Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
611001
  Гальчук О. "... І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 88-101. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується роль античного інтертексту в ранній творчості Павла Тичини. Визначенко, що рецепція греко-римських образів і мотивів реалізується через алюзивні відсилання, континуаційні відношення, ремінісценці, у результаті чого відбувається ...
611002
  Ткаченко Д. "... І від діді Тараса, і від прадіда Сковороди": духовні архетексти В. Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 323-331


  Винесеними в заголовок рядками поет сам означив найважливіші джерела своєї духовної та стильової спадкоємності. У статті розглянуто інтертекстуальне відлуння творчості Т. Шевченка (насамперед), а також художніх ідей Г. Сковороди, української ...
611003
  Шатилов М. "... І мед тих днів без вороття загус..." : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 127-132. – ISSN 0130-1608
611004
  Кондратьєва С. "... І над-кіно..." : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 299-300


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
611005
  Жулинський М. "... І помоляться на волі невольничі діти" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 березня (№ 55). – С. 8-9
611006
  Борисюк І. "...і Бог став жінкою, деревом, травою і вином..." (роздуми про поезію І. Маленького) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
611007
  Мариненко Ю. "...І буде радісне осяйне воскресіння" (Штрихи до портрета Аркадія Любченка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0130-5263
611008
  Павлова О. "...І будитимуть серед люду любов до українського слова" : джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 10, 11


  До історії спадщини Івана Нечуя-Левицького.
611009
  Ричагівська Ю. "...І в тому одчайдушному розгоні" : (Про функції складнопідрядних речень у поезії Івана Драча) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28
611010
  П"ядик Ю. "...І взяв з собою кошик мрій" // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 496-501. – ISSN 0206-8001


  Художник Юхим Михайлів
611011
  Константинов В В. "...і довгождану ти розкриєш таємницю..." / В В. Константинов, . – Одеса, 1991. – 164с.
611012
  Малинка В. "...І навіть плачу неповторним сміхом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 1, 5


  Творчий портрет Миколи Сома.
611013
  Кудряшов Г. "...І нескінченні ті пісні однині, як пам"ять тих, хто так тебе любив!..." : У Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відкрито музей Раїси Кириченко // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 177-179. – ISBN 966-7653-03-5
611014
  Сергєєва Ірина "...і ніколи не вимовляв я імені Божого всує" Семен Ан-ський - організатор і популяризатор єврейської етногафії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 173-187
611015
  Череватенко Л. "...І ось ляжу, - родючий гній, - На скривавлений переліг..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 5


  Присвячено Євгену Плужнику, його страдницькій кончині на Соловках.
611016
  Нікіфорова О. "...І побив князь Москву" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 5). – С. 20


  Про перемогу об"єднаного війська литовців, українців, білорусів та поляків над московитами на чолі з волинським воєводою Костянтином Острозьким у битві під Оршею.
611017
   "...І про виховання майбутніх професійних літераторів" / Д. Павличко, І. Драч, Л. Танюк, Р. Чілачава // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 481. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
611018
  Бараневич Людмила "...І росту крізь камінь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 69


  Наталя Дзюбенко-Мейс -стрімкий політ над прірвою житейських незгод, здіймання з-попід чорних хмар до сонячної осяйності поетичного натхнення... І знову зануреність у важке, іноді непосильне повсякдення... Це гордий, потужний виклик чарівної вразливої ...
611019
  Степовик Д. "...і сотвори йому вічну пам"ять!" [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 24-26. – ISSN 0131-2685
611020
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (Сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо )нього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 16-17
611021
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 16
611022
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 16-17
611023
  Салига Т. "...І став сонет здобутком революцій..." (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 18-36. – ISSN 0236-1477
611024
  Антофійчук В. "...І ціла книга не вмістила б усього"


  Українському вченому-філологу, поету, публіцисту, журналісту, педагогу, перекладачу Богданові Мельничуку - 80.
611025
  Салига Т. "...І ще мої покривджені брати підіймуться за вільну Україну"... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 158-166. – ISSN 08-68-4790-1


  Поет з вирію Михайло Ситник.
611026
  Жадько В. "...І я лину у віки давноминулі" : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 1, 4, 5


  Печерськ у творчій долі Тараса Шевченка
611027
  Петренко С.І. "…І пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить": правда й свобода у Біблії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
611028
  Борозняк А.И. "Их борьба, их страдания, их смерть не были напрасны". Ганс Фаллада и его роман "Каждый умирает в одиночку" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 135-156. – ISSN 0130-3864
611029
   "Их вечен с вольностью союз" : Лит. критика и публицистика декабристов. – Москва : Современник, 1983. – 368 с. – (Библиотека "Любителям российской словесности" ; Из литературного наследия)
611030
  Сергійчук В. "Их ориентация сейчас исключительно на советскую Украину" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 141-144. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 95-річчя залучення групи Петрушевича в прорадянську діяльність.
611031
  Сергійчук В. "Ихтамнеты" з ленінського Розливу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 123)


  "Коли сьогодні в Російській Федерації затято заперечують участь своїх військових у бойових діях на Донбасі, то в цьому нічого дивного немає, оскільки це давня традиція наших сусідів, принаймні з 1917 року. Саме тоді російські більшовики в поборюванні ...
611032
  Головченко Н. "І Білокур там Катерина свої картини малювала" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 11
611033
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : до проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського "Intermezzo". 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
611034
  Москаленко О. "І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..." : До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М.Коцюбинського "Intermezzo" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-51.
611035
  Горобієвська О. "І буде вічна наша дружба..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 14


  Пам"яті фотохудожника Любомира Криси. Родинні зв"язки та дружба з Володимиром Івасюком.
611036
  Цвілюк С. "І буде вона вже не Вкраїна..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 8


  Великоімперська національно-перемішувальна політика Росії та її наслідки для України.
611037
  Трегуб М.В. "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 8-9


  Інтерв"ю з нащадком Т. Шевченка по лінії старшої сестри Катерини, випускником Національного Гірничого університету (НГУ), кандидатом технічних наук, доцентом кафедри геодезії, проректором з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи НГУ Миколою ...
611038
  Бекіш І. "І буде сонце!" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 144-146


  Поезія.
611039
  Гросевич Т.В. "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 79-83. – ISSN 2077-804X
611040
  Прокоф"єва-Михайловська "І в надра атома, і в глибину Всесвіту" [Прокоф"єв В.К.] // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 46-51. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії. Прокоф"єв Володимир Костянтинович- док. фіз.-мат н., один із засновників вітчизняної школи спектроскопії, 35 років працював у Кримській астрофізичній обсерваторії АН СРСР.
611041
  Портніков В. "І в Росії, і в Україні була ідея обману історії. У Росії в серпні 1991-го, в Україні - через 13 років" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 47 (100). – С. 26-29


  Про те, як останні 20 років використала кожна з пострадянських країн, розмірковує публіцист Віталій Портніков.
611042
  Загнітко А. "І в смерті з рідним краєм поріднюсь" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 7, 11


  Міжнародна науково-теоретична конференція "Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст", присвячена вшануванню пам"яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника, що відбулася 20- ...
611043
  Констанкевич І. "І в Україні читання книг має бути трендом!" / розмову вела Наталія Малімон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Вважає Ірина Констанкевич, одна із співавторів законопроєкту щодо стимулювання розвитку книговидання і книгорозповсюдження.
611044
  Константинов В. "І вічний бій...". Інтрига навколо умов розлучення Великої Британії та ЄС зберігається // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 6
611045
  Брюховецька Л. "І воля моя, як ці гори, висока!" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238


  «Білий птах з чорною ознакою» – фільм особливий в українському кіно. Не тільки тому, що це був подвійний дебют: Івана Миколайчука як сценариста та укладача музики, а Богдана Ступки як кіноактора. Для такого твердження є ще кілька причин. По-перше, в ...
611046
  Гуцало Є. "І все-таки до Бога знімається рука" : вибр. твори / Євген Гуцало ; [упоряд., авт. передм.: А.Б. Гуляк, Н.І. Янкова]. – Київ : Логос, 2016. – 544, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-978-0
611047
  Сотник Л. "І все-таки сонце!" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 150-156. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
611048
  Гордієнко К. "І все життя - у творчості й красі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 2


  Вечір, присвячений 110-й річниці видатного поета, критика й перекладача Миколи Бажана, відбувся у Національному музеї літератури України.
611049
  Шергін С. "І все таки до тебе думка лине" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 32-41. – ISSN 2663-2675
611050
  Задорожна Л.М. "І все то, все то в Україні!.." : картини укр. природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2020. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-115-1
611051
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
611052
  Поліщук В. "І все у нас в Україні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 16-17


  Національне й антимосковське у слові Петра Гулака-Артемовського (до його 230-річчя).
611053
  Шевченко Жанна "І все, що я писав, мене боліло" : підсумковий урок за темою "Василь Стефаник" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
611054
  Пахльовська О. "І всі народи - як розкрита рана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 14


  Виступ О. Пахльовської, яка представляла Ліну Костено на врученні відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча в Римі
611055
  Дахно С. "І говорило полотно про муки, про його будні і про його свята..." / С. Дахно, Т. Федоренко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 12-16


  Дидактичний матеріал до теми "Культура України перщої половини XIX століття". Історія України, 9 клас. Творчість Тараса Шевченка.
611056
  Козирєва Т. "І говорити про Марію Примаченко, і показувати її твори - велика честь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 9


  У Львові відкрили виставку робіт яскравої представниці "наївного" малярства.
611057
  Чопик Р. "І де сміявсь Іван Петрович..." : "Енеїда" Івана Котляревського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
611058
  Анісімова Н. "І день вже впав і ніч неначе його руїна..." поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 3-16. – ISSN 2308-1902
611059
  Ільїн В. "І діяння - моя доля..." [В. Кремень] // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21червня (№ 76). – С. 8-9
611060
  Діброва Н.А. "І добрі дерева стояли на добрій землі..." Творчість Ірини Жиленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 2-6
611061
  Пустовіт Т. "І духом не падаємо, як би ти тяжко далі не було" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  Іван Опанасович Рудичів — громадський діяч на Полтавщині, громадсько-політичний діяч, юрист, видавець, член Катеринославського товариства "Просвіта", один із засновників осередку Революційної української партії (РУП).
611062
  Погребенник В. "І душу і тіло даймо за край свій єдиний...": Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 26-36. – ISSN 0042-9422
611063
  Козловська Л. "І життя моє котиться, ніби колесо" (образні порівняння в поетичних текстах Сергія Жадана) // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 93-101. – ISSN 0201-419
611064
  Жадан С. "І жінка з чорним, як земля, волоссям" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 28-34. – ISSN 0130-1608
611065
  Мельник В. "І звук моїх поез ущухне в далині" : кілька фрагментів історії літ. / Віктор Мельник. – Вінниця : Твори, 2021. – 59, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 978-966-949-900-4
611066
  Старченко Т. "І Земне, й Небесне..." (артикуляція християнських цінностей у журналі "Міжнародний туризм") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-10


  У статті йдеться про християнські акценти світського журналу «Міжнародний туризм», журналістську майстерність, духовну комунікацію.
611067
  Усенко П. "І знов війна..." Про одеську авансцену Першої світової // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 7


  Автор про кур"йози та барвисту "комедію помилок" в різних наукових виданнях на цю тематику. Згадується, що 2007 р. Вчена рада історичного факультету КНУТШ рекомендувала книгу із чудернацьки довільною схемою: Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко ...
611068
  Кіраль С. "І знову я про те, що життя сильніше смерті": спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : До 90-річчя від дня народження письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 41-57. – ISSN 0236-1477
611069
  Шкраб"юк П. "І зоря з зорею гомонить..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 15


  Михайло Лермонтов. Про поета, якого кохала Марія Штерич і шанував Шевченко.
611070
  Садомора А. "І квапиться душа додому...": "Словник мовчання" Богдана Смоляка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
611071
  Сверстюк Євген "І край мене почує" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 55-56. – ISSN 0130-5263
611072
  Прес Г. "І Лесин дух зі слова в душі лине" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 47-50.
611073
  Нахлік Є.К. "І мертвим, і живим, і ненарожденним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції / Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2014. – 469, [3] с. : портр., фотоіл. – Покажч.: с. 461-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 20). – ISBN 978-966-02-7256-9
611074
  Гнатюк М. "І ми в Європі" (Іван Франко і європейський циивілізаційний вибір України) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 153-161
611075
  Гуменюк О. "І ми віримо, що нам бути!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 39. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Сто сорок років тому народився один із творців української держави - Лонгин Цегельський. Його погляди на державне будівництво, місце української нації в системі міжнародних відносин є актуальним і сьогодні.
611076
  Просалова В. "І мова барв для вуха неприступна...": літературно-малярські кореляції у творчості Г. Мазуренко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 583-593. – ISBN 978-966-2763-27-0
611077
  Ус Ю. "І навіть сон сьогодні проти нас..."; "Спиртовий розчин моєї втоми..."; "В цьому небі поховані тисячі тисяч..."; "Вже і Господь не хоче вірити... : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 228-229
611078
  Мельничук В. "І насолода душі, і хліб насущний" // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 1605-9875
611079
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
611080
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
611081
  Шлапак Олександр "І не варто прив"язувати фінансування до нових можливих доходів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 4-5
611082
  Садомора А. "І не дощем, і не слова..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48. – ISSN 0208-0710
611083
  Братерська-Дронь Марина "І не залишилось нікого..." : (До проблеми духовності сучасного кіномистецтва) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 299-308. – ISSN 1997-4264
611084
  Чорна С. "І немає більшої радості, аніж жити за покликанням" [Національна бібліотека України імені Вернадського] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 181). – С. 14


  Л. Дубровіна розповідає про нові надходження до Національної бібліотеки України.
611085
  Філоненко С. "І нехай весь світ зачекає...": Егоїзм як світогляд у сучасній українській масовій літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-5
611086
  Іванчишев В. "І один у полі воїн": Всеукраїнська наукова конференція, присвячена історії музейної справи / (до 140-річчя від дня народження Миколи Макаренка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 108. – ISSN 0130-6936


  "6-7 лютого 2017 року в м. Києві на базі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулася Перша Всеукраїнська наукова наукова конференція "Історія музейної справи кінця ХІХ ст. - 1930-х рр.: люди і колекції (до 140-річчя від дня ...
611087
  Бойчук-Мельник "І оживе добра слава, слава України". Непересічні історії змагань за право називатися українцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 7


  Пам"яті Заслуженого працівника культури України Петра Івановича Арсенича. Історика, етнографа, археолога, музеєзнавця, колекціонера, культурно-освітнього і громадського діяча.
611088
  Телешман С. "І озовуся в слові..." (Зі спостереження над поетикою Михайла Ткача) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С.3-16. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена 80-річчю від дня народження лауреата Шевченківської премії Михайла Ткача. Розглянуто особливості поетики ліричних і ліро-епічних творів, простежено жанрово-стильові пошуки письменника
611089
  Анісімова Н. "І пейзаж неначе натюрморт...": осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 2-7


  У статті проаналізовано художньо-філософські аспекти образу осені на матеріалі модерної лірики представника поетичного покоління 80-х рр. 20 ст. Тараса Федюка. Визначено основні риси символізму та імпресіонізму у втіленні "осінніх" мотивів. ...
611090
  Рибенко Л. "І передайте ключі!" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 13


  На Рівненщині здійснено замах на існування письменницької організації краю, яка є підрозділом НСПУ України
611091
  Кравчук Л.М. "І пересічні люди, і чиновники мають дуже примітивне уявлення про історію і сьогодення Криму..." / спілкувався Ігор Світличний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 4-5
611092
  Панченко І. "І підуть вони в безвість віків..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 14


  Італійське intermezzo Івана Франка на тлі наших сподівань року 2019.
611093
  Колодько І. "І пісня в мені, і весна..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 111-114. – ISSN 0868-4790
611094
  Ільницький М. "І почулися тихі слова, мов сичання гадюки...": символ змії у поезії Івана Франка і Василя Щурата // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 81-87. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Зроблено порівняльну характеристику поезій Івана Франка "Пісня і праця" і В. Щурата "Моє порожнє серце...". Автор обстоює спорідненість на рівні глибинних структур творів, протилежних за зовнішніми ознаками
611095
  Дрофань Л. "І правду й боротьбу благословити" (Олена Пчілка в сучасному прочитанні) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 200-223
611096
  Перехейда В.В. "І прийміть шолом спасення і меч духовний" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 115-120


  В основу роздумів про духовність нашої молоді покладено публікації тижневика "Освіта" нерідко полярного змісту, але наповнені щирим бажанням бачити Україну сильною й багатою в колі цивілізованого світу. Into the reflections about our youth ...
611097
  Небеленчук І. "І пульсує венами прозорими вовчий світ" = Вивчення повісті М. Вінграновського "Сіроманець" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20
611098
  Салига Т. "І рими точені, і гармонійні строфи..." (Вадим Лесич) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 177-192. – ISBN 978-966-06-0747-7
611099
  Балтянський М. "І розіллється знов медами" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  До 125-річчя від дня народження генія української літератури Максима Тадейовича Рильського.
611100
  Мамалига А. "І розцвіла, як квітка, мова..." / А. Мамалига, Ю. Єлісовенко // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 7-9
611101
  Шихова Л.Р. "І сам горить. і інших запалює" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 6 : фото
611102
   "І світло небачених літ тебе привітає здаля..." : бібліогр. покажчик : до 90-річчя з дня народження Юрія Яновського. – Кіровоград, 1992. – 23 с. – Імен. покажч.: с. 21-23. – Бібліогр.: с. 9-20
611103
  Кремень В. "І світло совісті ознаменує поступ" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 1
611104
  Кешеля Д. "І святе сімейство і третє око" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 17-74. – ISSN 08-68-4790-1


  Роман в бувальщинах і небилицях для тих, хто завжди грає із Долею в карти...
611105
  Слабошпицький М. "І скличу до себе свої слова..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 1, 6


  З нотаток про Любов Голоту.
611106
  Яременко В. "І слово правди і любові" (Шевченкова правда і її християнськість) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 42-52. – ISSN 0236-1477
611107
  Тарасенко О. "І сміх, і гріх": курйозні випадки з життя духовенства Чернігівської єпархії у XIX ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 48-53
611108
  Гайдабура В. "І спокій мій пропав - зіграти!" (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 70-76. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
611109
  Яременко В. "І стала тьма..." етнографізм і символіка евченкового твору "У бога за дверима лежала сокира..." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-151


  У статті досліджуються етнографізм і символіка поезії Тараса Шевченка "У бога за дверима лежала сокира...". На цій основі пропонується нове пояснення твору, збагачується його коментар
611110
  Соловчук Р. "І стану я тривогою нащадка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 44). – С. 15


  Творчий портрет українського поета Ігоря Нижника
611111
  Горбань В. "І теперішнє Міністерство освіти проти освіти" : інтерв"ю / беседу вела Л. Салімонович // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 145). – С. 10


  Учитель із Харківщини Віктор Горбань розробив власний проект Закону "Про освіту", бо хоче, аби чиновники нарешті помітили в школі дитину. "Нам кажуть, що в Європі скрізь 12, а то й 13 класів, але мовчать, що вони не є обов"язковими. У Чехії ...
611112
  Зісельс Й. "І ти колись боролась, мов Ізраїль..."-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 18-19


