Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
611001
  Кузьманенко А.В. "Кам"яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 66-73


  Статтю присвячено проблемі жанрової атрибуції творів А.Пушкіна «Кам’яний гість» і Лесі Українки «Кам’яний господар». Розкрито проблему взаємозв’язку жанру і змісту твору, а також специфіку наукового і власне-авторського визначення жанру твору. Статья ...
611002
   "Каменное гнездо". Пьеса.. – М., 1959. – 18с.
611003
  Карп П.М. "Каменный цветок" С.С. Прокофьева / П.М. Карп, С.Я. Левин. – Л., 1963. – 55с.
611004
  Кравченко Л. "Каменярі" Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 294-302
611005
  Кудрявцев М.Г. "Камінний гість" О.С.Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки у контексті світової теми. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-7.
611006
   "Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : Збірник наукових праць. – Рівне : Перспектива, 1998. – 104с. – ISBN 966-7281-03-1
611007
  Чапленко В. "Камінний Господар" у Нью-Йорку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 19-20
611008
  Подлісецька О.О. "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядаються особливості поетики та функціонування екзистенційних кардіоцентричних мотивів у новелі В. Стефаника "Камінний хрест" та есеї А. Камю "Міф про Сізіфа". Аналізуються передумови світосприйняття персонажів Стефаника та Камю.
611009
  Слабошпицький М. "Каміння довго береже тепло..." Володимир Забаштанський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 12-13
611010
  Владимиров В.М. "Камо грядеши" сучасної журналістики // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу стану світової, передовсім американської, але також і європейської журналістики у наш час, після економічної кризи 2008-2009 рр. та внаслідок діжіталізації мас-медіа. Розглядається проблема пошуку подальших шляхів ...
611011
  Салига Т. "Камо грядеши, Україно?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 8


  "Схід" і "Захід" у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка.
611012
  Лиховид І. "Камуфляжна" пауза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 9


  Працівники Національної парламентської бібліотеки у вільні хвилинки плетуть маскувальні сітки для бійців. Першу партію вже відправили морпіхам.
611013
  Попадюк В. "Канада - це Україна з капітальним ремонтом" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 1, 11


  Відомий український скрипаль Василь Попадюк розповідає про свій творчий шлях, життя у Канаді та успіх серед китайських слухачів.
611014
  Ващук Р. "Канада не збирається визнавати анексію Криму" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 7


  Посол Канади в Україні Роман Ващук - про те, які позитиви у діяльності українського уряду потрібно підтримувати і захищати.
611015
  Антощук Л. "Канада. Світ. Молодь" за мир, справедливість та рівні шанси // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 95-101
611016
  Гримич М.В. "Канадська Україна" (- незалежний часопис у Канаді) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 202. – ISBN 978-966-02-6472-4
611017
  Каспрук В. "Канай, Ічня !" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-21.


  Голодомор 1932-1933 рр.
611018
  Панч П. Калюжа / П. Панч. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
611019
  Бачинин В.А. Кальвин Жан и его социальная антропология // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-116. – ISSN 0042-8779
611020
  Папенко Н.С. Кальвінізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181. – ISBN 966-642-073-2
611021
   Кальдерные микроорганизмы. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назв. – ISBN 5-02-003991-8
611022
  Клименко Н.Ф. Калька (- копія) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 81. – ISBN 978-966-02-6472-4
611023
  Пономаренко Л.А. Калькирование как вид влияния одного языка на другой (на матер. англ. калек и русского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пономаренко Л.А.; АН СССР. Отд. лит., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 17 с.
611024
  Ахмедов О.С. Калькирование как особый прием в переводе налоговых и таможенных терминов // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
611025
  Наркевич Игорь Флорианович Калькированные слова русского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Наркевич Игорь Флорианович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
611026
  Романченко А.А. Калькиролвание как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 161-169. – ISSN 1608-0599
611027
  Смущинська І.В. Калькування у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 285-291


  Статтю присвячено проблемі кальок і калькування у сучасній французькій мові. Особлива увага приділяється різним підходам до їх аналізу та інтерпретації. В статье анализируются проблемы кальки и калькирования в современном французском языке. Особое ...
611028
  Ковальова В. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) / В. Ковальова, Л. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 180-186


  Статтю присвячено проблемі калькування як мовному явищу, а також особливостям калькування як засобу творення нових військових терміноодиниць, з"ясовано структурні та семантичні види калькування, визначено типи кальок у німецькій військовій ...
611029
  Сівков І.В. Калькування як спосіб формування суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови / І.В. Сівков, А.В. Костюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 262-265


  Стаття присвячена дослідженню процесів калькування як одного з продуктивних способів формування суспільно-політичної та юридичної лексики сучасної арабської літературної мови. Статья посвящена исследованию процессов калькирования как одного из ...
611030
  Станков П.А. Калькулирование затрат труда в сельскохозяйственном производстве в условиях научно-технического прогресса / П.А. Станков. – Л., 1975. – 120с.
611031
  Мацкевичюс И.С. Калькулирование себестоимости продукции / И.С. Мацкевичюс. – Вильнюс, 1974. – 212с.
611032
   Калькулирование себестоимости продукции / Мацкевичюс Й. – Вильнюс, 1991. – 71с.
611033
  Махов С.А. Калькулирование себестоимости продукции в промышленности. / С.А. Махов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 99с.
611034
  Розенфельд И.Х. Калькулирование себестоимости продукции комплексных процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Розенфельд И. Х.; АН ЭССР, От-ние общесв. наук. – Таллин, 1965. – 19л.
611035
  Бунимович В.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / В.А. Бунимович. – М., 1967. – 216с.
611036
  Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов. – Минск, 1973. – 295 с.
611037
  Сисюк С.В. Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики / С.В. Сисюк, І.Д. Бенько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 130-136. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов"язаних з нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка ...
611038
  Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення / Д.В. Чеберкус, Л.Г. Ловінська, Л.П. Коритник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 44 назв.
611039
  Гайштут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 248 с.
611040
  Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-14
611041
  Фишер Р. Калькуляция и организация предприятия / Р. Фишер. – Л, 1926. – 136с.
611042
  Баканов М.И. Калькуляция издержек обращения в торговле / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1987. – 206 с.
611043
   Калькуляция сахпеска и сельско-хозяйственной продукции по комбинатам Киевского отделения Сахаротреста за 1926 год. Экономический обзор отчетных материалов. За 1926, 1926 и 1924 гг.. – К., 1927. – 445с.
611044
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1975. – 295с.
611045
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1980. – 287с.
611046
  Галль Г.В. Калькуляция себестоимости в современой индустрии. / Г.В. Галль. – Л.-М., 1931. – 192с.
611047
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – М, 1931. – 119с.
611048
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – Москва : Гострансиздат
Ч. 2. – 1932. – 167 с.
611049
   Калькуляция себестоимости продукции в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 279с.
611050
  Лисович Г.М. и др. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Г.М. и др. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1985. – 90с.
611051
  Биденко Д.С. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Д.С. Биденко. – К.-Одесса, 1985. – 105с.
611052
  Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / И.Н. Белый. – Минск, 1990. – 176с.
611053
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1976. – 165 с.
611054
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" / В.К. Радостовец. – изд.2-е перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159 с.
611055
  Столдер Я.А. Калькуляция себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях / Я.А. Столдер. – Рига, 1986. – 58с.
611056
  Костюк П.А. Калькуляция себестоимости продукции сельского хозяйства. (Уч. пособие) / П.А. Костюк. – Минск, 1976. – 176с.
611057
  Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / В.Г. Линник. – Киев, 1986. – 176 с.
611058
   Калькуляция, номенклатура расходов и снижение цен в промкооперации. – 3-е изд. – М., 1929. – 71с.
611059
  Фейхтвангер Л. Калькутта, 4-е мая / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1936. – 525 с.
611060
  Козлов-Качан Кальмар / Козлов-Качан. – Ужгород, 1975. – 135с.
611061
  Гаврилов О.В. Кальмарський з"їзд 1397 року і його акти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 386-405. – ISBN 966-7196-06-2
611062
  Зуев Г.В. Кальмары (биология и промысел) / Г.В. Зуев, К.Н. Несис. – М., 1971. – 360с.
611063
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 33-40. – ISBN 978-966-171-569-0


  На матеріалах візитацій Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви і потреб ...
611064
  Казьмирчук Г. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  На матеріалах візитації Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви й потреб ...
611065
  Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
611066
  Мацько В.В. Кальницький мартиролог // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 151-157. – ISBN 978-966-581-772-1


  Розміщено матеріали, які на прикладі невеликого містечка Кальник, що на Вінничині, наводять конкретні факти й докази голодомору і політичних репресій в Україні періоду сталінізму.
611067
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький полк: історіографія та джерела // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 54-58. – ISBN 978-966-96992-6-8


  В статті вивчено документальне й літературне надбання про Кальницький полк в роки національних зрушень 40-х років XVII ст. - початку XVIII ст. Доведено, що ця проблема досліджується фрагментарно й однобічно. Показано, що дослідники не використовували ...
611068
  Казьмирчук Г. Кальничани - учасники Руху Опору на Вінничині // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 290-296. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  Досліджено Рух Опору Дашівського району тимчасово окупованого німецькими військами в роки Великої Вітчизняної війни. Показано виняткову роль Івана Калашника в цій боротьбі.
611069
  Шпаков В. Кальсоны полковника : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 94-105
611070
  Литвин А.Л. Кальциевые амфиболы : (Структура, распределение катионов, параметры элементарной ячейки) / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1973. – 152с.
611071
  Солдатов Н.М. Кальциевые каналы биомембран. Проблемы и перспективы : Мембраны в химической технологии / Н.М. Солдатов, С.М. Дудкин. – Москва : Знание
12. – 1988. – 30с.
611072
  Краснов Е.В. Кальций-магниевый метод в морской биологии / Е.В. Краснов, Л.А. Позднякова. – Москва : Наука, 1982. – 107 с. : ил., табл. – Библиогр.: 199 назв..
611073
  Войцицкий В.М. Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Войцицкий Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1990. – 37 с. – Библиогр.: 25 назв.
611074
  Кретов А.Е. Кальций-цианамид и продукты его переработки / А.Е. Кретов. – М.-Л., 1934. – 231с.
611075
  Доронин Н.А. Кальций / Н.А. Доронин. – М., 1962. – 192с.
611076
   Кальций в растительных клетках / В.В. Швартау, П.А. Вирыч, Т.И. Маковейчук, А.Ю. Артеменко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 19-32. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Представлены данные о роли кальция в растительных организмах. Описано участие элемента в процессах размножения, роста и развития, поглощения и транспорта веществ, реакции на неблагоприятные факторы окружающей среды, в защитных реакциях на повреждения ...
611077
  Нгуэн Тинь Кальций в тканях и полостных жидкостях некоторых пресноводных моллюсков семейства Unionidae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Нгуэн Тинь; МГУ. Биологич. фак-т. – Москва, 1973. – 29л.
611078
  Романенко В.Д. и др. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов / В.Д. и др. Романенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 152с.
611079
  Бауман В.К. Кальций и фосфор. Обмен и регуляция у птиц / В.К. Бауман. – Рига, 1968. – 271с.
611080
  Книжников В.А. Кальций и фтор / В.А. Книжников. – Москва, 1975. – 200с.
611081
  Скопенко Елена Викторовна Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скопенко Елена Викторовна ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 125 л. – Бібліогр.: л. 104-125
611082
  Скопенко Е.В. Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острогог лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скопенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
611083
  Соколова И.А. Кальций, стронций-90 и стронций в морских организмах / И.А. Соколова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 240с.
611084
  Вахобов Анвар Вахобович Кальций, стронций, барий. Соединения и сплавы на их основе : Библиогр. указ .отеч. и иностранной литературы за 1953-1967 гг / Вахобов Анвар Вахобович; АН ТаджССР ; Центр. науч. б-ка ; Ин-т химии ; Отв. ред. : В.Н.Вигдорович. – Душанбе : Дониш, 1976. – 203 с.
611085
  Скибчик В.А. Кальцинуючий стеноз аортального клапана: сучасні підходи до діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 74-80. – ISSN 2224-1485
611086
  Грищинский П.И. Кальцит из Варницы в окр. г. Хотина (Бессарабия) / П.И. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – 6, [1] с., 1 л. ил. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV. - Экз. деф., вырв. часть тит. л., [автограф]


  Экз. № 68201 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора 12/V/1910 подпись
611087
  Грищинский П.И. Кальцит из окрестностей М. Шумска Кременецкого уезда, Волынской губ[ернии] / П.И. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 12 с., 1 л. ил. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV, с. 27-38


  Экз. № 68202 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
611088
  Занкович Г. Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати) / Г. Занкович, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 126-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2078-6220
611089
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
611090
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 126л. – Бібліогр.: л.99-126
611091
  Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТРо) та фулеренів С60 на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) у нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лімфобластного лейкозу) Т-клітинах. The comparative ...
611092
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Зовнішньоклітинний кальцій бере участь у формуванні величини мембранного потенціалу спокою спектральних клітин різних травних залоз завдяки регуляції провідності натрієвих та калієвих каналів витоку. Крім того, у плазматичній мембрані клітин слинної ...
611093
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
611094
  Бороздин М. Кальян: дивный аромат Востока // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
611095
  Габчак Н.Ф. Кам "яницький кар"єр як техногенна форма рельєфу в Закарпатській області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 275-281
611096
  Корнійчук О.Є. Кам""яний острів : П"єса на 4 дії, 9 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ; Харків : Лім, 1931. – 62с.
611097
  Крушинська Олена Кам"яна Буша : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 124-128
611098
  Плачинда С.П. Кам"яна веселка : нариси / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 271 с.
611099
  Якобенко Інна Кам"яна гостинність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74. – ISSN 0130-5212
611100
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-175-9
Вип. 6 : Неоліт Степового Побужжя. /Товкайло М./. – 2005
611101
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-190-2
Вип. 8 : Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України. /Залізняк Л./. – 2005
611102
   Кам"яна доба України : Наукове видання / Ін-т археології. НАН України. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 978-966-650-242-4
Вип. 12 : Мезоліт заходу Східної Європи (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Л. – 2009. – 90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується
611103
  Радомський І. Кам"яна індустрія культури Кріш та її місце серед культур неоліту-енеоліту // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 436-440. – ISBN 978-966-171-795-3
611104
  Гребенюк Л.І. Кам"яна Могила - визначна пам"ятка світової культури в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 180-186
611105
  Михайлов Б.Д. Кам"яна Могила - світова пам"ятка стародавньої культури в Україні / Борис Михайлов; видавець С. Данилов; худож. оформлення Л. Кузнєцової. – Київ : Такі справи, 2003. – 159с. : іл. – ISBN 966-7208-12-5
611106
  Єрмоленко В. Кам"яна Могила на Мелітопільщині й "Прогулянка алеями мільйоноліть" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 31-32


