Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
618001
  Романцова Н.І. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 29-31. – ISBN 978-966-493-676-4
618002
  Старовойтенко І.М. "Історія України-Русі" М. Аркаса у свтлі відгуків та рецензій початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 102-116. – ISSN 0130-5247
618003
  Худолей О.С. "Історія України з найдавніших часів до кінця XIV століття": застосування інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 206-211. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
618004
  Кулачинський М.М. "Історія України та української культури" як необхідна гуманітарна дисципліна для майбутніх медиків / М.М. Кулачинський, О.О. Сікорська, О.О. Уварова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 138-139
618005
  Бутнару Л. "Історія українського авангарду - це закривавлена, жертовна історія..." / розмову підтримувала Галина Тарасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 258-263. – ISSN 0320-8370
618006
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
618007
  Александрова Г.А. "Історія української літератури" Івана Стешенка: незавершений проект (за архівами вченого) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 7-12
618008
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
618009
  Фурса С.Я. Історія та життєдіяльність наукової школи нотаріату юридичного факультету // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 62-65. – ISBN 978966-97130-0-1
618010
   Історія та історіографія в Європі. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-6-8
№ 1/2. – 2003
618011
  Гомотюк О. Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка / О. Гомотюк, С. Джафарова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 115-123
618012
   Історія та культура Лівобережжя України : Матеріали міжнар. конф. Травень, 1996. – Київ-Ніжин, 1997. – 201с.
618013
  Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. / І.С. Винокур. – Київ, 1972. – 180с.
618014
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 173-203
618015
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
618016
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2004
618017
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2004
618018
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2004
618019
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2004
618020
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2004
618021
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 18. – 2004
618022
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19. – 2004
618023
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 20. – 2004
618024
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 21. – 2004
618025
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22. – 2004
618026
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 23. – 2004
618027
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 24. – 2004
618028
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2005
618029
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2005
618030
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2005
618031
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2005
618032
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2005
618033
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2005
618034
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2005
618035
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2006
618036
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2006
618037
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
618038
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8/9. – 2006
618039
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
618040
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
618041
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2006
618042
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17/18. – 2006
618043
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2006
618044
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2006
618045
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2006
618046
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2006
618047
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2006
618048
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2006
618049
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2006
618050
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2006
618051
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2006
618052
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2006
618053
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2006
618054
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2006
618055
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
618056
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
618057
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
618058
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
618059
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
618060
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2007
618061
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2007
618062
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2007
618063
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2007
618064
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 : Історія 20 століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – 2007
618065
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2007
618066
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2007
618067
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2008
618068
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2008
618069
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2008
618070
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2008
618071
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2008
618072
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2008
618073
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2008
618074
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2008
618075
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2008
618076
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2008
618077
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2008
618078
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2008
618079
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2008
618080
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2008
618081
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (173). – 2009
618082
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (178). – 2009
618083
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (179). – 2009
618084
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (180). – 2009
618085
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (181). – 2009
618086
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (182). – 2009
618087
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (183). – 2009
618088
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (184). – 2009
618089
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (185). – 2009
618090
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (186). – 2009
618091
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (187). – 2009
618092
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (194/196). – 2009
618093
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (204). – 2009
618094
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (205). – 2009
618095
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (208). – 2009
618096
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (213). – 2010
618097
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (249). – 2011
618098
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (250). – 2011
618099
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 ( 253). – 2011
618100
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 ( 259). – 2011
618101
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 16/18 ( 260-262). – 2011
618102
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (263/265). – 2011
618103
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (266/267). – 2011
618104
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (268). – 2011
618105
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (269). – 2011
618106
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (270). – 2011
618107
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (272). – 2011
618108
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (273). – 2011
618109
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (276). – 2011
618110
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (278/280). – 2011
618111
  Мацко А.С. Історія та становлення розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 178-183
618112
  Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 32-35
618113
  Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 183-189. – ISBN 966-594-298-0
618114
   Історія та сучасність християнства : Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000). – Одеса : Астропринт, 2001. – 188с. – ISBN 966-549-704-9
618115
  Березюк О. Історія та сьогодення Київського юридичного товариства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 135-136.
618116
   Історія та сьогодення пластикових карток // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 35-36
618117
  Ратніков В.С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
618118
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 12с.
618119
  Ковач І. Історія творення і доля вірша "Заповіт" (До 160-річчя написання шедевра) // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 86-87. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Творчість Тараса Шевченка – у славі й піднесенні українського народу, а тому й у славі всього світу. Визволення та визначення нашого народу, розкріпачення його духу – велика тема творів геніального поета-гуманіста світового значення. Ім’я поета живе і ...
618120
  Школьна О. Історія творення українського медіасвіту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 189-191


  Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналіс - тикознавчий дискурс : моногр. / Лідія Сніцарчук. - Львів, 2009. - 416 с.
618121
  Гальченко С.А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; [наук. ред. М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 686, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1459-6
618122
  Десятник Г.О. Історія телебачення : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник, А.І. Іщенко ; [наук. ред. С.І. Горевалов ] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – 93., [1] с. – Бібліогр.: с. 92-93
618123
  Мащенко І. Історія телебачення у липні та серпні // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83.
618124
  Чернобров Ю. Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 162-174. – ISSN 2413-3094
618125
  Чернобров Ю.А. Історія термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 122-130. – ISSN 1682-3540
618126
  Шинкаренко В. Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISSN 2079-2999


  Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний ...
618127
   Історія техніки. Бібліографічний покажчик літератури, що вийшли на Україні в 1946-1955 рр.. – К., 1959. – 100с.
618128
  Потапенко Я. Історія тіла в контексті становлення й еволюції "історії жінок": перспективи й ретроспективи міждисциплінарної взаємодії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-48
618129
   Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – 204с.
618130
  Михайленко В.М. Історія трамвайчика : лірично-еротична сповідь Єви до падіння і Адама після падіння... : [роман] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 247, [1] с. – На тит. арк. також: Дипломант Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова - 2015". – ISBN 978-617-7323-90-6
618131
  Махорін Г. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 49, [3] с., 20 с. фот. : фот. – ISBN 978-617-7265-39-8
618132
  Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 2 (92). – С. 21-26
618133
  Мудра І.М. Історія тревел-програм на українському телебаченні / І.М. Мудра, М.О. Кіца // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
618134
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури = Turk edebiyati tarihi : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2000. – 370с. – ISBN 966-594-151-8
618135
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
618136
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури (ХІV-XVI cтоліття) = 14-16.Yuzyil Turk edebyati tarini : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 208 с. – ISBN 966-594-232-8
618137
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури 17-18 ст. = 17-18. yuzyil turk edebiyati tarihi : Підручник / КНУТШ; Відділення сходознавства; Григорій Халимоненко. – Київ : Київський університет, 2002. – 150с. – ISBN 966-594-345-6
618138
  Кримський А. Історія Туреччини : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности : з 13 малюнками, що їх узято побільшеіз стародруків XVI-XVII вв. / Агатангел Кримський, акад. ; Укр. Акад наук. – Київ : Друк Української Академії наук, 1924. – XII, 226 с. – (Українська Академія наук. : Збірник історико-філологічного відділу ; № 10)
618139
  Кримський А. Історія Туреччини : Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАНУ. – Київ-Львів : Олір, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9225-6
618140
  Устименко Л.М. Історія туризму : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв 3-4 рівнів акредитації / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-268-5
618141
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова; КУТЕП. – Київ : Вища школа, 2002. – 195с. – ISBN 966-642-103-8


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
618142
  Байхан А.А. Історія тюркських переказів Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 254-269


  В наші дні Крим, який має статус автономної республіки України, - це півострів, розташований у північному Причорномор"ї, площа котрого складає 26.140 км2. Завдячуючи своїй красі та багатству флори, Кримський півострів у народі отримав назву "Зелений ...
618143
  Сенько Іван Історія у дзеркалі літератури / Сенько Іван; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 100с. – ISBN 996-7400-07-0
618144
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
618145
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / написав М. Грушевський. – У Львові : Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : До початку XI віка. – 1898. – [2], 496 с., 2 аpк. к.


  Пpимітки: с. 342-438. - Екскуpси: с. 438-469. - Показчик імен і pічей: с. 482-490
618146
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 2 : XI-XIII вік. – 1905. – [2], 633 с. : табл., карт.


  В кн. каpти: Київщина і Туpово-Пинщина в XI-XIII в.; Чеpнигівщина і Пеpеяславщина в XI-XIII в.; Західня Укpаїна в XI-XIII віках. - Пpимітки [огляд літ. до істоpії Укpаїни-Руси]: с. 552-585. - Реєстp київських князїв: с. 586-587. - Пояснення до ...
618147
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 3 : До року 1340. – 1905. – 587 с. : вд., табл.


  В кн. табл.: Генеальогія династиї Романа Мстиславича. - Пpимітки: с. 504-567. - Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 569-570. - Показчик імен і pічей: с. 572-578
618148
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – У Львові : акладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 5 : Суспільно-політичний устрій і відносини в Українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1905. – VII, 687 с.


  Пpимітки: с. 619-661. - Показчик імен і pічей: с. 663-678
618149
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – Київ ; Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 4 : XIV-XVI віки - вдносини політичні. – 1907. – 538 с.


  В кн. карта: Українські землі в складі Польсько-литовської держави перед 1569 роком. - Примітки: с. 424-496. - Примітки до мапи: с. 499-503. - Пояснення скорочених цитат: с. 504. - Генеальогічні таблицї династиї великих князів литовських [з приміт.]: ...
618150
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ-Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1907. – 667, [3] с.


  Примітки: с. 601-633. - Показчик імен і річей: с. 634-649
618151
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
618152
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
618153
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 296с.
618154
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 315с.
618155
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ : [Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки]
Т. 8, ч. 2 : роки 1639-1648. – 1916. – [2] с., с. 315-514
618156
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335 с.
618157
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч.2 : Початки Хмельниччини (1638-1648). – 1922. – 224 с.


