Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
620001
  Гривінський Р. "Культ Слабошпицького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 31


  Ювелейний вечір видатного письменника та літературознавця Михайла Слабошпицького.
620002
  Романченко В.І. "Культивування мови" в країнах ЄС (на прикладі Німеччини та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С.170-173. – Бібліогр.: Літ.: С.173; 8 поз.
620003
  Довга Л. "Культура всеосяжна" - культура неосягнута // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 131-161. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Рец. на кн.: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Вища школа, Т-во "Знання", 1999. - 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. ...
620004
  Пидоненко Д.М. "Культура довіри" як соціально-психологічний феномен українського та польського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 118-120
620005
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
620006
  Мойсієнко А. "Культура слова" впродовж чотирьох дисятиліть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-185. – ISSN 0208-0710
620007
  Макарова В.О. "Культура страху" як етична проблема діяльності засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 114-120


  Розглянуто проблему цілеспрямованого поширення "культури страху" ЗМК на фоні виникнення інформаційного суспільства. Зокрема досліджено проблему культивування насильства у ЗМК; його вплив на масову свідомість через стимулювання атмосфери страху та ...
620008
  Велики К. Културни връзки между Българи и Румъни / К. Велики. – София : Извори, 1945. – 28, [4] с.
620009
  Панов Александър Културни проблеми на българското литературно развитие / Панов Александър. – София : ИК "Александър Панов", 1998. – 190с. – ISBN 954-455-022-4
620010
  Панчев І. Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 123-129. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті концепти "праця" й "дім" як складові концептосфери соціалістичного періоду розвитку Болгарії. Окремо акцентується девальвація праці в ціннісній системі суспільства. Дім розглядається в його іпостасях НЕ-рідного дому. В данной ...
620011
   Културно развитие на българската държава краят на XII-XIV век = Търновска книжовна школа 4 : четвърти международен симпозиум Велико Търново, 16-18 октомври 1985 г. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 431 с.
620012
  Шабатин П.Ю. Кулунда : подорожні записи / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1983. – 223 с.
620013
   Кулундинский канал: Ландшафт.-индикацион. оценка природ. условий в зоне влияния и прогноз их изменений. – Иркутск, 1985. – 193с.
620014
  Балозян Д.Р. Кулхантинг як інструмент визначення сучасних напрямків розвитку в маркетингу / Д.Р. Балозян, В.В. Мірошник // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-863-8
620015
  Кулик Н. Кулюня. До річниці смерті Катерини Грушевської // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
620016
  Стаут Р. Куля для боса // Божий світильник. : Повісті / Е. Квін. – Київ : Молодь, 1992. – С. 69-111. – ISBN 5-7720-0763-7
620017
  Гандзій О. Куля застряє біля серця, всі органи залишаються неушкодженими // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 7 (360), 23 лютого 2017. – С. 46-50
620018
  Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (сев. группа) / Р.Л. Неменова. – Сталинбал, 1956. – 192с.
620019
  Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения / С.В. Максимов. – Москва, 1982. – 238 с.
620020
  Максимов С.В. Куль хлеба: Рассказы и очерки / С.В. Максимов. – Ленинград, 1987. – 654 с.
620021
  Лесаж А.Р. Кульгавий біс / А.Р. Лесаж. – Київ, 1982. – 262 с.
620022
  Ванаг Ю.Г. Кульгавий вовк : оповідання. (З книги "Лісова пісня") / Ю.Г. Ванаг; пер. з латиш. П. Загребельного. – Київ : Дніпро, 1965. – 91 с.
620023
  Лозинский А.А. Кульминационный этап гражданских войн во Франции 16 веке : Автореф... Доктора ист.наук: / Лозинский А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1978. – 31 л.
620024
  Борисов С.Л. Кульмінація державотворчої діяльності українського козацтва у 90-х роках ХVI століття / С.Л. Борисов; МОУ. Нац. педагог. ун-тет ім.М.Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 1999. – 35 с. – ISBN 966-7722-11-2
620025
  Суржик Л. Кульова порука = Історія захисту докторської дисертації І. Дячук як відображення системи атестації наукових кадрів у країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 24). – С. 1, 12


  Від думки "чорного" опонента залежить не тільки доля багатолітньої наук. праці, а й доля самого дослідника Випадок, про який піде мова, - безпрецедентний: "чорні кулі" отримали не тільки здобувач, а й спеціалізована вчена рада, а також офіційні ...
620026
  Легеза В.П. Кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором та його амплітудно-частотна характеристика / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної віброзахисної системи "кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором - рухоме несуче тіло" з використанням метода граничного балансу визначено амплітудно-частотну характеристику. Крім цього чисельно ідентифіковано функціональну залежність ...
620027
  Протасова О.І. Кульові структури G-просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кульова структура - це трійка (Х, Р, В), де Х, Р - непорожні множини і для всіх х[належить]Х, [альфа належить]Р визначена підмножина В(х, [альфа]) множини Х, що називається кулею радіуса [альфа] з центром в точці х. Вивчаються кульові структури, ...
620028
  Донська М.Д. Кульський Леонід Адольфович - відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 139-143. – ISSN 2076-1554
620029
  Дереш Л. Культ : Роман / Л. Дереш. – Львів-Київ : Кальварія; Книжник, 2002. – 208с. – ISBN 966-663-032-Х
620030
  Ганошенко Ю.А. Культ алкоголю в творчості У. Самчука // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 25-27. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Під час прочитання ряду творів У. Самчука виникає відчуття певного лейтмотиву, що йде, створюючи особливу систему взаєиовідносин між персонажами та об"єднуючи окремі романи за однією темою. Це лейтмотив нетрадиційного сприйняття алкоголю. Простеженню і ...
620031
  Герасим П. Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор"ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 129-133


  Досліджується й аналізується вивчення культу Аполлона в Північному Причорномор"ї. Аполлон був одним із найшановніших богів античної Греції та Боспорського царства. В Північному Причорномор"ї культ Аполлона Лікаря був дуже популярним. Ряд вчених ...
620032
  Герасим П.В. Культ Аполлона на Боспоре: историографический очерк // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 20-24. – ISSN 1680-2721
620033
  Дульман П. Культ Бандеры начался еще до Ющенко // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 12 (1131). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
620034
  Сінкевич Н. Культ Богородиці в домініканських монастирях Волині як важливий елемент духовного життя та місіонерської діяльності ордену в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-52. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності культу Богородиці у домініканських монастирях на Волині від аналогічних культів у корінних польських землях. The differences of the cult of the Virgin in Dominican monasteries in Volynia from the similar cults in the radical ...
620035
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в давній період на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 209-213
620036
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в Київській Русі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 209-214
620037
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 183-187
620038
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України. Джерельна база питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 123-128
620039
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А.О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 182-209
620040
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бондаренко Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
620041
  Бондаренко А. Культ воїна - звіра в козацьку добу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 220-223
620042
  Іващеннко Микола Культ Вроцлава // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 92-99 : фото
620043
  Кобозева Алиса Культ вуду. Вуду резать, вуду бить : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 108-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
620044
  Аграфонов Петр Геннадьевич Культ Геракла в Херсонесском государстве (IV в. до н.э. - III в. н.э.) : Автореф... наук: 07.00.06 / Аграфонов Петр Геннадьевич; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. исторический факультет. – Москва, 1999. – 22л.