  Книжка Докії Гуменної "Прогулянка алеями мільйоноліть".
611107
  Михайлов Б.Д. Кам"яна могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1976. – 22с.
611108
  Рудинський М.Я. Кам"яна Могила. / М.Я. Рудинський. – К., 1961. – 141с.
611109
  Пєшанов В.Ф. Кам"яна Могила. / В.Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ, 1967. – 24с.
611110
   Кам"яна Могила. Путівник.. – К., 1967. – 48с.
611111
  Михайлов Борис Кам"яна могила. Скрижалі часу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-141 : Фото
611112
  Козюба В. Кам"яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х - початку ХІІ століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 169-179. – ISSN 2312-9697
611113
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Нікітенко І.С.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 205л. + Додатки: л.189-205. – Бібліогр.: л.171-188
611114
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. дис. ... канд. геол. наук : спец.: 04.00.19 - економічна геол. / Нікітенко І.С.; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
611115
  Будницька Є.М. Кам"яна троянда : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1972. – 46 с.
611116
  Василенко М.К. Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – 344 с. – В кн. також: Тексти з назвами і без назв / В.Г. Діброва ; Вперше / О.С. Кучерук. – (Перша книжка прозаїка)
611117
  Наумов М.М. Кам"яне вугілля / М.М. Наумов, 1932. – 199с.
611118
  Родіонов С.П. Кам"яне вугілля / С.П. Родіонов. – Київ, 1948. – 23с.
611119
  Шамека І.Т. Кам"яне вугілля. / І.Т. Шамека. – К., 1954. – 52с.
611120
  Прибєга Л.В. Кам"яне зодчество України : охорона та реставрація / Л.В. Прибєга ; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Будівельник, 1993. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 5-7705-0357-2
611121
  Чабанівський М.І. Кам"яне небо : оповідання та повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 324 с.
611122
  Федорів Р.М. Кам"яне поле : трилогія / Роман Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 223 с.
611123
  Федорів Р.М. Кам"яне поле / Р.М. Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
611124
  Рубашов М.Б. Кам"яне свічадо. / М.Б. Рубашов. – К, 1961. – 27с.
611125
  Тесленко О.К. Кам"яне яйце : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 304 с.
611126
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів, 1965. – 58с.
611127
   Кам"янець-Подільський : іст.-архіт.нарис. – Київ, 1968. – 120 с.
611128
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів : Каменяр, 1970. – 60с.
611129
  Пламеницька О.А. Кам"янець-Подільський / Ольга Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 256с. : іл. – (Малі історичні міста України). – ISBN 966-531-170-0
611130
  Винокур І.С. Кам"янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І.С. Винокур, Г.М. Хотюн. – Львів, 1981. – 95с.
611131
  Сугак А.С. Кам"янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в системі туризму в 1980-1990 рр. XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 27-28
611132
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / О.М. Завльнюк, А.О. Копилов // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 9/10. – С.16-29.
611133
  Баженов Л.В. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921) – центр вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 359-368. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
611134
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 392-402. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
611135
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – 5-е вид., доопрацьоване і доп. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-363-081-6
611136
   Кам"янець-Подільський історико-архітектурний заповідник : Історико-архітектурний нарис. – Київ, 1984. – 56 с.
611137
   Кам"янець-Подільський історичний музей-заповідник: Путівник.. – Львів, 1982. – 91с.
611138
  Овчаренко Л. Кам"янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905-1933) = The Kamyanets-Podilsky centre of pottery еducation in Ukraine (1905-1933) : [комплекс. дослідж.] / Людмила Овчаренко ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України ; М-во культури Укаїни, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному [та ін.]. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 1278, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 1260-1279. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 1184-1243. – (Академічна керамологічна серія "Гончарні школи України" = Academical Ceramology series "Pottery Schools in Ukraine" ; вип. 2, кн. 1). – ISBN 978-966-7322-29-8


  У пр. № 1717251 напис: Вельмишановному Миколі Володимировичу зі щирим пошануванням і вдячністю за самовіддане служіння Україні та її народу. Автор. Підпис. 14.10.2016. У пр. №1717251 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
611139
  Трачук Т.А. Кам"янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 324-329. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
611140
  Жмудовська О. Кам"янець-Подільський повертає столітню присягу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 7


  "Сто років тому Кам"янцю-Подільському випало стати останньою столицею УНР. Події того часу найяскравіше відображають події української революції 1917 - 1920 років. Саме тут 14 жовтня 1919 року Присягу на вірність УНР складав Симон Петлюра, Директорія, ...
611141
  Блажкова І.О. Кам"янець-Подільський приватний ліцей "Антей" / І.О. Блажкова, І.М. Конет // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 100-101. – ISSN 1029-4171
611142
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський університет у 1918-1920 рр.: регіональний чи всеукраїнський? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 22-25
611143
  Марушкевич А.А. Кам"янець-Подільський університет: актуальний досвід управлінського успіху (поч. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ефективного управління університетом у процесі науково-педагогічної діяльності Івана Огієнка.
611144
  Жарій Олег Кам"янець-Подільський. Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
611145
  Ільченко Руслана Кам"янець-Подільський. Дуже веселе місто / Ільченко Руслана, Чечулін Роман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 6-9 : фото
611146
  Рейн Анна Кам"янець-Подільський. Світ на межі історій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-126 : Фото
611147
   Кам"янець-Подільський., пам"ятки старовини в малюнках художників.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок на укр., рос., англ., франц. нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1968. – 13 л. : 13 листівок + 1 обкл.
611148
   Кам"янець-Подільський: Фотоальбом.. – К., 1979. – 52с.
611149
  Олесіюк Т. Кам"янець - Золотий Вінець. (Спомини з 1918 - 1919 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 91-109. – ISSN 0131-2685
611150
  Шелест Тетяна Кам"янець - Різдвяний // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 150-151 : фото
611151
  Гудзевата Марина Кам"янець. Скарби подільського острова : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 128-131 : Фото
611152
  Третяк Л.В. Кам"янецький період життєтворчості Остапа Вишні у системі уроків літератури рідного краю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 51-52
611153
  Комарова О. Кам"янецький період життя родини Тулубів (1865-1872) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 36-46. – ISBN 978-966-493-297-1
611154
   Кам"янецький Український Державний Університет. Спогади студента // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1959. – Рік 22, число 9 (69), липень. – С. 4-6
611155
   Кам"янеччина в цифрах. 1927.. – Кам"янець-Под., 1927. – 132с.
611156
  Земляк В.С. Кам"яний брід / В.С. Земляк. – Київ, 1957. – 115с.
611157
  Шовкопляс І.Г. Кам"яний вік на території Української РСР / І.Г. Шовкопляс. – Киев, 1962. – 118с.
611158
  Мейгеш Ю.В. Кам"яний ідол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 367 с.
611159
  Радомський І.С. Кам"яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 19-24. – ISSN 1996-9872
611160
  Минко В.П. Кам"яний міст. / В.П. Минко. – Х.-Одеса, 1932. – 36с.
611161
  Крушинська Олена Кам"яний Онуфрій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
611162
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – Київ, 1968. – 110 с.
611163
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1973. – 71 с.
611164
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Будівельник, 1973. – 71с.
611165
  Малина В. Кам"яний хрест як дерево смерті і життя
611166
  Швець М.Я. Кам"янистими стежками "на круті гори" (Становлення правової інформатики в Україні) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 89-97
611167
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони
611168
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
611169
  Бедзик Д.І. Кам"яні пороги : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1978. – 157с.
611170
  Сидоренко В. Кам"яні фантазії Кхаджурахо // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.32-40.


