Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
619001
  Федулова Л. "Інноваційна пауза" та "інноваційний парадокс" України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
619002
  Єгоров І.Ю. "Інноваційна Україна - 2020" :основні положення національної доповіді // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 4-18. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
619003
  Тацій В. "Інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості, інтегрування в європейський освітній простір - найважливіші наші завдання" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 248). – С. 12


  Ректор НЮУ імені Я. Мудрого, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Герой України В. Я. Тацій щодо розвитку юридичної освіти в Україні.
619004
  Войтун Т.В. Інноваційна адаптивність: економічний зміст, основні підходи до трактування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 92-94
619005
  Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 4-8. – Бібліогр.: 12 назв
619006
  Кіндрацька Г.І. Інноваційна активність малих підприємств: проблеми та перспективи / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 304-310. – ISSN 0321-0499
619007
  Мокій А. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти / А. Мокій, Ю. Полякова, Ю. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені проблеми інноваційної активності малого та середнього підприємництва. Проведено порівняння із інноваційною діяльністю малих та середніх підприємств в країнах ЄС. Запропоновані організаційно-економічні заходи розв"язання проблем ...
619008
  Кузьомко В.М. Інноваційна активність підприємств регіону як чинник економічної безпеки / В.М. Кузьомко, К.В. Загородня // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 57-61
619009
  Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 80-98. – ISSN 1605-7988
619010
  Скоробогатова Н.Є. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті Індустрії 4.0 / Н.Є. Скоробогатова, І.М. Гордієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
619011
  Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто основні джерела фінансування та визначено особливості галузевого ...
619012
  Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
619013
  Гладинець Н.Ю. Інноваційна активність регіонів а контексті регіональної інноваційної політики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 145-152
619014
  Бех І.Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 12-17. – ISSN 2304-06294
619015
  Терьошкіна Н.Є. Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 97-101 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
619016
  Вергунов В. Інноваційна діяльність - запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються теоретичні аспекти бібліотечних інновацій, їх типологізація, особливості реалізації, узагальнено досвід інноваційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України ...
619017
  Білоус В.С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 26-32


  Університетська біб-ка Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.
619018
   Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, Витвицька, ОД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 100-107. – ISSN 2221-1055
619019
  Надворняк Я.М. Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
619020
  Іщенко Ю.Д. Інноваційна діяльність в Київській області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 157-160
619021
   Інноваційна діяльність в Україні // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 24 : Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – С. 45-57. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-19-Х
619022
  Палиця С.В. Інноваційна діяльність в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-53. – Бібліогр.: 3 назви
619023
  Боковець В.В. Інноваційна діяльність в Україні / В.В. Боковець, О.І. Гарафонова, С.В. Сідлак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – C. 7-11. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
619024
  Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні шляхи підвищення ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто широкий спектр теоретичних і практичних питань здійснення та управління інноваційною діяльністю. Проведений аналіз функціонування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності в Україні, виявлено існуючі проблеми та ...
619025
   Інноваційна діяльність в Україні. Сучасний стан і проблеми // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 91-106. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
619026
  Грудцина Ю.В. Інноваційна діяльність в Україні: аналіз та прогнозування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 78-84. – ISSN 2222-4459
619027
  Яковенко Р.В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Р.В. Яковенко, А.М. Чернега // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 434-439. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурної перебудови національної економіки на наукових засадах. Запропоновано шляхи і засоби розв"язання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.
619028
  Жукович І.А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 8 пунктів
619029
  Лондар С.Л. Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища / С.Л. Лондар, Т.В. Блискавка // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 69-79


  Методами моделювання з використанням нечіткої логіки досліджено фактори впливу на здійснення інноваційної діяльності в умовах нестабільного українського економічного середовища. Показано, що для пожвавлення інноваційної діяльності необхідно ...
619030
  Клімова Г.П. Інноваційна діяльність викладача вищої школи в процесі його професійного становлення // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 141-143
619031
  Веренич Л. Інноваційна діяльність викладача української мови у просторі освітніх можливостей // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 31-34
619032
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
619033
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
619034
  Натрошвілі С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-26
619035
  Харківська А. Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній освітній системі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 15-19. – (Серія: Педагогічні науки)


  В статті розглянуто основні аспекти інноваційної діяльності ВНЗ у регіональній освітній системі. Проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної діяльності ВНЗ в умовах мультикультурності сучасної освіти. Розглянуто поняття ,,освітня система” та ...
619036
  Пашкевич М.С. Інноваційна діяльність господарчих суб"єктів у регіональній інноваційній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 7-11
619037
  Карп"юк О.П. Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 98-106


  У статті досліджено проблему взаємозв"яку глобалізації та інноваційної діяльності в процесі забезпечення країнами власної конкурентоспопроможності. Було зроблено спробу синхронізувати причини недостатнього рівня інноваційної активності та цілі ...
619038
  Дедіков О.І. Інноваційна діяльність і проблеми економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 59-68.
619039
  Луговська Г.Г. Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи / Г.Г. Луговська, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 1, january - february. – С. 77-99. – ISSN 2409-4943


  "...Проведено історико-наукознавчий аналіз досягнень науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у винахідницький діяльності для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості."
619040
  Супрун Н.А. Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку / Н.А. Супрун, Т.О. Сливка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 210-221


  Досліджено значення корпорацій в забезпеченні економічного розвитку на інноваційній основі. Проаналізовані різні форми кооперації між корпораціями та МСБ в сфері високих технологій. Підкреслено невідповідність діяльності українських корпорацій ...
619041
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентноздатності на ринках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 17-20.
619042
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентоспроможності на ринках Європейського Союзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 72-73.
619043
  Козак К. Інноваційна діяльність малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку та основні її тенденції. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку. The main tendency of development of innovation activity of small and middle business on international market is considered.
619044
  Шевчук О.В. Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 113-117. – ISSN 2221-755X
619045
  Рогова П. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 8 - 15 серпня (№ 35)
619046
  Гончарова О.А. Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект / О.А. Гончарова, Г.Г. Тараненко // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 162-173. – ISSN 2075-1443
619047
  Торба Ю.И. Інноваційна діяльність педагога - запорука підготовки висококваліфікованих фахівців // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 32-36
619048
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
619049
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.180-185. – Бібліогр. : л.186-204
619050
  Сагачко Ю.М. Інноваційна діяльність підприємств аграрного сектора як критерій ефективності його виробничо-господарського потенціалу / Ю.М. Сагачко, Л.В. Тєшева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 217-223. – ISSN 2222-0712
619051
  Алексєєва Т.І. Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / Т.І. Алексєєва, Л.П. Падалко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-8
619052
  Сазонець О.М. Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки / О.М. Сазонець, Л.Г. Сіпайло // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 156-161. – ISSN 2222-0712
619053
  Шапран Г.О. Інноваційна діяльність підприємств України / Г.О. Шапран, І.Г. Курінна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-234-8
619054
  Орсаг І.В. Інноваційна діяльність підприємств України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 175-178. – ISSN 2311-8164
619055
  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 297-304. – ISSN 0321-0499
619056
  Стукало Ю.В. Інноваційна діяльність підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7069-02-6
619057
  Стукало Ю.В. Інноваційна діяльність підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 512-514. – ISBN 978-617-7069-02-6
619058
  Космидайло І.В. Інноваційна діяльність підприємства: зарубіжна практика : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 174-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
619059
  Лемішко Ю.С. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-14. – Бібліогр. в кінці ст.
619060
  Калачова І.В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І.В. Калачова, О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
619061
  Ковалішина Наталія Порфирівна Інноваційна діяльність столичного регіону. Аналіз та перспективи розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка результативності інноваційної діяльності столиці є важливою науковою проблемою не лише через значний вплив міста на загальні макроекономічні показники країни, але й через те, що соціальне та економічне становище в Києві є орієнтиром для інших ...
619062
  Коваленко О.В. Інноваційна діяльність суб"єктів ринку в сучасних конкурентних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 60-63. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
619063
  Краус Н.М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н.М. Краус, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-183. – ISBN 978-617-633-064-6
619064
  Біленко Ю. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 218-229. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
619065
  Крисанов Д. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості : проблеми реформ / Д. Крисанов, Л. Водянка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
619066
   Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні / Писаренко Т.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 114, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-479-073-1
619067
  Зубро С.В. Інноваційна діяльність та роль держави як фактор її розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 66-72
619068
  Панченко Є.Г. Інноваційна діяльність транснаціональних корпорацій в сучасному міжнародному технологічному середовищі / Є.Г. Панченко, Р.В. Омельченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 120-123
619069
  Карп"юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
619070
  Мартинюк Л.А. Інноваційна діяльність у малому бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 93-96.
619071
  Куліченко А.К. Інноваційна діяльність у медичній освіті США у 20-х рр. ХХІ ст. // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 149-152. – ISBN 978-966-698-282-0
619072
  Мержа С.І. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 155-159 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
619073
  Колодійчук А. Інноваційна діяльність як основний фактор структурної перебудови промисловості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 52-55. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито окремі аспекти інноваційної діяльності як основного фактора структурної перебудови промисловості. Сформульовано заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.
619074
  Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 96-103 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
619075
  Шкільнюк О.М. Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 308-314. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
619076
  Ухваткін Д.Л. Інноваційна діяльність як фундамент розвитку промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 54-61
619077
  Євчук В.В. Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 158-162. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
619078
  Смерницький Д.В. Інноваційна діяльність: аспекти правового регулювання // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 3 (42). – С. 24-30. – ISSN 2411-3816
619079
  Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна ; Вищий навч. заклад "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Дорадо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-7735-35-7
619080
  Сербина Г.М. Інноваційна домінанта конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 79-84
619081
  Волков В.В. Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва / Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. – Київ : МП Леся, 2008. – 67, [1] с. : фотогр. – ISBN 966-8126-39-4
619082
  Федулова Л.І. Інноваційна економіка : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Федулова. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0438-6


  Розглядається сутність і характерні особливості інноваційної економіки, обгрунтовуються причини і фактори, що створюють можливість її реалізації в Україні. Аналізується досвід зарубіжних країн, які стали на шлях постіндустріального розвитку та ...
619083
  Ястремська О.М. Інноваційна економіка : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-459-4
619084
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619085
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619086
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619087
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619088
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 5 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619089
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 6 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619090
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 7 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619091
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 8 (46). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619092
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 9 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619093
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 10 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619094
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 11 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619095
   Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619096
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619097
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619098
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 4 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619099
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (54). – 2014. – 412 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619100
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 6 (55). – 2014. – 401 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619101
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1 (56). – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619102
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (57). – 2015. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619103
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3 (58). – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619104
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 4 (59). – 2015. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619105
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (60). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619106
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (61). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619107
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (63). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619108
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (64). – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619109
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (70). – 2017. – 208, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619110
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (71). – 2017. – 193, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619111
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 11/12 (72). – 2017. – 318, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619112
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (73). – 2018. – 291, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619113
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (74). – 2018. – 240, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619114
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (75). – 2018. – 188, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619115
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (76). – 2018. – 177, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619116
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (79). – 2019. – 231, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
619117
  Білик Р.С. Інноваційна економіка в системі світового господарства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 3-10. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
619118
  Гончарова Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 11-19. – ISSN 1993-6788
619119
  Палійчук О.О. Інноваційна зайнятість як чинник інноваційної моделі розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 93-95. – ISBN 978-966-188-219-4
619120
  Піпченко Н.О. Інноваційна зовнішньополітична діяльність України: тенденції та перспективи // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-79
619121
  Дука А.П. Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія / А.П. Дука. – Київ : VADEX, 2014. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-395. – ISBN 978-966-9725-17-2
619122
   Інноваційна інфраструктура // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 жовтня 2015 року в Урядовому контактному центрі за участю заступника Міністра освіти і науки Максима Стріхи відбулася експертна зустріч на тему "Проект Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури ...
619123
  Рудь Н.Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 224-230 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
619124
  Герасимчук З.В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 197-207 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
619125
  Микитюк О.П. Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 128-138
619126
  Микитюк О.П. Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 359-368


  Проблема активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки набуває важливого значення в контексті реалізації ринкових реформ в Україні та підвищення загальної ефективності господарювання. Центральне місце у вивченні цієї проблематики ...
619127
  Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
619128
  Колодійчук А.В. Інноваційна інфраструктура як базова ланка побудови систем впровадження ІКТ у національній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 43-46
619129
  Жнакіна Е. Інноваційна інфраструктура як фактор активізації інноваційної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 141-148. – ISSN 1818-2682
619130
  Спасибо-Фатссва Інноваційна інфраструктура, кластери та "хай-тек" уклади в сучасності та українських реаліях // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 1993-0909
619131
  Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-69.
619132
  Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
619133
  Шпонтак І.М. Інноваційна компетентність педагога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-24
619134
  Проценко О. Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура / О. Проценко, С. Юрочко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 51-55. – ISSN 2308-4634
619135
  Хоменко О.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 100-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
619136
  Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації : монографія / І.В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-420. – ISBN 978-966-434-289-3
619137
  Жукович О.І. Інноваційна конкурентоспроможність національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 106-108
619138
  Панухник О.В. Інноваційна концепція забезпечення формування конкурентоспроможності економіки регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 161-165
619139
  Кириленко К.М. Інноваційна культура в контексті теорії постіндустріального суспільства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 45-51. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
619140
  Козлов Д.О. Інноваційна культура керівника навчального закладу в зарубіжних дослідженнях // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 83-102. – ISBN 978-966-698-252-5
619141
  Кириленко К.М. Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 96-100. – ISSN 2076-1554
619142
  Соболь Т.В. Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інноваційної культури та її місце і значення в розвитку сучасного суспільства. Проаналізовано взаємозв"язок інноваційної культури особистості та інноваційної культури суспільства та виділено основні завдання розвитку ...
619143
  Коновалова М.В. Інноваційна культура як принцип сучасної державної служби : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Коновалова Марта Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
619144
  Ганущак-Єфіменко Інноваційна культура як чинник сприяння розвитку інтеграційної взаємодії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 71-76. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
619145
  Косович О.В. Інноваційна лексична складова французької мови в умовах Інтернет-комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 155-156
619146
  Тєлєтов О.С. Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві / О.С. Тєлєтов, А.А. Граділь, М.П. Рудь // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 33-46. – ISSN 2218-4511
619147
  Котельбан С.В. Інноваційна мережа як стимулююча ланка механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
619148
  Денисюк О.М. Інноваційна методика прогнозування інвестиційних вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання / О.М. Денисюк, С.П. Ковальчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 211-215. – ISSN 2309-1533
619149
  Пріман Р. Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 23-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено деякі аспекти сутнісної характеристики інноваційної методичної культури майбутнього педагога. Закцентовано увагу на аналізі структури інноваційної методичної культури майбутнього педагога як діалектичної єдності мотиваційно-ціннісного, ...
619150
  Угринюк О.В. Інноваційна метонімія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 276-279. – Бібліогр.: Літ.: с. 279; 11 п. – ISSN 1729-360Х
619151
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
619152
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
619153
  Шемаєва Г.В. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 42-49. – Бібліогр.: 8 назв.


