парал. укр. - Текст англ. – Bibliogr.: p. 146-153. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-311-7
70403
  Lendel V.V. Multibeam interference in a range of ultrashort radio-waves / V.V. Lendel, Yu. Melnychenko, I.A. Shaykevich // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 64
70404
  Tomashik V. Multicomponent alloys based on II-VI semiconductor compounds / Vasyl Tomashik, Petro Feychuk, Larysa Shcherbak. – Chernivtsi : Chernivtsi national university, 2012. – 479, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-423-263-7
70405
  Makojevic N. Multicriteria approach in business environment ranking: case of new EU and transition countries / N. Makojevic, P. Veselinovic, A. Fedajev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 415-425 : Tabl. – Bibliogr.: 75 назв. – ISSN 1993-6788
70406
  Sojka E. Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 72-77. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The major purpose of the article is the comparative analysis of levels of living of populations in EU member states, determination of features that differ studied populations and indication of groups of countries of similar levels of living of their ...
70407
  Lanczont M. Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri-and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine / M. Lanczont, T. Madeyska // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2013. – Vol. 49 (за 2011) : Special theme: geoarchaeology in Poland. – P. 5-29. – ISSN 0066-5924
70408
  Logunova N.A. Multifaceted analysis of the structure of economic potential of enterprises in the cruise industry / N.A. Logunova, I.V. Charova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 194-200 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
70409
  Shalaiko T.O. Multifractionality: a modern tool to model complex behaviour / T.O. Shalaiko, G.M. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 107-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У статті побудовано мультидробовий процес із заданими локальними версіями на нескінченності та у скінченних точках. Обговорюються застосування до фінансової математики. We construct a multifractional process which has prescribed local versions at ...
70410
   Multilateral agreements.. – Vienna, 1959. – 260с.
70411
   Multilateral economic co-operation in Latin America.
1. – 1962. – 166с.
70412
   Multilateral scientific and technological co-operation among the CMEA member countries: To the 10th Anniversary of the Comprehensive Programme of Socialist Economic Integration of the CMEA member co. – M., 1982. – 197с.
70413
  Brockova K. Multilateral trade rules and environmental protection / K. Brockova, S. Mraz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 182-191. – ISSN 1993-6788


  This paper deals with the correlation between multilateral trade rules and environmental protection needs. The aim of this paper is to analyze WTO"s approach to dealing with situations when multilateral trade rules collide with its member states" ...
70414
  Yaholnyk A. Multilateral trading system - legal and economic aspects = Міжнародна торгівельна система - правові та економічні аспекти : (collection of essays) / Antonina Yaholnyk, Oleh Malskyy ; Ministry of education and science of Ukraine ; The I. Franko national university of Lviv. – Lviv : The Ivan Franko national university of Lviv, 2003. – 229, [2] p. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 966-613-243-5
70415
   Multilateral treaty framework: an invitation to universal participation : focus 2006: crosssing borders:Treaty event, 13-15 September 2006, United Nations headquarters. – New York : United Nations, 2006. – 12, 145, 131, 12 p. – Книга-перевертиш, має також назву: Traites multilateraux: pour une participation universelle
70416
   Multimedia et enseignement du francais : La Suisse et la francophonie. Actes de la 17-e biennale (Neuchatel, 1997). – Paris : Biennale de la langue francaise, 1998. – 525p. – ISBN 2-9507591-3-0
70417
  Korolchuk V. Multimedia in the Educational Process of Higher Education // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 46-47


  Використання мультимедіа в навчальному процесі вищої школи.
70418
   Multiple-purpose river basin development. Part 2D.. – Bangkok, 1961. – 76с.
70419
  Hochberg Yosef Multiple comparison procedures / Hochberg Yosef, Tamhane Ajit. – New York, 1987. – 450с.
70420
  Titeler Milton Multiple dopamine receptors : Receptor Binding Studies in Dopamine Pharmacology / Titeler Milton; Department of Pharmacology University of Toronto; Toronto, Ontario, Canada. – New York, Basel : Marcel Dekker, 1983. – 173S. – (Receptors and Ligands in Intercellular Communication / Series Editor: Bernhard Cinader ; Volume 1)
70421
  Mishchenko M.I. Multiple scattering of light by particles : Radiative transfer and coherent backscattering / M.I. Mishchenko, L.D. Travis, A.A. Lacis. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2006. – 16,478 p. : ill.,14p.ill. – ISBN 0-521-83490-2
70422
   Multiplex plotter procedures. – Washington : United States Goverment Printing Office
Book 3. Part 3F : Mapping procedures. Stereocompilation procedures. – 1960. – 45p.
70423
  Popa Ancuata Multipliers of Romanian economic structure: an analysis in terms of input-output model / Popa Ancuata, Dospinescu Andrei // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 432-441 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
70424
   Multipoint observations of Ionospheric Alfven Resonance / N.A. Baru, A.V. Koloskov, Y.M. Yampolsky, R.A. Rakhmatulin // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 45-49. – ISSN 2227-1481


  Among the processes that form properties of the geospace in the circumterrestrial plasma the electromagnetic resonances of the Earth, such as Schummann Resonance (SR) and Ionospheric Alfven Resonance (IAR) are of great importance. IAR is more localized ...
70425
  Divakaruni Chitra Multitude: cross-cultural readings for writers / Divakaruni Chitra. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1993. – XXV,525p. : ill. – ISBN 0-07-017081-9
70426
  Hand D.J. Multivariate analysis of variance and repeated measures: a practical approasch for behavioural scientists / D.J. Hand, C.C. Taylor. – Amsterdam, 1987. – 262 p.
70427
  Тургенев Иван Сергеевич Mumu - Муму: Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1978. – 92с.
70428
  Тургенев Иван Сергеевич Mumu - Муму: Кн. для чтения с коммент. на пол. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1978. – 88с.
70429
   Munca organizatiilor de baza pentru primirea de candidati si noi membri in partid.. – Bucuresti, 1954. – 32с.
70430
   Munca si protectie sociala = Travail et securite sociale= Labour and social Protection. – Bucuresti. – ISBN 973-567-022-4
Vol.7. – 1993. – 247 p. – Назва обкл.: Legislation Roumaine=Romanian legislation
70431
  Pavelescu Ion Munca sub semnul creatiei / Pavelescu Ion. – Bucuresti, 1979. – 130с.
70432
  Toma Sorin Munca ziarelor cu corespondentii muncitori si tarani. Raport prezentat la Congresul Corespondentilor muncitori si tarani din R.P.R. tinut la Bucuresti in zilele de 18 si 19 August 1951 / Toma Sorin, 1952. – 32с.
70433
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
1. – 1978. – 16с.
70434
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
2. – 1978. – 19с.
70435
  Stingl Miloslav Munchelgeld und Strassenkreuzer. Ein Ethnologe erzahlt von Melanesien / Stingl Miloslav. – Leipzig, 1975. – 260с.
70436
   Munchen-Stadt im Blickpunkt.. – Frankfurt am Main, 1972. – 127с.
70437
   Munchen. – Munchen : F.Bruckmann Graphische Kunstanstalten, 1960. – 34c.
70438
  Beyer Hans Munchen 1919 / Beyer Hans. – Berlin, 1956. – 56с.
70439
   Munchen Report: 248 Farbfotos.. – 5., aktualisierte Aufl. – Hamburg, 1986. – 135с.
70440
  Keller"""s Munchen und seine aus fluge / Keller"""s. – Berlin; Leipzig : Gruyter & Co, 1946. – 201S. – Без начала. – (Sammlung Goschen)
70441
  Brambock Peter Munchen und seine Geschichte / Brambock Peter. – Munchen : Buchhandler Hillenbrand"s Verlag, 1989. – 64S. : Ill. – Текст паралельно німецькою, англійською, фрацузькою мовами. - На обкл.: Deutsch. English. Francais
70442
   Munchen.. – Munchen, 1991. – 127с.
70443
   Munchen. Blick auf eine Weltstadt / Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat ; [Hrsg.: Christine Metzger]. – Aktualisierte Nachaufl. – Munchen : Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat, 2008. – 144 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM
70444
  Saint Mont Ange de Munchhausen : Piece de theatre en deux actes / Saint Mont Ange de. – s.l. : Saint Mont, 2001. – 124p. – ISBN 2-84755-002-Х
70445
   Munchhausens Abenteuer.. – Изд. 2-е. – M., 1965. – 63с.
70446
  Burger Gottfried August Munchhausens Reisen und Abenteuer = Приключения барона Мюнхаузена / Burger Gottfried August. – Moskau : Progress, 1979. – 140с.
70447
   Muncile Agricole de Primavara in U.R.S.S.. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1951. – 47s.
70448
  Burger A. Munckhausen. / A. Burger. – Berlin, 1972. – 168с.
70449
  Bergmann Gunter Mundarten und Mundartforschung / Bergmann Gunter. – Lpz., 1964. – 88с.
70450
   Mundo iberico, mundo eslavo : Afinidades e interrelaciones / Coord.: P.Sawicki,R.M.Amoros, A.Sawicka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2220. – (Estudios hispanicos ; N 8)
70451
   Munera litteraria.. – Poznan, 1962. – 424с.
70452
   Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata.. – Wroclaw, 1988. – 239с.
70453
   Munera poznaniensia. – Poznan, 1965. – 408с.
70454
  Posea Grigore Municipiul Bucuresti cu Sectorul agricol Ilfov / Posea Grigore, Stefanescu Ioana. – Bucuresti, 1984. – 291с.
70455
  Aradi Nora Munkasabrazolas a magyar kepzomuveszetben. / Aradi Nora. – Budapest, 1976. – 242с.
70456
  Bacaintan N. Muntii Baraolt = Les Monts Baraolt = The Baraolt Mountains : Studiu geomorfologic / Nicolae Bacaintan; Editat сu sprijinul Agentiei nationale pentru stiinta, tehnologie si inovare. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1999. – 160 p., 5 hart. : il. – ISBN 973-27-0643-0
70457
  Illenicz Mihai Muntii Ciucas-Buzau: Studiu geomorfologie / Illenicz Mihai. – Bucuresti, 1984. – 146с.
