Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
339001
  Домащенко Л.М. "Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: геополітичний ракурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується геополітична концепція Юрія Липи, викладена ним у працях "Призначення України", "Чорноморська доктрина" та "Розподіл Росії". З"ясовуються основні ідей цієї концепції та їх евристична цінність для українського сьогодення. In the ...
339002
  Рыбинская И. "Всех не запугать!", - скандировали вчера киевские студенты перед зданием Министерства образования. Учащиеся пяти столичных вузов требовали отставки министра Дмитрия Табачника и его заместителя Евгения Сулимы / И. Рыбинская, Я. Степанковская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 5 декабря (№ 222). – С. 2


  "...в "Украинской правде" появилась информация о том, что Генеральная прокуратура требует от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко списки студентов, без уважительных причин отсутствовавших на парах с 29 ноября. <...> В пресс-центре ...
339003
  Кравченко В. "Всі вважають мене українкою". Анна Ахматова в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 8
339004
  Челецька М. "Всі вірші - спогади з яблунь і ялівцю" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
339005
  Зиедонис Имант Все-таки / Зиедонис Имант. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
339006
  Логвиненко О. Все-таки видано // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13.


  [Рецензія на посібник Миколи Тимошика "Книга для автора, редактора, видавця"]
339007
  Портко Г. Всесвітня академія мистецтва і науки обрала своїм членом Юрія Щербака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 2
339008
  Малащук Д.В. Всесвітня валютна біржа як економічна категорія світового валютного ринку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С.122-126
339009
  Стельмах С.П. Всесвітня історія / С.П. Стельмах, С.Ф. Пивовар. – Киев : Фемина, 1996. – 304с.
339010
  Теміров Ю.Т. Всесвітня історія : Основні відомости шкільного курсу / Ю.Т. Теміров, Л.В. Шикова. – Донецьк : БАО, 1998. – 96 с. – ISBN 966-548-081-2
339011
  Ладиченко Т. Всесвітня історія : Посібник для старшокл. та абітурієнтів / Т. Ладиченко. – К. : А.С.К., 1999. – 320с. – ISBN 966-539-201-8
339012
  Дрібниця В.О. Всесвітня історія : Нова історія (XVI - кінець XVIII століття): Підручник для 8 класу / В.О. Дрібниця, В.В. Крижанівська. – Київ : А.С.К., Фаренгейт, 2000. – 224с. – ISBN 966-539-112-7
339013
   Всесвітня історія : навчальний посібник / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2001. – 359 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-036-8
339014
   Всесвітня історія : Хрестоматія з нової історії (15 - 50-60-ті роки 19 ст.); Посібник для студ. істор. ф-тів. виклад. та вчителів. – Київ, 2001. – 124с. – ISBN 966-646-017-3
339015
  Ладиченко Т.В. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Т.В. Ладиченко. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2002. – 320с. – ISBN 966-539-176-3
339016
  Голованов С.О. Всесвітня історія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Голованов ; [літ. ред. А.І. Гедзь]. – Київ : Каравела, 2007. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-271, в кінці лекцій та в підрядк. приміт. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-53-9
339017
   Всесвітня історія : навч. посібник / [Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 895, [1] c. – На тит. арк.авт. не зазнач. - Сер. засн. в 1998 р. - Покажч.: с. 891-895. – (Серія "Вища освіта ХХІ столітття"). – ISBN 978-617-07-0187-9


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
339018
  Голованов С.О. Всесвітня історія : підручник для студентів ВНЗ / С.О. Голованов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-801-953-9
339019
   Всесвітня історія :1914-1939 : Навчальний посібник для 10-го класу. – 4-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 1999. – 415 с. – ISBN 966-539-246-8
339020
  Гісем О. Всесвітня історія 1918-1945 рр. : 10 клас / О. Гісем, В. Даниленко, А. Подобїд. – Київ : Козаки. – ISBN 966-514-011-6; 966-514-012-4
Ч. 1. – 1996. – 172 с.
339021
   Всесвітня історія 1939-1998. – 2-е изд. перераб. – К., 1999. – 576с.
339022
  Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам"ятникознавчий довідник) / Олена Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-422-5
Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура ; Архітектура давнього світу ; Архітектура античності та раннього християнства. – 2017. – 147, [1] с. : іл. – Перелік іл. та покажч. пам"яток: с. 134-144. – Бібліогр.130-133
339023
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – вид. 2. – Київ : Друк.. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 1. – 1917. – 168 с.
339024
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Дру. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 2. – 1917. – 176 с.
339025
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц.Т-ва "Петро Барський у Київі"
Ч. 3. – 1917. – 144 с.
339026
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 4. – 1917. – 168 с.
339027
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 5 : Поза-европейські краї в останнїх столїтях. – 1918. – 168 с.
339028
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 6 : Европа в другій половині XIX в. – 1918. – 171 с.
339029
   Всесвітня історія країни Центраьної та Південно-Східної Европи в 1943-1993 рр. : Збірник матеріалів і методичних рекомендацій для викладачів, студентів, учнів та абітурієнтів. – Київ, 1993. – 94с.
339030
   Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 266, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
339031
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія ХХ ст. / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Київський слов`янський університет ; МНВП ТЕАЛ, 1994. – 192с. – ISBN 5-7707-4697-1
339032
  Пивовар С.Ф. Всесвітня історія ХХ сторіччя / С.Ф. Пивовар, Я.М. Серіщев, С.П. Стельмах. – Київ : Фемина, 1995. – 240 с.
339033
  Борисов С. Всесвітня історія. 8 клас : Навч. посібник / С. Борисов. – 2-ге вид-ня, випр. й доп. – Київ : Магістр-S, 1998. – 112с. – ISBN 966-557-054-4; 966-557-072-2
339034
  Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0058-2
339035
  Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-922-5
339036
  Стельмах С.П. Всесвітня історія. Новий період (кінець 18 - початок 20 ст.). 9 клас : Посібник / С.П. Стельмах, А.Г. Слюсаренко, С.Ф. Пивовар. – Київ : Академія, 1998. – 296с. – (Старшокласникам і абітуріентам). – ISBN 966-580-033-7
339037
   Всесвітня історія. Нові часи : Підручник для 9 класу. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-182-7
Ч.2 : (Кінець XVIII- початок XX ст.). – 2000. – 240 с.
339038
  Полянський П.Б. Всесвітня історія: 1914-1939 : Підручник для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Б. Полянський. – Київ : Генеза, 2003. – 288с. – ISBN 966-504-280-7
339039
  Жарова Л.М. Всесвітня історія: Новий час ( 16 - кінець 18 століття) : Пробний підручник для 8 класу: Пер. з російської / Людмила Жарова, Ірина Мішина, Андрій Михеєв. – Київ : Генеза, 2001. – 240с. – ISBN 966-504-233-5
339040
  Бірюльов І.М. Всесвітня історія: Нові часи : Підручник для 8-го класу середніх шкіл / І.М. Бірюльов. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-137-1
Ч. 1 : 16 - кінець 18 століття. – 2000. – 200с.
339041
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1995
339042
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1996
339043
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1997
339044
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1998
339045
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1999
339046
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
339047
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2001
339048
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2001
339049
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339050
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339051
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339052
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339053
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339054
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339055
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339056
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339057
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339058
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339059
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339060
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
339061
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (383). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339062
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (384). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339063
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (386). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339064
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (387). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339065
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (388). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339066
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса", РА "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (394). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339067
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (395). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339068
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1976-
№ 7/8 (399). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339069
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 10 (401). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339070
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 11 (402). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339071
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 12 (403). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339072
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (404). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339073
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (405). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339074
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (410). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339075
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (412). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339076
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (426), січень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339077
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (427). – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339078
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (430), травень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339079
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (431), червень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339080
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (432), липень - серпень. – 2017. – 80 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339081
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (433), вересень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339082
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (438), лютий 2018. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339083
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (440), квітень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339084
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (445), жовтень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339085
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (446), листопад 2018. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339086
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 4 (451), квітень 2019. – 2019. – 55, [1] с., включ. обкл. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339087
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 7/8 (454), липень - серпень 2019. – 2019. – 63, [1] c., [2] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339088
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 10 (456), жовтень 2019. – 2019. – 55, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339089
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 12 (458), грудень 2019. – 2019. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339090
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 2 (460), лютий 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339091
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 3 (461), березень 2020. – 2020. – 55, [1] c., включ. обкл. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339092
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 4 (462), квітень 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339093
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 7/8 (465), липень - серпень 2020. – 2020. – 79, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339094
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – 2020. – 79, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
339095
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (393). – 2014
339096
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (394). – 2014
339097
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (395). – 2014
339098
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (396). – 2014
339099
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (400). – 2014
339100
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (400). – 2014
339101
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 ( 401). – 2014
339102
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (402). – 2014
339103
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1/2 (403/404). – 2015
339104
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (405). – 2015
339105
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (406). – 2015
339106
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (412). – 2015
339107
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (413). – 2015
339108
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (414). – 2015
339109
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (415), січень. – 2016. – 64 с.
339110
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (416), лютий. – 2016. – 64 с.
339111
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (419), травень. – 2016. – 64 с.
339112
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (420), червень. – 2016. – 64 с.
339113
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (423), вересень. – 2016. – 64 с.
339114
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (427), січень. – 2017. – 64 с.
339115
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (428), лютий. – 2017. – 64 с.
339116
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (429), березень. – 2017. – 64 с.
339117
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (430), квітень. – 2017. – 64 с.
339118
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (431), травень. – 2017. – 64 с.
339119
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (432), червень. – 2017. – 64 с.
339120
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (433/434), липень - серпень. – 2017. – 64 с.
339121
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (441), березень 2018. – 2018. – 64 с.
339122
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (444), червень 2018. – 2018. – 64 с.
339123
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (448), жовтень 2018. – 2018. – 64 с.
339124
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (449), листопад 2018. – 2018. – 64 с.
339125
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (454), квітень. – 2019. – 64 с.
339126
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (455), травень. – 2019. – 64 с.
339127
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (457/458), липень - серпень. – 2019. – 95, [1] c., включ. обкл.
339128
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
339129
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
339130
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
339131
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
339132
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001
339133
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001
339134
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2001
339135
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2001
339136
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
339137
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
339138
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
339139
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6 : Японія: національні генії. – 2004
339140
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8 : Античність і світова культура Частина перша. – 2004
339141
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10 : Випуск присвячений проведенню року Польщі в Україні. Польське мистецьке сузір"я:від Ренесансу до сьогодення. – 2004
339142
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11 : Античність і світова культура Частина друга. – 2004
339143
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12 : Іспанія: дивовижна панорама мистецтв. – 2004
339144
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Християнські мотиви у світовому мистецтві. – 2005
339145
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Жахи та містика у дзеркалі світової культури. – 2005
339146
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 : Світ Античності Ч.1. – 2012
339147
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : Жанр повісті у світовій літературі. – 2013
339148
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Від слова та пензля до музики. – 2013
339149
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Великі драматурги-новатори. – 2013
339150
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Олександр Пушкін- сонце російської поезії. – 2013
339151
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Поетичне сузіря кінця 19-поч.20 ст. – 2013
339152
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 9. – 2013
339153
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12. – 2013
339154
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (157). – 2014
339155
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (158). – 2014
339156
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 (165). – 2014
339157
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 (166), жовтень. – 2014
339158
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 (167). – 2014
339159
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (169). – 2015
339160
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (170). – 2015
339161
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 (173). – 2015
339162
  Супричов О.В. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО як об"єкт вивчення шкільної географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 35-38 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
339163
  Назаренко Т.Г. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО. Програма навчального курсу за вибором для профільного рівня навчання в ліцеї / Т.Г. Назаренко, О.С. Нехомяж // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 2-6 : табл.
339164
  Сарбей В. Всесвітньо відомий вчений - перекладач Біблії // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 27-28
339165
  Гилка М.Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер і Україна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 137-140
339166
  Працьовитий М.В. Всесвітньо відомий математик Г.Ф. Вороний - видатний наш співвітчизник // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 4 : Фрактальний аналіз та суміжні питання. – С. 201-225. – ISSN 1815-2910
339167
  Гутлянський В.Я. Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й. І. Гіхмана) / В.Я. Гутлянський, С.Я. Махно, І.І. Скрипнік // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 83-89. – ISSN 1027-3239
339168
  Бородін О.А. Всесвітньоісторичне значення Великої Жовтневої соціалістичної революції / О.А. Бородін; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 60с.
339169
  Острянин Д.Х. Всесвітньоісторичний подвиг радянського народу / Д.Х. Острянин. – Київ, 1957. – 3-8с.
339170
  Ільницька І.М. Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом присвячується // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 30
339171
  Шморгун О.О. Всесвтньо-історичні тренди: порятунок чи катастрофа?! // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 17-36
339172
  Орлов Денис Всесезонный "Ягуар" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
339173
  Симон В. Всесилие союзов предпринимателей: Союзы в экономической и политической системе ФРГ / В. Симон. – М., 1979. – 278с.
339174
  Седельников В.П. Всесильная химия. / В.П. Седельников. – Донецк, 1987. – 237с.
339175
  Хомик А.Я. Всесильний долар / Артим Хомик. – Киев : Дніпро, 1990. – 186 с.
339176
  Бондаренко К. Всесильний шеф КГБ // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 58-60
339177
  Горни Синтия Всесильные кровососы. Наука против вампиров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 108-111 : фото
339178
   Всесильный волшебник - интерес. – Москва, 1979. – 48 с.
339179
  Нагребельна З. Всеслава [л"удина] / Зоряна Нагребельна. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 366, [1] с. – ISBN 978-966-986-033-0
339180
  Бор-н М. Всеславянское братство (панславизм) / М. Бор-н. – Петроград : Печатня Е. Евдокимова, 1892. – 64 с. – Отдельный оттиск из повременного издания "Благовест"
339181
  Козар Л. Всеслов"янський фольклорист Зоріан Доленга-Ходаковський у дослідженні Василя Доманицького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 7-13. – ISSN 2225-5095