  Обгрунтовується формування інноваційної моделі бібліотечної освіти на засадах тріади: освіта-наука-інновації; акцентується увага на трансфері знань як третій складовій моделі. Пропонується створення Українсько-європейського бібліотечного центру ...
619154
   Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів : монографія / С.В. Онишко, С.О. Єгоров, С.І. Федчук, Г.М. Білецька, Ю.М. та ін. Черненко; Онишко С.В. [та ін.] ; за заг.ред. Ю.П. Доценка ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : МП Леся, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 191-195. – ISBN 966-8126-71-8
619155
  Литвин В. Інноваційна модель має бути керованою: Виступ Голови Верховної Ради України на парламентських слуханнях "Економічна політика України: актуальні питання" 16 черв. 2004 р. // Голос України, 2004. – 19 червня
619156
  Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 133-142. – Бібліогр.: на 17 пунктів
619157
   Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник / [Ващенко Л.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 138, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-644-280-5
619158
  Подлесний С. Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів / С. Подлесний, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016
619159
  Драгун Л.М. Інноваційна модель підприємництва як засіб підвищення ефективності використання фінансових ресурсів / Л.М. Драгун, М.О. Бородін, П.А. Фісуненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 74-80. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
619160
  Борщ В.І. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України / В.І. Борщ, О.А. Соколова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 93-111. – ISSN 2413-9998
619161
  Павлова Т.В. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 248-252. – ISSN 2313-4569


  У статті відображено значення інноваційної діяльності установ вищої освіти, розглянуто основні чинники необхідності впровадження інновацій. Визначено основні напрямки формування інноваційної моделі розвитку вищого навчального закладу в контексті ...
619162
  Міщук О.В. Інноваційна модель розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
619163
  Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 67-78. – ISSN 0131-775Х
619164
  Давидова О.Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 64-69
619165
  Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 32-36
619166
  Скрипниченко В.А. Інноваційна модель розвитку та трансфер технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
619167
  Бідило А.А. Інноваційна модель розвитку України як передумова її інтеграції у глобальну систему науково-технологічного обміну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 200-205.
619168
  Чайка В. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності : регіональнй аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 34-35 : Рис. – ISSN 1810-3944
619169
  Желюк Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
619170
  Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
619171
  Ковтало Х. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 167-170. – ISSN 2078-5860
619172
  Мокій А.І. Інноваційна модель транскордонного співробітництва: методологічні та методичні аспекти реалізації / А.І. Мокій, І.Г. Бабець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 23-28. – Бібліогр.: на 17 пунктів
619173
  Швець І. Інноваційна модель фахової підготовки робочої сили як інструмент накопичення людського капіталу / І. Швець, О. Єськов, О. Захарова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 79-84. – ISSN 1728-9343
619174
  Близнюк А. Інноваційна модель формування системи маркетингового менеджменту туристичних підприємств України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 201-209. – ISSN 2304-2281
619175
  Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 260с. – ISBN 966-7665-95-X
619176
  Рибачук В.П. Інноваційна модель як інституційна основа ефективності і конкурентоспроможності економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
619177
  Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 4-8
619178
  Жук М. Інноваційна освіта як відповідь викликам інформаційних революцій і потенціал соціальних транзитов / М. Жук, С. Констанчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 171-173. – ISSN 1998-6939


  Инновационная модель становиться ключевым фактором развития в условиях глобализации и информационных революцый. Информационное образование есть основным приоритетом этого развития.Для трансформационных стран значительный потенциал успешных изменений ...
619179
   Інноваційна освітня діяльність / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2748-97-0
619180
  Головко С.Г. Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 161-164. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
619181
  Куценко В. Інноваційна освітня домінанта - головний елемент сталого соціально-економічного зростання в умовах глобалізації / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 76-85. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
619182
  Медвідь Т.А. Інноваційна основа розвитку банківського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 127-133.
619183
  Гончарова Н.П. Інноваційна парадигма економічного зростання: сутність та механізми впливу на зміцнення економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 37-46


  В статті розглядаються варіанти активізації механізмів впливу інноваційного потенціалу на зростання економіки. The variants of activation of mechanisms of influencing of innovative potential on economy vwth are examined in the article.
619184
  Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України : Монографія / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Терон І.В.; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – 480с. – ISBN 966-96637-1-7
619185
  Бондар М. Інноваційна парадигма сучасної бухгалтерської освіти та науки в університеті / Микола Бондар, Світлана Свірко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-66 : табл. – ISSN 1682-2366
619186
  Гур"янова О. Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти України А. Синявського (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Оксана Гур"янова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 164-167. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена вивченню інноваційного педагогічного досвіду А. Синявського, видатного діяча української школи.
619187
  Золотаревська Л.І. Інноваційна перебудова вищої освіти та модернізація системи підготовки фахівців // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 18-19
619188
   Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні : аналітична доповідь / [Близнюк В.В. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди]НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 275, [1] с. : іл. – На тит. арк. орфогр. помилка в назві: Інновіаційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. - Авт. зазнач. на с. 275. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-02-7120-3
619189
  Єрешко Ю.О. Інноваційна політика-складова механізму сталого розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 10-16. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
619190
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 / Давидова І.О.; Харківська державна академія культури. – Київ, 2008. – 50с. – Бібл.: 75 назв
619191
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотеки в плановій та ринковій системах господарювання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 105-111


  Досліджуються мета, роль та механізми формування інноваційної політики бібліотек у різних системах управління.
619192
  Цигилик І.І. Інноваційна політика в системі підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
619193
  Кузнецов О.В. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 135-141
619194
   Інноваційна політика вищого навчального закладу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 340-344. – ISBN 978-966-2748-97-0
619195
  Гайдабрус А.О. Інноваційна політика держави в постіндустріальному розвитку України. Вибір концепції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 41-45. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
619196
  Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
619197
  Прокопенко І.Ф. Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України / І.Ф. Прокопенко, Т.О. Стовбун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
619198
  Байцим В. Інноваційна політика держави як інструмент подолання кризи наукомісткого сектору національної економіки України / В. Байцим, Кобринчук, І // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 291-294. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
619199
  Чеботар С.В. Інноваційна політика держави як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 213-218
619200
  Бойко О.О. Інноваційна політика держави: сутність та типи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 20-21. – ISBN 978-966-188-219-4
619201
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 9-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
619202
  Жуков С. Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України / С. Жуков, О. Дюгованець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
619203
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності економік регіонів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 114-119


  Розглядаються аспекти інноваційної політики становлення конкурентних переваг в економічному і суспільному розвитку. Розкриті ключові елементи розвитку конкурентоспроможності економік регіонів України та фактор активізації інноваційної діяльності в її ...
619204
  Просович О.М. Інноваційна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.М. Просович, Р.О. Мірошник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 30-34. – ISSN 0321-0499
619205
  Снігур Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 200-204. – ISSN 1818-5754
619206
  Пригара О. Інноваційна політика підприємства: сучасні виклики та перспективи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
619207
  Дячук І. Інноваційна політика розвитку економіки : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
619208
  Кальянов А.В. Інноваційна політика розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки / А.В. Кальянов, С.О. Воронков // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 12-18
619209
  Лучик В.Є. Інноваційна політика розвитку регіонів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 174-177. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
619210
  Мармазова Т.І. Інноваційна політика та її роль у випереджальному соціальному розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 59-68
619211
  Єгоров І.Ю. Інноваційна політика та розвиток високих технологій / І.Ю. Єгоров, Ю.М. Бажал // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 140-150. – ISBN 978-966-02-8705-1
619212
  Шатило О.А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 135-137
619213
  Притикіна О.Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС : інвестиції / О.Л. Притикіна, Ю.М. Стасюк, О.В. Щипанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
619214
  Терьошкіна Н.Є. Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 21-29. – ISSN 1683-1942
619215
  Юринець З. Інноваційна політика як складова розвитку економіки України / З. Юринець, Б. Максимів, Судова-Хом"юк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 694-699. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
619216
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : аналітичні матеріали, засновані на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA), Київ, жовтень 2011 р. / ред. : Г. Румпф, Д. Строгилопулос, І. Єгоров. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-909-5
Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. – 2011. – 214 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні". – Бібліогр. в кінці розд.
619217
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : (станом на жовтень 2011 року) / [дослід. здійснювали : Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І. та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-910-1
Т. 2 : Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – 2011. – 352 с. : табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
619218
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : Київ, жовтень 2011 р. / [підгот. : Д. Строгілопулос, Г. Румпф]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-908-8
Т. 3 : Інновації в Україні : пропозиції до політичних заходів. – 2011. – 74 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
619219
  Філіпова Н.О. Інноваційна послуга як джерело розширення ринків збуту високотехнологічної продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 259-263. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
619220
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-9.
619221
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
619222
  Черненко В. Інноваційна праця та мотиваційні основи її розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-34. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
619223
   Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [Семикіна М.В. та ін. ; за наук. ред. М.В. Семикіної] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-19-5
619224
  Кондратьєва А.В. Інноваційна природа освітнього менеджменту // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 226-230
619225
  Касич А.О. Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України / А.О. Касич, М.В. Назарова, Т.А. Клімович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 66-69. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
619226
  Гусєв В.В. Інноваційна реструктуризація регіональних економічних систем як фактор забезпечення економічної безпеки україни в регіональному вимірі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
619227
  Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / Світлана Польовик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326


  У статті подано огляд інноваційних змін у бібліотечній справі в контексті нової соціально-культурної парадигми розвитку. Розкрито особливості інновацій на прикладі президентських бібліотек та їх вітчизняного аналога - Фонду Президентів України.
619228
  Мацибок-Стародуб Інноваційна синергія в університетському просторі // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Студенти й працівники нашого Університету й інших ЗВО долучилися до церемонії закриття п"ятого навчального сезону Бізнес-школи Наукового парку Університету. Частина відвідала захід 31 травня в Червоному корпусі, інші під"єдналися до події онлайн. ...
619229
  Фурман А.В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів наукової програми) / А.В. Фурман, З. Шляхова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 167-177. – ISSN 1810-2131
619230
  Одрехівський Микола Васильович Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина" / Одрехівський Микола Васильович, Одрехівська Ольга Омелянівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 228-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновані методологічні підходи до моделювання інноваційної системи Регіональної агломерації "Дрогобиччина", побудованої на основі структури інноваційного процесу та кластерних, територіально ієрархічних моделей як різновидностей мережних ...
619231
  Сторожук В.М. Інноваційна система як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 64-67.
619232
   Інноваційна система: стан і перспектива / підготувала С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Науковці, представники міністерств, бізнесу та громадських організацій зібралися у Комітеті з питань науки і освіти на слухання "Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення".
619233
  Назаркевич І.Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 179-185. – ISSN 1562-0905
619234
  Присвітла О.В. Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 83-90. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228


  Доведено необхідність моніторингу ситуації на глобальному ринку послуг та міжнародному ринку праці для стратегічного управління у сфері освітніх послуг. Зроблено висновок про необхідність удосконалення форм співпраці у тріаді "держава-бізнес-освіта".
619235
  Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія / Т.А. Васильєва. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 118 с. – ISBN 978-966-8958-53-3
619236
  Тесленок І.М. Інноваційна складова в теоріях конкурентних переваг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.293-297. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
619237
  Азьмук Н.А. Інноваційна складова вищої освіти в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 65-70
619238
  Будкін В.С. Інноваційна складова геоекономічних сценаріїв України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 69-71.
619239
  Кравцов Ю.С. Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 30-34. – ISSN 2077-1800
619240
  Дименко Руслан Анатолійович Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив інновацій на формування конкурентної стратегії держави. Виявлено умови підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження модернізаційних проектів.
619241
  Дименко Р.А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 1993-6788
619242
  Власова І.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 114-118
619243
  Варналій З.С. Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 32-36


  У статті розглядаються головні складові конкурентоспроможності економіки України, розкривається магістральний напрям зміцнення конкурентноздатності вітчизняної економіки і інноваційність, що дозволить Україні ефективно інтегрувати у світову економіку, ...
619244
  Пушкарьова Т.О. Інноваційна складова науково-педагогічного проекту / Т.О. Пушкарьова, Н.В. Журбенко // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 164-167. – ISBN 978-617-625-000-5
619245
  Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
619246
  Строченко Н.І. Інноваційна складова практичної підготовки фахівця економічного напрямку вищим навчальним закладом / Н.І. Строченко, О.В. Назаренко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 180-184
619247
  Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
619248
  Школа І.М. Інноваційна складова стратегії розвитку промислового потенціалу регіону / І.М. Школа, П.І. Шилепницький, О.В. Зибарева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 7-14. – Бібліогр.: на 7 пунктів
619249
  Писаренко С.М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
619250
  Підвисоцький Я.В. Інноваційна складова сучасних міжнародних фінансових інструментів : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
619251
  Стукач Т.М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 121-125. – Бібліогр.: 10 назв
619252
  Сизоненко В.О. Інноваційна складова трансформації економічних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 233-238.
619253
  Кондратюк О.І. Інноваційна складова у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 21-25. – ISSN 2409-1944
619254
  Кравченко М.В. Інноваційна складова управління фінансово-економічною безпекою / М.В. Кравченко, О.О. Науменко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 111-112. – ISBN 978-9934-571-51-0
619255
  Тараненко І.В. Інноваційна складова формування конкурентоспроможності економіки України в контексті циклічного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 107-114. – ISSN 2074-5354
619256
  Телелим В.М. Інноваційна спрямованість військової освіти: поняття та сутність, рушійні механізми / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 3-15


  У статті досліджується інноваційна спрямованість військової освіти як інтегрована сукупність двох понять - інноваційної політики та інноваційної діяльності.
619257
  Ватченко О.Б. Інноваційна спрямованість економіки України на сучасному етапі розвитку / О.Б. Ватченко, Г.В. Ползікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
619258
  Романовський О.Г. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 2078-7782
619259
  Росул В.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності О.В. Духновича / В.В. Росул, О.Й. Фізеші // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 189-196. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
619260
  Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 12 пунктів
619261
  Толкач О.А. Інноваційна стратегія держави у вирішенні медико-соціальної проблеми здоров"я нації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 67-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
619262
  Олійник Я. Інноваційна стратегія конкурентоспроможності регіону на основі кластерного підходу / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-8. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті охарактеризовано інноваційну модель розвитку територій через реалізацію кластерного підходу. Розкрито перспективи кластерів в реалізації інновацій, їх потенційні переваги та можливості до забезпечення конкурентоспроможності територій. Наведено ...
619263
  Гарафонова О.І. Інноваційна стратегія підприємства: особливі підходи до формування в сучасних умовах розвитку ресторанної сфери в Україні / О.І. Гарафонова, А.М. Токовенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 327-332. – ISSN 2222-4459
619264
  Улановська А.С. Інноваційна стратегія розвитку європейської вищої освіти в контексті другої фази Болонського процесу (2010-2020 рр.): аналіз основних ініціатив // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 339-341. – ISBN 978-966-698-191-5
619265
  Басс Д.Я. Інноваційна стратегія розвитку ринків фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 86-91. – Бібліогр.: на 6 пунктів
619266
  Домбровський О. Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема "цивілізаційного хронотопу", яка є інноваційною категорією сучасної економічної теорії та наступним кроком в її розвитку. В статье исследуется проблема "цивилизационного хронотопа", являющаяся инновационной категорией ...
619267
  Білоусов Є.М. Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 5-10
619268
  Богер О.В. Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
619269
   Інноваційна сфера України опиниться під прицілом експертів ООН // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 1


