Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
600001
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів
№ 13. – 1998
600002
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 13. – 1998
600003
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 14. – 1998
600004
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 15 : Югославія - Косово -Европа. – 1999
600005
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 16 : Праві та Европа. – 2000
600006
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 17 : Гендерні студії. – 2000. – 176 с.
600007
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 33 : Нова Європа. – 2004
600008
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 34 : Україна - Польща. – 2004
600009
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 39 : Україна як суб"єкт геополітичної гри. – 2005
600010
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 40 : Україна-рік після революції. – 2005
600011
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 41 : Після Чорнобиля. – 2006
600012
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 42 : Галицький усе-світ. – 2006
600013
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 43 : Хроніки Галицького містечка. – 2006
600014
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 44 : За- карпатський усе-світ. – 2006
600015
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 53 : Культура має значення. – 2008. – 168 с.
600016
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 1989-
Ч. 91 : Львів епохи Євгена Озаркевича. – 2018. – 119, [3] с.
600017
  Анісімова Н. "...Й театрик цих смішних трагедій...": художня модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича
600018
  Решетник М.Д. "Історія філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 600-602. – ISBN 966-316-069-1
600019
  Кримський А.Ю. "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / підгот. до друку: О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 150-162. – ISSN 1608-0599
600020
  Антонова В.Р. "Історія Харкова у пам"ятних дошках" як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 33-37
600021
  Ващенко В.В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
600022
  Малімон Н. "Історія" - це шлях від чужини до дому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 15


  Слова київського поета Леоніда Кисельова стали лейтмотивом розмови Лариси Івшиної зі студентами Східноєвропейського університету імені Лесі Українки та інтелігенцією Луцька.
600023
  Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях..." : До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся"
600024
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий Син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" І. Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 90-107. – ISSN 2225-5095
600025
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 90-106. – ISSN 2225-5095
600026
  Данканіч А. "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 222-224. – ISSN 2076-1554
600027
  Бейдик О.О. "Італійський чинник " в історії Києва та Одеси / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 119-124. – Бібліогр.: 8 назв.
600028
  Халимоненко Г.І. "Іуда" Акакія Церетелі як твір на тему яничарства


  Досліджується проблема національної зради й запроданства, яку активно розробляли грузинські поети, зокрема Ілля Чавчавадзе та Акакій Церетелі.
600029
  Файзулін Я. "Їде в Україну працювати. Всього боїться" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 48-50


  Після поразки визвольних змагань публіцист Андрій Ніковський жив у Берліні. Повернувся до Києва 1924-го. Через рік його вперше викликали на допит у державне політичне управління. Ще через чотири - арештували.
600030
   "ЇЇ життя - це частина української історіографії". До 125-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 69-76. – ISSN 0130-2043
600031
  Філоненко С. "Їсти вареник, запивати кока-колою". Українська масова література і глобалізація
600032
  Циховська Е. "Їсти, молотися, кохати" Елізабет Гілберт як путівник людини світу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 773-776. – ISBN 978-966-2763-27-0
600033
  Плахта Д. "Їх цікавив не футбол, а гроші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 1, 29


  Британський журналіст зняв фільм про те, як Росія у ФІФА чемпіонат світу "купувала".
600034
  Сорока В. "Їхнім мріям не можна заважати" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793


  Фахівець з освіти та експерт Лабораторії інновацій при Гарвардському університеті Тоні Вагнер виділяє сім необхідних у ХХІ столітті навичок, потрібних студентам.
600035
  Загорулько Александр "Йоганн Вермеер. Кухарка. 1658" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
600036
  Назаренко Л. "Його голос до рідного краю долітав, наче краплі роси" (Життя і творчисть Миколи Холодного)
600037
  Гавришко М. "Його довго допитував слідчий Южний. Погрожував, що зашле дочку на Соловки" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 46 (249). – С. 54-57


  Справу на Михайла Грушевського закрили після його смерті.
600038
  Назаренко Н.І. "Його душа та моя - одне..." (трактування любові у романах сестер Бронте) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 222-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
600039
  Мукан А. "Його життя - це боротьба за мову, націю і нашу державу" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відзначили 90-річчя Дмитра Павличка. Захід відкрив директор Ін-ту філології Г. Семенюк. Від імені ректора ювіляра привітав проректор, професор П. Бех. З промовами виступили Д. Чистяк, Р. Радишевський та ін.
600040
  Малімон Н. "Його надбання не доопрацьоване українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 грудня (№ 230). – С. 10


  На Волині започаткували проект "Відкрити для себе Липинського".
600041
  Жук Н.Й. "Його новели - як найкращі народні пісні" / Н.Й. Жук. – Київ, 1971. – 48с.
600042
  Скочко Н. "Його погляд золотаво-карих очей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 3


  Знакова постать в українській літературі - Євген Гуцало. Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя від дня народження письменника відбувся 20 січня в Українському домі.
600043
  Кравченко Я. "Йому завжди буде двадцять шість..." (до перевидання книги Дмитра Антоновича "Тимко Бойчук") // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 42-45. – ISSN 2520-6419


  "Проаналізовано творчість молодого українського художника-бойчукіста Тимка Бойчука (1896–1922) – брата творця «українського монументалізму» Михайла Бойчука (1882–1937) в руслі розвитку українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст. Свого часу його мистецькому ...
600044
   "Йому пророкували велику майбутність..." : до 190-річчя від дня народження Василя Штернберга / за "Календарем знаменних і пам"ятних дат" (2008. - №1)
600045
  Лапій М. "Йти бік-о-бік по одній дорозі і до одної цілі": творча співпраця Івана Франка та Уляни Кравченко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 195-208. – ISSN 0130-528Х
600046
  Григорук А. "Йти по землі, як по вогні, і не стоптати білі ружі..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 15


  До 25-х роковин пам"яті Тараса Мельничука.
600047
  Бєлкін Л. "Йти туди - не знаю куди; судись так - не знаю як" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Конституційний Суд України про оскарження процесуальної бездіяльності органів дізнання та досудового слідства".
600048
   "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громад. орг. "Союз Українок" ; [відп. ред.: А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – 360, [4] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – До 160-річчя від дня народж. Наталії Кобринської. До 90-річчя від часу засн. Союзу Українок Америки. - Анот. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-361. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2
600049
  Коваленков В.И. (К 100-летию со дня рождения) : сборник статей / В.И. Коваленков, М.В. Шулейкин. – Москва : Знание, 1984. – 60 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 3)
600050
  Плачинда С. ...Їм він віддав усе життя своє // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 85-92. – ISBN 966-562-925-45
600051
  Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
600052
  Кацаітіс П. [Іфігенія в Ліксурії / Петрос Кацаітісис ; за ред. С. Евангелатоса ; ескізи Й. Патсаса. – Афіни : Естія, 1995. – 243, [ 2 ] с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0642-6
600053
   [Йосип Баранецький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
600054
   [Йосип Косоногов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 20. – ISBN 966-7060-92-6
600055
  Орленко М.І. Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври - головної святині східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 97-113. – ISSN 2077-3455
600056
   Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи / І. Тимофійчук, С. Семененко, Л. Роман, С. Боштан, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 4 (8). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896


  Рассмотрены этапы развития отечественной физиологии с начала 30-х годов XX века. Вспоминается Киевський университет имени Т. Шевченко.
600057
  Доній О. Історія УСС мовою документів і фактів ( 1989 - 1999 ) / О. Доній, О. Синельников. – Київ : Смолоскип, 1999. – 324с. – ISBN 966-7332-21-7
600058
  Голіцин Ю. Історія утворення Латинського монетного союзу // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 34-36
600059
  Скрипченко Н. Історія фамільного архіву Кочубеїв (початок XVII - кінець XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 39-40
600060
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
1. – 1951. – 512 с.
600061
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
2. – 1959. – 416 с.
600062
  Кордун Г.Г. Історія фізики : короткий курс; навч. посібник / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1974. – 221 с.
600063
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 336 с.
600064
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 3-е вид., перероб.і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 280с.
600065
  Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку XXI століття : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 436 с.
600066
  Венгер Є.Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. – Київ : Деснянська правда, 2011. – 127, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-502-492-7
600067
  Татаркевич В.Г. Історія філософії / В.Г. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-048-1
Т. 1 : Антична та середньовічна філософія. – 1997. – 456 с.
600068
  Татаркевич В. Історія філософії / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-039-2; 966-561-140-2
Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. – 1999. – 352с.
600069
  Татаркевич Владислав Історія філософії / Татаркевич Владислав; Переклад з польської О.Гірного; Наукю ред. В. Петрушенко. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-141-0
т.3 : Філософія ХІХ століття і новітня. – 1999. – 568с. – Бібліогр.: с.460-516
600070
  Бичко А.К. Історія філософії : Підручник для студентів вищих закладів освіти / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ : Либідь, 2001. – 408с. – ISBN 966-06-0181-6
600071
   Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / КНУТШ. Філософ. фак-тет каф. історії філософ.; В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, В.А. Бугров та інші; За ред. : В.І.Ярошовця. – Київ : Парапан, 2002. – 774с. – ISBN 966-8210-01-8
600072
   Історія філософії : підруч. для вищої школи / В.Г. Кремень, В.С. Афанасенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Е. Головченко, Л.В. та ін. Губерський. – 2-е вид. перероб. и доп. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с. – ISBN 966-7880-62-1
600073
   Історія філософії : cловник. – Київ : Знання України, 2006. – 1200 с. – ISBN 966-316-069-1
600074
  Буслинський В.А. Історія філософії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 213-215 та в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-038-6
600075
   Історія філософії : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, Н.М. та ін. Бобошко; В.І. Ярошовець, О.В. Александрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін.; КНУТШ; [за ред.: В.І. Ярошовця ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-975-6
Т. 1. – 2007. – 472с.
600076
   Історія філософії : у 2-х томах : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін. ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-976-4
Т. 2 : Історія філософії. – 2008. – 536 с.
600077
   Історія філософії : підручник / [В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, А.К. Бичко та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 927, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-439-235-5
600078
   Історія філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Алєксандрова О.В. [та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; МОНУ, КНУТШ, Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – 2-е вид, виправл. і допов. – Київ ; Ужгород, 2010. – 790, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-974-8
600079
   Історія філософії : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
600080
   Історія філософії : у 7 т. : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-667-4
Т. 4 : Німецька філософія Нового часу / [Прокопов Д.Є., Бобошко Н.М., Титаренко В.А.]. – 2013. – 558, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 551-558. – Бібліогр. в кінці розд.
600081
   Історія філософії : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
Т. 6 : Сучасна світова філософія. – 2013. – 702, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 694-702. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
600082
   Історія філософії : [в її зв"язку з освітою] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – ISBN 978-966-8019-46-6
600083
  Ярошовець В.І. Історія філософії : від структуралізму до постмодернізму : підручник / В.І. Ярошовець ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-439-099-3
600084
   Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
600085
   Історія філософії в її зв"язку з освітою : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Волинка, Г.І. Гусєв, І.В. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; Волинка Г.І., Гусєв Г.І., Мозгова І.В., І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2006. – 480с. – ISBN 966-8019-46-6
600086
  Ткачук М.Л. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ-початку ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
600087
  Йосипенко С. Історія філософії в системі філософських досліджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 21-25. – ISSN 2522-9338
600088
  Бугров В.А. Історія філософії в структурі фахової філософської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600089
  Прокопов Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 81-93. – ISSN 0235-7941
600090
  Кириченко М.С. Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів "негативної відносності" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 167-169
600091
  Рябенко О.С. Історія філософії мистецтва: злам сприйняття еволюція поняття естетичного? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 127-129
600092
   Історія філософії на Україні. – К., 1974. – 12с.
600093
   Історія філософії на Україні : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Філософська думка на Україні в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (XIX - початок XX ст.). – 1987. – 367 с.
600094
   Історія філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1994. – 410с.
600095
   Історія філософії на Україні. В 3-х т.. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Філософія доби феодалізму. – 1987. – 399с.
600096
  Матюшко Б. Історія філософії науки Є.В. де Роберті: біля витоків еволюційної епістемології // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 22-31. – ISSN 2075-1443
600097
  Чайковський Я.Р. Історія філософії одного видання: вклад Станіслава Єдинака в розвиток дослідження слов"янської філософії / Я.Р. Чайковський, О.М. Швець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С.76-80
600098
  Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – 2-ге вид. – Київ : Український світ, 2000. – 756с. – ISBN 966-7586-00-6
600099
  Юркевич Памфіл Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / Юркевич Памфіл. – 3-тє вид. – Київ : Український Світ, 2001. – 756с. – ISBN 966-7601-39-0
600100
  Скакун І. Історія філософії та науки в розрізі світоглядних парадигм // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 78-81. – ISSN 2311-9896


  "Мета розвідки полягає у висвітленні історії філософії та науки в розрізі домінуючих світоглядних парадигм протягом цивілізаційного розвитку".
600101
  Андреус А.П. Історія філософії та філософські практики // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 15-17. – ISBN 966-8365-12-7
600102
  Нич Т.В. Історія філософії у науковій спадщині В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
600103
   Історія філософії України : хрестоматія : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с. – ISBN 5-325-00254-6
600104
  Тарасенко М.Ф. Історія філософії України : Підручник для студ. ВНЗ / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. та ін. Бичко; Бондар С.В., Голіченко Т.С., Литвинов В.Д., Огородник І.В., Роменець А.В. – Київ : Либідь, 1994. – 413 с. – ISBN 5-325-00253-8
600105
  Кралюк П.М. Історія філософії України : навч. посібник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-74-7
600106
  Кралюк П.М. Історія філософії України : підручник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-777-5
600107
  Йосипенко С. Історія філософії України у XX столітті: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-36. – ISSN 0235-7941
600108
  Будз В.П. Історія філософії як "самосвідомість" філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600109
  Верениця О.П. Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі "Що таке філософія?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600110
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Д.Є. Прокопов // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 4-28. – ISBN 966-594-988-8
600111
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Г.В. Бокал // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 377-409. – ISBN 978-966-439-469-4
600112
  Вільчинський Ю.М. Історія філософії як школа філософського мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600113
  Метельова Т.О. Історія філософії як шлях до власного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600114
  Ярошовець В.І. Історія філософії. Вступ / В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, Г.Є. Аляєв // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 7-20. – ISBN 966-316-069-1
600115
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навч. посібник / НАНУ; Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди; Під. ред. Н. Хамітова. – Київ : Наукова думка, 2000. – 272с. – ISBN 966-00-0178-9
600116
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під. ред. Н. Хамітова; НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Київ : КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1
600117
  Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2015. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1


  В пр. №1711850 напис: Олі від автора з найкращими побажаннями. Підпис. Н. Хамітов. 2014
600118
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2019. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3
600119
   Історія філософії. Програма / КНУТШ, Філософський фак-т, Кафедра історії філософії ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Сузір"я, 2008. – 602 с. – ISBN 978-966-2162-03-5
600120
   Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – Київ : Київський університет, 2001. – 268с.
600121
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2004. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
600122
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2006. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
600123
   Історія філософії: досвід теоретичної саморефлексії : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 88с. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.1). – ISBN 966-7272-25-7
600124
  Ярошовець В.І. Історія філософії: єдиний процес чи сукупність утворень? / В.І. Ярошовець, В.А. Бугров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
600125
  Горський В.С. Історія філософії: монолог чи діалог? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
600126
   Історія філософії: теорія та методологія : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 162с. – На тит. арк.: (До 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса). – ISBN 966-594-739-7
600127
  Горленко В.В. Історія філософсько-правових вчень про громадянське суспільство // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 27-37. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
600128
  Чайковський О.В. Історія філософського факультету як частина історії ОНУ // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 130-147. – ISBN 978-617-689-150-5
600129
  Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – 543 с. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
600130
  Поздняков В. Історія філософської думки України XX ст.. Сторінками нових підручників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 28-38
600131
  Турло С.І. Історія флори та рослинності України в пізньому кайнозої // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 75-85. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі палеоботанічних (в основному палінологічних) даних простежено розвиток рослинного покриву України в пліоцені та плейстоцені - в пізньому кайнозої відбувається процес зміни тургайської теплопомірної флори з субтропічними елементами помірною; ...
600132
  Грунський М. Історія форм української мови : (підр. кн. для вищив) / М. Грунський, П. Ковальов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 310 с.


  На тит. стор. дврчий надпис автора...
600133
  Латун Л.М. Історія формування англійського іменникону / Л.М. Латун, А.В. Боковець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 77-82. – Бібліогр.: Літ.: с. 82; 11 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
600134
  Молоткіна Ю. Історія формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичні особливості // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 297-308


  Статтю присвячено історії формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичним особливостям. У статті аналізуються теорії походження афро-американського сленгу, специфічні риси його фонологічної системи, а також його значення в ...
600135
  Солоцька Г. Історія формування багатопартійної системи в Російській Федерації (1985-1944) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 77-81
600136
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 71-81. – ISSN 2078-0133
600137
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 59-70. – ISSN 2078-0133
600138
  Кольбух М.М. Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 263-276. – ISBN 966-02-3854-1
600139
  Клименко Л.О. Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Клименко Л.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – 270, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 245-268. – ISBN 978-966-306-190-8
600140
   Історія формування і розвитку української держави : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 485с. – Бібліогр.: 485 дж.


