Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
614001
  Малаков Д. "Конвалія: кохаю тебе вже давно!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 16


  Кілька історій про дореволюційну "кореспонденцію за допомогою квітів".
614002
  Вєткін А. "Конвертаційні центри": інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
614003
  Гандзій О. "Конвоїри намагалися добити прикладами, але люди не давали" // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 85). – С. 20


  Володимира Свідзінського живцем спалили на корівнику.
614004
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1983. – 207с.
614005
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1984. – 207с.
614006
  Травкина Н.М. "Конец" президентства Б. Обамы : (по итогам промежуточных выборов в Конгресс) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 65-77. – ISSN 0321-2068


  Итоги промежуточных выборов 2014 г. в Конгресс США. Анализ причин победы кандидатов Республиканской партии.
614007
  Єршов П. "Коник-горбоконик" (Уривок) : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 235-236
614008
  Сиваченко Г. "Конкордизм" В. Винниченка в екзистенціалістському дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 207-217. – ISBN 966-594-246-8
614009
  Кошова І. "Конкордизм" Володимира Винниченка: у пошуках формули щастя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 51-64. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті зроблена спроба проаналізувати головні пункти етико-філософського трактату В. Винниченка "Конкордизм - система будування щастя"
614010
   [Конверський Анатолій Євгенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
614011
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 33])
Ч. 1. – 315, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
614012
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; т. 34])
Ч. 2. – 330, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
614013
  Тишківський В.М. Комуністична ідейність викладання історії СРСР в Х-х классах середньої школи : Дис... канд. пед.наук: / Тишківський В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1949. – 250л. – Бібліогр.:л.244-249
614014
  Кравець В.М. Комуністична мораль і релігія / В.М. Кравець. – Київ, 1966. – 48с.
614015
  Вільховик О. Комуністична освіта як один із інструментів нівелювання червоноармійського світогляду у 1918 - 1920 рр. // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 108-115
614016
  Кучеров М.К. Комуністична парті Східної Галичини на чолі революційно-визвольної боротьби трудящихся Західної України в 1918-1923 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кучеров М. К.; ІПКВ суспільн. наук при КДУ. – К., 1963. – 260л. – Бібліогр.:л.1-23
614017
  Сафонова Є.В. Комуністична партія - натхненик і організатор перемоги / Є.В. Сафонова. – Київ, 1958. – с.
614018
  Супруненко М.І. Комуністична партія - натхненник і керівник боротби українського народу за створення і зміцнення Української Радянської держави / М.І. Супруненко. – К., 1954. – 216с.
614019
  Бабій М.Л. Комуністична партія - натхненник і організатор боротьби трудящих Поділля проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни (червень 1941 - березень 1944 рр.) : Дис... канд.істор.наук: / Бабій М.Л.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 284л.
614020
  Цвєтков В.Ф. Комуністична партія - натхненник і організатор Великої Жовтневої соціалістичної революції / В.Ф. Цвєтков. – К, 1957. – 28с.
614021
  Чаленко Р.К. Комуністична партія - натхненник і організатор непорушної дружби народів СРСР / Р.К. Чаленко. – К, 1954. – 39с.
614022
  Гурін О.О. Комуністична партія - організатор боротьби українського народу за зміцнення воєнно-політичного союзу радянських республік (історіографія проблеми) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін О.О.; КДУ. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1973. – 241л. – Бібліогр.:л.185-241
614023
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор братерської допомоги народів СРСР українському народові у відбудові промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війні (1943-1945 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. із Збірника Кафедри історії КПРС КДУ, №3, 1958. – 223-250с.
614024
  Величко М.П. Комуністична партія - організатор будівництва Кременчуцької і Київської гідроелектростанцій складових частин Дніпровського каскаду : Дис... канд. іст.наук: / Величко М. П.; КДУ. – К., 1970. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XIV
614025
  Бовсунівський М.С. КОмуністична партія - організатор відбудови промисловості України в роки Великої Вітчизняної війни. (1943-1945 рр). : Дис. ... канд. ист. наук: / Бовсунівський М.С. ; МВ и ССО УРСР, Інст. підвищ. квал. виклад. суспільних наук при КДУ ім.Т.Шевченка. Кафедра історії КП. – К., 1973. – 187л. – Бібліогр.:л.1-22
614026
  Костриця Н.Ю. Комуністична партія - організатор всенародної боротьби за здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1967. – 288с.
614027
  Саженюк С.Н. Комуністична партія - організатор і керівник боротьби трудящих мас проти білопольских загарбників на Україні в 1920 р / С.Н. Саженюк. – Київ, 1959. – 20с.
614028
  Пшеничний П. Комуністична партія - організатор перемог (у громадянській війні на Україні) / П. Пшеничний. – Х., 1933. – 64с.
614029
  Зозуля І.А. Комуністична партія / І.А. Зозуля. – Київ, 1957. – 64с.
614030
  Уваров В.Д. Комуністична партія в боротьбі за колективізацію / В.Д. Уваров. – Київ, 1954
614031
  Бяков Б. Комуністична партія в період наступ соціалізму по всьому фронту / Б. Бяков, І. Черненко. – К, 1959. – 72с.
614032
  Шатилюк І.Ф. Комуністична партія в початковий період громадянської війни / І.Ф. Шатилюк, В.І. Щусь. – Київ, 1957. – 51с.
614033
  Хайнас В.В. Комуністична партія Закарпатської України - організатор і керівник боротьби трудящих Закарпаття та возз"єднання з Радянською Україною (жовтень 1944 - 1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хайнас В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. суспільних наук при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – 291л. – Бібліогр.:л.278-291
614034
  Ярошенко А.Д. Комуністична партія Західної України - організатор і керівник революційно-визвольної боротьби трудящих західноукраїнських земель / Ярошенко А.Д. – Київ, 1959. – 48 с.
614035
  Машотас В.В. Комуністична партія Західної України. Бібліогр. покажч. матеріалів і публікацій за 1919-1967 рр. / В.В. Машотас. – Львів, 1969. – 439с.
614036
  Лавров Ф.І. Комуністична партія і В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1957. – 35с.
614037
  Куценко В.І. Комуністична партія і наука / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 48с.
614038
  Швидак Олег Михайлович Комуністична партія Польщі і Комуністична партія Західної України в боротьбі за єдність революційних дій трудящих (1929-1938 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Швидак Олег Михайлович; МВ ССО УРСР. КДУ. – К., 1974. – 380, ХХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
614039
  Война А.Д. Комуністична партія Радянського Союзу -- "Ударна бригада" світового революційного руху. / А.Д. Война. – Київ, 1953. – 30с.
614040
  Попов П.М. Комуністична партія Радянського Союзу / П.М. Попов, 1957
614041
  Ткаченко В.К. Комуністична партія Радянського Союзу в боротьбі за відбудову машинобудівельної промисловості в 1921-1925 рр. (на мат. України) : Дис... канд. історич.наук: / Ткаченко В.К.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 266, XVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
614042
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К
14. – 1985. – 550с.
614043
  Лавринович М.І. Комуністична партія України -- організатор відбудови сільського господарства в 1943-1945 рр. (На матеріалах Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей) : Дис... канд. іст.наук: / Лавринович М. І.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 280л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
614044
  Гуменюк Є.Г. Комуністична партія України -- організатор допомоги трудящих міста колгоспному селянству в дальшому розвитку сільского господарства (1959-1961 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Гуменюк Є.Г.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 294л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
614045
  Черниш Й.П. Комуністична партія України -- організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939-1958) / Й.П. Черниш. – Львів, 1963. – 268с.
614046
  Горішня Л.Л. Комуністична партія України -- організатор широких колгоспних мас на боротьбу за дальші соціалістичні перетворення на селі в роки третьої п"ятерічки : Дис... канд. іст.наук: / Горішня Л.Л.; КПІ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 290л. – Бібліогр.:л.І-Х
614047
  Ремезовський Й.Д. Комуністична партія України - бойовий загін КПРС у боротьбі за побудову комунізму / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 40с.
614048
  Хорошайлов М.Ф. Комуністична партія України - організатор відбудови і розвитку промисловості Донбасу / М.Ф. Хорошайлов. – Х, 1967. – 172с.
614049
  Денисенко П.І. Комуністична партія України - організатор відбудови народного господарства республіки / Денисенко П.І. – Київ, 1968. – 176 с.
614050
  Полурєз В.І. Комуністична партія України - організатор трудової активності робітничого класу / В.І. Полурєз. – Київ, 1969. – 132с.
614051
  Кондратюк А.І. Комуністична партія України - організатор трудової акттивноті металургів республіки в період між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1966 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кондратюк А.І.; КГУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1968. – 338л. – Бібліогр.:л.311-338
614052
  Карабанов Михайлов Михайлович Комуністична партія України в 1985-1991 роках: еволюція до політичного краху : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Карабанов Михайлов Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 48л.
614053
  Самофалов В.М. Комуністична партія України в боротьбі з а відбудову народного господарства (1921-1925 рр.) / Самофалов В.М. – Київ, 1963. – 378 с.
614054
  Бессарабов М.А. Комуністична партія України в боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного суспільства. (1937-червень 1941 рр.) / М.А. Бессарабов. – Київ, 1971. – 176с.
614055
  Хомич П.А. Комуністична партія України в боротьбі за колективізацію сільського господарства (1927-1934 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хомич П.А.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 253, XVл. – Бібліогр.:л.I-XV
614056
  Пантелейчук О.О. Комуністична партія України в боротьбі за піднесення технічної оснащеності сільского господарства республики в роки комуністичного будівництва / О.О. Пантелейчук. – Київ, 1968. – 27с.
614057
  Паніотов І.І. Комуністична партія України в боротьбі за розвиток народної освіти / Паніотов І.І. – Харків, 1973. – 186 с.
614058
  Куліченко М.І. Комуністична партія України в боротьбі за утворення СРСР / М.І. Куліченко. – К., 1962. – 190с.
614059
  Власенко В.І. Комуністична партія України в період боротьби проти деніківщини (травень 1919 р. -- березень 1920 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Власенко В. І.; КДУ, Каф-ра історії КПРС. – К., 1963. – 265л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
614060
  Бондар Т.Д. Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та кромадянської війни / Т.Д. Бондар. – Київ, 1968. – 240с.
614061
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.1(1918-1941). – 1976
614062
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.2(1941-1976). – 1977. – 704с.
614063
  Масний О.С. Комуністична партія України на чолі всенародної боротьби за відбудову важкої промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни 1943-45 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Масний О.С.; КДУ. – К., 1964. – 320л. – Бібліогр.:л.1-ХХ!У
614064
  Булкин Г.П. Комуністична партія України у боротьбі за посилення масово-політичної роботи на селі в період четвертої п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст. наук: / Булкин Г. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1958. – 278л. – Бібліогр.: л. I-XXIV
614065
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 1998 р. / Ю.В. Латиш, Р.І. Малиновський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 978-966-581-930-1
614066
  Цьох Й.Т. Комуністична преса в Західній Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1958. – 87с.
614067
  Цьох Й.Т. Комуністична преса Західної України / Цьох Й.Т. – Львів, 1966. – 269 с.
614068
  Прощарук Г.П. Комуністичне будівництво і кадри / Г.П. Прощарук. – К., 1968. – 184с.
614069
  Ніжинський М.П. Комуністичне виховання дітей в сім"ї / М.П. Ніжинський. – Київ, 1952. – 24 с.
614070
  Смаглюк Ф.Ф. Комуністичне виховання у школах подовженного дня. / Ф.Ф. Смаглюк. – К., 1963. – 135с.
614071
  Тесленко І.Ф. Комуністичне виховання учнів на уроках математики / І.Ф. Тесленко. – К, 1983. – 88с.
614072
  Польцін Ю. Комуністичне трудове виховання / Ю. Польцін. – К., 1983. – 256с.
614073
  Маркс К. Комуністичний маніфест / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Х., 1930. – 188с.
614074
  Маркс К. Комуністичний маніфест. (1848-1923) / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Х., 1923. – 139с.
614075
  Штонь Г.М. Комуністичний морально-етичний ідеал в сучасній радянській прозі / Г.М. Штонь. – Київ, 1979. – 32с.
614076
  Андрущенко В.П. Комуністичний світогляд - Основа соціалізації особи / В.П. Андрущенко. – Київ : Знання, 1981. – 48с. – ("Знання" УРСР.Молодь і суспільство ; Х ; 3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
614077
  Іванченко П.С. Комуністичний світогляд і закономірності його формування / П.С. Іванченко. – Львів, 1973. – 157с.
614078
  Довгаль О.О. Комуністичний світогляд і трудова діяльність / О.О. Довгаль, І.П. Стогній. – К, 1980. – 48с.
614079
  Надольний І.Ф. Комуністичні ідеї - комуністичні діла / І.Ф. Надольний. – Київ, 1964. – 40с.
614080
  Гнатюк М. Комунітаризація політичної складової зовнішних зносин ЄС: спільна зовнішня і безпекова політика (1992-2009 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 84-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
614081
  Корх О.М. Комунітаризм та індивідуалізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
614082
  Титюк С.М. Комунітаризм як критика ліберальної теорії справедливості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 135-137
614083
  Сирінський Р.А. Комунітаристська інтерпретація поняття патріотизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядається ставлення до патріотизму у сучасних філософських школах, аналізуються їх точки зору щодо його місця і ролі в становленні інститутів демократії. Особливу увагу приділено поглядам Е. Макінтайра та Ч. Тейлора ...
614084
  Матвієнко А. Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-67. – ISSN 2308-9636
614085
  Михайлов Р.В. Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 21-23
614086
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському союзі : Дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Поліщук Ліна Сергіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 234 л. + Додатки:л.:213-234. – Бібліогр.:л.:203-213
614087
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:08.05.01 / Поліщук Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
614088
  Басманов М.И. Комуннисты и мир / М.И. Басманов. – М., 1986. – 285с.
614089
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 130-141. – ISBN 966-581-231-9
614090
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
614091
  Будько Євген Комфорт як кредо : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 130-133 : Фото
614092
  Рибянцева І. Комфортний простір - підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С.10-11


  У статті автор розповідає , що структурована по-новому бібліотека стає справді сучасною, має більше можливостей для реалізації креативних проектів, формування оновленого, інформаційно-комфортного бібліотечного середовища
614093
  Холявчук Д. Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче) / Д. Холявчук, О. Питюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-56. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розподіл біокліматичних характеристик низькогірних долин Українських Карпат та їхню мінливість. На прикладі долини р. Прут у м. Яремче визначено, що низькогірним долинам притаманний комфортний клімат через вітрову захищеність, теплі та сухі ...
614094
   Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" : Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж. 8 липня 2009 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1682-2366


  Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 8 липня 2009 року.
614095
   Комюніке польсько-радянської надзвичайної комісії. – К, 1944. – 16с.
614096
   Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі "Гсел проти Швейцарії" ("Gsell v. Switzerland") // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 105-106
614097
  Конески Б. Кон Македонската преродба / Б. Конески. – Скопjе, 1959. – 100 с.
614098
  Куновска-Нули Кон небесата / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 109с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
614099
  Лялецький О.В. Кон"юктивні дерева і пошук суперечності / О.В. Лялецький, В.В. Юрчишин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядається коретний і повний метод дедуктивних виведень, який базується на резолюційній техніці, зображенні вхідних формул так званими кон"юктивними диз"юнктами, а механізм виведення забезпечується спеціальними деревовидними структурами.
614100
  Батченко Л.В. Кон"юктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.В. Батченко, О.Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 197-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
614101
  Тюха І.В. Кон"юктура українського ринку пива / І.В. Тюха, Н.В. Опря // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 135-138
614102
  Круківська О.В. Кон"юкція й диз"юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круківський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-209
614103
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки : л.179-199. – Бібліогр. : л.200-215
614104
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
614105
  Зінчук Т.О. Кон"юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 96-105. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
614106
  Франчук І.А. Кон"юнктура європейського ринку енергоносіїв як фактор впливу на розвиток паливно-енергетичного комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
614107
  Олефір В. Кон"юнктура зовнішніх ринків у 2010 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
614108
  Кондратюк О.І. Кон"юнктура ринку зерна в України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 95-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
614109
  Мельник Т. Кон"юнктура світових ринків: методологічні аспекти аналізу та прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
614110
  Пазуха М.Д. Кон"юнктура світових товарних ринків : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Д. Пазуха; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-612-1
614111
  Березовенко С.М. Кон"юнктура світових товарних ринків : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Березовенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-027-6
614112
  Вергун В.А. Кон"юнктура світових товарних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 14-21. – ISSN 2308-6912
614113
  Голик С.І. Кон"юнктура світового ринку зернових культур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 156-158. – ISSN 2221-1055
614114
  Заблоцька Р.О. Кон"юнктура світового ринку послуг : навчальний посібник / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-439-490-8
614115
  Синюченко М.І. Кон"юнктурна теорія грошей М.І.Туган-Барановського : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 19-24. – Бібліогр.: 8 назв
614116
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини / М.В. Пугачова, Г. Нерб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 8-15
614117
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження як нове джерело інформації для економічного аналізу та прогнозування тенденцій макропоказників // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті наведено досвід проведення кон"юктурних обстежень у європейських країнах та Україні, показано можливість використання інформації з обстежень для економіко-статистичного аналізу, наведено різні види синтетичних індикаторів, побудованих на базі ...
614118
  Арбат Ю.А. Конаковские умельцы / Арбат Ю.А. – Калинин : Кн. изд-во, 1957. – 208 с.
614119
  Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. / Е.А. Бубнова. – М., 1978. – 230с.
614120
  Пирсон Х. Конан Дойл. Его жизнь и творчество : (гл. из романа) / Х. Пирсон // Жизнь сэра Артура Конан Дойла / Д.Д. Карр. – Москва : Книга, 1989. – С. 255-320. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00116-1
614121
  Грант К. О"Найт Конан и Время Жалящих Стрел / К. О"Найт Грант. – Санкт-Петербург : Тролль, 1996. – 512с. – ISBN 5-87365-026-8
614122
  Говард Р. Конан принимает бой / Р. Говард. – СПБ., 1995. – 447с.
614123
  Грабовський В.Н. Конари / В.Н. Грабовський. – Київ, 1983. – 95 с.
614124
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 170 с.
614125
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 123 с.
614126
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – М, 1956. – 560с.
614127
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 640с.
614128
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – Йошкар-Ола, 1977. – 640с.
614129
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Алма-Ата, 1989. – 222с.
614130
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Баку, 1989. – 302с.
614131
  Бабель И.Э. Конармия : Избранные произведения / И.Э. Бабель. – Київ : Дніпро, 1989. – 350с. – ISBN 5-308-00397-1
614132
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – М, 1990. – 477с.
614133
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – М, 1991. – 426с.
614134
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / И.Э. Бабель. – Одесса : Маяк, 1990. – 300с. – ISBN 5-7760-0323-7
614135
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / Исаак Бабель. – Москва : АСТ, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-018856-7
614136
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Закат / И. Бабель. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 416с. – (Мастера прозы. ХХ век). – ISBN 5-306-00120-3
614137
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Санкт- Петербург : Кристалл, Респекс, 1998. – 607c. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-8191-0030-1
614138
  Гаджиев М.И. Конахкендский говор татарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев М.И. ; АН АзССР , Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1966. – 24 с.
614139
  Іваницька Л.В. Конашевич Алла Павлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 47-48 : фото
614140
  Іваницька Л. Конашевич Алла Павлівна // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 126
614141
  Годованець М.П. Конвалії і лопухи. Байки. / М.П. Годованець. – К, 1966. – 83с.
614142
  Бреквольдт Петер Конвалії цвітуть усюди / Бреквольдт Петер. – К., 1966. – 271с.
614143
  Лаврунов К.О. Конвалії. / К.О. Лаврунов. – Одеса, 1966. – 119с.
614144
  Азаров О.Д. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, О.В. Шапошніков, С.М. Захарченко ; МОНУ, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 158 с. – ISBN 966-641-165-2
614145
  Ерметов Юрій Олегович Конвеєрні процесори швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ерметов Юрій Олегович; МО і НУ НУ "Львів. політех.". – Львів, 2000. – 16 с.
614146
  Коваленко Р.М. Конвейер / Р.М. Коваленко. – М, 1981. – 392с.
614147
  Разлогов К.Э. Конвейер грез и психологическая война / К.Э. Разлогов. – М, 1986. – 236 с.
614148
  Кашлев Ю.Б. Конвейер деззинформации и лицемерия / Ю.Б. Кашлев. – М., 1985. – 63с.
614149
   Конвейер завода Volkswagen. Автомобиль из проката // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 122-124 : фото
614150
  Шестопалов Г.Г. Конвейер стальных артерий / Г.Г. Шестопалов. – Днепропетровск, 1977. – 128с.
614151
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-58 : карта. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
614152
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники. Окончание. Начало см. Геодезия и картография. -2012.-№3.- С. 53-58. // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 59-63 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
614153
  Памфилов С.А. Конвейеры на базе двухшарнирной цепи Д160 / С.А. Памфилов, В.А. Лазуренко. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1968. – 81 с.
614154
  Левинский И.В. Конвейеры общего назначения / И.В. Левинский. – К, 1971. – 152с.
614155
  Пшеничников А.Ф. Конвективная колебательная неусточивость равновесия жидкости в связанных вертикальных каналах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Пшеничников А.Ф.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 19л.
614156
  Шмидт В.М. Конвективная неустойчивость горизонтального слоя раствора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шмидт В.М.; НИИ механики МГУ. – М., 1980. – 18л.
614157
  Эйсмонт О.А. Конвективная неусточивость проводящей жидкости с током в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Эйсмонт О.А.; Пермский ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т., 1973. – 14л.
614158
  Лис Л. Конвективная теплопередача в пограничном слое при добавлении массы и наличии химических реакций / Л. Лис, 1960. – 54с.
614159
  Гершуни Г.З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г.З. Гершуни, Е.М. Жуховицкий. – М., 1972. – 392с.
614160
  Ястребов Георгий Владимирович Конвективная устойчивость равновесия вращающегося цилиндрического слоя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ястребов Георгий Владимирович; М-во В и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
614161
  Саранин В.А. Конвективная устойчивость равновесия и некоторые задачи конвенции проводящих жидкостей в электрическом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Саранин В. А.; ХГУ. – Х., 1984. – 18л.
614162
  Симановский И.Б. Конвективная Усточивость двухслойной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Симановский И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 19л.
614163
  Баран О.А. Конвективні варіації тиску в сонячній фотосфері / О.А. Баран, М.І. Стоділка // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 46
614164
   Конвективное перемешивание в море. – Москва, 1977. – 239с.
614165
  Жиляев Конвективные процессы в звездах на критических стадиях эволюции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жиляев Б. Е; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – К., 1970. – 7л.
614166
   Конвективные процессы в невесомости. – Москва : Наука, 1991. – 239 с.
614167
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1981. – 138 с.
614168
   Конвективные течения : Сб.науч.трудов. – Пермь : ПГПИ, 1987. – 96с.
614169
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1989. – 118 с.
614170
  Юровская Т.Н. Конвективные течения в водохранилищах-охладителях : Автореф... канд. техн.наук: 05.278 / Юровская Т.Н.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
614171
  Романовский С.Г. Конвективный и комбинированный тепло- и массообмен при термической обработке капиллярнопористых материалов / С.Г. Романовский. – Минск, 1977. – 160с.
614172
   Конвективный и лучистый теплообмен. – М, 1960. – 256с.
614173
  Сполдинг Д.Б. Конвективный массоперенос / Д.Б. Сполдинг. – М.-Л., 1965. – 384с.
614174
  Кэйс В.М. Конвективный тепло- и массообмен : пер. с англ. / В.М. Кэйс. – Москва : Энергия, 1972. – 446 с.
614175
  Вайнберг Р.Ш. Конвективный тепло- и массообмен при неадиабатческом испарении легколетучих жидкостей в турбулентный пограничный слой пористой пластины. : Автореф... Канд.техн.наук: 274 / Вайнберг Р.Ш.; АН БССР. – Минск, 1968. – 24л.
614176
   Конвективный тепло- и массоперенос : сб. науч. статей. – Минск : ИТМ, 1979. – 221 с.
614177
   Конвективный тепло- и массоперенос. – Москва, 1980. – 46с.
614178
  Аскарова А.С. Конвективный тепло- и массоперенос в неизотермических струях капельных жидкостей. : Автореф... наук: 01.04.14 / Аскарова А.С.; Каз. гос. унив. им.С.М.Кирова. Физ. фак. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
614179
  Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей / З.П. Шульман. – Москва : Энергия, 1975. – 351с.
614180
  Дыбан Е.П. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел / Е.П. Дыбан, А.И. Мазур. – Киев : Наукова думка, 1982. – 302 с.
614181
   Конвективный теплообмен. Методы и результаты исследований. – Москва : ИВТАН, 1982. – 208 с.
614182
  Себиси Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы. : Пер. с англ. / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – Москва : Мир, 1987. – 590с.
614183
   Конвективный теплоперенос. – Киев, 1982. – 164 с.
614184
  Тараканов Г.Г. Конвекция и системы движения в тропиках. / Г.Г. Тараканов. – Л., 1986. – 66с.
614185
  Лыков А.В. Конвекция и тепловые волны. / А.В. Лыков, Б.М. Берковский. – М., 1974. – 335с.
614186
  Вандакуров Ю.В. Конвекция на Солнце и 11-летний цикл / Ю.В. Вандакуров. – Ленинград : Наука, 1976. – 156 с.
614187
  Ляхов Ю.Н. Конвекция от сосредоточенных источников тепла вблизи твердой границы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Ляхов Ю.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 14л.
614188
  Шаталова А. Конвент в контексте. Модернизации нужна поддержка дипломатии. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Одно из главных мировых событий в области политических и дипломатических исследований завершилось на прошлой неделе в стенах Московского государственного института международных отношений МИД России. Здесь проходил VII Конвент Российской ассоциации ...
614189
  Алешина А В Конвенции о применимом праве как разновидность международных договоров / А В Алешина, В.А. Косовская // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 8-9. – ISSN 1812-3910
614190
   Конвенции по окружающей среде : разработаны под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК-ООН). – Нью-Йорк : ООН, 1992. – 188с.
614191
  Коськов С.Н. Конвенционализм как синтез рациональности и антропологичности научного знания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.91-98. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
614192
  Лебедев С.А. Конвенционалистская эпистемология / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-34. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
614193
  Коськов С.Н. Конвенция в метафоре и языке науки : эпистемологический подход // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-18. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
614194
  Булгаков Н.Н. Конвенция в океане / Н.Н. Булгаков. – Москва : Наука, 1975. – 272с.
614195
  Канторович Я.А. Конвенция между Россией и Францией для защиты литературных и художественных произведений : ... / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского], 1912. – Прод. назв. в анотации. - Алф. указ.: с. 71


  русский и французский тексты Конвенции с разъяснениями, извлеченными из журнала Особого Совещания образованного при Министерстве Юстиции для предварительного рассмотрения проекта Конвенции, и с сравнительным обзором постановлений французского ...
614196
   Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Москва : Финпол, 1996. – 64с. – ISBN 5-7637-0024-4
614197
  Бурков Антон Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 121-135. – ISSN 1812-7126
614198
   Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий = Convention on the transboundary effects of industrial accidents = Convention sur les effets transfrontieres des accidents industriels. – Нью-Йорк; Женева : ООН, 1994. – 77с.
614199
  Иванов Г.Г. Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
614200
   Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте : Составлено в Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 года. – Женева : ООН, 1991. – 22с.
614201
  Шведова Н.А. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: в США 35 лет "под сукном" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 36-46. – ISSN 0321-2068


  Среди семи стран, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, числятся и США. В статье анализируется история вопроса и рассматривается современное положение дел в этой сфере.
614202
  Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 22-40. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
614203
  Хосе Анжело Эстрелла Фария Конвенция Организации Объединеных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1812-3910
614204
  Арбур Л. Конвенция по исчезновениям // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 141-144. – ISSN 1607-7334
614205
   Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер : Совершено в Хельсинки 17 марта 1992 года. – Женева : ООН, 1992. – 23с.
614206
  Андрусевич А. Конвенция Эспо: трансграничная оценка воздействия на окружающую среду : практ. пособие для граждан и НПО / Андрей Андрусевич ; [отв. ред.: М. Силина ; ил.: М. Гречух-Демьянчук]. – Львов : Укрпол, 2010. – 28 с. : ил.
614207
  Ласько І. Конвенції Міжнародної організації праці, як джерела права соціального забезпечення України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 25-28
614208
  Дроб"язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 18-25. – ISSN 2308-0361
614209
  Медвідь А.В. Конвенційне закріплення вікового цензу та інших кваліфікаційних вимог до судів Європейського суду з прав людини // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 184-192. – ISSN 2310-6166
614210
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 181-220
614211
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
614212
  Яновський В.Ф. Конвенційні тарифи СРСР. / В.Ф. Яновський. – 87-118с.
614213
  Чуйко В.Л. Конвенціоналізм і "нові філософи": розмежування методології та епістемології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізуючи вплив конвенціоналізму на структуралізм, постструктуралізм і постмодернізм, визначається, що останні не вирізняють епістемологічні та методологічні проблеми.
614214
  Майоров В. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 150-153.
614215
  Спіжавка Н.В. Конвенціональні метафори емоційного концепту ГНІВ (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 37-41. – Бібліогр.: С. 41; 13 назв
614216
  Судакова В.М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-15. – ISBN 978-966-171-498-3
614217
  Гордієнко М. Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Здійснюється пошук оптимальних стандартів політичної участі громадян в умовах постколоніального синдрому. У фокусі нашого дослідження є аналіз легітимних концептів політичних відносин як алгоритму європейської перспективи розвитку держави.Зроблено ...
614218
  Брагіна М.О. Конвенція "Лугано"-перспективи для України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 144-148
614219
  Фесенко Є.В. Конвенція 1988 p. про боротьбу з наркоманією та проблеми вдосконалення КК України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналіз норм КК України дає підстави для висновку, що вони не враховують рекомендації Конвенції 1988 р. Отже діюче законодавство України по боротьбі з наркоманією потребує змін та доповнень.
614220
  Шаповалов В.В. Конвенція ООН (1988 р.) "Червонийсписок" (2006 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в удосконаленні контрольно-дозвільної системи обігу прекурсорів в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 154-166. – ISSN 0201-7245
614221
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 38с. – ISBN 966-7722-68-6
614222
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.37. – ISBN 966-7722-68-6
614223
   Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноюорганізованою злочинністю та додаткові протоколи до неї 15 листопада 2000 р. // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 155-157
614224
  Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-101.
614225
   Конвенція ООН про права дитини : [прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 р. : ратифікована Постановою Верховної Ради Укр. №789XII (78912) від 27 лютого 1991 р. та набула чинності для Укр. 27 вересня 1991 р. – Київ. – 48 с.
614226
  Маринець В.С. Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту осіб з порушенням слуху // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 503-513. – ISSN 1563-3349
614227
  Мельник О. Конвенція ООН про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 56-61. – ISSN 1814-3385
614228
  Сінчук О. Конвенція ООН проти корупції: правовий базис запобігання та протидії корупції в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 59-60
614229
   Конвенція Організації Об"єднаних націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 71-104
614230
  Ольховик Л.А. Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти корупції // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 49-86. – ISSN 1561-4999
614231
   Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію : Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми,і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. – Київ, 2003. – 56с.


