Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
79001
  Францев В. "Monumenta Illrica" П.И. Шафарика / В. Францев. – Казань, 1918. – 28с.
79002
  Луцишин З. "Moral hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1/2 (16/17). – С. 83-107. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції "moral hazard".
79003
  Kubicek Jaromir "Moravska Rovnost". 1940-1945. / Kubicek Jaromir, Franek Otakar. – Brno, 1985. – 210с.
79004
  Ilyin Y.A. Mode in USSR / Y.A. Ilyin. – M., 1978. – 118с.
79005
  Koknova T. Mode of linguistic-and-methodological competence development in the course of professional training of prospective foreign language teachers // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747


  Шляхи формування лінгвометодичної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх викладачів іноземної мови.
79006
  Klebanova T.S. Model basis of early warning and localization of crises in economic systems of territories / T.S. Klebanova, L.S. Guryanova, I.K. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 269-278 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
79007
  Bulavin L.A. Model for carbon nanoparticles surface area estimation / L.A. Bulavin, O.A. Hrebnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 177-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Ми описуємо модель для оцінки площі поверхні вуглецевих наночастнок, а саме одностінних вуглецевих нанотрубок, багатостінних вуглецевих нанотрубок, фулеренів, астраленів, нанопластин. Оцінка площі поверхні ґрунтується на припущенні, що наночастина ...
79008
  Gurwin Jacek Model hydrogeodynamiczny systemu wodonosnego pradoliny Odry w rejonie Glogowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2197. – 90 s. : il. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68). – ISSN 0525-4132
79009
   Model law on trademarks, trade names and unfair competition. – Paris, 1960. – 24с.
79010
  Kostkiewiczowa Teresa Model liryki sentymentalnej w tworczosci Franciszka Karpinskiego / Kostkiewiczowa Teresa. – Amsterdam, 1964. – 136 s.
79011
  Procenko Ya.M. Model of adaptive condition based technical maintenance of radio electronic technology objects // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – P. 94-98. – ISSN 2524-0056
79012
  Porokhnya V. Model of allocation of budget and borrowed funds for the armed forces of Ukraine development programs in compliance with NATO standards / V. Porokhnya, O. Ostapenko // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 455-476. – ISSN 2519-4070
79013
   Model of forming isotropic and anisotropic graphite under high temperatures and fluences neutron irradiation / M.P. Odeychuk, V.I. Tkachenko, L.A. Bulavin, B.V. Borts, S.I. Skoromnaya // East european journal of physics : збірник наукових праць / Ministry of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv national university ; ed. board: Adamenko I.N., Akulov V.P., Antonov A.N. [et al.]. – Kharkiv, 2019. – № 4. – Р. 5-17. – ISSN 2312-4334
79014
   Model of hardware spectrums of CdZnTe- detectors / V.A. Mokritsky, O.V. Maslov, O.V. Bansak, O.I. Leshchenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 53-60. – ISSN 2524-0056


  This article has developed a technique for modeling the instrumental spectrum obtained by measuring the intrinsic gamma radiation of spent nuclear fuel with different burnup depths and the degree of leakage fuel cladding. The spectrum model of the ...
79015
  Nagachevska T. Model of innovative development of a modern enterprise / T. Nagachevska, O. Prygara


  The article explores nature and types of models for enterprise innovative development and presents their comparative analysis. The approach is proposed to build up the innovative model of enterprise development by integrating internal and external ...
79016
  Prygara O.Yu. Model of innovative development of a modern enterprise / O.Yu. Prygara, T.V. Nagachevska // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 224-240. – ISBN 978-9934-8643-5-3
79017
  Hantimurova N.I. Model of learning foreign students in higher medical institutions: analysis of "KROK" examination results // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751


  Розглянуто особливості змісту освіти іноземних громадян у закладах вищої освіти України, здійснено аналіз етапності сучасної вищої медичної освіти, та організації навчального процесу в цілому.
79018
   Model of organization of the University ecosystem for the development of STEM-education / N. Kushnir, N. Valko, N. Osipova, T. Bazanova // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – P. 77-92. – ISSN 1998-6939


  "В статті зроблено аналіз ситуації на ринку освітніх послуг STEM-напрямку в Україні і за ії межами, розглянуто існуюче технічне і методичне забезпечення STEM-освіти, а також досвід створення STEM-школи на базі центру післядипломної освіти Херсонського ...
79019
  Zhansagirova A.E. Model of organizational structure for tourist cluster in Kazakhstan / A.E. Zhansagirova, T.A. Azatbek, S.U. Niyazbekova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 332-337 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 8 назв. – ISSN 1993-6788
79020
   Model of physical processes in primary and secondary converters of the detector / O.V. Banzak, A.V. Sieliykov, S.V. Dobrovolskaya, O.I. Konovalenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 5-15. – ISSN 2524-0056
79021
  Petruniak V. Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin / V. Petruniak, I. Ustenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 34-37. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member G. Prodaivoda). Advanced understanding of geological structure of petroleum fields remains one of the main drivers of successful exploration an d production. Due to limitations of seismic method we can acquire ...
79022
   Model of Side-looking Airborne Radar Controller Activity / S. Pavlova, L. Blahaia, O. Kozhokhina, T. Herasymenko // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 63-66. – ISBN 978-1-5090-1052-3
79023
  Danilov V. Model of ternary quantum computer, based on four level laser / V. Danilov, V. Kurashov, O. Pilipovsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Model of ternary quantum computer based on four level laser was considered. Also, necessary base ternary functions with their tree numbered logic interpretation was considered. Запропоновано схему реалізації трійкового квантового комп"ютера, що ...
79024
  Parkhaieva N.V. Model of the Regional Transport and Logistics Complex // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – P. 140-141. – ISBN 978-9934-571-43-5
79025
  Skotnicka Anna Model prozy "innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku. 2307 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-225. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
79026
  Grabowiec Piotr Model spoleczenstwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 228 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
79027
   Model study of influence of internal stresses on deformation and seismic processes in convergent plate boundary zones by the example of Lake Baikal ice cover / S. Psakhie, E. Shilko, S. Astafurov, A. Dimaki, V. Ruzhich // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 134-136. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
79028
  Kapoun Karel Model sveta. / Kapoun Karel. – Praha, 1962. – 106с.
79029
  Molska Alina Model ustroju socialistycznego w polskiej mysli marksistowskiej lat 1878-1886 / Molska Alina. – Warszawa, 1965. – 292с.
79030
  Rusu A. Modelarea componentelor microelectronice active / A. Rusu. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1990. – 199 s.
79031
  Hancu Simion Modelarea hidraulica in curenti de aer sub presiune / Hancu Simion. – Bucuresti : Edit. Acad. R. S. Romania, 1967. – 246 s.
79032
  Siletchi M. Modelarea matematica a proceselor sociale / M. Siletchi, L. Curta. – Bucuresti, 1972. – 265с.
79033
  Tufescu Victor Modelarea naturala a reliefului si eroziunea accelerata / Tufescu Victor. – Bucuresti, 1966. – 618с.
79034
  Ognean Teodor Modelarea proceselor de epurare biologica / Ognean Teodor, Vaicum, Lydia-Maria. – Bucuresti, 1987. – 227с.
79035
  Iordache Octavian Modelarea statistica si estimarea parametrilor proceselor chimice / Iordache Octavian, G. Maria, S. Corbu. – Bucuresti, 1991. – 237с.
79036
  Tertisco M. Modelaria si predictia seriilor de timp / M. Tertisco, P. Stoica, T. Popescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1985. – 298 p.
79037
   Modele des jeunes gens.. – St. Peterbougs, 1815. – 229с.
79038
  Pawlowski Zbigniew Modele ekonometryczne rownan opisowych / Pawlowski Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 276с.
79039
  Kolbuszewski Jacek Modele estetyczne liryki slowackiej romantycznego przelomu / Kolbuszewski Jacek. – Wroclaw i i., 1975. – 163с.
79040
  Simionescu N. Modele experimentale chirurgicale ale glandelor endocrine / N. Simionescu, M. Scherzer. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1969. – 314s.
79041
  Bodezatu Radu Modele geofisice ale alkatuirii geologice a romaniei / Bodezatu Radu. – Bucuresti, 1982. – 205 p.
79042
  Kolasinski Krzysztof Modele i funkcje ubezpieczen spolecznych / Kolasinski Krzysztof. – Torun, 1990. – 151с.
79043
  Mihoc G. Modele matematice ale asteptarii / G.Mihoc, A.Muja, G.Ciucu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 464p.
79044
  Petrila T. Modele matematice in hidrodinamica plana. : Cercetari asupra influentei peretilor nelimitati / T. Petrila. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 297 p.
79045
   Modele matematice si semiotice ale dezvoltarii sociale. – Bucuresti, 1986. – 192с.
79046
  Cundy H.M. Modele matematyczne / H.M. Cundy, A.P. Rollett. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 296 s. : 330 rys.
79047
  Dejnarowicz Czeslaw Modele programowania w dydaktyce. / Dejnarowicz Czeslaw, Karwat Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 308с.
79048
  Luchowska Anna Modele redukcyjne w semantyce / Luchowska Anna; Un-t Opolski, In-t filologii polskiej. – Opole : KWANT Zacher, 1995. – 111s.
79049
  Teodorescu D. Modele stohastice optimizate / D.Teodorescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1982. – 246 p.
79050
   Modele strategii marketingowych : Wybrane ujecia paradygmatyczne i sektorowe. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 310s. – ISBN 83-7246-116-3
79051
  Linvill J.G. Modele tranzystorow i diod / J.G. Linvill; Ambroziak A. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1963. – 194 s.
79052
  Czajkowska K. Modele zarzadzania i nadzoru nad publicznymi i panstwowymi mediami elektronicznymi w wybranych panstwach Afryki, Ameryki Poludniowej, Azji i Europy / Katarzyna Czajkowska, Karol W. Janos // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 133-145. – ISSN 1641-0920
79053
   Modeles d"etoiles et evolution stellaire = Star models and stellar evolution : Communications presentees au 9-me Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959 / Colloque International d"astrophysique tenu a Liege les 6,7 et 8 juillet 1959; S. Rosseland. – Liege : Universite de Liege, 1959. – 532 p.
79054
  Razoumikhine B. Modeles physiques et methodes de la theorie de l"equilibre en programmation et en economie / B. Razoumikhine. – M. : Mir, 1978. – 285 p.
79055
  Close C.M. Modeling and analysis of dynamic systems / C.M.Close, D.K.Frederick. – 2nd ed. – Boston a.o. : Houghton Mifflin, 1993. – 15,681p. – ISBN 0-395-55114-5
79056
  Sandrakov G.V. Modeling and homogenization of some hydrodynamics problems // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 23
79057
  Erdemir Gundogmus Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for walnut production // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 188-197 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
79058
  Borysenko I. Modeling as method of educational reality abstraction / I. Borysenko, T. Baliasnikova, T. Ihnatovych // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 5-11. – ISSN 2306-5532


  У статті представлено моделювання як метод дослідження у сучасній науці переваги та можливості методів моделювання, що стосуються розробки навчальних програм.
79059
   Modeling Communication Between the Public and the Authorities while Implementing Innovative Projects in the Context of E-Democracy and Public Administration / A.A. Shyian, A.O. Azarova, L.O. Nikiforova, L.M. Tkachuk, V.V. Azarova // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 18-27. – ISSN 2409-9066


  Моделювання комуніукації між громадськістю та владою під час впровадження інноваційних проєктів у контексті е-демократії та державного управління.
79060
  Chernyak O. Modeling credit interest rate of Ukrainian banks / O. Chernyak, V. Nebukin // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – P. 126-136
79061
  Skitsko V. Modeling in the processes of choice of the company delivering bottled water by the consumers on the background of reflexive management // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 42-47. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  In this work the problem of high quality drinking water provision is described and analyzed. It is shown that a person may obtain such water by various ways one of which is bottled water delivery by specialized companies. The existence of numerous ...
79062
  Holovko N. Modeling method for preparing future educators in higher education institutions / N. Holovko, S. Balashova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-8. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article describes the essence of the concept of model and method of modeling; its use in the educational training process of future teachers. Analysis of scientific sources gives grounds to claim that the model of formation, scientists understand ...
79063
   Modeling of deep level influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact / V. Ilchenko, O. Kondratovich, O. Tretyak, M. Shkil // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – P. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Modeling of impurity deep level (quantum dot) influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact has been carried out. Precise equations for voltage-capacitance dependence of semiconductor structure taking into consideration ...
79064
  Kravets T. Modeling of European stock indexes returns using wavelet analysis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 65-69. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований метод прогнозування доходностей фондових індексів на основі вейвлет-декомпозиції, нейронних мереж та методу ...
79065
  Новікова О.В. Modeling of gas price influence on macroeconomsc indicators of Ukraine // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – Р. 529-531. – ISBN 978-966-188-219-4
79066
  Stavytskyy A. Modeling of Human Development Index in The World / A. Stavytskyy, V. Bykova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
79067
  Korniyenko B. Modeling of information security system in computer network / B. Korniyenko, L.P. Galata // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – Р. 36-42. – ISSN 2707-1758
79068
  Ermakov V.N. Modeling of microwave radiation action on alive systems by nonlinear resonant tunneling / V.N. Ermakov, E.A. Ponezha // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 16-25. – ISSN 1023-2427


  It is shown that the influence of electromagnetic irradiation on resonant tunneling of electrons in the nonlinear state is similar to the action of low intensity mm-irradiation on alive systems. It is supposed that the resonant tunneling is related to ...
79069
  Ali Modeling of production strategy by Petri nets / Ali M. Ramadan; // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – P. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається можливість застосування розвинутого апарату мереж Петрі для моделювання ринкового виробництва.
79070
  Makaseyev A.M. Modeling of the influence of delay factors on the dynamics of non-ideal pendulum systems / A.M. Makaseyev, A.Yu. Shvets // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – Р. 71-77. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The influence of various factors of delay on the dynamics of non-ideal dynamical systems "pendulum-electric motor" is considered. The approaches that allow to reduce the mathematical model of the system to the systems of differential equations without ...
79071
   Modeling of the nonlinear resonant response in sedimentary rocks / V. Vakhnenko, O. Vakhnenko, TenCate, T. Shankland // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 195-197 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
79072
  Botygina O.O. Modeling of the physical conditions influence in solar off-limb prominences on I and V Stokes profiles 0f D3 He I emission line with code HAZEL / O.O. Botygina, V.O. Masliukh, V.G. Lozitsky // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 64
79073
   Modeling of the process of technical service "in condition" with fixed monitoring period / G.V. Banzak, L.M. Dobrovolskaya, L.M. Vozikova, V.A. Kudryashov // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – C. 5-9. – ISSN 2524-0056
79074
  Penkin Yu. Modeling of vibrational processes in discrete matrix structures approach / Yu. Penkin, G. Khara, A. Fedoseeva // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 67-79. – ISSN 1814-4225
79075
  Koeberlein-Kerler Modeling the design activity of a teacher of technical disciplines // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 13-21. – ISSN 2074-8922