  [Кхаджурахо - храмовий комплекс у центральній Індії.]
611171
  Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
611172
  Сапожников І.В. Кам"яні хрести степової України (ХVІІІ-перша половина ХІХст.) / І.В. Сапожников; Ін-тут археологі HАHУ. Буго- Дністровська Експедиція.Укра нське козацтво.Овідіопольське районне тов-. – Одеса : Чорномор"я, 1997. – 192 с. – ISBN 9665551470
611173
  Традюк К. Кам"янка-Коломна / К.Традюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 85 с.
611174
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка в Андрушівському і Попільнянському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
611175
  Гребінь В.В. Кам"янка (- річка в Олександрійському районі Кіровоградської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143-144. – ISBN 978-966-02-6472-4
611176
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Коростенському, Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
611177
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Черняхівському , Житомирському і Червоноармійському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
611178
  Новик К.Й. Кам"яновугільна флора львівської мульди / К.Й. Новик, Т.А. Іщенко; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 34с.
611179
  Чорнобривець С.А. Кам"янська легенда / С.А. Чорнобривець. – К., 1986. – 172с.
611180
  Шкаліберда М. Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського / М. Шкаліберда. – Київ : Мистецтво, 1971. – [23] с.
611181
   Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 76 с.
611182
  Чупак Т.П. Кам"янський період життя і творчості Сергія Носаня // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 123-128
611183
  Вєтров О. Кам"янщина у судомах Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 104-110
611184
  Уэллс Г.Д. Кам`яна доба / Г.Д. Уэллс. – Київ, 1929. – 84 с.
611185
  Даниленко В.М. Кам`яна Могила / В.М. Даниленко. – К, 1986. – 150с.
611186
  Довгий О.П. Кам’яна роса : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Молодь, 1969. – 143 с.
611187
  Гулиа Г.Д. Кама / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1953. – 200 с.
611188
  Басков С. Кама : поэма / С. Басков. – Курган, 1957. – 23 с.
611189
  Ільїн В.В. Кама // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53-54. – ISBN 966-316-069-1
611190
  Тумбасов А.Н. Кама выходит из берегов : Воткинская ГЭС глазами художника / А.Н. Тумбасов. – Пермь : Пермское книжное, 1963. – 66 с., [5] с.
611191
  Зеленин Д. Кама и Вятка : путеводитель и этнографическое описание Прикамского края / Д. Зеленин. – Юрьев : Печатано в типографии Эд. Бергмана, 1904. – IV, 180 с.
611192
  Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал : (очерки и впечатления) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1904. – 184, 448 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
611193
  Ватсьяяна Кама сутра / Ватсьяяна. – Москва, 1989. – 83с.
611194
   Кама Сутра, или Искусство любви и секса от древности до наших дней. – Рига, 1990. – 172с.
611195
   Кама, Волга, Дон. – Пермь, 1967. – 244с.
611196
   КамАЗ. (Сборник). – Москва, 1974. – 167с.
611197
  Ганина М.А. Камазонки на работе и дома / М.А. Ганина. – М., 1976. – 48с.
611198
   Камак-системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине. – Новосибирск : Наука, 1979. – 269 с. : ил., табл. – Библиогр.: 73 назв.
611199
  Мирзоев А.М. Камал ад-Дин Бинаи / А.М. Мирзоев. – М., 1976. – 479с.
611200
   Камалладин Бехзад. – Ташкент, 1984. – 128с.
611201
  Шевченко Ф.П. Каманин Иван Михайлович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 172
611202
  Дука М.В. Каманін Іван Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 209. – ISBN 96966-8060-04-0
611203
   Каманін Іван Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 190. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
611204
  Федорова Л. Каманін Іван Михайлович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 240-243, 248-249. – ISBN 966-02-3529-1
611205
  Гончаров В.М. Камарада Викторио: (О Викторио Кодовилье) / В.М. Гончаров. – М., 1980. – 303с.
611206
  Гербачевская А.А. Камарики сем.Sciaridae -- вредители овощных культур и шампиньонов в закрытом грунте Ленинградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гербачевская А.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 21л.
611207
  Фалей В. Камаринская / В. Фалей. – М, 1976. – 324с.
611208
  Ватсьяяна М. Камасутра / Ватсьяяна Малланага ; пер. с санскрита, вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина ; [Рос. акад. наук, Отд-ние истории]. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 189, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 182-184. – (Памятники письменности Востока / редкол.: О.Ф. Акимушкин (зам. пред.) [и др.] ; 111). – ISBN 5-02-017718-0
611209
  Донцова Дарья Аркадьевна Камасутра для Микки-Мауса : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04483-3
611210
  Гулиа Д.И. Камачич / Д.И. Гулиа. – Москва, 1961. – 208 с.
611211
  Гуліа Д.Й. Камачич / Д.Й. Гуліа. – К., 1979. – 198с.
611212
  Палиев Д. Камбани , клепала и овчарски звънци в България = Bells, Clappers and Cow-bells in Bulgaria / Д. Палиев. – София : Музика, 1985. – 104 с.
611213
  Поповкина Р.А. Камбоджа / Р.А. Поповкина, А.П. Шилтова. – М., 1958. – 32с.
611214
  Верин В.П. Камбоджа / В.П. Верин, Н.А. Верина. – Москва : Мысль, 1960. – 72с. – (У карты мира)
611215
  Петков Б. Камбоджа / Б. Петков. – София : Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1962. – 76с. : Ил. – (Пред новата карта на света ; 5)
611216
  Мосяков Д.В. Камбоджа / Д.В. Мосяков. – М, 1991. – 237с.
611217
  Бейдик О.О. Камбоджа (- Королівство Камбоджа - держава у Південно-Східній Азії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 101. – ISBN 978-966-02-6472-4
611218
  Малишева Ірина Камбоджа. Країна усміхнених облич : Камбоджа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 76-79 : Фото
611219
  Ву Тхе Хиеп Камбоджийская проблема в международных отношениях в Юго-Восточной Азии (1975-1991 гг.) : Дис... канд. политических наук: 23.00.04. / Ву Тхе Хиеп; КНУТШ. – Киев, 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 186-208
611220
  Ву Тхе Хієп Камбоджійска проблема в міжнародних відносинах в Південно-Східній Азії (1975-1991 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
611221
  Шогенцуков А.А. Камбот и Ляца : роман в стихах / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 111 с.
611222
  Гбанфу Камелефата / Гбанфу. – М., 1990. – 92с.
611223
  Хилькевич В.П. Камелия / В.П. Хилькевич. – Минск, 1986. – 212с.
611224
  Кибальчич П.Н. Камелия эвгенольная / П.Н. Кибальчич. – М., 1954. – 68с.
611225
  Муратбеков С. Камен-тугай : повесть и рассказы / Саын Муратбеков ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 256 с.
611226
  Зеров М.К. Камена / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-083-1
611227
   Каменец-Подольск. Фотографии. – 37с.
611228
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резин Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
611229
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резина Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
611230
  Птахив Семен Каменец-Подольский: амбиции и реалии : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Фото
611231
   Каменецкая импактная структура - новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите / Е.П. Гуров, Н.А. Николаенко, Е.А. Шевчук, В.А. Присяжнюк, А.Ю. Ямниченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 53-66 : рис. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0367-4290
611232
  Борисов Е.А. Каменистое поле / Е.А. Борисов. – Л., 1977. – 80с.
611233
  Рауд М.А. Каменистые борозды : рассказы и повесть / М.А. Рауд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с.
611234
  Шулькина Т.В. Каменистые сады / Т.В. Шулькина. – Л., 1975. – 128с.
611235
  Селедец В.П. Каменистые степи и тимьянники Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селедец В.П.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
611236
  Билявичюс Э. Каменистые тропы / Э. Билявичюс. – Вильнюс, 1985. – 240 с.
611237
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис; [Автор. перев. с латыш. И. Соколовой и А. Бочарова]. – Рига : Лиесма, 1965. – 288 с.
611238
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – М., 1973. – 255с.
611239
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – К., 1985. – 216с.
611240
  Кононенко Світлана Камені Корнуолла : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 160-161 : Фото
611241
  Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
611242
  Добрев Петър Каменната на прабъгарите / Добрев Петър. – София : Проксима, 1981. – 160 с.
611243
  Мигдалова Л.П. Каменная береза / Л.П. Мигдалова. – М, 1976. – 127с.
611244
  Останина Т. Каменная вода // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 7-71. – ISSN 1728-8568
611245
  Козловская Полина Каменная галерея : камни Белого моря. Природа / Козловская Полина, Михайлов Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 108-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
611246
  Бородкин С Ю. Каменная грива / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1972. – 78с.
611247
  Загорный А.Г. Каменная грудь / А.Г. Загорный. – Ростов, 1957. – 252с.
611248
  Хоткевич Г.М. Каменная душа : Роман / Г.М. Хоткевич. – Москва : Федерация, 1930. – 391с.
611249
  Собир Бозор Каменная кладка : стихи / Бозор Собир ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
611250
  Дельвин Николай Каменная кладовая Рифея : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 196-204 : Іл., карта
611251
  Беспощадный П.Г. Каменная книга / П.Г. Беспощадный. – Донецк, 1970. – 143с.
611252
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи / Павел Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1985. – 111 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
611253
  Фентон К.Л. Каменная книга. Летопись доисторической жизни = The fossil book. Arecord of prehistoric life / Науч. цент Монаш; Перераб. и доп.:Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А.; Пер. и перераб. А.Ю.Розанов и др.; Кэрролл Лейн и др. – Москва : Наука, 1997. – 623с. – ISBN 5-7846-0009-5
611254
  Аткай Каменная колыбель : стихи и поэма / Аткай; автриз. пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
611255
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1972. – 124 с.
611256
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1978. – 72 с.
611257
  Арутюнян В.М. Каменная летопись армянского народа / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1985. – 200с.
611258
  Баландин Р.К. Каменная летопись Земли : (Нар. ун-т. Естественнонакуч. ф-т) / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1983. – 167с.
611259
  Иконников А.В. Каменная летопись Москвы / А.В. Иконников. – Москва, 1978. – 352 с.
611260
  Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси / М.А. Ильин. – Москва, 1966. – 272 с.
611261
   Каменная летопись старой Москвы. – Москва, 1985. – 286 с.
611262
  Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса / Э.И. Соломоник. – Симферополь, 1990. – 112с.
611263
  Георг Уве Каменная летопись эволюции : Палеонтология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-134 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
611264
  Беспощадный П.Г. Каменная лира / П.Г. Беспощадный. – Киев, 1968. – 167с.
611265
  Михайлов Б.Д. Каменная могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1979. – 63с.
611266
  Ашимханов Д Каменная пядь / Д Ашимханов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
611267
  Малахов А. Каменная радуга : Новеллы и повести / А. Малахов. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд., 1977. – 288 с.
611268
  Юргенсон Г.А. Каменная радуга / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1980. – 112с.
611269
  Зверев В.Л. Каменная радуга / В.Л. Зверев. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
611270
  Зверев В.Л. Каменная радуга: (О минер. ресурсах Земли) / В.Л. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 156с.
611271
  Мезенцев В.А. Каменная сказка / В.А. Мезенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 203с.
611272
  Журавский В. Каменная степь / В. Журавский, Б. Мартынов. – Орел, 1950. – 164 с.
611273
   Каменная степь : (Опыт ландшафтно-типологической характеристики). – Воронеж, 1971. – 176с.
611274
  Ла Гума Алекс Каменная страна / Ла Гума Алекс. – Москва, 1970. – 165 с.
611275
  Швиденко А.З. Каменноберезовые леса о. Сахалина, их строение, товарность и продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: 561 / Швиденко А. З.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 22л.
611276
  Кузнецов П.П. Каменное дыхание Земли = Взгляд на проблемы мобилизма / П.П. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 74с.
611277
  Филатов Николай Филиппович Каменное зодчество в социально-экономической жизни Нижнего Новгорода 20-30-х годов XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Филатов Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1979. – 18л.
611278
  Бусева-Давыдова Каменное зодчество Древней Руси / Бусева-Давыдова. – Москва, 1989. – 142 с.
611279
  Спегальский Ю.п. Каменное зодчество Пскова / Ю.п. Спегальский. – Ленинград, 1976. – 119 с.
611280
  Каптиков Ю А. Каменное зодчество русского Севера / Ю А. Каптиков. – Свердловск, 1990. – 181 с.
611281
  Трусов Ю. Каменное море / Ю. Трусов. – Одесса : Маяк, 1968. – 240 с.
611282
  Сокуров С.А. Каменное море. / С.А. Сокуров. – Львов, 1975. – 64с.
611283
  Макаров Олег Каменное небо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 78-82 : фото
611284
  Федорив Р.Н. Каменное поле : роман / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 280 с.
611285
  Селищева Евгения Каменное сердце Матеры : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 76-84 : Фото
611286
  фон Вальденфельс Эрнст Каменное сердце Монголии / фон Вальденфельс Эрнст, Целльнер Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
611287
  Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири / С.В. Копылова. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
611288
  Булах А.Г. Каменное убранство центра Ленинграда / А.Г. Булах, Н.Б. Абакумова. – Ленинград, 1987. – 197 с.
611289
  Баратов Р.Б. Каменное чудо Таджикистана / Р.Б. Баратов, В.П. Новиков. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 120с.
611290
  Шевчук В.А. Каменное эхо : роман, повести / Валерий Шевчук ; пер. с укр.Нины Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
611291
  Ратнер А.Д. Каменноугольная и антрацитовая промышленность Донецкого бассейна / А.Д. Ратнер, В.П. Ренке, 1928. – 34с.
611292
  Давыдов Г.М. Каменноугольная промышленность Донбасса к началу восстановительного периода : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Г.М.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 20 с.
611293
   Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1925-26 году (ежегодная статистика).. – Х., 1927. – 93с.
611294
  Бажанов В. Каменноугольная промышленность за 1920 г. / В. Бажанов. – М., 1920. – 70с.
611295
  Тихонов Борис Васильевич Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине 19 в. / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1988. – 275с.
611296
  Фомин П.И. Каменноугольная промышленность СССР / П.И. Фомин. – Х., 1929. – 241с.
611297
  Ренке В. Каменноугольная промышленность СССР: Статистические сведения и краткое описание месторождений / В. Ренке. – Х.-К., 1932. – 149с.
611298
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М., 1924. – 87с.
611299
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 86, [2] с., 4 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
611300
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М.Л., 1925. – 1-88с.
611301
  Орлов Н.Н. Каменноугольная смола и ее пререрботка / Н.Н. Орлов. – Х., 1930. – 177с.
611302
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Донецкого бассейна / Е.О. Новик. – Киев, 1946. – 79с.
611303
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : АН СССР, 1952. – 468с. – (Новая серия = Палеонтология СССР ; Т. 1)
611304
  Залесский М.Д. Каменноугольная флора Северного Кавказа / М.Д. Залесский. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 22с.
611305
  Радченко М.И. Каменноугольная флора Юго-Восточного Казахстана / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1967. – 75с.
611306
  Прокофьев В.А. Каменноугольные атриды Подмосковной котловины. : Автореф... канд. биол.наук: / Прокофьев В.А.; Палеонтолог. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
611307
  Андреев Б.И. Каменноугольные бассейны в СССР : Пособие для учителя / Б.И. Андреев, Д.В. Кравченко. – Москва : Просвещение, 1958. – 145с. + : 1 карта
611308
  Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана. / Н.В. Литвинович. – М., 1962. – 1-390с.
611309
  Быкова М.С. Каменноугольные кораллы Зайсано-Иртышской геосинклинальной области : (Аркалыкская, кокпектинская и буконьская свиты) / М.С. Быкова; Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1974. – 102с.
611310
  Нехорошев В.П. Каменноугольные мшанки Северо-Восточного Прибалхашья / В.П. Нехорошев; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 69с.
611311
  Горак С.В. Каменноугольные остракоды Большого Донбасса : (палеоэкология, палеозоогеография, биостратиграфия) / С.В. Горак; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
611312
   Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.. – М., 1975. – 263с.
611313
  Великовская Е.М. Каменноугольные отложения Русской платформы : Под ред. Муратова М.В. и Милановского Е.Е. / Е.М. Великовская. – Москва : МГУ, 1977. – 179с.
611314
   Каменноугольные отложения центральных областей Русской платформы.. – Л., 1958. – 211с.
611315
  Мирошниченко Б.Е. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Карагандинского бассейна / Б.Е. Мирошниченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН КазССР, 1953. – 79с.
611316
  Вебер В.Н. Каменноугольные трилобиты // Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1937. – Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – С.5-159
611317
  Цэдэв Д. Каменные волны / Д. Цэдэв. – М., 1985. – 32с.
611318
  Горбунов А.П. Каменные глетчеры гор Средней Азии / А.П. Горбунов, С.Н. Титков; Отв. ред. Н.Н.Романовский. – Якутск, 1989. – 164 с.
611319
  Малахов А.А. Каменные грезы. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1980. – 127с.
611320
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли / Д.Х. Чейз. – Л., 1991. – 92с.
611321
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли : Роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Риф, 1991. – 104с.
611322
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли. / Д.Х. Чейз. – Ростов -на-Дону, 1990. – 428с.
611323
  Ши Нил Каменные джунгли. Жизнь на острие. В каменных джунглях Мадагаскара / Ши Нил, Альварес Стивен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 142-159 : фото
611324
  Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья / Я.А. Шер. – Москва ; Ленинград, 1966. – 140 с.
611325
  Арутюнян В. Каменные колокола : роман, повести / Владимир Арутюнян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 493 с.
611326
  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли / А.Н. Кирпичников. – Л., 1984. – 274с.
611327
  Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVIII-XIX вв.) / И.В. Сапожников. – Ильичевск : Элтон-2, Гратек, 1999. – 100с. – ISBN 966-7588-06-8
611328
  Горбунов А.П. Каменные ледники / А.П. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 107с. – ("Человек и окружающая среда")
611329
  Панова Л.С. Каменные Могилы / Л.С. Панова. – Донецк, 1974. – 15с.
611330
  Левин Р.А. Каменные незабудки : стихи / Р.А. Левин. – К., 1979. – 94 с.
611331
  Ефименко П. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ. / П. Ефименко. – С.-Петербург : Тип. А.Г. Розена, 1912. – С. 67-102. – Отд. оттиск из IV т. Ежегодника Р. Антропологического Общества при СПБ Университете
611332
  Дмитрук Игорь Каменные пришельцы встретились в Уручье / Дмитрук Игорь, Суханов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6-21 : Іл.
611333
  Значков Борис Каменные сады океана : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 8-15
611334
  Брюсов А.Я. Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П. Зимина // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской част СССР / Брюсов А.Я., Зимина М.П. – С.1-99, табл.
611335
  Рапов М.А. Каменные сказы / М.А. Рапов. – 2-е изд. – Ярославль, 1972. – 245 с.
611336
  Рапов М.А. Каменные сказы. Сокровища древней русской архитектуры Ярославской области / М.А. Рапов. – Ярославль, 1965. – 236 с.
611337
  Кросс Я. Каменные скрипки : стихотворения / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
611338
  Кросс Я. Каменные скрипки / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
611339
  Алешковский М.Е. Каменные стражи. Путеводитель по древним крепостям / Алешковский М.Е. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173-174
611340
  Бродский Б.И. Каменные страницы истории / Б.И. Бродский. – Москва, 1960. – 237 с.
611341
   Каменные строительные материалы Прионежья. – Л.
Ч.1. – 1927. – 84с.
611342
  Акира С. Каменные топоры со шлифованным лезвием в позднем палеолите Японии // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1563-0102
611343
   Каменные угли Кузбасса. Сборник статей по качеству и свойству углей.. – Новосибирск-М.-Л.-Грозный, 1935. – 439с.
611344
   Каменные угли Львовско-Волынского бассейна.. – Львов, 1978. – 174с.
611345
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1974. – 174с.
611346
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки. / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
611347
   Каменные цветы : сказы, сказки, легенды / [Сост. В.С. Погачев ; хуож. В.А. Бокань]. – Донецк : Донбасс, 1983. – 156 с. : ил. – Миниатюрное издание
611348
  Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли / В.Ф. Волошин. – Минск, 1985. – 159с.
611349
  Кротов А.А. Каменные часы / А.А. Кротов. – М, 1984. – 288с.
611350
   Каменные шары, сокровища и мухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
611351
  Борисова М.И. Каменный берег. Новые стихи / М.И. Борисова. – Л, 1969. – 95с.
611352
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 244с.
611353
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – МоскваЛ., 1950. – 224с.
611354
  Бельгер Г. Каменный брод / Г. Бельгер. – М., 1987. – 345с.
611355
  Темник Ю.А. Каменный брод. Очерки истории XVIII-XIX веков : к 250-летию основания / Юрий Темник, Юрий Егерев. – Луганск : Янтарь. – ISBN 966-678-099-2
Т. 1 : с 140 рис., 18 портр. и 10 картами. – 2003. – 167, [1] с. : ил., карты, портр. – Библиогр.: с. 157-164
611356
  Анциферов Н. Каменный век : из художественной литературы по истории первобытной культуры / Анциферовы Н. и Т. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1924. – 196 с. : рис.
611357
  Бегишева Алия Каменный век : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
611358
  Гайдук И.М. Каменный век бассейна верхней и средней Оби. (Плеолит, неолит) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Гайдук И.М.; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 19л.
611359
  Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кириллов И.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 18л.
611360
  Анучин Д.Н. Каменный век и доисторическое население Египта, по новейшим исследованиям / Анучин Д.Н. – Москва : Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1898. – 43 с. – Оттиск из Археолог. Известий и Земет 1898 г. № 3 и 4
611361
  Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья / А.А. Формозов. – М., 1965. – 160с.
611362
   Каменный век Монголии. Палеолит и неолит Монгольского Алтая: К конгр. INQUA (Китай, 1991).. – Новосибирск, 1990. – 644с.
611363
   Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. связей.. – Киев, 1990. – 122с.
611364
  Алексеев А.Н. Каменный век Олекмы / А.Н. Алексеев. – Иркутск : Иркутский университет, 1987. – 124, [3] с., [34] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 119-125
611365
  Симсон П.Ф. Каменный век под Ржевом : опыт разработки доисторической археологии России по местным находкам и изысканиям / Симсон П.Ф. – Тверь : Типо-Литография Н.М. Родионова, 1903. – 142, [19] с.
611366
  Хамракулыев С. Каменный век Прибалханья (Восточное Прикаспие). : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Хамракулыев С.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
611367
  Деревянко Анатолий Пантелеймонович Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии : Курс лекций / А.П. Деревянко; под. ред. д.и.н. Р.С. Васильевского. – Новосибирск : Новосибирский го.ун-т, 1975. – 251 с.
611368
  Аргунов В.Г. Каменный век северо-западной Якутии / В.Г. Аргунов. – Новосибирск, 1990. – 209с.
611369
  Аргунов Валерий Георгиевич Каменный век Северо-Западной Якутии : Автореф... канд. исторнаук: 07.00.06 / Аргунов Валерий Георгиевич; Камеровский гос. ун-т. – Якутск, 1989. – 27л.
611370
   Каменный век Средней Азии и Казахстана. Тезисы докл. совщ.. – Ташкент, 1972. – 102с.
611371
  Воробьев М.В. Каменный век стран Японского моря : Автореф... канд. ист.наук: / Воробьев М.В.; Ин-т истории материальной культуры Академии наук СССР. Ленингр. отд. – Ленинград, 1953. – 18л.
611372
  Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. / В.А. Ранов. – Душанбе, 1965. – 122с.
611373
   Каменный век: памятники, методика, проблемы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
611374
  Погосян А. Каменный венец : стихи и поэма / А. Погосян; пер. с арм. И.Кашежовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
611375
  Кнорре Ф.Ф. Каменный венок / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1973. – 439с.
611376
  Дубровин В.А. Каменный глухарь / В.А. Дубровин. – Красноярск, 1962. – 39с.
611377
  Галимов Р. Каменный город / Р. Галимов. – М., 1970. – 416с.
611378
  Потехина И.А. Каменный город / И.А. Потехина. – Москва, 1982. – 77с.
611379
  Новицкий А.П. Каменный город в Серпухове / А.П. Новицкий. – Москва. – 10 с.
611380
  Пушкин А.С. Каменный гость / А.С. Пушкин. – Москва-Петроград, 1923. – 87с.
611381
  Хромовских В.С. Каменный дракон / В.С. Хромовских. – Москва : Мысль, 1984. – 156с.
611382
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1962. – 167 с.
611383
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1969. – 327 с.
611384
  Мейгеш Ю.В. Каменный идол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 384 с.
611385
  Велиев С. Каменный ключ : роман, повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 446 с.
611386
   Каменный лев. Тибетские народные сказки.. – М., 1976. – 192с.
611387
  Грек Александр Каменный лес / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 74-81 : фото
611388
  Котляров Б.И. Каменный лист. / Б.И. Котляров. – Х, 1968. – 71с.
611389
  Зорин А.И. Каменный листопад / А.И. Зорин. – М., 1980. – 79с.
611390
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 3-е изд. – Ленинград, 1969. – 48с.
611391
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 49с.
611392
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – Москва, 1980. – 43с.
611393
  Султангареев Р.Г. Каменный олень : повести и рассказы / Рашит Султангареев ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1982. – 240 с.
611394
  Араз М. Каменный орел : стихи / Мамед Араз ; пер. с азерб. Валентина Проталина. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
611395
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1975. – 174 с.
611396
  Замятнин Л.М. Каменный остров / Л.М. Замятнин. – Л, 1987. – 182с.
611397
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1991. – 268 с.
611398
  Асанов Н.А. Каменный пояс / Н.А. Асанов. – Молотов, 1945. – 154с.
611399
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1948. – 570с.
611400
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.1. – 1950. – 399с.
611401
  Федоров Е. Каменный пояс : исторический роман / Е. Федоров. – Ленинград
Кн.1. – 1951. – 408 с.
611402
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.3. – 1951. – 792с.
611403
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.2. – 1952. – 596с.
611404
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Иркутск
Кн.3. – 1952. – 676с.
611405
   Каменный пояс. – Челябинск, 1974. – 291с.
611406
   Каменный пояс. – Челябинск, 1975. – 376с.
611407
   Каменный пояс. – Челябинск, 1976. – 367с.
611408
   Каменный пояс. – Челябинск, 1977. – 327с.
611409
   Каменный пояс. – Челябинск, 1978. – 286с.
611410
   Каменный пояс. – Челябинск, 1980. – 272с.
611411
   Каменный пояс. – Челябинск, 1981. – 269с.
611412
   Каменный пояс. – Челябинск, 1982. – 264с.
611413
   Каменный пояс. – Челябинск, 1986. – 269с.
611414
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
Кн. 1, 2. – 1987. – 765 с.
611415
  Федоров Е. Каменный пояс / Е. Федоров. – М.
Кн. 3. – 1987. – 748с.
611416
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Фрунзе
1. – 1988. – 861с.
611417
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
1. – 1988. – 363с.
611418
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
2. – 1988. – 524с.
611419
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1989. – 733с.
611420
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
2. – 1989. – 747с.
611421
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
Кн. 3, ч. 1-2. – 1989. – 383с.
611422
  Федоров Е.А. Каменный пояс : в трех книгах / Евгений Федоров. – Минск : Ураджай
Кн. 3 ; ч. 3-4 : Хозяин каменных гор. – 1989. – 398 с.
611423
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 255с.
611424
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 253с.
611425
   Каменный приказ и его дела. – 82с.
611426
  Рза О. Каменный светильник : стихи / О. Рза; пер. с азерб. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 109 с.
611427
  Дильмурадов Асад Каменный сокол / Дильмурадов Асад. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 435 с.
611428
  Степанов П.И. Каменный уголь / П.И. Степанов. – М.-Птгр., 1918. – 51с.
611429
   Каменный уголь. – Л.-М., 1926. – 88с.
611430
  Жемчужников Ю.А. Каменный уголь / Ю.А. Жемчужников, Г.С. Гор. – Москва-Л, 1949. – 68с.
611431
  Готуа Л. Каменный фазан : рассказы / Л. Готуа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 435 с.
611432
  Колобков Иван Каменный Феникс /Джокьякарта : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 8-19 : Фото
611433
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1950. – 320с.
611434
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Иркутск, 1951. – 291с.
611435
  Сартаков С.В. Каменный фундамент : повесть / С.В. Сартаков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 339 с.
611436
  Сартаков С. Каменный фундамент / С. Сартаков. – М., 1969. – 496с.
611437
  Украинка Леся Каменный хозяин. / Украинка Леся. – М.-Л., 1941. – 111 с.
611438
  Платов Л.Д. Каменный холм / Л.Д. Платов. – М., 1952. – 192с.
611439
  Бажов П.П. Каменный цветок / П.П. Бажов. – Ленинград, 1972. – 47с.
611440
  Гоберман Д.Н. Каменный цветок Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1970. – 33 с.
611441
  Хмельницкий С. Каменный щит / С. Хмельницкий. – Л, 1939. – 154с.
611442
  Хмельницкий С.И. Каменный щит / С.И. Хмельницкий. – Л, 1960. – 189с.
611443
  Сергеев А.Н. Каменный щит: повести, рассказы / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1978. – 224с.
611444
  Авотынь Дайна Каменный якорь : роман / Авотынь Дайна, Шлиссер Льфред; пер. с латышского. – Москва : Советский писатель, 1979. – 376 с.
611445
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1949. – 321с.
611446
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1956. – 321с.
611447
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
611448
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
611449
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
611450
  Григорьев Г.К. Каменных дел мастера / Г.К. Григорьев. – М., 1950. – 40с.
611451
  Арясов И.Е. Каменотес / И.Е. Арясов. – Москва, 1978. – 85с.
611452
  Іванчишен В.Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст.: побутовий та сакральний виміри / Віталій Іванчишен ; [наук. ред. Г.А. Скрипник] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 213, [2] с., [16] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 168-187 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1601-9
611453
   Каменск-Уральский - город на Исети. – Свердловск, 1967. – 130с.
611454
  Шумов В.В. Каменск на Донце Северском / В.В. Шумов. – Ростов -на-Дону, 1967. – 84с.
611455
  Захаров Н.С. Каменская управа Южного общества декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров Н.С.; М-во высш. образования СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 23л.
611456
  Манзура И.В. Каменские курганы / И.В. Манзура. – Кишинев, 1992. – 134с.
611457
  Богатырев В.Г. Каменские портреты / В.Г. Богатырев. – М, 1975. – 127с.
611458
   Каменский литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина и П.И.Чайковского. – Днепропетровск, 1987. – 61с.
611459
   Каменский Ян Амос и современность. – Харьков, 1992. – 82с.
611460
  Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – № 36 : Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. – С. 1-240, рис.
611461
  Безсалько П. Каменщик / П. Безсалько. – Пг., 1918. – 24с.
611462
  Франко И.Я. Каменщик и другие рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 299с.
611463
  Таурин Каменщик революции : повесть о Михаиле Ольминском / Таурин, ф.Н. – Москва : Политиздат, 1981. – 287с. – (Пламенные революционеры)
611464
  Каринти Ф. Каменщики / Ф. Каринти. – М, 1953. – 184с.
611465
  Холодний М. Каменюк і Петрарка : Долі "внутрішньої еміграції" / М. Холодний. – Київ : Вир, 1997. – 165с. – ISBN 5-333-01446-9
611466
   Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів
№ 9. – 2013
611467
  Білодід І.К. Каменяр українського слова : До 110-річчя з дня народження і 50-и річчя з дня смерті І.Я. Франка / І.К. Білодід. – Київ : Наукова думка, 1966. – 67с.
611468
  Бондарєва Х. Каменяр, якого не знайдеш у навчальній програмі / Х. Бондарєва, Н. Швадчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 серпня (№ 133)