  Експерти ООН проведуть дослідження інноваційної сфери України і порадять, як покращити розвиток інновацій. Про це йшлося під час зустрічі делегації Європейської економічної комісії ООН (UNECE) з представниками МОН України.
619270
  Пабат О. Інноваційна та економічна безпека держави: суть та підходи до визначення понять // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 40-44
619271
  Макаренко П.О. Інноваційна та логістична складові автомобілебудування: суспільно-географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 160-167. – Бібліогр.: 9 назв
619272
  Мельник Л.Ю. Інноваційна та технологічна політика держав // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 15-26. – ISSN 2306-546X
619273
   Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень... : збірка тез за матеріалами круглих столів / Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; АПН України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права ; [ редкол. : Мельник В.П., Антипов В.І. та ін. ]. – Ірпінь, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-337-162-7
619274
  Жилінська О. Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розкрито значення новаторських підходів Й. Шумпетера у конструюванні пізнавального інструментарію дослідження проблем економічного розвитку з позицій становлення методологічних засад некласичної та постнекласичної науки. Раскрыто значение новаторских ...
619275
  Маслюківська А. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію виникнення та класичне визначення поняття "інновація". Розглянуто основні положення інноваційної теорії Йозефа Шумпетера та їх сучасне розуміння. В статье исследована эволюция возникновения и классическое определение ...
619276
  Филюк В. Інноваційна теорія підприємництва Й.А. Шумпетера // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 117-124
619277
  Каховський М.Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі. - // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 25-31. – ISSN 1815-2066
619278
   Інноваційна технологія навчання О.О. Хмури // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 188-198. – ISBN 978-617-7364-13-8
619279
  Волженцева І.В. Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 3-17
619280
  Погріщук Б. Інноваційна транзитивність як індикатор формування глобальної економічної безпеки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 18-23. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
619281
   Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь / [Ю.М. Бажал та ін. ; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2015. – 334, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 335. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7615-4
619282
  Коваль В.В. Інноваційна форма мережевої взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 140-146


  Розглянуто передумови формування мережевої структури - кластеру в сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг.
619283
  Атаманова Ю. Інноваційна функція держави в контексті правового забезпечення інноваційного розвитку: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
619284
  Голосніченко І. Інноваційне дослідження з актуальних проблем забезпечення процесу інформатизації України юридичною наукою та практикою : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
619285
  Гусаріна Н.В. Інноваційне забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гусаріна Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
619286
  Ракітіна Н.О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 115-123. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
619287
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 270 л. – Додатки: л. 200-270. – Бібліогр.: л. 176-199
619288
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
619289
  Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
619290
  Пакуліна А.А. Інноваційне забезпечення освітньої дяльності та розвиток платних освітніх послуг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 161-162. – ISSN 2075-4892


  "Європейські вищі учбови заклади накопичили значний досвід інноваційного розвитку і в розробці, і в застосуванні нових освітніх технологій, який може бути використаний в українських ВНЗ."
619291
  Бороденко К.С. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 139-144. – ISSN 2221-1055
619292
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229, [34] арк. – Додатки: [34] арк. – Бібліогр.: арк. 209-229
619293
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
619294
  Врублевська-Місюна Інноваційне інвестування в процесах розвитку міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 79-88. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
619295
   Інноваційне лідерство / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Досвід, можливості й конкретні результати співпраці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" з вітчизняним обороно-промисловим комплексом було представлено під час першого Всеукраїнського форуму приватних підприємств оборонної промисловості й Міжнародної ...
619296
  Васильєва О.І. Інноваційне лідерство в публічному управлінні / О.І. Васильєва, Н.В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
619297
  Листопад О. Інноваційне навчання як об"єкт освітніх реформ // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 107-109. – ISBN 978-966-2249-24-8
619298
  Петрович Й.М. Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств / Й.М. Петрович, Н.С. Савоніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 39-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
619299
  Соснін О. Інноваційне оновлення життя суспільства. З приводу чергового випуску фахівців кафедри "Міжнародна інформація" Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-61. – (Політичні науки)


  Автор статті згадує Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де в 1993 р. було започатковано підготовку фахівців за спеціальністю "Міжнародна інформація".
619300
  Гречан А.П. Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 40-44. – ISSN 2413-0966
619301
   Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І.А. Островський, С.Ю. Юр"єва, О.П. Коюда, О.І. Славута // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 16-21. – ISSN 2306-6814


  "У статті розглянуто регіональні особливості інноваційного підприємництва в сфері поводження з побутовими відходами. Підкреслено необхідність розвитку інфраструктури в контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Відзначено ...
619302
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку : Монографія / В.В. Зянько; МОНУ, Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 263с. – ISBN 966-641-122-9
619303
  Галенко С.М. Інноваційне підприємництво як інструментальна основа фундаментальних світогосподарських трансформацій / С.М. Галенко, Д.С. Очеретний // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 59-63. – ISSN 2222-4459
619304
  Павленко І.А. Інноваційне підприємництво як наукова категорія / І.А. Павленко, Л.А. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 12-15. – ISSN 2306-6814
619305
  Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
619306
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія / В.В. Зянько ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397с. – ISBN 978-966-641-265-5
619307
  Мазур О. Інноваційне підприємство в структурі малого бізнесу в Україні = Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-41 : Рис. 2. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
619308
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 11-19. – ISSN 2310-2837
619309
  Щербина І. Інноваційне середовище в механізмі розвитку воєнно-економічного співробітництва України з іноземними державами / І. Щербина, В. Пахольчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
619310
   Інноваційне співробітництво з компанією Samsung Electronics / Управління міжнародного наук.-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О. Беха з делегацією компанії Samsung Electronics (Корея) на чолі з віце-президентом Сеунгуном Парком. "Зустріч присвячена обговоренню питань науково-технічного ...
619311
  Бабієнко М.Ф. Інноваційне сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні / М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, В.О. Пабат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 16-20. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
619312
   Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, О.Д. Витвщька, ПросянікВ.М // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 111-117. – ISSN 2221-1055
619313
  Юркевич О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 81-86
619314
  Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 20-24.
619315
  Тацій В.Я. Інноваційне суспільство: новий виклик правовій науці // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 90-106. – ISBN 978-966-458-148-3
619316
  Кривонос А. Інноваційне управління агросектором України / А. Кривонос, М. Білокур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 22-33. – ISSN 0868-8893
619317
  Чорний А.В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Чорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
619318
  Тарнавська Н.П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів : монографія / Наталія Тарнавська, Роман Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 239, [1] с. : іл., табл., схеми. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр.: с. 210-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-2128-9
619319
  Тарнавська Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Н. Тарнавська, Р. Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
619320
  Бикова В.Г. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах / В.Г. Бикова, Є.В. Курячий, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 101-108
619321
  Тарнавська Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 36-43
619322
  Аніщенко В.О. Інноваційне управління соціо-еколого-економічними системами [теоретико-методологічні аспекти] / В.О. Аніщенко, Т.А. Гоголь, О.Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 104-108
619323
  Федулова І.В. Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 59-64.
619324
  Генералова Ю.В. Інноваційний аспект економічного зростання / Ю.В. Генералова, Н.О. Кульбака // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 20-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
619325
  Андреюк Н. Інноваційний аспект конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено інноваційну активність як один із ключових чинників підвищення конкурентоспроможності країни. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і напрями розвитку інноваційної діяльності підприємств України. В статье определена инновационная ...
619326
  Ветчинов О.Й. Інноваційний аспект транскордонного співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 251-253
619327
  Токар В.В. Інноваційний базис національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-50
619328
  Шульц С.Л. Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 157-165. – ISSN 2306-5664
619329
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 15-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
619330
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 30-37. – ISSN 0131-775Х
619331
  Дука А. Інноваційний вимір глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються проблеми впливу глобалізаційних процесів на структуру та якість відтворювальних процесів в національній економіці. Висвітлюється місце в цих процесах суб"єктів інноваційної сфери та узагальнюється вплив результатів їх ...
619332
  Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України : економіко-технологічний контекст : монографія / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-504-954-8
619333
  Вітвицька С.С. Інноваційний до проблеми виховання молоді у педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 5-9. – ISBN 978-966-698-257-8
619334
  Ростов Е.Ф. Інноваційний імператив розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України / Е.Ф. Ростов, С.Д. Годун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 46-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються нові принципи ринкового господарювання, визначаються окремі засоби для розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, ноосферно-інноваційна концепція економічного відродження України.
619335
  Буркинський Б.В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 2-3
619336
  Югас Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 84-88. – (Економіка ; Вип. 31)
619337
  Білоус В. Інноваційний клімат – обов"язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 32-34. – ISSN 1811-377X


  У статті відображено досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського із впровадження новітніх технологій як важливого напряму діяльності.
619338
  Атамапова Ю. Інноваційний кодекс України як форма удосконалення законодавчого забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 172-183. – ISSN 1993-0909
619339
  Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30. – ISSN 1993-6788
619340
  Кобржицький В.В. Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект / В.В. Кобржицький, М.І. Григор"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
619341
  Городецька Т.Б. Інноваційний маректинг в стратегічному управлінні промисловим підприємством / Т.Б. Городецька, А.Г. Іващенко, Л.В. Семерунь // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2409-1944
619342
  Діденко О.А. Інноваційний маркетинг в системі чинників конкурентноспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 87-94
619343
  Готра В.В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
619344
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : Hавчальний посібник / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська; Мін.освіти України.Київськ.нац.економічний університет. – Київ : КHЕУ, 1997. – 92с. – ISBN 9665740806
619345
  Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / Н.В. Краснокутська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 504 с. – ISBN 966-574-524-7
619346
  Василенко О.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Василенко, В.Г. Шматько. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 440с. – ISBN 966-651-092-8
619347
  Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 440с. – Шифр дубл .33 Васи.Доп.карт.ек. – ISBN 966-364-139-8
619348
  Стадник В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В. Стадник, М. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-29-1
619349
  Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-364-480-6
619350
  Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-916-0
619351
  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-312 та в підрядк. – ISBN 978-966-680-504-4
619352
  Власенко О.С. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / О.С. Власенко. – Київ : Знання, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-439. – ISBN 978-966-346-930-0
619353
  Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : Підручник / Т.О. Скрипко. – Київ : Знання, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-357. – ISBN 978-966-346-718-4
619354
  Бондар О.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Бондар, А.О. Глєбова ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Освіта України, 2013. – 479, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., частк. англ. – ISBN 978-966-188-323-8
619355
  Вікарчук О.І. Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 156-159. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
619356
  Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. нац. акад. харч. технологій ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 446, [2] с. : табл. – Додатки: с. 428-446. – Бібліогр.: с. 423-427. – ISBN 978-611-01-0280-3
619357
   Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / [О.А. Гавриш, В.В. Дергачова, К.О. Бояринова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 388, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 358-388. – ISBN 978-966-622-817-1
619358
  Атрощенко Н.М. Інноваційний метод навчання: storytelling (сторітеллінг) / Н.М. Атрощенко, Л.П. Івашина // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 116-118. – ISBN 978-966-698-282-0
619359
  Ахромкін Є. Інноваційний механізм забезпечення ресурсозбереження у регіоні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 27-31. – ISSN 1605-2005
619360
  Нагорняк Г. Інноваційний механізм трасформування знань і компетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб"єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств) / Г. Нагорняк, І. Нагорняк // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 40-54. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню інноваційного механізму трансформуваннязнаньікомпетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб"єктів господарювання (на прикладі вітчизнянихмашинобудівних підприємств). Наведено визначення поняття «інтелектуальний ...
619361
  Ломакін В.О. Інноваційний напрямок розвитку підприємств в Україні / В.О. Ломакін, Д.І. Антончук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 966-7958-13-2
619362
  Опейда Й.О. Інноваційний органокаталіз - перспективний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 68-74. – ISSN 1815-2066


  Показано перспективність інноваційного органокаталізу в аеробному окисненні та отримані в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України досягнення в цій області. Важливим нововведенням у практику окиснення молекулярним ...
619363
  Леонов С.В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України / С.В. Леонов, О.О. Котенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 174-179. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
619364
  Назаренко К. Інноваційний підхід до викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції України // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0131-6788
619365
  Савельчук І.Б. Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністью "соціальна робота" // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 207-211
619366
  Думанська К.С. Інноваційний підхід до оцінки стратегічної адаптації компанії за умов невизначеності мінливого економічного оточення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 326-332. – ISSN 2222-4459
619367
  Кривов"язюк І.В. Інноваційний підхід до оцінювання безпечності функціонування промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 83-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
619368
  Ляшенко М.В. Інноваційний підхід до реалізації стратегії екологобезпечного розвитку тваринництва (міжнародний аспект) // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
619369
  Волошина Т.М. Інноваційний підхід до розвитку підприємств пивоварної промисловості / Т.М. Волошина, І.В. Мельник, А.І. Литвинчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-5 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
619370
  Заболотний Г.М. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем / Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто еволюційні теорії розвитку економічних систем, виділено три типи моделей їх розвитку.
619371
  Лавриненко Н. Інноваційний підхід до спеціальної іншомовної підготовки магістрів військового управління в міжнародних відносинах / Н. Лавриненко, С. Лисенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 162-171. – ISSN 2617-1775
619372
  Набока О. Інноваційний підхід до традиційної лекції у фаховій підготовці менеджерів освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 71. – С. 3-11. – ISSN 2077-1827


  Доведено, що розбудова підходів до фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти вимагає використання таких інноваційних типів лекцій, як-от: настановча лекція, проблемна лекція, лекція-візуалізація, бінарна лекція, лекція зі ...
619373
  Горлачук В.В. Інноваційний підхід до формування конкурентних переваг аграрних підприємств / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 13-19. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
619374
  Пірен М.І. Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 125-129. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
619375
  Науменко М.І. Інноваційний підхід до якості вищої військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – 254-260
619376
  Вовканич І.І. Інноваційний підхід та інформаційні технології в навчальному процесі підготовки фахівців з міжнародних відносин / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 74-83. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
619377
  Артюшина М.В. Інноваційний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-75. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
619378
  Біленчук П.Д. Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод людини і громадянина / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7363-14-8
619379
  Буряк А.В. Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 56-64. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність інноваційного потенціалу, форми його прояву в аграрному секторі економіки. Встановлено, що інноваційний потенціал виступає чинником інтенсифікації виробництва шляхом його інноваційної модернізації, розвиток якого стримується ...
619380
  Бібен О.І. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
619381
  Єгоричева С. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
619382
  Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах XXI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 26-36. – ISSN 1682-2366


  На прикладі вищих навчальних закладів Харкова шляхом визначення можливостей для інноваційної діяльності через підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі.
619383
  Васильєва В.В. Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 156-160


