Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
610001
  Борис Олійник : "Кращого народу, ніж український, не знайти" : поезія: вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 40-43. – ISSN 0868-9644
610002
  Дейнега Віталій "Кращої, ніж рідна, мови не буває..." : літературно-музична композиція до Дня української писемності та мови / Дейнега Віталій, Мукан Віра // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-36. – ISSN 0130-5263
610003
   "Креативна Європа" відкриває двері // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч єврокомісара з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібора Навранчіча і віце-прем"єр-міністра – міністра культури України В"ячеслава Кириленка зі студентами, науковцями, освітянами. ...
610004
  Братина І.М. "Креденс" – спроба створення незалежного студентського видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 84-87


  Йдеться про студентські видання, обґрунтовується необхідність їх створення та розвитку, окреслюється тематика. The article deals wath students publications it deskribes necessity of their creation and development, the main topics. Речь идет о ...
610005
  Гернего Ю.О. "Кредит" у контексті класичних теорій та економічної думки сучасності // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 29-40


  У статті здійснено аналіз категорії "кредит", виходячи з різноманітних точок зору вітчизняних і зарубіжних класиків політичної економії та наших сучасників.
610006
  Молодцов Юрий "КредитЭКСПО.Бизнес" - ярмарка кредитов : Короткие деньги для длинных проектов. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 18-19 : Фото
610007
  Мережинская Е.К. "Кремлевские куранты" Н.Ф.Погодина. Пособие для учащихся 11 класса / Е.К. Мережинская. – К., 1963. – 52с.
610008
  Резниченко Н. "Крепкий шарик в крови, полный света и чуда" = Каталог чудесных емкостей в поэзии Арсения Тарковского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 71-92. – ISSN 0042-8795
610009
  Суэтин А. "Крестные отцы" современной Азии : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
610010
  Курилов И.И. "Крестоносцы" антиразрядки / И.И. Курилов, А.Н. Щуровский. – Киев : Политиздат, 1986. – 180с.
610011
  Валиахметов А.К. "Крестоносцы" против атлетов. / А.К. Валиахметов. – Москва, 1983. – 64с.
610012
   [Кресіна Ірина Олексіївна] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 314-316. – ISSN 1993-0909


  Ювілей.
610013
  Хоросницька М.В. Краю мій : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1960. – 64 с.
610014
  Кіх М.С. Краю мій возз"єднаний / М.С. Кіх. – Львів, 1979. – 84с.
610015
  Смолянський О. Краю мій рідний / О. Смолянський. – Київ : Музична Україна, 1991. – 96 с.
610016
  Болдижар М.М. Краю мій рідний : Науково-популярні нариси з історії Закарпаття / М.М. Болдижар; Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації. – Ужгород, 1998. – 232с. – ISBN 966-7186-32-6
610017
   Краю мій, барвисте Придніпров"я : [вірші, проза, малюнки] / Комунал. закл. культури "Дніпропетр. обл. б-ка для дітей" ; [відп. за вип. О.І. Шарабура]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 53 с. : іл. – ISBN 978-617-7351-14-5
610018
  Гончаренко І.І. Краю рідний : поезії / І.І. Гончаренко. – Львів, 1940. – 126 с.
610019
   Краю рідний Україно / Гончаренко П.Ф. – Київ, 1988. – 266с.
610020
  Брыль Я. Краюха хлеба : повесть, миниатюры, лирические записи / Я. Брыль; перевод с белорусского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 183 с.
610021
  Кореневский М.С. Края далекие - края близкие: По дорогам Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1980. – 80с.
610022
  Архангельская Н.В. Края любви / Н.В. Архангельская. – Москва, 1990. – 175с.
610023
  Лозневой А.Н. Края мои широкие / А.Н. Лозневой. – Минск, 1952. – 82с.
610024
  Колодный Л.Е. Края Москвы / Л.Е. Колодный. – М., 1985. – 351с.
610025
   Края Москвы, края родные. – М., 1985. – 286 с.
610026
   Края родные. – Иваново, 1957. – 262с.
610027
  Акшинский В.С. Края света / В.С. Акшинский. – Москва, 1966. – 53с.
610028
  Цюпа И.А. Краяне : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 430с.
610029
  Цюпа І.А. Краяни : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 406 с.
610030
  Цюпа І.А. Краяни : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро, 1976. – 406с.
610031
  Славински П. Краят на господарите. / П. Славински. – София, 1955. – 502с.
610032
  Харманджиев Т. Краят на едно детство / Т. Харманджиев. – София, 1956. – 228с.
610033
  Милоjкович М. Крв на лишчу : Зайиси о йартизанском ратованьу у Шумадиjи / М. Милоjкович. – Београд : Култура, 1955. – 219 с.
610034
  Картер А. Крвавата одаjа и други раскази / Анджела Картер ; превод од англиски Александрина Илиева. – Скопjе : Магор, 2008. – 238 с. – (Едициjа : Протеj). – ISBN 978-9989-183-34-8
610035
  Касьпяровіч М.І. Крвязнауства / М.І. Касьпяровіч. – Менск, 1929. – 159с.
610036
  Головко С.И. Креатив-технологии в библиотечной сфере : монография / С.И. Головко. – Москва : Пашков дом, 2012. – 165, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 162-164. – (От традиции - к инновации). – ISBN 978-5-7510-0532-0
610037
  Грицюта Н.М. Креатив рекламних технологій на основі національного фольклору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 42-47


  Рекламний креатив на основі етнічних мотивів стає потужним потенціалом розвитку соціальних комунікацій в Україні. Особливу увагу в дослідженні приділено ролі та специфіці використання національного фольклору в рекламі та ідеям застосування народних ...
610038
  Сакун А.В. Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 314-317. – ISSN 2076-1554


  В статті розглядається проблема включення синергетики у формування сучасних соціальних інститутів - науки і освіти. Показано, що синергетика сприяє удосконаленню організації дослідження складних систем. Метою синергитичної парадигми виступає ...
610039
  Бугрим В.В. Креатив у рекламі : навч. посібник з інтерактивом / Валентин Бугрим ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 303 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 246-250 ; 297-300. – ISBN 978-966-439-502-8
610040
  Кравченко А А. Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 69-76. – ISSN 2072-1692


  Автор розглядає сучасний освітній процес як єдність раціонального та ірраціонального, що забезпечується впливом духовно-моральних імперативів. Проводиться аналіз принципових відмінностей між технократичним і гуманістичними способами мислення, ...
610041
   Креативити по-британськи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Аспірантка факультету комп’ютерних наук та кібернетики Ганна Яйлимова проводить своє наукове дослідження в Університеті британського міста Бат. Вона потрапила сюди завдяки гранту з мобільності програми ERASMUS+ (2016-2017). Співпраця з Університетом ...
610042
  Данько Т.І. Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства / Т.І. Данько, І.А. Яцушко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 371-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
610043
  Дорошенко О. Креативна економіка в парадигмі глобального розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 76-82. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
610044
  Рені Кім Б. Креативна економіка Кореї: на прикладі індустрії онлайн-ігор / Кім Б. Рені, Жунь Піонг Кім // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 435-442. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
610045
  Хавкіна Л. Креативна і функціональна специфіка соціальної реклами як чинника соціалізації особи й вагомого компонента сучасного українського рекламного міфу // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 56-59


  Статтю присвячено дослідженню сучасної української соціальної реклами з огляду на її проблемно-тематичні, креативні та функціональні особливості. The article is devoted to research of modern Ukrainian public advertising taking into account its ...
610046
  Бакіров В.С. Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського університету / В.С. Бакіров, Л.В. Стародубцева // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 29-38
610047
  Шейко В.М. Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 4-13


  Розглядаються проблеми еволюції освітньої системи сучасної цивілізації в добу глобалізму. Основна увага приділяється загальнокультурологічним, етнокультурним, етнопедагогічним, соціокультурним та іншим аспектам еволюції освітньої сучасної системи ...
610048
  Хавкіна Л.М. Креативна та функціональна специфіка використання елементів сленгу в сучасній комерційній рекламі (в аспекті рекламної міфотворчості) // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 45-49
610049
  Покась Л. Креативна технологія навчання формує мислення майбутнього : реформа шкільної освіти / Л. Покась, В. Сінгаєвська // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-5. – Бібліогр: 9 назв
610050
  Ряузова О.Ю. Креативная компетентность в структуре основных компетенций преподавателя вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-44. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается креативная компетентность как ценностная составляющая деятельности преподавателя вуза. Определены качества личности, составляющие основу этой компетентности. Обосновывается необходимость владения информационно-коммуникационной культурой.
610051
  Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі : монографія / І.К. Кобякова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-382-053-8
610052
  Макаренко Н.М. Креативне мислення майбутніх практичних психологів як чинник становлення професіоналізму // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 113-122. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
610053
  Петришин Л.Й. Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 1817-3764
610054
  Мацевич Ірина Креативне суспільство : у пошуках релевантної соціальної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 98-111. – ISSN 1563-3713
610055
  Подляшаник В.В. Креативне управління й ефективність організації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 204-212
610056
  Березкін М. Креативний курс на перспективу // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812--514Х
610057
  Шабліовський В.Є. Креативний менеджмент - стратегія управління ХХІ століття / В.Є. Шабліовський, О.В. Дендерук // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 10-16.
610058
  Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Свидрук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Львів. комерційна акад.". – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-218 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0341-1
610059
  Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 496, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455-467. – ISBN 978-966-289-022-8
610060
  Довгань Л.Є. Креативний менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Є. Довгань, Н.І. Ситник. – Київ : Издательский дом Виниченко ; НТУУ "КПІ", 2014. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2622-18-8
610061
  Гечбаія Б.Н. Креативний менеджмент як засіб управління організаційними змінами в діяльності підприємств України / Б.Н. Гечбаія, Шимановська-Діанич, Т.Є. Іщейкін // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 143-151. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
610062
  Лунячек В.Е. Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 81-87. – ISSN 2074-8922
610063
  Марченко О. Креативний потенціал віри як умови людської свободи і само здійснення в філософії Л. Шестова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554
610064
  Дранник В.А. Креативний потенціал трудового колективу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 49-50
610065
  Семененко Л. Креативний потенціал формальних експонентів семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки -ущ-, -уч- у поетичному мовленні // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 210-219. – ISBN 966-8547-39-X
610066
  Ісіченко І. Креативні виміри мучеництва в "читанні про Бориса і Гліба" прп. Нестора Літописця / І. Ісіченко, архієпископ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 24-28. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянута інтерпретація преподобним Нестором Печерським мученицької загибелі князів Бориса і Гліба 1015 р.
610067
  Якубіна В.Л. Креативні віртуальні спільності за умов нестабільності сучасного світу: мас-медійний та соціальний контексти проекту "Multitude" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 72-78. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))


  У центрі уваги автора статті - їдея М. Хардта та А. Негрі, які вбачають, що "глобальному центрові" вже сьогодні протистоять структури з мережевою будовою ("multitude"): вони не мають виразного центру та конкретного лідера. Ці структури є мобільними, ...
610068
  Лошковська Х.С. Креативні індустрії як сучасний сегмент стратегічного розвитку країн світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 153-158. – ISSN 2308-6912


  Творчі індустрії сьогодні є стратегічно важливими для економічного розвитку країн, вони сприяють зростанню інноваційного потенціалу міста, і можуть стати потужним інструментом для подальшого економічного зростання всієї держави. Креативні індустрії, це ...
610069
  Шевцова А.О. Креативні стратегії розвитку міст: сутність поняття та підходи до його розуміння // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
610070
  Рефель А.Г. Креативні таланти у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 27-28
610071
  Кваша Т.К. Креативність - важливий аспект підвищення рівня розвитку регіонів України в умовах глобалізації / Т.К. Кваша, Д.П. Касьяненко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 225-230
610072
  Зіньковський Ю. Креативність - фрактал сучасної парадигми вищої технічної освіти : (Стаття перша) / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21.
610073
  Дяченко Н. Креативність викладача - запорука модернізації вищої освіти / Н. Дяченко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 45-54. – (Педагогічні науки)
610074
  Клименко Віктор Креативність гештальту : багатошаровість і видова спеціалізація // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.215-228. – ISSN 1810-2131
610075
  Орехівський Г.А. Креативність думок М.І. Туган-Барановського про земельне питання в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 1. – С. 158-165. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Акцентовано увагу на доцільності врахування наукової спадщиниМ.І. Туган-Барановського, зокрема його творчих ідей щодо реформування земельних відносин у процесі сучасного розвитку національного сільського господарства.
610076
  Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.46-50
610077
  Саврасов М.В. Креативність та емоційна активність студента вищого навчального закладу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 115-123. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
610078
  Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управління підприємством // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 76-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
610079
  Базилевич В. Креативність та професіоналізм - конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості формування креативно мислячих фахівців страхової справи, визначаються шляхи вдосконалення організації навчального процесу, аналізується світовий досвід оптимізації попиту та пропозиції на страховому ринку. Features ...
610080
  Герчанівська П.Е. Креативність у динаміці культурних форм // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 113-117
610081
  Діденко О. Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
610082
  Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України / Е. Лузік // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 76-82
610083
  Галиця І. Креативність як одна з форм стимулювання педагогічного процесу / І. Галиця, І. Мельник // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 11


  Про науково-педагогічну роботу викладачів вишів. Автор пропонує стратегічні ігри, які повинні бути спрямовані на актуалізацію навчальних курсів, їх зв"язок з практичною складовою підготовки фахівця.
610084
  Венцик О.В. Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 22-32. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
610085
  Курмишева Н. Креативність як складова компетентності педагогічного працівника // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 23-28. – ISSN 2075-1478
610086
  Попович О.В. Креативність як соціокультурне явище // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 187-191. – ISSN 2076-1554
610087
  Сажина С.В. Креативність як спосіб саморегуляції єдиної дитини у сім"ї // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-23


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
610088
  Яременко Л. Креативність як творчість: спільне та відмінне // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 117-123. – ISSN 2078-1016
610089
  Хамітов Н. Креативність як фундаментальний концепт сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 59-66
610090
  Василькевич Я.З. Креативно-інноваційне суспільство: соціокультурні наслідки та конкурентоздатність держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 12-20. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
610091
  Галиця І.О. Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 22-24. – ISSN 2071-4653
610092
  Хавкіна Л.М. Креативно-функціональні особливості багатозначності в рекламі у контексті тенденцій сучасного рекламного міфотворення // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 56-60


  У статті розглядається використання багатозначності в рекламі як спосіб досягнення її ефективності. Досліджується реклама в сучасному українському медіапросторі з огляду на її креативні та функціональні особливості в контексті тенденцій рекламного ...
610093
  Метленков Н.Ф. Креативное образование в архитектуре и прблемы его современной стандартизации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 11-19. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблемам сегодняшней перестройки сложившихся форм высшего профессионального образования, и прежде всего архитектурного. Рассматриваются исходные основания и целевые установки перестройки образования, и в первую очередь - изменения ...
610094
  Сологуб А.И. Креативное образование: талант и здоровье / А.И. Сологуб. – Кривий Ріг : ИВИ, 2000. – 264с. – ISBN 966-7682-98-2
610095
  Волков Ю.Г. Креативное общество как цель российской модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 25-32. – ISSN 0132-1625
610096
   Креативность в высшем образовании : проект Ассоциации европейских университетов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-56. – ISSN 0321-0383
610097
  Горностаева М.В. Креативность социального действия по Х. Йоасу - постулаты и пределы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 23-26. – ISSN 0132-1625
610098
  Амельченков В.В. Креативность языка и ее выражение в "праксисе" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.115-119. – ISSN 1684-2618
610099
   Креативные технологии управления проектами и программами / Бушуев С.Д. [и др.] ; под ред. Бушуева С.Д. ; Украинская ассоциация управления проектами. – Киев : Саммит-Книга, 2010. – 768 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-40-1
610100
  Мартьянов В. Креативный класс - креативный город: реальная перспектива или утопия для избранных? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 41-51. – ISSN 0131-2227
610101
  Ганаза О.В. Креативный класс как фактор развития инновационной экономики и условия его формирования // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 6 (68). – С. 102-105. – ISSN 1993-3541
610102
  Пипко Е.А. Креативный комплекс средств оздоровления студентов вуза / Е.А. Пипко, И.Т. Балдашинов // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 69-72. – ISBN 5-204-00454-8
610103
  Денисова Анастасия Креативный пульс Европы. Барселона / Денисова Анастасия, Мастерс Боб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 66-90 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
610104
  Днепров А.В. Креативный социализм. (Контуры посткапиталистического общества) : монография / Александр Днепров, Сергей Казаков. – Киев : Институт "Стратегические альтернативы", 2013. – 316, [4] с. : ил., табл. – Резюме парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8983-23-8
610105
  Серебряная М.Я. Креативный читатель // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 76-81
610106
  Савченко Д.Н. Креатология : Методологические основания и модели. Богопознание и научное знание / Д.Н. Савченко. – Москва : Рециклинг. – ISBN 5-903952-06-9
Т. 1. – 2010. – 540 с.
610107
  Савченко Д.Н. Креатология. Свет. Богословские основания креатологии / Дмитрий Савченко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 746, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Историческая книга). – ISBN 978-5-91419-887-6
610108
  Пиллэ Креветки / Пиллэ, , Такаши Шивасанкара. – Москва, 1961. – 208 с.
610109
  Пиллэ Креветки / Пиллэ, , Такаши Шивасанкара. – Москва, 1962. – 127 с.
610110
  Крим А. Кревний родич : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 59-81. – ISSN 0868-4790
610111
  Харчук Б.М. Кревняки : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 514 с.
610112
  Харчук Б.М. Кревняки : роман / Борис Харчук. – Київ : Дніпро, 1985. – 514 с. – (Серія "Романи й повісті" ; 1985, № 11)
610113
  Журавлев В.В. Крегооборот и оборот оборотных производственных фондов промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев В. В.; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 15л.
610114
  Болдуєв М.В. Кредині відносини в ринковій економічній системі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
610115
  Гребнев Л. Кредит-часы, зачетные единицы и оплата труда преподавателей // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 21-31. – ISSN 0869-3617


