Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
614001
  Рудницька Н.М. "Ідеологічний поворот" у перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 311-317


  У статті розглядаються підходи до вивчення взаємодії перекладу і ідеології. Обгрунтовується доцільність розгляду ідеологічних чинників перекладу окремою категорією з огляду на специфічність останніх. В статье рассматриваются подходы к изучению ...
614002
  Василенко М.Г. "Ідеологічно редагована" творча спадщина Івана Франка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 67-75


  Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання творів у п"ятдесяти томах. Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, ...
614003
  Гнідець У.С. "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 71-76


  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі - це система імпліцитних змістових зв"язків та їх ...
614004
  Вілков В.Ю. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В. І.Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
614005
  Вілков В. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В.І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В. Вілков, А. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В.І. Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
614006
  Щербатюк О. "Ідея комунікації" і досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано перспективи застосування комунікативної парадигми до дослідження специфіки та сутнісних характе-ристик української культури ранньомодерної доби. The article devoted to ground of perspectives of applying the communicative paradigm to ...
614007
  Файзулін Я. "Ідея про федерацію України з Польщею з приходом до влади Пілсудського знову оживає". Убивцю Симона Петлюри виправдали завдяки радянським спецслужбам // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 9 (412), 7 березня 2018
614008
  Бурлакова І. "Ідея складності" Ігоря Костецького в новелістичному дискурсі письменника (на матеріалі твору "Ціна людської назви") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 51-58. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Автор ставить за мету дослідити особливості художньої мови І. Костецького як домінуючий чинник жанрової модифікації його новелістики. Об"єктом дослідження є поетика маловивченої новели І. Костецького "Ціна людської назви". У статті зроблено спробу ...
614009
  Курбатов С. "Ідея університету" в контексті суспільства знань // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57
614010
  Прокоф"єв І. "Ідея" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 7-13
614011
  Котович Н. "Ідея" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 111-117


  Оповідання: "Ідея", "Масаж", "Матіоловий серпанок", "Чоловіча" пригода", "Форс-мажор", "Не сокіл" , "Пілони", "Безкоштовно", "Тільки чотирнадцять", "По-українськи".
614012
   "Ідея, яка не має перспективи"... доки існує НАТО / М. Сірук, Р. Фройденштайн, С. Беш, Г. Перепелиця, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – № 214 (4820) 24 листопада 2016. – С. 3


  Експерти - про ініціативу Європарламенту зі створення оборонного союзу - європейської армії.
614013
  Лук"янчук Г. "Ідіть з тим, з чим прийшли", чи може - "віддайте крадене, московити!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
614014
  Головій О. "Ідіть у світ. Але повертайтеся додому..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 7


  Сторінками конференції "Леся Українка і національна література", яка відбулася на Волині. Знаковою подією стало привітання нащадка талановитої Лесі Українки - її внучатого племінника Роберто Гааба із Швейцарії та його дітей Еди і Гуго.
614015
  Степаненко М. "Іду до вас із забуття воскреслий" : (Полтавські шляхи Василя Симоненка) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 215-226. – ISSN 2075-1222
614016
  Овсієнко В. "Іду за край..." // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 48-49


  Вистава Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки - карикатура на Василя Стуса.
614017
  Овсієнко В. "Іду за край...": карикатура на Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на виставу "Іду за край..." Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Ця вистава - художнє висвітлення образу Василя Стуса.
614018
   "Іду на ви!" За роки князювання Святослава Київська Русь стала великою європейською державою, добре знаною серед країн Європи // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 39). – С. 22
614019
  Кашка В. "Іду на поклик падаючих крапель..." : З книги "Автометодика" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 95-122
614020
  Липовецький С. "Із восьми корчм залишилися дві, та й ті світили пусткою. Хіба в неділю дехто зі старших людей заходив туди покурити" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 17 (520), 30 квітня 2020. – С. 46-50


  Адвокат Кирило Трильовський організував на Галичині та Буковині мережу спортивно-пожежних товариств "Січ" на початку XX століття.
614021
  Савченко А. "Із галицького пралісу просто в Рим" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 17


  Як видатні українці відкривали для себе Італію.
614022
  Гаврилюк Н. "Із глибини дзеркал": Михайло Слабошпицький про час і людей // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 13
614023
  Мінович О. "Із далеких доріг" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 36-48. – ISSN 08-68-4790-1
614024
  Вітті М. [Ідеологічна функція грецького побутовізму / Маріо Вітті. – 3-є вид., доп. – Афіни : Кедрос, 1991. – 237, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою
614025
  Мірошніченко М. Ідентичність-легитимність-правопорядок: до проблеми реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.31-36. – ISSN 0132-1331
614026
  Потапчук Т.В. Ідентичність : основні підходи до визначення сутності поняття // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.14-21
614027
  Прокопенко І. Ідентичність героя у колоніальному контексті (Р. Іваничук "Орда" та Дж. Кутзее "В очікуванні варварів") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 43-44. – (Бібліотека Інституту філології)
614028
  Яловенко О.В. Ідентичність героя у творчості Джумпи Лагірі: транскультурний вимір = Character""s identiry in Jhumpa Lahiri""s writing: a transcultural paradigm : монографія / Ольга Яловенко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2020. – 223, [1] с. – Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 205-223. – ISBN 978-966-304-379-1
614029
   Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 2-57
614030
  Пахоменко С. Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України / С. Пахоменко, М. Подибайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 176-184. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
614031
  Крючков Г.Г. Ідентичність і мовна політика в Європі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 122-126


  Статтю присвячено ідентичності та мовній політиці на європейському континенті. Мова йде про появу європейської культурної ідентичності, яка визначається ставленням до мовців із різними мовними репертуарами. Identity and language policies in Europe ...
614032
   Ідентичність і пам"ять у пострадянській Україні = Identity and memory in Рost-Soviet Ukraine : монографія / [ відп. ред. М. Антонович ]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-378-132-7


  Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 2008 ...
614033
  Каменська Т. Ідентичність і солідарність у сучасному українському суспільстві // Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі : колект. монографія / Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, О. Лісеєнко, Р. Радзік, Т та ін. Каменська. – Львів ; Люблін : ЛНУ імені Івана Франка : Видавництво УМКС, 2020. – С. 11-20. – ISBN 978-617-10-0555-6
614034
  Бакіров В.С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 106-120. – ISBN 978-966-644-217-1
614035
  Костенко Г. Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 174-178. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "У сучасній українській масовій свідомості, репрезентований мас-медіа, досі є дефіцит широкого суспільного обговорення культурної парадигми Колонія-Імперія в контексті нинішнього соціокультурного стану в Україні. Натомість у соціальних мережах і на ...
614036
  Нікітіна Ф.О. Ідентичність мови і глобалізаційні процеси // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 132-135. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується вплив глобалізації на деякі аспекти мови. В статье исследуется влияние глобализации на некоторые аспекты языка. The article investigates the influence of the globalization on some aspects of the language.
614037
  Чорна Л.Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 108-118
614038
  Кубриченко Т.В. Ідентичність особистості у гендерному вимірі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 323-331. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
614039
  Ровенчак О. Ідентичність потенційного мігранта і міграційна ідентичність: формування і відповідні практики / О. Ровенчак, О. Химович // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 97-116. – ISSN 1563-3713
614040
  Терепищий С.О. Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
614041
   Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі = Tozsamosc i solidarnosc spoleczna w Europie srodkowo-wschodniej : колект. монографія / [Н.Коваліско, А. Єкатеринчук, О. Лісеєнко та ін.] ; за ред. проф. Н. Коваліско [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ун-т Марії Кюрі-Склодовської. – Львів ; Люблін : ЛНУ імені Івана Франка : Видавництво УМКС, 2020. – 223, [1] с. : іл, табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. назва парал. укр., пол. - Текст укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0555-6
614042
  Гаврилів Т. Ідентичність тексту: українські спроби прочитання Целяна // Критика. – Київ, 2004. – Травень, (число 5). – С. 25-
614043
  Ягодзінський С.М. Ідентичність у глобальному світі: міф чи реальність? // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 34-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
614044
  Білокобильський О.В. Ідентичність у добу сущого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 3-9
614045
  Костюк Т.В. Ідентичність у системі комунікативних зв"язків освіти: вітчизняний вимір / Т.В. Костюк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 124-131. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
614046
  Борноволоков О.В. Ідентичність українського п"ятидесятницького руху : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Борноволоков Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
614047
  Яковенко Н. Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-54. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
614048
  Костиря І. Ідентичність як спадковий діалог між поколіннями // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 350-356


  Стаття присвячена дослідженню феномену ідентичності як історичного та психологічного фактору формування людського саморозуміння. Базуючись на дослідженнях із різних галузей гуманітарного знання, автор виводить єдину ієрархічну структуру рівнів людської ...
614049
  Рондяк О. Ідентичність, перервана = Identity, interrupted / Оля Рондяк. – Kyiv : TAUVERS GALLERY international, 2018. – 49 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 47-48. – ISBN 978-1-5323-7142-4
614050
  Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто проблему розвитку особистості, увагу звернено на особливе значення понять ідентичності та самоідентичності в процесі конституювання особистості.
614051
  Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 41-61. – ISSN 0235-7941
614052
  Литвинчук О.В. Ідентичність: актуалізація проблеми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 71-79
614053
  Козловець Микола Адамович. Ідентичність: сакральне та профанне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136-149. – ISSN 0235-7941
614054
   Ідентичності народів Центрально-Східної Європи : колект. монографія / [Н. Гапон, W. Misztal, Л. Хижняк та ін.] ; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Каф. соціології та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 283, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр., пол. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 978-617-10-0364-4
614055
  Романюк Р. Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу / Р. Романюк, Н. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-89. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
614056
  Куза А. Ідеографічна диференціація української релігійної фразеології // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 59-73. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
614057
  Гриценко С.П. Ідеографічна стратифікація іншомовних переймань в українському лексиконі XVI-XVII ст. // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 186-195. – ISBN 978-966-933-055-0
614058
  Макарчук Л.Л. Ідеографічне письмо // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 275-280. – ISSN 1729-360Х
614059
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 234-274. – Бібліогр.: л. 189-233
614060
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
614061
  Чейлитко Н. Ідеографічний словник сполучуваності як лінгвістична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 253-257
614062
   Ідеографічний тезаурус українскої мови / Н.П. Дарчук, І.В. Денисенко, О.Б. Сірук, В.М. Сорокін // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 3-6. – (Серія "Філологічні науки")
614063
  Бігдай М.О. Ідеографічні параметри дієслівної лексики української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Бігдай Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
614064
  Дарчук Н.П. Ідеографічного тезауруса української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 138-148


  Статтю присвячено моделюванню ідеографічного тезауруса української мови на матеріалі іменників. Запропоновано методику й описано принципи укладання ідеографічного словника іменників на матеріалі Частотного словника української публіцистики [мовний ...
614065
  Рожченко З.В. Ідеографія (логографія або ієрогліфіка) // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 84-90. – ISBN 978-966-439-983-5
614066
  Кривий М.В. Ідеолог-вихователь в умовах перебудови / М.В. Кривий. – Київ : Знання, 1989. – 48 с.
614067
  Іщук О. Ідеолог визвольного здвигу (до 55-річчя загибелі Петра Федуна - "Петра Полтави") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 255-256. – ISBN 966-7060-98-5
614068
  Козирєва Т. Ідеолог культурно-мистецького процесу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 12


  Малярство на склі Тараса Лозинського.
614069
  Федоров І.О. Ідеолог судової реформи 1860-1870-х років Олександр Кістяківський // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 135-139. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
614070
  Савченко О. Ідеолог українського національного відродження - Юліан Павликовський // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 386-399. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Юліан Павликовський — провідний галицький кооператор і агроном, громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист.
614071
   Ідеолог української державності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Завдячуючи зусиллям чималої групи патріотів, зокрема й автору часопису "УК", який повідомив про це, на Байковому кладовищі відкрито надмогильний пам"ятник видатному і політичному діячеві, публіцисту, передвісникові українського націоналізму Миколі ...
614072
  Лильо Т. Ідеологема "диктатура релятивізму" в публіцистиці Роберто де Маттеі: постмодерністські та посткомуністичні контексти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 96-107. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
614073
  Мельник Л.М. Ідеологема "руський мір" в трансформаціях українського православ"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 165-167
614074
  Муслієнко О. Ідеологема "Світ-театр" у семіосфері абсурду Миколи Хвильового ("Лілюлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 281-290. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
614075
  Шостак О.Г. Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 251-259
614076
  Базик Д. Ідеологема панславізму в рівновірських конфесіях України // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 181-184. – ISBN 978-966-02-8853-9
614077
  Омельчук Олеся Ідеологема смерті в українських літературно-критичних дискурсах : (критика М. Хвильового, В. Блакитного, С. Єсеніна, В. Маяковського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 12-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються особливості рецепції смертей відомих письменників 20 - 30-х років (ХХ століття) в ідеологічно різних літературно-критичних дискурсах.
614078
  Боровська Г.С. Ідеологема творчого спадку М.О. Бердяєва від марксизму до правового універсалізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 293-304. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
614079
  Малиновська І.В. Ідеологема як категорія дискурсології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 380-391. – ISBN 966-581-481-8
614080
  Голод Р. Ідеологеми "націоналізм" та "інтернаціоналізм" у системі онтологічних орієнтирів Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 29-41
614081
  Абу Алруб Емад Мустафа Ідеологеми війни і миру в теології традиційного ісламу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Автором статті проведений докладний аналіз теології ісламу. Аналіз показав, що міфологеми вплинули на формування ідіологем війни й миру в ісламі. Есхатологія ісламу з її уявленням про неминучий "кінець світу" і Страшний суд, направляє прагнення ...
614082
  Рябека О.Г. Ідеологеми дослідження управління соціальним розвитком планетарної спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 57-67
614083
  Мандибура В. Ідеологеми сучасного концептуально-методоллогічного "оновлення" економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті причини виникнення і розкрито теоретичне визначення сутності сучасних економічних ідеологем та показані їх конкретні прояви. Розкриваються особливості виникнення та існуючі форми соціально-економічного замовлення, що реалізуються економічною ...
614084
  Утюж І.Г. Ідеологеми сучасного розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 60-69. – ISSN 2072-1692
614085
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 23-43. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 27.
614086
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 23-43. – ISBN 978-966-920-140-9
614087
  Пантюк М. Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60-70-тих роках XX ст / М. Пантюк, В. Петриків // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
614088
  Старжець В. Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.)98 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
614089
  Кіяниця К.Ю. Ідеологізація перекладів як засіб порушення мовнокультурної та політичної ідентичності (на прикладі німецькомовних перекладів українських прозових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 116-122


  Статтю присвячено проблемам перекладу українських художніх прозових текстів німецькою мовою в умовах ідеології СРСР і НДР. Аналізуються види ідентичності, а саме мовнокультурні та політичні, на основі дібраних прикладів розглядаються випадки її ...
614090
  Сухарєва С.В. Ідеологізація світу русинів у творах Ю.-І. Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 351-355


  У статті розглянуто світосприйняття Крашевським русинського світу та основні мотиви його ідеалізації. Особлива увага звернена на роль жінки у представленні сарматської ідеї про поєднання східнослов"янських народів. В статье рассмотрено мировосприятие ...
614091
  Баранівський В.Ф. Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7-11. – ISSN 2312-4342
614092
  Стельмах С. Ідеології та практики націоналізму і ксенофобії у Східній Європі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 5-10
614093
  Овандер М.Е. Ідеологічна боротьба -- найважливіша складова частина класової боротьби пролетаріату / М.Е. Овандер. – Київ, 1962. – 40с.
614094
  Капельгородська Н.М. Ідеологічна боротьба в сучасному зарубіжному кінознавстві / Н.М. Капельгородська. – К., 1980. – 207с.
614095
  Вільховий Ю.В. Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 154-163. – ISSN 2075-1451
614096
  Гедз В.А. Ідеологічна боротьба з більшовизмом на сторінках газет "Українське слово" та "Нове Українське слово" (1941-1943) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91. – ISBN 966-614-021-7
614097
  Шелест В. Ідеологічна боротьба між Москою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / Володимир Шелест // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо, 1974. – Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – С. 1-66
614098
  Борцов Б.П. Ідеологічна боротьба на сучасному етапі / Б.П. Борцов. – Київ, 1970. – 48с.
614099
   Ідеологічна боротьба на сучасному етапі : Рекомнд. бібліограф. покажчик. – Київ : Політвидав, 1985. – 77с.
614100
  Гаджук А. Ідеологічна боротьба та її наслідки // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 13-18
614101
  Коломієць Ю. Ідеологічна війна росії в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 4. – ISSN 1992-9277
614102
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія - знаряддя антикомунізму / І.Г. Іванченко. – Київ, 1976. – 143 с.
614103
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналістичній упаковці / І.Г. Іванченко. – Київ, 1984. – 47с.
614104
  Сафонова Н.М. Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х перша половина 70-х років XX ст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 133-138. – ISSN 2227-183Х