  Записи пісень З. Доленги-Ходаковського опубліковано лише частково у виданнях М. Максимовича, В. Антоновича та М. Драгоманова.
339182
  Тищенко Костянтин Всеслов"янські складники української мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 65-75. – Бібліогр.: Літ.: с.75; 24 п.
339183
  Тищенко К. Всеслов"янськість мови українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 39 (256). – С. 22-62. – ISSN 1996-1561


  Спеціальний проект "Правда походження української мови", розроблений Костянтином Миколайовичем Тищенком. З праць кількох поколінь філологів виросло наукове уявлення, за яким українська мова відображає формування українців як етносу, що склався у VI - ...
339184
   Всесозюзная плановая конференция по общей и сельскохозяйствнно-технической микробиологии в Академии наук СССР 16-19 января 1932 г.. – Ленинград, 1932. – 95 с.
339185
   Всесозюзная промышленная выставка. – М., 1956. – 118с.
339186
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ
Ч. 1. – 1936. – 740с.
339187
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – 6-е вид. доп. – Київ : Держполітвидав УРСР
Ч. 1 : (1898-1925). – 1949. – 731 с.
339188
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ
2. – 1950. – 856с.
339189
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
1. – 1933. – 777с.
339190
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
Ч. 2. – 1936. – 702 с.
339191
  Пригодій М.І. Всесоюзна консолідація літератур / М.І. Пригодій. – К, 1972. – 390с.
339192
   Всесоюзная 12-я конференция по физике полупроводников : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1990. – 340 с.
339193
   Всесоюзная 4-я конференция "Системы баз данных и знаний". – Калинин
4. – 1989. – 41с.
339194
   Всесоюзная 4-я конференция по раннему онтогенезу рыб.. – Москва
2. – 1988. – 157с.
339195
   Всесоюзная 4-я научно-техничесая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту
Ч. 1. – 1989. – 174с.
339196
   Всесоюзная Восьмая выставка акварели. – Москва, 1987. – 104с.
339197
   Всесоюзная выставка "Художники - народу". – Москва, 1988. – 15с.
339198
   Всесоюзная выставка 50 лет советской художественной керамики и стекла. – М., 1970. – 232с.
339199
   Всесоюзная выставка декоративного искусства. – М., 1970. – 88с.
339200
   Всесоюзная выставка детского изобразительного творчества : посвященная 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва : Советский художник, 1962. – 164 с.
339201
   Всесоюзная выставка детского рисунка : рисунки детей 1941-1946 годов. – Москва : Rhfcyjt pyfvz, 1946. – 30 с.
339202
  Маршак С.Я. Всесоюзная выставка детского рисунка / С.Я. Маршак. – М, 1946. – с.
339203
   Всесоюзная выставка к столетию со дня смерти М.Ю.Лермонтова. – М., 1951. – 151 с.
339204
   Всесоюзная выставка народного изобразительного искусства 1948 : каталог. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 64 с.
339205
   Всесоюзная выставка плаката. – К., 1959. – 37с.
339206
   Всесоюзная выставка плаката : каталог. – Киев : Советский художник, 1959. – 34, [31] с.
339207
  Всесоюзная Всесоюзная выставка произведений млодых художников : каталог / Всесоюзная, выставка произведений млодых художников. – Москва : Советский художник, 1962. – 73 с.
339208
  Бессмертная Е.М. Всесоюзная выставка произведений молодых художников "Молодость страны" : посвящ. 20 съезду ВЛКСМ : каталог / сост. Е.М. Бессмертная. – Москва : [б. и.], 1987. – 61с.
339209
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников Молодость страны посвященная ХІХ съезду ВЛКСМ. – Москва, 1982. – 64с.
339210
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников Молодость страны, посвященная XIX съезду ВЛКСМ : дополнение к каталогу. – Москва : Советский художник, 1982. – 40 с.
339211
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников, посвященная 70-летию Ленинского комсомола. – Москва, 1989. – 182с.
339212
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. – Москва, 1982. – 12с.
339213
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и народных мастеров : каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1967. – 404, [2] с.
339214
   Всесоюзная выставка произведений художников театра и кино. – М., 1979. – 153с.
339215
  Всесоюзная Всесоюзная выставка произведений художников театра, кино и телевидения : каталог / Всесоюзная, выставка произведений художников театра, и телевидения (1987 ; Москва) кино; Сост.: А.И. Гудскова,А.В. Оганесян, А.Н. Шифрина. – Москва : Советский художник, 1987. – 134 с.
339216
   Всесоюзная выставка работ молодых художников, посвященная 30-летию ВЛКСМ : живопись,скульптура, графика. Каталог. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 34 с.
339217
   Всесоюзная выставка работ самодеятельных художников : каталог. – Москва : Советский художник, 1961. – 278 с.
339218
   Всесоюзная выставка работ художников театра, кино, телевидения. – М., 1971. – 271с.
339219
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 8с.
339220
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 44с.
339221
   Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Ленинград : Советский художник, 1958. – 108 с.
339222
   Всесоюзная геологическая библиотека - научно-техническому прогрессу в геологии. – Л., 1982. – 72с.
339223
   Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы : путеводитель-справочник. – Москва, 1957. – 56 с.
339224
  Кондратов С.А. Всесоюзная книжная палата - научный центр изучения читаталя (конец 1980-х гг.) // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 2 (366). – С. 25 - 27. – ISSN 0869-6020
339225
   Всесоюзная книжная плата. – Москва, 1977. – 40 с.
339226
   Всесоюзная книжная плата. – М., 1984. – 48с.
339227
   Всесоюзная Коммунистическая партия (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : (1898-1935). – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : 1898-1925. – 1936. – 751 с.
339228
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : 1898-1924. – 1932. – 831 с.
339229
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 1 : (1898-1925). – 1940. – 728 с.
339230
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 2 : (1925-1939). – 1940. – 834 с.
339231
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – М, 1941. – 634с.
339232
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : (1898-1935). – 6-е изд. доп. – Москва : Партиздат
Ч. 2 : 1925-1939. – 1941. – 834 с.
339233
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о профсоюзах. – М., 1939. – 707с.
339234
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о социальном страховании. – Москва, 1940. – 110 с.
339235
   Всесоюзная конф. по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии (10; 1986; Москва).. – М.
Ч.1. – 1986. – 224с.
339236
   Всесоюзная конф. по инж. геологии, 1-я. Тбилиси. 1972. – Тбилиси
2.Ч.1. – 1978. – 288с.
339237
   Всесоюзная конф. по инж. проблемам термоядерных реакторов (4; 1988; Ленинград).. – М., 1987. – 344с.
339238
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 1. – 1988. – 571с.
339239
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 2. – 1988. – 614с.
339240
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 3. – 1988. – 526с.
339241
   Всесоюзная конф. по кристаллохимии интерметаллических соединений (5; 1989; Львов).. – Львов, 1989. – 284с.
339242
   Всесоюзная конф. по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес) : тезисы докладов. – Москва
Т. 1. – 1988. – 175 с.
339243
   Всесоюзная конф. по массовой кристаллизации и кристаллизационным методам разделения смесей (4; 1990; Иваново).. – Иваново, 1990. – 183с.
339244
   Всесоюзная конф. по металлоорганической химии, 3-я. Уфа. 1985.. – Уфа, 1985. – 159с.
339245
   Всесоюзная конф. по механизму каталитичечких реакций (5; 1990; Москва).. – М., 1990. – 225с.
339246
   Всесоюзная конф. по механике полимерных и композитных материалов (7; 1990, Рига).. – Рига, 1990. – 193с.
339247
   Всесоюзная конф. по морской сейсмологии и сейсмометрии (2; 1991; пос. Менделеево, Млск. обл)... – М., 1991. – 101с.
339248
   Всесоюзная конф. по трансформации и дальнему переносу газовых и аэрозольных примесей в атомсере и созданию моделей загрязненности (1986; Вильнюс).. – Вильнюс, 1986. – 169с.
339249
   Всесоюзная конф. по химии и применению кремнийорганических соеюинений (6; 1986; Рига). – Рига, 1986. – 393с.
339250
   Всесоюзная конф. по химии и физикохимии олигомеров (3; 1986; Одесса).. – Черноголовка, 1986. – 325с.
339251
   Всесоюзная конф. по химии карбенов (4; 1987; Москва).. – М., 1987. – 175с.
339252
   Всесоюзная конф. по химии экстракции, 7-я. Москва. 1984.. – М., 1984. – 217с.
339253
   Всесоюзная конференция "Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЦВМ". – Новосибирск, 1970. – 76с.
339254
   Всесоюзная конференция "Актуальные проблемы истории психологии". – Ереван
1. – 1982. – 164с.
339255
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии" (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.2. – 1977. – 170с.
339256
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии", (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.1. – 1977. – 165с.
339257
   Всесоюзная конференция "Книга и прогресс". Тезисы докладов Всесоюзной конференции по вопросам библиотековедения и библиографической информации. Доклады пленарных заседаний 17-18 сентября 1970.. – Вильнюс, 1970. – 85с.
339258
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование". Паланга 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.1. – 1980. – 181с.
339259
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование": Тезисы докл. и сообщ., Паланга, 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.2. – 1980. – 270 с.
339260
   Всесоюзная конференция "Нечисловая статистика. Экспертные оценки и смежные вопросы". – Москва ; Таллин, 1984. – 403 с.
339261
   Всесоюзная конференция "Проблемы вариативности в германских языках". – М., 1988. – 116с.
339262
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.1. – 1982. – 260с.
339263
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.2. – 1982. – 228с.
339264
   Всесоюзная конференция "Растительный покров субарктических высокогорий и проблема арткоальпийских флористических связей.. – Апатины, 1984. – 107с.
339265
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения".. – Иркутск
1. – 1982. – 145с.
339266
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения.".. – Иркутск
2. – 1982. – 123с.
339267
   Всесоюзная конференция "Тебретические принципы реставрации древнерусской станковой живописи". – М., 1970. – 333с.
339268
   Всесоюзная конференция "Теория адаптивных систем и ее применение".. – М.-Л., 1983. – 408с.
339269
   Всесоюзная конференция "Теория, Методология и практика системных исследований", 29-31 янв. 1985 г.. – Москва, 1984. – 98 с.
339270
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
1. – 1982. – 256с.
339271
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
2. – 1982. – 248с.
339272
   Всесоюзная конференция "Топонимика в региональных географических исследованиях 1-3 февраля 1984 года. : тезисы докладов. – Москва, 1984. – 110с.
339273
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение". – Кишинев, 1976. – 202с.
339274
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. : тезисы докладов / Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 243с.
339275
   Всесоюзная конференция "Численная реализаця физико-механических задач прочности". – Горький, 1983. – 141 с.
339276
   Всесоюзная конференция Обязательный экземпляр произведений печати -- основа библиотечно-библиографической деятельности Ленинград, 13-15 марта 1984 г.. – Л., 1984. – 91с.
339277
   Всесоюзная конференция по авиационной метеорологии и прикладной авиационной климатологии.. – М., 1982. – 107с.
339278
   Всесоюзная конференция по автоматизиции проектирования систем управления. (Ереван, окт. 1984).. – М., 1984. – 341с.
339279
   Всесоюзная конференция по аналитической химии неводных растворов и их физико-химическим свойствам, 3-я, Горький. 1974. – Горький
Ч.2. – 1974. – 195с.
339280
   Всесоюзная конференция по аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике, 4-я. Москва. 1973.. – М., 1973. – 211с.
339281
   Всесоюзная конференция по библиотековедению и библиографической информации.. – М., 1971. – 37с.
339282
   Всесоюзная конференция по водной токсикологии (V). (Одесса, 18-22 апреля 1988 г.) : тезисы докладов. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 226 с.
339283
   Всесоюзная конференция по геометрии "в целом", Новосибирск, 28-30 сент. 1987 г.. – Новосибирск, 1987. – 145 с.
339284
   Всесоюзная конференция по геометрии и анализу. – Новосибирск, 1989. – 109 с.
339285
   Всесоюзная конференция по геометрической теории функций, Новосибирск, 18-20 окт. 1988 г.. – Новосибирск, 1988. – 121 с.
339286
   Всесоюзная конференция по жидкофазному окислению органических соединений, 3-я. Минск. 1975.. – Минск, 1975. – 222с.
339287
   Всесоюзная конференция по ионному обмену. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 278 с.
339288
   Всесоюзная конференция по катализу.. – М.-Л., 1947. – 82с.
339289
   Всесоюзная конференция по качественной теории дифференциальных уравнений и методике преподавания теории дифференциальных уравнений в педагогических институтах. – Рязань, 1976. – С. 189-324
339290
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 г.. – Рига, 1985. – 199с.
339291
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 года.. – Рига, 1985. – 135с.
339292
   Всесоюзная конференция по координационной и физ. химии порфиринов (5; 1988; Иваново).. – Иваново, 1988. – 216с.
339293
   Всесоюзная конференция по люминесценции, 23-я. Кишинев. 1976. : тезисы. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1976. – 234 с.
339294
   Всесоюзная конференция по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес). – Москва : Издательство Московского университета
Т. 2. – 1988. – 167 с.
339295
   Всесоюзная конференция по математическим методам решения задач подземной нефтяной гидрогазодинамики. Баку. 1967.. – Баку, 1974. – 312с.
339296
   Всесоюзная конференция по математическому обеспечению АСУ. – Киев; Канев, 1971. – 201с.
339297
   Всесоюзная конференция по металлоорганической химии, 3-я.. – Уфа
Ч.2. – 1985. – 316 с.
339298
   Всесоюзная конференция по методам трансляции, 3-5 февр. 1981 г.. – Новосибирск, 1981. – 189 с.
339299
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975. – Москва
Ч.1. – 1975. – 264с.
339300
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975.. – Москва : Издательство Московского университета
Ч.2. – 1975. – 160с.
339301
   Всесоюзная конференция по науч. организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях профтеохобразования, 2-я. Казань. 1974.. – М., 1975. – 231с.
339302
   Всесоюзная конференция по плазменной астрофизике. Иркутск, 1976 : тезисы докладов / Всесоюзная, по плазменной астрофизике. Иркутск конференция, , 1976. – Москва : Наука, 1976. – 148 с.
339303
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва, 1973. – 151 с.
339304
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва
Ч.2. – 1973. – 168с.
339305
   Всесоюзная конференция по прикладной логике (2; 1988). – Новосибирск, 1988. – 252с.
339306
   Всесоюзная конференция по прикладной логике. Новосибирск. 1985.. – Новосибирск, 1985. – 239 с.
339307
   Всесоюзная конференция по проблемам машинной графики (4; 1987; Протвино, Моск. обл.).. – Серпухов, 1987. – 195с.
339308
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.1. – 1983. – 112с.
339309
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.2. – 1983. – 97с.
339310
   Всесоюзная конференция по проблемам создания современных цветных кинофотоматериалов.. – Черноголовка, 1987. – 208с.
339311
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики 9-13 июня 1969 г.. – Новосибирск, 1969. – 120с.
339312
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики, 3-я. Новосибирск, 1974.. – Новосибирск, 1974. – 191с.
339313
   Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых : Тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 134с.
339314
   Всесоюзная конференция по прочности и пластичности : 8-я. Пермь; 1983. – Пермь, 1983. – 225 с.
339315
   Всесоюзная конференция по раннему онгогенезу рыб (IV), г.Мурманск, 28-90 сентября 1988 г.. – Москва, 1988. – 184с.
339316
   Всесоюзная конференция по сварочным материалам (7; 1987; Одесса). – Одесса, 1987. – 168с.
339317
   Всесоюзная конференция по славянской филологии 17-22 декабря 1962 года.. – Л., 1962. – 142с.
339318
   Всесоюзная конференция по теоретической и прикладой радиационной химии, Обнинск16-18 окт. 1984 г.. – М., 1984. – 424с.
339319
   Всесоюзная конференция по теории игр, 3-я. Одесса. 1974.. – Одесса, 1974. – 280 с.
339320
   Всесоюзная конференция по теории кодирования и передачи информации (9; 1988; Одесса).. – Одесса
Ч. 1. – 1988. – 359с.
339321
   Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин XV. Казань, 28 августа -- 2 сентября 1990 г.. – Казань
1. – 1990. – 701 с.
339322
   Всесоюзная конференция по физике вакуумного ультрафиолета и его взаимодействию с веществом ВУФ-86 (7; 1986; Эзерниеки, ЛатвССР). : тезисы докладов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1986. – 238 с.
339323
   Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966). – Киев : Наукова думка, 1966. – 95 с.
339324
   Всесоюзная конференция по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов; 6; 1988; Москва. – Москва, 1988. – 240 с.
339325
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново). – Иваново
Ч. 1. – 1988. – 170с.
339326
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново).. – Иваново
Ч. 2. – 1988. – 173-327с.
339327
   Всесоюзная конференция по химии и использованию лингнина (7; 1987; Рига). – Рига, 1987. – 287с.
339328
   Всесоюзная конференция по химии органических пероксидов (8-я; 1985).. – Л., 1985. – 214с.
339329
   Всесоюзная конференция по химии урана, 3-я. Мосва. 1985.. – М., 1985. – 135с.
339330
   Всесоюзная конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности, 2-я. Тракай. 1971.. – Новосибирск, 1971. – 199с.
339331
   Всесоюзная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб, 5-я. Севастополь. 1982.. – Киев : Наукова думка
Ч.1. – 1982. – 195с.
339332
   Всесоюзная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб, 6-я. Севастополь. 1982.. – Вильнюс, 1985. – 578 с.
339333
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
Ч. 1. – 1982. – 132с.
339334
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
2. – 1982. – 162с.
339335
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига : Зинатне
Т. 3. – 1982. – 132 с.
339336
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы). – 1988. – Черновцы
3. – 1988. – 354с.
339337
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
1. – 1988. – 380с.
339338
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
2. – 1988. – 368с.
339339
   Всесоюзная конференция советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 17-18 февраля 1958 года.. – М., 1958. – 138с.
339340
   Всесоюзная конференция сторонников мира Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 32с.
339341
   Всесоюзная конференция сторонников мира. Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 160с.
339342
  Шебяков Л. Всесоюзная кочегарка -- Донбасс. / Л. Шебяков. – Пенза, 1945. – 15с.
339343
   Всесоюзная межвузовская конференция по алгоритмическим методам проектирования цифровых систем 14-16 апреля 1969 г.. – Л., 1969. – 91с.
339344
   Всесоюзная межвузовская конференция по математическому обеспечению автоматизированных систем управления.. – М., 1970. – 142с.
339345
   Всесоюзная межвузовская конференция по проблемам изучения и преподавания литературной критики в высшей школе, 1-я. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – 155с.
339346
   Всесоюзная Межвузовская конференция по теории и практике ректификации в химической и пищевой промышленности. – Киев, 1960. – 88с.
339347
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям диффенренциальных уравнений с отклоняющеимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
339348
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
339349
   Всесоюзная межвузовская научная конференция "Проблемы технической эстетики и инженерной психологии". – Ленинград, 1968. – 46с.
339350
   Всесоюзная межвузовская научная конференция по научной организации труда и управления в сельскохозяйственных предприятиях 16-18 июня 1966 года. – Х., 1966. – 28с.
339351
   Всесоюзная научная конференция "Ананлиз и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи". – Минск, 1972. – 175с.
339352
   Всесоюзная научная конференция "Закономерности языковой эволюции". – Рига, 1990. – 205с.
339353
   Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины ХІХ века. – Л., 1976. – 72с.
339354
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 188с.
339355
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 261с.
339356
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников писмьенности". – Л., 1979. – 58с.
339357
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 171с.
339358
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 101с.
339359
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 199с.
339360
   Всесоюзная научная конференция "Роль Низами в развитии лирики в мировой литературе и 300-летие создания поэмы "Хосров и Ширин", 22-23 ноября 1984). – Баку, 1984. – 92с.
339361
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября : Тезисы докладов. – Москва, 1975. – 48с.
339362
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва, 1975. – 58с.
339363
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
1. – 1975. – 238с.
339364
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
2. – 1975. – 218с.
339365
   Всесоюзная научная конференция по неевклидовой геометрии "150 лет геометрии Лобачевского". – Казань, 1976. – 208 с.
339366
   Всесоюзная научная конференция по проблемам физического воспитания студентов в свете решений 25-го съезда КПСС. – Москва, 1976. – 272с.
339367
   Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания, Москва, 1974. – М., 1974. – 184с.
339368
   Всесоюзная научная конференция по экономическим проблемам качества продукции и стандартизации (1987; Москва). – М., 1987. – 354с.
339369
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 242с.
339370
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 214с.
339371
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 130с.
339372
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 158с.
339373
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
1. – 1990. – 157с.
339374
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
2. – 1990. – 118с.
339375
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
3. – 1990. – 141с.
339376
   Всесоюзная научная студенческая конференция, 13-я. – Новосибирск, 1975. – 60с.
339377
   Всесоюзная научная студенческая конференция, посвященная 35-летию победы.. – Киев, 1980. – 33 с.
339378
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 1. – 1981. – 270 с.
339379
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 2. – 1981. – 199 с.
339380
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике" : тезисы докладов. 18-19 мая 1983 г. – Москва, 1983. – 320 с.
339381
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспериментирования" (15-17 сент.1981 г., Таллин). – Москва
Т. 1. – 1981. – 156 с.
339382
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
2. – 1977. – 69с.
339383
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
3. – 1977. – 46с.
339384
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
6. – 1977. – 102с.
339385
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – Ч.1. – М.
7. – 1977. – 68 с.
339386
   Всесоюзная научно-практическая конференция по "Подготовка учителей истории к преподаванию основ советского государства и правовому воспитанию школьников" 25-27 мая 1983 г.. – Ташкент, 1983. – 122с.
339387
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
1. – 1977. – 68 с.
339388
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
4. – 1977. – 56с.
339389
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – Ч.2. – М.
7. – 1977. – 69с.
339390
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : (Москва, 1975 г.) : тез. докл. секции "Социальное планирование в регионе" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 216 с.
339391
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : тез. докл. и сообщений секции №4 "Молодежь и социальное планирование" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 210 с.
339392
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение время-частотных средств и методов измерений в народном хозяйстве" 7-9 июня 1983 г.. – М., 1983. – 298с.
339393
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 1. – Калинин, 1982. – 153с.
339394
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин, 1982. – 190с.
339395
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Сер.3. – Калинин
1. – 1982. – 136с.
339396
