Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
339001
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-22
339002
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 105-122. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
339003
  Войналович В. "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 72-103. – ISSN 2524-0137
339004
  Возняк Т. "Галицький сепаратизм - не більше ніж кабінетна гра" / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 7


  Редактор журналу "Ї", культуролог і політолог - про нові виклики й наслідки анексії Криму.
339005
  Кох А. "Галицькі сепаратисти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Мова йде про режисований план Кремля, який має основну мету - не допустити вихід України з орбіти впливу і контролю Росії.
339006
  Пилипчук С.М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / Святослав Пилипчук ; МОНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Кафедра укр. фольклористики ім. акад. Філарета Колесси. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-613-584-4
339007
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
339008
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
339009
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
339010
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
339011
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
339012
  Муратов Н. "Гамлет" как он есть" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
339013
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
339014
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
339015
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
339016
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
339017
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира. : Мочалов в роли Гамлета / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. М.С. Кургинян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 120 с.
339018
  Митро П. "Ганг встречается с морем", и др. рассказы / П. Митро. – М., 1957. – 146с.
339019
  Иванов Д.И. "Гангут" идет в шторм. / Д.И. Иванов. – 2-е изд., доп. – Львов, 1979. – 248с.
339020
  Самокиш І. "Ганді" із М"янми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чі здійснила перше європейське турне після 15-річного домашнього арешту.
339021
  Мелкевик Б. "Ганьба американської юридичної освіти": у світлі прочитання Алана Уотсона // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 45-70. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
339022
  Ермаков Дмитрий "ГАО Москва" готовится к форуму : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20 : Фото
339023
  Довнар-Запольский "Гапон" - повесть в стихах на белорусском языке В. Дунина-Марцинкевича : очерк из истории белорусской письменности / М. Запольский // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 40 с.
339024
  Стуканова М. "Гарант вітчизняної пісні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Михайло Поплавський відродив музичну премію "Українська пісня року".
339025
  Кульчицька О.І. [Ганс Фаллада. Домашня інтерлюдія] = Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 114, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel. - Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-033-0
339026
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
339027
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
339028
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
339029
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
339030
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей. (Элементы физики) / Анцелиович Е.С. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 100 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 52 (15 назв.). – (Классики физики)
339031
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
339032
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
339033
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
339034
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
339035
  Асадов Э.А. Галина : лирич. проза / Э.А. Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 110 с.
339036
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
339037
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
339038
  Караваева Г.А. Галина Адольфовна и Валентин Александрович Караваевы : мастера Советской Карикатуры / Г.А. Караваева, В.А. Караваев. – Москва : Советский художник, 1974. – 40 с.
339039
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [кинодекорац. искусство, живопись, графика] : каталог выставки. – Москва : Совецкий художник, 1987. – [31] с. : ил.
339040
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [каталог выставки]. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [32] с. : ил.
339041
  Галик Я. Галина Баранкевич: спалахнула яскрава лемківська зірка // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 149-153. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
339042
  Митровка М. Галина Біланич: штрихи до портрета (до 55-річчя від дня народження) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
339043
   Галина Бондаренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 89. – ISSN 2664-4282


  Бондаренко Галина Борисівна - кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України.
339044
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
339045
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
339046
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
339047
  Рябикина Т. Галина Васильева / Т. Рябикина. – М., 1969. – 112с.
339048
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
339049
  Глаголюк В. Галина Волощук про "Художнє мислення Уляни Кравченко" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 8
339050
  Колесник В. Галина Георгіївна Коцур: штрихи до портрета // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 7-9
339051
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
339052
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
339053
   Галина Дмитриева : гракфика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
339054
  Ковалів Ю. Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
339055
   Галина Ивановна Гладышева : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 22 с.
339056
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
339057
  Косогор В. Галина Іванівна В"юн // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 29-30


  В"юн Галина Іванівна — українська письменниця, громадсько-культурна діячка, автор мемуарів.
339058
   Галина Костянтинівна Степанківська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 157. – ISSN 2413-7944
339059
  Кузьменко Г.І. Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 415, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-189-425-8
339060
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
339061
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / Александр Мартынов ;. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
339062
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
339063
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
339064
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
339065
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
339066
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
339067
   Галина Мезенцева : Музыка, 1984. – 32 с.
339068
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
339069
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
339070
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
339071
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
339072
  Велигорська-Сеньків Галина Новаківська і її виставка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 23-25
339073
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
339074
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
339075
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – Москва, 1975. – 26с.
339076
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
339077
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / Богданов-Березовский. – М, 1961. – 174с.
339078
   Галина Скляренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 95. – ISSN 2664-4282
339079
  Стефанова Г. Галина Стефанова:"Леся Українка - це було рідне, одразу привласнене, вона стала моя" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 7


  Українська актриса театру і кіно про своє ставлення до Лесі Українки та її творчості.
339080
  Куджиев В.М. Галина Тушовская / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
339081
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – М. – 279с.
339082
  Богданов-Березовский Галина Уланова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1949. – 140с.
339083
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
339084
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
339085
   Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 349. – ISSN 2219-5521
339086
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
339087
  Ходацька О. Галина Яблонська - людина-легенда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
339088
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
339089
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
339090
  Зубковский В. Галиция : краткий обзор географии, этнографии, истории и экономической жизни страны / В. Зубковский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1914. – 48 с.
339091
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
339092
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76 с.
339093
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
339094
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
339095
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
339096
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
339097
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
339098
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
339099
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
339100
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
339101
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
339102
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
339103
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
339104
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
339105
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковина : географическій очерк / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52 с. : карты + карты
339106
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
339107
  Левицький О. Галицька армія на Великій Україні : спомини з часу від лип. до груд. 1919 / Осип Левицький. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 193, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2099-9
339108
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
339109
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
339110
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с. – ISBN 5-7757-0121-6
339111
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
339112
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
339113
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
339114
  Личук М.І. Галицька інтелігенція і формування національної платформи Української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 62-63
339115
  Ковалів С.М. Галицька Каліфорнія : оповіданя / Степан Ковалів ; за ред. і передм. А. Березинського. – [Харків] : Кооперативне вид. "Рух", 1926. – 226 с.
339116
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
339117
   Галицька Митрополія 1303-1807-2007 : статті і матеріали / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; [редкол.: З. Білик [та ін.]. – Львів : Логос, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7379-77-9
339118
  Кагамлик С. Галицька митрополія та її культурно-традиційний спадок (до 700-річчя утворення Галицької митрополії) / С. Кагамлик, А. Ціпко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 135-137. – ISBN 966-530-115-2
339119
  Новакович М.О. Галицька музика габсбурзької доби : у пошуках української ідентичності / Мирослава Новакович. – Львів : Т. Тетюк, 2019. – 367, [1] с., [2] арк. іл. : іл., ноти. – Покажч. імен: с. 364-367. – Бібліогр.: с. 322-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97770-2-7
339120
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
339121
  Гарайда И. Галицька политика угорськихъ королевъ Бейлы III и Андрія II-го / Иван Гарайда
339122
  Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
339123
  Тимків Н. Галицька прем"єра "Камінного господаря" Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-236. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 11). – ISSN 2078-6794
339124
  Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 151-168. – ISSN 1561-6224
339125
  Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
339126
  Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Лекції / В.С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 67с.
339127
  Котляр Ф М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / Ф М. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1968. – 144 с.
339128
  Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII - XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується церковно-політична та культурно-просвітницька діяльність київських церковних ієрархів XVII - XVIII ст. - вихідців із Галичини: Йова Борецького, Варлама Ванатовича, Рафаїла Заборовського. The church"s-political and ...
339129
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920) / Б.Й. Тищик. – Львів, 1970. – 198 с.
339130
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 році. : Дис... канд. юридич.наук: / Тищик Б.Й.; Львів. держ. універ. Каф. теорії і історії держави та права. – Львів, 1965. – 455л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
339131
  Піддубна В. Галицька та західноукраїнська лексика у "Словнику українсько-російському" Андрія Ніковського (1926 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 229-242. – Бібліогр.: 16 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
339132
  Коваль І. Галицька Троя Ярослава Пастернака // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-80. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
339133
  Грицак Я. Галицька Україна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 32-35
339134
  Комарницький С. Галицька шляхта / С. Комарницький, А. Кобилянський // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 37-42
339135
  Хом"як О.В. Галицьке братство колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: заснування та діяльність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 20-25. – ISSN 1996-5931
339136
  Олійник С.В. Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 573-580. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
339137
  Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 307-316. – ISSN 1591-6223


  Розглядається рецепція українського друкарства в Галичині у часописі “Кіевская старина” (1882–1906). У сукупності оглядів, рецензій, статистичних даних і списків літератури, опублікованих у часописі, відображено розвиток видавничої справи українських ...
339138
  Козачок О.Б. Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 141-149. – ISSN 2218-0567
339139
  Ідзьо В.С. Галицьке королівство: протекторат без короля / інтерв"ю підготував Зиновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 20
339140
  Зеров М. Галицьке літературне відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 120-128. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
339141
  Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 111–117. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
339142
  Мазепа Т.Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому процесі ХІХ -початку ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазепа Тереса Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
339143
  Кульчицький В. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.90-95. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  1849-1917рр.
339144
  Павличко Дмитро Галицьке поліття : Поезії / Павличко Дмитро. – Львів : Каменяр, 1964. – 36 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
339145
  Пірко В.О. Галицьке село наприкінці 17 - в першій половині 18 ст. : (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Пірко В.О.; МОНУ; Донецький націон. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка; Український культурологічний центр. – Донецьк, 2006. – 192с. – ISBN 966-7710-25-4
339146
  Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
339147
  Франко І.Я. Галицький "Москаль Чарівник" / І.Я. Франко. – 22с. – Вирізка з "Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка" Т. 27-й
339148
  Микитюк В. Галицький бандурист // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
339149
  Липовецький С. Галицький бойкот і волинська перемога // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Як українці брали участь у виборах під час Другої Речі Посполитої.
339150
  Адамчук Євген Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-122 : Фото
339151
  Кусяк М.М. Галицький геоекономічний регіон в контексті зовнішньоекономічної діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 114-117
339152
  Сирцов О. Галицький Донбас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Червоноград (Львівська область) - місто двох назв і двох традицій.
339153
  Когут О.В. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 102-109. – ISSN 2312-1165


