Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
618001
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
618002
  Горенко М. "Конституція" беззаконня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 5


  Поява "основного закону" не вплинула на правову обстановку в Криму.
618003
  Галата С. "Конституція" Могилянки. НаУКМА розробляє стратегію розвитку університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Президент Києво-Могилянської академії А. Мелешевич представив "чорновик" стратегії розвитку вишу трудовому колективу.
618004
  Александров Вадим "Конструктор уроків" в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-14 : Іл. – Бібліогр. 12 назв
618005
  Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла Грушевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 3


  29-30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в приміщенні колишньої Центральної Ради.
618006
  Диас-Кальехас "Контадора": вызов брошен: латин. Америка против импер. амбиций США / Диас-Кальехас. – М., 1988. – 254с.
618007
  Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М.І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – ISBN 966-7312-49-6
618008
  Ставнійчук Л. Конституційна доктрина Л. Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-174. – ISSN 2310-6158


  Леонід Петрович Юзьков учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перший голова Конституційного суду України.
618009
  Іващенко О.Р. Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 167-169
618010
  Кириченко Ю. Конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності в Україні та європейських державах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-92
618011
  Лещух А.Р. Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та небхідність запровадження у правову систему України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 39-49. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
618012
  Агафонова Н.В. Конституційна реформа в України: механізми реалізації на проблеми ефективності : монографія / Н.В. Агафонова. – Київ : Інститут законодавства Верховнорї Ради України, 2016. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 342-415. – ISBN 978-966-8126-92-5
618013
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
618014
  Марцеляк О. Конституційна реформа і модернізація вибочої системи України в контексті світового досвіду // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 8-12. – ISSN 2313-559X
618015
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
618016
  Чорнописький П. Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 145-152. – ISSN 2524-0129
618017
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
618018
  Радзівон Д. Конституційна скарга та її місце в механізмі захисту прав людини в контексті Конституційної реформи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 166-167
618019
  Гультай М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 56-66. – ISSN 2310-6158
618020
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
618021
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
618022
  Марцеляк О.В. Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7293-17-9
618023
  Петришин О.В. Конституційна форма державного правління в Україні // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 25-35. – ISSN 2312-6566
618024
  Колодій А. Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 2310-6158
618025
  Колюх В. Конституційне DEJA-VU* // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 13-17. – ISSN 2313-559X


  У зв"язку з утворенням Президентом України Конституційної Комісії із завданням підготовки законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції України на прикладі діяльності її попередниці - Конституційної Асамблеї - доводиться ...
618026
  Кириченко Ю.В. Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 64-72. – ISSN 2078-3566
618027
  Кравченко Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації в сучасних українських політичних реаліях / Кравченко, я. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7069-17-0
618028
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 461, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Покажчики:: с. 456-461. – Бібліогр.: с. 453-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-304-9
618029
  Ткаченко А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7069-17-0
618030
  Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Дешко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
618031
  Раневич О. Конституційне право на соціальний захист у контексті практики Європейського суду з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 38-41
618032
   Конституційне право України. – Київ : Наукова думка, 1999. – 736с. – ISBN 966-00-0438-9
618033
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / В.В. Кравченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 480, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480 та в підрядк. прим. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-165-2
618034
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2012. – 470, [2] с. – Алф. покажч. : с. 471. – Бібліогр.: с. 467-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2575-05-7
618035
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : [навч. посібник] / Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. – Запоріжжя : Дике поле, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 473-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2994-91-9
618036
  Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник [для студентів ВНЗ : до 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України] / Федоренко В.Л. ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 615 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-29-5
618037
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
618038
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
618039
  Ковальчук В.Б. Конституційне реформування в Україні: перспективи підготовки проекту нової Конституції України / В.Б. Ковальчук, Д.Д. Павлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 206-212. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
618040
  Максакова Р.М. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 34-38. – (Юридичні науки ; № 3)
618041
  Тхоревська Я. Конституційний конфлікт як об"єкт правових досліджень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 179-180
618042
  Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
618043
  Пижик А. Конституційний процес в Україні у 1917-1921 рр.: сучасна історіографія / А. Пижик, Ю. Слюсаренко // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 605-617. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті здійснений огляд та аналіз праць, присвячений вивченню розвитку вітчизняного конституціоналізму в роки Української революції. Визначено основні напрямки сучасних наукових досліджень в яких висвітлюються різноманітні аспекти конституційного ...
618044
  Крусян А. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 2310-6158
618045
  Кулинич П.Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
618046
  Скрипнюк О. Конституційний процес і конституційна реформа в Україні: здобутки, проблеми та перспективи розвитку (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 183-191. – ISSN 1026-9932
618047
  Андрущенко В. Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
618048
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
618049
  Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 2310-6158
618050
  Стеценко С. Конституційний Суд України як суб"єкт формування державної політики у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 287-292. – ISSN 1026-9932
618051
  Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу : навч. посібник / Володимир Посельський. – Київ : Таксон, 2005. – 278, [2] с. : табл., схеми. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 276-278 та в підрядк. прим. – (Modus Vivendi). – ISBN 966-7128-55-5


  У прим. № 1693150 напис: Вельмишановному Валерію Копійці! З щирими побажаннями плідної праці у справі розширення Євросоюзу на Україну. 5.01.06. Підпис
618052
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
618053
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
618054
  Богів Я. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 329-335. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
618055
  Петров Р.А. Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932


  Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного ...
618056
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
618057
  Савчин М. Конституційні гарантії та засади вільного демократичного ладу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
618058
  Савка В. Конституційні гарантії української держави та шляхи їх фінансового забезпечення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 86-94. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
618059
  Коваленко Т.О. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку / Т.О. Коваленко, А.П. Кулинич // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 66-71. – ISSN 2413-7189


  На юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся "круглий стіл" на тему: "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку".
618060
  Козлова К.О. Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ / К.О. Козлова, В.Й. Шульгін // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 26-33
618061
  Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 1026-9932
618062
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади діяльності політичних партій в умовах розвитку парламентарізму в Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2226-3209
618063
  Ковальов Д.В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 60-69. – ISSN 2411-4413
618064
  Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 185-196. – ISSN 1026-9932
618065
  Петров Є.Ю. Конституційні обов"язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 58-67. – ISSN 1999-5717
618066
  Артем"єва Н.П. Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 17-24. – ISSN 2078-9165
618067
  Кравчук В. Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти / В. Кравчук, М. Кравчук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 25-28. – ISSN 2409-4544


  "Стаття присвячена аналізу конституційно-правових основ статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року, визначено фактори, що впливали на їх формування. Досліджено динаміку окремих елементів правового статусу суддів в ході реалізації ...
618068
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
618069
  Політанський В. Конституційні принципи громадянського суспільства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 202-203. – ISBN 978-966-301-169-1
618070
  Скрипнюк В.М. Конституційні принципи організації державної влади: теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 171-178. – ISSN 0869-2491
618071
  Олійник А.Ю. Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 28-35. – ISSN 2078-3566
618072
  Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн : навч посіб. для студ. юр. вузів і фак. / В.М. Шаповал. – Київ : Вища школа, 1992. – 135 с. – ISBN 5110037817
618073
  Розвадовський В. Конституційні цінності та проблеми українського державотворення 1989-2017 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 128-142. – ISSN 2310-6158
618074
  Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
618075
  Кохановський В.В. Конституційно-порівняльна характеристика темпоральних меж строків повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122
618076
  Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представницьких органів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
618077
  Сушинський О. Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 191-200. – ISSN 1026-9932
618078
  Колісник В. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання демократичних парламентських процедур // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 109-111
618079
  Андрушко І.П. Конституційно-правова відповідальність: поняття та склад // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 43-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
618080
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 31-42. – ISSN 2524-0323
618081
  Тарасенко К.В. Конституційно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва України із Європейським Союзом / К.В. Тарасенко, Т.М. Середа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 400-404. – ISSN 2219-5521
618082
  Клименко О.М. Конституційно-правова сутність принципу непорушності права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 49-52
618083
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 37-44
618084
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове закріплення офіційної назви держави в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 44-48. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
618085
  Кобрин В.С. Конституційно-правове положення глави уряду УНР в період правління Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 197-202. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
618086
  Давидова Н.О. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 288-292. – ISSN 2219-5521
618087
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
618088
  Градова Ю.В. Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 48-56. – ISSN 2078-3566
618089
  Купчик О.Р. Конституційно-правове регулювання участі радянської України у зовнішній політиці СРСР в міжвоєнний період (1920-1930-ті рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 48-49. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
618090
  Яшарова М.М. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні / М.М. Яшарова, А.В. Матат // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 213-216. – ISSN 2219-5521
618091
  Величко Д. Конституційно-правовий вимір зовнішньополітичної діяльності України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-141. – ISSN 2220-1394
618092
  Рекун А.Д. Конституційно-правовий механізм підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 53-55
618093
  Лотюк О.С. Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті розкривається поняття конституційно-правового механізму формування та підтримки інститутів громадянського суспільства, юридична природа самого громадянського суспільства, аналізується структура механізму. Визначаються проблеми функціонування ...
618094
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-127


  Стаття присвячена питанням визначення конституційно-правового статусу глави уряду в країнах Латинської Америки.
618095
  Соегиря О.В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в зарубіжних країнах: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-107


  У статті досліджується питання актуальних тенденцій конституційно-правового регулювання статусу глави вищого органу виконавчої влади.
618096
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
618097
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : монографія / Макарова Зоріна Сергіївна. – Київ : Лозовий В.М., 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-231. – ISBN 978-617-7223-23-7
618098
  Грабильніков А.В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 28-36. – ISSN 2408-9257
618099
  Чижмар К. Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 58-63. – ISSN 1561-4999
618100
  Дудченко О.С. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи в УСРР в 1920-1930-х рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 2219-5521
618101
  Кунець І.Ю. Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – C. 4-14. – ISSN 2222-5374
618102
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення опосередкованого впливу громадськості на нормопроектну діяльність Президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 52
618103
  Костишин Р.В. Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349


  Розкрито питання поняття та необхідності проведення люстрації – очищення найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини. Про користь для держави процесів очищення суспільства за допомогою люстрації свідчить зарубіжний ...
618104
  Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
618105
  Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
618106
  Середа Т. Конституційно-правові основи інтеграції законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 4-11. – ISSN 2308-9636
618107
  Паславська Н. Конституційно-правові основи фінансової діяльності ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 93-94
618108
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 106-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
618109
  Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 16-24. – ISSN 2308-9636
618110
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 83 назви
618111
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
618112
  Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 349-356. – ISSN 1026-9932
618113
  Миколенко В. Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 22-26. – ISSN 2524-0129
618114
  Вдовиченко В. Конституція для Європи : Частина 2. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 46-49. – (Історичні науки)


  Участь Італії в Європейському конституційному процесі.
618115
  Речицький В. Конституція Европи як модель політичної цивілізації // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 5-7
618116
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-018-X
Кн. 2, ч. 2 : Документи. – 1997. – VI, 302, [4] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк.
618117
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-019-X
Кн. 2, ч. 3 : Документи. – 1997. – 298, [5] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 228-299. - Розгорнутий тит. арк.
618118
  Лотюк О.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 30-37