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 3. – Калинин, 1983. – 182с.
339397
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин
1. – 1983. – 229с.
339398
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Калинин
2. – 1983. – 143с.
339399
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Современное состояние и перспективы высокоскоростной фотографии и кинематографии и метрологии быстропротекающих процессов". – Москва, 1972. – 214с.
339400
   Всесоюзная научно-техническая конференция по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения. Таллин, 19-22 сентября 1967 года. – Москва, 1967. – 174 с.
339401
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 263с.
339402
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 12с.
339403
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 23с.
339404
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 20с.
339405
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 31с.
339406
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 66с.
339407
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 32с.
339408
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 64с.
339409
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 186с.
339410
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 40с.
339411
   Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам создания индивидуальных диалоговых систем на базе микро-ЭВМ. – Пущино, 1982. – 70с.
339412
   Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и минералльных удобрений (14; 1988; Львов). – Львов
2. – 1988. – 167с.
339413
   Всесоюзная научно-техническая конференция. Проблемы орошения зерновых культур : Тезисы докладов. – Москва, 1967. – 200с.
339414
   Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике 1947 г. : тезисы докладов и информационный материал / Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике. – Москва--Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1947. – 108 с.
339415
   Всесоюзная неделя детской и юношесткой книги. – М., 1983. – 58с.
339416
   Всесоюзная неделя книги для детей и юношества, 1985 год. – М., 1985. – 44с.
339417
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва. – Москва : Издательство Московского университета
2. – 1974. – 316с.
339418
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва 1974. – Москва : Издательство Московского университета
1. – 1974. – 388с.
339419
  Петровская Л.Б. Всесоюзная патентно-техническая библиотека СССР / Л.Б. Петровская. – Москва, 1971. – 22с.
339420
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – М., 1969. – 64с.
339421
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – Москва, 1978. – 70с.
339422
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Вологодской губернии. – Вологда, 1927. – 108с.
339423
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Дальне-Восточному краю. – Хабаровск, 1927. – 49с.
339424
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Жилищное строительство в городских поселениях РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 1. – 1927. – 59 с.
339425
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Безработные г. Москвы. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 2. – 1927. – 96 с.
339426
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Возраст и грамотность европейской части РСФСР, Белорусская ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 5. – 1928. – 62 с.
339427
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Жилищный фонд СССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 6. – 1928. – 58 с.
339428
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Возраст и грамотность населения СССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 7. – 1928. – 112 с.
339429
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Социальный состав и занятия населения г. Москвы. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 8. – 1928. – 90 с.
339430
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Социальный состав и занятия населения г. Ленинграда. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 9. – 1928. – 92 с.
339431
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Население Союза ССР по положению в занятии и отраслям народного хозяйства. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 10. – 1929. – 242 с.
339432
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги переписи по Курской губернии. – Курск, 1927. – 48 с.
339433
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Городское и сельское население по уездам и округам. – 2-е. – Москва : ЦСУ Союза ССР
1. – 1927. – 40 с.
339434
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Города и поселения городского типа. – Москва : ЦСУ Союза ССР
2. – 1927. – 55 с.
339435
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Азиатская часть РСФСР. Узбекская ССР. Туркменская ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
3. – 1927. – 27 с.
339436
  Воробьев Н.Я. Всесоюзная перепись населения 1926 г. / Н.Я. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 107с.
339437
  Михайловский В.Г. Всесоюзная перепись населения 1926 года / В.Г. Михайловский. – Москва, 1926. – 28с.
339438
   Всесоюзная перепись населения 1926 года
Т.1. – 1928
339439
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 3 : Центрально-черноземный район. Средне-волжский район, Нижне-волжский район. – 1928. – 628 с.
339440
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 6 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1928. – 390 с.
339441
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 7 : Дальне-восточный край, Якутская АССР. – 1928. – 200 с.
339442
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва
Т.54 : Жилищные условия в городах и городских поселениях. – 1926. – 322 с.
339443
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 2 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1928. – 464 с.
339444
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 4 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1928. – 423 с.
339445
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 10 : Белорусская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 289 с.
339446
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 15 : Узбекская ССР. – 1928. – 200 с.
339447
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 16 : Туркменская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 91 с.
339448
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 27 : Белорусская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 156 с.
339449
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 14 : Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1929
339450
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 17 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1929. – 111 с.
339451
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 18 : Северная полоса. Северный район. Ленинградско-карельский район. – 1929. – 552 с.
339452
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 19 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1929. – 660 с.
339453
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 20 : Южная полоса. Центрально-черноземный район. Средне-волжский район. Нижне-волжский район. – 1929. – 623 с.
339454
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 21 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1929. – 510 с.
339455
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 22 : Крымская АССР. Северо-кавказский край. Дагестанская АССР. – 1929. – 516 с.
339456
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 23 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1929. – 411 с.
339457
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ СОЮЗА СССР
Т.25 : Казакская АССР. Киргизская АССР. – 1929. – 269 с.
339458
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 32 : Узбекская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 202 с.
339459
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 33 : Туркменская ССР. – 1929. – 108 с.
339460
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 44 : Белорусская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 202 с.
339461
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 53 : Владения, строения, жилые и нежилые помещения в городах и городских поселениях Союза ССР. – 1929. – 360 с.
339462
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ СОЮЗА СССР
Т.24 : Дальне-восточный край. Якутская АССР. – 1930. – 259 с.
339463
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т.26 : Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1930. – 208 с.
339464
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т.30 : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1930. – 464 с.
339465
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 31 : Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1930. – 458 с.
339466
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 34 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1930. – 226 с
339467
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : Планхозгиз
Т. 35 : Северный район. Ленинградско-карельский район. – 1930. – 218 с
339468
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 36 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1930. – 293 с.
339469
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 37 : Центрально-черноземный район. Средне-волжский район. Нижне-волжский район. – 1930. – 367 с.
339470
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 38 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1930. – 290 с.
339471
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 39 : Крымская АССР. Северо-кавказский край. Дагестанская АССР. – 1930. – 289 с.
339472
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т.40 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1930. – 273 с.
339473
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т.41 : Дальневосточный край. Якутская АССР. – 1930. – 192 с.
339474
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 50 : Туркменская Социалистическая Советская Республика. – 1930. – 35 с.
339475
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : СОЦЭКГИЗ
Т.43 : Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1931. – 220 с.
339476
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т. 51 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1931. – 244 с.
339477
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т. 52 : Безработные. – 1931. – 139 с.
339478
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т.55 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1931. – 249 с.
339479
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : СОЦЭКГИЗ
Т.47. в.2. : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1935. – 423 с.
339480
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. Предварительные итоги по Башреспублике. – Уфа, 1927. – 29 с.
339481
   Всесоюзная перепись населения 1926 року.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 13 : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 465 с.
339482
   Всесоюзная перепись населения 1937 г.. – М., 1991. – 238с.
339483
  Саутин И. Всесоюзная перепись населения 1939 года / И. Саутин. – М., 1938. – 64с.
339484
  Пустоход Всесоюзная перепись населения 1939 года / Пустоход, 1939
339485
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1953. – 148с.
339486
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1957. – 164с.
339487
   Всесоюзная перепись населения 1959 года. – М., 1958. – 51с.
339488
   Всесоюзная перепись населения 1970 года : Сборник статей. – Москва : Статистика, 1976. – 286с.
339489
   Всесоюзная перепись населения 1979 года. – М., 1984. – 232с.
339490
  Исупов А.А. Всесоюзная перепись населения 1979 года. / А.А. Исупов, В.А. Борисов. – Москва, 1978. – 63с.
339491
   Всесоюзная перепись населения 1989 года. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 80с.
339492
   Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 201с.
339493
  Лавровский Б.В. Всесоюзная промышленная выставка. / Б.В. Лавровский. – М, 1958. – 63с.
339494
  Моручков С.А. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939-1940 гг. и ее значение в развитии социалистического соревнования в сельском хозяйстве : Автореф... канд. ист.наук: / Моручков С.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.В.Потемкина. – М., 1954. – 15л.
339495
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939.. – Москва, 1939. – 616с.
339496
  Цицин Н.В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года. / Н.В. Цицин, 1940. – 63с.
339497
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1954 года. / Цицин Н.В. – Москва, 1955. – 808с.
339498
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильоны и сооружения. – Москва, 1954. – 152с.
339499
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
1. – 1984. – 252с.
339500
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
2. – 1984. – 253-487с.
339501
   Всесоюзная студенческая интернациональная научная конференция "Роль общественных наук в современном мире". – Киев, 1972. – 19 с.
339502
   Всесоюзная творческая конференция работников кинематографии.. – Москва, 1959. – 399с.
339503
   Всесоюзная филателистическая выставка "50 лет ВЛКСМ". – Москва : Главполиграфпром, 1968. – 48 с.
339504
   Всесоюзная фотовыставка, посвященная XXV съезду КПСС.. – Москва, 1976. – 22с.
339505
   Всесоюзная художественная выставка : живопись, скульптура, графика. Работы художников театра и кино. Каталог. – Москва : Советский художник, 1957. – 506 с.
339506
   Всесоюзная художественная выставка. – Москва, 1962. – 4с.
339507
   Всесоюзная художественная выставка : живопись,скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1970. – 88 с.
339508
   Всесоюзная художественная выставка : живопись. Скульптура. Медали. Графика. Плакат. Декорационное искусство театра. Декорационное искусство кино. Декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 119 с.
339509
  Всесоюзная Всесоюзная художественная выставка : живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Из фондов Союза художников СССР. Каталог / Всесоюзная, выставка.Тбилиси. 1980. художественная; Сост.: Л.В. Тереньева, И.М. Протопопова. – Москва : Советский художник, 1980. – 22 с.
339510
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм". – Москва, 1986. – 142с.
339511
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм", посвященная XXVII съезду Коммунистичекой партии Советского Союза : каталог. Монументальное искусство. Наглядная агитация, оформительское искусство, дизайн. Дополнение к разделам графики и декоративно-прикладного искусства. – Москва : Советский художник, 1986. – 55 с.
339512
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм".. – Москва, 1981. – 58с.
339513
   Всесоюзная художественная выставка "Спорт в изобразительном искусстве".. – Москва, 1984. – 43с.
339514
   Всесоюзная художественная выставка "Страна Советов". – Москва, 1987. – 170с.
339515
   Всесоюзная художественная выставка 1950 года.. – М.-Л., 1952. – 127с.
339516
   Всесоюзная художественная выставка 1951 года. (Альбом). – Москва, 1953. – 110с.
339517
   Всесоюзная художественная выставка 1961 года : каталог. – Москва : Советский художник, 1961. – 374 с.
339518
   Всесоюзная художественная выставка 40 лет ВЛКСМ : живопись, скульптура, графика, монументально-декративное искусство, прикладное искусство. Каталог. – Москва : Советский художник, 1958. – 382 с.
339519
   Всесоюзная художественная выставка Всегда начеку : каталог. Живопись, скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство. – Москва : Советский художник, 1977. – 42 с.
339520
   Всесоюзная художественная выставка Молодя гвардия Страны Советов.. – Москва, 1978. – 98с.
339521
   Всесоюзная художественная выставка На страже завоеваний социализма, посвященная 70-летию Вооруженных Сил СССР : каталог. – Москва : Советский художник, 1988. – 52 с.
339522
   Всесоюзная художественная выставка СССР - наша Родина : живопись, скульптура, графика, плакат, монументальное искусство... – Москва : Советский художник, 1972. – 122 с.
339523
   Всесоюзная художественная выставка СССР - наша Родина : живопись, скульптура, графика, монументальное искусство... – Москва : Советский художник, 1973. – 114 с.
339524
   Всесоюзная художественная выставка Страна родная : молодые художники страны на новостройках 10-й пятилетки. Каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – 32 с.
339525
   Всесоюзная художественная выставка Страна Советов, посвященная 70-летию Великого Октября : дополнение к каталогу. – Москва : Советский художник, 1988. – 32 с.
339526
   Всесоюзная художественная выставка.. – Москва, 1958. – 252с.
339527
   Всесоюзная ХХІІІ школа по автоматизации научных исследований. – Кишинев, 1989. – 147с.
339528
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 1. – 1990. – 280с.
339529
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 2. – 1990. – 314с.
339530
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 3. – 1990. – 311с.
339531
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 256с.
339532
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 304с.
339533
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 398с.
339534
   Всесоюзная школа-семинар по управлению большими системами. Тбилиси.1973. – Тбилиси, 1974. – 274с.
339535
   Всесоюзная школа "Оптимальное управление. Геометрия и анализ". – Кемерово, 1988. – 134 с.
339536
   Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов "Свет и музыка".. – Казань, 1979. – 176с.
339537
   Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981) : тезисы оригин. докладов / Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981). – Черноголовка : ИФХ АН СССР, 1981. – 150 с.
339538
   Всесоюзная юбилейная научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР по проблеме "Торжество ленинской национальной политики в народном образовании СССР.. – М, 1972. – 66с.
339539
  Иогансон Б.В. Всесоюзная юбилейная художественная выставка 1957 года : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Б.В. Иогансон. – Москва : Знание, 1958. – 32 с.
339540
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 24 с.
339541
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 19 с.
339542
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : РСФСР. – Москва : Советский художник, 1967. – 48 с.
339543
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Узбекская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 24 с.
339544
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Украинская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 27 с.
339545
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти 1967 г. : живопись, скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 36 с.
339546
   Всесоюзне змагання комсомолу в збиральній та хлібозаготівельній кампаніях., 1932. – 25с.
339547
   Всесоюзний переапис людности 1926 року.. – Москва : ЦСУ Союзу РСР
12 : Українська Социалістична Радянська Республіка. – 1929. – 483 с.
339548
   Всесоюзний перепис дрібної /нецензованої/ промисловості 1929 р.. – Х, 1929. – 53с.
339549
   Всесоюзний перепис людности 1926 року.. – Москва
11 : Полісся. – 1929. – 193 с.
339550
   Всесоюзний перепис людности 1926 року.. – Москва : Планхозгиз
30 : Українська Соціалістична радянська Республіка. – 1930. – 464 с.
339551
   Всесоюзний перепис населення 1959 року.. – К, 1958. – 63с.
339552
   Всесоюзний торговельний перепис 1935 р.. – К, 1936. – 200с.
339553
  Іванишина В.В. Всесоюзні переписи населення 1959, 1970 років як джерело вивчення соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз статистичних програм і результатів Всесоюзних переписів населення 1959 і 1970 рр. і доведено, що вони є основною джерельною базою дослідження соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х рр. ХХ ст. The author tries ...
339554
   Всесоюзнй семинар "Образование и строение древесной ткани", посвященный 100-летию со дня рождения академика Латвийской академии наук П.Н. Одинцова : тезисы докладов / Образование и строение древесной ткани; Науч. совет АН ССР по проблеме "Химия древечины и ее основных компонентов" ; Ин-т химии древесины Латв. АН. – Рига, 1991. – 59 с.
339555
   Всесоюзное 14 (пекаровское) совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Донецк : ДФТИ АН СССР, 1989. – 248 с.
339556
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 2 : Электронные явления при низких температурах. – 1984. – 210 с.
339557
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 3 : Низкотемпературная физика твердого тела. – 1984. – 222 с.
339558
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 1. – 1985. – 212 с.
339559
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 2. – 1985. – 325 с.
339560
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 4. – 1985. – 325 с.
339561
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 1. – 1989. – 147 с.
339562
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 2. – 1989. – 175 с.
339563
   Всесоюзное 6 совещание по термодинамике и технологии ферритов : тезисы докладов. – Ивано-Франковск : ИПИ, 1988. – 167 с.
339564
   Всесоюзное агенство по авторским правам.. – М, 1977. – 32с.
339565
   Всесоюзное археолого-этнографическое совещание по итогам полевых исследований 1972 года. Ташкент.1973.. – Ташкент, 1973. – 118с.
339566
   Всесоюзное ботаническое общество. – Ленинград, 1978. – 253с.
339567
  Сочава В.Б. Всесоюзное Ботаническое общество в период между 1 и П съездами делегатов общества / В.Б. Сочава. – Л, 1957. – 34с.
339568
  Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. 1845-1945 / Л.С. Берг. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 264 с. : портр., илл. – Библиогр.: с.249-252. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
339569
   Всесоюзное гидробиологическое общество. Справочник / Винберг Г.Г. – Москва : Наука, 1984. – 88с.
339570
   Всесоюзное добровольное общество любителей книги. Учредительный съезд. Москва, 1974.. – М, 1975. – 160с.
339571
   Всесоюзное добровольное общество содействия военно-морскому флоту.. – М, 1949. – 64с.
339572
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации поектно-конструкторстких работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 218с.
339573
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации проектно-конструкторских работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 189с.
339574
   Всесоюзное междуведомственное совещание по аэросъемке : рефераты докладов. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1956. – 96с.
339575
   Всесоюзное научно-методическое совещание-семинар заведующих кафедрами иностранных языков экономических вузов и экономических факультетов университетов и технических институтов по проблемам вузовского курса : тезисы докладов. – Куйбышев
Ч. 1. – 1973. – 126 с.
339576
   Всесоюзное научно-практическое совещание "Организация и методы экономического анализа в промышленности.". – М, 1983. – 124с.
339577
   Всесоюзное научно-техническое совещание "Проблемы создания и использования высокопроизводительных информационно-вычислительных машин.. – Кишинев, 1979. – 136с.
339578
   Всесоюзное научное совещание "Применение колебательных спектров исследованию неорганических и координационных соединений". – М, 1985. – 205с.
339579
   Всесоюзное о-во генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова.. – М, 1987. – 114с.
339580
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов между 4 и 5 съездами.. – М, 1978. – 184с.
339581
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1965. – 12с.
339582
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1973. – 47с.
339583
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1989. – 126с.
339584
   Всесоюзное общество почвоведов : Информационный материал. – Пущино, 1985. – 20с.
339585
   Всесоюзное палеонтологическое общество.. – Л, 1984. – 260с.
339586
   Всесоюзное собрание передставителей советов колхозов союзных республик 19-20 марта 1980 года.. – М, 1981. – 272с.
339587
   Всесоюзное совещ. молодых писателей.. – М, 1985. – 95с.
339588
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 213с.
339589
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 214-460с.
339590
   Всесоюзное совещ. по болотоведению.. – Калинин, 1984. – 136с.
339591
   Всесоюзное совещ. по геохимии углерода.. – М, 1981. – 365с.
339592
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Иваново, 1985. – 200с.
339593
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Черноголовка, 1985. – 185с.
339594
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле. – Черноголовка, 1989. – 258с.
339595
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1986. – 182с.
339596
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – М, 1986. – 247с.
339597
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – Черноголовка, 1989. – 200с.
339598
   Всесоюзное совещ. по органической кристаллохимии.. – Черноголовка, 1987. – 228с.
339599
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 141с.
339600