  Переход от Гос. образовательных стандартов так называемого второго поколения к Федеральным гос. образовательным стандартам (ФГОС ВПО).
610116
  Шокун В.К. Кредит / В.Шокун. – Київ : Політвидав України, 1966. – 43с. – (Економічні знання - трудящим)
610117
  Лазепко И.М. Кредит в оборотные средства и экономическое стимулирование подрядных строительно-монтажных организаций : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лазепко И.М.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
610118
  Кочкарев В.В. Кредит в расширенном воспроизводстве агропромышленного комплекса / В.В. Кочкарев. – Москва, 1988. – 159 с.
610119
  Валеров А.В. Кредит в русско-немецкой торговле ХIII-X вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 100-114. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
610120
  Романова М.Ф. Кредит в системе социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Романова М. Ф.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 18л.
610121
  Захаров В.С. Кредит в системе управления экономикой / В.С. Захаров. – М., 1979. – 192с.
610122
  Лаврушин О.И. Кредит в системе экономических стимулов / О.И. Лаврушин. – Москва, 1970. – 88с.
610123
  Саньков Г.В. Кредит в системе экономического стимулирования / Г.В. Саньков. – М., 1979. – 78с.
610124
  Саньков Г.В. Кредит в системе экономического стимулирования. / Г.В. Саньков. – М, 1979. – 78с.
610125
  Поченчук Г.М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - екон. теорія та іст. економічних вчень / Поченчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 218л. + Додатки: л. 209-218. – Бібліогр.: л. 188-208
610126
  Поченчук Г.М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Поченчук Г.М.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
610127
  Иконников В.В. Кредит в социалистическом обществе / В.В. Иконников. – М., 1959. – 88с.
610128
  Лаврушин О.И. Кредит в социалистическом обществе / О.И. Лаврушин. – М, 1974. – 191с.
610129
  Саниев М. Кредит в тяжелой промышленности / М. Саниев. – Алма-Ата, 1970. – 120с.
610130
  Кот Людмила Леонідівна Кредит в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... канд.економ. наук: 08.01.01 / Кот Людмила Леонідівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 229л. + Додатки: л.207 - 229. – Бібліогр.: л.189 - 207
610131
  Кот Людмила Леонідівна Кредит в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кот Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
610132
  Волынский В.С. Кредит в условяих современного капитализма. / В.С. Волынский. – Москва, 1991. – 173,2с.
610133
  Джафаров Г Г. Кредит и агропромышленная интеграция. / Г Г. Джафаров. – М., 1981. – 174с.
610134
  Лексис В. Кредит и банки / В. Лексис. – М., 1994. – 120с.
610135
  Боровой С.Я. Кредит и банки России (середина XVII в. - 1861 г.) / С.Я. Боровой. – М, 1958. – 288с.
610136
  Богудска М. Кредит и векселя /Lettre de change/ в торговых операциях между Гданьском и Амстердамом в первой половине XVII века / М. Богудска. – М., 1970. – 1с.
610137
  Толеубеков А. Кредит и вопросы повышения эффективности колхозного производства (по матер. колхозов Джамбулской обл. Каз. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Толеубеков А.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атин. ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
610138
  Плотников К.Н. Кредит и денежное обращение в СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 52с.
610139
  Мелков А.Е. Кредит и денежный оборот / А.Е. Мелков. – М., 1983. – 80с.
610140
  Костюк Т.И. Кредит и его влияние на развитие колхозноно производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Т. И.; Хар. ГУ. – Х., 1973. – 21л.
610141
  Соболев М.Н. Кредит и его роль в народном хозяйстве / М.Н. Соболев. – Х, 1918. – 90с.
610142
  Сычев Е.П. Кредит и его роль в повышении стимулирования промышленного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 999 / Сычев Е.П.; ХГУ им. А.М.Горького. Экон. ф-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
610143
  Прокопенко А.П. Кредит и его роль в повышении эффективности капитальных вложений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Прокопенко А.П.; Харьков. гос. ун-т. Эконом. ф-тет. – Х., 1971. – 20л.
610144
  Шумеков Э.Ш. Кредит и его роль в ускорении технического прогресса в процессе строительства коммунизма : Дис... канд. эконом.наук: / Шумеков Э.Ш.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1970. – 219, ХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
610145
  Шумеков З.Ш. Кредит и его роль в ускорении технического прогресса в процессе строительства Коммунизма (на матер. пром. Казах.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шумеков З.Ш. ; КГУ. – Киев, 1970. – 20 c.
610146
  Шокун В.В. Кредит и его роль в формировании оборотных средств промышленных предприятий. (На матер. швейной пром. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Шокун В.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л.
610147
  Столбуненко Н.Н. Кредит и индивидуальное воспроизводств. : Автореф... канд.эк.наук: 08.00.01 / Столбуненко Н.Н.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1978. – 23л.
610148
  Бутаков Д.Д. Кредит и интенсификация производства в странах СЭВ / Д.Д. Бутаков. – Москва, 1976. – 207с.
610149
  Ширинская З.Г. Кредит и интенсификация совхозного производства. / З.Г. Ширинская. – М., 1980. – 142с.
610150
   Кредит и кон"юнктура. – М., 1929. – 112 с.
610151
  Ланде Е. Кредит и конъюнктура / Е. Ланде. – М., 1930. – 147с.
610152
  Выгодский С.Л. Кредит и кредитная политика США / С.Л. Выгодский. – Ленинград, 1940. – 176с.
610153
  Злобин И.Д. Кредит и кредитная система СССР / И.Д. Злобин. – М., 1958. – 40с.
610154
   Кредит и кредитные системы стран Азии. – М., 1968. – 280с.
610155
  Челноков В.А. Кредит и кредитный механизм в условиях перестройки / В.А. Челноков. – М, 1989. – 119с.
610156
   Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота. – Саратов, 1971. – 109с.
610157
  Авдиянц Ю.П. Кредит и повышение экономической эффективности производства. / Ю.П. Авдиянц. – Москва, 1972. – 167с.
610158
  Кравцова Г.И. Кредит и повышение эффективности промышленного производства / Г.И. Кравцова. – Минск, 1986. – 144с.
610159
  Мороз А.Н. Кредит и повышение эффективности промышленного производства. / А.Н. Мороз. – М., 1981. – 142с.
610160
  Шенгер Ю.Е. Кредит и предприятие / Ю.Е. Шенгер. – Москва, 1973. – 160с.
610161
  Сырг М.А. Кредит и продовольственная программа / Сырг М.А. – Москва, 1988. – 62 с.
610162
  Рыбин В.И. Кредит и расчет в условиях реформы / В.И. Рыбин. – Москва, 1970. – 320с.
610163
  Бабак В.Ф. Кредит и технический прогресс / В.Ф. Бабак. – М, 1975. – 168с.
610164
  Михайлов П.М. Кредит и финансирование в новых условиях / П.М. Михайлов. – Москва, 1967. – 224с.
610165
  Саньков Г.В. Кредит и формирование оборотных средств. / Г.В. Саньков, Р.Г. Ольхова. – М, 1975. – 72с.
610166
   Кредит и хозрасчет. – М.-Л., 1931. – 116с.
610167
  Зелгалвис Э.А. Кредит и хозяйственный расчет. / Э.А. Зелгалвис. – Рига, 1975. – 206с.
610168
  Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2008. – 564, [4] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-346-588-3
610169
  Мухін І.В. Кредит і його роль у розвитку колгоспного виробництва / І.В. Мухін. – К., 1959. – 59с.
610170
  Правдюк О.Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотна залежність / О.Л. Правдюк, О.О. Любар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 80-83. – ISSN 2221-1055
610171
  Мочерний С. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності : проблеми макроекономіки / С. Мочерний, О. Устенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв
610172
   Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 144с.
610173
  Шадрина О.В. Кредит как объект уголовно-правовой защиты // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 75-78. – ISSN 1680-2721
610174
  Удович А.Л. Кредит как средство инвестирования в средневековой мусулманской торговле / А.Л. Удович. – М., 1970. – 3с.
610175
  Лаврушин И О. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства / И О. Лаврушин. – М, 1989. – 173с.
610176
  Рыбин В.И. Кредит как экономическая категория социализма / В.И. Рыбин. – Москва : Мысль, 1978. – 252 с.
610177
  Суслова Н.Д. Кредит на новую технику / Н.Д. Суслова. – М., 1965. – 72с.
610178
  Гангус Г.Н. Кредит на увеличение производства товаров и услуг для населения / Г.Н. Гангус. – М, 1981. – 79с.
610179
  Кроливецкая Л.П. Кредит при полном хозрасчете / Л.П. Кроливецкая. – М, 1991. – 144 с.
610180
  Сліпанський А. Кредит та його роль в розвитку сільского господарства України / А. Сліпанський. – К., 1928. – 212с.
610181
  Казнова М. Кредит як джерело фінансування соціальної сфери : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 24-26 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
610182
  Азаренкова Г.М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб"єкта господарювання / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 229-234. – ISSN 2308-1988
610183
  Євтух О. Кредит як соціально-економічне явище // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-49
610184
  Євтух О.Т. Кредит як соціально-економічне явище // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-20. – Бібліогр.: 32 п.
610185
  Сидоренко В. Кредит: сутність, функції та форми прояву // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 24-33. – ISSN 1818-5754
610186
  Якимець С. Кредити // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 40. – С.39-43
610187
  Журавель А. Кредити від МВФ: вимушений крок чи "щасливий квиток"? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 142-143. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
610188
  Пілар Кредити зі змінами у розстрочці та відтермінованими виплатами / Пілар, Валенсія-ДеЛара, Альберто Рамірес Цебаллос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 323-336 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
610189
  Міщишин М.М. Кредити МВФ як джерело фінансування дефіциту бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 66-68
610190
  Колосова В.П. Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 89-101
610191
  Чулкова А. Кредити отримуємо у кредитних спілках // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-31
610192
  Іваненко Ю. Кредити Світового банку Україні та ефективність їх використання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
610193
  Швайка М.А. Кредитна грошова система та її вплив на світові валютні відносини // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 189-194. – ISSN 1729-7206
610194
  Швайка М.А. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування / Швайка Михайло Андрійович; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2008. – 240с. – ISBN 5-7763-2385-1
610195
  Клименко Т. Кредитна діяльність банківських установ Донецького району // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.17-22. – ISSN 0131-775Х
610196
  Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
610197
  Отрошко О. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
610198
  Волкова О. Кредитна діяльність кредитних спілок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 45-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
610199
  Шелудько Н.М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 148-156.
610200
  Улановський О. Кредитна епопея: яким буде фінал? // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 8-10.
610201
  Мирошніченко Ю.В. Кредитна залежність української економіки від МВФ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 150-156. – ISSN 2074-5354
610202
  Кондратюк А. Кредитна історія позичальника в США // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-91. – ISSN 1605-2005
610203
  Коваль Ф. Кредитна кооперація - шлях розбудови інтелектуального і економічного потенціалу України / Ф. Коваль; Львівське обласне товариство "Український кооперативний рух". – Львів : Каменяр, 2002. – 40с. – ("Кооперація - духовна й матеріальна сила народу" ; Ч.4). – ISBN 5-7745-0944-3
610204
  Алексійчук В.М. Кредитна кооперація в агросфері: виклики на напрями розвитку / В.М. Алексійчук, О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 49-54. – ISSN 2221-1055
610205
  Олійник Д.С. Кредитна кооперація у сільському господарстві: досвід і шляхи розвитку в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 102-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
610206
  Барабаш Л.В. Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 74-80. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто питання пошуку економічно обґрунтованого напряму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних економічних умовах України, що набуває особливої актуальності. При цьому увагу зосереджено на складності ...
610207
  Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в україні (теорія, методологія, практика) / В.В. Гончаренко. – Київ : Глобус, 1998. – 330с. – ISBN 5-86248-101-Х
610208
  Прудніков А.О. Кредитна кооперація: її суть, ознаки та принципи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 53-57
610209
  Гончаренко В. Кредитна кооперація: принципи фінансово-господарського механізму та проблеми відродження в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 83-90. – ISSN 1605-2005
610210
  Гончаренко В. Кредитна кооперація: прнгиципи фінансово-господарського механізму та проблеми відродження в Україні : історія кредитної справи // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 76-84 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
610211
  Ткаченко О.І. Кредитна політика банків України / О.І. Ткаченко, Ю.С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 158-165. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
610212
  Гладинець Н.Ю. Кредитна політика банків як інструмент забезпечення конкурентних позицій на ринку банківських послуг / Н.Ю. Гладинець, В.В. Петрина // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 153-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
610213
  Леоненко П.М. Кредитна політика Державного земельного банку Другої Речі Посполитої в Західній Україні : історія фінансів / П.М. Леоненко, О.А. Бурунова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 140-149 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
610214
  Потій В. Кредитна політика підприємств як інструмент управління дебіторською заборгованістю / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
610215
  Підсосонна Я.Г. Кредитна політика: макро- та мікроекономічні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 410-416. – ISSN 2222-4459
610216
  Грузицький Ю. Кредитна реформа 1930-1932 років у СРСР // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 12 (190). – С. 33-35. – Бібліогр.: 7 назв
610217
  Кришевська М.С. Кредитна система України та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 243-245. – ISBN 978-966-188-219-4
610218
  Чухліб Б. Кредитна спілка допоможе студентам стати на ноги? // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 8 лютого (№27). – С. 3


  Студенти Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка створили кредитну спілку.
610219
  Кручок С. Кредитна ставка як індикатор кредитних ризиків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-11 : Табл. – ISSN 1605-2005
610220
  Фрей Л.И. Кредитная ивалютная политика капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1962. – 215с.
610221
  Ляшенко В.И. Кредитная инфраструктура малого бизнеса: ретроспектива и перспективы / В.И. Ляшенко, Т.В. Соколова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 1729-7206
610222
  Хейсин М.Л. Кредитная кооперация в России / М.Л. Хейсин. – Птгр, 1919. – 199с.
610223
  Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Г.С. Панова. – Москва : ДИС, 1997. – 464с. – ISBN 5-86509-048-8
610224
  Белов А.М. Кредитная политика США в отношении социалистических стран // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 58-73
610225
  Атлас М.С. Кредитная реформа в СССР. / М.С. Атлас. – Москва, 1952. – 228с.
610226
  Яворский В. Кредитная система народной Польши. / В. Яворский. – М., 1961. – 128с.
610227
  Аникин А.В. Кредитная система современного капитализма / А.В. Аникин. – Москва, 1964. – 435 с.
610228
  Инкум Самуэль Эдвард Кофи Кредитная система СССР в период социалистической индустриализации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Инкум Самуэль Эдвард Кофи ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 20 с.
610229
  Фантич С.М. Кредитная система Чехословакии и ее роль в построении социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Фантич С.М.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1967. – 20л.
610230
  Маковий В.Д. Кредитная система Японии / В.Д. Маковий. – М., 1983. – 48с.
610231
  Луняков О.В. Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 65-72 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
610232
  Новіков В. Кредитне бюро: проблеми і рішення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.78-83
610233
  Колотуха С. Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення : аналізують науковці / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
610234
  Дем"яненко М.Я. Кредитне забезпечення АПК в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розкрито проблеми, пов"язані з організацією і здійсненням кредитування в аграрній сфері виробництва і забезпечення кредитами сільскогосподарських товаровиробників.
610235
  Малахова О.Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 113-120 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
610236
  Непочатенко О.О. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 91-97. – ISSN 2221-1055
610237
  Малік М.Й. Кредитне кооперування: проблеми та наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розкрито стан кредитування агропромислового виробництва та обгрунтовано необхідність та напрями розвитку кредитування через формування кредитних спілок.
610238
  Малік М.Й. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : монографія / М.Й. Малік, А.С. Кудінов. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2008. – 166 с. – ISBN 978-966-669-237-8
610239
  Д"яконова І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-74. – ISSN 1605-2005
610240
  Вахненко Тетяна Кредитний бум в Україні в системі координат світових фінансів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті з використанням міжнародних порівнянь визначено диспропорції у структурі активів і пасивів банківських установ України та оцінено адекватність поточного обсягу банківських кредитів на рівні соціально-економічного розвитку країни. Виявлено ...
610241
  Солодка О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 85-91. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено економічну природу і механізм функціонування CDS у розрізі ефективного перерозподілу кредитного ризику. Досліджено особливості динаміки номінального обсягу світового ринку CDS, валової ринкової вартості і чистої ринкової вартості ...
610242
  Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
610243
  Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 256 л. + Додатки: л. 241-248. – Бібліогр.: л. 223-240
610244
  Селіверстова Л.С. Кредитний механізм у системі управління фінансами корпорацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
610245
  Терещенко О.А. Кредитний портфель та його формування в умовах фінансової нестабільності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7069-02-6
610246
  Прядко В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 73-77
610247
  Носко В.І. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 465-467. – ISBN 978-966-188-219-4
610248
  Колесник І.В. Кредитний процес як складова розвитку національної економіки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 382-386.
610249
  Лісовенко В.В. Кредитний рейтинг у системі управління державним зовнішнім боргом // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 30-38 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
610250
  Любунь О.С. Кредитний ризик : Монографія / Ун-т економіки та права "Крок"; О.С. Любунь. – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2005. – 308с.
610251
  Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
610252
   Кредитний ризик комерційного банку : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2000. – 251с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-027-9
610253
  Вітлінський В. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка : пошуки науковців / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 63-66 : Табл., рис.
610254
  Мілай А.О. Кредитний ризик та його хеджування за допомогою деривативів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 95-100.
610255
  Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 70-76
610256
  Глущенко С.В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навчальний посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 155 с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 987-966-518-536-9
610257
  Гузенко О.П. Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
610258
  Садеков А.А. Кредитний скоринг - методика оптимізації управління кредитними ризиками : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
610259
  Дем"яненко М.Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 5-14. – ISSN 2221-1055


