Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
618001
  Бирюков С. "Крайне правые" партии в современной Европе / С. Бирюков, А. Барсуков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0131-2227
618002
  Хайдер Т. "Краківська шопка" Тадеуша Боя-Желенського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 145-160
618003
  Антоненко С. "Крапку" поставить футбол // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Про останній, 22-й вид Спартакіади університету - футбол.
618004
  Різун В. "Краса - річ відносна, тому не варто думати, що ця відносність може щось врятувати" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 9 февраля (№ 19). – С. 6


  "...Накануне 60-летнего юбилея директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Ризун ответил на вопросы традиционной анкеты "ФАКТОВ".
618005
  Янкович Оксана "Краса врятує світ - якщо світ врятує красу..." (за твором Рея Бредбері "Усмішка") : урок-створення сценарію до однойменного кінофільму (з використанням методу проектів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31
618006
  Прушковська І.В. "Краса і Любов" Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі) : монографія / Ірина Прушковська ; [за наук. ред. Грицик Л.В.]. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-529-165-7
618007
  Миндилин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндилин. – М., 1929. – 32с.
618008
  Миндилин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндилин. – М., 1961. – 222с.
618009
  Миндилин Э.Л. "Красин" во льдах / Э.Л. Миндилин. – М., 1972. – 207с.
618010
  Шпанов М. "Красін", в полярних льодах / М. Шпанов. – Харків, 1929. – 217с.
618011
  Деев И. "Красная армия" так и не раскаялась // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Кровавий лівий терор - знову ця тема стала актуальною у Німеччині
618012
  Ганжа Л. "Красная книга" Киева // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 48-57. – ISSN 2222-436X


  Об онлайн-проекте "Доступ до правди", созданном по инициативе общественной организации "Центр UA".
618013
  Щербина Е.И. "Красная книга" природы / Е.И. Щербина; Отв. ред.: А.О.Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1975. – 45с.
618014
   "Красная книга" растений. – М., 1978. – 95с.
618015
  Гиппиус С.Е. "Красное знамя" / С.Е. Гиппиус, П. Ширяева. – Москва, 1969. – 168с.
618016
   "Красный архив". Систематический указатель публикаций и статей №№ 1-3 (106) 1922-1941 гг.. – Москва : [б.и.], 1957. – 59, [1] с.
618017
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
618018
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 4 (201). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
618019
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь" - роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
618020
  Зніщенко М. "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджується становлення і розвиток бібліотек в Україні за радянських часів, висвітлення на сторінках фахової преси, зокрема часопису "Красный библиотекарь", проблем цього процесу. Аналізуються архівні матеріали, що стосуються історії ...
618021
  Кирилюк Е. "Красный воин" / Евгений Кирилюк // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 33-39
618022
  Озмитель Е.К. "Красный дьявол" / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1960. – 94с.
618023
  Григорян В.А. Край мой цветущий : стихи / В.А. Григорян. – Ереван, 1956. – 87 с.
618024
   Край мой, единственный в мире. – Саратов, 1989. – 214с.
618025
  Поляков М.Т. Край мой, Заволжье / М.Т. Поляков. – Волгоград, 1985. – 238с.
618026
  Истомин Н. Край мой, край / Н. Истомин. – Курск, 1959. – 36 с.
618027
  Лидман С. Край морошки / С. Лидман. – М., 1978. – 352с.
618028
  Савлук Г.І. Край на межі лісостепу та степу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 30
618029
  Кирсанов А.Г. Край наш Бежецкий / А.Г. Кирсанов. – Калинин, 1964. – 132 с.
618030
  Дмитриев Ю.А. Край наш владимирский / Ю.А. Дмитриев. – Ярославль, 1989. – 238,1с.
618031
  Степанович И.И. Край наш Кубанский. / И.И. Степанович. – М, 1971. – 168с.
618032
   Край наш родной. – М., 1959. – 327с.
618033
  Подкопаев В.С. Край наш тополиный / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1972. – 159с.
618034
  Пеньков В.В. Край наш Тульский. / В.В. Пеньков, С.М. Стекунов. – Тула, 1970. – 176с.
618035
  Воскобойникова С.М. Край наш Ярославский / С.М. Воскобойникова, В.К. Дегтеревский. – Ярославль, 1961. – 48с.
618036
  Кириченко П.В. Край неба / П.В. Кириченко. – Л., 1985. – 271с.
618037
  Волісон Д. Край невичерпних багатств / Д. Волісон; За ред. Пяртлі К. – Київ : Молодь, 1949. – 92 с.
618038
  Аксенов В.П. Край недоступных фудзиям : стихи с объяснениями / Василий Аксенов. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0401-5
618039
  Венцлова А. Край Немана : стихи / А. Венцлова; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1948. – 154 с.
618040
  Мураками Х. Край обетованный (Подземка-2) / Харуки Мураками ; [ перевод с япон. С. Логачева и А. Замилова ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 256 с. – ISBN 5-699-19931-4
618041
   Край Овідія : Археологія та історія Овідіопольського району / І.В. Сапожников, В.В. Левчук, С.С. Аргатюк, Л.Г. Білоусова, Г.В. Сапожникова, Д.С. та ін. Шелест; І.В. Сапожников, В.В. Левчук, С.С. Аргатюк, Л.Г. Білоусова, Г.В. Сапожникова, Д.С. Шелест та ін.; Відпов. ред. В.В, Левчук; Овідіоп. р-на рада; Ін-т археології НАНУ; Держ. архів Одеськ. обл. – Одеса : Астропринт, 2005. – 624с. – (Берег Овідія ; Том 6). – ISBN 966-318-476-0
618042
  Авдышев А.И. Край озерный, край лесной : [альбом] / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1964. – 34 с. : ил.
618043
  Якушко О.Ф. Край озерный. / О.Ф. Якушко. – 2-е изд., перераб. идоп. – Минск, 1978. – 160с.
618044
   Край партизанської неслави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Чому в роки Другої світової радянський партизанський рух на території України не був масовим і всенародним.
618045
  Лисовский К.Л. Край песен моих. / К.Л. Лисовский. – Иркутск, 1948. – 75с.
618046
  Лисовский К.Л. Край песен моих. / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1954. – 235с.
618047
  Козлов К.И. Край песен моих: Стихи. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1978. – 95с.
618048
  Калфов Д. Край реката / Д. Калфов. – София, 1959. – 132с.
618049
   Край родниковой чистоты. – Тбилиси, 1977. – 123с.
618050
   Край родниковый. – М., 1984. – 461с.
618051
   Край родной. – Брянск, 1949. – 132с.
618052
   Край родной. – Иркутск, 1957. – 308с.
618053
  Радимов П.А. Край родной / П.А. Радимов. – М., 1958. – 63с.
618054
  Бабаев Край родной : стихи / Бабаев, , К. Адиль; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1958. – 142 с.
618055
  Тетцоев Т.Г. Край родной : стихи / Т.Г. Тетцоев. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1960. – 75 с.
618056
  Звонарев П.В. Край родной / П.В. Звонарев. – Ростов -на-Дону, 1969. – 120с.
618057
  Звонарев П.В. Край родной. / П.В. Звонарев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 112с.
618058
  Кузнецов Ю.П. Край света-за первым углом / Ю.П. Кузнецов. – Москва, 1976. – 142с.
618059
  Песков В.М. Край света / В.М. Песков. – Москва, 1967. – 208с.
618060
  Николаевская Е. Край света / Е. Николаевская. – Ереван, 1969. – 128с.
618061
  Данилов Л.С. Край северного сияния / Л.С. Данилов. – Магадан, 1955. – 54с.
618062
  Терешенков Е.Я. Край семи сокровищ / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1966. – 143с.
618063
  Смирнов В. Край сердца / В. Смирнов. – Сыктывкар, 1981. – 62с.
618064
   Край симбирский. – Саратов, 1989. – 253с.
618065
  Фиксин С.А. Край синего и золотого / С.А. Фиксин. – Фрунзе, 1974. – 107с.
618066
   Край соловьиный. – М., 1973. – 101с.
618067
  Івченко Андрій Край териконів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 14
618068
  Суичмезов А.М. Край тихого Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 110с.
618069
   Край Удмуртский. – Ижевск
1. – 1963. – 76с.
618070
   Край Удмуртский. – Ижевск
2. – 1964. – 128с.
618071
   Край Черноземный. – Тула, 1967. – с.
618072
  Клипель В.И. Край черных соболей / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1980. – 175с.
618073
  Двинин Е.А. Край, в котором мы живем / Е.А. Двинин. – 3-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1966. – 246с.
618074
  Фролов И.Е. Край, в котором мы живем. / И.Е. Фролов. – Барнаул, 1957. – 159с.
618075
  Дворниченко Н.Е. Край, в котором ты живешь. : по городам и селам Забайкалья. Заметки краеведа / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1963. – 110 с.
618076
  Асаналиев Байтемир Край, в котором я живу / Асаналиев Байтемир. – Фрунзе, 1979. – 80с.
618077
  Свиридова О.І. Край, де калина рубіном цвіте // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 34-35 : фото
618078
  Майовський Петро Край, до якого йдуть на прощу, і в повсякденні має вивищуватися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 22-23


  Кожне село чи селище в нашому районні має свою родзинку. Та об"єднує їхніх мешканців високодуховна сила. Здається, вона й множить творення. Спрямована чи то на благоустрій, чи то на задоволення соціальних потреб громад, чи то на економічне зростання.
618079
  Петрич Хрвое Край, на который все повлияли : Континентальная Хорватия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 110-114 : Іл. – ISSN 1029-5828
618080
  Воробьев Л.И. Край, у которого все впереди / Л.И. Воробьев. – Москва, 1975. – 86с.
618081
  Акиньшин Н.Н. Край, устремленнный в будущее / Н.Н. Акиньшин, Ю.П. Алимов. – Москва : Мысль, 1984. – 159 с. : 16 л. ил.
618082
  Титикайло Євген Юрійович Крайка / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1968. – 47с.
618083
   Крайнеаридные почвы Илийской котловины Казахстана / М.П. Лебедева, М.И. Герасимова, Д.Л. Голованов, И.А. Ямнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 14-30 : рис., табл. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
618084
  Тютюнник Г.М. Крайнебо : оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1975. – 128 с.
618085
  Борисов А.А. Крайний север / А.А. Борисов. – М.-Л., 1931. – 8с.
618086
  Жилинский А.А. Крайний север Европейской России. Архангельская губерния / А.А. Жилинский. – Птгр., 1919. – 296с.
618087
  Крючков В.В. Крайний Север: проблемы рационального использования природных ресурсов / В.В. Крючков. – Москва : Мысль, 1973. – 184с.
618088
   Крайний Северо-Восток Союза ССР
2. – 1952. – 360с.
618089
  Туричин И.А. Крайний случай / И.А. Туричин. – Л., 1980. – 224с.
618090
  Кремень Татьяна Крайний случай // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 5 (344). – С. 48-49


  Косово: ознаки державності.
618091
  Романюк Анатолій Крайні праві політичні партії - як нова сім"я політичних партій країн Західної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 131-141. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
618092
  Гримська М.І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи : ідеологічний та електоральний виміри : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Гримська Марта Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 381-418
618093
  Гримська М.І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи : ідеологічний та електоральний виміри : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Гримська Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 26 назв
618094
  Гримська М.І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 28-32
618095
  Романюк А. Крайні праві політичні партії як нова сім"я політичних партій країн Західної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 146-160. – ISBN 966-628-132-5
618096
  Кіктенко В.О. Крайній оріентоцентризм Джона Хобсона: східні витоки західної науки і цивілізації // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 134-140. – ISBN 978-966-02-6446-5
618097
  Вернигора Н.М. Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму [монографія]. Покажчик змісту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 45-47