  Об"єктом дослідження є історіографія українського державотворення, економічні фактори соціальні чинники становлення і розвитку Української держави від стародавніх часів до XX століття включно. Мета роботи: проаналізувати стан наукової розробки ...
600141
  Осталецька О. Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 691-696. – ISSN 2224-9516


  Картографічні видання почали збиратись у Бібліотеці від часу її заснування і на період створення відділу його фонд становив близько 27 тис. примірників. Це були в основному цінні картографічні рукописи та стародруки з різних державних збірок та ...
600142
  Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Агати Скрукви) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 4-11
600143
  Бакай О.А. Історія формування й перспективи розвитку національного законодавства про екологічний аудит // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 114-120. – ISSN 0201-7245
600144
  Калашник С.О. Історія формування колекції сукулентних рослин роду EUPHORBIA L. (EUPHORBIACEAE) Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 333-337. – ISBN 978-966-2303-13-1
600145
   Історія формування колекцій дендропарку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, Л.В. Калашнікова, Н.М. Дойко, Н.С. Бойко, І.Л. Мордатенко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 184-189. – ISBN 978-966-2303-13-1
600146
  Терлецька І.В. Історія формування компартійно-радянської державності в СРСР при сталінізмі // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 92-118. – ISBN 978-966-629-624-8
600147
  Власенко А.С. Історія формування мережі штучних заповідних парків у степу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 238. – С. 71-84. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
600148
  Клєщ А.А. Історія формування міського ландшафту Харкова: досвід та методичні особливості дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 63-71. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
600149
  Мельничук О.М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 150-166. – ISSN 0320-9466
600150
   Історія формування поняття "Безпека особистості" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-30
600151
  Набок О.М. Історія формування припортової території міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 194-201. – ISSN 2077-3455
600152
  Шумейко О.В. Історія формування сім"ї як соціального інституту в західно європейському культурному контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 93-100
600153
  Циб О.І. Історія формування та аналіз нормативно-правових документів щодо економічного обороту землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
600154
  Мудроха В.О. Історія формування та аналіз складу фонду відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 207-221
600155
  Парнікоза І.Ю. Історія формування та будова дніпровської долини Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
600156
  Мельник Р. Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 281–286. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
600157
  Фесенко О.А. Історія формування та органічні складові поняття "внутрішньо переміщені особи" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 67-73. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито історію становлення терміну "внутрішньо переміщена особа" в міжнародному праві. Аналізуючи феномен внутрішнього переміщення, встановлено обов"язкові елементи дефініції цієї категорії суб"єктів та їх еволюцію в міжнародно-правових ...
600158
  Христова Г.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 43-49. – ISSN 1563-3349
600159
  Макух-Федоркова Історія формування та принципи організації канадської системи охорони здоров"я // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 100-104. – ISSN 2311-9896
600160
  Амелічева Л.П. Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 165-176. – ISSN 2078-9165
600161
  Корягін М.В. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 121-127. – ISBN 978-617-566-533-6
600162
  Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Шовкопляс, А. Герус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122–129. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
600163
  Храброва Г.М. Історія формування топосу гендерного насильства в літературі античності (на матеріалі легендарного сюжету про збезчещену Лукрецію) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 120-124. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості репрезентації феномену гендерного насильства в давньогрецьких та давньоримських літературних творах, підгрунтям яких стало сказання про Лукрецію. На основі компаративного аналізу текстів висвітлено мотивацію гвалтування ...
600164
  Пріцак О. Історія формування української нації : Із наукової спадщини Омеляна Прицака // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599


  Доповідь читана в Літературно-мистецькому клубі у Львові 25 лютого 1943 р.
600165
  Пріцак Омелян Історія формування української нації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599
600166
  Дякуч М. Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 57-67. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
600167
  Білошицька Н. Історія формування чеських легіонів в українських землях періоду Першої світової війни // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 358-361. – ISBN 978-966-493-651-1
600168
  Шипко Л.В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М.Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 195-210. – ISSN 2222-4203
600169
  Джеджула К.О. Історія Франції : Підручник / К.О. Джеджула. – Київ : Радянська школа, 1954. – 655 с.
600170
  Ададуров В. Історія Франції : Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 18 століття) / Вадим Ададуров. – Львів : УКУ, 2002. – 412с. – (Історія країн світу). – ISBN 966-7034-29-1
600171
   Історія Фундації Українського вільного університету = Ukrainian free university foundation : 30 років діяльности: 1975-2005. – Ню Йорк : Українська книжка, 2006. – 324 с., 6 л. іл. : іл.
600172
  Міщенко М. Історія Фундації Українського Геноциду у США // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 35-36
600173
  Посохова Л. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 64-74. – ISBN 966-7679-64-0
600174
   Історія Харківського університету газетним рядком 1998-2006. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 234с.
600175
   Історія Харківського університету за двісті років : систематичний бібліографічний покажчик : [ у 3-х частинах ]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 752 с.
600176
   Історія хвороби Леоніда Плюща. – Вид. 2-е доповнене, 1976. – 206с.
600177
   Історія ХДНБ ім. В.Г.Короленка. – Х.
1. – 1996. – 79с.
600178
  Водотика С.Г. Історія Херсощини 13-19 ст. : Навч. посібник / С.Г. Водотика; МОНУ; Південноукраїнськ. регіональн. ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон : Айлант, 2005. – 160с. – ISBN 966-7403-55-6
600179
  Орловський С.Т. Історія хімії / С.Т. Орловський. – К., 1959. – 416с.
600180
  Семрад О.О. Історія хімії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Семрад, В.Г. Лендєл, О.П. Кохан; Мін-во освіти і науки України; УНУ. – Ужгород, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7400-24-9
600181
  Ханик Л.Р. Історія хорового товариства " Боян " / Л.Р. Ханик; МОУ. Вищий державний музичний ін-т ім. М.В.Лисенка. – Львів, 1999. – 123с. – ISBN 966-02-0592-9
600182
  Каменаци Г. Історія Хотинської війни : хроніка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 221-235. – ISSN 0320 - 8370
600183
  Головащенко С.І. Історія християнства : Курс лекцій: Навчальний посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352с. – ISBN 966-06-0108-5
600184
  Гілл Дж. Історія Християнства / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
600185
  Глушак А.С. Історія християнства в Криму і Україні (початковий період) / А.С. Глушак, П.І. Артюх, Н.В. Наумова; СДТУ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАНУ. – 2-ге вид. – Київ - Севастополь, 1997. – 152с. – ISBN 966-02-0143-5
600186
  Борисова О.В. Історія християнства в Україні : навчальний посібник / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-617-193-4
600187
  Пронь С.В. Історія християнства в Японії (1549-1873 рр.):per impossibile // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-103. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  Автор, використовуючи матеріали спеціальної літератури вчених США, Великої Британії, Японії, Росії, аналізує етапи і ключові моменти історії становлення та розповсюдження християнства в Японії у XVI- XIX століттях.
600188
  Гика В. Історія Християнства на Волині в документах Державного архіву // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 26-32
600189
  Чубатий Микола Історія християнства на Руси-Україні = De historia christianitatis in antiqua Rus-Ucraina : Від початку до 1353 р. / Чубатий Микола; Укр. катол. унів. – Рим ; Ню Йорк : Український католицький університет ім.Св. Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ; Т.24-26 ; Праці Греко-катол. богослов. академії)
Том 1 : (до р. 1353). – 1965. – 816 с.
600190
   Історія християнського церковного права : навч. поcібник / М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко, Т.І. Лубська, В.І. Лубський ; за ред. д-ра філос. наук, проф. М.В. Лубської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 639, [1] с. – Бібліогр.: с. 632-637 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1180-5
600191
   Історія християнської церкви на Україні. – Київ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-12-003314-8
600192
  Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2003. – 472с. – ISBN 966-7021-72-6
600193
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 19-20 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 208с. : іл. – ISBN 966-7352-55-2
600194
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Середньовіччя. Відродження : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтв і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 190с. : іл. – ISBN 966-7352-44-7
600195
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 17 і 18 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 184с. : іл. – ISBN 966-7352-53-6
600196
  Білінська О.Б. Історія цегли: Стародавній світ // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 12-21. – ISSN 2076-815X
600197
   Історія Центрально-Східної Європи : Посібник. – Львів, 2001. – 660 с. – ISBN 966-613-037-8
600198
  Віднянський С.В. Історія Центрально-Східної Європи у творчому доробку професора В. П. Газіна / С.В. Віднянський, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 27-54. – ISSN 2309-2262
600199
  Томпсон Е. Історія Центральної Европи як постколоніальна на рація // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 227-234. – ISSN 2078-659X


  "Американська поетка Емілі Дікінсон написала, що «Правда в усій красі забирає у нас здатність радіти», це «велика несподіванка», вона мусить «з’являтися поволі, бо інакше засліпить». Це поетичне застереження варто мати на увазі, залучаючи ...
600200
   Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805-1992 рр.). – Х., 1993. – 92с.
600201
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзнавчий аспект) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
600202
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзначий аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
600203
  Бухальська М.А. Історія церкви в Україні в працях академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізуються основні напрями історії православної церкви в Україні на синтезі окремих праць академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
600204
  Пімоненко М. Історія церкви євангельських християн баптистів на Сумщині // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 119-126. – ISBN 978-966-968-239-4
600205
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00533-2
Кн. 1 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
600206
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00576-6
Кн. 2 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
600207
  Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – 1994. – 336 с.
600208
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
Т. 1. – 1927. – 325 с.
600209
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
Т. 2. – 1928. – 400 с.
600210
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство Волинь
Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 1. – 1970. – 324 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
600211
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Репринтне видання. – Вінніпег : Накл. т-ва "Волинь"
Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 2. – 1970. – 400 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
600212
  Кондрашов В. Історія цехів Лівобережної України XVII-XVIII ст. у науковій спадщині А.Г. Єршова // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 54-58. – ISBN 978-617-7674-81-7
600213
  Окіншевич Л. Історія цивілізації Східної Європи в праці Арнольда Тойнбі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 207-221. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
600214
  Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки : Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2005. – 504 с. – Шифр дубл.9(7) Рубе.Доп. карт.ст.,м.в ,ист. – ISBN 966-06-0376-2


  На основі широкого комплексу писемних, археологічних та етнографічних джерел висвітлюється специфіка історичного розвитку давньоіндійських суспільств у контексті світового соціоеволюційного поступу.
600215
   Історія цивілізацій: теоретичні аспекти курсу : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Київ : ЦВП, 1998. – 44с.
600216
  Желдак Т.А. Історія чемпіонатів Європи з футболу : [авторизов. пер. з рос.] / Тимур Желдак ; [худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 395, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-617-7012-05-3
600217
  Жерноклєєв О. Історія чернецтва // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 1, 3
600218
  Шелест Б.П. Історія чеської мови = Dejiny ceskeho jazyka: prirucka pro studenty-bohemisty : посібник для студентів-богемістів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; уклад. Шелест Б.П. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-40-8
Ч. 1. – 2015. – 215, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. також зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. чеською мовою. – Бібліогр.: с. 148-156
600219
  Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення) : Навчальний посібник / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 456 с. – ISBN 966-96421-0-8


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
600220
  Андрієва Т. Історія членства України в Співдружності Незалежних Держав // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.35-39. – ISBN 966-667-078-Х
600221
  Забашта Р. Історія шанування та образного потрактування cв. Онуфрія Великого в Русі-Україні періоду Середньовіччя - раннього Нового часу: вступ до теми // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 14-22. – ISSN 1728-6875
600222
  Терьохіна Н. Історія Шатоквіанського руху в Америці // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-644-324-6
600223
  Татаркевич Владислав Історія шести понять : Мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво, естетичне переживання / Татаркевич Владислав; Пер. з польської В.Корнієнка. – Київ : ЮНІВЕРС, 2001. – 368с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-45-7
600224
  Кашперська-Юришин Історія шкільництва в Сербії до Першої світової війни // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 29-31. – ISBN 978-966-644-324-6
600225
  Шульга І.К. Історія шкільного природознавства в Росії : Дис... канд. пед..наук: / Шульга І.К.;. – Київ, 1954. – 404л. – Бібліогр.:л.393-404
600226
  Боднарчук Л.С. Історія як "відношення теперішнього до минулого" у дослідженнях Б. Рассела // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 109-110
600227
  Тканко О. Історія як джерело творчих інспірацій українських дизайнерів одягу // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 131-138. – ISBN 978-966-8734-15-1
600228
  Стельмах С. Історія як засіб пропаганди: британська та німецька історіографії періоду Першої світової війни / С. Стельмах, С. Котова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 135-156. – ISSN 0130-5247
600229
  Христан Н. Історія як зображення: екранізація короля Данила Романовича // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 48-56. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
600230
  Литвин В. Історія як інструмент політики (на прикладі однієї законодавчої ініціативи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 39). – С. 8-9


  Правонаступництво України щодо УНР.
600231
  Литвин В. Історія як інструмент політики (на прикладі однієї законодавчої ініціативи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 41). – С. 4-5
600232
  Бойніцька О.С. Історія як наратив: концепт Гейдена Вайта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 59-64


  Розглядається сформульований американським істориком Г. Вайтом концепт "метаісторії", що постулює історіографію як поетичний конструкт, заснований на ідеологічних припущеннях. Декларуючи, що вс історія є наративом. Вайт обстоює думку, що саме вибір ...
600233
  Мелещук А.А. Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
600234
  Шпак Володимир Тимофійович Історія як система взаємодії потоків людської діяльності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – Бібліогр.: с. 55, 57-65. – ISSN 0235-7941
600235
  Білас Історія як спокусник / Білас, Л.-Р.Р; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 189-208. – ISSN 0130-5247
600236
  Сосновська Д. Історія як сумнів // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 18-21


  Монографія французького історика Даніеля Бовуа "Український трикутник. Шляхта, царат і простолюд на Волині, Поділлі та Київщині 1793 - 1914".
600237
  Ясь О. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
600238
  Винниченко В.К. Історія Якимового будинку та інші твори : повісті, романи, новели, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко ; [упоряд., передм., прим. В.Є. Панченка]. – Львів : Світ, 2016. – 597, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. зааснована в 2002 р. – (До джерел - Ad fontes). – ISBN 978-966-914-027-2
600239
  Меленець Л. Історія ялинкової іграшки // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35.
600240
  Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Галина Шевцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Грані-Т, 2011. – 231, [1] с. : іл., фотоіл. – Словники: с. 194-204. - Алф. покажч. пам"яток: с 205-211. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-966-465-356-2
600241
  Степаненко М.І. Історія, граматика, поетика українського слова / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-7653-96-5
600242
  Сіренко І.В. Історія, ідея та значення українського тризуба // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 129-132. – (Серія "Історичні науки")
600243
  Бойніцька О.С. Історія, історії та "останні розпорядження" Грема Свіфта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 35-38
600244
   Історія, історіософія, джерелознавство. – К., 1996. – 360с.
600245
  Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах: про походження гербів українських міст / В.В. Румянцева. – К., 1987. – 47с.
600246
  Шашкова Л. Історія, культура, наука: доповнюваність перспектив // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 314-333. – ISBN 978-966-423-392-4
600247
  Кволлс К. Історія, міське плпнування та творення повоєнного Севастополя // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 111-124. – ISBN 978-617-578-085-5
600248
  Гривінський Р. Історія, написана від руки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 18


  Світлана Черняк, журналіст, драматург і громадський діяч зберегла малюнки, створені очевидцями Голодомору.
600249
  Грабовський В. Історія, написана сьогодні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 177-179. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
600250
  Міщанини В.В. Історія, організація і проведення педагогічної практики на історичному факультеті УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 73-79. – (Історія ; Вип. 25)
600251
  Коцюбинська М.Х. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-518-499-7
600252
  Сюндюков І. Історія, пам"ять і політика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 21


  Взаємозв"язок цих сфер нашого життя аналізує нова книга доктора історичних наук Георгіяч Касьянова.
600253
  Курило М. Історія, події, люди і геологія (відгук на книгу І. Латиша "От Урала до Карпат") / М. Курило, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817
600254
  Кириченко О.А. Історія, предмет і система криміналістики : Лекція №1 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай; МВС України. Київ. ін-тут Внутрішніх Справ. – Київ, 2002. – 63с.
600255
  Дмітрієв А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" // Критика. – Київ, 2013. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21-26. – ISSN 1563-6461
600256
  Поярков О.В. Історія, сучасний етап та перспективи розвитку інситиуту зупинення досудового слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.80-87. – Бібліогр.: 11 назв.
600257
  Лоссовський І. Історія, сучасний стан і перспективи корейського врегулювання // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-49. – (Історичні науки)
600258
  Хайсам М. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку арабських національних бібліотек. : Автореф... канд.іст.наук: 05.25.03 / Хайсам М.; Киів держ.ін-т культури. – К, 1995. – 26л.
600259
  Сербін Олег Олегович Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 - книгознав., бібліотекознав., бібліографознав. / Сербін Олег Олегович ; НАНУ, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
600260
  Александров Д. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку теорії установки у вітчизняній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено історичний аналіз процесу становлення та розвитку теоретичних засад психології установки в Україні. Згадуються професори КДУ - Л.Ф. Бурлачук, О.І. Ткаченко та ін.
600261
   Історія, теорія і практика партійної і радянської преси. Бібліографічний покажчик.. – Львів, 1964. – 178с.
600262
   Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : Навчальний посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408с. – ISBN 966-617-197-X
600263
  Небрат В.В. Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 144-151. – ISSN 1605-7988