  Моделювання прєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін.
79076
   Modeling the kinetics of electron transfer in bacterial reaction centers / D.M. Ramazanov, M.A. Zabolotnyi, O.P. Barabash, M.P. Kulish, O.P. Dmitrenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 210-212
79077
  Mkrtchian A. Modeling the location of natural cold-limited treeline and alpine meadow habitats in the Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian, D. Svidzinska // Local responses to global challenges : proc. of Forum Carpaticum 2014 / ed.: Ivan Kruhlov a. Bohdan Prots. – Lviv : Ukrayinskyy Bestseler, 2014. – P. 96-102. – (Science for the Carpathians). – ISBN 978-966-2384-21-5
79078
  Korobko T. Modeling the water quality of flat eivers // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 17-19
79079
   Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part pf Dieper-Donets basin / G.D. Lisnyi, I.V. Ustenko, V.D. Petruniak, S.A. Vyzhva // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – P. 84-89. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Один із авторів статті - Вижва С.В. (КУ). Методика моделювання розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпрово-Донецької западини.
79080
  Straass G. Modell und Erkenntnis : Zur erkenntistheoretischen Bedeutung der Modellmethode in der Biologie / G. Straass. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 135S. : Mit 11 Abbildungen im Text
79081
  Gerlach K. Modellbahn-Triebfahrzeuge. Typen und Daten international. / K. Gerlach. – Berlin, 1967. – 242с.
79082
  Wolfer M. Modelle von Stadt-, Land- und Gartenhausern. Erste Lieferung / Marius Wolfer. – Weimar : Voigt, 1837. – 14, [2] S., 32, [2] Tab. – Вид. готичним ширифтом
79083
  Di Robilant Enrico Modelli nella filosofia del dirito / Di Robilant Enrico. – Bologna, 1968. – 212с.
79084
  Gondiul V.P. Modelling and forecasting international relations in the information sosiety // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 166-179
79085
  Hondyl V.P. Modelling and Forecasting International Relations in the Informaton Society // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 11-23
79086
  Bezrukova T.L. Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition / T.L. Bezrukova, A.T. Gyiazov, A.M. Bazieva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 344-351. – ISSN 1993-6788


  The article studies the possibilities and prospects for improvement of modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition. The authors offer to use the fuzzy logic method to increase the ...
79087
   Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: II. Advanced chaos / A.V. Glushkov, O.Yu. Khetselius, N.G. Serbov, Yu.Ya. Bunyakova, V.V. Buyadzhi // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 184-188 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2311-0902
79088
   Modelling and study of the mechanisms of the transfer of radioactive material from terrestrial ecosystems to and in water bodies around Chernobyl : Final report; Experimental collaboration project №3. – Brussels : ECSC-EC-EAEC, 1996. – VII,184p. – ISBN 92-827-5194-5
79089
  Savchenko O. Modelling of a lesson in the context of competence approach // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 39-45. – ISSN 2518-7635


  Моделирование урока в контексте компетентностного подхода
79090
  Jurenoks V. Modelling of Economic Systems Using of Nonparametric Method and Multidimensional Distributions / V. Jurenoks, V. Jansons, K. Didenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 119-121
79091
  Tonkoshku A.S. Modelling of overheating in solar photovoltaic cell plates with local electric heat sources / A.S. Tonkoshku, A.V. Ivanchenko // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 77-84. – ISSN 2616-8685
79092
  Kaniuka A.A. Modelling of plasma mixture release in the ionosphere / A.A. Kaniuka, G.P. Milinevsky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 89-95. – (Астрономія ; вип. 33)


  Запропоновано механізм генерації швидких хвиль світіння, що спостерігаються в експериментах з інжекцією плазмоутворюючих сумішей в іоносфері Землі: взаємодія газоподібного і конденсованого компонентів продуктів інжекції в її початковій фазі. Досліджена ...
79093
  Lavrenyuk M. Modelling of stress-strain state of crustal systems in context of space problem during the granite formation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 81-85. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member V. Shevchuk) The problem of granites holds a special place in geology. Research of the granite formation problem leads to a number of partial problems, among those the question of depth of the granite generation ...
79094
   Modelling of survival of patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus / A.N. Grabovoy, O.O. Kolesnik, T.M. Savchyn, S.A. Antoniuk // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 2016. – Vol. 38, n. 1. – Р. 45-48. – ISSN 1812-9269


  The creation of a mathematical model of survival in patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus. Patients and Methods: The study was performed on 141 samples of biopsy materials or ...
79095
  Lyzhechko M. Modelling of technical reserves of an insurance company / M. Lyzhechko, I. Rozora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
79096
  Kostenko T.O. Modelling of the influence of different types of innovations on Ukrainian sugar mills labor productivity // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – P. 115-125. – ISBN 978-966-2339-80-2


  Моделювання впливу різних видів інновацій на продуктивність праці на українських цукрових заводах.
79097
  Krylova A.S. Modelling of the spectral probltm on networks // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – P. 19
79098
  Stavytskyy A. Modelling quality of life in Ukraine and european countries / A. Stavytskyy, K. Molokanova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 57. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
79099
  Pereira P. Modelling soil water repellency in an abandoned agricultural field / P. Pereira, M. Oliva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 77-81. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member O. Menshov) Soil Water Repellency (SWR) is a natural property of soils with impacts on soil erosion, water infiltration, superficial and subsurface hydrology, nutrients leaching and plant growth. Purpose: Study ...
79100
  Katranzhy L. Modelling the dynamics of the adequacy of bank"s regulatory capital / L. Katranzhy, O. Podskrebko, V. Krasko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 188-194. – ISSN 2256-0742
79101
  ZatonatskaT Modelling the Efficiency of the Cloud Computing Implementation at Enterprises / ZatonatskaT, O. Dluhopolskyi // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; голов. ред. Люльов О. ; редкол.: Тамбовцева Т., Порнпітакпан Ч., Яп К. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 2218-4511


  Моделювання ефективності впровадження хмарних обчислень на підприємствах. У статті наведено основні характеристики, види та властивості хмарних обчислень. Проаналізовано найпошириніши в Україні хмарні технології. Виявлено, що на даний момент найбільша ...
79102
  Tsegaye Kassa Gogie Modelling the solar, geomagnetic and periodic variations of the ionosphere over Ethiohia // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 28-40. – ISSN 2227-1481
79103
  Tolok I.V. Modelling the useful life exhaustion (depreciation) and restoration processes of the of military equipment groupages // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – Р. 64-72. – ISSN 2524-0056
79104
  Korbozerova N.M. Modelos estructurales del marco oracional predicativo en la lengua espanola en comparacion con la lengua Ucraniana // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 46-51. – ISSN 2521-1218
79105
   Modelowanie analogowe i hybrydowe / Palusinski, O.Ю, M. Skowronek, L. Znamirowski. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1976. – P. 246
79106
  Hanusik Krystyna Modelowanie ekonometryczne procesow spoleczno-ekonomicznych : Procedury obliczeniowe wraz z oprogramowaniem / Hanusik Krystyna, Langowska Urszula; Uniw. Opolski. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1994. – 102s. – (Wydawnictwo skryptowe). – ISBN 83-85678-29-8
79107
  Cysewska-Sobusiak Anna Modelowanie i pomiary sygnalow biooptycznych / Cysewska-Sobusiak Anna. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 252s. – ISBN 83-7143-467-7
79108
  Bokota Adam Modelowanie krzepniecia i stygniecia dwuskladnikowych stopow metali / Bokota Adam; Politechika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechiki Czestochowskiej, 2001. – 121s. – (Monografie ; 79). – ISBN 83-7193-135-2
79109
  Maszek Kazimierz Modelowanie matematyczne w optymalizacji urzadzen ciepbnych sorpcyjnych / Maszek Kazimierz. – Krakow, 1984. – 152с.
79110
  Kovalenko O.E. Models and means for service agents orchestration in situation management systems // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 462-467. – Bibliogr.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
79111
  Black M. Models and metaphors / M. Black. – New York, 1962. – 267с.
79112
  Bychkov A.S. Models and methods for pulsed continuous-discrete information systems and processes investigation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 10-15. – (Кібернетика ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the stability of a new class of continuous-discrete information systems -fuzzy linear hybrid pulsed automata. Sufficient conditions of stability are obtained. Stability and stability on the part of variables are proved. The ...
79113
  Ramsey I.T. Models and mystery / I.T. Ramsey. – London a.o. : Oxford Univ. press, 1964. – IX, 74 p.
79114
  Kalachevska L. Models for innovation development of rural territories based on infrastructure development // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 175-180. – ISSN 2256-0742
79115
  Ali Mohamed Ramadan Models for parallel computations / Ali Mohamed Ramadan; // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 248-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті даємо огляд моделей паралельних обчислень з позицій ПАРКС - (Паралельні Асинхронні Рекурсивні Керуючі Системи) технології програмування.
79116
  Yakubava V. Models of interaction between the established and the new knowledge in popular science texts // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 133-138. – ISSN 2415-8828
79117
  Godlewska Models of Motherhood Among the Roma Living in Poland / Godlewska, -Goska // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 95-120. – ISSN 0137-4079
79118
   Models of Nanocomplexes Based on C60 Fullerene for Creation of Anticancer and Anti-Inflammatory Agents / S.P. Repetsky, A.V. Andrusyshyn, G.M. Kuznetsova, R.M. Melnyk, V.K. Rybalchenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – Р. 215-219. – ISSN 1816-5230
79119
   Models of Nanostructures Based on Titanium Dioxide TiО2 for Transport of Biologically Active Compounds / S.P. Repetsky, A.V. Andrusyshyn, G.M. Kuznetsova, R.M. Melnyk, V.K. Rybalchenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 18, вип. 4. – Р. 1077-1082. – ISSN 1816-5230
79120
  Monobaeva A. Models of postgraduate business education in foreign countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 100-105 : Tabl. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
79121
  Tenjes Peeter Models of regular galaxies / Tenjes Peeter. – Tartu : Universitatis Tartuensis, 1993. – 129 p.
79122
  Cheberyako O. Models of the Pension System: International Experience фnd Local Practice / O. Cheberyako, V. Bykova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-57. – (Економіка ; вип. 5 (212)). – ISSN 1728-3817
79123
   Models, numbers, and cases : methods for studying intemational relations. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan press, 2004. – X, 412 p. : tab. – Index: p. 391-412. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-472-06861-X
79124
  Nekit K.H. Modem challenges of reforming legal education in Ukraine // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – P. 79-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Сучасні проблеми і перспективи реформи юридичної освіти.
79125
  Belfadli R. Moderate deviations for a stochastic Burgers equation / R. Belfadli, L. Boulanba, M. Mellouk // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 167-193. – ISSN 2351-6046


  A moderate deviations principle for the law of a stochastic Burgers equation is proved via the weak convergence approach. In addition, some useful estimates toward a central limit theorem are established.
79126
  Muneer S. Moderating effect of agency cost on the relationship between capital structure, divident policy and organization perfomance: a brief literature review / S. Muneer, N.H. Bajuri, S. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 434-442 : Fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
79127
  Chang-Bong Kim Moderating effect of external diffusion from the utilization of IT in SCM of Korea / Chang-Bong Kim, , Yongrok Choi // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 367-376 : table., fig. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
79128
  Yi-Min Li Moderating effects of emotional intelligence in the relationship between emotional labor, emotional exhaustion and organizational citizenship behavior of first-line hotel service staff // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 226-236 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
79129
  Shestopalets D. Moderation, Unity, and Tolerance: The Representation of Islam in the Discourse of "Alraid” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 162-171. – ISSN 1608-0599
79130
   Modern actuarial risk theory / R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit. – Boston a.o. : Kluwer academic publishers, 2001. – 309p. – ISBN 0-7923-7636-6
79131
  Larsen Modern advanced accounting / Larsen, John. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1994. – XXII,970p. – ISBN 0-07-036595-4
79132
  Tolstoy S.S. Modern Agriculture / S.S. Tolstoy, V.K. Morozov. – M., 1972. – 80с.
79133
  Dolciani Mary Modern algebra and trigonometry : Structure and method / Dolciani Mary, Berman Simon, Wooton William; Dolciany Mary P., Berman Simon l., Wooton William; Editorial advisser Albert E.Meder. – Boston : Houghton Mifflin Company
Book 2. – 1965. – 628p.
79134
  Pearson Helen Modern algebra. A Logical Approach / Pearson Helen, Allen Frank. – Boston : Ginn and Company
Book 1. – 1964. – 622p.
79135
  DiYanni Modern American poets : their voices and visions / Robert DiYanni. – 2nd ed. – New York [et al.] : McGraw-Hill, 1994. – XXVIII, 818 p. – ISBN 0-07-016957-8
79136
   Modern American short stories. – M., 1960. – 560с.
79137
   Modern American Speeches. – New York a.o., 1924. – 182с.
79138
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1981. – XIV,446p. – ISBN 0-395-29344-8
79139
  Wooton William Modern analytic geometry / Wooton William, Beckenbach Edwin, Fleming Frank; Ed. Gleason Andrew M., Meder Albert E. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1984. – XIV,450p. – ISBN 0-395-34059-4
79140
  Harvey D. Modern analytical chemistry / D. Harvey. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 16,798 p. : ill. – ISBN 0-07-237547-7
79141
  Kim Youngna Modern and contemporary art in Korea : tradition, modernity, and identity / Kim Youngna; [translated by Diana Hinds Evans]. – Elizabeth; Seoul : Hollym, 2005. – [5], 110 p. : ill. – (Korean culture series ; 1). – ISBN 1-56591-215-2
79142
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-724-6
Vol. 1 : Macedonia under Ottoman rule. – 527 p. : ill.
79143
   Modern and contemporary Macedonia : History - economy - society - culture. – Thessaloniki : Paratiritis. – ISBN 960-260-725-4
Vol. 2 : Macedonia between liberation and the present day. – 453 p. : ill.
79144
  Murovana T. Modern Approaches to Accounting and Taxation in Environmental Entrepreneur ship // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – P. 58-65. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  Actual issues of accounting and taxation at enterprises of green business under the terms of realization of state environmental policy of Ukraine are investigated. Ways of improving methodology of accounting in accordance with International Financial ...
79145
  Kudas I.B. Modern architecture of the international financial system // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 166-179. – ISSN 2224-9281
79146
  Bush Vannevar Modern arms and free men. / Bush Vannevar. – New York, 1949. – 293с.
79147
   Modern Biochemistry. – New York; London : Plenum Press, 1986. – 627p.
79148
   Modern black writers. – New York : Ungar, 1978. – 20, [1], 519 p. – (A Library of literary criticism / General editor L. Klein). – ISBN 0-8044-3258-9
79149
   Modern Britain : With a contribution on Ireland. – Leipzig : Enzyklopadie, 1968. – 240 p.
79150
  Pelling Henry Modern Britain 1885-1955 / Pelling Henry. – Edinburgt, 1960. – 212с.
79151
  Kaftan M. Modern business English in communication = Moderni obchodni anglistina v komunikaci / Miroslav Kaftan, Zdenka Strnadova. – Praha : Leda, 2004. – 360 s. – ISBN 809-7335-039-4
79152
  Kumova S. Modern Business Internet Technology: Trends, Perspectives and Risks / S. Kumova, O. Toropova // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 810-815. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3
79153
  Freund John Modern business statistics / Freund John, Fr.J. Williams. – Englwood Cliffs, 1958. – 540с.
79154
  Shonfield A. Modern capitalism. The changing balanee of public and private power / A. Shonfield. – London - Oxford - New-York, 1970. – 456с.
79155
  Karpachova N.I. Modern challenges to international security and protection of human rights (international and Ukrainian context) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 25-33. – ISSN 1993-0909
79156
   Modern chinese handicrafts. [Изоиздание] : (Комплект открыток). – Peking. – 12 л. : 12 цв. открыток + 1 обл.
79157
   Modern chinese readers. – Beijing : Sinolingua
Book 2. – 1977. – 431p. : ill.
79158
   Modern Chinese Readers. – Beijing
1. – 1977. – 248с.
79159
   Modern Chinese Readers. – Beijing
2. – 1977. – 431с.
79160
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0000-7
Vol. 2. – 1987. – 218с.
79161
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 250с.
79162
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing
2. – 1988. – 218с.
79163
   Modern Chinese: beginner"s course. – Beijing. – ISBN 7-5619-0002-3
Vol. 3. – 1988. – 264с.
79164
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
2. – 1987. – 182с.
79165
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
1. – 1988. – 184с.
79166
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing, 1989. – 281с.
79167
   Modern Chinese: Beginner"s course. – Beijing
3. – 1991. – 219с.
79168
  Melnychuk V. Modern christian understanding of the concept ""war"" // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 240-241
79169
  Burns D. Modern civilization on trial / D. Burns. – London : George Allen & Unwin LTD, 1931. – 296 p.
79170
  Beckenbach Edwin Modern college algebra and trigonometry / Beckenbach Edwin, Drooyan Irving, Grady Michael. – 5th ed. – Belmont : Wadsworth, 1986. – XVIII,638p. – ISBN 0-534-05886-8
79171
   Modern communications. – London a.o. : George G. Harrap & Co. LTD, 1970. – 64 с.
79172
  Kyslenko D. Modern Comparative Analysis on Training of Future Security and Safety Specialists in Ukraine and the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 31-36. – ISSN 2308-4081