  Пpимітки: Мемуаpи пpо Хмельниччину: с. 196-211. - Hаукова літеpатуpа Хмельниччини: с. 211-224
618158
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., повторене. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч. 3 : Хмельниччина в розцвіті (1648-1650). – 1922. – 288 с.
618159
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 9, ч. 1 : (Хмельниччина роки 1650-1653). – 1928. – 603 с.
618160
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Дервидав "Пролетар"
Т. 9, ч. 2 : (Хмельниччина роки 1654-1657). – 1931. – 605-1632 с.
618161
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 394 с.
618162
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 395 с.
618163
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський; Михайло Сергійович. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1954. – 648 с. : портр. – Покажч. імен і речей: с. 627-636. - Передрук офсет-друком з 3-го допов. вид. 1913 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618164
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 2 : ХІ-ХІІI вік. – 1954. – 633 с. – Покажч. імен і речей: с. 614-626. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618165
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 3 : До року 1340. – 1954. – 587 с. – Покажч. імен і речей: с. 572-578. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618166
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1955. – 535 с. – Покажч. імен і речей: с. 517-525. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618167
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1955. – 687 с. – Покажч. імен і речей: с. 663-678. - Передрук офсет-друком з видання 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618168
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1955. – 667, [1] с. – Покажч. імен і речей: с. 634-649. - Передрук офсет-друком з вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618169
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" : збірник іст.-філософської секції Наук. Т-ва імені Шевченка у Львові т. 7 і 8. / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 7 : Козацькі часи - до р. 1625. – 1956. – 624, [4] с. – Покажч. імен і речей: с. 591-608. - Передрук офсет-друком з вид. 1909 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618170
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 8. – 1956. – 314 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618171
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, кн. 2 : Хмельниччина, роки 1634-1657 : (закінчення). – 1957. – С. 870-1632. – Спільна паг. з Т. 9, кн. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618172
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, ч.1 : Хмельниччина. Роки 1650-1653. – 1957. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618173
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 10 : Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови. – 1958. – 594, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618174
  Грушевський М. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
618175
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
618176
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
618177
  Грушевський М. Історія України-Руси : в 11т., 12 кн / Михайло Грушевський ; НАН України... – видання друге. – Київ : Наукова думка. – (П"амятки історичної думки України). – ISBN 5-12-004812-9
Т. 8 ; роки 1626-1650. – 1995. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618178
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т. 10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408 с.
618179
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002469-6
Т. 1 : до початку XI віка. – 1991. – 648 с.
618180
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-003207-9
Т. 3 : до року 1340. – 1993. – 592с.
618181
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003208-7
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1993. – 544с.
618182
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004322-4 (в опр.)
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1995. – 680с. – Репринтне видання
618183
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004784-Х
Т. 7 : козацькі часи до року 1625. – 1995. – 628с. – Репринтне видання
618184
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т. 9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869 с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
618185
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004830-7
Т. 9, кн.2 : рокі 1654-16557. – 1997. – 776с.
618186
  Аркас М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / М. Аркас; [вступ. слово і комент. В.Г. Сарбея]. – Факсимільне вид. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – Вихідні дані оригіналу: [Петербург : Друк. тов. "Общественная польза"], 1908 р. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-002473-1
618187
  Аркас М.М. Історія України-Русі / М. Аркас. – 2-ге факс. вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 456 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-003931-3
618188
  Аркас М.М. Історія України-Русі / [Микола Аркас ; упоряд. Р. Коваль]. – Репр. перевид. 2-го (позацензур.) вид. – Київ : Наш Формат, 2015. – XVI, 424, [2] с., [8] арк. іл., к. : іл., портр. – Тит. арк. частково репр. - Відтворено за вид.: Історія України-Русі з малюнками / написав Микола Аркас. 2-ге вид. Краків : Накладом О. Аркасової, 1912. Серія "Видатні українці"; кн.2. - Відсутні репр. с. I–IV. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний яр"). – ISBN 978-617-7279-11-1
618189
   Історія України - очима молоді : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
618190
  Холмський І. Історія України / Іван Холмський
618191
  Полонська-Василенко Історія України = L"Historie de l"Ukraine = History of Ukraine = Geschichte der Ukraine / Наталія Полонська-Василенко ; [літ.-мовна ред.: В. Давиденко, заг. ред.: С. Ленкавський]. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : (До половини XVII сторіччя). – 1972. – 591 с. : іл., портр. – З колекції Ярослава і Лярісси Музичків. – Бібліогр.: c. 525-531 та в підрядк. прим.
618192
  Крип"якевич І. Історія України / І. Крип"якевич, М. Дольницький; Нове вид. зредагував П. Ісаїв. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 1989. – 256 с.
618193
  Крип"якевич І.П. Історія України / І.П. Крип"якевич ; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
618194
  Грушевський М.С. Історія України : в двох книгах / М.С. Грушевський. – Факсімільне видання з оригіналу 1919 р. – Таллінн : Кярп
Кн. 2. – 1990. – 577с.
618195
   Історія України : Короткий огляд. – Тернопіль : Збруч; Тарнекс, 1991. – 63с.
618196
   Історія України / І. Крип"якевич, Терлецький Маркіян, Ісаїв Петро, Дольницький Мирон. – Львів : Фенікс, 1991. – 167с. – ISBN 5-7707-0623-6
618197
  Грушевський М.С. Історія України : Упоряд. В.Г.Сарбей / М.С. Грушевський. – Київ : Освіта, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-02086-7
618198
  Лановик Б.Д. Історія України : навчальний посібник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Л.А. та ін. Тирса. – Киев : НМК, 1991. – 211с.
618199
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
618200
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
618201
  Крип"якевич І.П. Історія України : [від доісторичних часів до 1914] / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, прим. комент. Б.З. Якимович; Передмов. Я.Р. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів : Світ, 1992. – 556 с. – Бібліогр.: с.508-552. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0067-7
618202
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
618203
  Полонська-Василенко Історія України : у 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00300-3
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1992. – 588 с.
618204
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
618205
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00422-0
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1992. – 608 с.
618206
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
618207
   Історія України : методичні поради, хронологія, довідкові матеріали до іпиту та тестування. – Київ : Київський університет, 1993. – 88 с. – (Б-чка Українського громадського науково-методичного бюлетеня "Репетитор")
618208
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
618209
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 2. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00425-5
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1993. – 640 с.
618210
  Кульчицький С.В. Історія України : Пробн. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю. Курносов, М. Коваль. – Київ : Освіта. – ISBN 5330028957
Ч. 1. – 1993. – 255 с.
618211
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / H. Полонська-Василенко. – 2. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00426-3
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1993. – 606 с.
618212
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
618213
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
618214
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
618215
  Король В.Ю. Історія України / В. Король. – Київ : FEMINA, 1995. – 264 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7454-1
618216
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІ квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 152с.
618217
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0240-7
Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця 18 століття. – 1995. – 448 с.
618218
  Терещенко Ю.І. Історія України : У 2-х кн. / Ю.І. Терещенко, В.М. Курило. – Київ : Сільгоспосвіта. – ISBN 5-7987-0567-1
Кн. 1 : Від найдавніших часів до 1917 р. – 1995. – 424 с.
618219
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01336-1,5-319-01362-0
Т. 1. – 1995. – 350 с.
618220
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / H. Полонська-Василенко. – 3. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00596-0
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1995. – 672 с.
618221
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00597-9; 5-325-00589-8
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1995. – 608 с.
618222
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Київ : Рідний край. – ISBN 5-7702-0774-4
[Вип. 1]. – 1996. – 436 с.
618223
   Історія України : хрестоматія : у 2 ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 1. – 1996. – 372 с.
618224
   Історія України : хрестоматія; у 2-х ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 2. – 1996. – 336 с.
618225
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01365-5,5-319-01362-0
Т. 2. – 1996. – 494с.
618226
  Бойко О.Д. Історія України : запитання і відповіді / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1997. – 319 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-008-6
618227
  Темірова Н.Р. Історія України : Основні відомости шкільного курсу: Дати, події, коментарі / Н.Р. Темірова. – Донецьк : БАО, 1997. – 80 с. – (Ключик). – ISBN 966-548-006-5
618228
   Історія України : навчальний посібник / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. [та ін.] Євтух; В.Ф. Верстюк [та ін.] ; [під заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 с. – Бібліогр.: с. 419-422. – ISBN 5-86248-127-3
618229
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0470-1
Ч. 2 : Від початку 19 ст. до лютого 1917 року. – 1997. – 480с.
618230
   Історія України : Маловідомі імена, поді , факти : [збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0597-Х
Вип. 2. – 1997. – 330 с.
618231
  Кульчицький С.В. Історія України : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288 с. – ISBN 966-04-0201-5
618232
  Баран В. Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. та ін Зайцев; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 487 с. – ISBN 966-603-045-4
618233
   Історія України : програма курсу для студ. природничих ф-тів ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 37 с.
618234
   Історія України : Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Київ, Донецк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 396с. – ISBN 966-7177-19-X
618235
  Вовк Ю.Й. Історія України : Підручник для учнів 7 класу / Ю.Й. Вовк, С.М. Мадзей, В.В. Смолей. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 162с. – ISBN 966-7461-27-0
618236
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти : [Збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 3. – 1998. – 214 с.
618237
  Король В.Ю. Історія України : Посібник для абітурієнтів / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – ISBN 966-580-048-5
618238
  Лановик Б. Історія України : навч. посіб. / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич. – 2-е вид., перероб. – Київ : Знання, 1999. – 574 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-60-2
618239
  Коляда І.А. Історія України : Пробний навч. посіб. / І.А. Коляда, В.С. Власов. – 4-е вид., доп. і перероб. – Київ : А.С.К., 1999. – 160с. – ISBN 966-539-061-9
618240
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 565 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-028-0
618241
  Гайдуков Л.Ф. Історія України : Посібн. для старшокл. та абітур. / Л.Ф. Гайдуков, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 1999. – 270, [2] с. – ISBN 966-06-0085-2
618242
  Коляда І.А. Історія України : Підручник для 6-7 кл. / І.А. Коляда, К.І. Крилач, С.П. Юренко. – Київ : Генеза, 1999. – 256с. – ISBN 966-504-176-2
618243
  Лихолат О.В. Історія України : Навч. посібник / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 212 с. – ISBN 966-7312-88-7
618244
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ : Абрис, 1999. – 288с. – ISBN 966-531-075-5
618245
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 1. – 1999. – 290 с.
618246
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 2. – 1999. – 292 с.
618247
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2000. – 469, [2] c. – Виходить з 1968 р.
618248
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1996 рік. – Київ, 2000. – 310с.
618249
  Чайковський А.С. Історія України : Посібн. для старшокл.та абітурієн. / А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 304 с. – ISBN 966-539-173-9
618250
  Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2000. – 574с. – ("Вища освіта ХХI століття"). – ISBN 966-620-007-4
618251
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1998 рік. – 2000
618252
  Бойко О.Д. Історія України : посібн. / О.Д. Бойко. – 2-е , доповн. – Київ : Академія, 2001. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-Х
618253
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 698с. – ISBN 966-7767-08-6


  На основі кращих здобутків історіографії по-дається стислий огляд історії України з найдавні-ших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання оригінально поєднується з доступним викладенням матеріалу.
618254
   Історія України : Документи. Матеріали; посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
618255
   Історія України : Навчальний посібник до семінарських занять для студ. природничих фак-тів. – Київ, 2001. – 79с. – Шифр дубл.