  Розглянуто і проаналізовано зміцнення ідеологічної ролі суспільних наук у вищій школі УРСР у 60-70-і роках XX ст.
614105
  Мандибура В. Ідеологічна і об"єктивна складові економічної "теорії людського капіталу" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
614106
  Новакова О.В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 343-351. – ISSN 2076-1554
614107
  Борисенко М. Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 50-54
614108
  Галів М. Ідеологічна критика в українському радянському історико-педагогічному наративі (1920-1980) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 23-29. – ISSN 2308-4634
614109
  Пілаш Д. Ідеологічна легітимація внутрішньої та зовнішньої політики Венесуели за президенства Уго Чавеса // Проблема обгрунтування та шляхи аргументації : тези восьмої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління", [21-22 берез. 2013 р.] / Філософія: нове покоління, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА ; Пульсари, 2013. – С. 95-98. – ISBN 978-617-615-035-0
614110
  Коломієць Ю.Ю. Ідеологічна обумовленість системі Особливої частини кримінального законодавства України // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 268-284. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
614111
  Пижик А. Ідеологічна основа більшовицької політики українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються ідеологічні засади запровадження та здійснення політики українізації в УСРР у 1920-х роках. The article deals with analyses of ideological principles of introduction and realization of the policy of ukrainization in USSR in 1920th.
614112
  Камал Юсіф Ахундов Ідеологічна основа ісламської революції в Ірані та її передумови // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
614113
  Томчук Л. Ідеологічна парадигма творчості Ганни Барвінок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 171-175
614114
  Стасюк О. Ідеологічна передумова появи інституту уповноважених // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 100-108. – ISBN 978-617-7837-20-5
614115
  Концур В. Ідеологічна підготовка працівників українських профспілкових культустанов у добу "відлиги" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 91-100. – ISSN 0869-3595
614116
  Панченко Володимир Ідеологічна повість ІІ половини ХІХ ст. і генеза соцреалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 58-63. – Бібліогр.: Літ.: с. 63; 5 поз. – ISSN 0236-1477
614117
  Ситник О.М. Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 112-116. – ISBN 966-7686-12-8
614118
  Дутчак Г. Ідеологічна політика радянської влади 1920-х років і керівництво театрами на Україні // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С. 27-30. – ISSN 0207-7159
614119
  Ніколаєць К.М. Ідеологічна робота Комуністичної партії України у другій половині 60-х - на початку 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 131-138. – ISBN 966-614-021-7
614120
  Янюк А.О. Ідеологічна робота КП України в період розгортання комуністичного будівництва / А.О. Янюк. – Чернівці, 1970. – 70с.
614121
  Бєляєва Т.Є. Ідеологічна робота КПРС - важливий фронт боротьби за комунізм : рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Бєляєва ; М-во культури УРСР, Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : [б. в.], 1985. – 36 с.
614122
   Ідеологічна робота на новому піднесенні. Збірн. статей. – Київ, 1961. – 327с.
614123
  Канавенко С.А. Ідеологічна робота на Україні (1959-1965 рр.) : Діяльність парторганізації по вдосконаленню партійної освіти та політичної роботи в масах / С.А. Канавенко. – Харьков : Вид-во Харк. ун-ту, 1970. – 171 с.
614124
  Головко Микола Васильович Ідеологічна робота партійніх організацій України серед працівників промисловості в період між ХХІІІ і XXIV з"їздами КПРС (1966-1974 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Головко Микола Васильович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1975. – 172л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
614125
  Гарькавий Є. Ідеологічна робота як невід"ємна складова процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 317-319
614126
   Ідеологічна робота: Запитання і відповіді: довідник. – Київ, 1989. – 86с.
614127
  Мельник І.В. Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990-2009 рр.) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 71-74. – ISSN 1728-6220
614128
  Гритчина О. Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 245-247
614129
  Вихватенко М. Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40-50 роки XX ст.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 122-125


  Проаналізовано систему контролю над людиною з боку партійних органів і органів влади. Розглянуто ідеологічну складову, політичні репресії та їх вплив на навчальновиховний процес в учительському інституті в 40—50 роки минулого століття і наслідки ...
614130
  Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-99


  Стаття присвячена висвітленню ідеологічної складової українського радянського кінематографу середини 1960-х - середини 1980-х років. Досліджується український кінематограф як важлива складова ідеологічної політики. Статья посвящена освещению ...
614131
  Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук"яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 278-283. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
614132
  Ніколаєва Д. Ідеологічна та геополітична конкуренція Туреччини та ОАЕ: точки співпраці та зіткнення // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 181-191. – ISSN 2522-1663
614133
  Сирадоєва О. Ідеологічна та екзистенційна роздвоєність у творах Івана Дніпровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 373-379. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті пропонується розглянути творчість І. Дніпровського, постаті ідеологічно та екзистенційно роздвоєної. Його художній дискурс - продукт суперечливий, але переважно незнаний. Важливо, що письменник свідомо перейшов від революційної ...
614134
  Міщанин В. Ідеологічне втручання комуністичної партії в діяльність творчої інтелігенції Закарпаття (1946-1950) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 105-110. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
614135
  Товмаш Д.А. Ідеологічне забеспечення управлінського процесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
614136
  Гомза І.А. Ідеологічне зближення націоналізму та соціалізму під впливом уявлення про занепад національної спільноти: Франція, 1871-1914 // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 273-283
614137
  Кучера Я. Ідеологічне маніпулювання: Методи і засоби імперіалізму / Кучера Я. – Київ, 1988. – 154 с.
614138
  Калужська Л.О. Ідеологічне маркування політичного тексту: перекладознавчий аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 70-74
614139
  Іщенко Г. Ідеологічне підгрунтя державного устрою України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 128-138. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про особливості українського державотворення та розглядаються можливі варіанти стабілізації політичної ситуації.
614140
  Сенченко М. Ідеологічне підгрунтя організаційної війни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 16-23. – ISSN 2076-9326
614141
  Ляшенко Т.М. Ідеологічне підгрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 118-131
614142
  Харун Яхья Ідеологічне підгрунтя тероризму (аспекти дарвінізму і матеріалізму) / Підготував Турал Гумбатов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 3 (151). – С. 32-40. – ISSN 0868-8893


  У цій статті проаналізовано деякі приховані аспекти теорії дарвінізму, їх роль в історії людства. Дарвін під впливом ідей Томаса Мальтуса сформулював концепцію перманентного конфлікту як глобального природного явища. Ідеологи нацизму цілком і ...
614143
  Маслов Ю.К. Ідеологічне підгрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 209-217
614144
  Конончук С.Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / [С.Г. Конончук, О.А. Ярош] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД). – Київ : УНЦПД, 2013. – 51, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-94-9
614145
  Приходько Р.С. Ідеологічне пристосовництво духовентства / Р.С. Приходько. – Київ, 1964. – 43с.
614146
  Кондратюк С.В. Ідеологічне та організаційно-правове становлення українських політичних партій у процесі формування парламентської традиції галицьких українців (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / С.В. Кондратюк, Н.Я. Корж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 28-32
614147
  Чудовська-Кандиба Ідеологічний аспект політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 191-197.
614148
  Шлапаченко Д.М. Ідеологічний вимір етнонаціонального конфлікту в Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 73-79
614149
  Лакішик Д.М. Ідеологічний вимір формування геополітики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 118-127
614150
  Пивовар С.Ф. Ідеологічний вплив на висвітлення історії української державності XVII ст. у радянській історіографії 40-х рр. / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 48)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення радянськими вченими історії української державності XVII ст. у контексті ідеологічної політики КП(б) України в 40-х роках
614151
  Носенок Б.Е. Ідеологічний вплив неоєвразійства на політичну ситуацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 44-46
614152
  Кальмук І.П. Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова(за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства у контексті філософськокультурологічної концепції В. Петрова. В статье рассматривается идеологическое основание культуры первобытного общества в контексте ...
614153
  Кальмук І.П. Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В.П. Петрова (за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 43-51


  Розглядається ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства у контексті філософсько-культурологічної концепції В. Петрова. Ключові слова: ідеологія, первісне суспільство, родова община, істина. Рассматривается идеологическое основание культуры ...
614154
  Павленко Юрій Ідеологічний дискурс і проблема ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.105-113. – ISSN 0235-7941
614155
  Жилінська О.І. Ідеологічний контекст менеджменту // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 96-98
614156
  Бабак Б. Ідеологічний моніторинг топонімів у арабській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 170-173. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
614157
  Корабльова В.М. Ідеологічний простір кіно // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 24-27. – ISBN 966-7943-03-8
614158
  Хаустова М.Г. Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 15-26. – ISSN 0201-7245
614159
  Сліпецька Ю. Ідеологічний спектр парламентських партій в Україні за результатами виборів 2019 р. // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 83-85. – ISBN 978-617-8034-00-9
614160
  Постол О.Є. Ідеологічний стан сучасного українського суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 256-259. – ISSN 2226-3209
614161
  Хилько М.М. Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
614162
  Лікарчук Д.С. Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 239-243. – ISSN 2312-4342
614163
  Холодинська С.М. Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 260-271. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
614164
  Пивовар С.Ф. Ідеологічні аспекти висвітлення історії української державності в радянській історіографії 40-80-х років / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 512-520. – ISBN 966-628-014-0
614165
  Тєвікова О. Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950-1960-их рр. / О. Тєвікова, В. Вощенко // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 80-91. – ISSN 2521-1587
614166
  Зарубін І.В. Ідеологічні аспекти перекладу творів Редьярда Кіплінга українською мовою у порівнянні з російськими перекладами / І.В. Зарубін, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – C. 98-105. – ISBN 978-966-285-555-5
614167
  Судаков В.І. Ідеологічні детермінанти розвитку університетської освіти в умовах культурної глобалізації // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 147-148
614168
  Жовтянська В.В. Ідеологічні детермінанти суспільного розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 24-34
614169
  Постол А.А. Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 13-21. – ISSN 2072-1692
614170
   Ідеологічні диверсії імперіалізму приречені на провал. Збірник статей.. – К., 1965. – 122с.
614171
  Васильчук Є.О. Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об"єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
614172
  Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
614173
  Шевчук Л.В. Ідеологічні засади "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 р. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 78-82. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
614174
  Пругло Р. Ідеологічні засади Голокосту у праці А. Гітлера "Майн Кампф" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 58-61. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
614175
  Вовканич С.Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 7-23. – ISSN 1562-0905
614176
  Петрук О. Ідеологічні засади діяльності Всеукраїнського Об"єднання "Свобода" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 125-128. – ISBN 978-966-171-783-0
614177
  Сімакова Н.М. Ідеологічні засади законотворення в галузі освіти // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 81-87. – ISSN 2412-1185
614178
  Шляхтун П.П. Ідеологічні засади конституцій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 151-152
614179
  Пасічник В.М. Ідеологічні засади національної безпеки України в умовах російської агресії / В.М. Пасічник, І.В. Пілат // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 261-263. – ISSN 1562-0905
614180
  Зуйковська А. Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 84-93
614181
  Цебенко О.О. Ідеологічні засади сепаратизму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 90-94


  The article implements on the ideological principles of separatism movements. The main accent is made on the research of separatist ideologies. The article describes specific indications of Caucasus Region ideology of separatist movements.
614182
  Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
614183
  Воронин О. Ідеологічні засади УАПЦ 1921-го року: теорія і практика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 5-8
614184
  Кривоносов О. Ідеологічні засади формування ісламської опозиції в Афганістані // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91
614185
  Гвоздков С. Ідеологічні засади ШОС у співвідношенні з американськими інтересами часів президентства Дж. Буша-молодшого // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 562-564. – ISBN 978-966-171-893-6
614186
  Перович М.М. та інші Ідеологічні захисники імперіалізму / М.М. та інші Перович. – К., 1973. – 104с.
614187
  Каракоз О.О. Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. XX ст.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 48-53. – ISSN 2312-4679
614188
  Богуславська К. Ідеологічні інтерпеляції сучасних фільмів про УНР в українському культурному контексті (на прикладі стрічок "Таємний щоденник Симона Петлюри" (2018) та "Крути 1918" (2019)) / К. Богуславська, О. Брюховецька // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 49-61. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
614189
  Тимошик М.С. Ідеологічні й наукові концепції витоків українського друкованого слова: аргументи зарубіжних і вітчизняних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-9. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Всебічно аналізуються існуючі зарубіжні й вітчизняні концепції виникнення і етапів розвитку українського друкованого слова.
614190
  Лучканин С.М. Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоритичного румунського мовознавства XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 16-23


  Специфіка румунського загальнотеоретичного мовознавства ХХ ст. зумовлена різною суспільно-політичною ситуацією в Румунії цього віку, коли лінгвістика мала розв"язувати чимало конкретно-національних завдань, передусім - обгрунтування давності ...
614191
  Кобинець А.В. Ідеологічні компоненти в контексті щоденної подачі інформації на шпальтах газет "Рада" (1906-1914) та "Нова рада" (1917-1919) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 111-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
614192
  Вронська О.М. Ідеологічні метаморфози головного героя роману Маріо Вергаса Льйоси "Мрія кельта" сера Роджера Девіда Кейсмента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 86-91
614193
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ : Політвидав України, 1971. – 109с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
614194
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / Акопов М.А. – Київ : Політвидав, 1971. – 109 с.
614195
  Власенко Ф.П. Ідеологічні основи національного буття / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 28-31. – ISBN 966-7943-03-8
614196
  Леонтієва М. Ідеологічні основи перших актів про права людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 207-209
614197
  Іншин М.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України : монографія / М.І. Іншин, В.І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2016. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-52-6
614198
  Андрос О.Є. Ідеологічні особливості екологістського руху як мережевого явища // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 85. – С. 96-104
614199
  Четвертак Є.О. Ідеологічні особливості політичного дискурсу США // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 98-101
614200
  Ситник О.М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетманської держави // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.264-270. – ISSN 1728-3671
614201
  Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка : (спостереження й уваги) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 209-210. – ISBN 966-7272-00-1
614202
  Хархун В.П. Ідеологічні практики марксо-ленінської критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-217-0
614203
  Прокопов В.Ю. Ідеологічні праці Василя Галаси (друга половина 1940-х років) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 102-104
614204
  Мілютін С. Ідеологічні причини іконоборської політики Льва III Ісавра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 108-113. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
614205
   Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил) / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 131-139
614206
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси в Україні періоду другої половини XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 22)
614207
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 24)
614208
  Міма І.В. Ідеологічні прояви християнсько-правових традицій у правовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 195-199. – ISSN 2524-017X
614209
  Товмаш Є.А. Ідеологічні смисли функціонування капіталізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 110-111
614210
  Спєвак П. Ідеологічні суперечки та розмови про пам"ять // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-18
614211
  Кущинський А. Ідеологічні та організаційні особливості УВК // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 7-10
614212
  Іванов О.Ю. Ідеологічні та політико-правові засади російської експансії в Казахстані (1714 р. – перша половина XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 2219-5521
614213
  Лильо Т.Я. Ідеологічні та філософські домінанти сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 10-14


  У статті проаналізовано деякі ідеологічні домінанти в сучасному комунікаційному процесі та їхній вплив на журналістику посткомуністичних країн. Зокрема наголошено на тому, що сучасні ЗМІ перебувають під впливом філософії позитивізму (деісторизація, ...
614214
  Зражевська Н.І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-8


  Зроблено акцент на дослідженні методів і підходів до проблеми впливу медіа на ідеологію та цінності культури в зарубіжній комунікативності. This research is devoted to the problem of studying mass media influence on modern culture.
614215
  Романенко О. Ідеологічні трансформації життя і творчості Тараса Шевченка у журналі "Перець" 1964 року // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 247-270


  На матеріалі п"ятого номеру журналу "Перець" за 1964 р. аналізуються особливості рецепції та інтерпретації творчості Тараса Шевченка в Україні за радянської доби. Цей номер був присвячений 150-річчю з дня народження поета. Творчість Тараса Шевченка ...
614216
  Постол О.Є. Ідеологічні трансформації кінця XX - початку XXI століть // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 247-257
614217
  Шиленко Б.Є. Ідеологічні трансформації релігії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76
614218
  Цегольник П.А. Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 235-237
614219
  Осташко Т. Ідеологічні центри українського монархічного руху в Австрії // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 270-284. – ISBN 978-617-7037-10-0
614220
  Тарасенко В. Ідеологічні цінності в українському середовищі: молодь і студенти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 333-339


  Ідеологія аналізується як соціально значуща, теоретично й емоційнопсихологічно оформлена система ідей, ідеалів, міфів та інших елементів, яка об"єктивує в соціальному процесі інтереси суб"єктів, структуруючи і соціалізуючи суспільну дійсність; особливе ...
614221
  Давва В.В. Ідеологічні чинники розбудови української національної культури у 20-тих рр. ХХ ст. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
614222
  Бродюк Ю. Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
614223
  Іщенко М.Г. Ідеологічні, психологічні і виробничі аспекти зображення сучасника в радянській журналістиці : Дис. ... д-ра філолог. наук / Іщенко М.Г. ; КДУ , Каф. теорії і практики рад. преси. – Київ, 1973. – 406 с. – Бібліогр.:с.386-405
614224
  Адамович С. Ідеологічно-військове протистояння між винищувальними батальонами та підрозділами УПА на Прикарпатті в 40-х рр. XX ст. // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 163-167. – ISBN 978-617-7034-13-0
614225
  Алфьоров М. Ідеологічно-правові засади урбанізації Східної України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
614226
  Рудницька Н.М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 123-132


