Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
614001
  Лоза Ю. "Історичний Атлас України": концепція і здобутки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 94-99. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
614002
   "Історичний дискусійний клуб" розпочав роботу // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  "... На історичному факультеті відбулася лекція доктора історичних наук, професора Донецького національного університету (м. Вінниця) Олени Стяжкіної "Неосмислена історія окупації: хибна оптика минулого як пастка для майбутнього". Декан історичного ...
614003
  Новиченко Леонід "Історичний" маскарад українсько-німецького націоналізму / Новиченко Леонід. – Київ, 1946. – 22 с.
614004
  Тельвак В. "Історичні вправи" Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 313-322. – (Нова серія ; вип. 19/20)
614005
  Тищук О.С. "Історичні записки: від пізньої цін до часів Республіки" поета Бай Хуа: дихання традиційної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 272-277
614006
  Мовна М. "Історичні проходи по Львові" І. Крип"якевича: 80 літ тривання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1138-1145. – ISSN 1028-5091
614007
  Посохов І.С. "Історичні реконструкції" як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 103-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв.
614008
  Акин Юнвер "Історично захоплення Криму символізувало для Туреччини російський експансіонізм на Чорному морі" / розмову вела Ольга Ворожбіт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 43 (363). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Розмова із професором Університету "Кадір Хас" у Стамбулі Акином Юнвером про російську дилему турецької політики та її вплив на поведінку Анкари щодо терористів "ІДІЛ".
614009
  Кравцов В. "Історичної науки в нашій країні немає. Ця дисципліна діє за принципом "телефонного права" / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  Розмова з російським істориком Володимиром Кравцовим.
614010
  Білоус Н. "Історії ж бо пишуть на столі..." : інтегрований урок з історії України та української літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.
614011
  Белей Н.І. "Історії з життя" Беатрікс Поттер : урок-презентація. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст.
614012
  Белей Н.І. "Історії з життя" Беатрікс Поттер : урок-презентація // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 2-7


  Її твори відомі кожному англійському малюкові, книжечки такі незвичні за розміром, що дитяча долоня з легкістю, зручно тримає їх, коли оченята пробігають рядочками. Цю талановиту жінку знають у всіх домівках Великобританії. Вона - дитяча письменниця ...
614013
  Рахно О. "Історіограф Чернігівської губернії" (О. І. Ханенко) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 228-233
614014
  Новікова Л.В. "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Новікова Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 463, [1] с. – Резюме рос. та англ. - Покажч. імен: с. 444-463. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-009-6
614015
  Степанчук Ю.С. "Історіографічні студії" як нова форма сучасного наукового дискурсу // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 13-15. – ISBN 978-966-920-241-3
614016
  Руденко С.В. "Історіографія історії філософії" як спосіб реконструкції історії філософії України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С.74-79


  У статті розглядаються основні принципи нового вітчизняного напряму - історіографії історії філософії, можливості застосування його положень до розв"язання теоретичних проблем дослідження історії української філософії.
614017
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 1 : за ред. Алкі Ангелу. – 1973. – 256 с. – Видання новогрецькою мовою
614018
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – (Новогрецька бібліотека)
Т. 2. – 1973. – 261, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
614019
  Косач Ю. [Історичні твори] : [в 3 кн.] / Юрій Косач. – Київ : Персонал. – (Бібліотека української героїки ; вип. 16). – ISBN 978-611-02-0024-2
[Кн. 3] : Чортівська скеля / упоряд. Р. Радишевського. – 2010. – 533, [1] с.
614020
  Галата С. Історичний "блокпост" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Учителі, методисти, науковці, автори підручників із різних областей України зібралися у Києві на круглий стіл "Викладання історії України в контексті всесвітньої історії". Вони міркували над тим, як удосконалювати історичну освіту в школі та який саме ...
614021
  Філарет Історичний акт української і білоруської церков / Філарет, , Ізяслав // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 229-230
614022
  Мисак М.П. Історичний аналіз гіпотез тектонічного морфогенезу улоговини Малого Полісся // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 16-22 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0868-6939
614023
  Євдокімова М. Історичний аналіз жіночої злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 140-142. – ISSN 2307-8049
614024
  Мельник В.М. Історичний аналіз політико-правового впливу Ватикану на українське суспільство // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 338-347
614025
  Поліщак І. Історичний аналіз регламентації призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті за українським законодавством // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 166-169
614026
  Шевченко О.Т. Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ - початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
614027
  Плахтій Т.Ф. Історичний аналіз розвитку концепції "якісні характеристики облікової інформації" // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 60-68. – ISSN 2307-9878
614028
   Історичний аналіз розвитку медичної освіти / Л. Логуш, Г. Пилип, Є. Назимок, В. Стефанчук, В. Мойсюк, Я. Стефак, Л. Юрчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 123-126. – ISSN 2311-9896


  "Другий етап розвитку медичної освіти розпочався з реформування державного управління в Російській імперії. З появою галузевих міністерств система управління медичною справою роз"єдналася: лікувальні установи були підпорядковані Міністерству внутрішніх ...
614029
  Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
614030
  Лотюк О. Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття громадянського суспільства, робиться історичний аналіз його становлення, досліджується юридична природа громадянського суспільства. В статье раскрывается понятие гражданского общества, проводится исторический анализ его ...
614031
  Маковійчук Р.А. Історичний аспект вживання наркотичних речовин // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-24
614032
  Цуркаленко Ю.В. Історичний аспект визначення категорії "джерела поліцейського права" // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 286-291. – ISBN 978-617-7293-17-9
614033
  Глоба О.Ф. Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обгрунтування (світовий контекст) / О.Ф. Глоба, Н.Ф. Нікітюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 126-135. – ISSN 0374-3896
614034
  Тимошик М.С. Історичний аспект національно-культурного відродження у дзеркалі молодіжної преси України (1986-1990 роки) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 26-30. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються основні напрями висвітлення молодіжною періодикою України проблем національно-культурного відродження в період розвитку демократичних процесів у республіці.
614035
  Тарасюк А. Історичний аспект розвитку мети покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 424-425. – ISBN 978-617-7069-14-9
614036
  Березенко В.В. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 92-95


  Розглянуто історію розвитку наукового знання про паблік рилейшнз як соціальнокомунікаційний феномен, виокремлено етапи його становлення в сучасній Україні. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR визначається в роботі як самостійний предмет ...
614037
  Гіренко Ю.О. Історичний аспект розвитку хмелярства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 160-164. – ISSN 2309-1533
614038
  Соловйова Т. Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 89-94. – ISSN 2415-3567
614039
  Лямець А.М. Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 1608-0599
614040
  Пильгун Н.В. Історичний аспект формування американської правової системи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 62-69. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061
614041
  Момот О.М. Історичний бекграунд експансії транснаціонального банківського капіталу в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 2076-4561
614042
  Іштван І.О. Історичний вимір божественного: тіло хричстиянського короля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 37-39
614043
  Небрат В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 151-169. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
614044
  Гнатишин О.Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гнатишин Оксана Євстафіївна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 34 назви
614045
  Кухта К.О. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування / К.О. Кухта, В.В. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6814
614046
  Тупікова Г.А. Історичний генезис змісту поняття патріотизму // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 51. – С. 113-117. – ISSN 2411-5983
614047
  Шатило О.А. Історичний генезис категорії ""національний інтерес"" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
614048
  Чумак О.Ф. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню дрібної промисловості. (1921-1932 рр.) / О.Ф. Чумак. – Харків, 1971. – 188с.
614049
  Чобіт І.Р. Історичний досвід провідних країн світу у запровадженні та функціонуванні структур цивільно-військового співробітництва (CIMIC) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – C. 179-192. – ISSN 2313-5603
614050
  Турянський Ю.І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
614051
  Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 295-304
614052
  Якубіна В.Л. Історичний досвід, уява та кіно, або - "вороття до майбутнього" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 182-184
614053
  Бак В. Історичний злочин не залишається для нащадків безкарним, коли їхнє сумління про нього мовчить / В. Бак, С. Кравченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 3-4
614054
  Шуткевич О. Історичний інтенсив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 2


  На Вінничині для старшокласників та студентів організували особливу літню школу. На базі табору "Подільський Артек" старшокласники, студенти та аспіранти за курвторства науковців із Вінниці й Києва аналізують передумови, причини та наслідки Другої ...
614055
   Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ. – ISSN 0869-3587
Вип. 7 : 10-річчю незалежності України присвячується. – 2001
614056
   Історичний календар Ананьєва : до 260-річчя заснування міста / [авт.-упоряд. О.А. Шхалахов]. – Одеса : Астропринт, 2013. – 108 с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 104-108. – ISBN 978-966-190-785-9
614057
  Ткаченко О.Б. Історичний коментар Л.А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833
614058
  Петраускас О.О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президенства Дж. Кеннеді та Л. Джонсона // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 403-417. – ISSN 2221-5719
614059
  Тищенко К.М. Історичний контекст Обести: від Ємадкина до Коцупіївки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 47-51. – ISSN 2218-4805


  Сумські й чернігівські топоніми як частину прадавнього іранського фракталу назв стало можливим виділити й прокоментувати після виявлення контурів цього фракталу в масштабі цілої України і більше - у його "скіфських" продовженнях до Балтійського ...
614060
  Утко Г.М. Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 35-42. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
614061
  Зима І.Я. Історичний контекст формування основ державного управління охороною здоров"я європейської цивілізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 67-76. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
614062
  Ніка О. Історичний корпус української мови : основні принципи створення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 28-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються основні принципи створення історичного корпусу українських текстів для вирішення різнопланових дослідницьких завдань. В статье определены основные принципы создания исторического корпуса украинских текстов для решения ...
614063
  Кононенко Т.П. Історичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
614064
  Ковальчук В. Історичний метод економічних досліджень та "стара" історична школа / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 69-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
614065
  Салтовський О.І. Історичний міф у політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 65-67
614066
   Історичний нарис [Академії наук вищої школи України] // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 3-8. – ISBN 978-617-7530-19-9
614067
  Швед О. Історичний нарис діяльності Степана Ветвицького // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 517-534. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
614068
  Кравчук М.Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 54-61
614069
  Годлевський С. Історичний нарис Холмської єпархії від часу заснування до 1875 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 80-86
614070
  Заїка Т.П. Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 37-44


  Стаття присвячена аналізу творчості М. Сріблянського. Головна увага зосереджена на поглядах мислителя щодо місця та значення історії в українській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст. З"ясовуються засади історичного нігілізму М. Сріблянського та ...
614071
  Балдинюк В. Історичний опис формування поняття обходу закону в міжнародному приватному праві у внутрішньому судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
614072
  Шашкова Л.О. Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 32-37. – ISSN 2414-5823
614073
  Абакумова О.О. Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 3-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
614074
  Кузьмик О. Історичний портрет Данила Галицького // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 19-20
614075
  Скуратовський М. Історичний портрет королеви Данії Маргарете II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 10


  Вона змогла модернізувати монархію, пристосувавши її до вимог сучасного данського суспільства.
614076
  Повстяний О.В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа) // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – C. 110-111
614077
  Іваницький Я. Історичний ракурс предмета криміналістики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 195–204. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
614078
  Бойніцька О.С. Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 82-90


  У статті розглядається проблема історичного ревізіонізму в романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст". Переоцінка історії з певних ідеологічних позицій зазвичай пов"язана з небезпекою порушення балансу історичної перспективи в результаті зміщення акцентів на ...
614079
  Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 72-81. – ISSN 0869-2491
614080
  Горова К. Історичний розвиток аутсорсингу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуті основні історичні етапи виникнення та розвитку аутсорсингу. Автором висвітлені основні події, що сприяли розвитку аутсорсингу та його поширенню в світі. В статті визначені основні учасники аутсорсингових взаємовідносин та бізнес-процеси, що ...
614081
  Малишев О.О. Історичний розвиток законодавства Італії про охорону археологічної спадщини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 80-91. – ISSN 0869-2491
614082
  Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 217-235. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
614083
  Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 120-126. – ISSN 2222-5374


  Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб.
614084
  Романчук Я. Історичний розвиток набуття автокефалії Чехословацької Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2001. – № 9/10. – С. 56-58. – ISSN 0203-5863
614085
  Кундрюкова А.О. Історичний розвиток офіційно-ділового стилю німецької мови // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 167-170. – ISBN 978-617-7109-99-9
614086
  Бабанли Р.Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 233-237. – ISSN 2219-5521
614087
  Гуцаленко У.О. Історичний розвиток поняття "контроль" та його етимологічне значення // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – С. 368-374. – ISBN 978-966-483-526-5
614088
  Гельфанд Й.А. Історичний розвиток радянських конституцій / Й.А. Гельфанд. – Київ, 1948. – 38с.
614089
  Смолярчук Р. Історичний розвиток регулювання правового режиму "колгоспних лісів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 231-233
614090
  Марченко Т.Я. Історичний розвиток суфіксальних одиниць у слов"янському словотворенні // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 91-102. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
614091
  Майстер І.П. Історичний розвиток та особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правового інституту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2220-1394
614092
  Мережко О.О. Історичний розвиток та сучасний стан торгового права Німеччини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 553-555. – ISSN 0896-2491
614093
  Метіль А. Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 259-263. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
614094
  Бабенко Е.В. Історичний розвиток українського законодавства по пікетуванню // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 13-21. – ISSN 2617-5967
614095
  Охріменко Л. Історичний розвиток українського костюма і його регіональні особливості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 73-80. – ISSN 1682-2366
614096
  Шмагало Р. Історичний розвиток, структурування та методологія дизайн-освіти в Україні кінця XIX - середини XX століття // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 132-172. – ISBN 978-966-136-037-1
614097
  Калинчук А. Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 54-65. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
614098
  Шинкар І. Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі"; актуальність проблематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 139-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
614099
  Волинець Ю. Історичний роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький…" та образ головного героя в ньому // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 75-88. – ISBN 978-966-493-187-5


  Стаття присвячена дослідженню образу гетьмана Богдана Хмельницького в історичному романі П.П. Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий..." - першому романі на історичну тематику в укр. літ. Осмислюється також літературно-естетичний контекст ...
614100
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько. – К., 1973. – 215с.
614101
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за памьятами 14-18 ст / І.І. Слинько. – Чернівці, 1968. – 91с.
614102
  Чирков О.А. Історичний складник української Вікіпедії у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 152-151
614103
  Грунський М.К. Історичний словник української мови і робота над ним / Грунський М.К. – Київ, 1938. – [28] с. – Окр.відбиток
614104
  Білоусенко П. Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 38-50. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена історії вивченню словотвірної системи українського іменника, окремих фрагментів на різних синхронних зрізах та нинішньому періоду вивчення і виявлення нових елементів словотвірних систем і підсистем, принципів їх організації і ...
614105
  Геєць О. Історичний та сучасний погляди на надання безоплатної правової допомоги адвокатами // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 23-27
614106
  Капауз Р. Історичний та сціальний аспекти утвердження та становлення християнства на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 62-67
614107
  Бедрій М.М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обгрунтування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 99-102. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
614108
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
614109
  Колесник В. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43-44
614110
  Патриляк І. Історичний факультет Київського університету на шляху з минулого в майбутнє. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 9
614111
  Кізченко А.Ф. Історичний факультет Київського університету у ювілейному році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-14. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
614112
  Макарчук С. Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
614113
  Кравченко П. Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя з дня заснування) / П. Кравченко, Я. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 146-178. – ISSN 2075-1443
614114
  Звіряка А.І. Історичний центр портового міста Одеси як об"єкт, що занесений до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 80-83. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена нерухомій культурній спадщині історичного центру м. Одеси в контексті його включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
614115
  Курбатов С. Історичний час у дзеркалах Хорхе Луїса Борхеса. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-154.
614116
  Веретюк Т. Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 137-141. – ISSN 2307-2261
614117
  Казьмирчук Г.Д. Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 5-9. – ISBN 978-966-171-414-3


  Історія кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка.
614118
  Машталір В. Історичний шлях Українського державного військового музею (1917 - 1920 роки) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 294-300. – ISBN 978-617-7062-20-1
614119
  Салапатов В. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-45. – ISSN 1682-2366


  Інститут природничих наук Черкаського нац. ун-ту з 1921 року і донині.
614120
  Мороз Є. Історичний, гендерний та соціокультурний виміри культурного капіталу в теоретичних соціологічних дослідженнях // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 323-324
614121
  Гула Р.В. Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російській імперії в редакторській політиці газети "Киевлянин" у 1900-1914 рр. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 92-94. – ISSN 2076-1554
614122
  Іванчишен В. Історичними шляхами Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 75-76. – ISSN 0130-6936
614123
  Станіславська К.І. Історичних шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми сучасного міста // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 238-245
614124
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект
614125
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект
614126
  Урусов В.Б. Історичні алюзії у текстах промов Сі Цзіньпіна // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 2409-904X
614127
  Андрєєв В. Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 191-200
614128
  Бачун Л. Історичні антропоніми у романі Юрія Горліса-Горського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 5-8. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
614129
  Бевз О.В. Історичні ареали населених місць: поняття , юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
614130
  Беднарська І.О. Історичні архіви: від бібліотеки до гербарію // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали II (XIII) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 11-13 жовт. 2017 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молодих учених. – Львів : Простир М, 2017. – С. 5-13. – ISBN 978-617-7501-31-1
614131
  Ткачук В. Історичні аспекти (порівняльний аналіз) вирішення проблем виконання кримінальних покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 26-30
614132
  Волощук Р.Є. Історичні аспекти адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 156-166
614133
  Ковальчук Т.І. Історичні аспекти аналізу педагогічних інновацій у системі освіти / Т.І. Ковальчук, Ю. Тернова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 17-24. – ISBN 966-8847-12-1
614134
  Третьяков Дмитро Історичні аспекти боротьби з хабарництвом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 110-114
614135
  Рудейчук С.В. Історичні аспекти бухгалтерського обліку облігацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 159-161. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто передумови виникнення та історичні етапи розвитку облігацій, особливості їх бухгалтерського відображення в ретроспективі.
614136
  Тютюнник Т. Історичні аспекти вивчення особливостей механізму слідоутворення при дослідженні вогнепальної зброї // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 140-143.
614137
  Бааджи Н.А. Історичні аспекти виникнення адміністративного розсуду // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 197-199. – ISSN 2312-928X
614138
  Писаренко Р.В. Історичні аспекти виникнення веб-картографії / Р.В. Писаренко, Т.О. Фомуляєва // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 391
614139
  Томчук О.А. Історичні аспекти виникнення волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України у 2014 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 207-215. – ISSN 2313-5603
614140
  Біляк Ю.В. Історичні аспекти виникнення конфлікту та еволюція поглядів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 29-38. – ISSN 2306-6792
614141
  Вдовічен А.А. Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 16-25. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185


