Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
614001
  Мельник Н. "Кримська хвиля" студентів прийнята // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 74). – С. 8


  До вищих учбових закладів України перевелося близько 300 студентів, які навчалися у вузах АР Крим. 105 із них прийняв КНУ імені Тараса Шевченка. Зі словами вдячності за тверду громадську позицію та патріотизм до нових студентів звернувся ректор закладу ...
614002
  Михайлова Н. "Кримське" золото в Амстердамі: політика vs археологія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 14


  "14 грудня в Амстердамі має відбутися суд, у якому вирішуватиметься доля археологічних шедеврів, що були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона чотирма кримськими музеями. Юридично ці експонати є власністю Музейного фонду України. Чому Крим? Земля ...
614003
  Гайворонський О. "Кримських етносів букет" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають останні кримські події різні етнічні спільноти півострова.
614004
  Васейко Ю. "Кримські сонети" Адама Міцкевича у перекладах Левка Боровиковського: лексичні та граматичні трансформації оригіналу // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 120-126
614005
  Личковах Володимир "Крин благоуханний" : сигнатура Богородиці у декоративних елементах української народної ікони / Личковах Володимир, Пономаревська Олена // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 16-19. – ISSN 0130-1799
614006
  Красножон К. "Криниця для спраглих" у піску забуття // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 312-314


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
614007
  Калиничева З.В. "Крисалл небес мне не преграда доле..." / З.В. Калиничева. – Л, 1986. – 191с.
614008
  Кулеша Н. "Кристалізація державницького світогляду" - основне гасло гетьманських видань 40-х рр. XX ст. у Німеччині // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 120-130


  Надежда Кулеша "Кристаллизация государственного мировоззрения" - основной лозунг гетманских журналов 40-х гг. XX века в Германии. Утверждается необходимость объединения украинства в эмигрант для достижения окончательной цели в борьбе за собственное ...
614009
  Костюкович И. "Кристалл знаний" – новая Национальная библиотека Республики Беларусь / Ирина Костюкович // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-34


  Создание новой Национальной библиотеки - событие значительное для всего мирового библиотечного сообщества. На постсоветском пространстве библиотечные проекты такого масштаба реализуются не часто. В статье рассказывается о Национальной библиотеке ...
614010
  Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як засіб протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 101-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
614011
  Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка тероризму // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.23-28. – Бібліогр.: 7 н.
614012
   Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України; за заг. ред. В.В. Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 156с. – ISBN 978-966-8759-38-9
614013
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
614014
  Баклан І.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотиків серед неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
614015
  Головкін Б.М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 105-131. – ISBN 966-8467-41-8
614016
  Маслова Н.В. Кримінологічна характеристика крадіжок з проникненням у житло громадян в умовах великого міста // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-83
614017
  Гришко О.М. Кримінологічна характеристика крадіжок, вчинених щодо осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 534-540. – ISSN 1563-3349
614018
  Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов"язана з наркобізнесом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-93.
614019
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
614020
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
614021
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
614022
  Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і телесні ушкодження з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
614023
  Мороз Л. Кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
614024
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
614025
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
614026
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
614027
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.08. - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
614028
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
614029
  Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного вироб-ва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркот. засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : (За матеріалами Автономної республіки Крим) Монографія / І.О. Доброрез. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2006. – 200с. – ISBN 966-354-083-4
614030
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
614031
  Мельник М. Кримінологічний аналіз економічної злочинності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
614032
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
614033
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
614034
  Шаповалов В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов"язаної із обігом психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-98.
614035
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
614036
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
614037
  Голіна В В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : Монографія / В В. Голіна. – Харків : Регіон-інформ, 2004. – 212с. – ISBN 966-7291-64-2
614038
  Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 123-126.
614039
  Александров Ю.В. Кримінологія : Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-238-1
614040
   Кримінологія : Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спеціальностей іищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. І.М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-75-8
614041
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
614042
   Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. та ін. Опанасенко; МОНУ. Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-060-7
614043
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
614044
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванова, П.М. Опанасенко, В.Г. та ін. Пшеничний; О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
614045
   Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
614046
   Кримінологія : навчально-методичний посібник / Київський нац. ун-т внутрішніх справ; [ Василевич В.В. та ін.; за заг ред. Джужи О.М. ]. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-310-6
614047
  Шакун В.І. Кримінологія влади у вітчизняному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання кримінології влади у вітчизняному вимірі. Issues of criminology of authorities in domestic dimension are researched into.
614048
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В.; За заг. ред. О.М. Джужи;. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
614049
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
614050
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
614051
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
614052
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
614053
  Непомнящий Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича / Непомнящий, А // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-78. – ISSN 1608-0599
614054
  Щипківський Геннадій Кримпульські баляндраси : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 55-107. – ISSN 0208-0710
614055
  Ляшенко О.О. Кримська автономія у європейському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позицію та участь ОБСЄ у процесі визначення статусу Кримської автономії у складі України в 90-х рр. ХХ ст. The article shows the position and participation of the OSCE in the process of definition of the political status of the Crimean ...
614056
  Капітоненко М. Кримська війна XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 4


  Драматичні події на півострові надають нам шанси на формування справді стратегічного мислення.
614057
  Денисенко Г. Кримська війна в культурній спадщині України: історія та сучасний дискурс // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 87-100
614058
  Тарасюк Г. Кримська війна у пророчих візіях Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 4-5
614059
  Первих Д.К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
614060
  Тинченко Я. Кримська війна: 160 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Тоді в Криму зіштовхнулись армії кількох країн. Загинули стні тисяч російських, французьких, турецьких, англійських та сардинських вояків. А Севастополь став об"єктом пропаганди "слави російської зброї".
614061
  Семена М. Кримська газета оголосила державну мову ворогом кримчан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Кому сьогодні вигідно розпалювати міжнаціональну ворожнечу на півострові?
614062
  Манюк В.В. Кримська геологознімальна практика : навч. посіб. для студентів геол. спец. ВНЗ / В.В. Манюк, В.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 150, [2] с., [6] арк. кольор. фот. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 115-116. – ISBN 978-966-439-760-2
614063
   Кримська Іліада : Східна війна 1853-1856 рр. очима сучасників. Події, судження, долі. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 448 с. – ISBN 966-572-631-5
614064
  Віднянський С. Кримська конференція 1945 року (уроки для України) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-15. – (Політичні науки)
614065
  Грабовський С. Кримська криза: кінець мрії про без"ядерний світ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5
614066
  Логвиненко О. Кримська мелодія на різних інструментах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 171-175. – ISSN 0208-0710
614067
  Каліберда Ю. Кримська Народна Республіка у боротьбі з більшовиками (грудень 1917 - січень 1918 рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 115-123. – ISSN 0869-3595
614068
  Мордовцев Д.Л. Кримська неволя. Сагайдачний / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 248 с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-6287-Х
614069
  Вишня Остап Кримська ніч та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 23с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
614070
  Лапко М.В. Кримська область : (Географ. нарис) / М.В. Лапко, В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 142с. : Карти. – (Області Української РСР)
614071
  Сергійчук В. Кримська політика Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 14-16
614072
  Лосєв І. Кримська політика України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини.
614073
  Бикова Т.Б. Кримська проблема у політиці Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 137-143. – ISBN 966-02-0276-8
614074
  Гай-Нижник Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямку розв"язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-966-97599-1-7
614075
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 2. – 2001
614076
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 3-5. – 2001
614077
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 6-8. – 2001
614078
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 9-11. – 2001
614079
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 12-13. – 2001
614080
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 14-16. – 2001
614081
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 17-19. – 2001
614082
  Цаль В. Кримська стежина на Тарасову гору. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 7. – С.17-19. – ISSN 0130-5263


  Переклади творів Тараса Шевченка кримськотатарською мовою.
614083
  Мельничук І. Кримська стратегія у зовнішній політиці Литви на південно-східному напрямі (XIV - XV ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
614084
  Вострикова Р.В. Кримська топоніміка: традиції та новації, проблеми та перспективи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 22/24 (314/316). – С. 87-89


  Кримська топоніміка (назва географічних об"єктів), як і раніше, сьогодні є предметом активних суперечок і наукових досліджень. Не дивно, що в краєзнавчій літературі й на картах може траплятися різне написання одних і тих же назв. Але проблема не тільки ...
614085
   Кримська хвиля // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Столичні виші останніми днями прийняли першу хвилю кримських студентів. 76 студентів переведено до КНУ імені Тараса Шевченка.
614086
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6


  Так можна назвати процес, який відбувся в нашому університеті навесні: з Автономної Республіки Крим перевелися студенти вищих навчальних закладів, які вирішили продовжити навчання на материковій Україні. До КНУ імені Тараса Шевченка перевелися 172 ...
614087
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Понад 100 студентів кримських університетів та інститутів вже навчаються в КНУ.
614088
  Чурюмова Т. Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1


  На сьогоднішній день понад 100 студентів кримських університетів та інститутів навчатимуться в КНУ імені Тараса Шевченка.
614089
  Оболенська Наталя Кримське всесезоння : Україна чудес / Оболенська Наталя, Шамшин Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 108-112
614090
  Данильченко Ніна Кримське натхнення : Моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 146 : Фото
614091
  Петренко І. Кримське питання в зовнішній політиці уряду Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 20-22
614092
  Іванченко Р.П. Кримське питання в міжнародних відносинах від середини XX ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 146-171. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
614093
  Головченко В.І. Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 192-201
614094
  Головченко Володимир Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595


  На основі архівних матеріалів, преси й спогадів безпосередніх учасників Української революції 1917-1920 рр. з"ясовано місце кримського питання в політиці УНР доби Центральної Ради й Української Держави та проаналізовано спроби його вирішення.
614095
  Станіславський В. Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 329-350. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
614096
  Мацибок-Стародуб Кримське соло у Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Твори Ференца Ліста, Фридерика Шопена та Мирослава Скорика прозвучали у віртуозному виконанні 11-річної піаністки Христини Михайличенко в Мистецькому салоні Університету під час сольного концерту маленької виконавиці. Юна піаністка виконує класичну ...
614097
  Гула В. Кримське ханство в ситемі міжнародних відносин на передодні та під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 11-12
614098
  Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор"я в період правління Гаджи Гірея (1442–1466 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 4-28. – ISSN 0130-5247
614099
  Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV - середини ХVII ст. як складова частина Великого Кордону України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
614100
  Лукашевич О.А. Кримське ханство на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 136-143


  Стаття присвячена проблемі розвитку державності і права малої держави в умовах конфлікту цивілізацій на прикладі Кримського ханства. Вихід Криму зі складу Османської імперії та захоплення його Росією рівнозначні скачку з однієї цивілізації в іншу. ...
614101
  Конта Р.М. Кримський Агатангел Юхимович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 227. – ISBN 96966-8060-04-0
614102
   Кримський Агатангел Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 193. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
614103
  Денисенко Г. Кримський Агатангел Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 287-293. – ISBN 966-02-3529-1
614104
   Кримський Агатангел Юхимович = Діячі культури України. ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2007. – № 3. – С. 1
614105
  Гривко А.В. Кримський Агатангел Юхимович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 136-139
614106
  Єщенко М. Кримський бабай / Марина Єщенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
614107
  Манжола В.А. Кримський вузол: природа конфлікту та шляхи можливого розв"язання проблеми (аналітична доповідь) / В.А. Манжола, І.О. Мінгазутдінов, Г.М. Перепелиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
614108
  Капітоненко М. Кримський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 8


  Що потрібно зробити Україні, щоб виграти "партію" у Росії?
614109
  Якубов Ф. Кримський інженерно-педагогічний університет- інтелектуальна основа інтеграційних процесів у багатонаціональному Криму // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідає ректор Февзі Якубов.
614110
  Зеленін Г.І. Кримський меридіан. / Г.І. Зеленін, Л.А. Войтенко. – К, 1980. – 139с.
614111
  Артеменко М.Т. Кримський небокрай / М.Т. Артеменко. – Сімферополь, 1963. – 56с.
614112
  Морозова Н.М. Кримський орел : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/14-12/16


  Уродженець Криму, кримський татарин, двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-випробувач Амет-Хан Султан.
614113
  Золотухіна Н. Кримський пейзаж у творчості О.В. Купріна // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 129-134. – ISBN 966-7170-47-0
614114
  Мюнх Ф. Кримський півострів: пробуджені символи царського імперіалізму і сучасні тенденції до ексклавізації // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 176-190. – ISBN 978-617-578-126-5
614115
  Литвиненко Олександр Кримський проект Російської федерації: спроба реконструкції політики на основі AD НОС рішень // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 73-76
614116
  Мавріна О.С. Кримський рід мурз Меркітських у XIX столітті // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 76-88. – ISSN 1682-671Х
614117
   Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 2-72


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
614118
  Ластовський Валерій Кримський хан Саадат-Герай // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 274-277. – ISBN 966-7865-75-4
614119
  Брехуненко В.А. Кримський ханат і проблема міжнародного визнання Ранньомодерної Української держави та суб"єктивації Війська Запорозького Низового // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 93-103. – ISSN 2309-2262
614120
  Гурницький К.І. Кримський як історик / К.І. Гурницький; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1971. – 184 с.
614121
  Громенко С. Кримський якір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Що стояло за передачею півострова у 1954 році.
614122
  Башаран Ф. Кримські "кіпрські" тканини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 203-212


  В результаті польового дослідження, пов"язаного з тканинами походженням з Криму, було виявлено тканини, які називали "кіпрськими". Тканини були відрізами 40-50 см в ширину та 75-90 см у висоту, що ткалися технікою "безаяк" однотонними. По двох коротких ...
614123
  Семена М. Кримські астрономи мають намір скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України через суд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Трудовий колектив Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" має намір подати позов про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів України, яким припиняється існування НДІ, і обсерваторія стає підрозділом КНУТШ.
614124
  Тищенко Ю. Кримські виклики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-27. – (Історичні науки)
614125
  Українка Леся Кримські відгуки / Українка Леся. – Сімферополь, 1981. – 131с.
614126
  Українка Леся Кримські вірші / Українка Леся. – Сімферополь, 1961. – 80с.
614127
  Єна В. Кримські вояжі академіка Вернадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 13
614128
  Рибалко О. Кримські греки Донеччини. Від Константинополя до Урзуфа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 22 (394), 5-11.06.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
614129
  Яблоновська Н. Кримські дореволюційні ЗМІ: досвід етичної толерантності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 51-55. – ISSN 2078-1911


  Наведено приклади та проаналізовано засади етичної толерантности, яка відрізняє кримські дореволюційні ЗМІ від сучасних.
614130
   Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата. – ISBN 966-7710-11-4
1917-1941. – 2001. – (Етноси України)
614131
  Бикова Т.Б. Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 72-87
614132
   Кримські легенди. – Сімферополь, 1958. – 144с.
614133
  Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
614134
  Коцюбинський М.М. Кримські оповідання / М.М. Коцюбинський. – Сімферополь, 1964. – 127с.
614135
  Якубчак Н.В. Кримські перегуки : подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 97-100
614136
  Сидяченко Н. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 96-102. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем "Кримських сонетів" та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу "керманські степи", які не позбавлені втрат
614137
  Українка Леся Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с.
614138
  Регістан Г.Г. Кримські самоцвіти / Г.Г. Регістан. – К., 1972. – 83с.
614139
  Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич. – Сімферополь, 1983. – 160с.
614140
  Українка Леся Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
614141
  Непомнящий Андрій Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 124-133. – ISBN 978-966-8999-16-1
614142
  Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "кримський вплив" на його творчість. The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in ...
614143
   Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск
№ 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – 2000
614144
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1 (7). – 2001
614145
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 2/3 (8/9). – 2001
614146
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 5/6 (33/34) : Жовтень 2005-січень 2006. – 2005
614147
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1/2 (41/42). – 2007
614148
  Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-571. – ISSN 1563-3349
614149
  Богомолов О.В. Кримські татари : з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / О.В. Богомолов, С.І. Данилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 1608-0599
614150
   Кримські татари 1944-1994 : Статті; Документи; Свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 363с. – ISBN 5-7702-0774-4
614151
   Кримські татари 1944-1994 рр.. – К., 1995. – 363с.
614152
  Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топономіки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 58-62
614153
   Кримські татари в наукових розвідках Університету // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах ...
614154
  Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 437-446
614155
  Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 65-69
614156
  Богомолов О.В. Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі Криму / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 1608-0599
614157
   Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : Політичний та юридичний аспекти питання. – Київ : Укр. незалежний центр політичних досліджень, 1999. – 120с
614158
  Мартинов А. Кримські татари: сталінський міф про "народ-зрадник" // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 24, квітень. – С. 6


