Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
339001
  Гнатюк М.М. "Гоголівські пейзажі" Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 42-48
339002
  Барабаш Ю. "Гоголь" як інтертекст у простороні українського модернізму 20-х років (троє з кола "Розстріляного відродження") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
339003
  Конопницкая М. "Год 1835". / М. Конопницкая. – 32с.
339004
  Ликарчук И. "Год назад в одной из областей провели эксперимент: школьным учителям дали тесты, к которым они теоретически должны готовить своих учеников. Полностью с заданиями справились лишь пять процентов педагогов" / записала интервью Е. Копанева // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 23 октября (№ 192). – С. 1. 5


  В Україні вступили в дію кардинальні зміни в системі освіти. Про особливості проведення вступної кампанії наступного року "Фактам" розповідає директор Українського центру оцінювання якості освіти. В Украине вступили в действие кардинальные изменения ...
339005
  Суслов В.В. "Год птиц" в школе. / В.В. Суслов. – М, 1958. – 48с.
339006
  Словська "Година запитань до Уряду" як форма реалізації контрольної функції парламенту України / Словська, Є // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
339007
  Щедріна О. "Година землі -2012" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про міжнародну кампанію по об"єднанню дій в боротьбі за зміну клімату. До університетського колективу звернулася дирекція ННЦ "Інститут біології", кафедра екології та охорони навколишнього середовища, студентський парламент із закликом ...
339008
  Ветухов А.В. "Година" : Этимологическая заметка / А.В. Ветухов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1915. – 8 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора. 1918
339009
  Левкович Н. "Годованець" в народній демонологічній традиції бойків // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 84-94
339010
  Сулейманов А.А. "Годы странствования Вильгельма Мейстера" Гете и немецкий роман первой трети 19 века : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Сулейманов А.А.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
339011
  Кирюшкин В.В. Говорящий ключ / В.В. Кирюшкин. – Благовещенск, 1953. – 256с.
339012
  Кирюшкин В.В. Говорящий ключ / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1954. – 360с.
339013
  Даррелл Д. Говорящий сверток. / Д. Даррелл. – Л, 1981. – 142с.
339014
  Даррелл Д. Говорящий сверток. / Д. Даррелл. – Л, 1990. – 186с.
339015
  Джибладзе И.П. Говрод Батуми и Батумский район (Экон.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Джибладзе И. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1961. – 22л.
339016
  Бубер М. Гог і Магог = Gog and Magog : роман / Мартін Бубер ; [пер. з англ. Я. Куценко ; Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА ; Ін-т юдаїки]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-378-076-4
339017
  Даниельссон Бенгт Гоген в Полинезии / Даниельссон Бенгт. – М, 1969. – 279с.
339018
  Даниельссон Бенгт Гоген в Полинезии / Даниельссон Бенгт. – 2-е. – М, 1973. – 279с.
339019
  Перцев В.Н. Гогенцолерны : Личные характеристики и обзоры политической деятельности / В. Перцев. – Москва : Задруга, 1918. – 227 с.
339020
  Красножон К. Гоголеве зло в інтерпретації Драча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 340-342


  Про фільм "Пропала грамота" (режисери Б.В. Івченко, І.Миколайчук, 1972).
339021
  Басария И.А. Гоголевская "Шинель" в версии современного кукольного театра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 12-15
339022
   Гоголевские дни / О-во любителей рос. словесности. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 569-592. – Отд. оттиск: Исторический вестник, 1909, т. 66, № 5, с. 569-592
339023
   Гоголевские дни в Москве. – М. – 339с.
339024
   Гоголевские дни в Москве 1809-1909 / О-во любителей рос. словесности. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1910. – [1], 336 с., 2 л. ил.
339025
  Смирнова-Чекина Гоголевские места в Подмосковье / Смирнова-Чекина. – М. : Московский рабочий, 1960. – 64с.
339026
  Мельник Т.Н. Гоголевские мотиві в творчестве Василия Шукшина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 12-14
339027
  Мельник Т.Н. Гоголевские мотивы в творчестве В. Шукшина // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
339028
  Ячник Л.Н. Гоголевские мотивы и образы в творчестве Александра Кушнера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 303-308
339029
  Корзов Ю.И. Гоголевские спектакли на киевских и московских сценах в сезоне 2008-2009 гг. Режиссерские концепции и зрительские рецепции // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 122-133
339030
  Александрова Л.П. Гоголевские традиции в советском историческом романе : к 150-летию со дня рождения Н.В. Гоголя / Л.П. Александрова. – [Б. г.] : [б. и.], 1959. – С. 142-148. – Отд. оттиск из журн. "Советская Украина", 1959 г., № 4
339031
  Гороховская Л.Е. Гоголевские традиции в творчестве Л. Улицкой // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 48-52


  В современном литературоведении значительно возрос интерес к изучению интертекстуальных связей в произведениях Л. Улицкой. Многие исследователи неолднократно отмечали влияние на е творчество традиций оусской классической литерату, в кастности прозы А. ...
339032
  Заболотский П.А. Гоголевские юбилейные празднества (1809-1909) в Нежине / П.А. Заболотский. – Нежин : Типо-лит. В.К. Меленевского, 1909. – 17 с. – Отд. отиск: Сборник историко-филологического общества при Институте кн. Безбородко в Нежине, т. 7
339033
   Гоголевскиий сборник. 1852-1902 / Изд. сост. при Ист.-филол. ин-те кн. Безбородко Гоголев. комис., под ред. проф. М. Сперанского. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1902. – 445 с., 8 л. ил.


  Сборник посвящён русскому писателю - Николаю Васильевичу Гоголю (1809-1852), издан по случаю 50-летия со дня его смерти, включает труды Историко-Филологического Института, а также материалы о жизни писателя во время его пребывания в Нежине: коллекции ...
339034
  Шабуров Ю.Н. Гоголевский бульвар, 14 / Ю.Н. Шабуров. – М., 1989. – 78с.
339035
   Гоголевский вечер в школе. – М, 1975. – 158с.
339036
  Хинкиладзе Е.В. Гоголевский интертекст в книге С.Р. Минцлова "За мертвыми душами" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 192-201. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Метою статті є аналіз гоголівського інтертексту у повісті С.Р. Мінцлова «За мертвыми душами» (1921). Матеріалом для статті є повість цього письм., а також твори М.В. Гоголя, з якими здійснено порівняння. В результаті аналізу отримані висновки щодо ...
339037
  Бедзир Н. Гоголевский интертекст в русской постмодернистской прозе // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-19. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
339038
  Бедзир Н. Гоголевский интертекст украинского постмодернизма // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 131-134


  У статті проаналізовано вплив творчості М. Гоголя на деякі твори української постмодерністської прози у зіставленні з модерністською. Українські постмодерністи переглядають "міф України": мотиви слави, патріотизму, козаччини, етнографізму
339039
  Мережинская Ю А. Гоголевский миф в русской постмодернистской прозе // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 353-362. – ISBN 966-8906-05-5
339040
  Заболотский П.А. Гоголевский музей при Историко-филологическом институте кн. Безбородько в Нежине / П.А. Заболотский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского
Вып. 2. – 1912. – 33 с.
339041
  Проваторов С. Гоголевский призыв о любви к России (2 апреля - День памяти Гоголя) // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 83-89
339042
  Барабаш Ю. Гоголезнавство в Україні й поза нею
339043
  Михайлюта В. Гоголезнавчі студії Юрія Барабаша // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 63-68


  У статті простежуються концептуальні засади гоголезнавчих студій відомого вченого, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка 2004 р., літературознавця Юрія Барабаша, який у цьому році відзначатиме свій 75-річний ювілей; зроблена спроба ...
339044
  Герасименко А.Я. Гоголем вспетая земля = От Гогол възпята земя / А.Я. Герасименко. – Х, 1986. – 119с.
339045
   Гоголєзнавчі студії. – Ніжин
1. – 1996. – 61с.
339046
  Забіяка І. Гоголіана на сторінках журналу "Киевская старина" (Спроба історіографічного аналізу) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 3-15


  Здійсне но огляд публікацій М. Гоголя та ма теріалів про нього, надрукованих у журналі "Киевская старина". The author makes the review of publications by M. Gogol and materials about him, contained in a magazine "Kievskaya starina". Автор делает ...
339047
  Кознарський Т. Гоголів роман з Києвом // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 49-78. – ISBN 978-617-578-085-5
339048
  Сенько Іван Гоголівська Диканька на історичних перехрестях / Сенько Іван; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2003. – 72с. – ISBN 966-7400-33-8
339049
  Свербілова Т.Г. Гоголівська модель малоросійського кітчу в українській драмі 20-30-х рр.Г // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 235-238
339050
  Деркач Д.В. Гоголівська онімія у мас-медійних текстах: функціонально-стилістичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 52-57


  Предметом щдослідження статті є функціоанльно-стилістичні особливості власних назв у сучасному медіапросторі (на матеріалі репрезентативних загальнодержавних і регіональних видань - "Дзеркало тижня", "Україна молода", "Кримська світлиця", "Одеські ...
339051
  Мандзюк І. Гоголівська сотня Київського полку 1766 р. / І. Мандзюк. – К., 1926. – 67с.
339052
  Старченко Т. Гоголівська тема в українській педагогічній та учнівській періодиці початку ХХ ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 58-62


  У статті йдеться про рецепцію творчості Гоголя, її осмислення в педагогічній та учнівській періодиці України початку XX cm. This article is about perception of Gogol"s oeuvre and its conceptualization in Ukrainian pedagogical and discipular ...
339053
  Сенько Іван Гоголівський Миргород на перехрестях історії України / Іван Сенько; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 56с. – ISBN 966-7400-61-1
339054
  Агаєва Т.І. Гоголівський міф про Петербург у контексті російської літератури 30-40-х рр.20 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Агаєва Т.І.; МО України, Харк. держ. пед. ін-т. – Харків, 1993. – 16 с.
339055
  Гайдук Н.А. Гоголівський текст в українському перекладі (особливості синтаксичних трансформацій) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 38-42


  Дослідження типів трансформацій синтаксичних структур на матеріалі повістей М.В. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" та їхніх перекладів
339056
  Наєнко М. Гоголівські візії в "Записках українського самашедшого" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4 (366). – С. 53-55
339057
  Лященко О. Гоголівські інтертекстеми в романі "Без грунту" В. Домонтовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано етико-філософську проблематику роману "Без ґрунту" В. Домонтовича як інтертекстуальний діалог з романом "Мертві душі", комедією "Ревізор" та повістю "Старосвітські поміщики" М. Гоголя. The article analyzes the range of philosophical ...
339058
   Гоголівські місця на Україні. – К, 1984. – 93с.
339059
  Миц К.В. Гоголівські традиції історичної прози у творчості Д. Мордрвця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 186-191
339060
  Новиков А. Гоголівські традиції у творчості драматургів театру корифеїв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (625). – С. 51-55. – ISSN 0130-5263
339061
  Шевченко Т. Гоголю // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 636-637. – ISBN 978-966-500-300-7
339062
  Глухенький Гоголю нашему слава! : (Обзор историко-литературном значенииН.В. гоголя в связи с биографическим очерком). – [Киев] : [Тип. 1-ой Киевской арт. ], 1909. – 12 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
339063
  Авенариус В.П. Гоголь-гимназист : биографическая повесть : с 8 портр. и видами. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1896. – [6], II, 232 с., [8] л. ил. и портр. виньетки. – Общее загл. на особом тит. л. - На мягк. обл. назв.: Гоголь-гимназист : первая повесть из биографической трилогии "Ученические годы Гоголя". – (Ученические годы Гоголя : Биографическая трилогия В.П. Авенариуса ; 1. Гоголь-гимназист; 2. Гоголь-студент; 3. Гоголь в школе жизни)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке (мастерской О.Кирхнера) и суперобложке
339064
  Авенариус В.П. Гоголь-гимназист : биографическая повесть : с 11 портр. и видами. – 7-е изд. ; Печатано без перемен с 1-го изд... – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1910. – VIII, 9-232 с., [11] л. ил. и портр. виньетки. – Общее загл. на особом тит. л. - На обл. подзаг.: Первая повесть из биографической трилогии "Ученические годы Гоголя". – (Ученические годы Гоголя : Биографическая трилогия В.П. Авенариуса)
339065
  Авенариус В.П. Гоголь-гимназист : первая повесть биогр. трилогии / Василий Авенариус. – Москва : Всесоюз. молодеж. кн. центр, 1990. – 170, [1] с. : портр. – (Попул. б-ка для молодежи)
339066
  Авенариус В.П. Гоголь-студент : биографическая повесть : с 12 портр. и видамифототип. и автотип. Ангерера и Гешля в Вене / В.П. Авенариус ; с 12 портретами и видами-фототипиями и автотипиями Ангерера и Гёшля в Вене. – Петроград : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1898. – 334 с., [12] л. ил. и портр. виньетки. – Общее загл. на особом тит. л. - На мягк. обл. назв.: Гоголь-студент : вторая повесть из биографической трилогии "Ученические годы Гоголя". – (Ученические годы Гоголя : Биографическая трилогия В.П. Авенариуса ; 1. Гоголь-гимназист; 2. Гоголь-студент; 3. Гоголь в школе жизни)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке суперобложке
339067
  Авенариус В.П. Гоголь-студент : биографическая повесть : с 12 портр. и видамифототип. и автотип. Ангерера и Гешля в Вене. – 5-е изд. – Петроград : Изд. П. Луковникова, 1915. – 238 с., [12] л. ил. и портр. виньетки. – Общее загл. на особом тит. л. - На мягк. обл. назв.: Гоголь-студент : вторая повесть из биографической трилогии "Ученические годы Гоголя". – (Ученические годы Гоголя : Биографическая трилогия В.П. Авенариуса ; 1. Гоголь-гимназист; 2. Гоголь-студент; 3. Гоголь в школе жизни)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке (мастерской О.Кирхнера) и суперобложке
339068
  Чопик Ростислав Гоголь - Гоголь - і чорт


  У статті зроблено спробу продовжити розпочате Є. Маланюком ("Гоголь - Гоголь") і Д. Мережковським ("Гоголь и черт") дослідження найважливішої, за власним зізнанням М. Гоголя, проблеми його життя і творчості. Автор віддає належне версії "диявольського ...
339069
  Маланюк Є. Гоголь - ГоГоль // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2002. – № 1/6. – С.66-79


  Стаття Є.Маланюка, що написана була 1935 р., це спроба розкрити двоїстість особистості вели- кого письменника. Автор зазначає, що українське світосприйняття Гоголя входило в руйнівне для його особистості поле російської літератури. Але одночасно ...
339070
  Пиксанов Н.К. Гоголь - драматург / Н.К. Пиксанов. – Л, 1952. – 34 с.
339071
  Гудзий Н.К. Гоголь - критик Пушкина / Н.К. Гудзий. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 40 с. – Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора-летописца. Кн. 24, вып. 1. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. обоих экз. дарств. надпись от автора
339072
  Коган Л.Р. Гоголь - проповедник и пророк : (Юбиейная речь к учащимся) / Лев Коган. – Одесса : Изд. Б-ки О-ва взаим. вспомоществ. приказчиков-евреев им. учредителя ее С.Л. Бернфельда, 1909. – 14, [2] с.