  Перший "Франко Фест" зібрав 45 тисяч відвідувачів і встановив кілька рекордів України. А музей та садибу Івана Франка за три дні відвідало стільки людей, скільки сюди навідалося за останні два роки.
611469
  Франко І.Я. Каменярі : український текст і польський переклад, дещо про штуку перекладаня / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1912. – 23 с.
611470
  Франко І.Я. Каменярі : вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1965. – 335с.
611471
  Франко І.Я. Каменярі : Вибр. твори: Для сер. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1971. – 303с.
611472
  Франко І.Я. Каменярі / І.Я. Франко. – Київ, 1975. – 117с.
611473
  Франко І.Я. Каменярі : Поезії. Оповідання: Для середн. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1975. – 94с.
611474
  Франко І.Я. Каменярі : поезії, оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 117 с.
611475
  Гроссман М.С. Камень-обманка / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1978. – 464с.
611476
  Губин Л. Камень-уголье / Л. Губин. – К, 1981. – 320с.
611477
  Губин Л. Камень-уголье : Исторический роман / Л. Губин. – Киев : Дніпро, 1991. – 343с.
611478
  Кравченко А.И. Камень-эхо / А.И. Кравченко. – М., 1984. – 88с.
611479
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – М,Итгр, 1923. – 98с.
611480
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Наука, 1990. – 398 с.
611481
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ставрополь, 1991. – 207с.
611482
  Губайловский Камень : роман / Губайловский, в. // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 9-61. – ISSN 0130-7673
611483
  Охтов А.Н. Камень Асият : повесть / А.Н. Охтов. – Ставрополь, 1962. – 64 с.
611484
  Полухин Ю.А. Камень бел-горюч. / Ю.А. Полухин. – М., 1972. – 71с.
611485
  Портнягин Э.А. Камень беспечальный / Э.А. Портнягин. – Львов, 1969. – 56с.
611486
  Захрат Камень бессмертный : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 0012-6756
611487
  Александри В. Камень в доме : одноактная комедия с песнями / В. Александри. – Москва : Искусство, 1957. – 66 с.
611488
  Силади Иштван Камень в сухом колодце : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-162. – ISSN 1130-6545
611489
  Приставкин А.И. Камень горючий. / А.И. Приставкин. – М., 1975. – 87с.
611490
  Роббинс Г. Камень для Дэнни Фишера : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: М.Л. Курдюмов]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 413, [2] с. – ISBN 5-900303-76-4
611491
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1955. – 307с.
611492
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1969. – 224с.
611493
  Каткова Н.М. Камень земли Офир / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1965. – 171с.
611494
  Шульц К. Камень и боль / К. Шульц. – Москва, 1967. – 638с.
611495
  Шульц К. Камень и боль : Роман / К. Шульц. – Москва : Художественная литература, 1987. – 703с.
611496
  Лайпанов Б. Камень и дерево / Б. Лайпанов. – М., 1988. – 158с.
611497
  Лебединский В.И. Камень и человек. / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – М., 1974. – 215с.
611498
  Дойль А.К. Камень Мазарини / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Ярославль, 1989. – 272 с.
611499
  Воронин С.А. Камень Марии / С.А. Воронин. – Ленинград. – 240с.
611500
  Черепанов Д.Ф. Камень на дороге. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1964. – 135с.
611501
  Дар Д.Я. Камень на камень / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1959. – 154с.
611502
  Семпер Й. Камень на камень : роман / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 335 с.
611503
  Мысливский В. Камень на камень / В. Мысливский. – М., 1987. – 430с.
611504
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1954. – 319с.
611505
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – М., 1957. – 282с.
611506
  Лэнкрэнжан И. Камень на меже / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1972. – 40с.
611507
  Беретарь Хамид Камень не плачет / Беретарь Хамид. – Москва, 1968. – 80 с.
611508
  Белоусов А.И. Камень нерушимый / А.И. Белоусов. – Пермь, 1962. – 75с.
611509
  Шнюков Е.Ф. Камень ночи / Е.Ф. Шнюков, В.А. Кутний, Е.Н. Рыбак ; [отв. ред. Е.А. Кулиш]. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ОМГОР НАНУ, 2009. – 62, [2] с. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-02-5471-8
611510
  Динезон Я. Камень преткновения / Я. Динезон. – М., 1938. – 275с.
611511
  Клещенко А.Д. Камень преткновения / А.Д. Клещенко. – М-Л, 1966. – 392с.
611512
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – М., 1968. – 416с.
611513
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – М., 1987. – 445с.
611514
  Чубак С. Камень терпения / С. Чубак. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
611515
  Кузнецов В.Н. Камень у крыльца: рассказы / В.Н. Кузнецов. – М., 1980. – 192с.
611516
  Шолохов-Синявский Камень у моря / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1934. – 112с.
611517
  Шахтаманов О.-Г. Камень у родника / О.-Г. Шахтаманов. – Москва, 1973. – 71 с.
611518
  Панджикидзе Г.И. Камень чистой воды : романы / Гурам Панджикидзе: пер. с груз. – Москва : Известия, 1973. – 383 с.
611519
  Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия / Л.И. Данилова. – М, 1991. – 236с.
611520
  Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл / Т.Б. Здорик. – М., 1984. – 191с.
611521
  Быков М. Камень, сын камня // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – С. 46-51
611522
  Вахрушев В.А. Камень. Человек. Время / В.А. Вахрушев; Отв. ред. Н.В. Соболев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 172с.
611523
  Вильсон Дж. Камера Вильсона : Пер.с англ. / Дж. Вильсон. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 152 с.
611524
  Дас Гупта Камера Вильсона и ее применение в физике / Дас Гупта, С. Гош. – Москва, 1947. – 151 с.
611525
   Камера для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону 220Rn / Ю.І. Усіков, Р.З. Векслярський, О.О. Гомон, Р.В. Голопапа, К.Г. Кошарський, Л.І. Асламова, Н.І. Вальковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Виготовлено камеру для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону [верхній індекс 220]Rn. Наведено спектри [альфа]-частинок цього ізотопу та його дочірніх продуктів розпаду (ДПР). Досліджено просторовий та поверхневий розподіл торону та ДПР.
611526
  Абеле М.К. Камера с компенсацией скорости для наблюдений искусственных спутников земли : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абеле М.К. ; Гос. Асторон. ин-т. – Рига, 1964. – 10 с.
611527
  Фіночко Ф.Д. Камеральні науки: до історії становлення адміністративного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
611528
  Маршів Н.А. Камеральні перевірки в системі податкового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 94-99. – (Правознавство ; Вип.306)
611529
  Базаров К.Ю. Камеральное дешифрирование космогеоизображений трансграничных территорий на основе анализа спектральных яркостей // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 48-52 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
611530
  Хамайко Н. Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми інтерпретації // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 137-147. – ISSN 2312-9697
611531
  Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины 20 века / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1986. – 197с.
611532
  Шир Джей Камерная музыка в Израиле // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 71-77
611533
  Петрушанская Р.И. Камерная музыка. / Р.И. Петрушанская. – М., 1981. – 48с.
611534
  Сіраш А. Камерне хорове мистецтво України: етап становлення // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 237-247. – ISSN 2310-0583
611535
  Соколова Світлана Камерний оркестр - який найкращий? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47. – ISSN 0868-9644
611536
  Кулян В.Р. Камерний підхід до задач математичного моделювання гідроекологічних процесів / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто практичну задачу оптимального регулювання водними ресурсами гідроекологічної системи при обмеженнях на концентрацію забруднюючих речовин.
611537
  Дика Н. Камерний простір Лесі Деркач (до 90-річчя від дня народження) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 29-43. – ISSN 2310-0583
611538
  Липська А.І. Камерні моделі в радіобіології // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
611539
  Пилип"юк В. Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 72-86. – ISSN 2310-0583
611540
  Карапінка М. Камерно-ансамблева альтова соната у творчості англійських композиторів початку XX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
611541
  Польська І. Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи музикознавчих розвідок // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – C. 29-47. – ISSN 2310-0583
611542
  Лю Веньшу Камерно-вокальна творчість композитора Володимира Рунчака: актуальність дослідження // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 205-206. – ISBN 978-966-8308-26-0
611543
  Майчик Н.Т. Камерно-вокальна творчість львівських композиторів другої половини XX століття: генезис, тенденції розвитку : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майчик Наталія Тарасівна ; Одеська нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
611544
  Соловцова Л.А. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина / Л.А. Соловцова. – М., 1952. – 76с.
611545
  Яковчук Н. Камерно-інструментальна мініатюра в зрілий період творчості Олександра Яковчука // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 212-215. – ISSN 2413-4767
611546
  Олійник В.Ф. Камерно-інструментальна творчість Володимира Івасюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 177-178
611547
  Утіна А.М. Камерно-інструментальна творчість донецьких композиторів: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Утіна Анна Миколаївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
611548
  Щербакова О. Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 539-545. – ISSN 2310-0583
611549
  Беренбейн І. Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 255-263