  Стаття присвячена виявленню витоків утвердження громадянського суспільства в Україні та закріпленню його основ у перших вітчизняних конституційних актах і їх проектах. Аналізуються погляди українських мислителів XVII ст. - поч. XX ст. на сутність і ...
618119
  Карманов О.П. Конституція СРСР про захист соціалістичної Вітчизни / О.П. Карманов, Б.І. Ольховський. – Харків : Вища школа, 1978. – 44 с.
618120
  Небога К.Ю. Конституція США 1787 - прообраз конституцій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-279-5
618121
  Петрова К. Конституція США як "верховне право країни" // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131
618122
  Ковальчук В. Конституція та легітимація державної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 342-347. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
618123
  Волкотруб О. Конституція та Статут Товариства американських архівістів (1936 р.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 57-67. – ISSN 2306-4250
618124
  Батанов О.В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституція України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
618125
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64с. – ISBN 966-546-007-2
618126
   Конституція України : [Основний Закон України] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 61, [3] с. – (Закони України : ЗУ). – ISBN 978-966-437-203-6
618127
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 64, [4] с. – На звороті тит. арк.: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. В ред. від 2 черв. 2016 р. - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-082-0
618128
  Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – Київ : ІнЮре, 2010. – 629, [2] с. – Покажч. законів та ін. правових актів: с. 587-616. - Алф.-предмет. покажч.: с. 617-629. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-446-8
618129
  Лощихін О.М. Конституція України та принципи соціальної держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 67-70
618130
  Бориславський Л. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
618131
  Ромовська З. Конституція України: проблеми слова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; редкол.: Варфоломеєва Т.В., Лазебний Л.Л., Гончаренко В.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (176). – С. 36-37
618132
  Домбровський О.І. Конституція УНР - перша Конституція незалежної України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-966-927-199-0
618133
  Логвиненко І.А. Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 35-39. – ISSN 1727-1584
618134
  Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд : професійні та суспільні погляди / професор А.О. Селіванов ; Акад. правових наук України. – Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2009. – 559, [1] с. : іл. – На обкл. зазнач. також: Проблеми теорії і практики. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7909-38-3
618135
  Гладкова Т.Л. Конституцйні засади входження України у правовий простір Європейського Союзу // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 196-208. – ISBN 978-966-7166-35-9
618136
  Багай Н.О. Конституцйні засади законодавчого регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7957-18-6
618137
  Шульженко Ю.Л. Конституцыйний Суд России между прошлым и будущим / Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркин // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 24-30. – ISSN 0132-0769
618138
  Петрова А.М. Конститучция СССР об экономической системе развитого социализма / А.М. Петрова. – Л., 1979. – 22с.
618139
  Марцеляк О.В. Конститущйно-правовий статус Голови Верховної Ради України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-13.
618140
  Крутікова О. Конституювання жіночої ідентичності в контексті материнсько-доньчиних стосунків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 192-202. – ISSN 1810-2131
618141
  Баштанник В. Конституювання наддержавного управління в системі міжнародно-правових відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 200-215.
618142
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
618143
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
618144
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Дис. ... канд. соціолог. наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л.176-216
618145
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
618146
  Полтавець С.В. Конституювання української державності в міжнародно-правових актах періоду гетьманщини // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 313-319. – ISBN 978-966-7166-35-9
618147
  Косьмій Ю.В. Конституювання як визначальна складова діяльності соціальних суб"єктів політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 208-215
618148
  Стадник Є.А. Констиуційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 98-100. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
618149
   Констітуція Украінської Соціялістичної Радянської Республіки : Затверджена Всеукр. з"їздом рад на засіданні 14 березня 1919 р. і прийнята в дефінітивній редакції Центр. Викон. Комітетом на засіданні 14 березня 1919 р. – Харьків (Харків) : Всеукраїнське державне вид-во, 1920. – 15 с. – (Украінська Соціялістична Радянська Республіка ; № 53)
618150
  Ладигін С. Констнтуційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін, О. Нестеренко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 25-29.
618151
  Мартыновская М.К. Констпект лекций "История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1966. – 75с.
618152
  Копєйцева Л. Конструенти психологізму у романі Р. Іванчука "Вогненні стовпи" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 113-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
618153
  Козырев Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.63-72. – ISSN 0132-1625
618154
  Мушин И.А. Конструирование алгоритмов и графов обработки данных сейсморазведки / И.А. Мушин. – М., 1983. – 264с.
618155
  Грибов М.М. Конструирование амортизационных систем РЭА с помощью моделирования / М.М. Грибов, Ю.И. Жвакин. – Москва, 1977. – 126 с.
618156
   Конструирование апериодических плёночных усилителей. – М., 1972. – 141с.
618157
  Сачков Д.Д. Конструирование аппаратуры : Учебное пособие для техникумов / Д.Д. Сачков. – Москва-Ленинград : ГЭИ, 1951. – 271с.
618158
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики: уч. пособие / Н.А. Митрейкин. – М., 1975. – 272с.
618159
  Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин : Учебное пособие для вузов / П.А. Зельцман. – Москва : Недра, 1968. – 180с.
618160
   Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф. Борисов, Ю.И. Боченков, Б.Ф. Высоцкий, Н.Л. Дембицкий, А.С. и др. Назаров; Высоцкий Б.Ф. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
618161
  Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов. – Л., 1988. – 303с.
618162
   Конструирование библиотек программ. – М., 1986. – 99с.
618163
   Конструирование библиотек программ. – М., 1988. – 106с.
618164
  Назаренко М.И. Конструирование биографий в исторических анекдотах (Д. Хармс, Н. Доброхотова и В. Пятницкий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 159-170. – ISBN 966-8571-23-1
618165
  Симонов А. Конструирование британской национальной идентичности // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 371-373. – ISBN 978-966-171-783-0
618166
  Бродкин М В. Конструирование бытового радиокомплекса / М В. Бродкин, . – М, 1975. – 151с.
618167
  Оманидзе М.М. Конструирование Ваймарской республики : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оманидзе М. М.; МВССО УССР, Хар. гос. юр. ин-т. – Х., 1985. – 15л.
618168
  Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем / Б.С. Данилин. – М-Л, 1959. – 272с.
618169
  Урусов В.С. Конструирование вероятных кристаллических структур минералов / В.С. Урусов. – М., 1990. – 128с.
618170
  Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований. / В.А. Арсламбеков. – Москва, 1972. – 149с.
618171
  Щелкунов С.Н. Конструирование гибридных молекул ДНК. / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск, 1987. – 166с.
618172
  Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками / Э.Л. Виноградова. – Москва, 1978. – 49 с.
618173
  Чурабо Д.Д. Конструирование деталей и узлов радиоаппаратуры. / Д.Д. Чурабо. – М.-Л., 1963. – 440с.
618174
  Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам / И. Боздех. – Москва, 1981. – 304 с.
618175
  Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев / Л.П. Шершнева. – М, 1991. – 256с.
618176
  Малькова Д.А. Конструирование женского легкого платья / Д.А. Малькова. – Москва, 1953. – 176 с.
618177
  Стетюха Л.Т. Конструирование женского легкого платья и белья. / Л.Т. Стетюха. – М, 1953. – 364с.
618178
  Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – Москва, 1990. – 128с.
618179
  Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 112с.
618180
  Воронина О.А. Конструирование женственности : социокультурный анализ // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.50-67. – ISSN 0236-2007
618181
  Гелль П.П. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры : учебник / П.П. Гелль, Иванов-Есипович. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 536 с.
618182
  Шерстнев В.В. Конструирование и микроминиатюризация ЭВА / В.В. Шерстнев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271 с.
618183
  Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электронной вычислительной аппаратуры: уч. пособие / А.Я. Куземин. – М.., 1985. – 279с.
618184
   Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. – К., 1980. – 97с.
618185
   Конструирование и производство планетарных передач. – Алма-Ата, 1974. – 245с.
618186
  Силантьев А.В. Конструирование и производство электронных машин / А.В. Силантьев. – М., 1978. – 116с.
618187
  Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев. – М., 1991. – 342с.
618188
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 504с.
618189
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 504с.
618190
  Колищук В.Т. Конструирование и расчет магнитофонов / В.Т. Колищук, Е.Н. Травников. – Киев, 1965. – 390 с.
618191
  Пономарев М.Ф. Конструирование и расчет микросхем и микропроцессоров / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 175 с.
618192
   Конструирование и расчёт полимерного оборудования. – Ярославль, 1988. – 140с.
618193
   Конструирование и расчёт полосковых устройств : учебное пособие для вузов. – Москва : Советское радио, 1974. – 295 с.
618194
   Конструирование и расчёт прецизионных проволочных потенциометров с нелинейной характеристикой, 1959. – 10с.
618195
  Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М., 1961. – 624с.
618196
  Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем / О.Т. Лебедев. – Ленинград, 1976. – 326 с.
618197
  Агошков М.И. Конструирование и расчёты систем и технологии разработки рудных месторождений / М.И. Агошков. – Москва : Наука, 1965. – 220 с.
618198
   Конструирование и создание высокопродуктивных агроценозов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 127с.
618199
  Своциль И. Конструирование и способы производства печатных схем / И. Своциль, 1962. – 28с.
618200
  Ковалевский Р.Е. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений / Р.Е. Ковалевский, А.А. Чекмарев. – Москва, 1968. – 208 с.
618201
   Конструирование и технология изготовления гибридных интегральных схем. – Москва, 1977. – 114с.
618202
  Цессарский Б.И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий / Б.И. Цессарский. – Москва; Ленинград, 1965. – 72с.
618203
  Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1970. – 364 с.
618204
   Конструирование и технология микросхем : курсовое проектирование. – Москва : Высшая школа, 1983. – 99 с.
618205
   Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование / Л.А. Коледов, В.А. Волков, Н.И. Докучаев, Э.М. Ильина, Н.И. Патрик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 231 с.
618206
   Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1983. – 100 с.
618207
   Конструирование и технология печатных плат. – Москва : Высшая школа, 1973. – 214 с.
618208
  Бушминский И.П. Конструирование и технология пленочных СВЧ микросхем / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1978. – 144 с.
618209
  Выпов Г.П. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ / Г.П. Выпов, Л.И. Саламатина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 153с.
618210
  Бухштабер В.М. и др. Конструирование интерактивных систем анализа данных / В.М. и др. Бухштабер. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 117с.
618211
  Даниленко О. Конструирование истории и социокультурные идентичности в Украине (2005-2006, 2013-2014) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 24-45. – ISSN 1822-5136
618212
  Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов / Л.И. Смирнов. – Москва : Энергия, 1977. – 64 с.
618213
  Хруцкая Мария Михайловна Конструирование кокъюгатов синтетических и природных макромолекул при использовании обращенных мицелл в качестве микрореакторов-матриц : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хруцкая Мария Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
618214
  Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. / Д. Грис. – Москва : Мир, 1975. – 544с.
618215
  Бартеньев Л.С. Конструирование компонентов микросхем / Л.С. Бартеньев, Л.Н. Тюльников. – Горький, 1977. – 105 с.
618216
  Обухова Конструирование компьютерной обучающей программы на основе теории П. Я. Гальперина / Обухова, Поршнев, Е.Р. и др. Поршнева // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
618217
  Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Л.И. Захарьящев. – Москва, 1972. – 192 с.
618218
  Попов А.А. Конструирование линий передачи СВЧ диапазона : учебное пособие / А.А. Попов. – Горький, 1978. – 38 с.
618219
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 319 с.
618220
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 240 с.
618221
  Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей / В.К. Черкунов. – Москва : Энергия, 1980. – 113 с.
618222
  Костиков В. Конструирование любительских телевизоров / В. Костиков. – Москва, 1961. – 173 с.
618223
  Бриллиантов Д.П. Конструирование любительских цветных телевизоров / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1984. – 128 с.
618224
  Шульгин К.А. Конструирование любительстких коротковолновых передатчиков / К.А. Шульгин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 136 с.
618225
  Яшин А.А. Конструирование микроблоков с общей герметизацией / А.А. Яшин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 100 с.
618226
   Конструирование микромодульной аппаратуры. – Москва, 1968. – 416 с.
618227
  Корячко В.П. Конструирование микропроцессорных систем контроля РЭА / В.П. Корячко. – Москва : Радио и связь, 1987. – 159 с.
618228
   Конструирование микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1975. – 121 с.
618229
  Демушина О.Н. Конструирование мифов в современной России // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 88-90
618230
  Кендиван Д-С О. Конструирование модельных обучающих задач по курсу химии // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
618231
   Конструирование научной космической аппаратуры. – М., 1976. – 250с.
618232
   Конструирование научных космических приборов. – М., 1985. – 143с.
618233
  Кутузов А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе разработки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризующейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития специалиста, ...
618234
  Мячин В.А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. / В.А. Мячин, В.А. Шабельский. – М., 1989. – 183с.
618235
  Гуров В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно - компетентностной технологии // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-18. – ISSN 1609-4646


  В статье на примере колледжа рассматриваются особенности функционирования учреждений среднего профессионального образования в современных условиях модернизации системы профессионального образования; основные подходы и принципы конструирования ...
618236
  Менг Т.В. Конструирование образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 35-40. – ISSN 0321-0383


  В статье предложен подход к конструированию образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы, основанный на идеях конструктивизма в образовании. Обосновывается новая роль преподавателя высшей школы, которая рассматривается в аспекте ...
618237
  Варьяс Ю.В. Конструирование организационной структуры управления / Ю.В. Варьяс. – Москва, 1982. – 64с.
618238
  Будов В.М. Конструирование основного оборудования АЭС. / В.М. Будов, В.А. Фараонов. – М, 1985. – 264с.
618239
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устойств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1980. – 271с.
618240
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1986. – 256с.
618241
   Конструирование приборов для изучения космоса. – М., 1985. – 128с.
618242
   Конструирование программых средств интеллектуализации. – Новосибирск, 1988. – 188с.
618243
  Румянцев М.М. Конструирование радиовещательных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 208 с.
618244
  Фролов А.Д. Конструирование радиоприемников / А.Д. Фролов. – Москва : Советское радио, 1948. – 176 с.
618245
  Пестряков В.Б. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры / В.Б. Пестряков. – Москва, 1969. – 208 с.
618246
  Лебедев О.Т. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем / О.Т. Лебедев, М.А. Огибин. – Ленинград, 1974. – 272 с.
618247
  Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом элетромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 222 с.
618248
  Бушенков В.А. Конструирование регуляторов на ЭВМ / В.А. Бушенков, Г.В. Смирнов. – М., 1991. – 40с.
618249
   Конструирование роботов. – М., 1986. – 358с.
618250
  Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей / И. Славик. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 220 с.
618251
   Конструирование силовых полупроводниковых преобразовательных агрегатов. – Москва, 1973. – 288 с.
618252
   Конструирование систем программирования обработки данных. – Москва : Статистика, 1979. – 269 с.
618253
  Нечитайло И.С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 106-117. – ISSN 1993-5560


  "В статье затрагивается проблема конструирования социальной и исторической памяти. Раскрывается социологическая точка зрения на феномен социальной памяти. Историческая память рассматривается как наиболее яркая форма проявления социальной памяти, ...
618254
  Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 2004. – 200с. – На тит. листе: 200-летию Казанского государственного университета посвящается. – ISBN 5-7464-0527-2
618255
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разностного типа и иох использование при расчете физико-механических полей методом R-функций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бобылева О.Н.; Ворошиловградский машиностроит. инст. – Ворошиловград, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.141-147
618256
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разсностного типа и их использование при расчете физико-механических полей метдом R-функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бобылева О. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
618257
  Леннартц Г. Конструирование схем на транзисторах / Г. Леннартц, В. Таэгер. – М.-Л, 1964. – 384с.
618258
  Мартьянов Б.К. Конструирование телефонной аппаратуры / Б.К. Мартьянов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 212 с.
618259
  Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов / В.М. Кейн. – М, 1971. – 152с.
618260
  Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов / С.В. Харламов. – Л, 1974. – 272с.
618261
  Крючков А.А. Конструирование транзисторных любительских телевизоров / А.А. Крючков. – Москва, 1972. – 104 с.
618262
  Ткаченко Г.А. Конструирование транзисторных приемников прямого усиления / Г.А. Ткаченко. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с.
618263
  Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников. – изд. 2-е, переработ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 360 с.
618264
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев. – М., 1966. – 362с.
618265
  Мишустин И.А. Конструирование упрощенных электрофонов / И.А. Мишустин. – Москва, 1977. – 145 с.
618266
   Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. – М., 1978. – 200с.
618267
  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики / Г.Е. Лукич. – М., 1979. – 183с.
618268
  Бурнашев К.Э. Конструирование человека в социальном пространстве // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.323-328. – ISSN 1606-951Х
618269
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – М., 1984. – 248с.
618270
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 311с.
618271
  Розин Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б. Розин, М.А. Ягольницер; Отв. ред. А.М. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 176 с.
618272
   Конструирование экранов и СВЧ-устройств / А.М. Чернушенко, Б.В. Петров, Л.Г. Малорацкий, Н.Е. Меланченко, А.С. Бальсевич; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1990. – 350 с.
618273
  Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры / Н.Б. Полонский. – Москва : Советское радио, 1979. – 215с. – (Библиотека радиоконструктора)
618274
  Окоси Т. Конструирование электронной пушки лампы бегущей волны / Т. Окоси. – Москва, 1961. – 40с.
618275
  Преснухин Л.Н. Конструирование электронных вычислительных машин и систем / Л.Н. Преснухин, В.А. Шахнов. – М, 1986. – 512с.
618276
  Тюлин В.А. Конструирование электрорадиоэлементов с использованием методов оптимизации / В.А. Тюлин, А.И. Фефер. – Москва, 1987. – 52 с.
618277
  Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей / Ю.М. Никитин. – М, 1961. – 288с.
618278
  Андреевский М.Н. Конструирование элементов радиопередатчиков, устанавливаемых на подвижных объектах / М.Н. Андреевский. – Москва, 1959. – 26с.
618279
   Конструирование ядерных реакторов. – М., 1982. – 398с.
618280
  Воронов Сергей Викторович Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воронов Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
618281
  Воронов С.В. Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Дис... канд. физ.мат.наук: 05.13.11 / Воронов С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 152л. – Бібліогр.:л.118-130
618282
  Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М, 1975. – 231с.
618283
  Чуйко В.Л. Конструирующее мышление и технологическое применение науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
618284
  Ковалевська А.В. Конструкт-моделювання в парадигмі політичних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 76-79