  Досліджено становлення та розвиток кредитних відносин сільськогосподарських виробників із банківськими установами. Встановлено, що сформована у післяреформений період система кредитування не була достатньо адаптованою до ринкових умов, не враховувалася ...
610260
  Забчук Г.М. Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Забчук Г.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
610261
  Забчук Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
610262
  Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 18-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
610263
  Румянцев С.А. Кредитні відносини в системі інфраструктури ринку : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Румянцев С.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
610264
  Румянцев Сергій Анатолійович Кредитні відносини в системі інфрастуктури ринку : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01 / Румянцев Сергій Анатолійович; КУ. – К, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.164-176
610265
  Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів : соціологічний аспект : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
610266
  Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І. ; Криворізький державний педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – 332л. + Додатки : л.260-314. – Бібліогр. : л.315-332
610267
  Марцин В.С. Кредитні відносини у сучасних умовах господарювання та шляхи їх вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-22
610268
  Носов О.Ю. Кредитні гроші та їх еволюція // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1
610269
  Підвисоцький Я.В. Кредитні дефолтні свопи: можливості та загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 93-96
610270
  Каленюк І. Кредитні джерела інвестування освіти : економіка освіти // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 41-44. – Бібліогр.: 8 назв
610271
  Печений О. Кредитні договори: деякі питання практики укладання і виконання // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 4 (32), квітень. – С. 10-20
610272
  Салига С.Я. Кредитні інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні / С.Я. Салига, В.О. Гнеушева // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 48-52
610273
  Юркевич О.М. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 175-181 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
610274
  Іванова В. Кредитні кошти МВФ у контексті ревізії // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 28-30
610275
  Грибан О.О. Кредитні механізми стимулювання промислового експорту з Європейського союзу: досвід для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 217-223
610276
  Богомазов М.В. Кредитні операції банків як об"єкт аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-111. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто місце кредитів в активних операціях комерційних банків з огляду на національні стандарти бухгалтерського обліку, визначено основні ризики, сформульовані загальні підходи до кредитних операцій як об"єкта аудиторської перевірки.
610277
  Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 64-68


  У статті аналізується чинне банківське законодавство України, розкривається сутність поняття "кредитні операції", визначаються види кредитних операцій та юридичні підстави їх здійснення. В статье анализируется действующее банковское законодательство ...
610278
  Могилко Л.В. Кредитні рейтинги боргових зобов"язань України та чинники їх поліпшення // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 91-95
610279
  Буй Т.Г. Кредитні рейтинги як інструмент оцінки корпоративних боргових цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 69-73.
610280
  Лелик Л.І. Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 267-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
610281
  Боронос В.Г. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України / В.Г. Боронос, О.О. Влізько // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 182-187. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
610282
  Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 102-108
610283
  Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
610284
  Хоменко О.О. Кредитні спілки - важлива складова економіки України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-27.
610285
  Луцишин О.О. Кредитні спілки - суб"єкти ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 95-101
610286
  Галайко Н.Р. Кредитні спілки в контексті розвитку фінансового ринку України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
610287
  Люзняк М.Е. Кредитні спілки в системі небанківських фінансових установ та аналіз впливу їх діяльності на активізацію конкуренції на ринку фінансово-кредитних установ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 359-365. – ISBN 966-8958-05-5
610288
  Гончаренко В. Кредитні спілки в системі суб"єктів фінансового ринку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 24-28 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
610289
   Кредитні спілки в Україні : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч.закладів / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Каф-ра бух. обліку і аудиту ; [ уклад. Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-8958-40-3
610290
   Кредитні спілки в Україні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. бухгалтер. обліку і аудиту ; [уклад.: Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-8958-74-8
610291
  Лепех С. Кредитні спілки в Україні : історія та сучасність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.335-338. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
610292
  Гавриленко О.Ю. Кредитні спілки в Україні: проблеми розвитку та умови підвищення ефективності управління діяльністю // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 29-32. – ISSN 1729-7206
610293
  Ільченко-Сюйва Леся Кредитні спілки в умовах геоекономічних трансформацій: проблеми державного регулювання // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 144-154
610294
  Гончаренко В. Кредитні спілки в умовах фінансової кризи / В. Гончаренко, О. Климко, А. Пожар // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 118-126. – ISSN 1818-5754
610295
  Ковалюк А. Кредитні спілки та їх роль у внутрішньому інвестуванні національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 364-369. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
610296
  Рогожнікова Н.В. Кредитні спілки так і не стали конкурентами банкам на фінансовому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 216-221. – ISBN 966-8958-05-5
610297
  Коцовська Р. Кредитні спілки як альтернативні установи щодо кредитування сільського малого підприємництва // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 149-155. – ISSN 1562-0905
610298
  Маліновська О.Я. Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб"єктів малого бізнесу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 217-221. – ISSN 2306-546X
610299
  Третьяк О.М. Кредитні спілки як ефективна форма мікрокредитування // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.100-102
610300
  Олюк Олена Павлівна Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.07 / Олюк Олена Павлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 191л. – Бібліогр.:л.187-191
610301
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Орлюк О.П.;КНУТШ. – Київ, 1997. – 24с. – Бібліогр.:с.22
610302
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Орлюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 24 с. – Бібліогр.:с.22
610303
  Орлюк О.П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Орлюк О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
610304
  ВІрченко Кредитні спілки як механізм кооперації та фінансової підтримки працівників підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 105-109
610305
  Федак Л. Кредитні спілки, їхня суть та правова природа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 184-190. – (Серія юридична ; Вип. 41)
610306
  Гончаренко В.В. Кредитні спілки, як фінансові кооперативи : Міжнародий досвід та українська практика / В.В. Гончаренко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 236с. – ISBN 966-00-0092-8
610307
  Похилюк В.В. Кредитні спілки: їх місце і роль у трансформації банківської системи в умовах дотримання економічної безпеки фінансових структур // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 317-321
610308
  Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна характеристика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 147-150.
610309
  Савельєва Л.А. Кредитні сппки як суб"єкт цивільно-правових відносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 122-125.
610310
  Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні інструменти фінансування економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1811-3141
610311
  Сабадаш К. Кредитні та хеджингові продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.230-236
610312
  Рябинина Н.В. Кредитно-банковская система современной Индии / Н.В. Рябинина. – М., 1972. – 304с.
610313
  Касумова А.М. Кредитно-банковские учреждения Азербайджана (1874-1932 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 592 / Касумова А. М.; АН АзССР. Совет селекции экон. наук учен. совета Отд-ния обществ. наук. – Баку, 1969. – 22л.
610314
  Басант Х. Кредитно-банковское дело и экономика Мексики (1777-1876) / Х. Басант. – М., 1970. – 4с.
610315
  Адамик В.В. Кредитно-боргові важелі міжнародної політики подолання бідності: сучасний погляд на проблему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 17-23.
610316
  Хамм О. Кредитно-варіантна технологія креативного навчання в умовах університетської освіти // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 210-214
610317
   Кредитно-грошові і фінансові механізми перехідної економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.111-121. – ISBN 966-654-089-4
610318
  Пятенко С.В. Кредитно-денежная политика в США / С.В. Пятенко. – Москва, 1988. – 157 с.
610319
  Брагинский С.В. Кредитно-денежная политика в Японии. / С.В. Брагинский. – М., 1989. – 193,2с.
610320
  Борисов Ю.Ф. Кредитно-денежная политика России в период либеральных реформ Алекссндра II (1861-1880) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.43-57. – ISSN 1684-2626
610321
  Гродко Н.Д. Кредитно-денежная система / Н.Д. Гродко. – М, 1956. – 343с.
610322
  Трахтенберг И.А. Кредитно-денежная система капитализма после второй мировой войны / И.А. Трахтенберг. – М., 1954. – 188с.
610323
   Кредитно-денежная система СССР. – М., 1967. – 319с.
610324
  Воробйова О.І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України : монографія / О.І. Воробйова. – Київ ; Сімферополь : АРІАЛ, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 379-395. – ISBN 978-966-2372-52-6
610325
  Огородник В.В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 161-169. – ISSN 1562-0905
610326
  Першин В. Кредитно-інвестиційне забезпечення банками і страховими компаніями інноваційних проектів // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-85.
610327
  Ляхова О.О. Кредитно-інвестиційний портфель банків та його вплив на фінансування інвестиційних проектів в Україні / О.О. Ляхова, Т.П. Шокало // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1728-6220
610328
  Отверченко Г.Х. Кредитно-модульна система і оптимізація навчальних планів / Г.Х. Отверченко, І.О. Доценко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 94-98. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
610329
  Ільницька О.М. Кредитно-модульна система навчання як система контролю та оцінки якісної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 2 (114). – С. 43-45. – ISSN 2077-4214


  Розкрито кредитно-модульну систему навчання як систему контролю і оцінки якості знань, розглянуто особливості модульного навчання та проаналізовані проблеми готовності студентів до діяльності, як комплексу здібностей, що відображають їх професійну ...
610330
  Усатенко Г. Кредитно-модульна система не корелювалася з європейськими стандартами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 10


  Стаття голови Громадської ради МОН, доцента Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка щодо скасування старої системи навчання та оцінювання у вищій школі. Тепер виші мають право обирати її на власний розсуд. Чи готові?
610331
  Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : Довідник для студентів / І.В. Мороз; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницьк. держ. педагог. ун-т ім.Г.Сковороди. – Київ; Переяслав-Хмельницький : Освіта України, 2005. – 96с. – ISBN 966-648-148-8
610332
  Кудіна В.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу очима студентів КНЛУ / В.В. Кудіна, О. Осадчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 16-19
610333
  Головань М.С. Кредитно-модульна система організації навчання майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах компетентнісного підходу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 44-50. – (Педагогіка ; № 4)
610334
  Рудавський Ю. Кредитно-модульна система оргнізації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України в європейський освіттній простір // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.66-70. – ISSN 1682-2366
610335
  Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-62. – ISSN 1682-2366
610336
  Плащовата М.С. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції освіти України // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 96-104
610337
  Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навч. посібник / П.І. Сікорський; Європейський ун-тет; За ред.: З.І.Тимошенко. – Київ : Видаництво європейського університу, 2004. – 127с. – ISBN 966-301-042-8
610338
  Кузьменко Г. Кредитно-модульна технологія навчання і пізнавальна діяльність студентів : Г. Кузьменко, М. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 188-196. – (Педагогічні науки)
610339
  Астахова Е.В. Кредитно-модульная система и учебная нагрузка преподавателя : корреляция взаимоотношений // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 61-69. – ISSN 1993-5560
610340
  Ковтун И. Кредитно-модульная система обучения на инженерных факультетах / И. Ковтун, И. Никитина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 1562-529Х