  Сучасний порівняльний аналіз підготовки майбутніх фахівців з безпеки та безпеки в Україні та США.
79173
  Walker G. Modern competitive strategy / Gordon Walker. – Boston a.o. : McGraw Hill; Irwin, 2004. – 17, 290 p. – ISBN 0-07-234563-2
79174
  Movchan U. Modern computer methods of political forecasting // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 178
79175
  Bock Philip. Modern cultural anthropology : An introduction / Philip. Bock; Cons.ed. Anthony F.C. Wallace. – New York : Alfred A. Knopf, 1969. – XY, 467, IXp. : il.
79176
  Lytvynenko Y. Modern demands to the form of administrative acts in European codified legislative acts // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7020-43-0
79177
   Modern development trends in philology and social communication : collective monograph / [D. Drozdovskyi, Yu. Hlavatska, I. Holubovska et al]. – Lviv ; Torun : Liha-Pres, 2019. – IV, 83, [1] p. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-160-5
79178
  Sams H.W. Modern dictionary of electronics / H.W. Sams; R.F. Graf. – New York : Howard w. Sams & Co., The Bobbs-Merrill Company, 1962. – 370 p.
79179
   Modern Dictionary of Synonyms and Antonyms. – New York, 1971. – 317с.
79180
  Lysenko O. Modern discourse of the Second World War through the prism of publications in the "Ukrainian Historical Journal" during recent decade / O. Lysenko, T. Pastushenko // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 316-341. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
79181
  Riabokon G. Modern discoursive trends in the debates of British Parliament // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – P. 77-81. – ISSN 1996-9872


  The article defines the roles of foreign and domestic political processes and their manifestation in political discourse through parliamentary debates. The article also reviews the trends in the debates in the Houses of Commons of British Parliament ...
79182
  Vergun V.A. Modern Economic Diplomacy: Theoretical and Methodological Aspects // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 78-83
79183
  Meyers Albert Modern economics: elements and problems / Meyers Albert. – New York, 1946. – 734с.
79184
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol.1 : After-dinner speeches. A - D. – 1839. – P.33,1-422 : Il. – Copyright, 1900 by The University society
79185
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 3 : After-dinner speeches. P - Z. – 1839. – P.11,861-1290 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79186
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 4 : Lectures. A - E. – 1839. – P.30,1-394 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79187
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 5 : Lectures. F - M. – 1839. – P.6,395-829 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79188
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 6 : Lectures.. N - Z. – 1839. – P.6,831-1235 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79189
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 7 : Occasional addresses. A - D. – 1839. – P.36,1-396 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79190
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 8 : Occasional addresses. E - L. – 1839. – P.8, 401-814 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79191
   Modern eloquence. – Chicago : Geo. L. Shuman
Vol. 9 : Occasional addresses. M - Z. – 1839. – P.8,815-1233 : Il. – Copyright, 1903 by John D.Morris and company
79192
   Modern eloquence / T.B. Reed. – Philadelphia
5. – 1900. – 395-829с.
79193
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
5. – 1923. – 413с.
79194
   Modern eloquence: In 12 vol.. – New York
10. – 1923. – 424с.
79195
   Modern eloquence: supplementary vol.. – New York, 1927. – 422с.
79196
  Shishkanova M.I. Modern english and american short stories / M.I. Shishkanova, N.R. Vasilyeva. – M., 1961. – 230с.
79197
   Modern english drama = Современный английский театр. – Moscow, 1984. – 480 с.
79198
  Crowell Modern English essays / Crowell, Lee. – N.Y. - San Francisco, Toronto - Lond., 1964. – 250с.
79199
  Kitrosskaya I.I. Modern english for advanced Learners / I.I. Kitrosskaya. – M., 1978. – 450 с.
79200
   Modern English for teacher students. – 3 Aufl. – Berlin
3. – 1982. – 208с.
79201
  Malikova O.V. Modern English grammar : Textbook / O.V. Malikova; Kyiv national Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2005. – 98p. – ISBN 966-594-615-3
79202
  Rayevska N. Modern English Grammar / N. Rayevska. – Kiev : STATE UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE
1. – 1967. – 194с.
79203
  Gusak T.M. Modern English grammar in practice : (guide book and workbook) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / T. Gusak. – 2-е вид., доп. – Київ : ІНКОС. – ISBN 966-95894-9-5
Book 1. – 2009. – 318 c.
79204
  Gusak T. Modern English Grammar sn Practice. Teacher`s book / T. Gusak. – Kyiv, 2002. – 96c. – ISBN 966-95894-4-4
79205
   Modern English plays. – M.
1, 2, 3. – 1966. – 382с.
79206
  Sklar L.N. Modern English punctuation / L.N. Sklar. – M., 1972. – 108с.
79207
   Modern english short stories = Современная английская новелла : [сб. – Moscow, 1961. – 559 с.
79208
   Modern english short stories. – M., 1963
79209
  Malikova O.V. Modern English theoretical grammar : university course : textbook : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Olga V. Malikova ; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Київ : Київський університет, 2010. – 703, [1] p. – Вступ укр. мовою. – Bibliogr.: p. 696-702. – ISBN 978-966-439-304-8
79210
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – London a.o., 1931. – 567с.
79211
  Flenley R. Modern Europe and the world / R. Flenley. – Revis. and enlarged ed. – London a.o., 1934. – 622с.
79212
  Harman Harry Modern factor analysis / Harman Harry. – 2nd ed., revised. – Chicago: London : The University of Chicago press, 1970. – 20, 474 p.
79213
  Bilavych G. Modern fiction as factor of student"s reading culture development / G. Bilavych, I. Rozman // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 101-105. – ISSN 2409-3351


  Сучасна фантастика як чинник розвитку читацької культури.
79214
  Genthon Istvan Modern Francia festmenyek. / Genthon Istvan. – Budapest, 1975. – 14с.
79215
   Modern french criticism. From Proust and Valery to structuralism. – Chicago-London, 1972. – 407с.
79216
  Khoma O.V. Modern global trends in M&A market // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 95-97. – ISBN 978-617-696-385-1
79217
  Kulysh S.M. Modern historico-pedagogical literature on Kharkiv University activities in the 19-th - early 21-th century // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – P. 47-52. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505


  Куліш С.М.Сучасна історико-педагогічна література про діяльність Харківського університету у XIX - початку XX ст.
79218
  Efimov A.V. Modern history : Textbook for the Ninth Form / A.V. Efimov. – Moscow
1. – 1965. – 320с.
79219
   Modern History. – M., 1966. – 288с.
79220
  Lutski V. Modern history of the arab countries / V. Lutski. – M., 1969. – 422с.
79221
   Modern History, 1640-1870. – Moscow, 1990. – 351с.
79222
  Perepelytsia A. Modern hotel tecnology trends for hospitality industry / A. Perepelytsia, Y. Yurchenko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 197-202. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
79223
  Hodgetts Richard Modern human relations / Hodgetts Richard. – Hinsdale, 1980. – 437с.
79224
   Modern Hungarian poetry. – Budapest, 1977. – 288с.
79225
  Kozin L.H. Modern hydrogen energetics and ecology = Сучасна воднева енергетика та екологія / L.H. Kozin, S.V. Volkov, I.N. Skryptun ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Vernadsky inst. of general and inogranic chemistry]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 362, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр. в кінці частин. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-392-6
79226
  Poliak O. Modern information mobile tools of training in higher education institutions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to modern information tools of training as a way to optimize the process of training future specialists. Emphasis is placed on the importance of technological innovation and the theory of learning in the application of a variety ...
79227
  Poliak O.V. Modern Innovative Processes of Specialists" Training of the Educational Sphere in Classical Universities // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 77-89. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Сучасні інноваційні процеси підготовки фахівців освітньої сфери в класичних університетах.
79228
   Modern introductory analysis. – Boston, 1986. – 700 p.
79229
   Modern Irish Short Stories. – Harmondsworth, 1980. – 557 p.
79230
   Modern Italian Short Stories. – New York, 1954. – 429с.
79231
   Modern Korean literature: an antology 1908-65. – London-New York, 1995. – 467с.
79232
  Findlay J.J. Modern language learning : a concise sketch of principles and of a programme for the introductory stage / J.J. Findlay ; with a foreword by W.W. Vaughan. – London [ etc. ] : The Gregg Publishing Company LTD. – XIV, 130 p.
79233
   Modern languages at general secondary schools. Research in comparative education. Algeria, Argentina, Australia... Geneva. – Paris, 1965. – 190с.
79234
   Modern languages at general secondary schools. Supplement 1965. Afganistan, Congo, (Brazzaville), Costa Rica.... – Paris, 1965. – 56с.
79235
  Kravets K. Modern Legal Writing: How to Deal with Compound Prepositions // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 405-406
79236
   Modern Level of Research, Innovation, and Patent Activities in Ukraine / O.M. Fesenko, V.V. Korskanov, O.P. Budnyk, P.P. Pogoretskii // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 6 (96). – С. 82-93. – ISSN 2409-9066


  Сучасний рівень наукової, інноваційної та патентної діяльності в Україні.
79237
   Modern libraries and librarianship in Poland. – Krakow : Polskie tow-wo bibliolog., Oddzial w Krakowie, 1995. – 110s. – ISBN 83-901577-4-5
79238
  Karashchuk O. Modern library in the educational process // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 141-142
79239
  Baryakhtar V. Modern magnetism = Барьяхтар В., Иванов Б. Современный магнетизм : tr. from rus. / V. Baryakhtar, B. Ivanov. – Moscow : Nauka Publishers, 1986. – 176с.
79240
  Koczogh Akos Modern magyar femmuvesseg / Koczogh Akos. – Budapest, 1964. – 34с.
79241
  Griffith Edward Modern marriage / Griffith Edward. – London, 1973. – 283с.
79242
  Sybiha O. Modern methodological approaches to the investigation of ensuring and protection of human right to access to public information / O. Sybiha, T. Hubanova, R. Melnyk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 315-320. – ISSN 2256-0742
79243
   Modern methods in elementary education. – New York, 1961. – 688с.
79244
  Оспанова Д. Modern methods of teaching English as a foreign language // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 297-299
79245
  Ponomarenko O.I. Modern Mikroeknomic Analysis : Inensive Course. Abstracts of Lectures / O.I. Ponomarenko; Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2000. – 26 p.
79246
  Nagy Endre Modern muveszet-szocialis muveszet : Adalekok a marxista ezstetikai gondolkodas es kritika magyarorszagi kezdeteihez / Nagy Endre. – Budapest : Magveto konyvkiado, 1977. – 333l. – (Elvek es utak). – ISBN 963-270-364-2
79247
  Sosnovskaya V.B. Modern narrative prose in interpretation / V.B. Sosnovskaya. – Krasnodar, 1977. – 120с.
79248
  Sanders Jeremy Modern NMR spectroscopy : A guide for chemists / Sanders Jeremy, Hunter Brian. – 2nd ed. – Oxford a.o. : Oxford univ. press, 1993. – VI,314p. – ISBN 0 19 855566 0 H/B; 0 19 855567 9 P/B
79249
  McLachlan Modern operational calculus : With applications in technical mathematics / N.W. McLachlan. – London : Macmillan, 1949. – XIV, 218 p.
79250
  MacLachlan Modern operational calculus with applications in technical mathematics : With applications in technical mathematics / N.W. MacLachlan. – London : Dover, 1962. – 14, 218 p.
79251
  Ruskin J. Modern painters = a volume of selections / John Ruskin. – London ; Edinburgh ; Dublin & New York : Thomas Nelson & Sons. – [383] p.
79252
  Davydenko N. Modern paradigm of agrarian units" financial security assessment // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 90-93. – ISSN 1728-6220
79253
  Palian Z.O. Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 68-77. – ISSN 2072-9480


  This paper presents a statistical analysis of recent changes of morality and survival regime of Ukrainian population. Scenarios of short-term forecasts the survival parameters of Ukrainian population have been carried out. The results of statistical ...
79254
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 4. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79255
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 95, N 3. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79256
   Modern philology : : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79257
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79258
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 4. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79259
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 3. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79260
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 96, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79261
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 2. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79262
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 1. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79263
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 4. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79264
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 97, N 3. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79265
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 2. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79266
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0026-8232
Vol. 98, N 1. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79267
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 4. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79268
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 98, N 3. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79269
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 2. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79270
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 1. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79271
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 3. – 2002
79272
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 99, N 4. – 2002
79273
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 1. – 2002
79274
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol. 100, N 2. – 2002
79275
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 4. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79276
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.100, N 3. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79277
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 2. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79278
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 1. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79279
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 3. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79280
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.101, N 4. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79281
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 1. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79282
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 2. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79283
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 4. – 2005
79284
   Modern philology : A journal devoted to research in medieval and modern literature. – Chicago. – ISSN 0266-7177
Vol.102, N 3. – 2005
79285
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 1. – 2005
79286
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.103, N 3. – 2006
79287
   Modern philology : Critical and historical studies in literature, medieval through contemporary. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0026-8232
Vol.104, N 2. – 2006
79288
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Anthology. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
1. – 1985. – 186с.
79289
  Gogut-Subczynska Irena Modern Philosophical Thought in Great Britain. Vocabulary. / Gogut-Subczynska Irena. – Warszawa
2. – 1985. – 370с.
79290
  Strong J. Modern physical laboratory practice : 2. Proceedings of the Conference on small and medium power reactors sponsored by the International Atomic Energy agency and held at Vienna, 5-9 September 1960 / J. Strong. – London, Glasgow : Blackie & Son Limited
2. – 1938. – 642 p.
79291
   Modern Political Parties: approaches to comparative politics. – Chicago; London, 1967. – 460с.
79292
  Ball Alan Modern politics and government / Ball Alan. – London
2. – 1979. – 276с.
79293
  Chaplay I. Modern potential of state education management in Ukraine // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (1). – C. 16-19. – ISSN 2617-572Х


  Освіта є однією з найголовніших сфер державного управління . Обгрунтовано, що працівники вищих навчальних закладів повинні постійно підтримувати зв"язки та активно співпрацювати з міжнародними та вітчизняними науковими-дослідними, освітніми установами, ...
79294
   Modern power transformer practice. – London : The Macmillan Press, 1979. – XYI,359p. : ill. – ISBN 0-333-24537-7
79295
   Modern Practice of Gas Chromatography. – 2nd. Ed. – New York a.o., 1985. – 897с.
79296
  Popov G. Modern problems of researching the quasi-state phenomenon // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 181-182
79297
  Lys V.V. Modern problems of the system of public governance in the field of institutional care and education of children in Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 131-145. – ISSN 2414-0562
79298
  Doroshko M. Modern problems of Ukrainian - Russian relations // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 776-784. – ISBN 966-7522-07-5
79299
  Shevtsova S.V. Modern reading. Graded reader with exercises / S.V. Shevtsova. – M., 1972. – 240с.
79300
  Gutsalenko L.V. Modern remuneration systems in foreign countries / L.V. Gutsalenko, D.O. Mokiienko // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 38-44. – ISSN 2707-3823