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
339073
  Кудрявцев М. Гоголь - романтик у національному контексті: духовно-етичний дискурс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25
339074
  Кудрявцев М. Гоголь - романтик у національному контексті: духовно-етичний дискурс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25. – Бібліогр. в кінці ст.
339075
  Кулиш П. Гоголь / П. Кулиш
339076
  Полевой П.Н. Гоголь : опыт характеристики : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 583-595, 1 л. портр. (посмерт.)


  Содержани сборника:
339077
  Овсянико-Куликовский Д,Н. Гоголь : с фототип. портр. Гоголя / Д.Н. Овсянико-Куликовский, проф. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [4], 232 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Источники и важнейшие пособия для изуч. жизни и творчества Гоголя" (с. 224-231). – (Библиотека "Светоча" / Под ред. С.А. Венгерова ; №№ 28-32 ; Серия "История и теория литературы" № 3)


  На экз. № 470836 печать: Кн. склад А.А. Соколовского и печать фамилия: Александр Гиляриевич Богумил
339078
  Гиппиус В.В. Гоголь / В.В. Гиппиус. – Л., 1924. – 239с.
339079
  Гаецкий Ю.А. Гоголь / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детгиз, 1954. – 336 с.
339080
   Гоголь : Статьи и материалы. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1954. – 395 с.
339081
  Гаецкий Ю.А. Гоголь / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детгиз, 1956. – 366 с.
339082
  Степанов Н.Л. Гоголь / Н.Л. Степанов. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 432с.
339083
  Золотусский И.П. Гоголь / И.П. Золотусский. – М., 1979. – 511с.
339084
  Золотусский И.П. Гоголь / И.П. Золотусский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1984. – 528 с.
339085
  Золотусский И.П. Гоголь / Игорь Золотусский. – Изд. 6-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 496с., [ 24 л. илл. ] : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1282 (1082)). – ISBN 5-235-03069-5


  Книга о Гоголе, принадлежащая перу И.П. Золотусского, по праву считается классикой биографического жанра
339086
  Чижевський Д. Гоголь
339087
   Гоголь в воспоминаниях современников. – М, 1952. – 719с.
339088
  Талиашвили Г. Гоголь в грузинской литературе. / Г. Талиашвили. – Тбилиси, 1952. – 64с.
339089
  Кадлубовский А.П. Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1911


  Содержание конволюта: 1. Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А. П. ...
339090
  Овсянико-Куликовский Д,Н. Гоголь в его произведениях : К столетию рождения великого писателя 1809-1909 / Д.Н. Овсянико-Куликовский, проф. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сыина, 1909. – 124 с., 1 л. портр.
339091
  Вересаев В.В. Гоголь в жизни / В.В. Вересаев. – Москва, 1933. – 529с.
339092
  Вересаев В.В. Гоголь в жизни / В.В. Вересаев. – Харьков : Прапор, 1990. – 678с. – ISBN 5-7766-0154-1
339093
  Вересаев В.В. Гоголь в жизни : Систематический свод подлинных свидетельств современников / В.В. Вересаев. – Москва, 1990. – 640с.
339094
  Соболевский А.И. Гоголь в истории русской этнографии : [читано в заседании этнографического отделения Имераторского русского географического общества 20 марта 1908 г.] / А. Соболевский. – Харьков : Тип. журн. "Мирный труд", 1909. – 7 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Мирный труд, 1909
339095
  Дем"янюк Л. Гоголь в іраномовному світі // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 180-197. – ISBN 978-966-02-5639-2


  У статті досліджено рецепцію російської літератури в Ірані, представлену у працях видатного російського письменника М.В. Гоголя. Висвітлено творчість М.В. Гоголя у контексті ірано-російських та ірано-українських взаємин XIX-XX ст. Проаналізовано ...
339096
  Михед П. Гоголь в канонах украинской и русской культур // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2013. – № 7/8. – С. 174-181. – ISSN 0131-8136
339097
  Машковцев Н.Г. Гоголь в кругу художников / Н.Г. Машковцев. – М., 1955. – 172с.
339098
  Любич-Романович Гоголь в Нежинском лицее : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 548-560


  Содержани сборника:
339099
  Гиллельсон М.И. Гоголь в Петербурге / М.И. Гиллельсон. – Л., 1961. – 306с.
339100
  Полторацкий А.И. Гоголь в Петербурге. / А.И. Полторацкий. – М.-Л., 1962. – 279с.
339101
  Полторацький О.І. Гоголь в Петербурзі : роман / О.І. Полторацький. – Київ, 1952. – 336 с.
339102
   Гоголь в школе. – М, 1954. – 704с.
339103
  Заболотский П.А. Гоголь в эпоху творчества 1 тома "М. душ" : [Речь, произнес. в заседании О-ва истории, филологии и права при Варш. ун-те 21 февр. 1902 г.] / П.А. Заболотский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1902. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 26
339104
  Руденко Н.Е. Гоголь во французских переводах (к истории русско-французских лит. связей 40-60-х годов ХІХ столетия). : Автореф... канд. филолог.наук: / Руденко Н.Е.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 15л.
339105
  Наєнко М. Гоголь для германістів і не тільки (вступне слово)
339106
  Кроп Т. Гоголь з українського погляду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 1, 2


  Презентація книжки Євгена Сверстюка "Гоголь і українська ніч: Есеї"
339107
  Машинский С.И. Гоголь и "дело о вольнодумстве" / С.И. Машинский. – М. : Советский писатель, 1959. – 294с.
339108
  Анненкова Е.И. Гоголь и Аксаковы / Е.И. Анненкова. – Ленинград, 1983. – 48с.
339109
  Анненкова Е.И. Гоголь и декабристы / Е.И. Анненкова. – Москва, 1989. – 172с.
339110
  Вишневская И.Л. Гоголь и его комедии / И.Л. Вишневская. – Москва, 1976. – 256с.
339111
  Назаревский А.А. Гоголь и искусство / А,А. Назаревский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], 42 с.


  На экз. № 15444 FL дарственная надпись: Дорогому Василию Ивановичу Маслову от искренне расположенного АНазаревского Киев. 17.11.1910
339112
  Перетц В.Н. Гоголь и малорусская литературная традиция / В. Перетц. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1902. – [2], 9 с.
339113
   Гоголь и мировая литература. – М, 1988. – 318с.
339114
  Воропаев В.А. Гоголь и Московский университет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 7-15. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
339115
  Тюменева Г.А. Гоголь и музыка / Г.А. Тюменева. – Киев, 1966. – 216с.
339116
  Виноградов В.В. Гоголь и натуральная школа / В.В. Виноградов. – Ленинград, 1925. – 76с.
339117
  Чуковский К. Гоголь и Некрасов / К. Чуковский. – М : Художественная литература, 1952. – 87с.
339118
  Гус М.С. Гоголь и николаевская Россия / М.С. Гус; [ред. С. Машинский]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 374, [2] с.
339119
  Елистратова А.А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа / А.А. Елистратова. – Москва, 1972. – 303с.
339120
  Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1985. – 351с.
339121
  Машинский С.О. Гоголь и революционные демократы / С.О. Машинский. – М. : Художественная литература, 1953. – 224с.
339122
  Карташова И.В. Гоголь и романтизм / И.В. Карташова. – Калинин, 1975. – 123с.
339123
  Энгельгардт А. Гоголь и романы двадцатых годов : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 561-580, 1 л. портр.


  Содержани сборника:
339124
  Вилинский С.Г. Гоголь и русская литература : речь проф. С.Г. Вилинского. – Одесса : Тип. "Техник", 1909. – 11 с. – Отд. оттиск: Сборник, изданный Новороссийским университетом, по случаю столетия со дня рождения Н.В. Гоголя. 1909
339125
   Гоголь и современность. – Киев : Вища школа, 1983. – 150 с.
339126
   Гоголь и современность (к 185-летию со дня рождения) 24-25 мая 1994 года. – Киев, 1994. – 226с. – ISBN 5-7707-0904-6
339127
  Наєнко М. Гоголь и современность: роман Лины Костенко "записки украинского сумасбродного" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 309-315. – ISBN 978-966-439-809-8
339128
  Варнеке Б.В. Гоголь и театр / Б.В. Варнеке. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1909. – 30 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. – Библиогр.: указание литературы в примеч.
339129
  Данилов С.С. Гоголь и театр / С.С. Данилов. – Л, 1936. – 335с.
339130
   Гоголь и театр. – М, 1952. – 563с.
339131
  Звиняцковский В.Я. Гоголь и Украина: взгляд из 1840-х годов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 1. – С. 2-11.
339132
  Боярська Л. Гоголь і "химерний роман" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 68-76


  У статті розглядаються основні напрями засвоєння "химерним романом" здобутків романтичної прози М. Гоголя: іронічна гра з гоголівським текстом-міфом (дилогія В. Земляка "Лебедина зграя"і "Зелені Млини") та інтерпретація принципу "зацікавлення злом" ...
339133
  Яровий О.С. Гоголь і Андерсен: роздуми над паралелями // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 297-303
339134
  Костенко І. Гоголь і Бодянський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.122-125
339135
  Сич М. Гоголь і Ніжинська гімназія вищих наук: філософська думка як чинник розвитку творчого таланту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – C. 103-116. – (Серія "Філософія" ; вип. 9). – ISBN 966-7631-79-6


  "Ґрунтовні дослідження становлення філософського світогляду Миколи Гоголя провели Д. Чижевський, В. Зеньковський, М. Попович, В. Горський. Питання досліджували також В. Бичко, Ю. Федів, Н. Мозгова та ін." "Уже живучи в Петербурзі, Гоголь довідався про ...
339136
  Герасименко О.Я. Гоголь і Полтавщина / О.Я. Герасименко. – Київ, 1976. – 48с.
339137
  Ільницький О. Гоголь і постколоніальний контекст // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 9-13
339138
  Рябчук М. Гоголь і проблема української ідентичності // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
339139
  Михед П. Гоголь і сен-симонізм // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 232-242. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття присвячена вивченню творчості Миколи Гоголя крізь призму реформаційних рухів "нового християнства", що мали місце в Західній Європі, виразником яких був Сен-Симон
339140
  Єрмоленко Ю.В. Гоголь і Сенковський: історія літературної полеміки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 63-67
339141
  Бойко І.З. Гоголь і Україна / І.З. Бойко, Г.М. Гімельфарб. – К., 1952. – 76с.
339142
   Гоголь і українська література // Зібрання праць у п"яти томах / О. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1966. – Т. 4 : Російська література та російсько-українські літературні зв"язки. – С. 573-586
339143
   Гоголь і українська література XIX ст.. – К, 1954. – 168с.
339144
  Ткаченко А.О. Гоголь і українське кіно: проблеми перекодування тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 265-271
339145
  Барабаш Ю. Гоголь і Шевченко
339146
  Сверстюк Є. Гоголь і Шевченко в Петербурзі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (625). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
339147
  Чижевский Д.И. Гоголь как художник и мыслитель // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.118-129. – ISSN 0042-8744
339148
  Наєнко М. Гоголь крокує планетою...
339149
   Гоголь М.В.. – Полтава, 1959. – 56с.
339150
   Гоголь Микола і світова культура. – Київ-Ніжин, 1994. – 224с.
339151
   Гоголь Николай Васильевич. – М, 1951. – 20с.
339152
   Гоголь Николай Васильевич. – Москва, 1951. – 20с.
339153
  Берков В. Гоголь о музыке / В. Берков. – Москва, 1952. – 32с.
339154
  Павлуцкий Г.Г. Гоголь об искусстве / [соч.] Г. Павлуцкого. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 36 с. ил. – Отд. оттиск: Чтение в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 16
339155
  Соколова Світлана Гоголь очима Наталії Бондарчук // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 10-11. – ISSN 0868-9644
339156
  Крутікова Н.Є. Гоголь та українська література. (30-80 рр. ХІХ ст.). / Н.Є. Крутікова. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1957. – 552 с.
339157
  Красножон К. Гоголь у кіно? // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 331-334


  Про фільм "Вечер накануне Ивана Купала" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1968).
339158
  Колесник І.І. Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 135-160. – ISSN 0130-5247