  Перетворення і процеси, які відбувалися у минулому, а також сучасний стан економіки України, свідчать про те, що розв’язання проблем соціально-економіч. розвитку є одним з найбільш важливих у державі. Подолання кризових явищ, перехід до сталого ...
614142
  Жиленко Н.В. Історичні аспекти виникнення корупції в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 7-12. – ISSN 2519-2353
614143
  Калюжний Р.А. Історичні аспекти виникнення політичних партій та деякі обмеження щодо їх утворення і діяльності / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-40.
614144
  Боринець С.Я. Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень / С.Я. Боринець, Л.В. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 15-17
614145
  Корніяка О.В. Історичні аспекти включення українських земель у міжнародні економічні зв"язки у дорадянський період // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 4-6. – ISBN 978-9934-571-53-4
614146
  Царьов Ю.О. Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між Сполученими Штатами Америки та Канадою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.119-121
614147
  Матяж Світлана Історичні аспекти державного регулювання меценатської діяльності в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 109-117
614148
  Боклаг В.А. Історичні аспекти державного управління земельними ресурсами в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
614149
  Мозер М. Історичні аспекти державотворення: націєцентричний рецепт від Івана Франка // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2021. – Вип. 6. – С. 20-23. – ISSN 2706-8323
614150
  Скомаров О. Історичні аспекти діяльності правоохоронних органів з протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 116-122. – ISSN 2311-6676
614151
  Афанасенко С.І. Історичні аспекти дослідження кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 120-122. – ISSN 2312-928X
614152
  Миколаєць А.П. Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 116-118. – ISSN 2306-6814
614153
  Рум"янцева Г.А. Історичні аспекти зародження та розвитку бюджетного законодавства // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 114-126. – ISSN 2077-7264


  Виникнення поступової системи бюджетних правовідносин, її еволюція, яка пов"язана зі змінами державного устрою, вплинули на розвиток бюджетно-фінансової та податкової систем України та має результат на сьогодення. З часу проголошення незалежності, ...
614154
  Вісин О.О. Історичні аспекти зародження телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 297-301
614155
  Благовісний С.Г. Історичні аспекти інституту спадкового права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32
614156
  Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14.
614157
  Глущенко І.В. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень / І.В. Глущенко, А.В. Дрозд // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2222-5374
614158
  Кравченко О.В. Історичні аспекти культурної політики України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 13-21
614159
  Шмигевський М.В. Історичні аспекти математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
614160
  Гвоздецький В.Д. Історичні аспекти міжнародного оподаткування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 96-100
614161
  Степанюк А.А. Історичні аспекти міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 63-74. – ISSN 0201-7245
614162
  Орєхова Л.І. Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 193-198. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Зміст статті доводить, що вивчення наукового педагогічного спадку вчених попередніх поколінь може сприяти успішному вирішенню поставлених питань. Зокрема, орієнтуючись на лінгводидактичну систему Івана Огієнка, педагогічну систему Антона Макаренка, які ...
614163
  Луценко І.О. Історичні аспекти моральності офіцера // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується історичний досвід становлення та розвитку офіцерської честі як однієї зі складових особистості офіцера.
614164
  Школьний В. Історичні аспекти організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 129-133
614165
  Шинкаренко В.В. Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 141-142. – ISSN 2076-1554
614166
  Іванців О. Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст. / О. Іванців, В. Іванців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 172-177. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X


  В Університеті Св. Володимира до створення спеціалізованих кафедр біологічного профілю фахові предмети викладали на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Перший ректор університету М. Максимович був автором багатьох підручників з ...
614167
  Мусійчук І.М. Історичні аспекти появи та укладення податкових угод // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 25-28.
614168
  Медведєва Н. Історичні аспекти правового регулювання гірничої концесії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-91.
614169
  Александров Д. Історичні аспекти правового регулювання управління активами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-90
614170
  Безносюк О.О. Історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 274-278


  У статті розглянуто історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу від підготовки резерву командного складу з числа студентів на базі цивільних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів запропонованих у 1925 році до початку 90-х років. В ...
614171
  Бондаренко В.Л. Історичні аспекти процесу створення й діяльності комунальних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-117. – Бібліогр.: 12 назв
614172
  Купрійчук Г.М. Історичні аспекти розвитку аграрного права з середини XIX ст. до 1930-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 373-377
614173
  Денисенко Т.О. Історичні аспекти розвитку адвокатської етики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 384-389. – ISSN 2219-5521
614174
  Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 120-126. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
614175
  Гукалова І.В. Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Р.С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 36-44. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
614176
  Курило Т. Історичні аспекти розвитку державницького підходу в охороні здоров"я та підготовці кадрів цієї галузі на теренах України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 216-232
614177
  Тронько М.Д. Історичні аспекти розвитку ендокринології / М.Д. Тронько, Я.Г. Бальон, О.Я. Самсон // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – С. 121-127. – ISSN 2224-0721
614178
   Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / М. Данилевич, О. Романчук, Р. Коваль, Н. Базиляк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 96-101. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Тлумачення понять "Ерготерапія" і "ерготерапевт" змінювалися і розширювалися разом з розвитком галузі. Інтенсивний розвиток ерготерапії у Франції відбувалося в ХХ столітті. У цей час були створені перші спеціалізовані установи з метою підготовки ...
614179
  Федотова О. Історичні аспекти розвитку законодавства про правовий режим земель водного транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 134-137


  У статті досліджуються розвиток законодавства про правовий режим земель водного транспорту, підходи, які можна запозичити на сучасному етапі правового регулювання відповідних відносин.
614180
  Крижний О.М. Історичні аспекти розвитку законодавства України щодо кримінально-правової охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 145-151. – ISSN 0201-7245
614181
  Кобець Є.А. Історичні аспекти розвитку інтеграції, її форми та напрями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-133. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
614182
  Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у теоріях соціальної дії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 6-12. – (0). – ISSN 2078-9165
614183
  Бацуровська І. Історичні аспекти розвитку масових відкритих он-лайн курсів у вищій освіті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 250-258. – ISSN 2312-5993
614184
  Юрнюк С. Історичні аспекти розвитку медичного права / С. Юрнюк, С. Савка, А. Ткач // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 153-155. – ISSN 2311-9896
614185
  Озимовська А.В. Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 80-84. – ISSN 2413-5402
614186
  Вен Н Ф.Д. Історичні аспекти розвитку народної освіти Лівії / Фітурі Дау Наср Вен // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 217-222. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
614187
  Мирославський С.В. Історичні аспекти розвитку нормативного регулювання боргових цінних паперів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 114-117. – ISSN 1563-3349
614188
  Петрицька О.С. Історичні аспекти розвитку оподаткування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
614189
  Малишкін О. Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
614190
  Черевик Н.В. Історичні аспекти розвитку податкової системи та її вплив на податковий облік // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
614191
  Чернота С.В. Історичні аспекти розвитку права на працю жінок в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 167-173. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
614192
  Гринь Т.Г. Історичні аспекти розвитку працевлаштування в період античності і до кінця ХІХ століття // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 159-165. – ISSN 2222-5374
614193
  Сухобокова О.О. Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність / О.О. Сухобокова, Є.В. Брагар // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 133-137. – ISSN 2076-1554
614194
  Галай Ю. Історичні аспекти розвитку форм державного правління в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
614195
  Чубар Т.М. Історичні аспекти розвитку французького законодавства про банкрутство в частині впровадження заліку взаємних однорідних вимог // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-69.
614196
   Історичні аспекти розвитку шкільної гігієни (за ретроспективним аналізом основних етапів життя та діяльності професора Добровольського К.Е.) / Н.С. Полька, Л.А. Стасюк, Р.Т. Бевз, М.М. Баранова, О.В. Швагер // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84-94


  1914 призначений зав. каф. заг. гігієни Ун-ту св. Володимира і залишався її кер. при реорганізації мед. ф-ту і створенні Київ. мед. ін-ту до 1922.
614197
  Пилипчук В.Г. Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 - "інформаційне право; право інтелектуальної власності" / В.Г. Пилипчук, М.В. Беланюк // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 5-14


  Висвітлюються історичні аспекти розробки та проблеми впровадження в Україні нової наукової спеціальності 12.00.13 – "інформаційне право; право інтелектуальної власності".
614198
  Остап"юк М.Я. Історичні аспекти становлення і розвитку бухгалтерської науки в Україні кінця ХVIII - початку ХХІ століть / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
614199
  Левчишина О.Л. Історичні аспекти становлення інституту саморегулівних організацій в Україні та зарубіжних країнах // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7293-17-9
614200
  Леськів С.Р. Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
614201
  Чупрій Л.В. Історичні аспекти становлення концепту "Між"моря" в контексті українського державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 415-419. – ISSN 2076-1554


  Серед українських дослідників прихильниками ідеї "Між"моря" слід назвати С.Рудницького, М. Грушевського, Ю.Липи та інш.
614202
  Маліновська О.Я. Історичні аспекти становлення кредитних спілок у світі та в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто основні передумови виникнення кредитних спілок. Розкрито суть поняття "кредитна кооперація" як історичної основи створення кредитних спілок. Проаналізовано основні історичні аспекти розвитку кооперативного руху та запропоновано ...
614203
  Мезенцева Н.Б. Історичні аспекти становлення медичного права, еволюція відмінностей права і моралі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-32. – Бібліогр.: 10 назв
614204
  Мацьків К.І. Історичні аспекти становлення митної справи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 278-282. – ISBN 978-617-7363-7-0
614205
  Петрученко К.І. Історичні аспекти становлення нормативно-правових актів місцевого самоврядування як джерел права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
614206
  Федоришина Л.М. Історичні аспекти становлення поштової служби України та її взаємодії з митницею // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 30-41. – ISSN 2308-1988


  Проаналізовано взаємозв’язок поштової служби із митницею і з’ясовано, що їх становлення й розвиток відбувалися практично паралельно: розвиток міжнародної торгівлі сприяв формуванню основ митної політики (ще за часів античності); налагодження сполучення ...
614207
  Мельничук О. Історичні аспекти становлення та організації вищої педагогічної освіти у великій Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 22-26. – ISSN 2415-8143
614208
  Палієнко О. Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної геронтології: внесок академіка В. В. Фролькіса у наукові пошуки механізмів старіння та засобів продовження тривалості життя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 159-163. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовані наукові праці відомого українського геронтолога В.В.Фролькіса з проблеми механізмів старіння та пошуку засобів подовження життя. В статье проанализированы научные труды известного украинского геронтолога В.В.Фролькиса по ...
614209
  Ільїн Л.В. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинскої області / Л.В. Ільїн, М.М. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 142-148 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв
614210
  Лопатинський Ю.М. Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки / Ю.М. Лопатинський, В.В. Кіндзерський // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 16-26
614211
  Полякова Л.І. Історичні аспекти становлення та розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 28-35. – ISSN 2076-1554
614212
  Алєксєєв О.О. Історичні аспекти становлення та розвитку фізичної культурі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 13-16. – Бібліогр.: 6 назв.
614213
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 54-59


  У статті аналізуються історичні аспекти становлення методології дослідження художньої словесності як однієї з визначальних напрямків українознавчого наукового пошуку. У проекції на фундаментальні дослідження М. Максимовича, І. Франка, О. Потебні, М. ...
614214
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 150-154
614215
  Стефанчук Р. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року / Р. Стефанчук, О. Блажівська // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 4 (37). – С. 42-48. – ISSN 2311-6676
614216
  Бондаренко Ю.Г. Історичні аспекти створення і дослідження природно-заповідних об’єктів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 297-302. – ISSN 1729-360Х
614217
   Історичні аспекти створення першого вищого навчального закладу індустріальної освіти Волинської губернії (до 100-річчя Житомирської політехніки) / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, А.В. Морозов, А.О. Чагайда // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 3 (47). – С. 3-8. – ISSN 1994-1749
614218
  Гарбуз Т. Історичні аспекти створення та розвитку системи державної охорони об"єктів промислової власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 24-27
614219
  Мусійчук І. Історичні аспекти створення та укладання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-9
614220
  Столярчук Н.М. Історичні аспекти сутності категорії "інноваційна діяльність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 144-149. – ISSN 2221-1055
614221
  Бураков Ю.В. Історичні аспекти сучасної війни у Сирії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 281-295. – ISSN 2313-5603
614222
  Кислова Л.А. Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 20-24. – ISSN 1993-0259
614223
  Дзюбленко І. Історичні аспекти та передумови розвитку туризму в Європейському регіоні / І. Дзюбленко, В. Сеничич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 163-173. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
614224
  Фурдичко О.І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О.І. Фурдичко, Ю.А. Никитюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 2077-4893
614225
  Струтинська В.М. Історичні аспекти та сучасний стан досліджень термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 77-84.
614226
  Клименко О.М. Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об"єктів права приватної власності в інтересах суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 52-58
614227
  Разумний В.В. Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин сучасності / В.В. Разумний, О.С. Саражина // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 174-181
614228
  Іваневич Л.А. Історичні аспекти у працях подолянина Костя Широцького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 32-41. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
614229
  Іваненко О.І. Історичні аспекти українського кредитно-кооперативного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається поступове становлення українського кредитного руху із початку його зародження до наших часів, порядок розвитку та організації кредитної кооперативної статистики, влив економічної політики на розвиток української кредитної ...
614230
  Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 48-51
614231
  Соломаха Т.Д. Історичні аспекти фітоценотичних досліджень синантропної рослинності України / Т.Д. Соломаха, О.В. Костильов, В.А. Соломаха // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 561-566. – ISBN 978-966-2303-13-1
614232
  Приходько О. Історичні аспекти формування PABLIC RELATIONS / О. Приходько, Л. Сікорська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 240-247. – ISBN 978-617-7768-14-1
614233
  Сорочко Є.О. Історичні аспекти формування і розвитку інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-76. – ISSN 2220-1394
614234
  Чорна Л.О. Історичні аспекти формування мережі природних заповідників в Україні та їх трансформація (1920-1930-ті рр.) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 75-82. – ISSN 1729-7184
614235
  Ящук Т.С. Історичні аспекти формування помісного масиву червоної польської породи в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
614236
  Луц Д.М. Історичні аспекти формування права власності на об"єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 96-101. – (Юридичні науки ; № 3)
614237
  Сокиринська О.А. Історичні аспекти формування предмета криміналістики та понятя сліду у криміналістиці // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.20-23
614238
  Сушицька І.М. Історичні аспекти формування сім"ї та шлюбно-сімейних відносин у соціально-культурному просторі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 117-122. – ISSN 2226-3209
614239
  Опря Є.А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 375-379. – (Право. Економіка. Управління)
614240
  Рабчун О.С. Історичні бібліотеки як спеціалізовані книжкові колекції відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 220-228. – ISBN 978-966-285-103-8
614241
  Козакова О.М. Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України XVIII-XIX ст.) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 47-55 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
614242
   Історичні видання Української Академії наук у Києві. – 23с.
614243
   Історичні видання Української Академії Наук у Києві 1926-1927 р. : Бібліографія. – [Київ] : б. в. – 23 с.
614244
  Савченко А.А. Історичні виміри правової культури: концептуальний аспект // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 16-22. – ISSN 2226-2180
614245
  Бучма О.В. Історичні виміри українського державо- і правотворення / О.В. Бучма, О.В. Токарчук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 272-274. – ISSN 2306-9082
614246
  Пахарєв А.Д. Історичні витоки виникнення та еволюція політичних еліт в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19-23. – ISSN 0868-8117
614247
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київське братство, 1997. – 124с.
614248
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний. – 2-е видання. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 124с. – ISBN 966-7419-48-7
614249
  Гультай М.М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам"ятки права та філософські концепції : монографія / М.М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-239. – ISBN 978-966-667-699-6
614250
  Сергійчук В. Історичні витоки волинської трагедії 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 23-39
614251
  Сич М.А. Історичні витоки гарантій депутатської діяльності у вітчизняній політико-правовій практиці на початку XX століття // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 229-241. – ISSN 1993-0941
614252
  Реєнт О.О. Історичні витоки депутатської недоторканності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 102-111.
614253
  Кравцова З.С. Історичні витоки дослідження конституційних основ організації та здійснення державної влади // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 3 (87). – С. 319-329. – ISSN 2524-0323
614254
  Фляжнікова Я.В. Історичні витоки етичних правил у професії адвоката // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 2219-5521
614255
  Бишевець О. Історичні витоки застосування тактичних прийомів у сфері судочинства (на основі дослідження "Прав, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу положень першого кодексу українського права досліджено історичний аспект формування та застосування тактичних прийомів як засобів розв"язання завдань у сфері судочинства. On the basis of the first ukrainian law code analysis the ...
614256
  Черняк Н.П. Історичні витоки захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві: міжнародні аспекти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 165-168. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
614257
  Суддя Ю.В. Історичні витоки і політичні передумови анексії Криму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 213-228. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
614258
  Дем"яненко Н.М. Історичні витоки і сучасна модифікація тьюторства у вищій школі України // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 33-37
614259
  Дебенко В. Історичні витоки імперії Кремля: Новгородська республіка та Кримське ханство у загарбницькій політиці Івана III та Івана IV // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 49-57. – ISBN 978-966-97599-1-7
614260
  Клецька Т.С. Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 123-129. – ISSN 2415-7422