  Цьогоріч вийшла друком монографія "Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму" кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Крайнікової Тетяни ...
618098
   Крайнікова Тетяна Степанівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 163. – ISBN 978-966-2726-03-9
618099
  Ступак Ф.М. Крайнозойский вулканизм хребта Удокан / Ф.М. Ступак. – Новосибирск, 1987. – 168с.
618100
  Бак Д. Крайнощі та проблеми економічного росту: короткий нарис - від Мальтуса до Альберта Гора : новини зарубіжної науки / Д. Бак, А. Бадулеску, Е. Ланг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 281289 : Табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1993-6788
618101
  Якімець Т.С. Крайня необхідність за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... юридичних наук: 12.00.08 / Якімець Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
618102
  Якімець Т.С. Крайня необхідність за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право / Якімець Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214л. + Додатки: л.191-199. – Бібліогр.: л.200-214
618103
  Якимець Т. Крайня необхідність за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 41)
618104
  Лісова Н. Крайня необхідність у кримінальному праві зарубіжних країн // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-113.
618105
  Князев Л.Н. Крайняя мера. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1972. – 256с.
618106
  Домахин С.А. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность в советском уголовном праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Домахин С.А.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 15л.
618107
  Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву / С.А. Домахин. – М., 1955. – 80с.
618108
  Котенко И.М. Крайняя хата. / И.М. Котенко. – М, 1971. – 47с.
618109
  Панасенко Є.В. Крайовi задачi для рiвняння Ляпунова у банаховому просторi / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 240-246. – ISSN 1562-3076
618110
  Шовкопляс Т.В. Крайова задача для диференціального рівняння першого порядку з параметром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються розв"язки нелінійного диференціального рівняння першого порядку з параметром, що проходять через задані дві точки. Ключові слова: крайова задача, диференціальне рівняння, інтегральне рівняння. Solutions of non-linear differential equations ...
618111
  Сливка Г.І. Крайова задача математичної фізики з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається перша крайова задача для рівняння гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами, зокрема задача про коливання прямокутної мембрани. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди ...
618112
  Гриб Н.П. Крайова конституція для Галичини 1850 р.: передумови її прийняття, структура та основні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-76
618113
  Масик Р. Крайове археологічне товариство у Львові (1875-1890) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 157-170
618114
   Крайове господарське товариство "Сільський гоподар" у Львові 1899-1944 рр.. – Нью-Йорк, 1970. – 600с.
618115
  Шиба Олександр Михайлович Крайове самоврядування на Буковині (1861-1914) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Шиба Олександр Михайлович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
618116
  Пучков В.Г. Крайовики. / В.Г. Пучков. – К., 1962. – 5-160с.
618117
   Крайові задачі гідроаеромеханіки. – К., 1973. – 244с.
618118
  Лазурчак І.І. Крайові задачі для сингулярних ЗДР другого порядку на півосі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується функціонально-дискретний метод будь-якого порядку точності для розв"язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) другого порядку з особливістю в нулі і з умовою обмеженості розв"язку на нескінченності. ...
618119
  Ковальчук Юрій Олексійович Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторв Орліча : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.01.05 / Ковальчук Юрій Олексійович; КУ мі Тараса Шевченка. – К, 1999. – 118л. – Бібліогр.:л.111-118
618120
  Ковальчук Ю.О. Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.01.05 / Ковальчук Ю.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 14л.
618121
  Сливка Ганна Іванівна Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Сливка Г.І.; Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2004. – 150с. – Бібліогр.: л. 138-150
618122
  Сливка Ганна Іванівна Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сливка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
618123
  Довгай Б.В. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : монографія / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, Г.І. Сливка-Тилищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-439-091-7
618124
  Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
618125
  Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
618126
  Лопушанська Г.П. Крайові задачі у просторі узагальнених функцій D` : Монографія / Г.П. Лопушанська; МОіНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 286 с. – ISBN 966-613-146-3
618127
  Климкевич Р.О. Крайові і земські прапори Галичини // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 212-222
618128
  Возгрін Б.Д. Крайові льодовикові утворення Середнього Придніпров"я та пов"язані з ними корисні копалини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 119-126 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
618129
  Никифорак М. Крайові мови на Буковині за Австрії: правовий статус і реалії // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.56-65
618130
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.02 - деференціальні рівняння / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 113с. – Бібліогр.: л. 106 - 113
618131
  Хома-Могильська Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другог порядку : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
618132
  Мах П.П. Крайполе : поезії / П.П. Мах. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 95 с.
618133
  Чапек Карел Кракатит. / Чапек Карел. – К., 1961. – 266с.
618134
  Чапек Карел Кракаті / Чапек Карел. – Харків ; Київ, 1930. – 310 с.
618135
  Грабовський В. Краків музичний: фестиваль з українською ноткою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 168-174. – ISSN 2224-0926
618136
  Сидоренко Віктор Краків. Скарбниця світової культури : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 15 : Іл.
618137
  Журба Володислав Краків: Різдвяна містерія : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 70-71 : Фото
618138
  Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках 20століття : монографія / Ольга Денисюк ; Мін-во культ. і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-452-032-1
618139
  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 244-254. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Степан Томашівський — історик, публіцист і політик.
618140
  Яремчук В. Краківська Республіка 1815 - 1846 рр. - центр польського національного життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 541-544. – ISBN 978-966-171-893-6
618141
  Гиса О.А. Краківська та Львівська музикознавчі школи як феномен культури України та Польщі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гиса Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
618142
  Жигилій В.А. Краківський вал / Володимир Жигилій. – Київ : Молодь, 1970. – 221, [3] с.
618143
   Краківські українознавчі зошити = Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze. – Львів. – ISBN 83-233-0668-0
Т. 1/2 .1992-1993. – 1993
618144
  Головата Л. Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 199-222. – ISSN 1591-6223
618145
  Савицкая В.И. Краков / В.И. Савицкая. – Москва, 1975. – 214 с.
618146
  Виктория Малая Краков : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 94 : Фото
618147
  Добжицкий Е. Краков. : пейзаж и архитектура / Е. Добжицкий. – Варшава, 1967. – 184 с.
618148
   Краков. Польша. – Краков, 1959. – 26 с.
618149
  Булахтин М.А. Краковские консерваторы и украинский политический лагерь в Галиции в начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 68-79. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
618150
  Гончарова С.М. Краковско-Поронинский архив В.И.Ленина. (Материалы о деятельности ЦК РСДРП в 1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гончарова С.М.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра гос. учреждений и организации архивного дела. – М., 1967. – 17л.
618151
  Прокоп Р.А. Краковское восстание 1846 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокоп Р.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории нового времени. – Львов, 1955. – 16л.
618152
  Калицкая Ф. Краковское восстание 1923 года / Ф. Калицкая. – М, 1954. – 119с.
618153
  Лоховиц Крактий русско-немецкий и немецко-русский словарь / Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 5-е, стер. – М., 1954. – 488с.
618154
  Шекспир В. Крал Джон / Вилиjам Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 103 с. – ISBN 978-608-203-140-8


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
618155
  Шекспир В. Кралот Хенри Осми / Вилиjaм Шекспир ; препев/превод од оригиналот: Богомил Гузел. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 132 c. – Наслов на ориг.: King Henri VIII / William Shakespeare. London, Methuen&co Ltd. – ISBN 978-608-203-160-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
618156
   Кральевич Марко : епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 161 с. – (народна книжевност)
618157
  Шкуратова Н.В. Краматорск / Н.В. Шкуратова. – Донецк, 1978. – 56с.
618158
  Древетняк Н.И. Краматорску 100 лет / Н.И. Древетняк. – Рига, 1968. – 34 с.
618159
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура / Е.В. Кучеров. – М.-Л., 1954. – 94с.
618160
  Кучеров Е.В. Крамбе - новая масличная культура в Башкирии / Е.В. Кучеров. – Уфа, 1951. – 60с.
618161
  Марцинкевич Г. Краммашбуд. / Г. Марцинкевич. – 35с.
618162
  Балдинюк Віра Крамничка вживаних речей : Вірші / Балдинюк Віра. – Київ : Смолоскип, 1999. – 68с. – ISBN 966-7332-14-4
618163
  Корвін Отто Крамничка святих ганчірників. / Корвін Отто. – Львів, 1960. – 247с.
618164
  Устинов П. Крамнэгел / П. Устинов. – М., 1987. – 524с.
618165
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 9)
Кн. 1. – 1990. – 64 с.
618166
  Алексеев С.Т. Крамола : роман-газета / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 10 (1136))
Кн. 1 (окончание). – 1990. – 96 с.
618167
  Алексеев С.Т. Крамола : Роман / С.Т. Алексеев. – Москва : Современник. – ISBN 5-270-00714-2
Кн.1. – 1990. – 447с.
618168
  Алексеев С.Т. Крамола : роман / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 19 (1169))
Кн. 2 : Доля. – 1991. – 96 с.
618169
  Алексеев С.Т. Крамола / С.Т. Алексеев. – Москва. – (Роман-газета ; № 20 (1170))
Кн. 2 (окончание) : Доля. – 1991. – 96 с.
618170
  Гриценко В. Крамола "Боярині" Лесі Українки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 4
618171
   Крамольний Дарвін мовознавства : до 180-річчя з дня народження Олександра Потебні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 19 вересня (№ 173). – С. 9


  Про наукові висновки Олександра Потебні щодо російської мови та сучасні дослідження, виконані лінгвістами з КНУ імені Тараса Шевченка, які підтверджують правоту науковця.
618172
  Нейметі Мар"яна Крамольний пурпур : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-28
618173
  Варшавский А.С. Крамольные полотна / А.С. Варшавский. – Москва, 1963. – 160с.
618174
  Давыдова А.С. Крамской / А.С. Давыдова. – Москва, 1962. – 110с.
618175
  Ненарокомова И.С. Крамской : для среднего школьного возраста / И.С. Ненарокомова. – Москва, 1991. – 58с.
618176
   Крамской И.Н.. – М., 1956. – 48с.
618177
   Крамской И.Н.. – Л., 1987. – 8с.
618178
   Крамской И.Н.. – Москва, 1988. – 256с.
618179
   Крамской об искусстве. – Москва, 1988. – 176с.
618180
  Ступак Ю.П. Крамськой і Україна / Ю.П. Ступак. – К, 1971. – 52с.
618181
  Сварник І.І. Кран та екран / І.І. Сварник. – Львів, 1988. – 112с.
618182
  Шаде В. Кранахи - семья художников / В. Шаде. – Москва, 1987. – 472с.
618183
  Тодоренко Галина Кранево - суцільний фестиваль : Болгарія / дитячий відпочинок / Тодоренко Галина, Горпенюк Максим, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 68-69 : Фото
618184
  Алексеева Т.И. Краниологические и остеологические коллекции Института и Музея антропологии МГУ / Т.И. Алексеева. – Москва : Московский университет, 1986. – 224 с.
618185
   Краниологические коллекции кабинета антропологов Томского университета. – Томск, 1979. – 119с.
618186
  Гинзбург В.В. Краниологические материалы из Северного Казахстана и вопрос о происхождении ранних тюркских кочевников / В.В. Гинзбург, 1960. – 20с.
618187
  Юсупов Р.М. Краниология башкир / Р.М. Юсупов. – Л, 1989. – 197с.
618188
  Алексеев В.П. Краниология народов Восточной Европы и Кавказа в связи с проблемами их происхождения : Автореф... докт. ист.наук: / Алексеев В. П.; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Миклухо-Маклая. – М., 1967. – 60л.
618189
   Краноармейская эстрада. – М., 1946. – 26с.
618190
   Краноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
618191
   Кранх Л.. – Москва, 1987. – 458с.
618192
  Семена М. КрАО "реорганізують" проти її волі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 2


  Заява на спеціальній прес-конференції в Сімферополі директора департаменту наукової діяльності Міністерства овіти і науки, молоді і спорту України О. Якименка про те, що процес приєднання НДІ КрАО до КНУТШ на правах структурного підрозділу триває. ...
618193
   Крапивин Николай Никитич. Выставка произведений. Москва, 1980 : Каталог выставки. – М. : Советский художник, 1980. – 15с. : илл.
618194
   Крапивин Николай Никитович. Живопись : Каталог выставки произведений. – Москва, 1972. – 50с. : илл.
618195
  Крапіва К.К. Крапіва / К.К. Крапіва. – Вид. 3-е. – Менск, 1930. – 159с.
618196
  Чобіт Д. Крапка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 31)


  Про журнал "Пам"ятки України".
618197
  Братунь Р.А. Крапка без і : памфлети / Р.А. Братунь. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 55 с.
618198
  Горовий Г. Крапки не ставлю : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 93-96
618199
  Йовенко С. Крапки у книзі життя Павла Мовчана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.131-138


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
618200
   Краплені карти. – К., 1979. – 181с.
618201
  Кербабаев Б.М. Краплина води-крупинка золота / Б.М. Кербабаев. – Київ, 1976. – 392 с.
618202
  Іршад Улла Хан Краплина води: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 26. – ISSN 0320-8370
618203
  Москаленко А.З. Краплина й море. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 190с.
618204
  Панасюк П.В. Краплина літа. / П.В. Панасюк. – К., 1973. – 35с.
618205
  Підсуха О.М. Краплини / О.М. Підсуха. – Київ, 1966. – 78 с.
618206
  Іршад Улла Хан Краплини дощу на шляху до океану: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
618207
  Ющенко О.О. Краплини життя : Нариси, рецензії, оповідання, вірші / Упоряд. О.Я.Ющенко. – Київ : Азимут-Україна, 2004. – 368с. – ISBN 966-8405-10-02
618208
  Тельман І.Г. Краплини з моря / І.Г. Тельман. – К., 1968. – 191с.
618209
  Рутківський В.Г. Краплини сонця / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1966. – 60с.
618210
  Біба П.М. Краплини теплого дощу : поезії, поема / П.М. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 118 с.
618211
  Мартич Ю.М. Краплі золотого дощу / Ю.М. Мартич. – К, 1957. – 332с.
618212
  Сингаївський М.Ф. Краплі зорі : вірші: Для мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1985. – 29 с.
618213
  Гей В.С. Краплі на листі : поезії / В.С. Гей. – Київ, 1987. – 90 с.
618214
  Хоменко І.Є. Краплі сонця : лірика та поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 119 с.
618215
  Фаріон І.Є. Крапля / Іван Фаріон ; [упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2017. – 190, [2] с. : портр. – Світлій пам"яті поета і перкладача Івана Фаріона (1939-2017). – ISBN 978-617-7201-55-6
618216
  Матіїв В.М. Крапля живиці / В.М. Матіїв. – Ужгород : Карпати, 1982. – 74 с.
618217
  Голованівський С.О. Крапля крові : оповідання / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95 с.
618218
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 243с.
618219
  Мушкетик Ю.М. Крапля крові : Серце і камінь: Романи / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1967. – 408с.
618220
  Тананаев М.О. Крапляна метода прикметної хімічнох аналізи. / М.О. Тананаев. – К.
ч. 1. – 1926. – 105с.
618221
  Бурлаков С.Р. Краса - з любові : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 127 с.
618222
  Койдан С.А. Краса - моя природа : [фотокнига] / С.А. Койдан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 142 с. : фото
618223
  Крижанівський Микола Краса вдивляється у душу : Краєвиди душі / Крижанівський Микола, Крижанівська Ніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 90-93 : Іл.
618224
  Наєнко М.К. Краса вірності / М.К. Наєнко. – Київ, 1981. – 216с.
618225
  Рішко М.В. Краса вірності / М.В. Рішко. – Ужгород, 1983. – 144с.
618226
  Антків Б. Краса вірності: ("Прапороносці") // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.45-46