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
618256
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2001. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-114-7
618257
  Мицик Ю.А. Історія України : [у 3 ч.] : посібник для вступників до ВНЗ / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-118-1
Ч. 1 : З найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Мицик Ю.А., Власов В.С. – 2001. – 203, [3] с. – Бібліогр.: с. 204
618258
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
618259
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
618260
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
618261
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
618262
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
618263
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
618264
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1999 рік. – 2001
618265
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-ге вид., доповнене. – Київ : Академия, 2002. – 656 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-122-8
618266
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов; За ред. Ю.А. Мицика. – Київ : Генеза, 2002. – 256с. – ISBN 966-504-285-8
618267
   Історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520с. – ISBN 966-603-298-8


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
618268
  Світлична Валентина Василівна Історія України : Навч. посібник для студ неістор. спец. вищих звкладів освіти / Світлична Валентина Василівна; За ред Алексєєва Ю.М. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 986-7827-12-7
618269
   Історія України : Документи. Матеріали. Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-125-2
618270
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-126-0


  Висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Значну увагу преділено розвитку науки і техніки. Для студентів технічних вузів
618271
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 348 с. – ISBN 966-7767-58-2
618272
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 669 с. – ISBN 966-7767-72-8
618273
  Мирончук В.Д. Історія України : Навчальний посібник / В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін; МАУП. – 2-ге вид., виправл. – Київ : МАУП, 2002. – 328с. – ISBN 966-608-169-5
618274
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-221-9
Т.2 : Від середини 17 століття до 1923 року. – 2002. – 608с.
618275
  Лях Р.Д. Історія України : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 4-е вид.виправ. – Київ : Генеза, 2003. – 192с,. – ISBN 966-504-251-3
618276
  Гусєв В.І. Історія України : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвіт. навч. закл. / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький; за ред. С.В. Кульчицького. – Київ : Вища школа, 2003. – 431 с. – ISBN 966-642-082-1
618277
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 733с. – ISBN 966-311-001-5
618278
  Мицик Ю.А. Історія України : [у 3 ч.] : посібник для вступників до ВНЗ / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-199-8
Ч. 3 : З 1914 р. до наших днів / Мицик Ю.А., Бажан О.Г. – 2003. – 227, [3] с.
618279
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для стуентів ВНЗ / В.В. Світлична ; за ред. Алексєєва Ю.М. – 3-тє вид. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
618280
   Історія України : Навчальний посібник для дистанційного навчання / В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І. Лисова, А.А. Лукашенко; В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І.Лисова, А.А.Лукашенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 263 с. – ISBN 966-7979-55-5
618281
  Мицик Ю.А. Історія України : з кінця 18 ст. до 1914 р. : [ у 3-х частинах ] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Ю.А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-260-9
Ч. 2. – 2004. – 130 с.
618282
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
618283
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доповн. – Київ : Академвидав, 2005. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
618284
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник / В.В. Світлична; За ред. Ю.М. Алексєєва. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2005. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
618285
  Мицик Ю.А. Історія України : Навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 576с. – ISBN 966-518-332-Х
618286
   Історія України : Хрестоматія: Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навч. закладів. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 2005. – 415с. – ISBN 966-642-095-3
618287
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік. – Київ : Авокадо, 2005. – 616с. – ISBN 966-8709-04-7
618288
  Алексєєв Ю.М. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.М. Алексєєв. – Київ : КСУ, 2005. – 338с. – ISBN 966-7486-01-7
618289
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична ; за ред. Ю.М. Алексєєва. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
618290
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2004 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 612с. – ISBN 966-381-017-3
618291
  Кормич Л.І. Історія України : підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 413 с. – ISBN 966-8533-33-X
618292
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., виправлене, доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
618293
   Історія України : навч.-метод. посібник для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. та ін. Гусєв; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-043-0
618294
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 598с. – ISBN 966-311-027-9
618295
  Чуткий А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Чуткий ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 345, [2] с. – Бібліогр.: с. 340-346. – ISBN 966-608-548-8


  У пр. № 1727303 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою від автора (колишнього Вашого студента). Підпис
618296
  Маркова С.В. Історія України : навч.-метод. посібник / С.В. Маркова, В.О. Парандій ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 262, [2] с., [17] арк. іл. : портр., табл., іл., карти. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 213-220. – ISBN 966-608-706-5
618297
  Магочій П.-Р. Історія України = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
618298
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2005 рік. – Київ : Арістей, 2007. – 560с. – ISBN 966-381-017-3
618299
  Крип"якевич І. Історія України : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Іван Крип"якевич, Мирон Дольницький ; зредагував, доп. і додав прим. П. Ісаїв. – Нове вид. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 2007. – 256 с.
618300
  Воронянський О.В. Історія України : навч. посібник / О.В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с. – ISBN 5-7763-0869-0
618301
  Козлітін В.Д. Історія України : Плани лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання для самостійної роботи / Козлітін В.Д ; Мін-во освіти і науки України. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 114с.
618302
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 17 (513). – 2007. – 24 с.
618303
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2008. – 526, [1] с. : іл., карти. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
618304
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – 4-те вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-311-067-7
618305
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-346-383-4
618306
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2006 рік / Мін-во культури і туризму України; Держ. іст. бібліотека України; [упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2008. – 716с. – ISBN 966-361-017-3
618307
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
618308
  Мицик Ю.А. Історія України : навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 591 с. – ISBN 948-966-518-464-5
618309
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
618310
   Історія України : підручник / Гусєв В.І., Казьмирчук Г.Д., Капелюшний В.П., Казьмирчук М.Г., Черевичний Г.С. – Київ : Київський університет, 2008. – 464 с. – ISBN 966-594-957-8
618311
  Губарев В.К. Історія України : універсальний ілюстрований довідник / [ Губарев В.К. ; переклад з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с., [ 14 ] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-204-4
618312
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – 2-е доопрац. та доповн. – Київ : Наукова думка, 2008. – 816 с. – ISBN 978-966-00-0787-1
618313
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
618314
  Мельник А.І. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
618315
   Історія України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; за ред. Г.Д. Казьмирчука ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 695 с. – ISBN 978-966-439-239-3
618316
  Литвин В.М. Історія України : підручник / Володимир Литвин ; [відп. ред.: В.А. Смолій]. – 3-тє доопрац. та допов. вид. – Київ : Наукова думка, 2009. – 820, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 791-813. – Бібліогр.: с. 748-790. – ISBN 978-966-00-0873-2
618317
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2009. – 526, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
618318
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2010. – 526, [2] с. : іл., табл. – Покажчик: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
618319
  Гісем О.В. Історія України : [комплексний] довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2010. – 480 с. : іл. – Вид. з дефектом: відсутні с. 363-380. – ISBN 978-966-672-691-2
618320
  Юрій М.Ф. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 247-249. – ISBN 966-7982-34-3
618321
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойко. – 3-є вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
618322
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3
618323
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2011. – 383 с., іл. – Бібліогр.: с. 364-368. – ISBN 966-95596-2-6
618324
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2009 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 644 с. – ISBN 978-966-2622-04-1
618325
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2008 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 768 с. – ISBN 978-966-2622-01-0
618326
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-659-0
618327
   Історія України : проблемні лекції для студентів неіст. спец. ВНЗ / [О.М. Бут та ін.] ; за ред. д. і. н., проф. М.І. Бушина, д. і. н., проф. О.І. Гуржія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 522, [2] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-402-125-5
618328
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
618329
  Бойко О.Д. Історія України : підручник [для вищ. навч. закл.] / О.Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 702, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. с. 700-702 та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-042-4
618330
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
618331
   Історія України : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
618332
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
618333
   Історія України : навч.-метод. посібник (для студентів неспец. ф-тів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики ; [уклад.: А.П. Коцур, Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 118, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 3 та в тексті. – ISBN 966-8653-55-6
618334
   Історія України. – Київ
січень (№ 1). – 2013. – 24 с.
618335
   Історія України. – Київ
січень (№ 2). – 2013. – 24 с.
618336
   Історія України. – Київ
лютий (№ 3). – 2013. – 24 с.
618337
   Історія України. – Київ, 1996-
лютий (№ 4). – 2013. – 22 с.
618338
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 5). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 3 (27)
618339
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 6). – 2013. – 22 с.
618340
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 7). – 2013. – 22 с.
618341
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 8). – 2013. – 22 с.
618342
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 9). – 2013. – 22 с.
618343
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 10). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Правознавство та інші суспільні дисциплини" (№ 5 (81))
618344
   Історія України. – Київ, 1996-
червень (№ 11). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 6 (30)
618345
   Історія України. – Київ, 1996-
жовтень (№ 20). – 2013. – 22 с.
618346
   Історія України. – Київ, 1996-
листопад (№ 21). – 2013. – 22 с.
618347
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
618348
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
618349
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
618350
   Історія України. – Київ, 1996-
січень (№ 1). – 2014. – 22 с.
618351
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
618352
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Історія ранього християнства", № 2, - 20 с.
618353
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2014. – 30 с.
618354
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2014. – 30 с.
618355
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
618356
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 20 с.
618357
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
618358
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 20 с.
618359
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 40 с.
618360
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
618361
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
618362
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
серпень (№ 15). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
618363
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
618364
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2014. – 24 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 24 с.
618365
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 18 с.
618366
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 40 с.
618367
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2015. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 363-374 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга" ) ( Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-955-962-6
618368
   Історія України : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
618369
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2015. – 701, [2] с. – Виходить з 1968 р. - Імен. покажч.: с. 598-671. - Геогр. покажч.: с. 672-701
618370
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 1, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
618371
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1551-7
Т. 1 : Доісторичний та ранньоісторичний періоди - середньовіччя - ранній новий час. – 2015. – 542, [2] с. – Розгорутий тит. арк.- Імен. покажчик: с. 530-540. – Бібліогр.: с. 503-529
618372
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1528-9
Т. 2 : Новий час : кінець XVIII - початок XX ст. – 2015. – 525, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 511-523. – Бібліогр.: с. 487-510
618373
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 2, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
618374
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 20 с.
618375
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 6, березень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
618376
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 7, квітень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 32 с.
618377
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 16 с.
618378
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 9, травень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 16 с.
618379
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 10, травень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
618380
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
618381
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 16 с.
618382
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
618383
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 16, серпень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
618384
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
618385
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 21, листопад. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
618386
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 22, листопад. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 14 с.
618387
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 23, грудень. – 2015. – 31 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 16 с.
618388
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 24, грудень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 16 с.
618389
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культури України ; Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип.: А. Скорохватова]. – Київ : [б. в.], 2016. – 650, [2] c. – Виходить з 1968 р. - Покажчики: с. 563-640. – Бібліогр.: с. 641-650
618390
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – Київ : Академія, 2016. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-497-0
618391
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1513-5
Т. 3, кн. 1 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 645, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 635-644. – Бібліогр.: с. 609-634
618392
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1550-0
Т. 3, кн. 2 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 494, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 488-493. – Бібліогр.: с. 483-487
618393
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2015 р. : виходить з 1968 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред.: А. Скорохватова. З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2017. – 649, [3] с. – Покажчики: с. 560-649. - Виходить з 1968 р.
618394
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2016 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2017. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 555-639. - Виходить з 1968 р. – ISBN 978-966-2622-29-4
618395
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 7-е вид., стер. – Київ : Академія, 2018. – 717, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - На обкл.: Назв. част. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-497-0
618396
  Мельник А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 85, [2] с. – Бібліогр.: с. 84-86 та в кінці частин. – ISBN 978-966-364-630-5
618397
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
618398
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, 16 с.
618399
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 24 с.
618400
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2018. – 34 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, 8 с.
618401
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
618402
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
618403
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 12 с.
618404
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, 16 с.
618405
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 9). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 20 с.
618406
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 20 с.
618407
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2018. – 50 с. – Має додаток "Тестові завдання фінального етапу 3 Всеукраїнської олімпіади "Іспанія та латиноамеріканський світ", - С. 21-22
618408
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 12). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 12 с.
618409
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
618410
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
618411
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
618412
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
618413
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 20 с.
618414
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2018. – 20 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
618415
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 10, - 20 с.
618416
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 16 с.
618417
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
618418
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 22). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 16 с.
618419
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
618420
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
618421
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 9-те вид., допов. – Київ : Каравела, 2019. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-386 та в кінці розд. – ISBN 978-966-9559-62-6
618422
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 12 с.
618423
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 16 с.
618424
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2019. – 42 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 16 с.
618425
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, - 12 с.
618426
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
618427
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 12 с.
618428
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
618429
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
618430
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 9). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 16 с.
618431
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
618432
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 16 с.
618433
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 12). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 12 с.
618434
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
618435
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
618436
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2019. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 16 с.
618437
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2019. – 28 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
618438
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 16 с.
618439
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2019. – 24 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
618440
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19). – 2019. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 10, - 12 с.
618441
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
618442
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 12 с.
618443
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 22). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 12 с.
618444
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
618445
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
618446
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1) : Замки України. – 2020. – 76 с.
618447
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2), спецвипуск : Права жінок. – 2020. – 76 с.
618448
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 3) : Подорож часом. – 2020. – 76 с.
618449
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 4) : Історія ЗНО. – 2020. – 76 с.
618450
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 5) : Світові війни. – 2020. – 76 с.
618451
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 6) : Світові війни. – 2020. – 76 с.
618452
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – 2020. – 110 с.
618453
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Демократія. – 2020. – 110 с.
618454
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12) : Київська Русь. – 2020. – 110 с.
618455
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Дослідження на уроках. – 2021. – 110 с.
618456
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Проблеми навчання. – 2021. – 110 с.
618457
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Історія мистецтва. – 2021. – 110 с.
618458
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків. – 2021. – 110 с.
618459
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
618460
  Мордвінцев В. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навчальний посібник / В. Мордвінцев. – Київ, 2001. – 400с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-058-9