620045
  Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии : (эволюция верований и культов селенгин. бурят) / Л.Л. Абаева; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук. – Москва : Наука, 1992. – 139, [3] с. – Библиогр.: с. 130-138
620046
  Герасим П. Культ Деметри та греко-варварські етнокультурні контакти в Північному Причорномор"ї: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59
620047
  Галько О. Культ дерева в українській весняно-літній календарній обрядовості // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 399-401
620048
  Соколова З.П. Культ животных в религиях / З.П. Соколова. – М., 1972. – 214с.
620049
  Скопенко В.В. Культ знань і висока ерудиція - кредо Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-10.
620050
  Исраелян А.Р. Культ и верования в Армении в эпоху поздней бронзы (по археол. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Исраелян А.Р.; АН АрмССР. Ин-тут истории. – Ереван, 1968. – 29л.
620051
  Чертков А.Б. Культ и его роль в религии / А.Б. Чертков. – М., 1975. – 64с.
620052
  Гончарова Любовь Сергеевна Культ и религиозная традиция в философии культуры В. В. Розанова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.20-22. – ISSN 2073-9702
620053
  Сила-Новицкая Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика / Сила-Новицкая. – М., 1990. – 204с.
620054
  Онацький Є. Культ і символіка сонця у віруваннях українського народу // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 170-176. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
620055
  Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 293-301. – ISSN 2310-3310
620056
  Гришин М.В. Культ красоты в японской культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 31-37. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается культ красоты как фундаментальный принцип японской культуры. Культурные феномены, заимствованные из других культур, японская культура перерабатывала в соответствии со своим мировосприятием. Показано, как на первый план в японской ...
620057
  Садиков Р.Р. Культ Луда/Керемета к закамских удмуртов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 102-114. – ISSN 0869-5415


  Образ божества Луд - Хазяїна дикої природи
620058
  Соколова З.П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сибири. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-62. – ISSN 0869-5415
620059
  Георгадзе Д.Г. Культ мертвых в горной Восточной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00 / Георгадзе Д.Г.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1977. – 27л.
620060
  Костянтинова С. Культ мови в культурі середовища / С. Костянтинова, А. Пономаренко, С. Яременко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 252-254
620061
  Умебаясі М. Культ пращурів в календарній обрядовості японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 65-70
620062
  Таланчук О.М. Культ предків у народнопоетичній традиції (від давнини до сучасності) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 192-195. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються фольклорні мотиви і народні вірування про потойбічне життя, які збереглись у народних уявленнях до нашого часу.
620063
  Катаока Х. Культ предків українців та японців у міфологічній семантиці води // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 91-96. – ISBN 966-95452-3-9


  Розвідка Хіросі Катаока присвячена зіставленню міфологічної семантики на матеріалі українського та японського фольклору. Розглядаючи міфологічну модель води, автор торкається проблеми морфологічної генези зв"язку культу води з культом предків, ...
620064
  Будько Євген Культ предків, або Своє царство Наталки Фіцич // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 118-122 : фото
620065
  Дженкинс Марк Культ предков. Последние из каменного века / текст: Дженкинс Марк; фото: Тоунгсин Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 127-143 : фото
620066
  Олар А. Культ разума и культ верховного существа во время французской революции / А. Олар. – Ленинград, 1925. – 235 с.
620067
  Луньо Є. Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 890-907. – ISSN 1028-5091
620068
  Герасим П. Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор"я: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 92-96
620069
  Сорочук Л. Культ родючості в календарно-обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарно-обрядовій поезії. Розкриваються складові культу родючості: культ рослинності, культ зерна і насіння, їх символіка, що вироблялася ...
620070
  Лозко Галина Культ Сварога в слов"ян = емпіричні матеріали до компаративно-релігієзнавчої реконструкції // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 1999-4966
620071
  Марченко Ю.Г. Культ света / Ю.Г. Марченко. – Новосибирск, 1990. – 216 с.
620072
  Питулич В. Культ святителя в сербській народній традиції // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
620073
  Басилов В.Н. Культ святых в исламе / В.Н. Басилов. – Москва, 1970. – 144 с.
620074
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхлжденте обычая "Юбилей" у древних евреев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2009. – № 4 (85). – С. 80-82. – ISSN 1680-4325
620075
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхождение обычая "Юбилей" у древних евреев // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2008. – Т. 2, № 2. – С. 26-28
620076
  Прусова М.А. Культ смерти в русской романтической поэзии / М.А. Прусова. – Симферополь : Крымский Архив, 1999. – 140с. – ISBN 5-7780-0657-8
620077
  Дудин А. Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2077-7280
620078
  Гуманенко Л. Культ сонця в календарних обрядах кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 42-47. – Бібліогр.: С. 47
620079
  Пашук В. Культ Тараса Шевченка: початок творення // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 121-124. – ISSN 0868-4790
620080
  Лукашевич Д.С. Культ техніки як феномен модерного суспільства (за працею О.Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
620081
  Ящуржинский Хр. Культ хлеба в малорусских колядках Ящуpжинского Хp.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 9 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1893, т. 43, декабрь (№ 12), с. 408-416. - Кн. на pус. яз. стар. орф., в кн. укp. наp. колядки. изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
620082
  Степина Ольга Геннадьевна Культ чтения : о важности создания привлекательного имиджа библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В прошлом году руководители общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области побывали на стажировке в Финляндии.
620083
  Садиленко М. Культ Шевченка на Чорноморії / М. Садиленко. – Харків, 1930. – 48с.
620084
  Андрушкевич А. Культ Шостаковича // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.48-50. – ISSN 0131-0097
620085
  Дмитриев В. Культбригада / В. Дмитриев. – Пенза, 1946. – 70 с.
620086
  Сінкевич Н. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 207-230. – ISBN 978-966-8846-19-9
620087
  Баумейстер А. Культивація слабкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Кандидат філософських наук, викладач КНУТШ Андрій Баумейстер про те, що державні керманичі ведуть політику розподілу, а не створення потенціалу.
620088
  Уралов М. Культивирование IN VITRO возбудителя гименолепидоза мышевидных грызунов и человека - Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (Cestoda: Cyclophyllidea) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уралов М. ; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
620089
   Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. – Ташкент, 1971. – 147с.
620090
  Тоом Я.В. Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевой промышленности. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Тоом Я.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
620091
   Культивирование коллекционных штаммов водорослей. – Л., 1983. – 152с.
620092
  Ивченко В.М. Культивирование микобактерий туберкулеза в тканевых культурах, полученных из некоторых тканей взрослых кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
620093
   Культивирование микроорганизмов : (среды, режимы, способы, аппаратура). – Рига : Зинатне, 1969. – 183 с.
620094
  Позмогова И.Н. Культивирование микроорганизмов в переменных условиях. / И.Н. Позмогова. – М, 1983. – 103с.
620095
  Чепурнов А.В. Культивирование рыб Черного моря в замкнутых установках / А.В. Чепурнов. – К, 1989. – 18с.
620096
   Культивирование тихоокеанских беспозвоночных и водорослей. – М., 1987. – 190с.
620097
  Цареградская И.В. Культивирование хлебопекарных дрожжей непрерывным методом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цареградская И.В. ; Лен. хим. фарм. ин-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
620098
  Шибалова Татьяна Артемовна Культивирование, ультраструктура и цитохимия кокцидий кур : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Шибалова Татьяна Артемовна; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по болезням птиц. – Л., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
620099
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
620100
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
620101
  Супрунович А.В. Культивируемые беспозвоночные / А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров. – К., 1990. – 261с.