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
618227
  Акуленко В.І. Краса врятує світ, якщо право захистить красу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 5-13. – ISSN 2078-0133


  Дослідження присвячене розгляду становлення системи міжнародного права у сфері охорони культурної спадщини та ролі в цьому процесі діяльності М.К. Реріха.
618228
  Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
618229
  Крилова С.А. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 79-88


  На основі філософії персоналізму та метаантропології розвивається авторський методологічний підхід до аналізу краси в соціальному бутті людини, який визначається як соціальна метаантропологія і дає можливість сформулювати критерій вищіх досягнень ...
618230
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 284 с.
618231
  Завгородній С.О. Краса дівоча : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Київ : Дніпро, 1968. – 432 с.
618232
  Завгородній О.С. Краса дівоча / О.С. Завгородній. – Київ, 1988. – 685с.
618233
  Завгородній О.С. Краса дівоча. / О.С. Завгородній. – К., 1978. – 528с.
618234
  Хижняк А.Ф. Краса життя : оповідання / А.Ф. Хижняк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 22 с.
618235
  Єніна В.М. Краса жіноча / В.М. Єніна. – Київ, 1970. – 158с.
618236
  Малко Ромко Краса з адреналіном : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 92-95 : Іл.
618237
   Краса земли. – Казань, 1963. – 100с.
618238
  Ющенко О.Я. Краса землі : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 144 с.
618239
  Кулиев К. Краса земная : избр. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 416 с.
618240
  Кондратюк А.І. Краса зникаюча і вічна : Спостереження: в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-049-7
Т. 1. – 2007. – 532с.
618241
  Кондратюк А. Краса зникаюча і вічна. Спостереження : в 2 т. / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 978-966-416-061-9
Т. 2. – 2007. – 600с.
618242
  Малицька А.К. Краса і багатсво Карпат / А.К. Малицька. – К., 1969. – 47с.
618243
  Єлісеєва Н.Ф. Краса і праця / Н.Ф. Єлісеєва. – Київ, 1969. – 40с.
618244
  Франко І.Я. Краса і секрети творчості : Статті, дослідження, листи / І.Я. Франко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 498с. – (Пам"ятки естетичної думки)
618245
  Винниченко В.К. Краса і сила : та инші оповідання / В. Винниченко. – У Київі : Вік ; З друкарні С.А. Борисова, 1906. – 412 с.
618246
  Винниченко В.К. Краса і сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 64с.
618247
  Винниченко В.К. Краса і сила : Повісті та оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 752с.
618248
  Будько Євген Краса і сила : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 16-20 : Фото
618249
  Кацнельсон А.І. Краса і сила віршованого слова / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1963. – 98с.
618250
  Бацій І.С. Краса і сила слова : Бесіди про мову худ. твору / І.С. Бацій. – К. : Радянська школа, 1983. – 97 с.
618251
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 ст.; Навч. посібник за прогрограмою 11 кл. – Київ : Світло знань, 1998. – 607с. – ISBN 966-95268-0-9
618252
   Краса і сила українського слова : Хрестоматійні тексти 20 століття: Навч. посібник за програмою 10-11 кл. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Світло знань, 2000. – 640с. – ISBN 966-95268-2-5
618253
   Краса людська. – К., 1961. – 290с.
618254
   Краса людська. – К., 1962. – 487с.
618255
   Краса людська. – К., 1964. – 293с.
618256
   Краса людська. – К., 1967. – 287с.
618257
   Краса людська. – Київ, 1972. – 170с.
618258
  Трипільський А.В. Краса мистецтва в світлі теорії соціалістичного реалізму / А.В. Трипільський. – К., 1959. – 44с.
618259
   Краса нових обрядів. – Київ, 1983. – 178с.
618260
  Десятерик Д. Краса пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 10


  Оголошено результати міжнародного конкурсу "Територія гідності", покликаного вшанувати події революції 2013 - 2014 рр.
618261
   Краса педагогического труда. – К., 1963. – 459с.
618262
  Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : Hавч.посібник для вчителів,аспірантів,студ.середніх та вищих навч.закладів / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач, Сагач Галина Михайлівна; АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі профес.освіти. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. – ISBN 5-7763-8583-0
618263
   Краса педагогічної праці. – К., 1962. – 422с.
618264
  Лінько Дмитро Краса по-перськи або Правда і міфи про Іран / Лінько Дмитро, Середюк Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 56-60 : фото
618265
  Кавалерова Н.А. Краса праці. / Н.А. Кавалерова, А.І. Кавалеров. – К., 1981. – 80с.
618266
  Первухин К.С. Краса природы русской / К.С. Первухин. – Калинин, 1963. – 55с.
618267
  Василішина О. Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
618268
  Архангельский В.В. Краса родного края / В.В. Архангельский. – Москва, 1977. – 191с.
618269
  Крилова. С.А. Краса світогляду як передумова краси вчинків та відносин в соціальному бутті людини // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-235. – ISSN 2077-8309
618270
  Жмудзка-Бродніцка Краса спорту, висловлена в поезії "Олімпійські лаври" Казимежа Вєжинського // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
618271
   Краса у розумі : арабські казки у записах А. Кримського. – Київ : Веселка, 1992. – 205 с. – ISBN 5-301-01039-5
618272
   Краса Украины : Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Васильевны Белокур (1900-1961). К100-летию со дня рождения. – Москва, 2000. – 40с.
618273
   Краса України-Поділля. – Одеса, 1972. – 259с.
618274
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
618275
  Бабушка Лариса Дмитрівна Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бабушка Лариса Дмитрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180с. – Бібліогр.: л. 166-180
618276
  Матвієнко О.І. Краса як атрибут природи і культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Матвієнко Оксана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
618277
  Пінахіна Є. Краса як міра людського освоєння дійсності // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-18. – ISSN 1992-5514
618278
  Ананьїн В.О. Краса як складова частина праці: соціокультурний аспект / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 53-58
618279
  Шестаков Андрій Краса, вкарбована у вічність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
618280
  Яриновська К. Краса, що не рятує світ (за творчістю Оскара Уайльда) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 343-346. – ISBN 978-966-306-020-4
618281
  Вирган І.О. Краса. Даринка з братиком. Мороз : оповідання / І.О. Вирган. – Харків : Прапор, 1966. – 94 с.
618282
  Паризе Г. Красавец священник : роман ; пер. с итал. / Гоффредо Паризе. – Москва : Прогресс, 1973. – 192 с. : іл.
618283
   Красавин Е.А.. – Москва : Энергоатомиздат. – 192 с. – ISBN 5-283-02984-0
618284
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1976. – 431 с.
618285
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1982. – 424 с.
618286
  Данилов С.П. Красавица Амга : роман / С.П. Данилов; пер. с якут. Н.Ершова. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 430 с.
618287
  Данилов С.П. Красавица Амга : романы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1986. – 652 с.
618288
  Ауэзов М. Красавица в трауре / М. Ауэзов. – Москва, 1989. – 447с.
618289
  Стрельцов Иван Красавица из чудовища : зоосфера / Стрельцов Иван, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 126-133 : Фото
618290
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Нукус, 1975. – 172 с.
618291
  Жумамуратов Т. Красавица Макарья : роман в стихах / Т. Жумамуратов. – Ташкент, 1978. – 184 с.
618292
  Берсенева А. Красавица некстати / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо ; Олимп, 2007. – 416 с. – (My best). – ISBN 978-5-699-23401-1
618293
  Синяк Д. Красавица Суоми и танкист // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 50 (412). – С. 50-51. – ISSN 2075-7093


  75 лет назад СССР начал войну против Финляндии, обвинив в этом "финскую военщину".
618294
  Тутатчикова Е. Красавицы с плакатов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 54-67. – ISSN 1681-7559
618295
  Домрин В.В. Красавка / В.В. Домрин. – М, 1971. – 143с.
618296
  Эме М. Красавчик : Роман. Рассказы / М. Эме. – Москва : Известия, 1991. – 190с. – (Б-ка журнала "Иностранная литература")
618297
   Красаускас С.. – М., 1988. – 176с.
618298
  Стриженюк С.С. Красен-світ : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 108 с.
618299
  Ревунов В.С. Красен день / В.С. Ревунов. – К., 1960. – 44с.
618300
  Василевська В. Красен Дніпро за всякої погоди : оповідання / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1958
618301
   Красив человек труда. – М., 1962. – 160с.
618302
  Коровин А. Красивая жизнь : роман, повесть / Андрей Коровин. – Калуга : Золотая аллея, 1999. – 383, [1] с. – В содерж. также: Обладание временем. – ISBN 5-7111-0302-4
618303
  Трофимов Ф.А. Красивая земля. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1969. – 127с.
618304
   Красивая каждый день. – К., 1994. – 208с.
618305
  Алигер М.И. Красивая Меча : поэма / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
618306
  Кольчугин М.П. Красивая Меча / М.П. Кольчугин. – Тула, 1959. – 248с.
618307
  Алендей В. Красивая ты, рябина / В. Алендей. – Чебоксары, 1971. – 206 с.
618308
  Якименко О. Красиве без корисного. Принцип змагальності в новому Кримінальному процесуальному кодексі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)
618309
  Фесенко О. Красиве і корисне // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Студентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету про літню практику, яка проходила на базі Карадазької геофізичної обсерваторії (АРК Крим).
618310
  Михайлюк Є.В. Красивий талант / Є.В. Михайлюк. – Киев, 1968. – 47с.
618311
  Чорнобривець С.А. Красиві люди / С.А. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1961. – 146с.
618312
  Илюшина Ирина Красиво жить : архитектура городов Украины // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 46-48


  ТОП-15 лучших, по мнению редакции, жилых зданий Киева, Львова и Одессы
618313
  Карелина Дарья Красиво жить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 36-45 : фото
618314
  Волевич Г.К. Красиво и модно / Г.К. Волевич. – Москва, 1981. – 176с.
618315
   Красиво пить не запретишь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 42-43 : фото
618316
   Красивое и красивость. – Ростов -на-Дону, 1966. – 102с.
618317
  Жемлиханов Э. Красивое имя / Э. Жемлиханов. – Л, 1979. – 55с.
618318
  Харлампьев Г. Красивое утро / Г. Харлампьев. – М, 1969. – 192с.
618319
  Паланчан А.Н. Красивоцветущие деревья и кустарники / А.Н. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1990. – 207с.
618320
  Рубцов Л.И. Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР / Л.И. Рубцов. – Киев : АН УССР, 1952. – 72с.
618321
  Паланчан А.И. Красивоцветущие кустарники для озеленения Молдавии / А.И. Паланчан, В.А. Денисов. – Кишинев, 1995. – 80с.
618322
   Красивоцветущие многолетники на срез. – Саратов, 1978. – 63с.
618323
  Тихонова Мпаргарита Николаевна Красивоцветущие орхидеи в оранжереях Ботанического сада АН СССР / Тихонова Мпаргарита Николаевна. – Ленинград : Наука, 1971. – 16с.
618324
  Ткаченко В.М. Красивые люди / В.М. Ткаченко. – Москва, 1971. – 63 с.
618325
  Амфитеатров А.В. Красивые сказки / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Труд", Спб., 1908. – [4], 314 с.
618326
   Красивые трудом, щедрые сердцем. – Чебоксары, 1965. – 168с.
618327
  Евреинов Н.Н. Красивый деспот : последний акт драмы / Н. Евреинов. – Петроград : Изд. А.С. Суворина
П. – 1907. – 60 с.
618328
   Красильников Г.Д.- писатель и человек. – Ижевск, 1982. – 231с.
618329
  Кэлсорп М. Красильня : роман / Мина Кэлсорп ; Пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской. – Москва : Прогресс, 1966. – 223 с.
618330
  Кремнев Б.Г. Красин. / Б.Г. Кремнев. – М., 1968. – 253с.
618331
  Николаевская Е. Краски / Е. Николаевская. – М, 1961. – 112с.
618332
  Адрианов Ю.А. Краски / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1979. – 96с.
618333
  Федоренко Н.Т. Краски времени / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 144с.
618334
  Липатов В.С. Краски времени / В.С. Липатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 319с.
618335
  Сучков И.В. Краски далекого острова / И.В. Сучков. – М., 1980. – 96с.
618336
  Войтович В.А. Краски для дома / В.А. Войтович. – Москва, 1986. – 141с.
618337
  Карпова Н.И. Краски дня: пятая книга стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1988. – 158с.
618338
  Алпатов М. Краски древнерусской иконописи = Colour sn Early Russian con Painting : [альбом] / М. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 116 с., фотоил. : фотоил. – Библиогр.: с. 115
618339
  Латыпов К.Т. Краски жизни / К.Т. Латыпов. – Москва, 1973. – 144с.
618340
  Рыбаков Ю.С. Краски жизни и сцены / Ю.С. Рыбаков. – М, 1978. – 40с.
618341
  Кончаловский П. Краски земли / П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 8с.
618342
  Цаголова Т.В. Краски земли / Т.В. Цаголова. – Орджоникидзе, 1982. – 16с.
618343
   Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1982. – 276с.
618344
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 84 с. – (Школьная библиотека)
618345
  Лункевич В.В. Краски и формы живой природы / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – М., 1948. – 80с.
618346
   Краски Каталонии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 27 : фото
618347
  Кренев П.Г. Краски моего моря: мален. повести, расскзы / П.Г. Кренев. – Л., 1990. – 172с.
618348
  Купцов И.И. Краски молодости / И.И. Купцов. – Москва, 1971. – 127с.
618349
   Краски не меркнут. – М., 1965. – 383с.
618350
   Краски Нечерноземья. – М., 1976. – 120с.
618351
  Шевчук В.А. Краски осеннего сада : повести и рассказы / Валерий Шевчук ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
618352
  Божко И.А. Краски памяти / И.А. Божко. – Одесса, 1988. – 218с.
618353
  Гамбург Л. Краски политика // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 158-184. – ISSN 0131-8136


