Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
612001
  Княжицький М. "Корені російського лобі в Європі - з СРСР" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 17, 20


  Про роботу медіа в умовах АТО, перспективи суспільного ТБ та російську пропаганду.
612002
  Наєнко М. "Корифеи украинской сцены" у виконанні видавництва "Вік" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 224-231. – ISBN 978-966-439-809-8


  У 1901 р. київська друкарня Петра Барського опублікувала безіменну книжку "Корифеи украинской сцены", від часу з"яви якої згадане означення й стало вживатися як найточніша характеристика фундаторів нового професійного українського театру.
612003
  Горобець Марися "Корнелія" вінець якості : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 84-87 : Іл.
612004
  Маркандэй "Коробочка с синдуром", и другие рассказы / Маркандэй. – Москва, 1961. – 99 с.
612005
  Трубникова А.Я. "Короли" снимают табель / А.Я. Трубникова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 160 с.
612006
  Смирнов І.Г. "Королівські міста" Словацької Республіки // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 60-63 : фото. – Бібліогр.: 12 назв
612007
  Семеняка О.О. "Король-воїн" Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 76-81. – ISSN 1996-5931
612008
  Балашов Н.И. "Король Лир" Шекспира глазами автора "Неистового Роланда" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-56. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
612009
  Гавришко М. "Король хоче відпочити бодай день. Але боїться гніву Бісмарка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 47-50


  1 квітня 1815 року народився перший рейхсканцлер Німеччини.
612010
  Чачин В.М. "Король" с Арбата / В.М. Чачин. – М.
1. – 1966. – 206с.
612011
  Голобородько Я. "Корона" Ігоря Нижника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
612012
  Голобородько Ярослав "Корона" Ігоря Нижника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
612013
   "Коронація слова - 2015". Умови участі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 11


  Засновники Тетяна та Юрій Логуші запрошують надсилати рукописи на Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова".
612014
   "Коронація слова" - 2007 // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94. – ISSN 0236-1477
612015
   "Коронація слова". MANDRY знову відзначили Максима Кідрука! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14 : фото
612016
  Шекспир Уильям [Кориолан] : трагедия / пер. [в стихах] А.В. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1874. – [4], 233 с. – (Европейские классики в русском переводе : (с примеч. и биографиями) : для учащихся / под ред. Петра Вейнберга ; Вып. 2)
612017
   [Коротка біографічна довідка про Б.М. Гончара] // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43 : Фото
612018
  Крайнікова Т. Коректура : Підручник для студ. вузів, які навчаються за спеціальностями "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 252с. – ISBN 966-7821-31-5
612019
  Крайнікова Т. Коректура : підручник / Т. Крайнікова ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-439-199-0
612020
  Крайнікова Т.С. Коректура : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 248-251. – ISBN 966-7821-31-5
612021
  Щепунов В.А. Корекция магнитного поля нуклотрона : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.13 / Щепунов В.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1995. – 20л.
612022
  Иванов В. Корекция на говорните недостатъци у децата / В. Иванов, Г. Коцев. – София, 1979. – 94 с.
612023
  Синьов В. Корекційна медіаосвіта / В. Синьов, А. Шевцов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 9
612024
  Шевченко О.В. Корекційна робота з жінками-злочинницями // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 247-255. – ISSN 2304-4556
612025
  Федоренко С.В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп"ютерної залежності та для самопізнання у студентів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 28-39
612026
  Новгородський Р. Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
612027
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Фурман Юрій Миколайович; Вінницький державний педагогічний ун-тет ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – 299 л. + Додатки: л. 297-299. – Бібліогр.: л. 258-296
612028
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Фурман Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 41 назв.
612029
  Орнатський Д.П. Корекція вимірювальних перетворювачів механічних величин з диференціальними параметричними датчиками // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 81-86


  Запропоновано спосіб корекції похибок пов"язаних з синфазними складовими вихідних і сигналів диференціальних параметричних датчиків. Наведено приклад реалізації вимірювального І перетворювача з диференціальними параметричними датчиками ...
612030
  Маринченко О.Ю. Корекція дитячих страхів / О.Ю. Маринченко, Ю.О. Соловей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 337-338. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
612031
  Черкаська Л.П. Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти / Л.П. Черкаська, О.А. Москаленко, В.О. Марченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 449-457. – ISSN 2312-5993
612032
   Корекція імунних порушень при експериментальній виразковій хворобі шлунка у щурів / І. Якубцова, Т. Хілько, Л. Галазюк, Л. Левківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зменшення вмісту лізоциму при етаноловій моделі виразки шлунку. Введення тваринам препарату фенугреку призвело до нормалізації досліджуваного показника. In alcohol ulcer model it was established the decrease of lysozyme level The fenugreek ...
612033
  Бабаніна Н.Ю. Корекція імунної відповіді у пацієнтів з порушеннями нервової системи / Н.Ю. Бабаніна, А.М. Макаренко, Ю.М. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-151. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливість комбінованого застосування ноотропного препарату пірацетаму та біостимулятора актовегіну для корекції імунної відповіді у дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у віці від 1-го місяця до 3-х років.
612034
  Непорада К.С. Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії / К.С. Непорада, А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова // Український біофармацевтичний журнал : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (27). – С. 28
612035
  Кузьменко В.М. Корекція метаболічних порушень у хворих з доінсультними формами судинної патології головного мозку за допомогою мікрохвильової резонансної терапії. / В.М. Кузьменко, Б.П. Грубник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 115-118. – ISSN 1023-2427
612036
  Ромаш І.Р. Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками / І.Р. Ромаш, М.І. Винник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 72-77. – ISSN 2521-1455
612037
  Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 46-50. – ISSN 2413-550Х
612038
  Габелая А. Корекція моделі стійкого зростання фірм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 122-127 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
612039
   Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності NO-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи / А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський, К.С. Непорада // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 217-219. – ISSN 2077-4214


  Вивчення впливу довготривалого введення омепрфзолу на тканини слинних залоз щурів та пошук шляхів корекції патологічних змін за умов розвитку гіпергастринемії.
612040
  Григорук В.І. Корекція невзаємних спотворень поляризації випромінювання у оптичних волокнах за допомогою обернення хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що поляризація і просторовий розподіл поля випромінювання, яке пройшло через магнітний чи гіротропний багатоходовий волоконний світловод, можуть бути відновленими за умов малості числової апертури вхідного пучка і фарадеєвського кута ...
612041
  Олійник Василь Корекція ненормативної поведінки особистості прикордонника / Олійник Василь, Титов Юрій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
612042
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 174-202
612043
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
612044
   Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу / Ю.Т. Сергійчук, В.В. Конопельнюк, Т.М. Тихоненко, Т.М. Кучмеровська // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2014. – Т. 19, № 3. – С. 210-216. – ISSN 1680-1466


  Досліджено сумісний вплив нікотинаміду, ацетил-L-карнітину та а-ліпоєвої кислоти на стан окремих ланок обміну серотоніну та рівень NAD у головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. На тлі розвитку інсулінорезистентності за ...
612045
  Казанцев А.М. Корекція орбіти потенційно небезпечного астероїда Апофіс // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 6. – С. 77-83. – ISSN 1561-8889
612046
  Сафонова І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
612047
  Баусов Є.О. Корекція порушень когнітивних функцій у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Баусов Євген Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
612048
  Грищенко О.В. Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією / О.В. Грищенко, І.В. Лахно // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 19-24. – ISSN 2413-550Х
612049
   Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції / М.В. Чухраєв, О.О. Древицька, О.О. Данілова, В.І. Левковська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 101-102. – ISSN 1681-276Х


  "...У даний час біль у спині широко поширений, а в розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягнув розмірів неінфекційної епідемії, що в більшості випадків пов’язано зі зростаючими навантаженнями на людину. Відмінна риса цих захворювань і станів ...
612050
  Ночвіна О.А. Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 65-71. – ISSN 2226-1230
612051
  Дорожовець Наталія Михайлівна Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.04 / Дорожовець Н.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
612052
  Ноздренко Д.М. Корекція точного позиціонування ліктьового суглоба кішки при цілеспрямованих моторних реакціях / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 160-166. – ISSN 1023-2427
612053
  Айрапетова Каріна Гаріківна Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : Автореф. дис. ... канд. фізичного вих. і спортунаук : 24.00.02 / Айрапетова Каріна Гаріківна; Укр. Держ. ун-тет фізичного виховання і спорту. – Київ, 1997. – 24л.
612054
  Остап Олег Петрович Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу в інформаційно-вимірювальних системах / Остап О.П.; Нац.акад. наук України; Фізико-механ. ін-тут ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
612055
  Шатинська О. Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом / О. Шатинська, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив різних концентрацій цитрату магнію (100, 250 і 500 мг/кг маси тіла) на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, який викликали ...
612056
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1972. – 199с.
612057
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1982. – 206с.
612058
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина. – Ленинград, 1986. – 141 с.
612059
  Исаев В.И. Корелляция плотностной структуры доюрских отложений и зон нефтегазонакопления вдоль регионального сейсмопрофиля XІІІ (центральная часть Западно-Сибирской плиты) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
612060
  Хавкіна Л.М. Корелювання політичної реклами із феноменом сучасного рекламного міфу в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 159-164


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення політичної реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). У статті розглядається використання архаїчних міфологічних моделей осмислення й відтворення дійсності в ...
612061
  Погребенник В.Ф. Корелят "Письменник і рідна мова" у "Науці про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 180-184. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Івана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
612062
  Задорожна Л. Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 188-205


  У статті відзначаються перегуки засад поезії Т. Шевченка та філософських трактатів А. Шопенгауера.
612063
  Мацько В. Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 57-62. – ISSN 0236-1477
612064
  Кілочицький П.Я. Корелятивний зв"язок між фенологією та довжиною полярної трубки у мікроспоридій роду AMBLYOSPORA з личинок кровосисних комарів / П.Я. Кілочицький, О.В. Полковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено корелятивний взаємозв"язок фенології та морфології мікроспоридій роду Amblyospora - паразитів кровосисних комарів. Найбільшу довжину полярної трубки мають весняні види мікроспоридій, найменшу - літні, що паразитують у поліциклічних видів ...
612065
  Материнська О.В. Корелятивні відношення в системі меронімів у німецькій та англійській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 25-40. – ISSN 2075-4205
612066
  Рудий В. Корелятивні особливості німецьких прислів"їв та приказок про природу в зіставленні з українськими // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 294-300. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
612067
  Сивець Т. Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена проблемі дослідження концепту як структурної складової художньої дійсності у текстах києворуських книжників. Основними концептами для літературознавчого аналізу обрано бінарну модель "Віра/Знання" у проповідях Іларіона Київського, ...
612068
  Воронов В.Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
612069
  Василенко А. Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
612070
  Лісовий Олег Олегович Кореляції у скінченних граткових спінових системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Лісовий О.О.; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
612071
   Кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату / В.А. Мойсеєнко, Г.А. Мелков, В.І. Васючка, О.В. Прокопенко, Д.В. Слободянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
612072
  Анікеєва О. Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-10. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлена кореляційна модель седиментації верхньоюрських відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України створена на основі седиментаційної моделі верхньої юри-валанжину Українського Передкарпаття, узгодженої з кривою евстатичних ...
612073
  Дулевич Ж.А. Кореляційна спектроскопія паличкоподібного вірусу, що уражає пшеницю / Ж.А. Дулевич, С.О. Смирнова, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 95-99. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виявлено паличкоподібні частинки в ізолятах уражених рослин озимої пшениці сортів Миронівська 61 та Донська напівкарликова Київської та Полтавської областей України методом електронної мікроскопії. Кореляційний аналіз, проведений з використанням методу ...
612074
  Заліско О. Кореляційна структура міжнародного ринку акцій: досвід кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 200-201
612075
  Ляшик А.М. Кореляційна функція в двовимірній моделі ізінга з точки зору рівняння Пенлеве 5 / А.М. Ляшик, М.З. Іоргов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
612076
  Столярчук О.А. Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 221-228. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Проаналізовано результати вивчення мотивації професійного вибору, чинників навчання та мотивації майбутньої фахової діяльності студентів. Встановлено, що переважаючими факторами фахового становлення студентів є професійно орієнтовані мотиви. Розкрито ...
612077
  Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-20. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  В осадовому чохлі Новоградського блоку ІІ порядку Волинського мегаблоку Українського щита встановлено численні кореляційні залежності, розраховані методом Пірсона, які пов"язані з поверхнями денного рельєфу, докембрійського фундаменту, кристалічних ...
612078
  Макарчук М.Ю. Кореляційний аналіз основних психофізіологічних показників людини / М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, Т.В. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної та реактивної тривоги й брехні при комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких становив 20 +/- 1 рік. Отримано кореляційну ...
612079
  Коваленко Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.119-125. – ISBN 966-7411-88-5
612080
  Долінський Л.Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 97-106 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
612081
  Радул В. Кореляційний взаємозв"язок соціальної зрілості та активності особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788
612082
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика; Спец. 02.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 288л. – Бібліогр.: л.270-288
612083
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.14 / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назв.
612084
  Альохін О.Д. Кореляційні властивості подвійного розчину за даними критичної опалесценції нейтронів / О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, В.П. Копильчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено вимірювання кутової залежності критичної опалесценції нейронів в подвійному розчині 3-метилпирідин - важка вода поблизу нижньої критичної температури розшарування. На основі одержаних даних досліджено температурну залежність осмотичної ...
612085
  Булавін Л.А. Кореляційні властивості подвійного розчину за данними критичної опалесценції нейтронів / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, В.П. Копильчук // Вісник КУ. Фізика, 2000
612086
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Васильєв; КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
612087
  Васильєв Олексій Миколайович Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Дисертація...кандидата фізико-математ.наук.Спеціальність 01.04.02 / Васильєв Олексій Миколайович; Мін-во освіти України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 158л. – Бібліогр.:л.143-158
612088
  Узіюк В. Кореляційні ознаки вугільних пластів кам"яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 38-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57-61. – ISSN 0869-0774
612089
  Албанський І.Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Албанський Іван Богданович ; М-во освіти і науки Укрраїни, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
612090
  Портнов Г.Я. Кореляційні та логічні зв"язки між системними параметрами / Г.Я. Портнов, І.Н. Сараєва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
612091
  Кучеренко Т.Є. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації / Т.Є. Кучеренко, І.В. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 34-38. – ISSN 2221-1055
612092
  Концеба С.М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 64-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
612093
  Романюк В.М. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
612094
  Долінський Л. Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон"юктури біржових ринків світу / Л. Долінський, К. Ніколаєнко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
612095
  Мізін К.І. Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 369-374. – ISSN 2311-0821
612096
  Дзівідзінський В.Є. Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 29-40


  У статті йдеться про те, що в період трансформацій суспільне буття пред"являє до індивідів, що свідомо діють, аналізовані нормативні регулятори, такі як мораль та право, які виступають як способи практичного орієнтування людей в соціальному житті. В ...
612097
  Біскуб І.П. Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 106-113