  Сучасні системи оплати праці в зарубіжних країнах. Розглянуто особливості формування сучасних систем оплати праці з урахуванням основних аспектів і методів організації праці в зарубіжних країнах. Окреслено вимоги обов"язкового збільшення заробітної ...
79301
  Mikadze M. Modern Requirements for Language Teachers // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – Р. 256-262. – ISSN 2522-493X


  The article provides a marine English teacher with knowledge and qualifi cations appropriate to the modern world. Our goal is also to develop a new curriculum for the training of marine English specialists, in order to ensure that they pass on their ...
79302
  Brooks Cleanth Modern rhetoric. / Brooks Cleanth, Warren Robert Penn. – 2nd ed. – Harcourt, 1958. – 869с.
79303
  Kornilov A. Modern Russian history : From the age of Catherine the Great to the end of the nineteenth century / A. Kornilov; Transl. from the Russian by A. S. Kaun; With a bibl. by J. S. Curtiss. – New York : Alfred, Knopf, 1952. – [22], 595, X p.
79304
  Hlywa E. Modern Russian Terrorism // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 1.4-12.5.2014 (ч. 13/15). – P. 28-29
79305
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 1. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
79306
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 2. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
79307
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 3. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
79308
   Modern science - Moderni veda : scientific journal / The East European center of fundamental researches [etc.]. – Prague
№ 4. – 2014. – Ст. англ. рос., чес. мовами
79309
  Wells Webster Modern second cours in algebra / Wells Webster, Hart Walter. – Toronto : Clark, 1931. – III, 273 p.
79310
  Rysdyk Evelyn Modern shamanic living : New explorations of an ancient path / Rysdyk Evelyn. – York Beach : Weiser, 1999. – XIII,109,[1]p. – ISBN 1-57863-125-4
79311
   Modern short plays. – London, 1936. – 158с.
79312
  Sosnoski James Modern skeletons in postmodern closets : a cultural studies alternative / Sosnoski James. – Charlottesville; London : Univ. press of Virginia, 1995. – 245p. – ISBN 0-8139-1621-6
79313
  Bierstedt Robert Modern social science / Bierstedt Robert, E.J. Meegan, P.A. Samuelson. – New York, 1964. – 725с.
79314
  Radevich E. Modern social technologies as a result of ICT development // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 114
79315
   Modern Socialism. – New York a.o., 1968. – 399с.
79316
  Ruga E. Modern socio-economic language and communication (brexit topic) / E. Ruga, N. Hioar // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 154-164


  Neologisms are new words, which appear as a result of major social events as well as the outcome of scientific-technical discoveries (for example "lichombez" - the elimination of computer illiteracy) etc. The word "Brexit" can be considered a neologism ...
79317
   Modern Soviet Stories. – Moscow, 1989. – 397с.
79318
  Melnychuk A. Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv / A. Melnychuk, S. Kovalchuk // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – Р. 65-75. – ISSN 2413-7154


  The article examines trends and consequences of the urban space transformations in Holosiivskyi district of Kyiv caused by social transformations in the post-Soviet period. The authors focused attention on mapping the key changes that taken place at ...
79319
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 1. – 2014. – 108 p.
79320
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 2. – 2014. – 217 p.
79321
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 2. – 2015. – 198 p.
79322
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 1. – 2015. – 93 p.
79323
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 3. – 2015. – P. 199-308
79324
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 4. – 2015. – P. 309-450
79325
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 1. – 2016. – P. 1-104
79326
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 2. – 2016. – P. 105-208
79327
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 3. – 2016. – P. 209-268
79328
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 4. – 2016. – P. 269-372
79329
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 1. – 2017. – P. 1-90
79330
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 4. – 2017. – P. 285-434
79331
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 3. – 2017. – P. 189-283
79332
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 2. – 2017. – P. 91-188
79333
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 2. – 2018. – P. 129-245
79334
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 1. – 2018. – P. 1-127
79335
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko national University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 3. – 2018. – 410 p.
79336
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko National University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 4. – 2018. – 559 p.
79337
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 1. – 2019. – 144 p.
79338
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 2. – 2019. – P. 144-268
79339
  Bulkot O. Modern System of International Financial Management in Multinational Companies // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – Р. 8-11. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сучасні особливості міжнародного фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій (ТНК). На основі авторських узагальнень визначено шість основних елементів фінансового менеджменту ТНК: операційний фінансовий менеджмент, стратегічне ...
79340
  Tulin K. Modern system of pedagogical education of Romania // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article is a study of the main directions of the current system of pedagogical education in Romania. It is established that the current reform of Romania"s education began in 2002 and aims at the gradual integration into the educational space of ...
79341
  Gileta Yu. Modern technologies in import substitution policy on pharmaceutical market / Yu. Gileta, Ye. Krykavskyy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 43-52. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 1). – ISSN 0459-9586
79342
  Kozlov D. Modern technologies in the development of innovative culture of the future manager of the education institution in the master"s training process // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 214-224. – ISSN 2312-5993


  Сучасні технології розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти в процесі магістерської підготовки.
79343
  Sharova T. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions / T. Sharova, V. Zotova, A. Zemlianska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 323-334. – ISSN 2312-5993
79344
  Popadynets N.M. Modern tendencies of internal consumer market development in Ukraine // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (88). – P. 75-79 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 1562-0905
79345
  Kolisnichenko N.M. Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – P. 117-123. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
79346
  Tkachenko A. Modern theories of formation of the state from violence and the possibility of researching with help of them the states nowadays // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 191-192
79347
  Frumkin A. Modern theories of international economic relations / A. Frumkin. – Moscow, 1969. – 488с.
79348
  Ponomarenko L.V. Modern trends and contradictions in the processes of nation-building in Ukraine and the European Union in the mirror of archetypes // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (14), june. – P. 244-254. – ISSN 2414-05-62
79349
  Dyakiv O. Modern trends corporate social rensponsibility / O. Dyakiv, N. Demchuk // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – P. 67-70 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 7 nam.
79350
  Sadovets O. Modern trends in continuous professional development of foreign language teachers (on the basis of the British council research) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 89-97. – ISSN 2308-4081


  Cучасні тенденції постійне підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов (на основі Британської Дослідницької Ради)
79351
  Serdiuk N. Modern trends in methods of foreign language training at the institutions of higher educatuion in Ukraine // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – P. 101-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  Стаття присвячена сучаним тенденціям в методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. The article was dedicated to modern trends in methods of teaching foreign languages at Ukrainian higher educational institutions.
79352
  Androshchuk I. Modern Trends in Teacher Education in Canada / I. Androshchuk, I. Androshchuk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 7-11. – ISSN 2308-4081


  Сучасні тенденції педагогічної освіти в Канаді.
79353
  Vivchar O.I. Modern trends of cybercrime in the context of economic security, social and humanitarian aspects / O.I. Vivchar, O.I. Oliynychuk, O.B. Pohaydak // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – P. 3-17. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
79354
  Haraha A. Modern trends of tourism professionals’ preparing in eu countries // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 75-87. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Сучасні тенденції підготовки фахівців сфери туризму у країнах ЄС.
79355
  Orlova T. Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 94-100


  The article describes the conclusions of modern American scholars on the general tendencies in the development of the world and its specific parts in their meaning for Ukraine. For the first time in Ukrainian historiography, Ukrainian reality and ...
79356
   Modern Ukrainian short stories. – Englewood : Ukrainian academic press, 1995. – 230p. – Ukrainian-English parallel text. – ISBN 1-56308-391-4
79357
  Chrninkov Y.O. Modern understanding of foreign language teacher tranung system // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 184-187. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Сучасна система навчання вчителів іноземних мов.
79358
  Kashyntseva O. Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 14-18. – ISSN 2308-0361


  Стаття присвячена міждисциплінарним аспектам сучасних цінностей гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації. Необхідність пошуку балансу прав людини та прав інтелектуальної власності виникла для України ...
79359
  Danylenko O. Modern vision of national tragedy / O. Danylenko, S. Danylenko // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 241-244. – ISSN 2519-058X
79360
  Konody P.G. Modern war paintings by C.R.W. Nevinson / with an essay by P.G. Konody. – London : Grant Richards, 1917. – 31 p, 24 l. tab.
79361
  Kalijarvi Thorsten Modern world politics / Kalijarvi Thorsten. – New York : Crowell co., 1942. – XVIII,982 p.
79362
  Francon M. Moderne Anwendungen der physikalischen . Optik / M. Francon. – Berlin : Akademie Verlag, 1971. – 243 с.
79363
  Olsanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie / I.G. Olsanski. – M., 1979. – 135с.
79364
  Klemperer Victor Moderne franzosische Lyrik. / Klemperer Victor. – Berl., 1957. – 316с.
79365
  Hettes Karel Moderne Keramik / Hettes Karel, Rada Pravoslav. – Praha, 1965. – 30с.
79366
   Moderne Kriegstechnik : Современная Военная Техника. – Berlin : Ministeriums fur Nationale Verteidigung, 1958. – 273S.
79367
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1970. – 452с.
79368
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1964. – 452с.
79369
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1972. – 502с.
79370
  Paech K. Moderne Methoden der Pflanzenanalyse / K. Paech, M.V. Tracey. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : 1955
B. 4. – 766S. : Mit 82 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
79371
  Bottcher Horst Moderne photographische Systeme / Bottcher Horst, Epperlein Joachim. – Leipzig, 1983. – 326с.
79372
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
1. – 1958. – 244с.
79373
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
2. – 1958. – 264с.
79374
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
3. – 1958. – 268с.
79375
  Pachman Ludek Moderne Schachtaktik / Pachman Ludek. – Berl.
2. – 1960. – 428с.
79376
  Kritsch Erna Modernes Deutsch. / Kritsch Erna. – N.Y., 1961. – 216с.
79377
  Holubova M. Modernes Glas / M. Holubova. – Praha, 1961. – 22с.
79378
  Macchi Vladimiro Modernes Italienisch / Macchi Vladimiro. – 4. Aufl. – Halle, 1959. – 300с.
79379
  Dostal O. a dr. Moderni architektura v Ceskoslovensku / O. a dr. Dostal. – Praha, 1967. – 248 s.
79380
  Svitak Ivan Moderni Eros / Svitak Ivan. – Praha, 1990. – 122с.
79381
  Shaki Mansour Moderni perska frazeologie a konvernace / Shaki Mansour. – Praha, 1963. – 992с.
79382
  Pavelka Karel Moderni sekretariat vedouciho / Pavelka Karel, Svatuska Ladislav. – Praha, 1970. – 455с.
79383
  Arbes Jakub Moderni upiri. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 312с.
79384
  Molzer V. Moderni Zahrada / V. Molzer. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelsnvi, 1976. – 447s. : Fotografie Humpal Zdenek
79385
  Schwabe Kurt Moderni zpusoby mereni pH / Schwabe Kurt. – Praha, 1959. – 252с.
79386
  Maestre A. Modernidad, historia y politica : la imagen artistica del angel en el mundo contemporaneo / A. Maestre. – Estella : Editorial Verbo Divino, 1992. – 254 p. – ISBN 84-7151-817-1
79387
   Modernisation in Europe : a global competition review special report. – London : Law business research. – ISSN 1742-9870
2008. – 2007. – (Getting the deal through)
79388
  Szikora V. Modernisierung und Reformen in deutschen und оsterreichischen Gesellschaftsrecht // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – S. 374-377. – ISSN 2219-5521
79389
  Elvin B. Modernitatea clasicului I.L. Caragiale / B. Elvin. – Bucuresti, 1967. – 214с.
79390
  Szymanski Miroslaw Modernizacja systemu szkolnego na wsi / Szymanski Miroslaw. – Warszawa, 1978. – 313с.
79391
  Wehler Modernizacja, nacjonalizm,spoleczenstwo : Eseje i artykuly / Wehler, Hans-Ulrich; Wybor i poslowie R.Traba; Przeklad B.Vollendorf, K.Krzemieniowa. – Warszawa : Wiedza powszechna, 2001. – 459s. – (Klio w Niemczech / Niemiecki instytut historyczny ; №8). – ISBN 83-214-1261-0
79392
  Saizu Ioan Modernizarea Romaniei contemporane: perioada interbelica; pas si impas / Saizu Ioan. – Bucuresti, 1991. – 287с.
79393
   Modernization and mechanization of salt idustries based on seawater in developing countries. Proceedings of expert group meeting. Rome, 25-29 September 1968. – Vienna, 1968. – 161с.
79394
  Trotsko H. Modernization of educational practices in pedagogical universities // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 58-64. – ISSN 2518-7635


  In the article are considered transformations of educational practices holding in pedagogical universities taking into account modern mobile sociocultural process. It is proved that moral senses of university idea realize society transformation ...
79395
  Kubrish N.R. Modernization of Higher Architectural and Art Education: Problems and Prospects for Training Specialists / N.R. Kubrish, O.M. Samoylova, L.I. Oleshko // Проблеми теорії та історії архітектури України : збірник наукових прац / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; голов. ред. Г.П. Петришин ; редкол.: О.М. Дячок, О.О. Коробко, Н.В. Лушнікова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 21. – С. 176-185. – ISSN 2519-4208
79396
  Bhinder N. Modernization of Professional Training of Future Border Guard Officers in Ukraine on the Basis of Experience of Indian Border Agencies // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 83-89. – ISSN 2308-4081


  Модернізація професійного навчання майбутніх співробітників прикордонної служби України на основі досвіду індійських прикордонних відомств.
79397
  Musabekov K. Modernization of the energy sector in the conext of sustainable development of national economy / K. Musabekov, G. Azretbergenova, R. Saygaparova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 105-112 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
79398
  Ivanyuta O. Modernization systems of passive disguise / O. Ivanyuta, S. Kratko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 23-27. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Methods of masking was considered distortion as visible silhouette objects by causing the special distorting colouring, mixing to conduct their authentication or direction motion and their modernization. A method and structural decision of ...
79399
  Yekelchyk S. Modernization, nationalism, and socialism in Ukraine under the Russian Empire 1860-1900 : Lectures in Modern Ukrainian History / Serhy Yekelchyk ; Monash university, Slavic section. – Melbourne : Monash university, 1993. – 43 p.
79400
  Hanna G. Modernize your English. / G. Hanna. – M., 1968. – 208с.
79401
   Modernizing and computer devices and automated system "kern-dp" of anisotropy processing / D.M. Yakimchuk, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 112-113
79402
   Modernizing China : investing in soft infrastructure / ed.: W. Raphael Lam, Markus Rodlauer, Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVI, 372 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51353-994-2
79403
  Sternberg K. Modernr Gedanken uber Staat und Erziehung bei Plato / Kurt Sternberg. – Berlin ; Grunewald : Walter Rothschild, 1924. – 128 S.
79404
  Herrmann Gustav Moderny basketbal / Herrmann Gustav, Krnac Ladislav. – Bratislava, 1957. – 312с.
79405
  Gisges Jan Maria Moderzewie. / Gisges Jan Maria. – Warszawa, 1959. – 96с.
79406
   Modes d"organisation et d"administration de la protection sociale en Afrique. – N.Y., 1964. – 88 p.
79407
  Mykhailenko B.R. Modes of transillumination of the dense plasma layer via electromagnetic beam / B.R. Mykhailenko, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: М.Ф. Шульга, Оніщенко, І.Є. Гаркуша [та ін.]. – Харьков, 2021. – № 4 (134). – C. 3-5. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 12). – ISSN 1562-6016
79408
  Burian Karel Vladimir Modest Petrovic Musorgskij. / Burian Karel Vladimir. – 1. vyd. – Praha, 1950. – 53с.
79409
  Balzac Honore de Modesta Mignonova / Balzac Honore de. – Praha, 1976. – 302с.
79410
   Modeste Moussorgski et le drame musical russe. – Moscou, 1987. – 387с.
79411
  Ceausescu N. Modificari in statutul Partidului Muncitoresc Romin. Raport prezentat la Congresul al II-a al P.M.R. 27 decembre 1955 / N. Ceausescu. – Bucuresti, 1955. – 32с.
79412
   Modificarile aduse codului penal si codului de procedura penala prin actele normative din anii 1956-1960. – Bucuresti, 1962. – 599с.
79413
  Clark Leonard Modification of circus movements in insects / Clark Leonard, 1933. – 311-333s. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology Vol.66, №2, October,1933
79414
   Modification of drug"s conium structure and properties using fullerene C60 / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, A.I. Momot, G.I. Dovbeshko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 213
79415
  Yampolskiy A.L. Modification of optical and electrical properties of S1 by high-energy implantation of AG ions / A.L. Yampolskiy, V.S. Staschuk, O.O. Popenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 138-139
79416
  Poperenko L.V. Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment / L.V. Poperenko, V.V. Stukalenko, I.V. Yurgelevych // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03032-1-03032-5. – ISSN 2077-6772
79417
   Modification of sintered iron properties by Y2O3 nanoparticles / M.I. Cherednyk, O.Yu. Popov, S.V. Chornobuk, I.M. Totsky, M.P. Semenko, O.I. Boshko, V.Ja. Tkachuk, Y.V. Slobodianyk, S.M. Naumenko, V.A. Makara // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2016. – Vol. 23, No. 2. – Р. 249-254. – ISSN 1027-5495
79418
  Isaienko O. Modification of the dynamic light scattering for nanoparticles size measurement / O. Isaienko, A. Ivanisik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікацію методу динамічного розсіяння світла. Запропоновано вимірювати час когерентності розсіяного зразком світла для визначення розмірів наночастинок, що знижує апаратні вимоги до установки, оскільки дозволяє не використовувати в ній ...
79419
  Zagirniak D. Modification of the forms of services provided by higher education establishments // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .2. – P. 54-61. – ISSN 1995-0519