  У. Черчілль як художник
618354
  Дедюхин А В. Краски Прислонихи / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1970. – 104с.
618355
  Зурабян Т.С. Краски разных времен / Т.С. Зурабян. – Москва, 1970. – 206с.
618356
  Димчевский Н.В. Краски севера / Н.В. Димчевский. – М., 1972. – 80с.
618357
  Федоренко Н.Т. Краски Созопола / Н.Т. Федоренко. – М., 1981. – 47с.
618358
  Ильин Иван Краски тлена : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 9-15
618359
  Иваницкая Алиса Краски черного леса / Иваницкая Алиса, Эхле Клаус // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 174-195 : фото
618360
  Одноралов Н.В. Краски, холсты и кисти // Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В.А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
618361
  Тарасов Е.П. Краском Генрих Эйхе / Е.П. Тарасов. – М., 1975. – 151с.
618362
  Макня К.В. Краслава / К.В. Макня. – Рига, 1978. – 63с.
618363
  Мароховский Г.В. Красна изба и углами / Г.В. Мароховский. – Тула, 1980. – 89с.
618364
  Антонов-Тонич Красна поляна / Антонов-Тонич. – София, 1974. – 451с.
618365
  Бородин В.С. Красна строка действенностью / В.С. Бородин. – Новосибирск, 1985. – 108с.
618366
  Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками / П.Ф. Березин. – Москва : Военное издательство, 1940. – 87 с.
618367
   Красная Азовская флотилия. – Донецк, 1962. – 170с.
618368
  Веселов В. Красная Армия-любимое детище Советского народа / В. Веселов. – Москва, 1946. – 79с.
618369
  Федосеев П. Красная армия - армия-освободительница / П. Федосеев. – 2-е доп. изд. – М, 1946. – 55с.
618370
  Быстрянский В.А. Красная Армия - армия освобождения трудящихся / В.А. Быстрянский. – Ленинград, 1940. – 25с.
618371
  Баевская Е.А. Красная Армия - первоклассная армия нашего времени / Е.А. Баевская. – М., 1946. – 32с.
618372
  Клочков В.Ф. Красная Армия - школа коммунистического воспитания советских воинов, 1918-1941 / В.Ф. Клочков. – М., 1984. – 229с.
618373
   Красная Армия. – М., 1938. – с.
618374
  Тихомиров Александр Нилович Красная Армия в изобразительном искусстве / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1939. – 132с.
618375
  Салихов А.Ш. Красная Армия в Иране. 1941-1944 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 0321-0626
618376
  Соколов Б.В. Красная Армия в межвоенный период (1921-1941) / Б.В. Соколов. – М., 1990. – 62с.
618377
  Юрьев М.Ф. Красная армия Китая. / М.Ф. Юрьев. – М., 1958. – 196с.
618378
  Заподовникова А.Г. Красная Армия на фронте мирного строительства / А.Г. Заподовникова. – Красноярск, 1986. – 177с.
618379
  Болстад Э. Красная бегония / Э. Болстад ; пер. с норвеж.: Л. Брауде, Ф. Золотаревская. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 302 с.
618380
  Ямамото Сюгоро Красная Борода / Ямамото Сюгоро. – Москва, 1990. – 526 с.
618381
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент
1. – 1982. – 239с.
618382
  Березиков Е.Е. Красная Бухара / Е.Е. Березиков. – Ташкент, 1988. – 527с.
618383
  Зорин Виталий Красная вода. SPA"двей на О"руж : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 50-54 : Іл.
618384
  Хотакайнен Кари Красная волчанка : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-137. – ISSN 1130-6545
618385
  Кузаков Н.Д. Красная Волчица : Роман / Н.Д. Кузаков. – Москва : Современник, 1983. – 480с.
618386
  Злодеев Н.И. Красная гвардия - основа организации Красной Армии : Автореф... канд. ист.наук: / Злодеев Н.И.; Военная ордена Ленина и ордена Суворова Артиллерийская Академия им. Ф.Э.Джержинского. – Москва, 1952. – 23 с.
618387
  Злодеев Н.И. Красная гвардия / Н.И. Злодеев. – М., 1957. – 88с.
618388
  Ерыкалов Е.Ф. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / Е.Ф. Ерыкалов. – М., 1957. – 110с.
618389
  Самойлов А.Д. Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А.Д. Самойлов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
618390
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. / Г.А. Цыпкин. – М., 1967. – 226с.
618391
  Голубев Н.А. Красная гвардия в борьбе за установление и упрочение власти Советов. (По материалам Центр. пром. губерний: Владимирской, Костром. и Яросл.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Голубев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
618392
  Онуфриенко М.Я. Красная гвардия в борьбе за установление Советской власти на Украние : Автореф... канд. ист.наук: / Онуфриенко М. Я.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1955. – 16л.
618393
  Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борььбе за власть Совертов (по матер. Центр. пром. р-на) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкин Г. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1964. – 18л.
618394
  Верхось В.П. Красная гвардия в Октябрьской революции / В.П. Верхось. – Москва, 1976. – 264с.
618395
  Павлова И.В. Красная гвардия в Сибири / И.В. Павлова. – Новосибирск, 1983. – 145с.
618396
  Лукьянов Х. Красная гвардия Донбасса / Х. Лукьянов. – Сталино, 1958. – 95с.
618397
  Сендерский А. Красная гвардия Киева в борьбе за победу Октября : Автореф... Канд.ист.наук: / Сендерский А.;. – Киев. – 20л.
618398
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – М., 1978. – 223с.
618399
  Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября / А.М. Конев. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 333с.
618400
  Цыпкина Р.Г. Красная гвардия сельской местности Центрального промышленного района (апрель 1917 -- май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпкина Р. Г.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1967. – 23л.
618401
  Большакова Е. Красная гвоздика -- цветок революции. / Е. Большакова. – М, 1967. – 20с.
618402
   Красная гвоздика. – Рига, 1966. – 47с.
618403
  Ласков М.Р. Красная гвоздика / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1969. – 76с.
618404
   Красная гвоздика. – Ярославль, 1971. – 167с.
618405
   Красная гвоздика : песенник / [сост. Анатолий Качан]. – Киев : Молодь, 1978. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
618406
   Красная гвоздика. – М., 1981. – 111с.
618407
   Красная гвоздика. – М., 1982. – 254с.
618408
   Красная гвоздика. – К., 1982. – 167с.
618409
  Лацис А.Э. Красная гвоздика / А.Э. Лацис. – Рига, 1984. – 183с.
618410
  Дорошко-Берман Красная гора : Рассказы / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож.- оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 272с. – Книга иллюстрирована рисунками автора. – ISBN 966-03-1500-7
618411
  Лосев В. Красная горка / В. Лосев. – М.-Л, 1939. – 106с.
618412
  Левоневский Д.А. Красная горка / Д.А. Левоневский. – Л, 1977. – 216с.
618413
  Буравлев Е.С. Красная горка. Слово о моих земляках кузнечанах, о любви и поэзии о первом ковше угля. / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 124 с.
618414
  Богданов А.А. Красная звезда / Александр Богданов (Малиновский). – Москва : Правда, 1990. – 414 с. – В изд. также: Крушение республики Итль / Борис Лавренев. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
618415
  Аллег А. Красная звезда и зеленый полумесяц / А. Аллег. – Москва, 1985. – 187с.
618416
  Разумневич В.Л. Красная звезда на тачанке / В.Л. Разумневич. – М, 1980. – 208с.
618417
  Татаренко Л.С. Красная земля / Л.С. Татаренко. – К., 1962. – 70с.
618418
  Богданович А.А. Красная земля / А.А. Богданович. – М, 1972. – 88с.
618419
  Мертц Б. Красная земля, Черная земля = Red land, Black land : Древ. Египет : легенды и факты / Барбара Мертц ; [пер. с англ. А.И. Коршунова]. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 455, [3] с., [8] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01199-0
618420
  Перро Ж. Красная капелла / Ж. Перро. – М., 1990. – 316с.
618421
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, И.И. Кондратович, Г.Н. Андреев. – Апатыты, 1983. – 81 с.
618422
  Крючков В.В. Красная кнага экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатыты, 1988. – 101с.
618423
   Красная книга. – Л., 1975. – 203с.
618424
  Фишер Д. Красная книга = Дикая природа в опасности / Д. Фишер. – Москва : Прогресс, 1976. – 478с.
618425
  Тер-Акопов Красная книга / Тер-Акопов. – М., 1983. – 80с.
618426
  Шкляревский И.И. Красная книга / И.И. Шкляревский. – М., 1986. – 205с.
618427
   Красная книга Башкирской АССР : Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 200 с. : ил.
618428
   Красная книга Башкирской АССР : редкие растения и животные, Проблемы их охраны. – 2-е изд., доп. и перераб. – Уфа, 1987. – 210 с. : ил.
618429
   Красная книга бурятской АССР : редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР. – Улан-Удэ. – ISBN 5-4711-0087-2
Животные. Растения. – 1988. – 416 с.
618430
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1989. – 415с.
618431
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1989. – 540с.
618432
   Красная книга ВЧК. – Москва : Политиздат
Т.1. – 1990. – 415с.
618433
   Красная книга ВЧК. – 2-е изд., уточн. – Москва : Политиздат
Т.2. – 1990. – 540с.
618434
   Красная книга Карачаево-Черкесии : редкие и исчезающие виды фауны и флоры. – Ставрополь, 1988. – 158 с. : ил. – ISBN 5-7644-0155-0
618435
   Красная книга Карелии : редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 184 с. : ил.
618436
   Красная книга культуры. – М., 1989. – 423с.
618437
  Сулимов А.Д. Красная книга Омского Прииртышья / А.Д. Сулимов. – Омск, 1982. – 71с.
618438
  Никитин Е.Д. Красная книга почв Евразии: Россия и сопредельные страны / Е.Д. Никитин, Е.Б. Скворцова, Е.П. Сабодина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 375-382 : табл., карта. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
618439
   Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения = Red data book of Azov Sea region. Vascular plants / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины ; Донецкий бот. cад. НАН Украины ; Бот. сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко ; Укр. ботан. общество ; [под. ред.: В.М. Остапко, В.П. Коломийчука]. – Киев : Альтерпрес, 2012. – 275, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 273-274 и в конце разделов. – ISBN 978-966-542-519-9
618440
  Родионов А.М. Красная книга ремесел / А.М. Родионов. – Барнаул, 1990. – 318 с.
618441
   Красная книга РСФСР. – М., 1983. – 455с.
618442
   Красная книга РСФСР. – М., 1988. – 590с.
618443
   Красная книга СССР. – Москва, 1978. – 459с.
618444
   Красная книга СССР. – Москва
Т. 1. – 1984. – 390с.
618445
   Красная книга СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1984. – 478с.
618446
   Красная книга Таджикской ССР. – Душанбе, 1988. – 336с.
618447
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 1 : Позвоночные животные. – 1983. – 128 с. : ил.
618448
   Красная книга Узбекской ССР. – Ташкент
Т. 2. – 1983. – 1984с.
618449
   Красная книга Узбекской ССР : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – Ташкент : Фан
Том. 2 : Растения. – 1984. – 152 с. : ил.
618450
  Крючков В.В. Красная книга экосистем Кольского Севера / В.В. Крючков. – 2-е, расшир. и доп. – Апатиты, 1988. – 101с.
618451
   Красная книга Якутской АССР. – Новосибирск, 1987. – 247с.
618452
  Ерхов Е. Красная колыбель / Е. Ерхов. – М, 1979. – 160с.
618453
  Стриндберг А. Красная комната. Слово безумца в свою защиту. Одинокий. : Романы / А. Стриндберг; пер.с фр. и швед. – Москва : Правда, 1989. – 640с.
618454
  Казаков В.Б. Красная консоль / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное, 1971. – 152 с.
618455
  Котин А.С. Красная ласточка / А.С. Котин. – Архангельск, 1985. – 368с.
618456
  Коткин А.С. Красная ласточка. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1974. – 157с.
618457
  Котин А.С. Красная ласточка. / А.С. Котин. – М, 1980. – 368с.
618458
  Коткин А.С. Красная ласточка. / А.С. Коткин. – М, 1980. – 368с.
618459
   Красная лента. – М., 1964. – 63с.
618460
  Сергеев В.М. Красная лента / В.М. Сергеев. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 223с.
618461
  Паттерсон Д.Л. Красная лилия / Д.Л. Паттерсон. – М., 1984. – 79с.
618462
  Нечунаев В.М. Красная линия / В.М. Нечунаев. – Барнаул, 1966. – 54с.
618463
  Штенгелов Е.С. Красная линия / Е.С. Штенгелов. – Одесса, 1987. – 214с.
618464
  Кузнецов Ю.М. Красная линия спектра / Ю.М. Кузнецов. – Свердловск, 1964. – 28с.
618465
  Пантюхов И.М. Красная линия. Воспоминания моряка-балтийца. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1973. – 318с.
618466
  Сеймур Дж Красная лисица // Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
618467
  Галкин Ю.Ф. Красная лодка / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1974. – 320с.
618468
  Солнцев Р.Х. Красная лошадь на зеленых холмах / Р.Х. Солнцев. – М., 1976. – 270с.
618469
  Гольд А.Г. Красная луна / А.Г. Гольд. – Свердловск, 1975. – 55с.
618470
  Колосов М.М. Красная Лучеса / М.М. Колосов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 111с.
618471
   Красная лягушка. – М., 1973. – 142с.
618472
  Прудковский П.Н. Красная осень / П.Н. Прудковский. – Воронеж, 1957. – 310с.
618473
  Лясота Ю.Л. Красная осень / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1972. – 696с.
618474
  Щитов А.В. Красная осень. / А.В. Щитов. – Улан-Удэ, 1979. – 117с.
618475
  Кочергин И. Красная палатка в снегах Килиманджаро : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-45. – ISSN 0012-6756
618476
  Рубанов С.А. Красная папка / С.А. Рубанов. – Л., 1982. – 320с.
618477
  Бораненков Н.Е. Красная пахра / Н.Е. Бораненков. – М., 1976. – 282с.
618478
  Дудин М.А. Красная площадь / М.А. Дудин, 1951. – 44с.
618479
  Куртад П. Красная площадь / П. Куртад. – М, 1963. – 294с.
618480
   Красная площадь. – М., 1979. – 423с.
618481
  Рябчиков Е.И. Красная площадь / Е. Рябчиков, А. Абрамов, И. Романовский. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 240 с. : ил.
618482
  Александров Ю.Н. Красная площадь : люди : события : памятники / Ю. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 381 с. – Тит. л. парал. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
618483
  Александров Ю.Н. Красная площадь / Ю.Н. Александров. – Москва, 1987. – 207 с.
618484
  Карданов А. Красная площадь / А. Карданов. – М, 1989. – 39с.
618485
  Бондаренко И.А. Красная площадь Москвы. Архитектурный ансамбль / И.А. Бондаренко. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Вече, 2006. – 416 с. : илл. – (Московский хронограф). – ISBN 5-9533-1334-9
618486
  Смит М.К. Красная площадь. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 324с.
618487
  Бачурин А.М. Красная повозка / А.М. Бачурин. – Владивосток, 1988. – 222с.
618488
  Берсенев Л.Н. Красная поляна. : путеводитель / Л.Н. Берсенев. – Москва : Физкультура и туризм, 1933. – 173 с.
618489
  Цхомария Б.Д. Красная ПОляна. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1961. – 68с.
618490
  Симонов Е.Д. Красная Пресня / Е.Д. Симонов. – М., 1948. – 223с.
618491
   Красная Пресня / Симонов Е. – М., 1949. – с.
618492
   Красная Пресня в семилетке. – М, 1960. – 20с.
618493
   Красная Пресня вчера, сегодня, завтра. – М., 1975. – 96с.
618494
  Гаденко Б.И. Красная Пресня. Путеводитель по музею / Б.И. Гаденко. – М., 1978. – 112с.
618495
  Метелица С.Б. Красная птица. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1963. – 148с.
618496
  Соколенко Олег Красная путина : Зоосвера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 136-144 : Фото
618497
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – Москва, 1946. – 48с.
618498
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 45с.
618499
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1947. – 340с.
618500
  Березко Г.С. Красная ракета / Г.С. Березко. – М, 1952. – 48с.
618501
  Жулавский М. Красная река / М. Жулавский. – Москва, 1954. – 180с.
618502
   Красная Речка и Бурана : материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции. – Фрунзе : Илим, 1989. – 182, [2] с., [21] л. ил.
618503
  Мустафин Р.А. Красная ромашка : рассказы / Р.А. Мустафин. – Москва, 1983. – 41 с.
618504
  Джалиль М. Красная ромашка : стихи / М. Джалиль. – Казань, 1988. – 526 с.
618505
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин ; худож. А. Алешин. – Москва : Современник, 1979. – 255 с. : ил.
618506
  Абдуллин А.Х. Красная роса : повести / Азат Абдуллин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 172 с.
618507
  Збанацкий Ю. Красная роса : Роман, повести / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. В. Иконникова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 373с.
618508
  Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы / Э.Н. Успенский. – Ставрополь, 1991. – 45с.
618509
  Орешин П. Красная Русь / П. Орешин. – М., 1918. – 114с.
618510
  Коренев В.В. Красная рыба : Повести / В.В. Коренев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399с.
618511
  Грабовская В. Красная рыбка Василия Вовкуна // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 92-96.
618512
  Аксенова А.С. Красная рябина / А.С. Аксенова. – Москва, 1970. – 169с.
618513
  Аксенова А.С. Красная рябина / А.С. Аксенова. – Москва, 1983. – 190с.
618514
  Новиков И.А. Красная смородина : Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1973. – 543с.
618515
  Ефименко В.М. Красная стрела / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1973. – 80с.
618516
  Беляев В.С. Красная стрела / В.С. Беляев. – М., 1984. – 207с.
618517
  Петрова В.И. Красная строка / В.И. Петрова. – Ставрополь, 1964. – 131с.
618518
  Митяев А. Красная строка / А. Митяев. – М., 1967. – 116с.
618519
  Митяев А.В. Красная строка / А.В. Митяев. – М., 1976. – 95с.
618520
  Даен Л.А. Красная строка / Л.А. Даен. – Киев, 1981. – 105с.
618521
  Сидоров Б.Ф. Красная суббота: ленинские традиции великого почина в действии / Б.Ф. Сидоров, В.А. Хрусталев. – Москва, 1973. – 32с.
618522
  Домбровский А.И. Красная Таврида : Роман / А.И. Домбровский. – Симферополь : Таврия, 1987. – 364с.
618523
  Крещик В.А. Красная трава / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1968. – 86с.
618524
  Виан Борис Красная трава : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост.Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 400c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-044-2 (т.2)
618525
  Кава В.И. Красная улица : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1971. – 112 с.
618526
  Кианто И. Красная черта / Илмари Кианто; Предисл.и примеч.Э.Г.Карху ; Худож.Х.Тайна ; Пер.с фин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 528 с. – Примеч.:с.509-526. - В одной кн.: Пирттипохья и ее обитатели / М. Лассила. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: Э.Г. Карху, А.А. Мантере и др. ; Т. 1)