70458
  Schreiber Wilfried Eckart Muntii Harghita : Studiu geomorfologic / Schreiber Wilfried Eckart. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1994. – 134s. – ISBN 973-27-0446-2
70459
  Iliescu Emilian Muntii Rodnei / Iliescu Emilian, 1968. – 214с.
70460
  Coldea G. Muntii Rodnei. Studiu geobotanic / G. Coldea. – Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 1990. – 183s.
70461
  Sircu Ion Muntii Rodnoi. Studiu morfogeografici / Sircu Ion. – Bucuresti, 1978. – 112с.
70462
  Grigore Mihai Muntii Semenic: Potentialul reliefului / Grigore Mihai. – Bucuresti, 1981. – 134с.
70463
  Ichim Ionita Muntii Stinisoara / Ichim Ionita. – Bucuresti, 1979. – 120с.
70464
  Argesel Ion Popescu Muntii Tracaului. / Argesel Ion Popescu. – Bucuresti, 1977. – 174с.
70465
  Muica Cristina Muntii Valcanului: Structura si evolutia peisajului / Muica Cristina. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1995. – 158 p. – ISBN 9732704241
70466
  Huppert Hugo Munzen im Brunnen. Erlebtes Italien / Huppert Hugo. – Berl., 1965. – 510с.
70467
  Balicka Kozlowska Helena Mur mial dwie strony / Balicka Kozlowska Helena. – Warszawa, 1958. – 190с.
70468
  Dimitrov Zahari Mural ornaments from south-west Bulgaria. / Dimitrov Zahari, Sharov Boris. – Sofia, 1980. – 116с.
70469
   Mural paintings of Kokuryo tombs.. – Pyongyang. – 62с.
70470
   Muralia Hungarica. Mai magyar epuletdiszito muveszet.. – Budapest, 1978. – 171с.
70471
   Murby""s maps and models for geology including models of extinct Vertebrates. – London : Murby, 1934. – 15 p.
70472
  Young Scott Murder in a cold climate / Young Scott. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 240 p.
70473
  House Jack Murder not proven? / House Jack. – Harmondsworth, 1989. – 190с.
70474
   Murdered by Moscow : Petlura - Konovalets - Bandera : hree leaders of the Ukranian National Liberation Movement assassinated at the orders of Stalin and Khrushchov. – London : Ukrainian Publishers, 1962. – 73, [2] p., [2] p. phot.
70475
  Breza Tadeusz Mury Jerycha. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 284с.
70476
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1935. – 8 p.
70477
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1936. – 8 p.
70478
  Gheorghiu Mihnea Muschetarul lui Cantemir. / Gheorghiu Mihnea. – Bucuresti, 1990. – 224с.
70479
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 1. – 1983. – XI,374s. – Edited by Alfred Stracher
70480
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 2. – 1983. – XI,213s. – Edited by Alfred Stracher
70481
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 2. – 1983. – XI,213s. – Edited by Alfred Stracher
70482
   Musee d"anthropologie et d"ethnographie Pierre le Grand, Leningrad. – Leningrad : D"Art Aurora, 1989. – 22p.
70483
   Musee d`histoire naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti. – 120с.
70484
   Musee d`Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti, 1961. – 120с.
70485
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – Leningrad-M., 1965. – 96с.
70486
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – L., 1967. – 94с.
70487
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe Occidentale des XIXe-XXe siecles.. – L., 1976. – 307с.
70488
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe occidentale.. – L., 1984. – 158с.
70489
   Musee de l`Ermitage: Guide. – L., 1983. – 215с.
70490
   Musee de L`Ermitage: L`art de l`Europe occidentale: Peiture. Dessin. Sculpture.. – Leningrad, 1984. – 334с.
70491
  Опарин И. Musee du Louvre // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 146-153.
70492
   Musee Historique. Moscou: Tresors d`orfevrerie.. – L., 1985. – 168с.
70493
   Musee National de l`Ermitage. Petit guide.. – M., 1955. – 128с.
70494
   Musee national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou.. – M., 1980. – 31с.
70495
   Museen Kiews: Museumsfuhrer / M. Faktorowitsch, D. Kolesnokowa, L. Tschlenowa, I. Weremejewa. – M., 1984. – 247с.
70496
  Baikova J. Musei di Mosca e dintorni / J. Baikova. – M., 1983. – 197с.
70497
   Musenkuss und Pferdefuss. Verse, vorwiegend heiter.. – Berl., 1964. – 286с.
70498
   Museo de bellas artes Radischev. Saratov.. – L., 1985. – 175с.
70499
  Alvarez J.M. Museo de cera / J.M. Alvarez. – Madrid, 1993
70500
  Shapiro Y. Museo del Ermitag. Guia / Y. Shapiro. – M., 1976. – 208с.
70501
   Museo Nacional de Cuba. Pintura.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
70502
   Museo Nacional de Cuba. Pintura. Retratos de fayum. Pintura europea. Pintura cubana.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
70503
  Veremeeva I. Museos de Kiev / I. Veremeeva, D. Kolesnikova, M. Faktorovich. – M., 1984. – 247с.
70504
   Museum der bildenden Kunste, Leipzig.. – Lpz., 1961. – 116с.
70505
   Museum der westlichen und orientalischen Kunst Kiev.. – L., 1986. – 191с.
70506
   Museum fur auslandische Kunst der lettischen SSR, Riga. – Leningrad, 1986. – 183с.
70507
   Museum of the Ethnography of the Peoples of the USSR, Leningrad.. – Leningrad, 1990. – 191с.
70508
   Museum of Western and Oriental Art, Kiev. – Leningrad : Aurora, 1985. – 191s.
70509
  Lorentz Stanislaw Museums and collections in Poland 1945-1955 / Lorentz Stanislaw. – Warsaw, 1956. – 134с.
70510
  Baikova J. Museums in and around Moscow. / J. Baikova. – M., 1983. – 196с.
70511
   Museums in the USSR / USSR Central Museum of the Revolution.. – Moscow, 1989. – 68с.
70512
   Museums of Kiev : a guide. – Moscow : Raduga Publishers, 1984. – 248 p.
70513
   Museums of Latvia / USSR Company for Foreign Travel Riga Branch.. – Riga, 1990. – 15с.
70514
  Rosenberg Irene Museums of Tartu / Rosenberg Irene. – Tallinn, 1988. – 127с.
70515
   Museumskunde : Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 1 : Interdisziplinaritat. – 2011
70516
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 2 : Museum nachgefragt. – 2011
70517
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 1 : Medien fur Museen - Mittel der Kommunikation und Vermittlung. – 2012
70518
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 2 : Alle Welt im Museum? Museen in der pluralen Gesellschaft. – 2012
70519
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 1 : Museen im politischen Raum - ein Erfahrungsaustausch. – 2013
70520
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 2 : Sammellust und Sammellast. Chancen und Herausforderungen von Museumssammlungen. – 2013
70521
  Weber Karl Heinz Museumsrauber / Weber Karl Heinz. – [Berlin] : Das Neue Berlin, 1976. – 223 S.
70522
  Leczycka Maria Jadwiga Musi rodzic / Leczycka Maria Jadwiga. – Warszawa, 1978. – 195с.
70523
  Huxley Aldous Music an night and other essays / Huxley Aldous. – London, 1931. – 269с.
70524
  McCourt Music at the close / Edward McCourt. – Toronto : McClelland a. Stewart limited, 1979. – 170 p.
70525
  Hood K. Music in druze life : ritual, values and performance practice / Kathleen Hood ; with an introd. by Ali Jihad Racy. – London : Druze Heritage Foundation, 2007. – XXIX, 192 p. : іл., табл., ноти + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-904850-13-7
70526
  Tunley D. Music in the 19th-century Parisian salon : the thirteenth Gordon Athol Anderson memorial lecture delivered at the University of New England, on 2 October 1997 / D. Tunley ; The University of New England. – Armidale : UNE, 1997. – 24 p. – (The 1997 lecture series). – ISBN 1-86389-942-1
70527
   Musica antiqua Europae Orientalis.Bydgoszcz 1966 Polska.. – Warszawa
1. – 1966. – 520с.
70528
  Ardevol Jose Musica y revolucion. / Ardevol Jose. – La Habana, 1966. – 226с.
70529
  Sandor Frigyes Musical education in Hungary / Sandor Frigyes. – Budapest, 1966. – 254с.
70530
  Krishnaswami S. Musical instruments of India. / S. Krishnaswami. – Delhi, 1967. – 102с.
70531
   Musienko Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 182
70532
  Meyer Ernst Hermann Musik der Renaissance - Aufklarung - Klassik / Meyer Ernst Hermann. – Leipzig, 1979. – 275с.
70533
  Butting Max Musik Geschichte, die ich miterlebte. / Butting Max. – Berl., 1955. – 264с.
70534
  Hohne Erich Musik in der Kunst / Hohne Erich. – Lpz., 1965. – 18с.
70535
   Musik.. – Lpz., 1959. – 368с.
70536
   Musika Galiciana : Kultura muzyczna Galicji w kontekscie stosunkow polsko-ukrainskich (od doby piastowsko-ksiazecej do roku 1945). – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej. – ISBN 83-87288-73-Х
Tom 3 : Pod red.Mazepy L. – 1999. – 354s.
70537
  Hoffmann A E.T. Musikalische Novellen / A E.T. Hoffmann. – Lpz. – 280с.
70538
   Musikgeschichte in Bildern. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Musik
Bd. 3. Musik des Mittelalters und der Renaissance / Lieferung 3 /Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter / Joseph Smits van Waesberghe. – 1969. – 213 S. : Ill.
70539
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1963. – 144с.
70540
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1964. – 196с.
70541
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
1. – 1965. – 234с.
70542
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
3. – 1966. – 206с.
70543
  Mularczyk Andrzej Musisz to wypic do dna / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : Wyd-wo radia i telewizji, 1976. – 144s.