  У статті висвітлено основні підходи до розуміння механізмів концептотворення й категоризації з огляду на потребу у формалізованому описі лінгвістичної інформації у лексичних базах даних. В статье охарактеризованы основные подходы к ...
612098
  Іванчук А.І. Кореляція мислення-буття: тематика інтенційності у Е. Гусерля та М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 82-83
612099
   Кореляція між вмістом цинка та ефективністю реплікації віруса тютюнової мозаїки у рослинах тютюну / О. Камзел, С. Петренко, І. Будзанівська, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-101. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між накопиченням рослинами тютюну важкого метала цинка та ефективністю репродукції віруса тютюнової мозаїки. Продемонстровано, що підвищення концентрації віруса у тканинах інфікованих рослин, вирощених у штучно ...
612100
  Співак С.М. Кореляція між функціями власних назв у віршованому тексті та стратегіями його композиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.275-279. – ISBN 966-7825-78-7
612101
  Пішкало М.І. Кореляція між числами Вольфа й нахилом геліосферного струмового шару у 21-23 циклах активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кореляцію між цюрихським відносним числом сонячних плям (число Вольфа) і значеннями нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора для 21-23 циклів сонячної активності. Показано, що найвищого значення коефіцієнт кореляції ...
612102
   Кореляція печерних і грунтових голоценових відкладів гірських і передгірських районів Криму за магнітними властивостями на прикладі печери-пастки Еміне-Баїр-Хосар та місцезнаходження Біюк-Карасу-XIX / К.М. Бондар, Б.Т. Рідуш, Ж.М. Матвіїшина, В.М. Степанчук // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 14-15
612103
  Пономаренко О. Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті порівняно та розмежовано зміст використовуваних у загальнонауковому обігу, в мовознавстві й у дипломатичному спілкуванні термінів "комунікація" та "дискурс". Спираючись на широко вживані дефініції комунікації, сформульовано власне бачення ...
612104
  Хаботнякова П.С. Кореляція понять "образ", "символ" та "образ-символ" у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 190-194. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
612105
  Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
612106
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.06 / Тонкопієва Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
612107
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Дис. канд. хімічних наук: 02.00.06 / Тонкопієва Лариса Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л.126-146
612108
  Магас Г. Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 54-61. – ISSN 2225-5095


  У статті розглянуто повстанські колядки та щедрівки Стрийщини крізь призму образно-мотивної системи, досліджено традиційне та новаційне у їхній структурі.
612109
  Цюпка Т.М. Кореляція семантики із семантикою слова в українській мові (на матеріалі суфікса -ач-) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 39-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 13 назв
612110
  Андрійчук О. Кореляція стосунків між державами-членами СУ та комунітарними органами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 58-62.
612111
  Шпильчак В.О. Кореляція стратонів зеленокам"яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії / В.О. Шпильчак, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721X
612112
  Фаріон І. Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у XIV-XVII століттях // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 210-220. – ISSN 2413-0923
612113
  Ярун Г.М. Кореляція форми і змісту у розвитку української прислівникової системи / Г.М. Ярун. – Київ : Наукова думка, 1993. – 109с.
612114
  Кульчицький С. Коренева система Євромайдану // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
612115
  Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови : Гнізда слів з вершинами-омографічними коренями / Є.А. Карпіловська. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. – 912с. – ISBN 966-7492-11-7
612116
  Сторчоус І.М. Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного лісостепу України : Автореф...канд.сільськогоспод.наук:06.01.11. / Сторчоус І.М.;НАУ. – Київ, 2000. – 15с. – Бібліогр.: с.13
612117
  Леонтович Валерій Петрович Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Леонтович Валерій Петрович; Україн. Академ. аграрн. наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1999. – 17л.
612118
  Сейфуллін Т.Р. Кореневі поліноми та кореневі співвідношення системи поліномів. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллін Т.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 9л.
612119
  Мойсєєва М.Н. Коренеутворення у прищепи при трансплантаціі трав"яних рослин і його заначення для щеплених компонентів. / М.Н. Мойсєєва, 1960. – 19-28с.
612120
  Тосит Д. Корени / Д. Тосит. – 22-го изд. – Београд, 1976. – 265с.
612121
  Котов К.Ф. Коренизация Советского государственного аппарата Казахстана (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Котов К.Ф.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 20 л.
612122
  Літовченко В.П. Корені єдності. / В.П. Літовченко, В.М. Некрасов. – К., 1989. – 101с.
612123
  Кищак С. Корені лемківської різьби / Степан Кищак. – Львів : Свічадо, 2003. – 144с., 8с. іл. : іл. – Автор присвячує перевидання цієї Книги-альбому 60-річчю депортації українського населення з Лемківщини. – ISBN 966-561-313-8
612124
   Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0527-5
612125
   Корені трави-2 : Участь громадскості у формуванні політики: У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 1. – 2004. – 196с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком
612126
   Корені трави-2 : Участь громадськості у формуванні політики; У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 2. – 2004. – 304с. – У надзаг. дан.: Громадянське суспільство: крок за кроком
612127
   Корені трави-3 : Участь громадськості в політичних процесах. – Київ : Україна, 2005. – 352с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком; На обкл.: Участь громадськості в політичних процесах. – ISBN 966-8136-14-4; 966-8136-29-2
612128
   Корені трави : Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 288с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком. – ISBN 966-8136-07-1
612129
  Зарудний Є.О. Корені українства на теренах світової культури (спроба компаративного аналізу) / Є.О. Зарудний; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 240 с. – ISBN 966-593-370-1
612130
  Колесник В. Коренізація національних меншин в УСРР: історіографія 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-94. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історіографію 1930-х років політики коренізації національних меншин в УСРР. 1930th historiography of the policy of corenization (rooting) of the USRR"s national minorities is studied.
612131
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 77-91. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
612132
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР у 1920-1930-ті рр.: історіографія / В.Ф. Колесник. – Київ : АртЕк, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-25-4
612133
  Кавун Т. Коренізація нацменшин в УСРР у 20-30-х роках ХХ ст. : сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74.
612134
  Кавун Тетяна Коренізація нацменшин в УСРР у 20 - 30-х роках ХХ ст.: сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74. – Бібліогр. в кінці ст.
612135
  Єфименко Г. Коренізація, українізація, націоналізм // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 46-52.
612136
  Бачурин А.В. Коренная перестройка методов хозяйствования / А.В. Бачурин. – М, 1989. – 221с.
612137
  Белоусов Р.А. Коренная перестройка управления экономикой СССР / Р.А. Белоусов. – М, 1989. – 110с.
612138
   Коренная перестройка экономики: Науч.-метод.пособие.. – Минск, 1989. – 171с.
612139
  Брутян Г.А. Коренная противоположность диалектики софистике / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 77с.
612140
  Дашниц И.С. Коренная противоположность пролетарского интернационализма современному буржуазному космополитизму : Автореф... канд. филос.наук: / Дашниц И.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 18л.
612141
  Киселев С.С. Коренная противоположность социалистической и современной буржуазной идеологий / С.С. Киселев. – Л, 1954. – 48с.
612142
  Фурманов Г.Л. Коренное изменение классовой структуры в СССР. / Г.Л. Фурманов. – М., 1959. – 46с.
612143
  Элькин П А. Коренное население Австралии / П А. Элькин. – М, 1952. – 248с.
612144
   Коренное население Северной Америки в современном мире.. – М., 1990. – 396с.
612145
   Коренное население: Глобал. стремление к справедливости.. – М., 1990. – 244с.
612146
  Монаков А.И. Коренное отличие базиса и надстройки социалистического общества от базиса и надстройки капиталистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаков А.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
612147
  Молодцов В.С. Коренное отличие марксистской философии от буржуазного мировоззрения / В.С. Молодцов. – М., 1948. – 44с.
612148
   Коренное повышение качества продукции - важный фактор ускорения. – Москва, 1988. – 336 с.
612149
  Жуков Борис Коренной американец : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 80-87 : Фото
612150
   Коренной перелом во всемирной истории.. – Фрунзе, 1958. – 104с.
612151
  Рыленков Н.И. Коренной человек / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1958. – 224с.
612152
  Мейер Коренные американцы / Мейер, , Уильям. – М., 1974. – 94с.
612153
  Фотьев Н.И. Коренные берега / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1982. – 351с.
612154
   Коренные вопросы советской кинематографии.. – М., 1933. – 164с.
612155
  Васильев И.А. Коренные и приезжие / И.А. Васильев. – Москва, 1980. – 86с.
612156
  Воробьев Л.И. Коренные и пристяжные / Л.И. Воробьев. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1957. – 68 с.
612157
  Зернов С.А. Коренные и пришлые элементы фауны СССР и прилегабщих морей. / С.А. Зернов. – 574с.
612158
  Вовк Людмила Петровна Коренные изменения в образовании женщин в процессе осуществления ленинской программы культурного строительства. (На материалах УССР, 1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вовк Людмила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
612159
  Барышников Н.И. Коренные изменения во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные годы (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барышников Н.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
612160
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в национально-освободительной борьбе против японских интервентов и белогвардейцев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 258-264. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
612161
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в условиях НЭПА : выход за рамки натурального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 188-195. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
612162
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-13 : Табл. – ISSN 0016-7207
612163
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России (окончание. Начало см. в №2) : регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
612164
  Соколова З.П. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по данным переписей населения / З.П. Соколова, В.В. Степанов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75-95. – ISSN 0869-5415
612165
  Максимова Д.Д. Коренные народы Канады: эволюция отношений с государством / Д.Д. Максимова, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 55-71. – ISSN 0321-2068
612166
  Соколовский С.В. Коренные народы:от политики стратегического эссенциализма к принципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-76. – ISSN 0869-5415


  Про поняття "корінний народ":дискусія
612167
  Шаповалов П.В. Коренные преимущества социалистического сельского хозяйства перед капиталистическим. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шаповалов П.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма М-ва культуры СССР. – М, 1953. – 15л.
612168
  Маламид М.М. Коренные проблемы планирования и развитие ленинских принципов планового руководства хозяйством / М.М. Маламид. – Воронеж, 1971. – 48с.
612169
  Ильин В.А. Корень : рассказы / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
612170
  Бойко В.Ф. Корень / В.Ф. Бойко. – Саратов, 1976. – 80с.
612171
  Ливеровский А.А. Корень девясил / А.А. Ливеровский. – Л, 1986. – 397с.
612172
  Скребов Н.М. Корень добра / Н.М. Скребов. – М., 1970. – 80с.
612173
  Пришвин М.М. Корень жизни / М.М. Пришвин. – М., 1936. – 383с.
612174
  Черненко А.И. Корень жизни / А.И. Черненко. – Астрахань, 1951. – 80с.
612175
  Бытовой С.М. Корень жизни / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 630с.
612176
  Ащеулов В.А. Корень жизни / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1978. – 153с.
612177
  Борзунов С.М. Корень жизни : Очерк / С.М. Борзунов. – Москва : Правда, 1980. – 48 с.
612178
  Зубенко Л.А. Корень жизни / Л.А. Зубенко. – М, 1989. – 63с.
612179
  Карпов П.Я. Корень жизни. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1959. – 206с.
612180
  Тамман С.И. Корень жизни. / С.И. Тамман. – Тула, 1963. – 95с.
612181
  Романов И.С. Корень зла / И.С. Романов. – Ставрополь, 1958. – 52с.
612182
  Куканов В.И. Корень зла. / В.И. Куканов. – М, 1953. – 64с.
612183
  Блинов А. Корень перемирия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 37 (399), 12 сентября. – С. 26-28. – ISSN 2075-7093


  Одна из причин прикращения огня - экономическая. Военный конфликт разоряет не только восток Украины и страну вцелом, но также и Россию, и Европейский Союз.
612184
  Попов Г.Х. Корень проблем: О концепции экон. перестройки. / Г.Х. Попов. – М, 1989. – 92с.
612185
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г. Шевченка
612186
  Тимошик-Сударикова Кореспондентська мережа українського періодичного видання в діаспорі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 192-201


  На основі архівних матеріалів уперше досліджено проблему формування кола штатних і позаштатних співробітників українського журналу в діаспорі, порядок створення кореспондентських пунктів у різних країнах світу. Акцентовано увагу на професійних і ...
612187
  Рабинович П.А. Кореспонденция и делопроизводство / П.А. Рабинович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 176с.
612188
  Рабинович П.А. Кореспонденция и делопроизводство / П.А. Рабинович. – Москва, 1977. – 160с.
612189
  Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 109-115. – ISSN 2306-4323
612190
  Дем"янчук І.Л. Кореспонденція в газеті / І.Л. Дем"янчук. – К., 1972. – 77с.
612191
  Галик В. Кореспонденція з сіл Дрогобиччини до Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 32-41


  Листи з Брогобиччини, і не тільки, до Івана Франка - це особливе історичне першоджерело, яке використовується франкознавцями для реконструкції і дослідження особливостей творчости вченого. Вони доповнюють біографічні матеріали як про Франка, так і про ...
612192
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1973. – 175с.
612193
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – К., 1978. – 160с.
612194
  Головацуький Я. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49 / Видав Др. Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1914. – CXXXVIII, 463 с. – Окр. відб.: Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка.Т. 11, 12


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
612195
  Монолатій І. Кореспонденція Якова Оренштайна 1920-1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 80-108. – ISSN 2305-4034
612196
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 171-179
612197
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 122-133
612198
  Осіпчук Г. Кореференти у структурі художнього тексту: синтаксичний аспект / Галина Осіпчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 222-227. – ISSN 0320-3077
612199
  Куриляк Л. Кореферентні співвіднощення номінативних одиниць у художньому тексті : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Вершники" та "Чотири шаблі") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 288-293
612200
  Якушев А.С. Корешок. / А.С. Якушев. – Владивосток, 1988. – 114с.
612201
  Гамильтон А Корея : Пер. с англ. : Прил.: Очерк современного государственного устройства Корейской империи. Язык, лит. и образование. Геогр. карта Кореи / Ангьюс Гамильтон. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 327 с., 1 л. карт. табл.
612202
  Добров А.С. Корея : экономико-географическая справка / А.С. Добров. – Москва, 1945. – 23 с.
612203
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – М, 1947. – 228с.
612204
  Ковыженко В.В. Корея / В.В. Ковыженко. – М., 1950. – 32с.
612205
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – М, 1951. – 480с.
612206
  Мартынов В.В. Корея / В.В. Мартынов. – Москва, 1970. – 215с.
612207
   Корея : справочник. – Сеул : Корейская служба информации для зарубежных стран, 1993. – 676 с. : ил. – ISBN 89-7375-003-8 33910
612208
  Зорин Виталий Корея = Один день на Жу-Жу : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 52-56 : Іл.
612209
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 34-35 : Фото
612210
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 18-19 : Фото
612211
   Корея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
612212
   Корея борется. Повести, рассказы, очерки.. – М., 1952. – 156с.
612213
   Корея бореться.. – К., 1953. – 232с.
612214
  Тягай Г.Д. Корея в 1893-1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников) : Автореф... кандид. историч.наук: / Тягай Г.Д.; Академия наук СССР. Институт востоковедения. – М., 1951. – 23л.
612215
  Кожин А.И. Корея в дни войны / А.И. Кожин. – М., 1952. – 223с.
612216
  Ковальчук Ю.А. Корея в європейській літературі подорожей XVI ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 380-389