  Запропоновано класифікацію політичних слоганів з урахуванням їх сугестивної природи, виокремлено загальні тенденції синтезу та лінгвальні домінанти їх структури із залученням новітніх методик НЛП. In the article, classification of political slogans is ...
618285
  Неборякина В.В. Конструкт "стиль учебной деятельности" и методология его исследования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 16-23


  Показано, что в методологии единой гуманитарной науки о личности, а также в методологии антропологии, соционика претендует на статус общей науки, т. к. обладает целым набором необходимых категорий и инструментов.
618286
  Шестопалова Т. Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю.Лавріненка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 127-133. – ISBN 978-966-171-312-2
618287
  Оніщенко Н. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 24-30. – ISSN 2306-9082
618288
  Дзгоев В.Д. Конструктивизации алгебраических конструкций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дзгоев В.Д.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1981. – 6л.
618289
  Ган А. Конструктивизм / А. Ган. – Тверь, 1922. – 70с.
618290
   Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке : (материалы "круглого стола") / В.А. Лекторский, В.Ф. Петренко, Б.И. Пружинин, Е.Н. Князева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-38. – ISSN 0042-8744
618291
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 127-133. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
618292
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-81. – ISSN 0042-8744
618293
  Улановский А.М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм : мир как интерпретация // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.35-45. – ISSN 0042-8841
618294
  Смит В. Конструктивистская и экологическая рациональность в экономической теории // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 536-617. – ISSN 1815-1345
618295
  Князева Е.Н. Конструктивистская эпистемология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 88-103. – ISSN 0235-1188
618296
  Дмитриев Г.Д. Конструктивистский дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
618297
  Данцелян Н.В. Конструктивистский подход и современная зпистемология // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 2073-9702
618298
  Пєтухов А.П. Конструктивізація як симптом міждисциплінарності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 43-44
618299
  Воєвська К. Конструктивізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 4. – С. 124-127. – ISSN 0130-321Х
618300
  Колотило В.В. Конструктивізм ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
618301
  Пєтухов А.П. Конструктивізм: самодостатність поза ідеологією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 213-214
618302
  Кузик П. Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-103. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
618303
  Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 36-45
618304
  Спасенко Н.М. Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб"єкта в теорії справедливості Джона Ролза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 159-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
618305
  Ведмедєв М.М. Конструктивістський дискурс в науці і культурні ресурси пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 11-13
618306
  Галушко О.С. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 193-199. – ISSN 2077-8309
618307
  Куницька І. Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років : проблема жанрової ідентифікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 68-72. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
618308
  Рижко В.А. Конструктивістські методи побудови логіко-математичного знання та їх гносеологічний зміст // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
618309
  Дзюба Т. Конструктивістські підходи як стратегія дослідження національної ідентичності у публіцистичному дискурсі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: Літ.: С. 7-8; 14 назв. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано можливості застосування теорії конструктивізму під час розгляду ідентичності в публіцистичному наративі: соціальні комунікації як чинник національної ідентифікації. В статье исследуются возможности применения ...
618310
  Сінченко О. Конструктивістські принципи літературної теорія Валеріана Поліщука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
618311
  Шебеліст С. Конструктивістсько-кубістичний Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 липня (№ 123)


  У 1920-х роках скульптор Іван Кавалерідзе створив у Полтаві унікальний монумент Тарасові Шевченку.
618312
  Ковальчук І.П. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області : монографія / І.П. Ковальчук, В.Г. Юровчик ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-617-607-038-2


  В пр.№1707630 напис: Олійнику Я.Б. від автора з найкращими побажаннями. 2012 р. Підпис.
618313
  Петлін В.М. Конструктивна географія як фундаментальна складова сучасної природничої науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
618314
  Шищенко П.Г. Конструктивна географія: діяльнісний вимір, науковий і освітній зміст / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 244-255. – ISBN 978-966-644-059-7
618315
  Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення = Constructive geoecology: Scientific Fundamentals and Practical Use / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Київ : Маклаут, 2008. – 320с. : іл. – ISBN 978-966-96939-4-8
618316
  Діордіца І.В. Конструктивна дилема практики розгляду адміністративних спорів і судовий прецедент: необхідність співіснування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
618317
  Мошкола М.І. Конструктивна діяльність національної еліти щодо збереження культурно-творчого потенціалу українського суспільства: кінець XXI - початок XXI столфіття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-131
618318
  Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
618319
  Чаплінський Є.О. Конструктивна критика класичної ліберальної концепції демократії в елітарній демократії Йозефа Шумпетера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 86-88
618320
  Зарицька І.В. Конструктивна опозиція в демократичному суспільстві, її параметри та функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 153-163
618321
  Олійник Я.Б. Конструктивна регіональна політика: суспульно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Г.В. Балабанов // Український географічний журнал. – №1
618322
  Гусєва Н.Ю. Конструктивна роль ідеології у розвитку держави й суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-124
618323
  Власенко Ф.П. Конструктивна роль ідеології у формуванні особистості / Ф.П. Власенко, Ю.В. Сєрова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-162
618324
  Стріха М.В. Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 32-34. – ISSN 1027-3239
618325
  Олексієнко С.Б. Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів / С.Б. Олексієнко, А.В. Андріеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані питання щодо функціональної ролі міжособистісних конфліктів. Ключові слова: конфлікт, конструктивна функція міжособистісних конфліктів, деструктивна функція міжособистісних конфліктів. In the article the issues of ...
618326
  Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано причини втрати Україною конкурентних переваг. Обгрунтовано потенційні можливості відновлення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, посилення впливу ...
618327
  Сабощук А.П. Конструктивная активность и образность мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1978. – 68с.
618328
  Богорад Д.И. Конструктивная география района = Основы районной планировки / Д.И. Богорад. – Маріуполь : Мысль, 1965. – 408с.
618329
  Широков В.М. Конструктивная география рек: основы преобразования и природопользования. / В.М. Широков. – Минск, 1985. – 189с.
618330
  Герман А.Л. Конструктивная деятельность грызунов. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Герман А.Л.; МГУ. – М, 1971. – 22л.
618331
  Шумилов А.Н. Конструктивная и аналитическая теория преобразований Лагерра в неевклидовых плоскостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Шумилов А.Н. ; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
618332
  Ладыгина-Котс Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян. / Ладыгина-Котс. – М., 1959. – 400с.
618333
  Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление / М. Янков. – М., 1987. – 580с.
618334
  Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической / П.С. Новиков. – Москва, 1977. – 328 с.
618335
  Фрацкевич Генрих Конструктивная ортотропия круговых цилиндрических оболочек, подкрепленных шпангоутами на конечном расстоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрацкевич Генрих; МГУ. НИИ механики МГУ. – М., 1962. – 6л.
618336
  Крейшман К.К. Конструктивная противогнилостная защита деревянных элементов в строительстве зданий. : Автореф... канд. архит.наук: / Крейшман К.К.; Глав. управ. высш. образования. Латв. гос. ун-тет.. – Рига, 1953. – 20л.
618337
   Конструктивная психология. – Красноярск, 1990. – 176с.
618338
  Исраилова Р. Конструктивная роль общенаучных принципов в биологическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
618339
  Салин Ю.С. Конструктивная стратиграфия / Ю.С. Салин. – Москва : Наука, 1979. – 173с.
618340
  Курбатов Конструктивная теория аппроксимации в гамильтоновом формализме статистической механики : Автореф... д-ра физ-матюнаук: 01.04.02 / Курбатов А. М; Матем.ин-т им. В, А. Стеклова АН СССР. – М., 1979. – л.
618341
  Фан Динь Зиеу. Конструктивная теория локально выпуклых линейных топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фан Динь Зиеу.; МГУ. – М., 1965. – 4л.
618342
   Конструктивная теория поля : пер. с англ. / сб. статей. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
618343
  Натансон И.П. Конструктивная теория функций / И.П. Натансон. – Москва ; Ленинград, 1949. – 688 с.
618344
  Скворцов П.Г. Конструктивная теория функций / П.Г. Скворцов, М.Г. Скворцова. – Нальчик, 1983. – 69 с.
618345
   Конструктивная теория функций и теория отображений. – Киев, 1981. – 151 с.
618346
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань
Вып. 2. – 1979. – 126 с.
618347
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань, 1981. – 127 с.
618348
  Смирнов В.И. Конструктивная теория функций комплексного переменного / В.И. Смирнов, Н.А. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1964. – 438 с.
618349
  Мадрахимов Х. Конструктивная характеристика некоторых классов бесконечно дифференцируемых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадрахимов Х.; Киев.гос. пед. ин-т. – К., 1965. – 12л.
618350
  Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / Валерій Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 358с.
618351
  Павленко Л. Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 304-319


  "...Розглянуто конструктивне удосконалення бандури як чинника формування концертного репертуару і становлення академічного бандурного виконавства. Висвітлено роль кобзарів-концертантів, які, відійшовши від кобзарської традиції, виконували нові музичні ...
618352
  Мельник Ю.П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 220-228. – ISBN 978-966-2668-24-7
618353
  Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 57-67. – ISSN 1682-2366
618354
  Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як ключовий засіб протидії симуляції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 106-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
618355
   Конструктивні методи дослідження диференціальних рівнянь. – К., 1993. – 184с.
618356
  Виграненко І.Г. Конструктивні ознаки юридичної особи у теорії цивільного права // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-41
618357
  Шнайдер А. Конструктивні особливості об"єктів об"ємно-просторового текстилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто види конструктивного вирішення об’ємно-просторових текстильних арт- та дизайн-об’єктів. На основі проведеного дослідження встановлено наявність трьох основних видів кострукцій вказаних об’єктів та їх підвиди, які застосовують для ...
618358
   Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4х4 / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Журахов, Г. Болотов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 85-95. – ISSN 2411-5363
618359
   Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиaерозольних півмасок / С.І. Чеберячко, Є.В. Столбченко, Ю.І. Чеберячко, В.О. Гуща // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 211-219. – ISSN 1607-4556
618360
  Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 287-292


  У статті розглядаються основні комунікативні стратегії, які використовують журналісти в інтерв"ю з політиками, та здійснюється їх класифікація на дві групи -конструктивні та деструктивні.
618361
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л.220-232
618362
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
618363
  Бутівщенко С.В. Конструктивність взаємозв"язку стратегічного планування, економічних умов та розвитку вищої освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 3-8


  У статті визначна роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Здійснено аналіз систем планування та управління професійною освітою у Німеччині та США. Визначено взаємозв"язок стратегічного планування та ...
618364
  Колотило В.В. Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості конструктивної дії функцій ідеології в процесі суспільних перетворень. Висвітлено домінування технологічного аспекту в сучасному ідеологічному процесі. The article studies the features of the constructive action of the ...
618365
  Нємець Л.М. Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 14-24. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
618366
  Писарев Д.Н. Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д.Н. Соболева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 119-122. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статье кратко изложены основные конструктивно-географические идеи научного творчества Д.Н. Соболева, поданы интерпретации из книг "Земля и жизнь". Также оценен вклад Д.Н. Соболева в развитие современной науки. У статті коротко викладено основні ...
618367
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Киевское Приднепровье. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
618368
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Теоретические и методические исследования. – Киев : Наукова думка, 1990. – 196с.
618369
  Полянський С. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих грунтів Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
618370
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Дис. ... канд. географ. наук. Спец.: 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 166-202. – Бібліогр.: л. 150-165
618371
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
618372
  Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-сировинної безпеки України : монографія / Калько Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 978-966-416-255-2
618373
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
618374
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 199-268. – Бібліогр.: л. 184-198
618375
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки: л. 219-246. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 206-218
618376
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
618377
  Гарбар В. Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об"єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності / В. Гарбар, І. Любинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 208-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
618378
  Дезірон О.В. Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 763-771. – Бібліогр.: 25. – ISBN 966-521-129-3
618379
  Сивий М.Я. Конструктивно-географічні засади дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-46 : Мал. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
618380
  Тимофійчук Н.М. Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 322-327. – Бібліогр.: 8 назв.
618381
  Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України / О.П. Гавриленко, В.М. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 224-232 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
618382
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 л. – Додатки: л. 200-212. – Бібліогр.: л. 186-199
618383
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
618384
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
618385
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Додатки: арк. 218-258. – Бібліогр.: арк. 184-217
618386
  Худоба В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку "Зарваницький" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 241-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
618387
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Додатки: л. 148-165. – Бібліогр.: л. 129-147
618388
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
618389
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 ; 106 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 563 арк. – Додатки: арк. 514-563. – Бібліогр.: арк. 9-17, 462-513 та в додатках: арк. 552-557
618390
  Приходько М.М. Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 56-62. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1561-4980
618391
  Дмитрук О.Ю. Конструктивно-географічні основи регіонального урбаністичного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні питання конструктивно-географічних досліджень регіонального урбаністичного природокористування в контексті екологічної парадигми.
618392
  Шуліка Б.О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 137-141. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
618393
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34-37. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто необхідність здійснення територіального планування на конструктивно-географічних основах. Проаналізовано вимоги до організації територіального планування на основі праць сучасних вчених географів у даній сфері. Визначено поле майбутнього ...
618394
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 267-273