  Неофіційне видання призначене для юристів, що займаються питаннями ратифікації Палермської Конвенції 2000 року
614232
   Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність і участь. – Київ : Стилос, 1997. – 154 с.
614233
   Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Мін-во охорони навколишнього природного середовища України ; [ упоряд. Тимочко Т.В. ]. – Київ, 2007. – 34 с. – ISBN 978-966-8670-50-3
614234
   Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. – [Б. м.] : [б. в.]. – 25 с.
614235
  Валлє В. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Стокгольмська конвенція) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 108-110. – ISBN 978-966-378-141-9
614236
  Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 24-42. – ISSN 0132-1331
614237
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 215-233. – ISSN 0132-1331
614238
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 542-566. – ISBN 978-966-8865-81-7
614239
  Бехруз Х. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та ісламські міжнародно-правові документи (компаративістський аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
614240
  Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 158-165. – ISSN 0132-1331
614241
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіційне видання. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7630-16-1
614242
  Грабовська О.О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: значення та специфіка застосування у цивільному процесі України // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 162-170. – ISBN 978-966-520-178-6
614243
  Кампо В. Конвенція про захист прав людини і основополохних свобод 1950 року та Конституційний Суд України (окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 186-198. – ISSN 0132-1331
614244
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.175-204
614245
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав - членів Ради Європи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
614246
  Ярошенко О.М. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини як джерело трудового права України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
614247
   Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації що до жінок. – К, 1995. – 24с.
614248
  Комарук І. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
614249
  Пламенецька О. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0131-2685
614250
  Шпарик Н. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) як джерело екологічного права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 67-70
614251
  Валлє В. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевська конвенція) (1973) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 112-114. – ISBN 978-966-378-141-9
614252
  Левада М. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 126-135. – ISSN 0131-2685
614253
   Конвенція про передачу засуджених осіб // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 149-154


  Підписали Конвенцію держави-члени Ради Європи в Страсбурге, 20 березня 1983 року.
614254
   Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 40 с.
614255
   Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад) : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2009. – 48с.
614256
  Буяджи Г. Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визначення: перспективи для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932
614257
  Литвинчук О. Конвенція Ради Європи: від підписання - до імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 108-112
614258
  Виговський О.І. Конвенція ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105


  Уданій статті аналізуються ключові положення Конвенції ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі 1988 року. Автор визначає концептуальну основу нормативного матеріалу Конвенції, звертає увагу на неоднозначність її формулювань і ...
614259
  Гальчинський А.С. Конвергентний ринок - методологія перспективи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 4-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
614260
  Мудрак Л.М. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013-квітня 2014 // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-129. – ISSN 2310-2837
614261
  Ригованова В. Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямку у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 38-44. – Бібліогр.: С. 43; 13 назв
614262
  Конах В.К. Конвергентно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за кордоном // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 32-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
614263
  Перестюк М.О. Конвергентность систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, Ю.А. Метропольский // Докл. АН УССР Сер. А. : АН УССР, 1983. – С.11-14
614264
  Ярмолюк В.И. Конвергентные границы западно-тихоокеанского типа и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса / В.И. Ярмолюк, М.И. Кузьмин, А.А. Воронцов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1831-1850 : рис. – Библиогр.: с. 1847-1850. – ISSN 0016-7886
614265
  Гаркавец А.Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI-ХVII вв. / А.Н. Гаркавец. – Москва, 1979. – 100с.
614266
   Конвергенция библиометрических проектов / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, А.Ю. Кузнецов, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 30-38. – ISSN 2224-1825


  Предложено концепцию конвергенции международных и национальных библиометрических проектов. Обосновано целесообразность выбора Google Scholar в качестве базовой платформы консолидации библиометрических данных. Определены элементы коммуникативного ...
614267
  Дрейзис Ю.А. Конвергенция вербального и визуального в современной китайской поэзии // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 84-90. – (Востоковедение ; № 2, апрель - июнь). – ISSN 0201-7385
614268
  Медведкин Т.С. Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 105-112
614269
  Пак Е.М. Конвергенция жанров сетевой журналистики : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 268-276. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
614270
  Клочкова Ю.А. Конвергенция законодательств в геополитических рамках Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Создание единого политического союза невозможно без экономической интеграции, которая, в свою очередь, требует правового оформления. Правовое сближение представляется как устранение различий в национальном регулировании посредством договоренностей ...
614271
  Перегудов Сергей Петрович Конвергенция по-российски: "золотая середина" или остановка на полпути? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
614272
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков / Г.Г. Якобсон. – 2с.
614273
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 2. Крылья мельчайших насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
614274
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 3. Внешние паразиты животных из класса насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
614275
  Величковский Б. Конвергенция сознания и технологический прогресс // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0208-0621


  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Успешное развитие нашей цивилизации возможно лишь при условии плодотворного сотрудничества фундаментального и прикладного в когнитивной науке.
614276
  Пивовар С.Ф. Конвергенції теорія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 204-205. – ISBN 966-642-073-2
614277
  Козюк В.В. Конвергенційні тенденції у сфері інституціональної організації центральних банків в умовах глобалізації: роль МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 170-175
614278
  Бойченко М.І. Конвергенція / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 205-206. – ISBN 966-642-073-2
614279
  Черняк О.І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічного розвитку країни / О.І. Черняк, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянута динаміка світових витрат на оборону та військові конфлікти та їх синергія з економічним розвитком. Використано аналіз сценаріїв та економетричний аналіз для дослідження ефекту конвергенції витрат на оборонний комплекс та економічним ...
614280
   Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [Бажал Ю.М. та ін. ; редкол.: Бажал Ю.М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." (НаУКМА), Каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НаУКМА. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 162, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-615-022-0
614281
   Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Лук"яненко Д.Г. та ін. ; пер. з пол. Л.М. Бондарчук, А.С. Міхайлєвич] ; за наук. ред. Д. Лук"яненка, В. Чужикова, М. Г. Вожняка ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 719, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 362-414. – Бібліогр.: с. 678-703. – ISBN 978-966-483-339-1
614282
  Ревчун Б.Г. Конвергенція макро- та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "економікс" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 31-36. – (Економічні науки ; вип. 24)
614283
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268-273
614284
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 65-70
614285
  Дубовик О. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу / О. Дубовик, Т. Ковальчук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 16-28. – ISSN 2409-9260
614286
  Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-41. – ISSN 1993-6788
614287
  Кучерова І.М. Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 400-404. – ISSN 2308-1988
614288
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
614289
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 196-232. – Бібліогр.: л. 174-195
614290
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35. – Бібліогр.: с. 26-31, 33-34


  Проаналізовано чинники та принципи розвитку конвергенції систем корпоративного управління в умовах глобалізації, надано окремі рекомендації щодо вдосконалення системи корпоративного управління в Україні.
614291
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35.
614292
  Куцалб-Бонк Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення Європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 37-40. – ISSN 2071-4653
614293
  Науменко Ж.Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 255-261
614294
  Чужиков В. Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель) : Упрвління економікою: теорія і практика / В. Чужиков, Ю. Ревенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
614295
  Тіщенко А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 17-21. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на систематичне удосконалення професійної компетентності
614296
  Катцоулі Е.Ф. Конвергенція у ПІІГІ (країнах - членах Єврозони) / Е.Ф. Катцоулі, Н. Капулас // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 436-448. – ISSN 1684-906Х


  ПІІГІ - Португалія, Ірландія, Італія, Греція, Іспанія.
614297
  Єфремов Д.П. Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 15-19
614298
  Блавацький С.Р. Конвергенція якісної та масової преси Великобританії (кінець XX - початок XXI століття) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 135-139


  Статтю присвячено аналізу конвергенції загальнонаціональної якісної та масової преси Великобританії наприкінці XX — на початку XXI століть. Автор аргументує, що основним фактором, який вплинув на зближення двох категорій преси, була таблоїдизація ...
614299
  Кумахова Зарема Мухадиновна Конверсивные отношения в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кумахова Зарема Мухадиновна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
614300
  Громов К.Я. Конверсионные электроны нейтронодефицитных изотопов лютеция и тулия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Громов К.Я. ; Радиевый ин-т АН СССР. – Ленинград, 1957. – 13 с.
614301
  Загоруйко А.Я. Конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Загоруйко А.Я. ; МГУ. – Москва, 1961. – 24 с.
614302
  Высочинский Ю.И. Конверсия - один из способов пополнения словарного состава современного английского языка (на материале отименных глаголов, образованных в первой половине ХХ столетия) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Высочинский Ю.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 27л.
614303
  Сафронова С.П. Конверсия в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова С. П.; МП СРФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
614304
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В. Шекспира : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 218л. – Бібліогр.:л.193-216
614305
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
614306
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
614307
  Мелман С. Конверсия и разоружение / С. Мелман. – М., 1990. – 150с.
614308
  Гаевая Л.В. Конверсия и фосфорилирование нуклеозидов иммобилизованными ферментами : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Гаевая, Любовь Валентиновна ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1985. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
614309
  Винслав Ю. Конверсия отечественного оборонно-промышленного комплекса: фрагменты ретроанализа и некоторые актуальные выводы // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-54. – ISSN 0130-9757
614310
  Рященко М.Э. Конверсия типа "прилагательно-глагол" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рященко М. Э.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1981. – л.
614311
  Варфоломеев С.Д. Конверсия энергии биокаталическими системами / С.Д. Варфоломеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 256 с. : ил. – Бібліогр.: с. 231-254
614312
  Киреев А.П. Конверсия: разоружение во имя развития / А.П. Киреев. – М., 1990. – 61с.
614313
  Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:13 назв
614314
  Нода О.О. Конверсійний ресурс підприємств оборонно-промислового комплексу України як базовий фактор інноваційного розвитку АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.450-451. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
614315
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті еволюції міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 30-37.
614316
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 37 назв
614317
  Пархомчук О.С. Конверсія в Україні в процесі трансформації сучасної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 152-162.
614318
   Конверсія джгута в постраждалих із масивною зовнішньою кровотечею в разі затримки часу догоспітального етапу / В.О. Крилюк, Д.М. Сурков, І.В. Кузьмінський, М.А. Максименко, О.Є. Крилюк // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 90-95. – ISSN 2312-7104
614319
  Тінка Й. Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа / Й. Тінка, Шт. Крульова // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 26-35. – ISSN 2312-5160


  Досліджено вплив революції в галузі інформаційних технологій та розширення комунікаційних можливостей на роз-виток соціальних і масових комунікацій. Показано, що поява віртуальної реальності змінила значення часопростору і призвела до нової ...
614320
  Лобойко В.О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Лобойко В.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
614321
  Сухорада А.В. Конверсія прикладної геофізики та її "екологізація" - навчально-методичні аспекти : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Проаналізовано тенденції сучасного етапу розвитку прикладної геофізики і принципові корективи навчального процесу вищої школи, які забезпечать адекватну її реакцію на виклик часу.
614322
  Пархомчук Олена Станіславівна Конверсія у контексті системної еволюції міжнародних відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 451л. – Бібліогр.: л.377-451
614323
  Пархомчук О.С. Конверсія як наукова категорія та обєкт міжнародно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одній з найважливіших проблем - проблемі конверсії. Конверсію піддано науковому аналізу як наукову категорію та об"єкт міжнародно-політичного дослідження. Особливу увагу приділено методам дослідження та сучасному стану її розробки. This ...
614324
  Сандій Л.В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 176-179
614325
  Катернюк В.В. Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 212-219. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
614326
  Кульчицький В.І. Конверсія: номінативна сутність та основні моделі (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 329-337


  В статті розглядаються найбільш продуктивні субстантивні моделі словотвору сучасної німецької мови. Аналізуються їх словотворчі значення і номінативна специфіка. Особлива увага приділяється найпоширенішим словотвірним моделям V- N, A -N, A - V, PI/, P ...
614327
  Зуева Э.В. Конверсные отношения в лексике современного английского языка : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуева Э.В.; Лениград. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 18л.
614328
   Конверський Анатолій Євгенович (нар. 1948) // Логіка : словник-довідник / автор-уклад. М.Г. Тофтул ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2012. – С. 138. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-407-9


  Український логик, який проводить дослідження в галузі логики та методології нацуки, автор кількох підручників із сучасної і традиційної логіки.
614329
  Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи : ринок фінансових послуг / М.О. Бурмака, К.М. Борисюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 17-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
614330
  Марчук Б. Конвертація грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю на внесок до його статутного капіталу: проблемні питання застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 397-399
614331
  Марцинковский Д.Б. Конвертельные цехи большой производительности. / Д.Б. Марцинковский, В.А. Погребинский. – М, 1961. – 204с.
614332
  Шаров А. Конвертируемость валют / А. Шаров. – Фастов : Нива, 1996. – 258с. – ISBN 577079450
614333
  Анулова Г.Н. Конвертируемый рубль? / Г.Н. Анулова, И.Г. Доронин. – Москва, 1991. – 63с.
614334
  Будько Євген Конвертовані цінності Саніна : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 14-18 : Фото
614335
  Андрусенко Г. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М.І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 261-272. – ISSN 2224-9516
614336
  Короткий В.А. Конгейм Юліус Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 222. – ISBN 966-06-0393-2
614337
  Аннинский Л. Конгениальная пара // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089
614338
  Клочек Г. Конгеніальність шевченкіани Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 3-9. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
614339
  Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено та проаналізовано нові та традиційні систематизаційні форми. Представлено основні засади забезпечення пертинентності класифікаційних систем шляхом формування концептуальної моделі Індексаційного конгломерату іиформаційно-пошукових ...
614340
  Герасимов В.В. Конгломераты в структуре финансового капитала: На материалах США / В.В. Герасимов. – Саратов, 1975. – 20 с.
614341
  Крылова М.Д. Конгломераты и псевдоконгломераты раннего докембрия / М.Д. Крылова, А.Н. Казаков, Ф.П. Митрофанов. – Ленинград : Наука, 1989. – 55с.
614342
  Глушкова Т. Конгнітивно-прагматичні аспекти газетно-публіцистичного мовлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 8 п. – ISSN 2078-1911
614343
  Олейников И.Н. Конго / И.Н. Олейников. – Москва, 1959. – 69с.
614344
  Манев Георги Конго / Манев Георги. – София : Наука и изкуство, 1962. – 163с.
614345
  Мілодан Конго / Мілодан, І. – Київ, 1964. – 44с.
614346
  Мерлие М. Конго от колонизации до независимости / М. Мерлие. – М., 1965. – 479с.
614347
  Мартынов В.А. Конго под гнетом империализма / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 235с.
614348
  Григор"єва Леся Конго слухає Гайтану : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 8-12
614349
  Олейников И.Н. Конго. Нигерия / И.Н. Олейников. – Москва, 1956. – 30с.
614350
  Бертран Ян Артюс Конго. Река жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
614351
  Штюренберг Михаэль Конго. Река жизни / Штюренберг Михаэль, Паннекук Крис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 124-134 : фото. – ISSN 1029-5828
614352
  Винокуров Ю.Н. Конго. Трудный путь к независимости / Ю.Н. Винокуров. – Москва, 1967. – 200с.
614353
  Бекназар-Юзбашев Конго...третий акт трагедии / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1964. – 32с.
614354
  Лебедев А. Конголезский конфликт и международное сообщество // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт в Африці, у Конго
614355
  Ромаш В.С. Конгрегації Києво-Могилянської академії у XVIII столітті // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 53-56. – ISSN 2311-4258
614356
  Баран О. Конгрегація Пропаганди й українці / Олександер Баран. – Йорктон, 1974. – 37 с. : .
614357
   Конгрес місцевих та регіональних влад України - консолідація заради майбутнього місцевого самоврядування : Збірник документів і матеріалів (квітень 2002 р. - листопад 2003 р.). – Київ, 2003. – 136с.
614358
   Конгрес місцевих та регіональних влад України:Проблеми регіональної політики Украни. Стан місцевого самоврядування та правова політика Конгресу : Збірник документів і матеріалів (грудень 2003 р.). – Київ, 2004. – 176с. – ISBN 966-7270-35-1
614359
  Білоножко Є. Конгрес молодих дослідників релігії // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 227-228. – ISSN 2227-1503


  24 жовтня 2014 р. у КНУ ім. Т. Шевченка пройшов Конгрес молодих дослідниківрелігії "Релігія в сучасній культурі" (до 10-річчя Молодіжної асоціації релігієзнавців). Організаторами заходу виступили кафедра релігієзнавства університету, кафедра ...
614360
  Дудко І. Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних часів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 9-13
614361
  Павлів Б.Д. Конгрес Українських Націоналістів: від збору до збору (1-2-4 8-1993 - 6-16 12 2001) / Павлів Богдан. – Київ, 2002. – 119с.
614362
  Грод П. Конгрес Українців Канади є голосом української громади / розмову вела Лариса Гринда // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 10
614363
  Пономарьова С. Конгрес Українців Канади та його роль у визнанні міжнародною спільнотою Голодомору 1932 - 1933 років геноцидом українського народу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 34-35
614364
  Каліка В.П. Конгрес: роман-есе у віршах / В.П. Каліка. – Львів, 1989. – 182с.
614365
  Голіна В.В. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 169-177. – ISSN 0201-7245
614366
  Гнатюк О. Конгресова діягностика // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 18-20


  Конгрес Міжнародної асоціації україністів(МАУ).
614367
  Сисин Ф. Конгресове життя на межі століть // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 6-8


  Шостий Світовий конгрес центрально-та східноєвропейських студій і дев"ятнадцятий Міжнародний конгрес історичних наук відбулися майже через десять років після того, як було відновлено незалежність України.
614368
   Конгресс-отель DON-PLAZA: как во время кризиса выходить на рынок делового туризма : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 25
614369
   Конгресс-холл "Югорский" расширяет потенциал курорта : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 30
614370
  Демишина Ольга Конгресс - отель "Дон Плаза" в Ростове-на-Дону : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 77 : Фото
614371
  Биджаретти Л. Конгресс / Л. Биджаретти. – М, 1965. – 143с.
614372
  Травкина Н.М. Конгресс 110-го созыва: демократы у руля законодательной власти // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 71-86. – ISSN 0321-2068