  В том входят произведения двух писателей-классиков финской литературы И.Кианто(1874-1970)и М.Лассила(1868-1918).Кианто в своей повести"Красная черта"изображает жизнь крестьян Северной Финляндии,где жителей не щадила ни суровая природа,ни общественные ...
618527
  Кудинов П.Н. Красная черта. / П.Н. Кудинов. – Ташкент, 1961. – 72с.
618528
  Перро Ш. Красная Шапочка / Ш. Перро. – М., 1977. – 16с.
618529
  Перро Ш. Красная Шапочка / Ш. Перро. – М., 1981. – 16с.
618530
  Прудовский В.Н. Красная Шапочка и др. / В.Н. Прудовский. – Днепропетровск, 1983. – 48с.
618531
  Шереметьев Б.Е. Красная эскадра. / Б.Е. Шереметьев. – М., 1980. – 303с.
618532
  Балаян З.Г. Красная яранга / З.Г. Балаян. – Москва, 1979. – 175с.
618533
  Гаман В.П. Красний кут / В.П. Гаман. – Київ, 1990. – 172 с.
618534
  Герасимов А.Н. Красниый бороненосец / А.Н. Герасимов. – Л, 1925. – 100 с.
618535
  Нікітенко Н. Красні ворота Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – ISSN 0131-2685
618536
  Журавлев В. Красній цвет Вены // Русский Мир. ru. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 20-29
618537
  Томилов А.Ф. Красно яблоко. / А.Ф. Томилов. – Кемерово, 1978. – 95с.
618538
  Сидельников В.М. Красноармеейский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова пед. проф. – М, 1938. – 208с.
618539
  Олейников М.Я. Красноармейск : Историко- краевед. очерк / М.Я. Олейников. – Донецк : Донбасс, 1974. – 96с. : ил.
618540
  Бедный Д. Красноармейская звезда : Стихи, поэмы, басни, песни / Д. Бедный. – Москва : Воениздат, 1983. – 263с.
618541
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
618542
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 22с.
618543
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 22с.
618544
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
618545
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
618546
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 24с.
618547
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
618548
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
618549
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 18с.
618550
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 63с.
618551
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 20с.
618552
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 39с.
618553
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 63с.
618554
   Красноармейская эстрада. – М., 1946. – 21с.
618555
   Красноармейская эстрада. – М., 1947. – 48с.
618556
   Красноармейская эстрада. – М., 1947. – 55с.
618557
   Красноармейские песни. – М., 1939. – 183с.
618558
   Красноармейские песни. – К., 1939. – 16с.
618559
   Красноармейский песенник. – М., 1938. – 103с.
618560
   Красноармейский политучебник. – М.
1. – 1939. – 48с.
618561
   Красноармейский юмор. – Беломорск, 1943. – 40с.
618562
  Виноградов-Мамонт Красноармейское чудо / Виноградов-Мамонт. – Ленинград, 1972. – 130с.
618563
  Липтаи Э. Красноармейцы, вперед!: Боевые действия венг. Красной армии в 1919 г. / Э. Липтаи. – М., 1986. – 300с.
618564
  Кошелев Николай Васильевич Краснобогатырцы / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1973. – 296с.
618565
  Бабаков Г.А. Краснобровые гладиаторы / Г.А. Бабаков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 174 с.
618566
  Туманов Гаврил Алексеевич Красноводский морской порт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Туманов Гаврил Алексеевич; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1969. – 19л.
618567
  Митус Ю. Красногвардейцы / Ю. Митус. – Х., 1934. – 64с.
618568
  Сорокин Б. Красногвардейцы Пезы / Б. Сорокин. – Пенза, 1957. – 112с.
618569
  Тагиров А. Красногвардейцы. Красноармейцы : романы / А. Тагиров. – Москва, 1961. – 374 с.
618570
  Мельников П.Е. Красногорский бастион / П.Е. Мельников. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 159с.
618571
  Голуб О.О. Красноград : путівник / О.О. Голуб, П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1981. – 60с.
618572
  Рущенко П. Красноградський район. Красноград / П. Рущенко. – К, 1965. – [9] с.
618573
  Дробижев В.З. Красногрвардейская атака на капитал / В.З. Дробижев. – М., 1976. – 96с.
618574
  Ханжин В.В. Красногрудая птица снегирь. / В.В. Ханжин. – М., 1989. – 510с.
618575
  Куценко Я.И. Краснодар / Я.И. Куценко, Г.Т. Чучмай. – Краснодар, 1956. – 111с.
618576
   Краснодар. – Краснодар, 1966. – 33с.
618577
   Краснодар. – Краснодар, 1968. – 344с.
618578
  Вахутко А.А. Краснодарская каревая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Вахутко А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук при КГУ. – К., 1968. – 381л. – Бібліогр.:л.370-381
618579
  Демченков В.С. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства / В.С. Демченков, А.А. Гаврилов. – Краснодар, 1982. – с.
618580
  Тарада А.Г. Краснодарская комплексная система повышения эффективности производства. / А.Г. Тарада. – М., 1980. – 63с.
618581
  Вахутко А.А. Краснодарская краевая партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее укрепление колхозов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Вахутко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 c.
618582
  Новак Н.И. Краснодарская краевая партийная организация в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новак Н. И.; МВССО, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 18 с.
618583
  Володько Илья Краснодарские курорты: от "элит" до "эконом" : Актуальная тема / Володько Илья, Литовченко Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-25 : Фото
618584
   Краснодарский краев. художественный музей им. А.В. Луначарского. – М., 1977. – 103с.
618585
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1951. – 276с.
618586
  Навозова Ф.В. Краснодарский край. / Ф.В. Навозова. – Краснодар, 1955. – 419с.
618587
   Краснодарский край. Возвращение среднего класса : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-20
618588
   Краснодарский музей. – М., 1985. – 159с.
618589
  Подольский М.А. Краснодарский нефтеперерабатывающий завод / М.А. Подольский. – Л, 1957. – 88с.
618590
   Краснодарский политехнический : Краткий истор.очерк о Краснодарском политехническом институте, 1918-1968 гг. – Краснодар, 1968. – 72с.
618591
   Краснодарский станкостроительный. – Краснодар, 1961. – 210с.
618592
   Краснодарский художественный музей им. А.В. Луначарского. – Краснодар, 1963. – 8с.
618593
  Камышенко В. Краснодеревщики. Очерк. / В. Камышенко. – Ужгород, 1951. – 111 с.
618594
  Бражник С. Красноділ // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 71-122. – ISSN 0320-8370
618595
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасc, 1965. – 52с.
618596
   Краснодон : Путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1967. – 56с.
618597
   Краснодон. – Донецк, 1967. – 22с.
618598
   Краснодон. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Донецк, 1971. – 27с.
618599
   Краснодон. – К., 1977. – 47с.
618600
  Иванцов К.М. Краснодонсике мальчишики / К.М. Иванцов. – Донецк, 1985. – 176 с.
618601
  Упеник Н. Краснодонская тетрадь / Н. Упеник. – М., 1953. – 87с.
618602
  Упеник М. Краснодонская тетрадь / М. Упеник. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
618603
  Васильев В.П. Краснодонское направление / В.П. Васильев. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1984. – 128с.
618604
  Коробейников Б.А. Краснодонцы / Б.А. Коробейников. – Донецк, 1981. – 111с.
618605
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – М, 1971. – 271с.
618606
  Носов Е.И. Красное вино победы / Е.И. Носов. – Москва, 1984. – 78с.
618607
  Носов Е.И. Красное вино Победы / Е.И. Носов. – М, 1979. – 71с.
618608
  Гечко Ф. Красное вино. / Ф. Гечко. – М., 1961. – 655с.
618609
  Гечко Ф. Красное вино. : Роман / Ф. Гечко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 807с.
618610
  Маракулин П.П. Красное дерево / П.П. Маракулин. – Киров, 1974. – 67с.
618611
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 424с.
618612
  Запотоцкий А. Красное зарево над Кладно / А. Запотоцкий. – Харьков, 1981. – 352с.
618613
  Романов А.А. Красное застолье / А.А. Романов. – Вологда, 1966. – 128с.
618614
   Красное Знамя над Кремлём. – М., 1962. – 95с.
618615
  Баялинов К. Красное знамя Нарына : повесть / К. Баялинов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1977. – 88 с.
618616
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1951. – 480 с.
618617
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1951. – 379с.
618618
  Калинин А.В. Красное знамя. Роман / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 294 с.
618619
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
618620
  Пальман В.И. Красное и зеленое / В.И. Пальман. – М, 1963. – 246с.
618621
  Овалов Л. Красное и черное / Л. Овалов. – М., 1930. – 144с.
618622
  Стендаль Красное и черное : хроника 1830 года / Стендаль. – Москва : Журнально-газетное объединение. – (История молодого человека XIX столетия : серия: романов / под ред. М. Горького и А. Виноградова)
Ч. 1. – 1932. – 216 с.
618623
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва
Т. 2. – 1932. – 231 с.
618624
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Ленинград, 1937. – 572 с.
618625
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва, 1949. – 560 с.
618626
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Каунас, 1950. – 480 с.
618627
  Васильев В.В. Красное и черное / В.В. Васильев. – Москва, 1955. – 91с.
618628
  Кочербитов А.М. Красное и черное / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1967. – 97с.
618629
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 508 с.
618630
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – М., 1980. – 510с.
618631
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – М., 1982. – 576с.
618632
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1982. – 447 с.
618633
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Куйбышев, 1983. – 576с.
618634
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Архангельск, 1983. – 544с.
618635
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Сыктывкар, 1984. – 528с.
618636
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Минск, 1987. – 527с.
618637
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Пермь, 1987. – 516с.
618638
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – М., 1987. – 526с.
618639
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – М., 1987. – 572с.
618640
  Стендаль Красное и черное / Стендаль. – Киев, 1988. – 400с.
618641
  Стендаль Красное и черное : Роман / Стендаль. – Москва : Правда, 1989. – 558с.
618642
  Стендаль Красное и черное : Хроника ХIХ века: Роман / Стендаль. – Київ : Радянська школа, 1990. – 400с. – ISBN 5-330-00833-6
618643
  Стендаль Красное и черное : роман : перевод с франц. / Стендаль ; [послесл. Т. Якимович ; прим. Б. Бунич-Ремизова ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 493, [3] с. – Шифр. дубл. 809т Стен (доп. карт. по фак.). – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5321-3
618644
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Каунас, 1950. – 480с.
618645
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Таллин, 1951. – 454с.
618646
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1954. – 564с.
618647
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Душанбе, 1965. – 560с.
618648
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1969. – 544с.
618649
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1973. – 576с.
618650
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1977. – 552с.
618651
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Кишинев, 1977. – 448с.
618652
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1977. – 552с.
618653
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1977. – 589с.
618654
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Саратов, 1977. – 447с.
618655
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Грозный, 1981. – 471с.
618656
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1984. – 575с.
618657
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1984. – 573с.
618658
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1985. – 573с.
618659
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Орджоникидзе, 1988. – 460с.
618660
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Баку, 1988. – 543с.
618661
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Казань, 1988. – 541с.
618662
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – М., 1989. – 556с.
618663
  Стендаль Красное и черное. / Стендаль. – Киев, 1989. – 399с.
618664
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01576-7
Т. 1 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 464с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618665
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01577-5
Т. 2 : Узел 1 : Август четырнадцатого. – 1993. – 544 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618666
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01578-3
Т. 3 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 588 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618667
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01579-1
Т. 4 : Узел 2 : Октябрь шестнадцатого. – 1993. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании.


