Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
611001
  Поливанов П. " Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростовъ н/Д, 1906. – с.
611002
  Ільницький Микола "Концерт" Б.-І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Автор виокремлює три виміри поетичного тексту вірша Б.-І. Антонича "Концерт" - поетикальний, метафізичний та психологічний, в єдності яких процес творчості постає як аналог космічної світобудови.
611003
  Ільницький М. "Концерт" Богдана-Ігоря Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
611004
  Григоров Олександр Миколайович "Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання" : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
611005
  Гуро И. "Конь мой бежит..." / И. Гуро, А. Андреев. – Москва, 1987. – 252с.
611006
   "Коптские ткани", выставка. Ленинград.1978. – Л, 1978. – 71с.
611007
  Мегела І.П. "Корабель дурнів" як алегорія Ноєвого ковчега // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 259-267. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються літературно-художні твори, побудовані на метафорі "корабля дурнів". Визначається їх зв"язок з ньютонівською механістичною картиною світу в ранні періоди та квантовою фізикою в добу постмодернізму, розкривається характер відношень ...
611008
  Гучков А.И. "Корабль потерял свой курс" / А.И. Гучков. – Москва, 1991. – 63с.
611009
  Момджян К.Х. Концепцуальная природа исторического материализма. / К.Х. Момджян. – М., 1982. – 208с.
611010
  Ваганов Б.С. Концерн "Монтекатини" в системе итальянского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ваганов Б.С.; Всесоюзная акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 33 л.
611011
  Драч В.Д. Концерн "Рено" и его внешнеэкономические связи : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Драч В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 27л.
611012
  Савченко А.Ф. Концерн И .Г. Фарбениндутри в экономике и политеке Германии : Автореф... канд.наук: / Савченко А. Ф.; Ин-т жкон. АН СССР. – М., 1950. – 19л.
611013
  Наконечна З. Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925-1939 рр.): джерельна база дослідження // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 569-579. – ISSN 1561-6224
611014
  Микульский К.И. Концерн Круппа. / К.И. Микульский. – М., 1959. – 125с.
611015
  Румянцев Ф.Я. Концерн смерти. / Ф.Я. Румянцев. – М., 1969. – 64с.
611016
  Луначарский А.В. Концерт / А.В. Луначарский. – М, 1926. – 52с.
611017
  Файко А.М. Концерт / А.М. Файко. – М, 1936. – 71с.
611018
  Соловцов А.А. Концерт / А.А. Соловцов. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
611019
   Концерт в клубе.. – М., 1959. – 160с.
611020
   Концерт в колхозе. – Брянск, 1955. – 48с.
611021
  Донцова Д. Концерт для колобка с оркестром / Д. Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05841-9
611022
  Лазо Сергей Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром = Молодым людям 70-х годов : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 7. – С. 23-57. – ISSN 0131-8136
611023
  Великович Э. Концерт для оркестра / Э. Великович. – Ленинград, 1988. – 222с.
611024
  Кізлова О. Концерт для скрипки з оркестром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 14


  "Симфонічний оркестр Північно-Німецького радіо (NDR) нещодавно отримав другий статус - оркестру гамбурзької Elbphilharmonie. У його супроводі грає й молодий, але вже уславлений український скрипаль. У супроводі оркестру грав 30-річний екс-харків"янин ...
611025
  Жиленко И. Концерт для скрипки, дождя и сверчка / И. Жиленко. – М, 1984. – 62с.
611026
  Жиленко І.В. Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 110 с.
611027
  Крижанівський А.С. Концерт для скріпки з реєстром / А.С. Крижанівський. – К., 1985. – 167с.
611028
   Концерт для четырех голосов.. – М., 1972. – 288с.
611029
  Герлига М. Концерт маестро Сильвіо Вайлера // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся концерт відомого швейцарського диригента і мультиінструменталіста Сильвіо Вайлера разом із Київським симфонічним оркестром.
611030
  Діброва Володимир Концерт незалежності : 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
611031
  Діброва В. Концерт незалежності 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 обкл. – ISSN 0868-9644
611032
  Уварова Л.З. Концерт по заявкам / Л.З. Уварова. – Москва, 1987. – 251с.
611033
  Крец Ф.К. Концерт по заявкам. Верзняя Австрия. Звездные талеры : пьесы / Ф.К. Крец; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1981. – 272 с.
611034
   Концерт українських колядок : в виконанню українського національного хору, хору слухачок Вищих жіночіх курсів і хору студентів університету Св. Володимира під орудою О. Кошица. – Київ : Друк. А.И. Гросмана, 1917. – [10] с.
611035
  Каверин Ф.Н. Концерт художественной самодеятельности. / Ф.Н. Каверин. – М., 1956. – 77с.
611036
  Левко В.І. Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 216-224. – ISSN 2225-7586
611037
  Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
611038
  Бермес І. Концерти хорової музики у проектах міжнародного фестивалю "Київ-Музик-Фест": культуротворча сутність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-144. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
611039
  Оленюк Д.В. Концертна діяльність Модеста Менцинського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-98


  Модест Менцинський (1875-1935) - знаменитий тенор, якого Європа знала як чудового вагнерівського виконавця
611040
  Єрошенко О.В. Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 260-268
611041
  Откидач В.М. Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 247-254
611042
  Романенко А.Р. Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 199-209. – ISSN 2225-7586
611043
   Концертний сезон під знаком "Небесної" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
611044
  Аїсі Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості С. Прокоф"єва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Аїсі ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
611045
  Кавун В.М. Концертно-виконавська образність в оперній творчості М.В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 150-156. – ISSN 2312-4679
611046
  Крамер Александр Концертный зал. Месторождение музыки : входите! Открыто / Крамер Александр, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 38-41 : Фото
611047
  Васильченко З. Концертуальні основи визначення вартості банківської установи : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
611048
  Големба А.И. Концерты в клубе. / А.И. Големба. – М., 1952. – 36с.
611049
  Бэлза И.Ф. Концерты Глиэра / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1955. – 46 с.
611050
   Концерты смешанного хора "Раудам" Таллинского клуба железнодорожников ЭССР в дни празднования 1 мая 1958 г. в городе Ленинграде.. – Таллин, 1958. – 24с.
611051
  Богдан І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 35-45. – ISSN 0131-775Х
611052
  Петровська Т. Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність концесійної форми використання природних ресурсів, у тому числі надр, що потенційно може стати стратегічною основою залучення приватного капіталу в Україну з метою освоєння нових родовищ корисних копалин та їх раціонального ...
611053
  Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-225. – ISBN 966-7784-65-7
611054
  Григоров Олександр Миколайович Концесійні угоди: правова природа т особливості правового регулювання : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 26л.
611055
  Залєвська-Шишак Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття концесії як однієї з форм управління державною власністю в Україні. Проаналізовано запровадження концесійного механізму в умовах трансформаційної економіки. The concession meaning as one of the forms of state property ...
611056
  Євенок О.І. Концесія в системі формування ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Економіка ; Вип. 62)


  Оптимальним варіантом подолання існуючої ситуації є застосування механізму концесії - ефективного економічного способу, який стимулює розвиток об"єктів державної інфраструктури. Концесійні відносини в сучасній практиці економічного життя України досі ...
611057
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 191л. + Додатки л.184 - 191. – Бібліогр.: л. 169 - 183
611058
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Автореф. ... дис. канд. екон. наук: Спец. 08.01.01 / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
611059
  Пузіна Г.В. Концесія як альтернатива державного регулювання природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 119-130
611060
  Гевлич Г. Концесія як інструмент довгострокового розвитку природних монополій / Г. Гевлич, О. Русанов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 37-40. – ISSN 1728-9343
611061
  Іголкін І.В. Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 115-123
611062
  Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 380-388. – ISSN 1563-3349
611063
  Гура О.Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 112-117
611064
  Куліков А.І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 117-119. – Бібліогр.: 5 назв
611065
  Менська О.А. Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об"єктів культурної спадщини в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
611066
  Сай І.А. Концесія як шлях збереження власності держави та територіальної громади : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 43-46. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
611067
  Диба М.І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 65-76. – ISSN 2305-7645
611068
  Сосна С.А. Концессии в России: между прошлым и будущим // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С. 73-91. – ISSN 1811-9018
611069
  Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
611070
  Цуканов С.С. Концессионная политика СССР на дальнем Востоке 1922-1926 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются ключевые моменты советской концессионной политики на Дальнем Востоке в 1922–1926 гг. Особое место уделяется противоречиям между США и Японией и политике Дальревкома в связи с этим.
611071
  Ландау Б Концессионное право Союза ССР / Б Ландау. – М., 1925. – 75с.
611072
  Джибладзе Д.Н. Концессионные предприятия в Закавказье. / Д.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1973. – 62с.
611073
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – Л, 1938. – 316с.
611074
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 3-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1949. – 484 с.
611075
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 4-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1950. – 488 с.
611076
  Булавин Л.А. Концетрация He в сосуществующих фазах системы CO He вблизи критической точки парообразования / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский, Ю.Б. Мельниченко // УФЖ, 1984. – №6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
611077
  Шалдырван В.А. Концетрация напряжений в толстых многосвязных пластинках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Шалдырван В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 12л.
611078
  Зимовец В.Н. Концетрация производства в колхозах и ее экономическая эффективность : Автореф... канд. эконом.наук: / Зимовец В.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1962. – 22л.
611079
  Золотов Ю.А. Концетрирование микроэлементов / Ю.А. Золотов, Н.М. Кузьмин. – М., 1982. – 284с.
611080
  Столяренко Г.С. Концетрирование слабой азотной кислоты с помощью солей. образующих кристаллогидраты с большим числом моллекул воды. : Автореф... канд.техн.наук: 05.340 / Столяренко Г.С.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
611081
  Наджафова О.Ю. Концетрування та визначення мікрокількостей алюмінію і кобальту у питній та природних водах з використанням високомолекулярніх четвертинних амонійних солей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Наджафова О.Ю.; МВО Укр.КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1992. – 16 с.
611082
  Остапенко І.В. Концетуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
611083
  Дядечко Н.Н. Концинеллиды Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дядечко Н.Н. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1952. – 12 с.
611084
  Савойская Г Концинеллиды юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биолнаук: / Савойская Г И.; АН Кирг.СССР,. – Фрунзе, 1956. – 18л.
611085
  Порохня В. Концкпція оцінки людського капіталу / В. Порохня, А. Матказіна, Л. Головкова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 169-175. – ISSN 0201-758Х
611086
  Корнарос Темос Концтабір Хайдарі: Повість. / Корнарос Темос. – К., 1981. – 200с.
611087
  Фарни Г. Концы игр в шахматах. / Г. Фарни. – М, 1926. – 64с.
611088
  Корнилов И.М. Кончается лето / И.М. Корнилов. – М., 1975. – 175с.
611089
  Юрьева Н.А. Кончается лето... / Н.А. Юрьева. – М., 1989. – 124с.
611090
   Кончаловский = Konchalovsky. – Ленинград : Аврора, 1973. – 56 с., 31 ил. – (Мастера мировой живописи)
611091
  Семенова Т.С. Кончаловский. / Т.С. Семенова. – М.
. – 1964. – 54с.
611092
   Кончаловский.. – Москва, 1964. – 302с.
611093
  Малышева В.П. Кончанское-Суворовское / В.П. Малышева. – 4-е изд. – Л., 1990. – 46с.
611094
  ПапиниД Конченый человек / ПапиниД. – М-Пг., 1923. – 280с.
611095
  Думова Н.Г. Кончилось ваше время... / Н.Г. Думова. – М. : Политиздат, 1990. – 334с.
611096
  Лобанов Л.Г. Кончилось знойное лето. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1980. – 207с.
611097
  Тендряков В.Ф. Кончина / В.Ф. Тендряков. – М., 1990. – 633с.
611098
  Сименон Ж. Кончина Огюста / Ж. Сименон. – Ленинград, 1991. – 111 с.
611099
  Кываск В.О. Конъюгаты (Conjgatophytina) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кываск В.О.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 32л.
611100
  Шилакадзе И.И. Конъюгационные категории современного армянского языка : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Шилакадзе И.И. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 41 с.
611101
   Конъюктив. – Киев
Вып. 1. – 1965. – 44 с.
611102
   Конъюктив. – Киев
Вып. 2. – 1965. – 45-82 с.
611103
  Сазыкин Н.С. Конъюктура, цены и издержки производства на минеральное сырье в капиталистических и развивающихся странах. / Н.С. Сазыкин. – М., 1968. – 118с.
611104
  Чуваева В.Г. Конъюнктив / В.Г. Чуваева. – М, 1964. – 64с.
611105
  Чобану А.И. Конъюнктив и его употребление в предикативных синтагмах в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чобану А.И.; МВ и ССО СССР. МП МолдавССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1960. – 18л.
611106
  Репке В. Конъюнктура / В. Репке. – М., 1927. – 174с.
611107
  Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. – М., 1973. – 312с.
611108
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1960 г.. – М., 1961. – 88с.
611109
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – М., 1963. – 80с.
611110
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – М., 1963. – 80с.
611111
   Конъюнктура основных товарных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1959 г.. – М., 1960. – 62с.
611112
  Юдин П. Конъюнктура рынка // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-26. – ISSN 2074-6040