70544
  Attar Farid ud-Din Muslim Saints and Mystics. / Attar Farid ud-Din. – London, 1990. – 287с.
70545
  Frndic N. Muslimanske junacke pjesme / N. Frndic. – Zagreb, 1969. – 651с.
70546
  Schonfelder Harry Mussen Kinder schwierig sein? / Schonfelder Harry. – 6 Aufl. – Berlin, 1990. – 112с.
70547
  Fermi Laura Mussolini. / Fermi Laura. – Chicago, 1961. – 477с.
70548
  Belin Mustapha et Zeangir : Tragedie : Le prix est de vingt sols / Par m. Belin // Venceslas : Tragi-comedie / Rotrou, , de. – A Paris : Chez Pierre Ribou, 1698. – [10], 81, [3] .
70549
  Dreyer Georg Musterbeispiele und Ubungsaufgaben zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 9. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1957. – 198 S. : 219 Bild.
70550
  Boghel B. Mustervertrage, die jeder braucht / Bernhard Boghel. – Augsburg : Weltbild, 1999. – 237, [1] S. – (Vertraglich abgesichert!). – ISBN 3-89604-405-2
70551
  Palotas Laszlo Muszaki mechanika / Palotas Laszlo. – Budapest, 1959. – 168с.
70552
  Sztaba Zygmunt Muszka w biale grochy / Sztaba Zygmunt. – Katowice, 1957. – 222с.
70553
  Rusinek Michal Muszkieter z Itamariki / Rusinek Michal. – Warszawa, 1955. – 314с.
70554
   Mutations in Plant Breeding : Proceedings of a Panel on Co-Ordination of Research on the Production and Use of Induced Mutations in Plant Breeding. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1966. – 271p. – (Panel Proceedings Series)
70555
  Schwanitz F. Mutationsauslosung / F. Schwanitz. – Munchen, 1966. – 6с.
70556
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский, 1921. – с.
70557
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский, 1921. – 6с.
70558
  Frobel Friedrich Mutter-, Spiel- und Koselioder: Entworfenes und Gedrucktes zu und aus Friedriech Frobels Familien - buch / Frobel Friedrich. – Berlin, 1984. – 111с.
70559
  Noll Dieter Mutter der Tauben / Noll Dieter. – Berlin, 1955. – 48с.
70560
  Mann Heinrich Mutter Marie. Eugenie, oder Die Burgerzeit / Mann Heinrich. – Berlin-Weimar, 1975. – 397с.
70561
  Menz Peter Mutter Weber / Menz Peter. – Berl., 1956. – 352с.
70562
  Menz Peter Mutter Weber und ihre Kinder / Menz Peter. – Berl., 1957. – 314с.
70563
  Schneider K.M. Mutterliebe bei Tieren / K.M. Schneider. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1956. – 104с.
70564
  Baudisch Winfried Muttersprachliche Bildung und Erziehung in der Hilfsschule, Klassen 1 bis 4 / Baudisch Winfried. – Berlin, 1973. – 135с.
70565
  Kropotkin P. Mutual aid : a factor of evolution / P. Kropotkin, with a foreword by H.L. Beales. – Harmondsworth : Penguin books, 1939. – 278 S.
70566
  Stendhal Muvei. 10. Francia foldon. (Egy turista feljegyzesei) / Stendhal. – Budapest
10. – 1975. – 744с.
70567
  Mann Thomas Muvei. 9. Lotte Weimarban. A kivalasztott. A torveny / Mann Thomas. – Budapest
9. – 1970. – 717с.
70568
  Nagy Lajos Muvei. Egy lany a szazadfordulon. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 528с.
70569
  Nagy Lajos Muvei. Kiskunhalom. - Harom boltoskisasszony. - Falu. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 596с.
70570
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
1-2. – 1960. – 392с.
70571
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
3. – 1961. – 230с.
70572
  Mihalyfi Erno Muveszek, barataim: Valogatott kepzomuveszeti irasok. Muveszet es elmelet / Mihalyfi Erno. – Budapest, 1977. – 306с.
70573
   Muveszeti Kislexikon. – Budapest, 1973. – 687с.
70574
   Muveszetpolitikank idoszeru kerdesei: Tanulmanyok.. – Budapest, 1977. – 404с.
70575
  Rozniatowski T. Muz po styridsiatke / T. Rozniatowski. – Bratislava : Osveta, 1964. – 168s.
70576
  Barathova Nora Muz, ktory kracal za strcom / Barathova Nora. – Kosice, 1975. – 224с.
70577
  Sbarcea G. Muza cu har : Doua secole de muzica usoara romaneasca / George Sbarcea. – Bucuresti : Muzica, 1984. – 254 p.,18 f.il. : il.
70578
  Slekowa Ludwika Muza domowa: Okolicznosciowa poezja rodzinna czasow renesansu i baroku / Slekowa Ludwika. – Wroclaw, 1991. – 175с.
70579
   Muzea Krakowa. – Warszawa : Arkady, 1981. – 172s. : il. – (Muzea swiata). – ISBN 83-213-3070-3
70580
  Szymanska Kazimiera Zdislawa. Muzea literackie w Polsce / Kazimiera Zdislawa. Szymanska; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1994. – 256,[50]s. : il. – На обкл. рік 1994
70581
  Mihalache Marin Muzeele din Bucuresti / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1960. – 242с.
70582
  Petrescu-Dimbovita Muzeul de istorie a Moldovei / Petrescu-Dimbovita, Al. Andronic. – Bucuresti, 1966. – 96с.
70583
  Georgescu Florian Muzeul de istorie a orasului Bucuresti. / Georgescu Florian, Op.I. Cernovodeanu. – Bucuresti. – 128с.
70584
   Muzeul Doftana. Filiala a muzeului de istorie a partidului muncitoresc Romin.. – Bucuresti, 1960. – 94с.
70585
  Butura Valeriu Muzeul etnografic al Transilvaniej Cluj. / Butura Valeriu. – Bucuresti, 1966. – 29с.
70586
   Muzeul Romano-Rus., 1950. – 126с.
70587
  Petrescu I.C. Muzeul Scoalei si al Satului : ce s""a infaptuit la Comarnic / Ioan C. Petrescu. – Comarnic : [fara a publica], 1935. – 20, XXX p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
70588
   Muzeum a soucasnost.. – Roztoky u Prahy, 1977. – 174с.
70589
   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.. – Poznan, 1959. – 8с.
70590
   Muzeum imienia dzieduszyckich we Lwowie. – Lwow : ZI Zwiazkowej drukarni, 1880. – XXXIX,36S.
70591
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1917. – 112 s., 9 tabl., IV s.
70592
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1918. – VIII, 256 s.
70593
  Sutovec Milan Muzi a zbrane / Sutovec Milan. – Praha, 1977. – 178с.
70594
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1960. – 180с.
70595
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1968. – 138с.
70596
  Rusu Liviu Muzica in Bucovina / Rusu Liviu. – Bucuresti. – 49с.
70597
   Muzica si publicul.. – Bucuresti, 1976. – 136с.
70598
  Corolenco V.G. Muzicantul orb. / V.G. Corolenco. – Bucuresti, 1953. – 154с.
70599
   Muzicko vaspitanje i obrazovanje.. – Beograd, 1966. – 128с.
70600
   Muzy i Hestia : Studia dedykowane Profesor Ludwice Slekowej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1999. – 327s. – ISBN 83-229-1958-1
70601
  Hollanek Adam Muzyka dla was, chlopcy / Hollanek Adam. – Warszawa, 1975. – 203с.
70602
   Muzyka i totalitaryzm. – Poznan : Ars nova, 1996. – 204s. – ISBN 83-85409-47-5
70603
   Muzyka polska.. – Krakow, 1967. – 508с.
70604
  Chyla-Szypulowa Irena Muzyka w poezji wieszczow / Chyla-Szypulowa Irena. – Kielce : Akademia swietokrzyska im.Jana Kochanowskiego, 2000. – 179s. – ISBN 83-7133-137-1
70605
  Eder Boris My animal friends / Eder Boris. – M., 1965. – 120с.
70606
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M. – 608с.
70607
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1968. – 422с.
70608
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1973. – 485с.
70609
  Gorky Maxim My apprenticeship / Gorky Maxim. – M., 1976. – 485с.
70610
  Waugh Alec My brother Evelyn & other profiles / Waugh Alec. – London : Cassell, 1967. – 340 p.
70611
  Alexin Anatoly My brother plays the clarinet. / Alexin Anatoly. – Moscow, 1972. – 127с.
70612
  Du Maurier Daphne My cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – Middlesex, 1962. – 302с.
70613
  Du Maurier Daphne My Cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – London; Sydney, 1974. – 302с.
70614
  Tursun-Zadeh Mirze My day and age. Selected poems / Tursun-Zadeh Mirze. – M., 1977. – 191с.
70615
  Голтаренко А.В. My duck"s vision: высмеивание ради высмеивания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 86-87
70616
  Churchill Winston My early life: a roving commission / Churchill Winston. – London, Glasgow, 1959. – 382с.
70617
  Binur Yoram My enemy, my self / Binur Yoram. – Harmondsworth, 1990. – 215с.
70618
  Durrell Gerald My family and other animals / Durrell Gerald. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 302с.
70619
  Sit"ko S.P. My father - Panteleimon Onufrievich Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – P. 17-24. – ISSN 1023-2427
70620
   My Favourite Stories.. – 4 ed. – M., 1954. – 76с.
70621
   My favourite Stories. Three stories from "The arabian nights".. – 3-d edition. – M., 1952. – 87с.
70622
  Урина О.К. My first ABC book / О.К. Урина. – М., 1965. – 32с.
70623
  Абрам С. My first English Newspaper. Моя первая английская газета. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва : Центриздат, 1931. – 68 с. – (Английский язык. Серия для начинающих)
70624
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalygina. – M., 1960. – 60с.
70625
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalyguna. – 2-d edit. – M., 1963. – 60с.
70626
   My first steps in English. Comp. for the 5-th form of the 8-year school. / M.M. Markova, N.O. Mastalygina. – Kiev, 1963. – 60с.