  Проаналізовано стратегічна мета Національної доктрини розвитку освіти - перехід на ії іноваційний тип.
619384
  Бондаренко О.О. Інноваційний потенціал досвіду діяльності університетських осередків культури в Польщі та можливості його використання в Україні // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 138-172. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню інноваційної діяльності університетських осередків культури в Польщі, принципів, напрямів та видів означеної діяльності, конкретизації її організаційно-педагогічних засад у нормативно-правовому, культурологічному та ...
619385
  Задорожня Г.П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 162-168 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
619386
  Колодинський С. Інноваційний потенціал економічного розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Регіональні економічні системи є територіальними просторовими структурами, в рамках яких формуються інноваційні виробничі технологічні кластери. Останні формуються на базі розвиненої регіональної інфраструктури, що включає систему наукових, освітніх, ...
619387
  Іщук С.М. Інноваційний потенціал інформаційного простору інтернету // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 26-28
619388
  Сизоненко В.О. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 62-67.
619389
  Шут М. Інноваційний потенціал наукових досліджень на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики / М. Шут, Л. Благодаренко, Т. Січкар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 350-357. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
619390
  Вінницька Т.В. Інноваційний потенціал національної економіки: сутність та структура // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 34-40. – (Економічні науки ; вип. 26)
619391
  Хімченко А. Інноваційний потенціал Німеччини: використання досвіду в Україні / А. Хімченко, О. Попович // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 65-71. – ISSN 1728-9343
619392
  Машталер А. Інноваційний потенціал освіти в епоху «пост»: виклики і перспективи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 409-411. – ISSN 2076-1554
619393
  Крисанов Д.Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація / Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
619394
  Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка = фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
619395
  Мартюшева Л.С. та інш. Інноваційний потенціал підприємства як об"єкт економічного дослідження // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66
619396
  Яценко М.С. Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності / М.С. Яценко, О.А. Беспала, Л.С. Сівова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 38-42. – ISSN 2409-1944
619397
  Рудь Н.Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 140-150. – ISSN 1562-0905
619398
  Чистякова І. Інноваційний потенціал розвитку шкільних мереж у системі шкільної освіти Великої Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 269-277. – ISBN 978-966-2633-02-3
619399
  Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 398-404. – ISSN 0321-0499
619400
  Хаустов В.К. Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 85-93 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
619401
  Пухкал О. Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 22-29
619402
   Інноваційний потенціал та ресурси інтеграції університету до європейського простору / Л Дунаєва, М.К. Кременчуцька, О.О. Нікогосян, У.В. Варнава // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 60-68. – ISBN 978-617-689-150-5
619403
  Ганаба С. Інноваційний потенціал традиції: освітній аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
619404
  Черба В.М. Інноваційний потенціал України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
619405
   Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах = Innovation potential of Ukraine in international relations / [Рижков М.М. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – На авантит.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин - 70 років. - Авт. зазнач на с. 281-282. - Парал. тит. арк., післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці глав. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 70 років). – ISBN 978-966-2123-51-7
619406
  Бошота Н.В. Інноваційний потенціал України та ключові проблеми його розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 56-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
619407
  Писарева М. Інноваційний потенціал України: оцінка стану та перспективи реалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 180-184
619408
  Архієреєв С.І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-400-119-6
619409
  Левчук К.І. Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства / К.І. Левчук, І.В. Гунько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6814
619410
  Узунов В.В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
619411
  Узунов В.В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
619412
  Воробей О.В. Інноваційний потенціал: сутність та роль в умовах транзитивної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 8-18
619413
  Мельник О.Г. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 108-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
619414
  Стрілковська Н.П. Інноваційний проект як форма реалізації інноваційної політики вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-181. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
619415
  Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 1810-3944
619416
  Михайловська Оксана Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізується можливість України здійснити суттєве прискорення технологічного розвитку. Введена система коефіцієнтів для визначення якості зв"язку між рівнем науково-дослідних робіт (НДР) та технологіями дозволяє оцінити сучасний стан якості ...
619417
  Пожуєва Т.О. Інноваційний процес розвитку економічної захищеності суб"єкта господарювання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 108-114. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
619418
  Тарасова І.І. Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 2 (232), лютий. – С. 76-80. – ISSN 2221-1055
619419
  Галиця І.О. Інноваційний процес: основні тенденції та напрями розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.12-15
619420
  Лук"яненко Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук"яненко, А. Поручник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-86 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
619421
  Островська О.А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 100-113 : табл. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2305-7645
619422
  Буркинський Б. Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України / Б. Буркинський, С. Савчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
619423
  Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 103-109. – ISSN 1993-6788
619424
  Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 27-35. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
619425
  Бузовський Є.А. Інноваційний розвиток альтернативних джерел енергії / Є.А. Бузовський, В.А. Скрипниченко, М.М. Лучник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 14-20
619426
  Чорнодон В. Інноваційний розвиток АПКу системі реформування національного господарського комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 472-478. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Визначено соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва, стратегічні пріоритети реалізації інноваційних процесів та розкрито умови їхньої реалізації.
619427
  Толочко С.Є. Інноваційний розвиток бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 140-143. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
619428
  Рибак Г.І. Інноваційний розвиток в умовах комплементарності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 181-186. – ISSN 2222-0712
619429
  Канченко Є.В. Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 85-89. – ISSN 0321-0499
619430
  Загній О.Г. Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 195-201
619431
  Дєнєжніков С.С. Інноваційний розвиток вищої освіти і мультимедійні технології: теоритичні та практичні аспекти // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 7-23. – ISBN 978-966-698-197-7
619432
  Клімова Г.П. Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу // Право та інноваційне суспільство / Нац. акад. правових наук України, Н.-д ін-т правового забезпечення інноваційногорозвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 1. – С. 50-57
619433
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-191-5
Т. 1. – 2015. – 391, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
619434
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-193-9
Т. 2. – 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., пол., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
619435
  Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів творення школи майбутнього // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 40-48. – ISSN 2304-0629
619436
  Скрипченко М.О. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: сутність поняття, проблеми та перспективи в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 56-59. – ISBN 978-617-645-234-8
619437
  Філиппова С.В. Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції / С.В. Філиппова, П.В. Воронжак // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 336-341
619438
  Лапко О.О. Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як чинник забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах / О.О. Лапко, Г.В. Крамарєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 406-411. – ISSN 0321-0499
619439
  Шмиголь Н.М. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Україна / Н.М. Шмиголь, Т.С. Павлюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 38-47. – ISBN 978-966-599-550-0
619440
  Кириченко О.А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізаці / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16
619441
  Образцова Н.О. Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
619442
  Гриньова В.М. Інноваційний розвиток економіки України як стратегічний напрям підвищення її конкурентоспроможності у світі / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 140-143. – ISSN 1729-7206
619443
  Ігнатович Н.І. Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 304-311
619444
   Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. – Київ : Основа, 2005. – 552с. – ISBN 966-699-117-9
619445
  Щекатунова Г. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 21-28. – ISSN 0131-6788
619446
  Мусієнко В.Д. Інноваційний розвиток комунікаційної політики рекламної агенції / В.Д. Мусієнко, К.О. Шульга // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 44-48
619447
  Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 23-28. – ISSN 1810-3944
619448
  Еффіонг Даніель Окон Інноваційний розвиток країни: дослідження потенційних можливостей (на прикладі Нігерії) // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 70-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
619449
  Бачило І.Л. Інноваційний розвиток нації і становлення засад інформаційного і громадянського суспільства / І.Л. Бачило, О.В. Соснін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – C. 7-15. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
619450
  Андрущенко Віктор Петрович Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-17


  Переживаючи серйозні політичні, економічні і соціокультурні суперечності, українське суспільство наполегливо шукає шляхи, напрями, ресурси дальшого цивілізаційного розвитку. Сьогодні зрозумілим практично кожному стало те, що незалежна держава в усій ...
619451
  Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-18.
619452
  Жабінець Н.В. Інноваційний розвиток освіти і науки як чинник формування соціального капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 157-164
619453
  Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 8-14 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
619454
  Кашуба Я.М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
619455
  Гнітецький Є. Інноваційний розвиток підприємств згідно із концепцією сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 111-114. – ISSN 1993-0259
619456
  Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 99-108. – ISSN 1562-0905
619457
   Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні = Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine : монографія / [Давимука С.А. та ін. ; за заг. ред. С.А. Давимуки] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 401-419. – ISBN 978-966-02-8099-1
619458
  Никифоренко В.Г. Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 48-53
619459
  Полясковська К.В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 93-99. – ISSN 1683-1942
619460
  Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 302-307. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2188-62-2
619461
  Комолова К.Ю. Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД: аспект державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
619462
  Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу проблеми організації та розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми розвитку промислового комплексу на інноваційних засадах та окреслено наслідки такого процесу. The problems of development of produttion complex on the innovation base are analysed and the negative factors oh thes ...
619463
   Інноваційний розвиток промисловості України : Навч. посібник. – Київ : КНТ, 2006. – 648с. – На обкл. книги: О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – ISBN 966-373-063-3
619464
  Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-97. – ISSN 1993-6788
619465
   Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 15). – ISBN 978-966-554-221-6
619466
  Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції : монографія / Анатолій Володимирович Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 322, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-ій річниці Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Бібліогр.: с. 223-241. – ISBN 978-966-397-281-7
619467
  Башта Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / Башта, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 186-189
619468
  Ковач М.Й. Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону: проблеми і ризики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 43-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
619469
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
619470
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-49. – ISSN 1608-6422
619471
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
619472
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 43-50. – ISSN 1608-6422
619473
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-40. – ISSN 1608-6422
619474
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1608-6422
619475
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 1608-6422
619476
  Халілов А.Є. Інноваційний розвиток системи керування елементами економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 102-104


  Розкриваються інноваційні процеси в економічному розвитку країни за умов державного втручання і підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Розкритий характер і основні тенденції інноваційного розвитку в Україні. Innovative processes open up ...
619477
   Інноваційний розвиток сільського господарства за використання індикаторів "зеленого зростання" / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, С.А. Романова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 6-16 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
619478
  Кучеренко В.В. Інноваційний розвиток співпраці банків та страхових компаній в країнах Азії / В.В. Кучеренко, В.В. Тринчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 308-315. – ISSN 2306-546X
619479
  Пікус Р. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-80. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
619480
  Карпунь І.Н. Інноваційний розвиток суб"єктів господарування: методологія формування, механізми реалізації : монографія / І.Н. Карпунь, М.С. Хом"як ; МОН України ; Львівський держ. ін-т новіт. технол. та упр. ім. В. Чорновола. – Львів, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-199-001-1
619481
  Романовський О. Інноваційний розвиток суспільства за моделлю "потрійної спіралі" Г. Іцковіца // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 132-144


  Стаття присвячена аналізу особливостей моделі "потрійної спіралі". Доведено доцільність, можливість і визначено умови ії застосування в українських реаліях.
619482
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми : СОІППО. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 1 : Секція №1-2, №3 (сесії 1-2). – 2010. – 324 с.
619483
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 2 : Секції №3 (сесії 3.3-3.5), №4. – 2010. – 368 с.
619484
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 1. – 2008. – 214с.
619485
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізаціі ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: перша міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, вчених, [ 20-21лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 2. – 2008. – 186с.
619486
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 3. – 2008. – 162с.
619487
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(2). – 2008. – 210с.
619488
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти (Україна) та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4 (1). – 2008. – 194с.
619489
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(3). – 2008. – 170с.
619490
  Віннік В.В. Інноваційний розвиток та залучення України до економічних програм ЄС після підписання Угоди про асоціацію: перспективи та можливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 246-248
619491
  Віннік В. Інноваційний розвиток та залучення України до програм ЄС: перспективи і можливості // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 17-19
619492
  Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи : аналіт. доповідь / [Олійник Д.І.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 51, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-299-8
619493
  Лотоцький Б.В. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних реаліях сьогодення / Б.В. Лотоцький, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 29-31. – ISBN 978-617-645-234-8
619494
  Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 172-178. – ISSN 0321-0499
619495
  Осецький В.Л. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 24-28
619496
  Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферту технологій та науково-технологічної співпраці // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 153-161. – ISSN 1684-906Х
619497
  Кобза Вікторія Інноваційний розвиток України у 2007 році. Основні події / за матеріалами www.in.gov.ua, Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
619498
  Плєшакова Н.А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 158-162. – ISSN 2222-4459
619499
  Турило А.М. Інноваційний розвиток як економічний закон ринкової системи господврювання / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 31-37. – ISSN 1993-6788
619500
  Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-30. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
619501
  Олейнікова Л.Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 35-41. – Бібліогр.: 7 назв
619502
  Ковальчук С.С. Інноваційний розвиток як основа входження України у глобальний економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 12 пунктів
619503
  Михайлина Д. Інноваційний розвиток як основа конукурентних переваг транснаціональних корпорацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 15 пунктів
619504
  Степанкова Т.М. Інноваційний розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 200-201
619505
  Козар А. Інноваційний розвиток як шлях до конкурентоспроможної економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 257-259
619506
  Пересадько Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного Ощадного банку України / Г.О. Пересадько, О.В. Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 215-218
619507
  Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-45. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
619508
  Мельник О.Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування : монографія / Мельник О.Г. ; Нац. акад. упр. – Київ : Національна академія управління, 2015. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8406-92-8
619509
  Кондрашова-Діденко Інноваційний розвиток: шлях до інтелектономіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 224-231


  У статті розкрито сутність інтелектономіки як типу виробництва і дустріального суспільства, а також обґрунтовано необхідність і можливість ( дження країни у глобальний процес її формування шляхом інноваційного розвш сучасної економіки. The article is ...
619510
  Сопко В.В. Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу / В.В. Сопко, С.В. Андрос // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 173-178
619511
  Шовкун І.А. Інноваційний тип економічного розвитку в інституційной теорії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 105-111. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
619512
  Опанасюк Ю. Інноваційний тип прогресу як об"єкт дослідження філософії і науки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 55-58. – ISSN 2078-1016
619513
   Інноваційний університет і лідерство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)


  Відбувся підсумковий етап спільного українсько-польського проекту "Інноваційний університет і лідерство". У КНУ ім. Т. Шевченка впродовж трьох днів відбувалися презентації мікропроектів учасників
619514
   Інноваційний університет та лідерство [польсько-український проект] / за інф. ДНУ імені О. Гончара // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 15-22 жовтня (№ 43). – С. 1


  17 жовтня 2014 року завершилася перша (тренінгова) частина проекту "Інноваційний університет і лідерство", що реалізується на базі Варшавського університету за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного фонду досліджень ...
619515
  Гусь А. Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 119-130. – ISSN 2078-1431


  У статті обгрунтовано необхідність реформування вітчизняної системи вищої освіти шляхом створення інноваційних структур нового "європейського" типу - інноваційних університетів.
619516
  Дробишева О. Інноваційний фактор антикризового управління промисловими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 420-429. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
619517
  Федулова Л.І. Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 62-71. – ISSN 2306-546X
619518
  Крисанов Д. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-82 : Табл. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
619519
   Інноваційний фактор сталого економічного зростання : Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – 128 с. – ISBN 966-02-2416-8
619520
  Ковальчук Т.Г. Інноваційний фактор сталого економічного зростання / Т.Г. Ковальчук, Г.В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 115-118. – Бібліогр.: Быблыогр.: 8 п.
619521
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
619522
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Додатки: л. 193-200. – Бібліогр.: л. 171-192
619523
  Папп В.В. Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України / В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 52-56. – ISSN 2222-4459
619524
  Гінда О. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-118. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
619525
  Брюховецька В. Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 50-54
619526
  Ситниченко Є.Г. Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
619527
  Коваль Т.В. Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об"єднаної Німеччини // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 97-101. – ISBN 966-8847-12-1
619528
  Михальчук С.О. Інноваційний характкр впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
619529
  Радинський С. Інноваційний чинник конкурентоспроможності національної економіки // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 99-102. – ISSN 1815-3232
619530
  Іванишин В.В. Інноваційний шлях до університету дослідницького типу / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 5-18. – ISSN 2309-1533
619531
  Немченко Г.В. Інноваційний шлях подолання проблем підприємств харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 105-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
619532
  Прушківський В.Г. Інноваційний шлях реструктуризації промислового виробництва в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 196-199. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
619533
  Гаращук О. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти - передумова підвищення її якості / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається вплив освітньої сфери на стан економіки, її конкурентоспроможність. Підкреслюється, що вища освіта є невід"ємним компонентом економіки. Особлива увага приділена питанням якості вищої освіти, шляхам підвищення її інноваційності, у тому ...
619534
  Гаращук О.В. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти в Україні: концептуальні основи / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 135-143. – ISSN 2218-1199
619535
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 269-277. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
619536
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 5-6
619537
  Сільченкова О. Інноваційний шлях розвитку України: гасло чи реальність? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 1608-6422