  Опыт аграрного вуза.
610341
  Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська; МОНУ; Харківськ. гуманіт. ун-т "Народна українська академія". – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624с. – ISBN 966-364-222-Х
610342
  Подольська Е.А. Кредитно-модульний курс культурології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.А. Подольська, В.Д. Лихвар, Д.Є. Погорілий; МОНУ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-283-1
610343
   Кредитно-расчетные методы стимулирования интенсификации производства. – М., 1989. – 175с.
610344
  Оболенский Н.Г. Кредитно-расчетные отношения социалистических стран. / Н.Г. Оболенский. – М., 1967. – 32с.
610345
  Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль / Н.С. Малеин. – М., 1964. – 152с.
610346
  Пашковский В.С. Кредитно-расчетный механизм в системе управления / В.С. Пашковский. – М, 1980. – 144с.
610347
  Мокан И.И. Кредитно-расчетный механизм и эффективность производства. / И.И. Мокан, А.В. Канаев. – Кишинев, 1982. – 136с.
610348
  Фролов Н. Кредитно-рейтинговая система: опыт ТулГУ / Н. Фролов, В. Жигунов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 0869-3617
610349
  Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції : Навчальний посібник / А.О. Мілай; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 204с. – ISBN 966-608-483-Х
610350
  Сеницын В.М. Кредитно-финансовая экспансия империализма в развивающихся странах Азии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сеницын В.М.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1967. – 26л.
610351
  Чеботарева Е.Д. Кредитно-финансовые проблемы "общего рынка". : Автореф... канд. экон.наук: / Чеботарева Е.Д.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 26л.
610352
  Кирсанов А.В. Кредитно-финансовые учреждения в экономике США : Автореф... канд. экон.наук: / Кирсанов А.В.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1964. – 20л.
610353
  Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 84-89. – ISSN 0131-775Х
610354
  Петровська Н. Кредитно-фінансові проблеми та банківська справа в дослідженнях українських економістів зарубіжжя (60 - роки XX.) : історія економічної думки і банківської справи в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 38-43 : Табл.
610355
   Кредитное и кассовое планирование. – М., 1947. – 279с.
610356
  Барковский Н.Д. Кредитное планирование в СССР / Н.Д. Барковский, К.С. Карташова. – М., 1966. – 243с.
610357
   Кредитное планирование в учреждениях Промстройбанка СССР. – Л., 1989. – 42с.
610358
  Лоов Е.С. Кредитное стимулирование промышленности : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Лоов Е.С.; Тартус.гос.ун-т. – Таллин, 1968. – 19л.
610359
  Солодчук А.А. Кредитные взаимоотношения Госбанка СССР с предприятиями легкой и пищевой промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Солодчук А.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
610360
  Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. / Я.А. Куник. – М., 1976. – 208с.
610361
  Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчетные правоотношения в промышленности / В.Ф. Кузьмин. – М, 1975. – 200с.
610362
  Зотова А.В. Кредитные кооперативы и общества взаимного кредита в России: тенденции диссертационных исследований (1991-2010 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 47-49. – ISSN 2070-9773
610363
  Желявичюс З.П. Кредитные методы воздействия на повышение эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Желявичюс З. П.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1974. – 22л.
610364
  Кочкарев В.В. Кредитные отношения Госбанка с межхозяйственными организациями / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1980. – 160 с.
610365
  Гракова Т.А. Кредитные отношения Госбанка с предприятиями угольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Гракова Т. А.; Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1971. – 23л.
610366
  Циклаури С.А. Кредитные отношения и их роль в выполнении экономической эффективности общественного производства (на прим. предп. лег. пром. ГССР) : Автореф... наук: 08.00.01 / Циклаури С. А.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1973. – 45л.
610367
  Бучацкий В.И. Кредитные отношения и их совершенствование в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бучацкий В.И. ; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1971. – 20 с.
610368
  Беличенко А.Н. Кредитные отношения между странами - членами СЭВ / А.Н. Беличенко, Г.Г. Матюхин. – М., 1983. – 135с.
610369
  Магазов М.И. Кредитные отношения при социализме и их роль в расширенном воспроизводстве колхозов (на матер. Казах. ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Магазов М. И.; АН КиргССР, Объед. уч. сов. от-ния обществ. наук. – Фрунзе, 1975. – 24л.
610370
  Дорошенко Александр Григорьевич Кредитные отношения производственных объединений (предприятий) с учреждениями госбанка и пути их совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Дорошенко Александр Григорьевич; МВ и СРобраз. Х. гос. ун-т. – Харьков, 1962. – 22л.
610371
  Чудновский Г.А. Кредитные отношения с промышленностью / Г.А. Чудновский. – М, 1986. – 109с.
610372
  Верба П.И. Кредитные отношения социалистической экономики и их роль в развитии промышленного производства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Верба П.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 37 с.
610373
  Верба П.И. Кредитные отношения социалистической экономики и их роль в развитии промышленного производства : Дис... докт. эконом.наук: / Верба П. И.; Одесский кредитно-эконом. ин-т. – Одесса, 1964. – 643л. – Бібліогр.:л.1-32
610374
  Ащеулов А.Т. Кредитные правоотношения колхозов / А.Т. Ащеулов. – Москва, 1970. – 256с.
610375
  Ащеулов А.Т. Кредитные правоотношения колхозов в СССР : Автореф... докт юрид.наук: 714 / Ащеулов А.Т.; АН ССС Ин-т гос-ва и права. – М, 1971. – 48л.
610376
  Мелков А.Е. Кредитные ресурсы Государственного банка СССР / А.Е. Мелков. – М., 1969. – 152с.
610377
  Кособчук С.Н. Кредитные системы стран Латинской Америки / С.Н. Кособчук. – М., 1983. – 175с.
610378
  Хорошилов Е.Е. Кредитные союзы в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 43-56. – ISSN 0321-2068
610379
  Смирнов А. Кредитный "пузырь" и перколация финансового рынка // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-31. – ISSN 0042-8736
610380
  Смирнов А. Кредитный "пузырь" и перколация финансового рынка // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-31. – Бібліогр.: с. 5, 8-13, 15-16, 18, 25-28. – ISSN 0042-8736
610381
  Твен М. Кредитный билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1992. – 205с.
610382
  Левченко О.А. Кредитный контроь рублем за хозрасчетной деятельностью промышленносит предприятий в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Левченко О. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1980. – 18л.
610383
  Земсков В.В. Кредитный механизм и интенсификация промышленного производства / В.В. Земсков. – М., 1987. – 95с.
610384
   Кредитный механизм повышения эффективности производства и проблемы его совершенствования. – М., 1978. – 149с.
610385
  Молчанова О.А. Кредитный механизм социалистического общества / О.А. Молчанова. – Л., 1986. – 134с.
610386
  Молчанов А.Н. Кредитный механизм транснациональных корпораций / А.Н. Молчанов, И.К. Ключников. – М., 1986. – 173с.
610387
   Кредитный словарь для банковских и финансовых работников. – М.-Л., 1935. – 406с.
610388
   Кредитова реформа в постановах та інструкціях. – Х., 1930. – 116с.
610389
   Кредитование. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1994. – 384с. – ISBN 5-7707-4230-5
610390
  Дроздков И.П. Кредитование артелей кооперации торгбанком СССР. / И.П. Дроздков, В.А. Леонов. – М., 1948. – 51с.
610391
  Васильев Г.И. Кредитование внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствования / Г.И. Васильев, С.С. Галанов. – Москва, 1990. – 157с.
610392
  Лисициан Н.С. Кредитование государственной розничной торговли в СССР / Н.С. Лисициан. – М., 1957. – 128с.
610393
  Пудиков Д.С. Кредитование жилищно-строительных кооперативов / Д.С. Пудиков. – М, 1967. – 96с.
610394
  Казиницкий А.Н. Кредитование затрат на внедрение новой техники. / А.Н. Казиницкий, М.Г. Москалев. – Пермь, 1964. – 16с.
610395
  Кистаури Ш.Л. Кредитование затрат по внедрению новой техники в промышленности СНХ Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кистаури Ш.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 35л.
610396
  Черноиванова С.А. Кредитование затрат по выпуску новой продукции / С.А. Черноиванова. – Л., 1984. – 42с.
610397
   Кредитование и расчеты в капитальном строительстве. – М., 1979. – 175с.
610398
   Кредитование и расчеты в промышленности. – М., 1977. – 207с.
610399
  Берков Н.Т. Кредитование и расчеты в промышленности / Н.Т. Берков, М.И. Савлук. – Киев, 1978. – 239с.
610400
   Кредитование и расчеты в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 206с.
610401
   Кредитование и расчеты в промышленности. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 284с.
610402
  Близнец В.Ф. Кредитование и расчеты предприятий / В.Ф. Близнец. – МИнск, 1975. – 159с.
610403
  Коробова Г.Г. Кредитование и ресчеты научно-технических организаций / Г.Г. Коробова. – Саратов, 1984. – 64с.
610404
  Юник И.Б. Кредитование и фининсирование жилищного и коммунального хозяйства / И.Б. Юник. – М., 1955. – 240с.
610405
  Мустафаев Р.А. Кредитование колхозов : Автореф... канд. экон. наук: / Мустафаев Р.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 32л.
610406
  Калайна Альбинас Юрге Кредитование колхозов и некоторые пути его совершенствования. (На примере колхозов Лит. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Калайна Альбинас Юрге; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 32л.
610407
   Кредитование кооперации. – М., 1991. – 124с.
610408
  Корнейчева Т.К. и Назаров В.К. Кредитование легкой промышленности / Т.К. и Назаров В.К. Корнейчева. – М., 1976. – 96с.
610409
  Богданова Светлана Кредитование малого бизнеса : Скажи мне, кто твой... банк. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 26-31 : Фото
610410
   Кредитование малого предпринимательства / М. Смирнов, О. Шестоперов, А. Шестоперов, А. Шамрай // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 49-65. – ISSN 0207-3676
610411
   Кредитование мероприятий по внедрению новой техники и механизации промышленного производства. – М., 1956. – 72с.
610412
  Артемьев С.П. Кредитование местного хозяйства / С.П. Артемьев. – Москва, 1977. – 94 с.
610413
  Алексеенко М.Д. Кредитование населения Сберегательным банком СССР / М.Д. Алексеенко. – Київ, 1989. – 47с.
610414
  Березина М.П. Кредитование незавершенного строительного производства / М.П. Березина, Н.М. Бабкина. – М, 1978. – 78с.
610415
  Вулицкий З.А. Кредитование несезонных отраслей народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Вулицкий З.А.; Всесоюзн. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 20л.
610416
  Березинская О. Кредитование нефинансового сектора российской экономики: возможности и органичения // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 63-74 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
610417
   Кредитование нецентрализованных капитальных вложений на внедрение новой техники и вопросы источнико погашения ссуд : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Карташова Л. Н,; Карташова Л. Н,; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
610418
  Гонца О. Кредитование образования: история вопроса // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.11-14. – ISSN 1562-529Х
610419
  Кирьянов Михаил Кредитование отдыха: ключ к успеху или дорога в никуда? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 39-42
610420
  Кирьянов Михаил Кредитование отдыха: Ключ к успеху или дорога в никуда? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 40-44 : Фото
610421
  Песочникова М.А. Кредитование по обороту / М.А. Песочникова. – Москва, 1965. – 83 с.
610422
  Гракова Т.а. Кредитование по обороту товарно-материальных ценностей и затрат на заработную плату / Т.а. Гракова. – Донецк, 1976. – 40с.
610423
  Березина М.П. Кредитование подрядных стоительных организаций / М.П. Березина. – М, 1982. – 95с.
610424
  Балушкова Л.П. Кредитование предприятий легкой промышленности. / Л.П. Балушкова. – М., 1982. – 79с.
610425
  Вдовец И.Л. Кредитование предприятий населенных отраслей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовец И.Л.;. – Одесса, 1972. – 17л.
610426
  Барковский Н.Д. Кредитование сезонных отраслей народного хозяйства / Н.Д. Барковский. – М., 1955. – 116с.
610427
  Колпашников М.И. Кредитование сельскохозяйственных предприятий / М.И. Колпашников. – М., 1990. – 127с.
610428
  Мисенюк К.А. Кредитование сельхозбанком колхозов и сельского населения / К.А. Мисенюк. – М., 1948. – 104с.
610429
  Галимон Л.С. Кредитование совхозов и колхозов и финансирование МТС / Л.С. Галимон. – М.-Л., 1940. – 160с.
610430
  Подшиваленко П Г. Рыбакова Кредитование строительства в новых условиях хозяйствования / П Г. Рыбакова Подшиваленко. – М, 1989. – 110с.
610431
  Езерский Л.К. Кредитование сумм в пути. / Л.К. Езерский. – М, 1948. – 39с.
610432
  Клецкий В.И. Кредитование торфяной промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Клецкий В.И.; АН СССР. Ин-тут экономики. – Москва-Минск, 1958. – 15л.
610433
  Чернышова Т.А. Кредитование тяжелой промышленности / Т.А. Чернышова. – Москва, 1963. – 120с.
610434
   Кредитование, расчеты и денежное обращение. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 199с.
610435
  Орлова М.А. Кредитования тяжелой промышленности / М.А. Орлова. – М., 1977. – 96 с.
610436
  Гадзевич О. Кредитові спілки в становленні ринкових відносин в Україні : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 61-62
610437
  Крупська Н.Е. Кредитоспроможність підприємства: поняття та напрями оцінки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"4 Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 11-15
610438
  Рудченко І.В. Кредитоспроможність позичальників як критерій формування кредитних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 162-166. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
610439
  Кушнір Л.П. Кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств: стан, проблеми та перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-49 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
610440
  Лагутін В.Д. Кредитування : теорія та практика: Навчальний посібник / В.Д. Лагутін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 216с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-113-5
610441
  Загородній А.Г. Кредитування : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк, Галина Партин. – Київ : Кондор, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-351-085-9
610442
  Мазур Н.А. Кредитування аграрного сектора в аспекті забезпечення продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 140. – С. 390-395
610443
  Кириченко О.А. Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко, В.Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 207-222. – ISSN 1993-6788
610444
  Бабич Ю.А. Кредитування аграрного сектору економіки у розвинутих країнах світу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 155-161. – ISSN 2221-1055
610445
  Майданевич П.М. Кредитування в інвестиційній діяльності підприємств аграрної сфери / П.М. Майданевич, С.В. Руденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 52-60. – (Економічні науки)
610446
  Малік М.Й. Кредитування в системі АПК України: стан і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 46)


  Обгрунтовано концептуальні засади кредитування аграрної сфери економіки України.
610447
  Свиноус І. Кредитування діяльності особистих селянських господарств: сучасний стан і проблеми : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 52-54. – Бібліогр.: 5 назв
610448
  Колосова В.П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами : міжнародні фінанси // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-29 : Табл.
610449
  Грищенко Т.В. Кредитування експорту як засіб підвищення конкурентоспроможності країни / Т.В. Грищенко, В.В. Науменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 80-86
610450
  Прасолова С.П. Кредитування і контроль : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Прасолова ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Київ : Ліра-К, 2008. – 202с. – На обкл.: Практикум із дисципліни. – ISBN 978-966-96938-5-3
610451
  Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навчальний посібник / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. – Київ : Знання, 2008. – 463с. – Бібліогр. : с. 456-462. – ISBN 978-966-346-402-2
610452
   Кредитування і контроль : підручник для студ. вищ. навч. закл. / [Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, Р.А. Слав"юка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Киев : УБС НБУ, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Додатки: с. 298-375. – Бібліогр.: с. 293-295. – ISBN 978-966-484-150-1
610453
  Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 97-105 : Табл.
610454
  Воронова Л.К. Кредитування колгоспу / Л.К. Воронова. – Київ : Урожай, 1974. – 72с.


  Описаны организации и правовые основы кредитования колхозов: краткосрочное, долгосрочное и предоставление долгосрочных кредитов на индивидуальное жилищное строительство колхозникам и сельской интеллигенции.
610455
  Кириченко О. Кредитування малих і середніх підприємств аграрного сектору економіки / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 31-47 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
610456
  Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств / О.А. Пересада. – Київ : Лібра, 2001. – 128 с. – ISBN 966-7035-45-X
610457
  Артюх О.В. Кредитування модернізації національної економіки в умовах світової глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 13-15. – ISBN 978-966-188-219-4
610458
  Мороз І.В. Кредитування навчання в системі вищої освіти України : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 4 назви
610459
  Якубовський Р.В. Кредитування освіти: правові засади та проблеми вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 114-117
610460
  Олійник В. Кредитування під заставу грошових коштів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79. – ISBN 966-667-078-Х
610461
  Калініченко Л.Л. Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 193-200. – ISSN 2222-0712
610462
  Колотуха С. Кредитування підприємств агросфери: стан, проблеми та напрями вдосконалення / С. Колотуха, П. Боровик, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 115-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
610463
  Таряник О.М. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами : фінансова політика й економічне регулювання / О.М. Таряник, М.В. Тітенкова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-58 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
610464
  Побоча К.П. Кредитування реального сектору економіки комерційними банками: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 171-172
610465
  Бобров Євгеній Анатолійович Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Бобров Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 211л. + Додатки: л.199-211. – Бібліогр.: л.181-198
610466
  Бобров Є.А. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук. наук: Спец.:08.04.01 / Євгеній Анатолійович Бобров; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
610467
  Осадець С.С. Кредитування сільського господарства / С.С. Осадець. – К, 1976. – 176с.
610468
  Буцька О.Ю. Кредитування студентів як джерело фінансового забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 161-168. – ISSN 1993-6788
610469
  Воробйов Ю.М. Кредитування суб"єктів підприємництва в економіці регіону : монографія / Ю.М. Воробйов, К.А. Срібна. – Сімферополь : Доля, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-366-228-2
610470
  Парнюк В.О. Кредитування та відображення зовнішньоторговельних операцій в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 40-50.
610471
  Безклубий І.А. Кредитування та кредитні операції // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 911-912. – ISBN 978-966-667-341-4
610472
   Кредитування та ризики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирик К.О. ; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Професіонал, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-370-370-089-2
610473
  Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 56-59 : Табл.
610474
  Онищук Я.В. Кредитування України іноземними фінансовими інституціями в 2000 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 47)


  Статтю присвячено кредитуванню економіки України іноземними фінансовими інститутами. Розглянуто процес реструктуризації зовнішньої заборгованості в 2000 р. Розглянуто причини припинення кредитування іноземними фінансовими інституціями, проаналізовано ...
610475
  Оплачко Л. Кредитування як банківська операція // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.52-57. – ISSN 0132-1331
610476
  Диба О. Кредитування як джерело інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
610477
  Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : Навчальний посібник / В.Д. Лагутін. – Київ : Знання, 2000. – 215с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-011-2
610478
  Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : Навчальний посібник / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид.,стереотип. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-069-4
610479
  Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2004. – 215с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-55-X
610480
   Кредиты и кризисы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
610481
  Богданкевич С.А. Кредиты кооперативам и арендаторам / С.А. Богданкевич. – Минск, 1991. – 119с.
610482
  Долишнюк В.И. Кредиты на повышение качества продукции / В.И. Долишнюк, Р.Г. Ольхова. – М., 1983. – 86с.
610483
  Олійник Б.І. Кредо / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1978. – 75с.
610484
  Гайдаенко И.П. Кредо / И.П. Гайдаенко. – К., 1988. – 157с.
610485
  Амосов Н.М. Кредо / Н.М. Амосов. – Київ, 1991. – 15с.
610486
  Абдуллаев Ч. Кредо негодяев. Любить и умирать только в Андорре : романы / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 440 с. – (Серия "Схватка без правил")
610487
  Мисенюк К.А. Кредтование колхозов / К.А. Мисенюк. – М., 1951. – 104с.
610488
  Пастернак С.І. Крейдові серпуліди європейської частини СРСР : монографія / С.І. Пастернак; Відп. ред. Вялов О.С. – Київ : Наукова думка, 1973. – 82с.
610489
  Слободян В. Крейдяна грамота з Холма : до питання про дату заснування Холма // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 1 (137). – С. 30-33. – ISSN 1230-2759
610490
  Шестопалов В.М. Крейдяний карст Волині та гідрогеологічні умови його розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 65-70 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
610491
  Лєберт Б. Крейзі : [роман] / Беньямін Лєберт ; з нім. пер. Софія Онуфрів. – Львів : Кальварія, 2008. – 174, [2] с. – Пер. за вид.: Crazy / Benjamin Lebert. Koln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1999. – (Серія "Unlimited"). – ISBN 978-966-663-263-3
610492
  Собко В.М. Крейсер / В.М. Собко. – Одеса : Укрвидав, 1939. – 227с. – Книга без тит. стор.
610493
  Собко В.М. Крейсер : Роман / В.М. Собко. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 227с.
610494
  Юнга Е.С. Крейсер "Аврора" / Е.С. Юнга. – М., 1949. – 128с.
610495
  Юнга Е.С. Крейсер "Аврора" / Е.С. Юнга. – М., 1950. – 160с.
610496
  Бурковский Б.В. Крейсер "Аврора" / Б.В. Бурковский. – 6-е изд. – Л., 1977. – 103с.
610497
   Крейсер "Аврора" : вірші, оповідання, казки. – К., 1986. – 119с.
610498
  Аксенов А.Е. Крейсер имени Октябрьской революции / А.Е. Аксенов. – Москва, 1979. – 63с.
610499
  Неволін О.С. Крейсер революції - "Аврора". / О.С. Неволін. – К., 1976. – 32с.
610500
  Киачели Л. Крейсер Шмидт / Л. Киачели. – Тбилиси, 1943. – 105 с.
610501
  Маринин А. Крейсер. / А. Маринин. – М., 1953. – 111с.
610502
  Пикуль В.С. Крейсера : из жизни юного мичмана : роман / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1989. – 510, [1] с. : 13х9,5 см. – Миниатюрное издание
610503
  Пикуль В.С. Крейсера : роман из жизни юного мичмана / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 95с.
610504
  Пикуль В.С. Крейсера : роман из жизни юного мичмана / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 270с.
610505
  Пикуль В.С. Крейсера ; Каторга / В.С. Пикуль. – Л, 1988. – 608с.
610506
  Пикуль В.С. Крейсера. Три возраста Окини-сан. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 672с. – ISBN 5-7838-0121-6
610507
  Пикуль В.С. Крейсера; Три возраста Окини-сан : Романы / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат, 1988. – 560с.
610508
  Гофман А Э.Т. Крейслериана / А Э.Т. Гофман. – М., 1972. – 667с.
610509
  Гофман А Э.Т. Крейслериана : Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Музыка, 1990. – 398с.
610510
  Гофман А Э.Т. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники / А Э.Т. Гофман. – Москва : Наука, 1972. – 667с. – (Литературные памятники)
610511
  Толстой Л.Н. Крейцерова соната / Л.Н. Толстой. – Орел, 1958. – 79с.
610512
  Толстой Л.Н. Крейцерова соната : [повесть] / Л.Н. Толстой ; [вступ. ст. (с. 5-63), прил., сост. библиогр. списка С.А. Розановой]. – Москва : Книга, 1983. – 361 с. : портр., цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
610513
  Кіосак Д.В. Крем"яні вироби з поселення Небелівка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 0235-3490
610514
  Кононенко О.М. Крем"яні знаряддя верхньопалеотичної стоянки Радомишль I: типологічна специфіка та ії інтерпретація // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 3 (16) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 35-64. – ISSN 2227-4952