  У статті аналізується процес формування образу Кореї, представленого в європейській літературі відповідного періоду. В статье анализируется процесс формирования образа Кореи, представленного в европейской литературе соответствующего периода. The ...
612217
  Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Воронцов В.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1961. – 15л.
612218
  Ванин Ю.В. Корея и Гаагская мирная конференция 1907 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 45-56. – ISSN 0869-1908
612219
  Воронкова И.Е. Корея и русско-японские отношения в начале XX в. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 54-58. – ISSN 0321-5075
612220
  Бердышев Г.Д. Корея и социализм / Г.Д. Бердышев. – К, 1997. – 111с.
612221
  Хохлов Н.П. Корея наших дней. / Н.П. Хохлов. – М., 1956. – 224с.
612222
  Бутин Ю.М. Корея от Чосона к Трём Государствам / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1984. – 255с.
612223
  Князева Елена Корея. Искать в капусте / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 50-52 : фото
612224
   Корея. История и экономика.. – М., 1958. – 236с.
612225
   Корея. Краткие сведения.. – Пхеньян, 1959. – 176с.
612226
  Скирюк Дмитрий Корея. По взмаху палочки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 106-109 : фото
612227
  Пак А.В. Корея: 70 лет после освобождения // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-165. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XIX научной конференции "Корея: 70 лет после освобождения", которая прошла 26-27 марта 2015 года в Институте Дальнего Востока РАН.
612228
   Корея: грязьові гірки, грязьові маски та грязьові бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-33
612229
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 390с.
612230
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 389с.
612231
  Панкина И.Ю. Корея: на пороге перемен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908
612232
   Корея: Север и Юг.. – М., 1965. – 264с.
612233
  Борейко Татьяна Корея: туризм поможет воссоединению : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 43 : Фото
612234
   Коржанський Микола Йосипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 284-286. – ISBN 978-617-573-038-6
612235
  Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками / К.Г. Паустовский. – Калининград, 1973. – 80 с.
612236
  Алиева Ф. Корзина спелой вишни / Ф. Алиева. – Москва, 1975. – 270 с.
612237
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1983. – 622 с.
612238
  Петров Б.М. Корзина цветов / Б.М. Петров. – Куйбышев, 1966. – 61с.
612239
  Скарга М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баєвська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 77-87. – ISSN 0131-775Х
612240
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анісімова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228л. + Додатки: л.192-204. – Бібліогр.: л.205-228
612241
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: Спец. 08.00.02 / Анісімова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 8 назв
612242
  Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економічної безпеки держави // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 53-59. – Бібліогр.: 8 назв
612243
  Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
612244
  Гнатюк Л.П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 119-124


  У статті в контексті проблеми впливу мови на свідомість розглянуто питання про зміни в мові, наслідком яких можуть стати корективи в картині світу людини. В статье в контексте проблемы влияния языка на сознание рассмотрен вопрос об изменениях в языке, ...
612245
  Бородіна О.М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55-60.
612246
  Кудряшов В.П. Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 41-57 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
612247
  Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника ""ефективність праці" : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 18-19 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
612248
  Тесленко О.К. Корида : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1983. – 119 с.
612249
  Столяров Г.П. Корида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 46 : фото
612250
  Сідлецький П.І. Корида в коридорі / П.І. Сідлецький. – Ужгород : Карпати, 1988. – 156 с.
612251
  Чопик Р. Корида Максима Гудзя (Ментальні аспекти роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 451-456. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
612252
  Будько Євген Корида. Балет зі смертю : modus vivendi / Будько Євген, Кіхано Хуана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 58-63 : Фото
612253
  Бээкман В.Э. Коридор : роман в письмах / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1984. – 287 с.
612254
  Каледин С.Е. Коридор / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1987. – 448 с.
612255
  Подгородников М.И. Коридор / М.И. Подгородников. – М, 1990. – 218с.
612256
  Риззо Джонн Коридор для ягуара // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 58 : фото
612257
  Полунин Н.Г. Коридор огней меж двух зеркал. / Н.Г. Полунин. – М., 1990. – 184-288с.
612258
  Синяк Д. Коридор смерти // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 34 (492), 26.08.2016. – С. 38-45. – ISSN 2075-7093
612259
  Остроушко Л.М. Коридори влади зблизька і на відстані : Про політичну тетралогію Віктора Гамана: "Обкомівські коридори", "Коридори ЦК", "Парламентські коридори", "Урядові коридори" / Леонід Остроушко. – Київ : Логос, 2004. – 120с. – ISBN 966-581-437-0
612260
  Гаман В. Коридори ЦК : Дещо із записників 1968-1972 років та пізніших доповнень / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1997. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
612261
   Коридором смерті // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 12-13
612262
  Кропотин В.А. Коридоры памяти / В.А. Кропотин. – М, 1991. – 333с.
612263
  Ерашов В.П. Коридоры смерти / В.П. Ерашов. – М., 1990. – 334с.
612264
  Сталь Ж Коринна или Италия = Corinne ou L"italie / Germaine de Stael / Жермена де Сталь; перевод под ред. М. Вахтеровой. – Москва : Наука, 1969. – 440 с. – В кн. статья: Жизнь и творчество Жермены де Сталь / М.Н. Черневич. – (Литературные памятники : АН СССР)


  переплет: Ледериновый твердый переплет + супер, форма
612265
  Павлуцкий Г.Г. Коринфский архитектурный орден : с 50-ю рис. в тексте и 8-ю фототипичными таблицами / Григорий Павлуцкий. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891. – IV, 196, [3] с.
612266
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – К., 1998. – 138,1с.
612267
  Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 144с. – ISBN 966-504-111-8
612268
  Гришко О. Корислива злочинна діяльність щодо осіб похилого віку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 124-127.
612269
  Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б.М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-431. – ISBN 978-966-458-221-3
612270
  Бугаєць А.В. Корислива насильницька злочинність на залізничному транспорті України : монографія / А.В. Бугаєць ; за заг. ред. проф. В.В. Голіни ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 192, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-188. – ISBN 978-966-937-182-9


  У пр. №1711894 напис: В дар бібліотеці від автора. Підпис
612271
  Головкін Б. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 221-230. – ISSN 1993-0909
612272
  Золотова О.І. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
612273
  Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-57.
612274
  Коноваленко О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
612275
  Трегобчук В. Корисна і своєчасна книга для майбутніх фахівців // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93. – ISSN 0131-775Х
612276
   Корисна модель / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 128с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-89-0
612277
  Ветчинов І.А. Корисне видання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
612278
  Забарний Г.Г. Корисне дослідження у сфері авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 335-336
612279
  Шурин О. Корисне й цікаве спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Голова студентського парламенту юридичного факультету Олена Шурин розповідає про зустріч викладачів та студентів юридичного факультету з заст. голови Конституційного суду України, докт. юрид. наук, проф., акад. НА правових наук України Юрієм ...
612280
  Недбайло П.О. Корисне системне дослідження правового регулювання в соціалістичному суспільстві / П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
612281
  Пименова О. Корисний досвід // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Варшавському ун-ті природничих наук на фак-ті економічних наук пройшла Міжнародна наукова конференція "Фіскальне навантаження на підприємства та фермерські господарства" Україну представляла завідувачка каф. підприємництва ун-ту д-р екон.н., проф. ...
612282
  Головко І. Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 34-38. – (Серія: Педагогічні науки)
612283
  Аленін Ю. Корисний навчальний посібник із кримінального процесу [рецензія] / Ю. Аленін, В. Попелюшко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 198-199. – ISSN 1026-9932
612284
  Васильков А.В. Корисний підхід у пізнанні (відображення в умовах невизначеності) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
612285
  Гайдуков Л.Ф. Корисний посібник для дипломата // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 265-270.


  Рецензія на книгу: Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. - К., 1998. - 222 с.
612286
  Заставний Ф.Д. Корисний посібник з економічної географії України / Ф.Д. Заставний, М.Д. Пістун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 184-187. – Бібліогр.: 1 назва
612287
  Вітрук М.В. Корисний посібник з теорії держави і права / М.В. Вітрук, П.О. Недбайло, П.М. Рабінович // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 132-140
612288
  Треніна А.С. Корисні властивості грибів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
612289
  Усик Світлана Корисні дарунки осені / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
612290
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Сільскогосподарської літератури УРСР, 1960. – 100с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології, господарське значення.
612291
  Воїнственський М.А. Корисні дикі птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1960. – 100с.
612292
  Корнєєв О.П. Корисні звірі / О.П. Корнєєв. – К., 1953. – 39с.
612293
  Рабінович П. Корисні інформаційні видання про вітчизняні дисертації з правознавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
612294
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи УРСР / М.А. Воїнственський; Бібліотека юного натураліста. – Київ : Радянська школа, 1962. – 46с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних комахоїдних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології ,господарське значення.
612295
  Воїнственський М.А. Корисні комахоїдні птахи. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1962. – 45с.
612296
   Корисні копалини, 1949. – [26] с. – Окр.відб.
612297
  Меркулов П.М. Корисні копалини : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 10-13
612298
  Розов Л.Д. Корисні копалини Полісся УРСР / Л.Д. Розов. – Київ : КДУ, 1955. – С. 91-115. – Окр. відбиток
612299
   Корисні копалини України - на службу комуністичному будівництву. – Київ, 1962. – 271с.
612300
   Корисні копалини України. – Київ, 1960. – 240с.
612301
   Корисні копалини України.. – К., 1934. – 204с.
612302
   Корисні копалини УСРР.. – К.
2. – 1936. – 188с.
612303
  Каневський А. Корисні копалини Харківської області та іх промислове використування. / А. Каневський, Л. Старіков. – Х, 1933. – 32с.
612304
  Жуковский К.А. Корисні копалини Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – К., 1935. – 113с.
612305
  Ставровський О.Є. Корисні копалини. / О.Є. Ставровський. – К., 1952. – 92с.
612306
  Клименко Н.І. Корисні наукові видання з криміналістичної методики / Н.І. Клименко, П.В. Цимбал // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 220-223. – ISSN 1992-4437
612307
  Лавітська З.Г. Корисні нижчі рослини / З.Г. Лавітська. – Київ : Київський університет, 1968. – 227с.
612308
  Федор О.Т. Корисні поради на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 34-35
612309
  Іщенко Л. Корисні поради щодо особистої безпеки дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-37
612310
  Усик Світлана Корисні продукти навесні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 3-4 : фото
612311
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1950. – 80с.
612312
  Воїнственський М.А. Корисні птахи України. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1950. – 80с.
612313
  Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. / Г.К. Смик. – К., 1991. – 412с.
612314
  Бугров В. Корисні уроки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Пряма мова проректора КНУ В. Бугрова в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
612315
  Крюкова І.О. Користність та цінність блага з позицій української школи фізичної економії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 242-258. – ISSN 0320-4421
612316
  Трошина Світлана Користування електрообігрівачами - переваги та недоліки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 25-26
612317
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-12
612318
  Кальніченко А. Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-9
612319
  Каліберда Н. Користувач електронного каталогу як об"єкт бібліотекознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 91-99. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
612320
  Тарапанова Н. Користувач освітніми послугами як адресат освітньої політики держави // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 54-63


  Проведено аналіз урахування студентства як адресатів державної політики. Розглянуто особливості врахування студентства у процесі виробництва та впровадження державної політики надання освітніх послуг. Акцентовано увагу на особливій ролі студентства як ...
612321
  Логвиненко Ю.Л. Користувачі підприємницької рейтингової інформації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 303-309


  У статті уточнено сутність поняття "користувач рейтингової інформації" та обґрунтовано його відмінність від категорії "об"єкт рейтингування". Проведено структуризацію споживачів рейтингових оцінок за ознакою середовища впливу та сформовано групи ...
612322
  Семенович Алла Користь відпочинку на морі / Семенович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 30
612323
  Клещевніков Андрій Користь хурми для організму людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 2-3 : фото
612324
   Користь, честь і слава : 170 років Київському університету. – Київ : Дельта, 2004
612325
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб. – 88с.
612326
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
2. – 109с.
612327
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
3. – 109с.
612328
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
4. – 203с.
612329
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
5. – 155с.
612330
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
6. – 278с.
612331
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
8. – 278с.
612332
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
10. – 192с.
612333
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
11. – 233с.
612334
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
14. – 94с.
612335
  Прилуко-Прилуцкий Корифеи русского слова / Прилуко-Прилуцкий. – Спб
15. – 275с.
612336
  Догель В.А. Корифеи русской эмбриологии / В.А. Догель. – Ленинград, 1948. – 23с.
612337
  Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 43-45.


  Палтов О.О., Панейко В.Л., Порш М.В., Прокопович В.К., Саліковський О.Х., Садовський В.В.
612338
  Хроменко І.А. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-42.
612339
  Шевченко С. Корифеї національного театру в українсько-польських мистецьких зв"язках (середина 1870-х - поч. 1990-х рр.) // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 163-171. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
612340
  Кревецький І. Корифеї російської критики і українське письменство. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка
1 : В.Г. Бєлїнский. – 1905. – 33с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1905, кн.2 і 4
612341
  Кревецький І. Корифеї російської критики і українське письменство / Іван Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки
[Ч.] 2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 19 с. – Окремий відбиток з: Літ.-Наук. Вісник. 1911, кн. 10
612342
  Кревецький І. Корифеї російської критики і українське письменство. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки
2 : М.О. Добролюбов. – 1911. – 36с. – Відбитка з "Літерат.-Наукового Вісника", 1911, кн.10
612343
  Харитонова В.Ф. Корифеї українського театру - творці музичної складової національного професійного театру // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 245-254
612344
  Тобілевич С.В. Корифеї українського театру : портрети, спогади / Софія Тобілевич ; ред., передмова та прим. О. Борщаговського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 116 с. : іл.
612345
  Король Н. Корифеї українського театру // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 4 (8). – С. 3-7
612346
   Корифеї українського театру.. – Одеса, 1955. – 80с.
612347
   Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв.. – Київ, 1982. – 307с.
612348
  Вергунов В. Корифей аграрной науки. З нагоди 70-річчя М.В. Зубця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0372-6436
612349
  Стам С.М. Корифей Возрождения / С.М. Стам. – Саратов, 1991. – 384 с.
612350
  Походня І. Корифей зварювальних технологій : До 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
612351
  Мацелюх Б. Корифей мікробіології (До 150-річчя від дня народження С.М. Виноградського) / Б. Мацелюк // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 53-55. – ISSN 0372-6436
612352
   Корифей наукового простору. До 140-річчя від дня народження К.Б. Яцимирського (1916-2005) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 26-35. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
612353
  Рожин П.М. Корифей рабочего движения / П.М. Рожин. – Москва, 1961. – 79с.
612354
  Довгий Я. Корифей сучасної електроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 18-22. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження двічі лауреата Нобелівської премії Джона Бардіна
612355
  Кирчів Р. Корифей українознавства. До 200-ліття від народження Михайла Максимовича // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 10-12. – ISSN 1563-3977
612356
  Скавронський Павло Корифей українського краєзнавства (До 100-річчя від дня народження Валентина Полікарповича Замкового) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 44-47 : Фото. – Бібліогр.: 39 назв
612357
  Кальницький М. Корифей української історії // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Професор Київського університету Володимир Антонович не лише виховав цілу генерацію вітчизняних істориків, але й став у Києві лідером громадського руху свідомих українців.
612358
  Гожик П.Ф. Корифей української петрології М.І. Безбородько / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0367-4290
612359
  Сиваченко М.Є. Корифей української прози / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1967. – 215с.
612360
  Вахніна Л. Корифей української фольклористики (до 80-річчя від дня народження Наталі Сергіївни Шамади) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.99-100. – ISSN 0130-6936
612361
   Коричнева книга про підпал рейхстагу і гітлероівський терор.. – К., 1934. – 328с.
612362
   Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре.. – М., 1933. – 368с.
612363
  Иванов В.Г. Коричневая паутина: (Из досье соврем. фашизма). / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 156с.
612364
  Урбан А.А. Коричневая плесень / А.А. Урбан. – М., 1987. – 63с.
612365
  Ефремов А.Е. Коричневая угроза / А.Е. Ефремов. – М, 1970. – 152с.
612366
  Банкер М. Коричневий колір в історії шведського королівства (післявиборні нотатки) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 40-41