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 231с.
339601
   Всесоюзное совещ. по проблемам теорет. и прикладной акарологии.. – Ленинград, 1990. – 159с.
339602
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 564с.
339603
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 573с.
339604
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 543с.
339605
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 546с.
339606
   Всесоюзное совещ. по работотехническим системам.. – Воронеж, 1984. – 168с.
339607
   Всесоюзное совещ. по распространению лазерного излучения в дисперсной среде.. – Обнинск, 1985. – 325с.
339608
   Всесоюзное совещ. по сорбентам для хроматографии.. – М, 1986. – 146с.
339609
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1975. – 166с.
339610
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1986. – 475с.
339611
   Всесоюзное совещ. по термическому анализу.. – К, 1985. – 309с.
339612
   Всесоюзное совещ. по техн. средствам аналоговой и аналого-цифровой вычислителной техники.. – Кишинев, 1975. – 107с.
339613
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 215с.
339614
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 216-431с.
339615
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 208с.
339616
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 397с.
339617
   Всесоюзное совещ. по хемиломинесценции.. – Уфа, 1986. – 204с.
339618
   Всесоюзное совещ. по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений.. – М, 1987. – 351с.
339619
   Всесоюзное совещ. по экономическим проблемам развития химической промышленности и химизации народного хозяйства.. – М, 1966. – 48с.
339620
   Всесоюзное совещ. по эксперим. минералогии.. – Черноголовка, 1986. – 230с.
339621
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений. – Москва, 1973. – 246с.
339622
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений в Москве. – Москва, 1980. – 352с.
339623
   Всесоюзное совещ. работников гос. системы проф.-техн. образования.. – М, 1973. – 167с.
339624
   Всесоюзное совещ. работников проф.-техн. образования.. – М, 1969. – 96с.
339625
   Всесоюзное совещ. специалистов в обл. науч.-техн. информации по проблемам создания и использования фактографических баз данных.. – М, 1989. – 192с.
339626
   Всесоюзное совещ. статистиков.. – М, 1958. – 286с.
339627
   Всесоюзное совещание "Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР" : (14-16 окт. 1984 г., Звенигород) : тез. докл. / Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР", всесоюз. совещ.; АН СССР, Совет ботан. садов СССР, Гл. ботан. сад. – Пущино : ГБС АН СССР, 1984. – 236 с.
339628
   Всесоюзное совещание Анаэробные микроорганизмы : тезисы докладов. – Пущино, 1982. – 64 с.
339629
   Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности.. – М, 1936. – 272с.
339630
   Всесоюзное совещание заведующих кафедрами педагогики и методики начального обучения.. – Л, 1973. – 206с.
339631
   Всесоюзное совещание изобретателей, рационализаторов и новаторов производства.. – М, 1957. – 324с.
339632
   Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам.. – М, 1964. – 518с.
339633
   Всесоюзное совещание по вопросам инспектирования школ и органов народного образования.. – М, 1973. – 214с.
339634
   Всесоюзное совещание по высокотемпературной химии силикатов и окислов.. – Л, 1974. – 218с.
339635
   Всесоюзное совещание по геологии россыпей.. – К, 1973. – 150с.
339636
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 308с.
339637
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 283с.
339638
   Всесоюзное совещание по изучению и роспространению методов работы Т.С.Мальцева в г.Шадринске.. – М, 1955. – 204с.
339639
   Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1989. – 221с.
339640
   Всесоюзное совещание по классификации растительности.. – Львов, 1974. – 91с.
339641
   Всесоюзное совещание по когерентному взаимодействию излучения с веществом (5; Симферополь; 1990) : тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 206 с.
339642
   Всесоюзное совещание по метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях : тезисы докладов. – Москва : НИИФТРИ, 1990. – 244 с.
339643
   Всесоюзное совещание по млекопитающим.. – М, 1975. – 342с.
339644
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1963. – 120с.
339645
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1967. – 268с.
339646
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1968. – 184с.
339647
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных ископаемых, залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 32с.
339648
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных истопаемых залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 24с.
339649
   Всесоюзное совещание по полиплоидии.. – Киев : Наукова думка, 1975. – 155с.
339650
   Всесоюзное совещание по полупроводниковым соединениям А2 В7 и их применению : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 115 с.
339651
   Всесоюзное совещание по применению методов теории фукнций комплексного переменного к задачам математической физики.. – Тбилиси, 1961. – 72 с.
339652
   Всесоюзное совещание по применению рентгеновских лучей к исследованию материалов : тезисы докладов. – Кишинев : ИПФ АН МолдССР, 1985. – 217 с.
339653
   Всесоюзное совещание по проблемам топографических съемок городов и подземных коммуникаций : Материалы. – Новосибирск : ОНТИ ЦНИИГАиК, 1974. – 148с. – (Новосибирск, сентябрь 1974г.)
339654
   Всесоюзное совещание по проблеме "Вид и его продуктивность в ареале". – Л, 1974. – 83с.
339655
   Всесоюзное совещание по проблеме "Комплексы с переносом заряда и ионрадикальные соли". – Черноголовка, 1988. – 323с.
339656
   Всесоюзное совещание по работотехническим системам. – М, 1978. – 236с.
339657
   Всесоюзное совещание по теме: "Морфология, систематика, филогения и экогенез двустворчатых моллюсков". – Москва, 1984. – 126с.
339658
   Всесоюзное совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 258 с.
339659
   Всесоюзное совещание по техн. диагностике.. – Минск, 1975. – 346с.
339660
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 1 : секция "Сверхпроводимость". – 1988. – 318 с.
339661
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 2 : секции: "Квантовые жидкости и кристаллы", "Низкотемпературная физика твердого тела". – 1988. – 215 с.
339662
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 3 : секция "Электронные явления при низких температурах". – 1988. – 211 с.
339663
   Всесоюзное совещание по экспериментальной технической минералогии и петрографии.. – Иркутск, 1973. – 455с.
339664
   Всесоюзное совещание работников высшей школы в Кремле. – Москва, 1961. – 441с.
339665
   Всесоюзное совещание работников сельскохозяйственной науки : Материалы совещания 19-23 июня 1956 года. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 632 с.
339666
   Всесоюзное совещание статистиков .. – М, 1969. – 788с.
339667
   Всесоюзное совещание статистиков.. – Москва, 1959. – 687с.
339668
   Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов, строительного и дорожного машиностороения, проектных и научно-исследовательских организаций.. – Москва, 1954. – 432 с.
339669
   Всесоюзное совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами. – М., 1975. – 74 с.
339670
   Всесоюзное социалистическое соревнование комсомольцев и молодежи на лесозаготовках.. – М, 1944. – 62с.
339671
   Всесоюзное статистическое совещание 25 января - 3 февраля 1927 г.. – М, 1927. – 101с.
339672
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 1. – 1986. – 400 с.
339673
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 2. – 1986. – 331с.
339674
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 3. – 1986. – 405 с.
339675
  Козлов В.В. Всесоюзное химическое общество имени Д.И.Менделеева. 1868-1968 / В.В. Козлов; под ред. С.И. Вольфковича. – Москва : Наука, 1971. – 564 с.
339676
   Всесоюзное чугаевское совещ. по химии комплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 352с.
339677
   Всесоюзное чугаевское совещание по химии коммплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 708 с.
339678
   Всесоюзное энтомолгическое общество.. – Л, 1974. – 272с.
339679
   Всесоюзное энтомологическое общество. – Ленинград
2. – 1974. – 272с.
339680
   Всесоюзное энтомологическое общество.. – Ленинград
1. – 1974. – 268с.
339681
   Всесоюзные единые нормы выработки на полевые геофизические работы. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1951. – 147 с.
339682
  Слободецкий И.Ш. Всесоюзные олимпиады по физике : пособие для учащихся 8-10 кл. ср. школы / И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов. – Москва : Просвещение, 1982. – 256с.
339683
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1973. – 148с.
339684
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1976. – 72с.
339685
  Кофман Р.М. Всесоюзные первенства по шахматной композиции / Р.М. Кофман. – М, 1956. – 312с.
339686
   Всесоюзный 20-й съезд по спектроскопии : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1988. – 480 с.
339687
   Всесоюзный 4-й съезд статистиков. – с.
339688
   Всесоюзный алгебраический симпозиум. – Гомель, 1975. – 247 с.
339689
   Всесоюзный географический съезд : Тезисы докладов по секции биогеографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Е.Н.Павловский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 64с.
339690
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции исторической географии... / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции Л.С.Берг. – Москва - Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 18с.
339691
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции методических и организационных вопросов географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции С.П.Суслов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 52с.
339692
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции физической географии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Я.С.Эдельштейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 177с.
339693
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции экономической географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор В.М.Штейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 44с.
339694
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции этнографии и антропологии / Всесоюзный географический съезд второй; куратор секции Н.Н.Степанов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 38с.
339695
  Всесоюзный Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов пленарных заседаний / Всесоюзный, географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1947. – 30с.
339696
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.5 : Гидрология озер водохранилищ и устьев рек. – 1975. – 422 с.
339697
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 512 с.
339698
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .2 : Водные ресурсы и водный баланс. – 1976. – 426 с.
339699
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.11 : Гидрометрия и учет вод. – 1976. – 286 с.
339700
   Всесоюзный государственный проектный институт.. – Москва, 1958. – 12с.
339701
   Всесоюзный день железнорожного транспорта.. – Москва, 1939. – 44с.
339702
   Всесоюзный Дом Моделей трикотажных изделий "Сретенка" представляет: выкройки модели лето-зима 1990.. – Москва, 1990. – 78с.
339703
   Всесоюзный заочный институт финансово-экономических и счетных наук Наркомфина СССР и ОРУ : Приложение к лекциям. – Москва : Госфиниздат, 1931. – 127с.
339704
   Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. – Москва
Вып. 25. – 1979
339705
   Всесоюзный заочный электротехнический институт связи : Справочник для поступающих в ВЗЭИС. – Москва, 1974. – 40с.
339706
  Фомин А.А. Всесоюзный институт научной и техничиеской информации и его деятельность / А.А. Фомин. – М, 1968. – 62с.
339707
  Голотвин Ж.Г. Всесоюзный клубный университет дружбы народов СССР / Ж.Г. Голотвин. – М., 1973. – 56с.
339708
  Кидряшова Э.Р. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз / Э.Р. Кидряшова. – М., 1971. – 64с.
339709
   Всесоюзный межзвуковой семинар. – Москва, 1971. – 102с.
339710
   Всесоюзный митинг женщин-матерей и жен фронтовиков в Москве 11 апреля 1943 года.. – Москва, 1943. – 48с.
339711
  Грановская Н.И. Всесоюзный музей А.С. Пушкина: очерк-путеводитель / Н.И. Грановская. – Л., 1985. – 208с.
339712
  Всесоюзный Всесоюзный музей А.С.Пушкина. / Всесоюзный, Пушкина А.С. Ленинград музей. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 328 с.
339713
   Всесоюзный музей А.С.Пушкина.. – Ленинград, 1961. – 28с.
339714
   Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Обнинск, 1979. – 31с.
339715
   Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. – Москва
Вып. 3. – 1980
339716
   Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований. – Москва
Вып. 3. – 1983
339717
   Всесоюзный научно-технический семинар-совещание по защите металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями.. – Москва
1. – 1969. – 96с.
339718
  Всесоюзный Всесоюзный парад физкультурников : дружеские шаржи / Всесоюзный, физкультурников. парад; Б. Ефимов, Б. Агатов; ред.: Д. Самойлов. – Москва : Физкультура и спорт, 1945. – 15 с.
339719
  Рожнов Г.В. Всесоюзный розыск. / Г.В. Рожнов. – М, 1991. – 46с.
339720
   Всесоюзный семинар-симпозиум "Пространственно-временные структуры гидрохимических и гидрофизических характеристик морей".. – Таллин, 1981. – 137с.
339721
   Всесоюзный семинар "Вычислительные методы газовой динамики и тепломассообмена".. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 215 с.
339722
   Всесоюзный семинар "Деловые игры и их программное обеспечение".. – Москва, 1982. – 71с.
339723
   Всесоюзный семинар "Экситоны в кристаллах".. – Черноголовка, 1970. – 92с.
339724
   Всесоюзный семинар по высокочастотному пробою газов (1989; Тарту). : тезисы докладов. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 232 с.
339725
   Всесоюзный семинар по оптической ориентации атомов и молекул ВСООАМ-2 (2; 1989; Ленинград). : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 182 с.
339726
   Всесоюзный семинар по физике вакуумного ультрафиолетового излучения и взаимодействию излучения с веществом (ВУФ-78, Ленинград) : материалы семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 328 с.
339727
   Всесоюзный симпозиум "Искусственный интеллект и автоматизация исследований в математике". – Киев, 1978. – 116 с.
339728
   Всесоюзный симпозиум "Неоднородные электронные состояния" : тезисы докладов. – Новосибирск : ИНХ СО АН СССР, 1984. – 248 с.
339729
   Всесоюзный симпозиум "Ползучесть в конструкциях". – Днепропетровск, 1982. – 228с.
339730
   Всесоюзный симпозиум "Роль гипоталамуса в регуляции процесса питания и пищеварения" 15-21 июня 1967 г.. – Киев, 1967. – 9с.
339731
   Всесоюзный симпозиум по бактериальным заболеваниям растений.. – Киев : Наукова думка, 1966. – 81с.
339732
   Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, 2-й. Куйбышев. 1985. : тезисы докладов. – Куйбышев : КАИ, 1985. – 180 с.
339733
   Всесоюзный симпозиум по магнитному резонансу (Пермь, 1979) : тезисы докладов. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1979. – 122 с.
339734
   Всесоюзный симпозиум по палеонтологии докембрия и раннего кембрия 25-30 октября 1965 : тезисы докладов. – Новосибирск, 1965. – 116с.
339735
   Всесоюзный слет студентов 19-20 октября 1971 года. – Москва, 1972. – 176с.
339736
  Гуськова Л.И. Всесоюзный староста / Л.И. Гуськова, А.П. Ковалев. – Москва, 1965. – 92с.
339737
  Успенский В.Д. Всесоюзный староста : Повести о Михаиле Калинине / В.Д. Успенский. – Изд. 2-е., испр. – Москва : Поитиздат, 1979. – 412с. – (Пламенные революционеры)
339738
   Всесоюзный съезд работников народного образования, [20 - 22 дек. 1988 г., Москва] : стеногр. отчет. – Москва : Высшая школа, 1990. – 414 с. – ISBN 5-06-002135-1
339739
   Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков, фармакологов.. – Москва, 1947. – 745с.
339740
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО). – 3-е изд. – Москва, 1974. – 40с.
339741
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1973. – 40с.
339742
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 40с.
339743
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1985. – 34с.
339744
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 4-е изд., доп. и испр. – М.-Л., 1941. – 136с.
339745
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., сокращ. – М.-Л., 1941. – 56с.
339746
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Москва, 1952. – 72с.
339747
  Шувалов Ф.П. Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР". / Ф.П. Шувалов. – Л., 1953. – 38с.
339748
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Челябинск, 1954. – 32с.
339749
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 36с.
339750
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Минск, 1959. – 56с.
339751
   Всесоюзный физкультурный комплекс "ГТО СССР".. – Москва, 1947. – 96с.
339752
  Харабуга Г.Д. Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО. / Г.Д. Харабуга. – Л., 1976. – 40с.
339753
   Всесоюзный центральный комитет нового алфавита - Н.Я. Марру : сб. статей. – Москва : Власть Советов, 1936. – 208 с. : 1 портр.
339754
  Полевой Н.М. Всесоюзный шахматный турнир колхозников 1950 г. / Н.М. Полевой. – М., 1951. – 136с.
339755
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1962. – 26с.
339756
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1970. – 12с.
339757
   Всестороннаяя физическая подготовка спортсмена.. – Москва, 1957. – 247с.
339758
  Струков Э.В. Всестороннее и гармоническое развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1963. – 238с.
339759
  Красин А.Н. Всестороннее и гармоническое развитие личности / А.Н. Красин. – М., 1981. – 63с.
339760
  Назаркин А.Г. Всестороннее и гармоническое развитие личности в период строительства коммунизма / А.Г. Назаркин. – М., 1967. – 32с.
339761
  Торяник Татьяна Ивановна Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Торяник Татьяна Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.175-214
339762
  Торяник Т.И. Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Торяник Т.И.; КГУ. – К., 1986. – 19л.
339763
  Моргунов И.Г. Всестороннее развитие личности / И.Г. Моргунов. – Рига, 1967. – 240с.
339764
  Лазоренко В Е. Всестороннее развитие личности / В Е. Лазоренко. – Киев, 1980. – 176с.
339765
  Тараткевич М.В. Всестороннее развитие личности в процессе становления коммунистического труда : Автореф... кандидата философ.наук: / Тараткевич М.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 23л.
339766
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие личности в условиях зрелого социализма. / К.Е. Тарасов, Ю.Е. Котунов. – Москва, 1984. – 192с.
339767
  Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 111с.
339768
  Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В. Ванслов. – Москва, 1966. – 119с.
339769
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и научно-техническое творчество рабочих / В.И. Молодых. – Свердловск, 1965. – 26с.
339770
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и социальное планирование при социализме / В.И. Молодых. – К., 1978. – 135с.
339771
  Якунин И.И. Всестороннее развитие личности и труд : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Якунин И.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1969. – 23л.
339772
  Пермяков Виктор Васильевич Всестороннее развитие личности как объект планирования. (Методол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пермяков Виктор Васильевич; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 23л.
339773
  Пальянов М.П. Всестороннее развитие личности школьника / М.П. Пальянов. – Томск, 1985. – 112с.
339774
   Всестороннее развитие личности.. – Тула, 1972. – 294с.
339775
  Зияев С.Д. Всестороннее развитие науки как фактор прогресса экономики ранее отсталых стран : Автореф... канд. философ.наук: / Зияев С.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
339776
  Чернышев Н.Т. Всестороннее развитие общественного хозяйства и рост общественного богатства колхозов.. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев Н.Т.; Ростов. н/Д гос. ун-т. Каф. полит. экономии. – Пятигорск, 1954. – 19л.
339777
  Захиров С.Ф. Всестороннее развитие товарищеского сотрудничества и сближение узбекского народа с братскими советскими народами в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Захиров С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
339778
  Король Н.С. Всестороннее развитие хозяйства колхозов как необходимое условие их организационного-хозяйственного укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Король Н.С. ; МП, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 21 с.
339779
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие человека - высшая цель коммунизма. / К.Е. Тарасов. – М., 1984. – 223с.
339780
  Гадагатль Асиет Аскеровна Всестороннее сближение и взаимообогащение национальных культур в условиях развитого социалистического общества. (на прим. народов Сев. Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гадагатль Асиет Аскеровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
339781
   Всестороннее совершенствование развитого социализма - стратегическая задача партии и народа.. – Москва, 1984. – 268с.
339782
  Колбановский В.Н. Всестороннее, гармоническое развитие личности : Научная конференция "Закономерности формирования и развития духовной жизни ком. общ-ва" (по материалам 4 тома коллект. труда "Социализм и коммунизм" / Колбановский В.Н. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30 с. – ПЕред загл авт. : Колбановский В.Н. , Подмарков В.Г. , Сохань Л.В.
339783
   Всесторонний анализ экосистемы Берингова моря. – Ленинград : Гидрометиздат, 1987. – 263 с.
339784
  Чухно А.А. Всесторонний рост // Правда Украины, 1977. – 27 мая
339785
  Багир-заде Э.А. оглы Всесторонность рассмотрения как принцип диалектической логики / Э.А. оглы Багир-заде ; АН АзССР, Ин-т философии и права. – Баку : Элм, 1985. – 160 с. – Библиогр.: с. 153-159 (121 назв.)
339786
  Соловьев А.Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного следствия / А.Д. Соловьев. – К., 1969. – 140с.
339787
  Николайчик Н.И. Всесторонность, полнота и обьективность предварительного расследования. / Н.И. Николайчик, Е.А. Матвейченко. – Минск, 1969. – 192с.
339788
   Всесторонняя оценка рисков вследствие аварии на ЧАЭС : проект №369. – Киев, 1998. – [ 182 ]с.
339789
  Куцев Г.Ф. Всестроннее развитие личности в условиях современной научно-технической революции / Г.Ф. Куцев. – Иркутск, 1975. – 79с.
339790
   Всеукраинская ЧК в период иностранной военной интервенции и гражданской войны.. – Харьков, 1964. – 69с.
339791
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – Харьков, 1971. – 251 с.
339792
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х, 1990. – 344с.
339793
   Всеукраинский день логиста: пятница живых дискуссий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 8-9 : фото
339794
  Гончаренко Владимир Дмитриевич Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гончаренко Владимир Дмитриевич; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1976. – 18с.
339795
  Румянцев В.А. Всеукраинский центральный исполнительный комитет (1917-1938). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Румянцев В.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 24л.
339796
  Шевченко Н.А. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и его деятельность в годы гражданской войны (март 1919 -- май 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шевченко Н. А.; ХГУ. – Х., 1972. – 30л.
339797
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Виноградская С.П.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 23с.
339798
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) / С.П. Виноградская, А.И. Рогожин. – Харьков : Вища школа, 1974. – 143с. – Список лит.: с.135-140
339799
   Всеукраинское совещание по вопросам сельско-хозяйственной статистики.. – Харьков, 1924. – 28с.
339800
   Всеукраинское совещание председателей губернских и окружных Исполнительных Комитетов 18-20 июля 1925 г.. – Харьков, 1925. – 128с.
339801
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
1. – 1993. – 157с.
339802
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
2. – 1993. – 333с.
339803
  Шумада М. Всеукраїнська Академія наук // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 249-252
339804
   Всеукраїнська Академія Наук на службі соціялістичного будівництва : Праці ювілейної сесії ВУАН, присвяч. 15-літтю Жовтневої революції. – Київ : Видавництво ВУАН, 1933. – 141 с.
339805
   Всеукраїнська акція "Первоцвіт" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 32 : фото
339806
  Літашова А. Всеукраїнська акція "Тиха вечірка "Good Silent Party"" у контексті інклюзивних бібліотечних тенденцій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 20-21. – ISSN 2518-7341