  [Дискусія на якій був присутній Сергій Березовенко (доц. ІМВ), подано цитату с. 72]
619538
  Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 27-32, 34


  З метою створення незалежної фінансової бази органів місцевого самоврядування обгрунтовано доцільність запровадження плати підприємств за працівників на користь населених пунктів, де вони мешкають.
619539
  Кисіль О.В. Інноваційні 3D технології як інструментарій для проектування та відновлення міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 77-81 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
619540
  Пономаренко В.Д. Інноваційні ад"єктивні графодеривати сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, Є.Б. Новікова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-87. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовано структурно-семантичні особливості неузуальних інноваційних ад"єктивів із графічно виділеними елементами. Проаналізовано й описано їхні найпродуктивніші словотвірні типи. Скласифіковано графодеривати залежно від співвіднесеності ...
619541
  Павленко Л.В. Інноваційні аспекти в організації самостійної роботи студентів в контексті болонського процесу // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 174-178. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
619542
  Рилач Н.М. Інноваційні аспекти взаємодії між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [40-41]
619543
  Юрчишин В.В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 90-99. – ISSN 2221-1055
619544
  Амеліна С.М. Інноваційні аспекти інформаційної підготовки перекладачів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 40-41
619545
  Васильєв А. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів / А. Васильєв, С. Шкарлет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 21-27. – ISSN 2078-1016
619546
  Кучма О.Л. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 177-181. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
619547
  Пшеничка О.В. Інноваційні аспекти конкурентоспроможності національної економіки: теоретико-методологічні визначення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 231-234
619548
  Жилінська О. Інноваційні аспекти міжнародного співробітництва країн СНД / О. Жилінська, М. Урбан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності і динаміки макроекономічних показників країн СНД у контексті спільних проблем соціально-економічного розвитку та напрямів їх подолання через розробку спільної інноваційної політики. In the paper the ...
619549
  Кремень В.Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2078-7782
619550
  Павлюк С.В. Інноваційні аспекти підготовки кадрів у Німеччині за умов співпраці вищих навчальних закладів і підприємців // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 92-97. – ISBN 966-8847-12-1
619551
  Брижань І.А. Інноваційні аспекти пом"якшення та виходу з економічних криз // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 30-38. – ISSN 2218-1199
619552
  Тарасова І.І. Інноваційні аспекти розвитку аграрної економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 61-68. – ISSN 2411-4413
619553
  Авер"янов В.Б. Інноваційні аспекти розвитку адміністративного права України / В.Б. Авер"янов, А А. Пухтецька // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 4-20. – ISSN 2227-796X
619554
  Школьний О.О. Інноваційні аспекти розвитку маркетингової логістики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 162-167. – ISSN 2309-1533
619555
  Стегней М.І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 297-303. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
619556
  Кудашева Т.В. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / Т.В. Кудашева, С.М. Куница,
619557
  Камінська Л.Ф. Інноваційні аспекти сучасної стратегії розвитку вітчизняної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розкрито теоретичний зміст поняття "доктрина". Національна доктрина розвитку освіти представлена як один з аспектів нової освітньої політики. Подано критичний аналіз існуючих доктрин освітньої реформи.
619558
  Щербак В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу : монографія / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-676-300-9
619559
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандаотними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 26-30. – Бібліогр.: 8 назв
619560
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандартними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
619561
  Ісаєнко О.О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування / Олександр Ісаєнко ; [відп. ред. О.В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 130-142. – ISBN 978-966-02-5960-7
619562
  Іванишин О.В. Інноваційні бізнес-моделі логістичного забезпечення розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 80-87. – ISSN 2309-1533
619563
  Меняйло В.І. Інноваційні веб-платформи як форма взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади / В.І. Меняйло, О.І. Гура // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 80-86. – ISBN 978-966-599-550-0
619564
  Малиновська О.Ю. Інноваційні види туризму / О.Ю. Малиновська, А.І. Ісакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 46-55. – Бібліогр.: 21 назв.
619565
  Александров В.В. Інноваційні виклики економічного зростання в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 3-8. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
619566
  Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366


  У статті фундаментальною передумовою модернізації вищої освіти в Україні визначається створення нової законодавчої бази.
619567
  Ковальський В. Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері - співвідношення та системна взаємодія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 72-81
619568
  Вінник О. Інноваційні відносини: ключові проблеми вдосконалення правового регулювання / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 36-41
619569
  Курбан О.В. Інноваційні вірусні технології в сучасних онлайн-мережевих війнах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 75-84. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
619570
  Сілютіна І. Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 61-69. – ISSN 2312-5993
619571
  Кравець І.М. Інноваційні господарські системи: питання правового забезпечення // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 271-274. – ISBN 978-617-625-000-5
619572
  Коцинський Б.Б. Інноваційні джерела сучасного розвитку в контексті "нової економіки" / Б.Б. Коцинський, Н.П. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 100-102
619573
  Півняк Г. Інноваційні дослідження в діяльності університету / Г. Півняк, О. Бешта, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366


  Національний гірничий університет.
619574
  Шелкунова Н. Інноваційні дослідження професора Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено перші дослідження Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань. Визначено чинники, які сприяли поглибленому вивченню питань надійності сполучення вісь-колісна пара. Виявлено, що на початковому етапі професійного становлення ...
619575
  Малинська Н.А. Інноваційні духоструми бароко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 75-81. – ISBN 966-587-044-0
619576
  Зухба О. Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та зміст інноваційних зрушень у економічній діяльності домогосподарства у різних сферах відтворення. Показано, що кожне нововведення в діяльності домогосподарства позитивно чи негативно впливає на її результати. Доведено, що ...
619577
  Дєнєжніков С.С. Інноваційні запити сучасного суспільства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 230-239. – ISSN 2312-5993


  Концептуальні інноваційні запити сучасного суспільства та роль освіти в його розвиткові.
619578
  Руснак І. Інноваційні засади викладання англійської мови на неспеціальних факультетах закладів вищої освіти / І. Руснак, М. Василик // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 128-136. – ISSN 2307-4906
619579
  Пожуєва Т.О. Інноваційні засади до формування захищеності суб"єкта господарювання : монографія / Т.О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : Грані ; Видавництво ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-340. – ISBN 978-966-8841-99-6
619580
  Денисенко М.П. Інноваційні засади забезпечення економічної безпеки малого та середнього підприємництва / М.П. Денисенко, П.Т. Колісніченко, Н.М. Гомон // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 4-12. – ISSN 2306-6806
619581
  Бутенко Є.В. Інноваційні засади організації, використання та охорони сільськогосподарських земель / Є.В. Бутенко, В.В. Степанець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
619582
  Клиновий Д.В. Інноваційні засади перспективної модернізації системи управління природними ресурсами України / Д.В. Клиновий, О.В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С.28-32. – ISSN 2306-6814
619583
   Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір : монографія / [О.А. Гавриш, А.Р. Дунська, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 249, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 218-240. – ISBN 978-966-622-926-0
619584
  Лазарєва О.В. Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О.В. Лазарєва, В.О. Фромольс // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
619585
  Кушнір І. Інноваційні засоби організації самостійної роботи іноземних студентів-медиків під час вивчення української мови / І. Кушнір, Т. Алексєєнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-272-1
619586
  Біленчук П.Д. Інноваційні засоби підготовки управлінських кадрів: ноотехнології і грід-технології / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь, Ю.О. Шульга // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 143-148
619587
  Присяжна Л.В. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі бенчмаркінгу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 286-288. – ISBN 978-966-02-7706-9
619588
  Даниленко Л. Інноваційні зміни в організації підвищення квліфікації педагогічних працівників // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 15-19.
619589
  Герасимчук Ю.С. Інноваційні знання менеджерів як стратегічний ресурс та основа забезпечення економічної безпеки авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 60-68 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
619590
   Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття : зб. статей магістрантів, аспірантів, молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В.Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
619591
   Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [Харків, 20-21 берез. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 288, [1]с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
619592
  Кір"якова М.Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 97-104


  Показані особливості інноваційної діяльності ТНК в умовах глобалізації.
619593
  Островська О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 154-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
619594
  Марчук Л.Л. Інноваційні інструменти забезпечення економічної безпеки регіону в контексті стрімкого розвитку технології - Blockchain / Л.Л. Марчук, О.Г. Казарян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
619595
  Романишин О.В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні / О.В. Романишин, О.В. Булавинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
619596
  Шевченко Л.С. Інноваційні інструменти юридичного менеджменту // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 19-24. – ISSN 2311-4894
619597
  Володіна В.О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід"ємна складова постіндустріальної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788
619598
  Шаповал О.Ф. Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 83-86. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
619599
  Івашко Л.М. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології забезпечення якості вищої економічної освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Івашко Л.М. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
619600
  Шотік Т.М. Інноваційні інфраструктури країн світу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 327-334. – ISSN 0321-0499


  Досліджено науково-теоретичні особливості створення технополісів і технологічних парків у світовому господарстві з урахуванням можливостей цього досвіду в Україні
619601
  Адаманова Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / Адаманова, 3.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 162-166


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду кластеризації економіки, виявленню особливостей функціонування інноваційних кластерів, розгляду створення регіональних кластерів в Україні.
619602
  Колодинський С.Б. Інноваційні кластери як базис структурної трансформації регіонів / С.Б. Колодинський, О.О. Маєвська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
619603
  Янченко З.Б. Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 62-66. – ISSN 2222-4459
619604
  Судаков В. Інноваційні когнітивні стимули дослідження екзистенціальних засад організації суспільного життя та персоніфікованих соціальних практик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 212-214. – ISSN 1563-3713
619605
  Авдєєва І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Авдєєва І. М., Мельникова І. М. – Київ : Професіонал, 2007. – 304 с. – ISBN 966-370-047-5


  Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все - ...
619606
  Михальчук І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.134-142. – ISBN 966-654-102-5
619607
  Воловець Я.В. Інноваційні комунікаційно-освітні технології - необхідний елемент комплексної системи якості управління освітою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 291-296. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтування і введення в науковий обіг основних понять (освітня послуга, якість навчання) з урахуванням його змісту, наслідків та необхідних заходів з впровадженням інноваційних комунікаційно-освітніх технологій.
619608
  Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-147. – Бібліогр.: 11 назв
619609
  Проценко О.Б. Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 63-67. – ISSN 2078-1687
619610
   Інноваційні ліки завдяки Європейському гранту // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 6


  Уперше в історії український науковець отримав грант Європейської Дослідницької Ради (European Research Council Consolidator). Випускник хімічного ф-ту, а нині співробітник КНУ П. Михайлюк отримав грант у розмірі 1, 9 млн. євро терміном на 60 місяців ...
619611
   Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій / І.Г. Бубенець, В.О. Козуб, В.С. Артеменко, О.Є. Чатченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 203-212. – ISSN 2312-394X
619612
  Васковець Л. Інноваційні метафоричні процеси в корпусі сучасної казначейської термінолексики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 11-15. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
619613
  Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 3, березень. – С. 17-19


  Досліджується вітчизняного та закордонного досвіду якості освіти в Україні. Наведені таблиці рейтингоі вузів за різними критеріями.
619614
  Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
619615
  Ямполь Т.І. Інноваційні методи в діяльності Рубіжанського музею (Луганщина) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 169-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
619616
   Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів стоматологічного факультету / Воронич-Семченко, Т.В. Гуранич, Т.П. Кривенький, С.П. Гуранич // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 134-136. – ISSN 2077-4214
619617
  Межова О.В. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному коледжі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 236-249. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
619618
  Заболотна Т. Інноваційні методи викладання іноземної мови в умовах удосконалення вищої освіти // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 141-143
619619
  Рядинська І.А. Інноваційні методи викладання при вивченні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 134-138. – ISSN 2222-4459
619620
  Юсип-Якимович Інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 94-98. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
619621
  Павличенко М.М. Інноваційні методи викладання у вищих навчальних України // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 321-324. – ISSN 2218-5348
619622
  Стаховська Н.Ф. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної у технічному університеті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 76-79. – ISSN 2519-2884
619623
  Буяк А. Інноваційні методи ефективного управління витратами на якість продукції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 167-172
619624
  Матвєєва К.С. Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті встановлено потребу впровадження інноваційних методів і прийомів навчання в іншомовну підготовку фахівців економічного профілю. Окреслено мету їх впровадження та визначено комплекс інноваційних методів та прийомів, що забезпечать позитивні ...
619625
  Мовчан К.М. Інноваційні методи менеджменту якості вищої освіти // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 299-305. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
619626
  Смовженко Л.Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 110- 116


  У статті йдеться про сучасні інноваційні методи формування у студентів-філологів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій навчання у вирішенні зазначених завдань. В статье идет речь о современных методах ...
619627
  Іщук Т.Т. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі.Гуманістична спрямованість навчального процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 267-273. – ISSN 2218-5348
619628
  Саварин Т.В. Інноваційні методи навчання латинської мови у медичних ВНЗ / Т.В. Саварин, Ю.Ю. Яриш // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 202-204
619629
  Довжук І.В. Інноваційні методи навчання студентів-документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 164-178. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
619630
  Жуковська Л.М. Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 282-284. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
619631
  Хом"як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом"як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11 (151). – С. 14-17
619632
  Сікалюк А.І. Інноваційні методи навчання як засіб формування соціально-етичних цінностей у студентів на заняттях з іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 262-264. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
619633
  Бабічева О.Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об"єднання / О.Г. Бабічева, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 79-92. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
619634
  Євтух М.Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : монографія / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 248 с., [8] с. : табл. + Додатки: с. 238-248. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-966-483-256-1
619635
  Жорняк Т.С. Інноваційні методи підготовки фахівців як фактор сталого економічного зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 63)


  Висвітлено напрями впровадження інноваційних моделей підготовки фахівців за допомогою створення і функціонування обслуговуючої системи управління, розвитку змістовної компоненти інформаційно-комп"ютерної освіти.
619636
  Холодняк А.К. Інноваційні методи реалізації полікультурного виміру історичної освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 154-155. – ISBN 978-617-639-211-8
619637
  Сазонець І.Л. Інноваційні методи управління діяльністю підприємств в умовах інформаційної економіки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 10-13. – ISSN 2306-6806
619638
  Шапран О.І. Інноваційні методи формування моральної культури майбутніх учителів іноземних мов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 182-189. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
619639
  Піддубцева О.І. Інноваційні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 199-204. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
619640
  Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 3-25. – ISBN 966-8009-46-0
619641
  Галиця І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
619642
  Рожко О.Д. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються особливості застосування різноманітних механізмів управління державним кредитом. Розглядається досвід зарубіжних країн щодо реструктуризації боргів. The peculiarities of application of different mechanisms of the public credit ...
619643
  Ковальчук С.С. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання зміцнення фінансової системи держави як умови реалізації національних економічних інтересів, забезпечення інтегральних потреб суспільства. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення бюджетної політики, оздоровлення державних ...
619644
  Гасимов Ровзат Афат огли Інноваційні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-16. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовано сутність поняття "інноваційний механізм". Проаналізовано основні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління. Проаналізовано особливості функціонування механізмів взаємодії органів державної влади із ...
619645
  Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.71-76.
619646
  Максименко Л.П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб"єкта державного фінансового моніторингу / Л.П. Максименко, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
619647
  Терещенко Г.М. Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки / Г.М. Терещенко, Т.А. Мусатова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 121-129
619648
   Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств : монографія / [А.М. Ткаченко, Н.М. Левченко, Т.О. Пожуєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т, Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 195-210. – ISBN 978-617-529-235-8
619649
  Павлюк К.В. Інноваційні механізми фінансування охорони здоров"я в умовах посткризового відновлення економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
619650
  Усенко О. Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадського суспільства в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 270-278.
619651
  Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
619652
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Матіюк Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 22л.
619653
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Матіюк Ірина Олексіївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 244л. – Бібліогр.: С.178-198
619654
  Шестопалюк О.В. Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 118-124. – Бібліогр : 29 назв. – ISSN 2078-7782