  Стаття є логічним продовженням низки публікацій, присвячених алізу видів національної безпеки з точки зору географічної науки. Наведені і обгрунтовані категорійні визначення поняття "національна безпека держави", складовою якої є мінерально-сировинна ...
618395
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-168 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
618396
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41-44. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто міське середовище, яке характеризується поєднанням геосистем різного походження (антропогенних, антропогенно-модифікованих і природних). Проаналізовано генеральний план міста, який створюють органи місцевого самоврядування для організації ...
618397
   Конструктивно-географічні та комплексні ландшафтознавчі здобутки О.М.Маринича / В.Т. Гриневецький, В.М. Пащенко, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Шевченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-14. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
618398
  Іщенко О.М. Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 52-55


  З"ясовано, що, оскільки природа соціальних суперечностей цивілізаційно означена, то вони здатні виявлятися у непередбачуваних формах існування, серед яких особливе місце посідає соціальний конфлікт. Останній як закономірне і логічне явище будь-якої ...
618399
  Положенцева М.М. Конструктивно-проектувальний компонент діяльності викладача в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 267-273. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
618400
  Тусупов М.Т. Конструктивно-сжимаемая модель слоистого горного массива : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Тусупов М.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
618401
  Олексієнко А.В. Конструктивно-синтаксичні особливості детермінативних речень у сучасній англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-57. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
618402
  Вайнорене І.П. Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life") / І.П. Вайнорене, О.Ю. Титаренко // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 403-407. – ISSN 2311-0821
618403
  Бондаренко О.Е. Конструктивно-технологические основы проектирования микросборок / О.Е. Бондаренко, Л.М. Федотов. – Москва, 1988. – 134 с.
618404
  Глушеченко Э.Н. Конструктивно-технологические особенности микрополосковых направленных фильтров бегущей волны // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 33-37


  Розглянута можливість конструктивної реалізації НВЧ напрямлених фільтрів бігучої хвилі в мікросмужковому виконанні. Наведені їх основні переваги та недоліки
618405
  Цвицинский И.В. Конструктивное исследование однопараметрических групп преобразований / И.В. Цвицинский. – Кишинев, 1977. – 82с.
618406
   Конструктивное описание групп с заданными свойствами подгрупп. – К, 1980. – 141с.
618407
  Мамедов Гилал Алиф оглы Конструктивное описание постранств следов дифференцируемых функций мнгих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Мамедов Гилал Алиф оглы; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1986. – 19 с.
618408
  Панов М.И. Конструктивность и интуиция - две составляющие методологии интуиционизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
618409
  Лифшиц В.А. Конструктивные аналоги теоремы Гаделя о полноте. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 007 / Лифшиц В.А.; АН СССР. – Л, 1969. – 7л.
618410
  Степин В.С. Конструктивные и прогностические функции философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.5-10. – ISSN 0042-8744
618411
  Гальперин М.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности гидротурбинного оборудования Волжских ГЭС имени В.И.Ленина и имени XXII съезда КПСС / М.И. Гальперин, Е.П. Штерн. – М, 1968. – 96с.
618412
  Бойчук А.А. Конструктивные методы анализа краевых задач / А.А. Бойчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 96 с.
618413
  Гребеников Е.А. Конструктивные методы анализа нелинейных систем / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – М., 1979. – 431с.
618414
  Флейшман Б.С. Конструктивные методы оптимального кодирования для каналов с шумами / Б.С. Флейшман. – М, 1963. – 224с.
618415
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 1. – 1984. – 214 с.
618416
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
618417
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 3. – 1986. – 223 с.
618418
   Конструктивные методы оптимизации / Габасов Р. – Минск : Университетское
Ч. 4. – 1987. – 223 с.
618419
  Шурыгин В.А. Конструктивные множества с равенством и их отображения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шурыгин В.А.; АН СССР. Матем. ин-т. Лен. отд. – Л., 1968. – 14л.
618420
  Мостовский А.А. Конструктивные множетсва и их приложения / А.А. Мостовский. – М, 1973. – 256с.
618421
  Кравчунас М.Б. Конструктивные особенности и структура жилых домов в Амстердаиме XVI-XVII веков // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 204-210. – ISSN 1684-2618
618422
  Соломарская Е.А. Конструктивные особенности французской разговорной речи : Автореф. дис... канд. филол. наук: 664 / Соломарская Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 23с.
618423
  Джапаридзе И.С. Конструктивные отображения проективных преобразований пространства / И.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1964. – 128с.
618424
   Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач класса Р. – К., 1993. – 126с.
618425
  Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 207-210. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
618426
  Емельянова Е. Конструктивные способы выхода из кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 2-4
618427
  Драгалин А.Г. Конструктивные трансфинитные числа и обоснование принципа конструктивного подбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драгалин А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1968. – 4л. – Бібліогр.:с.4
618428
  Гиндин Э.Л. Конструктивные узлы осветительных установок / Э.Л. Гиндин, В.М. Кузнецов. – Ленинград, 1979. – 136 с.
618429
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчёта ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 2-е, перераб и доп. – М., 1972. – 560с.
618430
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчётов ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 3-е, перераб и доп. – М., 1985. – 560с.
618431
  Жог В.И. Конструктивные функции математики в ускорении научно-технического прогресса / В.И. Жог, А.Е. Коломейцев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
618432
  Вишняков М.В. Конструктивные характеристики компактов функций, определяемых гипоэллептическими операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вишняков М.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
618433
  Титов В.К. Конструктивныен описания некоторых классов графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Титов В.К. ; МИЭМ. – Москва, 1975. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16-17
618434
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения / Г.Г. Почепцов. – К, 1971. – 191с.
618435
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. (На матер. англ. яз.) : Автореф... доктор филолог.наук: 660 / Почепцов Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 40л.
618436
  Маркина Л.С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства. (На материале соврем. англ. яз.) : лекция / Л.С. Маркина. – Л., 1973. – 39с.
618437
  Чичкина Светлана Конструктивный диалог: практики и преподаватели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 24-25 : Фото
618438
  Дмитриев Г.Д. Конструктивный дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0869-561Х
618439
  Нікітіна Т.Є. Конструктна валідність як унітарний концепт // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 66-72. – ISBN 978-966-651-760-2


  Валідність - одна з ключових характеристик якості соціологічного вимірювання. У найзагальнішому виді валідність - це міра того, наскільки ми вимірюємо те, що заплановано виміряти, Існує багато робіт, присвячених поняттю валідність, але різні дослідники ...
618440
  Губарев В.С. Конструктор / В.С. Губарев. – М, 1977. – 112с.
618441
  Козлов П.Я. Конструктор / П.Я. Козлов. – М, 1989. – 188с.
618442
  Леонов Сергей Конструктор Lego // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 36 : фото
618443
  Пістоленко І. Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В.М. Челомей і Україна // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена українському періоду в житті та діяльності В.М. Челомея. Володимир Челомей - конструктор і керівник розробок авіаційної, ракетної та космічної техніки. Його праці присвячені проблемам конструкції і динаміки машин, теорії коливань, ...
618444
   Конструктор боевых машин. – Л., 1988. – 382с.
618445
  Бахарев В.В. Конструктор В. А. Дегтярев / В.В. Бахарев, И.И. Кириллов. – М, 1979. – 192с.
618446
  Тищенко Марат Конструктор винтокрылых машин // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-59. – ISSN 0869-7078


  Про генерального конструктора, док. тех. н. Михайла Леонтьєвича Міля (1909-1970), рад. конструктора вертолітів
618447
  Перелигіна Л.С. Конструктор гвинтокрила І.І. Сікорський: витоки покликання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 66-75
618448
  Мартынчук Н.Н. Конструктор Грабин. / Н.Н. Мартынчук. – Краснодар, 1985. – 223с.
618449
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ / А.Ф. Прохоров. – М., 1987. – 272с.
618450
  Барташев Л.В. Конструктор и экономика / Л.В. Барташев. – М., 1977. – 223с.
618451
  Ільченко М.Ю. Конструктор і організатор приладобудування Віктор Бузанов // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 275-283. – ISBN 978-966-622-690-0
618452
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1969. – 160с.
618453
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1971. – 160с.
618454
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 146с.
618455
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1972. – 159с.
618456
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 4-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 190 с.
618457
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 255с.
618458
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 190с.
618459
  Романов А.П. Конструктор космичних кораблів / А.П. Романов. – Київ : Політвидав, 1972. – 146с.
618460
  Асташенков П.Т. Конструктор легендарных ИЛов. / П.Т. Асташенков. – Москва : Политиздат, 1972. – 120с.
618461
  Колодиева С.В. Конструктор мечты : Юбилей С.П.Королева // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 244-249
618462
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – Москва, 1983. – 80 с.
618463
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – К, 1986. – 103с.
618464
  Запорожець М. Конструктор перших зорельотів // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 252-254
618465
  Абрамовская К. Конструктор Победы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 30 ( 620). – С. 45-49. – ISSN 2305-3364


  Об изобретателе танка Т-34 харьковчанине Михаиле Кошкине.
618466
  Нагаев Г.Д. Конструктор Токарев / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1953. – 208 с.
618467
   Конструктори зручностей і надійності // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 7


