Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
75001
  Черненко А.О. "New atheism" як прояв сучасного вільнодумства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 59-62
75002
  Jones James "Niedzielna alergia" i inne opowiadania / Jones James; Przelozyla Z.Kierszys. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 290 s.
75003
  France A. "Nieskazitelni sedziowie" i inne opowiesci / Anatol France; Wstepem opatrzyl M. Zurowski; Tlum. J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 134s. – (Biblioteka szpilek / Pod red. A.Marianowicza ; №7)
75004
  Klodzinska Anna "Nietoperze". / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1985. – 256с.
75005
  Райхерт К. "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А.И. Уемова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2227-1503
75006
  Веретюк О. "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 371-376. – (Літературознавство ; Вип. 27)
75007
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
75008
  Mordka Cezary (Nie)aktualnosc koncepcji czlowieka Jose Ortegi y Gasseta // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 61-69. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
75009
  Wilk ...neutron standart... / Wilk. – s.l. – 18p.
75010
  Nietzsche F. [Nietzsche"s Werke] / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – [Leipzig?] : [C. G. Naumann?]
Bd. 8 : Der Tall Wagner. – 474 S. – Книга без обкл. та тит. листа
75011
  Михайлов И.Е. [NN и O,N]-карбонотропная таутометрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михайлов И.Е.; Сев.-Кав. науч. центр высш. школы. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
75012
  Мигунова И.И. N-n-толилмальимид, его полимеризация и привитая сополимеризация под действием у-излучения Со60. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Мигунова И.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 15л.
75013
   Neuro-otological examination : With Special Reference to Equilibrium Function Tests. – Tokyo : Igaku Shoin, 1977. – X,178S.
75014
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 6. – 1993
75015
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 5. – 1993
75016
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 4. – 1993
75017
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 3. – 1993
75018
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 11, № 2. – 1993
75019
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 6. – 1994
75020
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 5. – 1994
75021
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 4. – 1994
75022
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 3. – 1994
75023
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 12, № 1. – 1994
75024
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 6. – 1994
75025
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 5. – 1994
75026
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 4. – 1994
75027
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 3. – 1994
75028
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 2. – 1994
75029
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 13, № 1. – 1994
75030
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 5 : Vertebrate Semaphorins as Axonal Guidance Cues. – 1995
75031
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 4. – 1995
75032
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 14, № 3. – 1995
75033
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 4 : Contour Integration in Primary Visual Cortex. – 1995
75034
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 3. – 1995
75035
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 2. – 1995
75036
   Neuron. – Massachusetts : Cell Press
Vol. 15, № 1. – 1995
75037
   Neuron. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
V.15 N 5. – 1995
75038
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75039
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 3. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75040
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 4. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75041
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 5. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75042
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 18, N 6. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75043
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75044
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75045
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 3. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75046
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 19, N 6. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75047
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75048
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75049
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75050
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75051
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 20, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75052
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75053
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75054
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75055
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 22, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75056
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75057
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75058
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75059
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 23, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75060
   Neuron : [Monthly]. – Cambridge. – ISSN 0896-6273
Vol. 24, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75061
   Neuronal-glial Cell Interrelationships. – Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1982. – X,375S. – Dahlem Konferenzen. – (Life Sciences Research Report ; 20)
75062
  Gabrielescu E. Neuroproteazele / E. Gabrielescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1978. – 157s.
75063
  Lackschewitz P. Neuropteren und Trichopteren des Ostbaltischen Gebietes : [Mecoptera Comst., Megaloptera Latr., Planipennia Latr., Trichoptera Kirby.] / P. Lackschewitz. – Dorpat : Mattiesen, 1929. – S. 40. – Eesti loodusteaduse arhiiv. Archiv fur Naturkunde Estlands. II. ser.: Biologica. Vol. XIV, Pt. 4
75064
   Neuroreceptors. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1982. – 367S. – Proceedings of the Symposium Berlin (West), September 28-29, 1981
75065
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 18. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75066
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 3. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75067
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 7, № 2. – 1996. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75068
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 18. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75069
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 17. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75070
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 16. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75071
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 15. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75072
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 14. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75073
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 8, № 13. – 1997. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75074
   Neuroreport : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 9, № 13. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75075
   Neuroreport : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 9, № 11. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75076
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 9, № 9. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75077
   Neuroreport. – Philadelphia : Rapid Science Publishers
Vol. 9, № 6. – 1998. – An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience
75078
   Neuroreport. – London : Lippincott Williams & Wilkins
Vol. 10, № 4. – 1999. – For Rapid Communication of Neuroscience Research
75079
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 13. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75080
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 11. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75081
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 9. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75082
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 0959-4965
Vol. 9, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75083
   NeuroReport: An international journal for the rapid communication of research in neuroscience. – London. – ISSN 09594965
Vol. 10, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75084
  Hentschel Erwin Neurosekretion und Neurohamalorgan bei Chirocephalus grubei Dybowsci und Artemia salina Leach (Anostraca, Crustacea) / Hentschel Erwin. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1965. – 79S. – (Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie ; Bd. 171, Heft 1/2, 1965)
75085
   Neurosurgery : for medical students / V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. Yavors"ka; V. Shevaga, A. Payenok, A. Netlyukh, N. Yavors"ka. – Lviv : Danylo Halytsky National Medical University in Lviv, 2007. – 252 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 250
75086
   Neurotransmitter Interaction and Compartmentation. – New York, London : Plenum Press, 1982. – XII,839S.
75087
  Etinger Y. Neutralisme et actualite. / Y. Etinger, O. Melikian. – M., 1966. – 200с.
75088
  Honcharenko O. Neutrality and non-alliance in the new European security architecture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 147-155
75089
  Neut Neutron - produced radioactivity in relation to the detection of high-energy neutrons:maximum sensitivity of a counter / Neut. – s.l. – 6p.
75090
  Hughes Donald Neutron cross sections. July 1, 1958 / Hughes Donald, R.B. Schwartz. – 2-d edit. – Upton - New York. – 374с.
75091
   Neutron dosimetry / Symposium on neutron detection, dosimetry and standardization held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
V. 2. – 1963. – Англ., рос., фр. мовами
75092
  Bulavin L.A. Neutron Investigation of critical phenomen in solutions // Thesis of the International Conf. Physics in Ukraine, 1993
75093
  Bulavin L.A. Neutron Investigation of Phase Transition in Liquids and Polimers // In matter of Int. Symp. "Condensed Matter: Sci. & Industry"
75094
   Neutron scattering study of liquid and critical phenomena / L.A. Bulavin, A.D. Alekhin, V.P. Kopylchuk, V.M. Garamus // Special problems in physics of liquids: Intern. conf. dedicated to the memory of Prof.I.Z. Fisher. Odessa, Ukraine, may 31-june 4, 1999
75095
   Neutron semiconductor detector by using BGaN / Hisaya Nakagawa, Mutsuhito Sugiura, Katsuhiro Atsumi, Masaki Nakamura Tarayuki Nakano, Toru Aoki // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 29-30
75096
  Clough A.S. [et al.] Neutron spectra from the D(p,n)2p reaction at 30 and 50 Mev : RPP / P 18 / A.S. Cloughr; Queen Mary College, London ; C.J. Batty, B.E. Bonner, C. Tschalar, L.E. Williams, Rutherford High Ehergy Laboratory, Chilton, Didcot, Berkshire, England ; Sciece Research Council. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory. – 9, [7] p.. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
75097
  Bulavin L.A. Neutron spectroscpy of binary liquid mixture near critical point of stratification / L.A. Bulavin, A.D. Alekhin, V.P. Kopylchuk // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
75098
   Neutron thermalisation and reactor spectra : Proceedings of the symposium on neutron thermalisation and reactor spectra held by The IAEA at Ann Arbor Michigan 1967; In 2 vol. – In 2 vol. – Vienna : IAEA. – (Proceedings series)
V.1. – 1968. – 656 p.
75099
   Neutron thermalization and reactor spectra : Proceedings of the symposiumon neutron thermalisation and reactor spectra held by the IAEA, at Ann Arbor? Michigan 1967; In 2 vol. – In 2 vol. – Vienna : IAEA. – (Proceedings series)
V.2. – 1968. – 530 p. : Fig.
75100
  Bulavin L.A. Neutrons investigatyions of ions influence on critical phenomena / L.A. Bulavin, V.P. Kopylchuk // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
75101
  Hughes D.J. Neutrony reaktorowe / D.J. Hughes. – Warszawa, 1958. – 472 с.
75102
  Vanicek K.-H. Neuzeitliche Kronengestaltung / K.-H. Vanicek. – Auf. 2. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 176S. : Mit 99 Abbildungen
75103
  Badescu Horia Nevazutele urse / Horia Badescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1975. – 67 p.
75104
  Catton Bruce Never call retreat / Catton Bruce. – N.Y., 1965. – 555с.
75105
  Gilge Jeanette Never miss a sunset. / Gilge Jeanette. – Elgin, Weston, 1975. – 239с.
75106
  Svantner Frantisek Nevesta hol / Svantner Frantisek. – Bratislava, 1973. – 292с.
75107
  Moulis Miloslav Neviditelna fronta / Moulis Miloslav. – Praha, 1970. – 212с.
75108
  Havlicek Jaroslav Neviditelny. / Havlicek Jaroslav. – Praha, 1963. – 441с.
75109
  Petran J. Nevolnicke povstani 1775. Prolegomena edice promenu / J. Petran. – Praha, 1973. – 278с.
75110
  Kaspar Jaroslav Nevolnicke povstani v cechach roku 1680. / Kaspar Jaroslav. – Praha, 1965. – 218с.
75111
  Nica-Udangiu Nevrozele la virsta inaintata / Nica-Udangiu, Nica-Udangiu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1983. – 183s.
75112
  Konrad Karel Nevzpominky / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 274с.
75113
   New approaches to EU foreign policy / ed.: Maciej Wilga a. Ireneusz Pawel Karolewski. – London ; New York : Routledge, 2014. – XXII, 282 p. : tab. – Index: p. 274-282. – Бібліогр. в кінці частин. – (Routledge advances in European politics). – ISBN 978-0-415-81366-2
75114
  Stevenson R.L. New arabian nights / R.L. Stevenson. – M., 1962. – 128с.
75115
  Smallwood W.M. New biology / W.M. Smallwood, I.L. Reveley, G.A. Balley. – Boston a. o. : Allyn and Bacon, 1924. – XXI, 741 p.
75116
   New business mentor [Електронний ресурс]. – Kansas City : McGrraw-Hill; Irwin, 2001. – 1 CD + for the user"s guide to accompany this CD-ROM, please see http://www.fasttrac.org. – Системні вимоги : Windows 95,98, NT4.0 or higher 486 DX/^^ MHz processor (Pentium/200 MHz recommended), Netscape Navigator/Microsoft Internet Explorer 4.0 or higher with Shockwave plug-in 32 MB RAM min. (64MB recom.) SVGgr-Заголовок з етикетки диску. – (An Entrepreneur"s Interactive Business Planning Advisor). – ISBN 0-07-243901-7


  The New Business mentor and its contents are based on FastTrac"s 10+ years of experience training entrepreneurs and business owners in growing their businesses
75117
  Niebrzydowski Leon New challenges for education psychology / Niebrzydowski Leon; Polish national council for self-esteem. – Lodz, 1997. – 201s. – ISBN 83-87202-05-3
75118
  Playfair Guy Lyon New clothes for old souls : worldwide evidence for reincarnation / Guy Lyon Playfair ; with an appendix by Erlendur Haraldsson. – London : Druze Heritage Foundation, 2006. – XII, 171 p. : ill. – Бібліогр.: c. 159-163 та в кінці ч. – ISBN 1-904850-09-X
75119
  Osinska M. New collaboration with Hong Kong // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 30. – ISSN 1896-4354


  Співпраця Ягелонського університету з Гонконгом.
75120
  Иваненко Анна New collection. Почем сокровища Европы? : Марш-бросок. Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 36-44 : Фото
75121
  Navarchuk N. New Communicative Educational Tools Usage in the Study of Human Anatomy / N. Navarchuk, O. Guzik // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – Р. 162-166. – ISSN 2415-3060