  Подано техніко-технологічну і типологічну характеристику колекції крем"яних знахідок із стоянки Радомишль I доби верхнього палеоліту. Групу палеолітичних пам"яток (Радомишль I-IV) на околиці м. Радомишль Житомирської обл. відкрив у 1956 р. І.Г. ...
610515
   Кременець. – Кременець : Видавець Валентина Томчук. – 23с.
610516
  Ельгорт Б.Б. Кременець / Б.Б. Ельгорт. – Львів, 1977. – 40с.
610517
   Кременецький ботанічний сад : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Ботанічні сади України)
610518
  Буковська О.К. Кременецький ботанічний сад як осередок вивчення флори Західного Поділля / О.К. Буковська, В.І. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 9-21. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 1 (1))
610519
   Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII. – Київ. – (Кременецький Земський суд.Описи актових книг.ХVI-ХVII ст.)
Вип. 3, кн. № 23-35 : (1616-1625). – 1965. – 315 с.
610520
   Кременецький земський суд. Описи актових книг. XVI-XVII.. – вып. 2, 3. – Київ, 1965. – 315 с.
610521
  Радзієвський В.О. Кременецькі гори / В.О. Радзієвський. – Львів, 1976. – 112с.
610522
  Гетьман Володимир Кременецькі гори // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 48-50
610523
   Кременецькі компаративні студії : [збірник матеріалів міжкафедрального семінару] / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, Каф. англ. філології, Каф. іноземних мов ; [упоряд. : Чик Д.Ч., Коханська І.С. ; за заг. ред. Чика Д.Ч.]. – Кременець : [ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка], 2011. – 220, [2] с. – ISBN 978-966-1546-14-0
610524
   Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-1546-22-5
Вип. 2 : Діккенс 2012. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
610525
  Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. – Кременець, 1999. – 320с.
610526
  Паламарчук О.Л. Крементуло Валентина Костянтинівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X


  Крементуло В.В. у 1952 р. - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
610527
   Кременчуг. Краеведческий очерк.. – Харьков : Прапор, 1965. – 126с.
610528
   Кременчуг. Краеведческий очерк.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х., 1966. – 142с.
610529
  Евселевский Л.И. Кременчуг: Путеводитель / Л.И. Евселевский. – Харьков : Прапор, 1975. – 80с.
610530
  Евселевский Л.И. Кременчуг: Путеводитель / Л.И. Евселевский, П.Н. Пустовит. – 2-е изд., дораб. и доп. – Харьков, 1985. – 93с.
610531
   Кременчугский автомобильный завод имени 50-летию Сов. Украины. Очерк.. – Х., 1972. – 192с.
610532
  Родионов С. Кременчугский железорудный бассейн : Дис... наук: / Родионов С.;. – К, 1937. – 212л.
610533
   Кременчугский историко-краеведческий музей (Полт. обл.). – Х., 1975. – 35с.
610534
   Кременчук. Фотоальбом.. – К., 1975. – 94с.
610535
  Вирський Д. Кременчук: початок історії (1571-1648) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-84
610536
  Загірняк М. Кременчуцький державний політехнічний університет - поєднання кращих традицій класичної освіти та новітніх технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
610537
  Шмандій В. Кременчуцький регіон: екологічну ситуацію аналізують студенти / В. Шмандій, В. Чебенко // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.74-77. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
610538
  Просяник Н.І. Кременчуцькі видання початку XX століття як дзеркало творення історії міста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 98-100
610539
  Загірняк М. Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського - 50 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 5-10. – ISSN 1682-2366
610540
  Вирський Д. Кременчуччина : кордони представлення, історіографія та джерела // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 247-258. – ISBN 978-966-02-4344-6
610541
   Кременчуччина в цифрах на 1929 рік. До 5-го Округового з"їзду Рад.. – Кременчук, 1929. – 207с.
610542
   Кременярство висоцької культури / Львівський іст. музей ; [відп. за вип. Олена Роман]. – Львів : Львівський іст. музей, 2010. – 76 с. : іл.
610543
  Прокушев Ю.Л. Кремень-слеза / Ю.Л. Прокушев. – М., 1978. – 61с.
610544
  Попова Н.А. Кремень / Н.А. Попова. – Свердловск, 1943. – 150с.
610545
  Черносвитов Ю.Л. Кремень / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1963. – 40с.
610546
  Данилов С.П. Кремень / С.П. Данилов. – Москва, 1966. – 168 с.
610547
  Кодзати А. Кремень : стихи / А. Кодзати; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1985. – 94 с.
610548
  Масолов Н.В. Кремень высекает огонь / Н.В. Масолов. – Москва, 1970. – 144с.
610549
  Масолов Н.В. Кремень высекает огонь. / Н.В. Масолов. – М., 1972. – 144с.
610550
  Мурашковский В.Г. Кремень и кресало / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1979. – 335с.
610551
  Хаппалаев Ю.Р. Кремень и фиалка : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1970. – 94 с.
610552
  Кумратова К. Кремень и фиалка / К. Кумратова. – М., 1973. – 62с.
610553
  Рідченко А. Кремень усе зможе // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2-9 лютого (№ 6/7). – С. 1
610554
  Василенко М.П. Кремінецький ліцей і Унивірситет Св. Володимира : історично-юридична розвідка. – [Київ] : б. в. – 49 с. – Окр. відбиток з: Зап. соц.-економ. відділу Української Академії наук. Київ, 1923, т. 1, с. 151–199
610555
  Василенко М.П. Кремінецький ліцей і університет св. Володимира : історико-юридична розвідка // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 214-254. – ISBN 966-8602-25-0
610556
  Василенко М. Кремінецький ліцей і Університет Св. Володимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 41-49. – ISBN 5-7707-1061-6
610557
  Іщенко М.Г. Кремінь : повісті та оповідання / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 413 с.
610558
  Сагайдак Г.І. Кремінь : Поезії / Григорій Сагайдак; Ред. В.Р. Коломієць. – Київ : Український письменник; Вир, 1995. – 142с. – ISBN 5-333-01471-Х
610559
  Іщенко М.Г. Кремінь. По цей бік війни : повісті / М.Г. Іщенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 319 с.
610560
  Шефов А. Кремлевская команда музыкантов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 65-70. – ISSN 0235-7089


  Президентский оркестр и его корни.
610561
  Чичкина Светлана Кремлевские гвардейцы попрощались с туристами... до весны : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 14 : Фото
610562
  Смеляков Я.В. Кремлевские ели. / Я.В. Смеляков. – Л., 1948. – 112с.
610563
  Васильева Л.Н. Кремлевские жены / Л.Н. Васильева. – Москва, 1992. – 544с.
610564
  Васильева Л.Н. Кремлевские жены : факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и взгляд автора / Лариса Васильева. – Москва : Вагриус ; Высшая школа, 1993. – 542, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 535-543. – ISBN 5-339-00927-0
610565
  Тополин М.А. Кремлевские звезды / М.А. Тополин. – Москва, 1975. – 47 с.
610566
  Тополин М.А. Кремлевские звезды / М.А. Тополин. – 2-е изд. – Маріуполь, 1980. – 62 с.
610567
  Бахарева М. Кремлевские звезды // GEO Focus : Увлекательный мир : Земля. – Москва, 2005. – № 10. – С. 10-16.


  У жовтні 1935 року на баштах Московського Кремля встановили п"ятикутні зірки, прикрашені коштовними каменями
610568
  Данилов С.Я. Кремлевские зори / С.Я. Данилов. – Ташкент, 1951. – 116с.
610569
  Захаров Н.Н. Кремлевские колокола / Н.Н. Захаров. – М., 1969. – 48с.
610570
  Захаров Н.Н. Кремлевские колокола / Н.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. – М., 1980. – 62с.
610571
  Гончарова А.А. Кремлевские куранты / А.А. Гончарова, Н.В. Гордеев. – М, 1959. – 35с.
610572
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты : Пьеса в 4-х действ., 11 карт. / Погодин Н.Ф. – Киев, 1963. – 74 с.
610573
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты : Пьеса в 4-х действ., 11 карт. / Погодин Н.Ф. – Москва, 1966. – 96 с.
610574
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты : Пьеса в 4-х действ., 11 карт. / Погодин Н.Ф. – Киев, 1986. – 166 с.
610575
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты // На дне. Егор Булычев и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1987
610576
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты : Пьеса в 4-х действ., 11 карт. / Погодин Н.Ф. // На дне. Егор Булычев и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1989
610577
  Погодин Н.Ф. Кремлевские куранты : Пьеса в 4-х действ., 11 карт. / Погодин Н.Ф. // На дне. Егор Булычев и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1989
610578
  Каган С. Кремлевский волк / С. Каган. – М, 1991. – 303с.
610579
  Посохин М.В. и др. Кремлевский дворец съездов / М.В. и др. Посохин. – Москва, 1966. – 179 с.
610580
  Посохин М.В. и др. Кремлевский Дворец съездов / М.В. и др. Посохин. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 200 с.
610581
  Пекарева Н.А. Кремлевский Дворец съездов / Н.А. Пекарева. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 143 с. – Миниатюрное издание
610582
  Пекарева Н.А. Кремлевский Дворец съездов / Н.А. Пекарева. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 191 с. : фот. – Тит. л. парал. на англ. яз. - Миниатюрное издание
610583
   Кремлевский Дворец съездов. Звук и свет. – Москва, 1962. – 47 с.
610584
   Кремлевский Дворец съездов. Фотоальбом. – Москва, 1968. – 59с.
610585
  Кафтан А. Кремлевский Мидас и вашингтонский кукловод. Кто съел генерала Флинна // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 20 февраля (№ 8). – С. 14


  Советник Трампа по нацбезопасности сам дал повод для своей отставки, превысив полномочия.
610586
  Ярошинская Алла Кремлевский поцелуй : в 2 кн. / Ярошинская Алла. – Москва : АСТ-ПРЕСС. – ISBN 5-7805-0736-8
Кн. 2 : Полковник знает все. – 2001. – 480 с.
610587
  Немчинов Г.А. Кремлевский сквер: роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1981. – 336с.
610588
  Еремин Д.И. Кремлевский холм / Д.И. Еремин. – М., 1955. – 324с.
610589
  Еремин Д.И. Кремлевский холм / Д.И. Еремин. – М., 1964. – 311с.
610590
  Мечетная Н. Кремлевское побоище // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 18 (455). – С. 46-50
610591
  Сюндюков І. Кремлівська "канцелярія Геббельса" за роботою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 4


  Хто, як і навіщо готує Росію до війни.
610592
  Петльований В. Кремлівський патруль / В. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 303 с.
610593
  Шушарін Д. Кремлівський фашінтерн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 4


  Намічаються три напрями європейського настання нового російського тоталітаризму: військовий, корупційно-політичний та політико-ідеологічний.
610594
  Грабовський С. Кремлівські "науковці-маніпулятори" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Міжнародна наукова конференція "Друга світова війна, нацистські злочини і Голокост на території СРСР". Зібрані у Москві науковці різних країн за своєї волі чи мимоволі цими днями фактично "відбілюють" сталінський тоталітаризм.
610595
  Лахути А.Г. Кремль / А.Г. Лахути. – Баку : Таджик ГИЗ, 1928. – 16 с.
610596
  Капиев Э Кремль / Э Капиев. – Молотов, 1953. – 24с.
610597
   Кремль : альбом илл. – Москва, 1959. – 46 с.
610598
  Молева Н.М. Кремль / Н.М. Молева. – М., 1980. – 240с.
610599
  Богатская И.А. Кремль : [ альбом ] / [ авт. : Богатская И.А., Лубченков Ю.Н., Тихомирова А.Б. ; вступ. статья : Е. Гагарина ; исторический раздел : Ю. Лубченков ; архитертурно-художеств. раздел : А. Тихомирова ; научный консультант : И. Богатская ] ; фотограф : С. Ястржембский. – Москва : Белый город, 2007. – 592 с. : илл. – ISBN 978-5-7793-1371-1
610600
  Крамар О. Кремль блефує // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Залежність економіки України від Митного союзу свідомо перебільшується в межах інформаційної кампанії зі зриву Угоди про асоціацію.
610601
  Шмулевич А. Кремль давно розглядає весь світ як зони власного впливу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 3


  І в Криму, і на Донбасі, і в Лівії Росія діє за схожим сценарієм: сепаратисти, зброя, біженці, російські "іхтамнєти". Результат теж один і той же - хаос, злидні, смерть.
610602
  Літвінчук Т. Кремль дискредитує Німеччину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 95). – С. 3


  Російська пропаганда впливає приблизно на 20 % німців, багато з інших 80 % навпаки починають розуміти, яку загрозу становить РФ, - експерт.
610603
  Шушарін Д. Кремль зупинитися в Криму не збирається // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 березня (№ 48). – С. 8


  Політика Путіна як класичне руйнівне імперське розширення, що служить лише зміцнення внутрішньої влади.
610604
   Кремль и Красная площадь.. – М., 1947. – 22с.
610605
   Кремль Москвы. – Москва, 1957. – 217 с.
610606
  Лукас Едвард Кремль починає роздавати стусани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 9


  Як відповісти на спроби Росії запобігти підписанню угод між ЄС та його східними сусідами.
610607
  Перепелиця Г. Кремль реставрує російську імперію // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 15-29
610608
  Перепелиця Г. Кремль реставрує Російську імперію // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 14-23
610609
  Титов А.А. Кремль Ростова Великого / А.А. Титов. – Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1905. – VII, 128 с. ил.
610610
   Кремль. Москва : фотоальбом. – Москва, 1955. – 16 с.
610611
   Кремль: ист., архит. и худож. памятники Моск. Кремля. – Москва
1. – 1982. – 245с.
610612
  Иванов В.В. Кремль; У: Романы / В.В. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 525с.
610613
   Кремнева Людмила Львовна. Выставка произведений. Москва. 1984. Каталог. – Москва, 1984. – 20с.
610614
  Пічкур Є.В. Кремневі "скарби" трипільської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 3 (16) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 65-76. – ISSN 2227-4952
610615
  Глезер З.И. Кремневые жгутиковые водоросли (силикофлагеллаты) / З.И. Глезер. – М.-Л., 1966. – 1-332с.
610616
  Гладких М.И. Кремневый инвентарь Межиричского позднепалеолитического поселения // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.15-21
610617
  Хайкунова Н.А. Кремневый инвентарь стоянки Супонево и ее место в палеолите бассейна Десны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Хайкунова Н.А.; МГУ. – М, 1985. – 18л.
610618
  Богомолов Г.В. Кремнезем в термальных и холодных водах / Г.В. Богомолов. – М, 1967. – 112с.
610619
  Зайцев В.М. Кремнезем з ковалентно закріпленими групами пропілтіоетиламіну як адсорбент для концентрування іонів золота (III) та паладію (II) хлоридних розчинів / В.М. Зайцев, О.П. Конопліцька // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2008. – Т. 3, № 2. – С. 178-184. – ISSN 1991-0290
610620
  Ле Шателье Кремнезем и силикаты / Ле Шателье. – Л., 1929. – 420с.
610621
  Алексєєв Сергій Олександрович Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: синтез, термохімічна поведінка, будова закріпленого шару та властивості : Дис. ... канд.хімічних наук: 02.00.01 / Алексєєв Сергій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 150л. – Бібліогр.: л.139 - 150
610622
  Алексєєв Сергій Олександрович Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: синтез, термохімічна поведінка, будова закріпленого шару та властивості : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Алексєєв С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
610623
  Костенко Л.С. Кремнеземи, функцюналізовані похідними амінофосфонової кислоти / Л.С. Костенко, В.М. Зайцев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-90. – ISSN 0041-6045