  До 200-річчя Миколи Гоголя.
339159
  Нечкина М.В. Гоголь у Ленина / М.В. Нечкина. – М.-Л., 1936. – 60с.
339160
  Полторацький О.І. Гоголь у Петербурзі : роман / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 292 с.
339161
  Полторацький О.І. Гоголь у Петербурзі : роман / О.І. Полторацький. – 2-е вид., випр. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 212 с.
339162
  Иванов И.И. Гоголь человек и писатель : Речи, произнес. в Нежине и в Москве на гогол. празднествах в апр. 1909 г. / Ив. Иванов, проф., дир. Ист.-филол. ин-та кн. Безбородко в Нежине. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – 72 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген кат. – Библиогр. в примеч.
339163
  Астапенко І. Гоголь чи Драч? // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 338-339


  Про фільм "Пропала грамота" (режисери Б.В. Івченко, І.Миколайчук, 1972).
339164
  Матицин О. Гоголь як представник українського романтизму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 182-190. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглянуто витоки романтизму М. Гоголя. Виявлено основні риси українського романтизму. Проаналізовано літературну традицію європейського романтизму як важливий чинник у формуванні літературного стилю М. Гоголя. Досліджено літературну спадщину ...
339165
  Троїцький Владислав Гоголь як символ єднання : розмова з ініціатором, куратором і продюсером "Гогольфесту" Владиславом Троїцьким // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
339166
  Розанов Н.П. Гоголь, как верный сын церкви / Н. Розанов. – Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1902. – 20 с. – Отд. оттиск: Московские церковные ведомости. 1902 г., № 9
339167
  Царевский А.А. Гоголь, как поэт и мыслитель-христианин. : Речь, читанная в актовом зале Казанской духовной академии 21 февраля 1902 года, Проф. А.А. Царевским-. – Казань : Типо-Литография Императорскаго университета, 1902. – 73с.
339168
  Машинский С.И. Гоголь. 1852-1952 / С.И. Машинский. – М., 1951. – 272с.
339169
  Карасев Л.В. Гоголь. Антропология сюжета // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С. 153-172. – ISSN 0236-2007


  Отрывки из книги Л.В. Карасева о Гоголе.
339170
  Войтенко В.П. Гоголь. Геній та божевілля / Володимир Войтенко, Олександр Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-569-268-3
339171
  Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования / В.Ф. Переверзев. – М : Советский писатель, 1982. – 512 с.
339172
  Золотусский И.П. Гоголь. Лермонтов. Жуковский / И.П. Золотусский. – Москва, 1986. – 47с.
339173
  Войтенко В.П. Гоголь. На ріках вавилонських / Володимир Войтенко, Олександр Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-569-260-7
339174
  Сверстюк Є. Гоголь. Остання втеча з полону // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 22
339175
  Хоменко О. Гоголь: авторська присутність у поемі "Мертві душі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 315-328. – ISBN 966-7825-78-7
339176
  Лисий І. Гоголь: відпочаткова подвійність душі чи зіткнення ідентичностей?
339177
  Стромецький О. Гоголь: дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів / Остап Стромецький. – Кліфтон : Компютопринт корпорація, 2007. – 208 с. – На обкл.: Як творив Гоголь = The how of Gogol
339178
  Стромецький О. Гоголь: дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів. / О. Стромецький. – Львів : Світ, 1994. – 307с.
339179
   Гоголь: история и современность. – М, 1985. – 493с.
339180
  Барабаш Ю. Гоголь: між Миргородом і Рим-городом. До проблеми етнокультурного пограниччя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 261-276
339181
  Балабко О. Гоголь: сміх над водою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 8-9
339182
  Алексеев П.В. Гогоцкий (Гоготский) Сильвестр Сильвестрович // Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический проект, 1999. – С. 207. – ISBN 5-8291-0003-7
339183
   Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 75. – ISBN 966-7288-72-2
339184
  Кондратик Л.Й. Гогоцький Сильвестр Сильвестрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 17. – ISBN 5776391970
339185
  Огородник І.В. Гогоцький Сильвестр Сильвестрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 50-54. – ISBN 5-325-00792-0
339186
  Бред А.А. Гография Латвийской ССР : для 8 класса / А.А. Бред; Под ред.Р.Рамана. – Рига : Звайгзне, 1966. – 136с.
339187
  Мхитарян В. Год -- тринадцать месяцев / В. Мхитарян. – М., 1966. – 222с.
339188
   Год - на всю жизнь. – М, 1985. – 144с.
339189
  Свиридов М. Год - счастливое мгновение. / М. Свиридов. – М, 1973. – 43-79с.
339190
  Емельянов А.В. Год - тринадцать месяцев / А.В. Емельянов. – Москва, 1980. – 478 с.
339191
  Кардашова А А. Год / А А. Кардашова, . – М, 1978. – 302с.
339192
  Подвойский Н.И. Год 1917 / Н.И. Подвойский. – Москва, 1958. – 190 с.
339193
   Год 1917. Россия. Петроград. – Москва, 1987. – 365с.
339194
  Минц И.И. Год 1918-й / И.И. Минц. – Москва, 1982. – 576с.
339195
  Галущенко О.С. Год 1924: создание Молдавской АССР // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 4-16. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
339196
  Ушев А.Т. Год 1938. Отпор провокаторам // Хасанский дневник / К.Е. Гребенник. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1978. – С. 131-304
339197
  Лазарев А.М. Год 1940 - продолжение социалистической революции в Бессарабии / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1985. – 318с.
339198
   Год 1941-й.. – М, 1991. – 269с.
339199
   Год 1941.. – Львов, 1970. – 312с.
339200
   Год 1941. Юго-западный фронт : воспоминания, очерки, документы. – Львов : Каменяр, 1975. – 351 с.
339201
  Ортенберг Д.И. Год 1942 / Ортенберг Д.И. – Москва, 1988. – 460 с.
339202
   Год 1944.. – Львов, 1979. – 432с.
339203
  Горбовский А.А. Год 2000 и далее / А.А. Горбовский ; науч. ред. и послесл. В.И. Сифорова ; предисл. К.П. Феоктистова. – Москва : Знание, 1978. – 191 с.
339204
  Попов Ю. Год 2000: гибель человечества? : Диалог Восток - Запад / Ю. Попов, Ж. Зиглер. – Москва, 1986. – 184 с.
339205
   Год 2001-й. События, факты, судьбы : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 32-33 : Фото
339206
   Год 2002-й. События, факты, судьбы : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 26-27 : Фото
339207
   Год 2003-й. События, факты, судьбы : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 46-47 : Фото
339208
   Год 2004-й. События, факты, судьбы : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-29 : Фото
339209
   Год XXXI : альманах первый. – Москва : Советский писатель, 1948. – с.
339210
   Год XXXII : альманах второй. – Москва : Советский писатель, 1949. – 511 с.
339211
   Год XXXII : альманах третий. – Москва : Литературная газета, 1949. – 490 с.
339212
  Бурова Н.П. Год аиста / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1972. – 98с.
339213
  Глушко М.В. Год активного солнца / М.В. Глушко. – Киев, 1980. – 295с.
339214
  Панджикидзе Гурам Иванович Год активного солнца : романы / Панджикидзе Гурам Иванович; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 575 с.
339215
  Панджикидзе Гурам Иванович Год активного солнца / Гурам Панджикидзе // Закон вечности : романы / Н.В. Думбадзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – С. 204-560. – (Библиотека советского романа)
339216
  Марченко В.И. Год без весны / В.И. Марченко. – М, 1978. – 286с.
339217
  Соложенкина С.Л. Год без войны / С.Л. Соложенкина. – М., 1985. – 95с.
339218
   Год без Ленина : [Сборник статей]. – Москва : Госиздат, 1925. – 68 с.


  Содержание: Год без Ленина, но по-ленински / Лебедев; Вопрос об отношениях рабочего класса и крестьянства / В. Карпинский; Как партия и рабочий класс выполняют заветы Ленина о смычке / А. Зайцев; Улучшение работы Советов в деревне / Л. Каганович
339219
  Антропов Ю.В. Год Белой Обезьяны / Ю.В. Антропов. – Москва, 1981. – 478с.
339220
  Шейнкман Л.Л. Год беспокойного солнца / Л.Л. Шейнкман. – М, 1969. – 159с.
339221
  Козлов Г.А. Год Боголюбова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 1. – С. 79-81. – ISSN 0869-5873
339222
  Бош Е.Б. Год борьбы / Е.Б. Бош. – 2-е изд. – Киев, 1990. – 440 с. – С приложением биогр. писем автора
339223
  Гельц М. Год борьбы в рядах комсомола Гинденбургской республики. / М. Гельц. – Москва, 1930. – 112с.
339224
  Бош Е.Б. Год борьбы: борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации : [Рассказ о деятельности большевиков Украины с февр. 1917 по апр. 1918 г.] / Е. Б. Бош ; Испарт, отд. ЦК РКП(б) по изуч. Окт. рев. и РКП(б). – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – [4], 271 с., 1 л. портр. (фронт.), [2] л. схем : ил.
339225
  Божко А.Н. Год в "Звездолете". / А.Н. Божко, В.С. Городинская. – М., 1975. – 160с.
339226
  Попов Л.А. Год в Антарктике / Л.А. Попов. – Москва : Наука, 1979. – 88с. – (Планета Земля и Вселенная)
339227
  Косой А.И. Год в архипелаге Норденшельда / А.И. Косой. – Москва-Л., 1940. – 36с.
339228
  Соколов-Микитов Год в лесу / Соколов-Микитов. – К., 1985. – 48с.
339229
  Штейгер О. Год в одиннадцать месяцев / О. Штейгер. – М., 1966. – 270с.
339230
  Благов А.Н. Год великий пятый : стихи / А.Н. Благов. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1955. – 52 с.
339231
  Васенко Год великого испытания : (Отечественная война) : (Составлено по кн. П.Г. Васенко "Двенадцатый год. Очерк истории Отечественной войны. С предисл. проф. С.Ф. Платонова") / Васенко, С.В. – 2-е изд., с портр. и рис. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмакова и К° ; Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1912. – [4], 64 с.


  Авт. предисл.: Платонов Сергей Федорович, 1860-1933
339232
  Белов В.И. Год великого перелома / В.И. Белов. – М.
1. – 1991. – 111с.
339233
  Гречкин Г.А. Год великого перелома в колхозном строительстве Белорусской ССР : Автореф... канд. ист.наук: / Гречкин Г. А.; Моск. гос. ист.-архит. ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
339234
  Хайдарова Ф.Х. Год великого перелома в Узбекистане. : Автореф... канд.ист.наук: / Хайдарова Ф.Х.; М-во высш.образования СССР.Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1958. – 28л.
339235
  Аборский А.И. Год веселых речек : [повесть] / А.И. Аборский ; [ил.: С. Бабиков]. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 187 с. : ил.
339236
  Рюмин В.В. Год вне Земли / В.В. Рюмин. – М., 1987. – 205с.
339237
  П. Х. Год войны : 1. Без комментарий; 2. Мелочи и курьезы воюющей Германии (по немецким источникам). – Петроград : Тип. петрогр. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1915. – 77 с.
339238
  Герра Г.Р. Год вольфрама. / Г.Р. Герра. – М., 1989. – 286с.
339239
  Герра Гаррида Год вольфрама. / Герра Гаррида. – М., 1989. – 284,2с.
339240
   Год восемнадцатый : Альманах 6-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 424 с.
339241
   Год восемнадцатый : Альманах 7-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : Художественная литература, 1935. – 416 с.
339242
   Год восемнадцатый : Альманах 8-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 537 с.
339243
  Шишова З.К. Год вступления 1918 / З.К. Шишова. – М, 1957. – 415с.
339244
  Шишова З.К. Год вступления 1918 / З.К. Шишова. – М, 1959. – 415с.
339245
  Шишова З.К. Год вступления 1918 / З.К. Шишова. – М, 1964. – 415с.
339246
  Шишова З.К. Год вступления 1918 / З.К. Шишова. – М, 1978. – 415с.
339247
   Год двадцатый : Альманах 11-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 412 с. : портр.
339248
   Год двадцать второй : Альманах 15-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1939. – 468 с. : портр.
339249
   Год двадцать второй : Альманах 16-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1939. – 508 с.
339250
   Год двадцать первый : Альманах 13-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 400 с.
339251
  Мерсье Луи Себастьен Год две тысячи четыреста сороковой: Сон, которого, возможно и не было. / Мерсье Луи Себастьен. – Л., 1977. – 240с.
339252
   Год девятнадцатый : Альманах 9-й. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 463 с.
339253
  Ильченко А. Год дела Кузьмы: лед, неуловимый свидетель и ..."теория заговоров" // Сегодня. – Киев, 2016. – 1 февраля (№ 19). – С. 22-23
339254
  Кушхаунов Ш А. Год до весны : повесть и рассказы / Ш А. Кушхаунов. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 145 с.
339255
   Год духовного просвещения в Чувашии : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
339256
  Чаковский А.Б. Год жизни / А.Б. Чаковский. – М., 1959. – 225с.
339257
  Чаковский А.Б. Год жизни / А.Б. Чаковский. – М., 1962. – 566с.
339258
  Чаковский А.Б. Год жизни / А.Б. Чаковский. – М., 1963. – 510с.
339259
  Чаковский А.Б. Год жизни / А.Б. Чаковский. – М., 1964. – 664с.
339260
  Тычинин В.В. Год жизни : Роман / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 454с.
339261
  Чаковский А.Б. Год жизни / А.Б. Чаковский. – М., 1969. – 496с.
339262
  Триус И.Б. Год жизни / И.Б. Триус. – М., 1975. – 47с.
339263
  Тычинин В.В. Год жизни / В.В. Тычинин. – М., 1981. – 432с.
339264
  Самойленко А.П. Год журавлей / А.П. Самойленко. – Алма-Ата, 1979. – 168с.
339265
  Кублановский Ю. Год за год : записи. 2008 год // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 129-156. – ISSN 0130-7673