  "У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті постапокаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості ...
339154
   Галицький економічний вісник : науковий журнал. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISBN 966-303-007-1
№ 1. – 2004
339155
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 2 (45). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
339156
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 3 (46). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
339157
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 4 (47). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
339158
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (48). – 2015. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
339159
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (49). – 2015. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
339160
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (50). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
339161
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (51). – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
339162
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (52). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
339163
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (53). – 2017. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339164
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (54). – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339165
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (55). – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339166
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (56). – 2019. – 177, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339167
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (57). – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339168
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (58). – 2019. – 150, [2 ] с. – Резюме укр., англ. мовами
339169
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (59). – 2019. – 167, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
339170
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (60). – 2019. – 139, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05 - Резюме укр., англ. мовами
339171
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (61). – 2019. – 198, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06. - Резюме укр., англ. мовами
339172
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (62). – 2020. – 190, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01. - Резюме укр., англ. мовами
339173
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (63). – 2020. – 288, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02. - Резюме укр., англ. мовами
339174
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (64). – 2020. – 226, [2] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03. - Резюме укр., англ. мовами
339175
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (65). – 2020. – 253, [3] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04. - Резюме укр., англ. мовами
339176
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (66). – 2020. – 215, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05. - Резюме укр., англ. мовами
339177
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (67). – 2020. – 220, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06. - Резюме укр., англ. мовами
339178
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (68). – 2021. – 184, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01. - Резюме укр., англ. мовами
339179
  Паславський І.В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 75-87. – ISSN 0130-5247
339180
  Гаврилюк Ю. Галицький класицизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв.
339181
  Буда М. Галицький корифей (до 100-річчя від дня народження Романа Савицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 223-226. – ISBN 966-7060-92-6
339182
  Пастушенко Н. Галицький педагог Юліян Дзерович (1871-1943) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-52
339183
  Головко О. Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 71-93
339184
  Карачко С. Галицький птах з американською ознакою // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 18-19
339185
  Мацькович М.Р. Галицький світ прози Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 342-346


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темо. дослідження є образ "Східної Галичини". А. Кусьневич - один із письменників, що народився на цих землях. Зі спогадів свого дитинства він намагається створити утопію, в якій всі нації ...
339186
  Аркуша О. Галицький сейм : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
339187
  Мацькевич М. Галицький становий сейм та його роль в управлінні Галичиною // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-10
339188
  Настасяк І. Галицький становий сейм: історія становлення та дяльність (1775-1845 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.75-78. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
339189
  Куташев І.В. Галицький трактат у контексті розвитку української політичної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню ролі Гадяцького трактату у контексті розвитку української політичної думки доби Козацької держави. Аналізується політичне спрямування трактату, його головні ідеї та положення, а також практичне значення для розвитку ...
339190
  Тимус К.Л. Галицький Шліман (про дослідника галицької церковної археології Льва Лаврецького) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 148-154. – ISBN 978-966-651-576-9
339191
  Паршин І. Галицькі війська у битві Дюрнкруті 1278 року: факти і згоди // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 45-60. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
339192
  Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст[оліття] : [Розвідка] / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1911. – [2], 260 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908-1910, тт.89-91, 93-95, 98. Примі. № 109124 дефектний: відсутні с. 261-340 (Додатки: с. 263-332. - Доповненнє: Уривок граматики Ів. Лаврівського: с. 333-340.). – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 1)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
339193
  Саввов Р. Галицькі гривні та знахідки монетних гривень XI - XIII ст. на Поділлі / Р. Саввов, І. Яковеліс // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
339194
  Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського Ордену та антиосманських хрестових походів // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 402-420. – (Історичні науки)
339195
  Липовецький С. Галицькі злидні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  130 років тому галичани вдвічі менше їли і вчетверо менше виробляли продукції, ніж інші європейці.
339196
   Галицькі іконостаси і церковна археологія / Бойчук Богдан [та ін.] ; Галиц. райдержадмін. ; Гал. райрада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 198, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Словник іконогр. термінів: 187-192. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-428-243-4


  У пр. 1717259 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
339197
  Світлична В.В. Галицькі й Галицько-Волинські князі та роки їх правління // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 337. – ISBN 978-966-222-966-0
339198
  Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
339199
   Галицькі контракти. – Київ, 2000
339200
   Галицькі контракти. – Київ
№ 27. – 2000
339201
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 1-2. – 2001
339202
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
339203
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
339204
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
339205
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
339206
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
339207
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
339208
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – Вид. 3-тє, із змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
339209
  Мазуренко Олена Галицькі мандри // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
339210
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 396-403. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
339211
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 474-481. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
339212
  Гунчик І. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 246-265. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто галицькі народні молитовки - паремійний різновид фольклорної молитви, які увійшли до відомого збірника І. Франка "Галицько-руські народні приповідки"
339213
  Франко І.Я. Галицькі образки / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
339214
  Литвин М. Галицькі осередки у Радянській Росії (1920 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 344-356. – ISBN 978-966-02-6038-2
339215
   Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм Ількевичем. – Львів, 2003. – 144 с. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р. – ISBN 966-613-287-7
339216
  Ададуров В. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 1805 - 1812 років // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 38-60. – ISBN 5-7702-0810-4
339217
  Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918)
339218
  Добржанський С. Галицькі та буковинські міста другої половини XIX - початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Pдійснено порівняльно-історичний аналіз розвитку міст Буковини (Чернівці, а також Бояни, Вашківці, Вижниця, Заставна, Кіцмань, Садгора, Сторожинець) в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено специфіку активності впровадження реформ міського ...
339219
  Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
339220
  Тельвак В. Галицькі ювілеї Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 31-36. – ISSN 1563-3977
339221
  Франко І.Я. Галицько-pуські наpоднї пpиповідки. Вип. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1901. – Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – С. VIII, 1-200
339222
  Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває проблему утворення та основних засад діяльності у Києві гуманітарної соціальної організації допомоги українцям Австро-Угорщини, потерпілим від Першої світової війни. Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість фактів вперше ...
339223
  Бойко І. Галицько-Волинська - спадкоємниця і наступниця княжої України-Русі (до 820-річчя утворення) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 32-41
339224
  Грицак П. Галицько-Волинська держава = The duchy of Halych-Volhynia / Павло Грицак // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1958. – Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 176 с.
339225
  Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко ; під заг. ред. Б.Й. Тищика ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. – ISBN 966-7762-13-0
339226
   Галицько-Волинська держава 12-14 ст. : Збірник наукових праць. У 2-х книгах. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-217-1
Кн.1. – 2002. – 128с.
339227
  Ілин Л.М. Галицько-Волинська держава: етимологія поняття, органи влади та їх статус // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
339228
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 21
339229
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 20
339230
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. – С.1-336. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-44-2
339231
  Чорна С. Галицько-Волинське князівство - продовжувач держави "Руської Землі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 20 травня (№ 92). – С. 4-5
339232
  Крип"якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип"якевич; АН УРСР.Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 173 с.
339233
  Крип"якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип"якевич; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-02-1265-8
339234
  Ковальчук А. Галицько-Волинське князівство // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 195-198
339235
  Гудима Ю.В. Галицько-Волинське князівство в XI - XIV ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гудима Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
339236
  Войтович Л. Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISSN 2078-6077
339237
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 1. – 1936. – 128 с.
339238
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 2. – 1936. – 128 с.
339239
   Галицько-Волинський літопис : Дослідження. Текст. Коментар. – Київ : Наукова думка, 2002. – 400с. – ISBN 966-00-0780-9
339240
  Сліпушко О.М. Галицько-Волинський літопис // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 80-85. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
339241
   Галицько-Волинський літопис : текстологія / [НАН України, Ін-т історії України] ; за ред. О.П. Толочка. – Київ : Академперіодика, 2020. – 927, [2] с., [9] арк. іл. : іл., табл. – Текст укр., старослов"ян. - Покажчик інципітів : с. 57-69. - Предм. покажч.: с. 660-691. - Грамат. покажч. до Галицького літопису : с. 694-913. – Бібліогр.: с. 914-925 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-419-0
339242
   Галицько-Волинський літопис [Електронний ресурс] : (Уривки)
339243
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 168 с. – ISBN 5-7702-0582-2
339244
  Кириченко К.В. Галицько-Волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 111-129. – ISSN 0130-5247
339245
  Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0130-5247
339246
  Гарасюк В. Галицько-Волинський літопис як джерело церковної історії нашого краю // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-119
339247
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1958. – 104с.
339248
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1961. – 284с.
339249
  Соловйова А. Галицько-Волинський літопис: правові аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-795-3
339250
  Левицький І.Е. Галицько-руська бібліографія за роки 1772-1800 / зладив Іван Єм. Левицький. – Накладом Товариства. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – 44 с. – Відбитка з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка", т. 52
339251
  Тершаковець М. Галицько-руське літературне відродженє / Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : Накл. автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 164, [2] с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
339252
  Драгоманов М.П. Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова / Михайло Драгоманов. – Львів : З друк. Т-ва им. Шевченка, 1876. – 38 с.
339253
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1 (А - Діти), вип. 2 = Galizisch-Ruthenische Volkssprichworter / Зібрав, упор., і пояснив І. Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1905. – Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – С. XXV, 201-600
339254
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), Вип. 1-й / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1907. – Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – С. 1-300
339255
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1908. – Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – С. X, 301-612
339256
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1909. – Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – С. 1-300
339257
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1910. – Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – С. X, 301-541
339258
   Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко; Наук. ред. С.М. Пилипчук. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2
Том 1 : А - Діти. – 2006. – 832с.
339259
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-494-2
Том 2 : Діти - П"ять. – 2006. – 818с.
339260
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; зібрав, упоряд., пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-504-3
Том 3 : Рабунок - Ячмінь. – 2007. – 699с. – Шифр. дубл. 8уф Гали. (доп. карт. )
339261
  Зеров М. Галицько-українське відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 128-135. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
339262
  Марухняк Й. Галицькому Орфею - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 12


  150-річчя Осипа Маковея.
339263
  Белов Л. Галич / Л. Белов. – Кострома, 1959. – 144с.
339264
  Поліщук Г.М. Галич / Г.М. Поліщук, О.П. Шеремет. – Ужгород, 1975. – 79с.
339265
  Шеремет О.П. Галич / О.П. Шеремет. – Ужгород, 1984. – 71с.
339266
  Пушик С.Г. Галич : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Молодь, 1990. – 115 с.
339267
   Галич. Серія 2 : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668--390-1
  вип. 1. – 2016. – 280 с. – назв. вип. серії: Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича / І. Коваль
339268
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-384-0
Вип. 1. – 2016. – 216 с.
339269
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-421-2
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
339270
  Федунків З. Галич в "Історично-статистично-географічному словнику королівства Галичини" Францішека Сярчинського // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 155-178. – ISBN 978-966-668-384-0
339271
   Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. – Київ ; Галич : Національний заповідник "Давній Галич", 1998. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст.
339272
   Галич Ніна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226-227 : фото
339273
  Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів (фрагмент авторської статті) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 201-207. – ISBN 978-966-668-384-0
339274
  Войтович Л.В. Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть : монографія / Леонтій Войтович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т ураїнознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Левада, 2017. – 475, [3] с. : іл. – На тит. арк. рік вид.: 2015. - Імен. покажч.: с. 445-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-12-0
339275
  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич; Науково-редакційний відділ "Звід пам"яток історії та культури України. Івано-Франківська область"; ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 72с. : фотоіл. – ISBN 966-8265-83-1
339276
  Липовецький С. Галичани в козацьких строях // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 43-45. – ISSN 1996-1561