  Статтю присвячено вивченню ідеологічно мотивованої асиметрії радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. У статті описуються причини, способи і наслідки ідеологічної адаптації текстів перекладів. В ...
614227
  Василенко В.К. Ідеологічну роботу-на рівень нових завдань / Василенко В.К. – Київ, 1986. – 92 с.
614228
  Багінський В.В. Ідеологія / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 150-151. – ISBN 966-642-073-2
614229
  Ситник О.М. Ідеологія "вольового" націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 278-285
614230
  Павленко П. Ідеологія "русского мира" мусить бути офіційно засуджена і заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 березня (№ 41). – С. 5
614231
  Соснін О. Ідеологія "суспільства знань": нові завдання освіти і науки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
614232
  Пержун В.В. Ідеологія "чинного націоналізму" Дмитра Донцова: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (9))
614233
  Нестеренко О.П. Ідеологія австрійського неолібералізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 108-109
614234
  Яковлєв О.М. Ідеологія американської "імперії" / О.М. Яковлєв. – К., 1968. – 436с.
614235
  Гончаренко Н.А. Ідеологія в добу постмодернізму: соціальний капітал особистості, спільноти чи суспільства? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 170-171
614236
  Шевченко В.П. Ідеологія в епоху інтернету // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
614237
  Колотило В.В. Ідеологія в процесі соціальних змін // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
614238
  Губерський Л.В. Ідеологія в системі українознавства // Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства : міжнар. наук. конф.
614239
   Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
614240
  Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
614241
  Білас І. Ідеологія відкритого суспільства Карла Поппера // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 513-517. – ISBN 966-7251-18-7
614242
  Піпченко Н.О. Ідеологія віртуальної дипломатії США, Канади і Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 164-175
614243
  Гандзюк В. Ідеологія газети "Сурма" (1927–1934) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.108-113


  У статті розглянуто націоналістичну думку міжвоєнного періоду та її проекцію на підпільний орган УВО «Сурма», яка на своїх сторінках створила потужний ідеологічний дискурс. В статье рассматривается националистическое мнение межвоенного периода и его ...
614244
  Войтанович О.Й. Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 36-42. – (Юридичні науки ; № 3)
614245
  Бодров В.Г. Ідеологія економічного неоконсерватизму: теоретичні джерела і традиційні цінності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-41. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються ідейні витоки та ціннісні установки економічного неоконсерватизму; аналізуються його деякі гносеологічні особливості.
614246
  Муравйов В.І. Ідеологія європейської інтеграції // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-137
614247
  Копійка В.В. Ідеологія європейської інтеграції // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  В статті проаналізовано сучасний стан розвитку Європейського Союзу та його ідеологічний вплив на розвиток світового співтовариства. Идеология европейской интеграции. В статье рассмотрен современный этап развития Европейского Союза и его влияние на ...
614248
  Шиш А.З. Ідеологія зради і запроданства / А.З. Шиш. – К, 1969. – 114с.
614249
  Вергун В.А. Ідеологія і міжнародний бізнес: діалектика взаємозв"язку і взаємодії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглядаються аспекти формування та розвитку міжнародного бізнесу, а також доводиться його ідеологічна спрямованість. Идеология и международный бизнес: диалектика взаимосвязи и взаимодействия. Рассматриваются аспекты формирования и развития ...
614250
  Павленко Ю.С. Ідеологія і політичний дискурс // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 387-396
614251
  Примуш М. Ідеологія і політичний режим // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66. – ISSN 0868-8273
614252
  Богатирьова Н.В. Ідеологія і правосвідомість // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 121
614253
  Хомерікі О.А. Ідеологія і практика реформування вищої школи у контекті розбудови громадянського суспільства // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 217-224. – ISBN 978-966-2462-25-8
614254
  Дрогушевська І.Л. Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 18-23 : карта. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
614255
  Кульчицький Станіслав Ідеологія і практика українського праворадикального руху в довоєнній Польщі (1920-1939 рр.) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-15
614256
  Димерець Р.Й. Ідеологія і реальність: перцептивно-нормативний вимір // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 18-19
614257
  Вдовиченко Л.О. Ідеологія і розвиток самосвідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 6-15. – ISBN 966-628-132-5
614258
  Поліщук Є.П. Ідеологія і суспільна психологія / Є.П. Поліщук. – Київ, 1971. – 48с.
614259
  Палій О. Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 196-203. – ISBN 978-617-7480-12-8
614260
  Старик А.М. Ідеологія й практика лібералізму половині ХХ століття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 57-63. – ISSN 1563-3349
614261
  Гудкова В.П. Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
614262
  Гримська М.І. Ідеологія крайніх правих політичних партій: соціально-економічний вимір // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 115-126. – (Думка). – ISSN 2304-7410
614263
   Ідеологія кримінально-правової політики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)


  Нещодавно вийшла друком монографія доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Павла Львовича Фріса. Уривок з розділу монографії "Футурологічні питання кримінально-правової політики". Робота викладена автором у відкритий доступ ...
614264
  Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 7-10
614265
  Андрєєва О.М. Ідеологія міфотворчості як чинник формування української ідентичності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
614266
  Томаєва А.О. Ідеологія націонал-соціалізму: її витоки, генеза, роль у суспільно-політичному житті Німеччини (до постановки питання) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 72-75. – (Історія та географія ; вип. 48)
614267
  Настояща К.В. Ідеологія націоналізму - міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 53-60. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
614268
  Лозовицький Олександр Ідеологія національного піднесення: історична ретроспектива голлізму в контексті епохи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 36-46
614269
  Ляпін Д. Ідеологія національної програми розвитку підприємництва // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2002. – № 1. – С.2-4
614270
  Шумихін М.Ф. Ідеологія неокологіалізму / М.Ф. Шумихін. – К, 1968. – 48с.
614271
  Троян С.С. Ідеологія німецького колоніалізму: актуальність і постановка проблеми. / С.С. Троян. – Чернівці, 1997. – 14с.
614272
  Гірік С. Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 324-342. – (Нова серія ; вип. 18)
614273
  Мірошниченко М.І. Ідеологія потестарності (До питання онтологічної і формальної мотивації категорії права) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 1563-3349
614274
  Шматко І.В. Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 262-270
614275
  Шматко І. Ідеологія права та легітимізація сучасного правопорядку // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 427-436. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язок ідеології, права та способу легітимації сучасного правопорядку. Розглянуто зв"язок між неолібералізмом та домінуючими уявленнями про право, відповідальність, суспільство та вину.
614276
  Опалько В.В. Ідеологія причин нерівності та суперечності глобального економічного розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 24-30. – ISSN 2222-0712
614277
  Неживий О. Ідеологія проукраїнського державника [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 12-23. – ISSN 0131-2685
614278
  Беззуб Ю.В. Ідеологія раннього українського громадівства в документальних матеріалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 89-90. – (Історія ; вип. 63/64)


  На основі документальних матеріалів розглядаються деякі аспекти ідеології українського громадівського руху 60-х рр. XIX ст.
614279
  Демченко М.В. Ідеологія реклами як системи переконань та пропаганди культури споживання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 138-140


  Досліджуються особливості соціальної реклами як важливого інструмента інформаційної політики та ефективного носія державної ідеології. The features of social advertising are studied as an important instrument of informational policy and effective ...
614280
  Іванов О.Ю. Ідеологія російського експансіонізму як історико-правовий феномен // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
614281
   Ідеологія руського православ"я: критич. аналіз. – К., 1986. – 197с.
614282
  Нестеров О.В. Ідеологія селянського повстанського руху на Правобережній Україні (1919 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 39)


  Висвітлюються питання зародження ідеології селянського повстанського руху на Правобережній Україні та розгортання боротьби повстанців проти радянської влади в 1919 р.
614283
  Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державотворення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства. The essentiality, sources and problems of solidarity ...
614284
  Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в контексті розбудови української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 210-213. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються парадигмальні основи ідеології солідаризму. Обґрунтовується її актуальність в умовах державного будівництва в Україні. The topic of the article under consideration is paradigm foundations of. Also it substantiates relevancy of ...
614285
  Плешко М. Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 74-77. – ISBN 978-966-439-147-1
614286
  Довганич В.А. Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її трансформації у правовій свідомості галичан кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 78-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
614287
  Отрешко Н. Ідеологія соціальной політики сучасних держав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 86-94. – ISSN 1563-3713
614288
  Кушнір В. Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини XIX століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 161-167. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті аналізуються погляди прогресивних педагогів XIX століття на проблему поділу середньої освіти на класичну та реальну в ході освітньої реформи 60-х років. Висвітлено бачення середньої освіти М.Пироговим та К.Д.Ушинським. Визначено основні їх ...
614289
  Ахтирська Н.М. Ідеологія судового пізнання подолання стереотипів та наближення до істини // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 118-119
614290
   Ідеологія сучасного релігійного сектантства. – Львів, 1971. – 170с.
614291
  Щербина В.І. Ідеологія сучасного трудового права України // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 14-17
614292
  Пашков В.В. Ідеологія сучасної безперервної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 77-81. – ISSN 2077-1800
614293
  Жилін М.В. Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 198-203. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
614294
  Соколова В. Ідеологія та життєва практика пуританства у драмах Бернарда Шоу "Учень диявола" та Лесі Українки "У Пущі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
614295
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чеської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-07-1
614296
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чкської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-08-X
614297
  Святненко І.О. Ідеологія та мораль гендерної культури в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – C. 52-61. – ISSN 2077-1800
614298
  Єнін М.Н. Ідеологія та наука: в пошуках можливостей діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
614299
  Малкіна Г.М. Ідеологія та політична наука у США: особливості взаємодії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
614300
  Шматко І.В. Ідеологія та право в дискурсі політологічної аспектології критичних правових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 249-259


  Проаналізовано зв"язок ідеології та права, в науковій парадигмі політологічної критики правових теорій розглянуто базові концепції - свободи волі, вини, відповідальності. Ключові слова: ідеологія, вина, свобода волі, раціональний індивід, ...
614301
  Троян Сергій Станіславович Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI-XIX ст. : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.03 / Троян Сергій Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1995. – 39л.
614302
  Олещук П.М. Ідеологія та псевдоідеологія у електоральному процесі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
614303
  Салій І.Р. Ідеологія та соціальна уява // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
614304
  Бучин О.П. Ідеологія та тероризму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 60-66. – ISSN 2312-4342
614305
  Рікер П. Ідеологія та утопія = Lectures on ideology and utopia : [курс лекцій] / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока ; відп. за вип.: К. Сігов та Л. Фінберг ; наук. ред. О. Якубенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманітар. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 378, [6] с. – ISBN 966-7888-80-0
614306
  Стадніченко Р.В. Ідеологія тероризму як інструмент міжнародного політичного впливу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 69-72. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
614307
  Славич Б.С. Ідеологія тероризму: поняття, сутність та проблеми протидії // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7363-09-4
614308
  Лісник Т.В. Ідеологія тероризму: поняття, сутність, та проблема протидії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 245-246. – ISBN 978-617-7363-7-0
614309
  Кралюк П. Ідеологія українського націоналізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 569-576. – ISBN 978-966-2254-74-7
614310
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 280с. – ISBN 966-428-021-6
614311
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : наук. конф. II "Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика", Дніпропетровськ, 25-26 трав. 2007 р. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 145, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-044-7
614312
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-668-405-2
614313
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред.: О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-668-533-2
614314
  Яровой Т.С. Ідеологія українського суспільства в процесі державотворення // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 115-122. – ISSN 201106
614315
  Огієнко І.І. Ідеологія української церкви : [богословські студії] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 11 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-59-3
614316
  Чичасова Н. Ідеологія хорватської націоналістичної організації "Усташі" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-966-171-893-6
614317
  Баранівський В.Ф. Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 82-83
614318
  Мудрий М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського собору 1848 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-106. – (Серія історична ; Вип. 44)
614319
  Кравчук М.О. Ідеологія як депарадоксалізуючий чинник самоопису у філософській концепції Н. Лумана // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 218-229. – ISSN 2077-8309
614320
  Невмержицька О.В. Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 39–43. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
614321
  Романенко Є.О. Ідеологія як комунікативний інсрумент реалізації державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 120-123. – Бібліогр.: 16 назв
614322
  Запорожченко Р.О. Ідеологія як механізм конструювання простору: імперія vs держава модерну // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 206-219. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
614323
  Корабльова В.М. Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології як соціального механізму реїфікації та інерції (реїфікації другого порядку). Доводиться, що ідеологія постає іманентною складовою соціальної реальності, яка забезпечує її (від)творення ...
614324
  Щербина В.І. Ідеологія як наукова і правова категорія // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 156-159. – ISBN 978-617-7069-63-7
614325
  Шандор Ф.Ф. Ідеологія як основа розвитку національної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 340-351
614326
  Бегаль О.М. Ідеологія як основа соціальної активності особистості у сучасному українському суспільстві // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 155-156
614327
  Губерський Л.В. Ідеологія як предмет соціально-філософського осмислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 5-11. – ISBN 966-7943-03-8
614328
  Бегаль В.М. Ідеологія як складова іміджу політичного лідера // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-155
614329
  Губерський Л.В. Ідеологія як соціально-культурний феномен // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  У статті здійснений соціально-культурний аналіз феномену ідеології та сучасних тенденцій її розвитку. Идеология как социально-культурный феномен. В статье осуществлен социальнокультурный анализ феномена идеологии, а также современные тенденции ее ...
614330
  Приятельчук А.О. Ідеологія як соціально-філософська категорія // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Ідеологія аналізується як соціально-філософська категорія. Идеология как социально-философская категория. В статье идеология рассматривается как социально-философская категория. Ideology as social-philosophical category. In the article ideology is ...
614331
  Мироненко П.В. Ідеологія як стратегія формування державної політики : (вступне слово на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 11-19. – ISSN 2518-7546
614332
  Іваскевич О. Ідеологія як фактор трансформації етнічного світогляду особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Динамічні та суперечливі події сьогодення є результатом кризи глобалізації та відродження світових ідеологій, що вимагають пошуку якісно нових практичних способів їх вирішення. У сучасній політичній психології поряд з проблемами політичноголідерства, ...
614333
  Козловець М.А. Ідеологія як фактор формування національної ідентичності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 91-116.
614334
  Мельник І.М. Ідеологія як феномен сучасного політичного життя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
614335
  Крюков О.І. Ідеологія як чинник національної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру / О.І. Крюков, О.В. Радченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 30-38. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
614336
  Хамедова О. Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 49-56. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
614337
  Опарін В.М. Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні / В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 138-147. – ISSN 2222-0712
614338
  Грабовський С. Ідеологія. Партії. Електорат // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-89. – ISSN 1812--514Х
614339
  Лютий Т. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади / Тарас Лютий (у співпраці з Олегом Ярошем) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-2410-78-5
614340
  Іщенко О.М. Ідеологія: реактуалізація в контексті суспільства ризику // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглядається проблема ідеології в контексті суспільства ризику. Стверджується необхідність змішення акцентів з практично утилітарних проблем на духовно ідеологічні в умовах суспільства ризику. Доводиться здатність ідеології до заповнення вакууму в ...
614341
  Приятельчук А.О. Ідеологія: родова, типова, видова та формоутворююча сутність // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 58-59
614342
  Іщенко О.М. Ідеологія: спроба реабілітації в контексті суспільства ризику // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
614343
  Бей О. Ідеома "третього шляху": Модель європейської соціал-демократії та її відношення до України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-33. – ISSN 0868-8273
614344
  Михайличенко Н. Ідеоніми в газеті "День": функції та структурно-синтаксичні особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 61-64. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
614345
  Михайлова І.І. Ідечної апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рецепції ідей апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в неоплатонізмі Ніколая Кузанського, Марсіліо Фічино та Джованні Піко делла Мірандоли. Статья посвящена исследованию рецепции идей ...
614346
  Чумак І.В. Ідеш, ідеш - оглянешся.... : [повісті та оповідання] / Іван Чумак ; [ред. В. Коломієць ; сл. про автора В. Грабовський]. – Київ : Сучасний письменник, 2011. – 259, [4] с. – ISBN 978-966-8620-22-5
614347
  Бречак А.М. Ідея - дослідження - цех / А.М. Бречак. – Київ, 1970. – 44с.
614348
   Ідея. – Київ
№ 1. – 1993
614349
   Ідея. – Київ
№ 2. – 1994
614350
   Ідея. – Київ
№ 3. – 1995
614351
   Ідея. – Київ
№ 4/5. – 1996
614352
  Кононенко Т.П. Ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
614353
  Корх О.М. Ідея "Self-made-man": проблема генезису // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 57-66. – ISSN 2663-0265
614354
  Романова І.В. Ідея "Волі до життя" в контексті роману І. Багряного "Тигролови" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 486-492. – ISSN 1993-5560
614355
  Слівінська А.Ф. Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 111-116. – ISSN 2076-1554
614356
  Доброєр О. Ідея "гарної людини" в системі естетичної антропології Миколи Гоголя // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 389-399
614357
  Гарбар Р. Ідея "Глобальної Британії" та її реалізація в Африці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 34). – С. 9


  Саміт Співдружності націй, до якого входять 53 країни - здебільшого ексколонії Англійської Корони, цього року відбуватиметься в Руанді.
614358
  Возняк С. Ідея "громадівського соціалізму" в українській соціально-філософській думці другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-48. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)