  Розмова з відомим громадським діячем і дисидентом, співпрезидентом Асоціації єврейських організацій і общин України Йосифом Зісельсом: "Толерантність повинна мати межі - ворог заслуговує на ненависть".
611113
  Зісельс Й. "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Відомий громадський діяч і дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій і общин України Йосиф Зісельс: "В Україні триває утворення політичної нації, але постколоніальну еліту неможливо змінити за 25 років".
611114
   "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 117, [3] с. : фотогр. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6729-9
611115
  Насімі С.І. "І шляхом Істини постав я сам..." : вибр. переклади / Сеїд Імадеддін Насімі ; [упоряд., авт. передм. і комент. П. Ахундової і Д. Чистяка ; пер. з азерб. М. Мірошниченка]. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 206, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – (САММІТ-КНИГА : із книгою-по життю !). – ISBN 978-966-986-111-5
611116
  Мех Н. "І ще в нас музики не досить..."(Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 44-55. – ISSN 0201-419
611117
  Лук"яненко О.В. "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах української РСР доби "відлиги" (Ч. 2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 50-54. – ISSN 2076-1554


  Ілюструються зміни у процесі організації та проходження педагогічної практики студентів педінститутів УРСР періоду десталінізації (1953-1964 рр.). Застосування методу контент-аналізу педагогічної преси дозволило описати проблему ставлення до неї ...
611118
  Лук"яненко О.В. "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 112-115. – ISSN 2076-1554


  Ілюструються зміни у процесі організації та проходження педагогічної практики студентів педінститутів УРСР періоду десталінізації (1953-1964 рр.). Застосування методу контент-аналізу педагогічної преси дозволило описати проблему ставлення до неї ...
611119
  Сердунич Л. "І я воскресаю - собою!" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 110-113. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
611120
  Жадько В.О. "І я лину у віки давноминулі" / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 581, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 568-582. – ISBN 978-966-2530-63-6


  Це видання - сучасне прочитання життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. В книзі публіцистично-документальними засобами розповідається про творчий взаємзв"язок Тараса Шевченка та Миколи Аркаса - автора музики до опери "Катерина" на слова Кобзаря. ...
611121
  Соколов Б. "І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 7


  Альберт Разін став ще однією жертвою російської імперської політики.
611122
  Галик В. "Іwan Franko. Szkicy z literatury": перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 432-437. – ISBN 978-617-7235-56-8
611123
  Нагайчук В. "Ібіца-гейт". Як любов до російських грошей австрійських ультраправих спричинила відставку уряду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 1, 4


  "Іспанська вілла. "Племінниця російського олігарха". Горілка. Мачизм двох поважних політиків. Переговори про підтримку партії грішми незрозумілого походження. Обіцянки будівельних державних замовлень для Росії. Розмова про купівлю преси й купівлю ...
611124
  Шинкарук М. (І) Спаська давнина : народні перекази, оповідки, спогади, етногр. і фольклор. записи з с. Спаса Коломийського району Івано-Франків. обл. / Михайло Шинкарук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 87, [1] с. : іл. – Слов. (І) Спаської говірки: с. 79-85. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук, В. Гаврищук, І. Лудчак [та ін.] ; вип. 4). – ISBN 978-966-2988-84-0
611125
  Загребельний П.А. ... і земля скакала мені навстріч! : Діалоги з глядачами на 2 частини / П.А. Загребельний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 87с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; Вип. №51)
611126
  Боровський О. ... І Путін на білому коні. "Амністована" Росія може повернутися до ПАРЄ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 13
611127
  Миронова И.П. ...Их дело не пропало / И.П. Миронова. – Москва, 1975. – 63с.
611128
  Семена М. ...І буде за все одна стаття - "10 років без права переписки"! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 6-7


  Окупований Крим, як і Росія, управляється виключно більшовицькими методами.
611129
   ...І вічна таїна слова : анализ великого епічного твору : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 203с.
611130
  Качкан В.А. ...І воскресне ім"я твоє : Народознавчі студії про забутих / В.А. Качкан. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-4667-Х
611131
  Васильківський О.О. ...І всі, хто не забув / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 391 с.
611132
  Кашин В.Л. ...І жодної версії! : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 331 с.
611133
  Шудря Є.С. ...і заполоччю, й словом : бібліогр. покажчик / Євгенія Шудря ; [упоряд. Оксана Дубецька ; бібліогр. ред. Ніна Тертичка] ; Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. – Київ : Логос, 2016. – 69, [3] с., [1] арк. портр., включ. обкл. : портр. – Імен. покажчик: с. 64-66. – ISBN 978-966-171-997-1
611134
  Букет Є. ...І краєзнавство - воскресив // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 12-13


  До 100-річчя з дня народження славетного академіка, Героя України Петра Тронька. 21 вересня 2015 року в Музеї історії КНУ імені Тараса Шевченка відкрито виставку під назвою "Я тобою, Україно, живу…", присвячену 100-річчю від дня народження академіка ...
611135
  Терещенко Катерина ...І над Києвом замайоріло блакитно-жовте знамено / матеріал підгот. К. Терещенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-42
611136
  Гордій Олександр ...І назвали хітом століття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644
611137
  Вітковський В.М. ...І обернеться кров твоя у квіти / В.М. Вітковський. – Харків, 1989. – 131 с.
611138
  Мельник Я. ...І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Ярослава Мельник. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Дрогобич : Коло, 2016. – 437, [3] с. : іл. – Покажчики: : с. 414-431. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-265-5


  У пр. № 1710699 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.10.2016.
611139
  Михайловський В.І. ...і перемогли смерть / В.І. Михайловський, П.С. Світко. – Ужгород, 1974. – 200с.
611140
  Бондар В. ...І пили сік червоних мандаринів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 5


  Спогад про Василя Марка.
611141
  Бондар В. ...І пили сік червоних мандаринів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  Спогад про Василя Марка.
611142
  Ткачук Р. ...І після дикої розправи ще довго ворушилася земля // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 33-35


  До 69-ї роковини трагедії у Бабиному Яру.
611143
  Ковальський В. ...І прийде день нашої Перемоги. Як працює на Україну юридичний фронт // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  Так, в Науково-навчальному Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка запроваджено проект «Юридична оборона», якій орієнтує наших громадян в особливостях захисту прав у військовий час, актуальних змінах чинного законодавства, можливостях застосування ...
611144
  Чернов О.О. ...І став світанок днем / О.О. Чернов. – Ужгород, 1972. – 136с.
611145
  Мартич Ю.М. ...і стежка до криниці : біографічні розповіді / Ю.М. Мартич. – Київ, 1971. – 308 с.
611146
  Мартич Ю.М. ...І стежка до криниці : біографічні розповіді / Ю.М. Мартич. – Київ : Дніпро, 1980. – 304 с.
611147
   ...І сучасне бачення світу. Однією з найважливіших проблем освітніх процесів в Україні є процес творення інноваційних україномовних підручників / М. Бродин, І. Залюбовський, І. Стасюк, А. Загородній, М. Ткач // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 3
611148
  Грищук Б. ...І тотемові вклонімося : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 57-82. – ISSN 0208-0710
611149
  Грабовський В. ...І хто з нас - терорист?! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 4
611150
  Коваленко О. ...і царський гнів, і царська любов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 26 травня (№ 20). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Історія Харківського національного університету.
611151
  Редькина Н.С. ИТ-стратегия библиотеки : науч. пособие / Н.С. Редькина. – Москва : Литера, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Приложение: с. 239. – Библиогр.: с. 222-238. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-103-6
611152
  Товажнянский Л.Л. ИТ-технологии-от исследований к внедрению // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 43-54


  Тезисы выступления
611153
  Таратута С.Л. Итоговая обобщающая работа по роману Л. Толстого "Война и мир" : 10 класс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-47
611154
   Итоговая студенческая научная конференция , посвященная 150-летию Харьковского государственного университета им. А.М. Горького : Тезисы докл. – Харьков, 1955. – 352с.
611155
   Итоговая студенческая научная конференция ХГУ, посвященная 81-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 31 марта - 6 апреля 1951 года : Тезисы докл. – Харьков, 1951. – 336с.
611156
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 86-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1956
611157
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 90-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1960. – 315с.
611158
   Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 91-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина : Тезисы докл. – Харьков, 1961. – 375 с.
611159
  Ладилова Н.Н. Итоговые задания по курсу УІ класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
611160
  Костерин Владимир Викторович Итоговые проблемы изучения программирования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74. – ISSN 1726-667Х
611161
   Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств-участников Совещ. по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявш. на основе положений Заключ. акта, относящ. к дальнейшим. – М., 1989. – 96с.
611162
  Симонова Екатерина Итоговый обзор двух весенних выставок : туринформ / Симонова Екатерина, Шутова Наталья, Прокопович Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-19
611163
   Итоговый отчет по междунар. аэрокосмическому эксперименту "Геоекс-86". – Лейпциг, 1988. – 200с.
611164
  Прилапс Я.П. Итоговый перфоратор ПИ80(45)-У / Я.П. Прилапс. – М, 1977. – 128с.
611165
  Березикова В.Н. Итоговый урок в 6 классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
611166
  Бабич В.П. ИТР: стимулы творчества / В.П. Бабич. – Киев : Знание, 1987. – 48 с. – (Серия 8. Новое в науке, технике, пр-ве / О-во "Знание" УССР ; № 13)
611167
  Страхова М.В. Итте / М.В. Страхова. – М, 1958. – 102с.
611168
  Терехова Б.Ф. Иттрий / Б.Ф. Терехова, Е.М. Савицкий. – М., 1967. – 160с.
611169
  Гедберг Т. Иуда : Повесть Тора Гедберга / Пер. со швед. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русское т-во, 1908. – 175 с. – (Универсальная библиотека ; № 75-76)
611170
  Гауптманъ К. Иуда. – СПБ : Хронос, 1913. – с. – В одной кн. : Маленькая графиня / Г.Манн ; Две правды / Эль-Корреи
611171
  Бублик К. Иуда : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 115-119. – ISSN 0131-8136
611172
  Беленький М.С. Иудаизм / Беленький М.С. – Москва : Политиздат, 1966. – 239 с. – (Б-ка "Соврем. религии")
611173
   Иудаизм. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-449-5
611174
  Вихнович В. Иудаизм / В. Вихнович; Ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 5-469-01190-9
611175
  Вовк О.Л. Иудаизм в реакционных планах сионизма / О.Л. Вовк, О.А. Кокошинский. – Симферополь, 1986. – 138с.
611176
  Баканурский Г.Л. Иудаизм в США и его идеология : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Баканурский Г.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.ломоносова. – Москва, 1968. – 28л.
611177
  Гольденберг М.А. Иудаизм и "избранный народ" / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1981. – 110с.
611178
  Баканурский Г.Л. Иудаизм и современность / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 : Серия "Научный атеизм")
611179
  Чарный Семен Иудаизм, древний и современный : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 104-116 : Фото
611180
  Маяцкий Ф.С. Иудаизм, его сущность и происхождение / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1958. – 60с.
611181
  Носенко-Штейн Иудаизм, православие или "светская религия"? Выбор российских евреев // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-40. – ISSN 1810-228Х
611182
  Шаулов Д.Д. Иудаизм. / Д.Д. Шаулов. – Махачкала, 1972. – 54с.
611183
  Эдельман А.И. Иудаизм: прошлое без будущего. / А.И. Эдельман. – Ужгород, 1977. – 103с.
611184
  Загурская М.А. Иудеи Крыма: анализ религий караимов и крымчаков // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 20-23
611185
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий. – Минск : Беларусь, 1991. – 512с. – ISBN 5-338-00653-7
611186
  Фейхтвангер Л. Иудейская война / Л. Фейхтвангер. – К., 1994. – 268с.
611187
  Иосиф Флавий Иудейская война / Иосиф Флавий; Пер. с нем. Я.Чертка.Иудейская война /Л.Фейхтвангер; Пер. с нем.В.Станевич. – Харьков, Москва : Фолио, АСТ, 2000. – 928с. – (Предчувствие Христа). – ISBN 966-03-0690-3; 5-237-04447-6
611188
  Флавий И. Иудейская война / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. – Харьков : Фолио, 2012. – 475 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5694-8
611189
  Флавий Иосиф Иудейская война [Електронний ресурс] : аудиокнига: время звучания 22 час. 03 мин / Флавий Иосиф; студия книгозаписи АРДИС, читает С. Федосов, пер. с нем. Я. Л. Чертка. – Москва : Ардис, 2005. – 2 CD + 2 буклет (6с.). – Системн. требования:MPEG-I Layer-3 (mp3), 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, Mono.-MP3.- Загл. с этикетки диска. – (Историческая библиотека)


  Имена папок: номер книги - номер главы Имена mp3-файлов: номер книги - номер главы - номер фрагмента. mp3 1- предисловие автора 0 0_01_01- 0_01_05 00:16 1 1-33 1 ...
611190
  Иосиф Флавий Иудейская война. / Иосиф Флавий. – Б.м. – 529с. – Книга без титульного листа
611191
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Том 1. – 1999. – 640с.
611192
  Иосиф Флавий Иудейские древности : В 2-х томах / Иосиф Флавий. – Москва; Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Том 2. – 1999. – 640с.
611193
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00476-7
Т. 1. – 2000. – 640с.
611194
  Иосиф Флавий Иудейские древности. В2-х т. / Иосиф Флавий. – Ростов-на-Дону : Феникс. – (Великие историки). – ISBN 5-222-00477-5
Т. 2. – 2000. – 640с.
611195
  Баканурский Г.Л. Иудейский клерикализм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 10 : Серия "Научный атеизм")
611196
  Еленский В.Е. Иудейский клерикализм и сионизм / В.Е. Еленский. – Киев, 1988. – 111с.
611197
  Иваницкий В.Ф. Иудейско-арамейские папирусы с острова Элефантины и их занчение для науки Ветхого Завета / В.Ф. Иваницкий. – К., 1914. – 95с.
611198
  Зимин И.А. Иудейское (галахическое) право: история, сущность, современность. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье раскрывается эволюция одной из древнейших правовых систем - иудейского религиозного права, оказавшего влияние на все последующее развитие как буквы, так и духа законов, без преувеличения, всех государств мира.
611199
  Марченко М.Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.76-88. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
611200
  Вевюрко И.С. Иудео-эллинистическая религиозная антропология в диалоге мудрецов из "Письма Аристея" // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 96-108. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
611201
  Абд Иусуф Ал-Магрий и его словарь : автореф. дис... канд. филол. наук / Абд АС-Салам А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 42 с.
611202
   ИФЛА–2014: Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Обзор работы / К.Ю. Волкова, Е.М. Зайцева, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-65. – ISSN 0130-9765


  Освещены работа юбилейной 80-й Генеральной конференции и Ассамблеи ИФЛА и участие делегации ГПНТБ России в заседаниях профильных программных комитетов. Конференция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 2014 году ...
611203
   ИФЛА о легитимности проекта оцифровки Google Books. Предостережение для библиотек в других регионах об увеличении цифрового информационного барьера // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 93-94. – ISSN 0869-608Х


  О решении Федерального суда первой инстанции США в отношении проекта оцифровки книг Google Books. Судом принято решение, согласно которому оцифровка Google коллекций университетских библиотек является правомерным использованием закона об авторских ...
611204
   ИФЛА подписывает Гаагскую декларацию: немедленная реформа IP-законов // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 82-83. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Излагаются основные принципы декларации, анализируется ее значение для работы библиотек.
611205
   Ифла. Совет. Сессия (55; 1990; Париж) : 55-я сессия Совета и генеральная конференция ИФЛА (Париж, 1990 г.):Аннотир. библиогр. указ. докладов и сообщений. – Москва, 1990. – 56с.
611206
  Суворова В. ИФЛА: взгляд в будущее / Валерия Суворова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 12-21. – ISSN 1608-4071


  О 80-й Генеральной конференции и заседаниях Ассамблеи ИФЛА, состоявшейся 16-22 августа 2014 г. в г.Лион (Франция). Основная тема конференции "Библиотеки, граждане и сообщества: сближение во имя познания".
611207
   Их адреса на карте мира. Повести, рассказы. – М., 1968. – 398с.
611208
  Кирилуша Л.К. Их будет помнить мир спасенный / Л.К. Кирилуша. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 269с.
611209
  Немирович-Данченко В.И. Их было пять : (Из летописей освободительного движения) / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Госиздат, 1919. – 16 с.
611210
  Эзера Р. Их было три. / Р. Эзера. – М., 1965. – 429с.
611211
  Гази И. Их было трое : рассказ / И. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 32 с.
611212
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе, 1962. – 154с.
611213
  Филимонов М.А. Их было трое / М.А. Филимонов. – Омск, 1962. – 56с.
611214
  Шелепов Их было трое / Шелепов, Ф. – Орджоникидзе : Ир, 1969. – 301с.
611215
  Брянцев Г.М. Их было четверо / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 31с.
611216
  Пороженко Г.Б. Их в разведку водила Леля : О герое Сов. Союза Е. Ф. Колесовой / Г.Б. Пороженко, Л.Т. Пороженко. – Москва : Политиздат, 1986. – 110с. – (Герои Советской Родины)
611217
  Лаппо Д.Д. Их вдохновлял Ленин: (О деятелях революци и гражд. войны). / Д.Д. Лаппо. – М., 1990. – 237с.
611218
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский. – Москва : Наука, 1981. – 447с.
611219
  Замаровский В. Их величества пирамиды / В. Замаровский; Пер. со словацкого О.М. Малевича. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 432 с.
611220
  Вирта Н.Е. Их верность / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 48с.
611221
  Волков Ф.Д. Их вклад в Победу / Ф.Д. Волков. – Москва, 1984. – 64с.
611222
  Якутский Н.Г. Их водила молодость : повесть / Николай Якутский ; пер. с якут. И.Рахтанова. – Москва : Детгиз, 1963. – 61 с.
611223
  Михайлов А.А. Их воспитывают школа и завод. / А.А. Михайлов. – Москва, 1963. – 96с.
611224
   Их вторая профессия, сб. ст.. – М., 1964. – 102с.
611225
  Поляковский О. Их девиз - "Будь готов!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  Скаутам 100 років
611226
  Дорбе Г.В. Их ждала жизнь / Г.В. Дорбе. – Рига, 1975. – 327 с.
611227
  Корсаков Д.А. Их жизни русских деятелей XVIII века : [историко-биографические очерки] / Д.А. Корсаков. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 448, XX с. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: Н.А. Кудрявцев и его потомство; Кн. И.А. Долгорукой; Княгиня Н.Б. Долгорукая; Кн. С.Г. Долгорукой; Кн. В.Л. Долгорукой; Кн. Д.М. Голицын; А.П. Волынской и его "конфиденты"; В.Н. Татищев; Сторонники воцарения Екатерины II; Три рецензии
611228
   Их жизнь - борьба: очерки о деятелях Сов. комитета РСДРП. – Ярославль
Кн. 2. – 1977. – 288с.
611229
  Лазебников А.Е. Их знал Ильич / А.Е. Лазебников. – Москва, 1967. – 183с.
611230
  Кондратьев В.А. Их имена в истории Москвы / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 191с.
611231
  Изюмов Е.А. Их имена забыться не должны / Е.А. Изюмов. – Л., 1989. – 157с.
611232
   Их имена и подвиги не забыты: Пособие для учителя нач. классов. – М., 1979. – 144с.
611233
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.1. – 1968. – 204с.
611234
   Их имена никогда не забудутся. Ставропольцы - Герои Советского Союза. – Ставрополь
кн.2. – 1969. – 184с.
611235
   Их имена переживут века: Междунар. отклики на смерть К. Маркса и Ф. Энгельса. – Москва, 1983. – 496с.
611236
  Белявский М.Т. Их имена увековечены в Москве : ученые и питомцы Московского университета / М.Т. Белявский. – Москва : Изд-во МГУ, 1980. – 121 с. : ил., 31 л. ил.
611237
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 192с.
611238
  Трешников А.Ф. Их именами названы корабли науки / А.Ф. Трешников. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 232с.
611239
   Их именами названы улицы. – Краснодар, 1980. – 221с.
611240
  Агеев М.З. Их именами названы улицы Гомеля / М.З. Агеев, М.И. Зеленков; М.З. Егеев, М.И. Зеленков ; Гомельск. гор. отд-ние О-ва охраны памятников истории и культуры. – Минск : Полымя, 1974. – 79 с., ил.
611241
  Белокопытов В.И. Их именами названы улицы Казани / В.И. Белокопытов, Н. Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1977. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 397-398
611242
  Горбачевич К. Их именами названы улицы Ленинграда / К. Горбачевич, Е. Хабло. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 308с.
611243
   Их именами названы улицы Черемушкинского района. – М., 1971. – 52с.
611244
   Их именами названы: энциклоп. справ.. – Минск, 1987. – 711с.
611245
  Маляр И.И. Их именами улицы назвали : Очерк-путеводитель / И.И. Маляр. – Алма-Ата, 1983. – 184 с.
611246
  Челышев Б.Д. Их именами улицы названы / Б.Д. Челышев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 123с.
611247
  Кочаров В.Т. Их истории организации и развития народного образования в дореволюционном Узбекистане (1965-1917) / В.Т. Кочаров. – Ташкент, 1966. – 124с.
611248
  Струк Е. Их Крым // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 20 (480), 20.05.2016. – С. 42-50. – ISSN 2075-7093
611249
  Галеев Г.З. Их любовь : рассказы / Г.З. Галеев; пер. с тат. К.Горбунова. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 23 с.
611250
  Агарков Б.М. Их любят и ждут / Б.М. Агарков. – Элиста, 1966. – 32с.
611251
  Васильев О.С. Их мораль. / О.С. Васильев. – Москва, 1959. – 66с.
611252
  Булгакова Н. Их не берут в космонавты. Как развивать типовой российский вуз? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 6