  Викладачам медичних вишів необхідно мотивувати студентів, як до засвоєння конкретної дисципліни, так і розвивати інтерес до продовження навчання в майбутньому, а для цього сам процес навчання повинен стати цікавим. До факторів, які стимулюють ...
75122
  Stone I. New Concepts for Telephone Interpreting // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 382-390. – ISBN 966-581-231-9
75123
  Cunningham Sarah New cutting edge : Intermediate: student"s book: With mini-dictionary / S.Cunningham, P.Moor. – Harlow : Longman, 2005. – 175p. : ill. + Mini-dictionary. - 62 p. – Для кабінетів шифр: 42 Cunn. – ISBN 0-582-82517-2
75124
  Cunningham S. New cutting edge : upper intermediate : students" book : [with mini-dictionary] / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 5th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2007. – 175, [1] p. : ill., tab. + 1 дод.: Mini-dictionary (47 p.). – На обкл.: with mini-dictionary. – ISBN 978-0-582-82525-3
75125
  Carr J.C. New cutting edge : upper intermediate : workbook : [with key] / Jane Comyns Carr, Frances Eales. – 4th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2007. – 111, [1] p. : ill., tab. – ISBN 978-0-582-82528-4
75126
  Cunningham S. New cutting edge : pre-intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor with Jane Comyns Carr. – 7th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2008. – 174, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82509-3
75127
  Cunningham Sarah New cutting edge : intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 7th impr. – Harlow : Longman, 2009. – 175, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82517-8
75128
  Carr J.C. New cutting edge : intermediate : workbook / Jane Comyns Carr, Frances Eales. – 10th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2011. – 111, [1] p. : ill. – На обкл.: with key. – ISBN 978-0-582-82520-8
75129
  Cunningham S. New cutting edge : intermediate: students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 13th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2012. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-ROM + mini-dictionary. – На обкл.: with mini-dictionary. – ISBN 978-0-582-82517-8
75130
  Turner M.J. a.o. New dance. Approaches to nonliteral choreography / M.J. a.o. Turner. – Pittsburgh, 1971. – 128с.
75131
   New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Zupkov, Slovak Republic / O. Ponomarenko, L. Skakun, S. Jelen, T. Mikus, I. Kvasnytsya, Balintova-Stevkova, S. Bondarenko, O. Grinchenko // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – Р. 3-11. – ISSN 0204-3548
75132
  Pociecha J. New directions of business statistics in finance and auditing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 17-20. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  The classical approach in applications of business statistics offers a various statistical techniques for solving economic and managerial problems. A typical handbook in business statistics contains regular presentation of statistical techniques, ...
75133
   New discourses on a peace regime in Northeast Asia and Korea : contending views and new alternatives : international forum proceedings, November 22-23, 1996, Intercontinental hotel, Seoul, Korea. – Seoul : The Research institute for international affairs, 1996. – 196 p.
75134
  Keith Arthur New discoveries relating to the antiquity of man / Keith Arthur. – New York : Norton, 1929. – 512p. : ill.
75135
  Grytsenko V. New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – P. 23-34 : рис. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
75136
  Barton Samuel New double stars / Barton Samuel. – Lancaster : University of Pennsylvania, 1951. – P. 218-228
75137
   New dynamics in national strategy : the paradox of power. – New York : Crowell co., 1975. – 293 р. – ISBN 0-690-00685-3
75138
   New electron-rich redox-active self-assembled cages / S. Krykun, V. Croue, M. Allain, Z. Vointenko, S. Goeb, M. Salle // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 85
75139
   New electron-rich redox-active self-assembled cages with 9-(1,3-dithiol-2-ylidene) fluorene units cages / S. Krykun, V. Crouй, M. Allain, Z. Vointenko, S. Goeb, M. Salle // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – Р. 95
75140
  Iakubovskyi D.A. New emission line at [тільда]3.5 keV - observational status, connection with radiatively decaying dark matter and directions for future studies // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 9-14. – ISSN 2227-1481


  Recent works of Bulbul et al. (2014) and Boyarsky et al. (2014), claiming the detection of the extra emission line with energy [тільда]3.5 keV in X-ray spectra of certain clusters of galaxies and nearby Andromeda galaxy, have raised a considerable ...
75141
   New England Tablelands : Walking, Caving, Climbing. – Armidale : University of New England Mountaineering Club, 1968. – 72p. ; 82
75142
   New England Tablelands : Walking, Canoeing, Caving, Climbing. – Armidale : University of New England Mountaineering Club, 1971. – 87p. ; 88
75143
  Newbrook J. New first certificate Gold : Coursebook / J.Newbrook, J.Wilson, R.Acklam. – Harlow : Longman, 2004. – 224p. – ISBN 0-582-77699-6
75144
  Wyatt R New first certificate Gold : Teacher"s book / R.Wyatt with J.Newbrook, J.Wilson. – Harlow : Longman, 2004. – 190p. – ISBN 0-582-77715-1
75145
  Justyna Stasienko New generation of analytical tools / Justyna Stasienko, Roza Werynska // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 438-448 : table., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
75146
   New genotypes and technological indicators of winter triticale / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, B.V. Morgun, V.I. Moskalets, V.V. Moscalets, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 1. – Р. 79-86. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to conduct basic screening of new lines and cultivars of winter hexaploid triticale by the technological and molecular genetics indicators. Molecular and genetic research conducted by polymerase chain reaction allelic ...
75147
  Frye A.E. New geography : Adapted for Canada by I. Gammell / A.E. Frye; adapted for Canada by I. Gammell. – Boston a. o. : Ginn, 1925. – IV, 264, XII p. – (Frye - Atwood geografical series)
75148
  Prochnow H.V. New guide for toastmasters and speakers / H.V. Prochnow. – Preston : Thomas, 1957. – VII, 450 p.
75149
  Soars L. New headway : advanced : student"s book / Liz and John Soars. – Oxford : Oxford univ. press, 2009. – 160, [1] p. : ill. – ISBN 0-19-436930-7
75150
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Workbook [with key] / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 4, 95, [1] p. : ill. – ISBN 0-19-470225-1
75151
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Student"s book / Soars Liz, Soars John. – 2nd impression. – Oxford : Oxford university press, 1997. – 160 p. : ill. – First publ. 1996. – ISBN 0-19-470223-5
75152
  Soars L. New headway English course : Upper-intermediate: Student"s book / Liz Soars, John Soarz. – Oxford : Oxford university press, 1998. – 160 p. : ill. – ISBN 0-19-435800-3
75153
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 145p. : il. – ISBN 0-19-436670-7
75154
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Workbook without key / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 88p. : ill. – ISBN 0-19-436673-1
75155
  Soars Liz New headway English course : Elementary ; Workbook without key / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 2000. – 88 p. : ill. – ISBN 0-19-436667-7
75156
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Student`s book / Soars Liz, Soars John. – 22nd impression. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 159, [1] p. : ill. – First publ. 1996. – ISBN 0-19-470223-5
75157
  Soars Liz New headway English course : Upper-intermediate; Teacher"s book / Soars Liz, Soars John. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 176 p. : il. – ISBN 0-19-435803-8
75158
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2002. – 145p. : il. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-4366707
75159
  Soars Liz New headway English course : Intermediate ; Teacher"s book / Soars Liz, Soars John, . – Oxford : Oxford university press, 2002. – 167p. – ISBN 0-19-470224-3
75160
  Soars John New headway English course : Pre-intermediate; Teacher"s book / Soars John, Soars Liz, M. Sayer. – Oxford : Oxford university press, 2002. – 159p. : il. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-436671-5
75161
  Soars John New headway English course : Intermediate; Student`s book / Soars John, Soars Liz. – Oxford : Oxford university press, 2003. – Для кабінетів шифр 42 Soar. – ISBN 0-19-470223-5
75162
  Soars Liz New headway English course : Upper-intermediate : Student"s book / Liz Soars, John Soarz. – Oxford : Oxford university press, 2003. – 160 p. : ill. – 1st publ. 1998. – ISBN 0-19-435-800-3
75163
  Soars J. New headway English course : pre-intermediate : student"s book / John Soars, Liz Soars. – 13th impr. – Oxford : Oxford University Press, 2004. – 144 p. : ill. – 1st publ. 1998. – ISBN 0-19-436670-7
75164
  Price E.W. New Helminth parasites from central American mammals / E.W. Price. – Washington : Gevernment, 1928. – 7, [2] p.
75165
   New heterocycles as potential inhibitors of SIRT1 / M.A. Vodolazhenko, N.Yu. Gorobets, R.V. Stavniichuk, A.V. Griniukova, S.M. Desenko, V.V. Lipson // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 181
75166
  Belova A.D. New horizons : Advanced English: Підручник / Alla D. Belova. – Kiev, 2003. – 180 p. – ISBN 966-95130-7-3
75167
  Barnes Harry Elmer New horizons in criminology / Barnes Harry Elmer, Teeters Negley. – 3rd edit. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1959. – 654p. – (Prentice-Hall sociology series)
75168
  Bulent A. New Horizons іn Cultural Economics: Southeastern Anatolia Region іn Upper Mesopotamia іs а Case Study // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 13-18. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  When rich cultural structure, geo-politic, geo-strategic structures of the region are considered will have an important role in the cultural economy of the region. For this reason, it is important to assemble the cultural economy effectively and to use ...
75169
  Buchholz Todd G New ideas from dead economists / Todd G Buchholz. – New York : A plume book, 1990. – 321s.
75170
  Bachev H. New Institutional Economics Framework for Assessing and Improving Agrarian Organizations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-17. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  We incorporate interdisciplinary New Institutional and Transaction Costs Economics and suggest a framework for assessing efficiency of farms and agrarian organizations. Our new approach includes: study of farm and agrarian organizations as governing ...
75171
   New kids : on the block. Photoalbum. – Lincolnwood : Publications International, Ltd, 1990. – 64 p. : photo
75172
  Catalano Grace New Kids on the Block / Catalano Grace. – New York, 1990. – 64с.
75173
   New knowledge for new development = Нови знаеньа за нов развоj : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – 216, [3] p. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-608-203-130-9


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
75174
  Stepien T. New learning culture? Information and communication technologies (ICT) and competences in engineers’ higher education // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 67-74. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309


  Нова культура учіння? Інформаційні й комунікаційні технології (ІКТ) і компетенції у вищій освіті інженерів.
75175
  Fairbrother Nan New lives, New Landscapes. / Fairbrother Nan. – Harmondsworth, 1977. – 383с.
75176
  Castenow Dieter New Marketing in der Praxis / Castenow Dieter. – Dusseldorf u.a., 1993. – 357с.
75177
  Drobnych New method of determination of geographic centers of territories / Drobnych, R. Rukavchuk // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – P. 162-166. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
75178
  Kalnysh T. New method of receiving and some properties of the graphite-metal layered compositions / T. Kalnysh, M. Zakharenko, M. Semen"ko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 140
75179
  Fodor G. New Methods and recent developments of the stereochemistry of ephedrine, pyrrolozidine, granatane and tropane alkaloids / G. Fodor. – Budapest, 1965. – 320с.
75180
   New millennium children"s encyclopedia [Електронний ресурс] : The ultimate source of never-ending information. – [S.l.] : Simon & Schuster interactive, 2000. – 1CD. – The title is taked from the label
75181
  Adukov R. New model of executive governmental structure as a human capital development factor / R. Adukov, A. Adukova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 24-27. – ISSN 1728-6220


  This paper highlights that an underlying cause of the downturn in the Russian economy is inadequate acknowledgement of human factor. It provides relevant supporting evidence: the lack of sound local self-government institution, the lack of conducive ...
75182
  Schaus W. New moths of the family ceruridae (Notodontidae) in the United States national museum : № 2740.- From the Proceedings of the United States National Museum, Vol. 73, Art. 19 / W. Schaus. – Washington : Government, 1928. – 90 p.
75183
  Комісар Л.П. New narratologies: комунікативні стратегії і дискурсивні практики наративної інтенціональності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 149-151
75184
   New nuclear materials including non-metallic, 1963
75185
   New nuclear materials including non-metallic fuels : Proceedings of the Conference on new nuclear materials technology, including non-metallic fuel elements held by the I.A.E.A. at Prague. – Vienna : Int. Atomic. Energy Agency. – (Proceedings series)
2. – 1963. – 572 p.
75186
  Krout J.A. New outline-history of the United States since 1865 / J.A. Krout. – New York : Barnes & Noble, 1947. – VIII, 246 p. : ill. – (College outline series)
75187
  Kambovski V. New paradigm of education for the new millennium // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 5-7. – ISBN 978-608-203-130-9


  Сучасні парадигми освіти.
75188
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages. – St-Peterburg
P. 4. – 1872. – XL, 848 p.
75189
  Reiff Ch.Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages / Ch.Ph. Reiff. – St-Peterburg
P. 4. – 1884. – XL, 848 p.
75190
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages, in four parts, extracted from the dictionaries .... / Ch.Ph. Reiff. – Carlsruhe
P. 4 : English dictionary. – 1874. – XL, 848 p.
75191
  Reiff Ch. Ph. New parallel dictionaries of the russian, french, german and english languages, in four parts, extracted from the dictionaries .... / Ch.Ph. Reiff. – Carlsruhe
P. 4 : English dictionary. – 1882. – XL, 848 p.
75192
  Likert Rensis New patterns of management / Likert Rensis. – New York, Toronto, London, 1961. – 279с.
75193
   New Perspectives in Adipose Tissue: Structure, Function and Development. – London, Boston, Durban, Singapore, Sydney, Toronto, Wellington : Butterworths, 1985. – XV, 474S.
75194
   New perspectives on financing small business in developing countries. – San Francisco : ICS, 1995. – VIII,194p. – ISBN 1-55815-341-1
75195
  Adamski Joseph New perspectives on Microsoft Access 2000 : Comprehensive enhanced / Adamski Joseph, Hommel Charles, Finnegan Kathleen. – Boston : Course technology, a division ofThomson learning, 2001. – 22,[300]p. – На обкл.: Includes Windows 2000 CBT, additional projects, and technology tools appendix. – ISBN 0-619-04430-6
75196
  Feller F.E. New pocket dictionary english and german. – Leipzig, 1882. – 504 p., 425 p., 48 p. – У виданні також : Neuestes taschen-Worterbuch deutsch und englisch / F.E. Feller. Т. 2. Leipzig, 1882
75197
  Newbrook J. New proficiency Gold : Teacher"s book / J.Newbrook, J. Wilson. – Harlow : Longman, 2002. – 190p. – На обкл.: New edition for the revised CPE exam. – ISBN 0-582-50734-0
75198
  Newbrook J. New proficiency Gold : Coursebook / J.Newbrook, J.Wilson. – 5th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 240p. – First publ. 2001; На обкл.: New edition for the revised CPE exam. – ISBN 0-582-50727-8
75199
  Kenny Nick New proficiency passkey : Workbook / N.Kenny. – Oxford : Macmillan, 2002. – 110p. : ill. – На обкл.: New CPE; with key. – ISBN 0-333-97432-8
75200
  Kenny N. New proficiency passkey : Student"s book / N.Kenny with P.Sunderland, J.Barnes. – Oxford : Macmillan, 2002. – 4,218p. : ill. – На обкл.: New CPE. – ISBN 0-333-974-360
75201
  Scott-Barrett New proficiency: listening and speaking / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2002. – 96p. : ill. – На обкл.: For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-77120-X
75202
  Scott-Barrett New proficiency: listening and speaking : Teacher"s book / F.Scott-Barrett. – 3rt impress. – Harlow : Longman, 2004. – 56p. – 1st publ. in 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-77121-8
75203
  Stephens M. New proficiency: reading : Teacher"s book / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 28p. – Copyright 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-45101-9
75204
  Stephens M. New proficiency: reading / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 175p. : ill. – 1st. publ. 2002. - For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-45100-0
75205
  Scott-Barrett New proficiency: use of English : Teacher"s book / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 42p. – 1st publ. in 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-50478-3
75206
  Stephens M. New proficiency: writing / M.Stephens. – 4th impress. – Harlow : Longman, 2002. – 143p. : ill. – Copyright 2002. - На обкл.: For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-52997-2
75207
  Stephens M. New proficiency: writing : Teacher"s book / M.Stephens. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 25p. – Copyright 2002. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-52998-0
75208
  Browne Harry New profits from the monetary crisis. / Browne Harry. – New York, 1978. – 542с.
75209
  Jones Leo New progress to first certificate : Workbook with answers / Jones Leo. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2000. – 128p. + аудіокасета. – (Cambridge examination publishing). – ISBN 0-521-77425-X
75210
  Jones Leo New progress to first certificate : Teacher"s book / Jones Leo. – 6th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2002. – 158p. – 1st publ.: 1996. – (Cambridge examinations publishing). – ISBN 0-521-49986-0
75211
  Jones L. New progress to first certificate : Self-study. Student"s book / L.Jones. – 8th printing. – Cambridge : Cambridge Univ. press, 2003. – 288p. : ill. – 1st publ. 1997; На обкл.: Cambridge books for Cambridge exams... – ISBN 0-521-49988-7
75212
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1131-1133. – 2002
75213
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1134-1136. – 2003
75214
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1134. – 2003
75215
   New publications of the U. S. Geological survey. – Washington
N 1137. – 2003
75216
   New Publications of the U.S.G.S.. – Washington
N 1128/1130. – 2002
75217
  Granov V. New realities and the struggle of ideas / V. Granov. – M., 1980. – 165с.
75218
   New research in quantum physics. – New York : Nova science publishers, 2004. – 10,250p. – ISBN 1-59454-001-2
75219
  Maciejowska D. New Research Perspectives from Japan and Poland // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 13. – ISSN 1896-4354