  11 трав. 1944 р. постанова ДКО №5859 «Про кримських татар» була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні ...
614159
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3286-1
Ч.1. – 2004. – 395с.
614160
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3287-Х
Ч.2. – 2004. – 362 с.
614161
  Панченко В. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Справжнє татарське царство без впливу московщини" - таким побачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-х років позаминулого століття.
614162
  Бобков А. Кримсько-татарськi формування в складi збройниx сил Третього райxу / А. Бобков, М. Царенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 61-67
614163
  Лукашевич О.А. Кримсько-татарська державність на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 157-170. – (Історичні науки)


  У XVIII ст. доля Кримського ханства залежала від результату боротьби двох імперій - Османської та Російської.
614164
  Халимоненко Г.І. Кримсько-татарські запозичення в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються назви рослин, дерев, тварин, запозичених українцями з кримськотатарської та ногайської мов у XIV - XVII ст.
614165
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1608-0599
614166
  Алімова Е.С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
614167
  Богомолов О.В. Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 131-146. – ISSN 1608-0599
614168
  Юксель Гаяна Заїрівна Кримськотатарська преса в 1917-1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 08 / Юксель Г. З.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
614169
  Юксель Г.З. Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Гаяна Заїрівна Юксель; МОН України; КНУТШ. – Сімферополь, 2006. – 193л. – Додатки л.190-193. – Бібліогр.: л.165-193
614170
  Вирський Д.С. Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною..." ) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 65-92. – ISSN 2309-2262
614171
  Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
614172
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди ( XIII - початок XV ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1608-0599
614173
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 1999. – 61 с.
614174
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 1999. – 61 с.
614175
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 3. – 1999. – 61 с.
614176
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 1999. – 61 с.
614177
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 1999. – 61 с.
614178
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 1999. – 61 с.
614179
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 3. – 2000. – 61 с.
614180
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 4. – 2000. – 61с.
614181
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 2001. – 61 с.
614182
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 2001. – 61 с.
614183
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 2001. – 61 с.
614184
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 2001. – 61 с.
614185
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 2001. – 61 с.
614186
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 7. – 2001. – 61 с.
614187
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 8. – 2001. – 61 с.
614188
   Кримськотатарське питання : журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. – Сімферополь, 1999-
№ 2 (26) : Мустафа Джемілєв. Доповіді на Курултаях кримськотатарського народу. – 2002. – 180 с.
614189
  Романько О. Кримськотатарський національний рух і його політичні взаємини з Німеччиною в період Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 34-41
614190
  Головченко В. Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 260-275
614191
  Власенко В. Кримськотатарський національно-культурний колорит в оповіданнях Михайла Коцюбинського / Валентина Власенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 57-61. – ISSN 0320-3077
614192
  Антонюк Я. Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 119-133
614193
  Яблоновська Н.В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 84-88


  У статті на прикладі кримськотатарських газет досліджується вплив нової медіаплатформи - інтернет - на розвиток етнічної преси: вивчаються зміни, які відбулись у каналах розповсюдження кримськотатарської преси Криму; надається оцінка сучасного стану ...
614194
  Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріати: проблема соціальної адаптації / В.О. Котигоренко; Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 222с. – ISBN 966-8837-03-7
614195
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45--51. – ISSN 1608-0599
614196
   Кримськотатарські художники. Кінець 19 - початок 21 століття. Живопис, графіка, скульптура = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / автор-укладач І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
614197
  Прокопенко М. Кримчаки, караїми, кримські татари... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 10


  9 серпня в Україні вдруге на офіційному рівні відзначають Міжнародний день корінних народів світу. "Ця дата з’явилась у 1995 році за рішенням ООН. Зазвичай корінними називають народи, представники яких є нащадками тих, хто споконвіку населяв території ...
614198
  Юрчишина О. Кримчани вшанували Степана Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня-3 червня (№ 22). – С. 16


  Степан Руданський єднає Україну.
614199
  Дьоменко С.В. Кримшально-правова характеристика особливо кваліфікуючих ознак вимагання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 77-83.
614200
  Ющенко О. Криница : стихи ; авт. пер. с укр. / Олекса Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 119 с.
614201
  Шутов И.Н. Криница в овраге. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1958. – 214с.
614202
  Вышинский М. Криница светлая водица / М. Вышинский. – Москва, 1984. – 358с.
614203
  Ющенко А.Я. Криница. / А.Я. Ющенко. – М., 1955. – 120с.
614204
  Аронець М.М. Криниці вогню : поезії / М.М. Аронець. – Ужгород : Карпати, 1982. – 42 с.
614205
  Небиляк М. Криниці моїх очей : Поезії / Михайло Небиляк. – Бухарест : Критеріон, 1972. – 177, [2] с.
614206
  Олійник Б.І. Криниці моралі та духовна посуха / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 275с. – ISBN 5-333-00628-8
614207
  Погрібний Анатолій Криниці, яким не зміліти : Полеміка.Літературні огляди.Діалоги / Погрібний Анатолій. – К. : Український письменник, 1994. – 260с. – ISBN 5-333-01118-4
614208
  Шамякин И.П. Криницы -- Мост : роман, повесть / И.П. Шамякин. – Москва : Известия, 1967. – 535 с.
614209
  Шамякин И.П. Криницы : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 404 с.
614210
  Шамякин И.П. Криницы / И.П. Шамякин. – Минск, 1972. – 352 с.
614211
  Нагнибеда М. Криницы у дороги : Стихотворения. Баллады. Поэмы / М. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1976. – 352с.
614212
  Якушенков А.К. Криницы. / А.К. Якушенков. – Тула, 1979. – 190с.
614213
  Кучер В.С. Криниця : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1955. – 84 с.
614214
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 79 с.
614215
  Колодій В.С. Криниця : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1970. – 119 с.
614216
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ, 1985. – 119 с.
614217
  Ткач М.М. Криниця : вибрані наукові розвідки, статті, дослідження, роздуми / Микола Ткач. – Київ : Логос, 2012. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-171-643-7
614218
  Куліш Л.П. Криниця безодня / Л.П. Куліш. – Київ, 1980. – 200с.
614219
  Осипенко О. Криниця Гулаків-Артемовських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 5


  Виповнюється 150 років з дня смерті зачинателя української байки.
614220
  Бондаренко Олена Криниця здоров"я : Польща/криниця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 32-37 : Фото
614221
  Лиходід М.Х. Криниця і небо. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1983. – 96с.
614222
   Криниця мудрості дипломатії
614223
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1969. – 162 с.
614224
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 236 с.
614225
  Білаш О.І. Криниця. / О.І. Білаш. – К., 1981. – 72с.
614226
  Курильчук М.М. Криниця.Роман. / М.М. Курильчук. – К.., 1976. – 208с.
614227
  Курильчук М.М. Криниця: Романи. / М.М. Курильчук. – К., 1986. – 511с.
614228
  Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 326, [2] с. – ISBN 978-966-671-341-7
614229
  Грінченко Б. Криничка / Б. Грінченко, 1896
614230
  Чендей І.М. Кринична вода / І.М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 1980. – 288 с.
614231
  Бондаренко О. Криничні спогади Івана Дзюби // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 289-293
614232
   Кринько Юрій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
614233
  Белоус А.М. Криобиология / А.М. Белоус, В.И. Грищенко. – Киев : Наукова думка, 1994. – 429 с.
614234
   Криобиология : Учебное пособие / И. Тодераш, А. Гуськов, Г. Борончук, А. Тодераш; И.Тодераш, А.Гуськов, Г.Борончук, А.Тодераш; Гос. унив. Республики Молдова, АН Республики Молдова. – Кишинэу : Государственный университет Молдовы, 1999. – 135с.
614235
   Криобиология и беотехнология : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 213 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
614236
  Пушкарь Н.С. Криобиология, ее проблемы и тенденции развития. / Н.С. Пушкарь, Ю.В. Калугин. – К., 1980. – 64с.
614237
   Криогеника. – М., 1986. – 64с.
614238
  Чистотинов Л.В. Криогенная миграция влаги и пучение горных пород. / Л.В. Чистотинов. – М., 1974. – 46с.
614239
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – М, 1967. – 415с.
614240
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – Москва, 1974. – 495с.
614241
   Криогенная техника. – Киев : Наукова думка, 1985. – 180 с.
614242
  Вендик О.Г. Криогенная электроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Москва, 1977. – 63 с.
614243
  Томирдиаро С.В. Криогенно-эоловые отложения Восточной Арктики и Субарктики. / С.В. Томирдиаро, Б.И. Черненький. – М., 1987. – 196с.
614244
  Орлов В.О. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов / В.О. Орлов. – М., 1962. – 188с.
614245
  Трофимов В.Т. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – М, 1980. – 246с.
614246
  Усов В.А. Криогенное строение и формирование многолетнемерзлых морских отложений. (На примере соврем. прибрежных осадков морей центр. сектора Советской Арктики и отложений бореальной трансгрессии в аркт.ч...) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Усов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 21л.
614247
  Жесткова Т.Н. Криогенное строение мерзлых пород / Т.Н. Жесткова. – М., 1980. – 137с.
614248
  Жесткова Криогенное строение многолетнемерзлых отложений Воркутского угольного месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жесткова т. Н.; МГУ. – М., 1964. – 16л.
614249
  Иванов М.С. Криогенное строение четвертичных отложений Лено-Алданской впадины / М.С. Иванов. – Новосибирск, 1984. – 125с.
614250
  Втюрин Б.И. Криогенное строение четвертичных отложений на примере Анадырской низменности. / Б.И. Втюрин. – Москва, 1964. – 152с.
614251
  Мунтян Сергей Васильевич Криогенные дозиметры импульсного высокоэнергетического излучения : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Мунтян Сергей Васильевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1987. – 14л.
614252
  Беляева А.И. Криогенные многослойные покрытия / А.И. Беляева, В.А. Сиренко. – К., 1991. – 275с.
614253
   Криогенные почвы и их рациональное использование. – М., 1977. – 272с.
614254
   Криогенные приборы и устройства в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 198 с.
614255
   Криогенные процессы. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
614256
   Криогенные процессы. – М., 1987. – 185с.
614257
   Криогенные процессы в почвах и горных породах. – М., 1965. – 164с.
614258
  Арчегова И.Б. Криогенные проявления в почвах Коми АССР / И.Б. Арчегова, И.В. Забоева. – Сыктывкар, 1974. – 36с.
614259
  Асиновский Э.И. Криогенные разряды / Э.И. Асиновский. – Москва : Наука, 1988. – 59 с.
614260
  Архаров А.М. Криогенные системы / А.М. Архаров. – Москва, 1988. – 464с.
614261
  Баррон Ф Р. Криогенные системы / Ф Р. Баррон. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 406 с.
614262
   Криогенные системы.. – М., 1987. – 534с.
614263
  Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы / Т.Н. Каплина. – М., 1965. – 296с.
614264
  Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы. / Е.А. Втюрина. – Москва, 1966. – 96с.
614265
  Жесткова Т.Н. Криогенные текстуры и льдообразование в рыхлых отложениях / Т.Н. Жесткова. – М, 1966. – 108с.
614266
  Гречищев С.Е. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз / С.Е. Гречищев, Л.В. Чистотинов, Ю.Л. Шур. – Москва : Недра, 1980. – 383с.
614267
   Криогенные физико-геологические процессы и методы изучения их развития / Гречищев С.Е. – М., 1987. – 176с.
614268
  Попов А.И. Криогенные формы рельефа. / А.И. Попов. – М, 1983. – 40с.
614269
   Криогенные явления высокогорий. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149с.
614270
   Криогенные явления Казахстана и Средней Азии. – Якутск, 1979. – 146с.
614271
  Анисимова Н.П. Криогидрогеохимические особенности мёрзлой зоны / Н.П. Анисимова. – Новосибирск, 1981. – 153с.
614272
  Белоус А.М. Криоконсерванты / А.М. Белоус. – К, 1979. – 198с.
614273
  Горбунов Л.В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных : монография / Л.В. Горбунов, Л.П. Бучацкий ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2005. – 326 с. – ISBN 966-594-609-9
614274
   Криоконсервирование иммунокомпетентной ткани : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
614275
   Криокристаллы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 526 с.
614276
  Манжелий В.Г. Криокристаллы: использование в науке и технике / В.Г. Манжелий, И.Я. Фуголь. – Киев : Знание, 1985. – 49 с.
614277
  Лысцов В.Н. Криолиз ДНК. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лысцов В.Н.; Москов. физ.-тех. ин-т. – М., 1968. – 22л.
614278
  Соловьев П.А. Криолитезона северной части Лено-Амгинского междуречья / П.А. Соловьев. – М., 1959. – 144с.
614279
  Ершов Э.Д. Криолитогенез / Э.Д. Ершов. – М, 1982. – 211с.
614280
  Маймусов Д.Ф. Криолитозона России : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 12 назв
614281
  Гасанов Ш.Ш. Криолитологический анализ / Ш.Ш. Гасанов. – М., 1981. – 195с.
614282
  Попов А.И. Криолитология : Учебное пособие / А.И. Попов. – Москва : Московский университет, 1985. – 239с.
614283
  Кузьмин Р.О. Криолитосфера Марса / Р.О. Кузьмин. – Москва : Наука, 1983. – 141 с.
614284
  Курлянд Валентина Андреевна Криолучевая терапия злокачественных новообразований (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биолог.наук: 14.00.14 / Курлянд Валентина Андреевна; Ин-т проблем онкологии АН УССР. – К., 1983. – 23л.
614285
  Кияшко Н.В. Криометаморфизм почвенных растворов и формирование солевого профиля солончаков Монголии (по результатам моделирования) / Н.В. Кияшко, И.А. Комаров, Д.Л. Голованов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 530-536 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
614286
  Караваева Н.А. Криометаморфический автоморфный глеезем тайги Западной Сибири: химико-минералогические свойства, экология, генезис / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 899-910 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
614287
  Сумарокова Т.Н. Криометрия / Т.Н. Сумарокова. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
614288
  Розанов Л.Ф. Криомикроскопическое изучение процессов замораживания и отогрева клеточніх суспензий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Розанов Л. Ф.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1977. – 23л.
614289
  Грищенко В.И. Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия = Cryoregeneration, its role in preservation of health and longevity / В.И. Грищенко, Э. И. Алексеевская ; [ НАН Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ]. – Киев : Наукова думка, 2009. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0932-1
614290
   Криоповреждение и криозащита биологических объектов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 72 с. – ISBN 5-12-000365-6
614291
  Финкельштейн В. Криоскопические исследования бромных растворов / В. Финкельштейн. – с.
614292
  Клячко-Гурвич Криоскопия. / Клячко-Гурвич. – М., 1955. – 23с.
614293
   Криосохранение семян редких тропических и субтропических орхидных / В. Антипина, Г. Коломейцева, Т. Никишина, А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-91. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены и заморожены в жидком азоте (-196?С) семена трех видов тропических и субтропических орхидей - Coelogyne mooreana, Dendrobium crumenatum и Cymbidium erythrostylum. Глубокое замораживание не оказало отрицательного воздействия на процент всхожести ...
614294
  Сергеев Г.Б. Криохимия / Г.Б. Сергеев, В.А. Батюк. – М., 1978. – 295с.
614295
   Криохимия / Сергеев Г.Б. – М., 1979. – 594с.
614296
  Джолли У.П. Криоэлектроника / У.П. Джолли. – Москва : Мир, 1975. – 141с.
614297
  Вендик О.Г. Криоэлектроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Ленинград, 1978. – 112 с.
614298
   Криоэлектронные компоненты ЭВМ.. – К., 1977. – 102с.
614299
  Пожаров А.М. Криоэлектронные усилители низких, средних и высоких частот / А.М. Пожаров. – Москва : Радио и связь, 1983. – 103с.
614300
  Литвин Т.О. Крип"якевич як дослідник бібліотечних знаків у XVIII - XX ст. в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74.
614301
   Крипон-85 в атмосфере. – М., 1978. – 64с.
614302
  Загороднюк І. Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-30. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Проведено аналіз концепції "виду" щодо видів-двійників і морфологічно близьких видів, а також проблем їх розрізнення та визнання. Розглянуто три групи факторів, які впливають на опис і визнання криптичного різноманіття біоти (КРБ), у т. ч. ейдологічні, ...
614303
  Власенко М.О. Криптовалюта як грошовий інструмент сучасного бізнесу / М.О. Власенко, З.Г. Фархадов // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 5-8. – ISBN 978-617-645-235-5
614304
   Криптогамические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1990. – 183с.
614305
   Криптограми Сходу / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріховське Т-во" ; Майстерня книги, 2010. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Жива Етика українською вперше). – ISBN 978-966-2260-35-9
614306
  Молдовян А.А. Криптография / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Б.Я. Советов. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0246-5