  Дневник писателя Юрия Кублановского
339266
  Пименов В.Ф. Год за годом / В.Ф. Пименов. – М, 1970. – 254с.
339267
  Крученюк П. Год за годом : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1973. – 301 с.
339268
  Сидоров В.М. Год за годом / В.М. Сидоров. – Москва, 1974. – 143с.
339269
  Ушаков Н.Н. Год за годом. / Н.Н. Ушаков. – К., 1956. – 394с.
339270
   Год за годом.. – М, 1970. – 335с.
339271
  Жванецкий М.М. Год за два / М.М. Жванецкий. – Москва, 1989. – 411с.
339272
  Сучков Н.И. Год змеи / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1979. – 269с.
339273
  Авликулов А. Год змеи : романы, повести / Азад Авликулов ; худож. В. Апухтин. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1988. – 319, [1] с. : ил. – Содерж.: Ночь перед закатом; Поражение Зороастра; Преодолеть себя
339274
  Устинов С.К. Год и вся жизнь медведя. / С.К. Устинов. – Иркутск, 1987. – 127с.
339275
  Абатуров К.И. Год и одна ночь : повести, рассказы / К.И. Абатуров. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 192 с. : ил.
339276
  Хорн О. Год испытаний / О. Хорн. – М, 1966. – 199с.
339277
  Гусев В.И. Год как день / В.И. Гусев. – Воронеж, 1973. – 150с.
339278
  Шеффер В. Год кита / В. Шеффер. – Л., 1981. – 151с.
339279
  Шеффер В. Год кита / В. Шеффер. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 180с.
339280
  Твердохлебова Наталия Год Китая в России: туризм набирает обороты : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 70-73 : Фото
339281
   Год кризиса. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1990. – 554с.
339282
   Год кризиса. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1990. – 430с.
339283
  Рэбат Пайке Год кролика // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 36 : фото
339284
  Соколов А.В. Год культуры в эпоху информатизации // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 0869-608Х


  О необходимости выполнения российскими библиотеками важной и ответственной миссии по гуманизации современного общества и адаптации его к условиям информационной цивилизации, а также о целесообразности использовать Год культуры в качестве начала ...
339285
  Корицкий А. Год культуры России в Турции // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 55-58. – ISSN 0321-5075
339286
  Киреев Р.Т. Год лебедей: Рассказы. / Р.Т. Киреев. – М., 1989. – 45с.
339287
  ЦелищевА.А Год листопада / ЦелищевА.А. – М., 1988. – 220с.
339288
  Стреляный А.И. Год личной жизни / А.И. Стреляный. – Москва : Современник, 1989. – 320с.
339289
  Яковенко В.П. Год любви / В.П. Яковенко. – М., 1977. – 132с.
339290
  Ахметова К. Год любви / К. Ахметова. – Алма-Ата, 1980. – 87с.
339291
  Авдеенко Ю.Н. Год любви : роман, рассказы / Юрий Авдеенко ; худож. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 351с. : ил.
339292
  Джакоббе М. Год маленькой жизни. / М. Джакоббе. – М, 1965. – 94с.
339293
  Гамзатов Р.Г. Год моего рождения : стихи и поэмы / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Даггиз, 1952. – 93 с.
339294
  Трешников А.Ф. Год на льдине : Из дневника полярника / А.Ф. Трешников. – Москва, 1956. – 94с.
339295
  Волович В.Г. Год на полюсе / В.Г. Волович. – Москва : Советский писатель, 1957. – 274с.
339296
  Игнатов В.С. Год на полюсе холода / В.С. Игнатов. – Москва, 1962. – 143с.
339297
  Хаас Д. Год на садовом участке / Данута Хаас, Здзислав Кавецки, Яцек Марцинковски; Пер. с польского Н.А.Эпштейна; Под ред. и с предисловием А.Ю. Куленкампа. – 2-е изд. – Варшава : Гос. изд-во сельскохоз. и лесной лит., 1989. – 281 с. : илл. – ISBN 80-09-00945-3
339298
  Максимов С.В. Год на Севере / С.В. Максимов. – Архангельск, 1984. – 605с.
339299
  Грязев В.Н. Год начинается осенью / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1965. – 92с.
339300
  Вернеева С.А. Год начинается с сентября / С.А. Вернеева. – Донецк, 1984. – 158с.
339301
  Чернин М.П. Год нашей жизни / М.П. Чернин. – М., 1954. – 144с.
339302
  Кашафутдинов И.В. Год неспокойного солнца / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1968. – 139с.
339303
  Калиничев С.С. Год неспокойного солнца / С.С. Калиничев. – К : Радянський письменник, 1978. – 284 с.
339304
  Шурыгин В.И. Год неспокойного солнца / В.И. Шурыгин. – Москва : Военное издательство, 1986. – 366с.
339305
  Адамчик В.В. Год нулевой : роман / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. И. Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 414 с.
339306
  Сулейменов О. Год обезьяны / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1967. – 108с.
339307
  Филиппов В.М. Год образования в СНГ- коллективный вклад в будущее // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 6-8. – ISSN 1726-667Х
339308
  Жимбиев Ц.-Ж. Год огненной змеи : роман / Ц.-Ж. Жимбиев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 182 с.
339309
  Жимбиев Ц.-Ж. Год огненной змеи : роман / Ц.-Ж. Жимбиев; авториз. пер. с бурят. – Москва : Известия, 1980. – 446 с.
339310
  Жимбиев Ц.-Ж. Год огненной змеи : роман / Ц.-Ж. Жимбиев; авториз. пер. с бурят. Н.Асмоловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 231 с.
339311
  Болотов Андрей Год одного процента // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 16 : фото
339312
   Год Олимпийский 1956.. – М, 1958. – 285с.
339313
   Год олимпийский.. – М, 1961. – 248с.
339314
   Год олимпийский.. – М, 1965. – 483с.
339315
  Тоотс Э.Я. Год оптовой торговли. / Э.Я. Тоотс. – М., 1989. – 139с.
339316
  Бээкман В.Э. Год Осла : роман / В.Э. Бээкман. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 283 с.
339317
  Знаменский А.Д. Год первого спутника / А.Д. Знаменский. – 2-е изд. – Краснодар, 1982. – 446с.
339318
  Челак Г.И. Год первый, год последний / Г.И. Челак. – Кишинев, 1974. – 167с.
339319
  Боучкова Т. Год петуха : проза: фрагмент романа / послесловие И. Безруковой // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 5 : Все счастливые семьи ... – С. 142-193. – ISSN 0130-6545
339320
  Шамсон А. Год побежденных / А. Шамсон. – Москва, 1936. – 150с.
339321
  Шаллер Д.Б. Год под знаком гориллы / Д.Б. Шаллер. – М, 1968. – 246с.
339322
  Шаллер Дж.Б. Год под знаком гориллы / Дж.Б. Шаллер. – М, 1971. – 238с.
339323
  Шаллер Д.Б. Год под знаком гориллы / Д.Б. Шаллер. – Москва : Мысль, 1971. – 238с.
339324
  Каганович Л.М. Год подъема и ближайшие задачи железнодорожного транспорта / Л.М. Каганович. – М, 1936. – 128с.
339325
  Хатюшин В В. Год Полыни / В В. Хатюшин, . – М, 1990. – 144с.
339326
   Год полюсов : Эссе. Дрейф. Арктика. Климат. Вулкан. Туризм. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 80-135 : Фото, карты. – ISSN 1029-5828
339327
   Год преобразований // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
339328
  Хаустов Л.И. Год призыва 1941 / Л.И. Хаустов. – Л, 1968. – 96с.
339329
  Пименов Ю.И. Год путешествий / Ю.И. Пименов. – М, 1960. – 80с.
339330
   Год работы в 6 классе по хрестоматии "Родная литература".. – М, 1963. – 200 с.
339331
   Год работы низовой сети потребительской кооперации.. – Кинешма, 1925. – 35с.
339332
   Год работы новых совхозов.. – М, 1955. – 208с.
339333
  Кандренков А.А. Год работы по-новому. / А.А. Кандренков. – М, 1955. – 128с.
339334
  Прист Г.Б. Год работы по географии по Далтон-плану. / Г.Б. Прист. – М., 1924. – 86с.
339335
  Тищенко Г. Год работы укрупненного колхоза / Г. Тищенко. – Ужгород : Книж.-жур.изд-во, 1951. – 40с.
339336
  Петров Е.А. Год рождения - 1917 / Е.А. Петров. – Москва : Воениздат, 1972. – 318с.
339337
  Петров Е.А. Год рождения - 1917 / Е.А. Петров. – М., 1982. – 335с.
339338
  Кузьмичев А.П. Год рождения - сорок первый / А.П. Кузьмичев. – М, 1989. – 208с.
339339
  Рыбалко Н.А. Год рождения / Н.А. Рыбалко. – К., 1986. – 166с.
339340
  Чумандрин М.Ф. Год рождения 1905. Хроника одного детства. / М.Ф. Чумандрин. – Л., 1936. – 368с.
339341
   Год рождения 1918-й.. – М, 1968. – 250с.
339342
  Птачник К. Год рождения 1921 / К. Птачник. – М., 1960. – 423с.
339343
  Исбах А А. Год рождения 1924 / А А. Исбах, . – Москва, 1944. – 80с.
339344
  Чуев Ф.И. Год рождения 41-й / Ф.И. Чуев. – М, 1964. – 73с.
339345
  Кармалито С. Год российского журавля под небом Индии / С. Кармалито, О. Свистунова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  2008 - рік Росії в Індії
339346
  Девяткина Т.П. Год российской космонавтики // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 84-92. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена тематической выставке, прошедшей в Мурманской областной юношеской библиотеке, которая была приурочена к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. Статья дополнена выборочным списком литературы, размещённой на выставке. The article is ...
339347
  Воронова О.Е. Год русского языка в контексте современных геополитических тенденций: областная целевая программа поддержки и развития русского языка в Рязанской области как опыт регионального законотворчества в сфер // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 109-112
339348
  Семенов М.Г. Год рыболова. / М.Г. Семенов. – Элиста, 1979. – 286с.
339349
  Чапек Карел Год садовода. / Чапек Карел. – М., 1961. – 219с.
339350
  Шандор К. Год самой тощей коровы / К. Шандор. – М., 1962. – 75с.
339351
   Год семнадцатый. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 448 с.
339352
   Год семнадцатый. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 496 с.
339353
  Шорников М. Год семнадцатый / М. Шорников. – Новосибирск, 1967. – 236с.
339354
  Лоренц К. Год серого гуся / К. Лоренц. – М, 1984. – 191с.
339355
  Кузьмичев А.П. Год службы / А.П. Кузьмичев. – М, 1979. – 413с.
339356
  Летч М. Год со Штроблом / М. Летч. – М., 1983. – 271с.
339357
  Сумленный С. Год сожженных детей // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 44-50. – ISSN 1812-1896


  Англо-американське бомбардування Німеччини
339358
   Год солнечного максимума : материалы междунар. конференции. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1981. – 335 с.
339359
   Год солнечного максимума : материалы междунар. конференции. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1981. – 271 с.
339360
  Липатов А. Год спокойного солнца / А. Липатов. – Ярославль, 1969. – 192с.
339361
  Неверов И.М. Год спокойного солнца. / И.М. Неверов. – Одесса, 1966. – 224с.
339362
   Год спортивный 1966.. – М, 1967. – 248с.
339363
  Бейлин П.Е. Год счастья / П.Е. Бейлин. – К, 1970. – 239с.
339364
  Хусни Ф. Год тридцатый : роман / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Богданова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 367 с.
339365
   Год тридцать восьмой : альманах девятнадцатый. – Москва : Литературная газета, 1955. – 344 с.
339366
   Год тридцать восьмой : альманах двадцатый. – Москва : Литературная газета, 1955. – 352 с.
339367
   Год тридцать восьмой : альманах двадцать первый. – Москва : Литературная газета, 1955. – 351 с.
339368
   Год тридцать пятый : альманах одиннадцатый. – Москва : Литературная газета, 1952. – 464 с.
339369
   Год тридцать пятый : альманах двенадцатый. – Москва : Литературная газета, 1952. – 472 с.
339370
   Год тридцать пятый. : альманах десятый. – Москва : Литературная газета
первая книга 1952 года. – 1952. – 496 с.
339371
   Год тридцать седьмой : альманах семнадцатый. – Москва : Литературная газета, 1954. – 352 с.
339372
   Год тридцать седьмой : альманах шестнадцатый. – Москва : Литературная газета, 1954. – 352 с.
339373
   Год тридцать седьмой : альманах восемнадцатый. – Москва : Литературная газета, 1954. – 352 с.
339374
   Год тридцать третий. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 460 с.
339375
   Год тридцать третий : альманах пятый. – Москва : Литературная газета, 1950. – 452 с.
339376
   Год тридцать третий : альманах шестой. – Москва : Литературная газета, 1950. – 479 с.
339377
   Год тридцать четвертый : альманах седьмой. – Москва : Литературная газета, 1951. – 488 с.
339378
   Год тридцать четвертый : альманах девятый. – Москва : Литературная газета, 1951. – 464 с.
339379
   Год тридцать четвертый : альманах восьмой. – Москва : Литературная газета, 1951
339380
   Год тридцать шестой : альманах пятнадцатый. – Москва : Литературная газета
третья книга 1953 года. – 1953. – 352 с.
339381
   Год тридцать шестой. : альманах тринадцатый. – Москва : Литературная газета
первая книга 1953 года. – 1953. – 335 с.
339382
   Год тридцать шестой. : альманах четырнадцатый. – Москва : Литературная газета
вторая книга 1953 года. – 1953. – 320 с.
339383
  Павленко Наталия Год туризма в Украине : чем это "грозит" туристической отрасли страны? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 8-10 : фото
339384
  Михеев М.П. Год тысяча шестьсот... / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1985. – 160с.
339385
   Год Украины в России : альманах : братству рос. и укр. народов посвящается. – Нижний Новгород : Штрих, 2002. – 480 с. – ISBN 5-89875-013-4
339386
  Фланаган Т. Год французов / Т. Фланаган. – М, 1987. – 670с.
339387
  Грун Э де. Успенский Эдуард Год хорошего ребенка / Э де. Успенский Эдуард Грун. – Минск ; Москва : Полифакт ; Лора, 1992. – 224с. – ISBN 5-7815-1531-3
339388
  Подколзин И.В. Год черной собаки / И.В. Подколзин. – М, 1987. – 298с.
339389
  Идаранд К. Год чтения в условиях бережливости: краткий обзор работы публичных библиотек Эстонии в 2010 году / Кай Идаранд // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 95-100. – ISSN 0869-608Х


