Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
613001
  Андрушко П. "Кримінальне право: актуальні питання на часі" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 10-33. – ISSN 2227-7056


  Інтерв"ю професора Петра Андрушка головному редакторові "Студентського юридичного журналу" Станіславу Теплюку.
613002
  Пєтков С. "Кримінальний проступок" як метастаз радянського права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 30-31
613003
  Зеленецький В.С. "Кримінально – процесуальна наука в особах" / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 261-267. – ISSN 2079-6242
613004
  Мельник Н. "Кримська хвиля" студентів прийнята // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 74). – С. 8


  До вищих учбових закладів України перевелося близько 300 студентів, які навчалися у вузах АР Крим. 105 із них прийняв КНУ імені Тараса Шевченка. Зі словами вдячності за тверду громадську позицію та патріотизм до нових студентів звернувся ректор закладу ...
613005
  Михайлова Н. "Кримське" золото в Амстердамі: політика vs археологія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 14


  "14 грудня в Амстердамі має відбутися суд, у якому вирішуватиметься доля археологічних шедеврів, що були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона чотирма кримськими музеями. Юридично ці експонати є власністю Музейного фонду України. Чому Крим? Земля ...
613006
  Гайворонський О. "Кримських етносів букет" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають останні кримські події різні етнічні спільноти півострова.
613007
  Васейко Ю. "Кримські сонети" Адама Міцкевича у перекладах Левка Боровиковського: лексичні та граматичні трансформації оригіналу // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 120-126
613008
  Григор"єва О.В. Кримінальна агресія особи та необхідна оборона: кримінологічний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 161-169
613009
  Светлов О.Я. Кримінальна відповідальність / О.Я. Светлов. – К., 1977. – 56с.
613010
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
613011
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
613012
  Циганок Н. Кримінальна відповідальність державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 138-144
613013
  Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм - історія та перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68. – ISBN 966-8759-17-6
613014
  Пономарчук О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір"ю новонародженої дитини в сучасному законодавстві зарубіжних країн // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 151-158. – ISBN 966-8759-17-6
613015
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
613016
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
613017
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 2222-5374
613018
  Готін Олександр Миколайович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; Луган. акад. Внутрішніх Справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л.180-207; Дод.: л.207-214
613019
  Готін Олександр Миколойович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
613020
  Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
613021
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
613022
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
613023
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 181-202. – Бібліогр.: л. 203-227
613024
  Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія / Н.В. Масляк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-458-169-8
613025
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2222-5374
613026
  Кобильчук О.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства: проблеми кваліфікації / О.С. Кобильчук, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 70-72
613027
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
613028
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
613029
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами порівняльно правове дослідження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-139.
613030
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
613031
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
613032
  Іванова Є.В. Кримінальна відповідальність за зараження соціальною хворобою (історичний аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 107-115
613033
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
613034
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
613035
   Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Савченко А.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр.: с. 245-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-050-1
613036
  Москаль Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом в Україні та іноземних державах: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 154-159.
613037
  Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за злісне ( умисне ) банкрутство в зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.74-79
613038
  Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочин проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
613039
  Возьний В. Кримінальна відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 62-69


  Етапи становлення законодавства
613040
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
613041
  Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав / М.І. Мельник. – Київ : Атіка, 2005. – 144с. – ISBN 966-326-140-4
613042
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 319-323
613043
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
613044
  Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 15-20.
613045
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
613046
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
613047
  Біленчук П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності / П. Біленчук, Ю. Волик // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102
613048
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання : Монографія / В.М. Бурдін. – Львів : ПАІС, 2006. – 200с. – ISBN 966-7651-39-8
613049
  Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп"яніння / В.М.Бурдін. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-118-8
613050
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп"яніння (історичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 413-419. – (Серія юридична ; Вип. 39)
613051
  Лисько Т. Кримінальна відповідальність за кровозмішення та двошлюбність:досвід зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-136.
613052
  Заторська І. Кримінальна відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (історичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 134-137.
613053
  Напиральська В.І. Кримінальна відповідальність за наругу над державними символами: міжнародно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-187. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
613054
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613055
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613056
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 406 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 92-99
613057
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
613058
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
613059
  Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 19-21.
613060
  Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-110
613061
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
613062
  Щупаківський Р.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом : [ монографія ] / Р.В. Щупаківський. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-247-5
613063
  Радутний А. Кримінальна відповідальність за незаконне зібрання, використання або розголошення комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.110-114. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 0132-1331
613064
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
613065
  Голуб С. Кримінальна відповідальність за незаконні дії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-62
613066
  Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків(ст. 200 КК) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
613067
  Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : монографія / М.М. Панов ; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. – Харків : Право, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-458-103-2
613068
  Погорецький М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 100-104.
613069
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С.В. Гринчак ; за ред. Л.В. Дорош. – Харків : Право, 2011. – 292, [2] с. – Бібліогр.: с. 262-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-251-0
613070
  Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 59-63
613071
  Турченко О.В. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 79-85
613072
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 40-43
613073
  Петричко Н. Кримінальна відповідальність за організацію фінансових пірамід // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 109-111.
613074
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. 6 назв
613075
  Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 12-15.
613076
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчих прав та права брати участь у референдумі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-81.
613077
  Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : Монографія / О.В. Ус. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264с. – ISBN 966-8184-66-1
613078
  Кострицький В.В. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 95-103. – ISSN 2310-6166
613079
  Гадомський Д. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав (чому вона існує і чиї права насправді захищає) // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 50-52. – ISSN 1608-6422
613080
  Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав : Теорія і практика / А.М. Коваль. – Київ : Юстініан, 2005. – 320с. – ISBN 966-8257-13-8
613081
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
613082
  Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : монографія / Волинець Р.А. – Київ : Дакор, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-00-3
613083
  Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 2222-5374
613084
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
613085
  Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні : монографія / І.І. Присяжнюк ; за наук. ред. З.А. Тростюк ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Антураж А, 2011. – 288, [1] с. – Бібліогр.: с. 257-288. – ISBN 966-8769-08-2
613086
  Жмур Юлія Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла в законодавстві про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 118-121.
613087
  Сміх В.В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на правову допомогу / В.В. Сміх. – Київ : Атіка-Н, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-326-423-3
613088
  Сарнавський О.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил водіння або експлуатації машин (стаття 415 Кримінального кодексу України) // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.32-39


  Тема розглядається у межах військового відомства
613089
  Боровенко В.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Боровенко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 243л. – Бібліогр.:л.188-221
613090
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
613091
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості : (Кримінально-правове та кримінологічне дослідження) / М.І. Карпенко ; За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : КНТ, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-216-9
613092
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
613093
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.І. Шакуна ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2075-19-9
613094
  Мохончук С.М. Кримінальна відповідальність за пропаганду війни: аналіз елементів складу злочину // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 132-138. – ISSN 0201-7245
613095
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
613096
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
613097
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
613098
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
613099
  Олійник О.С. Кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво: теоретичні та практичні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 133-136. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
613100
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачено ст. 366 Кримінального Кодексу України / М.І. Карпенко, О.М. Москаленко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 28-38. – ISSN 2222-5374
613101
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 167-190
613102
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
613103
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33.
613104
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
613105
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лизогуб Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
613106
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини:порівняльно-правове дослідження : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Лизогуб Ярослав Григорович; Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 177-199
613107
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 88-93
613108
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 315-320. – ISSN 0132-1331
613109
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
613110
  Мамчур Віталій Миколайович Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мамчур Віталій Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 207 л. + Додаток: л.207. – Бібліогр.: л.191-206
613111
  Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / КНУТШ; Мамчур В.М. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
613112
  Житник Г.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 59-63
613113
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
613114
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
613115
  Вегера В. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 51-54
613116
  Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 100-103
613117
  Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-104. – ISSN 0132-1331
613118
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
613119
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 248 л. – Додатки: л. 246-248. – Бібліогр.: л. 209-245
613120
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
613121
  Довнич О.М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 75-77. – ISSN 1609-0462
613122
  Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
613123
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-27.
613124
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
613125
  Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2016. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-937-054-9
613126
  Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-458-616-7
613127
  Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство у порівняльно-правовому аспекті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 37-44
613128
  Савченко А. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх в США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 24-25.
613129
  Цимбалюк В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров"я особи: напрямки реформування законодавства // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 112-116
613130
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
613131
  Ігнатов О. Кримінальна відповідальність працівників міліції: пропозиції щодо вдосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 82-84. – ISSN 0132-1331
613132
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність співучасників за законодавством окремих іноземних держав // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 456-459. – ISBN 978-966-458-403-3
613133
  Квасневська Д Н. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні : монографія / Н.Д. Квасневська. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. + Додаток: с. 168-170. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-667-452-7
613134
  Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 45-52
613135
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
613136
  Шалгунова С.А. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх / С.А. Шалгунова, Т.Л. Голишева // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62.
613137
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
613138
  Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні засади притягнення до кримінальної відповідальності за порушення у сфері використання найманої праці на договірних умовах.
613139
  Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 7-10
613140
  Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 153-157.
613141
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
613142
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
613143
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-137-6
613144
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
613145
  Дзюба В.Т. Кримінальна відповідальність: зміст та розуміння за вимогами сучасної кримінально-правової науки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 249-253. – ISBN 978-966-458-403-3


  У статті розглядаються відповідальність змісту та розуміння кримінальної відповідальності вимогам сучасної кримінально-правової науки.
613146
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
613147
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 89-90
613148
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.626-633
613149
  Дзюба В. Кримінальна відповідальність: сучасне розуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 104-107
613150
  Албул С.В. Кримінальна віктимізація іноземців в Україні: соціальні і кримінологічні аспекти // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-88
613151
  Порфімович О. Кримінальна журналістика = The criminal journalism selected lectures : [вибрані лекції] / Ольга Порфімович. – Київ : ФОП - ПОДОЛІН І.В., 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2111-27-9
613152
  Порфімович О.Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 310-323. – ISSN 2309-1797