  Факультет технологій, сервісу та моди є одним з провідних в Київському національному університеті технологій та дизайну.
618468
  Хорафас Д. Конструкторские базы данных / Д. Хорафас, С. Легг. – Москва : Машиностроение, 1990. – 224с. – ISBN 5-217-00976-4;0-408-02280-9
618469
   Конструкторско-технологические основы проектирования полосковых микросхем. – Москва, 1987. – 270 с.
618470
  Завальская Р.М. Конструкторско-технологические особенности печатных узлов ЭВМ на интегральных схемах. / Р.М. Завальская. – К., 1975. – 19с.
618471
  Медведев В.А. Конструкторско-технологические проблемы радиоэелктроники / В.А. Медведев. – Москва, 1976. – 64 с.
618472
  Денисенко М.І. Конструкторсько-технологічні методи підвищення надійності кормоприготувальних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Денисенко М. І.; Мін. с. г. і прод. України, Укр. держ. агр. ун-т. – К., 1994. – 20л.
618473
  Эльштейн П. Конструктору моделей ракет / П. Эльштейн. – М, 1978. – 320с.
618474
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1958. – 315с.
618475
  Арлазоров М.С. Конструкторы / М.С. Арлазоров. – Москва, 1975. – 280с.
618476
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1978. – 416с.
618477
  Романов А.П. Конструкторы : С.П. Королев, М.К. Янгель, В.П. Глушко / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1989. – 365 с. – ISBN 5-250-00431-8
618478
  Вишняков В.А. Конструкторы / В.А. Вишняков. – Москва, 1989. – 255с.
618479
  Баев А.А. Конструкторы живого / А.А. Баев, О.М. Кузнецов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 72с. – (Наука-народу)
618480
  Стволинский Ю.М. Конструкторы подводных кораблей. / Ю.М. Стволинский. – Л., 1984. – 254с.
618481
  Маулер Ф.И. Конструкции shall/will + инфинитив в современном английском языке. (Нефутуральные значения) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Маулер Ф.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
618482
   Конструкции в алгебре и логике. – Тверь, 1990. – 132с.
618483
  Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1961. – 113 с.
618484
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Ленинград-Москва, 1959. – 574с.
618485
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Энергия, 1969. – 640 с.
618486
   Конструкции газотурбинных установок. – Ленинград, 1962. – 100с.
618487
   Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве 19 начала 20 вв.. – Москва, 1977. – 175 с.
618488
   Конструкции и методы расчёта водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1987. – 230с.
618489
   Конструкции и методы расчёта крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 119 с.
618490
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – М, 1958. – 335с.
618491
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – изд. 2-е. – М, 1960. – 335с.
618492
  Крюков К.П. Конструкции и расчет металлических и железобетоных опор линий электропередачи / К.П. Крюков, А.И. Курносов, Б.П. Новгородцев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 583с.
618493
  Матсон Э.А. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА / Э.А. Матсон, Д.В. Крыжановский, В.И. Петкевич. – Минск, 1979. – 192 с.
618494
   Конструкции и расчёты осушительно-увлажнительных систем. – Минск, 1980. – 220 с.
618495
  Уманцев Р.Б. Конструкции и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. / Р.Б. Уманцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 78с.
618496
  Матсон Э.А. Конструкции и технология микросхем / Э.А. Матсон. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 207 с.
618497
  Ермолаев Ю.П. Конструкции и технология микросхем (ГИС и БГИС) / Ю.П. Ермолаев, М.Ф. Пономарев, Ю.Г. Крюков. – Москва : Советское радио, 1980. – 256 с.
618498
   Конструкции и форма в советской архитектуре. – Москва, 1980. – 263 с.
618499
  Воронина В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока / В.Л. Воронина. – Москва, 1977. – 160 с.
618500
  Лейканд М.С. Конструкции индукционных вакуумных электропечей и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1960. – 96 с.
618501
   Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. – Москва, 1972. – 120 с.
618502
  Павел Е.В. Конструкции косвенно-вопросительного характера во французском и молдавском языках / Е.В. Павел. – Кишинев, 1982. – 128с.
618503
  Свешникова Г.Л. Конструкции кривых второго порядка с вырождающимися фокальными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свешникова Г. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
618504
  Голубев И.С. Конструкции летательрных аппаратов / И.С. Голубев. – М., 1964. – 219с.
618505
  Нечаев И.А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем / И.А. Нечаев. – Москва, 1992. – 120 с.
618506
  Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники / Э.М. Фромберг. – Москва : Радио и связь, 1991. – 159 с.
618507
  Рачевский Станислав Григорьевич Конструкции неполноты в языке произведений народного писателя БССР Янки Брыля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Рачевский Станислав Григорьевич; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 23л.
618508
   Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. – М., 1964. – 71с.
618509
  Штофель М.А. Конструкции полезащитных лесных полос в районах, подвергающихся пыльным бурям (на прим. колхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Штофель М.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 16л.
618510
  Гинзбург Е.С. Конструкции полисемии в русском языке / Е.С. Гинзбург. – М., 1985. – 223с.
618511
  Фигнер А.И. Конструкции приемно-усилительных и выпрямительных электронных ламп / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 24с.
618512
  Дамбуева П.П. Конструкции реципрока в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 36-42. – Библиогр.: Лит.: с. 41-42; 23 п. – ISSN 1562-1391
618513
  Бартенев И.А. Конструкции русской архитектуры XVIII - XIX вв. / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1982. – 78 с.
618514
  Рябенко В.В. Конструкции с lassen в немецком, let в английском и их русские и белорусские аналоги : Автореф... канд. филол.наук: / Рябенко В. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1972. – 30л.
618515
  Сайкиев Х.М. Конструкции с винительным падежом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайкиев Х.М. – Москва, 1950. – 16 с.
618516
  Алишев Б.А. Конструкции с глаголом Наbe в акте коммуникации : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Алишев Б. А.; МЛГУ. – Москва, 1991. – 22л.
618517
  Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 3 -28. – Библиогр.: Лит.: С. 26-28. – ISSN 0373-658Х
618518
  Карамзина Т.И. Конструкции с компрессированном предложным определением в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карамзина Т. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
618519
  Милых М.К. Конструкции с косвенной речью в современном русском языке / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1975. – 212с.
618520
  Кавецкая Р.К. Конструкции с нестрадательным (действительным) причастием в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кавецкая Р.К. – Москва, 1952. – 15 с.
618521
  Дмитриев А.Н. Конструкции с обратным порядком слов в современном английском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1964. – 21л.
618522
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
618523
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
618524
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемных языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Абдулрагимов Э.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
618525
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемых языках. : дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / Абдулрагимов Эльмар Гаджиага оглы ; Азерб. пед. ин-т иностр. языков. – Баку, 1981. – 197л.
618526
  Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным определлением и структура предложения в современном русском литературном языке / Л.Д. Чеснокова. – Ч.1. – Ростов на Дону, 1972. – 136с.
618527
  Астафьева Н.И. Конструкции с предлогом "ДО" в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астафьева Н.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 23 с.
618528
  Наумович А.Н. Конструкции с предлогом по в восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Наумович А.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 16 с.
618529
  Климонов В.Д. Конструкции с причастиями на -ny, -ty в современном польском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Климонов В.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 15 с.
618530
  Аветисян С.Ю. Конструкции с союзом "чтобы" и соотносительные с ними бессоюзные конструкции в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аветисян С.Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 24 с.
618531
  Шестопалова В.И. Конструкции с удвоение в современной русской разговорной речи / В.И. Шестопалова. – Владивосток, 1991. – 117с.
618532
  Шульженко М.Н. Конструкции самолетов / М.Н. Шульженко. – 2-е, доп и испр. – М., 1953. – 548с.
618533
   Конструкции СВЧ устройств и экранов / А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г. Малорацкий, Б.В. Петров; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1983. – 400 с.
618534
  Ринберг В.Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / В.Л. Ринберг. – Львов, 1987. – 164с.
618535
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1978. – 383 с.
618536
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1979. – 383 с.
618537
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 192 с.
618538
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 3. – 1987. – 144 с.
618539
   Конструкции советских и чехословацких родиолюбителей : Сб. статей. – Москва : Радио и связь. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.1169)
Кн. 4. – 1991. – 208с. с ил.
618540
  Мезенин С.М. Конструкции современного английского языка, имеющие значение сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мезенин С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 19л.
618541
   Конструкции топологических колец и модулей. – Кишинёв, 1988. – 172с.
618542
  Алексеев А.Е. Конструкции электрических машин / А.Е. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1958. – 427 с.
618543
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 80 с.
618544
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – 2-е изд, перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 126 с.
618545
  Гордон Д.Э. Конструкции, или Почему не ломаются вещи / Д.Э. Гордон. – М, 1980. – 390с.
618546
  Васильева И.Г. Конструкции, содрежащие в качестве предикативной основы сочетания инфинитива с именами существительными и глаголами : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева И.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1967. – 13л.
618547
  Семченко Г.Д. Конструкционная керамика и огнеупоры / Г.Д. Семченко. – Харьков : Штрих, 2000. – 304с. – ISBN 966-593-119-9
618548
  Кишкин Б.П. Конструкционная прочность материалов / Б.П. Кишкин. – М, 1976. – 184с.
618549
   Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. – М., 1957. – 160с.
618550
   Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. – К., 1978. – 340с.
618551
  Бабаскин Ю.З. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой / Ю.З.Бабаскин, С.Я.Щипицын, И.Ф.Кирчу; НАН Украині, Физ.-технол. институт металлов и сплавов. – Київ : Наукова думка, 2005. – 372с. – ISBN 966-00-0422-7
618552
   Конструкционные материалы. – М.
1. – 1963. – 416с.
618553
   Конструкционные материалы. – М.
2. – 1964. – 408с.
618554
   Конструкционные материалы. – М.
3. – 1965. – 528с.
618555
   Конструкционные материалы АЭС. – М., 1984. – 280с.
618556
   Конструкционные материалы АЭС на диссоцирующем теплоносителе N2O4. – Минск, 1976. – 136с.
618557
  Баландин Ю.Ф. Конструкционные материалы для основного оборудования АЭС с натриевым теплоносителем / Ю.Ф. Баландин. – М, 1974. – 96с.
618558
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1983. – 214с.
618559
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1988. – 231с.
618560
  Бескоровайный Н.М. Конструкционные материалы и жидкометаллические теплоносители / Н.М. Бескоровайный, А.Г. Иолтуховский. – Москва, 1983. – 163с.
618561
  Тонкачеев Г.С. Конструкционные материалы и их обработка / Г.С. Тонкачеев, А.И. Дмитриев. – Горький
4. – 1973. – 114с.
618562
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка / Д.С. Савровский, В.Г. Головня. – Москва : Высшая школа, 1976. – 326 с.
618563
   Конструкционные материалы натриевых контуров. – М., 1974. – 173с.
618564
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
1. – 1972. – 239 с.
618565
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
2. – 1977. – 256 с.
618566
   Конструкционные полимеры. – М.
1,2. – 1972. – 322, 306с.
618567
   Конструкционные полимеры. – М.
2. – 1972. – 306с.
618568
  Начинков А.Д. Конструкционные приборостроительные сплавы и сплавы со специальными свойствами / А.Д. Начинков. – Л., 1966. – 68с.
618569
   Конструкционные свойства пластмасс. – М., 1967. – 464с.
618570
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро- и персональных ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1991. – 271с.
618571
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро-ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1983. – 120с.
618572
  Приданцев М.В. Конструкционные стали / М.В. Приданцев. – М, 1980. – 288с.
618573
  Солнцев Ю.П. Конструкционные стали и сплавы для низких температур / Ю.П. Солнцев, Г.А. Степанов. – М., 1985. – 271с.
618574
  Гольдштейн Я.Е. Конструкционные стали повышенной обрабатываемости / Я.Е. Гольдштейн, А.Я. Заславский. – Москва, 1977. – 248с.
618575
   Конструкционные углеграфитовые материалы. – М., 1964. – 352с.
618576
  Бородыня А.С. Конструкция / А.С. Бородыня. – М., 1990. – 235с.
618577
  Астахова Л.И. Конструкция "Галгол + прилагательное причастие в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астахова Л.И.; КГУ. – К, 1989. – 23л.
618578
  Смирнова Клара Евгеньевна Конструкция S1 with S2 в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Клара Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
618579
  Ноженко П.Н. Конструкция sein с причастием II от переходных глаголов в грамматической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ноженко П.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 17л.
618580
  Борисовская Лариса Ивановна Конструкция used + to infinitive в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Борисовская Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 33 с.
618581
  Кузьмин Г.А. Конструкция авиацонных двигателей / Г.А. Кузьмин. – М, 1962. – 443с.
618582
  Рахилина Е.В. Конструкция анекдота с точки зрения грамматики конструкций / Е.В. Рахилина, В.А. Плунгян // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 47-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
618583
  Воронина Маргарита Михайловна Конструкция асаbar de + инфинитив в языке испанских литературных памятников XII-XX веков. (К вопросу о нефлективной морфологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Воронина Маргарита Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1973. – 20л.
618584
  Амаева Л.Ю. Конструкция винительного с инфинитивом во французском и других языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Амаева Л.Ю.;. – Одесса, 1951. – 12 л.
618585
  Шерлыгин Н.А. Конструкция ГТД / Н.А. Шерлыгин. – Л, 1963. – 44с.
618586
   Конструкция и отработка РДТТ. – Москва, 1980. – 231 с.
618587
   Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. – М, 1989. – 424с.
618588
   Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. – М, 1986. – 344с.
618589
  Чулков В.С. Конструкция и прочность самолетов / В.С. Чулков, В.С. Медведев, 1955. – 280с.
618590
  Протопопов А.Б. Конструкция и работа частей самолета / Протопопов А.Б., Жулев В.И. – Москва : Воениздат, 1958. – 307 с. – Библиогр. в конце книги
618591
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
618592
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
618593
  Жирицкий Г.С. Конструкция и рачет на прочность деталей паровых турбин / Г.С. Жирицкий, . – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1960. – 312с.
618594
  Винокуров П.С. Конструкция и ремонт бухгалтерской машины СР-22 / П.С. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Москва, 1958. – 144с.
618595
  Кокоткин В.И. Конструкция и ремонт суммирующей десятиклавишной машины / В.И. Кокоткин. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 191с.
618596
   Конструкция и ремонт счётно-перфорационных машин. – М.
1. – 1963. – 168с.
618597
  Зельдич Э.А. Конструкция и техническое обслуживание машин "Ромайор" / Э.А. Зельдич. – Москва, 1976. – 144 с.
618598
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "Электроника -ДД" / П.Н. Архипов. – Москва, 1975. – 135с.
618599
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "ЭЛКА-22" / П.Н. Архипов. – Москва, 1972. – 176с.
618600
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих десятиклавишных машин моделей СДВ-107 и СДК-133 / В.И. Кокоткин. – 4-е изд. – М, 1972. – 136с.
618601
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих машин "аскота" классов 312 и 117 / В.И. Кокоткин, А.И. Подсыпанин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
618602
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин : модели ФМЕ/3 и 6 / А.Г. Новиков ; ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1964. – 343 с.
618603
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков, Г.Г. Петров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 251с.
618604
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 304с.
618605
  Сенченков А.Ф. Конструкция и технология изготовления разрезных ленточных сердечников для трансформаторов. / А.Ф. Сенченков, П.В. Степанов. – М., 1958. – 36с.
618606
  Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Амброзяк. – Москва : Советское радио, 1970. – 392с.
618607
  Аброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Аброзяк. – Москва, 1970. – 392с.
618608
   Конструкция и технология сооружения комбинированных систем крепи капитальных выработок / А.В. Солодянкин, С.Н. Гапеев, М.А. Выгодин, С.А. Воронин, В.Г. Снигур, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 26-30. – ISSN 0041-5804
618609
  Томашевич Д.Л. Конструкция и экономика самолета. / Д.Л. Томашевич. – М., 1960. – 201с.
618610
  Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX - нач. XXI в.) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 177-185. – ISSN 0869-5415
618611
   Конструкция летательных аппаратов. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 710с.
618612
  Бельский В.Л. Конструкция летательных аппаратов / В.Л. Бельский. – М., 1963. – с.
618613
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1962. – 398с.
618614
  Эшби Росс Конструкция мозга / Эшби Росс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 398с.
618615
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1964. – 411с.
618616
  Оленев С.Н. Конструкция мозга / С.Н. Оленев. – Л., 1987. – 208с.
618617
  Ракитина С.И. Конструкция с абсолютным винительным в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ракитина С.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
618618
  Леоненко М.А. Конструкция с вторичными предлогами сопоставительно выделеного значения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Леоненко М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
618619
  Звягинцева В.П. Конструкция с субъектным инфинитивом и ее синтаксический синоним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Звягинцева В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 23л.
618620
  Черемных П.А. Конструкция стелларатора С-I и его экспериментальные характеристики. : Автореф... канд. техн.наук: / Черемных П.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 11л.
618621
  Мороховская Э.Я. Конструкция типа it is/was he who а английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мороховская Э.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 27л.
618622
   Конструкция управляемых баллистических ракет. – М., 1969. – 444с.
618623
  Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ / М.П. Мымрин. – М., 1990. – 297с.
618624
  Смоленский А.Н. Конструкция, прочность и металлы элементов паровых турбин / А.Н. Смоленский. – К., 1979. – 352с.
618625
  Путятин А.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 1330: Учеб. пособие по подгот. и повышению квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ. / А.В. Путятин, А.И. Токарев. – М., 1979. – 184с.
618626
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 176с.
618627
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – Москва, 1969. – 184с.
618628
  Панасевич В.А. Конструкції з безоособовими дієсловами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 312-320


  У статті здійснено огляд речень новогрецької мови з безособовими дієсловами на формально-синтаксичному та семантико-синтаксичному рівні. Виявлено певні розбіжності у класифікації дієслів новогрецької мови, проведено аналіз речень із безособовими ...
618629
  Оліщук Р.Л. Конструкції з повторами у мові роману Лонга "Дафніс і Хлоя" / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-56
618630
  Колодяжний А.С. Конструкції з прийменником на в сучасній українській ліературній мові / А.С. Колодяжний. – Х, 1957. – 69с.
618631
  Забуранна О. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 143-156. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
618632
  Москальов Д.П. Конструкції модальності в сучасній японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 82-91. – ISSN 1682-671Х
618633
  Небеснюк Оксана Юріївна Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гістерезисом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Небеснюк О.Ю.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
618634
  Феоктістова А.О. Конструкції типу [текст німецькою мовою] в підручниках німецької мови для рівнів В2-С1 (ЗЄР) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 340-346