  Для специалистов-криптологов, программистов и всех интересующихся проблемами шифрования информации и разработки систем с ограниченным доступом
614307
  Бабаш А.В. Криптография : Аспекты защиты / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин; Под ред. В.П.Шерстюка, Э.А.Применко. – Москва : Солон-Р, 2002. – 512с. – (Аспекты защиты). – ISBN 5-93455-135-3
614308
  Смарт Н. Криптография / Н. Смарт; Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. С.К. Ландо. – Москва : Техносфера, 2006. – 528с. – ISBN 5-94836-043-1
614309
  Кораблев А. Криптография "Мертвых душ" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 131-147. – ISSN 0131-8136
614310
  Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии : Учебное пособие / М. Вельшенбах. – Москва : Триумф, 2004. – 464с. + CD - ROM. – ISBN 5-89392-083-X
614311
  Бойчук В.О. Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем / В.О. Бойчук, С.В. Лєнков, О.М. Нікіткін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 150-153
614312
  Яремчук Ю.Є. Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Монографія / Ю.Є. Яремчук. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 136с. – ISBN 966-621-117-3
614313
  Антоненко С.А. Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 19-28
614314
  Войцехівська І.Н. Криптографія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216. – ISBN 966-642-073-2
614315
  Юшкова І. Криптографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 335-340. – ISBN 978-966-06-0538-1
614316
  Гончар С.А. Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 76-82. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси ...
614317
  Коритко Роман Криптонім / Коритко Роман. – Львів, 1980. – 150 с.
614318
  Гнатюк М.М. Криптоніми як одна з епістолярних алюзій на роман "Майстер корабля" Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 102-107. – ISBN 966-8188-10-1
614319
  Чайка Л.О. Криптостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів / Л.О. Чайка, В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розроблено та реалізовано генератор псевдовипадкової бінарної послідовності на основі одномірних клітинних автоматів. Запропоновано детермінований алгоритм вибору чергового біта послідовності, який може бути легко відтворений на ...
614320
  Дубровский Сергей Крис среднего возраста : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 62-67 : Фото
614321
  Шумляківська Я. Крислаті надії : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 5-11. – ISSN 0868-4790
614322
  Портяк В.В. Крислачі / В.В. Портяк. – К., 1983. – 151с.
614323
   Крисоватий Андрій Ігорович : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Б-ка ; [уклад.: В.В. Гриськів, Г.А. Філіповська ; відп. за вип. та вступ. ст.: К.З. Возьний]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 58, (2) с., [4] арк. фотоіл. : іл. – (Серія "Вчені Тернопільського національного економічного університету"). – ISBN 978-966-654396-0
614324
  Лесаж А.Р. Криспен-соперник своего господина / А.Р. Лесаж. – М., 1957. – 42с.
614325
  Брезан Юрий Криста / Брезан Юрий. – Л., 1978. – 110с.
614326
  Ісакова М. Кристал дитинства: слід Л.Керрола в психологічній прозі В.Вульф // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 207-212
614327
   Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1.xSrxLa2In2O7 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 95-102. – ISSN 1025-6415
614328
  Ярмак О.Ф. Кристали в природі і техніці / О.Ф. Ярмак, М.Г. Соколов. – К., 1965. – 73с.
614329
  Тупіцина І.А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
614330
  Кухаренко И.А. Кристализация сахарозы / И.А. Кухаренко. – К., 1923. – с.
614331
   Кристалізація [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хіжний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В.П. Черній // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 35
614332
  Марченко Л.І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах. : Автореф... канд.наук: 05.05.13 / Марченко Л.І.; Сумьский держ. ун-т. – Суми, 1999. – 19л.
614333
  Головко О.М. Кристалізація дефініцій "кіберпростір" та "інформаційний простір" як концептуального базису інформаційної безпеки / О.М. Головко, Д.С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 72-77. – ISSN 2415-3095
614334
   Кристалізація і аморфізація металевих систем : Навч. посібникдля студ. фізичних та інженерно-фіз. спеціальностей взо / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ. МОНУ. Ін-т металофіз. им. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2002. – 208 с. – ISBN 966-8002-31-8
614335
  Червінська О. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде") / О. Червінська, Р. Дзик // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 40-50. – ISSN 2313-5921
614336
  Струтинська Н.Ю. Кристалізація розчинів-розплавів системи [хімічна формула] / Н.Ю. Струтинська, О.В. Лівіцька, І.В. Затовський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
614337
   Кристалізація складних фосфатів із розчин-розплавів систем K2O-P2O5-Nb2O5-MIII2O3(MIII - Fe,Cr) / І. Затовський, А. Бабарик, М. Слободяник, К. Теребіленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах для систем K2O-P2O5-Nb2O5-M[III]2O3 (M[III] - Fe, Cr). Одержано та виявлено умови кристалоутворення гетеровалентно заміщених фосфатів зі структурою лангбейніту та КТiOРО4. ...
614338
  Огородник І.В. Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи К2О-Р2О5-ТіО2-ZnO / І.В. Огородник, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
614339
  Теребіленко К.В. Кристалізація ферум (III) фосфатів з вольфраматних разплавів // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 27-29. – ISSN 0041-6045
614340
  Слободяник М.С. Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(po3)4 / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, О.В. та інш. Петренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 34-38. – ISSN 2078-9912


  Вперше синтезовано новий подвійний фосфвт та проведено його повний рентгеноструктурний аналіз.
614341
   Кристалічна і молекулярна структура 2-хінолінціаноксиму / О.О. Жмурко, В.В. Скопенко, С.Т. Малиновський, М.М. Герасимчук // Доп. АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1992. – №11
614342
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
614343
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4"-біпіразолів : Дис. ... канд.хім. наук: Спец. 02.00.01 -неорганічна хімія / Василь Петрович Комарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207с. – Додаток л.202-207. – Бібліогр.: л.190-201
614344
   Кристалічна структура BaLa2Ti3O10 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, Я.А. Караєвська, В.П. Ящук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
614345
   Кристалічна структура багатих на мідь фаз системи Y-Cu-Ga / Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 67-72. – ISSN 0041-6045