  Круглий стіл , що відбувся 1 грудня 2016 р. У засіданні взяли участь фахівці з економічної історії, теорії і практики підприємництва, представники економічних кафедр національних університетів. КНУ ім. Т. Шевченка: Гайдай Т.В. - д.е.н., доцент каф. ...
600264
   Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : науково-навчально-методичний посібник / Харченко С.Я. [ та ін. ] ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка ; [ за заг. ред. С.Я. Харченка ]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-617-185-9
600265
   Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колект. монографія / [С.А. Панченко, Т.В. Хітрова, Ю.Г. Полєжаєв та ін.]. - М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-383-796-3
600266
  Онопрієнко В.І. Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / Валентин Онопрієнко, Михайло Онопрієнко ; [під ред. В.М. Гамалії] ; М-во науки і освіти, молоді і спорту України, Нац. авіац. ун-т, НАН України, Центр гуманітар. освіти, Фіз.-техн. навч.-наук. центр. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 441-442. – ISBN 978-617-571-105-7
600267
   Історія, що об"єднує = Connecting history : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / [В.І. Андрейко та ін.] ; за заг. ред. д-ра соціол. наук, Надзвичайного і Повноваж. Посла Сергія Устича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. студій та суспільних комунікацій. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – 455, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7333-48-6


  У пр. №1717254 напис: Шановному професору М. Томенко від колективу кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ "УжНУ". З найкращими побажаннями, декан факультету історії та міжнародних відносин / Підпис / Вовканич І.І. 12 квітня 2018 ...
600268
   Історія.. – Пряшів, 1965. – 74с.
600269
   Історія. Матеріали до програми на 1937-38 навч.рік. – К., 1937. – 48с.
600270
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Юнівест-Принт
Вип. 2, січень - лютий. – 2020. – 81, [1] c.
600271
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 3, березень - квітень. – 2020. – 81, [1] c.
600272
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 4, травень - червень. – 2020. – 81, [1] c.
600273
  Нікольський Н.М. Історія. Рим. / Н.М. Нікольський. – Х-Дніпропетровськ, 1934. – 48с.
600274
   Історія. Тематичне оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – 33-42


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань. Україна під час Другої світової війни (1939-1945)
600275
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2008
600276
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2008
600277
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2008
600278
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2009
600279
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2009
600280
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2009
600281
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 4. – 2009
600282
  Брайчевський Михайло Історія. Як Володимир став святим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 16-19 : фото
600283
   Історія: завдання та тести : завдання та тести; посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Історія". – Київ : Генеза
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 95 с.
600284
  Афанасьєв М.М. Історія: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 4. – С. 16-20
600285
  Никольский Н.М. ІсторіяДокласове суспільство. Стародавній схід. / Н.М. Никольский. – Х-Дніпропетровськ, 1933. – 182с.
600286
  Галайчук В. Історя про те, як держава Україна ситуацію виправляла. Проте не виправила, а лише погіршала / В. Галайчук, С. Кальченко, Т. Канак // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
600287
  Дудоров О.О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону / О.О. Дудоров, Г.М. Зеленов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 69-81. – ISSN 1026-9932
600288
  Тростюк З. Істотна шкода як ознака складу службової недбалості / З. Тростюк, А. Соколов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 75-82.
600289
  Баглай І.П. Істотна шкода, заподіяна незаконним полюванням та зайняттям рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: порівняльний аналіз // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 186-194. – ISSN 2227-796X


  The measures of protection should be made more active and effective, scientifically proven. There should be put emphasize on sustainable usage and restoration of wildlife because of the interests of present and future generations in Ukraine. In ...
600290
  Яхович К. Істотне дослідження // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 29-31


  Про книжку С. Погорілого "Неопубліковані романи Володимира Винниченка".
600291
  Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 3-7


  У статті досліджується правова природа спадкування орендованої земельної ділянки. Виявлено низку недоліків тлумачення поняття "систематичне невиконання обов"язків" щодо істотного порушення договору другою стороною, що призводить до розірвання договору ...
600292
  Присяжним А.В. Істотне порушення умов договору як підстава зміни та розірвання цивільно-правового договору // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 389-391. – ISBN 966-660-151-6
600293
  Гріник Ю.М. Істотний спектр електродного матричного диференціального оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджується істотний спектр одного класу нееліптичних матричних диференціальних операторів.
600294
  Васильєва І.А. Істотні ознаки праці державних службовців як предмету правового регулювання трудового права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 37-45. – ISSN 2523-4889
600295
  Бажанов В. Істотні умови авторських договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанню істотних умов договорів в авторському праві України. Публикация посвящена вопросу существенных условий договоров в авторском праве Украины. The article scrutinizes the problem of essential conditions of contracts in ...
600296
  Назаренко В"ячеслав Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 101-104.
600297
  Александров А.І. Істотні умови видавничого договору // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-966-927-257-7
600298
  Антонюк М.В. Істотні умови договорів іпотеки земельних ділянок / М.В. Антонюк, О.Є. Сидорчук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 157-163. – ISSN 2519-2299
600299
  Семків В.В. Істотні умови договорів оренди природних ресурсів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 73-78. – ISSN 2413-7189
600300
  Падучак Богдан Істотні умови договорів у сфері трансферу технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 70-77
600301
  Юрченко Е.І. Істотні умови договору емфітевзису: проблеми законодавчого регулювання // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 130-132. – ISSN 2413-7189
600302
  Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-24
600303
  Селіванов М. Істотні умови договору комерційної концесії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 1608-6422
600304
  Апопій Інна Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 77-79
600305
  Апопій І. Істотні умови договору купівлі - продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41
600306
  Отраднова О.О. Істотні умови договору найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 199-200. – ISBN 978-966-667-341-4
600307
  Івашова І.П. Істотні умови договору оренди житла з правом викупу // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 233-234. – ISBN 978-966-301-169-1
600308
  Степська О.В. Істотні умови договору оренди земель сільськогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-20-9
600309
  Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
600310
  Лукасевич-Крутник Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-86.
600311
  Гейнц Р.М. Істотні умови договору про надання комунальних послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
600312
  Насєнкова О. Істотні умови договору про надання медичних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 329-331
600313
  Волощенко Т.М. Істотні умови договору про надання телекомунікаційних послуг // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 73-77. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
600314
  Майданик Р.А. Істотні умови договору ренти договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 171-175. – ISBN 978-966-667-341-4
600315
  Горєв В.О. Істотні умови договору як обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 165-170. – ISBN 966-435-028-1
600316
  Кодинець А.О. Істотні умови договору, його зміст та виконання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 460-472. – ISBN 978-966-667-341-4
600317
  Безклубий І.А. Істотні умови кредитного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 912-915. – ISBN 978-966-667-341-4
600318
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.178-202
600319
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
600320
  Мороз О.В. Істотні умови цивільно-правового договору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 45-50. – ISSN 2311-4894
600321
  Константінов О.Ю. Істотній спектр одного класу матричних диференціальних операторів змішаного порядку / О.Ю. Константінов, О.В. Кутовий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлені умови істотної само спряженості 2х2 операторних матриць та вивчається їх істотній спектр.
600322
  Лозовик Г. Істрія класової боротьби з найстаріших часів / Г. Лозовик. – Київ : Держвидав України, 1927. – 434 с.
600323
  Мерінг Ф. Істроія Німеччини від кінця середніх віків / Ф. Мерінг. – Харків ; Київ, 1931. – 200 с.
600324
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1951. – 72с.
600325
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1954. – 167с.
600326
  Семчинський С.В. Істру Богдан (- справж. Бодарев Іван Спиридонович, молдавський письменник, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600327
  Хохлов В.А. Іструментарій проектування комп`ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Хохлов В.А.; Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
600328
  Шуре Е. Ісус (Місія Христа) / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
600329
  Каспер Вальтер Ісус Христос = Jesus der Christus : пер. з нім. / Каспер Вальтер. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 427с. – ISBN 966-7888-34-7
600330
  Каспер В. Ісус Христос = Jesus der Christus : [дослідження] / Вальтер Каспер ; [пер. з нім. Н. Вельбовець]. – 11-те вид. – Київ : Дух і Літера, 2008. – XXXVII, 380 с. – (Bibliotheca Clementiana). – ISBN 978-966-378-062-7
600331
  Лихограй Р. Ісус христос крізь призму героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 104-109


  У статті здійснено спробу розглянути Біблійний образ Ісуса Христа з позиції світового героїчного епосу на рівні мотивів, образів та сюжетів. The article attempts to trace the conception of Jesus Christ from position of world heroic epic songs in it`s ...
600332
  Моріак Ф. Ісусове життя = Vie de Jesus / Франсуа Моріак. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-378-099-3
600333
   Ісці на святло лабірынтамі дауніх падзей : зборнік памяці Віталя Скалабана / [уклад.: А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка ; рэдкал.: Г. Запартыка та ін.]. – Мінск : Лімарыус, 2013. – 497, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-985-6968-32-0
600334
  Бабаніна В.В. Ісюрія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 26-30.
600335
  Шкоба Я. Іськів Богдан Григорович : (до 80-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 88-89. – ISSN 0044-4650
600336
  Ус Р.Л. Іт-аудит - інструмент стратегічного управління організації / Р.Л. Ус, Г.С. Нерсесян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 124-128
600337
  Задорожнюк Н.О. ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
600338
   ІТ-вебінари // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка разом зі спеціалістами ІТ-компаній провели низку безкоштовних вебінарів для школярів 9-11 класів.
600339
   ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу : монографія / [А.В. Васильєв, В.О. Любчак, Ю.О. Зубань та ін.] ; за заг. ред. проф. А.В. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 172, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-657-649-4
600340
  Шкарлет С.М. ІТ-інфраструктура як базова складова інноваційної моделі сучасного університету // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-171. – ISBN 978-966-622-885-0
600341
   ІТ-лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На факультеті електроніки та комп"ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка створили сучасну ІТ-лабораторію, де студенти зможуть працювати над інноваційними проектами та проходити додаткове навчання.
600342
  Арістова Н. ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 11-16. – ISSN 2308-4634


  "Автор розглядає авторські підходи до визначення змісту і сутності понять “середовище”, “освітнє середовище”, “ІТ-освітнє середовище” і надає власне визначення поняття “ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів”. Обгрунтовано ...
600343
  Злобін Г. ІТ-освіта в Україні: куди йдемо? / Г. Злобін, А. Шевчик, В. Шевчик // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 7. – С. 138-142. – ISSN 2224-087Х


  Розглянуто розвиток, застосування і наслідки впровадження нових технологій в ІТ-бізнесі. Наголошено, що, незважаючи на наявність великої кількості вищих навчальних закладів в Україні, які ведуть підготовку спеціалістів для ІТ-бізнесу, простежується ...
600344
  Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв"язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний ...
600345
  Дудар З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, А І. Ревенчук, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 39-43. – ISBN 966-8847-12-1
600346
  Волощук О.Б. ІТ-освіта: технічний погляд на гуманітарні проблеми / О.Б. Волощук, І.В. Магдаліна // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 70-72. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
600347
  Сімсон О. ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 51-62. – ISSN 1026-9932
600348
   ІТ-право це просто / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. права. – 2-ге вид., випр. та допов. – Одеса : Юридична література, 2018. – 117, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 101-108. – Бібліогр.: с. 109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-357-0
600349
  Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та педагогічній науці // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
600350
  Кудінова А.В. ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток / А.В. Кудінова, О.М. Могилянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 341-347. – ISSN 2222-4459
600351
   ІТ-сфера в Україні : законодавство, судова практика, коментар / за заг. ред. Т.В. Бачинського, Р.І. Радейко ; [авт. комент.: Т.В. Бачинський, М.Ю. Горкуша, Н.В. Василечко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 357, [1] с. : іл. – На обкл. також: Правозастосування. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Законодавство України ) ( Правозастосування). – ISBN 978-966-667-719-1
600352
  Гарнык Л.П. ІТ-технологии и парадигма современного образования: концептуальные и методологические аспекты внедрения инноваций при создании комплексных мультидисциплинарных учебных курсов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 81-89. – ISBN 978-966-623-869-9
600353
   ІТ-фест // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова вперше провели ІТ-фест та Ярмарок можливостей.
600354
   ІТ-фест та Ярмарок студентських можливостей відбулися у Харкові // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)


  В Харківському національному університеті міського господарства ім. О. Бекетова вперше провели IT-фест та Ярмарок студентських можливостей. Мета проєкту презентувати можливості ІТ-освіти для молоді, додатково формувати м"які навички" для підвищення ...
600355
   ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз відкритих державних джерел даних методами ...
600356
  Юзич М. ІТ - ішники запропонували свої реформи в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  П"ять кращих ідей: відкритий бюджет, електронний паспорт, віртуальна біографія політиків, департамент нагляду за владою та пошукова система корупціонерів.
600357
   ІТ, вища освіта і спорт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Україна й ОАЕ розпочнуть підготовку нового меморандуму про співпрацю у сфері освіти. Про це домовилися міністр освіти і науки України Лілія Гриневич і міністр освіти ОАЕ Хусейн Ібрагім Аль Хаммаді під час зустрічі у місті Дубай.
600358
  Тимошик М. Італієць Беретті проти "русского міра" в Києві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 12


  Роздуми над книгою професора Дмитра Степовика "Володимирський собор".
600359
  Сальваторе Дель Ґаудіо Італізми в українськомовних ЗМІ Італії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 66-73


  У статті розглядається мова українськомовних ЗМІ в Італії. Особливу увагу приділено впливу італійської мови на українськомовні газети, які були створені внаслідок масової імміграції українських заробітчан в Італію. In the article deals with the ...
600360
  Дель Гаудіо Італізми у творах М. Коцюбинського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 167-179


  У статті після оглядового параграфу, присвяченого біографії М. Коцюбинського та мотивам його перебування в Італії, проаналізовано вживання італізмів у таких відомих оповіданнях (нарисах), як "Сон", "Хвала Життю" та "На Острові", пов"язаних з ...
600361
  Кузьміч В. Італійка з Мадженто : повість / В. Кузьміч; Володимир Кузміч. – [Харків] : Юнацький сектор вид. "Пролетарий", 1927. – 98 с. – (Бібліотека журналу "Молодняк")
600362
   Італійка стала лауреатом Міжнародної премії ім. Івана Франка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія) стала лауреаткою Міжнародної премії імені Івана Франка 2019 року. Лауреата визначили під час засідання журі премії 28-29 червня в Інституті Славістики Віденського університету ...
600363
  Онацький Євген Італійськo-український словник = Vocabolario italiano-ucraino / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1977. – 632с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім.св.Климента Папи ; Том 13-15)
600364
  Смирнов І.Г. Італійська "паста" та логістика: досвід компанії "Barilla" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 54-63
600365
  Мицик Ю.А. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632-1634 рр.) / Ю.А. Мицик, Н.Я. Пухальська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 213-218. – ISSN 0130-5247
600366
  Роблес Е. Італійська весна: романи. / Е. Роблес. – К., 1985. – 304с.
600367
  Бацак К. Італійська еміграція в Україні наприкінці 18 - у першій третині 19 століття = Lemigrazione italiana in Ucraina : Витоки. Формування. Діяльність / К. Бацак; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Знання України, 2004. – 300 с. – ISBN 966-316-040-3
600368
   Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова = Italian Renaissance books ib the Funds of the Scientific library of Odessa National University. – Одеса : Астропринт, 2001. – 88с. – ISBN 966-549-622-0
600369
  Дель Гаудіо Італійська лексична спадщина в українській мові // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 58-72. – ISBN 978-966-02-7585-0
600370
   Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні : (алф.-предм. бібліогр. довідник) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр італознавства, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова ; [упоряд. Ю.О. Чернишова, С.Б. Фокін]. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2014. – 80 с. – Покажч.: с. 60-79
600371
  Батраченко Б.А. Італійська мафія у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 15-16
600372
  Тищенко К.М. Італійська мова (- мова, що належить до італо-романської підгрупи романської групи індоєвропейської родини мов) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 586. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600373
  Лахтіонова К.М. Італійська мова для дітей = L"italiano per bambini / К. М. Лахтіонова. – Київ, 1998. – 49с.
600374
  Золенкова О.Е. Італійська мова. Фонетика. Граматика. = La lingua italiana : Довідник-самовчитель / О.Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К.Г. Золенкова. – Тернопіль : Богдан Будный, 2000. – 160 с. – ISBN 966-7437-70-1
600375
  Денисов С.Ф. Італійська модель запобігання злочинності молоді / С.Ф. Денисов, Т.С. Жукова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 492-500. – ISSN 1563-3349
600376
  Бацак К.Ю. Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєн // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 19-35. – ISSN 2226-2180


  Мета роботи передбачає дослідження історії однієї з найбільш успішних італійських антреприз в Одеському міському театрі першої половини ХІХ ст. у контексті позасценічної діяльності тодішнього імпресаріо Й. Жульєна. Методологія цієї праці полягає у ...
600377
  Бацак К. Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 43-76