620102
  Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения / Г.Н. Котуков. – К, 1974. – 175с.
620103
  Ступницький В.О. Культивування банана карликового (Musa папа Lour.) в регульованих умовах / В.О. Ступницький, О.В. Сидоренко, В.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано оптимальні параметри агротехнології вирощування банана карликового в регульованих тепличних умовах.
620104
  Федорова Є. Культивування громадськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до Євроінтеграції // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 176-182. – ISSN 2308-4081
620105
  Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся : практ. рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України [та ін.]. – Львів : Камула, 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-966-433-127-9
620106
  Мазур Т. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано рідкісний, реліктовий та зникаючий рід Euryale Salisb. Наведено ареал сучасного поширення виду Euryale ferox Salisb. Досліджено періоди та стани онтоморфогенезу в умовах культури захищеного та відкритого ґрунтів помірної зони ...
620107
   Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини / К.М. Білоткач, О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, Л.М. Коршун, А.І. Салюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано режим культивування вакцинного штаму ротавірусу на насадці із стрічок поліетиленової плівки, що дозволяє одержувати вірусовмісну рідину із титром SA-11 не меншим за 7,5 Ig ТЦД50/мл. We have optimized a process ofrotavirus cultivation on ...
620108
  Філіпов В.Ю. Культивування хлоріридовірусу комарів роду Aedes cinereus у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella / В.Ю. Філіпов, О.В. Ногарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано можливість культивування хлоріридовірусу комара Aedes cinereus, виділеного з природних водойм Київської області, у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella. Удосконалено метод очистки хлоріридовірусу й проведено ...
620109
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Дис. ... докт. біолог. наук: 03.00.05 / Черняк Володимир Максимович; Тернопільський держ.педагог. ун-тет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 612 л. + Додатки: л. 2 - 50. – Бібліогр.: л. 552 - 612
620110
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Черняк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
620111
  Головкин Б.Н. Культигенный ареал растений / Б.Н. Головкин. – М., 1988. – 180с.
620112
  Айрапетян Г. Культова архітектура вірмен в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 43-45. – ISBN 978-966-171-893-6
620113
  Третяк К.О. Культова архітектура кримських татар (за матеріалами етнологічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 49-50. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання розвитку культової архітектури кримських татар. Розглядаються типи споруд, їх характерні риси, сучасний стан відродження сакрального зодчества.
620114
  Сафронова Н.О. Культова містика сучасних сектантів / Н.О. Сафронова. – Ужгород, 1966. – 38с.
620115
  Мокроусов А. Культовая картина. Алтарь и вотивная картина от Дуччо до Перуджино // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-23
620116
  Казакевич Г.М. Культові предмети з малобіганського скарбу в контексті розвитку кельтської релігії (II-I століття до нашої ери) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено двом кельтським бронзовим статуеткам, знайденим поблизу с. Мала Бігань (Закарпатська обл., Україна). Проаналізовано дані предмети в широкому контексті кельтської регалії. Автор стверджує, що, незважаючи на деякі індивідуальні риси статуеток, ...
620117
  Рябець О.Є. Культові споруди Волинської області та їх використання в туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 286-288
620118
  Голембіовська-Тобіаш Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 23-44. – ISSN 2078-6093
620119
  Винников А.З. Культовые комплексы Маяцкого селища / А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев. – Воронеж, 1991. – 190с.
620120
  Вахонеев В. Культовый квартал VI-IV вв. до н.є. в центральной части Мирмекия // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 44-46


  Археологічне вивчення боспорського містечка Мірмекій
620121
   Культорганизатор. – М., 1966. – 272с.
620122
  Сидоренко Віктор Дмитрович Культорологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сидоренко В.Д.; Мін-во культури і мистецтв України; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
620123
  Щедрін А.Т. Культорологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості : Автореф. дис. ... доктора культурології: 26.00.01 / Щедрін А.Т.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 24 назв.
620124
  Кравчук Л.В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 72-73. – ISSN 2076-1554
620125
   Культпоход как метод культурной революции. – М., 1930. – 123с.
620126
  Луначарский А.В. Культпоход комсомола / А.В. Луначарский. – М, 1929. – 31с.
620127
  Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге / Л.А. Терентьева. – Саратов, 1967. – 84с.
620128
  Алексеева Светлана Вениаминовна Культпросвет идет в поход : передвижные библиотеки и книгоноши в Карелии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Передвижные библиотеки и книгоноши позволяли приблизить книгу к населению и с меньшими затратами добиться наибольшего успеха в деле продвижения книги и знаний в массы.
620129
   Культработа профсоюзов: Материалы 1-й Киевской Окружной Культконференции Профсоюзов, 30 ноября - 2 декабря 1925 г.. – К., 1926. – 210с.
620130
  Малышева А.С. Культтовары (Товароведение). / А.С. Малышева. – М., 1976. – 280с.
620131
  Карасев Б.А. Культтурно-воспитательная работа советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: / Карасев Б. А.; МВО СССР, Ин-т нар. хоз., Каф. маркс. лен. – М., 1950. – 18л.
620132
  Тронько П.Т. Культура - всенародне надбання / П.Т. Тронько. – К., 1977. – 155с.
620133
  Петряков Г.В. Культура - всенародное достояние / Г.В. Петряков. – Москва, 1974. – 192 с.
620134
  Лісовий В.С. Культура - ідеологія - політика / В.С. Лісовий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7018-14-8
620135
  Султанов Ф.В. Культура - общенародное достояние / Ф.В. Султанов. – М., 1985. – 159с.
620136
  Палмер Роберт Культура - один з найпотужнших економічних секторів Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-8
620137
  Хексельшнаудер Э. Культура - связующее звено? / Э. Хексельшнаудер, Э. Йон. – М, 1988. – 155с.
620138
   Культура - суспільство - особистість : курс лекцій: [ навчальний посібник ] / А. Ручка, Н. Костенко, О. Злобіна, В. Танчер, С. та ін. Макеєв; Ручка А., Костенко Н., Злобіна О., Танчер В., Макеєв С. та ін.; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; [ за ред. Л. Скокової ]. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 396с. – ISBN 966-02-3891-6
620139
  Монтекьярі А. Культура - туризм - еногастрономія: триєдність для розвитку італійського туризму / А. Монтекьярі, О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 45-47
620140
  Каган М.С. Культура - философия - искусство / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М, 1988. – 63с.
620141
   Культура - цивилизация - человек: мат. Регион. филос. чтений молодых ученых. Ферган, 6-7 сент. 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 139с.
620142
  Іванцова І.В. Культура / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219. – ISBN 966-642-073-2
620143
   Культура : Новая общность преображенного человечества
№ 1. – 2004
620144
  Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
620145
  Попович М.В. Культура : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
620146
  Стьопін В. Культура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 16-25. – ISSN 1810-2131
620147
  Вейлэ К. Культура "безкультурных" народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – VII, 100 с.
620148
  Вандишев В.М. Культура "чужого" як спроба узагальнення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 18-20
620149
  Костюк І. Культура XXI століття у полоні міфологій: причини та перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 37-46. – ISSN 0236-4832
620150
  Колесников А.И. Культура авокадо. / А.И. Колесников. – Москва, 1950. – 96с.
620151
  Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы Культура Азербайджана в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1980. – 23л.
620152
  Чередниченко А.П. Культура активного политического действия / А.П. Чередниченко. – М., 1986. – 221с.