  В. Антонович із дружиною Варварою належали до руху пуристів, які пропагували тверезість і моральність, а після зближення з народом перетворилимя на хлопоманів. - С. 43.
339277
  Лозинський А.Ф. Галичани на фронтах Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
339278
   Галичанин, 1862
339279
  Лозинський М. Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 26-30. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
339280
  Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
339281
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 578 с.
339282
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ, 1964. – 578 с.
339283
   Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1997
339284
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1998
339285
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 3. – 1999
339286
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 4. – 2000
339287
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5/6. – 2001
339288
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
339289
  Івченко Андрій Галичина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23
339290
   Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2005
339291
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 28. – 2016. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
339292
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 29/30. – 2017. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
339293
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 31. – 2018. – 237, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
339294
  Яринович А. Галичина в ее прошлом и настоящем / А. Яринович. – М., 1915. – 67с.
339295
   Галичина в етнополітичному вимірі / [В.О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса, 2017. – 838, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8312-1
339296
  Лозинський М.М. Галичина в життю України / М. Лозинський, д-р. – Накладом "Союза Визволення України. – Відень : Накладом "Союза Визволення України ; З друкарні ад. Гольцгавзена, 1916. – 60, [4] с. – (Иданнє Союза Визволення України)
339297
  Райківський І. Галичина в ідейних поглядах і діяльності Кирило-Мефодіївського братства. До 175-річчя від заснування // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (225), січень - лютий 2021. – С. 2-8
339298
  Лисенко В.С. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 39-44. – ISSN 2077-1800
339299
  Дудко В. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 426-434. – ISSN 1591-6223


  Проаналізовано листування відомого слов"янофільського діяча Івана Аксакова з редактором першого українського журналу "Основа" Василем Білозерським, які мали кардинально відмінні погляди на перспективи суспільно-політичного розвитку Східної Галичини. ...
339300
  Марискевич Тарас Галичина в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів / Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 47-53
339301
  Цибенко Л. Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького": феноменологія простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 196-206. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  На прикладі роману австр. письм. Йозефа Рота"“Марш Радецького" продемонстровано можливості доповнення літературознавства культурологічним дискурсом, передусім у контексті звернення до простору та просторовості. У центрі уваги аналізу тексту - генеза ...
339302
  Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 = Galicia in 1918-1920 / Михайло Лозинський ; [вступ. сл. Івана Кедрина]. – Репр. відтворення вид. 1922 р. – Ню Йорк : Червона калина, 1970. – XII, 228 c. : портр. – Вих. дан. ориг. : Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М. Лозинський — Відень : 1922. — 228 с. — (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.5). – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1695072: Ех Libris Д-ра Мирослава Малецького
339303
  Яручик Ю. Галичина в... Бразилії / Ю. Яручик, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  У Києві презентували першу книжку про бразильських українців: "Українці Бразилії", збірник історично-етнологічних досліджень. Книжка - міжнародний українсько-канадсський проект. Керівник проекту від української сторони - доктор історичних наук Марина ...
339304
  Дзюба-Погребняк Галичина і Західна Україна в художній та мемуарній прозі про Першу світову війну (на матеріалі літератур словенської, хорватської, сербської) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 216-232
339305
  Дюрович Л. Галичина і культурні ізоглоси Європи // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.37-45. – ISSN 0869-3595
339306
  Кревецький І. Галичина і Росія : Кілька історичних пригадок. – У Львові : З друкарні "Діла", 1914. – 7с. – (Вчора і нині ; 4)
339307
  Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862 - 1884 рр / К. Студинський. – Харьків - Київ, 1931. – 604с.
339308
  Галущак І. Галичина між двома світовими війнами: від розвою до занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 10-11
339309
  Смолій І. Галичина на зламі епохи : вибр. твори / Іван Смолій ; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 703, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-355-034-3
339310
  Осечинський В.К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В.К. Осечинський. – Львів, 1954. – 183с.
339311
  Крип"якевич І.П. Галичина під час російської окупації, сеpпень 1914 - чеpвень 1915 / Hаписав Іван Петpович [псевд.]. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична бібліотека", 1915. – 116, [3] с. – (Полїтична бібліотека / [під pед. М. Залізняка]).)


  Місце вид. встановлено за кн.: Чепига І. Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї. - Відень, 1916.
339312
   Галичина та Волинь у добу середньовіччя : До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів, 2001. – 252с. – (Історичні та культурні студії ; 3). – ISBN 966-02-2210-6
339313
  Мельник І. Галичина та її межі у часі й просторі // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 38-47
339314
  Бойко І.Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 - 1918) : навч. посібник / Бойко І.Й. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 280-311 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0350-7
339315
  Лисенко В. Галичина у концепції польської месіанської візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 19-23. – ISSN 1998-4634
339316
  Сокіл Г. Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 489-496. – ISSN 1028-5091
339317
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – 2-е доп. изд. – Москва. – 280, [1] с. – Дефект. кн.: без тит. листа
339318
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – Москва : Товарищество на паях Тип. Рябушинских, 1915. – 230, [1] с.
339319
   Галичина, Буковина, Угорская Русь / составлено сотрудниками журнала "Украинская жизнь". – Москва : Задруга, 1915. – 231 с. – На тит. листе : с рисунками в тексте и картой Галичины, Буковины и Угорской Руси, исполненной в красках
339320
   Галичина: етнічна історія : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
339321
  Андрущенко І. Галичина: тьмавий спогад про стоєдину імперію // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
339322
  Огньановик-Лоноски Риста Галичник и Миjаците / Риста Огньановик-Лоноски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 349 с. – ISBN 9989-101-36-1
339323
   Галичский клад. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н.Скороходова, 1903. – 7 с.
339324
  Мильков Ф.Н. Галичья гора : Опыт ландшафтно-типологической характеристики / Ф.Н. Мильков, К.А. Дроздов, В.И. Федотов; Под ред. Ф.Н. Милькова. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1970. – 92с. : Ил. – На обкл. авт. не вказ. – Библиогр.: с.82-87
339325
  Авдеева Л.А. Галия Измайлова / Л.А. Авдеева ; Театр. о-во УзССР. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1975. – 95 с., [15] л. ил. : ил.
339326
  Пикунова А.Г. Галия Имашева / А.Г. Пикунова. – Уфа, 1968. – 68с.
339327
  Николаева Г.В. Галия Имашева / Г.В. Николаева. – Л., 1983. – 91с.
339328
   Галіакбаров Рамен Рахіммулович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 49-50. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
339329
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
339330
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
339331
  Селіверстов С. Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / С. Селіверстов, Є. Спіцин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
339332
  Баранник А Т. Галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Описано галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії.
339333
  Олефіренко М.М. Галілеї : роман / Олефіренко М.М. – Київ : Україна, 2015. – 431, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: Криниця : повість. - Назва обкл. та корінця: Галілеї. – ISBN 978-966-524-426-4
339334
  Сєров М. Галілеївська інваріантність n-вимірної системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії / М. Сєров, О. Омелян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-28. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом застосування класичного алгоритму Лі та методу оберненої групової класифікації досліджено галілеївську інваріантність системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії з n просторовими змінними. With classic Lie method and reverse group classification ...
339335
  Ічанська Н.В. Галілеївська інваріантність нелінійної системи еволюційних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені симетрійні властивості нелінійної системи рівнянь третього порядку еволюційного типу. Прокласифіковані нелінійні праві частини, при яких дана система інваріантна відносно алгебр Галілея.
339336
  Городній М.Ф. Галілей : "Природа говорить мовою математики" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Якість підготовки студентів механіко-математичного факультету.
339337
  Лесновський Г. Галілео Галілей / Г. Лесновський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 112 с.
339338
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 01. – 2008
339339
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 05. – 2016. – 52 с.
339340
  Автомонов П.Ф. Галка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 352с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
339341
  Беккер В.А. Галл : сцены из римской жизни времен Августа / В.А. Беккер ; пер. с нем. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. : ил. – Конволют. - Общее назв. кн.: Сцены из жизни римлян и греков ; Перепл в одной кн. Харикл / В.А. Беккер


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
339342
  Беккер В.А. Галл : сцены из римской жизни времен Августа / В.А. Беккер ; пер. с нем. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. : ил.


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
339343
  Денискина В.Я. Галлахер М. Политические партии в Ирландской Республике // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва, 1988. – Вып. 22. – С. 193-202
339344
   Галлерея Айвазовского.. – Симферополь, 1968. – 72с.
339345
   Галлерея деятелей освободительного движения в России / под ред. С.М. Брилианта. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. Шака]
Вып. 1 : [А.Н. Радищев / Н. Белозерский; А.И. Герцен / Ив. Порошин; К.Ф. Рылеев / Д. Городецкий; С.Н. Трубецкой / Вл. Буякович]. – 1906. – 8 с., 4 л. портр. – Без. тит. л. и ориг. обл.
339346
   Галлерея Петра Великого в Императорской публичной библиотеке / [авт. В. Стасов, в конце предисл.]. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборга, 1903. – XIV, [2]. 63 с., 28 л. ил., портр. : ил., портр.
339347
   Галлерея руссих писателей / Текст ред. И. Игнатов ; Цинкографические клише портр. выполнены в худ. маст. Отто Ренара. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – VIII, 589 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и отсутст. с.577-589 и портр.


  В тексте помещено 253 портрета, исполненных цинкографией в художественной мастерской О. Ренара. Издание было выпущено на простой и на веленевой бумаге
339348
   Галлерея русских писателей : [альбом портретов]. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование", 1913. – 37 л. портр. : 37 портр.
339349
  Мартов Н. Галлерея русских писателей и художников : (с пушкинской эпохи до наших дней) : с 214 портп., исп. фототипогравюрой в арт. ателье Бренамура в Штутгарте / Сосставил Н. Мартов. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1901. – 112 с.
339350
  Гольбах П. Галлерея святых / П. Гольбах. – Москва, 1937. – 316 с.
339351
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 80с.
339352
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 24с.
339353
  Кевлич В. Галлерея современных деятелей : [Эпиграммы] ; (Из альбома полусознательного товарища) / В. Кевлич. – Посмертное издание. – Штутгарт, 1907. – 128 с.
339354
   Галлерея старинной живописи.. – Одесса, 1924. – 25с.
339355
   Галлерея сценических деятелей : Очерки, воспоминания, стихи Александра Амфитеатрова, И. Александровского, Юрия Беляева, Ал. Вознесенского, В.М. Дорошкевича, А.А. Измайлова, Н.А. Крашенниникова. А.Ф. Кони, Lolo, Як. Львова, К.Н. Михайлова, А.М. Пазухина, Н.П. Россова и др. :[Т. 1-2]. – [1915]-[1916]. – Москва : Изд. журнала "Рампа и жизнь"
Т.1 : Ушедшие: Н.П. Рощин-Инсаров, Н.Н. Соловцов, П.А. Стрепетова, И.М. Коммисаржевская, В.П. Далматов, Ф.П. Горев, М.Г. Савина. – 1915. – [4], 400 с., 1 л. портр. : портр. – Беспл. прил. к журн. "Рампа и жизнь". 1915-1916 г.
339356
   Галлерея Шлиссельбургских узников / под ред Н.Ф. Анненского, В.Я. Богучарского, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : с 29 портетами. – 1907. – XLV, 298, 29 л. портр.
339357
  Любин В.П. Галли Дж. Бенедетто Беттино // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 5. – С. 152-157