  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук Ycu6 (структура типу TbCu7), Ycu4 (?), Y14Cu51Gd14Ag51) та фаз: 1 - YCu6.0 -6.5Ga6.0-6.5(ThMn12), 2 - Ycu6.8 gGa4.2 (BaCd11), 3 - Ycu6.4Ga4.6 (SmCu6.2Ga4.8), 4- Y2Cu13.2-8.5GA3.8-8.5 ...
614346
  Заводяний Віктор Володимирович Кристалічна структура сплавів і характер взаємодії металів в системах (Ti, La, Ho) - AL-Ga {Ti, Zr} - Si - Gа : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Заводяний Віктор Володимирович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213 л. – Бібліогр. : л. 175-187
614347
  Бєлявіна Н.М. Кристалічна структура сполуки ZrCu[нижній індекс 5]Ga та її аналогів / Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 74-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами монокристалу і порошку вивчена кристалічна структура ізоструктурних сполук ZrCо[нижній індекс 4,5]Ga[нижній індекс 1,5] і ZrCu[нижній індекс 5]Ga. Встановлено, що вони кристалізуються в тригональній сингонії. ZrCu[нижній індекс 5]Ga - новий ...
614348
   Кристалічна структура шаруватого ніобатоцирконату [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
614349
   Кристалічна та молекулярна структура комплексу міді (ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою / Т.Ю. Слива, М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом рентгеноструктурного аналізу монокристала було досліджено кристалічну та молекулярну будову нейтрального комплексу міді(ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою (Н2L) складу [Cu(HL)2*(H2O)2]. Іон міді(ІІ) міститься в центрі симетрії, а оксимні ...
614350
  Сумбаев О.И. Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры / О.И. Сумбаев. – Москва, 1963. – 112 с.
614351
  Соснора В.А. Кристалл / В.А. Соснора. – Л., 1977. – 94с.
614352
  Плонский А.Ф. Кристалл и радиоэлетроника / А.Ф. Плонский. – Москва : Знание, 1964. – 40с.
614353
  Палецкий М. Кристалл небес : очерки, новеллы, стихи / Михаил Палецкий. – 2-е изд. – New York : Gitel, 2008. – 118 с. – ISBN 978-0-9798520-9-1
614354
  Маллин Д.У. Кристаллизация / Д.У. Маллин. – М., 1965. – 343с.
614355
   Кристаллизация. – М, 1970. – 120с.
614356
   Кристаллизация , структурообразование и свойства модифицированного чугуна. – Киев, 1982. – 106 с.
614357
   Кристаллизация алмаза в системах Fe-Co-S-C и Fe-Ni-S-C и роль металл-сульфидных расплавов в генезисе алмазов / Е.И. Жимулев, А.И. Чепуров, Е.Ф. Синякова, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, Н.П. Похиленко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 227-239 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
614358
  Куранова Инна Петровна Кристаллизация белков и механизм функционирования леггемоглобина и пирофосфатазы по результатам рентгено-структурного исследования : Автореф... д-ра хим.наук: 01.00.10 / Куранова Инна Петровна; Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1991. – 68л.
614359
  Дворниченко К.И. Кристаллизация бикарбоната натрия при карбонизации растворов Na2CO3 и NaHCO3 : Автореф... канд. техн.наук: / Дворниченко К.И.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1959. – 14л.
614360
  Захалев И.А. Кристаллизация виннокаменной кислоты из пресыщенных растворов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Захалев И.А.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 12л.
614361
  Уткин Юрий Сергеевич Кристаллизация гранитного массива Эльджурту (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.02 / Уткин Юрий Сергеевич; МГУ. Геол. фак. – Москва, 1975. – 28л.
614362
  Нагапетян Л.Б. Кристаллизация гранитоидных расплавов в условиях высокого давления водяного пара. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Нагапетян Л.Б.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1969. – 26л.
614363
  Гречный Я.В. Кристаллизация двойных свплавов : Автореф... докт. техннаук: / Гречный Я. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1961. – 38л.
614364
  Толочко Н.К. Кристаллизация единая и многоликая / Н.К. Толочко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 87с.
614365
  Хворинов Н.И. Кристаллизация и неоднородность стали / Н.И. Хворинов. – М, 1958. – 392с.
614366
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1981. – 137 с.
614367
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1987. – 133 с.
614368
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1991. – 136 с.
614369
  Точицкий Э.И. Кристаллизация и термообработка тонких пленок / Э.И. Точицкий. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 314 с.
614370
   Кристаллизация и фазовые превращения : Сб.докладов. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 376 с.
614371
   Кристаллизация и физико-химические свойства кристаллических веществ. – Л, 1969. – 135с.
614372
   Кристаллизация из газовой фазы. – М, 1965. – 344с.
614373
   Кристаллизация из расплавов. – Москва, 1987. – 318 с.
614374
  Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности / Л.Н. Матусевич. – М., 1968. – 304с.
614375
  ХАмский Кристаллизация из растворов. / ХАмский. – Л., 1967. – 151с.
614376
  Нывлт Я. Кристаллизация из растворов. / Я. Нывлт. – М., 1974. – 150с.
614377
  Никитина Т.П. Кристаллизация кубического нитрида бора : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Никитина Т. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
614378
  Сук Н.И. Кристаллизация лопарита в щелочных флюидно-магматических системах (по экспериментальным и минералогическим данным) / Н.И. Сук, А.Р. Котельников, А.А. Вирюс // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 569-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 586-588. – ISSN 0016-7886
614379
  Фрих-Хар Кристаллизация магматического стекла и некоторые вопросы петрогенезиса / Фрих-Хар. – Москва : Наука, 1977. – 120с.
614380
   Кристаллизация металлов. – М, 1960. – 325с.
614381
   Кристаллизация металлов и сплавов в ультразвуковом поле / Чормонов, Х, , . – Алма-Ата, 1980. – 183с.
614382
  Гуткина Н.Г. Кристаллизация многобариевых оптических стекол. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гуткина Н.Г.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1958. – 12л.
614383
  Невьянцева Р.Р. Кристаллизация окиси цинка из раствора в расплаве и газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Невьянцева Р.Р.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 16л.
614384
  Коровкина Е.К. Кристаллизация органических кислот из растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровкина Е. К.; МГУ, Хим. фак., Каф. физ. хим. – М., 1966. – 17л.
614385
  Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров / Л. Манделькерн. – М.Л,, 1966. – 336с.
614386
  Шарплез А. Кристаллизация полимеров / А. Шарплез. – М., 1968. – 200с.
614387
  Асаубеков М.А. Кристаллизация полимеров в вязких средах. : Автореф... наук: 02.075 / Асаубеков М.А.; АН КазССР. Инст. хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
614388
  Гольштейнайте Зита Владо Кристаллизация полиолефинов в контакте с твердыми поверхностями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гольштейнайте Зита Владо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
614389
  Павлов В.М. Кристаллизация при охлаждении и перемешивании растворов барботирующим воздухом. : Автореф... канд. техн.наук: / Павлов В.М.; МВО СССР. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1956. – 18л.
614390
  Салли И.В. Кристаллизация при сверхбольших скоростях охлаждения. / И.В. Салли. – К., 1972. – 136с.
614391
  Герт Е.В. Кристаллизация сложеных эфиров целлюлозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Герт Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 18л.
614392
  Тихонова А.А. Кристаллизация солев германия из молеулярного пучка в вакууме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Тихонова А. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1972. – 24л.
614393
  Тильманс Ю.Я. Кристаллизация солей из водных растворов в присутствии примесей разных ионов / Ю.Я. Тильманс. – Фрунзе : Изд-во АН Киргиз.ССР, 1957. – 208 с.
614394
  Подозерская Е.А. Кристаллизация солей из водных растворов различного состава : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Подозерская Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Апатиты, 1969. – 15л.
614395
  Соколов В.М. Кристаллизация солей из намагниченных водных растворов : Автореф... кандидата техн.наук: / Соколов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 17л.
614396
   Кристаллизация тонких пленок. – Ташкент : Фан, 1970. – 216 с.
614397
  Попов В.Е. Кристаллизация тугоплавких карбидов из растворов в металлических расплавах и получение композиционных материалов : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 05.17.11 / Попов В.Е .; Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1979. – 24 с.
614398
  Магомедов Х.А. Кристаллизация эпитаксиальных пленок арсенида галлия из газовой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов Х. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1966. – 19л.
614399
  Слуцкер А.И. Кристаллитная структура и механические свойства твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слуцкер А.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
614400
   Кристаллическая и молекулярная структура 1-оксо-3,5,8-трис (тетрафторпропил) -2,6,7 -триокса-1,4-дифосфабицикло |2,2,2| октана / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Г. Фундаменский, Л.Н. и др. Марковский // Журн. структур. химии, 1987. – № 1
614401
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-гидроксимино-2(4-метилтиазолил-2) ацетамида / В.В. Скопенко, А.А. Мохир, К.В. Домасевич // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1995. – № 7. – С.117-119. – Бібліог.:с. 119. – ISSN 1025-6415
614402
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-хинолилцианоксима. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, О.А. Жмурко // Докл. АНУССР.Сер.Б., 1992. – №11
614403
   Кристаллическая и молекулярная структура нитрозодицианметанида калия / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садыков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1979. – №9
614404
   Кристаллическая и молекулярная структура тринитратотрис (диметиламино) фосфиноксид неодима (ІІІ) [Nd(No3){OP[N(CH3)2]3}3] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журнал, 1983. – № 7
614405
   Кристаллическая и молекулярная структура трис- (нитрозодицианметанидо) - тетракис - [трис-(диметиламино) фосфиноксид] неодима ( III) Nd{ONC(CN)2]3}4 / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, В.П. Николаев, Порай-Кошиц // Коорд. химия, 1984. – №9
614406
   Кристаллическая кора в пространстве и времени. Магматизм. – Москва : Наука, 1989. – 261с.
614407
   Кристаллическая кора в пространстве и времени.Метаморфические и гидротермальные процессы. – Москва : Наука, 1989. – 215 с.
614408
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура [ a(NCS(OP(NMe2)3)5(NCS)HgCL(SCN)]2 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.А. и др. Капшук // Журн. неорган. химии, 1994. – № 7
614409
   Кристаллическая структура {NdCl(HMPA)5}(PF6)2 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, В.М. Амирханов, В.С. Фундаменский // Укр. хим. журн., 1987. – №3
614410
  Скородзиевский В.С. Кристаллическая структура L-фазы в сплавах кобальта с элементами замещения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скородзиевский В.С.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 23 с.
614411
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура Nd [N(СN)2]3OP(NMe2)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Ф.К. Крамаренко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №4
614412
  Гуань Кристаллическая структура бафертистита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гуань Я-Синь; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 16л.
614413
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура бис / нитрозокарбамилцианметанидо / - диаквоникеля (II) ,[Ni{ONC(CN) C(O)NH2}2 2H2O] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Р.Д. Лампека // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №4
614414
  Ахундов Ю.А. Кристаллическая структура брандизита и кристаллохимия слюдоподобных минералов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Ахундов Ю.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. Губкина. – Баку, 1964. – 15л.
614415
   Кристаллическая структура гирвасита NaCa2Mg3(PO4)(CO3)(H2O)6- сложного водного фосфат-карбоната с электронейтральными гетерополиэдрическими слоями / С.В. Кривовичев, А.П. Чернятьева, С.Н. Бритвин, В.Н. Яковенчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 204-213 : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-213. – ISSN 0016-7886
614416
  Гладкова В.Ф. Кристаллическая структура диазоаминобензола и нарушения ее периодичности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гладкова В.Ф.; Гос.ин-т прикл.химии. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
614417
  Мурашко Н.В. Кристаллическая структура и магнитные свойства В- б -гидроокисей железа при температурных превращениях в гематит. (Физика магнитных явлений) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Мурашко Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 26л.
614418
  Белявина Надежда Николаевна Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными металлами IV периода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Белявина Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
614419
  Белявина Н.Н. Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов системы скандия, циркония, гафния с галлием и переходными маталлами IV периода : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07. / Белявина Н. Н.; МВ и ССО УССР КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1983. – 198л. – Бібліогр.:л.180-198
614420
  Капитонова Н.П. Кристаллическая структура и некоторые физические свойства галлоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капитонова Н.П.; Петрозваод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводстк, 1966. – 18л.
614421
  Кальная Г.И. Кристаллическая структура и процессы упорядочения в сплавах системы магний-кадмий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кальная Г.И. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики , металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
614422
   Кристаллическая структура и свойства металлических сплавов. – Москва, 1978. – 327 с.
614423
  Кон А.Ю. Кристаллическая структура комплексов кобальта (III) С 1, 10-фенантролином : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кон А.Ю.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 16л.
614424
  Акатова Ксения Николаевна Кристаллическая структура координационных соединений Со(ІІІ) со сложными органическими аддендами. Применение метода кратных пиков и оврагов к их расшифровке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Акатова Ксения Николаевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.лобачевского. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
614425
  Барабаш О.М. Кристаллическая структура металлов и сплавов / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – К, 1986. – 598с.
614426
  Брэгг У.Л. Кристаллическая структура минералов : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии / У.Л. Брэгг, Г.Ф. Кларингбулл. – Москва : Мир, 1967. – 390с.
614427
  Курбанов Х.М. Кристаллическая структура проберита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Курбанов Х. М.; АН СССР , Ин-т кристаллографии. – Киев, 1964. – 19 с.
614428
  Буравихин В.А. Кристаллическая структура редкоземельных интерметаллидов. / В.А. Буравихин. – Иркутск, 1976. – 280с.
614429
   Кристаллическая структура трис (нитрозодицианметанидо) - тетракис (гексаметилтриамидофосфата) / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №10
614430
   Кристаллическая структура шестикоординационного комплекса иттербия / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №11
614431
  Перкатюк Игорь Иосифович Кристаллическая структура эпитаксиальных слоев соединений AIVBVI, полученных из паровой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перкатюк Игорь Иосифович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 16л.
614432
  Красникова Г.Н. Кристаллическая структура, упругие и магнитные свойства y(Fe1-x Cox)2, (Y1-xCMx) Co2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красникова Г.Н.; Львовск. гос. ун-т им. и.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
614433
  Гальперин Ф.М. Кристаллическая, электронная и магнитная структура магнитных материалов / Ф.М. Гальперин. – Ленинград, 1960. – 140с.
614434
  Хамский Е.В. Кристаллические вещества и продукты / Е.В. Хамский. – М., 1986. – 222с.
614435
  Ваверан В.А. Кристаллические действующие вещества папоротника раскидистого. : Автореф... Кнд.фармацевт.наук: / Ваверан В.А.; Латвийский гос.ун-т., 1951. – 18л.
614436
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 1. – 1950. – 331 с.
614437
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 2. – 1950. – 332 с.
614438
  Пумпер Е.Я. Кристаллические диоды и триоды / Е.Я. Пумпер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1953. – 175с.
614439
  Довгошей Н.И. Кристаллические и аморфные пленки новых сложных полупроводников / Н.И. Довгошей. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1986. – 110 с.
614440
  Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды Si, Ge, Sn и сплавы на их основе : монография в 2-х томах / Д.И. Блецкан ; [ред. Д.М. Федака]. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7703-86-X
Т. 1. – 2004. – 290, [2] c.
614441
  Лучицкий В.И. Кристаллические известняки, чарнокитовые граниты и кинцигиты северной части Украины. / В.И. Лучицкий. – 20с.
614442
  Авдиенко К.И. Кристаллические исследования эпитаксиального роста германия, арсенидов галлия и индия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Авдиенко К.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 20л.
614443
   Кристаллические материалы для оптики и электроники / Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины ; под ред. В.М. Пузикова. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 543, [1] с. : ил., табл. – 95-летию НАН Украины посвящается. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6636-0
614444
   Кристаллические полиолефины. – М
1. – 1970. – 360с.
614445
   Кристаллические полиолефины. – М
2. – 1970. – 473с.
614446
  Безбородько Н.И. Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подолии : Геол. путеводитель / Н.И. Безбородько. – Київ : Друкарня Київськ. філії Книгоспілки, 1926. – 26с. : Ил. – (Второй Всесоюзный съезд геологов)
614447
  Костюк В.П. Кристаллические породы районов города Виннцы и их парагенетический анализ : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костюк В. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 8л.
614448
  Лавренко Е.И. Кристаллические сланцы и гнейсы иенграской серии Алданского щита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Лавренко Е.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Геологический фак. – Львов, 1953. – 14л.
614449
  Федорцов Л.М. Кристаллические смесительные детекторы / Л.М. Федорцов, И.Ш. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1960. – 63с.
614450
  Ли Дэ-юй Кристаллические структуры Ce, Ti, Nb - силикатов ринкита и ниокалита : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ли Дэ-юй; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 27л.
614451
  Самусь И.Д. Кристаллические структуры амминов и диоксиминов кобальта (III) с внутрисферными ТИО- и семеноцианатогруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самусь И.Д.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 20л.
614452
   Кристаллические структуры арсенидов, сульфидов, арсеносульфидов и иханалогов. – Новосибирск, 1964. – 188с.
614453
  Никитин А.В. Кристаллические структуры батисита и клиноэдрита : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 15л.
614454
  Аширов А. Кристаллические структуры водных боратов индерита и гидробрацита : Автореф... канд.физ-матнаук: / Аширов А.; Акад нацук СССР Ин-т кристаллографии. – М, 1963. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
614455
  Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз. : пер. с нем. / К. Шуберт. – Москва : Металлургия, 1971. – 532с.
614456
  Чернов А.Н. Кристаллические структуры диортосиликатов: Zr-ионообменника (K2ZrSi2O7) и Ва-сульфосиликата иннэлита (Na2Ba3(Ba1K) CaTi[TiO2]2(SO4)2[Si2O7]2). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Чернов А.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
614457
  Ротару Василий Константинович Кристаллические структуры и спектры ЭПР координационных соединений двухвалентной меди с лигандами на основе тиосемикарбазонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Ротару Василий Константинович; АН МССР. Отд-ние. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.14-15
614458
  Мустафаев Н.М. Кристаллические структуры калий, рубидий ортофторобериллатов и кальций-кобальтоарсената розелита. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Мустафаев Н.М.; Ан СССР.Ин-т кристаллографии. – М, 1965. – 22л.
614459
  Мазус М.Д. Кристаллические структуры координационных соединеий Со (III) с полидентатными полиаминовыми лигандами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Мазус М. Д.; АН МССР, От-ние физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1974. – 26л.
614460
  Илюхин В.В. Кристаллические структуры ловозерита и рубидиевого ди (мета) фторобериллата. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Илюхин В.В.; АН СССР. Ин-тут кристаллографии. Горьк. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – М., 1962. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
614461
  Симонов Ю.А. Кристаллические структуры медных солей монокарбоновых кислот. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов Ю.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.19
614462
   Кристаллические структуры неорганических соединений. – Кишинев, 1974. – 187с.
614463
  Дворкин Александр Аркадьевич Кристаллические структуры оснований и кислот диметил-глиоксиматов трехвалентных кобальта и родия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Дворкин Александр Аркадьевич; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.17
614464
  Шепелев Ю.Ф. Кристаллические структуры пиросиликатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепелев Ю. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
614465
  Гандымов О. Кристаллические структуры природных стронциевых боратов р-витчита и витчита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Гандымов О.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
614466
  Чинь Хан Кристаллические структуры рамзаита, виллемита и его германиевого аналога : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 057 / Чинь Хан.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. кристаллографии и кристаллохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
614467
  Горогоцкая Л.И. Кристаллические структуры сингенита и чухровита и место этих минераллов в классе сульфатов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горогоцкая Л. И.; АН СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф., минерал. и геохим. – М., 1967. – 18л.
614468
  Евдокименко В.И. Кристаллические структуры соединений магния с редкоземельными и щелочноземельными металлами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокименко В.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
614469
  Доника Ф.Г. Кристаллические структуры тройных полупроводниковых фаз в системе ZnS - Gn2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Доника Ф.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.15
614470
  Никишова Л.В. Кристаллические структуры фтороборатов магния: -Mg2Bo3F, --Mg2Bo3F, (Mg5(Bo3)3F : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Никишова Л. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
614471
  Треушников Е.Н. Кристаллические структуры щелочных циркониевого и кальциевого силикатов (Na2ZrSiO5, Ca3SiO4 Cl2 и Na2Ca3Si3O10). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Треушников Е.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
614472
  Гуров В.С. Кристаллические триоды в аппаратуре проводной связи / В.С. Гуров, А.Г. Мурадян. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1955. – 52 с.
614473
  Конев Ю.И. Кристаллические триоды в устройствах автоматического управления / Ю.И. Конев. – М., 1957. – 160с.
614474
  Нортроп Д. Кристаллические ферменты / Д. Нортроп. – М, 1950. – 347с.
614475
  Баюков О.А. Кристаллические электрические поля в ферритах-шпинелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баюков О.А.; Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
614476
  Бельштерли М.К. Кристаллический кремнезём / М.К. Бельштерли. – М.-Л., 1938. – с.
614477
  Равич М.Г. Кристаллический фундамент Антарктической платформы / М.Г. Равич, Е.Н. Каменев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 658с.
614478
  Пап А.М. Кристаллический фундамент Белоруссии / А.М. Пап. – Москва : Недра, 1977. – 127с.
614479
  Педашенко А.И. Кристаллический фундамент средней части Русской платформы / А.И. Педашенко. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 218с.
614480
  Вяюрюнен Х. Кристаллический фундамент Финляндии / Х. Вяюрюнен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 295с.
614481
   Кристаллический фундамент Эстонии. – М, 1983. – 208с.
614482
  Брэгг У.Л. Кристаллическое состояние / У.Л. Брэгг. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР
Т.1 : Общий обзор. – 336с.
614483
  Чекин С.С. Кристаллогенез глинистых минералов / С.С. Чекин. – М, 1984. – 96с.
614484
  Мязь Н.И. Кристаллогенез и структуры кварца хрусталеносных жил Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мязь Н.И.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1961. – 16л.
614485
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
614486
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
614487
  Зациха Б.В. Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденений Украины / Б.В. Зациха. – Киев, 1989. – 189с.
614488
  Богданов Г.Е. Кристаллогенезис серы / Г.Е. Богданов; Отв.ред.Н.П.Юшкин. – Ленинград : Наука, 1990. – 104с.
614489
  Валиев Р.З. Кристаллогеометрический анализ межкристаллитных границ в практике электронной микроскопии / Р.З. Валиев. – Москва : Наука, 1991. – 230,1с. – ISBN 5-02-000195-3
614490
  Карабаев Тахир Аскарович Кристаллографическая анизотропия эмиссионных и адсорбционных свойств пленок цезия на основных гранях монокристаллов тугоплавких металлов (Mo, Nb, Ta) ОЦК-решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Карабаев Тахир Аскарович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
614491
  Галиулин Р.В. Кристаллографическая геометрия / Р.В. Галиулин. – Москва : Наука, 1984. – 136 с.
614492
  Федоров О.П. Кристаллографические особенности роста и взаимодействия кристаллов с включениями в расплаве : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Федоров О.П. ; АН Украины, ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
614493
  Шафрановский И.И. Кристаллографические представления И.Кеплера и его трактат "О шестиугольном снеге". / И.И. Шафрановский. – М., 1971. – 24с.
614494
  Лучицкий В.И. Кристаллографическое исследование калиево-ванадиеваго вольфрамата / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира, Акц.Ова Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – 3 с. – Отд.оттиск: Записки Киевского о-ва естествоиспытателей. 1909, т. 21, вып. 1, с. 171-173. - : Тит. л. и обл. на рус. и нем. яз.
614495
  Ляшенко М.Н. Кристаллографическое исследование комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. хим.наук: / Ляшенко М.Н.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1951. – 14л.
614496
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
1. – 1923. – 160с.
614497
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
3. – 1923. – 110с.
614498
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
4. – 1923. – 160с.
614499
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1931. – 331с.
614500
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – 2-изд., перераб. и доп. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ, 1934. – 431с.
614501
   Кристаллография : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Углетехиздат, 1952. – 263с.
614502
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 295с.
614503
   Кристаллография. – Л
3. – 1955. – 256с.
614504
   Кристаллография. – Москва : Металургиздат
Вып.5. – 1956. – 286с.
614505
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 370с.
614506
  Костов И. Кристаллография : Пер. с болг. / И. Костов. – Москва : Мир, 1965. – 528с.
614507
  Лейтвейн Ф. Кристаллография : Сокр.пер. с нем. / Ф. Лейтвейн, Зоммер-Кулачевски. – Москва : Высшая школа, 1968. – 379с.
614508
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 352с.
614509
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учебник / М.П. Шаскольская. – Москва : Высшая школа, 1976. – 390с.
614510
  Захаренкова Р.С. Кристаллография / Р.С. Захаренкова. – Киев : Вища школа, 1979. – 104 с.
614511
  Уиттекер Э. Кристаллография : вводн. курс для геологов / пер. с англ. / Э. Уиттекер. – Москва : Мир, 1983. – 268 с.
614512
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учеб.пособие / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 375 с.
614513
  Егоров-Тисменко Кристаллография : Учебник / Егоров-Тисменко, Г.П. Литвинская, Ю.Г. Загальская; Под ред. В.С. Урусова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 287с.
614514
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 1. – 1995
614515
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 2. – 1995
614516
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 3. – 1995
614517
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 4. – 1995
614518
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 5. – 1995
614519
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 6. – 1995
614520
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 2. – 1996
614521
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 3. – 1996
614522
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 4. – 1996
614523
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 5. – 1996
614524
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 6. – 1996
614525
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 1. – 1996
614526
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 2. – 1997
614527
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 3. – 1997
614528
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 1. – 1997
614529
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 4. – 2002
614530
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 6. – 2002
614531
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 5. – 2002
614532
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 2. – 2003
614533
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 3. – 2003
614534
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 4. – 2003
614535
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 5. – 2003
614536
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 1. – 2003
614537
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 6. – 2003
614538
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 1. – 2004
614539
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 2. – 2004
614540
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 3. – 2004
614541
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 4. – 2004
614542
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 5. – 2004
614543
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 6. – 2004
614544
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 1. – 2005
614545
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 2. – 2005
614546
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 3. – 2005
614547
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 4. – 2005
614548
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 5. – 2005
614549
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 6. – 2005
614550
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 1. – 2006
614551
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 2. – 2006
614552
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 5. – 2006
614553
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 6. – 2006
614554
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 3. – 2006
614555
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 4. – 2006
614556
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 1. – 2007
614557
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 2. – 2007
614558
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 3. – 2007
614559
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 4. – 2007
614560
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 5. – 2007
614561
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 6. – 2007
614562
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 2. – 2008
614563
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 1. – 2008
614564
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 3. – 2008
614565
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 4. – 2008
614566
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 5. – 2008
614567
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 6. – 2008
614568
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 1. – 2009
614569
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 3. – 2009
614570
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 2. – 2009
614571
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 4. – 2009
614572
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 5. – 2009
614573
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 6. – 2009
614574
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 3. – 2011
614575
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 2. – 2011
614576
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 5. – 2011
614577
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 1. – 2011
614578
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 4. – 2011
614579
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 6. – 2011
614580
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 1. – 2012
614581
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 6. – 2012
614582
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 2. – 2012
614583
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 3. – 2012
614584
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 4. – 2012
614585
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 5. – 2012
614586
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 5. – 2013
614587
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 1. – 2013
614588
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 4. – 2013
614589
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 3. – 2013
614590
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 2. – 2013
614591
   Кристаллография / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 6. – 2013
614592
   Кристаллография ,минералогия и геохимия. – М, 1968. – 76с.
614593
  Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза / А.Е. Ферсман. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 566с.
614594
  Бландел Т. Кристаллография белка / Т. Бландел, Л. Джонсон. – М., 1979. – 620с.
614595
  Ворошилов Ю.В. Кристаллография в лицах : этюды по истории науки / Ю.В. Ворошилов, С.А. Довгий, В.И. Павлишин ; Ин-т телекоммуникаций и глоб. информ. пространства НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Информационные системы, 2013. – 396, [2] с. : портр., ил. – Указ.: с. 332-337. – Библиогр.: с. 338-339. – ISBN 978-966-2249-75-0