620153
  Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1977. – 224с.
620154
  Пучков А.А. Культура антикварных несходств : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
620155
   Культура античного мира : Сб. ст. к сорокалетию науч. деят. В.Д. Блаватского. – Москва, 1966. – 299 с.
620156
  Обельченко О.В. Культура античного Согла: По археол. данным, VII в. до н.э. -- VII в. н. э. / О.В. Обельченко. – Москва, 1992. – 253 с.
620157
   Культура Аргентины. – М. : Наука, 1977. – 368с.
620158
  Гладких М.І. Культура археологічна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219-220. – ISBN 966-642-073-2
620159
  Пичикян И.Р. Культура Бактрии / И.Р. Пичикян. – Москва, 1991. – 339 с.
620160
  Тютин М.Г. Культура батата / М.Г. Тютин. – М., 1955. – 46с.
620161
  Кузнецов В.Н. Культура безопасности = Culture of security. Sociolodical research : Социологическое исследование / В.Н. Кузнецов; Ин-тут стратегич. исслед. междунар. общ.фонда. – Москва : Наука, 2001. – 320 с. – (За нашу и Вашу безопасность). – ISBN 5-02-013271-3
620162
   Культура безопасности как проблема философии образования / Б.Н. Кагиров, Н.Н. Краснова, Е.В. Ушакова, С.А. Какмашев, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 14-25. – ISSN 1811-0916
620163
  Горлинський В.В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.124-135
620164
  Скалецький Ю. Культура безпеки на АЕС / Ю. Скалецький, О. Насвіт, В. Бєляєв // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 119-132.
620165
   Культура безпеки на ядерних об"єктах України : Науково-методологічний посібник / [Скалецький Ю.М., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Кравцов В.І., Грицак Н.І.; за заг. ред. В.П. Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 112с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-36-1
620166
  Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 17-22. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
620167
  Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К., 1965. – 90с.
620168
  Вейлэ К. Культура бескультурных народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – Изд. 2. – Москва-Петроград : Типография имени Н. Бухарина, 1924. – 142 с.
620169
  Брысякин С.К. Культура Бессарабии, 1918-1940 / С.К. Брысякин. – Кишинев, 1978. – 252 с.
620170
   Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие Х-ХІІІ вв.. – Москва, 1985. – 216 с.
620171
   Культура Боливии. – Москва, 1986. – 246 с.
620172
   Культура боліт. – Львів, 1965. – 179 с.
620173
  Євсютин В. Культура болот / В. Євсютин. – Харьков, 1930. – 136 с.
620174
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л, 1921. – 68с.
620175
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Москва;Ленинград : Гос. сельскохозяйственное изд-во РСФСР
Вып. 1 : Болотоведение. – 1931. – 68с. : Ил. – На обкл. назва: Болотоведение
620176
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л
3. – 1931. – 68с.
620177
  Дханда Лейла Культура бонсаи / Дханда Лейла. – Москва, 1990. – 126 с.
620178
   Культура Бразилии : сб. ст. – Москва, 1981. – 272 с.
620179
   Культура бронзового века Восточной Европы : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1983. – 165 с.
620180
  Бабій Л.Т. Культура буржуазного суспільства і духовний світ людини / Л.Т. Бабій. – Київ, 1984. – 48 с.
620181
   Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в процессе взаимодействия с культурами других советских народов). – Москва, 1983. – 222 с.
620182
  Ураков Б. Культура Бухарского оазиса второй половины I тыс. до н.э. и первой половины I тыс. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Ураков Б.; МГУ. – Москва, 1982. – 22л.
620183
  Ахунов Б.К. Культура быта и ее значение в духовном развитии личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахунов Б.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 21л.
620184
  Лукин Ю.А. Культура в борьбе идей / Ю.А. Лукин. – М., 1985. – 279с.
620185
  Кантор В.И. Культура в быту / В.И. Кантор. – Москва, 1963. – 32с.
620186
  Левашова С.А. Культура в быту молодежи / С.А. Левашова, М.С. Харченко. – М., 1960. – 39с.
620187
   Культура в законі : Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – Київ, 1998. – 100 с. – ISBN 966-95394-2-0
620188
  Луначарский А.В. Культура в капиталистическую эпоху / А.В. Луначарский. – М, 1923. – 56с.
620189
  Мухаметшин Ф. Культура в международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0130-9625
620190
   Культура в общественной жизни. – Москва : Мысль, 1976. – 244с.
620191
   Культура в общественной жизни. – М., 1976. – 244с.
620192
   Культура в общественной системе социализма: Теорет. и методол. пробл. Сб. ст.. – М., 1984. – 221с.
620193
   Культура в Польше. – Варшава. – 96 с.
620194
   Культура в Румынской Народной Республике - всенародное достояние. – Бухарест, 1952. – 69 с.
620195
   Культура в советском обществе. Проблемы и перспективы развития. – Москва, 1988. – 191 с.
620196
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1995
620197
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1995
620198
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1995
620199
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1995
620200
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1995
620201
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1995
620202
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1996
620203
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1996
620204
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1996
620205
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1996
620206
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1996
620207
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1996
620208
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1997
620209
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1997
620210
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1998
620211
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1998
620212
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1998
620213
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1998
620214
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1999
620215
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1999
620216
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1999
620217
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1999
620218
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1999
620219
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1999
620220
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 2000. – ISSN 0206-5231
620221
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2000
620222
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2000
620223
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2000
620224
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2000
620225
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2000
620226
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2000
620227
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2001
620228
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2001
620229
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2001
620230
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2001
620231
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2001
620232
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2001
620233
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2002
620234
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2002
620235
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2002
620236
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2002
620237
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2002
620238
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2002
620239
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2003
620240
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2003
620241
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2003
620242
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2003
620243
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2003
620244
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2003
620245
   Культура в странах Азии и Африки : Вопр. теории и практики : сб. ст. – Москва, 1989. – 229 с.
620246
  Стеценко В. Культура в термінах від "А" до "Я" : Навч. посібник / Валерій Стеценко; МОіНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 208с.
620247
  Яворська С.Ф. Культура в умовах нових соціальних змін початку XX ст. в теоретичному осмисленні класиків соціології: К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 131-136. – ISSN 2077-1800
620248
  Коган Л.Н. Культура в услвоиях НТР / Л.Н. Коган, О.В. Ханова. – Саратов, 1987. – 151с.
620249
  Середюк И.И. Культура вашей квартиры / И.И. Середюк. – К, 1967. – 152с.
620250
   Культура Венесуэлы: сб. ст.. – М., 1984. – 248с.
620251
  Червінська Т. Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 117-120
620252
  Крайнікова Т.С. Культура видання: дефініція, структура та чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 134-138


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; визначено головні складники культури видання (змістова культура, культура художньо-технічного оформлення та техноло гічного виконання видання, бібліографічна культура, ...
620253
   Культура Византии IV - первая половина VII в. – Москва : Наука, 1984. – 726с.
620254
   Культура Византии вторая половина VII- ХII в. – Москва : Наука, 1989. – 680с. – ISBN 5-02-008955-9
620255
   Культура Византии, IV - первая половина VII в.. – М., 1984. – 725с.
620256
   Культура Византии, XIII - первая половина XV в. : К XVIII Междунар. конгр. византистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). – Москва, 1991. – 637 с.