70627
  Gerard James My four years in Germany / Gerard James. – New York : Doran, 1917. – 448p. : Ill.
70628
  Mikhalkov Sergei My friend / Mikhalkov Sergei. – M., 1955. – 56с.
70629
  Mortimer Penelope My friend says it is bullet-proof / Mortimer Penelope. – Harmondsworth, 1991. – 225с.
70630
  France Anatole My friend"s book / France Anatole, 1923. – 296с.
70631
  Gallant Mavis My heart is broken / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1991. – 273с.
70632
   My Helpdesk: все для удобства агентов : компания "Амадеус Украина" запустила новый сайт My Helpdesk, разработанный специально для агентов, использующих систему Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 12-13 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
70633
   MY HELPDESK: все для удобства агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 12-13 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
70634
  Richberg D.R. My hero : The indiscreet memoirs of an eventful but unheroic life / Donald R. Richberg. – New York : Putnam"s Sons, 1954. – VIII, 367 p. : ill.
70635
  Dorfman Ariel My house is on fire / Dorfman Ariel. – New York, 1991. – 167с.
70636
  Gumowska Irena My i nasz dom. (Z kultury zycia codziennego) / Gumowska Irena. – Warszawa, 1955. – 356с.
70637
  Potichnyj P.J. My journey // Літопис Української Повстанської Армії / відпов. ред. Петро Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – P. 1-123. – (Події і люди ; Кн. 4)
70638
  Potichnyj P.J. My journey = Моя дорога / Peter J. Potichnyj. – Ancaster ; Lviv : [s. n.], 2012. – 342, [1] p. : phot., portr. – Парал. тит. арк. укр. – ISBN 978-1-897431-40-5
70639
  Potichnyj P.J. My journey. Pt. 3 / Peter J. Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – P. 1-159 : ill., portr. – (Серія "Події і люди" ; кн. 4, ч. 3). – ISBN 978-966-2105-39-1(Ukr.) ; 978-1-897431-39-9(Can.)
70640
  Meir Golda My Life / Meir Golda. – New York, 1975. – 480с.
70641
  Chekhov Anton My Life and Other Stories / Chekhov Anton; Translated from the Russian by Contance Garnett with anIntroduction by Craig Raine. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; Vol. 120 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-120-8
70642
  Prorokov Boris My life and times / Prorokov Boris. – M., 1983. – 366с.
70643
  Nizer Louis My life in court / Nizer Louis. – Garden City; New York : Doubleday & company, 1961. – 524p.
70644
  Chaplin Charles My life in puctures / Chaplin Charles. – London, 1974. – 306с.
70645
  Levshin L.V. My lifelong road to light / L.V. Levshin. – Moscow, 1989. – 264 p.
70646
  Borgen Johan My mordercy i inne nowele / Borgen Johan; Wyb.i przedmow. J. Giebultowicza; Tlum. J. Giebultowicz, B.Hlasko. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1966. – 283. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
70647
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – M., 1961. – 120с.
70648
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – 2-е изд. – M., 1964. – 116с.
70649
  Hitler Adolf My new order / Hitler Adolf. – New York, 1941. – 1008с.
70650
  Moore Susanna My old sweetheart / Moore Susanna. – Harmondsworth, 1983. – 211с.
70651
  Roosevelt James My parents: a differing view / Roosevelt James, Libby Bill. – London, 1977. – 369с.
70652
   My prisli, soudruzi.... – Praha, 1955. – 368с.
70653
  Levesque Rene My Quebec. / Levesque Rene. – Toronto, 1979. – 191с.
70654
  Wilson August My Rainey"s black botton / Wilson August. – New York : A plume book, 1985. – 111 p.
70655
  Rama Rau Santha My Russian journey / Rama Rau Santha. – New York, 1959. – 300с.
70656
  George Jean Craighead My side of the mountain. / George Jean Craighead. – New York, 1988. – 177с.
70657
   My sveta dobudem.. – Praha, 1950. – 132с.
70658
  Glowacki J. My sweet Raskolnikow. Obciach / Janusz Glowacki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 115 s.
70659
  Arliss G. My ten years in the studios : with illustrations / G. Arliss. – Boston : Little ; Brown, 1940. – XII, 349 p. : ill.
70660
   My town : writers on American cities / Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state ; [execut. ed.: Michael Jay Friedman ; photo research: Ann Monroe Jacobs]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2010. – 84 p. : phot. – Contents: The poetry of bridges / D. Bottoms. Good old Baltimore / J. Yardley. Ghosts / C. Rotella. Chicago aquamarine / S. Dybek [et al.]
70661
  Dickens Monica My turn to make the tea. / Dickens Monica. – Harmondsworth, 1978. – 222с.
70662
  Dostoyevsky Fyodor My uncle"s dream / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1966. – 408 p.
70663
  Gorky M. My universities / M. Gorky. – M., 1968. – 184с.
70664
  Mielnik Wlodzimierz My z pulku mysliwcow / Mielnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1955. – 271с.
70665
  Hartung Hugo My, Meisegeierowie / Hugo Hartung; Przel. I.Naganowska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 332s.
70666
  Borkovcova Hana My, trojka cudakow / Borkovcova Hana; Kostyrko H. – Warszawa, 1977. – 199с.
70667
   Mya Handschrift der Sachsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. – Berl., 1962. – 24с.
70668
   Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages / A.A. Siromolot, O.S. Oliinyk, D.V. Kolibo, S.V. Komisarenko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – P. 62-70. – ISSN 2409-4943
70669
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
70670
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 371, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9916-6
70671
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 395, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9915-9
70672
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 410 p. : ll., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9911-1
70673
   Mykhailo Hrushevs"kyi 1866 -1934 : bibliographic sources. – New York ; Munich ; Toronto : [ S. n. ], 1985. – 18,199, [ 3 ] p. : portr.
70674
   Mykhailo Iosypovych Yadrenko // International conference "Modern stochastics: theory and applications III" : Sept. 10-14, 2012, Kiev, Ukraine : conference materials / Modern stochastics: theory and applications III, intern. conf. – Kiev : Київський університет, 2012. – P. 6-7
70675
  Pryhara Maria Mykhailyk the Cossack Orderly / Pryhara Maria. – Kiev, 1990. – 155с.
70676
  Kyrychenko V.V. Mykola Ivanovych Kovantsov (to 75-th birthday). (Ukrainian. English summary) / V.V. Kyrychenko, V.I. Mykhajlovs"kyj, M.O. Perestyuk; Univers. im. Tarasa Shevchenka // Visnyk. Ser. Fiz.-Mat. Nauky. – No.1
70677
   Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism. – New York, London : Plenum Press, 1984. – 341с.
70678
  Kornicker Louis S Myodocopid Ostracoda from the late Permian of Greece and a basic classification for Paleozoic and Mesozoic Myodocopida / Louis S Kornicker, I G Sohn // Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution. – Washington, 1999. – N 85. – 33 p.:il.
70679
  Karawajew W. Myrmekophilen aus Transkaspien / W. Karawajew; Труды русского энтомологического обозр. №5. – Kiew, 1909. – 11с.
70680
  Pilat A. Myshrooms and other fungi / A. Pilat. – Lond., 1961. – 160с.
70681
  Маріна Лілія MySims2Go: зв"язок під вашим брендом! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
70682
  Dabrowska Maria Myski o sprawach i ludziach. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1956. – 232с.
70683
  Sobeski Michal Mysl a marmur i inne szkice estetyczne / Sobeski Michal. – Warszawa, 1959. – 320с.
70684
  Zuraw J. Mysl filozoficzna i spoleczna Tadeusza Kosciuszki : tradycje i wspolczesnosc / Jozef Zuraw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. – 304 s. – ISBN 83-11--06251-X
70685
  Szyjkowski Maryan Mysl Jana Jakoba Rousseau w Polsce XVIII wieku / Szyjkowski Maryan. – Krakow, 1913. – 270с.
70686
  Bujwid-Kurek Mysl polityczna i panstwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) / Bujwid-Kurek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2000. – 307s. – ISBN 83-7188-309-9
70687
  Barcik Krzysztof Mysl spoleczna Hugo Chaveza // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 71-80. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
70688
   Mysl spoleczna Jana Pawla II : Studia i szkice. – Warszawa; Lodz : Uniw. Lodzki, PWN, 1999. – 247s. – ISBN 83-01-12830-5
70689
  Kozak A. Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / Artur Kozak ; do druku przygot. M. Pichlak ; wstep: A. Bator // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 1-259. – ISSN 0239-6661
70690
  Augustyn Leszek Myslenie z wnetrza objawienia : Studium filozofii Siemiona L.Franka / Augustyn Leszek. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 262s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii: B.Lagowski, G.Przebinda i.i. ; 6 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1741-0
70691
  Lamac Miroslav Myslenky modernich maliru / Lamac Miroslav. – Praha, 1968. – 445с.
70692
  Irzykowski Karol Mysli / Irzykowski Karol; Grzeniewski L.B. – Warszawa, 1974. – 144с.
70693
  Conrad Joseph Mysli : Wybor / Conrad Joseph. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1974. – 49s.
70694
  Mikolajczak Aleksander Wojciech Mysli europejskie / Mikolajczak Aleksander Wojciech; Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 180s. – ISBN 83-252-1173-6
70695
  Bieganski W. Mysli i aforyzmy o etyce lekarskiej / W. Bieganski. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1957. – 164s.
70696
  Amosow M. Mysli i serce / M. Amosow; Tlumacz J.H.Bayer. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1969. – 338s. – (Wiedza i zdrowie)
70697
  Rojek Bracia Mysli ludzi wielkich, srednich oraz psa Fafika / Rojek Bracia. – Warszawa, 1959. – 264с.
70698
  Lec Stanislaw Jerzy Mysli nieuczesane / Lec Stanislaw Jerzy. – Krakow, 1959. – 160с.
70699
  Norwid Cyprian Kamil Mysli o Polsce i polakach / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 64с.