  Внутрішня політика США
614373
  Лакиев Ал. Конгресс в Вашингтоне в 1857 году / Ал. Лакиев. – 333-372с.
614374
  Веремьева Е.М. Конгресс и администрация: новое в расстановке сил // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 5 (61) : Актуальные моменты. Особенности социально-политического положения в США. Формирование научно-технической политики. Положение инженерных кадров. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-56
614375
  Семенцов Н.Ю. Конгресс и гражданские права американцев (1945-1953 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 59-74. – ISSN 0321-2068
614376
  Климов Д.В. Конгресс и Договор по ПРО // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – C. 10-26
614377
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении Азербайджана в середине 2010-х годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 63-73. – ISSN 0321-2068


  После периода самоограничения в отношении партнерства с Азербайджаном США с середины 2010-х годов перешли к активному взаимодействию в сфере экономики и безопасности. Роль Конгресса США в развитии американо-азербайджанских отношений.
614378
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 57-70. – ISSN 0321-2068
614379
  Самуйлов С.М. Конгресс и торговые отношения США с Россией / С.М. Самуйлов, М.В. Братерский // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 5 (533). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
614380
   Конгресс народов в защиту мира. – М, 1953. – 39с.
614381
   Конгресс народов в защиту мира. – М, 1954. – 1112с.
614382
  Лазарев М.И. Конгресс народов в защиту мира и основные принципы международного права / М.И. Лазарев. – Москва, 1953. – 72с.
614383
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 8. – 2005. – [ 7 ], 322 с. + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
614384
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 9 - 16. – 2005. – [ 7 ] с., с.323-634 + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 1 -8 / Л. Р. Хаббард
614385
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: главный указатель, лекции, материалы для справки и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 65 с. : ил. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций и глоссарий ; лекц. 1 - 8 / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
614386
  Михайлов Б.Я. Конгресс производственных профсоюзов США. 1935-1955. / Б.Я. Михайлов. – М., 1959. – 628с.
614387
  Иванов Ю.А. Конгресс США и внешняя политика. / Ю.А. Иванов. – М, 1982. – 214с.
614388
  Савельев В.А. Конгресс США и проблема ограничения вооружений // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 56-73
614389
   Конгресс США и проблемы внешней и военной политики. – М, 1989. – 146с.
614390
  Громыко А.А. Конгресс США. (Выборы, организация, полномочия) / А.А. Громыко. – М., 1957. – 191с.
614391
  Димитров Иван Конгрессный туризм выгоден : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 78
614392
   Конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70-78
614393
   Конгрессный туризм: Диагноз ясен : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70
614394
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 22). – ISBN 978-966-458-512-2
Кн. 1. – 2013. – 185, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины. – Библиогр. в подстроч. примеч.
614395
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-458-513-9
Кн. 2. – 2013. – 181, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
614396
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 24). – ISBN 978-966-458-514-6
Кн. 3. – 2013. – 167, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
614397
  Саннікова О.П. Конгруентність як інтегральна властивість особистості психолога // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 36-41
614398
  Волошина Т.В. Конгруенції підстановочних зображень скінченної інверсної симетричної напівгрупи ISn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено степені транзитивних підстановочних зображень інверсної симетричної напівгрупи ISn . Ключові слова: конгруенція, інверсна симетрична напівгрупа, підстановочне зображення. We have counted the degrees of transitive permutation representations ...
614399
  Пинус А.Г. Конгруэнц-модулярные многообразия алгебр. / А.Г. Пинус. – Иркутск, 1986. – 131с.
614400
  Максимович Г.А. Конгурская ледяная пещера. / Г.А. Максимович. – Молотов. – 4с.
614401
  Шмігер Т. Кондакарна поетика житійної літератури як проблема перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 68-81. – ISSN 2078-340X
614402
  Жулковський Б. Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-115. – ISSN 1728-6875
614403
  Буштян Л.В. Конденсаторно-динамическое торможение электроприводов с асинхронными к.-з. двигателями : Автореф... канд.техн.наук: 232 / Буштян Л.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
614404
  Семякин Ф.В. Конденсаторные микрофоны ненаправленного приема : методическое пособие / Ф.В. Семякин. – Ленинград
Ч. 1. – 1972. – 135 с..
614405
   Конденсаторные преобразователи в автоматике и системах управления. – М, 1969. – 72с.
614406
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий / В.П. Ильяшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 153 с.
614407
  Михайлов И.В. Конденсаторы / И.В. Михайлов, А.И. Пропошин. – М, 1965. – 32с.
614408
  Горячева Г.А. Конденсаторы / Г.А. Горячева, Е.Р. Добромыслов. – Москва, 1984. – 88 с.
614409
   Конденсаторы бумажные герметические проходные типа КПБ до 70а : ГОСТ 6760-53. – Москва, 1959. – 21с.
614410
  Незнайко А.П. Конденсаторы и резисторы / А.П. Незнайко, Б.Ю. Геликман. – Москва, 1974. – 111 с.
614411
  Малинин Р.М. Конденсаторы и сопротивления / Р.М. Малинин. – Москва, 1959. – 175 с.
614412
  Азарх С.Х. Конденсаторы переменной емкости / С.Х. Азарх. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 328 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (
614413
   Конденсаторы при несинусоидальных напряжениях. – Кишинев, 1977. – 100 с.
614414
  Жиров Г.А. Конденсаторы, применяемые в радиотехнике / Г.А. Жиров. – Москва-Ленинград, 1950. – 188 с.
614415
  Ерофеев Виктор Владимирович Конденсаты месторождений Восточной Туркмении как хим. сырье : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Ерофеев Виктор Владимирович; АН ТССР. ин-т химии. – Ашхабад, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
614416
  Левушкина С.В. Конденсации а и -гептилбутиролактонов с аренами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Левушкина С. В.; АН УзССР, Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 20л.
614417
  Лабудинский И.П. Конденсации двутретичных гликолей с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: / Лабудинский И.П.; Среднеазиатский гос. ун-т. Каф. органической хим. – Ташкент, 1951. – 8л.
614418
  Рачинский М.З. Конденсационные воды газовых и газоконденсатных залежей. / М.З. Рачинский. – М., 1981. – 83с.
614419
  Джандосова К.Д. Конденсационные катионообменники на оснвое дифенилоксаида : Автореф... канд. хим.наук: / Джандосова К. Д.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 30л.
614420
  Слесарева Л.А. Конденсация L, W --гликолей по реакции Марковникова-Гербе и исследование некоторых свойств полученных продуктов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Слесарева Л.А.; Моск.ин-т тонкой хим.технол. – М, 1980. – 24л.
614421
  Керимова Н.Г. Конденсация а-окисей с карбонильными соедиениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Керимова Н.Г.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова АН АзССР. – Баку, 1969. – 29л.
614422
  Ильясов Е.Г. Конденсация альфа-тениллития с азот-, серусодержащими гетероциклическими кетонами, синтез некоторых потенциальлно биологически активных гетероциклов. : Автореф... кандидат хим.наук: 02.00.03 / Ильясов Е.Г.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
614423
  Мовсумзаде Э.М. Конденсация альфа, бета-ненасыщенным систем с гидридсиланами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мовсумзаде Э.М.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 32л.
614424
  Нугуманов З.З. Конденсация ароматических шиффоновых оснований с циклическими b-дикетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Нугуманов З.З.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
614425
  Адомайтене С.В. Конденсация виниловых эфиров с амидами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адомайтене С.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1964. – 15 с.
614426
   Конденсация водяных паров в почвогрунтах и приземном слое : Библиораф. указ. 1877-1987 гг. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 76с. – ISBN 5-628-002206-2
614427
  Гончар Н.С. Конденсация и кристаллизация. Математические аспекты теории / Н.С. Гончар. – Киев : Наукова думка, 1991. – 200 с.
614428
  Шведов В.И. Конденсация иминов ацетилаценов с 1,4-хинонами : Автореф... канд .хим.наук: / Шведов В. И.; М-во здравоохран. ССР, Науч. иссл. хим-фарм. ин-т. – М., 1962. – 10л.
614429
  Паулиньш Я.Я. Конденсация индандиона -- 1,3, с алифатическими альдегидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 344 / Паулиньш Я.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1969. – 22л.
614430
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений в о-аминофенилмеркаптанами : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 14л.
614431
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений с о-аминофенилмеркаптанами : Дис... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; КГУ. – Киев, 1954. – 142л.
614432
  Глонти Г.Ш. Конденсация крезолов и нафтолов с непредельными спиртами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Глонти Г.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21л.
614433
  Мушкало Л.К. Конденсация неопределенных карбонильных соединений с 1,2- аминомеркаптанами, 1,2- диаминами и тиоамидами карбоновых кислот : Автореф. дис. ... док. хим. наук / Мушкало Л.К. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 27 с.
614434
  Мушкало Л.К. Конденсация О-алюмиофенолов с ненаст... / Л.К. Мушкало, 1953
614435
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминоитеофенола с 2-цикленонами и эпоксикетонами : Дис... канд.хим.наук: / Коваленко Л.Г.; КГУ. – К, 1969. – 151л. – Бібліогр.:л.143-151
614436
  Щейко Д.И. Конденсация О-аминоселенофенола с непредельными карбонильными соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щейко Д.И. ; КГУ. – Киев, 1965. – 19 с.
614437
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминотиофенола с 2-цикленонами и альфа-эпоксикетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Коваленко Л.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
614438
  Мушкало Л.К. Конденсация ортоаминомиофеско с ацетоном / Л.К. Мушкало, 1951
614439
  Исмаилов П.Х. Конденсация производных акриловой кислоты со спиртами и меркаптанами. : Автореф... канд. хим.наук: / Исмаилов П.Х.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1967. – 20л.
614440
  Астахова Н.К. Конденсация пропиофенона и метиленбис-пропиофенона с формальдегидом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Астахова Н.К.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 14 с.
614441
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме яз. экономии). : Автореф... наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
614442
  Исаева Галина Тимофеевна Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии). : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Галина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.185-240
614443
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
614444
  Баранова А.И. Конденсация серной кислоты в аппаратах барботажного типа без применения холодильников. : Автореф... канд. техн.наук: / Баранова А.И.; Гос. ком-т Совета Министров СССР по химии. – М., 1958. – 18л.
614445
  Черняев Борис Владимирович Конденсация фенола с карбонильными соединениями в присутствии фенолята алюминия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Черняев Борис Владимирович; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1988. – 224л. – Бібліогр.:л.176-197
614446
  Харченко В.Г. Конденсация циклогесанона с бензальдегидом и фурфролом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко В.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 16л.
614447
  Солдатова В.А. Конденсация этилена а аллихлорида с алкилхлорциклогексанами и некоторые химические превращения продуктов реакции. : Автореф... канд. хим.наук: / Солдатова В.А.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
614448
  Вахрушев Б.А. Конденсаційна складова підземного живлення річок і джерел Кримсько-Кавказького карстового регіону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 283-289 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
614449
  Киричевский Г.А. Конденсаційний ріст мікронних крапель етанолу в перехідному режимі / Г.А. Киричевский, В.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 346-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Проведено експериментальне дослідження конденсаційного росту мікронних крапель етилового спирту за допомогою камери Вільсона в діапазоні температур 266...279 К та швидкостей росту (2.7...4.7)х10[верхній індекс -5] кв.см/с в перехідному режимі. З ...
614450
  Колісник П.І. Конденсація водяної пари повітря в грунтах степових районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 70-76. – Бібліогр.: 19 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
614451
  Ткаченко К.Д. Конденсація вологи в суглинистих грунтах лісостепу / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 144-148 : Табл.
614452
  Галущак І. Конденсоване сонце в кишені // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Про наукову розробку науковців НУ "Львівська політехніка" - гнучкі суперконденсатори.
614453
  Гись В.Ю. Конденсовані 1,2,4-тіадіазепін-3,3-діоксиди / В.Ю. Гись, Д.С. Мілохов, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 89
614454
   Конденсовані бензотіазоли і бензоімідазоли для ацидиметрії біологічних рідин / М.О. Борисова, В.О. Кир’якулов, А.М. Макеєв, Р.В. Шемеген, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10
614455
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
614456
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. + Додатки: л.192-199. – Бібліогр.: л.170-191
614457
  Затовський І. Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності утворення фосфатів титану в розплавах поліфосфорних кислот для систем типу Ti–P2O5–Н2O, Ti2O3–P2O5–Н2O, TiN–P2O5–Н2O та в присутності оксидів лужних металі (літій, натрій, калій). Встановлено особливості кристалізації фосфатів ...
614458
  Андреев Г.В. Кондерский массив ультраосновных и щелочных пород / Г.В. Андреев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 80с.
614459
   Кондитерская и макаронная промышленность СССР. – М, 1930. – 331с.
614460
  Френкель М.В. Кондитерская промышленность СССР за 15 лет. / М.В. Френкель. – М, 1932. – 32с.
614461
  Морозов Н. Кондитерское изделие времен Чаушеску-от восхищения к поношению. И обратно. // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.32-33. – ISSN 0234-1670


  [Период правления Чаушеску.]
614462
  Олещук В.І. Кондифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Олещук В. І.; НАН Укр., Ін-т електродинаміки. – К., 1999. – 34л.
614463
  Протасов Г.А. Кондиции и проекты 1730 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов Г.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 17л.
614464
  Волощук С.Н. Кондиционирование воздуха на глубоком руднике. / С.Н. Волощук. – Москва, 1975. – 151с.
614465
  Жадан В.З. Кондиционирование воздуха при хранении сочного растительного сырья : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 194 / Жадан В.З. ; Одес. технол. ин-т пищевой холодильной пром-сти. – Одесса, 1969. – 49 с.
614466
   Кондиционирование опресненной дистилляцией воды. – К, 1990. – 244с.
614467
  Чалий С. Кондиції опозиції // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 1812--514Х
614468
   Конділенко Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 289. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
614469
   Конділенко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 275-276 : фото
614470
  Кононенко Т.П. Кондільяк Етьєн Бонно де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346-347. – ISBN 966-316-069-1
614471
  Кусаинова А.К. Кондоминиум по законодательству республики Казахстан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
614472
  Яровой А.Ф. Кондопога / А.Ф. Яровой. – Петрозаводск, 1967. – 44с.
614473
  Грау Ш.Э. Кондор улетает / Ш.Э. Грау. – М., 1974. – 352с.
614474
  Бадентер Е. Кондорсе (1743-1794). Інтелектуал у політиці = Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique / Елізабет Бадентер, Роберт Бадентер ; з фр. пер. С. Глухова ; [худ. оформ. В. Василенка]. – Київ : Юніверс, 2008. – 566, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 966-8118-57-X
614475
  Кононенко Т.П. Кондорсе (Marquis de Condorcet) Марі Жан Антуан Нікола // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347. – ISBN 966-316-069-1
614476
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Ростов -на-Дону, 1951. – 420с.
614477
  Петров Д.И. Кондрат Булавин / Д.И. Петров. – М., 1955. – 470с.
614478
  Петров Д.И. Кондрат Булавин / Д.И. Петров. – Владимир, 1962. – 480с.
614479
  Петров Д.И. Кондрат Булавин : Роман / Д.И. Петров. – Москва : Художня література, 1970. – 496с.
614480
  Казека Я. Кондрат Крапива. / Я. Казека. – Москва, 1967. – 142 с.
614481
  Куличкин С.П. Кондратенко / С.П. Куличкин. – М., 1989. – 286с.
614482
   Кондратенко Сергій Вікторович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 43-44
614483
  Пронштейн А.П. Кондратий Афанасьевич Булавин / А.П. Пронштейн, Н.А. Минников. – М., 1988. – 133с.
614484
  Задонский Н.А. Кондратий Булавин / Н.А. Задонский. – М., 1959. – 207с.
614485
  Готовцева А. Кондратий Рылеев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 2 (1004). – С. 53-59. – ISSN 0130-1640
614486
  Бестужев Н.А. Кондратий Федорович Рылеев / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва : Альциона, 1919. – 63 с. – На обл.: Рылеев. – (Декабристы)