  У статті проаналізовано загальну ситуацію в країні щодо впливів журналістських матеріалів, які містять сцени насильства, на аудиторні настрої. Подано короткий історичний екскурс з даної проблематики. Наголошено на виключній актуальності досліджень з ...
613153
  Сапронов А. Кримінальна злочинність у Гетьманщині (історіографічний аспект) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 41-47. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
613154
  Комар Є. Кримінальна злочинність як прояв соціальних аномалій у суспільному житті УСРР у 20-х рр. XX ст. (за матеріалами Донецької губернії) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 74-76
613155
  Чернобай А. Кримінальна й адміністративна відповідальність за порушення норм // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 93-100
613156
  Легецький М.П. Кримінальна міліція як суб"єкт профілактики правопорушень, пов"язаних з обігом наркотиків серед неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 143-150.
613157
  Рябошапко Л.І. Кримінальна протидія ксенофобії - політико-правова необхідність // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 184-192. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
613158
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
613159
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
613160
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
613161
  Медведєв В.С. Кримінальна психологія : Підручник / В.С. Медведєв. – Київ : Атіка, 2004. – 368c. – ISBN 966-326-053-X
613162
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
613163
  Захаров Є. Кримінальна справа проти L.B.ua в світлі практики Європейського Союзу // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 4. – С. 3-4
613164
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
613165
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура на землях України: від середньовіччя до новітнього часу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 118-122
613166
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
613167
  Пришко І. Кримінальна субкультура як невід"ємна частина загальносуспільной культури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 120-126
613168
  Печарський А. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477
613169
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
613170
  Прилуцький С. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
613171
  Марушев А. Кримінальне банкрутство в Україні / А. Марушев, О. Спіженко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45.
613172
  Романюк О. Кримінальне законгодавство України та міжнародно - правові стандарти // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.39-47
613173
  Навроцький Вячеслав Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини / Навроцький Вячеслав; МОУ; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 56с. – (Скрипти ; Ч. 31)
613174
  Добробог Л.М. Кримінальне законодавство радянського періоду, що регулює відносини по охороні природи (навколишнього природного середовища) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 243-246
613175
  Голіна В.В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 475-477. – ISBN 978-966-458-403-3
613176
   Кримінальне законодавство України : Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 284с. – ISBN 966-7752-75-5
613177
  Брич Л. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 308-322. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано, як і наскільки узгоджуються підходи, закладені у КК України, існуючіь в теорії і практиці кримінального права України з рішеннями Європейського Суду з прав людини.
613178
  Малишев Володимир Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення / Малишев Володимир, Бесчастний Віктор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 14-16
613179
  Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 116-124.
613180
  Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 1048с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96571-3-Х
613181
  Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження: [ монографія ] / А.В. Савченко; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2007. – 596с. – ISBN 978-966-373-254-1
613182
  Кваша О. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад / О. Кваша, Н. Пархоменко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 127-132. – ISSN 2409-4544
613183
  Боднарук О.М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
613184
  Звірко О. Кримінальне переслідування - процесуальна функція чи правова фікція? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 169-171
613185
  Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
613186
  Корж В. Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-90
613187
  Середа Г.П. Кримінальне переслідування у функціональній структурі прокурорської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті сформульовано поняття та процесуально-правова сутність кримінального переслідування. Автором досліджено особливості здійснення кримінального переслідування прокурором.
613188
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
613189
  Прилуцький С.В. Кримінальне переслідування: теоретико-правовий зміст та проблеми співвідношення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 62-70.
613190
  Топчій Я. Кримінальне покарання у вигляді позбавлення виборчого права на певний строк: антиконституційне чи необхідне // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
613191
  Лейленд П. Кримінальне право : Злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід) / П. Лейленд; З англ. переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 1996. – 207с. – Бібліогр.: с.205-206. – ISBN 966-500-125-6
613192
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1998. – 896с. – ISBN 966-95034-4-2
613193
  Машіка В. Кримінальне право : Тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі / Віктор Машіка. – Киев : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – На тит. арк.: Історія України. Бібліотека. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6
613194
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
613195
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
613196
   Кримінальне право в запитаннях і відповідях : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-44-0
613197
  Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн : (в питаннях та відповідях): Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; Макіївський економ.-гуманітарний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с. – ISBN 966-364-208-4
613198
  Туляков Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції? / Туляков, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
613199
  Стрельцов Євген Львович Кримінальне право у площині сучасної реформи правоохоронної системи // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 525-530. – ISBN 978-617-7220-83-0
613200
  Коржанський М.И. Кримінальне право України : Частина особлива / М.И. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 592с. – ISBN 966-504-186-Х
613201
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вузів. – Київ-Харьків : Юрінком Інтер-Право, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-024-0
613202
   Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; За ред.: М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 416с. – ISBN 966-7784-90-8 ; 966-7146-52-9
613203
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 124с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-04-9
613204
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Особлива частина: Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 292с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-07-3
613205
   Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник. – Київ : Правові джерела, 2002. – 432 с. – ISBN 96695605-8-6
613206
   Кримінальне право України : Загальна частина : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 414, [1] с. – ISBN 966-667-058-5 ; 966-7146-52-9
613207
   Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, П.С. Матишевський, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко; За ред. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – ISBN 966-667-056-9
613208
   Кримінальне право України : Особлива частина : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; За ред. проф. М.І.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 496с. – ISBN 966-667-026-7
613209
   Кримінальне право України : Особлива частина. Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.В. та ін. Дорош; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Дорош Л.В. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ. Харків : Юрінком Інтер-Право, 2002. – 496с. – ISBN 966-667-068-2
613210
   Кримінальне право України : Загальна частина. Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ-Харків : Юрінком Інтер-Право, 2003. – 416с. – ISBN 966-667-099-2; 966-7146-52-9
613211
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-55-6
613212
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
613213
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Київ. Харків : Юрінком Інтер. Право., 2003. – 496c. – ISBN 966-667-100-X
613214
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – 2-е вид., стереотип. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 124с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-04-9
613215
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Л. Фріс; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 362 с. – ISBN 966-8568-21-4
613216
  Александров Ю.В. Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – Киев : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-402-3
613217
   Кримінальне право України : Підручник / Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред.: М.І. Мельника, В.А. Клименка; Авт.: Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий та ін. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
613218
   Кримінальне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина. – 2004. – 480с.
613219
  Кузнецов В.О. Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини. Навч. посібник / Кузнецов В.О., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. – Київ : Істина, 2005. – 380с. – ISBN 966-7613-65-8
613220
  Гацелюк В.О. Кримінальне право України : Частина загальна; (Збірник тестових завдань) / МВС України; ЛДУВС; В.О. Гацелюк. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 128с.
613221
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 6. – 2006
613222
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 7. – 2006
613223
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 8. – 2006
613224
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 9. – 2006
613225
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 10. – 2006
613226
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 11. – 2006
613227
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 12. – 2006
613228
   Кримінальне право України : особлива частина - розділи 1, 2: практикум: [ навчальний посібник ] / Гвоздецький В.Д., Зубець Г.І., Зайчук О.В., Костенко О.М., Матвійчук В.К. та ін.; за заг. ред. Матвійчука В.К. – Київ : КНТ, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-373-295-5
613229
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
613230
  Діордіца І.В. Кримінальне право України : посібник для підготовки до іспитів : навчальне видання / І.В. Діордіца ; МОН України. – Київ : Видавець Ліпкан О.С., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2439-03-8
613231
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Загальна частина) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с. – ISBN 966-364-200-9
613232
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : теоретичний мінімум за темами курсу; термінологічний словник; завдання для самоконтролю; варіанти ситуативних задач. За станом на 03.03.2006 р.: Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 688с. – ISBN 966-364-261-0
613233
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
613234
  Гребеньков Г. Кримінальне право України у контексті аксіологічного виміру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 95-102
613235
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
613236
   Кримінальне право України. Загальна та особлива частини : навч. посібник. – Київ : Істина, 2007. – 400с. – ISBN 966-7613-99-2
613237
  Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Атіка, 2004. – 488с. – ISBN 966-8074-98-X
613238
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; МОНУ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина:. – 2005. – 480с.
613239
   Кримінальне право України. Загальна частина : Практикум. Навчальний посібник / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, ін. та; Авт. кол.: Костенко О.М., Козаченко І.П., Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Хар І.О. та ін.; За ред. В.К. Матвійчука; Нац. академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 432с. – ISBN 966-373-083-8
613240
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : програма навч. дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Вереша Р.В., Туркевич І.К. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-468-4
613241
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. та ін. Панов; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-667-267-7


  На підставі кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України.
613242
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – Бібліогр.: c. 476-482. – ISBN 978-966-667-267-7
613243
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Омельчук О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Омельчука ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2010. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2183-89-4
613244
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
613245
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с. – ISBN 978-611-01-0312-1
613246
   Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239, [1] с. : табл. – В кінці кн. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-8388-81-1
613247
  Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина : Курс лекций / В.О. Навроцький. – Київ : Знання, 2000. – 771с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-46-7


  Цей курс лекцій — один із перших посібників з Особливої частини кримінального права, виданих після відновлення незалежності України. Враховано сучасні соціально-економічні та правові реалії, відновлення державної незалежності України, створення ...
613248
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова, Ю.В. та ін. Гродецький; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-667-278-3
613249
   Кримінальне право України. Практикум. : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4


  Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
613250
  Грищук В.К. Кримінальне право України: загальна частина : навч. посібн. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук; МОНУ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-290-6
613251
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
613252
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вищ. навч. закл.і фак-тів / П.С. Матишевський. – Київ : А.С.К., 2001. – 352с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-339-1
613253
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
613254
   Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Л.М. та ін. Кривоченко; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Дорош; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-159-Х
Особлива частина. – 2005. – 546с.
613255
   Кримінальне право України: Практикум. : Навчальний посібник / МОіНУ; За ред.: С.С. Яценка; Авт. кл.: Андрушко П.П., Кобзаренко П.В., Матишевський П.С., Шапченко С.Д., Яценко С.С. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 592с. – ISBN 966-667-157-3
613256
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
613257
  Яценко І.С. Кримінальне право України: сучасні реалії і наявні проблеми / І.С. Яценко, К.П. Задоя, С.Д. Шапченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Тези доповідей учасників круглого столу, організованого юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
613258
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 1. – 2007
613259
  Гуторова Н.О. Кримінальне право України: Фундаментальні та прикладні проблеми / Н.О. Гуторова, Л.В. Дорош, М.В. Сенаторов // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 20-34. – ISBN 966-8467-41-8
613260
  Грищук В. Кримінальне право як соціальна цінність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред. Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
613261
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
613262
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
613263
   Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
613264
  Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 217-231. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено окремим проблемам визначення поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан. Визначаються особливості співвідношення цих понять, їх вплив на окремі ...
613265
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
613266
  Марчак В.Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посібник / В.Я. Марчак, О.В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-9
613267
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
613268
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
613269
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
613270
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
613271
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
613272
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
613273
  Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
613274
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 273 л. – Додатки: л. 239-273. – Бібліогр.: л. 213-238
613275
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
613276
   Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
613277
  Слінько С.В. Кримінальне судочинство - розвиток та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 114-117
613278
  Підюков Петро Кримінальне судочинство та його перша стадія: теоретичний і практичний аспекти відповідно до національного нормотворення та проекту КПК України / Підюков Петро, Конюшенко Яна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 42-47
613279
  Фріс П. Кримінальне суспільство і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
613280
  Скрипник А.В. Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 320-324