70700
  Norwid Cyprian Mysli o sztuce i literaturze / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1960. – 256с.
70701
  Locke John Mysli o wychowaniu / Locke John; Wnorowski F., Mrozowska K. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 240с.
70702
   Mysli patryotyczno-polityczne : do stanow Rzeczypospolitey Polskiey na seym 1788. roku zgromadzonych przez obywatela o Wolnosc i Samowladztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego
Czesc 1. – 1788. – 134 p.


  Видання містить екслібрис: Ex libris Reverendi Domini Casimiri Stanislai de Korczak Newelski
70703
  Hlinka Anton Myslitelia a myslienky / Hlinka Anton. – 3. vyd. – Martin, 1993. – 118с.
70704
  Vrba Jan Myslivcuv.rok. Podzim - zima / Vrba Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1964. – 330 s.
70705
   Myslivecka rocenka 1966. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 258s.
70706
  Mottl S. a kol. Myslivecky zapisnik 1969 / S. a kol. Mottl. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1968. – 126s.
70707
  Аткинсон Леон MySQL = Core MySQL : Библиотека профессионала / Аткинсон Леон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, 2002. – 624с. – ISBN 5-8459-0291-6
70708
  Дюбуа П. MySQL : Полное и исчерпывающее руководство по применениюи администрированию баз данных MySQL 4, а также программированию приложений / П. Дюбуа. – 2-е изд.; Поль Дюбуа. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 1056с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0515-Х


  Описана реляционная система управления базами данных MySQL. Автор показывает как можно максимально эффективно использовать эту СУБД. Рецепты решения проблем.Интеграция MySQL с программными средствами
70709
  Веллинг Л. MySQL : Учебное пособие: Краткое изложение основ работы с MySQL / Люк Веллинг и Лора Томсон. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 304с. – ISBN 5-8459-0769-1


  Книга представляет собой краткое, но ясное изложение как основных теоретических принципов, так и практических примеров работы с MySQL
70710
  Denychtchouk P. Mysteres de la chirurgie plastique / Pavlo Denychtchouk ; trad. francaise par Olena Solomarska et Dmytro Tchystiak. – Paris : Editions Institut culturel de Solenzara, 2014. – 165, [7] p. : ill. – (Etudes ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. 6). – ISBN 978-2-919320-87-5
70711
   Mysteries of the Deeps : From the depths of Lake Baikal to the ocean floor. – Moscow : Progress, 1989. – 383p.
70712
  Юнг К.Г. Mysterium Coniunctionis / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 684с. – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-062-4; 966-543-008-4
70713
  Duplessis-Mornay Ph. Mysterium iniquitatis seu, Historia papatus. Qvibus gradibus ad id fastigii enisus sit, quamque acriter omni tempore ubique a piis contra intercessum : Asseruntur etiam Jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum adversus Bellarminum & Baronium Cardinales / Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani ... – 2da ed., locupletior, ab ipso authore recognita. – Salmurii (Saumur) : Apud Thomam Porthaeum, 1612. – [34], 1420, [60] p. – Accesserunt necessarii indices


  На тит арк. та в інших місцях прямокутна печатка з текстом: 1918 р. Національна бібліотека Української держави у Київі. На тит арк. напис хімічним олівцем: Куплено од Раєвського 30 липня 1919. На стор. 3 кругла печатка червоним чорнилом з текстом: ...
70714
  Dvorak Antonin Mystr Jeronym / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 276с.
70715
  Highwater Jamake Myth and sexuality / Highwater Jamake. – New York, 1991. – 224с.
70716
  Lipps G.F. Mythenbildung und Erkenntnis : eine Abhandlung uber die Grundlagen der Philosophie / G.F. Lipps. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1907. – VIII, 312 S. – (Wissenschaft und Hypothese ; 3)
70717
  Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 55-60. – ISSN 0372-4123
70718
  Combesque M.A. Mythologies americaines : reperes pour un autre voyage / Marie Agnes Combesque, Ibrahim Warde. – Paris : Editions du Felin, 1996. – 255, [ 2 ] p. – ISBN 2-86645-213-5
70719
  Blackwell Ch.W. Mythology for dummies / Christopher W.Blackwell, Amy Hackney Blackwell. – New York a.o. : Hungry minds, 2002. – 22,360 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5432-8
70720
  Hamilton Edith Mythology: timeless tales of gods and heroes. / Hamilton Edith. – New York, 1989. – 335с.
70721
  Vrchlicky Jaroslav Mythy. Selske balady. Ma vlast / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1955. – 525, [6] s.
70722
  Hajek Jiri Mytus a realita januara 1968. / Hajek Jiri. – Bratislava, 1970. – 198с.
70723
  Hajek Jiri Mytus a realita ledna 1968. / Hajek Jiri. – Praha, 1970. – 187с.
70724
  Черняк В.Я. Mас-спектрометричні дослідження плазми несамостійного розряду в дейтерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дейтерієву плазму несамостійного розряду, що підтримується плазмовим потоком. Як джерело плазмового потоку використане коаксіально-торцевий розрядник з порожнистим катодом. З розгляду кінетики механізмів утворення та витрат триатомних ...
70725
  Жук Р.А. N-(2-фуранилин)-, N-(2-пиранидил)- и 6-(2-фурилвинил) урацилы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Жук Р. А. ; АН Лат.ССР , От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1969. – 28 с.
70726
  Петюнин П.А. N - ариламиды оксикарбоновых кислот и превращение их в гетероциклические соедиения : Автореф... д-ра хим.наук: / Петюнин П.А.; ЛГУ. – Л., 1950. – 14л.
70727
  Скопенко В.В. N, N - диэтилдитиокарбонатные комплексы лантаноидов, содержащие гексаметилфосфортриамид / В.В. Скопенко, А.Ф. Савостоянова, Ю.Л. Зуб // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №7
70728
  Скопенко В.В. N, N` - Bis - (Benzal) athylendiimin und N, N` - Bis - (Theophen - 2 - ol) athylendiimin / В.В. Скопенко, Е. Хойєр // Z. anorg. allgem. Chemie, 1965. – Bd. 339. Heft 3-4
70729
  Знов"як К.О. N,N[штрих]-тетраетил-N"-трихлорацетилфосфортриамід: універсальний амбідентатний ліганд / К.О. Знов"як, В.М. Амірханов, В.А. Овчинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані по координаційно-хімічним властивостям представника амбідентатних лігандів карбациламідофосфатного типу - N,N[штрих]-тетраетил- N"-трихлорацетилфосфор-триаміду (НХ) - щодо іонів 3-d металів, лантаноїдів та уранілу. Розглянуто ...
70730
  Calinescu G. N. Filimon / G. Calinescu. – Bucuresti, 1959. – 270с.
70731
  Oprescu G. N. Grigorescu / G. Oprescu. – Bucuresti, 1961. – 276с.
70732
  Oprescu G. N. Grigorescu, anii de ucenicie / G. Oprescu, R. Niculescu. – Bucuresti, 1956. – 134 p.
70733
  Cerny A. N. I. Lobacevskij / A. Cerny. – Praha : Obris, 1946. – 370 s. – (Kdo je ; 11)
70734
  Berza M. N. Iorga / M. Berza. – Bucuresti, 1965. – 56с.
70735
  Rapeanu V. N. Iorga, la vie de l"histoire et l"histoire d"une vie / Valeriu Rapeanu. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica, 1989. – 317.p. – ISBN 973-29-0156-X
70736
  Zakrzewski Jan N. Y. N. Y. Nowy Jork / Zakrzewski Jan. – Warszawa : Iskry, 1980. – 336s. – ISBN 83-207-0177-5
70737
  Krushkow W.S. N.A. Dobroljubows gesellschaftlich-politische und philosophische Anschaungen. / W.S. Krushkow. – Berl., 1953. – 73с.
70738
  Burian Karel Vladimir N.A. Rimskij-Korsakov. / Burian Karel Vladimir. – Praha, 1949. – 37с.
70739
  Ene Virgiliu N.D. Cocea / Ene Virgiliu. – Bucuresti, 1966. – 168с.
70740
  Cerny Ales N.I.Lobacevskij / Cerny Ales. – Praha, 1946. – 39с.
70741
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1981. – 40p.
70742
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1988. – 62p.
70743
  Doppe Friedrich Na also, Wenk / Doppe Friedrich. – Berl., 1961. – 84с.
70744
  Komornicki Stanislaw Na barykadach Warszawy. Pamietnik z powstania 1954 r. / Komornicki Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 364с.
70745
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz; A. i Cz. Centkiewicowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1958. – 216 s.
70746
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 329 s.
70747
  Centkiewiczowa Alina Na bialym szlaku / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 323с.
70748
  Ostrover L. Na brehu Dviny / L. Ostrover. – Praha, 1954. – 192с.
70749
  Stano Jiri Na brezich Ostravice. Historicky obraz z prvni republiky / Stano Jiri. – Praha, 1954. – 294с.
70750
  Franko Iwan Na Ceremosi / Ivan Franko. – Praha : Melantrich, 1951. – 104 s.
70751
  Tomczyk Roman Na co mu przyszlo / Tomczyk Roman. – Krakow, 1977. – 274с.
70752
  Akimow Igor Na cudzym progu / Akimow Igor, Karpieko Wladimir; Przeloz.D.Mazur. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1976. – 200 s.
70753
  Skoczylas Anna Na cztery wiatry / Skoczylas Anna. – Krakow, 1976. – 62с.
70754
  Burchard Przemyslaw Na dno swiata. / Burchard Przemyslaw. – Warszawa, 1961. – 176с.
70755
  Lovell J. Na dobre i na zle : Rodzina po polsku / Jerzy Lovell. – Warszawa : Iskry, 1975. – 244 s. – (Biblioteka literatury faktu 30-lecia)
70756
  Olszewski Edward Na drodze przemian. Lubelszozyzna 1944-1979 / Olszewski Edward. – Lublin, 1979. – 33с.