  На кн. № 38744, на обл. фамилия и год 1922
614487
  Мордовченко Н. Кондратий Федорович Рылеев. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1948. – 3-22с.
614488
  Алферова Л.Н. Кондратий Федорович Рылеев. 1795-1826 / Л.Н. Алферова. – Москва, 1951. – 32с.
614489
  Линниченко А. Кондратий Федорович Страшкевич : Некролог / А. Линниченко // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 10с.
614490
  Кабелите Стефания Миколо Кондратович и Литва : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.63 / Кабелите Стефания Миколо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
614491
  Куренной Е.Е. Кондратово новоселье: Очерки, публицистика. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1976. – 183с.
614492
  Галич О. Кондратьев і Україна
614493
   Кондратьев Н.Д., Макаров Н.П., Чаянов А.В., Челинцев А.Н. : Указатель литературы. – Москва, 1988. – 68с. – (Народное хозяйство СССР)
614494
   Кондратьевой Евдокии Николаевне - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
614495
   Кондратьевщина : сборник. – Москва, 1930. – 128с.
614496
  Кассиль Л.А. Кондуит / Л.А. Кассиль. – М., 1988. – 605с.
614497
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Петрозаводск, 1957. – 273с.
614498
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – К., 1990. – 275с.
614499
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – М., 1990. – 254с.
614500
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания. Дорогие мои мальчишки. Линия связи / Лев Кассиль. – Москва : Правда, 1982. – 463 с.
614501
  Кассиль Л.А. Кондуит. Последняя повесть о гимназии / Л.А. Кассиль. – М., 1933. – 176с.
614502
  Бейсова М.П. Кондуктометрические методы анализа природных вод. : Автореф... канд. хим.наук: / Бейсова М.П.; АН СССР. Гидрохимич. ин-т. – Новочеркасск, 1961. – 14л.
614503
  Шауб Ю.Б. Кондуктометрические методы в морских исследованиях. / Ю.Б. Шауб. – М., 1988. – 247с.
614504
  Рабинович Ф.М. Кондуктометрический метод дисперсионного анализа / Ф.М. Рабинович. – Л., 1970. – 176с.
614505
  Буракова Т.П. Кондуктометрический метод титрования неводных ростворов органических кислот и аминов с индикацией по току : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Буракова Т. П.; Моск. хим.технол. ин-т им. Менделеева. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
614506
  Яковлева Т.И. Кондуктометрическое исследование каталогизаторов жидкофазной гидрогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Яковлева Т.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
614507
  Майофис С.Л. Кондуктометрическое определение слабых оснований и их солей : Автореф... канд. хим.наук: / Майофис С. Л.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
614508
  Арбатский А.П. Кондуктометрическое титрование электролитов в диоксан-водной среде и полиэлектролитов в воде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Арбатский А.П.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27
614509
  Лопатин Б.А. Кондуктометрия / Б.А. Лопатин. – Новосибирск, 1964. – 280с.
614510
  Лукьянов Ф. Кондуктор выходит из тени // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 32 (5141). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  20 лет спустя после казни Николае и Елены Чаушеску в Бухаресте, похоже, нашли их могилы
614511
  Стрельська Л.І. Кондуфор Юрій Юрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 217. – ISBN 96966-8060-04-0
614512
   Кондуфор Юрій Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 188-189. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
614513
  Мысовская Р.М. Кондцентрация напряжения в пластинках, ославленных криволинейными отверстиями с большими кривизнами в угловых точках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мысовская Р.М.; Ан УССР.Ин-т прикладной математики и механики Ан УССР. – Донецк, 1971. – 12л.
614514
  Акмолдоева Бубуира Бородоевна Коневодства в системе традиционного хозяйства киргизов (конец XIX - начало XXв.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Акмолдоева Бубуира Бородоевна ; МГу им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с.
614515
  Рогалевич М.И. Коневодство Якутской АССР. / М.И. Рогалевич. – М.-Л., 1941. – 76с.
614516
   Коневоды. – М., 1987. – 48с.
614517
   Коневоды. – М., 1991. – 47с.
614518
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1930. – 104с.
614519
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1944. – 112с.
614520
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1947. – 96 с.
614521
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1949. – 100 с.
614522
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 216 с.
614523
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1955. – 73с.
614524
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1961. – 185с.
614525
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1965. – 96с.
614526
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1968. – 144с.
614527
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1974. – 108с.
614528
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; худож. М. Карпенко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 124 с. : ил. – Мниатюрное издание в суперобл.
614529
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
614530
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
614531
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 334с.
614532
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1979. – 134с.
614533
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1983. – 134с.
614534
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; [вступ. ст., с. 6-35, слов., прил. В.Г. Уткова ; худож. Г.К. Спирин]. – Москва : Книга, 1984. – 221с. : ил. – В вып. дан. авт.: Петр Петрович [!] Ершов. - Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
614535
   Конек-горбунок. – К., 1986. – 184с.
614536
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1987. – 108с.
614537
  Ершов П.П. Конек-горбунок : Книга для чтения для говорящих на французском языке / П.П. Ершов. – Москва : Русский язык, 1989. – 126с.
614538
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1991. – 63с.
614539
   Конек-Горбунок. – Киев, 1986. – 182с.
614540
   Конек-горбунок [Електронний ресурс] : фильм-балет по сказке П. Ершова, по мотивам хореографии А. Сен-Леона, М. Петипа, А. Горского. – Москва : "Кордис&Медиа", 2006. – 1DVD. – заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Русский классический балет)
614541
  Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Ручеек", 1906. – 72 с. – Экз. дефектный, без обл. и отс. с. 71-72
614542
  Басов-Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – 2-е изд., перер. – Петроград : Книгоиздат "Народная воля", 1917. – 64 с.
614543
   Коненков / Ю Бычков, А, , . – М. – 315с.
614544
  Каменский А.А. Коненков / А.А. Каменский. – Москва, 1962. – 371с.
614545
  Бычков Ю.А. Коненков / Ю.А. Бычков. – 2-е. – М, 1985. – 315с.
614546
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом репродукций. – Москва, 1978. – 383с.
614547
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом.. – Ленинград, 1978. – 19с.
614548
   Коненков Сергей Тимофеевич. Выставка произведений. Москва. 1975. Каталог. – М., 1975. – 44с.
614549
   Коненков Сергей. Альбом.. – Ленинград, 1977. – 240с.
614550
  Корогод Лариса Петрівна Конепція української національної самосвідомості в політичних поглядях М.Грушевського : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Корогод Лариса Петрівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 189л. – Бібліогр.:л.171-189
614551
  Рытхэу Ю.С. Конергинская волшебница / Ю.С. Рытхэу. – Магадан, 1960. – 28 с.
614552
  Дубровин Б.С. Конеу безмолвию / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 175с.
614553
  Гордеева В.И. Конец-молчание... / В.И. Гордеева. – М, 1976. – 235с.
614554
  Иванкин А.В. Конец "Гончих псов" / А.В. Иванкин. – Москва : Военное издательство, 1987. – 336с.
614555
  Ключарев Г.В. Конец "Зимней грозы" / Г.В. Ключарев. – М., 1983. – 238с.
614556
  Буханов М.С. Конец "Золотой пуговицы" / М.С. Буханов. – Вологда, 1957. – 142с.
614557
  Сизов Н.Т. Конец "Золотой фирмы" / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 47с.
614558
  Медведев Д.Н. Конец "осиного гнезда" // Это было под Ровно : повести / Д.Н. Медведев. – Москва : Правда, 1987. – С. 199-495. – (Мир приключений)
614559
  Зайченко Николай Конец "Пиратского Вавилона" : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46-47 : Іл.
614560
  Вересов А.И. Конец "Русской Бастилии" / А.И. Вересов. – Ленинград, 1964. – 416с.
614561
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – М., 1938. – 48с.
614562
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
614563
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Чебоксары, 1983. – 256с.
614564
  Мыциков М.И. Конец "Тайфуна" / М.И. Мыциков. – Киев : Політвидав України, 1985. – 240с.
614565
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – М, 1985. – 350с.
614566
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 380 с.
614567
  Семенов Ю.И. Конец "черной тропы" / Ю.И. Семенов. – Донецк, 1987. – 246с.
614568
  Ляпин А.Д. Конец "Чертовой пасти". (Докум. повесть о подвиге Героя Сов. Союза А.Буюклы). / А.Д. Ляпин. – Петропавловск-Камчатский, 1975. – 72с.
614569
  Муратов Сергей Конец 70-х : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-174
614570
  Чирва Ф.Е. Конец авантюры / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1989. – 222с.
614571
  Вольфсон Б. Конец авантюры барона Врангеля / Б. Вольфсон. – Симферополь, 1940. – 120с.
614572
  Сказкин С. Конец австро-русско-германского союза. / С. Сказкин. – М.
1. – 1928. – 356с.
614573
  Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. / С.Д. Сказкин. – М., 1974. – 272с.
614574
  Булатов И. Конец Алмаса / И. Булатов. – Махачкала, 1973. – 79с.
614575
  Чейз Д.Х. Конец банды Спейда / Д.Х. Чейз. – М., 1991. – 127с.
614576
  Майборода Наталья Конец банковской тайны даже в Швейцарии. Секретные материалы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 34-41 : фото
614577
  Поляков Ю.А. Конец басмачества / Б.А. Поляков, А.И. Чугунов ; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1976. – 181, [3] с. – (Серия "История нашей Родины")
614578
  ЧАчко Конец белого ордена. / ЧАчко. – М., 1968. – 110с.
614579
  Зверев М.Д. Конец белого пятна (Об исследовании пустыни Бет-Пак-Далу зоологом В.А.Селевиным) / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1955. – 100с.
614580
  Рейн Гейнц Конец Берлина / Рейн Гейнц. – Москва, 1948. – 364с.
614581
  Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.29-44. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
614582
  Сепульведа Альмарса Альберто Конец биполярной системы и Латинская Америка // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х


  [Международная политическая система в эпоху холодной войны.]
614583
  Якутенко Ирина Конец Биткоина. Куда заведет золотая лихорадка ХІ века. Новое золото / Якутенко Ирина, Апресов Сергей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 82-89 : фото
614584
  Хабиб А. Конец большого горя / А. Хабиб. – М., 1986. – 192с.
614585
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1965. – 112с.
614586
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1966. – 407с.
614587
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1969. – 367с.
614588
  Минна Р.Р. Конец Босого : рассказы и повесть : пер. с эст. / Ромуальд Минна. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 191 с.
614589
  Лемонье Камиль Конец буржуа / Лемонье Камиль. – Москва : Художественная литература, 1985. – 302с.
614590
  Лемонье Камиль Конец буржуа. / Лемонье Камиль. – М.Л., 1963. – 331с.
614591
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
614592
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
614593
  Антокольский П.Г. Конец века / П.Г. Антокольский. – Москва, 1977. – 80с.
614594
  Садовяну И.М. Конец века в Бухаресте / И.М. Садовяну. – Москва, 1986. – 414с.
614595
  Исаев И. Конец вечного спора // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-44. – ISSN 0132-2036


  Порівняння християнства з іудаїзмом.Православіє в Росії.
614596
  Рытхэу Ю.С. Конец вечной мерзлоты : роман / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352 с.
614597
  Туров О. Конец вечной революции // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 35. – С. 48-53


  Політика лівії, Муаммар Каддафи
614598
  Азимов А. Конец вечности : роман / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина ; послесл. Э.А. Араб-оглы]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 255 с. : портр. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 9)
614599
  Азимов А. Конец вечности : роман : пер. с англ. / А. Азимов ; [послесл.: Р.Б. Сулейманова, Н.Д. Ситько]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 288 с. : ил. – (Научная фантастика)
614600
  Азимов А. Конец вечности : науч.-фантаст. романы : пер. с англ. / Айзек Азимов ; послесл. Г. Гуревич ; ил. А. Кукушкина. – Москва : Правда, 1990. – 478, [2] с. : ил. – (Мир приключений)
614601
  Азимов А. Конец Вечности / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина] // [Избранное] : [пер. с англ.] / А. Азимов, Г. Уэллс. – Кишинев : Штиинца, 1983. – С. 281-434 : ил. – (Серия научной фантастики "Икар")
614602
  Азимов А. Конец вечности. Я - робот / Айзек Азимов. – Москва : Все для вас, 1992. – 380, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 7). – ISBN 5-86564-008-9
614603
  Канторович В.Я. Конец Винокурова. / В.Я. Канторович. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 68 с.
614604
  Чагадаева О. Конец винополии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 141-143. – ISSN 0235-7089


  Россия: государственная инициатива по борьбе с пьянством накануне Первой мировой войны.
614605
  Дженчураев Д. Конец волчьей стаи / Д. Дженчураев. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 267с.
614606
  Фомин Д. Конец воображаемого постсоветского благополучия / Д. Фомин, Г. Ханин // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
614607
  Щекин Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатологические эссе / Георгий Щекин; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 152с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-462-7
614608
  Федоров Л.А. Конец Гиблой елани / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1978. – 191с.
614609
  Голсуорси Д. Конец главы / Д. Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 880 с.
614610
  Голсуорси Д. Конец главы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 880 с.
614611
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Девушка ждет / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
614612
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Пустыня в цвету / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
614613
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : На другой берег / пер. В. Станевич. – 1961. – 431 с.
614614
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Джон Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 720 с.
614615
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1984. – 718 с.
614616
  Авдеев В.Ф. Конец Губана : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1959. – 322 с. : ил.
614617
  Берзин Ю.С. Конец девятого покла / Ю.С. Берзин. – Л, 1929. – 160с.
614618
  Берзин Ю.С. Конец девятого полка. Повести и рассказы / Ю.С. Берзин. – Ленинград, 1968. – 262с.
614619
  Кларк А.Ч. Конец детства. / А.Ч. Кларк. – М, 1991. – 237с.
614620
  Лисянский А.С. Конец Дикого поля / А.С. Лисянский. – Донецк, 1973. – 127с.
614621
  Самойлов Д. Конец Дон-Жуана : Комедия // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С. 216-225. – ISSN 0042-8779
614622
  Толкунов А.Л. Конец дороги / А.Л. Толкунов. – М., 1985. – 96с.
614623
  Скворцов В.Н. Конец дороги мандаринов. / В.Н. Скворцов. – Москва : Мысль, 1979. – 236с.
614624
  Елисеев Е.С. Конец дощатого городка / Е.С. Елисеев. – Москва, 1959. – 94с.
614625
  Ходза Н.А. Конец дракона / Н.А. Ходза. – Л., 1967. – 151с.
614626
  Тухтабаев Х. Конец Желтого Дива : приключенческий роман / Х. Тухтабаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 271 с.
614627
  Валлерстайн И. Конец знакомого мира = The end of the world as we know it. Social science for the twenty-first century : Социология 21 века / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества; Иммануэль Валлерстайн. – Москва : Логос, 2003. – 368с. – ISBN 5-94010-255-7
614628
  Кук П.С. Конец Золотого зуба. / П.С. Кук. – Одесса, 1958. – 84с.
614629
  Рачков П.А. Конец и бесконечность философии (концепции, их истоки и историко-смысловое значение) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.3-28. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
614630
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало / Л.Н. Гумилев. – М., 1994. – 541с.
614631
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало : [популярные лекции по народоведению] / Л.Н. Гумилев. – Санкт-Петербург ; Москва : Кристалл ; АСТ, 2002. – 416 с. – Библиогр.: с. 407-412. – (Б-ка мировой литературы ; Вехи истории). – ISBN 5-9503-0026-2
614632
  Райнис Я. Конец и начало : стихи / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1972. – 251с.
614633
  Митина Душан Конец игры / Митина Душан. – Москва : Радуга, 1988. – 256 с.
614634
  Коробков Г.Я. Конец игры / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1989. – 141с.
614635
  Кортасар Х. Конец игры / Хулио Кортасар; Пер. с испан. – Москва : АСТ. Ермак, 2003. – 192с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-019186-3; 5-9577-0238-2
614636
  Бондарев А. Конец империи зла // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 6 (183), 15 февраля 2018. – С. 54-58
614637
  Подцероб А. Конец исламизма в арабском мире? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 32-46. – ISSN 0130-9625
614638
  Билинский В. Конец каникулам / В. Билинский. – Москва : Радуга, 1984. – 206 с.
614639
  Калиновский Г.М. Конец караванной тропы / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1955. – 176 с.
614640
  Полянов Н.Е. Конец карнавального принца. / Н.Е. Полянов. – М., 1975. – 63с.
614641
  Увейс Я. Конец карьеры Глабба в Иордании / Я. Увейс. – М, 1958. – 111с.
614642
  Островер Л.И. Конец Княжеострова / Л.И. Островер. – Л., 1930. – 292с.
614643
  Левитин М.Е. Конец короля "липы" / М.Е. Левитин. – М, 1962. – 222с.
614644
  Котов Д.Н. Конец кривой тропы. / Д.Н. Котов, С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1962. – 127с.
614645
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела / Ч. Аширов. – Ашхабад, 1952. – 167 с.
614646
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела / Ч. Аширов. – Москва, 1953. – 168 с.
614647
  Аширов Чары Конец кровавого водораздела / Аширов Чары. – Ашхабад, 1954. – 168 с.
614648
  Ефанов Л. Конец Крымского ханства : историческая хроника о времени Екатерины Великой с отступлениями, комментариями и документами // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 55-118. – ISSN 0131-8136
614649
  Локтионов М.Г. Конец крьеры / М.Г. Локтионов. – М., 1962. – 193с.
614650
  Якутенко Ирина Конец лампочки Ильича. Премия на будущее / Якутенко Ирина, Блосяк Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 130-135 : фото
614651
  Кекильбаев А. Конец легенды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 240 с.
614652
  Рамазанов Г.З. Конец лета : стихи / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1972. – 63 с.
614653
  Глинка М.С. Конец лета / М.С. Глинка. – М, 1985. – 327с.
614654
  Мазаев В.М. Конец лосиного камня / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1963. – 95с.
614655
   Конец лотереи "грин-кард"? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 84-85 : фото
614656
  Рзаева Р.О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 0042-8744
614657
  Рубаков В. Конец науки или новая фаза ее развития? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С. 21-30. – ISSN 0130-1640