  Статтю присвячено мовному аналізу кримінального жаргону у французькій та українській мовах та його історії виникнення. У статті наводяться приклади вжитку жаргонізмів антисоціальних та асоціальних груп людей, прослідковується історія розвитку ...
613281
  Наден О.В. Кримінальний закон — форма вираження норм кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 44-56. – ISBN 966-8759-17-6
613282
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
613283
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 400с. – ISBN 966-7752-59-3
613284
   Кримінальний кодекс України : від 5 квітня 2001 року: прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання: відповідає надрукованому в "Офіційному віснику України", №21, 2001. – Київ : А.С.К., 2001. – 304 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-322-7
613285
   Кримінальний кодекс України. – Київ : Велес, 2002. – 167с. – ISBN 966-96142-2-8
613286
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 вересня 2003 року). Офіційне видання. – Київ : Атіка, 2003. – 192с. – ISBN 966-8074-85-8
613287
   Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1196с. – ISBN 966-313-048-2


  На основі сучасної теорії кримінального права, з урахування судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був принятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 року
613288
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416 с. – ISBN 966-313-115-2
613289
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-096-2


  Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
613290
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416с. – ISBN 966-313-115-2
613291
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
613292
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 172с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
613293
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 432с. – ISBN 966-313-234-5
613294
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
613295
   Кримінальний кодекс України : Офіційний документ. Станом на 25 квітня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
613296
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 176с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
613297
   Кримінальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 168с. – ISBN 966-326-196-X
613298
   Кримінальний кодекс України : [cтаном на 25 вересня 2006 р.]. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
613299
   Кримінальний кодекс України : За станом на 18 грудня 2007 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2007. – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-594-5
613300
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613301
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613302
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613303
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск В.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613304
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2009. – 814, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-633-809-2
613305
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613306
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613307
   Кримінальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 01 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 167, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-93-1
613308
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
613309
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
613310
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613311
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 6 лип. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2011. – 184 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
613312
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613313
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613314
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 жовт. 2012 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613315
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613316
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
613317
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4
613318
   Кримінальний кодекс України : станом на 18 квіт. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [упоряд. В.І. Тютюгін ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 227, [2] с. – ISBN 978-966-458-458-3
613319
   Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-11-0
613320
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2006. – 324с.
613321
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2006. – 364с.
613322
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен.13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.1. – 2007. – 312с.
613323
   Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнарод. науково-практ. конферен. 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ
Ч.2. – 2007. – 338с.
613324
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
613325
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А.С.К., 2003. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
613326
  Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України правова основа боротьби зі злочинністю в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 123-144. – ISBN 978-966-458-725-6
613327
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 240с. – (Закони України). – ISBN 966-633-059-8
613328
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : ФІНН, 2002. – 224с. – (Україна правова). – ISBN 966-8030-02-8
613329
   Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, Нагорний // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-26. – Бібліогр.: 10 н.
613330
  Демидова Л. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 216-226. – ISSN 1993-0909
613331
   Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України / [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 603, [5] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-527-2
613332
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України.. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 480с. – ISBN 966-667-186-7
613333
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
613334
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2002. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
613335
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 16 лютого 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 440с. – ISBN 966-7613-19-4
613336
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 1 грудня 2005 року. – Київ : Істина, 2005. – 440с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
613337
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
613338
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.: В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-425-5
Т.1 : Загальна частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Богданов та ін.]. – 2013. – 374, [2] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
613339
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-426-2
Т. 2 : Особлива частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]. – 2013. – 1039, [1] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
613340
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення : (за станом законодавства на 1 вересня 1997 року). – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-053-8
613341
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
613342
   Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007-2008 / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.В. Сташиса. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. – Додатки: с. 355-358. – Бібліогр. в подстр. прим. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-357-5


  Розраховане на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів
613343
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
613344
   Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами і доповн. на 1 листопада 1949 р. з постійними матеріалами і додатками. – Київ : Держ. вид-во політичної літератури УРСР, 1949. – 167, [1] c.
613345
   Кримінальний огляд. – Київ, 2000
613346
  Карелова Г.А. Кримінальний проступок і кримінальна відповідальність: зміст термінопонять та їх співвідношення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 271-276. – ISBN 978-966-458-403-3
613347
   Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8


  У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
613348
  Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи упровадження / Федотова Ганна Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2016. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 285-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-448-2
613349
  Політова А.С. Кримінальний проступок: спірні питання впровадження у кримінальний кодекс // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 206-209. – ISBN 978-966-458-403-3
613350
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 606, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 566-587. – ISBN 978-966-458-165-0
613351
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – Бібліогр.: с. 566-587 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-165-0
613352
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
613353
   Кримінальний процес = Criminal process : [підручник] / [Л.Д. Удалова та ін] ; за ред.: В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного ; Нац. акад. внутр. справ України. – Киев : Центр учбової літератури, 2013. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 527-529 та наприкінці глави. – ISBN 978-617-673-222-8
613354
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
613355
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
613356
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 576с. – ISBN 966-667-076-3
613357
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с. – ISBN 966-667-136-0
613358
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Молдован В.В.; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 103с. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.юр. cт. – ISBN 966-7863-34-4
613359
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. – Шифр дубл.34 Кова.Доп.1 карт. юр. – ISBN 966-667-169-7
613360
  Назаров Віктор Володимирович Кримінальний процес України : Загальна частина: Навч. посібник / Назаров Віктор Володимирович, Руденко Михайло Михайлович. – Київ : Текст, 2004. – 208с. – ISBN 966-96136-7-1
613361
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : Особлива частина: Підручник для студ. вищ .юрид. навч. закладів / Л.Д.Удалова; МВС України; Нац. акад. внутрішних справ Укр. – Київ : Кондор, 2005. – 280с. – Шифр дубл 34 Удал.Доп карт.юр. – ISBN 966-351-021-8
613362
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – Київ : Юридична думка, 2005. – 548с. – ISBN 966-326-117-X
613363
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : Загальна частина: Підручник для студ. вищ .юрид. навч. закладів / Л.Д.Удалова; МВС України; Нац. акад. внутрішних справ Укр. – Київ : Кондор, 2005. – 152с. – Шифр дубл.34 Удал.доп.карт юр. – ISBN 966-351-021-8
613364
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / МОНУ; Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-219-7


  Розглянуто основні положення, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників процесуальної діяльності.
613365
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : практикум: навч. посібник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2006. – 297 с. – ISBN 966-8533-43-7
613366
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : підр / Л.Д. Удалова ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 352 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-029-2
613367
   Кримінальний процес України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Нор В.Т., Бобечко Н.Р., Бойко В.П., Гузела М.В. та ін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. В.Т. Нора. – Київ : Ін Юре, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-313-360-7
613368
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
613369
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
613370
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник : акад. видання / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2014. – 438, [2] с. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-273-1
613371
  Молдован В В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 359, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
613372
   Кримінальний процес України: загальна частина : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
613373
  Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
613374
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
613375
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Молдован; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 352с. – 34 Молд.Шифр дубл.Доп.карт м.в. – ISBN 966-364-091-X
613376
  Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 80-87. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України. Виділено його позитивні та негативні аспекти. Стверджується, що прийняття КПК України є безперечним свідченням продовження позитивного розвитку кримінального ...
613377
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
613378
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Бандурка О.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1. – 2012. – 767, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 756
613379
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Блажівський Є.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2. – 2012. – 661, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 647
613380
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. станом на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 269, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-139-0
613381
   Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 27 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 344, [1] с. – ISBN 978-966-458-434-7
613382
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
613383
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
613384
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
613385
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
613386
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 квіт. 2015 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
613387
   Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5 лимня 2012 р. № 5076-VI, ОВУ 2012 р., № 62, ст. 2509 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-323. – ISSN 1026-9932
613388
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" : чинне законодавство із 19 листопада 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 326, 56 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
613389
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
613390
   Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посібник / [Андрєєв Р.Г. та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 734, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 724. – ISBN 978-617-566-170-3
613391
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
613392
  Захарченко П Кримінальні відносини у пам"ятках права Війська Запорозького та Російської імперії у вимірі компаративізму / П Захарченко, Я. Тарасенко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-63
613393
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
613394
  Захаров Є. Кримінальні переслідування, що порушують свободу вираження поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 3. – С. 3-5
613395
  Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
613396
  Козирєва В. Кримінальні покарання майнового характеру: сутність, мета, практика застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 140-145
613397
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
613398
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
613399
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
613400
  Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 136-138. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто кримінальні справи в фондах Київської судової палати і оцінено їх інформативний потенціал.
613401
  Бортник В. Кримінально- правовий захист честі та гідності особи в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-33. – ISSN 0132-1331
613402
  Кашкаров О.О. Кримінально- правові системні принципи криміналізації господарських злочинів ( на прикладі ст. 199, 223 і 224 КК України) // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 284-287. – ISBN 966-435-028-1
613403
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
613404
  Градецький А.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 28-32. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
613405
   Кримінально-виконавче законодавство України : Кримінально-виконавчий кодекс, загальні питання. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-187-5
613406
   Кримінально-виконавче право : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Бадира В.А. та ін.] ; за ред. Т.А. Денисової ; М-во освіти і науки Укр. ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-432 та в кінці теми. – ISBN 978-966-8909-18-4
613407
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
613408
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
613409
  Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах : Навчальний посібник / О.І. Плужнік; О.І. Плужник; МВСУ; Одеський юридичний ін-т; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Професіонал, 2006. – 144с. – ISBN 966-370-013-0
613410
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
613411
   Кримінально-виконавче право України : підручник / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 738-751 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-326-349-6