  У статті описаний досвід організації та проведення Всеукраїнської акції "Тиха вечірка "Good Silent Party"". Розглянуто глобальну ідею створення вечірки, умови її проведення. Окрему увагу приділено меті вечірки - інклюзивності. Стаття дає власне бачення ...
339807
  Сіньова Л.М. Всеукраїнська благодійна організація "Турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 163-172
339808
  Пашкова В. Всеукраїнська громадська організація "Українська бібліотечна асоція" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 10-13
339809
   Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" святкує своє 20-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
339810
   Всеукраїнська екологічна ліга контролює екологічну ситуацію на річках Хомора та Случ // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 31 : фото
339811
   Всеукраїнська Екологічна ліга презентує у Верховній Раді України проекти законів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 2 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
339812
   Всеукраїнська екологічна ліга пропонує зміни до Закону про ОВД // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 30-31 : рис.
339813
   Всеукраїнська екологічна ліга: 20 років на захисті довкілля 2017 // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 2-4 : фото
339814
  Толстоухов А.В. Всеукраїнська екологічна ліга: десять років на захисті довкілля // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – С. 2-7. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
339815
  Бурковський Олексій Всеукраїнська екологічна ліга: шлях до створення об"єктів ПЗФ на Донеччині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
339816
   Всеукраїнська експертна мережа : фабрика думок. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
339817
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 229с. – Бібліогр.: л. 189-228
339818
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
339819
   Всеукраїнська заочна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
339820
   Всеукраїнська інформаційна кампанія Рух "Зелені бібліотеки" в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 93-96. – ISSN 1029-7200
339821
   Всеукраїнська конференція "Свобода і соборність як чинники національної ідеї України" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  22 березня 2012 р. у КНУТШ відбулося відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції "Свобода і соборність як чинник національної ідеї України". Участь у заході взяли Р. Богатирьова, Д. Табачник, Л. Кравчук. Конференцію відкрив ректор ...
339822
   Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу" : м. Житомир, 22-23 жовт. 2014 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В.М. Жук та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-418-1
339823
   Всеукраїнська конференція в справі складання генерального плану електрифікації : (в постановах і резолюціях) 2-5 липня 1931р. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 52 с.
339824
  Тригуб В.І. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва / В.І. Тригуб, Я.М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 2 (35). – С.147-151. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
339825
  Литвиненко А. Всеукраїнська конференція з проблем судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
339826
   Всеукраїнська конференція про Юрія Клена у Вінниці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С.121-122. – ISSN 0236-1477