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
618461
  Турченко Ф.Г. Історія України (кінець XVIII- початок XX століття). : Підручн.для 9 кл. серед. шк. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 424 с. – ISBN 966-7362-38-8, 966-504-217-3
618462
  Уривалкін О.М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІст.) : Навчальний посібник / О.М. Уривалкін. – Київ : Кондор, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-28-0
618463
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підруч. для 9 класу серед. шк. / В.Г. Сарбей. – 2, випр.та доп. – Київ : Генеза, 1996. – 248 с. – ISBN 966-504-015-4
618464
  Греченко В.А. Історія України : модульний курс : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
618465
  Швидько Г.К. Історія України 16 - 18 століття : Підручник для 8 кл. середніх загальноосвіт. навч. закладів / Г.К. Швидько. – 2-ге вид. ,перероб. та доп. – Київ : Генеза, 2003. – 304с. – ISBN 966-504-350-1
618466
  Турченко Г.Ф. Історія України 1861-1917 рр. : Практикум для студентів ІІ курсу історичного ф-ту ЗДУ / Г.Ф. Турченко; Мін-во освіти і науки України. Запорізький державний ун-тет. Історичний факультет. Кафедра історії України. – Запоріжжя, 2000. – 98с. – ISBN 966-7037-45-2
618467
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-5-6; 966-95991-7-2
Т.2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 2002. – 352с.
618468
  Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 / Д. Дорошенко. – Ужгород
1. – 1932. – 437с.
618469
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 231-234. – Бібліогр.: л. 192-230
618470
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
618471
  Лозовий А. Історія України XIX - початку XX ст. у працях вчених Київського університету сер. 50-х - сер. 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-26


  У статті подається огляд історичних праць вчених Київського університету: А. К. Буцика, С. Євсеєнко, О. Крижанівського, А. Кришина, П. Кудлая, Ф. Лося, Л. Мельника, В. Спицького.
618472
  Чирков О. Історія України XV - XVIII століть у вільній енциклопедії - Вікіпедія українською мовою // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 48-54
618473
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
618474
  Швидько Г.К. Історія України XVI—XVIII століття : Підручник для 8 кл. середньо шк. / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-041-3
618475
   Історія України XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко; За ред.П.П. Панченка. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 160с. – ISBN 966-521-130-7
618476
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1939. – с.
618477
   Історія України в документах і матеріалах. – Київ
3. – 1941. – 291с.
618478
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
618479
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
618480
  Галецька Я.С. Історія України в дослідженнях польського фольклориста, етнографа і археолога Зоріана Доленга-Ходаковського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 15-17
618481
  Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів : З поpтpетом автоpа на спомин 100-лїтних єго наpодин / Микола Костомарів ; Переложив Олександер Барвінський; Накладом Книгарні Наукового Товариства ім Шевченка у Львові. – 2-е вид., ілюстр. – У Львові (Львів) : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1918. – [2], 493, [2] с. : іл., поpтp.


  Розд. кн.: Князь Володимиp Сьвятий; Київський князь Яpослав Володимиpович; Пpеподобний Теодозий Печеpський; Князь Володимиp II Мономах; Князь Андpій Боголюбський; Князь Мстислав Удатний; Князь Данило Романович Галицький; Князь Константин Константинович ...
618482
  Федорук Я. Історія України в життєписах князів і гетьманів : Посібник для учнів / Я. Федорук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7437-44-2
618483
  Король В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – C. 1-10
618484
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
618485
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
618486
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
618487
  Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях : посібник / Олександр Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-8379-36-9
618488
  Світленко С. Історія України в історіософії В.Б. Антоновича: історіографічна традиція та сучасні рефлексії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 433-447. – ISBN 978-966-981-084-7
618489
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
618490
  Світленко С. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 410-432. – ISBN 978-966-981-084-7
618491
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях / Григор"єв-Наш; уложив Григорєв Наш. – Київ : Вид. Т-во "Криниця" ; [Дpук. Київ. Союзу Установ Дpіб. Кpедіту], 1918. – 174, II с.
618492
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для серед. та старшого шк. віку / Григор"єв-Наш ; худож. Василь Лопата. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01294-0
618493
  Вітолін Олександр Історія України в науковій спадщині євразійців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 270-273
618494
  Михайлик А.О. Історія України в нумізматиці (спроба реконструкції на основі приватної колекції) / А.О. Михайлик, О.С. Чайка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 73-88
618495
  Кузенко П.Я. Історія України в образотворчому мистецтві Прикарпаття другої пооловини ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 135-142
618496
   Історія України в особах : XIX - XX ст. – Київ : Україна, 1995. – 479 с. – ISBN 5-319-00882-1
618497
  Замлинський В. Історія України в особах IX-XVIII ст. / [В. Замлинський (керівник) та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
618498
   Історія України в особах XIX століття / [В.С. Шандра (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 367, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-429-5