  Высшее образование России сегодня оказалось в перекрестье вызовов. Мир становится все в большей степени глобальным, конкуренция между вузами усиливается, число абитуриентов с каждым годом уменьшается, как и доля молодежи в общей численности ...
611253
  Бабиков М.А. Их не называли в сводках : [О разведчиках Отряда особого назначения сев. флота, действовавшего в годы Великой Отеч. войны] / М.А. Бабиков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [2] с. : ил.
611254
  Молостнов М Г. Их нельзя остановить / М Г. Молостнов, . – М., 1958. – 276с.
611255
  Воробьев-Обухов Алексей Их номер - первый! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 88-90
611256
   Их нужно сохранить: (Животные Калинингр. обл.). – Калининград, 1989. – 111с.
611257
   Их опита на плевенски окръг по приложение на Закона за по-тясна връзка на училището с живота. – София, 1960. – 180с.
611258
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – Москва, 1970. – 288с.
611259
   Их оружие - кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 278с.
611260
  Смитт Рофф Их осталось 10 тысяч. Гепарды: бежать чтобы выжить / Смитт Рофф, Лантинг Франс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 168-181 : фото
611261
  Хоружий П. Их письма : из фронтовых рассказов / П. Хоружий. – Дзауджикау, 1945. – 74 с.
611262
   Их подвиг бессмертен: очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Волын., Закарпат., Ивано-Франков., Львов., Ровен., Терноп., Черновиц. обл.. – Львов, 1983. – 126с.
611263
  Сенкевич Ю.А. Их позвал горизонт / Ю.А. Сенкевич, А.В. Шумилов. – Москва : Мысль, 1987. – 213с.
611264
   Их позвало небо: воен.-ист очерк Борисоглеб. высш. воен. авиац. ордена Ленина Краснознам. уч-ща летчиков им. В.П. Чкалова. – М., 1984. – 216с.
611265
   Их полиция нас бережет : Полиция // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
611266
  Хаген В.В. Их призвала Южная Америка / В.В. Хаген; Сокр. пер. с англ. Сороченко Е.Н. – Москва, 1961. – 383с.
611267
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 2-е изд., доп. – М., 1966. – 471с.
611268
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 378 с.
611269
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 366с.
611270
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 5-е изд.. – М., 1980. – 367с.
611271
   Их простота и человечность: письма и док. К. Маркса и Ф. Энгельса и воспоминания о них. – 6-е изд. – М., 1984. – 367с.
611272
  Дворниченко Н.Е. Их путь начинался на Забайкалье. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1973. – 103 с.
611273
   Их растит страна. Сборник.. – М., 1949. – 144с.
611274
   Их родина - Орловский край. Сб.. – Орел, 1962. – 215с.
611275
  Смирнов С.С. Их слава бессмертна / С.С. Смирнов. – Москва, 1978. – 526с.
611276
  Лильин Т.Я. Их славит Родина / Т.Я. Лильин. – М., 1959. – 176с.
611277
  Жалло Н. Их Сталин поймал в ловушку : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С.250-272. – ISSN 1130-6545
611278
  Максимова Л.П. Их стихией была борьба: очерки о жизни и деятельности К.Маркса и Ф.Энгельса / Л.П. Максимова, Е.С. Меднова. – Минск, 1991. – 238с.
611279
  Баранов Г.Т. Их считали погибшими. О подвигах героев битвы за Волгу / Г.Т. Баранов. – Л., 1963. – 64с.
611280
  Гордеева М.И. Их точка зрения / М.И. Гордеева. – М, 1976. – 355с.
611281
  Карпенко К. Их университеты // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 39 (527). – С. 24-26


  Украинская политэлита отправляет детей учится подальше от родины - в дорогие учебные заведения Великобритании и Швейцарии и Институт международных отношений (КНУТШ).
611282
  Лисовенко Д.У. Их хотели лишить Родины / Д.У. Лисовенко. – М., 1960. – 299с.
611283
   Ихмальян Жак. Выставка произведений. Москва. 1979... – Москва, 1979. – 78с.
611284
  Джанелидзе Б.М. Ихневмониды (Hymenoptera, Ichneumonidae) Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джанелидзе Б. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 18л.
611285
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
611286
  Киклевич Ю.Н. Ихтиандр / Ю.Н. Киклевич. – Л, 1971. – 219с.
611287
  Хакбердиев Б. Ихтидофауна озер Хорезмской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Хакбердиев Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 41л.
611288
  Варпаховский Н.А. Ихтиологическая фауна реки малой Кокшаги Царевококшайского уезда Казанской губернии : (Доложено 21 мая 1897) : (табл. X-XII) / [соч.] Н.А. Варпаховского. – Казань : Тип. В.М. Ключникова, 1885. – [2], 15 с. – Экз. № 83862 без обл.
611289
  Варпаховский Н. Ихтиологическая фауна реки Суры / Печатано по определениюОбщества Естествоиспытателей при Императорском Казанском Университете. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1884. – 14 с.
611290
  Кесслер К.Ф. Ихтиологическая фауна Туркестана : с 7 таблицами / [соч.] К.Ф. Кесслера, почетного члена общества. – Москва : В университетской типографии (Катков и К*), 1872. – 32 с., 7 л. ил. + табл. – Отд. оттиск: Известия Общества любителей естествознания , антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете. Т. X. - Конволют. - Переплетено: Исследования о развитии головоногих / Н.В. Бобрецкий


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
611291
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 108с.
611292
   Ихтиологические и гидробиологические исследования в Киргизии. – Фрунзе : Илим, 1983. – 101с.
611293
  Юдкин М.М. Ихтиология / М.М. Юдкин. – Москва, 1970. – 380с.
611294
  Баклашова Т.А. Ихтиология : [учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец. 1018 "Ихтиология и рыбоводство", 1015 "Технология рыб. продуктов", 1017 "Пром. рыболовство"] / Т.А. Баклашова. – Москва : Пищ. пром-сть, 1980. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 317 (5 назв.)
611295
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-250
611296
  Анисимова И.М. Ихтиология : учеб. пособие по спец. "Зоотехника" / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропроиздат, 1991. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 285. – (Учебники для вузов)
611297
   Ихтиология и гидробиология в Западной Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1982. – 318 с.
611298
  Моисеев А П. Ихтиология и рыбоводство. / А П. Моисеев. – М, 1975. – 280с.
611299
  Карзинкин Г.С. Ихтиология с элементами гидробиологии / Г.С. Карзинкин. – М, 1960. – с.
611300
  Спановская Ихтиология с элементами гидробиологии / Спановская, С Г. Карзинкин. – М, 1960. – 27с.
611301
  Моисеев П.А. Ихтиология. / П.А. Моисеев. – М, 1981. – 383с.
611302
  Виноградов А.К. Ихтионейстон Черного моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Виноградов А.К.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
611303
   Ихтиопатология. Уч. для студ. вузов. спец. 1013. – М., 1977. – 432с.
611304
  Фурса Тамара Ивановна Ихтиопланктон восточной части Аравийского моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.10 / Фурса Тамара Ивановна ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25 с.
611305
  Гордина А.Д. Ихтиопланктон океанических поднятий Атлантического и Индийского океанов / А.Д. Гордина. – Киев : Наукова думка, 1991. – 116 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 5-12-002071-2
611306
  Калинина Э.М. Ихтиопланктон района Канарского течения : Центрально-Восточная Антлантика / Э.М. Калинина. – Киев : Наукова думка, 1981. – 116 с. : ил., таьл. – Библиогр.: с. 104-109
611307
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря : Автореф... докт. биол.наук: / Дехник Т. В.; АН СССР, Ин-т океанологии. – М., 1970. – 37л.
611308
  Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря. / Т.В. Дехник. – Киев : Наукова думка, 1973. – 235с.
611309
  Опалатенко Л.К. Ихтиофауна бассейна Верхнего Днестра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опалатенко Л.К. ; АН МолССР. – Кишинев, 1967. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
611310
  Балтабаев А. Ихтиофауна бассейна реки Карадарья : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Балтабаев А.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 35л.
611311
   Ихтиофауна и условия ее существования в Баренцевом море. – Апатиты, 1986. – 212 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
611312
  Чижик А.К. Ихтиофауна Карловского водохранилища : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чижик А.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 13 с.
611313
  Дулькейт Г.Д. Ихтиофауна озера Телецкого и реки Бии / Г.Д. Дулькейт. – Томск, 1949. – 9-12с.
611314
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали / Н.В. Парин. – 187. – Москва, 1968. – 187с.
611315
  Парин Н.В. Ихтиофауна океанской эпипелагиали. : Автореф... Доктора биол.наук: / Парин Н.В.; АН СССР.Ин-т океанологии. – М, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
611316
  Лярская Л.А. Ихтиофауна пограничных отложений среднего и верхнего девона Латвии, ее тафономия и фациальная приуроченность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Лярская Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гол. ф-тет. Каф. палеонтологии. – М., 1969. – 18л.
611317
  Болтачёв А.Р. Ихтиофауна прибрежной зоны Севастополя (Чёрное море) / А.Р. Болтачёв, Е.П. Карпова // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 10-27. – ISSN 1684-1557


  З історії досліджень акваторії міста Севастополя.
611318
  Беляев Л.Д. Ихтиофауна придаточной системы среднего течения Днепра и ее значение в формировании промыслового комплекса рыб Днепродзержинского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Беляев Л.Д.; Днепропетровск. гос. ун-т. Науч.-иссл. ин-т гидробиологии. – Днепропетровск, 1967. – 19л.
611319
  Эланидзе Ихтиофауна рек и озер Грузии / Эланидзе, РФ. – Тбилиси, 1983. – 320с.
611320
  Авдосьев С Б. Ихтиофтириоз и методы борьбы с этим заболеванием карпов в рыбоводных хозяйственных УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Авдосьев Б.С,; Гос.науч-исслед.ин-т. – Л, 1964. – 18л.
611321
  Косарева Н.А. Ихтипаразитологическая ситуация и некоторые паразитозы промысловых рыб водохранлищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. – Л., 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
611322
  Селезнев Никита Ицукусима: умирать запрещено : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 40-45 : Фото
611323
  Багреев В.В. Ичпользование активных кислородосодержащих растворителей в экстарции внутрикомплексных соединений : Автореф... канд.хим.наук: / Багреев В.В.; АН СССР Ин-т геохимии и аналит. химии им В.И.Вернадского. – М, 1966. – 28л.
611324
   Ишгль. Альпийский мегаполис // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 60-63 : фото
611325
   Ишгль. Жизнь в ритме Альп // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 20-23 : фото
611326
   Ишгль: снежный ритм // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 52-53 : фото
611327
  Пархотик И.И. Ишемическая болезнь сердца в пожилом и старческом возрасте / И.И. Пархотик. – К., 1976. – 264с.
611328
  Котельников В.П. Ишемический артроз. / В.П. Котельников. – М, 1986. – 64с.
611329
  Кребер Т. Иши в двух мирах : Биография последнего представителя индийского племени яна / Т. Кребер. – Москва : Мысль, 1970. – 207 с.
611330
  Кутимов Б.П. и др. Ишимбай / Б.П. и др. Кутимов. – Уфа, 1968. – 76с.
611331
  Пахалина Т.Н. Ишкашимский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1959. – 256с.
611332
  Рафиков М. Ишкильды / М. Рафиков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 112 с.
611333
  Светлов И.Е. Иштван Киш / И.Е. Светлов. – М., 1978. – 63с.
611334
  Аршинник Татьяна Ишь, Маврикиевна! : GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 68-81 : Фото
611335
  Ван Лерберг Ш. Ищейки : драма ; Прил.: Лирика Лерберга; Письмо его о постановке "Ищеек"; отрывок из его драмы "Пан"; бельгийцы и французы о Лерберге [Метерлинк, Верхарн и др.]. Бальмонт о Лерберге / Шарль Ван Лерберг ; Пер. с фр. К. Бальмонта и Елены Ц[ветковой]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – 85 с.


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
611336
  Никонов В.А. Ищем имя / В.А. Никонов. – Москва, 1988. – 125с.
611337
  Чавдарова В. Ищем тебя, Алеша! / В. Чавдарова. – К, 1989. – 142с.
611338
  Строклик Нина Ищете далекого предка? Factbook поможет! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50 : фото
611339
  Шадур П.Я. Ищи в себе / П.Я. Шадур. – Донецк, 1973. – 127с.
611340
  Мурзаков В.Н. Ищи в себе / В.Н. Мурзаков. – Новосибирск, 1979. – 288с.
611341
  Образцова Л.Ю. Ищи в человеке хорошее. / Л.Ю. Образцова. – Л., 1961. – 68с.
611342
  Эльберд М. Ищи где не прятал / М. Эльберд. – Нальчик, 1990. – 339с.
611343
  Максименко Н.И. Ищи Колумба! / Н.И. Максименко. – М., 1986. – 141с.
611344
  Пляцковский М.С. Ищи меня по карте. / М.С. Пляцковский. – М., 1968. – 80с.
611345
  Осадчий О.М. Ищи на Амалге / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1965. – 56с.
611346
  Монтгомери Джин Ищи на диком берегу : повесть / Монтгомери Джин. – Москва, 1979. – 208 с.
611347
  Воробьев Г.Г. Ищи свой талант / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1983. – 208с.
611348
  Сидоров Г.А. Ищи свою высоту / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1987. – 139с.
611349
  Карцев И.Д. Ищи свою профессию. / И.Д. Карцев. – М., 1973. – 96с.
611350
  Андрианов Н.Е. Ищи свою тропу : [воспоминания гимнаста] / Андрианов Н.Е. ; [Лит. запись и вступ. ст. С.П. Шачина]. – Москва : Совецкая Россия, 1988. – 157, [2] с., [8] л. ил.
611351
  Левиков А.И. Ищи себя, пока не встретишь / А.И. Левиков. – Москва : Политиздат, 1987. – 350с.
611352
  Богомолов Ю.А. Ищите автора! / Ю.А. Богомолов. – М, 1988. – 107с.
611353
  Грачев А.Ф. Ищите ветра в поле / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1981. – 224с.
611354
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Київ : ИРИС. – ISBN 5-8292-0026-0
[Вып. 2]. – 1992. – 285 с.
611355
   Ищите женщину = Cherchez la femme : остросюжетные детективы. – Киев : ИРИС. – ISBN 5-8292-0031-7
[Вып. 3]. – 1992. – 381, [3] с. : ил. – В изд. также: Неженское дело / Филис Дороти Джеймс ; ...Иди и впредь не греши / Гарольд Роббинс
611356
  Фесуненко И.С. Ищите женщину, или Миссия полковника Хименеса / И.С. Фесуненко. – М., 1988. – 128с.
611357
  Солнцев Р.Х. Ищите меня за мельницей / Р.Х. Солнцев. – М., 1969. – 208с.
611358
  Архипенко В.К. Ищите связь... / В.К. Архипенко. – Москва, 1977. – 271с.
611359
  Архипенко В.К. Ищите связь... : повесть / В.К. Архипенко ; [худож. И. Москвитин]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 413, [2] с. : ил.
611360
  Бондаренко Б.Е. Ищите солнце в глухую полночь : повесть / Б.Е. Бондаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 304 с.
611361
  Конгро А.О. Ищите талант! / А.О. Конгро. – Л, 1975. – 88с.
611362
  Журавлев Н.А. Ищите, люди, янтари! / Н.А. Журавлев. – Москва, 1979. – 94с.
611363
  Жуков Ю.Н. Ищу "Радугу", или Как работаешь, конструктор?: Когда появился на земле первый конструктор и чем ему приходится заниматься сегодня? : (Для ст. школьников и юношества). / Ю.Н. Жуков. – Новосибирск, 1975. – 47с.
611364
  Попов Л.А. Ищу алмазы : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. Ю.Разумовского. – Москва : Советский писатель, 1974. – 134 с.
611365
  Чертков В.Е. Ищу Арктику / В.Е. Чертков. – Москва, 1986. – 236с.
611366
  Варненская М. Ищу Балтазара Куявского. / М. Варненская. – Москва, 1965. – 152с.
611367
  Бурлак В. Ищу белую сойку / В. Бурлак. – Москва, 1988. – 110 с.
611368
  Филатов Л. Ищу борьбу всюду. / Л. Филатов. – М., 1971. – 208с.
611369
  Гоголев И.М. Ищу волшебный подснежник : тихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Современник, 1974. – 78 с.
611370
  Иваненко Анна Ищу гида для наследного принца : Киев. Городские истории // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 46-56 : Іл.
611371
  Баженов Г.В. Ищу друга / Баженов Г.В. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 159 с. – (Наедине с самим собой)
611372
  Месхи И.С. Ищу дружбу / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1974. – 230с.
611373
  Абашидзе И.В. Ищу заветный след : стихи : [для сред. и ст. возраста] : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе ; [вступ. статья Ю. Суровцева ; грав. Т. Прибыловской]. – Москва : Детская литература, 1979. – 143 с.
611374
  Порозова А.Н. Ищу Иванова... / А.Н. Порозова. – Л., 1979. – 182с.
611375
  Двоеглазов В.П. Ищу комиссара / В.П. Двоеглазов. – Москва, 1987. – 300с.
611376
  Баянов А. Ищу молодость : лирическая повесть / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 238 с.
611377
  Арцишевский А. Ищу наследство : рассказы и повесть / А. Арцишевский ; [ил.: Г. Горелов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 159 с. : ил.