  Новые перспективы исследований из Японии и Польши.
75220
  Evans V. New Round-up 6 : English grammar practice : teacher"s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 2nd impr. – Harlow : Longman ; Pearson education, 2011. – 80 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-4082-3502-7
75221
  Evans V. New Round-up 6 : English grammar practice : student"s book with CD-Rom / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 2nd impr. – Harlow : Longman ; Pearson education, 2011. – 256, [1] с. включ. обкл. : ill., tab + 1 CD-ROM. – Без тит. арк. – ISBN 978-1-4082-3501-0
75222
  Скопенко В.В. New Silica-based Ion Exchangers with Covalently Bonded Aminophosphonic Acids for Biochromatography / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев, Л.С. Василик // 5th Intern. symp. on Pharmaceut. and Biomed. Anal. Stockholm. Surd. 21.09.1994, 1994
75223
  Скопенко В.В. New Silica-based Ion Exchangers with Covalently Immobilized Aminophosphonic Acids / В.В. Скопенко, В.М. Зайцев // Intern. Symp. on Chromatography, Yokohama, Japan, Jan.22-25, 1995, 1995
75224
   New source book in major European governements. – Cleveland : The World Publ., 1966. – XVII, 700 p.
75225
  Klid B. New Sourcebook of Material on Holodomor // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 14 березня (число 10). – P. 6
75226
  Sedugin P. New soviet legislation on marriage and the family / P. Sedugin. – M., 1973. – 127с.
75227
  Campbell Jonathan A New species of stream-breeding hylid frogs from the northern versant of the Highlands of Oaxaca, Mexico / Jonathan A Campbell, William E Duellman // Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas / Natural history museum, University of Kansas. – Lawrence, 2000. – N 18. – 28 p. : il. – ISSN 1094-0782
75228
  Dabrowa E. New stage in the development of Jewish Studies at the Jagiellonian University / the interview was conducted by Dr Edyta Gawron // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 14-17. – ISSN 1689-037X


  The beginning of the academic year 2012/2013 marked a new stage in the development of Jewish studies at the Jagiellonian University. On 1 October 2012 the Department of Jewish Studies became a larger JU unit - Institute of Jewish Studies - and at the ...
75229
   New strategies for government statistical services for the coming decade : Report of the statistics council. March 10, 1995. – [S. l. : s. n.], 1995. – 84 p.
75230
   New Supramolecular Porous Spin-Crossover Iron-Based Analogues of Hofmann Clathrates / Barakhty Diana, Shova Sergiu, Rotaru Aurelian, Fritsky Igor, Gural"skiy Il"ya // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 47. – ISBN 978-966-2410-98-3
75231
  Kobolev V. New system of views on the Earth structural evolution: beyond plate tectonics / V. Kobolev, Yu. Orovetsky // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 67-69. – ISSN 0203-3100
75232
  Jankowska D. New technologies as a tool for changing academic communities in the global context / D. Jankowska, M. Tanas // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 34-40. – ISSN 2308-4081


  Нові технології як інструмент для зміни академічної спільноти в глобальному контексті
75233
  Gudzbeler Gr. New technologies in security on the example privileged vehicles driving simulator / Gr. Gudzbeler, M. Nepelski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – P. 426-430. – ISSN 2227-796X


  Privileged vehicles driving simulator it is training system build by Police Academy in Szczytno during research project founded by National Centre for Research and Development. System can significantly raise the level of training for privileged ...
75234
  Pashchenko V.G. New technologies of rehabilitation of children, teenagers and young people at violations of carriage and scoliosis by the medical and rehabilitation rowing and medical swimming : V.G. Pashchenko; Min. of educat. and scince of Ukr.; Luchansk T.Shevchenko nat. ped. univ. / V.G. Pashchenko. – Luhansk : Alma-mater, 2007. – 156p. – ISBN 978-966-617-151-4
75235
   New testament of our lord and saviour Jesus Christ. – The revised version without the marginal notes of the revisers. – London : Cambridge, 1912. – 346 p. – Printed by order of the universities of Oxford and Cambridge and issued in connexion with the centenary of the Britis and foreign bible society, 1904
75236
  Hely M A.S. New trands in adult education. From Elsinor to Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1962. – 136с.
75237
  Braude Jacob M New Treasury of Stories for Every Speaking and Writing Occasion. / Jacob M Braude. – Englewood Cliffs, 1959. – 494с.
75238
  Martincova M. New trends at labor market in the 21st century / M. Martincova, V. Piovarciova, D. Rozborilova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 290-295. – ISSN 1993-6788


  Нові тренди на ринку праці XXI століття.
75239
  Lumley Frederick New trends in 20th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Lumley Frederick. – London, 1969. – 398с.
75240
  Lumley Frederick New trends in 20th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Lumley Frederick. – London, 1969. – 398с.
75241
   New trends in biology teaching. – Paris : Unesco
V. 3. – 1971. – 376p. – Англійською та французькою мовами
75242
  Jancikova E. New trends in financing small and medium enterprises in the EU / E. Jancikova, L. Strazovska // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 87-95. – ISSN 1993-6788


  Огляд найновіших тенденцій у фінансуванні розвитку малого та середнього бізнесу в ЄС детально описано можливості фінансування в контексті "Горизонт-2020".
75243
   New trends in nuclear physics = Нові тенденції в ядерній фізиці : proceedings of the 3 Kiev`s International school on nuclear physics (Kiev, 1992); ISNP - 3`92. – Kiev : Institute for nuclear research
P. 1. – 1993. – P. 1-225
75244
   New trends in nuclear physics = Нові тенденції в ядерній фізиці : proceedings of the 3 Kiev`s International school on nuclear physics (Kiev, 1992); ISNP - 3`92. – Kiev : Institute for nuclear research
P. 2. – 1993. – P. 226-531
75245
  Matvienko V. New Trends in the Work of a 21st Century Diplomatic Agent / V. Matvienko, O. Opanasiyk // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 8-14


  The world extremely changed over the past few decades. Active processes of globalization in economic, technological and social spheres have intensified their activity. The information revolution, expanded international trade will only complicate these ...
75246
   New UNESCO source book for geography teaching. – Paris : Longman : The Unesco press, 1982. – 394p. – ISBN 92-3-101-935-X; 0-582-36122-2
75247
   New universities in the modern world. – London a.o. : Macmillan, 1966. – 190 p.
75248
  Cardin U. New vocabulary : English-Italian / U. Cardin. – Paris, 1912. – 360 p., 377 p.
75249
  Wassilieff New vocabularycjntaing all the usual words with their prononciation : English-Russian, Russian-English / Wassilieff. – Paris, 1921. – 344 s.
75250
   New volume of Hrushevsky"s History of Ukraine - Rus" published // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2011. – 22 січня [№ 4]. – P. 10
75251
   New Webster"s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury, 1993. – 1248 p.
75252
  Kantor M. New working programmes with the Universities of Cologne, Lviv, Salburg and Sofia // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 57, Spring. – P. 26. – ISSN 1689-037X


  Робочі програми навчальних дисциплін Ягеллонського університету з іншими університетами, в тому числі з Львівським національним університетом імені Івана Франка на 2015/16 - 2018/2019 рр. Як приклад наводиться дослідження "Львівський період наукової ...
75253
   New York : Histori. Peopl. Sights:Навч.посібник. – Київ : Знання, 1997. – 72с. – ISBN 966-7293-03-3
75254
  Burgess Anthony New York. / Burgess Anthony. – Amsterdam, 1978. – 200с.
75255
   New Zealand geographer. – Hamilton : The New Zealand geographical society
Vol. 60, N 1. – 2004


  1997. Vol. 11, N 1-24
75256
  Харламова Татьяна New! Форт "Байярд" с волжским уклоном : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22 : Фото
75257
  Camm F.J. Newnes television manual / F.J. Camm. – 5th ed. – London : Newnes, 1949. – 224 p.
75258
   News behind the news. – New Delhi, 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75259
   News behind the news. – New Delhi
10 juli. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75260
  Van News in the Dutch Legislation / Van, der Herik // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 144-148