  Зміст: Модерна доба української історії / В. Шандра ; Дмитро Трощинський / О. Ковалевська ; Віктор Кочубей / О. Ковалевська ; Василь Каразин / С. Злупко ; Микола Рєпнін / В. Шандра ; Тадеуш Чацький / О. Карліна ; Євгеній (Болховітінов) / Т. Ананьєва ; ...
618499
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
618500
   Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [Русина О.В. та ін.]. – Київ : Україна, 2012. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-412-7
618501
  Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / Ірина Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – 92, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-838-3
618502
   Історія України в особах: Козаччина / [Горобець В.М. та ін.]. – Київ : Україна, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-420-2
618503
   Історія України в особах: литовсько-польська доба. – Київ : Україна, 1997. – 272с. – ISBN 966-524-022-6
618504
  Крещенко Л.М. Історія України в структурі рубрикатора НБУВ: період новітньої історії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 624-627
618505
  Шевченко Т. Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 202-215. – ISSN 2413-7065
618506
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
618507
  Гуляк А. Історія України в художньому світі І. Нечуя-Левицького (на матеріалі історичної прози письменника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблеми художньої реалізації історії України крізь виміри історичної прози І.С. Нечуя-Левицького. Laying bare the problem of artistic depiction of the Ukraine history throughout Nechyi-Levitsky"s historical prose.
618508
   Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів і матеріалів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [за заг. ред. А.П. Коцура, H.В. Терес ; упоряд.: Автушенко І.Б. та ін.]. – Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – Бібліогр. наприкінці розд. і у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2147-07-0
618509
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
618510
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ ; Одеська нац. юрид. академія. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 473-474. – ISBN 966-633-259-0
618511
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
618512
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
618513
  Лотоцький А. Історія України для дітей / А. Лотоцький. – Київ : Просвіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-7707-2094-8
618514
  Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посібник / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-732-0
618515
  Гісем О.В. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. : Білети та відповіді: 9 клас / О.В. Гісем; Київ.міжрег.ін-тут вдосконал. вчителів ім.Б.Гринченка; О.В.Гісем, А.Л.Ольбушевський, В.М.Щербина. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 96 с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-074-2
618516
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навчальний посібник / П.С. Гончарук. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-364-770-8
618517
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
618518
  Семененко В.І. Історія України з прадавніх часів до сьогодення : навчальний посібник / В.І. Семененко, Л.О. Радченко; за ред. М.І. Бондаренка. – 2-ге вид., виправлене та доп. – Харків : Торсінг, 2000. – 495 с. – Бібліогр.: с.475-494. – ISBN 966-7661-09-1
618519
  Турченко Ф.Г. Історія України кінець XVIII - початок ХХ століття : Підручн. для 9 кл. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2000. – 424 с. – ISBN 966-504-217-3
618520
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
618521
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
618522
  Яковенко Наталія Історія України не є часом втрачених можливостей // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 3-14
618523
  Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті / Ігор Гирич ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-193-019-2
618524
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : (Продовження. Поч. див.в №№2-4 журналу за 2011 р.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 39-44
618525
  Свідерська В. Історія України та всесвітня історія (XX ст.) : 11 класс. Відпов. на екзамен. білети / В. Свідерська, Н. Свідерська, Ю. Свідерський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 160 с. – ISBN 966-562-195-5
618526
   Історія України та Всесвітня історія XX століття : Білети та відповіді: 11кл. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 160 с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-079-3
618527
  Стрижак В.М. Історія України та всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
618528
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу : пер. з рос. / О.Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
618529
  Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
618530
  Кармазін А. Історія України у віддзеркаленні творчості Михайла Вериківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Досліджено ключове значення національно-історичної образності у спадщині Михайла Вериківського. Розглянуто різні позиції стосовно національно-історичної тематики в суспільстві та культурі від 40-х років ХХ століття до сучасності. Проаналізовано вплив ...
618531
  Зашкільняк Л.О. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 42-46. – ISSN 1996-5931


  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були ...
618532
  Овчаренко Е. Історія України у поштових марках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
618533
  Власенко С.І. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія / С.І. Власенко, О.Є. Лисенко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 204-215. – ISSN 0320-9466
618534
  Деревінський В. Історія України як складник національної безпеки України // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 177-183. – ISBN 978-966-428-398-1
618535
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1991. – 226 с.
618536
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
618537
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
618538
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ, 1994. – 256с.
618539
  Коляда І. Історія України. : 10 кл.: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посіб. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 128с. – ISBN 966-539-047-3
618540
   Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик : 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Вощевська Н.Г, Литвин О.В., Приліпко Т.А. та ін. ; ред.: Скорохватова А.В., Мусіна З.Х. ; наук. ред., вступ. слово: Боряк Г.В. ; відп. за вип. Скорохватова А.В.]. – Київ : Вініченко, 2018. – 639, [1] с. – Імен. покажч.: с. 555-612. - Геогр. покажч.: с. 613-626. – Бібліогр.: с. 627-636. – ISBN 978-966-2622-32-4
618541
   Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик : [док. масив джерел з історії України за 2018 р., а також бібліогр. опис кн., публ. за 2016-2017 рр.] / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2019. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 493-562. – Бібліогр.: с. 563-573. – ISBN 978-966-2622-37-9


  Національна історична бібліотека України, 1939
618542
  Смолій В.А. Історія України. 7 клас. Давні часи та середньовіччя : Пробн. підручн. для 7 кл. / В.А. Смолій , В.С. Степанков. – Київ : Освіта, 2000. – 270 с. – ISBN 966-04-0421-2
618543
  Власов В. Історія України. 8 клас : Зошит-конспект тем:Пробний навч.посібник / В. Власов, І. Коляда. – 4-е, доповн. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 176 с. – ISBN 966-539-011-2
618544
  Червінський В.І. Історія України. Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-524-436-3


  Книга вміщує документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових доку-ментів, генеалогічних таблиць ...
618545
  Реєнт О.П. Історія України. Кінець 18 - початок 20 століття : Навч. посібник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександ Реєнт, Ольга Малій. – Київ : Генеза, 2003. – 224с. – ISBN 966-504-271-8
618546
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-1827-3
Вип. 12. – 2001
618547
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 13. – 2001
618548
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 29. – 2005
618549
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 31. – 2005
618550
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання 10-11 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-338-3
618551
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5(29)). – ISBN 966-333-321-9
618552
   Історія України. Програма спецкурсу "Історія козацького війська". – Київ, 1993. – 16 с.
618553
   Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник абітурієнту / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська, Є.М. Луняк та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-8226-60-1
618554
  Романцов В.О. Історія України. Україна в 20ті - на початку 90-х років XX століття : короткий демографічний огляд : конспект лекції / В.О. Романцов ; МО України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти ; Киів. технол. ін-т легкої промисловості. – Київ : НМК ВО, 1992. – 30 с.
618555
  Лях Р.Д. Історія України.З найдавніших часів до XV століття. : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 2-ге вид.виправ.і доп. – Київ : Генеза, 2000. – 320с. – ISBN 966-504-037-5
618556
  Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : Навчальний посібник / Н.К. Черкашина; МОНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2005. – 384с. – ISBN 966-8556-79-8
618557
  Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період : Підручник для студ. іст. ф-тів вузів / І.К. Рибалка. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 607 с.
618558
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – Київ, 1991. – 20с.
618559
  Макарчук В.С. Історія України: зовнішнє тестування (на допомогу абітурієнтові) / В.С. Макарчук, І.Я. Вдовичин, І.Я. Терлюк. – Київ : Атіка, 2008. – 196с. – ISBN 978-966-326-299-4
618560
  Савченко Н.М. Історія України: модульний курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Савченко, М.К. Подольський ; МОНУ. – Київ : Фірма "ІНКОС"; Центр навчальної літератури, 2006. – 543 с. – ISBN 966-364-351-3
618561
   Історія України: навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти : проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуман. дисциплін. – Київ : Генеза, 1997. – 46 с.
618562
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд України : [факти, міфи, коментарі] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Школа, 2008. – 601, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 588-599. – ISBN 966-8182-62-6
618563
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд. : Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Харків : Видавничий дім ШКОЛА, 2007. – 589, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як укладачі. – Бібліогр.: с. 577-587. – ISBN 966-8182-62-6
618564
  Єкельчик С. Історія України: становлення модерної нації = Ukraine. Birth of a modern nation / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. А. Цимбал ; за ред. М. Климчука]. – Київ : Laurus, 2011. – 374, [2] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. - Назва обкл.: Історія України. Народження модерної нації. - Покажч.: с. 355-371. – Бібліогр. в прим.: с. 319-353. – ISBN 978-966-2449-18-1
618565
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
618566
   Історія України: хронологія основних подій. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.
618567
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
618568
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
618569
  Корнейчик І.І. Історія українскої бібліографії : Дожовтневий період / І.І. Корнейчик. – Харків : Книжкова палата України, 1971. – 374 с.
618570
  Адамська І. Історія українських земель ІХ-ХІV століть на сторінках "Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто видавничу діяльність Історичного товариства Нестора-літописця та проаналізовано погляди його членів на історію українських земель часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. The article depicts the Nestor Chronicler ...
618571
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
618572
  Подобєд О. Історія українських міст. Житомир // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 24-27
618573
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
618574
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
618575
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтневий період. – 1987. – 446, [2] с.
618576
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянський період. – 1987. – 477, [3] с.
618577
  Комарницька Т.К. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень : (матеріали до курсу "Теорія та практика художнього перекладу") / Т.К. Комарницька, І.П. Бондаренко, С.М. Семенко ; [заг. ред. Т.К. Комарницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 527, [1] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. яп. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-463-7
618578
   Історія українського війська = History of the Ukrainian armed forces. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Іван Тиктор, 1953. – С. 294-832, IV, [12] с. : іл. – З цього другого вид. 1990р. перевид. у малому форматы лише третю ы четверту частини, а саме: "Збройні сили сучасної доби" за роки 1914-1953. – Бібліогр.: с. 822-832. – (Клюб приятелів української книжки = Ukrainian book club)
618579
   Історія українського війська : (від княжих часів до 20-х років 20 ст.). – Репринтне відтворення 4-го вид. – Львів : Світ, 1992. – 702с. – Вих. дан. ориг.: Львів: Друк Івана Тиктра, 1936. Вінніпег, 1953. – ISBN 5-7773-0148-7
618580
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 1, ч.1-2. – 1993. – 288с. : з 383 іл. – Передрук з виданння Івана Тиктора, Львів 1936
618581
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 2, ч.3. – 1993. – с.289-568 : з 383 іл. – Передрук з видання Івана Тиктора, Львів 1936
618582
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-634-8
Том 1. – 1994. – 384с.
618583
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464 с.
618584
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
618585
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
618586
  Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 6 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-39-0
618587
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
618588
  Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 134-140