  Содерж.: Рассказы: Однажды, после войны. - Брат. - Ищу наследство. - Моя старая записная книжка. - Морская соль. - Вершина. - Опасная зона. Повесть.
611378
  Багандов Г.Б. Ищу неназванное слово, живу несозданной строкой... : стихи и поэмы / Газим-Бег Багандов ; перевод с даргин. В. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 220, [1] с. : ил., портр. – ISBN 5-265-02084-5
611379
  Блинов А.Д. Ищу ответа / А.Д. Блинов. – М, 1988. – 272с.
611380
   Ищу попутчика, или какой вы путешественник : SELF-Предложение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 100-103 : Фото
611381
  Эйдельман Н.Я. Ищу предка / Н.Я. Эйдельман. – Изд. 2. – М., 1970. – 240с.
611382
  Ситников В. Ищу призвание / В. Ситников. – Киров, 1958. – 108с.
611383
  Колесников М.С. Ищу свою высоту / М.С. Колесников. – Москва : Современник, 1975. – 397с. – (Новинки "Современника")
611384
  Козловский В.Н. Ищу свою звезду / В.Н. Козловский. – Иркутск, 1983. – 368с.
611385
  Кишняков И.П. Ищу свою звезду : роман / И.П. Кишняков. – Москва : Современник, 1985. – 239 с.
611386
  Константиновский М.А. Ищу себя / М.А. Константиновский. – Москва, 1975. – 112с.
611387
  Соловьев Я.П. Ищу себя / Я.П. Соловьев. – Куйбышев, 1979. – 215с.
611388
  Гуревич Н.Л. Ищу себя / Н.Л. Гуревич. – Л., 1981. – 53с.
611389
  Багразян Г.С. Ищу себя : роман / Г.С. Багразян ; [худож. Г. Филатов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 318 с. : ил.
611390
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть) / Е.Н. Микулина. – Москва, 1967. – 224с.
611391
  Микулина Е.Н. Ищу себя. (Документальная повесть). / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
611392
  Жоголев Н.Ф. Ищу слова простые / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1970. – 336с.
611393
  Ланщиков А.П. Ищу собеседника: О прозе 70-80-х гг. / А.П. Ланщиков. – М. : Советский писатель, 1988. – 366 с.
611394
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1963. – 166с.
611395
  Гуссаковская О.Н. Ищу старну Синегориб / О.Н. Гуссаковская. – М., 1965. – 219с.
611396
  Криштоф Е.Г. Ищу судьбу / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1974. – 256с.
611397
  Гришин В.С. Ищу счастья / В.С. Гришин. – Москва : Современник, 1975. – 61с.
611398
  Варламова Г И. Ищу тебя / Г И. Варламова, . – Москва : Советский писатель, 1964. – 408с.
611399
  Шабаев М.С. Ищу тебя : стихи и поэма / Марс Шабаев; пер. с татар. В.Гончаров. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1974. – 175 с.
611400
  Бабаев Алевия Ганифа Кызы Ищу тебя : роман / Алевия Бабаева ; епр. с азерб. И. Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 319 с.
611401
  Балкарова Ф. Ищу тебя отец : стихотворения и поэма / Фоусат Балкарова ; пер. с кабард. И.Озерова. – Москва : Детская литература, 1975. – 95 с.
611402
  Чернов Ю.В. Ищу центр тяжести / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1978. – 207с.
611403
  Полищук С.П. Ищу человека / С.П. Полищук. – Одесса, 1967. – 227с.
611404
  Евсеева С.Г. Ищу человека / С.Г. Евсеева. – Минск, 1988. – 254с.
611405
  Станкевич Н.И. Ищу человека / Н. И. Станкевич. – Донецк : Каштан, 2010. – 450с. – ISBN 978-966-427-196-4
611406
  Игнатенко В.П. Июль - пора хлебная / В.П. Игнатенко. – Краснодар, 1971. – 128с.
611407
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 267с.
611408
  Бакланов Г.Я. Июль 41 года : [роман] ; Навеки - девятнадцатилетние : [повесть] / Г. Бакланов ; [вступ. ст. Л. Лазарева ; иллюстрация А. Дудина]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 352 с. : ил. – (Б-ка сов. романа)
611409
  Овалов Л. Июль в Ойротии / Л. Овалов, А. Шаповалова. – Москва, 1933. – 136с.
611410
  Макарова Н.В. Июль високосного года / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1970. – 75с.
611411
  Каревин А. Июль юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 6-12 июля (№ 27/28)


  8 июля - 200 лет со дня рождения Владимира Караваева, выдающегося русского ученого-медика (Караваев стал одним из организаторов и первым деканом медицинского факультета Киевского университета, где преподавал хирургию, офтальмологию, методологию ...
611412
  Каревин А. Июль юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 1


  5 июля - 70 лет с начала сражения на Курской дуге; 6 июля - 140 л. со дня рождения Ивана Стешенко, видного укр. полит. деятеля; 6 июля - 150 л. со дня рождения Августы Кохановской, художницы и этнографа; 12 июля 90-летие отметит выдающийся укр. ...
611413
  Полякова Н.М. Июль. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – М.-Л., 1962. – 115с.
611414
  Платонов А.П. Июльская гроза / А.П. Платонов. – Уфа, 1980. – 272с.
611415
  Соколова Т.В. Июльская революция и французская литература. 1830-1831 гг. / Т.В. Соколова. – Л., 1973. – 175с.
611416
  Лурье М.Л. Июльские баррикады 1914 года. / М.Л. Лурье. – Л., 1939. – 95с.
611417
  Блан Л. Июльские дни 1830 г. : (из истории десяти лет) / Луи Блан ; Пер. с франц., с пред. пред. Н. Козеренко. – Киев : Книгоизд. Правда ; [Тип. Петра Барского], 1906. – XI, 146 с.
611418
  Бортников И.В. Июльские дни 1903 года на Юге России / И.В. Бортников. – Одесса, 1953. – 124с.
611419
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
611420
  Колыхалов В.А. Июльские заморозки : Повести. Дневник путешествий. / В.А. Колыхалов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 351 с.
611421
   Июльские резолюции Русского Народного Совета Прикарпатской Руси 1917 г.. – Ростов-на-Дону : [Изд. Рус. нар. совета Прикарпатской Руси ; Тип. А.И. Тер-Абрамиан], 1917. – 14 с.
611422
  Степанов З.В. Июльские события. / З.В. Степанов. – Л, 1967. – 103с.
611423
   Июльские холода. – Свердловск, 1991. – 224с.
611424
  Мадалиев С. Июльский воздух опаляет дух / С. Мадалиев. – Ташкент, 1988. – 221с.
611425
  Бадаев А.Д. Июльский гром : стихи / А.Д. Бадаев ; авториз. пер. с бурят. Ю. Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с. : ил., портр.


  Циклы: Земля. - У подножья Саян. - Восьмистишия.- Слияние душ. - Байкал.
611426
  Афанасьев В.В. Июльский дневник : стихи / В.В. Афанасьев ; [ил. Г.З. Перкель]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с. : ил.


  Циклы: Круг. - Июльский дневник.
611427
  Гребнев А.Б. Июльский дождь / А.Б. Гребнев, М.М. Хуциев. – Москва, 1967. – 136с.
611428
  Калве А. Июльский зной : повести и рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с.
611429
  Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Знаменский О.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
611430
  Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России / С.В. Тютюкин. – Москва, 1991. – 231с.
611431
  Чавдаров-Челкаш Июльское утро / Чавдаров-Челкаш. – София, 1974. – 213с.
611432
  Ортенберг Д.И. Июнь- декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1984. – 351с.
611433
  Ортенберг Д.И. Июнь - декабрь сорок первого / Д.И. Ортенберг. – М, 1986. – 347с.
611434
  Ерашов В.П. Июнь - май / В.П. Ерашов. – Калининград, 1963. – 279с.
611435
  Симанович Д.Г. Июнь - река / Д.Г. Симанович. – Минск, 1962. – 91с.
611436
  Гурешидзе Н. Июнь : стихи / Н. Гурешидзе; пер. сгруз. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 63 с.
611437
  Смирнов О.П. Июнь / О.П. Смирнов. – Москва, 1979. – 576с.
611438
   Июнь 1941 - май 1945: О подвиге Ленинграда строками хроники. – Л., 1989. – 719с.
611439
  Есипов Владимир Июнь 2010: Острова, продовольствие будущего // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
611440
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1973. – 135с.
611441
  Черноголовина Г.В. Июнь без дождей / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1979. – 437с.
611442
  Подковырова Мария Июнь в Экваториальной Гвинее. Вечное мокрое лето // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 12 : фото
611443
  Савинов Е.Ф. Июнь моего поколения. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1973. – 255с.
611444
  Каревин А. Июнь юбилейный // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  7 июня - 170 лет со дня рождения Ивана Сикорского, выдающегося русского ученого; в тот же день исполняется 130 лет со дня рождения Никиты Шаповала, видного украинского политического деятеля; 12 июня - 130 лет со дня начала во Львове (принадлежавшем ...
611445
  Каревин А. Июнь юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 1, С 5


  1 июня - 170 л. со дня рождения Николая Бобрецкого, видного укр. ученого; 3 июня - 150 л. со дня рождения Евгена Петрушевича, известного укр. полит. деятеля; 4 июня 1863 г. - 150 л. назад в с. Шолудьки (Винницк. обл.) родился один из самых известных ...
611446
  Кезля В.В. Июнь, начало лета / В.В. Кезля. – М, 1980. – 254с.
611447
  Панов Г.П. Июнь. / Г.П. Панов. – Барнаул, 1975. – 111с.
611448
  Молок А.И. Июньские дни / А.И. Молок. – Л.-М., 1933. – 139с.
611449
  Шмидт Ш. Июньские дни 1848 / Ш. Шмидт. – Л., 1927. – 108с.
611450
  Молок А.И. Июньские дни 1848 года в Париже / А.И. Молок. – М., 1948. – 148с.
611451
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 252 с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
611452
  Думитриу П. Июньские ночи : повести : пер. с румын. / П. Думитриу ; Предисл. П. Павленко ; Ред. В. Раковская. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 255с.


  Содержание: Фамильные драгоценности ; Вражда ; Охота на волков ; Июньские ночи
611453
  Мустафин К. Июньские ночи : стихи / Габиден Мустафин ;. – Челябинск, 1975. – 95 с.
611454
  Никулин М.А. Июньские травы. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 318с.
611455
   Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС и вопросы контрпропаганды: Советская литература 1983-1984 гг.. – Москва, 1984. – 201с.
611456
  Краснов А.М. Июньский дождь / А.М. Краснов. – Л., 1979. – 128с.
611457
  Зубавин Борис МИхайлович Июньским воскресным днем : Повести / Зубавин Борис МИхайлович; Худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1976. – 222с. : ил., 1 л.портр.
611458
  Кузнецова Н Ия Венкова / Н Кузнецова. – Л., 1989. – 79с.
611459
  Голикова Н.Ю. Ия Саввина / Н.Ю. Голикова. – М, 1988. – 66с.
611460
  Вежель Р.Ю. І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об"єктів у віртуальному середовищі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 96-100. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
611461
  Яроменок О. І академік, і герой...[Отто Юлійович Шмідт] // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1981. – № 10 (500), жовтень. – С. 22-23. – ISSN 0130-1632
611462
  Гарасим Я. І Апостол і Пророк: націєтворча місія Івана Франка / Ярослав Гарасим // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х
611463
   І асистент учителя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 7-15 квітня (№ 11/12). – С. 3


  Підготовка педагогів та асистентів вчителя є одним з найважливіших чинників якісного інклюзивного навчання у школі.
611464
   І базове плече міністерства // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 3


  Щодо засідання Президії НАПН України, на якому обговорено важливі питання, зокрема "Про виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки"
611465
  Винниченко І. І бідненько, і брудненько. І знову про "довгі гроші" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 7


  "Для формування іміджу й привабливості (у тому числі й інвестиційної) будь-якої країни з-поміж усіх відповідних "інструментів" туризм є чи не найвагомішим. В умовах постійно зростаючої глобальної конкуренції всі країни борються за свою репутацію і ...
611466
  Сливинський О. І білі купави : Есеїстика / Орест Сливинський. – Київ : Задруга, 2004. – 184с. – ISBN 966-8282-27-2
611467
   І брат бротові руку подав. – Ужгород, 1970. – 183с.
611468
  Бойко Надія І був голод... : за матеріалами Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
611469
  Угляренко П.В. І був ранок, і була ніч... / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1990
611470
  Вакула В.М. І був українцем до кінця (Дмитро Прокопович Трощинський) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 28/29 (524/525), жовтень 2018 р. – С. 52-53
611471
  Байдерін О. І буде вічне сутяжництво // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Чи потрібні радикальні зміни та уніфікація господарського процесу?
611472
  Світлична Г.П. І буде лет / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1989. – 320 с.
611473
  Загакайло О. І буде місто-парк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 12


  "Українські науковці запропонували оригінальну технологію біоконверсії осадів стічних вод. Мулові поля Бортницької станції аерації перевантажені більш ніж утричі, що загрожує виливом осадів стічних вод у річку Дніпро. Як відомо, з головної водної ...
611474
  Єрушевич Г.Д. І буде слово мовлене... : (навчально-методичний посібник з пареміологічної логіки) / Г.Д. Єрушевич, Я.Г. Мельник; МОНУ. Прикарпатський ун-тет ім.В.Стефаника. – 2-е вид., випр., допов. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 82с. – ISBN 966-640-058-8
611475
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.1. – 1964. – 313 с.
611476
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник
Кн.2. – 1966. – 278 с.
611477
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ
3. – 1968. – 176 с.
611478
  Дімаров А.А. І будуть люди : роман / А.А. Дімаров. – Київ, 1977. – 647 с.
611479
  Дімаров А. І будуть люди : роман / Анатолій Дімаров ; [худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2021. – 971, [4] с. – Сер. засн. у 2020 р. – (Серія "Великий роман"). – ISBN 978-966-03-8681-5


  У пр. № 1739748 напис: Наукові бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. З дорученням родини Дімарових - проф. Підпис. 05.05.2021
611480
  Малімон Н. І було ж мені напереливки за "І будуть люди"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 24


  Серіал "І будуть люди" за романом Анатолія Дімарова.
611481
  Сохар О. І було у них дві більшості... Спочатку леді Ю. забрала з-під олігархів електроенергетику. Тепер - опозицію // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-8


  Стосовно відставки Юлії Тимошенко
611482
  Герман В. І в Аргентині б"ється українське серце // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 398-400. – ISBN 966-7551-00-8
611483
  Шаповал Д. І в багатстві, і в боргах: складні питання судової практики / Д. Шаповал, Є. Кострикова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
611484
  Вартанов Г.І. І в імені, і в дії... / Г.І. Вартанов. – Київ, 1989. – 47с.
611485
  Світличний І. І в майбутті потрібні будуть вірші... // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 85-87.
611486
  Яворівський В.О. І в морі пам"ятати джерело : нариси / В.О. Яворівський. – Київ : Молодь, 1980. – 239 с.
611487
   І в освіті, і в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза Раджа Заіб було підписано дві Угоди про співпрацю - у сфері освіти та у сфері науки, меморандуму для спільних антарктичних досліджень, розвиток ...
611488
  Корнійчук М. І в пам""яті , і в серці / М. Корнійчук. – Київ, 1988. – 147 с.
611489
  Михайленко В.М. І в радості, і в горі... : оповідання, образки / Валентина Михайленко. – Мена : Домінант, 2012. – 94, [2] с. – ISBN 978-966-2610-27-7
611490
  Надєждіна Н.А. І в саду, і на городі / Н.А. Надєждіна. – К., 1976. – 52с.
611491
   І в твоєму імені живу! : Книга про Володимира Мельниченка. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 207с. – ISBN 5-373-00687-4
611492
  Рубан В.А. І в труді, і в бою... / В.А. Рубан. – Київ, 1967. – 216с.
611493
  Шаповал Ю.Г. І в Україні святилось те слово... / Ю.Г. Шаповал. – Львів : ПАІС, 2003. – 677 с. – ISBN 966-02-1443-Х
611494
  Остролуцька Л. І в умовах воєнного стану наука продовжується // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 6-7


  Як організовано роботу установ, організацій та підприємств Національної академії наук України в умовах воєнного стану? Про це на засіданні президії НАН розповідали керівники відділень та голови регіональних наукових центрів. Про стан справ у п еріод ...
611495
  Руденко Ю. І вам, лицарі великі Богом не забуті // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 5
611496
   І вердикт студентів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 18-25 серпня (№ 33/35)


  У м. Ірпінь Київської області відбудеться Національний студентський форум: освіта, лідерство, відповідальність. Проведення Форуму присвячено відзначенню 30-тій річниці Незалежності України. Захід проходитиме на базі Університету державної фіскальної ...
611497
  Харитонова Р. І вже ніколи... : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 88-95. – ISSN 0130-1608
611498
  Жулинський М.Г. І виводив він душу з пітьми // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 474-485. – ISBN 978-966-00-0899-6


  До 85-річчя від дня народження Ю. Мушкетика.
611499
  Жулинський М. І вироста він знов і знов із свого болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 1, 4-5


  До 90-річчя з дня народження.
611500
  Гоцик А. І висмикнула серце, мов чеку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 2


  Одкровення й прозріння Наталії Дзюбенко-Мейс - тієї, що біжить по стерні...
611501
  Касянчук П. І вільна встане Україна : Вибрані вірші / П. Касянчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 68с. – (Бібліотека українця)
611502
  Цимбалюк Г. І вільними станьте... На проект Якова Зайка "AVE, UKRAINA!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 6-7


  В тритомному історико-філософському і літературознавчому дослідженні "AVE, UKRAINA!" порушені не лише основоположні питання українського державотворення, а й зроблена спроба літературознавчого дослідження публіцистичного осмислення суспільно-політичних ...
611503
  Ржепецький Л. І вічна поезія під вічним небом творця. Нова книга поезії Д.Д.Кременя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 164-166. – ISSN 0131-2561
611504
  Наливайко А. І вічний біль... // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 19 грудня (№ 166). – С. 4


  Про українського літературознавця, професора Павла Максимовича Федченко. Очолював кафедру історії журналістики, був деканом філологічного факультету у Київському університеті.
611505
  Фастовець Л.В. І вічний спомин... (Книга мого життя) : Вибране. (Вірші, гуморески, записки юриста) / Л.В. Фастовець. – Київ : Вимір, 1999. – 204с. – ISBN 5-333-01519-8
611506
  Пономарів О. І вічні ми будемо з нею! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття про мовну ситуацію в Україні.
611507
  Катрушин Б. І вовки ситі, і вівці цілі, або чому Україні потрібна деофшоризація? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 26-27
611508
  Базен Е. І вогонь пожирає вогонь : роман / Ерве Базен ; пер. з фр. П. Соколовський. – Київ : Днипро, 1983. – 175 с.
611509
  Розум К.У. І вражою злою кров"ю волю окропіте! // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 19-21. – ISSN 1230-2759


  "Заповіт" - квінтесенція всієї творчості Шевченка. У ньому сфокусовано провідні ідеї, мотиви й образи гнівної музи поета-борця. Увесь твір звучить як пристрасна промова революційного трибуна, звернена до народу.
611510
  Костюченко В.А. І вражою злою кров"ю... / В.А. Костюченко, С.Ю. Радомський. – К., 1972. – 132с.
611511
  Осадчук Петро І вроджене, і набуте : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-30. – ISSN 0208-0710
611512
  Гончаренко О. І все-таки-європейський ренесанс! // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0868-8273
611513
  Сидорчук М. І все-таки - на підйомі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 19 березня - 26 березня (№ 12). – С. 3