  Висвітлюються намагання українських мислителів М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика та ін. узгодити ідею громадівства із соціалістичною ідеєю, перенести принципи соціалізму на український грунт.
614359
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
614360
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.08 / /Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
614361
  Мостіпан О.М. Ідея "істинного правління" у вченні Конфуція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 88-90
614362
  Бондаренко В.Г. Ідея "Казакии" в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 60-65. – ISSN 2076-1554
614363
  Крисюк І.М. Ідея "Київ-другий Єрусалим" у контексті української духовної традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Крисюк Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
614364
  Яремчук В. Ідея "Київського королівства" О. Бісмарка та її наслідки // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 89-91 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Ідея розчленування Росії та завоювання України в часи загострення російсько-німецьких стосунків.
614365
  Макух Ю.Ю. Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 77-83. – ISSN 1996-5931
614366
  Огірко Р.С. Ідея "ліберальної імперії" як вираз кризи ліберальної державності // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 55-62
614367
  Смірнова І. Ідея "ндивідуальності": філософсько-правовий концепт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 253-258. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
614368
  Котлярова Т.О. Ідея "образу та подоби Божої в людині" у традиції ісихазму (за Григорієм Паламою) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
614369
  Кравченко М. Ідея "повної зайнятості" у США на початку 1940-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-783-9
614370
  Котюк І. Ідея "потрійного поділу державної влади" є хибною (Політико-правовий лікбез) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
614371
  Сухова Н.М. Ідея "проклятої частини": Ж. Батай, Ж. Бодрійяр // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 119-120
614372
  Владиченко Л. Ідея "релігійного" діалогу як сфери взаємовідносин між Богом і людиною у творчості Мартіна Бубера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 280-296
614373
  Чернова І.М. Ідея "руйнуючого жесту" в етнометодологічній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто оригінальну ідею руйнуючого експерименту, запропоновану відомим американським етнометодологом Г. Гарфінкелем. Саме цей експеримент допоміг виявити рутинні основи повсякдення. Знання цих основ відіграє важливу роль для успіху соціологічного ...
614374
  Коперльос Р.Ю. Ідея "складності" в луманівській теорії систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 72-73
614375
  Білопольський М. Ідея "сталого розвитку": реалії та виклики сьогодення і пошук нової доктрини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 3-5. – ISSN 1728-9343


  У статті автор обґрунтовує необхідність пошуку нової парадигми суспільного розвитку, у якій були б мінімізовані основні глобальні загрози і прийнято підхід раціонального використання природних ресурсів. Автор наголошує, що нова концепція розвитку світу ...
614376
  Гаєвська О. Ідея "творимо" буття у творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Йосано Акіко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 37-48
614377
  Якименко О.В. Ідея "чесності з собою" у творах В. Винниченка та Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 447-452


  У статті розглядається етичне вчення "чесності з собою№ В. Винниченка та вплив його на творчі пошуки сучасників. Досліджується художнє втілення теорії в оповіданнях Н. Романович-Ткаченко "Будиночок над кручею" та "Петрусь, Нінусь, Юрусь"
614378
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А. Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
614379
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22
614380
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 24-26
614381
  Газізов М. Ідея автономності у літописах доби розквіту козацької держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 72-84
614382
  Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.: тексти та контексти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 4-32. – ISSN 0130-5247


  "Висвітлюється походження ідеї української академії як спільного плану наддніпрянських та галицьких інтелектуалів на рубежі 1880-1890-х рр. Розглядаються тексти вчених і громадсько-культурних діячів кінця ХІХ-початку ХХ ст. Згадуються Антонович В., ...
614383
  Бровко М.М. Ідея активності мистецтва в сучасній західноєвропейській філософії та естетики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 118-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
614384
  Ніколаєнко В. Ідея антропологічної концепції Аристотеля // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 106-107
614385
  Гардашук Т.В. Ідея антропосфери академіка М.Г. Холодного та виклики сучасності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 57-61
614386
  Сивець Т.В. Ідея антропоцентризму в творчості Климента Смолятича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 368-372. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті вперше означується ідея антропоцентризму, що яскраво виявила себе у творчості неординарного представника доби середньовіччя Климента Смолятича. Висувається теза щодо можливого підгрунтя сформульованої Смолятичем "категорії пізнання", а також ...
614387
  Барабаш-Тимофієва Ідея білоруської державності на початку XX століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 495-503. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
614388
  Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним положенням вчення французького філософа Е.Жильсона про Бога, включаючи характеристики Бога за Ф. Аквінським. Автор виділяє такі головні аспекти: сутність Бога, Його атрибути та дії у світі. The article is about general ...
614389
  Виноградова Н.М. Ідея бога як об*ект соціального пізнання. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.02 / Виноградова Н.М.; Південноукр. пед. ун-т. – Одеса, 1996. – 19л.
614390
  Урсул А.Д. Ідея В.І. Леніна про загальність відображення і сучасна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
614391
  Гасенко Л.В. Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
614392
  ТіменикЗ.І Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. XIX-80-рр. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
614393
  Матвійчук Н.О. Ідея взаємодії релігії та гуманізму у праці "прагматизм – нова назва деяких старих способів мислення" Вільяма Джеймса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 118-120
614394
  Астахова Т.Г. Ідея взаємозв’язку категорій "Дух-душа-тіло" крізь призму філософії В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та соборних послань апостола Павла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
614395
  Руденко О.В. Ідея виникнення "нової науки" за Ф. Беконом та Р. Декартом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз науки у Новий час згідно концепцій Ф.Бекона та Р.Декарта. Підкреслюється ідея нового погляду на науку та філософію.
614396
  Юрченко О.В. Ідея виховання національної свідомості в контексті університетської традиції ХІ-ХІІІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 306-314. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
614397
  Год Б.В. Ідея виховання правителя у європейській ренесансній педагогіці ХV-ХVI століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 113-119
614398
  Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.48-49. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
614399
  Конарівська Ю. Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 347-351. – ISSN 2078-0850
614400
  Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 17-24. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
614401
  Панафідін І.О. Ідея війни та проблема її трансформації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 315-326. – ISSN 2076-7382
614402
  Корівчак Л.Д. Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджено особливості світогляду М.Чернявського, на прикладі поетичного циклу "Крим" проаналізовано натуралістичність мислення поета: обожнення світу природи, відчуття людиною себе як частини Всесвіту.
614403
  Пригодська І.І. Ідея волі особистості та нації у творах Юрія Косача і Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 147-155. – ISBN 978-966-171-249-1
614404
  Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 0130-5263
614405
  Шип Н.І. Ідея всеслов"янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 25-54. – ISSN 2222-4203
614406
  Андрущенко В. Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 92-101. – ISBN 978-966-931-159-7
614407
  Комар В. Ідея Гадяцької унії в польських геополітичних концепціях міжвоєнного періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 97-101. – ISSN 1728-9343
614408
  Моісєєнко І.О. Ідея гармонії : Українська національна Ідея / Ігор Моісєєнко. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162


  В пр. №1707117 напис: Сподіваючись на співпрацю, від автора! Лауреат держ. та міжнародних премій: Підпис. 20.08.16 р.
614409
  Атрошенко Г.І. Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева / Г.І. Атрошенко, Н.С. Дьяченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 15-18. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
614410
  Петренко М.О. Ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних проектах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Петренко Максим Олегович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
614411
  Дойчик М.В. Ідея гідності: від античності до модерну (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Дойчик Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
614412
  Лещенко І.Т. Ідея громадянського виховання в історії наукової думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 84-89. – (Серія "Педагогічні науки")


  Згадується М. Костомаров.
614413
  Сторожук С.В. Ідея громадянської нації В. Липинського в контексті європейських державотворчих процесів початку XX ст. / С.В. Сторожук, І.С. Матвієнко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 142-144
614414
  Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 25-33. – ISSN 2072-1692
614415
  Литвин Р. Ідея гуманістичного оновлення суспільства у філософії Еріза Фромма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-47. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
614416
  Брикуля Т. Ідея двопалатного парламенту в теорії та практиці України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 100-102
614417
  Яремкович М. Ідея двоплановості світу в "гротесках" Галини Орлівни // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 194-197.
614418
  Нелюбов О.Б. Ідея держави в Новому Завіті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 193-197. – ISSN 2226-3209
614419
  Глоба І.П. Ідея державної незалежності України у програмних документах Демократичної партії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено програмні документи Демократичної партії України, прийняті під час боротьби за незалежність України. Особливу увагу приділено висвітленню ідеї державної незалежності України, як основи ідеологічної платформи партії. The article deals with ...
614420
  Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 18-початку 20 ст. : Дис...доктора історичних наук:07.00.06 / Коцур Анатолій Петрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 464л. – Бібліогр.:л.402-464
614421
  Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII - початку ХХ ст. : Автореф. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Коцур А.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с. – Бібліогр.: с.30 - 33
614422
  Міхалевська В.Л. Ідея державності в післявоєнній публіцистиці Миколи Шлемкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Досліджується висвітлення ідеї державності в публіцистиці Миколи Шлемкевича в період 50-60-их рр. ХХ ст. Аналізується здатність творчого доробку публіциста впливати на збереження української національної свідомості. З"ясовується роль цього публіциста, ...
614423
  Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М.С. Кармазіна; Інст.політич.і етнонаціональних досл.HАHУ;Ки в.держ.торг.-екон.унів. – Київ, 1998. – 351с. – ISBN 5-7763-8339-0
614424
  Долматова Н.І. Ідея державності І.Виговського за Гадяцькою угодою 1658 р. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.73-75. – ISSN 1563-3349
614425
  Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 117-138. – ISBN 978-966-2464-25-2
614426
  Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX - початку XX ст. (історіографічний аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 147-160. – ISBN 978-966-2464-25-2
614427
  Медвідь А.М. Ідея Державності та права у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця / А.М. Медвідь, Я.С. Грицютенко, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 131-133
614428
  Барчан В.В. Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Гренджі-Донського / В.В. Барчан, О.В. Барчан // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 146-150


  У статті досліджено процес формування державницьких поглядів ВВ.Гренджі-Донського та утвердження ідей державності й соборності через журналістську діяльність та творчість
614429
  Колкутіна В. Ідея державності як концептуальна засада публіцистики Дмитра Донцова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 12-17. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
614430
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06. / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 223л. – Бібліогр.: л.183-223
614431
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
614432
  Конта Р.М. Ідея державотворення в Україні в першій половині XIX століття: огляд історіографічних праць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історіографічних праць розглянуто формування та розвиток ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. In the article on the basis of analysis of historiography literature is observed creation and development of ideas of ...
614433
  Андрос Є. Ідея для XXI століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогоднення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
614434
  Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.51-54. – ISSN 0132-1331
614435
  Галака С.П. Ідея договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty on the European security.
614436
  Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософьскій поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних писень" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
614437
  Швець М. Ідея духовного відроження у творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 175-181. – ISBN 978-966-2710-51-9
614438
  Давац В.Ю. Ідея еволюції в астрономії та її методологічні аспекти / В.Ю. Давац, Л.О. Колоколова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
614439
  Каденюк Л.К. Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 65-74. – ISSN 1027-3239
614440
  Іваха А.О. Ідея елітаризму в рамках концепції інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 79-81
614441
  Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 65-68. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У центрі уваги дослідження представлені особливості світосприйняття людності Київської Русі. Міфологічна модель світла як язичницька ідея віднаходить своє яскраве відображення також і в христянської традиції. Розглядаються світоглядні рівні формування ...
614442
  Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 10-16
614443
  Кебуладзе В.І. Ідея Європи: мета, гіперцивілізація, відповідь // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 134-140


  У статті розглядається ідея Європи у феноменологічній філософії. Автор по- рівнює поняття європейського телоса Едмунда Гусерля з концепцією гіперцивілі- зації Яна Паточки. Він також намагається розв"язати деякі наріжні проблеми феноменологічної ...
614444
  Цимбалій І.П. Ідея єдності слов"янських народів у польських романтиків та кирило-мефодіївців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
614445
  Кононенко М.П. Ідея єдності тваринного світу / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 112. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
614446
  Перець М.В. Ідея єдності українських земель у правовій культурі населення Східної Галичини протягом 1900-1923 рр // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7777-14-3
614447
  Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / Володимир Різун // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 481-492. – ISBN 966-7769-79-6
614448
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-38
614449
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-348. – ISBN 978-966-439-753-4
614450
  Хома Олег Ігорович Ідея зла в суспільній свідомості: витоки та історичні форми : Дис... канд. філософ.наук: 17.00.08 / Хома Олег Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
614451
  Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324-372. – ISBN 978-966-654-403-5


  Зміст: До історії постання ідеї. Сутність професійного методологування. Категорії як інструменти методологування. Вітакультурна методологія і професійне методологування: синтез ідей. Інваріанти прикладного методологування і світ методології
614452
  Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 59-67. – ISBN 978-966-1513-13-5
614453
  Розумний М.М. Ідея і нація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення нових форм національної ідентичності в Україні. Показано зв"язок між цим процесом і створенням основних інститутів соціальної та політичної стабільності. Запропоновано механізм уникнення маніпуля-ційних технологій у ...
614454
  Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху : Монографія / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2006. – 340с. – ISBN 966-372-027-1
614455
  Миронченко В. Ідея і практика - на різних полюсах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 14-15


  На семінар-практикум, присвячений журналісстським розслідуванням,які поступово входять в практику мовлення, були запрошені журналісти обласних і національних державних телерадіокомпаній, які мають досвід проведення журналістських розслідувань та ...
614456
  Дяків-Горновий Ідея і чин : повна збірка творів / Осип Дяків-Горновий. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Товариство колишніх вояків У.П.А., 1968. – 408 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в тексті
614457
  Мирон Д. Ідея і чин України / Дмитро Мирон-"Орлик" ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 308, [7] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-1513-45-6
614458
  Орлик М. Ідея і Чин України : Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму / Максим Орлик; Центр нац. відродження ім. Степана Бандери. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 224с. – (Ідеологічна спадщина). – ISBN 966-7060-37-3
614459
  Мирон Д. Ідея і Чин України // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 169-198. – ISBN 978-966-1513-01-2
614460
  Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Вінниця : [Б. в.], 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
614461
  Шукатка О.В. Ідея інтеграції та фундаменталізації наукового знання як шлях до створення міждисциплінарних зв"язків у вивченні природничих наук // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 247-249
614462
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 179л. – Бібліогр.: л.164-179
614463
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Комісар Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
614464
  Пивоварова О.В. Ідея інтуїції в історичному аспекті // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 492-504
614465
  Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії : З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінгвуд; Упоряд. та передм. Яна ван дер Дуссена; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – Київ : Основи, 1996. – 615с. – ISBN 966-500-085-3
614466
  Медведєв І.А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 77-82
614467
  Савченко В. Ідея козацької волі в пропагандистський і организаційній діяльності анархістів в українському селі (1905 – 1920 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISBN 978-617-7261-66-6
614468
  Сорочук Л. Ідея консолідації нації в державних святах та символах України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 88-93. – ISSN 2520-2626


  "Досліджено календар державних свят України та державних символів у системі національних цінностей українців в контексті сучасних дослідницьких підходів. Визначено, що ідея консолідації нації закладена в проведенні цілого ряду свят з використанням ...
614469
  Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
614470
  Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-90
614471
  Паульс В.О. Ідея кохання крізь призму естетики природи в вірші "Пісня" Стюарта Мерріля // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 133-140. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
614472
  Матюшко Б.К. Ідея критичної філології Ернеста Ренана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 33-36
614473
   Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець; Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Коробець, Р.В. Зимовець. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 192с. – ISBN 966-542-227-8
614474
  Жорнова О.І. Ідея культуротворчості в професійній освіті та її реалізація в підготовці вчителя // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 17 (27))
614475
  Пінчук Є.А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 98-105
614476
  Нападиста В.Г. Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 31-33
614477
  Рик С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7009-24-4
614478
  Теслюк С.С. Ідея матеріальності в електродинаміці Фарадея - Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
614479
  Гуменюк Г.О. Ідея матеріальності в теоріях генетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
614480
  Вільчинська С.В. Ідея межування як засада антропологічного пізнання (з приводу розвідки В.П. Петрова) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 120-128. – ISSN 2077-8309
614481
  Грабенко Д.Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 9-11
614482
  Щепанкевич Д. Ідея миру в актах міжнародного права. Аналіз на прикладі Північноатлантичного договору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 471-478. – ISBN 978-83-64286-14-8
614483
  Колесников К. Ідея монархії в українській історіографії (II пол. XIX ст.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 82-87
614484
  Шимон С. Ідея моральності в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
614485
  Валігура К. Ідея моральності в цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 293-295
614486
  Азьомов В. Ідея назрілості національного поступу у вірші Тараса Шевченка "Ой три шляхи широкії..." // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 15-18
614487
  Зайченко І. Ідея народності виховання в педагогічній публіцистиці Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 652-657
614488
  Виждова М.В. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
614489
  Калита Н. Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 21-24. – ISSN 2308-4634
614490
  Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 48-56
614491
  Писаренко Н. Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 108-115. – ISSN 2075-1222
614492
  Рудакевич О.М. Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 31-36. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
614493
  Корж-Усенко Ідея національно-патріотичного виховання в українській педагогічній думці ХІХ – початку ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 399-409. – ISSN 2312-5993
614494
  Затинна В. Ідея національного відродження у поетичній творчості Й. Струцюка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 399-407
614495
  Горбань Т.Ю. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 303-310
614496
  Працьовитий В. Ідея національного самоусвідомлення у драмі "Учитель" Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 739-758
614497
  Моісєєва Н.І. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович / Н.І. Моісєєва, В.В. Шилін // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 149-156. – ISSN 2411-7587
614498
  Фігурний Ю.С. Ідея національної держави у творчій спадщині Миколи Міхновського // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 479-487. – ISBN 978-966-428-404-9
614499
  Калинчук Р.А. Ідея національної державності у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 154-158
614500
  Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття XIX - початку XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
614501
  Райківський І.Я. Ідея національної єднсті підросійської України і Галичини в діяльності кирило-мефодіїців // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 128-138. – ISBN 978-966-668-533-2