  Бенедетто (Беттіно) Краксі — італійський політик, Голова Ради Міністрів Італії від 4 серпня 1983 до 17 квітня 1987 року. Здійснював політичну кар"єру у лавах Соціалістичної партії (член з 1951) і був у 1976 обраний її секретарем.
339358
  Гринь Н Ю. Гладышевский Галлиды / Н Ю. Гладышевский Гринь. – Москва : Металлургия, 1989. – 302 с.
339359
  Шека И.А. Галлий / И.А. Шека, И.С. Чаус, Т.Т. Митюрева. – Киев : Гос. изд-во технической литературы УССР, 1963. – 296 с.
339360
  Коган Б.И. Галлий = Геология, применение, экономика / Б.И. Коган, О.В. Вершковская, И.М. Славиковская. – Москва : Наука, 1973. – 474с.
339361
  Либман Э.П. Галлий и рений / Э.П. Либман. – Москва-Ленинград
61. – 1948. – 27с.
339362
   Галлий Методы анализа.. – М., 1977. – 64с.
339363
  Яценко С.П. Галлий. Взаимодействие с металлами / С.П. Яценко. – М., 1974. – 220с.
339364
  Коломоец Тамара Петровна Галлицы (Cecidomyiidae, Diptera) бобовых растений Урала : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коломоец Тамара Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 32л.
339365
  Мамаев Б.М. Галлицы, их биология и хозяйственное значение / Б.М. Мамаев. – Москва, 1962. – 72с.
339366
  Куликова Ю.В. Галлия в стратегии Цезаря // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 151-154. – ISSN 0042-8779


  Гaллія - область в Європі відома з часів давнього Риму, одна з областей Римської Імперії. Назва походить від римської назви кельтских племен галлів, які довгий час боролися за свою свободу з Римом
339367
  Устинов А.А. Галловая нематода : Автореф... докт. биологич.наук: / Устинов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Научно-исслед. институт биологии Харьковского гос. университета им. – Харьков, 1950. – 19 с.
339368
  Устинов А.А. Галловая нематода. / А.А. Устинов. – Х., 1959. – 294с.
339369
  Матлашенко Е.В. Галловые нематоды-паразиты эфиромасличной герани и химический метод борьбы с ними в Таджикистане : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.540 / Матлашенко Е.В.; АН Тадж.ССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1971. – 24л.
339370
  Киньшакова Е.И. Галловые нематоды в Туркмении и мероприятия по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Киньшакова Е.И.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
339371
  Гущин Б.Е. Галловые нематоды овощных культур защищенного грунта и разработка мер борьбы с ними в условиях Краснодарского края. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Гущин Б.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Москва, 1976. – 26л.
339372
  Ковалев О.В. Галлы и насекомые-галлообразователи юга Приморского края. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев О.В.; Зоол. ин-тут АН СССР. Учен. совет. – Л., 1965. – 21л.
339373
  Эгамов В. Галля-аралский говор Самаркандской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эгамов В.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1954. – 25л.
339374
  Михайличенко В.Н. Галогенез и осолонцевание почв равнин Северного Казахстана / В.Н. Михайличенко. – Алма-Ата, 1979. – 172с.
339375
  Богашова Л.Г. Галогенез и стратиформное рудообразование / Л.Г. Богашова. – Москва : МГУ, 1991. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-142 (92 назв.). – (Геология). – ISBN 5-211-00730-1
339376
  Гринь Г.С. Галогенез лёсовых почво-грунтов Украины / Г.С. Гринь. – Киев : Урожай, 1969. – 218 с. : табл.20, ил. 48, библиогр. 154 назв.
339377
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
339378
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Дис... канд. хим.наук: / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 175л. – Бібліогр.:л.160-175
339379
  Скопенко В.В. Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы цинка в диметилацетамидных растворах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Журн.неорган.химии, 1982. – №6
339380
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в диметилформамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1983. – №2
339381
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в метаноле / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.М. Самойленко // Журн. неорган. химии, 1984. – № 6
339382
  Коршунов Б.Г. Галогенидные системы / Б.Г. Коршунов, В.В. Сафонов. – М., 1984. – 303с.
339383
  Скопенко В.В. Галогениды и псевдогалогениды висмута / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаева, В.А. Калибабчук. – Нукус : Каракалпакстан, 1988. – 200с.
339384
  Шека Галогениды индия и их координационные соединения / Шека, З.А. Шека. – Киев, 1981. – 299 с.
339385
   Галогениды молибдена.. – Новосибирск, 1972. – 260с.
339386
  Кирюхин В.К. Галогенирование 2,2"-, 2,3"-, 3,3"-дипиридилов и некоторых их гидрированных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Кирюхин В.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 10л.
339387
  Карапетян Р.Г. Галогенирование непредельных соединений галогенидами двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карапетян Р. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
339388
  Горячев А. и. Галогенно-карбонатные отложения нижнего кембрия .дной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горячев А. и.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 19л.
339389
  Иванов А.А. Галогенные формации / А.А. Иванов, М.Л. Воронова. – Москва, 1972. – 328с.
339390
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
339391
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
339392
   Галогенные формации Украины. – Киев : Наукова думка, 1983. – 168с.
339393
   Галогенные формации Украины и связанные с ними полезные ископаемые.. – К., 1971. – 260с.
339394
   Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, О.В. Місчанчук // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 2014. – № 23. – С. 91-96


  Проведено бромування і хлорування активованого вугілля марки СКН, досліджено хімічні й термодесорбційні властивості отриманих зразків. Встановлено, що галогенування приводить до введення в поверхневий шар СКН до 0,5 ммоль/г брому та 4,6 ммоль/г хлору. ...
339395
  Бушляков И.Н. Галогены в петрогенезисе и рудоносности гранитоидов / И.Н. Бушляков, В.В. Холоднов. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
339396
  Барков С.А. Галогены и подгруппа марганца. Элементы VII группы периодической системы Д.И. Менделеева : пособ. для учащихся / С.А. Барков. – Москва : Просвещение, 1976. – 112 с.
339397
  Завьялов Л.В. Галоидакриловые кислоты в рекциях с циклическими тиомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Завьялов Л.В.;. – Москва, 1978. – 17л.
339398
  Бугрова Л.В. Галоидалкилирование бензола хлорбромкалканами : Автореф... канд. хим.наук: / Бугрова Л. В.; Таше.ГУ. – Ташкент, 1964. – 29л.
339399
  Ермохина Валентина Александровна Галоидалкиловые эфиры в реакции Фределя-Крафтса : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермохина Валентина Александровна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 23л.
339400
  Самойлова З.Е. Галоидзамещенные этиленимины и ассиметрический этилениминный азот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Самойлова З.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
339401
  Снегоцкая В.А. Галоидирование сульфонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Снегоцкая В.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1970. – 19л.
339402
  Попова В.А. Галоидометилорование в ряду производных бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова В.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 7 с.
339403
  Каришин А.П. Галоидопроизводные аценафтена. : Дис... канд. химич.наук: / Каришин А.П.;. – Полтава, 1947. – 98л. – Бібліогр.:л.95-96
339404
  Каришин А.П. Галоидопроизводные ацетофтена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Каришин А. П. – Полтава, 1949. – 7 с.
339405
  Поконова Ю.В. Галоидсульфиды / Ю.В. Поконова. – Л, 1977. – 278с.
339406
  Зайцева Н.В. Галопелиты Старобинского месторождения калийных солей / Н.В. Зайцева. – Минск, 1979. – 154с.
339407
  Патиківський Ю. Галопом по Марокко: чим вражає африканське королівство // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 42). – С. 12-13
339408
   Галопом по Новому свету // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 58-62 : фото
339409
   Галопом по Северу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 30-33 : фото
339410
  Самойлова А.П. Галофитная растительность озерных депрессий Хакассии : Автореф... канд. биологич.наук: / Самойлова А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 15 с.
339411
  Кури Али Махмуд Галофиты апшерона и их экологические особенности : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.16 / Кури Али Махмуд; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 23л.
339412
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 323л. + Додатки: л. 162 - 323. – Бібліогр.: л. 145 - 162
339413
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Богдан Юрійович. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
339414
  Иваненко О. Галочка / О. Иваненко. – М., 1961. – 20с.
339415
  Дроботов В.Н. Галстук цвета зари / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Кн. изд-во, 1962. – 54 с.
339416
  Цапу В.Ф. Галузеа структура і питання територіальної спеціалізації промисловості Півдня Молдавської РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 101-110 : Табл.
339417
  Кришталь Г.О. Галузева і територіальна структура виробничого (індустріального) туризму Сумщини / Г.О. Кришталь, С.І. Сюткін // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 225-227. – ISBN 978-966-285-361-2
339418
  Гонак М.І. Галузева і територіальна структура народного господарства ЧССР / М.І. Гонак. – Львов, 1978. – 85с.
339419
  Мосенкіс Ю.Л. Галузева корейська лексика в українських текстах (на матеріалі спортивної термінології) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 444-449. – ISBN 966-581-481-8
339420
  Томіленко Л.М. Галузева лексика в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-58. – ISSN 0027-2803
339421
  Шніпко О.С. Галузева модель діагностики економічної безпеки та резервів її підвищення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 111-117
339422
  Сороченко А. Галузева належність та юридична сутність корпоративних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 54-57
339423
  Ігнатюк А. Галузева політика в системі державного регулювання економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначено сутність, об"єкт регулювання галузевої політики. Проаналізовано головні пріоритети, напрямки та інструменти проведення державної політики на галузевих ринках країни. In the article is defined the essence and subject of the industry ...
339424
   Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 рр.(проект) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-10 : табл.
339425
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
339426
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
339427
   Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 №461
339428
  Кліценко Г.Г. Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – C. 229-236. – ISSN 2078-0877
339429
   Галузева соціологія : Збірник частково анатованих бібліографічних покажчиків літератури за 1980-2002 роки. – Днепропетровск : ДНУ, 2003. – 418с.
339430
  Хриков Є.М. Галузева спеціалізація педагогічної науки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 38-46. – ISSN 2411-1317
339431
   Галузева співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулося шосте засідання Кластера 4 "Співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, навчання та молоді, культури, спорту та фізичної культури" Підкомітету з питань економіки та іншого ...
339432
  Іщук С.І. Галузева структура і територіальна спеціалізація промисловості Львівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 134-142 : Табл.
339433
  Білозерова В.О. Галузева структура народного господарства та проблема зближення рівнів господарського розвитку економічних районів : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 9-15. – Бібліогр.: 2 назви
339434
  Гілецький Й.Р. Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
339435
  Ігнатюк А.І. Галузева структура ринку як основа конкурентних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розкрито фактори, що визначають структуру ринку за кількістю учасників та характеру товару. Подано класифікацію типів побудови ринку, визначено основи концентрації ринку, критерії ефективного розміру фірми на ринку певного товару та особливості ...
339436
  Міхелі С.В. Галузева структура сучасного українського ландшафтознавства : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 99-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
339437
  Кунанець Н.Е. Галузеве бібліотекознавство: досвід зарубіжних бібліотек // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 94-97. – ISBN 978-966-285-103-8
339438
  Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
339439
  Володарський О. Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 238-239
339440
  Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики : Монографія / В.О. Ластовецький; МОНУ; Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці : Прут, 2005. – 200с. – ISBN 966-560-316-7
339441
  Глейх Є.І. Галузевий курс бухгалтерського обліку : підручник для фінансових технікумів / Є.І. Глейх і С.О. Щенков. – Київ : Держфінвидав, 1949. – 331 с.
339442
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : Hавч.посіб.для студ.екон.спец. / А. Дам`янов, Савєльєв Євген Васильович, Штефанич Дмитро Андрійович; МОУ,Інст.змісту і методів навчання;Тернопільська акад.народного господарства;Свінцовська екон.акад. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-9073-7
339443
  Хомин П. Галузевий облік: sik et non! // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 6 назв
339444
  Кучер З.І. Галузевий переклад = Fachubersetzung : (німецька мова) : навч. посібник / Кучер З.І., Орлова М.О., Ліпісівіцький М.Л. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 141, [1] с. – На обкл. назва парал. укр., нім. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-382-703-2
339445
  Букшина Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати одного з аспектів моніторингів опублікування реферативної інформації в чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2009-2013 рр., зокрема стану відображення назв періодичних і продовжуваних видань із питань педагогіки, психології й ...
339446
  Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-59. – ISSN 0131-775Х
339447
   Галузевий стандарт проекту землеустрою щодо організації території державних наукових установ / Й.М. Дорош, Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко, Д.М. Мельник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 127-135. – ISSN 2306-1677
339448
  Гриценко Л. Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні / Л. Гриценко, Т. Васильева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
339449
  Жилінська О. Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Жилінська, Т. Петровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто фінансову складову інноваційної діяльності промислових підприємств України загалом та вуглевидобувних зокрема. The article revises a financial component of innovative activities at Ukrainian industrial enterprises in general and at ...
339450
  Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-падагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних покажчиків із проблем вищої освіти з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Згадується перший випуск бібліографічного бюлетеня "Вища школа Української РСР" Наукової бібліотеки при Київському ...
339451
  Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
339452
  Білецький В. Галузеві енциклопедії та перспективи держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 13