  Режимы налогообложения нефтегазовой отрасли по всему миру изменяются пока не в пользу инвесторов.
611113
  Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме / Ф.А. Крутиков. – Москва, 1968. – 128с.
611114
  Маликова О.И. Конъюнктура энергетических рынков и структурные изменения в экономике России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-57. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
611115
   Конъюнктурный обзор Госпромышленности Северного Кавказа за 1-ый квартал 1924-25 опер. года (октябрь-Декабрь). – Ростов-на-Дону, 1925. – 46 с.
611116
  Панфилов В.С. Конъюнкты и предлоги в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
611117
  Никитин С.П. Конъютура мировых товарных рынков / С.П. Никитин. – М, 1982. – 215с.
611118
  Свістула О.В. Конярство на Півдні України: історичний екскурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 63-73. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
611119
  Калінін В.І. Конярство. Учб. посібник / В.І. Калінін, А.А. Яковлев. – К.-Х., 1938. – 304с.
611120
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
611121
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
611122
  Ропшин В. Конь бледный / В. Ропшин. – М, 1991. – 112с.
611123
  Нестеров С.П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья / С.П. Нестеров. – Новосибирск, 1990. – 141с.
611124
  Нечаев Л.Е. Конь голуб / Л.Е. Нечаев. – М., 1983. – 191с.
611125
  Ковалевская В.Б. Конь и всадник : пути и судьбы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1977. – 152 с.
611126
  Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис. – М., 1992. – 73с.
611127
  Трубицын К.В. Конь и конское снаряжение в текстах берестяных грамот Великого Новгорода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-49. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
611128
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – 2-е изд. – М., 1935. – 128с.
611129
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани, 1937. – 248с.
611130
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1966. – 447с.
611131
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1984. – 384с.
611132
  Быковский Егор Конь и трепетная лань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 74-83 : фото
611133
  Блейман М.Ю. Конь Ивана Грозного / М.Ю. Блейман. – М., 1974. – 48с.
611134
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М, 1979. – 799с.
611135
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1980. – 748с.
611136
  Черкасов А.Т. Конь Рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1972. – 796с.
611137
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Москва, 1964. – 48с.
611138
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Свердловск, 1965. – 184с.
611139
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Воронеж, 1968. – 200с.
611140
   Конь с розовой гривой.. – М., 1988. – 480с.
611141
   Конь, обгоняющий время. – М., 1988. – 240с.
611142
  Ипполитов П. Коньки / П. Ипполитов. – Москва, 1934. – 316с.
611143
   Коньки.. – 2-е изд., доп. и испр. – К., 1937. – 44с.
611144
   Конькобежный и велосипедный спорт.. – М., 1951. – 20с.
611145
  Ипполитов П. Конькобежный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 100с.
611146
  Мельников Я Конькобежный спорт / Я Мельников. – М., 1951. – 32с.
611147
  Подарь Г.К. Конькобежный спорт в ЛЮСШ / Г.К. Подарь, Е.П. Степаненко. – М., 1971. – 256с.
611148
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1952. – 32с.
611149
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1953. – 32с.
611150
   Конькобежный спорт в СССР.. – М., 1952. – 96с.
611151
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – Москва : Просвещение, 1964. – 103 с.
611152
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – М, 1964. – 109с.
611153
   Конькобежный спорт.. – М., 1951. – 144с.
611154
   Конькобежный спорт.. – М., 1953. – 56с.
611155
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 88с.
611156
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 56с.
611157
  Петров Н.И. Конькобежный спорт. / Н.И. Петров. – Л., 1955. – 200с.
611158
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1956. – 155с.
611159
   Конькобежный спорт.. – М., 1957. – 83с.
611160
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1967. – 184с.
611161
   Конькобежный спорт.. – М., 1972. – 40с.
611162
   Конькобежный спорт.. – М., 1974. – 342с.
611163
  Стенин Б.А. Конькобежный спорт. / Б.А. Стенин, В.Г. Половцев. – М., 1990. – 175с.
611164
   Коньок-горбуньок.. – К., 1935. – 16с.
611165
  Троицкий Н.А. Коньюгация бактерий / Н.А. Троицкий. – Минск, 1978. – 151с.
611166
  Евгеньев М.Б. Коньюгация политенных хромосом и кроссинговер в межвидовых гибридах : Автореф... канд. биол. наук: 103 / Евгеньев М.Б.; АН СССР. – М, 1970. – 31л.
611167
  Гаврош О. Коньяк з дощем : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
611168
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
611169
   Кооператив: сегодня и завтра.. – Донецк, 1989. – 95с.
611170
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
611171
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
611172
  Скакальська І.Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554
611173
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
611174
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
611175
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
611176
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
611177
  Гриценко В. Кооперативна природа кредитних спілок та пріоритети їх розвитку в умовах конкуренції / В. Гриценко, В. Литвин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 198-207. – ISSN 1818-5754
611178
   Кооперативна та індивідуальна трудова діяльність.. – К, 1989. – 224с.
611179
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
611180
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
611181
   Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность.. – К, 1989. – 237с.
611182
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
611183
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
611184
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
611185
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
611186
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
611187
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
611188
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
611189
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
611190
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
611191
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
611192
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
611193
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
611194
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
611195
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
611196
  Лісниченко Т.М. Кооперативне житлове будівництво / Т.М. Лісниченко. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1969. – 158 с.
611197
  Захарченко П.П. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х рр.: комплексне історико-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 755-758. – ISSN 1563-3349
611198
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
611199
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
611200
  Толстов Р.Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921-1928 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 117-130. – ISSN 0320-4421
611201
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
611202
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
611203
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
611204
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
611205
  Шемшученко Ю.С. Кооперативне, аграрне, земельне та енергетичне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 284-360. – ISBN 978-966-8602-87-0
611206
  Власенко В.М. Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 203-206. – ISBN 966-7686-12-8
611207
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
611208
  Кишакевич Л.Ю. Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 65-71. – (Серія економічна ; вип. 1)
611209
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
611210
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921р.р.) : Навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ, 2000. – 144с.
611211
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
611212
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
611213
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
611214
  Слав"юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
611215
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
611216
  Гладкий С. Кооперативні об"єднання в організаційному механізмі реалізації законодавства про кооперацію УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 138-141
611217
  Чепка В.В. Кооперативні об"єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 125-128