  У статті розглядається історія одного з українських жіночих журналів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізуються концепти "чоловік" і ""жінка"" на матеріалах журналу ""Селянка України" (1924-1941). Ukrainian female magazine in ...
618589
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
618590
  Масакі У. Історія українського і кримського національного руху в працях японських дослідників / Умебаясі Масакі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам вивчення українського та кримського національного руху в японській історіографічній традиції, зокрема, репрезентативності цієї теми в працях японських дослідників. У статті, насамперед, робиться спроба критичного огляду ...
618591
  Руденко Н.В. Історія українського іконопису X-XVIIІ століть : курс лекцій / [Руденко Наталія Василівна] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т іст. освіти, Каф. джерелознавства та спец. іст. дисциплін. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2018. – 270, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-931-172-6
618592
  Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок XXI століття) / В.О. Кіктенко ; [відп. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 388 с. : іл. – Резюме англ., кит. - Імен. покажч.: с. 373-387. – Бібліогр.: с. 263-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8768-6
618593
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
618594
   Історія українського кіно : у 5 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-8074-8
Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк, А. Дорошенко та ін.]. – 2016. – 443, [3] с., XVL, A-I арк. кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 418-418. - Покажч. фільмів: с. 432-443. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712153 напис:З подякою за повернення до дисципліни думки. Підпис
618595
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
618596
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
618597
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
618598
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
618599
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
618600
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
618601
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
618602
  Кресіна І. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над Основним Законом : [рец.] / І. Кресіна, Т. Подорожна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 404-406. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
618603
  Колодій І.М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд / І.М. Колодій, О.П. Колодій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
618604
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
618605
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
618606
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
618607
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
618608
   Історія українського мистецтва. – Київ
1. – 1966. – 455с.
618609
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 471 с.
618610
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.3. – 1968. – 439с.
618611
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.6. – 1968. – 451с.
618612
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 1. – 1969. – 363 с.
618613
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 2. – 1970. – 435 с.
618614
   Історія українського мистецтва 1917-1941 років. – Київ : Жовтень
Т. 5. – 1967. – 479 с.
618615
  Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови: Навч. посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231с. – ISBN 5-11-0011860-Х
618616
  Ніка О.І. Історія українського мовознавства : [посібник] / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2017. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-113, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-37-1
618617
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
618618
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу : дієслово / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 701, [2] с. – Покажч. укр. слів: с. 654-695. – Бібліогр.: с. 640-652. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1477-0
618619
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
618620
  Григоріїв Н.Я. [Наш] Історія українського народу : підpучник для вищих початкових шкіл та пеpших класів гімназій / написав Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Час, 1919. – 340 с.


  В кн. також поет. твоpи Т.Г. Шевченка, М.С. Кононенка, Г. Чупpинки, Л.М. Стаpицької-Чеpняхівської, П.О. Куліша, М.Ф. Чеpнявського, І.С. Мазепи, С. Олександpіва, укp. наp. пісні, думи. - Пеp. з давньоpус. В.Г. Щуpата, В. Лиманського [В.С. Мова]. - Hа ...
618621
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко ; під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с.


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
618622
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
618623
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
618624
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу / Н.Я. Григоріїв; Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Богдана, 1993. – 248 с.
618625
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
618626
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
618627
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
618628
  . Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
[Т. III (продовження)] : Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-VI скликань. – 2010. – 816 с. : фотоіл.
618629
   Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
[Т. 1 - 3]. – 2010. – 636 с. : іл.
618630
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 249л. + Додаток: л.250-580. – Бібліогр.: л.194-249
618631
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. + Додаток А. Матеріали до бібліографії. – Бібліогр.: 14 назв
618632
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
618633
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.


  На тит. ст. призвище: Грунский
618634
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
618635
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
618636
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
618637
   Історія українського права : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
618638
  Захарченко П. Історія українського права : навч. посібник / Петро Захарченко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Освіта України, 2019. – 430, [2] с. – Бібліогр.: с. 417-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-31-0
618639
  Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк; МВС України ; Львівськ. ін-т внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – 156c. – ISBN 5-87332-157-4
618640
  Мірошниченко М. Історія українського права у фокусі глобальних викликів сучасності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 158-172. – ISSN 1026-9932
618641
  Захарченко П. Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано підходи істориків права до категорії "історія українського права", пропонується її авторське визначення та періодизація в історичному вимірі. Наголошено на прикладах у відмінностях в еволюції, сутності та змісті українського права від ...
618642
  Москаленко А.А. Історія українського правопису / А.А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 61с.
618643
   Історія українського правопису XVI - XX століття : хрестоматія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 582 с. – ISBN 966-00-0261-0
618644
   Історія українського радянського кіно. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 245 с.
618645
  Дмитрушко В. Історія українського радянського парламентаризму в сучасній вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 124-132


  Розкривається питання висвітлення сучасною вітчизняною історіографією історії українського радянського парламентаризму. Ця проблема розглядається в загальномуісторичному контексті радянської епохи, спробах проаналізувати тогочасні реалії ...
618646
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
618647
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
618648
  Пилипчук Р.Я. Історія українського театру : (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. театрознавства та актор. майстерності. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 352, [4] с., [16] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0507-5
618649
  Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – Київ : Либідь, 1999. – 205с. – ISBN 966-06-0124-7
618650
  Тодоровська Є.М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 111-120
618651
   Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словника / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова редкол.), Н.М. Зубкова та ін. ; авт,-уклад.: Л.В. Гарбар]. – Київ : [б. в.], 2017. – 614, [2] с. – Покажчики: с. 562-612. – Бібліогр.: с. 536-561 та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8536-1
618652
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
618653
  Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
618654
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
618655
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
618656
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
618657
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 11. – 2005
618658
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 14. – 2006
618659
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
618660
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2000-
Вип. 27. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
618661
  Бойко Валентина Історія Української географії та картографії : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви
618662
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
618663
  Ющенко В. Історія української гривні / В. Ющенко, В. Панченко; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-16-9
618664
  Нагаєвський Ісидор Історія Української держави двадцятого століття = De historia Reipublicae Ukrainae in saeculo XX / Нагаєвський Ісидор; Укр. катол. унів. ім. свКлимента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1989. – 486с. – (Сер.: [Opera Universitatis catholicae Ucrainorum] ; Vol.68)
618665
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1994. – 413 с. – ISBN 5-333-01198-2
618666
  Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття / І. Нагаєвський. – . – Київ : Український письменник, 1993. – 413с. – ISBN 5-333-01198-2
618667
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
618668
  Шевчук В.П. Історія української державності : курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с. – ISBN 5-325-00860-9
618669
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ-XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності XII-XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
618670
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
618671
  Рубанка А.В. Історія української дипломатії 1917 - 1921 рр. очима молодих дослідників // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237-239
618672
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
618673
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
618674
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
618675
   Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.) : док. і матеріали / М-во закордон. справ України, Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; [редкол.: К.І. Грищенко (голова) та ін. ; упоряд.: Л.В. Андрієвська, Г.К. Волкотруб, М.В. Горбатюк та ін.]. – Київ : Видавництво гуманітарной літератури, 2010. – 590, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1572-03-3
618676
   Історія української дожовтневої журналістики. – Львов : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1983. – 512 с.
618677
   Історія української дожовтневої музики. – К., 1969. – 588с.
618678
  Стешенко І.М. Історія української драми : [Збіpка поезій] / І. Стешенко. – У Київі (Київ) : [Дpук. H.Т. Коpчак-Hовицького], 1908. – V, 309 с. – Окр. відб. з журн.: Україна
618679
  Рєзанов В. Історія української драми : (атореферат) / Вол. Рєзанов. – [Київ], 1923. – [10] с. – Окр. відбиток з: Записки соц.-екон. відділу ВУАН, т. 1, 1923 (с. 97-107)
618680
   Історія української еміграції. – К., 1992. – 92с.
618681
  Бовсунівська Т.В. Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – 343, [1] с. – Імен. покажч. : с. 322-341. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7825-40-Х
618682
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
618683
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : підручник / І.Л. Михайлин; МОУ ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків. – ISBN 966-95465-9-1
Кн. 1 : Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики. – 2000. – 279 c.
618684
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-те вид., допов. і поліпшене. – Харків : Право, 2004. – 320 c. – ISBN 966-7880-87-7


  Період становлення: від журналістики в Україні до украінської журналістики
618685
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
618686
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
618687
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
Кн. 1. – 2008. – 264 с.
618688
  Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
618689
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики XIX століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Михайлин; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8253-52-3
618690
  Тимошик М. Історія української журналістики і видавничої справи в Канаді // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 87-100. – ISBN 966-02-2347-1
618691
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
618692
  Волобуєва А.М. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-806-7
618693
  Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
618694
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 28-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглядаються можливості інноваційних технологій у бібліотеках України та зарубіжжя, зокрема оцифрування матеріалів (газет, журналів, бюлетенів, альманахів), пов"язаних з історією української журналістики ХІХ - початку ХХ ст. Використовується досвід ...
618695
  Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
618696
  Панібудласка А. Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
618697
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
618698
  Залізняк Л.Л. Історія української індоєвропеїстики // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490