  "...Досліджено діяльність італійської оперної антрепризи у Києві, зокрема, її організацію, репертуар, особливості виступів провідних співаків труп в умовах боротьби європейських та російських тенденцій у музично-театральному житті міста. Доведено, що ...
600378
  Бацак К.Ю. Італійська оперна сцена Одеси (1831-1838 рр.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 226-240. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено діяльність італійського оперного театру Одеси в період антрепризи сімейства Ризничів і їх компаньйонів: формування репертуару, специфіка музично-драматичного діяльності трупи, вокальні та артистичні особливості творчості головних виконавців."
600379
  Петрів П. Італійська політика і гроші Кремля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 5
600380
  Майборода Наталя Італійська пристрасть / Майборода Наталя, Будай Ніна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 138-141 : фото
600381
  Чернишова Ю.О. Італійська рецепція творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-337. – ISBN 978-966-439-715-2
600382
  Білоусова Н. Італійська Софія отримала продовження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  За кілька років у Римі поруч із християнською святинею збудують великий духовно-культурний центр для українців за кордоном.
600383
  Вдовиченко В. Італійська Шевченкіана // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
600384
  Стафійчук В.І. Італійська школа геополітики / В.І. Стафійчук, Л.В. Черненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 175-183. – Бібліогр.: 7 назв
600385
  Глушко О.К. Італійське каприччо : новели / Олександр Глушко. – Київ : Вітчизна, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8623-10-3
600386
  Хошобіна Олеся Італійське міжсезоння: формуємо індивідуальний тур // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 50-55 : фото. – ISSN 1998-8044
600387
  Стріха М. Італійський "прорив" Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329


  Шевченківський 2014-й ювілейний рік суттєво підвищив інтерес до України у світі. Тому подією величезної ваги стала поява в престижному італійському видавництві "Le Monnier" книги відомого славіста, іноземного члена НАН України, професора Міланського ...
600388
  Пехів В.Б. Італійський вектор зовнішньої політики ОУН // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 136-140. – ISSN 0321-0499
600389
  Вдовиченко В. Італійський виклик для України та ЄС.: чим загрожують перші вибори 2018 року? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1992-9277
600390
  Дель Гаудіо Італійський вплив на україномовні інтернет-газети в Італії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 137-147. – ISBN 966-02-2984-4
600391
  Зеленська Любов Італійський калейдоскоп : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-43 : Фото
600392
  Дель Гаудіо Італійський лексичний компонент в українській мові
600393
  Мезенцев В.І. Італійський ренесансний елемент в декорі церков Наддніпрянщини XVII-XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 136-150. – ISSN 2218-4805


  В статті уперше розглядається походження прийому оздоблення споруд Центральної України XVII–XVIII ст. керамічними полив’яними розетками з архітектурного декору італійського Відродження. Показані аналогії таких деталей в оформленні ренесансних будівель ...
600394
  Гончар М. Італійський страйк для західних санкцій. Українська дипломатія бурхливо відреагувала на заяви Генсека ООН у Петербурзі / М. Гончар, М. Каццулані // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 5


  Але в гостях у Путіна був не тільки цей малоавторитетний персонаж міжнародної політики Маттео Ренці, а й голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та італійський прем"єр Маттео Ренці. США вустами представника Держдепу Марка Тонера, акцентували увагу Європи на ...
600395
  Чіколіні Л.С. Італійський утопіст кінця XVI - початку XVII ст. Фабіо Альбергаті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 111-126. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
600396
  Дель Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Дель, Ґаудіо // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 133-140. – ISSN 2219-4290
600397
  Бажан М.П. Італійські зустрічі : Поезії / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1961. – 54с.
600398
  Іванова Г.Б. Італійські кліше у текстах парламентських виступів та їх українські відповідники // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 175-182. – ISBN 966-581-481-8
600399
  Романенкова Ю.В. Італійські маньєристи при європейських дворах у XVI - на початку XVII століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 194-201. – ISSN 2226-2180
600400
   Італійські мистецьки вечори / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інформація Прес-центра про участь студентів та викладачів КНУТШ у Десятому всесвітньому тижні італійської мови. Мистецьки вечори пройшли в арт-галереї українського скульптора Євгена Дерев"янко "Гольфстрім."
600401
   Італійські народні казки. – К., 1986. – 151с.
600402
  Бацак К. Італійські оперні виконавці на театральних та концертних сценах Львова (остання третина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 145-157. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
600403
  Малерба Л. Італійські оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 111-120. – ISSN 0320 - 8370
600404
   Італійські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1987. – 172 с.
600405
  Ціватий В. Італійські та іспанські студії професора Піскорського - погляд через сторіччя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 42-45. – (Історичні науки)
600406
  Манкелль Г. Італійські черевики : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
600407
  Нелін М.В. Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 126-131


  Актуальність дослідження даного аспекту італійсько-американських відносин обумовлюється подальшим зростанням значущості стратегічного співробітництва США та Італійської Республіки, як одного з "бастіонів" консолідації трансатлантичної єдності та ...
600408
  Гончар Б.М. Італійсько-російська угода 1909 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 573-574. – ISBN 966-316-039-X
600409
  Гончар Б.М. Італійсько-турецька війна 1911-12 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 574. – ISBN 966-316-039-X
600410
  Малаков Д. Італійці в Києві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 15-17


  Україна завжди була привабливою й відкритою для талановитих людей, вихідців з інших країн. Італійські архітектори зводили будинки у Києві ще з XII століття. Серед видатних імен - батько і син Беретті - Вінченцо й Аллесандро. Вінченцо спорудив будинок ...
600411
  Лісовська Р. Італійці в Одесі, абопроблема взаємодії двох культур // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 51-60. – ISSN 0869-3595
600412
  Курченко О. Італійці не вміють мовчати долго // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 244-246. – Бібліогр.: Літ.: С. 246; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5
600413
   Італійці та італійська культура в Україні = Gli italiani e la cultura italiana in Ucraina. – Київ, 2005. – 160с.
600414
  Ничко О. Італійці у прозі Джона Стейнбека (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 46-52.
600415
  Вишневська В.М. Італія-регіональний огляд : Навчальний посібник для студентів природничих факультетів / В.М. Вишневська, О.О. Мотузенко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 36с.
600416
  Супричов Олексій Італія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-50 : Карта
600417
  Крушельницький С. Італія (географічний нарис) / С. Крушельницький. – Харків, 1931. – 123с.
600418
  Косенко О. Італія + Україна = співпраця // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 9
600419
   Італія в гостях України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 138 : фото
600420
  Приходько А. Італія в житті Лесі Українки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 138-139. – ISBN 978-966-600-646-5
600421
  Купчик О. Італія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Розкриваються обставини, за яких УСРР на початку 1920-х рр. налагодила торгівельні відносини з Королівством Італія. З"ясовано договірно-правову базу, організаційні форми торгівельної діяльності УСРР в Італії. Установлено особи торгівельних ...
600422
   Італія в українській поезії. – Львів, 1999. – 144с. – ISBN 966-7379-23-Х
600423
  Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
600424
  Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 426-429


  Рецепція Італії та італійців в англійському соціумі доби Ренесансу була настільки неоднозначною, а інколи амбівалентною, що її можна кваліфікувати як імагологічний парадокс. Сутність цього парадоксу полягає в тому, що попри відверту публічну ...
600425
  Вітрук А. Італія Тараса Шевченка: Святочна доповідь професора Джованни Броджі // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Вересень (ч. 22/23). – С. 16-17
600426
  Мяловицька Н.А. Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-20.
600427
  Патійчук В. Італія як міжнародний центр православного релігійно-паломницького туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 86-93. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
600428
   Італія. Dolce vita в Альпах : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр, Саватєєва Олена, Саватєєв Сергій, Безсонов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 120-124 : Фото
600429
  Онишко Сергій Італія. Авто та Альпи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 86-93 : фото
600430
  Москаленко Леся Італія. Венеція без маски : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-76 : Фото
600431
  Власенко Анастасія Італія. Екскурсії для бамбіни, або Зимові римські канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 56-63 : фото
600432
  Москаленко Леся Італія. Лижі. Валь Гардена. Італія з австрійським присмаком // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 74-75
600433
  Москаленко Леся Італія. Ніч на озері Гарда : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-80 : Фото
600434
   Італія. Новинки "дольче віта" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 64-67 : фото
600435
   Італія. Собор Святого Петра. Італія і Рим. Де живе Папа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 46-47 : фото
600436
  Будзівула Ірина Італія. Фьюджи. Вода, що повертає час назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 34-35 : фото
600437
   Італія. Фьюджи. Вода, що руйнує камінь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 62-63 : фото
600438
  Москаленко Леся Італія. Чайники на снігу : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-91 : Фото, карта
600439
  Ільченко Катерина Італія. Як ми шукали Сало й опинились у Мальцесіні : спецрепортаж. Італія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 62-67 : Фото
600440
  Чорнолуцька Т. Італія: вічне тяжіння // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.60-61


  Історія подорожей по Італії
600441
  Єнін Є. Італія: коміки, які грають трагедію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 4


  "Усього лише через півтора року після тріумфу "5 зірок" Італія опинилися перед можливістю проведення восени дострокових виборів".
600442
  Божко Тетяна Італія: перспективи безмежні / Божко Тетяна, Самойлов Юрій // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
600443
  Федоренко К. Італія: референдум проти істеблішменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 4


  "Референдум про внесення змін до Конституції, який відбувся в Італії 4 грудня, має шанси стати ще одним помітним ударом по сучасному західному світоустрою. Втім, панікувати передчасно: щоб таке сталося, мають збігтися відразу кілька чинників. Спочатку ...
600444
  Федоренко К. Італія: у пошуках коаліції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Трохи менше ніж два тижні тому - 4 березня - в Італії відбулися парламентські вибори. Жодна з партій і жоден з передвиборних союзів політичних сил не здобули більшості в італійському парламенті - ні в нижній, ні у верхній палаті. Однак новообрані ...
600445
  Птахів Семен Італія: як стимулювати в"їзні турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
600446
  Іжнін І Італо-ефіопські війни 1895 - 1896, 1935 - 1936 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 228-242. – ISBN 978-617-10-0489-4
600447
  Іжнін І Італо-турецька війна 1911 - 1912 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 120-132. – ISBN 978-617-10-0489-4
600448
  Поманська О. Італо Кальвіно: Біобібліографічний нарис (1923-1985) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.50-53
600449
  Парахина Наталья ІТВ - 2005 стала рекордной по всем показателям : На ІТВ-2005 Россия пользовалась спросом. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 8 : Фото
600450
  Савояров Никита ІТВ в непрерывном поиске совершенства : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-37 : Фото
600451
   ІТВ: Москва и регионы снова выступили вместе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8
600452
  Колєда Анна ІТВ: тренди і тенденції для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
600453
  Ліптуга Іван ІТВ: ювілей виставки, успіх України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
600454
  Касьян Л. Ітеграція лісового законодавства України у відповідності до засад, визначених ЄС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-28-6
600455
  Венгер Любов Олександрівна Ітенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Венгер Л.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
600456
  Анісімов А.В. Ітеративний алгоритм обчислення модулярної редукції / А.В. Анісімов, О.Г. Мекуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ітеративний алгоритм для обчислення модулярної редукції, що дозволяє ефективно виконувати цю операцію для певного типу модулів.
600457
  Корчевська Л.О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 175-183. – ISSN 1993-6788
600458
  Карабут Л. Ітерації у кримінально-процесуальній діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 236-241. – ISSN 0132-1331
600459
  Нікітін А.В. Ітераційна процедура знаходження розв"язку матричного узагальненого рівняння Сільвестра для стохастичних динамічних систем не розв"язаних відносно диференціалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропоновано ітераційний метод розв`язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язаних відносно диференціалів. Ключові слова: стохастичні динамічні системи, не розв"язані ...
600460
  Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу / І.М. Александрович, В М. Сидоров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розв"язана особлива задача Коші для ітераційного рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу.
600461
  Карпенко Б.О. Ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у реальних фазометрах і частотомірах інтерференційного типу на основі апріорної інформації про технічні характеристики їхніх детекторів / Б.О. Карпенко, Ю.О. Саричев, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у фазовимірювальних схемах інтерференційного типу, що усуває помилки через неідентичність і нестабільність вольт-амперних характеристик діодів у чотири-детекторних схемах. The ...
600462
   Ітераційний метод розрахунку поліланцюгових хвилевідних смугово-пропускаючих фільтрів / М.І. Ляшенко, Т.М. Овсяннікова, І.М. Овсянніков, С.А. Тузіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий метод розрахунку, з заданою точністю хвилевідно-діелектричних фільтрів. Застосування цього методу в діапазоні НВЧ значно спрощує конструкторську частину роботи над фільтром. Створено необхідний пакет програм для проведення ...
600463
   Ітераційний метод розширення вимірювального діапазону сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов, Н.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 306-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана ітераційного алгоритму реєстрації голографічної матриці мікроліт, при виготовленні якої опорний пучок для запису голограми формується самою досліджуваною хвилею. Розглянуто ...
600464
  Степашко В.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В.С. Степашко, О.С. Булгакова, В.В. Зосімов ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1610-1
600465
  Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
600466
  Яремчук Андрій Ітербій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 0868-9644
600467
  Бондарєва Н.О. Іти - ходити, їхати - їздити... : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Н.О. Бондарєва, М.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 282 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281. – ISBN 978-966-529-241-8
600468
  Кравченко І.Е. Іти верхів"ям. / І.Е. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
600469
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
600470
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
600471
  Морцінек Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман / Г. Морцінек. – Київ, 1961. – 248с.
600472
  Танчер В.К. Іудаїзм-знаряддя ідеологічної реакції : (На правах рукопису) / В.К. Танчер; Кабінет атеїста Київського міського відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1961. – 30с.
600473
  Кичко Т.К. Іудаїзм без прикрас / Т.К. Кичко. – Київ, 1963. – 192с.
600474
  Кічко Т.К. Іудаїзм і сіонізм / Т.К. Кічко. – К, 1968. – 95с.
600475
  Бренман Р.А. Іудаїзм і сіонізм / Р.А. Бренман. – Київ, 1981
600476
  Бренман Р.А. Іудаїзм на службі сіонізму / Р.А. Бренман. – Київ, 1973. – 144с.
600477
  Драбовик В. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 92-94
600478
   Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри : матеріали шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім"ї та молоді КМДА Об"єднаної єврейської громади України Міжнародного центру толерантності Єврейського фонду України та; [ наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С.Кисельов ]. – Київ, 2008. – 151с.
600479
  Бачинська О.В. Іудаїсти та їх молитовні будинки у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 90-99. – ISSN 2077-3455
600480
  Фейхтвангер Л. Іудейська війна / Л. Фейхтвангер. – Київ, 1937. – 500с.
600481
  Кічко Т.К. Іудейська релігія її походження і суть / Т.К. Кічко. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 48 с. ; №9
600482
  Новенченко О.Ю. Іудейське джерело мудрості Аристотеля: міф чи реальність? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
600483
  Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обгрунтування та взаємодії із сучасним ізраїльським правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
600484
  Галенко О. Іудейські громади османської Кефи середини XVI ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 39-62
600485
   Іудине поріддя. Збірка нарисів, оповідань, поезій. – К., 1975. – 302с.
600486
  Москаленко Леся Іумпорн Джирагалвісул: "У Таїланді, якщо ти не посміхаєшся, значить, захворів" / Москаленко Леся, Рафаловський Євген // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 24-27 : фото
600487
  Алєксандрова О.В. Іустин Флавій, Мученик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 252-254. – ISBN 966-316-069-1
600488
  Гете И.В. Іфігенія в Тавриї : драма в 5 діях / Вольфганг Гете ; Перекл. Василь Ріленко. – У Львові (Львів) : Накл. перекладн. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернадського, 1895. – 64 с.
600489
  Славінська М.В. Іформаційна політика правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 462-468. – ISSN 1563-3349
600490
  Дніпровський А.О. Іх водила молодість. / А.О. Дніпровський. – К., 1971. – 172с.
600491
   ІХ Всеукраїнський турнір юних економістів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 18
600492
   ІХ Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування / О.І. Терещук, В.І. Мовенко, І.О. Нисторяк, В.А. Крупко, О.Ю. Наровлянська // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 49-51 : фото
600493
  Філончук З.В. ІХ обласні краєзнавчі читання у Херсоні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 34
600494
  Будько Євген ІхтіАндрій / Будько Євген, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 108-117 : фото
600495
  Білецький В.С. Іхтіаров Юрій (- громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 592. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600496
  Ковальчук О.М. Іхтіологічна колекція Д.К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН України / О.М. Ковальчук, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 55-63. – ISSN 2219-7516
600497
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
600498
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
600499
  Олексенко Л.П. ІЧ- спектоскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальтвмісних каталізаторах окиснення СО / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Г.М. Тельбіз // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125. – ISBN 966-594-601-3
600500
  Труш В. ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано частково заміщений (H[L-d6]) та повний дейтероаналог (D[L-d6]) диметил-N-трихлорацетиламідофосфату (H[L]), а також його натрієві солі (Na[L]) і (Na[L-d6]), відповідно. На підставі детального аналізу даних ІЧ- спектрів було віднесено смуги ...
600501
  Аблятіпова А. ІЧ-спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату / А. Аблятіпова, Т. Беруашвілі, К. Губіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  На основі гліфосату (N-фосфонометилгліцину H3L), ліганду карбациламінфосфорильного типу, синтезовано координаційні сполуки з Co(II), Cu(II), Zn(II). Комплекси досліджено методами ІЧ-, електронної спектроскопії дифузного відбиття, термогравіметричного ...
600502
  Аблятіпова А.М. ІЧ спектрометричне та термогравіметричне дослідження комплексів купруму, кобальту та цинку на основі гліфосату / А.М. Аблятіпова, Т.Г. Беруашвілі, К.Е. Губіна // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 54. – ISBN 978-966-981-038-0
600503
   Ічнянська криниця : літературно-мистецький журнал Ічнянського районного об"єднання літераторів "Криниця" : Альманах / голов. ред. С. Маринчик ; редкол.: В. Голець, М. Клочко, А. Безлєпкіна [та ін.]. – Ічня, 2008-
№ 4/5 (6) 2016/2017. – 2016. – 252 с.
600504
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 24-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
600505
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
600506
  Ільїн В.В. Ішвара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52. – ISBN 966-316-069-1
600507
  Матюшенко Настя Ішгль. Дуже "крута" Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 42 : фото
600508
  Сидоренко Віктор Ішгль. Зіркова зима // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 46-49 : фото
600509
  Горобець Іван Ішгль. Наймодніший сніг Австрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 34-37 : фото
600510
  Сидоренко Віктор Ішгль. Фешенебельні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
600511
   Іше раз про Грабовича - з двох боків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 1, 5