  М.Є. Ващенка-Захарченка було запрошено до викладання теорії ймовірностей в Київському університеті в якості приват-доцента з ІІ семестру 1863-1864 навчального року. Перший в Україні підручник з теорії ймовірностей опублікував в 1878 році учень і колега ...
614261
  Сердюк С.С. Історичні витоки пожежно-технічної експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 332-334
614262
  Комар А. Історичні витоки розвитку труби як ансамблевого інструменту в традиційній інструментальній музиці українців // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 172-185. – ISSN 2310-0583
614263
  Ситник О. Історичні витоки російсько-української війни 2014 – 2017 років // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 71-81. – ISSN 2519-058X
614264
  Данченко І. Історичні витоки становлення Російської Федерації у якості провідної енергетичної держави світу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 18-19
614265
  Жуленков О.В. Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Гуманітарні студії")
614266
  Остафійчук Г. Історичні витоки сучасного поняття корупції / Г. Остафійчук, К. Колесник // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 47-53.
614267
  Кравченко О.О. Історичні витоки та еволюції інституту омбудсмана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 76-78. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
614268
  Тимошик М.С. Історичні витоки та етапи розвитку давньої рукописної книги в світі : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
614269
  Фігурний Ю. Історичні витоки та паралелі російської агресії проти України й українців на прикладі політичної діяльності Петра Калнишевського // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 58-75. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Серед інших дослідників згадуюється дослідження канд. істор. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Г. Коцур.
614270
  Лупан О.О. Історичні витоки та передумови виникнення корупції в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 210-212. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
614271
  Білорусов С.Г. Історичні витоки та роль лідерства в контексті децентралізації влади в Україні // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 104-112. – ISSN 2409-2037
614272
  Шаркова І.М. Історичні витоки та сучасна рецепція третейського судочинства ex aeqyo et bono / І.М. Шаркова, Н.І. Спасібухов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-37. – ISSN 2219-5521
614273
  Залізняк Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 26-39. – ISSN 2413-7065
614274
  Крисаченко В.С. Історичні витоки українського етносу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 366-392
614275
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства : Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Науково-дослідний ін-тут українознавства; МОНУ; Юрій Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с. – ISBN 966-8518-00-4
614276
  Келеберда В. Історичні витоки української державності (Русь Володимира Мономаха) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-17. – ISSN 0130-7037
614277
  Савченко І. Історичні витоки української пунктуації // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 0869-3595
614278
  Пальченкова В.М. Історичні витоки участі церкви у діяльності пенітенціарної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 182-186. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
614279
  Ступак Ф.Я. Історичні витоки феномену благодійності // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 29-35. – ISBN 978-966-920-241-3
614280
  Толкачова Н.Є. Історичні витоки формування звичаєвих основ судово-процесуального права на землях України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 95-99
614281
  Толкачова Н. Історичні витоки формування основ судово-процесуального права на землях України в княжу добу (IX-XIV ст.) // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-27.
614282
  Заярний О.А. Історичні витоки формування поняття адміністративного інформаційного правопорушення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 106-110. – ISBN 978-617-7293-17-9
614283
  Полуденко С.В. Історичні відмінності українського та російського менталітетів // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 26-32. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
614284
  Будьонний Іван Історичні відомості про каміни та коминярів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 21-24 : фото
614285
  Карпин Ольга Миколаївна Історичні вікторини на уроках історії України у 8 класі, або Ще раз про дидактичні ігри на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-38
614286
  Чабан Т.В. Історичні віхи боротьби з інфекційними хворобами на півдні України та перша кафедра інфекційних хвороб / Т.В. Чабан, Б.М. Пясецький // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (86). – C. 90-95. – ISSN 1681-2727


  "З 1872 р. в Одеській міській лікарні працював прозектором Георгій Миколайович Мінх. В 1874 р. у досвіді самозараження кров"ю хворого на поворотний тиф він довів заразливість її. Встановив, що дві форми сибірської виразки - кишкова і легенева - мають ...
614287
  Заваріка Г. Історичні віхи дослідження конфлікту та його міждисциплінарний характер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову категорію конфлікт. Висвітлено розвиток знань про конфлікт у різні історичні формації. З"ясовано, що конфлікт має міждисциплінарний характер та використовує методи дослідження різних наук. Проаналізовано позиції стосовно місця ...
614288
  Тімець Оксана Історичні віхи професійної підготовки майбутніх вчителів географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 26-34. – Бібліогр.: 16 назв
614289
  Калиниш В.В. Історичні віхи розвитку фізіології праці в Україні / В.В. Калиниш, Г.Ю. Пишнов // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26-34


  "Слід особливо підкреслити, що для становлення інституту і взагалі розвитку фундаментального напряму фізіології науки, залучення академіка В.Ю. Чаговця до завідування лабораторії фізіології праці, який за фактом був фундатором та науковим керівником ...
614290
  Чигринець М. Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ імені В.Г. Короленка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 29-32. – ISSN 2076-9326
614291
  Сливка М.І. Історичні власні назви як реалії в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 215-220
614292
  Якубова Т. Історичні впливи турецько-татарського прикордоння на формування ментальності польської шляхти та українського козацтва (XVI-XVII ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 166-169. – ISBN 978-966-439-147-1
614293
  Гломозда К.Ю. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України / К.Ю. Гломозда, Д.Б. Яневський // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 26-60


  Українська національна символіка: походження, традиції, доля.
614294
   Історичні дані метеорологічних спостережень в Україні (до 1850 р.) / Д.О. Бойчук, В.П. Сіденко, О.А. Скриник, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 109-110. – ISSN 2306-5680
614295
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
614296
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
614297
  Смородинський В.С. Історичні джерела Європейської правничої освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 120-123
614298
  Чумаченко С.В. Історичні джерела правового забезпечення і становлення національної безпеки України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 26-30. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
614299
  Стасюк Ю.М. Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 125-130. – ISSN 2076-1554
614300
  Білинська М.М. Історичні джерела стратегії "здоров"я у всіх державних політиках" (ХІХ-ХХ століття) / М.М. Білинська, Є.А. Кульгінський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 91-99. – ISSN 2310-2837
614301
   Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1969
614302
  Піоро І.С. Історичні джерела та література про середньовічних таврів і скіфів у Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 75-80. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматривается вопрос о существовании средневековых тавров и скифов в Крыму. На основании изучения письменных источников и археологического материала автор приходит к выводу, что предложенные в исторической литературе концепции о продолжении ...
614303
  Паньків У.Л. Історичні джерела українських лексичних латинізмів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 386-391
614304
  Філінюк А. Історичні дисципліни у стандартах вищої освіти в умовах сучасних державно-політичних і цивілізаційних викликів // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 3-20
614305
  Гетьман З.О. Історичні діалекти іспанської мови у формуванні сучасної мовної картини Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 226-229. – ISBN 966-594-420-7
614306
  Ціватий В. Історичні долі слов"янських народів: з історії міжнародних контактів України в суспільно-культурній сфері
614307
  Попов В. Історичні долі філософії технократизму у ХХ сторіччі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.37-57
614308
  Ковпаненко Н.Г. Історичні дослідження архітектурно-мистецької спадщини України в другій половині XIX -на початку XX ст. // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 50-72. – ISBN 966-531-142-5
614309
  Бубенок О.Б. Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. Кримського НАН України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-73. – ISSN 1608-0599
614310
  Зайцева З.І. Історичні дослідження в Українському Науковому Товаристві до Першої світової війни (1907-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 24-25. – (Історія ; вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями історичних досліджень в Українському Науковому Товаристві в 1907-1914 рр.
614311
  Кошелєв А. Історичні дослідження в умовах постмодерністського виклику і лінгвістичного повороту // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 287-291. – ISBN 978-966-171-783-0
614312
  В"яла О Історичні дослідження Володимира Піскорського / О В"яла, // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 126-129
614313
  Заболотна І.М. Історичні дослідження М. Максимовича в оцінці І. Крип"якевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внесок М. Максимовича в українську історіографію у висвітленні діяльності видатного українського історика І. Крип"якевича. The objekt of article is determination the role of M. Maksimovich in the historiography in the view of outstanding ...
614314
  Казьмирчук Г.Д. Історичні дослідження на кафедрі історії для гуманітарних факультетів на зламі ХХ і ХХІ століть / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-17. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток історичної науки на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка після проголошення незалежної України, проаналізовано науковий доробок співробітників кафедри. The article ...
614315
  Левченко В.В. Історичні дослідження професорсько-викладацького складу Одеського інституту народної освіти (1920-1930 р.р.): напрями і традиції // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 211-223. – ISBN 978-966-623-661-9
614316
  Луняк Є. Історичні дослідження українського козацтва у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною, проаналізовано причини цікавості французів до постаті запорозького козака на тлі історичних взаємин України та Франції. Автор простежує еволюцію французьких історичних ...
614317
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 11. – 1985
614318
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 12. – 1986
614319
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 13. – 1987
614320
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 14. – 1988
614321
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 15. – 1989
614322
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 16. – 1990
614323
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 11. – 1985
614324
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 12. – 1986
614325
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 13. – 1987
614326
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 14. – 1988
614327
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 15. – 1989
614328
  Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об"єктивні оцінки : (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х - 30-х рр.: історіографія) / В.П. Коцур. – Київ : Наукова думка, 1998. – 506с. – ISBN 966-00-0507-5
614329
  Рутковська О. Історичні досліди з хронології розвитку смт Батурин Бахмацького району Чернігівської області та його історичного ареалу (XV ст. - радянський період) // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2005. – Число 3/4. – С. 118-140
614330
  Кочерга І. Історичні драми / І. Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1948. – 323с.
614331
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-6483-Х, 5-7707-6484-8
Т. 1. – 1994. – 554 с.
614332
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи
Т. 2. – 1994. – 559с.
614333
  Поліщук О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової міграції, її правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 94-98.
614334
  Гусар Л. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. Гусар, О. Боднарук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 112-119
614335
  Пономаренко М. Історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 50-54. – ISSN 1814-3385


  Розглянуто питання правового забезпечення процесу здійснення державних закупівель товарів на різних етапах історичного розвитку. Проаналізовано правові основи щодо здійснення державних закупівель у період незалежності України. Визначено основні етапи ...
614336
  Піонтковська Т.В. Історичні етапи розвитку неформальної логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
614337
  Десятник Г.О. Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва : лекції з історії світового кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-214. – ISBN 9-66-594-786-9
614338
  Кіндюк К.Б. Історичні етапи розвитку соціологічного підходу в юридичній науці // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-97457-5-0
614339
  Патик Л.Л. Історичні етапи розвитку та становлення системи паспортної реєстрації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 38-39
614340
  Романов М.В. Історичні етапи становлення ідеї захисту прав засуджених // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 173-186. – ISSN 2224-9281
614341
  Духовна О. Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні. За результатами проведеного дослідження запропоновано ряд змін в чинне законодавство України в сфері здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Исследовано исторические ...
614342
  Растегар І. Історичні етапи становлення преси Ірану // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 125-129


  У статті розглядаються основні етапи розвитку преси в Ірані. З погляду на те, що її діяльність залежить від суспільно-політичних процесів, а також вона с невід"ємною частиною історії країни, журналістику можна розділити на давньоіранську та ...
614343
  Косткіна Ю.О. Історичні етапи становленя та розвитку Вищої ради правосуддя // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 167-169. – ISBN 978-617-616-075-5
614344
  Нечипорук Ю.М. Історичні етапи та передумови виникнення та рейдерства в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 206-208. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
614345
  Єніна-Березовська Історичні етапи ухалення від сплати податків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 151-155. – ISSN 1818-2682
614346
   Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу // Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-346-409-1
614347
   Історичні етюди - для сучасності 2017 : наук.-дослідн. роботи учнів-членів Дніпропетров. від-ня Малої академії наук України / Укр. ін-т вивчення Голоксту "Ткума" ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Комун. позашк. навч. заклад "Мала акад. наук учнів. молоді" Дніпропетров. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), 2017. – 319. [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вивчення історії Голокосту в Україні для формування атмосфери толернатності = The Holocaust Studies in Ukraine for Toleranty Society Formation : спільний проект Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем). – ISBN 978-966-383-868-7
614348
   Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – 255, [1] с. – Кн. видана в рамках проекту "Вивчення Голокосту в Україні для формування атмосфери толерантності" Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-012-0
614349
  Левітас Ф.Л. Історичні етюди до ювілею В. Винниченка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 83-87


  У статті йдеться про політичну й державотворчу діяльність видатного українського діяча ХХ століття Володимира Кириловича Винниченка. Публікація містить маловідомі факти й документи з епістолярних джерел Центрального державного архіву вищих органів ...
614350
  Тараманов Д.Д. Історичні журнали 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 31с.
614351
  Ясінський М.М. Історичні закономірності розвитку етнічно-культурних клубів Галичини кінця XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 46-49. – ISSN 2077-1800
614352
  Іваній О. Історичні засади відродження та популяризації римського права середньовічними університетами // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 23-27. – ISSN 2226-3012
614353
  Краснова М. Історичні засади законодавства про компенсацію екологічної шкоди (з давніх часів і до кінця XIX ст.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 149-155. – ISSN 0132-1331
614354
  Парахіна М. Історичні засади консолідації та розвитку української нації: досвід, проблеми, пропозиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ключові напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі дослідження та розкриття основних теорій нації та націоналізму. Висвітлено магістральні й найхарактерніші науково-теоретичні розробки щодо походження та розвитку націй, і ...
614355
  Попій Д.С. Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 115-120. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
614356
  Калакура Я.С. Історичні засади українознавства / Ярослав Калакура ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2007. – 381 с.
614357
  Добоні М.І. Історичні засади формування образної системи роману П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 291-297


  У статті розглянуто історичні засади формування образної системи роману П. П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький». Особлива увага звертається на образ Богдана Хмельницького. В статье рассмотрено исторические основы формирования образной ...
614358
  Аверочкіна Т.В. Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 88-93
614359
   Історичні зв"язки слов"янських народів. – К., 1963. – 294с.
614360
  Плахоніна Олена Володимирівна Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Плахоніна О.В.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
614361
  Сокур І.Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. / І.Т. Сокур. – К., 1961. – 84с.
614362
  Мартинов А.Ю. Історичні знання в умовах глобалізації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 181-190. – ISSN 0130-5247
614363
  Труба Р. Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 29-33
614364
  Сумцов М.Ф. Історичні зразки українського літературного єднання / М.Сумцов. – У Київі (КиївЇ : [Друк Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – 8 с. – Отбитка з журналу: Україна. 1907, т. 3, кн. 7–8, с. 212–217


  т. 3, кн. 7–8, с. 212–217
614365
  Сумцов М. Історичні зразки українського літературного єднання / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Вид. Т-во "Сіяч", 1918. – 14 с. – Одбитка з журналу "Україна"
614366
  Михальченко М. Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 7-21. – ISSN 2524-0137
614367
   Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2079-1828
№ 1/2 (55/56), листопад. – 2014. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
614368
  Васіна Г. Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 188-192. – ISSN 2663-5313
614369
  Бевз Т.А. Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 53-85
614370
  Гайворонський Є.П. Історичні й культурні цінності як предмет контрабанди // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 181-187. – ISSN 0201-7245
614371
  Панкратов О. Історичні й організаційні передумови становлення та розвитку національної теорії фізичного виховання молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.105-110
614372
  Дроб"язко В.С. Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів : монографія / [Дроб"язко В.С.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 120, [2] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-696-742-2
614373
  Погребенник В. Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка
614374
  Ісаєв Д.В. Історичні карти в геополітичному моделюванні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 22-28 : мал. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
614375
  Ісаєв Д.В. Історичні карти й сім типів невизначеності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 42-48 : мал. – Бібліогр.: 21 назв
614376
  Даценко Л.М. Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  Стаття присвячена питанням дослідження сучасних представлень історичних карт в Інтернеті. Розглянуто залучення веб-ресурсів та ГІС-технологій у дослідження історичних карт, накопичення ресурсів з можливостями їх аналізу та розповсюдження отриманої ...
614377
  Янкова Н.І. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія / Надія Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 158, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 148-158. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-419-2
614378
   Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Одеса : Астропринт, 2004. – 176 с. – ISBN 966-318-267-9
614379
  Захарченко А. Історичні колізії п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко". Через призму історичних колізій досліджуються так звана доба Руїни (останні десятиліття XVII ст.), постать гетьмана Петра Дорошенка, його суспільна діяльність і особисте ...
614380
  Дніпровська Є.В. Історичні конотації категорії "естетичного" в американській філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-284. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
614381
   Історичні контакти між Україною та Норвегією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 1 липня (№ 110/111). – С. 9
614382
  Скуратівський В. Історичні контексти Довженкового "Щорса" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 40-41. – ISSN 1562-3238
614383
  Масненко В.В. Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського : методол. і сусп.-політ. виміри укр. іст. думки 1920-х р. / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ ; Черкаси : Брама-ІСУЕП, 2000. – 284 с. – ISBN 966-7759-12-1
614384
  Бакалейко С.В. Історичні корені болгаро-української дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Серія історії ; № 12)
614385
  Спектор О.М. Історичні корені виникнення та етапи становлення системи альтернативного вирішення спорів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 102-107. – ISSN 2078-3736
614386
  Мельник Л.Г. Історичні корені єдності російського і українського народів / Л.Г. Мельник. – К., 1983. – 16с.
614387
  Заблоцький В.В. Історичні корені зародження та становлення української державності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
614388
  Залізняк Л. Історичні корені імперської політики Росії проти України // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 55-87. – ISBN 978-966-97599-0-0
614389
  Резніченко В.І. Історичні корені формування ірако-кувейтського військового конфлікту 1990-1991рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 178-185
614390
  Кальниченко О.А. Історичні коріння перекладності / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 103-118. – ISBN 978-966-8558-97-4
614391
  Климов А. Історичні краєзнавчі розвідки : монографія / Анатолій Климов ; МОНУ ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевенка". – Вид. 2-ге, доп. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-617-230-6
614392
  Гук Ю. Історичні кросворди до теми "Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 13-16
614393
  Наумовська О.В. Історичні легенди та перекази в "малорусских народных рассказах и преданиях" М. Драгоманова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 107-111. – Бібліогр.: С. 110-111.
614394
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.33-38 : Фото
614395
  Гирич Ігор Борисович Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
614396
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
614397
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-38.
614398
  Семиног Л. Історичні метаморфози в українській естетичній думці // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 91-98. – ISSN 1992-5514
614399
  Клюєв О. Історичні метаморфози музики // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 565-572. – ISSN 1992-5514
614400
  Дмитрук В. Історичні місцевості як об"єкт краєзнавчого дослідження // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7399-06-2
614401
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятки Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні / І.Ф. Шатилюк. – К., 1957. – 47с.
614402
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятники визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1954
614403
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятники революції 1905-1907 рр. на Україні // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 1-3
614404
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця і пам"ятники Полтавської битви / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1959. – 155-167с.
614405
  Гирич І.Б. Історичні місця Києва - пробудження пам"яті // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 222-246. – ISBN 978-966-8809-89-7


  Подається таблиця пам"ятних місць українського суспільно-політичного і громадського Києва середини XIX - початку XX століть.
614406
  Жуковський М. Історичні місця початку визвольної війни під проводом Б. Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 149-151
614407
  Потильчак О. Історичні міфи та "війни за історію": український і російський контекст : Вкладка Історія України. Всесвітня історія. - № 11 (59). - С. 1-4 // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 1-4