  14-15 квітня 2011 року в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція із серії "Літературні контексти XX століття" на тему: "Творчість ...
339827
  Гриценко П. Всеукраїнська мовна мобілізація // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 1-2, 6


  У стінах Національної спілки письменників України 21 лютого відбувся ІІІ етап Всеукраїнського форуму "На захист української мови і державності", який відкрив і вів його голова ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, нар. депутат ВР п"яти скликань Павло ...
339828
   Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячена Дню космонавтики, 19-21 трав. 1999 р. : [тези доповідей] / Людина і космос. Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОУ ; Дніпропетр. держ. ун-т [та ін.] ; [відповід. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 1999. – 236 с.
339829
  Шармар О. Всеукраїнська надзвичайна комісія: утворення, правові засади діяльності та відносини з НКВС (1918-1922 рр.) // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 20-21.
339830
  Маньковська Р. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 217-220. – ISSN 2222-5250
339831
   Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7399-17-8
339832
  Горяной П. Всеукраїнська нарада завідувачів психолого-педагогічних кафедр вищих навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16 : фото
339833
   Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес" // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.31-32. – ISSN 1682-2366
339834
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-20. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
339835
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-24. – ISSN 1608-0599


  Одеська філія.
339836
   Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 1926-1929. – Харків : Пролетарий, 1929. – 42 с.
339837
  Драч О.О. Всеукраїнська наукова конференція "VI Гуржіївські історичні читання" ( з нагоди 100-річчя з дня народження Івана Олександровича Гуржія) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
339838
  Сердюк І. Всеукраїнська наукова конференція "X Костомарівські читання" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 332-334. – ISSN 2222-5250
339839
  Литвин М.Р. Всеукраїнська наукова конференція "Волинська трагедія: через історію до порозуміння" / М.Р. Литвин, Л.І. Хахула // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 219-222. – ISSN 0130-5247