  В статті розглядаються питання регулювання придбання акцій іноземними інвесторами.
75261
  Shepherd Chuck a.o. News of the weird / Chuck a.o. Shepherd. – New York, 1989. – 162с.
75262
  Денисенко М.В. News Roundup : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Денисенко, Ю.А. Яременко; КНУТШ; Інститут філології; За ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2006. – 128с. – ISBN 966-96538-1-9
75263
  Солнцев Сергей News Travel несем ответственность за каждого туриста // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
75264
   News vs. News. The election campaign in the TV news programs / O.V. Zernetska, V.F. Ivanov, N.V. Kostenko, I. Kulias, S.O. Makeyev; Zernetska O.V. [et al.] ; [transl. : K. Makeyev, P. Demeshko ; ed. by N. Kostenko, V. Ivanov] ; National academy of sciences of Ukraine. Institute of sociology ; Institute of journalism of Kyiv university. – Kyiv : Centre for free press, 2005. – 204 p. : табл. – Bibliogr.: p. 199-204. – ISBN 966-7181-86-3
75265
  Itule B.D. News writing and reporting for today"s media / D.B. Itule, D.A. Anderson. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIV, 711 p. : ill. – ISBN 0-07-557263-X
75266
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 03. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75267
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 10. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75268
   News. Behind the news contents. – New Dehli
August 17. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75269
   News. Behind the news contents. – New Dehli
July 20. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75270
   News. Behind the news contents. – New Dehli
July 27. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75271
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.25, N 6. – 2002
75272
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 1. – 2003
75273
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 2. – 2003
75274
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 3. – 2003
75275
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 4. – 2003
75276
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.26, N 5. – 2003
75277
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.[26], N 6. – 2003. – Нумерація в журналі: vol. 25, N 6
75278
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 1. – 2004
75279
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 2. – 2004
75280
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 5. – 2004
75281
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 3. – 2004
75282
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 4. – 2004
75283
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.27, N 6. – 2004
75284
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.28, N 1. – 2004
75285
   Newsletter / American philological association. – Philadelphia : The American philological association. – ISSN 0569-6941
Vol.28, N 2. – 2005
75286
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago. – ISSN 0897-6465
N 17. – 2001
75287
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 21. – 2005
75288
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 22. – 2006
75289
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 23. – 2007
75290
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 24. – 2008
75291
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 25. – 2009
75292
   Newsletter [of the] Association of college and research libraries, Slavic and East European section. – Chicago : American library association. – ISSN 0897-6465
N 26. – 2010
75293
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 48, Autumn. – 2012
75294
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 54, Autumn. – 2014
75295
   Newsletter. Jagellonian University. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 55, Spring. – 2015. – Three times a year
75296
  Mencken H.L. Newspaper Days 1899-1906 / H.L. Mencken. – New York, 1941. – 313с.
75297
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75298
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 131, N 15. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75299
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(99). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75300
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 4(98). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75301
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 20. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75302
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 19. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75303
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 18. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75304
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 11. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75305
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 10. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75306
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 23. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75307
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 132, N 24. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75308
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
Vol. 132, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75309
   Newsweek. – New York. – ISSN 01637053
V. 133, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75310
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 6. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75311
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75312
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75313
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75314
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 4. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75315
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75316
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75317
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75318
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75319
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 15. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75320
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 24. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75321
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75322
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75323
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75324
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 17. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75325
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 3. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75326
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75327
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 16. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75328
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 10. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75329
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 20. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75330
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.133, N 19. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75331
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 13. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75332
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 5. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75333
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 23. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75334
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 22. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75335
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 21. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75336
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 12. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75337
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 11. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75338
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 9. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75339
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 8. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75340
   Newsweek. – New York. – ISSN 0163-7053
V.134, N 7. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75341
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 6. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75342
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 4. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75343
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 7. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75344
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 12. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75345
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75346
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 11. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75347
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75348
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 5. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75349
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 8. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75350
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75351
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 17. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75352
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.135, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75353
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 135, N 26. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75354
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V. 135, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75355
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 3. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75356
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75357
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75358
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 24. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75359
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 23. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75360
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 22. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75361
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 16. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75362
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 13. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75363
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 10. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75364
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 20. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75365
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 18. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75366
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.136, N 25. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75367
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol. 136, N 26. – 2001
75368
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 14. – 2001
75369
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 5. – 2001
75370
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 8. – 2001
75371
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 7. – 2001
75372
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 4. – 2001
75373
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 3. – 2001
75374
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 2. – 2001
75375
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.137, N 1. – 2001
75376
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 25. – 2001
75377
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 26. – 2001
75378
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.138, N 12. – 2002
75379
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 17. – 2002
75380
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 16. – 2002
75381
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 14. – 2002
75382
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 13. – 2002
75383
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 11. – 2002
75384
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 10. – 2002
75385
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 9. – 2002
75386
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 8. – 2002
75387
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 7. – 2002
75388
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 6. – 2002
75389
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 5. – 2002
75390
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
V.139, N 4. – 2002
75391
   Newsweek : The international newsmagazine. – New York. – ISSN 0163-7053
Vol.139, N 2. – 2002
75392
  Balzer Richard Next door, down the road, around the corner / Balzer Richard. – New York, 1973. – 192с.
75393
  Budac A. Next Generations of Consumers - Challenges and Opportunities for Brands // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 6-10. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Young people are a heterogeneous public, characterized by a lack of patience and attention, eager to learn more about things but without reaching a level of depth, always connected and always running, hungry for goods, but lacking money. The young are ...
75394
  Aoki Haruo Nez Perce dictionary. / Aoki Haruo. – Berkley, 1994. – 1280с.
75395
  Petiska E. Nez uzraji muzi / E. Petiska. – Praha, 1960. – 258с.
75396
  Stojicic D. Nezaboravnik omcadinske borbe / D. Stojicic. – 3. izd. – Beograd, 1974. – 214с.
75397
  Martinez Jose Luis Nezahualcoyotl: Vida y obra / Martinez Jose Luis. – Mexico, 1986. – 334с.
75398
  Stevcek Jan Nezbadane prozy / Stevcek Jan. – Bratislava, 1971. – 156с.
75399
  Ctvrtek Vaclav Nezbedne povesti / Ctvrtek Vaclav. – Praha, 1977. – 200с.
75400
  Rezacova Ema Neznama v rovnici / Rezacova Ema. – Praha, 1960. – 94с.
75401
  Soriano Marc Nezvestny plukovnik / Soriano Marc. – Praha, 1967. – 170с.
75402
  Shapley Harlow NGC 1866 and the Magellanic Cloud variables / Shapley Harlow, Nail V. McKibben, 1951. – 249-251с.
75403
  Cuffey J. NGC 5053 and NGC 6838 / J. Cuffey; Publications of the Kirkwood observatory of Indiana university. – [S. l.] : Indiana University
6. – 1943. – 5 p. : ill.
75404
  Tran Thong Ngu- phap tieng Nga. Tu phap. Tap. 1 / Tran Thong. – Ha-Noi
Tap. 1. – 1958. – 156с.
75405
  Mu-Xre-Pop Ga-bit Nguoi linh Ca-dac-xtan. / Mu-Xre-Pop Ga-bit. – Mat-xco-va, 1974. – 366с.
75406
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 454. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75407
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 455. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75408
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 456. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75409
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 457. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75410
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 460. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75411
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 461. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75412
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 462. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75413
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 463. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75414
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 464. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75415
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 465. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75416
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 466. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75417
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 467. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75418
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 468. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75419
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 469. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
75420
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 470. – 2001
75421
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 471. – 2001
75422
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 472. – 2001
75423
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 473. – 2001
75424
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 474. – 2001
75425
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 475. – 2001
75426
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 476. – 2002
75427
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 478. – 2002
75428
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 479. – 2002
75429
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 480. – 2002
75430
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 481. – 2002
75431
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 482. – 2002
75432
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 483. – 2002
75433
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 484. – 2003
75434
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 485. – 2003
75435
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 486. – 2003
75436
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 487. – 2004
75437
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 488. – 2004
75438
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 489. – 2004
75439
   NHK. Technical Research Laboratories. Broadcasting Science Research Laboratories. – Tokyo : Kinuta-Machi , Setagaya-Ku, 1966. – 22 p. : photo
75440
   Ni-Fe каталітичні системи у реакції метанування СО2 / О.В. Іщенко, Р.С. Мешкініфар, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко, Т.М. Захарова, М.М. Філоненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 50-55. – ISSN 0041-6045
75441
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3034-6
Tom 1. – 1999. – 414p.
75442
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3035-4
Tom 2. – 1999. – 362p.
75443
  Kolankiwsky Mykola Niagara Falls Art Gallery / Kolankiwsky Mykola. – Toronto, 1983. – 86с.
75444
  Andrzejewski Jerzy Niby gaj. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 639с.
75445
  Bacciarelli Witold Nic bez nas sie nie dzialo. / Bacciarelli Witold. – Warszawa, 1978. – 338с.
75446
  Ambroziewicz Jerzy Nic darmo. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1977. – 207с.
75447
  Szymborska Wislawa Nic dwa razy:Wybor wierszy = Nothing Twice:Selected poems / Szymborska Wislawa; Wyb.i przekl.S.Baranczak i C.Cavanagh;Poslow.S.Baranczak. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1997. – 397 s. – ISBN 8308026788
75448
  Otwinowski Stefan Nic wiecej nie udalo sie ustalic, inne opowiadania / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1982. – 267с.
75449
  Sanchez Milton Nicaragua / Sanchez Milton. – La Habana, 1967. – 52с.
75450
  Lodge David Nice work / Lodge David. – Harmondsworth, 1990. – 277с.
75451
  Choniata Niceta Acominatus Nicetae Acominati Choniatae, magni logothetae secretorum, inspectoris et judicis veli, prafecti sacri cubiculi Historia / Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, & ope MSS.Reg. emendatior, cura et studio Caroli Annibalis Fabroti IC. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1647. – [39], 464, [30] p.


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regentis Architypographo. MDCXLVII."
75452
  Pop Ion Nichita Stanescu : Spatiul si mastile poeziei / Pop Ion. – Bucuresti, 1980. – 270 p.
75453
  Massie Robert Nicholas and Alexandra / Massie Robert. – New York, 1967. – 601с.
75454
   Nicholas Copernicus. Complete works. – London ; Warsaw ; Cracow : Panstwowe wyd-wo naukowe
I : The manuscript of Nicholas Copernicus" "On the revolutions". Facsimile / ed. by P. Czartoryski. – 1972. – 25, [1], XXIII pl., 213, [7] pl. facs. – Facsimile : Macmillan and Polish scientific publishers
75455
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; Edited with an introduction and notes by Michael Slater; Original Illustrations by Hablot K.Browne ("Phiz"). – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 974p. – (Oxford classical texts)
75456
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; With introd.by J.Carey. – London : Campbell Publishers, 1993. – 843 p. – (Everyman"s Library ; 159 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-159-3
75457
  Fosdick S. Nicholas Roerich : a brief biography in commemoration of the 90th anniversary of his birth : Oсtober 9, 1964 / Sina Fosdick ; contributing ed. H. Petrenko ; ed. board: K. Gilevych [et al.]. – Repr. ed. – Odessa : Astroprint, 2015. – 19, [2] с., включ. обкл. : ill. – Вих. дані ориг.:Nicholas Roerich. In commemoration of the 90th anniversary of his birth. October 9, 1964 / S. Fosdick. New York: Nicholas Roerich Museum, 1964. – (Pax cultura). – ISBN 978-966-927-065-8
75458
  Werfel Franz Nicht der Morder, der Ermordete ist schuldig. Die agre Legende vom gerissenen Galgenstrick / Werfel Franz. – Leipzig : Reclam, 1960. – 190, [2] S.
75459
  Lips Eva Nicht nur in der Prarie... Von der Vielfalt der Indianer Nordamerikas / Lips Eva. – Leipzig, 1976. – 220с.
75460
  Lange Alfred Nichteisenmetalle. Ihr Wesen, ihre Gewinnung und Bedeutung in der Wirtschaft / Lange Alfred. – Lpz.-Jena, 1955. – 118с.
75461
  Paul H. Nichtlineare Optik / H. Paul. – Berlin
1. – 1973. – 151с.
75462
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen- Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 502S. : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/1). – ISBN 3-910010-84-9
75463
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – [5S.], S.503-826 : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/2). – ISBN 3-910010-84-9
75464
  Kohler Erich Nichts gegen Homer: Betrachtungen und Polemiken / Kohler Erich. – Rostock, 1986. – 168с.
75465
  Morris Nichols Nick"s conversation topics / Morris Nichols. – K., 1998. – 64с.
75466
  Otetea Andrei Nicolae Balcescu / Otetea Andrei. – Bucuresti, 1967. – 62с.
75467
  Stan Valeriu Nicolae Balcescu. 1819-1852 / Stan Valeriu. – Bucharest, 1977. – 97с.
75468
   Nicolae Biletchi la ora reconsiderarilor : omagiu - 75 / Acad. de Sti. a Moldovei, Inst. de Filologie ; [colegiul de red.: Mihai Cimpoi et al.]. – Chisinau : Acad. de Sti. a Moldovei ; Profesional service, 2012. – 303, [1] p. – Bibliogr.: p. 266-284. – (Personalitati marcante)
75469
  Grecescu Ion Nicolae Ciculescu: Gindire si actiune / Grecescu Ion. – Bucuresti, 1980. – 263с.
75470
  Jernovei Gheorghe Nicolae Cotos doctor in teologie, profesor universitar. Rector al Universitatii din Cernauti (1927) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 47-49. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
75471
  Cosma Viorel Nicolae Filimon. / Cosma Viorel. – Bucuresti, 1966. – 224с.
75472
   Nicolae Grigorescu
3. – 12с.
75473
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
1. – 8с.
75474
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
2. – 8с.
75475
  Rapeanu Valeriu Nicolae Iorda / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1994. – 141с.
75476
  Alexandrescu M.M. Nicolae Iorga-a romanian historian of the Ottoman empire. / M.M. Alexandrescu. – Bucharest, 1972. – 190с.
75477
   Nicolae Iorga - istoric al Bizantului. Culegere de studii. – Bucuresti, 1971. – 251с.
75478
  Georgescu Titu Nicolae Iorga impotriva hitlerismului. / Georgescu Titu. – Bucuresti, 1966. – 150с.
75479
  Giurescu Constantin Nicolae Milescu Spatarul. / Giurescu Constantin. – Bucuresti, 1927. – 54с.
75480
  Oprea I.M. Nicolae Titulescu"s diplomatic activity / I.M. Oprea. – Bucarest, 1968. – 190с.
75481
  Pavel Amelia Nicolae Vermont / Pavel Amelia, Ionescu Radu. – Bucuresti, 1958. – 134с.
75482
  Duchesne Nicolai Forest Nicolai Forest Duchesne abbatisses Escereienesis Florilegium et scientiarum, philologicum matematicum, philosophicum ac thrologicum Auctario Physico matematico illustratum. – Parisiorum
1-2. – 1650. – (10), 576, 46с.
75483
  Halameisar Alexander Nicolai Iwanowitsch Lobatschewski / Halameisar Alexander, Seibt Helmut. – Leipzig : Teubner, 1978. – 92 S. – (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler Techniker und Mediziner ; 34)
75484
   Nicolas Berdiaeff, ou la revolte contre l"objectivation. – Paris, 1967. – 192с.
75485
  Adamczewski J. Nicolas Copernico y su epoca / J. Adamczewski. – Varsovia : Ediciones Interpress, 1972. – 151 p.
75486
  Kasprzyk Krystyna Nicolas de Troyes et le genre narratif en France zu XVI-e siecle. / Kasprzyk Krystyna. – Warszawa, 1963. – 380с.
75487
  Бахарева А М. Nicolas et Nina = Николай и Нина : Книга для классного чтения на франц. яз. в 5-м классе / А М. Бахарева. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 40с.
75488
  Бахарева А М. Nicolas et Nina / А М. Бахарева. – М, 1966. – 48с.
75489
  Augier Angel Nicolas Guillen. / Augier Angel. – La Habana
2. – 1964. – 300с.
75490
   Nicolas Iorga. L"homme et l"euvre. – Bucarest, 1972. – 414с.
75491
  Petrova Eva Nicolas Poussin / Petrova Eva. – Praha, 1987. – 86 s.
75492
   Nicolas Poussin dans les musees de l"Union Sovietique: Peintures; Dessins. – Leningrad, 1990. – 215с.
75493
   Nicolas Poussin: Paintings and Drawings in Soviet Museums. – Leningrad, 1990. – 215с.
75494
   Nicolaus Copernicus 1473-1973.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 213с.
75495
   Nicolaus Copernicus.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 103 с.
75496
  Poulsen Jacob Nicolaus Steno. 1638-1686 : A Re-consideration by Danish scientists / Poulsen Jacob, Snorrason Egill. – Gentofte : Nordisk Insulinlaboratorium, 1986. – 224S. – ISBN 87-7468-190-7
75497
  Bratescu-Voinesti Niculaita Minciuna. / Bratescu-Voinesti. – Bucuresti, 1967. – 232с.
75498
  Turgeniev I.S. Nido de hidalgos / I.S. Turgeniev. – M. – 214с.
75499
  Turguenev Ivan Nido de nidalgos. En visperas / Turguenev Ivan. – M., 1976. – 352с.
75500
   Nidos sasiuviniai = Niddener Hefte / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius : Thomo Manno kulturos centras ; Inter Se. – ISSN 1822-2587
10. – 2015. – Нім. та лит. мовами
75501
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia, 1895
75502
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia. / Krasinski Zygmunt. – Wyd. 5. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 154с.
75503
  Waclawek J. Nie-religia w Yogyakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – S. 259-270. – ISSN 0137-2432