  Питання розбудови вищої освіти пов"язані з діяльністю закладів вищої освіти, які є головною ланкою освітнього процесу. Зміни у зовнішньому середовищі незмінно повинні відобразитися на внутрішньому управлінні закладом. Малочислені студентські групи та ...
79420
  Allee W.C. Modification of the social order in flocks of hens by the injection of testosterone propionate / W.C. Allee, N.E. Collias, C. Lutherman. – [S. l. : s. n.], 1939. – p. 411-440. – Physiol. zool., V. 12, No.4, 1939- Nest or Alle?
79421
   Modification of therapeutic properties oxyresveratrol in aqueous solution, using carbon nanostructures and radiation / M.O. Kuzmenko, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanik, G.I. Dovbeshko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulysh, N.I. Sokolov // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 120-121
79422
  Korin S. Modification to back-propagation algorithm for training artificial neural networks / S. Korin, D. Gryaznov, O. Tretiak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Термін навчання штучних нейронних мереж суттєво залежить від багатьох факторів, а саме таких як кількість нейронів та шарів, алгоритм навчання та його параметри. Оскільки алгоритм навчання і кількість шарів залежать від специфікації задачі, вони не ...
79423
  Errington P.L. Modifications in predation theory suggested by ecological studies of the bobwhite quail / P.I. Errington, H.L. Stoddard. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 736-740. – Reprinted from Transactions of the third North american wildlife conference, 1938
79424
  Lamonova K.V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та її застосування / K.V. Lamonova, S.M. Orel, Yu.G. Pashkevich ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Donetsk inst. for physics a. engineering named after O.O. Galkin]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 223, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 209-224. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-377-3
79425
  Harmuth Henning Modified Maxwell equations in quantum electrodynamics / Harmuth Henning, Barrett Terence, Meffert Beate. – Singapore : World scientific, 2001. – XII,299p. : ill. – (World scientific series in contemporary chemical physics ; Vol. 19). – ISBN 981-02-4770-2
79426
  Herzlikova Vlasta Modifikujici prisady ve vyrobe stavehnich materilu: Bibliografie / Herzlikova Vlasta, Matousek Milan. – Brno, 1985. – 96с.
79427
  Salmon Andre Modigliani / Salmon Andre. – Praha, 1968. – 346 s.
79428
  Cech Svatopluk Modlitby k Neznamemu / Cech Svatopluk. – 2. vydani. – Praha, 1946. – 120с.
79429
  Didion Joan Modlitewnik / Didion Joan; Przel. M.Michalowska. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 239s. – ISBN 83-07-01452-2
79430
   Modlitwa poetow : Antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego. – Bialystok : LUK, 1998. – 222с. : ill. – ISBN 83-87213-19-5
79431
  Rajzman Eliasz Modlitwa wilka: Wiersze wybrane / Rajzman Eliasz. – Poznan, 1979. – 95с.
79432
  Biebl Ronstantin Modre stiny pod zlatymi stromy. / Biebl Ronstantin; Pelc J., Janecek O. – Praha, 1988. – 323с.
79433
   Modrost za novo tisocletje. – Ljubljana : Miadinska knjiga, 2005. – [138] s. : phot. – (Zbirka v dar in spomin). – ISBN 86-11-15760-5
79434
  Chesterton Gilbert Keith Modry kriz / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1989. – 287с.
79435
  Kosmanowa Bogumila Modrzewski i jego przeciwnicy / Kosmanowa Bogumila. – Warszawa, 1977. – 313с.
79436
  Cartianu Gh. Modulatia de frecventa / Gh. Cartianu. – Bucuresti, 1958. – 452с.
79437
  Cartianu G. Modulatia de frecventa / G. Cartianu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1966. – 694 s.
79438
  Geiger K. Modulation : Vorgang und Theorie; Eine einfuhrende Darstellung / K. Geiger. – Berlin : V EB Verlag Technik, 1963. – 114 s.
79439
   Modulation of cisplatin-induced reactive oxygen species production by fullerene C60 in normal and transformed lymphoid cells / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – P. 44-50. – ISSN 2409-4943


  The early response of normal (Wistar rat thymocytes) and transformed (mice lymphoid leukemia L1210) cells to treatment with anticancer drug cisplatin or to combined treatment with cisplatin and carbon nanostructure fullerene C60 was studied. ...
79440
  Gordienko D.V. Modulation of the Membrane Cunductance by Calcium Release Events in Vascular Myocytes // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 44-57. – ISSN 1023-2427


  In the smooth muscle, Ca2+-dependent ion channels are one of the effector molecules involved in physiologically important regulatory processes emploing Ca2+as a second messenger. These channels couple changes of [Ca2+]i in the vicinity of the cell ...
79441
  Jan Ursyn z Krakowa Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis (O sposobie pisana listow wraz z wzorami listow i mowami) / Ursyn z Krakowa Jan; Winniczuk L. (przel., wstep). – Wroclaw, 1957. – 222с.
79442
  Папуша І. Modus orientalis : Індійська література в рецепції Івана Франка : монографія / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 201 с. – ISBN 966-582-103-8
79443
  Безклубий І. Modus vivendi universitatis // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 19-28. – ISBN 978-966-349-240-7
79444
  Бодрук О. Modus Vivendi нової парадигми національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
79445
  Popa Radu Mogosoaia. Palatul si muzeul de arta Brincoveneasca / Popa Radu. – Bucuresti, 1962. – 90с.
79446
  Popa Radu Mogosoaia. The Palace and museum of Brancovan art / Popa Radu. – 2-d edit. – Bucharest, 1967. – 48 p.
79447
  Grabski W.J. Mogunska noc / W.J. Grabski. – Warszawa, 1970. – 313с.
79448
  Gardet Louis Mohammedanism / Gardet Louis; Translated from the French by W.Burridge. – New York : Hawthorn books, 1961. – 176p. – (The twentieth century encyclopedia of catholicism / Edit. by H.Daniel-Rops)
79449
  Fischel Werner Mohou Zvirata Myslet? / Fischel Werner. – Praha : Horizont, 1975. – 155S. – (Mala moderni encyklopedie ; Svazek № 80)
79450
  Korn V. Mohr mit die Raben von London / V. Korn, Il. Korn. – Berlin, 1972. – 455с.
79451
  Korn Vilmos Mohr und die Raben von London / Korn Vilmos, Korn Ilse. – Berlin, 1981. – 462с.
79452
  Przybyszewski Stanislaw Moi wspolczesni / Przybyszewski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 448с.
79453
  Francois Thierry Moi, Мartin - toi, ma femme / Francois Thierry. – Paris : Editions theatrales Art et Comedie, 2000. – 78p. – ISBN 2-84422-157-2
79454
  Franko Ivan Moises / Franko Ivan. – Rio de Artes Graficas, 1981. – 74с.
79455
  Krol Waclaw Moj "Spitfire WX-L". / Krol Waclaw. – Warszawa, 1975. – 336с.
79456
  Kosinski Zbigniew Moj Aniol Lewy / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1961. – 48с.
79457
  Dostojewska Anna Moj biedny Fiedia : Dziennik / Dostojewska Anna; Przelozyl oraz wstepem i koment. opat. R.Przybylski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 419 s. : il.
79458
  Kuzminska Tatiana Moj dom i Jasna Polana : Wspomnienia / Kuzminska Tatiana; Tlumaczyli Z.Glowiakowa, S.Glowiakow. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 458s.
79459
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1961. – 340с.
79460
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1973. – 326с.
79461
  Lopalewski Tadeusz Moj iluzjon / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 324с.
79462
  Azembski Miroslaw Moj kapitan. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1964. – 88с.
79463
  Hartwig E. Moj Kazimierz / ze wstepem J. Hartwig ; [przekl. na jez. angiel.: A. Kedra-Kardela]. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 141, [1] s. : fot. – Текст парал. пол. та англ. мовами
79464
  Orlon Marian Moj kochany pan pies / Orlon Marian. – Warszawa, 1975. – 39с.
79465
  Golawkin Wiktor Moj kochany tato. / Golawkin Wiktor. – Warszawa, 1973. – 130с.
79466
   Moj ojciec. – Warszawa, 1980. – 195с.
79467
  Chroscielewski Tadeusz Moj ozenek w krainie Feakow / Chroscielewski Tadeusz. – Warszawa, 1979. – 233с.
79468
  Solarzowa Zofia Moj pamietnik / Solarzowa Zofia. – Warszawa, 1973. – 467с.
79469
  Baranowicz Jan Moj przyjaciel Lompi / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1955. – 143 с.
79470
  Gawronski Andrzej Moj punkt widzenia : Felietony australijskie / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 1999. – 109s. – ISBN 83-231-1113-8
79471
  Cather Willa Moj smiertelny wrog / Cather Willa; Przel. A.Demkowska-Bohdziewicz; Il. E.Stankiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 92s. : Il.
79472
  Kasprowicz Jan Moj swiat. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 188с.
79473
  Grodziski S. Moj Uniwersytet / rozmawial prof. Jan Skoczynski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – S. 26-31. – ISSN 1427-1176