  Джон Хорган и его книга "Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки)", вышедшая в 1996-м, в ней автор заявил, что мир переживает закат фундаментальной науки. "Дальнейшие исследования не дадут великих открытий или революций, а ...
614658
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки / А.Г. Баздырев. – Барнаул, 1958. – 199с.
614659
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки / А.Г. Баздырев. – Барнаул, 1962. – 228с.
614660
  Бардем Хуан Антонио и др. Конец недели / Хуан Антонио и др. Бардем. – М., 1981. – 135с.
614661
  Бокарев Г.К. Конец недели / Г.К. Бокарев. – Свердловск, 1984. – 381с.
614662
  Мерль Р. Конец недели на побережье Зюйдкот / Р. Мерль. – Л., 1972. – 176с.
614663
  Рощина Н.А. Конец низшей ступени варварства у ительменов в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: / Рощина Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 19 с.
614664
  Воробьев Л.И. Конец нового дома / Л.И. Воробьев. – Москва, 1966. – 136с.
614665
  Евдокимов Н.С. Конец ночи / Н.С. Евдокимов. – М., 1962. – 264с.
614666
  Безыменский Л.А. Конец одной легенды / Л.А. Безыменский. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 206с.
614667
  Юнга Е. Конец ольской тропы / Е. Юнга, 1937. – 192с.
614668
  Насыбуллин М.Н. Конец опасной тропы : и др. очерки / М.Н. Насыбуллин. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1968. – 157 с.
614669
  Меркурьев Г.С. Конец операции "Остайнзатц" / Г.С. Меркурьев, Г.В. Савин. – М., 1974. – 168с.
614670
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – М., 1980. – 152с.
614671
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – 2. – М., 1984. – 152с.
614672
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 304с.
614673
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Новосибирск, 1952. – 216с.
614674
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда : повесть / Г. Брянцев. – Москва : Детская литература, 1970. – 560 с. – В изд. также : Это было под Ровно / Д. Медведев; Продолжение подвига / Николай Томан. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
614675
  Брянцев Г.М. Конец осиного гнезда / Г.М. Брянцев. – Донецк : Донбас, 1989. – 239с.
614676
  Барбу Е. Конец отпуска / Е. Барбу. – Бухарест, 1964. – 34с.
614677
  Янг Яо Конец пекинского консенсуса. Уцелеет ли модель авторитарного роста Китая? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 12-16
614678
  Немченко Г.Л. Конец первой серии : Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва : Міленіум, 1972. – 304с.
614679
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Х. : Харьковское книжно-газетное издательство, 1950. – 216 с.
614680
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Х., 1955. – 216с.
614681
  Драчинский И.И. Конец полосатого заговора / И.И. Драчинский. – М., 1958. – 80с.
614682
  Бродский И. Конец прекрасной эпохи : Стихотворения 1964 - 1971 / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2000. – 128с. – ISBN 5-89803-053-0
614683
  Федорович В.Ф. Конец пустыни. / В.Ф. Федорович. – М., 1931. – 215с.
614684
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – М, 1990. – 246с.
614685
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – Л, 1991. – 111с.
614686
  Овсянин.П Конец режима Муссолини / Овсянин.П. – М, 1965. – 96с.
614687
  Манов Э. Конец рода Делиц. / Э. Манов. – М., 1962. – 336с.
614688
  Гревцов Н.А. Конец романа / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1962. – 197с.
614689
  Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или новый Путь?) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.49-63. – ISSN 0321-2017
614690
  Шелест Г.И. Конец рыжего идола / Г.И. Шелест. – Хабаровск, 1962. – 152с.
614691
  Дубровин В. Конец самодуровки / В. Дубровин. – М, 1934. – 296с.
614692
  Мурашкин М.Г. Конец света - конец всем / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2012. – 247, [3] с. – ISBN 978-966-511-407-7
614693
  Шелдон С. Конец света = Doomsday conspiracy : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. О. Романова]. – Москва ; Киев : Новости ; Альтерпрес, 1995. – 319, [1] с. : ил. – (Мир бестселлера). – ISBN 5-7707-4760-9
614694
  Шелдон С. Конец света / С. Шелдон. – М.-Белгород, 1995. – 565с.
614695
  Копит А. Конец света с последующим сипозиумом : пьеса в 2-х действиях / Артур Копит ; [Пер. с англ. Е. Симоновой, В. Симонова]. – Москва : Искусство, 1987. – 116 с. – (Современная зарубежная пьеса)
614696
  Моргун Ф.Т. Конец света? / Ф.Т. Моргун. – К., 1991. – 236с.
614697
   Конец свободе : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 25 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
614698
  Кинжалов Р.В. Конец священного круга / Р.В. Кинжалов. – Л., 1988. – 230с.
614699
  Ивонин Ю.Е. Конец Священной Римской империи: новые оценки германской историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779
614700
  Усов В.В. Конец Сгинь-Барона / В.В. Усов. – Смоленск, 1988. – 220с.
614701
  Русаков Э.И. Конец сезона: рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1979. – 152с.
614702
  Надаш П. Конец семейного романа : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0012-6756
614703
  Нардаш П. Конец семейного романа : Повесть // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0042-8795
614704
  Москвин Н.Я. Конец старой школы / Н.Я. Москвин. – М, 1969. – 280с.
614705
  Черменский И.В. Конец тайной нити / И.В. Черменский. – М., 1965. – 80с.
614706
  Туренская В.И. Конец тихой обители / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – М., 1962. – 158с.
614707
  Шапошникова С.С. Конец Тихой улицы / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1968. – 192с.
614708
  Чуйков В.И. Конец Третьего Рейха / В.И. Чуйков. – М, 1973. – 303с.
614709
  Чуйков В.И. Конец Третьего Рейха / В.И. Чуйков. – 2-е ид. – Минск, 1975. – 254с.
614710
  Ратиани Г.М. Конец Третьей республики во Франции / Г.М. Ратиани. – Москва : Наука, 1964. – 283 с.
614711
  Миршакар М. Конец Тухматшаева : одноактные пьесы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Искусство, 1957. – 52 с.
614712
  Капустин М.П. Конец утопии? / М.П. Капустин. – М., 1990. – 590с.
614713
  Знаменский О.Н. Конец Учредительного собрания / О.Н. Знаменский. – Ленинград, 1967. – 111с.
614714
  Ленев Г.М. Конец фашистского логова / Ленев Г.М. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 255 с., [8] л. ил.
614715
  Гаузнер Ж.В. Конец фильма / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1964. – 310с.
614716
  Сергацкова Е. Конец фильма // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 5 (418), 06.02.2015. – С. 48-51. – ISSN 2075-7093


  Как украинский кинорежиссер Олег Сенцов играет главную роль в фильме о "крымских террористах".
614717
  Василенко И.И. Конец фирмы Беняева / И.И. Василенко. – Київ, 1981. – 168с.
614718
  Каверин В.А. Конец хазы. / В.А. Каверин. – Л., 1926. – 191с.
614719
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка / А.А. Безуглов. – М, 1981. – 640 с.
614720
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка / А.А. Безуглов. – М, 1988. – 558с.
614721
  Хижняк В.П. Конец черного лета. / В.П. Хижняк. – М., 1990. – 302с.
614722
   Конец черного пирата. Рассказы о том, как был уничтожен америк. самолет-разведчик "Локхид U2". – М., 1960. – 64с.
614723
  Немировский К. Конец черной смерти / К. Немировский. – М., 1974. – 80с.
614724
  Немцев А.Т. Конец Шкандыбина : [повесть] / Немцев А.Т. ; [предисл. Б. Изюмского]. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1971. – 111 с. – (Молодая проза Дона)
614725
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
614726
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
614727
  Мечетная Н. Конец юрского периода // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 37 (425). – С. 44-48