70757
  Kedziora Juliusz Na drogach slowa / Kedziora Juliusz. – Poznan; Warszawa; Lublin : Ksiegarnia Sw. Wojciecha
T.2 : Portret Apostola. – 1957. – 338s.
70758
  Konjetzky Klaus Na drugim koncu dnia / Konjetzky Klaus; Przelozyla K.Niebenthal. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1987. – 207s. – ISBN 83-06-01301-8
70759
  Behounek Frantisek Na dwoch planetach : Powiesc fantastyczno-naukowa / Behounek Frantisek; Z jezyka czeskiego tlum. J.Bulakowska. – Katowice : Slask, 1967. – 221s.
70760
   Na fali humoru i satyry.. – Warszawa, 1955. – 198с.
70761
  Galsworthy John Na gieldzie Forsyteow / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 220с.
70762
  Ziemski Krystyn Na goracym uszynku / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Iskry, 1976. – 248s. – (Kluh srebrnego klucza)
70763
  Grigo T. Na Gornym Czerniakowie / Tadeusz Grigo. – Warszawa : MON, 1979. – 392s. : 24 s. fot. – ISBN 83-11-06258-8
70764
  Labedzki L. Na granicy dwoch swiatow : Walery Baginski 1893-1925 :biografia / Lukasz Labedzki. – Lodz : Ibidem, 2010. – 109 s. – Bibliogr.: s. 97-100. – ISBN 978-83-88679-96-4
70765
   Na granicy epok. Wspomnienia c udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917-1921.. – Warszawa, 1967. – 861с.
70766
  Barrett William E. Na grzbiecie zolwia / William E. Barrett; Tlum.Z.Kierszys. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1976. – 240s.
70767
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1955. – 179с.
70768
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1956. – 152с.
70769
  Bojarska Teresa Na jednym plotnie / Bojarska Teresa. – Warszawa, 1974. – 263с.
70770
  Bret Harte Francis Na Kalifornskyсh sierrach. / Bret Harte Francis. – Bratislava, 1967. – 201с.
70771
  Wojcik Zbigniew Na katorzniczym szlaku / Wojcik Zbigniew, Zagorski Andrzej. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1994. – 265s. – ISBN 83-7021-172-0
70772
  Kubin J.S. Na kazdeho dojde. / J.S. Kubin. – Praha, 1962. – 222с.
70773
  Pirandello Luigi Na kogo kolej? / Pirandello Luigi; Przelozyl S. Kasprzysiak. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 152s. – ISBN 83-08-01412-7
70774
  Brandstetter Alois Na konto listonoszy / Brandstetter Alois; Przelozyl I.Maslarz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1981. – 201s. – ISBN 83-08-00571-3
70775
  Skoszkiewicz Janusz Na krawedzi czasu / Skoszkiewicz Janusz. – Lodz, 1957. – 32с.
70776
  Krleza M. Na krawedzi rozumu / Miroslav Krleza; Tlum. M.Krukowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 362s.
70777
  Sieroszewski Waclaw Na kresach lasow / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1958. – 272с.
70778
  Kraszewski Jozef Ignacy Na krolewskim dworze. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 466с.
70779
  Kraszewski J.I. Na krolewskim dworze. Czasy Wladyslawa IV. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 470с.
70780
  Biskupski Stanislaw Na kursie - "Bismark" / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 140с.
70781
  Novakova Tereza Na librove grunte / Novakova Tereza. – Praha, 1952. – 144с.
70782
  Bielski Marian Na linii zycia i smerci / Bielski Marian. – Gdansk, 1974. – 316с.
70783
  Zajacowna Janina Na lupinie orzecha / Zajacowna Janina. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 227s.
70784
  Korzeniowski Witold Na marginesie wielkiej wojny / Korzeniowski Witold. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 127,[26]s. : il.
70785
  Grzesiuk St. Na marginesie zycia / St. Grzesiuk. – Wyd. 3. – Warszawa, 1972. – 233с.
70786
  Azuela Arturo Na miare piekiel / Azuela Arturo; Przelozyla A.Grodzicka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 392s.
70787
  Godlewski Aleksander Lech Na morzach poludniowych. / Godlewski Aleksander Lech. – Wroclaw, 1976. – 287с.
70788
  Milewski Wladyslaw Na morzu i na ladzie / Milewski Wladyslaw. – Gdansk, 1976. – 287с.
70789
  Konopnicka Maria Na normandzkim brzegu / Konopnicka Maria. – Gdansk, 1978. – 109с.
70790
  Katajev V. Na obzoru plachta bila. / V. Katajev. – Praha, 1955. – 36 с.
70791
  Katajev Valentin Na obzoru plachta bila. / Katajev Valentin. – Praha, 1977. – 304с.
70792
  Fac Boleslaw Na pamiec. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1976. – 213с.
70793
  Bernatt Stanislaw Na panstwie losu / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 24с.
70794
  Jaskiernia A. Na papierze i na tablecie. Zmiany w sektorze czasopism w Stanach Zjednoczonych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 129-144. – ISSN 1641-0920


  Про перілдичні видання США.
70795
  Matusowa-Kwiatkowska Barbara Na partyzanski possly boj... / Matusowa-Kwiatkowska Barbara. – Warszawa, 1976. – 606с.
70796
  Sulewski Wojciech Na partyzanskich sciezkach / Sulewski Wojciech. – Warszawa, 1961. – 124с.
70797
  Dygat Stanislaw Na piec minut przed zasnieciem / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 4552с.
70798
  Sewer Na pobojowisku. Maciek w powstaniu / Sewer, (Ignacy Maciejowski). – Krakow, 1956. – 182с.
70799
   Na pochodu. Patnact let nasi lidove armady v obraze povidky.. – Praha, 1959. – 220с.
70800
  Kiwka Zbigniew Na poczatku byl front. / Kiwka Zbigniew. – Poznan, 1965. – 154с.
70801
  Centkiewiczowie Alina i Czeslaw Na podboj Arktyki / Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa, 1956. – 600с.
70802
  Hadyna Stanislaw Na podboj kontynentu. / Hadyna Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 418с.
70803
  Bowen Elizabeth Na polnoc / Bowen Elizabeth; Tlum.A.Szpakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 476 s.
70804
  Uminski Z. Na polnoc od Alp / Zdzislaw Uminski. – wydanie drugie, przejrzane i poprawione prez autora. – Warszawa : PAX, 1972. – 209 s.
70805
  Wernic Wieslaw Na poludnie ed Rio Grande / Wernic Wieslaw; Il. s. Rezwadowski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 318s. : il.
70806
   Na poludnie od Sahary : Opowiadania afrykanskie. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 470s.
70807
  Amort Cestmir Na pomoc ceskoslovenskemu lidu. / Amort Cestmir. – Praha, 1960. – 520с.
70808
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Na powislu i na woli / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1974. – 350с.
70809
  Prochazkova Marketa Na prahu lasku / Prochazkova Marketa. – Praha, 1984. – 115с.
70810
  Tomcik Milos Na prelome epoch / Tomcik Milos. – Bratislava, 1961. – 252с.
70811
  Fuchs Vivian Na przelaj przez Antarktyde / Fuchs Vivian, Hillary Edmund. – Warszawa, 1959. – 446с.
70812
  Barycz Henryk Na przelomie dwoch sluleci / Barycz Henryk. – Wroclaw, 1977. – 332с.
70813
   Na przelomie Oswiecenia i Romantyzmu : O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 303s. – ISBN 83-7262-048-2
70814
  Boniewicz Leokadia Na przestrzeni wieku. Wspomnienia z lat 1860-1956 / Boniewicz Leokadia. – Warszawa, 1979. – 338с.
70815
  Fuks Fafal Na przyklad Kohnart / Fuks Fafal. – Gdynia, 1962. – 152с.
70816
  Hamera Bogdan Na przyklad Plewa. / Hamera Bogdan. – Warszawa, 1953. – 240с.
70817
  Sempolowska S. Na ratunek / S. Sempolowska. – Warszawa, 1955. – 275с.
70818
  Sitensky Ladislav Na reku...! / Sitensky Ladislav. – Praha, 1957. – 160с.
70819
   Na rogu Brackiej i... Konopackiej.. – Warszawa, 1983. – 241с.
70820
  Novy Karel Na rozcesti / Novy Karel. – Praha, 1953. – 324с.
70821
   Na rozhrani stoleti.. – Praha, 1967. – 18с.
70822
  Terej J.J. Na rozstajach drog : ze studiow nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej ; Polska Akademia nauk, Instytut histori. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich : Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 1978. – 315 s.
70823
  Panas Henryk Na rozstajnych drogach / Panas Henryk. – Lodz, 1974. – 364с.
70824
  Krleza Miroslav Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 245с.
70825
  Jastrzebski J. Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3139 : Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie / J. Jastrzebski. – S. 1-227. – ISSN 0239-6661
70826
  Latawiec K. Na scenie swiata i teatru : o dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Krakow : UNIVERSITAS, 1994. – 168 s. – ISBN 8370522386
70827
  Stankiewicz L. Na sciezkach samopoznania : Etap osobistego bilansu / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1994. – 97s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-05-5
70828
  Kovalcik Vlastimil Na severnom prahu / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1983. – 190с.
70829
  Sygietynski Antoni Na skalach Galvados / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1956. – 216с.
70830
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1955. – 510с.
70831
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1976. – 427с.
70832
  Lacina Vaclav Na skodnou a do netresku. Vybor z versu a prozy. 1923-1954 / Lacina Vaclav. – Praha, 1955. – 292с.
70833
  Meissner Janusz Na skrzydlach burzy / Meissner Janusz. – Warszawa, 1954. – 204с.
70834
  Kriebel Zdenek Na slunecne strane: Vybor z dila. / Kriebel Zdenek. – Praha, 1961. – 284с.
70835
  Gornicki Gerard Na sniegu widniala gwiazda / Gornicki Gerard. – Poznan, 1978. – 200с.
70836
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 340 s. : il.
70837
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 392 s.
70838
  Osterloff Konrad Na stadionach aztekow. XIX Igryska Olimpijskie, Meksys 1968 / Osterloff Konrad. – Warszawa, 1971. – 309с.