  Дискусії з приводу висунення Г. Грабовича на Шевченківську премію.
600512
  Свінціцький І.А. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 31-37. – ISSN 2413-5461
600513
  Діденко Д.В. Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: особливості діагностики і клінічного перебігу при їх поєднанні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Діденко Дар"я Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
600514
  Чекаліна Н.І. Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і лікування в умовах аутоімунного запалення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Чекаліна Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назви
600515
   Ішлінський Олександр Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 264-265. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
600516
  Горбачук М.Л. Ішлінський Олександр Юлійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 597. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600517
  Логвиненко Л. Ішов третій рік війни : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8
600518
  Барань Є. Іштван Ковтюк як діалектолог // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 29-34
600519
  Муравецька Я. Іще один він (Антиромантична оповідка). Евридіка й Орфей, Або Мері й Кость. Містерія без шизофренії (Локальна драма Підсвідомості) : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 118-124
600520
  Слабошпицький М. Іще один його талант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 14


  Слово в ювілей Романа Колісника (Торонто)
600521
   Іще один канал фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Українські науковці матимуть змогу одержати кошти на дослідження та інфраструктуру в межах допомоги, яку ЄС надав Україні згідно з програмою "Горизонт 2020".
600522
  Коцарев О. Іще одна іпостась Бруно Шульца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вийшов український переклад літературно-критичних нарисів письменника.
600523
  Макаренко Є Д. Іщенко Антон Маркович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-107 : фото. – ISSN 0367-4290
600524
  Мовчанюк Д. Іщенко Микола Григорович : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 139. – ISBN 978-966-2726-03-9
600525
  Іщенко М.М. Іщенко Микола Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 601. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600526
   Іщенко Микола Павлович : д-р філос. наук, проф., заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т.І. Іщенко, В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г.М. Голиш, А.Є. Конверський ; наук. ред. М.І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя н.-д. діяльності. - Імен. покажч.: с. 109-110. – (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8). – ISBN 978-966-353-429-9
600527
  Ільченко А.Я. Іщенко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 603. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600528
  Яцимирський В.К. Іщенко Олена Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 603. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600529
   ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report - 2010. – Київ
за 2010 р. – 2011
600530
  Кононенко П.П. Іщук Арсен Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 605. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600531
   Іщук Лариса Вадимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 258 : фото
600532
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 48-49
600533
  Шищенко П.Г. Іщук Степан Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 606. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600534
   Іщук Степан Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
600535
   Іщук Степан Іванович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 51-52. – ISBN 966-95774-3-5
600536
   Іщуку Степану Івановичу - 75 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Іщук Іван Степанович - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998)
600537
  Забіяка І.В. Ї. Волькер "Балада про кочегарові очі": три варіанти перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 195-199. – (Б-ка Ін-ту філології)
600538
  Кармазіна М.С. Їдентичності у сучасному науковому дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 4-28
600539
  Батанова Т.О. Їдишизм єврейських політичних партій в Українській Центральній Раді 1917-1918 років: від жаргону до мови держави, політики, громади, освіти й культури // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 78. – С. 4-16. – ISSN 1682-671Х
600540
  Стехов Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Їду на "Північ" : Повість / Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Стехов. – Київ : Молодь, 1976. – 183с.
600541
  Салюк П.С. Їдуть гості / П.С. Салюк. – К., 1971. – 73с.
600542
   Їдьмо до Греції! : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 28-29 : Фото
600543
  Кецмур О. Їдьмо до Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19


  Враження журналістки від перебування в Санкт-Петербурзі в музеї-кімнаті Тараса Шевченка в якій він жив і творив останні роки свого життя
600544
  Черінь Ганна Їдьмо зі мною знов! : Збірка тревелогів / Черінь Ганна. – б.м. : Слово, 1990. – 354с. : іл. – ISBN 0-914834-82-7
600545
  Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
600546
   Їжа : навч.-метод. посібник. – Луцьк : Вежа, 2001. – 160, [1] с. – Назва обкл.: Food and meals. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 966-600-056-3
600547
  Віват Г.І. Їжа в пареміях: на перетині культур : монографія / Ганна Віват ; [Одес. нац. акад. харчових технологій]. – Одеса : ВМВ, 2017. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-295. – ISBN 978-966-413-601-0
600548
  Храброва О.В. Їжа в процесі соціалізації: інтимне й екстимне // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-40. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
600549
  Скиталінська Оксана Їжа для високого IQ // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
600550
  Захожа Ганна Їжа єднає Україну // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
600551
  Шемета Ю.М. Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 61-69. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
600552
  Пивоваренко О. Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27–33. – ISSN 2309-9356
600553
  Бурлачук Л. Їжа як базова харчова практика існування та канал трансляції додаткових символічних значень у тілесну структуру / Л. Бурлачук, В. Шебанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
600554
  Денисенко О.І. Їжа як культурний феномен: філософсько-структуралістський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 28-30
600555
  Косматенко А.Д. Їжак, Троянда й Соловей : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1974. – 190 с.
600556
  Іваницька Л. Їжакевич Іван Сидорович - патріарх українського мистецтва // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7399-06-2
600557
  Степович А.І. Їзда королів / А.І. Степович. – [Київ], 1927. – С. 227-236. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні : наук. щорічник / Всеукр. АН, Культ.-іст. коміс. ; за ред. К. Грушевської. К. : Держвидав України, 1927, вип. 1-3, с. 227-236


  Анотація: У даному потрійному випуску журналу розглядається так звана жіноча господарська магія або елементи магічних ритуалів, які перейшли до побутового вжитку, мета їх використання. Міститься також матеріал, присвячений методологічній основі ...
600558
  Самойлов Юрій Їздити не можна заборонити // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1998-8044
600559
   Їздити обережно недостатньо. Потрібно страхуватися // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
600560
  Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості = The family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): systematics, morphology and life histories / О.В. Гумовський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [2] с., [16] л. табл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 193-210. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1275-2
600561
  Гусарук Н.І. Їі покликання - біологія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-16
600562
  Ламонова Оксана Її ангел охороняє світ : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-189. – ISSN 0208-0710


  Валентина Султанова - майстер пап"є-арту
600563
  Гусарчук Т. Її бароковий сад // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Заслужений діяч мистецтв України Герасимова-Персидська Н.О.
600564
  Файзі Р. ЇЇ величніст людина : роман / Р. Файзі; Рахмат Файзи ;. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
600565
  Тимошик М.С. Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – 308 с. : іл. – 165-річчю від дня заснування Київського університету імені Тараса Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с.2 87-297. – ISBN 966-95575-0-Х
600566
  Цюпин Б. Її Величність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Королева Єлизавета ІІ святкує діамантовий ювілей - 60-річчя правління. Жінку, якій нині 86, називають найуспішнішим вінценосцем сучасності
600567
  Мікерін І. Її величність "система" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86


  Практичне застосування Кримінального і кримінально процесуального права України
600568
  Ємельянова Світлана Її Величність Британія : вояж-колекція / Ємельянова Світлана, Сидоренко Віктр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 90-93 : Фото
600569
  Шулікін Д. ЇЇ величність комунікація // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
600570
  Дроздовський Дмитро Її величність Мнемозіна // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
600571
   Її величність рідна мова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 2


  21 лютого кафедра слов"янської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні організувала святкову - концертну та пізнавальну - програму, приурочену Міжнародному Дню рідної мови та ...
600572
  Мусієнко М.М. Її величність рослина / М.М. Мусієнко, Л.М. Бацманова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
600573
  Петренко Н. Її виховав і навчив колектив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 53-59. – ISSN 2518-7341
600574
  Молчанова Т. ЇЇ життя - музика // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – ISSN 0868-4790


  Піаністка Марія Крушельницька
600575
  Янович Б. Її іменем названо планету: про талановиту волинянку, учену-астронома Олену Полонську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 13


  "З 1953 року Олена Іванівна активно викладає в Одеському педінституті, залучає студентів до наукової роботи з дослідження комет. Заслуга її як ученої-астронома полягає у вивченні руху короткоперіодичних комет".
600576
  Войцехівський Борис Її картинами захоплювався Париж // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
600577
  Боженко А. Її любов : драма на 3 дії, 5 картин / А. Боженко. – Київ, 1960. – 80 с.
600578
  Жишкович М. Її місія - нести ідеї високої духовності : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 115-119. – ISSN 0868-4790


  Анна Дашак – співачка Львівської опери, заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
600579
  Шевнін О. ЇЇ мовчання - золгото, її слова - безцінні
600580
  Журавльова А. Її називали "Кобзарева онука" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 60-63. – ISBN 978-966-171-893-6


  Доля репресованого етнолога Софії Терещенко.
600581
  Черкаська Г. Її називали Гетьманшою... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 182). – С. 16


  Милорадович Єлизавета Іванівна — графиня, тітка гетьмана Павла Скоропадського присвятила себе українській громадській і культурній справі.
600582
  Ярославська Дарія Її Нью-Йорк : Скорочена повість / Ярославська Дарія. – Нью-Йорк : Союз Українок Америки, 1959. – 160 с.
600583
  Коваленко Л.М. Її окрадену збудили : роман / Людмила Коваленко. – Вінніпег : Тризуб
Ч. 3 : Наша не своя земля. – 1968. – 240 с.
600584
  Черкаська Г. Її очі дивляться в нас // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 14
600585
  Зорівчак Р. Її полонила влада музика української мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 14


  До 155-річчя з дня народження Етель Ліліан Войнич.
600586
  Пугач О. Її правда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 8. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті Параски Василівни Королюк - символу першого Майдану та Помаранчевої революції.
600587
  Жулинський М. Її природа - жага творчості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 10


  Ада Роговцева - яскравий, непроминальний талант.
600588
   Її стежина у царині флори. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич (1906-1989) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
600589
  Войцехівський Борис Її стихія - стоматологія // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 178-180. – ISSN 0869-3595
600590
  Бондаренко Є. Її талант - то найщиріший Україні дарунок Бога : До 110-річчя з дня народження Катерини Білокур - майстра народного декоративного живопису / Є. Бондаренко, С. Коваленко, Л. Маліченко
600591
  Минко Василь Її усмішка. / Минко Василь. – Х., 1930. – 32с.
600592
  Божаткін М.И. Її щаслива доля / М.И. Божаткін. – Одесса, 1976. – 72 с.
600593
   Її щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 33


  Про Ніну Андріївну Онопрієнко.
600594
  Гірник Галина Її щедре древо // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
600595
  Букатий М. Їй аплодували стадіони світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 12


  Легендарній легкоатлетці Вірі Крепкіній - належна шана.
600596
  Вітович І. Їй на Захід чи у другу сторону? Недільні парламентські вибори в Молдові мали визначити орієнтир республіки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 22). – С. 5


  "У Молдові минулої неділі відбулися парламентські вибори. Виборці мали обрати 101 депутата парламенту Молдови. Одночасно відбувся консультативний референдум. Громадяни мали висловитися щодо скорочення числа депутатів парламенту із 101 до 61 і права ...
600597
  Леонтович О. Їм була подарована приязнь на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Духовна і душевна зрідненість Ізидори Косач-Борисової та Надії Шульгиної-Іщук. Косач-Борисова Ізидора Петрівна — українська мемуаристка, діяч культури, рідна сестра Лесі Українки. Член-кореспондент УВАН, почесний член Союзу Українок Америки. Надія ...
600598
   Їм є що патентувати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
600599
   Їм жити при комунізмі. – К., 1962. – 44с.
600600
   Їм партія крила дала. – Дніпропетровськ, 1969. – 154с.
600601
  Тимошенко Наталія Їм подаровано кризу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 9. – ISSN 0130-5212
600602
  Верига В. Їм присвячувала велика ідея... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 26-29


  До 45-річчя боїв під Бродами.
600603
   Їм промовляти душа моя буде : "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації. – Київ : Факт, 2002. – 224с. – (Текст+контекст : Знакові літературні доробки та навколо них. Літературний проект). – ISBN 966-664-034-1
600604
  Котиш М.Т. Їм снились зорі.... / М.Т. Котиш. – К, 1970. – 263с.
600605
   Їм сьогодні шістнадцять. – К., 1966. – 108с.
600606
  Брезицький В.Я. Їм усміхається сонце / В.Я. Брезицький. – К., 1960. – 172с.
600607
  Онищенко О. Їмо слона. Міносвіти оприлюднило правила, за якими абітурієнти вступатимуть до вишів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 11


  "До початку вступної кампанії ще, здається, далеко, але підготовка до неї вже почалася. Як і належить за законом, МОН уже оприлюднило Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2020-му році (далі - Умови вступу). Їх ще має затвердити Мін"юст, але ...
600608
  Палій О. Їржі Кратохвіл - теоретик і практик чеського постмодернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 233-239. – ISSN 0203-9494


  "У статті зроблено огляд творчості відомого чеського прозаїка сучасності Їржі Кратохвіла. Розглянуто найвизначніші романи автора, основні принципи поетики творів. Приділено увагу теоретичним переконанням письменника та його літературно-критичним ...
600609
  Аскалонов С.П. Їстивні та отруйні гриби / С.П. Аскалонов. – Київ, 1963. – 44с.
600610
  Боярських Г. Їстівна хімія. Інтегрований урок з хімії, біології, англійської мови та кулінарії // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 6-17
600611
   Їсть і спить у кабінеті. Дружина, син, донька бачать його раз на тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 40 (493), 17 жовтня 2019. – С. 8
600612
  Настенко-Капалєт Їх було дванадцять? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 35). – С. 8


  Кількість кирило-мефодіївців змушує по-новому глянути на роль Тараса Шевченка в цьому політично-просвітницькому братстві.
600613
  Замаровський В. Їх величності піраміди : для старшого шкільного віку / В. Замаровський; переклад із словацької Д. Андрухова. – Київ : Веселка, 1988. – 447с. – ISBN 5-301-00088-8
600614
  Візітів Ю.М. Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
600615
  Герасименко С.А. Їх виховала партія / С.А. Герасименко. – Дніпропетровськ, 1968. – 84с.
600616
   Їх водила молодість. – Дніпропетровськ, 1988. – 230с.
600617
  Головай Ірина Їх єднала доля України ( І. Франко й Українські Січові Стрільці ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-66
600618
  Пляченко А.Г. Їх звитяга подвигу гідна, або старшини Армії Української Народної Республіки // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-927-118-1
600619
  Юнгер Б.Г. Їх знали тільки в обличчя / Б.Г. Юнгер, Е.І. Ростовцев. – Київ, 1968. – 84с.
600620
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 5. – 1982. – 46 с. – До 1500-річчя Києва
600621
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 6. – 1982. – 55 с. – До 1500-річчя Києва
600622
  Пушкар М.О. Їх кликала совість / М.О. Пушкар. – Київ, 1969. – 181с.
600623
  Ковалів Ю. Їх наукова заангажованість гідна подиву і наслідування // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 118-121. – ISSN 0868-4790


  Про посмертно обраних членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка
600624
  Тарнавський Ю. Їх немає : Поезії 1970-1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1999. – 428с. – ISBN 966-95114-2-9
600625
  Катренко А. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 16-57
600626
  Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
600627
  Галан Я.О. Їх обличчя : Збірка нарисів / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 104с.
600628
   Їх подвиг безсмертний : фото з архіву Агенства "Чорнобильінтерінформ" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 12. – С. 1 обкл.
600629
  Тимошенко Наталія Їх поміняли місцями // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
600630
  Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1978. – 128с.
600631
  Возняк Н.В. Їх справжнє обличчя / Н.В. Возняк. – Ужгород, 1974. – 120с.
600632
  Євген Рафаловський Їхав гуцул на коні : Спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-51 : фото
600633
  Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання... / Л.Н. Большаков. – К, 1977. – 328с.
600634
  Шендеровський В. Їхні імена гідні пантеону славетних (до 70-річчя трагедії 1937 року) // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30. – ISSN 1819-7329
600635
  Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-18
600636
  Нюкало О. Їхня "письменницька сила - в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту". Компаративний аналіз поезії П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
600637
  Кононенко Є. Їхня наука виживання серед чоловіків // Критика. – Київ, 1999. – Червень, (число 6). – С. 27-28