  Про розширене засідання Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України, що відбулося 25 березня у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорювалися питання надання допомоги освітянам АР Крим, як зміниться прийом абітурієнтів та державне ...
611514
  Забаштанський В.О. І все-таки - стою!.. : поезії, переклади. – Київ : Грамота, 2009. – 172с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-129-5
611515
  Гонта В.С. І все-таки він прийде! / В.С. Гонта. – Київ, 1989. – 206с.
611516
  Димитров Г. І все-таки вона крутиться!.. / Г. Димитров. – Київ, 1982. – 122 с.
611517
  Соколюк Л. І все-таки ми вистояли // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 132-136. – ISSN 0130-1799


  Художня освіта в Харкові.
611518
  Омельченко Г. І все-таки ми там були ! Повоювавши в Анголі ще за Союзу, учасник тих подій Василь Гунько і досі не може довести своє перебування на Чорному Континенті та участь у бойових діях // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 листопада (№ 110)


  "Якщо запитати у читачів "України молодої", з чим вони асоціюють заголовок статті і з якими подіями у світі пов"язують 11 листопада, то, мабуть, лише ветерани війни в Анголі скажуть, що 45 років тому - 11 листопада 1975 року - ця африканська держава ...
611519
  Дейна М.К. І все-таки почують голос мій... : Урок з вивчення творчості Анни Ахматової. 11 клас. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.2-12. – ISSN 0205-471Х
611520
  Трач І. І все-таки прощання... : проза: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 25-29. – ISSN 0868-4790
611521
  Капелюшний В. І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 115-116


  Книга рекомендована до друку вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ній, на основі проведених експедиційних ...
611522
  Кульчицький С. І все ж таки то був геноцид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 8


  Геноцид вірмен.
611523
  Грабовський С. І все ж: окупація чи колонізація? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 30


  "Чому Україна не змогла у 1990-х роках пройти той шлях, який пройшли держави Балтії, й успішно влитися в НАТО і Євросоюз?"
611524
  Суржик Л. І все те в пам"яті зерна... Українські вчені-біологи започаткували проект, присвячений популяризації імен дослідників-першопрохідців та їхнього внеску у світову науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "В історії науки все ще залишається чимало невідомих або ж маловідомих широкому загалу постатей. І хоч їхній внесок у науку став надбанням усього людства, тривалий час їхні імена замовчувалися, передусім з ідеологічних причин. Ідея науково-суспільного ...
611525
  Слабошпицький М. І все це - Ірина Фаріон! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 5
611526
  Слабошпицький М. І все це - Святослав Гординський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 6-7


  Богдан Горинь. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж у 2-х книгах ("Ярославів Вал", 2017, 2018).
611527
  Грузин В.М. І все це Америка / В.М. Грузин. – Київ, 1982. – 208с.
611528
  Воскрекасенко С.І. І всерйоз, і жартома / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1960. – 95 с.
611529
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1959. – 185с.
611530
  Пелехатий К.М. І всміхнеться земля-мати... / К.М. Пелехатий. – Львів, 1987. – 159с.
611531
  Невмитий Володимир І гарба помаранчів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 81. – ISSN 0130-5212
611532
  Скляренко Є.М. І гвардійська Червонопрапорна армія в боях за визволення Поділля. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 70-72
611533
  Ярошенко Г. І гетьман, і блаженний. Знакова людина полтавського краю - актор академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, народний артист України Василь Голуб - у доброму гуморі цього року відзначив 75-річний ювілей // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 12-13
611534
  Федина В.Я. І голос той, і ті слова... / Василь Федина. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 300 с. : фотоіл. – ISBN 966-7748-87-1
611535
  Незнаний Н. І грані, і грона : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 26-30. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
611536
  Коваленко О. І дистанційно, і персонально // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Новітні інформаційні технології - дієвий механізм підвищення якості освітнього процесу.
611537
  Прядко Л. І дід, і онук віддали свої життя за Україну / Л. Прядко, П. Буринюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 7


  Юрій Вербицький - активіст Євромайдану; був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань. Збираючи відомості про майданівця, дослідники натрапили на унікальні факти з життя його дідуся Зиновія Васильовича ...
611538
   І для історії, і для навчання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відкрили залу з історії та сьогодення навчального закладу і новозбудований полігон кафедри.
611539
  Ковальова В. І для літака й для велосипедиста. Держпідприємство "Антонов" модернізувало аеродинамічну трубу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "На державному підприємстві «Антонов» модернізували обладнання та реконструювали кабіну управління аеродинамічної труби (АТ-1). Фахівці відділу головного енергетика розробили та проводять дослідну експлуатацію нової системи управління повітряним ...
611540
   І для сміху, і для розуму. – К., 1971. – 191с.
611541
  Івченко Володимир І для сучасників, і для нащадків. Нотатки з Другої міжнародної наукової конференції "Ураїнська енциклопедистика" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 9-11 : фото
611542
  Москаленко А.З. І Дніпро, і кручі... / А.З. Москаленко. – К., 1979. – 533с.
611543
  Мацько Л.І. І добрих справ ще не одквітли пелюстки... (Слово про видатного стиліста Світлану Єрмоленко) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 596-599. – ISBN 978-966-660-472-2
611544
  Жук Н. І доля стала сяйвом "Маяка" / Ніна Жук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2011. – 289, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-493-482-1
611545
  Гончаренко О. І думи зростали в саду : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 9-16. – ISSN 0868-4790
611546
  Ільницький І.І. І думи, і мрії єдині у нас / І.І. Ільницький. – К., 1963. – 55с.
611547
   І дух його, і його слово панують тут // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Ректор Леонід Губерський виступив перед учасниками святкового зібрання в Актовій залі КНУ імені Тараса Шевченка з нагоди 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
611548
  Гринько Н. І живить його дух коріння роду. Ректору Національного гірничого університету, академіку НАН України Геннадію Півняку виповнилося 75 років! // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 9
611549
  Радутний Радій І жили вони... : бувальщина // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 0130-321Х
611550
  Куземко М.В. І жити, і любити: оповідання, повість / М.В. Куземко. – К., 1988. – 259с.
611551
  Франко І.Я. І з днів журби / І.Я. Франко. – Київ, 1922. – 135 с.
611552
  Лагоза В.М. І з медом і з перцем. / В.М. Лагоза. – Х, 1962. – 115с.
611553
  Танана Р. І заборони не зупинили людський потік до Канева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 149-153. – ISSN 0868-4790


  Автор статті робить аналіз приїзду шанувальників творчості Т. Шевченка до його могили у Канів за 1911-1914 рр. на основі книги вражень.
611554
  Базилевський В.О. І зав"язь дум і вільний лет пера : літ.-критич. ст., есе, студія одного вірша / Базилевський В.О. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 318 с.
611555
  Сергійчук В. І залишається визвольним прапором // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 110-річчя від дня народження Степана Бандери.
611556
  Топчій А. І заплели "золоте перевесло" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 17


  Мистецька династія родини Саєнків.
611557
  Покальчук Ю. І зараз, і завжди... / Ю. Покальчук. – К, 1981. – 223с.
611558
  Покальчук Ю.В. І зараз, і завжди... / Ю.В. Покальчук. – К, 1982. – 205с.
611559
  Мельниченко Є.І. І засяє сонце : роман / Єлизавета Мельниченко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7398-75-1
611560
  Варфоломеєва Т. І збільшення прав студентів, і розвиток самоврядування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Академії адвокатури України Т. Варфоломеєва.
611561
   І земля їх не прийме. – К., 1973. – 263с.
611562
  Грищенко Т. І зійде омита зоря : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 6-10. – ISSN 0868-4790
611563
  Вітович І. І зійде Сонце. Штучне. Нова ера в енергетиці: у Франції розпочато складання міжнародного термоядерного мегареактора ITER // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 серпня (№ 70). – С. 10


  У французькому центрі атомної енергетики Кадараш минулого тижня офіційно стартувало збирання найбільшого у світі експериментального термоядерного реактора. Будівельні роботи в рамках міжнародного проєкту ITER триватимуть до 2024 року, а запрацювати ...
611564
  Маняк В.А. І зійшов день : роман / В.А. Маняк. – Київ, 1974. – 167 с.
611565
  Возіянов М.К. І знов воскресне доброта : вірші / Микола Возіянов ; [худож. оформ.: В.А. Носань]. – Харків : Майдан, 2017. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-372-674-8
611566
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 11-16. – ISSN 0868-4790
611567
  Косановська Ліліана І знов до яблунь горнеться душа... : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 47-50
611568
  Лізен О.М. І знов прийшла весна / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1986. – 224 с.
611569
  Чекаленко Л. І знову "війна"? / Л. Чекаленко, І. Філенко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-33


  Чергове протистояння між Росією та Білорусією.
611570
  Наєнко М. І знову "не туди б"єш, Іване!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 5
611571
  Капсамун І. І знову "чужий" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 26). – С. 4-5


  "Чому не здійснилася "українська мрія" Саакашвілі?"
611572
  Кулик Н. І знову 25 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Постановою Кабміну № 567 від 27 липня цього року було затверджено персональний склад Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти кількістю 23 особи.
611573
  Гарін Ф.З. І знову в дорогу / Ф.З. Гарін. – Х, 1979. – 72с.
611574
  Лосєв І. І знову держава Війська Запорозького? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 3


  Події останніх місяців продемонстрували, що Україні треба розраховувати на власні сили, а не надіятися на іноземних визволителів.
611575
  Гардецький О. І знову діти сироти... // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51
611576
  Палєй С. І знову до питання про реформування ПДВ : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 38-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
611577
  Балюк Г.І. І знову до проблем еколого-правової освіти // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-966-419-304-4
611578
  Милашевська З.М. І знову дощ.. Повість та оповідання. / З.М. Милашевська. – К., 1966. – 133с.
611579
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – Київ : Веселка, 1988. – 136 с.
611580
  Рауд Е. І знову Муфтик / Е. Рауд. – К, 1992. – 128с.
611581
   І знову новий університет // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
611582
  Грабовський С. І знову ПІСУАР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 5


  Навіщо більшовики спочатку створили, а потім розігнали 1918 року Донецько-Криворізьку радянську республіку.
611583
  Банчук О. І знову про "проблеми" нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 1992-9277
611584
  Сверба Ю. І знову про #9055 або чому нове не завжди означає якісне / Ю. Сверба, Ю. Навроцька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 26-27
611585
  Сацький П. І знову про гетьманські скарби // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 15


  Коли згадують про гетьманські скарби, то на думку відразу спадає історія про покладені в англійський банк кошти наказного гетьмана України Павла Полуботка. На сьогодні вони вже нібито становлять суму, яка може врятувати економіку України. Та це лише ...
611586
  Гордієнко І.М. І знову про гриби // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
611587
  Грабовський С. І знову про Мінські угоди / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 210). – С. 5


  Україна має бути суб"єктом геополітичної боротьби за майбутнє Європи.
611588
  Андросюк Ярослав І знову про небезпеку грипу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 11
611589
  Шипілова Ю. І знову про нову: повернення до парламентсько-президентської республики // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 2 (3), квітень. – C. 3-7
611590
  Алексєєва Є. І знову про Оргуську конвенцію та невиконання Україною своїх зобов"язань // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 9-12
611591
  Власюк К. І знову про особливий бренд юриста // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
611592
  Січковська О. І знову про перший курс // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Вітання новим студентам-міжнародникам - першокурсникам.
611593
  Карамзіна Л.А. І знову про почерк... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 34. – ISSN 2518-7104
611594
   І знову про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Дискусія щодо скасування стипендій.
611595
  Подкопаєва І. І знову реформа у сфері державної реєстрації: чого чекати, до чого готуватись // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 5 (13), травень. – С. 33-42
611596
  Мельник О. І знову у Львові вересень, книгою освячений // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 166). – С. 5


  Із тексту: "На ювілейному - ХХ - форумі видавців представлено рекордну кількість видань".
611597
  Стоєцький В. І знову фестиваль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15 : фото
611598
  Григорчук Ю. І знову... AD FONTES: про візит до України Віри Вовк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 320-322. – ISSN 0320-8370
611599
  Наєнко М. І знову: "Не туди б"єш, Іване!" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 478-481. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Дискусія з Петром Білоусом.
611600
  Таран Л. І знову: з чого почати? // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Презентація книжки Оксани Забужко "Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" (вид-во "Факт", 2007). На презентації письменниця наголосила: на прикладі постаті Лесі Українки вона намагалася з"ясувати, чому нині в незалежній Україні ми ...
611601
  Голда Д. І золото квітів, і ліки, і мед… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  В рубриці "Природа і ми" мова йде про кульбабу лікарську, найпопулярнішу рослину в Україні.
611602
   І золото спортивних перемог... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про спортивне життя університету.
611603
  Ханіка І. І зустрілися двоє.Treffen sich zwei : проза: роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-49. – ISSN 0130-321Х
611604
  Поліщук Я.О. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет. – Київ : Академія, 2010. – 300, [4] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Життя і слово). – ISBN 978-966-580-317-1
611605
  Черковець О. І кинути шкода, а тягнути - дедалі важче... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Чотири роки тому Росія, визнавши "незалежність" Абхазії й Південної Осетії, здійснила справжню міжнародну авантюру, наслідки якої з часом стають відчутнішими.
611606
  Федорюк Марина І кожен день наш... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 28-31. – ISSN 0868-4790


  Про молоду поетесу Марину Федорюк
611607
  Остролуцька Л. І кожен фініш - це, по суті, старт. За підсумками VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019)" // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 47/48). – С. 2-3


  До комітету із підготовки та проведення конференції увійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: академіки А. Г. Наумовець та В. Г. Кошечко.
611608
  Яровий М.П. І кохання, і вето : сатира та гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103 с.
611609
  Квітчаста К. І краплі дощу на римах... / К. Квітчаста. – Суми, 1996. – 43с.
611610
  Сисой А. І краю рідному уклін... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 628. – ISBN 978-617-7480-77-7


  "Мабуть, немає людини, яка б на схилі літ не запитувала себе: «А чи не згаяв я відведені мені Всевишнім літа, чи залишу по собі добру пам’ять?..» Багатьох такі думки сподвигають взятися за перо, аби дати оцінку подіям, які відбулися на пройденому ...
611611
  Вільний В.М. І лани широкополі / В.М. Вільний. – Київ, 1974. – 143с.
611612
  Дурунда А. І лице у пісні біле... : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 48-53. – ISSN 0130-321Х
611613
  Шаповал Ю.Г. І любов, і журба, і надія... : публіцистичні асоціації / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-8424-99-1
611614
  Грицина-Матешук Орися І люди до волі святої прийдуть : Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 95-99. – ISSN 0868-4790
611615
   І медичні школи задніх не пасуть // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна рейтингова агенція U-Multirank опублікувала 8-й щорічний рейтинг університетів. Згідно з рейтингом U-Multirank за 2021 рік, Дніпровський державний медичний університет, Сумський державний університет та Запорізький державний медичний ...
611616
  Гончарук П.С. І мене в сім"ї великій, В сім"ї вольній, новій, Не забудьте пом"янути... // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 116-132. – ISBN 978-966-452-148-9
611617
   І мене в сім"ї великій.... – Київ, 1961. – 572с.
611618
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 668-674. – ISBN 978-966-500-300-7
611619
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 3-11. – ISBN 978-966-493-489-0
611620
  Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним... // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 317-319. – ISBN 978-966-668-480-9


  Поема-послання Тараса Шевченка. Датується за автографом: 14 грудня 1845 року.
611621
  Вебер К.Г. І мертві залишють тіні : пер. з нім. / К.Г. Вебер. – Київ : Молодь, 1987. – 231 с.
611622
  Корольов Б. І методичні засади запровадження (До підсумків "Круглого столу"на тему "Національна рамка кваліфікацій України: якою ій бути?") // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)
611623
  Ребрик Н. І ми в Європі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-122.


  Ідейно-естетичні принципи літератури українського Підкарпаття першої половини ХХ століття
611624
  Гуцало Є. І мисль, і пристрасть, і краса // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 157-162. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
611625
  Мозолевський Б.М. І мить як вік : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ, 1986. – 176 с.
611626
  Блануца А.В. І Міжнародна наукова конференція з литуаністики в Україні / А.В. Блануца, Д.П. Ващук, С.А. Копилов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 196-198. – ISSN 0130-5247
611627
   І Міжнародна науково-практична конференція "Історія вітчизняного та європейського адміністративного процесу", та презентація репринтного видання книги Юрія Панейка // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 202-203. – ISSN 2227-796X


  В КНУ імені Тараса Шевченка в залі Вченої ради відбулася конференція з адміністративного права. З привітальним словом від імені ректора виступив декан юридичного факультету Гриценко Іван Сергійович. (С. 202). Модерував конференцію Володимир ...
611628
  Галата С. І міцність доріг, і життєва стійкість або Хто і як розробляє матеріали для майбутніх супершляхів // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про Михайла Миколайовича Братичика - професора кафедри хімічної технології переробки нафти й газу Національного університету "Львівська політехніка".
611629
  Розумик Т. І мовознавець, і педагог, і поет, і публіцист : до 90-річчя з дня народження К.Й. Галаса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 4-14. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
611630
  Стожук А. І мовознавець, і поет // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 253-256


  Збірка новел про мову професора Володимира Калашника.
611631
  Павличко Д. І мову рідну любити!.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 1-2


  Міжнародний день рідної мови - день, який відзначають 21 лютого (з 2000 р.). Головою оргкомітету зі створення ТУМ і першим головою Товариства був видатний поет і громад. діяч Дмитро Павличко.
611632
   І монастир той подібний небу = And that monastery is heaven-like : [фотоальбом]. – Київ : Українська православна церква, Інформаційно-видавничий центр, 2005. – 328 с. : кольор. фотоіл. – Текст укр., англ. – ISBN 966-7014-36-3
611633
  Долішня А. І на снігу твій силует : поезія: вірші (молода муза) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 24-26. – ISSN 0868-4790
611634
  Семенюк Г. І на сторожі - слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 233-255. – ISBN 966-7821-24-2
611635
  Корнющенко І.П. І на тім рушникові / І.П. Корнющенко. – К, 1977. – 32с.
611636
  Нікітіна В. І навчання, і наука, і радість споглядання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Авторка, зав. сектору Ботанічного саду імені Фоміна (КУ) розповідає про колекцію унікальних рослин в Ботсаду, частина яких належить до категорії рідкісних та зникаючих. Ця колекція є базою для науково-дослідної роботи в навчальному процесі не тільки ...
611637
  Дутчак Г. І нам потрібен "Капітал культури" // Українська культура : Київ, 2001


  Понад п"ять років в Естонії функціонує Kultuurkapital - фонд, метою якого є фінансова підтримка різних проектів в галузі культури і мистецтва. Культурні взаємини Естонії та України
611638
  Тороватова В. І народжується різномов"я поезії... Мовно-жанрові особливості ідіостилю Василя Рябого // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 212-220. – ISSN 08-68-4790-1


  Авторка аналізує творчість українського поета Василя Рябого. Зокрема, ослідниця зосереджує увагу на мовно-жанрових особливостях ідіостилю письменника.
611639
  Виноградський В.М. І настав світанок / В.М. Виноградський. – Київ, 1979. – 264 с.
611640
  Виноградський В.М. І настав світанок / В.М. Виноградський. – Київ, 1986. – 374с.
611641
   І наша частка в Перемозі. – Львів, 1987. – 150с.
611642
  Волокова С. І нашим, і вашим. Реалізація проектів ДПП в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 28-29
611643
  Мельничук А. І не було теплішого причалу... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 12-13