  Вихід і фахова апробація "Гірничого енциклопедичного словника" і тритомної "Малої гірничої енциклопедії" перервали паузу у виданні енциклопедій з інженерних наук.
339453
  Вергунов В.А. Галузеві ініціативи Полтавського товариства сільського господарства (1865-1920 рр.) в аграрному секторі країни // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 26-40. – ISSN 2664-9950
339454
  Гумен О.С. Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему інформаційного забезпечення готельно- ресторанного бізнесу, визначено основні складові сучасної системи ін- формаційних ресурсів готельно-ресторанної галузі: виробничо-практичні та фахові періодичні видання. Охарактеризовано ...
339455
  Васильєва Н К Галузеві й регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 264-268. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
339456
  Кірчев В. Галузеві кіностудії на Миколаївщині у кінці 1950-х - на початку 1990-х років // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 69-74. – ISSN 1998-4634
339457
  Ільїн Л.В. Галузеві класифікації озер Полісся // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 215-220 : Табл. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
339458
  Курбатов С. Галузеві міжнародні університетські рейтинги, у пошуках механізму оцінки якості наук про освіту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 15-19. – ISSN 2078-1016
339459
   Галузеві накази Генерального прокурора України : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
339460
  Партико З. Галузеві норми редагування зібрань творів / З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 14-20. – ISSN 2076-9326
339461
  Партико Галузеві норми редагування поетичних творів / Партико, С.В. Бевзюк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 137-141


  У статті подано каталог галузевих норм редагування поетичних творів. Для виявлення ступеня обґрунтованості вказаних норм застосовано метод експертних оцінок (опитано сім експертів; опитування проведено на основі розробленої анкети). З проаналізованих ...
339462
  Партико З.В. Галузеві норми редагування радіопередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.42-46
339463
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 91-96


  Виділено такі етапи телевізійного процесу, як авторський (сценарний) , редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), озвучувальний, передавальний та післяефірний.Для кожного з етапів вказано й детально описано галузеві норми ...
339464
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач (огляд.чавстина 2) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-107. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
339465
  Сенюта Л.Б. Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 109-116. – (Юридичні науки ; № 2)
339466
  Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 65-69
339467
  Крамаренко І.С. Галузеві особливості інвестиційної привабливості підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
339468
  Сюркало Б.І. Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств / Б.І. Сюркало, Я.В. Рябець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
339469
  Черевко Д. Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ / Д. Черевко, І. Дроздяк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
339470
  Поліводський О. Галузеві правила професійної етики у конкуренції в системі законодавства України про захист економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 73-75
339471
  Сінічкіна Л. Галузеві правила професійної етики як механізм саморегулювання та засіб попередження недобросовісної конкуренції / Л. Сінічкіна, М. Баранович // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 8-13
339472
  Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 114-117.
339473
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
339474
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки та інновації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 90-100


  У статті розглянуто підходи різних економічних шкіл та напрямків економічної теорії до застосування теорії інновацій у дослідженні галузевих ринків, проаналізовано взаємозв"язок між інноваціями та структурою ринку, розміром фірми, вплив інновацій на ...
339475
   Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – 307, [1] с. : портр., іл., табл. – До 25-річчя каф. галузевої соціології. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2229-90-5
339476
  Прокопюк А. Галузеві структури зрушення як чинник економічного зростання регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
339477
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
339478
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 229 л. + Додатки: л. 215-229. – Бібліогр.: л. 192-214
339479
  Юрків Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 59-61
339480
  Шевчук С.М. Галузево-статистична школа української суспільної географії (до 140-річчя від дня народження академіка К.Г. Воблого) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 240-251. – ISSN 2308-135X
339481
  Марушинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
339482
  Даневич Л.Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 106-118. – ISSN 0320-9466
339483
  Поданчук В.Д. Галузі важкої промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 43-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва
339484
  Щербина В.С. Галузі та види господарської діяльності // Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда, І.М. Кравець, І.В. та ін. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2018. – C. 13-21. – ISBN 978-617-7320-74-5
339485
  Мамалига А. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Журналістика ; Вип. 2)
339486
  Микитась В.Л. Галузка могутнього дерева. (Про розвиток літератури на Закарпатті в другій половині ХІХ ст.) / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1971. – 206с.
339487
  Рач В.А. Галузь знань "інформаційні технології" в системі науки / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2020. – № 1 (73). – С. 36-72. – ISSN 2222-8810
339488
  Кучин С.П. Галузь культури та мистецтва як складова частина народного господарства країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 185-188
339489
  Короленко Ігор Галузь потребує змін! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 22. – ISSN 1998-8044
339490
  Здановский А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. – Ленинград, 1972. – 527с.
339491
  Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У цій статті робиться спроба розглянути поняття "іудейська діаспора" і "галут" та проаналізувати різні погляди на цю проблему. In this article an attempt is made to consider the concepts of Jewish Diaspora and Galut and to analyze different views at ...
339492
   Галушко Кирило Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 74. – ISBN 978-966-439-757-2
339493
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 28-29
339494
   Галущенко Микола Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-45 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
339495
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 44-45. – ISBN 978-966-439-961-3
339496
   Галущенко Микола Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 28. – ISBN 966-95774-3-5
339497
  Алексєєва Т. Галшка Гулевичівна - гордість українського меценатства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 12 (304). – С. 32-34
339498
   Галшка Гулевичівна // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-8137-97-6
339499
  Чарот М. Галя / М. Чарот. – Харків, 1929. – 62 с.
339500
  Тарновський М.Ю. Галя : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1954. – 111 с.
339501
  Брыль Я. Галя / Я. Брыль. – Минск, 1965. – 28 с.
339502
  Розен А.Г. Галя вернулась из отпуска. / А.Г. Розен. – М, 1963. – 48с.
339503
  Лавров И.М. Галя Ворожеева / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1976. – 191с.
339504
  Певнев Ф.П. Галя и Тимка. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1966. – 149с.
339505
  Ковалів Ю. Галя Мазуренко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 74-79. – ISSN 0236-1477
339506
  Богомолов А. Галя, дочь генсека // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 22-24. – ISSN 2075-7522


  Галина Брежнева.
339507
  Кремінь Дмитро Галявина орхідей : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
339508
  Рева Л. Галятовський Іоаникій - український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних засад барокової проповіді // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 181-186. – ISBN 966-95758-1-8
339509
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы; В378.734. – Ашхабад, 1970. – 13л.
339510
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы;. – Ашхабад, 1970. – 13л.
339511
  Сочеванов В.Г. Гальваваческие элементы / В.Г. Сочеванов. – М-Л, 1951. – 272с.
339512
  Пастусяк Л. Гальванизация агрессора / Л. Пастусяк. – Москва, 1968. – 312с.
339513
  Спижевский И.И. Гальванические батареи и аккумуляторы / И.И. Спижевский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 72 с.
339514
  Денисьевский М. Гальванические сухие элементы / сост. М. Денисьевский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1890. – IV, 58 с. : черт.