  Метою цієї статті є вивчення сприйняття та розуміння терміну кеавена не тільки в академічних публікаціях (від Гертца до Малдера), але, насамперед, в плані змін індонезійського права та суспільства. Кежавень, традиційні яванські вірування та традиції, ...
75504
  Bratkowski Stefan Nie bedzie balu dla weteranow. / Bratkowski Stefan, Roszko Janusz. – Warszawa, 1964. – 176с.
75505
  Olujic Grozdana Nie budz spiacych psow / Olujic Grozdana; Przelozyla M. Krukowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 208s.
75506
  Bayer Stanislaw Nie bylem Kolumbem / Bayer Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1977. – 250s. : Ill.
75507
  Perzynski Wlodzimierz Nie bylo nas, byl las / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1978. – 271с.
75508
  Kessler Ada Nie chce nocy. Wspomnienia 1939-1945. / Kessler Ada. – Poznan, 1962. – 192с.
75509
  Wilt Karol Nie chcialem jej zabic / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 279 s.
75510
  Stepowski Tadeusz Nie latwo jest kochac. Strzepy zalosnej sagi / Stepowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 368с.
75511
  Garncarek P. Nie licz na liczebnik : materialy do nauczania jezyka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 191 s. : il. – ISBN 978-83-89663-84-4
75512
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 416 s.
75513
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1966. – 428с.
75514
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1969. – 416с.
75515
  Ochocki Miroslaw Nie ma Jerzego / Ochocki Miroslaw. – Lodz, 1957. – 32с.
75516
  Przypkowski Andrzej Nie ma jutra w Saint-Nazaire / Przypkowski Andrzej. – Warszawa, 1971. – 296с.
75517
  Harasimiuk Stanislaw Nie ma tego zlego / Harasimiuk Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1982. – 249s. – ISBN 83-207-0413-8
75518
  Schabowski Czeslaw Nie ma ulicy zielonej / Schabowski Czeslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 287s.
75519
  Grzelecki Stanislaw Nie ma wysp samotnych / Grzelecki Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 186с.
75520
  Malec Jan Nie musza byc przestepcami / Malec Jan. – Warszawa, 1975. – 196с.
75521
  Mankowski Jerzy Nie nauczylem sie od ziemi / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1979. – 254с.
75522
  Kopalinski Wladyslaw Nie nazwane lata / Kopalinski Wladyslaw. – Krakow, 1972. – 275с.
75523
  Luka Wieslaw Nie oswiadczam sie / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1981. – 183с.
75524
  Cyprian Tadeusz Nie oszczedzac Polski / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1960. – 464с.
75525
  Sztaba Zygmunt Nie pij dzinu, bosmanie / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn, 1975. – 190с.
75526
  Zych Gabriel Nie przysylaj mi kviatow / Zych Gabriel. – Warszawa : Ksiazka i wiega, 1975. – 256s.
75527
  Siekierski Albin Nie sie nie stalo / Siekierski Albin. – Warszawa, 1975. – 156с.
75528
  Nagy Katalin Nie sprzedaje ci kota w worku. / Nagy Katalin. – Warszawa, 1972. – 167с.
75529
  Nurowska Maria Nie strzelac do organisty / Nurowska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 186s.
75530
  Weyrauch Wolfgang Nie trifft die Finsternis / Weyrauch Wolfgang. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 37 S.
75531
  Rolicki Janusz Nie tylko bralem / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1976. – 235с.
75532
  Kokesz Stanislaw Nie tylko Chaplin / Kokesz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 112с.
75533
  Pisulinski J. Nie tylko Petlura : Kwestia ukrainska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923 / Jan Pisulinski; Fundacja na rzecz nauki polskiej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004. – 445s. – (Monografie Fundacji na rzecz nauki polskiej / Rada wydawn.: Henryk Samsonowicz, Janusz Slawinski, Lech Szczucki, Marek Ziolkowski). – ISBN 83-229-2460-7
75534
  Michalowski Kazimierz Nie tylko piramidy... / Michalowski Kazimierz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1974. – 335с.
75535
  Szelburg-Zarembina Ewa Nie tylko slowa.. 1925-1975 / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1977. – 620с.
75536
  Cabaj Romuald Nie umiem zapomniec / Cabaj Romuald. – Katowice, 1968. – 186с.
75537
  Gluth-Nowowiejski Waclaw Nie umieraj do jutra. / Gluth-Nowowiejski Waclaw. – Warszawa, 1975. – 140с.
75538
  Czerniawski Czeslaw Nie wszystkie drogi... / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1963. – 216с.
75539
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 205с.
75540
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa : KAW, 1978. – 206s.
75541
  Sierecki Slawomir Nie zabijajcie Bialego Jednorozca / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1977. – 140с.
75542
  Stawinski Jerzy Stefan Nie zawijajac do portow / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1973. – 229с.
75543
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Iskry, 1960. – 494с.
75544
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Warszawa, 1960. – 494с.
75545
  Laclos Choderlos de Niebezpieczne zwiazki / Laclos Choderlos de. – Warszawa, 1975. – 406с.
75546
  Zoszczenko Michal Niebieska ksiega / Zoszczenko Michal; Tlum.J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 563s.
75547
  Colette Niebieska latarnia / Colette; Przelozyla , wstepem i pzypisami opatrzyla K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 272s. – ISBN 83-08-00986-X
75548
  Okolo-Kulak Stefania Niebieska ponczocha / Okolo-Kulak Stefania. – Warszawa, 1960. – 176с.
75549
  Sekulska Wanda Niebieski bucik / Sekulska Wanda. – Warszawa, 1961. – 124с.
75550
  Strittmatter Erwin Niebieski slownik / Strittmatter Erwin. – Poznan, 1975. – 99с.
75551
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Warszawa, 1957. – 344с.
75552
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Krakow, 1975. – 381с.
75553
  Rudnicki Adolf Niebieskie kartki. Przeswity / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1957. – 296с.
75554
  Kraszewski Jozef Ignacy Niebieskie migdaly, Powiesc. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1. – 1961. – 208с.
75555
  Mowszowicz Jakub Niebieskie zrodla / Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald. – Lodz, 1965. – 80с.
75556
  Brzosko-Medryk Danuta Niebo bez ptakow / Brzosko-Medryk Danuta. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 422 s. : il.
75557
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
1. – 1961. – 268с.
75558
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
2. – 1961. – 276с.
75559
  Turkowski Leonard Niebo nad sadem / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1964. – 208с.
75560
  Biatous Ewa Niebo pieklo / Biatous Ewa. – Warszawa, 1976. – 77с.
75561
  Claude Catherine Niebo rozzarzone do bialosci / Claude Catherine; Przel.z francusk.E.Fiszer. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1975. – 198s.
75562
  Arct Bohdan Niebo w ogniu. / Arct Bohdan. – Warszawa, 1960. – 386с.
75563
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1955. – 324с.
75564
  Parandowski J. Niebo w plomieniach / J. Parandowski. – Warszawa, 1970. – 340с.
75565
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 402с.
75566
  Kuriata Czeslaw Niebo zrownane z ziemia. / Kuriata Czeslaw. – Torun, 1961. – 84с.
75567
  Fuks L. Nieboszczycy na balu : Mala humoreska / L. Fuks; Przelozyla C.Dmochowska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 173s.
75568
  Vonnegut Kurt Niech pana Bog blogoslawi, panie Rosewater / Vonnegut Kurt. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1976. – 208 s.
75569
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1958. – 270с.
75570
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1978. – 252с.
75571
  Gerhard Jan Niecierpliwosc / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1967. – 466s.
75572
  Trifonow Jurij Niecierpliwosc / Trifonow Jurij. – Krakow, 1981. – 455с.
75573
  Goldnikowa A. Niedaleko stad. / A. Goldnikowa. – Warszawa, 1973. – 267с.
75574
  Gernentz Hans Joachim Niederdeutsch-gestern und heute / Gernentz Hans Joachim. – Berl., 1964. – 202с.
75575
  Muns Heike Niederdeutsches Liederbuch. / Muns Heike. – Rostock, 1981. – 319с.
75576
  Sporer B. Niedere Analysis / B. Sporer. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1919. – 179 S. – (Goschen ; 53)
75577
  Hochmuth Zdenko Niedere Tatra / Hochmuth Zdenko. – Bratislava, 1975. – 209с.
75578
  Streng Klaus Niederfrequenzverstarker / Streng Klaus. – Berl., 1962. – 102с.
75579
  Hoffmann Heinz Niederlagengenerale ohne Perspektive / Hoffmann Heinz, Verner Wlademar. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 40с.
75580
  Peterwald Jurgen Niederlande / Peterwald Jurgen. – Berl., 1959. – 64с.
75581
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1975. – 261с.
75582
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1979. – 215с.
75583
  Kulicki Krzysztof Niedobre ulice. / Kulicki Krzysztof. – Warszawa, 1978. – 331с.
75584
  Labro Philippe Niedogasle ognie / Labro Philippe; Przel. I. Deroitz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 320 s.
75585
   Niedokonczona dyskusja... : dziewietnastowieczna polemika katolicko-prawoslawna miedzy Iwanem Gagarinem sj i Aleksym S. Chomiakowem / pod red. L. Augustyna i M. Kwasnickiej ; tlum. M. Kwasnicka , J. Dobieszewski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 198 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 16). – ISBN 978-83-233-2581-9
75586
  Kaczynski Pawel Niedokonczona podroz : Proza Tomasza Kajetana Wegierskiego:Studia i przekroje // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2295 : Niedokonczona podroz / P. Kaczynski. – S.1-228. – ISSN 0239-6661
75587
  Zacharuk K. Niedokonczona rewolucja. Co (nie) wydarzylo sie na Ukrainie w latach 2004-2012? // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 240-247