  Автор згадує М. Максимовича, М. Грушевського та ін.
614408
  Польська І.І. Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблеми семантичної специфіки ансамблю та її герменевтичних ін- терпретацій. Простежено становлення і розвиток семантики камерного ансамблю від часів Відродження до сучасної доби. Визначено особливості кристалізації камерно-ансамблевої ...
614409
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 15 ; Т. ХІ)
Т. 8 : Руіна, [ч.] 2: Гетьманованнє Многогpішного / Пеpеклад О.Я. Конїсського; [Пеpедм. О.Г. Баpвінського]. – 1893. – [1], 127, [4] с. – В кн. також дод.: Пpо давні сїльскї гpомади на Укpаїнї-Руси / Hаписав М. Іванишов; Пеpеложив Ф.В. [О.Я. Кониський] с. 113-127
614410
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с.
614411
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с. – Конволют. Переплетено з: Історичні монографії Миколи Костомарова, т. 11. - Львів, 1896. - [3], 296 с.
614412
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 18 ; Т. ХІ)
Т. 11 : Мазепа. Ч. 2. – 1896. – [1], 127, [4] с. – В кн. також: Останні часи Козаччини на Пpавобеpежі / історична монографія В. Антоновича
614413
  Домбровська Л.Ф. Історичні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка / Л.Ф. Домбровська, О.І. Домбровський // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 10-18. – ISBN 978-966-2710-51-9
614414
  Лабінська Б.І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : монографія / Б.І. Лабінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 274-382. – Бібліогр.: с. 230-273. – ISBN 978-966-638-278-1
614415
  Даньків Й.Я. Історичні нариси обліково-правової культури: Світ, Європа і Україна (від зародження до наших днів) : монографія / Й.А. Даньків, М.Я. Остап"юк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 142-149. – ISBN 978-966-2095-98-2
614416
  Жаровська І.М. Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 138-141. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
614417
  Матла О. Історичні нотатки = Historical annotations / Петро Терещук (Олександер Матла)). – Торонто : Гомін України, 1985. – 303 с. : іл. – На обкл. авт.: Олександер Матла. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш. – ISBN 0-919502-06-7
614418
  Сніда Є.О. Історичні образи Т.Г. Шевченка в поезіях періоду "трьох літ" (1843–1845) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – C. 4-9. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
614419
  Гайдай В.В. Історичні обставини і передумови відновлення незалежності Польщі у 1918 р. // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 196-202
614420
  Богнін В.І. Історичні обставини обрання Уго Чавеса на посаду президента Венесуели // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 49-51
614421
  Овчар Ірина Історичні обставини створення Союзу Незалежних Держав (СНД) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 166-174. – (Історія ; Вип. 18)
614422
  Грибан О. Історичні обставини створення та початковий етап діяльності Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 179-184
614423
  Черніговець Н. Історичні обставини та зовнішньополітичні чинники трудової сільськогосподарської еміграції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 59-62
614424
  Левицький О.І. Історичні оповідання / О.І. Левицький. – Київ, 1930. – 288с.
614425
  Чип Б. Історичні оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-146. – ISSN 0208-0710
614426
  Крупницький Б. Історичні основи европеїзму України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 6
614427
  Михалейко А.Ю. Історичні основи ідентичності української греко-католицької церкви у богословській думці Йосифа Сліпого (1892-1984) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 295-300. – (Історія ; Вип. 25)
614428
  Узлюк Т.А. Історичні основи теорії державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто теорії державного регулювання та можливості їх застосування при формуванні сучасного та майбутнього механізму регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.
614429
  Плецький С.Ю. Історичні основи формування кримінально-правової відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 75-81. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
614430
  Рябека Є. Історичні особливості позиціювання демократії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
614431
  Горб К.М. Історичні особливості розвитку суспільно-географічної думки в Дніпропетровському національному університеті // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 28-37. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
614432
  Тимошенко Ю. Історичні особливості спортивного життя в УРСР у перші повоєнні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 39-45


  З"ясовано стан, в якому перебувала спортивна сфера України в умовах повоєнної відбудови. У перші мирні роки глядачі тисячами заповнили стадіони - люди прагнули знову насолодитися мирним життям. Найбільш популярним з довоєнних часів залишався футбол, ...
614433
  Бондарчук Ю. Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 162-166. – ISSN 2307-8037
614434
  Алексєєв С. Історичні особливості трансформації соціально-економічної структури населення України в 1991-2004 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 73-78. – ISSN 1728-9343
614435
  Дерев"янкін Т. Історичні особливості формування вітчизняного ринкового господарства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-56. – ISSN 0131-775Х
614436
  Лаврук Т.П. Історичні особливості формування конституційно правових механізмів зовнішньої політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 163-171. – ISSN 1563-3349
614437
  Бредіхін А. Історичні особливості формування політичних систем і режимів у Латинській Америці та Аргентині // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
614438
  Ємельяненко К.О. Історичні особливості формування системи місцевого управління Республіки Казахстан в ХІ–ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 148-154. – ISSN 2524-017X
614439
  Тарасенко А.Г. Історичні особливості формування соціального напіталу західноєвропейської цивілізації як орієнтир для розбудови економіки України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 416-420. – ISBN 978-617-571-143-9
614440
  Якобчук Н. Історичні пам"ятки міста Києва в дослідженнях Івана Каманіна // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 180-188. – ISBN 978-966-2410-26-6
614441
  Підставка Р. Історичні пам"ятки прикордонного Збаржа і його околиць // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 37-40
614442
  Романюк Н. Історичні паралелі російської геополітики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 28. – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
614443
  Пашковська Г. Історичні передумови виникнення бі- та полілінгвізму на території міста Ізмаїл // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 222-227. – ISBN 978-2-919320-35-6
614444
  Тімуш І.С. Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 44-51. – ISSN 2222-5374
614445
  Рудакова Н. Історичні передумови виникнення козацьких оповідань на Наддніпрянщині // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28
614446
  Мазепа Т.Л. Історичні передумови виникнення консерваторії Галицького музичного товариства у Львові // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 13-26. – ISSN 0130-5298
614447
  Попова С.Ф. Історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах.
614448
  Щербина О.І. Історичні передумови виникнення міжнародних фінансових організацій та етапи їх співробітництва з Україною // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 76-81. – Бібліогр.: 16 назв
614449
  Редченко Я.О. Історичні передумови виникнення поняття спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 158-160. – ISBN 978-966-419-299-3
614450
  Полонка І. Історичні передумови виникнення системи господарських (арбітражних) судів в Україні (до 25-річчя створення) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 206-213. – ISSN 1026-9932
614451
  Чухліб О.А. Історичні передумови виникнення системи обліку за неповними затратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр.: 4 назви
614452
  Мандрик М.В. Історичні передумови виникнення студентського самоврядування в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 94-97. – ISSN 2076-1554


  Показано еволюцію студентської активності від масових акцій протесту, спрямованих проти застарілої радянської системи координат, до створення потужних організаційних форм з політичними завданнями. Відтворено ідеологічні, організаційні та ...
614453
  Баскакова Ю.В. Історичні передумови виникнення та діяльності політичних партій на шляху становлення парламентаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 225-237
614454
  Вітренко А. Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні передумови, визначені та описані історичні етапи виникнення та розвитку реклами в Україні, обґрунтовані причини особливого розвитку ринку рекламних послуг у період трансформаційних перетворень економіки України. The article ...
614455
  Ковний Ю. Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 89-98. – ISSN 2082-4939
614456
  Макаренко Л.О. Історичні передумови виникнення та розвиток англійського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-21.
614457
  Кабанець О.С. Історичні передумови виникнення та становлення демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 21-25. – ISSN 1563-3349
614458
  Боадул О.М. Історичні передумови виникнення та сутність поняття "корпорація" / О.М. Боадул, В.В. Рябініна // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 37-44. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
614459
  Терентьєва Н. Історичні передумови виникнення університетської освіти (світовий аспект) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 127-133
614460
  Наконечна Л.В. Історичні передумови виникнення юридичної термінології та проблеми її становлення на сучасному етапі розвитку (на матеріалі німецької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 138-152. – ISSN 2413-5593
614461
  Макарова О.В. Історичні передумови виникнення явища правового нігілізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349
614462
  Карпов В.В. Історичні передумови військової символіки України: XX століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 205-210. – ISSN 2226-3209
614463
  Мамедов А.А. Історичні передумови вірмено-азербайджанського збройного конфлікту у Нагірному Карабасі // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-55
614464
   Історичні передумови возз"єднання українських земель / Ф.І. Стеблій, Я.Д. Ісаєвич, С.А. Макарчук, С.М. Трусевич, В.Г. Сарбей, В.А. Смолій, Ф.П. Шевченко; [Ф.І. Стеблій та ін.] ; АН УРСР, Ін-т суспільних наук ; відп. ред. Ф.І. Стеблій ; редкол.: Ю.Ю. Сливка, Я.Д. Ісаєвич, В.І. Масловський [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1989. – 400 с.
614465
  Чепурда Г.М. Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 153-156. – ISSN 2076-1554
614466
  Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 28-36. – ISSN 2663-5313
614467
  Басараб М.М. Історичні передумови для зародження етнічного сепаратизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У публікації здійснюється аналіз конфлікту двох суспільних процесів: державотворення та етногенезу. Однією з основних передумов для сепаратизму є своєрідна історична несправедливість, коли не кожен само ідентифікований етнос має свою державу. ...
614468
  Нагорна Г.О. Історичні передумови дослідження професійного мислення педагога-музиканта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
614469
  Чорноплеча О. Історичні передумови європейської інтеграції та нова роль Євросоюзу в глобальній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 222-228. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
614470
  Гриценко І. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 25-35. – ISBN 978-966-8909-91-7


  Вітальна промова, з нагоди відзначення десятої річниці створення Вищого адміністративного суду України, декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Івана Сергійовича Гриценка. В промові згадуються професори юридичного факультету ...
614471
  Гриценко І.С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 107-121. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються історичні передумови запровадження адміністративної юстиції в Україні. Автор детально аналізує становлення адміністративного судочинства від найдавніших часів до сьогодення, ґрунтуючись на вивченні праць минулого та відповідного ...
614472
  Басараб М. Історичні передумови зародження етнічного сепаратизму: український контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 76-79. – ISBN 978-966-439-357-4
614473
  Мірєєв М.В. Історичні передумови зародження та становлення кримськотатарської літератури в Румунії наприкінці XIX - у першій половині XX ст. // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 121-137. – ISSN 1682-671Х
614474
  Яручик В. Історичні передумови зародження українського літературного процесу в Польщі у середині XX ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 48-51. – ISSN 2306-028X
614475
  Присяжнюк Ю.П. Історичні передумови інтелектуальної еміграції українців до Росії у XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 178-180. – ISBN 978-966-493-676-4
614476
  Трощинський В.П. Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр. / В.П. Трощинський, П.К. Ситник, В.М. Купрійчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 105-113. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
614477
  Мартиненко П.Ф. Історичні передумови Конституції ЧССР 1960 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 74-77. – (Серія права ; № 6)


  Автор прослеживает общие линии экономического и политического развития Чехословакии в переходный от капитализма к социализму период и на основе анализа фактического материала приходит к выводу, что изменение соотношения классовых сил и построение ...
614478
  Медвідь А.Б. Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у XIII- XVIII століттях: європейська та вітчизняна теорія і практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 292-296. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
614479
  Вернудіна І. Історичні передумови культуротворчого поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 122-126


  У статті подається аналіз національних особливостей культурного процесу в Україні 2-ої половини ХІХ ст. в історичній ретроспективі. Даний період є визначальним з точки зору витоків і зародження духовного, наукового і культурного піднесення нації на ...
614480
  Павлов Ю.В. Історичні передумови постання принципу історизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей становлення історизму як специфічного типу світосприйняття людини в контексті усвідомлення нею історичності свого існування. Автором проведений ретроспективний аналіз історико-філософських рефлексій ...
614481
  Баранова Ц.С. Історичні передумови протидії та запобігання домашньому насильству // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 7-12. – ISSN 2519-2353
614482
  Постригач Н. Історичні передумови процесу децентралізації освіти Королівства Іспанія // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 4 (14), жовтень - грудень. – С. 49-53. – ISSN 2306-5532
614483
  Костенко М.М. Історичні передумови розвитку земельного законодавства доби української революції 1917 - 1921 рр. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7363-7-0
614484
  Клименко С.О. Історичні передумови розвитку обліково-аналітичного забезпечення основних засобів у бюджетному секторі / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
614485
  Готь О.А. Історичні передумови розвитку промислової архітектури // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 54-62. – ISSN 2076-815X
614486
  Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 179-186
614487
  Котова С.С. Історичні передумови становлення і розвитку системи державного казначества України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-27
614488
  Пустовіт Ж.М. Історичні передумови становлення і розвитку функцій Верховної Ради УРСР - попередниці Верховної Ради України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 107-115. – ISSN 2078-3566
614489
  Цимбал Л.І. Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 458-464. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
614490
  Костюченко Дар"я Історичні передумови становлення німецько-російських відносин в енергетичній сфері // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 21-23
614491
  Ковалів І.З. Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 116-126. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
614492
  Морозова О.О. Історичні передумови становлення політичної культури молодого покоління в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 644-649. – ISSN 1563-3349
614493
  Максименко А.П. Історичні передумови становлення системи університетської освіти Франції / А.П. Максименко, С.І. Селіверстов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 109-112.
614494
  Костенко О. Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти в країнах Європи першої половини - початку XX століття // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 214-218. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749


  У статті висвітлено та всебічно проаналізовано особливості становлення та розвиток сільськогосподарської науки та освіти в країнах Європи першої половини XIX - початку XX ст. Доведено, що на розвиток сільськогосподарської науки та освіти в першій ...
614495
  Джужа А.О. Історичні передумови становлення та розвитку віктимології як науки про жертву злочину // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – № 1 (59). – С. 104-110
614496
  Кукса А.В. Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
614497
  Кміт Я.М. Історичні передумови створення козацько-лицарської академії імені Короля Данила у структурі Ставропігійського університету у Львові // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 121-124
614498
  Шилова А. Історичні передумови створення першої югославської держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ідеї слов"янської єдності та плани спільного державного утворення південнослов"янських народів. The ideas of Slavonic unity and plans of the common state creations of south Slavonic nations are analyzed.
614499
  Шолойко Н.В. Історичні передумови створення системи фармаконагляду у світі / Н.В. Шолойко, О.В. Матвєєва, К.С. Гайдук // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 3/4, травень - серпень. – С. 3-17. – ISSN 0367-3057
614500
  Осмоловська О.А. Історичні передумови створення та формування Британської Співдружності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-91. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні передумови створення та формування Британської Співдружності. The article is studied the historical preconditions of the creation and formation of the British Commonweals.
614501
  Хрипунов Г.С. Історичні передумови та аналіз розвитку фотоелектрики у 50-х роках XX століття / Г.С. Хрипунов, А.Л. Хрипунова // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 75-81. – ISSN 2227-183Х
614502
  Златін О.М. Історичні передумови та концептуальні засади політики Румунії щодо України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 70-76. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
614503
  Сидельникова Л.В. Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 470-476. – ISBN 978-966-171-092-3
614504
  Бацман Ю.В. Історичні передумови та причини проголошення Акту Злуки УНРі ЗУНР у 1919 році // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7777-14-3
614505
  Черпакова Т.Г. Історичні передумови та процес створення організації Північноатлантичного договору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 438-445
614506
  Недогреєва А.І. Історичні передумови та стратегія європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 65-67.
614507
  Малаба К.Б. Історичні передумови та сучасний стан економічного розвитку африканських країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 88-95. – ISSN 2222-4459
614508
  Буренко В. Історичні передумови та характерні риси художньої культури Британії середніх віків та епохи Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 9-14
614509
  Пластун М.С. Історичні передумови формування антикорупційної правової політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
614510
  Карпов В.В. Історичні передумови формування військової символіки України: від Стародавньої доби до Середньовіччя // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 247-253. – ISSN 2226-3209
614511
  Гришко В. Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві / В. Гришко, С. Лівчуке // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 141-145. – ISSN 2663-5313
614512
  Петраш А.І. Історичні передумови формування езотеричних ідей в Європі кінця 19-го - поч. 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 220-228. – ISSN 2312-1165


  "В кінці ХІХ – поч. ХХ ст. в культурному житті Європи відбувся цікавий феномен - європейська інтелігенція почала масово захоплюватись езотеричними ідеями і концепціями. У цей період піднялась перша хвиля сплеску зацікавленості до нових духовних джерел ...
614513
  Завадовський Т.Б. Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
614514
  Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
614515
  Дараганова Н. Історичні передумови формування правового статусу працівників цивільної авіації України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-20
614516
  Войналович В.А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 397-405. – ISSN 2076-1554
614517
  Раєвська І.В. Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 397-403


  Статтю присвячено аналізу історичних передумов формування перуджийського субдіалекту та залежності цього процесу від географічного розташування області, а також від взаємодії культур багатьох народів, які зумовили мовну неоднорідність досліджуваного ...
614518
  Квасневська О.О. Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 168-175. – Бібліогр.: 16 назв.
614519
  Бернюков А.М. Історичні передумови, витоки та початок формування юридичної герменевтики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 170-175
614520
   Історичні перекази українців. – Львів : М. Коць, 2003. – 327, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 281-316. - Словник: с. 317-326. – Бібліогр. в додатках, комент.: с. 277-280, наприкінці творів та в підрядк. прим. – ISBN 966-95956-1-4
614521
  Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 117-126. – ISSN 1682-2366
614522
  Гнатюк Н.Ф. Історичні періоди розвитку української національної ідеї // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 15-22
614523
  Буткевич О.В. Історичні періодизації міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 35-55. – ISBN 978-966-2609-51-6
614524
  Кисельов С.О. Історичні перспективи розвитку національної держави // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
614525
  Борисова О.В. Історичні підвалини Київського патріархату / О.В. Борисова, А.О. Климов; МОНУ; Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – 118с. – ISBN 966-617-069-8
614526
  Головченко В.І. Історичні підстави агресивної зовнішньополітичної стратегії Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 20-34. – ISSN 2308-6912


  Неспровокована збройна агресія Росії проти України після перемоги в ній Революції гідності й анексія Криму, розпалювання й фінансово-матеріальне забезпечення сепаратистських заколотів у східних регіонах нашої держави актуалізували аналіз ...
614527
  Курас І.Ф. Історичні підстави української ідеї (еволюція в контексті пошуку етноісторичних моделей) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 127-148. – ISBN 978-966-611-701-7
614528
   Історичні пісні. – Київ : АН УРСР, 1961. – 1068с.
614529
   Історичні пісні. – К., 1968. – с.
614530
   Історичні пісні. – К., 1970. – 286с.
614531
   Історичні пісні. – К., 1971. – 320с.
614532
   Історичні повісті. – К., 1989. – 413с.
614533
  Багаліка Юлія Олександрівна Історичні погляди Лесі Українки : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Багаліка Юлія Олександрівна ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
614534
  Багаліка Ю.О. Історичні погляди Лесі Українки : 07.00.06: Дис. на здоб. наукового ступеня канд. історичних наук / Ю.О. Багаліка ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 184 л. – Бібліогр.: С. 169-184
614535
  Леськів М.М. Історичні погляди Михайла Драгоманова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 48-52. – ISSN 2076-1554
614536
  Сарбей В.Г. Історичні погляди О.М.Лазаревського / В.Г. Сарбей. – Київ, 1961. – 192с.
614537
  Марочко В. Історичні погляди Олександра Довженка // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 97-120. – ISSN 0869-2556
614538
  Спицький В.Є. Історичні погляди П.А. Грабовського / В.Є. Спицький. – К, 1956. – 13 с. – Окр. відбиток
614539
  Спицький В.Є. Історичні погляди П.А. Грабовського // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 93-104. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
614540
   Історичні погляди Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 244с.
614541
  Вівсяна І. Історичні погляди Т.Г. Шевченка: досвід вітчизняної радянської та зарубіжної інтерпретації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 213-220. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)
614542
  Вишняк О.І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 32-40
614543
  Гаєвська О. Історичні події на Україні в творчості О. Пушкіна (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 91-95. – (Б-ка Ін-ту філології)
614544
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова;АН УРСР; Ін-т укр.літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1939. – 136с.
614545
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова. – Київ, 1940. – 136с.
614546
  Руданський С.В. Історичні поеми / С.В. Руданський. – Київ : Весна, 1918. – 139с.
614547
  Толочко П.П. Історичні портрети : Із історії давньоруської і європейської політики 10-12 ст. / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 267с. – ISBN 5-12-001769-X
614548
  Іконников В.С. Історичні портрети / В.С. Іконников; Упор.: В.Ульяновського. – Київ : Либідь, 2004. – 428с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0316-9
614549
  Балух В.О. Історичні портрети античності та середньовіччя : підруч. для студентів ВНЗ / В.О. Балух, І.П. Возний, В.П. Коцур. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 500, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 479-500. – Бібліогр.: с. 462-478. – ISBN 966-8653-67-X
614550
   Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
614551
  Костомаров М.І. Історичні постаті / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 718 с. – ISBN 978-966-511-353-4
614552
  Трускавецька І.Я. Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 46-48. – ISSN 2076-1554