  Жіночі журнали в Україні.
600638
  Николаенко Леонид Й самая краткая буква русского алфавита. Й - самая несогласная // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 24 : фото
600639
  Данько М.М. Й сонця прихилив би!.. / М.М. Данько. – К., 1991. – 203с.
600640
  Шевченко Віктор Й.-В. Гете - природознавець (До 260-річчя від дня народження великого поета і натураліста) : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-44 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
600641
  Ромащенко Л. Й. Авіжюс і М. Стельмах: топологічні паралелі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 126-134. – (Філологічні науки)
600642
  Котенко Я.М. Й. Брамс очима віденських лібералів XIX ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 135-136
600643
  Котенко Я.М. Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 244-252
600644
  Петрушов В.М. Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 107-108
600645
  Петрович В.Г. Й. Геббельс и А. Розенберг - главные идеологи фашизма: новый взгляд // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 127-137. – ISSN 2070-9773
600646
  Фесько Ю.О. Й. Гете та Харківський університет у період його заснування // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 42-47


  Розглядаються взаємозв"язки Й. Гете з засновниками Харківського університету
600647
  Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
600648
  Павлов О.І. Й. Шумпетер як передвісник міждисциплінарного синтезу економіки та суміжних наукових дисциплін // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 20-23
600649
  Юркевич О.М. Й.Б. Шад і німецька університетська традиція: початок становлення харківської школи логіки // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 181-184. – ISBN 978-966-285-527-2
600650
  Ільницький. М. Й.В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу
600651
  Гладишев В. Й.В. Гете та І. Франко про світову літературу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
600652
  Терлецька І.В. Й.В. Сталін (особа, політик, вождь) // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 155-177. – ISBN 978-966-629-624-8
600653
   Й.В. Сталіну Академія Наук УРСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 710, [5] с. : портр., карти, іл. – Парал. тит. л. рос.
600654
   Й.В.Сталін.. – Москва, 1945. – 24с.
600655
  Абашнік Й.Г. Й.Г. Фіхте (1762 - 1814) та Харківський університет // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-285-410-7
600656
  Руденко О.В. Й.Г. Фіхте та його "науковчення" як обгрунтування філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема формування філософії науки в класичному німецькому ідеалізмі, зокрема в філософській системі Й.Г. Фіхте.
600657
   Й.Й Косоногов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 142-143. – ISSN 0374-3896
600658
  Баженова С.Е. Й.Й. Роллє - один з фундаторів наукового поділлєзнавства // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 105-110
600659
  Титова Л.Н. Й.К.. Тыл и демократические позиции чашской культуры : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Л. Н.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1964. – 18л.
600660
  Сабодаш І. Й.О. Дзендзелевський - дослідник українських говорів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 4-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 10 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
600661
  Лук"янова В.П. Й.Р. Бехер - поет і теоретик / В.П. Лук"янова; АН УРСР; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1966. – 248с.
600662
  Прокоф"єва-Михайловська Й.С. Шкловський. Біографічний нарис // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 52-55. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
600663
  Гоштанар І.В. Й.Ф.Гербарт про виховання як естетичне зображення світу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 115-125
600664
  Зеликсон-Бобровска Й.Ф.Дубровинський / Зеликсон-Бобровска. – Киев, 1937. – 21с.
600665
   Йатхартх Гита : Шримад Бхагвад Гита: Гита в её истинном виде. – Мумбай : Шри Парамханс Свами Адгаданандджи Ашрам траст, 2004. – 22,518 с. – На обл.: 5200-летний интервал Шримад Бхагвад Гита в её подлинном и вечном изложении. – (Наука религии для человечества)
600666
  Тичина Павло Григорович Йде весна : Для дошкільного віку / Тичина Павло Григорович. – Київ : Веселка, 1983. – 8с.
600667
   Йде до нас колядочка : [для дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. А.М. Зеленська ; художник К. Іванова]. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7209-00-2
600668
  Самченко В. Йдемо до Куліша: від козацького Воронежа по світу // Україна молода. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 141). – С. 10-11


  "Чи кожен здогадається чи знає, що автор творів "Бабуся с того світу", "Пан Мурло", "Січові гості Чуприна і Чортоус" - той, хто написав знамениту, хоча і не всіма прочитану "Чорну Раду"? Так, це все Пантелеймон Куліш - письменник, філософ, видавець, ...
600669
  Рапіна Л. Йдемо до тебе ми, Тарасе... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 березня на факультетах КНУ імені Тараса Шевченка пройшли шевченківські читання.
600670
  Ткач М.М. Йдемо на верховини : вірші / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1956. – 80 с.
600671
   Йди в життя, як Ленін. – К., 1970. – 211с.
600672
  Сом М.Д. Йду на побачення : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1957. – 75 с.
600673
  Божик Є.Д. Йду поміж людей. / Є.Д. Божик. – Львів, 1977. – 94с.
600674
  Завгородній Ю. Йду проти себе : візії / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-123-7


  Новелістичні візії автора до проблем відповідальности кожної людини за все, що діється на нашій Землі
600675
  Концевич Є.В. Йдучи вулицею : оповідання / Є.В. Концевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 157 с.
600676
  Куаммен Дэвид Йеллоустон. Парадокс цивилизации / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
600677
  Ільченко Володимир Йелоупукі всіх часів і народів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 66-70 : фото
600678
  Генин И.А. Йемен / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1953. – 48с. – (У карты мира)
600679
  Удалова Г.М. Йемен в период первого османского завоевания / Г.М. Удалова. – М., 1988. – 198с.
600680
  Малышева Д. Йемен как новая "горячая точка" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 148-153. – ISSN 1998-1813
600681
  Серебров С.Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы ( к событиям в горах Саады ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0869-1908
600682
  Голубовская Е.К. Йемен. / Е.К. Голубовская. – М., 1965. – 121с.
600683
  Исаев Л. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-2227
600684
  Дмитриев Алексей Йемен: от Джамбии до "Калаша" : Образ жизни // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 158-163 : Іл., карта
600685
  Кириченко В.П. Йемен: факторы политической нестабильности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
600686
  Котлов Л.Н. Йеменская Арабская Республика / Л.Н. Котлов. – Москва : Наука, 1971. – 288с.
600687
  Сейранян Б.Г. Йеменская Арабская Республика / Б.Г. Сейранян. – М, 1977. – 63с.
600688
  Крахмалов С.П. Йеменская Арабская Республика и ее вооруженные силы : С.П. крахмалов / С.П. Крахмалов. – Москва : Военное издательство, 1977. – 88 с.
600689
  Герасимов О.Г. Йеменская Арабская Республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 63с.
600690
  Пересыпкин О. Йеменская Республика: назад в будущее // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 161-172. – ISSN 1998-1813
600691
   Йеменская социалистическая партия. Съезд 1-й. Аден. 1978. – М., 1979. – 279с.
600692
  Герасимов О.Г. Йеменские документы / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 134с.
600693
  Герасимов О.Г. Йеменские зарисовки / О.Г. Герасимов. – М., 1983. – 48с.
600694
   Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы / С.Н. Серебров, Н.А. Замарева, Раванди-Фадаи, Г.Э. Фазельянова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 0869-1908


  Представлен обзор круглого стола "Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы ", который состоялся 1 апреля 2015 г. в Институте востоковедения РАН.
600695
  Ньюберри М. Йеху. Сатир. памфлеты. / М. Ньюберри. – М., 1966. – 264с.
600696
   Ймення зорі Чорнобиль : Фотоальбом. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233с. – ISBN 5-7707-9214-0
600697
  Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 81-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
600698
  Мокренко П.В. Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології / П.В. Мокренко, Р.І. Стахів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
600699
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 62 : Табл. – ISSN 1605-2005
600700
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
600701
   Ймовірнісне та статистичне моделювання в EXCEL для прийняття рішень / [А.І. Кузьмичов: кер. авт. кол., ред. ; Н.Г. Бишевець, А.І. Кузьмичов, Г.В. Куценко та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – (Моделювання засобами MS Excel)
600702
  Сухоняк С.О. Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
600703
  Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології : Навчальний посібник для вищіх закладів освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 404с. – 91Само Шифр дубл. – ISBN 966-521-192-7
600704
  Хомченко Богдан Анатолійович Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Хомченко Богдан Анатолійович; Мін-во освіти і науки України. Херсонський держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2000. – 19л.
600705
  Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
600706
  Романенко С.О. Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими ф-субгаусовими [подано формулу] страховими виплатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається ймовірність банкрутства страхової компанії у випадку, коли величини полісів клієнтів та страхові виплати с ф-субгауссовими [подано формулу]. Доводиться теорема для оцінки такої ймовірності та на конкретному прикладі ілюструється ...
600707
  Афанасьєва Л.О. Ймовірність переривання зв"язку у безпроводовій системі з багатоантенною кооперативною ретрансляцією / Л.О. Афанасьєва, С.О. Кравчук, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 19-26. – ISSN 2524-0056
600708
  Бродський Я.С. Ймовірність та статистика в школі. Науково-методична конференція. Донецьк. 28-30 січня 1997 р. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 101-102. – ISSN 1029-4171
600709
  Костик О.І. Ймовірність як ступінь можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 141-150. – Бібліогр.: Літ.: с. 150; 5 п.


  Стаття дає пояснення концепту ймовірності і розглядає його з точки зору алетичної й упістемічної модальності, яка реалізується в процесі пізнання. Осягнення істини шляхом дискурсивно-логічного мислення розглядається на прагмолінгвістичному та ...
600710
   Ймовірносний метод розв"язку одної перколяційної задачі / М.М. Шарапов, О.В. Воловода, Ю.В. Найдьон, К.В. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається застосування методів теорії ймовірностей до розв"язку одної перколяційної задачі просочування. Запропонований алгоритм дозволяє суттєво скоротити час пошуку відповіді. Ключові слова: перколяція, просочування, алгоритм, числа ...
600711
   Ймовірносні методи і технології Public Relations / М.М. Шарапов, Ф. Наврузов, А. Нужна, Ю. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається ймовірнісний підхід до розв"язку задачі конкурентної боротьби між трьома юридичними особами. Задача сформульована вербально в загальному вигляді, формалізована та розв"язана на основі запропонованої теореми. Отриманий результат ...
600712
   Йо-хо-хо : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-49 : Фото
600713
   Йоанна Нижник-Винників : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
600714
  Кралюк П. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 250-251. – ISBN 978-966-2254-74-7
600715
  Кралюк П.М. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 250-251. – ISBN 978-966-373-777-5


  Про походження Йоасафа (світське ім’я – Олександра) Кроковського (сер. XVII ст. – 1718) [57] ми не можемо сказати нічого певного. Відомо, що навчався він у Києво-Могилянській академії, а потім у західноєвропейських університетах. Можливо, студіював у ...
600716
  Станишич Й. Йован Дучич и русская культура / Й. Станишич. – Л., 1991. – 267с.
600717
  Пелешенко Ю. Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С.68-74
600718
  Зубков В.Н. Йога - путь к здоровью / В.Н. Зубков. – М, 1991. – 95с.
600719
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Москва : Медицина, 1986. – 208 с.
600720
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Кемерово, 1990. – 205с.
600721
  Коровкин Ф.Я. Йога / Ф.Я. Коровкин. – Ярославль, 1991. – 158с.
600722
  Ільїн В.В. Йога // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52-53. – ISBN 966-316-069-1
600723
  Полтавцев И.Н. Йога делового человека / И.Н. Полтавцев. – Минск, 1991. – 206с.
600724
  Юнг К.Г. Йога и Запад : Сборник / К.Г. Юнг. – Львів; Київ : Ініціатива; AirLand, 1994. – 230с. – (Паломничество в страну Востока)
600725
  Ільїн В.В. Йога Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53. – ISBN 966-316-069-1
600726
  Шифрони Э. Йога с Пропсами : руководство по практике йоги Айенгара со вспом. материалами / Эял Шифрони ; соавт. Михаэль Села ; [фот. Авив Навех]. – Днепр : Лира. – ISBN 978-966-383-987-5
Т. 1 : Асаны стоя. – 2018. – 159, [5] с. : фот. – Кн. создана на основе учения Йогачарьи Б.К.С. Айенгара, Гиты С. Айенгар и Прашанта С. Айенгара в Ин-те йоги памяти Рамамани Айенгар (RIMY), г. Пуна, Индия
600727
  Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
600728
  Гресько М. Йоган Вольфганг Гете - на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 236-237
600729
   Йоганн Волфганг фон Гете = Johann Wolfgang von Goethe : Каталог книжкових видань. – Львів, 2001. – 256с. – (Каталоги книгозбірні ; Ч. 1). – ISBN 966-613-090-4
600730
  Петухова О. Йоганн Кеплер: "Я бился о тысячу стен..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Йоганнес Кеплер — німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик, відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь.
600731
  Белый Ю.А. Йоганн Мюллер / Ю.А. Белый. – М., 1985. – 128с.
600732
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : (Драматичний етюд) / Леся Українка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 40 с. – На тит. арк. та обкл. після назви: Друковано в "Рідному краю"
600733
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : драма / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Укр. накладня, 1923. – 39 с. – 1923?. – (Загальна бібліотека ; № 236)
600734
  Лукьянова В.П. Йоганнес Роберт Бехер - поэт и теоретик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова В.П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
600735
  Левицький В. Йогансен і дисертація про метеликів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 108-110. – ISSN 0236-1477
600736
  Цимбалюк В. Його "зеленокудра Сквира" / В. Цимбалюк, К. Плівачук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 14


  Краєзнавча книга "Максим Рильський і Сквира". Її автори - Василь Цимбалюк та Катерина Плівачук.
600737
  Стех Я. Його безмежна любов до дітлашні... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 13


  До 50-річчя від дня смерті прекрасного педагога Василя Сухомлинського.
600738
  Тимошик М.С. Його бій за державність : док.-публ. оповідь / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 375, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 345-351. - Рез. парал. англ., нім. – Бібліогр.: с. 357-372. – ISBN 978-966-7821-66-1


  У пр. № 1716695 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка - над всіх старшин найстарша Правда. Хоча й запізніла. Це - моя правда про знакового випускника і співробітника Alma-Mater. Пізнаваймо її серцем і розумом. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
600739
  Жулинський М.Г. Його блогословила доля славою святою : До 20-річчя Незалежності України і 150-річчя від часу перепоховання Тараса Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 32-40. – ISSN 1819-7329
600740
  Оленівська Л. Його борозна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 червня - 3 липня (№ 25/26)


  Із майбутньої книги Лесі Оленівської "Сіверяни". Розповідь про відомого політика Івана Степановича Плюща.
600741
  Шлапак Я. Його боялася влада, поважали соратники по перу, до нього горнулася молодь. 5 серпня - 120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича, публіциста, мовозгнавця, політв"язня радянськорго режиму // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 13


  5 серпня - 120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича, публіциста, мовозгнавця, політв"язня радянськорго режиму.
600742
  Бурсов Г. Його вбивають. Хто? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 126-147. – ISSN 0130-1608


  Сторінки майбутньої книжки "Другий крик з могили Миколи Холодного, почутий і запсианий Михайлом Каменюком у Вінниці". Друкуються листи поета в яких, зокрема, йдеться про навчання в Київському державному університеті ім, Т.Г. Шевченка, початок його ...
600743
  Моріц Р. Його великий день. / Р. Моріц. – Київ, 1978. – 223 с.
600744
  Шпонтак І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6
600745
  Петринка Л.В. Його величність - Краків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 41-46 : фото
600746
   Його величність маттерхорн" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
600747
  Сидоренко Віктор Його Високість // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 90-94 : фото
600748
  Загребельний Володимир Його відкрив лейтенант Кук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 24-25 : Фото
600749
  Грегуль А. Його вітала Одеса... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 167-171. – ISSN 0208-0710


  Микола Лисенко (1842-1912) - український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
600750
  Одинцова О. Його волі до правди не вдалося зламати нікому // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-33


  Степан Колесник - відомий журналіст якому виповнилося 80 років !
600751
  Тертична В. Його герої з добрими очима // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван-Валентин Задорожний
600752
  Вишняков О. Його голос був надзвичайним // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 3
600753
  Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0


  У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
600754
  Федоренко Тетяна Його голосом доля співає // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
600755
  Кучменко С. Його девіз - неспокій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 9


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
600756
  Цвіліховський В. Його дід був особистим ворогом Леніна // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 3


  Глухівський міський голова - Мішель Терещенко.
600757
  Брусенський О. Його долю життя сплело з різнобарв"я ниток // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 12


  "На творчому зоряному небосхилі, де сяють зірки українських митців, які уславляють по світах українську культуру, не останнє місце відведено заслуженому майстру народної творчості з Полтавщини Євгену Пілюгіну. Кажуть, що творчий і життєвий шлях цієї ...
600758
  Ткаченко Л. Його думки спонукають нас // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  24 вересня 2015 року на базі КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" в межах Року вшанування спадщини Василя Олександровича Сухомлинського відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь ...
600759
  Дзюба Т. Його духовні палестини (до проблеми самоусвідомлення Михайла Драгоманова-публіциста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-1911
600760
  Калюжна Г. Його душа - козацька пісня... (Олегові Орачу) : поезія: вірші (вірші вдови поета) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0130-1608
600761
   Його життя - дорога у незвідане: Монологи про вченого // Київський університет, 2001. – № 10


  [О.В. Третяку - 60 років]
600762
  Кропивницький І. Його життя - духовний подвиг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 13


  Минуло 175 років від дня народження Марка Кропивницького.
600763
  Мелков Г.А. Його житя - дорога в незвідане / Г.А. Мелков, М.Г. Находкін, В.В. Данилов // Освіта, 2001. – № 71-72


  [Про О. Третяка: до 60 річчя вченого]
600764
  Завалішина В.М. Його звали Зорич / В.М. Завалішина, М.О. Смєшнов. – Київ, 1965. – 96с.
600765
  Шлапак Я. Його звали сила. 28 липня - 120 років від дня народження Івана Федоровича Фірцака (1899-1970), українського борця, боксера, артиста цирку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 30). – С. 11
600766
  Ларра Р. Його звали Чубатий... : повість ; переклад з іспанської / Р. Ларра. – Київ : Художня література, 1961. – 64 с.
600767
  Івченко В. Його злет починався у Києві // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-11.