  Незавершена революція. Що (не) трапилося в Україні в 2004-2012 рр.?
75588
  Sade Niedole cnoty / Sade, Donatien-Alphonse-Francois de; Przelozyl i wstepem opatrzyl J.Trznadel. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 180 s. – (Symposion / Pod red. Leopolda Staffa)
75589
  Klat-Wertelecka Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – S. 1-384, [ 1 ]. – ISSN 0239-6661
75590
  Cudnowski Henryk Niedyskrecje teatralne / Cudnowski Henryk. – Wroclaw, 1960. – 432с.
75591
  Plazewski L. Niedziela Barabasza / Leszek Plazewski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 175s.
75592
  Michaux Henri Niejaki piorko / Michaux Henri; Przel.i slow.wstep.poprz.J.Lisowski. – Warszawa : PIW, 1966. – 60s. : ill.
75593
  Crispin Edmund Niejeden pogrzeb / Crispin Edmund; Tlumaczyl K.Klinger. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 232 s.
75594
  Rudnicki Adolf Niekochana / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1961. – 96с.
75595
  Bidwell George Niekoronowany krol Irlandii / Bidwell George. – Wroclaw i i., 1975. – 352с.
75596
  Chorvath Julius Niektore historicke a teoreticke aspekty rozpoctoveho prava / Chorvath Julius. – Bratislava, 1975. – 39с.
75597
  Sefranek Julius Niektore ideologicke problemy nasej literatury / Sefranek Julius. – Bratislava, 1951. – 56с.
75598
  Mamrilla J. Niektore problemy matematickej teorie pruznosti anizotropneho a nehomogenneho telesa / J.Mamrilla , A.Mamrillova, V.S.Sarkisjan. – Bratislava : Univ. Komenskeho, 1988. – 328s.
75599
  Muszynski Zbigniew Niektore spekty rewolucji naukowo-technicznej / Muszynski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 148 s.
75600
  Hajko Dalimir Niekuo inspiracii. / Hajko Dalimir. – Bratislava, 1976. – 53с.
75601
  Dzikowska Elzbieta Nielatwo byc Indianinem / Dzikowska Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 253с.
75602
  Madsen E.M. Niels Hemmingsens Etik : en idehistorisk Studie / E. M. Madsen. – Kobenhavn : Gads Forlag, 1946. – 353, [4] S.
75603
  Jacobsen Jens Peter Niels Lyhne / Jacobsen Jens Peter; Zilina Miroslav (prel.). – Praha, 1963. – 214с.
75604
  Janicki Jerzy Nieludzki doktor / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1983. – 331с.
75605
  Zechmann Heinz Niemandsland / Zechmann Heinz. – Wien : Osterreichische Verlagsanstalt, 1971. – 297 S.
75606
  Dmitrow Edmund Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach polakow: Poglady i opinie z lat 1945-1948 / Dmitrow Edmund. – Warszawa, 1987. – 399с.
75607
   Niemcy o Polsce i Polakach = Germans on Poland and Poles=Die Deutschen uber Polen und die Polen : Polska w mediach niemieckich w latach 2006-2007. – Warszawa : Fundacja Polsko-niemieckie pojednanie, 2007. – 236 s. – Текст парал. польською, англійською та німецькою мовами. – ISBN 978-83-922446-4-6
75608
  Gelberg Ludwik Niemcy po drugiej wojnie swiatowej. / Gelberg Ludwik. – Wroclaw, 1971. – 163с.
75609
  Kruczkowski Leon Niemcy. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1953. – 136с.
75610
   Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. J. Lisek. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2010. – 519, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 6). – ISBN 978-83-229-3099-1
75611
  Pieciak Wojciech Niemiecka pamiec : Wspolczesne spory w Niemczech o miejsce 3 Rzeszy w historii, polityce i tozsamosci (1989-2001) / Pieciak Wojciech. – Krakow : Wyd-wo UMCS, 2002. – 453s. – ISBN 83-233-1549-3
75612
  Gelles K. Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – S. 1-437 : il. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
75613
  Szarota Tomasz Niemiecki Michel: Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu / Szarota Tomasz. – Warszawa, 1988. – 583с.
75614
  Jarochowska Maria Niemilosierni / Jarochowska Maria. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1959. – 244s.
75615
   Niemoc. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1983. – 421s. – (Antologia opowiadan science fiction, pisarzy NRD). – ISBN 83-210-0338-9
75616
  Stawniak Henryk Niemoc plciowa jako przeszkoda do malzenstwa : Ewolucja czy zmiana koncepcji? / Stawniak Henryk. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 407s. – ISBN 83-7072-149-4
75617
  Blyth Chay Niemozliwa podroz / Blyth Chay; Moszkowska-Kozakiewicz M. – Gdansk, 1976. – 211с.
75618
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.1. – 1957. – 300 s.
75619
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.2. – 1957. – 354 s.
75620
  Sobieski W. Nienawisc wyznaniowa tlumow za rzadow Zygmunta III-go / W. Sobieski. – Warszawa, 1902. – 200с.
75621
  Gordon Barbara Nienchwytny / Gordon Barbara. – Warszawa, 1984. – 235с.
75622
   Nieobecne dyskursy. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Studia kulturowe i edukacyjne). – ISBN 83-231-0317-8
Czesc 2. – 1992. – 145s.
75623
  Vogler Henryk Nieobecni sa winni / Vogler Henryk. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1972. – 231 s.
75624
  Srokowski Stanislaw Nieobecny / Srokowski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 303с.
75625
  Smigielski Zbigniew Wojciech Nieobecny nie bedzie dziedziczyl / Smigielski Zbigniew Wojciech. – Wroclaw i i., 1977. – 50с.
75626
  Lapunow B. Nieodkryta planeta / B. Lapunow. – Warszawa, 1971. – 181с.
75627
  Waugh Evelyn Nieodzatowana / Waugh Evelyn. – Warszawa : "PAX", 1976. – 106 s. – ISBN 1-85715-156-9
75628
  Marzec Edward Niepamiec / Marzec Edward. – Warszawa, 1977. – 102с.
75629
   Niepelnosprawni w srodowisku spolecznym. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 306s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego). – ISBN 837246-027-2
75630
  Golicyn Siergiej Niepodpisany portret. / Golicyn Siergiej. – Warszawa, 1970. – 276с.
75631
  Siemiankowski Feliks Niepokoj w Dabrowce : Opowiesc / Siemiankowski Feliks. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 157s.
75632
  Olcha A. Niepokoj wiosennej zieleni / Antoni Olcha. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 233s.
75633
  Simenon Georges Niepokoje komisarza Maigreta / Simenon Georges. – Warszawa, 1970. – 160с.
75634
  Janicki Janusz Niepokoje mlodzizy zachodu / Janicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 211с.
75635
  Faulkner William Niepokonane / Faulkner William; Przeloz.E.Zycienska. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1964. – 244s.
75636
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1961. – 356с.
75637
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1974. – 355с.
75638
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Niepotrzebna lyzka / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 102 s.
75639
  Kupisiewicz Czeslaw Niepowodzenia dydaktyczne. / Kupisiewicz Czeslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1965. – 320с.
75640
  Kochowski Wespazjan Nieproznujace proznowanie / Kochowski Wespazjan. – Warszawa, 1978. – 221с.
75641
  Szymanderski Witold Nierozegrana / Szymanderski Witold. – Warszawa : Iskry, 1977. – 198s.
75642
  Elberger Bernd Nierstiener Spatlese / Elberger Bernd. – Lpz., 1954. – 274с.
75643
  Romanowski Grzegorz Niesekwencyjny rozwoj gospodarczy oparty na imporcie technologii : Analiza teoretyczna oraz empiryczna (na przykladzie Jponii w latach 1950-1970) / Romanowski Grzegorz. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 336s. – ISBN 83-7171-309-6
75644
  Braun Volker Nieskrepowany zywot Kasta / Braun Volker; Przelozyla H.Wieclawska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 157s.
75645
  Studenski R. Niesmialosc a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagajacych ekspozycji spolecznej / R. Studenski, A. Studenska // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2010. – S. 3-15. – (Folia psychologica ; N 14). – ISSN 1427-969X
75646
  Zukrowski Wojciech Niesmialy / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 165 s.
75647
  Kuttner Henry Niesmiertelni / Kuttner Henry; Przelozyl W.Adamiecki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 224s. – ISBN 83-07-01401-8
75648
  Lubicz Anna Niespelnienie / Lubicz Anna. – Warszawa, 1978. – 175с.
75649
  Bozic M. Niesplakani / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 455с.
75650
  Duninowna Helena Niespodzianki Warszawskie / Duninowna Helena. – Warszawa, 1956. – 340с.
75651
  Wroblewski Zdzislaw Niespokojne drogi / Wroblewski Zdzislaw. – Warszawa : Iskry, 1955. – 348 s.
75652
  Bratny Roman Niespokojne tropy. / Bratny Roman. – Warszawa, 1959. – 112с.
75653
  Machejek Wladyslaw Niespokojny czlowiek / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 480с.
75654
  Nietzsche F. Nietzsche-Worte : Weggenossen in grosser Zeit : ausgewahlt und eingeleitet von H. Itschner / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag, 1915. – 126 S. – (Kroners Taschenausgabe)
75655
  Lefebvre H. Nietzsche / Henri Lefebvre. – Paris : Sociales Internationales, 1939. – 310 p.
75656
  Gonzalez M.R. Nietzsche o "Dionisos crusificado": A partir de El hombre y lo divino, Maria Zambrano // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 23-37. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 40, N 1). – ISSN 0137-2025
75657
  Odon W. Nietzsche romantikus korszaka / W. Odon. – Budapest : Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1907. – V, 264 L.
75658
  Lang A. Nietzsche und die deutsche Kultur / Albert Lang. – Zweite, vermehrte Aufl. – Koln : J.P. Bachem, 1903. – 59 S.
75659
  Bertram E. Nietzsche Versuch einer Methologie / E. Bertram. – Berlin : Georg Bondi, 1921. – VIII, 368 S. – (Funete Unveranderte Auflage Elftes bis Dreizehntes Tausend)
75660
  Nietzsche F. Nietzsche"s werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausgabe. – Leipzig : C.G. Naumann Berlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlasz 1882/85. – 1906. – XXIX, 502 S. – Розгорнутий тит. арк.
75661
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 11 : Aus dem Nachlass 1883 / 88. Der Tall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Ecce homo. – XLV, 433 S.
75662
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Erste Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 8 : Der Fall Wagner. Gotzen-Dammerung. Nietzsche contra Wagner. Der Wille zur Macht ( I. Buch : Ger Antichrist ). Dichtungen. – 1899. – 469, [8] S.
75663
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 3 ( zweiter Bd. ) : Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. – 1900. – 375, XXV, [8] S. ; pag. var.
75664
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke : Nachgelassene Werke / F. Nietzsche. – 2te Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 15 ( 7 Bd. der zweiten Abtheil. ) : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe ( Studien und Fragmente ). – 1901. – XXII, 541, [10] S. ; pag. var.
75665
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 1 : die Geburt der Tragodie. Unzeitgemasse Betrachtungen. Erstes bis viertes Stuck. – 1905. – XIII, 615, [8] S. ; pag. var.
75666
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 1 : Die Geburt der Tragodie. Aus dem Nachlass 1869 - 1873. – 1906. – XXXIX, 530 S.
75667
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 2 : Unzeitgemasse Betrachtungenr. – 1906. – L, 502 S.
75668
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 3 : Menschliches, Allzumenschliches 1. Aus dem Nachlass 1874 - 1877. – 1906. – XLI, 445 S.
75669
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – 1906. – XVI, 474 S.
75670
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 10 : Der Wille zur Macht. 1884 / 1888 (Fortsetzung). Gotzen -Dammerung 1888. Der Antichrist 1888. Dionysos-Dithyramben 1888. – 1906. – XXXVIII, 498 S.
75671
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke Gesammelte Briefe / Friedrich Nietzsche ; hrsg. von E. Forster-Nietzsche, C. Wachsmuth. – Berlin ; Leipzig : Schuster & Loeffler
Bd. 3, 1 Halfte : Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, G. Brandes. – 1904. – 330 S. : Portr.
75672
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – XVI, 474 S.
75673
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 6 : Die frohliche Wissenschaft. Aus dem Nachlass 1871 -1888. – XXX, 440 S.
75674
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 9 : Der Wille zur Macht : Versuch einer Umwertung aller Werte. Aus dem Nachlass 1884 -1888. – XXVIII, 538 S.
75675
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 5 : Morgenrothe. Aus dem Nachlass 1880 -1881. – 1920. – XLI, 402 S.
75676
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlass 1882 -1885. – 1927. – XXIX, 502 S. : Portr.
75677
  Czerwinski Julian Nieugisci zeglarze / Czerwinski Julian. – Gdynia, 1965. – 64с.
75678
  Huxley Aldous Niewidomy w Ghazie / Huxley Aldous; Przelozyla M. Godlewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 560s.
75679
  Bronislawski Jerzy Niewidzzialni w tlumie. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 297с.
75680
  Stompor Jozef Niewierna / Stompor Jozef. – Warszawa, 1977. – 503с.
75681
  Broch Herman Niewinni : Powiesc w jedenastu opowiadaniach / Broch Herman; Przelozyla W.Jedlicka. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 464,[2]s.
75682
  Szmaglewska Seweryna Niewinni w Norymberdze / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1976. – 462с.
75683
  Aragon Niewola i wielkosc francuzow / Aragon; Tlum. J. Kott. – 2ie wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1950. – 128s.
75684
  Hadyna Stanislaw Niezatarte slady. / Hadyna Stanislaw. – Katowice, 1960. – 182с.
75685
  Goralski Wojciech Niezdolnosc konsensualna do zawarcia malzenstwa kanonicznego : kan.1095,nn. 1-3 KPK / Goralski Wojciech, Dzierzon Ginter. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 468s. – ISBN 83-7232-208-3
75686
  Bartnikowski Bogdan Nieziemskie przygody / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1975. – 163с.
75687
  Damian Dominik Nieznajomy z baru Calypso. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 296с.
75688
  Quirini-Popawska Danuta Nieznana Matriculazione Universita Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591-1598 // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 13-26. – ISSN 2451-4993
75689
  Nossack Hans Erich Nieznanemu zwyciezcy / Nossack Hans Erich; Przelozyl a H.Leonowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 140s.
75690
  Petersen Jan Nieznani przyjaciele : Opowiadania z niemieckiego Ruchu Oporu 1933-1935 / Petersen Jan; Przeklad autoryzowany K.Radziwilla. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1950. – 174s.
75691
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Warszawa, 1960. – 240с.
75692
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Wyd. 5. – Warszawa, 1973. – 180с.
75693
  Masson Rene Nieznany zolnierz / Masson Rene; tlum.T. Evert. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 455 s.
75694
  Dobraczynski J. Niezwyciezona armada / Jan Dobraczynski. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1971. – 319 s.
75695
  Romains Jules Niezwykla kobieta / Romains Jules; Przelozyla A.Gostynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 242 s.
75696
  Murzanski Stanislaw Niezwykla podroz doktora Friede. / Murzanski Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 307с.
75697
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w dziejach: Szkice biograficzne czesc pierwsza od starozytnosci do konca 19 w. / Donimirski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 167с.
75698
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w legendzie i historii : Szkice biograficzne / Donimirski Andrzej. – Krakow : Barbara. – ISBN 83-86291-17-6
Cz.2. – 1995. – 198s.
75699
  Seghers Anna Niezwykle spotkania / Anna Seghers; Przel. M.Wolczacka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 142s.
75700
  Assolant Alfred Niezwykle, choe prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assolant Alfred. – Warszawa, 1969. – 250с.
75701
  Assollant Alfred Niezwykle, choo prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assollant Alfred. – Warszawa, 1975. – 218с.
75702
   Niezwykli na co dzien : Bohaterowie czasu pokoju. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 183s.
75703
  Kurus-Brzezinski Wladyslaw Niezwykly marsz. / Kurus-Brzezinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 262с.
75704
  Minkowski Aleksander Nigdy na swiecie / Minkowski Aleksander. – Lodz, 1959. – 166с.
75705
  Miller S. Nigeria : Zwischen Wuste und Lagune / S. Miller. – Berlin : Verlag der Nation, 1966. – 245S.
75706
  Михайлова Т.А. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 54-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
75707
  Serling Rod Night gallery 2 / Serling Rod. – New York : Bantam books, 1972. – 152s. – (A Bantam book ; Bantam pathfinder editions)
75708
  Theroux Phyllis Night lights: bedtime stories foe parents in the dark / Theroux Phyllis. – Harmondsworth, 1988. – 179с.
75709
  Francis Clare Night sky / Francis Clare. – New York, 1984. – 631с.
75710
  Furst Alan Night soldiers / Furst Alan. – London : Mandarin, 1989. – 437p. – ISBN 0-7493-0112-0
75711
  Shaw Irwin Nightwork / Shaw Irwin. – London, Sydney, 1976. – 335с.
75712
  Cabaj Romuald Nihil novi / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1959. – 228с.
75713
  Анна Иваненко Niht flash по-киевски: Код Балабуха : Игры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 40-47 : Іл.
75714
  Darbois Dominigue. Niki in Afrika. / Dominigue. Darbois. – Prague, 1959. – 44с.
75715
  Dery Tibor Niki. / Dery Tibor. – Budapest, 1977. – 435с.
75716
  Tolstoi Aleksei Nikita"s childhood : комментарий на английском языке, словарь русско-английский / Tolstoi Aleksei. – Moscow. – 96 с.
75717
  Tolstoi Aleksei Nikitan lapsuas / Tolstoi Aleksei. – M., 1963. – 88с.
75718
   Niko Pirosmani. 1862-1918. – L., 1983. – 327с.
75719
  Konecny Dusan Niko Pirosmanisvili / Konecny Dusan. – Praha, 1965. – 61 s.
75720
  Lustig Arnost Nikoho neponizis / Lustig Arnost. – Praha, 1963. – 167с.
75721
  Dymarski M. Nikola Pasic (1845-1926) - serbski radykalny konserwatysta // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – S. 45-57. – ISSN 2451-4993
75722
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj Loupeznik / Olbracht Ivan. – Praha, 1955. – 224 с.
75723
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj loupeznik. Golet v udoli. Hory a staleti / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 628с.
75724
  Putilov B.N. Nikolai Miklouho-Maclay : Traveller, Scientist and Humanist / B.N. Putilov. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 239p.
75725
  Shoshin V. Nikolai Tikhonov / V. Shoshin. – Moscow, 1988. – 213 p.
75726
  Taufer Jiri Nikolaj Vasiljevic Gogol / Taufer Jiri. – Praha, 1952. – 36с.
75727
  Kauffeldt Alfons Nikolaus Kopernikus. / Kauffeldt Alfons. – Leipzig/Jena, 1958. – 148с.
75728
  Orlov Vladimir Nikolsky pripad / Orlov Vladimir. – Praha, 1984. – 348с.
75729
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / Konstanty Simonow; Przelozyla J.Laskowska. – Warszawa : Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej. – (Biblioteka powczechna)
Tom 3. – 1966. – 341 s.
75730
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / K. Simonow. – Warszawa, 1970. – 812с.
75731
  Wahlstedt V. Nikt nie wierzy Aslakowi / V. Wahlstedt. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 150 s.
75732
  Kohler Erich Nils Harland. Erzahlungen / Kohler Erich. – Rostock : Hinstorff, 1975. – 228s.
75733
  Bolek Zdzislaw Nim bedzie yylko milczenie / Bolek Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 149с.
75734
   Nim bedzie zapomniana : Szkice o kulturze PRL-u. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. – 251s. – ISBN 83-229-1619-1
75735
  Trzaska Wladyslaw Nim zapadnie wyrok / Trzaska Wladyslaw, Grzeg. Feodorowski. – Warszawa, 1966. – 200с.
75736
  Menchen Georg Nimendaju: Bruer der Indianer / Menchen Georg. – Leipzig, 1979. – 247с.
75737
  Dupont Andre Nimes. Le Pont du Gard / Dupont Andre. – Paris, 1962. – 64 p.
75738
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 25 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R155)
75739
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to Desember 31st 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 24 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R162)
75740
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 28 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R175)
75741
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, April 1st to June 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 20 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R 172)
75742
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, January 1st to March 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 26 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R167)
75743
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to December 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – [2], 22 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R178)
75744
   Nina Ricci Love in Paris Woman. Париж : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 101 : Фото
75745
  Busch Paula Nina vom Zirkus. / Busch Paula. – Berl., 1957. – 284с.
75746
   Nine-language dictionary of polymers and composites / edited by Andrei Grafov, Eloisa B. Mano. – Hoboken : Wiley, 2008. – 23, 1086 p. – ISBN 978-0-470-28248-9
75747
  Beichman Arnold Nine lies about America / Beichman Arnold. – Revis. and expand. ed. – Richmond Hill, 1973. – 320с.
75748
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
75749
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
75750
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1968. – 198с.
75751
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1979. – 198с.
75752
  Salinger J.D. Nine stories: Franny and Zooey / J.D. Salinger. – M., 1982. – 427с.
75753
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – London; Toronto, 1949. – 314с.
75754
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1968. – 252с.
75755
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1979. – 251с.
75756
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George; With an introd.by J.Simons. – London : Campbell Publishers, 1992. – 325 p. – (Everyman"s Library ; 134 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-134-8
75757
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 3. – 2005
75758
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 4. – 2006
75759
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 1. – 2006
75760
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 2. – 2006
75761
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 3. – 2006
75762
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 4. – 2006
75763
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 1. – 2007
75764
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 2. – 2007
75765
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 3. – 2007
75766
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 4. – 2008
75767
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 1. – 2008
75768
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 2. – 2008
75769
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 3. – 2008
75770
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 4. – 2009
75771
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 1. – 2009
75772
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 2. – 2009
75773
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 3. – 2009
75774
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 4. – 2010
75775
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 1. – 2010
75776
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 2. – 2010
75777
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 3. – 2010
75778
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 4. – 2011
75779
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 1. – 2011
75780
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 2. – 2011
75781
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 3. – 2011
75782
   Nineteenth Century American Short Stories. – Moscow, 1970. – 536 с.
75783
   Nineteenth Century American Short Stories = Американская новелла 19 века. – Moscow : Progress, 1978. – 448 p.
75784
  Pogany Gabor Nineteenth century Hungarian painting / Pogany Gabor. – Budapest, 1958. – 12с.
75785
  Ante Laurian Ninge peste Farcasa / Ante Laurian. – Iasi, 1989. – 221с.
75786
  Pita Rodriguez Felix Ninos de Viet Nam / Pita Rodriguez Felix. – La Habana, 1974. – 107с.
75787
   Ninth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Zvolen : Geologica. – Praha : Univerzita Karlova, 1984. – 240p.
75788
  Galczynski Konstanty Ildefons Niobe / Galczynski Konstanty Ildefons. – Krakow, 1958. – 44с.
75789
  Gordon Barbara Niobe / Gordon Barbara. – Warszawa, 1966. – 276с.
75790
  Орлов Денис NISSAN 350Z: теперь и родстер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 78 : Іл.
75791
   Nissan X-TOUR в гостях у королевы Тянь-Шаня // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 49-53 : фото
75792
  Sararu Dinu Niste tarani / Sararu Dinu. – Bucuresti, 1978. – 315с.
75793
  Baudier Andre Nitche : Pieca in tres actos / Baudier Andre. – Paris : Somogy; Archimbaud, 2001. – (Theatre). – ISBN 2--85056-449-4
75794
  Beranek Radan Nitrobunecna elektromyografie u cloveka / Beranek Radan. – Praha, 1965. – 118с.
75795
  Vovk K.B. Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 39-42. – ISSN 2227-1481