  Сенсацією останніх парламентських виборів в Швеції став прорив до парламенту правої радикальної партії Шведські демократи (SD).
612367
  Литвинов В. Коричневое "ожерелье" : Документальное повествование о жертвах нацистских преследований - гражданах бывшего СССР / Владимир Литвинов. – Киев : Абрис. – ISBN 966-531-118-2
Кн. 2.; Ч.1. – 2001. – 568с.
612368
  Горбатенко Д.Д. Коричневые "Ястребы" / Д.Д. Горбатенко. – М., 1981. – 96с.
612369
  Черная Л.Б. Коричневые диктаторы: Гитлер, Геринг, Гимлер, Гоббельс, Борман, Риббентроп / Л.Б. Черная. – М., 1992. – 384с.
612370
  Маунтфорд Ч.П. Коричневые люди и красные пески / Ч.П. Маунтфорд. – М., 1958. – 143с.
612371
  Погорєлов М.С. Корінне завдання радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-57. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье исследуется один из важнейших вопросов производственной деятельности совхозов - снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Совхозы, как ведущие сельскохозяйственные предприятия, имеют большой удельный вес в производстве товарной ...
612372
  Кундельський В.В. Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця XVIII - першої половини XIX століття: сучасна історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 101-107. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
612373
  Залєвський А.Д. Корінне питання стратегії і тактики комуністів / А.Д. Залєвський, Г.І. Косенко. – Київ, 1967. – 48с.
612374
  Власенко Андрій Корінні кияни : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 128-133
612375
  Віттман К.М. Корінні народи: шлях до міжнародного визнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 299-310
612376
  Шевченко А.Ю. Корінні переваги соціалістичної системи господарства перед капіталістичною / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1954. – 68 с.
612377
  Вовк Л.П. Корінні перетворення в освіті жінок в процесі здійснення ленінської программи культурного будівництва (на матеріалах Української РСР 1917-1941 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Вовк Л. П.; МВіССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1975. – 180л. – Бібліогр.:л.I-XVII
612378
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення : Закінчення. Початок у № 10 за 2012 р. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 24-29
612379
  Бойкова М. Корінні причини фінансово-економчних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 7-9
612380
   Корінні соціальні зміни.. – К., 1967. – 327с.
612381
  Бастюк Б.І. Коріння : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1978. – 39 с.
612382
  Перович С. Коріння : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
612383
  Пастернак Н. Коріння // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Блаженніший Любомир Гузар - людина, котра стала моральним авторитетом суспільства. Книга В. Чистуха "Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара".
612384
  Сюндюков І. Коріння "іншої гілки" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 166-174. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Про походження "великоросійського" народу й держави: теорія Василя Ключевського.
612385
  Тютюнник Г.М. Коріння (Спогади про автора роману «Вир» Григорія Тютюнника) : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 294 с.
612386
  Буарке Коріння Бразилії = Raizes do Brasil / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 238, [2] с. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид. : Raizes do Brasil / Sergio Buarque de Holanda. Sao Paulo, 1995. - Імен. покажч.: с. 235-238. – Бібліогр.: с. 225-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7192-57-1


  Книжка «Коріння Бразилії» видатного бразильського історика і соціолога ХХ ст. Сержіу Буарке ді Оланди (1902–1982) фокусується на аналізі культурних впливів, які домінували від початку розбудови далекого континенту і формували протягом кількох сторіч ...
612387
  Ботвінкін Ю.В. Коріння гіндомовної поезії Крішна-бгакті у літературі санскриту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядається походження популярного у літературі гінді жанру поезії Крішна-бгакті. Наводяться зразки цього жанру в санскритській літературі, простежується розвиток ідеології та виражальних засобів Крішна-бгакті.
612388
  Нижник І.Й. Коріння гір : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 79 с.
612389
  Савченко Г. Коріння краєзнавчого пошуку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 118-119


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
612390
  Гарі Р. Коріння небес : роман / Ромен Гарі ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича]. – Харків : Фоліо, 2013. – 601, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Gary Romain. Les racines du ciel. Paris: Gallimard, 2009. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-6498-1
612391
  Каширіна Л.С. Коріння райдуги / Л.С. Каширіна. – К., 1985. – 101с.
612392
  Сараб"янов В. Коріння релігійності і робота безвірника / В. Сараб"янов. – Х., 1929. – 86с.
612393
  Бандурка О.М. Коріння родоводу / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
612394
  Білан М.С. Коріння слів. / М.С. Білан. – Львів, 1986. – 87с.
612395
  Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, ТАрасишин. – К., 1988. – 45с.
612396
  Старченко В.І. Коріння тиші / В.І. Старченко. – К, 1988. – 40с.
612397
  Сюндюков І. Коріння трагедії сходу та Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Інститут історії України НАН України оприлюднив розгорнуту аналітичну доповідь про витоки й передумови російської агресії та проблеми націєтворення на Донбасі та півдні.
612398
   Корінь безсмертної України і українського народу. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-0708-9
Ч. 2 : Наукові скрипти. – 1995. – 238с. – Книга як доповнення до Атлясу: Паїк В. Україна в минулому й сьогодні і (історичні й географічні карти)
612399
  Лиходід М.Х. Корінь блискавки. Поезії. / М.Х. Лиходід. – К., 1985. – 206с.
612400
  Лізен О.М. Корінь добра : роман / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1973. – 207 с.
612401
  Корж В. Корінь добра: Поезії. / В. Корж. – Дніпропетровськ, 1981. – 110с.
612402
  Бакуменко Д.О. Корінь життя : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1955. – 88 с.
612403
  Лук"яненко О.П. Корінь зла / О.П. Лук"яненко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 87 с.
612404
  Сюндюков І. Корінь зла. Неочевидний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 21


  Чому тоталітаризм було подолано в післявоєнній Німеччині, але він виявився здатним до реставрації у післясталінській Росії.
612405
  Драч І.Ф. Корінь і крона : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1974. – 111 с.
612406
  Сіренко В.І. Корінь мого роду / В.І. Сіренко. – К, 1990. – 108с.
612407
  Угляренко П.В. Корінь сонця. З доріг життя : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 208 с.
612408
  Бендюг В.В. Коріолісова дисперсія гармонічної хвилі Релея при малих кутових швидкостях обертання / В.В. Бендюг, І.А. Улітко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 41-42
612409
  Шекспір В. Коріолян / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XI, 169 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 20)
612410
  Осауленко И. Коркино / И. Осауленко, П. Усынин. – Челябинск, 1947. – 24с.
612411
  Короткий В.А. Коркін Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 225. – ISBN 966-06-0393-2
612412
  Турсунов З.Т. Корковая регуляция водно-солевого обмена в условиях высокой температуры / З.Т. Турсунов. – Ташкент, 1963. – 176с.
612413
  Юлдашева Т.Ю. Корковая регуляция изменений крови животных в условиях жаркого климата : Автореф... кандидата биол.наук: / Юлдашева Т.Ю.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 19л.
612414
  Иванова М.П. Корковые механизмы произвольны движений у человека / М.П. Иванова. – М, 1991. – 189с.
612415
  Экимов А.И. Коркунов / А.И. Экимов. – М, 1983. – 290с.
612416
  Косенко С.А. Корм кролику. Памятка комсомольца и пионера о проведении массовых заготовок кормов. / С.А. Косенко, 1932. – 32с.
612417
   Корма и кормление сельскохозяйственных животных: Сб. науч. статей. – Волгоград
7. – 1986. – 109с.
612418
   Корма из отходов АПК.. – Запорожье, 1988. – 128с.
612419
  Томмэ М.Ф. Корма СССР. / М.Ф. Томмэ. – 4-е изд. – М., 1964. – 448с.
612420
   Корманичі й Фредропіль на Перемишльщині : документи, дослідження, спогади, анотації, коментарі, світлини / Львівське регіон. суспільно-культурне тов-во "Надсяння" ; Організаційний комітет, с. Сокільники ; [ упоряд.: О. Гринишин, М. Майданський, Б. Салагай ] ; пер. латинських, німецьких текстів : М. Баран, І. Сварник та ін. – Львів, 2009. – 328 с. : іл. – ISBN 978-966-8734-12-0
612421
  Бондарчук І.О. Корми - основа збільшення продукції тваринництва / І.О. Бондарчук; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 32с. – (Серія 9 "Земля і люди" ; 3)
612422
  Мальсагов А.П. Кормилец Терек. / А.П. Мальсагов. – М., 1984. – 159с.
612423
  Лебедев В.А. Кормильцы / В.А. Лебедев. – Л., 1977. – 285с.
612424
  Золотарев Л.М. Кормильцы / Л.М. Золотарев. – Тула, 1986. – 350с.
612425
  Першин Л.А. Кормление и содержание птицы / Л.А. Першин. – Киров, 1964. – 12с.
612426
  Лискун Е.Ф. Кормление и стойловое содержание молочного стада / Е.Ф. Лискун. – Москва, 1954. – 32с.
612427
  Суховерхов Ф.М. Кормление карпа отходами промышленности и сельского хозяйства. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1957. – 140с.
612428
  Житкова И.Ю. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе / И.Ю. Житкова. – М.-Л., 1932. – 104с.
612429
  Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных в условиях практического хозяйства : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О. Кельнер. – Киев, 1907. – 192с.
612430
  Неринг К. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. / К. Неринг. – М., 1959. – 622с.
612431
   Кормление сельскохозяйственных животных и пути его совершенствования : Межвуз.сб.науч.тр. – Воронеж, 1988. – 105с.
612432
  Томмэ М.Ф. Кормление сельскохозяйственных животных. / М.Ф. Томмэ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1936. – 352с.
612433
   Кормление сельскохозяйственных животных.. – Л.М., 1960. – 372с.
612434
  Альтмарк М.С. Кормллы нижнего карбона Татарии / М.С. Альтмарк. – Казань, 1975. – 195с.
612435
  Пельменьов К В. Кормова база для бджіл і шляхи іі поліпшення. / К В. Пельменьов, . – К, 1960. – 95с.
612436
  Степасюк А.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства / А.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 15-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
612437
  Лукошевичус И.Ю. Кормовая база для развития животноводства Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукошевичус И.Ю.; Вильнюс. гос. ун-тет. Эконом. ф-тет. Каф. экономики нар. хоз. – Вильнюс, 1950. – 23 с.
612438
   Кормовая база и перспективы развития животноводства в Узбекистане.. – Ташкент, 1953. – 276с.
612439
  Банников П.А. Кормовая ценность полынных пастбищ Западного Казахстана / П.А. Банников. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1941. – 16с.
612440
  Чумак П. Кормові рослини трипсів в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведемо результати вивчення трофічних зв"язків трипсів, шкідників оранжерейних рослин. Results of the Investigations of trophic connections of the pests of greenhouse plants are given in this article.
612441
  Вербін А.А. Кормові трави / А.А. Вербін. – Одесса, 1946. – 68с.
612442
  Бровенко Ф.М. Кормовой люпин / Ф.М. Бровенко. – К., 1953. – 104с.
612443
  Проскура И.П. Кормовой люпин и приемы возделывания его в условиях западных районов Украины : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 538 / Проскура И.П. ; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1969. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-50
612444
   Кормовые белки и физиологические активные вещества для животноводства.. – М.Л., 1965. – 128с.
612445
   Кормовые бобовые Большого Кавказа.. – Тбилиси, 1966. – 83с.
612446
  Рузикулов У. Кормовые виды сем. Chenopodiaceae vent. в эфемероидных сообществах нишанских адыров Гиссарского хребта и их значение для рационального использования пастбищ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Рузикулов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
612447
  Пинкулис Я.Ж. Кормовые дрожжи и другие ингредиенты в кормовых смесях для растущих откармливаемых свиней : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пинкулис Я.Ж.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования при Совете Министров Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 38 л.
612448
  Посыпанов Г.С. Кормовые зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов. – М., 1979. – 64с.
612449
   Кормовые и пищевые растения, интродуцированные в Молдавии.. – Кишинев, 1977. – 100с.
612450
  Преображенская М.Д. Кормовые корнеплоды и тыква. / М.Д. Преображенская, В.В. Чернышова. – Владимир, 1951. – 44с.
612451
  Плешко С.И. Кормовые культуры Таджикистана / С.И. Плешко. – Сталинабад, 1953. – 60с.
612452
   Кормовые культуры.. – Вильнюс, 1955. – 56с.
612453
  Смирнова З.Н. Кормовые лишайники Крайнего Севера СССР / З.Н. Смирнова. – Л., 1962. – 72с.
612454
  Вильнер А.М. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных / А.М. Вильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1952. – 368с.
612455
   Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР.. – Л., 1937. – 944с.
612456
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – М.Л., 1950. – 688с.
612457
   Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР.. – М.
3. – 1956. – 879с.
612458
  Рубцов И.А. Кормовые растения у сибирских саранчевых. / И.А. Рубцов. – 13-31с.
612459
   Кормовые средства и кормопроизводство. – Москва, 1955. – 231с.
612460
   Кормовые угодья БССР и их улучшение.. – Минск, 1956. – 404с.
612461
   Кормовые угодья и леса Средней Сибири и Забайкалья.. – Иркутск, 1979. – 174с.
612462
  Олейник Я.Б. Кормопроизводство и перспективы его развития / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
612463
  Андреев Н.Г. Кормопроизводство с основами ботаники / Н.Г. Андреев. – Москва, 1953. – 416с.
612464
   Кормопроизводство.. – Рига, 1951. – 92с.
612465
   Кормопроизводство.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 256с.
612466
   Кормопроизводство.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 336с.
612467
  Олейник Я.Б. Корморесурсный потенциал и территориальная организация регионального АПК / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкарь // Сборник научных трудов
612468
  Маевский В. Корнаи, Шумпетер и экономическая теория // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 145-152. – ISSN 0042-8736
612469
  Корниенко Василий Юрьевич Корневая гниль озимой пшеницы в условиях орошения юга УССР и роль приемов агротехники в борьбе с болезнью : Автореф... канд. с/хнаук: 06.01.11 / Корниенко Василий Юрьевич; Укр. с/х Академия. – Киев, 1974. – 14л.
612470
  Колодийчук В.Д. Корневая гниль озимой пшеницы в условиях полесья Украины и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.540 / Колодийчук В.Д.; Укр. сель.хоз. академия. – К., 1970. – 20л.
612471
  Соколов Д.В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. / Д.В. Соколов. – М., 1964. – 183с.
612472
  Василяускас А.П. Корневая губка в ельниках Литовской ССР и вопросы ее биологии : Автореф... канд. биол.наук: / Василяускас А.П.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 24л.
612473
  Помазков Г.П. Корневая земля / Г.П. Помазков. – Ростов-на-Дону, 1978. – 30с.
612474
  Новотельнова Н.С. Корневая и прикорневая гниль культурных растений, вызываемая низшими грибами / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина. – Л., 1978. – 80с.
612475
  Унгурян В.Г. Корневая система винограда в зависимости от свойств черноземов Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Унгурян В.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 21л.
612476
  Ковалева А.Н. Корневая система древесных и кустарниковых растений / А.Н. Ковалева. – М, 1972. – 258с.
612477
  Байтулин И.О. Корневая система древесных интродуцентов в аридных условиях Казахстана / И.О. Байтулин; Рубаник В.Г. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 88с.
612478
   Корневая система и продуктивность сельскохозяйственных растений.. – К., 1967. – 204с.
612479
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений и методы ее изучения. / В.А. Колесников. – М., 1962. – 160с.
612480
  Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. / В.А. Колесников. – М., 1974. – 510с.
612481
  Станков Н.З. Корневая система полевых культур / Н.З. Станков. – М., 1964. – 280с.
612482
  Станков Н.З. Корневая система растений / Н.З. Станков. – М., 1969. – 32с.
612483
  Байтулин И.О. Корневая система растений аридной зоны Казахстана / И.О. Байтулин. – Алма-Ата, 1979. – 184с.
612484
  Качинский Н.А. Корневая система растений в почвах подзолистого типа / Н.А. Качинский. – М., 1925. – 91с.
612485
  Мухитдинов Н.М. Корневая система растений на солонцах и солонцеватых почвах Актюбинской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Мухитдинов Н.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
612486
   Корневая система растений пустынь Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 183с.
612487
  Кружилин А.С. Корневая система яровой пшеницы при орошении в Заволжье / А.С. Кружилин. – М, 1936. – 68с.
612488
   Корневая система. Взятки - норма для высшей школы. / подготовила А. Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Украина представила результаты исследования коррупции в системе высшего образования на заседании группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), прошедшем недавно в Страсбурге. Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, документ ...
612489
   Корневое минеральное питание и продуктивность растений.. – К., 1976. – 206с.
612490
   Корневое питание в обмене веществ и продуктивности растений.. – М., 1961. – 168с.
612491
  Петербургский А.В. Корневое питание растений / А.В. Петербургский. – Москва, 1957. – 171с.
612492
  Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений : Учеб. пособие / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. – Київ : Вища школа, 1989. – 203с. – ISBN 5-11-001414-0
612493
  Белоножко М.А. Корневое питание яровой и озимой пшеницы в условиях травопольного севооборота южной части Полесья Украинской ССР : Автореф... кандид. с.-х.наук: / Белоножко М.А.; МВО СССР. Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. – Киев, 1951. – 12 с.
612494
  Доценко А.И. Корневой метод синтеза и многосвязных систем высокой точности : Автореф... д-ра техн.наук: 254 / Доценко А.И.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
612495
  Явич А. Корневы и время / А. Явич. – Москва, 1969. – 512с.
612496
  Морщацкий А.А. Корневые гнили озимой пшеницы в Центральной степи УССР и обоснование мероприятий по борьбе с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Морщацкий А.А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 20 с.
612497
  Краева Г.А. Корневые гнили яровой пшеницы в засушливых районах освоения целинных и залежных земель и агробиологическое обоснование мероприятий в борьбе с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краева Г.А.; Всесою. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 22л.
612498
  Солодовников В.В. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков. – М., 1986. – 60с.
612499
  Иванова Т.С. Корневые нематоды-вирусоносители под отряда / Т.С. Иванова. – Л, 1977. – 95с.
612500
  Потапенко Н.Ф. Корневые отпрыски вишни и их производственное использование. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Потапенко Н.Ф.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 16л.
612501
  Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны / А.Ю. Рысс; АН СССР, Зоологич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1988. – 367с.
612502
  Сейфуллин Тимур Рустемович Корневые полиномы и корневые соотношения систем полиномов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллин Тимур Рустемович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 104л. – Бібліогр.:л.103-104
612503
  Захарченко А.А. Корневые системы вегетативных подвоев яблони в связи с прививаемыми сортами : Автореф... канд. с.-х.наук: 536 / Захарченко А.А.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 22л.
612504
  Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / И.Н. Рахтеенко. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
612505
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – М., 1960. – 112с.
612506
  Петровский М.С. Корней Чуковский / М.С. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 118с.
612507
  Лукьянова И.В. Корней Чуковский / Ирина Лукьянова. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 992с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1279 (1079)). – ISBN 978-5-235-03050-3
612508
   Корнелий Кекелидзе (1879-1962) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 228с. – (Грузинские ученые)
612509
  Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. / Г.С. Кнабе. – М., 1981. – 206с.
612510
  Полунов Ю.Л. Корнелис Дреббель: нидерландский инженр и химик / Ю.Л. Полунов. – М., 1988. – 158с.
612511
  Кузьмина М.Т. Корнелиу Баба / М.Т. Кузьмина. – М, 1960. – 32с.
612512
  Дубинянский М. Корнелиус Вандербильт: шаги Коммодора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
612513
  Чорчолини Маргелло Корнелия / Чорчолини Маргелло. – Москва, 1959. – 79 с.
612514
  Глушко М. Корнелій Кутельмах - дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / М. Глушко, І. Гілевич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1051-1055. – ISSN 1028-5091
612515
  де Лара Філіп Корнеліус Касторіадіс і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С.36-40. – ISSN 0235-7941
612516
  Сазонова Л.В. Корнеплодные растения: морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, редис, редька. / Л.В. Сазонова, Э.А. Власова. – Л., 1990. – 295с.
612517
  Яцкунене А. Корнеплодный азотобактерин и его влияние на организм молодняка свиней : Автореф... кандидата биол.наук: / Яцкунене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
612518
  Лукашевич П. Корнеслов греческого языка, составленный Платоном Лукашевичем. – Киев : В унив. тип.
Ч. 1. – 1869. – VI, 278 с.
612519
   Корнєв Костянтин Арсенійович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Український вчений-хімік, член-кор. НАНУ.
612520
  Харахан І. Корнєєв Віталій Михайлович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 161. – ISBN 978-966-2726-03-9
612521
  Альтман М.Е. Корни / М.Е. Альтман. – Москва, 1959. – 132с.
612522
  Уэскер А. Корни / А. Уэскер. – М, 1963. – 88с.
612523
  Дамиан Л. Корни : сборник стихов / Л. Дамиан. – Кишинев, 1966. – 112 с.
612524
  Жуков Д.А. Корни / Д.А. Жуков. – М., 1977. – 45с.
612525
  Курбаннепесов Керим Корни : стихи / Курбаннепесов Керим; пер. с туркм. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
612526
  Аджинджал Ш. Корни / Ш. Аджинджал. – Сухуми, 1978. – 351 с.
612527
  Романенко Л.Н. Корни / Л.Н. Романенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 135с.
612528
  Баданов М. Корни / М. Баданов. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
612529
  Чосич Добрица Корни : роман / Добрица Чосич ; пер. с сербско-хорват. Т. Поповой. – Москва : Художественная литература, 1983. – 294 с. – (Зарубежный роман XX века)
612530
   Корни. – Саратов, 1985. – 406с.
612531
  Булгакова О.С. Корни / О.С. Булгакова. – М., 1989. – 253с.
612532
  Бэлс А.А. Корни Албертс Бэлс : роман / А.А. Бэлс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1985. – 285 с.
612533
  Кестель С.И. Корни басенного жанра и история развития басни в России // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 37-38
612534
  Обухов М.М. Корни врастают в землю / М.М. Обухов. – Белгород, 1960. – 163с.
612535
  Луконин М.К. Корни гор / М.К. Луконин. – Тбилиси, 1966. – 220с.
612536
  Агаларова Д.А. Корни грязевых вулканов Азербайджана / Д.А. Агаларова; Азербайджанский нефтяной научно-исслед. ин-т. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 31с.
612537
  Магомедов М. Корни держат дерево : роман / М. Магомедов. – Москва : Советский писатель, 1967. – 335 с.
612538
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – Москва, 1982. – 62с.
612539
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – 2-е доп. – Москва, 1985. – 102с.
612540
  Ашитков С.Р. Корни добра / С.Р. Ашитков. – Москва, 1988. – 110с.
612541
  Демыкина Г.Н. Корни дома моего / Г.Н. Демыкина. – М., 1971. – 103с.
612542
  Гали М. Корни дуба : стихи / М. Гали; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
612543
  Неймайр М. Корни животного царства / М. Неймайр. – Москва, 1919. – 300с.
612544
  Малышев А.А. Корни жизни : повесть об одной судьбе / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 365 с.
612545
  Рогачков Н.И. Корни жизни: стихи / Н.И. Рогачков. – Хабаровск, 1982. – 31с.
612546
  Шатберашвили Г.И. Корни и ветви : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1963. – 242 с.
612547
  Макаренко Я.И. Корни и ветви / Я.И. Макаренко. – М, 1977. – 192с.
612548
   Корни и звезды. – М, 1988. – 287с.
612549
  Кожевников В.М. Корни и крона / В.М. Кожевников. – Москва, 1983. – 463с.
612550
  Чванов М.А. Корни и крона. Я біл в Аксакове... / М.А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 525 с.
612551
  Островский Г.С. Корни и крона: интернационализм как основа формирования и развития нац. худож. культуры / Г.С. Островский, А.И. Попов. – Львов, 1989. – 175с.
612552
  Колычев О.Я. Корни и кроны / О.Я. Колычев. – М., 1973. – 144с.
612553
  Барский Л.А. Корни и лики террора : ист.-публ. детектив / Лев Барский. – Москва : Издательство ЛКИ, 2007. – 332 с. – ISBN "978-5-382-00034-3
612554
  Рыленков Н.И. Корни и листья / Н.И. Рыленков. – М., 1960. – 174с.
612555
  Старожицкая М. Корни и плоды // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 10-14