  Вперше на відповідному рівні в окремих розділах висвітлюються особливості норм та правовідносин кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчого права, діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
613412
  Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
613413
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
613414
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційний текст від 11 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-8074-83-1
613415
   Кримінально-виконавчий кодекс України. – Харків : Одіссей, 2004. – 112c. – (Закони України). – ISBN 966-633-271-X
613416
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208 с. – ISBN 966-313-109-8
613417
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Текст відповідає офіційному, станом на 1 січня 2004 року. – Київ : Школа, 2004. – 96с. – ISBN 966-661-257-7
613418
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 15 листопада 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 72с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-Х
613419
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Чинне законодавство станом на 15 жовтня 2005 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
613420
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 208с. – ISBN 966-313-257-4
613421
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Харків : Одіссей, 2005. – 560с. – (Закони України). – ISBN 966-633-454-2
613422
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
613423
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. За станом на 26 травня 2006 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 87с. – (Бібліотека офіційних видан). – ISBN 966-611-471-2
613424
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-458-437-8
613425
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
613426
  Коваленко В. Кримінально-иправова протидія релігійній дискримінації в Україні // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 239-241. – ISBN 978-3-8305-3271-2
613427
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
613428
  Волох О.В. Кримінально-правова боротьба з майновими злочинами в Україні після першої кодифікації кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – Бібліогр.: 35 н.
613429
  Вереша Р.В. Кримінально-правова вина : Бібліографія / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 56с. – ISBN 966-326-186-2
613430
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
613431
  Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 180-184
613432
  Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов"язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 9-18
613433
  Оксенюк С.В. Кримінально-правова кваліфікація дій, що пов"язані із захопленням заручників, як вияв тероризму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 122-128.
613434
  Доляновська І. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89.
613435
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері віросповідання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 68-72
613436
  Лисий О.В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 149-153. – ISSN 1992-4437
613437
  Берзін П.С. Кримінально-правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських "смарт-карток" // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С. 93-98
613438
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
613439
  Дорош Л.В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
613440
  Гулкевич В. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав в Іспанії // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-48.
613441
  Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 87-95. – ISSN 0132-1331
613442
  Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н.О. Антонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Додатки: с. 495-511. – Бібліогр.: с. 468-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-954-5
613443
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
613444
  Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Проблеми теорії,застосування і розвитку кримінального законодавства / С.Б. Гавриш; ВРУ; Ін-тут законодавства. – Київ, 2002. – 636с. – (На терезах вічності). – ISBN 966-7024-47-4
613445
  Антонюк У.В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
613446
  Литвин Олександр Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 23-35
613447
  Глушко В.О. Кримінально-правова охорона екологічної й громадянської безпеки здоров"я населення України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 153-157. – ISBN 966-614-021-7
613448
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
613449
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [43] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: 37 л.
613450
   Кримінально-правова охорона життя та здоровя особи : Матеріали науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року м. Харків. – Київ - Харків : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с. – ISBN 966-667-155-7
613451
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
613452
  Харченко Вадим Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 103-108
613453
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
613454
  Ільницька С. Кримінально-правова охорона конституційного ладу: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 379-389. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
613455
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
613456
  Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу у зарубіжному законодавстві / О.В. Сасов, Є.С. Назимко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 82-85. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
613457
  Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: основні напрями вдосконалення законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 286-290. – ISBN 978-966-458-403-3
613458
  Кваша О.О. Кримінально-правова охорона незалежності суду від протиправного впливу на осіб, які беруть участь у відправленні правосуддя // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 13-21
613459
  Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об"єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 125-136. – ISSN 2304-4556
613460
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
613461
  Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 368-376. – ISSN 0869-2491
613462
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 226-232. – Бібліогр.: л. 198-225
613463
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
613464
  Павленко Т.А. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 26-32. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
613465
  Пономарчук О.В. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
613466
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
613467
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. + Додатки: л. 246 - 253. – Бібліогр.: л. 227 - 245
613468
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
613469
  Кондратов Д.Ю. Кримінально-правова охорона таємниці особистої кореспонденції (історичний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 30-35. – (Юридична ; Вип. 1)
613470
  Денисов С.Ф. Кримінально-правова охорона тваринного світу / С.Ф. Денисов, Р.С. Якушев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
613471
  Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона трудових прав - людини, громадянина, працівника / С.Я. Лихова, П.С. Берзін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.37-50
613472
  Лихова С. Кримінально-правова охорона трудових прав // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-38
613473
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
613474
  Тютюгін В.І. Кримінально-правова оцінка стану сп"яніння за статтями Кримінального кодексу з бланкетними диспозиціями // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 242-249. – ISSN 1026-9932
613475
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
613476
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
613477
   Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми : Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 листопада 2006 року. – Донецьк : ЮДІ ЛДУВС, 2006. – 359с.
613478
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
613479
  Шпіляревич В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 34-42
613480
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань на українських землях за законодавством Казимира Великого // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 51-56. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено питання кримінально-правової політики у сфері майнових покарань за законодавством польського короля Казимира Великого. Проаналізовано основні види майнових покарань, передбачених у Вислицькому статуті та Повному зводі статутів Казимира ...
613481
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань часів відновлення української державності 1917-1920 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 117-121. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
613482
  Осадчий В.І. Кримінально-правова політика у сфері охорони виборчого права та права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С.11-29
613483
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
613484
  Куц В. Кримінально-правова природа та види корегування призначеного покарання / В. Куц, Р. Брящей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 59-66
613485
   Кримінально-правова протидія діяльності злочинних організацій в сучасній Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 271-286. – ISBN 978-966-919-129-8
613486
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
613487
  Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 139-146


  Розглядаються проблемні питання формування поняття "спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації", а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання ...
613488
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія організованій злочинності та корупції в Україні та США: порівняльний аналіз // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 131-142
613489
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
613490
  Однолько І.В. Кримінально-правова та кримінологічна політика держави щодо запобігання злочинності неповнолітніх // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 503-505. – ISBN 978-966-458-403-3
613491
  Грек Б.М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б.М. Грек, Г.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 44-48
613492
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
613493
  Марчак В.Я. Кримінально-правова та психологічна характеристика обмеженої осудності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 110-113. – (Правознавство ; Вип. 427)
613494
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика "грінмейла" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 117-121
613495
  Демчіхіна Є.С. Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 133
613496
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика діяння, пов"язаного із порушенням правил охорони або використання надр // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 94-100
613497
  Іващенко В.О. Кримінально-правова характеристика екоциду // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-96.
613498
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (Ст 371 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
613499
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст.371 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 221л. + Додатки: л.180-189. – Бібліогр.: л.190-221
613500
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
613501
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
613502
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
613503
  Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 351-359. – ISSN 0132-1331
613504
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
613505
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів що вчиняються на релігійному грунті або пов язані з релігією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-65. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
613506
  Москаль Д.П. Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених статтями 152 та 153 КК України: результати наукового дослідження // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 3-8.
613507
  Ткаченко В. Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто змістовні характеристики вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД. Встановлено її місце в загальній системі форм співучасті, передбачених КК України. Рассмотрены ...
613508
  Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України / О. Кашкаров, О. Кашкаров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 69-74.
613509
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / КНУТШ; Ільїна О.В. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.184-201
613510
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
613511
  Щедров І.В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак поняття "злочинна організація" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 515-520. – ISSN 1563-3349
613512
  Прокопович Г.В. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 45-54
613513
  Швець Н. Кримінально-правова характеристика насильства при грабежі // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 182-184.
613514
  Ткаченко В.В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В.В. Ткаченко, Т.В. Волощук // Наука і правоохорона : [науковий журнал] / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 156-162. – ISSN 2072-8670
613515
  Антонюк У.В. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 519-524. – ISSN 1563-3349
613516
  Бесєдіна О.О. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину, передбаченого ст. 181 Кримінального Кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 149-153. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
613517
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика об"єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 3-6
613518
  Коваль А. Кримінально-правова характеристика об"єкту злочину "порушення авторського права і суміжних прав" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-52
613519
  Лихова С.Я. Кримінально-правова характеристика окремих видів порушення законодавства про референдум // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.48-74
613520
  Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-79
613521
  Фролова О.Г. Кримінально-правова характеристика окремих ознак об"єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 249-257. – (Право. Економіка. Управління)
613522
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
613523
  Самойлова Олена Сергіївна Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 08 / Самойлова О. С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
613524
  Самойлова О.С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Дис. ...канд.юрид.наук:Спец. 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право / О.С.Самойлова; Харків. нац.ун-т внутрішних справ. – Харків, 2006. – 223л. – Додатки: л.209-223. – Бібліогр.: л.184-208
613525
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-93.
613526
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп"ютерної інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
613527
  Бобонич Є.Ф. Кримінально-правова характеристика понять "господарська діяльність", "діяльність, що має ознаки підприємницької" (диспозиція ч. 1. ст. 202 Кримінального кодексу України 2001 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-205. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Досліджуються ознаки господарської і підприємницької діяльності та її кримінально-правова характеристика. Features of economic and entrepreneurial activity and its criminal legal characteristics are dealt with.
613528
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 196-226
613529
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
613530
  Смирнова А. Кримінально-правова характеристика предмета ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88.
613531
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
613532
  Грудзур О. Кримінально-правова характеристика провокації хабара за законодавством зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 150-160. – ISSN 1993-0909
613533
  Киренко С.Г. Кримінально-правова характеристика психічного насильства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-28.
613534
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
613535
  Матишевський П.С. Кримінально-правова характеристика розкрадання соціалістичного майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-63. – (Серія права ; № 10)