  Запропоновано схему одержання та з"ясовано оптимальні умови синтезу силікагелю, функціоналізованого похідним амінофосфонової кислоти - 1-пропіламіно-1(2-гідроксибензил)-метанфосфоновою кислотою (SiO2-ОБФК). Функціональний склад поверхневого шару ...
610624
   Кремнеземистые известняки Молдавии - перспективный вид сырья для получения синтетического волластонита. – Кишинев, 1984. – 48с.
610625
  Воронков М.Г. Кремнекислородные соединения неметаллов / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1988. – 360с.
610626
  Касымов М.Р. Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии / М.Р. Касымов. – Ташкент, 1972. – 160с.
610627
  Борисов С.Н. Кремнеорганические производные фосфора и серы / С.Н. Борисов. – Л. : Химия, 1968. – 292 с.
610628
  Колтун В.М. Кремнероговые губки северных и дальневосточных морей СССР. / В.М. Колтун. – М.-Л., 1959. – 236с.
610629
  Акентьева Л.И. Кремнефосфорные соединения и роль их в питании растений в каштановых почвах при орошении : Автореф. дис ... канд. биол. наук : / Акентьева Л.И. ; Воронежский гос. ун-т. – Саратов, 1953. – 16 с.
610630
  Борисов С.Н. Кремнеэлементоорганические соединения / С.Н. Борисов. – Л. : Химия, 1966. – 54 с.
610631
  Атаджанов А. Кремни : роман / А. Атаджанов; пер. с туркм. Т.Калякиной. – Москва : Советский писатель, 1971. – 271с.
610632
  Веденеев Г.М. Кремнивые стабилитроны / Г.М. Веденеев, В.Е. Вершин. – Москва-Ленинград, 1961. – 96с.
610633
  Овсянников Н.И. Кремниевые биополярные транзисторы : Справочное пособие / Н.И. Овсянников. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 301с. – ISBN 5-339-00211-Х
610634
   Кремниевые вентили. – Москва, 1968. – 304 с.
610635
   Кремниевые детекторы ионизирующих излучений. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 96 с.
610636
   Кремниевые планарные транзисторы. – Москва, 1973. – 335 с.
610637
  Волохин Ю.Г. Кремниевые породы Сихота-Алиня и проблема проихождения геосинклинальных кремниевых толщ / Ю.Г. Волохин. – Владивосток, 1985. – 200с.
610638
  Глиберман А.Я. Кремниевые солнечные батареи / А.Я. Глиберман, А.К. Зайцева. – М.-Л., 1961. – 72с.
610639
  Михин Д.В. Кремниевые стабилитроны / Д.В. Михин. – М.-Л., 1965. – 112с.
610640
   Кремниевые управляемые выпрямители. (Библиограф. обзор). – М., 1965. – 24с.
610641
  Гаспарян Ф.В. Кремниевые фотоприемники / Ф.В. Гаспарян, З.Н. Адамян, В.М. Арутюнян. – Ереван, 1989. – 362 с.
610642
  Кальпус Валерий Юльевич Кремниевый диффузионный тензопреобразователь мембранного типа : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.10 / Кальпус Валерий Юльевич; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
610643
   Кремний-литиевые детекторы ядерного излучения. – Ташкент : Фан, 1981. – 256 с.
610644
  Андрианов К.А. Кремний-органические полимерные соединения / К.А. Андрианов. – М-Л
1. – 1946. – 92с.
610645
  Бабий Л.Г. Кремний в водах зоны активного водообмена Белоруссии / Л.Г. Бабий. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 110с.
610646
  Воронков М.Г. Кремний в живой природе / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1984. – 157с.
610647
  Дьяков В.М. Кремний в жизни и в науке / В.М. Дьяков. – М, 1989. – 32с.
610648
   Кремний и германий. – вып. 2. – Москва, 1970. – 112 с.
610649
  Бережной А.С. Кремний и его бинарные системы / А.С. Бережной. – К, 1958. – 251с.
610650
  Реми Г. Кремний и его соединения / Г. Реми. – Томск, 1933. – 96с.
610651
  Воронков М.Г. Кремний и жизнь : Биохимия, токсикология и фармокология соединений кремния / М.Г. Воронков, Г.И. Зелчан, Э.Я. Лукевич. – Рига : Знание, 1971. – 327 с.
610652
  Воронков М.Г. Кремний и жизнь : Биохимия, фармокология и токсикология соединений кремния / М.Г. Воронков, Г.И. Зелчан, Э.Я. Лукевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Рига : Знание, 1978. – 588 с.
610653
  Галаховна В.Н. Кремний органов человека и животных : Автореф... канд. биол.наук: / Галаховна В.Н.; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1951. – 12л.
610654
   Кремний. Сб. статей.. – М., 1960. – 436с.
610655
  Слинякова И.Б. Кремнийорганические адсорбенты / И.Б. Слинякова, Т.И. Денисова. – Киев : Наукова думка, 1988. – 190 с.
610656
  Пащенко А.А. Кремнийорганические покрытия для защиты от биокоррозии / А.А. Пащенко, В.А. Свидерский. – К., 1988. – 134с.
610657
  Кузнецова В.П. Кремнийорганические полиуретаны / В.П. Кузнецова. – К., 1984. – 221с.
610658
   Кремнийорганические производные аминоспиртов : физ.-хим. исследования. – Рига, 1987. – 230с.
610659
  Андрианов К.А. Кремнийорганические соединения / К.А. Андрианов. – Москва, 1955. – 520с.
610660
  Крешков А.П. Кремнийорганические соединения в технике / А.П. Крешков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1956. – 290с.
610661
  Иваник М.М. Кремнистые микроорганизмы и их использование для расчленения палеогеновых отложений Предкарпатья / М.М. Иваник, Н.В. Маслун. – Киев : Наукова думка, 1977. – 120с.
610662
  Дудукалов В.Т. Кремнистые песчаники бассейнов Среднего Дона, Сев.Донца и Хопра. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дудукалов В.Т.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 32л.
610663
  Иваненко В.Н. Кремнистые породы и новые возможности их применения / В.Н. Иваненко, Я.Г. Белик. – Харьков : Харьковский ун-т, 1971. – 148 с.
610664
  Зайкова В Е. Кремнистые породы офиолитовых ассоциаций / В Е. Зайкова, . – М., 1991. – 131с.
610665
  Рышков М.М. Кремнистые породы палеоцен -- эоценовой платформенной формации Восточного Донбасса, Западного и Цетрального Предкавказья : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.14 / Рышков М. М.; МВССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 19л.
610666
  Агарков Ю.В. Кремнистые породы Северного Кавказа и перспективы их практического использования / Ю.В. Агарков. – Ростов-на-Дону, 1992. – 202с.
610667
  Копейкин В.А. Кремнистые породы Среднего Поволжья (диатомиты, опоки, трепелы), их минералого-химический состав, генезис и физические свойства : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.127 / Копейкин В.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
610668
   Кремнистые породы СССР (Диатомиты, опоки, трепелы, спонголиты, радиоляторы). – Казань, 1976. – 412с.
610669
   Кремнистые породы фанерозоя территории Армянской ССР (Малый Кавказ). – Ереван, 1987. – 185с.
610670
  Степанов И.Н. Кремнистые тропы. / И.Н. Степанов. – Ярославль, 1950. – 124с.
610671
  Горелов П.Г. Кремнистый путь / П.Г. Горелов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 253 с.
610672
  Близнюк А.А. Кремнистый путь блестит / А.А. Близнюк. – Одесса, 1976. – 162с.
610673
   Кремнієва оптоелектроніка з позицій кластерного підходу / С.В. Лєнков, В.В. Ковальчук, О.В. Грабовський, Л.Н. Жеребцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-20. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Доведена можливість формування оптоелектроніки з використанням субфаз кремнію у вигляді квантових точок, ниток тощо конкретною реалізацією яких є кластерні сполуки (КС). Визначено геометрії КС кремнію (десятки атомоі) з використанням методу функціоналу ...
610674
  Костомарів М.І. Кремуцій Корд : драма / М.І. Костомарів ; пер. з рос. Розалії і Петра Шевчуків. – Львів : Каменяр, 1998. – 39, [1] с. – Бібліогр.: с. 40. – ISBN 5-7745-0764-5
610675
  Зернов В. Крен в бесконкурентность. Образование сталкивают в колею российского автопрома? / беседовала Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Ректор Российского нового университета профессор Владимир ЗЕРНОВ считает, что допуск негосударственных вузов к госзаказу можно трактовать как шаг к созданию подлинно конкурентной среды в образовании. Но идти нам по этому пути еще ох как долго. Пора ...
610676
  Томберг Т. Кренгольмская мануфактура (1857-1957) / Т. Томберг, В. Зубов. – Таллин, 1957. – 112 с.
610677
   Кренгольмская стачка 1872 г. Сб. докум. и материалов. – Таллин, 1952. – 220с.
610678
  Франс А. Кренкбиль / А. Франс. – М.-Л., 1937. – 48с.
610679
  Франс А. Кренкбиль / А. Франс. – М.-Л., 1937. – 48с.
610680
  Франс А. Кренкбиль / А. Франс. – М, 1941. – 83с.
610681
  Франс А. Кренкбиль / А. Франс. – М, 1941. – 83с.
610682
  Франс А. Кренкебиль / А. Франс. – М, 1925. – 40с.
610683
  Франс А. Кренкебиль / А. Франс. – М, 1956. – 37с.
610684
  Франс А. Кренкебіль / А. Франс. – К, 1956. – 128с.
610685
  Маслов В.С. Крень: Повести и рассказы. / В.С. Маслов. – М., 1983. – 336с.
610686
  Каптюрова В.В. Креолізовані тексти в соціальній мережі Facebook // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 113-123


  У статті розглядаються класифікація та особливості функціонування візуально залежних текстів у соціальній мережі Facebook. В статье рассматриваются классификация и особенности функционирования визуально зависимых текстов в социальной сети ...
610687
  Мойсієнко А.К. Креолізовані тексти української поезії // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 50-54. – ISSN 2219-4290
610688
  Орличенко О.В. Креолізовані форми іспанської та португальської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 83-87. – ISBN 966-8188-08-X
610689
  Орличенко О.В. Креолізовані форми іспанської та португальської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: Літ.: С. 87; 8 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Креольські мови - це такі лінгвістичні форми, які запроваджувалися у середовищі змішаного спілкування, але на сучасному етапі у бідьшості з них є власний вокабуляр, створений з основних європейських мов. Причому сьогодні креольські мови досить широко ...
610690
  Питерская Е.С. Креолы Аляски в свете процессов межкультурного взаимодействия // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-104. – ISSN 0869-5415


  Історія Американського континенту
610691
  Дьячков М.В. Креольские языки / М.В. Дьячков. – Москва, 1987. – 106с.
610692
  Грабовський С. Креольська тожсамість"Государства Украина" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 24-42. – ISBN 966-7332-13-6
610693
   Крепежные изделия. Болты, винты, гайки : (ГОСТ). – Москва, 1962. – 148 с.
610694
   Крепежные изделия. Болты. Винты. Гайки. Заклепки. Шайбы. Штифты. Шплинты. Изд. официальное : Сборник. – Москва, 1966. – 288с.
610695
  Никульков А.В. Крепилину приходиться отступить. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1958. – 164с.
610696
   Крепить единство партии и народа: Соврешенствование идеол. массово-полит. работы партии : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 112с.
610697
  Дрипе А. Крепкая голова / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Семеновой. – Рига : Лиесма, 1972. – 179 с.
610698
   Крепкая дружба, взаимная выручка на поле боя - неотъемлемые качества советского воина.. – М., 1955. – 16с.
610699
  Галин Б.А. Крепкая завязь / Б.А. Галин. – М., 1959. – 319с.
610700
  Чжао Крепкая кость / Чжао, Шу-Ли. – Москва, 1963. – 120 с.
610701
  Радищев Л.Н. Крепкая подпись / Л.Н. Радищев. – Л., 1979. – 223с.
610702
  Радищев Л.Н. Крепкая подпись / Л.Н. Радищев. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 381с.
610703
  Маевский В.В. Крепкие люди / В.В. Маевский. – М, 1974. – 160с.
610704
  Гилберт Э. Крепкие мужчины = Stern men / Элизабет Гилберт ; [пер. с англ. Н. Сосновской]. – Москва : РИПОЛ-Классик, 2012. – 398, [2] с. – (Есть, молиться, любить). – ISBN 978-5-386-03830-4
610705
  Златогоров М.Л. Крепкие нити / М.Л. Златогоров. – М., 1954. – 144с.
610706
  Аматуни П.Г. Крепкий орешек / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1976. – 192с.
610707
  Синельников Сергей Крепкий орешек : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 76-81 : Фото
610708
  Щигленко Евгений Крепкий орешек : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
610709
  Головнин В. Крепкий политик "ястреб" и любитель мороженого // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 16 (1267). – С. 6-9. – ISSN 0234-1670


  О японском премьере Синдзо Абэ, его политической и государственной деятельности
610710
  Омельченко В.М. Крепкий сплав / В.М. Омельченко. – Х, 1979. – 144с.
610711
   Крепкий Шотландский купаж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 18-23 : Фото
610712
  Шевяков Л.Д. Крепление горных выработок / Л.Д. Шевяков. – Москва, 1922. – 50с. – (Библиотека горнорабочего)
610713
  Назаров Г.В. Крепление горных выработок / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1931. – 80с.
610714
  Коржук А.Н. Крепление горных выработок бетонитами. / А.Н. Коржук. – Х.К., 1933. – 56с.
610715
   Крепление скважин и разобщение пластов.. – М., 1962. – 160с.
610716
  Гузов Ф.П. и др. Крепление скважин цементно-лессовыми растворами / Ф.П. и др. Гузов. – М, 1968. – 9с.
610717
  Черкасов А.И. Крепнейшие города Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 6 (498). – С. 115-125. – ISSN 0321-2068
610718
  Суюмбаев А.С. Крепнет экономика Советского Киргизстана / А.С. Суюмбаев. – М., 1972. – 95с.
610719
   Крепни и славься в битвах веков, Красная Армия большевиков.. – М., 1968. – 318с.
610720
   Крепнут узы дружбы.. – Кишинев, 1963. – 104с.
610721
  Санакоев Ш.П. Крепнущая дружба / Ш.П. Санакоев, В.А. Демидов. – М, 1963. – 40с.
610722
  Санакоев Ш.П. Крепнущая дружба / Ш.П. Санакоев, В.А. Демидов. – Москва, 1963. – 40с.
610723
  Матковски А. Крепосништвото во Македониjа во време на турското владеенье : Le servage en macedoine pendant la domination turque / А. Матковски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1978. – 411 с.
610724
  Аренштейн А.И. Крепости берут в бою / А.И. Аренштейн. – Москва, 1980. – 144с.
610725
  Мелитаури К.Н. Крепости дофеодальной и раннефеодальной Грузии (Уджарма, Цихисдзири, Мачисцихе, Бочорма, Хертвиси, Шхеми, Турисцихе, Кохта) / К. Мелитаури ; АН Грузинской ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси : Изд-во `Мецниереба"
[Т.]. 2. – 1971. – 72 с., 24 л. ил.
610726
  Мелитаури К.Н. Крепости дофеодальной и раннефеодальной Грузии (Уплисцихе, Цихе-Годжи, Мцхе - та, Тбилиси) / К. Мелитаури ; АН Грузинской ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси : Изд-во `Мецниереба"
[Т.]. 1. – 1969. – 101 с. ; доп. 16 л. ил. – Библиогр. и перечень ил.: с. 79-100
610727
  Бабаев Крепости древнего Вахана / Бабаев, , Д. Актам; Литвинский Б.А. – Душанбе, 1973. – 164с.
610728
  Елизарова Н.А. Крепостная актириса П.Р.Ковалева-Жемчугова / Н.А. Елизарова. – М, 1952. – 40с.
610729
  Бестужева-Лада Крепостная актриса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 4-16