  Підпис автора
614596
  Келли А. Кристаллография и дефекты в кристаллах : Пер.с англ. / А. Келли, Г. Гровс. – Москва : Мир, 1974. – 496с.
614597
  Балабаева Р.Ф. Кристаллография и дефекты в кристаллах : учеб. пособие / Р.Ф. Балабаева. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1986. – 64 с.
614598
  Соколов Л.Д. Кристаллография и дефекты кристаллического строения металлов: уч. пособие. / Л.Д. Соколов, В.Н. Дубинский. – Горький, 1980. – 85с.
614599
   Кристаллография и кристаллохимия. – Москва, 1986. – 325 с.
614600
  Кецмец Д.И. Кристаллография и минералогия : Учебное пособие / Д.И. Кецмец. – Харьков : Металлургиздат, 1957. – 152с.
614601
   Кристаллография и минералогия. – М, 1962. – 28с.
614602
  Шергин И.В. Кристаллография и минералогия / И.В. Шергин, К.К. Хазанович. – Л, 1968. – 88с.
614603
  Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Ленинград : Изд-во л-ры по строительству, 1972. – 503с.
614604
  Гумилевский С.А. Кристаллография и минералогия / С.А. Гумилевский, В.М. Киршон, Г.П. Луговской; Под ред. А.И. Гинзбурга. – Москва : Высшая школа, 1972. – 280с.
614605
  Устимова Л.И. Кристаллография и минералогия : учеб. пособие / Л.И. Устимова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 111 с.
614606
  Асхабов А.М. Кристаллография и физико-химические основы кристаллизации / А.М. Асхабов, Б.А. Голдин. – Сыктывкар : Издательство Пермского университета, 1983. – 92 с.
614607
  Шафрановский И.И. Кристаллография округлых алмазов / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1948. – 132с.
614608
  Махмуд Алия Абдэльхакам Кристаллография приконтактных зон в кристаллических сростках : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.18 / Махмуд Алия Абдэльхакам; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1977. – 17л.
614609
   Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. – Москва, 1982. – 631 с.
614610
  Шафрановский И.И. Кристаллография. Метод. указ. для студ. / И.И. Шафрановский, В.А. Мокшевский. – Л., 1959. – 37с.
614611
  Смирнов Ю.М. Кристаллография. Монокристаллы, применяемые в оптике и детектировании излучений : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1989. – 78с.
614612
  Кокшаровъ К. Кристаллографія : Лекціи, читанныя / К. Кокшаровъ, 1908. – 240с.
614613
  Нечаевъ А.В. Кристаллографія / А.В. Нечаевъ. – 2-е изд., исправ. и доп. – Кіевъ : Сотрудник, 1909. – 246с.
614614
  Сасим П.С. Кристаллология / П.С. Сасим. – Иркутск
1. – 1948. – 56с.
614615
  Нестеров К.В. Кристалломорфические проявления минерализации природных вод / К.В. Нестеров. – Ростов н/Д, 1983. – 55с.
614616
   Кристалломорфологическая эволюция минералов. – Сыктывкар, 1981. – 27с.
614617
  Кукуй А.Л. Кристалломорфологический анализ и кинетика кристаллизации в системах с изоморфными компонентами Ni SO4--MgSO4--H2O b Ca WO4--Ca MoO4 : Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Кукуй А.Л. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
614618
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология алмаза из кимберлитов / З.В. Бартошинский, В.Н. Квасница. – К., 1991. – 170с.
614619
  Крочук В.М. Кристалломорфология и генетические особенности минералов карбонатов Приазовья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Крочук В.М.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1982. – 16л.
614620
  Вовк П.К. Кристалломорфология и генетические особенности полевых шпатов камерных пегматитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Вовк П.К.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
614621
  Гераничева Г.К. Кристалломорфология и типоморфизм циркона. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Гераничева Г.К.; Ленингр.горных ин-т. – Л, 1970. – 19л.
614622
  Зубов В.И. Кристалломорфология киновари и ее использования при поисках ртутных месторождений / В.И. Зубов. – М, 1976. – 81с.
614623
  Джафаров Ч.Д. Кристалломорфология пирита и ее минерагенетическое значение. / Ч.Д. Джафаров. – Баку, 1970. – 120с.
614624
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология якутских алмазво : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бартошинский З.В.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львовский орена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1962. – 17л.
614625
   Кристаллоносные микроорганизмы и перспективы их использования в лесном хозяйстве. – Москва : Наука, 1967. – 163 с. : табл.
614626
  Скопенко В.В. Кристаллообразование двойных фосфатов в фосфатных расплавах. / В.В. Скопенко, СлободяникН.С, П.Г. Нагорный // Теор. и эксперим. химия. – №3
614627
  Турлаков Валерий Николаевич Кристаллообразование как лимитирующий фактор при взаимодействиях в мелокодисперсных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Турлаков Валерий Николаевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
614628
  Трофимов Вячеслав Григорьевич Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов Вячеслав Григорьевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
614629
  Трофимов В.Г. Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов В.Г.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
614630
  Зурабова Э.Р. Кристаллообразующие бациллы как основа приготовления препаратов для борьбы с вредными насекомыми : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Зурабова Э.Р. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.17-18
614631
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика / Д.С. Белянкин. – Л., 1928. – 138с.
614632
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика / Д.С. Белянкин. – 2-е изд., доп. и испр. – Ленинград, 1931. – 102с.
614633
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика / Д.С. Белянкин. – 2-е изд., доп. и испр., 1951
614634
  Ежов А.И. Кристаллооптика : учеб. пособие / А.И. Ежов. – Москва : Университет дружбы народов, 1969. – 156 с.
614635
  Пекар С.И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. / С.И. Пекар. – Киев : Наукова думка, 1982. – 295с.
614636
  Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод / В.Б. Татарский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1949. – 268с.
614637
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург. – Москва : Наука, 1965. – 375 с.
614638
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 432 с.
614639
  Чистяков И.Г. Кристаллооптические и рентгеноструктурные исследования некоторых жидких кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чистяков И.Г. ; АН СССР. Ин-т кристаллографии АН СССР. – Москва, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
614640
   Кристаллооптические особенности биотита северо-западной части Украинского щита по данным ИК-спектроскопии / В.Ф. Гринченко, Е.И. Ильченко, В.М. Хоменко, О.В. Зинсенко // Минерал. журн., 1990. – №6
614641
  Компаниец М.Ф. Кристаллооптический анализ в алюминиевом производстве / М.Ф. Компаниец. – М., 1959. – 180с.
614642
  Юшкин Н.П. Кристаллосимметрийный анализ сложных минеральных систем / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1985. – 39с.
614643
  Чуистов К.В. Кристаллоструктурные изменения при распаде пересыщенных твердых растворов на оснвое меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуистов К.В.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1958. – 11л.
614644
  Гонтарева Римма Георгиевна Кристаллоструктурные изменения при термоциклической обработке никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гонтарева Римма Георгиевна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
614645
  Тихонов Л.В. Кристаллоструктурные изменения при упрочении и разупрочении ниобия : Автореф... канд. физ мат.наук: / Тихонов Л. В.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1958. – 10л.
614646
  Круликовская М.П. Кристаллоструктурные изменения составляющих фаз при распаде пересыщенного -твердого раствора в аустенитных сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Круликовская М.П. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 18 с.
614647
  Смирнов Ю.М. Кристаллофизика : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1990. – 56с.
614648
   Кристаллофизика минералов. – Казань, 1979. – 139с.
614649
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Херсонский индустриальный ин-т. – К., 1989. – 281л. – Бібліогр.:л.247-281
614650
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ. – К., 1990. – 46л.
614651
  Шамовский Л.М. Кристаллофосфоры и сцинтилляторы в геологии / Л.М. Шамовский. – М., 1985. – 239с.
614652
  Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов / А.С. Поваренных. – Киев : Наукова думка, 1966. – 547с.
614653
   Кристаллохимические аспекты изоморфизма / Поваренных А.С. – К, 1976. – 171с.
614654
  Матюшенко Н.Н. Кристаллохимические закономерности в структурах двойных соединений с элементами II и III периодов и рентгенографические исследования некоторых бериллидных и силицидных фаз : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Матюшенко Н.Н. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 22 с.
614655
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимические основы регулирования свойств природных сорбентов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1983. – 268с.
614656
  Скорняков В.А. Кристаллохимические особенности и явления переноса в халькогенидах серебра и их твердых растворах при реакционной диффузии : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скорняков В.А. ; МВ и ССО РСФСР, Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 17 с.
614657
   Кристаллохимические особенности силикатных минералов Урала. – Свердловск, 1981. – 88с.
614658
  Ворошилов Ю.В. Кристаллохимические таблицы тройных халькогенидов / Ю.В. Ворошилов. – Москва, 1989. – 223с.
614659
  Дубровина Ирина Николаевна Кристаллохимические характеристики и магнитные свойства шпинельных фаз системах Me-Fe-Ti-O (Me-Co, Ni) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дубровина Ирина Николаевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
614660
   Кристаллохимические, физико-химические и физические свойства полупроводниковых веществ : справочник / Г.Б. Бокий, И.П. Воронина, Г.Г. Дворянкина, В.Ф. Дворянкин, Я.А. Угай, В.Я. Шевченко. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 208 с.
614661
  Падуров Н.Н. Кристаллохимический анализ и методы геометрической кристаллографии / Н.Н. Падуров. – М.-Л., 1931. – 272с.
614662
  Строителев С.А. Кристаллохимический аспект технологии полупроводников. / С.А. Строителев; Ржанов В.А. – Новосибирск : Наука, 1976. – 192с.
614663
  Подберезская Н.В. Кристаллохимическое изучение некоторых тио- и селеносульфатов этилендиаминовых комплексных катионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Подберезская Н.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький. – 28л.
614664
  Соловьев С.П. Кристаллохимическое исследование антисегнетоэлектриков со структурой типа перовскита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев С.П.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1960. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
614665
  Рылов Г.М. Кристаллохимическое исследование минералов со структурой типа Берилла. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Рылов Г.М.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 24л.
614666
  Магарилл С.А. Кристаллохимическое исследование некоторых изополимолибденов и изополивольфрамов щелочных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Магарилл С. А.; Сиб. от-ние АН ССС, Ин-т неорган. хим. – Новосибирск, 1974. – 27л.
614667
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1960. – 357с.
614668
  Земан И. Кристаллохимия / И. Земан. – Москва : Мир, 1969. – 156с.
614669
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Наука, 1971. – 400с.
614670
  Леонюк Н.И. Кристаллохимия безводных боратов / Н.И. Леонюк, Л.И. Леонюк. – М., 1983. – 215с.
614671
  Кузьма Ю.Б. Кристаллохимия боридов / Ю.Б. Кузьма. – Львов, 1983. – 160с.
614672
   Кристаллохимия и парагенезы минералов осадочных пород. – Новосибирск, 1975. – 172с.
614673
   Кристаллохимия и рентгенография минералов. – Л, 1987. – 175с.
614674
  Трунов В.Н. Кристаллохимия и свойства двойных молебдатов и вольфратов / В.Н. Трунов. – Ленинград : Наука, 1986. – 172 с.
614675
   Кристаллохимия и спектрография минералов. – К, 1984. – 156с.
614676
  Порай-Кошиц Кристаллохимия и стереохимия координационных соединений молибдена / Порай-Кошиц, Л.О. Атовмян. – М., 1974. – 231с.
614677
   Кристаллохимия и структура минералов. – Ленинград : Наука, 1974. – 148с.
614678
   Кристаллохимия и структурная минералогия. – Л, 1979. – 132с.
614679
   Кристаллохимия и структурные особенности минералов. – Л, 1976. – 143с.
614680
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 235с.
614681
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.08 / Литвин А.Л.; АН УССР. – К, 1975. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
614682
   Кристаллохимия и структурный типоморфизм минералов. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
614683
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1977. – 419 с. – Списки лит. в конце глав
614684
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1977. – 471 с. – Списки лит. в конце глав
614685
  Гладышевский Е.И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов / Е.И. Гладышевский, О.И. Бодак. – Львов, 1982. – 253с.
614686
   Кристаллохимия минералов. – Л, 1981. – 119с.
614687
   Кристаллохимия минералов. – София, 1986. – 975 с.
614688
   Кристаллохимия минералов и геологические проблемы. – Москва : Наука, 1975. – 291с.
614689
  Сидоренко Г.А. Кристаллохимия минералов урана / Г.А. Сидоренко. – Москва, 1978. – 216с.
614690
  Воронков А.А. Кристаллохимия минералов циркония и их искусственных аналогов / А.А. Воронков. – Москва, 1978. – 182с.
614691
  Ильинова Г.Н. Кристаллохимия некоторых твердых растворов ферритов со структурой шпинели : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ильинова Г.Н.; Урал. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Свердловск, 1971. – 22л.
614692
   Кристаллохимия неорганических и органических соединений. – Кишинев, 1982. – 181с.
614693
  Органова Н.И. Кристаллохимия несоразмерных и модулированных минералов / Н.И. Органова; Бокий Г. Б. – М., 1989. – 142с.
614694
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимия поверхности глинистых минералов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1977. – 209с.
614695
   Кристаллохимия полепроводников и процессы на их поверхности. – Воронеж, 1983. – 123с.
614696
  Савин В.В. Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов / В.В. Савин, Е.Ю. Костенко; М-во образования и науки Украины, Запорож. нац. ун-т. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2005. – 346, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 313-343. – ISBN 966-599-261-9
614697
  Белов Н.В. Кристаллохимия силикатов с крупными катионами. / Н.В. Белов. – М., 1961. – 68с.
614698
  Сандомирский П.А. Кристаллохимия смешанных анионных радикалов / П.А. Сандомирский, Н.В. Белов. – Москва : Наука, 1984. – 205с.
614699
  Петров А.Н. Кристаллохимия твердого состояния / А.Н. Петров, В.А. Черепанов. – Свердловск, 1987. – 94с.
614700
  Гринь Юрий Николаевич Кристаллохимия тернарных галлидов редкоземельных и переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гринь Юрий Николаевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
614701
  Екимов С.П. Кристаллохимия упорядочения катионов в пироксенах и их германатных аналогах по данным мессбауэровской спектроскопии : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Екимов С.П.; АН СССР. – Ленинград, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
614702
  Бляссе Ж. Кристаллохимия феррошпинелей / Ж. Бляссе. – М, 1968. – 184с.
614703
  Платонов А.Н. Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. І. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, М.Н. Таран // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0204-3548
614704
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва- Ленинград, 1950. – 64с.
614705
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – М, 1955. – 64с.
614706
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Минск : Гос. изд. техн-теор. л-ры, 1956. – 228с.
614707
  Галина Лада Кристаллы / Галина Лада; Пер. с болгар. М. Маринова; Ред. перевода А. Андреевой. – [ София ] : София-пресс, 1975. – 227с.
614708
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Москва : Наука, 1978. – 208с.
614709
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1985. – 208с.
614710
   Кристаллы активных диэлектриков : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 220 с.
614711
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике / А.В. Шубников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 48с.
614712
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике. / А.В. Шубников. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 56с.
614713
  Гижинский А.Р. Кристаллы двойных натриевых вольфрамато лантана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 01.057 / Гижинский А.Р.; МГУ. – М, 1972. – 23л.
614714
  Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация / В.Д. Кузнецов. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 411с.
614715
  Лонсдейл К. Кристаллы и рентгеновские лучи / К. Лонсдейл. – Москва : Иноиздат, 1952. – 215 с.
614716
  Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. / И.И. Шафрановский. – Л.
ч. 1. – 1957. – 223с.
614717
  Витовский Б.В. Кристаллы сегнетовой соли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Витовский Б.В.;. – М., 1949. – 11л.
614718
  Банн Ч. Кристаллы, их роль в природе и науке / Ч. Банн. – М, 1970. – 312с.
614719
   Кристалогенезис водорозчинних солей : Методичні вказівки до самостійних експериментальних робіт з курсу "Кристалографія" для студ. геолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 19с.
614720
  Квасниця І.В. Кристалогенезис самородної міді України : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: Спец. 04.00.20 / Ірина Вікторівна Квасниця; МОНУ;Львівський нац. ун-т. – Львів, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
614721
  Шматько М.К. Кристалографія / М.К. Шматько. – Х
1. – 1928. – 135с.
614722
  Лискович С.Б. Кристалографія / С.Б. Лискович. – Львів : Вища школа, 1978. – 95 с.
614723
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник для студ. геолог. фак-ту. / В.Ф. Грінченко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-030-9
Ч.1. – 1997. – 105с.
614724
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник / В.Ф. Грінченко, О.В. Митрохін, О.В. Грінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2002. – 41с.
614725
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : навчальний посібник із дисципліни "Мінералогія з основами кристалографії" / В.Ф. Грінченко, В.А. Нестеровський, І.В. Квасниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 205 с. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-360-4
614726
  Куровець Михайло Кристалографія і мінералогія : Навч. посібник для студ. вищих технічних навчальних закладів / Куровець Михайло; Мін-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0287-4
Ч.1 : Кристалографія мінералів. – 1996. – 225с.
614727
  Куровець Михайло Кристалографія і мінералогія : Навч. посібник для студ. вищих технічних навчальних закладів / Куровець Михайло; Мін-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0288-2
Ч.2 : Систематика, короткий опис та методика визначення мінералів. – 1996. – 216с.
614728
  Пчелінцев В.О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Пчелінцев В.О. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 226 с. : іл. – ISBN 978-966-657-193-2
614729
  Недоля А.В. Кристалографія. Фізичні властивості кристалів : навч. посібник для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. "Прикладна фізика" / А.В. Недоля ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 2014. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-653-354-1
614730
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія граутиту ([alfa]-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит) / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 11-18. – ISSN 0204-3548
614731
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія Закарпатського волніну (BA[SO4]) / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 2. – C. 75-84. – ISSN 0204-3548