  У статті розглянуто питання використання інноваційних освітніх технологій у навчальній діяльності університетів.
619655
  Чміль А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 33-37
619656
  Величко В. Інноваційні моделі у регіональній політиці Китаю: формування, структура, перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 182-194. – ISSN 1562-0905
619657
  Бойченко М. Інноваційні моделі управління середньої освітою: досвід США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 111-112. – ISBN 978-966-2249-24-8
619658
  Калетнік Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем : економічна теорія та історія економічної думки / Г.М. Калетнік, Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
619659
  Малиновська О.Ю. Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назв.
619660
  Сизон О.О. Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 182-186. – Бібліогр.: 8 назв
619661
  Гетьман Г.М. Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. – ISSN 1993-0917
619662
  Кудак К.М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 172-180. – ISSN 1562-0905
619663
  Бірюкова Т.Л. Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-140. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
619664
  Зеленко О.О. Інноваційні напрями розвитку подієвого туризму на Луганщині / О.О. Зеленко, Н.В. Шепелєва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 130-139. – ISSN 2308-135X
619665
  Басюк Д.І. Інноваційні напрями розвитку туристичної індустрії Китайської Народної Республіки // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 15-26. – ISSN 2707-3823
619666
  Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 97-105. – ISSN 1993-0917
619667
  Будя О.В. Інноваційні напрямки розвитку маркетингу в сфері туризму і гостинності / О.В. Будя, О.В. Вертелєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 142-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У системі складових інноваційного потенціалу розвитку туризму та гостинності проведено дослідження інформаційної складової. Проаналізовано тенденції та перспективи розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення бізнес-процесів із просування ...
619668
  Приймак І. Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 649-655. – ISSN 2223-1196
619669
  Носаченко І. Інноваційні освітні технології : І. Носаченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С.7-10. – ISBN 966-597-072-0
619670
  Слушний О. Інноваційні освітні технології в діяльності вчителя XXI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 150-159. – ISSN 2312-5993
619671
  Глузман О.В. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти / О.В. Глузман, А.О. Комарова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 86-92. – ISSN 2078-7782
619672
  Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-38. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних освітніх технологій навчання та викладання у вищій школі. Особливий акцент поставлено на способах втілення інноваційних освітніх технологій у ВНЗ. Виняткову увагу приділено ...
619673
  Кушнір О.О. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 22-23
619674
  Романюк С.А. Інноваційні освітні технології у процесі підготовки управлінських кадрів // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-49
619675
  Смалиус Л. Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 95-98. – ISSN 2308-4634
619676
  Чернякова Ж.Ю. Інноваційні освітні технології як засіб оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 90-92. – ISBN 978-966-698-283-7
619677
  Обозна А.О. Інноваційні основи менеджменту екологічного туризму // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 287-289
619678
  Равчина Т. Інноваційні особливості організації навчального процесу в системі недержавного сектору вищої освіти // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 334-342. – ISBN 978-617-10-0283-8
619679
  Водолазька С.А. Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 114-119


  У статті розглянуто особливості книговидання Франції. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, з"ясовано взаємодію державного й приватного книговидання, охарактеризовано динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначено ...
619680
   Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, В. Жила, І. Гришин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 3-13. – ISSN 1562-529Х
619681
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-17-8


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
619682
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 345-349. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-027-1


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
619683
  Гуревич Р.С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2078-7782
619684
  Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури:"за" і "проти" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (454), липень - серпень 2019. – С. 29-31


  "Україна вливається до європейської і світової спільноти, а її освіта–до європейського і світового освітнього простору. Тому закономірно, що наша держава чимдалі більше орієнтується на освітні стандарти (куррикулум/curriculum/) країн-учасниць ...
619685
  Єгорова В.В. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчальному процесі ВНЗ / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
619686
  Голінко В.В. Інноваційні педагогічні технології вивчення оперативно-тактичних дисциплін на базі інтерактивної моделі освітньої діяльності / В.В. Голінко, О.Г. Заруба, О.М. Демченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 241-247


  Впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням електронних навчально-методичних комплексів, мережевих програм взаємодії "викладач-учень", графічних і текстових редакторів для відпрацювання бойових документів, мультимедійного ...
619687
  Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : навчально-методичний посібник / Стрілець С.І. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-190 та наприкінці тем. – ISBN 978-611-507-001-5
619688
  Ткачук С.І. Інноваційні педагогічні технології як аспект підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 278-286. – (Педагогіка ; № 3)
619689
  Мохнар Л.І. Інноваційні педагогічні технології як компонента педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 116-121
619690
  Мірошніченко О.В. Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 181-186


  У статті уточнюється змістове наповнення понять "інновація", "інноваційні педагогічні технології", аналізуються інноваційні педагогічні технології, які мають значні ресурси у підвищенні якості підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Особливо ...
619691
  Кузнецова М.О. Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 216-226


  В статті розглянуто інноваційні передумови забезпечення та підтримки процесу імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику. Проаналізовано теоретико-методичні та практичні основи визначення сталого розвитку ...
619692
  Новікова В.В. Інноваційні перетворення в навчанні іноземних мов учнів початкових класів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 91-95


  В травні 2003 року на базі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов села Софіївської Борщагівки Київської області було створено Центр Англійської Мови та інформації. Центр очолює канд. пед. наук, доцент кафедри ...
619693
  Голляк Ю.Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-55. – Бібліогр.: 10 назв
619694
  Кремень В.Г. Інноваційні перетворення як передумова сучасного прогресу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.12-14. – ISSN 0868-8117
619695
  Прохорова В.В. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством / В.В. Прохорова, В.І. Ярмолюк // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 28-33
619696
  Скрипник А.В. Інноваційні перспективи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-114. – Бібліогр.: с. 103-107, 109-114


  Розглядається проект створення в Україні інноваційної економіки, що не повторює західні зразки. Після обговорення джерел фінансування, автор доходить висновку про переважне фінансування проектів за рахунок державних коштів. Аналіз ризиків проекту ...
619697
  Бошицький Ю.Л. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 212-216. – ISSN 2219-5521
619698
  Бошицький Ю.Л. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 201-209. – ISSN 2219-5521
619699
  Машіка Г.В. Інноваційні підоди до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
619700
  Бобловський О. Інноваційні підходи в організації навчального процесу / О. Бобловський, Л. Варваров, В. Жила // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 4/5 (59/60). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
619701
  Афенкіна О. Інноваційні підходи в реалізації соціального захисту населення на регіональному рівні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.158-162.
619702
  Брич В.Я. Інноваційні підходи в управлінні персоналом підприємств / В.Я. Брич, У.В. Ткач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 404-409. – ISSN 2222-4459
619703
   Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. Дослідити сучасні підходи до обслуговування читачів електронними книгами.З"ясувати специфіку інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору за допомогою мультимедійних технологій, зокрема електронної книги у DAISY форматі. ...
619704
  Бодненко Т. Інноваційні підходи до вдосконалення технічної освіти / Тетяна Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 193-196. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
619705
  Куликова З.М. Інноваційні підходи до вивчення української літератури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-127. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
619706
  Скакальська І.Б. Інноваційні підходи до викладання археології у вищій школі // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 177-187. – ISSN 2664-9950


  Окреслено важливість археологічної практики для формування у студентів фахових компетентностей. Простежено, як забезпечується формування програмних результатів навчання. Стислі висновки: підкреслено значення оволодіння сучасними прогресивними ...
619707
  Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології / О.К. Богданова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9). – ISBN 966-8245-57-1
619708
  Качан В.В. Інноваційні підходи до вирішення питань митного регулювання прикордонної торгівлі в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 25-32
619709
  Іванечко Ю. Інноваційні підходи до механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні / Ю. Іванечко, О. Маркевич // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 31-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
619710
  Шевченко Н.О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 144-151. – ISSN 2226-2180
619711
  Корнєєв Віктор Інноваційні підходи до навчання географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв
619712
  Попадинець О.О. Інноваційні підходи до навчання іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
619713
  Кухтяк О. Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 179-184. – ISSN 2308-4634
619714
  Трус О. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 116-119. – ISBN 978-966-698-272-1
619715
  Поліщук В. Інноваційні підходи до організації практичної підготовки майбутніх соціальних працівників : зарубіжний досвід / В. Поліщук, Г. Слозанська // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 143-149. – ISSN 2308-4081
619716
  Мартиненко О.В. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 372-387. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню ...
619717
  Карпова Г.С. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 232-235. – ISSN 2413-1571
619718
  Бутенко А.І. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад / А.І. Бутенко, Т.В. Уманець, О.В. Дарієнко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 223-231. – ISSN 2524-003X
619719
  Чернякова Ж.Ю. Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 141-151. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано змістові та процесуальні аспекти підготовки соціальних педагогів; схарактеризовано діяльність Центральної ради з освіти та підготовки в галузі соціальної роботи та визначено основоположні документи, які встановлюють напрями її розвитку, ...
619720
  Червінська Т.М. Інноваційні підходи до підготовки фахівців на основі інтернет-освіти // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20.
619721
  Аврамчук О.Є. Інноваційні підходи до проведення лабораторних робіт з фізики у вищій школі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 79-81. – ISSN 1563-3713
619722
  Сибірянська Ю.В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю.В. Сибірянська, Г.М. Котіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 72-85
619723
  Заболотна О.А. Інноваційні підходи до проектування навчальних програм у вищій освіті Польщі / О.А. Заболотна, І.Б. Нестеренко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 46-66. – ISBN 978-966-698-197-7
619724
  Яковлєва В.А. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 18-19 : фото. – Бібліогр.: 1 назв
619725
  Якобчук В.П. Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій / В.П. Якобчук, Г.А. Ревунець, Я.Ю. Веремчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6, березень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
619726
  Шульц С.Л. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики / С.Л. Шульц, М.О. Джаман, О.М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 54-58. – ISSN 2071-4653
619727
   Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналітична доповідь / [Біла С.О та ін. ; за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 77 с. – ISBN 978-966-554-148-6
619728
  Лагутін В.Л. Інноваційні підходи до реформування сучасної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-966-285-400-8
619729
  Прокопів Л.М. Інноваційні підходи до роботи зі студентською молоддю ВНЗ України у контексті Болонського процесу / Л.М. Прокопів, В.В. Стинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 262-268
619730
  Ярошенко І.В. Інноваційні підходи до розвитку "розумних" міст: нормативно-правова база в Україні та європейський досвід / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 95-102. – ISSN 2222-0712
619731
  Тісунова В.М. Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст / В.М. Тісунова, Н.В. Рудавка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
619732
  Процак К.В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців / К.В. Процак, І.Є. Матвій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 86-91. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
619733
  Левін П. Інноваційні підходи до розвитку соціальної інфраструктури та людського потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26.
619734
  Кушнір В. Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 9-16
619735
  Швай Р.І. Інноваційні підходи до створення сучасної моделі навчання / Р.І. Швай, О.М. Горіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 76-78. – ISSN 1563-3713
619736
  Стадник В. Інноваційні підходи до удосконалення системи підготовки офіцерів запасу для збройних сил України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
619737
  Хлівний В.К. Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії / В.К. Хлівний, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
619738
  Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2004. – 240с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"). – ISBN 966-333-115-1
619739
  Гриценко В.П. Інноваційні підходи до управління навчальними закладами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви
619740
  Полотай О.І. Інноваційні підходи до управління освітніми проектами в умовах формування суспільства знань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Полотай Орест Іванович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
619741
  Радкевич В.О. Інноваційні підходи до управління якістю професійно-технічної освіти // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 4-9


  У статті розглядаються маркетинговий підхід і технологія бенчмаркінгу, а також їх роль у створенні ефективної системи управління якістю професійно-технічної освіти.
619742
  Чжан Їн. Інноваційні підходи до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 149-151. – ISBN 978-966-698-271-4
619743
  Заколодяжний В.О. Інноваційні підходи до формування маркетингової політики ринку страхових послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 71-74. – ISSN 2306-6814
619744
  Шульга Л.А. Інноваційні підходи до формування моральних переконань молодших школярів // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.148-154
619745
  Михайліченко Г.І. Інноваційні підходи до формування мультиплікаторів туризму // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
619746
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 327-329


  У статті охарактеризовано особливості книжкових заходів як інноваційний підхід до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. Іn the article is described the feature of book measures as innovative approach to forming ...
619747
  Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 59-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-2005
619748
  Балановська Т.І. Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку / Т.І. Балановська, О.П. та інш. Гогуля // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 5/6. – С. 146-154. – ISSN 2078-9912
619749
  Новікова О.Ф. Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 80-89
619750
  Пильтяй О. Інноваційні підходи з профорієнтації на уроках трудового навчання // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 94-101. – ISSN 2307-4914
619751
  Тернова А.І. Інноваційні підходи підготовці журналістів-телевізійників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 89-92


  У статті розглянуто сучасні методи й засоби в підготовці журналістів-телевізійників у Запорізькому національному університеті, проаналізовано напрями практичної діяльності та її роль у становленні майбутніх фахівців. The modern methods and means of ...
619752
  Печко Н. Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 38-41. – ISSN 2306-028X
619753
  Майстренко Ю.В. Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6806


  "Дослідження, які виконані в рамках статті, присвячені аналізу низки теоретичних і практичних аспектів інноваційних перетворень у сфері управління персоналом вищого навчального закладу".
619754
  Демессіе М.К. Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 92-98. – ISSN 2225-7586
619755
  Стецюк Т.І. Інноваційні підходи щодо впровадження обов"язкового медичного страхування в Україні / Т.І. Стецюк, Л.В. Пархета // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 174-185. – ISSN 2310-9734
619756
  Руденко Ф. Інноваційні підходи щодо можливості контролю знань при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 206-208