  Стаття присвячена проблемі імплементації результатів теоретичних досліджень на прикладі колокацій із функціональним дієсловом тип [текст німецькою мовою]. Метою статті було висвітлити основні результати досліджень колокацій із функціональним дієсловом ...
618635
  Алексюк М.М. Конструкційна міцність жаростійких металів при високих температурах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Алексюк М. М.; АН України Ін-т проблем міцності. – К., 1994. – 26л.
618636
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-076-3
Ч. 1 : Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. – 2003. – 341, [3] с. : іл.
618637
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-096-8
Ч. 2 : Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів. – 2004. – 368 с. : іл.
618638
  Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів / В.В. Опєкунов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 216с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-02-4
618639
  Росінська О. Конструкція "Світ-буття - в-світі-буття" у смисловираженні числа "чотири" як онтологічного числообразу в поезії Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 220-232. – ISSN 1728-9572
618640
  Оніщик Ю.В. Конструкція "фінансова діяльність": співвідношення публічного та приватного інтересу при її здійсненні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 419-424. – ISSN 1563-3349
618641
  Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 56-64.
618642
  Бондар Е.А. Конструкція договору підряду в капітальному будівництві у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 125-131.
618643
  Метка Л. Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 112-117


  Про використання глини та застосування глиняних виробів у народній медицині в середині ХІХ - ХХ столітті в Україні. Акцентовано увагу на застосуванні конструкції з глиняних виробів для приготування ліків. Подано варіанти конструкцій. Об использовании ...
618644
  Христова Г. Конструкція зобов"язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 25-36. – ISSN 1993-0909
618645
  Курінна Г.В. Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика "Психологія для сценаристів") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 123-130. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
618646
  Антонов В.М. Конструкція книги / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-176
618647
  Пфейфер Ю.В. Конструкція операторів лінійного однорідного рівняння з частковими похідними першого порядку = La construction des operateurs d"une equation lineaire, homogene aux derivees partielles du premier ordre : математичний цикл 2.4.1931 р. до друку ухвалив / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [35] с.
618648
  Лопата А. Конструкція поховальних споруд скіфського часу в Посуллі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-783-0
618649
  Ватенмахер А.А. Конструкція спортивного інвентаря та будування гімнастичної зали / А.А. Ватенмахер. – Харків, 1932. – 68 с.
618650
  Тарасов В.О. Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 59-70 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
618651
  Боровські М. Конструкція формальних принципів у "праві комбінації" Роберта Алексі // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 131-147. – ISSN 2227-7153
618652
  Кочубейник О.М. Конструювання автентичності особистості : своєрідність життєвих ситуацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 6 (135). – С. 9-13
618653
  Пилипака О.А. Конструювання відсіків гвинтових і поверхонь обертання із заданими межами зміни середньої кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Пилипака Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
618654
  Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
618655
  Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі / А.П. Мартинюк; МОНУ; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 292с. – ISBN 966-342-026-X
618656
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 156-182. – Бібліогр.: арк. 183-200
618657
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
618658
  Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
618659
  Сорокіна Н.В. Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів / Н.В. Сорокіна, Л.Г. Смовженко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 31-36. – ISBN 978-617-7507-84-9


  "Цього року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було відкрито нові спеціальності напряму "Освіта". Результати проведених моніторингів навчальних досягнень майбутніх учителів-філологів засвідчили наявність ...
618660
   Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-пізнавальною і операційно-діяльнісною інформацією / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 60-75
618661
  Волкова І.В. Конструювання імуноферментних тест-систем для діагностики Х-вірусу картоплі з використанням нових імунореагентів / І.В. Волкова, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-48. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вивчено можливість використання нетрадиційного джерела вірусоспецифічних антитіл молозива корови при конструюванні імуноферментних тест-систем для фітовірусологічних досліджень. Запропоновано технологію одержання компонентів тест-системи та ...
618662
   Конструювання імуноферментної тест-системи для виявлення МВК у рослинному матеріалі / О. Кучерявенко, О. Пиріг, Т. Бова, О. Тимошенко, І. Будзанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 56-60. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Отримано специфічні компоненти, що дозволяють сконструювати вітчизняну імуноферментну тест-систему для виявлення МВК, яка є невід"ємною складовою ефективного контролю насіннєвого матеріалу картоплі на всіх етапах вирощування. Получены специфические ...
618663
  Невінський Андрій Андрійович Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Невінський А.А.; Севастопольський нац. технічний ун-т. – Севастополь, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
618664
  Борисюк І. Конструювання культурного простору в поезії Петра Мідянки


  Статтю присвячено аналізу структуротворчих принципів і особливостей моделювання культурного простору в поезії П.Мідянки. Особливу увагу приділено феномену карпатського міфу та ритуальній структурі поетичного тексту. The article analyses the ...
618665
  Ніколаєнко Н.В. Конструювання людської тілесності в контексті проблеми свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 133-140
618666
  Стороха Б. Конструювання матеріальності: письмо та об"єкт у практиці конкретної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 331-338. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
618667
  Іваненко В. Конструювання можливих світів як спосіб підліткового самоутвердження в романі Єна Бенкса "Осина Фабрика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 224-228
618668
  Зеленська Л.І. Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 36-42
618669
  Сисин Ф. Конструювання національних реконструкцій // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-29


  "Реконструювання націй" Тімоті Снайдера.
618670
  Грицак Я. Конструювання національного міста // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 13-17
618671
  Сипко Б.В. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995-2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 106-112. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
618672
  Буряк Л.І. Конструювання образу Тарас Шевченка як складової національної пам"яті (1920-ті роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 164-174


  Образ Тараса Шевченка розглядається як неодмінна складова національної пам"яті, що формувалась у 1920-х роках.
618673
  Долгочуб В.А. Конструювання образу української традиційної культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст. / В.А. Долгочуб, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 52-66. – ISSN 2312-6825
618674
  Фісун Е.Г. Конструювання олімпіадних задач та встановлення критеріїв їх оцінювання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (457), листопад 2016 р. – С. 16-21
618675
  Захарова Т.М. Конструювання плоских і просторових кривих у функції натурального параметра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Захарова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
618676
  Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
618677
  Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
618678
  Шайгородський Ю. Конструювання політичних міфів: українська практика // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 165-170
618679
  Олещук П.М. Конструювання політичних проблем як комунікативна технологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Вивчено процес конструювання політичних проблем як комунікативна технологія. Політична проблема досліджується як конструкт у межах політичного дискурсу. Проаналізовано сутність конструювання політичних проблем як форму політичного контролю. Изучен ...
618680
  Вашуленко М.С. Конструювання початкового курсу української мови на комунікативних засадах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 235-241
618681
  Губа Л.В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 345-351


  У статті розглядається мовна репрезентація простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе, а саме когнітивне конструювання просторового оточення у свідомості читача під час процесу декодування мовних знаків художнього тексту .
618682
  Чернявський О.А. Конструювання протиерозійних агроландшафтів : монографія / О.А. Чернявський, В.К. Сівак ; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Чернівец. обл. ; Буковин. ін-т агропром. вир-ва УААН. – Чернівці : Рута, 2005. – 291, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-258. – ISBN 966-568-755-7
618683
  Воробець С. Конструювання системи навчальних завдань з професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
618684
  Карпіловська Є.А. Конструювання скданих словотворчих одиниць / Є.А. Карпіловська. – К., 1990. – 155с.
618685
  Ротар Н.Ю. Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 242-271
618686
  Ліщук-Торчинська Конструювання смислу в тексті історії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті обґрунтовано залежність способів смислоутворення від моделі тексту історії, визначено множинність смислів та їх сув"язь як істотну рису тексту історії. Показано відмінність підходів до конструювання смислу тексту історії залежно від вирішення ...
618687
  Поляруш Б. Конструювання соціальної реальності: український вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.29-34. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
618688
  Давидюк Н.О. Конструювання соціальної та медійної ідентичності у твіттері // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 134-137
618689
  Чайка Я.М. Конструювання суб"єкта сучасної науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 63-65


  [Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI ст.: підходи та практичні заходи та Рамки пріоритетних дій спрямованих на реформу та розвиток вищої освіти, схвалені Всесвітньою конференцією з вищої освіти в Парижі 9 жовтня 1998 року // Образование в XXI ...
618690
  Іванух Р.А. Конструювання територіально-виробничих комплексів України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 81-88. – ISBN 0201-8683
618691
  Андрощук О. Конструювання територіального устрою України : від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 187-202. – ISBN 978-966-02-4344-6
618692
  Брехуненко В.А. Конструювання українського історичного міфу в часи Гетьманщини / В.А. Брехуненко, Н.В. Семергей // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – C. 9-18. – ISSN 2075-1451
618693
  Щербак І. Конструювання української національної ідентичності засобами прихованого навчального плану // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-75. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
618694
  Поліщук Л.Д. Конструювання цілісної структури телевізійного інформаційного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 61-66


  У статті аналізуються форми структурної організації інформаційного мовлення на Українському телебаченні. Розглядаються моделі розгортання повідомлення про головний факт супровідними. Аналізуються головні та другорядні композиційні типи. У структурі ...
618695
  Магочій П.Р. Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати "майбутня історія України"? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 4-7. – ISSN 0130-5247


  Відгук на статтю Г.В. Касьянова й О.П. Толочка "Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України", надруковану в № 6 "УІЖ" за 2012 р.
618696
  Марційчук Ю.І. Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 59-66
618697
  Нил Д.М. Констуирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом. / Д.М. Нил. – М, 1968. – 424с.
618698
  Козеняшев Є.А. Констянтин Горський - виконавець і композитор, видатний громадський діяч музичної культури Харкова на початку ХХ століття // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 232-240. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
618699
  Батушанський В.М. Констянтин Томащук - перший ректор Чернівецького університету // Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) / В.М. Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7096-96-1
618700
  Санд Ж. Консуело : роман / Жорж Санд ; переклад В.С. Бойка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 768 с. – (Серія "Бiбліотека свiтової лiтератури"). – ISBN 978-966-03-4908-7
618701
  Воскресенская З.И. Консул / З.И. Воскресенская. – Москва, 1981. – 303с.
618702
  Воскресенська З.І. Консул / З.І. Воскресенська. – Київ, 1985. – 183с.
618703
  Матяш І. Консул Грузії в Україні Костянтин Цагарелі: місія і доля // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 43-47. – (Історичні науки)
618704
  Вовчук Л. Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 121-126
618705
  Машев Димитър Консулско право / Машев Димитър. – София, 1993. – 240с.
618706
  Александренко В. Консульская Академия в Вене / В. Александренко. – [18] с. – Отд.отт. из : "Журнала министерства юстиции", июнь, 1907 г.
618707
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
618708
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
618709
  Павловский В.А. Консульский работник - дипломат, юрист, психолог // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 2-4
618710
  Тьер Консульство и империя. / Тьер. – с.
618711
  Савченко В.В. Консульська вежа / В.В. Савченко. – Днепропетровск, 1984. – 254с.
618712
  Гріненко О. Консульська служба України та нотаріальні провадження: нові критерії класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 54-57


  У статті аналізуються теорєтичн практичні аспекти здійснення нотаріальних дій консульськими співробітниками України, пропонуються нові критерії класифікації таких дій та заходи з вдосконалення національного законодавства з метою сприяння громадянам у ...
618713
  Бабенко О.Г. Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 55-60. – ISBN 966-7196-06-2
618714
  Бериславська О.М. Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 41-48
618715
   Консульське право // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 135-143
618716
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / Олена Святун, Олексій Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
618717
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / О. Святун, О. Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
618718
  Святун О.В. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 180-182
618719
  Святун О. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності, пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 120-123