  "...На матеріалі рукописів 6-го струнного квартету та струнного тріо, вперше проаналізовано особливості стильової еволюції харківського композитора В.Костенка – одного з талановитих представників української музичної культури першої половини ХХ ...
611550
  Кравченко А.І. Камерно-іструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Анастасія Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
611551
  Головинский Г.Л. Камерное инструментальное творчество А.П.Бородина. (К проблеме стиля композитора) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Головинский Г.Л.; Ин-т истории искусств. – М., 1968. – 22л.
611552
  Кузьминых И.Н. Камерное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – Москва-Л, 1932. – 96 с.
611553
  Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1961. – 258 с.
611554
  Краснощекова Г.П. Камерные модели метаболизма кальция и строения в организме человека и крысы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Краснощекова Г.П.; МЗ СССР. Ин-т биофизики. – М., 1973. – 23л.
611555
  Таланцев А.С. Камерные пегматиты Урала. / А.С. Таланцев. – М., 1988. – 143с.
611556
   Камерные системы разработки с отбойкой руды скважинами на зарубежных рудниках. – М., 1957. – 80с.
611557
  Апушкин Я.В. Камерный театр : [1914-1927] / Яков Апушкин. – Москва ; Ленинград : Кинопечать, 1927. – 64 с.
611558
   Камерный театр. – М., 1934. – 104с.
611559
   Камерный театр и его художники. – М., 1934. – 212с.
611560
   Камерон. – М., 1975. – 55с.
611561
  Крайтон Р. Камероны / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 526с.
611562
  Крайтон Р. Камероны : Роман / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 479с. – (Зарубежный роман о рабочем классе)
611563
  Крайтон Р. Камероны : роман / Роберт Крайтон ; пер. с англ. // Большой человек, ловкий человек : роман / Б. Эппел. – Москва : Радуга, 1984. – С. 125-569. – (Библиотека литературы США)
611564
  Бендер Л.М. Камертон / Л.М. Бендер. – Иркутск, 1965. – 25с.
611565
  Соловьев Н.М. Камертон / Н.М. Соловьев. – М., 1988. – 220с.
611566
   Камертон української музики // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 59-68. – ISSN 0130-2043


  До 130-річчя від дня народження Л.М. Ревуцького (1889-1977).
611567
  Дячук О. Камертон української науки // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 1, 2


  Інститут фізики НАН України відзначив своє 90-річчя. На урочистому засіданні були присутні науковці КНУ імені Тараса Шевченка. Згадуються науковці КУ: Н.Д. Моргуліс, А.Г. Наумовець, Е.Й. Рашбу, О.Г. Сарбея.
611568
  Усаковская С.Р. Камерун / С.Р. Усаковская. – М., 1962. – 37с.
611569
  Мельников И.А. Камерун / И.А. Мельников, В.А. Корочанцев. – Москва, 1972. – 136 с.
611570
  Задорожный Олег Камерун: а по фене ботаешь? = Африка : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 92-97 : Іл.
611571
  Мюллер Ф. Камерунские сны / Ф. Мюллер. – М., 1928. – 36с.
611572
   Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности, 1970. – 23с.
611573
  Зуев В.С. Камеры сгорания воздушно-реактивных двигателей / В.С. Зуев, Л.С. Скубачевский. – М., 1958. – 214с.
611574
  Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания газотрубинных двигателей / Ю.М. Пчелкин. – М, 1973. – 392с.
611575
  Красильников Г.Д. Камешек : рассказ / Геннадий Красильников; пер. с удмурд. автор. – Ижевск : Удмуртия, 1964. – 32 с.
611576
  Черлиг-оол К. Камешки в воде : стихотворения и поэмы / Куулар, Черлиг-оол ; пер. с тувин. Н.Карпова. – Москва : Современник, 1986. – 77 с.
611577
  Пивоваров С.М. Камешки в огороде: сатир. и юморист. стихи / С.М. Пивоваров. – Симферополь, 1980. – 80с.
611578
  Салынский Д А. Камешки на ладони / Д А. Салынский, . – М, 1966. – 91с.
611579
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1977. – 171с.
611580
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1988. – 445с.
611581
  Гамазин А. Камешки, де не те, которыми засыпают пропасть // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 177-193. – ISSN 0321-1878
611582
  Фокина О.А. Камешник : Стихи / О.А. Фокина. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
611583
  Жук Н. Камея / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-493-077-9
611584
  Неверов О.Я. Камея Гонзага: : Из истории глиптики / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1977. – 32с.
611585
  Ренда А.Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Ренда Андрій Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 227-230. – Бібліогр.: арк. 11-13, 204-226 та в прим.: арк. 229-230
611586
  Ренда А.Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Ренда Андрій Дмитрович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
611587
  Холмс Ханна Ками из ниоткуда. Гости издалека / текст: Холмс Ханна; фото: Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 116-127 : фото
611588
  Кассис В.Б. Камикадзе берет штурвал / В.Б. Кассис. – М., 1980. – 96с.
611589
  Тешабаев Д. Камил Ярматов / Д. Тешабаев. – М, 1964. – 120с.
611590
  Примовски А. Камиларството в Беломорска Тракия. / А. Примовски. – София, 1958. – 165 с.
611591
  Чистяков В.В. Камилл Демулен и борьба течений в якобинском блоке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистяков В.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. новой истории., 1951. – 16 с.
611592
  Вайнштейн Л.М. Камилло Эверарди / Л.М. Вайнштейн. – Киев, 1924. – 47 с.
611593
  Дмитревский В.И. Камило / В.И. Дмитревский, А.К. Борисова. – Л., 1979. – 95 с.
611594
  Алпатов М.В. Камиль Коро / М.В. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 73-74
611595
  Крутогорова О. Камиль Сен-Санс // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 36-51


  Шарль-Камиль Сен-Санс (1835-1921) - французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.
611596
  Алексеева В.И. Камиль Фламмарион: человек и звездное небо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 92-106
611597
  Усачева Л.П. Камиль Шаяхметов / Л.П. Усачева. – М., 1986. – 35с.
611598
  Мухарямов М.К. Камиль Якубов / М.К. Мухарямов. – К., 1964. – 44с.
611599
   Камишний Юрій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 3 : Камишний Юрій. – С.3-22
611600
  Орлова Т.В. Камікадзе / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181-182. – ISBN 966-642-073-2
611601
  Семчинський С.В. Камілар Еусебіу (- румунський письменник і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 118-119. – ISBN 978-966-02-6472-4
611602
  Вергунов В.А. Камілл Гаврилович Шиндлер (1869-1940) : до 150-річчя від дня народження / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, З.А. Шквира ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 179, [1] с. : портр., іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 155-166, 168-179 та в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 111). – ISBN 978-617-7804-37-5
611603
  Сергійко М. Каміло Хосе Села: думати, знати і бути вільним // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 184-187. – ISSN 0130-321Х
611604
  Абрамова І.В. Камін кінця ХІХ – початку ХХ ст. в експозиції музею "Будинок митрополита" Національного заповідника "Софія Київська" // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 5-10. – ISBN 978-966-136-493-5
611605
   Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження / М.Ю. Варбан, Л.К. Гончар, Н.А. Дмитрук, М.І. Дебелюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 12-18
611606
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – Чернівці : Друк. Т-ва "Руска Рада" під зарядом І. Захарка, 1911. – 376 с. – Словничок мало зрозумілих слів: с. 371-376.
611607
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – [Катеpинослав] : Деpж. Вид-во Укpаїни ; [Дpук. Катеpинослав. пpоф.-техн. шк. полігp. виp-ва], 1922. – 303, VIII с. – Слівничок мало зpозумілих слів: с. I-V
611608
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : ДЛВ, 1958. – 364с.
611609
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1970. – 372с.
611610
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1981. – 295с.
611611
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для ст. шк. віку / Гнат Хоткевич ; [передм. та навч.-метод. матеріали Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 286, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 978-966-339-858-7
611612
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : для ст. шк. віку / Гнат Хоткевич ; [передм. та навч.-метод. матеріали Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 286, [2] с. – Сер. засн. у 2002 р. – (Шкільна хрестоматія : ШХ). – ISBN 978-966-339-859-4
611613
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич ; [післямова Н.М. Шумило ; комент.: Н.М. Шумило, Г.І. Павленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 634, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. - Зміст: Авірон: повість ; Камінна душа: повість ; Тарас Шевченко: повість. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / громад. рада сер.: В.С. Бакіров [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5890-4
611614
  Безпощадний П. Камінна книга / П. Безпощадний, 1932. – 116 с.
611615
  Шевчук В.О. Камінна луна : повісті / Валерій Шевчук. – Київ : Молодь, 1987. – 212 с.
611616
  Пушкін О.С. Камінний гість / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 52с.
611617
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1954. – 139с.
611618
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1965. – 110с.
611619
  Українка Л. Камінний господар : драми / Леся Українка. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 176 с. – ISBN 966-7833-88-7
611620
  Ле І. Камінний мірошник : повість / І. Ле. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – 74 с.
611621
  Підгора В. Камінний спалах. Петро Печорний : кераміка і графіка / Володимир Підгора, Остап Ханко ; [слово видавця, упорядкув., прим., книгографія, покажч. О. Ханко ; передм.: М. Яковлєв та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : О. Ханко, 2007. – 303, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 294-303. - На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 226-241 та в підрядк. прим. – ISBN 966-2922-09-1