  Особенности государственного визита президента Украины Виктора Януковича в Польшу
612556
  Подзорова Н.А. Корни и побеги / Н.А. Подзорова. – М, 1979. – 216с.
612557
  Михайлов Н.А. Корни и побеги / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1984. – 207 с.
612558
  Козлов И.П. Корни исторического идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Козлов И.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1963. – 27л.
612559
  Кольцов Г. Корни кедра / Г. Кольцов. – Иркутск, 1975. – 23с.
612560
  Мурадова Татьяна Корни крамолы. Масарик, Россия и гуманизм // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089
612561
  Аршинник Татьяна Корни мандрагоры для мужчин, багряные цветы для женщин : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 102-108 : Фото
612562
  Иващенко Л.Я. Корни мужества / Л.Я. Иващенко. – Владивосток, 1980. – 143с.
612563
  Гари Р. Корни неба : Роман / Р. Гари; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. – 448с. – ISBN 5-89091-094-9
612564
   Корни нынешних событий в Китае. – Москва : Политиздат, 1968. – 64 с.
612565
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352с.
612566
  Проскурин П.Л. Корни обнажаются в бурю / П.Л. Проскурин. – Хабаровск, 1974. – 334с.
612567
  Бернадский В.А. Корни песни. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1970. – 54с.
612568
  Шварев Ю.И. Корни пустоцвета. / Ю.И. Шварев. – Л., 1988. – 126с.
612569
  Сарабьянов В. Корни религиозности и работа безбожника / В. Сарабьянов. – Х., 1929. – 93с.
612570
  Логвинов В.А. Корни родников / В.А. Логвинов. – Ставрополь, 1983. – 46с.
612571
  Хомова Т.М. Корни с чередованием о-а, е-и : (урок русского языка в 4-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 47-52
612572
  Васильев А.М. Корни тамариска / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1987. – 382с.
612573
  Черкасов В.Г. Корни твои / В.Г. Черкасов. – М, 1972. – 384с.
612574
  Гаврилов И.Г. Корни твои : роман / И.Г. Гаврилов; авториз. пер. с удмурт. С.Никитина. – Ижевск : Ижевск. кн. изд-во, 1990. – 574 с.
612575
  Гоффман Б. Корни теории относительности : пер. с англ. / Б. Гоффман. – Москва : Знание, 1987. – 255 с.
612576
  Далада Н.Ф. Корни, которые не умирают / Н.Ф. Далада. – М., 1965. – 196с.
612577
  Новиков С.М. Корни. / С.М. Новиков. – М., 1978. – 301с.
612578
  Попов В. Корни. / В. Попов. – М, 1984. – 310с.
612579
  Погромский Н.А. Корни. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1971. – 64с.
612580
  Кутуй Р. Корни: Стихи. / Р. Кутуй. – М., 1982. – 222с.
612581
  Купчинська Л. Корнило Романовський: сторінки біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 201-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено життю і творчості Корнила Романовського, забутого в історії української культури художника, фотографа і публіциста ХІХ століття. У ній наведено маловідомі факти його біографії, частково висвітлено місце і роль передусім у розвитку ...
612582
  Федорук О.К. Корнило Устиянович. / О.К. Федорук. – К., 1992. – 188с.
612583
  Чаадаева О.Н. Корниловщина / О.Н. Чаадаева. – М.-Л. : Молодая гвардия, 1930. – 207 с.
612584
   Корнієнко Микола Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 14-15
612585
   Корнієнко Оксана Іванівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
612586
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1984. – 206с. – (Слідами невідомого подвигу)
612587
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1985. – 292 с.
612588
  Дмитрук К.Є. Корнієнко, капітан держбезпеки / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 432с. – (Слідами невідомого подвигу)
612589
   Корній Денисович Товстюк. – Львів, 2002. – 57с. – (Біобіліографія вчених Львівської політехніки / Укл.: І.О.Бєлоус, Д.М.Заячук ; Вип. 26)
612590
  Цалик С. Корнійчук мстився Кочерзі. Той обігнав його на літературному конкурсі // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 54-57
612591
   Корнілов Михайло Юрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 133
612592
   Корнілов Михайло Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 44. – ISBN 966-8352-11-4
612593
   Корнілова Наталія Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 104-105 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
612594
   Корнілова Наталія Володимирівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59. – ISBN 966-95774-3-5
612595
   Корнюшенко Ніна Петрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 31. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
612596
   Коро - художник,человек. – М, 1963. – 184с.
612597
  Коро К. Коро / К. Коро. – Москва, 1976. – 4с.
612598
   Коро вызывает москву. – М, 1969. – 320с.
612599
  Ожешко Э. Коробейник / Э. Ожешко. – 40 с.
612600
  Каштанов А.Л. Коробейники / А.Л. Каштанов. – М., 1985. – 272с.
612601
  Аверьянова Елена Коробейники духа // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 11 (25). – С. 60-63. – ISSN 1997-4760
612602
  Білкун В М. Коробель з райдужними вітрилами / В М. Білкун, . – Київ, 1980. – 144с.
612603
   Коробєєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 119-120. – ISBN 978-617-573-038-6
612604
  Корж Олександр Коробка : Поезії / Корж Олександр; Передмова С.Яковенка. – Київ : Смолоскип, 2000. – 88с. – ISBN 966-7332-31-4
612605
  Вольфсон А.С. Коробление корпусов паровых турбин / [А.С. Вольфсон, В.И. Розенблюм]. – Москва : [б. и.], 1969. – 30 с. – (Издания. Энергетическое машиностроение / Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению 3-68-20)
612606
  Єневич Б.Ф. Короблі науки. (Про експедиц. судна АН УРСР). / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1976. – 48с.
612607
  Строков Л.М. Коробові Хутори. / Л.М. Строков. – Х., 1971. – 48с.
612608
  Строков Л.Н. Коробовы хутора. / Л.Н. Строков. – Х., 1960. – 75с.
612609
  Кондрашов Василий Коробок на льдине / Кондрашов Василий. – Саратов, 1989. – 334с.
612610
   Корова. – М., 1935. – 52с.
612611
  Бровкин В.Н. Корова на Луне / В.Н. Бровкин. – Барнаул, 1990. – 3-105с.
612612
  Чопич Б. Корова с деревянной ногой / Б. Чопич. – Москва, 1966. – 192 с.
612613
  Скоряк Анна Коровай як один із невід"ємних атрибутів українського весілля : за матеріалами "Студій..." Х. Вовка та народного опитування // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 33-37
612614
  Терновец Б. Коровин-Серов / Б. Терновец. – М, 1925. – 78с.
612615
   Коровин Константин. – Москва, 1977. – 2с.
612616
   Коровин Константин Алексеевич. – Москва, 1960. – 12с.
612617
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1963. – 12с.
612618
   Коровин Константин Алексеевич. – М., 1973. – 14с.
612619
   Коровин Сергей Алексеевич. – М., 1961. – 43с.
612620
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1977. – 5с.
612621
   Коровин Ювеналий Дмитриевич. – Москва, 1980. – 12с.
612622
   Корово-мантийное оруденение в салических блоках эвгеосинклинали. – Свердловск, 1989. – 111с.
612623
   Коровые анамалии электропроводности. – Л, 1984. – 160с.
612624
   Коровые аномалии электропроводности : Сб-к научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 160 с.
612625
   Корогода Наталія Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 105-106 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
612626
   Корогода Наталія Петрівна (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 59-60. – ISBN 966-95774-3-5
612627
  Рознер Хиллари Короеды - гроза лесов. Жук - палач лесов / Рознер Хиллари, Эссик Питер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 98-113 : фото
612628
  Старк В.Н. Короеды / В.Н. Старк. – М.-Л.
31. – 1952. – 463с.
612629
  Эстерберг Л.К. Короеды Владимирской губернии / Л.К. Эстерберг. – С. 47-48. – Отд. оттиск
612630
  Куренцов А.И. Короеды Дальнего Востока СССР / А.И. Куренцов. – М.Л., 1941. – 234с.
612631
  Коротнев Н.и. Короеды русских лесов и меры борьбы с нимы / Н.и. Коротнев. – М., 1926. – 188с.
612632
  Титова Э.В. Короеды хвойного подроста на лесных вырубках Карелии : Автореф... канд. биол.наук: / Титова Э. В.; МСХ СССР, ВНИИ защиты растений. – Л., 1963. – 18л.
612633
  Веселівська Г.Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титанових сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Веселівська Галина Григорівна ; НАН України ; Фіз.-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
612634
  Василик А.В. Корозійні пошкодження трубних елементів котлів високого тиску ТЕС : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Василик А.В.; Фізико-мехічн. ін-т. – Львів, 1993. – 20л.
612635
  Крохмальний Орест Олександрович Корозійно-механічна тривкість хромомарганцевих сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Крохмальний О. О.; НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Київ, 2001. – 18 с.
612636
  Макаренко В.Д. Корозійно-механічні руйнування зварювальних з"єднань екологічно небезпечних металоконструкцій аграрнопереробного виробництва / В.Д. Макаренко, В.І. Хропост, М.О. Кузьменко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 22-24. – Бібліогр.: 10 назв.
612637
  Бень А.Б. Корозія влади : Полковник Омельченко і його команда про: Л. Кравчука, Л. Кучму, П. Лазаренка, В. Пустовойтенка, Ю. Звягільського, О. Волкова та ін.: (За матерілами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : [Манускрипт], 1999. – 170с. – (Правди і суду!). – ISBN 966-7625-03-Х
612638
  Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 48 назв.
612639
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 3-8. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
612640
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 4-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
612641
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
612642
  Чобіт Д. Короїди в українській культурі. Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - героя України, академіка Петра Тронька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 2-6. – ISSN 2519-4429