70839
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1949. – 32с.
70840
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1951. – 30с.
70841
  Klukanova Ludmila Na stitu bylo vytesano kolo. / Klukanova Ludmila. – Brno, 1984. – 113с.
70842
  Volcek J. Na stope / J. Volcek. – Praha, 1958. – 184 с.
70843
  Saysse-Tobiczyk Kazimierz Na szczytach Tatr / Saysse-Tobiczyk Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 228с.
70844
  Potocki Jaroslaw Na szlakach i bezdrozach Alaski / Potocki Jaroslaw. – Warszawa, 1959. – 266с.
70845
   Na szlakach niepodleglej : polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. M. Marszala, M. Sadowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3150 : Na szlakach niepodleglej / pod red. M. Marszala i M. Sadowskiego. – S. 1-465. – ISSN 0239-6661
70846
  Bienisz Jozef Na szlaku Stanleya / Bienisz Jozef; Majewski M. – Warszawa, 1968. – 324с.
70847
  Wojciechowski Grzegorz Na szlaku walki : Wspomnienia / Wojciechowski Grzegorz; Oprac. i przedmowe napisal B.Kogut. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 148s.
70848
  Beylin Stefania Na tasmie wspomnien / Beylin Stefania. – Warszawa, 1962. – 104с.
70849
  Pavlo L"udovit Na tenkom l"ade / Pavlo L"udovit. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 130s. – ISBN 80-7090-459-3
70850
  Wiatr J.J. Na tropach antyludzkiego mitu / Jerzy J. Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo "Iskry", 1959. – 104 s.
70851
  Kosman Marceli Na tropach bohaterow. Trylogii / Kosman Marceli. – Wyd.5,popraw. – Warszawa : KiW, 1996. – 222с. – ISBN 83-05-12833-4
70852
  Sell Hans Joachim Na tropach syna / Sell Hans Joachim; Przelozyla G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 132s. – (Wspolczesna proza swiatowna)
70853
  Gordon B. Na tropie "Korsarza" / B. Gordon. – Warszawa, 1973. – 187с.
70854
  Gromowa A. Na tropie tajemnicy : Powiesc fantastyczno-naukowa / A. Gromowa, W. Komarow; Przelozyl . A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1965. – 282s.
70855
  Kuroczko Eustachy Na trudnej drodze nauczyciela. Autobiografia. - Rozprawy Artykuly. - Przemowienia. / Kuroczko Eustachy. – Warszawa, 1962. – 358с.
70856
  Baran Jozef Na tylach awiata / Baran Jozef. – Krakow, 1977. – 62с.
70857
  Samozwaniec Magdalena Na ustach grzechu / Samozwaniec Magdalena. – Katowice, 1957. – 144с.
70858
  Mishima Yukio Na uwiezi. Ballada o milosci / Mishima Yukio; Przelozyla A.Demkowska-Bohdziewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 262s. – (Proza wspolczesna)
70859
   Na vecne casy.. – Praha, 1955. – 175с.
70860
   Na vecne casy.. – Praha, 1965. – 22с.
70861
  Teveljov Matvej (Teweljow) Na Verchovine / Teveljov Matvej (Teweljow). – Praha, 1955. – 416с.
70862
  Senkevic Jurij Na voru "Ra" pres Atlantik / Senkevic Jurij. – Praha, 1975. – 145с.
70863
  Dygasinski Adolf Na warszawskim bruku. Na panskim dworze / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1959. – 464с.
70864
   Na wesolej lwowskiej fali. – Warszawa : Polonia, 1991. – 245s. – ISBN 83-7021-134-8
70865
  Fac Boleslaw Na widoku. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1979. – 260с.
70866
  Robinson William Albert Na wielki ocean poludniowy / Robinson William Albert. – Gdansk, 1975. – 237с.
70867
  Rytard Jerzy Mieczyslaw Na wielkiej grani. Wniebowstapienie / Rytard Jerzy Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 288с.
70868
  Osmanczyk Edmund Na wielkiej konferencji Warszawskiej / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 80с.
70869
   Na wszystko jest przyslowie.. – Poznan, 1975. – 319с.
70870
  Vincenz S. Na wysokiej poloninie / Stanislaw Vincenz. – Warszawa : PAX. – ISBN 83-211-0270-0
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 1: Zwada. – 1981. – 604s.
70871
  Vincenz Stanislaw Na wysokiej poloninie / Vincenz Stanislaw. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX"
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 2: Listy z nieba. – 1982. – 571s.
70872
  Segal Kalman Na wyspie / Segal Kalman. – Katowice, 1961. – 108с.
70873
  Adamczewska Helena Na wyspie innego swiata. / Adamczewska Helena. – Warszawa, 1963. – 256с.
70874
  Ludwinska Jadwiga Sabina Na wyzwolonym Slasku / Ludwinska Jadwiga Sabina. – Warszawa, 1977. – 283с.
70875
  Rodziewiczowna Maria Na wyzynach / Rodziewiczowna Maria. – 8-me wyd. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1991. – 285s. – ISBN 83-7001-515-8
70876
   Na zapadni vyspe. Vlastivedny sbornik Karlovarska. sv. 3-1961.. – Plzen, 1961. – 181с.
70877
  Bednorz Zbyszko Na Zapiecku trzy okna / Bednorz Zbyszko. – Warszawa, 1978. – 163с.
70878
   Na zdravie!...: smiech XX storocia.. – Martin
5. – 1994. – 193с.
70879
  Jakubec Milan Na zemi i nad morom / Jakubec Milan. – Martin, 1997. – 345с.
70880
  Banasikowski Edmund Na zew ziemi wilenskiej / Banasikowski Edmund. – Warszawa-Paryz : Edit.Spotkania, 1990. – 455с. : ill. – ISBN 2-869-035-5
70881
  Boucek B. Na zkameneliny do okoli Radotinas a Chuchle / B. Boucek. – Praha : [S. n.], 1935. – 16 s.
70882
   Na+ - залежний транспорт кальцію у травних залозах / М.Ю. Клевець, Л.О. Дубицький, М.О. Гальків, В.В. Манько, Н.В. Федірко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що на диспергованих ацинусах підшлункової залози щурів та шлункових залозах морських свинок зменшення натрієвого градієнта супроводжується активацією секреції амілази та пепсиногена, що зумовлено надходженням у клітини Ca2+. Полівалентні ...
70883
  Steenbergen Bart van Naar een ontwerpende sociologie / Steenbergen Bart van. – Amersfoort : De Horstink, 1983. – 146blz. – ISBN 90 6184 187 9
70884
   Naar groter eenheid : De geschiedenis van het Nederlands Verbond van vakverenigingen 1906-1981 / Hueting Ernest, Jong, de Edz.Frits, Neij Rob. – Amsterdam : Van Gennep, 1983. – 432blz. : ill.
70885
  Krupkat Gunther Nabou. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1972. – 126с.
70886
  Krupkat Gunther Nabou: Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1982. – 276с.
70887
   Nabozenstvi v zivote jednotlivce a spolecnosti. – Praha, 1961. – 332 s.
70888
  Szewczuk Walery Nabrzezna, 12 / Szewczuk Walery. – Warszawa, 1974. – 265с.
70889
   Nabyvanets" Bohdan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 184
70890
   Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiow wyzszych : Materialy z konferencji naukowej. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 195s. – ISBN 83-7133-165-7
70891
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = Приобретание [т. е. Приобретение] польского гражданства / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-40-8
70892
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-44-6
70893
  Konrad Edmond Nac vzpomenu / Konrad Edmond. – Praha, 1967. – 192с.
70894
  Orlow Wladimir Nach dem Regen am Donnerstag / Orlow Wladimir. – Berlin, 1976. – 111с.
70895
  Elm L. Nach Hitler. Nach Honecker : Zum Streit der Deutschen um die eigene Vergangenheit / Ludwig Elm. – Berlin : Dietz, 1991. – 208 S. – ISBN 3-320-01761-6
70896
  Keun Irmgard Nach Mitternacht. / Keun Irmgard. – Berl., 1956. – 172с.
70897
  Wille Hanns Julius Nach verlorenen Jahren / Wille Hanns Julius. – Berlin : Verlag der Nation, 1957. – 279 S.
70898
  Peters Hermann Nachdenken uber realistische Kunst: Polemiken: Standpunkte: Argumente / Peters Hermann. – Berlin, 1988. – 182с.
70899
  Hermlin Stephan Nachdichtungen / Hermlin Stephan. – Berl., 1957. – 248с.
70900
  Vazquez A.G. Nachito / A.G. Vazquez. – La Habana, 1965. – 98 p.
70901
  Stifter Adalbert Nachkommenschaften / Stifter Adalbert. – Berl., 1956. – 112с.
70902
  Renn Ludwig Nachkrieg / Renn Ludwig. – Lpz., 1969. – 256с.
70903
   Nachricht von den Liebenden.. – Berl., Weimar, 1964. – 104с.
70904
  Wohman Gabriele Nachrichtensperre / Wohman Gabriele. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1978. – 432 S. : Ill.
70905
  Moebes R. Nachrichtenubertragung uber Hochspannungsleitungen / R. Moebes. – Berl., 1955. – 110с.
70906
  Weiss Peter Nacht mit Gasten. Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird. Zwei Stucke. / Weiss Peter. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1969. – 98 S.
70907
  Schneider Hans Nacht ohne Alibi / Schneider Hans. – 2 Auf. – Rudolstadt, 1970. – 236с.
70908
  Sandner Kurt Nacht ohne Gnade / Sandner Kurt. – Berl., 1957. – 156с.
70909
  Welskopf-Henrich Liselotte Nacht uber der Prarie : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher-Verl, 1975. – 614 S.
70910
  Welskopf-Henrich Liselotte Nacht uber der Prarie : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle; Leipzig : Mitteldeutscher-Verl, 1984. – 499s.
70911
  Roland Otto Nacht uber Osterreich / Roland Otto. – Berlin, 1982. – 390с.