  Важлива роль у розвитку екологічних досліджень комах належить професорам Київського національного університету О. Ф. Кришталю, І.І. Шмальгаузену.
614553
  Гапоненко М.В. Історичні постаті у царині метрології Галичини - професор доктор Й.К. Лісганіг (1719-1799) / М.В. Гапоненко, Я.Т. Луцик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 3. – С. 64-70. – ISSN 0368-6418
614554
   Історичні постаті України : історичні нариси. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с. – ISBN 5-7760-0493-4
614555
   Історичні постаті України: проблеми і пошуки / В.М. Бодрухин, В.М. Романцов, Ю.М. Нікольченко, В.О. Манько, Г.О. [та ін.] М"ягка; [Бодрухин В.М. та ін.] ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 160 с. – ISBN 966-590-397-7
614556
  Бердута М.З. Історичні постаті. Гетьмани України / М.З. Бердута, В.І. Бутенко, О.М. Солошенко. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.3(3)). – ISBN 966-333-007-4
614557
  Козеллек Р. Історичні пошуки ідентичності = Identitat und erinnerung : українсько-німецький колоквіум, червень 2000 / Райнгарт Козеллек, Ютта Шеррер, Костянтин Сігов. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 144 с. – ISBN 966-7888-74-6
614558
  Савельєва Ю.А. Історичні причини виникнення грузино-абхазького конфлікту і перспективи його врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 154-156
614559
  Гаєцький В.С. Історичні причини Куликовської битви // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 1728-3671
614560
  Барвінський Б.О. Історичні причинки : розвідки, замітки і матеріяли до історії України - Руси / Богдан Барвінський. – Жовква : б. в.
[Т.] 1. – 1908. – 170, [1] с.
614561
  Єндращик А. Історичні проблеми та політика пам"яті в польсько-українських стосунках (1991-2017) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 237-253. – ISSN 2524-0137
614562
  Онищенко А.В. Історичні проекції філософської критики мистецького авангарду ХХ століття // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 100-105. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678
614563
  Крип"якевич І.П. Історичні проходи по Львові / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, текстол. опрац. та прим. Б.З. Якимовича. – Львів : Каменяр, 1991. – 165с. – ISBN 5-7745-0316-X
614564
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константинополь 907 року // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 322-328. – ISBN 5-7702-0821-X
614565
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константипоноль 907 року // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-39.
614566
  Колесник А. Історичні реалії українсько-єврейської комунікації в художній прозі Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 692-698
614567
  Посохов І. Історичні реконструкції як перспективний напрям подієвого туризму в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
614568
  Сліпушко О. Історичні ремінісценції козацьких літописів у романі І. Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" / О. Сліпушко, А. Катюжинська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 151-160. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено дослідженню особливостей художньої інтерпретації історичних подій і постатей у романі "Гетьман Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу приділено інтерпретації специфіки барокової історіографії. Визначено характерні риси ...
614569
  Судинович С. Історичні ретроспективи українського сепаратизму: Донецько-Криворізька Радянська Республіка // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 35-42
614570
  Кобчінська О.І. Історичні рефлексії в романі Тагара Бен Джеллуна "Гарруда" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 463-468


  Стаття присвячена осмисленню історії в прозі франко-марокканського митця Тагара Бен Джеллуна. Історичні рефлексії роману "Гарруда" (1973) розглядаються в контексті проблем історичної пам"яті та справедливості, а також у ракурсі постмодерністської ...
614571
  Капелюшний В.П. Історичні розвідки професора Б.І. Андрусишина української національної державності доби Визвольних змагань 1917-1921 рр. // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 213-219
614572
  Кучменко Е. Історичні розвідки щодо соціальної природи корумпованості та переродження еліти в Україні / Е. Кучменко, Б. Кучмеко // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-188
614573
  Кішка С. Історичні розвідки, думи, оповідання / С. Кішка. – Київ : Веселка, 1993. – 158 с.
614574
  Калинчук А. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики / Алла Калинчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 164 с. – Бібліогр.: с. 139-159. – ISBN 978-966-529-261-6
614575
  Шпиталь А. Історичні романи Івана Білика
614576
  Власов В. Історичні романи Францішека Венжика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглядаються теоретичні засади романістичної творчості Францішека Венжика, а саме його історичних романів. Аналізуються концептуальні підходи автора до встановлення параметрів історичного роману. Робиться спроба розкрити авторські ідейні ...
614577
  Приходько Інна Історичні романи Юліана Опільського : (матеріал для уроків "Література рідного краю") // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 46-53. – Бібліогр. в кінці ст.
614578
  Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Людмила Томілович ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 220 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-502-502-3
614579
  Томілович Л.В. Історичні садиби Вінниччини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 236-252. – ISBN 978-966-651-795-4
614580
  Томілович Л.В. Історичні садиби Житомирської області: проблеми дослідження, збереження, використання // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 227-251. – ISBN 978-966-651-971-2
614581
  Мохнатюк І.О. Історичні смисли поняття соціальної технології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 47-52. – ISBN 966-7943-03-8


  Соціальна технологія виникає як результат запиту суспільства для вирішення нагальних проблем, що постали в системі організації діяльності,управління та керівництва різними соціальними групами. Дослідження процесу еволюції соціальних технологій ...
614582
  Пугач В.Г. Історичні спроби моделювання адміністративної системи у XX столітті: "колектократична" версія В. Винниченка та національно-демократична концепція В.Старосольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему пошуку найбільш адекватної до українського політичного простору моделі адміністративної системи. Проаналізовано різні історичні підходи і запропоновано як варіант розв"язання даної проблеми концепції українських мислителів В. ...
614583
   Історичні студії. – Ужгород : Говерла
Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – 2007. – Резюме рос., англ. мовами
614584
   Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
614585
  Шевченко Ф.П. Історичні студії : зб. вибр. праць і матеріалів (До 100-річчя від дня народження) / Федір Шевченко ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 700, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 663-700. – Бібліогр.: с. 657-661 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7445-7


  У прим. №1693805 дарчий напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка з нагоди 100-річчя з дня народження мого батька Ф. Шевченка. Підпис (О. Шевченко) 19/03/2015
614586
  Орищенко І. Історичні студії Володимира Григоровича Ляскоронського (20.04.1858 - 21.05.1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню життєвого шляху та науково-професійної діяльності вченого-медієвіста Володимира Ляскоронського (1858-1920). На основі архівних матеріалів визначено основні віхи біографії науковця, його викладацької роботи. Проаналізовано наукові ...
614587
  Східноєвропейський Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України. – Луцьк
Вип. 9/10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
614588
  Тимошенко Ю. Історичні студії фізичної культури в УРСР у середині XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – C. 120-141. – ISSN 0869-3595
614589
  Грабовський С. Історичні сюжети під ракурсом сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 39). – С. 5


  102 роки тому було підписано Берестейський мир. Що це означало для України?
614590
  Криса Б. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 136-143. – ISSN 0130-528Х
614591
  Неділько Р.В. Історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
614592
  Калинчук Л.Є. Історичні та економічні передумови становлення і розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 200-204. – ISSN 1729-360Х
614593
  Рум"янцев В. Історичні та етнополітичні витоки Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 40-47. – ISSN 1026-9932
614594
  Якобчук Н. Історичні та літературні твори Миколи Гоголя у наукових дослідженнях Івана Каманіна // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 134-144. – ISSN 0869-3595
614595
  Попович В. Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 12-15
614596
  Луцький М.І. Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 40-46. – ISSN 2078-6670
614597
  Бугера С. Історичні та організаційно-правові аспекти розвитку галузі бджільництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-176.
614598
  Копачинська Г. Історичні та політико-правові особливості розвитку туризму у Швеції / Г. Копачинська, В. Путила // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 69-73. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
614599
  Палагнюк В.О. Історичні та правові наслідки укладення Акту Злуки 22 січня 1919 // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 354-356. – ISBN 978-617-7777-14-3
614600
  Кустовський О.П. Історичні та соціальні аспекти колекціонування рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Колекціонування - зібрання, наукове пізнання, збереження, використання в селекційному процесі - розглядається з історичного, соціального, господарського та естетичного погляду.
614601
  Євтух М.Б. Історичні та соціально-економічні умови розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ століть / М.Б. Євтух, Н.С. Савченко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
614602
  Кульmенко О.В. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 521-527. – ISSN 1563-3349
614603
  Притула Н.М. Історичні та сучасні аспекти розвитку аграрної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 205-209. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
614604
  Пономарьова Є.І. Історичні та сучасні дослідження паводків в західних регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 318-321


  У статті розглянуті історичні періоди проходження руйнівних поводків в західних регіонах України, так званих катастрофічних поводків. Представлені дослідження поводків, починаючи з XII cm. і до нашого часу. Показані синоптичні процеси, які передують їх ...
614605
  Пономаренко В.П. Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 92-100. – Бібліогр.: с. 92-95, 97, 99-100. – ISSN 0027-2833


  На основі численних фактів романських, германських, слов"янських та інших мов, що характеризують постійні зміни в системі звертання, робиться спроба визначити основні напрями історичної еволюції даної категорії і сформулювати відповідні типологічні ...
614606
  Вергун В.А. Історичні та теоретичні передумови формування і розвитку сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 246-258. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
614607
  Яблонська Д. Історичні та філологічні дисципліни в системі підготовки кадрів у Кам"янець-Подільському ІНО (1921-1930 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 139-144
614608
  Колич О.І. Історичні та філософські дослідження філософсько-правових концепцій в українській полемічній літературі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 216-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
614609
  Насіровська Г. Історичні та юридичні передумови становлення системи адміністративних судів у Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 59-67. – ISBN 978-966-8909-91-7
614610
  Грушевський О.С. Історичні твори Шевченка на лекціях історії / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з поет. твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна бібліотека ім. Г.З. Гpушевської ; № 1)
614611
  Ахмедова Арзу Історичні тенденції розвитку азербайджанського телебачення і радіо // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 149-150. – ISSN 2076-1554
614612
  Крисаченко В. Історичні типи держав на теренах давньої України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 95-100
614613
  Проценко О. Історичні типи етикетної поведінки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.90-111
614614
  Степанова О.А. Історичні типи культурної та філософської легітимізації етичних систем // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2226-3209
614615
  Афанасьєв О.Є. Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
614616
  Буткевич О.Г. Історичні типи соціального управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  У статті розглядаються різні погляди на історичну типологію соціального управління.
614617
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 407 л. – Бібліогр.: л. 372-407
614618
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 29 назв
614619
  Красуля А.В. Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 132-144. – ISSN 2312-5993
614620
  Бабкова Н.В. Історичні традиції в символіці українського козацтва XX-XXI століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 100-108. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
614621
  Бойко В. Історичні традиції в Україні та регіональні впливи // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 110-116
614622
  Сергійчук Б. Історичні традиції порозуміння між українським і турецьким народами / Б. Сергійчук, В. Сергійчук // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 80-87. – ISBN 966-8552-01-6
614623
  Ніка О. Історичні традиції синтаксису Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 156-165. – ISBN 978-966-02-7585-0
614624
  Аванесян Г.М. Історичні традиції судочинства княжої доби // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 80-86. – ISSN 2075-1451
614625
  Фурса А.О. Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співробітництва (кінець XX - початок XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 290-294. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
614626
  Костенко І.В. Історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 180-184. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
614627
  Луценко А. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку геополітичної думки у країнах Заходу // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 67-75
614628
  Бех В. Історичні традиції у модерному вимірі / В. Бех, Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 26-37. – ISSN 0869-3595


  Історія Університету Св. Володимира і Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
614629
  Медведчук Н.А. Історичні традиції українсько-польських культурних зв"язків // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.3-7
614630
  Сергійчук В. Історичні традиції української освіти в зарубіжжі // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 8-14. – ISBN 966-7586-04-09
614631
  Задорожна Р. Історичні траєкторії відображення фінансового сектору в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено еволюцію підходів до відображення фінансового сектору як складової частини економіки на концептуальних засадах Системи національних рахунків в контексті формування методології національного рахівництва та його зв"язків з економічною ...
614632
  Іваненко О.В. Історичні трансформації ісламу у східній Україні // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С.15-19
614633
  Моісєєва Н.І. Історичні трансформації соціально-комунікаційної діяльності: етапи та механізми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
614634
  Луцький Р.П. Історичні умови виникнення, засади та витоки позитивного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 271-275
614635
  Федчун Т.О. Історичні умови концертування західноукраїнських піаністів за межами регіону і на теренах зарубіжжя у XIX-XX ст. // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 279-293. – ISSN 2524-0447
614636
  Черемісін О. Історичні умови організації місцевим самоврядуванням Херсона медичної допомоги населенню в кінці XIX - початку XX столітть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 2222-5250
614637
  Смаглюк В.В. Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень. – C. 93-96. – ISSN 2306-6814
614638
  Ротар Д. Історичні умови становлення сучасного правового статусу бюджетних установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 97-100
614639
  Устаєв Н.Ф. Історичні умови створення та становлення органів зовнішних зносин Катару та Бахрейну // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 170-175. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті проаналізована діяльність зовнішньополітичних служб Катару та Бахрейну в історичному розрізі.
614640
  Яценко І.С. Історичні умови та зародження правових доктрин про державну владу в польській політико-правовій думці у XV-XVIІ століттях // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 108-118. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні умови, у яких зароджувалися польські правові доктрини про державну владу протягом XV-XVII століть. Цей період припадає на період розвитку теорії змішаного устрою, який певною мірою був реалізований у Польщі. Представлено ...
614641
  Трипуз В.М. Історичні умови та шляхи проникнення латинської мови в Україну // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 4-8
614642
  Панкєєв О. Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 9-15
614643
  Бойко І.Й. Історичні уроки втрати національної державності в період Української революції (1917-1921) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 160-164. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
614644
  Гайдай С.В. Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-культурних заповідників України / С.В. Гайдай, К.О. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 81-86. – Бібліогр.: 5 назв.
614645
  Кіріченко І.А. Історичні форми індивідуальної девіації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 85-92. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
614646
  Ігнатко Н.В. Історичні форми інституту дізнання в митних органах України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 33-36. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
614647
  Трубчанінов М. Історичні форми організації професійної підготовки майстрів українських народних промилів у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 37-41
614648
  Климончук В.Й. Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націєтворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – C. 18-27. – (Думка). – ISSN 2304-7410
614649
  Шаповал Л.І. Історичні форми поховання і похоронні обряди в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 420-429. – ISBN 978-966-182-372-2
614650
  Рева Т.С. Історичні форми прояву екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
614651
  Афоніна О.О. Історичні форми територіальної організації розселення на Чернігівщині // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 89-94. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-126-9
614652
  Мандебура О.С. Історичні форми шлюбу в Україні в дослідженнях Миколи Сумцова (1854-1922) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-51. – (Історія ; вип. 36)


  Аналізується одна з основних робіт видатного українського етнографа М.Ф. Сумцова в плані вивчення весільної обрядовості - "О свадебных обрядах, преимущественно русских" (Харків, 1881 р.).
614653
  Кузнєцова Т.М. Історичні форми шлюбу на території України середини XVIII - другої половини XIX ст. // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 22-24. – (Серія "Суспільні науки")
614654
  Кислий О.Є. Історичні функції религії та деякі напрями розвитку релігійної ситуації у Криму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 16-25
614655
  Шекспір В. Історичні хронiки / Вільям Шекспір ; пер. з англ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4371-9
614656
  Шекспір В. Історичні хроніки / Вільям Шекспір; Переклад з англ.; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2244-5


  Пер. с англ. У дані збірку увійшли хронікі з історії Англії: "Ричард II", "Генріх IV" (дві частини) та "Ричард III"
614657
  Шекспір В. Історичні хроніки : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова та примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко). – ISBN 978-966-03-4372-6
614658
  Логінова А.В. Історичні чинники зв"язування у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-638-08406
614659
  Недзельський Р.С. Історичні чинники формування національного культурного простору // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2226-0285
614660
  Пахольчук І.С. Історичні чинники формування та сучасний стан етнічної структури українського суспільства // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 57-63
614661
  Колодько М.К. Історичні шляхи оптимізації японського писемного мовлення: спрощення ієрогліфічної писемності та реформування правопису // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 295-300


  У статті зроблена спроба автора висвітлити проблему оптимізації японського писемного мовлення двома основними методами: спрощенням ієрогліфічної писемності та реформування правопису. Подана історична послідовність виникнення й розвитку основних ...
614662
  Кірін Р. Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом / Р. Кірін, В. Хоменко, А. Хоменко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.:12 назв
614663
  Литвиненко А. Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 7-14. – ISSN 1728-6875
614664
  Ціватий В. Історичні, дипломатичні, культурні та релігійні традиції коптів у Єгипті: інституційно-цивілізаційний вимір // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-43


  Копти - люди загадкові. Саме їх вважають етнічними нащадками фараонів, а не прийшлих арабів.
614665
  Ціватий В. Історичні, концептуальні та інституційні особливості національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір / В. Ціватий, Л. Чекаленко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 36-40. – (Історичні науки)
614666
  Козинський Л. Історичні, літературні та національно-культурні аспекти у структурі художнього тексту роману "Людолови" Зінаїди Тулуб на тлі доби // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 36-43. – (Філологія ; Вип. 1)