  Розглянуто питання використання тестів, ситуаційних завдань з метою створення умов для збільшення пізнавальної активності студентів.
619757
  Аніщенко В.О. Інноваційні підходи щодо підготовки офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 112-115. – ISBN 978-966-698-282-0
619758
  Науменко М.І. Інноваційні підходи щодо підготовки офіцерських кадрів в системі військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті обґрунтовуються інноваційні підходи щодо підготовки військових фахівців в системі військової освіти та основні напрями її подальшого розвитку. В статье обосновываются инновационные подходы в подготовке военных специалистов в системе военного ...
619759
  Цибульська С.М. Інноваційні погляди В. Сухомлинського у контексті нової української школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 105-110. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
619760
  Козачок Л.М. Інноваційні послуги публічних бібліотек : методичні поради / підгот. Л.М. Козачок // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 26-47
619761
  Алексеєнко М.Д. Інноваційні послуги та підвищення конкурентоспроможності банків / М.Д. Алексеєнко, А.В. Денисенко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 19-26. – ISSN 2310-9734
619762
  Вощенко В.Ю. Інноваційні потреби адаптації схематичних конструктів історії К.Маркса і А.Тойнбі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 121-132. – ISSN 2075-1443
619763
   Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні : підсумки 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), [Проект] "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження" ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-Друк, 2013. – 34, [2] с. – ISBN 978-617-688-010-3
619764
  Новікова Є.Б. Інноваційні префіксальні ад"єктиви сучасної української мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 135-145. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовано структурно-семантичні особливості інноваційних префіксальних ад"єктивів. Проаналізовано й описано їхні найпродуктивніші словотвірні типи. Розглянуто особливості гібридних прикметників-новотворів. Виявлено синонімічні препозиційні ...
619765
  Авраменко В. Інноваційні прийоми роботи над художнім твором / В. Авраменко, Л. Пархета // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 6-12. – ISSN 2307-4914
619766
  Бугрова О.О. Інноваційні принципи інтегрованої логістики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 30-32
619767
  Волошин С. Інноваційні пріоритети в системі цивільного захисту : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
619768
  Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-17
619769
  Стасишен М. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 43-46. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
619770
  Молодоженя М.С. Інноваційні проекти підприємств торгівлі // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 92-103. – ISSN 0131-775Х
619771
   Інноваційні пропозиції в сфері економіки і технологій : дайджест : науково-виробниче видання / ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Тернопіль : ІЕТП, 2016-
№ 1. – 2016. – 152 с.
619772
  Коваль Т. Інноваційні процеси бібілотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 99-107. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
619773
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 528 арк. – Додатки: арк. 515-528. – Бібліогр.: арк. 401-514
619774
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
619775
  Коваленко П.В. Інноваційні процеси в менеджменті у системі пріоритетів національного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-59.
619776
  Шихальова С.В. Інноваційні процеси в організації навчання німецької мови в рамках модернізації освіти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 336-340
619777
  Пшенична Л.В. Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 3-16. – ISSN 2312-5993
619778
  Кузьмінський А.І. Інноваційні процеси в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
619779
  Ріхтер Г. Інноваційні процеси в предметизації документів та створення єдиної корпоративної системи медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено спеціальну методику предметизації Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки та розглядається інформаційна співпраця, а саме створення корпоративних бібліотечних систем і, зокрема, організація корпоративної предметизації.
619780
  Ротар А.В. Інноваційні процеси в промисловості: їх економічний зміст і суть // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-40.
619781
   Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування : наукове видання / М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, А.Г. та ін. Кабанець; М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, А.Г. Кабанець та ін. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 212 с. – ISBN 966-676-155-6
619782
  Путіліна О. Інноваційні процеси в сучасній англійській мові в зіставленні з українською: інновації та псевдоінновації // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 18-23. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
619783
  Путіліна О.Л. Інноваційні процеси в сучасній англійській мові: інновації та псевдоінновації // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 41-51. – ISSN 2075-4205
619784
  Глигало С. Інноваційні процеси в сучасній лексиці (на матеріалі друкованих ЗМІ) // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – C. 22-24
619785
  Ковальчук С.С. Інноваційні процеси в сучасній міжнародній інвестиційній політиці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 183-189
619786
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шаповалова Г.В.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. + Додаток: л. 198-204. – Бібліогр.: л. 172-198
619787
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. флолог. наук:10.01.08 / Шаповалова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
619788
  Гринишина М. Інноваційні процеси в театральному мистецтві України XX століття. Київський ландшафт драматургії А. Чехова // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 124-153. – ISBN 966-7021-87-4
619789
  Хаустов В. Інноваційні процеси в Україні :реалії і перспективи розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-59
619790
  Мельник Ю. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 180-183. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 14-15 квітня 2016 р.)
619791
  Россоха В.В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-129. – Бібліогр.: на 23 пункти
619792
  Черемисова Т. Інноваційні процеси на промислових підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.42-46. – ISSN 1605-2005
619793
  Ларіна Я.С. Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК / Я.С. Ларіна, М.О. Балацька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 226-234. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено зміст конкурентоспроможності підприємства АПК. Запропоновано тлумачення змісту інноваційної політики з точки зору стратегії і тактики. Досліджено види інновацій в АПК та можливості їх впливу на сільськогосподарське підприємство. Определено ...
619794
  Павленко Ж.О. Інноваційні процеси у правовій сфері в перехідний період до інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
619795
  Гимер Н.О. Інноваційні процеси у професійний мовній компетентності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 270-277. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
619796
  Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 144-146
619797
  Онищенко Н.В. Інноваційні процеси у функціонуванні вищих навчальних закладів в Україні / Н.В. Онищенко, Н.Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 46-49.
619798
  Костенко Т. Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід упровадження інновацій на підприємствах цукрової галузі. Проаналізовано спільні тенденції інноваційного розвитку та динаміки продуктивності праці на цукрових заводах України протягом 2003-2013 років. Обґрунтовано, що ...
619799
  Козлова А.І. Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 380-385
619800
  Кравченко С. Інноваційні реформи державного управління: впровадження менеджерських підходів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 112-124.
619801
  Рудь Н.Т. Інноваційні ризики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
619802
   Інноваційні рішення для оборони // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  19 наукових розробок для оборонно-промислового комплексу України презентував КНУ імені Тараса Шевченка на XII Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 2015" та інформаційно-комунікативному заході "Перспективи науково-технологічного ...
619803
  Шендрік Т.Г. Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 75-84. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий історичний нарис і розробки відділу хімії вугілля Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, пов"язані з проблемами експлуатації вугільних шахт, пошуком рішень щодо запобігання самозапаленню ...
619804
  Берник О. Інноваційні розробки вчених КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  Звіт про наукові розробки та досягнення університетських учених, результати яких були представлені директором ННЦ "Інститут біології" Л.І. Остапенко та інш. на Міжнародному науково-технологічному форумі "Наука, інновації, технології-2013". На форум ...
619805
   Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України : [інформ. збірник] / М-во освіти і науки України ; [виконавці проекту: М.В. Стріха, М.Ю. Ільченко, В.В. Каплун та ін.]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 277, [1] с. : іл., табл.
619806
   Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України : [інформ. збірник] / М-во освіти і науки України ; ; [виконавці проекту: М.В. Стріха, М.Ю. Ільченко, В.В. Каплун та ін.]. – Київ : Мірал
Т. 2. – 2018. – 286, [2] с. : іл., табл.
619807
  Овчарова Л.П. Інноваційні розробки установ Національної академії наук України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 70-81. – ISSN 2310-5534
619808
  Міщенко С.О. Інноваційні сервіси з профорієнтації як інструмент збалансування сучасного ринку праці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – С. 135-139. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
619809
  Степанчук І.П. Інноваційні системи: регіональний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 26-30. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Визначено роль і значення інноваційних програм як індикатора науково-технічного й інноваційного розвитку регіону.
619810
  Глушкова Т.В. Інноваційні складники сучасної реклами // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 140-143. – ISSN 2312-5160


  В статті розглянуто інноваційні рекламні технології з позиції їх функціональності та поширення у світовій рекламній практиці. Автор наголошує на тому, що традиційні рекламні форми уже перестали виконувати покладені на них функції, а отже потребують ...
619811
  Витвицька О.Д. Інноваційні складові альтернативної енергетики / О.Д. Витвицька, Є.А. Бузовський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 3. – С. 102-107. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Розгляд перспективних технологій альтернативних джерел енергії в Україні, будівництво біогазових установок, використання енергії з біомаси, розробки рекомендацій щодо стимулювання їх ефективного впровадження.
619812
  Євтушевська О. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється сутність інноваційних складових корпоративної культури та їх вплив на становлення вітчизняної корпоративної культури. Досліджується розвиток корпоративної культури в Україні, надаються рекомендації стосовно її вдосконалення. Визначаються ...
619813
  Касян С.Я. Інноваційні складові маркетингових комунікаційних і логістичних технологій при формуванні національної конкурентоспроможності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 122-131. – (Економічні науки ; № 3 (27))
619814
  Дубовик Н.А. Інноваційні складові сучасної освіти та технології їх застосування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 140-141
619815
  Фридель В.І. Інноваційні способи використання лізингового механізму в економіці із залученням банківського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
619816
  Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 63-72. – ISSN 1605-2005
619817
  Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
619818
  Ковтун О.І. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств: принципи та методи генерації та вибору альтернатив // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
619819
  Бугай І.В. Інноваційні стратегії на ринку освітніх послуг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
619820
  Ковтун О.І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
619821
  Янковець Т.М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С.167-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
619822
  Водолазька С.А. Інноваційні стратегії розвитку східноєвропейської видавничої галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 138-141


  У статті зроблена спроба відстежити особливості застосування інноваційних стратегій розвитку видавничої галузі країн Східної Європи. Проаналізовано застосування стратегії нішерства, ідентифікації видавництва за допомогою прийомів брендування, рекламних ...
619823
  Дмитренко М.А. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний концепт / М.А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. – Київ : Україна, 2010. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 469-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-314-4
619824
  Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
619825
  Пожуєва Т.О. Інноваційні стратегії та економічний розвиток // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 189-192. – ISSN 2072-1692
619826
  Старовойт О.В. Інноваційні стратигеми розвитку освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
619827
  Митропан С.О. Інноваційні структури сучасної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 68-73. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
619828
  Кравченко Н. Інноваційні та традиційні технології навчання української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 76-79
619829
  Христій Ю.Г. Інноваційні тенденції розвитку міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти в Європейському Союзі // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 85-88. – ISBN 978-966-698-283-7
619830
  Черваньов Д.М. Інноваційні тенденції розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається значення інновацій в умовах глобального економічного середовища.
619831
  Зятковська Л.І. Інноваційні технології - важливий фактор промислового виробництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-70


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
619832
  Медведєва В. Інноваційні технології - майбутнє бібліотеки / Валентина Медведєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано процеси еволюції бібліотечної діяльності під впливом інноваційних технологій, порушено проблеми, пов"язані з активізацією ролі книгозбірень у розвиткові інформатизації українського суспільства. Розглянуто шляхи вдосконалення ...
619833
   Інноваційні технології активного навчання акушерів-гінекологів / О.П. Рогачевський, Л.М. Попова, Н.М. Рожковська, Т.В. Коссей, М.Ю. Голубенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 108-111. – ISSN 1681-2751
619834
  Михайленко С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 118-122. – ISSN 0321-0499
619835
  Якуніна Н.В. Інноваційні технології в бібліотечній практиці // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – С. 182-188
619836
  Ткачук Л.М. Інноваційні технології в міжнародному туризмі : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 187-193. – Бібліогр.: 3 назви
619837
  Клименко Сергій Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 39
619838
  Хоменко С. Інноваційні технології в підготовці інженера-педагога економічного профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається сутність інноваційних технологій відносно професійної підготовки інженера-педагога у сучасних умовах навчання, а також принциповий перегляд організації навчального процесу у ВНЗ, який повинен будуватися так, щоб розвивати уміння ...
619839
  Підлипна Л.З. Інноваційні технології в роботі практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 56-60
619840
  Онисенко Т.С. Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможноcті видавничого підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 401-409


  У статті висвітлено основні види інноваційних технологій забезпечення сталого рівня конкурентоспроможності видавничих підприємств. Розглянуто інноваційні технології, як один з ключових факторів забезпечення стійкого конкурентного зростання видавничого ...
619841
  Мединець Н. Інноваційні технології в системі освіти України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 167-169


  Розглядаються інноваційні програми і проекти, нові освітні навчальні технології в системі освіти України.
619842
   Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / [Н.М. Атрощенко та ін.] ; за заг. ред. Г.Л. Єфремової ; М-во освіти і науки України, Комун. заклад, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 443, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-312-4
619843
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
619844
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 207, [12] л. – Додатки: 12 л. – Бібліогр.: л. 187-207
619845
  Кисла О.Ф. Інноваційні технології в умовах неперервної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 83-85. – (Педагогічні науки)


  Розглядаються особливості впровадження інноваційних технологій в умовах неперервної освіти.
619846
  Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22


  У статті розкриті особливості формування іміджу сучасного освітнього закладу, зокрема, подано його визначення та складові, сутність формування та моніторингу, наго-лошено на необхідності введення управління іміджем в маркетингову систему сучасного ...
619847
  Білорус Т. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-87. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті основну увагу сконцентровано на аналізі світових тенденцій розвитку системи управління персоналом, зокрема, на новітніх технологіях та інструментах роботи з персоналом, що впливають на ефективність його використання. The article focuses on ...
619848
  Рамазанов С.К. Інноваційні технології в управлінні нестабільною економікою // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 319-327. – ISSN 1998-7927
619849
  Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 120-126
619850
  Онаць О.М. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 287-297. – ISBN 978-966-544-404-5
619851
  Куценко В.І. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції / В.І. Куценко, Е.В. Гаращук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
619852
  Слюсаренко К. Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 503-514. – ISSN 2224-9516
619853
  Грещук Г. Інноваційні технології землевпорядкування в аграрній сфері // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 82-88. – ISSN 2410-0919
619854
  Стрілець С.І. Інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті: проблеми та перспективи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 204-209. – (Педагогічні науки)


  Представлені інтерактивні та інноваційні методи, інновацціїні технології в освіті.
619855
  Халікян Н. Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 15 - 19. – ISSN 2076-9326
619856
  Фоміних В.В. Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів / В.В. Фоміних, М.В. Кучеренко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 135-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
619857
  Тараненко Ю.К. Інноваційні технології контролю якості освіти / Ю.К. Тараненко, Н.О. Різун // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 19-25. – ISSN 2074-5354


  Наведено інноваційні технології контролю якості освіти шляхом удосконалення теорії комп’ютерного тестування студентів. Введено методику визначення коефіцієнта складності тестових завдань як чистого (без урахування технологічного) часу, витраченого на ...
619858
  Желюк Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107
619859
  Тодорова Є.М. Інноваційні технології модульно-інтегрованого контролю знань студентів факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С.157-166


  Розглянуті теоретичні та методичні аспекти організації модульно-інтегрованого контролю самостійної роботи студентів із застосуванням інноваційних технологій в Харківській державній академії культури (ХДАК).
619860
   Інноваційні технології навчання : навч. посібник / [Х.Ш. Бахтіярова та ін. ; відп. ред. Х.Ш. Бахтіярова ; упоряд. словника С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – 171, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 4. - Термінол. словник: с. 155-168. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-632-261-9
619861
  Панченко В. Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 115-120. – ISSN 2410-0927


  Йдеться про навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Наголошується, що інтерактивне навчання передбачає пізнання нового не від теорії до практики, а навпаки - від формування нового досвіду до його ...
619862
  Чорноморець Інна Інноваційні технології навчання географії: методологічні аспекти проектування // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр. 12 назв
619863
  Козак К.Б. Інноваційні технології навчання персоналу / К.Б. Козак, К.Г. Бойчук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 66-72. – ISSN 2312-847X
619864
  Гаврилюк О.Г. Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 197-204. – ISSN 2312-5993
619865
  Артюшина М.В. Інноваційні технології навчання та можливості їх використання у сучасних лекціях ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 15-20. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
619866
  Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 285-305. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні теоретично обґрунтовано доцільність використання інноваційних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології в педагогічних університетах. Охарактеризовано особливості таких інноваційних технологій: інтерактивні ...
619867
   Інноваційні технології навчання у професійно-технічній освіті : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Сум. держ. ун-т, Сум. обл. центр зайнятості ; [відп. за вип. Павлик Ю.А.]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 249 с. : іл., табл., фот. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
619868
  Лисюк Н. Інноваційні технології навчання української мови як чинник забезпечення дієвості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 90-93
619869
  Чукаєва І.К. Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України. / І.К. Чукаєва, В.П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 48-51
619870
  Кравченко І.М. Інноваційні технології під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 2-11
619871
  Прокопенко І.Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 81-85. – ISSN 2078-7782
619872
  Калюжна Т.Г. Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів економічних дисциплін // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 208-210. – ISSN 2076-1554
619873
  Рєпка В.Б. Інноваційні технології підготовки фахівців ІТ-галузі. Досвід Харківського національного університету радіоелектроніки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 83-85. – ISBN 966-8847-12-1
619874
  Гончарова Н.П. Інноваційні технології реконверсії відновлювальних ресурсів як умова модернізації виробництва / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 83-87
619875
  Звонар В.П. Інноваційні технології розвитку соціального капіталу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (44). – С. 22-36. – ISSN 2072-9480
619876
  Ковтун С. Інноваційні технології семінарських занять // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 104-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
619877
  Олександров М.П. Інноваційні технології та економічний механізм їх функціонування в перехідній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.85-87. – ISBN 5-7763-2435-1
619878
   Інноваційні технології та реформа змісту освіти : в контексті Лісабонської стратегії ЄС; методичний каталог видань. – Київ : Освіта України, 2007. – 196с. – ISBN 966-8847-51-2
619879
  Цехмістрова Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 99-101
619880
  Гінкул А.П. Інноваційні технології у вирішенні проблем опустелювання та деградації почв у Туркменістані / А.П. Гінкул, С.П. Кривальова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 7-10. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
619881
  Антошкіна Л.І. Інноваційні технології у вищій школі // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 84-87
619882
   Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року. – Київ : Стилос, 2005. – 472 с. – ISBN 966-8009-46-0
619883
  Семенел В. Інноваційні технології у збереженні бібліотечних фондів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 11-13. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
619884
  Приходько Д.С. Інноваційні технології у навчанні студентів технічних спеціалностей: подкастинг // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 59-65