  До 175-річчя з часу створеня братства.
614502
  Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 - 1939рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. – Коломия, 1995. – 176с.
614503
  Гоголь Є. Ідея незалежності України в творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 166-174. – ISBN 978-966-2710-51-9
614504
  Гачковскі Марцін Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907-1919 рр.) // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 77-85. – ISBN 966-95452-3-9
614505
  Куташев І.В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про історичні перипетії формування українського конституціоналізму доби козаччини. In article the author considers peripetias of formation of the Ukrainian constitutionalism in days of Cossack republic.
614506
  Безкровна Н. Ідея незнищенності нації у творчості О. Довженка та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 26-30.
614507
  Тетеріна О.Б. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ"яненка до О. Потебні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 408-412


  Осмислення неперекладності як наукової проблеми Г. Квітка-Основ"яненком та П. Кулішем (попередниками О. Потебні у цьому питанні) сприяло формуванню погляду на переклад як міжкультурний феномен, - художнє явище, у якому перехрещуються мови двох народів, ...
614508
  Бойченко В. Ідея нового педагогічного мислення у формуванні майбутнього вчителя // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 143-149. – ISSN 2618-0715
614509
  Корсак К.В. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? : (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : наук.-популяр. нарис / К.В. Корсак, Ю.К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С.М. Дерев"янко ; Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-96. – ISBN 978-966-428-322-6
614510
  Куташев І.В. Ідея об"єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 664-669. – ISSN 1563-3349
614511
  Сачко Д.В. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 120-124. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
614512
  Чорний О.О. Ідея оновлення українського суспільства XVII століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.75-80. – (Філософські науки)
614513
  Дем"яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 49-53. – ISSN 0131-6788
614514
  Сабадуха І. Ідея особистості у філософії Імануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз поглядів І. Канта, Ф. Ніцше, М. Шелера на проблему особистості в контексті принципу духовної ієрархії, що дозволяє, по-перше, здійснити порівняльний аналіз їхніх поглядів, по-друге, сформулювати основні тези авторської - метафізичної - ...
614515
  Чеховська Л. Ідея патриотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 20-26
614516
  Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 235-247. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Зі здобуттям незалежності України поновилися спроби створити нову систему патріотичного виховання на національній основі, що знаменував сучасний етап розвитку патріотичних ідей та їх імплементації у виховання молоді. Аналізується історична генеза ...
614517
  Ільїна А.В. Ідея повторення у філософських концепціях Серена К"єркегора та Жака Деріда // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 30-44
614518
  Лященко О. Ідея полімодальності Ж. Женетта і творча практика І. Костецького // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 187-197
614519
  Блоха Я. Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі поглядів Платона та Арістотеля) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – C. 23-29. – ISSN 2075-1443
614520
  Рура М. Ідея політичної справедливості Ф. Гайєка та Дж. Роулза // Вісник Західного наукового центру Інституту соціогуманітарних проблем людини : Herald socio-humanitarian problems of a person / Західний науковий центр. Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – № 1. – С. 54-58. – (Соціогуманітарні проблеми людини)
614521
  Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Розкривається теоретичне значення концепту політичної толерантності для аналізу процесів міжнаціональних відносин в сучасній Україні. This article evolves a theoretical value of concept of political tolerance for analysis of process of international ...
614522
  Мудрий М. Ідея польсько-української унії та "русини польської нації" в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 83-148. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
614523
  Кресін О.В. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 382-397. – ISSN 1563-3349


  2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний "круглий стіл" на тему "Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra", присвячений ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. Серед учасників "круглого столу" ...
614524
  Мороз М.М. Ідея пошуків Бога у творчому просторі Лесі Українки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 76-78
614525
  Тимошенко В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
614526
  Костенко А. Ідея права за вченням про ноосферу Володимира Вернадського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 31-32
614527
  Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
614528
  Кудряченко А. Ідея правової держави в контексте європейської інтеграції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 9-12
614529
  Максимов С.І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 102-111. – ISSN 1818-992Х
614530
  Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 8-9
614531
  Удовика Л.Г. Ідея правової держави у поглядах П.І.Новгородцева // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.93-98
614532
  Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р.Ф. Гринюк. – Київ : ІнЮре, 2004. – 388 с. – ISBN 966-313-220-5
614533
  Байрачний С.М. Ідея правової особистості в контексті формування громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 161-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблеми становлення громадянського суспільства через призму аналізу феномену правової особистості. Зроблено спробу змістовного обгрунтування ідеї правової особистості в контексті концепції правової держави й громадянського ...
614534
  Кудрик Ліліана Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
614535
  Конєва Т. Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В.Г. Короленка "Сліпий музикант" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 29-34. – ISSN 2075-1486
614536
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
614537
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально -філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр. : л. 180-197
614538
  Андрусяк Г.М. Ідея природного права в обгрунтуванні права на необхідну оборону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
614539
  Горбачик А.П. Ідея причинності в соціології / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
614540
  Шетеля В. Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Гренджі-Донського та П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 169-173. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
614541
  Кулик С. Ідея проведення Олімпійських ігор-2022 в Україні як партійно-політичний проект Партії регіонів України // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 192-209. – ISSN 2522-1663
614542
   Ідея провідництва в управлінні вищою освітою / І. Богданов, С. Лисаков, С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 11-20. – ISSN 2078-1016
614543
  Нападиста В.Г. Ідея прогресу в досвіді академічного філософування в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 46-50. – ISSN 2616-9967
614544
  Гошовський М.М. Ідея прогресу в соціальній філософії / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1993. – 159с. – ISBN 5-11-004255-1
614545
  Романишин Д. Ідея прогресу в соціально-філософських поглядах Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 35-40. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
614546
  Фурман А.В. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. – Ялта; Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205с. – ISBN 978-966-654-197-3
614547
  Воробйова О.П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 72-86
614548
  Волковський В. Ідея реформації в українській соціально-політичній думці XIX ст. в теоретичній спадщині Михайла Драгоманова // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 62-75. – ISSN 0130-7037


  Згадуються: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович (С. 63)
614549
  Дмитрук О. Ідея родини і родової пам"яті у творчості Лесі Українки та Юрія Косача // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 434-448. – ISBN 978-966-600-487-4
614550
  Сабельникова Т. Ідея роду як концепт національного буття українців (на матеріалі міфології й фольклору) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 16-26. – ISSN 2308-1902
614551
  Попандопуло І.Л. Ідея розвитку лапласівського детермінізму в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
614552
  Завгородній Юрій Юрійович Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХI ст. - перша третина XIII ст. (до характеристики просторово-часових уявлень) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович; Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2002. – 249л. – Бібліогр.: л.226-249
614553
  Глизь І.І. Ідея самоврядування у творчості М. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 136-148. – ISBN 978-966-660-735-8
614554
  Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
614555
  Муха Д. Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
614556
  Кудрявцев П. Ідея св. Софії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 112-136
614557
  Кузьма О. Ідея свободи в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки "На руїнах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 83-86
614558
  Шаповалова А.О. Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 421-426


  У статті зроблено спробу розкрити ідею свободи в листах Т. Шевченка в порівняльному аналізі проблеми свободи у художніх творах поета, як ще один крок до глибшого осягнення та висвітлення цілісної картини концепту свободи в його творчості. В статье ...
614559
  Іваницька А.Г. Ідея свободи в історико-філософському вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.24-30. – ISSN 1728-3671
614560
  Куц Г.М. Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 101-108. – ISSN 2411-7587
614561
  Гальченко М. Ідея свободи в освіті: мислення, навчання, ціннісний вибір // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 8-14. – ISSN 2226-3012
614562
  Скляр О.Ю. Ідея свободи в політичних вченнях XVIII-XIX ст. : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Скляр Олег Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 11-12, 189-207 та в додатках: арк. 208-209
614563
  Скляр О.Ю. Ідея свободи в політичних вченнях XVIII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Скляр Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
614564
  Дєдяєва І.П. Ідея свободи в соціально-філософських поглядах Й. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
614565
  Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.126-129. – ISSN 0132-1331
614566
  Жванія Л.В. Ідея свободи та свободи волі в ліро-епічних творах Т.Г. Шевченка та Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 122-129


  Ідея свободи волі у Т. Шевченка та Лесі Українки поєднується із розумом, із здатеністю робити свідомий вибір. Адже життя для внутрішньо вільної особистості це завжди сутуації, що передбачають активний вибір між добром і злом.
614567
  Соловйов Б. Ідея свободи у праці Ганса Кельзена "Про сутність і цінність демократії" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 139-140. – ISBN 978-617-7069-28-6
614568
  Наконечний А. Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 67-75. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
614569
  Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 242-249


  У статті досліджується ідея свободи у творчості Тараса Шевченка. наголошується на утвердженні поетом свободи індивідуальної та національної. Аналізується проект Духовної Держави, розроблений у «Кобзарі». In this article the idea of freedom in poems of ...
614570
  Іщенко Є. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 68-73


  У статті розглянуто концепт свободи у творчості Т. Шевченка, який став основою світогляду поета. Категорію свободи проаналізовано в руслі філософських ідей М. Гайдеггера, К. Т. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
614571
  Гаспарян А. Ідея свободи у філософії Д. Локка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 27-28
614572
  Заглинська А. Ідея свободи як цінність життя в творчості Олександра Пушкіна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 316- 322. – ISBN 978-966-306-020-4
614573
  Токман В.В. Ідея священного у феноменологічній концепції релігії Р. Отто // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається питання про місце і роль ідеї святого у сутнісному вимірі релігійного феномену в праці Р. Отто "Das Heilige".
614574
  Черненко Т.В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 117-123. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
614575
  Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-43
614576
  Борець Ю. Ідея сильніша від зброї / Юрій Борець; Фундація Юрія Борця; Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА. – Львів, 2003. – 72с. – (Б-чка молодого українця)
614577
  Костицька С.В. Ідея системи у філософії права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 67-68. – ISSN 2413-6433
614578
  Попова Н.А. Ідея слов"янської федерації у контексті українського націотворення третьої четверті XIX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 122-132. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються Кирило-Мефодіївське товариство, М. Драгоманов, М. Костомаров.
614579
  Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА - УНСО) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-8. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
614580
  Грищук К.В. Ідея Соборності в політико-правових поглядах В. Винниченка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7777-14-3
614581
  Азізова О.Е. Ідея Соборності в політико-правових поглядах Михайла Грушевського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 171-173. – ISBN 978-617-7777-14-3
614582
  Деревінський В.Ф. Ідея соборності в політичних планах Вячеслава Чорновола на парламентських виборах 1998 р. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 56-59. – ISBN 978-966-668-533-2
614583
  Бурятова В.О. Ідея соборності в процесах українського державотворення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7777-14-3
614584
  Нерода С.А. Ідея соборності в розбудові Української Держави гетьманом Павлом Скоропадським // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7777-14-3
614585
  Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І. Вишенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються ті первинні, основоположні засади, на яких, на думку Івана Вишенського, грунтується раннє, істинне християнство та які становлять зміст соборності - основного принципу релігійного і суспільного життя. This article ...
614586
  Бойко Надія Ідея соборності в українських земель у творчості Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 236-239
614587
  Толкачова А.В. Ідея соборності в українській політико-правовій думці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 391-395. – ISBN 978-617-7777-14-3
614588
  Кузьмічова М.В. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7777-14-3
614589
  Олійник І.В. Ідея соборності в умовах Української революції (1917-1921 рр.) та Революції Гідності (2014-2015 рр.): порівняльно-правовий вимір // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 345-347. – ISBN 978-617-7777-14-3
614590
  Гай-Нижник Ідея Соборності й українське державотворення (1918-1919 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 25-37. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється втілення в життя ідеї соборності українських земель у Великій Україні, Галичині і Волині, Закарпатті і Буковині протягом кінця 1918 - початку 1919 років. В статті відтворюється складний шлях до політичного об"єднання українських етнічних ...
614591
  Гай-Нижник Ідея Соборності й українське державотворення (1918-1919 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 22-41. – ISSN 2222-5250
614592
  Луцький М.І. Ідея соборності у державницьких концепціях українців ХХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 47-55. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
614593
  Кучеренко Я.В. Ідея Соборності у політико-правових вченнях М. Драгоманова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 309-312. – ISBN 978-617-7777-14-3
614594
  Вахліс І.В. Ідея соборності у правових пам"ятках УНР та ЗУНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7777-14-3
614595
  Вівсяна І.А. Ідея соборності у суспільно-політичних поглядах М.І. Костомарова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 268-279. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
614596
  Лазарович М.В. Ідея соборності Україи в контексті діяльності Українських січових стрільців // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 78-88. – ISBN 978-966-668-533-2
614597
  Дмитренко Н.О. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки")
614598
  Бездень Л.А. Ідея соборності України в творчій спадщині Володимира Винниченка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7777-14-3
614599
  Реєнт О. Ідея соборності України у XIX - на початку XX ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 4-8
614600
  Фігурний Ю. Ідея соборності України: минуле і сьогодення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 50-61. – ISSN 2522-4611
614601
  Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
614602
  Гончар Ю.В. Ідея Соборності як феномен української державності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-229. – ISBN 978-617-7777-14-3
614603
  Демчук Р.В. Ідея Софії-церкви на теренах Давньої Русі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 112-117. – ISBN 966-7671-23-2
614604
  Сидоренко Н.В. Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г.Сковороди // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.52-60
614605
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 172 - 186
614606
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
614607
  Вільчинська С. Ідея соціотворення В. Винниченка в колі антропологічних питань // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 63-80. – ISSN 2227-1503
614608
  Ракітянська Л. Ідея співвідношення людського розуму і почуттів в контексті українського кордоцентризму: історична ретроспектива // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 29-37. – ISSN 2226-3012
614609
  Сабадуха М. Ідея справедливості в європейській середньовічній філософії та її вплив на формування християнського суспільного вчення // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 69-76. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
614610
  Гардашун Т. Ідея справедливості в сучасному екологізмі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-123
614611
  Ониськів М. Ідея справедливості та модель "добре організованої держави" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-37
614612
  Добош З. Ідея справедливості у правовій думці Стародавнього Сходу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 9-15. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
614613
  Ференц О. Ідея справедливості у філософії Е. Левінаса та П. Рікера // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н.В. Скотна ; редкол.: Г.Є. Аляєв, Я. Бартошевський, В.А. Бодак [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 38. – С. 101-118. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2313-2094
614614
  Кирик В.Л. Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 217-226
614615
  Завальна Ж.В. Ідея становлення договірного регулювання відносин у працях українських науковців-адміністративістів XX ст. // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7293-17-9
614616
  Кравцов С. Ідея створення Виборчого кодексу в Україні: передумови та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 116-117
614617
  Нємая В. Ідея створення єврейської держави в діяльності Теодора Герцля // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 427-430. – ISBN 978-966-171-90295
614618
  Рома А.І. Ідея судьби у давніх германців та народів Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 58-60
614619
  Кресін О. Ідея суспільного договору в політико-правовому вченні Ж. Бодена // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-50. – ISSN 2310-6158
614620
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст.
614621
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 125-139. – ISSN 0869-2491
614622
  Вашкевич В.М. Ідея суспільного прогресу в історії філософії // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 278-283
614623
  Вашкевич В.М. Ідея суспільного прогресу в історії філософії // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 218-223
614624
  Романишин Д. Ідея суспільного прогресу у творчій спадщині Михайла Драгоманова // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 16-21. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
614625
  Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні XIX століття / Володимир Волковський ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2017. – 260, [4] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 245-261 та в підрядк. прим. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-336-0
614626
  Бігун В. Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 0132-1331
614627
  Пількевич В. Ідея та основні етапи створення Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 274-276. – ISBN 978-966-171-651-2
614628
  Горохолінська І.В. Ідея толерантності в гуманістичних філософських дискурсах: історичний екскурс та соціальна значущість // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті здійснюється аналіз еволюції поняття терпимості та толерантності в контексті історико-філософського дискурсу. Обґрунтовується аксіологічна вкоріненість ідеї толерантності в етичних доктринах не тільки новочасної та новітньої доби, а й ...
614629
  Черкашина Л. Ідея трудового та еколого-натуралістичного виховання в романі Ж.-Ж.Руссо "Юлия, или ноая Элоиза" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 303-315. – ISSN 2077-1827
614630
  Міщенко Ю.В. Ідея трьох світів у філософії Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
614631
  Бахмач Л. Ідея тьюторської системи навчання в класичних університетах // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 12-18. – ISSN 2706-6258
614632
  Бруський Я. Ідея українсько-польського союзу в українській політичній думці 1918–1920 рр.: pro et contra // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 22-37. – ISSN 0130-5247
614633
  Кіндрат В. Ідея українського екуменізму в поглядах митрополитів Іларіона (І. Огієнка) та Андрея Шептицького // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 121-126. – ISBN 966-7631-03-6
614634
  Візняк А.Е. Ідея українського монархізму в творах В"ячеслава Липинського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 113-115
614635
  Рум"янцев В.О. Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 103-111. – ISSN 2224-9281
614636
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.01. / Салтовський Олександр Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 455 л. – Бібліогр.: л. 433-455
614637
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичої думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Автореф. ... дис. доктора політичних наук: 23.00.01 / Салтовський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
614638
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 163-185
614639
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
614640
  Шановська О.А. Ідея української державності в програмних документах дисидентського руху // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 512-521. – ISBN 978-966-428-404-9
614641
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України". Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
614642
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
614643
  Здоровега Мар"яна Ідея української державності у працях Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 56-59
614644
  Полушкіна Т.В. Ідея української державності: 40-60-ті роки XX ст. / Т.В. Полушкіна, М.Б. Парахіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 181-185
614645
  Зайченко І. Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 30-34.
614646
  Кіндюк Б.В. Ідея Української Незалежності в праці К. Левицького "Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр." // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 32-39. – ISSN 2312-1831
614647
  Кагамлик С. Ідея української помісної православної церкви в теорії і практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-36. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи становлення ідеї Української помісної православної церкви як однієї з найактуальніших проблем в нинішніх умовах і спроби її реалізації. Зазначено, що витоки ідеї автокефалії української церкви ведуть до часів перших ...
614648
  Райківський І. Ідея української Соборності в діяльності "Руської трійці" та її послідовників у Галичині в 1830-1840 рр. // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 53-73