  Корни этой необыкновенной, почти сказочной истории уходят в расцвет царствования "царицы престрашного зраку" - императрицы Анны Иоанновны. В 1743 г. в Москве состоялась "свадьба века". Богатейшая невеста России, Варвара, дочь канцлера Алексея ...
610730
  Елизарова Н.А. Крепостная актриса П.И.Ковалева-Жемчугова / Н.А. Елизарова. – М, 1969. – 32с.
610731
  Ребольд Ж. Крепостная война в 1914-1918 гг. / Ж. Ребольд. – М., 1938. – 168с.
610732
  Коц Е.С. Крепостная интеллигенция / Е.С. Коц. – Л., 1926. – 232 с.
610733
  Курмачева М.Д. Крепостная интеллигенция России: Вторая половина XVIII - начало XIX века. / М.Д. Курмачева. – М., 1983. – 352с.
610734
   Крепостная Россия. Сб. ст.. – Л., 1930. – 268с.
610735
  Довнар-Запольский М.В. Крепостники в первой четверти XIX века / М.В. Довнар-Запольский. – [Санкт-Петербург]. – С. 124-156, 2 л. ил. : 18 ил. в тексте. – Отд. оттиск: Великая реформа: Рус. о-во и крестьян. вопр. в прошлом и настоящем: Юбил. изд. СПб.: Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1911, т. 2, с. 124-156. - Экз. деф. отсутств. с. 155-156
610736
  Либерфорт И.А. Крепостническая и пореформенная деревня в русской живописи / И.А. Либерфорт. – М., 1933. – 61с.
610737
  Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты / Н.П. Ерошкин. – М, 1981. – 252с.
610738
  Попова Л.Д. Крепостное зодчество архангельского Севера : профанное и сакральное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-37. – ISSN 2073-9702
610739
   Крепостное зодчество Древней Руси. (Альбом). – Москва, 1969. – 27с.
610740
   Крепостное право в вотчинах Шереметева.. – М., 1959. – 3-30с.
610741
  Щепетов К.Н. Крепостное право в вотчинах Шереметевых / К.Н. Щепетов. – Москва, 1947. – 378с.
610742
  Пискорский В.К. Крепостное право в Каталонии в средние века / В. Пискорский. – Киев : Тип. Импер. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], VIII, 230, II с. – Текст на рус. и исп. яз. – Библиогр.: с. VII-VIII и в примеч.
610743
   Крепостное право в России и реформа 19 февраля / Историческая комис. Учеб. отдела ОРТЗ ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – [3], 399 с., [16] л. ил. : ил. в тексте


  Ред.: Дживелегов, Алексей Карпович (1875-1952)
610744
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е. Салтыкова / В.И. Семевский // Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 112 с.
610745
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е.Салтыкова / В.И. Семевский. – Ростов -на-Дону. – 102с.
610746
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е.Салтыкова.. – петроград, 1917. – 112 с.
610747
  Сивков К.В. Крепостное право и русская изящная литература(1762-1861). – Москва, 1911. – 37 с.
610748
  Сивков К.В. Крепостное право и русская изящная литература.(1762-1861). – Москва, 1917. – 48 с.
610749
  Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России.Петровское,село Тамбовской губернии / С.Л. Хок; Пер.с англ. – Москва : Прогресс-Академия, 1993. – 192с. – Библиогр.:с.177-191. – ISBN 5-85864-013-3
610750
  Индова Е.И. Крепостное хозяйство в начале XIX века / Е.И. Индова. – М., 1955. – 200с.
610751
  Булыгин И.А. Крепостное хозяйство Пензинской губернии в последней трети XVIII в. (На примере владений А. И. Полянского) : Автореф... канд. ист.наук: / Булыгин И. А.; Моск. гос. ист.-архивн. ин-т. Каф. ист. СССР. – М., 1954. – 16л.
610752
  Яцевич А. Крепостной Петербург пушкинского времени / А. Яцевич. – Ленинград, 1937. – 234с.
610753
  Федорова Б. Крепостной Тагил. 1701-1861. / Б. Федорова. – Свердловск, 1940. – 96с.
610754
  Дынник Т. Крепостной театр / Т. Дынник. – Москва, 1933. – 327с.
610755
  Прилежаева-Барская Крепостной художник / Прилежаева-Барская. – Ленинград, 1956. – 111 с.
610756
  Прилежаева-Барская Крепостной художник / Прилежаева-Барская. – Л, 1959. – 111с.
610757
  Дынник Т. Крепостные актеры / Т. Дынник. – М, 1927. – 48с.
610758
  Евреинов Н.Н. Крепостные актеры. / Н.Н. Евреинов. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1925. – 128с.
610759
  Безсонов С.В. Крепостные архитекторы / С.В. Безсонов. – Москва, 1938. – 144 с.
610760
  Коган Л.А. Крепостные вольнодумцы / Л.А. Коган. – М., 1966. – 304с.
610761
  Ефимова Е. Крепостные и вольные города в старой Франции : с 19 рис. / Е. Ефимова; Историч. комис. учеб. отд. Общ. распр. технич. знаний. – 2-е изд. – Москва : Изд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – 110 с. ил. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 3)
610762
   Крепостные и забытые живописцы Прикамья конца XVIII - первой половины XIX века: кат. выст.. – М., 1990. – 41с.
610763
  Могилевская С.А. Крепостные королевны / С.А. Могилевская. – М., 1966. – 176с.
610764
  Могилевская С.А. Крепостные королевны / С.А. Могилевская. – Москва : Детская литература, 1973. – 415с.
610765
  Кашин В.Н. Крепостные крестьяне-землевладельцы накануне реформы / В.Н. Кашин. – Ленинград, 1934. – 92с.
610766
  Кузнецов А.Я. Крепостные мастера - создатели дворца-театра / А.Я. Кузнецов. – М., 1953. – 32с.
610767
   Крепостные мастера - создатели останкинского дворца-театра.. – М., 1949. – 3-28с.
610768
  Кузнецов А.Я. Крепостные мастера. / А.Я. Кузнецов. – М.-Л., 1953. – 160с.
610769
  Закарая П.П. Крепостные сооружения Картли / П.П. Закарая. – Тбилиси, 1968. – 136 с.
610770
  Антонова Л.В. Крепостные таланты в усадьбе Шереметьевых / Л.В. Антонова. – Ленинград, 1964. – 44с.
610771
  Павловский Б.В. Крепостные художники Худояровы / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1963. – 46с.
610772
   Крепостные художники.. – М., 1949. – 3-28с.
610773
  Ульянинский А.Е. Крепостные. / А.Е. Ульянинский. – М., 1956. – 78с.
610774
  Закарая П.П. Крепостныесооружения Шида Картли в XVI-XVIII вв. : Автореф... доктора искуствоведениянаук: / Закарая П.П.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 31л.
610775
  Гарибян И.Г. Крепость-город Лорэ и ее раскопки : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гарибян И.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 21л.
610776
  Селимович М. Крепость / М. Селимович. – Москва : Прогресс, 1974. – 357 с.
610777
  Тер-Ованесов Крепость / Тер-Ованесов, В.Я. Каскару. – М., 1979. – 78с.
610778
  Горбовский Г.Я. Крепость / Г.Я. Горбовский. – Л, 1979. – 112с.
610779
  Рыбас С. Крепость / С. Рыбас. – М., 1988. – 448с.
610780
  Белевитнев Р.А. Крепость без фортов / Р.А. Белевитнев, А.Ф. Лось. – Москва, 1966. – 216с.
610781
  Домбровский О.И. Крепость в Горзувитах / О.И. Домбровский. – Симферополь, 1972. – 111с.
610782
  Танилина Т.Н. Крепость в неизвестном измерении : Роман / Т.Н. Танилина. – Минск : Родиола-плюс, 2002. – 476 с. – ISBN 985-448-042-9
610783
  Кузнецов И.В. Крепость в степи / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1976. – 288с.
610784
  Секиринский С.А. Крепость в Судаке / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1983. – 110с.
610785
  Секиринский С.А. Крепость в Судаке. / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1980. – 95с.
610786
  Миронов А.Е. Крепость во льдах / А.Е. Миронов. – М.-Л., 1944. – 55с.
610787
  Сулиашвили Д.С. Крепость Зураба / Д.С. Сулиашвили. – Тбилиси, 1965. – 399с.
610788
  Шишов А.Ф. Крепость Игната / А.Ф. Шишов. – М, 1982. – 25с.
610789
  Лозневой А.Н. Крепость Магнитная / А.Н. Лозневой. – Челябинск, 1983. – 372с.
610790
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 167с.
610791
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 167с.
610792
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 224с.
610793
  Кремлев И.Л. Крепость на Волге. Пьеса / И.Л. Кремлев. – М.-Л., 1949. – 144с.
610794
  Виногоров Н.А. Крепость на колесах / Н.А. Виногоров. – Минск, 1982. – 254с.
610795
  Краснопевцев В.П. Крепость на Ловати / В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1982. – 176с.
610796
  Мартынов Л.Н. Крепость на Оми / Л.Н. Мартынов. – Омск, 1940. – 106с.
610797
  Сергеев Д. Крепость на отшибе / Д. Сергеев. – Иркутск, 1969. – 216с.
610798
  Еловских В.И. Крепость на Пристанской / В.И. Еловских. – Челябинск, 1971. – 88с.
610799
  Акулинин А.М. Крепость на Цне : повесть / А.М. Акулинин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1989. – 237 с.
610800
  Смирнов С.С. Крепость над Бугом / С.С. Смирнов. – М., 1956. – 117с.
610801
  Порохин Я.М. Крепость не сдается / Я.М. Порохин, В.Ф. Рублев. – Челябинск, 1969. – 187с.
610802
  Кирпичников А.Н. Крепость Орешек / А.Н. Кирпичников, В.М. Савков. – Л., 1972. – 99с.
610803
  Кирпичников А.Н. Крепость Орешек / А.Н. Кирпичников, В.М. Савков. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1979. – 119с.
610804
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой / Ю.Г. Ясько. – М, 1971. – 214с.
610805
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой / Ю.Г. Ясько. – М, 1971. – 214с.
610806
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой. / Ю.Г. Ясько. – Орджоникидзе, 1971. – 215с.
610807
  Таган А. Крепость Серахс : роман / Атаджан Таган ; перевод с туркм. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель
[Кн. 1]. – 1981. – 296 с. – В вып. дан. авт.: Атаджан Таган (Атаджан Таганович Таганов)
610808
  Таган А. Крепость Серахс : роман, рассказы / А. Таган; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1983. – 352 с.
610809
  Пирогов А.И. Крепость солдатских сердец. / А.И. Пирогов. – М., 1974. – 160с.
610810
  Аппел Б. Крепость среди рисовых полей : роман ; пер. с английского / Б. Аппел. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 533 с.
610811
  Лаппо Д.Д. Крепость у Дона / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1984. – 102с.
610812
  Божаткин М.И. Крепость у моря / М.И. Божаткин. – Киев : Дніпро, 1980. – 509 с.
610813
   Крепсть на Тереке. Они защищали Малгобек.. – 2-е изд., доп. и испр. – Грозный, 1964. – 164с.
610814
  Журавлев А.Г. Крепче брони / А.Г. Журавлев. – Москва, 1974. – 192с.
610815
   Крепче брони. Повести и рассказы из жизни Сов. Армии и Военно-Морского Флота. – М., 1955. – 448с.
610816
  Устинович Н.С. Крепче железа / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1961. – 51с.
610817
  Лызлов И.Д. Крепче металла. / И.Д. Лызлов. – Пермь, 1970. – 242с.
610818
  Радиенко Д.А. Крепче стали, острее меча... / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 44 с. – ISBN 978-966-651-778-7
610819
  Тарасов П.М. Крепче стали. / П.М. Тарасов. – Тула, 1990. – 124с.
610820
  Скаринкин И.Е. Крепче стали: о ген. армии И.И.Гусаковском / И.Е. Скаринкин. – Минск, 1978. – 222с.
610821
  Гененко А.Т. Крепче шторма / А.Т. Гененко. – Донецк, 1987. – 333с.
610822
  Торин В.Е. Крепь / В.Е. Торин. – Харьков. – 132с.
610823
  Свалюк П. Кресана гора / П. Свалюк. – Одесса, 1991. – 63с.
610824
  Симакович В.О. Креси в огні / В.О. Симакович. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 244с .
610825
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 3-е. – К, 1955. – 264с.
610826
  Абрикосов О.О. Креслення : посібник для учнів 7 кл. семиріч. і серед. шк. : пер. з рос. вид. "Учпедгиз" / О.О. Абрикосов. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1955. – 132 с. : іл.
610827
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 5-е. – К, 1957. – 264с.
610828
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 7-е. – К, 1959. – 264с.
610829
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. семиріч. і серед. шк. : пер. з рос. вид. "Учпедгіз" / О.О. Абрикосов. – Вид. 5-те. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 132 с.
610830
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – К, 1961. – 195с.
610831
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – Вид. 3-е. – К, 1963. – 194с.
610832
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – Вид. 4-е. – К, 1964. – 194с.
610833
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – К, 1966. – 195с.
610834
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7-8 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : для 7-8 кл. / [написані В.А. Калішевською]. – 1967. – 143 с. : іл.
610835
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 4-те. – Київ : Радянська школа, 1968. – 80 с. : іл.
610836
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 5-те. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с. : іл.
610837
  Ботвинников Д О. Креслення : Підручник для 8-го кл. серед.школи / Д О. Ботвинников. – 2-е вид. – К., 1972. – 192с.
610838
  Виноградов В.Н. Креслення / В.Н. Виноградов. – 4-е вид. – Київ, 1973. – 112с.
610839
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 8 класу серед. школи / О.Д. Ботвинников. – Київ, 1974. – 192с.
610840
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 7-9-х класів серед. школи / О.Д. Ботвинников. – К., 1975. – 296с.
610841
  Хаскін А.М. Креслення / А.М. Хаскін. – К, 1976. – 453с.
610842
  Хаскін А.М. Креслення / А.М. Хаскін. – К, 1976. – 453с.
610843
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 7-9-х класів серед. школи / О.Д. Ботвинников. – К., 1979. – 288с.
610844
  Му Лінь і Хань Сін Креслення № 407 / Лінь і Хань Сін Му. – К., 1957. – 83с.
610845
   Креслення в школі. Метод. зб.. – вип. 1. – К., 1959. – 112с.
610846
  Пономаренко О.І. Креслення для юних конструкторів / О.І. Пономаренко. – К., 1971. – 75с.
610847
  Скляренко І.А. Креслення радіосхем / І.А. Скляренко. – К, 1964. – 30с.
610848
  Цицюра К.О. Креслення та технічне рисування / К.О. Цицюра. – К., 1962. – 187с.
610849
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк.. – 3-е вид. – К., 1983. – 216с.
610850
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк.. – 4-е вид. – К., 1984. – 215с.
610851
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк. 7-9 кл.. – К., 1979. – 288с.
610852
   Креслення: підручник для серед. шк. 7-9 кл.. – 8-е вид. – К., 1977. – 296с.
610853
  Угрюмов Б Д. Кресло №16 / Б Д. Угрюмов, . – Л.М,, 1958. – 98с.
610854
  Брагин М. Кресло в белом доме "на троих" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0130-9625


  Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на "Мюрдалевских чтениях" во дворце наций в Женеве 12 февраля 2008 года
610855
  Дойнов Д. Кресненско-разложкото въстание 1878-1879. Принос за неговия обхват и резултати, за вьтрешните и вьншнополитическите условия, при които избухва, протича и стихва / Д. Дойнов. – София, 1979. – 334с.
610856
  Дойнов Д. Кресненско-Разложкото въстание 1878 : доклади от научната сесия и тържественото чествуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание в Благоевград, документи и други материали / Д. Дойнов. – София : Издателство на българската академия на науките, 1970. – 183 с.
610857
   Кресненско-Разложкото въстание 1878 : доклади от научната сесия и тържественото чествуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание в Благоевград, документи и други материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1970. – 183 с.
610858
   Кресненското востание во Македониіа 1878-1879.. – Скопіе, 1982. – 674с.
610859
   Кресова книга справедливих 1939-1945 : [про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН та УПА] / [упоряд. Р. Недзелько]. – Перевид. 2007 р. – Київ : Ін-т Нац. Пам"яті ; Коміс. розслідування злочинів проти пол. народу, 2013. – 239, [1] с. – Переклад вид.: Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Warszawa, 2007. – Бібліогр.: с. 217-222. – (Дослідження та матеріали ; т. 12). – ISBN 978-83-60464-61-8
610860
   Кресовая книга праведников 1939-1945 : [об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН и УПА] / [сост. Р. Недзелько]. – Переизд. 2007 г. – Киев : Ин-т нац. памяти ; Комис. по расследованию преступлений против пол. народа, 2013. – 239, [1] с. – Пер. изд.: Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Warszawa, 2007. – Библиогр.: с. 217-222. – (Исследования и материалы ; т. 12). – ISBN 978-83-60464-61-8
610861
  Обстфельдер С. Крест / Сигбьерн Обстфельдер ; Пер. с норв. Я. Сегаль. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1909. – 152, [6] с., 1 л. портр.
610862
  Казаков В. Крест войны // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С.14-36. – ISSN 0132-2036
610863
  Старицкий М.П. Крест жизни / М.П. Старицкий. – Київ, 1956. – 171 с.
610864
  Григулевич И.Р. Крест и меч. / И.Р. Григулевич. – М., 1977. – 295с.
610865
  Валтари М. Крест и полумесяц. / М. Валтари. – Москва, 1996. – 384с.
610866
  Мальц Альберт Крест и стрела. / Мальц Альберт. – М., 1961. – 455с.
610867
  Мальц Альберт Крест и стрела. / Мальц Альберт. – М., 1962. – 455с.
610868
  Кобищанов Т.Ю. Крест над Бейрутом: российская экспедиция в Восточное Средиземноморье 1769-1774 гг. в восприятии сирийских современников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-20. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
610869
  Пурс Л. Крест над городищем : исторический роман / Л. Пурс; пер. с латыш. В.Михайлова. – Рига : Лиесма, 1986. – 237 с.
610870
  Перхавко В.Б. Крест преподобной Ефросинии Полоцкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 5-15. – ISSN 1812-867Х
610871
  Ушаков В.М. Крест против солнца. / В.М. Ушаков. – Алма-Ата, 1965. – 103с.
610872
  Трейнис П. Крест Утенка : роман / П. Трейнис; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 291 с.
610873
  Завитневич В.З. Крест, которым преподобный игумен Сергий благословил вел. князя Дм. Ив. Донского на борьбу с Мамаем // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 19 с.
610874
  Завитневич В.З. Крест, которым преподобный игумен Сергий благословил вел. князя Дм. Ив. Донского на борьбу с Мамаем / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – [19] с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1889, №1
610875
  Кузнецов А.В. Крестики-нолики / А.В. Кузнецов. – М., 1988. – 222с.
610876
  Гарднер М. Крестики - нолики / М. Гарднер. – Москва : Мир, 1988. – 350с.
610877
  Мопассан Ги Крестины / Мопассан Ги, 1937. – 40с.
610878
  Талвест М. Крестины : комедия / М. Талвест; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1956. – 95 с.
610879
  Бойко И.Н. Крестины / И.Н. Бойко. – Краснодар, 1969. – 135с.
610880
  Делендик О. Креститель или хреститель? // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-166. – ISSN 0869-3595
610881
  Коллинз Д. Крестная дочь : Роман / Джеки Коллинз; Пер. с англ. Ю.Григорьева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 381с. – (Наслаждение). – ISBN 5-04-004702-9
610882
  Максимов С.В. Крестная сила; Нечистая сила; Неведомая сила / С.В. Максимов. – Кемерово, 1991. – 349с.
610883
  Суэтин А. Крестные отцы Азии. (О книге Дж. Стадуелла "Крестные отцы Азии: деньги и власть в Гонконге и Юго-Восточной Азии") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 141-148. – ISSN 0042-8736
610884
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Политиздат, 1990. – 574с. – ISBN 5-250-01278-7
610885
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Владивосток : Дальневосточное изд-во, 1990. – 319с. – ISBN 5-7440-0084-4
610886
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Алма-Ата : Казахстан : Эдо, 1991. – 297с. – (Золотой фонд детектива). – ISBN 5-615-01059-2
610887
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Союз писателей СССР, 1991. – 293с.
610888
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : ИРЦ "Инфодизайн", 1991. – 304с. – ISBN 5-85410-005-3
610889
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Политиздат, 1991. – 303с. – ISBN 5-250-01278-7
610890
  Николенко О. Крестный путь Николая Зерова на Соловки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 54-61. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті розглянуто життєвий і творчий шлях українського поета і перекладача Миколи Зерова, котрий у 1920-1930-х роках запропонував оригінальну концепцію розвитку української культури, спираючись на світові тенденції. Відзначено зв"язок митця з ...
610891
  Табачник Д.В. Крестный путь Петра Столыпина / Д.В. Табачник, В.Н. Воронин ; предисл. Патриарха Москов. и всея Руси Кирилла. – 2-е изд., испр. и дополн. – Харьков : Фолио, 2012. – 537, [4] с., [8] л. фотоил. – К 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина. – ISBN 978-966-03-5895-9
610892
  Гашек Я. Крестный ход / Я. Гашек. – М., 1964. – 296с.
610893
  Петров Г. Крестный ход : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С. 45-58. – ISSN 0130-7673
610894
  Петров Г. Крестный ход : Рассказ // Новый персонал. – Киев, 2003. – № 2. – С. 45-58.
610895
  Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии / И.Е. Репин. – Москва, 1962. – 29с.
610896
  Генкин В.К. Крестовая гора / В.К. Генкин. – Минск, 1986. – 238с.
610897
  Мельникова Л.В. Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых как прообраз Красного креста // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 0869-5687
610898
  Черепанова Н.М. Крестовы подход. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1966. – 62с.
610899
  Доманин А.А. Крестовые походы : Под сенью креста / А.А. Доманин. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 431с. – (Загадки истории). – ISBN 5-9524-0205-4
610900
  Заборов М.А. Крестовые походы. / М.А. Заборов. – М, 1956. – 279с.
610901
  Ремизов А.М. Крестовые сестры / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 122с.
610902
  Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу: воен. мемуары. / Д. Эйзенхауэр. – М., 1980. – 525с.
610903
  Бергнер Д. Крестовый поход евангелических академий против марксизма / Д. Бергнер, Я. Вольфганг. – М, 1961. – 175с.
610904
  Шейнман М.М. Крестовый поход против СССР / М.М. Шейнман. – М, 1930. – 96с.
610905
  Заборов М.А. Крестом и мечем / М.А. Заборов. – Москва, 1979. – 240с.
610906
  Добиаш-Рождественская Крестом и мечом : Приключения Ричарда I Львиное Сердце / О. А. Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1925. – 150 с.
610907
  Добиаш-Рождественская Крестом и мечом. / Добиаш-Рождественская. – М., 1991. – 108,2с.
610908
  Гейм С. Крестоносцы / С. Гейм. – М., 1950. – 696с.
610909
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1950. – 784с.
610910
  Гейм С. Крестоносцы / С. Гейм. – М., 1951. – 696с.
610911
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – Л., 1959. – 336с.
610912
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1960. – 591с.
610913
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – Кишинев, 1980. – 592с.
610914
  Сенкевич Г. Крестоносцы : роман / Г. Сенкевич; Пер. с пол. Е. Егоровой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 656 с. – (Библ-ка отечественной и зарубежной классики)
610915
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1985. – 607с.
610916
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1993. – 649с.
610917
  Перну Р. Крестоносцы = Les croises / Режин Перну ; [пер. с фр.: Карачинский А.Ю., Малинин Ю.П. ; науч. ред. Малинин Ю.П.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 317, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. фр. – (Clio). – ISBN 5-8071-0072-7
610918
  Урушев Д. Крестоносцы // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Історія Японії в XVI ст.
610919
  Корнилов Ю.Э. Крестоносцы "свободной прессы" / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Кузнецов. – М., 1985. – 112с.
610920
  Заборов М.А. Крестоносцы и их походы на Восток в 11-13 веках. / М.А. Заборов. – М, 1962. – 167с.
610921
  Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. / М.А. Заборов. – М, 1980. – 320с.
610922
  Андерсон Пол Крестоносцы неба // Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – С. 175-318
610923
  Фридлендер Б.И. Крестообразное крыло конечного размаха в сжимаемом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридлендер Б.И.; Ин-т механики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 6л.
610924
  Кууск В.В. Крестоцветные (Cruciferat B. Juss.) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кууск В.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 27л.
610925
  Сухоруков Н.Н. Крестоцветные клопы рода Euridema Lap. как вредители капусты в Краснодарском крае. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухоруков Н.Н.; Мин. сел. хоз. РСФСР. НИИ овощного хоз. Краснодар. зональная овоще-картоф. селекционная станция. – Краснодар, 1950. – 15л.
610926
  Беркутенко А.Н. Крестоцветные Колымского наогрья / А.Н. Беркутенко. – Владивосток, 1983. – 164с.
610927
  Беркутенко А.Н. Крестоцветные юга Магаданской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Беркутенко А.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1980. – 26л.
610928
  Горбачевский Б.С. Кресты, костры и книги / Б.С. Горбачевский. – М., 1965. – 199с.
610929
  Похилевич Д.Л. Крестяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. / Д.Л. Похилевич. – Львов, 1957. – 174с.
610930
  Похилевич Д.Л. Крестяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII в. / Д.Л. Похилевич. – Вильнюс, 1966. – 216с.
610931
  Мамбетов Г.Х. Крестянские промыслы Кабарды и Балкарии во второй половине XIX начале ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Мамбетов Г.Х.; МГУ. – М., 1962. – 20л.
610932
  Белан Ю.Я. Крестянское движение на Киевщине в 60 гг. ХIX в. : Дис... наук: / Белан Ю. Я.;. – К., 1940. – 144л.
610933
  Котлов Пю.Е. Крестьнское движение на Полтавщине а первой русской революции 1905-1907 гг : Дис... канд.ист.наук: / Котлов Пю.Е.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1949. – 330л. – Бібліогр.:л.317-326
610934
  Котлов П.Е. Крестьнское движение на Полтавщине в первой русской революции 1905-1907 гг : Дис... канд.ист.наук: / Котлов П.Е.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1949. – 330л. – Бібліогр.:л.317-326
610935
  Бачелис И. Крестьяне / И. Бачелис. – М, 1935. – 78с.
610936
  Бальзак Оноре де Крестьяне / Бальзак Оноре де. – Москва, 1959. – 351с.
610937
  Банару Георге Крестьяне / Банару Георге. – Кишинев, 1963. – 177с.
610938
  Кузьмина Ф.С. Крестьяне Барабинской степи в 18 половине 19 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кузьмина Ф.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
610939
  Козловский Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII-XVIII вв. / Козловский, Г. – М., 1969. – 204с.
610940
  Копысский Борис Зиновьевич Крестьяне белорусские в конце XVI - первой половины XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Копысский Борис Зиновьевич; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 18л.
610941
  Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) / Я.С. Гросул. – Кишинев, 1956. – 400с.
610942
  Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1875 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Гросул Я.С.; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1955. – 29л.
610943
  Топурия Е.С. Крестьяне в Грузии в 18-м веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Топурия Е.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 20л.
610944
  Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II : в 2 т. / [соч.] В.И. Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2. – 1901. – XLV, 865 c.
610945
  Гинев В.Н. Крестьяне голосуют за Советскую власть. / В.Н. Гинев. – М., 1978. – 96с.
610946
  Волков С.И. Крестьяне дворцовых владений Подмосковья в середине XVIIIв. / С.И. Волков. – Москва, 1959. – 264с.
610947
  Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья / А.А. Кондрашенков. – Челябинск
Часть 1. – 1966. – 176с.
610948
  Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья / А.А. Кондрашенков. – Челябинск
Часть 2. – 1969. – 276с.
610949
  Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция / А.В. Адо. – Москва, 1987. – 445с.
610950
  Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины 19 века. / П.Г. Рындзюнский. – М, 1983. – 269с.
610951
  Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство / И.Д. Ковальченко. – М, 1959. – 276с.
610952
  Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство Рязнаской и Тамбовской губернии в первой половине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальченко И.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
610953
  Лучицкий И.В. Крестьяне и крестьянская реформа в Восточной Австрии / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Имп. Ун. Св. Владимира , Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [2], 52 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1901, № 3, с. 316—351; № 5, с. 214— 226


  На стр. 1 № 41422 надпись: Николаю Прокофьевичу Василенко от автора:
610954
  Кареев Н.И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века / Ист. дис. Н. Кареева. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К* и А.И. Мамонтова, 1879. – XXII, [2], 492, LXXXIX с.
610955
  Розов Е.К. Крестьяне и крестьянское хозяйство / Е.К. Розов. – Калинин, 1974. – 224 с.
610956
  Тарле Е.В. Крестьяне и рабочие в эпоху великой французской революции / Е.В. Тарле. – Изд. 4-е, испр. – Пб., 1922. – 151с.
610957
  Тарле Е.В. Крестьяне и рабочие Франции в эпоху великой революции / Е.В. Тарле. – Изд. 3-е. – Птгр., 1919. – 127с.
610958
   Крестьяне и сельское хозяйство России в XIV - XVIII веках. – М., 1989. – 221с.
610959
  Емелях Л.И. Крестьяне и церковь накануне Октября / Л.И. Емелях. – Л., 1976. – 182с.
610960
  Щеголев П.Е. Крестьяне из Шлиссельбургской крепости. / П.Е. Щеголев. – М, 1928. – 46с.
610961
  Александрова В.И. Крестьяне крупной помещечьей вотчины центральной России в XVIII-XIXвв. : Автореф... канд. ист.наук: / Александрова В.И.; ЛГУ им. А. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
610962
  Анцупов И.А. Крестьяне левобережного Поднестровья в дореформенный период / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1990. – 213с.
610963
  Кисль Я.П. Крестьяне львовских городских сел в XV-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Кисль Я.П.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1953. – 15л.
610964
  Баранов М.А. Крестьяне монастырских вотчин Накануне секуляризации : Автореф... канд. истнаук: / Баранов М.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 12л.
610965
  Беляев И.Д. Крестьяне на Руси : изследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе / соч. И. Беляева. – Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, 1891. – 296 с.
610966
  Беляев И.Д. Крестьяне на Руси : изследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе : c портретом автора, кратким биографическим очерком и списком важнейших исторических трудов его / соч. И.Д. Беляева, ординарнаго проф. Московскаго ун-та. – 4-е изд., без изм. против 1-го изд. – Москва : Изд. книгопродавца А. Д. Ступина, 1903. – XII, 306 с., [4] л. портр.
610967
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века / Б.Д. Греков. – Москва-Ленинград, 1946. – 959с.
610968
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века : [кн. 1-2] / Б.Д. Греков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
Кн. 1. – 1952. – 534с.
610969
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века : [кн. 1-2] / Б.Д. Греков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
Кн. 2. – 1954. – 471с.
610970
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – 2-е доп. и перераб. изд. – Новосибирск, 1963. – 259с.
610971
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – Изд. 3-е. – М, 1967. – 447с.
610972
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – Барнаул, 1979. – 340с.
610973
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – 5-е изд. – М, 1982. – 304с.
610974
  Кострюкова В.В. Крестьяне Поволжья в 1906-1916 годах : Автореф... канд ист.наук: / Кострюкова В. В.; ЛГУ. – Л., 1953. – 19л.
610975
  Голубев В.М. Крестьяне после освобождения (1861-1906 гг.) / В.С. Голубев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – 40 с. – ("Свободная земля" ; Вып. 2, № 1)
610976
   Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII-60-е годы XVIII ст. / Маркина В.А. – Киев : Киевский университет, 1971. – 175 с.
610977
  Сурина Л.И. Крестьяне приустьсысольских волостей Вологодской губернии в конце ХІХ и начале ХХ веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Сурина Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
610978
  Семевский В.И. Крестьяне различных наименований в XVIII и первой половине XIX / В.И. Семевский. – 64 стлб
610979
  Гемп А.Г. Крестьяне Римской империи 4-5 вв.и формы их зависимости. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гемп А.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
610980
  Копанев А.И. Крестьяне Русского Севера в XVII в. / А.И. Копанев. – Л., 1984. – 244с.
610981
  Инкин В.Ф. Крестьяне Самборской экономии в середине XVIII в. (40-60- гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Инкин В.Ф.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1955. – 16л.
610982
  Велерс Ж. Крестьяне Сирии и Ливана / Ж. Велерс. – Москва, 1952. – 336с.
610983
  Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в борьбе за землю и волю / Ю.И. Смыков. – Казань, 1973. – 272с.
610984
  Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма / Ю.И. Смыков. – М., 1984. – 231с.
610985
  Коциевский А.С. Крестьяне Южной Украины в конце XVIII -- первой трети XIX веков : Автореф... канд. ист.наук: / Коциевский А.С.; Ин-т истории АН УССР. – К., 1964. – 22л.
610986
  Фаллада Х. Крестьяне, бонзы и бомбы : Роман / Х. Фаллада. – Москва : Художественная литература, 1984. – 559с.
610987
  Фаллада Х. Крестьяне, бонзы и бомбы / Х. Фаллада. – Москва, 1987. – 545 с.
610988
  Моргун Ф. Крестьянин - мировая душа / Ф. Моргун. – Белгород : Крестьянское дело, 1999. – 68с. – ISBN 5-86146-124-4
610989
  Моргун Ф. Крестьянин - мировая душа / Ф. Моргун. – 2-е изд., допол. и перер. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 120с. – ISBN 966-7462-37-4
610990
  Поленц-фон В. Крестьянин : Роман Вильгельма фон-Поленца / Пер. с нем. В. Величкиной ; С предисл. гр. Льва Николаевича Толстого. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – XIV, [2], 399 с. – На кн. печать: Изд. "Посредник"; Для интеллигентных читателей [№ 88]
610991
  Поленц-фон В. Крестьянин / В. Поленц-фон. – М, 1922. – 408с.
610992
  Молчанов А. Крестьянин / А. Молчанов. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1936. – 275с.
610993
  Вернер-Садовник Крестьянин Гельмбрехт / Вернер-Садовник. – Москва : Наука, 1971. – 112 с.
610994
  Пономаренко П. Крестьянин особого назначения : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Скоро исполнится 125 лет со дня рождения Сидора Ковпака. По этому поводу ВР приняла постановление, что в связи с этой датой СМИ следует публиковать материалы о партизанском генерале.
610995
  Гарнич Н.Ф. Крестьянин Тимофев (Щорс в Сибири) / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1954. – 48 с.
610996
  Артюхина А.В. Крестьянка за коллективизацию / А.В. Артюхина. – Москва, 1930. – 32с.
610997
  Чалая Т. Крестьянка Костомарова - мать историка // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.35-45
610998
  Андреев-Кривич С Крестьянксий сын Михайло Ломоносов / С Андреев-Кривич, . – Москва, 1960. – 128с.
610999
  Адрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775гг. / А.И. Адрущенко. – Москва, 1969. – 360с.
611000
  Алефиренко П.К. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в30-50-х годах 18 века / П.К. Алефиренко. – Москва, 1958. – 432с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,