  Волнін - рідкісний морфологічний різновид призматичних кристалів бариту, індикаторною ознакою яких є значне видовження вздовж осі [001], разом із незначним у більшості випадків розвитком вздовж осі [001].
614732
  Степаняк М.В. Кристалооптичний термометр. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Степаняк М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
614733
  Гнатюк І.Є. Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску маркетингу високовуглецевих Fe-Al сплавів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.13 / Гнатюк І.Є.; Харків. фіз.-тех. ін-тут. – Харків, 2002. – 17 с.
614734
  Бичков К.Л. Кристалоутворення BiVO4 з розплавів системи К - Ві - V - Mo - O / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
614735
   Кристалоутворення твердих розчинів, ізоструктурних лангбейніту, в системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2 (Мш-Сr, Fe, In, Sc) / Н.В. Стусь, М.С. Слободяник, Т.І. Ущапівська, В.І. Карманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-74. – (Хімія ; Вип. 36)


  Методом кристалізації з розплавів одержано тверді розчини Kl+yMIIITi2-x(PO4)3, (M-Cr, Fe, In, Sc), ізоструктурні лангбейніту. Встановлено області та закономірності кристалоутворення даних сполук у системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2. Розраховано параметри ...
614736
  Тітов Ю.О. Кристалохімічні критерії існування сполук і фаз Руддлесдена-Поппера типу A11LnnBn111O3n+1 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045


  Визначено необхідні критерії реалізації сполук та фаз Руддлесдена-Поппера (РП) типу A11LnnBn111O3n+1| із шаруватою перовскітоподібною структурою (ШПС), які враховують геометричний фактор, а також характер хімічних зв"язків у кристалах.
614737
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Практикум. Навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1981. – 136с.
614738
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Підручник / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 174с. – ISBN 5-11-004021-4
614739
  Хоменко В.М. Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов"я // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 15-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0204-3548
614740
  Савельев Владимир Кристальные мифы Swarovski: искусство кристальных фантазий : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 72 : Фото
614741
  Широбокова Д.Н. Кристатні форми кактусів в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Д.Н. Широбокова, К.М. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію кристатних форм кактусів в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру.
614742
   Кристиан-Жак. – Москва : Искусство, 1981. – 209 с.
614743
  Ливанова М. Кристиан Барнард: сердце в руках хирурга // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268
614744
  Дубинянский М. Кристиан Диор: цветы его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 80-99. – ISSN 1819-6268
614745
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Киров
1. – 1956. – 312с.
614746
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Киров
2. – 1957. – 420с.
614747
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
1. – 1962. – 310с.
614748
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
2. – 1962. – 427с.
614749
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
3. – 1962. – 448с.
614750
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Петрозаводск
Т. 1-2. – 1986. – 683 с.
614751
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Петрозаводск
Т. 3. – 1986. – 683 с.
614752
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
1. – 1989. – 572с.
614753
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
2. – 1989. – 555с.
614754
  Скобелев Э.М. Кристина / Э.М. Скобелев. – Минск, 1986. – 221с.
614755
  Куксон К. Кристина : Роман / К. Куксон. – Минск : Интер-Дайжест, 1999. – 448с. – (Любит - не любит). – ISBN 985-10-0016-7
614756
  Фоминых Д. Кристина Киршнер : хотела быть королевой, но стала президентом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 44. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Новий президент Аргентини Христина Фернандес де Кіршнер
614757
  Киршнер К.Ф. Кристина Фернандес де Киршнер: Главное — это то, что ты делаешь на своем посту, а не сам пост» // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 24-31. – ISSN 0044-748Х


  Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, находившаяся в Москве с официальным визитом в апреле 2015 г., дала эксклюзивное интервью каналу "Russia Today" (RT), в котором высказала свою точку зрения по глобальным мировым проблемам.
614758
  Цвейг С. Кристина Хофленер / С. Цвейг; Пер. с нем. Н. Бунина. – Москва : Радуга, 1986. – 255с.
614759
  Цвейг С. Кристина Хофленер / С. Цвейг. – Москва, 1992. – 445с.
614760
  Ниношвили Э.Ф. Кристине / Э.Ф. Ниношвили. – Москва : Художественная литература, 1967. – 398 с.
614761
  Довейка К. Кристионас Донелайтис / К. Довейка. – Вильнюс, 1963. – 124с.
614762
  Гинейтис Л. Кристионас Донелайтис и его эпоха : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Гинейтис Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 46 с.
614763
  Атанасова П. Кристо Раковский 1873-1941 : страницы жизни выдающегося болгарского революционера - интернационалиста / П. Атанасова. – София, 1988. – 58с.
614764
  Белецкий И.В. Кристоф Виллибальд Глюк / И.В. Белецкий. – Ленинград : Музыка, 1971. – 104 с.
614765
  Рыцарев С.А. Кристоф Виллибальд Глюк / С.А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1987. – 183 с.
614766
  Парфенов А.Т. Кристофер Марло. / А.Т. Парфенов. – М., 1964. – 224с.
614767
   Кристофер Паттен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
614768
  Вийроя Л.Э. Кристьян Рауд. 1865-1943. Творчество и худож. взгляды. : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.823 / Вийроя Л.Э.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 24л.
614769
  Лесич Антоніна Крит - берег правий, берег лівий : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 40-43 : Фото
614770
  Богаевский Б. Крит и Микены / Б. Богаевский. – М, 1924. – 257с.
614771
  Мельниченко Анастасія Крит. Великий турнір ножа та виделки / Мельниченко Анастасія, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : Фото
614772
  Каминіна Наталія Крит. Вечеря з видом на море : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-59
614773
  Москаленко Леся Крит. Два моря і Лассіті : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 72-78 : Фото
614774
  Горпенюк Максим Крит. Дуже грецька Ханья : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51 : Фото, карта
614775
  Максименко Олексій Крит. Звідки береться оливкова олія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 82-86 : фото
614776
  Москаленко Леся Крит. Крилатий острів / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-65
614777
  Алієва Ельміра Крит. Музика вітру : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 56-59 : Фото
614778
   Крит. Ну, за Мінотавра! : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-69
614779
  Лесич Антоніна Крит. Спійманий вітер Лассіті : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-53 : Фото
614780
  Онишко Сергій Крит. Хіпове місце // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 58-61 : фото
614781
   Крит: здесь есть все! Райский остров в центре средиземноморья // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 100-101 : фото
614782
  Бирман В.Ф. Критака "общей теории экономической эволюции" Ж.Фурастье. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Бирман В.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1972. – 20л.
614783
  Могилевская О.Ю. Критеии эффективности маркетингового управления современным машиностроительным предприятием // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 58-60 : табл. – Библиогр.: 10 назв
614784
  Третьяков П.К. Критериальное описание процессов турбулентного горения гомогенной смеси : Автореф... канд. техн.наук: 214 / Третьяков П.К.; АН СССР. Сиб. отд. Совет Ин-та теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1970. – 21л.
614785
  Айнабек К. Критериальный подход к оценке эффективности менеджмента сферы услуг / К. Айнабек, М. Жумабекова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 8-13. – ISSN 1993-6788
614786
   Критерии возрастных соотношений рудообразующих минералов. – М-Л-Новосибирск, 1934. – 148с.
614787
  Морковкина А.Г. Критерии выбора территории для организации объектов туризма / А.Г. Морковкина, А В. Максимова Рассыпнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 71-76 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
614788
  Воловик Валентин Тихонович Критерии выделения разрывных нарушений, их классификация и роль в размещении месторождений нефти и газа на платформенной территории Туркмении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Воловик Валентин Тихонович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
614789
  Азнабаева Лариса Алексеевна Критерии выделения фактических высказываний и особенности их функционирования в художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Азнабаева Лариса Алексеевна ; Московский гос. ин-т иностран. языков. – Москва, 1989. – 17с.
614790
  Ильина Н.Ф. Критерии готовности педагога к инновационной деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 80-86. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются подходы к определению критериев готовности педагога к инновационной деятельности. Раскрываются условия формирования, определены критерии и охарактеризованы уровни готовности педагога к инновационной деятельности. In article ...
614791
  Малеев Е.Ф. Критерии диагностики фаций и генетических типов вулканитов / Е.Ф. Малеев. – М., 1975. – 236с.
614792
  Вороничев О.Е. Критерии дифференциации паронимов и однокоренных синонимов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 57-68. – Библиогр.: с. 68. – ISSN 0130-9730
614793
  Гродзинский М.Д. Критерии допустимости и анормальности изменений ландшафтных территориальных структур : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
614794
  Смирнова Т.В. Критерии достойного труда для работников интеллектуальной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 90-99. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
614795
  Каратеев В.П. Критерии единства наук в условиях современной научно-технической революции / В.П. Каратеев. – Саратов, 1985. – 193с.
614796
  Горюнов В.М. Критерии зрелости социалистического трудового коллектива : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Горюнов В. М.; МГУ, Специал. уч. сов. по теор. науч. коммун. Секция №1. – М., 1977. – 19л.
614797
  Рахаев Б. Критерии и императивы экономического развития: что определяет экономическое развитие, как и за счет чего можно добиться кономического доминирования / Б. Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 5-40. – ISSN 0207-3676
614798
   Критерии и методика интерпретации рудоносных литогеохимических аномалий. – М, 1987. – 80с.
614799
   Критерии и методика комплексной оценки рудных районов. – М, 1982. – 183с.
614800
   Критерии и методика поисков скрытых колчеданных месторождений на Урале. – Уфа, 1979. – 196с.
614801
   Критерии и методика прогноза нефтегазоносности. – Новосибирск, 1987. – 147с.
614802
   Критерии и методика прогнозирования нефтегазоносности карбонатных отложений. – М, 1986. – 137с.
614803
  Барон Л.И. Критерии и методы измерения износа режущего инструмента для горных пород / Л.И. Барон. – М., 1961. – 56с.
614804
  Пухов Г.Е. Критерии и методы индентификации объектов. / Г.Е. Пухов, Ц.С. Хатиашвили. – Киев, 1979. – 190с.
614805
  Массе Пьер Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. / Массе Пьер. – М., 1971. – 504с.
614806
   Критерии и методы прогнозирования нефтегазоносности больших глубин. – Л, 1990. – 195с.
614807
  Бурдо Л.П. Критерии и методы экономической оценки месторождений полезных ископаемых / Л.П. Бурдо. – М., 1975. – 42с.
614808
  Михайлов О.В. Критерии и параметры объективной оценки качества научной деятельности // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 622-625. – ISSN 0869-5873