  Стаття присвячена сестрі Олеся Гончара - Олександрі Терентіївни Сові.
611644
  Ковінька О.І. І не кажіть, і не говоріть / О.І. Ковінька. – Київ, 1962. – 96с.
611645
  Скіфський Л. І не свій, і не чужий / Л. Скіфський, Д. Миронов // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  Максиміліан Волошин — поет і маляр українського походження, перекладач; жив у Криму, представник символізму й акмеїзму; в поезії та малярстві відобразив історію та природу Криму.
611646
  Рудь М.Д. І не сказала люблю. (Боривітер) : роман / М.Д. Рудь. – Київ : Дніпро, 1964. – 309 с.
611647
  Болюбаш В. І неситий не виоре на дні моря поле... // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 72-84. – ISSN 0042-9422
611648
  Дімаров А. І нічого, крім правди: [про роман. Павла Загребельного " Південний комфорт"] // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 189-194. – ISBN 978-966-136-357-0
611649
  Касьянова О. І новий погляд на твір мистецтва // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5-12 грудня (№ 49/50). – С. 7


  Захопливе дійство з реконструкції стародавнього обряду відтворили студенти-фольклористи Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. З промовами виступили завідувач кафедри фольклористики Інституту філології КНУ Олена Івановська, заступник директора ...
611650
  Хропко П.П. І огник, ним засвічений, не згас / П.П. Хропко. – К, 1969. – 37с.
611651
   І Одеська обласна конференція вивчення природних ресурсів та розміщення виробничих сил Одеської обл. у 2-й п"ятирічці, 1932. – 15с.
611652
  Гаман В. І один в ЦК воїн. У політиці друзів не буває : Романи / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 480с. – ISBN 966-581-551-2
611653
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1956. – 515с.
611654
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн : пригодницький роман / Дольд-Михайлик. – 3-тє вид. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 520 с.
611655
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1974. – 800с.
611656
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – Київ : Політвидав України, 1988. – 492с.
611657
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн / Дольд-Михайлик. – К, 1989. – 479с.
611658
  Дольд-Михайлик І один у полі воїн : роман / Юрій Дольд-Михайлик. – Харків : Фоліо, 2008. – 538 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4249-1
611659
  Мачтет Г. І один у полі воїн. / Г. Мачтет. – К., 1929. – 168с.
611660
  Галюк Володимир І ожива криниця роду // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 62-63


  "Село Мартове розташоване в північно-західній частині Слобожанщини. На півдні - Печенізьке водоймище, а за ним - діброва, на північ - степ, зі сходу сосновий бір, на заході - луки... Так значиться в офіційних джерелах. Якщо ж заглибитися в сиву ...
611661
  Муза Г.П. І оживає минувшина... : Урок-конференція за романом В. Чемериса "Ольвія" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 21-23
611662
  Красицький Д.Ф. І оживе добра слава / Д.Ф. Красицький. – К., 1986. – 233с.
611663
  Конак С.В. І оклик лебедів у доторку долонь : лірика / Станіслав Конак. – Одеса : Астропринт, 2016. – 204, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-927-177-8
611664
  Андрейцев В.І. І органи державної влади, і підприємницькі структури потребують юристів. Висококваліфікованих // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Декан юридичного ф-ту про підготовку спеціалістів-юристів.
611665
  Шевченко М. І от стою на перекаті часу // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 10-17. – ISSN 0208-0710
611666
  Якименко О. І оцінка, і стимул до поступу / О. Якименко, В. Мельник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 січня (№ 1/2)
611667
  Коташевська Т. І оціночні судження журналіста мають свою ціну ! Практика Європейського суду з прав людини та українських судів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 92-97.
611668
   І П.Ю. Шелест у неласці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 29
611669
  Гординський С.Я. І переливи барв, і динамічність ліній... / С.Я. Гординський. – Львів, 1990. – 265с.
611670
  Бірзе М.Я. І під кригою річка тече... / М.Я. Бірзе. – Київ, 1960. – 175 с.
611671
  Бірзе М. І під кригою річка тече... / М. Бірзе. – К., 1978. – 247с.
611672
  Кузан В. І пізно щось просить у Бога, і навіть соромно просить // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 3


  Пам"яті українського поета Леніда Талалая.
611673
   І піп, і ксьондз, і рабин..... – К., 1957. – 36с.
611674
  Нетудихата Т. І плакали у січні квіти... : Пам`яті відомого українського політика Олександра Ємця / Тетяна Нетудихата. – Київ : МП Леся, 2003. – 256с. – ISBN 966-8126-03-3
611675
  Безсмертний Р. І політика Зкленського, і людину Зеленського ведутьдо катастрофи. Він цього досі не розуміє / розмовляв Антон Борковський в ефірі телеканалу Укспресо "Студія Захід з Антоном Борковським" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5
611676
  Коцарев О. І порахунок, і порозуміння з 1960-ми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 30


  Роман "Юра" як можливість побачити епоху з урахуванням обох ідеологічних максим.
611677
  Кисіль Г.Г. І почали балакати / Г.Г. Кисіль. – К., 1993. – 78с.
611678
   І право і обов"язок. – Київ, 1978. – 159 с.
611679
   І прадіди в струнах бандури живуть. – К., 1991. – 239с.
611680
  Головань Тетяна І пригоди, і романтика, і знання... : телевізійний урок у 6 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-22
611681
   І прийде день, коли закінчиться війна... Про вибори й амністію на декупованих територіях / підготував Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 9. – ISSN 1992-9277
611682
  Кіт Л. І професор, і художник // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Розмова з ювіляркою - докт. філософ. наук, проф. Нінель Трохимівною Костюк.
611683
  Кірімов І. І радість, і сум... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 92 с.
611684
  Керет Е. І раптом стукіт у двері = Suddenly a knock on the door / Етгар Керет ; [пер. з англ. А. Бондара]. – Харків : Фоліо, 2016. – 183, [6] с. – Пер. вид.: Suddenly a knock on the door. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ізраїль). – ISBN 978-966-03-7507-9
611685
   І ректор колись був студентом // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 8 червня (№ 72). – С. 1 : фото


  Цими днями КНУ імені Тараса Шевченка в особі ректора В.В. Скопенко вручено орден "За трудові досягнення" IV ступеня.
611686
  Жулинський М. І реорганізація, і збереження, і примноження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 14-15


  Хто очолить Національну Академію Наук України (вибори нового Президента мають відбутися у вересні цього року або й пізніше, в залежності від ситуації з поширенням короновірусу).
611687
  Кононенко О.А. І розкраяну душу рятує душа... : поезії : пісенна лірика, вибране, світлини / Олексій Кононенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 347, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. в 2012 р. – (Серія "Поетична бібліотека Єлисаветградця"). – ISBN 978-966-189-271-1
611688
  Тичина П.Г. І рости і діяти / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1949. – 200 с. : портр.
611689
  Капто О.С. І рости, і діяти / О.С. Капто. – К., 1966. – 68с.
611690
   І рости, і діяти. – К., 1976. – 287с.
611691
  Самойлович Ф.І. І руба, і ребром! / Ф.І. Самойлович. – К, 1963. – 95с.
611692
  Бердяєв М. І світ об"єктів (досвід філософії самотності спілкування) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 29-52. – ISBN 978-966-668-480-9
611693
  Сидоренко О.О. І світлом, і словом / Оксана Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2004. – 44с. – ISBN 966-7345-35-1
611694
  Савич І.С. І серце одпочине : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 71 с.
611695
  Берекета Б.В. І серця частинку вкласти / Б.В. Берекета. – Львів : Каменяр, 1983. – 38 с.
611696
  Шаповаленко Т.В. І скрикне твоїм іменем душа : вірші та поема / Т.В. Шаповаленко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 107 с.
611697
  Юрчишина О. І слово лікує... / О. Юрчишина, Л. Лізановська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 14


  Про літературно-мистецький вечір до 180-річчя від дня народження Степана Руданського на Вінниччині
611698
  Васкан В.В. І слово стало піснею : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Прут, 2011. – 175, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-560-540-9


  У пр. № 1740766 напис: Слава Україні ! Будьмо ! Від автора 12.04.2015. Підпис.
611699
  Калина М. І словом і ділом. Нарис про роботу сільського агітатора / М. Калина. – Київ, 1949. – 44с.
611700
  Коростатевич Л. І словом, і ділом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "16-17 листопада в Більську на Підляшші пройшла конференція, організована Підляським науковим інститутом. На ній розглянули важливі питання, що стосувалися української мови та літератури, історичної долі, культурної та природної спадщини, а також ...
611701
  Зеленська І. І словом, і правом... : Вірші / Ірина Зеленська. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2004. – 48с. – ISBN 966-8589-07-6
611702
  Карпов М.Г. І сміх і гнів. Гуморески та байки. / М.Г. Карпов. – Х., 1962. – 80с.
611703
  Шпилька О. І сміх, і горе за синім морем / Олесь Шпилька; Відп. ред. В. Андрієвська. – Київ : Смолоскип, 2001. – 264с. – ISBN 966-7332-51-9
611704
  Костюк В.С. І сміх, і гріх : каталог художніх поштових листівок художника В. Гулака з приватного зібрання автора / Володимир Костюк ; [ред. О.З. Лебедєва-Гулей]. – Київ : Майстерня книги, 2010. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-2260-33-5
611705
  Іванов О.В. І сніг, і вітер... : оповідання та повісті / О.В. Іванов. – Київ : Молодь, 1983. – 183с. – (Библиотека юношества)
611706
   І спокій нам навіть не сниться... : (Із досвіду становлення приватних загальноосвітніх шкіл в Україні). – Харків : Народна українська академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-7557-53-7
611707
  Ольховський І. І стала рідна земля чужою // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0868-9644


  До 70-річчя злочинної акції "Вісла".
611708
  Шевченко О. І стали вони на розстріл, ніби приймали парад козаків... // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 23-25


  Яків Гандзюк і Яків Сафонов. Генерали, які не зрадили УНР.
611709
  Титаренко Л. І стали навколішки перед Тарасом... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 16 серпня (№ 152). – С. 6


  До ювілею. Стаття присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
611710
  Туркевич В. І стали пам"ятником книги // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 166-167


  Степан та Василь Кульженки: видавнича справа в Україні.
611711
  Кузьменко Ю. І стане благо перемоги // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-23 жовтня (№ 39/40). – С. 2


  14 жовтня Рада ветеранів, Ін-т філології запросили до Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка учасників АТО. Перед учасниками заходу виступили - І. Патриляк, О. Надтока, В. Недзельська та ін.
611712
  Міщенко Д. І станеш ти шукать її сліди : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 15-47. – ISSN 0131-2561
611713
  Міщенко Д. І станеш ти шукать її сліди : роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 15-75. – ISSN 0131-2561
611714
  Горська С. І статус - самоврядного // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 7-14 грудня (№ 50)


  У національному палаці мистецтв "Україна" відбулася урочиста зустріч випускників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 105-та річниця флагмана економічної освіти.
611715
  Дзюбина С. І стверди діло рук наших : спогади / о. митрат Степан Дзюбина. – Варшава : Український архів, 1995. – 532 с. : іл. – Покажч.: с. 521-531. - Текст укр., англ., пол. – ISBN 83-86112-05-0
611716
  Стриженюк С.С. І степ - як море : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 127 с.
611717
   І стипендії, і стажування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Факультет економіка і менеджменту Херсонського державного університету ефективно співпрацює з ТОВ "Автопланета Плюс". У рамках співпраці майбутні менеджери та економісти беруть участь у конкурсі на отримання стипендії від Bosсh-сервіс.
611718
  Акімов І.О. І стіни пахнуть сонцем : [наук.-фантаст. повість та оповідання] / І.О. Акімов. – Київ : Молодь, 1963. – 116 с. : іл. – (Бібліотечка пригод та наукової фантастики)
611719
   І студенти боротимуться з пандемією // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 4


  Команди дизайнерів, програмістів, студентів та науковців можуть запропонувати свої варіанти вирішення кризи, яка виникла у світі та, зокрема, в Україні внаслідок пандемії коронавірусної інфекції. Для цього в Україні працюватиме онлайн-платформа ...
611720
  Бушанський В. І стуса проти Пушкіна в мене теж немає. Буття влади та мовно-культурна проблема // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 34-37
611721
  Славинський М. І сьогодні - Хортиця! // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 68-76
611722
  Усенко П.М. І сьогодні весна, як учора / П.М. Усенко. – Київ, 1957. – 292 с.
611723
   І сьогодні Геній Великого Кобзаря надихає нас на нові звершення і перемоги // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – 2 с. обкл.


  Т. Г. Шевченко, автопортрет
611724
  Ромианько В. І сьогодні над нашими головами шугають шшуліки... // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 242-247. – ISSN 1728-9572
611725
  Воскрекасенко С.І. І так далі : гумор та сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1963. – 156 с.
611726
  Ковінька О.І. І таке буває... / О.І. Ковінька. – Київ, 1990. – 342с.
611727
  Вітович І. І там популісти! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 57). – С. 13


  Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років, а популісти та націоналісти зміцнили свої позиції.
611728
  Коцарев О. І творче, і людське // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка - наймаштабніша наразі спроба дати узагальнений портет видатного українця.
611729
  Гайдабура В. І театр, і кіно, і платівки... (спогади й листи Бориса Дніпрового. Франція та Канада) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 43-48. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
611730
  Лазаревський О. І ті люди, і село те... (Тарас Шевченко на Конотопщині) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 116-133. – ISSN 0131-2561
611731
  Кононенко Ю.Г. І тільки незмінна книга : До 10-річчя відновлення діяльності Бібліотеки української літератури в Москві / Ю. Кононенко, Є. Білошицька, В. Слюсарчук. – Москва : БУЛ, 1999. – 64с. – (Б-ка української літератури в Москві; Палати Мазепи ; Число 2)
611732
  Морговський А.Ф. І тоді я прийду... / А.Ф. Морговський. – Київ, 1983. – 264 с.
611733
  Абліцов В. І тут прийшов Кіндзюліс (вибачте, Медведчук) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 4
611734
  Луций О. І фахівців з маркетингу... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 28 червня - 5 липня (№ 29)
611735
  Федченко П. І філософія подобалась мені, але... / інтерв"ю взяла Наталія Скок // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 40-41
611736
  Пашук А. І Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу // Вісник Західного наукового центру Інституту соціогуманітарних проблем людини : Herald socio-humanitarian problems of a person / Західний науковий центр. Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – № 1. – С. 25-33. – (Соціогуманітарні проблеми людини)
611737
  Мартич Ю.М. І хліб і до хліба / Ю.М. Мартич. – К, 1961. – 148с.
611738
   І хліб, і пісня. – Ужгород, 1983. – 254с.
611739
  Сергійчук В. І хоча "стояли они накрепко" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 64-66. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 350-річчя нав"язання Москвою Глухівських статей.
611740
  Шевченко Л. І хочеться розповісти, як це було. Ювілейні спогади // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 18-20


  О. Пономарів.
611741
  Кислиця Д. І хочуть, але не можуть... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 121, лютий : лютий. – С. 11-16


  "Це про тих, що в Києві беруть на себе непосильне завдання - розвінчувати діяльність української еміграції..." Літературний критик Л. Новиченко проти професора Юрія Луцького за його книгу "Літературна політика на радянській Україні (1917 - 1934) " та ...
611742
  Неживий О. І хто вони, росіяни? До питання етногенезу і світової закуліси // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 33-60
611743
  Степула Н. І цап у лавровому вінку, і мільйон доларів за книжку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 8
611744
  Омельченко Г. І це - не жарти. Відкритий лист Президенту України пану Зеленському В.О. з приводу його заяви в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 4
611745
  Ліпатов В.В. І це все про нього... : Роман / В.В. Ліпатов. – Київ : Дніпро, 1980. – 410с.
611746
  Чавчавадзе І.Г. І це людина? / Илья Чавчавадзе ;. – Київ : Дніпро, 1964. – 251с.
611747
  Попов В.Ф. І це назавають будні. / В.Ф. Попов. – К, 1977. – 472с.
611748
  Попов В.Ф. І це називають буднями... / В.Ф. Попов. – К, 1977. – 223с.
611749
  Попов В.Ф. І це називають буднями... / В.Ф. Попов. – К, 1977. – 208с.
611750
  Менабде М. І час ішов... : [цикл притч] / Манана Менабде ; з груз. пер. Рауль Чілачава. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 93, [3] с. – Парал. тит. арк. груз. – ISBN 978-617-7192-54-0


  Цикл притч Манани Менабре "І час ішов..." створювався протягом низки років, на перетині двох культур - німецької та грузинської, конкретно - в Берліні і Тбілісі. Притчі складають єдиний цикл, що містить єлементи як грузинського фольклору, так і ...
611751
  Сергійчук В. І через сто років - один до одного // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 18-25. – ISSN 2313-8505


  "У статті розглядаються актуальні проблеми ХХ століття українсько-російських відносин, які є в сучасній російській історіографії. Зокрема, питання "українці", як окремий від росіян, нації; спроба відродити українську власну державність через 1917-1921; ...
611752
  Стефаник В. І чого ти, серце моє : вибране / Василь Стефаник. – Київ : Академія, 2015. – 271, [1] с. – В змісті розд.: Чиста, як плуг, що оре ; Синя книжечка ; Камінний хрест ; Дорога ; Моє слово ; Зeмля ; Давня мелодія ; Від себе. - : Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) › українське). – ISBN 978-966-580-465-9
611753
  Хасанова Т. І чому не може бути помаранчевого неба у Парижі? // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  На картинах Валерія та Марії Каленкових можливо все: і яблука-велетні над хатою, і чудернацькі мопси, і море, що дихає заходом сонця, і помаранчеве небо Парижа. Перша виставка юних художників відкрилася у Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича. ...
611754
  Ткачук М. І чужого научайтесь... // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 123)


  Студенти НУБіП їздять за програмами обміну до європейських університетів.
611755
  Іваненко М. І чужому навчайтесь... // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 19
611756
  Вертіль О. І чужому навчаються, й свого не цураються // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 18 квітня (№ 75). – С. 5


  Сумський національний аграрний університет співпрацює із партнерами 22 країн, завдяки чому успішно розвивається за різними напрямами і сповна відповідає європейським стандартам.
611757
  Креденець Н.Д. І шарм культурної столиці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 10


  Про Львівський коледж легкої промисловості Київського національного університету технологій та дизайну.
611758
  Косяк О.О. І шлях один, і мета єдина. / О.О. Косяк, В.І. Затуливітер. – Харків, 1980. – 96с.
611759
  Козуля О. І ще один рік інформаційної війни проти укаїнства...Огляд преси // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-7
611760
  Савчук М. І ще про Миколу Мухіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 13


  Микола Іванович Мухін-Колода був українським скульптором і професором.
611761
  Литвинська С.В. І ще раз про документологію // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 47-52


  У статті проаналізовано становлення документології як наукової та навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку XXI ст., розглянуто наукові та навчально-методичні напрацювання з документології та їхнє значення на ...
611762
  Соколов Г.В. І юнга має серце моряка. / Г.В. Соколов. – Київ, 1980. – 96с.
611763
  Круковець О.В. І я гукаю: "Еврика!" : сатира та гумор / О.В. Круковець. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143 с.
611764
  Володарський З.М. І я з вами! : п"єса / З.М. Володарський. – Київ, 1961. – 27 с.
611765
  Мельничук Г. І я піднімав Червону Калину : спомин дивізійника / Григорій Мельничук ; зредагував Н. Мизак. – Чернівці ; Брадфорд : Букрек, 2008. – 212 с. : іл. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 4). – ISBN 978-966-399-157-7
611766
  Женченко В. І я ще радію // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
611767
  Тимошик М. І. "Підривна" література з Лондона: або Чому найбільше боялося радянське керівництво після оприлюднення на Заході документів Великого Збору ОУН 1968 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 2-3
611768
  Костенко А.В. І. В. Фабриціус (1882—1966 рр.): археолог та музеєзнавець / А.В. Костенко, А.В. Шевченко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 2