  Статтю присвячено дослідженню розвитку кооперативних об"єднань на основі малих та середніх аграрних підприємств та створенню дієвої моделі кредитної кооперації в сільському господарстві.
611218
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
611219
  Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації бухгалтерського обліку кредитних спілок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 394-399. – ISSN 0321-0499
611220
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
611221
  Башнянин Г.І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2009. – 414 с. – ISBN 978-966-1537-49-0
611222
  Буханівський Л. Кооперативні союзи України / Л. Буханівський. – К, 1928. – 122с.
611223
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
611224
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
611225
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
611226
   Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане (1917-1927 гг.) : Документы и материалы. – Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 256 с.
611227
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
611228
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
611229
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР.. – М, 1991. – 426с.
611230
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме. / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
611231
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
611232
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
611233
  Жук П.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / П.Г. Жук. – Москва, 1967. – 79с.
611234
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
611235
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
611236
   Кооперативное излучение и статистика фотонов : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1986. – 131 с.
611237
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
611238
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
611239
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
611240
   Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации.. – К, 1989. – 319с.
611241
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
611242
   Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 206 с.
611243
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
611244
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
611245
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
611246
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
611247
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
611248
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике: Сверхизлучение. Бистабильность. Фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286с.
611249
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
611250
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
611251
   Кооперативный городской продовольственный магазин : Организация и техника торговли. – Москва, 1948. – 308 с.
611252
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
611253
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
611254
  Блохин А.А. Кооперативный сектор экономики / А.А. Блохин, Е.А. Иванова. – М, 1989. – 61с.
611255
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
611256
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
611257
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
611258
  Годлевский П.Л. Кооперативы / П.Л. Годлевский, В.П. Орлова. – Волгоград, 1991. – 174с.
611259
   Кооперативы в Западной Европе. – М, 1989. – 190с.
611260
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
611261
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
611262
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
611263
   Кооперативы нового типа. – М, 1989. – 206с.
611264
   Кооперативы сегодня и в будущем. – М, 1989. – 302с.
611265
  Ватман Д.П. и др. Кооперативы: квартира, дача, гараж / Д.П. и др. Ватман. – Москва, 1982. – 288с.
611266
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
611267
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
611268
  Соколов В.я. Кооператору о бухгалтерском учете. / В.я. Соколов. – М., 1991. – 318с.
611269
  Племнек А. Кооперация - действенный способ оптимизации расходов / Александр Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 9 (154). – С. 18-21. – ISSN 1726-6726
611270
  Крылов В. Кооперация - основа стабильного развития сельских территорий // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0235-2443
611271
  Семчик В.І. Кооперация - путь возрождения села // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 474-480. – ISBN 978-617-7021-00-0
611272
  Козьяков Н.И. Кооперация / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1930. – 48с.
611273
  Гребенюк В.П. Кооперация / В.П. Гребенюк. – М., 1982. – 79с.
611274
  Глушецкий А А. Кооперация : роль в современной экономике / А А. Глушецкий, . – М, 1991. – 159с.
611275
  Басамыгина И.Н. Кооперация библиотек : научно-методическое пособие / И.Н. Басамыгина, А.А. Трофименко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 68). – ISBN 5-85129-175-3
611276
  Вигодзинский В. Кооперация в Германии / В. Вигодзинский. – Москва, 1918. – 320 с.
611277
   Кооперация в деле переработки животных продуктов.. – М, 1918. – 43с.
611278
  Мамедова М Н. Кооперация в Иране / М Н. Мамедова, . – М, 1973. – 144с.
611279
  Наумов В.К. Кооперация в Италии / В.К. Наумов. – М, 1989. – 182с.
611280
  Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования / П.С. Завьялов. – М., 1979. – 216с.
611281
  Козьяков Н.И. Кооперация в пятилетке / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1929. – 42с.
611282
  Борисов С.В. Кооперация в рыночных условиях хозяйствования: сущность, противоречия и проблемы развития : Дис... канд.эконом.наук: 08.01.01 / Борисов С.В.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.162-184
611283
  Хейсин М.Л. Кооперация в сельском хозяйстве / М.Л. Хейсин. – Ленинград, 1926. – 115с.
611284
  Андреев А.А. Кооперация в социалистическом строительстве / А.А. Андреев. – Москва, 1924. – 71с.
611285
   Кооперация в СССР.. – М, 1989. – 32с.
611286
  Масленников В.П. Кооперация в странах Азии и Африки / В.П. Масленников. – М., 1988. – 134с.
611287
   Кооперация в странах социализма.. – М, 1985. – 223с.
611288
  Шейко П.В. др. Кооперация в сфере социального обслуживания сельского населения / П.В. др. Шейко. – Киев, 1988. – 65с.
611289
  Семенов Е.В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1983. – 176с.
611290
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 1. – 1989. – 381с.
611291
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 2. – 1989. – 287с.
611292
  Целлариус В. Кооперация и борьба за социализм / В. Целлариус. – 3-е изд., переработ. – Х., 1926. – 208с.
611293
  Уэбб С. Кооперация и государство будущего / С. Уэбб. – М, 1918. – 15с.
611294
  Соколов Н.Н. Кооперация и демократия / Н.Н. Соколов. – Москва, 1918. – 15с.
611295
  Пажитнов К.А. Кооперация и ее отношение к профсоюзному движению, / К.А. Пажитнов. – 2-е. – Пг., 1918. – 64с.
611296
  Булатов И.Г. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. / И.Г. Булатов. – М., 1960. – 200с.
611297
   Кооперация и искусство.. – М, 1919. – 80с.
611298
  Герасимов Е.Н. Кооперация и перестройка / Е.Н. Герасимов. – К., 1989. – 31с.
611299
  Семчик В.И. Кооперация и право. / В.И. Семчик. – К., 1991. – 143с.
611300
  Флейснер Г. Кооперация и рабочее движение / Г. Флейснер, 1919. – 55с.
611301
  Печалова Л.В. Кооперация и решение социальных проблем на Северном Кавказе в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 127-129. – ISSN 0042-8779
611302
  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М, 1920. – 111с.
611303
  Бурков В.Л. Кооперация как специфический способ самоорганизации природы и общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
611304
  Покотилова Валентина Ивановна Кооперация как теория и практика хозяйственной организации : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Ивановна; КГУ. – Київ, 1992. – 141л.
611305
   Кооперация производства в системе экономических отношений.. – Новосибирск, 1987. – 120с.
611306
  Белов В. Кооперация России и Германии в области транспортно-логистических услуг // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-44. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются вопросы сотрудничества между Россией и Германией в области логистики и транспорта, которое становится одной из самых динамичных частей российско-германской хозяйственной кооперации в сфере услуг.
611307
  Тотомианц В.Ф. Кооперация среди детей и юношества / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 156с.
611308
  Ахмеев Г.Н. Кооперация труда / Г.Н. Ахмеев. – Москва, 1964. – 32с.
611309
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношений развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лущук А. П.; М-во с.х. СССР, Одесск. с.х. ин-т. – Одесса, 1983. – 417л. – Бібліогр.:л.391-417
611310
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношний развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Автореф дис. ... д-ра эконом. наук: / Лущук А.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 45 с.
611311
  Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве / И.Ф. Хицков. – Воронеж, 1991. – 166с.
611312
   Кооперация.Указатель литературы.. – Х, 1918. – 136с.
611313
  Тихонов Владимир Александрович Кооперация: за и против / Тихонов Владимир Александрович. – Москва : ПИК, 1991. – 348с.
611314
  Микитюк О.П. Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект) // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 156-164. – ISBN 966-7317-92-7
611315
  Коваль Ф. Кооперація - економічно-соціальний і національно-культурний фундамент державотворення України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 80с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч.6)
611316
  Коваль Ф. Кооперація - феномен національно-духовного відродження України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 65с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч. 7)
611317
  Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 32-45
611318
  Борисов Сергій Васильович Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Борисов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23л.
611319
  Саркісова О.Ю. Кооперація і взаємодія у світі сучасних тенденцій розвитку суспільства, освіти і професійної підготовки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 204-208. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
611320
  Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки 20 ст.) / В.В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244с. – ISBN 966-7743-52-7
611321
  Чернявська Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як фактор удосконалення інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С.170-186. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
611322
  Коваленко І. Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – C. 40-41. – ISSN 1029-7200


  10 квітня 2012 р. фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського на базі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва провели регіональний науково-практичний семінар щодо об"єднання зусиль у формуванні єдиного ...
611323
  Шарий Г. Кооперація селян - найважливіший традиційний суспільний інститут // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 23-25
611324
  Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб"єктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 54-59. – ISSN 2221-1055
611325
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
611326
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
611327
  Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
611328
  Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 146-151.
611329
  Вілегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 4-6. – Бібліогр.: 3 назв.
611330
  Круглікова В.В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
611331
  Покотилова Валентина Іванівна Кооперація як теорія і практика господарської організації : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Іванівна; МОУ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1992. – 17с.
611332
  Коверзнев В.О. Кооперація як форма економічної співпраці: господарсько-правовий аспект // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 13-15. – ISBN 978-966-7496-99-9
611333
  Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико правового аналізу взаємозв"язків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-21.
611334
  Туган-Барановський М. Кооперація, соціально-економічна природа її та мета / М. Туган-Барановський. – Київ : Друк. Дніпровського Союзу Споживчих Союзів. – 140 с.


  Известный классик экономической науки, первый министра финансов Украины, основатель Украинской Академии наук и первого академик-экономист, корифей украинского высшего экономического образования
611335
  Туган-Барановський Кооперація, соціяльно-економічна природа її та мета / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 436-443. – ISBN 966-346-208-6
611336
  Смоленцов В.П. Кооперирование и межхозяйсвенные отношения / В.П. Смоленцов, Г.Т. Гойгел. – М., 1978. – 271с.
611337
  Лавренюк М.К. и др. Кооперирование колхозов с промышленными предприятиями / М.К. и др. Лавренюк. – Киев, 1988. – 31с.
611338
  Васильева Е.Н. Кооперирование крестьянства в африканских странах социалистической ориентации / Е.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 107с.
611339
  Латыш А.А. Кооперирование личных хозяйств населения с общественным производством / А.А. Латыш. – К, 1988. – 75с.
611340
  Кузьмин О. Кооперирование на мировом туристическом рынке / О. Кузьмин, А. Гайдук // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.151-165. – ISSN 1684-906Х
611341
   Кооперирование предприятий по созданию производственных систем.. – К., 1988. – 80с.
611342
  Каминский А.Е. Кооперирование сельского хозяйства Китая / А.Е. Каминский. – М., 1959. – 167с.
611343
  Голиков В. Кооперирование сельского хозяйства СССР. / В. Голиков. – М, 1983. – с.
611344
  Йонас Б.Я. Кооперирование специализированных строительно-монтажных организаций. / Б.Я. Йонас, В.С. Михайлов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 96 с.
611345
  Грайворонский В.В. Кооперированное аратство МНР / В.В. Грайворонский. – Москва, 1982. – 215 с.
611346
  Микитюк О.П. Кооперування діяльності суб"єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 214-220
611347
  Оніпко Т. Кооперування населення України в 20-ті роки XX ст.: досвід розширення соціальної бази // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 24-31
611348
  Крисальний О.В. Кооперування підприємств у створенні централізованіх фондів РАПО / О.В. Крисальний. – К, 1984. – 54с.
611349
  Микитюк О.П. Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-155


  Розкривається значення такого засобу підвищення конкурентоспроможності підприємств як кооперування, визначаються його особливості для різних форм взаємодії суб"єктів господарювання.
611350
  Микитюк Оксана Петрівна Кооперування суб"єктів підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... доктор економ. наук: 08.01.01 / Микитюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207 л. + Додатки: л.208-218. – Бібліогр.: л.188-207
611351
  Микитюк О.П. Кооперування суб`єктів підприємництва в транзитивній економиці : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 / Оксана Петрівна Микитюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
611352
  Скворцов А.М. Коопративные переходы в полимерных цепях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 076 / Скворцов А.М.; Ан СССР.Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л, 1970. – 12л.
611353
  Іваницький С.О. Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: рго et сопtга // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 18-21
611354
   Коорданационные соединения переходных элементов.. – Кишинев, 1983. – 144с.
611355
  Саєнко О.І. Координати / О.І. Саєнко. – Харків, 1965. – 43 с.
611356
  Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 1 (233). – С. 28-39. – ISSN 2409-9260
611357
  Тельнюк-Адамчук Координати навколополюсних зірок за гарвардськими спостереженнями 1897 року / Тельнюк-Адамчук, О.В. Данільцев, О.Я. Грегуль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Виконано нову редукцію двох гарвардських платівок, які отримані та виміряні століття тому. для редукції використані дані зірок із каталогу Tycho-2. Отримано екваторіальні координати 578 зірок, 13 - 17 зоряної величини в радіусі 0,5[градуса] навколо ...
611358
  Король А.К. Координати полюса Земли с 1915.8 до 1929.0 гг. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король А. К.; АН УССР, Глав. астроном. обсерват. – Киев, 1949. – 7 с.
611359
  Александров О. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: поправки другого порядку у околі симетричного каспу / О. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Знайдені та проаналізовані поправки до аналітичних асимптотичних формул, що описують координати та підсилення критичних зображень точкового джерела у околі каспу каустики. Показано, що у випадку, коли лінзове відображення є симетричним відносно осі ...
611360
  Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
611361
  Кондратюк О.В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-38 : Табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
611362
  Самороковский В.М. Координатно-графический метод исследования почерка. / В.М. Самороковский. – Воронеж, 1973. – 32с.
611363
   Координатно-чувствительные детекторы.. – Ташкент, 1979. – 144с.
611364
  Скриганов М.М. Координатные и спектральные асимптотики в задаче рассеяния для уравнения Шредингера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скриганов М.М.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
611365
  Пугачев Я.И. Координатные условия в общей теории относительности и их применение к расчету гравитационных и электромагнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачев Я.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1956. – 7л. – Бібліогр.:с.7
611366
  Кушнир И.А. Координатный и векторный методы решения задач / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 416с. – ISBN 5-7707-96-88-Х
611367
  Ринк И.А. Координаты / И.А. Ринк. – М., 1970. – 135с.
611368
  Келль Н. Координаты Гаусса-Крюгера и их применение : практическое руководство для геодезистов, землемеров, маркшейдеров, топографов и гидрографов / Н. Келль. – 2-е изд. доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 156 с.
611369
  Христов В.К. Координаты Гаусса-Крюгера на эллипсоиде вращения : монография / В.К. Христов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 263 с.
611370
   Координаты действия.. – М., 1976. – 223с.
611371
  Барабаш Леонид. Сергеевич Координаты детекторы для физики высоких энергий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Барабаш Леонид. Сергеевич; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1991. – 24 с.
611372
  Абламонов П.Ф. Координаты дружбы / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 104 с., [8] л. ил.
611373
  Федорченко Максим Координаты земельного рынка Украины // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 12-16 : Фото. – Бібліогр.: 22 назв.
611374
  Лактионов А. Координаты индивидуального опыта / А. Лактионов. – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 492с. – ISBN 966-7080-62-5
611375
  Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
611376
  Полубинский В.И. Координаты мужества : ( о людях советской милиции) / В.И. Полубинский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 112с.
611377
  Колесников Ю.А. Координаты неизвестны. / Ю.А. Колесников. – М., 1982. – 238с.
611378
   Координаты подвига.. – Челябинск, 1968. – 364с.
611379
  Лебединский А.Я. Координаты сердца. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1973. – 55с.
611380
  Буткевич О.В. Координаты творчества / О.В. Буткевич. – Л., 1976. – 184с.
611381
  Лившиц С.Е. Координаты тревоги / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1967. – 80с.
611382
  Жданов В.И. Координаты Ферми и радиоинтерферометрические наблюдения / В.И. Жданов, А.Н. Александров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 32)