  Підпис, 2013 р.
611622
  Стефаник В.С. Камінний хрест : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1955. – 28с.
611623
  Стефаник В. Камінний хрест : Новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3355-2
611624
  Стефаник В. Камінний хрест : для старшого шкільного віку / Василь Стефаник. – Київ : Школа, 2007. – 272с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-664-5
611625
  Стефаник В.С. Камінний хрест : новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4344-3
611626
  Мак О. Каміння під косою : Повість
611627
  Мак О. Каміння під косою : Повість
611628
  Мак О. Каміння під косою : для серед. шк. віку / Ольга Мак. – Вид. 4-те. – Київ : УВС ім. Ю.Липи, 2017. – 194, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-1513-42-5
611629
  Мак О. Каміння під косою. / О. Мак. – К, 1994. – 125с.
611630
  Денисюк В.Т. Камінь-Каширський : 800 років від першої писемної згадки про місто: історія і сучасність / Володимир Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 176с. : іл. – ISBN 966-517-010-4
611631
  Гаврилів О. Камінь в полум"ї / Орест Гаврилів. – Львів : Вид. Тараса Сороки, 2011. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-85-2
611632
  Шульц К. Камінь і біль = Kamen a bolest : роман / Карел Шульц ; із чеської переклав Д. Андрухів. – Київ : Юніверс, 2006. – 688 с., 32 [ л. іл. ]. – (Життєписи : Мікеланджело). – ISBN 966-8118-23-5
611633
  Хоменко О. Камінь і хора: пунктири плавби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 14-15


  На спомин по Олександрові Медку.
611634
  Мислівський В. Камінь на камені : проза: фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 178-207
611635
  Петренко Є. Камінь спотикання прем"єра Іспанії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 13). – С. 5


  "Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив проведення дострокових виборів у квітні. У нього не було іншого виходу - його уряд розвалився на питанні про можливу незалежність Каталонії. І тепер навколо неї буде крутитись уся кампанія. Педро Санчес ...
611636
  Муравлянский С. Камінь України як шляхлвий будівельний матеріал / С. Муравлянский. – Х., 1931. – 61с.
611637
  Мілевський Ф.Ц. Камінь цвіте іскрами / Ф.Ц. Мілевський. – Київ, 1966. – 63 с.
611638
  Панджикідзе Г.І. Камінь чистої води: Роман. : роман / Г.І. Панджикідзе. – Київ, 1988. – 237 с.
611639
  Іванчишен В. Камінь як сакральна структура в народних уявленнях мешканців Східного Поділля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 12-13
611640
  Варгин Н.Ф. Камкор И. Грязнов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1971. – 120с.
611641
  Скороходов М.Е. Камнеломка / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1966. – 99с.
611642
  Лайцен Л. Камнем в окно : избр. произв. / Линард Лайцен; пер. с лат. – Москва : Госхудиздат, 1961. – 487 с.
611643
  Кэндзабуро Оэ Камнем, камнем сквозь пустоту... : Отрывок из романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.30-74. – ISSN 1130-6545
611644
  Школяр С.А. Камнеметная артиллерия и начальный этап развития порохового оружия в Китае : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Школяр С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 22л.
611645
  Павловский Б.В. Камнерезное искусство Урала / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1953. – 153с.
611646
  Фибих Д. Камни / Д. Фибих. – М., 1929. – 44с.
611647
  Мартинкус В. Камни : роман и повести / Витаутас Мартинкус ; авториз. пер. с лит. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
611648
  Лаксальт Тксомин Камни басков : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
611649
  Безбородов М.А. Камни в стекле / М.А. Безбородов. – Л. - М., 1936. – 152 с.
611650
  Бахшуни А. Камни говорят молча : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
611651
  Гилберт Э. Камни его родины / Э. Гилберт. – Москва ; Ленинград, 1965. – 602с.
611652
  Киреенко И.В. Камни и зерна. / И.В. Киреенко. – Куйбышев, 1968. – 143с.
611653
  Николаев С.М. Камни и легенды / С.М. Николаев. – Новосибирск, 1992. – 189с.
611654
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле / М.А. Безбородов. – 2-е изд. – М., 1950. – 328 с.
611655
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле / М.А. Безбородов. – 3-е изд. – М., 1953. – 328 с.
611656
  Раннет Э. Камни и хлеб : роман / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 560 с.
611657
  Чау Ши Чин Камни или сны Красного дворца / Чау Ши Чин. – Пекин, 1955
611658
  Ялугин Э.В. Камни Млечного Пути / Э.В. Ялугин. – Минск, 1969. – 102с.
611659
  Гурунц Л.К. Камни моего очага / Л.К. Гурунц. – М., 1959. – 186с.
611660
  Сараджева Н.И. Камни на дороге / Н.И. Сараджева. – Ташкент, 1963. – 140с.
611661
  Панферов А.И. Камни на тропах. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1959. – 200с.
611662
  Насиб Давуд Камни очага : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1981. – 64с.
611663
  Черняев А.Ф. Камни падают в небо / А.Ф. Черняев. – М, 1992. – 132с.
611664
  Блисковский В.З. Камни плодородия : ( Промышленностьо - селу) / В.З. Блисковский, Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1986. – 208с.
611665
  Конецкий В.В. Камни под водой : рассказы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 244 с.
611666
  Этозов О.М. Камни помнят / О.М. Этозов. – М, 1976. – 38с.
611667
  Мартынов В.Б. Камни преткновения / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1977. – 111с.
611668
  Гамаюнов И.Н. Камни преткновения / И.Н. Гамаюнов. – М., 1988. – 126с.
611669
  Куклин В.М. Камни преткновения : эссе / В.М. Куклин. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 183, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-285-432-9
611670
  Дав В.Н. Камни радости / В.Н. Дав. – Мурманск, 1988. – 271с.
611671
  Дрбоглав Д.А. Камни рассказывают... / Д.А. Дрбоглав. – М., 1988. – 79с.
611672
  Егоров В.Ф. Камни растут и светят / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1985. – 376с.
611673
  Ширяев В.А. Камни с дороги надо убирать / В.А. Ширяев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 334с.
611674
  Кречетов В.Н. Камни со дна реки / В.Н. Кречетов. – Л., 1990. – 61с.
611675
  Сансоне В. Камни, которые надо спасти / В. Сансоне. – Москва : Мысль, 1986. – 236 с.
611676
  Бордон В.Е. Камни: мистика и реальность / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 95с.
611677
  Шілім Г. Камо / Г. Шілім : Вид. нар. СРСР, 1931. – 90 с.
611678
  Левада О.С. Камо : драма / О.С. Левада. – Київ, 1947. – 99 с.
611679
  Шилин Г.И. Камо / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1966. – 111с.
611680
  Мкртич К.Г. Камо / К.Г. Мкртич. – Ереван, 1970. – 255с.
611681
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
611682
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 215с. – (Жизнь замечательных людей)
611683
  Сенкевич Г. Камо грядеши / Г. Сенкевич. – Москва, 1989. – 445с.
611684
  Сенкевич Г. Камо грядеши : роман / Генрик Сенкевич ; [пер. с пол. Е. Лысенко и Е. Рифтиной ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 701, [3] с. : ил. – ISBN 5-289-00839-X
611685
  Желтухін Є. Камо грядеши, адвокатуро? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 4-5
611686
  Григорчук М. Камо грядеши, Україно? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 1, 6


  Про романи Юрія Щербака "Час смертохристів" та "Час великої гри"
611687
  Мартинюк І. Камо грядеши, українська академічна науко? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С. 208-216. – ISSN 1563-3713


  Щодо реалій української науки. "...Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства?".
611688
  Шумило М.Є. Камо грядеши, український суде? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 18-27. – ISSN 2308-9636
611689
  Зелінська О. Камо грядеши? Безпекові передбачення ювілейного року // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-37
611690
  Поляков М. Камо грядеши? Деякі полемічні думки з приводу стану справ і перспектив розвитку вищої освіти в Україні, навіяні ювілеєм рідного університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 28 серпня - 4 вересня (№ 38). – С. 6


  Ректор ДНУ ім. О.Гончара Микола Поляков про проблемні питання освіти та можливі шляхи їх вирішення.
611691
  Кононенко Петро Камо грядеши?.. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 199-201
611692
   Камо Грядеші, сучасне літературознавство? : [відгук другий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Про філологічний семінар "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства", організатором якого виступає КНУ імені Т. Шевченка спільно з Ін-том літератури ім. Т. Шевченка НАН України та ін.
611693
   Камо грядєші, сучасне літературознавство? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 180-181. – ISBN 978-966-2133-74-5
611694
  Имнаишвили Р.С. Камо. (Жизнь и рев. деятельность С.А.Тер-Петросяна) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Имнаишвили Р.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 33л.
611695
  Шаумян Л.С. Камо. Жизнь и деятельность проф. революционера С.А.Тер-Петросяна. / Л.С. Шаумян. – М., 1959. – 304с.
611696
  Арутюнян А.Б. Камо. Жизнь и революционная деятельность / Арутюнян А.Б. – 2-е перераб. и доп. изд. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1958. – 256 с. : илл. , 1 л. портр. – Библиогр. с. 252-253
611697
   Камоль Худжанди. – Сталинабад, 1949. – 22с.
611698
  Жуковский В.С. Камоэнс : драматическая поэма / соч. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : [Тип. Глазунова], 1902. – 53 с. – (Доступная библиотека ; № 32)
611699
  Рутенбург В.И. Кампанелла / В.И. Рутенбург. – Л, 1956. – 43с.
611700
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1959. – 444с.
611701
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1960. – 444с.
611702
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – изд. 3-е, перераб. и испр. – М, 1966. – 287с.
611703
  Алєксандрова О.В. Кампанелла Томмазо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 254-256. – ISBN 966-316-069-1
611704
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1949. – 520с.
611705
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1956. – 510с.
611706
  Врадий Валерий Александрович Кампании солидарности с Н.Сакко и Б.Ванцетти, узниками Скоттсборо и участие в них трудящихся СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Врадий Валерий Александрович; Ужгородс. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16л.
611707
  Козлова Ольга Кампанилы прекрасной Равенны : Большое путешествие / Козлова Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 34-56 : Фото, карта
611708
  Захарова А. Кампания-2013: "почти идеальная" // Сегодня. – Киев, 2013. – 30 июля (№ 163). – С. 4


  Из тексту: Вступительная кампания-2013 подходит к концу. В лидеры попали КНУ имени Тараса Шевченко (49 767 заявлений), Львовский национальный университет им. И. Франко (44 536) и НТУУ "КПИ" (44 073).
611709
  Делюсин Л. Кампания "критики Линь Бяо и Конфуция" в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 6 (257). – C. 3-140
611710
  Кодинцев А.Я. Кампания по борьбе с "дезертирством" с предприятий военной промышленности СССР в 1941-1948 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-107. – ISSN 0869-5687
611711
  Коваль А.А. Кампания по борьбе с коррупцией (2012 - 2014 гг.) и проблемы строительства в Китае правового государства // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 34-50. – ISSN 2409-904X
611712
  Томилин В.Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 1954-1959 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-93. – ISSN 0042-8779
611713
  Брошеван В.М. Кампания победы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 1 (121). – С. 4-46. – ISSN 1606-0219