  Автор подводит итоги работы публичных библиотек Эстонии в 2010 году. Несмотря на сложное положение в экономике, продолжалось инвестирование в библиотечные здания и помещения, развивалось электронное обслуживание. Названый годом чтения, 2010 год стал ...
339390
   Год шестнадцатый. – Основан М. Горьким в 1933 г. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 482 с.
339391
  Меньшиков Г.А. Год шестой. / Г.А. Меньшиков. – Пермь, 1965. – 98с.
339392
  Халафян З. Год, год, год... : роман / Зорайр Халафян; авториз. пер. с арм. А.Баяндур. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
339393
  Халафян З. Год, год, год... : : роман / Зорайр Халафян; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 317 с.
339394
  Карим М. Годам вослед : стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1971. – 159 с.
339395
  Карим М. Годам вослед : стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1975. – 176 с.
339396
  Адалло Годекан : стихи / Адалло ; авториз. пер. с авар. А. Зайца ; [ил.: И.Б. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 80 с. : ил.
339397
  Платонов Ю.В. Годен без ограничений / Ю.В. Платонов. – М., 1974. – 127с.
339398
  Комаровский Л.Д. Годен к нестроевой / Л.Д. Комаровский. – М., 1964. – 207с.
339399
  Брюховецька О. Годзілла: візуалізація національної травми в масовій культурі // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-40. – ISSN 1562-3238
339400
  Єфремов І.А. Година Бика : науково-фантастичний роман / І.А. Єфремов. – Київ : Молодь, 1990. – 382с.
339401
  Єфремов І.А. Година Бика : науково-фантастичний роман / І.А. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1991. – 440с.
339402
  Сергеенко М.М. Година гнева / М.М. Сергеенко. – Воронеж
1. – 1948. – 290с.
339403
  Шалата М.Й. Година для праці настала / М.Й. Шалата. – Дрогобич, 1997. – 255с.
339404
   Година Землі // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  У 2007 році Всесвітній фонд природи WWF в Австралії започаткував акцію Година Землі, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату, стурбованості за майбутнє Планети. До акції приєднався КНУ імені Тараса Шевченка.
339405
  О"лір О. Година Зерова: до ювілею неокласика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 30 квітня - 6 травня (№ 17). – С. 16


  21 квітня з нагоди 125-річчя від дня народження українського поета, літературознавця, професора КІНО Миколи Зерова в Національному музеї літератури України відбулася презентація однотомника вибраних творів поета. Упорядник нововиданого однотомника ...
339406
  Біба П.М. Година зоряна - життя : поезії / П.М. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 139 с.
339407
  Шапошник М.Д. Година і десять днів : повісті / Микола Шапошник. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 175 с.
339408
  Фукс Г. Година нуль / Г. Фукс. – К, 1988. – 380с.
339409
  Зінченко О. Година папуги. Українські сторінки Катині / Олександр Зінченко. – [Вид. друге]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 397, [3] с. : іл. – Список іл.: с. 394-397. – (Бібліотека історичної правди). – ISBN 978-966-378-213-3
339410
  Горостанов Д. Година равна на век / Д. Горостанов. – София, 1960. – 272с.
339411
  Кліма І. Година тиші : роман ; пер. з чеш. / Іван Кліма. – Київ : Дніпро, 1965. – 342 с. : іл.
339412
  Бездольна Л. Години освіченості як складова культурно-просвітницької роботи університетської бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 19-22. – ISSN 2518-7341


  Представлено інноваційний формат спілкування зі студентами - години освіченості, які входять до системи заходів з культурно-просвітницької, виховної роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу.
339413
  Сич М.С. Годинник на долоні : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
339414
  Тельман І.Г. Годинник переведено вперед / І.Г. Тельман, Б.М. Рабічкін. – Київ, 1961. – 416 с.
339415
  Ткачук В. Годинники в Київській митрополії XVI-XVIII ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 332-363. – ISSN 2310-3310
339416
  Андріх Г. Годинники, їх будова та властивсті / Г. Андріх. – Київ, 1930. – 139с.
339417
  Корнилов В.Г. Годины / В.Г. Корнилов. – М., 1983. – 352с.
339418
  Корнилов В.Г. Годины / В.Г. Корнилов. – М., 1987. – 416с.
339419
  Всехсвятский С.К. Годичная вариация солнечной активности. / С.К. Всехсвятский, 1950. – [4] с.
339420
   Годичная научная сессия Института этнографии АН СССР.. – Л, 1985. – 88с.
339421
   Годичная сессия ученого совета ВСЕГЕИ (11-14 мая 1964 г.) : Программа и тезисы докладов. – Ленинград, 1964. – 40с.
339422
  Ильинский А.П. Годичные ритмы в жизни дерева // Ботаника [Конволют]. – С. 69
339423
  Ужахов М.Р. Годичные циклы хозяйственных работ чеченцев и ингушей периода средневековья / М.Р. Ужахов. – Грозный, 1979. – 92с.
339424
   Годичный акт в Казанской духовной Академии. – Казань, 1899
339425
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1880 года. – Казань, 1880. – 137с.
339426
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1882 года. – Казань, 1882. – 95с.
339427
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1886 года. – Казань, 1886. – 108с.
339428
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1888 года. – Казань, 1888. – с.
339429
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1889 года. – Казань, 1889. – 80с.
339430
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1891 года. – Казань, 1891. – разд.паг.
339431
   Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1904 года. – Казань, 1904. – разд.паг.
339432
   Годичный акт в Ришельевском лицее 21-го июня 1853 года, 1853
339433
   Годичный акт в С.-Пб Духовной Академии за (17 фев. 1907). – Санкт-Петербург, 1907
339434
   Годичный акт в С.-Пб Духовной Академии за 1885. – Санкт-Петербург, 1886
339435
   Годичный акт в С.-Петерб. Дух. Акад. В 1890 г.. – Санкт-Петербург, 1890
339436
   Годичный отчет о состоянии Казанского университета за 1910 год. – Казань, 1911. – разд.паг.
339437
   Годичный отчет о состоянии Казанского университета за 1911 год. – Казань, 1912. – разд.паг.
339438
   Годишен зборник = Faculte de philosophie de l"Universite "St Cyrille et Methode. Annuaire / Универзитет "Св. Кирил и Методиj". Филозофски факултет. – Скопjе. – ISSN 03501892


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339439
   Годишен зборник / Универзитет "Св. Кирил и Мефодий". Филозовски факультет.; Филозофски факултет на универзитетот "Св. Кирил и Мефодиj" : Скопjе. – ISSN 03501892


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339440
   Годишник = Varna university of economics. An annual book / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 70. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339441
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 71. – 1999
339442
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
Т. 72. – 2000
339443
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 73. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339444
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 74. – 2002
339445
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 75. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339446
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 76. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339447
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics / Икономически университет - Варна. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 78 (за 2006). – 2007


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339448
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 79 (за 2007). – 2008


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339449
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 80 (за 2008). – 2009


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339450
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 81 (за 2009). – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339451
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 82 (за 2010). – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339452
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 83 (за 2011). – 2012


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339453
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 85/86 (за 2013/2014). – 2015


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339454
   Годишник = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
T. 87 (за 2015). – 2016


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339455
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339456
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 90. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339457
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 3 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339458
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 91. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339459
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика Книга 2:Механика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339460
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999
339461
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.1. – 1999
339462
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339463
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 89. – 1999. – На обкл.: 2000
339464
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 2. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339465
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 3. – 1999. – (Нова серия)
339466
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 84/85. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339467
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0861-8216
Т. 86 (за1993). – 1999
339468
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Център по културознание. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0861-8542
Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339469
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339470
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339471
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339472
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 90. – 2000. – На обкл.: 2000
339473
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2008
339474
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 102. – 2010
339475
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 103. – 2012
339476
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 104. – 2012
339477
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 105. – 2013
339478
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 106. – 2014
339479
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 107. – 2016
339480
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - Ботаника = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 99. – 2016


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339481
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - Ботаника = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2016


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339482
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 4 - Пьрва национална конференция по биотехнология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2016
339483
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annual of Sofia University ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 109. – 2017
339484
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annual of Sofia University ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 108. – 2017
339485
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет. – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 1. – 2001
339486
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет. – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 2. – 2003
339487
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 101. – 2009
339488
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 101. – 2009
339489
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 102. – 2009
339490
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 102. – 2010. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
339491
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 103. – 2010
339492
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 100. – 2011
339493
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 104. – 2011
339494
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 103. – 2012. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
339495
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Специално издание. – 2012
339496
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Специалност етнология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св. Климент Охридски"
  т. 2. – 2012
339497
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-9406
Т. 100. – 2012


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339498
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 105. – 2012
339499
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"". – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 11. – 2013
339500
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1312-9406
Т. 101. – 2013


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339501
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 101. – 2013
339502
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 104/105. – 2013
339503
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 106. – 2013
339504
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 106. – 2014
339505
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 107. – 2014
339506
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Юбилейно издание. – 2015
339507
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 102. – 2015
339508
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 108. – 2015
339509
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 104. – 2016
339510
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 103. – 2016
339511
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annual of Sofia University ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 2367-6566
Т. 107/108. – 2016
339512
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annual of Sofia University ""St. Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0584-0279
Т. 109. – 2016
339513
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1312-9406
Т. 102. – 2017


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339514
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т. 88. – 1995


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339515
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1997
339516
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Кл.Охридски"
  Т. 88. – 1997. – На обкл.: 1998 р.
339517
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 - VI Научна Сесия, София"96 = Annuaire de L"universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1998
339518
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Зоология = Annuaire de l"Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т. 92. – 2000
339519
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  т. 91. – 2000
339520
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 92. – 2000
339521
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  т. 92. – 2000
339522
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.91. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339523
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 4. – 2000. – (Нова серия)
339524
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 89/90. – 2000
339525
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339526
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339527
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339528
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339529
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 94. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339530
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 3 - Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 92/94. – 2002
339531
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
339532
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 95. – 2002
339533
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
339534
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност Археология / Софийски уиверситет "Св.Климент Охридски". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Suppl. – 2002. – Додаток до т. 2 за 1995 р.: Studia archaeologica. Supplementum 2: Сборник изследвания в чест на професор Атанас Милчев
339535
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 3 - Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 90/91. – 2002
339536
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност Археология / Софийски уиверситет "Св.Климент Охридски". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Suppl. – 2003. – Додаток до т. 1 за 1994 р.: Studia archaeologica. Supplementum 1: Сборник в памет на д-р Петър Горбанов
339537
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339538
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339539
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.95. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339540
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т.93/94. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339541
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 91/92. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339542
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 93/95. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339543
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339544
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339545
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.94/96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339546
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2005
339547
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2005
339548
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.95. – 2005
339549
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96, ч. 1. – 2005
339550
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96, ч. 2. – 2005
339551
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 98. – 2006. – На обкл.: 2005 р.
339552
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.3. – 2006
339553
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 96/97. – 2006
339554
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.98. – 2007
339555
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 100. – 2007. – На обкл.: 2005 р.
339556
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Специалност етнология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Том 1. – 2007
339557
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.96/98. – 2007
339558
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Том 99. – 2007
339559
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга : Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Том 99. – 2007
339560
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Том 98/99. – 2007
339561
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 101. – 2008
339562
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Юридически факултет. – София : Университетско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 00811866
Т. 85. – 1992


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339563
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339564
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Механика / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339565
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София, 1996. – ISSN 08618291


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339566
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т. 84. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339567
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996
339568
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 86. – 1996. – На обкл.: 1999 р.
339569
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 87. – 1996. – На обкл.: 1999 р.
339570
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Проблемна научно-изследователска лаборатория за политическо поведение / Софийски уиверситет, Философски факултет. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339571
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 89. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339572
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1998
339573
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1998. – ISSN 0861-8216