  Доцент кафедри новітньої історії України КНУ імені Тараса Шевчека д-р іст. наук І. Патриляк проаналізував співпрацю польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією, назвавши її одним із важливих факторів нагнітання напруженості в ...
339840
  Грещук Валентина Василівна Всеукраїнська наукова конференція "Гуцульський діалект у писемних пам"ятках та художній літературі" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 127-130. – ISSN 1682-3540
339841
   Всеукраїнська наукова конференція "Історія панцерних потягів та залізничні війська України: історичний поступ" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 156-158. – ISSN 1560-4926
339842
  Ковалевська О.О. Всеукраїнська наукова конференція "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 219-221. – ISSN 0130-5247
339843
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика" = Всеукраинская научная конференция "Математическое моделирование и математическая физика" : 4-6 жовт. 2018 р., м. Кременчук : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Кременчук : [б. в.], 2018. – 85, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
339844
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип. О.В. Троцко]. – Кременчук : [б. в.], 2016. – 92, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2224-5979
339845
  Вижва С.А. Всеукраїнська наукова конференція "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, І.В. Цюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-126. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати та загальна інформація про Всеукраїнську наукову конференцію "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", що відбулася 21-24 вересня 2006 р. в м. Києві на базі геологічного факультету Київського ...
339846
  Тронько Т.В. Всеукраїнська наукова конференція "Постать Симона Петлюри в історії та національній пам"яті" // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 129-130. – ISSN 2075-1451
339847
   Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  У Каневі відбулася виїзна конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, яку провів Центр українознавства філософського факультету за підтримкою адміністрації університету. Учасників конференції привітав ректор університету Л. ...
339848
  Лущій С. Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 125. – ISSN 0236-1477


  12 березня 2013 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася щорічна конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання". Пленарне засідання розпочав директор Інституту філології КНУ ...
339849
  Боровик М.А. Всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні: сучасність та перспективи" / М.А. Боровик, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  21 травня 2012 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі новітьньої історії України істричного факультету відбулася всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні".
339850
  Бойко Т. Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі" / Т. Бойко, О. Хоменко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 189-191


  20 травня 2015 року за ініціативи вчених Науково-дослідного інституту українознавства в Шевченківському національному заповіднику у місті Канів відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі", ...
339851
  Драч О.О. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Перша світова війна й Україна (До 100-річчя початку Великої війни)" / О.О. Драч, Л.І. Синявська, В.В. Шевченко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
339852
   Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Бердичівщина в історії України" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 44-45 : фото
339853
   Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 46-48 : фото
339854
   Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : Тези доповідей.Україна, Київ 24-25 травня 2000 р. – Київ : Київський університет, 2000. – 512 с.
339855
   Всеукраїнська науково-практична конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  В університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України". Відкрив конференцію ректор Леонід Губерський. У її роботі взяли участь: віце-прем"єр міністр Раїса Богатирьова, міністр ...
339856
  Максимчук В. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" в Острозькій академії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 135-140. – ISSN 1682-3540
339857
  Христова Н.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 230-235. – ISSN 0320-9466
339858
  Коваленко Т.О. Всеукраїнська науково-практична конференція "Від правової охорони природи української РСР до екологічного права України" / Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 28-61. – ISSN 2413-7189


  26 травня 2017 р. на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: "Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України", присвячену пам"яті доктора юридичних ...
339859
  Мацуй В.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Геологічна наука ХХІ століття" / В.М. Мацуй, І.А. Татолі // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-115. – ISSN 0367-4290
339860
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 176, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-925-9
339861
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 402. – ISSN 2219-5521


  14–15 травня 2015 р. в м. Вінниця, на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду, відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства". У роботі конференції ...
339862
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями" : (м. Київ, 11 вересня 2015 р.) / НДІ публіч. права [та ін.] ; [редкол.: В.В. Галунько та ін.]. – Київ : МП Леся, 2015. – 136 с. – Назва обкл. : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями (м. Київ, 11 вересня 2015 р.). – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-34-2
339863
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
1. – 1993. – 137с.
339864
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
2. – 1993. – 261с.
339865
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України" / П.І. Рогова, Хемчян, , , В.П. Здановська // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1


  Рассматриваются основные вопросы, вынесенные на конференцию, в частности, вопросы оптимизации научно-информационного обеспечения педагогической науки, образования и практики, создания национального отраслевого сегмента информационных ресурсов по ...
339866
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тендеції розвитку архітектури і містобудування" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 534. – ISSN 2077-3455
339867
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Тлумач: історія та сучасність" : матеріали [Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 24 жовт. 2013 р.)] / Тлумац. райдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.З. Королько та ін. ; упоряд. А.А. Білас]. – Тлумач : Злагода, 2014. – 247, [1] с. : іл. – Загол. обкл. : Тлумач: історія та сучасність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-381-3
339868
  Галів М.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина XX ст.): краєзнавчі контексти" / М.Д. Галів, В.І. Ільницький // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася 24 квітня 2015 р. на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. У пленарному засіданні взяв участь відомий дослідник, д-р іст. наук, професор ...
339869
  Чухліб Т. Всеукраїнська науково-практична конференція "Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 220-223. – ISSN 0130-5247


  Захід, в якому взяли участь дослідники, церковні, державні та громадські діячі, працівники освіти, музеєзнавці, пам"яткоохоронці відбувся 8 липня 2019 р. в Києві. Організаторами стали Інститут історії України НАН України, Православна церква України, ...
339870
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України" : 16-18 травня 2008 р. / МОНУ ; Мін-во освіти і науки АР Крим ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва ; каф-ра "Фінанси і кредит" ; [ ред. Корнейчук І.В. ]. – Сімферополь ; Коктебель : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 111с. – ISBN 966-7711-48-X
339871
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. інновац. технологій з педагогіки, психології та соц. роботи ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-434-530-6
339872
   Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) "Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди" // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 165-168. – ISSN 1993-0917
339873
   Всеукраїнська науково-практична конференція з екологічних проблем сталого розвитку України : Збірка матеріалів, м. Одеса, 6-7 жовтня 2005 року. – Київ, 2006. – 231с.
339874
  Полешко А. Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем захисту права власності (нотатки з конференції) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 337-339. – ISSN 0132-1331
339875
  Дмитришин Р. Всеукраїнська науково-практична конференція нафтогазового комплексу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-14 : фото
339876
  Яворська Л. Всеукраїнська науково-практична концеренція "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 109-111
339877
  Кудінов Ю.М. Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Пакти і конституції" Української козацької держави 1710 р.:витоки, інтерпретація, епоха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 207-209. – ISSN 0130-5247
339878
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: І.М. Берешко, О.В. Бєлогуб, С.В. Сінченко]. – 2018. – 203, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
339879
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: .С. Яшина, В.В. Абрамова]. – 2018. – 264, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
339880
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Л.О. Волобуєва, Т.А. Клименко, О.М. Калініна]. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
339881
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: Н.В. Аліева, І.М. Берешко, В.Ф. Сорокін та ін.]. – 2017. – 278, [25] с. : іл., табл. – Ст. рос., окремі укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
339882
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: Н.В. Аліева, В.С. Добряк, В.В. Абрамова]. – 2017. – 292, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
339883
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Н.В. Аліева, Л.О. Волобуєва]. – 2017. – 405, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
339884
  Касьян О Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.26-27. – ISSN 1726-3077


  Діяльність організації
339885
   Всеукраїнська олімпіада географів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  На базі географічного фак-ту, який є лідером в галузі географічної освіти в Україні з підготовки фахівців із 4 напрямків, пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з географії. Очолив журі проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров. Перше ...
339886
  Костюк О. Всеукраїнська олімпіада з навчальної дисципліни "Геологія" - важливий засіб вирішення проблеми організації роботи з обдарованою молоддю на геологічному факультеті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 60-65. – (Серія геологічна ; вип. 34). – ISSN 2078-6425
339887
  Рожко О. Всеукраїнська олімпіада з фінансів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  На базі економічного факультету було проведено 2-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2008-2009 навчального року зі спеціальності "Фінанси".
339888
  Стародуб А. Всеукраїнська православна церковна рада: персональний склад та обставини припинення участі в роботі Всеукраїнського Собору 1918 року // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 517-530. – ISBN 966-7379-70-1
339889
  Ткачук О. Всеукраїнська православна церковна рада: створення та діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що створення Всеукраїнської православної церковної ради ініціювали прибічники Автокефальної української церкви. It is proved, that followers of the Ukrainian Autocephalous Church initiated the creation of All-Ukrainian Orthodox Church Council.
339890
  Колодний А. Всеукраїнська Рада релігійних об"єднань в її покликанні і перших кроках діяльності / А. Колодний, О. Саган // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 308-313. – ISBN 978-966-02-8853-9
339891
  Владиченко Л.Д. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій - понад двадцять років діяльності: здобутки та перспективи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – C. 5-10. – ISSN 2521-6570
339892
  Костюченко А. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та ії вплив на міжконфесійні відносини в Українській державі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 111-112
339893
   Всеукраїнська спілка краєзнавців від "А" до "Я" : Довідник. – Київ, 2001. – 91с. – ISBN 966-02-2236-Х
339894
  Лущій С. Всеукраїнська студентська олімпіада // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – 119-120. – ISSN 0236-1477


  23-26 квітня 2012 р. в Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя проходив другий етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Українська мова та література". Серед переможців третє місце посіла студентка Київського ...
339895
  Момотюк Л.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика" 2016 p.: учасники та результати / Л.Є. Момотюк, С.С. Герасименко, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 88-89


  Перше місце на Всеукраїнській студенській олімпіаді з дисципліни "Статистика" 2016 року зайняла студентка економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка М. Контдатюк (80 балів).
339896
  Момотюк Л.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": історія, результати й перспективи / Л.Є. Момотюк, С.С. Герасименко, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
339897
   Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": статистичний аспект / В.І. Карпов, Н.О. Парфенцева, Я.Я. Карчев, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
339898
  Тринчук В. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Страхування" вийшла на міжнародний рівень / В. Тринчук, Т. Ротова // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-53 : табл. – ISSN 1810-7923
339899
  Яковенко М. Всеукраїнська студентська олімпіада з філософії та релігієзнавства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-117. – ISSN 1682-2366


  Найбільшу кількість балів та перспективу отримати призові місця продемонстрували студенти знаних шкіл філософської підготовки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та інш. Призове місце отримав ...
339900
   Всеукраїнська студентська Олімпіада. 2007/2008 навчальний рік. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 2007/2008 навчальний рік. – Київ : Знання, 2007. – 95с. – ISBN 978-966-346-426-8
339901
   Всеукраїнська студентська рада при МОН України. Затверджено Положення [Завдання ради] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – С. 2


  "... Згідно з Положенням, Всеукраїнська студентська рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом МОН та утворена з метою формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих ...
339902
  Левківський Б.К. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні / Б.К. Левківський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 157-163. – ISSN 1818-5797
339903
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Миколаєві / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська, О.І. Слюсар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 6-13 : фото, табл.
339904
  Олійник Я.Б. Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Ужгороді / Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 2-5 : фото
339905
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з основ правознавства: підсумки, запитання, відповіді // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35
339906
  Дармороз Т. Всеукраїнське агрономічне товариство (1920–1925): історіографія питання та джерельна база дослідження // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 123-129
339907
   Всеукраїнське товариство політичних в"язнів і репресованих: історія створення та діяльність. – Київ : Український центр духовної культури, 2007. – 680с., 16л. іл. – ISBN 966-628-098-1
339908
  Іванисько С.І. Всеукраїнський археологічний комітет в історії дослідження Софійського собору в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Всеукраїнського археологічного комітету та окремих його підрозділів в галузі збереження, охорони, реставрації та наукового дослідження Софійського собору в Києві. Proposed paper devoted to All-Ukrainian Archaeological committee ...
339909
  Принь О.В. Всеукраїнський археологічний конгрес в Одесі 1925 року: нереалізований науковий проект // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 16-20. – ISSN 2078-0133


  На Всеукраїнський археологічний комітет при ВУАН було покладено організаційний супровід і наукове забезпечення проведення конференції. Київський підготовчий комітет конференції очолив проф. В.Ю. Данилевич. До складу членів комітету ввійшли О.П. ...
339910
  Литвин В. Всеукраїнський барометр, який найточніше відзеркалює усі народні устремління, надії, болі й тривоги: Виступ Голови Верховної Ради України під час закриття п"ятої сесії Верховної Ради України // Голос України, 2004. – 3 липня
339911
  Вернік Ю.В. Всеукраїнський бібліотечний "Біографічний рейтинг": динаміка змін інформаційного ресурсу // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 309-320. – ISSN 2520-2855
339912
  Воскобойнікова-Гузєва Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 30-31. – ISSN 1029-7200
339913
  Дояр Л. Всеукраїнський двотижневик "Глобус" як джерело вивчення УСРР доби непу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – C. 32-36. – ISSN 2076-9326