  Стаття присвячена аналізу подкастинга як інноваційної технології в галузі викладання та вивчення іноземних мов.
619885
  Мартинець Л.А. Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 147-158. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
619886
  Кутняк І. Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 27-30. – ISSN 2308-4634
619887
  Кузан Г. Інноваційні технології у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови у студентів непрофільних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
619888
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ніколаєнко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
619889
  Бабіна Н.О. Інноваційні технології управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового розвитку // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 11 (155). – С. 40-47
619890
  Курбан О.В. Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 118-128. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено використання інноваційних технологій у сучасних медіа: систем підтримки прийняття управлінських рішень, штучних нейронних мереж та ройового інтелекту. Найперспективнішим використанням систем підтримки управлінських рішень у традиційних медіа ...
619891
  Любаренко Т.І. Інноваційні технології формування міжнародних брендів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-6
619892
  Авраменко В. Інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів / В. Авраменко, Л. Пархета // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 6-13. – ISSN 2706-6258
619893
  Баніт Ю. Інноваційні технології формування підприємницької компетентності у фаховій підготовці студентів - майбутніх економістів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 4-16. – ISSN 2077-1827
619894
  Півняк Г. Інноваційні технології чекають своїх виробників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 жовтня (№ 41)


  Модернізацію економіки країни неможливо здійснити, без створення в державі сприятливого інноваційного клімату й системи правил і стимулів, які активізували б національний бізнес, широкі верстви науковців, освітян, винахідників. На цю тему "Освіта ...
619895
  Радзієвський О.В. Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти немовних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 181-185. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
619896
  Стрельченко А. Інноваційні технології як засіб формування комунікативної компетентності у студентів на заняттях з англійської мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 2. – С. 80-87. – ISSN 2411-6548
619897
  Хребтій Г.І. Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 252-255. – ISSN 1684-7903


  "...Серед інноваційних технологій, які активізують навчальний процес , сприяють розвитку клінічного мислення у студентів-медиків."
619898
   Інноваційні технології: пошук оптимальних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
619899
  Ребенок В.М. Інноваційні технології: суть, ознаки, особливості // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 34-41. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
619900
  Мазнєв Г.Є. Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 63-67. – ISSN 2221-1055
619901
  Приходченко К.І. Інноваційні технологічні системи сформованості творчого освітньо-виховного середовища // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.186-191. – ISSN 1728-3671
619902
  Присяжнюк А. Інноваційні транскордонні кластери: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 334-340. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
619903
  Мельничук А.Б. Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 8 (12). – С. 103-111. – ISSN 2411-4413
619904
  Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200


  Інформаційне повідомлення про роботу секції "Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності", що відбулася в рамках щорічної міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття", яка проходила 9-10 ...
619905
  Вінник О. Інноваційні управлінські технологи: проблеми правового забезпечення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 74-78
619906
  Чистякова І. Інноваційні управлінські технології в системі середньої освіти Великої Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 113-115. – ISBN 978-966-2249-24-8
619907
  Черваньов Д. Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи / Д. Черваньов, Н. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з врахуванням світової економічної кризи. Висвітлено основні складові конкурентоспроможності, особливу увагу приділено інноваційним факторам її підвищення. Consider the ...
619908
  Кір"якова М.Є. Інноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 164-171


  В статті показано вплив інноваційних факторів на конкурентоспроможність національної економіки. В якості найбільш ефективної концепції інноваційної діяльності в сучасних умовах обгрунтовано модель відкритих інновацій. Запропоновано шляхи розвитку ...
619909
  Шевченко А.В. Інноваційні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв"язків АРК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 180-183. – Бібліогр.: на 7 пунктів
619910
  Гращенко І.С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
619911
  Омельченко Р.В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
619912
  Грибан Г. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів / Г. Грибан, Т. Білоскаленко, О. Скорий // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 166-169. – ISBN 978-966-698-271-4
619913
  Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 244 л. – Додатки: л. 215-244. – Бібліогр.: л. 193-214
619914
  Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
619915
  Гайдук Л.А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 68-75 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
619916
  Волга В. Інноваційні фінансові сервіси: сучасні електронні технології ринку мікрокредитування // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 103-107
619917
  Ліщинський І. Інноваційні форми агломерації виробництва: кластери та креативні регіони // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 158-166. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
619918
  Молоченко В.В. Інноваційні форми взаємодії студентів на заняттях // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 91-98. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
619919
  Ковалева Лариса Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-8
619920
  Волощук В.Р. Інноваційні форми і механізми нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 175-178. – ISSN 2309-1533
619921
  Процай А.Ф. Інноваційні форми кредитування малого бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 72-75
619922
  Мурашко М. Інноваційні форми міжнародних зв"язків суб"єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
619923
  Фасоля А. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (140). – С. 24-26
619924
  Климюк Ірина Інноваційні форми роботи з учнями на уроках географії та в позаурочний час // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-9. – Бібліогр. 3 назви
619925
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні форми та методи в підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 249-257. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
619926
  Кравець Л. Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-50. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
619927
  Чувардинський В.О. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 125-126. – ISBN 978-966-188-219-4
619928
  Кияниця С.О. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 59-61. – ISBN 978-966-188-219-4
619929
  Сидора В.В. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-02-6
619930
  Уманців Г. Інноваційні чинники розвитку економіки / Г. Уманців, О. Карп"юк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 34-40. – ISSN 1605-2005
619931
  Синковець Н. Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 267-269
619932
  Стовбур Л.М. Інноваційні явища у лексико-семантичному просторі українськомовної блогосфери / Л.М. Стовбур, М.С. Денисенко // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 168-172
619933
  Супрун В Л. Інноваційні явища у фразеології сучасного українського публіцистичного мовлення // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 89-108. – ISBN 978-966-406055-1


  У статті висвітлено особливості актуалізації нових фразеологізмів у мові газетної публіцистики. На конкретних прикладах здійснена спроба виявлення їхньої комунікативної та національно-культурної своєрідності.
619934
  Пилипенко В.П. Інноваційність в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 97-98
619935
  Радченко Ю.Л. Інноваційність вітчизняної історико-педагогічної спадщини в підготовці майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
619936
  Кремень В. Інноваційність і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 7-14. – ISSN 0131-6788
619937
  Прохорова В.В. Інноваційність підприємств як детермінанта створення промислово-технологічних кластерів у контексті розвитку інноваційного співробітництва / В.В. Прохорова, О.В. Шкуренко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 159-168. – ISSN 2222-0712
619938
  Лузік Е. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця / Е. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 73-80. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
619939
  Удовиченко С.М. Інноваційність сільськогосподарської галузі України // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-9934-571-24-4
619940
  Коновалова М. Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-103


  У статті проаналізовано роль державної служби у формуванні національної інноваційної системи в Україні, визначено суть інноваційної культури державної служби.
619941
  Вітвицька С. Інноваційність у підготовці докторів філософії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 101-104. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
619942
  Богуш Л.Г. Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 65-70. – ISSN 2218-1199
619943
  Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
619944
  Цвєткова Г. Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
619945
  Раєвнєва О.В. Інноваційно-активний університет: підгрунтя виникнення та особливості функціонування / О.В. Раєвнєва, К.М. Азізова, В.М. Остапенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 82-97. – ISSN 2222-0712
619946
  Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 15-24.
619947
  Атамась Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 34-39. – ISSN 1818-5754
619948
  Селезньова Л. Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестиційної діяльності в екологічній сфері, способи збільшення обсягів інвестицій і підвищення їхньої ефективності. Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, екологія, охорона навколишнього ...
619949
  Юрчук Н.П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України / Н.П. Юрчук, В.Ю. Вовк, Р.П. Топіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 53-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
619950
   Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем = Innovation and investment and technological security of transformation of the regional economic systems / [Хвесик М.А. та ін.] ; за наук. ред. акад. М.А. Хвесика ; [Нац. акад. наук України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Резюме та зміст укр. та англ. – Бібліогр.: с. 460-483. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1311-7
619951
  Боков О. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 45-51
619952
  Кириченко О.А. Інноваційно-інвестиційний вектор протидії глобальній кризі як чинник формування національної економічної безпеки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 11-17
619953
  Осецький В.А. Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 183-185
619954
  Леськів І.Ю. Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м"яса та м"ясної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Леськів Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
619955
  Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційний потенціал національних економік в умовах глобальної конкуренції = Innovative and investment potential of national economies in the context of global competition : монографія / Білик Руслана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 603, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 539-579 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-32-4
619956
  Колесов С.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства: методологічні підходи до сутності та оцінки / С.В. Колесов, В.І. Кривда // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 103-110
619957
  Кузьмінський В.О. Інноваційно-інвестиційний потенціал фінансово-промислових груп : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 114-123 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
619958
   Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на прикладі Харківської області) : колект. монографія / [Л.М. Нємець та ін. ; за заг. ред. Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіди] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 421-441 та в підрядк. прим. – ISBN 978-961-285-397-1
619959
  Борщ Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону. Виявлено, що пряме регулювання інвестиційною діяльністю здійснюється державними органами і включає в себе короткострокове та ...
619960
  Заєць О. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 60-63 : Табл, рис.
619961
  Далик В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи / В.П. Далик, В.С. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-277. – ISSN 0321-0499
619962
  Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 0131-775Х
619963
  Лейфура М.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
619964
  Герасимчук В.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи / В.Г. Герасимчук, Л.Є. Довгань, В.Р. Давиденко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-43. – Бібліогр.: 7 назв
619965
  Никитюк Т.Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток України: сучасні реалії та необхідні зміни / Т.Л. Никитюк, О.В. Баула // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
619966
  Івченко І.Ю. Інноваційно-інвестиційний фактор підвищення конкурентоспроможності країни // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 71-72
619967
  Сидоренко О.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 6 назв
619968
  Федяєва В. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення зростання аграрної сфери економіки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISSN 2410-0919
619969
   Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колектив. монографія / [Дубина М.В. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-7496-93-7
619970
  Петрушевська В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 196-203.
619971
  Краус Н.М. Інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в національній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.249-255. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
619972
  Тканка Л. Інноваційно-інвестиційні процеси як чинник економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 41)


  Проаналізовано економічну природу управління інвестиційним процесом в інноваційній сфері. Обгрунтовується висновок про необхідність реформування науково-технічної сфери України шляхом створення універсального інноваційно-інвестиційного механізму.
619973
  Торяник В.М. Інноваційно-інвестиційні тренди у міжнародному бізнесі / В.М. Торяник, В.В. Джинджоян, О.В. Приз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814


  "У статті описано інноваційно-інвестиційних тренди у міжнародному бізнесі. Встановлено, що головними суб"єктами міжнародного руху капіталу виступають транснаціональні корпорації, за участю і в рамках яких обсяг прямих накопичених іноземних інвестицій ...
619974
  Флейчук М. Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 56-61. – ISSN 1606-3732
619975
  Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 18-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
619976
  Грущинська Н.М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 17-23
619977
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (969). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
619978
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
619979
  Удод О. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-29


  Автор дає поясненя таким термінам, як "Інформаційні технології" та "комп"ютерні технології"; звертає увагу на показник, який наочно демонструє рівень впровадження ІКТ в країні - індекс мережевої готовності країни, який складається з багатьох чинників. ...
619980
  Мадзігон В. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України (виступ на Загальних зборах НАПН України 11 листопада 2011 р.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 12-17
619981
  Сорока А.М. Інноваційно-кластерні технології // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 72-74
619982
  Бочан І. Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани : Критика і бібліографія / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
619983
  Лук"яненко Д. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук"яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 39-54. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
619984
  Лавриненко Л. Інноваційно-креативний потенціал - основа наукоємної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Визначено основні складові наукоємної економіки - знання, креативність та інновації. Обгрунтовано значення інноваційної освіти як чинника соціальної мобільності у розвитку сучасного українського суспільства.
619985
  Дубницький В. Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку / В. Дубницький, Н. Даниліна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 33-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
619986
  Даниліна Н.В. Інноваційно-маркетинговий стратегічний розвиток промислового підприємства: аспекти розв"язання конфлікту економіки та екології // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 52-55. – ISSN 1729-7206
619987
  Погріщук Г.Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
619988
  Доброносова Ю.Д. Інноваційно-смисловий аспект реформування викладання філософських дисциплін у вищій школі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 127-133.
619989
  Гуменюк Д.О. Інноваційно-структурний тип економічного зростання: вплив фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-структурного типу економічного зростання, визначено напрями посилення стимулюючої ролі бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики. The necessity of transition to a Innovation-structural economic ...
619990
  Бобров В.Я. Інноваційно-теоретичні аспекти прогнозування розвитку вищої освіти України / В. Я. Боброва // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISBN 966-597-072-0
619991
  Шнипко О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 3-14 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
619992
   Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств - основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти) / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.М. Мельник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-13 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
619993
  Терещенко О.А. Інноваційно-технологічний розвиток економіки: світовий досвід та українські реалії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 20-21
619994
  Мельничук І.М. Інноваційно-технологічні процеси у закладах вищої медичної освіти // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 150-153
619995
  Лавров Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 221-229. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
619996
  Шнипко О. Інноваційно - портфельна реорганізація як засіб підвищення конкурентоспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.60-63
619997
  Бондарь К.Л. Інноваційно орієнтований експорт як фактор економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-118. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз тенденцій розвитку світової економіки, її рушійних чинників. Розглянуто специфіку сучасної інноваційної конкурентоспроможності економіки України, її експортного потенціалу.
619998
  Шебанін В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 11-13 : рис. – ISSN 1810-3944
619999
  Смоляр Л. Інноваційно орієнтовані структури: від вживання до розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 41)


  Досліджується роль інновацій як ключового фактора успішного соціально-економічного розвитку економічних систем у сучасних умовах. Аналізуються причини кризового стану та проблеми реалізації інноваційної політики на мікрорівні. З урахуванням факторів ...
620000
  Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти / Б.В. Гречаник; Ін-т регіон. дослід. НАН України; Західноукр. екон.-прав. ун-т. – Івано-Франківськ, 2007. – 187с. – ISBN 966896904-9
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,