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339574
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  т. 89. – 2000. – На обкл. т. 88: 1999 р.
339575
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  т. 88. – 2000. – На обкл. т. 88: 1999 р.
339576
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 92. – 2000
339577
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 2000. – На обкл.: 1999 р.
339578
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339579
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2 = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000
339580
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 3. – 2000
339581
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 7. – 2000
339582
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 86, кн. 1/2. – 2000
339583
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 88. – 2000
339584
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 89. – 2000
339585
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т.94. – 2000. – 147 с. – (Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика)
339586
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339587
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т.90. – 2001
339588
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2001. – На обкл.: 2001 р.
339589
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 89. – 2001
339590
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 90. – 2001
339591
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 91. – 2001
339592
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 92/94. – 2001
339593
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T. 92. – 2001
339594
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 94 (за 2000). – 2001
339595
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Кн.2: Връзки з обществеността и реклама = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски
  Т.8 (за 2001). – 2002
339596
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.91. – 2002
339597
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 92/94. – 2002
339598
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 90/91. – 2002
339599
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 92. – 2002
339600
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 94. – 2002
339601
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т.95. – 2002
339602
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.89. – 2003
339603
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94/95. – 2003
339604
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.2. – 2003
339605
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.94. – 2003
339606
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 9 (за 2002). – 2003
339607
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" : Книга 2 / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-9600
Том 79. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339608
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 89. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339609
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 90, кн. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339610
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-8220
Т.92. – 2003
339611
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339612
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.93/94. – 2003
339613
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.95. – 2003
339614
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T.96. – 2003. – (Книга Социални дейсности)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339615
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339616
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 95. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339617
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339618
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
Т. 97. – 2005
339619
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 97. – 2006
339620
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Европеистика = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 1. – 2006
339621
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 96/98. – 2007
339622
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 96, N 1. – 2007
339623
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 98. – 2008
339624
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 99. – 2008
339625
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св. Климент Охридски"
  Т. 100. – 2008
339626
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 93. – 2008
339627
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 99. – 2009
339628
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 90. – 2000
339629
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 94. – 2002
339630
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 95. – 2002
339631
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 97. – 2004
339632
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 99. – 2006
339633
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски".Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 100. – 2007
339634
   Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
Т. 101. – 2008
339635
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 91. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339636
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 92/93. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339637
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339638
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т.96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339639
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т.97, книга 1. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
339640
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т. 97, книга 2. – 2005
339641
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 98. – 2005
339642
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София. – ISSN 0584-0317
Т. 98/99. – 2006
339643
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
Т. 100. – 2008
339644
  Семенюк І. Годі ! / І. Семенюк. – Київ : Політична література, 1950. – 45 с.
339645
  Друженко Т. Годі гратися в Че Гевару! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 11