  Для хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, в отличие от хищения путем присвоения и растраты, наличие у должностного лица правомочий в отношении похищенного им имущества не всегда обязательно. Среди ...
613536
  Старук Ю.О. Кримінально-правова характеристика санкції статті 306 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 140-145.
613537
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
613538
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика суб"єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 293-303. – ISSN 1993-0909
613539
  Федоренко Р. Кримінально-правова характеристика та правильна кваліфікація умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-67.
613540
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
613541
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116,117,118 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214л. – Бібліогр.: л. 198-214
613542
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
613543
  Бондар В.Г. Кримінально-правова характеристика хабарництва в Україніі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 70-76
613544
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
613545
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – 201 л. – Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 174-195
613546
  Шаблистий В.В. Кримінально-правове забезпечення безпеки людини у світлі реформування кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 310-313. – ISBN 978-966-458-403-3
613547
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
613548
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
613549
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
613550
  Бурдін В. Кримінально-правове значення обмеженої осудності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 281-291. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
613551
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
613552
  Буртовой М.О. Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 38-42
613553
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
613554
  Ющик О. Кримінально-правове регулювання господарського ризику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-144
613555
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
613556
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
613557
  Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 121-125
613558
  Воробей П.А. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / П.А. Воробей ; Мін-во внутрішніх справ України ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-174. – ISBN 978-966-326-324-3


  Для законодавців, науковців і практикуючих працівників, які вивчають і застосовують законодавство про кримінальну відповідальність
613559
  Бондар М.І. Кримінально-правове становище жінки в Україні в другій половині XVII–XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 81-88
613560
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
613561
  Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб"єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст.115 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2222-5374
613562
  Заруба П. Кримінально-правовий аналіз суб"єктів злочинів у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-122
613563
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
613564
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з проявами нетерпимості та дискримінації в суспільстві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-19.
613565
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з тероризмом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 8-13
613566
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект національної безпеки України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 2-7
613567
  Мостепанюк Л.О. Кримінально-правовий аспект одержання хабара, поєднаногоз вимаганням / Л.О. Мостепанюк, О.М. Грудзур // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.
613568
  Іщенко О.М. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря / О.М. Іщенко. – К., 1994. – 64с.
613569
  Савченко А.В. Кримінально-правовий захист виборчих прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-70.
613570
  Бандурка І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні: загальні положення та проблемні питання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 87-92
613571
  Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.65-69. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
613572
  Мульченко В.В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 169-172. – (Серия: Право ; № 1 (39)). – ISSN 1813-338Х
613573
  Кульчинська Ю.О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 69-79. – ISSN 2222-5374
613574
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
613575
  Швидченко І.Г. Кримінально-правовий захист свободи віроповідання в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 26-29.
613576
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
613577
  Коваль К. Кримінально-правовий компроміс. Наявні механізми примирення й особливості їх реалізації / К. Коваль, А. Коваль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
613578
  Бойко А.М. Кримінально-правовий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Бойко А.М.; МО України. Львівський держ. універ. ім.І.Я.Франка. – Львів, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
613579
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
613580
  Болдарь Г. Кримінально-правовий статус арбітражного керуючого // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-115
613581
  Бондарєва Марія Володимирівна Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Бондарєва Марія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
613582
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
613583
  Василинчук В.І. Кримінально-правові аспекти об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального Кодексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 106-110.
613584
  Koпoтyн I.M. Кримінально-правові зacaди охорони гpoмaдcькoгo порядку в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
613585
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
613586
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
613587
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
613588
  Коваленко В. Кримінально-правові засоби боротьби зі злісною непокорою засуджених законним вимогам адміністрації виправної колонії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 207-212. – ISSN 0132-1331
613589
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу в механізмі реалізації норм, що встановлюють покарання за вчинення злочинів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 239-245. – ISSN 1026-9932
613590
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 105-110.
613591
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обгрунтованості покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 102-108.
613592
  Луцик Г. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 62-69
613593
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
613594
  Савченко А. Кримінально-правові заходи, що не є покаранням, у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-23.
613595
  Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 351-357. – ISSN 1026-9932
613596
  Броневщька О.М. Кримінально-правові норми міжнародних договорів періоду Київської Русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
613597
  Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контробанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-54
613598
  Павликівський В.І. Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах / В.І. Павликівський, І.М. Острівний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 137-141. – ISSN 1727-1584
613599
  Артюхова В.В. Кримінально-правові ознаки особи злочинця-хулігана // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-616-069-4
613600
  Гусак А.П. Кримінально-правові ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 573-578. – ISSN 1563-3349
613601
  Ландіна А.В. Кримінально-правові проблеми відповідальності за деякі злочини проти статевої моральності (ст. 302 Кримінального кодексу України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 111-117.
613602
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Юзікова Наталія Семенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
613603
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Юзікова Наталія Семенівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. юридична Академія. – Одеса, 1999. – 176л. – Бібліогр.:л.159-174
613604
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
613605
  Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 178-186. – ISSN 1993-0909
613606
  Дудоров О. Кримінально-правові проблеми множинності злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 50-64
613607
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
613608
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
613609
  Рябчинська О.П. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти застосування покарання у виді громадських робіт в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 64-67
613610
  Джужа А.О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : монографія / Джужа А.О., Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гадяк Ж.В., 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2
613611
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
613612
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
613613
  Гриндей Л.М. Кримінально-правові та медико-соціальні аспекти проведення штучного аборту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип.333)
613614
  Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-70. – ISSN 0132-1331
613615
  Кобзаренко П.В. Кримінально-правової проблеми імплементації норм міжнародного права / П.В. Кобзаренко, О.А. Селіванова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. є актом загальногалузевої, в тому числі і кримінально-правової, імплементації норм міжнародного права. Укладені і належним числом ратифіковані Україною міжнародні ...
613616
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
613617
  Потайчук І.В. Кримінально-процесуальна компетенція органів досудового розслідування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 231-238
613618
  Скрипа Є.В. Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 316-320. – ISSN 2219-5521
613619
  Туркота С.М. Кримінально-процесуальне забезпечення компромісу між потерпілим і обвинуваченим // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-27
613620
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Лобойко; Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України. – Київ : Істина, 2005. – 456с. – ISBN 966-7613-66-6
613621
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко; Юрид. акад. Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ : Істина, 2007. – 456с. – ISBN 966-7613-66-6
613622
  Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право : практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 202, [6] с. – Додатки: с. 94-194. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-966-483-517-3
613623
   Кримінально-процесуальне право України : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, О.В. Терещук, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київськ. ін-тут внутрішніх справ при НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 104с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-15-4
613624
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / В.М. Тертишник. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-420-7
613625
  Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Гончаров; МОНУ; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 248с. – Шифр дубл.34 Гонч.Доп.карт.юр. – ISBN 966-364-082-0
613626
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2007. – 848 с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-110-4
613627
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
613628
  Волкотруб С.Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 231-238. – (Право. Економіка. Управління)
613629
   Кримінально-процесуальний кодекс (За станом на 15 серпня 1997 р.). – Київ : Логос ; Сірін, 1997. – 156с. – ISBN 966-581-003-0
613630
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Закони України. – Київ : Інкомп, 1993. – 434 с. – ISBN 5-8292-0069-4
613631
   Кримінально-процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
613632
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
613633
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452 с. – ISBN 966-313-111-X
613634
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 272 с. – ISBN 966-313-091-1


  Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
613635
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452с. – ISBN 966-313-111-X
613636
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
613637
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 16 вересня 2004 р.). – Київ : Велес, 2004. – 176с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-15-4
613638
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 456с. – ISBN 966-313-266-3
613639
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-78-2
613640
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 10 березня 2006 р. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 280с. – ISBN 966-313-288-4
613641
   Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 1 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7
613642
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 196с. – ISBN 966-326-203-6
613643
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар: станом на 1 березня 2008 року / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Вернидубов І.В., Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. та ін.; за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 5-те вид., переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-2968-17-0
613644
   Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 15 травня 2008 року. – Харків : ІГВІНІ, 2008. – 256 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-8772-36-9
613645
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
613646
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
613647
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1вересня 2010 року : (офіційний текст) / [відп. ред. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 240 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
613648
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
613649
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 січня 2010 р. / Бояров В.І. [та ін.] ; за заг. ред. : В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка ; Верховний Суд України. – Вид. 6-е, переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 894 с. – ISBN 978-966-2968-21-7
613650
  Матвійчук В.К. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2183-92-4
613651
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
613652
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
613653
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі зміними на 01 березня 2004 р.. – Київ, 2004. – 208с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-6-6
613654
   Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 840с. – ISBN 966-7302-84-9
613655
  Тітко І. Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 247-257. – ISSN 1993-0909
613656
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ : ФОРУМ, 2003. – 940с. – ISBN 966-95843-6-1
613657
  Молдован А.В. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН та його відмінності від кримінально-процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-29
613658
  Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
613659
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1996. – 256с. – ISBN 966-00-0031-6
613660
  Дроздов О. Кримінально-процесуальні аспекти звільнення особи від кримінльної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям / О. Дроздов, В. Гутнік // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 41-44
613661
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
613662
  Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавстві України) // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 278-288
613663
  Супрунова О. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 143-145
613664
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-19.
613665
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпеченняправ та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-24.
613666
  Гмирко Валерій Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація : Конспект проблемної лекції. Правний стан на 01.08.02 р. / Гмирко Валерій; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2002. – 63с.
613667
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-359-9