  С использованием геоцентрических координат Ферми исследованы релятиистские поправки для радиоинтерферометрического времени задержки. Показано, что на уровне точности 10 -12 с необходимо учитывать, кроме ранее найденных, поправку, вызванную ...
611383
  Шекли Р. Координаты чудес / Р. Шекли. – М, 1993. – 510с.
611384
  Заячкивский Игорь Степанович Координаты чудес : Фантастика, увидевшая свет в книжных издательствах на русском языке (1945-1990 гг.): Опыт библиографического указателя / Заячкивский Игорь Степанович. – Львов : Каменяр, 1994. – 292с.
611385
  Зеленая Дарья Координаты чудес // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 150-155 : фото
611386
  Недогреева А.И. Координационная деятельность городского Совета народных депутатов / А.И. Недогреева. – Киев, 1982. – 132 с.
611387
  Мирошник И.М. Координационная парадигма развития и система психологической координации: пути эволюции способностей человека будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 145-162. – ISSN 2073-8528
611388
  Хо Уилем Координационная полимеризация 4-метилпентена-1 и сополимеризация его с некоторыми другими мокомерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Хо Уилем; АН СССР. Ин-т нефтехимич. синтеза. – М., 1971. – 18л.
611389
  Казанник А.И. Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся / А.И. Казанник. – Иркутск, 1974. – 69с.
611390
  Казанник А.И. Координационная функция местных советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Казанник А.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
611391
  Скопенко В.В. Координационная химия : Практикум; /Учеб. пособие для хим. фак. ун-тов/ / В.В. Скопенко, В.В. Григор"ева. – Київ, 1984. – 232с. : граф. – Библиогр.: с.228-230 (74 назв.)
611392
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 1. – 1995
611393
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 2. – 1995
611394
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 3. – 1995
611395
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 4. – 1995
611396
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 5. – 1995
611397
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 6. – 1995
611398
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 7. – 1995
611399
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 8. – 1995
611400
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 9. – 1995
611401
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 10. – 1995
611402
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 11. – 1995
611403
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 12. – 1995
611404
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 1. – 1996
611405
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 3. – 1996
611406
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 5. – 1996
611407
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 4. – 1996
611408
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 6. – 1996
611409
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 7. – 1996
611410
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 8. – 1996
611411
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 9. – 1996
611412
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 10. – 1996
611413
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 11. – 1996
611414
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 12. – 1996
611415
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 2. – 1996
611416
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 2. – 1997
611417
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 3. – 1997
611418
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 4. – 1997
611419
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 5. – 1997
611420
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 6. – 1997
611421
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 1. – 1997
611422
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 4. – 2002
611423
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 3. – 2002
611424
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 1. – 2002
611425
   Координационная химия. – Москва, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 5. – 2002
611426
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 8. – 2002
611427
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 9. – 2002
611428
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 6. – 2002
611429
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 7. – 2002
611430
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 10. – 2002
611431
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 11. – 2002
611432
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 12. – 2002
611433
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 2. – 2003
611434
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 6. – 2003
611435
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 7. – 2003
611436
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 8. – 2003
611437
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 9. – 2003
611438
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 10. – 2003
611439
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 11. – 2003
611440
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 12. – 2003
611441
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 3. – 2003
611442
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 4. – 2003
611443
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 5. – 2003
611444
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 1. – 2003
611445
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 8. – 2004
611446
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 9. – 2004
611447
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 1. – 2004
611448
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 2. – 2004
611449
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 3. – 2004
611450
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 4. – 2004
611451
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 5. – 2004
611452
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 6. – 2004
611453
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 7. – 2004
611454
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 10. – 2004
611455
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 11. – 2004
611456
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 12. – 2004
611457
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 1. – 2005
611458
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 3. – 2005
611459
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 2. – 2005
611460
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 4. – 2005
611461
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 5. – 2005
611462
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 6. – 2005
611463
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 7. – 2005
611464
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 8. – 2005
611465
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 9. – 2005
611466
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 10. – 2005
611467
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 11. – 2005
611468
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 12. – 2005
611469
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 1. – 2006
611470
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 3. – 2006
611471
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 4. – 2006
611472
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 2. – 2006
611473
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 6. – 2006
611474
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 5. – 2006
611475
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 11. – 2006
611476
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 12. – 2006
611477
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 7. – 2006
611478
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 8. – 2006
611479
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 9. – 2006
611480
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 10. – 2006
611481
   Координационная химия : Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 020101.65 - "Химия" / В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савранский, А.Д. Гарновский. – Москва : Академкнига, 2007. – 487с. – ISBN 978-5-94628-287-1
611482
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 7. – 2007
611483
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 2. – 2007
611484
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 3. – 2007
611485
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 4. – 2007
611486
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 5. – 2007
611487
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 6. – 2007
611488
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 8. – 2007
611489
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 9. – 2007
611490
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 10. – 2007
611491
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 11. – 2007
611492
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 12. – 2007
611493
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 1. – 2007
611494
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 1. – 2008
611495
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 2. – 2008
611496
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 3. – 2008
611497
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 10. – 2008
611498
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 11. – 2008
611499
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 12. – 2008
611500
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 4. – 2008
611501
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 5. – 2008
611502
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 6. – 2008
611503
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 7. – 2008
611504
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 8. – 2008
611505
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 9. – 2008
611506
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 1. – 2009
611507
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 2. – 2009
611508
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 3. – 2009
611509
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 4. – 2009
611510
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 5. – 2009
611511
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 6. – 2009
611512
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 7. – 2009
611513
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 8. – 2009
611514
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 9. – 2009
611515
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 10. – 2009
611516
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 11. – 2009
611517
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 12. – 2009
611518
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 1. – 2010
611519
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 2. – 2010
611520
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 4. – 2010
611521
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 5. – 2010
611522
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 7. – 2010
611523
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 3. – 2010
611524
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 6. – 2010
611525
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 10. – 2010
611526
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 9. – 2010
611527
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 8. – 2010
611528
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 12. – 2010
611529
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 11. – 2010
611530
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 2. – 2011
611531
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 3. – 2011
611532
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 1. – 2011
611533
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 4. – 2011
611534
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 5. – 2011
611535
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 10. – 2011
611536
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 12. – 2011
611537
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 7. – 2011
611538
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 6. – 2011
611539
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 8. – 2011
611540
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 9. – 2011
611541
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 11. – 2011
611542
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2011
611543
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 1. – 2012
611544
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2012
611545
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 5. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611546
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 3. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611547
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 4. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611548
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611549
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611550
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 6. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611551
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611552
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 10. – 2012. – мова резюме англ., рос. співпадає з мовою статті
611553
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611554
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
611555
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 10, октябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611556
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 11, ноябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611557
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 12, декабрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611558
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 1, январь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611559
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 2, февраль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611560
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 3, март. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611561
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 4, апрель. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611562
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 6, июнь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611563
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 5, май. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611564
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 8, август. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611565
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 7, июль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611566
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 9, сентябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
611567
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611568
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 7, июль. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
611569
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611570
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 3, март. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611571
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 12, декабрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
611572
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 6, июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611573
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 5, май. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611574
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 8, август. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
611575
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 9 сентябрь. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
611576
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 10, октябрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
611577
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 11, ноябрь. – 2014. – С. 641-696. – Резюме на рус., англ. яз.
611578
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 4, апрель. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
611579
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 6. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
611580
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 5. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
611581
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
611582
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
611583
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 3. – 2015. – С. 129-192. – Резюме на рус., англ. яз.
611584
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 4. – 2015. – С. 193-256. – Резюме на рус., англ. яз.
611585
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 7. – 2015. – С. 387-448. – Резюме на рус., англ. яз.
611586
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 8. – 2015. – С. 449-512. – Резюме на рус., англ. яз.
611587
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 9. – 2015. – С. 513-576. – Резюме на рус., англ. яз.
611588
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 11. – 2015. – С. 641-704. – Резюме на рус., англ. яз.
611589
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 12. – 2015. – С. 705-768. – Резюме на рус., англ. яз.
611590
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 10. – 2015. – С. 577-640. – Резюме на рус., англ. яз.
611591
  Барбанель Ю.А. Координационная химия F-элементов в расплавах / Ю.А. Барбанель. – М, 1985. – 143с.
611592
  Абраменко В.Л. Координационная химия оксо- и диоксогалогенидов молибдена (6+) и вольфрама (6+) / В.Л. Абраменко ; [отв. ред.: С.Г. Кривоколыско] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2012. – 202, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-199. – ISBN 978-966-590-963-7
611593
  Маширов Л.Г. Координационная химия перхлората уранила : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Маширов Л.Г.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
611594
   Координационная химия редкоземельных элементов : методическое пособие. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1974. – 170с.
611595
  Мачхошвили Реваз Иванович Координационная химия соединений металлов с гидразидами : Автореф... докт. химич.наук: 02.00.01 / Мачхошвили Реваз Иванович; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1979. – 64л.
611596
  Волков С.В. Координационная химия солевых расплавов / С.В. Волков, В.Ф. Грищенко, Ю.К. Делимарский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 331с.
611597
  Шмидт Ф.К. Координационно-химические основы металлокомплексного катализа / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1981. – 75с.
611598
  Швец В.А. Координационное и валентное состояние некоторых ионов переходных металлов на поверхности окисных катализаторов и их роль в образовании поверхностных комплексов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 056 / Швец В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – 21л.
611599
   Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения.. – М., 1961. – 76с.
611600
   Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков.. – Л., 1964. – 99с.
611601
  Рудашевский В.Д. Координационное управление -- резерв перестройки / В.Д. Рудашевский. – Москва : Экономика, 1990. – 254 с.
611602
   Координационные и полимерные соединения.. – Кишинев, 1991. – 159с.
611603
  Панкова Л.Н. Координационные отношения в иннервации мышц-антагонистов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Л.Н.; Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. физиологии человека и животных. – Москва, 1953. – 11л.
611604
  Скопенко В.В. Координационные полимеры кобальта (ІІ), никеля (ІІ), меди (ІІ) и цинка (ІІ) с оксимами пирувиламинокислот / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, И.О. Фрицкий // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №1
611605
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианатные соединения некоторых лантаноидов / В.В. Скопенко, М.В. Копа // Укр. хим. журн., 1981. – №8
611606
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианаты лантаноидов, включающие гексаметилфосфорамид / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1977. – №11
611607
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианиды лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №3
611608
  Питиримов Б.З. Координационные соедиения в системах хлорид щелочного металла - трихлорид хрома и их энергетическая устойчивость : Автореф... канд. хим.наук: / Питиримов Б.З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
611609
  Бузаш В.М. Координационные соединеия 3d -- элементов с бициклическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бузаш В. М.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. химии. – К., 1979. – 19л.
611610
  Братушко Ю.И. Координационные соединения 3d-переходных металлов с молекулярным кислородом. / Ю.И. Братушко. – К., 1987. – 167с.
611611
  Куйдина Р.А. Координационные соединения sb(3) с некоторыми азотсодержащими органическими лигандами : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 02.00.01 / Куйдина Р.А. ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 19 с.
611612
  Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич Координационные соединения Sb(III) и Sb(V) с некоторыми органическим веществами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
611613
   Координационные соединения галогенидов и тиоцианатов некоторых редкоземельных элементов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, КереселидзеЛ.Б, Т.М. Кублашвили // Укр. хим. журн., 1977. – №9
611614
  Сейфуллина И.И. Координационные соединения германия(IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот / И.И. Сейфуллина, Е.Э. Марцинко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 146, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 128-144. – ISBN 978-617-689-115-4
611615
  Орлова Л.В. Координационные соединения двухвалентных металлов и тетрахлоридов 4 группы СО -оксианилами ароматических альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орлова Л.В.; Ростовский ордена Труд.Красного Знамени Гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
611616
  Герасимчук Николай Николаевич Координационные соединения железа (П) с ацидолигандами метанидного и амидного типов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Николай Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
611617
  Герасимчук Н.Н. Координационные соединения железа /2/ с ацидолигадами метанидного и амидного типов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 25л.
611618
  Узакбергенова З.Д. Координационные соединения кобальта (III) с 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Узакбергенова З. Д.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 18л.
611619
  Скопенко В.В. Координационные соединения кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ), содержащие трифенилфосфиноксид и N(CN)2 и C(CN)3 - группы / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый // Укр. хим. журн., 1982. – №7
611620
  Узакбергенова Замира Досназаровна Координационные соединения кобальта (ІІІ) 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Узакбергенова Замира Досназаровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
611621
  Скандеров Т.С. Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Скандеров Т.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
611622
  Искендеров Турганбай Сейлханович Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Искендеров Турганбай Сейлханович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.152-164
611623
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфориальными амидными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
611624
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфорильными адмидными лигандами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 156л. – Бібліогр.:л.126-156
611625
  Сычев А.Я. Координационные соединения марганца в катализе. / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1990. – 321с.
611626
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди (II) и никеля (II) с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с. – Библиогр.: 14 назв.
611627
   Координационные соединения меди (II), включающие этилендиамин / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.И. Савранский, А.Е. Швелашвили // Коорд. химия, 1976. – №12
611628
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди /11/ и никеля /11/ с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 182 л. – Библиогр.: л. 168-182
611629
   Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристалохимические характеристики и возможный механизм образования / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, О.А. Егоров, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы три координационных соединения меди с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триа-золилуксусной кислоты (HL).
611630
   Координационные соединения металлов в медицине.. – Киев, 1986. – 215с.
611631
  Векуа Н.Н. Координационные соединения металлов ІІ группы с дигразидами дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Векуа Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
611632
  Цивадзе А.Ю. Координационные соединения металлов с краун-лигандами / А.Ю. Цивадзе. – Москва : Наука, 1991. – 396 с. – ISBN 5-02-001444-3
611633
  Коган В.А. Координационные соединения металлов с основаниями шиффа и их аналогами. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.01.,02.00.04 / Коган В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов н/Д, 1975. – 49л.
611634
  Метревели Д.П. Координационные соединения металлов с формулгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Метревели Д.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 18л.
611635
  Кафтанат Валентина Никитична Координационные соединения некоторых 3d-элементов с полидентатными лигандами на основе диацетилмоноксима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Кафтанат Валентина Никитична ; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 17 с.
611636
   Координационные соединения нитратов некоторых лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Т.И. Кублашвили, Л.Б. Кереселидзе // Укр. хим. журн., 1980. – №6
611637
  Зубарев В.Н. Координационные соединения переходных металлов с некоторыми функциональными производными 1, 2, 3-трикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарев В.Н.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1972. – 18л.
611638
  Олой Б.Т. Координационные соединения переходных металлов с оксимом, тиосемикарбазоном и селеносемикарбозоном 8-хинолинальдегида : Автореф... канд. хим.наук: / Олой Б. Т.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
611639
  Негряцэ Н.Я. Координационные соединения переходных металлов с селеносемикарбазонами диацетилмоноксима и пировиноградной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Негряцэ Н.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
611640
  Абубакиров Р.Ш. Координационные соединения полиаминов, синтез, каталитические свойства : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абубакиров Р.Ш.; АН СССР. – М, 1987. – 24л.
611641
  Березин Б.Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина / Б.Д. Березин. – М, 1978. – 280с.
611642
  Скопенко В.В. Координационные соединения псевдогалогенидов кадмия с бензимидазолами / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №9
611643
  Нагорная Л.К. Координационные соединения псевдогалогенидов металлов с ацетил- и бензоилгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Нагорная Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
611644
   Координационные соединения СО NI и Си с фосфорилированным оксидом / В.В. Скопенко, Л.Н. Морозова, Р.Д. Лампека, А.А. Толмачев // Журн. неорган. химии, 1991. – №1
611645
   Координационные соединения таллия (І) и серебра (І) с бензоилцианоксимат-ионом / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, Ю.А. Симонов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1994. – Том 39, №8
611646
  Скопенко В.В. Координационные соединения тиоцианатов некоторых металлов (ІІ) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, В.Я. Зуб // Укр. хим. журнал, 1974. – №7
611647
  Скопенко В.В. Координационные соединения тория (IV) , содержащие трис (диметиламино) -фосфиноксид / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1983. – №2
611648
   Координационные соединения уранила тетрацидотипа / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, С.Г. Андреева, Х. Келер // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №3
611649
  Скопенко В.В. Координационные соединения уранила, содержащие дицианамидные группы / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1981. – №10
611650
  Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск, 1989. – 159с.
611651
  Скопенко В.В. Координационные тио- и селеноцианатные соединения цинка и кадмия с бензоксазолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, П.В. и др. Гиляновский // Укр. хим. журн., 1975. – №11
611652
   Координационные тио- и селеноцианаты лантаноидов с октаметилдифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, К.В. Ткаченко, С.В. Ключко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981. – № 9
611653
  Скопенко В.В. Координационные тиоцианаты лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1979. – №8
611654
  Сергеева А.Н. Координационные цианиды переходных металлов с однородными и смешанными лигандами / А.Н. Сергеева. – Львов, 1983. – 79с.
611655
   Координационный план важнейших научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 1963-1970 годы.. – Иркутск, 1963. – 59с.
611656
   Координационный план основных мероприятий универсальных и специализированных научно-методических центров по оказанию методической помощи библиотекам страны на 1975 г.. – М., 1975. – 34с.
611657
   Координационный Совет "Регионы России - Московское соглашение" пополнился тремя регионами : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10 : Фото
611658
   Координационный совет в Пензе охватил уже более трех четвертей страны : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 8 : Фото
611659
  Парахина Наталья Координационный совет можно считать всероссийским : Тр-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 6 : Фото
611660
  Парахина Наталья Координационный совет прошел испытание временем : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 8
611661
  Казанник А.И. Координация в системе функций местных Советов / А.И. Казанник. – Томск, 1980. – 192с.
611662
  Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1976. – 170с.
611663
  Богомолова И.Г. Координация внешней политики стран социалистического содружества / И.Г. Богомолова. – М, 1981. – 134с.
611664
   Координация двигательных и вегетативных функций при мышечной деятельности человека.. – М.-Л., 1965. – 140с.
611665
  Калиниченко В.И. Координация деятельности и взаимодействие органов научно-технической информации Украинской ССР / В.И. Калиниченко, Т.В. Нестеровская. – Киев, 1978. – 28 с. – (Организация и совершенствование работы органов научно-технической информации, пропаганды и научно-технических библиотек ; 19)
611666
  Цыктор З. Координация и взаимодействие печати, радиовещания и телевидения кае средства повышения эффективности их деятельности (на прим. печати, радиовещ. и телвид. в ПНР с учетом опыта СССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыктор З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 27л.
611667
  Сокольский Координация и гидрирование на металлах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
611668
  Жубанов Б.А. Координация и катализ полимеризации олефинов / Б.А. Жубанов, Н.Д. Заворохин. – Алма-Ата, 1987. – 255с.
611669
  Хенрици-Оливэ Координация и катализ. / Хенрици-Оливэ, С. Оливэ. – М., 1980. – 421с.
611670
  Белович А. Координация инвестиционной деятельности стран СЭВ / А. Белович. – М, 1984. – 136с.
611671
  Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X
611672
  Арефьева Е.П. Координация комплектования библиотечных фондов / Е.П. Арефьева. – Москва, 1978. – 51с.
611673
   Координация комплектования иностранной литературы.. – Л., 1963. – 96с.
611674
   Координация комплектования книжных фондов.. – М., 1983. – 198с.
611675
  Иконников И.С. Координация народнохозяйственных планов социалистических стран / И.С. Иконников. – М., 1964. – 132с.
611676
  Моторин И. Координация народнохозяйственных планов стран-членов СЭВ / И. Моторин, А. Барковский. – М, 1987. – 55с.
611677
  Иванова Л.П. Координация народнохозяйственных планов стран СЭВ / Л.П. Иванова. – М, 1963. – 32с.
611678
  Пучков А.Г. Координация научных исследований в условиях НТР. / А.Г. Пучков. – Минск, 1988. – 174с.
611679
  Скопенко В.В. Координация нитрозодицианметанида в гексаметилфосфортриамидных комплексах лантаноидов / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Укр. хим. журн., 1978. – №12
611680
  Чхаидзе Л.В. Координация произвольных движений человека в условиях космического полета / Л.В. Чхаидзе. – 2-е изд., испр.и доп. – М, 1968. – 136с.
611681
  Каретников А.Д. Координация работы различных видов транспорта / А.Д. Каретников. – М, 1964. – с.
611682
   Координация работы различных видов транспорта. / Каретников А.Д., Комаров А.В. – М., 1964. – 200с.
611683
  Гордон М.П. Координация сбыта перевозок промышленной продукции / М.П. Гордон. – М, 1978. – 62с.
611684
   Координация справочно-библиографической работы библиотек.. – М., 1965. – 116с.
611685
   Координация справочно-библиографической работы в области техники.. – М., 1967. – 39с.
611686
  Попович Ф О. Координаційна діяльність органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-46.
611687
   Координаційна рада КНУ звітує // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про діяльность Координаційної ради в КНУ імені Тараса Шевченка.
611688
  Малхазов О.Р. Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психофізіологічний зміст координаційної структури, визначено її роль і місце в управлінні руховою діяльністю. Наводяться дані власних досліджень, що уточнюють і поглиблюють уявлення про психологічні механізми управління руховою діяльністю.
611689
  Магурчак А.М. Координаційна та культурно-просвітна робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 83-87. – ISSN 2227-183Х
611690
  Клименко Н.П. Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип"якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 31-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий ...
611691
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Навчальний посібник / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – Київ : Либідь, 1997. – 336с. – ISBN 5-325-00846-3
611692
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Практикум: Підручник для студ. хім. фак. ун-тів / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 332с. – ISBN 966-594-314-6
611693
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Підручник для студ. хімічних спеціальностей вищих навч. закл. / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0319-3
611694
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Амірханов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 34 с.
611695
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Амірханов Володимир Михайлович; КУ ім.Т.Шевченка. Хімічний фак-тет. Кафедра неорган. хімії. – Київ, 2002. – 330 л. + Додатки: л. 252 - 330. – Бібліогр.: л. 225 - 252
611696
  Хемчян І.І. Координаційні зв"язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 298-308. – ISBN 978-966-529-203-6
611697
  Довгань І.М. Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану / І.М. Довгань, К.В. Домасевич // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 9
611698
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
611699
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191,[9] л. – Додатки: [9] л. – Бібліогр.: л. 168-191
611700
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d- металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 154 л. + Додатки : л. 148-154. – Бібліогр.: л. 131-147
611701
   Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом / С.О. Нікіїін, А Т. Воловненко, Г.В. Паламарчук, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 0041-6045