  К истории вопроса о разгроме в Крыму в ноябре 1920 года Русской армии под командованием генерала барона П. Н. Врангеля.
611714
  Делюсин Л. Кампания против "банды четырех" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 4 (275). – С. 3-130
611715
  Гуменна Д.К. Кампанія : повість / Докія Гуменна. – Харків ; Київ : Літераура і мистецтво, 1931. – 112 с.
611716
  Менджул М.В. Кампанія адвокасі як інструмент демократичних перетворень : навч. посібник / М.В. Менджул, В.В. Навроцький. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82–83 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-015-1
611717
  Фесенко А.М. Кампанія з націоналізації культових споруд на Донеччині у 20-х рр. XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена дослідженню проблеми державно-церковних відносин у 20-х роках XX ст. Автор аналізує та узагальнює особливості проведення кампанії з націоналізації культових споруд на території Донеччини у 1920-х рр. Дослідник зазначає, що вплив ...
611718
  Черевко І. Кампанія норянг як завершальний етап імджинської війни 1592–1598 років // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 134-138
611719
  Нестуля О О. Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам"яток України (початок 1920-х рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.52-56. – (Гуманітарні науки ; № 1)
611720
  Кальниченко О.А. Кампанія проти "Націоналістичного шкідництва" в перекладі в Україні в 1933-35 роках / О.А. Кальниченко, Н.М. Кальниченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 36-45. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
611721
   Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім"ї : Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" ВРУ 21 листопада 2006 року. – Київ, 2006. – 93с.
611722
  Кіндратюк Б. Кампанологічне джерелознавство як основа вивчення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 460-466
611723
  Атабекян А.А. Кампанские и маастрихтские аммониты Средней Азии / А.А. Атабекян, Ф.Х. Хакимов; АН Таджикской ССР, Институт геологии, отв. ред. Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш, 1976. – 146с.
611724
  Чайка Н.А. Кампилобактериоз : СССР - США - Бельгия / Н.А. Чайка, Л.Б. Хазенсон, Ж.П. Бутцлер. – Москва : Медицина, 1988. – 352 с. – ISBN 5-225-00238-2
611725
  Бурлай Є.В. Кампо Володимир Михайлович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 130. – ISBN 978-966-02-6472-4
611726
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611727
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611728
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (2), квітень. – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611729
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (2). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611730
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611731
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611732
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611733
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов. их родителей, студентов. педагогов и работодателей / ООО "Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611734
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611735
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611736
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611737
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611738
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611739
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
611740
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611741
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611742
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611743
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611744
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611745
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611746
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611747
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611748
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (14). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
611749
  Литвинов И.П. Кампучия - страна кхмеров / И.П. Литвинов. – Москва : Мысль, 1976. – 140с.
611750
  Косиков И.Г. Кампучия / И.Г. Косиков. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
611751
   Кампучия : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 184с.
611752
  Мосяков Д.В. Кампучия / Д.В. Мосяков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 166 с.
611753
  Озеров М.В. Кампучия, год первый / М.В. Озеров. – М., 1979. – 71с.
611754
   Кампучия: жизнь после смерти. – М., 1985. – 224с.
611755
  Дементьев Ю.П. Кампучия: крах маоистского эксперимента / Ю.П. Дементьев. – Москва, 1979. – 57 с.
611756
   Кампучия: от трагедии к возрождению. – М., 1979. – 255с.
611757
  Скворцов В.Н. Кампучия: спасение свободы / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1980. – 192 с. : ил.
611758
  Шубин В.В. Кампучия: суд народа. / В.В. Шубин. – М., 1980. – 176с.
611759
  Зырянов И.В. Камская вольница : исторический фольклор Прикамья / собр. и сост. И. Зырянов ; нарисовала М. Тарасова. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 227 с. – Миниатюрное издание
611760
  Полонская Е.В. Камская тетрадь. / Е.В. Полонская. – Молотов, 1945. – 48с.
611761
   Камские зори. – Пермь, 1970. – 103с.
611762
  Куляшов П.Ф. Камские зори : роман. Повесть / П.Ф. Куляшов. – М., 1983. – 349 с.
611763
  Михайлов Б.Н. Камские зори. Лирика / Б.Н. Михайлов. – Свердловск, 1952. – 64с.
611764
  Радкевич В.И. Камский мост / В.И. Радкевич. – Пермь, 1972. – 139с.
611765
  Карміггелт С. Камуфляж // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 82-84. – ISSN 0320 - 8370
611766
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
611767
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
611768
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
611769
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
611770
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
611771
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
611772
  Альтшулер Н. Камушек в огород / Н. Альтшулер. – Рига, 1963. – 111с.
611773
  Жамидин Г. Камушек в чарыке : сатир. и юморист. стихи / Г. Жамидин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
611774
  Ушаков С.Н. Камфара. / С.Н. Ушаков, Л.М. Песин. – Л., 1931. – 188с.
611775
  Агалаков В.С. Камчатка - край циклонов / В.С. Агалаков. – Москва : Знание, 1973. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Науки о Земле)
611776
  Крамаренко Ж. Камчатка : мое путешествие и моя охота на медведей и горных баранов в 1918 г. Дневник 15-летнего школьника / Ж. Крамаренко. – Берлин : Исполнено Издательством Ольга Дьякова и Ко, 1919. – 141 с.
611777
  Любимова Е.Л. Камчатка : Физико-географический очерк / Е.Л. Любимова. – Москва : Географгиз, 1961. – 190с.
611778
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 103с.
611779
  Давыдов В.Т. Камчатка / В.Т. Давыдов. – М., 1963. – 48с.
611780
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1977. – 168с.
611781
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский
2. – 1978. – 207с.
611782
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1979. – 176с.
611783
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 199с.
611784
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 199с.
611785
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 192с.
611786
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 184с.
611787
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 199с.
611788
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1985. – 167с.
611789
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1987. – 188с.
611790
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-84 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
611791
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 96-113 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
611792
   Камчатка в газетной строке. – Владивосток, 1971. – 238с.
611793
   Камчатка в произведениях местных прозаиков и поэтов. – Петропавловск-Качатский, 1963. – 119с.
611794
  Савельев Владимир Камчатка в снежном плену : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 68-69 : Фото
611795
   Камчатка, Курильские и Командорские острова = История развития ркльефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 439 с.
611796
  Инфантьев П. Камчатка. Ее богатства и население / П. Инфантьев. – С.-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1912. – 96 с. – с 30 рис.
611797
  Хрієнко Микола Камчатка. Земля нескорених : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.112-116 : Фото
611798
  Большаков М. Камчатская область / М. Большаков, В. Рубинский. – Москва-Ленинград : "Стандартизация и рационализация", 1934. – 152 с. : карта. – (Серия економических и географических очерков районов Севера СССР)
611799
   Камчатская область. – Петропавловск-Камчатский, 1966. – 169с.
611800
  Кусков В.В. Камчатские были / В.В. Кусков. – Петропавлоск, 1970. – 112с.
611801
  Бытовой С.М. Камчатские встречи / С.М. Бытовой. – Л, 1948. – 240с.
611802
  Устинова Т.И. Камчатские гейзеры / Т.И. Устинова. – Москва : Географгиз, 1955. – 120с.
611803
  Нечаев Андрей Камчатские гейзеры: гибель и возрождение : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 188-196 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
611804
  Калинченко А.И. Камчатские друзья / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1948. – 236 с.
611805
  Виноградов Л.Г. Камчатский краб / Л.Г. Виноградов. – Владивосток, 1941. – 95с.
611806
  Вершинин А.А. Камчатский соболь. : Автореф... канд. биол.наук: / Вершинин А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 21л.
611807
  Богданова Светлана Камчатський край. Камчатка: от вулканов до дайвинга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 80 : Фото
611808
  Кришен Р. Камшир и заговор против мира / Р. Кришен. – М, 1952. – 144с.
611809
  Сидоров В.С. Камышеваха / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1985. – 400с.
611810
  Ставский Э.С. Камыши / Э.С. Ставский. – Ленинград, 1980. – 560с.
611811
  Ставский Э.С. Камыши. / Э.С. Ставский. – Л., 1975. – 494с.
611812
  Быкова Е.Л. Камышиный пух / Е.Л. Быкова. – М, 1985. – 319с.
611813
  Кошкин П.П. Камышлов / П.П. Кошкин, Е.Л. Шувалов. – Свердловск, 1961. – 136 с.
611814
  Виньи Альфред де Камышовая трость / Виньи Альфред де. – Москва-Ленинград, 1967. – 70с.
611815
  Шадрин А.И. Камышовый плен / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1966. – 120с.
611816
  Зятьков И.И. Камэ - хранитель / И.И. Зятьков. – Благовещенск, 1957. – 55с.
611817
   Камю (Camus) Альбер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 765-768. – ISBN 966-316-069-1
611818
  Гребінь В.В. Канава Осмольска (- річка в Овруцькому районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 154. – ISBN 978-966-02-6472-4
611819
  Макар В. Канада - від формування до сьогодення // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 14-23. – ISSN 2519-4518
611820
  Лещенко Л.О. Канада - наш сусід і партнер / Л.О. Лещенко. – Киев, 1990. – 47с.
611821
   Канада - США: экономические и политические отношения. – М, 1983. – 304с.
611822
   Канада : Географические районы. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 580с.
611823
  Антонова И.Ф. Канада / И.Ф. Антонова. – Москва : Географгиз, 1957. – 82 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (У карты мира)
611824
  Гохман В. Канада / В. Гохман, Л. Карпов. – Москва, 1958. – 27с. + карта
611825
  Сущенко В.В. Канада / В.В. Сущенко. – М., 1958. – 40с.
611826
  Мандрика М.І. Канада : поєма / М.І. Мандрика. – Вінніпег, Ман., Канада, 1961. – 40 с.
611827
   Канада. – Москва, 1966. – 28с.
611828
  Устинова Л.А. Канада / Л.А. Устинова. – Киев, 1968. – 28с.
611829
  Антипова А.В. Канада / А.В. Антипова, И.Ф. Антонова. – Москва : Мысль, 1972. – 100 с. : ил., карт. – (У карты мира)
611830
  Антонова И.Ф. Канада : экон.-географ. характеристика : учеб. пособие / И.Ф. Антонова ; Ми-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1972. – 125, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 126
611831
  Антонова И.Ф. Канада : экон. районы / И.Ф. Антонова ; М-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1974. – 100, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 101-102
611832
   Канада : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 108-109
611833
   Канада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 81 : Фото
611834
  Демчук А.Л. Канада : новые механизмы борьбы с коррупцией / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 39-52. – ISSN 0321-2068
611835
   Канада 1918-1945 : Исторический очерк. – Москва : Наука, 1976. – 504 с.
611836
  Цьох Й.Т. Канада близька / Й.Т. Цьох. – Львів, 1988. – 87с.
611837
  Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – М, 1986. – 334с.
611838
  Тимашова Татьяна Николаевна Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 104-112. – Бібліогр.: с. 104-111. – ISSN 0131-2227
611839
  Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С.104-112. – ISSN 0131-2227
611840
  Мартиненко В.Н. Канада в лабетах американських монополій / В.Н. Мартиненко. – К., 1964. – 56с.
611841
  Алехин Б.И. Канада в мировой торговле / Б.И. Алехин, Е.Г. Комкова ; отв. ред. В.В. Сущенко ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1986. – 252, [2] с.
611842
  Бородаевский А.Д. Канада в системе международных экономических отношений / А.Д. Бородаевский. – М, 1985. – 286с.
611843
  Мартыненко Б.А. Канада во второй мировой войне / Б.А. Мартыненко. – Киев, 1986. – 134с.
611844
   Канада вшановує Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 16-19
611845
  Погребенник П. Канада допоможе українському судочинству // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-111.
611846
  Ципперт Ганс Канада за две недели = Через Канаду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 113-126 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
611847
  Нохрин И.М. Канада и англо-американская война 1812-1815 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 90-103. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена изучению влияния англо-американской войны 1812 г. на социальнополитические процессы в Канаде. На основе архивных материалов в работе предпринята попытка по-новому взглянуть на ряд устоявшихся историографических концепций. The article ...
611848
  Милейковский А.Г. Канада и англо-американские противоречия / А.Г. Милейковский. – Москва, 1958. – 503 с.
611849
  Исраелян Е.В. Канада и борьба с терроризмом: некоторые аспекты // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068


  Международные и внутриполитические аспекты деятельности Канады в антитеррористической борьбе. Участие Канады в коалиции против "Исламского государства". Теракты в Канаде и их последствия.
611850
  Бородаевский А.Д. Канада и межимпериалистическая борьба за источники сырья / А.Д. Бородаевский. – М, 1968. – 240с.
611851
  Исраелян Е.В. Канада и нераспространение ядерного оружия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 49-65
611852
  Володин Д.А. Канада и новая стратегическая концепция НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 48-64. – ISSN 0321-2068


  Изменение роли НАТО в военной политике Канады. Переход Канады от регионального к глобальному пониманию сферы ответственности НАТО. Европейская составляющая в военной и оборонной политике Канады.
611853
  Володин Д.А. Канада и проблемы контроля над обычными вооружениями
611854
  Володин Д.А. Канада и проблемы миростроительства в Афганистане // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-50. – ISSN 0321-2068
611855
  Квасов А.Г. Канада и программа СОИ / А.Г. Квасов, Е.В. Исраелян // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-23
611856
  Васюков Н.В. Канада и развивающиеся страны: поставки вооружения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 2 (46) : К перестановке в высших эшалонах администрации. Об организационных мерах Вашингтона в связи с переговорами в Женеве. Американское ядерное присутствие в бассейне Средиземного моря. Экономические последствия современной валютной политики Вашингтона... – С. 101-109
611857
  Володин Д.А. Канада и режим ядерного нераспространения после "холодной войны" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 2 (554). – С. 57-73. – ISSN 0321-2068
611858
  Володин Д.А. Канада и Североамериканский оборонный периметр после терактов 2001 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 53-67. – ISSN 0321-2068
611859
  Вахрушев В.В. Канада и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока / В.В. Вахрушев. – Москва, 1977. – 135с.
611860
  Шлихтер А.А. Канада и США: тенденции и противоречия партнерства / А.А. Шлихтер. – М., 1988. – 173с.
611861
  Власенко-Бойцун Канада і світ очима українця // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 37-39
611862
  Коврик-Токар Канада і США у контексті сучасного виміру взаємин: економіко-політичний аспект // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 45-51
611863
  Бородаевский А.Д. Канада как ведущий капиталистический поставщик промышленного сырья : Автореф... кандидата экон.наук: / Бородаевский А.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 26л.
611864
  Баранов Игорь Васильевич Канада как ведущий экспортер целлюлозно-бумажных товаров на мировом капиталистическом рынке. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Баранов Игорь Васильевич; Науч.-исслед. конъюктур. ин-т. – М., 1973. – 25л.
611865
   Канада має власного прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24


  Новий і власний прапор Канади був одною з виборчих обіцянок лідера Ліберальної партії Канади п. Лестера Пірсона. "Досі офіційним прапором Канади був так званий "Ред Енсайн", себто прапор торговельної фльоти Бр. Імперії".
611866
   Канада на пороге 80-х годов.. – М, 1979. – 395с.
611867
  Середюк О. Канада очима сучасного українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 6-7
611868
  Осташ Н. Канада та Україна: погляд на Європу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 84-85
611869
   Канада хоче подвоїти кількість іноземних студентів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 3


  Уряд Канади оголосив про план "подвоєння" кількості іноземних студентів, що навчаються в країні, аспірантів і науковців, що підвищують в університетах свою кваліфікацію.
611870
   Канада, 1918-1945. – М : Наука, 1976. – 504с.
611871
  Ващук Р. Канада, G7, порядок денний... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 10-11