620257
  Горина Л. Культура вина в Китае: вдохновение и радость, пронесенные сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 66-89. – ISSN 1812-867Х
620258
  Савчук С. Культура вини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 442-451. – ISSN 2227-7153
620259
  Паницкий В.В. Культура винограда на песках юго-востока Европейской территории СССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Паницкий В.В.; Мин. культуры СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 19л.
620260
  Негруль А.М. Культура винограда. / А.М. Негруль. – 2-е изд. – М., 1958. – 247с.
620261
  Кондрашова-Діденко Культура виробництва: сутність, типи, використання / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 60-65
620262
  Поліщук І.П. Культура відносин в розвинутому соціалістичному суспільстві / І.П. Поліщук. – К., 1978. – 48с.
620263
  Лілоян Г.Ц. Культура відродження Вірменії / Г.Ц. Лілоян. – Київ, 1981. – 223с.
620264
   Культура Візантії // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 84-109
620265
  Титар О.В. Культура візуального сприйняття образу і філософія кольору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 250-254. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
620266
  Піча В.М. Культура вільного часу / В.М. Піча. – Львів, 1990. – 149с.
620267
   Культура военного мышления. – М., 1991. – 287с.
620268
  Дукельский Владимир Юрьевич Культура возвращается домой : открывая границы, преодолевая барьеры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Культура сегодня безнадежно запуталась и потеряла ориентиры. Вариантов немного: или она станет непременным участником социально-экономического развития, или превратится в некоего отшельника, если не сказать беженца из современного мира.
620269
   Культура Возрождения и общество : сб. ст. – М., 1986. – 230с.
620270
  Назаров И.Т. Культура воли / И.Т. Назаров. – Л., 1928. – 79с.
620271
  Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. / Е.В. Завадская. – М., 1977. – 168с.
620272
   Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Сб. ст.. – Л., 1978. – 240с.
620273
  Шапошников И.И. Культура высадков сахарной свеклы / И.И. Шапошников; Наркомснаб СССР. – Харьков : Изд-во наркомснаба УССР, 1934. – 224с.
620274
  Мертц А.А. Культура высших сортов табака. : Практическое руководство к выращиванию и обработке высшых сортов табака / А.А. Мертц. – [Санкт-Петербург]
1. – 1913. – 128 c.
620275
  Семыкина Л.И. Культура гвоздики ремонтантной. / Л.И. Семыкина. – Фрунзе, 1983. – 22с.
620276
  Дроздовський Д. Культура Гедройця: пошук діалогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 14


  Наприкінці липня виповнилося 110 років від дня народження Єжи Гедройця - польського публіциста, політика, мемуариста, засновника й редактора журналу Kultura. Могилянське видавництво "Дух і Літера" підготувало видання, спрямоване на пошук відповідей на ...
620277
  Киященко Н.И. Культура гражданского общества // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-66. – ISSN 0042-8744
620278
  Копелькиевский Г.В. Культура гречихи. / Г.В. Копелькиевский. – М., 1960. – 96с.
620279
  Савицький К.А. Культура гречки на Україні. / К.А. Савицький. – К., 1963. – 204с.
620280
  Саракун Л.П. Культура громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 47-48
620281
  Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 80-83
620282
  Шарашенидзе Д.С. Культура груши Внутренней Кахитии (Шада-Кахети). : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шарашенидзе Д.С.; Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1957. – 28л.
620283
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
620284
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
620285
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
620286
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
620287
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
620288
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
620289
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
620290
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
620291
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
620292
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
620293
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
620294
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
620295
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
620296
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
620297
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
620298
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
620299
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
620300
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – Київ, 1977. – 295с.
620301
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
620302
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
620303
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
620304
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
620305
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
620306
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
620307
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
620308
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
620309
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
620310
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
620311
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
620312
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
620313
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
620314
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
620315
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
620316
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
620317
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
620318
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
620319
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
620320
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
620321
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
620322
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
620323
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
620324
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
620325
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
620326
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
620327
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
620328
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
620329
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
620330
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
620331
   Культура единого советского народа: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1. – М., 1982. – 208с.
620332
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
620333
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень 2015. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
620334
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
620335
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
620336
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
620337
   Культура животных клеток. Методы. – М., 1989. – 332с.
620338
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
620339
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
620340
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
620341
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
620342
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии. / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
620343
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
620344
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
620345
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
620346
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
620347
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва, 1987. – 350,1 с.
620348
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
620349
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
620350
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
620351
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
620352
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
620353
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
620354
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
620355
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
620356
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
620357
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
620358
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
620359
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
620360
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
620361
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелев. – Москва, 1964. – 355 с.
620362
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
620363
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / В.В. Антропова. – Ленинград, 1971. – 216 с.
620364
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села / В.А. Балашов. – Саранск, 1975. – 168 с.
620365
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
620366
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
620367
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
620368
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
620369
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского крестьянства / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1963. – 224с.
620370
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1968. – 568с.
620371
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
620372
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
620373
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
620374
  Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья / Л.М. Сабурова. – Л., 1967. – 280с.
620375
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко. – Ленинград, 1979. – 36 с.
620376
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
620377
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
620378
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебное пособие / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94с.
620379
  Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. – 271с.
620380
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
620381
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
620382
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
620383
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
620384
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
620385
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
620386
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
620387
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
620388
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
620389
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
620390
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
620391
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
620392
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
620393
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
620394
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
620395
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
620396
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
620397
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
620398
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
620399
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
620400
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
620401
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
620402
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
620403
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
620404
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
620405
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
620406
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
620407
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
620408
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
620409
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
620410
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
620411
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
620412
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке; Пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
620413
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
620414
  Ханова О.В. Культура и деятельность. / О.В. Ханова. – Саратов, 1978. – 75с.
620415
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
620416
  Орлов В.Н. Культура и досуг / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 80с.
620417
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
620418
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
620419
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
620420
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
620421
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
620422
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
620423
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
620424
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
620425
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
620426
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
620427
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
620428
  Измайлова Т.А. Культура и искусство / Т.А. Измайлова. – Л., 1960. – 70с.
620429
   Культура и искусство античного мира : Путеводитель. – Ленинград, 1974. – 192 с.
620430
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
620431
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1956. – 70с.
620432
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1963. – 199с.
620433
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
620434
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1980. – 480с.
620435
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
620436
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран.. – Москва, 1953. – 32 с.
620437
   Культура и искусство Византии IV-XI вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв.. – М., 1957. – 69с.
620438
   Культура и искусство Византии: Науч. конф. Ленинград. 1975.. – Л., 1975. – 48с.
620439
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
620440
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
620441
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
620442
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
620443
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции / К.С. Горбунова. – Ленинград, 1959. – 50 с.
620444
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции / К.С. Горбунова. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1968. – 62 с.
620445
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
620446
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
620447
   Культура и искусство западноевропейского средневековья: мат. науч. конф. (1980). – М., 1981. – 422с.
620448
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв.. – М., 1956. – 28с.
620449
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока, сб. ст.. – Л., 1975. – 136с.
620450
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
620451
   Культура и искусство Китая.. – М., 1952. – 40с.
620452
   Культура и искусство Китая.. – М., 1956. – 44с.
620453
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ.. – Л., 1963. – 146с.
620454
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в.. – М., 1952. – 42с.
620455
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – М.., 1979. – 191с.
620456
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / В.К. Афанасьева. – Ленинград, 1971. – 16 с.
620457
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
620458
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
620459
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
620460
   Культура и искусство России XIX в. : Новые материалы и исследование. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174с.