  Синтезовано ліганд 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопірол (HL) та 3 нові координаційні сполуки з йонами ЗЛиеталів на його основі. На підставі ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії запропоновано бідентатну координацію ліганду через атом азоту ...
611702
  Труш Єлізавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Єлізавета Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 220л. + Дадатки: л. 156 - 220. – Бібліогр.: л.136 - 156
611703
  Труш Єлизавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
611704
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Додатки: л. 194-218. – Бібліогр.: л. 166-193
611705
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
611706
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Присяжна Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176 л. + Додаток: л. 170-176. – Бібліогр.: л. 153-169
611707
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Присяжна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
611708
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Додатки: арк. 181-196. – Бібліогр.: арк. 179-180
611709
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
611710
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d - металів з 2-аміно - 4(5Н) - кетопохідними піролу та тіофену : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
611711
   Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біс(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)селенідом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43
611712
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Губіна Катерина Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 172л. + Додатки:л.152-172. – Бібліогр.:л.132-152
611713
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : 02.00.01. Автореф. дис. ... канд. хім. наук / Губіна Катерина Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
611714
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 172 арк. – Додатки: арк. 155-172. – Бібліогр.: арк. 131-154
611715
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
611716
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. + Додатки: л.188-193. – Бібліогр.: л.173-187
611717
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
611718
   Координаційні сполуки міді з карбацилфосфортриамідними лігандами. Будова М4-оксигенвмісних тетрамерних комплексів міді / К.Є. Губіна, В.М. Амірханов, Є.А. Труш, В.А. Овчинніков, К.В. Домасевич, Святек-Козловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією розчинів КАФ лігандів із солями міді(ІІ), синтезовано тетрамерні координаційні сполуки загального складу [Cu4(L1)4([мю4]-O)(OCH3)2](I) (де Н L1 = ди(піролідил)-N-трихлор-ацетилфосфортриамід) і [Cu4(NН(СН2СН2)2О)4([мю4]-O) ...
611719
  Дударенко М.М. Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді (ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Дударенко М.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
611720
  Дударенко Микола Михайлович Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дударенко Микола Михайлович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 140 л. – Бібліогр.: 127 - 140
611721
  Курандо Світлана Володимирівна Координаційні сполуки оксидів сірки (IV) і сірки (VI) з азотовмісними органічними основами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Курандо Світлана Володимирівна; Фіз.-хім. ін-т захисту навколишнього середовища і людини при Одеському держ. уні-теті ім. – Одеса, 1995. – 22л.
611722
  Ковальська С Н. Координаційні сполуки перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / С Н. Ковальська, С Н. Каряка, О О. Кулешова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 31
611723
  Штоквиш О.О. Координаційні сполуки цинку з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами / О.О. Штоквиш, Р.Д. Лампека // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 42
611724
  Дерець В.А. Координаційні управлінські відносини між органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 447-449. – ISBN 966-660-151-6
611725
  Лемпека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбованих кислот та дипептидів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Лемпека Р. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 348л. – Бібліогр.:л.328-344
611726
  Лампека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонових кислот та дипептидів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лампека Р.Д.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 42 с.
611727
  Гаєвський І.М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб"єкта первинного фінансового моніторингу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 157-163. – ISSN 2306-9082
611728
  Гуцалюк М. Координація боротьби з комп"ютерною злочинністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
611729
  Потебенько М.О. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-20. – ISSN 1609-0462
611730
  Мороз П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 86-95. – ISSN 1605-2005
611731
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 138-239. – Бібліогр.: л. 124-137
611732
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
611733
  Сирота А.І. Координація взаємовідносин Уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 31-34
611734
  Коваленко О.Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
611735
  Мамутов В. Координація господарсько - правових досліджень // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.535-540
611736
  Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив грошово-кредитної і бюджетної політики на економіку країни. Побудовано модель оцінки впливу грошово-кредитної та бюджетної політики на рівень економічного зростання. Influence of monetary and budgetary policy on the economy of country ...
611737
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 203 л. – Додаток: л. 197-203. – Бібліогр.: л. 175-196
611738
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
611739
  Голомша М. Координація діяльності - протидія злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.123-128
611740
  Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 24-27. – ISSN 2313-559X
611741
  Заворотний Я. Координація діяльності правоохоронних органів держав—членів Європейського Союзу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 125-128.
611742
  Ліщишин П. Координація діяльності правоохоронних органів з питань протидії тяжким злочинам проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 46-55.
611743
  Кальман О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства / О. Кальман, О. Гладун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 85-90
611744
  Гардецький О. Координація діяльності правоохоронних органів як ефективний важіль боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57.
611745
  Корнаш І. Координація діяльності правоохоронної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-18
611746
  Марцин В.С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 159-167. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
611747
  Новерсалюк А.А. Координація інвестиційної діяльності в регіоні / А.А. Новерсалюк, О.В. Ксенченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
611748
  Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
611749
  Колесник В.П. Координація науково-освітніх зв"язків України і Польщі (правничо-інноваційний аспект) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 95-96. – ISBN 978-966-600-659-5
611750
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 16-21. – (Політичні науки)
611751
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-11. – (Історичні науки)
611752
  Годуєв О. Координація правоохоронної діяльності - дієвий механізм у зниженні рівня злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 57-62
611753
  Береза А.В. Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 377-385
611754
  Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 51-61