  "Неймовірна історія грабунку відомої родини під прикриттям імені її покійного глави - Героя України, академіка Петра Тронька".
612643
  Погоріляк Короїди та біологічні основи боротьби з ними / Погоріляк, й.М. – Ужгород, 1973. – 87с.
612644
  Романов А.П. Королев / А.П. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 708)
612645
   Королев Борис Даднилович. – Москва, 1978. – 36с.
612646
   Королев Юрий Константинович. – Москва, 1984. – 53с.
612647
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 21
612648
  Вирський Д. Королев"ята над Дніпром: князі Вишневецькі (маловідомі сторінки історії) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 21
612649
  Голованов Я.К. Королев. Хроника. / Я.К. Голованов. – М.
1. – 1973. – 255с.
612650
  Клоков В. Королева // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 163-192.
612651
  Безбородний Кирилл Королева Амазонки : Царица на две ночи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
612652
  Бестужева-Лада Светлана Королева Анна русская // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 84-87


  Анна Ярславна (ок.1024-1075) – дочь в. кн. киевского Ярослава Мудрого, жена (1049–1060) французского короля Генриха I, правительница Франции на правах регентства при малолетнем сыне, короле Филиппе I
612653
  Калиновский И.А. Королева большого дерби / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1962. – 127 с.
612654
  Аудерская Г. Королева Бона. Дракон в гербе / Г. Аудерская. – Москва, 1988. – 512с.
612655
  Дубинянский М. Королева Виктория: ее величество эпоха // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 82-100. – ISSN 1819-6268
612656
  Кулиев К.М. Королева дикой степи : роман / К.М. Кулиев; пер. с туркм. В.Турбиной. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
612657
  Мисаков П.Т. Королева долины / П.Т. Мисаков. – Москва, 1973. – 190 с.
612658
  Кикоть В.М. Королева дощу : Поезії / В.М. Кикоть. – Черкаси : Брама, 2002. – 64с. – ISBN 966-8021-21-5
612659
  Кикоть В. Королева дощу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 0868-4790
612660
  Михайлин І. Королева журналістикознавства - історія журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 37-40
612661
  Вилье Королева Ізабо / Вилье, де-Ліль Адан. – Київ, 1926. – 44с.
612662
  Маленька Юлія Королева круїзів MSC Preziosa // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 78-80 : фото
612663
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1962. – 410с.
612664
   Королева лебедь. – Вильнюс, 1965. – 416с.
612665
  Лжецкий П. Королева литературного лепрозория // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 4 (30). – С. 98-101.


  Тріша Уорден, письменниця Америки
612666
  Дюма А. отец Королева Марго / А. отец Дюма. – Волгоград, 1987. – 479с.
612667
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Архангельск, 1988. – 589с.
612668
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Воронеж, 1990. – 623с.
612669
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма. – Минск, 1990. – 574с.
612670
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Калининград, 1991. – 575с.
612671
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Краснодар, 1991. – 575с.
612672
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – М., 1991. – 543с.
612673
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – М., 1991. – 461с.
612674
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Саратов, 1991. – 479с.
612675
  Дюма А. Королева Марго / А. Дюма, отец. – Кемерово, 1992. – 560с.
612676
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
1. – 1930. – 260с.
612677
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – К.
2. – 1930. – 247с.
612678
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – М.-Л., 1952. – 644с.
612679
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – М., 1974. – 591с.
612680
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Махачкала, 1979. – 624с.
612681
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Кызыл, 1980. – 592с.
612682
  Дюма А. (отец) Королева Марго. / А. (отец) Дюма. – Владивосток, 1981. – 512с.
612683
  Дюма А. Королева Марго. / А. Дюма. – Ставрополь, 1982. – 624с.
612684
   Королева мексиканских полей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 1029-5828
612685
  Стерхов Д.В. Королева Пруссии Луиза как немецкий национальный символ // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 129-140. – ISSN 0042-8779


  Луїза Августа Вільгельміна Амалія - принцеса Мекленбург-Стреліцкая , дружина Фрідріха Вільгельма III і королева-консорт Пруссії . Бабуся російського імператора Олександра II .
612686
  Ленцов В.А. Королева роботов / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1966. – 80с.
612687
   Королева Советской страны // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 38-50


  Кінозірка Радянської країни ХХ ст. Любов Орлова
612688
  Нортон П. Королева солнца / П. Нортон. – Рига, 1991. – 366с.
612689
  Федак М. Королева Угорщини Анна де Фуа де Кандале (Походження, герб, родовід і потомство) // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 106-114
612690
  Дгебуадзе О. Королева утренней зари : повесть / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1964. – 188 с.
612691
  Тренич С. Королева шахів українського походження : До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко / С. Тренич, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 55


  До 110-річчя від дня народження другої чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко.
612692
  Плейди Д. Королева Шотландии в плену / Д. Плейди. – М., 1995. – 432с.
612693
  Межелайтис Э. Королева Ядвига : стихи / Э. Межелайтис. – Москва : Правда, 1978. – 32 с.
612694
  Нефф В. Королеви не мають ніг : Роман / В. Нефф. – Київ : Дніпро, 1989. – 493с.
612695
  Белый А. Королевна и рыцари / А. Белый. – Петербург, 1919. – 56с.
612696
  Сенель Р. Королевская библиотека в Бельгии / Р. Сенель. – Брюссель, 1967. – 16с.
612697
  Демченко А. Королевская власть в Иордании и исламистская оппозиция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0131-2227
612698
  Савело К.Ф. Королевская власть и социально-политические значения тэнов в Англии IX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Савело К. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л.
612699
  Христофоров Игорь Королевская война за народное единство : вехи истории / Христофоров Игорь, Поповский Максим, Чичьянц Родион // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 84-93 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
612700
  Ерещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии 1938-1940 гг. / М.Д. Ерещенко. – М., 1979. – 171с.
612701
  Ерещенко Маргарита Дмитриевна Королевская диктатура и борьба трудящихся Румынии против наступления фашизма. (Февр. 1938 - сент. 1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ерещенко Маргарита Дмитриевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
612702
  Швец Л. Королевская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 19 (479), 13.05.2016. – C. 32-35. – ISSN 2075-7093
612703
  Сергеев Ю.В. Королевская охота / Ю.В. Сергеев. – М., 1982. – 224с.
612704
  Кикнадзе А.В. Королевская примула / А.В. Кикнадзе. – М, 1973. – 285с.
612705
  Кикнадзе А.В. Королевская примула / А.В. Кикнадзе. – М, 1973. – 285с.
612706
  Каптилкин Сергей Королевская свадьба : золушки Африки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 54-63 : Фото
612707
  Морэ Тибург [Груссе П.] Королевская семья : из английской хроники / [Соч.] Тибурга Морэ [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – 68 с. – Приложение к "Исторический вестник"


  На обл. экслибрис: Библиотека Павла Галагана Псевд. раскрыт по изд.: Catalogue... de la Bibliotheque Nationale, т. 65, с. 100; Авт. установлен по изд.: Указ. загл. произведений худож. лит., 1801-1975. М., 1989. Т. 3. С. 117
612708
  Касавин И.Т. Королевские войска: повесть / И.Т. Касавин. – М., 1990. – 125с.
612709
   Королевские гонки вокруг шейховских яхт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 22-27 : фото
612710
  Уингейт Филиппа Королевские династии : Учеб.пособие для дополн.образования / Уингейт Филиппа; Историк-консультант Э.Миллард.Оформл.Р.Пантер. – Москва : Росмэн, 1999. – 54с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00657-Х
612711
  Уильямс А.Р. Королевские сокровища : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38 : Фото
612712
  Луначарский А.В. Королевский брадобрей / А.В. Луначарский. – 90с.
612713
  Василенок Е.П. Королевский гамбит : драма в 4-х актах / Е.П. Василенок. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 96 с.
612714
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов, В.Н. Шустов. – Изд. 2-е, доп. и доработ. – Свердловск, 1965. – 303с.
612715
  Новожилов И.Г. Королевский гамбит / И.Г. Новожилов. – Свредловск, 1976. – 300с.
612716
  Глазков И.Б. Королевский гамбит / И.Б. Глазков, Я.Б. Эстрин. – М, 1988. – 253с.
612717
  Гэрр Р. Королевский декрет об отмене ограничений на продажу церковной собственности и перераспределение земли в Испании в 1798-1808 гг. Резюме / Р. Гэрр. – М., 1970. – 6с.
612718
  Сиддонс Э.Р. Королевский дуб : Роман / Э.Р. Сиддонс. – Москва : Новости, 1995. – 528с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 5702008979
612719
  Хаткевич Василий Королевский дятел "нашелся!" // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 4-5 : Іл.
612720
  Миньков К. Королевский жираф и другие фельетоны. / К. Миньков, С. Шаров. – Брянск, 1963. – 104с.
612721
  Буджели К. Королевский конь и новые всадники / К. Буджели. – Москва, 1972. – 328с.
612722
  Чернов В.С. Королевский краб / В.С. Чернов. – М., 1981. – 239с.
612723
  Дубровская Е. Королевский павильон в Брайтоне: дворец удовольствий Георга IV // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 5 (101). – С. 46-75. – ISSN 1812-867Х
612724
  Севастикоглу Г. Королевский прокурор. Пьеса / Г. Севастикоглу. – М., 1966. – 83с.
612725
  Метелкин Николай Королевский синий алмаз : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
612726
  Ромберг Йоханна Королевский урожай : Франция / Ромберг Йоханна, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 94-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
612727
  Хенриксен В. Королевское зерцало / В. Хенриксен; Пер. с норвежского. – Москва : Радуга, 1990. – 328с.
612728
  Доббс Дэвид Королевское кровосмешание: только для своих // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 104-105 : фото
612729
  Безус С.Н. Королевское эпистолярное наследие Испании: Фернандо III // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 51-63. – ISSN 044-748Х
612730
  Тисов Герман Королевство Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 20-26. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
612731
   Королевство деда. – М, 1985. – 317с.
612732
   Королевство Марокко. – Москва : Наука, 1991. – 270 с.
612733
  Аль-Османи Саадэддин Королевство Марокко: государство, в которое не пришла "арабская весна" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 64-74. – ISSN 0130-9625
612734
  Ханиг Флориан Королевство Мустанг. Каникулы реставратора / Ханиг Флориан, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 118-133 : фото. – ISSN 1029-5828
612735
  Драчинский Н.И. Королевство на вулкане / Н.И. Драчинский. – Москва : Правда, 1958. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" № 42)
612736
  Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. / Л.А. Обушенкова. – М., 1979. – 295с.
612737
  Картер С. Королевство приливов / С. Картер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 111с.
612738
  Пентикост Хью Королевство смерти : Запятнанный ангел. Убийца на вечеринке с шампанским. Романы / Пентикост Хью; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 492с. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01693-3
612739
  Русинек М. Королевство спеси. Ист. роман. / М. Русинек. – М., 1961. – 583с.
612740
  Успенская С. Королеву играет свита : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 489с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01314-4
612741
  Левенец И. Королевы танца // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2004. – № 11. – С. 64-70.
612742
  Шашкевич М.С. Короледворська рукопись в перекладі Маркіяна Шашкевича : Текст з поясненнями і замітками автора / М.С. Шашкевич; Подав Михайло Тершаковець. – 43с. – Окр. відбиток з: Записки Нау. тов. ім. Шевченка, т.18
612743
   Короленківський збірник : наукові статті та матеріали. – Харків : САГА, 2006. – 232с. – ISBN 966-2918-09-4
612744
   Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному просторі : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конференції : (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків : [б. в.], 2013. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
612745
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2016. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
612746
   Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2016. – 238 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
612747
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 12 жовт. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 1. – 2017. – 290 c. : іл., табл. – Назва обкл.: Короленківські читання. - Текст. укр, рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
612748
   Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 12 жовт. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.]
Ч. 2. – 2017. – 216 c. : іл. – Назва обкл.: Короленківські читання. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
612749
  Соколова М.А. Короленко-публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова М.А.; АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М.Горького. – М., 1953. – 20л.
612750
  Миронов Г.М. Короленко / Г.М. Миронов. – М., 1962. – 367с.
612751
   Короленко Владимир Галактионович. – М, 1949. – 24с.
612752
   Короленко Евгений Васильевич. – М, 1979. – 14с.
612753
  Груздев И. Короленко и Горький / И. Груздев. – Горький, 1948. – 47 с.
612754
  Миксон Е.К. Короленко и народное творчество : Автореф... канд. филологич.наук: / Миксон Е.К.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
612755
  Бойко І.З. Короленко і Україна / І.З. Бойко. – К., 1957. – 48с.
612756
  Блок Марк Короли-чудотворцы : Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Блок Марк; Предисл. Ж. Ле Гоффа; Послесл. А.Я.Гуревича; Пер. с франц. В.А.Мильчиной. – Москва : Языки русской культуры, 1998. – 712с. – (Studia historica). – ISBN 5-7859--0057-2
612757
  Кукушкин В.В. Короли без королевства / В.В. Кукушкин, Г.Б. Толстиков. – М., 1979. – 58с.
612758
  Доде А. Короли в изгнании / А. Доде. – Москва, 1964. – 431с.
612759
  Доде А. Короли в изгнании. Сафо / А. Доде. – Москва : Правда, 1984. – 527с.
612760
  Генри О. Короли и капуста = (Cabbages and Kings) : [Пер. с англ.] / О. Генри. – Ленинград : Изд. Мысль, 1925. – 224 с.
612761
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1945. – 471 с.
612762
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1946. – 471 с.
612763
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва : Художественная литература, 1977. – 371 с.
612764
  Генри О. Короли и капуста : Рассказы / О. Генри. – Москва : Художественная литература, 1982. – 334 с.
612765
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Москва, 1983. – 334 с.
612766
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ташкент, 1983. – 223 с.
612767
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Ленинград, 1986. – 640 с.
612768
  Генри О. Короли и капуста / О. Генри. – Минск, 1990. – 527 с.
612769
  Генри О. Короли и капуста : Избранное / О. Генри. – Москва : Профиздат, 2005. – 288 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01462-1
612770
  Генри О. Короли и капуста : повесть : рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. М. Беккер, И. Бернштейн и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 672 с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-277-5
612771
  Генри О. Короли и капуста. Рассказы / О. Генри ; [пер. с англ. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 541 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5827-0
612772
  Миллер Дж. Короли и сородичи: Ранние государства мбунду в Анголе / Дж. Миллер. – М., 1984. – 271с.
612773
  Лапицкий И.М. Короли лжи и сенсаций / И.М. Лапицкий. – Москва, 1967. – 224с.
612774
   Короли пирогов, и другие сатирические рассказы современных американских писателей. – М, 1964. – 48с.
612775
  Соболенко Р.К. Королинцы / Р.К. Соболенко. – М, 1961. – 222с.
612776
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – К, 1962. – 171с.
612777
  Генрі О. Королі і капуста / О. Генрі. – Київ : Дніпро, 1980. – 212с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 13)
612778
  Доде А. Королі у вигнанні. Паризький роман / А. Доде. – К., 1971. – 278с.
612779
  Щербак Ю. Королівство кривих дзеркал // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 3