  Rozmowa z profesorem nauk prawnych Uniwersytetem Jagiellonskim Stanislawem Grodziskim.
79474
  Truszowski Stanislaw Moj wrzesien. Wspomienie z kampanii 1939 r. / Truszowski Stanislaw. – Wyd. 4. – Warszawa, 1971. – 279с.
79475
  Tillier Claude Moj wujaszek Beniamin / Tillier Claude; Przelozyla K.Byczewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 237s.
79476
  Hulka-Laskowski Pawel Moj Zyrardow. Z dziejow polskiego miasta i z zycia pisarza / Hulka-Laskowski Pawel. – Warszawa, 1958. – 336с.
79477
  Rozniatowski Tadeusz Moj zywot lekarza wojskowego. 1934-1973 / Rozniatowski Tadeusz. – Warszawa, 1978. – 433с.
79478
  Grzeszczyk A.D. Moja Atlantyda / A.D.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 259 s. : il.
79479
  Chaplin Charles Moja autobiografia / Chaplin Charles; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 562 s.
79480
  Titow Herman Moja blekitna planeta / Titow Herman; Z ros. tlum.M.Laprus. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1975. – 276s. – (Pamietnik radziecki - 20 w.)
79481
  Zubek Ludo Moja Bratislava / Zubek Ludo. – Bratislava : Mlade leta, 1975. – 157 s. : il.
79482
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom I. – 1975. – 248s.
79483
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom II. – 1975. – 258s.
79484
  Hornberger A.R. Moja lodzka mlodosc : wspomnienia / Armin Richard Hornberger ; [przekl. z niem. M. Polrola ; red. M. Gumola]. – Lodz : WIST [druk i opr.] ; Akad. osrodek inicjatyw artystycznych w Lodzi [promotor], 2011. – 172, [1] s. : il. – ISBN 978-83-62867-12-7
79485
  Turek Roman Moja mama ja i reszta / Turek Roman. – Warszawa, 1961. – 420с.
79486
   Moja pierwsza praca. – Warszawa, 1964. – 240с.
79487
  Kruk Ervin Moja polnoc. / Kruk Ervin. – Olsztyn, 1977. – 70с.
79488
  Oppman Artur (Or-Ot) Moja Warszawa / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1975. – 99с.
79489
  Samozwaniec Magdalena Moja wojna trzydziestoletnia / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa, 1959. – 416с.
79490
  Oseka Janusz Moje bardzo dziwne przygody / Oseka Janusz. – Warszawa, 1960. – 112с.
79491
  Humbert M.-T. Moje drugie ja / Marie-Therese Humbert; Przel. E.Fiszer. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 327s. – ISBN 83-07-01002-0
79492
   Moje dzieci moi rodzice. – Warszawa, 1977. – 195с.
79493
  Pekkanen Toivo Moje dziecinstwo / Pekkanen Toivo; Przelozyla z finskiego B.Iwicka; Poslowie W.Nawrockiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 252s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
79494
  Lukasiewicz Jacek Moje i twoje / Lukasiewicz Jacek. – Warszawa, 1959. – 48с.
79495
  Piechal Marian Moje imperium / Piechal Marian. – Lodz, 1975. – 221с.
79496
   Moje malzenstwo i rodzina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 546s.
79497
   Moje miejsce wsrod ludzi. – Warszawa, 1976. – 379с.
79498
  Smrek Jan Moje najmilsie / Smrek Jan. – Bratislava, 1976. – 375с.
79499
  Singer Bernard (Regnis) Moje Nalewki / Singer Bernard (Regnis). – Warszawa, 1959. – 174с.
79500
  Mann Katia Moje nie napisane wspomnienia / Mann Katia. – Warszawa, 1976. – 152с.
79501
   Moje niedzwiedzie i inne opowiadania bialoruskie : Wybral, przelozyl i wstepem opatrzyl Jan Huszcza. – Lodz : Wyd-wo lodzkie, 1974. – 446s.
79502
  Halama Loda Moje nogi i ja / Halama Loda; Opracowala T.Krzemien. – Warszawa : Wyd-wa artystyczne i filmowe, 1984. – 145s. – ISBN 83-221-0249-6
79503
  Czubasiewicz Bogdan Moje oceany / Czubasiewicz Bogdan. – Gdansk, 1978. – 169с.
79504
  Sroga Alojzy Moje pokolenie. Szkice, refleksje, wspomnienia / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1971. – 296с.
79505
  Klima Ivan Moje prvni lasky. / Klima Ivan. – Praha, 1990. – 194 s.
79506
  Ejsmond Julian Moje przygody lowieckie / Ejsmond Julian. – Warszawa, 1961. – 312с.
79507
  Stankiewicz L. Moje spotkania z natura czlowieka : Proba syntezy / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 72s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-09-8
79508
  Gorki M. Moje uniwersytety / Maksym Gorki; przeklad S. Strumph-Wojtkiewicza. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 152 s.
79509
  Gorkij M. Moje Uniwersytety / M. Gorkij. – Charkow-Kijow : WUKR, 1932. – 119 s.
79510
  Kawalko Marian Janusz Moje wesole miasteczko. / Kawalko Marian Janusz. – Warszawa, 1977. – 76с.
79511
  Jelowicki X.A. Moje wspomnienia / X.A. Jelowicki. – Warszawa, 1904. – 209 s.
79512
  Prendowska Jadwiga Moje wspomnienia / Prendowska Jadwiga. – Krakow, 1962. – 412с.
79513
  Infeld Leopold Moje wspomnienia o Einsteine / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 150 s.
79514
  Lubienska Anna Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii / Lubienska Anna. – Wyd. 2. – Olsztyn, 1977. – 115с.
79515
  Pawlowski E. Moje za grobem zwyciestwo... : Rapsod o Juliuszu Slowackim / E. Pawlowski. – Warszawa, 1959. – 96 s.
79516
  Meissner J. Moje zlego poczatki / J. Meissner. – Krakow, 1973. – 335с.
79517
  Armstrong Louis Moje zycie w Nowym Orleanie / Armstrong Louis; Przelozyl S. Zondek. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1974. – 203s.
79518
  Renoir Jean Moje zycie, moje filmy / Renoir Jean. – Warszawa : Wyd-wa Artystyczne i filmowe, 1978. – 2767 s. : il.
79519
   Mojego domu radosci i troski. – Warszawa, 1978. – 331с.
79520
  Vigdorovova F. Moji ziaci / F. Vigdorovova. – Bratislava : Smena, 1952. – 267 s.
79521
  Franko I. Mojzesz : poemat / I. Franko; tlomaczyl z ukrainskiego przy wspolud. autora W. Kobryn. – Lwow : Nakladem tlomacza, 1913. – XXIII, 97 s.
79522
  Timrava Mojzik a ine rozpravky / Timrava. – Bratislava, 1956. – 138с.
79523
   Mokyklinis rusu-lietuviu kalbu zodynelis : 10000 antrastiniu zodziu. – Vilnius : Presvika, 2009. – 294, [1] p. – ISBN 9955-22-062-7
79524
  Shukhat M. Moldavia : A guide / Shukhat M. – Moscow, 1986. – 151 с.
79525
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 1. – 2002
79526
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 2. – 2002
79527
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 3. – 2002
79528
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 4. – 2002
79529
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 1. – 2003
79530
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 2. – 2003
79531
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.2, N 3/4. – 2003
79532
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 1. – 2004
79533
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 2. – 2004
79534
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 3/4. – 2004
79535
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 1. – 2005
79536
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 2. – 2005
79537
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 3. – 2005
79538
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 4. – 2005
79539
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 1. – 2006
79540
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 2. – 2006
79541
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 3/4. – 2006
79542
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 3/4. – 2007
79543
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 2. – 2007
79544
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 1. – 2008
79545
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 2. – 2008
79546
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 3. – 2008
79547
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 4. – 2008
79548
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 8, N 3/4. – 2009
79549
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 2. – 2009
79550
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 1. – 2009
79551
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 1. – 2010
79552
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 2. – 2010
79553
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 3/4. – 2010
79554
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 1. – 2011
79555
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 2. – 2011
79556
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 3/4. – 2011
79557
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 1/2. – 2012
79558
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, Nо. 3. – 2012
79559
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 4. – 2012
79560
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 1/2. – 2013
79561
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 3/4. – 2013
79562
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 1/2. – 2014
79563
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 3/4. – 2014
79564
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 1/2. – 2015
79565
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 3/4. – 2015
79566
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 1/2. – 2017
79567
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 3/4. – 2017
79568
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 1/2. – 2018
79569
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 3/4. – 2018
79570
   Moldavie. Republique Socialiste Sovietique de Moldavie. – M., 1974. – 109с.
79571
  Bouska Jan Moldavites vltaviny / Bouska Jan, Konta Jiri. – Praha, 1990. – 126с.
79572
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (64). – 2014
79573
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (65). – 2014
79574
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 3 (66). – 2014
79575
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 4 (67). – 2014
79576
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (68). – 2015
79577
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (69). – 2015
79578
   Moldova : poverty assessment. – Washington : The World bank, 1999. – 25, 57, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – Bibliogr.: p. 57. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4477-3
79579
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 9. – 1994
79580
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 8. – 1994
79581
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 7. – 1994
79582
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 6. – 1994
79583
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 5. – 1994
79584
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 4. – 1994
79585
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 3. – 1994
79586
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 2. – 1994
79587
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 1. – 1994
79588
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 12. – 1994
79589
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 11. – 1994
79590
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 10. – 1994
79591
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 6. – 1995
79592
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 5. – 1995
79593
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 4. – 1995
79594
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 3. – 1995
79595
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 2. – 1995
79596
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 1. – 1995
79597
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 12. – 1995
79598
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 11. – 1995
79599
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 10. – 1995
79600
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 9. – 1995
79601
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 8. – 1995
79602
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 7. – 1995
79603
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 6. – 1996
79604
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 5. – 1996
79605
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 4. – 1996
79606
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 3. – 1996
79607
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 7. – 1996
79608
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 8. – 1996
79609
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 9. – 1996
79610
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 10. – 1996
79611
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 11. – 1996
79612
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 12. – 1996
79613
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 2. – 1996
79614
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 1. – 1996
79615
  Smutko O. Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season / O. Smutko, L. Radchenko, A. Mironenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 44-48. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the present study was identifying of molecular and genetic changes in hemaglutinin (HA), neuraminidase (NA) and non-structure protein (NS1) genes of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 strains, that circulated in Ukraine during 2015-2016 ...
79616
  Weaver R.F. Molecular biology / Robert F. Weaver. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 17, 894 p. : ill. – ISBN 0-07-284611-9
79617
   Molecular biology in physiology. – New York : Raven Press, 1989. – XII, [II], 167 p. : ill., tab. – Index: p. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-88167-483-4
79618
  Ivanyuta O. Molecular building blocks for nanosystems / O. Ivanyuta, S. Kratko // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 155-156
79619
  Darnell James Molecular cell biology. / Darnell James, H. Lodish, D. Baltimore. – New York, 1986. – 1187с.
79620
  Rud Yu. Molecular characterization of an iridovirus isolated from mosquito Aedes flavescens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 16-18. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати вивчення молекулярних властивостей іридовіруса комара Aedes flavescens методами електронної мікроскопії, електрофорезу білків, рестрикційного аналізу вірусної ДНК та ПЛР. Молекулярна вага головного капсидного білку ...
79621
  Sambrook Joseph Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Joseph, Russell, David.W. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.1. – 2001. – XXYIIp.,p.1.1-7,94,I : il.
79622
  Sambrook Josef Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Josef, Russell David. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.2. – 2001. – XXIII,p.8.1-14.53,I. : il.
79623
   Molecular cloning of human brain-type creatine kinase gene into bacteria expression vectors pET-17b, pET-14b and FLAG TAGGED mammalian expression vector PCMV. / A. Rakhmetov, Sang Pil Lee, L. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Due to a vast distribution of creatine kinase in the human tissue this enzyme plays a paramount role in the synthesis of high energy source – ATP (adenosine triphosphate) molecule. Creatine kinase enzyme has three major forms, CKMM – muscle-type ...
79624
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.409 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 1 of 5. – 2004
79625
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.410 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 2 of 5. – 2004
79626
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.411 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 3 of 5. – 2004
79627
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.412 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 4 of 5. – 2004
79628
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.413 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 5 of 5. – 2004
79629
   Molecular Dynamic study of model two-dimensional systems involving Janus dumbbells and spherical particles / L. Baran, K. Dabrowska, W. Rzysko, S. Sokolowski // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2021. – Vol. 24, n. 3. – С. 33401-1-33401-20. – ISSN 1607-324Х


  Молекулярно динамічнs дослідження двовимірної системи з частинками у вигляді гантелей Януса та сфер.
79630
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
79631
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
79632
  Kuryliuk A.N. Molecular Dynamics Modeling of Mechanical Properties of Nanocrystalline SiC / A.N. Kuryliuk, K.V. Maliutiak, V.V. Kuryliuk // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02001-1-02001-5. – ISSN 2077-6772


  Molecular dynamics simulations using the Tersoff bond-order potential are employed to study the effects of temperature and grain size on mechanical properties of nanocrystalline silicon carbide. In this work, the simulated nanocrystalline SiC samples ...
79633
  Kuryliuk V.V. Molecular dynamics simulations for the thermal conductivity of heterostructures with quantyum dots / V.V. Kuryliuk, M.S. Sedov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 51
79634
  Tomylko I. Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 56-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The peculiarities in the absorbance spectra – the absorption bands with maxima near 266, 340 and 522 nm – for C60(OH)n(O)m aggregates in water, which are controlled by the addition of biomolecules ( biotin with 1mM content) were revealed. With aim to ...
79635
   Molecular gas lasers : Physics and application / V.Yu. Baranov, A.S. Kovalev, I.G. Persiantsev, V.D. Pis"mennyi, A.T. Rakhimov, A.N. Starostin; Velikhov E.P. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 266 p.
79636
   Molecular genetics of ocular disease. – New York a. o. : Wiley, 1995. – XII,240p. : ill. – ISBN 0-471-10601-1
79637
   Molecular investigations of prevalence of human papillomavirus in Lithuania / D. Ambrasiene, A. Paulauskas, N. Girdauskaite, Z. Gudleviciene // Biologija / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2015. – Vol. 61, No. 3/4. – P. 153-161. – ISSN 1392-0146
79638
  Schulman Stephen Molecular Luminescence Spectroscopy: Methods and Applications / Schulman Stephen. – New York a.o.
Part 1. – 1985. – 826с.
79639
   Molecular Mechanisms and Control of Cell Proliferation : 6th Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation. – Moscow : Abstracts, 1973. – 67p.
79640
  Slyvka A.V. Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7 / A.V. Slyvka, O.V. Okunev // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 349-357. – ISSN 0233-7657


  As a result of immunological studies of the last 25 years it turned out that interleukin-7 (IL-7) is one of the most important regulatory cytokines of the immune system. It is special in many concerns. Having a strong impact on the development, ...
79641
  Kisliuk Paul Molecular microwave spectra tables / Kisliuk Paul, Townes Charles. – Washington, 1952. – 128 p.
79642
  Rustad J. Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth"s Atmosphere // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 216-217. – ISSN 0203-3100
79643
  Graybeal Jack Molecular spectroscopy / Graybeal Jack. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. – 732 с.
79644
  Dmitriev I.S. Molecules without chemical bonds / I.S. Dmitriev. – M., 1981. – 156с.
79645
  Reinbothe H. Molekul. Mikrobe. Mensch : Die Evolution des Lebendigen und die Herkunft des Lebens im Spiegel biochemischer Forsschung / H. Reinbothe. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1973. – 142S.
79646
   Molekularbiologie. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1972. – 356S. : Mit 90 Strichzeichnungen im Text, 40 Formeln und Tabellen, 8 einfarbigen Bildtafeln
79647
   Molekulargenetik. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschft, 1975. – 188S. : Mit 42 Abbildungen und 19 Tabellen. – (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften ; B. 254)
79648
  Szafranski P. Molekularne podstawy biosyntezy bialka / P. Szafranski. – Wroclaw i i. : Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 73s.
79649
  Klein J. Molekularni zaklady dedicnosti / J. Klein. – Praha : Obris, 1964. – 440s.
79650
  Leko Aleksandar Molekuli-hemiska jedinjenja / Leko Aleksandar. – Beograd, 1957. – 24с.
79651
  Hippel Arthur von Molekulova fusika hmoty / Hippel Arthur von. – Praha, 1963. – 674 с.
79652
   Moliere et Lully. Monsieur de Pourceaugnac : Comedie faite a Chambord pour le divertissement du Roy. – Rueil-Malmaison : Edit. du Centre des arts de la scene des 17eme et 18eme siecles, 1997. – 166p. – ISBN 2-9511152-0-2
79653
   Moliere. George Dandin : Comedie-ballet. – Paris : Larousse, 1999. – 208p. – (Larousse. Petits classiques ; 37 ; Texte integral). – ISBN 2-03-871727-3
79654
  Tulasiewicz Lilian Seymour Molisc ma barwe popiolu / Tulasiewicz Lilian Seymour. – Warszawa, 1981. – 209с.
79655
  Oljaca Mladen Molitva za moju bracu / Oljaca Mladen. – Sarajevo, 1957. – 232с.
79656
  Defoe Daniel Moll Flanders / Defoe Daniel; with an introduction by John Mullan. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII,338p. – (Everyman"s Library ; Vol.32 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-032-5
79657
  Lindholm W. Mollusca : Научные результаты экспедиции бр. Кузнецовых на Полярный Урал в 1909 г. под начальством Баклунда О. О. / W. Lindholm. – Petrograd : [S. n.], 1919. – 10 s.
79658
  Kollarova-Andrusovova Vanda Molluskenfauna des Bleskovy pramen bei Drnava (Nor, Westkarpaten) / Kollarova-Andrusovova Vanda, , Kochanova Maria. – Bratislava : Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1973. – 215S. : Mit 10 Tafeln
79659
  Svejda Jiri Moloch / Svejda Jiri. – Praha, 1988. – 525с.
79660
  Meinhold Gottfried Molt oder der Untergang der Meltaker / Meinhold Gottfried. – Rostock, 1982. – 140с.
79661
   Molten salt chemistry. – N.Y.-Lond.-Sydney. – 775с.
79662
   Moment Tensor Inversion of Waveforms / D. Malytskyy, O. Muyla, O. Hrytsaj, O. Kutniv, O. Obidina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  The authors present a moment tensor inversion of waveforms, which is more robust and yields more stable and more accurate results than standard approaches. The inversion is solved in two steps. First, a point source of seismic waves is considered, with ...
79663
   Momente ale genezei si evolutiei filozofiei stiintei. – Bucuresti, 1981. – 218с.
79664
   Momente ale revolutiei culturale din Rominia. – Bucuresti, 1964. – 376с.
79665
  Cantacuzino Ion Momente din trecutul filmului romanesc / Cantacuzino Ion. – Bucuresti, 1965. – 64с.
79666
  Спарк М. Momento mori / М. Спарк. – Москва, 1984. – 507с.
79667
  Balan Stefan Moments in the history of Romanian science and technology / Balan Stefan, Condurachi Emil. – Bucuresti, 1981. – 34с.
79668
  Мелехов А.М. Mon Agent : роман ; Пьеса / Андрей М. Мелехов. – Харьков : Фолио, 2007. – 509, [3] с. – В кн. также пьеса "Черный ящик, 9/11". – ISBN 978-966-03-3776-3
79669
   Mon Ami ждет новых друзей : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото
79670
  Soprounov Fiodor Mon chemin / Soprounov Fiodor. – Moscou, 1989. – 277с.
79671
  Filatov V. Mon chemin dans la science / V. Filatov. – Moscou, 1958. – 198p.
79672
  Baudelaire Charles Mon coeur mis a nu. Fusees. Pensees eparses / Ch. Baudelaire ; ed. Didie. – Paris : Librairie Generale Francaise, 1972. – 275 p. – (Le Livre de Poche)
79673
  Мхітарян Е.Г. Mon livre de francaiss (deuxieme annee) / Е.Г. Мхітарян. – 4-е вид. – К., 1965. – 240с.
79674
   Mon livre de lecture. – К., 1961. – 96с.
79675
  Tillier Claude Mon oncle Benjamin / Tillier Claude. – Moscow, 1962. – 260с.
79676
  Oliїnyk B. Mon soleil blanc = Сиве Сонечко : poemes mis en musique / Boris Oliїnyk ; trad. fr. et ed. scientifique par Dr. Dmytro Tchystiak ; Jeune Acad. des Sciences d"Ukraine, Acad. europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Paris : Institut culturel de Solenzara, 2015. – 78, [2] p. : іл., портр., ноти. – ISBN 978-2-37356-021-3
79677
  Kock Charles Paul de Mon voisin Raymond. – Paris, 1888. – 325 зю
79678
  Zbych Andrzej Monachium / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1975. – 82 s.
79679
  Krasicki Ignacy Monachomachia czyli Wojna mnichow. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1954. – 94с.
79680
  Dante Alighieri Monarchia. / Dante Alighieri. – Milano, 1985. – 163с.
79681
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 12. – 1805. – P. 305-606
79682
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 25. – 1812. – 595 p.
79683
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 26. – 1812. – 628 p.
79684
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 28. – 1813. – 602 p.
79685
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
T. 3. – 1801
79686
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 14. – 1806
79687
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 15. – 1807
79688
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 17. – 1808
79689
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 22. – 1810
79690
   Monatliche Kussug offerhand. – Hamburg, 1700
79691
   Mondelinge geschiedenis : Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. – Amsterdam : Uitgeverij SUA, 1983. – 167blz. – ISBN 90 6222 103 3
79692
  Concetta Amato Mondo italiano : Testi autentici sulla realta sociale e culturale italiana / Concetta Amato. – 4a edizione. – Roma, 1993. – 169 с.
79693
  Strittmatter Eva Mondschnee liegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1977. – 166с.
79694
  Strittmatter Eva Mondschneeliegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1975. – 166с.
79695
  Preda Con. Monedele Geto-dacilor / Con. Preda. – Bucuresti, 1973. – 264с.
79696
  Pataky Denes Monet / Pataky Denes. – Budapest, 1974. – 26с.
79697
  Rapetti Rodolphe Monet / Rapetti Rodolphe. – Paris, 1990. – 98с.
79698
   Monetary and financial statistics : compilation guide / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 12, 359 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-584-0
79699
   Monetary and financial statistics manual. – Washington : International monetary fund, 2000. – IX,157p. – ISBN 1-55775-974-X
79700
  Lukianenko I.G. Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine / I.G. Lukianenko, P.A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 295-307. – ISSN 1993-6788