  У статті пропонується розгляд умов творчості Зінаїди Тулуб на тлі доби. На матераіалі літературозгнавчих праць дослідників її творчості зроблено спробу з"ясувати історичні, літературні та національно-культурні аспекти в структурі художнього тексту ...
614667
  Сивак О. Історичні, міжнародні аспекти реформування Збройних Сил України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 229-233. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
614668
  Морозов О.Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 26-30
614669
  Резніченко В.І. Історичні, соціально-економічні та зовнішні чинники, що спонукали утворення кризи в колишній СФРЮ / В.І. Резніченко, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Висвітлено головні фактори, які привели до кризи в колишній Югославії. Автори статті дослідили історичні, соціально-економічні та зовнішні коріння військової кризи, що виникла між народами колишніх соціалістичних югославських республік. Наголошено, що ...
614670
  Зінченко В.В. Історичність альтернатив соціального розвитку // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 89-101
614671
  Марочко В. Історично-антропологічний дискурс голодомору 1946-1947 рр. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 228-243. – ISSN 2518-7791
614672
  Юркова О. Історично-археографічний інститут: плани та діяльність (лютий - листопад 1934 р.) / Оксана Юркова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 358-370. – ISBN 966-02-2554-7
614673
  Моця О.П. Історично-археологічні дослідження післямонгольських та козацьких часів в Україні // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0235-3490
614674
  Архімович О. Історично-ботанічні праці проф. Г.М. Гордієнка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 152, вересень : вересень. – С. 19
614675
  Сірук О.І. Історично-географічний вектор наукової діяльності Олександра Грушевського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 78-78
614676
  Ананьєва Т.Б. Історично-географічний збірник 1927-1931 / Т.Б. Ананьєва, О.В. Тодійчук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 376-383. – (Нова серія ; вип. 2)
614677
  Трубчанінов С.В. Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 135-148. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  У статті аналізуються історично-географічні дослідження учених - представників Київської історичної школи В. Антоновича. Праці його учнів, - кращих студентів історично-філологічного факультету, знаних в майбутньому дослідників, - були відзначені ...
614678
  Трубчанінов С. Історично-географічні дослідження у Західній Україні у 1920-1930-х роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 4, липень - вересень. – С. 44-52. – ISSN 1998-4634
614679
  Трубчанінов С.В. Історично-географічні дослідження учених Київської духовної академії (остання третина XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 27-30. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
614680
  Ємець Т. Історично-джерельні витоки наукових поглядів Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розповідається про передумови формування наукового світогляду Вернадського та подано короткий огляд українських та зарубіжних концепцій, що стосуються вивчення про ноосферу.
614681
  Кривонос Павло Історично-духовна перлина України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 7-8. – ISSN 0869-3595
614682
  Зацний Ю.А. Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми / Ю.А. Зацний, А.В. Янков // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – C. 37-43. – ISSN 2077-804X
614683
  Крушельницька Т.А. Історично-етичні аспекти формування стилю державно-управлінської діяльності публічних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 131-134. – ISBN 978-617-7139-03-3
614684
  Мірчук І. Історично-ідеологічні основи теорії 3 Риму / І.Мірчук. – Мюнхен : Церковно-археографічна комісія апостольського візитатора для українців у Західній Европі, 1954. – 64с. – На паралел. титул. арк.: Теорія третього Риму: Збірник праць членів Церковно-археографічної комісіїї апостольського візитатора для українців у Західній Европі/Під ред. І.Мірчука
614685
  Алісова О. Історично-краєзнавчий туристичний маршрут "Українсько-польське поєднання: шляхами Волинської трагедії" / О. Алісова, Н. Коцан // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 117-120. – ISSN 2306-028X
614686
  Дубиківська-Кальненко Історично-культурний феномен Чернігова: поети "розстріляного Відродження" Микола Вороний і Марко Антіох // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 86-92. – ISSN 0869-3595


  За матеріалами меморіального архіву Івана Гончара.
614687
  Дубровський В.В. Історично-культурні заповідники та пам"ятки України / В.В. Дубровський. – Харків, 1930. – 76 с.
614688
  Шалата О.М. Історично-морфологічні пролегомени перекладного відтворення перфекту латинської, англійської, німецької та французької мов засобами української мови // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 95-101. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
614689
  Невоєнна Олена Анатоліївна Історично-порівняльний аналіз розвитку довільної пам"яті : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Невоєнна Олена Анатоліївна; МВС України. Ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 18л.
614690
  Гарбузов В.О. Історично-правовий аналіз організації та становлення органів внутрішніх справ у післявоєнний період // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 20-23. – ISSN 2415-8577
614691
  Мехтієва Т.В. Історично-правовий аспект розвитку інституту реєстрації фізичних осіб на території України у радянський період. Проведення паспортизації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 68-72. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
614692
  Шевченко А.С. Історично-правові аспекти виникнення і розвитку міжнародного арбітражу як засобу мирного вирішення міждержавних спорів: від найдавніших часів до Вестфапьського миру (1648 р.) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 169-172. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті історично-правові аспекти виникнення і розвитку міжнародного арбітражу як засобу мирного вирішення міждержавних спорів від найдавніших часів до Вестфальского миру(1648 р.). Доведено необхідність подальшого дослідження чинників та форм ...
614693
  Федоченко А. Історично-правові аспекти кримінальної відповідальності за вбивство в Київській Русі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7069-28-6
614694
  Ієрусалимов І.О. Історично-правові аспекти протидії насильству в сім"ї / І.О. Ієрусалимов, О.І. Литвинчук, В.І. Ієрусалимов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 269-281. – ISSN 2524-0323
614695
  Сухонос В. Історично-правові аспекти становлення в українських губерніях Російської імперії в XIX столітті судової влади та місце прокуратури в ній // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-125
614696
  Вайцеховська О.Р. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 207-213. – ISSN 2306-9082
614697
  Сіньова Л. Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається правовий статус Фонду "Взаєморозуміння і примирення", який займався проблемами та компенсаційними виплатами остарбайтерів, осіб яких було примусово вивезено до Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
614698
   Історично-правові засади еволюції інститутів українського суспільства і держави // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 8-18. – ISBN 978-966-919-129-8
614699
  Сухонос В. Історично-правові передумови виникнення розвитку інституту прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 100-108.
614700
  Лозицька К. Історично-правові передумови формування та розвитку державно-правової політики інвестування в природоохоронну діяльність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7069-14-9
614701
  Дячук Л. Історично-правові та історичні записки українського дворянства початку ХІХ ст. (археографічно-джерелознавчі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються проблеми походження, формування та побутування історично-правових записок українського дворянства (поч. ХІХ ст.) в контексті боротьби за станові та національні інтереси.
614702
  Кравченко О. Історично - правовий аналіз промислової власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.41-43
614703
  Іваненко І.М. Історично маркована лексика як засіб творення смислових зв"язків у сучасній поезії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 17-22. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню функції історизмів у творах українських авторів - Майка Йогансена та Сергія Жадана, між поезією яких прослідковується літературна спадковість. Подано аналіз механізмів їх переоцінення та зміни контекстуальної ролі. Статья ...
614704
  Костюк М. Історичному Товариству "Волинь" - 40 років // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 34-40. – ISSN 2305-9389
614705
  Гашек Я. Істория господа бога / Я. Гашек. – 2-е изд. – Х., 1930. – 30с.
614706
  Жеромський С. Істория гріха / С. Жеромський. – Київ, 1970. – 432 с.
614707
   Істория куска хлїба : Листи до молодої дївчини [пpо анатомію та фізіологію людини] ; Пеpеpібка з фpанцуского. – У Львові [Львів] : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 63 с. – (Виданє Руского Товариства Педагогічного ; Ч. 112)
614708
   Істория педагогіки : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1973. – 447 с.
614709
  Костомарів М.І. Істория України в житєписях визначнійших єї діячів / М.І. Костомарів; Микола Костомаров ; Переложив Олександер Барвінський. – Репринтне відтворення видання 1918 року. – [Київ] : [Україна], 1991. – 494 с. : іл. – Вихідні дані оригиналу: Львів : Накладом Книгарні Наукового Товариства ім Шевченка у Львові, 1918. – ([Бібліотека репринтних видань]). – ISBN 5-319-00968-2
614710
  Єфименко О.Я. Істория України та її народу / О.Я. Єфименко ; [Пеp. та авт. пеpедм. Г.М. Хоткевич]. – Харків : Вид. "Союз" Харьківського Кредитного Союзу коопер. ; [Дpук. Б. Бенгіс], 1919. – 99 с., [1] с.: 1 л. поpтp. : портр. – (Культурно-історична бібліотека / Під pед. Д.І. Багалія)
614711
  Шевчук З. Істория як проблема в теорії постмодернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 162-170.
614712
  Радовський В.С. Історі однієї телефоністки / В.С. Радовський. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
614713
  Княжанський В. Історії газових воєн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 32). – С. 8-9


  Україна нарешті навчилася перемагати. А передувало цьому - поступки, зрадництво і мародерство...
614714
   Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері / Міжнар. фонд Відродження, Ін-т соціокультур. менеджменту ; [над вид. прац.: Калашнік М.Т., Маркова І.О.]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 96 с., [6] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2466-09-6


  Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури" за фінансової підтримки Міжнародного фонду ...
614715
  Таран Людмила Історії для душі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43. – ISSN 0868-9644
614716
  Моргун В.Ф. Історії з великими, або психологи тех жартують / Володимир Моргун ; ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Каф. психології. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 40 с.


  В пр. №3331BR напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка на добро! Підпис.
614717
  Білкун М.В. Історії з історії / М.В. Білкун. – Київ, 1987. – 268 с.
614718
  Коцарев О. Історії і задуми Андрія Шийчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 30


  Поетична книжка "Кахлі" - одна з новинок лауреатської серії видавництва "Смолоскип".
614719
  Портнов А. Історії істориків = Historians and their histories: aspect of Ukrainian historiography in the 20th century : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / Андрій Портнов ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 236, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 231-237. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-46-3


  Книжку історика Андрія Портнова присвячено долям та ідеям, історіографічній спадщині й історіографічній рецепції українських науковців XX сторліття - Дмитра Яворницького і Володимира Пархоменка, Івана Степаніва і Костя Гуслистого, В"ячеслава Заїкина ...
614720
  Бонналь Ніколя Історії Латинської Америки / пер. з фр. Т. Попова-Морозовська // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
614721
   Історії літератури : [зб. статей] / Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; [упоряд. : О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська]. – Київ ; Львів : Смолоскип ; Літопис, 2010. – [184, 184] с., розд. паг. : іл. – У кожному розвороті одна сторінка перевернута. – ISBN 978-966-2164-19-0


  Зміст кн.: Можлива історія "галицької літератури" / Ю. Прохасько. Концепт як сюжет (від Сковороди до Шевченка) / Р. Чопик. Німецькомовна поезія Буковини як історико-літературний феномен / П. Рихло. Література галицька, слобідська та інші: коекзистенції ...
614722
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч в Києві. Аскольдова могила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 51-54. – ISSN 2518-7104
614723
  Андреєв І.А. Історії освоєння Дніпровських круч у Києві. Володимирська гірка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 41-44, 49. – ISSN 2518-7104
614724
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Володимирська гірка. Ч. 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 48-51. – ISSN 2518-7104
614725
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Дзвіниця Троїцького Іонинського монастиря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104
614726
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Міський сад // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 35-39. – ISSN 2518-7104
614727
  Александрова Г. Історії особливих людей із незламним духом // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 60
614728
  Баран В.Л. Історії промовисті сторінки : путівник по історико-революційних та архітектурних пам"ятках Прикарпаття / В.Л. Баран, О.П. Шеремет. – Ужгород : Карпати, 1971. – 120 с.
614729
   Історії успіху // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  Серед випускників факультету кібернетики - відомі громадські та державні діячі, засновники та керівники всесвітньо відомих IT-компаній. Згадуються: Валерій Пекар, Владислав Воскресенський, Владислава Рутицька.
614730
  Сиротенко В. Історії, які не повинні стати історією: роздуми з приводу книги "Донбас - арена війни" / В. Сиротенко, Р. Бурлака // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 308-317. – ISSN 2411-6548


  У статті проаналізовано ряд публікацій, уміщених у збірці «Донбас – арена війни», зокрема окреслено декілька взаємопов’язаних проблемних аспектів, висловлених дописувачами з приводу воєнно-суспільних, ідеологічно-моральних явищ, що виявилися на Донбасі ...
614731
  Піка А. Історії, які ніколи не закінчуються / Анастасія Піка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 141, [3] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-74-5
614732
  Трунова Г.А. Історій розвитку правового регулювання соціального партнерства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 331-336. – ISSN 1563-3349
614733
  Сербін О. Історіко-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 3-12. – ISSN 1029-7200
614734
  Слюсаревський М. Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг, дисциплінарну побудову та науковий статус // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 45-58. – ISSN 1810-2131
614735
   Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народження Г.В. Бухала: біобібліографічний покажчик. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 87с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – (Дослідники Рівненського краю). – ISBN 966-7518-85-X
614736
   Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліографічний покажчик / [уклад. Л. Ільченко]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 197, [3] с. : фотоіл. – Видається до 70-річчя від дня народження вченого. – (Серія "Вчені Ужгородського національного університету"). – ISBN 978-966-387-057-1
614737
  Портнов А. Історіографії на краях // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 17-18


  Сучасне українське наукове середовище.
614738
  Чебан А. Історіографічна база для дослідження проблеми євроінтеграції Польщі (на основі матеріалів ОННБ імені М. Горького) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 206-221. – ISSN 0869-3595


  Згадуються роботи викладачів КНУТШ: монографії В.В. Копійки "Європейський Союз: Досвід розширення і Україна", "Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу", навчальний посібник В.В. Копійки і Т.І. Шинкаренко "Європейський ...
614739
  Ясь О.В. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу "Сын Отечества" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 186-198. – ISSN 0130-5247
614740
  Мацелюх І.А. Історіографічна література щодо походження великокнязівських церковних Уставів: дискусійні питання // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 5-9
614741
  Солецький О. Історіографічна модель бароко Валерія Шевчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 194-201. – (Філологія ; Вип. 23/24)
614742
  Дементова О.Р. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки УНР і ЗУНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 246-248. – ISBN 978-617-7777-14-3
614743
  Ленда Р.І. Історіографічна позиція в осмисленні ваги літературних явищ для доби національного відродження : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 259-262
614744
  Рудакова Н. Історіографічна проблематика в науковому осмисленні учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 422-431


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають історіографічні проблеми у фольклористиці, захищені під керівництвом професора Л. ФДунаєвської. The dissertation researches, which expose historiography problems in a science of ...
614745
  Калакура Я.С. Історіографічна ситуація [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С.55-57
614746
  Копилов С.А. Історіографічна ситуація в історичній науці України на зламі XIX - XX ст. у науковій літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 123-132. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Одним із перших спробу схарактеризувати головні методологічні концепції історичної науки XIX - початку XX ст. зробив доцент кафедри загальної історії Університету Св. Володимира, історик-славіст В. Новодворський.
614747
  Новіцька Юлія Історіографічна спадщина В"ячеслава Липинського в оцініці сучасних істориків // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 1999-4966
614748
  Казьмирчук Г.Д. Історіографічна спадщина В.О. Романовського (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 49)


  На основі нововиявлених архівних, рукописних матеріалів та наукових праць професора Київського університету 20 - 30-х рр. аналізується його наукова спадщина, звертається увага на вивченні вченим проблем вітчизняної та всесвітньої історії, на ...
614749
  Гоцуляк В.В. Історіографічна спадщина Д.І. Дорошенка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12-16. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються М. Грушевський, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Костомаров, О. Оглоблин .
614750
  Ореньчук О. Історіографічна спадщина Юрка Тютюнника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 84-88. – ISSN 0321-0499
614751
  Приходько М. Історіографічна традиція вивчення зовнішньої політики уряду Скоропадського // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 177-180. – ISSN 2076-1554
614752
  Мирончук А. Історіографічна традиція Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. на сторінках українського часопису "Киевская старина" (1882 - 1906) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 129-136. – ISSN 2222-5250


  У статті проаналізовано внесок журналу "Киевская старина" у формування історіографічної традиції Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. Серед авторів та кореспондентів "Киевской старины" були науковці Університету Св. Володимира М.Г. Василенко, М.Ф. ...
614753
  Перетокін А.Г. Історіографічна традиція у висвітленні розвитку буржуазії в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 164-174. – ISSN 2664-9950
614754
  Швецова-Водка Історіографічне дослідження документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44 - 48
614755
  Павлюк Н. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 312-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
614756
  Дьомін О.Б. Історіографічне поле наукової діяльності викладачів Імператорського Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 18-30. – ISBN 978-617-689-150-5
614757
  Циганенко Л. Історіографічний аналіз в історико-педагогічних розвідках (на матеріалах освітньої діяльності дворян бессарабських міст XIX ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 142-154. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
614758
  Швидун В.М. Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 124-127. – Бібліогр.: 24 назв.
614759
  Костилєва С.О. Історіографічний аналіз матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська періодика : історія і сучасність" (1993-2000 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 61-69
614760
  Топчій О.В. Історіографічний аналіз методів вивчення особистості майбутнього слідчого під час навчання у ВНЗ МВС України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 295-301. – (Серія : Педагогічні науки)
614761
  Ісаченко В.П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 294-298. – ISSN 2309-9127
614762
  Шакурова О.В. Історіографічний аналіз ранньосередньовічної концепції походженння народу // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 93-114
614763
  Киричок А.П. Історіографічний аналіз російсько-української інформаційної війни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 23-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
614764
  Леонтьєв Є.О. Історіографічний аналіз становлення та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних Сил України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 35-39. – ISSN 2076-1554
614765
  Шульга І.М. Історіографічний аспект дослідження історії становлення та розвитку хімії як науки у Харківському технологічному (хіміко-технологічному) інституті // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 21-28. – ISSN 2077-9496