  Отставка Юрия Лужкова завершила єпоху єтого самого влиятельного московского градоначальника и стала самім кадровім решением президента Дмитрия Медведева
614728
  Цуру Сигето Конец японского "экономического чуда". / Цуру Сигето. – М., 1981. – 272с.
614729
  Пшезьдзецкий Е. Конец. Повесть. / Е. Пшезьдзецкий. – М., 1965. – 144с.
614730
  Тихонова Т.П. Конецепция арабского национального Саты, Аль-Хусри : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тихонова Т. П.; МГУ, ин-т Аз. и Афр. – М., 1980. – 22л.
614731
  Безыменский Л.А. Конецодной легенды / Л.А. Безыменский. – М., 1972. – 159с.
614732
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
614733
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
614734
  Яглом И.М. Конечная алгебра, конечная геометрия и коды / И.М. Яглом. – Москва, 1980. – 64 с.
614735
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Головнев Александр. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн.1. – 2002. – 344с.
614736
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Александр Головнев. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
614737
  Василевский Б.А. Конечная Земля / Василевский Б.А. – Москва, 1988. – 430 с.
614738
  Житомирский М.Я. Конечная определенность и структура нормальных форм локальных отображений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Житомирский М. Я.; Хар.ГУ. – Х., 1983. – 16л.
614739
   Конечная остановка. Одноактные пьесы.. – Йошкар-Ола, 1968. – 36с.
614740
  Адян С.И. Конечно-определенные полугруппы и алгоритмы : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Адян С.И.; Акад. наук СССР, Матем. ни-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1963. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
614741
  Пилипенко В.Н. Конечно-разностная волновая миграция исходных сейсмограмм общего пункта взрыва во временной области / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.В. Гневуш // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 40-48 : рис. – Библиогр.: с. 48. – ISSN 0203-3100
614742
  Верпаховская А.О. Конечно-разностная миграция в трехмерном варианте с распараллеливанием процесса вычислений / А.О. Верпаховская, В.Н. Пилипенко, Е.В. Пилипенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 29-38 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
614743
  Тамразов П.М. Конечно-разностные гладкости и полиномиальные приближения. / П.М. Тамразов. – К., 1975. – 24с.
614744
  Бардзинский Вячеслав Всеволодович Конечно-разностные гладкости и приближение функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бардзинский Вячеслав Всеволодович; АН УССР. Ин-т кинематики. – Киев, 1978. – 14л.
614745
  Алексеев П.Н. Конечно-разностные итерационные методы и теория возмущений в расчетных исследования ядерных реакторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Алексеев П. Н. ; Ин-т атомной энергетики им. Курчатова. – Москва, 1980. – 22 с.
614746
  Сивашинский С.В. Конечно-разностные методы решения смешанных задач для линейных симметричных гиперболических систем первого порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сивашинский С.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Л., 1970. – 9л.
614747
  Тамразов П.М. Конечно-разностные тождества и оценки модулей гладкости суперпозиций функций. / П.М. Тамразов. – К., 1977. – 20с.
614748
  Ермольев Ю.М. Конечно-разностный метод в задачах оптимального управления / Ю.М. Ермольев, В.П. Гуленко, Т.И. Царенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с.
614749
  Ермольев Ю.М. Конечно-разностный метод в задачах оптимального управления / Ю.М. Ермольев, В.П. Гуленко, Т.И. Царенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
614750
  Мазуров Б.Т. Конечно-элементная модель конусообразных форм рельефа для учета их гравитирующего влияния на результаты геодезических измерений / Б.Т. Мазуров, О.И. Некрасова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 42-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
614751
  Тайцлин М.А. Конечно порожденные коммутативные полугруппы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Тайцлин М.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.31-35
614752
  Новорусский В.В. Конечноавтоматные системы управления: принципы построения и анализ поведения. / В.В. Новорусский. – Новосибирск, 1982. – 269с.
614753
  Кармин А.С. Конечное и безконечное / А.С. Кармин. – М., 1966. – с.
614754
  Свидерский В.И. Конечное и бесконечное / В.И. Свидерский, А.С. Кармин. – Москва, 1966. – 320с.
614755
   Конечное и бесконечное. – К., 1982. – 347с.
614756
  Сайко Э.В. Конечное и бесконечное в динамике человеческого измерения пространственно-временных характеристик социального мира // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 185-195. – ISSN 2073-8528
614757
  Скороход Н.Н. Конечное потребление в системе общественногго воспроизводства продукта. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Скороход Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 29л.
614758
  Скороход Наталья Николаевна Конечное потребление в системе общественного воспроизводства продукта : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Скороход Наталья Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра экономической теории и хоз. практики. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.173-187
614759
  Губелабзе Автондил Константинович Конечнозначные стационарные процессы, вопросы статистики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Губелабзе Автондил Константинович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 111л. – Бібліогр.:л.108-111
614760
  Губеладзе Автандил Константинович Конечнозначные стационарные процессы, вопросы статистики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Губеладзе Автандил Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
614761
  Султанбеков Ф.Ф. Конечномерные алгебры операторов / Ф.Ф. Султанбеков. – Казань, 1986. – 76с.
614762
  Гончарова Светлана Федоровна Конечномерные алгебры целочисленных Р-адических представлений конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гончарова Светлана Федоровна; АН СССР. Математич. ин-т. – Ленинград, 1979. – 12л.
614763
  Дрозд Ю.А. Конечномерные алгебры. / Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко. – Киев : Вища школа, 1980. – 190с.
614764
  Халмош Пауль Конечномерные векторные пространства / Халмош Пауль; Пер. с англ. Д.Ф. Борисовой и Д.А. Райкова. – Москва : Гос. изд. физ.-мат. лит., 1963. – 262с.
614765
  Архангельский А.В. Конечномерные векторные пространства / А.В. Архангельский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 248 с.
614766
   Конечномерные и распределенные системы управления: сб. науч. тр.. – К., 1983. – 144с.
614767
   Конечномерные и распределенные системы управления: сб. науч. тр.. – К., 1986. – 80с.
614768
  Золотаревский В.А. Конечномерные методы решения сингулярных интегральных уравнений / В.А. Золотаревский. – Кишинев, 1991. – 132с.
614769
  Глазман И.М. Конечномерный линейный анализ в задачах / И.М. Глазман, Ю.И. Любич. – Москва : Наука, 1969. – 476 с.
614770
  Муратов М.А. Конечномерный линейный анализ. I. Линейные операторы в конечномерных векторных пространствах (L) : учеб. пособие / М.А. Муратов, В.Л. Островский, Ю.С. Самойленко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 149, [1] с. – Предм. указ.: с. 146-149. – Библиогр.: с. 144-145. – ISBN 978-611-01-0223-0
614771
  Гончарский А.В. Конечнопараметрические обратные задачи астрофизики / А.В. Гончарский. – М, 1991. – 192с.
614772
  Козел В.А. Конечносезонные решения уравнений Sin -гордон и Sh-гордон. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Козел В.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1984. – 18л.
614773
  Петренко Раиса Петровна Конечноэлементные алгоритмы решения краевых задач термоупругого состояния непрерывного слитка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петренко Раиса Петровна; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
614774
  Кравченко Р.П. Конечноэлементные алгоритмы решения краевых задач термоупругого состояния непрерывного слитка : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кравченко Р.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с. – Библиогр.: 7 назв.
614775
  Ксаверий Ю.А. Конечноэнергетические границы полного сечения высокоенупругого взаимодействия бесспиновых частиц / Ю.А. Ксаверий. – К., 1977. – 10с.
614776
  Мазуров В.Д. Конечнце группы с метациклическими силовскими 2-подгруппами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазуров В. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. скц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
614777
  Трахтенброт Б.А. Конечные автоматы / Б.А. Трахтенброт, Я.М. Барэдинь. – Москва : Наука, 1970. – 400с.
614778
  Цетлин М.Л. Конечные автоматы и моделирование простейших форм поведения : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цетлин М. Л.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1964. – 12л.
614779
  Фролов Владимир Дмитриевич Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп : Автореф... канд. физ.змат.наук: 01.01.09 / Фролов Владимир Дмитриевич; КГУ. – К., 1989. – 10л.
614780
  Фролов Владимир Дмитриевич Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Фролов Владимир Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.108-112
614781
  Ставровский Андрей Борисович Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп и групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ставровский Андрей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 91л. – Бібліогр.:л.87-91
614782
  Ставровский А.Б. Конечные автоматы над прямым произведением свободных полугрупп и групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ставровский А.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
614783
   Конечные автоматы: эквивалентность и поведение. – М., 1984. – 192с.
614784
  Зенкевич Н.А. Конечные антагонестические игры / Н.А. Зенкевич, В.А. Еськова. – Кемерово, 1989. – 85с.
614785
  Басакер Р. Конечные графы и сети / Р. Басакер, Т. Саати. – Москва : Наука, 1974. – 366 с.
614786
   Конечные группы. – Минск, 1966. – 192 с.
614787
  Никулин В.В. Конечные группы автоморфизмов келеровых поверхностей типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Никулин В. В.;. – Москва, 1977. – л.
614788
  Цыбуленко В.В. Конечные группы некоторых систем перестановочных примерных подгрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбуленко В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 21л.
614789
  Субботин И.Я. Конечные группы определяемые свойствами системы инвариантных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субботин И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 14 с.
614790
  Дука Н.Г. Конечные группы с заданными системами подгрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Дука Н.Г.; Ин-т математики. – Киев, 1971. – 12л.
614791
  Ситников В.М. Конечные группы с заданными централизаторами инволюций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Ситников В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 8л.
614792
  Майер В.Р. Конечные группы с заданными централизаторами элементов : Автореф... наук: 01.01.05 / Майер В.Р.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 9л.
614793
  Дураков Б.К. Конечные группы с заданными централизаторами элементов порядка 3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дураков Б.К.; АН СССР. – Новосибирск, 1976. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
614794
  Решко Казимир Антонович Конечные группы с модулярными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Решко Казимир Антонович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
614795
  Салук Михаил Иванович Конечные группы с неабнормальными пересечениями подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Салук Михаил Иванович; АН БССР. Ин-т математики. – Гомель, 1980. – 6л.
614796
  Левищенко С.С. Конечные группы с нелинейными подгруппами непримарного индекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Левищенко С. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 13л.
614797
  Кузенный Н.Ф. Конечные группы с ограничениями для систем примарных подгрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенный Н.Ф.; АН УССР. – К, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
614798
  Пальчик Э.М. Конечные группы с перестановочными подгруппами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пальчик Э.М.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 8л.
614799
  Алеев Рифхат Жалялович Конечные группы с разложимыми силовскими 2-подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Алеев Рифхат Жалялович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет Д002.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 12л.
614800
  Сидоров Александр Владимирович Конечные группы с системой конечных подгрупп : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сидоров Александр Владимирович; Гомельский ГУ. – Гомель, 1985. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
614801
  Сидоров А.В. Конечные группы с системой формационных групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Сидоров А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
614802
  Медведева Р.П. Конечные группы с условиями перестановочности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Медведева Р.П.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 11л.
614803
  Анищенко Анатолий Григорьевич Конечные группы с центральными перечислениями : Автореф. дис. ... физико-матем. наук : 01.01.03 / Анищенко Анатолий Григорьевич ;. – Киев, 1977. – 14 с.
614804
  Фомин А.Н. Конечные группы с циклическими непримарными нильпотентными подгруппами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Фомин А.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
614805
  Петрачук А.П. Конечные группы, определяемые некоторыми системами дополняемых подгрупп : Дис... каанд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Петрачук А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 111л. – Бібліогр.:л.107-111
614806
  Петравчук Анатолий Петрович Конечные группы, определяемые некоторыми системами и дополняемых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Петравчук Анатолий Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 7 с.
614807
   Конечные группы. Труды гомельск. семинара. – Минск, 1975. – 231с.
614808
  Мартыненко Н.А. Конечные интегральные преобразования и их применение к исследованию систем с распределенными параметрами : Справочное пособие / Н.А. Мартыненко, Л.М. Пустыльников. – Москва : Наука, 1986. – 303 с.
614809
  Истомина Л.И. Конечные круговые плоскости порядков 2-7. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Истомина Л.И.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1973. – 12л.
614810
  Боташев А.И. Конечные методы в теории многомерного ветвления / А.И. Боташев. – Фрунзе, 1976. – 260с.
614811
  Кривоножко В.Е. Конечные методы решения задач динамического линейного программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Кривоножко В.Е.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М., 1979. – 24л.
614812
  Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты : сущность, показатели, пути повышения / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1978. – 151 с.
614813
  Субботин И.Я. Конечные неразрешимые группы с инвариаторным условием для нормальных делителей / И.Я. Субботин. – Киев : Ин-т математики, 1977. – 32с.
614814
  Березин А.В. Конечные пластические деформации и разрушение металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Березин А.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 11 с.
614815
  Лидл Р. Конечные поля / Р. Лидл, Г. Нидеррайдер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1988. – 430 с.
614816
  Лидл Р. Конечные поля / Лидл Р., Нидеррайдер Г. – Москва : Мир
Т. 2. – 1988. – 822 с.
614817
  Сиразетдинов Ф.Г. Конечные прогибы жесткко пластических круглых пластин и пологих сферических оболочек при динамическом нагружении. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Сиразетдинов Ф.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 16л.
614818
  Горенстейн Д. Конечные простые группы / Д. Горенстейн. – Москва : Мир, 1985. – 352 с.
614819
  Артемович О.Д. Конечные Р- группы с дополняемыми неабелевыми нормальными делителями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.01.06 / Артемович О.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 11 с.
614820
  Артемович О.Д. Конечные Р-группы с дополняемыми неабелевыми нормальными делителями. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Артемович О.Д.; АН УССР.Ин-т математ. – К., 1986. – 95л. – Бібліогр.:л.87-95
614821
  Устюжанинов А.Д. Конечные р-группы с заданными системами метациклических подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Устюжанинов А.Д.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.7
614822
  Сергейчук В.В. Конечные р-группы, являющиеся расширением абелевой группы при помощи циклической / В.В. Сергейчук. – К., 1974. – 44с.
614823
  Хухро Евгений Иванович Конечные разрешимые и нильпотентные группы и их автоморфизмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Хухро Евгений Иванович; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 14л.
614824
  Бусаркин В.М. Конечные расщепляемые группы / В.М. Бусаркин, Ю.М. Горчаков. – Москва : Наука, 1968. – 112 с.
614825
  Драганюк Сергей Владимирович Конечные регулярные группы с Абелевыми 3-максимальными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Драганюк Сергей Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 12л.
614826
  Драганюк Сергей Владимирович Конечные регулярные группы с абелевыми з-максимальными подгруппами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Драганюк Сергей Владимирович; Киев. государственный пединститут им. М.Драгоманова. – К., 1992. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
614827
  Сигиневич А.В. Конечные результаты и показатели деятельности предприятий / А.В. Сигиневич. – Москва : Наука, 1986. – 161 с.
614828
  Воронцовский А.В. Конечные результаты производства и методы их определения / А.В. Воронцовский. – Ленинград, 1987. – 148с.
614829
  Карпов А.И. Конечные результаты производства и совершенствование их хозрасчетного стимулирования на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпов А.И.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 22л.
614830
   Конечные результаты производственного процесса и ресурсы их обеспечения в современных условиях. – Ярославль, 1985. – 126с.
614831
   Конечные результаты сельскохозяйственного труда и его оплата. – М., 1978. – 131с.
614832
  Кравченко Владимир Анатольевич Конечные результаты социалистического производства : содержание, формы выражения , механизм достижения : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Кравченко Владимир Анатольевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.164-177
614833
  Мельник Анатолий Владимирович Конечные результаты социалистического производства: содержание, показатели, факторы роста : Дис... канд. экон. нау к: 08.00.01 / Мельник Анатолий Владимирович ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 166 л. – Бібліогр.: л. 146-166
614834
  Мельник А.В. Конечные результаты социалистического производства: содержание, показатели, факторы роста. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Мельник А.В.; КГУ. – К, 1987. – 24л.
614835
  Кравченко В.А. Конечные результаты социалистического производства: содержание, формы выражения, механизм достижения : Автореф... канд. эконом.наук: 08.0001 / Кравченко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
614836
  Барановский А.И. Конечные результаты. Планирование и оценка / А.И. Барановский. – М., 1985. – 159с.
614837
  Филатова Н.И. Конечные стадии геосинклинального развития Северной и Центральной Джунгарии / Н.И. Филатова. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
614838
  Попов А.М. Конечные стационарные подгруппы общего положения линейных полупростых групп Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Попов А.М.; МГУ. – М., 1981. – 18л.
614839
  Казаков Дмитрий Игоревич Конечные суперсимметричные модели квантовой теории поля : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казаков Дмитрий Игоревич; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1987. – 10л.
614840
  Докторов И.П. Конечные факторизуемые группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Докторов И.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
614841
  Кемени Д.Д. Конечные цепи Маркова / Д.Д. Кемени, Д.Л. Снелл. – Москва : Наука, 1970. – 272 с.
614842
  Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред / Дж. Оден. – Москва : Мир, 1976. – 464 с.
614843
  Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган; Пер. с англ. Б.И.Квасова; Под ред. Н.С.Бахвалова. – Москва : Мир, 1986. – 318с. – Библиогр.: с.304-305
614844
  Тихонов В.А. Конечный продукт АПК / В.А. Тихонов. – Москва, 1985. – 264 с.
614845
  Козубенко В.А. Конечный продукт и производительность труда / В.А. Козубенко. – К, 1988. – 189с.
614846
  Усольцева О. Конзистентна оцінка в моделі виживання з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається модель виживання з похибкою вимірювання. Деякі тривалості життя можуть бути цензурованими. Iх розподіл залежить від невідомого параметра, що оцінюється. В статті оцінюється цей параметр, від якого розподіл цензору не залежить. ...
614847
  Усольцева О.С. Конзистентна оцінка в моделі тривалості життя з цензурованими спостереженнями за наявності похибок вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 156-162. – ISSN 0868-6904
614848
  Савич І.М. Конзистентність квантильних оцінок у моделях регресії з сильно залежним шумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 128-136. – ISSN 0868-6904
614849
  Ольшинський О.В. Конзистентність оцінки методу найменших квадратів у моделі прихованого марковського ланцюга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-115. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
614850
  Іванов О.В. Конзистентність оцінки найменших квадратів амплітуд та кутових частот суми гармонійних коливань у моделях з сильною залежністю // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 55-62. – ISSN 0868-6904
614851
  Поліщук Р.С. Конзистентність оцінки перехідних ймовірностей в авторегресійній моделі з прихованим марківським ланцюгом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається авторегресійна модель першого порядку з частково прихованим марківським ланцюгом. Будується оцінка методу найменших квадратів для ймовірностей переходу прихованого ланцюга, та доводиться її конзистентність. Наводяться деякі ...
614852
  Максаев А.В. Кони-годы / А.В. Максаев. – М, 1989. – 140с.
614853
  Высоцкий С.А. Кони / С.А. Высоцкий. – Москва, 1988. – 433с.
614854
  Урнов Д.М. Кони в океане / Д.М. Урнов. – Москва, 1983. – 128с.
614855
  Ливанова М. Кони в суде и в сенате // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268


  "17 октября 1888 года царь Александр III с семьей возвращался из Крыма в Петербург. На станции Борки неподалеку от Харькова царский поезд сошел с рельс. Были многочисленные жертвы среди обслуживающего персонала; царская семья чудом уцелела. «Мысль о ...
614856
  Цюпа И.А. Кони вороные / И.А. Цюпа; Пер. с укр. Г. Ушакова. – Москва : Воениздат, 1961. – 48с.
614857
  Кашежева И.И. Кони времени / И.И. Кашежева. – М., 1987. – 108с.
614858
  Андерсон Кони Кони и люди / Шервуд Андерсон : Перев. М. Волосова. – Ленинград ; Москва : Изд. "Петроград" ; [Тип. Пуокра], 1926. – 249, [2] с. – (Библиотека художественной литературы = Шервуд Андерсон ; Перев. а англ. М. Волосова)
614859
  Довидайтис Й.П. Кони Перкунаса : роман / Й.П. Довидайтис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с.
614860
  Христовски А. Кони под месечина / А. Христовски. – Скопье, 1957. – 48с.
614861
  Катков Н.И. Кони под ясным небом. / Н.И. Катков. – М, 1979. – 270с.
614862
  Высоцкий В.С. Кони привередливые / В.С. Высоцкий. – Москва, 1987. – 29с.
614863
  Кобяков Г.Г. Кони пьют из Керулена / Г.Г. Кобяков, 1971. – 324с.
614864
  Кобяков Г.Г. Кони пьют из Керулена / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1977. – 317с.
614865
   Коник та Мурашка: грузинська народна казка. – К., 1983. – 12с.
614866
  Ляшенко Г.П. Кониконхии девона центральных и восточных областей Русской платформы / Г.П. Ляшенко; Под ред. Киреевой Г.Д. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 220с.
614867
  Ляшко Г.П. Конихонхи полеозоя СССР и их стратиграфическое значение : Дис... докт. геол.-минер.наук: / Ляшко Г. П.; КГУ, ВНИГНИ г. Москва. – К., 1973. – 460л. – Бібліогр.:л.436-460
614868
  Привалов Е.Н. Конические и биоконические резонаторы с частичным диэлектрическим заполнением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Привалов Е.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
614869
  Привалов Е.Н. Конические и биоконическое резонаторы с частичными диэлектрическим заполнением : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.03. / Привалов Е.Н.;. – Киев, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.159-170
614870
  Громов В.Г. Конические плоские деформации несжимаемого материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громов В.Г.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 10л.
614871
  Беляев Н.Г. Конические сечения и некоторые высшие кривые в плоскости Лобачевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляев Н.Г.; Ин-т математики АН УССР. – Черновцы, 1953. – 9 с.
614872
  Висоцький В. Коні вередливі : вибрані поезії / Володимир Висоцький ; [ пер. українською Попов М.В. ]. – Київ : Асканія, 2009. – 298 с. – ISBN 978-966-2203-00-4
614873
  Козаченко В.П. Коні воронії : Дума про матір: Роман / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 453с. – ISBN 5-333-00222-3
614874
  Косач Ю.М. Коні для Андибера / Ю.М. Косач. – Нью-Йорк, 1963. – 32с.
614875
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1929. – 59с.
614876
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М. Коцюбинський ; Інститут Тараса Шевченка ; перед. Юрія Савченка. – [Харьків] : Держвидав України, 1929. – 52 с.
614877
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – 3-є. – Харків, 1930. – 59с.
614878
  Коцюбинський М.М. Коні не винні / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1932. – 40с.
614879
  Коцюбинський М.М. Коні не винні : повість, оповідання / Михайло Коцюбинський. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3635-7
614880
  Пинзеник В. Коні не винні, або Реформи чи їх імітація / В. Пинзеник. – Київ : Академія, 1998. – 128с. – 33сПинз Шифр дубл. – ISBN 966-580-036-1
614881
  Гумилев Николай Конквистадор : Стихотворения / Гумилев Николай; Сост.серии Н.В.Алехина. – Москва : Летопись, 1997. – 502с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-015-9
614882
  Хинг А. Конкистадор / А. Хинг. – М, 1984. – 271с.
614883
  Снегирев В Конкистадоры / В Снегирев, . – М., 1936. – 263с.
614884
  Зименков Р.И. Конкистадоры ХХ века / Р.И. Зименков. – М, 1990. – 223с.
614885
  Гарячук О. Конклюдентні дії, як умова вчинення правочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 166-168. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
614886
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevchenko. – New York; Edmonton; Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stud. – ISBN 1-895571-39-1
Т.1. – 2001. – ХХХІІІ,773с.
614887
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevechenko. – New York-Edmonton ; Toronto : Shevcheko scientific soc.;Canad. in-t of Ukr. stad. – ISBN 1-895571-40-5
Т. 2. – 2001. – С.776-1554
614888
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic Works of Taras Shevchenko. – New York; Edmonton; Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stud. – ISBN 1-895571-41-3
Т.3. – 2001. – С.1555-2502
614889
   Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevechenko. – New York;Edmonton ;Toronto : Shevcheko scientific society; Canad. in-t of Ukr. stad. – ISBN 1-895571-42-1
Т. 4. – 2001. – С.2603-3230
614890
  Морозова В.А. Конкордия / В.А. Морозова. – М., 1967. – 223с.
614891
  Бурак И.Л. Конкретизация многозначных сочинительных союзов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бурак И. Л.; АН БССР, Ин-т языковед. им. Коласа. – Минск, 1988. – 18л.
614892
  Шмелева Г.Г. Конкретизация социалистического права как фактор совершенствования правового регулирования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шмелева Г.Г.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1982. – 16л.
614893
  Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании / Г.Г. Шмелева. – Львов, 1988. – 104с.
614894
  Волошко І.М. Конкретизація абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
614895
  Боєва О.С. Конкретизація дефініції "трудовий спір" - крок до ефективного судового захисту трудових прав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 336-346. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
614896
  Мельниченко М.Ф. Конкретизація і розвиток категорій діалектики на основі досягнень сучасного природничонаукового знання - найважливіший аспект взаємозв"язку філософії і природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
614897
  Бондаренко Т.М. Конкретизація наукових задач у співпраці науки, виробництва та держави, вплив політичних факторів на управлінські важелі й економіку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 41-46. – ISSN 2222-0712
614898
  Нікольська О. Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 29-35
614899
  Радчук О.В. Конкретизація образу: затекст і тезаурус // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 423-428