  In this study, the results of monetary and fiscal policies in Ukraine during 1991-2014 are analyzed. In particular, interconnections between the National Bank and the government regulation of the economy are investigated. 7 key phases in monetary and ...
79701
  Quah Ch.H. Monetary integration in EAST ASIA: a  ritical review / Ch.H. Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 388-397. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено ідеї щодо фіксації валютного курсу та монетарних союзів у Східній Азії у контексті теорії оптимальної валютної зони, яка є досить популярною при прийнятті рішень щодо валютного курсу. Проаналізовано 20 емпіричних робіт за періоду ...
79702
  Bishev G. Monetary management, credit activity of banking industry and economic growth in Western Balkan countries // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2014. – Т. 45, 1. – P. 101-118. – ISSN 0350-1698
79703
  Berlemann M. Monetary policy and central bank independence under endogenous conservatism / M. Berlemann, A. Schneider // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 125-136. – ISSN 1226-4261
79704
   Monetary Policy Landscape in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 43-45. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
79705
   Money - Commodity - Money. – Moscow, 1989. – 32с.
79706
  Kaufman H.M. Money and Banking / Herbert M. Kaufman. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1992. – ISBN 0669243507
79707
  Means H. Money and power : The history of business / Howard Means; With a foreword by David Grubin. – New York a.o. : Wiley, 2001. – 13,274 p., 4 f. ill. – ISBN 0-471-40053-X
79708
  Rasputin Valentin Money for Maria: Stories / Rasputin Valentin. – Moscow, 1989. – 269с.
79709
  Duncan Andrew Money Rush / Duncan Andrew. – London, 1980. – 413с.
79710
  Seidman Ann Money, banking and public finance in Africa / Seidman Ann. – London and New Jersey : Zed Books Ltd., 1986. – 363 p. – ISBN 0862324300
79711
  Nasilowski Wieslaw Monganga znaczy lekarz / Nasilowski Wieslaw. – Warszawa : Iskry, 1968. – 309,[8]s. : Il., fot.
79712
  Biligun Dalai Monggol usug-un tolta-aca ocuken jigabari / Biligun Dalai. – Улан-Уде, 1962. – 1-133с.
79713
  Jisl L. Mongolei : Kunst und Tradition / L. Jisl. – Praha : ARTIA, 1960. – 144, [4] S. : ill.
79714
   Mongolian people"s republic: Effectiveness of fraternal cooperation. – M., 1984. – 43с.
79715
   Mongolian People"s Republic: Effectivenoss of fraternal co-operation. – M., 1984. – 43с.
79716
   Mongolica : Памятники академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884-1931. – М., 1986. – 302с.
79717
  Kornatowska Maria Monica Vitti / Kornatowska Maria. – Warszawa, 1977. – 70с.
79718
  Morton A. Monica"s story / Andrew Morton. – London : Michael O"Mara books, 1999. – 288 p., [12] l. phot. – ISBN 1-85479-426-4
79719
  Gabrylevych A. Monitiring of anti-crisis activities of countries-members of the European Union: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.193-202. – Бібліогр. вкінці ст.
79720
   Monitor Roznych Ciekawosci : na rok 1795. – Krakow, 1795
79721
   Monitoring and managing fiscal risks in the East African community / [prep.]: Paolo Mauro [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – 36 p. : ill. – (The African department). – ISBN 978-1-51355-1-265
79722
  Vavrenyuk S.A. Monitoring as a means of achieving the quality of higher education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (16), january. – P. 35-45. – ISSN 2414-0562


  Розглянуто систему вищої освіти України: досягнення якості освіти та надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. Важливим процесом для досягнення якості є моніторинг. Проаналізовано поняття та компоненти моніторингу як одного з інструментів ...
79723
  Kravchenko H. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education / H. Kravchenko, I. Annienkova, O. Pochuieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – P. 83-95. – ISSN 2312-5993


  Мониторинг как механизм адаптивного управления развитием кафедральной системы институтов последипломного педагогического образования
79724
  Nizhegorodtsev V.O. Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – P. 143-148. – ISSN 1993-6788


  Моніторингове оцінювання попиту та пропозицій на фахівців економічного профілю.
79725
  Jaszczak R. Monitoring lasow / R. Jaszczak. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999. – 212s. – ISBN 83-7060-1831-6
79726
   Monitoring of custodial settings in Ukraine : status of implementation of the national preventive mechanism : report for 2013 / Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 201 p. : ill., tab. – Заголовок корінця: Monitoring of custodial settings in Ukraine: current implementation of NMP. – ISBN 966-7855-00-7
79727
  Leliuk S.V. Monitoring of financial security of building industry // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 107-110. – ISBN 978-9934-571-51-0
79728
   Monitoring of plant viruses in Antarctica / M. Vedernikova, S. Dolgorukova, I. Budzanivsky, V. Polischuk // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 113
79729
  Moiseenko I.P. Monitoring parameters of the level of economic security of Ukraine / I.P. Moiseenko, N.O. Ryvak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 95-102. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано стан впливу фіскальних параметрів на рівень економічного розвитку України.
79730
   Monitoring report on implementation of the law "On amending certain legislative acts of Ukraine relating to preventing and countering political corruption" of October 8, 2015 #731-VIII (on December 5, 2016) / [Council of Europe ; CRLR ; prep.: M. Kravronyuk, Yu. Kyrychenko, D. Kalmykov et al.]. – Kyiv : O. Moskalenko Private Entrepreneur Publishing, 2016. – 74 p. : ill. – На обкл.: Council Evrope, Conseil L"europe, Centre of Policy and Legal Reform 20 років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
79731
  Guizot F. Monk; Chute de La Republique Et Retablissement de La Monarchie En Angleterre, En 1660. – Paris : Didier, 1851. – XIV, 397p.
79732
  Wu Monkey / Wu, Ch"eng-En; Abridged by A.Waley; From an original translation by A..Waley. – Harlow : Logman; Pearson education, 2002. – 7,67p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed. A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50186-5
79733
  Ford Elaine Monkey Bay / Ford Elaine. – Harmondsworth, 1990. – 243с.
79734
  Rolfe J. Monkey business : swinging through the Wall Street Jungle / John Rolfe a. Peter Troob. – New York ; Boston : Business Plus, 2009. – VIII, 308, [1] p. – ISBN 978-0-446-67695-3
79735
  Adler Irving Monkey business. / Adler Irving. – New York, 1957. – 128с.
79736
  Hanna Jack Monkeys on the interstate: and other tales from America`s favorite zookeeper / Hanna Jack, Stravinsky John. – New York : A Plume Book, 1990. – 293S.
79737
  Maeterlinck Maurice Monna Vanna / Maeterlinck Maurice. – Toronto, 1910. – 179с.
79738
  Modrzejewski Antoni Mono krysztaly metali / Modrzejewski Antoni. – Warszawa, 1962. – 78 c.
79739
  Vyshnevsky D. Monoalkyltriazenes as initiators of free-radical polymerization of methyl methacrylate / D. Vyshnevsky, V. Syromyatnikov, A. Kolendo // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 299
79740
  Sikora K. Monoclonal Antibodies / K. Sikora, H.M. Smedley : Blackwell Scientific Publications, 1984. – 132p.
79741
  Campbell A.M. Monoclonal Antibody Technology = The Production and Characterization of Rodent and Human Hybridomas / A.M. Campbell. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 265p.
79742
  Gainariu C.E. Monografia comunei Burdujeeeeeni : PlasaBosancea, judetul Suceava / C.E. Gainariu. – Bucuresti : [ S. n. ], 1936. – 81 p.
79743
   Monografia de Venezuela. – Merida, 1963. – 44с.
79744
   Monografia geografica a Republicii Pop. Romine. – Bucuresti
2. – 1960. – с.
79745
   Monografia geografica a Republicii Populare Romine. – Bucuresti
1. – 1960. – 742с.
79746
  Pop Emil Monografia geologica a bazinului Petrosani / Pop Emil. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 300,[4]p.,1harta. – ISBN 973-27-0300-8
79747
   Monografia polenului florei din Romania. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
V. 3. – 1990. – 98s. – Planse 1-94
79748
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
1. – 1953. – 330с.
79749
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
2. – 1953. – 337-1166с.
79750
  Domin K. Monograficka studie o myosotis silvatica (ehrb.) hoffm. a nekterych pribuznych pomnenkach se zlastnim zrenim k oblasti karpatske / K. Domin. – Praha : [S. n.], 1939. – S. 211-379. – (Carpatika 1 / K. Chotek)
79751
   Monografie. – Zielona Gora. – ISSN 0239-7390
N 61. – 1992
79752
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 70. – 1994
79753
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 71. – 1994
79754
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
79755
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
79756
   Monografie. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej. – ISSN 0239-7390
N 87. – 1998
79757
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 435. – 1998
79758
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 436. – 1998
79759
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 469. – 2000
79760
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 476. – 2001
79761
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 478. – 2001
79762
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 480. – 2001
79763
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 494. – 2001
79764
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 495. – 2002
79765
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 496. – 2002
79766
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 499. – 2002
79767
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 500. – 2002
79768
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 20. – 2000


  1997. Hf. 85
79769
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 22. – 2000


  1997. Hf. 85
79770
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 23. – 2001
79771
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 25. – 2001
79772
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 30. – 2001
79773
   Monografii. Seria Monografii de chimie / Universitatea de Vest din Timisoara. – Timisoara
  N 9. – 1995. – На обкл.: 1996 р.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
79774
   Monografii. Monografii matematice = University of Timisoara. Department of mathematics. Mathematical monographs / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoaraб Facultea de matematica. – Timisoara
  N 63. – 1997