  "9 жовтня 1967 р. розстріляли легендарного латиноамериканського бунтаря. Образ кумира повсюдно зустрічається на футболках, значках і парканах, але, смію припустити, мало хто прочитає напам"ять вірші команданте або згадає основні ідеї його творів."
339646
  Кривич Г.Д. Годі и люди / Г.Д. Кривич. – Л., 1934. – 55с.
339647
  Богза Д. Годі сопротивления / Д. Богза. – Бухарест, 1957. – 355с.
339648
  Мадер Ю. Годі таємниць! / Ю. Мадер. – Київ, 1970. – 167 с.
339649
  Лі Чан Сун Годі так жити / Лі Чан Сун, Цой Ген. – К., 1959. – 124с.
339650
  Пчілка Олена Годі, діточки, вам спать / Пчілка Олена. – Київ, 1991. – 333 с.
339651
  Томме М.Ф. Годівля сільськогосподарських тварин. / М.Ф. Томме. – Х., 1935. – 282с.
339652
  Бутило Р.І. Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 141-145. – ISSN 2309-1533
339653
  Титли А. Годо приходит : трагикомедия в двух действиях // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 126-167. – ISSN 1130-6545
339654
  Білкун М.В. Годованці Сонця : повість / М.В. Білкун. – Київ : Веселка, 1968. – 215 с.
339655
  Мушенко В.Г. Годовая динамика зообентоса пойменного озера Доно-Аксайского займища : Автореф... Канд.биол.наук: / Мушенко В.Г.;, 1950. – 14 с.
339656
  Слуцкий Б.А. Годовая стрелка / Б.А. Слуцкий. – М., 1971. – 167с.
339657
  Обуховский В.М. Годовое планирование производства в сельско-хозяйственных предприятиях и межхозяйственных объединениях / В.М. Обуховский. – М., 1979. – с.
339658
   Годовой доклад за 2010 год / UNFPA. – Нью-Йорк : Фонд ООН в области народонаселения, 2011. – 36 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-967-7
339659
  Бутрос-Гали Бутрос Годовой доклад о работе Организации посвященный 50-й годовщине. 1996 : Доклад о работе Организации за период с пятидесятой по пятьдесят первую сессию Генеральной Ассамблеи / Бутрос-Гали Бутрос. – Нью-Йорк : ООН, 1996. – 494с.
339660
  Россомахин М.В. Годовой и максимальный сток водотоков севеной части Центральной Азии : Автореф... канд. геогр.наук: 11696 / Россомахин М.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 23л.
339661
  Маазик Э.А. Годовой круг : повести, рассказы / Э.А. Маазик; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
339662
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1925/26 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т.1. – 1927. – 804 с.
339663
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1926/27 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т,2. – 1928. – 1098 с.
339664
   Годовой отчет 2007 : глобальная экономика - на общее благо / Международный Валютный Фонд; МВФ, Департамент внешних связей. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 72 с. : ил. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-3-58906-682-3
339665
   Годовой отчет 2010 : содействие сбалансированному мировому подъёму / Международный Валютный Фонд. – Washington : IMF, 2010. – 80 с. : ил., табл.
339666
   Годовой отчет 2011 : обеспечение справедливого и сбалансированного роста / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2011. – 82 с. : ил., табл.
339667
   Годовой отчет 2014 : от стабилизации к устойчивому росту / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2014. – 92 с. : ил., таб. – ISBN 978-1-61635-766-5
339668
   Годовой отчет библиотеки Петрозаводского университета за 1963 г.. – Петрозаводск, 1964. – 49с.
339669
   Годовой отчет Всемирного банка - 1996. – Вашингтон : Всемирный банк, 1996. – 220с. – ISBN 0-8213-3261-9
339670
   Годовой отчет за 1923 год.. – М, 1924. – 160с.
339671
   Годовой отчет за 1924-1925 год.. – Л, 1926. – 45с.
339672
   Годовой отчет за 1924 год к ІІІ съезду Советов СССР.. – Москва : Мосполиграф 10-я тип. "Заря Коммунизма", 1925. – 116с.
339673
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1968 г., 1968. – 40с.
339674
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1969 г.. – Москва, 1971. – 52с.
339675
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1970 г.. – Москва, 1973. – 48с.
339676
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за1967 г.. – Москва, 1969. – 44с.
339677
  Фрумин И.М. Годовой отчет массовой библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1956. – 33с.
339678
   Годовой отчет МВФ 2016 : совместный поиск решений / [Международный Валютный Фонд]. – Washington : МВФ, 2016. – II, 125, [2] p. : ил., таб. – ISBN 978-1-49835-084-6
339679
   Годовой отчет о работе Окрисполкома за 1924-25 год.. – Челябинск, 1926. – 175с.
339680
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : с 1-го ноября 1895 по 1-е ноября 1896 г. – Киев : Тип. С.В. Кузьменко
(год пятнадцатый). – 1896. – 28 с.
339681
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : за 1907 год. – Киев : Лито-типогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевское отд.
год двадцать шестой. – 1908. – 52 с.
339682
   Годовой отчет общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира за 1899 год. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1900. – 41, [1] с.
339683
   Годовой отчет обьединения "Атомик энерджи оф Канада" за 1967-1968 год., 1969. – 36с.
339684
  Гетьман В.Г. Годовой отчет сельскохозяйственного предприятия. / В.Г. Гетьман. – М., 1984. – 175с.
339685
  Фрумин И.М. Годовой отчет технической библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1940. – 24с.
339686
   Годовой сток и его внутригодовое распределение (на территории горных стран Кордильер и Аппалачей) : Автореф... канд. геогр.наук: / Бусаров В. Н,; Бусаров В. Н,; МГУ. – М., 1974. – 20л.
339687
  Естафьев Г.А. Годовой сток рек Северо-Востока Европейской части СССР / Г.А. Естафьев. – Ленинград : Наука, 1975. – 100 с.
339688
  Броунов П.И. Годовой ход отклонения температуры от нормальной в европейских циклонах : (с рис.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1884. – [2], 27 с., 1 л. черт. – Приложение к 49 т. Записки Имп. Академии наук, № 3
339689
  Хрущева Н. Годовщина XX съезда КПСС в США. // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1728-2756
339690
  Кобзев Н.В. Годовщина весны / Н.В. Кобзев. – Донецк, 1969. – 31с.
339691
  Данилевская Е.В. Годовщина разгрома немцев под Москвой / Е.В. Данилевская, С.В. Панова. – М, 1942. – 19с.
339692
   Годовщина Социальной Революции в Саратове.. – Саратов, 1918. – 105с.
339693
  Заславский Р.З. Годовщины / Р.З. Заславский. – К., 1984. – 189с.
339694
  Липкес И. Годовые бюджеты киевских рабочих. 1925-1926. / И. Липкес. – К., 1926. – 111с.
339695
  Песков Б. Годовые кольца / Б. Песков. – Воронеж, 1955. – 276с.
339696
  Солнцев Р.Х. Годовые кольца / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1965. – 76с.
339697
  Лайне Н.Г. Годовые кольца : стихи и поэма / Н.Г. Лайне; перевод. – Петрозаводск : Карел. кн.изд-во, 1968. – 240 с.
339698
  Серебряков Г.В. Годовые кольца / Г.В. Серебряков. – М, 1971. – 126 с.
339699
  Умывакина Г.М. Годовые кольца / Г.М. Умывакина. – Воронеж, 1976. – 32с.
339700
  Сольников А.С. Годовые кольца / А.С. Сольников. – М., 1977. – 155с.
339701
  Огнев В.Ф. Годовые кольца / В.Ф. Огнев. – М. : Современник, 1983. – 335 с.
339702
  Волохов Ф.С. Годовые кольца / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1988. – 316с.
339703
  Костин В.М. Годовые кольца : проза : [повести и рассказы] / Владимир Костин. – Томск : Красное Знамя, 2008. – 440 с. – Кн. посвящается памяти С. Завьялова. – ISBN 978-5-9528-0061-8
339704
  Якушев Н.М. Годовые кольца. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1964. – 112с.
339705
  Кузнецов В.И. Годовые кольца. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1970. – 136с.
339706
   Годовые, 11-летние и апериодические вариации вектора индукции на 8 обсерваториях сети Intermagnet / В.И. Бабак, И.И. Рокитянский, Е.Ю. Соколова, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 97-110 : рис. – Библиогр.: с. 108-110. – ISSN 0203-3100
339707
  Цхакая А.Д. Годограф -Р по наблюдениям Тбилиской сейсмографической станции. / А.Д. Цхакая. – с.
339708
  Тимошин Ю.В. Годографы отраженных волн при дипольном сканировании приемной апертуры // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геология ; № 5)
339709
  Чиладзе О. Годори : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 3. – С. 6-96. – ISSN 0012-6756
339710
  Монич Е.А. Годоскопические ФЭУ и их применение в детекторах частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Монич Е.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
339711
  Фомичев Н.А. Годы -- не птица / Н.А. Фомичев. – Челябинск, 1967. – 75с.
339712
  Снегин Д.Ф. Годы / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1944. – 40с.
339713
  Луконин М.К. Годы / М.К. Луконин. – М., 1958. – 182с.
339714
  Ахунова Этибор Годы : книга стихов / Ахунова Этибор; пер. с узб. Р.Казакова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1973. – 95 с.
339715
  Безымянный Г.Б. Годы : стихи / Г.Б. Безымянный. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 48 с.
339716
  Грачев Н.Г. Годы / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1980. – 143с.
339717
  Кузнецов Е.С. Годы / Е.С. Кузнецов. – Донецк, 1982. – 64с.
339718
  Ботвинник С.В. Годы : стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 208 с.
339719
  Цвелев В.А. Годы : Стихи и поэма / В.А. Цвелев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79с.
339720
  Левитанский Ю.Д. Годы / Ю.Д. Левитанский. – М., 1987. – 348с.
339721
  Шульгин Годы / Шульгин, в. – М., 1990. – 828с.
339722
   Годы 2005-й - 2006-й. События, факты, судьбы : NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 42-43 : Фото
339723
  Чжан Мэн-лян Годы бедствий / Чжан Мэн-лян. – М., 1959. – 300с.
339724
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1976. – 128с.
339725
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1976. – 128с.
339726
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1977. – 320с.
339727
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1979. – 367с.
339728
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1980. – 79с.
339729
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1981. – 368 с.
339730
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1982. – 492с.
339731
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1982. – 560с.
339732
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
3. – 1982. – 64с.
339733
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 4. – 1985. – 336с.
339734
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 2-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 1, кн. 1-2. – 1986. – 512с.
339735
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 2-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 2, кн. 3-4. – 1986. – 560с.
339736
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 3-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00166-4
Т. 1. – 1987. – 699с.
339737
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
2. – 1987. – 764с.
339738
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1. – 1988. – 653 с.
339739
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00167-2
Т. 2. – 1988. – 367с.
339740
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00168-0
Т. 3. – 1988. – 367 с.
339741
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
Т. 1. – 1989. – 638с.
339742
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
Т. 2. – 1989. – 702с.
339743
  Помозов Ю.Ф. Годы близкие, годы далекие / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1976. – 480с.
339744
  Суслова А.П. Годы близости с Достоевским : Дневник - Повесть - Письма / А.П. Суслова ; Вступ. ст. и примеч. А.С. Долинина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. – 194, [2], [2] л. вклад.л. портр. – (Записки прошлого. Воспоминания и письма / Под ред. С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского)
339745
  Хижняк И.Л. Годы боевые / И.Л. Хижняк. – Краснодар
1. – 1973. – 255с.
339746
  Безыменский А.И. Годы большевистской юности / А.И. Безыменский. – М, 1970. – 48с.
339747
  Горбатов Б.Л. Годы борьбы / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1955. – 520с.
339748
   Годы борьбы и побед.. – Симферополь, 1967. – 558с.
339749
   Годы борьбы и побед.. – Рига, 1968. – 124с.
339750
   Годы борьбы и побед.. – Киев, 1983. – 215с.
339751
   Годы борьбы и свершений.. – Л, 1988. – 302с.
339752
  Черепахин Г.В. Годы борьбы. / Г.В. Черепахин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1956. – 112с.
339753
   Годы братской дружбы и сотрудничества СССР и ПНР.. – К, 1974. – 168с.
339754
  Примаков Е.М. Годы в большой политике / Евгений Примаков. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1999. – 445, [7] с., [40] л. ил. : ил. – ISBN 5-89048-066-9
339755
  Драгунский Д.А. Годы в броне. / Д.А. Драгунский. – 2-е изд., исп. и доп. – М., 1975. – 383с.
339756
  Драгунский Д.А. Годы в броне. / Д.А. Драгунский. – 3-е изд., доп. – М., 1983. – 383с.
339757
  Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле / Г.В. Менцель. – М., 1986. – 343с.
339758
  Гроссман М.С. Годы в огне / М.С. Гроссман. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 1987. – 494с.
339759
  Бочкарев П.П. Годы в огненном небе. / П.П. Бочкарев, Н.И. Парыгин. – М., 1991. – 319,1с.
339760
  Мулдагалиев Д. Годы в песнях : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 380 с.
339761
  Куц И.Ф. Годы в седле / И.Ф. Куц. – М., 1964. – 150с.
339762
  Лященко Н.Г. Годы в шинели / Н.Г. Лященко. – Фрунзе, 1974. – 232с.
339763
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – Ташкент, 1959. – 420с.
339764
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1960. – 421с.
339765
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1966. – 420с.
339766
  Бляхин П.А. Годы великих испытаний / П.А. Бляхин. – М, 1966. – 119с.
339767
   Годы великих свершений. – Москва, 1964. – 184 с.
339768
   Годы великой битвы.. – М, 1958. – 803с.
339769
  Афанасьев О.Л. Годы взрастания / О.Л. Афанасьев. – Москва, 1987. – 151с.
339770
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – 2-е изд. – М., 1985. – 424с.
339771
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 526с.
339772
  Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945 / А.И. Еременко. – Москва, 1969. – 598с.
339773
  Байрамов А.А. Годы возмужания : роман / А.А. Байрамов; пер. с башк. Г.Свиридова. – Москва : Современник, 1979. – 288 с.
339774
  Помилуйко В.П. Годы возмужания / В.П. Помилуйко. – Ленинград, 1985. – 190с.
339775
  Байрамов А. Годы возмужания : роман / А. Байрамов; авториз. пер. с башк. Г.Свиридова. – Москва : Современник, 1987. – 318 с.
339776
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 504 с.
339777
  Богаткин В. Годы войны / В. Богаткин. – Москва : Искусство, 1971. – 140с.
339778
  Кукрыниксы Годы войны / Кукрыниксы. – Москва, 1985. – 319с.
339779
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – М., 1989. – 460с.
339780
  Гречко А.А. Годы войны, 1941-1943 / А.А. Гречко. – М., 1976. – 574с.
339781
   Годы героического труда.. – Сталино, 1961. – 148с.
339782
  Шевченко А.И. Годы гнева / А.И. Шевченко. – Куйбышев, 1964. – 355с.
339783
  Мухоперц И.М. Годы грозовые / И.М. Мухоперц. – М., 1958. – 205с.
339784
  Арский П.А. Годы грозовые / П.А. Арский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 116 с.
339785
  Чехов В.Г. Годы грозовые / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1967. – 303с.
339786
   Годы грозовые. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 221 с.
339787
  Чисятков А.М. Годы далекие, годы близки. / А.М. Чисятков. – Чебоксары, 1980. – 159с.
339788
  Михайлов Н.А. Годы далекие, годы близкие / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1968. – 152с.
339789
  Ген Т.Г. Годы далекие, годы близкие. : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1967. – 336 с.
339790
  Глазов Г.С. Годы дальнего следования / Г.С. Глазов. – М, 1973. – 336с.
339791
  Бережков В.М. Годы дипломатической службы / В.М. Бережков. – М, 1972. – 367с.
339792
  Исбах А.А. Годы жизни / А.А. Исбах. – Ленинград, 1948. – 179с.
339793
  Яшин А.Я. Годы жизни / А.Я. Яшин. – М., 1961. – 432с.
339794
  Софронов А.В. Годы жизни / А.В. Софронов. – Ростов н/Д, 1966. – 351с.
339795
  Миловидов А.С. Годы жизни и годы труда / А.С. Миловидов. – Москва, 1983. – 119 с.
339796
  Ронкин М Годы и версты / М Ронкин. – Фрунзе, 1982. – 112с.
339797
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – Москва, 1965. – 382 с.
339798
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
339799
  Карасаев Н.П. Годы и встречи / Н.П. Карасаев. – 2-е изд. – Л, 1986. – 166с.
339800
  Боголюбов К.В. Годы и встречи. Воспоминания / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1975. – 127с.
339801
  Отаров К.С. Годы и горы / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148 с.
339802
  Казаков Н.Ф. Годы и десятилетия / Н.Ф. Казаков. – М, 1982. – 270с.
339803
  Шапошникова Л.В. Годы и дни Мадраса / Л.В. Шапошникова. – М., 1971. – 384с.
339804
  Александрова Т.А. Годы и заботы / Т.А. Александрова. – Москва : Политиздат, 1990. – 204 с. : ил. – (Библиотечка семейного чтения)
339805
  Бабошин Н.П. Годы и камни / Н.П. Бабошин. – Алма-Ата, 1968. – 92с.
339806
  Чернов Е.И. Годы и конфликты / Е.И. Чернов. – Саранск, 1981. – 150с.
339807
  Кальницкий Я.И. Годы и люди / Я.И. Кальницкий. – Х., 1935. – 168с.
339808
  Киш Э. Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Эгон Эрвин Киш ; Сост. М. Живов, Пер. с нем. А. Ариан, В. Гурвич, и др. ; Вступ. ст. М. Живова. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – 286 с. – Статья: Мастер художественного репортажа / М.С. Живов
339809
  Рябов И.А. Годы и люди / И.А. Рябов. – М., 1949. – 280с.
339810
  Соколов-Скаля Годы и люди / Соколов-Скаля. – М., 1959. – 10с.
339811
  Кутатели А.Н. Годы и люди : рассказы и повести / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 258 с.
339812
  Адаров А.О. Годы и люди / Адаров А.О. – Горно-Алтайск : Горно-Алтайск. кн. изд., 1962. – 100 с.
339813
  Кулаков К. Годы и люди / К. Кулаков. – Минск, 1977. – 158с.
339814
  Меликянц Г.Г. Годы и люди / Г.Г. Меликянц. – М, 1984. – 144с.
339815
  Вольф Ф. Годы и люди / Ф. Вольф. – Москва, 1988. – 374 с.
339816
  Шутов И.Н. Годы и люди. / И.Н. Шутов. – К, 1955. – 335с.
339817
   Годы и люди.. – Хабаровск, 1957. – 103с.
339818
   Годы и люди.. – Чита, 1960. – 415с.
339819
   Годы и люди.. – Саратов, 1983. – 143с.
339820
   Годы и люди.. – Саратов
Вып. 4. – 1989. – 230с.
339821
  Шрайбман И.И. Годы и мгновения : роман, рассказы, миниатюры / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
339822
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1983. – 327с.
339823
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1986. – 304с.
339824
   Годы и события.. – Пенза, 1963. – 128с.
339825
  Микоша В.В. Годы и страны / В.В. Микоша. – Москва : Искусство, 1967. – 568 с.
339826
   Годы и фильмы.. – М, 1970. – 120с.
339827
   Годы и фильмы.. – М, 1980. – 368с.
339828
   Годы идут : роман / Касумов, , Имран Ашум оглы, Сеидбейли, , Гасан Мехти оглы; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1973. – 287 с.
339829
  Мурзаев Э.М. Годы исканий в Азии / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1973. – 398с. – (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования)
339830
  Гончаренко Геннадий Годы испытаний / Гончаренко Геннадий. – Москва : Молодая гвардия
книга первая. – 1961. – 392 с.
339831
  Гончаренко Г.И. Годы испытаний / Г.И. Гончаренко. – Петрозаводск
1. – 1964. – 439с.
339832
  Шик Э. Годы испытаний / Э. Шик. – М., 1969. – 600с.
339833
  Кузнецов Н.Ф. Годы испытаний / Н.Ф. Кузнецов. – Л., 1987. – 318с.
339834
  Пухов Н.П. Годы испытаний. / Н.П. Пухов. – М., 1959. – 87с.
339835
  Аристов И.Д. Годы испытаний.Записки офицера / И.Д. Аристов. – Изд 2-е. – Днепропетровск, 1973. – 463с.
339836
  Милионис Х. Годы испытаний: Сб. / Х. Милионис. – М., 1986. – 262с.
339837
  Назимзаде Годы их жизней / Назимзаде. – М., 1968. – 358с.
339838
   Годы как реки.. – Минск, 1988. – 189с.
339839
   Годы комсомольские. – Минск, 1988. – 235с.
339840
  Пономарев А.Н. Годы космической эры / А.Н. Пономарев. – М., 1974. – 291с.
339841
  Кортунов А.К. Годы крутого подъема / А.К. Кортунов. – М., 1961. – 52с.
339842
  Юров А.Ф. Годы крутого подъема. / А.Ф. Юров. – Белгород, 1959. – 83с.
339843
   Годы лейтенантские.. – М, 1975. – 79с.
339844
  Сорокин Л.Л. Годы любви / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1981. – 126с.
339845
  Глогинский Б. Годы любви и смерти / Б. Глогинский. – София, 1975. – 151с.
339846
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
339847
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
339848
  Сагиян А. Годы мои : стихи / А. Сагиян; переводы. – Ереван : Айастан, 1971. – 151 с.
339849
  Куприна-Иорданская Годы молодости / Куприна-Иорданская. – М, 1960. – 239 с.
339850
  Ковалев А Ю. Годы молодые / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1966. – 176с.
339851
  Квитко Л.М. Годы молодые : роман в стихах / Л.М. Квитко; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1968. – 192 с.
339852
  Меламуд Х.Г. Годы молодые : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 350 с.
339853
  Дьяков Б.А. Годы молодые... / Б.А. Дьяков. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. – 224 с.
339854
  Асадов Э.А. Годы мужества и любви : Стихи, поэмы / Э.А. Асадов. – Москва : Воениздат, 1978. – 326с.
339855
  Белозеров А. Годы мятежные / А. Белозеров. – Горький, 1960. – 344с.
339856
  Родионова М.Я. Годы напряженного труда / М.Я. Родионова. – М., 1963. – 208с.
339857
  Ломиа К. Годы начинаются весной : стихотворения и поэмы / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1985. – 207 с.
339858
  Галин Б.А. Годы нашей жизни / Б.А. Галин. – М., 1956. – 670с.
339859
  Тельман И.Г. Годы нашей жизни : докум. повести, хроники, очерки / И. Тельман ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367с.
339860
  Никулин Л.В. Годы нашей жизни. / Л.В. Никулин. – М, 1966. – 512с.
339861
  Киселев М.В. Годы огневые / М.В. Киселев. – М, 1958. – 125с.
339862
  Левченко Г.И. Годы огневые : [воспоминания] / Г.И. Левченко ; лит. запись кап. 3 ранга В. Устьянцева. – Москва : Воениздат, 1960. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Советский моряк" ; № 7)
339863
  Рябов В.С. Годы огневые / В.С. Рябов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 264 с.
339864
   Годы огневые, годы трудовые.. – Куйбышев, 1959. – 447с.
339865
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1979. – 327с.
339866
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1989. – 300с.
339867
  Федоренко Ф.И. Годы партизанские, 1941-1944 / Ф.И. Федоренко. – Симферополь, 1990. – 285с.
339868
  Богданович А.И. Годы перелома. 1895-1906 : сборник критических статей со вступительными статьями Короленко, Куприна и Неведомского / А.И. Богданович. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир Божий", 1908. – [4], XXXVI, 458 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл.: Короленко, Владимир Галактионович (1853-1921); Куприн, Александр Иванович (1870-1938) ; Неведомский, Михаил Петрович (1866-1943)
339869
  Соколова Е. Годы пионерский / Е. Соколова. – М., 1955. – 96с.
339870
  Гроссман В.С. Годы подполья / В.С. Гроссман. – М.-Л., 1940. – 175с.
339871
  Гроссман В.С. Годы подполья (Третья книга о Кольчугене) / В.С. Гроссман. – М.-Л., 1940. – 175с.
339872
  Плохоцкий М. Годы подполья в ПОльше. / М. Плохоцкий. – М., 1933. – 164с.
339873
  Лескова Л.И. Годы подъема. / Л.И. Лескова. – Челябинск, 1958. – 68с.
339874
  Поллит Годы политического ученичества / Поллит, , Гарри. – М., 1960. – 721с.
339875
  Мальро Андре Годы презрения / Мальро Андре. – Москва, 1935. – 100 с.
339876
  Мальро Андре Годы презрения. / Мальро Андре. – М., 1935. – 62с.
339877
  Али Сабри Годы преобразований и оценка первого пятилетнего плана ОАР / Али Сабри ; общ. ред. и вступ. ст. В.П. Румянцева. – Москва : Прогресс, 1970. – 165, [2] с.
339878
  Али С. Годы преобразования и оценка первого пятилетнего плана ОАР / С. Али. – Москва, 1970. – 167с.
339879
  Крехов Б.П. Годы проходят, а память живет / Б.П. Крехов. – М., 1991. – 126с.
339880
  Нуршаихов А. Годы радости и любви : роман, повести / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 424 с.
339881
  Капица П.И. Годы разлук / П.И. Капица. – Л., 1966. – 464с.
339882
  Ленин В.И. Годы реакции / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
339883
  Ленин В.И. Годы реакции и под"ема / В.И. Ленин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 252 с.
339884
  Орлов В.И. Годы реакции. 1908-1910 / Орлов В.И. – Москва
Ч. 1. – 1925. – 280 с.
339885
  Владимов М.В. Годы рождения / М.В. Владимов. – Москва, 1984. – 95с.
339886
  Ивинская О. Годы с Пастернаком и без него / О.Ивинская, И.Емельянова. – Москва : Вагриус, 2007. – 528с. – ISBN 978-5-98264-026-0
339887
  Саянов В.М. Годы славы / В.М. Саянов. – М., 1946. – 22с.
339888
  Бакинский В. Годы сомнений и страстей : роман / В. Бакинский. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 278 с.
339889
  Кадыров А.Н. Годы становления / А.Н. Кадыров. – Алма-Ата, 1978. – 96с.
339890
  Иерусалимский В.П. Годы становления и борьбы / В.П. Иерусалимский. – М, 1970. – 280с.
339891
  Чулков Г. Годы странствий / Г. Чулков. – М, 1930. – 400с.
339892
  Арбузов А.Н. Годы странствий / А.Н. Арбузов. – Москва, 1954. – 100с.
339893
  Дынникова И. Годы странствий // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089