  Тема статьи, судя по публикациям не только в научной печати, волнует научное сообщество. Автор говорит о необходимости создания методологии оценки качества научной деятельности, а она в постсоветской России нужна больше чем где бы то ни было в мире.
614809
  Уварова Т.А. Критерии и показатели оценки качества и эффективности деятельности библиотек // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 184-195
614810
   Критерии и показатели социалистической экономической интеграции. – М, 1988. – 135с.
614811
   Критерии и показатели социально-экономической эффективности новой техники. – М, 1982. – 247с.
614812
  Рогаткина Раиса Владимировна Критерии и показатели эффективности интегрированного подхода в обучении учащихся материальным и информационным технологиям // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
614813
  Яковлев А.И. Критерии и показатели эффективности лекционной пропаганды / А.И. Яковлев. – М., 1978. – 48с.
614814
   Критерии и режимы адаптации к спортивным нагрузкам. – Алма-Ата, 1990. – 105с.
614815
   Критерии и суждения в искусствознании. – М, 1986. – 444с.
614816
  Гафиятуллин Р.Х. Критерии и устройства управления процессом бурения / Р.Х. Гафиятуллин. – М., 1976. – 72с.
614817
  Первушин С.П. Критерии и факторы интенсификации производства / С.П. Первушин. – М, 1984. – 64с.
614818
  Литвицкий В.А. Критерии и факторы интенсификации производства. / В.А. Литвицкий. – К., 1983. – 33с.
614819
  Головаха Е. Критерии и формулы политического успеха: методы измерения и результаты исследования актуального и потенциального успеха политических лидеров Украины // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.86-101
614820
   Критерии интерпретации геохимических аномалий. – М, 1973. – 61с.
614821
   Критерии интерпретации первичных геохимических ореолов. – М, 1981. – 110с.
614822
  Алабастер Д. Критерии качества воды для пресноводных рыб / Д. Алабастер, Р. Ллойд. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 343с.
614823
  Красильникова И.Ю. Критерии качества и измерения услуг межбиблиотечного абонемента и доставки документов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 31 - 40. – ISSN 0130-9765
614824
  Леонович И.И. Критерии качества убено-воспитательного процесса / И.И. Леонович. – Минск, 1977. – 126с.
614825
  Леонович И.И. Критерии качетсва учебно-воспитательного процесса / И.И. Леонович. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1979. – 148с.
614826
  Гололобова М.Н. Критерии классификации банковских рисков, возникающих при кредитовании физических лиц // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 202-210. – ISSN 1728-8878
614827
  Петрова Валентина Петровна Критерии кондуктометрического и потенциометрического методов анализа кислот и оснований в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петрова Валентина Петровна; Горьк. политехн. ин-т. – Горький, 1973. – 28л.
614828
  Головач А.В. Критерии математической статистики в экономических исследованиях / А.В. Головач. – М., 1973. – 136с.
614829
   Критерии надежности методов радиологического датирования. – Москва : Наука, 1979. – 208с.
614830
  Тяжкова И.М. Критерии наказуемости преступной неосторожности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 32-42. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
614831
  Ильин В.В. Критерии научности знания. / В.В. Ильин. – М., 1989. – 127с.
614832
  Каретников Л.Г. и Валуконис Г.Ю. Критерии нефтегазоносности / Л.Г. и Валуконис Г.Ю. Каретников. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 279с.
614833
   Критерии нормативности в литературном языке и терминологии. – Рига, 1987. – 75с.
614834
  Лагунов Л.Ф. Критерии нормирования шумовых нагрузок. / Л.Ф. Лагунов, С.А. Третьякова. – М, 1976. – 49с.
614835
  Мартынов Г.В. Критерии омега-квадрат / Г.В. Мартынов. – М, 1978. – 79с.
614836
  Мелик-Гайказян Критерии определения границ в образовательном пространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.81-91. – ISSN 0869-3617
614837
  Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры уголовного наказания. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Новоселов Г.П.; Свердлов. юридич. ин-т. – Свердловск, 1981. – л.
614838
  Кобрунов А.И. Критерии оптимальности и свойства решений обратных задач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 75-86 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0203-3100
614839
  Онищенко А.М. Критерии оптимизации сельскохозяйственного производства / А.М. Онищенко. – К, 1970. – 192с.
614840
  Монина Ю.И. Критерии освоения морских нефтяных ресурсов. / Ю.И. Монина. – М., 1989. – 141с.
614841
  Заневкий Ян. Критерии отбора лексики для учебника по русскому языку в медицинских вузах Польши : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Заневкий Ян.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1918. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
614842
  Бакая Рави Мохан Критерии отбора лексических единиц и методика обработки русско-английского словаря-минимума для чтения научно-технической литературы на русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Бакая Рави Мохан ; МГУ. – Москва, 1973. – 27 с.
614843
  Музя Е.М. Критерии отбора топонимов в словник общего толкового словаря // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 41-45. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
614844
   Критерии отличия метаморфогенных и магматогенных гидротермальных месторождений. – Новосибирск, 1985. – 176с.
614845
  Кондратьева Е. Критерии отнесения произведений к объектам авторских прав. Проблемы правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-29. – ISSN 0201-7059
614846
  Зиновьев Д.В. Критерии оценивания качества дистанционного курса // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 15-20. – ISBN 978-966-285-210-3
614847
   Критерии оценки перспектив нефтебитумоносности. – Казань, 1989. – 140с.
614848
   Критерии оценки перспектив нефтегазоносности. – М, 1988. – 198с.
614849
  Головацкий И.Н. Критерии оценки перспектив нефтегазоносности надсолевой толщи солянокупольных структур Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Головацкий И.Н.; Львовский политехн. ин-т. Ивано-Франков. филиал. – Ивано-Франковск, 1966. – 19л.
614850
  Бадамшин Э.З. Критерии оценки перспектив нефтеносности карбонтных отложений / Э.З. Бадамшин. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1978. – 168с.
614851
  Кадыркулов А.К. Критерии оценки природно-антропогенных ландшафтов (на примере Ат-Башы-Кара-Коюнской долины) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 272-279. – Библиогр.: 12 назв.
614852
  Чан Дык Зунг Критерии оценки специализированных проявлений выносливости при диагностике структуры функциональной подготовленности велосипдистов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Чан Дык Зунг; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1985. – 23л.
614853
  Смортич А.П. Критерии оценки танцовщиков в античности / А.П. Смортич. – с.
614854
  Ткачева З.Н. Критерии оценки толерантности у школьников в процессе обучения географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 42-46 : Рис., карта, табл. – ISSN 0016-7207
614855
  Филонов Г.Н. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 24-30. – ISSN 0869-561Х
614856
  Жучок П.М. Критерии оценки эффективности обучения и технических средств обеспечения учебного процесса / П.М. Жучок. – Киев, 1964. – 37с.
614857
  Павлов Ю.В. Критерии оценки эффективности программированного обучения / Ю.В. Павлов. – Москва, 1966. – 24с.
614858
  Касимов А.М. Критерии оценок технико-организационного уровня промышленных предприятий и производственных объединений / А.М. Касимов. – Волгоград, 1986. – 88с.
614859
  Отрощенко В.Д. Критерии перспективной оценки скарновых месторождений вольфрама / В.Д. Отрощенко. – Ташкент, 1982. – 196с.
614860
  Зайцева Л.Л. Критерии подведомственности уголовных дел // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 238-251. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
614861
   Критерии поисков зон нефтегазонакопления. – М, 1979. – 262с.
614862
  Амангельды А. Критерии построения договоров в сфере интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 39-48. – ISSN 0201-7059
614863
  Амангельды А. Критерии построения системы договоров в сфере интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-54. – ISSN 0201-7059
614864
  Осипян Б.А. Критерии правомерности типов и форм государств // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805
614865
   Критерии прогноза и оценки литиеворудных сподуменовых пегматитовых районов и полей. – М, 1990. – 82с.
614866
   Критерии прогноза минерального сырья. – Тюмень, 1989. – 151с.
614867
   Критерии прогноза нефтегазоносности древних платформ. – М, 1987. – 146с.
614868
   Критерии прогнозирования и оценки эндогенных месотрождений Сибири. – Новосибирск, 1985. – 80с.
614869
   Критерии прогнозирования и поисков месторождений апатитовых и комплексных апатитсодержащих руд формации ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов на Украинском щите / В.И. Скаржинский, А.А. Голосов, Г.Г. Павлов, С.У. Шнюков // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геологія ; Вип. 3)
614870
   Критерии прогнозирования месторождений. – Киев, 1975. – 560с.
614871
   Критерии прогнозирования трещинных коллекторов нефти и газа. – Л, 1978. – 139с.
614872
   Критерии прогнозной оценки скарново-шеелитовых месторождений. – М, 1985. – 78с.
614873
   Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые. – Ленинград : Недра, 1978. – 607с.
614874
   Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1986. – 750с.
614875
  Меченкова Н.М. Критерии профессионализма в наиболее популярных деловых СМИ Украины // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISBN 978-966-651-760-2


  Стаття присвячена пошуку критеріїв професійності за допомогою засобів масової інформації, які спеціалізуються на ділових темах. Методом контент-аналізу автор намагається знайти ті головні критерії, які розглянуті у спеціалізованих ЗМІ, що являються ...
614876
  Рогашкова А.И. Критерии пучково-плазменного разряда без магнитного поля / А.И. Рогашкова. – Москва, 1982. – 27с.
614877
  Котмакова Т.Б. Критерии развития личностной мобильности будущих специалистов технического профиля // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.87-92. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается актуальность развития личностной мобильности у студентов технического профиля, приводятся результаты эксперимента по определению уровня развития данного качества. Описываются педагогические условия успешного развития личностной ...
614878
  Шавгулидзе Евгений Тенгизович Критерии развличных видов полноты локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шавгулидзе Евгений Тенгизович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 9л.
614879
  Хорева Б.Я. Критерии расчленения и генезис метаморфических и гранитоидных ультраметаморфических комплексов. / Б.Я. Хорева. – Ленинград : Недра, 1978. – 214с.
614880
   Критерии рудоносности метасоматитов. – Алма-Ата, 1969. – 354с.
614881
   Критерии рудоносности метасоматитов. – Алма-Ата, 1969. – 354с.
614882
   Критерии рудоносности метасоматитов. – Алма-Ата
1. – 1972. – 405с.
614883
  Михайлов Д.А. Критерии рудоносности метасоматитов докембрия (магнезиальные скарны, железистые кварциты) / Д.А. Михайлов. – Ленинград : Наука, 1986. – 112 с.
614884
  Дерябин Н.И. Критерии рудообразования / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; Отв. ред. В.И. Старостин. – Киев : Альфа-Прайм, 2004. – 186с. : ил. – ISBN 966-8780-02-7
614885
   Критерии связи оруденения с магматизмом. – М, 1965. – 296с.
614886
  Ракитина В.И. Критерии синонимичности в различных частях речи (существительном, глаголе и прилагательном) на материале английского языка : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Ракитина В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 15 с.
614887
  Конюховский В.В. Критерии согласия, однородности и независимости. / В.В. Конюховский. – М, 1970. – 143с.
614888
  Конюховский В В. Критерии согласия, однородности и независимости. / В В. Конюховский. – М, 1970. – 144с.
614889
  Ионас В.Я. Критерии творчества в авторском праве и судебной практике. / В.Я. Ионас. – М, 1963. – 139с.
614890
  Кирикилица С.И. Критерии титановой рудоносности габбро-анортозитових массивов Украинского щита : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / С.И. Кирикилица, В.С. Тарасенко, С.В. Металиди // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 47-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
614891
  Цинаури С.Б. Критерии точности приближения молекулярных орбиталей в квантовой теории молекул : Автореф... канд. физ.м ат.наук: 01.04.02 / Цинаури С. Б.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
614892
  Шор Я.Б. Критерии управления качеством продукции / Я.Б. Шор. – М, 1974. – 35с.
614893
  Ромащенко Н.В. Критерии устойчивости по вероятности решения некоторых линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ромащенко Н. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1977. – 14л.
614894
  Бутаков Юрий Критерии формирования контента.Основа - уникальные информационные ресурсы региона // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 15 (105). – С. 33 - 35. – ISSN 1727-4893
614895
  Возов Н.А. Критерии хозяйственной целесообразности химической защиты посевов сахарной свеклы, кукурузы и зернобобовых культур от главнейших вредителей в Пензенской области : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Возов Н.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1965. – 27л.
614896
  Анищенко Л.Я. Критерии экологической безопасности гидротехнического строительства в трансграничном контексте // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
614897
  Навицкас З.Ю. Критерии эргодичности марковских цепей, определенных на произведении конечного множества и прямой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Навицкас З.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
614898
  Морозов Н.И. Критерии эффективности (качества) инклюзивного образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 123-132. – ISSN 2073-8536
614899
  Канделаки О.Е. Критерии эффективности внешней торговли социалистических стран. / О.Е. Канделаки. – Тбилиси, 1979. – 121с.
614900
  Грехов И.В. Критерии эффективности деятельности руководтеля образовательного учреждения // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 45-50
614901
  Драченко В.А. Критерии эффективности идеологической работы / В.А. Драченко. – К., 1985. – 47с.
614902
  Толипов У.К. Критерии эффективности педагогических технологий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 352-356
614903
   Критерии эффективности подготовки специалистов к коммерциализации высоких технологий на базе сетевой инфраструктуры / А.В. Жуков, М.А. Ковардакова, С.Г. Новиков, М.А. Савхалов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
614904
  Тарасов Д.Ю. Критерии эффективности познавательной деятельности курсантов военных институтов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 220-224. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует имеющиеся взгляды на критерии эффективности познавательной деятельности курсантов военных институтов. В статье раскрываются некоторые показатели, влияющие на уровень профессиональной подготовки курсантов. Обсуждается содержание ...
614905
  Ливенцова В.А. Критерии эффективности применения мультимедийных программ на учебных занятиях в вузе / В.А. Ливенцова, Т.В. Максимова; В.А. Ливенцов, Т.В. Максимова // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 20-24. – (Педагогіка. Психологія ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2531
614906
  Кулигин П.И. Критерии эффективности работы предприятий / П.И. Кулигин. – М., 1986. – 176с.
614907
  Зиновьев Г.С. Критерии эффективности энергопроцессоров в ветильных преобразованиях / Г.С. Зиновьев. – Киев, 1983. – 30 с.
614908
  Викторова И.И. Критерий *пустых ящиков* и его обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Викторова И.И.; АН СССР. Мат.ин-т. – М., 1971. – 11л.
614909
  Чекулаев В.С. Критерий атеистической убежденности и топология современного атеиста. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Чекулаев В.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 22л.
614910
  Соллогуб В.Б. и др. Критерий выделения разломов земной коры по данным ГСЗ / В.Б. и др. Соллогуб. – М., 1967. – 71-84с.
614911
  Сдобырев В.П. Критерий длительной прочности для некоторых сплавов при сложном напряженном состоянии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сдобырев В.П. ; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1961. – 16 с.
614912
   Критерий живого. – М, 1971. – 84с.
614913
  Шадурская Г.И. Критерий и показатели эффективности производства предприятий / Г.И. Шадурская, В.Я. Хрипач. – Минск, 1980. – 152с.
614914
  Остащенко Б.А. Критерий медно-никелевой рудоносности базальтоидных интрузий Центрального Пай-Хоя / Б.А. Остащенко. – Сыктывкар, 1978. – 43с.
614915
  Титаренко Александр Иванович Критерий нравственного прогресса : Критич. очерки / Титаренко Александр Иванович. – М. : Мысль, 1967. – 190с.
614916
  Гончар В.В. Критерий относительной мощности и изгибно-прочностной подход в интерпретации складчатости одиночного слоя // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 155-168 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISSN 0203-3100
614917
  Василевич Е.А. Критерий поколений как системообразующий в рамках исследования современного литературного процесса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 128-134