  В статті проаналізована історіографія дослідження історії становлення та ро- звитку хімії як науки в Харківському технологічному (хіміко-технологічному) інсти- туті. Основний комплекс історіографічних джерел складається з робіт, присвячених історії ...
614766
  Голік О.В. Історіографічний аспект жанрової системи друкованих ЗМІ // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 23-35. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті систематизовано та класифіковано наукові праці, присвячені дослідженню жанрової системи друкованих засобів масової інформації.
614767
  Ковальчук І. Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 84-87. – ISBN 978-966-485-045-9
614768
  Усенко П.С. Історіографічний аспект становлення музеології як сучасної наукової дисципліни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 221-227. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
614769
  Русінова Т. Історіографічний аспект традиційного харчування поліщуків // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 146-154. – ISSN 2313-8505
614770
  Хоменко О. Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 - 40-х років XІX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 99-127. – ISSN 2413-7065
614771
  Давиденко І.О. Історіографічний дискурс порівняльно-типологічного дослідження образу Публія Овідія Назона // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 6-10
614772
  Петрова С.М. Історіографічний дискурс Треченто: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі збірників життєписів "De viris illustribus" Франческо Петрарки та "De mulieribus claris" Джованні Боккаччо) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Петрова Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 270 арк. – Додатки: арк. 243-270. – Бібліогр.: арк. 221-242
614773
  Зеркаль М. Історіографічний нарис досліджуваності етнічної освіти України (1990-2000 - і роки) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 164-170. – ISSN 2076-1554
614774
  Степанчук Ю.С. Історіографічний образ Богдана Хмельницького на сторінках наукового видання "Україна в Центрально–Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 61-67. – ISSN 2076-1554
614775
  Смолій В. Історіографічний образ української революції XVII століття / В. Смолій, В. Степанков // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 34-41
614776
  Джагунова О. Історіографічний огляд законодавчої бази вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2020) // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 122-132. – ISSN 2519-2035
614777
  Кіктенко В.О. Історіографічний огляд критики концепції розвитку науки і цивілізації в Китаї Дж.Нідема // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599
614778
  Кучменко Е.М. Історіографічний огляд міжкультурного діалогу та самоідентичності в політиці // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 152-162. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "У статті з точки зору історіграфії розглядається проблема самоідентичністі та міжкультурного діалогу в політиці. Аналізуються погляди Ч. Тейлора, У. Кімліки С. Бенхабіб, А. Гупти, Дж. Фергюсон, Н. Фрейзер щодо впливу культурних факторів на політичні ...
614779
  Кіктенко В.О. Історіографічний огляд наукових праць Дж. Нідема // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-90. – ISSN 1608-0599
614780
  Карпов В. Історіографічний огляд проблеми становлення та розвитку військової символіки України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 62-67
614781
  Безлюдна В.В. Історіографічний огляд професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1948-2016 рр.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 18-26. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті здійснено історіографічний огляд розвитку та становлення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.).
614782
  Дороніна Т. Історіографічний опис проблеми як необхідний складник історико-педагогічного дослідження (за матеріалами дисертацій зі спеціальності 13.00.01 "загальна педагогіка та історія педагогіки", захищених у 2016 pp.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 83-88. – ISSN 2524-2474
614783
  Орлова Т. Історіографічний погляд на місце і роль українського жіноцтва в радянському суспільстві // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 135-139. – ISBN 978-966-485-023-7
614784
  Соколова Н.Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків університету св. Володимира (1834-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06. / Соколова Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
614785
  Соколова Н.Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків Університету св. Володимира (1834-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Соколова Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 243-252. – Бібліогр.: л. 199-242
614786
  Калакура Я.С. Історіографічний процес [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 57-58
614787
  Машевський О.П. Історіографічний та джерелознавчий аналіз теми культурної політики уряду гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 65-68. – (Історія ; вип. 41)


  Проаналізовано наукову літературу та джерельну базу дослідження політики уряду гетьмана П. Скоропадського (1918) в галузі освіти, науки, мистецтва; В.А. Короткий, В.І. Ульяновський. - С.66.
614788
  Сороківська-Обіход Історіографічні аспекти вивчення російсько-грузинської війни серпня 2008 року // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 225-242. – ISSN 2313-5603
614789
  Зякун А.І. Історіографічні аспекти навчальної літератури з історії України (1991-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Історія ; вип. 57)


  Проведений історіографічний та кліометричний аналіз навчальної літератури з історії України для вищих закладів освіти, виданої в Україні в 1991-2000 рр.
614790
  Томенюк О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 238-249
614791
  Коломієць Л.І. Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 109-114. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
614792
  Акімкін О.М. Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 196-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
614793
  Цигульський С. Історіографічні аспекти участі лівобережних козаків у війні 1812 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 139-148
614794
  Копилов С.А. Історіографічні дослідження в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 13-22. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
614795
   Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1997-
Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – 2012. – 736 с. – Видається з 1997 як продовження щорічника "Історіографічні дослідження в Українській РСР"
614796
   Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1997-. – ISSN 2415-8003
Вип. 27. – 2017. – 473 с. – Засновано 1968 р. як "Історіографічні дослідження в Українській РСР"; поновлено 1997р.- Резюме укр., англ. мовами
614797
   Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1969. – 231 с.
614798
  Палієнко С.В. Історіографічні дослідження з проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в пострадянському палеолітознавстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 162-168
614799
  Грегуль Д. Історіографічні дослідження Літопису Самовидця у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-966-171-893-6


  Згадуються роботи Володимира Іконнікова "Опыт русской историографии" та Михайла Грушевського "Самовидець Руїни та його пізніші відображення".
614800
  Грон В.В. Історіографічні дослідження на сторінках "Українського історика" (1965-1991) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 302-308
614801
  Коваленко О.М. Історіографічні дослідження розвитку українсько-польських культурно-освітніх та наукових відносин 2000-2010 рр.
614802
  Коваленко О.М. Історіографічні дослідження розвитку українсько-польських культурно-освітніх та наукових відносин 2000-2010 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
614803
  Посохов С.І. Історіографічні образи: спроби деконструкції (на матеріалах історіографії університетів) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 49-56
614804
  Орлова Т.В. Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-70. – ISSN 2076-1554
614805
  Орлова Т. Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми "жінка і релігія" у вітчизняній соціогуманістиці // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 481-485. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена історіографічному аналізу проблем жіночої релігійної ідентичності в Україні від давнини до сучасності. The article is dedicated to historiographic analysis of the problems of women’s religious identity in Ukraine from olden times ...
614806
  Клинова Г. Історіографічні праці Олександра Домбровського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 311-327. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
614807
  Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії / О.В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5
614808
  Вуйко Б. Історіографічні рефлексії щодо участі М.Г. Рєпніна (Волконського) в написанні "Истории малой Росии" Д.М. Бантиш-Каменським // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 218-225. – ISSN 2415-3567
614809
  Кононенко Т. Історіографічні розвідки у визначенні літературної форми основних філософських творів Григорія Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-65
614810
  Калакура Я.С. Історіографічні студії професора Анатолія Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 104-108


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
614811
  Нагайко Т. Історіографічні та документальні джерела громадівського руху з редакційного портфелю 7-ої книги часопису "За сто літ" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 93-104. – ISSN 2522-4611


  У статті здійснено джерельно-історіографічний огляд редакційного портфелю 7-ої невида- ної книги часопису історичної секції ВУАН "За сто літ". Це нездійснене видання містить значну кількість цінних відомостей з історії громадівського руху другої ...
614812
   Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології : монографія / [авт. кол.: М.М. Слюсаревський (кер.) та ін.] ; за наук. ред. М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 358, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 320-359. – ISBN 978-966-189-251-3
614813
  Черненко Н.А. Історіографічні твори Салюстія як втілення його етичного ідеалу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 184-187
614814
  Стьопченко Е. Історіографічні, біографо-бібліографічні дослідження історії та культури німців Півдня України (кінець XVIII - початок XXI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 622-643
614815
  Варшавчик М.А. Історіографія / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 175-176. – ISBN 966-642-073-2
614816
  Хоменко О. Історіографія "старшинських автономістів" в інтелектуальному просторі українознавства початку XІX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (70). – C. 25-42. – ISSN 2413-7065
614817
  Гріза В.А. Історіографія 1950-1980-х рр. про національний фактор колонізаційних процесів в Південно-Східній Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 157-160. – ISSN 2076-1554
614818
  Іваннікова Л. Історіографія 20-х років XX ст. як джерело до вивчення історії фольклористики Півдня України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 199-207. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Висвітлено внесок науковців 20-х років, зокрема В. Біднова та А. Шамрая, у вивчення історії фольклористики Півдня України, увага зосереджена навколо перших записів фольклору цього регіону.
614819
  Чорновол І. Історіографія Австралії у світлі тези Тернера // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 239-248
614820
  Іваницька О. Історіографія аграрних відносин франкістської Іспанії (1939 - 1975) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 106-110. – ISBN 978-966-485-023-7
614821
  Тараненко О.М. Історіографія аграрної політики П. Скоропадського: стан наукового вивчення та періодизації // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 39-44. – ISBN 966-7686-12-8
614822
  Панасюк Р.П. Історіографія адміністрування діяльності суб"єктів господарських відносин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 146-151. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
614823
  Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика // Остроzька Dавнина : науковий збірник / Нац. ун-т "Острозька академія" ; голов. ред. І. Пасічник ; редкол.: Л. Войтович, І. Ворончук, А. Заяць [та ін.]. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 227-242
614824
  Гнатишин С.І. Історіографія блогосфери: український та зарубіжний контекст // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-22. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
614825
  Стромилюк Л.В. Історіографія боротьби таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію дослідження боротьби таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій у 1900-1914 рр. Analyzed is the history of investigation of struggle of the Russian Empire secret police against Ukrainian political ...
614826
  Болебрух А.Г. Історіографія в дисциплінарній структурі історичної науки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 208-213. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
614827
  Колесник І.І. Історіографія в сучасному поняттєвому просторі // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 53-69. – ISBN 978-966-623-661-9
614828
  Магась В.О. Історіографія взаємовідносин суспільно-політичних організацій та влади у Наддніпрянській Україні (1905 - лютий 1917 рр.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 57-65. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
614829
  Грицюта Н.М. Історіографія вивчення етики реклами у XX ст. // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 35-41


  У статті за хронологічно-типологічним принципом здійснено огляд наукового вивчення етики реклами протягом ХХ ст. Системний аналіз наукових студій виявив три основних дискурси: юридичний, філософський та маніпулятивний, що взаємодоповнюються і ...
614830
  Чувашова Д.Д. Історіографія вивчення жіночих міфологічних образів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 174-182


  Висвітлено питання історіографії дослідження жіночих міфологічних образів, культів, традицій. Визначено актуальні питання значення жіночого начала і зв"язок з релігійними цінностями. Описано методи історично-фемінологічного та гендерного аналізу ...
614831
  Акчуріна-Муфтієва Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 1608-0599
614832
  Пархета Л.П. Історіографія вивчення спадщини В.О.Сухомлинського // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 31-37. – ISSN 2045-146X
614833
  Тріска О. Історіографія вивчення української хатньої ікони // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1062-1072. – ISSN 1028-5091
614834
  Гасиджак Л. Історіографія вивчення українців Донеччини у ХХ-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 84-88
614835
  Шпак В. Історіографія видавничої справи сучасної України // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 126-132. – ISSN 0869-3595


  Першим почав працювати у галузі українського книгознавства бібліотекар Університету Св. Володимира П. Ярковський (початок XIX ст.), незабаром книгознавчі теми з"явилися у працях українських учених-істориків та літературознавців : М. Максимовича, ...
614836
  Лузан А.В. Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
614837
  Марценюк Р. Історіографія відродження українства на Закарпатті в 1918-1939 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 65-68
614838
  Дем"яненко Б. Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 111-125. – ISSN 2415-3567
614839
  Кушнір О. Історіографія гайдамацького руху: загальні характеристики й інтерпретації (XIX - поч. XX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 55-66. – ISSN 0869-3595
614840
  Сілантьєва-Папп Історіографія гібридної війни РФ проти України: погляд російських дослідників // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 211-217. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
614841
  Татаріна Т. Історіографія Голокосту (вересень 1941 - вересень 1943) у місті Полтава // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 62-67. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
614842
  Щербань Олена Історіографія гончарного шкільництва Опішного // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 84-99. – ISSN 0869-3595
614843
  Вахонєєв В. Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930-1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано вітчизняну радянську історіографію колонізації Боспора Кіммерійського періоду панування в радянській історичній науці "нового вчення", яфетичної теорії М. Я. Марра. Зроблено детальний аналіз зовнішніх соціальних чинників, що ...
614844
  Тупик О.О. Історіографія давньої української релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 87-88. – (Історія ; вип. 63/64)


  Подається аналіз історіографії релігії в давній період історії України.
614845
  Куниця З.М. Історіографія декабристського руху в Україні // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 21-23. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті, на основі вивченої літератури, проаналізовано історіографію декабристьського руху початку XIX ст. Згадуються науковці КНУ ім. Т. Шевченка: Г. Казьмирчук, Р. Вавренюк.
614846
  Купріянчук О.В. Історіографія державницької ідеї як складової українського руху кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 316-325
614847
  Бучин А.В. Історіографія державно-правової концепції Володимира Старосольського: прижиттєвий період // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 116-121. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
614848
  Скиба М. Історіографія діяльності В"ячеслава Чорновола // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 12-16
614849
  Уманець О.О. Історіографія діяльності дипломатичних делегацій та представництв України на Дону у 1917 - 1919 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 253
614850
  Гук М. Історіографія діяльності жінок України у громадських організаціях по допомозі постраждалим у роки Першої світової війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 137-143. – ISSN 2415-3567


  "У статті розглянуто історичні дослідження, що стосуються вирішення проблеми біженців під час Першої світової війни. Проаналізовано, як жінки українських губерній Російської імперії організували допомогу для переселенців із прифронтових територій. ...
614851
  Миколаєнко Ірина Миколаївна Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Миколаєнко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
614852
  Миколаєнко Ірина Миколаївна Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001рр.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.06. / Миколаєнко Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 250 л. + Додатки: л. 200-250. – Бібліогр.: л. 174-199
614853
  Головіна О.В. Історіографія діяльності монархічних політичних об"єднань у Державній думі Російської імперії початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 160-169. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
614854
  Удод О. Історіографія Донецько-Криворізької радянської республіки // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 221-228. – ISBN 978-966-02-4344-6
614855
  Карпусь Д.О. Історіографія дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 111-117. – ISSN 2076-1554
614856
  Майструк О.М. Історіографія дослідження науково-просвітницької та управлінської діяльності Василя Каразіна (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 431-436. – ISSN 2309-9127
614857
  Овчар І.В. Історіографія дослідження політичних трансформацій у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 183-197. – (Історія ; Вип. 21)
614858
  Лепех Ю.С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 42-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
614859
  Теплова І. Історіографія дослідження роду Скадовських // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
614860
  Юхно Ю. Історіографія дослідження розвитку вищої технічної освіти України у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 151-158. – ISSN 2312-5993


  1950-1990 рр.
614861
  Дєдуш О.В. Історіографія дослідження української національної ідентичності в кінці XX – на початку XXI століть : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Дєдуш Олексій Валентинович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
614862
  Пирожкова Ю.В. Історіографія дослідження функцій в адміністративно-правовій науці // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 223-227. – ISBN 978-617-7293-17-9
614863
  Грищенко Т.Р. Історіографія досліджень життя та діяльності Мойсея Вольфа (1880-1933 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 19-21. – ISBN 966-2980-20-2
614864
  Шатрова М.Б. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX – початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 39-47


  Досліджено історіографію наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX - початку XX ст. Акцентується на значенні наукової спадщини визначних науковців для української культури і сучасного книгознавства.
614865
  Лобода Ю.П. Історіографія досліджень правової традиції українського народу та конкретно-історичний опис правової системи України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 50-57.
614866
  Панкова А. Історіографія досліджень фольклору про скарби та скарбошукання в Україні та Чехії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 179-199. – ISBN 966-02-2984-4
614867
  Лапшин С.А. Історіографія досліджень функціонування Правління Гетьманського уряду (1734-1750 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-676-4
614868
  Карпенко С. Історіографія друкованих текстів українських народних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 183-192.
614869
  Божко Л. Історіографія етнографічних досліджень Поділля 20-30-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 115-119.
614870
  Козлов М. Історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 20-х - кінця 40-х років ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 33-38. – ISSN 2076-9326
614871
  Шевченко А.Ю. Історіографія життя та наукової діяльності М.Н. Петровського // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 196-204
614872
  Патик В.В. Історіографія життя та творчості вченого-історика В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 179-187


  Аналізуються праці вчених, присвячені вивченню життя та діяльності В"ячеслава Стрельського, його науково-дослідної, громадської та педагогічної діяльності
614873
  Батенко Г.В. Історіографія з питання встановлення британського мандата в Палестині / Г.В. Батенко, С.С. Щевелєв // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-28. – ISSN 1608-0599
614874
  Данилюк Д.Д. Історіографія Закарпаття в новітній час (1917-1985) / Д.Д. Данилюк. – Львів, 1987. – 128с.
614875
  Борисевич Сергій Історіографія законодавчого регулювання поземельних відносин в Правобережній Україні в XIX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография вопроса исследования законодательного регулирования поземельных отношений в Правобережной Украине в 1793-1886 гг.
614876
  Дзейко Ж.О. Історіографія законодавчої техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349


  Аналізується історіографія законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики законодавчої техніки, історичних та сучасних підходів до її розуміння. Анализируется историография законодательной техники. Основной ...
614877
  Лєбєдєва Ю.О. Історіографія зародження українського козацтва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 88-91. – ISSN 2218-4805
614878
  Панчук Антон Майович Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000 рр.) : Дис....канд. істор. наук. Спец.07.00.06 / Панчук Антон Майович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 238л. – Бібліогр.:л.171-238
614879
  Панчук Антон Майович Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000р.р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Панчук А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
614880
  Ластовська О.Л. Історіографія Золотих воріт у Києві: постановка питання // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 49-51. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
614881
  Кучменко Е. Історіографія і проблеми пошуку місця науки у соціокультурній системі класичних цивілізацій Заходу і Сходу / Е. Кучменко, Б. Кучменко // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 94-99
614882
  Камінська І.В. Історіографія ідей Європейської інтеграції та їх вплив на формування судової системи ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – C. 34-40. – ISSN 2312-1831
614883
  Іваницький І. Історіографія історії Альбігойських війн (1209 - 1229 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 18-19
614884
  Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії Західної Європи і Америки нового часу. / М.Г. Кукурудзяк. – Кам"янець-Подільський, 1993. – 69с.
614885
  Коцур В. Історіографія історії молодіжного руху в радянській Україні в 1920–1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються історії молодіжного руху в радянській Україні періоду 1920-1930-х рр. Показано, що в історіографії історії України досягнуті певні результати у вивченні ...
614886
  Бровко А.Г. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.) / А.Г. Бровко, Г.Г. Коцур. – Київ : Книги-XXI, 2011. – 279, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 206-259 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-020-7
614887
  Рогозовська А.В. Історіографія історії середньовічного Поділля в контексті битви на Синіх Водах 1362 р. / А.В. Рогозовська, І.М. Романюк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 20-25. – ISSN 2227-183Х
614888
  Король В.Ю. Історіографія історії України періоду Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються наукові дослідження, присвячені вивченню історії України в роки Другої світової війни.
614889
   Історіографія історії Української РСР. – Х., 1983. – 27с.
614890
  Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від давніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції / Л.А. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1983. – 117, [3] с.
614891
  Печеранський І. Історіографія історії філософії в контексті вітчизняної "академічної"філософії II-ї половини XIX - початку XX ст. (П. Тихомиров, С. Гогоцький і Е. Радлов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-72
614892
  Сагайдак М. Історіографія Київської Русі: час перемін // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 140-152. – ISBN 978-966-8406-98-0
614893
  Селецький А. Історіографія класифікацій організаційно-педагогічних кадрів в Україні останньої чверті XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 2. – C. 82-92. – ISSN 2223-5752
614894
  Васьківська О. Історіографія книговидавництва в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 41-47. – ISSN 2076-9326