70912
  Bohler Hellmuth Nachtaunahmen mit jeder Kamera / Bohler Hellmuth. – Halle, 1957. – 48с.
70913
  Freyer Egbert Nachtflug: Erzahlungen / Freyer Egbert. – Berlin, 1986. – 176с.
70914
  Schmieder Meike Nachtfrost / Schmieder Meike. – Berlin, 1975. – 191с.
70915
  Hilprecht Alfred Nachtigall und Sprosser / Hilprecht Alfred. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 94с. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
70916
  Редінг Б. Nachtingal / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 30, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 1)
70917
  Shuchowizki Leonid Nachts in einer fremden Wohnung: Zwei Erzahlungen / Shuchowizki Leonid. – Berlin, 1981. – 179с.
70918
  Oettingen Hans von Nachts kamen die Ratten / Oettingen Hans von. – Berl., 1962. – 170с.
70919
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1977. – 564с.
70920
  Kosiguin A.N. Nacia nuevos exitos en la edification comunista / A.N. Kosiguin. – Moscu, 1970. – 45с.
70921
   Nacional financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1963.. – Mexico, 1964. – 292с.
70922
   Nacional Financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1964.. – Mexico, 1965. – 286с.
70923
   Nacional financiera, S.A. Informe anul. Correspondiente a 1962.. – Mexico, 1963. – 274с.
70924
  Morejon Nancy Nacionen y mestizeje en Nocolas Guillen / Morejon Nancy. – Habana, 1982. – 331с.
70925
  Koutek Jaroslav Nacisticka pata kolona v CSR / Koutek Jaroslav. – Praha, 1962. – 256с.
70926
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1958. – 564с.
70927
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1974. – 530с.
70928
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1976. – 530с.
70929
  Tarno Jan Pawel Naczelny sad administracyjny : A wykladnia prawa administracyjnego / Tarno Jan Pawel. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 1997. – 133p. – ISBN 83-7171-044-5
70930
  Gruszecka Aniela Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku / Gruszecka Aniela. – Krakow, 1961. – 240с.
70931
  Lebrekht Hans (Leberecht) Nad Koordi svita / Lebrekht Hans (Leberecht). – Bratislava, 1950. – 283с.
70932
  Broniewski Wladyslaw Nad Mazowsza rownina ctwarta. / Broniewski Wladyslaw, H. Hermanowicz. – Warszawa, 1963. – 112с.
70933
  Kraszewski Jozef Ignacy Nad modrym Dunajem. Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 334с.
70934
  Przybyszewski Stanislaw Nad morzem / Przybyszewski Stanislaw. – Gdansk, 1978. – 64с.
70935
  Marek Jiri Nad nami svita / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 212с.
70936
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Kaunas, 1953. – 683с.
70937
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
1. – 1973. – 167с.
70938
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
2. – 1973. – 182с.
70939
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
3. – 1973. – 224с.
70940
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1998. – 779 s. – (Ser.:"Biblioteka klasyki"). – ISBN 8370234372
70941
  Nagorski J. Nad plonacym Baltykiem. / J. Nagorski. – Warszawa, 1960. – 202с.
70942
  Skiba Wolody (Wl. Sabowski) Nad poziomy. Powiesc z roku 1863 / Wolody (Wl. Sabowski) Skiba. – Warszawa, 1968. – 376с.
70943
  Gitlin Jan Nad Rio de la Plata. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1958. – 344с.
70944
  Piescikowski Edward Nad tworczoscia Boleslawa Prusa / Piescikowski Edward. – Poznan, 1989. – 236с.
70945
  Syska Henryk Nad Wisla nad Bugiem / Syska Henryk. – Warszawa, 1959. – 264с.
70946
  Pilich Przemyslaw Nad Wkra, Lydynia i Sona / Pilich Przemyslaw. – Warszawa, 1977. – 55с.
70947
  Warnenska M. Nad woda wielka i czysta / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1976. – 254 s.
70948
  Laforet C. Nada / C. Laforet. – Barcelona, 1991
70949
  Umbral F. Nada en el domingo / F. Umbral. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1993. – 140 p.
70950
  Sadoveanu M. Nada florilor / M. Sadoveanu. – Craiova, 1974. – 212с.
70951
  Sadoveanu Mihail Nada florilor. Amintirile unui pescar cu undita / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti, 1968. – 198с.
70952
  Skopec Rudolf Nadar. Robert Felix Tournachon. Fotograf, vzduchoplavec, spisovatel / Skopec Rudolf. – Praha, 1960. – 42с.
70953
  Jaskiernia A. Nadawcy publiczni w Stanach Zjednoczonych, czyli jak przetrwac na wolnym rynku mediow / Alicja Jaskiernia // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 95-112. – ISSN 1641-0920
70954
  Auerbach Theodor Nadja sammelt Redewendungen. / Auerbach Theodor. – M., 1964. – 136с.
70955
  Kowalewski Stanislaw Nadliczbowy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 172с.
70956
  Dabrowolska Halina Maria Nadzieja. / Dabrowolska Halina Maria. – Warszawa, 1961. – 98с.
70957
  Sroga A. Nadzieje : Cztery dni w bagnie. Dwadziescia dwa dni pod mostem. Przez linie frontu / Alojzy Sroga. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 185 s.
70958
  Bove Alexander Naerly free tuition: let the IRS pay for your child"s education / Bove Alexander. – Harmondsworth, 1988. – 240с.
70959
  Sinclair Upton Nafta / Sinclair Upton; Z upowaznienia autora przelozyla A.Sokolicz. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka
Tom 2. – 1949. – 269s.
70960
   NAFTA chapter eleven reports. – The Hague : Kluwer Law International. – ISBN 90-411-2285-0
Vol. 1 : Primary materials / Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge. – 2006. – XXV, [3], 718 p. – На обкл.: Editors: Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge
70961
  Hisao Inagaki Nagarjuna"s Discourse on the ten stages // Ryukoku literature series. – Kyoto, 1998. – Vol. 5. – ISSN 13430378
70962
  Gerber Robert Nagetiere Deutschlands. / Gerber Robert. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1952. – 102с.
70963
  Mysliwski W. Nagi sad. Palac / Wieslaw Mysliwski. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 529 s.
70964
  Skou-Hansen Tage Nagie drzewa / Skou-Hansen Tage; Przelozyla I. Naganowska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 196s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
70965
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Autumn. – P. 12-14. – ISBN 978-9952-806-82-3
70966
  Mustafayev E. Nagorno-Karabakh: forgotten, not frozen // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
70967
   Nagoya University Bulletin. Academic Years 1989-1990, 1990-1991.. – Nagoya, 1989. – 369с.
70968
   Nagoya University bulletin: 1981-1982. – Nagoya, 1982. – 221с.
70969
   Nagoya University catalogue.. – Nagoya. – 1с.
70970
   Nagoya University Catalogue. 1960-1961. – Nagoya, 1961. – 22с.
70971
   Nagoya University Catalogue. 1961-1962. – Nagoya, 1962. – 23с.
70972
   Nagoya University Catalogue. 1962-1963.. – Nagoya, 1963. – 23с.
70973
   Nagoya University Catalogue. 1963-1964. – Nagoya, 1964. – 25 p.
70974
   Nagoya University, 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 36с.
70975
   Nagoya University, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 36с.
70976
   Nagoya University. 1985-1986.. – Nagoya, 1985. – 37с.
70977
   Nagoya University. 1998-1999 : Bulletin. – Nagoya : The editorial committee for Nagoya university bulletin, 1998. – 320p. : il.
70978
   Nagoya University. Bulletin. Academic years 1991-1992, 1992-1993.. – Nagoya, 1991. – 406с.
70979
   Nagoya University: 1981-1982.. – Nagoya, 1981. – 25с.
70980
   Nagoya University: 1984-1985.. – Nagoya, 1984. – 33с.
70981
   Nagoya University: Bulletin. Academic Years 1987-1988, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 326с.
70982
   Nagoya University: Bulletin: Academic Years 1985-1986; 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 316с.
70983
  Bilinski W. Nagrody i odznaczenia / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. – 257 s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej)
70984
  Cooper J.F. Nagy Indiankonyv. / J.F. Cooper. – Budapest, 1974. – 966с.
70985
  Berenyi Andrasne Nagy Rozalia a nevem / Berenyi Andrasne. – Budapest, 1975. – 438с.
70986
  Gyorffy Istvan Nagykunsagi kronika / Gyorffy Istvan, 1955. – 184с.
70987
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 3. – 1974
70988
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 7. – 1974
70989
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 8. – 1974
70990
  Scherzer Landolf Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem sowjetischen Orient / Scherzer Landolf. – Rudolstadt, 1977. – 243с.
70991
  Spisiak Jan Nahrada skody a zaruka v oblasti hospodarskych zmluv / Spisiak Jan. – Bratislava, 1956. – 554с.
70992
  Frost Margarete Nahst du mit? / Frost Margarete. – 2. Auflage. – Leipzig, 1985. – 144с.
70993
  Jachnin Boris Nahybejte se z oken / Jachnin Boris, 1962. – 50с.
70994
  Nairn Ian Nairn`s London. / Nairn Ian. – Harmondsworth, 1988. – 246с.
70995
  Suresvaracarya S. Naiskarmyasiddhi / S. Suresvaracarya. – Mysore, 1965. – 230с.
70996
  Suwala Halina Naissance d(une doctrine formation des idees litteraires et esthetiques de Zola (1859-1865)) / Suwala Halina. – Warszawa, 1976. – 205с.
70997
  Kelemen B. Naivno slikarstvo Jugoslavije. / B. Kelemen. – Zagreb, 1969. – 121с.
70998
  Hensel Witold Najdawniejsze stolice polski. Gniezno-Kruszwica-Poznan. / Hensel Witold. – Warszawa, 1960. – 232с.
70999
   Najdawniejsze zabytki jezyka polskiego.. – Wyd. 5. – Wroclaw, 1975. – 268с.
71000
  Reisel Vladimir Najdrahsi sperk / Reisel Vladimir. – Bratislava, 1958. – 80с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,