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
613668
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
613669
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
613670
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 145-149
613671
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при порушенні кримінальної справи: причини та шляхи їх усунення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-146.
613672
  Лєшукова І. Кримінально-процесуальні проблеми взамодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С129-136
613673
  Лукашевич В.Г. Кримінально-процесуальні проблеми криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-104. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
613674
  Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : монографія / Є.Г. Коваленко, Г.Я. Коваленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-667-458-9
613675
  Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
613676
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
613677
  Моргун О.С. Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітнііх // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 151-157
613678
  Гмирко В. Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 26-35. – ISSN 1026-9932
613679
  Марисюк К. Кримінально - правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.31-34. – ISSN 0132-1331
613680
  Киренко С. Кримінально - правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
613681
  Поліщук Г. Кримінально - правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
613682
   Кримінально - правові засоби забезпечення громадської безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.11-20. – ISBN 966-667-078-Х
613683
  Гевко В. Кримінально - процесуальна форма: структура та елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.139. – ISSN 0132-1331
613684
  Маляренко В. Кримінально - процесуальне законодавство України: питання становлення та розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-15. – ISSN 0132-1331
613685
  Демченко В. Кримінально - процесуальний закон: стилістичні проблеми / В. Демченко, В. Стратонов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
613686
  Погорецький М.А. Кримінально - процесуальний статус особистості та шляхи його зміцнення в новому КПК України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.69-75
613687
  Грошевий Ю. Кримінально - процесуальні аспекти оперативно - розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
613688
  Орлов М. Кримінально - процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
613689
  Лихова С. Кримінально -правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.115-120. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
613690
  Руденко О.О. Кримінально правова кваліфікація дій осіб, які займаються незаконною господарською діяльністю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 155-162.
613691
  Левченко Ю.О. Кримінально правова характеристика злочинів, що пов язані з транспортуванням нафто-, газопродуктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-146.
613692
  Абросімова Ю.А. Кримінальпо-психологічні особливості злочинності неповнолітніх на загальному та регіональному рівнях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 156-162.
613693
  Баганець О. Криміногена ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими ролками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
613694
  Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ - ХХІ століть і прогноз на перспективу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 60-67
613695
  Зозуля Є.В. Криміногенна ситуація в Україні періоду становлення та розвитку незалежної держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
613696
  Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
613697
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулим роками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Аналіз стану злочинності, її структури й динаміки на території України за 2013-2016 роки (частина 1)".
613698
  Баганець Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Ключові причини розгулу злочинності та безпорадності правоожоронної системи і можливі шляхи врегулювання даних проблем (частина 3 - заключна) / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
613699
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2016 році (в порівнянні з 2013-2015 рр.) (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
613700
  Вавриш А.В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 45-59. – ISSN 2410-3594
613701
  Гега П.Т. Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України / П.Т. Гега, П.М. Борута // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.107-124. – ISSN 1609-0462
613702
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування корисливої спрямованості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-32.
613703
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування насильницької спрямованості у неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 148-151.
613704
  Баганець Криміногенний вал / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Стан злочинності в Україні за минулий рік та результати протидії їй з боку держави і як це пов"язано з реформуванням правоохоронних органів.
613705
  Байлов А.В. Криміногенний потенціал діяльності засобів масової інформації / А.В. Байлов, П.В. Сахута // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556


  Стаття присвячена характеристиці криміногенного потенціалу діяльності засобів масової інформації. Доводиться, що разом із позитивними складовими, які визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, засоби масової інформації здатні ...
613706
  Нікітін Ю.В. Криміногенні впливи на економічну безпеку яr складову національної безпеки держави та їх попередження : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-136. – Бібліогр.: 10 назв
613707
  Шаповалов О.В. Криміногенні ризики сьогодення шляхи профілактики віктимності населення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 118-128.
613708
  Стеблинська О.С. Криміногенні чинники пияцтва і наркотизму в структурі злочинів неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-111.
613709
  Скулиш Є. Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях (Чернівецький національний університет), які працювали на юридичному факультеті.
613710
  Смирнова Анелія Кримінологічна автентичність суб"єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 151-154
613711
  Скулиш Євген Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 47-50
613712
  Шелухін М.Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення : монографія / Шелухін М.Л.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Вебер, 2008. – 365с. – ISBN 978-966-335-197-1
613713
  Доробалюк О.П. Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 32-35
613714
  Іщук О.С. Кримінологічна діяльність органів прокуратури : монографія / О.С. Іщук ; Ген. прокуратура Укрїни, Нац. акад. прокуратури. – Харків : Золота миля, 2014. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-56-6
613715
  Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-116.
613716
  Орлов Ю.В. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 78-84
613717
  Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як засіб протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 101-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613718
  Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики / О. Джужа, А Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.95-100. – ISSN 0132-1331
613719
  Головкін Б.М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 232-237
613720
  Голіна В. Кримінологічна політика в Украні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
613721
  Ківалов С.В. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю / С.В. Ківалов, В.Н. Дрьомін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1609-0462
613722
  Харченко В.Б. Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 210-227. – ISSN 2304-4556
613723
  Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка тероризму // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.23-28. – Бібліогр.: 7 н.
613724
  Журавльов В.П. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об`єднань у новому Кримінальному кодексі України / В.П. Журавльов, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-58. – ISSN 1609-0462
613725
  Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0132-1331
613726
  Юрчишин В. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 96-102
613727
  Петричко Н.Й. Кримінологічна характеристика азартних ігор // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 16-20.
613728
  Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика бракон"єрських посягань, що вчиняються групою осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 497-501. – ISSN 1563-3349
613729
  Нєбитов А.А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 160-165
613730
   Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України; за заг. ред. В.В. Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 156с. – ISBN 978-966-8759-38-9
613731
  Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 290-296. – ISSN 0132-1331
613732
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
613733
  Григор"єв Р.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 178-186. – ISSN 2079-6242
613734
  Баклан І.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотиків серед неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
613735
  Головкін Б.М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 105-131. – ISBN 966-8467-41-8
613736
  Єфремов С.О. Кримінологічна характеристика конкретної життєвої ситуації в момент вчинення умисного вбивства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основании материалов изучения уголовных дел об умышленных убийствах раскрывается содержание и криминологическое значение конкретной жизненной ситуации в момент совершения данных преступлений, показываются ее особенности применительно к ...
613737
  Гайворонський Є.П. Кримінологічна характеристика контрабанди історичних і культурних цінностей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 159-164. – ISSN 0201-7245
613738
  Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 309-315. – ISSN 0132-1331
613739
   Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISBN 966-8759-17-6
613740
  Скулиш Є.Д. Кримінологічна характеристика корупції в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-115. – (Правознавство ; Вип. 474)
613741
  Шостко О.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 69-78. – ISSN 2079-6242
613742
  Маслова Н.В. Кримінологічна характеристика крадіжок з проникненням у житло громадян в умовах великого міста // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-83
613743
  Гришко О.М. Кримінологічна характеристика крадіжок, вчинених щодо осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 534-540. – ISSN 1563-3349
613744
  Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов"язана з наркобізнесом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-93.
613745
  Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.58-64
613746
  Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу-її сутність та призначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 89-94. – ISSN 0132-1331
613747
  Піщенко Г. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні / Г. Піщенко, С. Мінченко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
613748
  Пазенко Д. Кримінологічна характеристика наркоманії й алкоголізму в контексті визначення наркоманії й алкоголізму в контексті визначення понять та відмінностей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-141
613749
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
613750
  Левченко Ю.О. Кримінологічна характеристика необережної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 110-117
613751
  Стеблинська О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп"яніння // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-81.
613752
  Сказко Ю. Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 156-161. – ISSN 2308-9636
613753
  Комаринська Ю.Б. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють вбивства на залізничному транспорті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 158-163
613754
  Бучацька О.М. Кримінологічна характеристика особи безпритульного злочинця та причин, що зумовлюють його безпритульність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-134. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  Проаналізовано фактори та причини, що зумовлюють безпритульність як неповнолітніх, так і дорослих осіб; чинники, які спонукають осіб до втечі з дому чи інтернату, і як наслідок, до паразитичноо способу життя; наведено кримінологічний портрет ...
613755
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
613756
  Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 220-229.
613757
  Марченко М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив самовільне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 81-86
613758
  Поліщук А. Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 144-149
613759
  Дьордяй В.І. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього гвалтівника // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 152-159
613760
  Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статті), яка вчиняє злочини в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 257-260
613761
  Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91.
613762
  Бурбело Р.Ю. Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 136-138. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
613763
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
613764
  Фіалка М.І. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 177-186. – ISSN 2304-4556
613765
  Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і телесні ушкодження з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
613766
  Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-91.
613767
  Мороз Л. Кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613768
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
613769
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 245с. – Додатки л. 181 -220. – Бібліогр.: л. 221 - 245
613770
  Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2222-5374
613771
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
613772
  Туркот М. Кримінологічна характеристика особистості суб"єкта військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 76-82. – ISSN 2311-6676
613773
  Юрасюк О.В. Кримінологічна характеристика особистості торговця людьми // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 124-130. – ISSN 0201-7245
613774
  Політова А.С. Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 135-138
613775
  Ємець Б.М. Кримінологічна характеристика привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (по матеріалам Полтавської області) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
613776
  Василенко К.І. Кримінологічна характеристика проблем суїциду в установах виконання покараннь і слідчих ізоляторах // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 8-18
613777
  Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
613778
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
613779
   Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 3-39
613780
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 280л. + Додатки: л.201-251. – Бібліогр.: л.252-280
613781
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.08. - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
613782
  Хомич Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 223-227. – ISSN 2409-4544
613783
  Волянюк О.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-104. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
613784
   Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні / Б.М. Головкін, А.Б. Блага, Л.О. Шевченко, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 102-124.
613785
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
613786
  Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного вироб-ва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркот. засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : (За матеріалами Автономної республіки Крим) Монографія / І.О. Доброрез. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2006. – 200с. – ISBN 966-354-083-4
613787
  Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика учасника банди // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 166-175
613788
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
613789
  Ільченко С.Ю. Кримінологічне дослідження стану латентності контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С.Ю. Ільченко, Б.М. Ємєць // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С.19-27
613790
  Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 357-362. – ISSN 1026-9932
613791
  Машлякевич Д.С. Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 117-125
613792
  Мельник М. Кримінологічний аналіз економічної злочинності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
613793
  Семенюк О.Г. Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 106-113


  Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз у сфері охорони державної таємниці, виокремлено джерела та носії таких загроз, розглянуто мотивацію протиправної діяльності на шкоду Україні та механізми її формування.
613794
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
613795
  Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
613796
  Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 165-175. – ISSN 0201-7245
613797
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
613798
  Шкуро В.В. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки суїцидальності як фонового явища злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 246-257. – ISSN 2304-4556
613799
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 142-150. – ISSN 1026-9932
613800
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 66-72. – ISSN 2311-6676
613801
  Леонов Б.Д. Кримінологічний аналіз сучасного тероризму // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 100-107. – ISSN 1609-0462
613802
  Демчіхіна Є.С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 86-90
613803
  Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 20-33. – ISSN 2304-4556
613804
  Бандурка І.О. Кримінологічний вимір злочинності неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 154-163. – ISSN 2304-4556
613805
  Йосипів А.О. Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 160-167
613806
  Шаповалов В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов"язаної із обігом психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-98.
613807
  Семенюк О. Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 60-67. – ISSN 2308-9636
613808
  Камлик М.І. Кримінологічні аспекти банківської діяльності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.82-96. – ISSN 1609-0462
613809
  Пономарьова Т. Кримінологічні аспекти запобігання злочинам у галузі медичного обслуговування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 85-88
613810
  Моргун О.С. Кримінологічні аспекти молодіжної злочинності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 132-137
613811
  Синєокий О.В. Кримінологічні аспекти об"єктивних ознак злочинів, вчинених на сексуальному підгрунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивні ознаки сексуальних злочинів розглядаються комплексним кримінологічним дослідженням з широким залученням психології, соціології, сексології. Дається огляд досліджень із зазначеної проблеми. Проводиться класифікація сексуальних злочинів. ...
613812
  Філіппов С.О. Кримінологічні аспекти реалізації антикорупційної політики у державній прикордонній службі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 45-51
613813
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
613814
  Ларченко М. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 116-119
613815
  Туркевич І.К. Кримінологічні дослідження в трудовому колективі / І.К. Туркевич, С.В. Гаврилюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
613816
  Мошак К. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
613817
  Носенко В.А. Кримінологічні засади запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров"я особи у місцях позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 130-132
613818
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / Богатирьов І.Г., Лисенко В.О. ; за заг. ред. О.Г. Колба. – Київ : Дакор, 2014. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-195. – ISBN 978-617-7020-37-9
613819
  Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
613820
  Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 116-126
613821
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам / І.Г. Богатирьов, М.О. Ларченко ; Поліцейська фінансово-правова акад. – Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-219. – ISBN 978-966-2213-14-0
613822
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
613823
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 262 л. – Додатки: л. 204-262. – Бібліогр.: л. 184-203
613824
  Сокуренко В.В. Кримінологічні засади протидії злочинам агресії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 11-22. – ISSN 2304-4556
613825
  Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 240-246. – ISSN 0132-1331
613826
  Бабенко А.М. Кримінологічні особливості злочинності організованих груп і злочинних організацій у регіонах України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 11-14
613827
  Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : Посібник / А.П. Мозоль; За ред. О.М. Джужі; КНУВСУ. – Київ, 2005. – 160с. – ISBN 966-567-109-X
613828
  Кальман О. Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції України / О. Кальман, О. Чикін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
613829
  Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б.М. Головкін. – Харків : ППВ "Нове-слово", 2004. – 252с. – ISBN 966-8430-14-Х
613830
  Фіалка М. Кримінологічні риси особи, яка вчиняє злочинне діяння, пов"язане з підробкою документа та його використанням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-100
613831
  Фесенко Є.В. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 128-130. – ISSN 2310-9769
613832
  Голіна В В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : Монографія / В В. Голіна. – Харків : Регіон-інформ, 2004. – 212с. – ISBN 966-7291-64-2
613833
  Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 123-126.
613834
  Бандурка О.М. Кримінологічні фактори впливу на стан злочинності в Україні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-83-0
613835
  Лановенко І.І. Кримінологія / І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – Київ. – ISBN 966-7257-01-0
Вип.: Причини та раннє попередження статевої злочинності. – 1998. – 119с.
613836
   Кримінологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-050-X
613837
  Александров Ю.В. Кримінологія : Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-238-1
613838
   Кримінологія : Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спеціальностей іищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. І.М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-75-8
613839
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
613840
   Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. та ін. Опанасенко; МОНУ. Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-060-7
613841
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
613842
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 264 с. – ISBN 966-8037-76-6
613843
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
613844
   Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
613845
  Бузало П.М. Кримінологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Бузало, С.Ф. Денисов, О.В. Кириченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-523-0
613846
   Кримінологія : навчально-методичний посібник / Київський нац. ун-т внутрішніх справ; [ Василевич В.В. та ін.; за заг ред. Джужи О.М. ]. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-310-6
613847
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3


  Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
613848
   Кримінологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
Загальна та особлива частини. – 2009. – 288 с.
613849
   Кримінологія : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
613850
  Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
613851
   Кримінологія : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
613852
   Кримінологія : навч.-метод. посібник / [В.М. Дрьомін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія, 2015. – 143, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-73-5
613853
   Кримінологія : підручник : практикум / [Ю.В. Александров та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 341, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 332-341 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-672-9
613854
  Шакун В.І. Кримінологія влади у вітчизняному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання кримінології влади у вітчизняному вимірі. Issues of criminology of authorities in domestic dimension are researched into.
613855
  Мартиненко О Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.83-85. – ISSN 0132-1331
613856
   Кримінологія. Особлива частина : Навч. посібник для студ.юрид.спец.вищих зкладів освіти. – Харків : Право, 1999. – 232с. – ISBN 966-7146-30-8
613857
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В В. Василевич; За заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Атіка, 2001. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
613858
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В.; За заг. ред. О.М. Джужи;. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
613859
   Кримінологія: питання та відповіді / [Авдєєв О.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 323, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на с. 3
613860
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
613861
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
613862
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
613863
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613864
  Непомнящий Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича / Непомнящий, А // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-78. – ISSN 1608-0599
613865
  Щипківський Геннадій Кримпульські баляндраси : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 55-107. – ISSN 0208-0710
613866
  Ляшенко О.О. Кримська автономія у європейському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позицію та участь ОБСЄ у процесі визначення статусу Кримської автономії у складі України в 90-х рр. ХХ ст. The article shows the position and participation of the OSCE in the process of definition of the political status of the Crimean ...
613867
  Капітоненко М. Кримська війна XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 4


  Драматичні події на півострові надають нам шанси на формування справді стратегічного мислення.
613868
  Денисенко Г. Кримська війна в культурній спадщині України: історія та сучасний дискурс // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 87-100
613869
  Тарасюк Г. Кримська війна у пророчих візіях Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 4-5
613870
  Первих Д.К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
613871
  Тинченко Я. Кримська війна: 160 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Тоді в Криму зіштовхнулись армії кількох країн. Загинули стні тисяч російських, французьких, турецьких, англійських та сардинських вояків. А Севастополь став об"єктом пропаганди "слави російської зброї".
613872
  Семена М. Кримська газета оголосила державну мову ворогом кримчан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Кому сьогодні вигідно розпалювати міжнаціональну ворожнечу на півострові?
613873
  Манюк В.В. Кримська геологознімальна практика : навч. посіб. для студентів геол. спец. ВНЗ / В.В. Манюк, В.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 150, [2] с., [6] арк. кольор. фот. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 115-116. – ISBN 978-966-439-760-2
613874
   Кримська Іліада : Східна війна 1853-1856 рр. очима сучасників. Події, судження, долі. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 448 с. – ISBN 966-572-631-5
613875
  Віднянський С. Кримська конференція 1945 року (уроки для України) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-15. – (Політичні науки)
613876
  Грабовський С. Кримська криза: кінець мрії про без"ядерний світ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5
613877
  Логвиненко О. Кримська мелодія на різних інструментах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 171-175. – ISSN 0208-0710
613878
  Каліберда Ю. Кримська Народна Республіка у боротьбі з більшовиками (грудень 1917 - січень 1918 рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 115-123. – ISSN 0869-3595
613879
  Мордовцев Д.Л. Кримська неволя. Сагайдачний / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 248 с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-6287-Х
613880
  Вишня Остап Кримська ніч та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 23с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
613881
  Лапко М.В. Кримська область : (Географ. нарис) / М.В. Лапко, В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 142с. : Карти. – (Області Української РСР)
613882
  Сергійчук В. Кримська політика Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 14-16
613883
  Лосєв І. Кримська політика України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини.
613884
  Бикова Т.Б. Кримська проблема у політиці Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 137-143. – ISBN 966-02-0276-8
613885
  Гай-Нижник Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямку розв"язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-966-97599-1-7
613886
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 2. – 2001
613887
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 3-5. – 2001
613888
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 6-8. – 2001
613889
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 9-11. – 2001
613890
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 12-13. – 2001
613891
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 14-16. – 2001
613892
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 17-19. – 2001
613893
  Цаль В. Кримська стежина на Тарасову гору. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 7. – С.17-19. – ISSN 0130-5263


  Переклади творів Тараса Шевченка кримськотатарською мовою.
613894
  Мельничук І. Кримська стратегія у зовнішній політиці Литви на південно-східному напрямі (XIV - XV ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
613895
  Вострикова Р.В. Кримська топоніміка: традиції та новації, проблеми та перспективи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 22/24 (314/316). – С. 87-89


  Кримська топоніміка (назва географічних об"єктів), як і раніше, сьогодні є предметом активних суперечок і наукових досліджень. Не дивно, що в краєзнавчій літературі й на картах може траплятися різне написання одних і тих же назв. Але проблема не тільки ...
613896
   Кримська хвиля // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Столичні виші останніми днями прийняли першу хвилю кримських студентів. 76 студентів переведено до КНУ імені Тараса Шевченка.
613897
  Чурюмова Т. Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1


  На сьогоднішній день понад 100 студентів кримських університетів та інститутів навчатимуться в КНУ імені Тараса Шевченка.
613898
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Понад 100 студентів кримських університетів та інститутів вже навчаються в КНУ.
613899
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6


  Так можна назвати процес, який відбувся в нашому університеті навесні: з Автономної Республіки Крим перевелися студенти вищих навчальних закладів, які вирішили продовжити навчання на материковій Україні. До КНУ імені Тараса Шевченка перевелися 172 ...
613900
  Оболенська Наталя Кримське всесезоння : Україна чудес / Оболенська Наталя, Шамшин Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 108-112
613901
  Данильченко Ніна Кримське натхнення : Моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 146 : Фото
613902
  Петренко І. Кримське питання в зовнішній політиці уряду Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 20-22
613903
  Іванченко Р.П. Кримське питання в міжнародних відносинах від середини XX ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 146-171. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
613904
  Головченко В.І. Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 192-201
613905
  Головченко Володимир Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595