  "Згадуються Грушевський М.С., Телегін Д.Я., Конча С.В. та інш."
618699
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
618700
   Історія української Конституції / [упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко] ; Українська правнича фундація. – Київ : Право, 1997. – 464 с. – ISBN 966-546-004-8
618701
  Томенко М.В. Історія української Конституції : навч. посібник / Микола Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 462, [2] с. – Імен. покажч.: с. 456-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-04-0778-7
618702
  Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 13 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Початок 1920-х років охарактеризувався масовим виїздом українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах, готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, ...
618703
  Марченко М.І. Історія української культури / М.І. Марченко. – Київ, 1961. – 286с.
618704
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
618705
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
618706
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
618707
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
618708
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
618709
   Історія української культури : збірник матеріалів і документів. – Київ : Вища школа, 2000. – 606 с. – ISBN 966-642-008-2
618710
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
618711
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848с.
618712
   Історія української культури. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 656с. – ISBN 966-06-0248-0
618713
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0541-5; 966-00-0057-Х (т.3)
Т. 3 : Українська культура другої половини 17 - 18 століть / Ред.тому: Смолій В.А. – 2003. – 1247с.
618714
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
618715
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
618716
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0806-9
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття /автори тому : Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Бондаренко Г.Б. та ін. ; редкол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В. [та ін.]. – 2008. – 1008 с. : іл.
618717
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618718
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
618719
  Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
618720
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618721
   Історія української культури : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
618722
   Історія української культури : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
618723
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
618724
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-893-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618725
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
618726
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
618727
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
618728
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618729
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618730
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
618731
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
618732
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5, кн. 3 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І.Є. та ін.] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2012. – 947, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 907-942
618733
  Греченко В.А. Історія української культури : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – 351, [1] с. – Слов.: с. 330-348. - Імен. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 322-329. – ISBN 978-966-2781-56-4
618734
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0098-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618735
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
618736
  Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
618737
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
618738
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
618739
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю. Павлова та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 285-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
618740
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
618741
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю.Павлова, Т.Ф. Мельничук, І.В. Грищенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 287-301. - Словник: с. 302-343. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0252-0
618742
  Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVIII століття : короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2783-02-5
618743
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
618744
  Сидорова О. Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888-1972) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 48-54. – ISSN 2076-1554
618745
  Власов Віталій Сергійович Історія української культури ХVI ст. : матеріали до уроків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-28
618746
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
618747
  Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький. – Київ, 1963. – 243 с.
618748
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
618749
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У ЛьвовіЛьвів : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Часть 1 : (I і II доба. Устна народна словесність). – 1920. – 375 с.
618750
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У Львіві : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : (Третя (народна) доба письменьства). – 1921. – 424 с. – Прим. № 1344206 деф., відсутні с. 417-424


  Авт. поет. творів, розвідок з мовознавства, історії укр. театру: І.П. Котляревський, П.П. Гулак-Артемовський, А.Л. Метлинський, М.С. Шашкевич, М.І. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголев, Л.І. Глібов, Ю.А. Федькович, К.Г. Климкович, В.М. ...
618751
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
618752
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
618753
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
618754
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
618755
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
618756
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
618757
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
618758
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
618759
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
618760
  Білецький Л. Історія української літератури / Др. Леонід Білецький. – Авгсбург : [б. в.]
Т. 1 : Народня поезія. – 1947. – 328 с.
618761
   Історія української літератури. – Київ
Т. 1. – 1950. – 536 с.
618762
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
618763
   Історія української літератури. – Київ : Академвидав
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1954. – 731 с.
618764
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1955. – 732 с.
618765
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
618766
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 2 : Радянська література. – 1956. – 667с.
618767
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ : Вид. АН УРСР
Т. 2 : Радянська література. – 1957. – 872 с.
618768
   Історія української літератури. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма та робочі плани для студ. гуманітарн.відділу загальнонаук. фак. вузів. – 1965. – 76с.
618769
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня література / В.П. Колосова [та ін.] ; відпов. ред. Л.Є. Махновець. – 1967. – 539, [1] с.
618770
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Література 40-60-х років XIXст. / Авт.: Бернштейн М.Д.. та ін. ; Відп. ред. Кирилюк Є.П. – 1968. – 513 с.
618771
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Література початку 20 ст. / Авт.: Грицюта М.С. та ін. ; Відп. ред. Колесник П.Й. – 1968. – 524 с.
618772
  Волинський П.К. Історія української літератури : давня література / П.К. Волинський. – Київ : Вища школа, 1969. – 432с.
618773
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 1 : Література 70-90-х років XIX ст. / авт. І.І. Басс, М.Д. Бернштейн, Г.Д, Вервес та ін. ; відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 435 с.
618774
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 2 : Література 70-90-х років 19 ст. / Засенко О.Є., Калениченко Н.Л., Каспрук А.А. та ін. ; Відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 462 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с. 443-449
618775
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / /Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. С.А. Крижанівський. – 1970. – 515 с.
618776
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945) / Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. Б.С. Буряк. – 1971. – 402 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с.392-400
618777
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 рр.) / Вакуленко Д.Т., Волинсткий К.П., Дончик В.Г. та ін.; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1971. – 574 с. – Бібліогр.: Покажчмк імен і назв: с. 561-572
618778
  Радзикевич В. Історія української літератури : Підручник для шкіл і курсів українознавства / В. Радзикевич. – Нью-Йорк : Шкільної Ради, 1987. – 159с.
618779
   Історія української літератури : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтнева література / М.П. Бондар, О.І. Гончар, М.С. Грицюта та ін. ; Відп. ред. М.Т. Яценко. – 1987. – 629с.
618780
   Історія української літератури : У 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянська література / Л.М. Новиченко, О.І. Дзеверін, В.Г. Дончик та ін. ; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1988. – 741с.
618781
   Історія української літератури : (перші десятиріччя XIX століття). – Київ : Либідь, 1992. – 511 с.
618782
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львов : Світ
Кн. 1. – 1992. – 671с.
618783
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580с.
618784
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; [упоряд. В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. Л.Ф. Дунаєвської]. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00016-0
Т. 1. – 1993. – 391 с.
618785
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00418-2
Т. 2. – 1993. – 264 с.
618786
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 3. – 1993. – 285 с.
618787
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
618788
  Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0025-1
Кн. 2. – 1994. – 558 с.
618789
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336 с.
618790
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
618791
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256 с.
618792
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; НАН України; Інститут літератури; Археографічна комісія Міжнар. асоц. україністів. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студіїї ; Том 1). – ISBN 5-8104-0052-3
Т. 6. – 1995. – 712 с.
618793
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
618794
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
618795
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
618796
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-246-4


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
618797
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618798
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
618799
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-421-5
Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 622, [2] с. – На авантит. назва 2-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 617-622
618800
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1358-2
Т. 2 : Давня література (друга пол. XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима. – 2014. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 815-837. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618801
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618802
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1527-2
Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – 2016. – 747, [3] с., [14] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 727-746. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618803
  Шарова Т.М. Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 277, [1] с. : табл. – Слов. термінів і понять: с. 259-272. – Бібліогр.: с. 273-277 та на початку ст. – ISBN 978-617-7346-65-3
618804
   Історія української літератури : навч. посібник : у 3 т. / за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-507-6
Т. 3 : Кінець XX - поч. XXI ст. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]. – 2017. – 543, [1] с. : портр. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 536-543. – Бібліогр. в кінці розд.
618805
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1731-3
Т.7, кн. 1 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Л. Мороз. – 2020. – 529, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
618806
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
618807
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
618808
  Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4


  У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
618809
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
618810
   Історія української літератури (кінець 19 - початок 20 століття) : Підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 1967. – 476с.
618811
   Історія української літератури (кінець XIX - початок XX століття) : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1978. – 391 с.
618812
   Історія української літератури (перша половина XIX століття) : підручник / С.І. Дігтяр, К.Г. Сидоренко, І.П. Скрипник, А.М. Халимончук; за ред. І.П. Скрипника. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1980. – 328 с.
618813
  Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
618814
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
618815
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
618816
   Історія української літератури 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
618817
   Історія української літератури 50-60-х років XIX століття : підручник / [Г.Ф. Семенюк, О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська та ін.] ; за наук. ред. проф. Г.Ф. Семенюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-946-0
618818
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
618819
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
618820
  Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / П.В. Білоус. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 373, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 360-365. – Бібліогр.: с. 366-373 та в кінці частин. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-396-6
618821
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
618822
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн. : підруч. для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред.: Гнідан О.Д. ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Кн. 1. – 2003. – 575 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
618823
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
618824
   Історія української літератури XIX століття : навчальний посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00675-4
Кн. 1 : Перші десятиріччя XIX ст. – 1995. – 368 с.
618825
   Історія української літератури XIX століття : [навчальний посібник]. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00674-6, 5-325-00676-2
Кн. 2 : 40-ві - 60-ті роки XIX ст. – 1996. – 383 с.
618826
   Історія української літератури XIX століття / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; за ред. М.Т. Яценка. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00269-4; 5-325-00674-6
Кн. 3 : 70 - 90-ті роки XIX ст. – 1997. – 431 с.
618827
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
618828
   Історія української літератури XIX століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
618829
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
Т. 1 / [Кузьменко В.І. та ін.]. – 2013. – 588, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці ст.
618830
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2 / [В.І. Кузьменко та ін.]. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
618831
  Дончик В.Г. Історія української літератури XX століття : у 2 кн. : навч. посіб. для студ.ВЗО / Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00430-1
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1993. – 784 с.
618832
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
618833
   Історія української літератури XX століття : у 2 кн. / ред. В.Г. Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00476-Х; 5-325-00571-5
Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві- 1950-ті роки. – 1994. – 368 с.
618834
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. : навч. посіб. / за ред.В.Г. Дончика. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00477-8
Кн. 2, ч. 2 : 1960 -1990-ті роки. – 1995. – 512 с.
618835
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0025-9; 966-06-0024-0
Кн. 1 : Перша половина 20 століття. – 1998. – 464 с.
618836
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0026-7; 966-06-0024-0
Кн. 2 : Друга половина 20 століття. – 1998. – 456 с.
618837
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
618838
   Історія української літератури другої половини XIX століття : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1979. – 462 с.
618839
  Вільна Я.В. Історія української літератури другої половини XIX століття : навч. посібник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ] / Я.В. Вільна, І.Г. Хворостяний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-917-0