  На прикладі перекладів В. Мисика і М. Лукаша з Р. Бернза висвітлюється специфіка сприйняття (конкретизації) віддаленого у часопросторі поетичного образу, характер його зв"язку з відображеним життям (позамовною ситуацією, затекстом) і фоновими знаннями ...
614900
  Радчук О. Конкретизація образу: затект і тезаурус // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 186-193. – ISSN 1728-9572


  На прикладі перекладів В. Мисика і М. Лукаша з Р. Бернза висвітлюється специфіка сприйняття (конкретизації) віддаленого в часопросторі поетичного образу, характер його зв"язку з відображеним життям (позамовною ситуацією, затекстом) і фоновими знаннями ...
614901
  Андрущакевич В Ю. Конкретизація правових норм: поняття та природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 39-44
614902
  Зварич Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 3-16. – ISSN 1684-906Х
614903
  Делікатна Л.С. Конкретизація як лексична трансформація в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 165-166. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
614904
  Стельмащук З. Конкретизація як спосіб передачі аспектуального значення багатократності дії в англо-українського художнього перекладі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 12 поз.
614905
  Айдинян А. Конкретизований зміст вини в окремих складах злочинів, що передбачають загибель людей (людини) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 205-206
614906
  Провотар О.І. Конкретна алгоритміка / О.І. Провотар, О.О. Провотар // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 87-93
614907
  Єфремов С.О. Конкретна життєва ситуація протиправної поведінки особи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 78-84. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматривается один из важнейших вопросов проблемы преступного поведения - вопрос о конкретной жизненной ситуации, выступающей в качестве одной из его детерминант. Предпринимается попытка дать логическое определение понятия "конкретная ...
614908
  Грэхем Р. Конкретная математика. Основание информатики / Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. – Москва : Мир, 1998. – 703с. – ISBN 5-03-001793-3


  Назначение книги дать читателю технику оперирования дискретными объектами. Обучение общим методам ведется на многочисленных примерах, и упражнениях разной степени сложности снабженных ответами. Книга раскрывает тайну американского образования.
614909
  Малышко Л.Н. Конкретно-историческая обусловленность человеческой деятельности / Л.Н. Малышко. – Киев, 1983. – 176 с.
614910
  Кутковой О.А. Конкретно-исторический характер диалектики сознательности и стихийности в воздействии общества на природу : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кутковой О.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 22л.
614911
  Белый Олег Васильевич Конкретно-исторический характер художественного мышления и проблема героя в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Белый Олег Васильевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 26л.
614912
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
614913
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
614914
  Поломошнов Борис Евгеньевич Конкретно-историческое содержание физического труда и его развитие в условиях научно-технической революции : Дис... канд. фил.наук: 09.00.01 / Поломошнов Борис Евгеньевич; КГУ. – К, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.148-164
614915
  Салтанова І.М. Конкретно-історичне і символічне в поетичному світі роману А. Карпентьєра "Вік просвітництва" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 76-77
614916
  Горак Г.І. Конкретно-історичний харатер суб"єкта суспільного розвитку // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 39-46. – ISSN 0130-5719
614917
  Конверський А.Є. Конкретно-наукові джерела проблеми логічного обгрунтування знання в Арістотеля
614918
  Козлов В.А. Конкретно-социологические исследования в области права / В.А. Козлов, Ю.А. Суслов. – Л., 1981. – 111с.
614919
  Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. / В.В. Лапаева. – М., 1987. – 142с.
614920
   Конкретно-социологические исследования в правовой науке. Материалы науч. конф. 26-27 окт. 1965 г. Киев.. – К., 1967. – 192с.
614921
  Хмара Г.И. Конкретно-социологическое изучение системы политического просвещения. (По материалам Ленингр. парт. организации, 1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хмара Г.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1966. – 18л.
614922
   Конкретно-социологическое изучение состояния религиозности и опыта атеистического воспитания. – М., 1969. – 283с.
614923
  Замогильный Сергей Иванович Конкретно-эмпирические формы ценностных установок молодежи России и Монголии / Замогильный Сергей Иванович, Ставропольский Юлий Владимирович, Дорждагва Тогооч // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 140-155. – Бібліогр.: с. 143, 152. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
614924
  Таболич Елена Владимировна Конкретно-языковые черты в просодической структуре английского вопроса. (Экспериментально-фонетическое исследование анализ-синтез-анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Таболич Елена Владимировна; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1983. – 20л.
614925
  Кисельов А. Конкретно про відкриття офшорної фірми // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.22-26
614926
  Буржанский В. Конкретно про мерчендайзинг // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.12-19


  мерчендайзинг- (від англ.): мистецтво торгувати
614927
   Конкретно, деловито, оперативно: сб.. – Донецк, 1980. – 127с.
614928
   Конкретно, творчески, эффективно. – М., 1986. – 284с.
614929
  Налетов И.З. Конкретность философского знания / И.З. Налетов. – М., 1986. – 235с.
614930
   Конкретность, деловитость: сб.. – Л., 1986. – 223с.
614931
  Постоев И.И. Конкретные вопросы экономики, планирования и организации управления производством развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки / И.И. Постоев. – Волгоград : ВолгПИ, 1987. – 116 с.
614932
  Суслов Ю.А. Конкретные исследования и развитие социологии права / Ю.А. Суслов. – Л., 1983. – 143с.
614933
   Конкретные исследования современных религиозных верований.. – М., 1967. – 244с.
614934
  Земсков А.И. Конкретные модели и проекты открытого доступа / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
614935
  Фатнева В.Д. Конкретные основы слов, обозначающих абстрактные понятия. (По матер. числительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 677 / Фатнева В.Д.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
614936
  Леви П. Конкретные проблемы функционального анализа / П. Леви. – Москва, 1967. – 510с.
614937
  Зарицкий П.В. Конкреции в углях и вмещающих породах среднего карбона западной части Донецкого бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Зарицкий П.В.; ХГУ. – Х., 1956. – 15л.
614938
   Конкреции докембрия : Сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1989. – 246с.
614939
  Зарицкий П.В. Конкреции и значение их изучения / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1985. – 176с.
614940
   Конкреции и конкреционный анализ. – М., 1977. – 248с.
614941
   Конкреции и конкреционный анализ.. – Л., 1970. – 162с.
614942
   Конкреции и конкреционный анализ. (всесоюз. науч. конф. 27-28 ноября 1973 г.). – Х., 1973. – 190с.
614943
  Зарицкий П.В. Конкреции угленосных отложений Донецкого бассейна / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1959. – 240с.
614944
   Конкреционные новообразования чернозема типичного, черноземовидных солонцеватых почв юга Тамбовской низменности / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, Л.В. Степанцова, Т.В. Красина, В.Н. Красин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 654-669 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
614945
  Дрозд Т.І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дрозд Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Додатки: арк. 146-156. – Бібліогр.: арк. 131-145
614946
  Дрозд Т.І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 04.00.19 / Дрозд Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
614947
  Люльєв Ю.Б. Конкські остракоди Причорноморської западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 23-28. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 11)
614948
  Кузьменко В.И. Конктактные задачи для упругопластических слоистых тел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Кузьменко В.И.; Мв и ССО СССР. – Днепропетровск, 1981. – 21л.
614949
  Гудков Андрей Конкуати-Дули - территория шимпанзе : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 126-133 : Фото
614950
  Дячук Л.В. Конкубінат у візантійському праві класичної доби // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблеми правового регулювання конкубінату в період середньо-візантійського права в умови християнської ціннісної парадигми.
614951
  Рисс М.О. Конкукренція як провідна форма господарського механізму світової економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 42-47. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
614952
  Поєдинок О. Конкур майбутніх юристів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  7 березня в Києві пройшов Національний раунд щорічного міжнародного студентського конкурсу судових дебатів з міжнародного права імені Бена Телдерса (Telders International Law Moot Court Competition). Організатором національного раунду виступила ...
614953
  Бенедисюк С. Конкуренійне право: задачі для юристів / С. Бенедисюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 26-27
614954
  Пахневич Алексей Конкуренкты из Неандерталя : Pro Et Contra / Пахневич Алексей, Фирсова Наталья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 26-35 : Іл.,Карта
614955
  Пархомчук Т. Конкурент чи каталізатор? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 183). – С. 9


  Переведення Донецького національного університету у Вінницю - це шанс для старту нових наукових та освітніх проектів у місті. Як тут готуються зустрічати "переселенця"?
614956
  Макарський О. Конкурент, з яким варто дружити // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-34
614957
  Дубровик А. Конкуренти змінили тактику. А ми? Прем"єр-міністр РФ розпорядився кардинально змінити стратегію розвитку ІТ - галузі. В Україні такого документа взагалі немає, але ми все одно обігруємо сусіда на цьому полі, кажуть експерти / А. Дубровик, М. Юзич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 7


  Дані Асоціації "Інформаційні технології України": найвищі показники працевлаштування ІТ-спеціалістів - 76% від загальної кількості випускників зайнятих в ІТ-індустрії дає Національний університет "Києво-Могилянська академія". На четвертому - Київський ...
614958
  Калечиць В.В. Конкуренти природи. (Пластмаси на Україні) / В.В. Калечиць. – Київ, 1963. – 46с.
614959
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 226-245. – Бібліогр.: арк. 199-225
614960
  Марков В.В. Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання у насінництві : Автореф... наук: 06.01.05 / Марков В.В.; Ін-тут землеробства Української акад. аграрних наук. – К., 2000. – 18л.
614961
  Медведєв А. Конкурентна політика в умовах модернізації економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 40-46
614962
  Ясько Ю.І. Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 118-124. – ISSN 2306-6814
614963
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 217с. – ISBN 966-594-482-7
614964
  Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу = Competition policy of the EU : навч. посібник / О.І. Шнирков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 110, [1] с. : іл., табл. – За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європейського Союзу. - Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-966-439-554-7
614965
  Уманців Ю. Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-71. – ISSN 1605-2005
614966
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117.
614967
  Паламарчук О.М. Конкурентна політика та ефективне використання інвестиційних ресурсів у промисловості України / О.М. Паламарчук, Г.М. Паламарчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 94-100.
614968
   Конкурентна політика України отримала високу оцінку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 28-43


  Делегація АМК України взяла участь у презентації експертного Огляду конкурентного законодавства та політики України (Женева, липеннь 2013).
614969
  Борисенко З. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
614970
  Петрущак Тетяна Іванівна Конкурентна розвідка в інформаційному просторі / Петрущак Тетяна Іванівна, Михаленич Соломія Іванівна, Живко Віктор Вікторович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 163-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено основні параметри розвитку конкурентної розвідки, її спорідненість з економічною та діловою розвідкою, а також відмінність. Досліджено особливості економічного шпигунства та роль конкурентної розвідки в системі прийняття ...
614971
  Ланде Д. Конкурентна розвідка як технологічний підхід при здійсненні антимонопольної діяльності / Д. Ланде, В. Безулик // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 18-25
614972
  Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації : Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 3-17 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
614973
  Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації : Вихідні засади геоекономічного аналізу та прогнозування стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 21-35 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
614974
  Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине : Монография / А.А. Костусев; МОиНУ; КНЭУ. – Киев : КНЭУ, 2004. – 310с. – ISBN 966-574-595-6
614975
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Олена Леонідівна Чернелевська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
614976
  Лайкова М.С. Конкурентне право ЄС: питання історичного розвитку й сучасного стану // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 249-254. – ISSN 0201-7245
614977
  Завертаний Д.В. Конкурентне середовище ринку АПК України: сучасний стан // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-927-199-0
614978
  Бочарова Ю.Г. Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 298-303. – ISSN 1993-0259
614979
  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб"єктів господарської діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 156-161


  У статті розглядається поняття "конкурентний бенчмаркінг" уточнюється термін "конкурентний бенчмаркінг", визначається місце конкурентного бенчмаркінгу у забезпеченні економічної безпеки суб"єктів господарської діяльності.
614980
  Молдаван Л. Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві. Визначено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. Исследованы конкурентное развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. ...
614981
  Болдирєв К.О. Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 13-18. – ISSN 2221-8440
614982
  Білявська В. Конкурентні засади формування ринку зерна в Україні: суспільно-географічний аспект вивчення / В. Білявська, К. Атрощенко, С. Запотоцький // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 74-85


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості зернового виробництва в Україні. Розкрито фактори формування попиту й цін на ринку зерна. Визначено основні засади забезпечення конкурентоспроможності зернового ринку. Охарактеризированы ...
614983
  Уманців Ю. Конкурентні механізми регулювання діяльності корпоративних структур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 29-45 : рис. – Бібліогр. : 32 назв. – ISSN 1605-2005
614984
  Торб"як М.П. Конкурентні механізми регулювання ринку страхових послуг України / М.П. Торб"як, Залєвська-Шишак // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
614985
  Стеценко В.В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 197-206. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджуються конкурентні переваги сучасного вищого навчального закладу на прикладі ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі". Зазначається, що конкурентоспроможність сфери освіти має прояв у зовнішніх та внутрішніх конкурентних перевагах, що ...
614986
  Шлюсарчик Б. Конкурентні переваги на основі пропозиції в теорії міжнародної торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.10-17
614987
  Семикіна М. Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення / М. Семикіна, Н. Василенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 161-168. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
614988
  Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експорту в контексті світового розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 11-16
614989
  Єршова Г.В. Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
614990
  Куреда Н.М. Конкурентні позиції української енергетики / Н.М. Куреда, В.В. Коміссарова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
614991
  Білоус А. Конкурентні стратегії зовнішньоекономічної діяльності фінансових компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 97-98
614992
  Борисенко З.М. Конкурентні стратегії розвитку виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 23-27.
614993
  Боліла Марія Миколаївна Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на матеріалах ринку побутової техніки) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Боліла М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л.172-187
614994
  Болдырев К.А. Конкурентно-мотивационный характер повышения конкурентоспособности творческого потенциала квалифицированных работников // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 378-382. – ISSN 2222-4459
614995
  Баринов А Н. Иншакова Конкурентное законодательство в прогнозируемой динамике развития : монография / Н.А. Баринов, А.О. Иншакова, М.Ю. Козлова ; под ред. Н.А. Баринова, А.О. Иншаковой. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 170, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4396-0373-2
614996
   Конкурентное законодательство Украины : Юридический сборник. – Київ, 2002. – 310с. – ISBN 966-651-040-5


  Вошли основные нормативно-правовые акты по вопросам защиты экономической конкуренции при осуществленные предпринимательской деятельности. Для предпринимателей, руководителей, менеджеров, юристов, государственных служащих, научных работников
614997
  Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : Учебник / К.Ю. Тотьев. – Москва : РДЛ, 2000. – 352с. – Библиогр.:с.338-344. – ISBN 5-93840-001-5
614998
  Шлапак О. Конкурентноспроможність вітчизняного м"ясного скотарства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
614999
  Синюченко М.І. Конкурентноспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 14-17. – ISSN 2222-4459
615000
  Семин Р.Н. Конкурентный процесс и его особенности в сфере предложения и спроса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 1728-8878
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,