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79775
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 64. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79776
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 72. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79777
   Monografii profesionale. Destinate orientarii si selectiei personalului. – Bucuresti, 1977. – 219с.
79778
  McDonald Monograph series / McDonald : Department of Geography University of New England, 1963. – 30p. – (The Water Balance of Three Catchment Areas on the North Coast of New Wales ; 1)
79779
   Monographie / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-39-5
N 57 : Mazepa: Hetman der Ukraine, Furst des Hl. Romischen Reiches in zeitgenossischen deutschen Quellen, 1639-1709 / T. Mackiw, (2-e, verbesserte Auflage). – 2000
79780
  Haider Gerhard Monographie der familie urceolariidae (Ciliata, Peritricha, Mobilia) : Mit besonderer berucksichtigung der im suddeutschen raum vorkommenden arten / Haider Gerhard. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1964. – 251S. – (Parasitologische schriftenreihe ; Heft 17)
79781
  Leclergo Jean Monographie systematique, phylogenetique et zoogeographique des Hymenopteres Crabroniens / Leclergo Jean. – Liege : Lejeunia, 1954. – 371S.
79782
   Monographien des Romisch-germanischen Zentralmuseums / Romisch-germanisches Zentralmuseum,Forschungsinst. fur Vor. u. Fruhgeschichte ; The British Museum. – Mainz ; London : RGZM. – ISBN 978-3-88467-172-6
Bd. 92 : Jewellery of princely Kiev : the Kiev hoards in the British museum and the Metropolitan museum of art and related material / Ljudmila Pekarska. – 2011. – IX, [I], 258, [3] S. : іл., табл., фотоіл. – На обкл. та корінці назва тому. - Розгорнутий тит. арк. - Текст нім., англ. – Бібліогр.: с. 249-257 та в підрядк. прим.
79783
  Borowicz Aldona Monolog przed polnoca / Borowicz Aldona. – Olsztyn, 1978. – 62с.
79784
   Monomers, polymers and composites from renewable resources / ed.: Mohamed Naceur Belgacem, Alessandro Gandini. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2008. – VIII, 552, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 543-552. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-08-045316-3
79785
  Wilczek Maria Eizbieta Monomery i polimery za wierajace ugrupowania imidowe : Praca doktora na stopien naukowy kandydata nauk chmicznych: 02.00.06 / Wilczek M.E.; КНУТШ. – Kijow, 2006. – 159 л. – Бібліогр.: л.120-159
79786
  Chaika O. Monomials in english for law / O. Chaika, Yu. Zakatei // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 114-121. – ISSN 2415-8828
79787
  Heidorn Gunter Monopole - Presse. - Krieg. / Heidorn Gunter. – Berl., 1960. – 362с.
79788
   Monosacharidy. – Praha, 1960. – 520с.
79789
  Volkova O. Monotonicity of kneading invariant for some family of unimodal maps // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 71-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для деякого спеціального класу однопараметричних сімей унімодальних відображень, які визначаються f[нижній індекс t]: [0,1][прямує до][0,1], f[нижній індекс t] = (atx)/(x+t), 0[< або =]x[< або =] ? для t [належить] [0, (1/(a-2)], a>2 було доведено, що ...
79790
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taureau Jean. – Berlin, 1974. – 346с.
79791
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taurneau Jean. – Berlin, 1976. – 346с.
79792
  Schehade Georges Monsieur Bob"le : trois actes / Georges Schehade. – Paris, 1992. – 139 S.
79793
  Frisch Max Monsieur Bonhomme et les Incendiaires: Piece didactique sans doctrine / Frisch Max. – Paris, 1983. – 116с.
79794
  Talleyrand Monsieur de Talleyrand. – T. 2. – Paris : J.-P. Roret, 1834. – 411 p.
79795
   Monsieur de Talleyrand. – Paris : J.-P. Rorer
T. 1. – 1834. – 423 p.
79796
  Mohrt Michel Monsieur l"Ambassadeur / Mohrt Michel. – Paris, 1992. – 90с.
79797
  Bernanos G. Monsieur Ouine / G. Bernanos. – Paris, 1967. – 254с.
79798
  Bernanos Georges Monsieur Ouine / Bernanos Georges; Autrand M. – Paris, 1969. – 192с.
79799
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Berlin, 1956. – 1690с.
79800
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Moscou, 1956. – 264 с.
79801
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – 3e ed. – Moscow, 1971. – 312с.
79802
  Pierre Bernard Montagnes de la Lune / Pierre Bernard, 1959. – 96с.
79803
  Coquelin L. Montaigne. 1533 - 1592 : la vie de Montaigne. - Les Essais. - Extraits. - Jugements / Louis Coquelin. – Paris : Bibliotheque Larousse. – 96 p. : il.
79804
  Montaigne Montaigne. Les essais : - l"homme, l"education, la societe, philosophie de la vie / Montaigne ; Biographie, bibliographie, choix de textes par C. Simond. – Paris : Louis -Michaud. – XIV, 136 p. : Portr. – Avec Portr., autographe et vue du Chateau de Montaigne.- Sun l"dos (d"un livre). – (Les prosateurs illustres Fraincais et Etrangers)
79805
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1975. – 642с.
79806
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village Occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1986. – 642с.
79807
  Fiterman J. Montaz i remont turbin wodnych. / J. Fiterman. – Warszawa, 1956. – 462с.
79808
  Brand I. Montaz, provoz a udrzba asynchronnich a synchronnich stroju / I. Brand, V. Hrbek. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 280 с.
79809
  Stark W. Montesquieu: pioneer of the sociology of knowledge / W. Stark. – Toronto, 1961. – 214с.
79810
  Haggard Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Rider. – M., 1958. – 135с.
79811
  Haggard Henry Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Henry Rider. – Leningrad, 1959. – 176с.
79812
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 05494680
N 439. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79813
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 440. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79814
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 441. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79815
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 442. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79816
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 443. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79817
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 444. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79818
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 445. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79819
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 446. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79820
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 447. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79821
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 448. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79822
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 449. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79823
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 450. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79824
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 451. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79825
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 452. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79826
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 453. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79827
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 454. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79828
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 455. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79829
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 456. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79830
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 457. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79831
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 458. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79832
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 459. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79833
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 460. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79834
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 461. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79835
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 462. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79836
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 463. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79837
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 464. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79838
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 465. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79839
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 466. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79840
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 467. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79841
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 468. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79842
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 469. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79843
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 470. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79844
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 471. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79845
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 472. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79846
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 473. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79847
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 474. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79848
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 475. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79849
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 476. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79850
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 477. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79851
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 478. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79852
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 479. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79853
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 480. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79854
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 481. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79855
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 482. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79856
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 483. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79857
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 484. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79858
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 485. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79859
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 486. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79860
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 487. – 2002
79861
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 488. – 2002
79862
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 489. – 2002
79863
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 490. – 2002
79864
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 491. – 2002
79865
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 492. – 2002
79866
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 493. – 2002
79867
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 494. – 2002
79868
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 495. – 2002
79869
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 496. – 2002
79870
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 497. – 2002
79871
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 498. – 2002
79872
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 499. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79873
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 500. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79874
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 501. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79875
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 502. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79876
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 503. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79877
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 504. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79878
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 505. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79879
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 506. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79880
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 507. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79881
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 508. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79882
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 509. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79883
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 510. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79884
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 511. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79885
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 512. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79886
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 513. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79887
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 514. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79888
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 515. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79889
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 516. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79890
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 517. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79891
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 518. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79892
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 519. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79893
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 520. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79894
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 521. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79895
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 522. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
79896
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 523. – 2005
79897
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 524. – 2005
79898
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 525. – 2005
79899
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 526. – 2005
79900
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 527. – 2005
79901
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 529. – 2005
79902
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 531. – 2005
79903
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 532. – 2005
79904
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 533. – 2005
79905
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 534. – 2005
79906
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 536. – 2006
79907
  Hornacek. Montreal-Innsbruck. 1976 / Hornacek., i.i. – Bratislava, 1977. – 261с.
79908
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр.1, г. 2016. – 2016
79909
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр. 2/3, г. 2017/2018. – 2018
79910
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
2. – 1930. – 7, [1] p., [13] p. ill. : ill. – Копия в красках В.Я. Предаевича. - Фот. автора. - На фр., нем., рус., яз.
79911
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
4. – 1932. – 8 p., [12] p. ill. : ill.
79912
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol. 1 : (1075-1623). – 1964. – 350p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79913
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету =Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum)
Vol.2 : (1624-1648). – 1965. – 358р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79914
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.3 : (1650-1670). – 1966. – 399p. – Для кабінетів шифр 2/Monu
79915
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.4 : (1671-1701). – 1967. – 380р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79916
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.5 : (1702-1728). – 1968. – 433р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79917
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol. 6 : (1729-1773). – 1968. – 389p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79918
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.7 : (1774-1807). – 1969. – 387p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79919
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи)
Vol.8 : (1808-1839).Supplementum. – 1970. – 284p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79920
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.9-10 : (1075-1632) Supplementum. – 1971. – 942р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79921
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol.13 : Канонічні процеси Укр. катол.церкви на Закарпатті. Від 1771 до 1853 p. – 1973. – 281 р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79922
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.11 : (1633-1659). Supplementum. – 1974. – 648p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79923
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.12 : (1660-1701) Supplementum. – 1975. – 652p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
79924
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. ун-т. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol. 14 : Питання Українського патріярхату в 19 столітті. – 1977. – 143p.
79925
  Davidescu M. Monumente istorice din Oltenia. / M. Davidescu. – Bucuresti, 1964. – 104с.
79926
  Radulescu A. Monumente Romano-Bizantine din sectorul de vest al cetatii Tomis / A. Radulescu. – Dobrogea. – 84с.
79927
   Monuments archeologiques de Roumanie. – 10с.
79928
  Breton Ernest Monuments de tous les peuples / Breton Ernest. – Bruxelles
2. – 1843. – 215 p.
79929
  Quincy Quatremere de Monuments et ouvrages d"art antique. – Paris
T. 2. – 1829. – 158 s.
79930
  Florescu Florea Bobu Monumentul de la Adamklissi / Florescu Florea Bobu. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti, 1961. – 748с.
79931
  Tocilescv G.G. Monvmentele epigrafice si scvlptvrali / G.G. Tocilescv. – Bvcvresci : Tipografia"Corpvlvi didactic" C.Ispasescv& G.Bratanescv
Partea 1 : Colectivnea epigrafica a mvsevlvipanain anvl 1881. – 1902. – 488 p., [4] fr. il.
79932
  Бескорса О.С. MOOC: платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
79933
  Reid Lori Moon magic : How to use the Moon""s phases to inspire and influence your relationships, home life and business / Reid Lori. – s.l. : Carlton, 1999. – 128р. : ill. – ISBN 1-85868-482-X
79934
  Kikuchi Rev. Ryoju Moor the boat. / Rev. Ryoju Kikuchi. – Tokyo, 1964. – 26с.
79935
  Moore Mary Furlong Moor"s guide to junor colleges / Moore Mary Furlong. – Toronto, 1966. – 278с.
79936
  Bulow K. Moorkunde / K. Bulow. – Berlin : Grunter, 1925. – 142 S. – (Sammlung Goschen)
79937
  Luchak M. Moral and Political Crisis of Intersubjectivity in Europe and Ukraine: Implementation of Deliberative Democracy Idea / M. Luchak, Luchak-Fokshei // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 115-131. – ISSN 2522-4050


  Моральна та політична кризи інтерсуб’єктивності в Європі та Україні: імплементація ідеї деліберативної демократії.
79938
  Morozov A.Y. Moral and religious motives in the works of J.R.R. Tolkien: cultural context // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – Р. 60-65


  The main moral and religious themes of J. Tolkien`s novels "The Lord of rings" and "The Silmarillion" are observed in the article. It is analyzed that Tolkien followed Christian tradition, sharing st. Augustine`s conception of evil as the absence of ...
79939
  Lutsyshyn Z. Moral Hazard of Ukraine"s External Debt Increase Under Economy Dollarization / Z. Lutsyshyn, T. Tsvigun // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 83-106. – ISSN 1811-9832
79940
  Zsolt Baranyai Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiencs from Hungary / Zsolt Baranyai, Csaba Gyuricza, Laszlo Vasa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 301-310 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
79941
   Moral Order and the Question of Change. – New Haven, 1982. – 413с.
79942
  Fouillee A. Morale des idees-forces / A. Fouillee. – 2-me ed. – Paris : Alcan, 1908. – 391 p.
79943
  Chabot M.C. Morale Theorique et notions historiques / M.C. Chabot ; Cours de morale a l"usage des jeunes filles ; direct. de M.R. Thamin. – 4-e ed., rev. et compl. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1910. – VI, 323 p. – (Enseignement secondaire des jeunes filles)
79944
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 5, fasc. I. – 1957. – 142с.
79945
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 6, fasc. 2. – 1959. – 240с.
79946
   Moralistes francais du XVII-e siecle. – M., 1967. – 392с.
79947
  Titarenko A. Morality and politics / A. Titarenko. – Moscow, 1972. – 260с.
79948
  Moskin Morality in America / Moskin, Robert. – New York, 1966. – 303с.
79949
   Moralne Podstawy zycia narodowego : Ksiazka zbiorowa.ygloszonych w sali muzeum przemyslu i rolnictwa w Warszawie w Poscie 1915 r. Przez ksiezy: Lutoslawskiego, Szmigielskiego, Tomczaka i Nowakowskiego. – Warszawa ; Lwow : E. Wende i Spolka, 1915. – XII, 80 s. – (Serya odczytow)
79950
   Moralnosc i wychowanie. – wyd. 2 popraw. – Warszawa : "Ksiazka i Wiedza", 1960. – 372 s.
79951
  Zapolska Gabriela Moralnosc pani Dulskiej / Zapolska Gabriela. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 245 s.
79952
  Nadvornikova Marie Moravika 19 stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Systematicky rejstrik. / Nadvornikova Marie, Nadvornik Miroslav. – Olomouc; Brno
2. – 1986. – 191с.
79953
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
3. – 1983. – 282с.
79954
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Olomouc a Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
1. – 1982. – 276с.
79955
   Moravika 19. stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Jmenny seznam / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
6. – 1985. – 230с.
79956
  Jerabek V.K. Moravske povidky / V.K. Jerabek. – Brno : Krajske nakladatelstvi, 1960. – 384 s.
79957
   Moravsky kras. – Praha, 1979. – 191с.
79958
  Bourbelo B.I. Morce choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev : Universite D"etat T.G.Chevtchenko, 1973. – 101с.
79959
  Balzac Honore de Morceaux choisis : Для внеклас. чтения учащихся 10-х кл. сред. шк. / Balzac Honore de. – M. : Учпедгиз, 1948. – 108с.
79960
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Київ-Львів, 1950. – 100с.
79961
  Zola Emile Morceaux choisis : Избранные отрывки. Книга для чтения на фр.яз. для уч. 9-10-х кл. средн.школы / Zola Emile. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 97 p.
79962
  France Anatole Morceaux choisis / France Anatole. – Изд. 3-е. – M., 1953. – 48с.
79963
  Balzac Honore de Morceaux choisis : для внеклассного чтения уч-ся 10 кл. сред. шк. на фр. яз / Balzac Honore de; сост. и обработала А.К. Баранова. – Изд. 2-е. – Москва : Учебно-педагогическое издательство, 1954. – 104с.
79964
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Изд. 3-е, перераб. – M., 1957. – 100с.
79965
  Bourbelo B.I. Morceaux choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev, 1973. – 101с.
79966
   Morceaux choisis des auteurs francais. – М., 1953. – 88с.
79967
   Morceaux choisis des auteurs francais. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 91с.
79968
  Daudet A. Morceaux choisis. / A. Daudet; А.К. Баранова. – Издю 2-е исправленное. – M., 1951. – 104с.
79969
  Beetz Dietmar Mord am Hirschlachufer / Beetz Dietmar. – Rudolstadt, 1982. – 252с.
79970
  Rinecker W. Mord an einem Madchen / W. Rinecker. – Rudolstadt, 1972. – 162с.
79971
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1974. – 162с.
79972
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1976. – 162с.
79973
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1962. – 76с.
79974
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1963. – 76с.
79975
   Mord auf dem Golfplatz. – Berlin u. a. : Langenscheidt, 1991. – 40 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen: Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.2). – ISBN 3-468-49690-7
79976
  Sayers Mord braucht Reklame / Sayers, Dorothy. – Berlin-Weimar, 1972. – 294с.
79977
  Mager Hasso Mord im Hotel / Mager Hasso. – Halle-Leipzig, 1978. – 216с.
79978
  Addams Peter Mord im Schloss. Kriminalgroteske. / Addams Peter. – Berlin, 1977. – 208с.
79979
  Mittmann Wolfgang Mord in der Heide / Mittmann Wolfgang. – Berlin, 1984. – 173с.
79980
  Weber Karl Heinz Mord mit kleine Hindernissen / Weber Karl Heinz. – Berlin : Das Neue Berlin, 1964. – 176 S.
79981
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Halle, 1956. – 218с.
79982
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Berlin, 1959. – 110с.
79983
  Bocksberger Heinz Morder im Stadion / Bocksberger Heinz. – Berlin, 1959. – 144с.
79984
  Segal Kalman Morderca musi umrzec / Segal Kalman. – Katowice, 1963. – 82с.
79985
  Lemar Stefan Morderca przychodzi przed polnoca / Lemar Stefan. – Warszawa, 1960. – 256с.
79986
  Harych Theo Morderstwo bez kary : Sprawa Jakubowskiego / Harych Theo; Przelozyla z niemieckiego I. T. Slawinska. – Katowice : Slask, 1965. – 342s.
79987
  Christie Agatha Morderstwo odbedzie sie... / Christie Agatha. – Warszawa, 1974. – 307с.
79988
  Tey Josephine Morderstwo przed teatrem / Tey Josephine. – Warszawa, 1967. – 320с.
79989
  Truman M. Morderstwo w Sadzie Najwyzszym / Margaret Truman; Przeklad: R. Czarny. – Warszawa : Graf, 1991. – 232s. – (Morderstwo w sadzie najwyzszym). – ISBN 83-85130-43-8
79990
  Moyes Patricia Morderstwo w swiacie mody / Moyes Patricia. – Warszawa, 1975. – 286с.
79991
  Pfeiffer Hans Mordfalle aus dem neuen Pitoval / Pfeiffer Hans. – Rudolstadt, 1962. – 556с.
79992
  May Ferdinand Mordsache Bar / May Ferdinand. – Berlin, 1963. – 302с.
79993
  Hart Friedel Mordsache F. Eine Erzahlung aus der Dienst der Transportpolizei. / Hart Friedel. – Berlin, 1959. – 48с.
79994
  Bellow S. More die of heartbreak : [ a novel ] / Saul Bellow. – New York : A dell book, 1987. – [ 6 ], 442 p. – (The brilliant national best seller). – ISBN 0-440-20110-1
79995
  Poluianov V. More dualism of ruler"s role in N. Machiaveller"s workers // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 156-157
79996
  Goldstein Robin More everyday parenting: the sixto-nine-year-old. / Goldstein Robin, Gallant Janet. – Harmondsworth, 1991. – 224с.
79997
  Mannes Marya More in anger / Mannes Marya. – Philadelphia; New York : Lippincott, 1967. – [3],189p. – На обкл.: Some opinions, uncensored and unteleprompted, of Marya Mannes
79998
  Krutch Joseph Wood More lives than one. / Krutch Joseph Wood. – New York, 1962. – 378с.
79999
   More names and naming : An annotated bibliography. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 19,298p. – (Bibliographies and indexes in anthropology ; 9). – ISBN 0-31328582--9
80000
   More nas osud: Recka povidka 20. stoleti. – Praha, 1989. – 500с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,