  Продовження. Початок див.: Галичина. - 2004. - № 10. - С. 43-61.
614649
  Микитчук Н.М. Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка: історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 121-128. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
614650
  Жижко Т. Ідея університету // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 250-254


  Аналізується ідея університету, характериними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.
614651
   Ідея Університету : антологія. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7007-68-4
614652
  Пелікан Я. Ідея Університету = The idea of the university : переосмислення / Ярослав Пелікан. – 2-е вид., доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 360с. – ISBN 978-966-378-0771
614653
  Свириденко Д.Б. Ідея університету в XXI столітті: контекст академічної мобільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 36-42. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена аналізові засад сучасної університетської освіти в контексті впливу на неї процесів глобалізації. Обгрунтовується роль імплементації ідеї академічної мобільності в якості інструменту гармонійного вписування студента як у європейський ...
614654
  Пінчук Є.А. Ідея університету в європейській думці // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 93-99


  Теоретико-методологічну базу даної роботи склали також праці сучасних українських і російських освітян і мислителів, що працюють над вирішенням актуальних проблем сьогоденної вищої освіти, - В.П. Андрущенка, В.А. Бугрова, Л.В. Губерського, І.В. ...
614655
  Горський В. Ідея університету в Києво-Могилянській редакції // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 100-111
614656
  Ціпко А. Ідея університету в українській культурі: перенесення й особливості засвоєння // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-439-138-9


  Університет святого Володимира в Києві стає місцем всього київського як місцевого тобто українського. Першочергово таке завдання поставив М. Максимович.
614657
  Зайцев М. Ідея університету Вільгельма Гумбольдта та сучасність // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 9-16. – ISBN 978-617-7328-82-6
614658
  Сігов К. Ідея Університету і Могилянський палімпсест // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.127-136
614659
  Симчич М. Ідея університету і національна держава // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 85-88. – ISBN 966-01-0371-9
614660
  Гомілко О. Ідея університету під питанням фулбрайтівців // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 66-71. – ISBN 966-01-0371-9
614661
  Горський В. Ідея університету та "університетська філософія" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
614662
  Єрмоленко А. Ідея університету та універсалістська практична філософія // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
614663
  Кулаков А. Ідея університету: неочевидні очевидності // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.73- 84. – ISBN 966-01-0371-9
614664
  Ваховський Л.Ц. Ідея університету: ретроспективний аналіз і сучасні проблеми // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 213-221. – ISSN 2227-2844
614665
   Ідея університету: сучасний дискурс / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася міжнародна конференція "Ідея університету: сучасний дискурс". Пленарне засідання відкрив ректор університету Л.В. Губерський. З доповідями виступили перший проректор О.К. Закусило, ректор національного педагогічного університетуі ...
614666
   Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-439-753-4
614667
  Акімова О.А. Ідея університету: фундаменталізація, гуманізація та автономія // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
614668
  Захарчин Н. Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909-1912 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 145-150. – ISSN 0321-0499
614669
  Колісник В. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-63. – ISSN 1026-9932
614670
  Варич М. Ідея федералізації суспільства на сторінках українських видань (2004-2005) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 58-64


  Аналізуються публікації українських видань періоду президентських виборів-2004, де обговорювалися історичні та політичні ідеї утвердження федеративного устрою нашої держави. До розгляду залучені такі газети, як "Голос України", "Українамолода", ...
614671
  Пиріг Р. Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 188-192. – ISBN 966-625-017-9
614672
  Давиденко М. Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – C. 21-24


  Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності.
614673
  Грінченко Ідея федералізму у декабристів. – Київ : З друкарні С.А. Борисова, 1907. – 21 с.
614674
  Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917-1921 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 103-117. – ISSN 0130-5247
614675
  Думцев Вадим Петрович Ідея філософії П. Юркевича (феноменологічний аналіз творчості) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Думцев Вадим Петрович ; Київський держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 154 л. – Бібліогр.: л. 142-154
614676
  Думцев В.П. Ідея філософії П.Юркевича : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Думцев В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
614677
  Шмітка С. Ідея франшизи як сучасна концепція управління підприємством: досвід Польщі // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 284-302. – ISSN 1684-906Х
614678
  Кирюшко М.І. Ідея Халіфату в історичній пам"яті мусульманських народів у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 97-116
614679
  Шевченко Т.М. Ідея церковної унії у другій половині XVI ст.: Рим - Вільно - Остріг - Берестя // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 216-251
614680
  Дронь С.П. Ідея часу Джона Локка: філософські та психологічні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 75-77
614681
  Корольов Г.О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 68-79. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджуються федеративні конструкції голови Центральної Ради М. Грушевського у період Української революції 1917-1921 рр. Аналізується генеалогія й розвиток ідеї чорноморської федерції на постімперському просторі Східної Європи.
614682
  Загороднюк В.В. Ідея як концепт у філософії Дж. Лока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 77-79
614683
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук.
614684
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук. Саме наполегливість і воля міністра освіти української держави Миколи Василенка прискорили створення Всеукраїнської академії наук.
614685
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук.
614686
  Горський Б.Є. Ідея, що пронизує віки. Розвиток оптимізації механічних систем / Б.Є. Горський. – 2-е, перероб. і доповн. – Київ, 1998. – 72 с. – ISBN 5823805616
614687
  Пятковська Ю.В. Ідея: культурологічний ракурс на початку XXI століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 174-175
614688
  Явтушенко О.В. Іджма як особливий вид правової доктрини в системі мусульманського права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 311-315. – ISBN 978-966-7166-36-6
614689
  Шаббар С. Іджтіхад та оновлення = Ijtihad and Renewal / Саїд Шаббар ; скорочено Вандою Краузе ; [пер. Юрій Косенко ; ред. Марко Хряк-Петльований] ; Міжнар. ін-т іслам. думки. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 59, [1] с. – Пер. вид.: Ijtihad and Renewal / Said Shabbar. - Назва обкл. парал. укр., англ. - Кн. надрукована за підтримки Інституту Інтеграції Знань. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні"). – ISBN 978-966-416-751-9
614690
  Павличко Д. Іди за мною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 1


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
614691
  Павличко Д. Іди за мною! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Спогади Дмитра Павличка про Олеся Гончара. Листування.
614692
  Попович М.М. Ідивідуалізація значення іменника як засіб його детермінації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 129-135. – ISBN 966-581-476-1
614693
  Андієвська Е. Ідилії = Idylls : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-8439-15-5
614694
  Теокріт Ідилії : давньогрецькі ідилії (переклади) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 163-178. – ISSN 0868-4790
614695
  Донцова-Пушенко Ідилічне й апокаліптичне в музичній драматургії концерту "Сад божественних пісень" І. Карабиця. - // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 42-52. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
614696
  Шморлівська Л.І. Ідилічне оповідання Дениса Лукіяновича "Фільон і Лявра": жанрово-стильовий аспект // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 29-32
614697
  Сулима М. Ідилія в творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 85-88. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці вперше розкрите питання про історію жанру ідилії та її особливості в доробку Григорія Сковороди.
614698
  Бойченко І.В. Ідіографічний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151. – ISBN 966-642-073-2
614699
  Охріменко М.А. Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя "Нейтральні емоції" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
614700
  Ізотова Н. Ідіожанр в аспекті художньої семантики (на матеріалі творів Дж.М. Кутзее) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 84-88. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
614701
  Єрьоменко С.В. Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 84-91
614702
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 417-420


  Метою даної статті є дослідження особливостей ідіолекту представника американського політичного дискурсу на матеріалі промов кандидата в президенти 2008 Гіларі Клінтон. Целью данной статьи является исследование особенностей идиолекта представителя ...
614703
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 333-335. – (Бібліотека Інституту філології)
614704
  Голоюх Л. Ідіолект Лесі Українки в історії української літературної мови // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 12. – С. 28-36. – ISSN 2413-0923
614705
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 256 л. – Бібліогр.: л. 228 - 252
614706
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
614707
  Щербак А.Ю. Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 417-421.
614708
  Білоус Ю.В. Ідіома, фразема чи фразеологізм? (Критичний аналіз існуючих класифікацій) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 94-100
614709
  Джгун Н. Ідіоматичне забарвлення текстів публіцистичного стилю китайської мови (на матеріалі телевізійних новин Китаю CCTV 13 [японські ієрогліфи]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-12. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах дослідження виявлено актуальність використання фразеологізмів китайської мови [японський ієрогліф] (ченьюй) у публіцистиці. Спираючись на основні лексико-фразеологічні особливості публіцистичного стилю китайської мови, на ...
614710
  Столяренко М.В. Ідіоматичний спосіб мовної концептуалізації емоцій в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 232-238
614711
  Філоненко І. Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 434-439


  Стаття присвячена ідіоматичним виразами сучасної перської мови. На матеріалі творчого доробку Сімін Данешвар було досліджено і розроблено класифікацію стійких ідіом, виділивши їх у дві категорії, та нестійких, авторських, фразеологічних ...
614712
  Остапович О.Я. Ідіоматичність мови і мовлення як лінгвокогнітивна універсалія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 146-157
614713
  Цапко А.Є. Ідіоматичність та соціальний фактор у мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 147-151. – ISBN 966-581-102-9
614714
  Заярнюк А. Ідіоми емансипації = Idioms of emancipation : "liberation" projects and the mid - 19th century galician village : "визвольні" проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття / Андрій Заярнюк ; [ред. Софія Саваневська ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2007. – 335, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 329-335. – Біблоігр.: с. 269-285 та в прим.: с. 287-328. – ISBN 966-8978-01-3
614715
  Червоненко О.М. Ідіоми з лексемами, що позначають погодні та кліматичні явища в англійській мові як національно марковані одиниці // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 308-313. – (Бібліотека Інституту філології)
614716
  Татаровська О. Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-96. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
614717
  Городецька О.В. Ідіоми з природним компонентом у британській концептуальній картині світу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-21. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізуються основні поняття британської концептуальної картини світу та досліджуються головні джерела формування британського менталітету на матеріалі ідіом англійської мови з природним компонентом.
614718
  Смашнюк О.І. Ідіоми на позначення емоцій у спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 217-224. – ISSN 2520-6397


  На матеріалі Британського національного корпусу проаналізовано ча- стотність вживання ідіом на позначення емоцій, переважно негативних (гніву, роздратування, страху, розчарування, суму), ніж позитивних (щас- тя, кохання, закоханості), що надають ...
614719
  Дехтяр Ю.М. Ідіопатичний гіперактивний сечовий міхур: особливості етіології, патогенезу та диференційованої фармакотерапії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Дехтяр Юрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
614720
  Супрун В.М. Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
614721
  Довбня Л.Е. Ідіоспецифіка мовного етнопростору Івана Котляревського / Л.Е. Довбня, Т.І. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 23-32. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
614722
  Шулінова Л.В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 120-129
614723
  Орлова І.С. Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 303-307. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
614724
  Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 36-39. – Бібліогр.: Літ.: С.39; 24 поз. – ISSN 0130-5263
614725
  Перехейда В.В. Ідіостиль газети як чинник ідентифікації читача з групою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 37-41


  У статті розкрито значення ідіостилю газетного видання в процесі переконання та ідентифікації читача. На прикладі педагогічного тижневика "Освіта" виявлено механізм згуртування читацької аудиторії довкола концептів патріотизму, християнської віри, ...
614726
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Глушкова Т.В.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.180-213
614727
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : спец.: 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Глушкова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
614728
  Подолянчук О.В. Ідіостиль Гната Хоткевича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Подолянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
614729
  Левко О.В. Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: лінгвістичний підхід // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 82-89


  У статті подається історія дослідження ідіостилю епідейктичних промов Іоанна Златоуста у вітчизняній та іноземній лінгвістиці, висвітлюються різні підходи до вивчення ідіостилю. Базуючись на концепції Ю. Караулова про три рівні мовної особистості, ...
614730
  Дюндик О. Ідіостиль Євгена Пашковського - постмодернізм чи необароко? // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 79-90. – ISSN 2304-9383
614731
  Фаріон І. Ідіостиль Івана Пулюя крізь призму динаміки мовної норми (за листами мислителя) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 176-183. – ISSN 2413-0923
614732
  Плющ Б.О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 191-200


  У цій статті з опертям на комплексний зіставний аналіз розглянуто особливості відтворення окремих рис ідіостилю Івана Франка в непрямому перекладі його повісті "Boa Constrictor" (1878) англійською мовою.
614733
  Попова Н.М. Ідіостиль короля Іспанії Хуана Карлоса I як фактор формування концептуального образу сучасної Іспанії у свідомості колективного адресата // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-72. – ISBN 966-581-476-1
614734
  Скопненко О.І. Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 162-171. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі питання історії нової української літературної мови. Особливу увагу приділено елементам ідіостилю відомого перекладача М. Лукаша. Констатовано, що для створення сучасної історії нової української літературної мови потрібне ...
614735
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
614736
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Додатки: арк. 212-250. – Бібліогр.: арк. 181-211
614737
  Кульчинський О.Б. Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми" (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
614738
  Жарюк О.С. Ідіостиль перекладу // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 207-208
614739
  Черевченко О.М. Ідіостиль Ю. Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму / Черевченко О.М. – Київ, 2005
614740
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 123-130


  У статті розглядається проблема текстової інтерпретації домінантних мовних символів ідіостилю Ю. Яновського. Зокрема, аналізується екстралінгвальний вплив західної модерної прози на формування мовної особистості Ю. Яновського. The article deals with ...
614741
  Лапак Н.Ю. Ідіостиль Юрія Клена / Н.Ю. Лапак, Л.М. Марчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; вип. 8)
614742
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
614743
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 2-185. – Бібліогр.: л. 188-223
614744
  Марченко Н.М. Ідіостильовані параметри функціонування фонетичних (сегментних) одиниць у поетичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 47-51
614745
  Назаренко О.В. Ідіостильові властивості "жовтої преси" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 129-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
614746
  Денєжна Е.В. Ідіостильові домінанти Д.Г. Лоуренса і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 96-109. – Бібліогр.: Літ.: с. 109; 16 назв


  У статті висвятлюються домінанти ідіостилю Д.Г. Лоуренса та узагальнюється стратегія їх у перекладі Д. Руденко. В статье рассматриваются доминанти идиостиля Д.Г. Лоуренса и обобщается стратегия их воспроизведения в переводе Д. Руденко. The ...
614747
  Кость І. Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер"яна Підмогильного // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 75-83. – ISSN 2304-9383
614748
  Дойчик О.Я. Ідіостильові особливості функціонування концепту правда у романах Джуліана Барнса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 71-86
614749
  Ліпіч Ю. Ідіот // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 9 (412), 7 березня 2018
614750
  Макаров Ю. Ідіоти й мерзотники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 18 (546), 4-10.05.2018. – C. 7-7. – ISSN 1996-1561
614751
  Павленко В. Ідія української національної державності в радянській історіографії / В. Павленко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.9-13
614752
  Соколов Б. Ідліб: настав день X // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 39). – С. 11