  Ігор Сікорський
600768
  Гнатюк М. Його злети і падіння. До 200-річчя від дня народження Якова Головацького // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 11/12 (841/842), листопад - грудень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
600769
  Шлапак Я. Його знімали Герман, Тарковський, Параджанов, Асанова... 10 квітня - 30 років від дня смерті Миколи Григоровича Гринька (1920-1989) // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 квітня (№ 14). – С. 11
600770
  Дончик В. Його золота нитка // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 86-89. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
600771
   Його зоря : Портрет Івана Івановича Шевченка доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 116с.
600772
  Махінчук М. Його зоря тепер вже світить нам з небес // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 112-115. – ISSN 0869-3595


  Михайло Іванович Сікорський - заслужений працівник культури, творець і незмінний упродовж понад 57 років спочатку директор краєзнавчого музею, згодом Переяслав-Хмельницько державного історико-культурного і, врешті, Національного ...
600773
  Меншун В.І. Його зримий педагогічний, органіаторський і дослідницький хист та прекрасна внутрішня сутність
600774
  Григоренко А. Його і Наш Рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 4-5


  Андрій Григоренко - про знаменитого батька, внутрішні та міжнародні виклики сучасній Україні й варіанти відповідей на них.
600775
  Корибутяк С. Його ідея : новелі й оповідання / Степан Корибутяк. – Мюнхен : Наша книгозбірня, 1953. – 55, [1] с.
600776
  Бажан М. Його ім"я / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 114с.
600777
  Нестерчук Д. Його ім"я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 146-147


  21 березня 2008 р. минуло 100 років від дня смерті видатного українського історика, археолога В.Б. Антоновича (1834-1908).
600778
  Винниченко І. Його ім"я носить академічний інститут // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6 : фото


  До 180-ліття від дня народження зоолога-морфолога, професора Київського Вищого інституту народної освіти Івана -Людвіга Шмальгаузена.
600779
  Шмигевський М.В. Його ім"я носить Інститут ботаніки НАН України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
600780
  Матвійчук О. Його іменем названо інститут / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 188-189. – ISSN 0869-3595


  Холодний Микола Григорович - приват-доцент кафедри фізіології
600781
  Слабошпицький М. Його кілька життів. Юрій Щербак учора й сьогодні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 7


  "Він для мене - переконливий приклад індивіда, який сам створив себе."
600782
  Мельничук Леся Його кликали морські простори...(До 210-ї річниці від дня народження дослідника Арктики Фердинанда Петровича Врангеля) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-45 : Карта, фото. – Бібліогр.: 4 назви
600783
  Дарда В.І. Його кохана : повість та оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 299 с.
600784
  Горобець Ю.І. Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара) / Ю.І. Горобець, І.В. Лежненко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 100-105. – ISSN 1027-3239
600785
  Фількевич Г. Його музика в мистецькому просторі = До 80-річчя від дня народження І.Н.Шамо // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 402-408. – ISBN 966-7170-47-0
600786
  Кулик Н. Його називали батьком // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
600787
  Марухняк Й. Його називають Галицьким Орфеєм. Львівщина готується відзначити 150-річчя Осипа Маковея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 139). – С. 12
600788
  Сергієнко І.В. Його наука - надійність (до 80-річчя академіка НАН України І.М. Коваленка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 112-116. – ISSN 1027-3239


  16 березня 2015 р. виповнюється 80 років академіку НАН України Ігорю Миколайовичу Коваленку. Свій поважний ювілей І.М. Коваленко зустрічає на посаді завідувача відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. ...
600789
   Його не осягнути словом. – Одеса, 1982. – 207с.
600790
  Пасемко І. Його нива - рідна мова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 6


  До 80-річчя Іванові Ющуку - відомого українського вченого, члена НСПУ, активіста"Просвіти"
600791
  Семена М. Його пензель закарбував трагедію народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 220). – С. 12


  Кримського митця Рустема Емінова висунуто на здобуття Шевченківської премії 2016 року.
600792
   Його поезія / Колектив фізичного фак-ту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Колектив фізичного ф-ту про свого колегу, фізика та лірика Євгена Йосиповича Харькова.
600793
  Лавриненков В.Д. Його позивний - "Сокіл - 1" / В.Д. Лавриненков. – К., 1975. – 206с.
600794
  Сенченко І.Ю. Його покоління : роман / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 227 с.
600795
  Неїжмак В. Його полтавські верховини // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  У Полтаві відбувся інформаційно-просвітницький тур місцями пам"яті українського хореографа, першого теоретика нашого народного танцю Василя Верховинця (Костіва).
600796
  Чамата Н. Його праці активізують дослідницьку думку (до сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 50-52. – ISSN 0236-1477
600797
  Баштова Л.С. Його праця - це мистецтво високого рівня. (До 115-річчя з дня народження О.С. Смогоржевського) / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 158-177


  Про життєвий шлях видатного вченого-математика XX століття, відомого працями з геометрії Лобачевського, диференційних рівнянь та вищої алгебри. Завдяки наполегливості в підкоренні вершин математичної науки О.О. Смогоржевський за півтори роки (з грудня ...
600798
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повість / П. Автомонов. – Київ : Молодь, 1958. – 146 с.
600799
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повісті / П. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1973. – 464с.
600800
  Дмитренко О. Його рідний дім. До 80 річчя літературно-меморіального музею Тараса Шевченка в селі Шевченкове // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 24. – ISSN 2519-4429
600801
  Поліщук В. Його розшукував Міжнародний Червоний Хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 12


  Про долю розстріляного 1938 року "фінського шпигуна" Фелікса Ватена.
600802
  Сусак В. Його роки в Царгороді // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-30


  Олекса Грищенко — український художник, письменник, мистецтвознавець; належить до видатних представників паризької школи зі світовою славою.
600803
  Шудря М. Його серце в Плютах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 170-173. – ISSN 0208-0710
600804
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 286 с.
600805
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Держлітвидав України, 1966. – 516 с.
600806
  Озерна Д. Його смерть. Чому українські чоловіки помирають раніше, ніж жінки / Д. Озерна, А. Косецький // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 20-22. – ISSN 1996-1561
600807
  Діденко В. Його Собор : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 21-22. – ISSN 0131-2561
600808
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 20


  "Спогади " Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
600809
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  "Спогади" Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
600810
  Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Леонід Плющ. – Київ : Факт, 2006. – 872 c. – ISBN 966-359-134-X
600811
  Нестеренко П. Його твори надихають на роздуми про людську долю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 15


  Творчий доробок українського художника Бориса Дроботюка.
600812
  Медведєва Л. Його творчість - вірність Україні : розмова з Феодосієм Гуменюком // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 115-124. – ISBN 966-7170-47-0


  Гуменюк Феодосій - живописець, засл. діяч мистецтв України, лауреат Держ. премії ім. Т. Шевченка, член Нац. Спілки художників України
600813
  Стріха М. Його фатально нам бракуватиме // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 6


  Пам"яті Анатолія Матвієнка.
600814
  Гордійчук А. Його фільми змушують сміятися вже кілька поколінь // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 42-44. – ISSN 1562-3238


  Мета кінокомедій - розсміши­ти глядача, поліпши­и його настрій. Віктор Іванов - яскравий представник жанру кінокомедії. На відміну від його фільмів, життя режисера не було легкм. Він пройшов війну, зазнав відлучення від кіно, його змушували по кілька ...
600815
  Кравець А.С. Його чекала Галактика / А.С. Кравець, В.І. Іващенко. – К., 1966. – 292с.
600816
  Іващенко В.І. Його чекала Галактика. М.Кибальчич / В.І. Іващенко, А.С. Кравець. – К, 1966. – 290с.
600817
  Щербань Д. Його шлях до істини // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 236-241


  Поет і дисидент Степан Сапеляк (1951-2012).
600818
  Третяк Наталія Його шляхетне серце // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644


  Я тут, хоч як дивно, уперше. Перше враження про місто - бруківка, вузенькі вулички, старі чотири-п"ятиповерхові будиночки з незвичною архітектурою, в цегляну вуаль яких заховалася міфологічна скульптура разом зі святими покровителями; чудернацькі ...
600819
  Пфулгенда С. Йоговское лечение распространенных болезней / С. Пфулгенда. – Киев : Здоров"я, 1990. – 142с.
600820
  Закалюжна Я.П. Йод - це справжня панацея від багатьох хвороб душі та тіла / Я.П. Закалюжна, М.В. Мороз // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 20-22 : рис.. табл. – Бібліогр.: 5 назв
600821
  Сафразбекян Э.А. Йод в почвах Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Сафразбекян Э. А.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 28л.
600822
  Комракова С.Г. Йод в природных водах и почвах Белорусского Поозерья / С.Г. Комракова, К.И. Лукашев. – Минск, 1985. – 128с.
600823
  Костевич Н.С. Йоджіджюкуго як особливий вид фразеологічних одиниць в японській мові. Порівняльний аналіз японських фразеологічних одиниць та йоджіджюкуго на позначення почуттів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Краса мови проявляється не лише в пишномовності, але й в лаконічності. Яскравим зразком такої лаконічності є японські йоджіджюкуго, фразеологічні одиниці, що складаються всього з чотирьох ієрогліфів. Саме цим одиницям та їхньому порівнянню з іншими ...
600824
  Трохименко А. Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах / А. Трохименко, О. Запорожець, О. Трохименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-46. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто йодиметричні титриметричні, фотометричні та твердофазно-спектрофотометричні методики визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах. Рассмотрены иодиметрические титриметрические (визуальные и ...
600825
  Хромих В.Х. Йодна недостатність та її профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 4-5
600826
  Кравчинский З.Я. Йодо-бромные воды нефтяных месторождений Нефтечала и Челекен и перспективы их разработки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравчинский З.Я.; АН Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 21л.
600827
  Хасанов А.С. Йодо-бромные воды Узбекистана / А.С. Хасанов. – Ташкент, 1983. – 154с.
600828
  Кушка Н.Х. Йододефіцитні захворювання / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 51-52. – Бібліогр.: 5 назв
600829
  Манзюк М.В. Йодометрическое определение благородных металлов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимовна ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз Укр. гос. хим.-технол. ун-т. – Київ, 2017. – 181 арк. – Приложение: л. 179-181. – Библиогр.: л. 152-178
600830
  Трохименко А.Ю. Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 419-427. – ISSN 0204-3556
600831
  Манзюк М.В. Йодометричне визначення благородних металів : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
600832
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіосульфату у водних розчинах окисненням його йодом до тетратіонату. Лінійність градуювального графіка зберігається до концентрації тіосульфату 4,5 мг/дм3, межа виявлення ...
600833
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату у водах з межею виявлення 3,0 мкг/дм3, що включає окиснення тіоціанату йодатом, наступне додавання до реакційної суміші надлишку йодиду і детектування надміру ...
600834
  Трохименко А.Ю. Йодометрично-фотометричне визначення йодату (VII), йодату (V) I, бромату (V) у розчинах / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
600835
  Куренная Н.М. Йожеф Дарваш: судьба и творчество. / Н.М. Куренная. – М., 1991. – 112с.
600836
  Гершкович А.А. Йожеф Катона. 1791-1830 / А.А. Гершкович. – Л.-М., 1960. – 120с.
600837
  Иваненко Аня Йожкин код // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 26-30 : фото
600838
  Папенко Н. Йозеф Вірт - німецький антимілітарист та борець за демократію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку еволюції політичних поглядів одного із провідних діячів католицької партії Центру першої половини XX ст. - Йозефа Вірта. The dynamics of evolution of political views of the prominent leaders of German Catholic Centre Party of the ...
600839
  Фоміна Н.П. Йозеф Гайдн: від статусних присвячень до дружнього послання // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 21-29
600840
  Давлєтов О. Йозеф Геббельс - провідний піар-менеджер Третього рейху та офіційний спадкоємець фюрера на посаді рейхсканцлера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 101-117. – ISBN 978-966-02-7255-2
600841
  Моисеева Г.Н. Йозеф Добровский и Россия. / Г.Н. Моисеева, М.М. Крбец. – Л, 1990. – 251с.
600842
  Шварц В.С. Йозеф Кайнц. / В.С. Шварц. – Л., 1972. – 191с.
600843
  Цигер-Гронский Йозеф Мак / Цигер-Гронский. – Москва, 1972. – 261с.
600844
  Горелик Л.В. Йозеф Рот - борец против милитаризма и фашизма / Л.В. Горелик. – Воронеж, 1974. – 58с.
600845
  Монолатій Т.П. Йозеф Рот як інтерпретатор українського націоналізму // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 253-260. – ISBN 978-966-428-305-9
600846
  Гинзбург Л.С. Йозеф Славик / Л.С. Гинзбург. – М., 1957. – 46с.
600847
  Євтушок О.М. Йозеф Тарнацький - дослідник поліських говорів // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 10-13
600848
  Виноградова Е.К. Йозеф Чапек / Е.К. Виноградова. – Москва, 1981. – 62с.
600849
  Мыльников А.С. Йозеф Юнгман и его время. / А.С. Мыльников. – М., 1973. – 160с.
600850
  Яценко Б.П. Йокемура Йошітаро (- японський літературознавець, літературний критик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 621. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600851
  Рудакова С. Йоко Оно. Одиссея таракана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.104.
600852
  Щербак І. Йому боліла Україна // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-208
600853
   Йому було 18 років, але мало хто прожив своє життя так гідно навіть з десятої спроби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5


  У Музеї авіації Національного авіаційного університету відкрилася виставка, присвячена студентові Національного авіаційного університету, учаснику АТО Георгію Тороповському, який загинув 17 вересня 2014 р.
600854
  Ємець О. Йому було б тепер шістдесят... (Василь Моруга у житті і щоденниках) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.133-. – ISSN 0131-2561
600855
  Єсипенко Д. Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 52-53. – ISSN 0236-1477
600856
  Турський В. Йому виповнилося б 90 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена випускнику юридичного факультету КНУТШ Якову Батюку.
600857
  Горбань Т. Йому виповнилося б 95 / Т. Горбань, В. Булик // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5 : фото


  "...В Інституті журналістики за підтримки Національної спілки журналістів відбулася науково-практична конференція, присвячена 95-ій річниці з дня народження Д.М. Прилюка. Дмитро Михайлович Прилюк – український письменник, публіцист, викладач та один з ...
600858
  Пилипенко О. Йому вклоняється світ : штрихи до портрета українського художника Івана Марчука
600859
  Мовчан Р. Йому мало б виповнитися сімдесят // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 18. – ISSN 0236-1477


  Про перекладача, літературознавця Михайла Москаленка.
600860
  Наєнко М. Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 12


  Володимир Короленко і фальсиікація його творчості: В Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбулася Всеукраїнська конференція "X Короленківські читання".
600861
  Ребряну Л. Йон : роман / Л. Ребряну. – К., 1974. – 415с.
600862
  Лучканин Сергій Йон Лука Караджале (1852-1912) - класик румунської і світової літератури = Ion Luca Caragiale (1852-1912) - clasicul literaturii romane si universale. Lucrare metodica cu ocazia celei de-a 150-a aniversari a celedrului scriitor : Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного письменника / Лучканин Сергій; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2002. – 29с. – ISBN 966-675-58-9
600863
  Асенин С.В. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.В. Асенин. – Москва, 1986. – 99 с.
600864
  Бабенко П.М. Йона Еммануйлович Якір / П.М. Бабенко. – Київ, 1964. – 100с.
600865
   Йонас (Jonas) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 764-765. – ISBN 966-316-069-1
600866
  Мазурик О. Йонас Ханс // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 148. – ISBN 978-966-418-286-4
600867
  Яценко Б.П. Йонкерс (- місто на півдні штату Нью-Йорк, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 622. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600868
  Антонюк М. Йоргос Сеферіс: поет, прозаїк, перекладач // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 234-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
600869
  Цанев Г. Йордан Йовков. / Г. Цанев. – София, 1982. – 86с.
600870
   Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследования. – София, 1982. – 300с.
600871
  Георгиева Ц.П. Йордан Радичков: между нагледа и мита = Yordan Radiuchkov - between what is seen and what is myth / Цветана Георгиева ; Шуменски ун-т "Епископ Константин Преславски". – София : Марин Дринов, 2006. – 248, [2] с. – Тит. арк., зміст парал. болг. та англ. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 242-247. – ISBN 954-322-022-0
600872
   Йорданія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
600873
  Мухаммад Н.А. Йорданія в міжнародних відносинах на Близькому Сході в 80-х 1 середині 90-х років. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мухаммад Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відн. – К, 2000. – 21л.
600874
  Бейдик О.О. Йорданія, Йорданське Хашимітське Королівство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 623. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
600875
  Біленко Василь Йорданія. Бої без правил // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-113 : фото
600876
   Йорданія. Відкриття короля Хусейна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54 : фото
600877
  Біленко Володимир Йорданія. Гладіатори ХХ1 століття / Біленко Володимир, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
600878
  Горобець Марися Йорданія. Душа Святої Землі : Вояж-колекція / Горобець Марися, Гробець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-63
600879
  Москаленко Леся Йорданія. Королівські скакуни / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-43 : Фото
600880
  Біленко Василь Йорданія. Лицем у грязь: приємно і корисно / Біленко Василь, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46
600881
  Ташаєва Міла Йорданія. На чай до бедуїнів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-93 : Іл.
600882
  Гудзевата М. Йорданія. Нереальна реальність // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 118-123 : фото
600883
  Біленко Василь Йорданія. Повний місяць у Місячній долині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-114
600884
  Гудзевата М. Йорданія. У фокусі туристичного світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 124 : фото
600885
  Ільченко Володимир Йорданія. Як ми підкорили Небо // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-34 : Фото
600886
  Дафинкичев А. Йорданка Николова : док. повесть / Ангел Дафинкичев ; пер. с бол. И.М. Сабуровой. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
600887
  Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
600888
   Йордановы алгебры. – Новосибирск, 1976. – 99 с.
600889
  Зельманов Е.И. Йордановы алгебры с делением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельманов Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 6л.
600890
  Севернюк Тамара Йорданська ніч : (Поетична сповідь) / Севернюк Тамара. – Warszawa : Pyrex, 1999. – 234с. – ISBN 83-911152-0-8
600891
  Зозуля Ніна Йорданські свічки-"трійці" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
600892
  Пасько С. Йорданські шляхи Тараса // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 10-15. – (Історичні науки)