620461
   Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исслед. Сб. ст.. – Л., 1981. – 151с.
620462
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
620463
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
620464
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
620465
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
620466
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая. / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова. – Л., 1939. – 40с.
620467
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
620468
   Культура и искусство Этрурии. Кат. выст.. – Ленинград, 1972. – 95 с.
620469
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника. 1970-1971 уч. г.). – М., 1970. – 72с.
620470
  Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межуев. – М, 1977. – 199с.
620471
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
620472
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
620473
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
620474
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 235с.
620475
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 235с.
620476
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 36с.
620477
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1969. – 56с.
620478
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1972. – 228с.
620479
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
620480
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
620481
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко. – Москва, 1986. – 301 с.
620482
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
620483
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
620484
  Баллер Э.А. Культура и мораль / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1979. – 62 с.
620485
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261с.
620486
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
620487
  Рачков П.А. Культура и наука: лекции по спецкурсу для студ. / П.А. Рачков. – М., 1981. – 32с.
620488
  Орлов В.Н. Культура и научно-технический прогресс / В.Н. Орлов. – Л., 1974. – 124с.
620489
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
620490
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
620491
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
620492
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
620493
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
620494
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
620495
  Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М, 1971. – 216с.
620496
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
620497
  Боголюбова Е.В. Культура и общество / Е.В. Боголюбова. – Москва, 1978. – 232 с.
620498
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
620499
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
620500
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
620501
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
620502
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
620503
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
620504
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
620505
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
620506
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
620507
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
620508
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
620509
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
620510
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
620511
  Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности / К.С. Сарингулян. – Ереван, 1986. – 158с.
620512
  Тэнасе А Культура и религия / А Тэнасе, . – Москва, 1975. – 127с.
620513
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
620514
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
620515
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека. : 09.00.01 ; Дис. ... канд. филос. наук / Аликин В.С. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 181л. – Бібліогр. : л.155-181
620516
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
620517
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
620518
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
620519
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
620520
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
620521
   Культура и социалистический образ жизни: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 111с.
620522
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
620523
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
620524
  Иоффе И.И. Культура и стиль / И.И. Иоффе. – Л, 1927. – 368с.
620525
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
620526
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
620527
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
620528
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
620529
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
620530
  Лависс Е. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
620531
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
620532
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
620533
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
620534
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
620535
  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – М., 1973. – 343с.
620536
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
620537
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
620538
   Культура изолированных зародышей и некоторые другие приемы выращивания растений. Метод. рекоменд. – К., 1974. – 63с.
620539
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – М, 1988. – 101с.
620540
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – М., 1970. – 342с.
620541
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
620542
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
620543
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
620544
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
620545
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
620546
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
620547
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
620548
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
620549
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
620550
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
620551
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
620552
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
620553
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
620554
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
620555
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
620556
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
620557
   Культура і життя. – Київ, 2000
620558
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
620559
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
620560
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
620561
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
620562
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
620563
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
620564
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
620565
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
620566
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
620567
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
620568
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
620569
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
1 серпня (№ 92). – 2017. – 16 с.
620570
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
620571
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
620572
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
620573
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
620574
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
620575
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
620576
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
620577
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
620578
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
620579
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
620580
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
620581
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
620582
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
620583
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
620584
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
620585
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
620586
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
620587
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
620588
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
620589
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
620590
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
620591
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
620592
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
620593
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
620594
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
620595
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
620596
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
620597
  Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України / В.В. Миронов. – Київ, 1965. – 126с.
620598
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. для вузів. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с. – ISBN 5-11-001580-5
620599
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
620600
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
620601
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
620602
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
620603
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
620604
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
620605
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
620606
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
620607
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
620608
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
620609
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
620610
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
620611
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
620612
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
620613
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
620614
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
620615
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
620616
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
620617
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
620618
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
620619
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
620620
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620621
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620622
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620623
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620624
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620625
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620626
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620627
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620628
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
620629
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
620630
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 168-175
620631
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Хусян Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
620632
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
620633
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
620634
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
620635
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
620636
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
620637
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
620638
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
620639
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
620640
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
620641
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
620642
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
620643
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
620644
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с.
620645
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
620646
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
620647
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
620648
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
620649
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
620650
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
620651
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
620652
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
620653
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
620654
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
620655
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
620656
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
620657
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
620658
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1944. – 76с.
620659
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
620660
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ века / Д. Айтмамбетов. – Фрунзе, 1967. – 310 с.
620661
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
620662
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
620663
  Пол Д. Культура клеток и ткани / Д. Пол. – М, 1963. – 347с.
620664
   Культура клеток растений. – М., 1981. – 167с.
620665
   Культура клеток растений и биотехнология. – М., 1986. – 285с.
620666
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – К., 1978. – 384с.
620667
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
620668
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
620669
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132с.
620670
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
620671
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
620672
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
620673
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
620674
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
620675
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
620676
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
620677
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
620678
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
620679
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
620680
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / М.А. Арсеньева, Г.Г. Порошенко. – Москва, 1974. – 149 с.
620681
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
620682
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
620683
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
620684
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
620685
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
620686
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
620687
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
620688
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
620689
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
620690
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
620691
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
620692
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
620693
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – К., 1991. – 253с.
620694
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
620695
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
620696
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
620697
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
620698
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
620699
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
620700
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
620701
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
620702
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
620703
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
620704
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
620705
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
620706
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
620707
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – К., 1949. – 148с.
620708
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-24
620709
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
620710
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
620711
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
620712
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
620713
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
620714
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
620715
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
620716
  Ткаченко Т. Культура мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 1. – С.98-100.
620717
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
620718
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
620719
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
620720
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
620721
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
620722
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
620723
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
620724
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
620725
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
620726
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 111, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания. История)
620727
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
620728
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
620729
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
620730
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
620731
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
620732
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
620733
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 84-86
620734
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – М.-Л., 1951. – 13л.
620735
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
620736
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
620737
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
620738
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
620739
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
620740
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
620741
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
620742
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
620743
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
620744
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
620745
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
620746
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
620747
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
620748
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
620749
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
620750
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
620751
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
620752
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
620753
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
620754
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
620755
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
620756
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
620757
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
620758
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
620759
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
620760
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
620761
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
620762
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
620763
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
620764
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
620765
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
620766
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
620767
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
620768
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
620769
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
620770
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
620771
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
620772
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
620773
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
620774
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
620775
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
620776
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
620777
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
620778
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
620779
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: Типология и взаимодействия: сб. ст.. – М., 1990. – 285с.
620780
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
620781
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
620782
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1953. – 404с.
620783
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
620784
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1960. – 361с.
620785
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
620786
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
620787
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
620788
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
620789
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
620790
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
620791
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
620792
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
620793
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва, 1979. – 64 с.
620794
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
620795
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
620796
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
620797
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
620798
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / О.И. Даниленко. – Ленинград, 1989. – 98 с.
620799
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
620800
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
620801
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
620802
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1987. – 172 с.
620803
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
620804
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
620805
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
620806
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
620807
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
620808
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
620809
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
620810
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
620811
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
620812
  Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220с.
620813
  Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР : (по метал. изделиям) / Аванесова Н.А. ; под ред. А.А. Аскарова ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-115
620814
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
620815
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
620816
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
620817
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
620818
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
620819
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
620820
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
620821
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы): Сб. ст.. – Душанбе, 1982. – 112с.