  Розвідку присвячено одному з найцікавіших періодів в історії радянської України - добі нової економічної політики (неп). Цей період став контроверсійним до політики "воєнного комунізму", запровадженої після приходу більшовиків до влади. Стаття ...
339914
  Пашкова В. Всеукраїнський день бібліотек - свято усіх громадян, усього українського суспільства // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-6
339915
  Курінний П.П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник "Всеукраїнський музейний городок". / П.П. Курінний. – К., 1927. – 6с.
339916
   Всеукраїнський збірник. – Ваймар. – (Видання Українського суходолового інституту ; Ч.2)
Кн.1. – 1945. – 20,3с. – На правах рукопису
339917
   Всеукраїнський збірник. – Київ. – (Видання українського суходолового інституту ; Ч.13)
Кн.2. – 1946. – 40с. – На правах рукопису
339918
  Петринка Л.В. Всеукраїнський інтернет-конкурс "Учитель року" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 31-32 : фото
339919
  Павлик П.В. Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників "Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері" / П.В. Павлик, Л.Л. Ткач, О.П. Дендебера // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 172-175. – ISSN 2221-1055
339920
  Іваневич Л. Всеукраїнський конкурс-фестиваль авторської пісні "Моя Батьківщина. Пам"яті Олександра Авагяна" // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 138-139
339921
   Всеукраїнський конкурс "Бібліотека року 2016" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 35-36
339922
  Сошинська В. Всеукраїнський конкурс "Бібліотека року" як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі / В. Сошинська, Т. Дмитренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 45-52. – ISSN 2076-9326
339923
  Мельникова Лариса Всеукраїнський конкурс "Вчитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література": обласний (міський) етап. Свято творчих педагогів / Мельникова Лариса, Морозов Юрій, Зіневич Лідія // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5
339924
  Денисюк С.П. Всеукраїнський конкурс "Лідер Паливно-енергетичного комплексу - 2006" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-6 : фото, табл.
339925
  Овчарук О.В. Всеукраїнський конкурс "Молодь тестує якість" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 58-59
339926
  Бєскова Наталія Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2006" / Бєскова Наталія, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-7 : Іл., фото
339927
  Бєскова Наталія Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2010" : туніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Олійник Ярослав, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-8 : Фото
339928
  Паламарчук Л.Б. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2014" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 30-36 : фото, табл.
339929
  Назаренко Т.Г. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2019" (Репортаж з місця подій) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 41-49 : табл., фото
339930
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
339931
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
339932
   Всеукраїнський конкурс із міжнародного гуманітарного права // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) поширює знання про міжнародне гуманітарне право не тільки серед тих, хто безпосередньо перебуває на лінії фронту, а й серед цивільного населення, зокрема, – студентів ІМВ КНУ. У Всеукраїнському конкурсі з ...
339933
  Капустіна Н. Всеукраїнський конкурс імені Л.Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт: популяризація наукових здобутків і креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341
339934
   Всеукраїнський конкурс на найкращу комосвітню установу та на найкращого комосвітного робітника в справі мобілізації коштів.. – Харків, 1932. – 13с.
339935
  Червінська Т. Всеукраїнський конкурс соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Факультет соціології університету провів Всеукр. конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки". До складу журі ввійшли фахівці з передових соціологічних центрів України. Із 70 робіт було відібрано 18 найцікавіших студентських ...
339936
  Сацький П. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна - туристичний край" / П. Сацький, О. Гончаров // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 133-134. – ISSN 2222-5250


  23 травня 2014 року в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Василя Гетьмана" відбулося урочисте підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Мальовнича Україна - туристичний край". Директор Інституту ...
339937
   Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія" : збірник тез доп. підсумкової наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; [над зб. працював Д.В. Бондар]. – Дніпро : [б. в.], 2019. – 80, [2] с. : іл., табл. – Імен. вказівник: с. 79-80. - Загол. обкл.: Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7478-23-1
339938
   Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія" : збірник тез конкурсних робіт / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; [над зб. працював Д.В. Бондар]. – Дніпро : [б. в], 2020. – 69, [1] с. : іл., табл. – Імен. вказівник: с. 67-68. - Загол. обкл.: Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7478-58-3
339939
  Соболевська М. Всеукраїнський конкурс студентських робіт у соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  На факультету соціології Київського університету було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт в галухі "соціологічні науки". Серед переможців Анастасія Мазурок, що представляла на конкурсі КНУ імені Тараса Шевченка
339940
   Всеукраїнський круглий стіл "Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 169-171. – ISSN 0374-3896


  Згадуються учені: В.Г. Дроботько, А.І. Кіпріянов, І.Т. Трофімов, Л.Н. Яснопольский та ін.
339941
  Вільчинський Ю. Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам"яті Івана Бойченка - 2017. Людина. Історія. Господарство", 27 жовтня 2017 р. // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 165-174. – ISSN 2227-1503
339942
  Іскорко-Гнатенко Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 64. – ISBN 978-617-7442-69-0
339943
   Всеукраїнський науково-дослідний інститут економіки, техніки та раціоналізації торгівлі.. – Київ, 1930. – 86с.
339944
   Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні проблеми сучасної правової освіти в Україні" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46
339945
  Євтушенко Раїса Іванівна Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми та перспективи впровадження курсу "Розмаїття релігій та культур світу" в практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів України. Луцьк. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-6


  Одним з головних завдань сучасної системи освіти є формування толерантності як основи діалогічної свідомості - відкритості до плюралізму культур світу; здатності до сприйняття представника іншокультурної традиції не як "чужого" ( "ворога"), а як ...
339946
  Шкапоїд В. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні тенденції та перспективи навчання учнів правилам дорожнього руху в загальноосвітніх навчальних закладах України" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-5
339947
  Левитський І. Всеукраїнський науково-просвітницький, історико-краєзнавчий проект "Місця пам"яті початку артільно-кооперативного руху України" // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 268-272. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Микола Васильович Левитський – громадський, державний діяч, близький до ідей ліберально-народної думки в Україні. Організатор, ідеолог і практик артільного й кооперативного руху, публіцист, автор понад 300 національно-патріотичних віршів, більше 150 ...
339948
  Капелюшний В.П. Всеукраїнський національний конгрес // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 214. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
339949
  Капелюшний В.П. Всеукраїнський національний конгрес (1917 р.): аспекти історії та історіографії // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 269-275. – ISBN 966-628-014-0
339950
  Ульяновський В.І. Всеукраїнський Православний Церковний Собор // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 215-216. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
339951
  Ульяновський В. Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р. : два церковно-політичні контексти // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 181-187
339952
  Зищук Наталія Всеукраїнський практичний семінар на Рівненщині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 8-9 : фото
339953
  Салімонович Л. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за новими правилами // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 2


  "19-й Всеукраїнський диктант єдності на Українському радіо проведуть за новими правилами і новим правописом. До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок ...
339954
  Волковецький С. Всеукраїнський референдум - ключова подія в новітній історії України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 2


  До 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму.
339955
  Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0132-1331
339956
   Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – 175, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97775-7-7
339957
   Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 145, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7700-38-7
339958
   Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики : до 85-річчя професора А.В. Свідзинського : [Луцьк, 27 лют.- 1 берез. 2014] : матеріали / [вид. ком.: П.П. Трохимчук та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 140, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. - Загол. обкл.: Матеріали Всеукр. семінару з теоретичної та татематичної фізики : до 85-річчя Анатолія Вадимовича Свідзинського, Луцьк, 27 лют. - 1 берез. 2014. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2750-02-5
339959
  Задорожний Микола Всеукраїнський семінар на Миколаївщині : Василь Іванович Демкович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-51
339960
  Любовець Олена Миколаївна Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена історії формування та діяльності Всеукраїнського союзу земельних власників. На підставі значної кількості документальних джерел розглянуто роль партії в державному перевороті 29 квітня 1918 р., проаналізовано основні положення ...
339961
  Меленевський А.Ф. Всеукраїнський староста / А.Ф. Меленевський, Г.М. Курій. – К, 1977. – 263с.
339962
  Кононов О. Всеукраїнський студентський конкурс PR-проектів "Золотий компас" як метод формування професійних компетенцій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 109-118. – ISSN 1682-2366
339963
   Всеукраїнський студентський онлайн-форум "Державний службовець закордоном: знімаємо маски" : присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні : [зб. тез : м. Житомир, 6 черв. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін. ; редкол.: І.О. Драган та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-504-1
339964
   Всеукраїнський теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал "Психологія і суспільство" Тернопільського національного економічного університету // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 81
339965
  Белан В.Ю. Всеукраїнський урок екологічних знань: ініціатива громадських організацій / В.Ю. Белан, О.В. Пащенко, О.Р. Алієва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 35-36 : фото
339966
  Олійник Я.Б. Всеукраїнський учнівський турнір юних географів у Кіровограді / Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 19-21 : фото
339967
   Всеукраїнський фестиваль інновацій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (158). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  7 вересня у приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка стартував кількаденний Всеукраїнський фестиваль інновацій. В урочистому відкритті заходу взяли участь заступник міністра освіти і ...
339968
   Всеукраїнський фестиваль науки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  ВІдбувся Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю НАН України. Серед організаторів був КНУТШ.
339969
   Всеукраїнський фестиваль, спрямований на ушанування героїв українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, Олевська республіка : 110 років засновнику УПА "Поліська Січ" Тарасу Бульбі-Боровцю / М-во молоді та спорту України, Олевська міськрада, Упр. нац.-патріот. виховання, молоді та спорту Житомир. облдержадмін. – [Київ : б. в.], 2018. – 26, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 26-27
339970
   Всеукраїнський форум "Освіта для збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 8-9 : фото
339971
   Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука" // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 3). – С. 1, 2


  З 31 травня по 2 червня тривав Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука". Учасники форуму обговорювали питання, якими мають бути освіта та наука майбутнього та як на них впливають нові технології.
339972
   Всеукраїнський форум учених-правознавців і практиків "Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 1026-9932


  Учасники форуму: С. Кубів, В. Тацій, О. Святоцький, О. Петришин, О. Мініч, Б. Львов, Р.Стефанчук, О. Орлюк, Б. Падучак, О. Дорошенко, О. Харитонова, Є. Харионов, З. Ромовська, О. Яворська, Ю. Капіца, Е Сімсон, І. Венедіктова, О. Бутнік-Сіверський, О. ...
339973
   Всеукраїнський форум учених-правознавців та суддів "Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права - пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів в Україні" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 10-13. – ISSN 1026-9932


  Фото учасників форуму: В. Тацій, Ю. Шемшученко, Н. Кузнєцова, О. Святоцький, Я. Романюк, В. Маляренко, А. Селіванов, Д. Притика, О. Ющик, В. Кононенко, В. Гуменюк, Б. Гулько, Б. Львов, О. Нечитайло, В. Городовенко, Р. Ханова, В. Кравчук, Є. Євграфова, ...
339974
   Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян.. – Харків, 1957. – 200с.
339975
   Всеукраїнські Гончарівські читання : (доповіді та повідомлення) : матеріали Всеукр. читань. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8271-81-5
339976
  Хожило І. Всеукраїнські громадські організації: діяльність у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 171-177.
339977
  Капелющний В.П. Всеукраїнські з"їзди Рад робітничих, селянських і червоно-армійських депутатів // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 217-218. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
339978
   Всеукраїнські збори працівників культури (23 березня 2000 р., м. Київ). – Київ, 2000. – 72с.
339979
  Рабець К.В. Всеукраїнські математичні турніри: методичні та практичні аспекти : (з досвіду підготовки та проведення на Волині) : навчальний посібник / Рабець К.В., Курченко О.О., Калугіна І.М. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 144 с. – (Бібліотека Малої академії наук). – ISBN 978-611-517-018-0
339980
  Збожна Ольга Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади": віхи, програми, мрії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 14-15 : Фото
339981
  Пасемко Іван Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам"яті Анатолія Погрібного // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-28
339982
   Всеукраїнські олімпіади з інформатики. – Херсон : Айлант, 2005. – 234 с. – ISBN 966-630-041-4
339983
  Бевз Т. Всеукраїнські референдуми: ініціатива і реалії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 237-253
339984
  Кротюк О. Всеукраїнські студії художнього перекладу "Драгоман" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
339985
  Падох О. Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні заходи, в яких брали участь студенти юридичного факультету / О. Падох, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 183-214. – ISBN 978-617-7069-05-7
339986
  Задорожний Микола Всеукраїнські турнірні змагання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-37 : Табл.,фото
339987
  Глазунова Л. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників / Людмила Глазунова, Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 64-69. – ISSN 1811-377X


  Інформаційний звіт про Першу та Другу Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста, що проходили у Харківській (21-24 жовтня 2013 р.; 7-10 квітня 2014 р.)
339988
  Капітон Володимир Всеукраїнські щорічні філософсько-богословські читання "Православ"я у світовій культурі" / Капітон Володимир, Федюк, // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – Вікторія
339989
   Всеукраїнській дитячій спілці "Екологічна варта" -20 років! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
339990
   Всеураїнський конкурс наукових студентських робіт / Прес-служба МОНМС України Інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С.3. – ISSN 1682-2366


  На базі економіческого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 - 21 березня відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і ...
339991
  Красильщиков В.И. Всех видеть счастливыми... / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 141с.
339992
  Левитин М.Е. Всех касается / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1959. – 86с.
339993
  Тамарин С. Всех наук врачебный доктор. Жизнь и подвижницкая деятельность Сильвестра Дрималика являла собой пример бескорыстного служения народу // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 3
339994
   Всех помню... : рассказы и очерки. – Москва, 1976. – 80 с.
339995
   Всех родов оружия солдаты : Рассазывают советские военачальники. – Москва, 1976. – 199 с.
339996
   Всехсвятський Сергій Костянович (1905-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 93. – ISBN 978-966-933-054-3
339997
   Всехсвятський Сергій Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 315-316. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
339998
   Всехсвятський Сергій Костянтинович (1905-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 84. – ISBN 978-966-439-754-1
339999
  Горсов Д. Всичко на света / Д. Горсов. – Варна, 1975. – 44с.
340000
  Гончаренко К. Всі великі життєві події творяться в останню мить! // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 131-137. – ISBN 978-617-7638-00-0
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,