  The article focuses on main approaches toward the problem of providing consular assistance to nationals under the charges of espionage and illegal activity against national security. In this context the main objectives of the aforesaid piece are to ...
618720
   Консультант-организатор политического самообразования. – Свердловск, 1950. – 32 с.
618721
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 3. – 1999
618722
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 8. – 1999
618723
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 16. – 1999
618724
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 22. – 1999
618725
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 14. – 2000
618726
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 18. – 2000
618727
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 21. – 2000
618728
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в. 12.12.01 : Бланки звітності. Грудень 4 квартал 2001 рік. – 2001
618729
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.19 лис : Бланки звітності. Листопад 2001 року. – 2001
618730
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.23жовт. – 2001
618731
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
Спецвипуск 23 серпня : Бланки звітності за серпень 2001 року. – 2001
618732
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
спец.вип.24 серпня 01. – 2001
618733
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 28 : Раскрытие информации относительно связанных сторон. – 2001
618734
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 29 : Заключение трудового договора между работником и физическим лицом. – 2001
618735
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 30 : Учет финансовых инвестиций. – 2001
618736
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 31 : Порядок направления органами ГНА налоговых требований плательщикам налогов. – 2001
618737
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 32/33 : П(С)БУ "Прибыль на акцию". – 2001
618738
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 34 : Обложение юридических лиц единым налогом. – 2001
618739
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35 : Бухгалтерский учет в строительных организациях. – 2001
618740
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36 : Предпринимателю об уголовной ответственности. С 1 .09. вступил в силу новый Уголовный кодекс Украины. – 2001
618741
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37 : Обмен товаров в посреднических операциях. – 2001
618742
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38 : Наличное обращение. Очередные изменения. – 2001
618743
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39 : Правила использования наличной инвалюты. – 2001
618744
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40 : Бухгалтерский учет операций по ремонту арендованного здания. – 2001
618745
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 41 : Курсовые разницы по валютным кредитам. – 2001
618746
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 42 : Порядок применения налогового долга. – 2001
618747
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 43 : Когда платить налоги. – 2001
618748
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 44 : Стандарт 17 - не безнадежно. – 2001
618749
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 45 : Новые изменения в закон об РРО. – 2001
618750
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 46 : Обучение персонала. – 2001
618751
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 47 : Долгосрочные контракты. Особенности налогообложения. – 2001
618752
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 48 : Использование векселя в фиктивных операциях. – 2001
618753
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 49 : Подарки,рекламные мероприятия и подоходный налог. – 2001
618754
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 50 : Расчетные палаты для предъявления векселя к платежу. – 2001
618755
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 52. – 2001
618756
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (лютий) : Бланки звітності за лютий 2002 року. – 2002
618757
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (травень) : Бланки звітності затравень 2002р. – 2002
618758
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (квітень) : Бланки звітності за квітень 2002. – 2002
618759
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (листопад) : Бланки звітності. – 2002
618760
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (грудень) : Бланки звітності. – 2002
618761
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (вересень) : Бланки звітності за вересень, 3 кв. 2002 року. – 2002
618762
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (жовтень) : Бланки звітності. – 2002
618763
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (липень) : Бланки звітності. – 2002
618764
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (серпень) : Бланки звітності. – 2002
618765
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 1/2 : Как составить отчет о движении денежных средств. – 2002
618766
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 3 : Перерасчет подоходного налога. – 2002
618767
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 4. – 2002
618768
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 5 : Как считать налог на прибыль. – 2002
618769
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 6 : Подоходный налог.Актуальные вопросы. – 2002
618770
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 7 : Товарные операции предприятий оптовой торговли. – 2002
618771
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 8 : Комиссионная торговля. – 2002
618772
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 9 : Основные средства .Актуальные вопросы. – 2002
618773
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 10 : Налоговые льготы для предприятий общественных организаций инвалидов. – 2002
618774
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 11 : Учет основных средств 2 и 3 группы. – 2002
618775
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 12 : Налогообложение операций с нерезидентами. – 2002
618776
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 13 : Налогообложение при строительстве. – 2002
618777
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 14 : Оформляем командировки. – 2002
618778
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 15 : Налоговые накладные. – 2002
618779
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 16 : Курсовые валютные разницы. – 2002
618780
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 17 : Транспортно-экспедиционные услуги и НДС. – 2002
618781
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 18-19 : Торговля импортными товарами. – 2002
618782
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 20 : Торговля ценными бумагами. – 2002
618783
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21 : Векселями не торгуют. – 2002
618784
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 22 : Налогообложение и бухучет при строительстве. – 2002
618785
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 23 : Дебри законодательства и трясина мнений. – 2002
618786
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 24 : Внешне-экономический бартер. – 2002
618787
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 26 : Авторське право. – 2002
618788
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 27 : Авторське право. – 2002
618789
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 28. – 2002
618790
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 29. – 2002
618791
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 30. – 2002
618792
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 31. – 2002
618793
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 32. – 2002
618794
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 33-34. – 2002
618795
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35. – 2002
618796
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36. – 2002
618797
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37. – 2002
618798
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38. – 2002
618799
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39. – 2002
618800
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40. – 2002
618801
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 41. – 2002
618802
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 42. – 2002
618803
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 44. – 2002
618804
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 45. – 2002
618805
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 46. – 2002
618806
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 47. – 2002
618807
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 48. – 2002
618808
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 49. – 2002
618809
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 50. – 2002
618810
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 51. – 2002
618811
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 52. – 2002
618812
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21. – 2003
618813
  Семенчик В. Консультант по любым вопросам = Повесть из жизни офисного планктона : проза: повесть / окончание. Начало в № 1, 2, 3 за 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 63-86. – ISSN 0132-2036
618814
  Сукиасян Э.Р. Консультант, эксперт при индексировании // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 27-32. – ISSN 0130-9765
618815
  Тюптя О.В. Консультативна взаємодія в соціальній роботі : навч. посібник / О.В. Тюптя ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 317, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-903-3
618816
  Слива Л.В. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 80-82
618817
  Слива Л. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 359-360
618818
  Плакасова А.В. Консультативна діяльність адвоката: деонтологічний вимір // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 250-251. – ISBN 978-617-673-442-0
618819
  Кульчицька А.В. Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 157-164


  Статтю присвячено чинникам та механізмам ефективної реалізації кон-сультативної діяльності психологів. Проаналізовано концептуальні підходи до професійної підготовки психологів-практиків, обґрунтовано потребу ширшого застосування особистісного підходу ...
618820
  Козаченко С.В. Консультативна діяльність: сутність, перспективи розвитку // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 1729-7206
618821
   Консультативна зустріч "Україна - Росія: шлях до нової якості партнерства" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-61.


  Учасники зустрічі - парламентарі, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, бізнес-структур, керівники провідних державних і неурядових дослідницькихорганізацій обох країн - аналізували проблемні аспекти двосторонніх відносин
618822
  Аліменко О. Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 179-182
618823
  Слива Л. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 231-232
618824
  Савченко С.С. Консультативна робота адвоката: поняття, стадії та законодавче закріплення "консультації" // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 78-81


  У роботі розглянуто питання здійснення адвокатом такого виду діяльності, як надання професійних консультацій. Розкрито основні особливості та характеристики понять «консультація», «правова допомога» та «юридичні послуги». Досліджено проблематику ...
618825
  Васьківська С.В. Консультативний аналіз транформації любовних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 43-49
618826
   Консультативний висновок Міжнародного Суду ООН відносно правових наслідків будівництва стіни на окупованій палестинській території : документ ООН A/ES 10/273, 13 july 2004, Russian // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 82-123. – ISSN 1814-3385
618827
  Абашидзе А.Х. Консультативное заключение международного трибунала по морскому праву об ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции / А.Х. Абашидзе, А.М. Солицев, М.Д. Сюняева // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 72-81. – ISSN 0132-0769
618828
  Юхно А.С. Консультативный Комитет Совета ООН по правам человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 47-48. – ISSN 1812-3910


  В статье дается характеристика Консультативного комитета Совета ООН по правам человека как аналитического центра, функции которого заключаются в предоставлении экспертных знаний Совету при уделении основного внимания исследованиям и основанным на ...
618829
  Маклаков В.В. Консультативный контроль в буржуазных и развивающихся странах / В.В. Маклаков. – М., 1988. – 55с.
618830
   Консультации "Труда". – М., 1952. – 137с.
618831
  Чумаков А.С. Консультации для начинающего филателиста. / А.С. Чумаков. – М., 1948. – 43с.
618832
  Шарова М.С. Консультации и кружки в помощь читателям, самостоятельно изучающим иностранные языки / М.С. Шарова. – М., 1962. – 52с.
618833
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1970. – 334 с
618834
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1972. – 384 с
618835
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
3. – 1975. – 479с.
618836
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
4. – 1977. – 398с.
618837
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
5. – 1979. – 399с.
618838
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
6. – 1984. – 430с.
618839
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1964. – 31с.
618840
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1966. – 32с.
618841
   Консультации по материалам центральной печати (К 9-й и 10-й главам) : В помощь изучающим историю Всес. КП(б). – Саранск, 1941. – 12 с.
618842
   Консультации по пенсионному обеспечению. – М., 1960. – 247с.
618843
   Консультации по пенсионному обеспечению. – М.
2. – 1962. – 245с.
618844
  Инютин Г.К. Консультации по пенсионному обеспечению. / Г.К. Инютин, А.С. Назаров. – М.
2. – 1966. – 139с.
618845
   Консультации по пищевой промышленности. – Х., 1951. – 88с.
618846
  Максимов К.М. Консультации по трудовому законодательству. / К.М. Максимов. – М., 1987. – 110с.
618847
   Консультации по хозрасчёту. – Л., 1933. – 192с.
618848
  Гузеев В.В. Консультации: компьютерная поддержка образовательного процесса / В.В. Гузеев, А.В. Дворецкая, А.В. Рафаева // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 68-77.
618849
   Консультации: управление образовательным процессом и его ресурсное обеспечение / Г.Г. Левитас, Н.В. Новожилова, А.В. Рафаэва, Г.Г. Скоробогатова // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-67.
618850
  Лузин А.Е. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению / А.Е. Лузин, В.Ю. Озира. – М., 1975. – 127с.
618851
  Гожанский Д.Г. Консультация по грамматике для 2 и 3 курсов. / Д.Г. Гожанский. – М, 1965. – 60с.
618852
  Алурдос Э.И. Консультация по книге В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Э.И. Алурдос, Ю.А. Прокофьев. – Москва, 1970. – 41с.
618853
  Алурдос Э.И. Консультация по книге В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Э.И. Алурдос, Ю.А. Прокофьев. – Москва, 1970. – 41с.
618854
  Барнгольц С. Консультация по курсу Анализа хозяйственной деятельности предприятий / С. Барнгольц. – М., 1960. – 55с.
618855
   Консультації з партнерами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Питання 7-ї статті нового Закону України "Про освіту" обговорювалося під час кількох двосторонніх зустрічей з участю міністра освіти і науки Лілії Гриневич та іноземних партнерів. 7-ма стаття регулює мову навчання.
618856
  Худаш Л.С. Консультації, як форма навчальної роботи у вищій школі / Л.С. Худаш, Г.С. Шевело. – Львів, 1972. – 38с.
618857
  Лутак Н.Г. Консультаційні пункти - осередок пропаганди знань з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 39-40
618858
  Волков Е.Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 69-75
618859
  Вайтхед М. Консультування людини у стані горя: модель допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 54-59
618860
  Торяник В.М. Консумеризация електоральної поведінки як складова загального процесу маркетизації політичної сфери // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 156-163
618861
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж; Жорж Занд. – Москва
Т. 1. – 1936. – 423с.
618862
  Санд Ж. Консуэло / Ж. Санд; Жорж Занд. – Москва
Т. 2. – 1936. – 437с.
618863
  Санд Жорж Консуэло : Роман в 2-х т. / Санд Жорж; Жорж Занд; Ред. и примеч. А.И. Белецкого. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1947. – 422с.
618864
  Санд Жорж Консуэло : Роман в 2-х т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Жорж Занд; Ред. и примеч. А.И. Белецкого. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1947. – 438с.
618865
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1955. – 440с.
618866
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1955. – 467с.
618867
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Минск : Госиздат БССР
Т. 1. – 1956. – 364с.
618868
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1956. – 440с.
618869
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1956. – 467с.
618870
  Санд Жорж Консуэло : Роман в двух томах / Санд Жорж. – Минск
Т.2. – 1956. – 386, [2] с.
618871
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Казань
Т. 2. – 1957. – 466с.
618872
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1981. – 599с.
618873
  Санд Жорж Консуэло : Роман. В 2-х т. / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 1. – 1981. – 439с.
618874
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 2. – 1981. – 453с.
618875
  Санд Жорж Консуэло : роман : в 2 томах / Санд Жорж. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Т. 1. – 1987. – 399с.
618876
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Зарубежная литература). – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00043-4 (т.1)
Кн. 1 : Гл. 1-60. – 1988. – 350с.
618877
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Т. 2. – 1988. – 416с.
618878
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00044-2 (т.2)
Кн. 2 : Гл. 61 - 105. – 1988. – 348с.
618879
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Ленинград : Музыка, 1989. – 847с.
618880
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Баку : Маариф. – ISBN 5-556-00257-6
Кн. 1 : Гл. 1 - 60. – 1989. – 351с.
618881
  Санд Жорж Консуэло : Роман: В 2-х т. / Санд Жорж; Пер. с фрфнц. А. Бекетовой. – Минск : Мастацька література. – ISBN 5-340-00410-4; 5-340-00410-4 (т.1)
Т. 1. – 1989. – 428с.
618882
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Баку : Маариф. – ISBN 5-556-00257-6
Кн. 2 : Гл. 61 -105. – 1989. – 350с.
618883
  Санд Жорж Консуэло : Роман: В 2-х т. / Санд Жорж; Пер. с фрфнц. А. Бекетовой. – Минск : Мастацька література. – ISBN 5-340-00410-4; 5-340-00411-2 (т.2)
Т. 2. – 1989. – 445с.
618884
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-116-7 (т.1)
Т. 1. – 1990. – 397с.
618885
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-117-5 (т.2)
Т. 2. – 1990. – 410с.
618886
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Алма-Ата : Жалын, 1991. – 685с. – ISBN 5-610-0104-4
618887
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 832с. – ISBN 5-77-07-6281-0
618888
  Бутакова Е. Консуэло Вандербильт: золото и позолота // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 50-65. – ISSN 1819-6268
618889
  Обжелянська Н.В. Консьюмеризм як прояв духовної кризи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 98-100
618890
  Северин-Мрачковська Консьюмеризм як складова економічного буття людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 91-93
618891
  Косьмій О.М. Консьюмеризм як складова політичної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 79-81
618892
  Решетник М.Д. Конт (Comte) Огюст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 608-610. – ISBN 966-316-069-1
618893
   Контакт-91. – Ставрополь, 1991. – 192с.
618894
  Охрименко В. Контакт / В. Охрименко. – К, 1930. – 84с.
618895
  Копылова Р.Д. Контакт / Р.Д. Копылова. – М., 1974. – 135с.
618896
  Анар Контакт : повести / Анар; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 424 с.
618897
  Акимов М. Контакт // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 230-236. – ISSN 1728-8568
618898
   Контакт 89. – Ставрополь, 1989. – 254с.
618899
  Покальчук О.В. Контакт IV рівня / Олег Покальчук // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 157-252
618900
  Улітко А.Ф. Контакт жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині / А.Ф. Улітко, М.О. Моргунов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 164-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про контактну взаємодію жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині та досліджено розподіл напружень в зоні контакту. Користуючись гіпотезою Герца-Тимошенка, одержано відповідний наближений розв"язок. ...
618901
  Кіпніс О.Л. Контакт з відривом на півнескінченному проміжку пружної смуги та жорсткої основи / О.Л. Кіпніс, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі із застосуванням методу Вінера -Ґопфа побудовано точний розв"язок плоскої задачі теорії пружності про контакт з відривом пружної смуги та жорсткої основи при дії на смугу розподіленого на півнескінченному проміжку навантаження сталої ...
618902
  Острик В.І. Контакт з відривом штампа і пружного клина / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, О.М. Щокотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто плоску задачу теорії пружності про гладкий контакт пружного клина та жорсткого штампа з прямолінійною основою. Одну з граней клина жорстко закріплено, а на частині іншої грані, прилеглої до вершини клина, вдавлюється штамп. З"ясовано, що при ...
618903
  Стріха В.І. Контакт метал-напівпровідник в приладах радіоелектроніки / В.І. Стріха, Є.В. Бузаньова, І.О. Радзієвський. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
618904
  Раєвська І.В. Контакт між діалектами та італійською літературною мовою на сучасному етапі розвитку мовної системи Італії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 140-148. – ISSN 2413-5593
618905
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого клинів з урахуванням сил тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого клинів. Припускається, що до навантаження клини дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги клинів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
618906
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого конусів за наявністю тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого конусів. Припускається, що до навантаження конуси дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги конусів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
618907
  Шаповал Ю. Контакт, або точка дотику // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 181-186. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  У Москві відбулося чергове засідання Спільної російсько-української комісії істориків.
618908
  Домнич О.В. Контакти англійської мови з автохтонними мовами на території Австралії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 229-234. – ISBN 966-594-420-7
618909
  Шегда Лідія Контакти для дітей Лесі Дичко : основні стилістичні особливості // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
618910
  Васильєв М. Контакти населення Лівобережжя з козаками Олешківської Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 98-100. – ISBN 966-95758-1-8
618911
  Любичев Михайло Васильович Контакти осілого населення дніпро-донецького лісостепу з сарматами в середині І - середині III ст. // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено розгляду контактів осілого населення дніпро-донецького лісостепу ступенів В2-Сlа - носіїв пізньозарубинецько-ранньокиївських пам"яток, та сарматів Подніпров"я і Подоння.
618912
  Білодід І.К. Контакти української мови з іншими слов"янськими і уніфікація її усної літературної форми / І.К. Білодід. – Київ, 1968. – 34с.
618913
  Блягоз У З. Контактирование русского и родного языка в условиях двуязычия : учеб. пособ. / Блягоз З.У. ; М-во просвещения РСФСР, Ростов. н/Д. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д., 1976. – 76с.
618914
  Кундрат М.М. Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою / М.М. Кундрат, Ю.В. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Подано розв"язок двовимірної модельної задачі для півбезмежної пластини з пружною гнучкою накладкою, навантаженою по всій довжині зсувними напруженнями. Задача зведена до сингулярного інтегрального рівняння, яке в класі функцій, необмежених на кінцях ...
618915
   Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами / В.М. Шопа [та ін.] ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; М-во освіти і науки України, Івано-Фрнків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-207. – ISBN 978-966-694-254-1
618916
  Гузь О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями : Навчальний посібник / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький. – Київ : Вища школа, 1995. – 304с. – ISBN 5-11-004303-5
618917
  Клімчук Т.В. Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними штампами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.004 / Клімчук Тарас Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 138 арк. – Додатки: арк. 136-138. – Бібліогр.: арк. 9-10, 119-135 та в додатках: арк. 136-138
618918
  Острик В.І. Контактна механіка : підручник [для студентів ун-тів спец. "Механіка", аспірантів та наук. співробітників, які працюють у галузі механіки твердого тіла] / В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 559, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажчик: с. 554-556. – Бібліогр.: с. 538-544. – ISBN 978-966-439-777-0
618919
  Бурмака М.В. Контактна телевізійна програма-дискусія як жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 59-62
618920
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1970. – 116с.
618921
  Панасюк В.В. Контактная задача для кругового отверстия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панасюк В.В.; АН УССР. Ин-т машиностроения и автоматики АН УССР. – Львов, 1954. – 8л.
618922
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязко-упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1966. – 8л.
618923
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязкоупругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1965. – 8л.
618924
  Качаловская Наталья Евгеньевна Контактная задача для неосесимметричного штампа, сцепленного с основанием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качаловская Наталья Евгеньевна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
618925
  Потележко В.П. Контактная задача для плиты, лежащей на упругом основании. : Автореф... канд.т ехн.наук: / Потележко В.П.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1967. – 13л.
618926
  Толкачева Н.М. Контактная задача для упорного тела с тонким покрытием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Толкачева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат.ф -тет. – М., 1969. – 8л.
618927
  Штаерман И.Я. Контактная задача теории упругости / И.Я. Штаерман. – Москва-Ленинград, 1949. – 272 с.
618928
  Грилихес М.С. Контактная кондуктоматрия. / М.С. Грилихес, Б.К. Филановский. – Л., 1980. – 175с.
618929
  Барский И.Я. Контактная микроскопия / И.Я. Барский. – Москва : Медицина, 1976. – 159с.
618930
   Контактная прочность пространственных конструкций. – Киев : Наукова думка, 1976. – 200 с.
618931
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов / Б.М. Царев. – Москва - Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 172с.
618932
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов. / Б.М. Царев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 280с.
618933
  Дыхно С.Л. Контактная сварка сталей с покрытиями / С.Л. Дыхно, В.Н. Корж. – К, 1988. – 37с.
618934
  Гох Ф Ф. Контактная стыковая сварка оплавлением алюминия медью / Ф Ф. Гох, . – М, 1965. – 16с.
618935
  Жупанська О.І. Контактний стиск двох сфер зосередженими силами, прикладеними в їх центрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  На основі точного розв"язку осесиметричних задач теорії пружності для сфери отримано інтегральне рівняння гладкого контакту пружних сфер без використання спрощень теорії Герца щодо відносних розмірів зони контакту. Знайдено чисельний розв"язок цього ...
618936
  Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Ірина Олександрівна Назарова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.:8 назв
618937
  Алієва З. Контактно-генетичні підходи у дослідженні азербайджансько-українських літературно-культурних взаємин // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-12. – (Б-ка Ін-ту філології)
618938
  Коднир Д.С. Контактно-гидродинамическая теория смазки / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1963. – 184с.
618939
   Контактно-гидродинамическая теория смазки и её практическое применение в технике. – Куйбышев
1. – 1973. – 200с.
618940
  Мальцев М.Г. Контактно-искровой перенос вещества и применение его при спектральном анализе металлов и сплавов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Мальцев М.Г. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1968. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
618941
  Циховська Е. Контактно-типологічні сходження: міф про Варшаву у творчості Євгена Маланюка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 142-162
618942
  Юринец Владимир Евстафьевич Контактное взаимодействие однородных и неоднородных пластин с несимметрично подкрепляющим упругим элементом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юринец Владимир Евстафьевич; Львовский филиал мат. функции ин-та математики. – Львов, 1977. – 15л.
618943
  Полонская И.П. Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 138-141