  We examined all of the galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Data Release 7 (DR7) to select those with a detected OIII [lambda]4363 emission line, which allows to derive electron temperatures in HII regions and element abundances by the ...
75796
  Hall R.P. Nitrogen requirements of Euglena anabaena var. minor / R.P. Hall. – Jena : Fischer, 1938. – S. 465-473. – Abdruck aus Archiv fur Protistenkunde, Band 91, Heft 3
75797
  Pascadi Ion Nivele estetice / Pascadi Ion. – Bucuresti, 1972. – 254с.
75798
  Simonsen O. Nivellements-Nul paa Slaelland, mon og Lolland-Falster med Saerligt Henblik paa Kobenhavn og Frederiksberg 1845 - 1945 / O. Simonsen. – Kobenhavn : [S. n.], 1949. – 183 S.
75799
  Evans R. Nixon in the White House: the frustration of power / R. Evans, R.D. Novak. – New York : Random house, 1971. – 433 р. – ISBN 0-394-46273-4
75800
  Bayramova Jeyran Nizami"s TRUE LOVE never fails // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – Jule/August. – С. 62-65. – ISBN 978-9952-806-82-3
75801
  Kozlowski Maciej Maria Nizej czlowieka / Kozlowski Maciej Maria. – Poznan, 1960. – 52с.
75802
  Orzeszkowa Eliza Niziny / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1974. – 384с.
75803
  Karlicek M. Nizke Tatry v zime. / M. Karlicek, A. Lutonsky. – Praha, 1955. – 84с.
75804
  Kukacka M. Nizke Tatry. / M. Kukacka. – Martin, 1972. – 29с.
75805
  Kukacka Miroslav Nizke Tatry. / Kukacka Miroslav. – Martin, 1983. – 203с.
75806
  Budinsky Jaroslav Nizkofrekvencni transistorove zesilovace. / Budinsky Jaroslav. – Praha, 1959. – 276с.
75807
  Cermak Frantisek Nizozemsko cesky slovnik / Cermak Frantisek, Hrncirova Zdenka. – Praha, 1989. – 772с.
75808
  Sekulic Isidora Njegosu / Sekulic Isidora. – Sarajevo, 1968. – 393с.
75809
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 56, Autumn. – 2015. – Three times a year
75810
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 57, Spring. – 2016. – Three times a year
75811
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 58, Summer. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
75812
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 59, Autumn. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
75813
  Стецюк П.І. NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів у прямокутний контейнер / П.І. Стецюк, Т.Є. Романова, І.О. Субота // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 2014. – С. 139-146
75814
  Veselkov A.N. NMR Investigation of Sequence-Specificity of Daunomycin Binding with Deoxyhexanucleotides / A.N. Veselkov, V.I. Pahomov, L.N. Djimant, R.J. Eaton, D.B. Davies // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 58-69. – ISSN 1023-2427


  500 MHz NMR spectroscopy has been used to investigate the complexation of the anthracycline antibiotic daunomycin (DAU) with self-complementary deoxyhexanucleotides, 5`-d(CGTACG) and 5`-d(CGCGCG), of different base sequence in aqueous salt solution. 2D ...
75815
  Hatada K. NMR spectroscopy of polymers : with 110 figures and 43 tables / Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama. – Berlin [etc.] : Springer, 2004. – XII, 222 p. : ill., tab. – Subject index: p. 209-222. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-40220-9
75816
  Emsley J.M. NMR Spectroscopy using liquid crystal solvents / J.M. Emsley, J.C. Lindon. – Oxford, 1975. – 282с.
75817
  Picard W. No against No : word collages and irreality. – Norderstedt : Picard, 2008. – 84 p. – ISBN 978-3-8334-7731-7
75818
  Valente J.A. No amanece el cantor / J.A. Valente. – Barcelona : Tusquets Editores, 1993. – 121 p.
75819
  Lacour S. No clean bill of health for our data protection // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2016. – Iss. 03, January. – P. 14-15