  У статті проаналізовано особливості формування міжнародних рекламних стратегій і основні методи розрахунків рекламного бюджету, здійснено їх групування, ранжування за ефективністю і витратами на застосування. Запропоновано методичні рвкомендації з ...
611755
  Супруненко Л.А. Координація транскордонного співробітництва на державному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-42
611756
  Бідак П.П. Координація управління державним боргом з фіскальною та монетарною політиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 25-29
611757
  Онищенко В.О. Координація управління державним боргом із грошово-кредитною та фіскальною політикою в системі забезпечення фінансової безпеки / В.О. Онищенко, В.В. Тополь // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 3-11
611758
  Зима Д.Л. Координація фінансового контролю: зміст та юридична природа // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 70-75. – (Правознавство ; Вип. 348)
611759
  Головко М. Координація фіскальної та монетарної політик країн Європейського Союзу в умовах фінансової глобадізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 79-83. – ISSN 2078-5860
611760
  Козюк В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
611761
  Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
611762
  Шкворець Ю.Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0374-3896
611763
  Приходько А.М. Координація як основа формування паратаксису // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 83-89. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті розглядається проблема паратаксису під кутом зхору синтактики, логіки, семантики і прагматики; ставиться питання про співвідношення координативних і субортинативних чинників конституювання паратаксису
611764
  Алчинов В.М. Координирующая роль ООН в решении глобальных экономических проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 56-59.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
611765
  Бойчук Л.М. Координуюче керування в технічних і природних системах : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.01.11 / Бойчук Л. М.; АН України, Ін-т кіберн. – Київ, 1992. – 32с.
611766
  Генс Л.Ю. Коорт / Л.Ю. Генс. – Москва, 1959. – 34 с.
611767
  Шалата М. Копа : Поезії / М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 95с. – ISBN 966-538-033-8
611768
  Обушний М. Копа як самоврядний орган сільської громади // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 16-20. – ISBN 978-617-640-241-1
611769
  Важа Пшавела Копала / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 16с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
611770
  Федоровський О. Копальні багацтва на Україні / О. Федоровський. – Харків, 1920. – 55 с.
611771
  Біленко Д.К. Копальні грунти гори Пивихи. / Д.К. Біленко. – Київ
1-2. – 1930. – 95с.
611772
  Хаггард Г.Р. Копальні царя Соломона; Прекрасна Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Київ, 1992. – 432 с.
611773
  Полюхович Юрій Копан. Долина втраченого раю : terra incognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 102-106 : Фото
611774
   Копанка 25 лет спустя.. – М., 1965. – 142с.
611775
  Глущенко С. Копаться в роскоши // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 8-9. – ISSN 1563-6755