  В статье поставлена задача показать эффективность поколенческого подхода к изучению современного литературного процесса, поскольку, в условиях методологической неопределенности, этот подход позволит охарактеризовать динамику литературного процесса, ...
614918
   Критерий рудоносности метасоматитов. – Алма-Ата, 1971. – 392с.
614919
  Кий К.И. Критерий справедливости локальной теоремы Торелли и его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кий К.И.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
614920
  Фелинский С.Г. Критерий существования отрицательной диэлектрической проницаемости в кристаллах / С.Г. Фелинский, П.А. Коротков, Г.С. Фелинский // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 3. – С. 585-593. – ISSN 1816-5230


  Виконано аналіз фізичних умов виникнення від""ємних значень діелектричної проникности (ДП) всередині T-L-розщеплення частот полярних коливань у кристалах. Встановлено простий кількісний критерій існування смуги від"ємної ДП залежно від ступеня ...
614921
  Кривякова Э.И. Критерий типа омега-квадрат для многомерных распределений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кривякова Э.И.; Ин-тут прикл. матем. и механики АН УССР. – Донецк, 1978. – 10л.
614922
  Дюжев В.Г. Критерий удельной экономики труда в системе экономической эффективности разработок новых материалов : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Дюжев В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Л, 1984. – 16л.
614923
  Ромашенко Н.В. Критерий устойчивости по вероятности решения некоторых линейных дифференциальных уравнений со случайными коэфициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ромашенко Н.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с.
614924
   Критерий художественности в литературе и искусстве. – Казань, 1984. – 192с.
614925
  Шамота Н.З. Критерий художественности в литературе социалистического реализма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамота Н.З.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1953. – 16л.
614926
  Баяндин Э.П. Критерий эффективности научно-технических разработок / Э.П. Баяндин. – М, 1973. – 64с.
614927
  Малышев П.А. Критерий эффективности социалистического воспроизводства. / П.А. Малышев, И.Г. Шилин. – М., 1973. – 382с.
614928
  Набока О.Г. Критеріальна оцінка ефективності застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 207-213. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті розкриваються основні критерії, показників та рівнів сформованості фахових знань студентів, що дозволяють оцінити ефективність застосування професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів.
614929
  Рамзі Саід Нуман Хадад Критеріальне моделювання в задачах аналізу чутливості оптимальних рішень : Автореф... канд. технічнихнаук: 01.05.02 / Рамзі Саід Нуман Хадад; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2000. – 18л.
614930
  Середа Л.І. Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестування // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 111-119.
614931
  Хомутенко А. Критеріальний апарат для оцінювання ефективності контрольно-перевірочної діяльності органів державної аудиторської служби України / А. Хомутенко, А. Пашура // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 150-163. – ISSN 2409-9260
614932
  Білоусова Л.І. Критеріальний вибір системи комп"ютерно орієнтованого тестування навчальних досягнень / Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 53-57. – (Серія "Педагогіка" ; № 5)


  Показано, що при побудові системи вимог до інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) педагогічного тестування важливо враховувати провідну дидактичну функцію відповідного етапу навчального процесу. Визначено основні специфічні вимого до ...
614933
  Демченко О.М. Критеріальний підхід до сформованості вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів внз морського транспорту // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 23-30. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
614934
  Мазур О.Г. Критеріальний підхід у дослідженні феномена політичного режиму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 90-95. – ISSN 2077-1800
614935
  Квасниця О. Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 146-158 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
614936
  Москаленко А. Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності управлінця навчальним закладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 52-58. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи науковців щодо формування компетентності в умовах навчального закладу, розкрито основні складові соціокультурної компетентності, запропоновано критеріально-ціннісну систему оцінювання соціокультурної компетентності ...
614937
  Мажула О.В. Критерізація економічної безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 126-130. – ISSN 2306-6806
614938
  Локтєва І.І. Критерії багатовимірної ідентифікації соціально відторгнутих груп : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.02 / Локтєва Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Додатки: арк. 171. – Бібліогр.: арк. 151-170
614939
  Локтєва І.І. Критерії багатовимірної ідентифікації соціально відторгнутих груп : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Локтєва Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
614940
   Критерії безліцензійного використання рентгенівського обладнання в промисловості, наукових дослідженнях, навчанні / Л.І. Асламова, Голінка-Безшийко, Л.П. Лук"янчук, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 402-409. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблені критерії для джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування в частині обладнання, яке генерує іонізуюче випромінювання та використовується в промисловості, наукових дослідженнях, ...
614941
  Проценко І. Критерії вибору видів забезпечення виконання зобов"язань // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 70-73.
614942
  Смірнова Т.О. Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу / Т.О. Смірнова, Х.Ю. Малкуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 368-372. – ISSN 0321-0499
614943
  Радзівілл В.Ю. Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 98-105. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
614944
  Підлубна Т.М. Критерії вибору способу захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 40-42. – (Правознавство ; Вип. 435)
614945
  Старостіна А.О. Критерії вибору стратегії просування бренда країни / А.О. Старостіна, О.В. Антонюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 11-14
614946
  Веретнов В. Критерії вибору цедентом облігаторного перестрахувального покриття по договору ексцеденту збитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  На вибір цедентом оптимального перестрахувального покриття впливають зовнішні, внутрішні, об"єктивні, суб"єктивні чинники. Обґрунтовано передумови доречності, а також переваги та недоліки застосування облігаторного, непропорційного перестрахування. ...
614947
  Дяченко С.І. Критерії вивчення творчості Михайла Стельмаха в загальноосвітніх навчальних закладах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 50-58


  У статті оцінюється можливість текстуального вивчення повісті "Гуси-лебеді летять…" учнями 7-го класу; для прикладу пропонується пообразний тип аналізу твору. В статье оценивается возможность текстуального изучения повести "Гуси-лебеди летят…" ...
614948
  Валько О.В. Критерії виділення емфатичних часток у сучасній англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 94-97
614949
  Науменко Л.П. Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 197-205


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної лінгвоконцептології, а саме виокремленню концепту у просторі дискурсу, зокрема, англомовного бізнес-дискурсу, та кваліфікації його назви як номінатора концепту. Статья посвящена актуальной проблеме ...
614950
  Козоріз О. Критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів у межах поняття системи права КНР / О. Козоріз, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості поділу права Китаю на галузі та можливі критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів. В статье исследуются особенности подразделения права Китая на области и возможные критерии выделения специальных юридических ...
614951
  Олішевська Ю.А. Критерії виділення таксономічних одиниць геоекологічного районування України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 67-78. – ISSN 0868-6939
614952
  Рижук І.П. Критерії виділення частин мови в європейській та арабській лінгвістичних традиціях // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 96-106. – ISSN 1682-671Х
614953
   Критерії визнання вченого / Осередок Наук. Тов-ва ім. Шевченка в Києві, Комісія іст. науки і техніки НТШ ; [ за ред. О.Ф. Коновця ]. – Київ, 2008. – 98 с. – ISSN 1563-3569
614954
  Барікова А. Критерії визначення адміністративної юрисдикції спорів про захист службової інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7069-28-6
614955
  Барікова А. Критерії визначення адміністративної юрисдикції спорів про захист службової інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7069-28-6
614956
  Герасименко Є.С. Критерії визначення біженців за законодавством Європейського Союзу. Відповідальність загальним мінімальним стандартам // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 49-56
614957
  Тумак О. Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ століть). // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 233-239. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
614958
  Попов Ю. Критерії визначення імперативності чи диспозитивності норм у Цивільному кодексі України: історія повторюється двічі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 9
614959
  Цимбалістий І.Ю. Критерії визначення категорії роду абревіатур у сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 240-244. – ISBN 966-581-550-4
614960
  Навроцька В. Критерії визначення кола діянь, кримінальні справи про які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого - фізичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-153.
614961
  Навроцька В. Критерії визначення кола діянь, кримінальні справи про які слід порушувати не інакше як за скаргою потерпілого - юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 113-116.
614962
  Серьогін С.Ю. Критерії визначення меж здійснення особою суб’єктивних прав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 136-142. – ISSN 2308-6912


  У римському праві діяв принцип: "Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam", якій в перекладі означає: "Хто здійснює своє право, той не утискає права інших". Проте при цьому зауважувалося: "Summum ius – summa injuzia", що означає – "Доведене до ...
614963
  Нікітін А. Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.114-118
614964
  Синчак В.П. Критерії визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 33-40 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
614965
  Панова Г.В. Критерії визначення поняття "біженець": актуальні питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні критерії поняття "біженець". Висвітлюються існуючі проблемні питання при визначенні цих критеріїв. Main criteria of the notion of a refugee are analyzed. Problem issues arising in the determination of these criteria are highlighted.
614966
  Турлова Ю. Критерії визначення поняття "збір за забруднення навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.107-111. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
614967
  Еркес О.Є. Критерії визначення проблемного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 71-79
614968
  Звірко О. Критерії визначення розмірів матеріальної шкоди, завданої злочинним діянням, та розмірів штрафів за вчинені злочини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-67.
614969
  Рибак О. Критерії визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 28-31


  У статті розглядаються критерії визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди, виокремлюються чинники, що враховуються при визначенні розміру моральної шкоди в Україні.
614970
  Майстер І.П. Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 49-54. – ISSN 2220-1394
614971
  Тимченко Н.М. Критерії визначення та місце малих підприємств у системі морських перевезень / Н.М. Тимченко, М.В. Мозгова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 39-40. – Бібліогр.: 5 назв
614972
  Драган І.О. Критерії визначення та функціональна роль малого підприємництва в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
614973
  Петриця Л. Критерії визначення фразеологічних словосполучень // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 3 (110), березень. – С. 134-139. – ISSN 2308-4634
614974
  Вдовічен В.А. Критерії визначення юридичних меж податково-правового компромісу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
614975
  Бондаренко Т.Г. Критерії виявлення мовних помилок під час редагування журналістських матеріалів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 112-116
614976
  Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування: американський досвід // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 6 - 11
614977
  Ковальчук Г. Критерії відбору книжкових пам"яток для першочергового поцифрування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 141-148
614978
  Шелякіна А. Критерії відбору навчального матеріалу для курсу "Лінгвоукраїнознавство англомовних країн (США)" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 91-97


  У статті визначено та проаналізовано критерії добору навчального матеріалу для курсу "Лінгвокраїнознавство англомовних країн (США)", що грунтується на темі "Основні історичні події та історичні американізми, пов"язані з ними".
614979
  Малюга О.С. Критерії відбору наукових англомовних текстів для навчання професійно-орієнтованого читання студентів-магістрів аграрних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 35-38
614980
  Конопленко Л.О. Критерії відбору професійно-орієнтованих текстів для навчання вивчаючого читання майбутніх спеціалістів з захисту інформаціїї // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 111-118. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
614981
  Давиденко Н. Критерії відбору та принципи тлумачення лексики для укладання словників юридичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 66-76
614982
  Юдіна О.В. Критерії відбору текстів для навчання студентів професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування німецькою мовою // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 197-201


  У статті розглядається питання відбору текстового матеріалу для навчання студентів немовних спеціальностей професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування німецькою мовою, описуються критерії відбору текстів для читання та аудіювання в руслі ...
614983
  Комар Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 117-128. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
614984
  Піцикевич В.В. Критерії впровадження ліцензування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 385-390. – ISSN 1026-9932
614985
  Дудніков М.С. Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об"єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дудніков Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
614986
  Дудніков М.С. Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об"єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дудніков Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
614987
  Галета Я. Критерії готовності студентів педагогічних ВНЗ до реалізації дистанційного навчання // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 115-123. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена проблемі критеріїв готовності майбутніх педагогів до реалізації дистанційного навчання.
614988
  Шукаєв С.М. Критерії граничного стану металевих сплавів при двовісному малоцикловому навантаженні : автореф. дис. ... д-р техн. наук : 05.02.09 / Шукаєв С.М. ; Нац. техніч. ун-т України, КПІ. – Київ, 1996. – 31 с.
614989
  Райковський Б. Критерії демократизації виборчого процесу. Аналіз концепцій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-38.
614990
  Скідельскі Р. Критерії демократії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 44-53


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
614991
  Скоробагатько А.В. Критерії диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 128-135


  В статті досліджуються поняття, основні критерії та особливості диференц іації правового регулювання пенсійного забезпечення.
614992
   Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 10 квітня 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2014. – 149 с.


  Матеріали конференції присвячені визначенню перспективних напрямків дисертаційних досліджень у галузі соціальних комунікацій та формуванню пріоритетів у розвитку нашої науки. Призначається для науковців і викладачів у галузі соціальних ...
614993
  Федорянич Тетяна Василівна Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Федорянич Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
614994
  Федорянич Тетяна Василівна Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Федорянич Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 140л. – Бібліогр.: л. 125 - 140
614995
  Мовчан А. Критерії добору кадрів при прийнятті на роботу як основа реалізації права на працю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-47
614996
  Надтока О.Ф. Критерії добору навчального матеріалу та рівень сформованості системи знань (на прикладі курсу "Географія материків і океанів, 7 клас) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 30-34. – Бібліогр.: 10 назв
614997
  Харченко П. Критерії добросовісної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг.-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 9 пунктів
614998
  Кривуля С.В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам"яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини : монографія / Кривуля Сергій Вікторович ; Укр. НДІ природ. газів (УкрНДІгаз), Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Ексклюзив, 2014. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-172. – ISBN 978-966-2166-93-4
614999
  Ларіна Т.О. Критерії дослідження ролі життєстійкості особистості у самопрогнозуванні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 116-122. – ISBN 978-966-8063-80-2
615000
  Кельман Л.М. Критерії ефективності правозастосовної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 302-313. – (Юридична ; Вип. 1)
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,