  Згадуються В. Фабриціус, І.В. Фабриціус, В.І. Гошкевич, В.Б. Антонович та інш.
611769
   І. Вернадський. Витоки = I. Vernadsky. Roots : creative heritage in the context of the history of economic thought in Ukraine : творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – 864 с. – Парал. тит. л. англ. мовою. – (Славетні постаті). – ISBN 978-966-346-655-2
611770
  Бодров В. І. Вернадський. Витоки : нове дослідження у серії "Славетні постаті" // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 92-94. – ISSN 1605-2005


  Авторським колективом економістів та істориків КНУТШ на чолі з проф. В.Д. Базилевичем видано монографію, присвячену інтелектуальній спадщині Івана Вернадського, першого очільника кафедри політичної економії та статистики Університету Св. Володимира. ...
611771
  Коваль Д.П. І. Вишенський та його антиунійний світогляд // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 20-24. – ISSN 2076-1554
611772
  Гармазій Н.С. І. Дзюба: шевченкознавчі компаративістські студії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 250-255
611773
  Яковлєв І.В. І. Драч від Народного Руху України до Конгресу української інтелігенції // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 189-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Іван Федорович Драч увійшов в історію як видатний поет, кіносценарист та громадсько-політичний діяч. Протягом політичної карєри йому вдалось брати безпосередню участь у створенні двох вичназних громадських організацій. Перша - це Народний Рух України, ...
611774
  Огородник І.В. І. Кант // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10
611775
  Конотоп Л.Г. І. Кант і М. Бахтін: проблема модифікації свідомості людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 22-26. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
611776
  Кузнецова К.Ю. І. Кант та Ф. Ніцше: два підходи до критики метафізики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 150-154. – ISSN 2076-1554
611777
  Стеценко Л.Ф. І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич) : життя і творча діяльність / Л. Стеценко. – Київ : Держ. вид. оразотворчого мистецтва і муз. літератури, 1957. – 308 с.
611778
  Сахновський-Панкєєв І. Карпенко-Карий і російська культура / Сахновський-Панкєєв. – Київ : Мистецтво, 1969. – 183, [2] с.
611779
  Дубина М.І. І. Карпенко-Карий і український театр другої половини ХІХ – початку ХХ столітття / М.І. Дубина, М.М. Дубина. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 295, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8683-27-7
611780
  Петренко П. І. Котляревський / П. Петренко. – Харків, 1931. – 71с.
611781
  Корнійчук Т.В. І. Котляревський і Полтавська філія російського біблійного товариства // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 47-53. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
611782
  Гірна Н.М. І. Кревецький – представник "державницької школи" в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 56-60. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено провідні напрями наукової діяльності українського історика Івана Кревецького, який був одним із засновників «державницької школи» національної історіографії. Проведено науково-критичний аналіз досліджень ученого, в центрі яких перебувала ...
611783
  Заболотна І.М. І. Крип"якевич - архівознавець // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 60-68
611784
  Заболотна І.М. І. Крип"якевич - гімназист: фактори формування особистості, інтелектуала, українця (на основі джерел автобіографічного характеру) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 174-187. – ISBN 978-617-7107-21-6
611785
  Заболотна І. І. Крип"якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню співпраці видатного галицького історика І. Крип"якевича з його вчителем, науковим наставником М. Грушевським. The article is devoted to cooperation of well-known Galician historian I. Krypiakevech with his teacher, scientific ...
611786
  Олійник С.В. І. Крип"якевич про становище освітньої сфери Східної Галичини в умовах російської окупації 1914-1915 років // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 41-42
611787
  Бондар С.В. І. Лисяк-Рудницький про історичні та неісторичні нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
611788
  Бондар С.В. І. Лисяк-Рудницький: особливості формування народу та нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поняття "нація" у контексті наукового доробку І. Лисяка-Рудницького.
611789
  Лікарчук І. І. Лікарчук: ЗНО зі вступу МОН не склало // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 21/22 (393/394), листопад. – С. 5-6


  Лікарчук І. про вступну компанію 2018: "За період із 2008 року ця вступна компанія була найскладнішою і найбільш неорганізованою".
611790
  Самойленко Н. І. Мавроді (1911-1981) та його роман "Катаржи" // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 94-99. – ISSN 2218-0567


  У статті з’ясовуються життєвий шлях та соціалізація як літератора представника болгарської діаспори в Україні І. В. Мавроді. Творчість та доля письменника є типовим прикладом життєвого шляху людини того покоління, яке віддано служило високим ідеалам у ...
611791
  Кухта Н.В. І. Манжура в контексті українського казкознавства другої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про збирацьку й публікаторську діяльність відомого українського поета й етнографа-фольклориста І.І. Манжури, його фольклорні збірники "Сказки, пословицы и т.п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях" і "Малороссийские сказки, ...
611792
  Білецька В.В. І. Мірчук про основні вектори розвитку української академічної філософії ХVІІІ - початку ХІХ століть // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 133-137. – ISSN 2076-1554


  На початку XIX століття функцію центра класичної академічної філософії переймають на себе Київська духовна академія та Університет Св. Володимира. До шеллінгіанців , на думку І. Мірчука, належав і відомий етнограф, історик та перший ректор Київського ...
611793
  Тарасюк Н. І. Нечуй-Левицький . "Князь Єремія Вишневецький". Специфіка історіографізму в романі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 40-43
611794
  Нежива Л. І. Нечуй-Левицький у спогадах Марії Загірньої // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 34-39. – ISBN 978-966-793-136-3
611795
  Тарасюк Н. І. Нечуй-Левицький. "Іван Виговський". Своєрідність історизму в романі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 49-56
611796
  Чаговец В. І. О. Мар"яненко -- народний артист СРСР / В. Чаговец. – Київ, 1947. – 32 с.
611797
  Казимирова І. І. Огієнко - засновник української історичної лінгвотермінографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 36-49. – ISSN 1682-3540
611798
  Мітроусова Т.В. І. Огієнко і видатні постаті XX століття // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 186-192. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
611799
  Монастирська Р.І. І. Огієнко про культурно-освітній вплив України на Московію в XVII столітті // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 116-119. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
611800
  Тюрменко І. І. Огієнко про роль і місце Руїни і в історії українського державотворення // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 3-11.
611801
  Ставнюк О.М. І. Петров і проблеми опрацювання фондів Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії. - // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
611802
  Єременко О. І. Світличний - сповідувач Шевченкового слова / О. Єременко, В. Кравченко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-33
611803
  Черняков С. І. Скоропадський і Чернігівщина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.17-21
611804
  Ляхоцький В. І. Стешенко та І. Огієнко: співпраця на ниві української освіти // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 250-272. – ISBN 966-02-0276-8
611805
  Василина К.М. І. Тургенєв vs В. Шекспір: специфіка творчого діалогу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 26-37. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  Стаття присвячена висвітленню особливостей творчого переосмислення шекспірівського сюжетно-образного матеріалу у творах «Гамлет Щигровського повіту» та «Степовий король Лір» І. Тургенєва. Митець веде полеміку із відомим попередником як на змістовому, ...
611806
  Шендрик Л. І. Ф. Павловський (1851-1922) - перший директор музею історії Полтавської битви // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 199-202. – ISSN 2075-1222
611807
  Пустова Ф.Д. І. Франко - історик української літератури / Ф.Д. Пустова. – Київ : Вища школа, 1989. – 145 с.
611808
  Возняк С. І. Франко - титан думки і праці // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 33-39. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
611809
  Гуменний М. І. Франко і Б. Шоу: внутрішня діалогічність творів / М. Гуменний, Т. Горанська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 26-36
611810
  Ткаченко А. І. Франко і верлібр // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 280-286. – ISBN 966-594-298-0
611811
  Вертій О. І. Франко і національне самоусвідомлення українців на сучасному етапі становлення української державності // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 211-220
611812
  Мосенкіс Ю. І. Франко і проблеми передісторії української мови // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 369-371. – ISBN 966-594-298-0
611813
  Басюк Л. І. Франко і творчість О. Маковея // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 9-12
611814
  Швець Г. І. Франко і українська есеїстична традиція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 335-341. – ISBN 966-594-298-0
611815
  Бандура Ю. І. Франко й еміграція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 9-16. – ISBN 966-594-298-0
611816
  Возняк С. І. Франко про єдність національного та загальнолюдського в літературі // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 1999-4966
611817
  Пашук А.І. І. Франко про марксизм і соціал-демократизм : монографія / Пашук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-617-10-0056-8
611818
  Щегельський В. І. Франко про народні прикмети (народне заклинання дощу під час засухи на Поділлі) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 327-332
611819
  Саксєєв С. І. Франко про психологію творчості Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 246-251. – ISBN 966-594-298-0
611820
  Мохнатюк І.О. І. Франко про роль інтелігенції у розвитку українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 30-34. – ISSN 2076-1554
611821
  Білецький О.І. І. Франко та індійська культура // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 3-6
611822
   І. Франко у спогадах сучасників. – Львів
2. – 1972. – 336с.
611823
  Модестова Н.О. І. Франко як перекладач політичної лірики Гюго // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 22-24
611824
  Савчук В.С. І. Шад - представник німецької філософії у Харківському університеті // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.100-109. – ISBN 966-551-070-3
611825
   І... неформальна освіта. Перед студентами НАУ [Національний авіаційний університет] відкрито необмежені можливості самовдосконалення // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 5
611826
  Деркач Б.А. І.А. Крилов / Б.А. Деркач. – Київ, 1969. – 166 с.
611827
  Корнієнко І.С. І.А.Савченко (Кінорежисер,1906-1950) / І.С. Корнієнко, М.М. Бережний. – К, 1963. – 71с.
611828
   І.В. Бичко - "український Сартр". – Київ : Знання України, 2006. – 59, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 966-316-139-6
611829
  Андрос Є.І. І.В. Бичко у філософському та антропокультурному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми утвердження демократії й громадянського суспільства в Україні на тлі філософсько-антропологічних студій. Рассматриваются проблемы становления демократии и гражданского общества в Украине на фоне философско-антропологических ...
611830
   І.В. Вернадський - видатний дослідник історії економічних учень / М. Стрішенець, О. Павлова, К. Павлов, В. Купчак // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 3 (19). – С. 7-14. – ISSN 2411-4014
611831
  Благих И. І.В. Вернадський та російсько-німецька школа в політичній економії / И. Благих, Ж. Громова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню взаємозв"язку вітчизняної історико-економічної науки та німецької історичної школи в політичній економії. На прикладі творів І.В. Вернадського показано взаємодію вітчизняної історико- економічної думки і праць В. Рошера, ...
611832
  Шегда А.В. І.В. Вернадський та сучасна методологія пізнання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 19-24


  В статті аналізуються погляди Вернадських-вчених на єдність науки, роль держави в її розвитку. Акцентується увага на методологічних проблемах розвитку науки в сучасних умовах.
611833
  Мишанич Я. І.В. Іваньо - сковородинознавець // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 55-70


  Про наукову спадщину Івана Васильовича Іваня з царини сковородинознавства. Його дослідження творчості Г. Сковороди тривали упродовж 20 років - з 1962 по 1982 р. Зібрано й проаналізовано блтзько 20 праць ученого.
611834
  Лазоренко Т.Г. І.В. Лучицький як історик аграрних відносин у Франції напередодні і в час революції кінця XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 78-88. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
611835
  Загуляєва Н.А. І.В. Лучицький: від студента - до заслуженого професора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено видатному вченому, викладачу Київського університету Івану Васильовичу Лучицькому. Мета роботи прослідити нелегкий шлях, який пройшов учений від студента до заслуженого професора університету. Наукова та викладацька діяльність І. В. ...
611836
  Коломієць Л. І.В. П"ятницький - учений, педагог, людина / Л. Коломієць, Л. Пилипенко // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 45. – С. 1, 2


  Ігоря Володимировича Пятницького, професора, доктора хімічних наук, завідувача кафедрою аналітичної хімії з 1960 по 1985 рік, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії імені Л.В.Писаржевського НАН України.
611837
  Сойко І.В. І.В. Шаровольський - учений і педагог // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 3-9
611838
  Жлуктенко Н.Ю. І.В. Шаровольський як дослідник середньовічного процесу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-108
611839
  Підгрушний І.І. І.В.Мічурін - матеріаліст-діалектик / І.І. Підгрушний. – К, 1949. – 48с.
611840
  Самойленко Л.Г. І.Г. Шовкопляс в Київському університеті // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 99-110


  У статті на основі архівних матеріалів викладені окремі аспекти біографії видатного українського вченого І.Г. Шовкопляса, його педагогічної діяльності у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченко.
611841
  Палієнко С.В. І.Г. Шовкопляс і конкретно-історичний підхід О.М. Рогачова // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 200-208. – ISSN 2078-0133


  У статті висвітлюється становлення і розвиток соціоісторичного напрямку в радянському палеолітознавстві. Розглядаються теоретичні погляди українського вченого-археолога, професора кафедри археології та музеєзнавства КДУ ім. Т.Г. Шевченка Івана ...
611842
  Ковальова І.Ф. І.Г. Шовкопляс: спомини крізь час // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 93-94
611843
  Филь О.М. І.Д. Черняховський у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу прослідкувати феєричну військову кар"єру відомого українського полководця часів другої світової війни І. Д. Черняховського. Розпочавши кар"єру командиром танкової дивізії, Черняховський уже через три роки очолив 3-й Білоруський фронт. ...
611844
   І.З.Бойко. – Львов, 1968. – 10с.
611845
  Куделко С. І.І. Мечников і культурно-історичний контекст Харківщини // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 8-13. – ISSN 1811-2404
611846
  Нікітін В.М. І.І. Мечников і проблема довголіття / В.М. Нікітін; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1968. – 47 с.
611847
  Острянин Д.Х. І.І. Мечников у боротьбі за матеріалізм у природознавстві / Д.Х. Острянин. – Київ, 1954. – 388с.
611848
  Слободян В.С. І.І. Мечников. Штирихи до портрета (дл 175-річчя з дня народженя) / В.С. Слободян, М.В. Слободян // Актуальна інфектологія : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Крамарьов С.О. ; редкол.: Бекіш В.Я., Березенко В.С., Бодня Е.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 8, № 1. – С. 92-99. – ISSN 2312-413Х
611849
  Посохов С. І.І. Мечников: епізоди з біографії // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 13-15. – ISSN 1811-2404
611850
  Садова Т.А. І.І. Огієнко про рідномовне навчання та виховання особистості // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / М-во освіти України ; Ін-т змісту і методів навчання ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 1998. – Вип. 3. – С. 36-38. – ISBN 5-7763-4577-4
611851
  Боєва Е.В. І.І. Огієнко про роль наголосу у фонетичному розвитку української мови / Е.В. Боєва, А.І. Горницька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 35-39. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті здійснено аналіз мовознавчої спадщини Івана Огієнка.
611852
  Пасічник Н. І.І. Патлаєвський та С.І. Іловайський - фундатори Новоросійської школи фінансового права // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 187-192. – ISBN 978-617-7046-59-1
611853
  Котельницький Н.А. І.І. Петрункевич та В.І. Вернадський - репрезентанти українського земського лібералізму: штрихи до політичного портрету // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 5. – С. 117-123. – ISSN 2409-2037
611854
  Косовець Ю. І.І. Ползунов: тріумф і трагедія винахідника першої в Російській імперії парової машини // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 37-42. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена аналізу життя та діяльності Ползунова Івана Івановича [1728, Єкатеринбург - 16(27).5.1766, Барнаул], видатного російського теплотехніка, одного з винахідників теплового двигуна, творця першої в Росії паросилової установки. У 1742 ...
611855
  Світленко С. І.І. Срезневський і українські народолюбці Наддніпрянщини 40-80-х рр. XIXст. // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 94-108. – ISBN 978-966-981-084-7
611856
  Молчанов В.Б. І.І. Ярмошик. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть. - Житомир. - 2006. - 216 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 216-220. – ISSN 0130-5247
611857
  Білинська М. І.І.Воробкевич. / М. Білинська. – К., 1958. – 52с.
611858
  Дяченко С.С. І.І.Мечніков / С.С. Дяченко. – Київ-Харків, 1946. – 55с.
611859
  Островський Г.С. І.І.Труш. Нарис про життя та творчість. / Г.С. Островський. – К., 1955. – 38с.
611860
  Лотоцький Г. І.К. Свєшніков - дослідник поля Берестецької битви // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 202-204
611861
  Стамбол І. І.Л. Липа на службі українських органів влади в Одесі (1917-1918 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 52-59. – ISBN 978-617-7235-56-8
611862
  Якобчук Н. І.М. Каманін - видатний подвижник української науки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 405-419. – ISBN 978-966-2410-25-9
611863
  Стьопченко Е.М. І.М. Кулинич - дослідник історії німців в Україні // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 281-293. – ISBN 978-966-525-872-8


  І.М. Кулинич - український історик, дослідник історії міжнарародних відносин, доктор історичних наук (з 1970 року), професор.
611864
   І.М. Ліфшиць (100 років від дня народження) / підготовлено Ю.І. Мушкало // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 173. – ISSN 0374-3896
611865
   І.М. Чиженко (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 143. – ISSN 0374-3896
611866
  Гаврик В. І.Мазепа в суспільно-політичному житті української еміграції повоєнного періоду (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 209-218
611867
  Зінченко Н. І.Нечуй-Левицький і російська культура // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 8-10.
611868
   І.О. Гуржій. – Львів, 1965. – 30с.
611869
  Лаврова О. І.О. Сікорський та Київський Фребелівський педагогічний інститут // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
611870
  Яковенко О. І.О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 43-50. – ISSN 1029-7200