  Українсько-йорданські відносини.
600893
  Коскін В. Йоржі атакують! : роман / Володимир Коскін ; [худож.- оформ.: І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-2151-62-6
600894
  Костенко А. Йосип Антонович Гошкевич як православний місіонер: український погляд // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 254-263. – ISBN 978-966-2779-91-2
600895
  Манукало В.О. Йосип Аронович Желєзняк – відомий український вчений в галузі гідрології: 100 років з дня народження // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 93-95. – ISSN 2306-5680
600896
  Ребрик А. Йосип Бокшай і український Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 84-85
600897
  Ясіна Л. Йосип Броз Назарбаєв // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 31. – ISSN 1996-1561


  Подібність керування Казахстаном і колишньою Югославією вражає. Проте Астана таки не Белград
600898
   Йосип Васильович Баранецький // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – С. 11-12. – ISBN 966-02-1457-X
600899
  Пилипенко В. Йосип Верещинський і сучасники // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 254-260. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена творчості сучасників Йосипа Верещинського. Автор прагне продемонструвати, що Верещинський, як і інші письменники кінця XVI ст., у своїй творчості торкався актуальних тем суспільно-політичного життя Речі Посполитої: можливої війни із ...
600900
  Рудич Ф.М. Йосип Віссаріонович Сталін // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 28-32. – ISSN 0868-8117
600901
  Тарнавський О. Йосип Гірняк у Львові // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 22-25


  Йосип Йосипович Гірняк — український актор і режисер. Брат Никифора, Володимира і Юліана Гірняків. Член Української академії мистецтв і науки.
600902
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Мене наспіла страшна катастрофа" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.31-33. – ISSN 1562-3238
600903
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Національний театр - своєрідний, неповторний" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1562-3238
600904
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Розбрелись, як у морі кораблі..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
600905
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Співчуваю учительській громаді..." // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 124-126. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
600906
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Я був учасником епохи, про яку розповідаю" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 121-124. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
600907
  Журавльов Д.В. Йосип Гладкий // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 276-279. – ISBN 978-966-14-1182-0
600908
  Гошуляк Й. Йосип Гошуляк знову співє в Україні / інтерв"ю вів М. Дальний // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 16-18
600909
  Гриценко М. Йосип Дудка - робінзон із Посулля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 7


  Творчий портрет Йосипа Дудки.
600910
   Йосип Захарович Штокало. – К, 1972. – 39с.
600911
  Прокопчук В.С. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 137-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
600912
  Таранова Н. Йосип Йосипович Роллє - природодослідник Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 15-22. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
600913
  Цалик С. Йосип Каракіс: життя і книжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 15


  "Талант і доля — ось що потрібно, щоб відбутися в мистецтві. Можна сперечатися, дається це зверху чи підвладне волі самої людини, але факт, що в київського архітектора Йосипа Каракіса (1902–1988) було і те, і те. Класиком його вважали ще за життя, хоча ...
600914
   Йосип Кобів : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Львів : ЛДУ, 1997. – 54с. – (Біобібліографія вчених університету)
600915
  Безлуцька О.П. Йосип Кондрадович Пачоський: історіографія проблеми // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 76-83. – ISSN 0374-3896
600916
  Шендеровський В. Йосип Косоногов - перший академік-фізик Української академії наук. (До 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 23-27. – ISSN 1819-7329
600917
  Рокіцький О.М. Йосип Косоногов (12.04.1866-22.03.1922) / О.М. Рокіцький, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 183-185


  Минуло 150 років від дня народження талановитого фізика-експериментатора Й. Косоногова - учня і співробітника М. Авенаріуса, одного з творців першої фізичної школи в Україні. У 1903–1922 роках працював в Університеті Св. Володимира на посаді професора, ...
600918
   Йосип Олексійович Дзендзелівський : Бібліогр.. покажч. – Львів, 1981. – 111с.
600919
  Небесник І.І. Йосип Пал - талановитий педагог і скульптор Закарпаття (1943-2003) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 56-57. – ISSN 2520-6419
600920
  Лукомський Ю.В. Йосип Пеленський - дослідник середньовічної архітектури Галича // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 417-422. – ISBN 978-966-651-576-9
600921
  Ільницький М. Йосип Позичанюк - воїн і письменник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 99-108. – ISSN 0868-4790
600922
  Добровольський Леонід Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – 64 с. – У публікації також: Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / Йосип Руліковський. З польської мови переклала Софія Тобілевич


  Окр. відбиток з: Декабристи на Україні:Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / Українська АН.– Київ:З друканні Української АН, 1926.– 207 с.– (Збірник історико-філологічного відділу / За ред. Єфремов С., Міяковський В., № ...
600923
  Казанцева Л.В. Йосип Самуїлович Шкловський (1916-1985) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 60-61
600924
  Денисенко А. Йосип Сліпий - редактор часопису "Богословія" // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 314-318. – ISBN 966-7522-02-4
600925
   Йосип Сліпий // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 512-515. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
600926
  Орел С. Йосип Тереля в кіровоградській "шістці" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 11


  Йосип Тереля — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець із Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в"язень совісті, політімігрант з СРСР, жив у Торонто.
600927
  Шарговська О. Йосип Тимченко винайщов прототип кіноапарата раніше за братів Люм"єрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 44 (197). – С. 56-58


  Тимченко Йосип Андрійович - український механік-винахідник, фактично — першовідкривач кіно.
600928
  Курок О. Йосип Шкловський: спогади про видатну особистість / О. Курок, Б. Грудинин // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 104-121. – ISSN 2222-5250
600929
   Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди = Josif Bokshaj. The painter of truth. The man of truth / [Ф. Ерфан та ін. ; упоряд. Ф. Ерфан]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 334, [2] с. – Загол. обкл.: Йосиф Бокшай. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ., угор. – ISBN 978-966-671-430-8
600930
  Новикова М. Йосиф Бродський: повернення додому // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 172-178. – ISSN 0320 - 8370
600931
   Йосиф Бург - письменник, громадянин, патріот / Х. Шинкарюк, О. Том"юк, Я. Маковій, О. Голик, Ю. Нищук, Р. Гиршвельд, В. Сасін, О. Равлюк // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 14-17
600932
  Інститут Йосиф Віссаріонович Сталін. Коротка біографія / Інститут, при ЦК ВКП(б) Укр. Маркса-Енгельса-Леніна, філіал. – 2 випр. і доп. – К., 1952. – с.
600933
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його ісце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
600934
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його місце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
600935
  Швець А. Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104-118. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про творчі й особисті взаємини Йосифа Застирця з Іваном Франком, які зав"язалися на початку 1900-х років і переросли в щиролюдське приятелювання. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Драгоманов М.
600936
  Квіт С. Йосиф Зісельс: "А я й є український єврей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  У видавництві "Дух і літера" вийшла книжка у жанрі бесіди: "Господи, ти відкриєш уста мої...Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською.
600937
  Бондарчук Й. Йосиф Новицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 193-202. – ISBN 966-7631-05-2
600938
  Сидоряк М. Йосиф Прекрасний / М. Сидоряк. – Київ, 1969. – 232с.
600939
  Процев"ят М. Йосиф Сліпий - патріарх нескореного народу / М. Процев"ят, Т. Процев"ят // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 66-71
600940
   Йосиф Сліпий і чужинці / підготував Михайло Бучинський // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 23. – С. 4
600941
  Прокоп М. Йосиф Сліпий у Канаді та США // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 4
600942
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
600943
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
600944
   Йосифу Віссаріоновичу Сталіну Академія Наук Української РСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 484, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. л. рос.
600945
  Нарочницкая Е.А. Йост Д. Франция и европейская безопасность // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 21. – С. 140-155
600946
  Донченко О. Йоська-винахідник / О. Донченко. – Харків, 1930. – 38 с.
600947
  Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. / Н.В. Варбанец. – Москва, 1980. – 303с.
600948
  Пузий В. Йоханн Гутенберг: "Льва узнаешь по когтю" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
600949
  Шкляж И.М. Йоханнес ван дер Кемп / И.М. Шкляж. – Москва, 1991. – 110 с.
600950
  Шин Томас Йоханнесбург. Хипстеры вместо гангстеров / Шин Томас, Рет Франк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 80-84 : фото. – ISSN 1029-5828
600951
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола - столица Марийской АССР / П.А. Самсонов. – Йошкар-Ола, 1960. – 63 с.
600952
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М, 1951. – 60с.
600953
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М., 1951. – 60с.
600954
  Денисенко А. Йти вперед без вагань! / А. Денисенко, В. Солдатенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 731-735. – ISBN 966-7522-07-5


  До п"ятидесятиріччя політика, історика та публіциста Дмитра Табачника. Визначальний вплив на вибір професійного шляху як історика мали професори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, серед яких зіркою перщої величини для Д.В. ...
600955
  Приндюк Ольга Йти вперед, зберігаючи традиції // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  Ансамбль класичної та камерної музики імені Бориса Лятошинського, який відзначив цього літа своє 35-річчя циклом концертів, можна назвати унікальним. На сьогодні це єдиний в Україні колектив, який пропагує духовну музику європейської класичної спадщини ...
600956
   Йшли полки по Україні. – Київ : Молодь, 1990. – 184 с. – ISBN 5-7720-0324-0
600957
  Конвісар В.Т. Йшли полки червоні : оповідання і нариси / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1959. – 152 с.
600958
  Вітковський В.М. Йшли походом партизани / В.М. Вітковський. – Харків, 1984. – 167с.
600959
  Карпенко О.Ю. Йшов Жовтень, осяюючи світ / О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1987. – 163с.
600960
  Тримбач С. Йшов своїм шляхом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 6


  Сергію Параджанову - 95. З них 66 - тут, на Землі, решта - там, на Небесаз...
600961
  Исиметов М.И. Йыван Кырля : очерк жизни и творчества / М.И. Исиметов. – Йошкар-Ола, 1984. – 119с.
600962
  Гусейнов А.А. Йылмаз Гюней. Жизнь - подвиг / А.А. Гусейнов. – М, 1987. – 85с.
600963
  Рычков С.В. К -- прямые суммы абелевых групп и их фактор группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Рычков С. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 14л.
600964
  Тис Ю. К - 7 = К-7 / Y. Tys : фантастичне оповідання / Юрій Тис. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1964. – 207 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 25)
600965
  Кирьянов В.В. К "реконструкции" венд-палеозойской истории Украинского щита // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 143-145. – Библиогр.: 21 назв.
600966
  Зенгер Г.Э. К "Сильвам" Стация : Памяти С.Н. Жданова / Г.Э. Зенгер. – [21] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
600967
  Зудин А.Ю. К "сообществу элит" ? Трансформация политического режима в России. Статья 1. Изменившийся маршрут в поисках адекватных подходов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.71-86. – ISSN 0869-0499
600968
  Гончарук В.В. К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 г.г.) // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАНУ Отделение химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3 (239). – С. 183, 185-187 : фото. – ISSN 0204-3556


  Пилипенко Анатолій Терентійович - український хімік-аналітик, академік АН УРСР, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і аналізу рідкісних елементів (1961–1975), декан хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
600969
   К 100-летию Василия Ивановича Абаева // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.232-233. – ISSN 0321-0391


  В.И.Абаев-востоковед изучавший историю Ирана.
600970
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
600971
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
600972
  Остроумов В.З. К 100-летию Зиновия Всеволодовича Остроумова. На благо государства и геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-58 : фото. – ISSN 0016-7126
600973
  Гузь А.Н. К 100-летию Института механики им. С.П. Тимошенко Национальной академии наук Украины (НАНУ) = To 100-th anniversary of the S.P. Timoshenko institute of mechanics of the NASU (National academy of sciences of Ukraine) / А.Н. Гузь. – Киев : Литера ЛТД, 2018. – 160 с. : ил. – Предисл. укр., англ. - Обл., тит. л. парал. укр., рус., англ.: 1918-2018. 100 - НАН України, Нац. акад. наук Украины, National academy of sciences of Ukraine=Ін-ту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ, Ин-та механики им. С.П. Тимошенко НАНУ. – Библиогр.: с. 149-157, в тексте. – ISBN 978-966-178-914-1


  У пр. № 1723471 напис: Член-кор. НАНУ Л.В. Губерському. Вельмишановному Леоніду Васильовичу з нагоди 100-річчя Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України від автора. Підпис.
600974
  Васильев Л.Ю. К 100-летию начала метеорологических наблюдений на о. Диксон / Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0130-2906
600975
   К 100-летию Николая Федоровича Ватутина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
600976
  Рубанова Т.Д. К 100-летию первой Международной выставки книжного дела и графических искусств (Лейпциг, 1914) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 426-431. – ISBN 978-5-02-039116-1
600977
   К 100-летию со дня рождения академика АН УССР Александра Александровича Галкина (1914-1982) // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2014. – Т. 24, № 2. – С. 5-6. – ISSN 0868-5924
600978
   К 100-летию со дня рождения академика Пузырева Николая Никитовича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1847-1849 : фото. – ISSN 0016-7886
600979
  Виленский Ю.Г. К 100-летию со дня рождения Алексея Кристера / Ю.Г. Виленский, Н.А. Межиборская // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2018. – № 2 (82). – C. 79-80. – ISSN 1810-3154


  В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Арнольдовича Кристера – одного из первопроходцев отечественной нейрохирургии.
600980
   К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.. – Ленинград, 1970. – 102 с.
600981
   К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – М, 1970. – 64с.
600982
   К 100-летию со дня рождения Всеволода Борисовича Соллогуба // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 301-303 : фото. – ISSN 0203-3100
600983
   К 100-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.. – Калуга, 1957. – 30с.
600984
   К 100-летию со дня рождения выдающегося советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 7 (100). – С. 22-23
600985
   К 100-летию со дня рождения Г.В. Добровольского // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1019 : фото. – ISSN 0032-180Х
600986
  Старостенко В.И. К 100-летию со дня рождения Георгия Сергеевича Бутакова - геофизика, патриота, дворянина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 139-145. – Бібліогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
600987
   К 100-летию со дня рождения Лучицкого Игоря Владимировича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 552-554 : фото. – ISSN 0016-7886
600988
  Рокачук Т.А. К 100-летию со дня рождения М.В. Чирвинской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 170-175 : фото. – Библиогр.: с. 175. – ISSN 0203-3100
600989
  Дьяконов К.Н. К 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Михайлова / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-6. – Библиогр.: с. 5-6. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
600990
  Макаров А.Л. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Николая Лукича Голего // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (87). – С. 73-74. – ISSN 1561-8889


  15 июня 2014 года исполнилось столетие со дня рождения отечественного ученого, известного своими оригинальными исследованиями в области механики и машиностроения (триботехники), крупного специалиста в области процессов трения и износа деталей машин и ...
600991
   К 100-летию со дня смерти великого русского баснописца И.А. Крылова : (Метод. мат-лы Центр. кабинета политпросветработы Наркомпроса РСФСР). – Молотов : [Тип. № 1 МОУИП], 1944. – 20 с.
600992
   К 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя.. – М, 1952. – 68 с.
600993
   К 105-летию со дня рождения М.А. Шолохова // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – 2 с. обл.
600994
   К 105-летию со дня рождения М.М.Русинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
600995
   К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 160-166. – ISSN 0374-3896
600996
  Скорый С.А. К 110-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Тереножкина / С.А. Скорый, В.Н. Саенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 8-19. – ISSN 2227-4952
600997
  Бельчиков Ю.А. К 120-й годовщине со дня рождения академика В.В. Виноградова // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 167-175. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
600998
  Визгунова Ю.И. К 120-летию дипломатических отношений России и Мексики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
600999
  Кудж С.А. К 120-летию со дня рождения А.И.Берга / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-60 : фото. – ISSN 0016-7126
601000
   К 120-летию со дня рождения Шахова Феликса Николаевича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1850-1854 : фото. – ISSN 0016-7886
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,