  С правовой точки зрения решение Европейского суда вносит ясность в обоснование применения селективной дистрибуции желанием защитить имидж предметов роскоши.
611776
  Султанова Б.А. Копеечники / Б.А. Султанова. – Фрунзе, 1976. – 125с.
611777
  Строгов И.С. Копейка / И.С. Строгов. – Л., 1979. – 87с.
611778
  Смирнов Л.В. Копейная звезда / Л.В. Смирнов. – М., 1986. – 158с.
611779
  Авдеева Т. Копенгаген - 2009 : провал, успех или момент истины? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-79. – ISSN 0130-9625
611780
  Агибалов С. Копенгагенское соглашение - новая парадигма решения климатической проблемы / С. Агибалов, А. Кокорин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 115-132. – ISSN 0042-8736
611781
  Булгакова Мар"яна Копенгагенська угода: політична декларація чи юридично обов"язкова домовленість // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 16-18
611782
  Кравченко О.П. Копенгагенські критерії як "концепція європейської інтеграції для України" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – 128-133
611783
  Фалалєєва Г Л. Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 117-127. – ISSN 2220-1394
611784
  Крашенинников А.И. Коперация в современном мире / А.И. Крашенинников. – М., 1987. – 143с.
611785
  Баев К.Л. Коперник / К.Л. Баев. – Москва, 1935. – 216 с.
611786
   Коперник, Николай.. – К., 1973. – 21с.
611787
  Азархін В.А. Коперник. Бруно. Галілей / В.А. Азархін, В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 198 с.
611788
  Рыбка Е. Коперник. Человек и мысль : пер. с польск. / Е. Рыбка, П. Рыбка. – Москва : Мир, 1973. – 326 с.
611789
  Тарасенко Н.А. Коперниканская революция в концепции научных революций Т. Куна // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
611790
  Нугаев Р.М. Коперниканская Революция: Интертеоретический контекст // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
611791
   Коперниканская революция: социокультурные истоки. – М., 1991. – 33с.
611792
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е перераб. изд. – Харьков, 1931. – 99с.
611793
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е перераб. изд. – М., 1937. – 291с.
611794
   Копєйчиков Володимир Володимирович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 16. – ISBN 966-7024-23-1
611795
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. - Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – М, 1957. – 575с.
611796
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 475 с.
611797
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Ростов -на-Дону, 1985. – 494с.
611798
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Совэкспорткнига, 1991. – 462 с.
611799
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона: Роман / Г.Р. Хаггард. – Иркутск, 1982. – 238с.
611800
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1984. – 511с.
611801
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Саранск, 1991. – 463с.
611802
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Священный цветок; Дитя из слоновой кости: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 524с.
611803
  Филиппова Татьяна Копии не работают! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 1727-4893
611804
   Копиленко Олександр Любимович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 17. – ISBN 966-7024-23-1
611805
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 144 с.
611806
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1966. – 118 с.
611807
  Юрковский В.В. Копилка живого опыта. / В.В. Юрковский, В.В. Юрковская. – М., 1970. – 80с.
611808
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
611809
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
611810
  Каганов Александр Копирайт: с права - налево // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 186-188 : фото
611811
  Иванова Копирайтинг: Секреты составления рекламных и PR-текстов / К.А. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 160с. – ISBN 5-469-01108-9
611812
  Слуцкин А.А. Копировальные процессы и материалы репрографии и малой полиграфии / А.А. Слуцкин, В.И. Щеберстов. – М., 1971. – 160с.
611813
  Френкель М.И. Копирование и обводка чертежей тушью / М.И. Френкель. – Москва : Оборонгиз, 1948. – 79 с.
611814
  Грачев Н.П. Копиручет : практическое руководство по применению копировально-карточного метода учета / Н.П. Грачев и Н.В. Фолькман; под ред. М.А. Левенсона и статьей М.Я. Гольдгубера. – Москва : Издательство наркомторгов СССР и РСФСР, 1930. – 250 с.
611815
  Осетров К.В. Копиручет / К.В. Осетров. – 3-е, испр. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Союзоргучет, 1932. – 260 с.
611816
  Смуток І. Копистинські у Перемишльській землі в XVI - XVII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 52-68. – ISSN 2074-8345
611817
  Яременко А. Копить на вырост // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Пока государство не вырастит профессионалов, способных расследовать нарушения прав ИС в Clear Net и Dark Web, правообладателям придется испробовать все способы защиты своих прав.
611818
  Рубашов М.Б. Копищанська трагедія / М.Б. Рубашов. – К, 1974. – 117с.
611819
  Опанасюк О.Є. Копище / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1975. – 158с.
611820
  Каспаров Б.М. Копия Дюрера / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1961. – 205с.
611821
   Копия отчета о НИР., 1983. – 38с.
611822
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт. – К, 1965. – 375с.
611823
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро, 1973. – 527с.
611824
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт. – К, 1987. – 512с.
611825
  Пожоджук Р. Копілефт - унікальна правова конструкція // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 1 (133). – С. 31-36
611826
  Шебанова В.І. Копінг-поведінка і механізми подолання стресу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 289-296. – ISBN 978-966-8063-99-49
611827
  Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен ментальної солідарності, яка розглядається як основа консолідації сучасного українського суспільства. This article analyzes the phenomenon of mental solidarity, which is considered as a basis for the consolidation of ...
611828
  Грандт В.В. Копінг-ресурси як чинник професійного здоров"я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 97-102
611829
  Пічурін В.В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
611830
  Крайніков Е. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е. Крайніков, К. Пільков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати емпіричного дослідження зв"язку між переважаючими копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту, що використовуються адвокатами із синдромом емоційного вигорання. У адвокатів зі сформованим синдромом емоційного ...
611831
  Ткачук Т.А. Копінг-стратегії як складові копінг-поведінки особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 43-48
611832
  Богучарова О.І. Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів / О.І. Богучарова, Н.В. Ткаченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 27-36. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
611833
  Пилипенко О.І. Копінг-стратегія арт-тренігу як превентивна технологія освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 430-452. – ISSN 2219-438X
611834
  Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
611835
  Андрощук Г.О. Копірайтний тролінг: стан, зогрози, механізм протидії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 6-22. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
611836
  Сенчило В.Л. Коплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сенчило В.Л. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 28 с.
611837
  Манріке Хорхе Копли, що їх склав Дон Хорхе Манріке на смерть свого батька // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 136-141. – ISSN 0320-8370
611838
  Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1331


  У статті з"ясовано суть та особливості здійснення копного судочинства на українських землях у ХІV-ХVІІІ ст. Проаналізовано стадії копного судочинства, слідчі та інші процесуальні дії, які здійснювались копними судами. Досліджено доказову систему, що ...
611839
  Бедрій М.М. Копні суди в державно-правовій системі Гетьманщини (1648-1783) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-51
611840
  Медєнцев А.Н. Копні суди в Україні ХІ V - ХVІ століття // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.141 - 145
611841
   Копнін Павло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 385. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
611842
  Ефремов В.П. Копны света / В.П. Ефремов. – М, 1981. – 79с.
611843
   Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Л.М. Гуменюк, Я.С. Михальонок, Л.М. Момот, Л.О. Вретік, А.Ф. Бурбан // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 51 : Хімічні науки. – С. 13-17