  "Під пильним оком Стефані Лакур, дослідником в CNRS, еволюція закону виявляється далеким від посилення захисту даних про здоров"я. Ви коли-небудь читали клятву Гіппократа? Це часто розглядається як текст, написаний пацієнтом інтерес і опис ексклюзивних ...
75820
  Moix T. No digas que fue un sueno (Marco Antonio y Cleopatra) / T. Moix. – Barcelona : Planeta, 1995
75821
  Smith Sally No easy answers : The learning disabled child / Smith Sally. – New York : Bantam Books, 1980. – ISBN 0-533-14138-4
75822
  Godfrey Denis No Englishman need apply. / Godfrey Denis. – Toronto, 1965. – 272с.
75823
  Sanchez C. No es distinta la noche / C. Sanchez. – Madrid : Editorial Debate, 1990
75824
  Perez Valero Rodolfo No es tiempo de ceremonias / Perez Valero Rodolfo. – La Habana, 1974. – 174с.
75825
   No fusilen el arco iris: Les ninos acusan al imperialismo. – M., 1985. – 76с.
75826
  Andreev Alexandr No habra indiferentes. Novela. / Andreev Alexandr. – Moscu, 1972. – 357с.
75827
  Knebel F. No high ground / Fletcher Knebel, Charles W. Bailey 2. – New York a.o. : Harper & Row, 1960. – 272p., 2 f. ill.
75828
   No limiar do misterio: O homen, a terra, o cosmos, a aceleracao. – Moscovo, 1990. – 271с.
75829
  Graham Don No name on the bullet / Graham Don. – Harmondsworth, 1990. – 396с.
75830
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Київ-Львів, 1951. – 152с.
75831
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
1. – 1967. – 400с.
75832
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
2. – 1967. – 535с.
75833
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1927. – 68 с.
75834
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 208 с.
75835
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 158 с.
75836
  Keizer Garret No place but here: a teacher`s vocation in a rural community. / Keizer Garret. – Harmondsworth, 1989. – 164с.
75837
  Исакина Юлия No problem? Sri Lanka // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 86-92 : фото
75838
  Tellier Frederic No rest : La legende d"un jardin dit l"Argiliere / Tellier Frederic. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2003. – 49p. – ISBN 2-907649-62-0
75839
   No return for U-2. Truth about the provocative penetration of soviet air space by an american plane. – Moscow : Foreign Lang. publ. house, 1960. – 176 p.
75840
  Ardamatsky Vasily No rosy haze. / Ardamatsky Vasily. – M., 1965. – 120с.
75841
  Dickens Charles No thoroughfare. / Dickens Charles, Collins Wilkie. – M., 1954. – 128с.
75842
   No time for sergeants and other war stories. – М., 1962. – 92с.
75843
  Lessing Doris No witchcraft for sale. / Lessing Doris. – M., 1956. – 316с.
75844
  Gauguin Paul Noa Noa. / Gauguin Paul. – Berl., 1956. – 144с.
75845
  Mihaescu Gib Noaptea focurilor / Mihaescu Gib. – Bucuresti
2. – 1967. – 360с.
75846
  Arghezi Tudor Noaptea. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1967. – 76с.
75847
  Ezepchuk Yu.V. Nobel laureate Ilya I. Metchnikoff (1845-1916). Life story and scientific heritage / Yu.V. Ezepchuk, D.V. Kolybo // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – Р. 98-109. – ISSN 2409-4943
75848
  Gorbachev Mikhail Nobel Lecture, Oslo, June 5, 1991 / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1991. – 30с.
75849
   Nobel lectures in molecular biology. 1933-1975. – New York; Amsterdam : Elsevier, 1977. – 534p.
75850
   Nobel prize reader. – New York, 1965. – 576с.
75851
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – Москва : Просвещение, 1964. – 71с.
75852
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – K., 1967. – 72с.
75853
  Lustig Arnost Noc a nadeje / Lustig Arnost. – Praha, 1959. – 164с.
75854
  Frank Christopher Noc amerykanska / Frank Christopher; Przel. J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 402s.
75855
  Rudnicki A. Noc bedzie chlodna, niebo w purpurze / Adolf Rudnicki. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 196 s.
75856
  Braun Andrzej Noc dlugich nozy. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1961. – 216с.
75857
  Borski Lech Noc gitarzystow / Borski Lech. – Warszawa : Iskry, 1973. – 328s.
75858
  Ryszka Franciszek Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim / Ryszka Franciszek. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 420с.
75859
  Bratny Roman Noc ksiezycowa. / Bratny Roman. – Warszawa, 1971. – 183с.
75860
  Wolfkind Peter Daniel Noc ksiezycowa. : Opowiadania / Wolfkind Peter Daniel; Wybor, autoryzowany przeklad i poslowie H.Voglera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 144s.
75861
  Kraszewski Jozef Ignacy Noc majowa. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 146с.
75862
  Lassota Ryszard Noc milosci i nieco pozniej / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1962. – 258с.
75863
  Turwid Marian Noc nad dolina / Turwid Marian. – Poznan, 1961. – 148с.
75864
  Eysymontt Barbara Noc pod zegarem. / Eysymontt Barbara. – Lodz, 1961. – 136с.
75865
  Honcik Eduard Noc pred volnym padem / Honcik Eduard. – Praha, 1985. – 265с.
75866
  Baumgardten Aleksander Noc w Blanomoutier / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1963. – 326с.
75867
  Milota Karel Noc zrcadel / Milota Karel. – Praha, 1981. – 299с.
75868
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
75869
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
75870
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 244с.
75871
  Tomaszewska Marta Noca po dniu milosci / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1977. – 304с.
75872
   Noce bez snu : Powiesc, opowiadania / S. Banulescu, E. Camilar, M. Dragomir, A.I. Ghilia, A. Mihale, F. Munteanu, J. Petran, P. Simion, P. Popescu, M. Preda, A. Soto, P. Vintila, H. Zinca; Przelozyly: D.Bienkowska, I.Harasimowicz, J.Wrzoskowa, O.Wybranowska. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 466,[2]s.
75873
  Kotowicz Waldemar Noce bez snu / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw i i., 1977. – 319с.
75874
  Pierzchala Jan Noce bez swiatla / Pierzchala Jan. – Warszawa, 1956. – 244с.
75875
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1955. – 544с.
75876
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1955. – 464с.
75877
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1959. – 286с.
75878
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1959. – 276с.
75879
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
3. – 1959. – 360с.
75880
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1959. – 320с.
75881
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
5. – 1959. – 456с.
75882
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1963. – 294с.
75883
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1963. – 332с.
75884
  Miller Henry Noce milosci i smiechu / Henry Miller; przel. J. Kydrynski. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1988. – 168 s. – ISBN 83-08-01816-5
75885
  Machowiak Stanislaw Leon Noce ze sloncem / Machowiak Stanislaw Leon. – Warszawa, 1982. – 77с.
75886
  Stoll Heinrich Alexander Noch lebt der Hecht. (Schildburger) Geschichten / Stoll Heinrich Alexander. – Rostock, 1962. – 200с.
75887
  Hannemann Franz Noch sind im Kornboden Mause. / Hannemann Franz. – Berl., 1959. – 100с.
75888
  Dostoievski Fiodor Noches blancas / Dostoievski Fiodor. – La Habana, 1974. – 95с.
75889
  Pedrero P. Noches de amor efimero / P. Pedrero. – Murcia : Ediciones de la Universidad de Murcia, 1991. – 81 p. – ISBN 84-7684-232-5
75890
  Hormuzaki C. Nochmals abies duplex / C. Hormuzaki. – Cernauti : [S. n.], 1929. – 7 p.
75891
  Becher Johann Joachim Nochnaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung // Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – S.175,[15]. – (Historia Scientiarum ;Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
75892
  Saint-Exupery Antoine Nochy lot. Ziemie, planeta ludzi. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1974. – 355с.
75893
  Uminski Z. Nochy ptak guacharo / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1979. – 105 s.
75894
  Tesnohlidek Rudolf Noci a dnom / Tesnohlidek Rudolf. – Praha, 1982. – 218с.
75895
  Kraemer Jacques Noclle de Joie, suivi de Les ciseaux d`Anastasie. / Kraemer Jacques. – Paris, 1975. – 124с.
75896
  Szukszyn Wasiliy Nocne dumania i inne utwory / Szukszyn Wasiliy. – M., 1980. – 989с.
75897
  Pagaczewski Stanislaw Nocne marki / Pagaczewski Stanislaw. – Lodz, 1962. – 152с.
75898
  Dyczek Ernest Nocne pasjanse / Dyczek Ernest. – Wroclaw i i., 1977. – 77с.
75899
  Chlebowski C. Nocne szlaki / C. Chlebowski. – Warszawa, 1964. – 220с.
75900
  Sjowallova Maj Nocni autobus / Sjowallova Maj, Wahloo Per. – Praha, 1988. – 203с.
75901
  Brzeczkowski Jerzy Nocny gosc. / Brzeczkowski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 224с.
75902
  Warren Robert Penn Nocny jezdziec / Warren Robert Penn; Przelozyl K.Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 440 s.
75903
   Nocny kogut : Opowiadania... 1968. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 266s.
75904
  Saint-Exupery Antoine Nocny lot. Poszta na poludnie. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1975. – 273с.
75905
  Ryum Ulla Nocny ptak. O dniu wczorajszym / Ulla Ryum; Z dunskiego przel. M.Krzysztofiak. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1974. – 140s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
75906
  Wiernik Bronislaw Nocny rajd / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 166 s.
75907
  Guzy Piotr Nocny zrzut / Guzy Piotr. – Warszawa, 1955. – 208с.
75908
  Карсавин Л. Noctes Petropolitanae / Л. Карсавин. – Птгр., 1922. – 203с.
75909
  Culot J. Noctuelles et geometres d""Europe : Iconographie complete de toutes les especes europeennes / J. Culot. – Geneve : Grand-Pre
2 : Geometres. – 1919. – 167, [32 Pl.], p.
75910
  Rudenko-Desnyak Nodar Dumbadze / Rudenko-Desnyak. – Moscow, 1988. – 237 с.
75911
  Thierry Noel, le Mystere = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
75912
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0662-7
23. – 1998
75913
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0714-3
24. – 1999
75914
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0811-5. – ISSN 1094-0359
25. – 2000
75915
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0905-7
26. – 2002
75916
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0980-4. – ISSN 1223-4249
27. – 2003
75917
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1092-6. – ISSN 1223-4249
28. – 2004
75918
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
29. – 2005
75919
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2006
75920
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2007
75921
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
33. – 2008
75922
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
34. – 2009
75923
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
35. – 2010
75924
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
36. – 2011
75925
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
37. – 2012
75926
   Noesis. Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
3. – 1975. – 362с.
75927
   Noesis. Travaux du Comite Roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
2. – 1974. – 299с.
75928
  Pol Wincenty Nohort / Pol Wincenty. – Wyd. 2. – Krakow, 1925. – 146с.
75929
  Rosescu T. Noi aproximatii in teoria transportului neutronilor / T. Rosescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1968. – 324 p.
75930
  Ceausescu Elena Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1981. – 532с.
75931
  Pop A.Z. Noi contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / A.Z. Pop. – Bucuresti, 1969. – 335с.
75932
  Protopopescu Lucia Noi contributii la biografia lui Ion Budai-Deleanu / Protopopescu Lucia. – Bucuresti, 1967. – 306с.
75933
   Noi realizari in Arta Plastica din Republica Populara Romina. – Bucuresti. – 58с.
75934
  Дальняя Витя Noir-blanc : [рассказы] / Витя Дальняя. – Киев : Типо-лит. "Прогресс" ; З.М. Сахнина, 1915. – 52 с. – На обороте тит. л.: 1914
75935
  Dyriv M.Y. Noise properties at ordinary signal propagation in distributed raman amplifier / M.Y. Dyriv, G.S. Felinskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 27-28
75936
  Cooper Carolyn Noises in the blood: orality, gender, and the @Vulgar@ body of Jamaican popular culture / Cooper Carolyn. – Durham, 1995. – 214с.
75937
  Яновська Л.О. Noli me Tangere : драма на 5 дій / Л. Яновська. – У Київі (Київ) : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 117 с. – На тит. арк. присвята С.О. Єфремову
75938
   Nolinear amplifikation and compression of envelope solitons by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, Tiberkevich, A.N. Slavin // Journal of Applied Physics, 2001
75939
   Nomades et nomadisme au Sahara. – Paris, 1963. – 196с.
75940
  Bergmann, Benjamin Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803. – Riga, 1804. – 352с.
75941
  Kondratov A. Nombre et pensee / A. Kondratov. – M., 1967. – 182с.
75942
  Onicescu Octav Nombres et systemes alcatoires / Onicescu Octav. – Bucarest-Paris, 1964. – 280с.
75943
   Nomenclatura biochimiei. : Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Biochimie si Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 295s.
75944
   Nomenclatura chimiei anorganice. Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1977. – 153с.
75945
   Nomenclatura chimiei organice: Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1986. – 453с.
75946
  Dulewiczowa Irena Nomina actionis we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Dulewiczowa Irena. – Wroclaw i i., 1976. – 148с.
75947
   Nomina anatomica : Starptautiska anatomiska nomenklatura. – Riga : Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba, 1961. – 355S.
75948
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову = Die anatomische nomenclatur. Verzeichniss der von der anatjmischen Gessellschaft auf ihrer IX Versammlunq in Basel angenommenen Namen. – [Київ] : Держвидав України, 1925. – 81 с.
75949
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. = Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. – Київ : Держвидав України, 1925. – 81+50с.
75950
  Сіроштан Т.В. Nomina loci в лексичній системі української мови // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 39-45. – ISBN 978-966-188-008-4
75951
  Sabrsula Jan Nominalne verbalni konstrukce a povaha deje ve francouzstine / Sabrsula Jan. – Praha, 1962. – 206с.
75952
  Barz Irmhild Nomination durch Wortbildung / Barz Irmhild. – Leipzig, 1988. – 233с.
75953
  Oliinyk I. Nomination en geographie: aspect socio-culturel / I. Oliinyk, Yu. Gryschenko // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 142-147


  The paper focuses on the main semiotic and cultural concepts that the street names of Strasbourg reflect. A complex analysis of sociolinguistic factors’ influence on the process of street nomination is done and important statistical data are ...
75954
  Lochmann G. Nomografie / G.Lochmann. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 652S.
75955
  Tomasek Karl Nomogramme in der Transistortechnik / Tomasek Karl. – Heidelberg-Prag, 1974. – 234с.
75956
  Schwarz Eleonore Nomogramme und andere Rechenhilfs mittel fur den Ingenieur / Schwarz Eleonore. – Berl., 1960. – 6 s, 40 Nomogс.
75957
  Stammberger A. Nomogramme und andere Rechenhilfsmittel fur den Ingenieur / A. Stammberger. – 2. Lief. – Berl., 1966. – 176с.
75958
  Nystrom E.J. Nomogramme zur Konstruktion von Kettenlinien / E.J. Nystrom, 1937. – 7 S. – (Sopcietas Scientiarum Fennica ; 9/16 ; Commentationes Physico-Mathematicae)
75959
  Reichenbach Hans Nomological statements and admissible operations / Reichenbach Hans. – Amsterdam, 1954. – 140с.
75960
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
75961
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
75962
   Non-destructive in situ examination of a 16th centuary Spanish panel painting " San Telmo" / A. Kriznar, K. Laclavetine, M.V. Munoz, M.A. Respaldiza, M. Vega // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Z. 23. – P. 113-120. – ISSN 0239-9989
75963
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
75964
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
75965
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
75966
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
75967
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
75968
  Kovalyk A. Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on ITO electrodes modified with MnO2/SiO2 / A. Kovalyk, A. Borets, O. Tananaiko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 249
75969
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
75970
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
75971
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
75972
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
75973
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
75974
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
75975
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
75976
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
75977
   Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide / D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva, S. Mamilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 50-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The non-invasive mobile device had been developed for determining the oxygen saturation of hemoglobin in arterial and venous blood as well as carboxyhemoglobin level in the blood. The developed device will reveal the poisoning with carbon monoxide in ...
75978
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
75979
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 1992-9277
75980
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
75981
  Галич О. Non fiction Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 52-56
75982
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
75983
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
75984
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
75985
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
75986
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
75987
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
75988
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
75989
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
75990
  Park Chul Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / Park Chul. – New York a.o., 1990. – 358с.
75991
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
75992
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
75993
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
75994
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
75995
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
75996
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
75997
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
75998
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D.Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341 p.
75999
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
76000
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,