  Розмова з послом Канади в Україні Романом Ващуком.
611872
  Фидлер А. Канада, пахнущая смолой / А. Фидлер. – Москва, 1961. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
611873
  Володин Д.А. Канада, Россия и программа "Глобальное партнерство" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 35-54. – ISSN 0321-2068
611874
   Канада.. – М, 1950. – 164с.
611875
  Кулышев Ю.А. Канада. / Ю.А. Кулышев. – Москва : Мысль, 1989. – 139с. – (У карты мира)
611876
  Копатько Стен Канада. Земля динозаврів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 52-58 : фото
611877
  Зеленский Святослав Канада. Мир на ладони: 7 головокружительных смотровых площадок. Красота требует того, чтобы ее на только увидеть, но и пережить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 48-53 : фото
611878
   Канада. Озеро Оканаган і загадковий Огопого : книжкові новинки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 66-69 : Фото
611879
   Канада. Оленье озеро или Как поймать монстра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 58-63 : фото
611880
  Антипова А.В. Канада. Природа и естественные ресурсы : Природы и естественные ресурсы / А.В. Антипова ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1965. – 320 с. : ил., карта. – Библиогр.: с. 307-317
611881
   Канада. Природа и цивилизация : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
611882
  Сидоренко Віктор Канада. Сади різдвяних вогнів : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-23 : Фото
611883
  Кольхефер Филипп Канада. Сколько стоит барель? : ядовитые сокровища Альберты. Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 48-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
611884
  Зеленский Святослав Канада. Торжество вкуса: 8 рождественских блюд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 72-77 : фото
611885
  Горобець Олександр Канада. Хати серед прерії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 140-143 : фото
611886
   Канада: "Сенсація найвищого ступеню!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 184-189. – ISBN 978-617-7674-01-5
611887
  Качанов В.А. Канада: Актуальные проблемы / В.А. Качанов. – М., 1973. – 64с.
611888
  Алехин Б.И. Канада: монополии и научная политика государства / Б.И. Алехин ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1982. – 171, [3] с.
611889
  Соколов В.И. Канада: на путях построения инновационного общества // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 23-36. – ISSN 0321-2068
611890
  Попов В.В. Канада: особенности промышленного развития. / В.В. Попов. – М, 1983. – 200с.
611891
  Христюк С.Б. Канада: перехід від політики імперської єдності до самостійності в питаннях зовнішньополітичного курсу: 1931-1947 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 140-147. – ISBN 966-614-021-7
611892
  Немова Л. Канада: политика государства в сфере образования // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 82-103. – ISSN 0321-2068
611893
  Демчук А.Л. Канада: политические итоги всеобщих выборов 2011 г. / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
611894
  Александров Ю.А. Канада: проблемы 70-х годов / Ю.А. Александров, И.А. Хрипунов. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
611895
  Володин Д.А. Канада: проблемы суверенитета в Артике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 44-59. – ISSN 0321-2068
611896
  Цысина Г.А. Канада: профсоюзы и классовая борьба пролетариата / Г.А. Цысина. – М., 1977. – 205с.
611897
  Комкова Е.Г. Канада: рост интереса к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 73-78. – ISSN 0321-2068
611898
  Біссет Джеймс Канаді слід прагнути "старого" НАТО // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 39-42
611899
  Лисенко Н. Канадійська частина архіву О.Ольжича повернулася в Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 11
611900
  Рудницький Я.Б. Канадійські місцеві назви українського походження = Canadian place names of Ukrainian origin / Я.Б.Рудницький; Укр. вільна академія наук. – 2-е вид. – Вінніпег : Накладом Українського народного дому, 1951. – 88с. – (Назвознавство / Укр. вільна академія наук ; Ч. 2)
611901
  Колыбанов В.А. Канадо-американские экономические отношения : тенденции и противоречия развития 50-60-х годов / В.А. Колыбанов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 126 с.
611902
  Алехин Б.И. Канадо-китайские торговые и научно-технические связи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 108-120
611903
  Комкова Е.Г. Канадо-мексиканские отношения и НАФТА // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2004. – № 9. – С. 26-42. – Библиогр.: на 50 пунктів. – ISSN 0321-2068
611904
  Ванникова Н.И. Канадская литература на французском языке / Н.И. Ванникова. – Москва, 1969. – 96с.
611905
  Овчаренко Н.Ф. Канадская литература ХХ века / Н.Ф. Овчаренко. – Киев, 1991. – 162 с.
611906
  Немова Л.А. Канадская модель социальной политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0321-2068
611907
  Миненкова Н.В. Канадская модель электронной торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 57-68. – ISSN 0321-2068
611908
   Канадская новелла.. – М, 1986. – 189с.
611909
  Ажаева В В. Канадская социал-демократия : о новой демокр. партии Канады / В.С. Ажаева ; отв. ред. Б.С. Орлов ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1988. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
611910
  Крылов К. Канадские потоки, украинский недобор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  В то время как в украинских вузах в прошлом году наблюдался недобор на госзаказ по ряду технических специальностей, канадские университеты переполнены. Количество абитуриентов в Стране кленового листа в 2011 г. выросло на 10%. В результате многие ...
611911
  Шабадаш М.З. Канадские семенные стандарты / М.З. Шабадаш. – Москва ; Ленинград, 1936. – 71 с.
611912
  Соков Илья Канадский друг СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 89-92. – ISSN 0235-7089
611913
  Ньюмен П. Канадский истэблишмент. / П. Ньюмен. – М., 1980. – 357с.
611914
  Хорошилов Е.Е. Канадский капитал на развивающихся рынках и в странах с переходной экономикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-77. – ISSN 0321-2068
611915
  Теребов О Канадский полярный мореплаватель Жозеф-Эльзеар Бернье // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 74-90. – ISSN 0321-2068


  Деятельность канадского полярного исследователя Ж. -Э. Бернье в начале XX века по закреплению суверенитета Канады над островами Канадского арктического архипелага, включая провозглашение "секторального принципа".
611916
  Черкасов А.И. Канадский север: ресурсы и государственная политика // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 17. – С. 74-96
611917
  Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения / В.Е. Шило. – М., 1985. – 193с.
611918
  Комкова Е.Г. Канадско-мексиканская сторона треугольника NAFTA // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 44-59. – ISSN 0044-748Х
611919
  Василенко А.М. Канадська багатокультурність та становлення етнополітичного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-59.
611920
  Братунь Р.А. Канадська книга : поезії / Р.А. Братунь. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 133 с.
611921
  Романова О. Канадська література: шляхи розвитку та розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 100-103. – ISSN 0236-1477


  Нова монографія знаного науковця, фахівця з канадської літератури Наталії Овчаренко - непересічне явище у вітчизняній науці. Наукова праця дає змогу на багатому літературному матеріалі зануритися у процеси, які відбуваються в канадському культурному ...
611922
  Макух-Федоркова Канадська модель системи охорони здоров"я: основні підходи та механізми реалізації // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – C. 25-38. – ISSN 2522-4050
611923
  Бурцева М. Канадська провінційна імміграційна політика на прикладі Квебеку у 1970-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
611924
  Баранецький І. Канадська самодостатність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-31
611925
  Смирнов І.Г. Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендація для України / І.Г. Смирнов, О.В. Качур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 92-97. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
611926
  Макух-Федоркова Канадська стратегія науково-технічної та інноваційної діяльності як складова частина розвитку інформаційної політики // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 112-125. – ISSN 2522-4050


  "Наголошується, що в результаті цілеспрямованої політики, яка проводилась федеральним урядом з середини 1990-х років мобілізувались різноманітні організаційно-фінансові та адміністративно-управлінські ресурси для комплексного підходу у розвитку ...
611927
  Судак І. Канадська федерація 1867 р. і розподіл повноважень між федеральним центром та регіонами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості утворення Канадської федерації. Проаналізовано розподіл владних повноважень між федеральним центром та регіонами згідно з конституційним Актом 1867 р. In the article features of foundation of Canadian federation are described. ...
611928
  Іванис В. Канадське наукове товариство ім. Шевченка та його керівник // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – C. 7-10
611929
  Кульчицький С. Канадський speaking tour із тематикою українського Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 228)
611930
  Гирич І. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 168-177. – ISBN 966-7332-13-6
611931
   Канадський досвід - нашим фахівцям // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Викладачі географічного факультету - завідувачка кафедри геодезії та картографії проф. Л. М. Даценко, проф. В. М. Самойленко та асист. А. М. Молочко пройшли навчальний курс (тренінг) у Ванкуверському острівному університеті (Канада) відповідно до ...
611932
   Канадський інститут українознавства // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Н. Гай-Головко, М. Дальний [та ін.]. – Toronto, 1976. – Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – С. 1
611933
  Казимир Б. Канадський квебекець - укрїнський місіонер і дипломат // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Йосафат-Іван Жан — український священик (РКЦ, УГКЦ) канадського походження, громадський діяч, перекладач ЗУНР.
611934
  Голобородько Я. Канадський крок до українського Нобеля = Про лауреатку Нобелівської премії з літератури 2013 р. Еліс Манро


  Про Еліс Манро.
611935
   Канадський Музей Людських Прав проливає світло на "засекречені справи" Сталіна й геноцид в Україні // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 листопада (число 46). – С. 10
611936
  Мигаль Б. Канадський перепис населення з 1981 р. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 9-11
611937
  Рябчук Микола Канадський словник : (продовження "Книги мандрів") // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
611938
  Солонська Н. Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326


  Уперше у вітчизняній науці порушено проблему українського зарубіжного читачезнавства, в межах якого має досліджуватися читач-іммігрант (адресат), що черпає інформацію з книжок і періодичних видань, преси незалежно від джерела одержання видавничої ...
611939
  Воротняк Т. Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об"єднання українців у діаспорі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 227-229


  У статті розглядається канадський українськомовний часопис "Слово істини". Подано загальну характеристику часопису та розкрито його роль у збереженні національно-культурної ідентичності українців у діаспорі.
611940
  Воротняк Т.І. Канадський українськомовний часопис "Наша культура" (Вінніпег, 1951–1953): культурологічний та освітній аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 180-183


  У статті розглядається науково-популярний місячник "Наша культура" (1951–1953), який виходив у Канаді. Подано загальну характеристику часопису, проаналізовано матеріали рубрики "Хроніка українського культурного життя", наукові та науково-популярні ...
611941
  Герегова С. Канадський художник з "буковинським корінням" Василь Курилик: збереження національної ідентичності // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 138-149
611942
   Канадські вибори // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 190, листопад : листопад. – С. 1-2


  Парламентські вибори в Канаді. Позиція Ліберальної партії Канади і її лідера Л.Б. Пірсона.
611943
   Канадські дослідники Батурина відзначені нагородами України // Свобода, 2009. – Рік 115, 1 травня (число 18). – С. 11


  Директор Канадського інституту українських студій (КІУС) д-р Зенон Когут - голова Батуринського проекту з канадської сторони та науковий співробітник (КІУС) д-р Володимир Мезенцев.
611944
  Мельничук Б. Канадські зустрічі / Б. Мельничук. – К., 1988. – 180с.
611945
  Романюк Т. Канадські оповідання : художньо-документальне видання / Тарас Романюк. – Київ : Смолоскип, 2006. – 268с. – ISBN 966-8499-37-9
611946
  Дальний М. Канадсько-українська мистецька фундація з перспективи 10-ьох років // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 7-10
611947
  Клімов М. Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія та сучасність // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 133-135. – ISSN 2076-1554
611948
  Макар В. Канадсько-українські відносини на сучасному етапі // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 26-31
611949
  Мігус О. Канадці - українці, перші роки, 1891 - 1926 / О. Мігус, В. Нютел // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 5
611950
  Яворський С. Канадці українського роду в федеральному уряді і параменті Канади // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 29-32
611951
   Канадцы и мексиканцы - главные "туристы" в США // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 66 : фото
611952
  Исраелян Е.В. Канадцы о проблемах войны и мира // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 40-47
611953
  Гальегос Р. Канайма / Р. Гальегос. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 262 с.
611954
  Дамм Ганс Канака / Дамм Ганс. – Москва, 1964. – 365 с.
611955
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1973. – 160 с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 2)
611956
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
611957
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1976. – 215 с.
611958
  Лопатин П.И. Канал "Москва-Волга" / П.И. Лопатин. – М, 1934. – 22с.
611959
  Шемелин Ю. Канал будет реконструирован // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 044-748Х


  Панама
611960
  Гребець Катерина Канал духовного відродження // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7. – ISSN 0868-9644
611961
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – Москва, 1983. – 145 с.
611962
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 263 с.
611963
   Канал Иртыш-Караганда.. – Алма-Ата, 1965. – 170с.
611964
  Грин Г.Б. Канал Иртыш - Караганда : водохозяйственные социально-экономические и экологические аспекты / Г.Б. Грин, А.П. Демин, Б.Г. Федоров; Отв. ред. Г.В.воропаев. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
611965
  Москаленко Леся Канал і фальшива Вітні Х"юстон : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-70 : Фото
611966
  Лопатин П. Канал Москва-Волга / П. Лопатин. – К, 1938. – У9с.
611967
   Канал Москва-Волга.. – М-Л, 1940. – 192с.
611968
   Канал связи под водой. – Минск, 1984. – 48 с.
611969
  Григурко И.С. Канал. / И.С. Григурко. – М., 1975. – 237с.
611970
   Канала Москва-Волга : путеводитель. – Москва : Водный транспорт ; [Ф-ка книги "Кр. пролетарий"], 1938. – 216 с.
611971
  Бедэ Р. Каналетто / Р. Бедэ. – Будапешт, 1963. – 33с.
611972
  Бедэ Р. Каналетто / Р. Бедэ. – Будапешт, 1963. – 33с.
611973
  Козюк В. Канали впливу глобалізації на дезінфляцію: аспекти систематизації та класифікації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-51. – ISSN 1605-2005
611974
  Спанатій О.С. Канали перевезення українського самвидаву на Захід у 1960-1980-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 40-42


  Стаття присвячена дослідженню каналів поширення українського самвидаву за кордон. У ній робиться спроба систематизувати напрями поширення української самвидавної літератури на Захід. Називаються імена людей, які найбільше сприяли розповсюдженню цієї ...
611975
  Яценко Г.Ю. Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
611976
  Вірченко А.А. Канали фіскальної трансмісії в контексті забезпечення макроекономічної стабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 29-32
611977
  КузьменкоТ.М Канали, механізми та тенденція соціальної мобільності: теоретико-емпіричний аспект // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 152-155. – ISBN 978-966-171-387-0
611978
  Михайленко М. Канализировать протест. Зачем Макрону Трамп и Сирия // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 18
611979
  Шипатов Э.Т. Каналирование быстрых протонов в ионных монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Шипатов Э.Т.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 13л.
611980
  Шипатов Э.Т. Каналирование ионов. / Э.Т. Шипатов. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 139с.
611981
  Струц В.К. Каналирование тяжелых заряженных частиц в монокристаллах при различной температуре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Струц В.К.; Томск.политехн.ин-т. – Томск, 1970. – 13л.
611982
  Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков / С.А. Воробьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 94 с.
611983
  Грачев Б.Д. Каналирование электронов в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грачев Б. Д.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
611984
  Барышевский В.Г. Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях / В.Г. Барышевский. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 253 с.
611985
  Чухин И.И. Каналоармейцы / И.И. Чухин. – Петрозаводск, 1990. – 247с.
611986
   Каналы ввода - вывода ЭВМ ЕС-1020. – Москва : Статистика, 1975. – 271с. : схем. – Список лит.: с.267-268 (32 назв.)
611987
   Каналы связи в энергосистемах. – Москва, 1981. – 120 с.
611988
   Каналы СССР : Гидрохимия и гидробиология. – Киев, 1968. – 332 с.
611989
  Доллежаль Н.А. Канальный ядерный энергетический реактор / Н.А. Доллежаль, И.Я. Емельянов. – М., 1980. – 208с.
611990
   Канареечник тростниковидный первенец. – Л., 1965. – 12 с.
611991
  Федоров В.Г. Канареечное счастье / В.Г. Федоров. – М., 1990. – 477с.
611992
  Ржевский Б.М. Канарейка. / Б.М. Ржевский, В.И. Смирнов. – М., 1959. – 40с.
611993
  Сириос-Гира Канарейки : роман / Витаутас Сириос-Гира ; пер. с лит. В.Балашявичюса. – Вильнюс : Вага, 1989. – 386 с.
611994
  Лесич Антоніна Канари. Сім - по острову усім // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 28-35 : фото
611995
  Ільченко Володимир Канари: міфи, Бубка і гуанчі : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 74-80 : Фото
611996
  Савельев Владимир Канарские острова: новые возможности отдыха : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51 : Фото
611997
  Онищенко Лідія Канарські острови - легенда в океані (враження туриста) : країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-45 : Фото
611998
   Канарські острови не тільки взимку! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
611999
  Бродовський Богдан Канарські острови. Крутий маршрут. Що робити, коли на яхті все вийшло з ладу : тема номера. Відпливаємо // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 20-22 : фото
612000
   Канат альпинистов.. – Москва : Искусство, 1971. – 279с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,