  На тит. л. надпись: Из б-ки Ф.В. Эндимонова С-Пб. 25 авг. 1890 .
339515
  Вейнер Р. Гальваническое хромирование = Die galvanische Verchromung : блестящее и твердое / Р. Вейнер ; пер. с нем. инж. Н.Б. Сциборовской. – Москва : Машиностроение, 1964. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
339516
  Миколайчук М. Гальванічні елементи та акумулятори : популярний виклад теоретичних основ роботи первинних та вторинних електричних елементів для учнів електротехнічних профшкіл / М. Миколайчук. – Харків-Київ : Енерговидав, 1932. – 112 с.
339517
  Воронюк П.И. Гальвано- и термомагнитные свойства теллуристого свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Воронюк П.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 10л.
339518
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводинках : учеб. пособие / Кайданов В.И., Нуромский А.Б. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 79 с.
339519
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках при смешанной проводимости : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Муромский. – Ленинград : ЛПИ, 1989. – 27 с.
339520
  Нормантас Э.С. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках с вырожденной зоной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Нормантас Э.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
339521
  Бивол В.Г. Гальвано- и термомагнитные явления в сплавах сурьма-висмут в интервале температур 77 -- 300 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бивол В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14
339522
  Петров И.Н. Гальвано- и термомагнитные явления и работа выхода оксидного покрытия катодов в вакууме и парах Ba, Mg, Cs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Петров И.Н.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 23л.
339523
  Думанский А.В. Гальвано-коллоиды / А.В. Думанский, З.П. Чешева. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т. LXI. Вып. 8
8. – с.
339524
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
339525
  Афарида А.М. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства некоторых бинарных сплавов : Автореф... кандидат физ.-мат.наук: / Афарида А.М.; Туркменский государственный университет им.А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 23л.
339526
  Розыев М.А. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства тонких пленок системы сплавов никель-палладий : Автореф... канд. физ мат.наук: / Розыев М. А.; Турк.ГУ. – Ашхабад, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
339527
  Кувадников О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувадников О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
339528
  Кувандиков О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувандиков О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
339529
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
339530
  Абдурахманов А.А. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнетиках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдурахманов А.А.; Моск. гос.ун-т.им.Ломоносова. – Москва, 1964. – 6л.
339531
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
339532
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
339533
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
339534
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
339535
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
339536
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
339537
  Акперов М.А. Гальваномагнитные свойства и энергетический спектр носителей тока в твердых растворах сурьма-мышьяк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Акперов М.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
339538
  Усаров Уктам Туратович Гальваномагнитные свойства кобальта и рения при низких температурах в сильных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Усаров Уктам Туратович; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1974. – 16л.
339539
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
339540
  Андриевский Владимир Васильевич Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Андриевский Владимир Васильевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
339541
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
339542
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
339543
  Галепов П.С. Гальваномагнитные эффекты в монокристаллических пленках никеля, железа, кобальта и их двойных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Галепов П.С.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
339544
  Мусаев П.Х. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках с ториодальными изоэнергетическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мусаев П.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам Отд-ния физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
339545
  Вильнюс И.И. Гальваномагнитные эффекты в сильных электрических полях при неупругом рассеянии носителей тока в полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Вильнюс И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
339546
  Ву Динь Кы Гальваномагнитные эффекты в ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
339547
  Кечин В.В. Гальваномагнитные эффекты и графите и сурме под высоким давленим : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кечин В.В.; АН СССР, Физ. ин-т им. С.Н.Лебедева. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
339548
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
339549
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
339550
  Пинчук И.И. Гальваномагнитные явления в квантующих магнитных полях / И.И. Пинчук, П.М. Томчук. – Киев : Институт физики, 1978. – 44 с.
339551
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
339552
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
339553
   Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2ОЗ при температурі рідкого гелію / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати електрофізичних досліджень процесів переносу двовимірних (2D) вільних електронів в плівках легованого оловом оксиду Індія при температурі рідкого гелію. Досліджені залежності компонент тензору поверхневого опору рik [подано ...
339554
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
339555
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
339556
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
339557
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
339558
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
339559
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
339560
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
339561
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
339562
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
339563
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
339564
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
339565
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
339566
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
339567
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1961. – 246 с.
339568
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 191с.
339569
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
339570
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
339571
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
339572
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
339573
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – М., 1967. – 48с.
339574
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
339575
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
339576
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
339577
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
339578
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
339579
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
339580
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
339581
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
339582
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
339583
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
339584
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
339585
   Гальчинський Анатолій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
339586
   Гальчинський Анатолій Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53-54
339587
   Гальчинський Анатолій Степанович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
339588
  Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 17-23. – ISBN 966-7631-05-2
339589
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
339590
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
339591
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
339592
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
339593
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига, 1988. – 196с.
339594
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – Москва-Л., 1956. – 247с.
339595
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антоненко В.В. – Днепропетровск, 1967. – 19 с.
339596
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
339597
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
339598
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
339599
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
339600
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
339601
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
339602
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
339603
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
339604
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
339605
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
339606
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
339607
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
339608
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
339609
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
339610
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
339611
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов ; АН СССР, Отд. зоологии и парантологии. – Минск : Наука и техника, 1968. – 100 с. – Библиогр.: с. 90-97
339612
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
339613
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
339614
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
339615
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
339616
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
339617
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
339618
  Іскорко-Гнатенко Гамалія К.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
339619
  Бовсунівська Т. Гамалія Семен Іванович (1749-1822) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 39-40. – ISBN 966-7825-40-Х
339620
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
339621
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
339622
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
339623
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
339624
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
339625
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
339626
  Гамарджвеба Гамарджвеба : Стихи грузинских поэтов 1941-1944 / Гамарджвеба; Под ред. Петра Скосырева и Симона Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1944. – 144 с.


  Ред.: Скосырев, Петр Георгиевич
339627
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
339628
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 431 с.
339629
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
339630
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 368 с.
339631
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая. Остров Надежды : романы / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 623 с.
339632
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
339633
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726 с.
339634
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
339635
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
339636
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
339637
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
339638
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
339639
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
339640
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
339641
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
339642
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
339643
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
339644
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
339645
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – Москва-Л., 1936. – 455с.
339646
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
339647
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
339648
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – Москва, 1990. – 544с.
339649
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
339650
  Германская Гамбургский съезд Германской коммунистической партии. 2-4 ноября 1973 г. / Германская, партия. Съезд. Гамбург. 1973 коммунистическая. – Москва : Политиздат, 1975. – 311 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
339651
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
339652
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
339653
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
339654
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
339655
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
339656
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
339657
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
339658
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
339659
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
339660
  Тестина Р.И. Гамзат Цадаса. К 90-летию со дня рождения : Рекомендательный указатель литературы / Р.И. Тестина. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 40 с.
339661
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
339662
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
339663
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
339664
  Зуб С.С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 10-28. – ISSN 0572-2691
339665
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
339666
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
339667
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
339668
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
339669
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
339670
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
339671
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
339672
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – Київ. – 192с.
339673
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
339674
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
339675
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 255с.
339676
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 190с.
339677
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
339678
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
339679
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении / Тургенев Иван Сергеевич. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
339680
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
339681
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
339682
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
339683
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
339684
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців
339685
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
339686
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
339687
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
339688
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
339689
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
339690
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
339691
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
339692
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
339693
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1956. – 190с.
339694
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
339695
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – Москва, 1965. – 202с.
339696
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
339697
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1969. – 366с.
339698
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1971. – 270 с.
339699
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
339700
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
339701
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
339702
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1976. – 180с.
339703
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1977. – 261с.
339704
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 263с.
339705
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
339706
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
339707
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 328с.
339708
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1983. – 511с.
339709
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
339710
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
339711
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1989. – 525с.
339712
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
339713
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
339714
  Шекспир В. Гамлет. Избранные переводы : [сб.] / Уильям Шекспир ; [сост. А.Н. Горбунов]. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
339715
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
339716
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 367с.
339717
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1984. – 304с.
339718
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
339719
  Дучимінська Г.Ю. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор"єва / Г.Ю. Дучимінська, Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
339720
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
339721
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
339722
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
339723
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
339724
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
339725
  Гнатик Р. Гамма-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила / Р. Гнатик, К. Винокурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Залишки наднових вважаються одними із основних джерел галактичних космічних променів (КП) з енергіями до 1017 еВ. Експериментальним підтвердженням присутності ядерного компонента КП у залишках є їхнє гаммавипромінювання дуже високих енергій (понад 100 ...
339726
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
339727
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 160с.
339728
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
339729
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
339730
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
339731
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
339732
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
339733
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
339734
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
339735
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
339736
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
339737
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
339738
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
339739
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
339740
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
339741
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
339742
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
339743
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
339744
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
339745
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
339746
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
339747
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
339748
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
339749
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
339750
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
339751
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – Москва : Наука, 1988. – 261с.
339752
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
339753
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
339754
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
339755
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
339756
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
339757
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Бегжанов Р.Б., Беленький В.М. ; АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с. – Библиогр.: с. 14-16
339758
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
339759
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
339760
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – М., 1971. – 102с.
339761
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
339762
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
339763
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
339764
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
339765
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
339766
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – Москва, 1978. – 251с.
339767
  ЧАстикова Гаммы. / ЧАстикова. – Горький, 1982. – 63с.
339768
  Рябченко С.М. Гамота Джорж (фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 16-17. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
339769
  Мушкудіані О.Н. Гамсахурдіа Константіне Симонович (грузинський письменник і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.17-18. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
339770
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
339771
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського
339772
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
339773
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
339774
  Плетнев В.Н. Гамэр Алмасзаде / В.Н. Плетнев. – Баку, 1985. – 131с.
339775
  Озадовський А.А. Гана / А.А. Озадовський. – Київ, 1960. – 47с.
339776
  Николов Е. Гана / Е. Николов. – София, 1962. – 50 с.
339777
  Александровская Л.И. Гана / Л.И. Александровская. – Москва : Мысль, 1965. – 149 с. : ил., карт.
339778
  Абрамов В.В. Гана / В.В. Абрамов. – Москва : Мысль, 1976. – 64 с. : ил. – (У карты мира)
339779
  Каменир Т.Е. Гана Квапилова / Т.Е. Каменир. – Л., 1978. – 182с.
339780
  Потехин И.И. Гана сегодня : Дневник, 1957 г. / И.И. Потехин. – Москва, 1959. – 158с.
339781
  Савицкий Ю.В. Гана сегодня / Ю.В. Савицкий. – Москва, 1988. – 218с.
339782
  Черников Д.А. Гана строит и борется / Д.А. Черников. – М., 1964. – 32с.
339783
  Немченко В.П. Гана. Президентские выборы - 2008-2009 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 37-39. – ISSN 0321-5075
339784
  Буайон Ж. Гана. Рождение африканского государства / Ж. Буайон. – М., 1960. – 353с.
339785
  Куприянов П. Гана: 50-летие независимости // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
339786
  Абрамов В.В. Гана: поиск путей развития / В.В. Абрамов, А.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 5 ; У политической карты мира)
339787
  Ципе К.А. Ганатрированная денежная оплата труда колхозникова в колхозах Латв. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ципе К. А.; От-ние обществ. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
339788
  Мацковик Г. Ганацкий ячмень на своей родине. / Г. Мацковик. – К. – 28с.
339789
  Гомбоджаб Ганга-йин урусхал / Гомбоджаб. – М., 1960. – 43,66с.
339790
  Туманова С.Ю. Ганглиозиды головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Туманова С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
339791
  Голуб Д.М. Ганглиопексия и реиннервация органов. / Д.М. Голуб. – Минск, 1986. – 109с.
339792
  Азиз Ганготри : оповідання / Ахмед Азиз уд Дин ; пер.з індійск. мови (гиндусани), вступ. ст. О.П. Баранникова. – Київ : Слово, 1926. – 78 с.
339793
  Никифоров А.С. Гангстеризм в США / А.С. Никифоров. – М, 1991. – 162с.
339794
  Емельянов Т.Ф. Гангстеры без кольтов / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 96с.
339795
  Новиков Н.В. Гангут / Н.В. Новиков. – М., 1944. – 95с.
339796
   Гангут. 1941. – Л., 1974. – 399с.
339797
  Рыкачев Я.С. Гангутская победа / Я.С. Рыкачев. – Москва, 1951. – 52с.
339798
  Эппель А. Гангутский рубль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 0012-6756
339799
  Рудний В.А. Гангутці. / В.А. Рудний. – К., 1959. – 520с.
339800
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1952. – 583с.
339801
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1953. – 712с.
339802
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1956. – 644с.
339803
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1957. – 640с.
339804
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1981. – 605с.
339805
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1989. – 556с.
339806
  Ордін Л. Гандбол / Л. Ордін. – Х., 1933. – 60с.
339807
  Латишкевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латишкевич, Л.Р. Маневич. – К, 1974. – 96с.
339808
   Гандбол. – М., 1983. – 62с.
339809
  Латышевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латышевич. – К, 1988. – 199с.
339810
   Гандбол. – К., 1989. – 127с.
339811
  Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
339812
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1971. – 207с.
339813
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1977. – 160с.
339814
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Пермь, 1987. – 384с.
339815
   Гандзюра Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
339816
   Гандзюра Володимир Петрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
339817
  Рославцев У. Гандизм / У. Рославцев. – М.-Л., 1931. – 112с.
339818
  Пивовар С.Ф. Гандизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
339819
  Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0868-8273
339820
  Борділовська Олена Гандизм у зовнішній політиці Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 120-126
339821
  Ставицький О. Гандикапізм в системі споріднених понять // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-102
339822
  Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8063-99-45
339823
  Гош Мрідула Ганді на пропускному пункті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 7. – ISSN 1996-1561
339824
  Савків Б. Ганебна метаморфоза початкуючого шістдесятника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 4