  Русские староверы в Бразилии.
339894
  Корнилов А.А. Годы странствий Михаила Бакунина / А.А. Корнилов. – Ленинград ; Москва : Государственное издательство, 1925. – 590 с.
339895
  Курганов О.И. Годы странствий. / О.И. Курганов. – М., 1974. – 344с.
339896
  Житенев В.А. Годы студенеские / В.А. Житенев. – Москва, 1972. – 47с.
339897
  Ольховский Е.С. Годы студенческие... / Е.С. Ольховский. – Ленинград, 1977. – 166с.
339898
  Зайцев В.П. Годы суровых испытаний / Зайцев В.П. – Ростов -на-Дону, 1967. – 128 с.
339899
  Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. 1941-1944 / К.Н. Галицкий. – Москва, 1973. – 600с.
339900
  Кулешов Л.В. Годы творческих поисков / Л.В. Кулешов. – М., 1969. – 54с.
339901
  Стариков В.А. Годы тревог и свершений / В.А. Стариков. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
339902
  Уманский Л.А. Годы труда и побед, 1917-1987 : Популярный справочник / Л.А. Уманский, С.С. Шаболдин. – Москва : Политиздат, 1987. – 367с.
339903
  Змеев В.А. Годы учебы М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-95. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье предпринята попытка анализа 20-летнего периода жизни и творчества М.В. Ломоносова, связанного с получением начального, специального, высшего и дополнительного образования. Показаны основные эпизоды его обучения и воспитания в семье, а также в ...
339904
  Мияковский В.В. Годы учения А.Н.Радищева / В.В. Мияковский, 1914. – [42] с. – Отд. оттиск: Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 и № 5, с. 83—104


  Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 і № 5, с. 83—104
339905
  Гете И.В. Годы учения Вильгельма Майстера : роман ; [пер. с нем.] / Гете. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1959. – 547 с.
339906
  Неезе Э.Н. Годы учения Н.И. Пирогова. В Москве, в Дерпте и в Германии / Э.Н. Неезе. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 27 с.
339907
  Федоренко Б.В. Годы учения Н.И.Лобачевского и его первые геометрические исследования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко Б.В.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1958. – 13л.
339908
  Рахтанов И.А. Годы учения. / И.А. Рахтанов. – М., 1958. – 235с.
339909
  Кочетов В. Годы фронтовые : повести, рассказы, очерки / В. Кочетов. – Москва : Военниздат МО СССР, 1964. – 488 с.
339910
   Годы фронтовые.. – Киев, 1988. – 236с.
339911
  Гайдаенко И.П. Годы штормовые / И.П. Гайдаенко. – Москва, 1975. – 262 с.
339912
  Саулит Б.Р. Годы юности : повесть / Б.Р. Саулит. – Москва : Детгиз, 1957. – 112 с.
339913
  Ергалиев Х. Годы, годы... / Х. Ергалиев; пер. с каз. В.Бернадского. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 104 с.
339914
  Дорохов А.А. Годы, которых не забыть / А.А. Дорохов. – М., 1971. – 112с.
339915
  Дашкевич Б.Н. Годы, на подвиг зовущие / Б.Н. Дашкевич. – Ужгород, 1979. – 80с.
339916
   Годы, отлитые в строки.. – М, 1973. – 239с.
339917
  Иваненко В.И. Годы, равные векам / В.И. Иваненко. – М., 1981. – 160с.
339918
  Увачан В.Н. Годы, равные векам / В.Н. Увачан. – М, 1984. – 357с.
339919
  Щербаков Ф.В. Годы, расскажите о себе : стихи, песни, поэмы / Ф.В. Щербаков; пер. с коми Н.Малышев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 199 с.
339920
  Яшен К. Годы, события, книги : статьи, очерки, выступления / К. Яшен; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 215 с.
339921
  Волчецкий Л.П. Годы, спекталки, роли... / Л.П. Волчецкий. – Минск, 1974. – 159с.
339922
  Яшен К. Годы, судьбы, книги / К. Яшен. – Ташкент, 1973. – 406с.
339923
  Правдухин В. Годы, тропы, ружье. Очерки. / В. Правдухин. – М., 1968. – 336с.
339924
  Ливанов А.К. Годы. / А.К. Ливанов. – М., 1970. – 39с.
339925
  Ковалев Д.М. Годы. / Д.М. Ковалев. – М, 1971. – 224с.
339926
  Яшен К. Годы. Судьбы. Книги / К. Яшен. – М., 1976. – 334с.
339927
  Островой С.Г. Годы...Новая лирика / С.Г. Островой. – Москва, 1981. – 223с.
339928
  Решетников Л.В. Годы: Стихи. Переводы. Заметки о поэзии. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1980. – 673с.
339929
  Беус А.А. Гоехимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования / А.А. Беус, Ю.П. Диков. – М., 1967. – 160с.
339930
  Беус А.А. Гоехимия литосферы : ( Породообразующие элементы) / А.А. Беус. – Москва : Недра, 1972. – 296с.
339931
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 140с.
339932
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 144с.
339933
   Гоехронологические и изотопно-геохимические исследования в Прибалтике и Белоруссии. – Вильнюс, 1989. – 98с.
339934
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской систебы. – М, 1978. – 320с.
339935
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской системы. – М, 1978. – 320с.
339936
   Гоехронология Восточной Сибири и Дальнего Востока. – М, 1980. – 222с.
339937
   Гоехронология гранитоидов монголо-охотского паяса. – М, 1980. – 190с.
339938
   Гожик Петро Феодосійович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
339939
   Гознак за 150 лет.. – Москва, 1969. – 108с.
339940
  Кадніков Олександр Гозо. Острів Радості, або Як відчувати себе Одісеєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 34-36 : фото
339941
  Гаврилів О. Гой / Орест Гаврилів. – Львів, 2007. – 172 с.
339942
   Гой еси вы, добры молодцы.. – М., 1979. – 399с.
339943
  Левина И.М. Гойа / И.М. Левина. – Л, 1945. – 42с.
339944
  Левина И.М. Гойа и испанская революция / И.М. Левина. – Л, 1950. – 115с.
339945
  Шахнович М.И. Гойа против папства и инквизиции / М.И. Шахнович. – М - Л, 1955. – 400с.
339946
  Бродский В.Я. Гойа. Офорты / В.Я. Бродский. – Ленинград : Всероссийская Академия Художеств, 1937. – 75 с.
339947
  Кравцов І. Гойдалки адміністративного судочинства / І. Кравцов, П. Новаковський // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 16-17
339948
  Давиденко В. Гойднеться фіранка на вікні... // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710


  Тетяна та Сергій Колечки – відомі київські художники-емальєри, члени Національної спілки художників України.
339949
   Гойса Сергій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 228-229 : фото
339950
  Левина И.М. Гойя / И.М. Левина. – Ленинград, 1958. – 350с.
339951
  Селлеши Е. Гойя / Е. Селлеши. – Будапешт, 1962. – 41с.
339952
  Левина И.М. Гойя и испанские революции начала 19 века : Автореф... канд. искусствов.наук: / Левина И. М.; Гос. Эрмит. – Ленинград, 1953. – 20л.
339953
  Фейхтвангер Л. Гойя, або тяжкий шлях пізнання / Л. Фейхтвангер. – К., 1957. – 576с.
339954
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Таллин, 1968. – 600с.
339955
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1979. – 573с.
339956
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – М., 1980. – 575с.
339957
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 561 с.
339958
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1955. – 568с.
339959
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 567с.
339960
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1980. – 573с.
339961
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1984. – 573с.
339962
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Минск, 1985. – 540 с.
339963
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания : роман / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1991. – 624 с.
339964
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Тула : Приорское книжное издательство, 1994. – 528 с. – ISBN 5-7639-0599-7
339965
  Фейхтвангер Л. Гойя: Мудрость чудака / Л. Фейхтвангер. – Кишинев, 1982. – 704с.
339966
  Донченко В.С. Гок-пари просторів та загальне перетворення Гоку / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі описано загальний підхід до перетворення Гоку на основі запропонованих так званих Гок-пар просторів. Розглянута задача оцінювання на основі перетворення Гоку. Приведені приклади використання загальної схеми до спеціального випадку дискретних ...
339967
  Дробиз Г. Гол, забитый нечестно / Г. Дробиз. – Свердловск, 1969. – 68с.
339968
  Загребельний П.А. Гола душа : повість : (Сповідь перед диктофоном) / Павло Загребельний. – Київ : Преса України, 1992. – 159с. – (Бібліотечка "Молоді України"). – ISBN 5-8292-0010-4
339969
  Загребельний П. Гола душа : Повість / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 253с. – (Література). – ISBN 966-03-2011-6
339970
  Орсан А.О. Голанские высоты / А.О. Орсан. – М., 1985. – 127с.
339971
  Каваленка В.А. Голас челавечнасці. / В.А. Каваленка. – Мінськ, 1970. – 164с.
339972
  Гармаш-Роффе Голая королева : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2007. – 351, [1] с. – Сер. осн. в 2007 р. – (Детектив высшего качества). – ISBN 978-5-699-20458-8
339973
  Миллер А. Голая правда : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.75-92. – ISSN 1130-6545
339974
  Салимон В. Голая правда : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 28-31. – ISSN 0130-7673
339975
  Баранец А.В. Голая Пристань - Скадовск / А.В. Баранец. – Херсон, 1961. – 115с.
339976
  Хайтов Н. Голая совесть : Киносценарии / Николай Хайтов ; пер. с болг. М. Тарасовой, Т. Рузской. – Москва : Искусство, 1972. – 88 с. – В книгу вошли два киносценеария: "Голая совесть" Н. Хайтова и "Происшествие с Пенлеве" П.Незнакомова. – (Библиотека кинодраматургии)
339977
  Соловей Дмитро Голгота України : Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною / Соловей Дмитро. – Репринтне вид. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 5-7707-4785-4
Ч.1. – 1993. – 288с.
339978
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1959. – 344 с.
339979
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1962. – 363 с.
339980
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1964. – 379 с.
339981
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1970. – 344 с.
339982
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1972. – 360 с.
339983
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1975. – 551 с.
339984
  Лиханов А.А. Голгофа : повесть / А.А. Лиханов. – М., 1981. – 166с.
339985
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1982. – 309 с.
339986
  Гомін Л. Голгофа / Л. Гомін. – Київ : Дніпро, 1990. – 318 с.
339987
  Мейгеш Ю.В. Голгофа : роман / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1990. – 399 с.
339988
  Столяров К.А. Голгофа / К.А. Столяров. – М., 1991. – 125с.
339989
  Тимошик М.С. Голгофа Iвана Огiєнка : Укpаїнозн. пpобл. в деpжавотвоp., науков., pедактоp. та видав. дiяльн. / М.С. Тимошик. – Київ : Заповiт, 1997. – 231 с. : іл. – ISBN 5-7707-1045-4
339990
  Олійник В. Голгофа Артемія Веделя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "У сузір"ї визначних діячів української музичної культури одне з чільних місць належить композитору, хоровому диригенту, співаку, скрипалю-віртуозу Артемію Лук"яновичу Веделю (1767-1808). На Олімпі національних геніїв його ім"я заслужено стоїть поруч з ...
339991
  Вчорашня А. Голгофа Валерія Марченка у боротьбі за Україну та її волю... // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 24 жовтня (№ 22). – С. 10
339992
  Шепелюк В.М. Голгофа Григорія Майфета // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 214-218. – ISSN 0320-9466
339993
   Голгофа Івана Сподаренка : Спогади. Документи. Літературні твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд.: В.В. Біленко ; ред. рада: В.В. Біленко та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2016. – 391, [1] с., [16] арк. кольор. фот. : іл. – Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 7). – ISBN 978-617-7389-01-8


  В книзі йдеться про визначного українського журналіста, письменника та громадського діяча Сподаренка Івана Васильовича.
339994
  Ткаченко Г. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок : роман / Ганна Ткаченко ; [передм. І. Михайлина]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [2] с. – ISBN 978-966-14-9111-2
339995
  Носань С.Л. Голгофа любові : роман / С.Л. Носань. – Київ, 1989. – 166 с.
339996
  Холодний М.К. Голгофа Михайла Осадчого / М.К. Холодний. – К., 1996. – 115с.
339997
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос, 2002. – 101с. – ISBN 966-8009-19-3
339998
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-47-9
Вип.2. – 2005. – 134с.
339999
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / Л.А. Бондарюк, Р.В. Куд, О.М. Мельник, Т.М. Різниченко; Бондарюк Л.А., Куд Р.В., Мельник О.М., Різниченко Т.М.; [відповід. за вип. К.С. Малєєв]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-66-2
Вип.4 : Дівочі мрії за гратами. – 2007. – 84с.
340000
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / [ Кондрацький А.А. та ін. ; відп. за вип. К.С. Малєєв ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-87-7
Вип.5 : Сповідь перед майбутнім. – 2009. – 94с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,