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618668
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01580-5
Т. 5 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1993. – 709 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618669
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01581-3
Т. 6 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 768 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618670
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Военное издательство. – ISBN 5-203-01582-1
Т. 7 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 1994. – 750 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1983-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618671
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : Повествование в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-227-1
Т. 8 : Узел 3 : Март семнадцатого. – 2005. – 685 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618672
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-228-X
Т. 9 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. – 2005. – 583 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618673
  Солженицын А.И. Красное колесо : историческая эпопея : в 10-ти томах : повествованье в отмеренных сроках / Александр Солженицын. – Москва : Русский путь. – ISBN 5-85887-229-8
Т. 10 : Узел 4 : Апрель семнадцатого. На обрыве повествования. – 2005. – 703 с. – (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991)


  Репринтное воспроизведение с "Собрания сочинений А.Солженицына" (Ymca-Press, Вермонт-Париж, тт.11-20, 1982-1991) с последними поправками автора, которые впервые использованы в этом издании. Десятый том включает завершающие главы "Узел IV. Апрель ...
618674
  Милосердов С.С. Красное лето / С.С. Милосердов. – Тамбов, 1962. – 56с.
618675
  Хохлов Н С. Красное лето / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1974. – 159с.
618676
  Андреев В.С. Красное лето / В.С. Андреев. – Москва, 1981. – 368с.
618677
  Каменная Г.А. Красное лето / Г.А. Каменная. – Киев : Дніпро, 1985. – 230 с.
618678
  Борисов Василий Красное море. Ядовитая правда Немо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 94-101 : фото
618679
  Глумин Павел Красное на черном // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 42 (381). – С. 44-46