  Згадуються М. Грушевський, М. Зеров, С. Єфремов та інш.
614895
  Кучменко Е.М. Історіографія критеріїв моделей світового порядку / Е.М. Кучменко, А Б. Кучменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 57-63. – ISSN 1996-5931
614896
  Хархун В. Історіографія культу: страьегії літературної ленініани // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 71-74. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
614897
  Томенко М. Історіографія культурно-просвітницької діяльності і творчої спадщини Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 1. – С. 110-116. – ISSN 2077-1827
614898
  Жиленкова І.М. Історіографія ліберально-демократичного руху в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 108-112. – (Історія ; вип. 45)


  В статті висвітлені головні етапи досліджень історії розвитку і становлення ліберально-демократичної течії в суспільно-політичному русі України другої половини XIX - початку XX ст., подано аналіз сучасного стану дослідження українського лібералізму
614899
  Будний В. Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 62-72. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено Франкове бачення своєї літературної сучасності, яке стосувалося зміни стильових епох і жанрових систем, процесів оновлення поезії і прози. Розглянуто критичні оцінки І. Франка, які лягли в основу сучасних концепцій українського модерну
614900
  Горденко С. Історіографія наукового доробку ученого Анастасія Єгоровича Зайкевича // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 76-82. – ISSN 2518-7732


  У статті проаналізовано історіографію наукової, педагогічної та громадської діяльності Анастасія Єгоровича Зайкевича (друга половина ХІХ ст. – 1931 р.) дає підставу зробити висновок про те, що в радянській і сучасній історіографії немає досліджень, які ...
614901
  Надтока Г.М. Історіографія національного аспекту діяльності правосланої церкви в Україні другої половини XIX ст. / Г.М. Надтока, І.В. Горпинченко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 139-142. – ISSN 2076-1554
614902
  Гаврилко М. Історіографія непу в період сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - перша половина 1950-х років) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 337-350. – ISBN 978-966-308-217-2
614903
  Король В.Ю. Історіографія німецько-фашистського окупаційного режиму на території України під час Великої Вітчизняної війни / В.Ю. Король, В.М. Удовик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичні дослідження німецько-фашистського окупаційного режиму на території України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944).
614904
  Колесник В.Ф. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР / В.Ф. Колесник, В.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Київ : Хрещатик, 2002. – 176с. – ISBN 966-7218-05х
614905
  Ведмідь Людмила Анатоліївна Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Ведмідь Л. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220 л. – Бібліогр.: л.178-220
614906
  Ведмідь Л.А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років 20 століття : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Людмила Анатоліївна Ведмідь: КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
614907
  Голубнича Л.О. Історіографія організації самостійної роботи студентів у ВНЗ Східноукраїнського регіону (70-ті роки ХХ століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 22-29. – ISSN 2312-0657
614908
  Шаравара Т.О. Історіографія освітніх реформ у Російській імперії другої половини XIX- початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 147-161. – ISSN 0130-5247
614909
  Бадрак Б.М. Історіографія панегіричної творчості Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 50-58. – ISBN 966-72-77-79-8
614910
  Кононенко Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г.Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 102-111
614911
  Кононенко Т. Історіографія парадигмукраїнознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 102-112


  Стаття присвячена аналізу типів історіографії, які виникли із зародженням перших зразків рефлексії (осмислення) над феноменом України і розвинулися у розгалужену мережу українознавчих досліджень. Вирізнено напрям істороіографії наукових досліджень у ...
614912
  Чопик Ю. Історіографія педагогічної компаративістики: проблема методології дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 181-187. – ISSN 2309-9127
614913
  Карпович В. Історіографія питання вивчення музичної фольклористики на території Нижньої Наддніпрянщини // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 75-81. – ISBN 978-966-02-7587-4
614914
  Мосієнко Л.О. Історіографія питання громадянських війн у Франції XVI ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 94-99. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан краткий историографический обзор буржуазной и советской литературы по проблеме гражданских войн во Франции во второй половине XVI в. Выделены основные этапы и задачи в изучении вопроса.
614915
  Голік О.В. Історіографія питання іміджу України на сторінках російської та американської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 123-128


  У статті систематизовано та проаналізовано наукові праці, що відображають формування пресою США та Росії іміджу України від 1991 р. і до сьогодні. Визначено основні тенденції і закономірності, динаміку й чинники, що безпосередньо впливають на цей ...
614916
  Фарбей О.М. Історіографія питання про християнізацію Таврики в пізньоримський період та раннє середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-76. – (Історія ; вип. 43)


  В історіографічному дослідженні розглянуто аналіз різноманітних джерел, висвітлений у спеціальній літературі, та охарактеризовано основні історичні концепції з питання християнізації Таврики IV-IX ст.
614917
  Гринько С.Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 53-62. – (Право. Економіка. Управління)
614918
  Пригорницька О.Ю. Історіографія питання ролі Чернігівського інституту народної освіти в соціокультурному житті Північного Лівобережжя (1920–1930 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 263-266. – ISSN 2218-4805


  Згадуються вчені КУ ім. Т. Шевченка: В.Г. Ляскоронський, Г.А. Максимович.
614919
  Гарбар Л.В. Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20-30-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 441-471. – ISSN 2222-4203
614920
  Шокало Н.О. Історіографія політико-правових поглядів Є.В. Спекторського у київський період його наукової діяльності // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7133-95-6
614921
  Мальшина К. Історіографія політичної історії Словенії I-ї половини ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 511-522. – ISSN 2078-6077
614922
  Марискевич Т. Історіографія поняття "українізація"
614923
  Шугаєва Л. Історіографія православного сектанства в Україні // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3 (381). – С. 117-128. – ISSN 0869-3595
614924
  Пунько В. Історіографія приватизаційних процесів у Великій Британії за урядування М. Тетчер у 1979-1990 роках // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 328-337. – ISSN 2519-4518
614925
  Поповичук В.О. Історіографія притягнення до відповідальності за незаконе використання символіки Червоного Хреста, Червоного півмісяця та Червоного Кристала // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 468-469. – ISBN 978-617-7220-83-0
614926
  Шановська О.А. Історіографія про створення та діяльність Народного Руху України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 39-40. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються наукові дослідження, присвячені вивченню історії створення та діяльності Народного Руху України.
614927
  Соляник А.А. Історіографія проблем документопостачання біблотечних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 190-208. – ISBN 966-7352-66-8
614928
  Бредіхін А. Історіографія проблеми "Ідейно-політичне коріння та особливості формування пероністського руху" // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 79-82. – ISSN 1728-9343
614929
  Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 164-173. – ISSN 2077-1800
614930
  Єрічева Т. Історіографія проблеми підготовки майбутніх учителів до організації проектної діяльності / Т. Єрічева, О. Палієнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 83-89. – ISSN 2518-7732


  Метою статті є дослідження історії впровадження методу проектів у школах України, виявлення недоліків і досягнень із метою удосконалення підготовки майбутніх учителів до організації проектного навчання. Методологія дослідження ґрунтується на принципах ...
614931
  Акунін О.С. Історіографія проблеми работоргівлі та її скасування в англійських колоніях (друга половина XVIII - перша третина XIX ст.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 105-107. – ISSN 2076-1554
614932
  Білявцева О.В. Історіографія проблеми релігійно-мистецького життя Західної України доби перебудови (1985-1991 роки) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 130-136
614933
  Лакатош М.О. Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України (середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті здійснено короткий аналіз стану дослідженості проблеми розвитку вищої аграрної освіти України у період з 50-их рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст. У період перебування України у складі СРСР її аграрна освіта досліджувалася як невід"ємна складова ...
614934
  Лазуренко В.М. Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 7-21. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
614935
  Міхневич Л.В. Історіографія проблеми та джерела дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 9-20. – ISBN 978-966-483-563-0
614936
  Карпов В.В. Історіографія проблеми української військової символики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-32
614937
   Історіографія професійної освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 233-310. – ISBN 978-617-7364-13-8
614938
  Купчинський О. Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 28-46. – ISSN 0320-9466
614939
  Нефьодов Д. Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 134-149. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
614940
  Михайлюк В.П. Історіографія розвитку аграрних відносин в Україні (70-ті - початок 90-х рр.) / В.П. Михайлюк. – Київ : Ред.-вид. рада Укрдержагроуніверситету, 1992. – 181 с.
614941
  Панасюк Р.П. Історіографія розвитку адміністративного права України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 58-60. – ISBN 978-966-919-107-6
614942
  Маркіян Історіографія розвитку арбітражної угоди / Маркіян, М. Мальський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 164--170. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
614943
  Поїздник І.І. Історіографія розвитку відносин греко-католицької та римо-католицької церков у роки Другої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
614944
  Кобець В. Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні праці дослідників, присвячені історії розвитку підводної археології в Україні від часу її народження до сучасності. The theoretical and practical research work devoted to studying of development of underwater ...
614945
  Хить Р. Історіографія розвитку підготовки вчителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (II пол. XX – поч. XXI століття) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 156-165. – ISSN 2308-4634
614946
  Краснодемська І. Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (XX ст.) // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 93-100
614947
  Краснодемська І. Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 74-82
614948
  Головіна О.В. Історіографія російських монархічних організацій в Україні (1905 - лютий 1917 рр.): теоретико-методологічні проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 87-93. – ISSN 2076-1554
614949
  Казьмирчук Г. Історіографія руху декабристів : Курс лекцій / Г. Казьмирчук. – Київ. – ISBN 965-7803-08-2
Ч. 1 : Дореволюційне декабристознавство (1825-1917). – 2000. – 170с.
614950
  Казьмирчук Г.Д. Історіографія руху декабристів : курс лекцій для студ. і стор. ф-тів : [у 4 ч.] / Г. Казьмирчук ; КНУТШ. – Київ ; Черкаси. – ISBN 966-7759-17-2
Ч. 2 : Становлення радянського декабристознавства (1917 - перша половина 1930-х рр.). – 2001. – 240 с.
614951
  Нефьодов Д. Історіографія руху Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) періоду "перебудови" (1985-1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 49-54
614952
  Нефьодов Д. Історіографія руху Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.): стан наукової розробки проблеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 29-37
614953
  Казьмирчук Г.Д. Історіографія соціальних проблем освітянського життя с. Кальника (60-ті рр. XІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  В статті проаналізовано літературу, присвячену вивченню соціальних питань становлення і розвитку освіти в селі Кальнику з 60-х рр. ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст., виокремлено думки авторів, які досліджували ці важливі, малодосліджені аспекти вітчизняної ...
614954
  Мехед Н. Історіографія соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків Голодомору 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 122-126. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Професор Я. Калакура узагальнив надбання української історіографії у своїй праці "Новітня історіографія Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу: надбання і прорахунки", яка містить бібліографічний покажчик публікацій про Голодомор ...
614955
  Вовк О.Й. Історіографія соціально-правового устрію Київського князівства в складі Великого князівства Литовського / О.Й. Вовк, Ж.О. Джейко // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.121-126. – ISSN 1563-3349
614956
  Вовк О. Історіографія соціокультурних процесів в українському селі в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-39. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено напрями розвитку української історіографії з проблеми соціокультурного розвитку українського села у 20-х рр. ХХ ст. The directions of the Ukrainian historiography developing of the Ukrainian rustical social and cultural development is ...
614957
  Городяненко В. Історіографія соціології :рефлексивна соціологія або галузь знань ? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.171-178.
614958
  Чепець О.С. Історіографія становлення і розвитку інституту нотаріату радянського періоду в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 128-137. – ISSN 2222-5374
614959
  Трубчанінов С.В. Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні (1840-і рр. - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізується стан розробки проблеми становлення історичної географіі в Наддніпрянській Україні у середині XIX - на початку XX ст. Вказується на необхідності вивчення діяльності окремих учених. Згадуються науковці Київського університету Св. ...
614960
  Фалько С.А. Історіографія становлення розвідувальної служби російської армії у країнах Східної Азії (50-80-ті рр. XIX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 166-171. – (Історія та географія ; вип. 48)
614961
  Ковальчук І.А. Історіографія становлення та діяльності українських політичних партій початку століття // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 105-114. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Історія українських національних партій у працях дореволюційних і радянських дослідників, а також у публікаціях останніх років, досягнення й помилки історіографії проблеми, основні напрями розробки теми в умовах здобутої свободи слова - ось предмет ...
614962
  Лебідь О. Історіографія створення та розбудови прокуратури Буковини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 113-116
614963
  Гончарук Г. Історіографія столітнього Одеського національного політехнічного університету // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 250-252. – ISBN 978-617-7046-59-1
614964
  Вовк О.Й. Історіографія Судебника Казимира IV 1468 року / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сукупність досліджень, присвячених першому кримінальному кодексу в Україні - Судебнику Казимира IV 1468 року. In the article analyse totality of the researches which are devote of the first criminal code in the Ukraine - Sudebnik Kazimir ...
614965
  Рак Ю. Історіографія судноплавства в Азовському морі (дореволюційний і радянський період) / Ю. Рак, Г. Казаков // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 117-122. – ISSN 1998-4634
614966
  Бабка В. Історіографія суспільних рухів доби перебудови на Україні // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 5-6
614967
  Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історіографії суспільно-господарського устрою імперії інків. Проаналізовано праці закордонних, радянських, російських та українських істориків. Виокремлені питання, що потребують подальших досліджень. The article is devoted a social ...
614968
  Поліщук А.С. Історіографія та джерела дослідження етикетної культури нобілітету західноукраїнських земель кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. / А.С. Поліщук, Л.С. Городинська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 33-46. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
614969
  Нагрибельний Б.Я. Історіографія та джерела з оборони Херсону в серпні 1941 року // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7090-41-9
614970
  Чміль Л.В. Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 58-69. – ISSN 2227-4952
614971
  Леньо Т.В. Історіографія та джерельна база весільної обрядовості бойків Закарпаття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 201-209
614972
  Жувака С.О. Історіографія та джерельна база дослідження функцій прокуратури України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 170-174. – ISSN 2312-928X
614973
  Ляшуга І.Ю. Історіографія та джерельна база розвитку метрологічного забезпечення в Україні (XX ст. – початок XXI ст.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 340-352. – ISSN 2415-7422


  До першого історіографічного періоду віднесено ювілейне видання Г.Г. Де-Метца «Столетие метрической системы 1799-1899», яка є однією з перших праць, де окреслено деякі питання розвитку метричної системи.
614974
  Матушенко В.Б. Історіографія та джерельна база української весільної обрядовості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 163-169
614975
  Калакура Я. Історіографія та джерельні свідчення демографічних наслідків Голодомору в УСРР 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-617-7122-39-4


  Серед кращіх знавців архівів, активних публікаторів та інтерпретатроів документів про Голодомор і його жертви згадується В. Сергійчук.
614976
  Сенькович О.Р. Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20-30-х рр. XX ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70). – С. 132-139. – ISSN 1682-3540
614977
  Шульгін В. Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-105. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні етапи розвитку наукової думки з дослідження проблем, пов"язаних з реалізацією військового законодавства України. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики реалізації військового законодавства ...
614978
  Деяк-Якобишин Історіографія теми авторської колонки в системі журналістської жанрології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 179-182


  Подано та вивчено історіографію теми авторської колонки в системі журналістських жанрів. The scientific article studies historiography of author column in the system of journalistic genres. Научная статья изучает историографию темы авторской колонки ...
614979
  Леоненко Т.Є. Історіографія теоретико-правових проблем злочинності на релігійному грунті / Т.Є. Леоненко, М.І. Леоненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – С. 61-76. – ISSN 2222-5374
614980
  Богданова Т. Історіографія територіального розміщення українського етносу у вітчизняних та зарубіжних публікаціях 1990-2010 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 89-98
614981
  Іващенко В.Л. Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи
614982
  Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. + Додатки : л. 152-159. – Бібліогр.: л. 160-188
614983
  Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
614984
  Калакура Я.С. Історіографія українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 58-60


  В статті згадуються науковці Київського університету: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, Т. Шевченко.
614985
  Токар Л.К. Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи знань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-24. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Питання історіографії українознавства розглядається у двох принципах: історія зародження і накопичення знань про Україну й українців та історія розвитку поглядів на історичні процеси, узагальнення фактологічних знань і трансформації поглядів, ...
614986
  Коваленко О.М. Історіографія українсько-польських культурних відносин 2000-2005 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 106-110. – ISBN 966-614-021-7
614987
  Романюк І.М. Історіографія українсько-польського культурного співробітництва в 2000-2012 рр. / І.М. Романюк, Ю.В. Пачос // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 130-135. – ISSN 2076-1554
614988
  Галушко О.В. Історіографія українсько-російського економічного співробітництва: 1991-2005 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-14. – ISBN 966-614-021-7
614989
  Калакура Я. Історіографія українсько-турецьких взаємин козацької доби: погляд із XXI століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 575-592. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2


  Висвітлюється розвиток тюркологічної традиції української історіографії в умовах незалежності України, повернення сходознавчої спадщини М. Грушевського, А. Кримського та ін. Показано внесок О. Пріцака, В. Сергійчука, І. Прушковської, Ф. Туранли та ін. ...
614990
  Ковальчук І. Історіографія українського іконопису першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 89-108. – ISSN 0236-4832
614991
  Ткаченко В. Історіографія українського писанкарства кінця XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 122-127. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
614992
  Мищак І.М. Історіографія українського підпільно-повстанського опору радянському режиму в повоєнні роки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 313-324
614993
  Білодід В.Д. Історіографія української етноментальності: В.Б. Антонович : історіософські нариси / В.Д. Білодід ; за ред. д-ра філос. наук Н.П. Поліщук. – Київ : Вища школа, 2011. – 333, [3] с. – Бібліогр. в прим.: с. 301-334. – ISBN 978-966-642-431-3
614994
  Андрусяк Т. Історіографія української правової думки періоду національної державності 1917-1923 років // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 17-26. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
614995
  Гавриленко В. Історіографія української сфрагістики другої половини XIX ст. // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 54-67. – ISBN 978-966-02-7306-1
614996
  Семенов А. Історіографія філософії Відродження // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 136-141. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
614997
  Менжулін В.І. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
614998
  Колесник І.І. Історіографія як тип культури (український інваріант) // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 8-12
614999
  Чепіль М. Історіографія проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Галичині (1848-1918 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено історіографію підготовки кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту у Галичині упродовж другої половини ХІХ - на початку ХХ ст. Розкрито еволюцію підготовки кадрів у Львівській політехніці. На теренах Австро-Угорщини ...
615000
   Історіографія, методологія та джерельна база досліджень аграрних відносин в Україні у другій половині ХХ століття. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-02-1306-9
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,