  Про В. Коротича — українського радянського поета, прозаїка, публіциста.
339825
  Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи «піррова перемога»? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 38-46. – ISSN 0130-5247
339826
   Ганебний демонтаж національної пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1


  25 вересня депутати Харківської міської ради на пленарному засіданні скасували рішення топонімічної комісії про встановлення у Харкові пам"яної дошки видатному вченому, мовознавцеві-славісту, літературознавцю, культурному діячеві, лауреату ...
339827
  Сирота Н.Й. Ганебний шлях українських буржуазних націоналістів / Н.Й. Сирота. – Київ, 1959. – 32 с.
339828
  Руднев К. Ганза и витальеры // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 27. – С. 8-9


  Усилившийся разбой на сухопутных и морских путях заставил купцов Северо-Западной Европы объединиться для защиты своих общих интересов и безопасности торговли. С этой целью весной 1241 года в зале любекской ратуши в присутствии всех членов городского ...
339829
  Перхавко В. Ганзейское пространство // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60-81. – ISSN 1812-867Х


  Ганза (союз) — військово-торговий союз купецьких гільдій, який встановив і підтримував торгову монополію на Балтійському морі, частково на Північному морі і в більшій частині Північної Європи в період між XIII і XVII століттями. Також називають ...
339830
  Михайлова Наталія Ганзейський Євросоюз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 54-59 : фото
339831
  Ткачук Б.П. Ганзейський Союз: генеза становлення та розвитку // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 30-37
339832
  ПодалякН.Г Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 372-385. – ISBN 966-7196-06-2
339833
  Гулямов М. Гани Арифханович Мавлянов. / М. Гулямов. – Ташкент, 1970. – 32с.
339834
  Завальнюк О.М. Ганицький Іван Михайлович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 92-97. – ISBN 966-363-074-4
339835
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 383 с.
339836
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1987. – 374 с.
339837
  Костомаров М.І. Ганна-козачка / М. Костомаров. – [Харків] : Книгоспілка, 1929. – 24 с. – (Бібліотека школяра : Невеличкі дешеві книжечки-оповідання)
339838
  Косач О.А. Ганна : поэма-былыця Е. Ластивкы. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
339839
  Ковальська М. Ганна : роман / Марія Ковальська. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 127 с.
339840
  Бочин Н.Д. Ганна / Н.Д. Бочин. – Москва, 1964. – 119с.
339841
  Бражник С. Ганна : проза: повість // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 88-122. – ISSN 0131-2561
339842
  Ротач П. Ганна Барвінок // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 213-215
339843
   Ганна Барвінок : Збірник до 170-річчя від дня народження. – Київ : Рада, 2001. – 556 с. – ISBN 966-7087-20-4
339844
  Сікиринський О.В. Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах 1902-1911 / О.В. Сікиринський. – Одеса, 1928. – 64 с.


  На тит. стор. № 105612 дарчий надпис автора
339845
  Старовойтенко Інна Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0130-5263


  Як і більшість тогочасних літераторів-сучасників, Ганна Барвінок залишила по собі не тільки літературні твори, а й значний масив листування, бо в часи, коли їй випало жити, листування відігравало ролю основного засобу комунікації. Її кореспонденція, ...
339846
  Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
339847
  Жежера В. Ганна Барвінок: "Для мене найкращим концертом був шелест його книжок" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 54-57
339848
   Ганна Вінтоняк. – К., 1983. – 88с.
339849
   Ганна Володимирівна Онкович : Біобібліографія. – Київ : Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2004. – 36с. – До 60-річчя від дня народження. – ISBN 966-7825-77-9
339850
   Ганна Гопко прочитала лекції студентам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 76). – С. 2


  Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко прочитала відкриті лекції студентам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
339851
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 10, 11
339852
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя А.А. Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С.16, 17
339853
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 17
339854
  Мадієвський С. Ганна і її редактор // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 15-16


  100-річчя від дня народження Ганни Арендт - одного з найвідоміших політичних мислителів минулого мстоліття. "Від початку 1950-х років Ганна Арендт писала англійською, отож у Німеччині її книжки виходили у перекладах. Видавало їх поважне мюнхенське ...
339855
  Рябець Л.В. Ганна Іванівна Мартинова - дослідниця середньонаддніпрянського діалекту / Л.В. Рябець, Т.В. Щербина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 117-122. – ISSN 1682-3540


  У сучасному полімовному світі одним із основних завдань є збереження народної мови, представлення цілісної інформації про первинне мовне утворення стосовно його літературного варіанта. Для української національної мови таким першодже релом став ...
339856
   Ганна Іванівна Погребняк : [некролог] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39
339857
   Ганна Кулага // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.64
339858
  Ярославцев Б. Ганна Ладані / Б. Ярославцев. – К, 1960. – 44с.
339859
  Ревуцький В. Ганна Малієва-Тагаїва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 29


  Малієва-Тагаєва Ганна — українська драматична акторка, співачка. З 1918 року працювала в трупі режисера Сабініна Лева. З 1923-го — у державних театрах рідного міста (Червонозаводський, Музкомедії (з 1931), оперному). Емігрувала до Німеччини, відтак ...
339860
  Шатилов М. Ганна Музика, яка стала панею славою = Спомини : проза : публіцистика (фрагмент) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 135-141. – ISSN 0130-1608
339861
   Ганна Новосад - міністр освіти і науки України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793
339862
  Ольбрахт И. Ганна пролетарка / И. Ольбрахт. – Харків; Київ, 1930. – 289с.
339863
  Мєстєчкин Г.А. Ганна Собачко. / Г.А. Мєстєчкин. – К., 1965. – 48с.
339864
  Белемець Н. Ганна Терентіївна Гревцова (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна) / Н. Белемець, Н. Карпенко, В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У липні 2019 року виповнюється 50 років трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка відомого вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і ...
339865
   Ганна Чубач - поетеса Божою милістю : [публіцист. нарис : поезії]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 190, [1] с., [16] арк. іл. – Загол. обкл.: Ганна Чубач - поет Божою милістю. – (Перша українська книга третього тисячоліття. Знані люди України ) ( Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-54-1
339866
   Ганна Чубач // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Ганни Чубач.
339867
   Ганна Чубач лишила нам слово... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
339868
  Іскорко-Гнатенко Ганненко (Ганенко) Є.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
339869
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей; Пер. с англ. М. Ермашева. – М., 1962. – 334с.
339870
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.
339871
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1981. – 400 с.
339872
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей. – Москва, 1989. – 751с.
339873
  Линдсей Д. Ганнибал : Роман / Джек Линдсей; Пер. с англ. М.Ермашевой. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1666-6
339874
  Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 92-95. – ISSN 0028-1263
339875
  Гулиа Г.Д. Ганнибал, сын Гамилькара : роман / Георгий Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1984. – 176 с.
339876
  Ганнибал А. Ганнибалы : Новые данные для их биогр. / А. Ганнибал. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
1. – 1913. – [2], 44 с. – Отт. из изд. "Пушкин и его современники". Вып. 17-18
339877
  Лядава Григір Ганнуся : Опеpка ув одноі діі / Hаписав Гpиг. Лядава [псевд.]. – Херсон : : [В тип. Хеpсон. губеpн. пpавл.], 1870. – 64 с.
339878
  Тарасенко І. Ганнуся : Ливобережна поэма Ивана Таpасенка (А.А. Савич). – Золотоноша : Тип. П. Лепскаго и И. Вуpмана, 1891. – 148, [2] с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, відсутні с. 145-148, [2] с.
339879
  Суходольський В. Ганнуся / В. Суходольський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 39 с.
339880
  Юренко О.С. Ганнуся / О.С. Юренко. – Харків, 1965. – 155 с.
339881
  Горбатюк В. Ганнуська : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 148-169. – ISSN 0208-0710
339882
   Ганс-Христиан Андерсен [1805-1875] : [биографический очерк]. – Москва : Тип. "Общ-ва распростр. полезных книг", 1904. – 71 с. – (Из детской и школьной жизни ; № 2)
339883
   Ганс Айзенк (Hans Jurden Eysenck) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 207-223. – ISBN 978-966-518-287-0
339884
   Ганс Арп // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 10-24
339885
  Пиріг Р. Ганс Берхем - радник посольства, тимчасово повірений у справах Німеччини в України (березень 1918 - лютий 1919 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 34-38. – (Політичні науки)
339886
   Ганс Вернер Лиссман: страницы биографии = Подробности для любознательных // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11. – Бібліогр. 8 назв
339887
  Бездрабко В.В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 32. – С. 5-11. – ISSN 2227-183Х
339888
  Могилевский А. Ганс Гольбейн младший / А. Могилевский. – М, 1923. – 9с.
339889
  Сидоров А.А. Ганс Гольбейн младший / А.А. Сидоров. – Москва, 1933. – 68с.
339890
  Скулиш Є. Ганс Гросс й університет Франца Йозефа в Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
339891
  Грундиг Г. Ганс Грундиг. Леа Грундиг. Каталог : каталог / Г. Грундиг, Л. Грундиг. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1959. – 24 с.
339892
  Грундиг Г. Ганс Грундиг: (Альбом репрод.) / Г. Грундиг. – М., 1982. – 29с.
339893
  Либман М.Я. Ганс Грундинг / М.Я. Либман. – М., 1974. – 104с.
339894
  Твердохлеб А. Ганс и Долли : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
339895
  Ковтонюк А.М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 28-32. – (Право. Економіка. Управління)
339896
  Юнусова Е.Н. Ганс Кюнг о парадигмальном развитии христианства (обзор) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.104-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
339897
  Заграйчук Ю. Ганс Майєр - почесний доктор Київського університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Почесним доктором ун-ту став проф. Мюнхен. ун-ту Ганс Майєр, відомий як впливовий громадський і політичний діяч, авторитетний теоретик німецького християнсько-демократ. руху.
339898
  Опимах И. Ганс Мемлинг "Страшный суд" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 66-77
339899
  Давлєтов О. Ганс Франк - від партійного юриста до генерал-губернатора Польщі // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 73-82. – ISBN 978-966-02-7255-2
339900
  Важдаев В.М. Ганс Христиан Андерсен : очерк жизни и творчества / В.М. Важдаев. – Москва : Гос. изд-во детской литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1957. – 117 с.
339901
  Давлєтов О. Ганс Шемм і діяльність Націонал-соціалістичної ліги вчителів: із веймарської доби у Третій рейх (1929 - 1935 рр.) // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 41-49. – ISBN 978-966-02-7255-2
339902
  Назарова В.Т. Ганс Эйслер - Бертольт Брехт / В.Т. Назарова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 104 с.
339903
  Нестьев И.В. Ганс Эйслер и его песенное творчество / И.В. Нестьев. – Минск : Академия Наук СССР, 1962. – 167 с.
339904
  Сапего И.Г. Ганс Эрни / И.Г. Сапего. – Москва : Искусство, 1970. – 103 с.
339905
   Ганская новелла. – Москва, 1987. – 156 с.
339906
  Весловуцкий Ц.В. Гантели и резина в вашей квартире / Ц.В. Весловуцкий. – Киев, 1989. – 149с.
339907
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1956. – 40с.
339908
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1958. – 47с.
339909
  Демченко В. Гантман Мойсей Файбович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 6 : Мойсей Гантман. – С. 3-31.
339910
  Садиг-Бек Ганун ос-совар /трактат о живописи/. / Садиг-Бек. – Баку, 1963. – 100с.
339911
  Цегельська О. Гануська йде до міста / О. Цегельська. – Львів, 1938. – 184 с.
339912
  Гинзбург Л.С. Гануш Виган и Чешский квартет : [к 100-летию со дня рождения Г. Вигана] / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музгиз, 1955. – 56 с. : 3 л. портр. : ил.
339913
  Іскорко-Гнатенко Ганцов В.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70-71. – ISBN 978-617-7442-69-0
339914
   Ганчарне виробництво, його шкідливість та шляхи оздоровлення. – Полтава, 1929. – 117с.
339915
  Спаська Е. Ганчарські кахлі Чернігівщини ХVIII-ХIХ ст. / Е. Спаська. – К, 1928. – 32с.
339916
  Гинчев Ц. Ганчо-Секач / Ц. Гинчев. – София, 1963. – 175с.
339917
  Поздняков И.Ф. Ганя. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1966. – 255с.
339918
   Гань бей олімпійцям! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 164-165 : Фото
339919
   Ганьба на всю планету. Законопроєкт геноциду вітчизняних ЗМІ та Укрпошти - дві біди на всю медійну голову // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 4