  Китай завойовує Африку.
618680
  Белякова А.М. Красное небо / А.М. Белякова. – Москва, 1967. – 251с.
618681
  Козлов В.Ф. Красное небо : повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Л., 1983. – 239с.
618682
  Анарбаев Суннатула Красное ореховое дерево : повесть и рассказы / Анарбаев Суннатула; пер. с узб. – Ташкент : Советский писатель, 1974. – 189 с.
618683
  Анарбаев Суннатулла Красное ореховое дерево : повесть и рассказы / Анарбаев Суннатулла; пер. с узб. – Москва : Изд-во лит. и искусства, 1975. – 270 с.
618684
  Джангулашвили Т. Красное платье : стихи / Т. Джангулашвили. – Тбилиси, 1969. – 160 с.
618685
  Кобзев И.И. Красное с золотым / И.И. Кобзев. – М., 1982. – 143с.
618686
  Тихонов Л.П. Красное Село / Л.П. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 96с.
618687
  Машковцев В.И. Красное смещение / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1972. – 111с.
618688
  У Цян Красное солнце / Цян У. – Москва, 1959. – 524 с.
618689
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1960. – 134с.
618690
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1968. – 180с.
618691
  Бочарников В.А. Красное солнышко / В.А. Бочарников. – Москва, 1980. – 285с.
618692
  Ручьев Б.А. Красное солнышко / Б.А. Ручьев. – Москва, 1987. – 234с.
618693
  Кривицкий А. Красное чило в календаре / А. Кривицкий. – М., 1963. – 176с.
618694
  Айтматов Ч. Красное яблоко : рассказы / Чингиз Айтматов ; [худож. Ю. Ким]. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 155 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
618695
  Багров В.Н. Краснознаменная Амурская флотилия / В.Н. Багров. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., 1976. – 197с.
618696
   Краснознамённая Амурская флотилия. – М., 1946. – 164с.
618697
  Кордубайло И.Г. Краснознаменная бригада наша / И.Г. Кордубайло. – Львов, 1987. – 116с.
618698
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская военная флотилия в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Манкевич А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 21л.
618699
  Манкевич А.И. Краснознаменная Ладожская флотилия в Великой Отечественной войне / А.И. Манкевич. – М., 1955. – 104с.
618700
   Краснознамённое оборонное. – М., 1971. – 282с.
618701
  Виноградов К. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии / К. Виноградов. – Москва : Искусство, 1951. – 84 с.
618702
  Шилов А.В. Краснознаменный ансамль Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1964. – 96с.
618703
  Мушников А.Н. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград : Автореф... Канд.ист.наук: / Мушников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 17л.
618704
   Краснознамённый Балтийский флот в битве за Ленинград. – М., 1973. – 448с.
618705
  Падалка Г.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / Г.И. Падалка. – М, 1949. – 48с.
618706
  Ачкасов В.И. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне / В.И. Ачкасов, Б. Вайнер. – Москва : Военное издательство, 1957. – 400 с.
618707
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М., 1981. – 502с.
618708
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
1. – 1990. – 511с.
618709
   Краснознамённый Балтийский флот в Великой Отечественной войне. – М.
2. – 1991. – 365с.
618710
  Вайнер Б.А. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественой войне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнер Б.А.; Ленингрр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 19л.
618711
  Козлов И.А. Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда. / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – Л., 1976. – 399с.
618712
   Краснознамённый Балтийский флот в завершающий период Великой Отечественной Войны. – М., 1975. – 488с.
618713
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – Минск, 1974. – 674с.
618714
   Краснознамённый Белорусский военный округ. – М., 1983. – 406с.
618715
  Сунцов Н.П. Краснознаменный Дальневосточный / Н.П. Сунцов. – М., 1971. – 343с.
618716
  Дворниченко Н. Краснознаменный Забайкальский / Н. Дворниченко, Н. Медведев. – Кызыл, 1988. – 240с.
618717
   Краснознаменный Киевский. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1979. – 414с.
618718
   Краснознамённый Киевский. – К., 1989. – 542с.
618719
   Краснознаменный Прибалтийский пограничный. – Изд. 2-е. – Рига, 1988. – 432с.
618720
   Краснознамённый Прибалтийский пограничный. – Рига, 1983. – 427с.
618721
   Краснознамённый Приволжский. – М., 1984. – 392с.
618722
   Краснознамённый Прикарпатский. – Львов, 1976. – 247с.
618723
   Краснознамённый Прикарпатский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 285с.
618724
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот / И.А. Козлов, В.С. Шломин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 295с.
618725
  Козлов И.А. Краснознаменный Северный флот. / И.А. Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 287с.
618726
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1971. – 408с.
618727
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 334с.
618728
   Краснознамённый Северо-Кавказский. – М., 1990. – 380с.
618729
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 319с.
618730
   Краснознамённый Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 318с.
618731
   Краснознамённый Туркестанский. – М., 1976. – 436с.
618732
   Краснознамённый Туркестанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 144с.
618733
   Краснознамённый Уральский. – М., 1983. – 285с.
618734
   Краснознамённый Черноморский флот. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 311с.
618735
   Краснознамённый Черноморский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 333с.
618736
  Савичев Н.П. Краснознаменцы. К 60-летию учреждения ордена Красного Знамени. / Н.П. Савичев. – Киев, 1978. – 47 с.
618737
  Баренц С.К. Краснозорье / С.К. Баренц. – М, 1968. – 96с.
618738
   Красной Армии герои. – Калининград, 1973. – 94с.
618739
  Башманова Татьяна Краснокнжную чеграву теснят лисы. Чеграва и лисица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 48 : фото
618740
  Паньков Владимир Краснокнижная авдотка. Кулик, который болото не хвалит // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 52 : фото
618741
  Курдюк М.Г. Краснокутский дендропарк. / М.Г. Курдюк. – М., 1966. – 108с.
618742
  Мелюкова А.И. Краснокутский курган / А.И. Мелюкова. – М., 1981. – 111с.
618743
  Улугзода С. Краснопалочники : героич. драма в 4-х д. / С. Улугзода; пер. с тадж. К.Улуг Зода. – Сталинабад, 1947. – 79 с.
618744
  Макаров С.Г. Краснопогодье / С.Г. Макаров. – М., 1971. – 96с.
618745
  Тряпкин Н.И. Краснополье / Н.И. Тряпкин. – Москва, 1962. – 152 с.
618746
  Костюченко С.А. Краснопутиловские зори / С.А. Костюченко, Ю.И. Федоров. – Л., 1960. – 148с.
618747
  Адамс С. Красноречивая история / С. Адамс. – Москва, 1986. – 330с.
618748
  Кучкарбеков А. Красноречивая сорока / А. Кучкарбеков. – Ташкент, 1974. – 48с.
618749
  Киперман Г.Я. Красноречивым языком цифр. / Г.Я. Киперман, . – М., 1985. – 64с.
618750
   Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.). – М., 1987. – 448с.
618751
  Корсаков И.М. Краснослободск / И.М. Корсаков. – Саранск, 1966. – 176с.
618752
  Жернаков Н.К. Краснотал / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1972. – 224с.
618753
  Родионов А.М. Краснотал / А.М. Родионов. – Барнаул, 1977. – 79с.
618754
  Жернаков И.Д. Краснотал / И.Д. Жернаков. – Москва : Советская Россия, 1979. – 624 с.
618755
   Красноуфимск. – Свердловск, 1970. – 104с.
618756
  Передольская А.А. Краснофигурные аттические вакы в Эрмитаже / А.А. Передольская. – Л, 1967. – 404с.
618757
  Горбунова К.С. Краснофигурный кратер с изображением Данаи и Персея / К.С. Горбунова. – Л, 1962. – 15с.
618758
  Бекмурадов Н. Красноцветная толща Небитдага. (Разрез, литология, условия залегания и распределения нефти) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекмурадов Н.; Акад. наук АзССР. ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. Акад. наук Туркм. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1960. – 17л.
618759
  Сташков В.М. Красноцветная толща Юго-Западной Туркмении. : Автореф... Канд.геолог-минерал.наук: 127 / Сташков В.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
618760
  Нарбутас В.В. Красноцветная формация нижнего девона Прибалтики и Подолии / В.В. Нарбутас. – Вильнюс, 1984. – 136с.
618761
  Вистелиус А.Б. Красноцветные отложения полуострова Челекен / А.Б. Вистелиус. – Москва-Ленинград, 1966. – 304с.
618762
  Сочава А.В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя / А.В. Сочава. – Л, 1979. – 208с.
618763
  Сочава А.В. Красноцветы мела Средней Азии / А.В. Сочава. – Л, 1968. – 223с.
618764
  Ружже В.Л. Красноярск / В.Л. Ружже. – Красноярск, 1966. – 196 с.
618765
  Сафронов В.П. Красноярская большевистская организация в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции /апрель 1917-1918 гг./ / В.П. Сафронов. – Красноярск, 1952. – с.
618766
  Стыврин В.И. Красноярская марка / В.И. Стыврин. – Красноярск, 1988. – 116с.
618767
  Логвинов К В. Красноярские коммунисты -- организаторы партизанского движения против колчаковщины в Енисейской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов В.К,;. – Красноярск, 1956. – 22л.
618768
  Грек Александр Красноярские столбы. Трехмерные люди : встречи на столбах / Грек Александр, Кузнецов Александр, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 168-187 : Фото, карта
618769
   Красноярский краеведческий музей : Краткий путеводитель по залам экспозиции музея: В помощь посетителю. – Красноярск, 1948. – 15с.
618770
  Скородумова И.П. Красноярский край. / И.П. Скородумова, Л.В. Семенов. – М, 1958. – 70с.
618771
   Красноярский край. (Материалы по географии). – Красноярск, 1970. – 88с.
618772
   Красноярский край. Природное и экон.-геогр. районирование. – Красноярск, 1962. – 404с.
618773
  Смирнова Марина Красноярский Мессия : Досье. Религия и вера / Смирнова Марина, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-137 : Карта, фото. – ISSN 1029-5828
618774
  Певзнер С.Л. Красноярский Север. / С.Л. Певзнер. – Красноярск, 1956. – 56с.
618775
   Красны девицы. – М., 1991. – 31с.
618776
  Роготченко А.П. Красные астры. / А.П. Роготченко. – К., 1970. – 139с.
618777
  Чуев Ф.И. Красные асы / Ф.И. Чуев. – М, 1966. – 103с.
618778
  Конвисар В.Т. Красные башлыки / В.Т. Конвисар. – Киев, 1960. – 420 с.
618779
  Фельдман Д. Красные белые: советские политические терми­ны в историко-культурном контексте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0042-8795
618780
  Росляков В.П. Красные березы / В.П. Росляков. – М., 1966. – 86с.
618781
  Корнаков В.В. Красные березы: Роман. / В.В. Корнаков. – М., 1986. – 334с.
618782
   Красные бобы. – Алма-Ата, 1972. – 71с.
618783
  Дегенбаева Алымкан Красные бусы / Дегенбаева Алымкан. – М, 1984. – 87с.
618784
  Роговенко В.В. Красные бусы. / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1970. – 93с.
618785
  Донец Г.П. Красные вехи / Г.П. Донец. – Москва, 1975. – 96 с.
618786
  Хомченко В. Красные волны : повесть и рассказы / В. Хомченко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 262 с.
618787
  Кондратьев В.Л. Красные ворота / В.Л. Кондратьев. – М, 1988. – 411с.
618788
  Шагжин Ц. Красные всадники / Ц. Шагжин. – Москва, 1986. – 124 с.
618789
  Гийу Л. Красные всходы / Л. Гийу. – М.-Л., 1930. – 59с.
618790
  Амаду Ж. Красные всходы / Ж. Амаду. – Москва, 1949. – 460с.
618791
  Амаду Ж. Красные всходы / Ж. Амаду. – 2-е. – Москва, 1954. – 312с.
618792
  Амаду Ж. Красные всходы : Роман / Ж. Амаду; Пер. с португальского Калугина Г. – Изд. 2-е. – Киев : Урожай, 1984. – 316с.
618793
  Стурани Луиза Красные галстуки. / Стурани Луиза. – М., 1957. – 135с.
618794
  Семпер Й. Красные гвоздики : роман / Й. Семпер. – Москва : Советский писатель, 1956. – 439 с.
618795
  Сомова С.А. Красные гвоздики / С.А. Сомова. – М., 1960. – 184с.
618796
  Лаппо Д.Д. Красные генералы / Д.Д. Лаппо. – М., 1991. – 61с.
618797
  Гросул В.Я. Красные генералы Гражданской войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 139-154. – ISSN 0869-5687
618798
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – Воронеж, 1951. – 292с.
618799
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1951. – 388с.
618800
  Наседкин Ф.И. Красные Горки. Роман. / Ф.И. Наседкин. – 2-е изд. – М., 1953. – 455с.
618801
  Лайне Н.Г. Красные гроздья рябины : стихотворения / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 287 с.
618802
  Кузнецов В.П. Красные гроздья рябины...: Стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1985. – 200с.
618803
  Смирнов В.А. Красные дни / В.А. Смирнов. – М., 1975. – 272с.
618804
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М, 1989. – 111с.
618805
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1989. – 127с.
618806
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
1. – 1990. – 541с.
618807
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1990. – 541с.
618808
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – Краснодар
2. – 1991. – 478с.
618809
  Знаменский А.Д. Красные дни / А.Д. Знаменский. – М
2. – 1991. – 542с.
618810
  Сумин В. Красные дома / В. Сумин. – Ташкент, 1978. – 31с.
618811
  Козлова С.В. Красные дороги / С.В. Козлова. – Кызыл, 1972. – 108с.
618812
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Новосибирск : Западно-Сибикое книжное издательство, 1968. – 96 с.
618813
  Бляхин П.А. Красные дьяволята : повесть / П.А. Бляхин. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1968. – 104 с.
618814
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – М, 1982. – 61с.
618815
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Ярославль, 1989. – 319с.
618816
  Бляхин П.А. Красные дьяволята / П.А. Бляхин. – Калининград, 1990. – 86с.
618817
  Алиева Ф. Красные жаворонки / Ф. Алиева. – Москва, 1982. – 255 с.
618818
  Подсвиров И.Г. Красные журавли / И.Г. Подсвиров. – М, 1981. – 461с.
618819
  Ухъянкин С.П. Красные звезды Тимура / С.П. Ухъянкин. – Чебоксары, 1989. – 94 с.
618820
  Громыко В.А. Красные земли Полотчины: (Альбом) / В.А. Громыко. – Москва, 1978. – 6с.
618821
  Жариков Л. Красные зори / Л. Жариков. – Москва : Воениздат, 1955. – 48 с.
618822
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1975. – 639с.
618823
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1979. – 768с.
618824
  Алексеев С.П. Красные и белые / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1980. – 270 с.
618825
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1987. – 572с.
618826
  Алдан-Семенов Красные и белые / Алдан-Семенов. – Москва, 1989. – 682с.
618827
  АлексеевС.П Красные и белые / АлексеевС.П. – Москва : Военное издательство, 1989. – 332с. – ISBN 5-203-00295-9
618828
  Дейч А. Красные и черные / А. Дейч. – Москва-Ленинград, 1939. – 123с.
618829
  Аяган Б. Красные и черные / Буркитбай Аяган. – Алматы : Корпорация Атамура, 2005. – 240с. – "Материалы Октябрьской револ. (1917 г.), гражданской и ВОВ в Гувероаском ин-те войны, революции и мира Стэнфордского ун-та (США) и комментарии к ним. – ISBN 9965-9746-0-8
618830
  Романюк В.Я. Красные иероглифы / В.Я. Романюк. – М., 1989. – 300с.
618831
  Драганов Н. Красные капли / Н. Драганов. – София, 1963. – 104с.
618832
  Зорин Э.П. Красные карагачи / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1962. – 64с.
618833
  Федорова А.П. Красные кедры. / А.П. Федорова. – М., 1971. – 95с.
618834
  Воробьев А. Красные колосья : стихи / А. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 95 с.
618835
  Щербаков В.И. Красные кони / В.И. Щербаков. – Москва, 1976. – 302 с.
618836
  Андроникашвили Б.Б. Красные кони / Б.Б. Андроникашвили. – Москва, 1977. – 272с.
618837
   Красные косынки. – Ростов-на-Дону, 1971. – 300с.
618838
  Варзина Н.Н. Красные косынки. / Н.Н. Варзина. – Москва, 1975. – 48с.
618839
  Ерекешева Л.Г. Красные кошельки на мандариновом дереве // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 46-53. – ISSN 1681-7559


  Праздники в Китае
618840
   Красные латышские стрелки на страже завоеваний Октября. – М., 1969. – 40с.
618841
  Смирнов В.М. Красные лебеди / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1985. – 256с.
618842
  Никульшин И.Е. Красные лебеди. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1975. – 63с.
618843
  Буков Е.Н. Красные листья : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
618844
  Кобраков П.Г. Красные листья / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 141с.
618845
  Щипачев С.П. Красные листья. / С.П. Щипачев. – М., 1967. – 111с.
618846
  Гущин Е.Г. Красные лисы / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1976. – 240с.
618847
  Погодин Р.П. Красные лошади / Р.П. Погодин. – Мб, 1986. – 400с.
618848
  Ященко Н.Т. Красные мадьяры / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1979. – 231с.
618849
  Бикчентаев А.Г. Красные маки / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1944. – 52с.
618850
  Татаринова Н.И. Красные маки / Н.И. Татаринова. – Ташкент, 1960. – 70с.
618851
  Бучнева Ф.Ш. Красные маки / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1961. – 239с.
618852
  Джундубаева Н. Красные маки : стихи / Н. Джундубаева; пер. с кирг. Ю.Кушак. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 75 с.
618853
  Квидам Е. Красные мантии из Карлсруэ / Е. Квидам. – М., 1958. – 211с.
618854
  Гуль Р.Б. Красные марашалы / Р.Б. Гуль. – М., 1990. – 255с.
618855
  Гуль Р.Б. Красные маршалы : Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский / Р.Б. Гуль. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 254с.
618856
  Кипиани Эдишер Красные облака / Кипиани Эдишер. – М, 1973. – 352с.
618857
  Кипиани Эдишер Красные облака : романы / Кипиани Эдишер; пер. с груз. – Москва : Известия, 1974. – 526 с.
618858
  Угренинов Г. Красные окна / Г. Угренинов. – Л, 1964. – 48с.
618859
  Голиков Ф.И. Красные орлы. / Ф.И. Голиков. – М, 1959. – 328с.
618860
  Авсеенко И.В. Красные орлята : повесть / И.В. Авсеенко. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 216 с.
618861
  Шустров Б.Н. Красные острова / Б.Н. Шустров. – Москва, 1972. – 304с.
618862
  Моложавенко В.С. Красные офицеры / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
618863
  Скорик А.П. Красные партизаны в советской действительности 1920-х - 1930-х годов ( на материалах Юга России ) / А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-114. – ISSN 0869-5687
618864
  Кузнецов С.И. Красные паруса / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1969. – 79с.
618865
  Сулейманова С.Г. Красные перья : стихи / С.Г. Сулейманова. – Москва : Современник, 1978. – 77 с.
618866
  Черненко В.А. Красные пески / В.А. Черненко. – Молотов, 1947. – 76с.
618867
  Уокер Э. Красные петунии / Э. Уокер. – М, 1986. – 156с.
618868
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1978. – 424с.
618869
  Лагунов К.Я. Красные петухи. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1987. – 352с.
618870
  Бондаренко И. Красные пианисты / И. Бондаренко. – М, 1990. – 366с.
618871
  Ивин А. Красные пики / А. Ивин. – Москва-Ленинград, 1927. – 158с.
618872
  Кузнецов А.А. Красные птицы на красном снегу / А.А. Кузнецов. – М., 1990. – 220с.
618873
  Горецкий М.И. Красные розы : избранное / М.И. Горецкий; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая література, 1976. – 496 с.
618874
  Смородкин С.И. Красные ромашки / С.И. Смородкин. – Алма-Ата, 1972. – 114с.
618875
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – 2-е изд.. испр и доп. – Калининград, 1964. – 214с.
618876
  Воробьев П.Я. Красные ручьи / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1975. – 360с.
618877
  Жубер Ж. Красные сабо / Ж. Жубер. – М, 1983. – 392с.
618878
  Чутко И.Э. Красные самолеты / И.Э. Чутко. – М, 1978. – 128с.
618879
  Чутко И.Э. Красные самолеты / И.Э. Чутко. – изд. 2-е. – М, 1979. – 128с.
618880
  Субботин В.Е. Красные скалы. / В.Е. Субботин. – М., 1980. – 207с.
618881
  Голышкин В.С. Красные следопыты / В.С. Голышкин. – М., 1970. – 335с.
618882
  Цончев Красные Слоны. / Цончев, ДОнчо. – М., 1986. – 238с.
618883
  Терещенко Г.М. Красные соколы / Г.М. Терещенко. – К., 1988. – 318с.
618884
  Шутов С.Ф. Красные стрелы. / С.Ф. Шутов. – М, 1963. – 271с.
618885
  Романов А.А. Красные тучи / А.А. Романов. – М., 1982. – 143с.
618886
  Климычев Б. Красные тюльпаны / Б. Климычев. – Ашхабад, 1958. – 80с.
618887
  Иванова М.А. Красные тюльпаны / М.А. Иванова. – Алма-Ата, 1964. – 80с.
618888
  Ликстанов И.И. Красные флажки / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1943. – 221с.
618889
  Гафт В. Красные фонари / В. Гафт. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048559-8
618890
  Ибрагимов Г.Г. Красные цветы : роман, повесть, рассказы / Г.Г. Ибрагимов; пер. с татар. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1986. – 334 с.
618891
  Ивашкевич Я. Красные щиты / Я. Ивашкевич. – М, 1958. – 400с.
618892
  Ивашкевич Я. Красные щиты. Мать Иоанны от Ангелов / Я. Ивашкевич. – Москва, 1988. – 479 с.
618893
  Огнев В.Ф. Красные яблоки / В.Ф. Огнев. – М., 1978. – 191с.
618894
  Бондарчук П.Ф. Красные яблоки / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1990. – 262с.
618895
  Гусева М. Красные яблоки в синей реке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  Міжнародний фестиваль образотворчого мистецтва в м.Сніна, Словакія, 2000 р.
618896
  Попов М.Я. Красный адмирал : О П.П.Шмидте / М.Я. Попов. – Киев : Политиздат Украны, 1988. – 140с.
618897
   Красный Аксай. Из истории Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения имени М.В.Фрунзе. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
618898
  Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 399, [1] с. – (Мемуары). – ISBN 978-617-585-039-8