  На основі архівних матеріалів, преси й спогадів безпосередніх учасників Української революції 1917-1920 рр. з"ясовано місце кримського питання в політиці УНР доби Центральної Ради й Української Держави та проаналізовано спроби його вирішення.
613906
  Станіславський В. Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 329-350. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
613907
  Мацибок-Стародуб Кримське соло у Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Твори Ференца Ліста, Фридерика Шопена та Мирослава Скорика прозвучали у віртуозному виконанні 11-річної піаністки Христини Михайличенко в Мистецькому салоні Університету під час сольного концерту маленької виконавиці. Юна піаністка виконує класичну ...
613908
  Гула В. Кримське ханство в ситемі міжнародних відносин на передодні та під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 11-12
613909
  Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор"я в період правління Гаджи Гірея (1442–1466 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 4-28. – ISSN 0130-5247
613910
  Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV - середини ХVII ст. як складова частина Великого Кордону України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
613911
  Лукашевич О.А. Кримське ханство на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 136-143


  Стаття присвячена проблемі розвитку державності і права малої держави в умовах конфлікту цивілізацій на прикладі Кримського ханства. Вихід Криму зі складу Османської імперії та захоплення його Росією рівнозначні скачку з однієї цивілізації в іншу. ...
613912
  Конта Р.М. Кримський Агатангел Юхимович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 227. – ISBN 96966-8060-04-0
613913
  Денисенко Г. Кримський Агатангел Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 287-293. – ISBN 966-02-3529-1
613914
   Кримський Агатангел Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 193. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
613915
   Кримський Агатангел Юхимович = Діячі культури України. ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2007. – № 3. – С. 1
613916
  Гривко А.В. Кримський Агатангел Юхимович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 136-139
613917
  Єщенко М. Кримський бабай / Марина Єщенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
613918
  Манжола В.А. Кримський вузол: природа конфлікту та шляхи можливого розв"язання проблеми (аналітична доповідь) / В.А. Манжола, І.О. Мінгазутдінов, Г.М. Перепелиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
613919
  Капітоненко М. Кримський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 8


  Що потрібно зробити Україні, щоб виграти "партію" у Росії?
613920
  Якубов Ф. Кримський інженерно-педагогічний університет- інтелектуальна основа інтеграційних процесів у багатонаціональному Криму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідає ректор Февзі Якубов.
613921
  Зеленін Г.І. Кримський меридіан. / Г.І. Зеленін, Л.А. Войтенко. – К, 1980. – 139с.
613922
  Артеменко М.Т. Кримський небокрай / М.Т. Артеменко. – Сімферополь, 1963. – 56с.
613923
  Морозова Н.М. Кримський орел : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/14-12/16


  Уродженець Криму, кримський татарин, двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-випробувач Амет-Хан Султан.
613924
  Золотухіна Н. Кримський пейзаж у творчості О.В. Купріна // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 129-134. – ISBN 966-7170-47-0
613925
  Мюнх Ф. Кримський півострів: пробуджені символи царського імперіалізму і сучасні тенденції до ексклавізації // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 176-190. – ISBN 978-617-578-126-5
613926
  Литвиненко Олександр Кримський проект Російської федерації: спроба реконструкції політики на основі AD НОС рішень // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 73-76
613927
  Мавріна О.С. Кримський рід мурз Меркітських у XIX столітті // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 76-88. – ISSN 1682-671Х
613928
   Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 2-72


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
613929
  Ластовський Валерій Кримський хан Саадат-Герай // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 274-277. – ISBN 966-7865-75-4
613930
  Брехуненко В.А. Кримський ханат і проблема міжнародного визнання Ранньомодерної Української держави та суб"єктивації Війська Запорозького Низового // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 93-103. – ISSN 2309-2262
613931
  Гурницький К.І. Кримський як історик / К.І. Гурницький; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1971. – 184 с.
613932
  Громенко С. Кримський якір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Що стояло за передачею півострова у 1954 році.
613933
  Башаран Ф. Кримські "кіпрські" тканини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 203-212


  В результаті польового дослідження, пов"язаного з тканинами походженням з Криму, було виявлено тканини, які називали "кіпрськими". Тканини були відрізами 40-50 см в ширину та 75-90 см у висоту, що ткалися технікою "безаяк" однотонними. По двох коротких ...
613934
  Семена М. Кримські астрономи мають намір скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України через суд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Трудовий колектив Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" має намір подати позов про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів України, яким припиняється існування НДІ, і обсерваторія стає підрозділом КНУТШ.
613935
  Тищенко Ю. Кримські виклики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-27. – (Історичні науки)
613936
  Українка Леся Кримські відгуки / Українка Леся. – Сімферополь, 1981. – 131с.
613937
  Українка Леся Кримські вірші / Українка Леся. – Сімферополь, 1961. – 80с.
613938
  Єна В. Кримські вояжі академіка Вернадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 13
613939
  Рибалко О. Кримські греки Донеччини. Від Константинополя до Урзуфа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 22 (394), 5-11.06.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
613940
  Яблоновська Н. Кримські дореволюційні ЗМІ: досвід етичної толерантності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 51-55. – ISSN 2078-1911


  Наведено приклади та проаналізовано засади етичної толерантности, яка відрізняє кримські дореволюційні ЗМІ від сучасних.
613941
   Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата. – ISBN 966-7710-11-4
1917-1941. – 2001. – (Етноси України)
613942
  Бикова Т.Б. Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 72-87
613943
   Кримські легенди. – Сімферополь, 1958. – 144с.
613944
  Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
613945
  Коцюбинський М.М. Кримські оповідання / М.М. Коцюбинський. – Сімферополь, 1964. – 127с.
613946
  Якубчак Н.В. Кримські перегуки : подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 97-100
613947
  Сидяченко Н. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 96-102. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем "Кримських сонетів" та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу "керманські степи", які не позбавлені втрат
613948
  Українка Леся Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с.
613949
  Регістан Г.Г. Кримські самоцвіти / Г.Г. Регістан. – К., 1972. – 83с.
613950
  Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич. – Сімферополь, 1983. – 160с.
613951
  Українка Леся Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
613952
  Непомнящий Андрій Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 124-133. – ISBN 978-966-8999-16-1
613953
  Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "кримський вплив" на його творчість. The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in ...
613954
   Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск
№ 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – 2000
613955
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1 (7). – 2001
613956
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 2/3 (8/9). – 2001
613957
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 5/6 (33/34) : Жовтень 2005-січень 2006. – 2005
613958
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1/2 (41/42). – 2007
613959
  Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-571. – ISSN 1563-3349
613960
  Богомолов О.В. Кримські татари : з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / О.В. Богомолов, С.І. Данилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 1608-0599
613961
   Кримські татари 1944-1994 : Статті; Документи; Свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 363с. – ISBN 5-7702-0774-4
613962
   Кримські татари 1944-1994 рр.. – К., 1995. – 363с.
613963
  Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топономіки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 58-62
613964
   Кримські татари в наукових розвідках Університету // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах ...
613965
  Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 437-446
613966
  Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 65-69
613967
  Богомолов О.В. Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі Криму / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 1608-0599
613968
   Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : Політичний та юридичний аспекти питання. – Київ : Укр. незалежний центр політичних досліджень, 1999. – 120с
613969
  Мартинов А. Кримські татари: сталінський міф про "народ-зрадник" // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 24, квітень. – С. 6


  11 трав. 1944 р. постанова ДКО №5859 «Про кримських татар» була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні ...
613970
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3286-1
Ч.1. – 2004. – 395с.
613971
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3287-Х
Ч.2. – 2004. – 362 с.
613972
  Панченко В. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Справжнє татарське царство без впливу московщини" - таким побачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-х років позаминулого століття.
613973
  Бобков А. Кримсько-татарськi формування в складi збройниx сил Третього райxу / А. Бобков, М. Царенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 61-67
613974
  Лукашевич О.А. Кримсько-татарська державність на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 157-170. – (Історичні науки)


  У XVIII ст. доля Кримського ханства залежала від результату боротьби двох імперій - Османської та Російської.
613975
  Халимоненко Г.І. Кримсько-татарські запозичення в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються назви рослин, дерев, тварин, запозичених українцями з кримськотатарської та ногайської мов у XIV - XVII ст.
613976
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1608-0599
613977
  Юксель Гаяна Заїрівна Кримськотатарська преса в 1917-1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 08 / Юксель Г. З.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
613978
  Юксель Г.З. Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Гаяна Заїрівна Юксель; МОН України; КНУТШ. – Сімферополь, 2006. – 193л. – Додатки л.190-193. – Бібліогр.: л.165-193
613979
  Вирський Д.С. Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною..." ) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 65-92. – ISSN 2309-2262
613980
  Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
613981
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди ( XIII - початок XV ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1608-0599
613982
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 1999. – 61 с.
613983
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 1999. – 61 с.
613984
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 3. – 1999. – 61 с.
613985
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 1999. – 61 с.
613986
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 1999. – 61 с.
613987
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 1999. – 61 с.
613988
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 3. – 2000. – 61 с.
613989
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 4. – 2000. – 61с.
613990
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 2001. – 61 с.
613991
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 2001. – 61 с.
613992
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 2001. – 61 с.
613993
   Кримськотатарське питання : журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. – Сімферополь, 1999-
№ 2 (26) : Мустафа Джемілєв. Доповіді на Курултаях кримськотатарського народу. – 2002. – 180 с.
613994
  Романько О. Кримськотатарський національний рух і його політичні взаємини з Німеччиною в період Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 34-41
613995
  Головченко В. Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 260-275
613996
  Антонюк Я. Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 119-133
613997
  Яблоновська Н.В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 84-88


  У статті на прикладі кримськотатарських газет досліджується вплив нової медіаплатформи - інтернет - на розвиток етнічної преси: вивчаються зміни, які відбулись у каналах розповсюдження кримськотатарської преси Криму; надається оцінка сучасного стану ...
613998
  Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріати: проблема соціальної адаптації / В.О. Котигоренко; Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 222с. – ISBN 966-8837-03-7
613999
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45--51. – ISSN 1608-0599
614000
   Кримськотатарські художники. Кінець 19 - початок 21 століття. Живопис, графіка, скульптура = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / автор-укладач І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,