  У змісті авт.: П. Куліш, М. Вовчок, А. Свидницький, Ю. Федькович, О. Стороженко, О. Кониський, Л. Глібов, С. Руданський, Г. Барвінок, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Б. Грінченко, О. Пчілка, Н. Кобринська,0 Є. Ярошинська, Я. Щоголів, І. Манжула, П. ...
618840
  Задорожна Л.М. Історія української літератури кінця 18 - 60-х років 19 століття : підручник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 966-439-009-7
618841
  Токмань Г. Історія української літератури кінця 19 - початку 20 століття. : Самостійна робота студентів:Навч. посібник для студ.вузів / Г. Токмань; МОУ. Бердянський державний пед. ін-т ім. П.Осипенко. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-95248-4-9
618842
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття : підручник для філол. факультетів університетів. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Вища школа, 1989. – 437 с. – ISBN 5-11-002338-7
618843
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття / П.П. Хропко, П.І. Орлик, О.Д. Гнідан, В.Ф. Погребенник; за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – 511 с. – ISBN 5-11-002278-Х
618844
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
618845
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
618846
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
618847
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : [підруч. для студентів ВНЗ] / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; [О.А.Галич, І.Є.Бойцун, В.В.Кизилова та ін. ; За ред. Галича О.А.] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-364-224-6
618848
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
618849
   Історія української літератури. : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина 18 - тридцяті роки 19 ст. / Авт.: Махновець Л.Є. та ін. ; Відп. ред.Шабліовський Є.С. – 1967. – 484 с.
618850
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
618851
   Історія української літератури. Кінець 19 ст.- початок 20ст. : У двох книгах; Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0397-5
Кн. 1. – 2005. – 624 с.
618852
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
618853
  Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
618854
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
618855
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 574, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 568-574
618856
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-506-9
Т. 5 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2017. – 543, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 537-543
618857
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-556-4
Т. 6 : На розламах міжвоєнного двадцятиліття. – 2019. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 520-527
618858
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-593-9
Т. 7 : Випробування репресіями і війною. – 2020. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці частин
618859
   Історія української літературної критики. – К., 1988. – 451с.
618860
  Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) : посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Роман Гром"як. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 223 с. – ISBN 966-562-280-3
618861
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
618862
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
618863
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
618864
  Плющ П.П. Історія української літературної мови : підручник / П.П. Плющ. – Київ : Вища школа, 1971. – 423 с.
618865
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
618866
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практикум : [навч. посібник для вищ. навч. закладів] / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244 с. – Бібліогр.: с. 242-243 (61 назва)
618867
  Блик О.П. Історія української літературної мови : навч. посібник : практ. заняття / О.П. Блик. – Київ : Вища школа, 1987. – 207 с.


  Пpактичнi заняття охоплюють усi основнi етапи iстоpiї укpаїнської лiтеpатуpної мови. Методичнi pекомендацiї i поpади допоможуть у самостiйнiй pоботi студентам: вiд визначення мовних особливостей лiтеpатуpних пам"яток, пpоцесу фоpмування лiтеpатуpної ...
618868
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практичний курс : навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7773-0014-6
618869
  Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., автор історико-біографічного нарису і прим. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 294 с. – (Літературні пам"ятники України.). – ISBN 5-325-00753-Х
618870
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
618871
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392с. – ISBN 966-505-041-9
618872
   Історія української літературної мови : Практикум / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин, Г.В. Сеник, С.Г. Яковець; Мін-во освіти і науки України; ОНУ ім.І.І.Мечникова; Філологічн. фак-тет. – Одеса : Астропринт, 2001. – 220 с. – ISBN 966-549-685-9
618873
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманітарних спеціальн. вищ. навч. закладів / В.М. Русанівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. – ISBN 966-505-152-0
618874
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
618875
  Ніка О. Історія української літературної мови : Навчальний посібник / Оксана Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-586-6
Ч.1. – 2005. – 140 с.
618876
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3


  Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови. Від автора 20.06.2013
618877
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Освіта України, 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-329 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7111-63-3
618878
  Якимович-Чапран Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 165, [3] с. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7227-9
618879
  Ніка О. Історія української літературної мови в актуальних контекстах: П.Д. Тимошенко // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 59-66. – ISBN 978-617-7480-37-1
618880
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
618881
  Пуряєва Н.В. Історія української літургійної мови: спроба періодизації // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 242-259. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
618882
  Кандюк С. Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 314-320. – ISBN 966-7053-09-1
618883
  Медведєв Ф.П. Історія української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1950. – 88 с.
618884
  Жовтобрюх М.А. Історія української мови / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – К., 1979. – 368с.
618885
   Історія української мови. – Одеса, 1981. – 51с.
618886
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
618887
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
618888
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
618889
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
618890
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; за ред. д-ра філол. наук, доц. Г.М. Наєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – (Вид. 2-ге, зі змінами й допов.). – Київ : Київський університет, 2017. – 335, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 306-323. – Бібліогр.: с. 324-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-909-5
618891
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 329-332, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-055-0
618892
  Кузьменко Ю.О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка / Ю.О. Кузьменко. – Київ : Академія, 1997. – 92 с. – Бібл.: с.90-91. – (Сер.:"Були, є і будемо вовіки!"). – ISBN 966-518-045-2
618893
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
618894
  Добосевич У.Б. Історія української мови в науковій спадщині Л.М. Полюги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 117-131. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
618895
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
618896
  Степаненко Микола Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара
618897
  Черков О. Історія української мови у вільній енциклопедії - Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
618898
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
618899
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с.
618900
   Історія української мови: морфологія. – К., 1978. – 540с.
618901
   Історія української мови: синтаксис. – Київ : Наукова думка, 1983. – 503 с.
618902
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
618903
  Грінченко М.О. Історія української музики / Микола Грінченко. – [Київ] : Видавн. Т-во "Спілка" ; [7-а Рад. Дpук.], 1922. – 278, X с. : мал., поpтp., нот. – Бібліогp.: с. I-Х. – (Бібліотека "Спілки". Сеp. наукова ; № 4)


  В кн. поpтp.: Д.С. Боpтнянського, О.Й. Hижанківського, С.І. Воpобкевича, Д.В. Січинського, Я.Й. Лопатинського, С.П. Людкевича, М.В. Лисенка, П.І. Сениці, Я.С. Степового, К.Г. Стеценка, М.Д. Леонтовича, О.А. Кошиця.
618904
  Мартинюк Т. Історія української музики в науковому осмисленні Любові Кияновської // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 104-112. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517
618905
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
618906
  Безпалько В. Історія української музичної культури середини XVI - початку XVII ст. (у світлі актових джерел Волині) / В. Безпалько, І. Кузьмінський // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 66
618907
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
618908
  Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть : навчальний посібник / В.І. Онопрієнко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 302 с. – ISBN 966-06-0076-3
618909
  Яременко Л. Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  У роботі семінару "Історія української науки в документах" взяли участь фахівці у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії, історії науки, викладачі вишів, бібліотечні та музейні працівники установ Києва, Львова, Ніжина, наукові дослідження ...
618910
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
618911
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
618912
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
618913
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
618914
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
618915
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
618916
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
618917
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
618918
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
618919
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
618920
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
618921
  Павлова Л. Історія Української нотаріальної палати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 106-110.
618922
  Сергійчук В.І. Історія Української Повстанської Армії. Продиктував Отаман Тарас Бульба Боровець // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 252-262. – ISBN 978-966-2911-24-4
618923
  Кухта Б. Історія української політичної думки / Б. Кухта. – Львов, 1991. – 84с.
618924
   Історія української політичної думки : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
618925
  Потульницький В.А. Історія української політології : Нукове видання / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 230 с. – ISBN 5-325-00058-6
618926
  Гусєв В. Історія української полонії очима етнополітолога // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112.
618927
  Баженов О.Л. Історія української православної церкви домонгольського періоду в дослідженнях І. Власовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 7-8
618928
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
618929
  Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко ; Український технічно-господарський інститут ; з передм. К. Костева. – Мюнхен, 1989. – 334 с.
618930
  Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, 1990. – 132с.
618931
  Животко А. Історія української преси : Навчальний посібник / А. Животко. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 368с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-95575-3-4
618932
  Пастушенко О.В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 30-32
618933
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
618934
   Історія української радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1964. – 864 с.
618935
   Історія української радянської літератури. – К., 1965. – 863с.
618936
   Історія української радянської музики : учб. посіб. – Київ : Музична Україна, 1990. – 293, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-294. – ISBN 5-88510-040-3
618937
  Іванова І.Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І.Б. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Харків : Юрайт, 2016. – 371, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 333-371. – ISBN 978-966-2740-74-5
618938
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
618939
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
618940
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
618941
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
618942
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
618943
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
618944
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
618945
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
618946
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
618947
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
618948
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
618949
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
618950
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
618951
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
618952
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1979 р. – 1981
618953
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1980 р. – 1982
618954
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1981 р. – 1982
618955
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1982 р. – 1983
618956
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1983 р. – 1985
618957
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1984 р. – 1985
618958
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
618959
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
618960
   Історія Української РСР : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
Вип. 21 : за 1988 рік. – 1989
618961
   Історія Української РСР (період капіталізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
618962
   Історія Української РСР (період феодалізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 83 с.
618963
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
618964
   Історія української суспільно-політичної думки : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
618965
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібн. дя студ.вузів. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 328 с. – (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-7293-64-5, 5-11-004739-1
618966
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
618967
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
618968
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 351с. – ISBN 966-7767-59-0
618969
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань, Б.І. Білик; Авт.:Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф., Горбань Ю.А., Білик Б.І., За ред.:С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358с. : КНУТШ - 170 років. – ISBN 966-311-028-7
618970
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
618971
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
618972
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 168 с. – Бібліогр. в кінці розд.
618973
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
618974
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
618975
  Федів Ю.О. Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – 510 c. – ISBN 966-524-093-5
618976
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
618977
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
618978
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
618979
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
618980
  Горський В.С. Історія української філософії : Навчальний посібник / В.С. Горський. – 4-те вид., допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 376с. – ISBN 966-00-0715-9
618981
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
618982
   Історія української філософії : хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 356 с. – ISBN 966-613-240-0
618983
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
618984
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
618985
   Історія української філософії : підручник для студ. вищих навч. закл. / [М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 592 с. – Авт. вказ. у випускних даних. – ISBN 978-966-439-057-3
618986
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
618987
  Руденко С.В. Історія української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання: особливості інституціалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 34-39. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розкриваються основні етапи та форми інституціалізації історії української філософії як самостійної галузі історико-філософської науки, здійснюється методологічна інтерпретація місця історії української філософії у структурі сучасного ...
618988
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
618989
  Руденко С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
618990
  Дмитренко М. Історія української фольклористики (Крос-курс) // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 225-252. – ISBN 978-617-676-148-8
618991
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
618992
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; Мін-во культури і мистецтв України ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК ; Регіон-інформ, 2003. – 180с. : іл. – ISBN 966-7352-65-Х
618993
  Кравець В. Історія української школи і педагогики / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358с.
618994
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
618995
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
618996
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
618997
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
618998
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
618999
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР : дорадянський період / І.К. Рибалка. – Київ : Вища школа, 1978. – 592 с.
619000
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР. Епоха соціалізму : підручник / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – Київ : Вища школа, 1982. – 640 с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,