620822
  Калустова О.М. Культура перекладної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 87-94. – (Філологічні науки ; № 1)
620823
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
620824
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
620825
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
620826
   Культура Перу. Сб. ст.. – М., 1975. – 379с.
620827
  Дегтярева Т.А. Культура письменной речи / Т.А. Дегтярева. – Москва, 1968. – 110с.
620828
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
620829
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
620830
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
620831
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
620832
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
620833
  Прутська О. Культура підприємництва та її вплив на управління // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С7-10


  культура влади, організаційна культура
620834
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
620835
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
620836
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
620837
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
620838
  Кесеманлы Г.П. Культура племен северо-восточных склонов Малого Кавказа эпохи бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Кесеманлы Г.П.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 20л.
620839
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
620840
  Мяловицький А.В. Культура побуту - сила нації : Книга корисних порад / А.В. Мяловицький, Г.А. Оганян. – Київ : Україна, 2001. – 352с. – ISBN 966-524-102-8
620841
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
620842
  Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 155-173. – ISSN 1998-1813
620843
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – Ленинград, 1955. – 32с.
620844
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1956. – 33с.
620845
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 39 с.
620846
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
620847
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – М, 1957. – 128с.
620848
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва, 1958. – 128 с.
620849
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
620850
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
620851
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
620852
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
620853
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
620854
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
620855
  Вільчинська І.Ю. Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 280-284. – ISSN 2226-3209
620856
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
620857
  Поправко А.К. Культура потербностей и активизация трудовой деятельнсоти социалистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
620858
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – М., 1984. – 96с.
620859
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
620860
  Поправко Анатолий Константинович Культура потребностей и активизация трудовой деятельности социалистической личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко Анатолий Константинович; КГУ. – Киев, 1978. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
620861
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
620862
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
620863
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
620864
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
620865
  Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
620866
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
620867
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
620868
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
620869
  Ермакова Т.В. Культура производства / Т.В. Ермакова, Д.М. Сакембаева. – Алма-Ата, 1976. – 23 с.
620870
  Антоненко Вера Васильевна Культура производства : Рек. указ. лит. / Антоненко Вера Васильевна. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 21)
620871
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
620872
  Байдюк И.Ф. Культура производства и личность / И.Ф. Байдюк. – Москва, 1990. – 21 с.
620873
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
620874
  Гольдштейн А.Ф. Культура производства и эстетика труда. Из опыта машиностроительных предприятий. / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1968. – 105с.
620875
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
620876
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – М., 1989. – 270с.
620877
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
620878
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
620879
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
620880
   Культура рабочей молодежи Южного Урала.. – Челябинск, 1973. – 160с.
620881
   Культура развитого социализм: некоторые вопр. теории и истории. Сб. ст.. – М., 1978. – 459с.
620882
  Арнольд А.И. Культура развитого социализма / А.И. Арнольд. – Москва, 1975. – 128 с.
620883
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Непороков. – М., 1978. – 64с.
620884
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Ненароков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. = Серия " История" ; №12
620885
  Пазенок В.С. Культура развитого социализма и формирование разумных потребностей личности / В.С. Пазенок. – К., 1985. – 49с.
620886
   Культура развитого социализма: аннот. цикл лекций. – М.., 1978. – 84с.
620887
  Наумова Н.Ф. Культура разумного потребления / Н.Ф. Наумова, В.З. Роговин. – М, 1987. – 124с.
620888
  Даниелян О.А. Культура раннего железа на территории Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: / Даниелян О.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1969. – 23л.
620889
  Егорейченко А.А. Культура ранней штрихованной керамики:характеристика и ареал // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.36-41. – ISBN 985-445-538-6
620890
  Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. / А.Х. Пшеничнюк. – М., 1983. – 200с.
620891
  Алиев В.Г. Культура расписной керамики в Азербайджане : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев В. Г.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 26л.
620892
  Максимов Н.А. Культура растений на электрическом свете и применение ее для семенного контроля и селекции / Н.А. Максимов, 1925. – 395-404с.
620893
  Уайт Ф. Культура растительных тканей / Ф. Уайт. – М, 1949. – 160с.
620894
   Культура редко встречающихся и новых многолетников. – Птгр. – 32с.
620895
  Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 81-84
620896
  Казарцева О.М. Культура речевого общения : теория и практика обучения : Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / О.М. Казарцева. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 496с. – ISBN 5-89349-030-4; 5-02-011284-4
620897
  Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. / В.В. Колесов. – Л., 1988. – 271с.
620898
  Кудрявцев В.Д. Культура речи / В.Д. Кудрявцев. – Иркутск, 1952. – 56 с.
620899
  Артемов В.А. Культура речи / В.А. Артемов. – Москва, 1960. – 28 с.
620900
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Казань, 1960. – 57 с.
620901
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – Москва, 1960. – 127 с.
620902
  Демидова К.И. Культура речи / К.И. Демидова. – Свердловск, 1962. – 55 с.
620903
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань, 1964. – 118 с.
620904
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – М., 1964. – 140с.
620905
  Федосов И.А. Культура речи / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 96с.
620906
  Петрякова А.Г. Культура речи : практикум-справочник для 10-11-х классов / А.Г. Петрякова. – 7-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256с. – ISBN 978-5-89349-025-1
620907
   Культура речи в технической документации: На мат. ГОСТов и спец. лит. Сб. ст.. – М., 1982. – 217с.
620908
  Вирабов С.А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
620909
  Овчинникова А.П. Культура речи и политика // Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2001. – № 1. – С.85-87. – ISBN 966-7965-01-5
620910
  Костомаров В.Г. Культура речи и стиль / В.Г. Костомаров. – Москва, 1960. – 71с.
620911
  Розенталь Э Д. Культура речи лектора / Э Д. Розенталь. – Москва, 1956. – 43 с.
620912
   Культура речи на сцене и на экране: сб. ст.. – М., 1986. – 186с.
620913
  Приступа Г.Н. Культура речи учителя : пособие для студентов нефилол. спец. пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1984. – 79с.
620914
  Бояринцева Г.С. Культура речи юриста / Г.С. Бояринцева. – Саранск, 1987. – 80 с.
620915
  Успенский Л.В. Культура речи. / Л.В. Успенский. – М., 1976. – 96с.
620916
  Былкова С.В. Культура речи. Стилистика : учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю. Махницкая. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-89349-675-8
620917
   Культура Рижу на Україні. – К.-Х, 1937. – 68с.
620918
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана / В.Ф. Щупаковский. – Ташкент. – 12с.
620919
  Шупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Шупаковский В.Ф.; Мин. сел. хоз. УзССР. Узбекская рисовая опытная станция. – Ташкент. – 12л.
620920
  Кочан І.М. Культура рідної мови : Збірник вправ і завдань / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів : Світ, 1996. – 232с.
620921
  Семеног О. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (130). – С. 2-8
620922
  Кірпічніков В.Ю. Культура роботи за комп"ютером та здоров"я людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 3 : рис.
620923
  Беніков Д.С. Культура роботи над книгою / Д.С. Беніков. – Київ, 1963. – 53 с.
620924
  Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні : Монографія / А.У. Зарубенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 175с. – ISBN 966-594-716-8
620925
  Номеров Б.А. Культура роз в средней полосе СССР / Б.А. Номеров. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 221с.
620926
  Лемпіцький Л.П. Культура роз у відкритому грунті / Л.П. Лемпіцький. – К., 1958. – 124с.