  "Якщо турецькі війська та їхні союзники найближчим часом візьмуть Алеппо, там може бути створено альтернативний уряду Асада тимчасовий сирійський уряд."
614753
  Федянін В. Ідлібський фронт Путіна - Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Процес поділу Сирії на зони впливу не завершився. Останні події у цій країні та на міжнародній арені свідчать, що деякі гравці замість відновлення вже контрольованих територій прагнуть ще більше їх розширити. Найбільшим питанням сьогодні залишається ...
614754
  Дімаров А.А. Ідол : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 354 с.
614755
  Панч П. Іду : оповіданння / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 127 с.
614756
  Залата Л.Д. Іду в небо : поезії / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 88 с.
614757
  Даник В. Іду вклонитися Тарасу : поезії / Володимир Даник. – Черкаси : Рената, 2001. – 80 с. : портр.
614758
  Орлик П.І. Іду до вас : спогади, спостереження, поезії, проза / Петро Орлик ; [уклад.: С.П. Орлик]. – Київ : Просвіта, 2014. – 397, [3] с. : фот., портр. – ISBN 978-617-7010-04-2
614759
  Большаков Л.Н. Іду до джерела / Л.Н. Большаков. – Київ, 1979. – 272 с.
614760
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ : Молодь, 1966. – 374 с.
614761
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ, 1979. – 445 с.
614762
  Драч І.Ф. Іду до тебе : кіноповість / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 184 с.
614763
  Грень В. Іду до тебе : Поезія і проза у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2004. – 608с. – ISBN 966-559-062-6
614764
  Драч І.Ф. Іду до тебе : [кіноповість] / Іван Драч ; [за заг. ред. І. Констанкевич ; упоряд.: Т. Данилюк, Л. Златогорська]. – Луцьк : Вежа, 2006. – 169, [52] с. : фотоіл. – ISBN 966-600-220-5
614765
  Стадниченко Володимир Іду за Сковородою. Сповідь у любові до вчителя : Документальна повість-подорож. До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / Стадниченко Володимир. – Київ : Криниця, 2002. – 176с. – (Моя книгозбірка). – ISBN 966-7575-45-4
614766
  Жадько В.О. Іду за Шевченком : від Києва до Канева / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 125, [2] с. : іл., фот. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97118-0-9
614767
  Кузьменко В.Я. Іду землею : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1974. – 112 с.
614768
  Гончаренко І.І. Іду землею рідною : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 133 с.
614769
  Опільський Ю. Іду на вас : іст. оповідання з часів князя Святослава (960-972 рр.) / Юліян Опільський. – [б. м.] : Льогос. – 144 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
614770
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Київ, 1958. – 746 с.
614771
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Львів : Вища школа, 1988. – 277с.
614772
  Опільський Юліан Іду на вас. Ідоли падуть / Опільський Юліан. – Київ : Український центр духовної культури, 1993. – 352с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5383-8
614773
  Опільський Ю. Іду на Вас. Ідоли падуть : [іст. повісті] / Юліан Опільський ; [упоряд. та передм. Н. Янкової]. – Київ : Персонал, 2009. – 454, [1] с. : іл. – На обкл. також зазнач.: роман. - Сер. засн. у 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 8). – ISBN 978-966-608-791-4
614774
  Мушкетик Ю. Іду на ви : повість давно минулих літ / Юрій Мушкетик // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 14-54
614775
  Бережний М.М. Іду на ви. Байки, гуморески, жарти : біогр. довідка / М.М. Бережний. – Київ : Молодь, 1962. – 31 с.
614776
  Селютіна Л.Я. Іду на вогник : оповідання / Л.Я. Селютіна. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 155 с.
614777
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – К, 1964. – 331с.
614778
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – Київ, 1969. – 366с.
614779
  Підсуха О.М. Іду на клич : поезії / О.М. Підсуха. – Київ : Дніпро, 1965. – 410 с.
614780
  Коробейников Б.А. Іду по Чукотському краю / Б.А. Коробейников. – К, 1976. – 71с.
614781
  Талунтіс Е.Р. Іду своїм курсом. / Е.Р. Талунтіс. – К., 1976. – 60с.
614782
  Дмитерко Л. Іду! : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1930. – 59 с.
614783
  Котиш М.Т. Іду, Галактико! / М.Т. Котиш. – Київ, 1963. – 229с.
614784
  Муратов І.Л. Ідуть богатирі : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 211 с.
614785
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1931. – 200 с.
614786
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1936. – 227 с.
614787
  Льорка Федеріко Гарсіа Ієгова : П"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 140-144. – ISSN 0320 - 8370
614788
  Кагамлик С. Ієрарх мазепінської епохи (до 300-ліття поставлення на Київську митрополію Йосафа Кроковського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 185-187. – ISBN 966-628-104-X
614789
  Зінченко А. Ієрархи української церкви : митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський / КНУТШ; Центр українознавства; Арсен Зінченко. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. – 156с. – ISBN 966-7060-52-5
614790
  Петлін В. Ієрархії природних територіальних систем = Hierarhias of natural territorial systems : монографія / Валерій Петлін ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – 474, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 451-474. – ISBN 978-966-361-892-0


  У пр. № 1740337 напис: Ярославу Олійнику від автора з найкращими побажаннями. 17.04.2019 р.
614791
  Онищук В.В. Ієрархічна будова гідродинамічної системи "потік-русло" на її найвищому структурному рівні самоорганізації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 17-23


  На основі матеріалів багаторічних лабораторних і польових експедиційних досліджень руслових процесів річок Українських Карпат виконано аналітичну оцінку типів русел та виявлено експоненціальний закон розвитку процесів руслоформування від витоку до ...
614792
  Горіна Г.О. Ієрархічна кластерізація регіональних ринків готельних послуг України за інфраструктурними складовими // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
614793
  Кошкін Д.Л. Ієрархічна комп"ютеризована система керування врожайністю теплиці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 179-186 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
614794
  Романченко Валентина Іванівна Ієрархічна модель техніко-економічної оцінки повітряних ліній електропередачі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Романченко В.І; "КПІ". – Київ, 2000. – 16 с.
614795
  Акіменко В.В. Ієрархічна модель функціонування інформаційно - комунікаційної системи / В.В. Акіменко, А.А. Єфіменко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 147. – ISBN 978-966-188-165-4
614796
  Хоменко М.М. Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 125-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
614797
  Скопенко В. Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів / В. Скопенко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Хімія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд можливостей застосування одного з найперспективніших підходів до одержання нових цікавих моекулярних об"єктів - високоядерних нанорозмірних обмінних кластерів - використання процесів ієрархічної самоорганізації у розчині. The paper is ...
614798
  Прохорова В.В. Ієрархічна система стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на активно-адаптивних засадах / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 242-250. – ISSN 2222-0712
614799
  Миронова Л.Г. Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-65
614800
  Паращук О. Ієрархічна структура авторитету Святого Письма у проповідях Кирила Туровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 306-311. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкрито авторитет Святого Письма у проповідях Кирила Туровського через побудову автором ієрархічних структур на рівні змісту і форми. Твори проповідника є прикладом реалізації авторитету через призму обюразу Ісуса Христа
614801
  Книш В.І. Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 339-353 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
614802
  Прохоренко М.М. Ієрархічна структура законодавства у сфері становлення, розвитку та діяльності Збройних сил України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 62-71. – ISBN 966-614-021-7
614803
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
614804
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – Додатки: л. 217-240. – Бібліогр.: л. 196-216
614805
  Бочкай М. Ієрархічне та харазматичне служіння у давній християнській Церкві // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 39-46. – ISSN 0203-5863
614806
  Камінський Р.М. Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel / Р.М. Камінський, Л.Я. Нич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 92-106. – ISSN 0321-0499
614807
   Ієрархічний підхід до побудови діагностичної моделі аналогового пристрою / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров, О.В. Буяло, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті вирішується задача по розробці ієрархічної діагностичної моделі аналогового пристрою для проведення діагностування та виявлення несправного радіоелектронного компоненту у військовому ремонтному органі. В статье решается задача по разработке ...
614808
  Плещенко К.В. Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 60-63


  У статті аналізуються процеси інституціоналізації блогосфери. Частина уваги приділяється й символічним пріоритетам, що впливають на рівневу організацію електронних щоденників. The article is devoted to the processes of the institutionalization of ...
614809
  Рак Т.Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рак Тарас Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
614810
  Неліпа К.Г. Ієрархічні рівні регіональних систем розселення // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-285-399-5
614811
  Павленко Ю. Ієрархічні та мережеві структури в суспільно-економічній історії людства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-35. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1811-3141
614812
  Луцький Р.П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 18-21
614813
  Грушко В. Ієрархічність соціальних процесів та асиметрія взаємодії між ними // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 6-11. – ISSN 2306-3974
614814
  Савченко Г.П. Ієрархія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151-152. – ISBN 966-642-073-2
614815
  Маланюк Є. Ієрархія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – C. 69-80. – ISBN 978-966-1513-13-5
614816
  Дідківська Л. Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 313-317. – ISBN 966-594-246-8
614817
  Біла С.О. Ієрархія в інституціональній теорії фірми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 218-223. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
614818
  Дмитрик О.О. Ієрархія джерел фінансового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 140-151. – ISSN 0201-7245
614819
  Рибчук А.В. Ієрархія економічних інтересів суб"єктів глобальної виробничої інфраструктури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
614820
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 76-81. – ISBN 966-581-231-9
614821
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
614822
  Карбашевська О.В. Ієрархія жанрів у британській літературі 12 - 15 століть: еволюція розвитку у мовно-історичному контексті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 504-517
614823
  Мамонова Г.В. Ієрархія загроз ефективного функціонування закладів вищої освіти в Україні / Г.В. Мамонова, Л.О. Попович // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 170-180. – ISSN 2616-6437
614824
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
614825
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
614826
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
614827
  Дерев"янко І.П. Ієрархія і асиметрія в міжнародних відносинах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 297-309. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
614828
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-105. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
614829
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
614830
  Кизим М.О. Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 37-45. – ISSN 2222-4459
614831
  Печончик Т. Ієрархія концептів та її відображення в мовній картині світу // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 130-134.
614832
  Багмут І. Ієрархія лексем у польовій структурі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 30-41. – Бібліогр.: Літ. : с.. 40-41; 22 назв. – ISSN 1682-3540
614833
  Вісич О.А. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п"єси Павла Ар"є "Людина в підвішеному стані") // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 32-44. – ISSN 2306-2908
614834
  Яцишин Ю. Ієрархія норм українського і міжнародного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51
614835
  Забігайло В. Ієрархія нормативних правових актів як гарантія забезпечення верховенства права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 12-15


  Статтю присвячено питанням реформування українського законодавства з метою реалізації місця України в європейському правовому просторі. Автор виступає за проведення науково обгрунтованої реформи правової системи України шляхом застосування методології ...
614836
  Пилипчук Є. Ієрархія нормативно-правових актів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-17-0
614837
  Співак Л.М. Ієрархія ознак національної ідентифікації у студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 165-169 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4368
614838
  Гордієнко Д.В. Ієрархія подій внутрішньоклітинного вивільнення кальцію у вісцеральних гладеньком"язових клітинах // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 70-85. – ISSN 1023-2427
614839
  Гуменюк Ю.П. Ієрархія потреб у системі міжнародної трудової міграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 362-372. – ISSN 0321-0499
614840
  Довбенко М. Ієрархія ринкової влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 43


  Цьогорічну Нобелівську премію з економіки присуджено одному з найавторитетніших економістів нашого часу, французькому професору Жану Тіролю. Шведська королівська академія наук відзначила вченого за його "аналіз ринкової влади і регулювання". ...
614841
  Єременко О. Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 304-308. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
614842
  Коваленко А.Б. Ієрархія рівнів розуміння (психолого-статистичний аналіз) / А.Б. Коваленко, Р.Є. Майборода // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 211-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
614843
  М"язова І. Ієрархія соціальних та індивідуальних цінностей в контексті міжкультурної комунікації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 155-158. – (Філософія)
614844
  Рудь М.О. Ієрархія феодальна / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152. – ISBN 966-642-073-2
614845
  Мірошниченко О.М. Ієрархія ціннісних орієнтацій жінок у професійній діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.59-62
614846
   Ієрархія цінностей студентів медичного університету щодо тематики занять з економіки охорони здоров"я / В.Д. Парій, А.В. Жила, В.В. Таран, Т.А. Вежновець, Т.В. Кожемякіна, Матукова-Ярига // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 60-65. – ISSN 1681-2786


  На основі вивчення думки студентів проведено розподіл навчальних тем з "Економіки охорони здоров"я" залежно від їх значущості, що стало підґрунтям для вдосконалення навчально-методичного процесу та використання активних форм залучення студентів до ...
614847
  Пахоль Б.Є. Ієрархія чинників професійного благополуччя в різних професійних групах // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 131-146. – ISSN 2520-6265
614848
  Семигіна Т.В. Ієрархія, координація і співпраця у політико-інституційних взаємодіях: теоретико-методологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 64-65
614849
  Гладкий О. Ієрархія, функції та структура міст / Олександр Гладкий // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 73-80. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
614850
  Рудницький Ю. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 212-217. – ISBN 966-95758-1-8
614851
  Селівестрова Світлана Ієремія Якович Айзеншток // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 87-88. – ISSN 0236-1477
614852
  Гурнік І. Ієрихонські трубачі / Ілля Гурнік. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с.
614853
  Короткий В.А. Ієрінг Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 241. – ISBN 966-06-0393-2
614854
  Щербакова А.Д. Ієрогліф як вираз особливостей китайського мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 223-225
614855
  Крючков Г.Г. Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 179-182. – ISBN 978-966-171-013-8
614856
  Ульяновський В.І. Ієронім (-Екземплярський Ілля Тихонович, церковний діяч ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 212. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
614857
  Нікітенко М.М. Ієротопія печер Київської лаври: нова дослідницька парадигма // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 23, спецвип. 9 : Дослідження монастирських печерних клмплексів. – С. 54-76
614858
  Столяр Марина Ієрофанії часу в радянському хронотопі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.127-139. – ISSN 0235-7941
614859
  Салига Т. Із "біографії" одного вірша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 12


  Поезія Миколи Вінграновського
614860
  Брюгген В. Із "Блокнотів" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 303-325.
614861
  Брюгген В. Із "Блокнотів" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 153-156
614862
   Із "Вибраного" Антонії Цвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 294-296
614863
   Із "Записки про стан та діяльність університету св. Володимира у 1888 р." // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 523-524. – ISBN 978-966-189-081-6
614864
  Бондаренко С. Із "Кирилиці київських вулиць" : поезія: вірші / передмова Василя Герасим"юка // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 101-106
614865
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0585-8365
614866
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 9-14. – ISSN 0585-8365
614867
  Римарук Ігор Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 1. – С.37-41. – ISSN 0585-8365
614868
   Із "Правил для студентів Московського, Харківського, Новоросійського, Казанського і київського університетів (26 жовтня 1879 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 291. – ISBN 978-966-189-081-6
614869
  Пилипчук С. Із "секретів" художньої прози Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 108-111. – ISSN 0236-1477


  Рец.: Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці / ДУ "Інститут Івана Франка НАН України"; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2021. 608 с.
614870
  Бо Цзюйі Із "Цінських наспівів" : поезія: вірші // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 109-116
614871
  Мальонкіна О.М. Із "щоденника" герцога Вюрттемберзького як джерело до вивчення історії України часів Північної війни 1700–1721 рр. / О.М. Мальонкіна, Г.В. Філіпова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 253-259. – ISSN 0320-9466
614872
   Із 1 січня касові апарати стануть обов"язковими: що буде з цінами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 23. – ISSN 1992-9277
614873
  Лозниця С. Із 1917-го російській владі вірити не можна. Вона не змінилася // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 12


  Росія нині діє щодо України, як у часи голодомору: підняти одну частину суспільства проти іншої й розпочати війну - вважає режисер Сергій Лозниця.
614874
   Із 2014 року випускники ВНЗ отримуватимуть додаток до диплома європейського зразка // Світ. – Київ, 2013. – вересень (№ 33/34). – С. 1


  На засіданні уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 12 листоп. 1997 р. № 1260". Відповідною постановою затверджено зразок додатку до диплома європейського зразка.
614875
   Із 2024 року призову на строкову в Україні не буде // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  В Україні планують скасувати призов на строкову військову службу за два роки. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №36.
614876
  Новицький О. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 226-227. – ISBN 5-7707-1061-6
614877
  Костомаров М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 246-253. – ISBN 5-7707-1061-6
614878
  Грушевський М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 305-306. – ISBN 5-7707-1061-6
614879
  Тутковський П. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 344-346. – ISBN 5-7707-1061-6
614880
  Багалій Д. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 274-288. – ISBN 5-7707-1061-6
614881
  Новицький О. Із автобіографічних записок про Київський університет у 30-50 pp. XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 180-185. – ISBN 5-7707-1061-6
614882
   Із архівом Тараса Шевченка можна ознайомитися на сайті Британської бібліотеки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
614883
  Грабовська І. Із Батьківщиною у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 8


  Комітет українок Канади - як приклад консолідації у чужих світах.
614884
   Із безстрокових - на строкові // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Зважаючи на гостроту питання про "переведення" керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, які отримують пенсію за віком, із безстрокових трудових договорів на строкові. МОН надало додаткові роз"яснення. вони містяться ...
614885
  Тимочко П. Із болем у душі : Поезії / П. Тимочко. – Львів : Каменяр, 1995. – 198с. – ISBN 5-7745-0653-3
614886
  Ткаченко А. Із буднів філолікнепу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 683-695. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Рецензія на книгу "Аналіз художнього твору".
614887
  Яремчук І. Із Буковини до Києва : Галині Тарасюк - 60 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 137-139. – ISSN 0868-4790
614888
  Нордслеттен О. Із варяг у кияни // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97. – ISSN 0869-3595


  Історія про те, як облаштовувалося посольство Норвегії в Україні
614889
  Фарина І. Із вежі часу дивиться поет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 9


  Творчість Андрія Содомори.
614890
   Із великих днів : збірка в 250-лїтє смерти Богдана Хмельницького / Зложив Я. В-ий [Я.І. Весоловський]. – Львів : Накладом "Нар. Комітету" ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1907. – 32 с. : мал.