  "Законопроєкт про дезінформацію не сходить з уст експертів усіх рівнів і серйозно стурбував медіаринок та західних партнерів України: Freedom House (дім свободи), ООН, Раду Європи, Європейську федерацію журналістів, посольства провідних країн. Вони ...
339920
  Оуян Ш. Гао Гань-да. -- Светлый путь / Ш. Оуян. – М., 1961. – 27с.
339921
  Вадейша Марина Гапа, Бана, Гапа, Ангалия! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 126-133 : фото
339922
  Черкасова Н.В. Гапар Айтиевич Айтиев / Н.В. Черкасова. – М, 1961. – 67с.
339923
  Кочан І.Г. Гаплички / І.Г. Кочан. – Київ, 1984. – 88 с.
339924
   Гаплоидия и селекция.. – Москва : Наука, 1976. – 222с.
339925
  Модилевский Я.С. Гаплоидия у покрытосемянных растений. / Я.С. Модилевский, 1942. – 129-153с. – Отд. оттиск
339926
  Ницше В. Гаплоиды в селекции растений / В. Ницше, Г. Венцель. – Москва, 1980. – 128с.
339927
  Бонч-Бруєвич Гапон і гапонівщина / Бонч-Бруєвич. – К., 1957. – 39с.
339928
  Сверчков Д. Гапоновщина и 9 Января 1905 года / Д. Сверчков. – Л.-М., 1925. – 50с.
339929
  Зайченко В. Гаптовані ікони XVIII - XIX ст. // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 41-53
339930
  Головко О.Ф. Гаптовані рушники : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1990. – 122 с.
339931
  Ведзижев А. Гапур из Сунжа-Юрта : повесть / А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 205 с.
339932
  Стоєцький Валентин Гараж - зона підвищеної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20 : фото
339933
  Чернова Т. Гараж идей. Ректор. МГУ открыл новый учебный корпус в День знаний. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Ректор В. Садовничий пригласил всех на открытие нового учебного корпуса, получившего название в честь основателя университета - Ломоносовский, где ему торжественно вручили ключ от нового здания. И он повел гостей на экскурсию. “В корпусе будут в ...
339934
  Быковский Егор Гараж на сто миллионов : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 64-65
339935
  Шрайєр В. Гараж пана Якобса / В. Шрайєр. – К., 1962. – 255с.
339936
  Панушкин Г.П. Гаральд Иванович Крумин. / Г.П. Панушкин. – М., 1975. – 80с.
339937
  Чйон Г. Гаральд Суворий - звитяжець, який одружився з руською князівною // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 127-141. – ISBN 978-966-432-087-7
339938
  Андрощук Ф. Гаральд Суворий повертається до Києва / розмову вела Олена Борисенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук - про книгу, присвячену легендарному норвезькому королю, а також про скандинавські контакти Національного музею історії України.
339939
  Скляренко В.М. Гарант американської демократії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 18-21
339940
  Казмірчук Ігор Гарант Конституції обіцянок не давав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0130-5212
339941
  Король І. Гарант миру і безпеки : (до 60-річчя утворення Організації Об"єднаних Націй) / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 206, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-206. – ISBN 966-8266-33-1
339942
  Гончар Б.М. Гарант міжнародного миру і стабільності : (до 60-ти річчя Організації Об"єднаних Націй) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 140-144. – ISBN 966-7060-76-4
339943
  Онопрієнко В.І. Гарант наукової істини та життєвої правди. До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 5-17. – ISSN 0374-3896
339944
  Кравченко Л.В. Гарант оновлення суспільства. / Л.В. Кравченко, Б.И. Мороз. – К., 1989. – 190с.
339945
  Дорошко М. Гарант чи колаборант? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 10-11


  Віктор Янукович.
339946
  Міровська М. Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 36-45. – ISSN 2312-5993
339947
  Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы / В. Вейтлинг. – Москва; Ленинград : Наука, 1962. – 584 с.
339948
  Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности / А.Я. Ярматов. – М., 1978. – 53с.
339949
  Просвирнин Ю.Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. / Ю.Г. Просвирнин. – Воронеж, 1982. – 144 с.
339950
  Повар А.И. Гарантии жилищных прав граждан при административном выселении : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Повар А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 22л.
339951
  Прокопченко И.П. Гарантии жилищных прав граждан. / И.П. Прокопченко, Н.И. Соловяненко. – М, 1987. – 92с.
339952
  Сауляк О.П. Гарантии законности и правопорядка-реальность или миф? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 73-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
339953
  Гараджаев Д. Гарантии защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обеспечении национальной безопасности государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1561-4999
339954
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – М., 1978. – 223с.
339955
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 192с.
339956
  Чевский И.Д. Гарантии и компенсации гражданам при изъятии земель. / И.Д. Чевский. – М., 1971. – 88с.
339957
  Молодцов М.В. Гарантии и компенсации рабочим и служащим / М.В. Молодцов. – М., 1973. – 72с.
339958
  Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан как нормативное понятие в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
339959
  Бирюкова М. Гарантии качества образования в приватных высших учебных заведениях Украины: возможности, проблемы, перспективы / М. Бирюкова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 1562-529Х


  Межд. науч. практ. семинар лидеров приватного образования, 14-17 сент. 2005 г., г. Симферополь
339960
   Гарантии конституционных прав личности при осуществлении правосудия. – Пермь, 1980. – 126с.
339961
  Прокопченко И.П. Гарантии контитуционных прав граждан СССР на жилище. / И.П. Прокопченко. – М, 1983. – 40с.
339962
  Бондарева М.В. Гарантии нотариальной (процессуальной) деятельности // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 50-58. – ISBN 978-611-01-0484-5
339963
  Хапугин С.И. Гарантии обеспечения независимости судей в свете изменения компетенции органов местного самоуправления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 156-161. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
339964
  Князь Ю.Ю. Гарантии обеспечения прав законных интересов участников уголовного процесса // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 127-128
339965
  Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 92-103. – ISSN 0132-0831
339966
  Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в советском обществе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Лысенков С.Л.; АН УССР. Ин-т гос. и права. – Киев, 1976. – 23л.
339967
  Похлебенина Ю.Л. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере правосудия: теоретический и сравнительно-правовой анализ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
339968
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – М., 1973. – 199с.
339969
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1979
339970
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1981. – 145с.
339971
   Гарантии прав личности в уголовном процессе Польской Народной Республики. – Ярославль, 1976. – 90с.
339972
   Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального закогодательства. – Ярославль, 1989. – 190с.
339973
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашевич В.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 20л.
339974
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. / В.З. Лукашевич. – Л., 1959. – 166с.
339975
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в стадии передания суду. / В.З. Лукашевич. – Л.., 1966. – 147с.
339976
  Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1975. – 219с.
339977
  Калашникова Н.Я. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понятого в сов. уголовного процессе / Н.Я. Калашникова. – Москва, 1966. – 40с.
339978
  Уржинский К.П. Гарантии права на труд / К.П. Уржинский. – М., 1984. – 199с.
339979
  Голованова Е.А. Гарантии рабочим и служащим при увольнении / Е.А. Голованова. – Москва, 1975. – 112с.
339980
  Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н.А. Боброва. – Воронеж, 1984. – 163с.
339981
  Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав / Д.А. Карпенко. – К., 1987. – 85с.
339982
  Коротков В.С. Гарантийные выплаты, доплаты / В.С. Коротков. – Москва, 1967. – 192с.
339983
  Гореватый Л.Н. Гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим / Л.Н. Гореватый. – М, 1964. – 91с.
339984
  Володин Игорь Николаевич Гарантийные процедуры статистического вывода (определение объема выборки) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Володин Игорь Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1980. – 34л.
339985
  Петров И.Н. Гарантийные сроки при поставках / И.Н. Петров. – Москва, 1971. – 120с.
339986
  Бухарцев Д. Гарантийный договор / Д. Бухарцев. – М.-Л., 1926. – 78с.
339987
  Лисин А.М. Гарантированная денежная оплата труда в льноводных колхозах. (На примере колхозов Иван. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лисин А.М. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Иваново, 1965. – 22 с.
339988
  Борисова В.Д. Гарантированная оплата и ее влияние на рост производства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Борисова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
339989
  Коцюба Т.Я. Гарантированная оплата и закон распределения по труду в колхозах / Т.Я. Коцюба. – Москва : Экономика, 1969. – 184 с.
339990
   Гарантированная оплата труда в колхозах. – М, 1971. – 240с.
339991
   Гарантированная точность решения систем линейных уравнений в эвклидовых пространствах. – Новосибирск : Наука, 1988. – 456 с.
339992
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки нестационарных параметров разностных управлений в условиях неопределенности / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: Т.А. Алиев, В.М. Белов, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 41-54. – ISSN 0572-2691
339993
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки параметров линейных алгебраических уравнений при нестационарных наблюдениях / А.Г. Наконечный, С.В. Демиденко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 23-31. – ISSN 0572-2691
339994
   Гарантированные прогнозные оценки решений систем дифференциальных уравнений с динамикой Гомперца принаблюдениях в дискретные моменты времени / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 72-84. – ISSN 0572-2691
339995
   Гарантированные среднеквадратические оценки линейных преобразований матриц в условиях статистической неопределенности / А.Г. Наконечный, Г.И. Кудин, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий, В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 2, март - апрель. – С. 24-37. – ISSN 0572-2691
339996
  Чикрий А.А. Гарантированный результат в игровых задачах группового сближения управляемых объектов / А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 57-71. – ISSN 1028-0979
339997
  Соболева Н. Гарантируем юридический ликбез // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-58. – ISSN 0869-4915


  Статья о свободном доступе к официальным документам.
339998
  Юрченко В.Е. Гарантия прав потерпевшего в судебном разбирательстве / В.Е. Юрченко. – Томск, 1977. – 137 с.
339999
  Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания / Н.Я. Калашникова. – М., 1975. – 144с.
340000
  Горбань Н.С. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 284-289. – ISSN 2219-5521
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,