  В статье рассматриваются лингвистические и экстралингвистические факторы, вызывающие замещение прагматического содержания высказывания. Анализируется замещение, при котором адресант замещаемого высказывания является адресантом высказывания, в состав ...
618944
  Штанько В.М. Контактное осаждение меди на сплавы железа, титана и циркония под холодную деформацию металлов. : Автореф... канд. технол.наук: 342 / Штанько В.М.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 26л.
618945
  Хайрулаев М.Р. Контактное плавание в бинарных системах с химическим взаимодействием компонентов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Хайрулаев М.Р.; МВ и ССО РСФСР.Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 14л.
618946
  Жданов В.В. Контактное плавление легированных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жданов В. В.; Том. ГУ. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
618947
  Шидов Х.Т. Контактное плавление между органическими и неорганическими веществами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Шидов Х.Т.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
618948
  Аверичева В.Е. Контактное плавление щелочно-галоидных соединений : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверичева Валентина Ефимовна ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1960. – 11л. – Библиогр.: 10 назв.
618949
  Кузьминых И.Н. Контактное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – М.-Л, 1931. – 135с.
618950
  Козлов Г.В. Контактные взаимодействия в электропроводящих полимерных наполненных композициях. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.16 / Козлов Г.В.; Ан УССР. – К, 1989. – 35л.
618951
  Мартынович Т.Л. Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами. / Т.Л. Мартынович, В.Е. Юринец. – Львов, 1984. – 160с.
618952
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев ; АН УССР; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. – ISBN 5-12-009305-1
618953
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 287 с.
618954
  Галин Л.А. Контактные задачи / Л.А. Галин. – Москва, 1980. – 302с.
618955
  Попов Г.Я. Контактные задачи для линейно-деформируемого основания. / Г.Я. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 167с.
618956
  Максименков Ю.К. Контактные задачи для нулевой упругой полуплоскости и плоскости с отверстием : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максименков Ю. К.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
618957
  Теплый М.И. Контактные задачи для областей с круговыми границами / М.И. Теплый. – Львов, 1983. – 176с.
618958
  Пурель А.А. Контактные задачи для подкрепленных оболочек вращения и кругового основания (ложемента) : Автореф... канд. техн.наук: 05.212 / Пурель А.А.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 11л.
618959
  Пелех Б.Л. Контактные задачи для слоистых элементов конституций и тел с покрытиями. / Б.Л. Пелех. – Киев : Наукова думка, 1988. – 278 с.
618960
  Александров В.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками / В.М. Александров, С.М. Мхитарян. – Москва, 1983. – 487с.
618961
  Сухорольский М.А. Контактные задачи для трансверсальноизотропных цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сухорольский М.А.; АН УССР. Львов. филиал. мат.-физ. Ин-т математики. – Львов, 1977. – 16л.
618962
  Максимчук А.В. Контактные задачи для упругих слоистых пластин и тел с покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максимчук А.В.; АН УССР, Ин-т прикл. проблем механ. и матем. – Львов, 1982. – 18л.
618963
  Колчин А.Д. Контактные задачи для упруго-твердеющей среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 028 / Колчин А.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 18л.
618964
  Моссаковский В.И. Контактные задачи математической теории упругости / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 175 с.
618965
  Арутюнян Н.Х. Контактные задачи механики растущих тел / Н.Х. Арутюнян. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
618966
  Бежанян Виолета Арташесовна Контактные задачи плоской теории электроупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян Виолета Арташесовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
618967
  Бежанян В.А. Контактные задачи плоскости теории электроупругости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян В. А.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.146-153
618968
  Григорович Виталий Михайлович Контактные задачи статики сферических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Григорович Виталий Михайлович; АН УССР, Ин-т механики. – К., 1973. – 16л.
618969
  Моссаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев. – Москва : Машиностроение, 1978. – 247с.
618970
  Массаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Массаковский. – М, 1978. – 248с.
618971
  Григолюк Э.И. Контактные задачи теории пластин и оболочек / Э.И. Григолюк, В.М. Толкачев. – Москва : Машиностроение, 1980. – 416 с.
618972
  Пелех Б.Л. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. / Б.Л. Пелех, М.А. Сухорольский. – К, 1980. – 214с.
618973
  Синекоп Н.С. Контактные задачи теории упругости для конечных размеров / Н.С. Синекоп. – Х., 1977. – 23с.
618974
  Рвачев В.Л. Контактные задачи теории упругости для неклассических областей / В.Л. Рвачев, В.С. Проценко. – К., 1977. – 235с.
618975
  Енигибарян Алеша Александрович Контактные задачи теории упругости для однородынх и составных прямоугольников и круговых колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Енигибарян Алеша Александрович; РГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 11л.
618976
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Рабинович А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 17 с.
618977
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук: 01.02.04 / Рабинович А.С. ; МГУ. – Москва, 1975. – 17 с.
618978
  Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости / Л.А. Галин. – М., 1989. – 303с.
618979
  Мокрик Р.И. Контактные задачи теории упругости и термоупругости для слоя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Мокрик Р.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 16л.
618980
  Травкин Ю.И. Контактные задачи теории упругости, решаемые в парных тригонометрических рядах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Травкин Ю.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
618981
  Моссаковский В.И. Контактные и смешанные задачи теории упругости / В.И. Моссаковский, Н.Е. Качаловская. – Днепропетровск, 1983. – 64 с.
618982
  Баблоян Арамаис Арутюнович Контактные и смешанные задачи теории упругости для однородных и составных тел : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / Баблоян Арамаис Арутюнович ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 31 с.
618983
  Смилга А. Контактные и электрические свойства высокоомного селенистого кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Смилга А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
618984
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
618985
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
618986
   Контактные свойства расплавов. – Киев, 1982. – 164 с.
618987
  Кузаконь В.М. Контактные симметрии дифференциальных инвариантов семейства кривых: ф:R2 [стремится к] R // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Изучается субмерсия [фи]:R[в квадрате] [стремится к] R евклидовых пространств, которая относительно псевдогруппы евклидовых движений R[в квадрате] и перепараметризаций R имеет два дифференциальных инварианта I[нижний индекс 1] кривизну кривой семейства ...
618988
   Контактные теплообменники. – Москва, 1988. – 256 с.
618989
   Контактные углы смачивания и водоустойчивость почвенной структуры / В.А. Холодов, Н.В. Ярославцева, М.А. Яшин, А.С. Фрид, В.И. Лазарев, З.Н. Тюгай, Е.Ю. Милановский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 693-701 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
618990
  Шабанов А.А. Контактные устройства для контроля изделий микроэлектроники / А.А. Шабанов, Р.Р. Хамидуллин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 126 с.
618991
  Найдич Ю.В. Контактные явления в металлических расплавах / Ю.В. Найдич. – К., 1972. – 196с.
618992
  Стриха В.И. Контактные явления в полупроводниках / В.И. Стриха. – Киев : Вища школа, 1982. – 223 с.
618993
  Каминская О.В. Контактный крекинг пропана до ацетилена : Автореф... канд. техн.наук: / Каминская О.В.; Акад. наук СССР. Ин-т нефти. – М., 1958. – 10л.
618994
  Масальский Александр Константинович Контактный обмен в системе ионы меди (II) - железо и электроосаждения меди из сернокислых электролитов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.05 / Масальский Александр Константинович; Днепропетр. химико-технологический ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1985. – 15л.
618995
  Яхимович Ю.П. Контактный растровый процесс. Разработка способа изготовления контактных растров и исследование фоторепродукционного процесса с их применением : Автореф... канд. тех.наук: / Яхимович Ю.П.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1964. – 20л.
618996
  Шлыков Ю.П. Контактный теплообмен / Ю.П. Шлыков, Е.А. Ганин. – М-Л, 1963. – 144с.
618997
  Миллер В.С. Контактный теплообмен в элементах высокотемпературных машин. / В.С. Миллер. – К., 1966. – 163с.
618998
  Варшавский И.И. Контактов не будет / И.И. Варшавский. – Москва, 1992. – 461с.
618999
  Горстка В.Н. Контактовая зона Хибинского щелочного мавсива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горстка В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1967. – 28л.
619000
  Білан О.В. Контактові взаємовідношення порід Коростенського комплексу на прикладі Малинського масиву Рапаківі / О.В. Білан, О.В. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Вивчено контактові взаємовідношення базитової та гранітної складових коростенського комплексу. Зроблено спробу ув`язати геологічні спостереження з даними ізотопної геохронології. Показано, що рапаківіподібні граніти головної фази вкорінення молодші за ...
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,