  Радикальною полімеризацією ситезовано ряд зразків полі(бутилметакрилату) з різною молекулярною масою та кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом. Методом ІЧ-спектроскопії доведено наявність фотоактивних ланок ...
611844
   Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі / Н. Березина, В. Сиромятніков, Гребенюк-Морозова, І. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розроблено кополімери 9-антрилметилового та 9-антрилетилового естерів метакрилової кислоти з N-вінілкарбазолом та з 3-йод-N-вінілкарбазолом. Досліджено спектральні та електрофотографічні властивості синтезованих кополімерів. Плівки на основі цих ...
611845
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.120-130
611846
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
611847
  Ковіня Микола Вікторович Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Ковіня М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 138 л. – Бібліогр.: л.124-138
611848
  Ковіня М.В. Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.06 / Микола Вікторович Ковіня; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
611849
  Пилипенко О.І. Копоративні права як предмет застави: обліковий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
611850
  Овсянников О.В. Копорье / О.В. Овсянников. – Л, 1976. – 119с.
611851
  Коренев А.М. Копрессоры холодильных машин: Уч.пособ. / А.М. Коренев. – М., 1977. – 48с.
611852
  Кравченко О.В. Коптілов Віктор Вікторович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 127-128
611853
  Ернштедт П.В. Коптские тексты / П.В. Ернштедт. – М.-Л., 1959. – 216с.
611854
  Еланская А.И. Коптский язык. / А.И. Еланская. – М, 1964. – 121с.
611855
  Зинькина Ю.В. Копты в современной истории Египта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 29-35. – ISSN 0321-5075
611856
  Антипин В.М. Копытные / В.М. Антипин. – Алма-Ата, 1941. – с.
611857
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Л., 1979. – 172с.
611858
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Л., 1980. – 173с.
611859
  Филонов К.П. Копытные животные и крупные хищники на заповедных территориях / К.П. Филонов. – М, 1989. – 251с.
611860
  Макарова О.А. Копытные звери завидовского заповедно-охотничьего хозяйства под Московой в связи с многолетними интродуктивными опытами : Автореф... канд. биол.наук: / Макарова О. А.; МСХ,Всез. с. х. ин-т заочн. образ. – М., 1971. – 24л.
611861
  Соколов И.И. Копытные звери. / И.И. Соколов. – М.-Л.
1. – 1959. – 1-640с.
611862
   Копытные звери.. – М., 1977. – 278с.
611863
  Данг Зуй Хунь Копытные и хищные ДемократическойРеспублики Вьетнам : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Зуй Хунь; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1968. – 14л.
611864
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
611865
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
611866
   Копытные фауны СССР.. – М., 1975. – 352с.
611867
   Копытные фауны СССР.. – М., 1980. – 395с.
611868
  Бромлей Г.Ф. Копытные Юга Дальнего Востока СССР / Г.Ф. Бромлей, П С. Кучеренко, . – М, 1983. – 305с.
611869
  Матвеев В.Ф. Копыто Пегаса / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1973. – 136с.
611870
  Рубашов М.Б. Копыщенская трагедия / М.Б. Рубашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
611871
  Музич В.П. Копье масая, или Мамалыга на экваторе и другие рассказы / В.П. Музич. – Кишинев, 1988. – 121с.
611872
  Прозоровский Л.В. Копье Черного Принца / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1962. – 250с.
611873
  Калинина Н. Копье, свеча, молоток. Европейские аукционы // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х
611874
  Беркеши А. Копьеносцы / А. Беркеши, Д. Кардош. – Москва, 1964. – 407с.
611875
  Мовчан П.М. Кора : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1968. – 78 с.
611876
  Полынов Б.Б. Кора выветривания / Б.Б. Полынов. – Ленинград : АН СССР
Ч.1. – 1934. – 242с.
611877
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.1 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные мксторождения. – 1952. – 280с.
611878
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.2 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные месторождения. – 1956. – 456с.
611879
  Джавахишвили Э.А. Кора выветривания горных пород восточной части южного склона Большого Кавказа. / Э.А. Джавахишвили. – Тбилиси, 1980. – 143с.
611880
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Сибирской платформы / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1979. – 118с.
611881
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Чадобецкого поднятия / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1973. – 126с.
611882
   Кора выветривания и гипергенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 286с.
611883
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые : Материалы 4 Всесоюзного литологического совещания. – Киев : Наукова думка, 1975. – 238с.
611884
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые.. – Київ, 1975. – 240с.
611885
   Кора выветривания как источник комплексного минерального сырья. – Москва : Наука, 1988. – 191с.
611886
  Аскоченский Б.В. Кора выветривания карбонатных пород верхнего мела Воронежской антеклизы / Б.В. Аскоченский, В.П. Семенов. – Воронеж, 1973. – 176с.
611887
  Таджибаева П.Т. Кора выветривания ультрасосновых пород Казахстана и полезные ископаемые / П.Т. Таджибаева, Д.В. Пономарев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
611888
   Кора выветривания.. – М.
3. – 1960. – 396с.
611889
   Кора выветривания.. – М.
4. – 1962. – 288с.
611890
   Кора выветривания.. – М.
6. – 1963. – 320с.
611891
   Кора выветривания.. – М.
9. – 1965. – 156с.
611892
   Кора выветривания.. – М.
7. – 1966. – 232с.
611893
   Кора выветривания.. – М.
8. – 1967. – 256с.
611894
  Курцин И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы / И.Т. Курцин. – Ленинград, 1952. – 28с.
611895
  Пшоник А.Т. Кора головного мозга и рецепторная функция организма. / А.Т. Пшоник. – Москва, 1952. – 367с.
611896
   Кора и верхняя мантия Земли. – Москва : Московский университет
вып.2 : (геология, геохимия, геофизика). – 1975. – 293с.
611897
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1967. – 176с.
611898
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1968. – 231с.
611899
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – Москва : Недра, 1967. – 280с.
611900
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
611901
  Субботін С.І. Кора і мантія Землі. / С.І. Субботін. – К., 1966. – 38с.
611902
  Самунджан Е.М. Кора надпочечников и опухолевый процесс : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Самунджан Е.М. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
611903
  Старун Василь Кора нації : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 63-64
611904
  Сизоненко О.О. Корабели : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с.
611905
  Сизоненко А.А. Корабелы / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 351с.
611906
  Хлебников Г.Н. Корабелы / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1982. – 237с.
611907
   Корабелы в боях за город Ленина.. – Л., 1971. – 299с.
611908
   Корабелы.. – М., 1983. – 48с.
611909
  Портер Корабель безумців / Портер, , Кетрін Енн. – К., 1983. – 543с.
611910
  Брант С. Корабель дурнів : вибрані сатири / С. Брант; Пер. з нім. Ф. Скляра. – Київ : Дніпро, 1980. – 152 с.
611911
  Шкрупська О.О. Корабель надії : автобіографічна віршована публіцистика / Ольга Шкрупська. – Київ : Європейський університет, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-301-201-1
611912
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – К, 1960. – 180с.
611913
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – Київ : Молодь, 1971. – 251с.
611914
   Корабель смерти.. – М., 1923. – 77с.
611915
  Чумаков С.В. Корабель шукає бурі. / С.В. Чумаков. – К., 1961. – 96с.
611916
  Поливин Н.Г. Корабельдная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1988. – 400с.
611917
  Стівенсон Р.Л. Корабельна катастрофа : роман ; для ст. шк. віку / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. Валерія Бойченко ; післям. Михаила Слабошпицького. – Київ : Веселка, 1984. – 560 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
611918
  Шаповалов Г. Корабельна символіка в духовному житті українців у 15-19 ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2001. – Т. 7. – С.23-47. – ISBN 966-7089-88-6
611919
  Красюк Н.П. Корабельная радиолокация и метеорология / Н.П. Красюк, В.И. Розенберг. – Л., 1970. – 328с.
611920
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – М, 1955. – 360с.
611921
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1965. – 367с.
611922
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1957. – 592с.
611923
  Инге Ю.А. Корабельная сторона / Ю.А. Инге. – М., 1957. – 165с.
611924
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1959. – 595с.
611925
  Ойслендер А.Е. Корабельная сторона / А.Е. Ойслендер. – М., 1962. – 118с.
611926
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1976. – 416с.
611927
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1977. – 256с.
611928
  Красовский А.С. Корабельная сторона / А.С. Красовский. – Симферополь, 1980. – 175с.
611929
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1984. – 144с.
611930
  Пришвин М.М. Корабельная чаща / М.М. Пришвин. – М., 1955. – 228с.
611931
  Татьяничева Л.К. Корабельний бір / Л.К. Татьяничева. – Київ, 1981. – 136с.
611932
  Татьяничева Л.К. Корабельний бор / Л.К. Татьяничева. – М., 1974. – 400с.
611933
  Январев Э.И. Корабельные баллады. / Э.И. Январев. – Киев, 1977. – 59с.
611934
  Павленко В.Ф. Корабельные самолеты / В.Ф. Павленко. – М., 1990. – 320с.
611935
  Пысин А.В. Корабельные сосны : лирика / А.В. Пысин. – Минск : белорусь, 1969. – 191 с.
611936
  Ракушин Ф.Н. Корабельный бор. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1968. – 48с.
611937
  Быховский И.А. Корабельных дел мастер / И.А. Быховский. – Л, 1961. – 216с.
611938
  Тайц Р.М. Корабельщики Нарвской заставы / Р.М. Тайц, Т.А. Ермолаев, В.А. Горюнов. – Ленинград, 1967. – 308 с.
611939
  Бадигин К.С. Кораблекрушение у острова Надежды / К.С. Бадигин. – Москва : Детская литература, 1977. – 414 с.
611940
   Кораблекрушение.. – М., 1968. – 104с.
611941
  Сидорченко В.Ф. Кораблекрушения на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1990. – 296с.
611942
  Кабесса Кораблекрушения. / Кабесса, де Вака Нуньес. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
611943
   Корабли-герои.. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 287с.
611944
  Нельсон Дэниел Корабли-призраки. Призраки озера Онтарио "Хэмилтон" и "Скердж" / Нельсон Дэниел, Кристо Эмори, Шлехт Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 118-131 : фото, ил.
611945
  Грин А.С. Корабли в Лиссе / А.С. Грин. – Мурманск, 1983. – 296 с.
611946
  Шаповалов Г. Корабли веры : Судоходство в духовной жизни древней Украины / Георгий Шаповалов; Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 158 с. – ISBN 966-7037-01-0
611947
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1969. – 169с.
611948
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1975. – 366с.
611949
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1978. – 432с.
611950
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1945. – 319с.
611951
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1947. – 319с.
611952
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1957. – 523с.
611953
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1980. – 391с.
611954
  Гусенков В.П. Корабли выходят на орбиты / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1961. – 59с.
611955
  Смирнов Г.В. Корабли и сражения / Г.В. Смирнов. – М., 1987. – 176с.
611956
  Стрехнин Ю.Ф. Корабли идут в Берлин / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1977. – 191с.
611957
  Яхонтова М.С. Корабли идут на бастионы / М.С. Яхонтова. – М, 1956. – 319с.
611958
  Глоба А. Корабли издалека / А. Глоба. – Москва-Петроград, 1922. – 48с.
611959
  Крючков Ю.С. Корабли межпланетных пространств / Ю.С. Крючков. – М., 1958. – 72с.
611960
  Шерр С.А. Корабли морских глубин / С.А. Шерр. – М, 1952. – 216с.
611961
   Корабли мысли: Английский и французские писатели о книге, чтении, библиофилах.. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 304 с.
611962
   Корабли мысли: Заруб.писат. о кн., чтении, библиофилах.. – М., 1980. – 335с.
611963
  Ананьин И.А. Корабли нашей юности / И.А. Ананьин. – Ленинград, 1968. – 304с.
611964
  Басевич В.В. Корабли не умирают / В.В. Басевич, А.А. Цытович. – М., 1974. – 176с.
611965
  Кусков В.П. Корабли Октября / В.П. Кусков. – Л, 1984. – 192с.
611966
  Волков А. Корабли плывут на восход // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-101. – ISSN 0130-1640


  [Древняя Греция.]
611967
  Бондаренко А.П. Корабли покидают бухту / А.П. Бондаренко. – Симферополь, 1972. – 159с.
611968
  Устинов Н.Г. Корабли слежения за космосом. / Н.Г. Устинов. – М., 1969. – 160с.
611969
  Обухов Л.М. Корабли уходят в дозор / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 179с.
611970
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам / Ю. Марков. – М, 1986. – 176с.
611971
  Миндилин Э.Л. Корабли, степи, товарищи / Э.Л. Миндилин. – М., 1963. – 384с.
611972
  Сопот А.С. Корабли. / А.С. Сопот. – Минск, 1989. – 235с.
611973
  Малишко А.С. Кораблик : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 20с.
611974
  Матвеева Н.Н. Кораблик / Н.Н. Матвеева. – М., 1963. – 81с.
611975
  Маршак С.Я. Кораблик / С.Я. Маршак. – Москва, 1973. – 15 с.
611976
  Гончаров М.І. Кораблики / М.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
611977
  Гончаров Н.І. Кораблики / Н.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
611978
   Кораблино - село русское.. – М., 1961. – 176с.
611979
  Орлянкін В.І. Кораблі не вмирають / В.І. Орлянкін. – Київ, 1971. – 149с.
611980
  Д"Аннунцио Г. Корабль : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит.Русского т-ва, 1908. – 211 с. – (Универсальная библиотека ; № 58-59)
611981
  Плонский В. Корабль / В. Плонский. – М., 1950. – 204с.
611982
  Браннер Х.К. Корабль / Х.К. Браннер. – М., 1987. – 160с.
611983
  Ляпунов Б.В. Корабль вернулся из космоса. / Б.В. Ляпунов. – М., 1960. – 31с.
611984
  Нормингтон Грегори Корабль дураков / Нормингтон Грегори
611985
  Брант С. Корабль дураков : пер. с нем. и латин. / С. Брант; [вступ. статья Б. Пуришева (с. 5-22) ; примеч. Е. Маркович и др. ; ил.: Ю. Красный]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 767 с. : 10 л. ил. – В изд. также: Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей / Эразм Роттердамский; Диалоги / Ульрих фон Гуттен. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 33 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
611986
  Брандт С. Корабль дураков / С. Брандт. – М., 1984. – 270с.
611987
  Брант С. Корабль дураков : Избранное / С. Брант; Пер. с немецкого. – Москва : Художественная литература, 1989. – 477с.
611988
  Портер Корабль дураков / Портер, , Кэтрин Энн. – М., 1989. – 637с.
611989
  Брант С. Корабль дураков / Пер. Л.Пеньковского; Себастиан Брант. – Обнинск : Институт муниципального управления, 2002. – 240 с. – ISBN 5-900927-28-8
611990
  Бран С. Корабль дураков. / С. Бран. – М., 1971. – 767с.
611991
  Маклин А. Корабль его величества "Улисс" / А. Маклин. – М., 1968. – 288с.
611992
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 440с.
611993
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 463с.
611994
  Травен Б. Корабль мертвых / Б. Травен. – М, 1986. – 366с.
611995
  Криг Сюзанна Корабль мечты : Стиль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 124-134 : Іл. – ISSN 1029-5828
611996
  Лобачева Е.А. Корабль моей мечты. / Е.А. Лобачева. – Горький, 1964. – 64с.
611997
  Лаханин В.В. Корабль на атомной энергии / В.В. Лаханин, Н.М. Шилов. – М, 1957. – 151с.
611998
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 423 с.
611999
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Известия, 1974. – 413 с.
612000
  Караченцов Н.П. Корабль плывет / Николай Караченцов ; [ ред.-сост. К. Винокуров ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 480с., [ 44 ] л. илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045522-5
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,