  Іван Олексійович Сікорський - психіатр, психолог, професор Київського університету Св. Володимира, громадський діяч. У 1869 р. закінчив з відзнакою медичний факультет Київського університету св. Володимира, захистив дисертацію "Про лімфатичні судини ...
611871
  Мусіяка Н.І. І.О. Сікорський: перша вітчизняна концепція особистісної детермінації навчання (еколого-психологічний аспект) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 197-207. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
611872
  Шарова Т.М. І.П. Котляревський - драматург і театральний діяч // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 164-173. – ISBN 978-617-7346-65-3
611873
  Стебун І.І. І.П. Котляревський : Критично-біографічний нарис : [До століття з дня смерті І.П. Котляревського : 1838-1938] / І.І. Стебун [псевд.] ; АН УРСР. Інститут української літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 112 с., 2 л. портр. (фронт.), іл. : портр., іл.
611874
  Стебун І.І. І.П. Котляревський : Критично-біографічний нарис / І.І. Стебун [псевд.] ; АН УРСР. Інститут української літ. ім. Т.Г. Шевченка. – 2-е вид., випр. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 89, [4] с.
611875
  Волинський П.К. І.П. Котляревський / П.К. Волинський. – Київ, 1950. – 32с.
611876
  Волинський П.К. І.П. Котляревський : життя і творчість / П.К. Волинський. – Київ : Художня література, 1951. – 176 с.
611877
   І.П. Котляревський та українська література і мова. – Київ : Вид-во Київського університету, 1971. – 208с.
611878
   І.П. Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К, 1969. – 631с.
611879
   І.П. Котляревський у критиці та документах. – Київ, 1959. – 214 с.
611880
  Зеров М. І.П. Котляревський. Біографічна канва // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 7-10. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
611881
  Левлер А.І. І.П. Крип"якевич - організатор української освіти в роки Першої світової війни // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 239-250
611882
  Салата Г. І.П. Прокоф"єв – інженер шляхів сполучення, вчений у галузі будівельної механіки та мостобудування (до 140-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 119-124. – ISSN 1998-4634
611883
  Павловський І.Ф. І.П.Котляревський : Біографічний нарис з малюнками / І.Фр. Павловський ; Пеpеклад з pосійської мови на укpаїнську Д.Ф. Куліша. – Полтава : Вид. Полтав. Губеpн. Аpх. Коміс. ; Губеpн. Дpук., 1918. – 26 с. : поpтp., мал. – На обкл. назва книги: Іван Петрович Котляревський. - В кн. поpтp. І.П. Котляpевського та М.Г. Рєпніна-Волконського. – (Істоpико-літературна бібліотека ; № 1)
611884
   І.Рєпін. Каталог виставки творів.. – К., 1940. – 19с.
611885
  Лапін В.П. І.С. Бліох - творець першого у світі Музею війни та миру // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 11-14
611886
  Гуцал В.А. І.С. Винокур – турбота про бібліотечні справи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 116-124. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
611887
   І.С. Горбань: "Відкриття явища агрегатно-фазових перетворень у електронній системі кристалів являє собою доказ існування абсолютно нового, раніше невідомого стану речовин" // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – C. 1-10
611888
  Тараненко М.П. І.С. Нечуй-Левицький / М.П. Тараненко. – Київ : Вища школа, 1984. – 183 с.
611889
  Бурлака Г. І.С. Нечуй-Левицький і М.С. Грушевський: літературні взаємини // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 252-259. – ISBN 978-966-793-136-3
611890
  Мануйкін О. І.С. Нечуй-Левицький про школу і літературну освіту молоді // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 420-426. – ISBN 978-966-793-136-3
611891
  Кочерга Г. І.С. Нечуй-Левицький у контексті історико-лінгвістичних досліджень // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 469-478. – ISBN 978-966-793-136-3
611892
  Ковальчук Г. І.С. Нечуй-Левицький у творчому житті М.С. Грушевського-літератора // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 35-39
611893
  Харитонова В.Ф. І.С. Паторжинський - видатний співак, актор, педагог // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 274-282
611894
   І.С. Свєнціцький : короткий бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 15 с.
611895
  Ковалевська М. І.С.Іжакевич / М. Ковалевська. – К, 1949. – 52с.
611896
  Мироненко М. І.С.Нечуй-Левицький / М. Мироненко. – Х., 1930. – 70с.
611897
   І.С.Нечуй-Левицький. – Львів, 1968. – 29с.
611898
  Шабліовський Є.С. І.С.Тургенєв і українська дожовтнева література. / Є.С. Шабліовський, М.П. Гнатюк. – Київ, 1968. – 174с.
611899
  Яковлєв І.В. І.Ф. Драч і перебудовчі процеси в Україні // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 249-256. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
611900
  Пиріг Р.Я. І.Ф. Курас - архівіст // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 41-48. – ISBN 978-966-611-701-7
611901
   І.Ф. Курас і становлення політології в Україні / А Ю. Левенець, О.С. Онищенко, М.І. Михальченко, О.М. Майборода // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 49-54. – ISBN 978-966-611-701-7
611902
  Висовень Д.І. І.Ф. Павловський - перший дослідник життя і діяльності князя Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 166-173.
611903
  Горбач Н.І. І.Франко - поборник дружби українського і російського народів / Н.І. Горбач, Л.П. Малишева. – Київ, 1956. – 19с.
611904
  Гордійчук Н.В. І.Франко "Перехресні стежки". : Тематика, проблематика твору. Система образів. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 9-12.
611905
  Кушнір І.О. І.Франко про причини та форми прояву кризи сучасної цивілізації // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 38 : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансової академії. – С. 107-114. – ISSN 2077-7450
611906
  Лапій М. І.Франко про реалістичне та приватне модерне пейзажотворення українських та іншомовних письменників. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 289-293. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Стаття присвячена висвітленню Франкової критичної рецепції літературного пейзажу - реалістичного та модерного. На основі літературно-критичних праць І. Франка про творчість І. Нечуя-Левицького, Ю. Федьковича, Т. Шевченка, А. Кримського, Семена Земляка ...
611907
  Кушнір І.О. І.Франко про сутність соціалізму // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 49-60. – ISSN 2077-7450
611908
   І.Ю. Ізгур (З нагоді 25-річчя його літературно-громадської діяльності). – Кременчук, 1929. – 30 с.


  Зміст: 1. П.Г. Калініченко. Наші завдання; 2. П.Г. Калініченко. Поет І.Ю. Ізгур; 3.М.М. Кручінін. Ізгур, як поетреволюції і мислитель; 4. Анрі Барбюс. Голос життя
611909
  Савчук В.С. І.Я. Акінфієв і представники Київської ботанічної школи: невідомі сторінки спілкування // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 69-77. – ISSN 2312-2587


  "На підставі вивчення різноманітних джерел наведені невідомі дані щодо професійних й особистісних стосунків В.І. Липського, І.Ф. Шмальаузена та І.Я. Акінфієва й висловлені міркування щодо чинників, які сприяли співробітництву І.Ф. Шмальгаузена та ...
611910
  Пушик П. І.Я. Франко і традиція гуманістичної етики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 59-65. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
611911
  Вандишев В.М. І.Я. Франко про історико-культурний та науковий аспекти феномену релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертає увагу на обмеженість нинішніх уявлень про історію становлення і розвитку природничо-наукових знань і релігійних уявлень на терені вітчизняної духовності. Науковий доробок І.Я. Франка сприяє поглиб-ленню вивчення історії вітчизняної ...
611912
  Головай І. І.Я. Франко про перспективи буття української мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 158-159
611913
  Гуменна Віра Юріївна І.Я.Франко -- дитячий письменник: теоретик і практик : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Гуменна Віра Юріївна; Херсонський держ. пед. ім. Н.Крупської. – Херсон, 1993. – 157л. – Бібліогр.:л.152-157
611914
  Гуменна В.Ю. І.Я.Франко -- дитячий письменник: теоретик і практик : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08.,10.01.02 / Гуменна В.Ю. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 19 с.
611915
  Бунчук О.Б. І.Я.Франко про самоврядування міст за магдебурзьким правом // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 44-48. – (Правознавство ; Вип. 365)
611916
  Красько О.І. Іn memoria: стилістика та емотивність меморіальних спогадів про істориків Харківського університету другої половини ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 82-85. – ISSN 2076-1554
611917
  Glemzene A. Іn memory of my supervisor, professor Yuriy. O. Zhluktenko // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 420-423


  The article pays tribute to a prominent Ukrainian linguist, professor Yuriy.O. Zhluktenko, whose guidance and advice greatly influenced the professional formation of the author. The aspects of lexical and semantic borrowings the author dealt with in ...
611918
  Kostiantyn D. Іndіan-Amerіcan cultural and phraseоlоgіcal unіty іn іmmіgrant fіctіоn // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – P. 64-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Осягнення культурного самоусвідомлення через мовні засоби відображення концептів культури є актуальним та перспективним для лінгвокультурологічного аналізу фразеологізмів. У процесі міжкультурної комунікації ФО з національно-культурним компонентом ...
611919
  Yermoshenko A.M. Іnsuring progressive approach to gender equality in education: the swedish approach // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – P. 159-162. – ISSN 2306-546X


  Забезпечення реалізації прогресивного підходу до гендерної рівності у сфері освіти: досвід Швеції.
611920
  Gianfranco Tamburelli Іnternational cooperation for the protection of the environment and sustainable development - the situation today // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – P. 232-237. – ISBN 978-966-7957-20-9
611921
  Федущак-Паславська Іnterpretatio у діяльності римських юристів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 46–54. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
611922
  Savchenko A. Іssues of the Classification of Corruption Crimes in Ukraine // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – P. 161-166. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
611923
  Птахів Семен ІАЕА : завантаження бортів зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
611924
  Самойлов Юрій ІАТА пояснює... Питання залишаються // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
611925
  Гавура Анна ІАТА: до 2035 р. кількість авіапасажирів подвоїться // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
611926
  Чалышкан Кристина ІАТІ Украина: секрет успеха компании // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
611927
   ІАТІ: успех партнеров - успех компании! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
611928
  Попко В.В. Іберійська модель місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 390-395. – ISSN 2219-5521
611929
  Кулінич Т.О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулінич Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
611930
  Кулінич Т.О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулінич Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 227 л. – Бібліогр.: л. 199-227
611931
  Роланд П. Ібн Арабі - головні риси його метафізики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 127-137


  У цій статті аналізується метафізична концепція Ібн-Арабі, одного з визначних містиків і метафізиків ісламського світу. Автор розглядає оприявнення божественної дійсності, як його розумів Ібн-Арабі, по-перше, як божественне самооприявнення божественної ...
611932
  Піч Р. Ібн Арабі - головні риси його метафізики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 121-130
611933
  Ібн Ашур Мухаммад аль-Тахір Ібн Ашур: Трактат про цілі Шаріату = Ibn Ashur: treatise on Maqasid al-Shariah / Мухаммад аль-Тахір ібн Ашур. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 31, [1] с. – На обкл. назва укр., англ. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні" = IIIT Books-in-Drief Series). – ISBN 978-966-416-753-3
611934
  Мартиняк І. Ібн Фадлан про поховальні вірування та обряди східних слов"ян // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 136-142. – ISSN 2225-5095
611935
  Мірошниченко М.М. Ібрагімов Мірза Аждар Оглу (азербайджанський письменник, перекладач, політичний і громадський діяч) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 56. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
611936
  Коцарев О. ІБТ починає нову розмову про "Розстріляне відродження" // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 69-74. – ISBN 978-966-8201-83-7
611937
  Возняк М. Ів. Белей і Ол. Кониський / М. Возняк. – Львов, 1928. – 45 с.
611938
  Айзеншток І.Я. Ів. Франко, як історик письменства : [вирізка] / І. Айзеншток. – [б. м. : б. в., 1926. – [13] с. – Окр. віб.: Червоний шлях. 1926, № 5-6, 205-217


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу "Мойсей" І.Я. Фpанка
611939
  Сюндюков І. Івайло, цар народний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 20


  740 років тому до влади в Болгарії внаслідок масштабного повстання прийшов син незаможних селян.
611940
   Івакін Олексій Андрійович (1893-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 189. – ISBN 978-966-933-054-3
611941
  Вареник О. Івакін проти Шагінян і Моренця (про деякі аспекти радянського шевченкознавства) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 110-118. – ISBN 978-966-920-044-0
611942
  Шиян А.І. Іван - мужицький син : за мотивами українських народних казок / А.І. Шиян. – Київ : Дитвидав, 1959. – 82 с.
611943
  Шиян А.І. Іван - мужицький син : за мотивами українських народних казок / А.І. Шиян. – Киров : Веселка, 1982. – 224 с.
611944
  Шиян А.І. Іван - мужицький син : за мотивами українських народних казок / А.І. Шиян. – Київ : Веселка, 1986. – 222 с.
611945
  Коцюбинська М. Іван : До 80-річчя Івана Світличного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 34-40. – ISSN 0130-5263
611946
  Коцюбинська М. Іван (До 80-річчя Івана Світличного) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263
611947
  Пасічник І. Іван (Іов) Борецький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 131-141. – ISBN 966-7631-05-2
611948
  Зінченко А.Л. Іван (Папловський Іван Данилович - церковний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 58-59. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
611949
  Кейван І. Іван Айвазовський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 12-14
611950
  Лиман Л. Іван Аксаков про українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 20-21
611951
  Петрівський Д. Іван Алчевський - великий артист // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 204, січень : січень. – С. 11-15, 25-28
611952
   Іван Алчевський. Спогади. Матеріали. Листування. – Київ, 1980. – 293с.
611953
   Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) - духовний лідер українських освітян // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 1 (7). – С. 5-9. – ISSN 2226-4078


  27 серпня 2014 року відійшов у вічність доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України Іван Андрійович Зязюн, ректор у 1975-1990 рр., славнозвісного Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, міністр освіти України у ...
611954
   Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ : біобібліографічний покажчик / АПН України; Ін-т педагогічної освіти дорослих; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд. Штома Л.Н.; наук. ред.: Ничкало Н.Г. та ін. ]. – 2-ге вид.. переробл. і доп. – Київ, 2008. – 100с. – (Академіки АПН України ; Вип. 14)
611955
   Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.2. – 2003. – 48с.
611956
   Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти доросли, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.Н. Штома ; наук. ред.: Н.Г. Ничкало]. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 228, [1] с. – Імен. покажчик: с. 197-202. - Алф. покажч. назв праць І.А. Зязюна: с. 203-224. – ISBN 978-966-931-148-1
611957
  Маслов В. Іван Андрійович Крилов : життя і творчість (1769-1844) / В. Маслов, проф. – Київ ; Харьків : Українське держвидав, 1945. – 19 с.
611958
  Сьомін Г.І. Іван Андрійович Назукін. / Г.І. Сьомін. – Сімферополь, 1970. – 112с.
611959
  Андрусяк І. Іван Андрусяк про Дмитра Туптала (святого Дмитрія Ростовського), Григорія Квітку-Основ"яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича, Олексу Довбуша / Іван Андрусяк. – Київ : Грані-Т, 2008. – 94, [2] с. : іл. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-201-5
611960
  Андрусяк І. Іван Андрусяк: "Дитину обманути неможливо" / Іван Андрусяк ; розмову вів Юрій Пригорницький // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 62-63. – ISSN 2313-559X
611961
  Заєць І.Я. Іван Багмут : літ.-критич. нарис : [для сер. шкільн. віку] / І.Я. Заєць. – Київ : Веселка, 1964. – 129 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124-128
611962
  Заєць І.А. Іван Багмут : Багмут Іван Андріанович, про нього / І.А. Заєць. – Київ, 1985. – 112 с.
611963
  Гришко В. Іван Багряний - ідейний співучасник сучасного самовизволення України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 22-24


  До відзначення 85-річчя Багряного на батьківщині.
611964
  Подобєд О. Іван Багряний - ініціатор створення Організації української демократичної молоді (ОДУМ) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 37-40. – ISBN 978-966-485-045-9
611965
  Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість : Матеріали до вивчення життя і творчості підрадянського періоду // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11.
611966
  Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість : матеріали до уроку з вивчення життя і творчості підрадянського періоду // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
611967
  Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість : матеріали до вивчення життя і творчості підрадянського періоду // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11
611968
  Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість. : Матеріали до уроку з вивчення життя і творчості підрадянського періоду // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-24.
611969
  Згурська Л. Іван Багряний - письменник і громадянин // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 59-66
611970
  Міщенко М. Іван Багряний - політичний діяч // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 226, листопад : листопад. – С. 10-14
611971
  Лавріненко Ю. Іван Багряний - політичний діяч і письменник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 10
611972
  Козак С. Іван Багряний - редактор і автор часопису "Українські вісті" (1945-1963) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 146-155. – ISSN 2522-1272
611973
  Волошина Н. Іван Багряний // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-6.
611974
  Жулинський М.Г. Іван Багряний // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 416-423. – ISBN 978-966-00-0899-6
611975
  Почерніна І.М. Іван Багряний "Тигролови" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 36-45
611976
  Коновалов О. Іван Багряний (до 95-ліття від дня народження) // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2001. – Ч. 4. – С.79-82
611977
  Шарговська О. Іван Багряний 83 дні сидів у камері смертників // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 33 (186). – С. 54-57


  Юрій Смолич відмовився поновити його в Спілці письменників.
611978
  Шугай О. Іван Багряний або Через терни Гетсиманського саду : роман-дослідження / Олександр Шугай. – Київ : Рада, 1996. – 480 с. : фотогр. – ISBN 5-7707-8650-7
611979
  Кир"ян Н. Іван Багряний завойовує інформаційний простір // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 грудня (№ 50). – С. 11
611980
   Іван Багряний і "Розстріляне Відродження" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 511, жовтень : жовтень. – С. 10-12
611981
  Бігун І. Іван Багряний і ОУН під час Другої світової війни // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 163-198
611982
  Шугай О. Іван Багряний повертається... / розмовляв Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 1, 7


  У рідному місті видатного письменника і громадського діяча відкрили пам"ятник. Про подію, що сталася в Охтирці розповідає багрянознавець Олександр Шугай.
611983
  Волиняк П. Іван Багряний у Монтреалі й Оттаві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 24-27
611984
  Пестрецова О.М. Іван Багряний. "Б"є крильми птах" : (методичні поради щодо вивчення тексту) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 61-69
611985
  Шугай О. Іван Багряний. Шлях по лінії найбільшого опору / підготував Олег Коцарєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 30-31


  Олександр Шугай - про естетичні й політичні координати письменника, його актуальність для сучасного читача.
611986
  Коцарєв О. Іван Багряний. Шлях по лінії найбільшого опору // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2016. – № 11/12 (277/278). – С. 39-42
611987
  Шугай О. Іван Багряний: велика справа потребує великого серця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)


  До 115-річчя з дня народження Івана Багряного.
611988
  Шугай О. Іван Багряний: велика справа потребує великого серця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 10 вересня (№ 18). – С. 8-9


  До 115-річчя з дня народження Івана Багряного.
611989
  Клєщова О. Іван Багряний: письменник, публіцист і політичний діяч // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 400-405. – ISSN 1728-9572
611990
   Іван Багряний: український письменник і політичний діяч : до 110-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / [упоряд. С. Козак]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. – 263, [1] с. – Імен. покажч.: с. 249-261. – ISBN 978-617-605-027-8
611991
  Ткаченко М. Іван Багряний: харківська сторінка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 3
611992
  Процик І.Р. Іван Боберський - творець української футбольної термінології в Галичині // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 75-90. – ISSN 1682-3540
611993
  Сова А. Іван Боберський – засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у м. Львові // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 166-175. – ISSN 2312-1165
611994
  Сова А. Іван Боберський : суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність / Андрій Сова ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича, Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Франка [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2019. – 511, [1] с. – Імен. покажч.: с. 477-498. - Геогр. покажч.: с. 499-511. – Бібліогр.: с. 296-388 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9159-1


  У пр. № 1742939 напис: Бажаю гарних вражень від прочитання цієї книги! З повагою Андрій Сова. Підпис. 4.02.2021 р.
611995
  Качура Я.Д. Іван Богун / Я.Д. Качура. – К., 1972. – 103с.
611996
  Журавльов Д.В. Іван Богун // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 155-158. – ISBN 978-966-14-1182-0
611997
  Сорока Ю.В. Іван Богун : роман : [у 2 т.] / Юрій Сорока. – Київ : Будинок письменників України. – ISBN 978-966-1557-20-7
Т. 1. – 2012. – 315, [2] с. – На тит. арк.: Лауреат Всеукр. конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова - 2009"
611998
  Сорока Ю. Іван Богун : роман : [у 2 т.] / Юрій Сорока. – Київ : Будинок письменників України. – ISBN 978-966-1557-21-4
Т. 2. – 2012. – 538, [3] с. – На тит. арк.: Лауреат Всеукр. конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова - 2009"
611999
  Павличко Д. Іван Богун : поема // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 58-66. – ISSN 0868-4790
612000
  Островський О. Іван Богун: Полковник Винницький. – 2-е випр. вид. – К., 1918. – 32с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,