  Інформаційний простір України
612780
  Святець Ю.А. Королівство кривих дзеркал, або історіографія як комунікаційний процес // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 124-130. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
612781
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-4171
612782
  Сандер А. Королівство Логос : математична казка // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 39-41. – ISSN 1029-4171
612783
  Сандер А. Королівство Логос // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 12-14. – ISSN 1029-4171
612784
  Сандер А. Королівство Логос : математична задача // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
612785
  Сандер А. Королівство Логос (математична казка) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-4171
612786
  Калашник Н. Королівство Нідерланди - практика роботи з неповнолітніми злочинцями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 80-85
612787
  Цвєтков О.Г. Королівство Норвегія в сучасних міжнародних відносинах та у співпраці з Україною / О.Г. Цвєтков, І.В. Сабор // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
612788
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 43-47 : фото
612789
  Капіруліна С.Л. Королівство Таїланд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 55-60 : фото
612790
  Петринка Людмила Королівська Жовква // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-42
612791
  Фоменко О.С. Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 392-399


  Досліджується бренд "The Royal wedding" як складова бренду "The Monarchy": розглядається уплив бренду на імідж британської монархії і Великої Британії, описуються вербальні й невербальні засоби його актуалізації в англомовному віртуальному ...
612792
  Шевченко Віктор Королівський пірат (До 460-річчя від дня народження Френсіса Дрейка) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-53 : Фото
612793
  Вус Р. Королівські морські піхотинці, або Про підготовку бійців одного з найкращих спецпідрозділів у світі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 51). – С. 16


  Війська спеціального призначення Великобританії.
612794
   Королівький рівень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 134-137 : фото
612795
   Королюк Владимир Семенович. – К, 1985. – 43с.
612796
  Меньшикова Мария Короля играет свита // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 76-77 : фото
612797
  Коссак З. Король-крестоносец / З. Коссак. – М., 1995. – 352с.
612798
  Гоцци К. Король-олень / К. Гоцци. – Л, 1979. – 151с.
612799
  Рябцев В.П. Король / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
612800
  Эллисон Р. Король американского лото / Р. Эллисон. – М., 1985. – 223с.
612801
  Чачин В.М. Король Арбата. / В.М. Чачин. – М., 1979. – 479с.
612802
  Серенков Ю.С. Король Артур как идея, фольклорный герой и артефакт в массовой культуре США : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 74-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
612803
  Гюго В. Король бавиться / В. Гюго. – Х.-К., 1931. – 310с.
612804
   Король без королевства. – С.Пб, 1994. – 480с.
612805
  Монтегю М. Король без трона / М. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 93-303. – (Интимная жизнь монархов)
612806
  Боровой Я.Л. Король безнравственности / Я.Л. Боровой. – Москва : Политиздат, 1981. – 62с.
612807
  Кармалито С. Король Бутана отказался от абсолютной власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Абсолютний монарх Бутану проголосував за монархію конституційну
612808
   Король в желтом. – Ставрополь, 1990. – 349с.
612809
  Мечетная Н. Король в подтяжках : телеведущий Ларри Кинг // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 26 (414). – С. 42-43


  Легендарный амер. телеведущий Ларри Кинг, который четверть века беседовал в эфире CNN с сильными мира сего, уходит на покой
612810
  Казьмирчук Г.Д. Король Віктор Юхимович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 220. – ISBN 96966-8060-04-0
612811
  Бульвер Король Гарольд. / Бульвер, Литтон Э.Д. лорд, 1993. – 464с.
612812
  Шекспир В. Король Генрих IV / В. Шекспир. – М, 1949. – 279с.
612813
  Костецький І. Король Генрі IV // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 159-196.
612814
  Иванов А.А. Король дзю-до / А.А. Иванов. – М., 1981. – 115с.
612815
  Иванов А.А. Король дзюдо / А.А. Иванов. – М., 1988. – 253с.
612816
  Добряков В.А. Король живет в интернате / В.А. Добряков. – М, 1988. – 251с.
612817
  Аршинник Татьяна Король из Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 20-24 : фото
612818
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – М., 1959. – 285с.
612819
  Назаров И.М. Король карточного острова / И.М. Назаров. – Новосибирск, 1965. – 186с.
612820
  Радлов Василий Король китча : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 84-86 : Іл.
612821
  Батурин Н.Ф. Король Королевской избушки : таежн. роман / Н.Ф. Батурин; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с.
612822
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – 8-е. – С.-Пб. – 120с.
612823
  Шекспир В. Король Лир : Трагедия в 5-ти действиях / В. Шекспир. – Санкт-Петербург, 1895. – 144с.
612824
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М.-Л., 1937. – 243с.
612825
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М., 1949. – 164с.
612826
  Шекспир В. Король Лир : трагедия в пяти актах / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернак. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Детская литература" Мин. просв. РСФСР, 1949. – 180 с.
612827
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1965. – 189с.
612828
  Шекспир В. Король Лир / В. Шекспир. – М, 1992. – 351с.
612829
  Шекспир В. Король Лир : Много шуму из ничего; Сон в летнюю ночь / Вильям Шекспир. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01453-2
612830
  Водолазов Л. Король Лир из Ясной Поляны = Кинороман: фильм первый // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 150-171. – ISSN 0130-6405
612831
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – Х., 1941. – 238с.
612832
  Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір. – К., 1958. – 200с.
612833
  Корчак Я. Король Матиуш Первый. Король Матиуш на необитаемом острове. Педагогические повести : [пер. с польского] / Я. Корчак; [Послесл. А. Шарова]. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
612834
  Горобець Олександр Король морів : Море задоволення // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-31 : Фото
612835
  Точинський М. Король ніколи не дає інтерв"ю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 7


  Королівство Бельгія.
612836
   Король патологів // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 71-74. – ISBN 966-505-054-0
612837
  Фонтан А. Король Пеле / А. Фонтан. – М, 1978. – 79с.
612838
  Панов В.Н. Король против короля. / В.Н. Панов. – М., 1967. – 159с.
612839
  Белоусов Р.С. Король риска / Роман Белоусов. – Москва : Корона-принт, 1990. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Знаиенитые авантюристы и авантюристки). – ISBN 5-85030-020-1
612840
  Шекспир В. Король Ричард ІІІ / В. Шекспир. – М., 1958. – 171с.
612841
  Тушинский Михаил Король Ричард: злодей или неудачник? : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 207-214 : Іл.
612842
  Миллхаузер Стивен Король среди ветвей : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.82-139. – ISSN 1130-6545
612843
  Моэм В.С. Король Талуа / В.С. Моэм. – М.Л., 1927. – 213с.
612844
  Саат М. Король Туманной горы : роман, рассказы / М. Саат. – Москва : Советский писатель, 1989. – 317 с.
612845
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1931. – 415 с.
612846
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – М., 1958. – 383с.
612847
  Синклер Э. Король Уголь / Э. Синклер. – Донецк, 1981. – 336с.
612848
  Азиз Н. Король футбола / Н. Азиз. – Москва, 1973. – 188с.
612849
  Несин А. Король футбола / А. Несин. – М., 1978. – 256с.
612850
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – 319 с. – В изд. также: Роман с кокаином. Паршивый народ : рассказ / М. Агеев. – ISBN 5-7545-0502-7
612851
  Набоков В.В. Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Минск, 1992. – 651с.
612852
  Калакура Я.С. Корольов Борис Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 221. – ISBN 96966-8060-04-0
612853
  Трегуб Н.Є. Корольова корекція у архітектурному формоутворенні. : Автореф... канд. архіт.наук: 18.00.01 / Трегуб Н.Є.; КІБІ. – К., 1993. – 22л.
612854
   Корона "Дня" - Андрію Содоморі. За інтелектуальну мужність і безперервний "діалог через віки" / Л. Івшина, Р. Яців, М. Комарницький, Д. Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )
612855
  Великій А. Корона Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Лютий [№] 3. – С. 6
612856
  Головко О.Б. Корона Данила Галицького : Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя / О.Б. Головко. – Київ : Стилос, 2006. – 575с. : іл. – ISBN 966-8518-09-8
612857
  Москаленко Леся Корона для письменників // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 90
612858
  Нейхал Ч. Корона и набедренная повязка / Ч. Нейхал. – М., 1984. – 413с.
612859
   Корона и эшафот. – М, 1991. – 316с.
612860
  Бойко С.П. Корона имератора Тиберия / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1988. – 239с.
612861
  Рубо Герман Авенирович Корона как источник корпускулярного излучения Солнца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Рубо Герман Авенирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 12 с.
612862
  Рубо Г.А. Корона как источник корпускулярного излучения Солнца и магнитные поля корпускулярного потока : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубо Г.А.; КГУ. – Киев, 1972. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
612863
  Мельниченко В. Корона короля Ліра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 12


  "Двадцять років тому у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулася прем"єра "Короля Ліра" у постановці Сергія Данченка з Богданом Ступкою у головній ролі."
612864
   Корона над Днепром : (из венков сонетов поэтов РСПП) : поэзия / Регион. союз писателей Приднепровья ; [сост. А.Ф. Демин]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-8676-82-6
612865
  Смішко І. Корона чи ярлик? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 20


  Робота Карла Маркса "Викриття дипломатичної історії XVIII століття": "...Московська історія пришита до історії Русі білими нитками...Колискою Московії було кроваве болото монгольського рабства, а не сурова слава епохи норманів".
612866
  Закстельская Л.Я. Коронавирусы человека и животных / Л.Я. Закстельская. – М, 1977. – 224с.
612867
  Сметнев А.С. Коронарная недостаточность. / А.С. Сметнев. – М., 1975. – 96с.
612868
  Невский Я.И. Коронарное кровообращение при введении сердечных гликозидов на фоне гипоксии : Автореф... канд. мед.наук: 102 / Невский Я.И.; Объединенный ученый Совет Ин-тов физиологии, краевой патологии, клинической и экспериментальной хирургии А. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
612869
  Седов К.Р. Коронарный атеросклероз и ишемическая болезнь сердца в Западном Прибайкалье / К.Р. Седов. – Новосибирск, 1979. – 208с.
612870
  Волкова М.А. Коронационные регалии в церемонии императорской коронации в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-108. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
612871
   Коронация : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-35 : Фото
612872
  Богораз В.А. Коронация в Колымске : (из воспоминаний) / Тан [псевд.]. – [Ростов-на-Дону] : Тип. "Дон. речь", 1907. – 30 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов ... / И.Ф. Масанов. М., 1958, т 3, с. 162
612873
  Нефедов К.Ю. Коронация Птоломея I и возникновение эллинистической монархии // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 37-47. – ISSN 2309-6608
612874
  Акунин Б. Коронация, или последний из романов / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2000. – 349с. – ISBN 5-8159-0059-1
612875
  Акунин Борис Коронация, или последний из романов / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 349с. – (Сер.Новый детектив). – ISBN 5-8159-0059-1
612876
  Басараб В.С. Коронне село / В.С. Басараб. – Ужгород, 1981. – 261с.
612877
  Капцов Н.А. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах / Н.А. Капцов. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
612878
  Попков В.И. Коронный разряд и линии сверхвысокого напряжения : избранные труды / В.И. Попков. – Москва : Наука, 1990. – 253 с.
612879
  Бахтаев Ш.А. Коронный разряд на микропроводах / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 208 с.
612880
  Руднева Л.С. Коронный свидетель / Л.С. Руднева. – Москва : Детская литература, 1970. – 207с.
612881
  Алексанян Р.А. Короноактивные гормоны инсулярного аппарата / Р.А. Алексанян. – Ереван, 1990. – 117с.
612882
  Левіна Л. Коронований Нобелем // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 10. – С. 44-50
612883
  Шапіро О. Коронований уявою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 16


  110 років від дня народження генія сюрреалізму - Сальвадора Далі.
612884
   Короновський Вадим Євгенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 277-278 : фото
612885
   Корону Miss Domina Coral Bay завоювала українка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-69 : фото
612886
  Кир"янчук І. Коронування думки: постать Михайла Ореста в українській літературі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 246-248. – ISSN 0320-8370
612887
  Алексеева Л.К. Корообразующие структуры и эндогенные геологические формации / Л.К. Алексеева. – Москва : Недра, 1986. – 150с.
612888
  Кудринський С.Г. Коропецький меморіал. / С.Г. Кудринський. – Львів, 1980. – 32с.
612889
  Денисова В.И. Коропластика Боспора / В.И. Денисова. – Л., 1981. – 171с.
612890
  Мешкерис В.А. Коропластика Согда / В.А. Мешкерис. – Душанбе, 1977. – 125с.
612891
  Михайленко В.М. Коропщина в іменах : біограф. довідник / Валентина Михайленко ; обкл. Романа Шевченка ; Коропська центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 256-263. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2610-60-4
612892
  Козлов Ю.А. Коростели в сыром лугу / Ю.А. Козлов. – М, 1983. – 161с.
612893
  Гойжевський О.О. Коростенський розлом та його відображення в рельєфі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 117-121 : Схема. – Бібліогр.: 6 назв
612894
  Томашевський А.П. Коростенщина в Овруцькій волості // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 12-17. – ISSN 2227-4952
612895
  Юрчук Людмила Коростень - столиця Древлянського князівства : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46 : Фото
612896
   Коростень. – К, 1976. – 46с.
612897
  Клименко Олександр Коростишівський Платонов = з нової книги : проза // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 48-92
612898
  Клименко О.І. Коростишівський Платонов : роман / Олександр Клименко ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 213, [3] с. – ISBN 978-966-2151-45-9
612899
  Дорошенко Д. Коротенька історія Чернігівщини. – Чернігів : Видавн. Т-во "Сівеpян. думка", 1918. – 38с.
612900
  Грох-Грохольский Г.М. Коротенька початкова граматика української мови / Склав та видав Ю. Грох-Грохольський. – Козятин : друк. Л. Лівшиця
Вип. 1 : Частина етимологична (з задачами для письма і з грамат. термінологією для поширених етимології та синтаксису). – 1917. – 67 с. + 1 брош. – Додаток: Російсько-український словничок граматичних термінів / Ю. Грох-Грохольський
612901
  Синявський О.Н. Коротенька практична граматика української мови : для дорослих / О. Синявський. – Харків : Вид. "Рух", Харків, Київ, Львів ; [Друк. Ренесанс], 1918. – 20 с. – На обкл. назва: Практична граматика української мови для дорослих / О. Синявський. – (Видавництво "Рух")