  Голодомор Геноцид 32-33. Подаровано Громадським комітетом із вшануванням пам"яті жертв Голодомору - геноциду 32-33 років в Україні до 80-х роковин Голодомору, листопад 2013 року.
618899
   Красный архив исторический журнал 1922-1941 : аннотированный указатель содержания. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 250, [2] с.
618900
  Григорьев С.Т. Красный бакен / С.Т. Григорьев. – Ярославль, 1978. – 78 с.
618901
  Парнов Е.И. Красный бамбук - черный океан / Е.И. Парнов. – М., 1981. – 296с.
618902
  Кирпичникова И.П. Красный башмачок / И.П. Кирпичникова. – Л., 1980. – 64с.
618903
  Тузов С.И. Красный белорусский скот и методы его совершенствования : Автореф... канд. с.-х.наук: 550 / Тузов С.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1968. – 23л.
618904
  Ветров И Красный беркут / И Ветров. – Київ, 1989. – 196с.
618905
   Красный Брат / Мейер, , Мишель, , Татю, , Мишель. – М., 1991. – 254с.
618906
   Красный бук. – М., 1971. – 223с.
618907
   Красный бук : Рассказы и повести. – Москва : Прогресс, 1971. – 221с.
618908
  Скалон А.В. Красный бык. / А.В. Скалон. – Новосибирск, 1973. – 221с.
618909
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – М., 1962. – 158с.
618910
  Печерский Н.П. Красный вагон. / Н.П. Печерский. – Красноярск, 1973. – 166с.
618911
  Метсанурк М. Красный ветер / М. Метсанурк. – 3-е изд. – Таллин, 1979. – 432с.
618912
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону
1. – 1980. – 367с.
618913
  Лебеденко П.В. Красный ветер / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1983. – 750с.
618914
  Плуталов О.Б. Красный ветер. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1972. – 190с.
618915
  Баух Е. Красный вечер / Е. Баух. – Кишинев, 1968. – 144с.
618916
  Щипачев С.П. Красный вечер / С.П. Щипачев. – Москва, 1974. – 104с.
618917
  Райков Д. Красный взвод / Д. Райков. – М, 1981. – 144с.
618918
  Иллеш Б. Красный Викинг / Б. Иллеш, 1940. – 64с.
618919
  Кашафутдинов И.В. Красный волк / И.В. Кашафутдинов. – М., 1991. – 192с.
618920
  Бештоко Х. Красный всадник : стихи и поэма / Х. Бештоко; пер. с кабард. Г.Плисецкого. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
618921
  Томова Л.И. Красный всадник. / Л.И. Томова. – М., 1971. – 160с.
618922
  Сергеева А. Красный вымпел / А. Сергеева, Н. Карташов. – Челябинск, 1949. – 60с.
618923
  Нарусова И.Я. Красный вымпел. / И.Я. Нарусова. – М., 1968. – 103с.
618924
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – М.-Л., 1947. – 88с.
618925
  Михалков С.В. Красный галстук / С.В. Михалков. – М., 1947. – 96с.
618926
   Красный генерал. – М., 1961. – 224с.
618927
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – М., 1978. – 575с.
618928
  Карпенко В.В. Красный генерал / В.В. Карпенко. – М., 1991. – 508с.
618929
  Савченко В. Красный грабеж. Гражданская война 1917-1922 годов стала звездным часом для целой армии коммунистических аферистов // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 16 (404 ). – С. 46-48
618930
  Солнцев Р. Красный гроб, или уроки красноречия в русской провинции : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 6-92. – ISSN 0130741-Х
618931
  Мехов В.Л. Красный губернатов / В.Л. Мехов. – Минск, 1964. – 260с.
618932
  Ревунов В.С. Красный день / В.С. Ревунов. – М., 1959. – 189с.
618933
  Холин Г.А. Красный день / Г.А. Холин. – Ярославль, 1964. – 68с.
618934
  Сергеев В.А. Красный день / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1969. – 253с.
618935
  Симдянова Э.И. Красный день / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1970. – 92с.
618936
  Шамшурин В.А. Красный день / В.А. Шамшурин. – Горький, 1976. – 64с.
618937
   Красный день. – М., 1981. – 495с.
618938
  Варишон Анн Красный день календаря : Печему мы такие разные: Праздники // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 104-106 : Іл. – ISSN 1029-5828
618939
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – М., 1967. – 52с.
618940
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Краснодар, 1970. – 176с.
618941
  Фурманов Д.А. Красный десант. / Д.А. Фурманов. – Чебоксары, 1981. – 98-126с.
618942
  Бураков Л.А. Красный дождь в апреле / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1968. – 159с.
618943
  Гурский В.В. Красный дуб и его разведение на Украине и в других районах СССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Гурский В.В.; Гурская В.В.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени сельскохоз.ин-т. – Харьков, 1953. – 20 с.
618944
  Смирнов О.П. Красный дым / О.П. Смирнов. – М., 1984. – 334с.
618945
  Богомолов В.М. Красный дьявол / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1969. – 126с.
618946
  Кожевников-Степной Красный дьявол / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1971. – 224с.
618947
  Кожевников-Степной Красный дьявол / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1971. – 224с.
618948
  Пашков Г.П. Красный жаворонок : стихи / Г.П. Пашков; пер. с белорус. И.Бурсова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
618949
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 225 с.
618950
  Карпачев Б.А. Красный интернационал профсоюзов в борьбе за осуществление ленинской тактики единого фронта / Б.А. Карпачев. – Саратов, 1976. – 88с.
618951
  Беляев Ю.Д. Красный кабачек : фантастическая история в 1 действии / Юрий Беляев. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда ; тип. журн. Сатирикон, 1914. – 44 с.


  Экз. № 4251 без тит. л.
618952
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – М., 1957. – 560с.
618953
  Шпанов Н.Н. Красный камень / Н.Н. Шпанов. – Ташкент, 1960. – 675с.
618954
  Стариков В.А. Красный камень. / В.А. Стариков. – Л, 1947. – 174с.
618955
  Стрыгин А.В. Красный камень. / А.В. Стрыгин. – Воронеж, 1966. – 158с.
618956
  Залыгин С.П. Красный клевер / С.П. Залыгин. – М., 1961. – 328с.
618957
  Стуковнин М.Я. Красный клевер в Рязанской области / М.Я. Стуковнин. – Рязань, 1954. – 59с.
618958
  Тиунов А.Н. и Метельский Ф.И. Красный клевер и тимофеевка в северо-восточной зоне Европейской части СССР / А.Н. и Метельский Ф.И. Тиунов. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1953. – 184с.
618959
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1988. – 445с.
618960
  Петров М.Т. Красный колосс: полит. роман в 3 кн. / М.Т. Петров. – Саранск
2. – 1989. – 383с.
618961
  Матвеев И.В. Красный командир / Матвеев И.В. – Петрозаводск, 1964. – 64 с.
618962
  Казаков В.Г. Красный комбриг / В.Г. Казаков. – М, 1981. – 96с.
618963
  Коновалов Д.П. Красный комиссар печати / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1968. – 48с.
618964
  Драгович М. Красный конник Олеко Дундич / М. Драгович. – М, 1958. – 76с.
618965
  Буков Е.Н. Красный корабль : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
618966
  Иванов Д. Красный корень / Д. Иванов. – М., 1987. – 95с.
618967
  Купер Д.Ф. Красный корсар : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Глобус, 1993. – 365 с. – (Библиотека приключений)
618968
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1988. – 385 с. – (Мир приключений)
618969
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – К, 1990. – 381с.
618970
  Купер Д.Ф. Красный Корсар / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1990. – 381 с.
618971
  Купер Д.Ф. Красный Корсар : Роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1990. – 376с. – (Морская биб-ка ; Кн.62)
618972
   Красный котельщик. История Таганрогского котлостроительного завода (В документах и воспоминаниях) 1917-1967 г.. – Ростов/Д, 1967. – 540с.
618973
  Смольников О.Ю. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире / О.Ю. Смольников, А.Г. Шапочка. – М., 1989. – 41с.
618974
  Хенк Мальте Красный крест. За линией фронта. "Не называйте нас героями!" / Хенк Мальте, Роменци Алексио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 108-121 : фото. – ISSN 1029-5828
618975
  Щабельская М.Н. Красный кузнец / М.Н. Щабельская. – Москва, 1975. – 96с.
618976
  Шатько Е.И. Красный лес. / Е.И. Шатько. – М., 1972. – 176с.
618977
  Трутнев Л.Е. Красный лис. / Л.Е. Трутнев. – Омск, 1991. – 189с.
618978
  Делибес М. Красный листок / М. Делибес. – М, 1978. – 175с.
618979
  Макеев Г.И. Красный луч / Г.И. Макеев. – Донецк, 1980. – 48с.
618980
  Коленский В.П. Красный луч.Путеводитель. / В.П. Коленский. – Донецк, 1966. – 72с.
618981
  Скворцов Ю.И. Красный мак : повести и рассказы / Юрий Скворцов ; [пер. с чуваш. Мукстафина Я.М. ; худож. В.Я. Арапов]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 176 с. : ил.
618982
  Пайетта Д.. Красный мальчик идет на войну / Д. Пайетта. – М., 1988. – 151с.
618983
  Щетинов Ю.А. Красный маршал : Исторический портрет Михаила Тухачевского / Ю.А. Щетинов, Б.А. Старков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 303с. – (Исторические портреты)
618984
  Колин В. Красный миноносец : пьеса в 2-х дейст. с прологом и эпилогом / Владимир Колин ; [Пер. с рум. М. Богословской]. – Москва : Искусство, 1957. – 123 с.
618985
  Зорич А.А. Красный мрамор / А.А. Зорич. – Одесса, 1978. – 221с.
618986
   Красный набат. – Молотов, 1957. – 232с.
618987
   Красный немецкий скот. – Харьков
2. – 1925. – 7с.
618988
   Красный немецкий скот. – Харьков
т. 1, в. 1. – 1926. – 71с.
618989
  Самар А. Красный Октябрь / А. Самар. – Хабаровск, 1957. – 64с.
618990
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 145с.
618991
   Красный Октябрь и наши дни. – Краснодар, 1988. – 114 с.
618992
  Иванов С.А. Красный Октябрь на Пскощине. / С.А. Иванов. – Л, 1967. – 240с.
618993
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок / Ф.Г. Сухов. – М, 1984. – 176с.
618994
  Сухов Ф.Г. Красный Оселок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1970. – 111с.
618995
  Козлович А.Н. Красный Остров / А.Н. Козлович. – М., 1988. – 270с.
618996
  Асанбаев Нажиб Красный паша / Асанбаев Нажиб. – Уфа, 1987. – 317с.
618997
   Красный Первомай в Казахстане, 1901-1945. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
618998
  Бобров Н. Красный петух / Ник. Бобров. – Москва ; Ленинград : Бежбожник, 1929. – 51 с.
618999
  Гийу Я. Красный петух / Я. Гийу. – М., 1993. – 400с.
619000
  Карпинос И. Красный плащ трубадурки / Ирина Карпинос. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 308с. – (Стильная штучка). – ISBN 966-542-359-2
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,