620927
  Кримський Сергій Культура розкриває внурішню безмежність людини // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-26
620928
  Юдкин-Рипун Культура романтики / Юдкин-Рипун; НАНУ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского. – Київ, 2001. – 481с. – ISBN 966-02-1271-2
620929
  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – Москва : Флинта; Наука, 2006. – 72с. – Шифр. дубл. 4р Вишн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-928-X
620930
  Большаков И.В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
620931
  Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1962. – 172с.
620932
  Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. /Конец XIV - начало XVI в./ / Д.С. Лихачев. – Л., 1946. – 160с.
620933
  Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья, / Н.А. Миненко. – М., 1991. – 222с.
620934
  Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1961. – 120с.
620935
  Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XVIII вв. / А.Н. Копылов. – Новосибирск, 1968. – 168с.
620936
   Культура Русского Севера. – Л., 1988. – 221с.
620937
  Калинин А.В. Культура русского слова: сборник / А.В. Калинин. – М., 1984. – 304 с.
620938
  Обнорский С.П. Культура русского языка / С.П. Обнорский ; АН CCCР, Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 30, [1]с.
620939
   Культура русской диаспоры: Владимир Набоков - 100 : Материалы научной конференции (Таллинн-Тарту, 14-17 января 1999). – Таллинн, 2000. – 402 с. – ISBN 9985-58-145-8
620940
   Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация : Материалы международногоо семинара. – Tartu : Ulikooli Kirjastus, 1997. – 427 с. – ISBN 9985-56-298-4
620941
  Михайлов М.М. Культура русской речи / М.М. Михайлов. – М, 1966. – 216с.
620942
   Культура русской речи : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : НОРМА, 2005. – 560с. – ISBN 5-89123-186-7
620943
  Скворцов Л.И. Культура русской речи : Словарь-спрвочник: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Скворцов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Academia, 2006. – 224с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2606-8
620944
   Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных заведений / Виноградов С.И., Граудина Л.К., Даниленко В.П., Карпинская Е.В., Козловская Т.Л. и др. ; Российская академия наук ; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова ; отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – Москва : НОРМА, 2008. – 10с., 550с. – ISBN 978-5-89123-186-3
620945
   Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения: сб. науч. ст.. – Элиста, 1987. – 125с.
620946
   Культура русской речи в национальных республиках. – К., 1984. – 254с.
620947
   Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия: пробл. лексики. – М., 1985. – 271с.
620948
   Культура русской речи на Украине. – К., 1976. – 355с.
620949
   Культура русской речи. Аннотир. указ. лит-ры.. – М., 1962. – 56с.
620950
  Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. : По материалам Уйгарака / О.А. Вишневская. – Москва : Наука, 1973. – 160 с. – (Труды ХАЭЭ ; Т. 8)


  В монографии освещаются материальная культура, быт, военное дело, погребальные обряды и верования, а также прикладное искусство племен, населявших бассейн нижней Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. Автор показывает особенности культуры этих племен, а также ...
620951
  Скворцов Л.В. Культура самосознания : Человек в поисках истины своего бытия. / Л.В. Скворцов. – М., 1989. – 317с.
620952
  Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено та проаналізовано критерії щодо оцінювання культури самостійної роботи майбутніх економістів, а саме: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, практично- професійний. Відповідно до зазначених критеріїв та їх показників ...
620953
   Культура сахарной свеклы в орошаемых районах. – М., 1938. – 174с.
620954
   Культура свободного времени и антиалкогольное воспитание. – К., 1986. – 15с.
620955
  Ерастов Н.П. Культура связной речи. В помощь учителю / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1969. – 118 с.
620956
  Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов / И.С. Гурвич. – Москва, 1977. – 247 с.
620957
  Мослаев Борис Гаврилович Культура села как объект социального управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мослаев Борис Гаврилович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 12л.
620958
  Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III - VI в. / С.К. Кабанов. – Ташкент, 1981. – 128с.
620959
   Культура семейных отношений : сб. статей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 175с.
620960
   Культура семейных отношений: сб. ст.. – М., 1980. – 112с.
620961
  Полянский З.А. Культура семян сахарной свеклы / З.А. Полянский, Е.Б. Хренников. – М.-Л., 1931. – 64с.
620962
   Культура семьи как объект социологического исследования: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 142с.
620963
  Ляховська О.С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
620964
  Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века / Н.В. Пигулевская. – М., 1979. – 248с.
620965
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1989
620966
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закл. освіти / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0128-Х
620967
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0256-1
620968
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Олександр Пономарів. – Вид. 3-тє, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-06-0508-4
620969
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-06-0586-2
620970
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 74. – 2011. – 181 с.
620971
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 75. – 2011. – 191 с.
620972
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 76. – 2012. – 188 с.
620973
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 78. – 2013. – 218 с.
620974
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 79. – 2013. – 222 с.
620975
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 83. – 2015. – 136 с.
620976
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 84. – 2015. – 232 с.
620977
  Пономарів Олександр Данилович Культура слова: Мовностилістичні поради : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / Пономарів Олександр Данилович. – 2-ге вид.. стереотипне. – Київ : Либідь, 2001. – 240с. – ISBN 966-06-0192-1
620978
   Культура современного Алжира. Сб. ст.. – М., 1961. – 94с.
620979
  Никитина Л.В. Культура современного японского питания: традиции и новации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
620980
  Кудрина Т.А. Культура современной деревни / Т.А. Кудрина. – Москва, 1980. – 182 с.
620981
   Культура современной Индии.. – М., 1966. – 216с.
620982
  Лещенко А.К. Культура сої на Україні / А.К. Лещенко. – К., 1962. – 328с.
620983
   Культура социально-политического диалога. – вып. 2. – М., 1991. – 57с.
620984
  Коробко Д.П. Культура социальной материи / Д.П. Коробко. – Пущино, 2003. – 12с. – ISBN 5-201-14507-8
620985
  Морщакова Олена Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.133-139. – ISSN 1810-2131
620986
  Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 24-27


  В статті розповідається про особливості спілкування в Інтернеті
620987
  Павлюк Володимир Культура спілкування водіїв сигналами та жестами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 33 : фото
620988
  Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ, 1997. – 191с.
620989
  Плухтович Т.Г. Культура спілкування студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 131-136. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
620990
  Дробот Н. Культура спілкування та значення етикету в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 272-281
620991
  Сухарева Н.М. Культура средневекового Ирана / Н.М. Сухарева. – Иваново, 1985. – 47с.
620992
   Культура средневековой Руси : Сб. ст. – Ленинград, 1974. – 215с.
620993
   Культура средних веков и нового времени: сб. ст.. – М., 1987. – 104с.
620994
  Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи / Э.Н. Фаустова. – М., 1991. – 136с.
620995
  Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. – М., 1995. – 334с.
620996
  Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу. Дуальна освіта - спосіб навчання, який став популярним у сімдесятих роках минулого століття в Німеччині та є перспективним і донині // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  14 лютого 2017 р. відбувся семінар "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України", організований Вищою дуальною школою Гера-Айзенах та ін.
620997
  Лащук І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-54. – ISSN 1563-3713
620998
  Кисіль Г.Г. Культура сучасної української літературної мови : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Г. Кисіль, М.В. Кучинський. – Київ : Міленіум, 2005. – 270 с. – ISBN 966-8063-41-4
620999
   Культура сценической речи: сб. ст.. – М., 1979. – 415с.
621000
  Нолл Томас Культура съедает стратегию на завтрак // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,