  На тит. стор. надпис: С. Якимович 17/ II - 19
612902
   Коротенька українська правопись. – Біла на Підляшу : Друк. "Рідного Слова", 1917. – 20 с. – (Виданнє [тиж.] "Рідне слово")
612903
   Коротенький провыдник (по музею мистецтва). – Полтава, 1919. – 24с.
612904
  Весельський С.П. Коротенькі нотатки щодо участі польської спільноти в житті Київського національного університету // Pamietnik Kijowski / Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy; Pod red. naukowa Henryka Stronskiego. – Kijow, 2002. – Tom szosty : Polacy w Kijowie. – С. 55-58
612905
  Манжос Б. Коротка азбука радянського вчителя : (спроба марксиського освітлення педагогічих ідей) / Б. Манжос. – [Київ] : Вид. Київської Губпрофспілки робітників освіти
Ч. 1 Соціяльно-економічна ; Ч. 2 Педагогична. – 1922. – 108 с. – 2 ч. в одній кн
612906
  Ясницький Ю. Коротка банківська і комерційна енциклопедія / Ю. Ясницький, 1926. – 256с.
612907
   Коротка бібліографія праць Б.І. Чернякова 1976 - 2005рр. / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 35-.74
612908
   Коротка бібліографія про Б.І. Чернякова 1976 - 2005 рр. // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 74-87
612909
  Забіяка І.М. Коротка бібліографія публікацій А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 58-77
612910
   Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 5-8
612911
  Миронченка В.Я. Коротка біографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 4
612912
   Коротка біографія [Шевченко Людмила Юріївна] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 4
612913
  Забіяка І.М. Коротка біографія А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 56-57
612914
  Романюк Л.Г. Коротка відпустка у травні : повісті, оповіданя / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 415 с.
612915
  Рудницький С.Л. Коротка географія України. : з 66 малюнками і картою (мапою) / С. Рудницький. – Київ; Львів : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 152, [2] с. : 1 арк. карт: іл. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 5-7)
612916
  Рудницький С. Коротка географія України. / С. Рудницький. – Львів
Ч.2. – 1914. – 223с.
612917
  Возняк М.С. Коротка граматика давньої церковно-славянської мови в порівнянні з українською для ужитку в середніх школах / М.С. Возняк. – Львов, 1925. – 64с.
612918
  Рогинський Л.М. Коротка граматика з німецької мови / Л.М. Рогинський. – Харків : Радянська школа, 1932. – 159 с.
612919
  Келен-Фрід Коротка граматика німецької мови / Келен-Фрід. – Х-О, 1934. – 58с.
612920
  Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Київ : [Укp. Учитель]. Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – (Видавництво "Український учитель" ; № 52)
Ч. 2 : (Синтаксис). – 1913. – 89, [3] с.: табл.
612921
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 2-е. – Прилука : Друк. А.Я. Мірова
Частина лруга : (Синтаксис). – 1917. – 64 с.
612922
  Залозний П. Коротка граматика української мови / П. Залозний. – Вид. 4-е. – Київ : Вид-во І. Самоненка
Ч. 1. – 1918. – 64 с. – Пpавописний словник: с. 59-63.
612923
  Мурський В. Коротка граматика української мови для шкіл та самонавчання : Етимольогія - Синтаксис / Володимир Мурський. – [2-е вид., поправл.]. – [Одеса] : Hакладом Е. Фесенка. [Дpук. Е. Фесенка], 1918. – 93, IХ, [1] с. – Додаток: Теpмінольогічний словаp: с. I-IX.. - Прим. № 72252 дефектний, без обкл.


  Із змісту: Ч.1.: Звуки; Вимова поодиноких звуків. Змякшення шелестівок; 1-й ступень; ІІ-й ступінь; Звукові зміни; Ч.2: Частини мови; Ч.3. Правопис; Найважніші правописні правила; Великі початкові букви. Ч.4.: Складня; Згода поодиноких частий речення; ...
612924
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 1. – 1972. – 105с.
612925
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 2. – 1972. – 89с.
612926
   Коротка історія Англії. – Київ
Вип. 3. – 1972. – 88с.
612927
  Никитенко Л. Коротка історія Болгарської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 13 (205), липень. – С. 6
612928
   Коротка історія Британії = A Concise British History : Курс лекцій для студ.фак.іноз.філології ун-тів. – Київ : Богдана, 1999. – 192с. – ISBN 966-7058-35-2
612929
  Підоплічко І.Г. Коротка історія Землі / І.Г. Підоплічко. – Киев, 1958. – 172с.
612930
  Шульган А. Коротка історія Інституту Катехиток Серця Ісусового / [зібрали:] Антонія і Надія Шульган. – Прудентопіль : [б. в.], 1990. – 133 с. : іл., фот.
612931
  Ле Руа Ладюрі Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів = Abrege d"histoire du climat du Moyen Age a nos jours : бесіди з Анушкою Васак / Еманюель Ле Руа Ладюрі ; [пер. з фр. А. Рєпи]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 144 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 3). – ISBN 978-966-521-464-6
612932
  Антонович В.Б. Коротка історія козаччини / В.Б. Антонович; Передм. І.І. Глизя. – Київ : Україна, 2004. – 304с. – ISBN 966-524-165-6
612933
  Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Володимир Антонович. – 3-тє вид., [репринтне]. – Вінніпег ; Давфін : Накл. Ол. Чорнухи, 1971. – 232 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Літопис УВАН / Українська Вільна Академія наук ; Ч. 2)


  Історія козацтва, Запорозької Січі ХVI-XVII ст.
612934
  Антонович В. Коротка історія Козаччини (З ілюстраціями та картою України) / В. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158с. – (Книжковий архів). – ISBN 5-319-01016-8


  Книга, створена на багатому фактичному матеріалі, є надзвичайно захоплюючою. На її сторінках оживає сива давнина - історія славного козацтва, Запорозької Січі, що була душою визвольної боротьби українського народу у ХVI-XVII століттях.
612935
  Ліндсей Джек Коротка історія культури. : В 2-х томах / Ліндсей Джек. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 256с.
612936
  Ліндсей Дж. Коротка історія культури. В 2-х томах. / Дж. Ліндсей. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0730-Х
Т.1 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – 1995. – 240с.
612937
  Стройк Д. Коротка історія математики / Д. Стройк. – Київ, 1960. – 307 с.
612938
  Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : Від Декарта до Вітгенштайна / Р. Скратон; Пер. з англ. О.Коваленко. – Київ : Основи, 1998. – 331с. – ISBN 966-500-195-7
612939
  Жукалюк Микола Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / Жукалюк Микола, Степовик Дмитро. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176с. – ISBN 966-7136-31-0
612940
  Никитенко Л. Коротка історія Польської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 20 (212), жовтень. – С. 8
612941
   Коротка історія Православної Церкви : підручник для православних учнів українських народніх шкіл. – Штутгарт, 1948. – 111 с.
612942
  Ободовський О.Г. Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України / О.Г. Ободовський, Е.Р. Рахматулліна, Л.М. Тимуляк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 94-106. – ISSN 2306-5680
612943
  Никитенко Л. Коротка історія Румунської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 10 (202), травень. – С. 5
612944
  Гомбріх Е.Г. Коротка історія світу для юних читачів = Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ернст-Ганс Гомбріх ; з нім. переклала Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 319, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: "Отак воно буває зі спогадами. Вони проливають світло на давні часи". - Парал. тит. арк. нім. - Перекладено за вид.: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ernst H. Gombrich. Сologne : DUMONT, 1985. – ISBN 978-966-663-296-1
612945
  Філарет Коротка історія створення Української Православної Церкви Київського Патріархату // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 103-112
612946
  Левицька М. Коротка історія тракторів по-українськи / Марина Левицька ; [переклав Олекса Негребецький ; ред. Лесь Белей]. – Київ : Темпора, 2013. – 301, [2] с. – Бібліогр.: с. 302. – ISBN 978-617-569-144-1
612947
  Бостанджи Наджи Коротка історія турецько-українських зв"язків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 1608-0599


  Українсько-турецькі зв"язки в галузі освіти та зокрема вищої освіти здійснюються відповідно до підписаного 21 травня 1998 року Протоколу про співробітництво між Мінестерством освіти України , міністерством національної освіти Туреччини та Радою вищої ...
612948
   Коротка історія Угорщини / Л. Маккаї, К. Бенда, К. Вьорьош, Е. Нідергаузер, Д. Шпіра, П. Ганак, Надь, , , Д. Сьоке; Пед. ін-т ім. Д. Бешшеньеї, Каф. укр. і русин. філол. ; ред.: П. Ганак ; ред. та упор. укр. вид.: І. Удварі. – Ніредьгаза, 1997. – 222 с.
612949
  Крип"якевич І.П. Коротка історія України / І.П. Крип"якевич. – К., 1993. – 90с.
612950
  Грицак Я. Коротка історія українського хліба // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 18 (271), 7 травня 2015. – С. 28-30
612951
  Химка І. Коротка історія української ідеї // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 7-10


  Книга Миллера А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Про політику російської влади щодо українофільського руху, особливо в Києві від початку 1860-х до початку 1880-х років. Книга Анатолія ...
612952
  Бузук П.О. Коротка історія української мови. / П.О. Бузук. – Одесса, 1924. – 60с.
612953
  Алієва-Барановська Коротка історія цивільних кодексів України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 4-9
612954
  Вейбулль Йорген Коротка історія Швеції / Вейбулль Йорген. – Стокгольм : Шведський інститут, 1997. – 163 с. : іл. – ISBN 91-520-0504-6
612955
  Юодкайте-Гранскіене Коротка презентація судово-експертної наукової системи Литви // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 31-34. – ISBN 978-966-937-203-1
612956
  Цілуйко К.К. Коротка програма для збирання матеріалів по топоніміці Української РСР / К.К. Цілуйко. – Київ, 1950. – 26 с.
612957
  Слапчук В. Коротка стрілка жіночого годинника // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 22-46
612958
  Мирошниченко Ю.М. Коротка типологічна характеристика українського кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 125-130. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
612959
   Коротка франкомовна проза ХХ століття : Бельгія, Канада (Квебек), Франція : [зб. творів] / пер. Яреми Кравця ; [ред.: В. Пасічна та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 415, [1] c. : іл. – Зміст: Біле різдво/Е. Вергарн. Очікування/Шарль ван Лерберг. Різдвяна дитина/Г. Руа. Жайворонок/Г. Руа. Останній етап/М. Еме. Лис/Е. Роблес. Великий бал китів/П. Шантрен. Соло/П. Гамарра. Різдвяна ялинка/М. Батай. – ISBN 978-966-486-071-7
612960
  Філоненко Ю.М. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 33-37. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано основні класифікації біогенного рельєфу. Зокрема дана коротка характеристика типів біогенного рельєфу за середовищем розміщення, масштабами форм (розміром), віком, генезисом, характером впливу організмів на рельєф та спрямованістю ...
612961
  Лаптєв О.О. Коротка характеристика рослинності лісопаркового поясу м. Києва / О.О. Лаптєв, І.М. Падун, Ф.В. Вольвач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено коротку характеристику рослинності м. Києва за даними моніторингу за 1991-1996 рр.
612962
   Коротка хронологія революції 1905 року на Україні, 1931. – 173с.
612963
   Короткаа адресно-довідкова книга. – Київ, 1967
612964
  Файнберг А.А. Короткая волна / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1983. – 91с.
612965
  Онетти Х.К. Короткая жизнь / Х.К. Онетти. – Москва, 1983. – 408 с.
612966
  Березнякова Л. Короткая жизнь в искусстве : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 53-67. – ISSN 0321-1878
612967
  Чернов С. Короткая жизнь Жоржа Бизе // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 10-20


  Французький композитор, автор оркестрових творів, романсів, фортепіанних п"єс, а також опер, найвідомішою з яких стала «Кармен» Жож Бізе (1838-1875)
612968
  Смольников И.Ф. Короткая зоря : повесть о Федоре Васильеве / И.Ф. Смольников. – Ленинград, 1962. – 173 с.
612969
  Губанов П.П. Короткая ночь в декабре / П.П. Губанов. – Москва : Современник, 1973. – 117 с.
612970
  Арсентьев И.А. Короткая ночь долгой войны / И.А. Арсентьев. – Москва : Военное издательство, 1988. – 367с.
612971
  Борин А.Б. Короткая память / А.Б. Борин. – М., 1989. – 366с.
612972
  Белостоцкий Ю.В. Короткая спичка / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1970. – 136с.
612973
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – М., 1962. – 110с.
612974
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – К., 1963. – 87с.
612975
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за 1926 рік. – К., 1927. – 248с.
612976
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за архелогічні досліди року 1925. – К., 1926. – 120с.
612977
   Коротке звідомлення про діяльність Української Академії наук у Києві за 1919-1924 рр.. – К, 1925. – 34с.
612978
  Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 14-21. – ISSN 2074-5354
612979
  Дробин В. Короткие басни / В. Дробин. – Ташкент, 1963. – 71с.
612980
  Гордин А.Л. Короткие будни продленного дня / А.Л. Гордин. – М, 1991. – 110с.
612981
  Мени Р. Короткие волны / Р. Мени. – 190 с.
612982
  Михайлов И.Л. Короткие волны / И.Л. Михайлов. – М, 1968. – 104с.
612983
  Ульянов С.А. Короткие замыкания в электрических системах. / С.А. Ульянов. – 4-е изд. – М.-Л., 1952. – 280с.
612984
  Чернин А.Б. Короткие замыкания при неполнофазных режимах электрических систем / А.Б. Чернин. – М.-Л., 1952. – 168с.
612985
  Либезни П. Короткие и ультракороткие волны / П. Либезни. – М.-Л., 1936. – 223с.
612986
  Рощина Р.М. Короткие научно-популярные тексты с упражнениями по развитию речи. / Р.М. Рощина. – М, 1968. – 60с.
612987
  Ефимов Г.А. Короткие ночи : стихи и поэма / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 118 с.
612988
  Соболь М.А. Короткие ночлеги / М.А. Соболь. – М, 1960. – 132с.
612989
  Пармузин Б.С. Короткие рассказы / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1956. – 107с.
612990
  Чехов А.П. Короткие рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1971. – 65 с.
612991
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы : Сборник текстов для бесед, изложений и сочинений / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1979. – 84с.
612992
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы = Wischnjakowa O.W. Kurze erzahlungen / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1981. – 112с.
612993
  Макконоки Дж.А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века / Дж.А. Макконоки. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
612994
  Цвик Л.Д. Короткие рассказы на немецком языке / Л.Д. Цвик. – М., 1970. – 96с.
612995
  Мин Е.М. Короткие рассказы. / Е.М. Мин. – Л, 1963. – 102с.
612996
  Димент А.Л. Короткие рассказы. Книга для чтения в 10 классе школ с препод. ряда предметов на англ.яз. / А.Л. Димент. – М., 1976. – 144с.
612997
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1982. – 704с.
612998
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 704с.
612999
  Пикуль В.С. Короткие романы / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 400с.
613000
  Жигалкин В.А. Короткие сутки / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1987. – 261,2с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,