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
614891
  Шевчук В.О. Із вершин та низин / В.О. Шевчук. – К., 1990. – 445с.
614892
  Самійленко М.О. Із вирію : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Молодь, 1989. – 77 с.
614893
   Із виступів Уповноважених представників депутатських фракцій та груп [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 2
614894
  Губерський Л.В. Із виступу голови Спілки ректорів вищих закладів освіти України на засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питання "Про сучасний стан вищої школи, актуальні проблеми розвитку галузі та шляхи їх розв"язання" [23 вересня 2009 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-447-2
614895
  Пшонка В. Із виступу на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 3-6
614896
  Губерський Л.В. Із виступу на засіданні Кабінету Міністрів України [27 серпня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-53. – ISBN 978-966-439-447-2
614897
  Губерський Л.В. Із виступу на Міжнародній науково-практичній конференції "Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука" [14 квітня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 34-36. – ISBN 978-966-439-447-2
614898
  Губерський Л.В. Із виступу на парламентських слуханнях у Верховній Раді України // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-63. – ISBN 978-966-439-447-2
614899
  Пшонка В. Із виступу на розшириному засіданні колегії Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 3-6


  Про стан законності та правозахисної діяльності у сфері водних відносин.
614900
  Шинальський О. Із виступу на Третій регіональній конференції прокурорів держав Центральної, Східної Європи та Середньої Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-12.
614901
  Ворожбит О. Із війною за плечима // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Як ветерани у провідних країнах світу знаходять своє особливе місце в політиці.
614902
  Суцкевер А. Із Віленського гетто. Зелений акваріум. Оповідання = Fun vilner geto = Griner akvarium. Dertseylungen / Авром Суцкевер ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 373, [3] с. – Парал. тит. арк. англ., їдиш. – ISBN 978-966-378-750-3
614903
  Гревцева Тамара Із Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" в номінації "Зарубіжна література". Переможця визначено // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2
614904
  Ільченко О. Із Всеукраїнської наукової конференції "Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 125-127. – ISSN 2075-1478
614905
  Мандзюк Д. Із Галичини обрали 75 депутатів: 63 поляки, шість євреїв і дев"ять українців / Д. Мандзюк, Л. Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 41 (244). – С. 54-57


  Письменник Іван Франко двічі програв вибори до парламенту Австро-Угорщини землевласнику-поляку Павлові Тишковському. Після того написав: "не люблю русинів", тобто українців.
614906
  Веркалець М. Із гільйотини - у безсмертя (До 110-ї річниці від дня народження Дмитра Рудика) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 625-632. – ISBN 966-02-2347-1
614907
  Мельник Я. Із гімназійних (і не тільки) літ Івана Франка: дещо про його "злобні видумки" на Івана Верхратського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-176. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Розглянуто особисті взаємини і творчі контакти І. Франка та І. Верхратського: вплив І. Верхратського на І. Франка під час навчання того в Дрогобицькій ггімназії, Франкова рецепція наукових і художніх текстів І. Верхратського, його видавничої ...
614908
  Жолоб С.К. Із глибин : вибрані поезіі / Світлана Жолоб. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-1521-26-0
614909
  Нефелін В.Д. Із глибини / В.Д. Нефелін. – Х., 1930. – 115с.
614910
  Власенко Андрій Із глибини воззвах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 118-122 : фото
614911
  Бініон М. Із головою в невідомість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чого чекати після "брексіту".
614912
  Рильський М. Із давніх літ // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 225-227 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
614913
  Угляренко П.В. Із дерева жалю : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 311 с.
614914
  Мицик Ю. Із джерел до історії Кримського ханства XVII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 3-16
614915
  Мицик Ю.А. Із джерел про участь запорожців у подіях "Смуты" початку XVII ст. у Московській державі // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 21-31. – ISSN 0320-9466
614916
  Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій / Ярослав Поліщук. – [ Б.м. ] : Акта, 2008. – 286с. – ISBN 978-966-8917-12-7
614917
  Зайцева К. Із дитячої абетки; Не художнику; "Кажуть, любиш читати..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 265-269
614918
   Із Днем знань та початком навчального року! // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  "Всесвітній день знань та новий навчальний рік в Університеті символічно розпочали з підняття прапора КНУ. В урочистій церемонії взяли участь: ректор Леонід Губерський; народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ...
614919
  Касьянова О. Із Днем народження, Тарасе! / О. Касьянова, Ю. Кузьменко // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 3


  Шевченківські дні з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка тривали в Університеті впродовж березня.
614920
  Франко І.Я. Із днів журби : Поезиї Івана Франка. – Львів : Накл. автора ; З друк. Шийковського, 1900. – 127 с. – Примірник №36089 дефектний, бракує стор. 112-127. - В кн. також пеp. віpша Г. Ібсена
614921
  Франко І. Із днів журби, 1900
614922
  Франко І. Із днів журби : поезії / Іван Франко ; [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна]. – 2-е видання. – Львів ; Київ : Hакладом Укp. Пед. Т-ва і Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 136 с. – При. № 106758 дефектний, бракує стор. 129-136


  В кн. також поеми: "Іван Вишенський" [пpисвячено А.Ю. Кpимському], "Hа Святоюpській гоpі" [пpисвячено М.В. Лисенку], "Великі pоковини".
614923
  Студецький М.М. Із днів і літ / М.М. Студецький. – К, 1996. – 182с.
614924
  Наумовець А.Г. Із доповіді «Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України» / А.Г. Наумовець, О.С. Попович // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-23. – ISSN 0372-6436
614925
   Із досвіду взаємодії радянських літератур. – К, 1970. – 310с.
614926
  Павлова О. Із досвіду викладання краєзнавства в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7399-17-8
614927
  Лось В.О. Із досвіду застосування комп"ютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції / В.О. Лось, Н.К. Максишко, М.О. Синяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 63-73. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
614928
  Дутко В.О. Із досвіду ідентифікації параметрів математичної моделі дощового стоку в залежності від орографії місцевості / В.О. Дутко, М.М. Сосєдко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 73-79


  Математичне моделювання - це спосіб дослідження об"єктів, явищ та процесів заснований на використанні математичних моделей. На сучасному етапі розвитку гідрології дослідження гідрологічних об"єктів, явищ та процесів в дійсності ефективно тільки у ...
614929
  Шманько Т. Із досвіду ідентифікації фрагментів кириличних богослужбових книг XVI - XVIII ст. // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22
614930
  Загорулько Р.О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 88-92. – ISSN 0320-9466
614931
  Гала С.В. Із досвіду реформування вищої освіти Китаю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-54.
614932
   Із досвіду роботи управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-12
614933
  Линовицька О.В. Із досвіду роботи Центру моніторингу столичної освіти. / О.В. Линовицька, О.Я. Денисюк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 17-19.
614934
  Гукалова І.В. Із досвіду суспільно-географічних досліджень якості життя населення // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 1561-4980
614935
  Махновець Л.Е. Із досліджень "Слова о полку Ігоревім". / Л.Е. Махновець, 1958. – [4] с.
614936
  Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 278 с. – ISBN 966-7021-71-8
614937
  Лисяк-Рудницький Із Драгоманівських студій // Студентський вісник : журнал Центрального Союзу українського студентства (ЦЕСУС) / ЦЕСУС. – Мюнхен, 1948. – Р. 2, ч. 1. – С. 31-38
614938
  Наєнко М. Із дубового листя... // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 205-212. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Пам"яті Василя Доманицького.
614939
  Полтава Л. Із еспанського зшитка = From a Spanish notebook : поезії, написані в Еспанії, Марокко, Мехіко й Америці : (1952-1978) / Леонід Полтава. – [New York], 1978. – 32 с. – Накладом Української Народної Помочі в Америці і Канаді
614940
  Дунаєвська Л. Із живого джерела // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 441-459. – ISBN 966-95452-8-4
614941
  Рудницький Г. Із життєпису двох художників // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 8-14


  Йдеться про справу, виявлену авторами статті в архівних матеріалах Таврійської дирекції народних училищ про вчителів малювання Сімферопольської чоловічої гімназії Миколу Зарянка та Віктора Ковальова. Обидва вони були творчими особистостями. Їх імена ...
614942
  Кулаков В. Із життя (нації) борисфенітів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 21


  Народ (нація) лише тоді стає народом (нацією), коли має історичну пам"ять. Важливі епізоди для нашого "національного іміджевого паспорта": історія Причорноморського краю, пов"язана з перемогою борисфенітів над Зопіріоном.
614943
  Котляр А. Із життя комах, або Харасмент в Інституті біології // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 12


  ""Секс-скандал в університеті Шевченка" - такими або схожими заголовками вже три тижні підряд ряхтить розділ новин Гугла на запит "КНУ ННЦ Інститут біології і медицини". 24 січня у анархістському інтернет-виданні "Нігіліст" вийшла стаття Клементини ...
614944
  Мигаль Т.С. Із життя не піду ніколи / Т.С. Мигаль. – Львів, 1981. – 88с.
614945
  Паламарчук О.Л. Із життя сучасної Чехії II = Ze zivota soudobe Сeske Republiky II : навч. посібник з аналіт. читання для студ. славістів 3-4 курсів / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Н.В. Лобур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і доповн. – Київ : Освіта України, 2014. – 204, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-617-7111-47-3


  Філологічному кабінету ІФ з повагою ! Na ceste za cestinou preji hodne cispechu ! Підпис. 25.01.2014
614946
  Трофим-Тарновецький Із життя української громади / Д-р Б. Трофим-Тарновецький. – Торонто : [б. в.], 1988. – 144 с.


  У пр. №1520232 напис: Вельмишановній Пані Кравців-Барабш на спогад. Підпис
614947
  Павлова О. Із жодним українським поетом Транстрьомера не можна порівняти / О. Павлова, Т. Іваночко, І. Столярчук // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 39 (92). – С. 10-13
614948
  Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя : (Сторінки призабутої спадщини) / Микола Жулинський. – Київ : Дніпро, 1990. – 446 с. – ISBN 5-308-00558-3
614949
  Перетятько Н.Г. Із забуття в безсмертя. Поетеса Вероніка Черняхівська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 41-46
614950
  Юренко О. Із забуття чи із безсмертя? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.144-151. – ISSN 0208-0710


  Український письменник Васиь Вражливий
614951
   Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 1027-3239


  "...Про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (доповідач академік НАН України А.Г. Наумовець). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету ...
614952
   Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділенням НАН України, та відповідно до положення про премії імені видатних учених України було присуджено премії [вченим КНУ імені Тараса Шевченка: премію імені М.М. Крилова, за цикл праць "Фрактальні та ...
614953
   Із зали засідань президії НАН України (15 лютого 2012 року) (нагороди) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0372-6436


  На черговому засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року члени Президії НАН України та запро-шені заслухали такі питання: • Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту органічної хімії НАН України за 2006–2011 рр. (доповідач — ...
614954
  Єрмоленко С.Я. Із зали засідань Президії НАН України (24 жовтня 2018 р.) / С.Я. Єрмоленко, О.А. Кордюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 36-39. – ISSN 1027-3239


  Про нову редакцію Українського правопису (доповідач -член-кореспондент НАН України С.Я. Єрмоленко) Щодо діяльності державної наукової установи "Київський академічний університет" (доповідач-член-кореспондент НАН України О.А. Кордюк) Виступ ректора ...
614955
   Із зали засідань Президії НАН України (26 березня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 92-96. – ISSN 0372-6436


  Учасники засідання Президії НАН України заслухали наукові доповіді: професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Юрія Васильовича Крака на тему "Створення нових людино-комп"ютерних інтерфейсів ...
614956
   Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23. – ISSN 1027-3239


  "...Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (доповідач - академік НАН України В.П. ...
614957
   Із зали засідань Президії НАН України 26 листопада 2014 року / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 0372-6436


  "...Про стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні (доповідач - член-кореспондент НАН України Л.П. Яценко). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки ...
614958
   Із записки О.В. Фоміна до Комісії для вироблення законопроекту про Ботанічний сад при УАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7397-32-7
614959
   Із записки О.В. Фоміна до комісії для вироблення законопроекту про створення Ботанічного музею при УАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7397-32-7
614960
  Гончар О. Із записників. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.102-121. – ISSN 0130-321Х
614961
   Із записної книжки київського громадянина Миславського (1808-1861) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 443-446. – ISBN 978-617-7023-51-6
614962
  Пригоровський В. Із заповітів великого митця (до питання про лінгвістичні погляди Олександра Довженка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-62


  У статті розглянуто думки, висловлювання та настанови видатного діяча української культури О.Довженка щодо слово- і мововживання
614963
   Із заповіту Альфреда Нобеля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 46
614964
   Із зарубіжної поезії. – К, 1972. – 188с.
614965
  Степаненко М.І. Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2018. – 458, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7669-10-3
614966
  Стринжа В.К. Із засідання Вченої ради факультету / В. Стринжа, І. Туркевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 91-93. – (Серія права ; № 7)


  У березні 1965 р. відбулося об"єднане засідання Вченої ради юридичного факультету КДУ і громадської редакції видавництва "Юридическая литература" з участю практичних працівників судових і слідчих органів, на якому обговорено ряд робіт з питань ...
614967
  Кузнєцова В.Ф. Із засідання Вченої ради факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 93. – (Серія права ; № 7)


  18 червня 1965 року відбулося засідання Вченої ради юридичного факультету Київського держуніверситету, на якому була заслухана і обговорена доповідь проректора університету, зав. кафедрою радянського державного, адміністративного права і радянського ...
614968
  Федорчук С. Із Заходу на Схід: долі колишніх громадян Польщі на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 9. – ISSN 0027-8254
614969
  Загаєвський А. Із збірки "Дикі черешні" : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 5-21. – ISSN 0320 - 8370
614970
  Слоновська О. Із збірки "Зимове яблуко" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.2-7. – ISSN 0131-2561
614971
  Жикол А. Із збірки "Коріння блискавок" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0208-0710
614972
  Антонюк А. Із збірки "Туз у штанях" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 374-383
614973
  Возняк М.С. Із збірника Кондрацького кінця XVII в. : (кілька нових даних до старої української пісенності) / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1927. – 25 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.146, с. 1-25
614974
  Вовк Віра Із збірок "Писані кахлі" та "Віоля під вечір" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 22-30. – ISSN 0130-1608
614975
  Горницька І.П. Із зелених скарбів України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 25-28. – ISSN 2518-7104


  Природна рослина - розторопша.
614976
  Слабошпицький М. Із золотого запасу нації (Андрей Шептицький) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-37. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
614977
  Домбровський О. Із зони АТО - на навчання // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2 : фото


  На виконання вимог Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка з метою соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України з числа осіб рядового та сержантського складу, які дістали поранення під час ...
614978
  Невмитий Володимир Із зони замовчування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212


  Твори художника, заслуженого майстра народної творчості УРСР Ростислава Палецького.
614979
  Усенко П.М. Із зошитів життя / П.М. Усенко. – Київ, 1959. – 144 с.
614980
   Із інструкції Народного Комісаріату освіти України про вступ у вищі навчальні заклади (12 травня 1920 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 525-526. – ISBN 978-966-189-081-6
614981
  Кочура П. Із іскри - полум"я : Історичний роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 570с.
614982
  Кривоконь О.Г. Із історії вітчизняного авіабудування: маловідомі постаті // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 25-35. – ISSN 2415-7422
614983
  Шапкіна Н.М. Із історії діяльності Толедської школи перекладачів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 94-102. – ISSN 2411-5983
614984
  Попович О.С. Із історії досліджень з фізики плазми в Україні. Пам"яті Леоніда Львовича Пасічника - фізика, вчителя, друга... // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 107-120. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена творчому доробку Л.Л. Пасічника, талановитого фізика-експериментатора. Її актуальність визначається необхідністю відновити історичну справедливість стосовно незаслужено забутих оригінальних досліджень та пам"ять про яскраву ...
614985
  Постернак С.П. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 р.р.. – Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – [Київ] : [Всеукp. Коопеpат. видавн. союз] ; Печатня видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1920. – 128 с. : табл. – (Всеукpаїнський коопеpативний видавничий союз ; № 52 ; Педагогично-психологична бібліотека ; № 10)


  На титульному аркуші примірника № 1314185 підпис: В. Данилевич
614986
  Білецький В.С. Із історії політики США щодо Франції в кінці Другої світової війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 72-83. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
614987
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 9
614988
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 березня (№ 7). – С. 7
614989
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: радикальний націоналізм Степана Росохи та Івана Рогача // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 22 лютого (№ 5). – С. 6-7
614990
  Франко І. Із історії робітницького руху в Австрії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-93.
614991
  Гончаренко Н.М. Із історії розвитку генетичних уявлень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
614992
  Шевченко І.І. Із історії соціалістично-демократичних організацій на Україні / І.І. Шевченко. – Київ, 1956. – с.
614993
  Щербина Л. Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в ХІХ - на початку ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.121- 123
614994
  Громова І.А. Із історії створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-72. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье пррслежиается преемственность центральных органов власти Советской Украины, освещается процесс формирования Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.
614995
  Бараннік А. Із історії торговельної експансії Росії щодо Гетьманщини (1720-1723 рр.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 16-21. – ISSN 0130-7037
614996
  Масіян Н. Із історії трудової еміграції з Буковини в Канаду від її початку до Першої світової війни // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 12-23
614997
  Голомб Л. Із історії української мемуаристики: забута мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в Південній Америці" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 139-142


  У статті розглядається невідома сучасному читачеві мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в південній Америці" (1923), в якій зображено життя української еміграції в Бразилії та Аргентині. Здійснюється аналіз жанрово-стильових параметрів та ...
614998
  Пиріг П.В. Із історії управління в українських містах у другій половині XVII ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 31-34
614999
  Кухта Н. Із казкознавчого доробку П. Чубинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про колосальну роботу П.Чубинського в проведенні етнографічно-статистичної експедиції та виданні 7 книг її матеріалів.
615000
   Із келихом по Закарпаттю : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 118-119 : Фото
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,